Ondernemers in de Brusselse Metropool 2024 #2

Page 1

Onder nemers magazine

Brussel, de place to be voor belangenbehartiging

CapitalatWork over AI in het ondernemerslandschap

MolenGeek dicht de kloof tussen bedrijven en jong talent

ZOMER –2024
Een uitgave van Voka Metropolitan
BRUSSELSE METROPOOL

Together workplaces of tomorrow we shape the

People make places and places make people. ISS helpt zijn klanten werkplekken te creëren waar het aangenaam vertoeven is. Een plek waar het werken optimaal ondersteund wordt : gastvrij onthaal, orde en netheid, gezonde maaltijden, heerlijke koffie – een piekfijn onderhouden gebouw. Een plek waar technologie ons het leven makkelijker maakt en de gebouwen ons de data geven om onze diensten flexibel af te stemmen op wat werkelijk nodig is. Een omgeving die ook ruimte biedt voor informele contacten, creativiteit en ontspanning. Zo’n plek versterkt engagement, fierheid en interne samenwerking tussen mensen –de ultieme workplace experience. be.issworld.com

PEOPLE MAKE PLACES

Edito

Neem tijd voor een goede start, Brussel!

NNu het stof van de verkiezingsstrijd is gaan liggen en de stemmen geteld zijn, kijken we uit naar de vorming van een nieuwe Brusselse meerderheid. Natuurlijk hoopt iedereen op een snelle coalitievorming, maar we zouden graag een andere suggestie willen doen aan de dames en heren die een nieuwe Brusselse regering willen vormen: neem even je tijd.

Neem je tijd, met name voor het vastleggen van de grote prioriteiten van het nieuwe Brusselse regeerakkoord. Maak hierbij duidelijke afspraken met een tijdslijn en breng het te voorziene budget in kaart. Het is geen geheim dat bij de start van deze nieuwe legislatuur de budgettaire ruimte ontbreekt om honderd­ en­ één nieuwe projecten te lanceren.

Is daarmee elke vorm van nieuwe investeringen uitgesloten? Nee, maar we hopen dat de onderhandelaars hun tijd nemen om de juiste keuzes te maken. Keuzes voor groeibevorderende investeringen en fiscaliteit, keuzes voor bestuurlijke vereenvoudiging en samenwerking, keuzes voor active­

In dit nummer

ring van talent, keuzes voor duurzame transities, kortom keuzes voor ondernemerschap.

Want het is via meer ondernemerschap dat we Brussel weer op een groeipad kunnen zetten. Enkel zo kunnen we het begrotingstekort weer beheersbaar maken en middelen vrijmaken voor nieuwe investeringen.

In ons memorandum ‘Nu ondernemen voor morgen in de Brusselse metropool’ hebben we 57 beleidsvoorstellen gedaan om de economische dynamiek in het Brusselse Gewest aan te zwenge len. Brussel heeft alvast voldoende troeven: een enorme talentenvij ver met jonge, meertalige en on der nemende men sen, een grote historische en cul turele rijkdom, een goed uitgewerkte mobiliteitsinfrastructuur en een ecosysteem van lokale en interna tionale bedrijven, onderwijs ­ en onderzoeksinstellingen.

Via meer ondernemerschap kunnen we Brussel weer op een groeipad zetten.

Laten we deze troeven inzetten om het economische potentieel van de Brusselse metropool verder te ontplooien.

We wensen de nieuw verkozenen alvast veel succes én en thousiasme in hun nieuwe taak, maar dus ook het nodige geduld bij het maken van de juiste keuzes aan de start van deze nieuwe legislatuur.

Neem uw tijd voor een nieuwe start, Brusselse regering – want zelfs het Atomium werd niet in één dag gebouwd!

Kennispartners aan het woord

6 SD Worx

8 KPMG

12 Leefmilieu Brussel

Voka-activiteiten

4 Een terugblik op de Voka lente-events

Ledennieuws

7 Nieuws en actualiteit

Toekomstvoorspelling

9 CapitalatWork over AI in het ondernemerslandschap

Bedrijfsprofiel Deminor

10 Aandeelhoudersvergaderingen: hoe zorg je voor een professionele aanpak?

Voka-opinie

11 Richtplan oude NAVO-site bevestigt jobvlucht

MolenGeek

13 Een win-winsituatie voor bedrijven en jong talent

Op de cover

14 Hill & Knowlton: belangenbehartiging op z’n best

Verkiezingen 2024

16 Politici over Brussel

Agenda

19 Niet te missen events en infosessies

3 Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024

Events van afgelopen lente

Netwerken voor ondernemers actief in de Brusselse metropool

Een terugblik op de Voka lenteevents voor ondernemers

Zoals elke lente organiseerde Voka een reeks events en sessies voor ondernemers van alle leeftijden. Een greep uit de vele Brusselse voorjaarsevents.

Voka Metropolitan Voorjaarslunch: een nieuwe toekomst voor Brussel

Op de voorjaarslunch op 25 maart in de Warande gaven panelleden Jan Danckaert (rector Vrije Universiteit Brussel), Yamina Krossa (General Manager Boost for Talents @ King Baudouin Foundation) en Annelore Van Hecke (Senior Macro-Econoom, Belfius) hun visie over een nieuwe toekomst voor Brussel. In aanloop naar de verkiezingen stelde onze directeur René Konings het Brussels memorandum voor. Nadien was er tijdens het koffiemoment genoeg stof om over te netwerken.

Voka Metropolitan Connect in het vernieuwde Beursgebouw

Voka Metropolitan Connect is een concept waarbij de ondernemers uit onze hoofdstad netwerken in een uniek kader. Op 21 maart brachten we voorafgaand een bezoek aan het Belgian Beer World Museum in het vernieuwde beursgebouw, gevolgd door hapjes en tapjes in de skybar met boeiende connecties.

van Belfius

Een inspirerende ontbijtsessie in het hoofdkantoor Belfius met CEO Marc Raisière en een prachtig uitzicht over Brussel. Onze deelnemers van Young Voka Metropolitan kregen veel gouden tips om hun carrière een boost te geven. Een sterke tip van onze spreker: heb genoeg vertrouwen in jezelf. #samengroeien

Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024

4 Brusselse Voka-activiteiten
18 maart 2024 Young Voka Metropolitan: het hoofdkantoor 21 maart 2024 Netwerkende ondernemers tijdens Voka Metropolitan Connect YVM-leden in gesprek met Belfius CEO Marc Raisière VUB-rector Jan Danckaert aan het woord tijdens de voorjaarslunch 25 maart 2024

Voka Metropolitan Vastgoedclub

Samen met onze vastgoedclub kregen wij een blik achter de schermen van de werken en werven van het grootste justitiegebouw ter wereld. In 2030 zullen we dit indrukwekkende gebouw zonder stellingen mogen bewonderen. Dirk Van Gerven, bestuurder van de Poelaertstichting, deelde met veel passie zijn inzichten en toekomstvisie over de verdere uitrol van de Poelaertcampus. Olivier Dejong en André Demesmaeker van de Regie der Gebouwen maakten ons wegwijs in dit labyrint met veel verborgen parels.

25 april 2024 Lunchsessie rond 5 jaar mobiliteitsbudget

Dit jaar viert het mobiliteitsbudget zijn 5e verjaardag! Tijdens een lunchsessie op 25 april bij Voka Metropolitan met experte Kathleen Veugelen van KPMG Belgium vernamen we alles over het huidige juridische kader. Ze gaf onze leden ook handige tips mee om het mobiliteitsbudget vlot en correct te implementeren.

De businesscase van Belfius met Jos Vanschoenwinkel en Laetitia Lonbois gaf meteen een inkijk in hun straffe aanpak rond cafetariaplannen en het mobiliteitsbudget. ‘‘Meer dan 80 aanwervingen in één maand, ja, het kan!”

De handige tool van Skipr om het mobiliteitsbudget te beheren, helpt intussen heel wat werkgevers vooruit.

5 Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024
18 april 2024 Het Brusselse Justitiepaleis zoals we dat nog zullen zien tot 2030 De vastgoedclub bewondert een rijkelijk versierde kamer in het Brusselse Justitiepaleis Lunchsessie met structurele partners Belfius en KPMG

5 tips om verzuim aan te pakken

Voor het eerst in tien jaar zijn de cijfers voor kortverzuim (minder dan 30 dagen) gedaald. Maar de algemene trend blijft stijgend. Zorgwekkend, want verzuim is een van de beste graadmeters voor de gezondheid van je bedrijf én het kost je veel geld. Hoe keer je de trend? Deze vijf tips zijn een goed begin.

Beter voorkomen dan genezen Verzuim is duur: in 2023 kostte kortdurend ziekteverzuim (minder dan 30 dagen) in België naar schatting 1.527,63 euro per voltijdse werknemer (vte), exclusief patronale bijdrage. Niet per verzuimer, maar per werknemer. Voor een organisatie met 100 werknemers lopen de kosten dus op tot meer dan 150.000 euro. Dit gaat enkel over werkuren. Indirecte kosten zoals productiviteits­ en kwaliteitsverlies, vervanging zoeken en mogelijk motivatieverlies zijn nog niet meegerekend.

Bovendien leidt verzuim tot verloop. Medewerkers melden zich niet enkel ziek om medische redenen, maar ook vanwege gebrek aan engagement of motivatie. Vooral in sectoren met een hoge werkdruk, lage lonen en weinig flexibiliteit toont ons onderzoek een matig tot sterk verband tussen de twee.

Hoe ‘normaal’ is het verzuim in mijn onderneming?

Jaarlijks onderzoekt SD Worx het verzuim in de Belgische ondernemingen. Hieronder vind je enkele algemene trends uit ons verzuimrapport.

• Twee op de drie werknemers waren in 2023 minstens één dag afwezig wegens ziekte: een lichte daling.

• Ook het percentage verzuimdagen daalde licht.

• Kortverzuim (< 1 maand) daalde licht voor het eerst in tien jaar (maar vorig jaar was er een piek).

• Middellang verzuim (> 1 maand < 1 jaar) bleef stijgen.

• Er zijn verschillen volgens provincie, statuut, leeftijd, sector en bedrijfsgrootte.

• De algemene trend blijft stijgend.

Wat doe je eraan?

1. Breng je personeelskosten in kaart

De eerste stap is een duidelijk overzicht van je grootste kostenpost maken. Vaak is die te weinig bekend. Hoeveel bedragen je totale personeelskosten, inclusief verzuimkosten?

2. Maak een gedetailleerde benchmark

In ons verzuimrapport vind je meer details over de verschillen tussen leeftijdsgroepen, provincies, arbeiders en bedienden, sectoren, bedrijfsgroottes … Wil je écht weten hoe goed of hoe slecht de verzuimcijfers van jouw organisatie zijn? Dan benchmark je met vergelijkbare organisaties qua grootte en sector.

3. Zorg dat je nieuw personeel kan vinden

Hoe goed je verzuimbeleid ook is, nulverzuim is onmogelijk. Mensen worden nu eenmaal ziek. Soms moet je dan wel extern talent aantrekken. Als cruciaal talent tijdelijk uitvalt, of omdat je voor onbepaalde duur een oplossing nodig hebt voor langdurig afwezigen. Met een goed beleid rond staffing ben je voorbereid.

4. Bied flexibiliteit

Dat brengt ons bij flexibiliteit. Flexibel werken is niet meer weg te denken bij veel bedrijven. Het helpt werknemers om werk en gezin te combineren. Voor veel jonge sollicitanten is gebrek aan thuiswerk zelfs een breekpunt. Naast plaatsonafhankelijk werken staat ook tijdsonafhankelijk werken steeds hoger op de agenda.

Ook voor werkgevers is flexibiliteit een voordeel. Met een flexibele personeelsplanning garandeer je efficiëntie en optimale prestaties. Door tijd accuraat in te plannen en bij te houden, krijgt hr meer inzicht in de beschikbare capaciteit. Daarnaast wordt de kostenberekening zo een pak eenvoudiger en accurater. Bonus? Als er toch onverwachte afwezigheden zijn, ben jij beter voorbereid.

5.

Geef om welzijn

Welzijn is de hoeksteen van je verzuimbeleid. Aandacht voor welzijn verhoogt de betrokkenheid, vermindert verzuim en kan zelfs bijdragen tot een goede ESG­score. Zorg dragen voor je werknemers maakt je daarnaast tot een aantrekkelijke werkgever.

Als jij betrokken bent bij je werknemers, blijven zij ook betrokken bij jou. Een uitdaging wanneer je bedrijf groeit – we zien ook het verzuim stijgen met de grootte van de onderneming – maar het loont de moeite. Met een employee engagement survey leg je blinde vlekken bloot en weet je waar je preventief op moet inzetten.

Scan de QR­ code en download het volledige verzuimrapport

Contact SD Worx KMO Brussel Markiesstraat 1 1000 Brussel +32 (0)2 209 85 00 kmo.brussel@sdworx.com www.sdworx.be

6 Kennispartner Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024

Ledennieuws

Een actualiteit met ons delen?

Stuur je berichten naar rachida.boumbarek@voka.be

DIGI Belgium heeft nieuwe hoofdzetel in hartje Brussel

DIGI Belgium, de vierde telecomspeler in ons land, opende recent zijn nieuwe hoofdzetel in het hartje van onze hoofdstad. DIGI wil een breed scala aan diensten aanbieden, waaronder mobiele abonnementen, vast internet via fiber en televisie aan een voordelig tarief. Ze streven ernaar om het beste netwerk en uitmuntende klantenservice te bieden aan consumenten, professionals en bedrijven.

Cofinimmo bouwt een ultramodern gebouw vol kantoorruimtes

10

Montoyer 10 wordt een ultramodern gebouw in het hart van de Leopoldwijk en zal meer dan 6.000 m² aan hoogwaardige kantoorruimten bieden. Deze werkruimtes zullen gericht zijn op flexibiliteit en de hoogste welzijnsnormen om de productiviteit en creativiteit van de toekomstige gebruikers te verbeteren. Het ‘biophilic’ ontwerp (de samenkomst tussen gebouw, natuurlijke elementen en groen), de

LIZY breidt toekomstbestendige mobiliteitsoplossingen uit

dakterrassen en de binnentuin zullen zorgen voor een unieke sfeer en ervaring. Dankzij de betonnen kern en kelder, superstructuren van duurzaam hout, de hoge energie-efficiëntie en doelstellingen zonder fossiele brandstoffen, zal Montoyer 10 een voorbeeld voor anderen zijn en een gamechanger in het Brusselse kantorenlandschap.

LIZY, de Belgische marktleider in tweedehands leasen, viert zijn vijfde verjaardag met een knal. Na een succesvolle uitbreiding naar Frankrijk en een indrukwekkende omzetverdriedubbeling in 2023, heeft deze scale-up nu maar liefst 11,5 miljoen euro aan vers kapitaal opgehaald. Wat maakt LIZY zo bijzonder? Sinds 2019 maakt LIZY het leasen van tweedehandswagens eenvoudiger en betaalbaarder door het volledige leaseproces digitaal te laten verlopen. Ze maken ook

Keolis wil meer elektrische bussen in Brussel tegen eind 2024

Keolis Belgium wil het voortouw nemen in de energietransitie en zijn koolstofvoetafdruk structureel verminderen. De Keolis Group heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen per kilometer tegen 2030 met 30% te verminderen in vergelijking met 2019. Het elektrificatieproces is uitdagend en vereist aanpassingen aan de infrastructuur, processen en de manier van werken. Momenteel is Keolis bezig met het elektrificeren van zijn bussen in Brussel. Tegen het einde van dit jaar zullen er 26 elektrische bussen operationeel zijn vanuit de hoofdstad.

gebruik van AI om backofficetaken te automatiseren. Daarnaast kiest LIZY voor jonge tweedehandswagens waardoor ze hoogwaardige elektrische voertuigen kunnen aanbieden tegen lagere leaseprijzen. Dat is aantrekkelijk voor bedrijven die duurzame, maar betaalbare mobiliteitsoplossingen zoeken. Tot slot hebben investeerders vertrouwen in LIZY vanwege hun sterke team, bewezen trackrecord en toekomstgerichte visie.

7
Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024
DIGI CEO Jeroen Degadt (rechts) en minister Petra De Sutter tijdens de officiële opening van het kantoor in Brussel Een simulatiebeeld van Montoyer LIZY co-founder Vincent Castus en CEO Sam Heymans Een elektrische bus van Keolis

KPMG

Artificiële intelligentie in Finance

(Gen)AI als gamechanger voor CFO’s en Financeafdelingen

De snelle evolutie van artificiële intelligentie (AI) heeft inmiddels een onmiskenbare impact op de manier waarop we leven en werken. Met de opkomst van generatieve AI (GenAI) worden heel nieuwe deuren geopend naar groei en innovatie. En dat is niet minder waar voor CFO’s en Finance ­afdelingen.

GGenAI onderscheidt zich doordat het in staat is om volledig nieuwe en originele inhoud te genereren op basis van instructies van de gebruiker. Bovendien maakt het op een gebruiksvriendelijke manier interactie met AI mogelijk. Dit stelt CFO’s en hun medewerkers in staat om te evolueren van een meer transactionele rol naar de rol van een strategische businesspartner die een holistisch beeld heeft van de organisatie, een belangrijke rol speelt bij strategie ­ en besluitvorming, risico’s optimaal beheert en de nodige inzichten levert om de visie en missie van de organisatie te volbrengen.

GenAI in de praktijk AI is door verschillende bedrijven reeds geïmplementeerd in toepassingen zoals anomaliedetectie, intelligente verwerking van documenten en AI­ondersteunde forecasting. Het generatieve aspect van GenAI biedt nog meer mogelijkheden ter ondersteuning van diverse bedrijfsprocessen. Zo kan het de financiële afdeling binnen bedrijven helpen met het bevragen, analyseren en becommentariëren van data, het genereren van nieuwe inzichten,

het maken en valideren van documenten, het verzekeren van compliance met steeds veranderende richtlijnen en standaarden, het reconciliëren van data, het optimaliseren van voorspellingsmodellen zoals falingspredictiemodellen, het genereren en analyseren van scenario’s en nog veel meer toepassingen.

Impact op de medewerkers

Dat (Gen)AI onze manier van leven en werken blijvend zal veranderen staat vast, maar het zal de menselijke intelligentie niet volledig vervangen. Daarom is het belangrijk om te overwegen welke impact het zal hebben op onze medewerkers. De implementatie van AI mag niet beperkt blijven tot een selecte groep specialisten, maar moet toegankelijk zijn voor iedereen om tot grotere waardecreatie te leiden. Daarnaast is het belangrijk dat organisaties de huidige processen en functies herzien, en dat men medewerkers met de benodigde vaardigheden aantrekt en de nodige opleidingen biedt om up ­to­date en relevant te blijven. Ten slotte onderstreept het belang van goede datakwaliteit de noodzaak om de digitale

vaardigheden van medewerkers te verbeteren en hen van de benodigde middelen te voorzien om nieuwe toepassingen succesvol te identificeren en te implementeren.

Structurele implementatie

Hoewel de integratie van (Gen)AI in bestaande systemen waarde toevoegt en veelbelovende vooruitzichten biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Het is van cruciaal belang dat AI op een verantwoorde manier geïmplementeerd wordt, wat vertrouwen creëert in de technologie en een brede integratie binnen de organisatie mogelijk maakt. Dit vereist een aanpak waarbij AI op een veilige, betrouwbare, transparante en ethische manier beheerd wordt om operationele, technische en reputatierisico’s te beperken. Het leggen van een gedegen data­ en AI­strategie aan de basis van de organisatie biedt een kader waarbinnen de toepassing van AI kan floreren.

Naarmate (Gen)AI zich met ongekende snelheid verder ontwikkelt, is de integratie ervan in de bedrijfswereld veelbelovend. Organisaties gaan op zoek naar partners die hen kunnen ondersteunen bij hun uitdagingen om deze technologie te begrijpen en te implementeren op een kwalitatieve, effectieve en efficiënte manier. Zo zijn ze in staat zich te wapenen voor de toekomst en waardecreatie te versnellen door deze technologie te omarmen en ten volle te benutten binnen de juiste omkadering.

Contact KPMG

Idaliestraat/Rue d’Idalie 9/13 1050 Brussel +32 (0)2 708 44 00 www.kpmg.com/be

Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024 8 Kennispartner
Robin Bracke, CFO Advisory bij KPMG Belgium.

Toekomstvoorspelling

Over artificiële intelligentie in het ondernemerslandschap Christophe Van Canneyt van Capitalatwork NV

AI, economie en markten: a brave new world … or a world for the brave?

De voorbije maanden was artifiële intelligentie the name of the game op de financiële markten. De aandelen van de grote techbedrijven schoten hoger, gedreven door de verwachting dat hun winst potentieel dankzij de nieuwe mogelijkheden van AI gigantisch zal toenemen. Intussen lijkt de hype wat tot rust te komen. Toch is het een feit dat AI fundamentele veranderingen teweeg zal brengen in de economie, bedrijfssectoren, arbeidsmarkt en financiële markten.

Uit een bevraging door het onderzoeksbureau Capital Economics bleek dat de meningen over welke landen, sectoren en bedrijven het meest garen zullen spinnen bij de AI-revolutie sterk uiteenlopen.

Capital Economics stelt dan ook niet onterecht dat het ons nog steeds aan een globaal en coherent kader ontbreekt om de impact van AI op de globale economie in te schatten.

Niet dat dit veel verbazing wekt. AI is immers geen technologie die gericht is op één enkele toepassing, maar een algemene techniek die gebruikt kan worden om in tal van domeinen beter en efficiënter te werken: een ‘general purpose technology’. Dit maakt het moeilijk de impact ervan vandaag in te schatten.

Lessen uit het verleden

Algemene technologische doorbraken hebben in het verleden vaak de bestaande orde stevig door elkaar geschud. Zou James Watt ook maar een moment hebben gedacht dat zijn stoommachine tot een ware economische revolutie zou leiden omdat iemand op het idee kwam ze op wielen over een spoor te laten rijden? Zouden de onderzoekers die elektriciteit en magnetisme bestudeerden, hebben vermoed dat hun ontdekkingen zouden leiden tot de gloeilamp, elektromotor, airconditioning of radio? Of zouden de wetenschappers in het Bell-laboratorium in 1947 hebben bevroed dat hun eerste experimenten met halfgeleiders de aanzet zouden vormen tot de massale digitalisering van de wereld eind 20ste eeuw? Waarschijnlijk niet.

Dat maakt het zo moeilijk de impact van AI in te schatten: een aantal van de mogelijke

nieuwe toepassingen ervan bestaan vandaag gewoonweg nog niet. Allicht zullen visionaire geesten de draadjes van de verschillende technische vernieuwingen de komende jaren op totaal nieuwe manieren aan elkaar knopen om tot die toepassingen te komen. Anderzijds weten we wel dat er, voor het zover is, een basisinfrastructuur voor de nieuwe technologie moet worden gebouwd, net zoals de sporen voor de treinen of het glasvezelnetwerk voor de IT-revolutie moesten worden aangelegd. Dat is exact wat nu gebeurt en de markten zo in de ban houdt.

AI-toepassingen zullen massale hoeveelheden data-crunchingcapaciteit vereisen. Vandaar dat de grote cloudnetwerken op dit moment zowat over elkaar heen rollen bij aankondigingen over hoeveel ze gaan investeren bij de uitrol van nieuwe datacenters. Alphabet, Microsoft, Meta en Amazon willen in 2024 het gigantische bedrag van maar liefst 190 miljard Amerikaanse dollar investeren in de uitbouw van hun AI-infrastructuur. Die enorme som verklaart mee waarom AI zo snel ingang vindt in het economische leven en waarom de adaptatie van nieuwe technologie steeds sneller lijkt te verlopen. We beschikken nu over een veel grotere en mobielere kapitaalvoorraad dan ten tijde van de eerste en tweede industriële revolutie, waardoor nieuwe technologie vlugger geïmplementeerd raakt.

Op onbevaren wateren naar de brave new world

De belangrijkste begunstigden van deze massale investeringsgolf zijn de chipproducenten. Ook in deze sector regent het investeringsprojecten ten belope van ettelijke miljarden in R&D en nieuwe productiecapaciteit. Omdat de nieuwe geopolitieke realiteit dicteert dat we onze toptechnologie nu onder eigen controle moeten houden, worden veel van deze fabrieken overigens met staatssteun in de VS en Europa gebouwd. Het spreekt vanzelf dat die bedrijven die de machines maken om chips te produceren of de software leveren om chips te ontwerpen, ook meesurfen op de golf van de beleggersgunst.

Minder belicht is de vraag waar de ontzaglijke hoeveelheden energie die nodig zijn om deze datacentra te voeden vandaan zullen moeten komen. Evenmin duidelijk is hoe het verdienmodel van AI er finaal gaat uitzien. Zullen gebruikers moeten betalen voor AI-toepassingen? Zullen er licenties worden verleend aan ICT-producenten die AI integreren in andere software als CRMtoepassingen of ERP-systemen? Niemand die het op dit moment echt weet. En dat is waarschijnlijk de reden waarom beleggers de AI-hype een (voorlopige?) halt hebben toegeroepen, in afwachting van meer duidelijkheid over de brave new world die we tegemoet gaan.

9 Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024
Christophe Van Canneyt, Chief Economist CapitalatWork NV

Deminor

Het belang van aandeelhoudersvergaderingen

Het seizoen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen is volop aan de gang. Ze zijn hét moment om als bedrijf terug te blikken naar het afgelopen boekjaar, maar ook een uitgelezen kans om als aandeelhouder je stem te laten horen.

AANDEELHOUDERSVERGADERING

Aandeelhoudersvergaderingen: hoe zorg je voor een professionele aanpak?

In het Brusselse Gewest zijn meer dan 90% van de kmo’s bedrijven met minder dan vijf voltijdse werknemers en slechts één of enkele aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering wordt daar doorgaans behandeld als een louter wettelijke formaliteit. Ook voor de talrijke grote bedrijven in Brussel is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vaak een formaliteit.

Toch blijven er in het Brusselse Gewest talrijke familiebedrijven of kmo’s met meerdere eigenaars die niet altijd actief zijn in het bedrijf. Een formele jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is hier nodig. Het is een unieke opportuniteit voor bedrijfsleiders om hun medeaandeelhouders te informeren en actiever te betrekken. Ze vormen de perfecte gelegenheid om de strategie, resultaten, toekomstverwachtingen, risico’s, investeringen en financiële perspectieven toe te lichten. Aandeelhouders verwachten namelijk een dividend of een stijging van de waarde van hun vermogen. Ook de next gen bij familiebedrijven wordt vaak mondiger en eist meer verantwoording van familiale bestuurders.

Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024

5 tips voor een vlotte aandeelhoudersvergadering

Een grondige voorbereiding is noodzakelijk voor een vlotte dialoog. We delen alvast enkele praktische tips en aandachtspunten:

1. De formele regels moeten worden nageleefd. Sinds de wijziging van de vennootschapswetgeving moet er geen aangetekende oproepingsbrief meer verzonden worden, dit kan nu ook per e-mail. De agenda en te behandelen documenten moeten wel 15 dagen op voorhand worden bezorgd.

2. De agenda moet duidelijk zijn. Wanneer aandeelhouders gezamenlijk 10% van de aandelen bezitten, mogen zij zelf een agenda voorstellen op een aandeelhoudersvergadering.

3. Op de vergadering heeft elke aandeelhouder, zelfs met slechts één aandeel, een uitgebreid vraagrecht. Op voorhand vragen dat de aandeelhouders zich registreren of hun vragen schriftelijk bezorgen, is mogelijk.

4. Deelnemen en stemmen op afstand behoort sinds de coronacrisis tot de

mogelijkheden. Dit moet door het bestuur op zodanige wijze worden georganiseerd dat alle formaliteiten geldig worden nageleefd.

5. Op de jaarvergadering worden de jaarrekeningen van het voorbije boekjaar goedgekeurd. Het bestuur moet zich voorbereiden op financiële vragen, zowel over balansposten, de resultatenrekening maar ook over de gedetailleerde bijlagen.

Laten we hopen op een vruchtbaar seizoen met een goede oogst. Met een deskundige voorbereiding zorg je voor een constructieve en transparante dialoog.

Wat is ... Deminor?

Deminor NXT is een juridisch en financieel advieskantoor dat zich specifiek richt op het behartigen van aandeelhoudersbelangen, bemiddelen in conflicten, instellen van adequate governance, financieel advies en begeleiding bij transacties of vermogensplanning m.b.t. het bedrijf.

Contact Rue Joseph Stevens 7 1000 Brussel +32 (0)2 674 71 33 drs@deminor.coml

10 Bedrijfsprofiel
5 TIPS
Bernard Thuysbaert, CEO Deminor NXT.

Voka-opinie

Richtplan oude NAVO ­site

Vermindering bedrijfsbelasting in het Brusselse Gewest

Voka Metropolitan over richtplan oude NAVO ­ site: “Keuzes bevestigen jobvlucht uit Brussel”

De Brusselse ondernemersorganisatie Voka Metropolitan is kritisch over het door de Brusselse regering goedgekeurde richtplan ‘Defensie’ rond de oude NAVO ­site in Evere. Naast de verhuis van het hoofdkwartier van Defensie naar de oude NAVO ­site wordt de site vooral ingevuld met de bouw van een nieuwe woonwijk en de komst van een landschapspark. “Deze belangrijke vrijgekomen zone, ideaal gelegen tussen drukke verkeersaders en de verbinding tussen het centrum en de luchthaven, is nochtans een ideale locatie voor het aantrekken van economische activiteiten”, zegt René Konings, Directeur van Voka Metropolitan.

Dat er een nieuwe woonwijk in Evere wordt gebouwd, is geen toeval. In geen enkele andere gemeente in ons land steeg de onroerende voorheffing op gebouwen tijdens de voorbije 20 jaar zo sterk als in deze gemeente. In Evere bedragen de gemeentelijke opcentiemen intussen 3.800. Daarmee ligt deze factuur, een zwaar doorwegende kosten -

post in de totale fiscale kost van ondernemers, meer dan vier keer hoger dan het gemiddelde van het Vlaamse Gewest (899 opcentiemen). Heel wat bedrijven vertrokken dan ook tijdens de voorbije jaren naar de Rand. “Bedrijven worden letterlijk wegbelast uit Brussel en verhuizen naar enkele honderden meters verderop. De Brusselse gemeentes en het

Gewest organiseren zo een belangrijke jobvlucht”, zegt Konings. “Met het richtplan lijkt de Brusselse regering die jobvlucht te aanvaarden en verder te versterken.”

Voka Metropolitan vraagt een vermindering van de bedrijfsbelastingen in het Brusselse Gewest tot het niveau van de Vlaamse en Waalse Rand.

“Het gewest kan op grond van zijn voogdijbevoegdheid en compensatiefonds gemeentes die de fiscale druk te hard laten stijgen en hiermee de economische activiteit schaden, bijsturen door een vermindering van hun dotatie. Het Gewest moet hier een veel actievere rol in spelen.”

11
Leg de basis voor je toekomst met goud www.the-house.be The House Brussel Keizerinlaan 68 1000 Brussel +32 (0) 25 14 01 70 The House Gent Franklin Rooseveltlaan 90 9000 Gent +32 (0) 92 24 21 30 The House Kortrijk Rijsselsestraat 55 8500 kortrijk +32 (0) 56 37 14 41 The House Sint-Niklaas Grote Markst 53 9100 Sint-Niklaas +32 (0) 37 66 43 34 F A M I L IE B E D R IJ FF A M I EIL B E D R JI FMaak een afspraak in ons kantoor te Brussel, Gelegen tussen de Nationale Bank
het Centraal station.
en

Leefmilieu Brussel

Uitreiking Ecodyn-certificaten

Label ecodynamische onderneming: ook voor de cultuur­ en sportsector!

Begin 2024 hield het Label

Ecodynamische Onderneming zijn ceremonie voor de huldiging van de labelhouders. De laureaten zijn actief in heel wat verschillende sectoren, waaronder de cultuur­ en sportsector. Zo kreeg voetbalclub Royale Union Saint­ Gilloise een label, net als het Brussels kennisplatform voor de mode ­ en designsector MAD Brussels.

Deze editie van de uitreikingsceremonie van de Ecodyn­certificaten bracht 50 Brusselse organisaties samen, die het label toegekend kregen in 2022 en 2023.

Met overheidsinstanties, filmstudio’s, ziekenhuizen, sportclubs en ondernemingen in de voedingsbranche, zagen we een mooie waaier aan sectoren vertegenwoordigd op deze nieuwe editie!

De ceremonie gebeurde in het Brusselse centrum voor mode en design, MAD Brussels, zelf ook een van de labelhouders. De keuze benadrukt de rol die voor de culturele sector is weggelegd om engagement voor een duurzamere samenleving op gang te brengen.

Voor onze beroemde Brusselse voetbalploeg is het Ecodyn­label een erkenning van onze inzet om de milieu­impact van onze activiteiten te beperken, en een kans om te begrijpen hoe we het de komende maanden en jaren beter kunnen doen. Dat engagement is ook belangrijk in de ogen van onze supporters.

Raphaële Moeremans, verantwoordelijke duurzame ontwikkeling bij Royale Union Saint­Gilloise

Meer info op www.ecodyn.brussels/newsleed/ ecodyntalks­la­royale ­union­saint­gilloise/

Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024

2024 is een belangrijk jaar voor het label. Organisaties met het Ecodyn­label kunnen binnenkort aanspraak maken op hogere gewestelijke premies en economische subsidies. Dat toont aan dat het menens is met deze ecologische erkenning. In tegenstelling tot andere certificeringen valideert het Ecodyn­label immers concrete acties en niet gewoon een engagement. De procedure om je dossier in te dienen zal vereenvoudigd worden, zodat de administratieve last voor de ondernemingen lichter wordt.

Joséphine Henrion, departementshoofd bij Leefmilieu Brussel

Start je labelingsproces vandaag

Scan de QR­code

Wens je meer info over het Label Ecodynamische Onderneming?

Neem contact op met onze helpdesk via info@ecodyn.brussels of www.ecodyn.brussels

12 Kennispartner
Copyright: Leefmilieu Brussel – Fotokrediet: Vivian Hertz / Arctik

MolenGeek

Overbrugging kloof tussen talent en bedrijven Connectie bij start van opleiding met SideGeek

Het opleidingscentrum MolenGeek wil technologie toegankelijker maken voor iedereen. Via het nieuwe platform SideGeek brengen ze bedrijven en jong talent al van bij de aanvang van hun technologische opleiding met elkaar in contact.

SideGeek:

Het platform dat bedrijven en jong talent samenbrengt

MolenGeek is een innovatief opleidingscentrum dat technologie toegankelijk wil maken voor iedereen, ongeacht hun academische of sociale achtergrond. Sinds de oprichting heeft MolenGeek talloze bedrijven geholpen om de kloof tussen werkgevers en jong talent te overbruggen.

“Met trots kunnen we zeggen dat meer dan 85% van onze studenten na hun opleiding een baan in de technologiesector vindt”, zegt Sara Oualad, CEO van Molengeek.

SideGeek is een win­winsituatie

Om bedrijven verder te ondersteunen in hun zoektocht naar divers talent, heeft MolenGeek SideGeek ontwikkeld. Dit professioneel matchingplatform brengt bedrijven en kandidaten al vanaf het begin van hun opleiding met elkaar in contact. "Dit maakt de overgang tussen opleiding

en professioneel niveau soepeler. Het bedrijf matcht een werkzoekende, vervolgens leiden wij hem op, en daarna bezoekt hij het bedrijf om zich er beter thuis te voelen", legt Ibrahim Ouassari, oprichter van MolenGeek, uit. En dat is een echte win-winsituatie. Want door vanaf het begin een sterke band te creëren en een gepersonaliseerde onboardingervaring te bieden, verhogen bedrijven de betrokkenheid en retentie van talenten, wat leidt tot lagere wervingskosten en een hogere productiviteit op de lange termijn.

Drie redenen om te werken met MolenGeek en SideGeek

Er zijn drie belangrijke redenen waarom bedrijven nu moeten beginnen met het integreren van divers talent in hun teams.

• Ten eerste zorg je ervoor dat, door talen-

ten met verschillende achtergronden en mentaliteiten op te nemen, je bedrijf een betere afspiegeling is van de maatschappij. Dit betekent dat je producten en diensten beter aansluiten bij een bredere markt.

• Ten tweede brengen kandidaten van MolenGeek vaak diverse academische en sociale achtergronden met zich mee, wat een unieke diversiteit en rijkdom naar de werkplek brengt. Dit stimuleert creativiteit en innovatie binnen jouw teams.

• Ten derde stelt SideGeek bedrijven in staat om een nauwere en duurzamere relatie met toekomstige werknemers op te bouwen. Door vanaf het begin een sterke band te creëren, vergroot je de kans dat talenten langer bij je bedrijf blijven.

Kortom, zoals ook gebleken is uit verschillende onderzoeken, leidt inzetten op divers talent in je teams tot groei van je organisatie.

Een kwestie van mentaliteit

“Bedrijven veranderen de regels van klassieke werving en beginnen aan een echte mentaliteitsverandering door de HR volledig uit te dagen”, aldus Ibrahim Ouassari, oprichter van MolenGeek. Met meer dan 100 bedrijven die hebben deelgenomen aan de lancering van SideGeek, nodigen wij ook jouw bedrijf uit om deel te nemen. Sluit je aan bij de beweging en help mee om de werkplek inclusiever en innovatiever te maken.

13
Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024
Sara Oualad, CEO van MolenGeek

STRATEGISCHE COMMUNICATIE

Hill & Knowlton, een pr­adviesbureau, behartigt al bijna 60 jaar de belangen van bedrijven in ons land. In het kader van de verkiezingen spraken we met voorzitter Thomas Tindemans en directeur Thomas Vermeeren over de invloed van huidige en toekomstige public affairs op het Belgische ondernemerschap.

Advies voor communicatie waar CEO’s van wakker liggen

Hill & Knowlton zet alles in op belangenbehartiging

Wat zijn de ambities van Hill & Knowlton op de Belgische markt?

Tindemans: “Bij Hill & Knowlton kijken we zowel rechtstreeks naar belangenbehartiging als naar alle communicatie daarrond. Het is onze ambitie om daarin de beste te zijn. Tegelijkertijd willen we ons werk voortdurend in overeenstemming houden met onze waardeschaal. En tot slot willen wij dat doen in een zeer diverse groep medewerkers die we met opleidingen vooruithelpen.”

Vermeeren: “Als communicatiekantoor willen we advies geven bij de communicatieprocessen waar CEO’s van wakker liggen. Denk aan belangen behartiging, crisiscommunicatie of changeprocessen. We bepalen hoe je communiceert met het diverse veld aan stakeholders, gaande van beleids makers tot de media. Mijn ambitie is om dat nog meer te doen en een echt verschil te maken voor bedrijven. Dat is waar ons team het meeste energie van krijgt.”

Tindemans: “Klanten komen naar ons voor begeleiding bij gebeurtenissen, ervaringen en processen die ze gewoonlijk maar één keer in hun professionele leven meemaken. Bijvoorbeeld een fusie, een

beursgang of een internationale crisis. Zaken waarvoor er gewoonlijk geen handboek in de lade van de CEO ligt. In zulke gevallen heeft men nood aan een methodologische aanpak.”

Jullie begeleiden bedrijven op het vlak van public affairs. Staat de modale kmo voldoende stil bij de Europese beleidsvorming?

Tindemans: “Voor veel kmo’s worden de gevolgen van de EU-regelgeving pas werkelijkheid wanneer die regelgeving omgezet is in federale of regionale wetgeving. Het probleem is dat je dan vaak te laat bent. Ik wil benadrukken dat, ook voor kmo’s, de deuren

van de EU-instellingen wijd openstaan. De Commissie is zich heel bewust van het feit dat beslissingen die op EU-niveau genomen worden, zeer specifieke gevolgen kunnen hebben voor kmo’s en dat zij daarover graag gehoord worden. Die ‘pleinvrees’ is dus onverantwoord.”

Vermeeren: “70% tot 80% van de nationale of regionale wetgeving met bedrijfsimpact komt van Europa. Kmo’s of andere bedrijven die hier op tijd mee bezig zijn, hebben sowieso een competitief voordeel.”

Tindemans: “We weten uit ervaring dat veel kmo’s zich niet wagen aan Europese

kwesties omdat ze denken dat ze alleen staan en niet kunnen optornen tegen de reuzen. Niets is minder waar. Je kan bijvoorbeeld gelijkgezinden met vergelijkbare problemen vinden in eigen land, of in andere EU-lidstaten, om ad-hoccoalities te vormen. Er zijn dus instrumenten om je stem luider te laten klinken.”

Vermeeren: “Zoals duidelijk wordt uit het Letta-rapport, een recent beleidsrapport over de toekomst van de Europese interne markt, zal de volgende legislatuur ook extra aandacht geven aan hoe we onze kmo’s beter kunnen beschermen. Op dat vlak mogen we dus heel wat openheid verwachten.”

14 Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024
Hill & Knowlton
Op de cover
Interview met Thomas Tindemans en Thomas Vermeeren Thomas Tindemans en Thomas Vermeeren

Veroorzaakt de media pleinvrees bij kmo’s door te weinig aandacht te besteden aan de Europese agenda?

Vermeeren: “Ik denk dat de media daarin zeker een rol spelen. Een wetgevende tekst is niet eenvoudig te interpreteren. Bedrijven kijken daarvoor naar de media. Maar we hebben gezien met de huidige Commissie – die bijzonder actief was – dat de media het soms zelf moeilijk had met genuanceerde berichtgeving over wat er precies op tafel ligt en wat de impact daarvan is op bedrijven. Het is dan ook intensief werk om dat op te volgen.”

Veel kmo’s wagen zich niet aan Europese kwesties omdat ze denken dat ze alleen staan. Niets is minder waar.

Thomas Tindemans

Wat moeten ondernemers onthouden van het Belgische voorzitterschap?

Tindemans: “Het is een spectaculair Europees voorzitterschap geweest omdat België heel wat wetgeving heeft afgerond. We hebben veel aandacht gehad voor innovatie en vernieuwing. We hebben de herindustrialiseringsactiviteiten gehad waarbij de Verklaring van Antwerpen werd ondertekend. Daarnaast is België er ook in geslaagd om een paar eigen thema’s naar voren te schuiven. We hebben bijvoorbeeld een top gehad over sociale zaken, wat niet onmiddellijk een Europese bevoegdheid is. Dat is niet niks op zes maanden tijd.”

Vermeeren: “Eind juni, wanneer het voorzitterschap eindigt, is er nog een laatste Europese top en daar zal België een belangrijke rol spelen in het bepalen van het mandaat van de volgende Commissie. Als er één document is dat ondernemers zeker moeten raadplegen, dan is het die strategische agenda voor de nieuwe Europese Commissie.”

In welke mate is Brussel voor jullie als bedrijf relevant?

Tindemans: “Brussel is een enorm machtscentrum. Het is de thuishaven van instellingen met belangrijke bevoegdheden, zoals de Europese Unie en de NAVO. Je hebt hier ook een grote diplomatieke vertegenwoordiging, een geweldige mediaconcentratie en een hele sector aan advocatenkantoren, advieskantoren, belangenvertegenwoordigers … Dat zijn duizenden mensen die elkaar hier ontmoeten. Voor communicatie- en belangenbehartigingskantoren zoals het onze is Brussel de place to be.”

Wat met de complexe structuur van België?

Tindemans: “We denken vaak dat België bijzonder complex is, maar ga eens in Duitsland of Zwitserland kijken, of in landen die in een gewapend conflict verkeren. Complexiteit is relatief. Het wonderlijke van de Europese Unie is dat 27 zeer verschillende landen er toch samen in slagen heel wat wetgeving op een vreedzame wijze goed te keuren. Men klaagt dat we door oneindig overleg niet slagkrachtig overkomen, maar het blijft bewonderenswaardig dat het werkt.”

Als er één document is dat ondernemers zeker moeten raadplegen, dan is het de strategische agenda voor de nieuwe Europese Commissie.

Thomas Vermeeren

Welke argumenten halen jullie bij buitenlandse multinationals aan om te blijven investeren in ons land?

Vermeeren: “Door bepaalde zaken uit te leggen en begrip te creëren, bijvoorbeeld door kennis te geven van loonindexering, bevorder je de wil om te investeren. Een voordeel van België is dat het een heel strategische markt is

om in te investeren, dankzij de ligging, de verschillende talen, maar ook het hoge aantal hoogopgeleiden. Geef je buitenlandse multinationals de juiste context, dan zullen ze vaak investeren ondanks de complexiteit.”

Ondanks de gevaren voor ons onderwijs en onze arbeidsmarkt blijft Europese en nationale regulering inzake artificiële intelligentie uit. Wat denken jullie daarvan? En gebruiken jullie al AI?

Vermeeren: “Op het vlak van regulering zijn er wel zaken aan het bewegen. In mei, onder het Belgische voorzitterschap, werd bijvoorbeeld de Europese AI Act aangenomen. Bij ons wordt er vanuit onze groep redelijk wat geïnvesteerd in AI. Onze kantoren gebruiken het om routinewerk over te nemen. Wij kunnen ons zo meer focussen op adviesverlening.”

Tindemans: “De regelgeving probeert in eerste instantie risico’s te verminderen. Het gaat dan vooral over deepfakes, fake news, beïnvloeding van verkiezingscampagnes enzovoort. Regelgeving inroepen ter beperking van AI-toepassingen lijkt mij niet aangewezen, want dan lopen we snel achter op de rest. De regelgeving is wel belangrijk voor de bescherming van bestaande rechten van bedrijven, zoals intellectuele eigendomsrechten.”

Wat is je persoonlijke levensmotto dat je ook hanteert in je werkethiek?

Tindemans: “Persoonlijke integriteit moet altijd gevrijwaard blijven.”

Vermeeren: “Het advies dat we geven aan bedrijven, is dat authenticiteit de sterkste kracht is op het vlak van corporate communicatie en communicatie naar beleidsmakers. Spreken vanuit je eigen sterkte, eerder dan je gaan conformeren. Stay true to yourself.”

Wat is ...

Hill & Knowlton

Hill & Knowlton is een pr-bedrijf dat voorziet in strategische communicatieoplossingen, publicaffairswerk, adviesverlening en innovatie. Als onderdeel van de Britse multinational WPP fuseert het bedrijf op 1 juli 2024 met BCW, dat deel uitmaakt van dezelfde WPPcommunicatiedivisie. Het fusiebedrijf Burson zal ruim 6.000 medewerkers hebben in meer dan 40 landen. Burson wordt daardoor het grootste pr- en communicatieadviesbureau ter wereld.

Wie is ...

Thomas Tindemans

Functie: Voorzitter en Head of Public Affairs Europe

Traject: Rechten

Traject: Was ruim 5 jaar politiek adviseur voor het Europees Parlement. Daarna werd hij Head of Public Affairs bij White & Case LLP. Hij is al geruime tijd voorzitter van het platform The Belgian Business for Europe en ook voorzitter en Head of Public Affairs Europe bij Hill & Knowlton.

Wie is ...

Thomas Vermeeren

Functie: Directeur

Traject: Politieke wetenschappen en bedrijfseconomie

Traject: Begon in 2013 bij de Belgische ambassade in Berlijn. Daarna gaf hij bijna 2 jaar public-affairs- en communicatieondersteuning bij akkanto. Sinds 2016 is hij werkzaam bij Hill & Knowlton.

15 Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024

Reflecteren over Brussel

Ambities en uitdagingen voor onze hoofdstad

Het cruciale debat over Brussel

In de aanloop naar de gewestverkiezingen organiseerde Voka Metropolitan een groot debat tussen de lijsttrekkers van tien Nederlands­ en Franstalige partijen. Voor een zaal vol ondernemers en onder leiding van moderator en Brusselaar Filip

De Rycke gingen de aanwezige politici met elkaar in debat over thema's die relevant zijn voor een dynamisch ondernemend en leefbaar Brussel. Er was ook tijd om even stil te staan bij de schoonheid van onze hoofdstad.

De politici hadden het tijdens het debat onder andere over mobiliteit, de arbeidsmarkt, de institutionele hervorming van Brussel, ruimte om te ondernemen en fiscaliteit. Na een stevig debat over deze thema’s stonden de politici ook even stil bij hun favoriete plek in Brussel. We geven je graag een overzicht van hun lievelingsplekken.

Lievelingsplekjes van onze politici

David Leisterh ­ MR

MR-lijsttrekker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lievelingsplek: Dansaert

David houdt enorm van de bruisende Dansaertwijk.

Een plek waar zijn echtgenote zo graag een restaurant wou openen.

Barbara Trachte ­ Ecolo

Staatssecretaris van Economische Transitie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en minister-president van COCOF

Lievelingsplek: Het Josaphatpark

Voor mij symboliseert het de groene en rustige stad waarin ik mijn kinderen wil zien opgroeien. Maar als ik een plek zou moeten kiezen die verbonden is met de Brusselse economie, zou ik kiezen voor de duurzame biscuiterie Dandoy.

16 Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024
Verkiezingen 2024

Benjamin Dalle ­ CD&V

Minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding van Vlaanderen en lijsttrekker voor CD&V

Lievelingsplek: TRACK

Een van de 12 broedplekken die we deze legislatuur hebben gestart. Een plek van samenwerking en verbinding midden in het iconische Noordstation, in een wijk die een positief verhaal verdient.

Christophe De BeukelaerLes Engagés

Voorzitter van Les Engagés Brussel

Lievelingsplek: Kanaal

De kanaalzone vlak aan de IJzer is een plek om tot rust te komen en te genieten van het water en tegelijk de verbinding met de stad.

Elke Van den Brandt ­ Groen

Ans Persoons ­ Vooruit

Elke Van den Brandt

Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

Ans Persoons

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale betrekkingen

Lievelingsplek: PARK L28 (Tour &Taxis)

Midden in het hartje van de stad genieten van een groene oase van rust.

Ondernemers

Cieltje Van Achter ­ N­VA

Fractievoorzitster Brussels Parlement

Lievelingsplek: de tram

In de tram zitten en tegelijk verwonderd zijn over de zovele mooie plekken in de stad.

17
Brusselse Metropool | zomer 2024

Verkiezingen 2024

Reflecteren over Brussel

Wensen voor de toekomst en appreciatie voor het heden

Karine Lalieux ­ PS

Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris

Lievelingsplek: BE­HERE

Een duurzaam dorp waar talrijke initiatieven bestaan rond duurzame voeding, circulariteit en culturele aangelegenheden. Kortom, het bruist er van de Brusselse creativiteit en diversiteit.

Bernard Clerfayt ­ DéFI

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen, Dierenwelzijn, Gewestelijke Informatica en Administratieve Vereenvoudiging

Lievelingsplek: Be Central

Deze iconische locatie aan Brussel Centraal brengt zowel privébedrijven als overheidsactoren samen met het doel om waarde te creëren en de Brusselaars digitale vaardigheden bij te brengen.

Filip De Rycke: De Stem van Comm.on a dit

Filip De Rycke is vandaag zelfstandig contenten communicatiespecialist, presentator en moderator van evenementen en debatten. Hij richtte zijn vennootschap Comm.on a dit op, een naam die knipoogt naar de Franse zegswijze ‘Comm.on a dit’, wat betekent: ‘Zoals gezegd’. ‘Comm.on’ staat ook voor hands-on communicatie: ‘Come on, allez, laten we het doen’.

Met zijn onderneming biedt Filip een breed scala aan diensten aan, waaronder presentatietrainingen, contentstrategieën en productie van video- en live-evenementen. Hij is een ervaren host en moderator voor zowel podcasts als vodcasts, en werkt samen met BEL20-bedrijven, multinationals, kmo’s en beroepsfederaties.

Filip heeft meer dan 20 jaar ervaring in de journalistiek, waarvan 15 jaar als chef nieuws, politiek analist en nieuwsanker bij BRUZZ, de Vlaams-Brusselse Media. Zijn tweetaligheid

Sven Gatz ­ Open Vld

Minister van Financiën en Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Lievelingsplek: Oude Graanmarkt

Mijn lievelingsplek in Brussel die voor mij het ideaalbeeld schetst van onze hoofdstad.

(N/F) maakt hem een veelgevraagde expert bij Franstalige media zoals LN24, RTBF en BX1, waar hij zijn kennis over de taalgrensgevoeligheden deelt.

Na zijn carrière bij BRUZZ stapte Filip over naar BNP Paribas Fortis, waar hij het interne tv-kanaal oprichtte en betrokken was bij de podcast ‘Stand Van Zaken’ samen met Koen De Leus en Philippe Gijsels. In 2007 won hij de National Geographic Travel Prize op het Filmfestival van Trento voor zijn documentaire ‘Swept Away, adrift between Alaska & Siberia’.

Zijn jongensachtige nieuwsgierigheid en no-nonsense aanpak zorgen altijd voor boeiende en aangename momenten, zowel voor zijn publiek als voor zijn klanten.

Op zoek naar een perfect tweetalige en dynamische moderator? Contacteer Filip via filip@commeonadit.be

Ondernemers Brusselse Metropool | zomer 2024 18

Agenda

Versterk je onderneming

Een overzicht van komende events en infosessies

8 OKTOBER

NAJAARSLUNCH VOKA METROPOLITAN

MET PHILIPPE BORMANS (CEO UNION)

Voor de Najaarslunch ontvangen we Philippe Bormans, de CEO van Royale Union Saint­ Gilloise (Union SG). Union SG, de club die diversiteit omarmt en Brussel als haar thuis beschouwt, heeft dit jaar voor de eerste keer de landsbeker gewonnen. Philippe Bormans zal ons meenemen in het avontuur van de club, hun uitdagingen om een nieuw stadion op poten te zetten, en de ambities om Brussel in een positief daglicht te plaatsen.

10 SEPTEMBER

LUNCHSESSIE MET ACTIRIS

Overweeg je om je aanwervingsmogelijkheden in Brussel uit te breiden? Dan hebben wij goed nieuws voor jou!

Samen met Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, nodigen wij jou uit voor een informatieve en inspirerende sessie over het aanwerven van talentvolle Brusselaars. Ontdek hoe Actiris jou kan ondersteunen bij de zoektocht naar Brusselse kandidaten, krijg inzicht in de verschillende diensten en voordelen die Actiris biedt en netwerk naar hartenlust met andere HR­professionals.

28 NOVEMBER

CULTURAL NIGHT

Voor de 11e editie van de Voka Metropolitan Cultural Night word je uitgenodigd bij Objects With Narratives in het hart van Brussel. Als hedendaagse en prachtige galerij voor functionele kunst en unieke design, geloven de co­founders Robbe Vandewyngaerde en Nik Vandewyngaerde in de kracht van verhalen achter objecten. Tijdens de Cultural Night ontdek je de diepere, symbolische betekenissen achter kunstobjecten. Treedt in interactie met de kunstenaars en netwerk met gelijkgezinde ondernemers terwijl je smult van een walking dinner.

Ondernemers

Magazine

Metropolitan zomer 2024

Colofon

Op de cover: Thomas Tindemans, Voorzitter en Head of Public Affairs Europe bij Hill & Knowlton

Voka Metropolitan vzw

Koningsstraat 154­158, 1000 Brussel 02 229 81 23 www.voka.be/ metropolitan info@ vokametropolitan.be

Redactie: René Konings, rene.konings@voka.be

Rachida Bou M’Barek rachida.boumbarek@ voka.be

Publiciteit

Rachida Bou M’Barek, rachida.boumbarek@ voka.be

Werkten mee aan dit nummer: René Konings, Rachida Bou M’Barek, Koen Baudewyn

Concept & realisatie: www.propaganda.be

Druk: Graphius Brussels

Verantwoordelijke uitgever: Kris Cloots, i.o.v. Voka vzw Koningsstraat 154­158 1000 Brussel

10 SEPTEMBER

VASTGOEDCLUB EGIED VAN BROECKHOVENSCHOOL

Voor de volgende vastgoedclub van Voka Metropolitan bezoeken we de Egied Van Broeckhovenschool. Je verneemt er naast de reconversie naar een duurzaam schoolgebouw ook meer over de maatschappelijke positieve impact die dit project nastreeft voor de wijk Molenbeek, de schoolgaande jongeren en de buurtbewoners.

Wil je er graag bij zijn?

Scan dan nu de QR-code voor een actueel overzicht van al onze infosessies en events.

Alle prijzen zijn exclusief btw.

Ondernemers

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Structurele Partners

19
Brusselse Metropool | zomer 2024

Bestewerkgevers, rekruteren jullie?

Actiris Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Brusseleir

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

werkgevers@actiris.be actiris.brussels/werkgevers

02 505 79 15

Contacteer ons!

Nederlands Français English

Curriculum

Vitae

Sinds 1989 speel ik een essentiële rol op de Brusselse arbeidsmarkt. Ik begeleid zowel werkgevers als werkzoekenden in hun zoektocht.

Werkervaring

Van 1989 tot nu: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

Al 35 jaar ten dienste van werkgevers en werkzoekenden

Ik sta garant voor een kwalitatieve begeleiding om de tewerkstellingsgraad in Brussel te verhogen

Vaardigheden

• Hulp bij rekrutering

• Tips & info

• Samenwerking voor opleidingen

• Advies bij de ontwikkeling van diversiteitsplannen

• Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden

• Het succes van Brusselse werkgevers en werkzoekenden stimuleren

• De Brusselse diversiteit bij ondernemers promoten

SOLLICITEREN!
KOMT GOED UIT, WIJ

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.