Page 1

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2018

FLEUR JE ZOMER OP

MET VORMINGPLUS 04

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

06

CULTUUR & FILOSOFIE

MET VOLLEDIG ZOMERPROGRAMMA VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, VISSERIJ 106/1, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 15, NUMMER 3, JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2018, P NUMMER P408678 – AFGIFTEKANTOOR GENT X

12

PERSOON & WELZIJN

16

DIGITAAL & MEDIA


03

VOORWOORD P. 3

04

ACTUALITEIT & SAMENLEVING Agenda P. 4

06

CULTUUR & FILOSOFIE P. 6 Carine De Wilde over Stilte in de stad P. 8 Agenda P. 18 Terugblik op Dag van de Filosofie

12

PERSOON & WELZIJN

Lenie Verhelst over Het paard als spiegel van jezelf P. 12 Agenda P. 14

16

DIGITAAL & MEDIA P. 16 Agenda


BESTE LEZER D

e zomer komt eraan. Hoog tijd voor wat ontspanning en zorgeloosheid. Tijd ook om te profiteren van de energie die de langere dagen met extra zonlicht je schenken. Misschien neem je vrijaf en ga je op reis naar een ver land, op zoek naar spanning en avontuur? Misschien is het thuisfront voor jou al spannend genoeg, en hou je het liever op een staycation? Of misschien staat de zomer voor jou niet gelijk aan vakantie, en geniet je ervan om in alle rust aan het werk te blijven? Wat je ook doet tijdens juli, augustus en september, Vormingplus staat opnieuw tot je dienst om je te voorzien van de nodige verstrooiing. Zij het in een iets bescheidener aanbod. Want ook wij laden onze batterijen graag op. Dat neemt niet weg dat je de komende maanden bij ons terechtkunt voor leerrijke uitstappen naar Molenbeek, de windturbines in de Gentse haven of de joodse buurt in Antwerpen. Ook wie zijn persoonlijkheid wil ontplooien kan zijn gading vinden in een filosofische dwaaltocht, een driedaagse workshop ‘De natuur als coach’ in de Bourgoyen of een sessie in een manege. Hoe paarden een spiegel van jezelf kunnen zijn, legt coach Lenie Verhelst haarfijn uit op pagina 12. Je kan ook op wandel in stilte door Gent. Welk effect dat kan hebben, lees je op pagina 6.

Zonnige groetjes a enne H FOTO: Fabi

ck erin

O ja, voor wie zoals vorige zomer kans wil maken op een waardebon door ons zonnige groetjes te doen, stuur ons dan een kaartje of een foto van waar je ook verblijft deze zomer, of dat nu op een exotische bestemming of gewoon thuis is. Wij houden van post en zijn heel benieuwd naar waar onze lezers, deelnemers, fans … het mooie weer maken. Stuur je ansichtkaartje naar: Vormingplus Gent-Eeklo Visserij 106/1 9000 Gent of mail je foto naar nel.vanvooren@vormingplus.be met 'Zonnige groetjes' als onderwerp. Vergeet niet om je volledige naam en adres te vermelden. De winnaars worden persoonlijk verwittigd.

Het team van Vormingplus Gent-Eeklo wenst je een ontspannen zomer!

Hou rekening met onze vakantieregeling. Van 16 juli tot en met 5 augustus is ons kantoor gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 6 augustus staan we weer tot je dienst.

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

REDACTIE Veerle Bosteyn, Steve Maes, Nel Van Vooren BEELDREDACTIE Nel Van Vooren WEBREDACTIE Tim Deschaumes, Nel Van Vooren

CONCEPT & VORMGEVING www.josnotteboom.be COVERFOTO & THEMAFOTO'S Coverfoto: Fabienne Haerinck Themafoto's: www.coppenslaureyns.be DRUK Geers Offset VERANTWOORDELIJKE UITGEVER René De Pauw Fortlaan 25, 9000 Gent P-NUMMER P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

VORMINGPLUS | 3


AGENDA

Foto: romain veillon (CC BY 2.0)

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

URBAN JUNGLE IN MOLENBEEK WANDELING DOORHEEN EEN KLEURRIJK STUKJE BRUSSEL

BEZOEK WINDTURBINES IN DE GENTSE HAVEN ZATERDAGNAMIDDAG (14U-16.30U): 7/7 2018 PLAATS VAN AFSPRAAK: WINDTURBINES GENTSE HAVEN, GPS- RIEMEKAAI 75, SINT-KRUIS-WINKEL

WOENSDAGNAMIDDAG (14U-17U): 4/7 2018 PLAATS VAN AFSPRAAK: LOKETTEN BRUSSEL-CENTRAAL, EUROPAKRUISPUNT 2, BRUSSEL

D

e Brusselse gemeente Molenbeek is in Vlaanderen al lang berucht. Sinds de aanslagen in Parijs en Brussel is ze dat in de hele wereld. Onze wandeling focust op het industriële verleden van de gemeente, meer bepaald de kanaalzone van Oud-Molenbeek, om op die manier de huidige sociaaleconomische situatie te verklaren. De linken naar het heden - zowel problemen, als nieuwe dynamieken - komen aan bod. Naast heel wat mooi gerenoveerde fabrieksgebouwen komen we op onze wandeling ook voorbij een openluchtmuseum, het imposante gemeentehuis, een ongewone kerk (of is het toch een moskee?) en het Huis van Culturen. Een boeiende ontdekking van dit onbekend stukje België!

H

et nieuwe Kluizendok in de Gentse haven telt negentien windturbines die eigendom zijn van EDF Luminus en Ecopower. Ecopower is een burgercoöperatie die de energievoorziening in eigen handen neemt en de omgevingsenergie wil oogsten voor eigen gebruik. De projectingenieur van Ecopower opent voor ons de deuren van verschillende types windturbines. Hij vertelt ons hoe ze functioneren en schetst de werking van de energiemarkt, de invloed van hernieuwbare energie en het belang van rationeel energiegebruik. JAN DE PAUW € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18AS5354

CHRISTOPHE DEVRIENDT, JANUSZ VANHELLEMONT € 9 | € 7 | € 4.50 | GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN. WE SPREKEN AF AAN DE LOKETTEN VAN BRUSSEL-CENTRAAL EN NEMEN DAAR DE METRO NAAR MOLENBEEK CODE: 18AS5564

4 | VORMINGPLUS

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

BASISCURSUS FIETSONDERHOUD 4 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (10U-13U): 8/9, 15/9, 22/9, 29/9 2018 DE FIETSAMBASSADE-GENT, VOSKENSLAAN 27, GENT

I

edere fietser weet dat een goed onderhouden fiets een plezier is om mee te rijden. Wil je niet langer met elke lekke band naar de fietsenmaker? En ben je niet bang voor een spatje olie? Dan is deze cursus iets voor jou. We pakken remmen en problemen met lichten aan, kijken versnellingen na en leren hoe de fiets op maat afgesteld kan worden. Komen in aanmerking: kinderfietsen, stadsfietsen, racefietsen en mountainbikes. Zo leer je hoe je je fiets snel en budgetvriendelijk kan herstellen. Breng je eigen fiets mee en kledij die een spatje olie verdraagt. In de eerste les krijg je meer info over welke materialen je nodig hebt voor de volgende lessen.

Foto: romain veillon (CC BY 2.0)

DIMITRY VERHELST € 58 | € 43.50 | € 29 | € 11.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18AS5597 I.S.M. DE FIETSAMBASSADE GENT

DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 6/9 2018 GERECHTSGEBOUW, OPGEËISTENLAAN 401, GENT

H

oe verloopt een proces? Wie neemt er welke rol op? En welke rechtbanken zetelen in het gerechtsgebouw van Gent? Binnenkort kent het Gentse gerechtsgebouw geen geheimen meer voor jou. Geert Cheyns, ex-voorzitter van de politierechtbank, loodst je op een heldere en levendige manier doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. De rondleiding door het nieuwe gerechtsgebouw doorspekt hij met sappige anekdotes en interessante weetjes. Nieuwe inzichten over onze justitie doe je hier op uit eerste hand.

Foto: Betty Johnston

HET GERECHTSGEBOUW IN GENT, EEN OPEN HUIS

GEERT CHEYNS € 4 | € 3 | € 2 | € 0.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18AS5605

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 5


CULTUUR & FILOSOFIE INTERVIEW

CARINE DE WILDE STILTE IN DE STAD Tijdens de Gentse Feesten is het altijd moeilijk kiezen uit het uitgebreide aanbod aan concerten, theatervoorstellingen, straatanimatie, shows en ander vertier. Een van de opvallendste en meest atypische activiteiten die dit jaar op het programma staan is ‘Stilte in de stad’, een wandeling door Gent in stilte. Waarom zo’n wandeling niet alleen grensverleggend, maar ook een verrijking voor jezelf kan zijn, legt Carine De Wilde uit. Zij is als lid van Genster een actief pleitbezorger van stilte, rust en leefkwaliteit. Kun je jezelf kort voorstellen? ‘Na 28 jaar professioneel engagement in de sector van ontwikkelingssamenwerking ben ik in 2009 als projectbegeleider overgestapt naar de sociaal-culturele en artistieke sector, met tussenperiodes van vrijwilligerswerk bij Waerbeke vzw, de sociaal-culturele beweging rond stilte, rust en leefkwaliteit in Vlaanderen. Intussen ben ik vier jaar lid van de Algemene Vergadering van Waerbeke vzw en blijf ik betrokken op wat er leeft in Gent rond stilte in de stad.’ Waar komt je drang naar stilte vandaan? ‘Waerbeke leerde ik kennen vanuit ontmoetingen op allerlei initiatieven die mij boeiden. Al vlug ontdekte ik in de ervaring van stilte –alleen of in groep- een verbindende kracht. Ook praktijken die stilte als voorwaarde voor leefkwaliteit bevorderen op beleidsniveau spreken me aan. Die connecties mee kunnen leggen is wezenlijk voor mij. Noem het een essentiële bron in mijn leven.’ Wat doet Genster? En wat is je rol erin? ‘Genster is ontstaan vanuit ontmoetingen rond stilte, mede aangestuurd door Waerbeke vzw. Dankzij enkele tochtgenoten in de Gentse regio kreeg Genster vorm en werden er verschillende initiatieven op touw gezet, zoals stille wandelingen in de stad op de jaarlijkse Dag van de Stilte (eind oktober) of rond de Dag van de Trage Weg (2013, 2016); MUTE, kunstenfestival in stilte (2015), Waerbeke Conferentie (2016). Vandaag is Genster een open contactgroep die het thema ‘stilte, rust en leefkwaliteit als maatschappelijke kwestie’ exploreert in

6 | VORMINGPLUS

en rond Gent. Genster ligt aan de basis van de prille stille common in Gent. Ik ben een van de contactpersonen.’ Een stiltewandeling tijdens de Gentse Feesten of op andere drukke momenten en plekken, kan dat? ‘Waarom niet? Het lijkt misschien een beetje tegendraads om het te doen op een moment dat iedereen het wil uitzingen. Maar het is ons niet alleen om akoestische stilte te doen. We willen ook dat je Gent vanuit andere invalshoeken kan ervaren, gewoon zoals die is, terwijl we in stilte wandelen. Je zult zien dat je kantjes ontdekt van jezelf en van de stad die je voorheen nog niet tegenkwam. Het gaat er immers om dat je, door zelf in verstilling te wandelen, de prikkels van buitenaf en van binnenuit, scherp gaat observeren zodat je zo ook dieper contact maakt met alles wat er op dat moment aanwezig is.’ Gent zet volop in op luwteplekken, ‘rustige plekken die je toelaten om even uit de dagelijkse drukte te stappen’. ‘Dat het stadsbestuur in Gent concreet oog heeft voor een beleid rond luwteplekken kan ik alleen maar toejuichen. Het is tegelijkertijd een grote uitdaging om de luwteplekken, die van niemand en iedereen zijn, te koesteren. Dit wil zeggen dat de bewoners als een ‘erfgoedgemeenschap’ zorg dragen voor de publieke ruimtes die de leefkwaliteit in de stad versterken. Architect Geert Peymen en interieurarchitecte Pleuntje Jellema hebben na een ruimtelijk onderzoek naar stilte, rust en verstilling in de stad Gent, enkele criteria voor een luwteplek in kaart gebracht in hun boek De Luwteplek.’

CULTUUR & FILOSOFIE


Wat zijn voor jou persoonlijk de voorwaarden voor een geslaagde luwteplek? ‘Voor mij is een luwteplek een plek waar je kalm en rustig kunt vertoeven; een plek die omsloten is en toch open, waar je innerlijk stil van wordt en afstand kunt nemen en waar je tegelijkertijd met milde open aandacht de verbinding ervaart met de polariteiten die een stad altijd in zich draagt. Ik stel vast dat zulke plekken voor mij vaak aanleunen bij historisch erfgoed. Ook een tochtje met een stille boot, vroeg in de ochtend of bij valavond, ervaar ik als een luwteplek.’

Hoe kan je op een eenvoudige manier meer stilte in je leven integreren? ‘Ik vind dat er, samen met stilte en rust, ook nood is aan verlangzaming in onze levensstijl. Mijn advies: kies ervoor om regelmatig alleen te zijn in stilte. Uit wetenschappelijke hoek komt ook de bevestiging dat verstilling bijdraagt tot mentaal evenwicht en een goede gezondheid.’ Hoe zie je de toekomst? ‘Het zou mooi zijn mocht het stadsbestuur van Gent en verschillende partners de stadswandelingen in stilte als een stille common mee uitdragen, om de leefkwaliteit in de stad nog beter te ondersteunen.’

Heb je een bepaalde ingesteldheid nodig voor je aan zo’n stiltewandeling deelneemt? ‘Een open, ontvankelijke houding en met volle aandacht aanwezig zijn om te kijken en te voelen wat er gebeurt, maar dan zonder het snelle oordelen of het mentale gebabbel dat we automatisch aan de vele indrukken koppelen.’

STILTE IN DE STAD KOM IN BEWEGING

Is het een uitdaging voor mensen die vooraf nooit een wandeling in stilte deden? ‘Meestal komen mensen met een nieuwsgierige of zoekende houding, maar het gebeurt dat er mensen tijdens het wandelen of bij de nabespreking weerstand uiten. Dat kunnen zelfs ervaren wandelaars in stilte zijn. Sommigen haken af, omdat het ritme van wandelen niet hun gewenste ritme is, omdat de felle kledij van de mensen die vlak voor hen wandelen hen onrustig maakt of omdat ineens het besef doordringt: ‘Ik heb geen wandeling in groep nodig om stil te zijn’. Het is een boeiende oefening die onze eigen gevoeligheid of kwetsbaarheid naar voor brengt.’ Wat is het effect van zo’n stiltewandeling? ‘De reacties zijn doorgaans positief. De ervaringen zijn natuurlijk altijd uniek en heel persoonlijk. Voor sommigen is een wandeling in stilte een ontdekking, heilzaam en rustgevend. Voor anderen is het een eye-opener en brengt het een dieper inzicht over het eigen leven te midden van alles wat hen omringt.’ Hoe ervaar jij het zelf? ‘Wandelen in stilte in de stad is voor mij een onderzoek. Het is telkens opnieuw verrassend om te zien en te voelen wat er (niet) aan de oppervlakte komt. Leegte ervaren is ook wonderlijk. Het gaat om momenten van kwaliteitsvolle aandacht en het aanboren van een bron die je met meer veerkracht in het leven doet staan.’

ZATERDAG (10U-12.30U): 14/7 2018 OF ZONDAG (10U-12.30U): 15/7 2018 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, VISSERIJ 106/1, GENT

W

andelen in stilte: jouw alternatieve start voor de Gentse Feesten? We nemen je mee op een wandeling in volledige stilte en volgen hierbij een zorgvuldig uitgekozen parcours doorheen de binnenstad. Na een korte inleiding door Genster - een open groep van Gentenaars die stilte als bron van leefkwaliteit maatschappelijk aan de orde stellen vertrekken we vanaf het kantoor van Vormingplus voor een wandeling van ongeveer een uur. Bij de terugkomst gaan we in gesprek over de ervaring van verstilling. Je krijgt ook de kans om het recent door Joris Capenberghs vertaalde essay Ode aan het wandelen van de vermaarde Franse antropoloog David Le Breton, in te kijken en/of aan te kopen. Op zaterdag 14 juli wandelt Tine Heyse, Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, mee en vertelt ze kort over het groeiende beleid rond luwteplekken in Gent. Genster is een lokaal platform dat verbonden is aan Waerbeke. Waerbeke koestert en bevordert de beleving van stilte, rust en ruimte in Vlaanderen en Brussel. In al haar initiatieven tracht Waerbeke de verbindende en verdiepende waarde van stilte onder de aandacht te brengen. De organisatie informeert en sensibiliseert, biedt vorming en ondersteuning aan en voert actie naar verschillende doelgroepen. CARINE DE WILDE GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE VOOR ZATERDAG: 18CF5572 CODE VOOR ZONDAG: 18CF5589 I.S.M. GENSTER-LOKAAL PLATFORM WAERBEKE VZW, STAD GENT, WAERBEKE VZW

CULTUUR & FILOSOFIE

VORMINGPLUS | 7


AGENDA

SHALOM! DE JOODSE GEMEENSCHAP IN ANTWERPEN

CULTUUR & FILOSOFIE

FILOSOFISCHE DWAALTOCHT ZATERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 25/8 2018 PLAATS VAN AFSPRAAK: BEELDENGROEP P. DE SMET DE NAEYERPLEIN, GENT

K HET JODENDOM 2 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 5/7, 12/7 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE LAATKOMER – VERDIEPING: +1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

et jodendom: een geschiedenis van meer dan 3000 jaar, van de aartsvader Abraham in Ur tot de moderne staat Israël. Het jodendom kent ook veel strekkingen: van liberaal tot ultraorthodox. In deze cursus bespreken we de verschillende groepen (o.a. de Antwerpse chassidim), hun tradities, gebruiken en regels. We bekijken de joodse kalender met de feestdagen, de opmerkelijke spijsvoorschriften (welk eten is koosjer?) en we luisteren naar een aantal verhalen uit de rijke joodse verteltraditie.

an een stad filosofisch verkend worden? Deze wandeling geeft hierop een positief antwoord door volgende thema's aan bod te laten komen: wat is waar en wat is vals in een stad? Wat is aanwezig en misschien nog belangrijker: wat is afwezig of verdwenen? Wat betekent leven, wonen en bestaan in een stad? Als de stad een toneel is, wat zijn dan haar coulissen? Met filosoof Jean Paul Van Bendegem verkennen we Gent op een niet-alledaagse manier. Het vertrekpunt van de wandeling is de beeldengroep Schoonheid, kracht en wijsheid op het Paul de Smet de Naeyerplein (omgeving Krijgslaan). Het eindpunt - als een filosofische exploratie al zoiets kent - zal aan het Belfort zijn. JEAN PAUL VAN BENDEGEM € 17 | € 13.50 | € 10 | € 3.40 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT | DRANKJE IN MUB'ART IS INBEGREPEN CODE: 18CF5359

ZONDAG (8U-17.30U): 26/8 2018 PLAATS VAN AFSPRAAK: GENT SINTPIETERSSTATION, INKOMHAL ONDER ELEKTRONISCH BORD, GENT

N

ergens in België is de joodse gemeenschap in al haar diversiteit zo opvallend aanwezig als in Antwerpen. Is het toeval dat zij wortel schoten in de buurt van het Centraal Station uit de 19de eeuw? Of kan hun aanwezigheid veel verder getraceerd worden? Een gids van Antwerpen Averechts vzw geeft je ’s morgens bij een kopje koffie een inleiding en neemt je daarna mee op stap door de joodse wijk richting synagoge. Daar krijg je van de joodse gastvrouw of -heer uitleg over geloofsbeleving. Nadien wandelen we richting restaurant waar een koosjere lunch wacht, samen met een uitgebreide uitleg over wat koosjer betekent. Na de lunch is er tijd voor het Diamantkwartier, Stadspark en het verhaal over joodse feesten en hun betekenis.   GIDS ANTWERPEN AVERECHTS VZW, PETER DE BACKER € 55 | € 41.25 | € 27.50 | € 11 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT | WE VERZAMELEN OM 8U IN STATION GENT-SINT-PIETERS. GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN CODE: 18CF5358

BIËNNALE VAN DE SCHILDERKUNST KUNSTUITSTAP IN DE LEIESTREEK ZATERDAG (10U-16.30U): 1/9 2018 MUDEL - MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK, L. MATTHYSLAAN 3-5, DEINZE

K

unst, moderniteit en de Leiestreek - van de landschapsschilders uit de negentiende eeuw, de Vlaamse expressionisten en de Nieuwe Visie tot hedendaagse creaties. Tweejaarlijks slaan het R. Raveelmuseum (Zulte), het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle en het Museum van Deinze en de Leiestreek of kortweg 'Mudel' de handen in elkaar voor dit tentoonstellingsproject. Peter Jonnaert begeleid je door deze zesde editie. Het thema spitst zich toe op het landschap, een genre dat een lange historiek kent maar ook vandaag een pregnant onderwerp vormt voor heel wat hedendaagse kunstenaars in relatie tot onder meer ecologie, politiek en globalisatie.

PETER DE BACKER € 24.50 | € 18.50 | € 12 | € 4.90 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18CF5357 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

PETER JONNAERT, BRIGITTE PATTYN € 30 | € 22.50 | € 15 | COMBITICKET NIET INBEGREPEN. JE KAN JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN CODE: 18CF5585

8 | VORMINGPLUS

CULTUUR & FILOSOFIE


INSCHRIJVEN BIJ VORMINGPLUS

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven doe je bij voorkeur via de website www.vormingplusgenteeklo.be. Zo hebben we meteen alle gegevens correct. Vervolgens krijg je een mail waarin vermeld wordt dat je inschrijving in behandeling is. Een vlot verloop van de inschrijvingen op Wanneer je inschrijving verwerkt is door ons administratief team krijg onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers je een bevestigingsmail waarin alle gegevens van de activiteit staan willen bieden. Op basis van het aantal met de uitnodiging tot betaling met gestructureerde mededeling op het inschrijvingen bepalen wij of een activiteit rekeningnummer IBAN BE40 0014 2764 2663 (BIC: GEBABEBB). doorgaat of niet. Jouw inschrijving Je inschrijving is definitief als je binnen de zeven dagen betaalt. kan hiervoor doorslaggevend zijn. Als het niet lukt om via de website in te schrijven, kan je ook telefonisch inschrijven tijdens de openingsuren van ons secretariaat. We helpen je graag verder. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Je kan al online inschrijven vóór het tijdschrift in je bus valt. De herfstactiviteiten (septemberoktober-november-december 2018) staan vanaf half augustus op onze site.

VOLZET Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

CURSUSPLAATS Het adres waar de cursus plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING Vormingplus Gent-Eeklo hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs. De reductieprijs geldt voor: studenten met een studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw studentenkaart mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten en niet voor: gepensioneerden of 65+’ers Contacteer ons op 09 224 22 65 voor verdere informatie De sociale prijs geldt voor: mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje.

werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart. Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Regio Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 11. Daarnaast is er een Kansentarief Regio Gent. Die geldt voor inwoners van Gent, Merelbeke en Destelbergen met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten duid je het Kansentarief Gent aan bij de inschrijving en vul je op de website je UiTPAS-nummer in. Cliënten van het OCMW in Gent, Eeklo, Knesselare, Maldegem en Merelbeke kunnen bij hun maatschappelijk werker een tussenkomst vragen om deel te nemen aan het aanbod van Vormingplus in deze gemeenten.

ANNULERING Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven. Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de activiteit verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de bijdrage terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen.

TOEGANKELIJKHEID In Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT Het secretariaat van Vormingplus Gent-Eeklo is elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 16u telefonisch bereikbaar, behalve op woensdag- en vrijdagnamiddag. Dan is het secretariaat gesloten. Uiteraard zijn we voor inschrijvingen of inlichtingen onbeperkt bereikbaar via de website en via mail. Hou rekening met onze vakantieregeling. Van 16 juli tot en met 5 augustus is ons kantoor gesloten en zijn we telefonisch niet bereikbaar. Vanaf maandag 6 augustus staan we weer tot je dienst.

MEER INFORMATIE Vormingplus Gent-Eeklo Visserij 106/1, 9000 Gent Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info.gent.eeklo@vormingplus.be Website: www.vormingplusgent-eeklo.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

VORMINGPLUS | 9


ACTIVITEITENOVERZICHT JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2018 ACTUALITEIT & SAMENLEVING Urban Jungle in Molenbeek

Brussel

woensdag

4 juli

overdag

PAG. 4

Bezoek windturbines in de Gentse haven

Gent

zaterdag

7 juli

overdag

PAG. 4

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis

Gent

donderdag

6 september

overdag

PAG. 5

Basiscursus fietsonderhoud

Gent

zaterdag

8 september

overdag

PAG. 5

Het jodendom

Gent

donderdag

5 juli

avond

PAG. 8

Stilte in de stad

Gent

zaterdag

14 juli

overdag

PAG. 7

Stilte in de stad

Gent

zondag

15 juli

overdag

PAG. 7

Filosofische dwaaltocht

Gent

zaterdag

25 augustus

overdag

PAG. 8

Shalom! De Joodse gemeenschap in Antwerpen

Antwerpen

zondag

26 augustus

overdag

PAG. 8

BiĂŤnnale van de schilderkunst

Deinze

zaterdag

1 september

overdag

PAG. 8

Het enneagram | Inzicht in jezelf en in anderen

Gent

dinsdag

3 juli

overdag

PAG. 14

IntuĂŻtie en vertrouwen versterken door stem en klank

Gent

woensdag

4 juli

overdag

PAG. 14

De natuur als coach

Gent

maandag

13 augustus

overdag

PAG. 15

Het paard als spiegel voor jezelf

Laarne

vrijdag

17 augustus

overdag

PAG. 13

Kracht kiezen boven eenzaamheid

Gent

dinsdag

28 augustus

overdag

PAG. 15

Film Fest Gent Talkies | Juli

Gent

donderdag

5 juli

avond

PAG. 17

Digitaal maken | Een lichtgevende wenskaart

Gent

donderdag

23 augustus

avond

PAG. 17

Introductie Digitaal maken | Demonstratie: een lichtsensor maken met Arduino

Gent

donderdag

6 september

avond

PAG. 17

CULTUUR & FILOSOFIE

PERSOON & WELZIJN

DIGITAAL & MEDIA

10 | VORMINGPLUS


MET JE UiTPAS REGIO GENT BIJ VORMINGPLUS

WAT IS UiTPAS? UiTPAS Regio Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel. 

VOOR WIE IS UiTPAS REGIO GENT? Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Regio Gent gebruiken. In januari 2018 sloten de gemeenten Destelbergen en Merelbeke zich aan bij UiTPAS Gent. Sindsdien vormen de 3 gemeenten samen UiTPAS Regio Gent. Met UiTPAS Regio Gent hebben pashouders nu een kaart in handen waarmee ze op meer dan 150 plaatsen in Gent, Merelbeke en Destelbergen punten kunnen sparen en van voordelen kunnen genieten. UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig.  De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar.

WAAR IS UiTPAS REGIO GENT TE KOOP? De UiTPAS Regio Gent is op diverse plaatsen in Gent, Merelbeke en Destelbergen te koop. De huidige verkooppunten in Gent zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Hoofdbibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum, Uitbureau, GentinfoPunt Campus Prins Filip, GentinfoPunt De Knoop, GentinfoPunt OCMW Sint-Martensstraat, GentinfoPunt Welzijnsbureau Sint-Amandsberg, GentinfoPunt Welzijnsbureau Gent-Noord, GentinfoPunt Welzijnsbureau Brugse Poort, GentinfoPunt Welzijnsbureau Nieuw Gent, GentinfoPunt Welzijnsbureau Bloemekenswijk; in Merelbeke: Sociaal Huis, Gemeentehuis Merelbeke, Bibliotheek Merelbeke, Gemeenschapscentrum ’t Groenendal, Zwembad Ter Wallen, Jeugddienst Merelbeke; in Destelbergen: onthaal Gemeentehuis, Bibliotheek Destelbergen, Sporthal Bergenmeers, Villa Tuur, DC De Reinaert, Sociale dienst OCMW – Destelbergen, Sociale dienst OCMW - Heusden. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee.

Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief kunnen de UiTPAS enkel aankopen in hun eigen gemeente en in beperkte punten. In Gent is dat overal, behalve in Hoofdbibliotheek De Krook; in Merelbeke: in het Sociaal Huis; in Destelbergen: aan het onthaal van het gemeentehuis, in Villa Tuur en bij de sociale diensten van het OCMW.

WELKOMSTVOORDELEN Alle voordelen lees je op uitin.gent.be/uitpas/voordelen

WAT ZIJN DE TARIEVEN VAN DE UiTPAS? De tarieven voor de aankoop van de UiTPAS zijn: Basisprijs: € 5 Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2 Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1 Meer info over onze kortingstarieven vind je op pagina 9.

UiTPUNT OP WIELTJES UiTpunt op Wieltjes komt naar verschillende wijken. Dit mobiele UiTpunt geeft informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod. Daarnaast organiseert het ontmoetingen en laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten.

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UiTPAS? Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www. uitin.gent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit. Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel. De omruilvoordelen bij Vormingplus Gent-Eeklo vind je op onze website: www.vormingplusgent-eeklo.be/uitpas Inschrijven met je UiTpunten doe je per mail of telefonisch.

VORMINGPLUS | 11


PERSOON & WELZIJN INTERVIEW

LENIE VERHELST HET PAARD ALS SPIEGEL VOOR JEZELF Wie zichzelf beter wil leren kennen of wie een aantal van zijn slechte gewoontes zou willen bijschaven, kan deze zomer een bezoekje aan de manege wagen. Het klinkt bizar, maar via paarden kom je blijkbaar een heleboel verrassende dingen over je persoonlijkheid te weten. Lenie Verhelst, begeleidster bij de activiteit ‘Het paard als spiegel voor jezelf’, vertelt hoe dat komt.

Kun je jezelf kort voorstellen? ‘Van opleiding ben ik bedrijfspsycholoog, en de afgelopen 15 jaar heb ik een ruime ervaring opgedaan in het bedrijfsleven. Een paar jaar geleden werd ik gedwongen om even stil te staan en me opnieuw te oriënteren. Naar aanleiding daarvan volgde ik een aantal coachopleidingen en ontstond mijn huidige bedrijf, waar ik mensen ondersteun in hun groeiproces. Vaak vertrekkend van een werkgerelateerde vraag, maar evengoed van vastgelopen situaties waarbij er nood is aan vertraging en reflectie om keuzes te kunnen maken voor de toekomst. Daarnaast geef ik ook opleidingen die daarbij aansluiten. Over feedback, omgaan met kritiek of het inzetten van coachende vaardigheden voor leidinggevenden. In mijn vrije tijd hou ik van lezen, bij voorkeur verlies ik mezelf in een goed fantasyboek. Verder ben ik graag bij paarden, ga ik paardrijden of hardlopen.’ Waar komt die interesse voor paarden vandaan? ‘Van jongs af aan was ik een dierenvriend. Hoewel ik nooit een paard heb gehad en ik als kind niet kon gaan paardrijden, werd ik toch altijd aangetrokken tot

12 | VORMINGPLUS

paarden. En die aantrekkingskracht is gebleven. Toen mijn dochter jaren geleden begon met paardrijden duurde het niet lang voor ik ook vertrokken was. En toen ik in mijn heroriëntatieperiode op een opleiding ‘Coachen met behulp van paarden’ stootte, wist ik gewoon dat ik die moest volgen.’ Hoe kan een paard een spiegel zijn? ‘Paarden zijn kudde- en prooidieren. Voor hun veiligheid en die van de kudde is het heel belangrijk dat ze in staat zijn om elkaars signalen en die vanuit de omgeving juist te interpreteren en daar ook gepast op kunnen reageren. Paarden laten zich dan ook niet misleiden door de schone schijn die wij mensen soms ophangen. Ze reageren non-verbaal op wat er binnenin ons gebeurt. Niet alleen tijdens coachingsessies, maar ook tijdens het paardrijden laat het paard regelmatig weten wat er aan de hand is. Wanneer ik bijvoorbeeld heel hard mijn best doe om iets juist uit te voeren, dan doet het paard vaak niet wat ik vraag, of net het tegenovergestelde. En vertrek ik vanuit de gedachte ‘Laten we er samen een leuke les van maken’, dan gaat alles vaak beter dan verwacht.’

PERSOON & WELZIJN


Heb je een vraag of pijnpunt nodig om te kunnen deelnemen? ‘Nee, je hoeft op voorhand geen specifieke vraag voor te bereiden. We kunnen tijdens deze activiteit prima vertrekken vanuit wat je op dat moment nodig hebt. Maar het mag wel. Als er iets is waar je al even mee worstelt of waar je al een tijdje over nadenkt, maar waar je niet helemaal uit raakt, dan kan je dit als insteek gebruiken tijdens de activiteit. Ik laat dit dus helemaal over aan de deelnemers. Zij kunnen zelf kiezen wat voor hen het meest comfortabel aanvoelt.’ Wat is het effect van zo’n sessie? ‘Dat is voor iedereen anders. Meestal brengt een sessie bij de paarden een gevoel van rust en ontspanning met zich mee. Het feit dat je even de tijd neemt voor jezelf, zonder dat er iets moet, terwijl je buiten bij de paarden bent heeft op zich al een heel kalmerend effect. Daarnaast komen er vaak inzichten naar boven in gedragsof denkpatronen. Vaak komen mensen ook in contact met hun gevoelswereld, die ze in het dagelijks leven soms onderdrukken. Het effect is heel persoonlijk: zo ervaren sommige mensen een instant aha-erlebnis, terwijl het voor anderen meer tijd kost om hun inzichten in de dagen na de sessie langzaam te laten doorsijpelen.’

HET PAARD ALS SPIEGEL VOOR JEZELF VRIJDAG (10U-16U): 17/8 2018 THE OLD HORSES LODGE, MELLESTRAAT 2, LAARNE

W

il je meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven? Wil je leren duidelijke grenzen te stellen? Kom dan eens ervaren wat paarden je daarover kunnen vertellen.  Paarden geven je directe en eerlijke feedback. Zonder oordeel helpen ze je om je bewust te worden van je eigen gedrag.  Omdat ze steeds vanuit het hier-en-nu reageren, kan je ook direct experimenteren met nieuw gedrag. Je gaat zelf aan de slag met oefeningen. De ontspanning die enkele uren buiten tussen de paarden met zich meebrengt, krijg je er bovenop. Alle oefeningen gebeuren naast het paard, vanaf de grond. Ervaring met paarden is niet nodig.  LENIE VERHELST € 25 | € 19 | € 12.50 | DIT IS EEN BUITENACTIVITEIT. DRAAG KLEDING EN SCHOENEN DIE VUIL MOGEN WORDEN EN HOUD REKENING MET HET WEER. BRENG EEN LUNCHPAKKET MEE. CODE: 18PW5547 I.S.M. THE OLD HORSES LODGE

Hoe beleef jij zo’n sessie als begeleider? ‘Als begeleider ben ik elke keer opnieuw oprecht dankbaar en blij met de inzichten die ontstaan en met de stappen die mensen kunnen zetten in hun persoonlijke proces. Dankbaar ook voor de paarden die elke keer weer bereid zijn om dit proces mee te ondersteunen.’ Hoe zie je de toekomst? ‘Ik hoop vooral dat ik nog veel mensen mag bijstaan in hun groeiproces. Dat ik op die manier mijn steentje kan bijdragen aan een mooiere wereld, die we uiteindelijk allemaal samen creëren. Persoonlijke ontwikkeling is volgens mij sowieso een levenslang proces, dus ik blijf mezelf dan ook continu bijscholen. En ik wil me vooral nog verder verdiepen in wat de natuur in het algemeen en paarden in het bijzonder kunnen bijdragen. Verder droom ik van een centrum waar verschillende disciplines kunnen samenkomen, om er te leren, te ontspannen, te onthaasten in de natuur, begeleid door paarden en andere dieren.’ WWW.LENIEVERHELST.BE

PERSOON & WELZIJN

VORMINGPLUS | 13


AGENDA

Foto: Miquel Fabre (CC BY-NC-ND 2.0)

Foto: Arch'educ - Enneagram (CC BY-NC-SA 2.0)

PERSOON & WELZIJN

HET ENNEAGRAM | INZICHT IN JEZELF EN IN ANDEREN EEN KENNISMAKING

INTUÏTIE EN VERTROUWEN VERSTERKEN DOOR STEM EN KLANK

DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG (9.30U-16.30U): 3/7, 4/7, 5/7 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

I

n onze prestatiegerichte maatschappij staan we steeds meer onder druk om onze talenten maximaal aan te spreken. Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat ervan uitgaat dat iedereen maar een deel van zijn mogelijkheden benut. Het kan je helpen om de onbewuste drijfveren te begrijpen die je handelen bepalen maar ook beperken. Je eigen gezichtspunt ontdekken kan je leven positief veranderen. Via zelfonderzoek en oefeningen leer je hoe je je potentieel meer kan aanboren en het beste uit jezelf kan halen. Deze reeks richt zich tot mensen die vernieuwing willen in hun leven. PASCAL MAES € 89 | € 67 | € 44.50 | € 17.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT | JE KAN JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN CODE: 18PO5416 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

14 | VORMINGPLUS

WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG (9.30U-17U): 4/7, 5/7, 6/7 2018 KASTEEL BORLUUT, KLEINE GENTSTRAAT 46, SINT-DENIJS-WESTREM

J

e stem laten klinken is iets heel natuurlijks, als baby doe je het gewoon. Daarna ontstaan er vaak remmingen en geraakt je levensstroom geblokkeerd: je keel zit vast, je stem klinkt ingehouden of scherp, je wordt niet gehoord. Door klank te maken, stem te geven en te spreken vanuit je gevoel, kan je het leven weer voelen stromen, kan je stralen en zowel kracht als zachtheid ervaren. Je stem en lichaam worden meer expressief en flexibel. Je boodschap krijgt meer impact en je komt levendiger over. Je komt dichter bij je kern en je intuïtie. Voor deze driedelige workshop hoef je niet te kunnen zingen. HILDE BREDA € 106 | € 79.50 | € 53 | € 21.20 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT | JE KAN JE LUNCHPAKKET MEEBRENGEN CODE: 18PW5527

PERSOON & WELZIJN


AGENDA

KRACHT KIEZEN BOVEN EENZAAMHEID DINSDAG-, WOENSDAG-, DONDERDAGVOORMIDDAG (9.30U-12.45U): 28/8, 29/8, 30/8 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL VOS – VERDIEPING: -1, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

E

enzaamheid is een menselijk gevoel waar iedereen vroeg of laat wel eens mee te maken krijgt. Het is een gevoel dat energie vreet en zelfs mensen ziek kan maken. Gelukkig bestaat er een manier om met dit gevoel van eenzaamheid om te gaan. In deze cursus leer je stapsgewijs wat daarvoor nodig is. Het is een aanzet om kracht te vinden in jezelf om zo ook gevoelens van eenzaamheid te dragen en te voorkomen. MACHTELD GOVAERTS € 58 | € 43.50 | € 29 | € 11.60 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18PW5020 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PRH VZW

DE NATUUR ALS COACH MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG (10U-16U): 13/8, 14/8, 15/8 2018 NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN, DRIEPIKKELSTRAAT 32, MARIAKERKE

I

n de natuur kan je rust en ontspanning vinden. Het is heerlijk om buiten te zijn, groen te zien, stilte te horen en schoonheid te ervaren. Maar de natuur kan ook een spiegel zijn of een bron van inspiratie. Processen in de natuur kunnen je iets tonen en inzicht bieden in jezelf en in hoe je leven loopt. Contact met aarde, planten en dieren doet iets met je bewustzijn. Je kan je weer verbonden voelen met levende dingen, met jezelf en misschien zelfs met het grotere geheel. Verken in deze driedaagse cursus de natuur rondom jou en in jezelf. Gebruik je zintuigen, wandel en zit in stilte of in dialoog met de groep.  

Foto: Rio Hodges

LIEF CUYVERS € 64 | € 48 | € 32 | € 12.80 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT | JE KAN JE PICKNICK MEEBRENGEN. GRAAG JE KLEDING AANPASSEN AAN HET WEER. OOK ALS HET REGENT GAAN WE NAAR BUITEN. CODE: 18PW5104 I.S.M. NATUUR- EN MILIEUCENTRUM DE BOURGOYEN

PERSOON & WELZIJN

VORMINGPLUS | 15


DIGITAAL & MEDIA

16 | VORMINGPLUS


AGENDA

INTRODUCTIE DIGITAAL MAKEN | DEMONSTRATIE: EEN LICHTSENSOR MAKEN MET ARDUINO INTRODUCTIE MAKERSPACES EN FABLABS DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 6/9 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

W

at kun je verwachten in een makerspace of fablab? Wat kun je maken met een 3D-printer of een lasercutter? Deze workshop begint met een presentatie, en daarna gaan we de makersruimte van De Krook, het Prototyping Lab, bezoeken. Je krijgt hier een demonstratie van hoe je met Arduino een lichtsensor kan maken.

DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 5/7 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, KROOKCAFÉ – GELIJKVLOERS, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

F

ilm Fest Gent Talkies is een maandelijkse talkshow met film als centraal thema, in de inspirerende omgeving van Bibliotheek De Krook. Een vast panel en wisselende gasten bespreken alles wat in filmland roert en beweegt. Vaste panelleden zijn naar goede gewoonte Britt Valkenborghs, Ben Van Alboom en Steven Tuffin. Samen met artistiek directeur van Film Fest Gent Patrick Duynslaegher buigen ze het hoofd over enkele recente bioscoopreleases. De centrale gast wordt ongeveer een maand op voorhand bekendgemaakt. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten, of schrijf je in op de nieuwsbrief om als eerste geïnformeerd te worden.

DIGITAAL MAKEN | EEN LICHTGEVENDE WENSKAART INTRODUCTIE 'PAPIEREN CIRCUITS' DONDERDAGAVOND (19U-21.30U): 23/8 2018 BIBLIOTHEEK DE KROOK, LOKAAL DE VERWONDERING-DIGILAB – VERDIEPING: +2, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

STEAM EDUTRAINER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18DM4918 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

M

et behulp van een beetje kennis over elektronica en digitaal tekenen kan je een eigenzinnig lichtgevende wenskaart maken. Eenvoudig, creatief en leerrijk! STEAM EDUTRAINER € 20 | € 15 | € 10 | € 4 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18DM4909 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DE CREATIEVE STEM, DIGITAAL.TALENT@GENT

Foto: Mozilla in Europe

FILM FEST GENT TALKIES | JULI

Foto: Plusea

BEN VAN ALBOOM, BRITT VALKENBORGHS, PATRICK DUYNSLAEGHER, STEVEN TUFFIN € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UiTPAS REGIO GENT CODE: 18DM5250 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, FILM FEST GENT

DIGITAAL & MEDIA

VORMINGPLUS | 17


TERUGBLIK Op zaterdag 28 april vond de zesde editie van Dag van de Filosofie plaats in Gent. Deze keer vormde Bibliotheek De Krook het decor voor alweer een gevarieerd programma van lezingen, stand-up filosofie, debat, interview, film, wandelingen, workshops en socratisch gesprekken waarin fundamentele vragen rond het thema Verbeelding aan de macht aan bod kwamen. Vijftig jaar na het revolutionaire jaar 1968 onderzochten we wat er van het jaren ’60 idealisme is overgebleven waarin verbeelding in de strijd werd geworpen tegen autoriteiten. Kunnen filosofen de wereld veranderen? We vroegen het aan de erfgenamen van de mei 68’ers en aan de nieuwste lichting denkers, laureaten van de Filosofie Olympiade. We keken ook naar de toekomst: wat staat er op het spel? En waar kunnen we die macht voor gebruiken? Hier vind je enkele impressies van een inspirerende namiddag vol vragen, en hopelijk ook enkele antwoorden. Het volledige fotoverslag kan je bekijken op de website www.dagvandefilosofie.be, net als de geestige column van Jean Paul Van Bendegem en de powerpointpresentaties van enkele lezingen. Tot volgend jaar! Vormingplus Gent-Eeklo coördineert Dag van de Filosofie. We slaan de handen in elkaar met Universiteit Gent, Masereelfonds, Scholengroep Panta Rhei, Amarant, Filosofie Olympiade, Vooruit, Sphinx, Bibliotheek De Krook, KASK, School of Arts, kunstenaar Peter Aers en tal van vrijwilligers. Met de steun van Stad Gent en De Morgen. Danny Praet met een van de laureaten van de Filosofie Olympiade

Filosofische dwaaltocht met Jean Paul Van Bendegem

18 | VORMINGPLUS

Foto: Fabienne Haerinck

Foto: Tim Deschaumes

Foto: Tim Deschaumes

De boekenstand van Boekhandel Limerick


Moeilijke vragen tijdens de workshop Filosoferen voor kinderen

Foto: Tim Deschaumes

Lieven De Cauter over 'Het boek der verbazing'

Foto: Tim Deschaumes

Foto: Tim Deschaumes

Op appelblauwzeegroene droomreis diep in de zee tijdens workshop Zeeslaap

Foto: Tim Deschaumes

Socratisch gesprek met Kristof Van Rossem

Foto: Tim Deschaumes

Foto: Tim Deschaumes

Debat 'Kunnen filosofen de wereld veranderen?'

Stofjes, draadjes, lintjes en veel verbeelding tijdens workshop Zeeslaap

VORMINGPLUS | 19


TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

20 | VORMINGPLUS

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Visserij 106/1 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be

Vormingplus Zomer 2018  

Workshops, lezingen, cursussen, debatten en projecten in juli, augustus en september 2018

Vormingplus Zomer 2018  

Workshops, lezingen, cursussen, debatten en projecten in juli, augustus en september 2018

Advertisement