Page 1

city jam.be


Belang van sensibilisering over verkeersveiligheid bij jongeren JIM wil met het gloednieuwe initiatief City Jam een grootschalige sensibiliseringsactie rond verkeersveiligheid opzetten bij jongeren tussen 15 en 18 jaar. Tieners zijn immers kwetsbare weggebruikers met een opvallende aanwezigheid in de ongevallenstatistieken. Uit de analyse van de officiële ongevallencijfers van 2012 blijkt dat jongeren en jongvolwassenen in het verkeer erg kwetsbaar blijven. De 16-24 jarigen maken bijvoorbeeld 11% van de Belgische bevolking uit, maar representeren wel 24% van de gewonden en 19% van de verkeersdoden. Het verkeer is trouwens de belangrijkste doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 24 jaar. Daarom start JIM, de jongerenzender van MEDIALAAN, het nieuwe initiatief City Jam, ondersteund door Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. City Jam is een location based game dat zich specifiek richt op jongeren tussen 15 en 18 jaar, met muziek als centraal thema. De game is bedoeld voor scholen, die het kunnen laten spelen door hun leerlingen in de 5 provinciehoofdsteden: Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. Sean Dhondt en Erika Van Tielen zijn de gezichten van City Jam. Els Vercauteren en Luc Van Laer, station managers JIM: “Bij MEDIALAAN wordt vanuit het maatschappelijk engagement verkeersveiligheid hoog in het vaandel gedragen. Na het kleuterconcept Aya en de filmpjes met Zeppe & Zikki voor kinderen, zijn we dan ook blij om aan te kondigen dat we nu City Jam kunnen presenteren voor tieners en dat we dit met JIM kunnen ondersteunen. Het is volgens ons een ideale manier om jongeren te bereiken: gamen is een populaire bezigheid en zo kunnen we op een leuke manier het belang van verkeersveiligheid onderstrepen.” Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Een veiliger verkeer is een van de prioriteiten in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Educatie en sensibilisering vormen een essentiële pijler voor een succesvol verkeersveiligheidsbeleid. Willen we positieve resultaten blijven boeken, moeten we op maat van specifieke doelgroepen gericht sensibiliseren. Jongeren in het secundair onderwijs vormen zo’n prioritaire doelgroep. Hoe kan je dat bij jongeren beter doen dan met een aantrekkelijke game? Op een speelse manier leren jongeren hoe ze bepaalde verkeerssituaties best inschatten en hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen gedragen. Op die manier hopen we het aantal jonge verkeersdoden verder te doen dalen. Naast City Jam ondersteun ik nog andere verkeersinitiatieven en mobiliteitsprojecten in scholen. Via het project Slimme Mobiele Scholen (SMS) kunnen secundaire scholen een subsidie krijgen voor de aankoop van educatief materiaal en voor de organisatie van voor verkeers- en mobiliteitsinitiatieven op school, zoals ook voor City Jam.”


Sean Dhondt en Erika Van Tielen zijn het gezicht van City Jam Als JIM-VJ is Sean Dhondt meer dan ooit aanwezig in de leefwereld van jongeren. In City Jam neemt hij de rol van muziekmanager op zich en begeleidt hij de spelers in de rol van een muziekgroep naar populariteit en succes. Sean: “Met City Jam tonen we het belang van verkeersveiligheid aan jongeren, maar dan op een heel amusante manier. We willen vooral niet te belerend overkomen, maar wel de boodschap duidelijk overbrengen. Verkeersveiligheid is immers een constante én zij zijn de nieuwe weggebruikers”.


Ook Erika Van Tielen heeft geen seconde getwijfeld toen ze gevraagd werd om zich mee te scharen achter dit initiatief. In City Jam kruipt ze in de rol van politieagente, die spelers ook als verkeersdeelnemers in de gaten houdt en hen helpt om betere keuzes te maken. Erika: “City Jam is volgens mij de ideale manier om jongeren te bereiken: het is een leuk spel, maar tegelijkertijd maakt het hen alert over de gevaren in het verkeer. Ik ben dan ook blij dat men mij gevraagd heeft om mee het gezicht te zijn van dit nieuwe initiatief. Ik neem mijn rol van politieagente dan ook heel serieus op (lacht)�, vertelt Erika.


Wat is City Jam? City Jam is een location based game voor jongeren van 15 tot en met 18 jaar. Het kan in klasverband gespeeld worden door teams van twee tot vier spelers. Deze nemen het in het verkeersarme centrum van Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt of Leuven op tablets met GPS-integratie tegen elkaar op. Bij de ontwikkeling van City Jam is er rekening gehouden met de aantrekkelijkheid voor zowel jongens als meisjes uit de tweede en derde graad secundair onderwijs (ASO, BSO, TSO). Het spel wil jongeren laten nadenken over concrete verkeerssituaties en op deze manier de attitudes en het verkeersveilig gedrag bij jongeren in het verkeer positief te beïnvloeden.

Een location based game is een spel waarvan het verloop afhangt en vordert naargelang de fysieke locatie en verplaatsing van één of meerdere spelers. De diverse bewegingen worden door een GPS geregistreerd. Er is hierbij ook aandacht voor interactie tussen de teams. City Jam is ook een serious game, dat niet entertainment als primair doel heeft, maar bijvoorbeeld kennisverwerving, het zich eigen maken van bepaalde vaardigheden of bewustmaking van maatschappelijke uitdagingen. In City Jam zullen de jongeren met diverse opdrachten, taken of beslissingen geconfronteerd worden die op een bepaalde manier gelinkt zijn met verkeersveiligheid.


Het spelverloop De spelbeleving moet maximaal zijn om jongeren op een leuke manier een ‘verkeersveiligheidsspel’ te laten spelen. Er is daarom gekozen voor het thema ‘Muziekband op tournee’, een spelconcept dat nauw aansluit bij de leefwereld van jongeren. Het doel is om in anderhalf uur tijd de populairste band van de stad te worden door het verzamelen van populariteitsspullen. Met een digitale stadskaart op de tablet wordt het spelterrein weergegeven waarop items (bv. muziekinstrumenten, verkeersitems en verkeersvragen) en mogelijke acties (bv. op café gaan en promo-acties) worden getoond waarmee de jongeren populariteitspunten kunnen winnen of verliezen. Als ze naar de fysieke locatie van een virtueel item wandelen en hier ‘overheen’ stappen, wordt het item door het team opgeraapt. City Jam is opgedeeld in drie niveaus en op elk niveau verplaatsen teams zich op een andere manier: de eerste dag te voet, de tweede met de fiets en de derde met een tourbus. Elke speler heeft een rol in het team: diegene die de tablet draagt is de ‘band leader’, de ‘bodyguard’ let erop dat de band leader zich veilig door de stad beweegt en de ‘helper’ heeft een fysieke stadskaart zodat hij/zij mee kan beslissen over de spelstrategie. Elk niveau bestaat uit drie onderdelen: een dagdeel, een muziekoptreden, en een minigame. In het dagdeel worden teams geconfronteerd met diverse aan verkeersveiligheid gerelateerde onderwerpen: teams kunnen populariteitspunten verliezen (bv. tijdens een virtuele politiecontrole) als zij verkeersonveilig gedrag vertonen door bijvoorbeeld virtuele alcoholconsumptie en/of een gebrekkige verkeersuitrusting.


Sean Dhondt neemt in City Jam de rol van manager op zich. Hij begeleidt het aanstormend talent op hun weg naar populariteit en wil dat de groepen zo veel mogelijk kunnen optreden. Tussen de optredens verplaatsen de bandleden zich in de stad waar ze mogelijk geconfronteerd worden met een controle door een politieagente. Erika Van Tielen neemt die rol op haar. Zij probeert verkeersonveilig gedrag te detecteren en overtuigt spelers op ‘gepaste wijze’ om betere keuzes te maken.

Teams kunnen daarentegen populariteitspunten winnen door het juist beantwoorden van verkeersvragen. Na het dagdeel volgt het muziekoptreden dat gepaard gaat met een minigame. De minigames hebben, naast het doel om te entertainen, een educatief doel; de gevolgen van gemaakte keuzes in het voorgaande dagdeel worden teruggekoppeld tijdens de minigames. Stel dat een team tijdens het spelen van level 3 een te hoog alcoholpromillage heeft vanwege teveel cafĂŠ-acties, dan zullen ze hier de gevolgen van ondervinden tijdens het spelen van minigame 3. De spelers kunnen na afloop van het spel ook een filmpje van het optreden waarin zij zelf te zien zijn, delen via Facebook.


City Jam stoelt op onderzoek Om City Jam tot stand te laten komen, werd er nauw samengewerkt met het Gaming en Immersive Media Lab, onderdeel van de onderzoeksgroep iMinds-MICT-UGent. iMinds is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die in opdracht van de Vlaamse overheid innovatie binnen ICT stimuleert. Binnen deze werkgroep werden belangrijke leerprincipes voor de ontwikkeling van educatief gamen en motivaties bij het spelen van videogames verzameld. Daarnaast werd een analyse uitgevoerd van de meest voorkomende verkeersongevallen en de heersende attitudes bij de doelgroep. In een tweede fase heeft het Vlaams gamebedrijf La Mosca, dat sinds 2006 location based games voor smartphones en tablets ontwikkelt, meegewerkt aan de conceptontwikkeling en het opstellen van het design van City Jam. In co-designsessies werd er input van de doelgroep verzameld om een afgestemd spelconcept te ontwikkelen. Daarnaast werd er een focusgroep georganiseerd met verkeersexperts om dieper in te gaan op verkeersveiligheidsproblemen bij jongeren en werden er ideeĂŤn verzameld rond het format van de game bij verkeersexperts die ervaring hebben met de implementatie van verkeersveiligheidsinitiatieven bij de doelgroep. Het vooronderzoek van City Jam heeft geleid tot een soort game design-document dat het scenario voor de game bevatte. Location based games zijn tot op heden nog maar zelden ingezet voor educatieve doeleinden. Dit creĂŤert heel wat mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot spel- en leerervaring en leerrendement. Er zal dan ook een grootschalig effectiviteitsonderzoek uitgevoerd worden tijdens de lancering van City Jam.


Wim De Waele, CEO iMinds: “Een doeltreffend gebruik van educatieve games vereist een grondige studie van de onderliggende leerprincipes en motivatiefactoren. Door die wetenschappelijke inzichten te vertalen in concrete best-practices en adviezen kunnen onze onderzoekers in dit geval bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid in Vlaanderen. Dat past perfect binnen de maatschappelijke opdracht van ons onderzoekscentrum.” Kristof Van den Branden, Managing director La Mosca: “City Jam was voor La Mosca een heel boeiende en leerrijke ervaring waarmee we de grenzen van onze games hebben verlegd. Ons doel was om voor deze ‘serious game’ een ideale mix te creëren van spelplezier en educatieve waarde voor de spelers en de gebruikerstesten hebben ons geleerd dat dit goed is gelukt: de spelers vinden de game leuk en het spel zet ook aan tot nadenken.” City Jam kan ook rekenen op de steun van JIM Mobile, die de tablets en data-abonnementen voor het spel voorziet. Tatjana Vandenplas, Brand & Communication Manager JIM Mobile: “Als jongerenmerk is het belangrijk om jongeren te ondersteunen. Enerzijds door een telco-product aan te bieden dat perfect past bij hun noden, anderzijds door mee in zee te gaan met projecten die belangrijk zijn voor jongeren. Verkeersveiligheid - en dus City Jam in het bijzonder - is hier een mooi voorbeeld van. City Jam wil tieners op een leuke manier zaken leren over verkeersveiligheid en dat kunnen we vanuit JIM Mobile alleen maar toejuichen. Daarom was het een evidentie om mee in dit project te stappen.”

00:00 Applausmeter


Alle informatie over City Jam en reservatiemogelijkheden vind je terug op cityjam.be Contact: Winok Oplinus, CSR Manager winok.oplinus@medialaan.net of 0473 27 00 84

Persbrochure City Jam  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you