Oost-Vlaanderen Ondernemers 2021 # 2

Page 1

ONDER

FEBRUARI 2021

Een m aand elijks e u itgave van Voka – Kamer van Koo phan del O os t-Vlaan de re n | Jaarg ang 22 | numme r 02 | fe bruari 20 21

NEMERS VS-bedrijven in Oost-Vlaanderen na presidentswissel:

Make Belgium attractive again NO FAKE NEWS! $ 900 Amerikaanse bedrijven in België, 140.000 directe jobs $ And so much more ….

+ Dossier: Hoe digitaal is uw bedrijf?


Samen ondernemen Meer dan 6.000 bedrijfsleiders van Belgische familiale kmo’s doen een beroep op onze deskundigheid in accountancy, btw, fiscaliteit, ondernemingsrecht of financieel management. Vertrouw net als deze ondernemers op ons en u onderneemt niet langer alleen!

Connecteer via www.deloitte.com/be/accountancy-private © 2021. For more information, contact Deloitte Accountancy.


VOORLOPER

So help us Joe Gedurende bijna anderhalve eeuw was The Greatest Show on Earth! het devies van het legendarische Barnum&Baily. Met een spektakelrijke mix van circus en rariteitenkabinet sloeg het entertainmentbedrijf toeschouwers over de hele wereld met verstomming. Pas in 2017 sloot het circus zijn tenten… precies op het moment dat Donald Trump zijn opwachting maakte als president van de VS. De ‘grootste show’ kreeg ongewild een vervolg, jammer genoeg vaak smakeloos en schofferend, met als trieste apotheose de presidentsverkiezingen van 2020. Van het land dat voor vele generaties Vlamingen en Belgen symbool stond voor vrijheid, verbeelding en vooruitgang, rest slechts een in zichzelf opgesloten en bitter verdeelde bevolking in een grimmig maatschappelijk klimaat. De herhaalde smeekbede voor meer eenheid van de nieuw verkozen, bejaarde en bedaarde president Joe Biden, was nooit gezien. De hele wereld volgde het vertoon met een wankel gevoel van opluchting en het besef dat VS niet (nooit?) meer het universele gidsland zal zijn. Tweehonderd jaar lang was het dat wel geweest. Moreel, militair en economisch zette het bakens uit voor andere landen en volkeren. De fenomenale kracht van wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling reikte letterlijk tot op de Maan. Silicon Valley werd het scriptorium van de moderne wereld. Amerikaanse muziek, film en media overspoelden grote delen van de wereld. Voor miljoenen kansarmen en gelukzoekers uit alle windstreken waren de VS gedurende vele decennia het eldorado van de laatste kans. West-Europa was een bondgenoot met onbreekbare historische en culturele banden. Voldoende om het oude continent ter hulp te snellen toen zijn – met Amerika gedeelde – democratische en humanitaire grondvesten dreigden ten onder te gaan tijdens W.O. II.

“Gedreven door een bovengemiddelde aandacht voor O&O bouwen Amerikaanse bedrijven ook in ons land sterk mee aan onze toekomst”

Nadien – en vooral vanaf de gouden jaren 1960 – toonden de VS zich een krachtige hefboom in de economische wederopbouw van Europa. Ons land verwelkomde inmiddels honderden Amerikaanse investeerders. Zij zorgen tot op vandaag voor vele tienduizenden jobs, inkomen en welvaart. Gedreven door een bovengemiddelde aandacht voor O&O bouwen ze ook sterk mee aan onze toekomst.

De Amerikaanse economie is nog altijd de grootste in de wereld, goed voor bijna een kwart van het wereld-bbp. Voor Vlaanderen zijn de VS de grootste handelspartner buiten de Europese Unie en de derde bron van import. Amerika is en blijft voor ons dus van immens groot belang. Met de aanstelling van de nieuwe president als reboot brengen wij in dit nummer hulde aan de Amerikaanse bijdrage tot onze welvaart. Een prima gelegenheid om meteen de vraag te stellen hoe we ons van die bijdrage kunnen blijven verzekeren. Hoe maken wij België aantrekkelijk(er) voor Amerikaanse en andere investeerders? Hopelijk helpen de Amerikanen hun president in zijn grootmoedig streven om het land opnieuw op te bouwen. En wij kijken met ongeduld uit hoe Joe Biden de wereld aan een meer open en duurzame economie helpt met (letterlijk) verrijkende handelsrelaties en meer stabiliteit. JEF WITTOUCK

Voorzitter Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen O N D E R N E M E R S # 02

1


14 DOSSIER DIGITALISERING

30 THUISHAVEN

COLOFON ONDERNEMERS IS HET MAANDBLAD VAN Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Jaargang 22, februari 2021. Verschijnt niet in juli-augustus.

KANTOREN 9000 Gent Lammerstraat 18 – T 09 266 14 40 9200 Dendermonde Noordlaan 21 – T 052 33 98 00 9700 Oudenaarde Markt 41 – T 055 39 04 90 Web http://www.voka.be/oost-vlaanderen

BESTUURSCOMITÉ VAN VOKA OOST-VLAANDEREN Jef Wittouck, An Bels, Guy Bontinck, Erik Chabot, Ann De Clercq, Christiaan De Wilde, Farida Doulami, Dieter Hillaert, Alexander Hoogewijs, Geert Moerman, Griet Nuytinck, Karen Pieters, Wim Pynaert, Roseline Van Damme, Christine Van den Berghe, Kristof Van Hoorebeke, Eric Van Landeghem, Jens Van Mol, Manfred Van Vlierberghe, Frank Verschuere.

EREVOORZITTERS VAN VOKA OOST-VLAANDEREN Luc De Bruyckere, Chris De Hollander, Ronald Everaert, Jean-Paul Van Avermaet, Marc Vereecken en Marcel Verschelden.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Geert Moerman – Lammerstraat 18 – 9000 Gent

26 CULTUURKRIEBELS

In dit nummer

HOOFDREDACTIE Jan Geers – jan.geers@voka.be

EINDREDACTIE Sam De Kegel – sam.dekegel@voka.be

WERKTEN MEE Sam De Kegel, Laurens Fagard, Jan Geers, Wim Kempenaers, Sarah Spenninck, Ann Vandamme, Jan Van Gyseghem.

MAGAZINE REALISATIE LAYOUT Karakters, Gent, www.karakters.be

ABONNEMENTEN Hilde Pelleman, hilde.pelleman@voka.be, Marie-Ange Sallemeyn, marie-ange.sallemeyn@voka.be

DRUK Drukkerij Perka, Maldegem

PUBLICITEIT Marie-Ange Sallemeyn, Ann Vandamme, pub.ov@voka.be, T 09 266 15 71

2

1 So help us Joe VOORLOPER

4 Make Belgium (more) inviting again: de tone of voice van drie Amerikaanse bedrijven in Oost-Vlaanderen FOCUS

10 Hoera voor de multinational IMPACT

12 Voka Vaart aan de Dender BREEDBEELD


INHOUD

46 MIJN BEGINJAREN 37 BAMBOE

42 HET ZIT IN DE GENEN

14 Hoe digitaal zijn onze Vlaamse kmo’s

Daikin bouwt hypermodern complex in Gentse regio

Snelle groeiers zorgen voor extra jobcreatie

DOSSIER DIGITALISERING

26 Ontdek de expo 100% Textiel in het Gents Industriemuseum

BAMBOE

CULTUURKRIEBELS

41 Coronaproof activiteiten bij Voka 30 North Sea Port in 2020: cijfers met een Brexit- en coronasausje

Andere havensprokkels THUISHAVEN

CONNECTIES

42 De eeuwenoude brouwersmicrobe van familie De Landtsheer HET ZIT IN DE GENEN

35 Hoe het Museum voor Schone Kunsten duurzaam aan kunst doet DUURZAME KOPLOPERS

37 20 extra jobs bij Glazenmaker Weemaes

45 Drie experts exploreren Plato Explore LEREN VAN EN MET ELKAAR

46 Oprichters van Bothive over hun sleutel tot succes

49 Houdt u van uitroeptekens? Onze columnist verfoeit ze! OVER KLEINE EN GROTE ZAKEN

51 Wat als u werknemers naar Frankrijk detacheert? VIAVOKA

52 Luc De Bruyckere, de zevende Voka Legende LEGENDE

54 Van bomma-bedwinging tot 1.000 telewerkinspecteurs GEERT DACHT

56 Mama, ik wil president worden… WAARVAN SPRAKE

MIJN BEGINJAREN

O N D E R N E M E R S # 02

3


FOCUS

UITKIJKEN NAAR BELEID PRESIDENT BIDEN, MAAR BOODSCHAP VAN AMERIKAANSE BEDRIJVEN IS VOORAL:

“Make Belgium (more) inviting again” Op 20 januari werd Joe Biden zonder incidenten ingezworen als 46ste president van de Verenigde Staten. Hiermee kwam een eind aan het beleid van één van de meest omstreden presidenten in de geschiedenis van het land. Zeker is dat de eigenzinnige America Firstkoers van Donald Trump op de schop gaat. Vraag is in hoeverre Joe Biden zijn intenties – waaronder een economisch stimulusplan van 1.900 miljard $ – in daden kan omzetten. Naar aanleiding van de machtswissel sprak Ondernemers met Amerikaanse bedrijven in Oost-Vlaanderen. Wij vroegen naar hun verwachtingen en wensen en naar hun kijk op investeringsland België. TEKST JAN VAN GYSEGHEM

Sinds de jaren 1960 zijn Amerikaanse bedrijven in groten getale neergestreken in België, the gateway to Europe. Er zijn nu naar schatting meer dan 900 Amerikaanse bedrijven in ons land; de vijftig grootste ervan stellen samen zowat 80.000 mensen tewerk. Brussel en Antwerpen zijn samen goed voor driekwart van de VS-ondernemingen in België, maar ook in Oost-Vlaanderen zijn enkele tientallen bedrijven actief uit het land van Uncle Sam. (zie lijst p. 9). Omgekeerd, behoort België nipt tot de top 10 van buitenlandse investeerders in de VS.

OP HET EIND IS ER EVENWICHT De hele wereld volgde met ongeloof en ontzetting de voorbije presidentsverkiezingen in de VS. Het vierjaarlijkse hoogte­ punt in het democratisch bestel van het land ontaardde in een smakeloze mix van horror en presidentieel drama. In de Belgische vestigingen van Amerikaanse ondernemingen volgden executives het verloop en de uitkomst met verhoogde

NO FAKE NEWS! $ Buitenlandse bedrijven bieden meer dan 1 miljoen mensen werk in België, of 40 procent van de totale privétewerkstelling. $ De VS zijn daarbij goed voor ruim 900 bedrijven en bijna 140.000 directe jobs. $ Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigen bijna een kwart van de privé-investeringen in onderzoek en ontwikkeling en zijn van cruciaal belang voor innovatie in onze economie.

4


ONDERNEMERS SPRAK MET: $ Alexander Alonso, CEO van Becton Dickinson Benelux met hoofdzetel in Aalst en Europees distributiecentrum in Temse. 1.200 werknemers op vijf sites. Medischtechnologische wereldspeler die o.a. ziekenhuizen voorziet van spuiten, naalden, katheters en infuuspompen, maar ook veel expertise heeft in diagnostiek (ontwikkelde in 2020 een versnelde test voor diagnose van coronavirus) en in technologieën om medicatie te managen en toe te dienen. Omzet: 7,3 miljard dollar. $ Gino Declercq, managing director van Vergokan (Oudenaarde). Het bedrijf is vermaard voor zijn kabelgoten en werd twee jaar geleden overgenomen door het beursgenoteerde Atkore dat actief is in de bouwsector en een omzet realiseert van 2 miljard dollar. $ Brett Wilms, managing director van Brady IDS EMEA, met Europees hoofdkwartier in Zele. Producent van identificatieproducten en -oplossingen. Globale omzet: 1,25 miljard dollar. Met een Amerikaanse moeder en een vroege jeugd in Ithaca, upstate New York, beschouwt Wilms zichzelf toch als ‘wereldburger’.

Het Oudenaardse Vergokan werd tijdens de regeerperiode van Donald Trump overgenomen door Atkore. Gino Declercq:

“Het beleid van Trump heeft de resultaten van veel Amerikaanse bedrijven verbeterd. Via belastingreductie kregen zij meer cash binnen waardoor meer investeringen en dus ook acquisities konden gebeuren. Vergokan werd de eerste acquisitie van Atkore op het Europese vasteland. Het is de ambitie van Atkore om zijn totale omzet in vijf jaar te verdubbelen.”

Alexander Alonso (Becton Dickinson): “De Amerikaanse thuismarkt is voor BD goed voor 40 procent van de activiteiten. Wat er in eigen land gebeurt, is dus van groot belang en bepaalt wat het bedrijf in de rest van de wereld uitrolt. Zo had Obamacare voor ons een grote impact. President Trump hanteerde een eigen, volatiele stijl. We kijken dus voortdurend uit naar mogelijke veranderingen in het

belangstelling. Uiteindelijk zal het stof over de tumultueuze wissel van de macht gaan liggen. Tijd voor een bilan: wat heeft Trump betekend voor de Amerikaanse ondernemingen en economie? En… welk beleid is er wenselijk en mogelijk onder Biden?

Brady werkt aan de voorbereiding van een nieuw bedrijfsgebouw in Zele, een investering van 24 miljoen euro. Het dossier ligt al tien (!) jaar op tafel. “Het loopt vast op complexiteit en trage uitvoering,” zucht Brett Wilms.

O N D E R N E M E R S # 02

5


FOCUS

politieke en economische beleid van de VS. Wat als er besparingen komen in healthcare? Of als de ziekenhuizen meer ondersteuning krijgen? De impact kan dus voordelig of nadelig zijn, ons bedrijf bereidt zich voor op diverse scenario’s.” De heisa mag dan al groot geweest zijn, vóór en na de verkiezingen, de Amerikaanse bedrijven hielden het hoofd koel. Al kan het verloop van een presidents­wissel het vertrouwen impacteren, de beurs flink doen schommelen en ook de koers van de dollar beïnvloeden wat dan weer de prijs van producten en de internationale concurrentie­positie beïnvloedt. Brett Wilms (Brady): “In de VS is de president een publiek uithangbord voor de wereld. Onder de leuze ‘Make America Great Again’ komt het land nu uit een sterk protectionistisch beleid, maar politiek en economisch is vooral het evenwicht in de machtsverhoudingen belangrijk tussen president, Huis van Afgevaardigden

“Het fiscale klimaat is rampzalig. Dat is ook de echte reden waarom spelers als General Motors en Ford ons land hebben verlaten” BRETT WILMS, BRADY

zal opengooien en de toegang tot de Amerikaanse markt zal vergemakkelijken. Dat betekent ook opnieuw invoer van olie en een verwacht terugschroeven van lokale (omstreden) olie- en gaswinning in Alaska. Wilms relativeert de impact van een nieuw presidentschap op de koers die het bedrijf volgt: “Een CEO bij Brady blijft vijf tot zeven jaar aan het roer. In die tijd wil hij zoveel mogelijk een stempel drukken. Dat brengt heel wat global footprint oefeningen met zich mee.”

CORONA AND ALL THAT en de Senaat. Dat zorgt ervoor dat de gekste dingen toch gecounterd worden.” Ondertussen veroverden de Democraten de meerderheid in beide vergaderingen. Door de nationalistische koers van Trump en een gunstig fiscaal regime gingen Amerikaanse bedrijven opnieuw meer investeren in lokale productie. De verwachting is dat Biden de grenzen

Liquiditeiten nodig in uw bedrijf?

Het voorbije coronajaar was in alle opzichten buiten categorie. In welke mate de activiteiten van buitenlandse investeerders in België werden gegrepen door covid of in hoeverre voorziene investeringen al dan niet zullen worden aangehouden, zal later dit jaar helemaal duidelijk worden. Gino Declercq (Atkore/Vergokan): “Door covid hebben wij in 2020 niet één keer Amerikanen over de vloer gekregen.”

Rendement op uw geld?

Wij kunnen u helpen via Sale & Rent Back operaties Vraag gratis naar uw mogelijkheden hieromtrent. Discrete afhandeling. No cure, no pay.

Beleg in vastgoed (4% à 8,5% netto huurrendement). Momenteel 28 investeringsdossiers in aanbieding (op aanvraag). Volledige discretie. Bel of mail ons voor een afspraak

09 222 69 69 Guldensporenpark 1A 9820 Merelbeke info@salenko.com www.salenko.com

Bedrijfsvastgoed - M & A marc.peeters@salenko.com

6


Alexander Alonso, CEO Becton Dickinson, over de loonkosten: “Wat doe je als je in het ene land vier jobs hebt voor de prijs van één bij ons?”

Toch gingen niet alle bedrijven in de VS op eenzelfde manier om met de pandemie. “Het hoofdkwartier van Brady in Milwaukee keek in het begin op van de drastische maatregelen in Europa: gesloten grenzen, thuiswerk, quarantaine”, licht Brett Wilms toe. “Milwaukee ligt in het eerder conservatieve Wisconsin waar men de covid-restricties te verregaand vond. Maar de publieke opinie keerde zich tegen de opstelling van de overheid en toen veranderde de houding.”

“Als de markt verandert of de regelgeving in een land wijzigt – bijvoorbeeld inzake de terugbetaling van geneesmiddelen – kan de druk in een beursgenoteerd bedrijf toenemen” ALEXANDER ALONSO, BECTON DICKINSON

Bij Atkore/Vergokan werd ondanks de lockdown in het voorjaar uiteindelijk nog een resultaat neergezet zoals in 2019, maar Gino Declercq houdt rekening met een ernstige vertraging van vele bouwprojecten en een lastig jaar voor het Oudenaardse bedrijf. Voor medtechbedrijf Becton Dickinson betekende covid dan weer een buitengewoon druk jaar.

ATTRACTIVE LITTLE BELGIUM?

Het experience center van Becton Dickinson in Erembodegem

Volgens het EY Belgian Attractiveness Survey 2020 mocht ons land in 2019 267 buitenlandse directe investeringen verwelkomen. België blijft zo in de Europese top vijf van landen die het grootste aantal buitenlandse investeringen binnenhalen. Bijna 17% van de buitenlandse projecten zijn van Amerikaanse oorsprong; zij vormen het grootste aandeel. In 2019 zorgden 45 Amerikaanse investeringsprojecten voor ongeveer 1.000 extra banen in België.

O N D E R N E M E R S # 02

7


FOCUS

Het betrekkelijk gunstige imago van ons land is geen constante en kan snel omslaan. In 2010 nog, kopten de kranten ‘Amerikaanse bedrijven massaal weg uit België’. Er was zelfs sprake van een negatieve investeringsstroom. Het dramatische nieuws was niet louter aan de wereldwijde crisis van 2009 toe te schrijven. Sinds 2003 al verloor België terrein aan Nederland en Duitsland. Amcham, de Amerikaanse Kamer van Koophandel in ons land, maakte in 2012 gewag van een gestage afkalving van het belang van Amerikaanse bedrijven in België. Niet dat de Amerikaanse ondernemingen in België uiteindelijk massaal zijn vertrokken, maar via de kaasschaafmethode werd systematisch afgeslankt en de investeringen liepen – meer dan in de buurlanden – steevast terug. Belangrijke activiteiten erodeerden langzaam en verschoven naar het buitenland. Belgische vestigingen verloren aan belang. Een tiental bedrijven per jaar sloot ook effectief de deuren van zijn Belgische vestiging. Regionale hoofdkantoren vertrokken, veelal naar Zwitserland. De jongste jaren groeide het besef bij de overheid. Maar het bewustzijn is broos en het kan snel opnieuw de andere richting uitgaan. Alexander Alonso: “In essentie blijft het een kwestie van taxen en lonen.

“Het beleid van Trump heeft de resultaten van veel Amerikaanse bedrijven verbeterd. Via belastingreductie kregen zij meer cash binnen waardoor meer investeringen en dus ook acquisities konden gebeuren” GINO DECLERCQ, VERGOKAN

Als de markt verandert of de regelgeving in een land wijzigt – bijvoorbeeld inzake de terugbetaling van geneesmiddelen – kan de druk in een beursgenoteerd bedrijf toenemen. Alles wordt in het werk gesteld om de winstvooruitzichten ook effectief te realiseren. Dat kan aanleiding geven om te reorganiseren, de zaken anders aan te pakken of te besparen.” Voor Brett Wilms blijft België een interessant land voor bedrijven die in Europa zaken willen doen. “Het logistieke element, de ligging als transitland met havens en rivieren, blijft een troef. En ook het professionalisme van onze medewerkers die taalvaardig en flexibel zijn, wordt nog steeds naar waarde geschat.” De topman van Brady in België wijst ook op een cultureel-historisch element: “Belgen

“Wij hebben ook een fabriek in Rusland en zijn benieuwd hoe de relatie Poetin-Biden zich zal ontwikkelen. De Russische markt open krijgen, zou een goede zaak zijn”, zegt Gino Declercq, managing director Vergokan (rechts op foto). Links staat Jan Bosquet, commercial director.

en Vlamingen zijn meegaander in vergelijking met andere volkeren. Wellicht zit de geschiedenis van ons land daar voor veel tussen. Hier zijn nogal wat bezetters actief geweest. Er zijn buurlanden die soms een iets groter superioriteitsgevoel uitstralen. Dat soort trots is ons vreemd en maakt dat Belgen en Vlamingen over het algemeen slim omgaan met de kleine, maar toch belangrijke rol die we spelen in de wereld.”

R&D, HALLELUJAH! Binnen de EU geniet België sinds jaren een sterke reputatie voor R&D (en de hieraan door de overheid toegekende incentives), innovatie en de goed opgeleide werknemers. Innovatie is het fundament waarop competitiviteit, groei en hoogwaardige jobs steunen. Om die reden blijven veel bedrijven in België investeren op vlak van research. Amerikaanse bedrijven leveren een sterke bijdrage tot het succes van de innovatie-gedreven economie van ons land. Jaarlijks investeren VS-ondernemingen voor meer dan 1 miljard dollar in R&D in België. Ondanks de onmiskenbare troeven zou België zich veel gunstiger in de vitrine kunnen plaatsen van buitenlandse investeerders, vindt Wilms. “Het fiscale klimaat is rampzalig. Dat is ook de echte reden waarom spelers als General Motors en Ford ons land hebben verlaten.” Ook volgens Alexander Alonso blijven de hoge loonkosten van België in het vizier. “Dat doet ons nadenken om operationele rollen naar elders over te brengen en in België vooral high level jobs aan te houden.” Alonso bestempelt een handicap op de loonkosten van max. 7% als ‘doenbaar’. “Maar wat doe je als je in het ene land vier jobs hebt voor de prijs van één bij ons?” Ook de complexiteit van een land met zes regeringen en, de als gevolg hiervan moeizame werking van administraties, wekt wrevel op. Het Belgische plaatje

8


Amerikaanse bedrijven in Oost-Vlaanderen (selectie, niet compleet) $ AECOM – Gent $ AIR PRODUCTS – Gent $ AMPLIDATA (WESTERN DIGITAL) – Gent $ APRIMO – Gent $ BAKER TILLY – Aalst / Melle / Zele $ BALTA (LONE STAR) – Oudenaarde $ BECTON DICKINSON – Aalst (Erembodegem) $ BRADY – Zele $ BUCKMAN LABORATORIES – Gent $ CABLE PRINT (DIEBOLD-NIXDORF) – Erpe-Mere $ CARGILL – Gent $ CHEVRON – Gent $ COCA-COLA – Gent $ COMPUGROUP MEDICAL – Wetteren $ CRC INDUSTRIES – Zele $ DELOITTE – Gent Vergokan in Oudenaarde.

$ DYNEA – Gent $ EASTMAN – Gent $ ERNST&YOUNG – Gent/Ronse $ GATES – Aalst / Gent

wordt plots heel wat minder rooskleurig. Brett Wilms kan er van meespreken. Brady werkt aan de voorbereiding van een nieuw bedrijfsgebouw in Zele, een investering van 24 miljoen euro. Het dossier ligt al tien (!) jaar op tafel. “Het loopt vast op complexiteit en trage uitvoering,” zucht Wilms. “Een bouwvergunning vergt al snel 1,5 jaar. En dan is er ook de mobiliteitsoefening...” Naast het fiscale beleid wijzen onze gesprekspartners naar andere werkpunten voor investeringsland België: mobiliteit, infrastructuur en digitale skills.

VEEL GELUK, MIJNHEER DE PRESIDENT De Belgische CEO’s kijken met nieuws­ gierigheid uit naar het beleid van de administratie Biden.

De Russische markt open krijgen, zou een goede zaak zijn. En voorts blijft het afwachten hoe Biden zich zal opstellen t.o.v. China.”

$ GREIF PACKAGING – Gent $ LEXISNEXIS – Nazareth $ MAGNETROL – Zele $ MILLIKEN – Gent $ OLEON – Evergem

“Ik wens de president een goede gezondheid toe, maar hoop vooral dat het land zal ‘genezen’ van de diepe sociale verdeeldheid”, zegt Brett Wilms. “Om een bedrijf te leiden in een hyperconcurren­ tiële omgeving is een zekere vorm van agressie aangewezen, maar een staat besturen vraagt historisch inzicht, begrip en visie.” De Brady-topman pleit voor meer bescheidenheid en een terugkeer naar de fundamentele waarden die de VS hebben gegrondvest: broederschap, eendracht, samenwerking. “Niet het persoonlijke gewin moet voorop staan maar de maatschappelijke vooruitgang.”

$ OMEGA PHARMA (PERRIGO) – Nazareth $ ON SEMICONDUCTOR – Oudenaarde $ PHOENIX SERVICES – Gent $ PVS CHEMICALS – Gent $ RPC PROMENS (BERRY) – Eke / Gent $ RENDAC (DARLING INGREDIENTS) – Denderleeuw $ RIGHT MANAGEMENT – Gent $ ROGERS – Evergem $ ROUSSELOT (DARLING INGREDIENTS) – Gent $ ROXELL – Maldegem $ SAMSONITE – Oudenaarde $ SIDAPLAX (PSI) – Gent

Gino Declercq: “Atkore zal zijn groeistrategie onder president Biden niet wijzigen. Het bedrijf denkt sowieso heel global. Mijn wens is dat er niet te veel embargo’s komen; dat zou goed zijn voor de wereldeconomie. America First was niet echt een voorbeeld op dat vlak. Wij hebben ook een fabriek in Rusland en zijn benieuwd hoe de relatie Poetin-Biden zich zal ontwikkelen.

Alexander Alonso is er van overtuigd dat de VS-samenleving alle ingrediënten heeft om succesvol te zijn: een zeer diverse cultuur, een nieuwe generatie, moderne technologie. “Jammer genoeg werden deze troeven in de voorbije jaren weinig benut. Ik wens het de nieuwe president toe om dit wel te doen.”

$ TEKNI-PLEX – Aalst (Erembodegem) $ TENNECO – Gent $ TUPPERWARE – Aalst $ UNILIN (DYNEA) – Gent $ VERGOKAN (ATKORE) – Oudenaarde $ VICTAULIC – Nazareth

O N D E R N E M E R S # 02

9


IMPACT

Hoera voor de multinational Vlaanderen is een uniek weefsel van kmo’s, met diepe wortels doorheen generaties. Toch mogen we het belang en de rol van multinationals in onze economie niet onderschatten, want ze boosten onze productiviteit. TEKST JAN GEERS

Het coververhaal van dit blad focust zich op Amerikaanse ondernemingen in België; zo’n 900 zijn er en ze geven rechtstreeks een job aan 140.000 mensen, onrechtstreeks komt daar nog een veelvoud bij. Tel daarbij de multinationals uit andere landen en je komt snel aan 1 miljoen jobs of zo’n 40% van de tewerkstelling in België. Die grootteordes kan je doortrekken naar ongeveer alle economische parameters gezien 30% van ons bbp gelinkt is aan export, iets waar internationale bedrijven een groot deel van uitmaken. Toch staan de grote, vaak buitenlandse, ondernemingen onder druk in de publieke opinie. Een mondiale trend die we ook in Vlaanderen zien terugkomen, soms in

10

de besluitvorming. Daar zal de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden waarschijnlijk niet veel aan kunnen veranderen.

PRODUCTIEVE MULTINATIONALS Er zijn nochtans redenen genoeg om de aanwezigheid van multinationals toe te juichen. Evident zijn de buitenlandse investeringen waar we mee de vruchten van plukken. Minder vanzelfsprekend maar heel belangrijk, is hun rol in de productiviteit van ons land. Nochtans is productiviteitsgroei de sleutel tot welvaart en staat die al jaren onder druk in ons land. Multinationals behoren tot de meest productieve ondernemingen van ons land en dragen dus in verhouding extra bij tot de welvaart in België. Maar

ook de relatie die een lokale onderneming heeft met een multinational, bepaalt haar productiviteits­niveau. Een onderneming die rechtstreeks levert aan een multinational is gemiddeld slechts 28% minder productief. Voor een bedrijf zonder banden met een multinational loopt die kloof gemiddeld op tot 44% en die neemt sinds 2000 enkel verder toe. Willen we de welvaart behouden in ons land dan moet de productiviteit omhoog. Wie beter dan internationale bedrijven, Vlaams of buitenlands, om ons daarbij te helpen. Daarom, hoera voor de multinational! Heeft u vragen: jan.geers@voka.be – Directeur Belangenbehartiging – Voka Oost-Vlaanderen


Lokale dossiers

Brexit update Na een jarenlange saga behandelt de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk sinds 1 januari 2021 als ‘Derde Land’. De Brexit is daarmee niet enkel op papier maar ook in realiteit doorgevoerd. De overeenkomst die werd bereikt, zorgt wel voor nultarieven en bepaalt quota’s voor de handel tussen de EU en het VK maar brengt ook extra administratieve verplichtingen mee en zorgt voor extra lasten. De belangrijkste bottleneck zijn de regels van oorsprong waarbij ook voor onderdelen bewezen moet worden wat de oorsprong is. Voka gidst u en uw onderneming door Brexit via een FAQ op de site die steeds up-to-date is. Toch een specifieke vraag? Twijfel niet om ze te stellen viavoka@voka.be.

POLITICI ONTMOETEN ONDERNEMERS Ook politici tonen zich erg betrokken bij de grote impact die de Brexit heeft op onze Vlaamse bedrijven. Zo bezochten Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele en Europees parlementslid Geert Bourgeois, samen met Voka Oost-Vlaanderen de Zottegemse onderneming Sanorice om uit eerste hand te horen wat de impact is van de Brexit. De politieke interesse wordt gewaardeerd door de ondernemingen en we hopen dat deze contacten bijdragen om een robuust steunbeleid uit te tekenen.

CORONA FAQ Nog steeds moeten bedrijven inspelen op steeds wijzigende omstandigheden door het coronavirus en de verwachting is dat dit nog ten minste enkele maanden zal aanhouden. Voka wil klaarheid scheppen bij elke beleidskeuze en de impact op uw onderneming helder vertalen. Hou daarom de Corona FAQ in de gaten via de link. Vindt u uw vraag niet terug? Contacteer ons dan viavoka@voka.be.

GENT: START OMBOUW R4 Vanaf februari start een stuk van het project om de oostelijke en westelijke zijde van de R4 om te bouwen. Het kruispunt ‘Eurosilo’ wordt omgebouwd van een lichtengeregeld kruispunt tot de eerste turborotonde van Vlaanderen. Het fietsverkeer langs de Kennedylaan moet daarom een omleiding volgen en voor het wegverkeer gelden snelheidsbeperkingen door versmalde rijstroken. Contacteer belangenbehartiging.ov@voka.be om de impact van deze werken voor uw onderneming te kennen. Voka Oost-Vlaanderen is erg tevreden dat dit project, na vele jaren ijveren, nu echt uit de startblokken schiet.

9% Dat is het gemiddelde omzetverlies dat ondernemingen vandaag lijden door de coronacrisis.

O N D E R N E M E R S # 02

11


BREEDBEELD

Straks vaart Voka aan de Dender Bekijk even de foto en sluit dan je ogen. Beeld je de gonzende havenactiviteit in op het Werfplein aan de Dender (linksonder). De witte pluimpjes (Tereos) nemen je mee naar de ononderbroken industriële activiteit op het (verdwenen) mythische eiland Chipka. In 2010 vervingen de kleurige lamellen van het Administratief Centrum (AC, rechtsonder) het bonkige relict van de grauwe Filature du Canal. Cultuurcentrum De Werf (met W op de gevel) en de hoofdkerk St.-Martinus bepalen vandaag mee de stedelijke skyline. Roep de ellende op van het oorlogsbombardement dat het huizenblok in de Molenstraat en de eeuwenoude Werfkapel (midden) tot puin herleidde. Maar de tijd en de wereld staan nooit stil. In 2021 wordt de Molenstraat schitterend vernieuwd en in het witte gebouw naast het AC opent in het najaar de gloednieuwe hub Voka Vaart! TEKST JAN VAN GYSEGHEM – FOTO WIM KEMPENAERS

12


O N D E R N E M E R S # 02

13


DOSSIER

WAAROM ER GEEN WEG MEER TERUG IS VOOR ALLE BEDRIJVEN

Doe maar digitaal Hoe digitaal zijn onze bedrijven nu echt? Hoe trekken we élk bedrijf mee in het digitaliseringsbad? Hebben onze kmo’s nog koudwatervrees voor artificiële intelligentie? Waar staan we in vergelijking met onze buurlanden? En hoe maken we onze werknemers digital proof? Wouter Haerick (imec/UGent) en Mark Andries (Vlaio) zoomen in op onze vragen. TEKST SAM DE KEGEL

Wouter Haerick, imec/UGent: “Wij hebben samen met AI4Growth en Voka een AI Discovery-programma opgezet om bedrijven voor een budget van 5.000 euro laagdrempelig te laten exploreren met AI.”

Het is het nieuwe normaal: digitale meetings, opleidingen en interviews. “Vanavond staat er nog een digitale nieuwjaarsreceptie op de agenda”, steekt Mark Andries, topman van Vlaio, van wal. Zoals velen hopt hij van de ene naar de andere virtuele meeting. De toon is gezet voor een digitaal onderonsje met twee experts. Waar staan onze Vlaamse bedrijven vandaag op vlak van digitalisering? Wouter Haerick: “Uit mijn contacten met bedrijven is het duidelijk dat artificiële intelligentie (AI) in de dagelijkse bedrijfsvoering nog maar heel beperkt toegepast wordt. Bij de grote jongens wordt er wel volop mee geëxperimenteerd. Denk aan Barco dat een slimme scanner op de markt brengt om huidvlekjes op te volgen en waarin AI-technologie zit, of aan het Gentse Robovision dat AI-technologie in bedrijven injecteert. Ik zie een digitalisering met twee snelheden in Vlaanderen. 14


Onze digitale experts: Wouter Haerick, directeur bij imec en docent aan UGent Wouter Haerick is actief bij de Vlaamse innovatiehub imec als directeur valorisatie van het IDLab (=Internet Technology en Data Science Lab). Hij overlegt vaak met bedrijfsleiders van grote, middelgrote en kleine bedrijven rond innovatie en de rol van nieuwe technologieën. “Samen met Voka willen we nu digital experience labs uitbouwen voor kmo’s”, zegt hij. Daarnaast is Haerick medeoprichter van het AI-lab aan Ugent (ai.ugent. be). Ten slotte doceert hij ook aan UGent het vak ‘Durf starten’, om laatstejaarsstudenten aan te moedigen om te ondernemen. Zelf heeft hij ook ervaring met het oprichten van bedrijven (o.a. Harmoney).

Je hebt een aantal toppers die al op wereldvlak hun mannetje staan, maar de grote uitdaging is hoe we al die kleine bedrijven met vaak goede ideeën mee aanzuigen. En dat geldt ook voor andere domeinen, zoals cloud software. Die kent een opmars, maar de voordelen ervan zijn nog te weinig gekend. Steeds meer bedrijven, zeker die met een IT-afdeling, beginnen wel een data scientist aan te trekken, maar de kleine bedrijfjes zonder een echte IT-afdeling worstelen nog met een plan to execute.” Mark Andries: “Ik focus liever niet te zwaar op het onderscheid tussen grote en kleine ondernemingen. We hebben al heel wat digitale start- en scale-ups die doorbraken realiseren terwijl er evenzeer nog heel grote bedrijven zwaar gesensibiliseerd moeten worden. Ik zou van drie snelheden durven spreken. Een eerste groep bedrijven, groot en klein, staat aan de top. Dat zien we ook aan de innovatiesteundossiers die we binnenkrijgen.

Mark Andries, Vlaio: “Vandaag heb je in Vlaanderen een netwerk dat bijna gratis of aan een lage kost beschikbaar is. Maak dus gebruik van de mogelijkheden die dit digitaal ecosysteem biedt.”

Eén op zes dossiers is AI-gerelateerd, dat is veel meer dan drie jaar geleden. Dat gaat over bedrijven die aan het ontwikkelen zijn, wat betekent dat er veel in de pijplijn zit. Een tweede groep weet dat ze meer moeten digitaliseren en zijn al gesensibiliseerd, maar de eigen businesscase is nog niet concreet uitgewerkt. Ten slotte is er een derde groep die nog moet inzien dat de digitalisering van vandaag iets anders is dan de digitalisering van gisteren. Ik hoor nog steeds bedrijven die claimen dat ze heel digitaal bezig zijn omdat ze allemaal een laptop, smartphone en website hebben. Tja… Vandaag grijpt digitalisering in op je businessmodel. Er doemen concurrenten op waar je het niet verwacht. Wij willen met Vlaio op die drie groepen werken, zowel aan aanbod- als vraagzijde. De eerste willen we sneller doen groeien via financiering, samen met ander risicokapitaal natuurlijk. De tweede willen we begeleiden om tot een concreet plan te komen. De derde groep willen we vooral laten proeven van nieuwe technologieën.”

Is deze coronacrisis nu de ultieme katalysator? Wouter: “Zeker. Een bedrijf dat nog geen webshop had, heeft er nu een opgestart. Een bedrijf dat nog nooit virtuele vergaderingen had opgezet, doet dat nu wel. De voorbije jaren werden ook al heel veel individuele bedrijfsprocessen geautoma­ tiseerd, waarbij software mensen onder­ steunt in bepaalde beslissingen. Maar de bedrijven die nu snel vooruitgaan, slagen erin om hun hele bedrijf te digitaliseren, door linken te leggen tussen alle bedrijfsprocessen, van sales en marketing, over productie en logistiek tot HR. Ze gaan echt data capteren en interpreteren. Een mooie speler aan aanbodzijde is Oqton, dat onlangs 40 miljoen dollar in haar serie A ophaalde. Zij willen in concurrentie gaan met Siemens, door een compleet factory operating system (fabrieksbesturingssysteem, red.) aan te bieden dat alle departementen met elkaar verbindt via AI, zoals design met productie.” ▼

Mark Andries, topman van Vlaio Mark Andries leidt Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dit overheidsagentschap staat dagelijks klaar voor alle ondernemingen met groeiambities. Het beschikt over een waaier aan instrumenten om bedrijven te helpen en te informeren, in samenwerking met een aantal partners. “We proberen zo veel mogelijk partners te mobiliseren en met elkaar in verbinding te brengen via ons Vlaio-netwerk.” Bedrijven komen o.a. in aanmerking voor innovatiesteun via subsidies. In coronatijd staat Vlaio ook in voor het verlenen van steun aan de meest getroffen ondernemingen.

O N D E R N E M E R S # 02

15


DOSSIER

“Kijk hoe je nieuwe business kan creëren met data en besef tegelijkertijd dat je kan aangevallen worden door anderen die op een slimmere manier digitaliseren, waardoor je businessmodel opeens gedisrupteerd wordt door nieuwe spelers” MARK ANDRIES, VLAIO

Data zijn al langer de nieuwe olie. Naar­mate ze belangrijker worden, groeit de nood om al die data met elkaar te koppelen en ze finaal op de juiste manier te analyseren? Mark: “We moeten inderdaad digitaliseren in alle processen. Dat levert zoveel meer data op waarbij je je processen opnieuw kan verbeteren. Maar ook: hoe sta je als onderneming in relatie met je klanten? Ook op dat vlak zijn belangrijke veranderingen op til. Kijk hoezeer banken nu met klanten digitaal omgaan. Je moet kijken hoe je nieuwe business kan creëren met die data en tegelijkertijd beseffen dat je kan aangevallen worden door anderen die op een slimmere manier digitaliseren, waardoor je businessmodel, dat altijd winstgevend was, opeens gedisrupteerd wordt door nieuwe spelers. Geen enkel bedrijf mag denken dat het hen niet kan overkomen. Je kan je dus maar beter wapenen of zelf in het offensief gaan met nieuwe, originele businessmodellen.” Je ziet ook steeds meer bedrijfjes die AI combineren met sensortechnologie. Die sensoren volgen de levensduur van machines op, detecteren en sorteren afval, of meten de social distancing. Ook hier is COVID-19 een brandversneller… Mark: “Er is geen weg meer terug. Corona heeft de digitalisering op zoveel manieren versneld. Naast het – nood­ gedwongen – ontdekken van al die tools om vanop afstand te werken, zie je op de consumenten­markt dat iedereen nu de mogelijkheden ontdekt om online te shoppen. Als winkelier moet je mee, simpel. Maar ook in robotisering en automatisering, o.a. via sensoren, zijn we nu een kwantumsprong aan het maken. Als gevolg van social distancing en de mogelijke risico’s op vlak van besmetting, investeren bedrijven in nieuwe, slimme robots die zelf data genereren of in co-bots. En niet enkel in de klassieke 16

sectoren, maar ook in de zorg of in de backoffice van bedrijven, waar software robots ingezet worden via RPA, robot processing automation. Ik merk ook dat investeerders bereid zijn om hiervoor geld ter beschikking te stellen. Er is geen geldschaarste momenteel bij de investeerders.” Wouter: “Mag ik ook even verwijzen naar het onderwijs? Mijn twee tienerdochters gebruiken alle digitale tools die ik zelf ook gebruik. Ze spelen er mee. Er staat een nieuwe generatie klaar om digitaal samen te werken.” Niet elke school of docent lijkt me even gedigitaliseerd… Wouter: “Ik ben misschien vooringenomen, want mijn echtgenote geeft les in het zesde middelbaar. Alles kan steeds beter en elke school heeft ook zijn eigen financieringskanalen, maar ik zie toch een grote sprong voorwaarts. Maar ook in bedrijven zie je nog koudwatervrees. Ik stelde recent voor om in een training een extra filmpje op te nemen van een case, maar het bedrijf aarzelde.” Hoe krijg je werknemers mee, zeker nu onze jobs voortdurend onderhevig zijn aan digital change? Mark: “Via opleiding en training. Je moet niet enkel in hardware en software investeren, maar evengoed in de skills van m/v. We hoeven niet allemaal IT’ers te worden, maar als gebruiker van al die digitale tools moeten we eruit halen wat erin zit, al doende leren. Betrek mensen in het traject en stel digitalisering voor als iets heel vanzelfsprekends, niet als een ‘zoveelste verandering die lastig is’, maar als iets dat ons werk alleen maar plezieriger en comfortabeler zal maken.” Wouter: “Je moet hen op voorhand betrekken in een visie om te veranderen en

om hen te ontzorgen. Niemand wil nu nog terug naar de typemachine, toch? Op die manier kan je ook maximaal domein­ expertise gaan inbedden in de digitale processen.” Waar staan we in Vlaanderen eigenlijk ten opzichte van Europa? Mark: “Volgens de DESI-index (Digital Economy and Society Index, een samengestelde index die de digitale prestaties in Europa meet en die de ontwikkeling van het digitale concurrentievermogen van de EU-lidstaten volgt, red. - zie p. 18) doen Vlaanderen en België het niet slecht. Laat ons niet te pessimistisch doen, maar er zijn wel aandachtspunten. We moeten nog veel meer iedereen in het bedrijf meekrijgen en bedrijven moeten alle data nog beter benutten door een hele data-infrastructuur op te zetten.” Wouter: “Los van allerlei indexen vind ik het een mooie evolutie dat digital born bedrijven in Vlaanderen er steeds vaker in slagen om grotere sommen geld aan te trekken en meteen mee te spelen op wereldvlak. Denk aan het Gentse Indigo Diabetes (ontwikkelt een onderhuidse sensor om diabetes te monitoren, red.), dat 38 miljoen euro ophaalde de voorbije zomer. Een paar jaar terug waren zulke bedragen ondenkbaar. Of kijk naar het indrukwekkende parcours van PieSync (dat cloud applicaties synchroniseert, red.), in 2019 overgenomen door de Amerikaanse marketing automation-­ specialist HubSpot.” Moeten ook onze overheden geen digitale voortrekkersrol innemen? Het coronabeleid bewijst eens te meer dat er nog werk aan de winkel is… Mark: “Ook daar zie je grote verschillen, net als bij bedrijven. Sommige overheden sprongen snel op de trein, andere hebben te weinig geïnvesteerd. Met Vlaio zijn we,


Wouter: “De Vlaamse overheid geeft nu het signaal dat ze echt willen inzetten op data, o.a. via de oprichting van een nieuw, groot datanutsbedrijf, dat een sleutelrol moet krijgen in hergebruik van data door onze bedrijven maar ook in de veilige opslag van onze data. In deze digitale wereld zijn we immers de controle over onze data verloren. De Gentse professor

Ruben Verborgh is daar ook fel mee bezig in nauwe samenwerking met Tim Berners-Lee, grondlegger van het internet en professor aan MIT.” Je ziet ook steeds meer partnerships tussen academici, overheden en bedrijven? Wouter: “Zeker. Wij hebben samen met AI4Growth en Voka een AI Discoveryprogramma opgezet om de AI-activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Doel: bedrijfjes voor een budget van 5.000 euro laagdrempelig laten exploreren. Bedrijven die interesse hebben, kunnen zich hiervoor online aanmelden (www.ai4growth. be/ai-discovery-voka). AI4growth is de Vlaamse sectororganisatie van AI-bedrijven, die mee aan de kar trekt, de universiteit komt met zijn experten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe drie partijen

elkaar vinden om ook die derde groep op de rails te krijgen.” Mark: “Ook de Digitale Experimenteerruimtes van Voka steunen we mee vanuit Vlaio. Er zijn zoveel manieren om te proeven van nieuwe technologieën. Zodra ze er inzicht in krijgen, gaan ze er ook zaken mee doen.” Bedrijfsleiders hebben geen enkel excuus meer om niet te digitaliseren? Mark: “Er worden in ieder geval veel kansen geboden vanuit overheden, partner­netwerken en kenniscentra zoals imec en Sirris. Vandaag heb je in Vlaanderen een netwerk dat bijna gratis of aan een lage kost beschikbaar is. Maak dus gebruik van de mogelijkheden die dit digitaal ecosysteem biedt.” ▼

zodra we in lockdown moesten, geen enkel uur niet-operationeel geweest. We hadden ook wat geluk, want net voor corona hadden we geïnvesteerd in een telefooncentrale die oproepen kan dispatchen naar waar de medewerker zich ook bevindt. Mits goed inzicht in de technologie en in de klantbehoefte kan je als overheid heel snel tot digitale dienstverlening komen, dat hebben we ook bewezen met de hinderpremies.”

Hoe ver staat jouw bedrijf op vlak van digitalisering? Meet het via de gratis digitale maturiteitsscan die Voka ontwikkelde samen met Deloitte. De scan geeft een beeld over waar je als bedrijf digitaal staat op vlak van strategie, klanten, organisatie en bedrijfsmodel. Op basis van enkele vragen krijg je een score die je kan vergelijken met sectorgenoten en andere relevante kmo’s. Je ontvangt ook tips ter verbetering en advies op maat via een persoonlijk opvolggesprek.

Vul de scan in op www.voka.be/ digitale-quick-scan.

O N D E R N E M E R S # 02

17


DOSSIER

Zou elk bedrijf ook een chief digital of data officer moeten aanwerven? Wouter: “Voor grote bedrijven is dat obvious, zeker om alle data over alle departementen heen te verzamelen en te interpreteren. Kleinere bedrijven moeten we warm maken om data mee te nemen in hun strategie. Hoe wordt digitale technologie ook een onderdeel van wat je mee verkoopt, hoe levert ze dus toegevoegde waarde op via een verdienmodel? Ik spreek graag over data trails opzetten, bijvoorbeeld van offerte naar factuur, of van idee tot product. In de bouwsector wordt nu sterk geïnvesteerd in digitalisering. Kijk naar warmtepompen, ventilatiesystemen, schakelaars: alle spelers zijn bezig met die slimmer te maken en de gebruikers erbij te betrekken.” Mark: “We worstelen al lang met een tekort aan stielmannen in technische knelpuntberoepen. Door die digitalisering kunnen we hopelijk een aantal van die beroepen aantrekkelijker maken en de instroom vanuit het onderwijs vergroten.” Hoe kan ook het Internet of Things (IoT) onze bedrijven een extra productiviteitsboost geven? Wouter: “IoT is het verbinden van allerlei producten met het internet, via 5G en 6G. De vraag is hoe we machines en objecten

“Ik vind het een mooie evolutie dat digital born bedrijven in Vlaanderen er steeds vaker in slagen om grotere sommen geld aan te trekken en meteen mee te spelen op wereldvlak” WOUTER HAERICK, IMEC/UGENT

vanop grotere afstand met minder energie gaan connecteren. Eén van de drivers is: om de hoeveel tijd moet je de batterij vervangen? Maar evengoed: wat is de maandelijkse abonnementskost om een toestel te connecteren? Auto’s, heel dure objecten, zijn al geconnecteerd, maar als je om het even welk product wil connecteren in een groter geheel, dan moet die kost naar beneden.” Tot slot, welke factoren kunnen de digitalisering afremmen? Mark: “Eén: niemand wil dat zijn persoonsgegevens zomaar te grabbel worden gegooid, maar de GDPR-wetgeving bevordert de zaken niet altijd. Twee: elke nieuwe technologie kan goed gebruikt worden, maar ook misbruikt worden door criminelen die bedrijven bijvoorbeeld afpersen

of platleggen. Als onderneming moet je je ook bewust zijn van die risico’s.” Wouter: “Vanuit een andere hoek: de angst voor verkeerde beslissingen. We moeten ervoor zorgen dat we een keuze die door een machine wordt aangereikt, kunnen en durven vertrouwen. Trustworthy AI-onderzoek moet helpen om elke burger en ondernemer vertrouwen te schenken dat AI-technologie onder elke conditie een betrouwbaar systeem is. Adoptie van AI hangt heel nauw samen met vertrouwen erin hebben en met duidelijke regelgeving. We moeten het algoritme, dat in een gecontroleerde omgeving start met leren, dus ook duide­lijk kunnen laten aangeven wanneer de betrouwbaarheid bijvoorbeeld slechts 80% is.”

Index van de digitale economie en maatschappij, 2020 (DESI-index) 1 Connectiviteit

2 menselijk kapitaal

3 internetgebruik

4 integratie van digitale technologie

5 digitale overheidsdiensten

% 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Fi SE DK NL MT IE EE UK  BE LU ES DE AT LT EU FR SI CZ LV PT HR HU SK PL CY IT RO EL BG

18

landen


MEEGEDEELD

Een Amazon voor professionals Hoewel iedereen de mond vol heeft over digitalisering, wordt er nog heel wat heen en weer gebeld en gemaild tussen klant en leverancier. Dat het slimmer kan, bewijst het selfservice portaal dat consultancybedrijf delaware voor Recticel Insulation uitrolt. Simon Depuydt (solution owner SAP Customer Experience bij delaware) begeleidt mee de uitrol van dat slimme portaal. Delaware is een internationale onderneming die geavanceerde oplossingen en diensten levert aan organisaties die streven naar een duurzaam, competitief voordeel. Recticel Insulation maakt deel uit van de beursgenoteerde Recticel-groep, een toonaangevende speler in isolatieproducten. Wereldwijd telt het 4.270 medewerkers in 20 landen. “Efficiënt, makkelijk, snel en betrouwbaar: die ervaring willen we iedereen bezorgen als hij of zij een product of isolatie-­ oplossing bij ons bestelt. Daarom gingen we in zee met delaware om onze klanten een vlotte beleving te kunnen bezorgen”, zegt Ralf Becker, de Group General Manager van Recticel Insulation. Vroeger plaatsten klanten bestellingen via mail of telefoon, maar het vroeg heel wat tijd om een bestelling af te ronden. Is het product voorradig, wat kost mijn bestelling, wanneer kan er geleverd worden, …? Ralf Becker: “Om onze klanten hierop snel een antwoord te kunnen geven, beslisten we om een selfservice portaal op te zetten dat op eender welk moment en locatie toegankelijk is. Elke klant die toegang heeft

tot ons platform, kan realtime gegevens opvragen zoals prijzen, beschikbaarheid, leveringstijden, bestelgeschiedenis, factuuroverzichten, enz. In slechts een paar clicks kan de klant zijn bestelling doorgeven of een eerdere bestelling herhalen. Dit B2B e-commerce platform is een Amazon voor professionals. Op ons platform zijn dit dan isolatie-oplossingen voor professionals.”

EFFICIËNTIEWINSTEN De kern is een ERP-systeem van SAP dat alle bouwblokken met elkaar verbindt. Bestelt een klant twintig palletten van een bepaald product, dan wordt de productie

“Er blijven altijd mensen achter de schermen nodig. De toekomst is niet enkel digitaal, maar vooral digitaal en menselijk”

van een nieuwe batch van het product meteen automatisch ingepland. Becker: “Zo kunnen we de hele keten realtime op elkaar afstemmen. Uiteraard gaat dit veel verder dan de supply chain – ook vele andere datastromen zijn hieraan gekoppeld. Als klant krijg je realtime informatie. Bestellen gaat sneller, is minder omslachtig en de kans op fouten is gering. De klanten kunnen rekenen op efficiëntiewinsten en wij ook. We hebben de uitrol al uitgevoerd in onze faciliteiten in België en Nederland, en werken nu aan de uitrol in Frankrijk, GrootBrittannië en Scandinavië.” Bij Recticel Insulation is men zich ervan bewust dat (nog) niet elke klant dit systeem wil gebruiken. “En dat hoeft ook niet”, zegt Becker. “Maar we hebben het voorbije halfjaar gemerkt dat de coronapandemie voor vele klanten een drijfveer was om te digitaliseren.”

SCEPSIS OVERWINNEN Al van bij de start heeft Recticel Insulation klanten nauw betrokken bij hun plannen. “We zijn gestart met een handvol ‘pilootklanten’ die het portaal in de verschillende fases getest hebben, zodat ze hun feedback konden geven en de specialisten van delaware dit konden implementeren”, weet Becker. “Hetzelfde geldt voor onze medewerkers. Natuurlijk bestond er in het begin scepsis. Dat is niet meer dan menselijk. Maar doordat de klanten en medewerkers de kans kregen om mee aan de tekentafel te zitten, is het portaal breed gedragen. Dankzij de feedback van onze klanten blijven we de tool ook verbeteren. Wat wil de klant? Dat blijft de kern. En er blijven altijd mensen achter de schermen nodig. De toekomst is niet enkel digitaal, maar vooral digitaal en menselijk.”

Simon Depuydt (delaware) en Ralf Becker (Recticel Insulation)

O N D E R N E M E R S # 02

19


ELITE DRAGONFLY

Ultralicht en klaar om indruk te maken Met een basisgewicht van nog geen 1 kg biedt de HP Elite Dragonfly nog meer vrijheid voor mensen die veel onderweg zijn. De laptop is afgewerkt in een exclusieve Dragonfly Blue kleur, met optioneel een uitzonderlijk helder display van 1000-nits en geavanceerde beveiliging zodat je overal veilig en productief kunt werken.

Meer informatie of te bestellen op www.IT1.be/elitedragonfly

Intel® Core™ i7 vPro® processor

E D


MEEGEDEELD

NA 25 JAAR IS IT1 ROBUUSTER DAN OOIT

Kwaliteitsvolle focus op gebruiker

Toen Mario Van de Voorde op 11-jarige leeftijd zijn eerste pc kocht, was de teerling geworpen: amper acht jaar later startte hij samen met twee vennoten een eigen bedrijf, toen nog onder de naam ECO-PC. 25 jaar en enkele toekomstgerichte koerswijzigingen later, is het huidige IT1 uitgegroeid tot een robuust bedrijf waar de 31 vaste medewerkers in 2020 een omzet van 9,2 miljoen euro genereerden.

Oorspronkelijk richtte het bedrijf zich op de B2C-markt, maar al na enkele jaren wisselde Van de Voorde het geweer van schouder, “omdat de markt van de pc’s meer en meer verschoof naar de mass-retailsector. Omdat daardoor de marges onder druk kwamen te staan, besliste ik om ons te focussen op de B2B-markt.” Van de Voorde had ondertussen zijn vennoten uitgekocht, voerde de naamsverandering naar IT1 door, nam een nieuwbouwkantoor in gebruik en richtte een nieuwe divisie ‘opleidingen’ op die zich zowel op de operationele gebruiker als op technische ICT-profielen focust. Van de Voorde: “We hechten heel veel belang aan kwaliteit en klantentevredenheid en daarin spelen opleidingen een grote rol: een goed opgeleide gebruiker is immers een tevreden gebruiker.” Ondertussen beschikt IT1 over drie opleidingscentra, verspreid over de provincies Oost-Vlaanderen en VlaamsBrabant en verwierf, op basis van een externe audit, het Qfor kwaliteitscertificaat met een uitzonderlijk resultaat van 100 % klantentevredenheid.

NEVER WASTE A GOOD CRISIS Het zijn geen loze woorden voor Mario Van de Voorde: tijdens de bankencrisis van 2008 boorde hij de B2G (business-to-government)-­ sector aan, wat resulteerde in meerjarige raamcontracten met verschillende lokale, provinciale en federale overheden. “Het vijfjarig raamcontract met de provincie Oost-Vlaanderen betekende in 2011 een grote doorbraak in de B2G-sector omdat dit contract eveneens werd opengesteld voor de 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten (én hun aanverwante diensten zoals OCMW, bibliotheken, culturele centra …) die voor hun

“Met onze drie divisies komen wij tegemoet aan de ICT-zorgen van zowel het bedrijfsleven als de overheid”

IT-besognes daardoor niet langer een aanbestedingsprocedure moesten uitschrijven.” Onlangs, in volle coronacrisis, nam IT1 het bedrijf Pixas over, dat een grote meerwaarde betekent voor zijn one-stop digital agency­ divisie WEBRAND, die zich richt op de ontwikkeling van websites en e-commerce. Pixas was trouwens niet de eerste overname van IT1: in 2017 kocht het al de verhuurdivisie van Avitor en werd hierdoor onmiddellijk het grootste ICT-verhuurbedrijf in België. “Met onze drie divisies – Infrastructuur, WEBRAND en Education – komen wij tegemoet aan de ICT-zorgen van zowel het bedrijfsleven als de overheid die voor ons twee evenwaardige pijlers uitmaken. Onze flexibiliteit, professionaliteit en het inzetten van toekomstgerichte knowhow, expertise én klantgerichtheid zorgen ervoor dat wij zowel kleinere kmo’s als grote ondernemingen en overheden kunnen bijstaan. In de onmiddellijke toekomst zullen wij deze sterktes kunnen inzetten voor o.m. de verdere digitalisering van de politie­zones”, besluit Van de Voorde. O N D E R N E M E R S # 02

21


MEEGEDEELD

DIASBYTES EN PAPERBOX SLAAN HANDEN IN ELKAAR

Artificiële intelligentie toegankelijk maken voor kmo’s Met hun totaaloplossing voor documentmanagement mikken Paperbox uit Gent en Diasbytes uit Maarkedal niet alleen op grote verzekeraars en industriële bedrijven, maar ook op kleine kmo’s en zelfs eenmanszaken. “We ontzorgen de klant op het vlak van zijn administratie zodat hij zich helemaal kan richten op zijn kernactiviteiten”, klinkt het bij Maarten Callaert en Roy Van den Heede.

Anno 2021 moeten we niemand nog overtuigen dat digitalisering een noodzaak is. Het levert niet alleen efficiëntiewinsten op, maar het is ook essentieel om je onderneming futureproof te maken. Twee jonge OostVlaamse bedrijven vonden elkaar en bieden sinds kort een totaaloplossing aan voor documentmanagement die de klant helemaal ontzorgt. “We leerden elkaar kennen via LinkedIn. Al snel bleek dat onze activiteiten heel complementair waren: Paperbox heeft de technologische oplossing in huis, wij vertalen alles naar een concrete businessoplossing”, zegt Roy Van den Heede, CEO van Diasbytes.

ZELFLEREND SYSTEEM Dagelijks krijgen bedrijven heel wat ongestructureerde documenten binnen en dat via allerlei kanalen. Om op een automatische manier orde te scheppen in die chaos van facturen, bestelbonnen, contracten en andere documenten ontwikkelde de Gentse start-up Paperbox een technologisch platform. “Door gebruik te maken van artificiële intelligentie slagen we erin om alle documenten te sorteren. Een extra troef is dat we uit die documenten ook allerlei data-­elementen kunnen extraheren. Het resultaat is niet alleen een enorme tijdswinst, maar ook een lagere foutenmarge bij het verwerken van de documenten”, zegt Maarten Callaert, Product Lead bij Paperbox. 22

“Paperbox heeft de technologische oplossing in huis, Diasbytes vertaalt alles naar een concrete businessoplossing” ROY VAN DEN HEEDE EN MAARTEN CALLAERT

Het bedrijf, ontstaan als spin-off uit AI-specialist ML6, is op een heel korte tijd uitgegroeid tot een team van een zevental mensen. Artificiële intelligentie is een zelflerend systeem. “Elke herkenning gebeurt met een bepaalde zekerheid. Bij twijfel vraagt het systeem om de tussenkomst van een medewerker. Op die manier leert het algoritme telkens bij waardoor de zekerheid toeneemt. Door deze unieke interactie en samen­ werking, wordt de basis steeds slimmer”, legt Maarten Callaert uit. Paperbox is vooral actief in de bank- en verzekeringswereld, bijvoorbeeld voor het automatisch verwerken van aanrijdingsformulieren.

VEILIGHEID EERST Diasbytes legt zich al enkele jaren toe op documentmanagement. Het gaat onder andere om documentbeheer waarbij de software op een eenvoudige en overzichtelijke manier allerlei documenttypes

archiveert. “Aan de hand van diverse zoekcriteria kan de klant heel snel een bepaald document terugvinden en consulteren of visualiseren. Dankzij onze oplossing voldoet hij ook aan de wettelijke verplichting om bepaalde documenten te bewaren”, zegt Roy Van den Heede. Het klantenbestand van Diasbytes is heel divers en bestaat zowel uit grote spelers zoals Bpost Bank als uit eenmanszaken. Een belangrijk thema in de bedrijfswereld is de veiligheid van de data. “Die data kunnen heel wat gevoelige informatie bevatten. Denk maar aan medische statistieken bij verzekeraars of aan loonvoorwaarden bij organisaties”, aldus Roy Van den Heede. “We laten niets aan het toeval over en scheiden daarom altijd de data van de klanten en we beveiligen alles apart.”


MEEGEDEELD

Build or buy? De hamvraag voor digitaliserende bedrijven Er zijn talloze redenen waarom bedrijven hun diensten of producten willen upgraden met een IT-applicatie op maat. En evenveel redenen om toch te kiezen voor een bestaand softwarepakket. Hoe maak je dan de juiste keuze? Door het advies in te winnen van een expert, zoals metanous.

DRIE SOORTEN BEDRIJVEN “In onze business onderscheiden we grosso modo drie soorten klanten”, legt Boris Rogge, CEO en oprichter van Metanous, uit. “De eerste groep zijn technologische bedrijven die externe software expertise in huis halen. Met hen ontwikkelen we samen een pakket. Een concreet voorbeeld hiervan is een broedmachinebouwer waarvoor we specifieke monitoringsoftware ontwikkelden. Daarmee kan hij alle parameters opvolgen en instellen voor de volledige installatie, in elke individuele broedmachine en in alle HVAC-apparatuur.”

Boris: “Wij fungeren in eerste instantie als klankbord: wat is het probleem en welke oplossingen zijn hiervoor mogelijk? De meeste bedrijven die ons benaderen hebben een uniek proces waarvoor ze een oplossing zoeken of willen meerwaarde creëren voor hun klanten met custom software. Zo bouwen we momenteel voor een verzekeringsmakelaar een webbased CRM-platform. Hiermee kunnen ze efficiënter en compliant werken, én een transparant klantenportaal aanbieden dat geïntegreerd is met hun andere softwarepakketten.”

stakeholders… daarvoor is rechtstreeks contact en een vlotte samenwerking cruciaal. Ons doel is dan ook om zo’n goede band op te bouwen, dat we een verlengstuk worden van onze klanten.” Krijg het antwoord op jouw ‘Build or Buy’-vraag

GEEN EENDUIDIG ANTWOORD “Daarnaast heb je ook bedrijven die de bouw en implementatie volledig aan ons overlaten”, gaat Boris verder. “Denk bijvoorbeeld aan een platform voor dispatching en alarmering voor de brandweer- en noodcentrales: een complex systeem waarvoor heel wat inter­ faces nodig zijn tussen verschillende centrales, netwerken en hulpdiensten. Voor hen ontwikkelden we een web-based systeem from scratch. Tegelijkertijd hebben we hen ook begeleid in het aantrekken en opleiden van mensen met de nodige IT-kennis, zodat ze dit systeem nu zelfstandig kunnen runnen.” De laatste groep zijn klanten die Metanous enkel contacteren voor advies en vervolgens zelf aan de slag gaan. “Ook wie wel de nodige kennis in huis heeft, kan vaak een strategische én technische sparringpartner gebruiken”, bevestigt Boris.

EEN ONDERSCHEIDENDE FACTOR De bedrijven die met Metanous een langetermijnrelatie aangaan, zijn vaak producenten of dienstverleners die een digitale component zoeken waarmee ze zich kunnen onderscheiden in de markt, hun interne processen beter stroomlijnen of gewoonweg hun concurrent de baas willen blijven.

Maar zelfgebouwd is daarom niet altijd de beste oplossing. “Voor sommige vragen zijn er bestaande pakketten op de markt – dan hoef je het warm water niet opnieuw uit te gaan vinden. Dat laten we de klant dan ook gewoon weten. Hoogstens heeft hij dan nog een custom interface nodig. Ook dan helpen we met plezier.”

VERTROUWEN ALS CODEWOORD Volgens Boris draait het allemaal om vertrouwen. “Het is de enige weg die leidt naar een goede oplossing voor de digitale noden van de klant. Wij moeten nu eenmaal nauw betrokken worden bij zijn bedrijfsprocessen en behoeften. Het probleem definiëren en afbakenen, de features bespreken, ontwikkelen, proefprojecten met belangrijke

“Door een klankbord te zijn, kan de klant de juiste keuze maken” O N D E R N E M E R S # 0 2 23


MEEGEDEELD

Haal meer uit uw data Tillit is een IT-consultancybedrijf gebaseerd op Microsoft-technologie dat gespecialiseerd is in databeheer: datamigratie, rapportering op data, enzovoort. Van bij de start in 2011 kende het bedrijf een snelle groei. Op vandaag telt tillit al een 20-tal medewerkers en die verhuizen nog dit voorjaar naar een nieuw hoofdkwartier in Lokeren.

Tillit is een Scandinavisch synoniem voor vertrouwen en dat heeft het Oost-Vlaamse bedrijf het voorbije decennium volop van zijn klanten – zowel kmo’s als multinationals – gekregen. Tillit legt zich toe op data en anno 2021 is dat een echte groeimarkt. “Techgoeroe Peter Hinssen noemt data de nieuwe olie. De vraag in de markt naar onze oplossingen is groot. Vorig jaar hebben we ons salesteam op punt gezet en daar plukken we nu de vruchten van”, zegt Kevin Sermijn, oprichter en CEO van tillit. “Ons grootste probleem is het vinden van de juiste profielen. Menselijk kapitaal vormt de rem op onze groei.”

DATAMIGRATIE Datamigratie is de belangrijkste activiteit van tillit. Het bedrijf ontwikkelde een eigen platform om data van een oud ERP-systeem over te zetten naar een nieuw ERP-systeem, meestal SAP of Microsoft Dynamics. “Concreet komt het er op neer dat we de data extraheren, opschonen en opladen in het nieuwe systeem”, legt Kevin Sermijn uit. “Momenteel werken we mee aan een wereldwijd project voor de industriële reus Atlas Copco. Tot voor kort hanteerde iedere business unit een eigen klantendatabase waardoor het over­zicht op het totale klantenbestand ontbrak. Op die manier 24

gingen er heel wat opportuniteiten verloren. We hebben de CRM-module gemigreerd naar SAP C4C en hiervoor kregen we van een vakblad een nominatie voor Computable Award IT Project of the Year. Het totaal­ project is overigens veel groter want we zijn momenteel bezig met het overzetten van het volledige ERP-systeem. Voor de West-­Vlaamse heftruckgroep TVH doen we een gelijkaardig project.”

op alle mogelijke apparaten waardoor ze voor het management een onmisbare tool vormen om het bedrijf op een snelle en efficiënte manier aan te sturen”, aldus Kevin Sermijn. Cloud computing heeft tal van voordelen: het is eenvoudig, flexibel, kostenefficiënt en veilig. Tillit ontwikkelt oplossingen op maat voor zijn klanten. “We doen dit op basis van het Azurecloudplatform van Microsoft dat uit meer dan 200 producten en cloudservices bestaat.”

RAPPORTERING Naast datamigratie is de rapportering op die data een andere grote pijler van de dienstverlening van tillit. Ook hiervoor kiest het bedrijf voor een Microsoft-tool, met name Power BI. “Het is een oplossing die alle bedrijfsdata verzamelt en verwerkt tot hapklare, interactieve grafieken en tabellen. Deze heldere dashboards zijn consulteerbaar

“Menselijk kapitaal vormt de rem op onze groei” KEVIN SERMIJN, OPRICHTER EN CEO VAN TILLIT

Een laatste activiteit van tillit is de ontwikkeling van apps in .NET. “De mogelijkheden zijn quasi onbeperkt”, zegt Kevin Sermijn. “Voor energiegroep Luminus hebben we een app gemaakt om het beheer van de straatverlichting te optimaliseren. Een ander voorbeeld is een QR-code die we aan alle machines van Atlas Copco hebben gegeven. Wanneer de operator of een technieker die code scant, heeft hij meteen alle realtime informatie over die machine zoals onder­ delen, het onderhoudsboekje, enzovoort.” info@tillit.be +32 9 342 04 34


MEEGEDEELD

RECOMATICS ZORGT VOOR EEN SLIMME DIGITALE WORKFLOW VAN DOCUMENTEN

Alleen werk verrichten dat ertoe doet Wat hebben een dienstenchequebedrijf, een vastgoedmakelaar en een logistieke onderneming met elkaar gemeen? Zij werken allemaal in de digitale werkomgeving van RecoMatics, dé specialist in digitaal documentbeheer.

Bovenstaande bedrijven zijn slechts voorbeelden, want RecoMatics kan zijn digitale oplossingen op alle sectoren enten. “Je vindt onze toepassingen in quasi alle branches die te maken hebben met grote documenten­ stromen”, aldus CEO Wilfried Geulleaume. “Over welke documenten het dan gaat, maakt eigenlijk niet uit. Van facturen, contracten, transportdocumenten tot zelfs runder­ paspoorten, we verwerken ze allemaal.”

CORRECT HERKENNEN EN TOEWIJZEN VAN INKOMENDE INFORMATIE De roots van RecoMatics gaan 25 jaar terug, toen het bedrijf de fundamenten voor zijn ijzersterke reputatie legde in de bankensector. Geulleaume: “Daar zijn we begonnen met het digitaal verwerken van cheques, overschrijvingen en wissels, allemaal zeer gevoelige zaken waarbij de correctheid van de verwerking enorm belangrijk is en waarbij je je geen enkele fout kan permitteren. Die sterkte zit nog steeds in ons DNA.” Ter illustratie: RecoMatics draait er zijn hand niet voor om om dagelijks 200.000 documenten op een correcte manier te verwerken. Die ervaring met grote volumes was een van de redenen waarom een logistiek bedrijf bij hen kwam aankloppen om hun jaarlijkse papierberg van 700.000 documenten te verminderen en een digitale werkomgeving op te zetten. Een eerste fase leverde al een halvering op van het papiergebruik en een enorme besparing in de manuele verwerking ervan. De oplossingen van RecoMatics zorgen ervoor dat (ook handgeschreven) relevante informatie uit de binnenkomende documenten wordt herkend en verwerkt. Zo doen heel wat dienstenchequebedrijven een beroep op de EasyForm software voor de enorm snelle controle van de gehandtekende papieren cheques (bijvoorbeeld op vervaldatum, waarde, NISS nummer of prestatiecode). De prestaties van de huishoudhulpen worden

Jan Maenhaut (links) & Wilfried Geulleaume (rechts)

“Creëer een digitaal ecosysteem”

bovendien automatisch gekoppeld aan het planningssysteem en de loonverwerking. In samenwerking met een gespecialiseerde partner heeft RecoMatics er ook voor gezorgd dat vastgoedmakelaars en syndici de inkomende facturen en creditnota’s automatisch kunnen laten koppelen aan het juiste gebouw. RecoMatics stond hierbij in voor de uitwerking van een SaaS-platform waardoor alles in de cloud wordt verwerkt.

DIGITALE WORKFLOW VERMIJDT ‘DOMME’ WERKUREN Geulleaume: “Wij doen heel veel eigen ontwikkelingen en hebben door de jaren heen veel kennis en expertise opgebouwd, zowel over het inlezen van documenten en de interpretatie van de relevante informatie als over het digitaliseren van de verdere verwerking, zijnde de eigenlijke workflow. Deze combinatie creëert een enorme efficiëntiewinst.”

Jan Maenhaut, Solution Architect: “In feite komt het erop neer dat wij samen met onze klant diens interne processen bekijken en standaardprocedures gaan automatiseren.” Als er bijvoorbeeld voor een bepaald dossier extra stappen nodig zijn, omdat dit meer complex is, kan het systeem zo opgezet worden dat het dossier in kwestie automatisch naar de meer gespecialiseerde personen geforward wordt. Maenhaut: “Manage by exception: routine­ taken zoals controles, validaties, aanvullingen of koppelingen aan inkomende bijlagen worden geautomatiseerd zodat de tijd efficiënter kan aangewend worden voor uitzonderingen én de kerntaken van de medewerkers natuurlijk.” Geulleaume: “Door onze software te integreren met de bedrijfseigen systemen van onze klanten creëren ze een digitaal ecosysteem voor hun onderneming. Zo worden verschillende processen op elkaar afgestemd en kunnen zij zich focussen op hun groei, niet op hun administratie.” www.recomatics.com

O N D E R N E M E R S # 0 2 25


CULTUURKRIEBELS

INDUSTRIEMUSEUM IN GENT HEROPENT MET NIEUWE EXPO

Hedendaags textiel in het Industriemuseum

© Corlazzoli

Bestellen voor 30/03 = RECHT OP GROENE STROOM CERTIFICATEN

Na een tweede lockdown opende het Industriemuseum in Gent op 7 december 2020 opnieuw de deuren. De heropening betekende meteen ook het startschot van de nieuwe expo 100% Textiel, waar achter de schermen meer dan een half jaar aan werd gewerkt. Heel wat Belgische textielbedrijven droegen hun steentje bij aan de tentoonstelling die voortaan tot het vaste museumaanbod behoort.

.solar .smart .roof .service esegroup.be

26

+32(0)58 59 39 50

Doorheen de vernieuwde textielafdeling van het Industriemuseum weerklinkt het kabaal van textielmachines, die aan de praat worden gehouden door de textiel­operatoren. Het gaat om historische spinmachines, weefgetouwen en naaimachines. Sommigen stonden al in het museum, maar er vallen ook nieuwe aanwinsten te bewonderen. Zo is er het Picanol-grijper­ getouw van rond 1980, geschonken door de Stad Ronse, en een TC2. Dat is een hypermodern weefgetouw, geproduceerd door Tronrud Engineering uit Noorwegen, dat de meest hedendaagse weeftechnieken mogelijk maakt.


100% Textiel dompelt bezoekers onder in het productieproces van textiel. Van katoenpluis tot afgewerkte jeansbroek. Van baalbreker tot naaimachine. Een staalkamer toont de waaier aan grondstoffen, van asbest en alpacawol over hennep en kamelenhaar tot viscose en polyester. De expo bevat ook prachtige oude stalenboeken met onder meer de indigostoffen van de Gentse drukkerij Voortman, het receptenboek van een Antwerps textiel­ verver uit de 18e eeuw of stalen synthetische kleurstoffen van chemiereuzen zoals Bayer.

BEDRIJVEN IN HET MUSEUM Naast getuigenissen uit voormalige textiel­bedrijven zoals UCO E.J. Braun, Rolatex en TAE Destelbergen, is er in de nieuwe expo ook ruimte voor recente technieken en hedendaags textiel. Bedrijven als B&T Textilia, Domo Sports Grass, Bekintex, Liebaert, DS Fibres, Ontex, la fille d’O, Studio AMA en verschillende West-Vlaamse textielspelers belichten er aan de hand van textielstalen, documenten of interviews de troeven van de hedendaagse, innovatieve textielsector.

De hoofdtentoonstelling Over mensen en machines die in 2018 opende, zoomt in op het fabrieksleven van weleer en de veranderingen die de industriële revoluties met zich mee brachten. Een boeiend parcours met tal van getuigenissen van handelaars, arbeiders en fabrieksbazen. De drukkerijafdeling van

het museum maakt sinds 2019 een reis doorheen drie eeuwen grafische industrie. Opmerkelijk is dat de historische machines in het drukatelier, zoals de Heidelberg degelpers, nog steeds aan het werk zijn en door oud-drukkers of grafici gedemonstreerd worden aan het publiek.

CORONAVEILIG VAN CULTUUR PROEVEN Een bezoek aan het Industriemuseum is coronaveilig. Elke tentoonstelling is gespreid over een grote fabrieksvloer, er wordt extra geventileerd en de bezoekersaantallen worden beperkt. Afstand houden ten opzichte van andere bezoekers en museummedewerkers is verplicht, net als het dragen van een mondmasker. De handen ontsmetten kan op verschillende plaatsen. Industriemuseum - Minnemeers 10 - 9000 Gent Tickets via website of tel. via 09 210 10 75: 8 euro - alle dagen geopend, behalve op woensdag Check alle beschikbare zalen, activiteiten en workshops voor een volgende teamdag op www.industriemuseum.be

Diverse getuigenissen illustreren de uit­dagingen waarmee de sector vandaag kampt: fast fashion en goedkope arbeid in verre landen. Maar daartegenover staan ook knappe voorbeelden van circulair textiel, van lokaal en duurzaam onder­ nemen in de textielbranche.

MAAKATELIER VOOR EXPERIMENT Midden in de nieuwe tentoonstelling staat dan ook een doorzichtige box, het maakatelier. B&T Textilia weefde het gordijn dat dit nieuwe atelier in verschillende compartimenten opsplitst, naar een ontwerp van Esther Van Schuylenbergh, met het gerecycleerde jeansgaren van de ESG Spinning Group. In het atelier kunnen bezoekers meekijken over de schouder van de textielmakers terwijl ze plantaardig verven, stikken, vilten, enzovoort. Groepen of teams kunnen er workshops volgen, en het museum lanceert een ‘artist in residence’-programma om kunstenaars ter plaatse te laten experimenteren.

NIEUWBOUW • RENOVATIE • ONDERHOUD • INTERVENTIES

OVER MENSEN EN MACHINES Het Industriemuseum – tot 2018 het Museum over Industrie, Arbeid en Textiel – laat de bezoeker kennismaken met onze industriële geschiedenis. Het museum onderging de voorbije jaren een metamorfose die begon met de renovatie van het typische zaagtanddak in 2016.

Eugène Bekaertlaan 55 - B-8790 Waregem T +32 (0)56 62 00 80 - info@mutec.be www.mutec.be O N D E R N E M E R S # 02

27


ONDERNEMERS & CO

Titeca Accountancy

Vermogensplanning anno 2021

Sinds de Vlaamse Belastingdienst werd opgericht en de heffing en inning van de regionale belastingmateries waarneemt, is reeds heel wat veranderd in het landschap van de vermogensen successieplanning. Recent werd ook op federaal niveau een ingrijpende wijziging doorgevoerd waarbij schenkingsaktes van roerende goederen verleden voor een buitenlandse notaris verplicht registreerbaar geworden zijn1. Zij die de boot gemist hebben, dienen niet te vrezen, gezien er nog steeds opties zijn om een overdracht van vermogen naar de volgende generatie te realiseren zonder dat men zich blauw betaalt aan belastingen. Bovendien is er meer op het vlak van vermogensplanning dan de fiscaal vriendelijke overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie. Ook het in kaart brengen van het actuele en toekomstige vermogen is een zeer belangrijk aspect van een verstandig beheer van uw patrimonium. Resterende mogelijkheden Vooreerst blijft een niet-geregistreerde onrechtstreekse schenking (zoals een bankgift) tot de mogelijkheden behoren, dit opnieuw onder voorwaarde van overleven van de schenker gedurende drie jaar. Ook de ondernemingen die beschouwd kunnen worden als familiaal ontspringen nog steeds de dans en kunnen geschonken worden met vrijstelling van schenkbelasting. Samengevat bestaan de voorwaarden erin dat het gaat om vennootschappen (i) waarvan de aandelen voor het grootste deel in handen zijn van de schenker en zijn familie, (ii) die een handelsactiviteit

uitoefenen en (iii) waarvan het vastgoed minder dan de helft van het balanstotaal bedraagt of die voldoende personeel tewerkstellen. Ook voor ondernemingen die niet in vennootschapsverband maar onder de vorm van een eenmanszaak worden uitgebaat, geldt deze vrijstelling. Daar houden de voorwaarden in dat de schenking betrekking heeft op activa die (i) door de schenker of zijn partner gebruikt worden voor de uitbating van een handelsactiviteit en (ii) in geval van onroerende goederen, niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of bestemd. Vermits de schenking van een familiale zaak steeds bij middel van geregistreerde schenking gebeurt, geldt geen minimumtermijn van overleven van de schenker. Wel is het zo dat de voormelde voorwaarden gedurende drie jaar te rekenen vanaf de schenking blijvend nageleefd moeten worden, zo niet zal alsnog schenkbelasting aan de normale tarieven geheven worden. Vermogensinventarisatie en -begeleiding De eerste stap in het uitwerken van een op maat gemaakte planning bestaat er evenwel in de stand van het vermogen in kaart te brengen, vermits dit het voorwerp en de omvang van de schenking definieert. Een bekommernis die immers steevast de kop opduikt bij het uitwerken van een successieplanning is de zelfredzaamheid van de schenkers op lange termijn, het hebben van de zekerheid dat zij zich op hun pensioen geen financiĂŤle zorgen moeten maken en op comfortabele wijze hun oude dag kunnen slijten. Deze bezorgdheid

kan eventueel opgevangen worden door het inbouwen van een last in de schenkingsakte, maar dan rijst doorgaans de bekommernis dat men als schenker niet afhankelijk wil zijn van de begiftigden. Al te vaak wijst de praktijk echter uit dat ondernemers de werkelijke waarde van hun vermogen onvoldoende kennen en deze moeten ontdekken naarmate het totale plaatje wordt geschetst. Nochtans is het zeer waardevol om deze oefening te maken, niet alleen op het vlak van inventarisatie van het aanwezige vermogen, maar eveneens naar inschatting van het toekomstige potentieel. Hierbij dienen alle elementen in kaart gebracht te worden, gaande van geprojecteerde huurinkomsten, liquidatieen verkoopopbrengsten tot pensioen­uitkeringen, uitkeringen van verzekeringen, enz. Deze nauwkeurige inventarisatie blijkt veelal de trigger te zijn voor een diepere analyse van de samenstelling van het vermogen en leidt vaak tot het nemen van weloverwegen strategische beslissingen in dit verband. Aan de hand van deze eerste stap van inventarisatie en projectie kan dan ook veel gemoedsrust en zekerheid geboden worden in het kader van het doorvoeren van een successieplanning. Door vervolgens op recurrente basis het vermogensoverzicht te actualiseren kan de verdere evolutie en uitbouw van het vermogen ook in de toekomst nauwgezet opgevolgd worden. Dominique Haelewyn, Titeca

1 Dit betekende het einde van de kaasroute, de praktijk waarbij roerende goederen voor een Nederlandse notaris worden geschonken zonder erf- of schenkbelasting te betalen, op voorwaarde dat de schenker nog gedurende drie jaar te rekenen vanaf de schenking bleef leven. Met betrekking tot die termijn was er sprake van dat deze verlengd zou worden tot vier jaar, maar recent lazen wij in de media dat de termijnverlenging toch geen doorgang zou vinden. 28


ONDERNEMERS & CO

De Langhe Advocaten

De balans van één jaar Wetboek Vennootschappen en Verenigingen De belangrijkste wijzigingen van 2020

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad in werking op 1 mei 2019 voor nieuw op te richten vennootschappen en op 1 januari 2020 voor de reeds bestaande – en dus alle – vennootschappen. Met de jaarwisseling maakte De Langhe Advocaten de balans op van één jaar WVV met een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen sinds zijn inwerkingtreding. Begrip “Controle” Om te bepalen of een vennootschap al dan niet controle heeft over een andere vennootschap dient men voortaan niet enkel de stemrechten verbonden aan ‘aandelen’, maar ook deze die verbonden zijn aan ‘andere effecten’ (bv. winstbewijzen) in aanmerking te nemen. Dagelijks bestuur De verplichting voor een BV of CV om in de statuten de benoeming, het ontslag en de bevoegdheden van personen belast met het dagelijks bestuur op te nemen, werd geschrapt. Zoals bij een naamloze vennootschap, beslist het bestuursorgaan over de invulling van het mandaat van de personen belast met het dagelijks bestuur. Inbreuk op de uitkeringsregels De wetswijziging van 28 april 2020 voor­ ziet, net zoals in het (oude) Wetboek van Vennoot­s chappen, dat indien een uitkering wordt gedaan in strijd met de uitkerings­ regels van de vennootschap (BV, CV of NV), de vennootschap deze niet alleen kan terugvorderen van de aandeelhouders, maar ook van alle andere personen die onrechtmatig een uitkering hebben gekregen (bv. van een bestuurder bij onrechtmatig verkregen tantièmes).

Uitbreiding bevoegdheden algemene vergadering In de BV, CV en NV kan een statutaire uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet als ze openbaar is gemaakt en ook niet als er enig bewijs is dat de derde daarvan op de hoogte was. Aansprakelijkheid enige bestuurder NV De vaste vertegenwoordiger van de enige bestuurder-rechtspersoon van een NV waarbij de statuten bepalen dat de enige bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de verbintenissen van de vennootschap is, niettegenstaande het algemeen principe van hoofdelijkheid tussen een bestuurder-rechtspersoon en zijn vaste vertegenwoordiger, niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vennootschap. Inkoop eigen aandelen Er is niet langer een notariële tussenkomst vereist voor de machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders in de NV om eigen aandelen te verkrijgen. Een dergelijke machtiging kan, maar moet dus niet verplicht in de statuten worden opgenomen. Oneigenlijke CV/CVBA Bestaande coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die niet voldoen aan de definitie van de coöperatieve vennootschap (zoals opgevat door Boek 6 WVV), kunnen niet de benaming ‘CV’ gebruiken. Bovendien zal ook het vast gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de oneigenlijke CV’s niet per 1 januari 2020 automatisch omgezet worden naar een ‘onbeschikbare eigen vermogensrekening’. Tot aan hun omvorming (i.e. uiterlijk 1 januari 2024) blijven deze CVBA’s onderworpen aan de oude

benamings- en kapitaalregels van het (oude) Wetboek van Vennootschappen. Éénhoofdigheid Indien de BV of de NV slechts 1 aandeelhouder telt, moet de identiteit van de enige aandeelhouder worden neergelegd in het vennootschapsdossier. UBO-register Het is algemeen gekend dat in het kader van de antiwitwaswetgeving een vennootschap verplicht is de informatie die ze over haar uiteindelijke begunstigde heeft te melden aan het UBO-register. De wet van 20 juli 2020 verplicht nu ook de uiteindelijke begunstigde zelf om zijn informatie over te maken aan de vennootschap, op straffe van een administratieve geldboete (grootorde 250 EUR - 50 000 EUR). Organisatie algemene vergaderingen en raden van bestuur Ten tijde van de eerste lockdown van de COVID19-epidemie werden er via een KB enkele regels versoepeld voor de organisatie en het houden van vergaderingen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan. De wet van 20 december 2020 voorziet nu in een permanente versoepeling in het WVV aangaande het houden van de algemene vergadering (dus niet van de raden van bestuur). Zo is het niet langer vereist dat de statuten voorzien in de mogelijkheid om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatie­middel. Het bestuursorgaan kan hier thans gewoon initiatief toe nemen. Sara Burm – Nicolas Nimmegeers

O N D E R N E M E R S # 02

29


THUISHAVEN

North Sea Port voelt corona, Brexit en oliecrisis in jaarcijfers 2020 De coronacrisis, Brexit en de oliecrisis lieten zich duidelijk voelen in de NederlandsVlaamse haven North Sea Port. Gelukkig blijft de overslag van containers groeien en de uitgifte van gronden kende een recordjaar. 2020 in 9 sprekende cijfers.

63,5

32,5

miljoen ton

North Sea Port kent de laatste tien jaar als havengebied een gestage groei en sinds 2017 werden er drie recordjaren op rij geboekt. Met 63,5 miljoen ton overslag via zeevaart komt North Sea Port op het niveau van 2016/2017, dus de jaren van net voor de recordreeks. De terugval met 11,2% in 2020 staat echter ver weg van het jaar 2009 toen ten gevolge van de financiële crisis haast een vijfde van de goederen­overslag werd verloren.

miljoen ton

Meer dan de helft van de goederenoverslag die North Sea Port boekt via zeevaart is droge bulk. Die neemt met 6% af en komt op 32,5 miljoen ton uit. De afname doet zich voornamelijk voor bij de vaste brandstoffen (petcokes, steenkool en antraciet) en ijzererts. Een lichtpunt is de bescheiden toename bij de overslag van hoogoven- en ijzerslakken, kalksteen, schroot, hout­pellets en houtafval.

+ 4,3%

16,2

Goed nieuws is er bij de overslag van containers. Dit segment verdubbelde reeds in volume in de jaren 2018 en 2019. Ook in 2020 wordt er een groei genoteerd: de overslag neemt met 4,3% toe tot 2,7 miljoen ton. In 2020 worden er meer containers richting Groot-Brittannië verscheept en er wordt bovendien een vijfde meer bananen in containers vervoerd.

Vloeibare bulk neemt met 16,2 miljoen ton een kwart van de goederenoverslag via zeevaart in. 2020 kent echter een daling van 19,3% die volledig bij de petroleum­ producten is terug te vinden (naftamenge­ lingen, gas-en dieselolie, nafta en biodiesel).

30

miljoen ton

- 15% Stukgoed komt op 9,3 miljoen ton uit. Dit klassiek sterke segment neemt in 2020 met 15% af. De helft daarvan is cellulose, maar er is ook een daling op te tekenen bij plaatstaal en enkele goederensoorten uit de bouwsector zoals bakstenen.


76,4

hectare

2020 is voor North Sea Port een recordjaar voor het uitgeven van gronden aan investeerders. Met een totaal van 76,4 hectare gronduitgifte is dit bijna een verdubbeling tegenover het jaar 2019. De investeringen van Evolution Terminals (Vlissingen) voor de opslag van vloeibare bulk, een groene waterstoffabriek van VoltH2 (Vlissingen), en een groot logistiek park van Heylen Warehouses (Gent) springen daarbij omwille van grote oppervlaktes, budgetten en jobcreatie in het oog.

2,7

miljoen ton

Het rorovervoer daalt met 16,8% tot 2,7 miljoen ton. Dit is voornamelijk door een lagere productie en uitvoer van auto’s en een tijdelijke sluiting van een autofabriek tijdens de eerste lockdown, minder volumes door vakantie­regelingen in de zomer en een invoerbeperking richting het Verenigd Koninkrijk. Eind 2020 zit het vervoer van wagens naar het Verenigd Koninkrijk opnieuw op schema.

54,8

miljoen ton

In 2020 boekte North Sea Port 54,8 miljoen ton overslag via binnenvaart waarvan 44% import en 56% export. Dit is 6,3% minder dan in 2019. Met een overslag via zeevaart van 63,5 miljoen ton en via binnenvaart van 54,8 miljoen ton registreert North Sea Port in 2020 een totale overslag van 118,3 miljoen ton.

71,5

miljoen ton

Niet alle schommelingen in de cijfers zijn te verklaren door corona, maar veel is wel het directe of indirecte gevolg ervan. Daarnaast hebben ook de Brexit en de petroleumcrisis een impact gehad op de overslagcijfers. North Sea Port kijkt uit naar een positiever 2021, met tegen het einde van het jaar een halvering van het verlies op voorwaarde dat er geen zware derde lockdown komt. In de loop van 2022 wordt een volledig herstel verwacht richting 71,5 miljoen ton, het overslagvolume van 2019.

O N D E R N E M E R S # 02

31


THUISHAVEN

All Weather Terminal bij ArcelorMittal houdt 25.000 vrachtwagens van de weg

De allereerste overdekte laadkade ‘All Weather Terminal’ in North Sea Port is operationeel. De nieuwe terminal in Gent zal hoofdzakelijk worden gebruikt om afgewerkte staalrollen van ArcelorMittal Belgium op te slaan en te verschepen. Met de All Weather Terminal (AWT), naast de bestaande stukgoedkade van ArcelorMittal Belgium aan het Kanaal GentTerneuzen, kan dat voortaan 24 uur per dag, onafhankelijk van de weersomstandigheden. De hogere verzendcapaciteit per schip spaart tot 25.000 vrachtwagentransporten uit per jaar waardoor de AWT een forse investering is in een meer duurzame logistiek. De AWT heeft een overdekte kademuur van 200 meter lang, een 25 meter breed dok en een volume van 30 meter boven het water­niveau. Hierdoor kunnen schepen met een laadvermogen

© NorthSeaPort

tot 10.000 ton aan de nieuwe kade aanmeren. Voor het laden en lossen van de schepen zijn er 2 tele­scopische kranen. De nieuwe terminal is eigendom van AWT GENT, dat werd opgericht door de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het investeringsfonds EPICo. AWT GENT liet de terminal ontwerpen en bouwen, en staat ook in voor het onderhoud en de uitbating. De loods moet niet alleen een logistieke dienstverlening kunnen bieden aan ArcelorMittal Gent maar ook aan andere klanten. 20% van de opslagcapaciteit van 60.000 ton kan ook worden gebruikt voor de verhandeling van andere materialen en (stuk)goederen.

WERKEN ZULLEN 5 JAAR DUREN

Gunningsbeslissing nieuwe Meulestedebrug goedgekeurd De Vlaamse Waterweg heeft, samen met de partners Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en Stad Gent, de formele gunningsbeslissing genomen om een aannemer aan te stellen voor de bouw van de nieuwe Meulestedebrug, inclusief de

© De Vlaamse Waterweg nv

32

bijhorende omgevingsaanleg. Indien er geen beroepsprocedure meer volgt, kan de aannemer contractueel aangesteld worden. Het project kan dan onmiddellijk starten waarbij de werken op het terrein zichtbaar zullen worden na de zomer van 2021.

De werken zullen ingrijpend zijn en bevatten, naast de bouw van de nieuwe brug, ook omgevingsaanleg. In totaal zullen de werken vijf jaar duren. Om de impact op het verkeer en de omgeving te beperken, wordt de noordelijke brughelft van de nieuwe Meulestedebrug naast de huidige brug gebouwd. Zo kan de bestaande brug in dienst blijven tot deze noordelijke brughelft operationeel is. Daarna kan het verkeer over de nieuwe brughelft rijden en start de bouw van de tweede, nieuwe brughelft. De vernieuwing van de Meulestedebrug heeft een kostprijs van 30 miljoen euro exclusief btw, waarvan het grootste aan­­­deel ten laste van de Vlaamse overheid (Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg), bijna 1 miljoen euro voor FARYS en 0,5 miljoen euro voor de Stad Gent.


Volvo Cars gaat elektrische productiecapaciteit in Gent verdrievoudigen Volvo Cars verdrievoudigt de productiecapaciteit voor elektrische wagens in zijn fabriek in Gent om tegemoet te kunnen komen aan de snel groeiende vraag naar zijn oplaadbare wagens. De capaciteitstoename komt er simultaan met de bekendmaking van de verkoopresultaten voor het volledige jaar 2020, waaruit een sterke groei van de vraag naar de Recharge-modellen blijkt. Het aandeel van oplaadbare wagens als percentage van de totale verkoop is in 2020 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2019. Tegen 2022 zal de fabriek in Gent meer dan drie keer zoveel elektrische wagens

kunnen produceren als nu, goed voor ongeveer 60 procent van de totale productie­capaciteit van de fabriek. Gent bereidt zich momenteel voor om later dit jaar te starten met de productie van een tweede volledig elektrisch aangedreven Volvo-model op basis van de modulaire voertuigarchitectuur CMA. In de fabriek wordt nu al de XC40 Recharge gebouwd, de eerste volledig elektrische auto van

Volvo, en een plug-inhybride versie van de XC40. Volvo Cars wil dat tegen 2025 de helft van alle verkochte Volvo’s volledig elektrisch is, en de andere helft hybride. Gent is de eerste fabriek in het wereldwijde productienetwerk waar volledig elektrische wagens worden gebouwd, maar het bedrijf heeft ook plannen om de productiecapaciteit voor elektrische wagens in zijn andere vestigingen over de hele wereld uit te breiden.

©2020 Volvo Car Corporation

Voka-VeGHO sterker in de haven dankzij:

O N D E R N E M E R S # 0 2 33


MEEGEDEELD

Onrechtmatige bedingen in b2b-contracten: inwerkingtreding 1 december 2020 Op 1 december 2020 traden nieuwe regels in over onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (ongeacht de omvang daarvan) (“b2b”) (ingevoerd bij wet van 4 april 2019, in Titel 3/1, Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht). Ze zijn van toepassing op overeenkomsten gesloten, hernieuwd of gewijzigd na die datum.

• de onderneming het recht te verlenen om zonder geldige reden de prijs, kenmerken of voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen;

Graag zetten wij nog even de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje voor u: Een contract moet duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld.

• zonder tegenprestatie het economische risico op een partij te leggen indien die normaliter op de andere onderneming of op een andere partij bij de overeenkomst rust;

Zijn steeds nietig, volgende vier bedingen (“zwarte lijst”) die ertoe strekken: • te voorzien in een onherroepelijke verbintenis van de andere partij terwijl de uitvoering van de prestaties van de onderneming onderworpen is aan een voorwaarde waarvan de verwezenlijking uitsluitend afhankelijk is van haar wil; • de onderneming het eenzijdige recht te geven om een of ander beding van de overeenkomst te interpreteren; • de andere partij in geval van betwisting te doen afzien van elk middel van verhaal tegen de onderneming; • op onweerlegbare wijze de kennisname of de aanvaarding van de andere partij vast te stellen met bedingen waarvan deze niet daadwerkelijk kennis heeft kunnen nemen vóór het sluiten van de overeenkomst. Zijn behoudens bewijs van het tegendeel nietig, volgende acht bedingen (“grijze lijst”) die ertoe strekken:

34

• een overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend te verlengen of te vernieuwen, zonder opgave van een redelijke opzegtermijn;

• op ongepaste wijze de wettelijke rechten van een partij uit te sluiten of te beperken in geval van volledige of gedeelde wanprestatie of gebrekkige uitvoering door de andere onderneming van een van haar contractuele verplichtingen; • onverminderd artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek, de partijen zonder opgave van een redelijke opzegtermijn te verbinden; • de onderneming te ontslaan van haar aansprakelijkheid voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken; • de bewijsmiddelen waarop de andere partij een beroep kan doen te beperken; • in geval van niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van de andere partij, schadevergoedings­ bedragen vast te stellen die kennelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden.

Bewezen moet worden dat het betrokken beding – rekening houdend met de concrete omstandigheden (waaronder de specifieke aard van het goed of de dienst, de betrokken sector en commerciële gebruiken, alsook de algemene economie van de overeenkomst) – geen kennelijk onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen creëert.

Zijn tot slot tevens nietig, bedingen die – alleen of in samenhang met één of meer andere bedingen –, een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en plichten van de partijen. De nieuwe regeling verdient uw bijzondere aandacht. Zij kent immers een bijzonder brede toepassing, en is van toepassing op alle soorten overeenkomsten tussen ondernemingen (waaronder verkoop, huur, aanneming, dading, concessie, en dergelijke meer), alsook uw algemene voorwaarden. Of de hoven en rechtbanken een eerder restrictieve interpretatie van die regels zullen hanteren valt nog af te wachten. Het is daarom geen overbodige luxe om na te gaan of uw (standaard)contracten en/of algemene voorwaarden de ‘lakmoesproef’ ter zake doorstaan. We helpen u uiteraard graag verder. Aarzel alvast niet om ons te contacteren voor een “check-up”.


DUURZAME KOPLOPERS

MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT WIL MENSEN MET ELKAAR VERBINDEN VIA CULTUUR

OMG, the SDG’s were here! Van het Lam Gods geslagen, dat waren we allemaal half maart 2020 toen de meest ondenkbare periode van onze recente geschiedenis aanving. Intussen zijn we bijna een jaar later en voelen we dat alle lagen van de samenleving op een of andere manier geraakt worden door deze crisis. Maar misschien kan deze moeilijke periode ook een bron voor nieuwe inspiratie worden en een kantelpunt waaruit positieve ontwikkelingen voortvloeien. Het Museum Voor Schone Kunsten Gent (MSK), één van de deelnemers aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), wordt net als andere culturele spelers getroffen door deze crisis. Veel publieksactiviteiten moeten tijdelijk geschrapt worden als gevolg van de verstrengde veiligheidsnormen.

Het MSK werkt al een tijd rond circulariteit, hergebruik van vitrines en tentoonstellingsmeubilair, of duurzaam promotiemateriaal en merchandising

DIALOOGKAARTEN Maar terwijl het in de zalen even wat minder druk is, grijpt het team dit moment aan om achter de schermen volop de werking nog verder te verduurzamen. Het MSK werkt al een tijd rond zaken als circulariteit, hergebruik van vitrines en tentoonstellingsmeubilair, of duurzaam promotiemateriaal en merchandising. Daarom stapte het museum dit jaar mee in het VCDO-traject, met als doel nog meer concrete stappen te zetten in deze richting.

mensen met elkaar verbinden. Een voorbeeld zijn de ‘dialoogkaarten’, die mensen met andere taalachtergrond in gesprek brengen over kunst, schoonheid en identiteit. Daarnaast biedt de museum­collectie een schat aan invalshoeken die de bezoeker laten reflecteren over thema’s uit de SDG’s, de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Die groeiende verduurzaming achter de coulissen wil het MSK ook voor de schermen inzetten. Zo wil het museum bijvoorbeeld via sociale trajecten de drempels tot cultuur wegnemen en

Een interieurschilderij van een 17de-eeuws armenhuis doet ons nadenken over sociale steun vroeger en nu. Weelderige landschapszichten doen beseffen dat deze natuur vandaag vaak niet meer bestaat.

GENDERRELATIES DOORHEEN DE EEUWEN

De plaats van de vrouw in de kunstwereld brengt vragen naar boven over veranderende genderrelaties doorheen de eeuwen. In tentoonstellingen en in de vaste collectie kunnen bezoekers kunst bewonderen, maar tegelijk zet het MSK die kunst dus ook in om te doen nadenken over de wereld van vandaag. Zo werkt het museum niet enkel aan haar eigen sociale en ecologische duurzaamheid, maar draagt het die boodschap ook uit naar buiten.

Ook een actie rond duurzaamheid gepland? Laat het ons weten duurzaamondernemen.ov@voka.be. Meer op www.voka.be/oost-vlaanderen/vcdo. O N D E R N E M E R S # 0 2 35


MEEGEDEELD

Flex Income PlanTM voor kmo’s: een digitale shopervaring die geld oplevert Een online shop die geld oplevert. Het klinkt tegenstrijdig, maar met het Flex Income PlanTM (FIP) van SD Worx stellen je medewerkers zelf hun ideale loonpakket samen. Via de gebruiksvriendelijke webshop vullen ze hun digitaal winkelmandje met extralegale voordelen op hun maat. Zo geef je je medewerkers meer, voor hetzelfde budget. “Werknemers zijn steeds vaker vragende partij voor meer flexibiliteit”, zegt Isabelle Cornelis, Senior Legal Consultant bij SD Worx. HET LOON: EEN ZAAK VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS Flexibel verlonen past in de trend naar meer autonomie en keuzevrijheid op de werkvloer. De tijd dat je als werkgever op eigen houtje besliste over de samenstelling van het salaris, is lang voorbij. “Vandaag nemen werknemers hun verloning zelf in handen”, zegt Isabelle. “Niet iedereen heeft immers dezelfde wensen en noden, en ook die veranderen tijdens de loopbaan. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat jij dieper in de buidel moet tasten.” “FIP biedt een alternatief voor de klassieke wijze van verlonen”, aldus Isabelle. “Werknemers worden aangemoedigd om zelf over hun loon na te denken. Die keuzevrijheid leidt tot meer tevredenheid, engagement en vertrouwen. Voor werkgevers zijn de totale loonkosten een stevige hap uit hun budget. FIP zorgt ervoor dat dit bedrag optimaal wordt benut.”

De voornaamste redenen om te kiezen voor flexibel verlonen • Je beantwoordt de vraag naar individualisering, ook van het loonpakket. • Je wilt iets extra geven, zonder meerkosten. • Werknemers schatten de waarde van hun loonpakket te laag in. • Je wilt inspelen op de vraag naar een betere werk-privébalans. • Gegeerde profielen stellen flexibel verlonen als voorwaarde. • Je wilt ervaren medewerkers aan boord houden.

STIJGENDE TREND ZET ZICH DOOR Innovatieve manieren van verlonen zitten de laatste jaren duidelijk in de lift. Dat blijkt

36

ook uit de cijfers van SD Worx. Vooral extra vakantie, terugbetaling van individueel pensioensparen en de bedrijfswagen blijven populair, maar de fiets maakt een inhaal­ beweging. “Vandaag zijn veel werknemers op zoek naar een betere work-lifebalans”, merkt Isabelle op. “Meer vakantiedagen staan met stip op een in het lijstje van populairste voordelen.”

Isabelle: “Het onlinesysteem is zo opgebouwd nét om de complexiteit weg te nemen. Werkgevers hebben de keuze tussen Essential en Extended FIP. De eerste is beperkt tot zo’n 6-tal voordelen, die relatief eenvoudig te berekenen zijn. Ideaal dus voor starters. Zo wordt flexibel verlonen ook voor kleine organisaties een haalbare kaart.”

Wie kiest voor flexibel verlonen via het Flex Income PlanTM heeft de keuze uit een uitgebreide lijst aan voordelen van mobiliteits­oplossingen, kortingskaarten, meer vakantie, tot sociale of cashvoordelen, een tussenkomst in privégebruik internet of multimedia-­aankopen. Isabelle: “Welke voordelen je aanbiedt, beslis je samen met een ervaren SD Worx-consultant. Je shop is bovendien moduleerbaar. Kies je bij aanvang voor een beperkt aanbod, dan kun je gaande­weg het portfolio uitbreiden.”

Wat FIP-klanten zeggen: “Als ‘goede huisvader’ met de beste bedoelingen vanuit het bedrijf een ver­ loningspakket samenstellen, daar redden we het niet langer mee. Medewerkers willen zelf kiezen.” Griet De Bevere, hr-verantwoordelijke bij Pelckman uitgevers

ZO GAAT FLEXIBEL VERLONEN IN ZIJN WERK Overweeg je zelf de overstap, maar vrees je de complexiteit en administratieve werklast van het FIP-systeem? Onterecht, volgens Isabelle, want SD Worx garandeert een eenvoudige werkwijze, volgens een vast stappenplan. Zo werkt het: 1. Je zet (een deel van) de bestaande voordelen om in een persoonlijk budget voor elke medewerker. 2. Je medewerkers kiezen in de onlineshop de FIP-voordelen van hun voorkeur. 3. De webtool van SD Worx zorgt voor de administratieve afhandeling en integratie in payroll. 4. FIP is een budgetneutrale oplossing en creëert voor jou als werkgever geen extra loonkosten.

“In de handige en intuïtieve tool kunnen medewerkers snel en efficiënt hun persoon­ lijke verloningspakket samenstellen. Jaar na jaar verloopt het keuzemoment dan ook vlotter.” Floriane Krug, Talent & Fleet Manager bij Cranium

Zelf inzetten op flexibele verloning? Ga naar www.sdworx.be/flexibel-verlonen-voor-kmo voor meer informatie of neem contact op via kmoconsultancy@sdworx.com voor een offerte op maat.


BAMBOE

Glazenmaker Weemaes groeit fors en creëert ruim 20 nieuwe jobs Glazenmaker Weemaes uit Drongen kan terug­ blikken op een topjaar, ondanks corona. “In 2020 hebben we onze omzet meer dan verdubbeld”, zegt Michiel Weemaes (43), samen met zijn broer Tim (42) de drijvende kracht achter de glasspecialist. Als kers op de taart opent het familiebedrijf nu ook een nieuwe vestiging in de Nijverheidsstraat 5 in Oostkamp. Hun business omvat drie pijlers. Eén: renovaties bij particulieren, waarbij de focus ligt op het vervangen van oud glas door hoogrendementsglas, met behoud van bestaande raamkaders. Twee: het herstellen en vervangen van gebroken glas of glas met condens tussen. Drie: ramen voor nieuwbouw. Ook strakke glazen balustrades voor de projectmarkt behoren tot de mogelijkheden.

Oostkamp is Weemaes op zoek naar veertien glasplaatsers en acht bedienden. “We geven onze mensen heel veel verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen”, zegt Michiel. “Een aanpak die rendeert en waarvoor we als zaakvoerders heel veel terugkrijgen. Om alle neuzen in dezelfde richting te houden, organiseren we twee keer per jaar een teamdag waarop iedereen aan het woord komt. Op een van onze vorige teambuildings bezochten we een gespecialiseerde glasfabriek en gingen we roeien op de Leie. In normale tijden staat er ook jaarlijks een bezoekje aan de Zesdaagse in Gent op het programma”, aldus Michiel, die barst van ambitie. “We willen in heel België aanwezig zijn en zijn van plan om in de komende jaren twintig filialen te openen.”

Wegens zijn explosieve groei en de opening van een nieuwe vestiging in het West-Vlaamse

www.weemaes.be O N D E R N E M E R S # 02

37


BAMBOE

380 R&D-JOBS TEGEN 2025

Daikin plant hypermodern ontwikkelingscomplex in Gent Daikin Europe N.V. (DENV), Europese dochter van Daikin Industries en toonaangevend op het vlak van klimatologische oplossingen, kiest voor Gent als nieuwe locatie voor zijn EMEA Development Center (EDC). De totale investering bedraagt 140 miljoen euro. In de tweede helft van 2021 starten de eerste werken.

Daikin Europe N.V. in Oostende is het Europese hoofdkwartier voor onderzoek, ontwikkeling, verkoop en productie van Daikin Industries. Vanuit Oostende bespeelt het bedrijf de Europese markt en delen van Afrika en het Midden-Oosten. Als EMEA (Europe/Middle East/Africa)-hoofdkwartier is Daikin Europe N.V. verantwoordelijk voor een kwart van de geconsolideerde omzet van de Daikin Groep.

hypermodern ontwikkelingscomplex op de site van het UGent Wetenschapspark. Het nieuwe én uitgebreidere EDC is ook voor de Europese dochter erg belangrijk met het oog op de verdere uitbouw van nieuwe technologieën.

220 R&D-ONDERZOEKERS IN OOSTENDE EN GENT

Sinds de oprichting van Daikin’s EMEA Development Center in 2012 in Oostende, kende het vooraanstaande Europees onderzoeksplatform een explosieve groei met o.a. satellietcentra in Gent, Pilzen (Tsjechië), Güglingen (Duitsland) en Hendek (Turkije). Kazuhide Mizutani, general manager EDC: “Vandaag werken we met bijna 220 R&D- medewerkers in onze vestigingen in Oostende en Gent. Dat is een stijging van zo’n 140% sinds de oprichting van het EDC in 2012. Sedert onze opstart breidden we onze onderzoeksinfrastructuur uit en bouwden we extra testkamers voor temperatuurbeheersing. Dit allemaal door de stijgende vraag naar energie-efficiënte alternatieven voor de traditionele verwarmingsoplossingen. Willen we voorop blijven, dan dringt een verdere uitbreiding zich op.”

Het EDC heeft nood aan extra capaciteit, testkamers en ruimere onderzoeksfaciliteiten met de nieuwste technologieën. Daarom wil het in de tweede helft van 2021 starten met de bouw van een

De groei van deze onderzoeksmarkt is vooral ingegeven door de internationale verschuiving om op termijn de verwarmingssystemen op natuurlijke

Het huidige EDC-hoofdkwartier in Oostende en de vestiging in Gent zijn langzaam uit hun voegen gebarsten. Door o.a. de EU Green Deal policy is de EU één van de voortrekkers qua klimaatneutrale initiatieven. Net op dat vlak wil Daikin pionieren met zijn onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve, energie-efficiënte alternatieven voor de traditionele verwarmingsoplossingen, nieuwe warmtepomptechnieken en oplossingen voor koude ketens (voeding en farmacie) .

38

bronnen uit te faseren. Fossiele brandstoffen worden schaars en er is een globaal streven naar het verlagen van CO2-uitstoot. Europa, met de EU Green Deal policy speelt een voortrekkersrol op dit vlak en stimuleert energie-efficiënte alternatieven voor de traditionele verwarmingsoplossingen. Daikin beschikt met zijn warmtepompen over een innovatieve technologie die een milieuvriendelijk en energie-efficiënt alternatief biedt. Het aandeel van de warmte­ pompen binnen de verwarmingsmarkt is sterk aan het toenemen. Daarnaast zoekt de industrie ook steeds nadrukkelijker oplossingen voor koude ketens (voeding en farmacie – denken we maar aan de COVID19-vaccins) en nieuwe warmtepomptechnieken. Ook hier is het EDC een speerpunt qua onderzoek en ontwikkeling in Europa.

UGENT ALS KWEEKVIJVER VAN TALENT Na een studie voor de ideale nieuwe locatie voor het hoofdkwartier van het EMEA Development Center, heeft Daikin Europe N.V. zijn oog laten vallen op het Wetenschapspark Universiteit Gent. Als top 100-universiteit, heeft UGent een gerenommeerd doctoraatsprogramma in ‘Mechanical Engineering’ en is het een belangrijke bron voor toekomstige medewerkers. UGent en


3

12.000

miljard euro

medewerkers

In 2019 realiseerde Daikin een omzet van 3 miljard euro.

het EDC hebben reeds een historiek samen en gaan op de nieuwe site hun samenwerking nog intensifiëren op het vlak van nieuwe verwarmingstechnologieën, Internet of Things en Artificial Intelligence.

telex

De geplande investering heeft een totale waarde van 140 miljoen euro op het UGent Wetenschapspark in Zwijnaarde. Het nieuwe gebouw zal uit twee delen bestaan: testfaciliteiten en kantoorruimte. De testruimtes, met een totale oppervlakte van zo’n 4.000 m², zullen wereldwijd tot de meest geavanceerde in hun soort behoren.

In de EMEA- regio telt Daikin Europe N.V. meer dan 12.000 medewerkers.

Zo komen er de nieuwste EMC-kamers (ElectroMagnetic Compatibility) en testruimtes voor o.a. specifieke partikels-, afvoer-, en materiaalanalyses. Daikin plant de uitvoering van de nieuwbouw volgens de meest vooruitstrevende energie-­efficiënte normen, waaronder nZEB (nearly Zero-Energy-Building) en een BREAAM Excellent certificaat. De kantooraccommodatie zal zo’n 13.000 m² beslaan en plaats bieden aan zo’n 500 medewerkers. Tegen 2025 verwacht Daikin Europe N.V. zo’n 380

140.000

De fabriek in Oostende is met een totale oppervlakte van ongeveer 140.000 m² een van de meest geavanceerde in zijn soort.

medewerkers bij het EMEA Development Center tewerk te stellen. De overige ruimte in het kantoorgebouw kan ingenomen worden door medewerkers van UGent of andere onderzoeksbedrijven. De voorbereidende werkzaamheden zouden tegen het einde van deze zomer kunnen starten. Bedoeling is dat het testgebouw in mei 2023 in gebruik wordt genomen en dat eind 2023 de kantoorruimte kan betrokken worden. www.daikin.be

Gentse Christeyns neemt Grijspeerdt uit Roeselare over Het Belgische Christeyns, een internationaal actieve fabrikant van reinigings- en desinfectieproducten met hoofdzetel in Gent, neemt de firma Grijspeerdt uit Roeselare over. Grijspeerdt produceert zepen en desinfectiemiddelen onder private label voor de groothandel in België. Met de overname wil Christeyns zijn afdeling professionele hygiëne verder uitbouwen. Bij Grijspeerdt werken tien mensen en het bedrijf had vorig jaar een omzet van ruim drie miljoen euro. Christeyns neemt alle aandelen over van eigenaar en CEO Koen Dierickx. Die nam het familiebedrijf in 2000 over van Louis Gryspeerdt. De firmanaam Grijspeerdt en de productievestiging in Roeselare blijven behouden. De medewerkers kunnen er blijven werken. In de vestigingen in Roeselare en Gent gaat men produceren voor de Benelux. De divisie professionele hygiëne van Christeyns heeft daarnaast nog vijf productievestigingen, in Frankrijk (2), het VK, Italië en Spanje. christeyns.com - grijspeerdt.be

O N D E R N E M E R S # 0 2 39


BAMBOE

Snelgroeiende bedrijven als motor van jobcreatie Snelgroeiende ondernemingen zijn de motor van jobcreatie. Van 2015 tot 2018 waren 920 gazelles verantwoordelijk voor 52.779 nieuwe banen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Belgian High-Growth Monitor, een onderzoek van het Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen aan Vlerick Business School, in samenwerking met EY en KBC.

Dit onderzoek hanteert volgende definitie van snelle groeiers: bedrijven met minstens tien werknemers die gedurende een periode van drie jaar hun werknemersaantal met minstens 20% per jaar zagen toenemen. Het aantal Belgische snelle groeiers piekte in de periode 2015-2018. Sinds de start van de analyse (de periode 2009-2012) was het maximum aantal immers 853. Snelle groeiers zijn oververtegenwoordigd in kennisintensieve dienstensectoren, zoals IT en communicatie, maar komen ook uit o.a. de bouw- en transportsector. De provincies Antwerpen, Limburg, OostVlaanderen en het Brussels Gewest laten een oververtegenwoordiging van snelle groeiers optekenen. In West-Vlaanderen, Luik en Henegouwen is er een duidelijke

telex

ondervertegenwoordiging van snelle groeiers. Gemiddeld telt een snelgroeiend bedrijf 41 werknemers aan het begin van de groeiperiode en 96 aan het einde. Tijdens de snelle groeiperiode creëren ze dus gemiddeld elk 55 jobs.

BAKEN IN CORONASTORM Yannick Dillen, docent aan Vlerick Business School: “Momenteel is het risico op banenverlies enorm. Om de economische motor aan de praat te houden, zullen deze snelgroeiende bedrijven ook nu een baken in de coronastorm zijn. Deze ondernemingen dragen enorm bij aan de welvaart door aan hoog tempo banen en toegevoegde waarde te scheppen. Wanneer men uitgaat van het principe dat de overheid haar middelen zo efficiënt

mogelijk moet inzetten, is het steunen van snelgroeiende ondernemingen in plaats van ondernemingen in moeilijkheden mogelijks geen verkeerde strategie.” Hoewel de samenstelling van de groep gazelles elk jaar verandert, is hun capaciteit om banen te creëren groot en stabiel. Het zijn bedrijven met een zeer sterke ‘product-market fit’ die daarenboven ook zeer winstgevend zijn. 90% van deze snelgroeiende ondernemingen heeft een positieve EBITDA aan het eind van hun snelle groeiperiode. Deze crisis zal ook de snelle groeiers treffen. Maar deze bedrijven zijn meestal zo gezond dat ze als eersten weer opstaan en extra banen creëren.

TrustBuilder haalt 1,1 miljoen euro op aan vers kapitaal De Belgische scale-up TrustBuilder, gespecialiseerd in authenticatie van gebruikers (identiteitsbeheer), haalt 1,1 miljoen euro financiering op bij doe- en durfbedrijf PMV. Met deze nieuwe financiële injectie zal TrustBuilder zijn productlijn verder ontwikkelen met o.a. een nieuw platform en de sales- en marketingactiviteiten ruimer uitbouwen om de Europese groei vorm te geven. TrustBuilder is ervan overtuigd om te kunnen opboksen tegen grote internationale concurrenten zoals een Okta, Forgerock of IBM. CEO Frank Hamerlinck van TrustBuilder: ”Beheer van identiteiten en toegangsrechten binnen IT wordt steeds complexer. Applicaties en data verhuizen naar de cloud waar verschillende partijen – ook derden – via verschillende toestellen toegang toe moeten hebben. In tegenstelling tot de multi­ nationals moet een bedrijf als TrustBuilder het hebben van zijn wendbaarheid binnen de digitale ecosystemen.” www.trustbuilder.com

40


AGENDA 11.02.2021

Big Refresh

16.03.2021

Xpertfinder Food

31.03.2021

Netwekkers Oost meets West

ACTUEEL OVERZICHT:

MEER INFO: netwerking.gent@voka.be

O N D E R N E M E R S # 02

41


HET ZIT IN DE GENEN

“Er kijken acht generaties mee over onze schouders” In 1997 hield Manu De Landtsheer een pasgeboren bier boven de doopvont: Malheur. Een ongelukje komt nooit alleen, algauw volgden broertjes en zusjes én internationale erkenning voor de kleinbrouwerij. Ondertussen staat zoon Guillaume al vijf jaar in de brouwzaal nadat hij zijn brouwersdiploma behaalde in Duitsland. Portret van een eigenzinnige brouwersfamilie waarvan de roots terugkeren tot…1773. TEKST SAM DE KEGEL – FOTO WIM KEMPENAERS

Aan de muren van de als café ingerichte ontvangstruimte, met zicht op de brouwketels, ademt het verleden in zwart-witfoto’s. Ze dateren uit een vervlogen tijdperk waarin de hop nog manueel en lokaal – in het hinterland van Aalst – werd geoogst. Eén foto kaapt extra aandacht weg: ’s werelds bekendste bierjournalist en -kenner, wijlen Michael Jackson, op doortocht bij kleinbrouwerij Malheur in Buggenhout. “Hij gaf onze bieren top­ ratings. Ik was aanwezig op zijn begrafenis in Londen”, zegt zaakvoerder Manu De Landtsheer met enige fierheid. Manu De Landtsheer startte kleinbrouwerij Malheur in 1997 op in Buggenhout, maar de genen van de brouwersfamilie gaan eeuwen terug. Stamvader was Balthazar De Landtsheer, die in 1773 in Baasrode werd geboren en er de Brouwerij ‘De Halve Maan’ oprichtte aan de Schelde. In de twintigste eeuw werd er geen bier meer gebrouwen, maar runde de familie aan de Mandekenstraat in Buggenhout een drankencentrale en bierhandel en vulde het flesjes af voor derde brouwerijen. “Mijn grootvader Adolf koesterde wel de droom om opnieuw een brouwerij op te starten, maar overleed vrij vroeg. Mijn vader heeft zijn droom dan uitgevoerd in 1997, met een nieuw bier: Malheur”, vertelt zoon Guillaume fier. 42

Manu: “Dat was een puur strategische beslissing. De bierhandel was over zijn top, we konden ook niet meer uitbreiden. We hebben enkele tientallen eigen cafés, ons eerste idee was om vooral voor die cafés te brouwen, maar algauw begonnen we ook te internationaliseren. Van meet af aan hebben we zwaar geïnvesteerd in een sterk merk en catchy naam (Malheur, sdk), via marketing en marktonderzoek. Je moet je omringen met de juiste mensen, maar dat is niet eenvoudig, want die komen en gaan.”

VAN JURIST TOT BROUWMEESTER Guillaume De Landtsheer, afgestudeerd als jurist, is nu bijna zes jaar actief in de brouwerij. “Ik had voor mezelf eerst een toekomst uitgestippeld in de consultancy, in de wereld van mergers & acquisitons. Mijn vader stelde me voor om toch een brouwersopleiding in Duitsland te volgen. Een week later zat ik in de auto om brouwmeester te worden. Daar is de bierpassie pas gegroeid. Hoewel ik opgroeide in een brouwerij, was mijn bierkennis heel beperkt en begon ik als groentje aan mijn opleiding. Ik voelde wel druk, en tot op vandaag voel ik die eigenlijk nog altijd wat. Onze biergeschiedenis gaat terug tot 1773, dat zijn acht generaties die mee over je schouders kijken bij wijze van spreken. Twee oudere brouwmeesters droegen de kennis over aan mij, maar vandaag laat

ik me nog steeds begeleiden door een oud-werknemer.” Guillaume is nu productieleider van a tot z, van de aankoop van grondstoffen tot het eindproduct. “We brouwen hoge gistingsbieren, voornamelijk Malheur 10 en 12. Onze bieren gaan voor een derde naar het buitenland (vnl. in Europa met Italië, Frankrijk en Nederland en een stukje Azië met Japan en China, red.), 30% wordt verkocht in retail in België en 30% vloeit naar Belgische cafés. Door corona zijn de cafés en buitenland nagenoeg weggevallen, gelukkig kunnen we nog terugvallen op de retail, maar corona hakt er stevig in”, weet Guillaume. Maar ook in de retail is het niet allemaal peis en vree. Manu: “Bepaalde retailers duwen ons in een richting die niet overeenstemt met onze waarden en waar we dan graag bewust afstand van nemen.” Deze coronacrisis is de zwaarste in zijn carrière, zonder twijfel. “Een derde partij, de overheid, neem drastische beslissingen die ik niet volg. Waarom zou de horeca de grote boosdoener zijn? Dat is veel te kort door de bocht. Elke horecaondernemer heeft bijzonder veel inspanningen gedaan, en toch zijn cafés en restaurants al maanden gesloten. En opeens lees je dan in de krant dat thuis de meeste besmettingen


Manu en Guillaume De Landtsheer. Manu: "Ten vroegste in 2022 en wellicht pas in 2023 zullen we weer kunnen ondernemen zoals in 2019.”

DE RELATIVITEITSTHEORIE ROND AWARDS Wie de Belgische bierwereld een beetje kent, weet dat de sector verzadigd is, met tientallen micro- en picobrouwerijen die als paddenstoelen uit de grond rezen het voorbije decennium, in België én het buitenland. “We kunnen ons enkel onderscheiden door kwaliteit te blijven produceren, gelukkig waren we de bierhype wat voor”, zegt Guillaume. Ook vader Manu bevestigt dat de Belgische markt gesatureerd is. “We willen de verkoop zo veel mogelijk in eigen handen houden en ons merk internationaal verder branden en verdedigen. Als je tussen­ personen kan uitschakelen, kan je je kosten beter beheren en heb je rechtstreeks contact met je klanten. We gaan natuurlijk geen eigen verkoopafdeling in China opzetten, maar onze buurlanden willen we zelf benaderen.” Hun bieren vielen meermaals in de prijzen de voorbije jaren, maar Guillaume relativeert het belang ervan. “Vandaag zijn er bijna meer bierwedstrijden en -prijzen dan er

bieren bestaan. Wij doen slechts mee aan een viertal wedstrijden. Als brouwmeester is het eigenlijk helemaal niet belangrijk om te winnen, al is het wel een leuk schouderklopje en een objectieve erkenning voor je werk. Maar mijn kwaliteit staat of valt niet met een prijswinnend labeltje. Je moet zelf de lat zo hoog mogelijk leggen. Soms ben je zelf heel overtuigd van de kwaliteit van je product en win je niet. Maar voor de consument is het wel een extra verkoopargument. De branding van je merk (via authentieke storytelling) is vandaag even belangrijk als de kwaliteit van je bieren, maar voor ons is kwaliteit top­ prioriteit. (fijntjes) En per malheur hebben we ook nog een merknaam die bijblijft.” “Je moet als bierbrouwer inderdaad evenveel marketeer zijn en elk land heeft zijn eigen smaak en mentaliteit”, bevestigt Manu.

JONGE, TRAPPELENDE HENGST Wanneer we over de opvolging beginnen, wordt het even stil. “Qua toekomst­gerichte investeringen zit mijn vader nog aan het stuur”, vertelt Guillaume. “Onze relatie is niet altijd eenvoudig, daarom is het Voka-project Plato Next generation heel interessant voor ons om te leren van andere mensen en situaties. Laat het me zo stellen: mijn vader is 65 en ik ben een jonge hengst die vooruit wil, wil vernieuwen. Mijn vader heeft me wel geleerd om soms te temperen en niet meteen te springen op alles wat

beweegt. Je hoeft geen pionier te zijn in alles, vaak is het beter om eerst doordacht de zaken te analyseren.” Manu toont een brede glimlach. “Ik wou ook alles sneller doen dan mijn vader. Er komen steeds nieuwe valkuilen én opportuniteiten. Je moet als ondernemer je ogen openhouden en inspelen op de steeds veranderende markt, al de rest is theorie.” Guillaume wil zelf nog méér inzetten op kwaliteit en de productie en verkoop meer met elkaar betrekken, de interne communicatie verbeteren dus, zodat iedereen perfect weet waar hij/zij mee bezig is. “We moeten ook nog meer verkopen op basis van harde data. En er zijn nog veel exportkansen. Onze marketing doen we samen met een externe partner, voor de rest proberen we up-to-date te blijven door seminaries en beurzen te volgen met een open vizier.”

OPVOLGING STRATEGISCH VERZEKEREN Pater familias Manu hoopt nog zo lang mogelijk te mogen werken. “Ik zou niet weten wat ik thuis zou moeten doen” Hij doet nog steeds de key accounts in het buiten­land, met focus op Frankrijk. “We beslissen samen over investeringen. Natuurlijk ga ik steeds meer afbouwen.

plaatsvonden. Wie zal dat allemaal terugbetalen? De volgende generaties. Ten vroegste in 2022 en wellicht pas in 2023 zullen we weer kunnen ondernemen zoals in 2019.”

O N D E R N E M E R S # 0 2 43


Voor de opvolging laten we ons bijstaan door externe adviseurs, maar derden hebben daar geen zaken mee. Of iedereen later tevreden zal zijn, weet je nooit, maar ik wil nu de beste strategische denk­ oefeningen maken in functie van de familie De Landtsheer. Op het gepaste moment zullen de aandelen verdeeld worden maar hoe precies, is nu nog niet van tel. Ik wist zelf pas na het overlijden van mijn vader wat ik had, hoewel ik elke dag met hem samenwerkte. Maar op strategisch vlak was alles perfect in orde. Manu De Landtsheer zag zijn drie zonen en dochter hun eigen weg maken. “Mijn oudste zoon vertrok naar Dubai. Mijn tweede zoon werkt als commercieel makelaar in vastgoed en mijn dochter is marketingmedewerker bij BMW. Uiteraard ben ik blij dat Guillaume de brouwerij wil verderzetten. Dat geeft een enorme gemoedsrust. Ik ben ook fier dat hij de voorbije jaren verschillende bierprijzen won. Mijn vader, grootvader en overgrootvader zouden ongetwijfeld heel trots zijn.”

telex

‘Verdienstelijke Oost-Vlaming’ Ontex heeft nieuwe CEO sinds 1 januari

Zelf met meerdere generaties aan de slag in het familiebedrijf? Stap net als de familie De Landtsheer in één van onze groeitrajecten en leer van andere familiale ondernemers dankzij ervaringsuitwisseling, inspirerende business cases en begeleiding door ervaren mentoren. Meer info vind je op onze website

Bij Van Cauter Multitechnieken kan u terecht voor advies betreffende totaaloplossingen op maat op vlak van elektriciteit, HVAC en beveiligingsinstallaties.

ALGEMENE ELEKTROTECHNIEKEN HVAC

Sinds 1 januari 2021 is Esther Berrozpe Galindo de nieuwe CEO van de beursgenoteerde hygiënespeler Ontex. Ze volgt Thierry Navarre op, die sinds 30 juli 2020 optrad als CEO ad interim. Tijdens haar lange carrière bij voor­ namelijk Whirlpool leidde Berrozpe verschillende business­ units in Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waardoor ze het concurrentievermogen van Whirlpool verbeterde. Voortaan mag ze dus de koers van Ontex mee uitstippelen. En nog goed nieuws: Ontex werd onlangs door de Provincie Oost-Vlaanderen gehuldigd als ‘verdienstelijke Oost-Vlaming’. Adjunct-gouverneur Kurt Moens overhandigde de prijs aan Ontex Healthcare Division President Xavier Lambrecht, Eeklo-plantmanager Jef Monballyu en HR-manager Aeke Van Den Broeke in de Ontex-fabriek in Eeklo, waar het bedrijf een capaciteit heeft opgebouwd om 80 miljoen medische gezichtsmaskers per jaar te produceren.

BEVEILIGINGSINSTALLATIES ONDERHOUDSDIENST

Van links naar rechts: Aeke Van Den Broeke, HR manager, Ontex België; Jef Monballyu, directeur Ontex Eeklo; Kurt Moens, Eerste Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen en Xavier Lambrecht, President Healthcare Division, Ontex

KEIBERG 74 - 9340 LEDE T 053 83 13 38 E INFO@VANCAUTER.COM W WWW.VANCAUTER.COM

44

ontex.com


LEREN VAN EN MET ELKAAR

PLATO EXPLORE: EEN GROEITRAJECT VOOR ZAAKVOERDERS VAN JONGE BEDRIJVEN

“Laat je medewerkers mee ondernemen” Elke ondernemer zou het moeten doen, maar in realiteit gebeurt het te weinig: werken aan jouw strategie. Het is iets waar startende ondernemers vaak mee worstelen. In april start het groeitraject Plato Explore, voor vijftien zaakvoerders van jonge bedrijven die ervaringen rond dit soort topics kunnen delen met elkaar. Drie begeleidende experten geven al enkele tips als voorproefje. TEKST LAURENS FAGARD

Hoe je efficiënter omgaat met je tijd is een vraag die bedrijfsleiders zich continu stellen. Zo ook in het groeitraject Plato Explore, waar eind december een sessie rond time management plaatsvond. Een van de deelnemers kwam tot de conclusie dat, als hij zijn facturatieproces verder automatiseerde en digitaliseerde, die gewonnen tijd kon gebruiken om zijn strategie verder uit te bouwen. In een dag zijn er maar 24 uren en dus is tijd een schaars goed … Jan: “Ondernemers zijn nog te vaak bezig met taken die niet relevant zijn, zoals rapporten die ze al jaren maken maar niet meer weten waarom of wat ze ermee moeten doen. Dan is het interessant om effectiviteit te gaan meten. Meestal liggen hier al enkele quick wins. Ook jouw medewerkers mogen niet te lang uit balans gaan. Als dat gebeurt, moet je samen met jouw team goed analyseren wat er fout loopt en wat beter kan.” Stijn: “Als het echt extreem druk is, overweeg dan goed jouw keuze om iemand aan te werven. Wanneer er minder werk is, zou het zonde zijn om die persoon te laten gaan en die beslissing is veel moeilijker. Dan ben je beter af met een tijdelijke werkkracht, een consultant of een freelancer.” Wat als je nu toch een medewerker wil aanwerven maar er is budgettair weinig ruimte? Flore: “Regelmatig ieders takenpakket (her)evalueren is de boodschap. Als er weinig budget is om iemand aan te nemen, zijn er altijd wel dingen die je on hold kan

zetten waardoor je tijd kan maken voor jouw prioriteiten.” Stijn: “Misschien zijn er ook wel taken die je kan automatiseren en vereenvoudigen zodat jouw medewerkers zich kunnen bezighouden met activiteiten die een echte toegevoegde waarde creëren.” Welke taken geef je best uit handen? Jan: “Als ondernemer focus je best op ondernemen zonder dat je een dure administratieve bediende wordt. Je houdt je best bezig met de kern van jouw bedrijf. Andere activiteiten kan je eventueel uitbesteden.” Flore: “Mijn ervaring leert dat bedrijfs­ leiders zich nog te vaak bezighouden met alles rond personeelszaken. Dat is enorm tijdrovend en weinigen halen er energie uit. Dat is voor mij het eerste wat je uit handen geeft aan een freelancer bijvoorbeeld. Zij hebben een objectieve kijk op de zaken, helpen je mee knopen doorhakken en brengen structuur in jouw bedrijf.” Loslaten is voor ondernemers moeilijk, zeker nu we wat meer vanop afstand werken. Hoe pak je dat aan? Flore: “Taken loslaten kan je pas volledig als ze duidelijk zijn overgedragen. Zeker door

Onze drie experts: Flore Lesage is legal consultant bij Deloitte en geeft kmo’s advies over arbeids- en sociale zekerheidswetgeving. Jan Jodts begeleidt en coacht kmo’s die willen groeien met aandacht voor menselijk kapitaal. Stijn Rooryck stuurt een internationaal team aan binnen een chemische multinational.

het thuiswerken is delegeren nog veel lastiger. Zo kan je regelmatig overleg­momenten inplannen om de status van taken beter op te volgen. Met een online planningstool en een checklist kom je al ver. Op die manier behoud je het overzicht en kan je mensen die een taak over het hoofd hebben gezien makkelijker aanspreken.” Heeft de huidige pandemie ons geleerd om los te laten? Jan: “Ondernemers hoeven niet continu controle te hebben over hun medewerkers. Je moet hun het gevoel geven dat ze mee ondernemen. Vanuit vertrouwen groeit toewijding en verantwoordelijkheidszin. Daarnaast is het belangrijk om te digita­ liseren waar mogelijk zodat je meer tijd kan spenderen aan data verzamelen over je klanten. Zo word je veel doelgerichter.”

Zin om deel te nemen aan een Plato-traject? In het voorjaar starten twee groepen rond algemeen management. In Plato Explore deel je jouw uitdagingen met jonge, groeiende bedrijven (opstart 22 april). Voor mature ondernemers die hun bedrijf verder willen professionaliseren is er Plato Develop (opstart 18 maart). Meer info via Joke Van der Burght (joke.vanderburght@voka.be). O N D E R N E M E R S # 0 2 45


MIJN BEGINJAREN

BRECHT VALCKE, BOTHIVE

“Volhouden is de sleutel tot succes” TEKST LAURENS FAGARD

BEDRIJF Bothive zag het levenslicht in 2018. Wat begon als een idee met een chatbot, groeide uit tot een communicatieplatform voor boekhouders. “Beeld het platform in als een uitgebreide inbox waar boekhouders de vragen van hun klanten terugvinden“, aldus één van de oprichters Brecht Valcke. “Zo is WhatsApp enorm populair als communicatiemiddel. Maar ook via mail en Facebook komen er nog veel vragen binnen. Ons platform verzamelt al de communicatie en op basis van trefwoorden maakt het een analyse welke persoon de vraag van de klant best beantwoordt. Sinds de effectieve lancering van ons product in september vorig jaar doen nu zo’n 30 boekhoudkantoren beroep op ons.“

BEZIELERS Brecht Valcke (23) en Thuur Vandeplassche (23) leerden elkaar kennen tijdens hun studies Nieuwe Media en Commu­nicatie­ technologie aan de Hogeschool WestVlaanderen. Voor één van hun vakken kregen ze de opdracht om mensen via Augmented Reality een IKEA-stoel in elkaar te laten steken zonder een papieren handleiding te gebruiken. “Ik was tijdens dat project onder de indruk van Thuur zijn kwaliteiten als developer.“, vertelt Brecht. “Om wat geld bij te verdienen maakte ik op zelfstandige basis al websites voor bedrijven. Toen ik een groot project binnenhaalde, vroeg ik Thuur om assistentie. 46

Sindsdien zijn we blijven samenwerken.“ Ondertussen is Bothive al uitgegroeid tot een team van 6 mensen. “Naast Thuur en ik bestaat Bothive uit twee developers, een copywriter en een sales consultant.“

INSPIRATIEBRON Waarom Brecht en Thuur gekozen hebben om een communicatieplatform te ontwikkelen voor boekhouders? “Die doelgroep wekte een zekere nieuws­ gierigheid bij ons op. Dat we nu al zo zijn ondergedompeld in die wereld hadden we op voorhand nooit gedacht.“ “Ons platform heeft als grote voordeel dat het nuttig is voor elk bedrijf die een langdurige klantenrelatie opbouwt. Het enige wat ons dan nog tegenhoudt om over te gaan naar andere sectoren is content in de vorm van vraag en antwoord verzamelen. Zoiets vraagt tijd en middelen en die willen we nu volop benutten om ons huidig product voor boekhouders volledig op punt te stellen.“

USP “Er zijn al heel wat communicatieplat­ formen op de markt maar voor boekhouders zijn we alleszins uniek. Daarnaast is ons vertrekpunt volledig het tegenovergestelde van bestaande producten. Vandaag de dag verzamelen veel platformen al het mailverkeer en brengen hier en daar automatisaties aan. Bij ons is automatisatie de kern van ons platform en daar verschillen we van de rest.“

GROOTSTE UITDAGING “Twee jaar geleden hadden we onze chatbot klaar en vroegen we hier en daar om feedback. Iedereen vond het fantastisch maar niemand wilde ervoor betalen. Na lang ploeteren vonden we uiteindelijk toch een market fit. Dat kwam door veel te praten met onze klanten over waar hun uitdagingen precies zitten.“ “Beetje bij beetje kregen we loon naar werken. Als we nu met potentiële klanten praten, merken we dat ze volledig mee zijn in ons verhaal. Dat zien we ook aan onze conversieratio (in dit geval de verhouding van sales tot leads) die hoger is dan gemiddeld. We hebben nu het goede product. De uitdaging is nu om bekendheid te verwerven in de sector. Zodra ons platform tot in de puntjes is uitgewerkt, kunnen we hopelijk rekenen op mond-aan-mondreclame.“

GROOTSTE MEEVALLER Brecht en Thuur zwoegden twee jaar lang om Bothive te maken zoals het nu is. Een grote verklaring voor dat succes vindt Brecht bij hun klanten. “De medewerking


Oprichters Brecht Valcke (volledig rechts) en Thuur Vandeplassche (tweede van links).

die we hebben gehad van accountants om het platform zo goed mogelijk af te stellen is niet te schatten. Ik denk dat onze klanten behoorlijk fan zijn, maar ik ben nog veel meer fan van mijn klanten. Er zijn boekhoudkantoren die onze volledige database hebben gecontroleerd op fouten. Dat gaat soms over 350 antwoorden nalezen, dan kan je wel spreken van een engagement.“

IN 2021 EN VERDER “De opstartfase heeft lang geduurd maar nu zijn we helemaal klaar voor de toekomst. Het komende jaar willen we alles in het werk stellen om ons platform volledig af te hebben. We willen onze klanten op gebied van communicatie ontzorgen.“ “Op middellange termijn zijn we aan het kijken om Bothive te lanceren in Nederland en als dat allemaal goed gaat, zullen we stapsgewijs uitbreiden naar andere dienstverlenende sectoren. Sommigen vragen zich al af wanneer het platform beschikbaar zal zijn voor hun sector (lacht)“

GOUDEN TIP “Volhouden. We hebben heel lang geklaagd en gevloekt. “Zou je niet beter stoppen en opnieuw IT-consultant worden?” was het zinnetje dat ontelbare keren is gevallen in gesprekken met familie of vrienden. Het is een bekend patroon. Je omgeving wil je te allen tijde beschermen omdat ze je graag zien. Maar soms moet je gewoon doorzetten en praten met mensen die wel iets zien in jouw product, zoals klanten of investeerders. Het is de sleutel tot succes.“

BRYO Brecht volgt sinds enkele maanden Bryo ScaleUp, een groeitraject voor jonge ondernemers. “De sessies die we nu krijgen zijn heel accuraat en zijn enorm van toepassing op de levensfase waarin Bothive zich nu bevindt. We krijgen tools en methodes mee om aan de slag te gaan met onze uitdagingen. Ook het netwerk heeft een niet te onderschatten kracht. Sophia, onze groepsbegeleider, bracht ons al met verschillende mensen in contact. Ze is heel gemotiveerd om ondernemers te helpen. En nog een leuk weetje: Sophia is ook de naam van onze chatbot.“

BryoStandUp Voor prestarters die de haalbaarheid van hun idee willen testen. Start 23 maart 2021 – 10 sessies – 250 euro

BryoStartUp Voor ambitieuze start-ups die hun business willen challengen. Start 23 en 24 april 2021 – 10 sessies – 500 euro

BryoScaleUp Voor ondernemers met bewezen businessmodel en schaalbaar product. Start 6 mei 2021 – 10 sesies – 850 euro

O N D E R N E M E R S # 02

47


MEEGEDEELD

Waarom de maatschap nog steeds relevant is en blijft De maatschap is al decennia lang een gekende structuur om familiaal vermogen over te dragen. De voorbije jaren hebben een aantal wetgevende initiatieven er toe geleid dat maatschappen aan een aantal nieuwe verplichtingen moeten voldoen.

Zo moet de maatschap ingeschreven worden in de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), moeten de uiteindelijke begunstigden kenbaar gemaakt worden in het UBO-register en moet verplicht een boekhouding worden gevoerd. Deze moet weliswaar niet worden gepubliceerd en in vele gevallen zal een vereenvoudigde boekhouding volstaan. Hoewel dit soms zo wordt voorgesteld, vormen deze nieuwe verplichtingen geen aanval op de maatschap. De wetgever wenst dezelfde regels toe te passen als op andere vennootschappen, maar dan vereenvoudigd. Wie omwille van deze (beperkte) bijkomende verplichtingen besluit dat de maatschap niet langer relevant is in het kader van familiale vermogensplanning, gaat dan ook veel te kort door de bocht. De voornaamste kritiek op de maatschap als structuur om familiaal vermogen over te dragen, luidt dat de maatschap haar anoniem karakter heeft verloren. Het is vooreerst belangrijk om deze kritiek tot haar ware proportie te herleiden: enkel het bestaan van de maatschap is gekend (inschrijving KBO) en wie de uiteindelijke begunstigden zijn (UBO-register). Welk vermogen er concreet in de maatschap werd ondergebracht, is niet gekend noch publiek consulteerbaar. Bovendien stelt de vraag zich of het verlies aan anonimiteit wel moet betreurd worden. Wij zijn er van overtuigd dat transparantie in de meeste gevallen juist moet toegejuicht

48

worden. Zo wordt de traceerbaarheid van de oorsprong van uw vermogen fiscaal steeds belangrijker, zelfs over generaties heen. Ook juridisch en familiaal is dit van groot belang, onder meer om de uitwerking van allerlei voorwaarden verbonden aan schenkingen te vrijwaren (bv. Terugkeer bij overlijden van een kind, verbod om geschonken vermogen te vermengen met dat van de partner) of om erfenisdiscussies te vermijden. Critici van de maatschap stellen verder dat er evenwaardige alternatieven zijn voor de maatschap, zoals het verlenen van een onherroepelijke volmacht. De basisregel is evenwel dat een volmacht steeds herroepbaar is. Enkel in heel specifieke omstandigheden kan een volmacht onherroepelijk zijn. De zaakvoerder van een maatschap daarentegen kan statutair worden benoemd en zo onafzetbaar zijn (behoudens misbruik van zijn mandaat). Wanneer het over te dragen vermogen aan­delen van een familiaal aangehouden vennootschap betreft, kunnen heel wat afspraken weliswaar vastgelegd worden in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het arsenaal aan mogelijke afspraken hiertoe uitgebreid: meervoudig stemrecht, ongelijke verdeling van winsten, statutaire verankering van het bestuursmandaat, afspraken inzake de overdraagbaarheid van aandelen, enz. Maar vaak zal ook hier de maatschap nog meer allesomvattende oplossingen kunnen bieden.

Groot pluspunt van de maatschap als beheersstructuur bij de overdracht van vermogen is haar flexibiliteit. Door de beperkte wettelijke voorschriften is maatwerk mogelijk. Afhankelijk van het gewenste opzet, zijn twee uitersten mogelijk: de wens om de sterkst mogelijke controle over het weg­ geschonken vermogen te behouden versus de intentie om de begiftigden volledige autonomie te geven. Het juiste evenwicht zal voor iedere familie anders zijn, en vaak zullen inzichten daarover ook evolueren in de loop der jaren, bv. omdat kinderen matuurder worden. De maatschap blijft dan ook het instrument bij uitstek om vermogen over te dragen. Laat de boekhoudplicht die er extra bij komt kijken geen struikelblok zijn. Een goede huisvader hield immers ook vroeger al een en ander nauwgezet bij. Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Bron: Nieuwsbrief Accountancy & Advisory Actualiteiten, nummer 1, Januari 2020, Deloitte Private


OVER KLEINE EN GROTE ZAKEN

?!

TEKST SAM DE KEGEL – ILLUSTRATIE LISE VANLERBERGHE

Corona doet rare dingen met een mens. Onlangs verdiepte ik me op Netflix in de ontstaansgeschiedenis van het uitroepteken in de reeks Explained. Ik ben nooit een aanhanger geweest van het exclamation point. Een uitroepteken is de megafoon van de schreeuwer, zei een vriend me ooit. Ik ben zelf dus spaarzaam met uitroeptekens en gebruik ze enkel als ik écht extatisch ben, of écht boos. Of hanteer ze als je écht de beste bent. ‘I am the greatest!’, riep mijn favoriete bokser. Maar als het ettertje van de klas, de werkvloer of het parlement zich dopeert met lijntjes-met-een-punt-onder, dan is het uit zwakheid. Make America great again! Nee, dus. Als eindredacteur, een beroep dat weldra uitgestorven is, doe ik niets liever dan uitroeptekens elimineren, zolang het nog kan. Weg ermee! Uitroepteken. Een columnist die om de haverklap een uitroepteken zet, heeft weinig talent om een punt te maken. Een journalist die het waagt een uitroepteken in een intro te plaatsen, mag een punt zetten achter onze taalvriendschap. Een manager die op die manier druk probeert te zetten om mijn artikel te verminken, vervloek ik hevig. Het zijn lastige tijden voor steller dezes. Want uitroeptekens beleven een wedergeboorte, nadat ze ooit bijna verbannen waren. Het uitroepteken is waarschijnlijk van Latijnse afkomst, als punctus admirativus of punctus exclamativus. Katholieke missionarissen verspreidden het eeuwenlang wereldwijd, maar tussen 1920 en 1940 (vraag me niet waarom!) begonnen schrijvers het uitroepteken te associëren met sensationele koppen in de riooljournalistiek of met sentimentele romans geschreven door dames.

Al riskeer je natuurlijk om onverschillig, zelfs kil, over te komen als je schrijft: ‘Proficiat met je zwangerschap.’ Bijna iedereen(!) zet dan een uitroepteken. Maar ik plaats liever een punt. Think small. Punt. (ooit gebruikt voor een Kever-advertentie begin jaren 60). Eén leesteken verfoei ik meer dan het uitroepteken: de interrobang, uitgevonden door de directeur van een Amerikaans reclamebureau die een nieuw leesteken wilde bedenken dat het vraagteken en het uitroepteken combineerde. Meestal schrijft men het nu gewoon na elkaar: What the fuck ?! of !? Kan een interpunctieteken failliet gaan? Over dat soort vragen ligt steller dezes wakker. Komma’s, punten, puntkomma’s, vraagtekens, uitroeptekens, ze zullen geen levens veranderen, maar ze hebben wel bestaansrecht. Ze brengen orde in de chaos. Er duiken ook steeds nieuwe ‘leestekens’ op om gevoelens of intonatie over te brengen, zoals emoticons, memes en gifs. Die lijken allemaal te zeggen: ‘Begrijp me a.u.b. niet verkeerd.’ Want een mens wordt heel snel verkeerd begrepen. Panta rhei. Alles stroomt, niets blijft, orakelde de Griekse wijsgeer Heraclitus. Dat geldt ook en vooral voor de wereld van de leestekens.

In de 21ste eeuw floreren uitroeptekens echter weer, vooral op het internet en social media, maar evengoed in advertenties. Om ons dingen aan te smeren die we niet nodig hebben. Om ons te misleiden, dus. Daarom blijf ik op mijn hoede. Uitroeptekens zijn vriendelijk, maar ze kunnen ook te vriendelijk worden. Slijmerig zelfs. Uitroeptekens kunnen vrolijk zijn, maar ze kunnen ook te vrolijk worden. Mensen die de hele dag al huppelend door het leven gaan, wantrouw ik altijd een beetje. ‘Word nooit te gelukkig’, adviseerde de maffiavader zijn dochter in die andere weergaloze Netflix-reeks Vivir sin permiso (een aanrader!). Hij had evengoed kunnen zeggen: ‘Wees heel zuinig met uitroeptekens, anders neemt niemand je nog serieus.’

O N D E R N E M E R S # 0 2 49


telex Van Simply Select tot Simply Grow

Accountancykantoren CPO en Efibo bundelen de krachten

Simply Select heet voortaan Simply Grow en wil bedrijven helpen die samen met hun werknemers succesverhalen willen schrijven. Zij die ambassadeurs willen maken van hun gelukkige werknemers en gaan voor authentieke, bewuste co-creators. Daardoor staan ook de werknemers in voor de werving en selectie bij hun werkgever. En dus is Simply Select geëvolueerd van puur selectiekantoor tot een opleidingsspeler die HR-verantwoordelijken wil opleiden en coachen. Naast HR-opleidingen biedt het ook nog steeds assessments aan zoals teamanalyses, high potential train indicators en bijhorende workshops.

IMPLY

GROW

Efibo treedt toe tot de CPO groep, een accountantskantoor met vestigingen in Beveren en Antwerpen dat reeds dertig jaar een gevestigde waarde is in regio Beveren. Beide partijen willen via de nieuwe, strategische samenwerking hun dienstverlening verder optimaliseren, sneller inspelen op nieuwe trends rond digitalisering, meer kennis en ervaring in huis halen en een groter bereik hebben met nieuwe locaties en nieuwe medewerkers. cpo.accountants - effibo.be

De batterij achter uw personeel

www.simply-grow.be

Transuniverse Forwarding en Italmondo bundelen krachten in groepage tussen België en Italië Transuniverse Forwarding en Italmondo hebben een strategisch partnerschap gesloten. In deze context wordt Italmondo exclusief agent van Transuniverse in Italië. Voortaan verzorgt Italmondo de distributie in heel Italië voor de Belgische groepagespecialist en omgekeerd. Momenteel verzorgt Transuniverse Forwarding meer dan vijftig vertrekken per week naar dat land. “Italmondo heeft overslagplatforms in heel Italië. Hierdoor kunnen rechtstreekse lijndiensten vanuit Wondelgem (Gent) naar de grootste steden en industrie­centra worden opgezet, terwijl vandaag de dag groepagezendingen moeten worden overgeslagen in ons crossdockcenter in Milaan. Dankzij deze directe lijnen kunnen de doorlooptijden naar alle bestemmingen in Italië aanzienlijk worden verkort”, zegt Olivia Adins, lid van de raad van bestuur van Transuniverse Forwarding. In de andere richting kan Italmondo nu een beroep doen op Transuniverse voor de distributie in België van zijn groepagezendingen. Vandaag verzorgt Italmondo tien vertrekken per week naar België. Dankzij de samenwerking verwachten de twee partners een aanzienlijke volumegroei in beide richtingen. www.transuniverse.com

50


VIAVOKA

Vraag: Welke verplichtingen gelden bij detachering naar Frankrijk? Ongeacht het vrij verkeer van goederen binnen de EU gelden er afzonderlijke nationale regels inzake het uitvoeren van werken in een andere EU-lidstaat. De regels zijn gebaseerd op de EU Detacheringsrichtlijn en zijn verder aangevuld met bijkomende bepalingen op nationaal niveau. Zo kent Frankrijk amper versoepelingen en moeten niet-Franse ondernemingen aan alle nodige detacheringsformaliteiten voldoen, ook al gaat het om enkele uren werk. Volgende documenten zijn verplicht bij controle van de Franse sociale inspectie en kunnen opgeladen worden op https://social.avats.fr/ : • • • • • •

Kopie van de arbeidsovereenkomst Geldig A1-attest Kopie van attest arbeidsgeschiktheid Kopie van de loonfiches Kopie van de uurstaten Allerhande commerciële documenten (facturen, aannemingscontract, jaarrekening,…)

Bij het niet voorleggen van deze documenten of het laattijdig bezorgen hiervan, riskeert u een administratieve boete van maximaal 4.000 euro per gedetacheerde werknemer. De werknemers die in Frankrijk actief zijn, kunnen ook in principe als sociaal vertegenwoordiger aangesteld worden. Dit wordt echter vaak niet gedaan omwille van privacy- en verantwoordelijkheidsredenen. Merk op dat de formaliteiten vooral gericht zijn naar werknemers. Zelfstandigen vallen onder vrijstelling van SIPSI en sociaal vertegenwoordiger. Dit kan een tussentijdse oplossing zijn voor ondernemingen die met onderaannemers werken.

MEER INFO? Interfiscal Belgium (Nederlandstalig) Jean-Marie Ghesquiere jean-marie.ghesquiere@ interfiscal.be Tel. 056 40 29 01 RM Boulanger (Franstalig) Mathieu Bometon m.bometon@rmboulanger.com RFN (Nederlandstalig) Annemie Vermeersch Annemie.Vermeersch@rfn.fr Tel. 0033 (0)3.28.44.36.32 SD Worx (Nederlandstalig) Greet Joos greet.joos@sdworx.com 0478 24 13 81

Er is redelijk wat informatie beschikbaar op de nationale websites: • www.sipsi.travail.gouv.fr/#/faq (SIPSI detacheringsaangifte) • www.cartebtp.fr/ (Carte BTP – voor werken op een bouwwerf in de brede zin van het woord)

Ook Alsico schonk ons het vertrouwen! Klant: Gauthier Siau

Oppervlakte: 9.200 m²

Plaats: Ronse

Architect: Wastiau & Co

Van prefab tot turn-key - EIGEN grondwerken, EIGEN alu-schrijwerkerij, EIGEN dakdichting, EIGEN technics-afdeling, ...

www.industriebouw.be O N D E R N E M E R S # 02

51


LEGENDE

Luc De Bruyckere, Voka Legende voor het leven Gentenaar Luc De Bruyckere is voor Voka Oost-Vlaanderen de ‘Voka Legende 2020’. De bedrijvenorganisatie huldigde Luc De Bruyckere met een naamplaat op het ‘Legendenplein’, de esplanade van de Voka Box in de Gentse Lammerstraat. De jaarlijkse aanwijzing van de Voka Legende is een eerbetoon aan een persoon die een exemplarisch ondernemerschap toont en op die manier de maatschappe­ lijke cohesie en internationale uitstraling van Oost-Vlaanderen verrijkt. Luc De Bruyckere volgt Jonas Dhaenens op die de award in 2019 ontving.

52


DE ZEVEN OOST-VLAAMSE VOKA LEGENDES OP EEN RIJ

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prof. Marc Van Montagu Ivan De Witte Daniël Termont Willy Naessens Dirk Brossé Jonas Dhaenens Luc De Bruyckere

verbeteren. Een man van vele gedaanten, met een erg brede interesse en dito werkterrein. Hij is in de eerste plaats een topondernemer wiens faam groeide tijdens de 41 jaar dat hij aan het hoofd stond van de verse voedingsgroep Ter Beke – eerst als CEO en later als voorzitter van de raad van bestuur. Na de beursgang van Ter Beke koos het weekblad Trends hem in 1986 tot Manager van het Jaar. Onder zijn leiding groeide Ter Beke spectaculair, van een bedrijf met 30 werknemers tot bijna 2.000.

GANGMAKER

Door de coronaperikelen organiseerde Voka Oost-Vlaanderen voor het eerst in 20 jaar geen klassieke nieuwjaarsontmoeting voor haar leden. De nieuwjaarswensen werden nu via digitale weg gedeeld. Door de covid-restricties diende ook de bekendmaking en huldiging van de Voka Legende anders te verlopen. Deze bijzondere erkenning wordt sinds 2014 toegekend door Voka-bestuurders en -leden aan een Oost-Vlaming met opmerkelijk ondernemerschap dat weerklank vond tot ver buiten de provinciegrenzen. Luc De Bruyckere groeide op in een milieu van zelfstandigen. Hij omschrijft zichzelf tegelijk als diplomatisch en rebels. Gebeten om dingen te sturen en te

Als bedrijfsleider had Luc De Bruyckere steeds oog voor het brede plaatje waarbinnen ondernemingen functioneren. Dat leidde tot een actieve rol in patronale organisaties als het VBO waar hij ondervoorzitter werd en bij Voka dat hij als voorzitter leidde van 2009 tot 2012. In Oost-Vlaanderen was Luc eerder al nauw betrokken bij de vorming van de nieuwe, provinciale Kamer van Koophandel in 2000. Bedrijven in uiteenlopende sectoren (voeding, automobiel, drukkerij, energie, machinebouw…) wisten gedurende vele jaren zijn ruime expertise naar waarde te schatten. Gedelegeerd bestuurder van Voka OostVlaanderen Geert Moerman: “Luc was ook één van de gangmakers die in 2004 sterk heeft bijgedragen aan de vereniging van het Vlaams Economisch Verbond en de Vlaamse Kamers van Koophandel onder de nieuwe koepel Voka. Hij heeft hiermee in het werkgeverslandschap een belangrijke mijlpaal neergezet.”

Binnen het bedrijfsveld had Luc De Bruyckere altijd veel aandacht voor de versterking van de familiale onderneming (als voorzitter van de board of trustees van GUBERNA) en voor de sociaal-economische ontwikkeling van de bakermat van Ter Beke: het Meetjesland.

PROMOTOR VAN ONDERWIJS De nieuwe Voka Legende toonde tijdens zijn loopbaan een bijzondere belangstelling voor het onderwijs en voor de link tussen onderwijs en bedrijfsleven. Alvorens universitaire studies bedrijfs­ psychologie aan te vatten had zelf hij al een onderwijsdiploma behaald. Later werd hij bestuurder van de UGent en van de Vlerick Business School waarvan hij zich steeds een fervent promotor toonde. Vandaag zet hij zich als stichtend voorzitter van zaterdagschool TAJO in om de talenten van Gentse kansarme jongeren tot ontwikkeling te brengen. Voor Voka Oost-Vlaanderen is de keuze van Luc De Bruyckere als Voka Legende de logica zelve. Wie hem kent, omschrijft hem als intelligent, aimabel en sociaal bewogen. Jef Wittouck, voorzitter van Voka OostVlaanderen: “We kennen Luc allen als een intelligent, aimabel en sociaal bewogen man. Actiegericht, strategisch inzicht en met het hart op de juiste plaats. Zijn parcours met Ter Beke, zijn impact op het werkgevers­ landschap en zijn sociale en culturele initiatieven zijn een voorbeeld voor elk van ons. We zijn blij dat Luc ons Legendenplein met zijn naam zal sieren, samen met zijn illustere voorgangers en opvolgers.” O N D E R N E M E R S # 0 2 53


Van bomma-bedwinging tot 1.000 telewerkinspecteurs VOLG GEERT MOERMAN OP TWITTER

@Geert_D8 Reageer op geert.moerman@voka.be

7 jan - Geert Moerman @Geert_D8i Een mens vraagt zich af waar de overheid plots 1.000 controleurs haalt om flitscontroles bij bedrijven uit te voeren ... kunnen deze in het covid-crisisbeheer niet nuttiger ingezet worden?

De covid-crisis is intussen een lange en lastige marathon en alle atleten worden moe. Zorgverleners, politici, handhavers, burgers: iedereen snakt naar het einde, ook al liep België even in een gunstige positie. Om deze positie te handhaven, roepen sommigen onafgebroken om hardere maatregelen. Anderen wijzen erop dat steeds nieuwe maatregelen nemen zonder strikte handhaving van de bestaande geen zin heeft. In deze discussie kwamen plots, ergens medio december, de bedrijven zwaar in het vizier. Niet echt gebaseerd op cijfers, maar eerder vanuit ideologische hoek, via mensen die met bedrijven weinig te maken hebben. Burgers werden aangemaand niet te reizen in de kerst­periode, families werden in hun essentie aangepakt, met als uitsmijter de bomma die onder geen beding mee mocht aanschuiven aan de kersttafel. En toen kwamen plots berichten dat bedrijven massaal weigeren thuiswerk toe te passen en dat dit de oorzaak van vele besmettingen was.

“1.000 inspecteurs inzetten om een door ideologie in het leven geroepen probleem te bestrijden op een moment dat bedrijven het al een jaar lastig hebben en de maatregelen correct proberen toe te passen, is niet okay”

54

Eigenaardig, want de besmettingen gingen op dat moment reeds enkele weken markant naar beneden, dus zo belangrijk kan dit gebrek-­aanthuiswerk-fenomeen niet geweest zijn. Maar een flinke scheut ideologie gecombineerd met een sausje van communicatieve afleidings­ manoeuvres zijn natuurlijk wapens waar je je niet fair kan tegen verdedigen. Dus worden er vanaf januari 1.000 inspecteurs ingezet om dit plots in het leven geroepen probleem te bestrijden. Iedereen vraagt zich af waar deze inspecteurs vandaan komen. Misschien zijn er ook veel minder en is dit een vorm van fake news om wat dreiging te veroorzaken, de geslaagde bomma-bedwinging indachtig. Toch wil ik niet uit de weg gaan dat politici hier voor een moeilijk vraagstuk staan. Moet je regels streng handhaven, met het risico verweten te worden dat je een politiestaat organiseert? Of moet je toelaten dat er enige speelruimte is om de regels soepel te interpreteren, als dit voor de besmetting met het virus niet zo essentieel lijkt in een specifieke situatie? Met een voorbeeld: moet je een koppel dat op een bankje zit in het park zwaar beboeten, zoals in Oostende gebeurde in de eerste lockdown, omdat je eigenlijk feestjes wil vermijden die spontaan kunnen ontstaan? Of een voorbeeld van het tegendeel: heeft het zin mensen te ontraden naar het buitenland te gaan, als je er niet eens in slaagt de quarantaineverplichting bij terugkeer naadloos op te volgen?


Op Twitter deelt Geert Moerman kort en krachtig zijn visie op ondernemerschap, economie, politiek en het leven zoals het is. U kan hem volgen onder de twitternaam Geert D8: ‘Geert dacht’. In Ondernemers geeft hij maandelijks een uitgebreider commentaar bij enkele opvallende tweets.

8 jan - Geert Moerman @Geert_D8i Beste vrienden-horecaondernemers, Hoezeer jullie afzien, begrijpt iedereen. Ik denk dat jullie voor vele jaren het respect en de warme sympathie hebben, we zullen er zijn eens we terug op restaurant of café mogen. Hopelijk is dit een hart onder de riem #nogevenvolhouden #Tx Ik heb een voorstel tot oplossing voor dit dilemma. De maatregelen tegen het virus zijn op te delen in twee groepen. Eén: zij die duidelijk besmetting tegengaan. Ik denk aan mondmaskers, afstand houden, quarantaine na mogelijke besmetting... deze moeten strikt en in detail gehandhaafd worden. Daarnaast heb je een set maatregelen die op zich weinig rechtstreekse impact hebben op de virusoverdracht, maar die vooral beogen controle over het gedrag van mensen te installeren zodat er minder risico­situaties ontstaan. Als je deze strikt handhaaft, krijg je de meest waanzinnige interpretaties vanwege een bepaalde groep handhavers. Terzijde: dit blijken steeds dezelfden te zijn die er blijkbaar een soort pervers of narcistisch genoegen in scheppen om met straffe maatregelen uit te pakken. Daar zijn spijtig genoeg ook ministers, gouverneurs en burgemeesters bij, voor wie het schoentje past. Daarmee zijn we terug aanbeland bij het verplichte thuiswerk. Virologisch is deze maatregel op zich niet belangrijk, als de werk­ situaties op kantoor in voldoende afstand en hygiënische maatregelen voorzien. Dat is bijna voor 100% van de bedrijven zo. Wellicht probeert men vooral de verplaatsingen met het openbaar vervoer te vermijden, waarbij de grote forensische stroom naar Brussel als te vermijden voorbeeld dient. Intussen verliest men de duizenden kmo-bedrijven uit het oog waar een beetje samenwerking helpt om alsnog de zaken die al zo moeilijk lopen, te beredderen. Tot er een sociale inspecteur komt die constateert dat de hygiënische maatregelen wel in orde zijn, maar dat er toch nog mensen zijn die niet verplicht op het kantoor dienen te werken. Voor een ambtenaar is het immers evident dat je ongeveer alles van thuis kan doen, nutteloos te argumenteren met iemand wiens loonzakje toch automatisch gevuld wordt tot het einde der (werk)dagen.

7 jan - Geert Moerman @Geert_D8i Bezoek aan Sanorice in Zottegem, belangrijke producent van rijstwafels met 20% export naar UK. Gesprek over gevolgen #Brexit met @ MDiependaele en @GeertBourgeois . Blij met de Brexit-deal maar toch veel extra kosten en administratie, en nog veel onzekerheid.

7 jan - Geert Moerman @Geert_D8i Hopelijk zullen aantal groepen/personen wat meer stilstaan bij hoe ze zich gedragen bij stakingen en betogingen, nu we het geweld in Capitool USA allen zo als een dolksteek voor de democratie hebben ervaren.

6 jan - Geert Moerman @Geert_D8i

Conclusie: 1.000 inspecteurs inzetten om een door ideologie in het leven geroepen probleem te bestrijden op een moment dat bedrijven het al een jaar lastig hebben en naar de geest de maatregelen correct proberen toe te passen, is niet okay. Zelfs niet om de paar ‘rotte appels’ te bestrijden, waar een aantal mensen (die overigens steeds tegen bedrijven fulmineren, in elke context) zo graag mee uitpakken als tegenargumentatie. Voor de politici: stoere verklaringen om daadkracht te tonen lijkt goed crisismanagement, maar wordt zo doorprikt. Maatschappelijke groepen inwilligen die een dader nodig hebben, met bedrijven als immer gemakkelijk te targetten slachtoffer, maakt meer kapot dan het oplost.

Blijf het onbegrijpelijk vinden dat medisch personeel geen voorrang krijgt bij vaccinatie. Als 3e golf er komt, zijn zij toch de essentiële schakel? onze zorgcapaciteit op peil houden en opdrijven indien nodig is toch het sleutelelement in deze crisis?

En voor wie eraan twijfelt: het 100% thuiswerk brengt fundamentele schade toe aan de continuïteit en de toekomst van bedrijven en aan het mentale welzijn van de collega’s. De gezonde basis wordt langzaam weggeschaafd. Organisaties die beweren dit niet te voelen zijn doorgaans minder betrokken bij hun klanten (of burgers) en hebben minder financiële gevolgen van hun doen en laten. Ze moeten zich wellicht de vraag stellen of ze wel een gezonde basis hebben, misschien dat ze er daarom zo achteloos mee kunnen omgaan?

Gisteren in Gent-centrum rondgewandeld. Onrustwekkend aantal “te koop” of “te huur” op handelspanden en horecazaken. En dit is nog maar het begin, geloof me. Dringend tijd om maatregelen te herevalueren en vaart te maken met vaccinatie, voor wie er mocht aan twijfelen.

3 jan - Geert Moerman @Geert_D8i

O N D E R N E M E R S # 02

55


WAARVAN SPRAKE

Mama, ik wil president worden…

VRIJE TRIBUNE DOOR RUDI DE KERPEL

onder de redactionele verantwoordelijkheid van de auteur

De VS blijft een inspirerend land met zijn vele tegenstellingen in één smeltkroes. Bakermat van de American Dream, een begrip dat zelfs Chinezen gebruiken om een succesverhaal te duiden. Een land waar zelfs een malloot als Donald Trump achter het presidentiële stuur kon kruipen, maar ook het land waar de 22-jarige dichteres Amanda Gorman met één gedicht de halve wereld begeesterde. Want dat deed ze. Ze plaatste met mooie, krachtige woorden het thema discriminatie en gelijke kansen, maar ook dat van kansen grijpen en doorzetten, opnieuw hoog op de agenda. Het deed me terugdenken aan de verhalen van mijn moeder. Als oorlogskind mocht ze in de jaren 40 tot haar veertiende naar school. Hoewel de ‘zusters’ haar veel talent toeschreven, werd het meewerken op de boerderij. Maar dat heeft haar nooit belemmerd om Frans te leren, een boerderij en later een bloemisterij uit te bouwen en twee zonen op de wereld te zetten met de boodschap: doe altijd waarin je gelooft en waar je goesting in hebt, werk hard en wees eerlijk en rechtvaardig.

“Het wordt tijd dat ondernemers hun vooroordelen opzijzetten en hun cv’s niet selecteren op voor- en achternamen, maar kiezen op basis van talenten en kwalificaties” Toen ging het nog over discriminatie ten opzichte van vrouwen. Vandaag gaat het over gelijke kansen voor iedereen, los van kleur, gender of afkomst. Het is een strijd die al een tijd wereldwijd aan de gang is, aangevuurd door een horde jonge wolven (m/v), met veel passie en overtuiging. Het is een strijd die niet zou mogen bestaan en die ons enorm veel welvaart kost omdat zoveel talent ongebruikt blijft achter een kleur of (voor ons soms) een moeilijk uit te spreken naam. De technologie (lees: alle sociale media) zorgt ervoor dat het probleem volop onder de aandacht komt en als een brandversneller werkt, waardoor jongeren over de hele wereld hun recht op gelijke 56

kansen afdwingen. Zo breken ze door het glazen plafond en verschijnen ze boven de horizon. Ik moet bekennen dat ik zelf tijdens mijn dertig­ jarig ondernemerschap ook een evolutie heb doorgemaakt. Zoals velen had ik de neiging om ‘probleemgevallen’ binnen een bepaalde bevolkingsgroep te projecteren op die ganse gemeenschap en daardoor blind te zijn voor de vele talenten van deze groep mensen. Vandaag kijk ik daar heel anders naar en dat komt o.a. door de vele contacten die ik heb met jongeren waarvan sommigen ook een kleurtje hebben of wat meer krullen dan we hier gewoon zijn. Dat komt evenzeer omdat ik ondertussen ook in Afrika actief ben en daar plots de ‘kleurling’ ben. De jongste jaren heb ik een aantal geweldige, jonge mensen ontmoet met zoveel talent en ontdekt dat diversiteit ook kan betekenen: andere invalshoeken en verfrissende visies. Het is goed dat ook hier, in Vlaanderen, een nieuwe generatie zijn plaats afdwingt. Het is goed dat ze niet aanvaarden dat ze geen kansen krijgen omwille van hun kleur of afkomst. Het is goed dat ze op de barricades staan en aandacht vragen voor hun problemen. Het wordt tijd dat ondernemers hun vooroordelen opzijzetten en hun cv’s niet selecteren op voor- en achternamen, maar kiezen op basis van talenten en kwalificaties. Onze scholen zitten nu al volop kleur; die jongeren zullen zich straks presenteren op de werkvloer. Uw organisatie kan er maar beter op voorbereid zijn om al dat jong geweld te verwelkomen. We kunnen de geschiedenis niet uitwissen, maar we kunnen voorkomen dat we de fouten van het verleden opnieuw maken. Want discriminatie, van welke aard ook, is niet alleen dom maar vooral tijdverlies. Net zoals mijn moeder door een consequente houding uiteindelijk erin slaagde om haar dromen waar te maken, zal het deze generatie ook lukken. Vijftien jaar geleden kreeg de VS zijn eerste zwarte president, recent zijn eerste zwarte vicepresident. Binnen zestien jaar zal die waarschijnlijk Amanda Gorman heten en wie weet is dat in Vlaanderen een Asita of Sihame.


t k n a d e Voka b tners r a p n j i z


Optimaliseer je digitale flow van H tot R Digitaal is het nieuwe normaal. Stoom je werkplek klaar voor de toekomst met de SD Worx Assistant. In een handomdraai beheer je je digitale hr-flow, zonder administratieve rompslomp. Gewoon van op je smartphone! Handig toch? Verbeter je digitale werknemerservaring met SD Worx, we helpen je graag.

www.sdworx.be