Antwerpen-Waasland ONDERNEMERS 2020 #6

Page 8

High-end werken maakt van Hubert De Backer een Europees topbedrijf

'In de Formule 1 win je ook alleen met de allernieuwste wagen' De TTS-industriezone in Temse is bij heel wat wereldspelers uit de farma goed gekend en daar heeft Hubert De Backer veel mee te maken. In goed een halve eeuw heeft dit familiebedrijf zich binnen Europa opgewerkt tot een vaste waarde voor farmaceutische producten, medische hulpmiddelen en diagnostische instrumenten voor mens én dier. ‘Door voortdurend vooruit te kijken, kunnen we onze klanten aanhoudend kwaliteit bieden’, geeft bedrijfsleider Stijn De Backer aan. door Jan Van de Poel | fotografie Stefaan Van Hul

Met liefst 70 % van de Europese markt van de zogenaamde intramammaire spuiten in handen, is Hubert De Backer in onze contreien dé referentie als het gaat om spuiten die veeartsen gebruiken om bacteriële infecties bij melkvee te behandelen. ‘Onze Europese verkoop vormt de essentie. Maar ook in Noord-Afrika, de Golfregio en India krijgen we alsmaar meer voet aan de grond. Zo weten we jaar na jaar met 3 tot 4 % te groeien. Meer hoeft dat niet te zijn, wil je die groei goed kunnen volgen’, weet Stijn De Backer, die als derde generatie het familiebedrijf runt.

‘Geen van onze machines staat vast in de grond, zodat we de beschikbare ruimte heel snel op een andere manier kunnen benutten indien nodig.’ Onder zijn grootvader Hubert De Backer ging dat al in 1932 van start als fabrikant van gebruiksvoorwerpen uit onder andere bakeliet en later kunststof. ‘Ondernemen zit de familie in het bloed. Samen met zijn broer heeft mijn overgrootvader Niko opgericht. Ook mijn grootvader werkte daar, totdat die bij de opkomst van kunststofmaterialen met een afzonderlijk spuitgietbedrijf op eigen benen ging staan. Aanvankelijk was onze productie heel divers: van asbakken over doppen tot doosjes en potjes voor bijvoorbeeld cosmetica. Door de wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel brak kunststof evenwel

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.