Page 1

Conferentie

'De schakel in veiligheid: PGS15 opslagen'

21 september 2011. Kasteel de Hooge Vuursche

Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven Postbus 4070 6803 EB Arnhem

Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven


Midden in de aandacht. 2011 gaat voor de chemische industrie de boeken in als een bewogen jaar. Verschillende rampen zorgden er voor dat de keten negatief in het nieuws kwam. De roep om meer veiligheid, meer inspecties en meer regelgeving is het hele jaar door te horen. Politiek gewin lijkt daarbij een grote rol te spelen. De chemische keten zal zich moeten hervinden. Inderdaad op zoek naar meer veiligheid om toekomstige rampen te voorkomen. En aan het imago mag ook gewerkt worden. In de conferentie 2011 komen de actuele thema’s van de chemische keten aan de orde.

Over de VNCW. De vereniging VNCW; Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing is een vereniging die bedrijven vertegenwoordigd die chemische stoffen in stukgoed en bulk opslaan in magazijnen, kluizen, in silo's en buitenopslagen. Namens de aangesloten leden onderhoudt de VNCW contacten met nationale - en internationale overheden en andere organisaties, voor zover dit in het belang is van de vereniging en haar leden. Daarnaast vertegenwoordigt de VNCW haar leden in permanente - en tijdelijke overlegvormen die in het belang van zijn van haar leden. Leden stellen zich bereid aan deze overlegvormen deel te nemen. Het bestuur van de vereniging wijst de vertegenwoordigers uit de belangstellenden aan.


Het programma 09.25 – 09.40 Opening voorzitter – De schakel in veiligheid / L. Govaert - VNCW 09.40 – 10.10 ‘PGS15 en overslag: stand van zaken’ / Wim Derksen – Prov. Noord Brabant 10.15 – 10.55 ‘Communiceren als het mis gaat’ / Ira Helsloot – VU Amsterdam 10.55 – 11.25 pauze / infomarkt 11.30 – 12.00 ‘De beginselen van uw brandbestrijdingssysteem’ / Ernst Rijkers- Veritas 12.00 – 12.30 ‘Veilig opslaan / Iskander Haverkate - Gijs Heutink Advocaten 12.30 – 13.00 Zaal discussie / onder leiding René Entken 13.00 – 14.00 Uitgebreide lunch.


BIO lezers Prof. Dr. Ira Helsloot BIO

Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar crisisbeheersing en fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar rampenbestrijding, crisisbeheersing en fysieke veiligheid.

Mr. Iskander Haverkate Iskander Haverkate is advocaat sinds 1989. Van 2000 tot 2006 was Iskander rechter bij de sector bestuursrecht en de handelssector van de rechtbank Den Bosch. Medio 2006 sloot Iskander zich aan bij Gijs Heutink advocaten. Het kantoor is gespecialiseerd in ruimtelijk bestuursrecht en omgevingsrecht, waaronder milieurecht.


BIO lezers Wim Derksen Wim Derksen is beleidsmedewerker externe veiligheid bij de provincie Noord-Brabant. Daarnaast treedt hij op als zelfstandig adviseur. Naast lid van het PGS 15 team herziening 2011 nam hij deel aan de expertmeetings PGS 15 beschermingsniveau 1 die georganiseerd werden door VROM. Wim treedt op als achtervang voor helpdesk Infomil met betrekking tot de PGS15 beschermingsniveau 1.

Ernst Rijkers Ernst Rijkers is sinds 1992 werkzaam als inspecteur brandbeveiligingssystemen bij Bureau Veritas (voorheen Nagtglas Versteeg). Hij is veelvuldig betrokken bij het proces om te komen tot een certificaat op brandbeveiligingssystemen in PGS 15 magazijnen. Hij is namens de vereniging van inspectie-instellingen lid van de Commissie van Deskundigen Blus van het CCV, heeft deelgenomen aan de door VROM-inspectie georganiseerde PGS 15 expert meetings en heeft zitting gehad in een PGS 15 werkgroep tijdens de totstandkoming van de PGS 15.


Door lid te worden van de VNCW kunt u profiteren van de vele voordelen die het lidmaatschap met zich mee brengt. Bovendien komen we als vereniging sterker te staan wanneer meer leden met opslag van chemische stoffen lid zijn. Het lidmaatschap van de VNCW kent verschillende vormen. Kies onderstaand de vorm die het meest op uw onderneming van toepassing is. Grote opslag (meer dan 10 ton) Bedrijven die meer dan 10 ton aan gevaarlijke goederen in bulk of stukgoed opslag hebben vallen onder de definitie van Grote opslag. Kleine opslag (minder dan 10 ton) Bedrijven die minder dan 10 ton aan gevaarlijke goederen in bulk of stukgoed opslag hebben vallen onder de definitie van Kleine opslag. Individueel lid Medewerkers van bedrijven die nauwelijks tot geen gevaarlijke goederen in opslag hebben, maar bijvoorbeeld in hun werk wel te maken hebben met gevaarlijke stoffen kunnen op individuele basis lid worden en vallen onder de definitie van Individueel lid. Geassocieerd lid Bedrijven die er belang bij hebben dat binnen de vereniging naar hun belangen geluisterd wordt zonder dat ze zelf over een opslag beschikken of die een relatienetwerk van (potentiele) klanten wel erg interessant vindt kunnen geassocieerd lid worden.

Surf naar http://www.vncw.nl/Lidworden om u op te geven.


Sponsoren


www.vncw.nl

De schakel in veiligheid: PGS15 opslagen'  

Conferentie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you