__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ONDER

FEBRUARI 2020

NEMERS

Minister-president Jan Jambon

Jaargang 21, nr 2 / Afgiftekantoor: Antwerpen X - P 706333

‘Vlaanderen moet zich durven meten met de Europese topregio’s’

Een maandelijkse uitgave (behalve in augustus) van

Kamer van Koophandel AntwerpenWaasland


JAGUAR I-PACE 100 % ELEKTRISCH

OFFICIALLY THE BEST CAR IN THE WORLD

VANAF € 699 PER MAAND.* De beste argumenten om voor een elektrische wagen te kiezen? Die hoeft u bij Jaguar niet ver te zoeken. De volledig elektrische I-PACE is 120% fiscaal aftrekbaar. Bovendien betaalt u geen inschrijvingstaksen of jaarlijkse verkeersbelasting én is ook het VAA erg laag. Last but not least is er een comfortabel rijbereik tot 470 km (WLTP). Geen wonder dat hij niet alleen tot European Car of the Year, maar ook tot World Car of the Year werd verkozen.

Jaguar De Ridder Gentseweg 428, 9120 Beveren - T. 03/775.72.20 www.drivejaguar.be

22-24 kWh/100KM. CO2 : 0 G/KM (WLTP) Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.* Financiële Renting met aankoopoptie 20% op een duurtijd van 60 maanden. Enkel bestemd voor professionele doeleinden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Jaguar Land Rover Financial Services, handelsnaam van FCA Bank, Belgisch fi liaal van FCA Bank S.p.A., verhuurder, Jules Cockxstraat 8-10, 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino - Italië. RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. Voorbeeld gebaseerd op voorwaarden geldig op 26/08/2019, nettoprijs van de wagen € 65.603,31 excl. btw (fleetkorting inbegrepen) en een voorschot van € 13.743,89 excl. btw. Milieu-informatie [KB 19/03/04]: jaguar.be. Jaguar Care: 3 jaar waarborg, bijstand en gepland onderhoud tot 100.000 km. Geef voorrang aan veiligheid. Getoond model uitgerust met opties. Rijbereik tot 470 km (WLTPnorm), kan variëren naargelang de configuratie van de wagen, de staat van de batterij, rijstijl, aard van het gebruik, weersomstandigheden of de rijomgeving.


VOORWOORD

Jo De Backer Voorzitter

ALS U VERDER SPRINGT DAN DE STOK LANG IS Wist u dat de steden en gemeenten in dit land goed zijn voor zestig procent van alle overheidsinvesteringen? Ik geef toe dat ik daar even stond van te kijken, toen ik dit in het coverinterview met Vlaams minister-president Jan Jambon las. Maar als u er wat langer over nadenkt, hoeft het eigenlijk niet te verbazen. Het lokale bestuursniveau staat het dichtst bij de burger. Er is dus geen betere manier om als partij uw stempel te drukken op het beleid. Of het nu gaat om de heraanleg van een fietspad, de renovatie van een school of de inrichting van een nieuw bedrijvenpark: investeringen op gemeentelijk niveau zorgen meteen voor maximale visibiliteit. En dat geldt natuurlijk ook in de andere richting. Losliggende stoeptegels of onveilige verkeerssituaties stralen negatief af op een bewindsploeg.

'Zwijndrecht wil zijn schuldenlast met 179 procent laten toenemen. Wat ze daarmee van plan zijn, is niet duidelijk. Maar u mag een keer raden wie dat feest mag betalen.'

De nieuwe coalities die zijn gevormd na de verkiezingen van 2018 hebben dat duidelijk begrepen. Uit een diepgravende analyse van de meerjarenplannen die onze Kamer heeft gemaakt, blijkt dat de gezamenlijke investeringen van de gemeenten in Antwerpen en Waasland de komende jaren met 34 procent toenemen in vergelijking met de vorige legislatuur. Een opvallende trendbreuk waarvoor wel een paar logische verklaringen te vinden zijn. Na de bankencrisis van 2008 en de moeilijke jaren die daarop volgden, hebben heel wat steden en gemeenten voor een beleid van schuldafbouw gekozen waardoor grote infrastructuurprojecten op de lange baan zijn geschoven. Nu de Vlaamse overheid 1,4 miljard euro heeft uitgetrokken om de helft van de pensioenlast van de lokale besturen over te nemen, nemen gemeenten de gelegenheid te baat om een inhaalbeweging te maken. Wat voor alle duidelijkheid goed is voor de burger en voor onze economie. Maar het gaat verder dan dat. Uit onze studie blijkt dat de gemeenten, bovenop die financiële incentive, ook heel wat extra geld lenen. Tussen 2018 en 2025 stijgt de gezamenlijke schuldenlast met 71 procent tot een totaal van meer dan 2,7 miljard euro. Daar willen we wel even een kanttekening bij maken. Elke ondernemer weet dat hij financiële risico’s moet nemen om te groeien en sterker te worden. Daar is niets mis mee. Maar tegelijk moet hij er nauwgezet over waken dat er voldoende financieel draagvlak is om die binnen de gestelde termijn terug te betalen of zijn bedrijf gaat op de fles. Overheden zitten hier in een unieke positie. Als ze verder springen dan de stok lang is, kunnen ze daar ook de burgers of de bedrijven laten voor opdraaien. In die zin zijn belastingverhogingen meestal een symptoom van slecht bestuur. U wil voorbeelden? In de gemeente Zwijndrecht kunnen ze hun gemeentebegroting al jaren op een half A4’tje samenvatten: 70 procent van alle uitgaven wordt gefinancierd door de industriële bedrijven op hun grondgebied. En houd u nu vast: tegen 2025 wil Zwijndrecht zijn schuldenlast met 179 procent laten toenemen. Wat ze daarmee van plan zijn, is niet duidelijk. Maar u mag een keer raden wie dat feest mag betalen. Juist: de bedrijven. Vanaf 2021 moeten de bedrijven via een nieuwe verhoging van de belastingen op drijfkracht de put helpen dempen. Hoog tijd dat iemand daar die fiscale holdup een halt toeroept.

ONDERNEMERS februari 2020

3


24

30

68 februari 4

28


| INHOUD | VOORWOORD 3 DE KANTINE 6 Quality by Design KAFT 8 Jan Jambon ZO LOOPT HET GESMEERD 15

40

Quality by Design DE KIJK VAN SD Worx 17 Mensura 19 KAMERLEDEN

21 - 81

UITGESPROKEN 23 IN DE STARTBLOKKEN 24 Oh Yaz DE KIJK VAN 27 Proximus DUBBELLEVEN 28 Gino Bauwens BEDRIJF 30 Rombit DE PITCH 36 House of Music DE KIJK VAN Deloitte 39 SNELLE GROEI Antwerpse Brouw Compagnie

40

ONDERNEMINGSNIEUWS 45 ALFAPORT 58 Zero Pellet Loss KOMT DA VAN IER? 62

36

BELANGENBEHARTIGING 64 INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 68 ICTC IN DE KAMER

72

KAMERAGENDA

79

RUDI 82 ONDERNEMERS februari 2020

5


6


| DE KANTINE |

U brengt waarschijnlijk meer tijd door met uw collega's dan met uw eigen familie. Daarom is een joviale sfeer op het werk belangrijk. Dagelijks samen lunchen, daar kan geen teambuilding tegenop! fotografie Wim Kempenaers

Deelnemer Plato

Inspanning zorgt voor ontsnapping, zo hebben ze bij Quality by Design uitstekend begrepen. Elke maandag toont de lunchruimte zich van haar meest multifunctionele kant, wanneer de medewerkers er zich tijdens de middagpauze opladen. ‘In de polyvalente ruimte met open keuken vinden al onze groepsactiviteiten plaats. Onze mensen vinden er alle comfort, zoals koelkasten, een inductievuur, een oven, een croquemonsieurijzer, …’, vertelt hr-directeur Elly De Bruyn. ‘ Door te zorgen voor een aangename lunchruimte weten we al aan tafel de sfeer te versterken. Op maandagmiddag gaan de hoge tafels met barkrukken aan de kant om met alle aanwezigen samen te sporten, vooraleer we aan tafel schuiven. Een personal trainer van My Personal Coach Mechelen mat ons er dan even af. De toestellen waarmee we onze bootcamp doen, blijven trouwens de hele week ter beschikking. Wie op een andere manier stoom wil afblazen, kan airhockey spelen.’ ONDERNEMERS februari 2020

7


Jan Jambon

8


| KAFT |

‘Bovenop Oosterweel investeren we nog eens 1,65 miljard’ Terwijl een nieuwe federale regering al ruim 250 dagen op zich laat wachten, is de Vlaamse regering al vier maanden aan de slag met haar regeerakkoord. Met de definitieve principiële goedkeuring voor extra containercapaciteit in de Antwerpse haven heeft ze 2020 ook ingezet met een gewichtige beslissing voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse regio. ‘Met onder andere de insleuving van de A12 staan er voor de Antwerpse regio nóg heel wat positieve investeringen op ons programma’, overloopt Vlaams minister-president Jan Jambon zijn regeerakkoord. door Jan Van de Poel | fotografie Wim Kempenaers

In de periode 2013-2014 en de eerste negen maanden van vorig jaar kon Brasschaat dan wel op hem rekenen als burgemeester, maar sinds oktober bestiert Jan Jambon de Vlaamse politiek toch weer mee vanuit Brussel. Misschien wel nadrukkelijker dan ooit zelfs, want na zijn ambtstermijn als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken in de regering-Michel I is hij nu als minister-president de uitgesproken kopman van de Vlaamse regering. In zijn nieuwe rol is hij als Vlaams minister ook bevoegd voor Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management.

‘Een federaal regeerakkoord dat niet in lijn is met ons Vlaams activeringsbeleid, kan zeer contraproductief zijn op het vlak van jobcreatie.’ Bij het aantreden van uw nieuwe beleidsploeg hebt u aangegeven met deze Vlaamse regering te willen excelleren. Op welke domeinen moet Vlaanderen nog een stap verder kunnen gaan? Jan Jambon: ‘De vorige legislatuur is met Vlaanderen een duidelijke richting uitgegaan. Dat zetten we verder, maar we tonen ook ambitie. Onze lat ligt hoog. Daarbij willen we de landen ten noorden van ons als voorbeeld nemen. Eerst en vooral spreken we dan over de tewerkstellingsgraad. Op dat vlak doet Vlaanderen het al niet slecht. Met een tewerkstellingsgraad van 75 % zitten we al boven het Europees gemiddelde van 73,7 %.

ONDERNEMERS februari 2020

9


Fly fast to the

of London City

Book now via www.airantwerp.com


Het verschil met de situatie in het Brussels Gewest en Wallonië, die respectievelijk 63 % en 61 % laten noteren, is aanzienlijk. Als wij willen excelleren, moeten we ons durven benchmarken met de Europese topregio’s. Onder andere op dit domein zijn dat de noordelijke landen. Om Vlaanderen op eenzelfde niveau te brengen, moeten we evolueren naar een tewerkstellingsgraad van 80 %. Dat betekent dat er 120.000 nieuwe jobs moeten bijkomen. Ook op vlak van onderzoek en ontwikkeling zijn we nog niet waar we willen staan. Hieraan besteedt Vlaanderen vandaag 2,8 % van het bruto binnenlands product. De 3 %-norm halen we dus niet. Al mag die doelstelling van mij zelfs nog ambitieuzer. Niet de private sector, maar wel de overheid is op dit vlak tot nu toe achtergebleven. Daarom heeft deze Vlaamse regering zijn ambitie ook uitgesproken om die sprong te maken.’

‘De A12 zal verder worden omgevormd tot een autosnelweg en ook de E34 tussen het Waasland en de kust zal worden opgewaardeerd. Voor de insleuving van de A12 willen we in 2021 werk maken van de vergunningen.’ Welke tools heeft Vlaanderen in handen om de tewerkstellingsgraad zelf verder op te krikken? Jan Jambon: ‘Als de volgende federale regering aantreedt, is het belangrijk dat die het Vlaams activeringsbeleid mee versterkt. Een regeerakkoord op dat niveau dat niet in lijn is met ons beleid, kan zeer contraproductief zijn op het vlak van jobcreatie. Dan hebben we het bijvoorbeeld over het beperken in de tijd of toch al degressief maken van de werkloosheidsuitkeringen. Maar dat zijn hefbomen die niet in Vlaamse handen liggen. Om meer Vlamingen aan het werk te krijgen, gaan we daarnaast de VDAB een meer aanklampend beleid laten voeren. Werklozen zullen daarbij veel intensiever begeleid worden. Ook de jobbonus die ervoor zorgt dat werkende mensen met de laagste lonen netto meer overhouden, is een belangrijke maatregel in die zin. Dit maakt de afstand tussen werken en niet werken weer wat groter. Nieuwkomers die zich niet tot de arbeidsmarkt geroepen voelen of te hoge drempels ervaren, gaan we ook trachten te motiveren om de juiste stappen in die richting te zetten. Daarnaast kunnen langdurig werklozen voortaan gemeenschapsdienst opgelegd krijgen. Niet om hen te pesten of te straffen, wel om een zicht te krijgen op hun competenties en hun arbeidsethos te kunnen bijsturen. We moeten zoveel mogelijk mensen weer op de reguliere arbeidsmarkt krijgen.’ Hoe vertaalt de uitgesproken ambitie om te excelleren zich op het vlak van investeringen? Jan Jambon: ‘Eerst en vooral is er het engagement van de Vlaamse regering voor de realisatie van de Oosterweelverbinding. Daarbovenop voorzien we nog eens voor 1,65 miljard euro aan andere investeringen, onder meer in mobiliteit, scholen en onderzoek en ontwikkeling. Daarnaast hebben we 1,4 miljard euro uitgetrokken om de lokale stadsen gemeentebesturen te helpen in het opvangen van de pensioenfactuur die ze van de federale overheid doorgestuurd

krijgen. Die omvat de responsabiliseringsbijdrage die ze moeten bijbetalen om de pensioenen van hun personeel te kunnen blijven betalen. Van die factuur neemt Vlaanderen de helft voor zijn rekening. Vergeet niet dat alle steden en gemeenten samen goed zijn voor maar liefst 60 % van de overheidsinvesteringen. Door hen hierin bij te staan, willen we ervoor zorgen dat ze toch budgettaire ruimte voor nieuwe investeringen behouden.’ Op welke investeringen mag de Antwerpse regio zich verheugen? Jan Jambon: ‘Er is ruimte voor tal van projecten die Antwerpen en de omliggende regio ten goede komen. Zo zal de A12 verder worden omgevormd tot een autosnelweg en zal ook de E34 tussen het Waasland en de kust worden opgewaardeerd. Voor de insleuving van de A12 willen we in 2021 werk maken van de vergunningen. Tot op vandaag zitten we met dat dossier nog helemaal op schema. Op mobiliteitsvlak zijn er uiteraard ook nog de Oosterweelwerken, al mag dit niet als een louter Antwerps verhaal worden opgevat. Oosterweel dient echt om de verkeersdoorstroming rond Antwerpen te verbeteren. Niet de stadsbewoner zal hiervan als eerste profiteren. Oosterweel beschouw ik als een Noord- en West-Europees project dat in Antwerpen oplossingen zal bieden. Intussen is ook de zeer succesvolle dienstverlening van DeWaterbus op de Schelde overgenomen. Die zal nog worden uitgebreid. Op vlak van cultuur zal in de loop van deze Vlaamse regeerperiode het Museum voor Schone Kunsten heropenen, krijgt de Bourla een renovatie en komt ook het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen in de steigers te staan. En nu de startnota ONDERNEMERS februari 2020

11


net is goedgekeurd, staan we ook voor de start van het vergunningsproces en de uitwerking van de benodigde extra containercapaciteit voor de Antwerpse haven.’ Met de aanwezigheid van vele grote industriële spelers in Vlaanderen, is energie en de transitie die zich op dat vlak doorzet eveneens een belangrijk thema. Hoe kijkt uw Vlaamse regering hiernaar? Jan Jambon: ‘We zijn er ons zeer goed bewust van dat industriële activiteit sterk samenhangt met de betaalbaarheid van energie. Voorts moeten we erover waken dat klimaatplannen geen té zware belasting voor het Antwerpse industrieel weefsel vormen. Dat neemt al gigantische investeringen en levert al straffe inspanningen om de druk op het klimaat te verlichten. Het belangrijkste is dat er op die ingeslagen weg wordt verdergegaan en dat we erin slagen om de technologie die hiervoor binnen onze Vlaamse industrie wordt ontwikkeld, wereldwijd te exporteren. Want de uitdaging die voor ons ligt, geldt ook elders in de wereld. Overigens is Vlaanderen op dit vlak al toonaangevend, alleen wordt dit nog niet zo erkend. In het verleden zijn hier trouwens al heel wat inspanningen gedaan, waardoor we bij de goede leerlingen van de klas horen. Maar voor diegenen is het ook veel moeilijker om telkens opnieuw relatieve verbeteringen te realiseren dan voor wie op die punten nog veel meer werk voor de boeg heeft.’

geschoold personeel ingevuld krijgen. Met ons STEM-actieplan willen we niet alleen meer mensen in die wetenschapsrichtingen krijgen, maar tegelijk ook meer praktijk in die opleidingen zien te brengen. Zo kunnen studenten ook veel beter aanvoelen wat ze mogen verwachten bij een specifieke industriële of technologische job. In de digitale evolutie die we doormaken, moeten we excelleren in de transformatie die zich ook op digitaal vlak doorzet. Daarom tekenen we zelf verder actieplannen uit voor een verdere digitalisering van onze Vlaamse administratie. En behoort het zo spoedig mogelijk uitrollen van het 5G-netwerk absoluut tot onze ambities, in tegenstelling tot de afwachtende houding in de twee andere gewesten. Door de digitalisering zullen sommige bestaande jobs verdwijnen. Maar een studie van technologiefederatie Agoria toont aan dat voor elke job die door de digitale evolutie verdwijnt, er 3,7 jobs in de plaats komen. De hele transitie is dus een goede zaak voor Vlaanderen.’

‘Om te kunnen excelleren in de transformatie die zich op digitaal vlak doorzet, behoort het zo spoedig mogelijk uitrollen van het 5G-netwerk absoluut tot onze ambities.’ Met de krapte op de arbeidsmarkt is aandacht voor opleiding en permanent leren een belangrijke pijler voor eender welk bedrijf. Ook dat heeft zijn weerslag in het Vlaams regeerakkoord gevonden? Jan Jambon: ‘Op vlak van levenslang leren zullen onderwijs en het bedrijfsleven elkaar nog sterker moeten zien te vinden. We merken dat bedrijven nog moeilijk hun vacatures voor technisch

Naar meer rechtszekerheid volgens Nederlands voorbeeld Om toekomstgericht te kunnen ondernemen, is uitzicht op voldoende rechtszekerheid een veelgehoorde verzuchting bij heel wat bedrijfsleiders. Vanuit die vaststelling wil de Vlaamse regering haar vergunningenbeleid ook bijsturen naar het voorbeeld van landen die dit succesvol aanpakken. ‘In eerste instantie kijken we naar Nederland. Daarvan kan je moeilijk zeggen dat de ruimtelijke ordening er niet streng geregeld is. Dat beleid gaat er ook gepaard met procedures die op een totaal andere manier worden gevoerd’, weet Jan Jambon. ‘Als overheid kan je wel een vergunning afleveren, maar vaak staat een aanvrager dan door de veelheid aan mogelijke beroepsprocedures nog nergens. Daarom hebben we in het Vlaams regeerakkoord opgenomen dat het algemeen belang in een procedure moet kunnen primeren op het particuliere belang. Dat

12

houdt hoegenaamd niet in dat er geen beroepsprocedures meer mogelijk zijn. We leven in een rechtsstaat waarin iedereen steeds beroep moet kunnen aantekenen tegen administratieve beslissingen. Maar op een bepaald moment moet de mogelijkheid tot het inleiden van opeenvolgende beroepsprocedures ophouden. Dat moet een herhaling voorkomen van kwesties zoals de parking onder de Gedempte Zuiderdokken, waar slechts enkele personen erin slaagden om de werken te laten stilleggen met alle miserie voor de buurt en een pak bijkomende kosten voor de stad Antwerpen van dien. Het zal erop aankomen om enerzijds de bestaande procedures drastisch te vereenvoudigen en daarbij anderzijds te waken over het gegeven dat belanghebbenden hun rechten nog moeten kunnen halen.’


PCARD+

Your access to the city De Pcard+ is gratis

Nooit meer

langs de kassa

Geen wachtrij, geen ticket, geen geld. Heel eenvoudig dus!

Onmiddellijke kortingen en promoties

> Tot 30% korting op uw parking* > Avondforfait vanaf 19u vanaf 2,25 € (Max. 6 €)* > Speciaal cinematarief 3 €* > 30 min. gratis in parkings P1, P2, P3 op Brussels Airport** > 20% korting op de Interparking carwashes*** > Exclusieve aanbiedingen via de maandelijkse nieuwsbrief > En nog meer kortingen …

* Voorwaarden en lijst met deelnemende parkings op www.pcard.be ** 1 x per dag max. *** Zie deelnemende parkings op www.interparking.be/carwash

De Pcard+, dat is ook ... > Toegang tot een netwerk van 70 Interparkings in België > De mogelijkheid om MOBIB basic te activeren voor een totale intermodale mobiliteit in Brussel > Toegang tot het netwerk van carwashs, Fleet Wash

Info www.pcard.be

Interparking is een CO2 neutrale organisatie

ONDERNEMERS februari 2020

13

OVERAL DICHTBIJ


Antwerp Symphony & Jesse Willems

Kies voor een onvergetelijke avond in het hart van Antwerpen.

2. CHEF-DIRIGENT ELIM CHAN Elim Chan dirigeert werk van SaintSaëns en Ravel en een wereldcreatie van Van Hove Vr 29.05.2020 — 20:00

3. KAMERMUZIEK: FAUST Solisten van Antwerp Symphony in het schitterende kader van AMUZ Zo 07.06.2020 — 15:00

De voordelen van Business Seats

-->- een verzorgd totaalpakket vanaf 2 personen -->- apart VIP-onthaal -->- tickets in toprang -->- parkeervoucher -->- programmaboekje -->- toegang tot de Vitra Lounge (met open bar) -->- informele meet & greet na het concert -->- één vast aanspreekpunt Maak de concertervaring voor u en uw genodigden onvergetelijk met catering, een rondleiding of een aparte ontvangstruimte. Geef uw wensen door aan onze account managers, zij werken graag een voorstel op maat uit voor u.

Koen Van Damme

1. THEATERCONCERT: TIRESIAS Naar een werk van Kate Tempest en in een regie van Guy Cassiers, op muziek van Sjostakovitsj Vr 15.05.2020 — 20:00

1. Nodig uw gasten uit voor topconcerten in de superieure akoestiek van de Koningin Elisabethzaal 2. Wees welkom in onze exclusieve Vitra Lounge met open bar 3. Beleef muzikaal toptalent op het podium en tijdens een informele meet & greet na het concert 4. Geniet samen met uw gasten van een onvergetelijk evenement

Business Seats Een luxe-ervaring voor uw genodigden

Antwerp Symphony & Vincent Callot

Vincent Delbrouck

4 concerttips

4 redenen om te kiezen voor het Antwerp Symphony Orchestra

4. LAUREATENCONCERT De top 3 van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano 2020 Za 20.06.2020 — 20:00

#thesoundofantwerp www.antwerpsymphonyorchestra.be

Meer info? business@antwerpso.be 03 213 54 14

Casa Kafka Pictures Tax Shelter Empowered by Belfius.


| DE KANTINE |

Zo loopt het gesmeerd bij Quality by Design Hoe verzekert het bedrijf de work-lifebalans voor de medewerkers? ‘Heel wat medewerkers zijn consultants die vaak op locatie vertoeven bij onze klanten. Diens huisregels indachtig, trachten we hen toch op verschillende manieren een fijne werkomgeving mee te geven. Wanneer dat voor de klant kan, zijn glijdende werkuren of thuiswerk net zoals voor onze interne medewerkers mogelijk. Onze consultants kunnen die mogelijkheid per project en per klant autonoom bespreken. We staan open voor loopbaanonderbreking of gelijkaardige wensen, weliswaar met oog op de planning van de klant. Zo zijn er tijdens de zomermaanden steeds mensen die ouderschapsverlof opnemen, hebben we een toenemend aantal medewerkers in een 4/5e-regeling en wordt al eens een beroep gedaan op borstvoedingsuren. Elke medewerker heeft een hr-businesspartner die zijn loopbaan mee moet faciliteren. In ons opleidingsaanbod voorzien we ook trainingen rond lifemanagement. Voorts kunnen medewerkers terugvallen op een fantastische backoffice, zodat zij zich kunnen concentreren op hun job. In onze interne mailing op vrijdag vragen we iedereen om de voorbije week te beoordelen. Wie een lage score opgeeft, krijgt op maandag al een telefoontje.’ Hoe gaat Quality by Design om met teambuilding? ‘Om de twee maanden organiseren we een Lunch & Learn, waarbij telkens een ander departement een inkijk in een topic biedt. Zo weet iedereen wat er intern reilt en zeilt. Hoe beter onze mensen elkaar kennen, hoe gemakkelijker ze elkaar vinden bij vragen. Dat heeft een effect op onze service. Geregeld houden we dus afterworkevents. Hierdoor voelen onze consultants, zich toch deel van de familie. Jaarlijks hebben we een viertal denktanks met inhoudelijk sterke sprekers. En we organiseren regelmatig een event met een hoge funfactor, zoals een comedynight of een match van de Rode Duivels op groot scherm. Ons topevent is het jaarlijkse teambuildingweekend, maar ook op onze eindejaarsdrink bijvoorbeeld is steeds 95 % van onze medewerkers aanwezig. Met andere events trachten we ook nieuw talent aan te trekken. Bijvoorbeeld door de toffe sfeer op onze quiz, waarbij telkens minstens één medewerker een ploeg vormt met anderen die in ons bedrijf zouden passen, hebben we al mensen kunnen aanwerven.’ Hoe wordt de creativiteit aangewakkerd? 'Voor elke medewerker is er een uitgestippeld trainingsprogramma, met jaarlijks minimaal vier dagen opleiding off the job aangevuld met training on the job. Onze mensen werken meermaals per jaar samen in vier competence centers rond een specifiek topic. In de mate van het mogelijke hebben we oren naar voorstellen. Zo is al een sterrenkijkavond gehouden en deed een groepje aan baanwielrennen.’ Hoe zet Quality by Design medewerkers aan tot gezond leven? ‘In de polyvalente ruimte zijn er twee douches. Collega’s die over de middag gaan lopen of naar het werk fietsen, maken daarvan gebruik. We bieden ook de mogelijkheid om voordelig een fiets te leasen. We voorzien voldoende fruit voor een hele

week om iedereen te doen kiezen voor gezonde snacks. Bij events bestellen we gevarieerde voeding. Collega’s die zich laten inenten tegen de griep, krijgen het vaccin terugbetaald. Daarnaast faciliteren we initiatieven van medewerkers om deel te nemen aan sportevents zoals de 10 Miles of het Mechelse beachvolleybaltornooi voor bedrijven. We hebben een eigen wielerploeg en groepjes collega’s nemen ook deel aan onder andere de Dodentocht of een Urban Trail.’

TEGENGESTELD 1. Vaste bureau of flexwerken? ‘Wie vast op het hoofdkantoor werkt, heeft een eigen werkplek. Onze salesmensen en consultants, vinden er flexdesks.’ 2. Bedrijfswagen of openbaar/alternatief vervoer stimuleren? ‘Veel klanten zijn niet bereikbaar met het openbaar vervoer, dus iedereen heeft een bedrijfswagen. We letten erop dat onze consultants maximaal een uur enkel moeten rijden naar hun klant. Bij een project dichter bij huis kunnen ze een leasingfiets nemen.' 3. Potje tafelvoetbal of een match op het veld? ‘De match op het veld, want beweging vinden we belangrijk.'

Wat doet Quality by Design? Quality by Design levert consultancydiensten aan bedrijven in onder andere de life sciences-, cosmetica- en voedselindustrie. Met zijn jarenlange ervaring helpt QbD hen bij het opzetten en verbeteren van kwaliteitsbeheer, en daarmee bij een optimale validatie van producten en processen. Hiervoor heeft het meer dan 185 specialisten in validatie, technologieoverdracht, kwaliteitscontrole en regulatory affairs in dienst. Naast het hoofdkwartier in Wilrijk heeft het bedrijf kantoren in Nederland, Frankrijk, Spanje, Mexico en Colombia. > www.qbd.eu.

ONDERNEMERS februari 2020

15


Soul, electrified. De nieuwe Taycan. 100% elektrisch. 100% Porsche.

Porsche Centre Antwerpen Uilenbaan 200 B 2160 Wommelgem +32 (0)3 / 22 41 911 info@pca.porsche.be www.porsche-antwerpen.be

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be / Afgebeeld model: Porsche Taycan Turbo S. Afb eelding enkel ter illustratie en voertuig uitgerust met betalende opties.

26.9 kWh/100km | 0 g/Km CO₂ (WLTP). Adverteerder/V.U.: D’Ieteren N.V., Porsche Import, Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO BE 0403 448 140. Bankrekening: BE42 3100 1572 0554. Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.


| DE KIJK VAN |

SD WORX

Onverschuldigd loon terugbetalen, maar hoeveel?

‘Bij een betaling zonder oorzaak moet de werknemer het onverschuldigd betaalde nettoloon vermeerderd met de bedrijfsvoorheffing terugstorten.’

Een werknemer die van zijn werkgever onverschuldigd loon heeft ontvangen, moet hem in dat geval zowel het nettoloon als de bedrijfsvoorheffing terugbetalen. Dat heeft het Hof van Cassatie onlangs geoordeeld. De persoonlijke (en patronale) sociale zekerheidsbijdragen moet de werkgever zelf recupereren. Soms betaalt een werkgever onverschuldigd loon, bijvoorbeeld omdat er per vergissing een fout in de payrollverwerking is geslopen. Het bedrag van het loon ligt dan hoger dan dat waarop de werknemer eigenlijk recht heeft. Of een premie bestemd voor de ene werknemer wordt aan een andere betaald. Juristen spreken over een betaling ‘zonder oorzaak’. In zo’n situatie kan de werkgever uiteraard het te veel betaalde loon terugvorderen. ARREST HOF VAN CASSATIE

Het is niet altijd eenvoudig te bepalen hoeveel loon de werknemer moet terugbetalen. Het precieze bedrag kan een bron van discussie zijn. En zelfs als dat bedrag vaststaat, blijft de vraag of de werknemer het bruto- of nettoloon moet

terugstorten. Of nog iets anders? Het Hof van Cassatie sprak zich een tijd geleden over deze vraag uit. Het Arbeidshof van Luik had eerder geoordeeld dat een werknemer enkel het ontvangen nettoloon moest terugbetalen. De werkgever was het hier niet mee eens en trok naar Cassatie. Het Hof verbrak de beslissing van het Arbeidshof in Luik. De werknemer moet het onverschuldigd betaalde nettoloon vermeerderd met de bedrijfsvoorheffing terugstorten. Geen netto of geen bruto dus, maar iets tussenin. WERKGEVER KRIJGT TERUG

Dat een werknemer het onverschuldigd betaalde nettoloon moet terugbetalen, leidt uiteraard geen twijfel. Maar waarom ook de bedrijfsvoorheffing? En de inhouding voor de sociale zekerheid dan weer niet? Bedrijfsvoorheffing wordt door de werkgever op het belastbaar loon ingehouden. Nadien wordt de voorheffing verrekend met de personenbelasting. De fiscus betaalt het eventueel overschot, als dat minstens 2,50 euro bedraagt, aan de belastingplichtige werknemer

terug. Bedrijfsvoorheffing is met andere woorden een voorschot op de personenbelasting. Als loon waarop belasting is verschuldigd naderhand moet worden terugbetaald, geldt dat ook voor de ingehouden bedrijfsvoorheffing. Zo ontvangt de werkgever het te veel betaalde bedrag terug. Voor de werknemer zal er een verrekening met de personenbelasting plaatsvinden. Voor de onterecht ingehouden persoonlijke socialezekerheidsbijdrage (meestal 13,07 %) gelden andere regels. Die moet de werkgever ook inhouden op het brutoloon. De reglementering bepaalt expliciet dat als hij dat nalaat, hij de bijdrage niet meer mag verhalen op de werknemer. Maar de werknemer kan de onterecht ingehouden bijdrage niet recupereren bij de RSZ. Enkel de werkgever kan dat. Daarom moet de werknemer dat bedrag niet terugstorten.

SOCIALE WETGEVING Geert Vermeir Manager juridisch kenniscentrum SD Worx

ONDERNEMERS februari 2020

17


Blue Gate Antwerp the breeding ground for innovators and people who believe that circular synergies take us to the next level

More on BLUE GATE ANTWERP business park

Your company at Blue Gate Antwerp? commercialisation + 32 477 25 06 43 www.bluegateantwerp.eu | innovate@bluegateantwerp.eu


| DE KIJK VAN |

MENSURA

Verzuim aanpakken zonder heldere spelregels is een illusie

‘Het is belangrijk om werk te maken van een cultuur waarin iedereen zonder angst of schroom kan zeggen dat het even minder goed gaat.’

Een slimme verzuimaanpak zet in op een zo preventief mogelijke aanpak van uitval en formuleert duidelijke spelregels rond afwezigheden.

spelen en het gesprek aan te gaan. Preventief de kans op (langdurige) uitval verkleinen, is een belangrijk element om verzuim terug te dringen. Daarom is het zo belangrijk om werk te maken van een cultuur waarin iedereen zonder angst of schroom kan zeggen dat het even minder goed gaat. Door op een warme manier het gesprek aan te gaan, kan er gekeken worden naar oplossingen die uitval kunnen voorkomen.

PREVENTIEVE OMGANG MET UITVAL

DUIDELIJKE SPELREGELS

Het liefst voorkomt u natuurlijk dat medewerkers ziek worden of uitvallen. Risico’s in beeld hebben en inzetten op veiligheid en gezondheid verkleint die kans aanzienlijk. Bovendien zijn werknemers die goed in hun vel zitten productiever. Ze maken minder fouten én zijn minder vaak ziek.

Maar warme dialoog alleen volstaat niet. Zonder spelregels regeert chaos. Daarom is het vertrekpunt een duidelijke visie op verzuim. Waarom zet uw organisatie in op het vermijden van verzuim? Wat is het uiteindelijke doel? Hoe kan iedereen bijdragen aan een zo laag mogelijke uitval? Zo’n benadering heeft geen uitstaans met een (vermeende) heksenjacht op zieke werknemers. Het is een visie op samenwerken, gezondheid en productiviteit.

In een positieve verzuimaanpak die focust op gedragsverandering spelen leidinggevenden een centrale rol. Maar te veel organisaties ontbreekt het nog aan een visie en de doorvertaling naar protocollen en procedures. Daarmee schieten ze zichzelf in de voet.

Zorgen dat iedereen zich goed voelt op de werkvloer, versterken leidinggevenden onder meer door medewerkers te betrekken bij het werk en voldoende steun te geven. Maar ook: door ogen, oren en deuren open te houden. Door signalen te herkennen wanneer iemand het moeilijk krijgt en daar op de juiste manier op in te

Door die visie te vertalen in concrete protocollen en procedures vermijdt u vaagheid. Concreet: wie niet duidelijk benoemt hoe en wanneer een afwezigheid moet worden gemeld, zet

de deur al op een kier voor potentieel misbruik. ‘Verwittig uw leidinggevende’ is een klassieker. Beschrijft u niet hoe dat moet gebeuren, dan kan dat misschien onrechtstreeks, via de receptie. Of via mail in plaats van telefoon. Ik schat dat in zo’n 80 % van de procedures zaken staan als ‘bij voorkeur’, ‘liefst’ of zelfs niet is aangegeven hoe het melden van een afwezigheid moet gebeuren. Benoem daarom met wie, wanneer en hoe laat een afwezige contact moet opnemen en laat de afwezige medewerker aangeven wanneer hij of zij verwacht terug te zijn. Elk woord moet concreet en helder zijn. Deel die visie in de vorm van een document, dat u meegeeft bij aanwerving. Dat document verduidelijkt de visie van uw organisatie, wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn en wat u als werkgever verwacht van het management, de hr-afdeling en de externe dienst. Als goed voornemen voor 2020 is uw verzuimprotocol onder de loep nemen alvast een uitstekend idee. PREVENTIE & BESCHERMING Dr. Gretel Schrijvers Algemeen directeur Mensura

ONDERNEMERS februari 2020

19


Uw businesskrediet in 1, 2, 3 0800 15 123

De ING Business Loan is een lening op afbetaling voor professionele doeleinden. Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door ING België en wederzijds akkoord. De algemene voorwaarden van de ING kredieten zijn beschikbaar in uw ING kantoor, op www.ing.be of bij uw ING-contactpersoon. Uw professionele kredietaanvraag verbindt noch ING België noch uzelf zolang u geen kredietcontract hebt ondertekend (onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door ING België), bij uw ING-contactpersoon of op de diensten Business’Bank of Telelink Online van ING België. ING België nv • Bank/Kredietgever • Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw BE 0403.200.393 20 • IBAN: BE45 3109 1560 2789. Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 12381A • www.ing.be • Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez • BIC : BBRUBEBB • Sint-Michielswarande 60,B-1040 Brussel. • 716351N • 01/20


| KAMERLEDEN|

AZ NIKOLAAS

BOPRO / MONTEA De Gentse ontwikkelaar Bopro heeft DHL Express overtuigd om diens CityHub voor de Antwerpse regio op Blue Gate Antwerp te vestigen. Blue Gate is het eerste eco-effectieve, watergebonden bedrijventerrein in België. De toekomstige Antwerpse CityHub wordt meteen de grootste vestiging van DHL Express in België, waar op termijn 115 mensen aan de slag zullen kunnen. Voor DHL Express is Blue Gate Antwerp de uitgelezen locatie aan de rand van de stad om die te beleveren met zijn elektrische cargofietsen. Zo kan DHL een stap dichter komen bij zijn doelstelling om tegen 2025 70 % van de eerste en laatste kilometers af te leggen met ‘propere’ alternatieven. ‘Ook met oog op duurzaamheid vinden we in Blue Gate Antwerp de perfecte partner’, stelt managing director Danny Van Himste van DHL Express BeLux. Blue Gate Antwerp Building ontwikkelt de gebouwen op het bedrijventerrein. DHL Express komt met een logistiek radarwerk van 4.260 vierkante meter, met drie logistieke ‘vingers’ voor de verdeling van en naar de bestelwagens centraal op het terrein. Vastgoedspeler Montea investeert mee in de ontwikkeling van het gloednieuwe logistiek gebouw. ‘DHL Express kiest voor een toekomstgerichte manier om hun ‘last touch’ te realiseren voor het leveren van pakjes in de stad. Deze aanpak juichen we toe’, stelt Jo De Wolf, CEO Montea > www.bluegateantwerp.eu

COMICS STATION Comics Station Antwerp, het themapark rond stripfiguren in station Antwerpen-Centraal, heeft met de Plopsa Group een overnemer gevonden. Plopsa Group wil de komende jaren 5 miljoen euro in het belevingspark investeren. Comics Station zal tegen de paasvakantie opnieuw de deuren openen onder een nieuwe, nog bekend te maken naam. PMV, Vermec en Standaard Uitgeverij waren als aandeelhouders al langer op zoek naar een nieuwe partner of overnemer, omdat het park verlieslatend was. Uiteindelijk werd voor een volledige verkoop gekozen. ‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan’, zegt Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. ‘We denken met onze ervaring te kunnen werken aan een efficiëntere kostenstructuur en de bezoekersaantallen te verhogen.’ Plopsa is met Standaard Uitgeverij overeengekomen dat de huidige stripfiguren mee de dragende kracht blijven, al wil het wel enkele Studio 100-figuren in het park introduceren. Zo komt er bijvoorbeeld een dagelijkse Bumba-show.

De raad van bestuur van de vzw Verenigde Ziekenhuizen van Waas en Durme, de vzw waarvan het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren sinds 2018 deel uitmaken, heeft eind 2019 het traject voor een fusie van het AZ Lokeren en het AZ Nikolaas opgestart. Ze ziet dit als een logische volgende stap in de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen. In overleg met de medische raden en de sociale partners zal een exacte datum voor de fusie worden bepaald. ‘In de aanloop ernaar zullen beide ziekenhuizen nog nauwer samenwerken, zodat we een volledige eenheid op het vlak van visie, beleid, werking en aansturing kunnen bereiken’, klinkt het. Dit jaar wordt het toekomstig zorgaanbod van het AZ Lokeren uitgetekend. In dit kader zijn in Brussel twee dossiers ingediend voor de opstart van nieuwe diensten in het AZ Lokeren: een tweede geriatrische dienst van 24 bedden en een ambulante dagdienst voor volwassen psychiatrische patiënten met 30 plaatsen. Een nieuw regionaal zorgstrategisch plan zal de basis vormen voor een individueel zorgstrategisch plan voor de campus Lokeren. Daarmee kan vervolgens de financiering van een nieuwbouw voor Lokeren aangevraagd worden. > www.aznikolaas.be

AIR ANTWERP Vier maanden na de start is mini-luchtvaartmaatschappij Air Antwerp (foto Jonas Evrard) goed op weg om haar doel van zo'n 50.000 passagiers per jaar te halen. Bijna 15.000 mensen vlogen al met Air Antwerp naar Londen. In december overtrof de nieuwe maatschappij het maandrecord van het vroegere VLM, en dat met 700 aangeboden stoelen minder dan VLM. Bij Air Antwerp, dat met een Fokker 50 zestien keer per week van Antwerpen naar London City Airport vliegt, wordt er niet gedacht aan nieuwe bestemmingen of extra toestellen. De enige aanpassing die werd gedaan, is het verschuiven van de middagvlucht op dinsdag naar zondag. Volgens de maatschappij wordt de route voor het grootste deel gebruikt voor zakenreizen. Een van de belangrijkste redenen voor het succes is volgens CEO Johan Maertens de code sharing-overeenkomst met KLM, dat ook voor 25 procent aandeelhouder is. Bedrijven die een contract hebben met KLM, komen op die manier ook in Antwerpen terecht. Bedrijfsmensen in het zuiden van Nederland vinden zo ook de weg naar de Antwerpse luchthaven. > www.airantwerp.com

ONDERNEMERS februari 2020

21


Er is al een Kona Electric vanaf

€ 28.999 excl. btw (netto fleetprijs)

1 1 in één laadbeurt en 0 g CO -uitstoot. Ontsnap stad – en keer terug. Met tot 449km km Ontsnap aanaan de de stad – en keer terug. in één laadbeurt en 0 g CO 22 -uitstoot. Met tot 449

Verlaat de stad in alle vertrouwen. uitzonderlijke elektrische rijbereikvan vande deall-new all-newKONA KONAElectric Electric laat laat u u toe toe om Verlaat de stad in alle vertrouwen. HetHet uitzonderlijke elektrische rijbereik om meer meer te ontdekken én te beleven. Kies uit twee krachtige batterijen: 39,2 kWh voor 298 km rijbereik of 64 kWh voor 449 te ontdekken én te beleven. Kies uit twee krachtige batterijen: 39,2 kWh voor 298 km rijbereik of 64 kWh voor 449 km. km. Ook dat dat geeft Bovendien kan de all-new KONA Electric 80% herladen worden minderdan dan1 1uur uurvia viaeen eensnellader snellader22.. Ook geeft Bovendien kan dede all-new KONA Electric tottot 80% herladen worden inin minder Ontsnap aan stad – en keer terug. vertrouwen. Ontdek er meer over op hyundai.be. vertrouwen. Ontdek1er meer over op hyundai.be.

Met tot 449 km in één laadbeurt en 0 g CO2-uitstoot.

De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive You electrify De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive it. it. You electrify it.it. Verlaat de stad in alle vertrouwen. Het uitzonderlijke elektrische rijbereik van de all-new KONA Electric laat u toe om meer te ontdekken én te beleven. Kies uit twee krachtige batterijen: 39,2 kWh voor 298 km rijbereik of 64 kWh voor 449 km. Bovendien kan de all-new KONA Electric tot 80% herladen worden in minder dan 1 uur via een snellader2. Ook dat geeft vertrouwen. BERCHEM BRASSCHAAT DEURNE Grote Steenweg 571 op hyundai.be Kapelsesteenweg 76 Bisschoppenhoflaan 515 Ontdek er meer over

Moorkens Antwerpen

0 L/100KM 0 G CO /KM (NEDC 2.0) 0 L/100KM 0 G CO /KM (NEDC 2.0)

• 2600 Berchem 2930 BRASSCHAAT 2100 DEURNE WAARBORG ZONDER 2 • KILOMETERBEPERKING WAARBORG ZONDER 03 449 71 80 03 641 91 40 03 360 50 81 • 0 L/100KM 0 G CO /KM (Volgens WLTP waarde) De eerste elektrische compacte SUV is hier. You drive it. You it. 2 electrify KILOMETERBEPERKING

2

MECHELEN Antwerpsesteenweg 273 2800 MECHELEN 015 28 01 90

• 0 GZonder 0 L/100KM CO Kilometerbeperking /KM (Volgens WLTPgeldt waarde) * De 5 Jaar Garantie van Hyundai enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai 2

www.moorkensantwerpen.be

verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. * De 5**De Jaarkrachtige GarantieLithium-Ion Zonder Kilometerbeperking Hyundai geldt enkel voor wagenskm, dieafhankelijk oorspronkelijk verkocht zijnvan door een erkende Hyundai Polymeerbatterij isvan gedekt door een garantie van 8Hyundai jaar of 200.000 van wat het eerst toepassing is. Voor meer verdeler aan eenen eindklant, zoals vastgelegd in dekunt algemene voorwaarden vanofhet u terecht op Hyundai.be bij garantieboekje. een Hyundai verdeler in uw buurt. informatie details over deze voorwaarden, **De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt doorPierstraat een garantie 8 Kontich jaar of 200.000 afhankelijkRPR vanAntwerpen wat het eerst van toepassing is. 5503 Voor meer Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), 229,van 2550 - BTW BEkm, 0404.273.333 - BELFIUS IBAN BE 36 3947 informatie details over deze voorwaarden, kunt uMilieu-informatie: terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. 0081 -en BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. (K.B. 19/3/2004): hyundai.be Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik 0081 kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader. - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

BATTERIJ GAR ANTIE BATTERIJ GAR ANTIE

0 L/100KM • 0 G CO2/KM (NEDC 2.0)

1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader.

WAARBORG ZONDER

KILOMETERBEPERKING

BATTERIJ GAR ANTIE

0 L/100KM • 0 G CO2/KM (Volgens WLTP waarde)

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. **De krachtige Lithium-Ion Polymeerbatterij is gedekt door een garantie van 8 jaar of 200.000 km, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Voor meer informatie en details over deze voorwaarden, kunt u terecht op Hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. Adverteerder: Korean Motor Company N.V. (invoerder), Pierstraat 229, 2550 Kontich - BTW BE 0404.273.333 RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE 36 5503 3947 0081 - BIC GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004): hyundai.be

1 Bereik volgens de WLTP-cyclus. Rijbereik kan licht variëren naargelang de wegomstandigheden, uw rijstijl en de temperatuur. 2 Met een 100 kW gelijkstroom (DC) snellader.


| UITGESPROKEN |

DROMEN

‘Een goede klimaatoplossing doet geen mensen pijn, maar doet hen dromen.’ Geert Noels, econoom, Gazet van Antwerpen

RATRACE

‘Evolutionair bekeken is het geweldig belangrijk om ambitieus te zijn. De meest ambitieuze primaat won het in de stam. Vandaag kan iedereen die dat wil een heel rustig leven leiden zonder gedoe. De enige reden waarom we meestappen in de ratrace, is dat we bij de top willen zitten.’ Lieven Scheire, wetenschapskenner en auteur ‘DNA’, Trends

Shit ‘We zitten in de shit, maar daaruit groeien de mooiste dingen.’ Jo Van Biesbroeck, afscheidnemend CEO RSC Anderlecht, Het Laatste Nieuws

BUIKGEVOEL

AUTOSLEUTEL

‘Ik ga joggen met m’n autosleutel in de hand. Als iemand mij aanvalt, krab ik hem en heb ik meteen DNA.’ Ine Van Wymersch, procureur des Konings Halle-Vilvoorde, Humo

‘Een kunstenaar doet alles vanuit de buik en sluit geen compromissen. Designers en architecten doen dat wel, zij gaan voor de combinatie van buik en hoofd, zodat een idee maakbaar wordt.’ Axel Enthoven, oprichter Antwerps designbureau YellowWindow, Trends

elke maand speurt de redactie naar de leukste quotes in de media. ONDERNEMERS februari 2020 23


Lore Janssens

Vrouwelijke zelfrelativering verpakt in bamboe ondergoed

24


| IN DE STARTBLOKKEN |

Kleding die vrouwen meer zelfverzekerd door het leven helpt: daarvoor gaat de Antwerpse Lore Janssens (28) resoluut met haar eigen merk Oh Yaz. Nog dit voorjaar brengt ze een lijn van vrouwenondergoed gemaakt van bamboe op de markt, als een meer hygiënisch en ecologisch vriendelijker alternatief voor het klassieke werk in katoen. door Jan Van de Poel | fotografie Vincent Callot

WAT DOET OH YAZ? ‘Het is de bedoeling om Oh Yaz uit te bouwen tot een feelgoodmerk voor vrouwen, dat hen elke dag opnieuw helpt om met meer zelfvertrouwen door het leven te gaan. Alles is in 2017 vrij eenvoudig begonnen met een lijn van t-shirts bedrukt met daartoe inspirerende quotes. Met de lancering van een eerste reeks vrouwenondergoed vervaardigd van bamboe, volgt nu een nieuwe stap. De lijn krijgt de naam Bamboost mee, waaruit spreekt dat ze een boost wil geven aan het zelfvertrouwen van de vrouwen die ervoor kiezen. Om hen te helpen nog meer zelfverzekerd door het leven te gaan, bied ik ook workshops twerken aan. Door op die manier te bewegen, laten vrouwen zien dat ze zich voluit durven tonen.’ HOE IS HET IDEE ONTSTAAN? ‘Om met meer zelfvertrouwen door het leven te kunnen gaan, heb ik zelf coaching gevolgd. Na dat succesvol verlopen traject wilde ik graag iets teruggeven op een manier die bij mezelf past. Zo zijn eerst de t-shirts er gekomen. Aangezien ik ook een hele zoektocht heb doorlopen naar ondergoed waarin ik me goed kon voelen, is zo ook het idee voor Bamboost beginnen groeien. Ondergoed is ten slotte ons meest gedragen kledingstuk dat het dichtst tegen onze huid ligt. Toch wordt er vaak geen of onvoldoende aandacht geschonken aan de kwaliteit van de stof. Bij de keuze voor bamboe kwam ik uit na gesprekken met een stoffenconsulente en een seksuologe. Het is een hardnekkige plant, maar tegelijk absorberen de vezels vocht driemaal zo goed als katoen. Bamboe is ook een veel beter ademende stof en bovendien een van de grootste onuitputbare grondstoffen.’

WAT ZIJN DE AMBITIES? ‘In eerste instantie concentreer ik me op de lancering van de basislijn met drie modellen in het zwart. Mijn doel is om op termijn modellen te kunnen uitbrengen van maat XXS tot 5X. Zo kan elke vrouw iets passend vinden dat voor haar goed zit. Daarna wil ik de collectie uitbouwen met de basislijn in andere kleuren en extra modellen. Hiervoor hoop ik ook een geschikte partner te vinden.’

‘De notes to self in elk setje Bamboost kan je opvatten als geheimpjes die vrouwen letterlijk dicht bij zich dragen.’ WAT BETEKENT BRYO VOOR U? ‘Bryo speelt in de eerste plaats al goed in op de behoefte aan informatie die je als startende ondernemer ervaart. Een grote troef ervan is ook de stapsgewijze aanpak die centraal staat in het traject. Hierdoor heb je als deelnemer na elke sessie de kans om een concrete stap vooruit te zetten en het eerste resultaat daarvan al mee te nemen naar de eerstvolgende sessie. Het is ook heel aangenaam dat je binnen de groep een aantal zaken kan aftoetsen met andere startende ondernemers. Hun feedback helpt je echt vooruit.’

TIPS VOOR ANDERE STARTERS? ‘Als je een idee om te ondernemen hebt, al is dat nog WAT MAAKT HET CONCEPT UNIEK? minimalistisch, begin er dan gewoon aan. Dan ben je tenminste ‘Naar het voorbeeld van de bedrukking met quotes bij mijn toch al vertrokken, waardoor je ook van anderen feedback eerste lijn t-shirts, staat in elke setje Bamboost-ondergoed een zal krijgen. Dat is altijd nuttig, want anderen zien zaken note to self gedrukt. Het gaat om korte boodschappen waaraan jij misschien niet eens hebt gedacht. Zo kom je die vrouwen meteen kracht geven om de dag misschien wel tot de vaststelling dat de markt een zelfzeker in te zetten. Ze kunnen dit opvatten als ander product wenst dan dat jij voor ogen hebt. geheimpjes die ze dicht bij zich dragen. Die Daarvoor moet je durven openstaan en er ook boodschappen gaan samen met een aparte op inspelen, want nog maar details kunnen al BIO tone of voice, ook al om niet in de gangbare het verschil maken.’ Oh Yaz clichés te vervallen. Soms zijn in de quotes Antwerpen de zaken dusdanig uitvergroot, dat ze echt > www.ohyaz.com Deelnemer Bryo Start-Up getuigen van zelfrelativering.’ www.voka.be/bryo

ONDERNEMERS februari 2020

25


Scoren met je digitale strategie

12 / 03 / 2020

15.30u

Standhouders

Den Bosuil - RAFC


| DE KIJK VAN |

PROXIMUS

Welke cloud past bij uw onderneming?

‘Ondernemers die maximaal van deze technologie willen profiteren, moeten keuzes maken.’

Anno 2020 maakt een meerderheid van onze bedrijven gretig gebruik van de cloud. Maar wat dit precies inhoudt en welke gedaantes die cloud zoal aanneemt, blijft voor velen een mistige kwestie. Wie door de bomen het bos niet meer ziet, kan een beroep doen op Proximus. Cloud computing is, in een notendop, een informatietechnologie die via het internet toegang geeft tot dataopslag, software en hardware. Alles speelt zich dus online af, zonder dat u per se een eigen fysieke infrastructuur hoeft te hebben. Niemand zal tegenspreken dat deze manier van werken een boel voordelen biedt, maar de ene cloud is de andere niet. Ondernemers die maximaal van deze technologie willen profiteren, moeten keuzes maken. DRIE TYPES

We onderscheiden drie types: de publieke cloud, de private cloud en de hybride cloud. In een publieke cloud bent u niet alleen. Het is een infrastructuur die u deelt met anderen. Denk aan Google Cloud, Microsoft Azure of Amazon Web Services. Populaire providers die hun

hard- en software ter beschikking stellen aan organisaties en particulieren. Uw abonnement staat in functie van uw behoeften en groeit op eenvoudig verzoek met uw bedrijf mee. Via een browser logt u in op uw account, waarna u bijvoorbeeld toegang krijgt tot uw webmail en online kantoortoepassingen. U betaalt alleen voor de diensten die u gebruikt en het systeem wordt voor u geüpdatet en onderhouden. Een private cloud is een secuur afgebakende werkomgeving die uitsluitend voor u bestemd is. De hardware draait ofwel binnen uw eigen muren ofwel via een externe cloudprovider die dit ‘eiland’ in uw opdracht beheert op een privéserver. Zodoende heeft u veel meer controle en zijn uw gegevens beter beveiligd. Qua schaalbaarheid moet een private cloud in principe niet onderdoen voor een publieke: u bepaalt helemaal zelf hoe groot of hoe klein uw cloud is. En dan is er ook nog de hybride cloud: een pragmatische mengvorm van de twee andere. Door een lokale privéinfrastructuur te combineren met openbare clouds, trakteert u zichzelf op meer flexibiliteit. Gevoelige en vertrouwelijke gegevens worden

ondergebracht in het private circuit, terwijl u daarnaast naar wens blijft gebruikmaken van de diensten van Microsoft en co. PRIORITEITEN STELLEN

Elke onderneming is anders. Het komt erop aan prioriteiten te stellen. Waarvoor heeft u de cloud precies nodig? Welke formule sluit daar het best op aan? Wat is uw budget? Hoe schat u op termijn de kosten en de baten in? En hoe leidt u de transitie naar de cloud in goede banen? Proximus helpt u al deze afwegingen te maken en staat klaar met bedrijfsadvies op maat. We hebben voor elke cloudvariant oplossingen in huis. Samen met u tekenen onze experts een cloudstrategie uit waar u écht beter van wordt. Op www.proximus.be/contact kunt u terecht met al uw vragen. We kijken ernaar uit om met u van gedachten te wisselen.

ICT-TRENDS Kristof Lidou Head of Sales Proximus

ONDERNEMERS februari 2020

27


Gino Bauwens

‘De reacties van de kinderen zijn steeds goud waard’ 28


| DUBBELLEVEN |

Op kantoor verdiept Gino Bauwens zich dan wel in uiteenlopende kwesties op vlak van corporate benefits en hun fiscaliteit, maar daarbuiten mag het voor hem gerust wat minder ernstig. Meer zelfs, met zijn kinderpoppentheater Holleke Voet weet de CEO van Partner in Benefits uit Beveren-Waas vooral tijdens schoolvakanties een glimlach te toveren op het gezicht van menig kind. door Jan Van de Poel | fotografie Stefaan Van Hul

Poppentheater is voor Gino Bauwens (58) naar eigen zeggen een heel dankbare uitlaatklep, die hem al sinds zijn kinderjaren enorm heeft aangetrokken. ‘Ik ben opgegroeid in de Brugse Poort in Gent, waar ik als kind elke zondag in poppentheater Magie naar het poppenspel met Pierke ging kijken. Elke keer opnieuw wanneer het gordijntje van dat poppentheater openging, werd ik overvallen door de magie ervan’, herinnert de 58-jarige ondernemer zich nog. ‘Les volgen aan de academie heb ik nooit gedaan, ook al omdat dit ten tijde van mijn tienerjaren nog niet zo evident was. Maar later ben ik wel theater beginnen spelen. Zo ben ik uiteindelijk ook terechtgekomen in Aalst bij poppentheater Aabazjoer. Hier leerde ik spelen met de poesjenellen, de stangpoppen van het volkspoppenspel.’ Bij dat poppentheater leerde de Beverse ondernemer ene Luc Holvoet kennen. Met hem smeedde hij plannen om samen van start te gaan met een kinderpoppentheater. ‘Luc heeft me veel over poppenspelen leren kennen. Helaas is hij door een tumor op veel te jonge leeftijd overleden. Desondanks wou ik onze gezamenlijke droom waarmaken. In 2012 ben ik dan van start gegaan met kinderpoppentheater Holleke Voet. Dat is ook de naam van de centrale pop, als eerbetoon aan Luc’, vertelt Gino Bauwens voort.

‘Als we de kinderen tijdens onze voorstellingen niet horen roepen, zouden we niet goed bezig zijn.’

het poppenspelen is het vaak erg grappig om te horen hoe hard ze meeleven met ons verhaal. Hun reacties zijn steeds goud waard.’ ACTUALITEIT BIEDT INSPIRATIE Voor Holleke Voet en zijn avonturen laat Gino Bauwens zich graag inspireren door het echte leven. Daarvoor hoeft hij het overigens niet eens ver te zoeken. ‘Zo heeft Holleke Voet een eigen liedje dat de kinderen heel gemakkelijk oppikken. Dat gaat over zijn vrij grote oren, die hij niet toevallig gemeen heeft met mij. Met wat zelfrelativering is niets mis’, lacht Gino Bauwens. ‘Vooral tijdens vakantieperiodes werk ik nieuwe voorstellingen uit. Voor de verhaallijnen haal ik ook inspiratie uit de actualiteit. Zo komen in een van onze voorstellingen twee aliens naar de Aarde, omdat ze niet de juiste documenten hebben om nog langer op hun eigen planeet te verblijven. Die dubbele bodem is ook leuk voor de mama’s en papa’s. De verhalen schrijf ik trouwens alleen maar in grote lijnen uit, zodat er nog ruimte voor improvisatie blijft.’ KINDEREN OPVROLIJKEN ALS CLINICLOWN Op dat vlak komt Gino Bauwens niet onbeslagen ten ijs, want ooit is hij zelfs nog Cliniclown geweest. ‘Vijf jaar lang reed ik elke donderdag samen met een collega-Cliniclown naar het UZ Leuven om er opgenomen kinderen op te vrolijken. Hoewel hun pijn niet weg is, kan je er als Cliniclown wel voor zorgen dat ze die toch even vergeten. Ook ouders zie je dan opfleuren, omdat ze hun kind weer even zien lachen. Dat schenkt erg veel voldoening.’ > www.kinderpoppentheaterhollekevoet.be

Samen met medespeelster Ingrid Machiels brengt hij in zaal De Floereminne in Aalst elk jaar eigen voorstellingen voor kinderen van 3 tot 9 jaar. ‘We werken met zelfgemaakte stangpoppen, waarbij een stang helemaal doorloopt tot in het hoofd van de pop. Aan de handen en voeten ervan lopen koordjes naar die stang, waardoor we de poppen op verschillende manieren kunnen laten bewegen. We brengen aristotelische drama’s, waarbij er steeds een allesoverheersende slechte figuur is. Maar langzaamaan komt die in de problemen en uiteindelijk haalt Holleke Voet de bovenhand', legt hij uit. ‘De kinderen leven telkens erg mee met die verhaallijn. Zo hoort dat ook. Jonge kinderen zijn eerlijk in hun reacties. Als we hen tijdens het poppenspel niet horen roepen, zouden we niet goed bezig zijn. Tijdens

Partner in Benefits Partner in Benefits specialiseert zich in het adviseren van grote en kleine ondernemingen in hun beleid rond corporate benefits. Met specifieke software zorgt het voor automatische overdracht van data naar de betrokken partijen. Een communicatieplatform maakt niet alleen communicatie met de hr-afdeling mogelijk, maar laat ook elke medewerker toe om zijn situatie te consulteren. Indien gewenst, kan Partner in Benefits voor klanten het volledige benefitbeleid en het sociaal secretariaat rond lonen verzorgen.

ONDERNEMERS februari 2020

29


Jorik Rombouts


| BEDRIJF |

Armband opent nieuwe deuren voor Rombit Vanuit de Scheldestad de wereld veroveren met een digitale armband die de drager waarschuwt voor gevaar. Dat ziet Jorik Rombouts als zijn uitdaging, acht jaar nadat hij is gestart als websitebouwer en appontwikkelaar. Met zijn bedrijf Rombit heeft hij intussen al een mooie klantenportfolio in de havenindustrie opgebouwd. 2020 moet voor Rombit het jaar van de internationalisering worden. Vooral van paradepaardje Romware, een wearable voor veiligheid op industriële sites, wordt veel verwacht. door Jean-Charles Verwaest | fotografie Wim Kempenaers

Rombit werd in 2014 door de leden van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland met een verpletterende score verkozen tot Meest Beloftevolle Starter. Jorik Rombouts won toen ook de wedstrijd ‘Apps for Antwerp’ en werd Antwerpse laureaat van de Trends Gazellenwedstrijd. Dat leverde de jonge ondernemer en zijn start-up in de media heel wat goede publiciteit op. Zo kwam Rombit ook op de radar van grote spelers zoals PSA, DEME, Brabo, BESIX, Port of Antwerp, Katoen Natie, Schneider Electric en Stad Antwerpen. Het bedrijf is naar eigen zeggen een technology engine voor efficiëntere workflows in de havenindustrie. Rombit specialiseert zich in het aanbieden van digitale oplossingen op het gebied van dynamische planningen en toegangscontrolesystemen tot geïntegreerde beveiligingsoplossingen via dochterbedrijf Sercotec.

‘Het mooie aan Internet of Things is dat je met enkele sensoren al een heel eind komt.’ De kern van Rombit is het eigen Romcore-platform, gedreven door Internet of Things-technologie (IoT), big data en artificiële intelligentie (AI). ‘We connecteren verschillende technologieën, platformen,

ONDERNEMERS februari 2020

31


MONKEY BUSINESS @ ZOO PLANCKENDAEL zondag 27 september 2020

EEN ONVERGETELIJK FAMILIE-EVENT!

Monkey Business is dé familiedag voor uw medewerkers, uw klanten en hun gezin. Schenk hen een dag vol dierenplezier met: • een hele dag toegang tot het park • de KetnetBand, live on stage • heerlijke Festival Food • tal van animaties Contacteer ons Salesteam via VIP@kmda.org of tel. 03/224 89 36. Meer info op ZOOplanckendael.be/monkeybusiness Te boeken vanaf 15 personen.


datastromen en assets met elkaar’, legt Jorik Rombouts uit. ‘De meerwaarde zit in de toepassingen die we creëren, telkens op maat van de klant. Het gaat om digitale totaaloplossingen inzake planning en veiligheid. Het mooie aan Internet of Things is dat je met enkele sensoren al een heel eind komt. Onlangs hebben we voor smeermiddelenproducent Wolf Oil een digitaal meetsysteem ontworpen. Het maakt de distributieketen een stuk efficiënter en heeft zelfs een nieuw businessmodel mogelijk gemaakt: lubricants as a service. De slimme walstroomkasten van Techelec zijn nog zo’n voorbeeld. Door de klassieke elektriciteitskasten uit te rusten met sensoren en te koppelen aan een online platform met een app, creëren we realtime inzichten voor de gebruikers: locatie, beschikbaarheid, enzovoort.’ GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID ALS SPEERPUNT Rombit begeleidt ondernemingen ook tijdens grotere digitale transformaties. ‘Bij klanten zoals Brabo, PSA Portugal en ADPO werken we mee aan hun langetermijnstrategie. Vaak bouwen we vervolgens een zogenaamd datalake waarin al hun informatiestromen samenvloeien, dé basis voor een grondige digitalisering’, klinkt het. Gebruiksvriendelijkheid is een van de speerpunten bij Rombit. ‘Technologie moet je job gemakkelijker maken, niet moeilijker. Daarom voeren onze UX-experts en ontwikkelaars uitgebreide gesprekken met de eindgebruikers: loodsen, planners, … Enkel dan kan je een tool bouwen die echt intuïtief is. Daar zit onze kracht: in de combinatie van technologische knowhow én kennis van de industrie. Zo maken we met Rombit het verschil’, benadrukt Jorik Rombouts. ‘We hebben ons verdiept in de werking van havengerelateerde bedrijven, zoals het

loodswezen, sleepdiensten en terminals. Maar onze industriële toepassingen bieden eveneens toegevoegde waarde voor bouwbedrijven, baggeraars en petrochemische fabrieken. Kortom, we zijn er voor alle grote complexe industriële sites.’

‘Technologie moet je job gemakkelijker maken, niet moeilijker. Daarom voeren we uitgebreide gesprekken met de eindgebruikers.’

In de marge van al die activiteiten zag Jorik Rombouts het spreekwoordelijke gat in de markt voor Romware, een armband met diverse functionaliteiten inzake locatiebepaling, certificatie en veiligheid. ‘Onze Romware-armband waarschuwt (haven)arbeiders voor gevaar via sensoren die onder meer beweging en versnelling meten. Indien iemand valt of bedwelmd geraakt door gas, dan stuurt de armband een noodsignaal uit. Als zware machines of bijvoorbeeld heftrucks naderen, gaat de armband trillen. Zo willen we zware ongevallen helpen voorkomen. De armband opent ook letterlijk deuren als toegangsbadge en geeft toestemming om bijvoorbeeld bepaalde handelingen te stellen, zoals een kraan bedienen of met een heftruck rijden’, legt hij uit. ‘Tijdens het pilootproject bij BESIX in Denemarken kwam nog een handige functionaliteit naar boven: de armband helpt om gevaarzones in kaart te brengen. De preventieadviseur heeft er proactief maatregelen kunnen nemen op plaatsen waar Romware enkele near-misses detecteerde.’

ONDERNEMERS februari 2020

33


Draadloze dimschakelaar voor je Hue-lampen Heb je slimme lampen van Hue in huis? Met de draadloze dimschakelaar van Niko dompel je je huis in één klik onder in een gezellige lichtsfeer. De dimschakelaar is draadloos en werkt zonder batterijen. Kleef of leg hem waar je maar wilt: boven je bed, op je kookeiland, naast je zetel… Kies een van de vele Niko afwerkingen en vind een design dat perfect in je interieur en bij je andere lichtschakelaars past.

PA-1015-01

www.niko.eu/friendsofhue 34


Jorik Rombouts: ‘Romware is een aparte spin-off, die goed aansluit bij onze kernactiviteit. De combinatie van de specifieke veiligheidsfuncties en de vormfactor van de armband zorgt voor een uniek product. Op een deel van die functies bestaan er wel concurrenten, maar na een vergelijkende analyse kiezen klanten voor Romware. Want voor ons totaalpakket bestaat er wereldwijd amper een alternatief.’ Nog maar eens een bewijs van de kwaliteit van onze Vlaamse technologische innovatie. Het potentieel van Rombit is volgens Jorik Rombouts enorm. ‘In alle havens ter wereld zijn er operationele inefficiënties, veiligheidsrisico’s en gevaarlijke situaties. Ons doel is dat alle havens en havenspelers Rombit binnen vijf jaar kennen’, klinkt het ambitieus. De goede voornemens voor 2020 van Jorik Rombouts zijn dan ook de internationale commercialisering van Rombits producten en diensten en de verdere ontwikkeling van Romware. VOET AAN GROND IN AZIË Opgericht in 2012 heeft Rombit nu 65 werknemers verdeeld over drie Antwerpse locaties: de Meir, de haven en The Beacon in het voormalige Tolhuis. Die laatste stek is de IoT businessen innovatiehub van Stad Antwerpen die Jorik Rombouts nog mee hielp ontwikkelen. In vroegere interviews liet hij al verstaan dat hij geen noodzaak ziet om zijn hoofdkwartier naar de Verenigde Staten te verhuizen, omdat Antwerpen zijn Silicon Valley is. ‘We hebben Rombit eerst lokaal opgebouwd. Alles is nu klaar voor een internationale uitrol, want er is veel interesse in onze producten in Amerika en Azië.’

‘Als ondernemer moet je veel kunnen delegeren. Hoe sneller je dat kan doen, hoe meer kans je bedrijf heeft om te groeien.’ Tijdens enkele succesvolle handelsmissies ontdekte Jorik het potentieel van Zuidoost-Azië. ‘In Singapore houden ze van efficiëntie en zijn ze erg vooruitstrevend op het vlak van technologie. Ook opvallend: het grote gemak waarmee je ginder met een bedrijf kan starten’, heeft hij gemerkt. Rombit deelt momenteel in Singapore een kantoor met andere startups onder impuls van de Stad Antwerpen. Het smaakt naar meer. ‘We zijn volop bezig aan het opstarten van een kantoor in Singapore. De komende maanden sturen we een vaste medewerker naar Singapore. Bij het tekenen van contracten volgen er dan projectteams.’ BELANG VAN GOEDE ONDERSTEUNING Een zakenles die Jorik Rombouts aan jonge starters wil geven, is dat ze van bij het begin van een onderneming goede ondersteuning op boekhoudkundig en juridisch vlak moeten zoeken. ‘Een goede boekhouder en advocaat, gespecialiseerd in de juiste materie, zijn cruciaal. Als ik nu contracten uit onze beginperiode nalees, dan zie ik dat we destijds te weinig veiligheid en contractzekerheid naar onszelf hebben ingebouwd’, weet hij. ‘Nog een raad aan jonge ondernemers: verzorg je netwerk, want alles draait om persoonlijke contacten. Het Voka-netwerk is daarbij voor mij

cruciaal geweest. Ik heb meteen veel ervaren mensen bij de ontwikkeling van Rombit kunnen betrekken, deels ook via mijn adviesraad. Dat zijn mensen die weten hoe de IT-markt werkt en mij hebben gecoacht. Die mensen worden ambassadeurs van jouw bedrijf. Er zijn slimme ingenieurs bij start-ups die innovatieve producten ontwikkelen, maar niemand weet waarmee ze bezig zijn. Ze zijn en blijven onbekend en krijgen hun product moeizaam verkocht. En zonder een verkoop is er economisch niets gebeurd.’ ‘Vanaf dag één van Rombit ben ik gestopt met zelf programmeren en apps ontwikkelen om me voor de volle honderd procent op verkoop en strategie te kunnen toeleggen. Loslaten is de enige manier om te groeien. Dat geldt net zo goed voor andere soorten ondernemers, bijvoorbeeld een loodgieter. Je moet als ondernemer veel kunnen delegeren. Hoe sneller je dat kan doen, hoe meer kans je bedrijf heeft om te groeien. Als je als loodgieter op je werf blijft meewerken, kan je nooit meer dan 5 of 10 man in dienst hebben. Ga dus op zoek naar sterke medewerkers en geef hen vertrouwen.’ Lange tijd was Rombit een honderd procent familiebedrijf, maar de groei slokt veel geld op. Jorik Rombouts vond een geldschieter en coach in Michel Akkermans, maar die heeft recent een stap teruggezet. Via een recent doorgevoerde kapitaalverhoging is hij in het kapitaal van Rombit vervangen door siliconenkoning Vic Swerts, het team van InvestLink (ex-SecureLink dat werd verkocht aan Orange) en enkele Belgische industriële families. ‘Vic Swerts was gecharmeerd door mijn verhaal. We zijn beiden uit de Kempen. Ik ben van oorsprong uit Hoogstraten en hij is van Turnhout. Hij kent de industrie en de veiligheidsproblematiek. Het is de eerste keer dat hij privé in een jong bedrijf investeert en niet via Soudal of via het industriefonds dat hij samen met Urbain Vandeurzen heeft.’ Jorik Rombouts blijft nog wel meerderheidsaandeelhouder van zijn bedrijf. > www.rombit.be

ONDERNEMERS februari 2020

35


Hanne Deneire

Deelnemer Plato

36


| DE PITCH | In deze rubriek vertelt een bedrijfsleider in hapklare stukjes tekst meer over zijn bedrijf.

‘Kinderen stappen zelfzekerder door het leven met onze creatieve muzieklessen’ Kinderen niet alleen laten genieten van muziek, maar hen ook intuïtief leren componeren. Met House of Music brengt Hanne Deneire die creatieve krachttoer succesvol in de praktijk. Haar concept vindt zelfs al tot in het buitenland weerklank. Voor dat mooie traject hoorde zij zich uitgeroepen tot Plato-ambassadeur 2019. door Jan Van de Poel | fotografie Vincent Callot

WAT? ‘House of Music is een plek waar kinderen creatief samenwerken rond de muziektaal. Vaak zie je dat muziekinitiatieven voor kinderen zich beperken tot hen iets laten tekenen op muziek of hen imitaties laten uitvoeren. Door middel van onder andere kleuren en muziekpopjes leren wij

hen op een speelse manier de noten en akkoorden aan, waardoor ze harmonisch inzicht krijgen en ook extra gestimuleerd worden om zelf muziek te maken. Zowel voor baby’s als peuters hebben we al een aanbod en kleuters vanaf 4 jaar kunnen we al een instrument aanleren.’

UNIEK? ‘In ons concept gaan professioneel geschoolde muzikanten op een creatieve, pedagogisch verantwoorde manier met kinderen aan de slag. Door onze ervaringen van de voorbije jaren weten

we dat dit werkt. Aan de hand van een pas opgestarte studie willen we de gunstige effecten van onze aanpak op jonge kinderen ook wetenschappelijk laten vaststellen.’

MISSIE? ‘Samen met mijn 30-tal medewerkers tracht ik kinderen gelukkiger te maken en te doen groeien. Via de klassieke benadering lukt het soms moeilijk om hen te laten genieten van muziek maken. Door hen muziek op een creatieve en actieve

manier te laten ontdekken, kan dat wel én pikken ze extra zelfvertrouwen op. Het is aangetoond dat de hersenen bij kinderen die muziek maken meer verbindingen leggen. Daardoor kunnen zij beter out of the box denken en sterker staan in hun verdere leven.’

AMBITIE? ‘Ik merk dat de maatschappij klaar is voor mijn concept. Dat staat stevig op de rails, zodat ik het breder kan uitdragen. Naast het aanbod in onze muziekhuizen in Antwerpen, Lier, Vorselaar en Leuven, gebeurt dat ook al online via het platform Children are Composers. Via

ONTSTAAN? ‘Als 16-jarige muzikante plaatste ik 23 jaar geleden een advertentie in een lokale supermarkt om muziekbegeleiding aan kinderen te kunnen geven. Dat leverde een reactie op van ouders van een hoogbegaafd jongetje, dat omwille van zwaar depressieve gevoelens therapie volgde in een Nederlands centrum voor

hoogbegaafde jongeren. Diens therapeuten merkten al snel de positieve invloed van mijn muzieklessen. Die ervaring bracht me ertoe om na mijn muziekstudies nog psychologie en leadership te gaan studeren aan de VUB. In combinatie met mijn ervaring als muzikante en componiste is daaruit House of Music geboren.’

deze weg kunnen kinderen zowel individueel als in groep of per klas samen met hun begeleider de muziektaal ontdekken. De afgelopen jaren hebben we zo'n 10.000 kinderen begeleid. Via de online licenties zullen we over vijf jaar 50.000 kinderen hebben bereikt.'

INTERNATIONAAL? ‘Muziek is een universele taal die culturele, sociale en intellectuele verschillen overstijgt. Sociale media stellen je in staat om gemakkelijk een groot publiek te bereiken en via ons online platform kunnen we eenvoudig komaf maken met grenzen. Onze methode is dan ook al in het buitenland

opgepikt. Zo zijn we via onze ambassadeurs MeesterMusici die opgeleid zijn in onze muziekmethodiek actief in Nederland, Jordanië, Mexico, Suriname en Kenia. Ook een Amerikaanse school test ons programma al uit. We staan klaar om verder op de internationale vraag in te spelen.’

> www.houseofmusic.info

> www.voka.be/plato

ONDERNEMERS februari 2020

37


Uw event in een authentieke meesterhoeve We nodigen u uit om landelijke parel Flinckheuvel te ontdekken. Flinckheuvel vormt een uniek kader voor uw feest, seminarie of meeting. De meesterhoeve is zowel winter als zomer de uitgelezen locatie voor events dankzij de het warme interieur en de prachtige binnentuin. Het team van Axel Vervoordt richtte deze meesterhoeve van het Kasteel van ‘s Gravenwezel volledig in met authentieke, vaak antieke meubels en passende decoratie. De centrale ligging vlak bij Antwerpen en de groene omgeving rond het domein maken van Flinckheuvel de ideale plek om samen te komen voor een brainstorm of strategische meeting. Flinckheuvel is ook ideaal voor een mooi feest voor uw klanten of collega’s tot 200 personen. Uw gasten kunnen hun wagen parkeren op het domein. Voor de catering werkt het Flinckheuvel samen met J&M Catering. J&M ontwikkelde foodconcepten op maat van Flinckheuvel en zorgt met food, drinks, specifieke decoratie en ervaren mensen steeds voor een totaalbeleving.

www.flinckheuvel.be

Sales Executive Tom De Kort 03/877 88 10 info@flinckheuvel.be

Flinckheuvel Sint Jobsteenweg 25 2970 ‘s Gravenwezel 03 685 13 13


| DE KIJK VAN |

DELOITTE

Fiscale gunstmaatregel voor sociaal passief voor het eerst van toepassing

‘De fiscale vrijstelling is erop gericht om een mogelijk hogere ontslagkost binnen het eenheidsstatuut deels weg te werken.’

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014 zijn arbeiders en bedienden gelijk-gesteld. Om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de eventuele hogere ontslag¬kosten die hieruit kunnen voortvloeien, voorzag de wetgever in een nieuwe, tijdelijke fiscale vrijstelling. Recent is deze fiscale regeling op diverse aspecten aangepast. ALGEMENE FISCALE VRIJSTELLING

Het eenheidsstatuut heeft als doel de statuten van arbeiders en bedienden te harmoniseren. Als gevolg van de invoering ervan is de opzegregeling gewijzigd, met hierdoor mogelijk een hogere ontslagkost voor de werkgever. De fiscale vrijstelling sociaal passief is erop gericht om deze meerkosten deels weg te werken. De keuzeregeling voorziet in een fiscale vrijstelling voor ondernemingen die extracomptabel/fiscaal een reserve aan¬leggen voor deze (toekomstige) kosten, op voorwaarde dat de werknemer minstens 5 jaar in dienst is sinds de invoering van het eenheids¬¬statuut. De vrijstelling wordt in de aangifte behandeld als een niet-belastbaar bestand¬deel in de zogenaamde derde bewerking in het aangifte¬¬formulier. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen voltijdse en deeltijdse werknemers.

dienstjaar en dit vanaf het 6de jaar waarin de betrokken werknemer zich binnen het eenheidsstatuut bevindt. Vanaf het 21ste dienstjaar wordt dit beperkt tot een week bezoldiging. De vrijstelling kan bijgevolg voor het eerst uitwerking hebben met ingang vanaf 1 januari 2019. De referentiebezoldiging die als basis dient voor de vrijstelling, is een gemiddelde bruto maandbezoldiging, vóór inhouding van de sociale zekerheidsbijdragen, waarbij uitzonderlijke vergoedingen worden uitgesloten. Deze referentie¬bezoldiging wordt bovendien geplafonneerd zoals volgt: • gedeelte van de bezoldiging tussen 0 en 1.500 euro: 100 %; • gedeelte van de bezoldiging tussen 1.500 en 2.600 euro: 30 %; • gedeelte van de bezoldiging boven 2.600 euro: 0 %. • Vervolgens wordt deze omgezet in een wekelijkse bezoldiging door toepassing van de coëfficiënt x 3/13. De vrijstelling zal bovendien enkel een impact hebben bij een positieve belastbare basis. Bij gebrek hieraan gaat de vrijstelling definitief verloren, aangezien deze niet overdraagbaar is naar volgende belastbare tijdperken.

VRIJ TE STELLEN BEDRAG

TIJDELIJKE MAATREGEL

Per werknemer bedraagt het vrij te stellen bedrag 3 weken bezoldiging per begonnen

De maatregel is tijdelijk van aard. De vrijstelling kan worden toegepast zolang

de werknemer in dienst is. Van zodra de werknemer de onderneming verlaat, moet de eerder vrijgestelde winst (of baat) opnieuw worden toegevoegd aan de belastbare winst (of baat) in het belastbaar tijdperk waarin de tewerkstelling werd beëindigd. SPREIDING OVER 5 JAAR

Om budgettaire redenen moet de vrijstelling gespreid worden over vijf belastbare tijdperken. Kortom, slechts 1/5de van het bedrag per belastbaar tijdperk kan in mindering worden gebracht door de werkgever. Bij de overstap naar een andere werkgever wordt het aantal dienstjaren telkens op nul gezet. INDIENINGSVERPLICHTING

Via Belcotax-on-web moet de werkgever jaarlijks een lijst van de tewerkgestelde werk¬nemers meedelen aan de belasting¬administratie met voor elke werknemer de vermelding van de volledige identiteit, de datum van indiensttreding, de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut, de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend en het bedrag van de vrijstelling.

FISCALE WETGEVING Philippe Van Krunkelsven Deloitte Belastingconsulenten

ONDERNEMERS februari 2020

39


Karen Follens en Johan Van Dyck

Deelnemer Accelero

40


| SNELLE GROEI |

Zeven wereldtitels lessen dorst niet bij Antwerpse Brouw Compagnie In 2011 startten Johan Van Dyck en partner Karen Follens de Antwerpse Brouw Compagnie op. In acht jaar groeide het bedrijf achter het populaire Seefbier uit tot dé onafhankelijke brouwerij van Antwerpen, die een eigen stek vond in het voormalige Noorderpershuis op het Antwerpse Eilandje. ‘Het was ons geluk dat deze site als monument beschermd is, waardoor ze niet in handen van projectontwikkelaars is gevallen’, beseft het ondernemerskoppel pur sang. Al past ‘pur bière’ wel beter in dit geval. door Ruud Van De Locht | fotografie Wim Kempenaers

Johan Van Dyck legde een professioneel parcours af langs Brouwerij Hoegaarden, de Nederlandse Brouwerij Dommelsch en Duvel Moortgat. ‘Mijn job was erg boeiend, maar ik droomde ervan ooit een eigen brouwerij te starten’, vertelt hij. Die droom kreeg eindelijk vorm toen Johan in de Antwerpse stadsbibliotheek een boekje over verdwenen brouwerijen in Antwerpen vond. ‘Ik sprak met de auteur ervan, Guy Verdonck. Hij vertelde me hoe Antwerpen een heel rijk brouwverleden kent. Alleen nog maar in het stadscentrum bevonden zich in de negentiende eeuw minstens 100 brouwerijen. Bovendien kende de stad met het Seefbier ook haar eigen bierstijl. Destijds was dat het meest gedronken bier in Antwerpen.’ Helaas verdween het Seefbier volledig van het toneel tengevolge de concurrentie met de grote brouwerijen en de Eerste Wereldoorlog, toen Duitse soldaten de Antwerpse brouwerijen onteigenden en onmantelden omwille van het koper. Exit Seefbier. Tot Johan zijn zoektocht startte langs bibliotheken, heemkundige kringen en rusthuizen waar hij nog levende getuigen van het Seefbier opzocht. Na drie jaar vond hij zo het originele, honderd jaar oude recept terug. ‘Maar dat na zo’n lange periode opnieuw tot leven brengen, is niet zo eenvoudig. Daarom nam ik contact op met de universiteit van Leuven. Professor Freddy Delvaux en zijn zoon Filip zijn wereldvermaard voor bierbrouwen. Met hun hulp brouwden we voor het eerst opnieuw het Seefbier. Een echt kippenvelmoment, want het was een eeuw geleden dat iemand dit nog dronk. Het bleek bijzonder lekker.’ OP EIGEN BENEN VIA CROWDFUNDING Zo vielen de puzzelstukjes voor een eigen brouwerij steeds meer in elkaar. ‘Al zag ik in dat er tegelijk heel wat uitdagingen waren’, vertelt Johan. ‘Het bierverbruik in België daalt al jarenlang. Tachtig procent van de cafés is in handen van grote brouwerijen met enorme budgetten. Het aanbod aan bieren is al groot. Als vader van drie kinderen heb ik ook een

verantwoordelijkheid. Dat ik een goedbetaalde directiefunctie dan toch inruilde voor al deze onzekerheden, kwam voor velen dus ook als een verrassing.’ Komt daar nog bij dat Karen en Johan een volledig onafhankelijke koers willen varen. ‘Gelukkig hadden we al veel volk in de bierwereld leren kennen en mochten we tijdens de startfase de brouwerij van de broers Roman gebruiken. Met de steun van meer dan duizend crowdfunders en PMV, aangevuld met een bankfinanciering, bouwden we aansluitend onze eigen brouwerij op het Antwerpse Eilandje. Intussen werken we nog steeds volledig onafhankelijk en zijn we de enige aandeelhouders’, geeft het duo mee.

‘Onze kennis belet ons niet om ons te omringen met experten. Zo vermijd je alle beginnersfouten en sla je leercurves over.’

Johan erkent dat zijn verleden in de brouwerswereld een groot pluspunt heeft betekend. Karen, die voordien in de financiële wereld werkte, voegt eraan toe dat ze enkel mee in dit zakelijk verhaal stapte omdat Johan die ervaring had. ‘Onze kennis belet ons niet om ons te omringen met experten. Voor technisch advies kloppen we soms aan bij een gepensioneerde brouwmeester en ook op vlak van pakweg microbiologie, logistiek of financiën winnen we weleens advies in. Zo vermijd je alle beginnersfouten en sla je leercurves over’, klinkt het. ‘Het is onze overtuiging dat je als kleine brouwerij enkel kunt overleven door beter te presteren dan de marktnorm. Artisanaal is geen excuus voor amateurisme. We kunnen niet op prijs concurreren of via massale marketing- en salesacties de markt innemen. Superieure kwaliteit en unieke smaken zijn dan noodzakelijk om relevantie te hebben. Vandaar dat we op dat vlak de lat hoog leggen. Als kleine brouwerij zijn we een van de

ONDERNEMERS februari 2020

41


SOUDAFOAM FR HY GECERTIFICEERD BRANDWEREND SCHUIM

GERENOMMEERDE KWALITEIT HOGER RENDEMENT

ACT TO PREVENT UITSTEKENDE BRANDWEERSTAND

000555-ADVERT

TOT EI 240

42

SOUDAL N.V. • EVERDONGENLAAN 18-20 • B-2300 TURNHOUT • BELGIË • TEL.: +32-(0)14 42 42 31 • WWW.SOUDAL.COM


| SNELLE GROEI | meest bekroonde op internationale bierwedstrijden. Zo hebben we tot zevenmaal toe de titel World’s Best toegekend gekregen. Ook de appreciatie die we van vele bierliefhebbers krijgen, is voor ons een bevestiging dat deze inspanningen lonen.’ EXPERIMENTEREN MET NIEUWE INGREDIËNTEN Johan en Karen ondernemen op een heel bewuste manier, getuige hun toekomstvisie. ‘Seefbier blijft ons eerste kindje. Intussen brouwen we ook een aantal andere bieren. We willen een reeks vaste bieren produceren die de boel draaiende houden, maar daarnaast zoveel mogelijk experimenteren met nieuwe ingrediënten, gist- en hopsoorten en kruiden’, geven ze aan. ‘In ons land wordt bier nog steeds ondergewaardeerd, terwijl het toch een heel mooi product is, een prachtig stuk erfgoed. Ons afzetgebied is Vlaanderen en Nederland, aangevuld met export naar een tiental landen. Maar die buitenlandse markt vormt niet de hoofdambitie. We willen ons in de eerste plaats lokaal verankeren en van daaruit stap voor stap organisch groeien, zonder de confrontatie met financieel ongezonde situaties.’

‘Als kleine brouwerij kan je enkel overleven door beter te presteren dan de marktnorm. Artisanaal is geen excuus voor amateurisme.’

Extra troef in dat proces vormt de ABC Taproom, het caférestaurant dat Karen en Johan hebben geïntegreerd in hun brouwerij. Omgeven door de biertanks vormt die een ideale plek om de sfeer van de brouwerij op te snuiven met een lekkere hap en uw favoriete bier. Bedrijven kunnen deze ruimte ook afhuren voor events. Hoewel bierbrouwen arbeidsintensief is, hebben Johan en Karen ook tijd vrijgemaakt om het Accelero-programma van de Kamer te volgen. ‘Dat is een boeiend initiatief waardoor we met ondernemers uit diverse sectoren in contact komen. Het doet goed om te horen dat ook elders niet altijd alles vanzelf

loopt. Accelero dwingt ons er maandelijks toe enkele uren te blokkeren om te reflecteren over de manier waarop we ondernemen. Dat is zeer nuttig en belangrijk, want door de dagelijkse drukte komen we daar anders te weinig aan toe.’ > www.seef.be > www.voka.be/accelero

'Seef the planet' De Antwerpse Brouw Compagnie zet volop in op ecologisch en lokaal ondernemen. Zo ontbreken er de typische brouwdampen, omdat Johan en Karen de energie uit de vrijgekomen stoom recupereren om water op te warmen. De brouwerij draait op 100 % groene stroom. ‘Verder maken we gebruik van CO2 die havenbedrijven als bijproduct opvangen en condenseren. Onze zwarte kratten bestaan uit 100 % gerecycleerde materialen. Karton en papier zijn afkomstig uit verantwoorde bosbouw. Waar drinken uit bierglazen niet mogelijk is, zetten we bekers in

die volledig bio-afbreekbaar zijn’, geven ze mee. ‘De restgranen, die nog heel voedzaam zijn voor melkvee, gaan gratis naar een boerderij uit de buurt. Mout kopen we bij een familiaal bedrijf uit Stabroek dat garant staan voor een wereldproduct. Sommige granen, zoals haver en boekweit, nemen we dan weer rechtstreeks af van boerderijen die aan bioteelt doen. Het kost allemaal iets meer, maar in ruil daarvoor krijg je wel een gezondere planeet voor onze kinderen. Dat past allemaal mooi in ons motto: Seef the planet… It’s the only one with beer!’

ONDERNEMERS februari 2020

43


Crowe Callens, Pirenne & C° Independent member of Crowe Global

Smart decisions Lasting value

Bedrijfsrevisoren

eveneens Bedrijfsrevisoren erkend - voor de Financiële Instellingen - door de Controledienst voor Ziekenfondsen - in het Groothertogdom Luxemburg

Accountants Belastingconsulenten Commissaires aux Comptes (F) Wirtschaftsprüfer (D) IT-Auditors

Jan Van Rijswijcklaan 10 B-2018 Antwerpen

Tel: +32 (0)3 248 50 10 Fax: +32 (0)3 248 44 66 E-mail: info@callens.be www.callens.be www.croweglobal.net

Audit - Tax - Accounting - IT Services - Risk - Corporate Finance Antwerpen - Brussel - Hasselt - Kortrijk - Verviers - Namen - Luxemburg (L) - Berlijn (D) - Rijsel (F)

SERVICES BENELUX

MULTIDISCIPLINAIRE SERVICEPARTNER IN STELLINGBOUW – ISOLATIE – TRACING WWW.ALTRADBALLIAUW.COM


| ONDERNEMINGSNIEUWS |

LID IN DE KIJKER NIEUWE LEDEN

aanvaard op het bestuurscomité van 8 januari 2020 .Be Medical vertegenwoordigd door de heer Jagoda Vandyck, General Manager Oeyvaersbosch 12, 2630 Aartselaar www.bemedical.be Activiteiten: distributie van medische producten

Aan Huis vertegenwoordigd door mevrouw Camille Depuydt, Manager België Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem www.coolblue.be Activiteiten: leveren van goederen aan huis

The Cult Of Content

vertegenwoordigd door mevrouw Ilse Van den Eede, Cofounder Philippe Saveryslaan 310, 9140 Temse www.autimatic.be Activiteiten: mensen met autisme in contact brengen met potentiële werkgevers

Van sprankelende teksten waar Google van smult over digitale marketing tot aantrekkelijke advertenties die aanzetten tot kopen: bij The Cult of Content staat contentmarketing centraal. Van woorden en beelden brouwt het een aantrekkelijk geheel op maat van zijn klanten. ‘Bij The Cult of Content schotelen we oplossingen voor. Een no-nonsense aanpak, een dosis humor en flexibiliteit is wat ons anders maakt’, klinkt het.

Cleaning & Company

Waarom Voka?

Autimatic

vertegenwoordigd door mevrouw Celine Michoel, Zaakvoerder Boerinnestraat 26, 2030 Antwerpen Activiteiten: ruimen en reinigen voor bedrijven en particulieren

Dataplan Informatica vertegenwoordigd door de heer Pieter Pien, Accountmanager Plezantstraat 46, 9100 Sint-Niklaas www.dataplan.be Activiteiten: IT-specialist

Ethnicraft vertegenwoordigd door de heer Valentin Vercruysse, Sales Manager Scheldeweg 5, 2850 Boom www.ethnicraft.com Activiteiten: meubelfabrikant gespecialiseerd in contract/ hospitalityprojecten en retail

Event Connect vertegenwoordigd door mevrouw Marjan Van den Eynde, Zaakvoerder Brigade Pironstraat 2, 9140 Temse www.event-connect.be Activiteiten: organiseren van events

Everaert Karel vertegenwoordigd door de heer Karel Everaert, Zaakvoerder Knaptandstraat 13, 9160 Lokeren www.opwegtalent.be Activiteiten: hr-consulting en coaching

‘Voor een sterk groeiende onderneming is het uitbouwen van een netwerk van groot belang. Wij hebben ons bij de Kamer aangesloten om kennis op te doen, een klankbord te vinden bij collega-ondernemers en ook wel een beetje om ‘s avonds het werk eens achter te kunnen laten’, geeft zaakvoerder Kevin Stickens aan. ‘Om te netwerken, is Voka voor ons een logische eerste keuze met zijn uitgebreid, professioneel netwerk zonder al te veel verplichtingen. Bovendien spreekt het aanbod aan opleidingen ons ontzettend aan.’ The Cult of Content Oude Leeuwenrui 8 2000 Antwerpen www.thecultofcontent.be

@Flavians vertegenwoordigd door de heer Carl Seys, Zaakvoerder Cauwerburg 22, 9140 Temse www.flavians.eu Activiteiten: accessoires voor smartphones

G. Cleybergh vertegenwoordigd door de heer Laurent De Greef, Managing Director Schijnpoortweg 121, 2170 Merksem www.gommaire.com Activiteiten: groothandel in outdoor- en indoormeubelen en decoratieobjecten ONDERNEMERS februari 2020

45


VERHUUR EN VERKOOP VAN RIJPLATEN EN SCHOTTEN

Stalen rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 of 15mm Kunststof rijplaten Diverse afmetingen en uitvoeringen Dragline schotten Lengtes van 5.000 tot 7.000mm Diktes van 70 tot 200mm

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat - 9140 Temse - Tel. 03/710 50 00 - info@stalenrijplaten.be - www.stalenrijplaten.be

Uw ideale adviseur begrijpt uw business. En loopt liefst twee stappen voor op uw vragen. Identificeert bedreigingen en kansen en heeft al antwoorden voordat u ernaar vraagt. De wereld is een dorp. En u heeft behoefte aan een optimale interactie tussen wereldwijde visie en lokale kennis. Een partner die anticipeert in plaats van reageert.

RSM, the power of being understood.

www.rsmbelgium.be

Kantoren in Aalst, Antwerpen, Brussel, Charleroi, Bergen & Zaventem Antwerpen : T +32 (0)3 449 57 51 - Aalst : T +32(0)53 75 12 20 www.rsmbelgium.be THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction. The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London, EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.


LID IN DE KIJKER

Global Port Training vertegenwoordigd door de heer Thomas Buysse, Administratie Korte Wielenstraat 10, 2030 Antwerpen www.globalporttraining.com Activiteiten: opleidingsverstrekker voor alle operationele bluecollarfuncties op bulk-, breakbulk- en/of containerterminals

Gustu vertegenwoordigd door mevrouw Anneleen Van Trimpont, Zaakvoerder Verschansingstraat 8-10, 2000 Antwerpen www.restogustu.be Activiteiten: culinaire tapas

Go4Logistics

vertegenwoordigd door de heer Gunther Rombouts, Zaakvoerder Heiken 5, 2920 Kalmthout www.hew-automation.be Activiteiten: industriële automatisatie

Go4Logistics ontwikkelt softwareoplossingen voor transport- en logistieke bedrijven voor het beheren en plannen van alle transporten via de weg, het water, het spoor en de lucht. Het bedrijf werd in 2010 opgericht als dochter van de Cronos Groep en wordt geleid door medeoprichter Joeri Lyssens.

Jotun

Waarom Voka?

HEW Automation

vertegenwoordigd door de heer Philippe Weymans, Zaakvoerder Sorbrechtshofstraat 11 b.2, 2650 Edegem www.jotun.com Activiteiten: verkoop van decoratieve en beschermende verf

Lombard Odier vertegenwoordigd door de heer Filip Faes, Senior Private Banker Louizalaan 81, 1050 Brussel www.lombardodier.com Activiteiten: private banking

‘Vanuit het hart van de haven zien wij als geen ander het groeiende belang van digitalisering in transport en logistiek. Onze kennis en ervaring in dit domein willen we graag delen met het netwerk van Voka AntwerpenWaasland’, geeft managing partner Joeri Lyssens aan. ‘Daarnaast zijn we sterk geïnteresseerd in de trajecten van Plato. De komende jaren wil Go4Logistics internationaal verder doorbreken. Dus laten we ons graag begeleiden en inspireren door andere ondernemers.’ Go4Logistics NV Noorderlaan 79 bus 13 2030 Antwerpen www.go4logistics.be

Nostrum vertegenwoordigd door de heer Wim Paternoster, Zaakvoerder Burchtstraat 160B, 9150 Kruibeke www.nostrum.be Activiteiten: transport en opslag; maritiem transport, baantransport en luchtvracht

P41

SAFA Cleaning & Services vertegenwoordigd door de heer Naymatullah Khuram, Zaakvoerder Fazantenstraat 37, 9100 Sint-Niklaas www.safacleaning.be Activiteiten: algemene schoonmaak

vertegenwoordigd door de heer Ives De Saeger, Zaakvoerder Frans Blocklaan 14, 2620 Hemiksem www.p41.be Activiteiten: productie-engineering & implementatie industrie 4.0

Studiebureel Stranger

PalletShopEU

Witters Dirk

vertegenwoordigd door mevrouw Arev Asatryan, AdjunctDirector Gitschotellei 159, 2600 Berchem www.palletshop.be Activiteiten: leverancier van pallets

vertegenwoordigd door de heer Olivier Demeijer, Team Manager Civil Engineering Berchemlei 75, 2140 Borgerhout www.bmengineering.be Activiteiten: ingenieursbureau

vertegenwoordigd door de heer Dirk Witters, Managing Partner Lindenlaan 207, 9120 Beveren-Waas Activiteiten: bedrijfsadvies inzake (duurzame) strategie en financieel beleid ONDERNEMERS februari 2020

47


Warehousing Stevedoring Transport

transcontinentaalweg 6 - 2030 Antwerpen, België - Tel. +32 (3) 303 12 30 mn@mexiconatie.be - www.mexiconatie.com

Van Damme & Partners OVERNAME ADVISEURS

U wenst een onderneming te verkopen in alle discretie? U zoekt een bedrijf om over te nemen? Van Damme & Partners beschikt over 30 jaar ervaring. ¶ PROFESSIONELE BEGELEIDING ¶ GRATIS WAARDEBEPALING ¶ INDIEN GEEN RESULTAAT: GEEN KOSTEN

) Tel: +32 9 222 58 54 ¶ Fax: +32 9 221 18 65 ¶ info@vandamme-partners.be ¶ WWW.VANDAMME-PARTNERS.BE


| ONDERNEMINGSNIEUWS |

STARTPUNT

Deze lijst van nieuwe vennootschappen omvat behalve naam, adres en kapitaal, ook een samengevatte opgave van de aard van de productie of de handel van deze firma’s. Deze opgave is vanzelfsprekend geen volledige weergave van de in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad opgenomen tekst, maar geeft een algemeen beeld van deze vennootschappen. ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

VOF BOUWBIM Heistraat 71 B, 2610, Wilrijk (Antw.) Oprichtingsdatum: 5/10/2019 Activiteit: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Maatschappelijk kapitaal: 25.000 euro NV CLOUD BC Delacenseriestraat 14, 2018, Antwerpen Oprichtingsdatum: 5/12/2019 Activiteit: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Maatschappelijk kapitaal: 61.500 euro NV E-WOOD ENERGIECENTRALE Molenweg Haven 1940, 9130, Beveren Oprichtingsdatum: 17/9/2019 Activiteit: Productie van elektriciteit Maatschappelijk kapitaal: 61.500 euro

NV J & W SECURITY Jagersdreef 4 B, 2900, Schoten Oprichtingsdatum: 12/11/2019 Activiteit: Diensten in verband met beveiligingssystemen Maatschappelijk kapitaal: 61.500 euro NV EDGISE Veldkant 33 A, 2550 Kontich Oprichtingsdatum: 29/11/2019 Activiteit: Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten Maatschappelijk kapitaal: 61.500 euro NV CAPTICO Veldkant 33 B, 2550, Kontich Oprichtingsdatum: 27/11/2019 Activiteit: Computerconsultancyactiviteiten Maatschappelijk kapitaal: 62.000 euro NV LEGILE Veldkant 33 A, 2550, Kontich Oprichtingsdatum: 15/11/2019 Activiteit: Computerconsultancyactiviteiten Maatschappelijk kapitaal: 62.000 euro

NV FOSBURY AND SONS CLARISSE Mechelsesteenweg 271/2.1, 2018, Antwerpen Oprichtingsdatum: 18/10/2019 Activiteit: Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Maatschappelijk kapitaal: 100.000 euro NV R.V.L Bosstraat 3, 2960, Brecht Oprichtingsdatum: 5/11/2019 Activiteit: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Maatschappelijk kapitaal: 135.000 euro ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS

COM LED INVEST Spinnerslaan 10, 9160, Lokeren Oprichtingsdatum: 20/11/2019 Activiteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Maatschappelijk kapitaal: 1.700.000 euro

RECHTSBEDELING

In deze rubriek zijn enkel de faillissementen opgenomen. Naast naam, adres en activiteit van de firma vindt u de datum van het vonnis evenals de datum van publicatie van dit vonnis in het Staatsblad.

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN

M SULLU BAYRAM BVBA REALICE Vlaamsekaai 31 te 2000, Antwerpen Eetgelegenheden met beperkte bediening Staatsblad: 2/12/2019 Vonnis: 26/11/2019 Curator: WILKIN GREGORY MR VAN ERP NICK Veltwijcklaan 2 te 2180, Ekeren (Antwerpen) Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 2/12/2019 Vonnis: 26/11/2019 Curator: WILKIN GREGORY BVBA QUALITY ENERGY SOLUTIONS Brusselstraat 51 te 2018, Antwerpen Activiteit: Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal Staatsblad: 2/12/2019 Vonnis: 21/11/2019 Curator: VAN ALPHEN MARIAN MEVR VAN DER DONCK CHANTAL Guido Gezellestraat 63 2 te 2850, Boom Staatsblad: 2/12/2019 Vonnis: 26/11/2019 Curator: WILKIN GREGORY BVBA NEW PEACOCK Jules Moretuslei 322-326 te 2610, Wilrijk (Antw.) Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 2/12/2019 Vonnis: 26/11/2019 Curator: WOUTERS LOUIS

BVBA STARISH Hoveniersstraat 53/32 te 2018, Antwerpen Activiteit: Groothandel in diamant en andere edelstenen Staatsblad: 2/12/2019 Vonnis: 21/11/2019 Curator: VAN ALPHEN MARIAN

BVBA AMAZING INNOVATIONS Koralenhoeve 15 te 2160, Wommelgem Activiteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN MOORLEGHEM STEPHANE

M VAN DE PUTTE MICHEL D. Coppensstraat 28 te 2620, Hemiksem Staatsblad: 3/12/2019 Vonnis: 27/11/2019 Curator: VERSCHELDEN JEAN-MARIE

BVBA EXCLUSIVE QUALITY CARS Boterlaarbaan 121 te 2100, Deurne (Antwerpen) Activiteit: Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN IMPE BRUNO

CVBA OGIMA Lode Van Berckenlaan 167 te 2140, Borgerhout (Antw.) Activiteit: Reclamebureaus Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN IMPE BRUNO

BVBA SPECT ONLINE EVENTS Pulsebaan 50/3 te 2242, Pulderbos Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: ANNE DAVID

BVBA DEN BOURGONDIER Kerkstraat 2 te 2980, Zoersel Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: ANNE DAVID

BVBA STAR 23 Quellinstraat 49 te 2018, Antwerpen Activiteit: Algemene reiniging van gebouwen Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN MOORLEGHEM STEPHANE

EVBA LA PASSIONA Isabellalei 3 te 2018, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN INGELGHEM DANIEL

COMV VANDENBRANDE Eikelstraat 7 te 2920, Kalmthout Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN RAEMDONCK MARC

ONDERNEMERS februari 2020

49


BVBA RUBEN-JORDAENS Diksmuidelaan 189/1 te 2600, Berchem (Antw.) Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN INGELGHEM DANIEL

BVBA BELGO ASIAN DIAMOND COMPANY Hoveniersstraat 30/102 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: ANNE DAVID

M GRUSZCZYK PAWEL Schaarbosstraat 3/V2R te 2160, Wommelgem Activiteit: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN MOORLEGHEM STEPHANE

BVBA DE VALK Oudemansstraat 25 te 2000, Antwerpen Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: BRUNEEL TOMAS

NV ANNEMOON INVEST Oude Koornmarkt 42 te 2000, Antwerpen Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: ANNE DAVID BVBA ZEEPARADIJS MIDDELKERKE Reebokdreef 1 te 2900, Schoten Activiteit: Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VERMEERSCH NATHALIE BVBA BAKKERIJ MOONEN Kerklei 51 te 2960, Brecht Ambachtelijke vervaardiging van brood en banketbakkerswerk Staatsblad: 10/12/2019 Vonnis: 3/12/2019 Curator: VERCRAEYE PETER L.,JR. MR MERMER GULTEKIN Eikenstraat 62 2 te 2840, Rumst Eetgelegenheden met beperkte bediening Staatsblad: 10/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VAN INGELGHEM DANIEL BVBA HOBAU COMPANY De Keyserlei 58-60 Box 19 te 2018, Antwerpen Activiteit: Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. Staatsblad: 10/12/2019 Vonnis: 28/11/2019 Curator: VERCRAEYE PETER L.,JR. M GEERAERTS THOMAS Kleinesteenweg 3A/12 te 2610, Wilrijk (Antw.) Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: CLAES DOMINIQUE M SHAKER HAMED Welvaartstraat 78 te 2000, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: TERMOTE PHILIPPE M SCHELLEKENS HUGUETTE Ind Park Brechtsebaan 16 te 2900, Schoten Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VANHOUCKE GUY

BVBA FILTERGRO Krijgsbaan 39 te 2640, Mortsel Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN RAEMDONCK MARC NV NICHE TRADING Paardenmarkt 68 te 2000, Antwerpen Activiteit: Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: BRUNEEL GREGORY BVBA A THAI Oude Koornmarkt 48 te 2000, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: WOUTERS LOUIS COMV GD INVESTGROUP Jozef Verbovenlei 73/1 te 2100, Deurne (Antwerpen) Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: WOUTERS LOUIS EVBA OPTIEK 35 Fruithoflaan 35 te 2600, Berchem (Antw.) Activiteit: Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN IMPE BRUNO MW SMET JENNY ECHTG HANSEN B Borsbeeksebrug 3 48 te 2600, Berchem (Antw.) Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: BRUNEEL TOMAS COMV RENOLECTRO Erwtenstraat 30/3 te 2060, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: BOEYNAEMS STEVEN BVBA THRENOVATIONS Sint-bavostraat 50/14 te 2610, Wilrijk (Antw.) Activiteit: Schilderen van gebouwen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: BOEYNAEMS STEVEN

M DE COCK DIRK Ind Park Brechtsebaan 16 te 2900, Schoten Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VANHOUCKE GUY

VOF COCO LOCO ANTWERPEN Grote Markt 29 te 2000, Antwerpen Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: SWARTELE KJELL

M PIOTR SENDRAK De Bosschaertstraat 185 te 2020, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: WILKIN GREGORY

BVBA MIR Brusselstraat 51 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: CLAES DOMINIQUE

M DE LA PAZ CLENDA MARIA X te 2000, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: SWARTELE KJELL

COMV P.T&D BUILDINGS De Bosschaertstraat 185 te 2020, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: WILKIN GREGORY

50

BVBA OTRO Kleinesteenweg 3 A/12 te 2610, Wilrijk (Antw.) Activiteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: CLAES DOMINIQUE EVBA SERVICE AND CONSULTING AGENCY Eugeen Van De Vellaan 85 te 2970, Schilde Activiteit: Reclamebureaus Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: ANNE DAVID MW TAEYMANS ADRIENNE E/ NAUWELAERTS Waterhoenlaan 22/1 te 2050, Antwerpen Activiteit: Haarverzorging Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN IMPE BRUNO MR MONDRE RAFAL Gouverneur Holvoetlaan 13 te 2100, Deurne (Antwerpen) Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: BRUNEEL GREGORY EVBA HOTSPRAY COATING TECHNIEK BELGIE Noorderlaan 147/9 te 2030, Antwerpen Activiteit: Isolatiewerkzaamheden Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN IMPE BRUNO BVBA POETS EN STRIJK Autolei 220 te 2160, Wommelgem Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 6/12/2019 Curator: HENDRICKX CHRISTIAAN EVBA RIME EL AROSSI Paardenmarkt 103 te 2000, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 3/12/2019 Curator: VANOUTRIVE DIETER COMV BEZEMSTEELTJE Varkensmarkt 4 te 2000, Antwerpen Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: BRUNEEL TOMAS BVBA O.H.S. Statiestraat 88 te 2920, Kalmthout Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: ANNE DAVID NV COPA Kromstraat 64 C/16 B te 2520, Ranst Activiteit: Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN MOORLEGHEM STEPHANE BVBA UNIQUE FASHION Viaduct-dam 2 te 2060, Antwerpen Activiteit: Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN MOORLEGHEM STEPHANE EVBA BELTRADING Kloosterstraat 24 te 2660, Hoboken (Antw.) Activiteit: Groothandel in groenten en fruit Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN MOORLEGHEM STEPHANE


| ONDERNEMINGSNIEUWS | EVBA KOOPJESHAL Erwtenstraat 30/3 te 2060, Antwerpen Activiteit: Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VERCRAEYE PETER L.,JR. BVBA ATILOK Lange Kievitstraat 84 te 2018, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met beperkte bediening Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 6/12/2019 Curator: HECHTERMANS PETER MR MAES KOEN Verlatstraat 5 te 2000, Antwerpen Activiteit: Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN INGELGHEM DANIEL MR SAVRAN AHMET Oranjestraat 23 2 te 2060, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN INGELGHEM DANIEL BVBA LOGIC FIRST Fr. Rooseveltplaats 12/16 te 2060, Antwerpen Activiteit: Computerconsultancyactiviteiten Staatsblad: 12/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN INGELGHEM DANIEL BVBA DE SCHACHT Sint-Jacobstraat 1 te 2000, Antwerpen Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 13/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VAN MEENSEL STEVEN MEVR VANDENBRANDE ELKE Gillegomstraat 46 te 2530, Boechout Staatsblad: 17/12/2019 Vonnis: 11/12/2018 Curator: KIPS MARC M LEYTENS EDWARD Kardinaal Cardijnlaan 99 te 2547, Lint Staatsblad: 17/12/2019 Vonnis: 11/12/2018 Curator: KIPS MARC M BOSCH DANIEL Wapenstilstandlaan 12/5 te 2600, Berchem (Antw.) Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: TEUGHELS KATRIEN M KEUNEN KENNETH Molenstraat 35/0001 te 2850, Boom Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DEVROE DIRK M COHEN BETZALEL Plantin en Moretuslei 15 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DEVROE DIRK M AMIR TEZENGI SEYED Van Maerlantstraat 78 te 2060, Antwerpen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DEVROE DIRK M VERBEKE JOHNNY Venstraat 36 te 2240, Zandhoven Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DEBAENE THOMAS

BVBA DOMUSTIC PRODUCTIONS AND MANAGEMENT Letterkundestraat 24 te 2610, Wilrijk (Antw.) Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: HENDRICKX JEAN

M CIOBANU CEZAR-BOGDAN Bosuil 128 4 te 2100, Deurne (Antwerpen) Bouw van autowegen en andere wegen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: HERMANS TOM

VZW SAN SEBASTIAN Sint-Mattheusstraat 59 te 2140, Borgerhout (Antw.) Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: GROSS MARC

BVBA VILLA XII Erwtenstraat 30/3 te 2060, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VERSTRAETEN PETER

BVBA UNITED TRADING Lange Beeldekensstraat 124 te 2060, Antwerpen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: GREEVE ERIK MEJ VAN DAELE ILSE L A Cederlaan 14 te 2610, Wilrijk (Antw.) Activiteit: Exploitatie van sportaccommodaties Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 13/12/2019 Curator: VAN VYNCKT MARIEL BVBA UWEGO Reigerstraat 4 te 2110, Wijnegem Activiteit: Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: HENDRICKX JEAN BVBA DUTCH TRADING SERVICES De Keyserlei 58-60/12 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: GREEVE ERIK EVBA FERMATA Essenstraat 5 te 2060, Antwerpen Activiteit: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VERSTRAETEN PETER EVBA DENIS Juliaan Dillensstraat 70 te 2018, Antwerpen Activiteit: Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: GREEVE ERIK BVBA MEDIA INC. ANTWERP Oudeleeuwenrui 7 te 2000, Antwerpen Activiteit: Uitgeverijen van tijdschriften Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 5/12/2019 Curator: VERSTRAETEN PETER MR BILICI MEVLUT De Bruynlaan 133 301 te 2610, Wilrijk (Antw.) Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DEBAENE THOMAS COMV JV BUILDING PROJECTS Venstraat 36 te 2240, Zandhoven Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DEBAENE THOMAS EVBA DUURZAAM ADVIES BELGIE Lange Schipperskapelstr 3 te 2000, Antwerpen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: GROSS MARC VOF MAZEL CW Lange Herentalsestr 123 te 2018, Antwerpen Activiteit: Wassen en poetsen van motorvoertuigen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DEVROE DIRK

BVBA GOLD & PRECIOUS De Keyserlei 58-60/19 te 2018, Antwerpen Activiteit: Groothandel in metalen en metaalertsen Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: GOOSSENS BENNY EVBA COM@LINK Kronenburgstraat 106 te 2000, Antwerpen Activiteit: Beroepsopleiding Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: GOOSSENS BENNY NV EXTREMADURA Kloosterstraat 155 te 2180, Ekeren (Antwerpen) Activiteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Staatsblad: 19/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: HENDRICKX JEAN M BUYTAERT DIRK Clara Snellingsstraat 27 te 2100, Deurne (Antwerpen) Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DE FERM PATRICK MEVR VERMEYLEN ANNY Hugo Verrieststraat 7 te 2600, Berchem (Antw.) Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 16/12/2019 Curator: CLEYMAN ALAIN BVBA ACTIEF 13 Turnhoutsebaan 46 te 2140, Borgerhout (Antw.) Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 21/11/2019 Curator: VANHOUTTE INGE M COOREMANS DIRK Veltwijcklaan 210 1 te 2180, Ekeren (Antwerpen) Activiteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 10/12/2019 Curator: HELLENBOSCH HERMAN JR NV A.B.W. IMMO Bosduinstraat 265 te 2990, Wuustwezel Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MATTHEESSENS PIETER NV X-PLUS SOFTWARE Kopstraat 52 te 2900, Schoten Activiteit: Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MOESTERMANS BORG BVBA TRIKA Molenheide 67 te 2242, Pulderbos Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MATTHEESSENS PIETER

ONDERNEMERS februari 2020

51


BVBA TRIKA Molenheide 67 te 2242, Pulderbos Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MATTHEESSENS PIETER MR APERS JEROEN Pierstraat 33 te 2840, Rumst Activiteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MOENS ANNEMIE BVBA VAULT TIME & TREASURE Meirbrug 1/5-96 te 2000, Antwerpen Activiteit: Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MOENS ANNEMIE BVBA BOLBOL Onderwijsstraat 37 te 2060, Antwerpen Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: LOYENS JAN M DUMORTIER FRANCIS Meereigen 218 201 te 2170, Merksem (Antw.) Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: LOYENS JAN MW TRIKI ERIKA Molenheide 67 te 2242, Pulderbos Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MATTHEESSENS PIETER BVBA DIAMONDS 4U Hoveniersstraat 55/41 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 23/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MATTHEESSENS PIETER M DE RIDDER MICHEL Brasschaatsteenweg 206 te 2920, Kalmthout Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: WOUTERS LOUIS MW MARIEN MIRJA Lage Kaart 136 te 2930, Brasschaat Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: VAN DER HOFSTADT SERGE M BAKIU GJULAS Magdalenastraat 27 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LOYENS JAN BVBA DE DAKSPECIALIST Berkenrodelei 102 A te 2660, Hoboken (Antw.) Activiteit: Dakwerkzaamheden Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: BRUNEEL TOMAS NV DRIEHOEK Venusstraat 14 te 2000, Antwerpen Staatsblad: 274/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LAGROU SYLVIA BVBA MUSER TELECOM Bisschoppenhoflaan 324 te 2100, Deurne (Antwerpen) Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: HEYSSE BARBARA

52

M HANS KAREL P. V. Den Bemdenlaan 62 5 te 2650, Edegem Activiteit: Sport- en recreatieonderwijs Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: JACOBS LIESBET

BVBA PEKA HET MOLENHUIS Molenheide 67 te 2242, Pulderbos Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 21/11/2019 Curator: VANHOUTTE INGE

MR BOBIRNECI MARIN Varenblok 45 2V te 2650, Edegem Activiteit: Overige bouwinstallatie, n.e.g. Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: JACOBS LIESBET

BVBA ISHAL Dambruggestraat 16 te 2060, Antwerpen Activiteit: Overige bouwinstallatie, n.e.g. Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LEENDERS SVEN

BVBA OP SMAAK Vosstraat 7 A te 2140, Borgerhout (Antw.) Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: MOESTERMANS BORG

BVBA EXOTIC FRUITS AND WINE COMPANY Quellinstraat 49 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: KOENTGES KLAAS

BVBA MAN-GO! Pastoor Weytslaan 13/4 te 2920, Kalmthout Activiteit: Reclamebureaus Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: HERMANS TOM

BVBA RATNA GEMS Hoveniersstraat 55 te 2018, Antwerpen Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: HERMANS TOM

NV SELMA.AI Emiel Banningstraat 41-47 te 2000, Antwerpen Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: MOESTERMANS BORG COMV ANTWERPSE ALGEMENE LOGISTIEK & ONDERSTEUNING Duboisstraat 73 te 2060, Antwerpen Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LEENDERS SVEN BVBA MALKANA Ossenmarkt 30 te 2000, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met beperkte bediening Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: HEYSSE BARBARA VOF GRILL SARAJEVO Pothoekstraat 180 te 2060, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met beperkte bediening Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LOYENS JAN SVBA D&K WORKS Rompelei 10 te 2550, Kontich Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: HERMANS TOM EVBA KOOPJES2GO Ruggeveldlaan 582 te 2100, Deurne (Antwerpen) Activiteit: Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LAGROU SYLVIA BVBA LAS COMPANY WAASLAND Aartselaarstraat 156/1 te 2660, Hoboken (Antw.) Activiteit: Verspanend bewerken van metalen Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: KOENTGES KLAAS BVBA FAVORITE FASHION Bredabaan 384 te 2170, Merksem (Antw.) Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 21/11/2019 Curator: VANHOUTTE INGE SPRU ELMEDINA Italielei 123 te 2000, Antwerpen Activiteit: Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: JACOBS LIESBET

NV MULDER HARDENBERG BELGIE Hoge Weg 129 te 2940, Stabroek Staatsblad: 30/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MICHEL MARTIN BVBA GEBROEDERS KNAEPKENS BETONFABRIEK Oostmalsebaan 12 te 2960, Brecht Staatsblad: 30/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MICHEL MARTIN BVBA RETRO CAFE Beatrijslaan 5 te 2050, Antwerpen Staatsblad: 30/12/2019 Vonnis: 17/12/2019 Curator: MICHEL MARTIN BVBA PHO 91 Grote Markt 42 te 2000, Antwerpen Activiteit: Eetgelegenheden met volledige bediening Staatsblad: 30/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: PEETERS NICK MEVR PEETERS NATALIE Kruisbekstraat 2 A te 2170, Merksem (Antw.) Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 30/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: PATROONS KRISTIAAN BVBA BILBAO Platanenlaan 68 te 2610, Wilrijk (Antw.) Staatsblad: 30/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: TEUGHELS KATRIEN BVBA UNIGEMS Quinten Matsijslei 31/9 te 2018, Antwerpen Activiteit: Groothandel in diamant en andere edelstenen Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LANNOY CATHERINE NV K & L INVEST D'herbouvillekaai 80 te 2020, Antwerpen Activiteit: Holdings Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 12/12/2019 Curator: DE FERM PATRICK BVBA WOUWER INVEST Laar 27 te 2630, Aartselaar Activiteit: Handel in eigen onroerend goed Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LANNOY CATHERINE


| ONDERNEMINGSNIEUWS | EVBA TOP SQUARE Belgielei 50 te 2018, Antwerpen Activiteit: Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 19/12/2019 Curator: LANNOY CATHERINE

BVBA EL BARAKA Schoolstraat 54 te 9140, Temse Activiteit: Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. Staatsblad: 13/12/2019 Vonnis: 9/12/2019 Curator: CLEYMAN ALAIN

ARRONDISSEMENT SINT-NIKLAAS

COMV HET NIEUWE GELAAG Cedronbeekstraat 35 te 9190, Stekene Staatsblad: 16/12/2019 Vonnis: 9/12/2019 Curator: PIETERS MARGA

NV FYBOR Peter Benoitlaan 59 te 9120, Beveren-Waas Activiteit: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer Staatsblad: 3/12/2019 Vonnis: 27/11/2019 Curator: COLPAERT JOHAN BVBA LADIO Samelstraat 20 te 9170, Sint-Gillis-Waas Activiteit: Activiteiten van hoofdkantoren Staatsblad: 4/12/2019 Vonnis: 27/11/2019 Curator: WAUMAN PIETER SVBA TROPICAL WORLD IMPEX Hazewindstraat 69-0204 te 9100, Sint-Niklaas Staatsblad: 6/12/2019 Vonnis: 2/12/2019 Curator: WAUMAN PIETER M VAN REMOORTERE SVEN Plezantstraat 176 B/002 te 9100, Sint-Niklaas Staatsblad: 10/12/2019 Vonnis: 4/12/2019 Curator: DE CLERCQ DANI COMV DE SMULHUT Zandstraat 189/6 te 9170, Sint-Gillis-Waas Activiteit: Eetgelegenheden met beperkte bediening Staatsblad: 10/12/2019 Vonnis: 2/12/2019 Curator: CLEYMAN ALAIN M COOLEN STEPHANE Kapeldijkstraat 17 te 9120, Beveren-Waas Activiteit: Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie Staatsblad: 11/12/2019 Vonnis: 2/12/2019 Curator: DE CAUWER HEIDI

BVBA I.D.C. BORINGEN Julius Peestraat 15 te 9160, Lokeren Activiteit: Bouwrijp maken van terreinen Staatsblad: 17/12/2019 Vonnis: 9/12/2019 Curator: VERLAECKT VINCENT COMA BENELUX DOMUS STYLE Nobels-peelmanstraat 6 te 9100, Sint-Niklaas Activiteit: Groothandel in overig textiel Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 16/12/2019 Curator: VERLAECKT VINCENT COMV L & A WORLD WIDE SERVICES Nieuwstraat 1 te 9150, Kruibeke Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 16/12/2019 Curator: CLEYMAN ALAIN MR OPHALVENS MARSELINO Koningin Elisabethpl. 23 te 9100, Sint-Niklaas Activiteit: Algemene bouw van residentiële gebouwen Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 16/12/2019 Curator: CLEYMAN ALAIN EVBA COMBINUS Hendrik Heymanplein 220 te 9100, Sint-Niklaas Activiteit: Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Staatsblad: 20/12/2019 Vonnis: 16/12/2019 Curator: VERLAECKT VINCENT

COMV ONDER DEN TOREN AP Knaptandstraat 234 te 9100, Sint-Niklaas Activiteit: Cafés en bars Staatsblad: 27/12/2019 Vonnis: 20/12/2019 Curator: VAN DEN BRANDEN GUY BVBA PAGO INTERNATIONAL Prins Boudewijnlaan 97 te 9100, Sint-Niklaas Activiteit: Activiteiten van industriële designers Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 23/12/2019 Curator: NAENEN FREDERIK BVBA STREMERSCH PASCAL Nieuwdorp 52 te 9190, Stekene Activiteit: Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 23/12/2019 Curator: CLEYMAN ALAIN M STREMERSCH PASCAL FRANCISCUS Nieuwdorp(Ste) 52 te 9190, Stekene Activiteit: Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 23/12/2019 Curator: CLEYMAN ALAIN M VISSERS PATRICK Zonnestraat 129 te 9100, Sint-Niklaas Activiteit: Reclamebureaus Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 23/12/2019 Curator: ORLENT CATHARINA MW RYSBRACK RITA Singel 41 te 9130, Beveren Activiteit: Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 23/12/2019 Curator: PIETERS MARGA M DE BORREL TOM Schoolstraat 166 te 9100, Sint-Niklaas Activiteit: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Staatsblad: 31/12/2019 Vonnis: 23/12/2019 Curator: COLPAERT JOHAN

ANTWERPENWAASLAND MOBIEL Vlot onderweg in onze regio

www.antwerpen-waaslandmobiel.be

ONDERNEMERS februari 2020

53


VOOR UIT BLIK CARL BILDT DE PREMIER DIE DE ZWEEDSE ECONOMIE HERUITVOND

Vernieuwde Handelsbeurs Antwerpen Woensdag 4 maart om 18.00 uur

WWW.VOORUITBLIK.BE

NIEUWE LOCATIE


| VOORUITBLIK | 400 Kamerleden poseren in de Handelsbeurs eind 1906.

Anno 1906

Vooruitblik 2020 brengt Kamer weer naar haar roots Al bestaat de Kamer al ruim twee eeuwen, de Antwerpse handel floreert al veel langer en daarvan is de Handelsbeurs het symbool. Opgetrokken in het Antwerpen van de gouden zestiende eeuw, was dit monument toen al de trefplaats van de Antwerpse handelsgemeenschap en later ook het onderkomen van de voorloper van de Antwerpse Kamer. Na de succesvolle restauratie komt de Kamer op 4 maart met Vooruitblik er voor het eerst terug thuis. door Jan Van de Poel | fotografie Wim Kempenaers

‘L’histoire se répète. Voor de derde keer in hun geschiedenis vinden de Handelsbeurs en de Antwerpse Kamer elkaar weer’, stelt professor Stadsgeschiedenis Ilja Van Damme van de UAntwerpen vast. In 2002 schreef hij mee aan het boek In de ban van Mercurius, dat terugblikt op de 200-jarige geschiedenis van de Kamer en bij die verjaardag ook werd uitgebracht. De eenmalige terugkeer van de Kamer naar de Handelsbeurs voor Vooruitblik 2020 is een nieuw fragment in een rijke, bewogen geschiedenis die beiden delen. ‘De voorganger van de huidige Handelsbeurs is ontstaan in de 16de eeuw, wat voor Antwerpen een gouden periode was. Vooral door zijn haven was de stad een vrijhaven voor handel, waarlangs allerhande goederen de weg naar de toenmalige Zuidelijke Nederlanden vonden. Pas in de 19de

eeuw ontstaat de Kamer van Koophandel als een soort van adviesraad, die het stadsbestuur bijstond in zijn handelsbeleid. Van meet af aan was het bestuur ervan samengesteld uit leden van vooraanstaande handelsfamilies en industriëlen aanwezig in Antwerpen. Het was een bont gezelschap van kapitaalkrachtige lieden met pakweg Duitse, Franse, Engelse of Amerikaanse roots. Denk maar aan de familie Kreglinger, die later op de Antwerpse Grote Markt een aantal prachtige gildenhuizen liet restaureren’, weet Ilja Van Damme. IN HET HART VAN DE HANDEL Op aangeven van de stad installeerde de Kamer zich in de Handelsbeurs. ‘Als tegenprestatie voor die verkregen stek, nam de Kamer het beheer en het onderhoud op zich. Daarvoor ONDERNEMERS februari 2020

55


VOKA CHARTER DUURZAAM ONDERNEMEN Werk via een actieplan op maat van uw onderneming aan duurzaam ondernemen. Met behulp van de Sustainable Development Goals werken we een resultaatgericht en continu optimaliserend beleid uit.

AAN DE SLAG MET DUURZAAM ONDERNEMEN? Dat hoeft u niet alleen te doen. Voka staat voor u klaar met 1-op-1-begeleiding, opleidingen, inspiratiesessies en lerende netwerken.

PLATO MVO Kom maandelijks samen met 15 ondernemers om uw duurzaamheidsbeleid uit te bouwen en vorm te geven. Op deze manier hoeft u niet het warme water uit te vinden, maar kan u leren van anderen en ervaringen uitwisselen.

Neem contact op met duurzaamondernemen.aw@voka.be of bel naar 03 232 22 19 56

INSPIRATIESESSIES Doe inspiratie op van andere ondernemingen in onze regio. Vanaf april kan u maandelijks kennis opdoen bij andere ondernemingen en geĂŻnspireerd worden door hun acties. Kijk voor meer informatie op www.voka.be/activiteiten


| VOORUITBLIK | ontving ze een proportioneel bedrag op de patentbelasting, naast haar andere inkomsten uit dok- en pakketrechten. Voor de Kamer was een stek in het zenuwcentrum van de handel ideaal. Met ook winkeltjes op de benedenverdieping was de beurs trouwens een publieke plek, wat de verschillende toegangen onderstrepen. Maar zodra je de trappen opging richting de vergaderlokalen, betrad je ruimten die slechts voor een beperkt publiek toegankelijk waren. Daar werd in die tijd ongetwijfeld op toegekeken’, gaat professor Van Damme voort. De Handelsbeurs had Karel V al in 1531 laten bouwen, als toonbeeld van het belang van de Antwerpse handelsfunctie. Al in de loop van de 15de eeuw groeide dat Antwerpse belang al volop, wat sprak uit de bevolkingsgroei. Waar de stad in 1500 ongeveer 40.000 inwoners telde, was dat aantal omstreeks 1560 al opgelopen tot liefst 100.000 waarvan zo’n 10.000 buitenlandse kooplieden. In die tijd was de Handelsbeurs dé ontmoetingsplaats voor handelaars en kapiteins van aankomende schepen om transacties af te sluiten. Allerhande makelaars hielpen hen bij het afwikkelen van de administratieve formaliteiten en het aan boord halen van nieuwe vrachten voor de terugreis.

‘Ten tijde van Napoleon was de Handelsbeurs al een plaats waar leden van de meest gegoede families uit binnen- en buitenland elkaar ontmoetten.’ ‘Toen de Spaanse commandant Alexander Farnese Antwerpen in 1585 ten val bracht, viel de opgang van de stad stil. Al was de Schelde na die Spaanse verovering nooit helemaal afgesloten, waardoor het handelsleven evenmin helemaal stilviel’, weet Ilja Van Damme. ‘Het leidde er wel toe dat het zwaartepunt van de internationale handel verschoof naar Amsterdam. Later werd dat Londen en uiteindelijk New York. Die verschuiving is ook erg zichtbaar, want de beurzen in Amsterdam en Londen zijn gebouwd naar het model van de Handelsbeurs.’ STEK IN LIJN MET CACHET VAN DE KAMER Een brand in 1583 had de Antwerpse handelsgemeenschap dan al voor het eerst verdreven uit zijn pleisterplaats. Vrij snel werd de Handelsbeurs naar dezelfde plannen heropgebouwd, waardoor het ook zijn functie herwon. Bij het verkommerde handelsleven deed de beurs in de loop van de 17de en 18de eeuw ook dienst als zetel van de Sint-Lucasgilde voor creatieve ambachten. ‘Onder andere de Vlaamse Meesters Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck konden zo contacten onderhouden met de financieel betere klasse’, weet Ilja Van Damme. Begin 19de eeuw was Antwerpen als handelscentrum even uit beeld. Tot de stad eerst onder het bewind van Napoleon, nadien bij de aanhechting bij de Noordelijke Nederlanden onder Willem I, een nieuw elan kreeg. Ook de Kamer nam in die tijden een start, met de Handelsbeurs als uitvalsbasis. ‘Voor de Kamer was de beurs de perfecte locatie om ook feesten te houden in lijn met haar cachet’, wijst Ilja Van Damme onder andere op vijfdaagse festiviteiten in oktober 1843, naar aanleiding van de voltooiing van de spoorweg tussen

Antwerpen en Keulen. ‘Bij zulke gelegenheden was het een plaats waar leden van de meest gegoede families uit binnenen buitenland elkaar ontmoetten.’ KNIPOOG NAAR CRYSTAL PALACE Naar het voorbeeld van het Londense Crystal Palace dat ter ere van de wereldexpo in 1851 was opgetrokken, kreeg ook de binnenruimte van de Handelsbeurs in 1853 een koepel met glaspartijen. Die bouwkundige facelift wekte evenwel heel wat controverse, zelfs in die mate dat tegenstanders van die overkapping mogelijk een hand hebben in de tweede verwoestende brand van 1858. ‘Met het verlies van veel archieven en de rijkelijk gevulde bibliotheek van de Kamer betekende die historisch gezien een groot verlies’, weet de professor. ‘Naar het ontwerp van architect Joseph Schadde was het gebouw in 1872 heropgebouwd, waarbij deze keer de overkoepeling mooi aansloot op de neogotische architectuur.’ Opnieuw groeide de Handelsbeurs uit tot een oord van bedrijvigheid, waar rond de vorige eeuwwisseling onder andere tal van congressen werden gehouden. Op zoek naar bijkomende ruimte verlaat de Kamer tussen beide Wereldoorlogen evenwel haar lokalen in haar vroegere statige onderkomen. Daarna luidde de Tweede Wereldoorlog de volgende neergang ervan in. Ilja Van Damme: ‘Tijdens die oorlog is het gebouw nooit getroffen door V1- of V2-bommen van de Duitse bezetter. Qua stabiliteit heeft het wel te lijden gehad van inslagen vlakbij, waardoor de toestand alsmaar achteruitging.’ Nadat de Antwerpse effectenbeurs in 1997 door die van Brussel was overgenomen en de laatste basis voor investeringen was verdwenen, kwam het uiteindelijk om veiligheidsredenen leeg te staan. Na twintig jaar leegstand, kon in 2016 dan toch het restauratieproject ervoor op de rails worden gezet. Zo kan de Handelsbeurs na drie jaar van restauratiewerken haar deuren ook weer voor het eerst openzwaaien voor ondernemend Antwerpen-Waasland. > www.dehandelsbeurs.be > www.vooruitblik.be ONDERNEMERS februari 2020

57


Actieplan moet pelletverlies bannen uit Antwerpse haven Twee jaar nadat de Antwerpse haven als allereerste haven in Europa het Operation Clean Sweep-programma heeft ondertekend, zijn er al heel wat acties opgestart en investeringen uitgevoerd om rondzwervende plastic pellets op te ruimen en te voorkomen. Dit jaar steken de partners nog een behoorlijk tandje bij met een ambitieus actieplan. door Annemie Morbee | fotografie INEOS, PlasticsEurope, Port of Antwerp

Even terug in de tijd: in oktober 2017 werd het Zero Pellet Loss-initiatief gelanceerd, een sectoroverschrijdende samenwerking binnen het Operation Clean Sweep® (OCS)programma die de krachten bundelt om te voorkomen dat plastic pellets in de omgeving terechtkomen. Dit wereldwijd probleem werd in Europa voor het eerst in de Antwerpse haven structureel aangepakt. Het initiatief werd gelanceerd door Alfaport Voka, essenscia, PlasticsEurope en het Havenbedrijf Antwerpen. Sindsdien rapporteert PlasticsEurope samen met de partners over de implementatie van OCS in de haven. Ondertussen hebben al 10 kunststofproducenten, 6 logistieke ondernemingen en 3 organisaties, allen actief in de Antwerpse haven, het OCSprogramma ondertekend. VRUCHTBARE RESULTATEN De afgelopen twee jaar leidden de gezamenlijke inspanningen tot enkele mooie resultaten. Niet alleen werden er al meer dan 3 ton pellets opgeruimd. Alles is ook in het werk gesteld om het verlies van pellets te voorkomen: sensibilisering van de eigen medewerkers en toeleveranciers, monitoring van de risicovolle plaatsen, nieuwe procedures en aanzienlijke investeringen in opvangbekkens, zeven, speciale rioolroosters, blaasstations, afvoerbuizen, … De volgende jaren wordt er op verschillende fronten een versnelling hoger geschakeld. De belangrijkste ambities kort samengevat: • Sluitende systemen om ‘verdwaalde’ of ‘verwaaide’ pellets te voorkomen • Sluitende reinigings- en inspectiesystemen (inclusief het reinigen van wegen in de buurt van de eigen site) • Enkel werken met toeleveranciers die OCS ondertekend hebben • Een app ontwikkelen om snel ongewild verlies van pellets te kunnen melden • Invoeren van een transparant certificatiesysteem voor het behandelen van pellets (Europees pilootproject) • Opruimacties verderzetten maar er tegelijkertijd voor zorgen dat dit op termijn overbodig wordt • Haalbaarheidsstudie voor het inzamelen en hergebruik van liners 58

ALLE SCHAKELS IN KETEN BETROKKEN Alle schakels van de logistieke pelletketen in Antwerpen zijn betrokken bij Operation Clean Sweep® . Vervoerders, expediteurs, industrie, logistieke dienstverleners: het is een medeverantwoordelijkheid van iedereen.

'Vervoerders, expediteurs, industrie, logistieke dienstverleners: het is een medeverantwoordelijkheid van iedereen.' De logistieke dienstverlener Elite Paloumé werkt bijna uitsluitend voor de chemische en petrochemische industrie. CEO Emanuel Avermaete: ‘De plastic bolletjes zijn de grootste commodity die wij laten behandelen en verschepen. Aangezien onze actieradius zich afspeelt op kantoor, komen we niet rechtstreeks met pellets in aanraking. Dus is het voor ons moeilijk om hierop rechtstreeks een invloed uit te oefenen. Dit mocht evenwel geen excuus zijn om het OCSprogramma niet te ondertekenen. Beter nog: wij waren de eerste Europese expediteur die dit eind 2018 heeft gedaan. We richten ons hierbij volledig op bewustmaking en engagement. Wij willen bij onze onderaannemers, zowel vervoerders als goederenbehandelaars) een bewustzijn creëren, zodat ook zij erop toezien dat er door hun toedoen geen pelletverspilling meer optreedt. PlasticsEurope stelt hiervoor allerlei promotiemateriaal ter beschikking dat wij uitgebreid verspreiden onder onze medewerkers, onderaannemers


| ALFAPORT |

en leveranciers. Zelf zorg ik er ook voor dat dit topic in elke speech, elke nieuwsbrief en elk gesprek met klanten, medewerkers en leveranciers aan bod komt. Enkel op die manier kan Zero Pellet Loss top of mind worden.’

verhaal uit de doeken gedaan. Zo kunnen wij ook onze steen bijdragen om de ambitie van Zero Pellet Loss te halen’, haalt Emanuel Avermaete aan.

De logistieker gaat zelfs nog een stapje verder: vorig jaar werd een brief rondgestuurd naar elke leverancier die met pellets in aanraking komt. Hierin werd vermeld dat Elite Paloumé de OCS-principes niet alleen heeft ondertekend en opvolgt, maar dat het respecteren ervan in de toekomst ook een vereiste wordt om voor Elite Paloumé te mogen werken. Het is de bedoeling om bij elke toekomstige offerteaanvraag aan de leverancier een OCS-engagement te vragen.

‘We zorgen ervoor dat dit topic in elk gesprek met klanten, medewerkers en leveranciers aan bod komt. Enkel op die manier kan Zero Pellet Loss top of mind worden.’

‘Dat bewustmaking zijn vruchten afwerpt, zagen we enkele maanden geleden. Een van onze klanten had een andere behandelaar onder de arm genomen. Toen enkele medewerkers eens langsgingen om de belading van een container bij te wonen, zagen ze dat de rondslingerende pellets niet systematisch werden verwijderd. Ze hebben de supervisor van het magazijn daarop gewezen en hem het OCS-

De multimodale vervoerder Bruhn Spedition is in de Antwerpse haven heel actief in de chemische sector. Jaarlijks vervoert de onderneming zo’n 30.000 containers met plastic granulaten tussen silo’s op de chemische sites en silo’s van de eindklant. Managing director Gert Laurijssens: ‘Voor ons was het evident om in het OCS-programma te stappen, temeer omdat wij al langer ons steentje bijdragen om de milieuimpact van onze activiteiten zo klein mogelijk te maken. Onze chauffeurs staan op twee momenten rechtstreeks in ONDERNEMERS februari 2020

59


contact met de pellets. Tijdens het laden op de chemische site is dat wanneer ze de laadslurf uit de container halen en het deksel ervan sluiten. Bij het lossen is dat wanneer ze de losslang van de silo van de eindontvanger loskoppelen. In beide gevallen bestaat het risico dat er pellets verloren gaan. Onze chauffeurs zijn zich daar zeer van bewust en zijn erop getraind om dit te vermijden.’ ‘Wij werken met een aantal depots die voor ons de linerbags waarin de granulaten vervoerd worden, installeren of verwijderen. Om ervoor te zorgen dat bij deze behandelingen geen pellets verloren gaan, hebben wij reeds jaren geleden geïnvesteerd in Glutton-stofzuigers. Die zorgen er mee voor dat er geen pellets in het afvalwater terechtkomen’, gaat Gert Laurijssens voort. ‘Onze plannen voor de toekomst zijn vrij ambitieus. Wij zijn in gesprek met de producent van onze linerbags om ervoor te zorgen dat niet enkel die zakken volledig recycleerbaar worden. Ook voor alle attributen om die in de containers te bevestigen, zoals haken en rubberen bandjes, moet dat kunnen. Want Operation Clean Sweep betekent voor ons niet enkel de pellets, maar alle plasticafval dat momenteel in de oceanen rondzwerft. In een linerbag bevinden zich onvermijdelijk eventuele resten aan pellets. Als je zo’n zak 100 % recycleerbaar maakt, vermijd je dat die ook in het afvalwater terechtkomen.’ Chemiebedrijf INEOS heeft zich van bij de start aangesloten bij het OCS-programma. Het hanteert een geïntegreerde aanpak: sensibilisering van de medewerkers en logistieke partners, preventieve maatregelen opdat er bij het laden geen korrels achterblijven op het dak van de vrachtwagens en het verwijderen van korrels op de weg en de bermen op de site. Veerle Gonnissen, sitemanager INEOS Olefins & Polymers Lillo: ‘De inspanningen van INEOS om het pelletverlies maximaal in te dijken, dateren al van voor het OCS-programma. Zo hebben we afscheidingsputten geïnstalleerd op de waterstromen die van onze site naar de Schelde of de dokken lopen. Afgelopen najaar werden in Lillo alle beladingsarmen uitgerust met een speciale kraag, om te

vermijden dat opspattende korrels tijdens het laden op het dak van de wagen terechtkomen. Er werd ook geïnvesteerd in extra personeel om de wagens voor vertrek van de site te inspecteren. Bijkomend wordt er een wekelijkse schoonmaak op de Scheldelaan georganiseerd.’

Ook op de Styrolution-site in Zandvliet heeft INEOS stevig geïnvesteerd in preventie en controle. ‘Er zijn dagelijks controlerondgangen, er werden mandfilters en verzamelbassins geplaatst en net zoals in Lillo zal er in de tweede helft van 2020 een afblaasstraat geïnstalleerd worden’, geeft Veerle Gonnissen aan. ‘Vrachtwagens die de site verlaten, zullen voor vertrek langs de afblaasstraat geleid worden. Hierdoor kunnen er geen pellets Meer info over meer op de vrachtwagen achterblijven en zo Zero Pellet Loss via in de omgeving terechtkomen.’

sofie.coppens@voka.be

> www.opcleansweep.org > www.plasticseurope.org

Envisan tackelt historische vervuiling Galgeschoor Een half jaar geleden lanceerde het Havenbedrijf Antwerpen de Galgeschoor Plastic Challenge. Hiermee deed het een oproep tot het bedenken van een innovatieve oplossing om de historische vervuiling van het Galgeschoor op te ruimen, zonder de biodiversiteit van dit natuurgebied te verstoren. Envisan, een dochteronderneming van Jan De Nul Group, haalde het met zijn grote manoeuvreerbare stofzuiger die de pellets uit het natuurgebied zal zuigen. > www.portofantwerp.com

60


COLUMN

Stephan Vanfraechem directeur Alfaport Voka

ANTWERP WEST EN ZEEBRUGGE EAST? Na wat snuffelen en zachte strelingen, starten Antwerpen en Zeebrugge nu formele onderhandelingen om tot een intensieve samenwerking te komen. Het is daarbij opvallend – maar zeer toe te juichen - dat dit nieuws voorlopig geen aanleiding geeft tot emotionele hartenkreten zoals in het verleden vaak wel het geval was. Toen werden zachte of hardere toenaderingen vaak – bewust? – al in de kiem gesmoord door absolute ‘no go’s’ te gaan ventileren in de media. ‘Men zou zijn eigenheid niet opgeven’. De praktijk heeft aangetoond dat zo’n verklaringen de beste garantie zijn om dergelijke gesprekken – bewust? – te doen mislukken van bij aanvang.

‘Ik heb het gevoel dat beide partijen het nu oprecht menen en effectief tot een samenwerking willen komen. Daartoe zijn ook een aantal goede redenen.’

Als observator vanop de zijlijn valt het mij op dat beide partijen zich nu onthouden van dergelijke opmerkingen. Integendeel. Ik heb – voor het eerst – het gevoel dat beide partijen het nu oprecht menen en effectief tot een samenwerking willen komen. Daartoe zijn ook een aantal goede redenen. Een sterk toegenomen schaalvergroting gekoppeld aan een verregaande consolidatie. Een gewijzigd financieringskader met een toegenomen eigen financiële inspanning vanuit de havenautoriteiten. Een sterke focus op de inspanningen inzake (klimaat) transitie van en in havens. Het zijn allemaal elementen die maken dat havenautoriteiten misschien meer dan ooit de opportuniteiten van samenwerking zien.

De private havensector ziet al lang die complementariteit van onze Vlaamse zeehavens. Verschillende internationale en Vlaamse ondernemingen investeren al langer in meerdere Vlaamse havens. De oprichting van North Sea Ports en de schijnbaar vlotte manier waarop dit is gebeurd, kunnen inspirerend werken. De zakelijke objectivering van de meerwaarde van zo’n medewerking leidt tot een secce basis om gesprekken te voeren. Ze vormt ook een tegengewicht voor – begrijpelijke – opstootjes van eigenbelang en lokale gevoeligheden. Respect en vertrouwen zijn twee andere voorwaarden voor een succesvol traject inzake samenwerking. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de collega’s in Zeebrugge viel het op dat de burgemeester van Brugge het had over ‘gelijkwaardige partners’. Hij had niet het gevoel dat ze werden behandeld als ‘kleine jongetjes’. Dit is geen slip of the tongue. Ook vanuit mijn ervaring met de verschillende culturen ken ik iets over die gevoeligheden en beeldvorming over elkaar. David en Goliath en calimero … Vanuit een zakelijke objectivering van elkaars positie, een opportunistische kijk naar elkaars troeven, een stevig marketing- en brandingverhaal én met respect voor de andere partij moeten we er komen. Rustige vastigheid in combinatie met Antwerpse flair. Alle sterren staan gunstig. Om mijn grootmoeder te citeren: ‘gif moa sjette’.

ONDERNEMERS februari 2020

61


Komt da van ier? Trots op onze productiebedrijven!

De carnavalstoet

ROND’O- BIER OP BASIS VAN GEZUIVERD AFVALWATER VAN AQUAFIN • Geproduceerd in Kapelle-op-den-Bos • Zuivering van het water door Aquafin, verdere zuivering tot drinkwater door De Watergroep en productie van het water door Microbrouwerij Den Triest uit Kapelle-op-den-Bos

MAKE-UP VAN COSMADE • Geproduceerd in Heist-op-den-Berg • Familiebedrijf, opgericht in 2001 door

ingenieur André Nagels en sinds 2005 gevestigd in Heist-op-den-Berg

ZONNEBRIL VAN W.R.YUMA • Geproduceerd in Antwerpen • Belgisch bedrijf, opgericht in 2015, dat zonnebrillen maakt van 3D-geprint recycleerbaar plastic

HAARSPRAY VAN GOODMARK – VOLCKE AEROSOL CONNECTION • Geproduceerd in Kuurne • Opgericht in 1970 door Stephan G. Volcke, nu aan het hoofd van het multinationale Goodmarkgroup Ltd.

62

FANFAREVLAG VAN VISIX • Geproduceerd in Roeselare • Opgericht in 1903, een bedrijf waar kennis wordt gecombineerd met innovatie en handwerk


| KOMT DA VAN IER? |

Liefst 13.700 bedrijven die samen direct werk verschaffen aan ongeveer 312.000 mensen: daarvoor staat de industrie in Vlaanderen. Door de sterke verwevenheid met onze diensteneconomie creëert ze daarnaast veel indirecte tewerkstelling in onder andere de logistiek, de juridische en de administratieve sector. Zonder deze motor van onze welvaart zou ons dagelijkse leven er heel anders uitzien dan vandaag. Overtuigd van het belang van de industrie voor het Vlaamse economische DNA, schotelen we u elke maand enkele representatieve staaltjes uit eigen midden voor. Deze maand belichten we enkele producten van Vlaamse makelij die kleur geven aan menig carnavalstoet.

PIGMENTEN EN KLEURSTOFFEN VAN STOOPEN & MEEÛS • geproduceerd in Hemiksem • opgericht in 1894 door Edmond Stoopen en Paul Meeûs

TRACTOR VAN CASE NEW HOLLAND INDUSTRIAL • Productie van tractoronderdelen in Antwerpen •

en productie van oogstmachines in Zedelgem Nederlands bedrijf met 12 merken voor industriële en landbouwvoertuigen

LUIDSPREKERS VAN PREMIUM SOUND SOLUTIONS • Geproduceerd in Dendermonde • Belgisch bedrijf dat luidsprekers levert aan zowat alle grote automerken

BALLONNEN VAN BELBAL • Ontwikkeld in Erpe-Mere en geproduceerd in Polen • Voormalig familiebedrijf, nu onder leiding van Bart Van Nuffel en Jérôme Leclef, met een van de grootste ballonnenfabrieken ter wereld in Polen

FIGUREN IN PIEPSCHUIM VAN SERPO • Geproduceerd in Sint-Niklaas • Belgisch bedrijf opgericht in 1958 als een van de eerste schuimverwerkers in België

Dit overzicht is opgemaakt door de redactie van ONDERNEMERS en wil de industrie meer visibiliteit geven. De aangehaalde voorbeelden zijn niet exhaustief en geven slechts een indicatie van de activiteiten van de productiebedrijven in Vlaanderen. Vermelding in deze rubriek kan niet afgedwongen worden.


Vlotter rijden op A12 dankzij extra opstelstroken Omwille van de installatie van conflictenvrije verkeerslichten en grote werkzaamheden op de parallelweg Boomsesteenweg (N177), zat de A12 in 2019 volledig strop. Nochtans is deze belangrijke verkeersader tussen Antwerpen en Brussel heel belangrijk voor de ontsluiting van de lokale bedrijvigheid in Aartselaar, Wilrijk, Hoboken, Hemiksem, Rumst, Schelle, Niel en Boom. Na intensief overleg met diverse overheden begint het tij op de drukke verkeersas stilaan te keren. door Steven Roeland | beeld Agentschap Wegen en Verkeer

Nadat eerder al de lichtenregeling op de A12 deels werd aangepast, zijn op 15 december nieuwe opstelstroken langs vier kruispunten in dienst genomen. Over een totale lengte van 1,2 kilometer in elke rijrichting zijn lokaal drie rijstroken beschikbaar. De extra opstelcapaciteit laat toe om op korte tijd meer verkeer af te wikkelen op de hoofdas. Zo wordt meer groentijd gegeven aan het verkeer vanuit de zijstraten. Op die manier krijgt het verkeer in de zijstraten langer groen zonder de doorstroming op de A12 te bemoeilijken en worden de lokale bedrijvenzones beter bereikbaar. Voorbij de verkeerslichten werden ook de afritten aangepast.

‘Doorwerken aan dit dossier is broodnodig om de economische leefbaarheid in de regio te vrijwaren.’ Deze ingreep, goed voor een investering van 5,5 miljoen euro, vloeit voort uit het maatregelenpakket dat tussen

Meer info via onze mobiliteitsmanager: steven.roeland@voka.be

64

Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, de lokale burgemeesters van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Schelle, de districtsburgemeesters van Hoboken en Wilrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer in de zomer van 2019 is afgesproken. TUSSENSTAP NAAR DEFINITIEVE OPLOSSING De Kamer is tevreden met het geleverde werk. Toch is dit maar een tussenstap naar een definitieve oplossing. Voor grote ingrepen is meer tijd nodig. Tegen 2021 moet de aanvraag van de omgevingsvergunning van de ingesleufde A12 met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden infrastructuur voor fietsers en voetgangers een feit zijn. Tegelijkertijd komen er een of meerdere fietsbruggen over de A12 om de verbinding met de zwakke weggebruiker te verbeteren. De studies hiervoor zitten voorlopig op schema. Intussen heeft de Vlaamse regering in het regeerakkoord de heraanleg van de A12 als een prioriteit opgenomen. Doorwerken aan dit dossier is broodnodig om de economische leefbaarheid in de regio te vrijwaren. De Kamer volgt de evolutie nauwgezet op en verleent actief haar steun aan dit proces.


| BELANGENBEHARTIGING |

80 BEDRIJVEN DENKEN MEE ROND WERKEN MERKSEMSEBAAN Hoe kom je als ondernemersgemeenschap door een moeilijke periode van wegenwerken? Een intens gesprek met de infrastructuurbeheerders aangaan, helpt alleszins. Daarom organiseerde de Kamer samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op 17 december een overleg met 80 ondernemers uit Wijnegem, Schoten, Deurne en Merksem over de heraanleg van de Merksemsebaan (N120) en de Deurnesteenweg in Wijnegem. door Steven Roeland

Vanaf juni 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de belangrijke ingreep die de weginfrastructuur klaarmaakt voor de komst van de nieuwe Hoogmolenbrug. De wegenwerken duren ruim een jaar. De aanleg van de nieuwe brug start gelijktijdig, maar zal twee jaar in beslag nemen. Voor de afbraak van de bestaande brug wordt op een jaar gerekend. Ter voorbereiding van deze werken verplaatsen de nutsmaatschappijen al vanaf begin februari heel wat kabels en leidingen. De omgeving zal voor een lange tijd een werfzone zijn en de bereikbaarheid moeilijk.

‘Er wordt gezocht naar een tijdelijke extra toegangsweg voor de Wijnegemse bedrijvenzone.’

bijeenkomst van 17 december bracht heel wat detailinformatie over timing en hinder aan de oppervlakte. Afspraken werden gemaakt over de verspreiding en de continuïteit van de informatiedoorstroming. Vervolgens probeert onze Kamer de dialoog tussen de lokale ondernemers en de infrastructuurbeheerders te stimuleren. We maken knelpunten bespreekbaar en zoeken in overleg naar creatieve oplossingen, zodat zoveel mogelijk milderende maatregelen worden genomen. Als gevolg van dit overleg wordt alvast gezocht naar een tijdelijke extra toegangsweg voor de Wijnegemse bedrijvenzone en naar mogelijke aanpassingen om vrachtwagenbewegingen beter mogelijk te maken. Ten slotte zetten we de ondernemingen aan om na te denken over het inzetten van alternatieve verplaatsingsmogelijkheden.

Dergelijke infrastructuurwerken wegen zwaar op de bedrijfsvoering van lokale ondernemingen. Het is dus van groot belang dat al het mogelijke wordt gedaan om een ordentelijke bedrijfsvoering te verzekeren tijdens de werken. KNELPUNTEN CREATIEF AANPAKKEN Daarom zet de Kamer in op drie aandachtspunten. Vooreerst richt ze zich op het tijdig verstrekken van informatie. Ondernemers moeten zich kunnen voorbereiden en intern maatregelen treffen om de periode te overbruggen. De

Krijg op 19/2 alle info over impact snelwegwerken Oosterweel Deze zomer staan we voor de start van een cruciale fase van de Oosterweelwerken op Linkeroever en Zwijndrecht. Die grote, broodnodige infrastructuurwerken zullen de mobiliteit in de regio een nieuw elan geven. De volgende jaren zal het verkeer op de E17 en de E34 hierdoor wel hinder ondervinden. Niet alleen is het een knelpunt voor het doorgaand verkeer. Voor de lokale ondernemers is het nog een grotere uitdaging om hun verplaatsingen hierop af te

stemmen. Welke werken staan op het programma? Wanneer wordt gestart op de snelwegen en verkeerswisselaars? En waar wordt de meeste hinder verwacht en voor hoe lang? Om ondernemers uit het Waasland en Zwijndrecht de kans te geven zich goed voor te bereiden, organiseert de Kamer samen met de Confederatie Bouw Waasland en bouwheer Lantis een infomoment. De bijeenkomst gaat door op 19 februari om 15 u. in Sint-Niklaas. Deelname is gratis. Inschrijven via www.kameragenda.be

ONDERNEMERS februari 2020

65


ANTWERPSE DIAMANT PUBLIREPORTAGE

GEOPOLITIEKE INSTABILITEIT TREFT DIAMANTSECTOR 2019 was een moeilijk jaar voor de wereldwijde diamanthandel. De volledige waardeketen - van mijnproducenten tot en met juweliers - zag hun omzet het voorbije jaar dalen. De belangrijkste oorzaak is de geopolitieke instabiliteit die economische onrust aanwakkert, wat het consumentenvertrouwen doet dalen. Ondanks het erg moeilijke jaar, blijft diamant een van de belangrijkste exportproducten van onze Vlaamse economie. Volgens Bain & Company zal de handel zich herstellen in 2021. Hieronder kan u de cijfers vinden in vergelijking met vorig jaar.

RUW IMPORT

EXPORT

8 miljard USD -26%

9,2 miljard USD -26%

79 miljoen ct. -15%

104,7 miljoen ct. -14%

Vooral de handel in ruwe diamant daalde het voorbije jaar fors. Het grote probleem vandaag is dat het aanbod aan diamant groter is dan de vraag naar diamant. Diamantairs proberen daarom eerst hun bestaande voorraden te verkopen, vooraleer zij overgaan tot het aankopen van nieuwe diamanten.

“De belangrijkste oorzaak van het moeilijke jaar voor de wereldwijde diamanthandel is de geopolitieke onrust tussen grootmachten zoals de Verenigde Staten en China, de twee belangrijkste afzetmarkten voor geslepen diamant.� Margaux Donckier, woordvoerster AWDC

GESLEPEN IMPORT

EXPORT

10,1 miljard USD -12%

9,9 miljard USD -13%

5,1 miljoen ct. -11%

4,1 miljoen ct. -15%

Ook juweliers organiseren hun inkoopproces vandaag anders, waarbij ze meer on-demand inkopen in plaats van zoals vroeger grote bestellingen te plaatsen.

66

ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE. WWW.AWDC.BE


| BLIK OP DE WERELD |

ICTC depanneert koelcontainers tot in Ulaanbaatar Zie pag. 68

ONDERNEMERS februari 2020

67


Christophe Koevoets

Ook zomerevents waarderen ambachtswerk Sinds anderhalf jaar spitst ICTC zich onder de naam Container ID eveneens toe op het ombouwen van containers voor projecten op maat, zoals een tuinhuis of een containerbar. Onder andere voor Studio Brussel en Coca-Cola mocht het zo al geslaagde projecten uitvoeren. ‘Daarbij maken we dan werk van de basisstructuur, de afwerking laten we aan anderen over. Met vaak meer dan 30 jaar ervaring in hun vak zijn heel wat van onze medewerkers echte ambachtslui die heel fijn werk kunnen afleveren’, legt Christophe Koevoets uit. > www.containerid.be


| INTERNATIONAAL ONDERNEMEN |

Spoeddienst voor containervloot draait op volle toeren Als containerhaven bij uitstek heeft Antwerpen ook nood aan een specialist in het herstellen en opnieuw afstellen van containers. Die behoefte vult ICTC al 45 jaar vakkundig in, waardoor het is uitgegroeid tot een internationaal aantrekkelijke partner voor tal van rederijen en containerleasingbedrijven. ‘Door onze expertise horen we bij de absolute top in Europa’, weet bestuurder Christophe Koevoets. door Jan Van de Poel | fotografie Koen Fasseur

De kiem van het huidige ICTC, wat staat voor Intercontinental Container Transport Coordination, werd al in 1965 gelegd. Toen startte het voor een containerleasingbedrijf als agent met de verhuur van zeecontainers in Europa, het voormalige Oostblok en Zwart-Afrika. ‘Containers waren toen vrij nieuw, waardoor we in de haven van Antwerpen een pioniersrol opnamen. Dan al waren we ervan overtuigd dat containers zouden uitgroeien tot hét vervoermiddel van de toekomst. Door de alsmaar betere technologie zagen we ook hoe containers alsmaar meer werden gebruikt voor het transport van uiteenlopende massagoederen, tot zelfs verse producten toe’, vertelt Christophe Koevoets van ICTC. Vanuit die activiteit is tien jaar later dan ICTC Repair ontstaan als herstelbedrijf dat herstellingen uitvoert aan zowel drogeboxcontainers als de zogenaamde reefercontainers die met een koelinstallatie zijn uitgerust. Daarbij neemt Eucore, dat voor de helft dochter is van ICTC's moederbedrijf Thornton & Co, de werken aan koelinstallaties voor zijn rekening.

‘Om de kwaliteit te verzekeren, heb je medewerkers met voldoende technische bekwaamheid nodig. Daarom is Antwerpen onze enige uitvalsbasis.’ ‘Containers zijn een uitstekende stootvaste oplossing voor goederentransport. Zowel tijdens het transport op het schip als bij hun behandeling op de kade kunnen die wel wat te verduren krijgen, waardoor weleens gebruiksschade ontstaat. Maar ook door normale slijtage zijn herstellingen nodig. Los van de oorzaak lossen wij dit telkens op, met de focus voornamelijk op koelcontainers. Daarbij werken we samen met onze partners zowel voor rederijen van waar ook ter wereld die eigen containers inzetten als voor de leasingbedrijven op de containermarkt. Omdat de hoofdzetels ervan gebaseerd zijn in pakweg Hamburg, Kopenhagen, Londen en Rotterdam, zijn we al van nature internationaal actief. Als internationale hub waar deze spelers ook aanwezig zijn, is Antwerpen voor ons een uitstekende uitvalsbasis’, stipt Christophe Koevoets aan. ‘Onze business houdt wel wat meer service in dan uitsluitend schade herstellen. Denk maar aan het opmaken van bestekken en het goed inplannen van opdrachten, zodat containers zo min mogelijk uit roulatie zijn. Zeker bij het huidige tekort aan reefercontainers op de wereldmarkt,

is dat voor onze klanten van belang. Daarom heeft Eucore op enkele terminals een vaste post en werken we ook met mobiele teams.’

Bouwen op technische bekwaamheid In zijn Antwerps atelier verwerkt ICTC met het elftal technici op een doordeweekse dag een twintigtal containers, afhankelijk van de aard en omvang van de te herstellen structurele boxschade. ‘We hebben ooit ateliers gehad in Zuid-Afrika en Ivoorkust. Maar om herstellingen fatsoenlijk te kunnen uitvoeren, heb je medewerkers met voldoende technische bekwaamheid nodig. Om de kwaliteit te verzekeren, zijn we afgestapt van die buitenlandse afdelingen en is Antwerpen onze enige uitvalsbasis’, legt Christophe Koevoets nog uit. Daarnaast is ICTC de aangewezen partij voor het bekomen van losstaande units voor de stroomvoorziening van koelinstallaties en allerhande wisselstukken. Dit omvat dan zowel bouwelementen in staal voor het karkas van containers als onderdelen voor koelinstallaties waarmee die eventueel zijn uitgerust.

Webshop bedient alle uithoeken Op vlak van wisselstukken is ICTC een dealer van alle merken voor klanten tot in Afrika en het Midden-Oosten. 'Ook hierbij wordt alles centraal aangestuurd vanuit Antwerpen. Via een recent gelanceerde webshop kunnen we snel inspelen op vragen uit andere regio’s, onder andere van herstelbedrijven uit ZuidAmerika. Dat betekent niet dat we niet af en toe ter plaatse gaan kijken hoe die buitenlandse markten zich ontwikkelen. Naar China kijken we bijvoorbeeld omdat de fabricage van containers daar gebeurt. Zuidoost-Azië is dan weer interessant voor structurele wisselstukken', wijst Christophe Koevoets op het belang van zijn deelname aan de missie van de Kamer naar Vietnam eind 2019. ‘Omdat ICTC al 45 jaar bestaat, hebben we een gigantische voorraad kunnen opbouwen. Op die manier kunnen we onze klanten echt toegevoegde waarde bieden. In het buitenland is het welbekend dat ze hier onderdelen van verdwenen fabrikanten kunnen vinden. Zo was een klant uit Ulaanbaatar ons heel dankbaar dat we hem aan de hand van een toegestuurde foto het juiste wisselstuk konden bezorgen.’ > www.ictc.be

ONDERNEMERS februari 2020

69


| BLIK OP EUROPA |

ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN IN HET VRACHTVERVOER KRIJGEN GROEN LICHT De Raad en het Europees Parlement hebben in november 2019 een akkoord bereikt over de verordening rond elektronische documenten in het vrachtvervoer. Volgens Europees commissaris voor Transport Violeta Bulc is dit een mijlpaal voor digitalisering, met een grotere efficiëntie van de Europese transportsector als gevolg. De verordening rond elektronische uitwisseling van informatie in het vrachtvervoer, de zogenaamde eFTIverordening, maakt deel uit van het derde mobiliteitspakket. Het doel van deze verordening is het Europees transportsysteem te moderniseren, door de digitalisering van het vrachtvervoer te versnellen en zo de sector efficiënter en duurzamer te maken. Het gebruik van elektronische documenten moet de administratieve last voor autoriteiten en bedrijven verminderen.

‘Het gebruik van elektronische documenten moet de administratieve last voor autoriteiten en bedrijven verminderen.’ EVALUATIE NA 4,5 JAAR Tijdens de laatste triloog van 26 november zijn de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad het eens geworden over de nieuwe verordening. Het grootste twistpunt tussen de twee partijen was de vraag of elektronische overdracht van informatie tussen operatoren en autoriteiten verplicht wordt of niet. De Raad trok hierbij aan het langste eind: het gebruik van elektronische documenten wordt optioneel. De Europese Commissie zal evenwel na 4,5 jaar beoordelen of de overdracht van documenten toch niet beter elektronisch gebeurt. Deze evaluatie kan niet automatisch leiden tot een verplichte elektronische uitwisseling, zoals het Europees Parlement had gewild.

Contacteer luc.vanlooveren@voka.be voor meer informatie hierover.

Dompel u onder in Japanse zakencultuur Het EU-Japan Centre heeft een oproep gelanceerd voor zijn volgende opleidingsprogramma in Japan met betrekking tot de Japanse cultuur van het zakendoen. Het programma ‘Get ready for Japan’ biedt Europese managers een unieke kans ter plaatse culturele en economische aspecten te ervaren en begrijpen. Het is gericht op businessmanagement en bestaat uit een combinatie van voordrachten, gevalstudies, een rollenspel op het vlak van onderhandelen met Japanse managers

70

en bedrijfsbezoeken. Door deel te nemen, kan een Europese ondernemer ook inzichten verwerven in het besluitvormingsproces binnen Japanse bedrijven, relaties versterken met bestaande klanten en contacten faciliteren met nieuwe klanten. De opleiding zal plaatsvinden in Japan van 18 tot 29 mei 2020. Inschrijven kan tot 13 februari 2020. Meer info: www.eu-japan.eu/events


| INTERNATIONAAL ONDERNEMEN |

'Vermijd misverstanden door vragen te stellen' Zoals al uit de bedrijfsnaam spreekt, is Global Port Training uit Antwerpen een onderneming die heel internationaal opereert. Sinds de oprichting in 2008 wist het team, vandaag onder de leiding van CEO Nico Berx, al projecten in meer dan 70 landen te realiseren.

WAT?

WAAROM BUITENLAND?

‘Global Port Training levert gespecialiseerde diensten aan bedrijven uit de havensector en de logistieke sector. Dat gaat van operationele consultancy over selectie en opleiding van personeel en havenarbeiders tot het leveren van gespecialiseerd personeel voor de goederenbehandeling. Op het Verre Oosten na hebben we al overal ter wereld projecten gerealiseerd. Groeimarkten zijn Afrika en het Midden-Oosten. Op het Afrikaans continent hebben we in verschillende landen aan zowel de oost- als de westkust gewerkt. In Oman hebben we nog een eigen vennootschap. Nog een groeimarkt is het Caraïbisch gebied, waar elk eiland minstens een haven telt en tewerkstelling van geschoolde mensen vaak een prioriteit is.'

‘De opleiding van havenarbeiders is in eigen land op een bijzondere wijze geregeld, waardoor we in de grote havens hier niet aan de bak kunnen komen. Van meet af aan was het dus onze intentie om de wereld te veroveren. Heel vaak wordt het belang van de werkkrachten op de vloer onderschat. Terwijl net die mannen en vrouwen de schepen laden en lossen. Zonder hen is er geen omzet, geen kans om winst te maken. We zijn trots dat we de ervaring en expertise van onze Antwerpse havenexperten kunnen exporteren om het rendement, de veiligheid, de zorg voor cargo, machines en milieu te kunnen aanleren aan beginnende havenwerkkrachten.’

MISVERSTAND? ‘Praktische misverstanden omwille van land, taal en cultuur heb ik niet meegemaakt. Dat heeft toch vooral te maken met hoe je je openstelt voor andere culturen. Openstellen betekent vragen stellen. Op eender welk moment kan je je gesprekspartner vragen wat de gewoonte is.’

FIJNSTE HERINNERING? ‘Eerder dan met deals, hebben de beste herinneringen te maken met mensen. Wereldwijd zijn er minder dan 2.000 grote haventerminals. Als je meer dan 20 jaar internationaal actief bent in de havensector, kom je vaker dezelfde mensen tegen. De sterke relatie die je met hen opbouwt, schenkt de meeste voldoening. Als je dan ook nog zaken blijft doen, is het nog eens zo fijn. Doe wat je zegt en zeg wat je doet, dat is de basis voor de fijnste herinneringen.'

MEEST BIJGEBLEVEN? ‘Ik voel me overal thuis, maar in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten nog het meest. De laatste jaren ben ik alsmaar meer gaan houden van Afrika, omdat onze culturen toch bij elkaar aansluiten. Colombia is me absoluut goed bijgebleven door zijn mogelijkheden en opportuniteiten. De basis van zakendoen is overal gelijk, maar de omgang met je prospect is in elk land anders. Vooral de kleine dingen blijven bij. Bijvoorbeeld in Delhi is de vervuilde lucht letterlijk te snijden, terwijl je in Mumbai gek zou kunnen worden van het voortdurende lawaai en getoeter. In Dubai valt de evolutie van de voorbije 20 jaar dan weer moeilijk te beschrijven.’

BIZAR MOMENT? ‘Bizar en cultuurverschil liggen dicht bij elkaar. In Tokyo heb ik eens in een verzengende hitte bij 45 °C op de stoep moeten staan wachten, omdat de oudste van het gezelschap nog niet was gearriveerd en onze begeleider beschaamd was om dat te zeggen. Daar sta je dan, met je ijskoffie in de hand. In een afgelegen haven in India verbleef ik eens in een appartement met een bediende aan

de deur. Bij het minste geringste geluid kwam die telkens vragen of ik iets wilde eten of drinken. Dat werd dusdanig vervelend dat ik zo stil mogelijk probeerde te zijn, omdat het me niet lukte om uit te leggen dat ik echt geen honger en dorst meer had.’ > www.globalporttraining.com ONDERNEMERS februari 2020

71


Nieuwjaarsreceptie Alfaport Voka en CEPA Dinsdag 7 januari 2020 Hilton Antwerpen Zie pag. 74

72


| IN DE KAMER |

ONDERNEMERS februari 2020

73


ALFAPORT VOKA EN CEPA KLINKEN OP

SAMENWERKING IN 2020 Op de vijftiende editie van hun traditionele nieuwjaarsreceptie op 7 januari, mochten Alfaport Voka en CEPA, in samenwerking met Port of Antwerp, weer 870 aanwezigen verwelkomen. Voorzitter Bernard Moyson van Alfaport Voka benadrukte het belang van een betere en meer samenwerking binnen en met de community. In aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon deed Antwerps havenschepen Annick De Ridder een oproep naar de Vlaamse en federale overheid om te blijven investeren in de Antwerpse haven. Naar goede gewoonte ging de opbrengst van de avond weer naar een goed doel, met name de organisatie Ondernemers voor Ondernemers. Die ondersteunt lokale ondernemers in ontwikkelingslanden.

74


| IN DE KAMER |

TAFELEN MET TOPARCHITECT

JORDEN GOOSSENAERTS Voor de tweede lunchsessie in het kader van At Anchor in Flanders verzamelden op maandag 16 december een 15-tal ondernemers. Op een open manier deelde Jorden Goossenaerts van CONIX RDBM Architects zijn verhaal over de architectenwereld in BelgiĂŤ en de internationale projecten in Nederland, Marokko, Singapore en RoemeniĂŤ. Met ook een interactieve vragenronde en een netwerkmoment bood de lunch heel wat inspiratie voor succesvol internationaal zakendoen. Contacteer jill.suetens@voka.be voor meer informatie.

BEDRIJFSLEVEN SINT-NIKLAAS VERZAMELD OP

NETWERKAVOND MET BEPASIN

Met de medewerking van het stadsbestuur van Sint-Niklaas, brachten de Kamer en bedrijvenvereniging Bepasin op 16 december de lokale ondernemers samen. Daarbij lichtte schepen van Economie Ine Somers de beleidsnota 'Samen maken we de stad van morgen' met de Sint-Niklase ambities tot 2024 toe, met een uitgestoken hand naar het bedrijfsleven voor een intensere samenwerking. Vervolgens kregen de aanwezigen nog uitleg over de recente wijziging van de vennootschapswetgeving, waarna de avond gezellig werd afgesloten met een hapje en een drankje. Contacteer pr.aw@voka.be voor meer informatie.

ONDERNEMERS februari 2020

75


Laat uw onderneming bloeien met

Plato HR 19 februari 2020 Plato Algemeen Management 5 maart 2020 Plato Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 12 maart 2020 Plato Algemeen Management 19 maart 2020 Plato Online Marketing 26 maart 2020 Plato Algemeen Management Waasland 1 april 2020 Plato International Growth Strategy 23 april 2020 Plato International Strategy 30 april 2020 Plato Next Generation 2276oktober 2020

Wordt dit voorjaar nog deel van het exclusieve netwerk voor kmo-bedrijfsleiders. Ook benieuwd? Neem dan snel contact op via plato.aw@voka.be


| IN DE KAMER |

KUNSTKAMER REFLECTEERT OVER

DENKOEFENING CFO NETWERK OVER

De kortste dag van het jaar staat ook wel bekend als Rebirth Day. Op initiatief van Michelangelo Pistoletto is die wereldwijd uitgegroeid tot een moment van bezinning over de evolutie van de maatschappij. In het kader hiervan organiseerde de Kamer in samenwerking met de M HKA-vrienden op 17 december voor bijna 70 geïnteresseerden een lezing door kinderpsychiater Griet Dupont. In haar project Dobedo-academie gaan kinderen aan de slag met kunstvormen zoals beeld, tekst, beweging en muziek, waardoor ze mentaal groeien. De ontwikkeling van creativiteit is ook betekenisvol voor het ondernemingsleven.

De deelnemers aan het CFO Netwerk van de Kamer kwamen op 13 december samen bij Soudal in Turnhout. Na een interessante fabrieksrondleiding deelden ze inzichten over de digitale trends die de functie als CFO grondig zullen beïnvloeden. In het CFO Netwerk komen CFO’s of finance directors van de grotere bedrijven uit de ruime regio samen om onderling ervaring, kennis en inzicht te delen.

CREATIVITEIT OP REBIRTH DAY

Contacteer pr.aw@voka.be voor meer informatie.

DIGITALE TRENDS BIJ SOUDAL

Contacteer karolien.debruyn@voka.be voor meer informatie.

NIEUWE JAAR NEEMT VOOR

PLATO-GROEPEN CREATIEVE START

De verschillende Antwerpse en Wase groepen van het lerend netwerk Plato hebben de start van 2020 niet gemist. In de eerste dagen van januari verzamelden ze al terug voor inspirerende sessies bij uiteenlopende gastbedrijven zoals Bruco Containers, bruidsmerk Marylise en House of Music.

Mis dit voorjaar de start van tal van nieuwe Plato-groepen niet! Meer info via plato.aw@voka.be

ONDERNEMERS februari 2020

77


SAMEN BOUWEN AAN JOUW ONDERNEMING.

HUISVESTING VOOR BEDRIJVEN 78

Cosimco nv Kartuizersweg 1 - B-2550 Kontich T. 03 450 77 00 - www.cosimco.be


| KAMERAGENDA | DATUM UUR WAT

WAAR

WIE

FEBRUARI

Incoterms® 2020

Zetel Antwerpen

karolien.debruyn@voka.be

10

09.00

MS OneNote & MS Teams

Zetel Antwerpen

karolien.debruyn@voka.be

11

19.00

Masterclass eventmarketing GRATIS

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

17

12.00

Aan de slag met subsidies en waardebepaling GRATIS

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

17

14.00

Infosessie Vlaamse en Europese subsidies GRATIS

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

17

16.00

Infosessie waardebepaling GRATIS

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

18

09.30

Opstart (internationaal) dealermanagement Zetel Antwerpen

karolien.debruyn@voka.be

19

09.00

Plato HR startdag

Zetel Antwerpen

an.spooren@voka.be

20

09.00

Atelier wervend schrijven

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

20

14.00

Boost uw merk met LinkedIn

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

20

18.00

Stand-Up

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

20

18.00

Jong Voka: Hiver d'Anvers - afterwork edition Aspen, Wilrijk

ann.geerts@voka.be

28

19.00

Pitch met Pitchdrive GRATIS

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

03

14.00

Atelier bedrijfsvideo

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

03

18.30

Infosessie crowdfunding GRATIS

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

04

18.00

Kick-off Co-founderhub GRATIS

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

04

09.30

Strategisch denken & communiceren voor snelle groeiers

Zetel Antwerpen

robin.mees@voka.be

04

18.00

Vooruitblik 2020

Handelsbeurs, Antwerpen

ann.geerts@voka.be

06

12.00

Jong Voka: Jong Keukengeweld

Hotel Franq, Antwerpen

ann.geerts@voka.be

10

13.00

Family talks

Frisomat

florence.verschueren@voka.be

10

18.00

Kick-off Bryo StandUp

Zetel Antwerpen

penelope.simons@voka.be

11

09.30

Wees futureproof op btw-gebied

Zetel Antwerpen

karolien.debruyn@voka.be

11

18.30

Tech talks: e-sports

Zetel Antwerpen

charlotte.vereecke@voka.be

12

09.00

Startdag Plato MVO

Greenhouse, Berchem

helen.jacobs@voka.be

16

09.00 Kick-off Voka Charter Duurzaam Ondernemen Zetel Antwerpen

23

15.30

Ontmoet Zuhal Demir GRATIS

Zetel Antwerpen

ann.geerts@voka.be

24

10.00

Atelier crowdfunding

Zetel Antwerpen

nathalie.deschepper@voka.be

24

18.30

Heldhaftige ondernemer in Thailand Ben Reymenants GRATIS

Zetel Antwerpen

jill.suetens@voka.be

* 25

09.30

Employer branding anno 2020

Zetel Antwerpen

karolien.debruyn@voka.be

25

13.30

Rekruteren via sociale media

Zetel Antwerpen

karolien.debruyn@voka.be

MAART

* Welk komend event/opleiding raadt u onze lezers aan?

25 maa

helen.jacobs@voka.be

'Rekrutering én retentie zijn de 2 hr-pijlers voor een groeiend bedrijf als Quality by Design. We groeien ook door volop te investeren in employer branding. Trotse medewerkers zijn de beste aantrekkingspool voor nieuwe collega’s. Daarom lijkt de opleiding employer branding anno 2020 me een aanrader.' Elly De Bruyn, Quality by Design ONDERNEMERS februari 2020

79


In de spotlights via de MICE-special van Voka Rechterpagina

redactioneel artikel

Linkerpagina

advertentie

Aan ruim 35.000 beslissingsnemers in Vlaanderen uw eventlocatie, meetingcentrum, conferentie- of incentivemogelijkheden voorstellen? Dat kan in de MICE-special! Na de succesvolle eerste editie wordt de bijlage in het voorjaar van 2020 opnieuw verdeeld met alle regionale Voka-magazines. Via een interessante formule zetten we uw locatie of diensten uitgebreid in de kijker op een dubbele pagina. U levert zelf een paginagrote advertentie aan; het artikel wordt verzorgd door ons professioneel team van copywriters en fotografen. Dankzij die evenwichtige mix van publiciteit en redactie is visibiliteit gegarandeerd!

Meer weten? 80

Contacteer dan vrijblijvend Chris Lens, senior accountmanager bij Voka. Koningsstraat 154-158 – 1000 Brussel | chris.lens@voka.be | 0475 856 232


colofon ONDERNEMERS. is het blad van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zetel Antwerpen: Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen, tel 03 232 22 19 zetel Waasland: Kleine Laan 28, 9100 Sint-Niklaas, tel 03 776 34 64 info.aw@voka.be www.voka.be btw: BE 0406.696.056 Bestuurscomité van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland (Bureau) Voorzitter: J. De Backer Eerste ondervoorzitter: F. De Clercq Ondervoorzitters: W. De Geest, W. De Ploey, D. Deroost, W. Van Mechelen, C. Van Strydonck

CONIX RDBM ARCHITECTS C [AK’SENT]

Architectenkantoor CONIX RDBM Architects en c [ak’sent] interieurarchitecten, beiden gevestigd in Antwerpen, hebben de krachten gebundeld voor de start van CONIX COOL INTERIOR. Met dit partnerschap professionaliseert CONIX RDBM Architects zijn interieurafdeling en geeft het dat meteen een eigen identiteit. Voor het architectenkantoor biedt dit partnerschap de kans om een nog beter totaalproject neer te zetten. In 2017 is CONIX RDBM Architects voor zijn afdeling stedenbouw al een structurele partnerschap aangegaan met Lieve De Cock van LiPS. Het nieuwe interieurteam bestaat uit een tiental creatieve professionals met deskundigheid en ervaring op vlak van zowel residentiële projecten, retail, kantoor- en bedrijfsgebouwen, verbouwingen en woningbouw. Nancy Cool leidt het team en fungeert als eindverantwoordelijke voor het ontwerp van elk van de interieurprojecten. ‘Met deze schaalvergroting kunnen we het bestaande portfolio uitbreiden in de horeca- en hotelsector, de gezondheidszorg, de verzorgingsgebouwen en in leisure’, geeft ze aan.

Raadsleden: G. Aertssen, J. Beuckelaers, A. Bongaerts, T. Burki, J. Cavens, T. Cols, W. De Roey, A. Demuylder, A. Epstein, M. Goethals, S. Lenaerts, P. Lesage, P. Meirlaen, W. Michiels, B. Moyson, G. Schotte, D. Theuns, L. Van Antwerpen, K. Verhaert, B. Verhelst , T. Wouters. Voorzitter Jong Voka: A. Pfeffer Redactiecomité Dirk Bulteel, Maarten Cosijn, Katrijn De Lie, Sarah Hanegraef, Pieter Leuridan, Luc Luwel, Caroline Moens, Steven Roeland, An Spooren, Jill Suetens, Jan Van de Poel Reclameregie Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen Abonnement per jaar (11 nummers): 85 euro (exclusief 6% btw) Kosteloos voor de leden van de Kamer. Prijs per nummer: 6 euro Verantwoordelijke uitgever Luc Luwel, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen Hoofdredacteur Katrijn De Lie Medewerkers TEKSTEN

Annemie Morbee, Steven Roeland, Ruud Van De Locht , Jan Van de Poel, Jean-Charles Verwaest BEELDEN

Vincent Callot, Koen Fasseur, Stephanie Fraikin, Wim Kempenaers, Shutterstock, Stefaan Van Hul LAY-OUT

Ruth Vanvelthoven, Pieter Geerts Graphic Design Drukkerij Drukkerij VD, Temse De redactionele inhoud van dit nummer werd afgesloten op 22 januari 2020

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is uw partner in succesvol ondernemen. Als onafhankelijke spreekbuis wil de

> www.conixcool.com

UFINITY

Het Kontichse ufinity, dat gespecialiseerd is in het verlenen van consultancy aan bedrijven op financieel vlak, heeft bij zijn tiende verjaardag een uitbreiding aangekondigd. Naast de Antwerpse vestiging opent het nog dit jaar in Gent een tweede vestiging om in te spelen op financiële profielen op de arbeidsmarkt in Oost- en West-Vlaanderen. Daarnaast heeft het een aantal bijkomende collega’s verwelkomd in zijn intern team en wil het zijn aantal payroll consultants meer dan verdubbelen, om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar finance consultants. ‘We hebben een helder plan van aanpak én een topteam van meer dan 20 collega’s met dezelfde ambitie om financiële afdelingen te optimaliseren door staffing en innovatie’, stelt partner Ine Meeussen. Zijn tiende verjaardag zet het bedrijf ook in de kijker met de organisatie van FINFuture, een finance- & digitaliseringsbeurs die plaatsvindt op 12 maart in het Antwerpse Bosuilstadion.

Antwerps-Wase Kamer het bedrijfsleven in de arrondissementen Antwer­pen-Waasland stimuleren en aldus bijdragen tot meer welvaart en welzijn in die regio. De Kamer ontplooit hiertoe tal van diensten en activiteiten die het ondernemerschap ondersteunen en een vernieuwde dynamiek geven. Volledig overtuigd van deze missie hebben onderstaande toonaangevende en vooraanstaande bedrijven een structurele samen­werking gesloten met de Kamer. Samen springen we in de bres om het ondernemersklimaat in Antwerpen-Waasland de nodige vruchtbare injecties te geven.

> www.ufinity.be

ONDERNEMERS februari 2020

81


COLUMN Rudi Vranckx journalist

‘Iedereen kan Het Laatste Oordeel naar believen invullen. Een onschuldig kinderlijk verlangen naar eeuwige gerechtigheid.’ 82

© FilipVanRoe

DANSEN IN DE HEL De eerste zon van het jaar, ‘s nachts is het nog koud maar nu is het plots terrasjesweer. Genoegzaam zit ik op een terras voor de kathedraal van Orvieto. Eens per jaar kom ik hier zeker naartoe. Wie de kerk ooit gezien heeft, vergeet haar nooit. Als een zwart-wit gestreepte bruidstaart verheft ze zich boven de stad. Vooral de gevel is wonderbaarlijk. De stenen halfreliëfs lezen als een metershoog stripverhaal voor de renaissancemens. Links wordt het boek Genesis, het Bijbelse scheppingsverhaal, uitgebeeld. De verdrijving uit het paradijs omdat Eva de verleiding van een appel niet kon weerstaan, herken ik onmiddellijk. Voor de ongeletterde mens was dit zo’n duizend jaar lang de sleutel naar een deugdzaam bestaan. Maar toch is het vooral het tafereel rechts van de ingangspoort dat me ontzag inboezemt. Het Laatste Oordeel, vermoed ik. Bovenaan de strenge rechter, vijf meter lager helemaal onderaan ontrolt zich vlak voor mijn ogen een verschrikkelijk helletafereel. In steen gebeiteld, verwrongen gezichten, afschuw, verderf. Mijn verbeelding gaat met me op de loop. Herken ik daar niet die ex-collega vol intriges? Of ginder naast de duivel, is dat geen politicus? Nee, daarginds wordt een hele troep Twittertrollen aan een ketting weggeleid door een monster. Even dwaal ik weg in een middeleeuwse geesteswereld. Iedereen kan dit tafereel naar believen invullen. Een onschuldig kinderlijk verlangen naar eeuwige gerechtigheid. Waar goed en kwaad duidelijk onderscheiden zijn en het goede altijd zegeviert. ‘s Avonds eten we samen met Marco en de jachtvrienden van het dorp. Everzwijn uiteraard. Iemand van de jagers pronkt even met de resultaten van een jaar casapound in de streek. De extreemrechtse partij zit er in het bestuur samen met de radicaal-rechtse Lega van Salvini. Voornaamste pluim op hun hoed: de sluiting van een opvangtehuis voor een tiental vrouwelijke asielzoekers. De vier hulpverleners uit de stad zijn intussen werkloos. Maar er is gelukkig weinig animo om over politiek te praten. Vorig jaar was dit allemaal nog een bitter twistpunt met sneren

en provocaties. Nu heeft er zich een soort lijdzaamheid genesteld. Marco, mijn oudste vriend van het dorp, had zich tot aanhanger van Salvini ontpopt. De slogan ‘Italianen Eerst’ vertaalde zich in ‘Nu is het aan Ons’ in het dorp. Een tijdlang maakte ik me zelfs zorgen of ook ik als asielzoeker beschouwd werd. Maar ook dat lijkt alweer voorbij. Geen politiek meer, terug naar de basics, de jacht dus. Plots staat hij op en haalt trots een medaille uit de kast. Niet de zoveelste beker op het schutterskampioenschap, maar een speciale prijs voor de beste dansers tijdens een groot kampioenschap in Bari. Marco werkt al tien jaar in een houtzagerij. Met zijn machtige spieren gooit hij halve boomstammen de lucht in. Een leider onder de jagers. Meer macho met zachte inborst vind je niet. Maar net Marco heeft zich nu geout als stijldanser samen met zijn partner Vanessa. ‘Het is zelfs een grotere passie dan de jacht’, bekent hij. Nu sta ik perplex. ‘Waarom?’, vraag ik voorzichtig. ‘Omwille van de elegantie. Het is een vorm van dialoog met mijn partner’, zegt hij. Hij volgt wekelijks privéles a rato van 50 euro per uur en oefent daarnaast nog eens drie avonden. Ik durf zeer zeker geen flauwe grapjes te maken over The Village People en dergelijke. Gelukkig past niet alles in onze sjablonen van links en rechts, goed en kwaad. Ik moet plots weer denken aan het duivelstafereel op de gevel van de kerk. Vooroordelen zijn ook een zonde, vrees ik. Ik kan dus maar beter opletten. Op de kast naast de medaille staat een foto van Bergoglio, paus Franciscus. De man ging op Lampedusa tijdens zijn eerste apostolische reis als het ware de voeten wassen van gestrande asielzoekers met een oproep voor meer menselijkheid. Als er een man is die ik dit jaar graag zou interviewen en vragen over goed en kwaad, is het wel papa Francesco. Links of rechts, elke Italiaan van het dorp zou me bewonderen. Op Lampedusa heeft onlangs wel een meerderheid voor de Lega en Salvini gestemd. Niets is nog wat het lijkt. Geschreven op mijn Umbrische terras in de eerste zon…


D R U K K E R I J

Walgoedstraat 1 • 9140 Temse Tel. 03 760 10 10 Fax 03 760 10 11 e-mail: info@drukkerijvd.be www.drukkerijvd.be


IEDEREEN

ER STAAT Uw werknemers vormen de kracht van uw bedrijf. U wilt dan ook dat ze er elke dag staan. Daar kan Mensura u bij helpen. Want samen zorgen we voor de gezondheid van uw medewerkers en een veilige werkomgeving. Van het strikt wettelijke tot zoveel meer. Zo boekt u als werkgever meer resultaat.

www.mensura.be

Profile for Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen

Antwerpen-Waasland ONDERNEMERS 2020 #2  

Antwerpen-Waasland ONDERNEMERS 2020 #2  

Profile for vokavzw

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded