Ondernemers Vlaams-Brabant 2022 - Duurzaamheid

Page 20

Onze essentie? Duurzaam omgaan met mensen en goederen Lieven Van der Stock directeur van maatwerkbedrijf ViTeS Dossier Duurzaamheid miK Klimaatambassadeur 2022 kies jouw favoriet OKTOBER2022 Onder nemers magazine
Gelijkvloers • Drie bureaus van ±20m2 1ste verdieping • Twee bureaus van ±20m2 • Een bureau van 33m² Nieuwland Aarschot Gebouw PVG A-01 Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05 Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-06 Researchpark Haasrode Gebouw PVG H-05 Gelijkvloers • Ruimte (257m²) Adres PVG A-01 Nieuwlandlaan 66 3200 Aarschot Adres PVG H-05 Technologielaan 11 3001 Haasrode Gelijkvloers • Zone B & C totale opp. 691m2 Adres PVG H-06 Geldenaaksebaan 329 3001 Haasrode Kantoorruimte Te Huur Meer info over onze beschikbare bedrijfsgebouwen? Contact Marc De Neef • 0495 53 84 47 • marc.de.neef@interleuven.be

Edito

Als groeiplannen bijgesteld worden, moeten alarmbellen afgaan

Naast de herfstbladeren, lijkt ook onze economie in vrije val. Onze economie stevent immers af op een recessie. Zoveel is duidelijk na onze enquête bij meer dan 600 ondernemingen. Die slechte vooruitzichten maken dat ondernemingen hun groei- en investeringsplannen bijstellen. Eén op drie bedrijven heeft de activiteiten vandaag al teruggeschroefd.

Toekomstige investeringsplannen worden met 18% verminderd. Welke signalen zijn nog nodig om de alarmbellen te doen afgaan?

Anders dan tijdens de coronacrisis, toen deze bedrijven zijn blijven produceren, wordt de industrie vandaag geconfronteerd met een ongeziene crisis. De stijgende energieprijzen dreigen veel industriële bedrijven de das om te doen. Zelfs met aardgasprijzen die vandaag op de helft van de piek van midden augustus staan, staan de prijzen bijna op een tienvoud van het historisch gemiddelde. Die situatie is niet langer houdbaar.

Sommigen zouden het haast vergeten, maar de industrie is de motor van onze economie. Met 15% van de bruto toegevoegde waarde, 50% van de bedrijfsinvesteringen in onderzoek & ontwikkeling en een productiviteit die 40% hoger ligt dan de rest van de economie, mag het belang van deze sectoren niet onderschat worden.

Onze (energie-intensieve) industrie staat vaak aan het begin van de waardeketen. We moeten opletten dat het stilleggen van enkele bedrijven niet heel onze economische waardeketen onderuit haalt.

Maar naast structurele oplossingen voor de hoge energieprijzen, snakken bedrijven nu acuut naar duidelijkheid. Want de komende weken en maanden zullen er in bestuurskamers moeilijke en vaak ook harde beslissingen moeten vallen. Ondernemingen beseffen welke impact dit kan hebben, niet alleen op hun eigen bedrijfsvoering maar ook op situatie van hun werknemers. De puzzel die gelegd moet worden is erg complex. Vandaag zien we al productieverminderingen en in het slechtste geval ook productiestops, het lijkt er in de komende tijd niet op te zullen beteren.

Dat de Vlaamse regering besliste het Europese steunkader ook bij ons in te voeren juichen we dan ook toe. Al is het geen wonderoplossing en valt het tegelijk te betreuren dat de extra voorwaarden en aangescherpte drempels het Vlaamse steunpakket strenger maken dan wat in andere Europese lidstaten van kracht is. We hadden liever gezien dat er een gelijk speelveld was met onze buurlanden. We moeten de situatie daarom dag per dag van nabij opvolgen en maatregelen durven bijstellen wanneer dat nodig is.

Aan de goednieuws-zijde viel dan weer te noteren dat de jobbonus verhoogd wordt. Een goede zaak, want daarmee vergroot opnieuw het verschil tussen werken en niet-werken. Het zal de motivatie om een job aan te nemen alleen maar aanzwengelen. En dat is nodig. Want zoals je verderop zal lezen, blijft onze arbeidsmarkt ernstig ziek.

Structurele partners Sleutelpartners
3 Editoriaal

Wordt dit uw visitekaartje?

Op zoek naar een waardig visitekaartje voor uw bedrijf dat uw unieke karakter in de verf zet? Dan is het Wivina klooster in Dilbeek ongetwijfeld iets voor u! Gelegen in een uitgestrekte parkomgeving aan de voet van Brussel herbergt dit iconische kantoorgebouw heel wat troeven.

Kantoor te huur

Ligging in groen park, vlakbij ontsluitingswegen

pareltje met authentieke elementen

flexibele kantoorruimte te huur

in 2014 door prestigieus

werkomgeving met bar en relaxruimte

erfgoedkundig
3.400m²
— Renovatie
architectenbureau aangename
Geïnspireerd? Boek een rondleiding! — info@triginta.be — 0496 26 56 11
brussel wivina

Dossier

Starten

Internationaal

In de kijker

En verder

De arbeidsmarkt is ziek 6 Loonkostencrisis zet turbo op daling concurrentiekracht 9
Elke Cornelissen haalt veel uit haar Bryo-deelnames 14
Jad Najjar helpt je zakendoen in het Midden-Oosten 20
Catherine Castille van Bonka Circus 11 Yves Desmet van D&D Isoltechnics 13 Voka-events in beeld 40 Voka Zomerstages 46
Ledennieuws 35 46 Nieuwe Voka-leden 50 51 Dossier Duurzaamheid Maatwerkbedrijf ViTeS: duurzaamheid gaat om mensen én goederen 24 Wie wordt miK Klimaatambassadeur 2022? 29 ConnectSME: Green Energy Park gaat voor duurzame samenwerking 32 24 32 5 Inhoud

De arbeidsmarkt is ziek

Een gezonde en gedeelde groei van 2% realiseren in 2030 is essentieel om onze economie, pensioenen en zorg op het hoogste niveau te houden. Die uitdaging vraagt om meer mensen aan het werk. Voka mikt in het Plan Samen Groeien op een tewerkstellingsgraad van 85%. Om dat niveau te bereiken, moeten we inzetten op het voorkomen van uitval door ziekte en een snelle en effectieve re-integratie van zieke medewerkers.

De vergrijzing en de groeiende economie doen de vraag naar medewerkers sterk stijgen. De vacaturegraad in VlaamsBrabant scheert ongekende hoogtes (bijna 9.400 openstaande vacatures) maar botst op een uitzonderlijk lage werkloosheidsgraad (amper 3,3%).

Daar staat tegenover dat het aantal zieken – zowel kortdurend als langdurend – uitzonderlijk hoog is: meer dan een half miljoen Vlamingen op actieve leeftijd is ziek.

Die hoge cijfers (6,3% zieken) zijn niet te verklaren door demografie, type werk of werkbaarheid, aangezien vergelijkbare landen een dergelijk cijfer niet kennen (eerder 3%). Zieke medewerkers kosten dubbel zoveel als werklozen, beroepsziekten en thematische verloven samen. De arbeidsmarkt is gemedicaliseerd.

Preventie: integrale aanpak

Twee grote groepen blijken verantwoordelijk voor 69% van alle langdurig zieken: de psychische en gedragsstoornissen (37%) en de aandoeningen aan bot- en spierstelsel (32%). Vooral het aantal zieken met

psychische en gedragsstoornissen groeit sterk: op amper 5 jaar tijd is er een toename van 20% door langdurige burn-out en depressie.

De grote meerderheid van de groeiende groep werknemers met burn-out en depressie bestaat uit oudere of vrouwelijke werknemers. Net als de andere aandoeningen in de top 5 van ziekten waaraan werknemers lijden, zijn psychische stoornissen en aandoeningen aan bot- en spierstelsel goed te voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen. Iemand die niet ziek wordt, hoef je niet te re-integreren. Een preventief en integraal gezondheidsbeleid in ondernemingen focust daarom best op het fysieke, sociale en mentale welzijn van zowel individuele werknemers als de algemene werkcontext. Een integrale aanpak houdt in dat je alle mogelijke stakeholders uit een onderneming betrekt: het topmanagement, de directe leidinggevenden, het hr-team, preventieadviseurs en arbeidsartsen en de sociale partners. Tot slot kies je best gevalideerde methodieken die

preventieve én curatieve acties richten op de risicofactoren voor langdurige uitval door ziekte.

Werken maakt gelukkig en gezond Werken en ziek zijn worden in ons huidige systeem gezien als absolute tegenstellingen. Dat is een zeer absolute en negatieve invulling van ziekte. Werken vervult de universele psychologische behoeftes tot groeien in competenties, verbinding met anderen en autonomie. Elk van deze behoeftes kan gerealiseerd worden op het werk. Door in te zetten op ziekteperceptie (bijvoorbeeld de perceptie die je hebt over je eigen gezondheid), persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld de neiging tot perfectie) of kenmerken van de arbeidssituatie (bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf je werk te kunnen regelen) kan het risico op uitval door ziekte sterk beperkt worden.

De Voka Paper werd onder ruime belangstelling voorgesteld.
6 Dossier

Een positieve benadering focust op wat wél nog kan en probeert dat potentieel te realiseren op het werk.

Re-integratie: te traag

De complexe en gefragmenteerde aanpak is erg traag. Het aantal procedures, categorieën en betrokkenen in de huidige re-integratietrajecten is veel te hoog. Dat zorgt voor onduidelijkheid, versnippering, herhaling en belangrijk tijdverlies. De focus moet liggen op ‘aan het werk blijven’ of ‘aan het werk krijgen’ zonder onderscheid in statuut, duur van de afwezigheid of toeleiding tot jobcoaching, arbeidsbemiddeling of opleiding.

Beperk de verantwoordelijkheid tot de behandelende arts en arbeidsarts, zorg voor een probleemanalyse na vier weken afwezigheid en maak een plan van aanpak vanaf zes weken. Door een snelle en eenvoudige aanpak wordt de kans op tewerkstelling sterk verhoogd.

De kloof tussen werken en ziek zijn is groot. Ziekte zorgt vandaag voor het verbreken van alle contact tussen werknemer en werkgever, wat leidt tot een steeds grotere kloof tussen beiden. Hef die dichotomie op door opleiding of degressieve en progressieve tewerkstelling te combineren met een ziekte-uitkering. Om de overstap naar andere functies of werkgevers te maken, is meer flexibiliteit noodzakelijk.

Voorzie in snelle en aanklampende opvolging. De activering van zieken moet op een duurzame manier worden opgeschaald, binnen de mogelijkheden van de persoon. Meer ambitie in het aantal trajecten is nodig om elke arbeidsongeschikte te activeren binnen zijn mogelijkheden.

Lees je graag de uitgebreide paper die boordevol cijfers, vaststellingen en aanbevelingen staat?

Scan de QR-code en lees de volledige paper over de arbeidsmarktproblematiek.

“Hef de kloof tussen werken en ziek zijn op door opleiding of degressieve en progressieve tewerkstelling te combineren met een ziekte-uitkering.”
Steve Vanhorebeek, adviseur Arbeidsmarkt & Onderwijs
7 Dossier

Langetermijnstrategie cruciaal voor zakelijke energie

Bent u al actief bezig met de jaren 2025 en verder?

De prijzen voor elektriciteit en gas noteren recordhoogtes en de ambities om te verduurzamen lijken eindeloos. Als ondernemer staat u voor cruciale keuzes rondom uw energiezaken. Scholt Energy helpt u daar als onafhankelijke energiespecialist voor de zakelijke markt graag bij.

“Scholt Energy spreidt het risico door inkoop op verschillende momenten én markten”

De extreme prijsniveaus op de energiemarkt dit jaar laten zien dat een langjarige inkoopstrategie cruciaal is. Vanuit het perspectief van risicospreiding, koopt Scholt Energy elektriciteit en gas in op de dag- én termijnmarkten. Op die laatste markt kunnen al tot 5 jaar vóór levering deelvolumes worden vastgelegd, waardoor u als afnemer niet afhankelijk bent van één allesbepalend inkoopmoment. Marktanalisten van Scholt Energy analyseren de prijsontwikkelingen dagelijks, waardoor inkoopmomenten zeer nauwkeurig worden bepaald.

Over Scholt Energy

U betaalt bij Scholt Energy een transparant all-in tarief over de marktprijs, ongeacht de hoogte van deze marktprijs. Indien gewenst kunt u ook groene stroom inkopen. U heeft een vast aanspreekpunt bij Scholt en daarnaast staat er een team van energiespecialisten voor u klaar om u te ondersteunen met alles rondom uw energiezaken.

Scholt Energy is een onafhankelijke energiespecialist voor de zakelijke markt, met duizenden klanten in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. Scholt combineert 17 jaar marktervaring met een zeer persoonlijke, klantgerichte werkwijze. Scholt Energy streeft naar een langdurig partnerschap en ondersteunt haar klanten bij alle energiezaken, van energielevering en -besparing, tot zonnepanelen, elektrisch vervoer en geautomatiseerde sturing van energiestromen.

8 Dossier Meer informatie? info@scholt.be • +32 (0)9 381 75 50 • scholt.com • Kalkhoevestraat 10 bus 1.1, Waregem
“Scholt Energy is onafhankelijk en heeft daardoor hetzelfde doel als haar klanten: zo voordelig mogelijk energie inkopen”
“Wij willen niet de grootste, maar de beste zakelijke energiespecialist zijn”

Hierbij moet ‘terug naar werk’ zoveel als mogelijk de norm worden. Voka pleit voor een snelle activering met 40.000 toeleidingen naar jobbemiddeling per jaar. De aanpak is te beperkt en te vrijblijvend. Activering moet verbreed worden tot de activering van alle niet-beroepsactieven. In alle uitkeringsstelsels moeten rechten én plichten die aanzetten tot werk, ingebouwd worden. Een notie

van minimale beschikbaarheid en responsabilisering lijkt meer dan nodig. Transitietrajecten bij een andere werkgever of co-sourcing binnen werkgeversgroeperingen kunnen de arbeidsmobiliteit verbeteren.

Zowel de federale als de Vlaamse beleidsmakers voorzien een kader voor de re-integratie van deze zieken. In de praktijk stellen we echter vast dat

er onvoldoende resultaten worden geboekt. Kansen op maat van het individu en zijn loopbaan, alsook snelle en doeltreffende activering zijn noodzakelijk opdat het individu opnieuw de weg naar de arbeidsmarkt vindt.

Loonkostencrisis

zet turbo op daling van concurrentiekracht

Niet alleen de zieke arbeidsmarkt stelt werkgevers voor problemen, ook loonindexeringen hangen bij velen als een zwaard van Damocles boven het hoofd. In deze omstandigheden staken, is voor Voka - KvK Vlaams-Brabant onbegrijpelijk. De gemiddelde koopkracht van de Belgen is ondanks de crisissen intact gebleven, zo berekende het Planbureau. Het zijn de bedrijven die daar door de opeenvolgende loonindexeringen voor hebben gezorgd. In januari stijgen de lonen opnieuw, deze keer met 10% voor meer dan 700.000 Belgen. Dat is onhoudbaar voor de private werkgevers. Het debat over een aanpassing van de automatische loonindexering kan niet langer uitblijven.

“De loonkostencrisis zet een turbo op de afnemende concurrentiekracht van onze ondernemingen. De energiecrisis raakt vele ondernemingen hard, al hebben ze het perspectief dat de energieprijzen ooit terug zullen zakken. De stijgende lonen zakken echter nooit. Ondernemingen krijgen het steeds moeilijker om nog rendabel te zijn”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Vlaams-Brabant.

De automatische loonindexeringen zorgen voor een toename van de loonkosten met 21% in de periode 2022-2024. De extra loonfactuur voor private ondernemingen komt daarmee op 31 miljard euro te liggen. Omdat in onze buurlanden de lonen op een lager tempo stijgen, neemt de loonkostenhandicap toe: Belgische werknemers worden op 2 jaar tijd nog eens 9% duurder dan dezelfde werknemers in onze buurlanden. Dat komt bovenop de loonhandicap die er al was. De automatische loonindexeringen hebben op termijn tot gevolg dat België toekomstige investeringen en de bijhorende jobs en welvaart zal mislopen. Buitenlandse bedrijven zullen minder geneigd zijn om nog in België te investeren.

“De hoge energieprijzen bieden het perspectief ooit te zullen zakken. De stijgende lonen zakken echter nooit.”
Kris Claes, gedelegeerd bestuurder
9 Dossier

KMO Consulting wordt VGD Opwijk: “Maatwerk dichtbij de ondernemer”

Ondernemers uit de regio Opwijk kunnen sinds kort terecht bij allround dienstverlener VGD voor proactief ondernemersadvies op maat. Na een succesvol partnership van enkele jaren gaat accountancykantoor KMO Consulting uit Opwijk immers volledig verder onder de VGD-vlag. Dat opent perspectieven voor ondernemers in de regio die nu ook een beroep kunnen doen op de aanwezige knowhow en expertise uit het grote VGD-netwerk.

dankzij die extra knowhow nog verdere stappen zetten. Doordat we meer specialisten in huis hebben, komt er tijd vrij om periodiek samen te zitten met onze ondernemers. Zo kunnen we bijvoorbeeld op basis van geautomatiseerde rapporten in de boekhoudsoftware Silverfin regelmatig bijsturen en toekomstgerichte beslissingen nemen. Zo evolueren we mee met de klant in onze rol van adviseur.”

KMO Consulting uit Opwijk werd 15 jaar geleden opgestart door Bart Pessemier en zijn echtgenote An. Tijdens die periode bouwde het een mooie klantenportefeuille uit in en rond haar thuisbasis Opwijk. De integratie in het VGDnetwerk luidt een nieuwe mijlpaal in.

“Dankzij de overname kunnen we vandaag echt de vlucht vooruit nemen”, aldus zaakvoerder Bart Pessemier. “Kleinere boekhoudkantoren hebben het vandaag vaak moeilijk om het hoofd te bieden aan de uitdagingen in de markt zoals de huidige war for talent en de heersende concurrentie. Door de integratie in het uitgebreide expertisenetwerk van VGD kunnen we onze bestaande klanten in de toekomst nog beter adviseren tijdens hun volledige ondernemerstraject. We merken dat dit aanslaat bij de lokale ondernemers. Half werk is geen werk en we bieden dat maatwerk voortaan aan onder dezelfde vlag.”

Extra aandacht voor advies op maat

Ook voor de pure accountancy-klanten in Opwijk biedt de samensmelting alleen maar voordelen. Bart Pessemier: “Op het gebied van digitalisering en efficiëntie kunnen we

Volgens VGD-partner Anthony Meul voelt Bart ook meteen aan wanneer een klant nood heeft aan die bijkomende dienstverlening. “Het is inspirerend om te zien hoe dicht Bart bij zijn ondernemers staat. Hij vormt zo een katalysator voor de verdere groei van het kantoor. Door de expertise van een gerenommeerd mid-tierkantoor als VGD lokaal aan te bieden in Opwijk, krijgen we bovendien toegang tot een nieuwe markt. Onze ondersteunende diensten zullen Bart optimaal begeleiden in de verdere groei. Zo komt er tijd vrij om zijn ondernemersplannen in Opwijk verder te verwezenlijken.”

Ook op zoek naar proactief ondernemersadvies op maat? De VGD-adviseurs heten je graag welkom in VGD Opwijk: Steenweg op Aalst 168 1745 Opwijk Tel: 052 35 22 55 Mail: bart.pessemier@vgd.eu

Spring je graag eens binnen in onze andere VGDkantoren in de Vlaams-Brabantse regio ?

VGD Halle: Sint-Rochusstraat 11, 1500 Halle

VGD Keerbergen : Mechelsebaan 31, 3140

Keerbergen

VGD Leuven: Diestsevest 25, 3000 Leuven

VGD Wemmel: Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel

VGD-partner Anthony Meul en kantoorverantwoordelijke Bart Pessemier

De mens achter de ondernemer

Wie zijn nu ondernemers die bij Voka - KvK Vlaams-Brabant zijn aangesloten? Om dat te weten, vragen we naar hun visie, passie, carrière en interesses. Een beetje zoals netwerken, alleen dan op papier. En voor al onze lezers. De ondernemer beantwoordt willekeurig vier van de vijftig vragen. Het resultaat? Een mooie schets van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Catherine Castille in de kijker, Managing Director bij Bonka Circus.

1. Wie zou je graag een dag willen zijn? Wat zou je doen?

“Ik zou wel eens een dagje mijn partner willen zijn. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen referentiekader naar de wereld en dus zou ik heel graag mijn man willen zijn en ervaren hoe hij op een andere manier naar dezelfde dingen kijkt. Dat lijkt me heel erg verrijkend en kan alleen maar voor meer verbinding zorgen.”

2. Hoe probeer jij creativiteit in je team te stimuleren?

“Creativiteit is iets heel individueels. Sommige mensen hebben nood aan veel prikkels, andere mensen zijn het creatiefst als ze kunnen focussen. We geven collega’s daarom veel vrijheid om te werken waar en wanneer ze willen. Ben je het creatiefst op kantoor? In een koffiebar? Bij een collega thuis? Alleen bij je thuis? Kan allemaal. Het is de output die telt, niet de plaats waar je werkt.”

3. Wat vind je het allerleukste aan je job?

“Het allerleukst aan mijn job is dat we met Bonka Circus, een purpose-driven communicatiebureau, veel positieve changemakers ontmoeten, zowel individuele mensen, als bedrijven en organisaties. Het is ongelooflijk inspirerend om te zien hoe start-ups en bedrijven op een duurzame manier ondernemen. Als wij, samen met hen, aan de hand van communicatie positieve verandering kunnen versnellen, dan geeft dat enorm veel voldoening en energie.

Want daar gaat het om: zoveel mogelijk positieve impact genereren, iedereen meekrijgen in die transitie naar een duurzamere samenleving. We zijn met Bonka Circus ook net een b-corp geworden.

Ik kijk ernaar uit om nog meer mensen uit dit internationale netwerk te ontmoeten, van hen te leren en onze krachten te bundelen als een ‘force for good’ ten voordele van onze toekomstige generaties.”

4. Wat is je favoriete plek in de provincie Vlaams-Brabant en waarom?

“Ik kan enorm genieten van een koffie op het terras van mijn favoriete koffiebar. Met de krant of gewoon kijken en luisteren. Het is een moment om te genieten, gas terug te nemen en tegelijk geïnspireerd te worden of gefascineerd te zijn door de wereld waar we vandaag in leven.”

Bonka Circus werd dit jaar voor de 2e keer gekroond als VCDO-laureaat en ze blijven op hun elan doorgaan. Behalen ze ook hun doelstellingen voor het huidige actiejaar, dan krijgen ze meteen ook internationale erkenning als ‘SDG Pioneer’ vanuit UNITAR, het trainings- en onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties.

Meer info over het VCDO, surf naar: www.voka.be/vcdo-vlaams-brabant

Met communicatie positieve verandering kunnen versnellen, dat geeft me mijn dagelijkse portie voldoening en energie!
Catherine Castille van Bonka Circus
11 In de
kijker
12 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug. Als adviseur begrijpen we je business. De wereld is één groot dorp en verbindt lokale behoeftes met internationale interacties Als adviseur begrijpen we je business en denken we heel graag mee. We identificeren snel bedreigingen en opportuniteiten en geven een antwoord op je vraag die nog komen moet. RSM Belgium integreert lokale kennis met een wereldwijde visie. RSM, the Power of Being Understood. www.rsmbelgium.be Kantoren in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Bergen, Zaventem

De mens achter de ondernemer

Wie zijn nu de ondernemers die bij Voka - KvK Vlaams-Brabant aangesloten zijn? Om dat te weten, vragen we ze naar hun persoonlijke visie, passie, carrière, interesses, … Een beetje zoals op netwerkmomenten, alleen dan op papier, en voor al onze lezers. Uit 50 vragen selecteert de ondernemer er willekeurig vijf. Het resultaat? Een mooi beeld van de mens achter de ondernemer. Deze keer zetten we Yves Desmet in de kijker, Directeur bij D&D Isoltechnics.

1. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?

“Ervoor zorgen dat je rustig kan slapen 's avonds, zonder losse eindjes die achterblijven. Goeie nachtrust is voor mij cruciaal om goed te kunnen functioneren.”

2. Hoe motiveer jij je team?

“Door ze toe te laten mij te motiveren. Zo toon ik dat ik voor hun input opensta en daar putten zij dan weer energie en motivatie uit. Wederzijds respect is een toverwoord.”

3. Wie zou je graag in persoon ontmoeten? Wat zou je willen weten?

“Ricardo Semler, een Braziliaanse ondernemer die in 1980 als 21-jarige CEO werd van het familiebedrijf Semco. Daar bracht hij de eerste zelfsturende teams in praktijk. Zijn bedrijf wordt nu door de medewerkers gerund.”

4. Welke job zou je graag eens voor een dag willen proberen?

“Als ik iets anders zou willen doen, dan zou dat voor mij betekenen dat ik mijn huidige job niet graag doe of er niet voor zorg dat mijn huidige job een droomjob is. Dat is hij gelukkig wel, en dat bovendien voor meer dan één dag.”

5. Wat is voor jou de ultieme vakantiebestemming en waarom ? “Thuis, op zolder, in mijn mancave creatief bezig zijn met elektronica en informatica. Niet meteen een vakantiesuggestie voor het brede publiek, maar voor mij is het de ultieme bestemming.” (lacht)

D&D Isoltechnics is een van de eerste VCDO-deelnemers van Voka - KvK VlaamsBrabant. Dit jaar nemen ze al voor de vijfde keer deel aan dit duurzaamheidstraject. De onderneming uit Sint-Pieters-Leeuw mag zich intussen ook met recht en reden SDG Pioneer noemen, een erkenning vanuit UNITAR, het trainings- en onderzoeksinstituut van de Verenigde Naties.

Meer info over het Voka Charter Duurzaam Ondernemen? Surf naar www.voka.be/vcdo-vlaams-brabant.

Niet meteen iets voor het grote publiek, maar mijn ultieme vakantiebestemming is mijn mancave op zolder.
Yves Desmet van D&D Isoltechnics In de kijker
13

“Dé sterkte van een Bryo-traject?

Waarom is het visualiseren van data zo belangrijk voor jou? Eline Cornelissen: “Enkel op die manier kan je in een oogopslag duidelijk maken waar iets over gaat. Wat voor sommigen moeilijk te verteren data is, wordt dankzij mijn visualisaties heel snel duidelijk. Die creativiteit vind ik zeer belangrijk en wil ik ook graag doorgeven aan anderen.”

Je begon na het afstuderen met ondernemen en bent niet meer gestopt. “Klopt, ik volgde eerst een traject bij BAAS bij MijnLeuven, de jongerendienst van Stad Leuven. Dat was goed om echt de basis van ondernemen mee te krijgen. Daarna stapte ik over in een Bryo StandUp Bootcamp. Daar werkte ik verder aan mijn businessmodel, mocht ik mijn idee voor mijn onderneming pitchen en kwam ik in contact met andere ondernemers. Na de bootcamp stapte ik in een Bryo StartUp-traject, om verder te kunnen groeien en omringd te blijven met ondernemers.”

Wat leerde je bij de Bryo-trajecten die je volgde?

“Die trajecten zijn voor mij een bron van inspiratie geweest. Uiteraard was er ook veel aandacht voor meer praktische zaken zoals onderhandeling, boekhouden en financiering, maar je idee kunnen aftoetsen met collegaondernemers, onder het toeziend oog van een Bryo-coach die zélf ondernemer is, dat is echt de meerwaarde van zo’n traject. Je haalt er heel veel uit en laat je mindset er ook geweldig door groeien.

Omdat de coach ook zelf ondernemer is, begrijpt zij ook waar je het over hebt. Als je bijvoorbeeld zegt dat je twijfelt of nu het moment is om te springen, dan zal de coach je goed advies kunnen

geven, want zij heeft ook al met die vraag gezeten.”

Je eigen bedrijf opstarten, hoe heb jij het concreet aangepakt?

“Door zeer veel geduld te hebben! Net na mijn afstuderen maakte ik een lijst met organisaties die ik interessant vond. Aan hen heb ik dan mijn portfolio gestuurd. Vaak kreeg ik in het begin geen antwoord van die organisaties, of dat ze mijn gegevens gingen bijhouden voor later.

Een manier om je af te wimpelen zou je denken, maar dat was niet zo. Vandaag krijg ik nog altijd mails van organisaties die ik toen aanschreef met de vraag of ik een project voor hen kan uitwerken. Mails sturen en contact opnemen loont dus.”

Wat zijn je ervaringen met netwerken als startende ondernemer?

“Zeker doen! Voor ik aan mijn bedrijf begon, dacht ik dat ik op zulke events mensen ging ontmoeten die me onmiddellijk een opdracht gingen geven. Zo kan het gaan, maar meestal is het eerder dat je via die mensen in contact komt met andere mensen die je dan wel een opdracht kunnen geven. Ook aan de juryleden tijdens mijn StandUp-traject heb ik veel gehad. En ik blijf netwerken en mijn kop laten zien. Zo vergeten mensen je niet.”

Heb je nog verdere plannen met je onderneming?

“Zeker, ik volg nu een educatieve master om creatieve workshops te kunnen geven en heb me al verdiept in fotografie en

Dat ondernemers je coachen en je zo het beste begrijpen!”
Freelance creatief designer Eline Cornelissen studeerde Information Design aan de Luca School of Arts te Brussel. Haar eerste project is meteen ook het project waar ze nog steeds het meest trots op is: ze maakte een visualisatie met gekleurde stokjes van alle fietstochten van haar grootvader sinds 1973. Inclusief geografische context en parels die aanduiden wanneer haar opa een lekke band had of een ongeval. Een huzarenstuk met meer dan 5.500 stukjes. Ondertussen volgde ze de Bryo StandUp Bootcamp en het Bryo StartUp-traject.
14 Starten

film. Je kennis zoveel mogelijk verbreden blijft een win-win. Zo maakte ik ook, zonder architecturale achtergrond, een doe-het-zelfmaquette van het stadhuis van Leuven als souvenir voor toeristen. Nu vroeg Abdij van Park me om een maquette voor hen te maken. Deze keer in samenwerking met een architect, zodat ik blijf bijleren. Ik maak ook infografieken voor meemoo (het Vlaams instituut voor het archief) en voor Art in Flanders, en ik verzorg de vormgeving voor het Vlaams Instituut Gezond Leven, vooral gekend van de Voedingsdriehoek.“

Welke tip zou je startende ondernemers willen meegeven?

“Blijf ervoor gaan en geef niet op. Waarschijnlijk een tip die ze al heel vaak hebben gekregen, maar dat blijft echt de basis. Ook moet je jezelf blijven uitdagen, blijven bijleren en in vraag stellen wat je nog kan toevoegen aan je aanbod – of verwijderen als je ziet dat iets niet meer bij je past. Ook anderen stimuleren om zelf actief met iets bezig te zijn is iets wat me aanspreekt en kan voor sommigen misschien ook wel een tip zijn.”

Wil je alle projecten van Eline bekijken? Dat kan op haar website: www.elinecornelissen.be

Een van de eerste projecten van Eline was een visualisatie van alle fietstochten van haar grootvader sinds 1973. "In één oogopslag complexe data verteerbaar maken, dat is mijn doel."

Zelf deelnemen aan een Bryo StartUp-traject?

Wil je de uitdagingen die je ervaart als ondernemer delen met andere ondernemers? Of ben je eerder op zoek naar een manier om je vaardigheden te verscherpen, maar zie je door de bomen het bos niet meer? Of wil je vooral je netwerk uitbouwen of input krijgen van anderen over hoe je verder kan groeien?

Dat kan!

Op 2 december start ons nieuw traject. Dankzij een combinatie van een kick-off, maandelijkse sessies en businessdates met onze Voka-coach, krijg je meer inzichten over je onderneming.

Heb je vragen of wil je meer info? Contacteer dan Véronique Mestdagh, Projectcoördinator Starten via veronique.mestdagh@voka.be.

“Durf contact opnemen met organisaties waar je graag voor wil werken. Je kan je portfolio altijd sturen. Soms duurt het jaren voor ze van zich laten horen of werk voor je hebben, maar ze houden je gegevens wel bij.”
15 Starten

6 vragen over Mobile Threat Defense Strijd tegen mobile phishing

Cyberaanvallen richten zich ook op de smartphones en laptops die we thuis gebruiken voor ons werk. De nood voor Mobile Threat Defense (MTD) is daarom nog nooit zo hoog. Bart Callens, security expert bij Proximus, beantwoordt hierover 6 vragen.

1. Aan welke bedreigingen zijn mobiele toestellen zoal onderhevig? “Vandaag is dat vooral mobile phishing, een variant van phishing die zich specifiek richt op mobiele toestellen. Dat kan via vele kanalen: e-mail, sms, WhatsApp, Messenger, … We spreken dan over een grotere attack surface in vergelijking met de klassieke vorm van phishing, die bijna uitsluitend via mail werkt en waarvoor mensen vandaag al alert zijn. Mensen zijn nog steeds geneigd om een sms sneller te vertrouwen, denk maar aan de sms’jes die zogezegd van itsme afkomstig zijn. Net daarin schuilt het gevaar van mobile phishing.”

2. Vormen apps zelf ook een mogelijk gevaar?

“We vertrouwen vaak blindelings op de appstores, maar het is mogelijk om schadelijke apps in de appstore te krijgen en mensen zo een vals gevoel van veiligheid te geven. Ook verbindingen met publieke wifi toegangspunten zijn een doelwit voor hackers, die gebruikers soms in de val lokken met hun eigen, malafide wifi-netwerk. Hackers beschikken dus over veel meer opties in vergelijking met vaste toestellen.”

3. Wat is Mobile Threat Defense?

“Mobile Threat Defense, of MTD, is een geavanceerde beveiligingsoplossing die zich specifiek richt op mobiele bedrei gingen. De manier waarop bedreigingen zich voordoen op mobiele toestellen verschilt sterk met vaste toestellen. Net daarom vergen ze een gespecialiseerde securityoplossing om ze te detecteren en te elimineren. Bedrijven stellen vandaag heel veel professionele applicaties ter beschikking via de smartphones van medewerkers, waardoor de grens tussen werk en privé vervaagt. Dat maakt het heel interessant voor hackers. Beveiliging tegen mobiele bedreigingen gebeurt door middel van een MTD app op het toestel van de eindgebruiker en een beheerdersportaal voor de ICT of fleet manager. ”

“Mobile phishing gaat via meer kanalen in vergelijking met de klassieke vorm van phishing die uitslui tend via mail werkt.”

Bart Callens, security expert bij Proximus

4. Doen bedrijven vandaag genoeg op vlak van beveiliging van mobiele toestellen?

“We zien dat bedrijven vooral aan Mobile Device Management doen. Dat draait vooral rond veilige netwerktoegang tot het bedrijfsnetwerk zoals bijvoorbeeld het opzetten van een veilige VPN-verbinding, of het veilig installeren en updaten van apps op toestellen. Het detecteren van specifieke bedreigingen en aanvallen op mobiele toestellen, is wat MDM-oplossingen echter niet doen.”

5. Moet elk bedrijf investeren in een MTD-oplossing? Welke risico’s lopen ze? “Bedrijven zijn vaak nog terughoudend omdat ze vinden dat de baten niet opwegen tegen de kosten, of omdat ze denken dat ze geen interessant doelwit zijn. Zolang er geen kritieke bestanden of informatie op smartphones staan, denkt men veilig te zijn. Ze zijn zich er niet bewust van dat hun bedrijfsnetwerk openligt via de smartphones van medewerkers, want die vormen een opstap voor hackers om in het bedrijfsnetwerk te breken.”

“Een Mobile Threat Defense-oplossing is een beveiligings oplossing, com plementair aan bestaande Mobile Device Managementoplossingen.”

Bart Callens, security expert bij Proximus

“Spear phishing is een vaak voorkomende variant. Een medewerker krijgt een bericht van een persoon die van binnen het bedrijf lijkt te komen, bijvoorbeeld de CEO of een andere hooggeplaatste persoon binnen de organisatie, met een dringend verzoek om informatie. Langs die weg proberen hackers dan malware te installeren om zo volledige controle te krijgen over het mobiele toestel. Ook de bekende tweefactor-authenticatie gebeurt vandaag veelal via apps op een mobiel toestel met het gevaar dat hackers zo toegang krijgen tot kritische bedrijfsapplicaties.”

6. Mensen gebruiken bedrijfstoestellen ook in de privésfeer. Vallen die gegevens onder Mobile Threat Defense?

“Een goede MTD-oplossing biedt veel mogelijkheden om de privacy-instellingen te definiëren. Je kan kiezen welke data naar het centraal beheersplatform doorgestuurd worden. Zo kan je het bijhouden van bijvoorbeeld locatiegegevens volledig uitzetten of gradueel instellen. Dit wordt transparant gemaakt naar de gebruikers van de mobiele toestellen binnen de MTD app.”

Bedrijven hebben nieuwe strategieën en technologieën nodig om vol vertrouwen hun mobiele traject af te leggen. Lees meer over het bouwen aan een succesvolle Unified Endpoint Strategie op.

16

Voka-KvK Vlaams-Brabant zoekt durvers, blijvers en groeiers!

Welk bedrijf wordt onderneming van het jaar 2023?

Ken je een bedrijf dat...

Een durver, denker & doener in elke regio We zoeken de strafste ondernemingen in de vier Vlaams-Brabantse regio's*: Hageland, Groot-Leuven, Kanal+ en West-Side.

De jury komt vooraf samen om de regionale winnaars te selecteren. De winnaars maken we met toeters en bellen bekend op de nieuwjaarevents van Voka - KvK Vlaams-Brabant.

*De regio is afhankelijk van de maatschappelijke zetel van de onderneming.

Dit is nog echter nog maar het begin! De vier regionale prijswinnaars maken ook kans op de grote eretitel. Namelijk die van Voka Onderneming Vlaams-Brabant 2023. De grote winnaar wordt in de loop van 2023 bekend gemaakt. Hou dit goed in de gaten, we communiceren hier binnenkort meer over!

Of vinkt jouw eigen onderneming alle vakjes

Dan is dat misschien wel de allereerste Voka Onderneming 2023!

Hoe nomineer ik een onderneming?

Mail de naam van je eigen of een onderneming die jij bewondert als Gangmaker voor eind november naar ondernemersprijs.gangmakers@voka.be

aan?
☐ ondernemend ☐ grensverleggend ☐ coöperatief ☐ duurzaam ☐ creatief ... is?
17

BMW bereikt mijlpaal in versnelde elektrificatie

BMW, voor het derde jaar op rij het bestverkochte premiumautomerk in ons land, heeft in augustus een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst in de geschiedenis van de constructeur in België wordt de helft van de afgeleverde nieuwe BMW’s aangedreven door een elektromotor. Deze evolutie toont aan dat de Belgische professionele en particuliere markt massaal investeert in duurzame elektrificatie. Door de succesvolle modellen BMW iX en BMW iX3 en de lancering van de BMW iX1 en BMW i7 kijkt concessiehouder BMW & MINI Juma de toekomst met vertrouwen tegemoet.

In een snel veranderend mobiliteitslandschap zijn innovatie, kwaliteit, service en bedrijfszekerheid sleutels tot succes. Het premiummerk BMW ademt deze onmiskenbare troeven en verzekert zich zo al tientallen jaren wereldwijd van een leiderspositie in de automotive sector. Ook in de versnelde golf van elektrificatie bestendigt en breidt BMW zijn status als referentie in het premiumsegment uit. Dat vertaalt zich in uitstekende verkoopcijfers.

Nieuw vlaggenschip

“Van de nieuw ingeschreven BMW’s in België in augustus dit jaar was 32,4% een plug-inhybride (951 voertuigen) en 16,9% volledig elektrisch (496 voertuigen)”, zegt Koen Van Orshaegen, directeur bij BMW & MINI Juma Leuven. “Maar er is meer. In het segment van de volledig elektrische wagens is BMW zelfs koploper met 3.161 inschrijvingen van nieuwe voertuigen in de eerste acht maanden van dit jaar. Deze sterke cijfers zijn mede te danken aan de grote vraag naar de elektrische modellen iX3, iX en i4. Met de recente lancering

van de gloednieuwe modellen iX1, de allereerste volledig elektrische kleinere Sports Activity Vehicle (SAV) binnen het BMW-gamma, en het elektrische vlaggenschip i7 kijken we de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.” BMW & MINI JUMA is evenwel veel meer dan een autoverkoper. De concessiehouder gaat de klok rond voor de allerhoogste klantentevredenheid in alle geledingen van het bedrijf (naverkoop, carrosserie, administratie, ...).

Partnercontent 18

Advies op maat

Ondanks de status van BMW als betrouwbare blikvanger en baken van echt rijplezier, hebben zakelijke bestuurders en fleetmanagers vragen over de wijzigende fiscaliteit en de totale kost (total cost of ownership of TCO) van de bedrijfsvloot. “Die bezorgdheid delen wij. Onze klanten en prospecten verwachten terecht een volledig en duidelijk antwoord hierop. Bij BMW & MINI Juma zorgen onze specialisten voor een objectief advies op maat dat is toegespitst op alle specifieke wensen en noden van de klant en prospect”, zegt Danny Van den Eeckhout, fleetmanager en businessdeveloper bij BMW & MINI Juma Leuven en Mechelen.

“Alvorens een gericht voorstel te doen, zal ons fleetdepartement het huidige wagenpark van een klant/prospect doorlichten. Hierbij maken we gebruik van onze performante multimerken TCOtool. Deze transparante en professionele aanpak wekt vertrouwen. Bovendien proberen we als echte mobiliteitspartner de fleetmanager en de zakelijke bestuurder zoveel mogelijk te ontzorgen door samen naar de meest praktische oplossing te zoeken. Dit kan gaan van een haal- en brengservice over het ter beschikking stellen van een vervang- of aanloopwagen tot een elektrische fiets.”

Premium Selection

Door de langere levertermijnen van nieuwe wagens vinden zakelijke bestuurders en fleetmanagers vaker hun weg naar de afdeling BMW Premium Selection – MINI Used Car Next. “Door de kwaliteit van onze gecertifieerde jonge tweedehandswagens in combinatie met de interessante financieringsmogelijkheden, is de verkoop van hoogstaande occasiewagens een succesverhaal”, zegt Danny Van den Eeckhout nog.

Concurrentiële leasetarieven

De perceptie dat BMW een duur merk is, klopt simpelweg niet. “Wanneer we de correcte vergelijking maken, is het doorgaans zelfs voordeliger om met een BMW te rijden dan met een ander merk. Het is correct dat onze wagens in aanschaf soms duurder zijn dan andere merken buiten het premiumsegment, maar het grote voordeel van een BMW is de hoge restwaarde en de lage CO2-waarden met fiscaal gunstige gevolgen. Hierdoor zijn de leasetarieven meestal bijzonder concurrentieel”, zegt Koen Van Orshaegen.

Partnerships & maatschappelijk verantwoord ondernemen

Recent werd met netwerkorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant een nieuwe ‘sleutelpartner’-overeenkomst gesloten. “Dankzij dit partnerschap wordt de expertise van BMW & Mini Juma rond mobiliteitsvragen gedeeld met VokaKamer van Koophandel Vlaams-Brabant en krijgt de organisatie een volledig hybride leasewagenpark”, zegt Danny Van den Eeckhout. Zo bouwt BMW & Mini Juma Leuven en Mechelen voort op de gekende dienstverlening in de regio’s Groot-Leuven en Mechelen. Met diverse partnerships wil de concessiehouder zich verder profileren als mobiliteitspartner voor ondernemingen in hun regio.

BMW & MINI Juma laat ook zijn hart spreken door mee zijn schouders te zetten onder initiatieven van serviceclubs en andere sociaalgeïnspireerde organisaties zoals het Rondou Fonds en het kinderziekenhuis van UZ Leuven.

2024 wordt hét MINI-jaar

Onder de brede vleugels van de concessiehouder floreert ook het merk MINI. In 2024 zal de referentie in het premiumsegment van kleine auto’s klaar zijn voor een nieuw autoconcept: zuiver elektrisch aangedreven, chroom- en ledervrij en uitgerust met een volledig nieuw design. Bovendien genieten de bestuurders van nieuwe digitale functies om de rijervaring verder te verbeteren.

Om (potentiële) klanten de vele voordelen van MINI te laten ervaren, lanceert MINI Juma Leuven MINI boost your business. “Met dit concept ontdekken kmo’s in onze regio enkele weken gratis de elektrische MINI. In ruil voor het delen van het MINI-verhaal op hun socialmediakanalen zorgen wij voor de labelling van hun zaak op de auto. Hiermee creëren we een win-winsituatie”, besluit Van Orshaegen.

Danny Van den Eeckhout, fleet manager en business developer bij BMW & MINI Juma Leuven en Mechelen) Koen Van Orshaegen, Directeur BMW & MINI Juma Leuven
Partnercontent 19

Surf mee op de economische groei van het Midden-Oosten

Jad Najjar is Global Ambassador voor het Midden-Oosten

Internationaal ondernemen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Samen met onze Mercurio Global Ambassadors gaan wij tot het uiterste om jouw onderneming in dit buitenlands avontuur te steunen. Dankzij dit exclusieve netwerk kan je leren van hun ervaring met handelsmarkten over de hele wereld. Deze keer stellen we je voor aan Jad Najjar, Managing Director bij Eummena, een innovatief techbedrijf dat digitale leerplatformen bouwt voor scholen, universiteiten en ondernemingen. Hij wil ondernemers helpen de Arabische markt te ontginnen.

Welke expertise heb je in de Arabische markt?

“We zijn met Eummena actief in verschillende landen waar Arabisch gesproken wordt. Vooral in Saudi-Arabië. Daar zijn we momenteel projecten aan het implementeren voor agentschappen van de overheid, maar we bedienen ook een paar grote klanten uit de private sector. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte staan we sterk. Ik ben zelf afkomstig uit Palestina maar samen met de taal, delen we in die regio ook een grote

culturele achtergrond. De combinatie van zakendoen en grondige kennis van taal en cultuur maakt dat ik wel thuis ben in die markten en weet waar de mogelijkheden en valkuilen liggen.”

Waarom is deze markt interessant voor Vlaams-Brabantse ondernemers?

“Ik zou vooral adviseren om specifiek te mikken op Saudi-Arabië. Daar is één grote reden voor: de enorme groei van hun economie. Kijk naar het enorme transformatieprogramma, Vision 2030,

dat werd uitgerold: het land is volop aan het investeren en aan het bouwen.

Bovendien laten ze nu via nieuwe regelgeving buitenlandse investeringen toe. Dit maakt het eenvoudiger om in deze markt in te stappen. Vooraleer je investeert, wil je immers weten dat daar het juiste ondersteunende kader voor bestaat.

Kortom: het laatste decennium kende Saudi-Arabië een enorme groei die nog steeds aan de gang is. Er is bovendien een grote vraag naar diensten en producten die Vlaamse bedrijven te bieden hebben.

Internationaal ondernemen 20

Ik denk dan vooral aan oplossingen in de gezondheidssector, maar ook toerisme en hernieuwbare energie. Dat is waar zij vandaag nood aan hebben.”

Hoe kan jij als Global Ambassador ondernemers helpen deze markt aan te boren?

“Ik wil hen adviseren over waar ze naar moeten kijken als ze de stap willen zetten. Doordat ik de officiële bronnen voor opportuniteiten ken, kan ik mensen heel gericht wegwijs maken. Ook mijn uitgebreide netwerk van ondernemers die zich al vestigden in de regio en mijn contacten bij organisaties die kunnen helpen, zijn erg waardevol. Doordat ik zelf ook de stap zette van Europa naar het Midden-Oosten, kan ik ook putten uit eigen lessen die ik leerde.”

De Arabische cultuur verschilt erg van de onze. Hoe vertaalt zich dat in het zakendoen?

“Respect is erg belangrijk. De grootste fout die je kan maken, is de Arabische wereld of markt onderschatten. Als ze dat voelen, gaat de deur voor je toe en ze zal niet meer opengaan. Toon respect voor wat er is en hoe het op dit moment loopt en probeer daarop verder te bouwen. Dan zal je voelen hoe gastvrij en hartelijk ze voor je zijn. Veel mensen denken ook dat de regio achteroploopt omdat ze nog volop aan het investeren en ontwikkelen zijn. Dat is niet zo. De ontwikkelingen die er zijn, kennen een enorme omvang en gaan razendsnel. Onderschat de regio dus zeker niet.”

3 tips voor zakendoen in het Midden-Oosten

Ontmoet mensen face-to-face.

1“De Arabische cultuur is erg visueel. Als je iemand wil overtuigen om met jou zaken te doen, probeer hem of haar dan te ontmoeten, desnoods virtueel. Mails werken helemaal niet. Als je voelt dat er een gouden opportuniteit is, investeer er dan in om ter plaatse te gaan en samen te zitten met je prospect. Dat wordt heel erg geapprecieerd en gerespecteerd.”

Wees oprecht en eerlijk, maar niet te vroeg te direct.

2

“Het is belangrijk dat je eerst een band opbouwt met je contact voordat je bepaalde vragen begint te stellen of opmerkingen geeft.

Als je te direct bent tegen iemand waarmee je nog geen persoonlijke band hebt, zullen deuren sluiten. Win het vertrouwen en maak duidelijk dat jij hen met je dienst of product wil helpen. Pas daarna zullen je contacten overwegen in je voorstel te stappen.”

Ga niet overhaast te werk.

3“Heb je een deal afgesloten, zorg er dan eerst voor dat het hele verkoopproces duidelijk is uitgetekend en afgeklopt door beide partijen. Het is niet aangewezen al diensten of producten te leveren vooraleer dat proces duidelijk is. Kortom: wacht geduldig af tot alle punten en komma’s juist staan.”

Mercurio Global Ambassadors

Plannen om internationaal te gaan met je bedrijf? Met de Global Ambassadors van Mercurio kun je rekenen op een exclusief netwerk van ondernemers of managers die een goed buitenlands netwerk en/of ervaring hebben en op die manier voor jou een schat aan informatie, tips en advies in huis hebben.

Leer onze Global Ambassadors en de landen waar zij kennis over hebben, kennen. Scan snel de QR-code.

Vragen over internationaal ondernemen?

Contacteer Daniel Vandenberghe, International Business Advisor, via daniel.vandenberghe@voka.be.

21 Internationaal ondernemen

VOOR

ZIJN DEZE MEDAILLES GOUD WAARD.

Samen kunnen we grootse dingen bereiken! Vorig jaar hebben Belgische bedrijven 703.000 ton bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd. Proficiat aan die bedrijven die ons hielpen dit nieuwe record te breken.

Wil je je bij hen voegen? Ontdek hoe op iksorteerinmijnbedrijf.be

SORTEERKAMPIOENEN

Dossier

24 Maatwerkbedrijf ViTeS: duurzaamheid gaat om mensen én goederen 29 Wie wordt miK Klimaatambassadeur 2022? 32 ConnectSME: Green Energy Park gaat voor duurzame samenwerking Uitgelicht
duurzaamheid 23
24

Onze essentie?

Duurzaam omgaan met mensen en goederen

Lieven Van der Stock, directeur van maatwerkbedrijf ViTeS

Duurzaam ondernemen. Bij sommige organisaties zit het helemaal verankerd in hun DNA.

Zoals bij maatwerkbedrijf ViTeS. Hoe doen ze dat? Door een duurzame onderneming uit te bouwen die voor onze samenleving een tastbare meerwaarde creëert. Lieven Van der Stock, directeur van ViTeS deelt een aantal basisprincipes.

Hoe zou je de missie van ViTeS samenvatten?

“Mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt, willen wij op een volwaardige manier laten deelnemen aan onze samenleving. Dat is onze kerndoelstelling. Die proberen we zo goed mogelijk te realiseren door duurzame tewerkstelling in onze kringwinkels tot stand te brengen. Het hele concept van de kringwinkel is per definitie duurzaam. Want door goederen te recycleren, dragen we ertoe bij dat ze herbruikt worden en beperken we de afvalstroom. Duurzaam omgaan met mensen en goederen, eigenlijk is dat onze essentie.”

Jullie zijn een maatwerkbedrijf. Wat betekent dat precies?

“ViTeS is ontstaan door het samengaan van drie maatwerkbedrijven: Televil (Vilvoorde), Mivavil (Vilvoorde) en SPIT Tewerkstelling (Leuven). Vroeger sprak men over beschutte werkplaatsen. Dat waren werkplekken waar mensen met een beperking begeleid werden.

Je had ook sociale werkplaatsen waar mensen een psychosociale problematiek ondersteund werden. Vandaag heten ze allebei maatwerkbedrijf. Ze hebben ook dezelfde doelstelling: mensen tewerkstellen die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Wij doen dat via onze kringloopwinkels.”

Begin jaren ’80 zijn jullie ontstaan. In die tijd was de kringloopwinkel nog niet zo gekend. “Inderdaad. In Leuven hadden we toen slechts negen medewerkers. We waren vooral gekend als een organisatie voor en van mensen die geen geld hadden. Vandaag zijn we geëvolueerd tot een onderneming die 750 mensen tewerkstelt. Met de jaren zijn we een ander cliënteel gaan aantrekken. Ook mensen met financiële middelen hebben de weg naar onze kringloopwinkel gevonden. Het concept waarvoor we staan, is veel meer ingeburgerd. Het is nu algemeen geweten dat wij goederen inzamelen, selecteren, herstellen en klaarmaken om opnieuw gebruikt te worden. En dat je bij ons koopjes kunt doen. Doordat we nu een veel ruimer publiek bereiken, kunnen we meer omzet genereren en ook lonen uitkeren. In de beginjaren draaiden we veel meer op vrijwilligerswerk.”

Job als zingeving

Waarom zetten jullie als maatwerkbedrijf zo massaal in op het creëren van tewerkstelling voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? “Omdat we zien dat een job een ideaal instrument is om mensen terug op eigen kracht in de samenleving te laten staan. Het geeft ze een reden om uit hun isolement te treden, ’s ochtends op te staan en iets van hun dag te maken. De zingevende functie van arbeid mag je niet onderschatten. Bovendien is een job goed voor je eigenwaarde. Je draagt bij tot een groter geheel. Je betekent iets. Werk is weliswaar geen garantie op een duurzame integratie binnen de maatschappij. Maar het is wel een voorwaarde.

Voor nieuwkomers bieden wij ook een ideale omgeving om een sociaal netwerk op te bouwen. Bij ons krijgen ze bovendien een taalbad. Heel belangrijk is dat. Want daardoor krijgen ze het gevoel dat ze iets constructiefs doen en hun toekomst opnieuw in handen kunnen nemen.”

Werk is misschien geen garantie op een duurzame integratie binnen de maatschappij, maar het is wel een voorwaarde.
25

Zien jullie ook medewerkers die bij jullie starten, doorstromen naar private werkgevers?

“Dat gebeurt. Trouwens, volgende zomer zou de overheid een speciaal statuut ‘individueel maatwerk’ lanceren. Dat zou van toepassing zijn voor werkgevers in de privé die iemand met een bijzonder profiel aantrekken. Een kleinhandelaar die wat hulp kan gebruiken in z’n zaak en iemand met een bijzonder profiel een kans wil geven, zou dan van een ondersteunings-premie gebruik kunnen maken. Het spreekt voor zich dat dit doorstroom zal bevorderen.”

Sociale vs. economische doelen

Jullie worden ongetwijfeld ook met uitdagingen geconfronteerd om jullie doelstellingen te realiseren. “Met onze kringloopactivi-teit zamelen we jaarlijks ongeveer 10.000.000 kilo goederen in.

Onze reden van bestaan staat dus niet ter discussie. Maar binnen de sociale economie opereer je binnen twee werelden. Enerzijds moet je aan economische wetten voldoen. Anderzijds wil je je sociale doelstellingen niet uit het oog verliezen.

We zien dat de subsidieomgeving krimpt. De financiële lat om ondersteuning te krijgen, ligt steeds hoger. Dat houdt het gevaar in dat je de druk op de werkvloer moet opvoeren. Voor mensen met een bijzonder profiel houdt dat een bepaald risico in. Je wil hun grenzen bewaken en absoluut vermijden dat ze uitvallen. En natuurlijk ontsnappen ook wij niet aan de huidige inflatie. Het gaat hard. De energiefacturen blijven maar stijgen. Hetzelfde voor de CNG-facturen voor onze vrachtwagens. Je kan je voorstellen dat het niet evident is om met de verkoop van tweedehandsspullen die extra kosten te compenseren.”

Duurzaamheidsinspanningen intensifiëren

Jullie nemen deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Waarom vinden jullie het belangrijk om dat te doen?

“Het zet je aan om het nog beter te doen en de 17 duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s - Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties met andere te realiseren.

Heb je succesvol een traject afgewerkt, behaal je een VCDOcertificaat en uiteindelijk kun je zelfs tot SDG Champion gekroond worden. Dat is niet alleen goed voor je imago, het is ook een extra stimulans om je duurzaamheidsambities verder om te zetten in concrete daden.

Deelname heeft ook een positieve impact op je employer branding. Je merkt dat steeds meer kandidaten voor een werkgever kiezen die inzet op duurzaamheid. Voor ons was het de logica zelve om dat charter te ondertekenen. Het sluit helemaal aan bij wat we al jaren doen.”

Willen jullie door jullie deelname een voorbeeldfunctie opnemen?

“Zo zou ik het niet willen stellen. Ik geloof niet in het terechtwijzend vingertje. Ik durf wel te hopen dat er na de hete en droge zomer een staat van urgentie ontstaan is, zodat we onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid massaal gaan intensifiëren. Ieder van ons moet z’n deel doen. Dat is de kern van de zaak.”

Duurzaamheid is een containerbegrip dat de laatste jaren heel vaak gebruikt wordt. Hoe zou jij het definiëren?

“Duurzaam ondernemen gaat over het voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. De grondstoffen van onze wereld zijn niet eindeloos. We mogen dan ook niet te gulzig zijn. Integendeel, we hebben de verantwoordelijkheid om er zuinig mee om te springen. Meer nog, we moeten technieken ontwikkelen om op een energie- en CO2-neutrale manier te produceren.

Het zou heel gewoon moeten zijn dat je enkel handel drijft met ondernemingen die op een duurzame manier werken.
Het zou heel gewoon moeten zijn dat je enkel handel drijft met ondernemingen die op een duurzame manier werken.
"Ik geloof heel erg in de cradle-to-cradle-filosofie (C2C). In onze circulaire hub in Boortmeerbeek verzamelen we onder meer textiel op zo’n manier in dat er nog nauwelijks afval is."
26

Dat is absoluut noodzakelijk, willen we een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen voor onze kinderen en kleinkinderen nalaten.

Zelf ga ik binnen drie jaar op pensioen. Als grootvader van zes kleinkinderen lig ik wel degelijk wakker over de wereld die zij zullen erven. Het is cruciaal dat we collectief actie ondernemen. Het zou heel gewoon moeten zijn dat je enkel handel drijft met ondernemingen die op een duurzame manier werken.

Ik ben dan ook een voorstander van de cradle-to-cradle-filosofie (C2C). Dit is het principe van gesloten kringlopen. Zij zorgen ervoor dat producten oneindig hergebruikt kunnen worden of op een onschadelijke manier afgebroken kunnen worden. Op die manier kun je een wereld nalaten die beter is dan degene die je aangetroffen hebt. Wij passen het principe concreet toe in onze circulaire hub in Boortmeerbeek. Daar verzamelen we onder meer textiel op een manier dat er nog nauwelijks afval is.”

Jij gelooft duidelijk in een duurzame economie. Op welke fundamenten kunnen we die bouwen?

“Er wordt nog te vaak gedacht dat economie gaat over met zo weinig mogelijk mensen zo snel mogelijk zo rijk mogelijk te worden. Voor mij gaat economie over iets anders: met zo veel mogelijk mensen het zo goed mogelijk proberen te hebben. Dat is waar sociale economie over gaat. Het is een doelstelling die het algemeen welzijn van mensen centraal stelt. Laten we daarvoor niet alleen naar de overheid kijken. Elk van ons heeft daarin een verantwoordelijkheid: Want, laten we vooral niet vergeten: er is geen plan B.”

Zelf ook verduurzamen? Stap in het Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voka - KvK Vlaams-Brabant helpt je onderneming om duurzaam ondernemen te verankeren in je DNA. Met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen maak je via een actieplan op maat werk van een bedrijfsvoering die winstgevend is voor zowel je onderneming als voor mens en milieu. Dat alles gekoppeld aan de internationale standaard inzake duurzaamheid: de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Wil je zelf ook mee instappen in een VCDO-traject? Contacteer onze duurzaamheidsadviseurs via duurzaamondernemen.vb@voka.be.

"Binnen de sociale economie opereer je binnen twee werelden. Enerzijds moet je aan economische wetten voldoen. Anderzijds wil je je sociale doelstellingen niet uit het oog verliezen.”
27

CUPRA Financial Services is een commerciële benaming van D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.). D’Ieteren Lease n.v. is een niet-verbonden agent van P&V Verzekeringen (code 0058). Aanbieding onder voorbehoud van prijswijzigingen en vergissingen. Adverteerder voor het

28 CUPRA FORMENTOR VANAF € 425/MAAND EXCL. BTW IN FINANCIËLE RENTING* Contacteer uw CUPRA-agent voor meer info over de fiscaliteit van uw wagen. Geïllustreerd model uitgerust met betalende opties. * CUPRA Formentor 1.5 TSI 150 pk 6v. Aanbevolen catalogusprijs incl. BTW: € 36.520. Huurprijs incl. BTW: € 514,25. Aanbieding in Financiële Renting CUPRA Financial Services, berekend op basis van 60 maanden en 100.000 kilometer, zonder eerste verhoogde huurprijs en met een aankoopoptie van 20%, rekening houdend met een bonus-malusscore van 0. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D’Ieteren Lease n.v., met maatschappelijke zetel te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 679, België - RPR Leuven - KBO 0402623937. Prijzen op 30/09/2022 en geldig tot en met 31/10/2022.
krediet: Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841 046 715, RPR: Brussel. IBAN: BE97 4829 2680 3149. V.U./Adverteerder: D’Ieteren Automotive n.v., CUPRA Import België, Maliestraat 50, 1050 Elsene – RPR Brussel – KBO-nummer: 0466.909.993. Bankrekeningnummer: IBAN BE98 2100 0009 1493. Laat uw business opvallen met de CUPRA Formentor. Zowel qua design als uitrusting is hij uitzonderlijk. En met de e-HYBRID-versie geniet u van 58 km puur elektrisch rijplezier. Waar wacht u nog op? www.cupra.be CUPRA FORMENTOR - 1,2 – 10,3 L/100 KM 26-233 G CO²/KM (WLTP) MILIEU-INFORMATIE (K.B. 19/03/2004): WWW.CUPRA.BE STAND OUT WITH YOUR BUSINESS.

Deze kandidaten strijden om de titel van miK Klimaatambassadeur 2022!

Wie verdient jouw stem?

MiK (Milieu-infopunt voor de kmo) en de provincie Vlaams-Brabant gaan jaarlijks op zoek naar een bedrijf dat actief inzet op klimaatneutraal en duurzaam ondernemen. Ondertussen zijn er welgeteld vier finalisten bekend en dingen ze allen nog naar de titel van miK Klimaatambassadeur. We stellen ze graag aan jullie voor.

MiK, Milieu-infopunt voor de kmo, is een samenwerkingsverband van Voka - KvK Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant. Aan de hand van advies, workshops en infosessies worden ondernemingen aangemoedigd om duurzaamheid in hun bedrijf te integreren.

Bedrijven die met vragen zitten omtrent concrete milieuvriendelijke actiepunten, kunnen steeds terecht bij miK. Met de titel van miKKlimaatambassadeur wil de organisatie ondernemingen uit de regio belonen voor hun inzet voor het klimaat en hun acties delen als best practice en inspiratie voor andere kmo’s.

In de voetsporen van Harol

De miK Klimaatambassadeur 2022 vervoegt zich bij een knap rijtje duurzame ondernemingen. Afgelopen jaren gingen volgende bedrijven met de bekroning lopen: Harol (2021), Drukkerij Van der Poorten (2020), Statik (2019), DNS Belgium (2018), ACE Packaging (2017), Kasteelhoeve Wange (2016), Ecoworks (2015) en NNOF (2014).

Beelden zeggen meer dan woorden

Wil je deze kandidaten ook aan het woord horen en zien? Bekijk dan zeker de video's waarin ze zichzelf voorstellen en vertellen hoe zij duurzaam ondernemen. Scan de QR-code en klik op de kandidaat die jij beter wil leren kennen.

Stem op jouw favoriete kandidaat!

Wie de kandidaten zijn, lees je hiernaast of zie je in de video's. Heeft een van hen je overtuigd? Breng dan snel je stem uit en help je favoriete onderneming aan de prestigieuze titel van miK Klimaatambassadeur 2022! Scan de QR-code of surf naar www.mikkmo.be/klimaatambassadeur.

29

3Wplus uit Asse is werkzaam rond Brussel in de 35 gemeenten van HalleVilvoorde. De 3 W’s in hun naam staan voor wonen, werken en welzijn. Dat vullen de 30 werknemers in door mensen te begeleiden naar energiezuinige woningen, kwaliteitsvolle kinderopvang en werk voor mensen die wat verder af staan van de arbeidsmarkt. 3Wplus is groot genoeg om schaalvoordelen te kunnen genieten, maar blijft kleinschalig om dichtbij haar klanten en werknemers te blijven. Groei zorgt daarbij voor continuïteit en stabiliteit.

Ruim een derde van het afval uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is afkomstig van bouwwerven. Voorheen werd alles op een hoop gegooid en afgevoerd in één container. Niet alleen duur, maar ook nefast voor gezondheid en milieu. Daarom zag All Belgian Recycling het levenslicht. Dit Grimbergse bedrijf bouwde een eigen recyclagecentrum dat gespecialiseerd is in bouwafval en steenpuin, afkomstig uit renovatie, nieuwbouw en afbraakwerken.

3Wplus

Kandidaat West-Side

Zo doen zij aan duurzaam ondernemen 3Wplus combineert het sociale met het ecologische. Dat blijkt uit de aanpak van hun drie pijlers. In de kinderopvang kiest 3Wplus voor duurzaam speelgoed met lange levensduur en met zo weinig mogelijk plastic. Met de kinderen wordt spelenderwijs over warmte en water gepraat. Een overkoepelende werkgroep rond klimaat en energie staat in de steigers. Voor het maatwerkbedrijf koos 3Wplus voor zonnepanelen om aan de energiebehoefte te voldoen. Bij het renoveren van huizen kiezen ze zoveel mogelijk voor de circulaire optie:

materialen hergebruiken of bewaren. Voor de derde pijler, wonen en energie, levert deze organisatie honderden adviezen over energiezuinigheid. Ook audits, energiescans en renovatiebegeleidingen zitten in het pakket.

Feiten en cijfers

• 9 totaalrenovaties met intensieve begeleiding.

• 244 audits en warmtescans waarvan 141 effectief gerealiseerd, 573 laagdrempelige energiescans.

• Zonnepanelen op de maatwerkvestiging in Mollem voorzien in 95% van de energiebehoefte, een besparing van 10,3 ton CO2

Meer info www.3wplus.be

All Belgian Recycling

Kandidaat Kanal+

Vanuit een circulaire visie geven ze bouwafval een nieuw leven in diverse bouw- en renovatieprojecten.

Zo doen zij aan duurzaam ondernemen Naast de corebusiness, die op zich duurzaam is, doet All Belgian Recycling (ABR) extra inspanningen om zijn activiteiten te verduurzamen. Door in te zetten op watertransport, willen ze een modal shift realiseren. Al zo’n 15 jaar vervoeren ze afval en bouwmateriaal langs waterwegen en de tonnages nemen jaar na jaar toe. Het water dat nodig is voor de productie van beton of stabilisé is regenwater dat in grote waterputten

opgevangen wordt. De vereiste energie voor al deze processen is dan weer afkomstig van de zon. Op innovatief vlak, zet ABR in op grindsubstitutie. Dat betekent dat ze een deel van het nodige grind in vers beton vervangen door gerecycleerde granulaten die al cementresidu bevatten. Daardoor zijn er minder primaire (en CO2-intensieve) grondstoffen nodig.

Feiten en cijfers

• Jaarlijkse recyclage van 500.000 ton bouwafval, goed voor een recyclagegraad van 99%.

• Per jaar wordt 500.000 ton per boot getransporteerd, een uitsparing van gemiddeld 20.000 vrachtwagens.

• Het hemelwater dat op 10.000 m² dakoppervlak valt, wordt opgevangen en gebruikt in de productie. Dit jaar komt daar nog 5.000 m² bij.

Meer info www.all-belgian-recycling.be

30
Erwin Cuyx, directeur van 3Wplus Sven De Meuter, directeur van All Belgian Recycling

Scoptvision Kandidaat Groot-Leuven

Scoptvision uit Herent ontwikkelde een softwareplatform waarmee ze het verbruik van mensen op een zo efficiënt mogelijke manier automatiseren in functie van de hernieuwbare energieproductie en de energieprijzen. Dit doen ze door de totale technische installatie volledig merkonafhankelijk te meten en volledig geautomatiseerd aan te sturen. Op deze manier verhogen ze het potentieel van hernieuwbare energie enorm en ontlasten ze de eindklanten in een markt die alsmaar complexer en duurder wordt.

Zo doen zij aan duurzaam ondernemen

In deze huidige energietransitie ziet Scoptvision vier elementen: minder CO2 uitstoten, meer hernieuwbare energie gebruiken, energie efficiënter gebruiken en de verschillende technieken met elkaar connecteren. Dat is dan ook precies wat ze doen met hun product: warmtepompen, elektrische wagens, batterijen,

elektrische boilers, zonnepanelen, windmolens, … merkonafhankelijk met elkaar verbinden tot één efficiënt geheel. Enkele voorbeelden die zo mogelijk worden: een wagen enkel laden met overschot aan zonne-energie, het sanitair warmwater wat hoger instellen wanneer de zonnepanelen overschot hebben, de batterij opladen bij goedkope energieprijzen, de wagen aan een lager vermogen laten laden bij een te hoog piekverbruik in de woning, …

Segers & Balcaen Kandidaat Hageland

Segers & Balcaen is een echt familiebedrijf dat in 1954 het licht zag. Het telt twee sites, in Liedekerke en Diest, waar in totaal zo’n 150 werknemers aan de slag zijn. Segers & Balcaen is leidend producent en drukker van flexibele verpakkingen in Europa. Denk daarbij aan folies voor diepgevroren producten, krimpfolie voor drank, e-commerce en verzendzakken, papierfolie enzovoort.

Segers & Balcaen maakt er een punt van om samen met de klant op zoek te gaan naar zo duurzaam en innovatief mogelijke verpakkingen.

Zo doen zij aan duurzaam ondernemen Segers & Balcaen acht het meer dan tijd om volop in te zetten op circulariteit. De kernwoorden daarbij zijn reduce, reuse en recycle. Reduceren doen ze door de filmdikte met bijna de helft te verminderen zonder aan essentiële eigenschappen te verliezen. E-commercezakken krijgen een dubbele sluiting waardoor ze hergebruikt kunnen worden bij een retour. Die zakken worden

trouwens gemaakt op basis van 100% recyclaat. De krimpfolies voor drank zijn dat ook en zijn op hun beurt opnieuw recycleerbaar. In de reuse pijler haalt Segers & Balcaen het afval van klanten op en hergebruikt het dit in nieuwe producten. Daarmee zorgen ze voor een gesloten keten van productie en recyclage, en dat op lokaal niveau.

Feiten en cijfers

• Productie van plastic uit 100% gerecycleerd granulaat zorgt voor een CO2-reductie van 80% ten opzichte van virgin plastics.

Feiten en cijfers

• Eén applicatie die al je technieken verbindt.

• De eerste testinstallaties werden eind 2021 geplaatst.

• Scoptvision werkt aan een systeem om mensen die geen zonnepanelen hebben, gebruik te laten maken van de energie van mensen die er wel hebben (energiedelen).

Meer info www.scoptvision.com

De bedrukking gebeurt met 30% minder solventen en er lopen proeven met watergebaseerde inkten om dat nog meer te reduceren.

• Continue R&D in samenspraak met klanten om het gebruik van gerecycleerde granulaten en de recycleerbaarheid van verpakkingen te verhogen.

Meer info www.segers-balcaen.com

31
Lars Cappelle en Kristof Borgions, oprichters van Scoptvision Gracy Ramont, general manager bij Segers & Balcaen

ConnectSME: Green Energy Park gaat voor duurzame samenwerking

Om de energietransitie te realiseren en de klimaatdoelstellingen te halen, zijn nieuwe duurzame technologieën nodig. Toch vinden veel van deze beloftevolle innovaties nog te weinig hun weg naar de markt. In het Europese project ConnectSME geven zes Vlaamse en Nederlandse proeftuinen een aantal beloftevolle kmo’s een duwtje in de rug. Ook Green Energy Park (GEP) in Zellik neemt deel aan het project. Zij ondersteunen nieuwe technologieën om hun weg te vinden naar het grote publiek. Inne Peersman, directeur algemeen beheer bij GEP en projectmanager ConnectSME, legt uit hoe Vlamingen en Nederlanders in dit project samen aan de energietransitie werken.

Showroom van de Vlaamse innovatie Green Energy Park is sinds 2019 de onderzoekshub van de Vrije Universiteit Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel. Het is een grootschalige proeftuin met een expertise- en opleidingscentrum. Als showroom van de Vlaamse innovatie werken ze op vier domeinen: energie en mobiliteit, ziekenhuis van de toekomst, slimme regio en biotechnologie.

“In het nieuwe ‘Smart Village Lab’ ligt de klemtoon op onderzoeksprojecten in het kader van de energietransitie en duurzame mobiliteit. Het blijft moeilijk voor kmo’s om hun duurzame oplossing onder de aandacht te brengen van overheden en bedrijven”, vertelt Inne Peersman, directeur algemeen beheer van GEP en projectmanager

ConnectSME, “daar bieden we met onze proeftuin rond duurzame energie en mobiliteit een antwoord op.”

Smart Village Lab: het slimme dorp zonder bewoners

“Het Smart Village Lab is een dorp waar niemand woont, maar dat wel is uitgerust met alle nodige faciliteiten en technieken om nieuwe duurzame technologie in reële omstandigheden te testen en te demonstreren”, legt Inne Peersman uit. “Het Smart Village Lab bestaat onder andere uit een aantal smarthomes uitgerust met de nieuwste duurzame technologie en domotica, een slim laadplein, buurtbatterijen en een state of the art controlecenter.

Ook bedrijven kunnen van deze infrastructuur gebruikmaken om producten in de ontwikkelingsfase in

een veilige, levensechte omgeving te testen. Dit stelt hen in staat om hun product verder te ontwikkelen en om te onderzoeken hoe de koppeling met andere technieken kan worden gemaakt.”

“Een grote meerwaarde van onze proeftuin is dat het innovaties echt tastbaar maakt”, vult Peersman aan. “Door nieuwe technologie te testen in reële omstandigheden, toon je aan de eindgebruiker dat het product klaar is voor de markt en vergroot je de kans op commercieel succes. Het is dit duwtje in de rug dat we ook in het project ConnectSME aan de betrokken bedrijven willen geven.”

32 Partnercontent

Innovatieve technologie marktklaar maken

Sinds 2020 maakt Green Energy Park samen met de Vlaamse energiecluster Flux50 en vijf andere proeftuinen in Vlaanderen en Nederland deel uit van het consortium achter het Interregproject ‘ConnectSME’. Dit Europese samenwerkingsproject wil cleantech bedrijven die nood hebben aan een fysieke demonstratie- en testomgeving, in contact brengen met één van de proeftuinen aan de andere kant van de grens.

Peersman: “Via een vouchersysteem steunen we 36 Vlaamse en Nederlandse bedrijven om hun product of dienst te testen. We starten elk traject met een haalbaarheidsstudie. In een tweede stap implementeren we het nieuwe product of de dienst en testen we alles in de proeftuin. Het uiteindelijke doel is om het technology readiness-level van het nieuwe product met één of twee stappen te doen stijgen. Kortom, we bieden begeleiding en testinfrastructuur aan om de technologie rijper te maken voor de markt. Daarnaast stellen we de producten ook voor aan een breed publiek om zo de kenbaarheid van deze nieuwe duurzame technologieën te verhogen.”

Nieuwe markt verkennen over de grens Momenteel loopt er bij GEP een traject met drie Nederlandse bedrijven die dankzij het project hun weg naar Zellik vonden. Zij gaan binnenkort aan de

Elke maand zet Ondernemers een Vlaams-Brabants bedrijf of initiatief in de kijker dat betrokken is in een Europees project. Zo’n project verruimt niet alleen de kijk op zakendoen voor de betrokken bedrijven maar opent ook deuren naar nieuwe klanten. Tientallen Vlaams-Brabantse bedrijven ontvangen steun van Europa via dergelijke projecten en brengen zo nieuwe zakenrelaties tot stand. Dit geeft echt een boost aan de economie in onze provincie. Om die reden investeert ook de provincie Vlaams-Brabant in deze projecten door extra subsidies toe te kennen.

ConnectSME krijgt steun van Interreg Vlaanderen-Nederland. Een Europees programma dat grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei in de grensregio.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/europa www.grensregio.eu

slag met hun technologie in het Smart Village Lab. Deze grensoverschrijdende samenwerking met Nederland staat centraal in ConnectSME.

Peersman: “Hoewel Vlaanderen en Nederland met gelijkaardige uitdagingen worden geconfronteerd, ziet de energietransitie er langs beide kanten van de grens toch anders uit. Vlaanderen loopt op sommige vlakken voor op Nederland, maar moet op andere domeinen dan weer een inhaalslag maken. We versnellen onze kennisopbouw net door ook de Nederlandse technologie in ons Smart Village Lab te implementeren. Voor de bedrijven is het een interessante samenwerking. Zij krijgen begeleiding, toegang tot infrastructuur en kunnen een nieuwe markt verkennen. Hier zetten Nederlandse bedrijven een eerste stap richting de Vlaamse consument. Vlaamse bedrijven kunnen dankzij het project met een Nederlandse proeftuin samenwerken en ook hun markt verbreden.”

Samenwerken met innovatieve kmo’s dankzij Europese steun Voor dit project kan het consortium rekenen op steun van Interreg Vlaanderen-Nederland, een Europees subsidiefondsprogramma dat samenwerking tussen beide regio’s stimuleert. Ook de provincie VlaamsBrabant en de Vlaamse overheid doen een duit in het zakje om van ConnectSME een succesvol project te maken.

Peersman: “Met Green Energy Park participeren we regelmatig in Europese projecten. Naast financiële steun is ook de internationale uitwisseling en kennisdeling een grote meerwaarde voor onze proeftuin. Daarom blijven we inzetten op dit soort samenwerkingen. We zijn nu al een volgend project Interreg Vlaanderen-Nederland aan het voorbereiden. Ook het verhaal van ConnectSME is nog niet ten einde. Het project loopt nog en ook daarnaast staat onze deur altijd open voor samenwerkingen met innovatieve kmo’s uit Vlaams-Brabant.”

Meer weten over Green Energy Park en ConnectSME? Surf naar www.greenenergypark en www.connectsme.eu

33

Ongeveer 45% van de elektriciteit in de wereld wordt gebruikt om motoren in gebouwen en industriële toepassingen aan te drijven. Het potentieel om energie te besparen is dus enorm.

Verbeterde energie-efficiëntie?

Gewoon gezond verstand

De voorziene groei in wereldbevolking en -economie noopt ons tot actie. De verstedelijking, automatisering en stijging van de levensstandaard zullen de vraag naar energie wereldwijd immers aanzienlijk doen toenemen.

Tegelijkertijd moet onze CO2-uitstoot dringend verminderen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Energie-efficiëntie is daarvoor een van dé sleutels, aldus ABB. Daarom lanceerden ze de Energy Efficiency Movement. Stapt jouw onderneming mee aan boord?

Energy Efficiency is not an if, it’s a must

In de context van enorme groei in bevolking en economie is energie-efficiëntie geen als, maar werkelijk een must.

Het is een van de meest eenvoudige en doeltreffende oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het is laaghangend fruit, klaar om te plukken. Vele van de oplossingen, technologieën en producten die nodig zijn om de energieefficiëntie wereldwijd te verbeteren, bestaan vandaag al maar hun merites zijn dikwijls ongekend of onderschat.

45% van de elektriciteit in de wereld gaat naar motoren in gebouwen en industrie

Motoren zijn misschien niet altijd zichtbaar, maar ze staan wel centraal in onze manier van leven; van het verwerken van voedsel en water tot het aandrijven van transport en de koeling van datacenters. Ongeveer 45% van de elektriciteit in de wereld wordt gebruikt om motoren in gebouwen en industriële toepassingen aan te drijven. Naar verwachting zal het aantal motoren in 2040 zijn verdubbeld.

Het merendeel van de motoraangedreven industriële systemen is verouderd en inefficiënt. Investeren in de nieuwste energiezuinige technologie heeft een enorm potentieel om onze afhankelijkheid van energie te verminderen en kan dus enorme besparingen opleveren op gebied van energieverbruik én CO2-reductie.

Er wordt geschat dat, als alle industriële elektrisch aangedreven motoren die momenteel in bedrijf zijn, vervangen zouden worden door geoptimaliseerde, efficiënte apparatuur, het wereldwijde elektriciteitsverbruik met 10% kan worden verminderd. Dit is een slapend potentieel om de CO2-reductie zoals vooropgesteld in de Klimaatakkoorden van Parijs, te bereiken. De return on investment kan in vele gevallen zeer snel worden gerealiseerd. Zeker met de stijgende energieprijzen.

Samen besparen

ABB wil deze stap naar meer energieefficiëntie versnellen en lanceerde daarom de Energy Efficiency Movement. Deze beweging wil een platform creëren dat alle belanghebbenden samenbrengt om te innoveren, kennis uit te wisselen en te handelen voor een meer energieefficiënte en regeneratieve wereld. Samenwerking, creativiteit, vastberadenheid en voortdurende innovatie zijn immers nodig voor snelle verandering. We moeten investeren in domeinen die de klimaatverandering werkelijk kunnen temperen en regeringen aanzetten hun beleid via

regelgeving en stimulansen in deze richting te sturen. Samen kunnen we echt een verschil maken. Dit is precies waar het bij de beweging om draait.

Word lid van de Energy Efficiency Movement

Als deelnemer aan de Energy Efficiency Movement ga je een commitment aan om de energie-efficiëntie te verbeteren en maak je dat bekend op het platform. Wij moedigen onze deelnemers aan om de boodschap ook via hun eigen kanalen te verspreiden en partnerschappen aan te gaan die bijdragen tot een duurzamere toekomst voor iedereen. Verbetering van de energie-efficiëntie is gewoon gezond verstand.Hoewel de uitdagingen die voor ons liggen aanzienlijk zijn, zijn ze niet onoverkomelijk. Met adequate investeringen, passende wetgeving en vastberaden inzet is het mogelijk om de komende decennia grote vooruitgang te boeken in de richting van de klimaatdoelstellingen van de akkoorden van Parijs en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Stap jij mee in de Energy Efficiency Movement? Scan de QR-code en kom er alles over te weten.

34 Publireportage

Nieuws uit onze regio

Bonka Circus krijgt het prestigieuze duurzaamheidslabel B-Corp

Na een streng en uitgebreid assessment mag Bonka Circus zich voortaan één van de 43 Belgische B-Corp agencies noemen. Het communicatiebureau werkt al verschillende jaren uitsluitend voor klanten die positieve verandering en een duurzame samenleving nastreven, zoals Decathlon, Kringwinkel en Fost Plus. Met slimme communicatie helpt Bonka Circus de positieve impact van deze bedrijven

versnellen. Catherine Castille, Managing Director bij Bonka Circus: “Uiteraard zijn we trots met deze erkenning voor ons engagement. We hopen dat dit label ervoor zorgt dat we nog meer bedrijven die oprecht begaan zijn met de toekomst van onze samenleving kunnen helpen met het versnellen van hun impact.”

Nadia Haddaoui nieuwe Marketing Manager van Exact

Business-softwareleverancier Exact heeft Nadia Haddaoui aangesteld als Marketing Manager voor de Belgische markt. Haar opdracht? De merkidentiteit van Exact in ons land versterken en tal van nieuwe projecten opzetten om het huidige marketingverhaal aan te vullen. Nadia Haddaoui werkte eerder bij NextLine Agency, waar ze verantwoordelijk was voor het creëren van creatieve marketingstrategieën, social branding en campagnes, webdesign en videocontent. “Exact levert een sterk en innovatief product aan.

Digitale software-oplossingen en het automatiseren van (boekhoud) processen zijn de toekomst voor elk bedrijf. Ik kijk ernaar uit om Exact top of mind te maken bij elke ondernemer”, vertelt Nadia.

We wensen haar veel succes.

Leuvense Xpair Communication wint Solidariteitsprijs

Twintig non-profitorganisaties kregen afgelopen zomer de kans om zich op de backcover van De Standaard voor te stellen. Uit die inzendingen koos het brede publiek de advertentie – of organisatie – die hen het meeste aansprak. Het campagnebeeld dat het Leuvense communicatiebureau Xpair voor de Vlaamse Parkinson Liga creëerde, kon rekenen op de meeste stemmen. Xpair en de Vlaamse Parkinson Liga zijn geen onbekenden voor elkaar. Het netwerk van gedreven communicatieprofessionals ontwierp het kleurrijke logo voor de liga en werkt ook mee aan het driemaandelijkse ledenmagazine. (bron: Made in Vlaams-Brabant)

35 Ledennieuws

Nieuws uit onze regio

Colruyt Group bespaarde 8.000 m2 water tijdens kurkdroge zomer

Deze zomer bleek nogmaals dat elke waterdruppel telt, ook voor bedrijven. Colruyt Group houdt zijn waterafdruk al jaren zo klein mogelijk en gaat volop voor circulair waterbeheer. Het vangt hemel- en afvalwater maximaal op, zuivert het (indien nodig) en brengt het opnieuw in de kringloop. Eind 2021 nam Colruyt Group een gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik op het distributiecentrum Dassenveld in Halle. Daar wordt het afvalwater van drie Halse Colruyt Group-sites gezuiverd. Daarnaast werd de capaciteit van het bestaande waterbekken voor de opvang van hemelwater uitgebreid tot 9.500 m³. De resultaten geven hoop voor de toekomst: in de opstartfase (1 juli-18 aug., het midden van de kurkdroge zomer) daalde het stadswaterverbruik van de drie sites al met 8000 m³.

Materialise investeert in encryptietechnologie

Materialise, de Leuvense specialist in alle technologie en software die met 3D-printen te maken heeft, wordt voor 10 miljoen euro eigenaar van het Amerikaanse Identify3D. Dat bedrijf heeft software in huis om databestanden met 3D-printgegevens te encrypteren en veilig via internet te versturen naar printers wereldwijd. Materialse CEO Peter Leys: “Binnenkort worden onderdelen niet meer per container naar de assemblagefabrieken gebracht, maar worden wel databestanden met de printgegevens verzonden.

Dit moet veilig kunnen, via de cloud en het internet. Almaar vaker liggen daar kapers op de kust. Nu al gebruikt Materialise daarvoor de encryptietechnologie van Identify3D, maar nu het daar ook de eigenaar van is, kan het de technologie inbouwen in zijn eigen software. We hopen de nieuwe standaard te zetten voor 3D-softwareplatformen.” (bron: Made in Vlaams-Brabant)

36 Ledennieuws

Deel jouw nieuws met onze lezers

We weten graag waar ondernemers en gemeenten uit Vlaams-Brabant mee bezig zijn.

Hier vind je een overzicht van de berichten die ons bereikten. Heb jij ook nieuws dat je wil delen? Stuur je persbericht naar communicatie.vb@voka.be. De redactie behoudt het recht om te kiezen welke artikels we publiceren.

AB InBev en Natuurpunt verbeteren grondwaterniveau in de Doode Bemde

Geen water, geen bier. Ook voor AB InBev is de klimaatuitdaging op vlak van water dus reëel. De brouwer zet al jaren in op duurzaam watergebruik en gaat nu een stap verder. Samen met Natuurpunt zet het een waterherstelproject op in het natuurgebied de Doode Bemde in Oud-He verlee. “De Doode Bemde is voor ons een evidente keuze vanwege de strategische ligging als waterbeheergebied voor de regio rond Leuven”, vertelt Yleni De Neve, duurzaamheidsmanager Europa bij AB InBev. Tijdens hun vierjarig partnerschap dat het hydrologisch regime van het natuurreservaat en de Dijle wil herstellen en verbeteren door aanpassingen van de leigrachten en de drainagesystemen. Op termijn zal dit leiden tot meer dan 400.000.000 liter wateraanvulling voor het natuurreservaat. AB InBev investeert er meer dan 400.000 euro in.

IKEA België lanceert IKEA Business Network

Om haar partnerschap met ondernemers en bedrijven te versterken, lanceert IKEA België het IKEA Business Network. Het loyaliteitsprogramma biedt promoties, interieuradvies en andere tips in een klantervaring die van prospectie tot levering gepersonaliseerd is. Met het IKEA Business Network biedt IKEA haar expertise aan om ondernemers en bedrijven te ondersteunen om een stimulerende werkomgeving te creëren die hen helpt hun bedrijfsvoering en het welzijn van hun medewerkers te verbeteren. Het nieuwe initiatief kan worden omschreven als een B2B-versie van IKEA Family, het bekende loyaliteitsprogramma van IKEA voor nietzakelijke klanten.

Provincie investeert in fietspaden

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. Daarom subsidieert de provincie de aanleg van goede fietspaden en fietssnelwegen op haar grondgebied. Er staan momenteel drie projecten op stapel. In de Tramlaan in Zaventem wordt een fietssnelweg van 4 meter breed aangelegd, en de snelheid wordt er aangepast tot 50 km/u. Verder komt er een nieuw fietspad in de Bieststraat in Boortmeerbeek om de woonkernen van Schiplaken en Hever te verbinden. En ook in Hoeilaart wordt een fietsweg aangelegd langs het stationsplein van Groenendaal. Voorbij het stationsplein richting Brussel loopt de fietsweg tussen het spoor en de autoparking. Op de trappers allemaal!

37 Ledennieuws

Internationaal ondernemen? Wees voorbereid!

Denk je eraan om medewerkers in het buitenland tewerk te stellen? Of wil je een buitenlandse medewerker aantrekken om in België te komen werken? Hier zijn allerlei preventie-uitdagingen aan verbonden. De risicoblootstelling door een verblijf in het buitenland kan verschillen afhankelijk van duur, manier van reizen, het type industrie en het land in kwestie.

Fase 1: voor het vertrek

Beoordeel het risico op gezondheidsschade van een verblijf in het buitenland. Frequente stress kan op korte en lange termijn een verhoging van de hartslag, de bloeddruk, en de cortisolafscheiding veroorzaken met psychosomatische klachten als gevolg. Geef een reisapotheek mee en verschaf info over lokale gezondheidsvoorzieningen. Overloop ook de verzekering van je medewerker en zorg dat hij goed geïnformeerd is over alle reisaspecten; gezondheid, veiligheid, culturele aspecten, … Om helemaal klaar te zijn kun je een pre-travel screening doen. Het resultaat daarvan bepaalt de geschiktheid van je medewerker om te reizen.

Fase 2: ter plaatse

Hou contact met je medewerker in het buitenland. Niet enkel bij een crisis maar regelmatig. Vraag dan niet enkel hoe het gaat met de job maar vraag ook naar het leven buiten het werk. Heb speciale aandacht voor hoe het aanpassingsproces voor elk gezinslid verloopt. Een integratieproces wordt bepaald door zowel het werk als de vrije tijd.

Fase 3: na terugkomst

Wees aandachtig voor ziekteverschijnselen in de weken na de thuiskomst. Hoe gaat de medewerker om met verandering, het reïntegratieproces, de re-entryshock?

Bespreek de expatervaring met je medewerker en maak een evaluatie op: wat kan er beter in het beleid?

Tot slot

In België bepaalt de Welzijnswet dat elke werkgever de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk moet treffen. De wet is van toepassing op de arbeidsplaats in ruime zin. Het gaat om elke plaats waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of buiten een onderneming bevindt, of in binnen- of buitenland. Het is een wettelijke verplichting.

Het is ook een ‘Return on Prevention’verhaal. Investeren in gezondheidsprogramma’s is investeren in je economisch belang en er zo voor zorgen dat een buitenlandse opdracht een succes wordt. Net zoals bij andere risico’s is een goede organisatie en continue communicatie de onmisbare preventiemaatregel.

38
Partnercontent

Nieuws uit onze regio

Lindemans wint goud op European Beer Star Competition

De Oude Gueuze Cuvée René van brouwerij Lindemans is opnieuw in de prijzen gevallen. Tijdens de European Beer Star Competition kreeg het bier de gouden medaille in de categorie ‘Belgian-Style Oude Lambic & Oude Geuze’. De European Beer Star is uitgegroeid tot een van ’s werelds belangrijkste bierwedstrijden.

De internationale vakjury telt maar liefst 140 leden en is samengesteld uit brouwers, bierjournalisten, sommeliers en andere experten. Zij beoordelen de kwaliteit van de ingezonden bieren op basis van de uiterlijk kenmerken, het aroma, de smaak, en andere categoriespecifieke kenmerken.

Deze zomer sleepte Lindemans ook al 14 awards in de wacht op de World Beer Awards 2022 in Londen. Hoog tijd voor een grotere prijzenkast daar in Vlezenbeek! (bron: Made in Vlaams-Brabant)

Hotel Hungaria scoort in de filmzaal met Onze Natuur

Heb jij hem al gezien, Onze Natuur – De Film? De ambitieuze natuurdocumentaire over de natuur in onze achtertuin is te zien in bioscopen over heel België. Het is een van de projecten van Onze Natuur, een ambitieus 360°-merk dat mee opgericht is door full-service media- en marketinghuis Hotel Hungaria. Onze Natuur wil elke Belg grenzeloos trots maken op wat er zich in ons eigen land afspeelt, zodat ze ook beter beschermd wordt. Naast de indrukwekkende film, kan je ook terecht op het online platform onzenatuur.be en op social media.

Maar Onze Natuur heeft nog meer in petto, zoals een prestigieuze tv-reeks op Canvas en tal van evenementen die je Onze Natuur écht doen beleven. Jas aan en naar buiten!

Ledennieuws 39

Voka - KvK Vlaams-Brabant in beeld

Nieuwe leden van Voka - KvK Vlaams-Brabant verzamelden in het kantoor in Vilvoorde om kennis te maken met ons aanbod, onze adviseurs en onze relatiebeheerders. Welkom@Voka Regiobestuur Hageland Regiobestuur Groot-Leuven Regiobestuur West-Side 40 Voka in beeld Regiobesturen nemen frisse najaarsstart

Ondernemers tafelen met politici

Tijdens het tweede politiek diner tafelden Vlaams-Brabantse ondernemers met minister van Onderwijs Ben Weyts en met volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lubbeek Theo Francken. Ben Weyts had het in zijn keynote over onderwijs en Theo Francken over de geostrategische uitdagingen van Europa.

Meer foto’s bekijken? Scan de QR-code.

miK en C-Valley fietsen veilig naar het werk

Tijdens de Week van de Mobiliteit fietsten de leden van C-Valley van het station in Leuven naar het bedrijventerrein in Haasrode. Hiermee zetten ze het haast verkeersvrije fietsparcours in de verf. Achteraf smaakte het ontbijt, geschonken door miK, in de Business Brewery dubbel zo goed!

Voka DigiTour: Op bezoek bij VUB AI Experience Centre

Twintig enthousiaste Vlaams-Brabantse en Brusselse ondernemers brachten onder leiding van Hans De Canck een bezoek aan het AI Experience Centre (AI, Data & Robotics) van de Vrije Universiteit Brussel. De VUB is 1 van de 7 kennisinstellingen die verbonden is aan de Digihub van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

41 Voka
in beeld
Ga voor een slim evenwicht tussen uw professioneel en uw privévermogen. Doe de evenwichtsoefening. Ontdek hier snel meer! Evenwichtsoefening 210b x 148,50.indd 1 6/07/2022 9:27:40 PAPIER & DATA VERNIETIGEN ARCHIVERING SERVICE POSTKAMER DIGITALISEREN / SCANNEN DOCUMENTEN GOEDERENOPSLAG BOX STORAGE COMPUTERBACK-UPS BEWARING OFFLINE OERSTERKE ARCHIEFDOZEN Slimme kantooroplossingen! Ontdek meer diensten op: www.merak.be © Merak nv | (0)15 28 40 60 | info@merak.be Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen 42

Voka Golf Trophy

Een kleine 50 ondernemers trotseerden de regen en gingen de strijd aan voor beste golfer uit de Vlaams-Brabantse ondernemerswereld. Het decor? De prachtige greens van de Brabantse Golf in Melsbroek.

Alle foto’s bekijken? Scan de QR-code
Voka in beeld 43

Netwerking

Dinsdag 18 oktober

Vrijdag 21 tot 29 oktober

Agenda

Versterk je onderneming

Zaterdag 22 oktober

Ladies Night @ MINI Juma Leuven

Kom in contact met straffe vrouwelijke onderneemsters en leer hun verhaal kennen.

Handelsmissie - Start 2 Export 2 Australië

Is Australië nog een nieuwe markt voor jou? Ontdek er de mogelijkheden voor je bedrijf!

Prijs op aanvraag

Donderdag 10 november

Ga op slipcursus met Jong Voka Vlaams-Brabant

Het gevoel de controle te verliezen over je wagen, zeker wanneer het regent?

Velen hebben het al meegemaakt en geraken dan in paniek. Dat hoeft niet. Hoe je dit het beste kan aanpakken ontdek je tijdens de Jong Voka Driving Experience.

Ontbijtclub Hageland – Inspiratiesessie

Maandelijks organiseren we een ontbijtclub in het Hageland, de ideale gelegenheid om mede-ondernemers uit de regio Oost-Brabant (beter) te leren kennen in een aangename en ontspannende setting!

20 tot 25 november Voka B2B en Netwerkmissie Zweden

Om succesvol door te breken op de Zweedse markt is een grondige voorbereiding essentieel, maar ook ter plaatse gaan kijken is onontbeerlijk.

Infosessies

Donderdag 20 oktober

Welke online databanken en websites helpen je bij export en import?

Welke digitale tools verlichten jouw job bij internationale handelstransacties? In deze digitale workshop geven we je een handig overzicht en nuttige gebruikstips.

Maandag 7 november

Welke financiering kan je helpen om je start-up te doen groeien?

Welke financieringsopties bestaan er precies? En welke financiering past het beste bij jouw onderneming? Je ontdekt er alles over tijdens deze gratis online inspiratiesessie.

Woensdag 9 november

Het Europees industriebeleid door een ondernemersbril

Welke de nieuwe accenten zijn in de Europese industriestrategie voor een groene en digitale economie en hoe ze Vlaamse ondernemers kunnen ondersteunen, ontdek je in deze infosessie.

Gratis

Gratis

Gratis voor Jong Voka-leden Niet-leden: € 60 Prijs op aanvraag Jong Voka-leden: € 125
€ 50
44 Agenda

Dinsdag 22 november

Dinsdag 29 november

Week Internationaal Ondernemen: Vietnam

Wat heeft Vietnam jouw bedrijf te bieden? Dat ontdek je in deze sessie. De groeimogelijkheden voor jouw export zijn in Vietnam in ieder geval nog zeer groot.

Social Media Marketing in een notendop

Tijdens dit gratis webinar krijg je een handige update over het huidige socialemedialandschap en hoe jouw onderneming er ook mee kan scoren.

Gratis

Gratis

Opleidingen

Dinsdag 25 oktober

Oorsprongs- en leveranciersverklaringen in de praktijk Raak wegwijs in alle formaliteiten, gunstige invoertarieven, oorsprongsbewijzen, ... dankzij deze opleiding.

Leden: € 390 Nietleden:

Donderdag 27 oktober

Douane voor beginners

Deze praktijkgerichte douanestoomcursus verdiept jou in de belangrijkste basis douanebegrippen, -documenten en -procedures.

Leden: € 390 Niet-leden:

27 oktober, 15 en 29 november

Go digital, maar vergeet je personeel niet mee te nemen!

Digitale transformatie, je hoort ervan, leest erover, wilt het en - in het beste geval - doet het. Maar kun je het? En met welke impact op mens en organisatie?

Donderdagen 24 november, 8 en 15 december

Dinsdag 29 november (+ 3 af te spreken data)

Bouw in 3 dagen de salesfundamenten voor blijvende groei Tijdens deze driedaagse opleiding leert Michael Humblet je de knepen van het vak. Hij hielp al meer dan 300 groeiende bedrijven op de juiste weg en nu is het jouw beurt. Michael Humblet stelde speciaal voor Voka een best-of training met drie luiken samen.

Beyond Borders: Zwitserland

Tijd om Zwitserland te veroveren als exportbestemming? Aan de hand van praktische tools en informatie, businesscases en tips en tricks van experten geven we je alle informatie om jouw bedrijf succesvol op te starten en te laten groeien in Zwitserland.

Vrijdagen 2, 9, 16 en 23 december

Van Teamlid naar Teamleider

Om een goede leider in een productieomgeving te zijn, heb je competenties nodig om opportuniteiten én valkuilen te zien. Tijdens dit lab krijg je de tools aangereikt om je rol als leidinggevende met succes te vervullen.

Donderdag 8 december Zelf aan de slag met Google Ads

In deze webinar introduceert Olivier Méan, communicatietrainer en coach bij Twistt, je in de wondere wereld van Google Ads. Hij laat je zien hoe je een eigen campagne inricht, toont je de mogelijkheden en waar je op moet letten.

Gratis

* Alle prijzen zijn exclusief btw

€ 585
€ 585
€ 550
€ 550
€ 550
€ 550
45 Agenda

Zomerstages

Politici aan de slag bij Vlaams-Brabantse ondernemingen.

Veerle Geerinckx bij Brussels Airlines

Wencke Lemmes-Pireaux, Head of Customer Experience, Product, Marketing & Public Affairs at Brussels Airlines - Veerle Geerinckx, burgemeester van Zemst - Sabine Sauter - Senior Director Ground Operations

Zuhal Demir bij Brussels Airport

Frank Beckx, Directeur Kennis-en Lobbycentrum VokaArnaud Feist, CEO Brussels Airport Company - Zuhal Demir, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme voor N-VA - Sylvie Van den Eynde, Chief HR & Corporate Affairs Officer - Carlos Van Nunen, Head of Public Affairs Brussels Airport - Christel Vandenhouten, Head of Sustainable Development Brussels Airport

Tim Vandeput bij G4S Eric De Pessemier, adviseurbelangenbehartiging politiek bij Voka Carmen Swinnen, Head of Training & Consultancy Services G4S - Kjell Vander Elst, Parlementair medewerker & secretaris Open Vld - Regio Leuven - Tim Vandenput, Federaal Volksvertegenwoordiger voor Open VLD Stefanie De Greef, Business Development Coordinator G4S - Philippe Docx, Director Security & Hospitality Solutions at G4S Romina Scarpone, Strategic Performance Manager bij G4S / Manager Care & Justice bij G4S - Yannick De Smet, Executive Manager Marketing & Communication BeLux

Ann Schevenels bij JSR Micro

Bart Denturck, CEO van JSR Micro

Ann Schevenels, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant - Marc De Baere, Deputy

General Manager - Paul Buysse, executive vice President JSR Life Sciences

Allessia Claes bij De Vlaspit Allessia Claes, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA - Stefan Rutten, Algemeen directeur De Vlaspit & De Vlaspit Dienstencheque

Suzy Wouters Suzy Wouters, Vlaams Parlementslid voor Vlaams-Belang - Yves Peleman, coördinator bewonerszorg en personeelszaken bij VZW AKAPELLA wzc

Wouter Van Den Bosch (program manager public health) - Daan Aeyels, senior adviseur welzijn- en gezondheidsbeleid bij Voka - Jan Adriaenssens (directeur publieke technologie) - Frieda Gijbels, Vlaams volksvertegenwoordiger voor N-VA - Sam Latet, adviseur welzijn en gezondheidszorg op de studiedienst van N-VAEwa Bulthez, Directeur Innovatie en Internationalisatie bij Voka – KvK VlaamsBrabant - Roger Lemmens, Director digital technologies & health transformation

46 Politiek
Katia Segers bij SBS Jeroen Bronselaer, CEO SBS Belgium Katia Segers, Vlaams Parlementslid & Senator voor Vooruit Frieda Gijbels bij imec

Gilles Van den Burre bij ABB

Abdelmonim Hendricks, Juridisch Adviseur, Belgisch Federaal Parlement - Eric De Pessemier, adviseur belangenbehartiging politiek bij Voka - Gilles Vanden Burre, federaal gedeputeerde en chef de groupe ECOLO-Groen - Jo Pauwels, Managing Director ABB - Johanna Vijverman, Manager Ondernemingsrelatie Voka Vzw - Eric Karsemakers, Global Distribution Team ABB - Ann Wittemans, Corporate Communications Manager ABB - Kris Huyck, General Manager Robotics Benelux ABB - David Ketelaers, Channel Manager Buildings ABB - Peter Van den Heede, LSU Manager Motion Benelux ABB

2. Chris Steenwegen bij Cargill Stephan Ghekiere, Environmental Regulatory Compliance Lead Cargill EMEA

Sara Deleebeeck, Senior Communications manager EMEA at Cargill Edible Oils Solutions & Agricultural Supply Chains

Chris Steenwegen, Vlaams Parlementslid en senator voor Groen - Lieve Beyen, Regional Managing Director Europe, Middle East, Africa for Cargill Animal Nutrition Cargill Katrijn Otten, Director Policy & Government Relations Cargill - Wim Pannecoucke, mobiliteitsmanager bij Voka – KvK VlaamsBrabant

Theo Francken bij AbInbev Daisy Vervloesem, zaakvoerder ’t Kapelhof Carlo, technieker AbInbev - Kathia Snoeck, Regional HTS Manager North - Theo Francken, burgemeester van Lubbeek Sofie Bockaert, directeur marketing en communicatie bij Voka – KvK Vlaams-Brabant

Karin Brouwers bij Ericsson

Eric De Pessemier, adviseur belangen-behartiging politiek bij Voka – KvK Vlaams-Brabant - Danny De Meyer, MSIP Operations Assurance Manager Ericson - Patricia Verbraeken, Head of HR Belux EricsonKarin Brouwers, Vlaams - Volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V - Fabrice Sancho, General Manager Ericson - Serge Vanhoffelen, Head of Digital Services and Innovation, Ericsson Belux

Eva De Bleecker bij Brussels Airport

Carlos Van Nunen, Head of Public Affairs Brussels Airport - Eva De Bleecker, Staatssecretaris voor Consumentenzaken en Begroting voor N-VA - Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Vlaams-Brabant

Sylvie Van den Eynde, Chief HR & Corporate Affairs Officer - Arnaud Feist, CEO Brussels Airport Company

47
Politiek Orry De Wauwer bij TUI Orry Van de Wauwer, Vlaams Parlementslid & Senator voor CD&V Sammy Mahdi bij OHL Martine Taeymans, directeur communicatie en marketing bij Voka - Eric De Pessemier, adviseur belangenbehartiging politiek bij Voka - Sammy Mahdi, voorzitter CD&V Khadija Zamouri bij Colruyt Serge Mapendo D’Ambalasa, Public Affairs Adviser - Khadija Zamouri, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement voor Open VLD - Filip De Wael, medewerker Events

EXACT 11 JAAR GELEDEN OPENDE ZIJN DEUREN.

Ondertussen gaven we onze droom verder vorm en genieten we er dagelijks van jullie te mogen ontvangen en culinair te verwennen. Bedankt voor jullie bezoeken, leuke gesprekken en vriendschap. Een grote dankjewel ook aan het team, van toen en nu. Zonder jullie is Vers Namur niet compleet. We zijn trots op jullie en alle mooie dingen die we al samen hebben verwezenlijkt. Bedankt ook aan onze eerdere partners Rick Tubbax en Toets Thielemans, onze families en vele vrienden voor hun onvoorwaardelijke steun.

We kijken er naar uit nog veel mooie en gastronomische ervaringen te kunnen realiseren.

Hou zeker en vast www.versnamur.be in de gaten voor meer nieuws over het najaar.

Change to Green

VEIDEC produceert en verkoopt geavan ceerde chemische producten voor repa ratieservice- en onderhoud. Wij leveren een uitgebreide lijn van producten voor de industrie in Europa.

Ons assortiment omvat; reiniging mid delen, smeermiddelen, lijmen, kitten, op pervlaktebehandeling, electro, gereeds chappen en persoonlijke verzorging.

VEIDEC levert een wereldklasse aan kwali teit, betrouwbaarheid op lange termijn en heeft een duidelijke focus naar het milieu toe.

Ons concept zal b.v. het proces vereenvou digen, het onderhoud versnellen, levens duur van apparatuur verhogen en ook het verminderen van stilstand van machines. Veidec maakt het verschil!

Voor meer informatie bezoek: www.VEIDEC.com

VEIDEC BV Marktstraat 67 1745 Opwijk Tel: 052-35 52 82, Fax: 052-35 05 02 E-mail: info@VEIDEC.be BTW BE0846 957 676

48

Welkom bij Voka!

Er waait een nieuwe wind bij Voka Vlaams-Brabant. Enkele nieuwe collega’s kwamen ons team versterken. Graag stellen we ze aan je voor. Maak kennis met Simon en Laura.

Laura Neirinckx Event Coördinator

In dienst sinds: 18 juli 2022

Wat houdt jouw job bij Voka in?

Onze leden dichter bij elkaar en bij Voka brengen op de meest ontspannende manier. Ik verzorg onze grote netwerkevenementen voor onze leden in heel Vlaams-Brabant. Daarnaast ondersteun ik mijn collega’s intern met mijn achtergrond in strategische marketing.

Wat betekent ondernemen voor jou?

Ondernemen is altijd een stap voor zijn op de maatschappij die nog moet wakker worden. Succesvol ondernemen gaat zoveel verder dan een slim of creatief businessmodel. Dat omvat het volledige proces vanaf je idee tot de commercialisering van je business tot bij de eindklant. Ondernemen betekent voor mij ook lef en vertrouwen hebben.

Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap?

Ik heb een boon voor ondernemingen die zichzelf in vraag stellen en vooral dan de manier waarop ze leidinggeven en omgaan met hun personeel. Ik geloof heel sterk dat vertrouwen een versterkende factor is en retentie ten goede komt.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Dat ik al mag springen nog vóór ik denk ergens klaar voor te zijn. Want perfectionisme houdt je vaak tegen. Mijn manager bij Kanaal Z, Alex Coene, bracht me veel inzichten bij in werk én leven.

Simon Van Rillaer Medewerker Data en Inside Sales

In dienst sinds: 18 juli 2022

Wat houdt jouw job bij Voka in?

Mijn job omvat verschillende taken; van het bijhouden van een juiste en overzichtelijke CRM-database tot het opleiden en ondersteunen van medewerkers en teams.

Wat betekent ondernemen voor jou?

Durven verder gaan met je idee en al je toewijding in het succes van je onderneming stoppen.

Het beste advies? Blijf jezelf. Dat heeft mij al het verst gebracht.

Wat doe je het liefst in het weekend?

Ik hou van afwisseling tussen gezelligheid en een goeie portie actie of avontuur. Het ene weekend zie je me thuis rustig kortverhalen schrijven. Wanneer ik daar genoeg van heb, trek ik eropuit om vrienden te bezoeken. Dat gaat van onder mijn kerktoren tot ver in het buitenland.

Wat is je favoriete plek in Vlaams-Brabant?

Thuis in het Pajottenland! Vanuit het groene Dilbeek kijk ik uit op mijn geliefde stad Brussel.

Wie of welk bedrijf vind jij een goed voorbeeld van echt ondernemerschap?

Lut en Dirk, mijn schoonouders runnen al bijna 35 jaar het restaurant De Gouden Schoen in Lokeren. Nu is de zaak minder open, maar tot voor 10 jaar was de zaak 6 dagen op 7 open, een gedreven ondernemerschap dat tot op vandaag heel veel succes kent. Hun energie en toewijding uit zich in een lekkere en klantvriendelijke beleving waar ik in andere restaurants ook naar op zoek ga.

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg?

Blijf jezelf, dat heeft mij al het verst gebracht.

Wat doe je het liefst in het weekend?

Eropuit gaan naar de Ardennen. In de rust en de natuur laad ik het beste op.

De beste uitvinding ooit is…

Niet één uitvinding maar het hele gegeven van digitalisering. Het feit dat je alle gemaakte/gevonden beeldmateriaal op de computer kan bewerken met verschillende tools vind ik fantastisch.

Ondernemen is altijd een stap voor zijn op de maatschappij die nog moet wakker worden.
49 Nieuwe Voka-collega's

Nieuwe leden

Compushopping

IT-consultancy

Heverlee sven.stevens@compushopping.be

Ludo - Granville Bikes

Belgische fabrikant van fietsen Granville. Kortenberg - info@granvillebikes.com www.granvillebikes.com

Dynaset

Dynaset is een aannemer gespecialiseerd in kantoorafwerking en sleutel-op-de-deuroplossingen. Wij beschikken over eigen ploegen (gespecialiseerd in gipswanden, systeemwanden, schilderwerken, vloerbekleding, verlaagd plafond, ...) en hebben een schrijnwerkerij waar wij ons eigen maatwerk produceren. Dynaset helpt je van planning, ontwerp en implementatie tot onderhoud. Drogenbos en Groot-Bijgaarden - info@dynaset.be www.dynaset.be

Chaomatic

Chaomatic ontwerpt, bouwt en produceert B2B content machines door gebruik te maken van uw eigen expertise. We creëren een B2B content strategy die past bij de digital strategy van uw bedrijf om meer trafiek en leads te genereren. Holsbeek - michael@chaomatic.com www.chaomatic.com

Oracle Belgium

IT-consultancy Vilvoorde www.oracle.com

BREG

Energie. Ontwikkelen van duurzame groene energie. Rotselaar - contact@breggroup.com www.breg.group

Eurosupplies Belgium

Grootdistributie van dranken. Boortmeerbeek - info@eurosupplies-group.com www.eurosupplies-group.come

Aquabreg BV

Technieken voor waterzuivering. (Sea)Water + Electricity = Drinkable Water. Rotselaar - contact@breggroup.com www.aquabreg.group

DenK IP

Intellectual property en patenten. Boortmeerbeek - info@denkip.com www.denkip.com

Evoluto

Next generation IT-diensten en oplossingen, specifieke competenties en tijdelijk aanwendbare resources. Meise - team@evoluto.be www.evoluto.be

Vibo IT Consulting

IT-consultancy Heverlee - vincent@vibo-it.be www.vincentbouillart.be

VB Consultancy & Investments

Begeleiding, coaching en training voor ondernemers Groot-Bijgaarden - vincent@vincentb.be www.vincentb.be

Synergus

IT-consultancy Zottegem - sven.stevens@synergus.be

Meta3D

Virtual Reality Experience centre, multimedia productie en entertainment. Virtual reality games en ervaringen in de Virtual reality arcade en het MetaverseCafé. Herent - info@meta3d.be www.meta3d.be

Scott Sportech Benelux

Scott bikes, ski, toebehoren - Bergamont bikes. Kortenberg - info@scott-benelux.com www.scott-sports.com

Nieuwe leden 50

Kom uit uw kot! Beleef en proef de geheimen van onze bieren in de Stella Artois brouwerij.

Individueel of in groep, een bedrijfsevent, zowel doorheen de week als in het weekend.

Colofon

Ondernemers is het blad van Voka –Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

Onze kantoren

Tiensevest 170, 3000 Leuven Medialaan 26, 1800 Vilvoorde

Contact 016 22 26 89

1adres@voka.be www.voka.be/vlaams-brabant

Hoofdredacteur: Mathieu Wouters

Werkten mee aan dit nummer

Liesbeth De Kegel, Tiffany Mestdagh, Michiel Bronckaerts, Liesbet Van Noten, Sophie Moerenhout, Annik Camps, Marlies Vantuyne, Peter Dhondt, Sophie Dings

Gedelegeerd bestuurder: Kris Claes

Verantwoordelijke uitgever

Daniëlle Vanwesenbeeck, Voorzitter Voka –Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Reclameregie: Sophie Moerenhout sophie.moerenhout@voka.be, +32 478 87 79 28 Abonnement per jaar (10 nummers): 80 euro. Kosteloos voor Voka-leden. Per los nummer: 8,5 euro.

Ontwerp & Druk artoos group, Kampenhout

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

Dit magazine wordt gedrukt op chloorvrij papier. Het maandblad online: www.voka.be/publicaties

Meer info of reservatie: www.brouwerijbezoeken.be

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand

Lid van de Unie van de Uitgevers van de periodieke pers

ACCREDITED
CCI
BELGIUM
ONTDEK
OOK Mais ON L Eff E!
0889 INBR SA-90x270-Handelen.indd 1 6/04/21 11:06 51 Colofon
Volvo C40 Recharge De auto van morgen is voor vandaag De nieuwe Volvo C40 Recharge is de eerste 100% elektrische Volvo. Een crossover met een verbijsterde lijn. Bovendien is hij gemaakt voor deze tijden: Google geïntegreerd, geen dierlijk leer, 420 km autonomie en van 0 naar 100 km/u in minder dan 5 seconden. De toekomst ziet er goed uit. Bestel hem nu bij Lacom Contacteer uw verdeler voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig. 18,2 - 22,3 KWH/100 KM - 0 G CO2/KM (WLTP) Afgebeeld model ter illustratie. Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be Lacom Leuven Ambachtenlaan 2 3001 Leuven Lacom Vilvoorde Mechelsesteenweg 309 1800 Vilvoorde www.lacom.be