Ondernemers Vlaams-Brabant 2024 #5 - Mobiliteit, logistiek & luchthaven

Page 1

Geert Aerts van Brussels Airport

Brussels Airport essentieel voor Vlaamse exporteconomie

Mobiliteit: de 3 grootste trends

Verkiezingskoorts bij ondernemingen: resultaten Weetstraatenquête

Een uitgave van Voka –Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant MEI2024

Edito

VlaamsBrabant in beweging houden

MMoet het nog gezegd: VlaamsBrabant als economisch centrum van Vlaanderen staat onder druk van de enorme mobiliteits- en logistieke uitdagingen die onze bedrijven parten spelen. Files, ontoereikend openbaar vervoer en logistieke knelpunten eisen een steeds grotere tol.

De pijnpunten zijn scherp: files op de ringwegen rond Brussel en Leuven kosten onze bedrijven kostbare tijd en geld. De groei van Brussels Airport staat onder druk door de nieuwe omgevingsvergunning, terwijl de ontsluiting van de luchthaven suboptimaal is. Het openbaar vervoer mist de efficiëntie en betrouwbaarheid die onze pendelaars verdienen. Logistieke ketens stotteren door knelpunten in de infrastructuur en inefficiënties in de processen.

In ons verkiezingsmemorandum reiken we enkele oplossingen aan om de situatie te verbeteren. De werken aan de Ring van Brussel zijn impactvol maar

noodzakelijk. We rekenen hier op een vlotte doorloop van procedures en opstart. Tegelijk moeten parallelle maatregelen zoals de optimalisatie van de N2 Leuvensesteenweg of de realisatie van de luchthaven- en sneltram vooruitgang boeken.

Naast inzetten op wegtransport moeten we ook kijken naar alternatieve modi en het gebruik hiervan faciliteren. We hebben de troeven in handen voor een watergebonden economisch netwerk dankzij onze kanalen. Daarvoor pleiten we voor optimalisatie en ontwikkeling van industriegebieden langs waterwegen.

Naast lucht, weg en water zijn de spoorwegen vandaag nog steeds onderbenut. Ook hier zijn overslagpunten cruciaal. In Tienen zien we het potentieel voor zo’n activiteit. Dankzij

Overheden, de bedrijfswereld en kennisinstellingen moeten de handen in elkaar slaan om een coherent en toekomstgericht mobiliteits­ en logistiek plan te ontwikkelen.

de bestaande spoorontsluiting en ligging langs de cruciale Oost-West-as zijn de belangrijkste ingrediënten aanwezig. Voorzichtige berekeningen tonen een jaarlijkse reductie van 25.000 vrachtwagenritten, goed voor een CO2-reductie van 23,6%.

Zoveel troeven, nu nog actie. De sleutel tot succes ligt in samenwerking. De overheid, de bedrijfswereld en kennisinstellingen moeten de handen in elkaar slaan om een coherent en toekomstgericht mobiliteits- en logistiek plan te ontwikkelen. We moeten durven te investeren en te experimenteren, én meer out of the box gaan denken.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 3

Bedrijfsgrond - te koop

Beschikbare kavels op onze bedrijventerreinen

Op het bedrijventerrein Landen wordt momenteel een ruim perceel bedrijfsgrond te koop aangeboden. Een unieke kavel wegens zijn grote oppervlakte. Bekijk het kavelplan hiernaast om de inplanting van het aangeboden lot te zien.

Alle info om u kandidaat te stellen vindt u via: www.interleuven.be/bedrijventerrein-landen

Uitbreiding Lewa - Zoutleeuw

Unieke bedrijfsgrond in Landen

Meer dan 2 ha Goede ontsluiting Gemakkelijk bereikbaar (nabij E40 en station)

Keiberg-Vossem - Tervuren

Alle info om u kandidaat te stellen voor één van de beschikbare kavels op het bedrijventerrein LEWA vindt u via: www.interleuven.be/bedrijventerrein-lewa

Of interesse voor een kavel op het nieuwe, toekomstbestendige bedrijventerrein Keiberg-Vossem? Surf snel naar: www.keiberg-vossem.be/kandidaat-ondernemer

Voor het volledige aanbod kan u steeds terecht op www.interleuven.be/bedrijfspercelen

Kantoorruimte - te huur

Beschikbare ruimte in een van onze gebouwen

Voor het volledige aanbod kan u steeds terecht op www.interleuven.be/bedrijfsgebouwen

Meer info over onze beschikbare bedrijventerreinen of bedrijfsgebouwen?

Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01 140m² beschikbaar Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06 508m² beschikbaar Contact Marc De Neef • 0495 53 84 47 • marc.de.neef@interleuven.be
Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-03 260m² beschikbaar

Ondernemers Magazine Vlaams-Brabant

nr. 5 | mei 2024

In dit nummer

Colofon

Ondernemers is het blad van Voka –Kamer van Koophandel VlaamsBrabant.

Kantoor Leuven (maatschappelijke zetel): Tiensevest 170, 3000 Leuven t. 016 22 26 89

Kantoor Vilvoorde

Medialaan 26, 1800 Vilvoorde t. 016 22 26 89

Contact: 1adres@voka.be www.voka.be/vlaams-brabant

Hoofdredacteur: Mathieu Wouters Werkten mee aan dit nummer: Tiffany Mestdagh, Liesbeth De Kegel, Annik Camps, Tim Van Roy, Linda Vanacken, Helena Polfliet, Ann De Munster, Arno Verheij, Geert Van Cauwenberge, Say Cheese, Arno Vermeulen

Gedelegeerd bestuurder: Kris Claes

Verantwoordelijke uitgever: Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel VlaamsBrabant

Reclameregie: ondernemers.vb@voka.be

Abonnement per jaar (10 nummers): 80 euro Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro

Concept & realisatie: www.propaganda.be

Druk: Graphius Brussels

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier.

Ondernemers is ook online beschikbaar: www.voka.be/publicaties

Nieuws uit onze regio

6 West-Brabant

7 Hageland

8 Noord-Rand

9 Groot-Leuven

Het dilemma

11 Ondernemer Sven Stevens over beslissingen onder druk

Finance & fiscaliteit

13 Nieuw aanslagjaar, nieuwe belastingregels en -codes

Voka Actua

15 Voka Weetstraatenquête bij 1.600 ondernemingen

17 Het vernieuwde Digihub-traject: gratis begeleiding bij digitalisering

Verkiezingen 2024

22 Voka on Tour: wat leeft er bij de ondernemers op lokaal vlak?

VCDO

38 Hoe het VCDO Pietercil Group hielp bij het ontwikkelen van een strategie en visie op duurzaamheid

Bedrijfsportret

40 White Raven IT: hoe een klein IT-team de grootste bedrijven voorziet van IT-advies en -oplossingen.

Door de lens van

43 Suyin Aerts, zaakvoerder X-treme Creations

En verder

10 Vers volk

18 Voka in beeld

20 Experts aan het woord

46 Agenda

belang van cargo-activiteiten en toekomstige groei voor de luchthaven

Werken aan de Ring

In gesprek met John Neven (IKEA) en Hans Van Sebroeck (Fluvius) over elektrische mobiliteit

De drie grootste trends op het vlak van mobiliteit

22

27

43
27
30
34
37
Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
Het
Dossier luchthaven, transport en logistiek

Heb je bedrijfsnieuws?

Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

West-Brabant

Fietsers kunnen zich nu veilig en comfortabel verplaatsen langs de N8-gewestweg.

MOBILITEIT

Werken aan fietspaden langs Ninoofse-

steenweg (N8) zijn klaar

Sinds oktober 2023 werd er gewerkt aan de Ninoofsesteenweg (N8) in Dilbeek. Het resultaat? Nieuwe fietspaden, bushaltes en een vernieuwd stuk rijweg. Het nieuwe fietspad richting Ninove sluit aan op de fietssnelweg

Denderleeuw – Brussel (F209). Fietsers kunnen zich nu veilig en comfortabel verplaatsen langs de N8-gewestweg. In 2024 staan nog andere verbeteringen gepland voor de Ninoofsesteenweg. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Wegen en Verkeer.

MOBILITEIT

Nieuwe Bospoortbrug in Halle om binnenscheepvaart te bevorderen

In het kader van de opwaardering van het kanaal naar Charleroi wordt er in Halle gewerkt aan een nieuwe Bospoortbrug. Dat wordt een tafelbrug die verticaal omhoog komt wanneer er grote schepen moeten passeren.

Door de brugverhoging kunnen op termijn schepen met 3 lagen containers passeren. De werken aan de oever, de toegangshelling en de nieuwe brug vinden plaats tussen augustus 2024 en september 2026.

INCLUSIE

Castaar Foundation en bakkersatelier tBruut slaan aan het bakken

Als extensie van het reclamebureau Castaar maakt en verkoopt Castaar Foundation merchandising voor goede doelen. Deze keer produceerden ze een collectie keukenschorten, broodplanken, koffiemugs en totebags

INNOVATIE

Arcsom optimaliseert HVAC bij

La Lorraine Bakery Group

helemaal in het thema van bakkersatelier tBruut te Herne, een werk- en leerplek voor mensen met een mentale beperking. De opbrengst van de verkoop gaat ook naar het bakkersatelier. Een mooi initiatief!

Familiebedrijf La Lorraine Bakery Group bakt al 80 jaar donuts en stokbroden in hun fabriek in Erpe-Mere. Maar nooit waren de werkomstandigheden er zo optimaal als nu. Dankzij een geautomatiseerd en gemakkelijk raadpleegbaar HVAC-systeem (heating, ventilation en airconditioning) kunnen de productielijnen rekenen op een perfect afgestemde balans in temperatuur, vochtigheid en luchtkwaliteit. Dank u Arcsom!

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
6 Nieuws uit onze regio

Nieuws uit onze regio

Heb je bedrijfsnieuws?

Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

Hageland

110.955 euro innovatiesubsidie gaat naar het project ‘Bastion Duurzame Warmte’ in Diest.

ONDERNEMEN

Generatie- en naamwissel voor oudste vastgoedkantoor van Vlaams-Brabant

Wie ooit al vastgoedbehoeften heeft gehad in regio Hageland, zal allicht al gehoord hebben van Immo Lissens. Zaakvoerster Ilse Lissens geeft na 28 jaar de fakkel door aan haar zoon Willem Degol, de vierde generatie intussen. En met Willem aan het roer komen er belangrijke wijzigingen. Zo zal het bedrijf nu door het leven gaan als ‘Lissens’ en krijgt het een nieuwe branding. Willem plant ook op termijn nieuwe kantoren te openen en een sterkere focus te leggen op duurzaamheid.

ONDERNEMEN
Fruitveiling Glabbeek blijft voor BelOrta belangrijkste uitvalsbasis in het

Hageland

Burgemeester Peter Reekmans blikt tevreden terug op een overleg tussen het gemeentebestuur van Glabbeek en de directie van BelOrta dat begin april plaatsvond. “We zijn enorm blij dat BelOrta heeft laten weten verder te blijven investeren in deze veiling”, zegt hij. “De Dorpspartijmeerderheid ziet de fruitveiling die sinds 1946 in ons dorp gehuisvest is, als enorm belangrijk voor onze fruitgemeente en onze Hagelandse fruitregio.”

DUURZAAMHEID

Provincie investeert in fossielvrije warmte op citadel in Diest

110.955 euro innovatiesubsidie gaat naar het project ‘Bastion Duurzame Warmte’ in Diest. De stad wil de volledige citadelsite verwarmen met hernieuwbare energie. Daarvoor schakelen ze innoverende technieken in als aquathermie, geothermie en riothermie. “Samen zullen deze warmtebronnen kunnen instaan voor 20% van de warmtevraag van het centrum van Diest”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “De veelbelovende resultaten zullen ook nuttig zijn voor andere (erfgoed)sites in de provincie.”

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
7

Heb je bedrijfsnieuws?

Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

Noord-Rand

Brussels Airport biedt weer rechtstreekse vluchten aan naar Singapore.

OPLEIDINGEN

ASSA ABLOY

Academy pakt uit met breed scala aan gratis opleidingen

ASSA ABLOY Entrance Systems biedt inkopers, facility managers, technische experten, architecten en aannemers opnieuw gratis opleidingen aan over de nieuwste automatische deuren, poorten en laad- en lossystemen. Een eerste basistraining gebeurde al in april, maar op 13 juni volgt de Masterclass, waar ze in meer detail gaan. Tijdens het jaar geven ze webinars en productsessies, zowel digitaal als live. Info en inschrijven via www.assaabloy.academy.

INNOVEREN

Nieuw bij IKEA België: Collectomat

Sinds kort kunnen klanten van IKEA Zaventem de geautomatiseerde Collectomat uittesten om online bestellingen af te halen. Collectomat werkt als een enorme drankautomaat waarbij klanten de pincode van hun bestelling invoeren en het systeem de bestelling aflevert op een trolley. IKEA Zaventem is een van de drie winkels ter wereld die geselecteerd zijn om het systeem uit te testen. Het moet IKEA een hogere capaciteit voor thuisleveringen geven.

Na meer dan 20

jaar weer vluchten tussen Brussels Airport en Singapore

Brussels Airport biedt weer rechtstreekse vluchten aan naar Singapore. En dat is goed nieuws voor zowel reizigers als de Belgische exporteconomie. Want momenteel gaat ongeveer 9%

INSPIRATIE

Suyin Aerts stelt 10 essentiële vragen in nieuw boek

Suyin Aerts, auteur, presentatrice en managing partner van X-Treme Creations, brengt een nieuw boek uit, getiteld ‘10 Quintessential Questions’. Voor de realisatie van het boek interviewde ze 21 mensen, waaronder bekendheden als Rudi Vranckx en Ann Wauters, bedrijfsleiders als Daan de Wever van Dstny, maar ook bijvoorbeeld iemand met autisme. Haar doel? Jou inspireren met diverse achtergronden en ervaringen. Het boek wordt uitgegeven bij LannooCampus.

van de Belgische export naar Azië en Singapore is een belangrijke toegangspoort tot dat continent. Voor Brussels Airlines markeert het een mijlpaal in zijn groeiende Aziatische netwerk.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 8 Nieuws uit onze regio
MOBILITEIT Premier Alexander De Croo woonde het lanceringsevent op Brussels Airport in april bij. Suyin Aerts ©Kim Marivoet

Nieuws uit onze regio

Heb je bedrijfsnieuws?

Mail naar communicatie.vb@voka.be. De redactie maakt een keuze uit de ingezonden berichten.

Groot-Leuven

Het mentale welzijn

van jongeren moet net zo vanzelfsprekend worden als het afscheuren van een kalenderblaadje.

WELZIJN

UCLLstudenten lanceren

DayWise voor het mentale welzijn van jongeren

“We willen dat het mentale welzijn onder jongeren net zo vanzelfsprekend wordt als het afscheuren van een kalenderblaadje.” DayWise, een klein bedrijfsproject van vier UCLL-studenten, lanceerde een ‘mentaal welzijnsritueel’ in de vorm van een scheurkalender boordevol tips, oefeningen, quotes en liedjes om studenten elke dag psychisch een duwtje in de rug te geven. Met DayWise willen de oprichters een community creëren om mentaal welzijn onder jongeren bespreekbaarder te maken.

ONDERNEMEN

Onafhankelijk reclamebureau AdSomeNoise werd na een pitch geselecteerd door Telenet om deel uit te maken van zijn ecosysteem van digitale partners. Voor AdSomeNoise is deze nieuwe samenwerking een bevestiging van zijn unieke positionering én meteen ook een opsteker

DUURZAAMHEID

voor de groeiambities die het bureau koestert. Met hun expertise in digitale reclame en hun omarming van innoverende technologie kunnen zij Telenet helpen bij het meer gericht en doordacht adverteren naar zowel klanten als prospecten over de hele customer journey.

BENEO verlaagt CO2-uitstoot in fabriek Wijgmaal

BENEO, fabrikant van functionele ingrediënten voor voeding, dierenvoeding en de farmaceutische industrie, is bezig aan de verduurzaming van zijn apparatuur in de fabriek te Wijgmaal. Vanaf 2024 zal er via een warmtepomp energie teruggewonnen worden uit afvalwater, met als resultaat een lagere CO2-uitstoot. “De warmtepomp is onze recentste, maar zeker niet onze laatste stap”, besluit Operations Managing Director Roland Vanhoegaerden.

DUURZAAMHEID

Provincie en EcoWerf investeren in verduurzaming vrachtwagens

EcoWerf, de grootste afvalintercommunale in Vlaams-Brabant actief in het arrondissement Leuven, moet tegen 2030 haar CO2-uitstoot verminderen met 40,3%. Om dat doel te behalen, willen ze hun wagenpark verduurzamen. De provincieraad keurde daarom een streekfonds van 1.131.000 euro goed voor de verduurzaming van hun afvaltransport. Volgens gedeputeerde Ann Schevenels wordt dit een voorbeeldproject voor andere transportactiviteiten in de provincie.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
9
AdSomeNoise vindt weerklank bij Telenet
Roland Vanhoegaerden, Operations Managing Director, Specialty Rice Ingredients

10 Vers volk

Samen ondernemen, samen groeien Vlaams-Brabant

Welkom aan boord!

2 Stream

Bedrijf gespecialiseerd in live storytelling en creatieve audiovisuele creaties.

ZAVENTEM

▶ contact@2stream.live

▶ www.2stream.live

4S Management Consulting

Adviesbedrijf voor digitalisering in de industrie-, energie- en nutssector.

KAMPENHOUT

▶ p.schoevaerts@gmail.com

AB Sound

Producent van creatieve concepten met geluid, video en licht voor grote en kleine bedrijfsevents.

OPWIJK

▶ info@absound.be

▶ www.absound.be

Abelag Aviation

Luchttaximaatschappij voor zaken-, medische en cargovluchten met eigen vliegtuigen en charters.

ZAVENTEM

▶ charter.belgium@luxaviation.com

▶ www.luxaviation.com

b2 sense

Onafhankelijk Belgisch marktonderzoeksbureau.

DIEGEM

▶ kris.smet@b2sense.com

▶ www.b2sense.com

Bringme Finance

Leverancier van diensten voor geautomatiseerde ontvangst van pakjes en bezoekers.

LEUVEN

▶ info@bringme.com

▶ www.bringme.com

Celeste

Aanbieder van holistische coaching.

SCHERPENHEUVEL

▶ info@myceleste.eu

▶ www.myceleste.eu

Cilergy

Installateur van zonnepanelen, thuisbatterijen, laadpalen, airco en camerabewaking.

ERPS-KWERPS

▶ info@cilergy.be

▶ www.cilergy.be

Connections-Eurotrain, Moments in Time en Pyramids & Company

Reisorganisatie met 30 reiswinkels.

VILVOORDE

▶ VTS@connections.be

▶ ronny.bayens@connections.be

▶ www.connections.be

Dustin

Een merkonafhankelijke IT-partner in Scandinavië en de Benelux die in IT-oplossingen voorziet voor bedrijven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties.

ROTSELAAR

▶ sales@dustin.be

▶ www.dustin.be

High Definition

Verhuurbedrijf gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige ledwalls en -panelen voor verschillende evenementen en gelegenheden.

OPWIJK

▶ info@highdefinition.be

▶ www.highdefinition.be

HK-Technics

Revisiebedrijf voor verkoop, onderhoud en herstelling van wagens en bestelwagens.

BUNSBEEK

▶ hans.keyen@gmail.com

Jokri

Bedrijf gespecialiseerd in de levering en installatie van warmtepompen, airconditioning, koel- en vriessystemen.

KAMPENHOUT

▶ info@jokri.be

▶ www.jokri.be

Kolstmar

Strategic consultant en interimmanagement.

GRIMBERGEN

▶ marc@kolstmar.com

Labora CV & Labora Maak & Werkplek vzw

Bedrijf actief in de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.

LEUVEN

▶ info@laboraleuven.be

▶ www.laboraleuven.be

More Value

Dienstverlener van training in B2B- en B2C-sales.

ASSE

▶ iwantmorevalue@morevalue.be ▶ www.morevalue.be

Nero Belgian Waffles

Bedrijf gespecialiseerd in het maken van Belgische wafels, zowel Luikse als Brusselse.

OVERIJSE

▶ info@nero-belgian-waffles.be ▶ www.nero-belgian-waffles.be

NS20

Dienstverlener van advies en oplossingen voor cyberfraude, voor mensen, bedrijven, steden, gemeenten en scholen.

DIEST

▶ hello@cybercare.be

▶ www.cybercare.be

Pencil 42

IT-consultancybedrijf dat advies en begeleiding geeft bij digitale transformatieprojecten en softwarearchitectuur levert.

GLABBEEK-ZUURBEMDE

▶ info@pencil42.be

▶ www.pencil42.be

Phished

Dienstverlener van cybersecuritybewustheidstraining.

LEUVEN

▶ info@phished.be

▶ www.phished.be

Phoenix Contact

Bedrijf gespecialiseerd in innovatieve producten en oplossingen op het gebied van verbindingstechnologie, elektronica en automatisering.

ZAVENTEM

▶ sales@phoenixcontact.be

▶ www.phoenixcontact.be

Ook lid worden? Laat je gegevens achter en onze relatiebeheerders nemen met jou contact op voor een kennismakingsgesprek.

Sealtec Waterproofing

Verkoper, installateur en technische en logistieke ondersteuner van duurzame waterdichtingssystemen.

AARSCHOT

▶ info@sealtec.be

▶ www.sealtec.be

Sitomeca

Expert in de productie van matrijzen van golfkarton en plat staal, gietvormen van hars en afstandhouders voor de vezelcementindustrie.

GROOT-BIJGAARDEN

▶ sitomeca@sitomeca.com

▶ www.sitomeca.com

Summit Group

Aanbieder van zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen, thuisbatterijen en slimme software om die aan te sturen.

HERENT

▶ info@energyking.be

▶ www.energyking.be

Tactical Advisory Group Management Services

Business & Managementconsultancybedrijf.

HEVERLEE

▶ info@tag-team.be

▶ www.tag-team.be

Tuinen Eli Coppens

Tuinaannemer voor de aanleg en het onderhoud van tuinen en sportvelden, alsook boomverzorging en mechanische onkruidbestrijding.

BEVER/BIÉVÈNE

▶ tuinenelicoppens@skynet.be

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024

Het dilemma

Maak kennis met onze regiobestuurders

Sven Stevens, administratief en financieel directeur van Premed en Voka-regiobestuurder

In deze rubriek leggen we een Vlaams-Brabantse ondernemer dilemma’s voor rond de thema’s leiderschap, teambuilding, financiën of legal. Wat zou jij doen als je voor een van deze moeilijke beslissingen stond? Aan het woord is Sven Stevens, administratief en financieel directeur van Premed en Voka-regiobestuurder.

“Door ervaring leer je welke beslissingen je op intuïtie kan nemen”

Dilemma: Beslissing nemen onder druk

Je staat voor een cruciale beslissing die grote invloed zal hebben op de toekomst van het bedrijf. Er is weinig tijd om te overleggen. Vertrouw je op je intuïtie en neem je de beslissing solo, of zoek je snel input van je leidinggevenden, wetende dat dit kostbare tijd kan kosten?

“Ik werk inmiddels al 23 jaar bij Premed, in verschillende functies. Daarnaast heb ik nog enkele andere bedrijven opgericht. Ik heb in die tijd heel wat beslissingen moeten nemen onder druk, cruciale en minder cruciale. Ik vaar daarbij meer en meer op intuïtie, en dat is echt een kwestie van ervaring. Je leert je eigen blinde vlekken in de loop der jaren kennen. Op een gegeven moment weet je heel goed welke beslissingen je op buikgevoel kan nemen, en voor welke je beter een hulplijn inroept omdat het om zaken gaat die buiten je expertiseveld liggen. Bij Premed kan ik voor advies terugvallen op heel wat collega’s: artsen, psychologen, verpleegkundigen en onze volledige backoffice.”

“De beslissingen die je op intuïtie neemt, zijn vaak niet de slechtste. Soms is er ook gewoon geen tijd om te overleggen en moet je onmiddellijk een knoop doorhakken, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen met klanten. Anderzijds moet je je ook niet tot een beslissing laten forceren. Het kan soms beter zijn om je besluit uit te stellen en bedenktijd te vragen, zodat je even kan overleggen, wat opzoekwerk kan doen… Het kan sterk overkomen om niet direct te beslissen.”

Wie is Sven Stevens?

Sven Stevens (1981) is administratief en financieel directeur van Premed, een regionale externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. “Wij houden ons bezig met alle facetten van welzijn op het werk, gaande van de medische onderzoeken tot de volledige preventieondersteuning. We geven opleidingen en waken zowel over de fysieke als de mentale gezondheid van werknemers.” Sven heeft als ondernemer een eerder atypisch parcours doorlopen. “Ik ben vrij vroeg beginnen te werken als IT’er, al op mijn 19e. Naast mijn werk heb ik opleidingen gevolgd op het vlak van IT en finance, en een studie aan de Vlerick Business School.” Sven is sinds 2022 voorzitter van de regiowerking van Voka in GrootLeuven. “Ik ben lang actief geweest binnen Jong Voka. Met de komst van de grijze haren werd het tijd om in een andere rol verder te helpen bouwen aan de ondersteuning van ondernemers.”

Zelf ook aansluiten bij een van onze netwerken of community’s?

Scan de QR-code

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 11

Akkodis Publireportage

Robotisering en AI voor kmo’s: Akkodis biedt met ‘Scratch’ oplossingen binnen handbereik

Sinds kort hebben ze bij Akkodis een kantoorhond. Op zich niets wereldschokkends, maar ‘Scratch’ doet bezoekers toch even de hoofden draaien. Deze robothond verzorgt namelijk de bewaking van het hoofdkantoor en heeft daar niets meer voor nodig dan een stevige batterijlading. Het is maar een van de vele toepassingen die Akkodis samen met Living Tomorrow met dit type robothonden wil implementeren bij klanten.

In de snel veranderende bedrijfsomgeving van vandaag zijn kmo’s op zoek naar manieren om te innoveren en concurrentieel te blijven. Een van de meest opwindende kansen ligt in de integratie van robotica en kunstmatige intelligentie (AI) in hun bedrijfsprocessen. Hoewel sommigen vrezen dat deze technologieën banen zullen doen verdwijnen, bieden ze eigenlijk een scala van nieuwe mogelijkheden voor groei en efficiëntie.

WEF: “12 miljoen nieuwe banen tegen 2025”

Recente cijfers tonen aan dat robotisering en AI niet alleen banen zullen vervangen, maar ook nieuwe banen zullen creëren. Volgens het Wereld Economisch Forum (The Future of Jobs - Report 2020) zullen tegen 2025 wereldwijd 85 miljoen banen verdwijnen door automatisering en

technologische vooruitgang. Dit opent de deur naar nieuwe kansen voor kmo’s om te floreren in een steeds veranderende markt.

Naast de directe voordelen van robotica en AI, zoals verhoogde efficiëntie en productiviteit, dragen deze technologieën ook bij aan een bredere maatschappelijke impact. Bovendien biedt robotisering kmo’s de mogelijkheid om zich te concentreren op wat echt belangrijk is: innovatie en groei. Door repetitieve taken aan robots over te laten, kunnen menselijke werknemers worden vrijgemaakt voor taken die meer creativiteit, empathie en menselijke vaardigheden vereisen. Dit kan leiden tot een meer bevredigende werkomgeving en een hogere productiviteit.

Robothond als voelspriet van je bedrijf

Een interessant voorbeeld van de innovatieve oplossingen die Akkodis biedt, is de

introductie van robothonden. Deze geavanceerde robots kunnen niet alleen worden ingezet voor beveiligingsdoeleinden in kantooromgevingen, maar hebben ook andere toepassingen, zoals assisteren bij logistiek en patrouilleren op terreinen tot zelfs het detecteren van gaslekken of andere situaties waarbij het veiliger is om een robot ter plaatse te sturen in plaats van een persoon. Akkodis biedt deze robothonden aan als onderdeel van hun uitgebreide portfolio robotica-oplossingen voor kmo’s, in nauwe samenwerking met Living Tomorrow.

De sleutel tot succesvolle implementatie van robotica en AI ligt in een combinatie van technologie en menselijke expertise. Akkodis biedt niet alleen geavanceerde technologische oplossingen, maar ook de nodige ondersteuning en training om ervoor te zorgen dat kmo’s het maximale uit hun investering halen. Daarnaast biedt deze technologie ook de mogelijkheid aan de eigen medewerkers om in een testomgeving bepaalde zaken uit te proberen, wat de klanten van Akkodis op de lange termijn alleen maar ten goede gaat komen.

Kortom, robotisering en AI bieden spannende nieuwe mogelijkheden voor kmo’s om te groeien en te gedijen in een moderne zakelijke omgeving. Met de juiste ondersteuning en expertise kunnen kmo’s deze technologieën omarmen en transformeren ze hun bedrijfsprocessen om competitief te blijven.

Interesse om een Akkodis­hond(je) te adopteren?

Neem dan zeker contact op via communication.be@akkodis.com!

Contact Akkodis Belgium SA/NV Noordkustlaan 16B 1702 Dilbeek +32 2 712 60 00 communication.be@akkodis.com www.akkodis.com

12 Bedrijfsprofiel
Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024

Tim Van Roy, manager Financiën bij Voka – KvK Vlaams-Brabant

Nieuw aanslagjaar, nieuwe belastingregels en -codes

11Er zijn alweer 11 codes geschrapt, dat brengt het totaal dit aanslagjaar op 833 codes.

Nieuwe regels en codes voor personenbelasting

Tim Van Roy licht toe

Een nieuw aanslagjaar in de personenbelasting, een nieuwe reeks regels en codes. Om je het overzicht te doen behouden gaan we even kort in op enkele belangrijke aandachtspunten.

Codes en aangifteformulier

Naar goede gewoonte werden er weer enkele codes geschrapt en toegevoegd aan het aangifteformulier. Zo is het aantal codes dit jaar gedaald van 844 naar 833.

De wijzigingen in een notendop:

1. De koopkrachtpremie

Wie een koopkrachtpremie kreeg (of bedrijfsleiders die zichzelf een koopkrachtpremie uitkeerden), kan die vrijstellen van belasting als aan alle voorwaarden werd voldaan. In principe worden deze bedragen automatisch ingevuld in Tax-on-web op basis van de fiscale fiches.

2. Overuren

Vrijwillig gepresteerde overuren, zonder toeslag, zijn sinds 1 juli 2023 vrijgesteld van belasting voor een maximum van 120 uren per jaar.

3. 17%-tarief

Het verlaagd tarief van 17% dat gold voor sommige roerende inkomsten, werd geschrapt en is bijgevolg niet meer terug te vinden in de aangifte.

Hou bij het nieuwe aanslagjaar deze nieuwe regels en codes in het oog

4. Auteursrechten

De complexe overgangsregeling in het kader van de auteursrechten brengt enkele nieuwe vakken met zich mee in de PB-aangifte. Er moet in de aangifte onderscheid gemaakt worden tussen de auteursrechten die vallen onder de nieuwe regeling en deze die vallen onder de overgangsregeling.

5. Woonbonus

De federale woonbonus is eindelijk volledig uitgedoofd en verdwijnt volledig uit het aangifteformulier.

6. Kaaimantaks

Voor de correcte toepassing van de doorkijkbelasting of kaaimantaks moet er een bijlage (bijlage 276 CJC) toegevoegd worden aan de aangifte indien in vak XIII wordt aangegeven dat er bepaalde juridische constructies zijn opgezet die onder de regeling vallen.

7. Huuraftrek

Een andere, nieuwe, verplichte bijlage is deze voor wie huur inbrengt

als beroepskost. We verwijzen hiervoor graag naar het uitgebreide artikel hierover in een vorige editie van dit magazine. Scan de QR-code om het te lezen.

8. Fietskilometervergoeding

Het ‘belastingkrediet fietskilometervergoeding’ is een tijdelijke compensatie van kosten die werkgevers hebben na de invoering van de verplichte fietskilometer vergoeding in uitvoering van CAO 164. Werkgevers en natuurlijke personen dienen deze compensatie aan te vragen via een nieuwe rubriek in de personenbelasting.

Conclusie

Het is altijd nuttig om na te kijken of Tax-on-web correct de bedragen voor je invult, maar extra waakzaamheid is geboden bij de nieuwe codes.

Finance & Fiscaliteit: over de auteur Tim Van Roy is Directeur Finance en Internationaal Ondernemen bij Voka – KvK Vlaams-Brabant en adviseert ondernemers bij financiële en fiscale uitdagingen.

Heb je vragen over dit thema?

Contacteer Tim tim.vanroy@voka.be

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
13 Finance & Fiscaliteit

Vergroening van essentieel bij duurzaam ondernemen het wagenpark:

Het wagenpark van bedrijven eist de laatste jaren meer aandacht en is complexer geworden. Waar we enkele jaren geleden als wagenparkbeheerder rekening dienden te houden met de kilometrages van onze werknemers, moeten we vandaag tal van andere factoren in acht nemen. Niet enkel om economische redenen, zoals het type brandstof, maar ook op het vlak van duurzaamheid moeten er keuzes gemaakt worden om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden.

In dit artikel laten we Risa Grielens, fleet manager bij PKF BOFIDI, aan het woord.

Welke stappen werden ondernomen om het wagenpark te verduurzamen?

We hebben een aanzienlijk deel van ons wagenpark in

2023 vervangen door hybride voertuigen, waardoor vandaag meer dan de helft van onze wagens hybride is. Als bedrijf streven we ernaar om dit aantal te verhogen. Maar we botsen daarbij op lange levertermijnen van hybride voertuigen. Onze ambitie? Overschakelen naar een volledig hybride en elektrisch wagenpark.

Enkel de overstap maken naar hybride is niet voldoende om de CO2 te verlagen. Slechts wanneer een hybride wagen correct gebruikt wordt en er dus niet enkel op benzine wordt gereden, kunnen we spreken van een economisch voordeel en een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot. Om onze werknemers te sensibiliseren in het hybride rijden, hebben we op onze kantoren laadpalen voorzien zodat onze werknemers de wagen altijd kunnen opladen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om

thuis op te laden. We monitoren het gebruik van brandstof en elektriciteit om de werknemer verder te stimuleren in het elektrisch rijden.

Welke voordelen zijn verbonden aan het overschakelen naar een groener wagenpark?

In eerste instantie denken we voornamelijk aan de voordelen op het vlak van milieu. Hybride voertuigen stoten minder schadelijke stoffen uit dan voertuigen die rijden op fossiele brandstof. Ook op economisch vlak ervaren we voordelen. De brandstofkosten liggen namelijk lager bij hybride voertuigen. Als bedrijf is het van groot belang om de balans tussen het elektrisch en op benzine rijden nauwkeurig te monitoren. Enkel wanneer er voldoende elektrisch gereden wordt, kan er een financieel voordeel uit voortkomen. Tot slot merken we dat ook werknemers het belangrijk vinden dat de werkgever zich inzet voor duurzaamheid. Doordat het voordeel alle aard (VAA) lager ligt bij hybride wagens, zorgt dat voor een financiële stimulans.

Hoe ziet de toekomst eruit? We hebben bij PKF BOFIDI de keuze gemaakt om ruimschoots op voorhand een grotere voorraad hybride wagens te bestellen. Dit maakt dat we vandaag een buffer hebben om verder hybride wagens in te zetten en de fossiele-brandstofwagens te vervangen. Als bedrijf blijven we verder analyseren hoe we op andere vlakken kunnen vergroenen. Zo nemen wij ook de stap naar elektrische wagens,

blijven we onze werknemers stimuleren in het elektrisch rijden, bekijken we de optimalisatie van onze infrastructuur op onze verschillende locaties en bieden we tot slot een thuislaadoplossing aan via het cafetariaplan. We zijn ervan overtuigd dat de verduurzaming van ons wagenpark een belangrijke stap is in de richting van een duurzamere toekomst.

Contact PKF BOFIDI Central Gate 1000 Brussel 02 486 56 00 bofidi@pkfbofidi.com risa.grielens@pkfbofidi.com www.bofidi.eu

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 PKF BOFIDI Publireportage 14 Bedrijfsprofiel
Risa Grielens

Verkiezingen

Voka Weetstraatenquête bij 1.600 ondernemingen

Regeldrift en slepende regeringsonderhandelingen na verkiezingen?

Zeven op de tien Vlaams-Brabantse ondernemingen verwachten na de komende verkiezingen een impact op hun onderneming. Bedrijfsleiders zijn bezorgd dat lang aanslepende regeringsvormingen slecht zullen zijn voor de economie. Voor hun eigen bedrijf vrezen ze nog hogere lasten en een complexere regelgeving.

De politiek heeft onvoldoende oog voor de belangen van ondernemers. Dat blijkt uit de Weetstraatbevraging die Voka en Voka –KvK Vlaams-Brabant hebben afgenomen bij 1.600 ondernemingen. Ondernemingen geven ook aan dat ze wakker liggen van de polarisering in de samenleving en het gebrek aan politieke stabiliteit.

“Er valt na de verkiezingen geen tijd te verliezen. Er moeten snel regeringen gevormd worden die een ondernemingsgezind klimaat creëren en rekening houden met de grote uitdagingen voor ondernemingen: hoge loon- en energiekosten, een tanende concurrentiepositie en de almaar toenemende regeldrift die onze ondernemingen parten spelen. Geef ondernemingen alle kansen om een bloeiende economie te creeren en hypothekeer de werking niet met talloze onnodige regelhordes. Ook onze arbeidsmarkt moet dringend hervormd worden. Het menselijk kapitaal is mede de bron van onze ondernemingen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

Prioriteiten voor het beleid Gevraagd naar waar de prioriteiten moeten liggen in de volgende regeerperiode, antwoorden de ondernemingen dat er in de eerste plaats werk moet worden gemaakt van een strategie om de industrie in Vlaanderen te verankeren. Vandaag staat de Vlaamse industrie zwaar onder druk en dat voelen ook veel toeleverende bedrijven. De industrie is en blijft immers de motor van onze economie.

Ook hoog op de prioriteitenlijst scoren de sanering van de overheidsfinanciën, een beter werkende arbeidsmarkt en de verlaging van de loonkosten door de plafonnering van de werkgeversbijdragen. Een beter onderwijs is de vijfde prioriteit die ondernemingen naar voren schuiven.

Polarisering

Een groot gedeelte van de ondernemingen is bezorgd om de politieke stabiliteit en om de polarisering in de samen leving. 84% vreest politieke instabiliteit, 80% van de respondenten maakt zich zorgen over de toenemende polarisering.

Bedrijven maken zich bijzonder zorgen over de mogelijke lange regeringsvormingen. 70% van de respondenten vreest dat een lange regeringsvorming een negatieve impact zal hebben op de economie. In hun eigen bedrijf vrezen ze meer lasten en een complexere regelgeving. Bij ongewijzigd beleid stijgt het begrotingstekort naar bijna 45 miljard euro. Bedrijven vrezen dat die rekening op de een of andere manier door de bedrijven zal worden betaald.

Er valt na de verkiezingen geen tijd te verliezen.
Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 15 Voka Actua
Uw

familiebedrijf overdragen?

Maak tijdig uw huiswerk!

Een overdracht van een familiaal bedrijf is een cruciaal moment. Nochtans blijkt in de praktijk dat veel ondernemers niet of veel te laat stilstaan bij dit kantelmoment. Wij vroegen Niko Hostyn, Head of Estate Planning Vlaanderen bij Degroof Petercam, hoe u dit het beste aanpakt en waar u zoal rekening mee moet houden.

Waarom is de overdracht voor velen een taboe?

Niko Hostyn: Een echt taboe zou ik het niet meteen noemen, maar het klopt wel dat de overdracht van een familiebedrijf een zeer gevoelig thema is en dat veel ondernemers daarom geneigd zijn om een afwachtende houding aan te nemen. Iets wat je jarenlang met hart en ziel hebt opgebouwd, geef je nu eenmaal niet graag uit handen.

Hoe gaat zo een overdracht in zijn werk?

De overdracht van familiale bedrijven aan de volgende generatie gebeurt vaak reeds tijdens het leven van de ondernemer, hetzij door een schenking, hetzij door een verkoop. Het grote voordeel daarvan is dat u op die manier proactief een aantal vragen kan beantwoorden die cruciaal zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Welke vragen moet een ondernemer zich zoal stellen?

Vaak gaat een ondernemer ervan uit dat zijn kinderen de bedrijfsfakkel zullen overnemen. Maar is dat wel hun ambitie? En zijn zij uit hetzelfde ondernemershout gesneden? En wat als er meerdere kinderen zijn waarvan de ene wel en de andere niet wil toetreden tot het familiebedrijf, hoe hou je dan de kerk in het midden? Door tijdig na te denken over uw familiale waarden en die te formaliseren in een zogeheten family charter vermijdt u niet alleen conflicten maar creëert

En wat is dan de volgende stap?

Kiezen tussen een verkoop of een schenking. Die keuze zal uiteraard afhangen van uw concrete situatie. Een belangrijke kanttekening hierbij is evenwel dat er voor de schenking van aandelen bij leven – onder bepaalde voorwaarden weliswaar – een aantrekkelijk gunstregime geldt waarbij u geen schenkingsrechten betaalt.

Wat zijn de voorwaarden om daarvan te genieten?

In Vlaanderen kunnen we de belangrijkste voorwaarden als volgt samenvatten. Het moet gaan om een familiale onderneming met hoofdzetel in de Europese Economische Ruimte (EER). Er is daarnaast een participatievoorwaarde: de aandelen die u als familie bezit moeten voldoende stemrechten vertegenwoordigen.

Door tijdig na te denken over uw familiale waarden en die te formaliseren in een zogeheten family charter vermijdt u niet alleen conflicten maar creëert u op termijn ook waarde voor uw onderneming. »

Er geldt ook een activiteitsvoorwaarde: de onderneming moet een reële economische activiteit hebben. En de schenking moet voorts ook gebeuren via een authentieke akte bij de notaris. Bovendien zijn er ook belangrijke voorwaarden te respecteren nadat de schenking is uitgevoerd. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt een regeling die sterk gelijkt op die van Vlaanderen; in Wallonië gelden afwijkende regels.

Heb je tot slot nog een tip?

De overdracht van uw bedrijf moet goed worden voorbereid. Kies daarom voor een begeleiding op maat. Scan de QR-code onderaan en maak vrijblijvend een afspraak met een private banker bij Degroof Petercam. Hij of zij bekijkt graag met u wat voor uw familiale onderneming de beste strategie is.

Scan de QR-code en lees ons blogartikel over dit onderwerp. Ontdek welke voorwaarden in uw gewest gelden.

EXPERT AAN HET WOORD
Publireportage

Digitalisering

Digihub-traject vernieuwd

DIGITALISERING

Bedrijven krijgen gratis begeleiding bij digitaliseren dankzij Voka Digihub 2.0

Bedrijven die stappen willen zetten in hun digitaliseringstraject kunnen gratis terecht bij het vernieuwde Digihub-traject voor een analyse van hun project. Dat traject heeft als doel om expertise, begeleiding en financiële ondersteuning voor diepgaande probleemanalyses rond digitalisering aan te bieden. 50% van de kosten van zo’n analyse wordt gedragen door de overheid dankzij minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns. Voka – KvK Vlaams-Brabant zorgt de andere 50%.

Met de steun van VLAIO heeft Voka de digitale maturiteit kunnen meten van zo’n 2.000 ondernemingen. Uit de Voka QuickScan, uitgevoerd bij bedrijven uit de regio, ziet Voka dat het gemiddelde maturiteitsniveau van Vlaamse kmo ’s 2,54 op 5 is. Er is dus nog ruimte voor groei op digitaal vlak.

“De vragen die het meest voorkomen bij de ondernemers die onze QuickScan hebben ingevuld, zijn gericht op het benutten van slimme data, machine learning, digitale trends en efficiëntere interne processen. Met Digihub kunnen we de toegang tot testinfrastructuur vergemakkelijken en kmo’s helpen bij hun digitale omslag”, zegt gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant Kris Claes.

“Digihub brengt de kennis van onderzoekscentra binnen hand-

bereik van kmo’s. Specifiek in ons geval zorgde het ervoor dat we informatie uit een softwareprogramma live en gesynchroniseerd konden hergebruiken in een ander programma. Het laat ons toe om het beste van beide werelden te combineren en te implementeren, wat belangrijk is om groei in de toekomst mogelijk te maken”, aldus Bertrand Schrevens, zaakvoerder van Kulapro.

Digitaliseren om beter te ondernemen

In 2021 zijn al Digihubs opgericht als toegankelijke ruimtes om te experimenteren. Uit de ervaringen binnen dat project blijkt dat de digitaliseringsbehoeften van ondernemingen steeds complexer worden. In een voortdurend veranderend digitalisering-ecosysteem is het van cruciaal belang dat bedrijven begeleid worden tijdens hun groei en transitiefasen.

“Vanuit Voka – KvK Vlaams-Brabant zijn we ervan overtuigd dat de juiste digitalisering kan leiden tot een breed scala aan voordelen, waaronder optimalisatie van producten en processen, rendementsverbeteringen, verhoogde klanttevredenheid en verbeterde kwaliteit. Kortom, een return on investment.”, beklemtoont Roel Raymaekers, Manager Duurzaam en Innovatief Ondernemen.

Om de analyses uit te voeren, werkt Voka – KvK Vlaams-Brabant samen met de volgende partners: Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), Leuven Security Excellence Consortium (L-SEC), VUB, Erasmushogeschool Brussel, Flanders Make, Sirris en Hogeschool UCLL.

Over Digihub 2.0

De Voka Digihub 2.0 is een experimenteerruimte waar ondernemingen terechtkunnen met al hun praktische vragen over digitale technologie. Met steun van Europese middelen voorziet Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns 50% van de financiering. De Voka Kamer van Koophandel neemt de overige 50% van de inbreng voor haar rekening.

Heb je vragen of vul je graag de Voka Quickscan in? Surf naar www.voka.be/digihub

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 17 Voka Actua

18 Voka in beeld

Voka-events, infosessies, netwerking Ondernemers eropuit in Vlaams-Brabant

Collectieve Plato ­ sessie ‘Alles is anders!’

In november 2022, toen de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis acuut waren, verscheen keynotespreker Koen Schoors op een collectieve Plato-sessie met het thema ‘Alles wordt anders!’. Nu, twee jaar later, blikt hij terug op de evoluties van de afgelopen jaren met ‘Alles IS anders!’.

Entrepreneurship World Cup 2024

De Entrepreneurship World Cup opent de deuren naar een wereld van ondernemerskansen en biedt pre-starters, start-ups en scale-ups een unieke kans om hun ideeën te laten excelleren op het wereldtoneel. In de categorie ‘ondernemingen in de ideeënfase’ won het Vlaams-Brabantse Mappalink met hun project rond robotisering.

Bryo Student StandUp

Deze energieke groep studenten ontpopte zich tot veelbelovende ondernemers tijdens ons Bryo StandUp -studententraject.

In slechts één week tijd dompelden ze zich onder in de wereld van het ondernemerschap, leerden ze de ins en outs van het starten van een bedrijf en transformeerden ze hun ideeën tot potentiële businessplannen.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
Isabelle D'Haene (Kinnarps) en Steven Bens (Unix-Solutions) Kurt Vervloet (ActionCOACH) en Marc Vanhaverbeke (Rensol) Spreker Koen Schoors (Mind in Motion) en Véronique Mestdagh (Voka – KvK VlaamsBrabant) Links de Vlaams-Brabantse laureaat Gerben Peeters (Mappalink)

Voka Fietst! 2024

In het betere Flandrien-weer startte alweer de vierde jaargang van Voka Fietst! Zo’n 50 ondernemers netwerken er al fietsend om het nuttige aan het aangename te koppelen. Meefietsen? Surf naar: www.voka. be/vokafietst2024

Start to Golf bij Brabantse Golf

De eerste stappen op de green en ondertussen gezellig netwerken met andere ondernemers. De ideale cocktail voor deze deelnemers!

Ben je al een ervaren golfer? Check onze splinternieuwe community Voka Golft! Scan de QR-code voor meer info

Voorstelling van het jaarverslag Nationale Bank van België

Tijdens de voorstelling van het jaarverslag van de Nationale Bank van België sprak gedelegeerd bestuurder Kris Claes met Tim Hermans (directeur NBB) en Jan Spooren (gouverneur van Vlaams-Brabant). Ook hier is een van de conclusies dat er dringend nood is aan structurele hervormingen door onze regeringen.

Bedrijfsbezoek Neuhaus

Kris Claes ging op bezoek bij Neuhaus met CEO Isabel Baert, de gangmaker van Voka – KvK Vlaams-Brabant voor West-Brabant. Een sterke toekomstvisie typeert Neuhaus zowel naar de producenten als de klanten én de medewerkers. Neuhaus is ook een toonbeeld voor interregionale arbeidsmobiliteit. Zo is 80% tewerkgesteld uit Brussel en Wallonië en fungeren zij hierin als rolmodel.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 19
Van links naar rechts: Jan Spooren, Tim Hermans en Kris Claes

20 Experts aan het woord

SD Worx

Meegedeelde content

Vier op de tien Brusselse kmo’s willen aanwerven in tweede kwartaal

42% van de Brusselse kmo-werkgevers wil vóór eind juni opnieuw personeel aanwerven. Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant komen op de tweede, respectievelijk derde plaats. In Vlaams-Brabant zijn de ontslagintenties zelfs het laagste van Vlaanderen en Brussel. Dat zegt de recente bevraging van SD Worx (maart 2024) bij 870 kmo-bedrijfsleiders.

Hoger dan Vlaanderen en Wallonië

In Vlaanderen en Wallonië hebben gemiddeld één op de drie kmo’s aanwervingsplannen. Oost-Vlaanderen (41,5%) en Vlaams-Brabant (37,5%) zitten daar mooi boven. Het gemiddelde is vergelijkbaar met het gemiddelde in dezelfde periode vorig jaar.

De ontslagintentie in Vlaams-Brabant is de laagste van Vlaanderen en Brussel: slechts 5,9%. Limburg is koploper met 15,5%. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was de gemiddelde ontslagintentie nog 11%. In Oost-Vlaanderen denkt 6,9% van de kmo’s personeel te gaan ontslaan, in Brussel 7,3%.

“Dit is positief nieuws”, bevestigt Annelies Rottiers, kmo-adviseur bij SD Worx. “Brusselse, Oost-Vlaamse en Vlaams-Brabantse kmo’s springen er

Kmo’s willen flexibiliteit inbouwen in hun personeelsbestand. Eén op de drie verwacht een toename van het werk, één op de tien verwacht een afname.

dit kwartaal positief uit, met de grootste aanwervingsplannen en de laagste ontslagintenties.”

Moeilijker in industrie en bouw De tewerkstellingsintenties van kmo’s in industrie en bouw zijn wel afgenomen (van 41% naar 34% van de kmo’s). “Daar blijft het moeilijk om de juiste profielen te vinden”, zegt Annelies. Ze nuanceert het optimisme: “De helft van de vacatures blijft lang openstaan. Intenties vertalen zich niet onmiddellijk in realiteit; de jobs invullen is een grote uitdaging. 2023 was een moeilijk jaar voor onze Belgische kmo’s om extra tewerkstelling te creëren.”

Vraag naar tijdelijke tewerkstelling opnieuw hoger dan in vorig kwartaal Het merendeel van de nieuwe jobs gaat over vaste tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur (63%). 14% gaat over tewerkstelling met een contract van bepaalde duur.

Bijna een kwart (23%) van de kmobedrijven met aanwervingsplannen denkt aan tijdelijke contracten. Dat is meer dan vorig kwartaal (18%). Vorig jaar in maart ging het om 21% ten opzichte van 12% in het kwartaal ervoor. Daaronder verstaan we uitzendwerk (6%), flexi-jobs (5%), studentenjobs (8%) of freelancers (4%).

Annelies: “Kmo’s willen voor een stuk flexibiliteit inbouwen in hun personeelsbestand: één op de drie (33%) kmo’s verwacht een toename van de hoeveelheid werk in het volgende kwartaal. Eén op de tien (11%) verwacht een afname van het werk in het komende kwartaal.”

“De vooruitzichten zijn wel beter dan het vorige kwartaal: toen verwachtte nog 16% een afname. Men blijft dus voorzichtig op middellange termijn: slechts een kwart (27%) verwacht een toename van de tewerkstelling tegen eind 2024.”

In onze driemaandelijkse kmo-bevraging bevroegen we al voor de 56e keer een representatief aantal kmo’s over tewerkstelling. 870 bedrijven van 1 tot 250 werknemers namen deel in maart. De gewogen resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België.

Contact

SD Worx KMO Leuven Researchpark Haasrode 1310 Interleuvenlaan 10 3001 Leuven 016 74 60 20 kmo.leuven@sdworx.com www.sdworx.be

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
Expert De

ZATERDAG 25 MEI OPENDEURDAG

SMART PARKING SOLUTIONS & GROUP BEYERS

Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal

T +32 (0)2 303 88 69

E info@smartparkingsolutions.be www.smartparkingsolutions.be

10-16U

DORPSTRAAT 570

3061 LEEFDAAL

Op zaterdag 25 mei 2024 nodigen Smart Parking Solutions & Group Beyers u graag uit op hun opendeurdag. Kom langs, ontdek onze producten en diensten die uw bedrijf of parking e ciënter, veiliger en duurzamer maken en geniet van een hapje en een drankje.

Smart Parking Solutions voorziet in laadpalen en laadoplossingen Thuisladen wordt eenvoudig en comfortabel met onze laadpalen voor thuis. Stimuleer duurzaam verkeer bij uw medewerkers met laadpalen op de werkplek. Of draag bij aan een duurzame toekomst met onze laadpalen in de openbare ruimte.

Group Beyers is de specialist in aanrijdbeveiliging, belijning en signalisatie voor uw bedrijf of parking. Bescherm uw bedrijfspand en uw medewerkers met hoogwaardige aanrijdbeveiliging. Zorg voor een veilige en e ciënte verkeersstroom met onze belijning en signalisatie.

Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal

T +32 (0)2 303 88 68

E info@groupbeyers.com www.groupbeyers.com

Leidinggeven op de werkvloer: een traject met impact

Groeien je teamleaders door vanuit een operationele rol?

En lopen ze nu tegen verschillende uitdagingen aan?

Medewerkers aanspreken op gedrag en fouten

Empathisch omgaan met conflicten

Motiveren en coachen, ook in andere talen en culturen.

Het traject Leidinggeven op de werkvloer biedt de oplossing via praktische opleidingen op maat en on-the-job coaching.

Tip: laat dit traject subsidiëren tot € 9.000!

Ontdek meer

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
JDI BV | Wolfshaegen 196, B-3040 Neerijse, België | www.jdi.be

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

Voka on Tour

Wat leeft er bij ondernemers op lokaal vlak? Met die vraag gingen onze belangenbehartigers met de Voka on Tour-wagen langs in de verschillende regio’s. Met de waardevolle input van onze ondernemers zullen we ons lokale memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen mee vorm geven.

De Voka on Tour-wagen startte aan zijn provinciale ronde op de luchthaven voor een gesprek met CEO Arnaud Feist.

Lokale besturen moeten weten wat de hete hangijzers zijn. Door naar ondernemers te luisteren, kunnen we bijdragen aan het toekomstige beleid.

Christophe Pierre, CEO van Transmoove, voorzitter van het regiobestuur Noordrand

WestBrabant

Na een inspirerende keynote over de link tussen ondernemen en topsport van Michael Verschueren en Hans Chabert, gingen we langs bij TMS Ternat, Waer Waters, MAN, Vlassenroot en Brouwerij Boon.

22 Verkiezingen 2024 Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 Voka on Tour Ondernemers geven input

Groot­Leuven

Met een ontbijt in De Hoorn in Leuven en een afterworksessie bij JDI in Neerijse polsten we naar de wensen en bekommernissen van de Groot-Leuvense ondernemers.

Hageland

Foodport Tienen, Segers & Balcaen en Renier Natuursteen, dat waren de haltes in het Hageland.

Wil jij je wensen of bekommernissen nog delen?

Contacteer de collega’s Belangenbehartiging via belangenbehartiging.vb@voka.be. Zo kan ook jij je steentje bijdragen aan een sterk lokaal verkiezingsmemorandum.

Waarom Entiris?

Ideaal voor voedings- en pharmaceutische industrie en temperatuurgevoelige producten.

Ruime capaciteit: 2300 m² aan productieruimte, 1200 m² voor in- en outbound.

Gespecialiseerd personeel: Onze maatwerkers zorgen voor nauwkeurigheid in repetitieve taken.

Kosteneffectief en betrouwbaar: Wij bieden hoogwaardige faciliteiten aan met deskundig personeel.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 23
Geavanceerde, geconditioneerde productieruimte van 3500 m².
Entiris Gaston Geenslaan 86 3200 Aarschot T +32 16 44 14 60 - info@entiris.be - www.entiris.be
personeel 2300 m² productieruimte Nauwkeurige afwerking 1200 m² in- & outbound
Gespecialiseerd

Verkiezingen 2024

Futureproof mobiliteitsbeleid

Nu ondernemen voor morgen!

Futureproof mobiliteitsbeleid

De centrale ligging van Vlaams-Brabant is een troef. Er is Brussels Airport, de tweede economische groeipool van Vlaanderen, en de sterkste logistieke assen zoals snelwegen, waterlopen en spoor wegen doorkruisen de provincie. Toch is er nog werk aan de winkel en liggen er opportuniteiten om onze bedrijven maximaal verbonden en bereikbaar te houden.

BRUSSELS AIRPORT, AORTA VAN VLAAMS-BRABANT

Analyse

Brussels Airport is, als tweede grootste economische pool van België, de economische poort en het centrum van de logistieke activiteiten in de provincie Vlaams-Brabant. Voka – KvK Vlaams-Brabant vraagt een duidelijke en coherente luchtvaartstrategie die uitstippelt hoe Brussels Airport zich verder kan ontwikkelen.

Bereikbare luchthaven

De regio kreunt vandaag onder het sluipverkeer. Het aantal verplaatsingen en de verkeersdruk zullen hier nog toenemen. Daarom pleit Voka - KvK Vlaams-Brabant voor onder andere beter openbaar vervoer in de regio. Dat vergt een verhoogde treinfrequentie, aangepast aan de vraag van passagiers en werknemers, en een afschaffing van de Diabolo-toeslag. Daarnaast zijn rechtstreekse hogesnelheidstreinverbindingen nodig tussen Brussels Airport en de HST-knooppunten.

DE MOBILITEITSADERS

Analyse

Vlaams-Brabant ligt op een kruispunt van autosnelwegen, waterlopen en spoorwegen. Om de bereikbaarheid en vlotte doorstroming in de regio te garanderen, is er op elk vlak verbetering nodig.

Ring rond Brussel

De herinrichting van de Ring rond Brussel is een noodzakelijke investering voor de mobiliteit van de toekomst in en buiten onze regio. Meer over de werken aan de Ring lees je op pagina 30 en 31.

Een sterk onderliggend wegennet kan de doorstroming faciliteren. Daarom vragen we ook een dringende aanpak van de N2 Leuvensesteenweg. Voor het openbaar vervoer vragen we de uitvoering van de luchthaventram binnen de vooropgestelde timing. Ook het proces van de realisatie van de sneltram A12 moet voortgang boeken.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024

1

DUIDELIJK COHERENTE

LUCHTVAARTSTRATEGIE

VOOR BRUSSELS AIRPORT

• Vliegroutes

• Geluidsnormen

• Exploitatiemogelijkheden

ABC­Kanaal Antwerpen­Brussel

SPOORHUB TIENEN ONTWIKKELEN 9 R0

8

24
ABC-KANAAL
INVESTERINGEN VOOR WATERWERKEN IN HET ECONOMISCH NETWERK
Asse Halle Brussel
ABC­Kanaal Brussel­Charleroi
A12 A19 R0
Vilvoorde
mobiliteit Multimodale

2

HOGESNELHEIDSTREIN

NAAR BRUSSELS AIRPORT

• Rechtstreeks

• Internationaal

3

DIABOLOTAKS AFSCHAFFEN

Kanaal

Leuven ­ Dijle

Brussels Airport

HERINRICHTING VAN DE BRUSSELSE RING, DOORLOOP VAN PROCEDURES EN OPSTART N2

Overslag centrum HUB spoor of water

Bedrijfsterrein

7

Meer weten of ons volledige memorandum lezen? Scan de QR-code!

4

LUCHTHAVENTRAM SNEL NAAR UITVOERING

5

INTEGRALE AANPAK VAN DE N2 LEUVENSESTEENWEG

6

SNELTRAM A12 NAAR UITVOERING

Waterwegen

Er zijn voldoende mogelijkheden in Vlaams-Brabant om goederen op een adequate manier te laten vervoeren via waterwegen. Een belangrijk aspect hierin zijn de investeringen voor waterwerken: het kanaal Antwerpen-Brussel- Charleroi is zeer belangrijk voor Brussel zelf, maar ook voor alle watergebonden bedrijvigheid langs het kanaal in de regio Vlaams-Brabant. Voka – KvK Vlaams-Brabant streeft naar een watergebonden economisch netwerk. Er is een internationale route mogelijk via het centrumkanaal met Frankrijk.

Spoorwegen

Het dichte spoorwegennet in Vlaams-Brabant is vooral gericht op personenvervoer. De verdere uitbouw van onze logistieke spoorinfrastructuur is onontbeerlijk voor onze ondernemingen. We pleiten voor dubbel gebruik van het spoor voor vracht en reizigers, investeringen in hubs en links met opslagplaatsen. Spoorhub Tienen is in dit kader een grote opportuniteit.

25 Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
Leuven Tienen
Aarschot Diest

Reizen revolutionair Het verhaal van flibco.com’s groei en progressieve werkcultuur

Uitbreiding naar Nederland en Inter­airport shuttle tussen Brussels Airport en Charleroi Airport flibco.com, de Europese pionier in luchthaventransport, heeft recentelijk een aantal opmerkelijke mijlpalen bereikt die de standaard in de branche opnieuw definiëren. Met hun uitbreiding naar Nederland is flibco.com van plan om het luchthavenvervoer in de regio te revolutioneren. Met deze nieuwe lijn kunnen inwoners en bezoekers van Antwerpen, Breda en Tilburg nu eenvoudig toegang krijgen tot de luchthaven Brussels Zaventem en de luchthaven Charleroi, waardoor verbindingen worden gefaciliteerd naar een gevarieerd aanbod van internationale vluchten.

Deze nieuwe lijn is niet alleen een uitbreiding naar een nieuw land voor flibco.com, maar is ook de eerste Belgische interairportlijn. Passagiers kunnen nu vrij circuleren tussen Brussels Airport en Charleroi Airport via

een directe shuttlebus die voor de terminal van beide luchthavens aankomt.

Directe lijn van Kortrijk en Gent naar Frankrijk en Brussels Airport

Bovendien heeft flibco.com zijn diensten in België uitgebreid door nieuwe busstops te openen in Kortrijk en Gent op de bestaande shuttlebuslijn van Brussels Airport naar Lille. Hierdoor verbeteren ze niet alleen de toegankelijkheid voor reizigers, maar vergroten ze ook hun bereik in deze bloeiende regio's. Kortrijk en Gent zijn nu direct verbonden met zowel de luchthaven van Brussel als met het noorden van Frankrijk via Lille.

Van Lille de wereld in met flibco.com & SN Brussels Airlines

Als klap op de vuurpijl heeft flibco.com onlangs zijn krachten gebundeld met SN Brussels Airlines, waardoor een krachtig ‘Ground Operated Flights’partnerschap is ontstaan dat nieuwe reismogelijkheden

en verbindingen biedt voor reizigers. Passagiers kunnen dankzij deze samenwerking makkelijk een vlucht boeken vanuit Lille via Brussels Airlines, waarbij flibco.com het eerste deel van het traject verzorgt en Brussels Airlines de passagiers tot hun eindbestemming brengt. Dit zorgt voor een stijging in het aantal reismogelijkheden voor de reizigers uit Noord Frankrijk.

Ook innovator in werkomstandigheden met een geplande 4­daagse werkweek

Wat arbeidspraktijken betreft, neemt flibco.com een innovatieve stap met de geplande implementatie van een vierdagenwerkweek in België. Dit initiatief, dat al met succes is geïmplementeerd in hun Luxemburgse filiaal, toont hun toewijding aan het welzijn van hun werknemers en plaatst hen voorop in een tijd waarin flexibiliteit en balans tussen werk en leven steeds belangrijker worden. Momenteel kijkt het bedrijf naar het succesvolle

proefjaar in Luxemburg om te zien hoe ze dit concept ook in België kunnen implementeren.

2 miljoen passagiers per jaar en 25% marktaandeel op Charleroi

Met hun uitgebreide dienstenaanbod en een jaarlijks transport van 2 miljoen passagiers in België, waarbij ze een marktaandeel van maar liefst 25% hebben op de luchthaven van Charleroi, heeft flibco.com bewezen een van de belangrijkste spelers te zijn in de Belgische vervoersindustrie. In een tijd waarin mobiliteit en efficiëntie essentieel zijn voor het succes van elk bedrijf, staat flibco.com aan de spits van innovatie en vooruitgang.

Contact flibco.com

1K Passport Building B-1930 Zaventem info@flibco.com www.flibco.com

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 flibco.com Publireportage 26 Bedrijfsprofiel

Het belang van cargo-activiteiten en toekomstige groei voor de luchthaven

Interview met Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer Brussels Airport

“De logistieke hub van Brussels Airport is essentieel voor de Vlaamse welvaart”

Brussels Airport is niet alleen het startpunt van vakanties, maar ook een belangrijke logistieke draaischijf voor de Vlaamse economie. Tal van bedrijven rekenen op de diensten van de luchthaven voor hun export en import. Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer bij Brussel Airport, kadert het belang van de cargo-activiteiten en licht toe waarom de luchthaven zich ook in de toekomst verder moet kunnen ontwikkelen.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 27 Dossier luchthaven, transport en logistiek

28 Dossier luchthaven, transport en logistiek

Het belang van cargo-activiteiten en toekomstige groei voor de luchthaven

Interview met Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer Brussels Airport

DDe nieuwe omgevingsvergunning die Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir toekende (zie kaderstuk), garandeert dat Brussels Airport de komende jaren haar activiteiten kan verderzetten. Op langere termijn is er echter onzekerheid over de toekomstige groei en verdere ontwikkeling.

Dat is geen detail, want als tweede economische groeipool van Vlaanderen speelt de luchthaven een cruciale rol in onze welvaart. Die kracht heeft Brussels Airport niet uitsluitend te danken aan de passagiersoperaties, maar ook voor een aanzienlijk deel aan de logistieke activiteiten.

Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer bij Brussel Airport, staaft een en ander met cijfers: “In 2023 verscheepten we 701.000 ton vracht en de cargo-activiteiten geven werkgelegenheid aan 7.000 mensen. In totaal draagt de luchthaven 2% bij aan het BBP, meer dan één vijfde daarvan komt van het cargo-ecosysteem. Reken daar de indirecte jobs en economische waarde bij van de bedrijven die via ons importeren en exporteren en je beseft hoe belangrijk de luchthaven is.”

Inzet op farma loont

Onze regio kent verschillende grote spelers, innovators en fabrikanten die rekenen op een

sterke logistieke hub om hun producten wereldwijd aan de man te brengen. “Vlaanderen is sowieso een exporteconomie én een logistiek land, onder andere dankzij onze centrale ligging”, verklaart Aerts. “Een van de speerpuntsectoren van de economie waar de luchthaven actief op inzet en mee samenwerkt is de belangrijke farma-industrie. We hebben de grootste temperatuurgecontroleerde magazijnen van Europa, dankzij onze airsidefarmatransporten kunnen we geneesmiddelen gekoeld van stockage tot vrachtruim brengen, onze specialisatie in expressdiensten maakt de meest tijdkritische transpor-

ten mogelijk, dankzij doorgedreven digitalisering zijn controleprocedures enorm tijdsefficiënt geworden… Zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Die keuze om in te zetten op farma, is niet toevallig. Grote spelers als J&J, Janssen Pharmaceutica of Pfizer zitten hier omwille van de sterke academische kennis, maar ook omdat België enorm in R&D investeert. Zet daar een sterke logistieke partner bij en je creëert een ideale cocktail. Gemiddeld is farma in Europese luchthavens goed voor 7% van de vracht. Op Brussels Airport is dat 20%.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024

Toch onderschatten mensen het belang van een sterke logistieke keten in die cocktail, klinkt het bij Aerts. “Al heb je de beste uitvindingen en fabriceer je de beste producten, als je ze niet snel en in topconditie bij de eindgebruiker krijgt, heeft het geen waarde. De jaarlijkse exportwaarde van wat die farmabedrijven produceren, bedraagt zo’n 100 miljard euro. Wij, en bij uitbreiding Vlaanderen, kunnen ons niet permitteren daar niet op in te zetten. Onze luchthaven is echt een vestings- en investeringsargument voor de farma, maar zeker ook andere sectoren zoals de machine-industrie en andere die rekenen op onze diensten. De luchthaven moet dus ook in de toekomst deze rol kunnen blijven spelen!”

Samenwerking stimuleren Het cargo-ecosysteem van Brussels Airport is gestoeld op samenwerking. In de community- en belangenorganisatie Air Cargo Belgium, waarvan Geert Aerts voorzitter is, bundelen 161 luchthavenbedrijven de krachten om op zoek te gaan naar efficiëntiewinsten, innovaties en duurzame initiatieven. Ook met de federale agentschappen zoals douane en het federale voedselagentschap wordt nauw samengewerkt. Allemaal met oog op een snelle en efficiënte logistieke ketting. “Handelen als een hecht ecosysteem is een troef en stelt ons in staat om een pioniersrol te spelen”, zegt Aerts.

“De Brucloud is zo’n voorbeeld. Dat is een digitaal platform waarin alle cargo-stakeholders data en applicaties op een transparante manier delen. Moet ieder dit voor zich doen, dan is dat niet alleen een enorme investering, maar ga je nooit gedeelde best practices krijgen. Het zorgt er ook voor dat we aantrekkelijk zijn als bestemming omwille van vlotte afhandeling en verwerking.” Een ander resultaat van die samenwerking is het Animal Care en Inspection Center (ACIC). Iets waar BAC wereldwijd topspeler in is, benadrukt

De exportwaarde van farmaproducten bedraagt jaarlijks 100 miljard euro. Brussels Airport is een cruciale ondersteunende logistieke partner en katalysator voor deze en vele andere sectoren.

Nieuwe omgevingsvergunning: bezorgdheid over verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de luchthaven na 2032

Aerts. “Dankzij dit centrum is er op de luchthaven één enkel punt waar alle levende dieren passeren – waaronder zelfs nijlpaarden en tijgers – die toekomen of vertrekken. We hebben geïnvesteerd in de perfecte omstandigheden voor dier én personeel. Dat zorgt ervoor dat controles sneller verlopen en dat de dieren met het nodige welzijn ondergebracht worden. We merken dat klanten daarom echt voor Brussel kiezen als bestemming.”

“Maar er is zoveel meer: de luchthaven speelt ook een voortrekkersrol in Stargate. Dat is een project om de luchtvaart te verduurzamen in het kader van de European Green. Ons grondtransport willen we tegen 2030 helemaal geëlektrificeerd zien, we bieden duurzame vliegtuigbrandstof voor lagere uitstoot, we bouwen de intermodaliteit uit…”

Het mag duidelijk zijn dat Brussels Airport de komende jaren volop zal blijven werken aan de versterking van de connectiviteit zowel voor goederen als passagiers, Europees en intercontinentaal. Aan de overheid om deze groeimotor ook na 2032 en op langere termijn de nodige groeikansen te geven!

Brussels Airport kreeg op vrijdag 29 maart een nieuwe omgevingsvergunning van onbepaalde duur, verleend door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Dankzij deze beslissing kan Brussels Airport haar activiteiten verderzetten. Met deze vergunning is er op korte termijn groei en verdere ontwikkeling mogelijk. De luchthaven wil dat realiseren, rekening houdend met een evenwicht tussen het vervullen van haar sociaaleconomische rol en het verzekeren van connectiviteit enerzijds, en de impact op de omgeving anderzijds.

Deze vergunning bevat echter ook verregaande exploitatiebeperkingen. De beperking op het aantal vliegbewegingen die de vergunning oplegt, treft de toekomst van het hele ecosysteem op de luchthaven. 240.000 vliegbewegingen per jaar geeft een groeimarge tot 2032, maar er zal een bijstelling nodig zijn om daarna verder te groeien. Daarnaast bevat de vergunning ook strenge reductiedoelstellingen op vlak van geluid.

Dergelijke exploitatiebeperkingen mogen slechts worden ingevoerd na het volgen van de Europese “Evenwichtige Aanpak”-verordening. Het resultaat van deze procedure zal moeten aantonen of de voorliggende maatregelen effectief kunnen worden opgelegd, of moeten worden bijgestuurd.

Voka – KvK Vlaams-Brabant is evenzeer bezorgd over de exploitatiebeperkingen in de vergunning en het toekomstperspectief van de luchthaven: “Voka rekent erop dat het harde plafond op vluchten kan worden doorbroken door technologische ontwikkelingen en innovatie in de luchtvaartindustrie met steeds stillere en zuinigere vliegtuigen. Deze omgevingsvergunning houdt hier nog geen rekening mee en mag dan ook geen eindpunt zijn voor een duurzame groei van de luchthaven”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

“Brussels Airport is van levensbelang voor de Vlaamse en Belgische economie. Naast de Vlaamse zeehavens is de nationale luchthaven de belangrijkste toegangspoort voor internationale handel in ons land. De luchthaven moet kunnen blijven meegroeien met de economie.”

Heb je vragen over luchthavengerelateerde zaken? Contacteer onze adviseur belangenbehartiging Helena Polfliet via helena.polfliet@voka.be

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 29

Mobiliteit

Werken aan de Ring

De Brusselse Ring zit op de goede weg

Mooie vooruitgang merkbaar bij het programma Werken aan de Ring. In maart keurde de Vlaamse Regering het GRUP voor het noordelijke deel van de Ring rond Brussel definitief goed. Voor de zomer dient De Werkvennootschap (Vlaamse overheid) al de eerste omgevingsvergunningsaanvraag in om de bouwwerken tussen Machelen en Kraainem te kunnen starten. Intussen worden steeds meer zogenaamde quick wins succesvol opgeleverd. De recent geopende nieuwe brug over de Ring ter hoogte van de Hector Henneaulaan (Zaventem) kreeg alvast zeer veel positieve commentaren van zowel omwonenden als werknemers uit de buurt.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 30 Dossier luchthaven, transport en logistiek
OPENBARE WERKEN

Grootschalige herinrichting noordelijk deel Ring concreet Na de definitieve goedkeuring van het GRUP voor het gebied ‘Ring Noord’ (Groot-Bijgaarden tot Kraainem) dient De Werkvennootschap nog voor de zomer de eerste omgevingsvergunningsaanvraag in voor het projectgebied ‘MachelenZaventem-Kraainem’. De plannen voorzien in het veiliger en vlotter maken van vijf verkeerswisselaars en op- en afrittencomplexen:

• de kruising van de Ring met de E19 (Machelen),

• de kruising van de Ring met de Leopold III-laan (Brussels Airport),

• de kruising van de Ring met de Hector Henneaulaan (Zaventem),

• de kruising van de Ring met de E40 (Sint-Stevens-Woluwe),

• en ook het op- en afrittencomplex van de E40 in Kraainem wordt geoptimaliseerd.

In het volledige projectgebied werkt men maar liefst 48 onveilige punten weg. Dat gebeurt onder meer dankzij de aanleg van parallelle wegen voor lokaal verkeer. Wie korte trajecten rijdt, kan zo de ‘doorgaande’ Ring vermijden. Tegelijkertijd zal de doorstroming op die doorgaande Ring efficiënter gebeuren.

De plannen voorzien eveneens heel wat bijkomende infrastructuur voor de fiets en het openbaar vervoer. Ook op het vlak van leefbaarheid voor omwonenden en ruimte voor natuur worden grote inspanningen geleverd. Zo komen er zes kilometer extra fietspaden, zeven kilometer wandelpaden en meer dan 70 veilige verbindingen onder en over de Ring. Interessante vooruitzichten voor wie bijvoorbeeld al eens de fiets neemt om te pendelen naar het werk.

Oplevering ‘versnelde projecten’ bewijzen nu al hun meerwaarde Naast de grootschalige herinrichting van de Ring worden intussen heel wat projecten versneld opgeleverd. Primaire focus bij deze zogenaamde ‘quick wins’ ligt op het verstevigen van het netwerk voor de fiets en het openbaar vervoer. Niet onlogisch voor wie straks een waardig alternatief voor de wagen zoekt als de wegenwerken op de Ring van start gaan. De voorbije maanden zagen we al enkele mooie realisaties, maar ook 2024 oogt bijzonder veelbelovend voor wie zich in de omgeving van de Ring bevindt.

De vorig jaar geopende F3-fietsbrug over de Ring tussen Machelen en Zaventem, vlak naast de HST-spoorlijn, blijkt een succes. Ook de ‘vliegende fietsbrug’ onder de Ring in Vilvoorde-Koningslo ter hoogte van de Medialaan is intussen goed ingeburgerd.

Hoogtepunt is ongetwijfeld de recente opening van de gloednieuwe brug van de Hector Henneaulaan tussen Zaventem en Machelen. Voortaan hebben voetgangers, fietsers, de bus, de auto én de natuur een eigen strook om de Ring over te steken. Door enerzijds de opbouw, die rekening houdt met élke gebruiker, en anderzijds de efficiënte aanpak om hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te vermijden, is deze brug een schoolvoorbeeld van de ambities en aanpak van Werken aan de Ring. Daarbij zijn zeker ook de nieuw aangelegde groenzones met wandel- en fietspaden, natuurlijke infiltratiezones en ecotunnels het vermelden waard.

We kijken trouwens al uit naar de opening van de meer dan 700(!) meter lange fiets- en voetgangers-

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 31

Mercedes-Benz Bridging Solution:

Een Plug-in Hybrid is nog steeds fiscaal interessant.

Een perfecte keuze voor uw wagenpark: een operationele leasing van 2 jaar met een uitgebreide keuze aan Plug-in Hybrids op voorraad, vooraleer u de overstap maakt naar volledig elektrisch rijden. Moeiteloos en fiscaal nog steeds voordelig. Maak nu kennis met Mercedes-Benz Bridging Solution.

0,4 - 1,0 L/100 KM • 12 - 24 G/KM CO2 (WLTP). Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be – Geef voorrang aan veiligheid.

GMS Leuven - Ambachtenlaan 4 - 3001 Leuven - Tel. 016 40 00 10 • GMS Tienen - Esperantolaan 16 - 3300 Tienen - Tel. 016 78 15 50 www.gmsleuventienen.be SMC Mechelen - Brusselsesteenweg 359 - 2800 Mechelen - Tel. 015 40 11 11 • SMC Wemmel - Steenweg op Brussel 253 - 1780 Wemmel - Tel. 02 531 02 10 www.starmobilitycenter.be

Mobiliteit

Werken aan de Ring

brug over de Leopold III-laan, vlak bij de Navo. Een langverwachte missing link om ook daar het multimodale woon- en werkverkeer te ondersteunen. Normaal gezien is die in de zomer klaar voor gebruik.

Stand van zaken openbaarvervoerslijnen Brabantnet De werken voor de Ringtrambus naderen dit jaar hun einde in Vilvoorde. Een jaar later zouden ook de werken ter hoogte van de Woluwelaan in Diegem moeten eindigen. Dan is het volledige traject gerealiseerd. In het kader van de Sneltram langs de A12 dient De Werkvennootschap voor de zomer de omgevingsvergunningsaanvraag in. De realisatie van het Luchthaventram-project start vermoedelijk in 2025.

Optimalisering kruising Leopold III­laan met Ring Voorafgaandelijk aan de eigenlijke herinrichting van de Ring starten na de zomer versnelde werken aan het kruispunt van de Leopold III-laan en de Ring ter hoogte van Brussels Airport. Speerpunten zijn ook hier veiliger verkeer, een bete-

re doorstroming, ruimte voor stadsnatuur en de aanleg van fietspaden die woonkernen en werkplaatsen met elkaar verbinden.

Samen met de aannemer ijvert De Werkvennootschap ervoor zoveel mogelijk te beperken. de Ring kan de werken altijd passeren op drie versmalde rijstroken. De op- en afritten en de rijstroken op de Leo pold III-laan blijven tijdens de eerste fases beschikbaar via de bestaande verkeersknoop. Tegen het einde van 2026 wordt gewerkt aan de brug van de Leopold III-laan over de Ring. Dan zal er beperkte hinder zijn op de op- en afritten. Half 2027 moeten die werken klaar zijn. Vanaf 2028 neem je een middagpauze in het nieuwe buurtpark.

Bezoek nu ons kantoor te Brussel

slim, koop goud The House Brussel Keizerinlaan 68 1000 Brussel +32 (0) 25 14 01 70 F A M I LIE B E D R IJ FF A M I EIL B E D R JI Fwww.the-house.be
Beleg
Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 33 Dossier luchthaven,
logistiek
transport en

Elektrische mobiliteit

Een gesprek

Vanaf 2025 is het verplicht om laadpalen te installeren op parkeerterreinen van bepaalde bedrijfsgebouwen. Wat betekent dit voor bedrijven die overwegen om hun wagenpark te elektrificeren? Wij spraken met John Neven, projectmanager voor de zero-emissietransitie bij IKEA, en Hans Van Sebroeck, Expert Mobility bij Fluvius.

“De komende vijf jaar is elektrificatie wat ons betreft de enige weg vooruit”

IIn de komende jaren zullen bedrijven fors investeren in laadinfrastructuur. Niet alleen omdat de Europese Unie en ook België hier richtlijnen rond hebben uitgetekend, maar ook omdat het alsmaar interessanter wordt voor de toekomst. “Sinds 2020 staan er op elk van onze acht Belgische sites twee laadpalen”, zegt John Neven van IKEA. “Gezien onze huidige doelstellingen komen er op elke site 20 extra laadpalen in verschillende zones bij. Voor drie laadstromen: onze klanten, onze medewerkers en natuurlijk onze transportpartner.”

Voor IKEA is deze elektrificatie deel van een groter verhaal: tegen 2030 wil het bedrijf zijn uitstoot verminderen met 50% ten opzichte van 2016, om dan te gaan voor energieneutraliteit. Zeker bij de thuisleveringen zit IKEA met een strakke planning: “Dit jaar verloopt zo’n 40% van de leveringen emissievrij, tegen eind 2025 zal dat 100% zijn”, vertelt John. “Dat doen we door samen met onze transportpartner te investeren in sites, laadinfrastructuur en onze eigen vloot.”

Gedegen vooronderzoek Investeren in laadinfrastructuur en de elektrificatie van het wagenpark is dan wel interessant, je gaat er best niet lukraak mee aan de slag. Hans Van Sebroeck, Expert Mobility bij Fluvius, legt uit hoe je als bedrijf de eerste stappen zet: “Je moet ten eerste je mobiliteitsvraag in kaart

34 Dossier luchthaven, transport en logistiek
met John Neven (IKEA) en Hans Van Sebroeck (Fluvius)
DUURZAAM ONDERNEMEN
Een

elektrische vrachtwagen is in

sommige

gevallen

goedkoper dan een gelijkaardige dieselversie.

Hans Van Sebroeck, Expert Mobility bij Fluvius

brengen. Dat doe je door je gebruikers te karakteriseren: hoeveel energievraag is er, wat is de parkeertijd, wanneer zijn de drukste oplaadmomenten en wat zijn de laadwensen? Ook de aard van het voertuigenpark, je batterijcapaciteit en je totale verbruik beïnvloeden je transitie.”

Niet zomaar laadpalen neerplanten dus, maar nagaan wat je precies nodig hebt. “Ook de sitemogelijkheden moet je kennen”, vult Hans aan. “Aanwezige plaats en infrastructuur, capaciteit van zonnepanelen, aantal nodige laadpunten ... Pas als je na al dat vooronderzoek merkt dat een verzwaring van je aansluiting nodig is, komt Fluvius in het verhaal kijken. Vooruitkijken is hier dus de boodschap: tijdig je groeiscenario met Fluvius delen is essentieel om de energietransitie mogelijk te maken. Een verzwaring aanvragen doe je als bedrijf via Mijn Fluvius, heel simpel.”

Van start gaan

Na een grondige voorstudie is het tijd om aan de slag te gaan. En daar wacht je best niet te lang mee. “Je vindt excuses genoeg om te wachten,” vertelt John, “maar het is belangrijk om niet te wachten op de perfecte oplossing. De technologie staat nog niet volledig op punt, maar wel ver genoeg. Door informatie – en zeker ook fouten – te delen met andere bedrijven die bezig zijn met elektrificatie, leer je enorm veel. Start met wat er is, leer en breid zo uit.”

Voor Hans zijn er drie elementen die bepalen wanneer je met elektrificatie aan de slag moet gaan: “Eerst en vooral is er de regelgeving: vanaf een bepaald moment is alle nieuwe verkoop elektrisch. Ook moet je rekening houden met de zero-emissiezones voor vrachtvervoer in Vlaamse centrumsteden, belangrijk voor bedrijven die niet willen dat hun activiteiten in de stad stilvallen. Ten derde moet je natuurlijk ook kijken naar de kostprijs. Het aanbod van elektrisch vrachtvervoer blijft groeien en een elektrische vrachtwagen is in sommige gevallen goedkoper op basis van TCO dan een gelijkaardige dieselversie.”

Hindernissenparcours

Het elektrificeren van je wagenpark komt natuurlijk niet zonder uitdagingen. “De technologie blijft een hindernis”, vertelt John. “Elektrische vracht is een structureel deel van onze operaties, maar we merken dat we er qua rijbereik nog niet zijn.” Ook zijn de batterijen vaak nog te zwaar. En wat je wint in rijbereik, krijg je er natuurlijk ook bij in gewicht: “Met één lading moeten we goed plannen hoeveel en welke klanten we kunnen bedienen. Zwaardere batterijen leiden tot meer voertuigen, meer chauffeurs en dus een hogere kost.”

Ook de laadinfrastructuur zelf staat nog niet helemaal op punt. “We moeten vaak publiek laden, maar die infrastructuur is

niet altijd beschikbaar. Naast het feit dat het inefficiënt is, is het ook vaak dubbel zo duur en minder veilig. Ten slotte krijg je te maken met scheefgetrokken regulering. Die regulering is anders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Regels rond bijvoorbeeld emissiezones worden onvoldoende aan de praktijk getoetst en zijn tussen de regio’s niet op elkaar afgestemd.”

Laadstrategie

De rol van de gemeente in de elektrificatie van bedrijfsparken blijft tot nu toe redelijk beperkt, vertelt Hans. “Als je als bedrijf een verzwaring van je aansluiting nodig hebt, verloopt dat gewoon via Mijn Fluvius. De gemeente komt daar niet in tussen. Anders is het natuurlijk als je onderweg wilt laden en botst op een tekort aan publieke infrastructuur. Dan kan je naar de gemeente – of naar Mobiliteit Openbare Werken Vlaanderen – gaan om het te hebben over hun laadstrategie.”

Bij IKEA is het in elk geval duidelijk: de toekomst is elektrisch. “Zeker op het vlak van lichte vracht”, besluit John. “Zwaardere transporten op lange afstanden kunnen in de toekomst een combinatie zijn van waterstof en elektriciteit, maar dat is voor later. De komende vijf jaar is elektrificatie wat ons betreft de enige weg vooruit.”

35
Hans Van Sebroeck (Fluvius) John Neven (Ikea)

Een veiligere vloot, zonder de kostbare tijd van je werknemers te besteden aan opleidingen?

Meer veiligheid, minder kosten en minder afleiding achter het stuur. Dat belooft opleidingscentrum DrivOlution met hun nieuwe opleidingstraject ‘Drive Coach Journey’. Hoe DrivOlution hierin slaagt, willen we heel graag weten. Tijd voor een diepgaand gesprek met Product Manager Rony De Laet.

Wat is de Drive Coach Journey?

Rony: De Drive Coach Journey is een innovatief leertraject van 12 maanden waarbij de werknemers continu gesensibiliseerd worden om hun rijstijl te evalueren en te verbeteren.

Kan dat dan zonder extra training voor de werknemers?

Rony: Veel organisaties zijn begaan met het welzijn van hun werknemers en willen hier best wel in investeren. Maar rijvaardigheidstrainingen volgen tijdens de werktijd is niet

overal haalbaar. We zochten al lang naar een duurzame en efficiënte manier om mensen te sensibiliseren achter het stuur. We hebben verder gebouwd op onze rijke ervaring met telematica-oplossingen in voertuigen. Het resultaat is een heel slimme, persoonlijke assistent op de smartphone van de chauffeur: de Drive Coach.

Levert jullie Drive Coachapp degelijke feedback?

Rony: We zijn uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Na lang testen hebben we een performante oplossing gevonden waar we best trots op zijn. De Drive Coach kenmerkt zich door een eenvoudige installatie, betrouwbare resultaten, en dat alles zonder de bestuurder te storen tijdens het rijden. Alle gebruikers zijn het erover eens dat de resultaten heel herkenbaar zijn.

De Drive Coach meet dus je rijgedrag?

Rony: Dat klopt. We doen dit aan de hand van vier duidelijke

scores: veilig rijden, zuinig rijden, gsm’en en snelheid. Na elke rit kan de gebruiker aan de hand van een kaart checken waar de triggers zijn geweest die de scores hebben beïnvloed, bijvoorbeeld: hard accelereren of bellen zonder hands-free kit.

Is dat niet heel confronterend voor de chauffeur?

Rony: Best wel! Iedereen vindt van zichzelf dat hij of zij een prima chauffeur is… zonder feedback. Zodra je onze Drive Coach gebruikt, krijg je een persoonlijke spiegel voorgehouden. Dat helpt enorm om je bewuster te worden van je eigen rijstijl.

Wil die chauffeur wel instappen in het traject, want de werkgever kijkt ook mee?

Rony: Aan het begin van een traject maken we heel duidelijke afspraken met iedereen over de inhoud van het traject en welke data worden verzameld of gedeeld. Uiteraard is de GDPR gerespecteerd. We hebben een heuse Chinese muur gebouwd tussen de Drive Coach en het dashboard voor de werkgever. We stellen ook heel duidelijk wat het doel is: minder ongevallen, minder verbruik en meer welzijn achter het stuur. Daar kan niemand tegen zijn, toch?

Welke resultaten halen jullie met de Drive Coach Journey?

Rony: Het zijn niet wij maar onze klanten die resultaten boeken. Met de juiste mindset en een positieve aanpak waarbij

iedereen zich gewaardeerd voelt en kan bijdragen aan het groepsresultaat, mikken we op 5% minder verbruik en 15% minder schade.

Wie heeft er allemaal baat bij de Drive Coach Journey?

Rony: Met de Drive Coach bieden we enerzijds organisaties een vinger aan de pols aan om hun vlootresultaten te meten. Dit is zowel voor bedrijven als verzekeraars belangrijk. Anderzijds is het cruciaal om aan opvolging en bijsturing te kunnen doen. Met de Drive Coach Journey effenen we op een innovatieve wijze de weg naar een veiligere vloot.

Wil je zelf je rijstijl eens meten met de Drive Coach-app, scan dan deze QR-code.

Contact DrivOlution Remylaan 4C 3018 Wijgmaal +32 16 500 219 info@drivolution.be www.drivolution.be

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 DrivOlution Publireportage 36 Bedrijfsprofiel

Dossier luchthaven, transport en logistiek

Mobiliteit

Trendwatch

De drie grootste trends op het vlak van mobiliteit

Kenmerkend aan Vlaams-Brabant, zeker in en rond de Ring, blijven de lange files ’s ochtends en ’s avonds. Toch ziet Wim Pannecoucke, adviseur mobiliteit bij Voka – KvK VlaamsBrabant, ook hierin verbetering door nieuwe trends die zich de voorbije maanden hebben ontpopt – of die al een tijdje bestaan, maar van belang blijven.

STEEDS DUURZAMER

Trend 1: Fietsen, fietsen, fietsen

De Vlaamse werknemer blijft fietsen, al is het toch vooral de elektrische variant die aan een opmars bezig is. Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat 22% met de (elektrische) fiets naar het werk gaat. Werkgevers zien hun medewerkers ook graag op de fiets. Naast het feit dat fietsen beter is voor hun gezondheid, zetten werkgevers ook incentives op zoals een kilometervergoeding of een fietsleaseplan om de tweewieler nog aantrekkelijker te maken. Een fiets is ook zeker handig in een land waar door de ruimtelijke versnippering het soms moeilijk is om openbaar vervoer te regelen naar de plaats waar je naartoe wilt gaan. Door de vele wagens op de weg en de daarbij horende files is de fiets ook een handig alternatief. De overheid heeft dit begrepen en investeert steeds vaker in de (her)aanleg van nieuwe fietspaden, om zo de veiligheid van zwakkere weggebruikers te waarborgen. Deze ‘modal shift’ wordt veel toegepast, maar is niet algemeen geldend, sommige dienstverplaatsingen zoals diensten of verkoop moeten zich kunnen blijven verplaatsen met de auto.

Trend 2: Ik wil geen auto meer van mezelf

Waar vroeger het bezit van een eigen wagen werd gezien als een soort van prestige, is dit nu helemaal voorbij. Er is een evolutie van ‘property’ to ‘use’. Jongeren kiezen steeds vaker, wanneer het als mogelijkheid wordt aangeboden door de werkgever, voor een mobiliteitsbudget. Daarbij krijgen ze een bepaald budget van hun werkgever dat ze kunnen besteden aan mobiliteitsoplossingen. Ook Mobility-as-a-Service (MaaS) begint in België ingeburgerd te geraken. Via MaaS-applicaties krijg je verschillende routes te zien die je van je vertrekpunt naar je aankomstpunt kunnen brengen. Dit kan dan via een deelauto zijn, maar ook via openbaar vervoer, fiets of sharing-oplossingen. Pendelbussen voor gemeenschappelijke last mile-verplaatsingen (van een knooppunt naar de werkplaats), of vaste trajecten met een kantoorbus, zijn al goed ingeburgerd. Multimodale mobiliteit ten top, en dat zien werkgevers graag komen.

Trend 3: Flexibiliteit is het nieuwe normaal

We schakelen over van vast naar flexibel: van autosolisme met een vast A-B traject naar multimodaliteit waarbij ook gevarieerd wordt in tijd, locaties en afstand. Operatoren van openbaar vervoer spelen hier op in met flexibele abonnementen. Maar er is ook meer flexibiliteit in kantoren, waar veel werknemers geen eigen bureau meer hebben, maar een flex desk. Bureaus worden meer en meer gezien als een ontmoetingsplaats dan als een echte werkplek. Ook kleine hubs raken meer en meer ingeburgerd, zodat werknemers niet te ver moeten pendelen.

Vragen of opmerkingen?

Contacteer onze mobiliteitsadviseur Wim Pannecoucke via wim. pannecoucke@voka.be.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 37

Pietercil

“Het VCDO hielp ons een strategie en visie op duurzaamheid te ontwikkelen”

Jan De Brauwer, bestuurder bij Pietercil Group, en Kim Allaert,

operations director

DDuurzaam ondernemen wordt steeds meer een ‘licence to operate’. Die conclusie trok ook Pietercil, een toonaangevende full-service FMCG-distributeur. In nauwe samenwerking met leveranciers zet het Vlaamse familiebedrijf stappen om te evolueren naar een duurzamere werking. Meest impactvolle actiepunt voor 2023: de reorganisatie van de supply chain, die resulteerde in een betere beheersing van kosten en meer duurzaamheid.

Pietercil werd in 1947 opgericht. Het familiebedrijf is een leidende Europese broker met activiteiten in de Benelux en Frankrijk. Als distributeur focust het op ‘fast moving consumer goods’, met een fullservicebenadering voor meer dan negentig merken in vier verschillende landen. Hun ambitie is om merken lokaal te verankeren en te helpen bij het aansnijden van nieuwe markten. Daarnaast heeft het bedrijf met Beliès een specialist in de verse mediterrane producten, zoals olijven, tapenades en antipasti. Jaarlijks genereert de groep een omzet van meer dan 300 miljoen euro.

Nood aan duurzaamheidsbeleid

“Als broker zorgen wij voor de exclusieve verdeling van een negentigtal food- en non-foodmerken, zoals Del Monte, Lavazza, HAK, Wilkinson …”, licht Jan De Brauwer, bestuurder bij Pietercil Group en CEO van Beliès, toe. “We zijn expert in marketing, key account en field management, maar verzorgen ook ondersteunende diensten zoals logistiek, facturatie en customer service.”

“Ons duurzaamheidstraject begon in 2021 bij ons bedrijf Beliès, waar we duurzaamheid met een eigen charter wilden verankeren in het bedrijf. Zo kwamen we in contact met Voka en het VCDO. We hadden met Pietercil nog geen duurzaamheidsbeleid en voelden in toenemende mate de vraag vanuit banken, retailers, stakeholders en de raad van bestuur om te verduurzamen.”

Strategie en visie

Jan De Brauwer is enthousiast over het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. “Het charter bood ons een handvat en een kader. Het hielp ons en zette ons ertoe aan om een duidelijke strategie en visie te ontwikkelen over waar we als brokergroep naartoe willen met duurzaamheid.”

“Met onze deelname aan het charter timmeren we natuurlijk ook aan de reputatie van onze onderneming. Nog een voordeel: onze deelname geeft ons de mogelijkheid om te sparren met andere bedrijven, in een netwerk van ‘peers’. Zo ontdekken we welke initiatieven anderen ontplooien op het gebied van duurzaamheid en hoe zij de zaken aanpakken.”

Vier pijlers

Het duurzaamheidsbeleid van Pietercil kent vier grote prioriteiten: “De eerste is CO2-reductie. Daarvoor brengen we zowel onze eigen uitstoot (scope 1 en 2) als die van onze principalen (scope 3) in kaart. Daarnaast bepalen we de doelstellingen voor CO2-reductie naar de toekomst toe,

38
Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 VCDO
Jan De Brauwer en Kim Allaert STRAFFE VCDO'ERS

in samenspraak met onze principalen. Die hebben hun eigen CO2-beleid en een belangrijk gedeelte is zelf al SBTi-compliant.

“De tweede pijler is ‘due diligence’: een duurzaam leveranciersbeheer. We rapporteren over de naleving en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid bij onze leveranciers en ‘challengen’ hen om duurzame acties te ondernemen. De derde pijler waar we op werken, is een duurzaam hr-beleid: onze medewerkers productief, gemotiveerd en gezond houden. CSRD-rapportering ten slotte is onze vierde prioriteit, om klaar te zijn voor de nieuwe wettelijke rapporteringsvereisten vanaf 2025.”

Reorganisatie supply chain

Een belangrijk actiepunt was de reorganisatie van de supply chain, die een grote impact had op de hele organisatie. “Het doel was om een betere klantenservice te kunnen leveren en ‘obsoletes’ (incourante voorraad, red.) te verminderen”, vertelt operations director Kim Allaert: “Naar duurzaamheid toe was de herstructurering ook belangrijk. Vroeger was ons contact met onze klanten vooral ‘sales driven’. Nu gaan specialisten van ons supplychainteam zowel met onze klanten als onze logistieke partners samenzitten om te kijken hoe ze op een duurzamere manier kunnen bestellen en aanleveren.

Zo organiseren we werkgroepen waarin onze logistieke onderaannemers met leveranciers overleggen over de optimalisatie van de transportleveringen.”

Winning culture

“Sinds 2023 werken we met een in huis ontwikkelde demand planning tool. Daarmee kunnen we op basis van analyse van gegevens de toekomstige vraag naar een product voorspellen en plannen. Dat is gekoppeld aan een stocksysteem, dat op basis van die analyse de optimale voorraad bestelt. Zo brengen we onze voorraadniveaus en de klantvraag in evenwicht en zorgen we voor een optimale stock.”

“De rollen en verantwoordelijkheden van ons stockbeheer zijn verdeeld over mensen uit verschillende geledingen van ons bedrijf. Op die manier creëren we een ‘winning culture’ waarin iedereen betrokken is bij een betere beheersing van kosten en meer duurzaamheid.”

Tropische binnentuin

Sinds de recente verbouwingen in 2021 beschikt Pietercil over een mooie tropische binnentuin. “Het concept werd nog ontwikkeld door mijn vader, als afscheidscadeau na een periode van bijna veertig jaar als gedelegeerd bestuurder van Pietercil”, vertelt Jan De Brauwer. “De tuin slingert van het gelijkvloers omhoog tot de tweede verdieping en verbindt alle werkplekken als het ware met elkaar. Op elke verdieping is er een gezellige coffeecorner die aan het groen grenst. De tuin is eigenlijk het hart van onze organisatie.”

Veranker duurzaamheid in je onderneming

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) helpt jouw onderneming om duurzaamheid te integreren in je bedrijfsDNA en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Een actieplan op maat helpt je hierbij.

Meer info? www.voka.be/vcdo

Of contacteer onze Adviseurs Duurzaam Ondernemen via duurzaamondernemen.vb@voka.be

Wat is ... Pietercil

Opgericht in: 1947

CEO: Katrien Bousson

Werknemers: ±200

Vestiging: Ternat

Activiteiten: Europese broker met activiteiten in Benelux & Frankrijk en specialist in de verse mediterrane producten met Beliès. www.pietercil.com

39 Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
39
Kim Allaert, operations director Pietercil Jan De Brauwer, bestuurder bij Pietercil Group en CEO Beliès

Bedrijf in de kijker

White Raven IT

Ilse De Wit, Raf De Backer en Wibe Lagae

“In plaats van tot de klanten te gaan,

laten we hen tot bij ons komen”

In het kantoor van White Raven IT in Vilvoorde vind je maar drie werknemers naar: managing partners Ilse De Wit en Raf De Backer en hun jonge business development manager Wibe Lagae. Met hun kleine team voorzien ze enkele van de grootste Belgische bedrijven van IT-advies en technologische oplossingen. Maar ook het buitenland heeft voor hen alsmaar minder geheimen.

IInspiratiebron voor de branding van White Raven IT is de zeldzame witte raaf. Een bewuste keuze: “Wij zijn ook zeldzame mensen”, legt managing partner Ilse De Wit uit. “We proberen het hoogste niveau van expertise aan te bieden en werken samen met een aantal strategische partners verspreid over heel Europa.” Als IT-consultants werkt het team van White Raven IT het liefst samen met bedrijven als KBC, Agfa en Telenet. “Eén optimalisatie heeft daar een enorme impact”, legt Ilse uit. Bij ons laatste project hebben we met ons tweeën anderhalf miljoen bespaard.”

Naast adviesverlening helpt White Raven IT bedrijven ook te investeren in innovatieve technologieën. “Zo kunnen de bedrijven extra wins genereren op het vlak van kosten, performance, sustainability, security ...”, vertelt Ilse. “We bouwen het liefst langetermijnrelaties op, zowel met Belgische bedrijven als in het buitenland. Zolang we de klant maar zo goed mogelijk kunnen helpen.”

Organisch en flexibel

In enkele jaren tijd heeft White Raven IT furore kunnen maken in het buitenland, en die ambitie was er al vanaf dag één. “Alles wat we doen, gebeurt organisch en op vraag van de markt”, vertelt Ilse. “Al heb ik

me ooit voorgenomen – geïnspireerd door de zijderoute – dat ik de hele route tussen België en mijn vakantiehuis in Italië zou aantikken met business.”

Snel schakelen is ook essentieel voor het IT-bedrijf: “Ons aanbod wordt constant aangepast. Wekelijks bespreken we wat nog lopende is en welke nieuwe zaken interessant zouden kunnen zijn. Het team houden we bewust klein, omdat je dan de meest lucratieve, zotte ideeën kan realiseren. Wibe zei vorig jaar tegen ons: ‘Ik wil iets met F1 doen’. Nu heeft hij een F1event opgezet, volledig ondersteund door partners.”

Mohammed en de berg

Het internationale succes dat White Raven IT geniet, kwam er niet op de klassieke manier. “Toen Raf en ik startten, botste ik op een probleem: als we op de oude manier wilden verkopen, moest ik vijf meetings inplannen om pakweg KBC te overtuigen van onze meerwaarde. En tegen dat een groot bedrijf effectief klaar is om met jou in zee te gaan, ben je soms zes maanden verder; het is een snelweg naar faillissement. Dus dacht ik: in plaats van naar de klanten te gaan, laten we hen tot bij ons komen.”

INTERNATIONAAL SUCCESVERHAAL
Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
40
Origami witte raven tijdens het event White Raven IT Goes International in Kopenhagen

Hoe Ilse en Raf daarin geslaagd zijn? Eén woord: events. Het concept is simpel, legt Ilse uit: “We nodigen vijf à tien strategisch geselecteerde bedrijven uit en voorzien inspirerende sprekers. We laten de bedrijven informatie uitwisselen en nadien een formulier invullen: met wie zouden ze nog eens willen spreken, over welk onderwerp en wanneer? Onze community is op deze manier zo groot geworden dat we bij onze huidige events vaak een stop moeten zetten op inschrijvingen. Wat het dan weer exclusiever maakt en bedrijven nog meer ertoe aanzet om zoveel mogelijk deel te nemen.”

Internationaal succes

Ook over de landsgrenzen heen slaat het concept aan. Managing partner Raf De Backer vertelt over zijn tijd in Zweden, waar hij in contact kwam met een medewerker van Carlsberg. “Er was een sterke persoonlijke match tussen enerzijds Ilse en mij en anderzijds ons contact bij Carlsberg. Toen we White Raven IT opstartten, bood ze spontaan aan om haar netwerk met ons te delen. In 2021 gingen we voor het eerst naar Denemarken en organiseerden we een event dat al meteen 5 grote kleppers uit de Deense zakenwereld aantrok. Inclusief Belgische hoedjes, want

die avond speelden de Belgische en Deense elftallen toevallig tegen elkaar.”

Het succes verspreidde zich al snel naar andere landen. Ook in Luxemburg heeft White Raven IT een sterk netwerk, en voor hun volgende verovering richt het driekoppige team het vizier op Zwitserland. “Wij hebben vanuit ons aanbod veel affiniteit met financiële instellingen”, vertelt business development manager Wibe Lagae. “Zwitserland leek me dan ook een perfecte match. Via FIT nam ik contact op, intussen hebben we bevestiging dat we een event mogen organiseren bij de Belgische ambassadeur thuis, in Bern.”

Exclusiviteit

Wat opvalt in het internationale succesverhaal van White Raven IT is dat hun klanten – grote bedrijven als KBC, Carlsberg en Nordea Bank – hun grootste ambassadeurs worden. “We hebben een sterk netwerk van bedrijven”, legt Ilse uit. “Bij elk event kunnen we rekenen op onze ‘fanclub’. We organiseren de events ook vaak bij klanten, wat bedrijven een kijkje laat nemen in andermans zaken. Het Deense Ørsted claimt bijvoorbeeld het meest duurzame bedrijf ter wereld te zijn; natuurlijk willen we daar dan eens gaan kijken.” Niet onbelangrijk: door de kleine schaal van hun events sla-

gen ze erin om steeds een hoge mate van exclusiviteit te bewaren. Vijftig aanwezigen is wat Ilse betreft te veel: “Zo kan je geen goede gesprekken voeren. We willen FOMO creëren bij onze klanten: je wilt écht wel bij die gesprekken zijn.”

Als we de drie witte raven vragen wat hun belangrijkste les over ondernemerschap is, krijgen we uiteenlopende antwoorden. “Verkoop eerst, pas dan je aanbod aan”, vertelt Ilse. “En wees ook complementair: je team mag niet bestaan uit kopieën van jezelf, maar moeten elkaar aanvullen.” Wibe benadrukt authenticiteit: “Veel bedrijven willen juist met ons samenwerken omdat we oprecht blijven.” Raf kijkt dan weer terug op de prille begindagen van het bedrijf: “We hadden wel expertise, maar wisten daarom niet per se hoe we een bedrijf moesten opzetten. Daar hebben we enorm veel aan het netwerk van Voka gehad. Zonder dat netwerk waren we al drie keer failliet gegaan.”

Wat is ...

White Raven

Opgericht in: 2018

Zaakvoerders: Ilse De Wit en Raf De Backer

Vestiging: Vilvoorde

Activiteiten: Strategisch advies voor en begeleiding bij het navigeren door het technologielandschap.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024 41
Ilse De Wit, managing partner Wibe Lagae, business development manager Raf De Backer, managing partner

CSRD

Een gamechanger voor je onderneming

Vanaf 2024 moet een grote groep bedrijven verplicht rapporteren over duurzaamheidsbeleid en -prestaties. In april 2022 stelde de Europese Commissie immers de Corporate Sustainability

Reporting Directive voor. Deze richtlijn, die in november 2022 werd aangenomen door de Europese Unie, staat centraal in de Green Deal en moet zorgen voor transparante en kwalitatief hoogstaande duurzaamheidsinformatie. Het doel? Een vlotte transitie naar een duurzame Europese economie, met het Parijse klimaatakkoord uit 2015 als basis.

Over de Corporate Sustainability Reporting Directive

Vanuit de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutraal Europa te bereiken, werkte de Europese Commissie de CSRD uit. Deze richtlijn wijzigt een aantal bestaande richtlijnen en breidt hun toepassingsgebied uit. Een ervan is de zogenaamde Non-financial Reporting Directive, die vandaag van toepassing is op circa 12.000 organisaties actief in de EU. De CSRD zal een impact hebben op zo’n 49.000 ondernemingen. Deze richtlijn maakt deel uit van een pakket maatregelen dat als doelstelling heeft om extra financiële middelen in de Europese Unie richting duurzame activiteiten te doen stromen. Transparantie rond ESG-performantie biedt diverse stakeholders accurate info om investeringsbeslissingen te nemen of om samen te werken. Uitrol in drie fasen

De implementatie van de CSRD verloopt in drie fasen. In welke fase je onderneming aan de richtlijn moet voldoen, hangt af van de schaalgrootte.

Vanaf 1 januari 2024 (verslag in 2025): bedrijven die al onderworpen zijn aan de NFRD. Concreet gaat het om ondernemingen die voldoen aan de definitie van een organisatie van openbaar belang en meer dan 500 werknemers hebben.

Vanaf 1 januari 2025 (verslag in 2026): grote bedrijven die aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoen: (1) meer dan 250 werknemers, (2) meer dan 40 miljoen euro omzet en (3) meer dan 20 miljoen euro totale activa.

Vanaf 1 januari 2026 (verslag in 2027): beursgenoteerde kmo’s. Voor niet-beursgenoteerde kmo’s wordt gekeken naar een lichtere CSRDvariant die voor hen beter uitvoerbaar is.

Impact voor je bedrijf

De impact van de CSRD op je onderneming is groot. Welke componenten zal je moeten rapporteren?

• Gegevens op basis van het zogenaamde dubbele materialiteitsprincipe:

Voor de impact op het bedrijf wordt gekeken naar de financiële gevolgen van de risico’s en kansen voor je bedrijf (bv. grondstoffenschaarste of productieverstoringen door extreme weersomstandigheden).

Voor de impact van het bedrijf wordt de materiële impact nagegaan die je onderneming heeft op mens en milieu (bv. CO2-uitstoot of gebruik van niet-herbruikbare grondstoffen).

• Bedrijfsinfo over langetermijndoelstellingen op het vlak van duurzaamheid, inclusief de evolutie van bedrijfsinspanningen om deze te realiseren.

• Info over immateriële zaken zoals sociaal kapitaal (naast objectieve cijfers zoals milieuprestaties).

• Een rapportering in lijn met andere recente Europese regelgeving, zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation en EU Taxonomy.

• De verplichting om het duurzaamheidsverslag te laten toetsen door een accountant en het verslag beschikbaar te maken in elektronisch formaat. Wist je dat?

De European Sustainability Reporting Standards is de bindende rapportagestandaard waaraan ondernemingen moeten voldoen. Deze geeft aan welke zaken je als onderneming transparant moet maken in de verslaglegging. De vereisten gaan over risico’s, impact, strategie, beleid, governance en specifieke ESG-aspecten.

Voordelen van de CSRD-rapportering

Inzetten op de CSRD-rapportering zorgt binnen je bedrijf voor meer grip op de niet-financiële indicatoren over de bedrijfsactiviteiten. Zo krijg je helder zicht op nieuwe kostenbesparende mogelijkheden of op innovaties in het productieproces.

Ook wordt het duidelijker hoe je bedrijfsactiviteiten zich verhouden tot de alsmaar strenger wordende Europese ESG-regelgeving. Dit inzicht maakt je organisatie wendbaarder, toekomstbestendiger en het levert je een competitief voordeel op.

De ESG-verslaglegging biedt je op lange termijn ook kansen om de eigen productie- en toeleveringsketen vanuit een duurzaamheidsoogpunt te stroomlijnen. Zo kan je strategische partnerships sluiten en toekomstige knelpunten vroeg identificeren.

Samengevat

De juiste ESG-regelgeving ontwikkelen is voor veel organisaties een stevige uitdaging. Het aantal ESG-metrics is enorm en varieert per sector, bedrijfsgrootte en -complexiteit. Je start dus best zo vroeg mogelijk met een goede voorbereiding op de CSRD, zodat je tijdig de nodige data kan verzamelen en een governance-structuur kan inrichten.

Deskundig advies rendeert

Als financiële partner voor ondernemers zijn we er om je doelstellingen te helpen behalen.

Neem contact met ons op of surf naar

Advertorial • ING België nv • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • BTW: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • IBAN: BE45 3109 1560 2789 • www.ing.be • Neem contact op met ons via ing.be/contact • Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0403.200.393 • Verantwoordelijke uitgever: Peter Göbel • Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel • 730586N • 04/2024 ing.be/duurzame-business
Advertorial

Door de lens van

Suyin Aerts

Zaakvoerder X-treme Creations

door de lens van... Suyin Aerts

Selfie

Het is dan wel geen klassieke selfie, maar deze foto betekent veel voor me. Samen met mijn man en zakenpartner Dan Vandevoorde vieren we hier het twintigjarige bestaan van X-treme Creations. Ik wilde geen klassiek verjaardagsfeest, maar een ‘zakelijke babyborrel’ waarvoor we ons eigen karaktertje Inflatable Dan tot leven brachten. Dit jaar vieren we ondertussen al ons dertigjarige bestaan. We maken inflatables op maat onder de hashtag #airyourviews, wat toepasselijk is voor al mijn zakelijke activiteiten: ook als professioneel moderator, interviewer en event host help ik mensen hun ideeën te formuleren.

Aan de hand van een handvol foto’s maken we in deze rubriek kennis met een ambitieuze ondernemer die van zijn passie zijn beroep maakte. Aangename kennismaking!

Mijn onmisbare voorwerp

Mijn werkplek

Mijn bureau is ‘neverending’ en dat is ook hoe ik mijn werk zie. Toen ik nog geen ondernemer was, wilde ik mijn bureau op het einde van elke werkdag netjes achterlaten. Nu is het een lopend verhaal – werk stopt niet. We wonen ook boven onze kantoorruimte, wat heel handig is. Werk en privé zijn dichtbij maar gescheiden, en we hebben korte communicatielijnen met onze medewerkers.

Niet alleen de jeugd, maar ook ik hang vast aan mijn gsm. Ik zit misschien meer op sociale media dan goed voor me is, maar het toestel staat me ook toe om mijn job overal uit te oefenen. Geconnecteerd blijven zie ik dan ook eerder als een voordeel dan een nadeel. Ik kan zowel aanvragen voor X-treme als voor mezelf makkelijk opvolgen en bepalen wat dringend is. Het kan eens gebeuren dat ik mijn gsm thuis vergeet, als ik bijvoorbeeld mijn kinderen naar school breng. Maar dan rijd ik er ook wel voor terug.

Mijn hobby

Ik heb een aantal jaren gewerkt als professioneel ballerina. Mijn vrije tijd gaat in de mate van het mogelijke dan ook liefst naar sporten. Trainen voor een 20k, samen met Dan voorbereiden voor Roc Du Maroc... die sportieve uitdagingen heb ik nodig. Onze dochters van 16 en 17 hockeyen op hoog niveau, dus via hen kan ik ook naast het veld bezig zijn met sport.

Mijn geluksvoorwerp

Mijn Montblanc-pen. Voor ik ging studeren, koos ik voor topsport, daarna voor een job als actrice voor televisie en ik kwam ook nog terecht in de mode-industrie. Ik zei altijd dat ik later nog kon gaan studeren. Mijn man heeft me erop gewezen dat het niet bij woorden moest blijven. Ik heb dan een postgraduaat gecombineerd met mijn job om erna als partner mee in de zaak te stappen. Toen ik afstudeerde, gaf mijn man me deze Montblanc cadeau, inclusief gegraveerde initialen. Die pen hou ik voor speciale dingen, bijvoorbeeld om boeken te signeren op een boeklancering. Die heeft voor mij een symbolische waarde.

Interesse in Plato? www.voka.be/ vlaams-brabant/ plato

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
43

– Bruno Van de moortel

Gen Z bereiken doe je zo!

Wie is Bruno Van de moortel?

Bruno’s rijke ervaring laat zich mooi in 3 verdelen: hij was na elkaar actief in de reclame, de media en marketing. Sinds 2017 werkt Bruno voor Xerius als Head of Media, Marketing & Communications. Bruno heeft een boontje voor mensen, change management en groei.

Xerius is de cruciale partner van zelfstandigen en ondernemers met o.a. het ondernemingsloket voor startende zelfstandigen. Wist je dat 28% of bijna 1 op 3 startende zelfstandigen voor Xerius kiest?

Hoe kunnen we Xerius kostenefficiënt in de kijker zetten bij Gen Z? Dat was de vraag. Omdat Bruno sterk gelooft in authenticiteit, ging hij met Schwung in zee. Schwung zorgde voor TikTok-informercials gemaakt door de jonge doelgroep zelf.

Minimale briefing, maximale vrijheid

Bruno: “Onze briefing was minimaal om de content creators maximale vrijheid te geven. Ik gaf enkel de boodschap mee: als je wil starten als zelfstandige of student zelfstandige, dan is Xerius je partner. Schwung maakte daarop 11 korte filmpjes die we dit voorjaar organisch verspreidden op TikTok. Dat gaf een mooi bereik: we haalden bijna 5.000 unieke views, onze whitepaper werd 873 keer gedownload en uit onze brandtracker bleek dat de awareness bij jongeren gestegen is met 58%. Deze samenwerking met Schwung smaakt naar meer.”

Wil jij ook weten hoe Schwung jouw merk in de picture kan brengen bij een jong publiek?

Neem contact op met onze creatieve hub.

part of the Propaganda Group

“Wat ik van de filmpjes vind, is ondergeschikt. Als de doelgroep ze bekijkt, is de missie geslaagd.”

– slimme communicatietip –
#1
propaganda-group.be

MBA Highlights

Versnel je groei!

Als bestuurder of lid van het management moet je van veel thema’s op de hoogte zijn om snel te kunnen beslissen en de juiste langetermijnacties uit te zetten. Heb je nood aan een opfrissing van je kennis of wil je op 12 dagen een deepdive krijgen?

Voka – KvK Vlaams-Brabant maakte een programma op maat voor ondernemers en leidinggevenden in samenwerking met Solvay. Het combineert het beste uit bestaande MBA-programma’s en de belangrijkste aspecten van strategie, ESG, HR, finance, groei en leiderschap in vijf tweedaagse sessies.

Het MBA Highlightsprogramma geeft de deelnemers een praktische en holistische kijk op hun bedrijf en biedt de kans hun leiderschapscompetenties te ontwikkelen.

Jean-Pierre Filippini, CEO Carglass Duitsland en keynotespreker tijdens de MBA Highlights

Meer info?

Scan de QR­code!

UW VERPA KK INGSWERK IN GOEDE HA NDEN!

Blankedale vz w is een maatwerkbedri jf te Tienen , me t 85 0 werknemer s in dienst. Onze corebusiness is co-packing (frozen/chilled/ambient food & non-food). Kwaliteit is verzekerd door ISO-9001, BRCGS (A) en BIO wat voeding betreft.

Al onze medewerkers volgen bij de start van hun loopbaan een heus opleidingstraject (hygiëne, kwaliteit, technische vaardigheden…). Leren werken op een k waliteitsvolle en voedselveilige manier maakt integraal deel uit van dit opleidingstraject zodat kwaliteit en voedselveiligheid een echte reflex worden.

Ruim 30 jaar werken onze p ro fessi on ele teams ook ter pl aatse in bedri jven.

Agenda

Events & opleidingen

Een overzicht van komende events en opleidingen

Netwerking

23 MEI 2024

Netwerklunch Noord-Rand

Schuif aan tafel met een dertigtal medeondernemers uit de Noord-Rand op deze netwerklunch en leg nieuwe contacten. Hapje en drankje inclusief!

Info en inschrijven via:

VANAF 10 JUNI 2024

Tech@venture Singapore

Wil jij je activiteiten uitbreiden naar Azië?

Kom alles te weten over de mogelijkheden tijdens interactieve sessies en een werkbezoek naar Singapore.

Info en inschrijven via:

20 JUNI 2024

Uitreiking VCDO-certificaten 2024

Duurzaam ondernemen is dé weg vooruit. Blijf op de hoogte van de nieuwe trends en best practices om jouw onderneming te verduurzamen. Laat je inspireren door keynotes en de laureaten van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO).

Info en inschrijven via:

24 MEI 2024

Economisch denken én doen: exclusieve businesslunch

Kom samen met andere Leuvense ondernemers een streepje economische wijsheid stelen van Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Want wie de trends in de markt volgt, is altijd een stapje voor.

Info en inschrijven via:

VAN 13 T.E.M. 16 JUNI 2024

Netwerkmissie Barcelona

Ben je een bedrijfsleider, directeur of verantwoordelijke binnen jouw bedrijf en jonger dan 40? Bereid je dan voor op een onvergetelijke ervaring met Jong Voka in Barcelona van 13 tot 16 juni 2024. Het is een kans om te netwerken, te leren en te groeien te midden van de dynamiek van een van Europa’s meest bruisende steden.

Info en inschrijven via:

Opleidingen en infosessies

VANAF 21 MEI 2024

Scoor met online video: van strategie tot publicatie

Een goede persoonlijke video geeft je onderneming een boost. Dankzij deze opleiding leer je met weinig tijd en middelen sterke online video’s maken, gebaseerd op jouw commerciële doelen.

Info en inschrijven via:

Nacht van de Gangmaker 2024

Kom naar de tweede editie van de Nacht van de Gangmaker in de prachtige omgeving van het Africa Museum – een tuinfeest om te netwerken tijdens de meest spraakmakende avond van 2024.

Info en inschrijven via:

VANAF 22 MEI 2024

Van softwareselectie tot succesvolle implementatie

Wil je de juiste keuzes maken als het gaat over bedrijfssoftware? Tijdens deze opleiding krijg je alle info over de functionaliteiten van bedrijfssoftware (ERP, CRM ... ) en zijn randtoepassingen, en over hoe je de selectie ervan in goede banen kan leiden.

Info en inschrijven via:

Scan deze QR-code voor een actueel overzicht van alle komende netwerkevents.

Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024

46
30 MEI 2024

27 MEI 2024

Hoe neem je je eerste werknemer aan?

Je eerste werknemer aannemen is voor elke onderneming een grote stap. Maar hoe pak je het best aan, wat gaat ermee gepaard en wat zijn de alternatieven van iemand vast in dienst te nemen? Je ontdekt het in deze gratis online infosessie.

Info en inschrijven via:

VANAF 30 MEI 2024

Datadeling, connectiviteit en cybersecurity in de zorg

Wil je als IT-, Innovatie-of operationeel manager de digitale transformatie in jouw zorgorganisatie leiden? Dit kortlopend traject biedt de ideale gelegenheid om diepgaande kennis op te doen over cruciale onderwerpen zoals datadeling, connectiviteit en cybersecurity.

Info en inschrijven via:

VANAF 4 JUNI 2024

Dé ultieme B2B-verkooptraining: van prospectie tot closing in 2024

Leer de kunst en wetenschap van modern verkopen. Van schaalbare prospectiesystemen tot de nieuwste closingtechnieken, en alles daartussen: ontdek hoe je effectief verkoopt via kanalen zoals LinkedIn, hoe je meester wordt over cold calling-scripts, en hoe je een onweerstaanbare sales pitch creëert die klanten omzet.

Info en inschrijven via:

11 JUNI 2024

Fietsen is gezond, maar hoe houd je het veilig? Fietsgebruik voor woon-werkverkeer zit in de lift en wordt ook steeds beter gefaciliteerd door werkgevers. Maar staan we ook genoeg stil bij veiligheid? De gevolgen van een fietsongeval zijn immers veel groter dan een auto-ongeval.

Info en inschrijven via:

VANAF 3 JUNI 2024

Optimaliseer je inkomsten als bedrijfsleider

Als bedrijfsleider of oprichter van een managementvennootschap lever je hard werk. Hoe kan je jezelf daarvoor zo efficiënt mogelijk verlonen? In 3 uitgebreide sessies ga je hier dieper op in.

Info en inschrijven via:

Beyond Borders: Verenigde Arabische Emiraten & Saudi-Arabië

Het Midden-Oosten is veel meer dan fossiele brandstoffen en petrochemie. Het is een bloeiende wereldeconomie waar ook voor jouw onderneming opportuniteiten weggelegd zijn. Maar succesvol zakendoen in de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië heeft ook een aantal aandachtspunten.

Info en inschrijven via:

47 Ondernemers Vlaams-Brabant | mei 2024
VANAF 30 MEI 2024

Innovatie & technologie Wat is 5G-slicing en wat betekent het voor uw business?

De troeven van het 5G-netwerk op het vlak van snelheid, bandbreedte en lagere latentie zijn intussen bekend. Een ander, even essentieel kenmerk blijft evenwel vaak onderbelicht: network slicing. Tania Defraine, Director Enterprise Solutions & Platforms bij Proximus NXT, legt uit hoe het opdelen van het mobiele netwerk in aparte schijven resulteert in een maximale bedrijfszekerheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie.

Gegarandeerde capaciteit

Bij network slicing krijgen applicaties een gegarandeerd deel van de bandbreedte van het netwerk toegewezen: een slice. Op die manier opereren kritische toepassingen met specifieke vereisten rond latentie of bandbreedte geïsoleerd van het andere netwerkverkeer.

5G-slicing vormt bijgevolg de aangewezen oplossing voor bedrijfsprocessen waar vertragingen absoluut uit den boze zijn. Slicing garandeert zo een maximale betrouwbaarheid en veiligheid.

Slicing van het netwerk biedt bijvoorbeeld grote troeven voor de evenementensector. Om vlot en cashless te betalen, is een stabiele netwerkverbinding met een gegarandeerde capaciteit er onontbeerlijk. In Dendermonde heeft Proximus NXT samen met de aanbieder van cashloze betalingen

EventPay de mogelijkheden van 5G slicing getest tijdens het drukke eindejaarsevenement Wintermonde.

Event reservation

Voor een vlot en bedrijfszeker betaalverkeer maakten we gebruik van event reservation. Die pre-slicing techniek reserveert voor de vele 4G-toestellen die nog geen 5G ondersteunen, een deel van de aanwezige netwerkcapaciteit. Eventpay beschikte op die manier over een specifieke netwerkslice met een gegarandeerde capaciteit voor de verwerking van betalingen.

“5G-slicing vormt de aangewezen oplossing voor bedrijfsprocessen waar vertragingen uit den boze zijn en garandeert een maximale betrouwbaarheid en veiligheid.”

Tania Defraine, Director Enterprise Solutions & Platforms bij Proximus NXT

Dankzij dit ‘gereserveerde’ deel van de beschikbare netwerkcapaciteit kreeg EventPay de waarborg dat zijn diensten gestroomlijnd zouden verlopen, zonder dat het hoefde te investeren in extra netwerkhardware of -software. Tijdens het eerste weekend van Wintermonde gebeurde ongeveer een derde van de betalingen via toestellen die verbonden waren met die specifieke slice.

Op het zomerse familiefestival Cirque@Taque in Ekeren bleek die techniek al even succesvol. Zelfs wanneer het mobiele netwerk verzadigd raakte, bleef het betalingsverkeer via de toestellen heel vlot verlopen. Net omdat een deel van het netwerk daar speciaal voor was gereserveerd.

Bent u al mee met 5G?

U merkt het, 5G-slicing biedt een grote meerwaarde waar een stabiele netwerkverbinding met een gegarandeerde capaciteit cruciaal blijkt. Proximus NXT rolt volop nieuwe toepassingen voor 5G en 5G-slicing uit. Ik verwacht dat de vraag alleen maar toeneemt en almaar meer ondernemingen de troeven ervan ontdekken.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van 5G en 5G-slicing voor uw organisatie en hoe Proximus NXT u daarin kan bijstaan?

Scan de QR-code.

Estafette

Wie zijn de Voka-netwerkers?

Elina Van Win van HR Atelier

De estafette:

Elina Van Win

Netwerken, het is een van de pijlers van de werking van Voka – KvK Vlaams-Brabant. Maar wie zijn nu de ondernemers die geregeld inspiratie komen opdoen en hun netwerk uitbreiden? Elke maand laten we een van hen aan het woord en vragen we om het stokje door te geven aan een collega-netwerker. Het resultaat? De meest ondernemende estafette van het land!

We mogen je vaak ontmoeten op de Voka­netwerkevents. Waarom neem je hier graag aan deel?

Dit jaar bezocht ik voor het eerst de Vokanieuwjaarsreceptie, waar ik al direct interessante ondernemers ontmoette, zoals Tilly, die mij op haar beurt weer met anderen in contact bracht. Voor mij zijn deze events een kans om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en elkaar te inspireren.

Welke superkracht zou je willen hebben? En wat zou je ermee doen?

Ik ben geïnteresseerd in de geschiedenis en de toekomst. Daarom zou ik graag de superkracht van tijdreizen bezitten. Hiermee zou ik verschillende momenten in de geschiedenis willen ervaren, en ook willen weten hoe het leven er over enkele honderden jaren uitziet. Als ondernemer zou dit me helpen om toekomstige trends te voorspellen. Ik zou het graag kunnen combineren met teleportatie omdat ik ook graag ervaar hoe het leven op andere plekken en in andere culturen is.

Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

Ik las ooit een onderzoek over spijt en dat is echt blijven hangen. Ik onthoud vooral dat mensen meer spijt hebben van wat ze niet deden dan van wat ze wel deden. En zo sta ik ook in het leven: ik ben heel ondernemend en heb weinig angst om risico’s

Mensen hebben vaker spijt van wat ze niet deden dan van wat ze wel deden.

De grootste fout? Vergeten dat iemand nieuw die dag bij jou start! Maar dat is gelukkig niet vaak. Wat wel vaak vergeten wordt, is dat je niet alleen moet zorgen voor snelle inzetbaarheid – denk aan materiaal en administratie – maar dat nieuwe medewerkers zich thuis voelen in hun job en organisatie. Let op die sociale connectie en denk aan de eigen noden van elke nieuwe medewerker. NETWERK

te nemen. Dankzij die visie woonde ik al enkele jaren in Colombia, ging ik op mijn veertigste terug naar de schoolbanken en werd ik onderneemster.

Wat zijn de meest gemaakte fouten bij het onboarden van nieuwe werknemers?

Elina Van Win

HR Atelier

Huidige functie: Zaakvoerder “HR Atelier zag het levenslicht in 2022. Het idee begon toen ik in 2020 als veertiger opnieuw ging studeren aan de KU Leuven en mijn focus legde op inclusief onboarden voor mijn masterproef. Het was zo boeiend dat ik besloot om werkgevers hierover te gaan inspireren en begeleiden.”

HR Atelier

HR Atelier begeleidt werkgevers bij het vormgeven van hun onboardingbeleid voor nieuwe medewerkers, met als doel het aantrekken van mensen die goed bij hun organisatie passen en het verminderen van personeelsverloop. www.hr-atelier.be

Interesse in het netwerk voor jonge ondernemers?

Scan de QR-code voor meer info en zet de volgende activiteit op je agenda.

49 Ondernemers Vlaams-Brabant | november 2023
ONDERNEMER
49
mei 2024

De feed van Voka

@Hanne.tack �� New York nog nooit eerder zo gezien, met inspirerende sessies & fantastische mensen. Bedankt @vokavlaamsbrabant, @tbagngr & mijn geweldige reisgenoten voor deze ervaring!

@Birgit Matthé Veranderingen in je organisatie: soms komen ze vlot, soms niet. Daarover hadden we het ook in ons 3-daagse traject rond change management voor @vokavlaamsbrabant.

@Studio Han Heb je het Vokamagazine van maart nog niet bekeken? 3 redenen om dit zeker te doen, want het is een echte Studio Han-editie! ��

@The_Fairway_Cottage Dankjewel @vokavlaamsbrabant voor de mooie vermelding in jullie magazine #Ondernemers Bij @the_fairway_cottage verwelkomen we jullie graag voor allerhande #B2B #activiteiten!

@BMW / MINI Juma Leuven

Mechelen Samen met SCOTT Sports Benelux en Voka – KvK VlaamsBrabant ontvingen we een 70-tal ondernemers om geïnspireerd te worden door econoom Koen Schoors.

@Teherbestemmen.be Karel stond op de voorpagina van het magazine Ondernemers van Voka –KvK Vlaams-Brabant. Hij sprak over het ecosysteem van bedrijven rond de alternatieve projectontwikkelaar Miss Miyagi.

@Hannelore Verheyen Ik had de eer om te spreken bij de Voka –KvK Vlaams-Brabant ontbijtclub, een broeinest van innovatie en ondernemerschap.

@Wibe Lagae I didn’t rub the bull’s �� on Wall Street, the head of the bull granted me enough luck to make this #marketingmission to New York with Voka – KvK Vlaams-Brabant incredibly impressive.

Ook in deze rubriek verschijnen?

Tag @vokavlaamsbrabant (Instagram) of @Voka – Kamer van Koophandel VlaamsBrabant (LinkedIn en Facebook) in je social posts en wie weet, prijk jij binnenkort ook op deze pagina!

AFRIKA MUSEUM, TERVUREN

PRESENTEERT Schrijf je nu in! voka.be/nvdg 30 05
Logo’s uitnodiging Logo’s uitnodiging Logo’s uitnodiging Logo’s uitnodiging Logo’s uitnodiging Logo’s uitnodiging

Gespecialiseerd in tijdkritische transporten.

Ninatrans verzorgt nationale en internationale tijdkritische transportopdrachten voor klanten die een hoge mate van efficiëntie verwachten en voor wie een stipte naleving van laad- en levertijden van het grootste belang is. Elke dag opnieuw zet een professioneel team van medewerkers zich

volledig in om de slogan your timing our drive waar te maken. Dit gebeurt door op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze gebruik te maken van de meest efficiente technologieën op het vlak van voertuigen, digitalisering en communicatie.

Vestigingen: BE - NL - FR - DE - CZ - SK - UK - ES www.ninatrans.be info@ninatrans.com +32 (0)16 46 80 08 Headquarter: Geldenaaksebaan 489 - 3001 Leuven
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.