2020-03-VM-Ondernemers

Page 1

IN DE

BRUSSELSE METROPOOL JAARGANG 7

MAART 2020

2 Missen we de trein van 5G? 7 Aan de slag met het mobiliteitsbudget 14 Werkplekleren met Odisee Frédéric Lévy Morelle, CEO Look & Fin, pioniert in crowdlending

Kmo’s kunnen lenen bij het grote publiek

476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 1

16/03/2020 17:10


PEOPLE

MAKE PLACES

&

PLACES MAKE PEOPLE

work WE CREATE PLACES THAT

think

give People make places and places make people. ISS helpt zijn klanten werkplekken te creëren waar het aangenaam vertoeven is. Een plek waar het werken optimaal ondersteund wordt : gastvrij onthaal, orde en netheid, gezonde maaltijden, heerlijke koffie – een piekfijn onderhouden gebouw. Een plek waar technologie ons whet leven makkelijker maakt en de gebouwen ons de data geven om onze diensten flexibel af te stemmen op wat werkelijk nodig is. Een omgeving die ook ruimte biedt voor informele contacten, creativiteit en ontspanning. Zo’n plek versterkt engagement, fierheid en interne samenwerking tussen mensen – de ultieme workplace experience.

New_branding_ad_A4.indd 1 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 2

10/02/2020 14:17:14 16/03/2020 17:10


7:14

EDITO

INHOUD

Nieuw vertrouwen wekken Het Corona-virus slaat hard toe. Het treft de hele samenleving en slaat keihard toe in onze bedrijven. Met vereende krachten van overheid, burgers, bedrijven kunnen we het ergste voorkomen en het tij keren. Maar deze epidemie zal zware wonden nalaten in ons economie. Vele bedrijven zullen tijd en steun nodig hebben om te herstellen. De onverwachte “zwarte zwaan” Corona komt bovenop de woelige onderstroom die ons naar turbulente wateren stuurt. Het begrotingstekort zal nog meer uit de hand lopen. De “war for talent” gaat zover dat bedrijven hun productie terugschroeven, omdat ze de mensen niet meer vinden. Ondernemingen worden door elkaar geschud door de technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag naar duurzaam ondernemen. De inperking het Corona-virus en het ondersteunen van bedrijven en medewerkers om de impact te milderen, moet thans absolute prioriteit krijgen. Onze overheden hebben reeds passend gereageerd met een serie ingrepen en steunmaatregelen. Maar parallel zijn dringend vernieuwende acties nodig, die onze economie structureel sterker maken en opnieuw vertrouwen brengen. Onze regeringen kunnen daar toe bijdragen door vooruit te gaan met enkele economische hefbomen, ook al blijft een nieuwe volwaardige federale regering uit. Neem nu het dossier 5G, een hefboom in de internationale attractiviteit van de Brusselse regio. Door het uitblijven van een nieuwe federale regering wordt geen voortgang gemaakt met de veiling van het spectrum, en wordt de uitrol aldus geblokkeerd. Het biedt de Brusselse regering het perfecte alibi om te temporiseren met een noodzakelijke aanpassing van de stralingsnormen, nochtans een gewestelijke aangelegenheid. Laten we die impasse snel doorbreken. Gelet op het belang en de urgentie dient de federale Corona-regering dit dossier op te nemen, in overleg met de regionale regeringen. Van de Brusselse regering verwachten we dat ze met gezond verstand de stralingsnormen op een niveau brengt dat toelaat een leidersrol te spelen inzake 5G-toepassingen, en snel bij te benen met andere steden in de landen rondom ons. Ondertussen kunnen bedrijven alvast private 5G-zones inrichten, zoals Brussels Airport reeds doet.

Van de luchthaven gesproken: ook hier lijken de regionale regeringen, net als in het dossier 5G, uit te kijken naar een nieuwe federale regering voor een nieuw wettelijke kader voor vliegroutes en de exploitatie. Maar in wezen is het hier aan de Vlaamse en Brusselse regering om tot een akkoord te komen over de vliegroutes, en om elk in hun regio beslissingen te nemen. Vlaanderen moet beslissen over het ruimtelijk kader en de bereikbaarheid van de luchthaven, Brussel over meer gepaste geluidsnormen. Beide regio’s hoeven echt niet te wachten op een federale regering om hiermee aan de slag te gaan. Bedrijven kunnen natuurlijk ook zelf acties ondernemen in het licht van een aantal uitdagingen in de Brusselse metropool, zoals de mobiliteit en een tekort aan personeel. Ondernemingen kunnen hun personeel aanzetten de wagen meer te ruilen voor openbaar vervoer of fiets, onder meer met het nieuwe wettelijke kader voor het mobiliteitsbudget. In de “war for talent” kunnen bedrijven samenwerken met onderwijsinstellingen voor stages en werkplekleren, ook moeilijke profielen kansen geven, of talent over de landsgrenzen zoeken. Het zijn allemaal acties waar Voka zijn leden mee op weg helpt. Onze strategische visie voor de Brusselse metropool hebben we vorig jaar duidelijk uitgezet, met de ambitie een internationale hotspot uit te bouwen, leefbaar en goed bereikbaar, waar iedereen aan de slag is. Het gaat er thans om van strategie naar actie over te gaan, een gevecht van elke dag, om stappen vooruit te zetten, verder dan “business as usual”. Het is onze missie om bedrijven hierbij mee op goede weg te helpen en de politiek handvaten aan te reiken. In deze onzekere tijden is krachtenbundeling meer dan ooit nodig. U vindt een greep uit onze acties verder in dit nummer.

Missen we de trein van 5G?

2

Ransomware – Wees cybergijzelaars te slim af

4

Jobbeurs Aviato is voltreffer: 1.500 bezoekers

5

Hr-outsourcing loont: de voordelen van je hr-taken uitbesteden

6

Mobiliteit hoeksteen in personeelsbeleid

7

Doe eens aan crowdlending

8

Meer jongeren in de boardroom

10

Unia en werkgevers werken samen voor diversiteit

10

Europese steun voor kmo’s: een overzicht

11

Co.mobility wordt het eerste mobiliteits-ecosysteem in België

12

Why Brussels door de ogen van Young Voka Metropolitan

13

Werkplekleren verhoogt kansen arbeidsmarkt

14

Nieuwjaarsreceptie: Why Brussels?

15

Geen fiscale taboes meer, bereid je voor

16

Agenda

17

Structurele partners

COLOFON Op de cover: Frédéric Levy Morelle, CEO Look&Fin Copyright: Studio Dann Voka Metropolitan vzw Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 23 www.voka.be/metropolitan info@vokametropolitan.be Redactie Jan Van Doren, hoofdredacteur, jan.vandoren@voka.be Werkten mee aan dit nummer: Rachida Bou M’Barek, Steve Vanhorebeek, Wim Pannecoucke, Liesbeth Corthals, Sophie Thiebaut, Willem Gijbels en Mathieu Wouters Ontwerp & druk artoos group Publiciteit Jan Van Doren, jan.vandoren@voka.be Verantwoordelijke uitgever Kris Cloots, i.o.v. Voka vzw Koningsstraat 154-158 - 1000 Brussel

Kris Cloots Voorzitter Voka Metropolitan

Het overnemen van gehele en/of gedeeltelijke bijdragen is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

1 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 3

16/03/2020 17:10


Missen we de trein van 5G? Met 5G krijgt steden een toegangsticket tot de liga van Smart Cities die ondernemingen en talent aanzuigen. Maar Brussel dreigt de trein te missen. De bijzonder strenge Brusselse stralingsnormen maken de uitrol van 5G onmogelijk. Aanpassing is nodig evenals een snelle veiling van de licenties voor 5G. Tekst: Jan Van Doren

Met 5G betreden we een nieuw digitaal tijdperk. Terwijl de 3G- en 4G-technologie vooral draaide rond het connecteren van mensen, is de inzet thans het connecteren van machines en apparaten – “Internet of Things” - en verwerken van immense volumes aan data. De 5G-technoloie kan aldus enorme productiviteitswinsten opleveren in tal van bedrijfsprocessen. Het biedt tevens enorme maatschappelijke opportuniteiten, zoals snellere en betere medische zorgen zoals robotchirurgie of een betere organisatie van het verkeer, onder meer met zelfrijdende wagens. Reeds vier jaar geleden lanceerde de Europese Commissie een plan voor de ontwikkeling van 5G, met de ambitie tegen 2020 in elke lidstaat minstens één stad te hebben met 5G. België koos voor Brussel. Intussen zitten vele lidstaten op schema. Tegen eind dit jaar hebben we 5G in Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Bristol, London, Madrid, Malaga, Milaan, Stockholm…. Maar voor Brussel, of eender welke Belgische stad, blijft het alsnog een verre toekomstdroom. Veiling in lopende zaken Belangrijk knelpunt in ons land is de veiling tussen telecomoperatoren van het spectrum (golfbreedtes) waarop 5G mag ontwikkeld worden. Deze veiling dient federaal te worden georganiseerd. Reeds in 2017 werden de eerste stappen daartoe gezet, maar federale en regionale regeringen bereikten geen akkoord over de verdeling van de opbrengsten van de veiling. “We kunnen deze veiling niet op de lange baan blijven schuiven en wachten op een nieuwe federale regering om een akkoord te maken. Gezien het grote economische belang en de urgentie kan je stellen dat de federale regering in lopende zaken dit al kan opnemen. Het is ook aan de nieuwe regionale regeringen om het initiatief te nemen voor het bereiken van een akkoord over de verdeling van de middelen.”, aldus Dieter Somers, senior adviseur digitale transformatie bij Voka.

Voor Brussel stelt zich een ander groot obstakel: de stralingsnormen. Het Brusselse gewest hanteert 6 volt per meter als norm. Ter vergelijking: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert een norm van 41 volt, Vlaanderen heeft een norm van 21 volt, het Belgische Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) beveelt dan weer 14,5 volt aan. “De Brusselse norm is eigenlijk 48 keer strenger dan de ICNIRP-norm van de WHO, als je het uitdrukt in vermogen”, specifieert Serge Vanhoffelen, head of digital services bij Ericsson Belux. “Daar kunnen we niet mee aan de slag”. Ericsson is wereldleider inzake ICT, en in het bijzonder netwerkinfrastructuur voor 5G-toepassingen. Onder de vorige Brusselse regering was er wel een akkoord om de norm te versoepelen tot 14,5 volt. Dat blijft ontoereikend voor een full scale 5G-netwerk. Nog een knelpunt betreft de inplanting van zendmasten en het verkrijgen van vergunningen. Een lastige en tijdrovende procedure waarbij in Brussel de gemeenten aan zet zijn, die niet altijd oog hebben voor het strategisch economisch belang. Tekenend zijn de gemeentelijke taksen op antennes. Weerstand overwinnen Het Brusselse regeerakkoord vermeldt de uitrol van 5G maar met een belangrijk voorbehoud: “met inachtneming van het voorzorgsbeginsel en pas nadat de impact op het milieu en de olksgezondheid, de economische efficiëntie, de gegevensbeveiliging en het respect voor privacy geëvalueerd zijn.” De bevoegde Brusselse minister Alain Maron (Ecolo) houdt die lijn aan (zie kader). Een mogelijke piste om de Brusselse weerstanden inzake staling en antennes te doorbreken, is het gebruik van bestaande infrastructuur zoals straatverlichtingspalen, om antennes op te plaatsen. Gert Roeckx, Country Leader Signify Belux, licht toe: “De kosten en

DE VISIE VAN MINISTER MARON Binnen de Brusselse regering is minister Alain Maron (Ecolo) aan zet, als minister belast met klimaattransitie (waar ook economie onder zit) en leefmilieu. “5G vormt een strategische uitdaging voor het Brusselse gewest. Maar we moeten voorzichtig blijven en het dossier objectiveren. Daar ben ik mee bezig, met mijn administratie en de operatoren. De gezondheid vormt daarbij de eerste zorg. Daarnaast heb je nog de problematiek van uiteenlopende belastingen en de vergunning voor de inplanting van antennes. Dit dossier moet globaal en transversaal worden benaderd. Daarbij dient in lijn met ons regeerakkoord ook rekening te worden gehouden met onder meer het energieverbruik door de operatoren of de maatschappelijke impact van een overconsumptie aan data.”

2 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 4

16/03/2020 17:10


Voka-expert Dieter Somers: “Het is slechts een beperkt deel van het spectrum dat tijdelijk wordt toegewezen. Daarmee krijgen de investeerders nog geen duidelijke investeringshorizon. Die heb je wel als je een veiling organiseert met licenties van 20 jaar. Deze tussenoplossing is wel al een stap in de goede richting.” De nood aan een veiling, aangepaste stralingsnormen en zendmasten blijft urgent. Thomas Van Damme, Branch Manager IoT & data analytics en innovatieve projecten bij Actemium Belgium (onderdeel van de VINCI-groep): “Bedrijven hebben zekerheid nodig over de toewijzing van de licenties. De toepassing van 5G binnen industriële productieprocessen is een belangrijk element van competitiviteit. Onze industrie, ook in Brussel dreigt aan concurrentiekracht met buitenland in te boeten. Bijzonder heikel voor Belgische filialen van multinationals.” Een niet mis te verstane boodschap voor de toekomst van onder meer Audi in Brussel.

gezondheidseffecten van 5G kunnen aanzienlijk worden beperkt door de uitrol van een straatverlichting met LED. Je kan verlichtingspalen perfect gebruiken om kleine antennes in te bouwen. Dat is veel goedkoper dan mastodonten van antennes en door de veelheid aan verlichtingspalen is er ook niet zo’n sterke straling nodig voor de 5G-dekking. Als je deze operatie nu al koppelt aan de ‘verledding’ van de straatverlichting, maak je door een goedkopere energiefactuur middelen vrij om te investeren in 5G-infrastructuur, en maak je Brussel niet enkel slimmer maar ook duurzamer.” Intussen zijn er op diverse plaatsen in Vlaanderen reeds testzones voor 5G gelanceerd, zoals in de havens van Antwerpen en Zeebrugge, en recent ook de nationale luchthaven. Het 5G-netwerk op de Brusselse luchthaven zal eind maart operationeel zijn. Dankzij de hogere capaciteit van 5G kan de luchthaven nog meer inzetten op geautomatiseerde voertuigen, mobiele veiligheidssystemen of track & trace - technologie. In afwachting van de veiling lanceerde het BIPT eerder dit jaar een systeem van tijdelijke gebruiksrechten op een deel van het spectrum.

DE VISIE VAN MINISTER CLERFAYT Binnen de Brusselse regering is minister Bernard Clerfayt (Défi) bevoegd voor digitalisering en tekent hij daartoe de strategie uit. “5G vormt een strategische uitdaging voor de technologische en economische ontwikkeling van een internationale hoofdstad als Brussel. Het ontbreken van een overeenkomst over de licenties mag geen excuus zijn om geen vooruitgang te boeken op gewestelijk niveau. Deze technologie zal natuurlijk niet ontwikkeld worden indien blijkt dat zij negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Laten we eens kijken wat andere steden en landen reeds doen en toelaten. Laten we niet roomser zijn dan de paus en in het achterhoofd houden dat als Brussel de kans niet grijpt om de eerste 5G-stad van België te zijn, andere deze kans zullen grijpen. Daarom zal ik binnenkort een strategische nota indienen bij de regering om de coördinatie van het dossier te hervatten teneinde de zaken te versnellen.”

3 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 5

16/03/2020 17:10


Ransomware Wees cybergijzelaars te slim af Bedrijven worden steeds vaker slachtoffer van ransomware-aanvallen. Gevolg: bedrijfsprocessen liggen plat en de bijhorende (financiële) schade is haast niet te overzien. En dan spreken we nog niet over de overgrote meerderheid die het nieuws niet haalt of liever het incident binnenkamers houdt uit schrik voor reputatieschade. Tekst: Benoit Watteyne - Director Cyber & Privacy KPMG

Het gevraagde losgeld betalen heeft voor bedrijven zowel financiële als ethische en/of wettelijke implicaties. Bovendien steunen bedrijven de hackers als ze het losgeld betalen en stimuleren ze zo de cybercriminaliteit. Daarnaast is het altijd verstandig om de relevante instanties of autoriteiten, zoals bv. de politie of de gegevensbeschermingsautoriteit, op de hoogte te stellen van het incident. Ransomware uit zich in verschillende vormen, waarbij de zogenoemde “crypto ransomware” of “crypto lockers” de meest voorkomende is. Eens een computer geïnfecteerd is, zal de ransomware alle bestanden versleutelen waardoor ze voor de gebruiker onbruikbaar worden en de computer dus in feite ‘gegijzeld’ wordt. In de meeste gevallen zal de hacker een boodschap achterlaten waarbij hij vraagt om losgeld te betalen in ruil voor het decrypteren van de bestanden. Om het moeilijker te maken de aanvaller op te sporen, vraagt hij meestal om dit losgeld te betalen in een cryptocurrency (bv. BitCoin). Cybercriminaliteit evolueert snel. Vroeger was het doelwit van ransomware een individuele computer. Nu gebruiken hackers meer gesofisticeerde technieken om een volledig netwerk voor langere tijd uit te schakelen. De nieuwste versies van ransomware maken gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken. Bij de meest recente technieken zien we zelfs dat de hackers de gegevens van hun doelwit eerst trachten te stelen alvorens alles te encrypteren.

Slachtoffer van ransomware? Bedrijven hebben in het geval van een succesvolle ransomware aanval drie mogelijkheden om hun bestanden en informatie terug te krijgen: betalen van het gevraagde losgeld, beroep doen op back-ups om de gegevens weer in hun oorspronkelijke staat te herstellen of opnieuw vanaf nul starten. Gebruik je back-upsysteem Alles hangt af van het feit of de back-ups gespaard zijn gebleven van de aanval. Als dit het geval is, kan het getroffen bedrijf trachten om gegevens terug te zetten. Dit blijft een complexe en langdurige opdracht. Men moet er zich bovendien van verzekeren dat de aanvaller niet meer aanwezig is in het interne netwerk. Juridische impact losgeld Het gevraagde losgeld betalen heeft voor bedrijven zowel financiële als ethische en/of wettelijke implicaties. Bovendien steunen bedrijven de hackers als ze het losgeld betalen en stimuleren ze zo de cybercriminaliteit.

Beter voorkomen dan genezen Bescherm jezelf tegen ransomware met deze voorzorgsmaatregelen: • Neem back-ups op regelmatige tijdstippen en bewaar deze op een veilige plaats. • Organiseer je netwerk in verschillende zones. • Weest strikt met het verlenen van toegang tot gegevens. • Verhoog het bewustzijn van gebruikers met betrekking tot verdachte emails en andere. • Gebruik software om malware tijdig op te sporen. • Hanteer een strikt updateproces. Deze maatregelen stellen het bedrijf in staat om sneller te reageren en de impact van het incident te beperken of zelfs volledig te voorkomen. De kosten verbonden aan een succesvolle ransomware-aanval zullen altijd groter zijn dan de som van de voorzorgsmaatregelen hierboven. Laat de cybercriminelen niet winnen en denk na over hoe jouw organisatie de beveiliging van haar informatie en systemen kan verbeteren!

4 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 6

16/03/2020 17:10


Jobbeurs Aviato is voltreffer: 1.500 bezoekers Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, bestaat 1 jaar. Gemiddeld staan 400 vacatures open bij onze nationale luchthaven, één van de belangrijkste economische polen van het land. Om de groeiende vraag naar werknemers op Brussels Airport tegemoet te komen en de bedrijven een platform te bieden om in contact te komen met talent, organiseerde Aviato op 25 november een jobbeurs. 1.500 werkzoekenden maakten van de gelegenheid gebruik om hun cv onder de aandacht te brengen. Tekst: Aviato - Foto’s: Shutterstock

Jobmotor voor de Belgische economie Met bijna 24.000 werknemers, 317 bedrijven, 18 sectoren en gemiddeld 400 openstaande arbeidsplaatsen, is Brussels Airport een sterke katalysator voor de Belgische economie. Het aantal vacatures, bedrijven en met als gevolg de economische activiteit blijft er verder stijgen. Het vormt een unieke arbeidsmarkt en biedt werkzoekenden uit het ganse land extra kansen op tewerkstelling. Een studie van HIVA KU Leuven toonde dit jaar aan dat Brussels Airport meer voltijdse jobs aanbiedt, werknemers er langer werken en er meer bedienden aan de slag zijn dan elders in het land. Meest gezochte profielen op Brussels Airport “Qua profielen zoekt onze nationale luchthaven niet alleen luchtvaartpersoneel maar ook mensen met goesting in een job onder meer in de horeca, security,

sales, logistiek, luchtvracht, administratie, technische sector etc. Met deze jobbeurs hopen we zoveel mogelijk werkzoekenden te kunnen matchen met de openstaande jobs op en rond Brussels Airport”, verklaart Simon De Maeseneer, General Manager van Aviato. Tijdens de jobbeurs was er bijzondere aandacht voor de vacatures op BRUcargo. Met meer dan 5000 werknemers blijft ook de vrachtluchthaven van Brussels Airport uitbreiden. 1.500 bezoekers voor interactieve, innovatieve formule Tijdens deze jobbeurs werden werkzoekenden ondergedompeld in de unieke sfeer van Brussels Airport en maken ze kennis met de meest gezochte profielen bij de werkgevers. Bezoekers konden er deelnemen aan diverse workshops rond online solliciteren, soft-skills en digitaal een cv laten pimpen.

Voor deze jobbeurs kon Aviato rekenen op de steun van zijn stichtende leden VDAB, Actiris, Provincie en POM Vlaams-Brabant, BECI, VOKA, SFTL en Brussels Airport Company. Ook de andere partners zoals Air Cargo Belgium, Bruxelles Formation, le Forem, SFAL, en Toekomstforum Halle-Vilvoorde ondersteunen dit initiatief.

KALENDER AVIATO - 31/03/2020: Jobbeurs Aviato - 31/03/2020 - 16/04/2020: Try-out opleiding luchtvaarttechniek: digitale technieken - 28/04/2020: Schoolverlatersdag en jobbeurs (Leuven) - 30/04/2020: Schoolverlatersdag en jobbeurs (Dilbeek) www.aviato.be/nl/evenementen

5 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 7

16/03/2020 17:10


Hr-outsourcing loont: de voordelen van je hr-taken uitbesteden De hr-afdeling is de spil van elke organisatie. Elke maand opnieuw garandeert zij de correcte en nauwkeurige loonberekening en personeelsadministratie. Maar op piekmomenten komen je medewerkers vaak handen tekort. Hoe garandeer je de continuïteit van je personeelsadministratie in elke levensfase van je onderneming? Outsourcing kan hierbij helpen. Tekst: Ria Vermeir, expert Outsourcing bij SD Worx

Een foutloze loonberekening en payrolladministratie: het maandelijkse huzarenstukje van elke hr-afdeling vraagt steeds meer tijd en expertise. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat almaar meer bedrijven ervoor kiezen om bepaalde hr-taken uit te besteden. Overuren registreren, je wagenpark beheren, contracten opmaken, eindejaarspremies of vakantiegeld berekenen … Het zijn stuk voor stuk taken waar veel werk in kruipt en die je probleemloos kunt uitbesteden aan specialisten. Zo heb je zelf meer tijd voor strategische hr-projecten die je bedrijf helpen groeien, zoals employer branding of flexibele verloning. De vele voordelen van outsourcing op een rij Uitbesteding van hr-taken is voor veel ondernemers nog steeds geen evidente stap. Wat je zelf doet doe je (meestal) beter, blijft nog vaak hét argument tégen. Nochtans levert het voor je bedrijf en hr-medewerkers een pak voordelen op.

WELKE TAKEN BESTEED JE UIT? 4 TIPS DIE JE BESLISSING VERGEMAKKELIJKEN 1. Beslis welke taken bedrijfsspecifiek zijn en een meerwaarde betekenen voor je klanten en aandeelhouders. Heb je voldoende middelen en tijd om die tot een goed einde te brengen, hou ze dan binnenshuis. 2. Vraag aan je hr-medewerkers welke taken ze graag uitvoeren. Tevredenheid op de werkvloer is een belangrijk element bij outsourcing. Je besteedt beter taken uit die je liever niet zelf doet. 3. In dezelfde lijn is het logischer om tijdrovende, repetitieve en technische taken over te laten aan een externe provider dan om korte opdrachten door te spelen. 4. Richt je blik ook op de toekomst. Zullen je huidige payrollmedewerkers binnen twee jaar nog dezelfde functie bekleden, of groeien ze door?

1. Tijd om strategisch te groeien Door tijdrovende, repetitieve taken uit te besteden, creëer je ruimte voor de strategische kerntaken en bedrijfsspecifieke hr-projecten die je bedrijf écht toegevoegde waarde bieden.

4. Haal expertise in huis Een extra paar handen verlicht niet alleen het vele werk, met een hr- consultant haal je de juiste kennis ook letterlijk in huis. Je consultant voert niet alleen uit, maar denkt ook proactief mee.

2. Garandeer continuïteit Met een externe hr-consultant kun je de continuïteit van je personeelsadministratie garanderen, zelfs met een stijgende workload, vakantie, een uitval door ziekte of zwangerschap. Er staat steeds een back-up voor je klaar.

5. Bespaar kosten Bespaar jezelf de (verborgen) kosten van de aanwerving van een extra vaste medewerker (loonkosten, softwaresystemen, opleidingen …). Dankzij een vast outsourcingbudget hou je de factuur onder controle.

ter plaatse, tijdelijk of structureel: kies de oplossing die het beste bij je past en bied je hr-afdeling wat meer ademruimte.

3. Extern of bij je op kantoor Je kiest de vorm die het best bij je bedrijf past. Een externe dienstverlener of een hr-assistent gewoon bij jou op de werkvloer. Zo behoud je zelf maximale controle over de kwaliteit van het geleverde werk.

Uitbesteed is welbesteed Kortom, met een gespecialiseerde outsourcingpartner kun je de loonberekening en personeelsadministratie van je bedrijf in alle gemoedsrust uitbesteden. Gedeeltelijk of volledig, op afstand of bij jou

Benieuwd of hr-outsourcing dé oplossing is voor jouw payroll- en personeelsadministratie? Download ons e-book en kom er alles over te weten: www.sdworx.be/ outsourcing

6 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 8

16/03/2020 17:10


Mobiliteit hoeksteen in personeelsbeleid In retentiebeleid en arbeidsrekrutering blijft mobiliteit een belangrijke factor. Bedrijven zijn verplicht om een flexibel verloningsplan voor te leggen dat ook mobiliteitsoplossingen bevat. Duurzame mobiliteitsoplossingen zitten in de lift. Vlot overschakelen tussen verschillende mobiliteitsvormen in een multimodale omgeving zijn gegeerd. Tekst: Wim Pannecoucke

De overheid heeft extra initiatieven in het leven geroepen om mobiliteitsoplossingen in cafetariaplannen verder te accelereren zoals cash for car in 2018 en het mobiliteitsbudget, waarbij werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een milieuvriendelijker model in combinatie met duurzame alternatieven zoals een treinabonnement of een fiets in 2019. Beide initiatieven kennen een matig succes tot op heden. De wet inzake cash for car werd intussen door het grondwettelijk hof vernietigd.

Frank Vancamp schreef samen met collega’s van KPMG een praktische handleiding over het mobiliteitsbudget “Duurzame mobiliteit Praktische gids over mobiliteitsvergoeding, mobiliteitsbudget en beleid�, verschenen bij Inni Publishers.

Het wettelijk kader op bepaalde vlakken is niet soepel, wat het moeilijk maakt om bestaande mobiliteits- en cafetariaplannen in te sluiten. Om die reden zien we veel ondernemingen nog steeds opteren voor een mobiliteitsbudget buiten het nieuwe wettelijke kader, waarbij ieder vervoermiddel zijn eigen (para-)fiscale behandeling ondergaat. - (Frank Vancamp ; KPMG Taks & Legal Advisers)

Naast de overheid zijn ook bedrijven actief in het bedenken van dienstverlening in het kader van mobiliteitsvragen. Zowel KPMG als SD workx bieden online oplossingen aan voor deze flexibele mobiliteit waarbij de werknemer zelf de keuze maakt tussen mobiliteitsoplossingen, andere voordelen in het plan en/of uitbetaling van een bruto compensatie. Nieuwkomers op de markt zijn Olympus en Modalizy, die alle reserveringen, informatie en facturatie centraliseren. Modalizy biedt via een kaart en app een overkoepelende oplossing voor het beheer van het mobiliteitsbudget, en cafetariaplan. Modalizy profileert zich als een betaalkaart voor mobiliteitsdiensten.

In retentiebeleid en arbeidsrekrutering blijft mobiliteit een belangrijke factor.

Olympus Mobility is wel een virtueel loket dat toegang biedt tot verschillende mobiliteitsdiensten en waar je tickets kunt kopen of reserveren. Je betaalt ze vooraf via de smartphoneapplicatie.

MOBILITY PASSPORT Het Mobility Passport is een try-outprogramma om mensen ouder dan 21 jaar die in Brussel wonen of werken te motiveren alternatieve vervoersmiddelen te gebruiken. Deelnemers konden tussen 3 en 27 maart gratis het hedendaagse mobiliteitsaanbod in Brussel ontdekken. Het Mobility Passport is een initiatief van Beci, Voka, VBO en Leefmilieu Brussel en werd georganiseerd door Maestromobile. Meer informatie via de volgende site: https://maestromobile. typeform.com/to/kZfJqa

Als bedrijf worden we dagelijks geconfronteerd met de mobiliteitsproblematiek en kijken we naar duurzaam vervoer. Onze medewerkers waren dan ook bijzonder gemotiveerd om met de Mobility Passport alternatieve vervoersmiddelen te ontdekken. Iedereen was aangenaam verrast de vele andere vervoersmiddelen te leren kennen. Het competitieaspect zorgde zeker voor extra dynamiek. Billy Bikes, Dott en Drive Now zijn bij enkelen zelfs blijvers geworden. - Ann Verresen General Manager Structura Biz 7

476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 9

16/03/2020 17:10


Gesprek met Frédéric Lévy Morelle, CEO Look&Fin

Doe eens aan crowdlending Crowdlending als nieuwe, financiële investeringsvorm wint duidelijk aan populariteit in ons land. Vorig jaar telde Look&Fin, de Belgische pionier en leider als het gaat over crowdlendingsacties, meer dan 30.000 leden op het platform. Dankzij hen werd al meer dan 75 miljoen euro opgehaald voor de gefinancierde kmo’s. Volgens Look&Fin liggen er twee oorzaken aan de basis van het succes: de talrijke vereisten om een banklening te verkrijgen en het lage rendement van de spaarboekjes. Tekst: Liesbeth Corthals - Foto’s: Studio Dann

Crowdlending. Je hoort het donderen in Keulen? Geen nood. Frédéric Lévy Morelle, oprichter en CEO van Look&Fin, zorgt voor enkele brede opklaringen. “Crowdlending is eigenlijk het principe waarbij een groep particulieren aan rentevoeten die overeengekomen worden met de leners geld leent aan kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) en

groeibedrijven.” En wat is dan het verschil met crowdfunding? “Crowdfunding groepeert particulieren die kleine bedragen samenleggen om in een project te investeren, doorgaans zonder daar (financieel) iets voor in ruil te verwachten.” De grote aantrekkingskracht van crowdlending ligt in het rendement en de impact ervan op de reële economie. “Afhankelijk van

het project schommelen de rentevoeten tussen 1,9% en 9%”, aldus Frédéric Lévy Morelle. Financiële pot met honing Crowdlending maakt het mogelijk om alle soorten behoeften te financieren, van de behoefte aan werkkapitaal tot de externe groei over vastgoedinvesteringen. Sinds haar oprichting in 2012 heeft Look&Fin zo al meer dan 250 ondernemingen gefinancierd die actief zijn in erg uiteenlopende sectoren in België, Frankrijk en Luxemburg. “De sector die het leeuwendeel van de fondsenwervingen vertegenwoordigt, is de handel- en distributiesector (29%). Daarna volgen de B2B-diensten, de vastgoedsector en de industrie met respectievelijk 12%, 11% en 10%. De overige 38% wordt verdeeld onder de andere sectoren, zoals de IT-, horecaof de culturele en toeristische sector.” Look&Fin stelde vast dat de meerderheid van de ondernemingen zich tot crowdlending richt om hun behoefte aan werkkapitaal te financieren. “De reden hiervoor is dat dit soort behoefte vandaag de dag moeilijk te financieren is via de klassieke financieringsbronnen. Het gaat hierbij immers over een immateriële behoefte waarvoor de bank geen reële garanties kan nemen op het voorwerp van de

Over Frédéric Lévy Morelle

Bij crowdlending leent een groep particulieren geld aan kmo’s en groeibedrijven aan rentevoeten die overeengekomen worden met de leners.

Frédéric werkte als business analyst in een fiscaal advies- en managementkabinet tot hij in 2010 als investment manager toetrad tot de investeringsfondsen Theodorus en Sherpa Invest. Hij heeft ook ervaring opgedaan in corporate finance bij Go Next. Frédéric is handelsingenieur en heeft een masterdiploma Fiscaal Beheer (Solvay Business School - ULB).

8 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 10

16/03/2020 17:10


Frédéric Lévy Morelle: “We vergelijken ons bij Look&Fin liever niet met de bankwereld. Enkele grotere spelers zijn soortgelijke producten aan het ontwikkelen, maar daar maken we ons voorlopig geen zorgen over.”

financiering. Ofwel beschikt de onderneming over activa zoals een gebouw of een handelsfonds, die als onderpand kunnen dienen, ofwel zijn die onbestaand of reeds aangewend als garantie voor andere kredieten. Vaak zal de onderneming daarom haar financieringsaanvraag geweigerd zien worden. Look&Fin biedt hierbij een alternatief voor de klassieke financieringen, aangezien ze bedrijven weinig garanties vraagt voor de leningen om hun ontwikkeling en de behoefte aan werkkapitaal die daaruit voortvloeit te financieren.” Het systeem werkt als een heuse marktplaats, waar particulieren vanaf 100 euro kunnen instappen. Als een dossier wordt voorgesteld op het platform krijgt de crowd meteen alle nodige informatie om te kunnen investeren met kennis van zaken. Alles behalve een bank Look&Fin vergelijkt zich liever niet met de bankwereld. “We weten dat enkele grotere spelers soortgelijke producten aan het ontwikkelen zijn, maar we maken ons voorlopig geen zorgen. De onderneming heeft dan ook net een nieuwe digitale tool ontwikkeld die particulieren de mogelijkheid biedt om automatisch een gediversifieerde beleggingsportefeuille op te bouwen. Dankzij deze formule wordt het nog eenvoudiger om te beleggen via crowdlending. De beleggers zullen niet langer systematisch moeten inloggen op het ogenblik waarop een nieuw project gelanceerd wordt. Door met voorrang te kunnen investeren in ieder dossier zullen ze gemakkelijker hun portefeuille kunnen diversifiëren, diens performance optimaliseren en de impact van een eventuele wanbetaling verminderen. Bovendien

We richten onze pijlen niet op start-ups met een Excel-sheet. Zo moet een bedrijf rendabel zijn en een meerjarige historiek van zijn activiteiten kunnen voorleggen. hebben we nu ook een op maat gemaakte oplossing voor beleggers die meer dan 250.000 euro wensen te investeren. Samen met onze financiële experten kunnen ze zo een gediversifieerde portefeuille opbouwen die voldoet aan een reeks aanpasbare criteria.” Succesverhalen Of je nu de Belgische bioketen Sequoia neemt, Balls & Glory van televisiekok Wim Ballieu of de Belgische ijswinkelketen Australian Home Made Ice Cream: Look&Fin rijgt de succesverhalen aan elkaar. Toch ziet Frédéric Lévy Morelle nog veel potentieel in ons land. “België hinkt achterop in vergelijking met

de buurlanden. De markt moet nog een beetje heropgevoed worden. Vaak denken mensen dat het enkel om startups gaat, maar dat is dus niet het geval. Integendeel. We richten onze pijlen niet op start-ups met een Excel-sheet. Er gelden strenge voorwaarden om in aanmerking te komen. Zo moet een bedrijf rendabel zijn en een meerjarige historiek van zijn activiteiten kunnen voorleggen. Vervolgens wordt de aanvraag grondig geanalyseerd qua cijfers en kwaliteit.” Ondanks die vereisten storten steeds meer bedrijven zich in dit avontuur. “We merken dat het vertrouwen in deze vorm van financieren stijgt. Ook in Vlaanderen. Waarom? Door onze menselijke aanpak: een eenvoudige, duurzame productportfolio én begeleiding voor zowel de kredietnemer als de investeerder. Klanten kunnen ook rechtstreeks een merk steunen waar ze achter staan.” Look&Fin biedt ook dossiers aan met verzekerd kapitaal. In geval van wanbetaling wordt het geïnvesteerde kapitaal van de belegger hierbij gedekt door de verzekeringsmaatschappij Atradius. Op die manier kan het risico op verlies beperkt worden.

CROWDLENDING Voordelen voor het bedrijf • Competitief: rentevoet vanaf 1,9% per jaar • Eenvoudig: online kredietaanvraag in 3 clicks • Snel: de beslissing om een krediet toe te kennen wordt genomen in 2 tot 10 dagen

Voordelen voor de investeerder • Rendement: rentevoet van 3 tot 9% per jaar • Zonder kosten én snel • Ondersteuning van de reële economie

9 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 11

16/03/2020 17:10


Meer jongeren in de boardroom De kloof tussen het zakelijk establishment en de grote en diverse groep jongeren is nog steeds zeer diep, zeker in Brussel. Daar wil Youssef Kobo wat aan doen met zijn project “A seat at the table”. Hij bracht een wervende presentatie voor onze Raad van Bestuur. Tekst: Jan Van Doren - Foto’s: Asatt

“Telkens ik de boardroom van een Belgisch bedrijf of instelling binnenstapte, zag ik alleen maar wit, en reeds op zekere leeftijd. Eens ik buitenkwam, waren dat alle kleuren van de regenboog, zeker in de grote groep jongeren in Brussel”, getuigt Kobo. “Elk leeft in zijn eigen bubbel, er is geen connectie tussen beide ecosystemen.” Anderhalf jaar geleden lanceerde hij Youssef Kobo, trekker van “A seat at the table” in Brussel. Het “A Seat at the Table” project legt de brug tussen jongeren en het zakelijk en politiek establishment. Het voorziet in mentoring, coaching en vorming van jongeren, en begeleidt hen naar stages en jobs. In de Brusselse regio sprongen reeds een 900-tal jongeren op de trein, en werden een 350-tal bedrijven en organisaties betrokken. In mei wordt een afdeling in Antwerpen opgestart. Wat voegt dit project toe aan vele andere programma’s van mentoring en begeleiding van jongeren? Kobo: “Wij brengen kansarme jongeren (16-25) - de zogenaamde NEET’s (not in education, employment or training) – samen met universitairen en young professionals (18-35).“ Geen free lunch Het project onderscheidt zich ook in het engagement dat het van bedrijven en organisaties vraagt. Het doet nauwelijks aan klassieke fundraising. Kobo: “Wij leggen organisaties voor: wanneer

zouden we jullie CEO eens een tweetal uurtjes kunnen lenen? Kunnen we eens langskomen bij jullie bedrijf? Of is er iemand in jullie organisatie die een workshop kan geven?” De activiteiten omvatten onder meer rondetafelgesprekken met CEO’s, bezoeken aan bedrijven en organisaties en workshops rond bepaalde vaardigheden (waaronder ook digitale). “Deze contacten werken enorm inspirerend en verrijkend, voor beide kanten. De doelstelling is wel om beide ecosystemen meer structureel met elkaar te connecteren, zodat onze functie als intermediair overbodig wordt. We willen een opstap bieden naar stages en jobs. Of de start van een eigen onderneming.” Meer info: www.asatt.eu

Een rondetafel met Arnaud Feist, CEO Brussels Airport Company

Unia en werkgevers werken samen voor diversiteit De werkgeversorganisaties in ons land hebben net voor de jaarwisseling een samenwerkingsakkoord ondertekend met het interfederaal gelijkekansencentrum Unia om de werkvloer diverser te maken. In het akkoord beloven ze om samen te investeren in diversiteit en goede voorbeelden uit te wisselen. Het akkoord is ondertekend door de belangrijkste werkgeversorganisaties in ons land, waaronder het VBO, VOKA, UNIZO en de Boerenbond. Het initiatief kwam overigens van hun kant. Om tegemoet te komen aan de krapte op de arbeidsmarkt en om de activiteitsgraad

te verhogen, hebben we immers elk talent nodig.

een paar keer per jaar samenkomen om ervaringen uit te wisselen.

In de praktijk zal Unia training en vorming geven en werkgevers bijstaan met raad en advies. Maar het is ook de bedoeling dat de werkgeversorganisaties

Meer info: Kenniscentrum, Veronique Leroy, veronique.leroy@voka.be

10 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 12

16/03/2020 17:10


Europese steun voor kmo’s: een overzicht De EU beschikt over een uitgebreid aanbod steunmaatregelen voor kmo’s. Ondernemers vinden echter te weinig de weg naar deze initiatieven. Daarom organiseerde Voka Metropolitan op 4 december samen met VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, een infosessie rond alle EUprogramma’s voor Vlaamse kmo’s. Een opsomming van de mogelijkheden in onderstaand overzicht. Tekst & foto’s: Isabelle Demeulemeester

Toelichting over het nieuwe Invest EU-plan door Johan Reynaert, PMV

VLEVA VLEVA werd opgericht om een brug te slaan tussen Europese overheden en het Vlaamse middenveld. Eén van de kerntaken is het adviesloket dat informatie geeft over EU subsidies en de verschillende beschikbare EU programma’s (momenteel een 40-tal). Meer info via www.vleva.be Erasmus for Young Entrepreneurs Een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma tussen jonge en ervaren ondernemers. www.erasmus-entrepreneurs.eu Eurostars In dit programma, ontstaan vanuit een samenwerking tussen EUREKA en de EU, staan innovatie, onderzoek en ontwikkeling centraal. https://www.eurostars-eureka.eu/

European Innovation Council Pilot van Horizon2020 Het European Innovation Council Pilot van Horizon2020 heeft als doel het tekort aan baanbrekende innovatie te overbruggen en de voortrekkersrol van Europa te versterken. https://ec.europa.eu/programmes/ horizon2020/en/h2020-section/ european-innovation-council-eic-pilot

me-supported-by-the-european-commission

European Investment Fund PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) werkt samen met het EIF programma (European Investment Fund). https://www.pmv.eu/nl

Invest EU-plan Het nieuwe programma zal lopen van 2021 tot 2027 en bouwt verder op het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) van het plan Juncker. Invest EU, dat 650 miljard euro aan extra investeringen wil mobiliseren via zowel overheids- als particuliere investeringen in de EU. https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/ investment-plan-europe-juncker-plan/whatsnext-investeu-programme-2021-2027_en

European Investment Bank en EIF Duurzame investering in innovatieve projecten staat hier centraal. https://newsroom.ing.be/ eib-and-ing-belgium-partnering-to-facilitate-midcaps-innovative-investments-inbelgium-with-the-innovfin-program-

Voka en EU Voka Metropolitan organiseert samen met Vleva regelmatig infosessie over EU-initiatieven en fondsen voor de ondersteuning van bedrijven. Meer info: Isabelle Demeulemeester, isabelle.demeulemeester@voka.be

11 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 13

16/03/2020 17:10


Co.mobility wordt het eerste mobiliteits-ecosysteem in België Co.Station, een aanbieder van coworking spaces, lanceert co.mobility, het eerste mobiliteits-ecosysteem in België. co.mobility zal belangrijke spelers (bedrijven, universiteiten, overheden, publieke instellingen, ...) in hetzelfde ecosysteem samenbrengen om innovatie te bevorderen en de huidige mobiliteitsuitdagingen op een efficiënte en duurzame manier op te lossen. Het ecosysteem zal vanaf oktober 2020 de ontwikkeling van concrete mobiliteitsoplossingen mogelijk maken, in het bijzonder slimme toepassingen en MaaS (Mobility as a Service), maar ook nieuwe diensten en infrastructuren. Tekst en afbeelding: co.station

Mobiliteit is cruciaal en wordt gekenmerkt door zijn complexiteit en een groot aantal spelers. De sector is het onderwerp van grote maatschappelijke discussies, vooral op het gebied van de klimaatcrisis, de impact van nieuwe technologieën (connected cars, artificiële intelligentie), verstedelijking en de uitdagingen waar het openbaar vervoer voor staat. Ook enkele nieuwe spelers hebben de afgelopen jaren de markt voor zachte en gedeelde mobiliteit verstoord.

ecosysteem zal verscheidene belangrijke spelers samenbrengen rond een gemeenschappelijk doel. Door het bevorderen van open innovatie zal co.mobility de grote uitdagingen van de huidige mobiliteit op een efficiënte manier aanpakken. Het ecosysteem zal de ontwikkeling van innovatieve en duurzame ideeën met een grootschalige impact mogelijk maken. Bovendien zullen nog 30 partners zich bij het project aansluiten, van grote bedrijven tot start-ups.

“Mobiliteit is een sector die bijzonder bevorderlijk is voor innovatie. co.mobility biedt de kans om een positie in te nemen in dit nieuwe mobiliteitsparadigma, in het belang van de maatschappij en de burgers”, legt Béatrice de Mahieu, CEO van Co.Station, uit.

“Met co.mobility willen we samen de uitdagingen in verband met mobiliteit in België bestuderen en begrijpen. Daarnaast willen we de opportuniteiten met een hoge toegevoegde waarde voor de samenleving identificeren. Om dit te bereiken, zullen we onze ecosysteempartners helpen bij het ontwikkelen en testen van innovatieve oplossingen. co.mobility zal ons in staat stellen om onze middelen, talenten en expertise te delen rond een gedeeld maatschappelijk project,” zegt Grégoire Talbot, Head van co.mobility.

De grote uitdagingen van de huidige mobiliteit efficiënt aanpakken Om deze ambitie waar te maken lanceert Co.Station co.mobility, met de steun van AG, BNP Paribas Fortis, Brussels Airport Company, NMBS, MIVB en Touring. Het

Van 8 ideeën naar 4 producten of diensten Na een eerste fase van ideevorming met alle spelers, die zal plaatsvinden van april tot juni, zullen 8 ideeën worden voorgesteld binnen het ecosysteem, gebaseerd op een gedetailleerd businessmodel en met een reële toegevoegde waarde. Vanaf oktober 2020 worden dan 4 prototypes van flexibele producten of diensten ontwikkeld. co.mobility zal zich richten op belangrijke thema’s in verband met mobiliteit in België zoals slimme toepassingen op basis van de exploitatie van mobiliteitsgegevens, het toekomstige wagenpark (elektrificatie, autonomie en verbonden mobiliteit), nieuwe diensten (micromobiliteit, on-demand mobiliteit), of nieuwe intelligente infrastructuren. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan co.mobility kunnen tot 27 maart contact opnemen met Grégoire Talbot, Head of co.mobility: gregoire@co-station.com

12 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 14

16/03/2020 17:10


Why Brussels door de ogen van Young Voka Metropolitan De nieuwjaarsreceptie van Voka Metropolitan en Young Voka Metropolitan op 30 januari bij Odissee stond centraal in het thema van Why Brussels. Hoe zien jonge en meer ervaren ondernemers en werknemers onze Brusselse metropool als ondernemersstad? Een ding hebben beide generaties gemeen: Brussel blijft hen fascineren en aantrekken zowel op professioneel, maatschappelijk als op persoonlijk vlak. Hieronder een aantal invalshoeken over de passie, diversiteit en beleving van jonge ondernemers werkzaam in Brussel en actief in het bestuur van Young Voka Metropolitan. Als inwoner vind ik Brussel een fantastische stad die leeft, multicultureel is en talloze mogelijkheden heeft. Gaande van de vele evenementen, het divers aanbod aan verschillende restaurants, parken, etc. op een klein gebied. Ondernemen vanuit de grootstad Brussel is voor mij zeer boeiend met de gekende uitdagingen. - Thomas Cherlet, ondernemer CT Consulting en voorzitter Voka Metropolitan

“Brussel betekent voor mij opportuniteiten en diversiteit. Het opent nieuwe perspectieven, brengt bedrijven, organisaties en mensen samen ‌ Pink Bay werkt met zowel kmo’s als internationale organisaties samen en die zijn uitstekend bereikbaar dankzij onze centrale ligging in Brussel.â€? “Onze werknemers moeten verplicht 1 dag per week naar Brussel komen tijdens onze wekelijkse team & knowledge building. Op de andere dagen zijn de werknemers vrij om te kiezen van waaruit ze werken.Brussel herbergt ook veel talent. Daarnaast proberen wij als organisatie aan vrijwilligerswerk te doen.“ - Steven Peeters, partner Pink Bay en panellid tijdens nieuwjaarsreceptie YVM en VM

Wil je eens proeven van wat het divers en ruim programma van Young Voka Metropolitan te bieden heeft? Kom dan de sfeer en vibes van onze hippe metropoolse netwerk opsnuiven tijdens ĂŠĂŠn van onze events in 2020!

Als trotse Brusselaar en ondernemer kan ik enkel stellen dat Brussel een prachtige grootstad is. De vele nationale en internationale gemeenschappen creĂŤren een absolute sfeer van solidariteit. Zowel op persoonlijk als ondernemend gebied geeft de stad je ruimte om te groeien. Bruxelles est belle, ça c’est sur et certain!

Na lange tijd in het buitenland gewerkt te hebben was Brussel bij mijn terugkeer naar BelgiĂŤ een logische keuze. Ik hou van het internationale en dynamische karakter van de stad, waarvan ons kantoor ook een weerspiegeling is. In ons vakgebied architectuur en stedenbouw is Brussel bovendien een stad met veel uitdagingen. - Birgit Clottens, Associate Director / Ir. Architect Org Permanent Modernity

- Arno Roose, ondernemer Bebotics

SAVE THE DATE! De mogelijkheden van de ondernemer in Brussel zijn onbeperkt. In Brussel kan je uitdagende projecten realiseren. Je kan in Brussel een ongelooflijk netwerk uitbouwen over diverse sectoren heen. Daarnaast biedt Brussel de uitdaging om als ondernemer om te gaan met diversiteit. Als inwoner is er een ongekend aanbod van cultuur, gezellige plaatsen en leuke mensen. Alle faciliteiten zijn in Brussel aanwezig om hier als jonge dertiger een leven uit te bouwen omgeven van sport, cultuur en ontspanning.

đ&#x;˜Š

- Stijn Schalck, Bofidi

- 26 maart: Sportevent samen met Gymlib met car speed dating i.s.m. Jong Voka Vlaams-Brabant - 29 april: Stamgasten Jong Voka Corporate - 14 mei: Voorjaarslunch met Ilham Kadri - 28 mei: CEO breakfast meeting met Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines - 31 mei: 20 km Brussel i.s.m. structurele partner KPMG - 23 juni: Vokartiest - juni: Summer Kick-off - oktober: Jong Voka Festival - 22 oktober: YVMXchange - november: War for Talent Breakfast session - december: Kerstdiner

13 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 15

16/03/2020 17:10


Werkplekleren verhoogt kansen arbeidsmarkt

Deze sessie is veel efficiĂŤnter dan een jobbeurs. Je krijgt direct contact met gemotiveerde en geĂŻnteresseerde studenten. Wij hebben zeker opdrachten voor studenten marketing en communicatie, en hebben ook mogelijke aanwervingen op het oog. - Talitha Klinkum, recruitment business partner, DLA Piper Studenten en bedrijven vinden elkaar bij hogeschool Odisee, voor een stage of werkplekleren

HBO 5 In september 2019 startten de Hogere Beroeps Opleidingen, HBO5 bij Odisee. Studenten worden in deze opleiding op graduaatsniveau voorbereid op de arbeidsmarkt, vaak in technische richtingen. Werkgevers moedigen deze evolutie aan, gezien het hoge tekort aan deze profielen. Cruciaal binnen deze opleidingen is de aandacht voor werkplekleren in de vorm van stages. Odisee Campus Brussel Voor de graduaatsopleiding Marketing en de graduaatsopleiding Programmeren, systemen en netwerk vroeg Odisee aan Voka Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan mee te werken aan een matchingdag op de campus in Brussel. 200 studenten op zoek naar een stageplek werden in contact gebracht met 40 werkgevers. Interregionale mobiliteit Als Brusselse hogeschool reikt Odisee de hand naar een samenwerking met bedrijven uit de Vlaamse rand. Voka VlaamsBrabant juicht dit initiatief toe. Er is een sterke vraag naar geschoolde (technische) mensen in zowel Vlaams-Brabant als gans Vlaanderen. Deze vraag staat in sterk contrast met het hoge aantal werkzoekenden in Brussel. Het is echter niet evident om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Een graduaatsopleiding kan hier een toegevoegde waarde betekenen. De opleiding draagt bij aan de kennis van het Nederlands en is afgestemd op specifieke (technische) vragen van de arbeidsmarkt. Bedrijven die zich nog kandidaat willen stellen als stageplaats voor de genoemde richtingen mogen steeds contact opnemen met Steve Vanhorebeek, adviseur Arbeidsmarkt.

Steve Vanhorebeek Adviseur Arbeidsmarkt Steve.vanhorebeek@voka.be 0473/809144

14 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 16

16/03/2020 17:10


Nieuwjaarsreceptie: Why Brussels? Op 30 januari was het de beurt aan Voka Metropolitan en Young Voka Metropolitan om hun nieuwjaarsreceptie te houden. Deze keer in de eventzalen van Odisee en de KU Leuven – Campus Brussel. Het thema van dit jaar? Ondernemen in Brussel, en dat over de generaties heen. Hoe kijken jonge ondernemers naar Brussel en hoe doen ervaren entrepreneurs dat? Maar vooral: wat kunnen ze van elkaar leren? Dat stond centraal tijdens dit inspirerende nieuwjaarsevent met interactief panelgesprek en toespraak van voorzitter Kris Cloots. Tekst: Liesbeth De Kegel - Foto’s: Studio Dann

Voorzitter Kris Cloots ontvangt minister Sven Gatz, in het gezelschap van Wim Thielemans (Fast Forward Architects & Engineers)

Na een bekoorlijke receptie trokken de aanwezigen naar de aula voor la pièce de résistance: een panelgesprek met vijf experten en nadien de nieuwjaarsboodschap van voorzitter Kris Cloots. De vijf verschillende experten voelden elkaar sterk aan de tand: twee Young Voka Metropolitan-leden, Steven Peeters van Pink Bay en Eva Stroobant van KPMG, twee Voka Metropolitan-leden, Joris Tiebout van Abattoir en Gert Roeckx van Signify, en tenslotte Prof. Tom Van Puyenbroeck, academisch beheerder aan de KUL-Brussel.

Panelgesprek tussen de jonge en ervaren generatie: eensgezindheid over de troeven van Brussel voor ondernemen.

Voka voor Vlaanderen het project Fast Forward Flanders lanceerde, zo is het tijd voor een Fast Forward Brussels. -Kris Cloots

Drie verschillende thema’s kwamen aan bod: Wat doet hun bedrijf en welke ambities hebben ze voor de toekomst? Wat is voor

Heerlijk netwerken in de vernieuwde ontvangstzaal van de Brusselse campus van Odisee en KUL

Een aandachtig publiek beleeft nog eens de ervaring van de schoolbanken in de aula van Odisee.

hen het belangrijkste knelpunt, en wat zijn prioritaire actiepunten? En hoe bekijken ze de relatie tussen Brussel en Vlaanderen? Na een behoorlijke discussie tussen de leden was het tijd voor het publiek. De voorzitter van Voka Metropolitan, Kris Cloots, beklemtoonde in zijn toespraak dat nu, bij het begin van een nieuwe

regeerperiode, het momentum er is voor een krachtig beleid. “In de Brusselse metropool kunnen de nieuwe Brusselse en Vlaamse regering het verschil maken. Ze kunnen in 2020 samen de basis leggen voor een groeiversnelling voor de komende 10 jaar, gewoon door aanslepende dossiers eindelijk aan te pakken en doorbraken te forceren“, aldus Kris Cloots. Hij gaf vijf prioriteiten waar er in 2020 doorbraken nodig zijn. 1) Er moet aandacht worden besteed aan de geplande realisatie van de werken aan de ring. 2) Bijkomend wordt er gerekend op de Brusselse en Vlaamse regering die dit jaar de motor zijn rond de verdere ontwikkeling van Brussels Airport. 3) Vervolgens moeten investeerders de nodige ruimte krijgen om te kunnen groeien, zoals de ontwikkeling van de terreinen van Schaarbeek en de BUDA-zone. 4) Op vlak van digitalisering en innovatie wordt er van Brussel verwacht een snelle uitrol van het 5G-netwerk uit te werken, als sleutel voor een Smart City. 5) Tenslotte moet er voor gezorgd worden dat minstens 2.500 Brusselaars extra aan het werk kunnen in Vlaanderen in 2020.

15 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 17

16/03/2020 17:10


PUBLIREPORTAGE

Geen fiscale taboes meer, bereid je voor

Hoge Raad van Financiën Om de verschillende politieke partijen wegwijs te maken in de mogelijke fiscale bijsturingen heeft de Hoge Raad voor Financiën enkele fiscale taboes doorbroken. Het is hoogst onzeker of onderstaande voorstellen de onderhandelingstafel zullen overleven, maar het brengt de beleidsmakers alvast op ideeën. De hoofdbetrachting is om de lasten op arbeid te verlagen zodat werken fiscaal gestimuleerd wordt, en om de concurrentiepositie van de bedrijven te ondersteunen. De keerzijde is dat in tijden van budgettaire tekorten een dergelijke belastingverlaging op een andere manier gefinancierd moet worden. Men spreekt dan van een ‘taxshift’. De Hoge Raad streeft naar een ‘dual income tax’ waarbij beroepsinkomsten progressief belast worden, aangevuld met forfaitaire belastingen op vermogen en vermogenswinsten. Hieronder slechts een selectie van maatregelen die een impact kunnen hebben op uw vermogen. Taxatie op vastgoed Het meest ambitieuze voorstel betreft een nieuwe taxatie van 30% op de werkelijk verkregen huuropbrengsten. Wie residentieel vastgoed verhuurt, wordt momenteel slechts belast op basis van het kadastraal inkomen, en zoals iedereen weet ligt dit veel lager dan het werkelijk huurinkomen.

Meerwaardebelasting Het mag niemand verwonderen dat opnieuw roerend vermogen en kapitaal geviseerd worden. Er gaan stemmen op om de meerwaardebelasting uit de doden te laten herrijzen (herinner u de na 1 jaar terug afgevoerde ‘speculatietax’). Men denkt aan een forfaitair tarief van 15% voor gerealiseerde (netto)meerwaarden op aandelen, of zelfs 25% indien deze meerwaarde gerealiseerd wordt binnen de 12 maanden na aankoop. In het verleden opgebouwde meerwaarden zouden niet meetellen. Dividenden goedkoper Het vooropgestelde plan brengt de roerende voorheffing op dividenden (momenteel 30%) terug op een verantwoordbaar niveau van 15%. Dit is goed nieuws want België bekleedt op vandaag reeds de betreurenswaardige 2de plaats wat de belastingdruk op vermogen en vermogenswinsten wat betreft. Verplichte weddetoekenning Het lijkt er dus op dat bepaalde vermogenswinsten in de personenbelasting (hoger) belast zullen worden. Om te vermijden dat men massaal het vermogen onderbrengt in vennootschappen, willen de experten een verplicht belastbaar minimumloon invoeren. Als maatstaf voor de verplichte loontoekenning voor de bedrijfsleider, kijkt men naar wat een

bediende met een gelijkaardige opleiding en ervaring zou verdienen. BTW Merkwaardig genoeg wordt weinig gesproken over de btw. Het principe is nochtans eenvoudig: wie (meer) consumeert, betaalt (meer) belastingen. Het Belgische btw-tarief ligt weliswaar in lijn met de buurlanden, maar de lijst aan uitzonderingen en afzonderlijke tarieven zijn een rem op de fiscale opbrengsten. En de Effectentaks ? Hoewel sommige bovenstaande ideeën op zijn minst een kans moeten krijgen, is het nog maar de vraag of dit tot een taxshift of het rechtvaardiger maken van ons belastingstelsel zal leiden. De twee noodzakelijke ingrediënten voor een succesvol fiscaal recept zijn enerzijds een aanvaardbaar tarief, die anderzijds door zoveel mogelijk belastingplichtigen gedragen wordt. In de aanbevelingen van deze experten kan elke partij zijn gading vinden om de achterban tevreden te houden. Het gevaar bestaat dat men opnieuw het totaalbeeld verliest door politieke trofeeën na te streven. Wie weet komt ook de nietigverklaarde Effectentaks terug?

Minstens even opmerkelijk is dat de meerwaarde verkregen na de verkoop van vastgoed eveneens geviseerd wordt, met een meerwaardetaks van 15%. De verkoop van de woning die dienst doet als gezinswoning blijft vrijgesteld. Taxatie pensioenkapitaal Wie dicht bij zijn pensioen staat, rekent misschien op een voordelige belasting van 10% op het pensioenkapitaal die een groepsverzekering of IPT zal uitkeren op zijn 65ste. Het plan stelt voor om de toekomstige uitkeringen te onderwerpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting, tenzij men kiest voor een uitkering in de vorm van een pensioenrente. Director Estate planning CapitalatWork Foyer Group

16 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 18

16/03/2020 17:10


Voorjaarslunch met Ilham Kadri 14 mei Op onze voorjaarslunch ontvangen we Ilham Kadri, CEO van Solvay, als gastspreker. De Marokkaans-Franse ingenieur en doctor in de chemie leidt sinds een jaar de Belgische chemie- en materialengroep Solvay. De gastspreker bouwde een internationale topcarrière uit bij multinationals als Shell, Dow Chemical, Huntsman en het Belgische UCB. Ze staat prominent in de lijst Most Powerful Women in Business van het Amerikaanse zakenblad Fortune.

Dr. Kadri zet zich in voor inclusie en diversiteit, voor de begeleiding van jonge vrouwen en de promotie van vrouwen in STEMrichtingen (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Leer deze topvrouw in de Belgische zakenwereld beter kennen, en haar visie op de toekomst van Solvau en de relatie met Brussel. Datum: 14 mei 2020, 12u-14u Locatie: Hotel Le Plaza, Adolphe Maxlaan, 1000 Brussel Info en inschrijvingen: www.voka.be/metropolitan

Metropolitan Cultural Night - Heb je nog privacy? Voor de volgende editie van onze Metropolitan Cultural Night op 27 mei zijn we te gast bij het Kunstenfestivaldesarts in het Théâtre Varia te Elsene. Het wordt een avond die de deelnemers zal confronteren met de groeiende bedreiging van hun privacy. We worden verwelkomd door het management van Kunstenfestivaldesarts voor een korte inkijk in de bouwstenen van het succes van dit jaarlijkse festival. Daarna start het avondprogramma met een beklijvende docudrama over praktijken van Amerikaanse

veiligheidsdiensten. Het geeft het waargebeurde relaas van een vrouw in dienst bij de luchtmacht, die door de FBI wordt verhoord en vervolgens wordt beschuldigd documenten te hebben gelekt die de Russische inmengingen in de Amerikaanse presidentiële verkiezingen van 2016 bewijzen. Ze wordt veroordeeld. De voorstelling geeft het verhoor weer. Het roept verontrustende vragen op over de plaats van de openbare veiligheidsdiensten in onze democratieën. Daarna volgt een workshop om het bewustzijn van privacy te vergroten door technieken te leren die gemakkelijk kunnen worden gebruikt om zichzelf en anderen te anonimiseren. Als onderdeel van de workshop gebruiken we een aangepast draadloos netwerk, waardoor we het netwerkverkeer van alle deelnemers kunnen monitoren. Samen bekijken we de resultaten die zullen onthullen welke gegevens we uitzenden zonder het te weten.

AGENDA VOKA METROPOLITAN 28 04 2020

19 06 2020 2020 NIEUWE DATUM!

Ambassadeurlunch Roemenië

Locatie: Voka-kantoren, Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel

12.00 uur Voorjaarslunch met gastspreker Ilham Kadri, CEO Solvay

07 05 2020

Locatie: Hotel Le Plaza, A. Maxlaan 118-126, 1000 Brussel

EU-infosessie,

Locatie: Voka-kantoren, Brussel, Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel

27 05 2020

28 05 2020 12.00 uur CEO-Breakfast meeting , met Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines

voor leden YVM, met Dieter Vranckx, CEO Brussels Airlines 09 06 2020 Ambassadeurslunch Singapore

18.00 uur Metropolitan Cultural Night bij Kunstenfestivaldesarts

Locatie: Théâtre Varia, Scepterstraat 78, 1050 Brussel (Elsene)

Meer info en inschrijvingen: www.voka.be/metropolitan of jan.vandoren@voka.be

Locatie: Voka-kantoren, Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel 23 06 2020 18.00 uur Vokartiest, zomerhappening Voka Vlaams Brabant

Locatie: Werchter, festivalweide

CORONA-IMPACT OP VOKA-EVENTS Omwille van de Corona-epidemie heeft Voka al zijn events tot en met 3 april opgeschort. Indien de epidemie aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat ook nadien events verder worden uitgesteld. Hou daarom uw mailbox in

het oog. De Voka-diensten blijven volledig ter beschikking van onze leden. Voor meer info omtrent de Coronaproblematiek: www.voka.be/coronavirus-faq of stuur je vragen naar 1adres@voka.be

17 476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 19

16/03/2020 17:10


Voilà. Vorig jaar

12 696 ‘TOPPERS!’

gerekruteerd in Brussel. De meest geschikte kandidaten voor jouw bedrijf vind je via Select Actiris. Rekruteer nu ook toppers op www.selectactiris.brussels.

.

Helpt werkgevers werk geven. Met de steun van het Europees Sociaal Fonds

476422-Voka-metropolitan-maart2020.indd 20 B2B_Annonce 210x297.indd 2

16/03/2020 17:10 7/02/20 11:49