Page 1

driemaandelijks tijdschrift afgiftekantoor Roeselare 1 verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare tel. 051 20 42 48

PB- PP 

BELGIE(N) - BELGIQUE

P 005908

editie:

lente 2020

Sleutel


Voorwoord /2

Geachte lezer

Hedendaags onderwijs brengen, vereist hedendaags didactisch materiaal en personeelsleden die voortdurend de nieuwste pedagogische projecten oppikken en toepassen in hun lessen. In de VMS zetten we daar sterk op in. Vanaf dit jaar zijn er talenturen opgenomen in het lesprogramma van het eerste jaar en krijgen onze leerlingen voor bepaalde vakken remediërings- en verdiepingsleerstof. Dit alles heeft enkel als doel om de talenten van de VMS-leerling ten volle te ontplooien.

met de bouw van een nieuw schoolgebouw met zes ruime klaslokalen. De hinder tijdens de bouwwerken voor onze leerlingen zal minimaal of onbestaande zijn. Ten slotte wil ik jullie ook vragen eens een blik te werpen op de studieresultaten van onze oud-leerlingen op pagina 16-17. Ieder jaar zijn we ontzettend trots wanneer die resultaten worden opgestuurd. Ze zijn het beste bewijs dat wij onze leerlingen op een goede manier voorbereiden op een mooie toekomst.

Luc Vanrobaeys - Willy Phlypo - directie

En ze kunnen dat doen in mooie, luchtige en goed uitgeruste klaslokalen. Met maar liefst 7 computerlokalen en een supermodern taallabo dat geïnstalleerd werd door een wereldspeler op vlak van spraaktechnologie, heeft de VMS alvast de boot niet gemist. En volgend jaar komt er dankzij ons dynamisch oudercomité nog een tweede identiek taallabo bij. We waren ook ontzettend verheugd dat de VMS dit jaar de Award voor Schoolsport heeft gewonnen op het Gala van de Sport. Onze multifunctionele sporthal wordt dagelijks gebruikt door onze leerlingen en zowel competitiesporters als recreatieve sporters vinden er hun plekje. Sport vinden wij zeer belangrijk, want een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. Naast de sporthal starten we volgend schooljaar ook

Inhoudstafel 02 Voorwoord – colofon 03 VMS wint Award voor Schoolsport 04-05 Interview met schepen van Onderwijs Tom Vandenkendelaere 06-07 Talenturen zijn boeiende ontdekkingstocht 08 Remediëring en verdieping: wat en hoe? 09 Lessentabel tweede jaar / infomomenten 10-11 Forza VMS in beeld 12 Nieuwbouw met zes klaslokalen 13 Escape room in primeur in de VMS 14-15 Fotofinish 16-17 Studieresultaten hoger onderwijs 18 Familienieuws 19 Nieuws van Creo 20 Praktische info / sponsors

Colofon Sleutel lente 2020 Schooltijdschrift VMS Roeselare Verantwoordelijke uitgever: Willy Phlypo Medewerkers: Peter Soete Vincent Vanhoorne Johan Vanoverberghe Luc Vanrobaeys Chris Vermeersch Foto’s: Stefaan Beel leerkrachten VMS Druk: Verduyn Rumbeke


VMS wint Award voor Schoolsport /3

Tijdens de uitreiking van de Sport Awards #VANRSL won de VMS de trofee voor Schoolsport. Het werd een topeditie voor de VMS, want ook de Sportman en de Sportvrouw van het jaar, Alexander Doom en Lauren Vanlerberghe, zijn beiden oud-leerlingen van onze school. “2019 was voor de VMS het meest succesvolle sportjaar ooit”, zegt leerkracht LO Bart Raveschot. “We wonnen niet minder dan 20 medailles, waarvan 14 gouden, 5 zilveren en 1 bronzen medaille. Zo was er provinciaal goud voor de miniemen jongens volleybal, cadetten jongens volleybal, scholieren jongens volleybal, scholieren meisjes volleybal, miniemen meisjes minivoetbal en miniemen meisjes voetbal. We pakten ook 8 keer goud op Vlaams niveau: cadetten jongens volleybal, scholieren jongens volleybal, miniemen meisjes voetbal, Jutta Vanbrabant (judo cadetten) en de Kardinaalsbeker volleybal voor zowel miniemen jongens, cadetten jongens, scholieren jongens als scholieren meisjes. Niet minder dan vier Kardinaalsbekers in het volleybal dus. We pakten ook provinciaal zilver met de miniemen meisjes volleybal, scholieren jongens minivoetbal en het VMS-dansteam en Vlaams zilver met de miniemen jongens volleybal en de scholieren meisjes volleybal. Rhune Dujardin (judo cadetten) won Vlaams brons.”

Eén op vier actief in schoolsport En er viel nog meer sport te beleven voor de VMS’ers het voorbije jaar. “We hebben met onze schoolploeg atletiek deelgenomen aan de ISF selecties. Na deze selecties werden er twee van onze leerlingen geselecteerd voor het WK Atletiek in Kroatië (13 tot 19 mei 2019): Elias Doom en Michiel Cneut. Bovendien heeft ons dansteam een ticket op zak voor het eerstvolgende ISF WK Dans. Naast al die prijzen waren er meer dan 150 leerlingen van de VMS (ongeveer 1 op 4) actief op woensdagnamiddag voor de verschillende schoolsporten. We schrijven jaarlijks in voor competities voetbal, minivoetbal, volleybal (MOEV en Kardinaalsbeker), atletiek, veldlopen, survivaltrophy, basketbal, handbal, dans, judo… We zijn niet alleen actief op woensdagnamiddag. De VMS organiseert nog tal van andere sportieve evenementen, zoals ons driedaags survivalweekend voor de derdejaars in Durbuy, de jaarlijkse sportweek Forza VMS, de VMS Memorial en een minivoetbaltornooi voor oud-leerlingen de wisselbeker Willy Phlypo”, besluit Bart Raveschot. (Vincent Vanhoorne)


/4

Schepen Tom Vandenkendelaere: “We werken aan kwalitatief en betaalbaar onderwijs” Tom Vandenkendelaere (35) is sinds enkele maanden schepen van Onderwijs in Roeselare. Politieke ervaring deed hij op in Europa, want hij was vijf jaar lang Europarlementslid voor CD&V. Met schepen Vandenkendelaere spraken we over de uitdagingen voor het onderwijs in Roeselare en welke rol de stad en de scholen daarin kunnen spelen.

Hoe waren de eerste maanden als schepen van Onderwijs? Heeft u al wat kunnen proeven van het brede onderwijsveld in Roeselare? Het was de bedoeling dat ik pas in januari 2021 schepen zou worden, maar doordat schepen Nathalie Muylle minister werd in de federale regering, kwam alles in een stroomversnelling terecht. Halfweg oktober heb ik haar takenpakket overgenomen. Ik ben er meteen tegenaan gegaan. Dat betekent dossiers instuderen, maar ook het gezicht achter elke dossiermap leren kennen. Roeselare is een grote onderwijsstad met heel veel verschillende spelers. De voorbije weken ben ik bij heel veel mensen langs geweest. Ik kwam in de leraarskamers van onze stedelijke basisscholen, bezocht spaghetti-avonden en ontbijtfestijnen in scholen en ging op bezoek bij de OKAN-klassen van Sint-Michiel. Langs de ene kant moet ik dus veel teksten en

beleidsnota’s bestuderen, anderzijds maak ik kennis met heel veel mensen in het onderwijsveld.

Welke zijn de taken van een schepen van Onderwijs? Er zijn eigenlijk twee belangrijke taken. Ten eerste is de stad verantwoordelijk voor het flankerend onderwijsbeleid. We hebben een regierol tussen de verschillende scholengroepen en verstrekkers van onderwijs in onze stad. Zo is het onze taak om ervoor te zorgen dat onderwijs betaalbaar is. Voor een deel van de Roeselarenaars is die betaalbaarheid immers niet zo evident. Een project zoals Computer in je rugzak dat momenteel loopt in een aantal scholen wil daaraan bijdragen. Scholen die kiezen voor een eigen digitaal toestel voor alle leerlingen, kunnen bij de stad een subsidie aanvragen om een financiële korting toe te kennen aan ouders in armoede. Ons charter Wonderwel is een samenwerking tussen Roeselaarse basisscholen en welzijnsorganisaties en motiveert om te werken aan een kostenbewust schoolbeleid en acties te ondernemen tegen kansarmoede. In een aantal scholen hebben we ook brugfiguren die een link maken tussen de stad, de ouders en de school en mensen helpen met hun welzijnsvragen. De brugfiguren komen met ouders in contact aan de schoolpoort of tijdens oudercontacten.

We moeten ervoor zorgen dat  onderwijs in Roeselare

Tom Vandenkendelaere: “We zetten trajecten op om schooluitval aan te pakken”

betaalbaar is

Een tweede belangrijke taak is onze rol als inrichter van het stedelijk onderwijs. De stad heeft drie stedelijke basisscholen (De Brug, De Octopus en De Vlieger), de kunstacademie SASK en de academie voor podiumkunsten STAP. Door als stad ook zelf onderwijs te organiseren, bouw je een stuk expertise op en kan je ook een geloofwaardige rol opnemen voor het flankerend onderwijsbeleid. Op die manier hebben we als stad een goed zicht op de noden die er zijn en kunnen we proberen op maat te werken. Met het stedelijk onderwijs willen we ook een voorloper zijn op vlak van infrastructuur en de standaard hoog zetten voor een toegankelijk en kwalitatief onderwijs.


U bent zelf een jonge vader, maakt dat het extra boeiend om bevoegd te zijn voor onderwijs? /5

Ja, omdat je voor een stuk toch vergelijkt met je eigen thuissituatie. Het laat vooral toe om ook vanuit het standpunt van de ouders zelf te kunnen blijven redeneren. Om een voorbeeld te geven. In de uitzonderlijke tijden van de coronacrisis voel ik heel goed aan waar je als ouder nood aan hebt en kan ik die inschatting dus meenemen in de raad die we meegeven aan de schoolteams. De mensen in onze scholen hebben ook een immense kennis en ervaring om met deze uitzonderlijke situatie om te gaan.

Roeselare is een sterk groeiende stad, dat brengt ook een aantal uitdagingen mee op vlak van onderwijs. De grootste uitdaging vindt zijn oorsprong in de sterke stijging van de bevolking. Onze stad groeit aan een hoog tempo, wat betekent dat er druk komt te staan op de beschikbare middelen. We moeten dus op de centen letten en ervoor zorgen dat we met een stijgend aantal leerlingen dezelfde service kunnen aanbieden en dezelfde initiatieven kunnen blijven nemen. Hoe groter het aantal inwoners in de stad, hoe groter ook het aandeel van leerlingen in armoede of met een risico op kansarmoede. Het is dus een uitdaging om die onbetaalde schoolrekeningen op een menswaardige manier geregeld te krijgen. Of om te vermijden dat kinderen niet meegaan op bosklassen omdat ze het niet kunnen betalen. Vandaar dat we tijdens deze beleidsperiode het charter Wonderwel zullen uitbreiden naar het secundair onderwijs. Een andere uitdaging is de diversiteit in de klas. Een goede kennis van het Nederlands is noodzakelijk. Vandaar dat ik het belangrijk vond om de OKAN-klassen van SintMichiel te bezoeken waar anderstalige nieuwkomers onderwijs volgen. OKAN bewijst zeker zijn rol en zorgt ervoor dat deze leerlingen naar het regulier onderwijs kunnen doorschuiven. Diversiteit gaat niet alleen over anderstaligen, maar bijvoorbeeld ook over de gevolgen van het M-decreet. De zorgnoden stijgen immers in elke klas. Daarnaast is ook de stijgende schooluitval in het secundair onderwijs een bezorgdheid. Ik wil hier prioritair aandacht aan besteden en trajecten opzetten om scholen en leerlingen daarin te begeleiden.

Ik wil het gezicht achter elke  dossiermap leren kennen

Schepen Vandenkendelaere op bezoek bij de OKAN-klassen van Sint-Michiel.

Enkele maanden terug werd het beleidsplan van de stad voor de periode 2020 tot 2024 voorgesteld. Wat staat daarin voor het onderwijs? Naast de zaken die ik al vermeldde zoals het uitbreiden van Wonderwel, het verder inzetten van brugfiguren en het aanpakken van de schooluitval zijn er nog enkele plannen. Zo willen we een masterplan opstellen om tot een geïntegreerde academiesite te komen waarbij SASK en STAP samen op één locatie zitten. We willen hier een voorbeeldfunctie opnemen, want dit zou uniek zijn in Vlaanderen. Bovendien biedt één academiesite ook heel wat voordelen. Andere zaken uit het beleidsplan zijn een nieuwe sporthal voor stedelijke basisschool De Brug en het veiliger maken van de schoolomgevingen. Het hoger onderwijs in onze stad biedt grote opportuniteiten tot samenwerking en innovatie, waardoor Roeselare zich als een slimme studentenstad kan ontbolsteren. We willen de banden met VIVES in Roeselare, maar ook met HOWEST, KULAK en UGent versterken in het kader van ‘slimme stad’-projecten en de Vallei van de Voeding. Op die manier willen we nieuwe studierichtingen aantrekken naar Roeselare en de huidige opleidingen versterken. (Vincent Vanhoorne)


/6

Van e-commerce tot drones: talenturen zijn boeiende ontdekkingstocht Sinds dit schooljaar voorziet het lessenrooster in het eerste jaar in twee talenturen. Hierbij kunnen de eerstejaars een keuze maken uit verschillende vakken. Sleutel vroeg aan de leerkrachten die deze lessen geven waar elk talentuur precies voor staat.

In het schooljaar 2019-2020 worden vijf verschillende talenturen aangeboden in de VMS: STEM-wetenschappen laat je proeven van onze richting Natuurwetenschappen in de tweede graad, media & cultuur laat je proeven van onze richting Humane wetenschappen, economie & actua laat je proeven van onze richting Economische wetenschappen en de talenturen sport & sportwetenschappen en volleybal- & sportacademie dagen je uit op sportief en wetenschappelijk vlak.

Duurzaam consumeren “In het talentuur economie en actua behandelen we het koopgedrag van mensen in onze maatschappij”, vertelt leerkracht Ward Braekevelt. “We hebben het over productie, verdeling en consumptie. We bekijken wat duurzaam consumeren is, focussen op reclame en media en maken zelf een reclamefilmpje. We bespreken e-commerce en webshops, we hebben het over sparen, betaalmiddelen en verkooppunten. Op het einde brengen we een bezoek aan een supermarkt waar we allerlei zaken opzoeken over prijzen. Iedere les starten we ook met de actualiteit van de week. In het begin van de lessenreeks spreken we af welke leerlingen welke week verantwoordelijk zijn om het nieuws bij te houden. Zij presenteren dit via een powerpoint aan de klas. Er zijn telkens vier onderwerpen per twee leerlingen.”

Robots programmeren Leerkrachten Charlotte Mestdag en David Vanclooster geven het talentuur STEM-wetenschappen. “We werken met afzonderlijke projecten waar we telkens een aantal lesuren aan besteden. Zo is het insectenhotel een van onze projecten. We maken kennis met de problematiek rond het uitsterven van de bij. We bestuderen de bouw van de bij en maken het onderscheid tussen een bij en een wesp. We leren vervolgens een bijensteek verzorgen. Ten slotte ontwerpen en bouwen we een insectenhotel. Een ander project omhelst bioplastic. Wat zijn kunststoffen en wat maakt een plastic tot een bioplastic? En zijn alle bioplastics biologisch afbreekbaar? We bestuderen de voor- en nadelen van plastic en onderzoeken hoe de oceaanstofzuiger van Boyan Slat de plastic soup kan verkleinen. Ten slotte maken we zelf een stukje bioplastic uit aardappelzetmeel! Op wetenschappelijk vlak hebben we het ook over chemische reacties. Wat is een chemische reactie? Hoe kunnen we een chemische reactie waarnemen? Welke chemische reactie vindt er plaats als we een bruisbal in bad laten vallen? We


berekenen hoeveel gram van elk ingrediënt we nodig hebben en maken een gepersonaliseerde bruisbal. In het talentuur STEM-wetenschappen programmeren we ook robots, staan we stil bij de werking en de bouw van een drone en bouwen we een kleine pretparkattractie door gebruik te maken van tandwielen en riemwielen.

van de volleybalvaardigheden. De leerlingen leerden toetsen, verdedigen en aanvallen zoals echte volleybalspelers. We gingen ook eens beachvolleyballen en mochten op bezoek bij de eerste ploeg van Knack Roeselare waar we een rondleiding kregen en de spelers ontmoetten.”

Anatomie in 3D-animaties In het talentuur sport & sportwetenschappen krijgen de leerlingen telkens één uur sport en één uur theorie. “We bieden telkens een andere sport aan”, leggen leerkrachten Charlotte Bostyn en Bart Raveschot uit. “Onder andere hockey, badminton, free running, trefbal en tchoukbal kwamen al aan bod. “Padel, kajak en ultimate frisbee staan nog op de planning. In het

Do’s-and-don’ts van social media

tweede uurtje krijgen de leerlingen theorie. Momenteel zijn we bezig met anatomie. We maken kennis met beenderen, gewrichten en spieren aan de hand van realistische 3D-animaties. Reanimatie en sportvoeding maken eveneens deel uit van de lessen. Er komt ook eens een kinesist op bezoek om wat meer uitleg te geven. Tijdens het eerste trimester vond ook het talentuur volleybal & sportacademie plaats. Tijdens die uurtjes focusten we op het aanleren en bijsturen

Het talentuur media & cultuur wordt gegeven door Lieselot Decae en Lieselot Tally. “We behandelden onder meer het jaaroverzicht van Karrewiet met de actualiteit van het afgelopen jaar. Daar werden opdrachten aan gekoppeld, onder meer via kruiswoordraadsels en fotovragen. We bekeken een ludieke reportage over nieuwe media en sociale media, en de do’s-anddon’ts die daarbij horen. De leerlingen kregen een lesbundel over sociale media en informatie over privacy, waar we een quiz aan koppelden. Onze eerstejaars maakten zelf een Facebookprofiel op papier. Aan de hand daarvan stelden ze zichzelf ook voor aan de andere leerlingen. Tijdens dit talentuur besteden we eveneens veel aandacht aan fake news en aan de kranten. De leerlingen kruipen ook in de huid van een journalisten en maken zelf een krant.” (Vincent Vanhoorne)

/7


/8

Individuele begeleiding bij Frans en wiskunde Met het uitrollen van de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste jaar, wordt voor dit schooljaar voor de vakken Frans en wiskunde een lesuur per week verdiepend of remediërend gewerkt. Leerkrachten Caroline Vermeersch (wiskunde) en Johan Vanoverberghe (Frans) geven meer uitleg over deze nieuwe aanpak.

nen we beter individueel begeleiden. Deze leerlingen komen zo ook eens meer aan het woord en durven meer te antwoorden en vragen te stellen. Leerlingen van verdieping hoeven niet meer te luisteren naar extra uitleg bij een oefening die zij zelfstandig kunnen oplossen. De verdiepers worden meer uitgedaagd.”

“De leerlingen worden opgedeeld aan de hand van de punten die ze behaalden voor de basisleerstof en verdiepingsleerstof op het examen wiskunde van het eerste trimester”, vertelt leerkracht wiskunde Caroline Vermeersch. “Maar we houden zeker ook rekening met hun werkritme en inzicht in de les. Welke leerlingen naar de verdieping gaan, is bovendien ook afhankelijk van het leerstofonderdeel. Sommige leerlingen zijn sterker in getallenleer, maar minder sterk in meetkunde en omgekeerd. Hierdoor hebben we een wisselende samenstelling van de groepen verdieping en remediëring.”

Klemtoon op spreken

Nieuwe methodes

Methode wiskunde secundair onderwijs

Nando

“Tijdens het lesuur remediëring maken de leerlingen veel wiskundeoefeningen. Ze krijgen meer uitleg bij oefeningen en ook de kans om individueel vragen stellen. Op die manier kunnen ze meer vragen stellen en kan de leerstof nog eens opnieuw uitgelegd worden. De leerlingen appreciëren het werken in kleinere groepen en kunnen op hun eigen tempo werken. Bij verdieping krijgen de leerlingen een bepaalde tijd om te werken aan dezelfde oefeningen als in Nieuw! remediëring, maar zonder klassikale uitleg. Er kan wel uitleg gevraagd worden indien er problemen zijn. Daarna worden er verdiepende en meer uitdagende oefeningen (bv. coördinaten in de ruimte) gemaakt. Af en toe worden er ook nieuwe methodes aangeleerd om iets Wiskunde met op te lossen. Deze pit manier van werken biedt enkele voordelen. Leerlingen in remediëring kun-

Wiskunde met pit

Ook voor het vak Frans wordt sinds het tweede trimester een uur remediërend of verdiepend gewerkt. “Net zoals bij wiskunde werd gekeken naar de resultaten van het examen in het eerste trimester”, legt leerkracht Johan Va n o v e r b e r g h e uit. “Met de groep verdieping werken we sterk op het spreken van de Franse taal en interactie. Zo was de eerste les bijvoorbeeld een speeddate waarbij aandacht ging naar het correct, vlot en mooi uitspreken van de Franse taal. Ook de leerlingen die remediëring volgen, zien veel voordelen in deze manier van werken. Zij komen veel meer aan bod dan tijdens een gewone les, waar ze soms niet snel genoeg het antwoord weten en dus minder actief deelnemen. Tijdens de les remediëring zie ik vanuit deze leerlingen veel meer spontane medewerking en veel enthousiasme. Soms herhalen we de geziene leerstof in spelvorm via online oefeningen op Diddit waarbij de leerlingen het juiste antwoord ook correct moeten kunnen uitspreken om een extra punt te verdienen. Ze moedigen elkaar daarbij aan om zo goed mogelijk te scoren. Soms zien we bij remediëring ook nieuwe leerstof die we dan al deels inoefenen. De leerlingen verdieping verwerken deze leerstof zelfstandig thuis zodat we de les erna met de hele klas samen de oefeningen over deze leerstof kunnen afwerken.”

(Vincent Vanhoorne)


Infomomenten in het derde trimester /9

• Wil u meer informatie of wil u uw zoon of dochter inschrijven in de VMS, dan ontvangen wij u graag op volgende momenten: - tijdens de infoavond voor twaalfjarigen en de opendeurdag. - tijdens de extra infodagen (zie hieronder); - of op afspraak op een moment naar uw keuze na telefonisch contact via 051 20 42 48. • Extra infodagen (informatie, rondleidingen en inschrijvingen) voor kandidaat-leerlingen op onderstaande data. Elke woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur, op zaterdag van 9 uur tot 12 uur, behalve op 2 mei en 23 mei.

• Administratieve sluiting van zaterdag 11 juli tot en met zondag 16 augustus 2020. Door de coronacrisis was bij het ter perse gaan van Sleutel nog niet duidelijk wanneer de infoavond twaalfjarigen en de opendeurdag zullen plaatsvinden. Ook was het nog niet zeker wanneer onze inschrijvingsmomenten op woensdag en zaterdag kunnen starten. Hou onze website en Facebookpagina in de gaten voor alle actuele informatie.

Nieuwe lessentabel in het tweede jaar Lessentabel tweede jaar algemene vorming 26 lestijden

+

basisoptie moderne talen en wetenschappen - 5 lestijden

+

differentiatie 1 keuze-lestijd

2 geschiedenis

2 Frans

1 humane wetenschappen

2 godsdienst

1 Nederlands

1 economie

2 lichamelijke opvoeding

2 wetenschappen

1 sport & sportwetenschappen

1 ICT | mens & samenleving

1 programmeren

2 Engels 3 Frans 4 Nederlands 5 wiskunde  1 muziek 2 techniek 1 natuurwetenschappen 1 aardrijkskunde waarvan 1 u.  remediëring of verdieping

In het tweede jaar volg je in de VMS moderne talen en wetenschappen. Het pakket algemene vorming bestaat uit 26 lestijden. Voor het vak wiskunde (5 u.) wordt één uur gedifferentieerd en volgen de leerlingen remediëring of verdieping. Naast het pakket algemene vorming van 26 lestijden, bestaat de basisoptie uit extra uren Frans (2 u. extra), Nederlands (1 u. extra) en wetenschappen (2 u.). Elke leerling kan daarnaast één keuze-uur zelf invullen met een vak dat je laat proeven van onze afdelingen in de tweede graad. Je maakt een keuze uit 1 uur economie, humane wetenschappen, sport en sportwetenschappen of programmeren. Je keuze geldt voor het hele schooljaar.


Forza VMS in beeld / 10

In Ice Mountain in Komen konden de VMS’ers de skihelling afdalen.

De eerstejaars gingen op excursie naar Mons.

Een initiatie snorkel freedive in de duiktank van Transfo in Zwevegem.

In een industrieel decor konden deze VMS’ers zich uitleven tijdens een partijtje lasershooting.

Crossfit combineert gewichtheffen, atletiek en gymnastiek in één trainingsvorm.

Een groepsfoto na de training in de Sugar Boxing Club van Vision 21.


/ 11

In de ruiterschool De Lindehoeve in Hooglede konden deze leerlingen gaan paardrijden.

Tijdens een verkeersvoormiddag namen de zesdejaars onder meer plaats in de tuimelwagen.

De Forzaweek werd afgerond met de VMS-Memorial in de centrumstraten.

Bij onze buren van Creo stond een workshop desserts maken op het programma.

VRT-sportanker Karl Vannieuwkerke kwam vertellen over 15 jaar Vive Le VĂŠlo.


Nieuwbouw met zes klaslokalen / 12

Langs de Blekerijstraat start deze zomer de bouw van een nieuw schoolgebouw met zes klaslokalen. Er komt ook een extra speelplaats en de verbinding tussen de speelplaatsen 1 en 2 wordt breder gemaakt. “Deze nieuwbouw komt er dankzij de middelen die de Vlaamse regering ter beschikking stelt voor de capaciteitsuitbreiding in het secundair onderwijs”, vertelt directeur Luc Vanrobaeys. “De Vlaamse regering kende subsidies toe voor drie scholen in Roeselare, waaronder de VMS. De selectie gebeurde op basis van een wetenschappelijke studie van de VUB en KULeuven die de noden tot 20242025 in het onderwijs in kaart heeft gebracht. Er werden gegevens verzameld over de groei van de leerlingenaantallen en het bestaande aanbod in de scholen. De komende drie jaar investeert Vlaanderen ruim 150 miljoen euro in extra plaatsen in de klas.”

Lichtrijk ontwerp

“Voor de VMS gaat het over een uitbreiding van de capaciteit voor 120 leerlingen. Concreet zal de nieuwbouw zes klaslokalen tellen. Het architectenbureau Bildt uit Roeselare maakte het ontwerp. We kiezen voor een compact blok met drie bouwlagen. Centraal in het gebouw zitten een trappenhal en een lift. De

architecten maakten een lichtrijk ontwerp met veel glas voor een maximale interactie met de omgeving. De klaslokalen zijn behoorlijk groot en bieden zo voldoende ruimte voor nieuwe pedagogische en didactische werkvormen. Het gebouw wordt opgetrokken langs de Blekerijstraat en paalt aan de huidige klaslokalen 06, 16 en 23. Er komt ook een verbinding tussen het bestaande gebouw en de nieuwbouw. Bedoeling is de werken deze zomer te starten. In het schooljaar 20212022 kunnen we het nieuwe gebouw dan in gebruik nemen. Tussen het nieuwe gebouw en speelplaats 2 komt er een extra speelplaats. De nieuwe speelplaats zal via een brede trap aansluiten op speelplaats 2. De verbinding tussen speelplaats 1 en speelplaats 2 wordt ook een stuk breder gemaakt.” (Vincent Vanhoorne)


Escape room cyberveiligheid in primeur in de VMS De escape room rond cyberveiligheid is een uniek project dat werd ontwikkeld door de politiezone RIHO en bestemd is voor leerlingen van de middelbare scholen. Het doel is om de leerlingen bewust te maken van de gevaren van het internet en de sociale media en hen te wijzen op diverse vormen van informaticacriminaliteit.

Het was de VMS die tijdens de Forzaweek deze primeur op het vlak van informaticacriminaliteit mocht onthullen. De escape room bestaat uit zes kamers. De leerlingen gaan in groepjes binnen en moeten proberen binnen een beperkte tijd en aan de hand van het uitvoeren van bepaalde opdrachten de kamers te verlaten. De thema’s van de opdrachten handelen onder meer over veilig internetten, sexting, (cyber)pesten, veilig gebruik van wachtwoorden, phishing en sociale media. De escape room is een verplaatsbaar geheel dat de politiezone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede), in samenwerking met andere gemeentelijke partners, wil aanbieden aan de middelbare scholen binnen de politiezone. “De escape room is eigenlijk een vervolg op het Ganzenbord waarmee we al een tijdje naar de scholen gaan”, vertelt coördinator Larissa Neyrinck. “Waar het Ganzenbord eerder op kinderen uit de lagere school mikt, spreekt de escape room meer de kinderen van het middelbaar aan. Dit mobiel project is echt wel een uniek concept in Vlaanderen. De escape room werd ingericht door Bouwstock Dewulf en de mensen van Kloen zorgden voor de decoraties en beschildering.”

“Op mijn hoede”

Eline Acke uit 1 Aa komt met een vastberaden blik uit de escape room. Ze heeft heel wat opgestoken van het half uurtje dat ze de kamers heeft doorlopen. “Ik heb heel veel bijgeleerd in de escape room. Ik had er zeker geen idee van dat er zo veel manieren bestaan

waarop misdadigers jongens en meisjes in de val kunnen laten lopen. Het is beangstigend als je dat beseft. Daarom vind ik het zeer goed dat wij hier met onze klas mochten aan deelnemen. Ik was stomverbaasd hoeveel websites er bestaan die niet veilig zijn en gevaarlijk kunnen zijn voor je veiligheid. Ik gebruik regelmatig internet en sociale media en was zeker niet altijd bewust van wat allemaal kan gebeuren. Ik zal vanaf nu zeker meer op mijn hoede zijn en aandacht besteden aan mijn cyberveiligheid. Dat moet als je ziet wat er allemaal kan gebeuren.”

“Veel opgestoken”

Louis Waelkens kon ook de escape room uittesten en slaagde er met zijn groepje in om de opdrachten relatief snel af te werken en alle sloten binnen het half uur te openen. “Ik vond het ongelooflijk leuk, we zijn in ons opzet geslaagd en konden de escape room mooi op tijd verlaten. Maar tegelijkertijd heb ik veel opgestoken van de kamers. Ik had er absoluut geen idee van dat we met al die zaken rekening moeten houden als we surfen op het internet of als we bezig zijn op sociale media. Ik wist ook helemaal niet dat er zo veel noodnummers bestaan zoals Child Focus, de Zelfmoordlijn of Tele Onthaal om er maar enkele te noemen. Ik kende het noodnummer 112 en dat was het. Ik ben echt blij dat de eerstejaars van de VMS tijdens de Forzaweek deze escape room als eersten mochten uittesten.” (Peter Soete)

/ 13


Fotofinish / 14

Onze actie Bike & Bite beloont iedereen die met een fluohesje of fietshelm naar school komt met een lekkernij.

In het kader van de lessen geschiedenis trokken de vijfdejaars naar het stadsarchief.

Op de nieuwjaarsreceptie van de VMS verwelkomde de directie minister Nathalie Muylle en schepen Bart Wenes.

De zesdes seminarie wetenschappen gingen voor een practicum microscopie naar de hogeschool Vives.

De verkoop van fairtrade-producten tijdens de speeltijd gebeurde naar aanleiding van het project My School on the Move.

Leden van de Ouderraad klinken op het nieuwe jaar.


/ 15

Tijdens een inleefdag in de rechtbank van Brugge leerden de leerlingen van 6HW de werking van justitie beter kennen.

De meisjes cadetten traden op woensdagnamiddag aan tijdens de schoolsport.

Deze jongens vormen de VMS-ploeg van de miniemen voor het minivoetbal.

De scholieren jongens speelden de halve finale van de Kardinaalsbeker volleybal tegen Sint-Rembert. Het werd 0-3.

Onze fotograaf portretteerde de VMS-ploeg van de meisjes in het voetbal.

De zesdejaars hielden naar aanleiding van de 100 dagen een verkleedpartij.


/ 16

Resultaten oud-leerlingen academiejaar 2018-2019 Hieronder publiceren we de resultaten van de oud-leerlingen die vorig academiejaar afstudeerden aan een hogeschool of universiteit. Naast de naam van de oud-leerling staat de afdeling die hij of zij volgde in de VMS: humane wetenschappen (HW), wetenschappen-wiskunde (WW), moderne talen-wetenschappen (MTWe), moderne talen-wiskunde (MTWi), economie wiskunde (EW) en economie-moderne talen (EMT).

Lorenz Clarysse (WW)

bachelor of science in toegepaste economische wetenschappen - handelsingenieur

Jolien Decat (EMT)

bachelor of science in de handelswetenschappen

Olivia Deforche (HW)

master of science in de psychologie

Jolien Defour (EW)

bachelor of science in de handelswetenschappen

Elias Despeghel (MTWe)

master of science in de industriële wetenschappen biochemie

Cedric Devooght (EW)

UNIVERSITEIT GENT Lisa Houthoofd (HW)

master of science in communicatiewetenschappen

Phaedra Baert (HW)

bachelor of science in de toegepaste economische wetenschappen - handelsingenieur

Narek Hovsepyan (WW)

bachelor of science in de industriële wetenschappen elektromechanica

master of science in gezondheidsvoorlichting en -bevordering

Jacob Masschelein (HW)

Lubrecht Clarysse (WW)

Mattias Petyt (WW)

master of science in civil engineering

Eva Deceuninck (EW)

master of science in de handelswetenschappen

Jan Dewyspelaere (MTWe)

master of medicine in de huisartsgeneeskunde

Lara Wulleman (HW)

master of science in de criminologische wetenschappen bachelor of science in de industriële wetenschappen elektromechanica

Charlotte Rogiers (HW)

master of science in de communicatiewetenschappen

Michelle Vervenne (WW)

master of arts in gender en diversiteit

master of science in de industriële wetenschappen industrieel ontwerpen

Jolien Bouckaert (WW)

Maxim Bouckaert (WW)

bachelor of science in de psychologie

Emma De Boe (WW)

bachelor of science in de diergeneeskunde

master of science in de industriële wetenschappen elektronica/ICT

Sander Debrabandere (EMT)

Emily Debaes (HW)

master of arts in de archeologie

Florence Deltour (MTWi)

master of science in de psychologie

bachelor of science in de pedagogische wetenschappen

Yaëlle Dekein (HW)

bachelor of science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Julie Delobelle (MTWe)

Lisa Deraedt (WW)

Sara Denolf (WW)

bacehlor of science in de bio-ingenieurswetenschappen

master of science in de criminologische wetenschappen

Betty Dewachtere (MTWe)

Ademar Jonckheere (WW)

bachelor of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

master of science in de industriële wetenschappen elektromechanica

Ymke Haeghebaert (WW)

Silke Leenknegt (HW)

master of science in de biomedical sciences

bacheor of science in de logopedische en audiologische wetenschappen

master of science in de communicatiewetenschappen

Arne Leenknegt (EW)

master of science in de biomedical sciences

Tessy Van Tomme (WW)

bachelor of science in de toegepaste economische wetenschappen

Willem Flipts (HW)

Aron Libert (WW)

Stien Gevaert (MTWe)

bachelor of science in de biowetenschappen

Ine Moyaert (HW)

bachelor of science in de psychologie

Jana Stubbe (EW)

bachelor of science in de handelswetenschappen

Hanne Vandelannoote (WW)

bachelor of science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Ingeborg Vansteenkiste (WW)

bachelor of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Marjon Verhaeghe (MTWe)

bachelor of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

master of science in de psychologie master of veterinary medicine in de diergeneeskunde

July Gryspeerdt (EMT)

master of arts in de meertalige communicatie

Elias Vandelannoote (WW)

master of science in de biologie

Gwenny Demeester (HW)

master of laws in het notariaat

Veerle Ostyn (WW)

master of science in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Timo Verhulst (EMT)

master of science in de bedrijfseconomie

Joke Demaré (WW)

master of science in de ziekenhuisfarmacie


HoGent

Lien Kindt (WW)

bachelor in het sociaal werk

Fien Leenknegt (EMT)

Freya Cloostermans (HW)

bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Alina Debeuckelaere (EW)

bachelor in de toegepaste architectuur

Inez Declercq (EMT)

bachelor in het toerisme en recreatiemanagement

bachelor in het vastgoed

Robbe Verstraete (EMT)

bachelor in het bedrijfsmanagement

Laura Delheye (WW)

bachelor in de ergotherapie

Virgilia Locquet (HW)

bachelor in de orthopedagogie

Bieke Vynckier (HW)

bachelor in het bedrijfsmanagement

Elise Willaert (MTWe)

bachelor in het sociaal werk

Vives hogeschool

Merel Backelandt Merel (HW) bachelor in het lager onderwijs

Eline Beernaert (HW)

bachelor in het sociaal werk

Janne Claeys (MTWe)

bachelor in het hotelmanagement

Victor Mrrannes (EMT)

bachelor in het hotelmanagement

Luca School of Arts

Olivier Pluy (EMT)

bacholor in de beeldende vormgeving

Daphné Vandekerckhove (EMT)

Sam Demeestere (EMT)

bachelor in het bedrijfsmanagement bachelor in het bedrijfsmanagement

Juul Wallican (EMT)

Thomas More hogeschool Pauline De Wolf (WW)

bachelor in de orthopedie

bachelor in het lager onderwijs

Phebe Willaert (HW)

bachelor in het lager onderwijs

Steven Devolder (HW) postgraduaat CLIL

KU Leuven

Laure Maeyaert (HW)

bachelor in de ergotherapie

Anouchka Cool (WW)

Elise Bauwens (HW)

Suzanne Delaey (WW)

Paulien De Smet (EW)

bachelor in de criminologische wetenschappen bachelor in de criminologische wetenschappen

Jasper Lottefier (WW)

bachelor in de industriële wetenschappen

bachelor in de toegepaste psychologie bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren

Dietske Verhalleman (MTWe)

Ine Vanderhaeghe (WW)

bachelor secundair onderwijs na secundair

Heleen Zyde (WW)

bachelor in het bedrijfsmanagement

Tim Callewaert (EW)

bachelor in het lager onderwijs

bachelor in de industriële wetenschappen bachelor in de handelswetenschappen master of information management

Florence Devlaminck (MTWe)

master in de handelswetenschappen

Nathalie Dolphens (WW) master in de architectuur

Claudia Malvesi Saguer (MTWe)

master of business administration

Lotte Uyttenhove (HW)

master in de seksuologie

Kenneth Verstraete (WW)

master of artificial intelligence

Howest

Cedric Ceenaeme (WW)

bachelor in het bedrijfsmanagement - accountancy fiscaliteit

Louise Coppé (WW)

bachelor in de toegepaste psychologie

Jan Debaes (HW)

bachelor in het communicatiemanagement

Jana Kindermans (MTWe)

bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Dieter Handschoewerker (EW) Jim Schooreel (MTWe)

/ 17


Familienieuws / 18

Geboren

Overleden

• André Deroo, zoontje van oud-leerling Pieter Deroo • Marcel Buyse, zoontje van oud-leerlinge Stefanie Phlypo, kleinzoontje van directeur Willy Phlypo • Leon Tarras, zoontje van leerkracht Jolien Vanhecke • Clara Gruyaert, kleindochtertje van personeelslid Friedel Phlypo.

SMI 19-20/1910.004

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Internaten SCHoLENGRoEP SINT-MICHIEL Internaat noord jongens en meisjes Barnum en VISo Stokerijstraat 9 8800 Roeselare internaatnoord@sint-michiel.be Internaat ooSt jongens en meisjes H. Kindsheid Ardooie, onze Jeugd en basisschool De Boomgaard Wezestraat 2 8820 Ardooie internaatoost@sint-michiel.be

De hele VMS-gemeenschap biedt de families haar medeleven aan.

Internaat ZUId jongens en meisjes Broederschool, Burgerschool, Klein Seminarie, onze Jeugd, VABI, VMS en VTI Zuidstraat 27 8800 Roeselare internaatzuid@sint-michiel.be

www.sint-michielinternaten.be

Opm. affiche A3 internaat_ok.indd 1

• Agnes Debaeke, schoonmoeder van oudleerling Willy Roels, grootmoeder van leerkracht Friedl Roels en oud-leerling Gunther Roels, overgrootmoeder van Michelle Geldhof (2MWd) • Frederik Vanclooster, zoon van oud-leerling Lucas Vanclooster • Roger Depoortere, grootvader van oud-leerlingen Stijn Depoortere en Thijs Depoortere en van Céleste Vermeersch (6EMT) • André Persyn, grootvader van Lotte Persyn (1Ag) • Saskia Bulte, moeder van oud-leerlingen Fien en Toon Lamote • Marc Denijs, vader van oud-leerling Nicolaas Denijs • Chantal Veranneman, tante van Ode Veranneman (1Ac) en Zjef Veranneman (3EC4b) • Leona Santy, grootmoeder van oud-leerkracht Raf Arteel, • Joanna Vanneste, moeder van oud-leerling Dirk Vlaminck • Sandra Beuze, schoonzus van personeelslid Martine Warnez • Eddy Decock, oud-leerling (uitgangsjaar 1968), vader van oud-leerling Lieven Decock • Mia Pattyn, moeder van oud-leerlingen Wouter, Ward en Nele Deprez, tante van oud-leerling Emile Goethals • Herman Werbrouck, vader van oud-leerling Andy Werbrouck • Geeraard Vercruysse, grootvader van Liesl De Rodder (4WETb) • Annelies Stroobant, oud-leerlinge, zus van oudleerling Brecht Stroobant

26/03/20 11:47


/ 19

Lassen Metselen Klussen Houtbewerking Elektriciteit Autotechnieken Schilderen

Opleidingen (op maat) in ons opleidingscentrum of bij jou op de werkvloer

Heftruckchauffeur Reachtruckchauffeur Operator: stapelaar, elektrische transpalet, hoogwerker, verreiker, rolbrug, zijlader, wiellader Vrachtwagenchauffeur Ladingzekeren

VCA BA4 / BA5 EHBO Brandbestijding Taalbad Frans / Engels Nt2 op de werkvloer

Scan deze code met je camera-app.

Kom langs op onze nieuwe

Campus ROC

Zwaaikomstraat 27, Roeselare

of bel 051 26 11 94

www.CREO.be talen — TKO — mode — culinair — techniek — logistiek — ondernemerschap — creatief — ICT — Nt2


1ste graad

aso Moderne Wetenschappen

1ste jaar 2de jaar

2de graad

3de graad 5de jaar 6de jaar

aso Economie Moderne Talen

aso Humane Wetenschappen

aso Wetenschappen

aso Economie

3de jaar 4de jaar

aso Economie Wiskunde*

aso Moderne Talen Wiskunde*

aso Moderne Talen Wetenschappen

aso Wetenschappen Wiskunde*

aso Humane Wetenschappen

* 6 of 8 uur wiskunde

DANK

AAN

ONZE

SPONSORS

BVBA

HEEMERYCKLAGROU SANITAIR 051 22 15 87

Marino Deleu sanitair

OOSTSTRAAT ROESELARE

sb.roeselare@standaardboekhandel.be

051 20 01 72

Trui Vanlerberghe

Oostnieuwkerksestwg. 24 Roeselare T 0474 50 71 77

SELFSERVICE OF BEDIENING

VMS Vrije Middelbare School Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99 vmsroeselare@sint-michiel.be www.vmsroeselare.be facebook.com/vmsroeselare instagram.com/vmsroes www.sint-michiel.be

Profile for Isabel Vandeputte

VMS Sleutel lente  

VMS Sleutel lente 2020

VMS Sleutel lente  

VMS Sleutel lente 2020

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded