Page 1

VMS

DE SLEUTEL OP DE TOEKOMST 2021 - 2022


Welkom in de VMS /2

Beste kandidaat-leerling Vandaag neem je een eerste stap naar jouw schooltoekomst. Wij willen je daarbij helpen, want deze stap is een heel belangrijke. Als je kiest voor de VMS dan maak je een goede, gefundeerde keuze. Wij staan in de eerste plaats voor kwalitatief onderwijs dat jullie voorbereidt op nog grotere uitdagingen voor de toekomst. Ons enthousiast team van leerkrachten en leerlingenbegeleiders staat daarvoor garant. Onze prima uitgeruste lokalen, labo’s en sporthal creëren het ideale kader om lessen op niveau te kunnen voorzien. Naast de kwaliteit van het onderwijs vinden we het zeer belangrijk dat iedereen zich goed voelt op school. We vormen een hechte groep VMS’ers waar ieder individu ook zichzelf kan zijn. Eén van onze leuzes luidt dan ook: Er is maar één VMS’er zoals jij! Voel je je aangesproken hierdoor, neem dan zeker deze brochure eens grondig door. Of nog beter: Kom gerust eens bij ons langs! Nele Goethals Dries Vandergunst directie

VMS - Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 www.vmsroeselare.be vmsroeselare@sint-michiel.be


Jouw toekomstpad als je op 1 september 2021 start in het eerste jaar in de VMS Momenteel wordt in alle scholen in Vlaanderen de modernisering van het secundair onderwijs uitgerold. Start je op 1 september 2021 in de VMS, dan is dit jouw toekomstpad:

Eerste graad • 1ste leerjaar A • 2A moderne talen en wetenschappen

Tweede graad • economische wetenschappen • humane wetenschappen • moderne talen (onder voorbehoud van de goedkeuring van de programmatie)

• natuurwetenschappen

Derde graad • economie – moderne talen • economie – wiskunde • humane wetenschappen • moderne talen – wetenschappen • wetenschappen – wiskunde

/3


De vijf pijlers van onze school /4

1. Laagdrempelige VMS-familie

In de VMS is iedereen welkom. We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders zich thuis voelen en dat doen we door bereikbaar te zijn. De klastitularis, de andere leerkrachten en leerlingenbegeleiders staan klaar voor onze leerlingen en maken zo het familiale karakter van onze school.

2. Warm contact en betrokkenheid

Een warm contact tussen iedereen in onze school kenmerkt de VMS. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het contact in lescontext, maar ook daarbuiten. De kennismakingsdag en het kamp voor de eerstejaars zijn daar typische voorbeelden van. Onze VMS’ers zijn ook betrokken bij het schoolleven. Zo is er onder meer een leerlingenraad die regelmatig activiteiten organiseert waar iedereen kan aan deelnemen. Muziek op de speelplaats, peter- en meteractiviteiten, Dag van de Jeugdbeweging … zijn er maar een paar voorbeelden van.

3. Kwaliteitsvol onderwijs

Een school staat in de eerste plaats voor een plek waar jongeren bijleren. Het enthousiast team van VMS-leerkrachten staat garant voor kwaliteitsvol onderwijs. We willen de VMS’ers klaarstomen voor de nog grotere uitdaging van het hoger onderwijs door hen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen.


/5

4. Goede zorg

De VMS vindt een brede basiszorg voor alle leerlingen van heel groot belang. Onze klastitularissen en leerlingenbegeleiders houden de vinger aan de pols en bewaken ook het welbevinden van onze leerlingen. Een leerling die zich goed in zijn of haar vel voelt, is beter gewapend voor de verschillende uitdagingen die op zijn of haar pad komen.

5. Sportieve school

De bekende woorden ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ zijn voor de VMS geen hol begrip. In onze hypermoderne sporthal vinden de lessen LO en de talenturen sport plaats. Daarnaast is er ook ruimte voor middagsport en naschoolse sport. In dat laatste heeft de VMS een traditie hoog te houden in de verschillende schoolsportcompetities.


Lessentabel 1ste jaar /6

Lessentabel 1ste leerjaar A (1A Accent en 1A Extra) algemene vorming 30 lestijden

+

talenturen (semestersysteem) 2 lestijden (2 keuzes per schooljaar)

1 geschiedenis

2 STEM-wetenschappen

2 godsdienst

2 media & cultuur

2 lichamelijke opvoeding

2 economie & actua

1 ICT | mens & samenleving

2 sport & sportwetenschappen

1 Engels

2 volleybal- & sportacademie

4 Frans  5 Nederlands 5 wiskunde  1 muziek 2 beeld 2 techniek 2 natuurwetenschappen 2 aardrijkskunde waarvan 1 u. remediëring of

 verdieping vanaf het

2de trimester


Onze lessentabel van het eerste jaar in een-twee-drie uitgelegd 1. In de eerste graad volg je in de VMS Moderne wetenschappen. Leerlingen die in de lagere school als advies 1A Accent of 1A Extra kregen, kunnen in de VMS starten in het eerste jaar. De lessentabel bestaat uit 30 lestijden algemene vorming en 2 lestijden talenturen.

2. Vanaf

het tweede trimester wordt zowel voor Frans als voor wiskunde telkens één lesuur gedifferentieerd. Heb je wat extra ondersteuning nodig voor Frans of wiskunde, dan wordt tijdens dat lesuur ‘remediërend’ gewerkt. Heb je honger naar meer, dan dagen we jou voor deze vakken uit tijdens een lesuur ‘verdieping’.

3. Elke leerling in het eerste jaar volgt ook twee talenturen. Via deze talenturen maak je kennis met onze richtingen in de tweede graad: • STEM-wetenschappen laat je proeven van onze richting natuurwetenschappen • media & cultuur laat je proeven van onze richtingen humane wetenschappen en moderne talen • economie & actua laat je proeven van onze richtingen economische wetenschappen en moderne talen • de talenturen ‘sport & sportwetenschappen’ en ‘volleybal- & sportacademie’ dagen je uit op sportief vlak

Je maakt bij het begin van het schooljaar twee keuzes uit onze vijf mogelijkheden. Een eerste keuze volg je van september tot december voor twee lesuren. Een tweede keuze krijg je dan voor twee lesuren van januari tot juni.

/7


/8

Je kunt kiezen voor deze talenturen STEM-wetenschappen

Sport & sportwetenschappen

Media & cultuur

Volleybal- en sportacademie

Beschik jij over het nodige doorzettingsvermogen? Kan je nauwkeurig werken en wil je voor elk probleem een oplossing vinden? Ontdek dan zeker de talenturen STEM-wetenschappen. Je leert in dit vak hoe techniek en wetenschappen antwoorden kunnen geven op problemen van onze moderne samenleving op het vlak van duurzaamheid, energie, gezondheid ...

Ben je creatief en heb je een prima taalgevoel? Wil je je verdiepen in de media? Kies dan voor ‘media & cultuur’. Je maakt er kennis met de werking van een redactie en kruipt zelf in de huid van een journalist. Tijdens dit talentuur laten we je proeven van actuele, maatschappelijke thema’s en ontwikkel je enkele belangrijke vaardigheden zoals onderzoekscompetenties, kritisch nadenken, zin voor organisatie en samenwerking.

Economie & actua

Heb je een brede interesse? Ben je ondernemend en communicatief? Toon je interesse voor actualiteit & multimedia? Dan is het talentuur ‘economie & actua’ iets voor jou. Je onderneemt een boeiende speurtocht in de wereld van de economie en je scherpt je ICT-vaardigheden aan. Bovendien spelen we constant in op de actualiteit. Kernwoorden: reclame, digitalisering, milieu, marketing, mobiliteit …

Sport je graag en wil je meer weten over de relatie tussen je lichaam en sporten? In deze module leer je enkele basisbegrippen uit de anatomie. Welke spieren gebruik je terwijl je sport? Hoe kun je blessures vermijden? Daarnaast gaat er ook aandacht naar gezonde voeding. In dit talentuur combineren we deze theorie ook met sportoefeningen.

In deze module krijg je de mogelijkheid om enkele uren extra per week actief te sporten. De nadruk ligt op volleybal, maar ook andere sporten zullen aan bod komen. Je zal je dus kunnen ontwikkelen als atle(e)t(e). De nieuwe, moderne sporthal van de VMS is ideaal om hier een praktische invulling aan te geven. Het extra sporten zal je ook helpen om je beter te concentreren en te studeren.


Lessentabel 2de jaar /9

Lessentabel 2de leerjaar algemene vorming 26 lestijden

+

basisoptie moderne talen en wetenschappen - 5 lestijden

+

differentiatie 1 keuze-lestijd

2 geschiedenis

2 moderne talen

1 humane wetenschappen

2 godsdienst

1 moderne talen Frans

1 economie

2 lichamelijke opvoeding

2 wetenschappen

1 sport & sportwetenschappen

1 ICT | mens & samenleving

1 programmeren

2 Engels 3 Frans 4 Nederlands 5 wiskunde  1 muziek 2 techniek 1 natuurwetenschappen 1 aardrijkskunde waarvan 1 u.

 remediëring of

verdieping

In het tweede jaar volg je in de VMS moderne talen en wetenschappen. Het pakket algemene vorming bestaat uit 26 lestijden. Voor het vak wiskunde (5u.) wordt één uur gedifferentieerd en volgen de leerlingen remediëring of verdieping. Naast het pakket algemene vorming van 26 lestijden, bestaat de basisoptie uit vijf extra uren wetenschappen en moderne talen met extra aandacht voor Frans. Elke leerling kan daarnaast één keuze-uur zelf invullen. Je maakt een keuze uit 1 uur economie, humane wetenschappen, sport en sportwetenschappen of programmeren. Je keuze geldt voor het hele schooljaar.


/ 10

Een goede leer- en leerlingenbegeleiding De VMS staat erop haar leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan. Daarbij streven we naar een brede basiszorg voor ál onze leerlingen. Nieuwe maatregelen op vlak van studeren of algemeen welbevinden proberen we dan ook in de eerste plaats zo breed mogelijk aan te bieden over alle klassen en jaren heen. Zo zorgt bijvoorbeeld onze taken- en toetsenkalender voor een evenwichtige spreiding van het werk. Binnen een klasgroep speelt de titularis een cruciale rol. Hij of zij is dé vertrouwenspersoon in onze

eerstelijnszorg. Daarnaast bieden onze drie ervaren leerlingenbegeleiders een extra luisterend oor aan elke individuele leerling die aanklopt met een persoonlijke vraag. Op een heel laagdrempelige manier zijn ze altijd vlot bereikbaar en dagelijks zichtbaar aanwezig tussen de leerlingen. Op het vlak van planning, vakinhoud, leermethode (leren leren) en studiekeuze worden onze leerlingen van nabij opgevolgd. Uw zoon/dochter krijgt de nodige tips en tools aangereikt om hen een individuele studiemethode aan te leren die hen klaarstoomt voor hogere studies.


De klastitularis, jouw persoonlijke begeleider In de VMS zorgt een vast team van klastitularissen voor de begeleiding van de eerstejaars. Die begeleiding begint al op 1 september. Tijdens de eerste week maken we de leerlingen wegwijs op school. We begeleiden onze eerstejaars bij alle nieuwigheden. Zo staat er in tegenstelling tot het zesde leerjaar elk uur een andere leerkracht voor het bord. We besteden veel aandacht aan studietips en aan het examensysteem. De klastitularis is ook de contactpersoon tussen de leerlingen en de andere leerkrachten. Hij of zij polst geregeld bij collegaleerkrachten hoe de leerlingen het bij hen in de klas doen. We zien er ook op toe dat de leerlingen tijdens de eerste weken van het schooljaar contact leggen met andere leerlingen. Dat is meestal geen probleem omdat we bij de verdeling van de klassen in het eerste jaar steeds rekening proberen te houden met wensen die geformuleerd worden. Zo wordt vaak gevraagd om bij een bepaalde vriend of vriendin in de klas te mogen zitten.

/ 11


Meters en peters / 12

Een vlotte, aangename overgang naar de middelbare school is heel belangrijk. Om het de eerstejaars nog makkelijker te maken, organiseert de VMS elk jaar het initiatief ‘meters en peters’. Wil je iets weten of zoek je iemand voor een goede babbel, dan kun je ook bij je meter of peter terecht. Enkele ervaren VMS’ers bieden een luisterend oor en zoeken samen met jou een oplossing voor je kleine en grote problemen. Elke klas in het eerste jaar heeft twee meters of peters. Dat zijn leerlingen uit het vierde, vijfde of zesde jaar die als extra aanspreekpunt willen fun-

geren en die activiteiten voor hun klas eerstejaars organiseren. De meters en peters zijn leerlingen die vaak ook in leiding staan in een jeugdbeweging. De leerlingen krijgen een bladwijzer voor hun agenda waarop een leuke foto van hun meter of peter staat, samen met haar of zijn e-mailadres. We merken dat de eerstejaars het fijn vinden om zo’n meter of peter op school te hebben. Een ander initiatief voor en door leerlingen is de leerlingenraad. Deze leerlingen organiseren onder meer de Dag van de Jeugdbeweging, zorgen voor animatie op de speelplaats of vertonen een film.


Tot jouw dienst / 13

� Studeren kan tijdens de avondstudie (16.15 uur tot 17.45 uur) die gratis en niet verplicht is. Ook op woensdagnamiddag (12.30 uur tot 14.00 uur) en tijdens de examenperiode heb je de mogelijkheid om op school te studeren. � Leerlingen die door ziekte afwezig waren op een toets krijgen de kans die op woensdagnamiddag te komen inhalen. � Bij afwezigheid van een leerkracht krijgen de leerlingen een klassikale bijles van een andere leerkracht. � Boeken kunnen opgeborgen worden in de leerlingenkluisjes. Op die manier vermijd je een zware boekentas. � Op woensdagnamiddag kan je op vrijwillige basis deelnemen aan tal van sportactiviteiten. � Tijdens de middagpauze vinden activiteiten plaats voor de leerlingen die op school blijven eten (activiteiten van de leerlingenraad, film, dans, dactylolessen, mogelijkheid om opdrachten op computer af te werken ...). � Over de middag ben je welkom in ons spelletjeslokaal of neem je een duik in onze stripbibliotheek.


Klemtoon op ICT / 14

ICT of informatie- en communicatietechnologie valt niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. Welk beroep je straks ook kiest, je werkgever zal verwachten dat je over een aantal ICT-vaardigheden beschikt. De VMS was begin de jaren 1990 een van de pioniers van gedegen informatica-onderwijs en nog steeds vinden we het heel belangrijk om onze leerlingen de nodige ICT-skills bij te brengen. We maken jongeren wegwijs in het werken met de pc en met de verschillende toepassingen ervan. Het omgaan met sociale media, het mediawijs zijn, is ook een belangrijke pijler in dit ICT-onderwijs. Wij opteren ervoor om vanaf het eerste jaar het vak ICT in te richten en de leerstof die daar wordt aangebracht toe te passen in de verschillende vakken.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 stapt de VMS ook in het BYOD-verhaal: Bring Your Own Device. Iedere leerling zal zijn of haar eigen laptop hebben waardoor het integreren van de ICT-vaardigheden in de lessen geoptimaliseerd wordt. Volgend schooljaar starten we daarmee in het derde jaar, maar de jaren nadien wordt dit stelselmatig uitgebreid. Voor leerlingen van de jaren die voorlopig geen deel uitmaken van het BYOD-verhaal blijven we beschikken over zes volledig uitgeruste computerklassen.


De eigenheid van onze school / 15

Een blijvende stempel

Onze VMS-sfeer komt er niet zomaar. Daar bouwen wij aan, elke dag. Elk jaar maken de eerstejaars begin september een uitstap naar het Zwin. En ook dit jaar zetten we een goede VMS-traditie verder: het meerdaagse kamp voor de eerstejaars. Drie dagen lang trekken we naar het West-Vlaamse Heuvelland waar de leerlingen en hun leerkrachten-begeleiders zich uitleven, leren samenwerken en elkaar beter leren kennen.

meegeven: inzet, doorzettingsvermogen, fair play, je grenzen verleggen, tegen je verlies kunnen … De leerlingen kiezen uit een waaier aan sportieve en culturele workshops.

Een competitieve geest De sport-en-cultuurweek ‘Forza’

De week voor de krokusvakantie beleeft de school haar jaarlijkse Forza-week. Daar waar de negatieve aspecten van de sport al te vaak een plaats in de spotlights opeisen, willen we als school vooral de positieve waarden van de sport aan onze leerlingen

Onze VMS’ers meten zich regelmatig met leerlingen uit andere Vlaamse scholen. We moedigen onze leerlingen aan om deel te nemen aan taalwedstrijden en wetenschapscompetities zoals de Taaltrofee Nederlands, Olyfran en de Vlaamse Olympiades voor wiskunde, biologie, chemie, fysica, STEM en humane wetenschappen.


Eerstejaars schooljaar / 16

1Aa

Fleur Beernaert (GVB Staden), Manon Chennoufi (Vikingschool Roeselare), Axelle Coussée (Vikingschool Roeselare), Rachelle Decancq (Vikingschool Roeselare), Lukas De Groof (Lenteland Roeselare), Noor Dejonckheere (De Bever centrum Roeselare), Dina Deleu (Vikingschool Roeselare), Lotte Depraetere (GVB Staden), Jana Deprince (GVB Staden), Yuna Desplentere (De Bever centrum Roeselare), Arno Dewolf (Sint-Lodewijk Beitem), Yaron Hanssens (Sint-Lodewijk Beitem), Niels Huyghe (Lenteland Roeselare), Yoren Ide (Sint-Lodewijk Beitem), Elrio Leman (Lenteland Roeselare), Louis Mollij (GVB Staden), Wout Vanhaute (Lenteland Roeselare), Andreas Vanneste (SBS De Brug Roeselare), Warre Verhaest (SBS De Brug Roeselare), Jade Vermeersch (GVB Staden), Tobe Vandenbroucke (Lenteland Roeselare).


2020-2021 / 17

1Ab

Mulu Buyse (De Vlieger Rumbeke), Luna Defour (De Ark Oekene), Norah Degryse (VBS De Touwladder Oostnieuwkerke), Brent Denolf (SBS De Brug Roeselare), Lisa Denolf (De Vlieger Rumbeke), Thaïsa Dupont (De Vlieger Rumbeke), Alexi Himbrecht (De Vlieger Rumbeke), Inalien Hoflack (Okido Westrozebeke), Iben Libert (De Verrekijker Rumbeke), Anouk Maerten (VBS ‘t Brugske Dadizele), Leonie Messeyne (De Vlieger Rumbeke), Joachim Neels (Sint-Jozefsschool Roeselare), Mats Neels (VBS ’t Brugske Dadizele), Estée Terryn (Okido Westrozebeke), Robbe Vandenhouwe (Sint-Lutgart Roeselare), Nelle Van Elslander (De Ark Oekene), Liam Vangeersdaele (VBS ’t Brugske Dadizele), Luca Vanherzeele (De Ark Oekene), Diewke Vanholst (VBS ’t Brugske Dadizele), Zeno Vanparys (Sint-Lutgart Roeselare), Camille Verholle (De Vlieger Rumbeke), Laure Vermander (VBS ’t Brugske Dadizele), Louise Vynckier (VBS ’t Brugske Dadizele).


Eerstejaars schooljaar / 18

1Ac

Olivia Boone (Lenteland Roeselare), Louis Bostoen (De Zonnebloem Hooglede), Zara Deblaere (De Vlieger Rumbeke), Roan De Bruyne Momerency (Gemeenteschool Hooglede), Jelena Decadt (De Vlieger Rumbeke), Fenne De Pril (Gemeenteschool Hooglede), Axana Descan (De Verrekijker Rumbeke), Jani De Smidt (De Verrekijker Rumbeke), Daan Gerardis (De Zonnebloem Hooglede), Jelle Honraet (De Mozaïek Hooglede), Pieter Hoogmartens (De Zonnebloem Hooglede), Lauren Kindt (De Vlieger Rumbeke), Juul Lammertyn (De Zonnebloem Hooglede), Nanou Myny (Lenteland Roeselare), Sorin Nicolescu (Lenteland Roeselare), Ruben Perneel (Gemeenteschool Hooglede), Febe Schelpe (Sint-Lutgart Roeselare), Amélie Vanbraeckel (De Vlieger Rumbeke), Femke Vandewiele (De Verrekijker Rumbeke), Caro Vandoorne (De Vlieger Rumbeke), Jayde Verhelst (De Verrekijker Rumbeke), Sander Vermeulen (De Mozaïek Hooglede).


2020-2021 / 19

1Ad

Louise Alliet (De Fontein Passendale), Elaine Bailleul (De Peereboom Ledegem), Janne De Burghgraeve (GVB Staden), Alexander Demeyere (VBS Staden), Thomas Desaever (GVB Staden), Léon Deswaef (GVB Oostnieuwkerke), Evi Doom (De Fontein Passendale), Mathis Douchy (De Gulleboom Gullegem), Ilse Kerkhof (De Fontein Passendale), Amélie Lobelle (GVB Staden), Nyomi Mbuyi-Buabo (VBS Sint-Jan RollegemKapelle), Clivia Mittenaere (GVB Staden), Warre Seys (GVB Staden), Svéa Sleutel (De Peereboom Ledegem), Jana Vandamme (Klavertje Vier Moorslede), Chloë Vandenbroucke (VBS Sint-Jan Rollegem-Kapelle), Wout Vanderbeke (VBS Oostnieuwkerke), Gilles Vanhecke (VBS Oostnieuwkerke), Frie Van Hove (Klavertje Vier Moorslede), Niene Vansteenkiste (De Fontein Passendale), Margaux Vanwalleghem (De Fontein Passendale), Guillaume Vercruysse (De Fontein Passendale), Luca Vereecke (Okido Westrozebeke).


Eerstejaars schooljaar / 20

1Ae

Margot Aerts (VBS De Zilverberg), Marth Alliet (VBS De Zilverberg), Martijn Berten (Vikingschool Roeselare), Flore Brouckaert (VBS Gits), Wouter Dedier (Vikingschool Roeselare), Hannes Denoulet (Vikingschool Roeselare), Arnaud Foulon (Vikingschool Roeselare), Milana Gudiyeva (De Stadsparel Izegem), Elias Langedock (Vikingschool Roeselare), Camille Marvellie (VBS Gits), Maarten Meykens (Vikingschool Roeselare), Amber Prinzie (VBS De Bunderboog Moorslede), Imane Salembier (De Vlieger Rumbeke), Drago Tetaert (VBS De Bunderboog Moorslede), Jana Van Coillie (VBS De Zilverberg), Léonie Vandepitte (De Vlieger Rumbeke), Amber Vanderper (De Bever centrum Roeselare), Thomas Vandoorne (gemeenteschool De Wingerd Ingelmunster), Anna-Nina Van Droogenbroeck (VBS De Zilverberg), Lucas Verfaille (Vikingschool Roeselare), Fee Willaert (Gemeenteschool Hooglede).


2020-2021 / 21

1Af

Jasmine Ameel (Vrije Centrumschool Roeselare), Sander Ameel (VBS De Bunderboog Moorslede), Simon Ameel (VBS De Bunderboog Moorslede), Anissa D’avila (De Plataan Roeselare), Jade Decaestecker (Sint-Jozefsschool Roeselare), Lotte Defrancq (De Zonnebloem Hooglede), Mila De Meyer (De Zonnebloem Hooglede), Zineb Iramdane (Sint-Jozefsschool Roeselare), Renee Lewille (VBS De Touwladder Oostnieuwkerke), Kobe Moors (Gemeenteschool Hooglede), Fran Neyrinck (Sint-Jozefsschool Roeselare), Sam Noppe (Klavertje Vier Moorslede), Nicolas Plancke (Klavertje Vier Moorslede), Fleur Sercu (Sint-Jozefsschool Roeselare), Timo Stoop (VBS De Bunderboog Moorslede), Noor Vanassche (De Zonnebloem Hooglede), Gilles Vanbiervliet (Klavertje Vier Moorslede), Mathis Vancoillie (VBS De Bunderboog Moorslede), Elise Vandecandelaere (Sint-Jozefsschool Roeselare), Floor Van Huffel (De Zonnebloem Hooglede), Lüne Vanhuylebrouck (De Zonnebloem Hooglede), Ella Van Laeken (De Zonnebloem Hooglede), Yanaika De Rydt (De Plataan Roeselare), Camille Clauw (Sint-Lodewijk Beitem).


Eerstejaars schooljaar / 22

1Ag

Edouard Beernaert (Gemeenteschool Hooglede), Floor Berkein (De Bonte Specht Roeselare), Stien Berwaerts (SBS De Octopus Roeselare), Lina Boussier (Gemeenteschool Hooglede), Matis Castelain (Sint-Lutgart Roeselare), Mona Cottenier (Beverbos Lichtervelde), Quinten Declercq (VBS Sleihage), Lucas De Jonckheere (Gemeenteschool Hooglede), Annelien Dezwarte (VBS Sleihage), Kobe Ervinck (Beverbos Lichtervelde), Remi Gerinckx (Gemeenteschool Hooglede), Jayden Kengne Chendjou (Vikingschool Roeselare), Lowie Myngheer (SBS De Octopus Roeselare), Thijs Nollet (Gemeenteschool Hooglede), Julie Saelens (Lenteland Roeselare), Ralph Schoutteten (Sint-Lutgart Roeselare), Zita Seaux (SBS De Brug Roeselare), Marie ’t Kint (SBS De Brug Roeselare), Fenna Vandamme (SBS De Brug Roeselare), Cas Verbeure (De Mozaïek Hooglede), Merel Ver Eecke (SBS De Brug Roeselare), Jorre Wybo (Beverbos Lichtervelde), Farida Zebdi (SBS De Octopus Roeselare).


2020-2021 / 23

1Ah

Christian Bàies-Török (Vrije Centrumschool Roeselare), Raul Balint (Vrije Centrumschool Roeselare), Silke Ballyn (De Zonnebloem Hooglede), Matteo Beaumon (De Peereboom Ledegem), Irma Beeuwsaert (De Peereboom Ledegem), Caithlyn Cloet (VBS De Touwladder Oostnieuwkerke), Yaro Degezelle (De Verrekijker Rumbeke), Lowie Del’haye (VBS De Touwladder Oostnieuwkerke), Lize D’Hondt (VBS De Touwladder Oostnieuwkerke), Maiia Gorbunova (Windekind Rumbeke), Marie Lust (VBS De Bunderboog Moorslede), Brent Rosseel (Windekind Rumbeke), Estelle Serruys (VBS De Bunderboog Moorslede), Danté Seys (De Verrekijker Rumbeke), Daniel-Cristian Vancea (Vrije Centrumschool Roeselare), Victor Vandepitte (De Verrekijker Rumbeke), Leon Vandeputte (De Verrekijker Rumbeke), Louise Vanderbiest (VBS De Touwladder Oostnieuwkerke), Toby Vansteenkiste (De Peereboom Ledegem), Lukas Verhaege (Vrije Centrumschool Roeselare), Dwight Verhaeghe (De Verrekijker Rumbeke), Emma Veys (Vrije Centrumschool Roeselare).


/ 24

Naar de tweede graad natuurwetenschappen Via de vakken natuurwetenschappen, basisoptie wetenschappen en de talenturen sport- en sportwetenschappen en STEM-wetenschappen heb je in de eerste graad al kennis gemaakt met de natuurwetenschappelijke denk- en werkmethode. Vanaf de tweede graad maak je kennis met de nieuwe leervakken biologie, chemie en fysica. Kies je voor de richting wetenschappen, dan krijg je een extra uur biologie, chemie en fysica per week. Dit extra uur dient niet alleen om de theorie uit te breiden, maar creëert ook ruimte voor tal van andere activiteiten.

� Leerlingenproeven Individueel of in kleine groepjes voer je zelfstandig experimenteel werk uit: dissectie van het oog (biologie), cola kleurloos maken (chemie) of krachten meten (fysica)… � Meer demonstratieproeven en ICT-opdrachten � Uitdieping De extra tijd biedt de gelegenheid om een bepaald onderwerp uitvoerig te bespreken en er eventueel een groepsdiscussie aan te koppelen, bijvoorbeeld over het gebruik van proefdieren, de klimaatproblematiek … � Excursies In het derde jaar gaan we naar de KULAK

(Kortrijk) voor een practicum wetenschappen. De leerlingen van het vierde jaar onderzoeken de kwaliteit van water en voeren een biotoopstudie uit in Harelbeke. Ik kies voor natuurwetenschappen, want…

� ik ben ervan overtuigd dat biologie, chemie en fysica geen pure ‘blokvakken’ zijn; � ik wil een aantal laboratoriumvaardigheden aanleren; � ik heb interesse voor natuur en wil weten hoe de dingen functioneren; � ik wil de wetten van de zwaartekracht proefondervindelijk ontdekken.


Naar de tweede graad economische wetenschappen

Economie is een breed thema waar we dagelijks mee in contact komen. Voor velen kan economie gedefinieerd worden als een studie die zich bezighoudt met begrippen als inflatie, marktevenwicht, nationaal inkomen, begroting, BBP… Uiteraard komen die termen bij ons aanbod, maar we doen meer dan dat. Je bent de hele les online en raadpleegt het internet voor de opdrachten die je voorgeschoteld krijgt. Economie is zowat het meest actuele vak dat wordt aangeboden. Kranten, tijdschriften, publicaties en internet zijn hier nooit veraf. We werken ook steeds met actueel cijfermateriaal. In het begin van het derde jaar leren we je alle kneepjes van Excel, een programma dat we voor economie heel vaak gebruiken om grafieken te maken.

We blijven niet altijd op de schoolbanken. We proberen elk jaar mee te doen met een ‘businessgame’. Een ‘topteam’ komt bij ons langs en daagt de leerlingen uit om via een bedrijfsspel de hoogste winst te maken. We trekken er ook soms eens op uit. Zo gingen we in voorgaande jaren al langs bij Thermote & Vanhalst, Breydelham, Coca Cola, Audi Vorst ... Leren ondernemen staat bij ons centraal. In het derde trimester brengen wij fictief ons eigen product op de markt. Via een uitgebreid marktonderzoek maken wij de marketinganalyse. Elke groep probeert de 4 p’s grondig uit te werken. Daarna maken wij een globaal financieel plan waarin we o.a. nagaan welke investeringen gedaan moeten worden. Kortom, boeiende en actieve lessen staan jullie te wachten in de economische wetenschappen. Ik kies voor economische wetenschappen, want…

� ik ben geïnteresseerd in actuele onderwerpen uit de socio-economische sfeer; � ik ben een zoeker die graag zelfstandig informatie raadpleegt en verwerkt; � ik werk graag in groepsverband; � ik kan goed overweg met de computer en internet; � ik ben bereid om informatie te checken en niet alles zomaar te herkauwen.

/ 25


/ 26

Naar de tweede graad humane wetenschappen In de afdeling humane wetenschappen staat de studie van mens en maatschappij centraal. De vakken sociologie, psychologie, filosofie en kunstbeschouwing geven deze richting een eigen kleur. Tijdens de lessen sociologie en psychologie bestudeer je de mens als individu en als lid van de samenleving. Je confronteert je eigen ervaringen met inzichten uit deze wetenschappen. Hoe verloopt de ontwikkeling van de mens? Hoe functioneren mensen in relaties met elkaar en in organisaties? Wat is de persoonlijkheid en welke zijn de theorieën hierover? Wat is de persoonlijkheid en hoe wordt deze gevormd? We vergelijken (sub)culturen door deze te bestuderen op vlak van symbolen, waarden en rituelen. Op welke manieren kan een maatschappij onderverdeeld worden? En op welke manier beïnvloedt de media het beeld dat wij hebben van bepaalde (sub)culturen? In de lessen filosofie maak je kennis met hedendaagse denkers en antieke filosofen. Je leert kritisch denken en een eigen mening onderbouwen op fundamentele vragen zoals ‘wat is de mens?’ en ‘wat moet ik doen?’. In de lessen kunstbeschouwing beleven we kunst, leren we kunst begrijpen, waarderen én integreren in ons leven. Kunst en cultuur is geen ver-van-ons-bed-show, maar zit in ons DNA en maakt ons tot wie we zijn. Voor deze vakken wordt in de lessen vaak met beeldmateriaal en recente artikels gewerkt. We proberen ook steeds de theorie aan de praktijk te koppelen door middel van sprekers, workshops, excursies...

Onderzoek en het kunnen rapporteren van dit onderzoek in een paper, staan gedurende 4 jaar centraal. Zo bereiden we de leerlingen optimaal voor op hogere studies. Ik kies voor humane wetenschappen, want…

� ik ben geïnteresseerd in hoe en waarom we ons op een bepaalde manier gedragen; � ik zou later graag met mensen werken; � ik ben bereid persoonlijke standpunten in te nemen; � ik ben sociaal ingesteld en kan me vlot uitdrukken of wil net leren hoe ik dat beter kan doen; � ik wil op een methodische manier leren informatie verzamelen, verwerken en rapporteren. � ik denk graag na over …


Naar de tweede graad moderne talen in het Nederlands als in de vreemde talen Frans, Engels en Duits, worden verdiept en ingeoefend. Ook worden de leerlingen uitgedaagd op het vlak van communicatiewetenschappen, met onder meer aandacht voor het kritisch omgaan met de invloed van de media. Moderne talen-leerlingen zullen het fake news zeker kunnen onderscheiden van het echte nieuws… Ook is deze studierichting ideaal voor leerlingen met een brede culturele interesse en voor jongeren die open staan voor allerlei vormen van literatuur. Daarnaast is er ook de nodige aandacht voor wetenschappen en wiskunde in deze richting. Leerlingen die kiezen voor moderne talen in de tweede graad willen immers hun keuzemogelijkheden voor de derde graad en het hoger onderwijs zo breed mogelijk houden. Ik kies voor moderne talen, want…

De gloednieuwe afdeling moderne talen wil leerlingen, naast een brede algemene vorming, een uitgebreid talenpakket aanbieden. De kennis en communicatieve vaardigheden van de leerlingen, zowel

� ik ben geïnteresseerd in alles wat met communicatie en cultuur te maken heeft; � ik ga graag kritisch om met bronnen; � ik gebruik graag het Nederlands, maar ook de vreemde talen Frans, Engels en Duits in verschillende situaties; � ik heb een brede algemene interesse en wil mijn waaier aan studiemogelijkheden zo breed mogelijk houden.

/ 27


Naar de derde graad / 28

De afdelingen natuurwetenschappen, economische wetenschappen, humane wetenschappen en moderne talen waaieren in de derde graad uit tot vijf studierichtingen:

� economie-moderne talen � economie-wiskunde � moderne talen-wetenschappen � wetenschappen-wiskunde � humane wetenschappen

� � � � � �

economie (1 u.) Spaans (1 u.) wetenschappen (1 u.) wiskunde (1 u.) humane wetenschappen (1 u.) project burgerschap – groeien als persoon in de samenleving (1u.)

In het zesde jaar kies je opnieuw een seminarie-uur:

Naast de klassieke vakken vult de VMS de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in met een seminarie-uur dat de leerlingen nog beter voorbereidt op een vlotte overgang naar de hogeschool of universiteit.

� � � � �

economie (2u.) Spaans (2u.) wetenschappen (2u.) wiskunde (2u.) humane wetenschappen (1 u. mindfulness en 1 u. psychologie)

In het schooljaar 2021-2022 kan elke leerling in het vijfde jaar kiezen uit volgende seminarie-uren:

Wie in het zesde kiest voor boekhouden of Spaans, moet dit ook in het vijfde jaar gevolgd hebben.


Seminarie-uur economie

Het leerplan economie voorziet niet meer in een grondige opleiding dubbel boekhouden, nochtans een belangrijk onderwerp in de hogere studies economie. Omdat veel leerlingen uit de economische richtingen van het aso een studiekeuze maken die in het verlengde ligt van hun opleiding, willen we die leemte opvullen in een seminarie-uur. We springen op de kar van het bedrijf PapyrReus en gaan er aan de slag als ‘hulpboekhouder’. We maken er de verkoopfacturen en analyseren die boekhoudkundig. Maar we doen meer dan dat. Via het softwarepakket Sage BOB, dat trouwens effectief door bedrijven wordt gebruikt, maken we kennis met de dagboeken, de rekeningen, de BTW-aangifte... We boeken er de verkoopfacturen, de aankoopfacturen en de financiële verrichtingen. We bereiden de leerlingen niet alleen voor op de hogere studies. We gunnen hen ook een kijkje in het dagelijkse ‘boekhoudleven’.

Seminarie-uur Spaans

Met deze cursus Spaans behaal je een niveau A1 van het Europees Referentiekader van de Raad van Europa. De basis van de cursus wordt gevormd door lees- en luisterteksten om je in alledaagse situaties in het Spaans te redden. Zo leer je jezelf voorstellen, tellen, wat bestellen in een bar of restaurant of de weg vragen. Andere thema’s die aan bod komen zijn: het

weerbericht, winkelen, praten over je hobby’s en je karakter. Als je in het zesde naar Barcelona gaat, ken je genoeg Spaans om je overal uit de slag te trekken. ¡Hasta pronto!

Seminarie-uur wetenschappen

Het seminarie-uur benadert de wetenschappen vanuit een vakoverstijgende invalshoek. In het vijfde jaar worden voorbeelden van vakkencombinaties uitgewerkt zoals beweegmechanica voor het lichaam (biologie, wiskunde en fysica) en verbranding in de spieren (biologie en chemie). De leerlingen krijgen een cursus wetenschappelijke terminologie om hen vertrouwd te maken met het wetenschappelijk-medische vakjargon. De leerlingen krijgen een basiscursus anatomie en fysiologie van de mens, de cursus beweegmechanica sluit hier perfect op aan. De klemtoon ligt op biologie. Ook in het zesde jaar maken we vakkencombinaties, zoals bijvoorbeeld stromingsleer (fysica, wiskunde en biologie), automechanica (technologie, fysica en chemie), biertechnologie (biologie, fysica en chemie)… Door een gastspreker uit te nodigen maken de leerlingen kennis met interessante wetenschappelijke onderwerpen (nanotechnologie, ...) en met de bedrijfswereld. Naast wetenschappelijke theorie en oefeningen wordt ook aandacht besteed aan experimenten, zelfstandig onderzoek, oefeningen toelatingsexamen geneeskunde, bedrijfsbezoeken en actuele wetenschappelijke teksten. Klemtoon: fysica, wiskunde en chemie.

/ 29


Seminarie-uur wiskunde / 30

Enkele items uit het leerplan of nieuwe onderwerpen worden uitdiepend en abstracter behandeld. Concreet wordt in het vijfde jaar gestart met getaltheorie met oog voor toepassingen, onder andere in de beveiliging op het internet. Er is ook aandacht voor abstracte wiskundige structuren. In het zesde jaar wordt gestart met een inleidende behandeling van lineaire algebra die uitmondt in een deelname aan het junior college wiskunde aan de KULAK. In het derde trimester behandelen we nog enkele onderwerpen die voorkomen in elke wiskundecursus in het hoger onderwijs, zoals het benaderen van functies door veeltermen en differentiaalvergelijkingen. We lossen ook de wiskundevragen op van de toelatingsproef arts-tandarts en van de ijkingstoetsen van het voorbije schooljaar.

Seminarie-uur humane wetenschappen

In het vijfde jaar bieden we het seminarie-uur humane wetenschappen aan. Deze keuze is enerzijds geschikt voor leerlingen die niet in de humane wetenschappen zitten, maar toch ergens een basiskennis over menselijk gedrag willen hebben, maar anderzijds zeker ook voor humane wetenschappers die maar niet genoeg krijgen van psychologie en psychologische inzichten. Zo wordt stilgestaan bij o.a. de geschiedenis van de psychologie en bij sociale psychologie over hoe we ons laten beïnvloeden door onze omgeving. De leerlingen leren zichzelf wat beter kennen via oefeningen uit de positieve psychologie.

In het zesde jaar kan opnieuw voor een extra uurtje psychologie gekozen worden. In het eerste trimester worden verschillende psychische stoornissen besproken. In het tweede semester werken we regelmatig met externen samen. Zij komen workshops geven over hun domein van expertise, zoals alcoholgebruik bij jongeren, gebruik van sociale media, een speeddate met jongeren met psychische problemen… Dit uur staat opnieuw voor iedereen open, maar is zeker een aanrader voor mensen die denken een studiekeuze in een sociale richting te maken.

Seminarie-uur project burgerschap

De VMS als GPS – groeien als persoon in de samenleving is een nieuw project op onze school waarbij we maatschappelijk engagement verbinden aan theoretische kennis en kritisch reflecteren. We merken dat de arbeidsmarkt meer vraagt dan alleen maar kennis. Personen met een succesvolle carrière zijn vaak mensen die ook emotioneel hoog scoren, een empathische houding hebben en zich sociaal engageren. Vandaar de keuze voor dit project waarbij we vertrekken vanuit een concrete nood bij een organisatie naar keuze. We kijken hoe jij daar als leerling uit het vijfde jaar je steentje aan kunt bijdragen. Een buddyproject bij anderstaligen, onderzoek naar de luchtkwaliteit in kantoren, eenzaamheid bij ouderen tegengaan, een marktonderzoek waarbij je nagaat hoe jouw jeugdbeweging meer leden zou kunnen werven… Er zijn tal van mogelijkheden. Dit project leidt tot een win-winsituatie. Organisaties krijgen hulp bij de concrete aanpak van hun behoefte. Leerlingen nemen verantwoordelijkheid op en gaan aan de slag met echte mensen waardoor ze opnieuw een stap verder staan in hun persoonsvorming.


En wat na de VMS? / 31

� uit de afdelingen wiskunde en wetenschappen: farmaceutische wetenschappen, industrieel ingenieur, wiskunde, geneeskunde, biologie, kinesitherapie, burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur … � uit de afdeling economie: handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, rechten, accountancy en fiscaliteit, toegepaste informatica, officemanagement, bedrijfsmanagement … � uit de afdelingen talen: bachelor of master secundair onderwijs, toegepaste taalkunde, logopedie, vertaler-tolk, communicatiemanagement …

Na de VMS zet je opnieuw een grote stap: die naar de hogeschool of universiteit. Onze aso-richtingen bereiden je uitstekend voor op de meest diverse studierichtingen. Elk jaar bereiken ons tal van resultaten van geslaagde oud-leerlingen. Een stevig hart onder de riem. Omdat je een beeld zou hebben van de studiemogelijkheden na de VMS, geven we hieronder enkele gekozen studierichtingen van onze zesdes van vorige schooljaren:

� uit de afdeling humane wetenschappen: psychologie, criminologie, pedagogie, rechten, politieke en sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen, toegepaste psychologie, (psychiatrische) verpleegkunde, vroedkunde, ergotherapie, sociaal werk, bachelor in alle onderwijsniveaus, orthopedagogie, journalistiek…


Praktische informatie / 32

1. Een dagje VMS

8.15 u. 9.10 u. 10.00 u. 10.15 u. 11.05 u. 11.55 u.

begin eerste lesuur begin tweede lesuur speeltijd begin derde lesuur begin vierde lesuur einde voormiddag

2. Gymkledij

Gymbroekje, gymtruitje en fluohesje koop je op school.

3. Boeken

De school organiseert een systeem dat toelaat de handboeken tweedehands of nieuw aan te kopen en daarna opnieuw te verkopen. Voor heel wat vakken worden ook invulboeken gebruikt. In juni ontvang je thuis alle info over de boekenverkoop.

4. Middagmalen

13.10 u. 14.05 u. 14.55 u. 15.10 u. 16.00 u.

De leerlingen kunnen op school een warme maaltijd nemen of zelf een lunchpakket meebrengen. Warme soep en drankjes kun je op school kopen. Het gebruik van de eetzaal is gratis.

begin vijfde lesuur begin zesde lesuur speeltijd begin zevende lesuur einde schooldag


Meer weten over de VMS? / 33

� Website Op onze website vind je algemene informatie over onze school terug. Welke studierichtingen heeft de VMS? Welke vakken heb ik in het eerste jaar? Wie maakt deel uit van het schoolteam? www.vmsroeselare.be

� Facebook Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes uit de VMS? Onze Facebookpagina houdt je up-to-date over het reilen en zeilen op onze school.

Facebook.com/VrijeMiddelbareSchool

� Instagram Mooie foto’s over het schoolleven? Ze geven kleur aan jouw Instagramfeed!

Instagram.com/vmsroes


Onze school in / 34

1 2

3

5

4

6 7

8

1 2 3 4 5 6

Sporthal Speelplaats 2 Speelplaats 3 Nieuwbouwproject met 6 klaslokalen (2022) Eetzalen Speelplaats 1

7 8 9 10 11 12

Hoofdgebouw Arme Klarenstraat Onthaal Uitbreiding onthaal ‘Bij Buurman’ (2021) Site Steenkapperij Overdekte fietsenstalling Gebouw Blekerijstraat


vogelperspectief / 35

12

6

9 7

8

11

10


VMS Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare Tel. 051 20 42 48 vmsroeselare@sint-michiel.be www.vmsroeselare.be

SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL vzw Kattenstraat 33 8800 Roeselare Tel. 051 62 12 00 info@sint-michiel.be www.sint-michiel.be www.sint-michielinternaten.be

Profile for Isabel Vandeputte

Promobrochure 2021-2022  

Promobrochure 2021-2022  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded