Page 1

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor Roeselare 1 verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare tel. 051 20 42 48

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

P 005908

editie:

lente 2018

Sleutel


Voorwoord /2

Beste lezer Een school is als een huis. Het is een plek waar je je thuis voelt en waar je een warme band ervaart met je huisgenoten. Een plek ook die geborgenheid biedt. In ons VMS-huis wonen verschillende generaties samen. Dat onze jongste bewoners het uitstekend kunnen vinden met zij die hier al enkele jaren huizen, kan je in dit schooltijdschriftje lezen. Leerlingen uit het vijfde en zesde jaar die meter of peter van onze eerstejaars zijn, vertellen over hun ervaringen. In ons VMS-huis omringen alle personeelsleden onze leerlingen met de nodige zorg, maar het is fijn vast te stellen dat de leerlingen zelf óók goed voor elkaar zorgen.

Op het einde van het schooljaar verlaten de zesdejaars het VMS-huis. Zij slaan hun vleugels uit richting Kortrijk, Gent, Leuven… Zes jaar lang hebben we ons ingezet om hen goed voor te bereiden op hoger onderwijs. Dat we daar goed in slagen, mag blijken uit de resultaten van de oud-leerlingen aan hogescholen en universiteiten die u achteraan Sleutel terugvindt. We zijn trots op het parcours dat zij aflegden en wensen hen veel succes in hun professionele carrière. Rond deze tijd van het jaar zetten we ons huis ook open voor nieuwe bewoners. Heel wat twaalfjarigen zullen de komende weken in de VMS een kijkje komen nemen. We kijken uit naar een nieuwe lichting eerstejaars en willen ook hen een warm thuisgevoel bezorgen. Welkom in ons VMS-huis!

Net zoals in elk ander huis worden ook in het VMShuis geregeld verbeteringen aangebracht. Het gaat om investeringen die de bewoners meer comfort bieden. Zo bouwen we momenteel een afdak op speelplaats 2 zodat de leerlingen het bij regenweer droog houden tijdens de pauzes. We zetten ook volop in op duurzaamheid. Nadat we eerder dit schooljaar al werden aangesloten op het warmtenet van Mirom, plannen we opnieuw enkele energievriendelijke maatregelen. Zo isoleren we het dak van het gebouw in de Blekerijstraat en investeren we daar in zonnepanelen. Ons VMS-huis staat niet alleen in de straat. Er zijn ook buren waarmee we een goede band hebben. Zo kan je in dit schooltijdschriftje meer lezen over de nauwe samenwerking tussen VMS en Creo, de nieuwe naam van CVO Roeselare. Al vele tientallen jaren werken we samen met het volwassenenonderwijs. We gebruiken elkaars locaties, delen onze ervaringen en helpen elkaar waar mogelijk. We zijn goede buren die altijd op elkaar kunnen rekenen.

Luc Vanrobaeys - Willy Phlypo - directie

De directeurs Willy Phlypo en Luc Vanrobaeys.

Inhoudstafel

Colofon Sleutel lente 2018

02 voorwoord – inhoudstafel – colofon 03 nieuws uit onze drie afdelingen 04-05 VMS werkt actief rond verkeersveiligheid 06 vernieuwd wereldhuis / kom bij ons langs 07 eerstejaars met hun meter of peter 08-09 onderwijssite VMS en CREO breidt uit 10 de Forzaweek in beeld 11 bollebozen in de wiskunde / fotofinish 12 sportnieuws 13 familienieuws 14-15 afgestudeerden academiejaar 2016-2017 / internaten Sint-Michiel 16 praktische info

Schooltijdschrift VMS Roeselare Verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Medewerkers: Peter Soete Vincent Vanhoorne Johan Vanoverberghe Luc Vanrobaeys Foto’s: Stefaan Beel leerkrachten VMS

Druk: Verduyn Rumbeke


Bedrijvigheid bij onze drie afdelingen

/3

sen fysica. In de voormiddag volgden ze een wetenschapsshow fotonica aan de VUB in Brussel. Tijdens deze workshop leerden de leerlingen hoe licht wordt gebruikt in de wetenschap zoals in de medische wereld, maar ook voor het verspreiden van gegevens via telecommunicatienetwerken. In de namiddag brachten ze een bezoek aan Technopolis in Mechelen, het doe-centrum voor wetenschappen. Ze maakten onder meer gebruik van de ‘Van de Graaff-generator’, die hun haren supercool omhoog zetten. Het effect van statische elektriciteit vergeten ze gegarandeerd nooit meer.

Humane Wetenschappen / bezoek crèche Economie / bedrijfssimulatie

De leerlingen van het tweede jaar namen deel aan het Starters bedrijfsspel om zo kennis te maken met de studierichting economie. De persoonlijke begeleiding door de ervaren Top Team trainers zorgde voor een onvergetelijke en leerrijke voormiddag. De leerlingen die aan het bedrijfsspel deelnamen, werden in groepen verdeeld en elke groep leidde een eigen onderneming. Daarbij was elke deelnemer verantwoordelijk voor een eigen vakgebied en voor de communicatie met de andere directieleden. Dit business-spel was de ideale manier om kennis te maken met het bedrijfsleven en de studies die daarbij horen.

In het kader van de lessen gedragswetenschappen gaan de leerlingen van het derde jaar Humane Wetenschappen elk jaar naar de crèche en naar de peuterkleuterschool. Op die manier kunnen leerlingen wat ze in de lessen over de ontwikkeling van het kind zagen, in de praktijk bekijken. Elk jaar opnieuw vinden leerlingen dit een boeiende excursie waar ze voor zichzelf ook al een stuk leren inschatten of werken met kinderen iets voor hen is of niet.

Wetenschappen / wetenschapsdag

De leerlingen van het derde jaar wetenschappen gingen een hele dag op excursie in het kader van de les-

(Vincent Vanhoorne)


VMS wil verkeersveilige school zijn /4

Ook dit schooljaar vinden in de VMS heel wat initiatieven plaats in het kader van verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Leerkracht Filip Tanghe is de voortrekker hiervan en krijgt hiervoor de medewerking van heel wat collega’s en externe partners. “Het is het derde schooljaar dat we in de VMS volop inzetten op verkeersveiligheid”, vertelt Filip Tanghe. “Er waren voordien wel al een aantal losse initiatieven, maar nu gebeurt het meer gestructureerd. We proberen de leerlingen duidelijk te maken dat hun deelname aan het verkeer risico’s inhoudt en dat ze zelf moeten kiezen voor veiligheid. Mijn vader was als verkeerspedagoog verbonden aan het Verkeerspedagogisch Instituut. Het verklaart wellicht mijn interesse voor deze thematiek. Ik vond een tiental collega-leerkrachten bereid om zich hier ook voor in te zetten. Daarnaast zijn ook de ouderraad, de politiezone RIHO, de stad Roeselare, de provincie West-Vlaanderen en de hogeschool VIVES partners in het verkeersveiligheidsbeleid van de VMS. We kunnen voor onze werking ook rekenen op een subsidie van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde. We hebben recent ook een dossier ingediend voor de titel van Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen.” “Als lid van de ouderraad vind ik het belangrijk om mijn steentje hiervoor bij te dragen”, vertelt commissaris Jean-Marc Lefere die ook oud-leerling is van de VMS. “Beroepshalve richt ik me op interventie, recherche, verkeer en intern toezicht, maar net zoals ieder-

een bij de politie heb ik ook een taak inzake preventie. Zo verzorgde ik dit schooljaar al een workshop rond verkeersongevallen. Daarnaast overlegt Filip Tanghe vaak met mij over initiatieven inzake verkeersveiligheid. Wanneer er vanuit de school vragen zijn rond deze thematiek, dan ben ik altijd bereid te helpen. Ik ben onder de indruk van wat er in de VMS allemaal gebeurt rond verkeersveiligheid. De school staat open voor dialoog en nieuwe initiatieven. De samenwerking tussen de verschillende partners leidt tot goede resultaten. Bovendien heeft ook elke ouder zijn of haar verantwoordelijkheid wanneer het gaat over de fiets van zoon of dochter die technisch perfect in orde moet zijn.

Een schooljaar vol initiatieven September

We kregen via de politie, de provincie en de stad Roeselare het aanbod om de theatervoorstelling Fractie van een seconde te gaan bekijken met onze vijfdes en zesdes. We organiseerden dit in de Spil en ook andere scholen van de scholengemeenschap werden uitgenodigd en kwamen kijken. Eén van onze sportleerkrachten fietste met het eerste jaar een knelpuntenroute in de buurt van de school. De leerlingen kregen de dode hoek van een vrachtwagen te zien. Ze plaatsten zich eens aan het stuur en voelden beter wat de chauffeur echt ziet. De Vlaamse Wielerschool en een leerkracht hadden die dag ook een fietsbehendigheidsparcours gemaakt. Elke fiets kreeg een fietskaartje waarop de naam van onze school staat en een nummer. Verloren fietsen in het centrum vinden we zo misschien gemakkelijker terug. In samenspraak met onze school, het stadsbestuur en de politie werd er een vluchtheuvel geplaatst op de hoek van de Blekerijstraat en Arme Klarenstraat als snelheidsremmer en om extra aandacht te vragen voor overstekende leerlingen.

Oktober

In deze maand startten we met de controle van de fietsverlichting, maar ook het aanmoedigen van het dragen van reflecterend materiaal en de helm. We deden dit bijna elke week één keer tot na de krokusvakantie in februari. Een tiental collega’s meldde zich om samen deze controles uit te voeren, ’s morgens van 7u45 tot 8u15, net voor de start van de lessen. We werken met een eenvoudig beloningssysteem. Soms krijgen ze een koekje, een snoepje, een stuk fruit ter aanmoediging. De laatste maanden werkten we met Leerkracht Filip Tanghe en Jean-Marc Lefere van de ouderraad.


ingangskaarten voor Café Vélo. Drie keer per jaar openden we de bar op school voor leerlingen die zo’n kaartje hadden. Zo konden ze in de warmte genieten van een gratis drankje en dit sloeg wel aan. We zagen het aantal leerlingen dat geen fietsverlichting had of deze niet gebruikte echt dalen. Van 10% tot 3% van onze fietsers. We zagen ook dat leerlingen meer en meer gebruik maakten van fluohesjes, net de omgekeerde cijfers. Van 3% naar 10%. Het dragen van een fietshelm is helaas een ander verhaal … dit aantal wijzigt bijna niet.

November

De politie kwam langs voor een fietsverlichtingscontrole aan de schoolpoort. Een aantal jongeren kregen een (minder leuk) aandenken mee naar huis en werden naar de verkeersles uitgenodigd. Ook investeerde de directie in spaakreflectoren. We kochten er 1.000 en boden deze gratis aan de leerlingen aan. Ze werden direct geplaatst.

December

De gewone fietsverlichtingscontroles vonden opnieuw plaats.

Januari

De gewone fietsverlichtingscontroles vonden opnieuw plaats. In de lessen STEM legden twee collega’s de verkeersborden nog eens uit bij de eerstes en tweedes. Ook werd in de les STEM voor de eerstes het spel De verdwenen vrachtwagenchauffeur gespeeld, een spelkoffer die gratis aan te vragen is en dan uitgeleend wordt.

Februari

Tijdens de Forzaweek kregen de tweedes de vrachtwagen met de dode hoek te zien. Een ouder van een leerling (via ouderraad) stelde graag een vrachtwagen ter beschikking. De politie kwam langs met een

/5

Leerkrachten controleren de fietsen aan de schoolpoort.

workshop Wat te doen bij een verkeersongeval. Ikzelf had een workshop voorbereid rond afleiding in het verkeer. Ik besprak ook de enquête die de collega’s van STEM hadden afgenomen bij de tweedes rond het dragen van de juiste opvallende kledij of reflecterend materiaal in de donkere maanden. Via Rondpunt kregen we het idee om film Booster te laten zien. Sinds een jaar of twee organiseren een aantal studenten van de hogeschool VIVES hun vakoverschrijdend project in onze school. Ze maken zelf workshops en voeren deze uit met onze leerlingen: een wandeltocht in de buurt van de school met de knelpunten, een stellingenspel, het maken van een affiche rond verkeersveiligheid en controle van de fiets aan de hand van een checklist. Tijdens de Forzaweek hadden ook de zesdes aandacht voor verkeersveiligheid. We vormden drie groepen voor drie workshops, verspreid over de voormiddag. De tuimelwagen werd getest, met aanvullende uitleg door hun medewerkers. De workshop Drive Up Safety vond plaats. Ik stelde een workshop samen i.v.m. afleiding in het verkeer (idee Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde) en het verhaal van een veroorzaker van een ongeval met ernstige gevolgen (idee VSV). (Vincent Vanhoorne)

De zesdejaars namen in de tuimelwagen plaats.


Wereldhuis in Roeselare vernieuwd /6

Via onze Awareness Day en andere initiatieven doen we in de VMS al enkele jaren aan wereldburgerschapseducatie. We werken daarvoor intens samen met de organisatie Kleur Bekennen en met het Wereldhuis van de provincie WestVlaanderen. Dat Wereldhuis dat zich in Roeselare bevindt, werd recent helemaal vernieuwd. Het vernieuwde Wereldhuis is een documentatie- en kenniscentrum voor Wereldburgerschap. De verbouwing van het documentatiecentrum is de laatste stap in de metamorfose van het Provinciaal Noord-Zuid Centrum (PNZC) naar het Wereldhuis WestVlaanderen. De collectie wordt gevoelig uitgebreid met, naast de gekende materialen voor het onderwijs (via Kleur Bekennen), ook een collectie voor mensen die met anderstaligen werken (samen met het Agentschap Integratie en Inburgering) en een collectie rond Wereldburgerschap in het algemeen, zoals wereldpolitiek en -economie, ontwikkelingssamenwerking, andere culturen… Daarnaast zal het Wereldhuis er ook meer vorming en educatieve activiteiten organiseren, zoals de ondersteu-

Kom bij ons langs! • Infoavond twaalfjarigen: woensdag 18 april vanaf 17 uur • Opendeurdag en schoolfeest: zondag 22 april vanaf 14 uur • Extra infodagen (informatie, rondleidingen en inschrijvingen) voor kandidaat-leerlingen op onderstaande data. Op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur, op zaterdag van 9 uur tot 12 uur. april za. wo. za.

mei 21 25 28

wo. za. wo. za. wo. wo. za. wo.

juni 2 5 9 12 16 23 26 30

za. wo. za. wo. za. wo. za. wo. za.

2 6 9 13 16 20 23 27 30

Meer weten over de VMS? Vraag onze schoolbrochure aan via vmsroeselare@sint-michiel.be

Het nieuwe Wereldhuis werd geopend door gedeputeerde Jean de Bethune.

ning van mensen met projecten in het Zuiden en tips en tricks voor vrijwilligers en professionelen die met vluchtelingen werken. (Vincent Vanhoorne)


Meters en peters creëren goeie band met de eerstejaars Elk schooljaar engageren leerlingen uit het vijfde en zesde jaar zich om meter of peter te zijn van een klas eerstejaars. De meters en peters zijn trots op hun klas. En is het niet cool wanneer een leerling uit de hogere jaren jou als eerstejaar een goeiedag zegt!

Remy Deschamps (5MTWe) en Robbe Neirinck (1Ab)

“Ik vind het heel fijn om betrokken te zijn bij de leerlingen van de lagere Jaren”, vertelt Remy. “Ik merk toch een groot verschil in vergelijking met de tijd toen ik een eerstejaars was. Ze praten anders dan wij toen. Het is heel leuk om dit te doen, volgend schooljaar mag je opnieuw op mij rekenen als peter.” Robbe: “Het is voor ons wel fijn om twee peters te hebben. Elke maand spelen we samen spelletjes. Ik vind het ook tof om leerlingen uit de oudere jaren te kennen. Als we elkaar op de speelplaats tegenkomen, dan zeggen we elkaar ook goeiedag.”

Benoît Mortier (5WW) en Jitske Bekaert (1Ab)

“Eén keer per maand komen we samen met onze klas”, vertelt Benoît. “Ik vind het tof om met kinderen van die leeftijd om te gaan. Zo geef ik geregeld ook tennisles in Rumbeke. Ik denk dat het leuk is dat onze eerstejaars zien dat ze niet geïmponeerd of bang moeten zijn van leerlingen uit de hogere jaren. Wij zijn ook vriendelijke jongens en meisjes!” Dat bevestigt Jitske: “Ik heb contact met mijn peters, maar ook met vriendinnen van mijn zus die in het zesde jaar zitten. Het is fijn dat je met bepaalde vragen bij je peter terecht kunt. We hebben niet alleen contact op de activiteiten, maar we hebben ook al eens gechat op Messenger.”

Eva Rosseau (5MTWi) en Benjamin Vlieghe (1Aa)

“Onze klas heeft drie leuke meters”, zegt Benjamin. “Ze organiseren voor ons creatieve activiteiten. In het begin van het schooljaar waren dat vaak spelletjes om elkaar beter te leren kennen. We hebben een toffe klas en tijdens de activiteiten kan het er al eens luid aan toe gaan, maar de meters leiden alles in goede banen. Ik vind het ook cool om oudere leerlingen te kennen.” Eva: “Ik werk heel graag met kinderen. Toen ik in het eerste jaar zat, had ik twee peters en dat was heel leuk. We organiseren activiteiten voor onze klas eerstejaars. Het is fijn om te zien dat onze ‘metekinderen’ zich amuseren en respect tonen voor onze inzet.” (Vincent Vanhoorne)

/7


“VMS en Creo versterken elkaar” /8

De onderwijssite in de Arme Klarenstraat en de Blekerijstraat is dit schooljaar weer een stuk groter geworden. Creo – voorheen CVO Roeselare – verbouwde de Rodenbachbibliotheek en de loods van de Watergroep tot eigentijdse leslokalen. Met onze directeurs Willy Phlypo en Luc Vanrobaeys en het directieteam van Creo, Karel Moestermans en Kathia Goddeeris, praatten we over de nieuwe locaties en over de intense samenwerking tussen VMS en Creo. “Creo is het samengaan van twee centra voor volwassenenonderwijs, met name CVO Roeselare en CVO Vivo. Vivo is in de regio Kortrijk actief waar ze een aantal opleidingen geven die gelijklopend zijn met wat wij doen”, vertelt Karel Moestermans. “Vivo is sterk in tweedekansonderwijs, ICT en technische opleidingen. Creo staat voor warmmenselijkheid, innovatie en kwaliteit. Voor de cursist verandert er niets in negatieve zin. In positieve zin kunnen we stellen dat de expertise die in Kortrijk aanwezig is omtrent tweedekansonderwijs ook hier zijn intrede doet.” Kathia Goddeeris vult aan: “We zien ook bij de leerkrachten een nauwere samenwerking in de studiegebieden die we gemeenschappelijk hebben. Vooral op het vlak van techniek en ICT gebeuren er heel wat uitwisselingen. Onze docenten versterken elkaar met hun expertise wat de cursist dan weer ten goede komt. Er zijn ook verschillende leerkrachten die op de twee campussen lesgeven.”

Intense samenwerking “Onze nieuwe site Umami in de Blekerijstraat is een heel warm huis waar heel veel beweging is”, gaat Kathia Goddeeris verder. “Dagelijks vinden daar de cursussen voeding plaats, maar ook de opleidingen creatief die bestaan uit bloemschikken en het element huis & tuin. Het gebouw leent zich tot heel veel ontmoetings- en vergadermomenten. De klassen hebben inkijk en de cursisten reageren daar ook op. Er gebeuren ook vaker uitwisselingen tussen leerkrachten in dit gebouw. De gemeenschappelijke ruimte werd ook al gebruikt voor de pedagogische studiedag van de VMS.” Ook de VMS-leerlingen konden al gebruik maken van de site Umami. “Tijdens de Forzaweek vonden hier enkele workshops desserts maken plaats”, vertelt Luc Vanrobaeys. “Bovendien faciliteert Creo in de derde graad ook een aantal opleidingen voor onze leerlingen op het vlak van ICT. Zo is de opleiding programmeren dit schooljaar een succes.” Karel Moestermans: “We bieden hen enkele verschillende modules aan. We spelen met het idee om volgend schooljaar een module rond het ontwikkelen van apps aan te bieden. Het is goed dat we elkaars expertise zoveel mogelijk kunnen gebruiken en elkaar op die manier kunnen versterken.” Willy Phlypo: “De samenwerking tussen wat toen nog de avondschool was en de dagschool is er een van tientallen jaren. Het opleidingsaanbod is in die periode heel sterk geëvolueerd. Samenwerken doen we op het vlak van opleidingen, maar ook inzake logistiek, lokalen en de inzet van leerkrachten.”

Warmmenselijkheid Creo bouwt momenteel ook volop op de hoek van de Arme Klarenstraat en de Blekerijstraat. “De voormalige Rodenbachbibliotheek is helemaal verbouwd en is al in gebruik”, duidt Karel Moestermans. “Sinds 1 januari organiseren we daar de lessen creatief/mode die vroeger in de Kokelaarstraat plaatsvonden. Ook de opleidingen NT2 maken gebruik van deze locatie.” Kathia Goddeeris: “We gingen hier voor hetzelfde concept als op de site Umami met klaslokalen met inkijk, wat uitnodigt tot uitwisseling. In de ruime modeateliers zitten telkens twee klassen samen, maar er is toch de nodige ruimte om cursisten ook apart te nemen voor begeleiding.” Karel Moestermans: ”In het voormalige klooster zijn de werkzaamheden nog volop aan de gang. We verwachten klaar te zijn tegen eind juni. Daar komen enkele kantoren, klaslokalen voor taal en NT2 en een ontmoetingsruimte. Het karakter van het gebouw werd optimaal behouden. Zo is de voormalige binnentuin van het klooster nu overdekt. Cursisten en leerkrachten zullen elkaar daar bij het binnenkomen Karel Moestermans en Kathia Goddeeris van Creo en Luc Vanrobaeys en Willy Phlypo van de VMS.


ontmoeten. Op die manier zetten we opnieuw in op die warmmenselijkheid. Tussen het kloostergebouw en het VMS-gebouw in de Blekerijstraat 77 komt een groene ruimte.”

/9

Grote onderwijssite Door de uitbreiding wordt dit een steeds grotere onderwijssite. “Waar we dertig jaar terug alleen de gebouwen in de Arme Klarenstraat 40 en de Blekerijstraat 77 hadden, is de infrastructuur inderdaad flink gegroeid”, legt Willy Phlypo uit. “Er kwam een extra speelplaats, we renoveerden de oude steenkapperij en bouwden een nieuwe sporthal. We zijn blij dat we de mogelijkheid kregen om verder uit te breiden toen de sites van de Watergroep en de bibliotheek enkele jaren geleden vrij kwamen. Naast de 100 parkeerplaatsen waarover we zelf beschikken, is er ook de nabijgelegen Wallenparking die volop kansen biedt voor deze onderwijssite.” Karel Moestermans. “Wekelijks komen hier zo’n 4.500 cursisten langs voor een van onze vele opleidingen. Samen met de 650 VMS-leerlingen mogen we stellen dat hier heel wat beweging is. Op alle campussen van Creo samen gaat het om zo’n 10.000 cursisten.”

Diplomagerichte opleidingen Karel Moestermans: “Volgend schooljaar proberen we met Creo de logistieke opleidingen verder in de kijker te plaatsen. We zouden ook graag de opleiding vrachtwagenchauffeur opstarten. We willen inzetten op een aantal diplomagerichte opleidingen. Volwasse-

In de voormalige Rodenbachbibliotheek vind je nu onder meer modeateliers.

nenonderwijs krijgt vanaf 2019 drie belangrijke taken: een aanbod voor persoonlijke verrijking, diplomagerichte opleidingen en contractonderwijs. Met die laatste groep hebben we expertise via de opleidingen die we geven in ons Regionaal Opleidingscentrum ROC, maar dat willen we verder uitbouwen. We willen ook cursisten NT2 laten doorstromen naar diplomagerichte opleidingen, zoals bijvoorbeeld meubelmaker, kok of vrachtwagenchauffeur. Op basis van hun expertise in het buitenland willen we die mensen ook op een vlotte manier laten integreren dankzij een diploma.” Kathia Goddeeris: “Innovatie is een van onze kernwaarden. Dan gaat het niet alleen over een nieuw aanbod, maar ook over het anders organiseren van het bestaande aanbod. We willen nagaan hoe we onze opleidingen kunnen afstemmen op mensen met een drukke professionele carrière, bijvoorbeeld door opleidingen om de veertien dagen in plaats van wekelijks of door afstandsonderwijs. We stimuleren deze flexibele opleidingstrajecten in elk van onze vakgebieden.” (Vincent Vanhoorne/foto’s Stefaan Beel)

De werken aan het voormalige klooster zullen eind juni klaar zijn.


Forzaweek 2018 in beeld / 10

De geur van versgebakken koekjes en gesmolten chocolade kwam je tegemoet op de campus Umami van CREO in de Blekerijstraat.

De leerlingen van 3HW brachten een bezoek aan de studio’s van de VRT. Is hier een nieuw sportanker in de maak?

Deze sportievelingen dansten op de muziek van Jason Derulo, Usher en andere topartiesten.

Bij Jumplay kon je volop salto’s maken, over obstakels springen en dunks maken in de basketring.

De excursie naar Mons in het kader van de lessen Frans is een vaste afspraak op de kalender van de eerstejaars.

Deze leerkrachten en directeur Vanrobaeys maakten kennis met padel, de nieuwe en hippe racketsport.


Bollebozen in de wiskunde / 11

Ook dit schooljaar namen heel wat VMS’ers deel aan de Junior Wiskunde Olympiade (voor de tweede graad) en de Vlaamse Wiskunde Olympiade (derde graad). Zeven leerlingen stootten door naar de tweede ronde die op woensdag 7 maart in de Kulak in Kortrijk werd afgewerkt. Op de foto herkennen we Franceska Demaegdt (4WETb), Maud Soenen (5MTWi), Justien Neerinck (4EC5), Dries Lievens (3WETb), Ward Lievens (4WETb) en Iben Degryse (4WETb). Hanne De Boe (6WW) was ook geplaatst maar kon niet deelnemen. Ward Lievens plaatste zich voor de grote finale van de Junior Wiskunde Olympiade op 25 april in Brussel. Alleen de leerlingen die in de tweede ronde een score van 106 behaalden, mogen naar de finale. Voor heel Vlaanderen gaat het om 82 leerlingen en

daar is Ward er dus één van. Veel succes gewenst en proficiat aan alle deelnemers!

Fotofinish

De leerlingen die als seminarie-uur wetenschappen volgen, gingen voor een workshop microscopie naar de hogeschool Vives.

De leerlingen van het eerste jaar kunnen over de middag spelletjes spelen in de polyvalente zaal van de sporthal.

De viering van de 100 dagen ging met een verkleedpartij gepaard. 6EMTb vond inspiratie bij Donald Trump en zijn Mexicaanse muur.

Geschiedenis leeft! Tijdens de Forzaweek haalden de leerkrachten geschiedenis twee gladiatoren naar de VMS.


Sportieve VMS’ers in actie / 12

Volleybal

Veldlopen

Judo

Minivoetbal

Op woensdag 28 februari speelden vijf VMS-ploegen de provinciale finales van het volleybal. De miniemen jongens en de cadetten jongens haalden de provinciale titel binnen. De scholieren jongens verloren nipt met 3-2 van Torhout terwijl de miniemen en cadetten meisjes hun meerdere moesten erkennen in Ieper. Proficiat aan alle leerlingen en leerkrachten die zich iedere week inzetten voor onze schoolploegen!

Twee VMS’ers zetten mooie prestaties neer in het judo. Rhune Dujardin (2MWb) behaalde goud op het SVS-tornooi in de categorie tot 57 kilogram en werd derde op het provinciaal judokampioenschap. Romy Blanchard (2MWf) behaalde zilver op het SVS-tornooi in de categorie tot 48 kilogram. Jutta Vanbrabant was ook geselecteerd voor het SVS-tornooi, maar moest door een blessure verstek geven.

Op 20 januari nam onze meisjesploeg deel aan de selectie voor het ISF-veldloopkampioenschap in Hannuit. In winterse omstandigheden liepen zij een prima wedstrijd. De ploeg werd 3e op 8 ploegen, Lore Goossens finishte 4de op 50 deelnemers. Dankzij dit goed resultaat plaatste Lore zich voor het ISF-kampioenschap in Parijs. Van 2 tot 7 april verdedigt deze sportieve VMS’er de Belgische kleuren.

Zowel de miniemen meisjes als de scholieren meisjes van de VMS hebben zich geplaatst voor de halve finale van het minivoetbaltornooi van SVS West-Vlaanderen. De miniemen werden begeleid door coach Frederik Lievens. Zij wonnen van Ingelmunster en Izegem, maar verloren van Lendelede. De scholieren van coach Dries Vandergunst wonnen van de Broederschool en Kortrijk en verloren ook één wedstrijd. Proficiat!


Familienieuws / 13

Geboren • Valère, kleinzoon van Peter Verbrugghe (ICT-medewerker) • Armand, zoontje van Mieke Vandaele (boekhoudkundig medewerker Sint-Michiel) Proficiat aan de ouders

Overleden • Odiel Brouckaert, grootvader van leerkracht Friedel Forret • Norbert Verhelle, grootvader van Paulien Decroix (2MWf)

• Elisabeth Beauprez, moeder van leerkracht Luc Demey • Marcel Cuypers, vader van Marc Cuypers (preventieadviseur scholengroep) • Herman Samyn, grootvader van Anouk Kimpe (4HW) • Silvere Vandermeulen, grootvader van Janne Vandermeulen (6EMTa) • Leopold Van De Moortele, grootvader van Mathis Beerland (4HW) • Maurits Missiaen, voormalig personeelslid van de VMS • Mariette Goemaere, grootmoeder van leerkracht Frederik Depaepe † • René Holvoet, grootvader van oud-leerlinge Inara Billiaert • Roger Vanderhaeghe, grootvader van oud-leerlinge Annelien Vanderhaeghe • Katrien Vanwolleghem, moeder van Deborah Christiaens (boekhoudkundig medewerker SintMichiel) • Johny Vanlerberghe, grootvader van Xander Wyckstandt (2MWa) • Modest Lecluyse, grootvader van oud-leerlingen Sanne en Rune Declercq en van oud-leerlingen Tijs en Veer Devoldere en van Lijs Devoldere (6MTWe) • René Boen, grootvader van Emmeline Wijffels (4HW) De hele VMS-gemeenschap biedt de families haar medeleven aan.

Afscheid van Maurits Missiaen Maurits Missiaen, een vertrouwd gezicht in de Vrije Middelbare School en in de decanale Sint-Michielskerk, overleed op maandag 22 januari 2018. Zijn ouders Jules Missiaen en Alida Debruyne waren conciërge in het Kasteel van Boezinge. In zijn tweede levensjaar kwam Maurits met zijn ouders in het piepkleine conciërgehuisje van de VMS van amper vijftig vierkante meter langs de Blekerijstraat wonen. Als huisbewaarders voerden zijn ouders allerhande opdrachten uit, zoals het schoonmaken en onderhouden van de lokalen, het regelen van de verwarming en de portiersfunctie. Maurits doorliep de kleuterklassen in de Burgerschool en ging tot zijn veertiende naar de Sint-Michielsschool in de Kattenstraat. Daarna kon hij in 1947 als onderhoudsman beginnen in het Klein Seminarie waar hij als klusjesman instond voor het opdienen van maaltijden, de afwas en het poetsen van de klaslokalen. Toen zijn vader in 1953 overleed, nam hij zijn taak in de VMS over. Met hetzelfde plichtsbewustzijn en eergevoel voerde hij zijn taken uit. Hij zette zich ook in voor de Sint-Michielskerk. De achtereenvolgende dekens en pastoors konden altijd op hem rekenen voor het onderhoud van de kerk, om die ’s morgens te openen en ’s avonds terug af te sluiten, of om het stoelgeld in te zamelen. Hij maakte de evolutie van de VMS van dichtbij mee en kende de school door en door. De groei van het leerlingenaantal betekende ook de groei van de gebouwen en ook meer onderhoud. Eenmaal met pensioen bleef hij nog enkele uren in de school werken tot hij in 2004 definitief afscheid nam. Maurits werd 84 jaar.


/ 14

Afgestudeerden in het academiejaar 2016-2017 Hieronder publiceren we de resultaten van de oud-leerlingen die afstudeerden aan een hogeschool of universiteit. Naast de naam van de oudleerling staat de afdeling die hij of zij volgde in de VMS: Humane Wetenschappen (HW), Wetenschappen-Wiskunde (WW), Moderne Talen-Wetenschappen (MTWe), Moderne Talen-Wiskunde (MTWi), Economie-Wiskunde (EW), EconomieModerne Talen (EMT)

UNIVERSITEIT GENT

Fien De Backer (WW)

bachelor of science in de geneeskunde

Gwenny Demeester (HW)

bachelor of laws in de rechten

Kim Vandewiele (EW)

speciale lerarenopleiding in de economische en toegepaste economische wetenschappen

Els Vanherpe (WW)

master of science in de biochemistry en biotechnology

Pieter Verbeke (WW)

master of science in de psychologie

Timo Verhulst (EMT)

master of arts in de taal- en letterkunde

Stefanie Carpentier (MTWe)

Guus Desloovere (WW)

Sigrid De Geyter (HW)

Mattijs Vallaey (WW)

Glen Devarrewaere (EMT)

Marthe Vandewalle (HW)

Giel Meersseman (EMT)

Sofie Vlamynck (HW)

Steven Snauwaert (EMT)

Joran De Meulenaere (HW)

Alexander Buyze (WW)

Daan Deruyter (HW)

master of science in de industriële wetenschappen – biochemie

master of science in de industriële wetenschappen – biochemie

master of science in de criminologische wetenschappen

master of science in de handelswetenschappen

master of science in de communicatiewetenschappen

master of laws in de rechten

master of science in de verpleeg- en vroedkunde

master of science in de psychologie

master of science in de communicatiewetenschappen

master of science in de politieke wetenschappen

bachelor of science in de industriële wetenschappen – elektromechanica

master of science in de algemene economie

Julie Delobelle (MTWe)

bachelor of science in de biomedische wetenschappen

Silke Leenknegt (HW)

Ines Thevelein (HW)

master of science in de psychologie

HOGESCHOOL GENT

bachelor of science in de communicatiewetenschappen

Bram Bruneel (Handel)

bachelor of science in de biomedische wetenschappen

Samuel Demey (EMT)

Tessy Van Tomme (WW)

bachelor in het zorgmanagement

Maarten Vandamme (EMT)

bachelor in het bedrijfsmanagement en bachelor in de handelswetenschappen

bachelor of science in de handelswetenschappen

Thijs Veracx (WW)

bachelor of science in de industriële wetenschappen – chemie

Jolien Hoorne (EMT)

bachelor in de toegepaste fiscaliteit

Hanne Nollet (HW)

Simon Carton (EMT)

master in de muziek

Anouk De Meester (EW)

bachelor in de interieurvorming

master of science in de communicatiewetenschappen master of science in de bestuurskunde en het publiek management

Elise De Smet (WW)

bachelor of science in de industriële wetenschappen – informatica

Rune Declercq (EW)

master of science in de industriële wetenschappen – elektrotechniek

Kim Degryse (MTWe)

master of arts in de taal- en letterkunde

Marieke D’hoop (EMT)

Anneleen Raes (MTWe)

Clémentine Salomez (EMT)

bachelor in het officemanagement

LUCA SCHOOL OF ARTS Korneel Decae (EMT)

master in de muziek – instrument/zang

Yentl Vanderiviere (MTWe)

master in de muziek – muziekpedagogie

VIVES HOGESCHOOL Phaedra Baert (HW)

master of science in de bestuurskunde en het publiek management

bachelor ergotherapie

bachelor of science in de biowetenschappen

Jobbe Coussée (HW)

master of science in de handelswetenschappen

Anke Devarrewaere (HW)

bachelor of science in de biologie

Steven Devolder (HW)

master of science in de sociologie

Arne Hélin (EMT)

master of science in de handelswetenschappen

Yoika Honoré (HW)

master of science in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie

Stéphanie Sagaert (EW)

master of science in de pedagogische wetenschappen

bachelor in het sociaal werk – sociaalcultureel werk

Joshua Locquet (WW) Jonas Plancke (EMT)

Elias Vandelannoote (WW) Isis Vandelannoote (HW)

Guillaume Vandermersch (EW) Elisa Allaert (MTWe)

Febe Bostoen (MTWe)

Sander Casier (MTWe)

master of science in de bedrijfseconomie

Julie Clarysse (WW)

bachelor secundair onderwijs – Engels geschiedenis bachelor maatschappelijke veiligheid bachelor ergotherapie

bachelor secundair onderwijs – Engels geschiedenis bachelor bedrijfsmanagement – marketing bachelor verpleegkunde

bachelor bedrijfsmanagement – marketing

Elice Spillebeen (WW)

Lotte Vandommele (EW)

bachelor sociaal werk – maatschappelijk werk


Tymen Vanhee (EMT)

Cinzia Vandendriessche (WW)

bachelor secundair onderwijs – geschiedenis roomskatholieke godsdienst

bachelor in de geneeskunde

Lubrecht Clarysse (WW)

Laura Veranneman (EMT)

master in de industriële wetenschappen – bouwkunde

bachelor hotelmanagement

Pavel Demeersseman (WW)

Bieke Verstraete (HW)

bachelor orthopedagogie

bachelor in de industriële wetenschappen – elektromechanica

bachelor voedings- en dieetkunde

bachelor in de industriële wetenschappen – bouwkunde

Ann-Sophie Vuylsteke (MTWe)

Lowie Donck (WW)

Elias Degryse (EMT)

Matthias Sandra (WW)

bachelor secundair onderwijs – Nederlands Engels

master in de biologie

Lotte De Keer (MTWe)

Elke Vanthuyne (EMT)

BaNaBa buitengewoon onderwijs

master in de communicatiewetenschappen

Nele Depoorter (HW)

Kenneth Verstraete (WW)

bachelor kleuteronderwijs

master in de computerwetenschappen

Brent Huyghe (EMT)

Floor Gunst (HW)

bachelor bedrijfsmanagement – financie- en verzekeringswezen

master in de pedagogische wetenschappen

Jessie Soen (HW)

UC LEUVEN-LIMBURG

bachelor orthopedagogie

Virginie Leupe (EMT)

Dietske Verhalleman (MTWe)

BaNaBa advanced business management

bachelor secundair onderwijs – biologie

Michiel Anseeuw (MTWe)

HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bachelor secundair onderwijs – lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie

Julie Buyse

Dieter Handschoewerker (EW)

bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Elke Colpaert

bachelor bedrijfsmanagement

Aline Soetaert (EMT)

bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Jana Decoene

postgraduaat fiscale wetenschappen

Annelies Verhelle (EW)

bachelor in de ergotherapie

Saar Marichal

postgraduaat fiscale wetenschappen

Celine Havegeer (EMT)

bachelor in sport en bewegen

Marie-Hélène Salomez

postgraduaat fiscale wetenschappen

Jim Schoreel (MTWe)

bachelor in het onderwijs – lager onderwijs

Justien Vandenberghe

bachelor orthopedagogie

bachelor in de ergotherapie

KU LEUVEN

Tom Vanrobaeys

Jens Boedt (WW)

bachelor in de industriële wetenschappen – bouwkunde

bachelor in het secundair onderwijs - lichamelijke opvoeding wiskunde

bachelor in de architectuur

bachelor in de multimedia en communicatietechnologie

Nathalie Dolphens (WW)

Michiel Zyde

INTERNATEN Sint-Michiel

op eigen benen

OPENDEURDAGEN N

NOORD

O

OOST

Z

ZUID

meisjes secundaire scholen

jongens en meisjes basis- en secundaire school

jongens en meisjes secundaire scholen

Stokerijstraat 9 · 8800 Roeselare internaatnoord@sint-michiel.be

Wezestraat 2 · 8850 Ardooie internaatoost@sint-michiel.be

Zuidstraat 27 · 8800 Roeselare internaatzuid@sint-michiel.be

zondag 22 april 2018

zaterdag 28 april 2018

zondag 22 april 2018 donderdag 10 mei 2018

sint-michielinternaten.be

/ 15


1ste graad

aso Moderne Wetenschappen

1ste jaar 2de jaar

2de graad

3de graad 5de jaar 6de jaar

aso Economie Moderne Talen

aso Humane Wetenschappen

aso Wetenschappen

aso Economie

3de jaar 4de jaar

aso Economie Wiskunde*

aso Moderne Talen Wiskunde*

aso Moderne Talen Wetenschappen

aso Wetenschappen Wiskunde*

aso Humane Wetenschappen

* 6 of 8 uur wiskunde

DANK

AAN

ONZE

SPONSORS

SELFSERVICE OF BEDIENING

horeca inrichting

op maat mooi gemaakt

Marino Deleu sanitair

UnizoDiensten Roeselare-Izegem

www.unizodiensten.be

Schilder- en decoratiebedrijf Gordijnen en overgordijnen Verdeler lederen salons Durlet

BVBA

HEEMERYCKLAGROU SANITAIR 051 22 15 87

VMS Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99 vmsroeselare@sint-michiel.be www.vmsroeselare.be facebook.com/vmsroeselare twitter.com/vmsroeselare www.sint-michiel.be

Vms sleutel lente 2018 (1)  
Vms sleutel lente 2018 (1)  
Advertisement