Page 1

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

WORKSHOPS | LEZINGEN | CURSUSSEN | DEBATTEN APRIL, MEI, JUNI 2017

NU OOK MET PROGRAMMA IN

DE KROOK

06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

12

CULTUUR & FILOSOFIE

23

PERSOON & WELZIJN

MET VOLLEDIG LENTEPROGRAMMA VOLKSHOGESCHOOL GENT-EEKLO VZW, REIGERSTRAAT 8, 9000 GENT. DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT, JAARGANG 14, NUMMER 2, APRIL - MEI - JUNI 2017, P NUMMER P408678 – AFGIFTEKANTOOR GENT X

26

DIGITAAL & MEDIA


03

03

VOORWOORD x

VOORWOORD

04

P. 3 Welkom in ons nieuwe tijdschrift

NIEUWS

De kerk in het midden.

04

NIEUWS

De kerk in het midden P. 4

05

ACTUALITEIT & SAMENLEVING P. 5 Project in de kijker P. 6 Agenda

06

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

P. 6 Tête-à-tête 17 P. 7 Agenda

INSCHRIJVING BIJ VORMING PLUS P. 20 Agenda

18 12

OVERZICHTSKALENDER

CULTUUR & FILOSOFIE

Terugblik P.24 Agenda P.25 onrust P. 12 x P.19

Joke Hermsen over rust en Agenda P. 13 Kristel Peters over circulaire economie P. 22

20

UITPAS GENT

23

P. 5 Project in de kijker P.6 Agenda

& WELZIJN 21 PERSOON P. 23 Agenda

PERSOON & WELZIJN Agenda P.21

26

DIGITAAL & MEDIA

Terugblik P. 26 Agenda P. 27

30

KOMEN LEZEN Agenda P. 30

26

DIGITAAL & MEDIA P. 26 Terugblik P. 26 Agenda


VOORWOORD Beste lezer

J

e bent heel erg welkom in ons vernieuwde tijdschrift. Zoals je zal merken hebben we naast de vormgeving ook gesleuteld aan het inhoudelijke concept. Zo presenteren we het aanbod vanaf nu in vier hoofdthema's: Actualiteit & Samenleving, Cultuur & Filosofie, Persoon & Welzijn en Digitaal & Media. Omdat Vormingplus Gent-Eeklo veel belang hecht aan wat jullie vinden en denken over maatschappelijke thema’s, het aanbod en onze talrijke projecten, maken we veel ruimte vrij in het tijdschrift om cursisten, deelnemers en vrijwilligers aan projecten, begeleiders, partners en sprekers aan het woord te laten. Hopelijk bevalt deze nieuwe stijl je en misschien vertel jij wel eens iets in één van de volgende edities. In dit lentetijdschrift maken we je alleszins warm voor de eerste vierentwintig activiteiten die we uitzetten in de nieuwe Bibliotheek De Krook in Gent. Vormingplus Gent-Eeklo zal bovendien op het openingsweekend van 11 & 12 maart aanwezig zijn met tal van workshops en speeddates. Je bent alvast van harte uitgenodigd. Zoals we al aankondigden kadert dit alles in een grote startende samenwerking die we met de stad uittekenen in de bib. Jaarlijks zullen dit 1200 uren aan activiteiten en projecten zijn. Dit doen we samen met de publiekswerking van de bib, de andere Krookbewoners en vele partners, vrijwilligers en deelnemers. Vanaf september verlaten we dan ook onze werkplek in de Reigerstraat. Meer nieuws daarover volgt in de zomer- en herfsteditie van dit magazine.

Naast het andere aanbod in Gent en de vele activiteiten in de regio vestigen we graag je aandacht op enkele opmerkelijke ©W en belangrijke projecten die we in WW. COPP ENSLAU REYS.BE samenwerking ontwikkelen in onze regio: ‘De kerk in het midden’, ‘Eetbaar Meetjesland’, ‘Huiskamergesprekken met vluchtelingen’, ‘Dag van de Filosofie’ en het nieuwe concept ‘Digistaties’. Tot slot eindigen we met een nuttige tip: lees zeker de uitneembare bladzijden rond onze verschillende tarieven goed door. Naast het standaardtarief, het reductietarief en het sociale tarief, starten we vanaf deze lente ook met de UiTPAS Gent. Mensen uit Gent met een verhoogde tegemoetkoming krijgen hierdoor 80% korting op het gewone tarief. Andere deelnemers met een UiTPAS kunnen punten verzamelen en zo van verschillende voordelen als een gratis activiteit of voordracht genieten. Op deze manier willen wij nog intenser een bijdrage leveren zodat iedereen kansen krijgt om levenslang en levensbreed te leren. Veel lees- en leerplezier! Steve Maes Coördinator Vormingplus Gent-Eeklo

COLOFON

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

REDACTIE Veerle Bosteyn, Tim Deschaumes, Steve Maes, Annelore Smits, Nel Van Vooren BEELDREDACTIE Tim Deschaumes, Annelore Smits, Nel Van Vooren WEBREDACTIE Tim Deschaumes, Annelore Smits, Nel Van Vooren

CONCEPT & VORMGEVING www.josnotteboom.be COVERFOTO & THEMAFOTO'S www.coppenslaureys.be DRUK Geers Offset VERANTWOORDELIJKE UITGEVER René De Pauw Fortlaan 25, 9000 Gent P-NUMMER P408678

Dit tijdschrift wordt gedrukt op 100% gerecycleerd Cyclus Print-papier

VORMINGPLUS | 3


NIEUWS

DE KERK IN HET MIDDEN V

laanderen telt zes monumentale kathedralen, 1800 parochiekerken (waarvan ongeveer een derde beschermd is) en ongeveer 1200 kloostergebouwen. Veel dorpen en wijken zijn gegroeid rond de parochiekerk. De kerk was de plek voor samenkomst en de centrale ontmoetingsplek van een dorp, wijk of stad. Kerkgebouwen hebben naast de eigen religieuze functie vaak een hoge kunsthistorische of architectonische waarde. In veel gevallen bepalen ze door hun omvang en hoge toren, het gezicht van een stad, dorp of wijk. Ze zijn een landmark in ons landschap. Het grote aantal parochiekerken contrasteert met het afnemende kerkbezoek. Steeds meer kerken staan leeg of worden sporadisch benut. Het verminderde gebruik schept kansen om de kerkgebouwen opnieuw een actuele verbindende en volwaardige plek in de openbare ruimte te geven. En hiervoor is dialoog met inwoners en alle betrokkenen essentieel. Het project ‘De kerk in het midden - Participatieve herbestemming van landelijke parochiekerken’ wil een bijdrage leveren aan deze maatschappelijke

4 | VORMINGPLUS

nood. Vormingplus Gent-Eeklo zal dit project de komende twee jaar samen met de dienst erfgoed van de provincie en Open kerken vzw uitvoeren. We richten ons op parochiekerken op het platteland. De parochiekerk neemt op het platteland een centrale plaats in, maakt deel uit van de dorpsidentiteit en vaak – meer nog dan in de stad – van de identiteit van de dorpsbewoner. Dorpen op het platteland beschikken ook over minder ‘plaatsen van gemeenschap’. Door de inspraak van de lokale gemeenschap kunnen behoeften en sluimerende initiatieven elkaar letterlijk in het midden van een gemeenschap vinden en tot vernieuwende voorbeelden uitgroeien. Binnenkort vind je meer info op onze website. Voor vragen kan je al terecht bij onze collega sandrine.dewilde@vormingplus.be

Vlaanderen Vlaanderen is open ruimte is open ruimte

Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland. Platteland Plus: Vlaanderen en provincie Oost-Vlaanderen investeren in hun platteland.


BLIK OP

EETBAAR MEETJESLAND

H

eb jij interesse om voeding rechtstreeks bij de boer te kopen? Wil je weten waar je eten vandaan komt en wie de ingrediënten met veel zorg gekweekt heeft? Is het voor jou als landbouwer of producent belangrijk om je klanten en hun behoeften te kennen? Ben je op zoek naar meer lokale afzet? Zet je ook wel eens lokale producten op het menu? Wil je de economie in je gemeente aanzwengelen door lokale landbouwers of producenten te steunen?

Dan is EETBAAR MEETJESLAND iets voor jou. In zes Meetjeslandse gemeenten komen inwoners, landbouwers / producenten, ondernemers en gemeentelijke ambtenaren samen in een Living Lab. Daar gaan ze met elkaar in gesprek over korte keten én plannen ze concrete acties om die korte keten te versterken en toegankelijker te maken in hun eigen gemeente. Eetbaar Waarschoot, donderdag, 23 maart 2017, 20u-22u, Zaal De Inslag, Dorp 1, Waarschoot Eetbaar Lovendegem, woensdag, 29 maart 2017, 20u-22u, Tempelhof, Tulpenlaan 11, Lovendegem Eetbaar Maldegem, woensdag, 19 april 2017, 20u-22u, Conferentiezaal Gemeentehuis (3e verdieping), Marktstraat 7, Maldegem Eetbaar Zomergem, woensdag, 26 april 2017, 20u-22u, Gemeenschapscentrum ’t Schaapstuk, Luitenant Dobbelaerestraat 14c, Zomergem Wil je erbij zijn? Of wil je graag meer informatie? Bel of stuur een e-mail naar Nathalie Decoene (projectcoördinator Korte Keten Meetjesland): 0477 32 34 46 – info@korteketenmeetjesland.be. W www.korteketenmeetjesland.be www.facebook.com/KorteKetenMeetjesland In samenwerking met Natuurpunt & Partners Meetjesland, Voedselteams, Linx + en het PCG. Met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

VORMINGPLUS | 5


ACTUALITEIT & SAMENLEVING TÊTE-À-TÊTE

MOURSY AL HAJ QASIM In de rubriek Tête-à-tête zetten we een cursist, medewerker of fan van Vormingplus in de kijker. Moursy Al Haj Qasim bijt in deze editie de spits af. Hij is vrijwilliger bij Taalcarrousel Arabisch-Nederlands en begeleider van huiskamergesprekken rond migratie en vluchtelingen.

Wie ben je? Ik ben Moursy Al Haj Qasim. Ik kom uit Syrië en woon al ongeveer vijf jaar in België. Op welke manier ben je in België terechtgekomen? Net voor de oorlog uitbrak ben ik hier als masterstudent gearriveerd. Als gevolg van die oorlog kon ik niet meer terug en kreeg ik het statuut van politiek vluchteling. Wat doe je? Ik werk nu als trajectbegeleider bij In-Gent vzw, het onthaalbureau en integratiecentrum van Gent. Daarnaast ben ik ook vrijwilliger bij Taalcarrousel Arabisch-Nederlands van Vormingplus en bij het STAM, waar ik rondleidingen in het Arabisch verzorg en documentatie naar het Arabisch vertaal. Woon je hier graag? Heel graag. Mijn eerste woonst was een citéhuisje in het Rabot dat ik deelde met andere studenten en werkende huisgenoten. Dat was een positieve ervaring: ik had en heb nog steeds veel warme sociale contacten met de buren. Wat zijn je interesses? Ik hou van lezen over psychologie, pedagogie en sociologie. Voor ik naar België kwam was ik leraar Engels in Syrië en Saudi-Arabië. En mijn hobby is schaken. Wat maakt jou gelukkig? Als ik verbinding kan maken met andere mensen. Toen ik hier arriveerde vond ik het moeilijk om te communiceren met andere mensen. Er was de taalbarrière, maar ik moest ook nog vertrouwd raken met de omgangsvormen. Dat maakte het moeilijk om een persoonlijk gesprek aan te gaan met mensen van hier. Maar nu kan ik met iedereen over alles meepraten en weet ik hoe de samenleving in elkaar zit. Hoe ken je Vormingplus? Een vriend van mij wist dat er een taalcafé opgericht zou worden voor Arabischtaligen die Nederlands leren en Nederlandstaligen die Arabisch leren. Dit concept sprak me aan. Vorig jaar heb ik Taalcarrousel Arabisch-

6 | VORMINGPLUS

Nederlands mee opgestart. Het oorspronkelijke idee om de taal die we aan het leren zijn te oefenen met moedertaalsprekers, is intussen veel ruimer geworden. De deelnemers wisselen ook culturele gebruiken uit en er zijn hechte vriendschappen ontstaan. Wat zijn de eerste drie dingen die bij je opkomen als je aan Vormingplus denkt? Gemengd publiek. Communicatie. Samenleven. Heb je een bijzondere herinnering aan Vormingplus? De meest recente Taalcarrousel-bijeenkomst had ‘Racisme en terrorisme’ als thema. Vooraf was er wat koudwatervrees vanwege het delicate onderwerp, vooral omdat dit nu zo leeft in de samenleving. Het deed me plezier dat de groepsgesprekken heel constructief zijn verlopen. OPROEP Huiskamergesprekken over migratie en diversiteit Mensen hebben heel wat vragen bij de aankomst van vluchtelingen en nieuwe migranten. Onze steeds diverser wordende samenleving zorgt soms voor ongerustheid. Wat is de oorzaak van migratiebewegingen? Welke gevolgen heeft dit alles voor de buurt en voor onze samenleving? Wat drijft vluchtelingen om zo’n gevaarlijke reis te ondernemen en welk traject doorlopen zij wanneer ze in België aankomen? Hoe ga ik met deze realiteit om? Wat kan ik doen als individu? Moursy brengt zijn vlucht- en integratieverhaal maar schetst ook de bredere uitdaging voor de samenleving. Hij geeft daarbij ruimte en tijd om de angsten en onzekerheden die bij mensen leven naar boven te brengen en bespreekbaar te maken. Ga samen met hem en elkaar op zoek naar zinvolle antwoorden. Neem contact op met janusz.vanhellemont@vormingplus.be of tel 09 224 22 65 voor meer informatie

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

ACTUALITEIT & SAMENLEVING en wereld in verandering leren begrijpen en verbindingen aangaan om hem samen te verbeteren. Dat is het doel van het aanbod in deze rubriek. In samenwerking met partners zoeken we sprekers die onze kennis kunnen verdiepen over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Maar welke oplossing is de beste? De meningen hierover lopen uiteen en daarom vinden we debat en discussie een aandachtspunt. Maar ook doeners komen aan hun trekken met bezoeken aan innoverende praktijken, cursussen fietsonderhoud of duurzaam bouwen.

E

VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ORGANISATIES MAANDAGAVOND (19.30U-22U): 27/3 2017 BIBLIOTHEEK-EVERGEM, BIBLIOTHEEKSTRAAT 12, EVERGEM

A

ls vrijwilliger of bestuurder ben je bereid om je belangeloos in te zetten voor je vereniging. Je neemt verantwoordelijkheid op, maar kan je ook verantwoordelijk gesteld worden voor zaken die slecht aflopen? Het begrip aansprakelijkheid wordt verhelderd en we gaan na wat dit betekent voor de verantwoordelijken in de vzw. We informeren over de verzekeringen die je het beste afsluit voor jouw vereniging. Welke zijn verplicht en welke zijn facultatief? En hoe zit het met verzekeringen vanuit de koepelorganisaties? Tot slot leer je hoe je verzekeringsmaatschappijen en hun polissen kunt beoordelen. JANES ANTONISSEN € 7 | € 5.50 | € 3.50 CODE: 17VA3589 I.S.M. GEMEENTEBESTUUR EVERGEM

DE BUURT ALS LABO VOOR DE TOEKOMST DINSDAGAVOND (19.30U-22U): 28/3 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOFT, REIGERSTRAAT 8, GENT

I

n de 21e eeuw moeten we een nieuw project formuleren waar burgerinitiatieven samen met de overheid opnieuw voor zekerheid zorgen.’ Die stelling is het vertrekpunt voor een inspiratieavond in samenwerking met de buurtorganisaties Buitensporig en Werkgroep Sint-Pieters Buiten. Dirk Holemans, coördinator van Oikos, een onafhankelijke denktank voor sociaalecologische verandering, en auteur van het boek Vrijheid en zekerheid - Op weg naar een sociaalecologische samenleving gaat met de buurtorganisaties in gesprek over duurzame systemen op vlak van mobiliteit, energie en voedsel. Een inspirerende avond met denkvoer voor een duurzame en sociale toekomst. DIRK HOLEMANS GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 17AS3825 I.S.M. BUITENSPORIG, WERKGROEP SINT-PIETERS BUITEN

BEZOEK AAN HET EUROPEES PARLEMENT DONDERDAG (8.30U-13.30U): 30/3 2017 PLAATS VAN AFSPRAAK: LOKETTEN BRUSSELLUXEMBURG, TRIERSTRAAT, BRUSSEL

W

ist je dat 70 procent van de regels waar we ons als Belgen aan moeten houden, uit de Europese wetgeving komt? Het Europees Parlement is dus zeker een bezoek waard. Dankzij een ontmoeting met een Europarlementslid verneem je uit eerste hand wat hun job inhoudt. Bovendien heeft het Europees Parlement een gloednieuw bezoekerscentrum, dat je na de middag op eigen houtje kan bezoeken met een audiogids. Via een interactieve tentoonstelling leer je er meer over de werking van het Europees Parlement en de Europese integratie.

TAALCARROUSEL ARABISCH-NEDERLANDS INTERCULTUREEL PRAATCAFÉ 6 VRIJDAGAVONDEN (19.30U-22U): 21/4 + 5/5, 19/5 + 2/6, 16/6, 30/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOFT, REIGERSTRAAT 8, GENT

T

aalcarrousel is een intercultureel praatcafé in Gent waarbij Arabischen Nederlandstaligen elkaars taal beter leren spreken. Vrijwilligers bereiden telkens iets voor om over uit te wisselen. VRIJWILLIGERS TAALCARROUSEL GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 17AS3927 I.S.M. PCVO HET PERSPECTIEF

GENETICA VAN MORGEN VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN DONDERDAGAVOND (19.30U-22U): 27/4 2017 GEMEENSCHAPSCENTRUM ‘T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE

D

e laatste jaren is de ontwikkeling van de genetica een versnelling hoger geschakeld, met nieuwe grensverleggende en spectaculaire technologieën. Zo maakt de CRISPR-techniek het aanzienlijk gemakkelijker om genen te manipuleren, met een rist nieuwe mogelijkheden tot gevolg. Dankzij de NIPT-test kan men bij zwangere vrouwen het ongeboren kind genetisch testen zonder een risicovolle vruchtwaterpunctie. Maar deze nieuwe toepassingen stellen ons ook voor nieuwe ethische en maatschappelijke dilemma’s. Hoe gaan we om met genetische informatie? Hoever mogen we gaan in het manipuleren van genen? In hoeverre mag genetische informatie gedeeld worden met anderen, zoals de overheid? Heidi Mertes is professor in de bio-ethiek aan de UGent, gespecialiseerd in de ethiek van genetica, stamcellen en reproductieve geneeskunde, en voorzitter van De Maakbare Mens vzw. HEIDI MERTES € 7 | € 5.50 | € 3.50 CODE: 17AS3578 I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR, DE MAAKBARE MENS VZW

JANUSZ VANHELLEMONT € 4 | € 3 | € 2 | GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN. JE KAN IN HET BEZOEKERSCENTRUM OOK LUNCHEN OF JE EIGEN LUNCHPAKKET CONSUMEREN CODE: 17AS3823 ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 7


AGENDA

FONDSENWERVING: EEN INTRODUCTIE VOOR VRIJWILLIGERS DINSDAGAVOND (19.30U-22U): 2/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 1, REIGERSTRAAT 8, GENT

O IS DIT NU DE ISLAM? PLEIDOOI VOOR EEN RATIONELE, EUROPESE EN VERZOENENDE INVULLING VAN DE ISLAM DONDERDAGAVOND (20U-22U): 27/4 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOFT, REIGERSTRAAT 8, GENT

G

entenaar Khalid Benhaddou is de verpersoonlijking van de ‘rationele islam’, die de democratische regels en waarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran. Met dat ideaal werkt hij als imam en als coördinator van het Netwerk Islamexperten dat, in samenwerking met het Departement Onderwijs, de radicalisering van moslimjongeren in Vlaanderen wil tegengaan. In zijn nieuwe boek Is dit nu de islam? vertelt hij hoe de Koran moet worden gelezen en begrepen: niet letterlijk, maar wel in zijn historische context. Hij bespreekt de extreme islam en zijn terroristische uitwassen, hoe je die concreet kan bestrijden en hoe je jongeren weg kan houden van radicalisering. Daarnaast houdt hij een warm pleidooi voor verzoening en dialoog. KHALID BENHADDOU € 6 | € 4.50 | € 3 | € 1.20 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17AS3923

TAALCARROUSEL RUSSISCH-NEDERLANDS INTERCULTUREEL PRAATCAFÉ 5 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (10U-12.30U): 29/4 + 13/5, 27/5 + 10/6, 24/6 2017 PCVO - HET PERSPECTIEF, HENLEYKAAI 83, GENT

T

aalcarrousel is een intercultureel praatcafé in Gent waarbij Russischen Nederlandstaligen elkaars taal beter leren spreken. Vrijwilligers bereiden telkens iets voor om over uit te wisselen. VRIJWILLIGERS TAALCARROUSEL GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 17AS3926 I.S.M. PCVO HET PERSPECTIEF

8 | VORMINGPLUS

ok voor maatschappelijk zinvol werk is geld nodig. Voor veel nonprofitorganisaties is een goede fondsenwerving daarom cruciaal. Je leert hoe je potentiële schenkers vindt en er relaties mee opbouwt. Je ontdekt hoe je het verhaal van jouw organisatie kan brengen aan potentiële schenkers. Of jouw organisatie nu groot of klein is, al lang bestaat of pas is opgericht: de basisprincipes van fondsenwerving zijn dezelfde. Fondsenwervingadviseur Ilja De Coster zet enkele basisconcepten in fondsenwerving op een rij en zoekt mee naar antwoorden die jouw organisatie echt vooruit kunnen helpen. Ilja De Coster ondersteunt al 15 jaar grote en kleine organisaties. Hij is ondervoorzitter van de Fundraisers Alliance Belgium en een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland. Voor Ilja De Coster is consulting voor civil society- organisaties en fondsenwerving in geen geval gewoon een job: het is een passie en een engagement voor een democratische samenleving. ILJA DE COSTER € 7 | € 5.50 | € 3.50 CODE: 17VA3803

BEZOEK AAN HET WAALS PARLEMENT IN NAMEN MET STADSBEZOEK EN MIDDAGMAAL VRIJDAG (8.40U-19.30U) 5/5 2017 SINT-PIETERSSTATION GENT, INKOMHAL, ONDER ELEKTRONISCH BORD

I

n oktober waren de ogen van de hele wereld gericht op de hoofdstad van Wallonië, omdat het kleine regionale parlement in zijn eentje een tijdlang een vrijhandelsakkoord met Canada tegenhield. De werking van het Vlaams en Federaal Parlement kennen we allemaal dankzij de uitzendingen van Villa Politica. Of misschien bezocht je deze assemblées al met een groep van Vormingplus. De werking van de volksvertegenwoordiging van de andere deelstaten van België is echter veel minder gekend. Een gids van het Waals Parlement leidt ons rond in dit zenuwcentrum van de Waalse politiek. Een ontmoeting met een Waals volksvertegenwoordiger zorgt voor de blik van een insider in de Waalse politiek. Namen is op zich ook een

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

bezoek waard. Een stadsgids leidt ons rond in het oude stadscentrum alvorens we terug naar Gent sporen. JANUSZ VANHELLEMONT € 30 | HET TREINTICKET EN GIDSEN ZIJN INBEGREPEN IN DE DEELNAMEPRIJS. ER IS EEN MIDDAGMAAL MET DE GROEP VOORZIEN DIE JE MET EIGEN BUDGET BETAALT (ONGEVEER € 20). CODE: 17AS3912

STADSARCHEOLOGIE IN GENT, DE KROOK HISTORISCH GENT - LEZING DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 11/5 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

G

rootschalige bouwcampagnes zijn een uitgelezen vertrekpunt om het archeologische verleden van een plek te bestuderen. Elk onderzoek in en rond Gent zorgt ervoor dat er telkens opnieuw een extra puzzelstukje aan de stadsgeschiedenis wordt toegevoegd. Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe stadsbibliotheek kon Stadsarcheologie Gent deze uithoek van het middeleeuwse Gent onderzoeken. De spectaculaire resultaten leerden ons niet alleen dat deze wijk in trek was bij de leerlooiers, maar ook waarom ze net daar zaten, hoe ze omsprongen met landinname of hoe ze aan afvalverwerking deden. Al deze gegevens hebben ervoor gezorgd dat we de geschiedenis van deze plek kunnen reconstrueren. GEERT VERMEIREN € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17AS3943 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK


AGENDA

DEMOCRATIE IN EUROPA IN TIJDEN VAN POPULISME DONDERDAGAVOND (20U-22U): 11/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOFT, REIGERSTRAAT 8, GENT

W

at is er aan de hand met de politiek? We sukkelen van de ene crisis in de andere en politici vinden geen daadkrachtige antwoorden meer. Kiezers verliezen van de weeromstuit hun vertrouwen. Met de PVV in Nederland en FN in Frankrijk scheren twee eurokritische en nationalistische partijen hoge toppen in het hart van Europa. Wat de uitslag van de verkiezingen ook is, de tendens is duidelijk. Heel wat analyses gaan uit van het falen van de werking van onze parlementaire democratie. Politiek filosoof Stefan Rummens ziet een andere oorzaak. Onze nationale politici hebben volgens hem te veel macht afgestaan aan bureaucraten zoals de Europese Commissie, waardoor de beleidsruimte van verkozen politici steeds kleiner wordt. Hebben we geen nood aan bijvoorbeeld een rechtstreeks verkozen Europees president om Europa en de democratie in één klap te redden? STEFAN RUMMENS € 8 | € 6 | € 4 | € 1.60 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17AS3924

VERLEIDELIJKE VITRINES: 700 WINKELPUIEN IN GENT HISTORISCH GENT - LEZING DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 18/5 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

W

ie handelswaren wil verkopen moet de aandacht van de klant trekken. Via allerlei middelen probeert de winkelier zijn artikelen zo verleidelijk mogelijk uit te stallen en de voorbijganger naar binnen te lokken. Door de eeuwen heen heeft niet alleen de heersende architectuurstijl het uitzicht van de winkelpui bepaald, ook de technologische vooruitgang had grote invloed. Gebaseerd op uitvoerig archiefonderzoek en restanten van winkelpuien leer je over de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur.

BEZOEK AAN HET VLAAMS PARLEMENT

HET GERECHTSGEBOUW IN GENT, EEN OPEN HUIS

WOENSDAGNAMIDDAG (12.45U-17U): 31/5 2017 PLAATS VAN AFSPRAAK: AAN DE LOKETTEN VAN BRUSSEL-CENTRAAL.

WOENSDAGNAMIDDAG (14U-17U): 7/6 2017 NIEUW GERECHTSGEBOUW, INKOMHAL, OPGEËISTENLAAN 401, GENT

O

G

ntdek de taken, de functie én de kunstcollectie van het Vlaams Parlement tijdens een begeleid bezoek. JANUSZ VANHELLEMONT € 6 | € 4.50 | € 3 | GELIEVE ZELF VOOR JE TREINTICKET TE ZORGEN CODE: 17AS3910

BASISCURSUS FIETSONDERHOUD 4 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (9U-12U): 3/6, 10/6, 17/6, 24/6 2017 FIETSPUNT MAX MOBIEL, VOSKENSLAAN 27, GENT

L

eer hoe je je fiets (remmen, lichten, versnellingen ...) snel en budgetvriendelijk kan herstellen. Breng in elk geval je eigen fiets mee en kledij die een spatje olie verdraagt. In de eerste les krijg je meer info over welke materialen je nodig hebt voor de volgende lessen. DIMITRY VERHELST € 58 | € 43.50 | € 29 | € 11.60 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT

CODE: 17AS3918

I.S.M. MAX MOBIEL VZW

GUIDO EVERAERT € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17AS3944 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

eert Cheyns, ex-voorzitter van de politierechtbank, loodst je op een heldere en levendige manier doorheen gerechtsgebouw en rechtspraak. GEERT CHEYNS € 4 | € 3 | € 2 | € 0.80 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17AS3917

ENERGIE BESPAREN MET EEN INVESTERING VAN € 0 TOT € 10.000 INFOSESSIE DONDERDAGAVOND (19.30U-21.30U): 8/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

E

nergie besparen betekent geld besparen. Energiezuinigheid is ook één van de voorwaarden om tot een ecologische woning te komen. Tijdens deze voordracht gaan we in op een aantal zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen. We leggen praktijkgericht uit hoeveel je kan besparen met een klein, middelgroot of groot budget. Wat kan met jouw budget en hoeveel bespaar je ermee? Spaarlampen, radiatorfolie, thermostatische radiatorkranen, verbeterd dubbel glas, zonneboilers, isolatie, hoogrendementsketels: het >>

VORMINGPLUS | 9


AGENDA

>>

komt allemaal aan bod. Ten slotte gaan we ook in op het belastingvoordeel en de subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. NIKOLAJ DE MEULDER € 13 | € 10 | € 6.50 | € 2.60 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17AS3925 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

WANDELING DOORHEEN STADSLABO DAMPOORTWIJK ZATERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 10/6 2017 STARTPLAATS GENT-DAMPOORT, VOOR HET STATION, GENT

E

r broeit wat in de Dampoortwijk. Lange tijd ging de buurt gebukt onder de erfenis van zijn industrieel verleden. Een stadsvernieuwingsproject tracht een antwoord te bieden op een aantal uitdagingen waar de buurt mee worstelt, zoals woonkwaliteit, mobiliteit en samenleven. Er is hierbij ook aandacht voor de dynamieken die buurtbewoners zelf al op gang brachten. Onze gids Jeroen is één van de trekkers van de oude pastorij. Dat is een gebouw dat door bewoners van de sloop werd gered en dat nu dienst doet als levendig buurtcentrum dat volledig door hen wordt beheerd. Hij is bovendien de bezieler van een project rond straatfotografie die overal in de wijk opduikt. Tijdens de wandeling maken we kennis met de rijke geschiedenis van de wijk, zoals de verborgen parel Groot Begijnhof Sint-Elisabeth. JEROEN ADRIANSENS € 7 | € 5 | € 3.50 | € 1.40 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17AS3921

10 | VORMINGPLUS

ONTMOETINGSGROEPEN I.S.M. VORMINGPLUS GENT-EEKLO

I

n deze groepen blijf je op de hoogte van wat er zich afspeelt tussen mensen en in de samenleving. De bijeenkomsten verlopen in een vriendschappelijke sfeer, met inleidingen door deskundige sprekers en levendige discussies, aangevuld met bezoeken aan tentoonstellingen en culturele uitstappen. Als je graag op deze wijze je kennissenkring uitbreidt en regelmatig wil samenkomen met leeftijdsgenoten, ben je van harte welkom. Je kan de programmafolder gratis en vrijblijvend aanvragen bij Vormingplus en je aansluiten bij één van de volgende groepen. Je vindt de programma’s ook terug op de vermelde webadressen.

VIE-GROEP MERELBEKE VOOR VROUWEN VAN 50+ DONDERDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12U): 6/4, 20/4 + 4/5, 18/5 2017 GEMEENSCHAPSCENTRUM ‘T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE € 7/BIJEENKOMST | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/VIEMERELBEKE

VIE-GROEP GENT VOOR VROUWEN VAN 50+ DINSDAGVOORMIDDAGEN (9U-12U): 18/4 + 2/5, 16/5, 30/5 + 13/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 1, REIGERSTRAAT 8, GENT LIDGELD: € 10/JAAR | € 70 VOOR 15 BIJEENKOMSTEN WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/VIEGENT

VOV-GROEP GENT VOOR VROUWEN VAN 50+ DINSDAGNAMIDDAGEN (14U-17U): 18/4 + 2/5, 16/5, 30/5 + 13/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 1, REIGERSTRAAT 8, GENT LIDGELD: € 9/JAAR | € 7.50/BIJEENKOMST | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/VOVGENT

PLUS DONDERDAGNAMIDDAGEN (14U-17U): 20/4 + 4/5, 18/5 + 15/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 1, REIGERSTRAAT 8, GENT € 6/PERSOON/BIJEENKOMST | € 10/KOPPELBIJEENKOMST | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE/PLUS

ACTUALITEIT & SAMENLEVING


AGENDA

GLOBALE UITDAGINGEN, LOKALE ANTWOORDEN

WELKE TRANSITIE OM KLIMAATUITDAGING AAN TE PAKKEN? DINSDAGAVOND (20U-22U): 9/5 2017 GEMEENSCHAPSCENTRUM ‘T GROENENDAL, BRANDEGEMS HAM 5, MERELBEKE

Z

V

ormingplus Gent-Eeklo organiseert in samenwerking met de GROS van Melle, Merelbeke en Oosterzele opnieuw een activiteitenreeks onder de noemer 'Globale uitdagingen, lokale antwoorden'. Deze keer focussen we op enkele duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN waarbij wordt opgeroepen om aan duurzame ontwikkeling te werken. In een wereld waar de onderlinge verbondenheid in handel en klimaatverandering steeds groter wordt, kunnen we tot oplossingen komen waar ook het zuiden baat bij heeft. In de drie gemeenten gaan we telkens in op een van deze doelstellingen en zoeken we lokale antwoorden op globale uitdagingen.

HOE ZORGEN WE VOOR BETAALBARE, DUURZAME EN BETROUWBARE ENERGIE VOOR IEDEREEN? PANELGESPREK MET MIDDENVELD, OVERHEID EN POLITIEK

DIRK BARREZ € 4 | GEEN REDUCTIE MOGELIJK CODE: 17AS3908 I.S.M. GROS MELLE, GROS MERELBEKE, GROS OOSTERZELE

WELKE TOEKOMST VOOR LANDBOUW EN VOEDING? WOENSDAGAVOND (20U-22U): 17/5 2017 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE

W

WOENSDAGAVOND (20U-22U): 3/5 2017 GEMEENTEHUIS MELLE, GEMEENTEPLEIN 1, MELLE

E

itten we gevangen in het perfecte dilemma, waarbij het kiezen is tussen sociaal rechtvaardig zijn en zo de planeet opblazen, of ecologisch duurzaam zijn en miljarden mensen in armoede houden? Er is een uitweg, volgens Dirk Barrez. Maar dan alleen op voorwaarde dat we snel omschakelen naar een betrouwbare, stabiele economie die welvaart voortbrengt met tot tien maal minder broeikasgassen en materiaalgebruik tegen 2050. Die transitie wordt op tal van vlakken een fantastische tocht en een fascinerende uitdaging. We leggen ook de link naar de rol die burgers en lokale besturen kunnen spelen.

nergie is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. De energiesector zorgt wereldwijd voor 60 procent van de broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. Een omschakeling naar duurzame bronnen als zon en wind is dus noodzakelijk. Hoe kunnen we nog meer groene stroom produceren en hoe zorgen we ervoor dat dit betaalbaar blijft voor iedereen? Hierover gaan we in gesprek met een aantal gezaghebbende stemmen uit het middenveld en de politiek. John Vandaele is bezieler van Energent. Zij proberen om burgers meer te laten participeren in de energiesector. Ook bij de windturbines in Melle is Energent betrokken. Bovendien is Vandaele journalist bij MO* Magazine. Vanuit die hoek kent hij de gevolgen voor het Zuiden van de keuzes die wij maken. Mellenaar Andries Gryffroy zetelt voor de N-VA in het Vlaams Parlement. Klimaat en energie behoren tot zijn specialisaties. Hij geeft mee wat de overheid kan doen en wat de huidige visie is. Bram Claeys is directeur van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen. Hij vertegenwoordigt de producenten van duurzame energie. Moderator is Dominique Minten, journalist bij De Standaard.

elk soort landbouw kan de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier voeden? Industriële landbouw of kleinschalige, familiale landbouw? Biolandbouw of gangbare landbouw? Of zijn beide nodig of aangewezen? Kunnen we ons huidige consumptiepatroon aanhouden, met zijn enorme milieukost aan afval en transport? En wat als de rest van de wereldbevolking dit model overneemt? Of moeten we omschakelen naar een model waarin seizoensgroenten en –fruit, korteketeneconomie (recht van de boer naar consument en voedselteams) en fair trade (eerlijke prijzen voor eerlijke producten) onontbeerlijke elementen worden? Twee sprekers voeden deze avond inhoudelijk: Piet Vanthemsche (ex-voorzitter Boerenbond) en Gert Engelen (landbouw- en voedingsdeskundige bij Vredeseilanden). Een ervaren moderator leidt het gesprek in goede banen. GERT ENGELEN, PIET VANTHEMSCHE € 4 | GEEN REDUCTIE MOGELIJK CODE: 17AS3907 I.S.M. BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, GROS MELLE, GROS MERELBEKE, GROS OOSTERZELE

ANDRIES GRYFFROY, BRAM CLAEYS, JOHN VANDAELE € 4 | GEEN REDUCTIE MOGELIJK CODE: 17AS3870 I.S.M. GROS MELLE, GROS MERELBEKE, GROS OOSTERZELE

ACTUALITEIT & SAMENLEVING

VORMINGPLUS | 11


©

TE SS AP OS TU MA

DE B

O ER

CULTUUR & FILOSOFIE

HOOP DOET LEVEN

JOKE HERMSEN OVER RUST EN ONRUST

Het zijn onrustige tijden. Dat weet ook Joke Hermsen. Niet toevallig verzorgt de Nederlandse filosofe de inleiding op de Dag van de Filosofie, die als thema ‘Rust en Onrust’ heeft. In haar essay Melancholie in tijden van onrust onderzoekt ze het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Vormingplus sprak haar twee dagen na de inauguratie van de nieuwe president van Amerika. Een tekende gebeurtenis.

‘H

annah Arendt, een van mijn grootste inspiratiebronnen, schreef het een halve eeuw geleden al in haar boek over totalitaire regimes: we moeten waakzaam zijn voor alle zogenaamde leiders die onder patriottistische leuze proberen om een bevolking tot een gelijksoortige massa te reduceren, die etiketten kleven en de vrijheid van meningsuiting bestrijden. Het is jammer te moeten constateren dat haar werk vandaag actueler dan ooit is. Al stemt het ook hoopvol dat de wereld Arendts werk heeft herontdekt.’

‘‘Tijd is hoop’, schreef Ernst Bloch, een andere Duitse filosoof. En tijd is ook nodig voor reflectie. In onze vrije tijd denken we te weinig na, er is geen ruimte voor dromen. Terwijl je moet kunnen dagdromen om het nieuwe te verzinnen. Maar nietsdoen is economisch niet rendabel, het is de minst beloonde houding in onze maatschappij.’ ‘Iedereen kan nadenken, we zijn reflectieve wezens. Al zou het op scholen meer gestimuleerd moeten worden. Dat is de plek bij uitstek om onze kritische en creatieve denkvermogens te ontwikkelen. En daarnaast is het aan de voorbeeldfuncties. ‘Daar moet ik even over nadenken’, zouden politici moeten antwoorden op vragen van journalisten, in plaats van met de zoveelste oneliner op de proppen te komen. Maar ook wetenschappers, schrijvers en kunstenaars moeten er het

12 | VORMINGPLUS

voortouw in nemen. Filosofie, politiek en kunst zijn drie gebieden die in bondgenootschap zouden moeten gaan om tot een gesprek over de wereld te komen en vervolgens, vanuit die wederzijdse bevruchting, tot nieuwe verhalen en visies.’ ‘De melancholie, een van nature menselijk fenomeen, weegt te zwaar door waardoor de hele samenleving depressief lijkt te zijn. We krijgen niet voldoende hoopvolle verhalen. Hierdoor voelen we ons machteloos. Het lukt de melancholicus niet om tot een verhouding met het object van verlies te komen, of dat nu een mens of een ideaal is. Hij raakt zichzelf kwijt. En op dat moment komen de lapmiddelen, om die identiteit alsnog terug te vinden: eigen ras, eigen sekse, eigen kleur, eigen religie. En dan wordt het gevaarlijk. Zo krijg je een overspannen samenleving. En zo komen we weer bij Trump terecht.’ ‘De afgelopen decennia was het allesbehalve hip om hoopvol te zijn, cynisme vierde hoogtij. En dat is iets waar ik al jaren tegenin probeer te schrijven. Gelukkig ontstond er ineens weer een nood aan wishful thinking: we hebben een hoopvolle gedachte nodig om in beweging te komen en om weg te blijven van depressiviteit. Hoewel dat moeilijk is moeten we de angst onder ogen zien en niet langer ons privé-stulpje opzoeken met de gedachte dat het wel goed komt, of dat anderen de wereld voor ons gaan redden. Wij zijn zelf de wereld.’

CULTUUR & FILOSOFIE


AGENDA

CULTUUR & FILOSOFIE Dit aanbod biedt verschillende kijkwijzers aan om de wereld tegemoet te treden en in interactie te gaan met elkaar. Daarbij realiseren we ook ontmoeting en verbinding in een complexe en superdiverse samenleving. We verkennen welke verhalen mensen over zichzelf, anderen en de wereld vertellen en welke (vorm)taal ze daarbij gebruiken. Kritische reflectie bevorderen, culturele geletterdheid versterken en expressie verhogen staan daarbij voorop. Daarom vind je bij ons initiaties creatieve expressie en filosofische vaardigheden, een basis- en verdiepend aanbod rond verschillende kunstvormen en filosofie. Daarnaast leveren we vormen van culturele verkenning van eigen streek en stad en van andere culturen en levensbeschouwingen.

DAG VAN DE FILOSOFIE: RUST EN ONRUST ZATERDAG (VANAF 9U ONTHAAL - 18U): 25/3 2017 KASK - SCHOOL OF ARTS, L. PASTEURLAAN 2, GENT

D

it jaar staat de Dag van de Filosofie in het teken van Rust en Onrust. Hoe stil te staan, hoe rust te vinden, in de drukte van alledag? Wat is innerlijke rust en is die nastrevenswaardig? De zoektocht wordt niet beperkt tot het idee van rust zelf, maar focust ook op haar contrapunt: de onrust. Blijven we te rustig over die onrust? Of kan ze net een kracht zijn? Jean Paul Van Bendegem brengt een spitse column, Nederlandse filosofe Joke Hermsen haar essay Melancholie in tijden van onrust. Komen ook aan bod: een Socratisch gesprek, een Filosofisch kwintet met Ignaas Devisch en Farah Focquaert, de documentaire In Pursuit of Silence, een stiltewandeling met Joris Capenberghs, filosoferen met kinderen, face-to-face philosophy, antieke filosofie, Kant, Schopenhauer en het sublieme, Filowijs en kunstenaar Ben Benaouisse. Meer info en inschrijven op www.dagvandefilosofie.be

BEN IK ECHT DE PERSOON DIE IK DENK DAT IK BEN? KENNISMAKING MET NON-DUALITEIT WOENSDAG-, DONDERDAG- EN VRIJDAGAVOND (19U-22U): 12/4, 13/4, 14/4 2017 KASTEEL BORLUUT, KLEINE GENTSTRAAT 46, SINT-DENIJS-WESTREM

B

en ik werkelijk degene met wie ik mij identificeer? Deze diepe levensvraag vormt de kern van non-dualiteit (advaita vedanta). Aan de basis van dit onderzoek liggen de Veda's, de oudste Indische geschriften. Vandaag groeit de belangstelling voor deze mystieke richting omdat ze eenvoudig en direct is. Deze cursus is bedoeld als kennismaking. We belichten

de raakvlakken met zen en christelijke mystiek. Er is ruimte voor vragen, kritische bedenkingen en inbreng van de deelnemers. LIEVEN OSTYN € 53 | € 40 | € 26.50 CODE: 17FZ3831

PROEVEN VAN ACRYLSCHILDEREN EXPRESSIEWORKSHOP 5 DINSDAGAVONDEN (19.30U-22U): 18/4, 25/4 + 2/5, 9/5, 16/5 2017 BIBLIOTHEEK ZOMERGEM, DEN BOER 15, ZOMERGEM

S

childerkunst begrijp je beter door zelf te schilderen en kleuren te mengen. Vanuit eenvoudige oefeningen ervaar je stap voor stap het acrylschilderen. Onder begeleiding leer je het penseel op papier hanteren, de richting van toetsen, de structuur van verflagen droog en nat opbouwen. Daarbij laat je je onder meer inspireren door Leieschilders en museumcollecties, maar ook door ander beeldmateriaal, schaduwvormen, muziek en je intuïtie. Je oefent je in het opbouwen van een compositie in kleurtoetsen en vlakken. Je schildert gelaagd en experimenteert vanuit demonstratie. Geen voorkennis of tekentalent vereist. BRIGITTE PATTYN € 92.50 | € 76 | € 58.50 | BASISMATERIAAL IS IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN CODE: 17ZC3565 I.S.M. BIBLIOTHEEK ZOMERGEM

MONDHARMONICA EEN KENNISMAKING 4 WOENSDAGAVONDEN (19U-21U): 19/4, 26/4 + 3/5, 10/5 2017 ONTMOETINGSCENTRUM BELZELE - DE LIEVE, BELZEELSESTRAAT 29, EVERGEM

J

e leert de meest gebruikte techniek voor eenvoudige melodieën uit de blues, folk en rock. Je brengt zelf een 'standaard 10-hole diatonic harmonica in toonaard C' mee. Die is te koop in alle muziekwinkels.

CULTUUR & FILOSOFIE

MATHIEU VILAIN € 53.50 | € 40 | € 26.50 CODE: 17ZC3621 I.S.M. CULTUURCENTRUM EVERGEM, WISPER

OUT OF THE BOX EEN TRAINING IN CREATIEF DENKEN EN HANDELEN 3 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 20/4, 27/4 + 4/5 2017 ONTMOETINGSCENTRUM BELZELE - DE LIEVE, BELZEELSESTRAAT 29, EVERGEM

I

n het dagelijks leven verloopt ons denken en handelen meestal volgens bepaalde patronen. Hoe kunnen we die doorbreken en onszelf en onze omgeving op een nieuwe manier tegemoet treden? We oefenen in creatief denken en handelen, individueel en in groep. Door middel van associatie en kunstzinnige expressie (woord, beeld, geluid) prikkelen we onze verbeelding en stimuleren we onze creativiteit. We ervaren synergie of confrontatie, komen uit onze comfortzone en leren nieuwe bruggen slaan. We reflecteren samen over onze ervaringen: wat zegt dit over mij en over mijn verhouding tot de wereld? Deze workshop biedt je de kans om de dingen op een frisse manier te ervaren. BRIGITTE PATTYN, LIEF CUYVERS € 39 | € 30 | € 21 | MATERIAAL IS IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN CODE: 17ZC3564 I.S.M. CULTUURCENTRUM EVERGEM

OOGGETUIGEN: FRANCISCO GOYA EN FARIDEH LASHAI TENTOONSTELLINGSBEZOEK EN NAGESPREK ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12.30U): 29/4 2017 MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT, CITADELPARK, GENT

D

e tentoonstelling Ooggetuigen koppelt de maatschappijkritiek in de gravures Los Desastres de la Guerra van Francisco Goya (1746-1828) aan het sociaal engagement van de Iraanse kunstenaresen schrijfster Farideh Lashai (1944-2013), in een gedeelde aanklacht tegen geweld en verdrukking. Farideh Lashai werkte net als >>

VORMINGPLUS | 13


AGENDA

VAN TE GEK TOT WAANZINNIG MOOI OUTSIDER KUNST WOENSDAGAVOND (19.30U-22U): 3/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 2, REIGERSTRAAT 8, GENT

>> Goya in tijden van conflict en verdrukking. In haar tekeningen en prenten combineert ze de schilderachtige landschappen van haar geboorteland met de technieken van de hedendaagse kunst. Door haar werk in dialoog te plaatsen wil het MSK stimuleren tot positieve verandering van het heden dankzij een beter begrip van het verleden. Na het bezoek nemen we de tijd om impressies en gedachten uit te wisselen. GIDS MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN, BRIGITTE PATTYN € 14.50 | € 13 | € 11 | € 2.90 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | TOEGANGSTICKET INBEGREPEN CODE: 17CF3920

ZIN OP ZONDAG ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 30/4 2017 ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 21/5 2017 ZONDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 25/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOFT, REIGERSTRAAT 8, GENT

W

Outsiderkunst is geen artistieke stroming maar een overkoepelende benaming voor kunst die in de marge is gemaakt. Dit werk is spontaan en authentiek, direct en krachtig en houdt weinig rekening met modes en tradities. De kwaliteit van deze kunst wordt vandaag erkend en is aanleiding tot debat in de kunstwereld. We bekijken de raakvlakken met moderne en hedendaagse kunst. Op zaterdag 6 mei leidt Peter Jonnaert je door de collectie Outsider Art van het Museum Dr. Guislain. Aansluitend kan je je inschrijven op het begeleide tentoonstellingsbezoek Laboratorium van waan en fantasie. PETER JONNAERT € 9 | € 7 | € 4.50 | € 1.80 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17CF3913

DE NEGENDE VAN BEETHOVEN ODE AAN DE BROEDERSCHAP 3 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 4/5, 11/5, 18/5 2017 + CONCERT OP ZATERDAGAVOND (20U-22U): 20/5 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT DE BIJLOKE, J. KLUYSKENSSTRAAT 2, GENT (CONCERT)

at zijn de fundamentele vragen over onszelf, het leven en de wereld? Volgens de Duitse filosoof Kant zijn er vier vragen die er werkelijk toe doen: wat kan ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wie is de mens? In deze nieuwe zingevingsreeks komt maandelijks een interessante spreker aan het woord, die ingaat op de vragen van Kant. Daarna volgt een gesprek. Op zondag, met ontbijtkoeken en straffe koffie.

Al luisterend ontrafelen we Beethovens meesterwerk. Deze muzikale ontdekkingstocht sluiten we af met een uitvoering door Philippe Herreweghe en het Collegium Vocale.

EVA ROUSSELLE, LIEF CUYVERS, GASTSPREKER PER SESSIE – ZIE WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE PER SESSIE: € 9 | € 7 | € 5 | € 1.80 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | KOFFIE/ THEE/FRUITSAP INBEGREPEN CODE: 17CF3897 – SESSIE IN APRIL CODE: 17CF3898 – SESSIE IN MEI CODE: 17CF3899 – SESSIE IN JUNI

LABORATORIUM VAN WAAN EN FANTASIE TENTOONSTELLINGSBEZOEK MUSEUM DR. GUISLAIN

GISÈLE TALLON € 78.50 | € 66.50 | € 54 | € 15.70 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | CONCERTTICKET RANG 2 INBEGREPEN CODE: 17CF3856 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

ZATERDAGNAMIDDAG (13U-16U): 6/5 2017 MUSEUM DR. GUISLAIN, J. GUISLAINSTRAAT 43, GENT

W

aar ligt de grens tussen fantasie en werkelijkheid? Geniet van een geleide rondleiding in Een andere wereld. Laboratorium van waan en fantasie. De tentoonstelling vertrekt vanuit de vele vragen die heersen rond psychose, hallucinatie en waan en verkent de grens

14 | VORMINGPLUS

CULTUUR & FILOSOFIE

verkent tussen verbeelding en realiteit. Ze neemt vijf oeuvres uit de afgelopen twee eeuwen onder de loep van vijf artiesten en wetenschappers: J.J. Grandville, Gustav Mesmer, Gerard Heymans, Jean Perdrizet en Mathew Kneebone. Zij schiepen een eigen universum vanuit hun eigen verbeelding van het ongrijpbare. Voorafgaand aan deze gidsbeurt verkennen we de collectie Outsider Art van het museum met Peter Jonnaert, een extra rondleiding die aansluit bij het thema van zijn lezing op 3 mei: 'Van te gek tot waanzinnig mooi'. KRISTINE TIMPERMAN, PETER JONNAERT € 16 | € 13.50 | € 11 | € 3.20 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17CF3914

PROEVEN VAN SCHETSEN EN SCHILDEREN DE NATUUR ALS INSPIRATIEBRON 3 MAANDAGVOORMIDDAGEN (9.15U-12U): 8/5, 15/5, 22/5 2017 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, GHESQUIÈRESTRAAT 15, DEINZE

D

eze expressieworkshop laat je proeven van diverse tekenmaterialen en basisvaardigheden met verf en inkt. Je ervaart hoe je zonder tekenervaring en met eenvoudige oefeningen toch zelf beeldend aan de slag kunt. Onder begeleiding leer je het penseel met inkt op papier hanteren, ontdek je houtskool, nat-in-nat schilderen en droog toetsen. Je experimenteert en vertrekt van de natuur als inspiratiebron. Je baseert je op voorbeelden uit de kunst om je eigen versie van een landschap weer te geven. Groots tekentalent is niet vereist om deel te nemen. We vertrekken van lijn naar vlak en vorm en we leren je kleuren mengen. BRIGITTE PATTYN € 64 | € 53.50 | € 44 | BASISMATERIAAL IS IN DE DEELNEMERSPRIJS INBEGREPEN CODE: 17ZC3569 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN

KENNISMAKEN MET WERELDMUZIEKINSTRUMENTEN BASISWORKSHOP MET INSTRUMENTEN 3 MAANDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 8/5, 15/5, 22/5 2017 ONTMOETINGSCENTRUM BELZELE - DE LIEVE, BELZEELSESTRAAT 29, EVERGEM

M

aak kennis met percussieinstrumenten die met de handen bespeeld worden uit de Arabische en Turkse wereld. De reeks oefent op basistechniek en een aantal traditionele ritmes uit de verschillende landen

>> vervolg pag. 19


INSCHRIJVEN BIJ VORMINGPLUS

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven doe je bij voorkeur via de website www.vormingplusgent-eeklo.be. Zo hebben we meteen alle gegevens correct. Vervolgens krijg je een mail van ons waarin vermeld wordt dat je inschrijving in behandeling is. Wanneer je inschrijving verwerkt is door ons administratief team krijg je een bevestigingsmail waarin alle gegevens van de activiteit staan met de uitnodiging tot betaling met gestructureerde mededeling op het rekeningnummer IBAN BE40 0014 2764 2663 (BIC: GEBABEBB). Je inschrijving is definitief als je binnen de zeven dagen betaalt. Eén week voor de start van je activiteit ontvang je een deelnemersbrief met de praktische info. Als het niet lukt om via de website in te schrijven, kan je ook telefonisch inschrijven tijdens de openingsuren van ons secretariaat. We helpen je graag verder. Bij onvoldoende inschrijvingen kunnen we de activiteit annuleren. Dan storten we jouw inschrijvingsgeld meteen terug. Je kan al online inschrijven vóór het tijdschrift in je bus valt. De zomercursussen (juli – augustus 2017) staan vanaf april 2017 op onze site.

VOLZET Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt: dat komt de kwaliteit ten goede. Als een activiteit volzet is, komt je naam op een wachtlijst en word je persoonlijk verwittigd van zodra er een plaatsje vrijkomt.

LOCATIE Het adres waar de activiteit plaatsvindt staat bij elke activiteit vermeld.

STANDAARDPRIJS EN KORTING Vormingplus Gent-Eeklo hanteert verschillende kortingstarieven op de standaardprijs. De reductieprijs geldt voor: studenten met een studentenkaart en een voltijds leerplan: je vermeldt bij je inschrijving dat je student bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw studentenkaart mensen die in een moeilijke financiële situatie zitten Contacteer ons op 09 224 22 65 voor verdere informatie De sociale prijs geldt voor: mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds en die niet in Gent wonen: op het kleefbriefje van jouw ziekenfonds bekijk je de risicocode. Dat is de code met drie cijfers voor en drie cijfers na de schuine streep. Als het derde cijfer voor de schuine streep een 1 is (…1/…), heb je recht op onze korting. Je vermeldt dat bij de inschrijving en bezorgt ons vóór de activiteit een kleefbriefje.

Een vlot verloop van de inschrijvingen op onze activiteiten is erg belangrijk voor de goede service die wij onze deelnemers willen bieden. Op basis van het aantal inschrijvingen bepalen wij of een activiteit doorgaat of niet. Jouw inschrijving kan hiervoor doorslaggevend zijn.

werkzoekenden in en buiten Gent: je vermeldt bij je inschrijving dat je werkzoekende bent en bezorgt ons vóór de activiteit een kopie van jouw stempelkaart of inschrijvingsbewijs van de VDAB. Voor sommige activiteiten werken we met een UiTPAS Gent. Voor meer info hierover, blader door naar pagina 18. Daarnaast is er een Kansentarief Gent. Die geldt voor inwoners van Gent met recht op een verhoogde tegemoetkoming of die in schuldbemiddeling zijn. Dit houdt in dat je 80% korting krijgt op de standaardprijs. Om hiervan te kunnen genieten duid je het Kansentarief Gent aan bij de inschrijving en vul je op de website je UiTPAS-nummer in.

BEWIJS VAN AANWEZIGHEID

Cliënten van het OCMW in Gent, Eeklo, Knesselare, Maldegem en Merelbeke kunnen bij hun maatschappelijk werker een tussenkomst vragen om deel te nemen aan het aanbod van Vormingplus in deze gemeenten.

Het secretariaat van Vormingplus GentEeklo is elke voormiddag van 9u tot 12.30u en elke namiddag van 14u tot 17u telefonisch bereikbaar, behalve op woensdagnamiddag. Dan is het secretariaat gesloten. Uiteraard zijn we voor inschrijvingen of inlichtingen onbeperkt bereikbaar via de website en via mail.

ANNULERING Verwittig ons ALTIJD als je niet deelneemt aan een activiteit waarvoor je was ingeschreven. Als je definitief bent ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging (brief, e-mail) toch niet deelneemt, kunnen wij het inschrijvingsgeld niet terugstorten. Als je minstens 10 werkdagen voor de start van de activiteit verwittigt, of als je in geval van overmacht een bewijsstuk voorlegt, dan storten wij de cursusprijs terug, verminderd met 15 procent administratiekosten.

Je kan een bewijs van aanwezigheid en betaling ontvangen.

TOEGANKELIJKHEID In het Vormingplusgebouw en in Bibliotheek De Krook zijn alle lokalen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Sommige activiteiten vinden elders plaats. Contacteer ons als je vragen hebt over de toegankelijkheid van deze lokalen. Aarzel ook niet om ons te contacteren wanneer je omwille van een visuele of auditieve beperking aangepaste ondersteuning nodig hebt om een activiteit te volgen.

OPENINGSUREN VAN HET SECRETARIAAT

MEER INFORMATIE Vormingplus Gent-Eeklo Reigerstraat 8, Gent Telefoon: 09 224 22 65 E-mail: info.gent.eeklo@vormingplus.be Website: www.vormingplusgent-eeklo.be Rekeningnummer: IBAN BE40 0014 2764 2663

VORMINGPLUS | 15


ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL, MEI, JUNI 2017 ACTUALITEIT & SAMENLEVING Ontmoetingsgroepen VIE-groep Merelbeke - Voor vrouwen van 50+

Merelbeke

Donderdag 6 april

overdag

PAG. 10

VIE-groep Gent - Voor vrouwen van 50+

Gent

Dinsdag 18 april

overdag

PAG. 10

VOV-groep Gent - Voor vrouwen van 50+

Gent

Dinsdag 18 april

overdag

PAG. 10

Plus

Gent

Donderdag 20 april

overdag

PAG. 10

Verzekeringen en aansprakelijkheid voor organisaties

Evergem

Maandag 27 maart

avond

PAG. 7

De buurt als labo voor de toekomst

Gent

Dinsdag 28 maart

avond

PAG. 7

Bezoek aan het Europees Parlement

Brussel

Donderdag 30 maart

overdag

PAG. 7

Taalcarrousel Arabisch-Nederlands

Gent

Vrijdag 21 april

avond

PAG. 7

Genetica van morgen

Merelbeke

Donderdag 27 april

avond

PAG. 7

Is dit nu de islam?

Gent

Donderdag 27 april

avond

PAG. 8

Taalcarrousel Russisch-Nederlands

Gent

Zaterdag 29 april

overdag

PAG. 8

Fondsenwerving: een introductie voor vrijwilligers

Gent

Dinsdag 2 mei

avond

PAG. 8

Hoe zorgen we voor betaalbare, duurzame en betrouwbare energie voor iedereen?

Melle

Woensdag 3 mei

avond

PAG. 11

Bezoek aan het Waals Parlement in Namen

Namen

Vrijdag 5 mei

overdag

PAG. 8

Welke transitie om klimaatuitdaging aan te pakken?

Merelbeke

Dinsdag 9 mei

avond

PAG. 11

Stadsarcheologie in Gent, De Krook

Gent

Donderdag 11 mei

avond

PAG. 8

Democratie in Europa in tijden van populisme

Gent

Donderdag 11 mei

avond

PAG. 9

Welke toekomst voor landbouw en voeding?

Oosterzele

Woensdag 17 mei

avond

PAG. 11

Verleidelijke vitrines: 700 winkelpuien in Gent

Gent

Donderdag 18 mei

avond

PAG. 9

Bezoek aan het Vlaams Parlement

Brussel

Woensdag 31 mei

overdag

PAG. 9

Basiscursus fietsonderhoud

Gent

Zaterdag 3 juni

overdag

PAG. 9

Het gerechtsgebouw in Gent, een open huis

Gent

Woensdag 7 juni

overdag

PAG. 9

Energie besparen met een investering van â‚Ź 0 tot â‚Ź 10.000

Gent

Donderdag 8 juni

avond

PAG. 9

Wandeling doorheen stadslabo Dampoortwijk

Gent

Zaterdag 10 juni

overdag

PAG. 10

Stilte en kunst

Deinze

Woensdag 22 maart

overdag

PAG. 21

Dag van de Filosofie: Rust en Onrust

Gent

Zaterdag 25 maart

overdag

PAG. 13

Stilte en natuur als ideaal of onderwerp

Deinze

Woensdag 29 maart

overdag

PAG. 21

Paarse zetel in De Krook - Alicjia Gescinska

Gent

Donderdag 30 maart

overdag

PAG. 21

Ben ik echt de persoon die ik denk dat ik ben?

Gent

Woensdag 12 april

avond

PAG. 13

Proeven van acrylschilderen

Zomergem

Dinsdag 18 april

avond

PAG. 13

Mondharmonica

Evergem

Woensdag 19 april

avond

PAG. 13

Paarse zetel in De Krook - Annelies Beck

Gent

Donderdag 20 april

overdag

PAG. 21

Out of the box

Evergem

Donderdag 20 april

avond

PAG. 13

Stilte en verstilling rond het Sas van Astene

Deinze

Zaterdag 22 april

overdag

PAG. 21

Ooggetuigen: Francisco Goya en Farideh Lashai

Gent

Zaterdag 29 april

overdag

PAG. 13

Zin op zondag: april

Gent

Zondag 30 april

overdag

PAG. 14

Van te gek tot waanzinnig mooi

Gent

Woensdag 3 mei

avond

PAG. 14

De negende van Beethoven

Gent

Donderdag 4 mei

avond

PAG. 14

Laboratorium van waan en fantasie

Gent

Zaterdag 6 mei

overdag

PAG. 14

Proeven van schetsen en schilderen

Deinze

Maandag 8 mei

overdag

PAG. 14

CULTUUR & FILOSOFIE

16 | VORMINGPLUS


UITNEEMBARE KALENDER!

Filosofieleesgroep Kierkegaard

Gent

Maandag 8 mei

avond

PAG. 19

Kennismaken met wereldmuziekinstrumenten

Evergem

Maandag 8 mei

avond

PAG. 14

Hedendaagse kunst: een wereld om te ontdekken

Gent

Donderdag 11 mei

avond

PAG. 19

Troost voor de levenden

Eeklo

Zaterdag 20 mei

overdag

PAG. 19

Dichterlijk Gent

Gent

Zaterdag 20 mei

overdag

PAG. 19

Zin op zondag: mei

Gent

Zondag 21 mei

overdag

PAG. 14

Filocafé Gent

Gent

Zondag 28 mei

overdag

PAG. 20

Circulaire economie en Gents innovatief onderzoek

Gent

Donderdag 8 juni

avond

PAG. 20

Collectieve en duurzamere kunstpraktijken verkennen

Gent

Vrijdag 16 juni

overdag

PAG. 20

Zin op zondag: juni

Gent

Zondag 25 juni

overdag

PAG. 14

Mindfulness of aandachtstraining

Gent

Woensdag 19 april

avond

PAG. 23

SOS Brein: mindmapping en geheugentraining

Oosterzele

Donderdag 20 april

avond

PAG. 23

Op ontdekkingstocht in je eigen levensloop

Gent

Zaterdag 22 april

overdag

PAG. 23

Vegetarisch broodbeleg maken

Deinze

Maandag 24 april

overdag

PAG. 23

Leven met chronische pijn

Gent

Donderdag 27 april

overdag

PAG. 24

Omgaan met je hooggevoelig kind

Gent

Donderdag 27 april

avond

PAG. 24

Verbindende communicatie

Gent

Dinsdag 2 mei

avond

PAG. 24

De helende kracht van kruiden

Eeklo

Dinsdag 2 mei

avond

PAG. 24

Een natuurlijke aanpak van overgangsklachten

Evergem

Donderdag 4 mei

overdag

PAG. 25

Een ecologische moes- en siertuin

Gent

Zaterdag 13 mei

overdag

PAG. 25

Net zo lief assertief

Gent

Maandag 15 mei

overdag

PAG. 25

Beter zorgen voor jezelf

Merelbeke

Dinsdag 16 mei

overdag

PAG. 25

Eenvoudig mediteren

Gent

Woensdag 7 juni

overdag

PAG. 25

Digidokter - Windows 10

Evergem

Zaterdag 25 maart

overdag

PAG. 27

Digistatie - Facebook

Gent

Dinsdag 28 maart

overdag

PAG. 27

Film Fest Gent Talkies

Gent

Donderdag 30 maart

avond

PAG. 30

Fotografie, een beleving

Gent

Maandag 3 april

overdag

PAG. 27

Digistatie - Gratis en degelijke software

Gent

Donderdag 20 april

overdag

PAG. 27

Digicafé voor beginners

Gent

Donderdag 27 april

overdag

PAG. 27

Film Fest Gent Talkies

Gent

Donderdag 27 april

avond

PAG. 30

Digistatie - Wegwijs in digitale camera’s

Gent

Zaterdag 29 april

overdag

PAG. 28

Vlot werken met Windows 10

Gent

Dinsdag 2 mei

overdag

PAG. 28

Filmkunst

Merelbeke

Woensdag 3 mei

avond

PAG. 28

Digitale fotografie: het onderwerp sterk in beeld brengen

Knesselare

Maandag 8 mei

avond

PAG. 28

Flyers en affiches maken met Canva

Gent

Dinsdag 9 mei

avond

PAG. 29

Digistatie - Facebook

Gent

Donderdag 18 mei

avond

PAG. 29

Portretfotografie

Gent

Zaterdag 20 mei

overdag

PAG. 29

Film Fest Gent Talkies

Gent

Donderdag 1 juni

avond

PAG. 30

Filmclub ‘De zevende kunst’

Gent

Donderdag 8 juni

avond

PAG. 29

Digistatie - Radio en tv anno 2017

Gent

Donderdag 8 juni

avond

PAG. 30

Vlot werken met Facebook

Gent

Zaterdag 10 juni

overdag

PAG. 30

Film Fest Gent Talkies

Gent

Donderdag 29 juni

avond

PAG. 30

PERSOON & WELZIJN

DIGITAAL & MEDIA

VORMINGPLUS | 17


VORMINGPLUS INTRODUCEERT UiTPAS GENT

WAT IS UiTPAS?

UiTPUNT OP WIELTJES

UiTPAS Gent is een digitale kaart waarmee je aan cultuur, sport of jeugdactiviteiten kan doen. Je kan met de kaart UiTpunten sparen. Die kan je dan omruilen voor korting, een cadeau of een ander voordeel.

UiTpunt op Wieltjes komt naar verschillende wijken. Dit mobiele UiTpunt geeft informatie over de UiTPAS, het kansentarief en het aanbod. Daarnaast organiseert het ontmoetingen en laagdrempelige toeleiding naar vrijetijdsactiviteiten.

VOOR WIE IS UiTPAS GENT? Zowel Gentenaars als niet-Gentenaars kunnen UiTPAS Gent gebruiken. UiTPAS staat op naam. Ieder lid van het gezin heeft dus een eigen pas nodig. De kaart is te koop voor iedereen vanaf 3 jaar. Ook mensen van buiten Gent, bijvoorbeeld studenten, kunnen UiTPAS Gent kopen.

WAAR IS UiTPAS GENT TE KOOP EN WAT ZIJN DE WELKOMSTVOORDELEN EN TARIEVEN? De UiTPAS Gent is op diverse plaatsen in Gent te koop. De voorlopige verkooppunten zijn: de Stadswinkel, de Jeugddienst, Bibliotheek De Krook, het Mobiel Dienstencentrum en Uitbureau. Wil je voor je kinderen of partner ook een UiTPAS aanvragen, breng dan hun identiteitskaart of Kids-ID mee. Opgelet: mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief kunnen de UiTPAS enkel in de Stadswinkel en op het Mobiel Dienstencentrum kopen.

WELKOMSTVOORDELEN Alle voordelen lees je op uitin.gent.be/uitpas/voordelen

DE TARIEVEN VOOR DE AANKOOP VAN DE UiTPAS ZIJN Basisprijs: € 5 Kinderen (van 3 jaar tot 18 jaar): € 2 Mensen die in aanmerking komen voor het kansentarief: € 1 Meer info over onze kortingstarieven: zie pagina 15

18 | VORMINGPLUS

HOE GA JE AAN DE SLAG MET DE UiTPAS? Eerst en vooral koop je een UiTPAS. Surf daarna naar www. uitingent.be. Je ziet er voor welke activiteiten je de UiTPAS kan gebruiken. Als je naar de plaats van de activiteit gaat, houd je de pas ter plekke tegen de lezer. De aanbieder ziet zo hoeveel je moet betalen en of je korting krijgt. Er staat ook een scanner. Hiermee kan je een UiTpunt sparen. Dat kan voor, tijdens of na de activiteit, maar niet meer dan één keer per activiteit. Als je er voldoende hebt, kan je jouw gespaarde UiTPunten inwisselen voor een ruilvoordeel.


AGENDA

Angst is de werkelijkheid van de vrijheid. Onveiligheidsgevoelens, onzekerheid, vertwijfeling: het zijn begrippen die de laatste jaren frequent opduiken om de mens en de samenleving te duiden. Wat is angst? Hoe ontkomen we aan vertwijfeling? Het zijn centrale vragen in het oeuvre van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. In zijn zoektocht naar wat het betekent mens te zijn, stoot hij op het onverzoenbare in ieder van ons. Het komt er als ‘zelf’ op aan je te verhouden tot de tegenstellingen die je bent. Angst speelt een centrale rol in deze zelfwording. Maar ook vrijheid, mogelijkheid, keuze en bewustwording zijn kernbegrippen in Kierkegaards denken. Het maakt hem tot voorbereider van het existentialisme. We lezen samen teksten uit Het begrip Angst en Tegen de vertwijfeling (ook verschenen als Ziekte tot de dood).

>> waarin de darboeka bespeeld wordt. Op de traditionele manier worden ritmes aangeleerd door ze te zeggen. Per sessie focussen we op een ander land of een groep landen. Er is ruimte voor improvisatie en aan het einde van elke les proberen we de combinatie tussen een melodielijn en een ritmepatroon uit. Tijdens de reeks spelen we op darboeka's. Deze zijn beschikbaar, maar iedereen die een ander instrument (viool, gitaar, mandoline, oed, baglama) bespeelt, mag dat meebrengen voor het slotmoment. Breng een groot kussen en matje mee op om de grond te zitten. Voor degenen die niet op de grond kunnen zitten is er een stoel voorzien. HILDE DE CLERCQ € 38.50 | € 29 | € 19 CODE: 17ZC3563 I.S.M. CULTUURCENTRUM EVERGEM

FILOSOFIELEESGROEP KIERKEGAARD 4 MAANDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 2, REIGERSTRAAT 8, GENT

J

e bent geïnteresseerd in filosofie maar hebt de moed, het geduld of de tijd niet om in je eentje een filosofisch werk te doorploegen? Dan is deze leesgroep iets voor jou. In etappes lees je thuis een filosofisch werk. Zowel klassiekers als hedendaagse werken komen aan bod. Onder begeleiding van een filosoof deel je vervolgens je ideeën in groep en is er ruimte voor vragen. De sfeer is ontspannen en ongedwongen, de samenstelling van de leesgroep wisselt per boek. Er is geen voorkennis vereist.

EVA ROUSSELLE € 35 | € 26.50 | € 17.50 | € 7 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | NA INSCHRIJVING KRIJG JE NOG INFORMATIE OVER DE VOORAF TE LEZEN HOOFDSTUKKEN CODE: 17CF3942

HEDENDAAGSE KUNST: EEN WERELD OM TE ONTDEKKEN BASISCURSUS 3 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-21.30U): 11/5, 18/5 + 1/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

K

an je hedendaagse kunst begrijpen? Hoe ga je om met actuele kunst? Deze kunst lijkt even complex als de maatschappij waarin ze ontstaat. Wat te doen als het kunstwerk je niet meteen aanspreekt? Of juist wel? In de eerste twee lessen van deze basisreeks bespreken we met elkaar wat hedendaagse kunst wil uitdrukken en wat ze voor ons kan betekenen. In les drie zoomen we in op het werk van twee toonaangevende kunstenaars en leggen we de link met literatuur en muziek. We bespreken een groot aantal representatieve kunstwerken en oefenen de tools waarmee je actuele kunst benadert. We focussen op de relatie tussen vorm en inhoud. Omdat deze kunst niet uit het niets komt en om kunst van nu beter te vatten, grijpen we af en toe terug naar die van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw.

TROOST VOOR DE LEVENDEN FUNERAIRE PRACHT EN POËZIE MET MAYA WUYTACK ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-13U): 20/5 2017 BEGRAAFPLAATS EEKLO, MOLENSTRAAT, EEKLO

Begraafplaatsen associeer je met droeve omstandigheden terwijl het vaak plaatsen met unieke architectuur en mooie verhalen zijn. In Eeklo is dat niet anders. We bezoeken de officiële begraafplek, sinds 1810 de laatste rustplaats voor streekbewoners als Polydoor Lippens, Bernard Steyaert en vele andere Eeklonaren en Meetjeslanders met een eigen verhaal. Ook de nieuwe groene bomenbegraafplaats krijgt onze aandacht. We genieten van poëzie en een voordracht gebracht door Maya Wuytack. We sluiten af in dialoog over taal en eenzaamheid. Waar taal tekort schiet, is poëzie de brug tussen innerlijke werelden. MAYA WUYTACK, SOPHIE HUYSMAN € 17 | € 13 | € 8.50 | WE SPREKEN AF OM 9.50U AAN DE BEGRAAFPLAATS, RECHT TEGENOVER DE HEILIG GRAFKAPEL CODE: 17CF3929 I.S.M. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

DICHTERLIJK GENT ZATERDAGVOORMIDDAG (10.30U-12.30U): 20/5 2017 POËZIECENTRUM, VRIJDAGMARKT 36, GENT

G

ent is een stad met veel gezichten. De stad inspireerde dichters van vroeger tot nu om er met humor, ergernis, melancholie, romantiek, metaforen of net heel gewoon over te dichten. We wandelen samen door het hart van Gent en houden regelmatig halt om te luisteren naar gedichten van onder meer David Troch, Roland Jooris, Stefan Hertmans, Ann Van Dessel en Karel Van De Woestijne. ILSE WEBER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | WE SPREKEN AF AAN DE INGANG VAN HET POËZIECENTRUM EN EINDIGEN OP DE KORENMARKT CODE: 17CF3879 I.S.M. POËZIECENTRUM

ANGELICA OVERWATER € 38.50 | € 29 | € 19 | € 7.70 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17CF3915 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

CULTUUR & FILOSOFIE

VORMINGPLUS | 19


AGENDA

FILOCAFÉ GENT ZONDAGNAMIDDAG (14.30U-17U): 28/5 + 25/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOFT, REIGERSTRAAT 8, GENT

M

et een open geest en gezonde nieuwsgierigheid waag je je in het Filocafé aan een filosofisch avontuur. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider ga je in dialoog over filosofische thema's van nu. De filosofische vraag die we onderzoeken wordt bepaald door de aanwezigen. ALEX KLIJN GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 17CF3896

CIRCULAIRE ECONOMIE EN GENTS INNOVATIEF ONDERZOEK KRISTEL PETERS ZOEKT NAAR DE RECYCLEERBARE MODESCHOEN DONDERDAGAVOND (19U-21U): 8/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

et einde van onze voorraad fossiele grondstoffen is in zicht. Hoog tijd dus om onze afvalproducerende economie te herzien. Recycleren is een goede eerste stap, maar we moeten vanaf nu ook materialen slimmer gaan gebruiken. Met het project Rethinking

20 | VORMINGPLUS VORMINGPLUS | 20

High Fashion Shoes voor de School of Arts (KASK) HoGent verkent ontwerper Kristel Peters de toekomst van modeschoenen binnen het concept van circulaire economie en presenteert ze Alice, een modulaire high fashion schoen die een brug slaat tussen ambacht en innovatieve biogebaseerde materialen zoals Mycelium. Verneem meer over een onderzoeksproject vanuit paddenstoelen. Peters brengt een stand van zaken in het onderzoek naar de recycleerbare schoen. Haar werk is een statement tegen en een mogelijke oplossing voor de onmetelijke afvalberg gecreëerd door fast fashion. KRISTEL PETERS, VEERLE SPAEPEN € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17CF3928 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, PLAN C VZW

COLLECTIEVE EN DUURZAMERE KUNSTPRAKTIJKEN VERKENNEN TENTOONSTELLINGSBEZOEK MET WORKSHOPS IN MSK GENT VRIJDAGVOORMIDDAG (10U-11.30U): 16/6 2017 MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT, CITADELPARK, GENT

D

rie kunstenaarscollectieven ontwikkelden elk een project met lokale gemeenschappen, onder meer

CULTUUR & FILOSOFIE

in Gent. In elk project verkent men de mogelijkheden van een collectieve en meer duurzame kunstpraktijk. Afgedankte objecten, vergeten kennisbronnen en kleine gebaren worden hersteld, bewaard en getransformeerd vanuit verschillende disciplines (beeldende kunst, dans, sociologie). Bekijk en ervaar het resultaat van deze drie projecten in de slottentoonstelling in het MSK te Gent. Ontdek de expo in een begeleid bezoek dat je laat deelnemen aan de bijhorende workshops: microcreaties maken met restmateriaal, verhalen schrijven over afgedankte objecten en deelnemen aan een performance die focust op lichaamstaal en levensverhalen. Neem deel aan Manufactories of Caring Space-Time (www.manufactories.eu), een samenwerking tussen Museum Schone Kunsten Gent, 49 Nord 6 Est FRAC Lorraine (Metz) en Fundació Antoni Tàpies (Barcelona). GIDS MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN € 5 | € 4 | € 2.50 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | TOEGANGSTICKET NIET INBEGREPEN. WE SPREKEN AF OM 9.50U AAN HET MSK CODE: 17CF3916 I.S.M. MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN


AGENDA

STILTE STILTE EN KUNST DE NATUUR ALS INSPIRATIEBRON WOENSDAGNAMIDDAG (14U-16.30U): 22/3 2017 BIBLIOTHEEK DEINZE, GENTPOORTSTRAAT 1, DEINZE

K

unst en stilte: twee handen op één buik? Sommige kunstwerken stralen innerlijke rust en stilte uit, terwijl andere de kilte van vernietiging en eenzaamheid oproepen. Hoe gaan kunstenaars om met die soms paradoxale stilte? Start elk scheppingsproces met stilte of terugtrekking? En is een stilleven wel echt stil? Deze gedocumenteerde lezing, doorspekt met talrijke voorbeelden uit de literatuur, beeldende kunst en muziek verkent het thema kunst en stilte aan de hand van tekst- en audiofragmenten, foto's en filmpjes. VIRGINIE PLATTEAU, BRIGITTE PATTYN € 10 | € 7.50 | € 5 CODE: 17KC3567 I.S.M. BIBLIOTHEEK DEINZE

STILTE EN NATUUR ALS IDEAAL OF ONDERWERP INSPIREREND MUSEUMBEZOEK

STILTE EN VERSTILLING ROND HET SAS VAN ASTENE STILTEWANDELING

WOENSDAGNAMIDDAG (14U-16.30U): 29/3 2017 MUDEL - MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK, L. MATTHYSLAAN 3-5, DEINZE

ZATERDAGVOORMIDDAG (9.30U-12.30U): 22/4 2017 ASTENE SAS - 'T OUD SASHUIS, HELLESTRAAT 20, ASTENE

N

a de inspirerende lezing 'Stilte en kunst' volgt nu een thematisch bezoek rond 'Stilte en natuur' in het Museum van Deinze en de Leiestreek. In de rondleiding wordt gefocust op verstilling in de natuur en op het stilleven. De wijze van schilderen en de stijl van de kunstenaar krijgen daarbij bijzondere aandacht. Je ontdekt hoe kunstenaars omgaan met het onzegbare, met de tegenstelling die stilte wezenlijk oproept en je ervaart de eigenheid van licht, lucht en landschap. Door actief te kijken en in dialoog te gaan, beleef je de kunst intenser en word je geïnspireerd om in de lente eventueel zelf aan de slag te gaan.

D

eze stiltewandeling start en eindigt aan het Oude Sashuis en neemt je mee langs het Oude Leiepad naar het Kasteel van Ooidonk en terug. Al wandelend maak je kennis met verstillen en met elkaar. De natuur is daarbij een inspiratiebron. Al wandelend verdiep je je in kijken. Alex Klijn reikt je kleine oefeningen aan vanuit een beeld of tekst. Zo verbind je je nog meer met de omgeving. Wat doet stilte met je zintuigen en je aandacht? Achteraf wissel je ervaringen en indrukken uit. ALEX KLIJN €8|€6|€4 CODE: 17KC3562

VIRGINIE PLATTEAU, BRIGITTE PATTYN € 15 | € 12 | € 9 | TOEGANGSTICKET MUSEUM INBEGREPEN. WE SPREKEN AF OM 13.45U AAN HET MUDEL - MUSEUM VAN DEINZE EN DE LEIESTREEK CODE: 17KC3568

PAARSE ZETEL IN DE KROOK DONDERDAGMIDDAG (12.30U-13.15U): 30/3 2017

DONDERDAGMIDDAG (12.30U-13.15U): 20/4 2017

G

A

riet Pauwels interviewt Alicja Gescinska. Gescinska is bij het grote publiek bekend van Wanderlust haar gesmaakte Canvas-reeks waarin zij filosofen, schrijvers en wetenschappers aan het woord liet. Ze is filosofe en schrijfster. Naast boeken over haar vakgebied schreef ze in 2016 ook de roman Een soort van liefde.

nnelies Beck is de gast van Griet Pauwels. Annelies Beck werkt momenteel voor de VRT als ankervrouw in Terzake. Zij is journaliste. In 2016 schreef ze de roman Over het kanaal, nu werkt ze aan het boek met als titel Toekomstkoorts.

GRIET PAUWELS GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 17CF3954 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

GRIET PAUWELS GRATIS | WEL VOORAF INSCHRIJVEN CODE: 17CF3955 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN

CULTUUR & FILOSOFIE

VORMINGPLUS 21 | VORMINGPLUS | 21


WHAT A SHOE CAN DO

©

KRISTEL PETERS OVER CIRCULAIRE ECONOMIE CO JAK

Het einde van de voorraad fossiele grondstoffen is in zicht. Hoog tijd om onze afvalproducerende economie te herzien, en voor een gesprek met designer Kristel Peters. Zij verkent de toekomst van modeschoenen binnen het concept van circulaire economie. Haar werk is een statement tegen en een mogelijke oplossing voor de onmetelijk afvalberg gecreëerd door fast fashion.

‘W

at mijn onderzoek zo bijzonder maakt is dat het iets bestudeert dat altijd al bestond, maar dat nu anders wordt bekeken en om nieuwe toepassingen vraagt. De wereld van de biotechnologie blijft voor verrassingen zorgen. Zo duiken er plots grondstoffen uit algen, oesters, melk en spinnen op. Dat je met dit soort kleine elementen tot een product kunt komen, daar word ik heel warm van. Het drijft me om alleen nog maar met deze materialen te werken en tegelijkertijd naar de esthetica van schoenen te blijven zoeken. Dit blijft een tweestrijd, ook ik moet soms toegevingen doen. Leer is bijvoorbeeld nefast voor het milieu maar tegelijkertijd erg duurzaam, het maakt een schoen mooier met de jaren. De modulaire schoen ‘Alice’ is dan ook eerder de vertaling van een concept dan een afgewerkt product. Dat neemt niet weg dat ik blijf zoeken naar alternatieven. In Nederland kreeg ik zo de kans om met het kweken van schimmel als basismateriaal voor schoenen te experimenteren.’ ‘Net zoals ik mijn kinderen bewust probeer te maken van energieverbruik en de afvalberg, wil ik als docent een besef aan mijn studenten meegeven. Als belangrijkste schakel in een ontwerpproces kunnen zij nadenken over de impact van hun materiaalgebruik. Het is onwetendheid

22 | VORMINGPLUS

die ervoor zorgt dat mensen niet de juiste keuzes maken. Al werkt dit niet als je dingen probeert op te dringen of tegen alles bent. Wel als je tot de verbeelding kunt spreken door nieuwe mogelijkheden aan te reiken. Hoe meer vraag er zal zijn naar die nieuwe materialen, hoe meer erop zal worden ingezet en hoe goedkoper ze zullen worden. Het stemt me hoopvol dat dit steeds vanzelfsprekender wordt en dat ook grote modehuizen mee op de kar springen. Een mooi voorbeeld is de Britse ontwerpster Stella McCartney. Ook zij zegt dat ze in de eerste plaats iets begeerlijks wil maken. Pas daarna komt het duurzaamheidsaspect. Je koopt je kleren niet bewust, eerder omwille van een emotie. Maar er zijn alternatieven.’ ‘In de toekomst zou ik graag opnieuw in de schoenenwereld belanden. Na vier jaar eruit te zijn door onderzoek mis ik het wel. Ik wil er het modebeeld verbinden met materie uit de wetenschap. Dat is nu mijn grootste drijfveer.’ Kristel Peters brengt op 8 juni een stand van zaken in het onderzoek naar de recycleerbare schoen. Voor meer informatie, zie pagina 20.


AGENDA

PERSOON & WELZIJN

PERSOON & WELZIJN Ieder mens is een knooppunt van relaties. Dit aanbod behandelt jouw relatie met jezelf, met anderen en met de wereld om je heen. Hoe blijf je in deze drukke wereld verbonden met anderen en vooral: met jezelf? Wij bieden je inspiratie en nieuwe inzichten. Je krijgt middelen aangereikt die je helpen om meer evenwicht te vinden in je leven, beter te communiceren en je eigen lichamelijk en geestelijke gezondheid in handen te nemen.

MINDFULNESS OF AANDACHTSTRAINING KENNISMAKEN MET MILDE AANWEZIGHEID 4 WOENSDAGAVONDEN (19.30U-22U): 19/4, 26/4 + 3/5, 17/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 1, REIGERSTRAAT 8, GENT

M

indfulness betekent milde aandacht geven aan de dingen zoals ze zijn, en niet zoals je wil dat ze zijn. Je leert vat te krijgen op situaties waarin je stress, lichamelijke pijn, werkdruk of spanningen voelt. Breng een matje, deken of grote handdoek en kussentje mee. MARISA HOSLET € 68.50 | € 51.50 | € 29 | € 13.70 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | CD IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 17PO3906 I.S.M. MINDFUL GROEIEN

SOS BREIN: MINDMAPPING EN GEHEUGENTRAINING 2 DONDERDAGAVONDEN (19.30U-22U): 20/4, 27/4 2017 BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, STATIONSSTRAAT 13, SCHELDEWINDEKE

N

ieuwe inzichten in de werking van onze hersenen hebben geleid tot fundamenteel vernieuwende technieken, die gemakkelijk en leuk zijn. Je krijgt enkele sleutels aangereikt van dat totaalbreindenken. Breng een vijftal kleurpotloden, potlood, gom en balpen mee. LISA LERNOUT € 27 | € 20.50 | € 13.50 CODE: 17PO3638 I.S.M. BIBLIOTHEEK OOSTERZELE, MINDFRAME

OP ONTDEKKINGSTOCHT IN JE EIGEN LEVENSLOOP 4 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12.30U): 22/4, 29/4 + 6/5, 13/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 2, REIGERSTRAAT 8, GENT

‘H

et leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen’, stelde Kierkegaard. In deze cursus ga je op verkenning in je eigen levensverhaal. In wat je tot nu toe deed, zitten de geheimen van de toekomst al verborgen. Want wat je deed is niet toevallig, maar betekenisvol. Zelfs in je dwaalwegen zit wijsheid. Je onderzoekt met een nieuwe bril je eigen biografie: je innerlijke en uiterlijke levenslijn, je levensfasen en de wetmatigheden erin, de dieptelagen, je levenspanorama en

PERSOON & WELZIJN

jouw missie. We combineren theoretische inzichten met ervaringsgerichte oefeningen en persoonlijke reflectie. SAMMY VIENNE € 77 | € 58 | € 38.50 | € 15.40 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17PW3905 I.S.M. DE PAREL

VEGETARISCH BROODBELEG MAKEN MAANDAGNAMIDDAG (13.45U-16.45U): 24/4 2017 LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, GHESQUIÈRESTRAAT 15, DEINZE

H

et maken van vegetarisch broodbeleg biedt een heleboel mogelijkheden om je creatief uit te leven in de keuken. We maken hartige, zoete en vooral eenvoudige bereidingen voor op de boterham. Breng een schort, mesje, snijplank en keukenhanddoek mee, en een doosje om op het eind iets mee naar huis te nemen. PETER VANDERMEERSCH € 24.50 | € 20.50 | € 16 | HET BROODBELEG IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 17GM3628 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELFDORPEN, DE ZONNEKEUKEN

23 | VORMINGPLUS


AGENDA

VERBINDENDE COMMUNICATIE GEBASEERD OP HET WERK VAN MARSHALL ROSENBERG EN PAT PATFOORT 4 DINSDAGAVONDEN (19.15U-21.45U): 2/5, 9/5, 16/5, 23/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 2, REIGERSTRAAT 8, GENT

O

verkomt het je soms dat wat je wilde zeggen helemaal anders wordt ontvangen? Dat je het goed bedoelde maar de ander zich toch gekwetst voelt, of dat je naast elkaar praat in plaats van met elkaar? In deze cursus worden de valkuilen die communicatie belemmeren onderzocht en oefen je op een praktische en levendige manier, aan de hand van concrete voorbeelden en situaties die de deelnemers aanbrengen. Je leert hierbij om je gevoelens en behoeften helder uit te drukken maar ook om te luisteren naar die van anderen vanuit een open, niet-oordelende houding. Zo ontstaan contacten op basis van respect, erkenning en nieuwsgierigheid. MARTINE BAL € 64 | € 48 | € 32 | € 12.80 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17PW3911

DE HELENDE KRACHT VAN KRUIDEN MET BEZOEK AAN HET BARDELAEREMUSEUM 4 DINSDAGAVONDEN (19.30U-22U): 2/5, 9/5, 16/5 2017 + BEZOEK AAN BARDELAEREMUSEUM 23/5 2017 HUYSMANHOEVE, BUS 1 (ZIJSTRAAT PEPERSTRAAT), EEKLO

LEVEN MET CHRONISCHE PIJN DONDERDAGNAMIDDAG (13.30U-16.30U): 27/4 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 1, REIGERSTRAAT 8, GENT

B

ij chronische pijn kan je leren gebruik te maken van de kracht die ongetwijfeld in jou schuilt. Deze workshop vertrekt niet vanuit medisch oogpunt, maar vanuit die kracht en positiviteit. Greet Balemans, auteur van het boek ‘Zoeken naar zin vanuit een rolstoel’ reikt je sporen tot aanvaarding aan. GREET BALEMANS € 17.50 | € 13.50 | € 8.50 CODE: 17PO3854 I.S.M. PRH VZW

24 | VORMINGPLUS

OMGAAN MET JE HOOGGEVOELIG KIND 3 DONDERDAGAVONDEN (19U-21.30U): 27/4 + 4/5, 11/5 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

eze cursus is bedoeld voor mama’s en papa’s van hooggevoelige kinderen in het kleuter- en basisonderwijs. LINDA T’KINDT € 57 | € 43 | € 28.50 | € 11.40 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17PW3902 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, HSP VLAANDEREN VZW

PERSOON & WELZIJN

K

ruiden kunnen ons op vele manieren hulp bieden bij dagelijkse gezondheidsprobleempjes zoals insectenbeten, blauwe plekken, schaafwondjes en ook verkoudheden en griep. We maken een zalfje, een muggenmelk en een siroop. We bekijken hoe we het lichaam kunnen ondersteunen bij lentemoeheid. Alle planten die aan bod komen worden duidelijk geïllustreerd en het gebruik ervan wordt grondig uitgelegd. De laatste sessie vindt plaats in het Bardelaeremuseum waar we ingewijd worden in oude gebruiken rond kruiden en genezing. MARTINE VAN HUFFEL, MARC DAUWE € 62 | € 48 | € 34.50 | INGREDIËNTEN EN TOEGANGSTICKET VOOR HET MUSEUM ZIJN INBEGREPEN IN DE DEELNAMEPRIJS CODE: 17GM3595 I.S.M. HUYSMANHOEVE, BARDELAEREMUSEUM


AGENDA

BETER ZORGEN VOOR JEZELF OP BASIS VAN HET BOEK VAN M. BUELENS & A. VERMEIREN 4 DINSDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12.30U): 16/5, 23/5, 30/5 + 6/6 2017 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET WILGENHOF, POELSTRAAT 37, MERELBEKE

H

EEN NATUURLIJKE AANPAK VAN OVERGANGSKLACHTEN VOOR VROUWEN VÓÓR EN IN DE OVERGANG

huis met nieuwe ideeën en praktische tips voor je eigen ecologische tuin. HERMAN DIERICKX € 17.60 | € 13.20 | € 8.80 | € 3.52 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | VERTREK- EN EINDPUNT: VOLKSTUINTJES ‘UCO DEN HOF’, HOEK MAÏSSTRAAT - KRIEKELAARSTRAAT, GENT CODE: 17GM3877

DONDERDAGVOORMIDDAG (9.30U-12U): 4/5 2017 LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN, HOEKSKEN 29A, EVERGEM

H

et afsluiten van de vruchtbare periode gaat bij heel wat vrouwen gepaard met lichamelijke en emotionele veranderingen. Inzicht in de werking van je hormonen helpt je deze klachten beter te begrijpen. MARIJKE MERCKX € 10 | € 7.50 | € 5 CODE: 17GM3640 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN

EEN ECOLOGISCHE MOESEN SIERTUIN INSPIRERENDE BUURTWANDELING ZATERDAGNAMIDDAG (13.30U-17.30U): 13/5 2017 UCO DEN HOF, HOEK MAÏSSTRAAT KRIEKELAARSTRAAT, GENT

H

oe haal je de natuur binnen in je eigen sier- of moestuin? En hoe maak je er een aantrekkelijk en onderhoudsvriendelijk geheel van? Tijdens een wandeling langs Gents buurtgroen bekijken we aangelegde bermen en buurtparkjes en bezoeken we een moestuincollectief. Een ervaren natuurbeheerder en tuinontwerper vestigt de aandacht op wat je beter wel en niet kunt doen en waarom. Dit is geen cursus tuinaanleg maar je gaat wel naar

NET ZO LIEF ASSERTIEF MET EEN BOEK ALS GIDS 3 MAANDAGNAMIDDAGEN (13.30U-16.45U): 15/5, 22/5, 29/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 2, REIGERSTRAAT 8, GENT

I

s het mogelijk om assertief te zijn zonder dat je het gevoel hebt tekort te schieten in de ogen van anderen? Wat is opkomen voor jezelf? Hoe kan je dit met meer zelfvertrouwen beleven? Het boek Net zo lief assertief wil hierin een inspirerende en aanmoedigende gids zijn. Het brengt geen theorie, maar levende materie. Je vertrekt in deze cursus vanuit je eigen ervaring. Je toetst je beleving aan getuigenissen, je vindt steun in concrete herkenningspunten, je leert begrijpen wat er gebeurt, je kunt aan de slag met eenvoudige oefeningen. Zo kan deze cursus een aanzet zijn tot een beter opkomen voor jezelf, authentiek, doeltreffend en met respect voor anderen.

et is opvallend hoe vanzelfsprekend we het vinden om voor anderen te zorgen. Maar soms gaat zorgen voor anderen ten koste van jezelf. Te weinig zorg voor jezelf kan tot gezondheidsklachten leiden, zoals stress en burn-out. Wil je meer tijd voor jezelf? Wil je een betere balans in je leven? Zelfzorg begint met eerlijke zelfkennis en het doorbreken van patronen. Op basis van het boek van Marc Buelens en Ann Vermeiren bekijken we hoe je kan leren beter voor jezelf te zorgen. De cursus is een uitnodiging om stil te staan bij je leven en een motivatie om dingen te veranderen. HELENA VERHAEGHE € 65 | € 49 | € 32.50 CODE: 17PO3586 I.S.M. LOKAAL DIENSTENCENTRUM HET WILGENHOF

EENVOUDIG MEDITEREN 3 WOENSDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12U): 7/6, 14/6, 21/6 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 2, REIGERSTRAAT 8, GENT

M

editatie wordt soms zweverig gedoe genoemd. Wij westerlingen zouden er niet voor gemaakt zijn en je zou er jaren moeten voor oefenen. Niets is minder waar. Meditatie is eenvoudig, praktisch en iedereen kan het. Het geeft rust en bevordert je gezondheid. In deze reeks gaan we op zoek naar het punt van rust en stilte in onszelf aan de hand van enkele gemakkelijke en bruikbare oefeningen. Er is ruime gelegenheid tot vragen stellen en persoonlijke inbreng. In deze drukke, hectische tijden is een beetje meditatie al een ware weldaad. Kom langs en ervaar wat het voor jou kan betekenen. ANN VAN HECKE € 40.50 | € 30.50 | € 20 | € 8.10 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17PO3900

MARTINE ANDRIES € 68 | € 55 | € 41.50 | € 13.60 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT | BOEKJE IS IN DE DEELNAMEPRIJS INBEGREPEN CODE: 17PW3855 I.S.M. PRH VZW

PERSOON & WELZIJN

VORMINGPLUS 25 | VORMINGPLUS | 25


TERUGBLIK

DIGITAAL & MEDIA

De workshops fotografie zijn sinds de begindagen van Vormingplus GentEeklo een belangrijk onderdeel van het aanbod. Van het fotoapparaat verkennen, beeldbewerking, portretten, over wegwijs in de digitale fotografie tot de stad als object: de invalshoeken zijn eindeloos en zorgen telkens opnieuw voor een andere beleving tijdens het fotograferen. Op deze pagina vind je een greep uit de resultaten van deelnemers doorheen de jaren.

RITA HERPELINCK PATRICK DE STERCKE

KAROLIEN VAN LIERDE

MARTINE MATTHIJS

OOK GOESTING GEKREGEN OM MEER UIT JE CAMERA TE HALEN? Deze vier activiteiten staan dit voorjaar bij ons op het programma: • Fotografie, een beleving • Digistatie - Wegwijs in digitale camera's • Digitale fotografie: het onderwerp sterk in beeld brengen • Portretfotografie GRETA EVENEPOEL

26 | VORMINGPLUS


AGENDA

DIGITAAL & MEDIA De digitale evolutie zet zich aan sneltreinvaart door. De manier waarop we met elkaar communiceren, nieuws vergaren of films bekijken is continu in verandering. Met dit aanbod zetten we in op het verwerven van digitale vaardigheden, informatie- en beeldgeletterdheid. In korte, smaakmakende ‘Digistaties’ verwerf je inzicht in digitale trends zoals sociale media, the cloud, het internet der dingen. In langere workshops kun je digitale media en hardware (tablets, smartphones, 3D-printing …) grondiger verkennen. Digitale vaardigheid betekent ook aandacht voor privacy, online veiligheid en de (on) betrouwbaarheid van websites. In film- en fotografieworkshops komen niet alleen digitale trends, maar ook de artistieke aspecten van die media aan bod.

DIGIDOKTER - WINDOWS 10 EEN INTERACTIEVE LEZING ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 25/3 2017 BIBLIOTHEEK-EVERGEM, BIBLIOTHEEKSTRAAT 12, EVERGEM

N

u Windows 10 de 'definitieve' versie is geworden, loont het des te meer om dit besturingssysteem grondiger te leren kennen. JOACHIM LEEMAN € 5 | € 4 | € 2.50 CODE: 17HP3600 I.S.M. BIBLIOTHEEK-EVERGEM

DIGISTATIE - FACEBOOK DINSDAGNAMIDDAG (13.30U-16.30U): 28/3 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

M

eer dan de helft van de Belgen maakt gebruik van Facebook om contact te houden met vrienden. In je Facebook-gebruikersprofiel zeg je wie je bent en wat jou boeit. Via de statusbalk geef je aan waar je op dit eigenste moment mee bezig bent. Je kan daarnaast ook foto's en video's delen, interessante links doorspelen, evenementen ruchtbaarheid geven, enzoverder. Wat je op Facebook plaatst, is echter niet gemakkelijk af te schermen van een breder publiek. Je moet dus goed nadenken wat je er wel en juist niet op zet. Deze en vele andere items komen aan bod in deze workshop. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen. CARINA GÜLCHER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3891 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

FOTOGRAFIE, EEN BELEVING STADS- EN ARCHITECTUURFOTOGRAFIE MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG (10U-17U): 3/4, 4/4, 5/4 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

I

n deze driedaagse workshop ontdek je hoe je technisch een goede foto maakt. Je maakt kennis met verschillende waarden die mee de beeldkwaliteit bepalen, zoals het diafragma en de sluitertijd, de ISOwaarde, de witbalans, de keuze van het aantal pixels en lichtcompensatie. Nu we ons voor het eerst in het kersverse Krookgebouw bevinden, ligt de focus op architectuurfotografie. Maar we trekken ook de stad in, op zoek naar architectuur die uitdagend, artistiek of banaal kan zijn. Via didactische opdrachten word je uitgenodigd om de opgedane kennis uit te proberen. Fotografisch zullen we extra aandacht schenken aan compositie en verschillende mogelijke stijlen. Met Adobe Photoshop Elements leer je enkele nuttige nabewerkingen uit te voeren. Hiervoor zijn er laptops beschikbaar. Voorkennis is niet nodig. Breng wel je eigen fototoestel en de bijhorende handleiding mee. GUSTAAF DE MEERSMAN € 83 | € 62.50 | € 41.50 | € 16.60 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3886 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

DIGITAAL & MEDIA

DIGISTATIE - GRATIS EN DEGELIJKE SOFTWARE DONDERDAGVOORMIDDAG (10U-12U): 20/4 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

V

oor elke computertoepassing bestaat er wel een gratis alternatief. Maar is gratis software ook degelijk? Niet altijd. Soms gaat het om minderwaardige en schadelijke versies van een betalend pakket. Er zitten echter ook pareltjes tussen. In deze workshop geven we een overzicht van kwalitatieve gratis software. We focussen hierbij op vrije software of opensourcesoftware. We overlopen de gratis alternatieven voor beveiliging, internet en e-mail. Ook andere kwalitatieve, gratis pakketten en programma's komen aan bod. We geven je een overzicht van de mogelijkheden. Thuis kan je dan zelf beslissen welke van deze programma's je installeert. Het tweede uur is voorbehouden voor je vragen over dit onderwerp. JOACHIM LEEMAN € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3890 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGICAFÉ VOOR BEGINNERS 2 DONDERDAGVOORMIDDAGEN (10U-13U): 27/4 + 18/5 2017 EN 1 DONDERDAGNAMIDDAG (14U-17U): 15/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

e wereld wordt steeds digitaler en misschien heb je het gevoel dat je niet meer kunt volgen. Daarom organiseert Bibliotheek De Krook samen met Vormingplus de zogenaamde ‘Digicafés’, waar je rustig een toestel ter hand kan nemen om de mogelijkheden en beperkingen ervan te ontdekken. Elk Digicafé is gewijd aan een bepaald onderwerp maar je bent er welkom met al je vragen. Niets kan en alles mag. Er is een coach aanwezig die je kan helpen. We maken het ook gezellig met een gratis drankje. Deze thema's staan op het programma: 27/4 Sociale media: wadisda?, 18/5 Digitale centen: beheer je financiën online, 15/6 Je vakantie voorbereiden via het internet. PASCALE HOELEBRANDT, KAROLIEN SELHORST GRATIS | VOORAF INSCHRIJVEN HOEFT NIET CODE: 17DM3885 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

27 | VORMINGPLUS VORMINGPLUS | 27


AGENDA

DIGISTATIE - WEGWIJS IN DIGITALE CAMERA'S

VLOT WERKEN MET WINDOWS 10

ZATERDAGVOORMIDDAG (10U-13U): 29/4 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

3 DINSDAGNAMIDDAGEN (13.30U-16.30U): 2/5, 9/5, 16/5 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

M

et de overgang van analoge naar digitale technologie won de fotografie aan populariteit. Ondertussen zijn er al veel types van digitale camera’s: smartphones, tablets, compacte camera’s, systeemcamera’s en spiegelreflexcamera’s. Al deze camera’s hebben hun sterke en zwakke punten. Je krijgt duidelijke uitleg over waar je het best op let bij de aankoop van een nieuw toestel en waar de digitale addertjes onder het virtuele gras zitten. Je raakt wegwijs in het bos van technische termen, van digitale en optische zoom tot megapixel en full frame sensor. Zo kom je beslagen op het ijs als je voor het eerst een digitale camera aankoopt of als je oudere fototoestel aan vervanging toe is. Je krijgt een goed zicht op de voor- en nadelen van elk type camera en je kan een verantwoorde en persoonlijke keuze maken uit het grote aanbod. LUKAS ROELS € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3888 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

28 | VORMINGPLUS

N

u Windows 10 de 'definitieve' versie is geworden, loont het des te meer om dit besturingssysteem grondiger te leren kennen. CARINA GÜLCHER € 44 | € 33 | € 22 | € 8.80 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3894 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

FILMKUNST 4 WOENSDAGAVONDEN (19.30U-22.30U): 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 2017 POSTX, VAN GOETHEMSTRAAT 33, MERELBEKE

F

ilms hebben vaak een grote impact op ons: ze kunnen ons ontroeren, blij maken of angst aanjagen. Ze verruimen onze blik en laten ons kennismaken met andere werelden. Ze schotelen ons complexe morele dilemma’s voor. Om dit alles mogelijk te maken, beschikt een cineast over een arsenaal aan stijlmiddelen: montage, mise-en-scène, cameravoering, kleur, belichting, geluid, muziek. De beste regisseurs ontwikkelen een eigen stijl: films van Ozu, Tarkovski of Hitchcock herken

DIGITAAL & MEDIA

je meteen aan hun visuele handschrift. Ze zorgen voor beklijvende kijkervaringen. We onderzoeken de volgende vragen: hoe slagen regisseurs erin om ons zo te beroeren? Welke stijlmiddelen zijn er en hoe werken ze? Hoe interpreteer en evalueer je films op een manier die recht doet aan de film? Speelt de morele waarde van een film een rol bij de esthetische evaluatie? Talloze filmfragmenten en de confrontatie met de visie van regisseurs, cinematografen en filmtheoretici stimuleren de discussie over deze vragen. TIM DESCHAUMES € 53 | € 40 | € 26.50 CODE: 17KC3639 I.S.M. GEMEENTE MERELBEKE, DIENST CULTUUR, POSTX

DIGITALE FOTOGRAFIE: HET ONDERWERP STERK IN BEELD BRENGEN 3 MAANDAGAVONDEN (19.30U-22U): 8/5, 15/5, 22/5 2017 BIBLIOTHEEK KNESSELARE, VELDSTRAAT 53, KNESSELARE

D

eze basisworkshop oefent je aandacht voor compositie en leert je zien hoe je een onderwerp sterk kadert. GUSTAAF DE MEERSMAN € 40 | € 30 | € 20 CODE: 17ZC3618 I.S.M. BIBLIOTHEEK KNESSELARE, VIDEOKONTAKT VZW


AGENDA

PORTRETFOTOGRAFIE FOTOGRAFEREN MET AANWEZIG LICHT 5 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (10U-13U): 20/5, 27/5 + 3/6, 10/6, 17/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

P

FOTO: PROGRES / THE CRANES ARE FLYING

FLYERS EN AFFICHES MAKEN MET CANVA 2 DINSDAGAVONDEN (19.30U-22.30U): 9/5, 16/5 2017 VORMINGPLUS GENT-EEKLO, LOKAAL 1, REIGERSTRAAT 8, GENT

C

anva is online software waarmee je op een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier mooie posters of flyers maakt. Daarbij gebruik je een enorme bibliotheek aan kant-en-klare achtergronden, vormen, lijnen, teksten, knoppen, icoontjes, pijlen, infographics en illustraties. Je ontwerp krijgt automatisch een eigen webadres toebedeeld waardoor je het met anderen kan delen. Of je post het eindresultaat in één beweging op Facebook of Twitter. En het is natuurlijk ook mogelijk om je ontwerp te downloaden naar je eigen pc om het te printen of naar de drukker te sturen. Zo kan je zonder technische kennis toch professionele flyers, posters of ander drukwerk creëren. En je hoeft hiervoor geen dure software zoals Publisher of InDesign aan te schaffen. Basisvaardigheden zoals vensterbeheer, klikken en slepen zijn vereist. MIEKE VERGOTE € 14 | € 10.50 | € 7 CODE: 17VA3809

MAAK HET ZELF IN DE KROOK VOOR DE JUISTE DATA EN LOCATIE, SURF NAAR WWW.VORMINGPLUSGENT-EEKLO.BE.

Broed jij op wilde knutselprojecten? Of ben je benieuwd naar nieuwe technieken om je eigen projecten vorm te geven? Tegenwoordig zijn er tal van technologieën beschikbaar die je daarbij kunnen helpen. 3D-printers, laser cutters, maar ook

eenvoudige programmeertalen zijn voor iedereen toegankelijk en bieden tal van mogelijkheden. In Bibliotheek De Krook kan je terecht om deze technologieën te leren kennen en er een eerste maal mee aan de slag te gaan. Het gaat om laagdrempelige instapmomenten waar iedereen welkom is. Op de website van Vormingplus Gent-Eeklo vind je de precieze data van de activiteiten.

DIGISTATIE - FACEBOOK DONDERDAGAVOND (19U-22U): 18/5 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

M

eer dan de helft van de Belgen maakt gebruik van Facebook om contact te houden met vrienden. In je Facebook-gebruikersprofiel zeg je wie je bent en wat jou boeit. Via de statusbalk geef je aan waar je op dit eigenste moment mee bezig bent. Je kan daarnaast ook foto's en video's delen, interessante links doorspelen, evenementen ruchtbaarheid geven, enzoverder. Wat je op Facebook plaatst, is echter niet gemakkelijk af te schermen van een breder publiek. Je moet dus goed nadenken wat je er wel en juist niet op zet. Deze en vele anderen items komen aan bod in deze workshop. Daarna is er voldoende tijd om vragen te stellen. CARINA GÜLCHER € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3892 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

DIGITAAL & MEDIA

ortretfotograaf Lukas Roels neemt je mee naar de boeiende en rijke wereld van het fotograferen van mensen. Van groepsfoto tot zelfportret exploreer je de mogelijkheden en onmogelijkheden van het genre portretfotografie. Een korte historische introductie toont de evolutie van het portret in de pioniersjaren van de fotografie tot de selfiecultuur van nu. De nadruk ligt echter op de praktijk: via uitdagende thuisopdrachten en de bespreking ervan tijdens de workshops kom je tot indringende portretten. Je leert gaandeweg jouw persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen. Je werkt steeds met aanwezig licht in binnen- en buitenlocaties. Je hebt dus geen extra accessoires zoals een reportageflitser nodig. Een camera waarvan je zelf het diafragma en de sluitertijd kan instellen is het beste, maar eenvoudiger kan ook. Is het werkelijk zo dat de ogen de poort zijn naar de ziel? We ontdekken het misschien tijdens deze workshopreeks. LUKAS ROELS € 73.50 | € 55.50 | € 36.50 | € 14.70 KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3887 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

FILMCLUB 'DE ZEVENDE KUNST' THE CRANES ARE FLYING DONDERDAGAVOND (19U-21.45U): 8/6 2017 + DONDERDAGAVOND (19.30-22U): 15/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

O

ok in tijden van nieuwe media blijft cinema een medium dat aangrijpt, ontroert en uitdaagt. Napraten over je filmervaring is verrijkend voor jezelf en anderen. In de nieuwe filmclub 'De zevende kunst' bekijken en bespreken we bekende en onbekende parels uit de filmgeschiedenis. Op de eerste avond wordt de film in De Krook getoond na een uitgebreide introductie, maar ook bezoeken aan KASKcinema, PostX, Film Fest Gent... zijn mogelijk. Op de tweede avond benader je de film vanuit diverse invalshoeken, op zoek naar een gefundeerd oordeel. Dat oordeel steunt op een onderzoek van de filmstijl (mise-en-scène, montage, cinematografie), het verhaal, de emotionele impact en de morele standpunten. Op het programma staat The Cranes are Flying

VORMINGPLUS 29 | VORMINGPLUS | 29


AGENDA

(1957) van Michail Kalatozov. Hij maakte van de relatieve dooi na Stalin gebruik om een antioorlogsfilm te maken, die meteen ook een tragische liefde portretteert. Zowel de poëtische beelden als de acteerprestatie van Tatjana Samojlova zijn weergaloos. TIM DESCHAUMES € 10 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3846 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK

DIGISTATIE - RADIO EN TV ANNO 2017 DONDERDAGAVOND (19.30U-21.30U): 8/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

H

et traditionele radiolandschap zal met de komst van digitale radio in de komende jaren grondig veranderen. DAB+ is daarbij de meest democratische optie, omdat je als luisteraar - mits investering in een compatibel toestel - gratis naar digitale radio kan blijven luisteren. Maar je hebt met je smartphone al langer toegang tot een oceaan aan streamingdiensten, internetradiostations, genre- en nichezenders en podcasts. We overlopen de diverse opties om digitaal radio te luisteren en

bekijken welk soort toestellen je daarvoor nodig hebt. Ook het medium televisie blijft evolueren. Wat is de zin en onzin van technologische nieuwigheden als smart-tv, 3D, Full HD, en UHD/4K? Is de bediening nog gebruiksvriendelijk of zijn de extra functies enkel besteed aan nerds of geeks? En hoe zit het met de vele streamingdiensten zoals Netflix, Yello, TV Overal, Play en Play More, Steevie en Bhaalu? JOACHIM LEEMAN € 10 | € 7.50 | € 5 | € 2 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3889 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

VLOT WERKEN MET FACEBOOK

mee bezig bent. Je kan daarnaast ook foto's en video's delen, interessante links doorspelen, evenementen ruchtbaarheid geven, enzoverder. Wat je op Facebook plaatst, is echter niet gemakkelijk af te schermen van een breder publiek. Je moet dus goed nadenken wat je er wel en juist niet op zet. Je oefent de theorie van de 'Digistatie Facebook' in de praktijk en leert nog andere functies kennen. Je kan je eigen laptop gebruiken, maar er zijn ook laptops voorzien. CARINA GÜLCHER € 44 | € 33 | € 22 | € 8.80 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3893 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, DIGITAAL.TALENT@GENT

3 ZATERDAGVOORMIDDAGEN (9.30U-12.30U): 10/6, 17/6, 24/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

M

eer dan de helft van de Belgen maakt gebruik van Facebook om contact te houden met vrienden. In je Facebook-gebruikersprofiel zeg je wie je bent en wat jou boeit. Via de statusbalk geef je aan waar je op dit eigenste moment

FILM FEST GENT TALKIES DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 30/3 2017 DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 27/4 2017 DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 1/6 2017 DONDERDAGAVOND (19.30U-21U): 29/6 2017 BIBLIOTHEEK DE KROOK, MIRIAM MAKEBAPLEIN 1, GENT

D

it voorjaar start in de nieuwe Bibliotheek De Krook een reeks live talkshows waarin film centraal staat. Patrick Duynslaegher, artistiek directeur van Film Fest Gent, is de spilfiguur in een panel met vaste en wisselende leden die praten over de filmactualiteit. Film Fest Gent Talkies moet een vast rendez-vous worden voor al wie wil kunnen meepraten over film en gepassioneerde filmliefhebbers aan het woord wil zien. Voor elke sessie kan je apart inschrijven op www.vormingplusgent-eeklo.be. Meer info vind je op stad.gent/bibliotheek en www.filmfestival.be/talkies.

30 | VORMINGPLUS

BEN VAN ALBOOM, PATRICK DUYNSLAEGHER, STEVEN TUFFIN PER SESSIE: € 5 | € 1 - KANSENTARIEF VIA UITPAS-GENT CODE: 17DM3895 – SESSIE 30/3 2017 CODE: 17DM3949 – SESSIE 27/4 2017 CODE: 17DM3950 – SESSIE 1/6 2017 CODE: 17DM3951 – SESSIE 29/6 2017 I.S.M. BIBLIOTHEEK DE KROOK, FILM FEST GENT

DIGITAAL & MEDIA


KOMEN LEZEN Komen Lezen is geen leesclub als een ander. Iemand leest hardop voor, de groep luistert en reageert. Zo simpel is het. Samen verhalen en gedichten lezen verbindt mensen. Het maakt hen sterker en weerbaarder. Door het delen van de leeservaring wordt lezen een plezier en krijgt het zelfvertrouwen van de deelnemers een boost. In Gent zijn momenteel verschillende leesgroepen actief, met koekjes en een kop koffie erbij. Iedereen is welkom: mensen die niet (meer) lezen, die moeilijk toegang hebben tot literatuur of die gewoon willen genieten van een verhaal en een boeiend gesprek. Komen Lezen is gratis.

KOMEN LEZEN ZUIDPOORT MAANDELIJKS OP ZATERDAGOCHTEND (10U-11U) ZUIDPOORT, RERUM NOVARUMPLEIN 25, GENT (HOEK MET KIKVORSSTRAAT, INGANG VIA DE POORT) SIEGLINDE VANHAEZEBROUCK SIEGLINDE.VANHAEZEBROUCK@POEZIECENTRUM.BE OF 09 225 22 25

KOMEN LEZEN VOORUIT TWEEWEKELIJKS OP MAANDAGAVOND (20U-21U) VOORUIT, SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 23, 9000 GENT, BLAUWE KAMER 3E VERDIEPING MARIEKE ROELS EN ANNELORE SMITS MARIEKEROELS@HOTMAIL.COM 0498 145 972 OF ANNELORE_SMITS@HOTMAIL.COM

KOMEN LEZEN DE KNOOP SOCIAAL RESTAURANT TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAGOCHTEND (10.30U-11.30U) HUNDELGEMSESTEENWEG 125, LEDEBERG CAROLINE VERBRUGGEN CAROVERBRUGGEN@GMAIL.COM

KOMEN LEZEN BIBLIOTHEEK MERELBEKE TWEEWEKELIJKS OP DINSDAGOCHTEND (10.15U TOT 11.30U) DIJSEGEM 1, MERELBEKE HEIDI.DHONDT@MERELBEKE.GOV.BE OF KRISTIEN.SERRAES@TELENET.BE OF 09 210 34 10

KOMEN LEZEN BIBLIOTHEEK SLEIDINGE OP DONDERDAGNAMIDDAG (14U-15.30U) WESTSTRAAT 31, SLEIDINGE (EVERGEM) KRISTIEN DE VOS KRISTIEN DE VOS, BIBLIOTHEEK@EVERGEM.BE, 09/216 89 30

KOMEN LEZEN LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE REGENBOOG TWEEWEKELIJKS OP DONDERDAG (12.45U-14U) I.LEUS@SKYNET.BE

VORMINGPLUS | 31


TEL. 09 224 22 65 E-MAIL: info.gent.eeklo@vormingplus.be ISSN 1784-5661

grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Dit is het kwartaaltijdschrift van Vormingplus, Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw, Reigerstraat 8 te 9000 Gent. Het is gekoppeld aan de website www.vormingplusgent-eeklo.be

Vormingplus Lente 2017  
Vormingplus Lente 2017  

Workshops, lezingen, cursussen, debatten en projecten in april, mei en juni 2017

Advertisement