Chemie Magazine oktober 2013

Page 58

Service MENSEN TKI BBE Jos Keurentjes, directeur technologie en open innovatie van AkzoNobel, is per 1 oktober toegetreden tot de directie van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor de Biobased Economy (TKI BBE). Keurentjes houdt zich in de directie vooral bezig met het verstevigen van de technologie-basis en onderhoudt de relatie met de chemische industrie. Keurentjes is, naast zijn functie bij AkzoNobel, ook hoogleraar Process and Equipment Design aan de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast bekleedt hij verschillende bestuursfuncties. Zo is hij onder andere voorzitter van de innovatiewerkgroep van de VNCI, lid van de innovatieprogrammaraad van Cefic, lid van de programmaraad van NWO-NCI en lid van de commissie technologie en innovatie van VNO-NCW.

COL OFON Chemie Magazine is het maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en verschijnt 11x per jaar

Redactie Igor Znidarsic (hoofdredacteur) Marloes Hooimeijer (eindredactie) Jos de Gruiter (redacteur)

Contact redactie

ROEL WESTERTERP

Loire 150, 2491 AK, Den Haag

Op 24 augustus is op 85-jarige leeftijd prof. dr. ir. K.R. (Roel) Westerterp overleden. Hij was internationaal een bekende naam in de chemische reactorkunde. Hij was onder meer co-auteur van het standaardwerk Elements of Reactor Design and Operation, op universiteiten over de hele wereld verplichte kost. Hij studeerde in 1952 af als ingenieur in Delft en werkte daarna zes jaar voor Shell. Van 1958 tot zijn promotie in 1962 was hij hoofd van het laboratorium van de TU Delft. Daarna werkte hij als manager voor AKU, Enka en Philips Duphar. Hij was buitengewoon hoogleraar chemische technologie en vanaf 1979 gewoon hoogleraar. Na zijn emeritaat in 1998 verhuisde hij naar Spanje.

T 070 337 87 28, F 070 320 39 03 E redactie@vnci.nl

Medewerkers Joost van Kasteren, Emma van Laar, Noortje van Dorp, Casper Rila, Erik te Roller, Adriaan van Hooijdonk, Marga van Zundert

Vormgeving Curve, Haarlem

Advertentie-exploitatie Mooijman Marketing & Sales, Julius Röntgenstraat 17, 2551 KS Den Haag, T 070 323 40 70,

VOLGENDE MAAND (14 NOVEMBER)

E dm@mooijmanmarketing.nl

FAMILIEBEDRIJVEN IN DE CHEMIE POSITIEVE RESULTATEN LEVEL-PROJECT SAMENWERKING ONDERWIJS EN INDUSTRIE WINNAAR EUROPESE RC-PRIJS MENNO BAKSTEEN (DEGAS) OVER VEILIGHEID

heid van de redactie

Advertenties vallen buiten de verantwoordelijk-

Druk DeltaHage, Den Haag

Abonnementen Wie werkzaam is in de chemische industrie of op een andere wijze direct of indirect bij de chemische industrie betrokken is komt in aanmerking voor een kosteloos abonnement op Chemie Magazine. Meld u aan via crs@vnci. nl of www.vnci.nl/actualiteit/maandblad.aspx

EN NOG VEEL MEER …

en u krijgt zo spoedig mogelijk bericht. Meer informatie: znidarsic@vnci.nl of 070 337 87 28.

Overname

VNCI ONLINE WWW.VNCI.NL

Website met onder meer dagelijks nieuws, het archief van Chemie magazine en alles over de chemische industrie in Nederland

Overname van artikelen uit Chemie Magazine is alleen toegestaan na voorafgaande schrifteTWITTER.COM/VNCI

De VNCI op Twitter met het laatste nieuws, vacatures en reactiemogelijkheden op alle berichten

lijke toestemming van de redactie. In de meeste gevallen zal die graag worden gegeven

Beeld cover Casper Rila

WW.VNCI.NL/LINKEDIN WWW.VNCI.NL/NIEUWSBRIEF

Gratis nieuwsbrief met daarin wekelijks het laatste nieuws over de chemische industrie en de VNCI

58 Chemie Magazine soktober 2013

Discussieer mee met meer dan 2000 betrokkenen uit de chemische industrie en bezoek de vacatures in de LinkedIn-groep van de VNCI

ISSN 1572-2996


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.