Sleutel winter 2021

Page 1

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor Roeselare 1 verantwoordelijke uitgever: Nele Goethals Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare tel. 051 20 42 48

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE

P 005908

editie:

winter 2020

Sleutel


Voorwoord /2

Beste lezer Op 1 september namen de directeurs Willy Phlypo en Luc Vanrobaeys afscheid van de VMS. Beiden waren jarenlang onlosmakelijk verbonden met onze school. Wat Martine Tanghe betekende voor Het Journaal van de VRT, waren Willy en Luc voor de VMS. Als ervaren gidsen met een tomeloos engagement bouwden zij jaar na jaar aan het sterke merk dat de VMS is. Net zoals het journaalanker van de VRT-nieuwsdienst een dagelijkse afspraak had met de kijker, zo werkten ook Willy en Luc elke dag hard om van onze school een warme thuis te maken voor leerlingen en personeelsleden. Grote waardering en dank voor wat deze twee boegbeelden van de VMS voor onze school betekend hebben. Onderwijs organiseren in tijden van corona vormt voor elke school een grote uitdaging. Het VMS-team draaide heel wat overuren om alles logistiek georganiseerd te krijgen: de verhuis van de kluisjes uit de nauwe gangen naar de steenkapperij en de speelplaats, het spreiden van de fietsrekken over twee ruimtes, de installatie van camera’s in elk klaslokaal voor leerlingen die afstandsonderwijs volgen, het plaatsen van een grote tent op de speelplaats om extra afdak te creëren, het verschuiven van de lesdag voor de derde graad, het herorganiseren van de middagmalen, het technisch ondersteunen van het afstandsonderwijs… Dankzij de extra inzet van onze personeelsleden konden we een veilige schoolomgeving creëren en op een kwaliteitsvolle manier onderwijs blijven aanbieden. We geven ook graag een pluim aan de leerlingen. Ook zij legden heel wat flexibiliteit aan de dag bij de veranderde situatie, denk maar aan de derde graad voor wie de lesdag een uur later start. Dank ook voor de volgehouden discipline om op school altijd het mondmasker te dragen en zo bij te dragen aan ieders veiligheid.

Inhoudstafel 02 Voorwoord – Colofon 03 Fietsbarometer – Onderwijs in coronatijden 04-05 Dries Vandergunst is de nieuwe directeur eerste graad 06 Fotofinish 07 VMS’ers houden de buurt netjes 08 Geert Beuselinck gaat met pensioen 09-12 Welkom aan onze 177 eerstejaars 13-15 OLB-VMS bedankt zorgsector met Ankers 16-17 Schrijftalent bij onze eerstejaars 18 Familienieuws 19 Nieuws vanuit CREO 20 Praktische info

De VMS startte het schooljaar met 177 nieuwe eerstejaars, in totaal tellen we nu 741 leerlingen. Nooit eerder in het 85-jarig bestaan van de VMS was de schoolpopulatie zo groot. Er is ons een grote groep leerlingen toevertrouwd, maar ons schoolteam maakt er een erezaak van om te blijven inzetten op een heel persoonlijke aanpak, net zoals dat in het verleden het geval was. We blijven een nauw contact tussen alle betrokkenen op school heel belangrijk vinden, want dit zit diep geworteld in onze schoolcultuur. Het VMSteam wordt op 1 januari 2021 versterkt met een nieuwe directeur eerste graad. Dries Vandergunst geeft al twintig jaar les op onze school en kent het reilen en zeilen heel goed. Ik kijk er naar uit om samen met hem verder te bouwen aan onze school. Ook de rest van het schooljaar zullen we ons aanpassen aan de pandemie. Ik ben ervan overtuigd dat we dit allemaal samen op een vlotte manier zullen doen. De woorden waarmee Martine Tanghe afscheid nam tijdens haar laatste televisiejournaal zijn daarbij onze leidraad: hou vol, het komt allemaal weer goed! Nele Goethals directeur

Colofon Sleutel winter 2020 Schooltijdschrift VMS Roeselare Verantwoordelijke uitgever: Nele Goethals Medewerkers: Peter Soete Vincent Vanhoorne Johan Vanoverberghe Foto’s: Stefaan Beel leerkrachten VMS Druk: Verduyn Rumbeke


Onderwijs in coronatijden /3

Een toets kan al eens buiten worden afgenomen in coronatijden.

Mondmaskers zijn ondertussen helemaal ingeburgerd op school.

Om extra afdak te creĂŤren werd een grote tent op de speelplaats geplaatst.

Examens maken we met een scheidingswand tussen de leerlingen.

Leerlingen worden burgerwetenschappers De leerlingen van de derde graad moderne talenwetenschappen en wetenschappen-wiskunde namen deel aan het project Fietsbarometer van de UGent. Aardrijkskundeleerkracht Veroniek Desombere nam daarvoor het initiatief. Met behulp van de Fietsbarometer werden leerlingen als burgerwetenschappers betrokken bij de fietsveiligheid in hun schoolomgeving. In een eerste les digitaliseerden leerlingen hun woonschoolroute via het webplatform van Fietsbarometer en beantwoordden ze vragen over de fietsveiligheid. Nadien analyseerden de leerlingen de klas- en schooldata in een GIS-omgeving en maakten ze zelf kaarten aan. In de derde les bespraken leerlingen de Fietsbarometer van hun klas en school en formuleerden ze voorstellen om de veiligheid in de schoolomgeving te verbeteren.


/4

Dries Vandergunst is onze nieuwe directeur eerste graad Dries Vandergunst (44) wordt vanaf 1 januari directeur eerste graad van de Vrije Middelbare School. Hij zal samen het directieteam van de school vormen met directeureindverantwoordelijke Nele Goethals die zelf op 1 september 2020 aan de slag ging.

Dries Vandergunst is gehuwd met Annelies Vanclooster en heeft vier kinderen: Marie (18), de tweeling Robbe en Siebe (17) en Bas (10). “Ik kom helemaal niet uit een onderwijsfamilie”, begint de nieuwe directeur. “Mijn ma was huisvrouw en mijn pa was bankbediende. Ik heb een broer en twee zussen en geen van hen staat in het onderwijs. Ik heb altijd graag contact gehad met jongeren. Ik ben in de KSA geweest en als leider vond ik het tof wanneer ik de jongeren iets kon bijbrengen. Als leider én als leerkracht is het trouwens ook leuk om de evolutie door de jaren heen te volgen van iemand die je hebt gekend in de jeugdbeweging of op school.”

Collega’s geven raad “Ik heb dan ook in het hoger onderwijs de lerarenopleiding in Torhout gevolgd waar ik in juni 1999 afstudeerde. Mijn eerste werkervaring was het VTI in Torhout waar ik een jaar Nederlands en geschiedenis heb gegeven aan toch relatief ‘zware’ klassen. Daar heb ik veel geleerd op het gebied van klasmanagement. Toen ik in september 2000 in de VMS mocht starten, werd ik als jonge leerkracht uitstekend begeleid door collega Luc Demey. Dat was zeker een meerwaarde, want als startende leerkracht heb je zaken genoeg om uit te voeren en uit te vissen. Als er dan een ervaren collega naast je staat en je goede raad geeft, voel je je toch een stuk beter.”

Een hart voor sport “Mijn sollicitatie bij directeur Willy Phlypo was niet de gewone sollicitatie (lacht). De directeur had mijn sollicitatiebrief vooraf gelezen en dat volstond voor hem. We praatten wat over koetjes en kalfjes en op een bepaald ogenblik vroeg hij mij of ik graag kaart speelde. Toen ik ontkennend antwoordde, zag ik zijn gelaatsuitdrukking veranderen. Dat was duidelijk een minpunt. Maar toen ik bevestigend antwoordde op zijn vraag of ik van voetbal hield, klaarde zijn gezicht op. Ik mocht meteen deel uitmaken van de minivoetbalploeg van de leerkrachten en mocht ook op woensdagnamiddag de meisjesvoetbalploeg begeleiden.”

De directie moet zichtbaar en  aanspreekbaar zijn op school. Volle goesting “Wanneer de vacature voor directeur eerste graad bekend raakte, vond ik dat meteen interessant. Ik heb wel lang nagedacht vooraleer ik me kandidaat heb gesteld. Ik wilde eerst het nieuwe schooljaar, met een nieuw leerplan in het tweede jaar en de coronamaatregelen, goed opstarten. Daarna heb ik de vacature nog eens zeer goed gelezen en kwam ik tot de conclusie dat die job echt iets voor mij kon zijn. Na lang en goed nadenken heb ik dus gesolliciteerd en ik ben blij dat ik na de selectieprocedure gekozen werd als nieuwe directeur. Het is een taak die ik met volle goesting zal doen.”


Delen en leren “De VMS is een sterke, unieke school die deel uitmaakt van een groter geheel. De VMS is geen eiland en mag ook niet zo denken en handelen. We moeten als school delen met en leren van alle scholen in de scholengroep zonder onze eigenheid te verloochenen. Er zit heel veel expertise in de scholengroep. Het concurrentiemodel tussen scholen dat vroeger bestond, is niet meer van deze tijd.”

nen kaderen. Ik hoop dat de collega’s me ook niet op een volledig andere manier zullen bekijken of benaderen. Maar daar heb ik ook vertrouwen in. De VMS is trouwens ook altijd uniek geweest omdat er nooit een strenge hiërarchie is geweest. De wisselwerking tussen leerkrachten en directieteam is altijd uitstekend geweest. Alle personeelsleden én leerlingen konden altijd met hun vragen bij de directie terecht. En dat zal met het nieuwe team niet anders zijn.”

Zichtbaar en aanspreekbaar Als leider bij de KSA vond ik het  al tof wanneer ik jongeren iets kon bijbrengen

Goede wisselwerking “Het contact met de collega’s zal misschien een klein beetje anders zijn nu ik directeur ben, maar ik ben vol vertrouwen dat we daar als volwassen mensen mee om kunnen en dat we dit nieuwe gegeven snel kun-

“Er is nog geen echte taakverdeling afgesproken binnen het directieteam. Nele en ik zullen heel veel samen doen en na verloop van tijd zullen er misschien meer afgelijnde projecten komen die we afzonderlijk zullen behartigen. Maar daar hebben we een beetje tijd voor nodig. Het is wel al zeker dat ik mijn werkstek zal hebben in het oude bureau van directeur Phlypo in het hoofdgebouw. Het is belangrijk dat de directie zoveel mogelijk zichtbaar en aanspreekbaar is voor iedereen in de VMS.” (Peter Soete)

/5


Fotofinish /6

Op de eerste schooldag mochten we 177 nieuwe gezichten verwelkomen in het eerste jaar.

Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging kwamen heel wat VMS’ers in uniform naar school.

De politie kwam de fietsen controleren op goedwerkende fietsverlichting.

De eerstejaars kregen een infosessie rond veilig verkeer waarbij ook de dode hoek onder de aandacht kwam.

De leerlingenraad organiseerde een wedstrijd voor foute kersttruien.

Sint en Piet kwamen de leerlingen vlak voor de examens veel succes wensen.


VMS’ers houden de buurt netjes /7

In de VMS leveren we grote inspanningen om de school en de schoolomgeving netjes te houden. We doen dat door goed te sorteren, afval te vermijden en zwerfvuil op te ruimen. Voor al die inspanningen werd de school opnieuw beloond met een cheque van 1.500 euro.

De VMS neemt al enkele jaren deel aan Operatie Proper, een project vanuit de Mooimakers. Met de Mooimakers moedigen OVAM, Fostplus en VVSG scholen en verenigingen aan om zich te engageren in de strijd tegen zwerfvuil. De organisaties worden bovendien ondersteund én beloond voor die inspanningen.

Sorteren en afval vermijden Om deel te nemen aan het project, moeten de scholen en verenigingen een actieplan indienen. Dat bestaat uit 8 verplichte actiepunten en één zelfgekozen actie. Het gaat om vrij laagdrempelige acties en vaak zijn het maatregelen of gewoontes die al eerder doorgevoerd werden of vrij vlot in voege kunnen treden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maandelijks opruimen van de (school)terreinen en de organisatie van een zwerfvuilactie, over het aanmoedigen van het gebruik van herbruikbare drinkflessen en brooddozen, tot het betrekken van de leerlingen bij het sorteerbeleid. Vanuit de VMS is Frederik Lievens de drijvende kracht achter de acties. Voor de inspanningen die onze school vorig schooljaar deed, ontvingen we in september van MIROM een cheque van 1.500 euro.

Op zwerfvuiljacht Leerkracht Bart Raveschot maakte van de coronamaatregelen voor de LO-lessen gebruik om met de leerlingen erop uit te trekken en tijdens de wandeling zwerfvuil op te ruimen. Op een week tijd werden zo 30 vuilniszakken met zwerfvuil verzameld. Dikke pluim aan alle leerlingen die meehielpen om zo de schoolomgeving en de buurt netjes te houden! Ook jij kunt een Mooimaker worden: gebruik een brooddoos en een drinkfles in plaats van aluminiumfolie of plastic waterflesjes, en gooi je afval altijd in de vuilnisbak. Op school houden we papier, pmd en restafval altijd apart. (Vincent Vanhoorne)


/8

Geert Beuselinck verlaat na 38 jaar de VMS De start van de kerstvakantie betekent voor economieleerkracht Geert Beuselinck ook het begin van zijn pensioen. 38 jaar lang stond hij in de VMS voor de klas. “Ik heb altijd veel voldoening gehaald uit het feit dat veel oud-leerlingen hogere studies aangevat hebben in economische richtingen en daarin ook slaagden.”

“Mijn loopbaan in de VMS begon in 1982. De afdelingen Handel en Bedrijfseconomische Informatica waren toen net opgestart en ik werd aangeworven om de informaticalessen te geven. Ik studeerde handelsingenieur en had eigenlijk niet de bedoeling om in het onderwijs te stappen. Begin de jaren 80 was er echter een grote crisis met weinig perspectief voor wie net op de arbeidsmarkt kwam. Mijn tijdelijke instap in het onderwijs heeft uiteindelijk dus 38 jaar geduurd. Ik heb het mij trouwens geen moment beklaagd, want ik heb altijd bijzonder graag les gegeven. Informaticaonderwijs stond begin de jaren 80 nog in zijn kinderschoenen. Er waren bijvoorbeeld geen handboeken beschikbaar. Als leerkracht werkte je dus zelf een programma uit. De pc’s werkten toen nog met cassettes of ponskaarten. Het jonge volkje moet dat maar even googelen. Ons eerste pc-lokaal telde 12 computers. Het was wel fijn om die totaal nieuwe richting mee uit de grond te helpen stampen. Voormalig directeur Willy Phlypo kwam een jaar eerder in de VMS als leraar economie. Toen hij eind de jaren 80 directeur werd, heb ik de lessen economie van hem overgenomen.”

Succesvolle oud-leerlingen “Toen ik hier begon, was de VMS een kleine school. In de leraarskamer zat je met een beperkt groepje collega’s. Onder meer Chris Vermeersch en Bart Caes begonnen tegelijk met mij les te geven. De 15 klasgroepen van toen zijn er ondertussen 36 geworden. Ik heb altijd graag in de VMS gewerkt. Je kreeg hier veel vrijheid. Wilde je een nieuw initiatief starten, dan werd dat vanuit de directie altijd gesteund. Als leerkracht bekeek ik alles heel breed. Ik denk dat ik streng maar rechtvaardig was. Ik heb trouwens zelf als leerling meer straf geschreven dan dat ik er in heel mijn loopbaan als leraar gegeven heb”, knipoogt Geert. “Ik heb altijd veel voldoening gehaald uit het feit dat veel oud-leerlingen hogere studies aangevat hebben in economische richtingen en daarin ook slaagden. Ik herinner mij een jaar waarin twaalf leerlingen handelswetenschappen gingen studeren en die studie ook allemaal succesvol afrondden. Dat we onze leerlingen in een seminarie-uur ook boekhouden aanboden, betekende een grote meerwaarde aan de universiteit. Veel oud-leerlingen bouwden ook succesvol een eigen zaak uit, denk maar aan Chris Debyser van het IT-bedrijf ConXion of Koen Verhaeghe die zaken- en immokantoren heeft.”

Vrijwilligerswerk “Ik was altijd een van de trekkers van de schoolreizen voor het zesde jaar. In de beginjaren ging elke klas van het zesde apart op reis met de klastitularis. De laatste 20 jaar gingen we met de zesdes altijd naar Barcelona. Collega Chris Vermeersch organiseerde alles ter plekke, ikzelf volgde de administratieve en financiële kant op. Toen leerlingen een aantal jaren de mogelijkheid kregen om hun theoretische rijopleiding op school te doen, heb ik voor de VMS mijn schouders gezet onder Rijbewijs op School. En wat na de VMS? Ik wil graag vrijwilligerswerk opnemen, bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum of een armoedevereniging. Ik heb nooit afgeteld tot mijn laatste werkdag, ik wil dan ook graag tijdens mijn pensioen actief blijven en iets kunnen betekenen voor anderen.” (Vincent Vanhoorne)


Welkom aan onze 177 eerstejaars /9

1Aa

1Ab


/ 10

1Ac

1Ad


/ 11

1Ae

Emilia op bezoek bij de politie, met Geert Wallays, burgemeester Kris Declercq en zonechef Curd Neyrinck.

1Af


/ 12

1Ag

1Ah


VMS bedankt zorgsector met Ankers Tijdens haar Ankerdag zet de Oud-leerlingenbond van de VMS elk jaar drie verdienstelijke oudleerlingen in de kijker. In dit bijzondere coronajaar wil de Ankerdag een eerbetoon zijn aan alle mensen in de zorg. De drie Ankers gaan dit jaar dan ook naar VMS-oud-leerlingen die in de zorgsector actief zijn: Bieke Victoor, thuisverpleegkundige bij het Wit-Gele Kruis, huisarts Wouter Dierynck uit Roeselare en Leen Bonte, verpleegkundige op de afdeling intensieve zorgen van AZ Groeninge in Kortrijk.

“Medewerkers in de zorgsector staan elke dag in de vuurlinie in de strijd tegen het coronavirus”, duidt OLBvoorzitter Vincent Vanhoorne. “Verpleegkundigen, dokters, zorgkundigen, medewerkers in woonzorgcentra, thuisverpleegkundigen… Allemaal leggen ze tijdens deze ongeziene gezondheidscrisis een enorme inzet aan de dag om iedereen die ziek is te helpen. De Oud-leerlingenbond van de VMS reikt al bijna 30 jaar Ankers uit aan verdienstelijke oud-leerlingen. Voor onze bestuursleden was het meteen duidelijk dat we in dit bijzondere jaar hulde wilden brengen aan de zorgsector. We gingen daarom op zoek naar oudleerlingen van onze school voor wie deze coronacrisis een bijzondere uitdaging is. We kozen drie mensen die in verschillende takken van de zorgsector actief zijn. Door hen het VMS-Anker te geven, willen we als school waardering uitdrukken voor hun werk en hen bedanken voor de inzet die zij aan de dag leggen om hun medemensen te helpen. Onze drie Ankerfiguren vertegenwoordigen daarnaast ook álle oud-leerlingen die in de zorgsector actief zijn. Ook hen willen wij graag in deze hulde betrekken.”

Bieke Victoor thuisverpleegkundige “Ik ben altijd heel graag in de VMS geweest”, vertelt Bieke. “Ik voelde mij hier thuis en er was een goede band met de leerkrachten. De VMS is een dynamische school, denk maar aan de vele fijne activiteiten die hier georganiseerd worden, zoals de Forzaweek. Ik nam deel aan de Forzashows op het Kerelsplein en in de Steenkapperij. Je leeft daar toch wel een heel schooljaar naartoe. En ook de schoolreizen waren natuurlijk onvergetelijk, zoals de reis naar Barcelona. Na de VMS ging ik vroedkunde studeren. Het zorgende zat

er bij mij altijd al in. Ik ben nu een aantal jaren als thuisverpleegkundige aan het slag bij het Wit-Gele Kruis. Je komt in de leefwereld van heel veel mensen binnen en dat is wel boeiend. Ik zorg graag voor de mensen. We doen veel verschillende taken en er is ook veel variatie in de mensen die we verzorgen: van baby’tjes tot oudere mensen. Als thuisverpleegkundige ben je vaak onderweg, je regelt je eigen ronde en stelt zelf de prioriteiten. Het is leuk om bij de mensen thuis te komen. Je bouwt ook een goede relatie op met de mensen. Ik ga nu al twee jaar bij dezelfde mensen langs en dat creëert een mooie vertrouwensband. Je betekent echt iets voor hen.”

/ 13


Waardering voor de job / 14

“Wat de impact van corona is op mijn job? Tijdens de eerste golf gaf dat veel stress. Er was de angst om de patiënten van je ronde ziek te maken of om het virus mee te nemen naar huis en je gezin of familie te besmetten. Gelukkig werk ik in een goed team. We konden ook ons hart luchten bij de collega’s en bij de nursingbegeleidsters. Praten met collega’s helpt wel. In het begin was het ook verwarrend, want er kwam veel informatie en richtlijnen veranderden voortdurend. De manier van werken is ook wat veranderd. Zowel patiënt als verpleegkundige dragen mondmasker, waardoor de communicatie soms moeilijker gaat. We merken ook dat ziekenhuizen het drukker hebben en mensen sneller naar huis sturen, waardoor wij meer werk hebben. Veel mensen hebben waardering gekregen voor onze job. Het gebeurt geregeld dat mensen hun duim in de lucht steken als ik voorbijrijd of dat ze zwaaien. Vroeger was er zelden waardering voor de zorg, dit jaar is dat toch wel veranderd. Voor veel mensen is het nu ook pas duidelijk geworden wat wij allemaal doen.”

Wouter Dierynck huisarts Wouter Dierynck heeft zich altijd al verankerd gevoeld aan de VMS. In de bibliotheek van zijn dokterspraktijk in Roeselare heeft het boek ‘75 jaar VMS’ een prominente plek. Er staan veel boeken in zijn kantoor, want als huisarts moet je een brede kijk hebben op de mens, vindt hij. “Ik bewaar goede herinneringen aan de VMS waar ik de afdeling Wetenschappelijke A met negen uren wiskunde volgde. Op woensdagnamiddag maakte ik deel uit van zowat alle schoolploegen: voetbal, volleybal, pingpong… We woonden in het huis dat mijn ouders van voormalig VMS-directeur Daniël Dumon kochten. Een aantal leerkrachten die ik had in de VMS zijn later ook patiënt geworden. Na de VMS studeerde ik eerst aan de KULAK en daarna aan de KU Leuven. Ondertussen ben ik 25 jaar als huisarts actief. Sinds een jaar ben ik geassocieerd met een jonge collega. Ik was nog een van de laatste huisartsen die alleen werkte en naast zijn praktijk woonde. In de huisartsengeneeskunde is het belangrijk dat je goed met je patiënten kunt communiceren en de mensen kunt ondersteunen. Dat is ook zo in deze coronacrisis. Oktober was een erg drukke maand. Je moet ook voortdurend alert zijn. Soms zijn er superverspreiders en vraag je je af: heb ik wel voldoende mijn voorzorgen genomen?”

Oninneembare burcht “Tijdens de coronacrisis gaat veel aandacht naar de mensen op intensieve zorgen of in de woon-zorgcen-

tra, maar er zijn ook veel zieke mensen thuis die ook veel zorg vragen. Dat is een taak voor de huisartsen. In de eerste golf werkte ik vooral voor die mensen. Sinds maart is er veel veranderd. Er was veel onrust bij de mensen. Dokterspraktijken werden bijna een oninneembare burcht en mensen werden gevraagd om niet langs te komen. Telefonische consulten zijn heel sterk toegenomen. We verstrekken voorschriften of attesten nu via de gsm. Dat zijn zaken die na deze crisis wel zullen blijven denk ik. Ik ben ook de teamarts van volleyteam Knack Roeselare. Twee keer per week worden daar sneltests uitgevoerd, geleverd door de federatie van het volleybal. 95 procent van mijn taken is reguliere huisartsengeneeskunde. Soms is het contrast wel groot, wanneer ik van de sporthal Schiervelde naar een rusthuis rijd bijvoorbeeld. Deze coronacrisis is een heel ongewone situatie, dit heb ik als arts nog nooit meegemaakt. Het is nu wat wachten op het vaccin, maar dat komt wel goed.”


Leen Bonte Verpleegkundige intensieve zorgen

/ 15

Leen Bonte volgde haar broer Tom naar de VMS. “Ik heb hier een toptijd beleefd”, vertelt Leen. “De school was net twee jaar gemengd, ik behoorde dus tot de eerste generatie meisjes. Iedereen kent iedereen in de VMS. Het gebeurt nog geregeld dat ik leerkrachten van toen ontmoet die zwaaien of een praatje maken. Mijn oudste zoon is twaalf, ik zou wel graag hebben dat hij naar de VMS komt, maar ik laat de keuze aan hem. Aanvankelijk wilde ik boekhouder worden, maar dat plan liet ik varen. Mijn mama is verpleegkundige en toen ik op een dag een reanimatie zag, was het voor mij duidelijk dat ik dit ook wilde doen.” Na de VMS volgde Leen een opleiding verpleegkunde aan de Katho (nu Vives) en specialiseerde ze zich in spoedverpleegkunde en intensieve zorgen. “Ik werkte 14 jaar in AZ Delta Roeselare (voorheen het H. Hartziekenhuis) en maakte op 1 september 2020 de overstap naar AZ Groeninge in Kortrijk. Daar draai ik mee in de nachtdienst bij de kritische afdelingen: de spoeddienst, intensieve zorgen en de afdeling beroertezorg.”

Plezier in het werk “Ik werk graag op deze kritische diensten omdat ze grote uitdagingen bieden. Onze hele sector evolueert heel sterk. Er zijn grote technologische evoluties, zeker op de afdelingen waar ik werk. Dat zorgt er ook voor dat we constant bijkomende opleidingen volgen.” Op de afdeling intensieve zorgen verzorgt Leen ook mensen die getroffen zijn door het coronavirus. “Bij de eerste golf was er nog veel onzekerheid over het virus. Bovendien waren we ook bang om het virus mee naar huis te nemen. Uren en shifts in het ziekenhuis werden aangepast. Gelukkig kregen we ook back-up van collega’s van andere diensten waarvan de activiteiten on hold stonden. Tijdens de tweede golf weten we veel beter hoe we coronapatiënten moeten verzorgen en kwam de afdeling intensieve zorgen toch zwaar onder druk te staan.” Leen stipt aan dat er een fijne samenwerking is met de collega-verpleegkundigen en art-

sen. “In onze sector werken heel sociale mensen. Dat betekent dat we vaak ook plezier maken of lachen. Humor is belangrijk in onze job. Iedereen heeft hier plezier in zijn werk en straalt dat ook uit.”

De directie en het personeel van de VMS wensen je

(Vincent Vanhoorne)

Fijne kerstdagen en een gezond Nieuwjaar!


Schrijftalent in het eerste jaar / 16

De leerlingen die tijdens het eerste trimester het talentuur media & cultuur volgden bij mevrouw Vanhecke, maakten een eigen krant. Op deze twee pagina’s vind je enkele van hun artikels terug.

Het VMS’ertje Redactie Vrije Middelbare School – editie december 2020

Onze titularissen op de schoolbanken Als we naar de middelbare school gaan, verandert er veel. Plots zitten we in verschillende lokalen en hebben we een heleboel leerkrachten die we moeten aanspreken met meneer of mevrouw. Het is wel even wennen. Toch is er iemand die onze juf of meester uit de lagere school vervangt: de klastitularis. Wekelijks staan zij voor onze klas en kunnen we bij hen terecht met vragen of problemen. Zij zorgen ervoor dat we ons als leerling thuis voelen en graag naar school komen. Maar hoe graag gingen zij naar school? Onze redactie kon enkele titularissen interviewen: mevrouw Mestdag (titularis van 1Ac), mevrouw Vanhecke (titularis van 1Ab) en mevrouw Vermeersch (titularis 1Af).

Hoe was u zelf als leerling? Mevrouw Mestdag: Ik was geen opvallende leerling, maar wel een kritische student. Ik wilde altijd een bewijs zien. Daarom ben ik ook leerkracht wiskunde geworden. Vroeger vertelde de leerkracht biologie ons over de bijendans die hoorde bij hun voorplanting. Wij hadden echter niet zo veel filmpjes in de klas. Dus zij kon ons dat niet tonen. Toen heb ik haar tijdens de les letterlijk gezegd dat ik haar niet geloofde. Ik wilde echte bewijzen zien! Heb je ooit strafstudie gekregen? Mevrouw Vanhecke: Nee, maar ik moest wel ooit straf schrijven. Ik was een voorbeeldige leerling, maar ik was erg vergeetachtig. Zo moesten we van onze leerkracht biologie altijd onze toetsen laten ondertekenen en terug meebrengen naar school. Dit was iets wat ik altijd vergat! Ik heb daarom ooit zelf eens een toets ondertekend, maar de lerares biologie had het gezien. Dus gaf ze mij een strafwerk. Ik moest namelijk voor haar een aantal bladzijden schrijven uit het schoolreglement. Dit was de enige straf die ik ooit tijdens mijn middelbare school heb gekregen. Dat is ook de reden waarom ik nooit aan mijn leerlingen vraag om hun toetsen ondertekend terug mee te brengen.

Arme Klarenstraat 40 Roeselare | vmsroeselare@sint-michiel.be

Wist je vroeger al dat je leerkracht ging worden? Mevrouw Vermeersch: Sinds het 5de middelbaar wist ik dat ik voor leerkracht wiskunde ging studeren. Ik volgde Handel, maar koos voor een richting die net wat meer wiskunde had. Want wiskunde was mijn favoriete vak en ik kon het ook goed. Ik keek op naar de leerkrachten die de leerstof gepassioneerd konden uitleggen en wilde dit later ook doen. Geven jullie al lang les op deze school? Mevrouw Mestdag: Ik denk 4 jaar. Mevrouw Vermeersch: Voor mij is dat net een jaartje langer, 5 jaar. Mevrouw Vanhecke: In mijn geval is het iets langer… Ik geef al bijna 9 jaar les in de VMS. Wat is het grootste verschil in vergelijking met toen jullie op school zaten? Mevrouw Mestdag: Het lesmateriaal is volledig anders! In onze tijd gebruikte de leerkracht het bord en in sommige gevallen blaadjes voor een overheadprojector. Dat waren doorzichtige velletjes, waar je iets op kon schrijven of op laten afdrukken. En dit kon je dan projecteren op een wit scherm. Powerpoint of een bordboek bestonden nog niet. Ik zou het waarschijnlijk veel leuker vinden om nu naar school te gaan. Mevrouw Vanhecke: Dat is waar! De leerlingen zijn veel meer materiaal gewoon: beeldfragmenten, muziekfragmenten, bordboeken … Ook is het voor hen heel normaal om iets te vertellen aan de leerkracht. Leerlingen zijn veel mondiger geworden. En durven vaak na de les nog een praatje met je doen. Ik kan mij niet voorstellen dat mijn klasgenoten of ik dit gedurfd zouden hebben. Mevrouw Vermeersch: Leerlingen zijn zeker mondiger geworden. Soms durven ze ook tegenspreken. Wij gingen dat niet doen! (De leerkrachten moeten lachen.)


De Startdag was echt top! Op vrijdag 18 september was er de Startdag in de VMS waar alle leerlingen van het eerste jaar elkaar beter leerden kennen.

/ 17

De leerkrachten hadden een hele dag vol fun voorbereid. Er was een oriëntatieloop, je kon boogschieten, bakken stapelen, kubben … Kortom, er was van alles te doen. De oriëntatieloop vond plaats in het Geitepark en alle andere activiteiten gingen door op school. ‘s Middags kon je pasta eten op de speelplaats en genieten van de zon. Je moest wel opletten dat je geen zonnebrand had. De afdruk van een mondmasker in je gezicht is nu niet per se een mooi zicht. Op het einde van de dag hebben we met alle leerkrachten en eerstejaars op Jerusalema gedanst, terwijl een drone ons filmde. Het was echt een topdag!

Wat kun je doen tijdens de kerstvakantie? Na een stresserende examenperiode, is een vakantie altijd welkom. Wie weet, misschien wordt de kerstvakantie ook verlengd met een weekje. Om ervoor te zorgen dat de verveling niet toeslaat tijdens het verlof, hebben we een aantal tips voor je verzameld. Test ze gerust uit! • Maak een leuke tekening voor de personen die je tijdens deze rare coronatijden niet kunt zien. Dit is een klein gebaar, maar een groot geschenk. • Bak cupcakes of een lekkere taart. In combinatie met een warme mok chocolademelk smaakt dit altijd. • Speel met je gezinsleden een leuk gezelschapsspel. Niemand is hiervoor te oud! • Versier je kamer met leuke kerstlichtjes. Dit zorgt voor een gezellige sfeer tijdens deze donkere dagen. • Maak geen huiswerk! Probeer te ontspannen, want na de examens heb je dit wel verdiend.

Deze krant werd mogelijk gemaakt dankzij de redactie 1ste semester 2020 onder leiding van J. Vanhecke: Boussier Lina, Brouckaert Flore, Castelain Matis, De Groof Lukas, De Smidt Jani, Dupont Thaïsa, Foulon Arnaud, Huyghe Niels, Kindt Lauren, Lust Marie, Messeyne Leonie, Neyrinck Fran, Noppe Sam, Van Huffel Floor, Vancea Daniel Cristian, Vandewiele Femke, Vanhaute Wout, Vanherzeele Luca, Vanhuylebrouck Lüne, Vanparys Zeno, Vansteenkiste Niene, Vercruysse Guillaume, Vermeersch Jade en Veys Emma.

Broodtaart Voor het volgende receptje hoef je geen ervaren bakker te zijn. Want deze broodtaart is makkelijk te maken en vooral heel lekker! Zorg enkel dat je moeder geen uitbarsting krijgt, als ze de keuken aantreft na het bakken. Misschien dat een stukje broodtaart haar kan kalmeren. Ingrediënten • 300 gram oud brood • 0,5 liter melk • 200 gram kristalsuiker • 1 zakje vanillesuiker • 4 eieren • 1 appel • 1 peer • 1 grote lepel patisseriebloem Werkwijze Verwarm de melk tot deze lauw is en voeg de suiker erbij. Doe vervolgens het brood in een aparte kom en giet hierover de gesuikerde, lauwe melk. Laat het brood 20 minuten inweken. Daarna plet je het brood met een vork. Dit zorgt voor een fijne structuur bij de broodtaart. Snij de appel en de peer in kleine blokjes. Dit voeg je samen met de patisseriebloem, vanillesuiker en eieren toe aan het broodmengsel. Meng alles goed door elkaar. En giet het mengsel in een beboterde, vuurvaste vorm. Als laatste laat je de taart 45 minuten bakken in een voorverwarmde oven op 200°C. Smakelijk!


Familienieuws / 18

• Jacqueline Delombaerde, grootmoeder van Arne Opbrouck (4HWb) • Erik Debrauwer, vader van personeelslid Heidi Debrauwer, grootvader van Amy Vanderperre (2MWe) • Joseph Desombere, vader van leerkracht Veroniek Desombere • Fernand Rubben, grootvader van Lise Rubben (3HWa)

Overleden • Godelieve Ryckaert, schoonmoeder van leerkracht Marino Mercier • Alice Denys, overgrootmoeder van Cas Verbeure (1Ag), moeder van oud-leerling Erik Verbeure • Erik Honraet, grootvader van Jelle Honraet (1Ac) • Vera Schooneknaep, overgrootmoeder van Fran Lerminez (2MWb) • Nora Debecker, grootmoeder van Warre Claeys (2MWf) • Joseph Wittouck, grootvader van Meike Wittouck (5WWa) • Lia Eeckhout, overgrootmoeder van Vic Devriendt (5EMT) • Magdalena Moreeuw, grootmoeder van personeelslid Sandra Ducasteele, overgrootmoeder van oud-leerlingen Robin en Amber Lievens

• Jacques Leenknegt, grootvader van oud-leerling Sarah-Lien Pannecoucke en van Marie-Laure Pannecoucke (3HWa) • Luc Vandenbroucke, grootvader van Chloë Vandenbroucke (1Ad) • Raphael Vanacker, grootvader van Ilke Vanoverberghe (6HW) • Jozef Cappelle, grootvader van Charles Vermander (6EMT) en Rachelle Vermander (5WWa) • Yvonne Bekaert, grootvader van Miel Vercruysse (2MWa) • Gaston Vermeersch, vader van personeelslid Chris Vermeersch, schoonvader van personeelslid Saskia Vanderhaeghe • Jacques Laverge, grootvader van Edouard Beernaert (1Ag) De hele VMS-gemeenschap biedt de families haar medeleven aan.

• Anna Vanhalst, schoonmoeder van oud-leerling Roland Vanderbeke, grootmoeder van oud-leerling Klaas Vanderbeke en overgrootmoeder van Wout Vanderbeke (1Ad) • Gilbert Clarysse, schoonvader van leerkracht Goedele Geeraert • Remi Vandenheede, schoonvader van oud-leerling Edwin Billiet, grootvader van oud-leerlingen Davy en Tineke Billiet • Nelly Oosterlynck, grootmoeder van Tessa Serlet (6HW) • Roland Saelens, grootvader van Julie Saelens (1Ag) • Trees De Wandel, grootmoeder van Kobe Moors (1Af)

Gehuwd • Oud-leerlingen Lore Geldhof en Sebastien Lenoor traden in het huwelijk op 11 september 2020. Lore is de dochter van leerkracht Ann Castelein. Proficiat aan het jonge paar!


Vaardigheden e van de 21 eeuw voor uw medewerkers

/ 19

Voor alle Vlaamse ondernemingen die opleidingen rond 21ste-eeuwse vaardigheden organiseren voor hun medewerkers, voorziet het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot 80.000 euro aan subsidies.* Voor de subsidie komen heel wat uiteenlopende opleidingen in aanmerking. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn gericht op werknemers met hoogstens een diploma secundair onderwijs of op werknemers die ouder zijn dan vijftig, ongeacht hun diploma. De subsidie kan ook aangevraagd worden voor opleidingen die tegemoet komen aan opleidingsnoden die ontstaan zijn door wijzigingen in functie-inhoud en/ of de manier van werken als gevolg van de coronapandemie.

Plant u een opleidingstraject voor uw medewerkers? Neem dan contact op met ilse.verthe@creo.be of bel 051 26 11 94

* De deadline voor de aanvraag is 31 januari 2021. Indien gewenst kan Creo uw aanvraag helpen opstellen. De subsidie bedraagt 70 procent van het opleidingsbudget voor kleine ondernemingen en 50 procent voor middelgrote en grote ondernemingen.

CREO.be talen — TKO — mode — culinair — techniek — logistiek — ondernemerschap — creatief — ICT — Nt2


VMS 1e graad

1A EXTRA / 1A ACCENT

› Moderne talen en wetenschappen

2e graad

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN Doorstroom (ASO) › Economische wetenschappen › Humane wetenschappen › Moderne talen (in aanvraag) › Natuurwetenschappen

3e graad

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN Doorstroom (ASO) › Economie - moderne talen › Economie - wiskunde › Humane wetenschappen › Moderne talen - wetenschappen › Wetenschappen - wiskunde

DANK

AAN

ONZE

SPONSORS

BVBA

HEEMERYCKLAGROU SANITAIR 051 22 15 87

Marino Deleu sanitair

OOSTSTRAAT ROESELARE

Oostnieuwkerksestwg. 24 Roeselare T 0474 50 71 77

sb.roeselare@standaardboekhandel.be

051 20 01 72

Trui Vanlerberghe

SELFSERVICE OF BEDIENING

KOPIE DELEYE

VMS Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99 vmsroeselare@sint-michiel.be www.vmsroeselare.be facebook.com/vmsroeselare instagram.com/vmsroes www.sint-michiel.be