Page 1

UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i V-të Semestri i IX-të (dimëror) 2009 Salla: Salla në Klinikën Gjinekologji - Obstetrikë

Dita E Hënë E Martë

1140 deri 1225

Grupimi 2

Orari i ligjëratave Koha dhe vendi 1240 deri 1325 1330 deri 1415 Kirurgji

Urgjencat në Kirurgji (Z) Pediatri

Pediatri Gjinekologji

Pediatri Gjinekologji

Abdomeni Akut (Z)

Fiziatri

Kirurgji Maksilofaciale

E Mërkurë E Enjte E Premte

1420 deri 1505


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i V-të Grupimi 1 Semestri i IX-të (dimëror) 2009 Salla: A – ORL dhe Salla në Klinikën Gjinekologji - Obstetrikë

Dita E Hënë E Martë

800 deri 845

Orari i ligjëratave Koha dhe vendi 850 deri 935 950 deri 1035 Kirurgji

Urgjencat në Kirurgji (Z) Pediatri

Pediatri Gjinekologji

Pediatri Gjinekologji

Abdomeni Akut (Z)

Fiziatri

Kirurgji Maksilofaciale

E Mërkurë E Enjte E Premte

1040 deri 1125


UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i V-të

M

M

E

P

1

Koha

Dita

H

Grupimi

40

11 deri 12

25

40

12 deri 13

25

K GjO K GjO P

G3,G4 G5,G6 G13,G14 G7,G8 G11,G12

K GjO K GjO P

G3,G4 G5,G6 G13,G14 G7,G8 G11,G12

K GjO P KM KP K

G7,G8 G1,G2 G9,G10 G5,G6 G3,G4 G11,G12

GjO KM P GjO GjO P Ft

G3,G4 G9,G10 G7,G8 G13,G14 G9,G10 G5,G6 G3,G4

K GjO P KM KM K Ft GjO AA P GjO GjO UK P

G7,G8 G1,G2 G9,G10 G11,G12 G13,G14 G11,G12 G13,G14 G3,G4 G1,G2 G7,G8 G13,G14 G9,G10 G5,G6 G5,G6

GjO P P P KM

G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14 G7,G8

GjO P P P UK

G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14 G7,G8

Legjenda:

1330 deri 1415 K GjO K GjO P AA AA GjO K P Ft K AA GjO AA P GjO GjO P KM KM GjO P P P UK

G1,G2 G5,G6 G13,G14 G7,G8 G11,G12 G3,G4 G9,G10 G1,G2 G5,G6 G9,G10 G13,G14 G9,G10 G11,G12 G3,G4 G1,G2 G7,G8 G13,G14 G9,G10 G5,G6 G1,G2 G3,G4 G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14 G9,G10

1420 deri 1505 K G1,G2 GjO G5,G6 K G13,G14 GjO G7,G8 Ft G11,G12 AA G3,G4 AA G9,G10 GjO G1,G2 K G5,G6 Ft G9,G10 SI G11,G12 K G9,G10 AA G11,G12 GjO G3,G4 Ft G7,G8 UK G1,G2 GjO G13,G14 GjO G9,G10 Ft G5,G6 UK G11,G12 GjO Ft UK UK

K: Kirurgji P: Pediatri GjO: Gjinekologji me Obstetrikë KM: Kirurgji Maksilofaciale Ft: Fiziatri AA: Abdomen Akut (Z) UK: Urgjencat në Kirurgji (Z) UNIVERSITETI I PRISHTINËS Fakulteti i Mjekësisë Prishtinë

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i V-të

Grupimi

2

G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14


Dit a

Koha 00

8 deri 8

45

50

8 deri 9

35

950 deri 1035

1040 deri 1125


H

M

M

E

P

K GjO K GjO P

G3,G4 G5,G6 G13,G14 G7,G8 G11,G12

K GjO K GjO P

G3,G4 G5,G6 G13,G14 G7,G8 G11,G12

K GjO P KM KP K

G7,G8 G1,G2 G9,G10 G5,G6 G3,G4 G11,G12

GjO KM P GjO GjO P Ft

G3,G4 G9,G10 G7,G8 G13,G14 G9,G10 G5,G6 G3,G4

K GjO P KM KM K Ft GjO AA P GjO GjO UK P

G7,G8 G1,G2 G9,G10 G11,G12 G13,G14 G11,G12 G13,G14 G3,G4 G1,G2 G7,G8 G13,G14 G9,G10 G5,G6 G5,G6

GjO P P P KM

G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14 G7,G8

GjO P P P UK

G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14 G7,G8

Legjenda:

K: Kirurgji P: Pediatri GjO: Gjinekologji me Obstetrikë KM: Kirurgji Maksilofaciale Ft: Fiziatri AA: Abdomen Akut (Z) UK: Urgjencat në Kirurgji (Z)

K GjO K GjO P AA AA GjO K P Ft K AA GjO AA P GjO GjO P KM KM GjO P P P UK

G1,G2 G5,G6 G13,G14 G7,G8 G11,G12 G3,G4 G9,G10 G1,G2 G5,G6 G9,G10 G13,G14 G9,G10 G11,G12 G3,G4 G1,G2 G7,G8 G13,G14 G9,G10 G5,G6 G1,G2 G3,G4 G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14 G9,G10

K G1,G2 GjO G5,G6 K G13,G14 GjO G7,G8 Ft G11,G12 AA G3,G4 AA G9,G10 GjO G1,G2 K G5,G6 Ft G9,G10 SI G11,G12 K G9,G10 AA G11,G12 GjO G3,G4 Ft G7,G8 UK G1,G2 GjO G13,G14 GjO G9,G10 Ft G5,G6 UK G11,G12 GjO Ft UK UK

G11,G12 G1,G2 G3,G4 G13,G14

Orarai ligjerata-ushtrime -V-MP  
Orarai ligjerata-ushtrime -V-MP  

Dega: Mjekësi e Përgjithshme Viti i V­të Gjinekologji Gjinekologji Salla: Salla në Klinikën Gjinekologji ­ Obstetrikë Orari i ligjëratave UN...

Advertisement