Page 1

VISIT VÄRMLAND Årsrapport 2018

En del av Värmland


Yta

18 204 km²

Folkmängd

314 593 (2015-12-31)

Hertig

Prins Carl Philip

Hertiginna

Prinsessan Sofia

Landskapssång

Ack Värmeland, du sköna

2 ton

En timmerflotte väger ca

Det globala resandet kommer att öka med ca

Landskapsblomma Skogsstjärna Landskapsdjur

Medlemmar i Visit Värmland

3%

Varg

Antal medlemskommuner

160 18 ca

8000

flygplatser

13,5

per år fram till 2030

Klarälvsbanan

3

Besöksnäringen i Värmland omsätter

220

Mdkr

km cykelled

18

certifierade vandringsleder

17,3 Befolkningstäthet

Utländska gästnätter i Värmland 2018 Norge Tyskland Nederländerna Danmark

invånare/km²

VÄRMLAND

427.553 132.526 47.193 36.661

Över

10.000 sjöar

Gästnätter 2018 Största tätort Karlstad

90.000 invånare

En del av Värmland

2,6 milj

4:e plats efter Stockholm, Västra Götaland och Skåne i utländska gästnätter


DET HÄR ÄR VISIT VÄRMLAND

Visit Värmland har det regionala uppdraget att representera den värmländska besöksnäringen samt att stärka och vårda varumärket Värmland som destination. Vi ska utveckla Värmland tillsammans med kommunerna och branschens aktörer och locka ännu fler besökare till vår region. Det gör vi genom destinations-, produktoch affärsutveckling, samt marknadsbearbetning av våra prioriterade marknader: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Kina. Utländska besökare står idag för knappt hälften av den totala omsättningen i Värmlands besöksnäring. Det är därför allt viktigare att, i takt med ökad internationell konkurrens i en globaliserad värld, synas på dessa marknader. Vi måste vara proaktiva i arbetet med att säkra tillväxten i antalet utländska besökare. Visit Värmland är en ekonomisk förening med cirka 160 medlemmar – inklusive landskapets 18 kommuner, samt även fyra paraplyorganisationer som i sig samlar cirka 300 aktörer. Tillsammans arbetar vi för att stärka Värmlands attraktionskraft.

En del av Värmland


VISIT VÄRMLAND 2018


När vi summerar 2018 så är det tydligt att Värmland attraherar besökare under hela året, utspritt över alla årstider. Värmland har en tillväxt på +13 % jämfört med 2017 och totalt genomfördes 2,6 miljoner övernattningar i Värmland enligt SCB. Sverige som helhet hade en ökning under samma år med 3 % vilket betyder att vi fortsätter hålla en högre ökningstakt än vårt land i helhet, vilket är i linje med vår innevarande strategi. Många av våra besökare är affärsresenärer som en följd av den starka utvecklingen inom tex byggsektorn. Men också näringslivet i stort, vi ser även en växande andel privatresenärer, liksom mötes- och evenemangsbesökaren. Evenemangen är ett viktigt skyltfönster för Värmland som samtidigt ger chansen för fler värmlänningar att upptäcka sin egen destination. Årligen återkommande evenemang lockar år efter år besökare, likaså festivaler, konserter, idrottsevenemang och kulturupplevelser. Det är flertalet av de nationaliteter som vi fokuserar på som bidrar till ökningen, men mest glädjande är att våra grannar från Norge har hittat tillbaka i mycket stor utsträckning. Norge är utan tvekan vår viktigaste utlandsmarknad. Med ny ledning avslutades året med arbete och dialog runt organisationen och hur vi tillsammans tar oss an det nya året. I detta arbete har även inkluderats uppstart av strategiarbetet med ny besöksnäringsstrategi från och med 2021.

Visit Värmlands verksamhet är indelad i tre huvudsakliga områden: • Strategisk utveckling • Affärsutveckling • Marknad och kommunikation Det strategiska affärsutvecklingsarbetet har tre prioriterade teman; mat-, natur- och kulturturism. Visit Värmland verkar för att profilera vår region med hjälp av dessa tematiska områden. Upplevelser, gärna i kombination med varandra, är en mycket viktig del i vårt strategiska arbete. Det är också här vi kan stärka vår näring och våra medlemmar för att skapa en hållbar besöksnäring över tid. Utveckling av befintliga produkter och skapandet av nya paket där vi tillsammans med Visit Sweden har analyserat vad våra besökare vill uppleva och vad som skapar lust till besök i Värmland. Under tredje kvartalet har vi på Visit Värmland arbetat intensivt med att ta fram ett klassificeringssystem – Export 1 2 3. Denna modell skall ligga till grund för det arbete vi gör gentemot de internationella besökarna och i större grad hjälpa verksamheterna med sin internationella marknadsföring, både digitalt och för att locka researrangörer och press. Att höja nivån för en ökad exportmognad är en mycket viktig parameter till en ökad hållbarhet och tar sitt utgångsläge i marknadens behov. Arbetet kommer att innefatta information, workshops och ett ständigt lärande och beräknas starta under kvartal 1 2019.

Visit Värmland arbetar med marknadsföring av Värmland som destination både i Sverige och i utlandet på de prioriterade marknaderna. Syftet är att bygga kännedom om destinationen och att inspirera och väcka lust till besök. All marknadsföring och kommunikation skall möta våra utpekade målgrupper där analyser visar ett stort intresse för Sverige i allmänhet och Värmland i synnerhet. Det råder relativt låg kännedom om Värmland som destination internationellt. Ett sätt att nå specifika målgrupper både i inspirations- och bokningsfasen är att bearbeta det internationella reseledet. De känner väl till sina målgrupper och dess bokningsoch resebeteende. Vi genomför ett antal olika kampanjer och arbetar aktivt med sociala media, bloggare och influensers samt har även använt nya vägar för att nå vår näring och medlemmar, t ex via vår egen Youtube-kanal samt kontinuerliga nyhetsbrev – En del av Värmland. Vi ser med nyfikenhet och stark tillförsikt fram emot ett nytt år med nya möjligheter att stärka Värmlands varumärke och bidra till hållbar tillväxt och sysselsättning. Det är denna roll som vi tillsammans med resten av regionen och en växande besöksnäring ska utveckla de kommande åren. Tack för ett fantastiskt 2018, nu välkomnar vi 2019. Mia Landin, Vd, Visit Värmland

En del av Värmland


14 % Medlemmar 61 % Projektmedel

En del av Värmland

39 % Visit Värmland

22 % Kommunerna

64 % Region Värmland


FINANSIERING När Visit Värmland stängde böckerna 2018 hade vi 160 direkt anslutna medlemmar. Det gör en bruttotillväxt med 15 nya medlemmar för året. Av dessa är 138 privata företagsmedlemmar, 18 kommuner och 4 paraplyorganisationer. Dessa paraplyorganisationer har drygt 300 företag och föreningar anslutna indirekt via Camping Värmland, Centrum Karlstad, Värmlands Hembygdsförbund och Värmlands Bergslag, Under 2018 erhöll Visit Värmland en basfinansiering från Region Värmland på 2927 tkr. Den totala summan av medlemsintäkter (serviceavgifter) uppgick till 1664 tkr. Varav kommunernas andel stod för cirka 1000 tkr. Övrig finansiering erhölls från strukturfonder samt till viss del övriga intäkter såsom deltagaravgifter i specifika aktiviteter och eller utbildningar, samt annonsintäkter.

Visit Värmland drev under 2018 tre större utvecklingsprojekt; Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft (IDA), Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland (KBV) och Tillgänglig Besöksnäring Värmland (TBV). Interreg-projektet IDA är finansierat av Region Värmland, Interreg SverigeNorge samt Akershus, Hedmarks och Östfolds fylkeskommuner. KBV är finansierat av Region Värmland och Europeiska Regionalfonden och TBV av Region Värmland. Dessa tre projekt omsluter cirka 5236 tkr 2018.

En del av Värmland


MARKNAD SVERIGE

Researrangörer Vi har arbetat aktivt mot de 400 svenska bussresearrangörer vi har i våra register. Vi har bearbetat dem bland annat genom nyhetsbrev med resetips ifrån Värmland som de kan paketera kring. Vi har även genomfört en lyckad visningsresa. Pressresa I juli anordnade vi en pressresa för Allt om MC. Sommaren 2018 paddlade Niclas Benzer och Linnéa Nilsson-Waara från Deluxeturer och Waara Worldwide nordens längsta vattenväg, 731 km – från Kärringsjön i Härjedalen till Göteborg, via Trysilälven, Klarälven och Vänern. De uppdaterade i Visit Värmlands sociala kanaler och i sina egna. Det blev också både pressartiklar och radioinslag. Paret har under hösten föreläst om resan vid flera tillfällen på olika platser i Sverige och deltog även under Värmlands Besöksnäringsdagar.

En del av Värmland

Inspiration inför din resa genom det sagolika landskapet

Kulinariska upplevelser

Lars Lerin – om skapande och Värmlandsvurm

Utforska Vänern

VÄRMLAND

2018

Mässor Vi har deltagit på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg med syfte att marknadsföra Värmland till konsumenter och researrangörer. I maj deltog Visit Värmland i Outdoor Stockholm i Kungsträdgården tillsammans med några av våra medlemmar.

VÄRMLAND

2018

Årets magasin Värmland trycktes i 38 000 svenska och 8000 engelska exemplar. I stort sett har samtliga gått åt under året genom distribution till researrangörer, kunder i vår databas och turistbyråer i Värmland och Västsverige. Resterande magasin finns att beställa via vår hemsida och finns även nedladdningsbart som PDF. Det svenska magasinet är anpassat för den svenska marknaden men kan även användas till viss del i Norge och Danmark.

Inspiration for your journey through the fabulous landscape

Kulturlandskapet

Culinary Värmland

Gatukonst • Familjeäventyr • Mysiga centrumkärnor • Tårtkonstnären Dolda utflyktspärlor • Aktiv semester • Anna Lindbergs Karlskoga • Naturpärlor Knäckebrödshistoria • Fartfylld vinter • Årets evenemang

Quaint Village Shopping Discover Sweden’s Largest Lake

Family Holidays

Active Holidays • Music, Culture & Entertainment • Street Art Winter Activities • Cake Decorating • Café Guide • The Ericson Brothers Lars Lerin • Unexpected sites to see • Nature Experiences 1.

I

PRESSRESA 25-28 JUL 5722 journalist, 070-413 Helene Lundgren, , www.binge.se , photo@binge.se Binge Eliasson, fotograf d för Allt om MC om fina vägar i Värmlan ingar. Touringreportage och österrikiska MC-tidn och norska, tyska


MARKNAD NORGE Under året har ett nytt samarbete med Visit Sweden i Norge påbörjats efter upphandling. Vi har lagt ökat fokus på Norge under 2018 för att vända den negativa trenden i antal norska övernattningar i Värmland. Vi har omfördelat budget för att möjliggöra en utökad satsning under hösten och har bland annat genomfört digitala kampanjer med fokus på höstlovsaktiviteter för barnfamiljer och weekendresor med julshopping och julmarknader.

Always on kampanj På den digitala plattformen norge.visitsweden.com lyfts Värmland fram med sitt rika utbud och skapar lust att besöka Värmland tillsammans med andra svenska regioner för att med gemensamma krafter locka norrmän till att göra en resa till Sverige och upptäcka något nytt. Det fokuseras på olika teman under olika tidpunkter som aktiveras i olika online-kanaler och sociala medier.

Golfkampanj Norge/Danmark En kampanj där Värmland tillsammans med Visit Sweden, Svenska Golfförbundet och regionerna Skåne, Småland, Halland och Västsverige ska positionera Sverige som ett attraktivt golfresemål. I Golfkampanjen stod Danmark för 25 % och Norge 75 % av den Värmländska satsningen. Jämfört med 2017 har antal besökare på golfsverige.no ökat med hela 40 %. Antal förfrågningar har ökat med 12 %. I genomsnitt är varje förfrågan 9,5 övernattningar. Totalt har kampanjen utgjort 855 förfrågningar, ett värde av 12,2 miljoner SEK.

Campingkampanj Aktiviteterna som har genomförts fram till augusti har tagit utgångspunkt i de 10 deltagande kommunerna i Värmland. Kampanjen har innehållit aktiviteter inom mediesamarbetet och sociala kanaler med teman anpassat för målgrupper som ”Rundresa”, ”campingguide”, ”familjeparker” och ”sista minuten tips”. Handle på vei hjem Handle på vei hjem har tagits fram i samarbete med shoppingcentren Charlottenberg och Töcksfors. Kampanjen startades upp i september med förstärkande content som fiske, slott och herrgård, höstferie, golf & julshopping. Valda marknadskanaler för kampanjen har varit Facebook och programmatiska annonser.

Topp 5 önskade aktiviteter: 55 % Uppleva städer ( nöjesliv, museer, restaurangbesök) 53 % Shoppa 44 % Rundresa i Sverige 43 % Besöka nöjesparker, familjeattraktioner eller djurparker 37 % Utomhusupplevelser/aktiviteter vår, sommar, höst

En del av Värmland


MARKNAD DANMARK

REJSEGUIDE

SVERIGE

Udsigt til Värmland

Hvis man ikke ligefrem er her for at dyrke ekstremsport, er Värmland et perfekt sted at være for at komme ned i gear.

På Sundsbergs gård i Sagolika Sunne arrangeres hvert år i juli en stor antik- og samler-messe.

Selma Lagerlöf og Alfred Nobel har begge rødder i Värmland

Gennemsnitstemperatur

VÄRMLAND -02� -01� 03� 07� JAN

12� SVERIGE

FEB

MAR

14�

20� 20�

JUN

10� 02�

0�

OKT

DEC

SEP

JUL

APR

MAJ

15�

NOV

AUG

REJSEGUIDE

Frykenbadens camping nordvest for Karlstad har eksisteret i over 50 år. Camping og hytteudlejning er udbredt i hele regionen.

Golfkampanj Norge/Danmark En kampanj där Värmland tillsammans med Visit Sweden, Svenska Golfförbundet och regionerna Skåne, Småland, Halland och Västsverige ska positionera Sverige som ett attraktivt golfresemål. I Golfkampanjen stod Danmark för 25 % och Norge 75 % av den Värmländska satsningen. Jämfört med 2017 har antal besökare på golfsverige.no ökat med hela 40 %. Antal förfrågningar har ökat med 12 %. I genomsnitt är varje förfrågan 9,5 övernattningar. Totalt har kampanjen utgjort 855 förfrågningar, ett värde av 12,2 miljoner SEK.

Pressresor Aller Media 6-8 juli Magasinet SØNDAG: ”Veckotidningen SØNDAG är för livsnjutare – för den aktiva och utåtriktade kvinnan mitt i livet. Läsartal: 234.000 läsare Annonsvärde: 223.540 SEK

Af ANNE VIBEKE KJØGE Foto: ANNE VIBEKE KJØGE og VISIT VÄRMLAND

98

1

PRESS TRIP 6-8 JULI ALLER MEDIA Anne Vibeke Kjøge Arne Lindevig

SØNDAG 35/2018

1 6 juli, Ulvsby Herrgård

PRESS TRIP 23-27 JULI

2

Christian Adamsen Rejsemagasinet Vagabond ApS Bredgade 65A, 3. sal • 1260 DK • København K T: (+45) 4813 1504 M: (+45) 2214 0856 Web B2B: www.vagabond.biz & www.vagabondfirstmover.dk Web B2C: www.vagabond.info 7 juli, Mårbacka

23 juli, Naturbyn, www.naturbyn.se

PROGRAM 8-11 JUNI

2

1 4 2

24 juli, Glaskogen, www.glaskogen.se

3

2

7 juli, Klässbols Linneväveri

3 4

4 1 25 juli, Dömle Herrgård, www.domle.se

5

4 2

7 juli, Selma Spa, www.selmaspa.se

3

5

26 juli, Selma Spa, www.selmaspa.se

1

8 juli, Alfred Nobels Björkborn

4

Mässor I oktober deltog Vist Värmland i en egen monter på Vagabondmässan i Köpenhamn tillsammans med flera medlemmar i en egen monter. Sociala medier Instagram: +89.000 Facebook: +34.000 YouTube: +14.000 Nyhetsbrev: +21.000 prenumeranter

Valdemarsro 8-11 juni Valdemarsro är Danmarks största och mest lästa livsstil- och matblogg. Publiceringar: 1 blogpost, 5 Instagram posts + 10 Insta stories, 1 Facebook post 1.400.000 unika besökare per månad +5.000.000 sidvisningar per månad

Topp 5 önskade aktiviteter: 62 % Uppleva landsbygden 51 % Utomhusupplevelser/ aktiviteter vår, sommar och höst 49 % Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök) 42 % Vandring 40 % Rundresa i Sverige

En del av Värmland

L

upinerne laver smukke lilla klatmellem Oslo og Stockholm – er ikke kun På herregården Ulvsby kan ter påman skrænterne gå i denlangs mest motorvenaturskønnefor friluftsfolket. jen, og ellers er her alle nuancer badstue ved søbredden. af grønt. Og sådan har det været i Julen gik op i flammer flere hundrede kilometer nordpå Lidt uden for byen Sunne ligger Ulvsby op gennem Sverige. herregård, som engang var den gamle Vi er på vej til Värmland, der lensgård. 94-årige Anna-Stina Björklund strækker sig nord om den store sø Vänern begyndte at drive stedet som pensionat i og op langs grænsen til Norge. Her er skov, starten af 60’erne, og hun bor fortsat på selv når man er inden for bygrænserne, og matriklen og følger med i livets gang. Og i smukke søer dukker pludselig op i lysnin- håndværkernes. Stedets nuværende ejer, ger, så man konstant får lyst til at standse og Marianne Krönsö, og hendes mand har holde picnic. Naturen er overvældende, og nemlig måttet opføre en helt ny fløj. – Vi havde pyntet op til jul og havde ordet er næppe helt hen i skoven at antage, at de fleste turister enten kommer for at snøre drebogen fyldt. Det var lillejuleaften forvandrestøvler, sejle i kano eller på anden rige år, og alt funklede, da vi kørte hjem vis foretage sig noget aktivt udendørs. Men sent om aftenen, fortæller hun. det centrale Sverige – stort set på lige linje Duftende mad, hvid sne, lys overalt. Men at tænke på ”Borte med blæsten”, da vores Men vi overraskes. Bogstavelig talt. I guide fortæller, at Selma Lagerlöfs noget spisestuen, hvor der er dækket op, sidder fordrukne far måtte afhænde Mårbacka, en figur af Alfred Nobel som taget ud af mens hun stadig var ganske ung. ”Når jeg Madame Tussauds vokskabinet. Vi stimler bliver en berømt forfatter, køber jeg den sammen i rummet og venter på, at stuepitilbage”, lovede hun sig selv. Og sådan gen skal begynde at fortælle, men med et blev det. I 1907 – samme år som hun ud- sæt springer voksfiguren op i levende live. gav ”Niels Holgersens Forunderlige Rejse” Vi får nu en næsten finurlig teaterguidning – lykkedes det hende at generhverve går- af ”Alfred Nobel selv”, der forklarer, hvorden og det meste af familiens oprindelige dan alle hans slægtninge ville have fingre i inventar. Den berømte skolebog er siden hans enorme formue skabt på opfindelsen udgivet på 60 sprog, og Selma Lagerlöf var og salg af dynamit. den første kvinde, der modtog Nobelprisen Familien ville have omstødt testamentet i litteratur. ved en fransk domstol, idet Nobel i mange år boede i Paris. Men hans assistent var Tre år og tre heste vaks ved havelågen og bemærkede en vejMeget apropos er Alfred Nobel også en af ledning i fransk lov om, at en mands hjem er Värmlands historiske berømtheder. Kemi- dér, hvor han har alle sine heste. Og Nobel keren og videnskabsmanden boede i blot havde tre russiske heste på Björkborn. Dertre år på herregården Björkborn ved Bofors, for blev sagen om testamentet ført i Sverige, og det blev afgørende for, at Nobelprisen og familiens drømme om den enorme arv overhovedet blev stiftet og i dag eksisterer eksploderede som al den dynamit, arven som international hæderspris. De tre år – og var skabt af. tre heste – sikrede den. Vores Alfred Nobel fortæller med indVi gelejdes ind i herregårdens spisestue af levelse, hvordan nitroglycerin sprang i en ung kvinde klædt som datidens stuepige luften og dræbte hans lillebror, Emil, og med stivet forklæde, og oprigtig talt er nogle han hører os omtrent i rækken af Nobelaf os fristet af solskinnet frem for at gå på prismodtagere. Vi husker den danske læge endnu en herregårdsomvisning. Niels Finsen, røntgen-opfinderen, Marie 100

3

3

Vagabond 23-27 juli Ej resultat än.

Värmland er paradis for friluftsfolket.

Ærtesuppe serveret på Selma Spa Hotel.

Her tæt på grænsen til Norge strækker de svenske skove sig i det uendelige. Naturen er overvældende. Men Värmland præsenterer også med stolthed sine store historiske berømtheder – og så serveres her virkelig god mad.

6 5

SØNDAG 35/2018

Skolen i Sunne holder loppemarked i forbindelse med byens antikmesse hvert år i juli.

Ulvsby herregård– hovedhus og bådebro.

Midt på sommeren står lupinerne tæt langs de svenske veje.

Spændende litteraturfund på loppemarkedet...

De gamle trævæve er fortsat i brug på Klässbols Linnedvæveri.

juleaftens morgen stod bygningen, der engang var byens fængsel, og som nu var hyggelig hotelfløj, i flammer. – Hovedhuset blev reddet, og helt hektisk fik vi ombooket vores gæster til egnens øvrige hoteller. I januar græd vi nogle dage, og så samlede vi os, siger Marianne og smiler. Nu står et spritnyt hus nemlig klar til at huse de første gæster, men havde vi ikke hørt historien, ville vi ikke nødvendigvis have opdaget nybyggeriet. Huset er opført efter gammel byggeskik i samråd med Värmlands Museum. Fra Sunne er der 10 minutters kørsel til Mårbacka, som var forfatteren Selma Lagerlöfs hjem. Her har været guidede omvisninger på gården siden 1942, og så godt som alt møblement er originalt. Jeg kommer til Curie, og selvfølgelig Selma Lagerlöf i frisk 20-års jubilæum i 1993 vævedes otte gange erindring. Det er en underholdende time, otte meterSØNDAG dug, og det var ikke gjort i en 99 35/2018 og kun, da det er muligt at stille spørgsmål, håndevending. Det tog fem år at færdiggøre og jeg spørger, om han aldrig var gift, ser de i alt 64 meter. vores Alfred Nobel skarpt på mig: ”Han..? På væveriet kan man se de oprindelige, Du mener jag... og svaret var i øvrigt nej – hundrede år gamle trævæve, som fortsat er han var aldrig gift. i brug, men naturligvis for længst er overhalet af computerstyrede vævemaskiner. 80 meter dug til kongen Håndværket og designet er imidlertid stadig Vi kører vestpå over byen Karlstad, Värm- helt unikt, og for at slutte en ring væves også lands hovedstad, der er delt i to af Klarelven, Nobelprisfestens duge med Sveriges rigsvåsom løber ud i søen Vänern. På grund af ben med de tre kongekroner i. alt det vand har byen tilsyneladende flere Vi beundrer disse elegante tekstiler, men bådbusser end busser på hjul, og fra havnen drages direkte mod væveriets højloftede midt i byen kan man tage på dampskibs- forretningslokale, hvor besøgende kan købe søcruise og nyde den store søs utrolige mere dagligdags stofvarer, omend stadig i en skærgård med over 20.000 øer. Vi fortsætter klasse for sig. Viskestykker, servietter, lækre imidlertid ad en Carl Larsson-idyllisk rute puder med kvaster, og det er virkelig, virkelig ad snoede veje med køer, der græsser – og vanskeligt at holde fingrene fra... dankortet! mere skov – til den lillebitte by Klässbol ved Vi returnerer til udkanten af byen Sunne Glafsfjorden. og indlogerer os på Selma Spa Hotel, som På en helt igennem yndig plet, Café Kaf- ligger lige ved E45 – vejen, der skal føre os fekvarnen, nyder vi en frokost udendørs. hjemad i morgen. Stedet er en gammel vandmølle, som WeroEn svømmetur i den indendørs pool nica Johansson netop har forpagtet, idet den efterfulgt af en skøn middag på hotellets ejes af genboen, Klässbols Linnedvæveri. tagterrasse med udsigt over søen Fryken, I fire generationer har væveriet leveret der ligner et spejl i den lyse sommeraften, det smukkeste stof til gardiner, puder, duge er en perfekt afslutning på vores weekend i ■ og faktisk også tøj. Til den svenske konges Värmland.

Rejsefakta REJSEN TIL VÄRMLAND FORETAGES BEDST MED BIL. BO GODT: Ulvsby herrgård i Sunne: ulvsbyherrgard.com Tlf. +46 565 140 10 Selma Spa, Sunne: selmaspa.se Tlf. +46 565 166 00 OPLEV: • Mårbacka, Selma Lagerlöfs hjem: marbacka.com • Klässbols Linnevæveri & Kaffekvarnen: klassbols.se • Alfred Nobels hjem, teaterguidning: nobelmuseetikarlskoga.se

Teateromvisning af en levendegjort Alfred Nobel.

I Selma Lagerlöfs hjem er hendes mange hædersbevisninger udstillet. Bl.a. også en fortjenstmedalje fra den danske konge. SØNDAG 35/2018

101


MARKNAD TYSKLAND

PRESSTRIP 5-9 JULI

1

PRESS TRIP 12-14 JULY

2

RESA Tyskland är ett affärssamarbete med Visit Sweden för att tillsammans bearbeta researrangörer i Tyskland, Österrike och Schweiz och få in nya produkter i deras reseutbud till Sverige. Visit Värmland ingår i detta samarbete tillsammans med 9 andra regioner. Under 2018 var antalet gästnätter inom RESA 9635 för Värmland och man beräknar att varje gästnatt har ett värde på SEK 2300 vilket genererar ett värde på SEK 22 160 500 till Värmland.

PR För att positionera Värmland på den tyska marknaden har vi ett PR-avtal med Visit Sweden Tyskland för regelbunden bearbetning av journalister via utskick av pressmeddelanden och nyhetsbrev samt pressmöten. De har även postat inlägg om Värmland på Facebook, Instagram och Twitter. 2018 års pressvärde för artiklar om Värmland i både print och sociala mediekanaler var SEK 20 018 600.

Mässor och workshops I mars deltog Visit Värmland på ITB-mässan i Berlin. Vi fanns på plats i Visit Swedens monter under fackdagarna och möten hölls med ett antal tyska researrangörer och media. I maj deltog Visit Värmland på Visit Swedens Swedish Workshop i Umeå. Här hade vi över 20 möten med researrangörer från bl.a. Tyskland, Österrike och Schweiz.

Visnings- och pressresor • I april anordnades en Tysklandsdag på Långberget. • I april deltog Visit Värmland på en studieresa i Schweitz med Visit Sweden då vi besökte fem researrangörer. • I juni arrangerades en pressresa med fem olika tyska medier samt en representant från Visit Sweden. • I juli arrangerades en roadshow i Tyskland då sju researrangörer besöktes.

Topp 5 önskade aktiviteter: 70 % Uppleva landsbygden 60 % Upptäcka städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök m.m.)

3 2 1

4

4

1 2 5 7

4

6

3 3

8 6 75

6 8

PROGRAMM Pressereise vom 18.-21. Juni 2018

Grünes Wunder: Outdoor-Reise in die Waldregion Värmland Teilnehmer: Christian Gall, Augsburger Allgemeine Wolfgang Gehrmann, Geo Saison Susanne Jock, Badische Neueste Nachrichten Thomas Lindemann, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Henning Voß, Boysens Medien Sabine Klautzsch, Visit Sweden

53 % Rundresa 50 % Utomhusupplevelser/aktiviteter 48 % Uppleva svensk kultur, tradition och livsstil

Värmland grenzt im Westen an Norwegen und ist eine Landschaft, in der das Wasser und die Wälder sehr präsent ist. Viele Besucher kommen nach Värmland wegen der herrlichen Natur. Hier gibt es über 10 000 Seen und Flüssen und einer davon ist der Vänern im Süden. Der Vänern ist der grösste See in Schweden und auch in Westeuropa. Der Fluss Klarälven windet sich von Norwegen ca 300 Km durch Värmland. Värmland bietet jede Menge Platz: Auf einer fläche von 19 204 Km 2 leben ca 320 000 Menschen, d.h. 17 Personen/km2. Die Natur in Värmland bietet viele Aktivitäten an wie z.B. Flossfahrten, Wandern, Kanu, Draissine, Elchsafaris, Reiten, Fischen, Mountainbike, Bootsausflüge, Winteraktivitäten etc. In Värmland stehen

über 1000 Kilometer Wanderwege und Kanutrails in bezaubernder, nahezu unberührter Natur zur Verfügung. Die Herrenhofkultur ist in Värmland stark ausgeprägt und es ist auch eine kulturell geprägte Landschaft. Erzähler und Künstler leben und lebten hier. z.B. Selma Lagerlöf, die Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin. Ihr Heim Mårbacka, ausserhalb Sunne kann man heute besuchen. In Värmland gibt es auch ein Nobel- Museum. Alfred Nobel lebte seine letzte Lebensjahre in Värmland auf Björkborns Herrgård. Mehr Information über Värmland www.visitvarmland.se/en

En del av Värmland


MARKNAD NEDERLÄNDERNA RESA Nederländerna är ett affärssamarbete med Visit Sweden för att tillsammans bearbeta researrangörer i Nederländerna och Belgien och få in nya produkter i deras reseutbud till Sverige. Visit Värmland ingår i detta samarbete tillsammans med 8 andra regioner. Under 2018 var antalet gästnätter inom RESA 15 600 för Värmland och man beräknar att varje gästnatt har ett värde på SEK 528 vilket genererar ett värde på SEK 8.236.800 till Värmland. Mässor, workshops och studieresa I februari deltog Visit Värmland på mässan Fiets en Wandelen i Nederländerna tillsammans med Magical Nature. Det är en konsumentmässa som i första hand riktar in sig på cykel- och vandringsintresserade besökare. I maj deltog Visit Värmland på Visit Swedens Swedish Workshop i Umeå. Här hade vi över 20 möten med researrangörer från bl.a. Nederländerna och Belgien. Vi har även deltagit på mässan Vakantiebeurs. Visit Värmland deltog på en

EXPEDITIE IN ZWEDEN vanaf

Visnings- och pressresor Under året har ett antal visnings- och pressresor genomförts i Värmland av holländska aktörer bl.a. reishonger.nl, Buro Scanbrit, Pharos Reizen och cynthia.nl. PR För att positionera Värmland på den holländska marknaden har vi ett PR-avtal med Visit Sweden Nederländerna för regelbunden bearbetning av journalister via utskick av pressmeddelanden och nyhetsbrev samt pressmöten. De har även postat inlägg om Värmland på Facebook, Instagram och Twitter. 2018 års pressvärde för artiklar om Värmland i print var SEK 1 661 800.

63 % Rundresa i Sverige 56 % Vandring 56 % Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök) 52 % Uppleva svensk kultur, tradition och livsstil 43 % Kulinariska upplevelser (god mat, dryck, restaurangmiljöer)

€ 669 p.p.

Deze avontuurlijke reis voert je door een van de prachtigste gebieden in Zweden. Beleef de ongerepte Zweedse natuur elke dag op een andere manier. Je wandelt, fietst, kanoot en vaart op een vlot door Midden-Zweden. Een unieke en vooral actieve vakantie met het hele gezin!

studieresa till Belgien där två arrangörer besöktes på deras kontor och möten hölls med flertalet arrangörer på ett event på svenska ambassadens residens.

Topp 5 önskade aktiviteter:

En del av Värmland

10-daagse actieve familievakantie Zweden

Inbegrepen, o.a.: • overtocht Kiel-Göteborg met Stena Line (1 auto) • overtocht Oslo-Frederikshaven met Stena Line (1 auto) • 2x overnachting in een binnenhut • 6x overnachting in Fyrbo Guesthouse o.b.v. logies • 1x overnachting in een Tipi-tent • Activiteitenprogramma zoals kanotocht, diner bij kampvuur, gps-wandeling, fietstocht en vlotvaren • CO2-compensatie • Pharos-rugtasje

Zoek & boekcode: 12064 * Deze reis is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar ** Kijk voor de voorwaarden op www.pharosreizen.be/autovakantie/ bioscoopkaartjes

WWW.PHAROSREIZEN.BE OF BEL 03 217 44 00 Kijk op www.pharosreizen.be voor alle rondreizen van Pharos Reizen


UK & KINA

och övriga marknader

Visnings- och pressresor I september var Visit Sweden Kina på en visningsresa i Värmland tillsammans med 4 kinesiska turoperatörer. Influencerparet från Travel Past 50 från USA var här några dagar i februari. Genom ATTA samarbetet fick vi besök av 12 journalister och influencers från Tyskland, Frankrike, UK, USA i temat outdoor i september. Visit Sweden UK var här på studieresa för att lära sig mer om Värmland inför vårt samarbete. Influencerparet från Gastro Gays, UK, var här på pressresa i slutet på augusti.

Mässor, workshops och studieresa Representant från Visit Värmland var även på plats i Kina för att delta i Scandinavian Roadshow som besökte 3 kinesiska städer för att marknadsföra Värmland på den kinesiska marknaden. I november deltog Visit Värmland på Swedish Matchmaking i London. 16 möten hölls med researrangörer. Ett förslag på en famtrip till Värmland har tagits fram i samarbete med Visit Sweden UK och Visit Värmland. Den presenterar Visit Sweden i sina möten med researrangörer.

KINA Topp 5 önskade aktiviteter:

STORBRITTANIEN Topp 5 önskade aktiviteter:

71 % Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök)

61 % Uppleva svensk kultur, tradition och livsstil

64 % Kulinariska upplevelser

(uppleva god mat, dryck eller restaurangmiljöer)

Escape to the Swedish Wilderness for the Ultimate Digital Detox By Ian Centrone UVM | 3,466,849 Link

Sure, Stockholm has long attracted trendy travelers for its stunning architecture, ubiquitous design, and world-class cuisine. But at the end of the day, despite the capital city’s countless cultural charms, it’s still a bustling metropolis. Like any first-rate city across the globe, there’s an omnipresent frenetic energy that seems to permeate the air, with hoards of people shuffling along crowded cobblestone streets and the cacophony of active construction zones. Luckily for locals and tourists alike, this is just one of the many dynamic sides Sweden has to offer. For the ultimate digital detox, in-the-know Swedes flock to Värmland and Västmanland to escape the chaos of city life and reconnect with nature. The two historical provinces are nestled just a couple of hours inland from Stockholm and are easily accessible by public transportation. The stunning region is known for its untouched natural landscapes, including sparkling lakes, sprawling forests, and the jagged, staggering peaks of the Scandinavian Mountains. It’s a dream destination for anyone in search of a serene respite or rugged adventure, but it’s still surprisingly under-theradar for North American travelers—that is, until now. From off-the-grid excursions to out-of-this world wilderness lodges, Värmland and Västmanland provide the perfect place to unplug.

“What really attracts people from around the world to this region are the quiet, simple things,” says Åsa Stanaway of Västmanland Tourism. “Västmanland is off the beaten track and relatively unknown, even though it’s so easy to get to.

60 % Uppleva städer (nöjesliv, museer, restaurangbesök) Vandring

61 % Uppleva svensk kultur, traditioner, livsstil

54 % Rundresa i Sverige

52 % Shoppa

53 % Uppleva landsbygden

50 % Rundresa i Sverige

52 % Kulinariska upplevelser (god mat, dryck, restaurangmiljöer)

En del av Värmland


Uppdrag i vår verksamhet 2018 Vi vårdar och utvecklar varumärket Värmland inom besöksnäringen


Inspiration inför din resa genom

2018

VÄRMLAND

Deltagande i mässor

Inspiration for your

journey through the

fabulous landscape

Lars ry Culina Lerin Värmland

2018

VÄRMLAND det sagolika landskapet

Kulinariska upplevelser

48 genomförda aktiviteter

Utforska Vänern

– om skapande och Värmlandsvurm

Quaint Village Shopping Discover Sweden’s Largest Lake

Pressresor

företag har deltagit

Kulturlandskapet

Family Holidays

Gatukonst • Familjeäventyr • Mysiga centrumkärnor • Tårtkonstnären Dolda utflyktspärlor • Aktiv semester • Anna Lindbergs Karlskoga • Naturpärlor Knäckebrödshistoria • Fartfylld vinter • Årets evenemang

nt • Street Art Music, Culture & Entertainme Ericson Brothers Active Holidays • • Café Guide • The • Cake Decorating Experiences Winter Activities sites to see • Nature Lars Lerin • Unexpected

1.

171

Trycksaker

Visningsresor

682

medlemmar som har deltagit

Affärsutveckling Vi har genomfört a möten cirka 90 personlig tö med turopera rer

Aktiv webb Besöksnäringsdagar

Utveckling av verktygslåda

Rådgivning i digital synlighet

Nätverkande

En del av Värmland


SAMARBETEN


ATTA Visit Värmland är medlemmar i ATTA (Adventure Travel Trade Association) som är en världsomspännande branschorganisation för naturturistiska företag och destinationer. Under 2018 har Visit Värmland deltagit på världskongressen ATWS (Adventure Travel World Summit) i Toscana där också tre Värmländska företag var representerade. ATWS 2019 kommer att gå av stapeln i Göteborg 16-19 september och under året har Visit Värmland och åtta av våra naturturistiska företag arbetat fram ett antal förslag på Pre Summit Adventures (PSA), dvs visningsresor för press och researrangörer inför kongressen. Visit Värmland och fem värmländska naturturismföretagare har också deltagit på ”forum för naturturismföretagare” i Småland som är en nationell årligen återkommande nätverksträff där Värmland stod som värd 2017 och som har sitt i ursprung i det regionala ATTA samarbetet. Karlstads Universitet Visit Värmland är samverkanspartner till Karlstad Universitet och har ett kontinuerligt utbyte främst med Turismprogrammet i form av bland annat praktikplatser, kompetensförsörjning, kompetensutveckling, gästföreläsningar och uppsatsskrivning för studenter samt forskning. Marknadsrådet Visit Värmlands marknadsråd skall främja samarbetet inom de viktiga frågorna kring kommunikation och vara ett bollplank med representanter

utanför besöksnäringen för Visit Värmland för att ständigt hitta nya kommunikationsvägar och att våga tänka nytt. Rådet möts för informationsutbyte och diskussion cirka 4 gånger per år. Regionala Nätverket för Turism Under årens lopp har nätverket för regional turism utvecklats och är nu en etablerad part som företrädare för de regionala turistorganisationerna runt om i Sverige. De olika regionerna har olika sätt att organisera besöksnäringen men alla har gemensamma frågeställningar. Därför är det oerhört berikande och inspirerande att ta del av varandras erfarenheter, men också för nya kunskaper. Flera statliga myndigheter medverkar också och ger aktuell information samt deltar i utvecklande dialoger. Nätverket är till för både förtroendevalda och chefstjänstepersoner och lyfter fram besöksnäringens status som näring och dess roll för regional utveckling. Visit Värmland representerar och tar aktiv roll för den värmländska besöksnäringen i nätverket. Utbildningsrådet Utbildningsrådet drivs av Visit Värmland i samarbete med de regionala turismutbildningarna; Turismprogrammet vid Karlstad Universitet, Klarälvdalens Folkhögskola, Forshagaakademin, samt Hotell&Turismutbildningen vid Tingvallagymnasiet. Utbildningsrådets målsättning är att diskutera, utbyta erfarenheter för att tillsammans säkerställa kompetensförsörjning och kompetensutveckling för Värmlands besöksnäring.

Visit Sweden Visit Sweden marknadsför Sverige utomlands som varumärke och destination. Genom marknadsföring som skapar nyfikenhet ska Sverige nå fler internationella resenärer. Grunden i marknadsföringen är täta samarbeten med svensk besöksnäring. Visit Sweden ägs av svenska staten genom Näringsdepartementet till 50 procent och svensk besöksnäring genom Svensk Turism AB till 50 procent. Visit Värmland är delägare i Svensk Turism AB tillsammans med cirka 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen, inom områdena resa, äta, bo och göra. Svensk Turism är huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring”. Visit Värmland har under 2018 samarbetat med VisitSweden på våra sex prioriterade utländska marknader – Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Kina. Visita – Branschorganisationen Visita bevakar lagstiftning och regleringar inom besöksnäringen. Visita informerar, svarar på remisser och är branschens samlade röst. Syftet är att skapa bättre villkor och ökad lönsamhet för Visitas medlemsföretag samt att få beslutsfattare att se potentialen i den svenska besöksnäringen. Visita arbetar för att skapa fler jobb, öka integrationen och tillväxten i hela landet. Visit Värmland är medlem sedan 2018.

En del av Värmland


+85% BESÖKSNÄRINGEN

+25% +11%

BESÖKSNÄRINGEN

+28% I SVERIGE

I SVERIGE

Antalet nya jobb

Ökning av Sveriges exportvärde


BESÖKSNÄRINGENS EFFEKTER & BETYDELSE 2018 beräknades 1,2 miljarder människor resa utomlands. Dessa resenärer beräknades konsumera för 1220 miljarder dollar. Cirka 313 miljoner människor världen över har förmånen att arbeta inom besöksnäring. Besöksnäring är en bransch som många tycker verkar väldigt rolig och visst är den det! Men vet du att den globala turismen förväntas öka med 50 % till 2030? I Sverige var tillväxten 2017 4,4 % , besöksnäringens tillväxt var under samma period 6,5 %. Så besöksnäring är inte bara en bransch som är rolig och trevlig, det är också en av Sveriges största tjänsteexportnäringar som sedan 2010 har ökat sitt exportvärde med 85 %. Under samma tid har Sveriges exportvärde ökat med 28 %. 2017 omsatte utländska besökare 134 miljarder kronor i Sverige, det motsvarar 15 miljoner varje timme. Inhemska besökare omsatte 184 miljarder så totalt omsatte besöksnäringen 318 miljarder kronor. Detta gör att vi under 2017 var 175 800 personer som arbetade med besöksnäring i Sverige. Av dessa är vi ca 8000 som verkar i Värmland och vi tillsammans omsätter ca 12 miljarder årligen. Besöksnäringen är därför viktig, inte bara för oss som arbetar med det varje dag, utan även för de som bor på platsen och självklart även för de dryga 2,6 miljoner människor som valde att besöka Värmland under 2018.

SCBs övernattningsstatistik från 2018 visar att Värmland hade 2567.800 gästnätter under 2018 vilket innebär en ökning med 13 % eller 339.800 gästnätter jämfört med 2017. Värmland är den region som ökade mest procentuellt sett under 2018 och Sverige ökade nationellt med 3 % för gästnätter. Under 2018 stod de utländska gästnätterna för 34 %. Motsvarande siffra för Sverige som helhet är 27 %. De största utlandsmarknaderna för Värmland under 2018: 1. Norge: 427.553 gästnätter 2. Tyskland: 132.526 gästnätter 3. Nederländerna: 47.193 gästnätter 4. Danmark: 36.661 gästnätter 5. Kina: 35.924 gästnätter

En del av Värmland


Projektet

KONKURRENSKRAFTIG BESÖKSNÄRING VÄRMLAND Projekttid: mars 2018 – december 2020 Budget: ca 15 miljoner Visit Värmland kommer under tre år att driva projektet Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland med finansiering från Europeiska Regionalfonden och Region Värmland. Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland har som projektmål att öka konkurrenskraften och tillväxten bland små och medelstora företag inom värmländsk besöksnäring. Detta genom att öka antalet besökare till Värmland i en snabbt växande global besöksindustri.

Projektet har fem delmål: 1 Ökad omvärldskunskap hos företagen: projektets samlade aktiviteter för omvärldsbevakning ska ge företagen ett bra inflöde av omvärldskunskap. 2 Ökad affärsutveckling hos företagen: Genom aktiviteter ska företagen få möjligheten att utveckla sina produkter och tjänster och bli redo att möta en internationell marknad. 3 Företagen bearbetar bredare marknad: Genom att arbeta med bearbetning av både nationella och internationella prioriterade marknader för att aktivt marknadsföra Värmland och därigenom öka antalet besökare till regionen. 4 Öka företagens synlighet via digitala verktyg: Målet är att vägleda företagen och underlätta deras digitala utveckling. Detta genom att öka företagens egen synlighet och professionalism inom egna sociala medier, webbplattformar och bokningskanaler. 5 Utveckla Värmland som mat- och dryckesdestination: Visit Värmland ansvarar för omvärldsbevakning, framtagande av marknadsmaterial och paketering på temat Värmland som mat och dryckesdestination, samt ansvarar för aktiv marknadsbearbetning i nätverk och kanaler för besöksnäringen, både egna och externa.

En del av Värmland


Målet var 60

2

20

Målet var 6

resor för att besöka researrangörer

m

so

9

r

utbildningar/ seminarium

äs

Målet var 6

500

8

studieresor

7

Målet var 3 konferenser och samlingar Målet var 6

res

3

2

individuella pressresor Målet var 10

famtrips researrangörer

3

gruppresor press

avtal med researrangörer

6

registrerade deltagare

och

sresor f g i n vis

företag har deltagit

press

rrangörer ea

139

ör

Målet var 00

7

Publiceringar i print och på webb


Projektet

INTERNATIONALISERING, DESTINATIONSUTVECKLING OCH ATTRAKTIONSKRAFT Projekttid: mars 2015 - december 2018 Budget: 9 Mkr (S) + 5 Mkr (NO) Interregegprojektet Internationalisering, Destinationsutveckling och Attraktionskraft, är ett samverkansprojekt mellan Värmland, Akershus, Hedmark och Østfold. Projektet har arbetat inom tema natur, kultur och evenemang mot de geografiska marknaderna Sverige/Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Totalt har 110 företag deltagit i projektet.

Några aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet. 1. Nätverksträffar IDA projektet har under projektperioden arrangerat sex större samlingar för projektdeltagare på båda sidor av gränsen. Totalt har 128 individer från 94 olika företag/organisationer deltagit. 2. Kompetenshöjning Projektet har arrangerat ett stort antal seminarier och kurser. Två Kurbitsprocesser med 18 deltagare, workshops i hur man filmar och fotograferar med mobil, workshop i Google Analytics, Facebook och Tripadvisor samt ett stort antal individuella rådgivningstillfällen inom allt från SEO till annonsering i sociala medier. Även en studieresa med 33 deltagare till resemässan ITB i Berlin har genomförts liksom flera träffar med temat exportkunskap och specifikt fokus på Nederländerna och Tyskland. 3. PR och marknadsföring I projektet har flera filmer tagits fram. En film som beskriver området som paddlingsdestination, ”Paddling the Swedish-Norwegian borderland” i programserien ”Facing Waves” har visats på bland annat Fox Sports, Outside TV och Nautical Channel med stor publik, nätverket har ca 40 miljoner potentiella tittare. Det har också genomförts ett antal visningsresor för press och researrangörer till området där flera nya avtal mellan företagare och researrangörer är konkreta resultat. Projektet har också varit representerat på både Swedish Workshop och Norwegian Travel Workshop och etablerat kontakter med nya researrangörer.

En del av Värmland


Projektet

TILLGÄNGLIG BESÖKSNÄRING VÄRMLAND

Projekttid maj 2018 – april 2021 Budget 1,8 miljoner Projektets syfte är att förbättra de fysiska och psykiska villkoren för personer med funktionsvariation så att de kan ta del av besöksnäringen i Värmland. Syftet är också att skapa ökad förståelse för aktörerna inom den värmländska besöksnäringen. Det medför en ökad möjlighet att ta emot fler besökare och därmed öka konkurrenskraften. Projektet har tre delmål 1 Minst 30 medlemsföretag skall inventeras under projekttiden. I inventeringen görs en kartläggning av nuläget. Alla typer av miljöer inventeras, både inomhus och utomhus. Resultatet av inventeringen förs sedan in i Västra Götalands tillgänglighetsdatabas. Under 2018 har fem företag inventerats. 2 Ökad medvetenhet om tillgänglighet hos medlemsföretagen genom information och utbildning om tillgänglighet. Detta har skett på Visit Värmlands besöksnäringsdagar, i nyhetsbrev, på medlemsmöten och i press och sociala medier. 3 Alla inventerade företag ska ha utfört minst en åtgärd för att förbättra tillgängligheten. I samband med inventeringarna får företaget tips och råd på enkla förbättringar för att öka tillgängligheten.

En del av Värmland


VÄRMLANDS BESÖKSNÄRINGSDAGAR 2018 Värmlands besöksnäringsdagar arrangerades den 22-23 november på Selma Spa i Sunne inom ramen för projektet Konkurrenskraftig Besöksnäring Värmland. Under två dagar deltog över 140 personer där hälsan var i fokus. Dagarna fylldes med inspirerande föreläsningar som handlade om hälsa från olika perspektiv. Vasaloppet och deras utveckling, Anders Olsson och hans fantastiska prestationer och Sticky Beat och den digitala hälsan för att nämna några. Under besöksnäringsdagarna delar Visit Värmland varje år ut priser till Årets uppstickare och Årets turismpris. 2018 var även året som det för första gången delades ut ett uppsatspris i samverkan med Karlstads Universitet. I år hade juryn ett tufft jobb då det kom in 31 nomineringar till Årets turismpris och 18 nomineringar till Årets uppstickare. Vinnare av årets turismpris var Västanå Teater Berättarladan, med motiveringen: ”År efter år fyller de Berättarladan med sina musikaliska, konstnärliga och uttrycksfulla föreställningar. Med berättartradition och nytänkande scenkonst hittar de nya vägar att samverka inom besöksnäringen. De tar fasta på myt, saga och på poesin och är ett kärt besöksmål och en kulturbärare av rang man gärna återkommer till. Berättartraditionen är en mycket viktig del av Värmland.” Vinnarna av Årets turismpris vann 10 000 kronor samt att de blir nominerade till Stora Turismpriset som delas ut på SKL:s besöksnäringsdagar 2019.

Årets uppstickare 2018 blev Klarälvsloppet med motiveringen; ”Idrottsevenemanget vänder sig till en bred publik, allt från proffs till motionärer, unga som gamla. En miljövänlig aktivitet som visar upp den värmländska naturen och är ett välkommet bidrag till besöksnäringen med stor potential för tillväxt. Nästan nytt och redan historiskt!” Årets uppstickare vinner ett medlemskap i Visit Värmland som motsvarar 4000 kronor. Uppsatspriset vid Karlstads Universitet gick till studenterna Sofia Eliasson och Frida Johansson med sin uppsats Connect and share – Den delningsbara destinationen. Här synliggörs relationen mellan Airbnb, hyresvärdar och turistorganisationer i Karlstad. Uppsatsen bidrar med kunskap om den så kallade delningsekonomin och studenterna visar att Airbnb både utgör ett tillskott och utmaning till den traditionella boendemarknaden inom besöksnäringen såsom hotell och vandrarhem. I uppsatsen diskuteras det stora mörkertalet kring hur många övernattningar som de facto sker genom Airbnb i Värmland och potentialen för att skapa dialog och samarbete mellan olika destinationsaktörer i relation till Airbnb för att utveckla Karlstad och Värmland som besöksmål. Studenterna vann en vistelse i Branäs. Visit Värmland tackar för dessa dagar och hoppas att vi nästa år är minst lika många som samlas som en del av Värmland.

En del av Värmland


MEDLEMSUNDERSÖKNING HÖST 2018 I oktober 2018 genomfördes för tredje året i rad en medlemsundersökning. Detta är en viktig indikator för verksamheten och ligger till grund för Visit Värmlands förbättringsarbete med målet om att skapa största möjliga medlemsnytta och att nå vår strävan efter att ständigt vara lyhörda för att anpassa vårt arbete inom affärs- och produktutvecklingsområdena. Att vi finns tillgängliga och att vi erbjuder den service som efterfrågas. Det är mycket glädjande att vi kan se att detta arbete ger resultat och än en gång anser våra medlemmar att vi förbättrat vårt utbud och tillgänglighet. Här har vi lyft ut två frågor och svar som vi anser ger en rättvis bild av resultatet från undersökningen samt förmedlar våra medlemmars sammanfattande åsikter. Vi får dock inte glömma att det är den ständiga dialogen under årets alla möten, telefonsamtal och träffar som ger den största bilden som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, vi vill vara lyhörda och det är tillsammans vi ökar Värmlands attraktionskraft.

En del av Värmland


MEDLEMMAR Värmlands besöksnäring växer! En stark röst för besöksnäringen i Värmland kräver en stark och stabil regional organisation, det är Visit Värmland. Det bygger vi vidare tack vare engagerade medlemmar som upplever nytta av att arbeta tillsammans med bland annat produktutveckling, affärsnytta, kommunikation och marknadsföring och inte minst ett starkt nätverk. 2018 har ytterligare 21 verksamheter anslutit sig, det är vi väldigt glada för och tillsammans stärker vi besöksnäringen. Vid årets slut var vi totalt 160 direkt anslutna medlemmar. Av dessa är 18 våra nära partners kommunerna, 4 paraplyorganisationer och 138 privata företagsmedlemmar, varav 8 av dessa finns utanför regionen. Ytterligare drygt 300 företag och föreningar är anslutna indirekt via paraplyorganisationerna Camping Värmland, Värmlands Hembygdsförbund, Centrum Karlstad och Värmlands Bergslag. Medlemsnytta och dialog med våra medlemmar är centrala delar i Visit Värmlands verksamhet. Tillsammans med våra medlemmar har vi en gemensam målsättning om en Värmländsk besöksnäring i ständig tillväxt. Tack för ert förtroende, tillsammans skapar vi vår framtid.

TORSBY

17

HAGFORS

10 SUNNE

KIL

11 ÅRJÄNG

5

4

3

41

SÄFFLE HAMMARÖ

2

Nya medlemmar 2018

STORFORS

AMN INEH KRIST

3

6

3

KARLSTAD

GRUMS

9

FILIPSTAD

9

KA RL SK OG A

ARVIKA

6

FO RS HA GA

6

MUNKFORS

DEG ERF ORS

13

EDA

1

5

Arvika Fordonsmuseum, Brunskogs Hembygdsförening,Bryngfjordens Golfklubb, Frykenstrands Hotell & Konferens AB, Färjestads Travsällskap, Good Guys Karlstad AB, Ideell förening DANO, Karlstads Paddlarklubb, Kvarnåsens Vildmark, Lunedets Camping, Café & Restaurang, Magical Nature, Mormors GlassCafé, Rådastrands Camping/Moose Adventure & Outdoor, Sandgrund Lars Lerin, Scandic City, Scandic Klarälven, Sköna Rum Fryksta B&B, Sockerslottet AB, Trä Butik & Galleri AB, Wingården B&B, Värmlandsleder

En del av Värmland


STYRELSE OCH MEDARBETARE


Styrelse Mats Williams, ordförande Christina Lundqvist, vice ordförande Anders Thorén, Löfbergs Hanna Åkerstedt, First Hotel River C Hans Norén, Bison AB Karl-Eric Westerberg, Hovfjället Lotta Braunerhielm, Karlstad universitet Maria Westin, Karlstad kommun Ulrika Ganterud Evermark, Kristinehamns kommun Valberedning Birgitta Sefastsson, Visit Karlstad Jonas Enström, konsult Mattias Aronsson, Torsby Sporthotell

Mia Landin VD 054 776 60 01

Andreas Norum Projektledare 054 776 60 06

Cajsa Jansson Koordinator 054 776 60 03

Gunn Axelsson Projektledare 054 776 60 02

Jenny Nohrén Kommunikatör 054 776 60 04

Linda Danielsson Digital kommunikatör 054 776 60 08

Sarah Andrén Projektledare 054 776 60 07

Tina Wadman Ekonom 054 776 60 05

Utbildningsråd 2018 Cecilia Möller, Karlstad universitet Ida Grundel, Karlstad universitet Erika Gunnarsson, Tingvallagymnasiet Per Svensson, Tingvallagymnasiet Fredrik Ernfridsson, Forshagaakademin Lars Jonsson, Klarälvsdalens Folkhögskola Lasse Lanker, Klarälvsdalens Folkhögskola Marknadsråd 2018 Mikael Elford, Branäs Gruppen Pernilla Bergland-Eduard, Wermland Opera Mattias Nord, Karlstad CCC Marianne Krönsjö, Ulvsby Herrgård Annika Jonsson, Långbergets Sporthotell

En del av Värmland


Visit Värmland Norra Strandgatan 17, 652 24 Karlstad www.visitvarmland.se www.visitvarmland.org info@visitvarmland.se #visitvärmland En del av Värmland

Profile for Visit Värmland

Årsrapport 2018 Visit Värmland  

Årsrapport 2018 Visit Värmland  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded