Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme

Grupimi

I

Viti i II-të Semestri i III-të (dimëror) – viti akademik 2009/2010 Salla: Institutet – Salla e Biokimisë

Dita E Hënë

E Martë

800 deri 845

Orari i ligjëratave Koha 850 deri 935 945 deri 1030

Fiziologji Mjekësore

Fiziologji Mjekësore

Fiziologji Mjekësore

Histologji me Embriologji Imunologji Mjekësore Metodologji e Punës Shkencore

Biokimi

Histologji me Embriologji Imunologji E Mërkurë Mjekësore Metodologji E Enjte e Punës Shkencore E Premte

Imunologji Mjekësore Fiziologji e Respiracionit dhe Ekologji (Z)

1040 deri 1125

Biokimi


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i II-të Semestri i III-të (dimëror) – viti akademik 2009/2010 Salla: Institutet – Salla e Biokimisë

Dita

1140 deri 1225

Grupimi II

Orari i ligjëratave Koha 40 12 deri 1325 1330 deri 1415 1420 deri 1505

E Hënë

Fiziologji Mjekësore

Fiziologji Mjekësore

Fiziologji Mjekësore

Histologji me Embriologji Imunologji Mjekësore Metodologji e Punës Shkencore

Histologji me Embriologji Imunologji Mjekësore Metodologji e Punës Shkencore

Biokimi

E Martë

E Mërkurë E Enjte

E Premte

Imunologji Mjekësore Fiziologji e Respiracionit dhe Ekologji (Z)

Biokimi


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisëu Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i II-të Semestri i III-të

Dita E Hënë

E Martë

E Mërkurë

Grupi I Koha

40

11 HE FM FM

deri 12 G1,G2 G5,G6 G7

HE FM FM

G5,G6 G1,G2 G3,G4

MPSH G1-4

25

40

12 deri 1325 HE G1,G2 FM G5,G6 FM G7

1330 deri 1415 HE G3,G4 FM G5,G6 FM G7

1420 deri 1505 HE G3,G4 FM G5,G6 FM G7

HE FM FM FRE

HE FM FM FRE

HE FM FM

G5,G6 G1,G2 G3,G4 G7

MPSH G1-4

G7 G1,G2 G3,G4 G5,G6

G7 G1,G2 G3,G4

MPSH G 5-7

MPSH G 5-7

FRE

G1,G2

FRE

G3,G4

E Enjte

IM IM

G5,G6 G7

B B

G5,G6 G7

B B

G5,G6 G7

B B

G5,G6 G7

E Premte

IM IM

G1,G2 G3,G4

B B

G1,G2 G3,G4

B B

G1,G2 G3,G4

B B

G1,G2 G3,G4

Legjenda:

HE: Histologji me Embriologji; FM: Fiziologji Mjekësore B: Biokimi IM: Imunologji Mjekësore MPSH: Metodologji e Punës Shkencore FRE: Fiziologji e Respiracionit dhe Ekologji


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i II-të

Dita

800 deri 845

Grupi II Koha

850 deri 935

950 deri 1035

1040 deri 1125

E Hënë

HE FM FM

G1,G2 G5,G6 G7

HE FM FM

G1,G2 G5,G6 G7

HE FM FM

G3,G4 G5,G6 G7

HE FM FM

G3,G4 G5,G6 G7

E Martë

HE FM FM

G5,G6 G1,G2 G3,G4

HE FM FM FRE

G5,G6 G1,G2 G3,G4 G7

HE FM FM FRE

G7 G1,G2 G3,G4 G5,G6

HE FM FM

G7 G1,G2 G3,G4

E Mërkurë

MPSH G1-4

MPSH G1-4

MPSH G 5-7 FRE G1,G2

MPSH G 5-7 FRE G3,G4

E Enjte

IM IM

G5,G6 G7

B B

G5,G6 G7

B B

G5,G6 G7

B B

G5,G6 G7

E Premte

IM IM

G1,G2 G3,G4

B B

G1,G2 G3,G4

B B

G1,G2 G3,G4

B B

G1,G2 G3,G4

Legjenda:

HE: Histologji me Embriologji; FM: Fiziologji Mjekësore B: Biokimi IM: Imunologji Mjekësore MPSH: Metodologji e Punës Shkencore FRE: Fiziologji e Respiracionit dhe Ekologji

Orari i ligjërata-ushtrime-MP-Viti II-2009  

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Orari i ligjëratave Histologji me Embriologji Histologji me Embriologji UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i M...

Advertisement