Ribe Esbjerg Fanø by the Wadden Sea

Page 1

RIBE ESBJERG FANØ by the Wadden Sea

DK � EN � DE


KÆRE GÆST Velkommen til Ribe, Esbjerg og øerne Mandø og Fanø. Velkommen til det imponerende Vesterhav og naturskønne Vadehav. Her kan du opleve Danmarks ældste by, Ribe, med den hyggelige atmosfære og velbevarede bymidte, hvor historierne står i kø og Domkirken tårner sig op i bymidten. I Esbjerg, der er Danmarks yngste by, kan du opleve storbyliv ved Vestkysten med shopping og kultur og bl.a. lade dig betage af skulpturen ”Mennesket ved Havet”. Forkæl dig selv med en tur til Fanø, det lille øsamfund blot 12 minutters sejlads fra Esbjerg - en helt anden verden med små hyggelige huse og store fantastiske badestrande. Du kan også tage turen over Vadehavet til Mandø, der med blot 7,63 km2 er den mindste beboede ø i Vadehavet. Turen til Mandø foregår via Låningsvejen, når tidevandet tillader det. Velkommen til Unesco Verdensarv Vadehavet - det uendelige landskab med plads til både leg, fordybelse og forundring. Welcome to Ribe, Esbjerg and the islands of Mandø and Fanø. Welcome to the breathtaking North Sea and picturesque Wadden Sea. Explore Denmark’s oldest urban settlement, Ribe, with its charming, historical atmosphere and well-preserved city centre which is dominated by the towering Ribe Cathedral. In Esbjerg, Denmark’s youngest city, you can partake in the big city life of the Danish west coast with plenty of opportunities for shopping and cultural experiences and sights, such as the massive monument ”Men at Sea”. Be sure to visit the small island community of Fanø, just a 12-minute ferry ride from Esbjerg - a completely different world with charming small houses and amazing beaches. You can also take the trip across the Wadden Sea to the small island of Mandø. With an area of just 7.63 square kilometres, it is the smallest inhabited island in the Wadden Sea. When the tide allows, you can travel to the island by land across the causeway, Låningsvejen. Welcome to the Wadden Sea; a UNESCO World

Heritage Site with a landscape that spans as far as the eye can see and a place for play, immersion and wonder. Herzlich willkommen in Ribe, Esbjerg und den Inseln Mandø und Fanø. Willkommen an der beeindruckenden Nordsee und dem malerischen Wattenmeer. Hier können Sie Dänemarks älteste Stadt, Ribe, mit der gemütlichen Atmosphäre und dem gut erhaltenen Stadtzentrum erleben, von dem es jede Menge spannende Geschichten zu erzählen gibt und wo die Kathedrale über dem Stadtzentrum emporragt. In Esbjerg, der jüngsten Stadt Dänemarks, können Sie das Großstadtleben an der Westküste mit Shopping und Kultur erleben. Lassen Sie sich u.a. von der Skulptur ”Mensch am Meer” beeindrucken. Gönnen Sie sich einen Ausflug nach Fanø, der kleinen Inselgemeinde, nur 12 Minuten mit dem Schiff von Esbjerg entfernt. Hier erwartet Sie eine völlig andere Welt mit kleinen gemütlichen Häusern und großen fantastischen Badestränden. Sie können auch über das Wattenmeer nach Mandø fahren, das mit nur 7,63 km2 die kleinste bewohnte Insel im Wattenmeer ist. Die Fahrt nach Mandø erfolgt über die Strecke Låningsvejen, wenn die Flut es zulässt. Willkommen am UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer - der endlosen Landschaft mit Raum für Spiel, Vertiefung und Staunen.

Claus Pedersen Formand for foreningen Destination Vesterhav og Vadehav. Chairman of the association Destination North Sea and Wadden Sea. Vorsitzender des Vereins ”Destination Nordsee und Wattenmeer”.

Udgiver: Destination Vesterhav og Vadehav, Skolegade 33, DK-6700 Esbjerg, T +45 75 42 15 00, W bythewaddensea.dk. Fotos: Signelements, Nationalpark Vadehavet, Gitte Lindenborg, Jens Jørgensen, Colin Seymour, Esbjerg Byhistoriske Arkiv/ Torben Meyer, Mejdahl, Helt, Nhc Foto, Mike Bink og Lars Roed. Layout: Destination Vesterhav og Vadehav. Tryk: ADLibitum, Esbjerg. Tekst: Carsten Eskildsen. Forbehold for fejl og ændringer. Subject to errors and alterations. Fehler und Änderungen vorbehalten.

2  bythewaddensea.dk


INDHOLD / CONTENT / INHALT OUR NEIGHBOURHOODS RIBE .................................................................................................................... 4 ESBJERG .......................................................................................................... 6 FANØ .................................................................................................................. 8 OUR NATURE Nationalpark Vadehavet / Wadden Sea National Park / Nationalpark Wattenmeer .................................................................... 10 Vores Vadehav / Our Wadden Sea / Unser Wattenmeer .................................................................................... 12 Vadehavscentret / Wadden Sea Centre / Wattenmeerzentrum .............................. 14 Østers / Oysters / Austern ..................................................................... 18 Sort Sol / Black Sun / Schwarze Sonne .......................................... 20 Sæler / Seals / Robben ............................................................................. 22 Ravjagt / Amber hunting / Bernsteinjagd ................................... 24 Mandø / Mandø Island / Die Insel Mandø .................................... 26 Rejsen til Mandø / The journey / Transport ................................. 28 Turfærgen / Tour ferry / Ausflugsboot Mandøpigen ............. 30 Fiskeri- og Søfartmuseet / The Fisheries and Maritime Museum / Das Fischerei- und Seefahrtsmuseum .................. 32 Fanø strand / Beach / Strand ............................................................... 36 Ren strand / Clean beach / Sauberer strand .............................. 38 Hjerting Strand / Seafront / Strandpromenade ....................... 40 Marbæk Plantage / Plantation / Plantage ................................... 42 OUR HISTORY Bybevaring i Ribe / Town preservation / Stadterhaltung ............................................................................................. 44 Guidede ture / Guided tours / Führungen ................................... 46 Vægterrundgang / The Night Watchman / Nachtwächter .......................................... 48 Ribe Domkirke / Ribe Cathedral / Dom zu Ribe ....................... 50 Fanø dragten / Fanø dress / Fanø-tracht ...................................... 52 Ribe VikingeCenter ................................................................................... 54 Ribes Vikinger .............................................................................................. 56 Jacob A. Riis Museum .............................................................................. 60 Hex! - Museum of Witch Hunt ............................................................ 62 Esbjerg Museum ......................................................................................... 64 Rask må det gå / Keep things moving / Schnell muss es gehen ........................................................................... 66 Atlantvolden / Atlantic wall / Atlantikwall ................................... 68

OUR CULTURE Ribe Kunstmuseum / Art Museum / Kunstmuseum ............ 70 Esbjerg Kunstmuseum / Art Museum / Kunstmuseum ..... 72 Mennesket ved Havet / Man Meets the Sea / Mensch am Meer ........................................................................................ 74 Musikhuset Esbjerg / Esbjerg Performing Arts Centre / Musikhaus Esbjerg .................................................................................... 76 OUR NEIGHBOURHOODS Nordby, Fanø ................................................................................................. 78 Sønderho, Fanø ............................................................................................ 80 Esbjerg Havn / Port of Esbjerg / Der Hafen Esbjerg .............. 82 Bakskuld .......................................................................................................... 84 Shopping i Ribe / Shopping in Ribe / Shopping in Ribe ..... 86 Esbjerg City .................................................................................................... 88 Temper Chokolade Café ......................................................................... 90 Esbjerg Golfklub .......................................................................................... 91 Artizan - Den Kreative Butik / Creative Store / Kreativladen .................................................................................................. 92 Ribe Glas og Galleri / Glass and Gallery / Glas und Galerie .......................................................................................... 93 Esbjerg Spa & Wellness ........................................................................... 94 Svømmestadion Danmark / Swim Stadium / Schwimmstadion ....................................................................................... 95 BROEN Shopping ....................................................................................... 96 Tirpitz ................................................................................................................. 98 Marsk Tårnet .................................................................................................. 100 Givskud Zoo ................................................................................................... 102 Julebyen Esbjerg / Christmas City / Weihnachtsstadt ........ 104 Peters Jul i Ribe / Christmas in Ribe / Weihnachten in Ribe ................................................................................ 106 Oplevelser / Experiences / Erlebnisse ............................................ 108 Glad Zoo ........................................................................................................... 109 Smagsoplevelser / Taste experiences / Geschmackserlebnisse ........................................................................... 115 Indkøb / Shopping / Einkaufen .......................................................... 133 Transport / Transportation / Transport .......................................... 133 Overnatning / Accommodation / Unterkunft ............................ 134 Bed & Breakfast ........................................................................................... 144 Feriehus og lejligheder / Apartments / Wohnungen ........... 144 Citater................................................................................................................. 146 bythewaddensea.dk 3


4  bythewaddensea.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

RIBE RIBE - DANMARKS ÆLDSTE BY Atmosfæren i den middelalderlige bykerne kan ikke beskrives med ord. Den skal opleves. De brostensbelagte gader, de velbevarede huse og mindesmærkerne fortæller hver sin del af den stolte historie, der går tilbage til omkring år 710. Herfra udgik handlen mellem Norden og Europa, siden fulgte udbredelsen af kristendommen, og Ribe bevarede sin storhed langt op i middelalderen. Danmark er kendt for sine vikinger, og fra Ribe drog de i træskibe ud i Europa for at handle - og sprede rædsel. Den dramatiske fortid er synlig flere steder. I vore dage ånder alt fred og idyl - i gågaden, museerne, klostret og de gamle spisesteder. Kun bruset fra vandmøllerne, klokkeklangen og vægterens aftensang bryder stilheden. Sæt god tid af til at besøge Ribe Domkirke. Fra tårnet kan du skue ud over Nationalpark Vadehavet, der er Unesco Verdensarv, og øjne den arkitektoniske perle, Vadehavscentret. Det betagende syn kalder på nærmere udforskning. RIBE - DENMARK’S OLDEST CITY The atmosphere in the medieval city centre cannot be described in words. It has to be experienced. The cobbled narrow streets, the well-preserved houses and plaques each tell their part of the proud history that stretches back to around 710 AD. From here trading between Scandinavia and the rest of Europe began, followed by the spreading of Christianity, with Ribe maintaining its greatness well into the Middle Ages. This dramatic early history is in evident in many city locations. Today, there is a peaceful, cosy ambience everywhere - in the pedestrian street, the museums, the abbey and the old eateries. Only the rushing water of the water mills, the sound of bells and the evening song of the night watchman break the silence. Set aside plenty of time to pay a visit to Ribe Cathedral. From its tower you can gaze out over the Wadden Sea National Park, which is a Unesco World Heritage attraction, and glimpse the architectural gem - the Wadden Sea Centre. RIBE - DÄNEMARKS ÄLTESTE STADT Die Atmosphäre im mittelalterlichen Stadtkern lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Man muss sie erleben. Kopfsteinpflasterstraßen, gut erhaltene Häuser und Denkmale erzählen jeweils ihren Teil einer stolzen Geschichte, die etwa bis ins Jahr 710 zurückreicht. Von hier begann der Handel zwischen dem Norden und Europa, später folgte die Verbreitung des Christentums und Ribe konnte seine Blütezeit bis weit ins Mittelalter bewahren. Die dramatische Vergangenheit wird an vielen Orten sichtbar. Heute atmet alles Frieden und Idylle - in der Fußgängerzone, in den Museen, im Kloster und in den alten Wirtshäusern. Nur das Rauschen der Wassermühlen, der Glockenklang und der Abendgesang der Nachtwächter durchbrechen die Stille. Nehmen Sie sich Zeit für den Besuch im Dom zu Ribe. Vom Turm aus haben Sie einen Blick auf den Nationalpark Wattenmeer, der zum UNESCO Weltnaturerbe gehört, und Sie können auch das Wattenmeer-Zentrum sehen.

bythewaddensea.dk 5


ESBJERG DANMARKS YNGSTE STORBY ”Danmarks Chicago”, Danmarks energimetropol - Esbjerg er så meget. Efter Danmarks krigsnederlag i 1864 blev nogle få huse ved stranden en nøgle til landets genrejsning og på under 100 år Danmarks 5. største by. Den blev havn for den livsvigtige landbrugseksport og senere Danmarks største fiskerihavn med mere end 600 fartøjer. I dag landes der ikke længere fisk i Esbjerg, men til gengæld er byen blevet center for offshore og energi bl.a. med en af verdens største vindmøllehavne. I 150 år har Esbjerg på godt og ondt været synonym med pionerånd og et dynamisk erhvervsliv. Men som moderne storby er Esbjerg også en levende kulturby med cafeer, spændende butikker og mange andre kvaliteter. En tur gennem byen og via den nye fodgænger- og cykelbro, Landgangen, til havnen er i sig selv en tur gennem et stykke vital danmarkshistorie. DENMARK’S YOUNGEST MAJOR CITY ”Denmark’s Chicago”, Denmark’s energy hub - Esbjerg has so many things to boast of! Following the defeat of Denmark in 1864, just a few houses near a beach became the key to the country’s recovery, and in less than 100 years Denmark’s 5th largest city. Esbjerg started as a port for vital agricultural exports and later became Denmark’s largest fishing port, with more than 600 fishing boats. Today, fish are no longer landed here, but the city has become an offshore and energy centre, one of the world’s largest wind turbine transit ports. For 150 years, Esbjerg has been synonymous with a pioneering spirit and a dynamic commercial life. But Esbjerg is also a vibrant, modern city with a rich cultural scene, cafés, shopping centres and much else besides. Walking through the city and down to the harbour over the new pedestrian and cycle bridge, you are walking through an important piece of modern Danish history. DIE JÜNGSTE GROßSTADT DÄNEMARKS ”Chicago Dänemarks”, die Energiemetropole Dänemarks - Esbjerg hat das alles! Nach der dänischen Kriegsniederlage 1864 wurden einzelne Häuser am Strand der Schlüssel des Wiederaufbaus Dänemarks und in weniger als 100 Jahren wurde Esbjerg die fünf größte Stadt in Dänemark. Sie wurde der Hafen für den lebenswichtigen Export von Agrarprodukten und später der größte Fischereihafen Dänemarks mit mehr als 600 Schiffen. Heute werden keine Fische im Hafen von Esbjerg angelandet, die Stadt ist aber Zentrum der Offshore und Energie u.a. mit einem der weltgrößten Windkrafthäfen. Esbjerg ist seit 150 Jahren mit Pioniergeist und einem dynamischen Wirtschaftsleben sinnverwandt - mit guten und schlechten Seiten. Als moderne Großstadt ist Esbjerg auch eine lebendige Kulturstadt mit Cafés, interessanten Läden und vielen anderen Qualitäten. Eine Reise durch die Stadt - über die neue Fuß- und Radwegbrücke, Landgangen zum Hafen - ist eine vitale Reise durch die Geschichte Dänemarks.

6  bythewaddensea.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

bythewaddensea.dk 7


8  bythewaddensea.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

FANØ FERIEØEN VED VADEHAV OG VESTERHAV Her kan du opleve natur, historiske skipperbyer og den helt specielle stemning, der er over en ø, man skal sejle til. Færgeturen mellem Esbjerg og Fanø tager kun 12 min og om sommeren er der mere end 50 daglige afgange. Alligevel når man at komme i den særlige Fanø-stemning. Pulsen falder, nu er det tid til nydelse. Fanø har 15 km ubrudt sandstrand. Midt på øen ligger aktivitetsområdet, hvor der surfes, køres med strandsejlere og flyves med drager. Helt mod syd kan man opleve flere hundrede sæler, der ligger og soler sig. Fanø har en søfartshistorie, der rækker helt tilbage til midten af 1700-tallet. Det har medført, at søfartsbyerne Sønderho og Nordby er fyldt med smukke gamle huse, museer og en kulturtradition, der er helt speciel. Lokale fødevareproducenter og restauranter har gjort Fanø til Vestkystens mekka for gourmetoplevelser. BETWEEN WADDEN SEA AND NORTH SEA On Fanø you have the natural surroundings, historical maritime villages and the very special atmosphere of an island you have to sail to. The ferry between Esbjerg and Fanø only takes 12 minutes, and in the summer there are more than 50 sailings a day. Even so, when you set foot on the island, that special Fanø atmosphere takes over. Your pulse slows down; now it is time to relax and enjoy life. Fanø has 15 km of unbroken sandy beaches. In the middle of the island lies the activity area, with surfing, kite buggying and kite-flying. At the southern end, you might see hundreds of seals basking in the sun. Fanø has a maritime history dating back to the mid-18th century. As a result, the maritime villages of Sønderho and Nordby can boast beautiful old cottages, museums and a unique cultural tradition. Local food producers and restaurants have made Fanø the west coast centre for gourmet tastes. ZWISCHEN WATTENMEER UND NORDSEE Hier können Sie die Natur, historische Schiffsfahrerdörfer und die ganz spezielle Stimmung einer Insel erleben, die nur mit dem Schiff erreichbar ist. Die Überfahrt mit der Fähre von Esbjerg nach Fanø dauert nur 12 Minuten, und im Sommer findet sie 50 Mal täglich statt. Dennoch spürt man die spezielle Fanø-Stimmung. Der Puls wird langsamer, es ist Zeit zum Genießen. Fanø bietet 15 km ununterbrochenen Sandstrand. Mitten auf der Insel befindet sich ein Aktivitätsbereich, in dem man surfen, mit Strandseglern fahren und mit Drachen fliegen kann. Ganz im Süden kann man mehrere Hunderte Robben erleben, die die Sonne genießen. Fanø hat eine Schifffahrtsgeschichte, die bis ins 18. Jahrhundert reicht. Aus diesem Grund gibt es in den Seefahrtsorten Sønderho und Nordby viele schöne alte Häuser, Museen und eine ganz besondere Kulturtradition. Lokale Lebensmittelproduzenten und Restaurants haben Fanø zum Mekka der Westküste für Gourmeterlebnisse gemacht.

bythewaddensea.dk 9


NATIONALPARK VADEHAVET Vadehavet er Danmarks største Nationalpark og det ene af kun to danske naturområder på UNESCO verdensarvsliste. Uanset, hvor man befinder sig i den danske del af Vadehavet, møder man et storslået og forunderligt landskab, der i sig selv skaber forståelse for vor afhængighed af naturen. Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder med afgørende betydning for fugle, fisk, havpattedyr og planteliv. Det er svært at løsrive sig fra det fascinerende syn, hvor alt konstant forandrer sig, og hav veksler med levende mudderflader. Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010, og den danske del af Vadehavet blev i 2014 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste og udgør herefter sammen med det tyske og hollandske vadehav én fælles verdensarv. WADDEN SEA NATIONAL PARK The Wadden Sea is Denmark’s largest national park and one of only three Danish nature reserves on the UNESCO World Heritage List. No matter where you are along the 80 km of the Danish section of the Wadden Sea, you will encounter a magnificent, magical landscape that by its very existence helps us understand our dependence on nature. The Wadden Sea and its marshes form one of the world’s largest tidal areas, of vital importance for breeding birds, fish, marine mammals and plant life. One becomes immersed in the fascinating views of nature constantly changing, as the sea alternates with mudflats teeming with life. The Wadden Sea National Park was inaugurated in 2010. In 2014, the Danish part of the Wadden Sea was placed on UNESCO’s World Heritage List; so now, the Danish, German and Dutch areas of the Wadden Sea constitute one joint World Heritage Site. NATIONALPARK WATTENMEER Das Wattenmeer ist der größte Nationalpark Dänemarks und ein der nur zwei dänischen Naturgebiete auf der Liste der UNESCO-Weltnaturerbe. Ungeachtet wo man sich im dänischen Teil des Wattenmeers befindet, sieht man eine großartige und wunderliche Landschaft, die dazu beiträgt, unsere Abhängigkeit der Natur zu verstehen. Das Wattenmeer ist eine der größten Tidengebiete der Welt mit entscheidender Bedeutung für Vögel, Fische, Meeressäugetiere und Pflanzen. Es ist schwierig, sich von dem faszinierenden Anblick loszureißen, wo alles sich immer wieder ändert und das Meer sich mit lebendigen Schlammflächen abwechselt. Der Nationalpark Wattenmeer wurde 2010 eingeweiht, und der dänische Teil des Wattenmeers kam 2014 auf der Liste der UNESCO-Welt-naturerbe und stellt gemeinsam mit dem deutschen und dem niederländischen Wattenmeer eine gemeinsame Weltnaturerbe dar.

10  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

bythewaddensea.dk 11


12  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

VORES VADEHAV ER VERDENSARV Status som verdensarv er den højest mulige anerkendelse, der kan gives til et naturområde - det svarer til at vinde Nobelprisen. Status som verdensarv tildeles af UNESCO, som er FN‘s organisation for uddannelse, videnskab og kultur. Vadehavet har fået denne status på grund af sin ”enestående universelle værdi”. Kun de bedste og mest unikke områder på vores planet bliver optaget på den berømte UNESCO Verdensarvsliste. Det er områder som Serengeti, Galapagosøerne, og Grand Canyon. Disse områder har så stor global betydning, at de fortjener titlen ”verdensarv”. Hvis nuværende og fremtidige generationer skal kunne opleve Vadehavets særegenhed, mangfoldighed og skønhed, må vi gøre alt, hvad der stå i vores magt for at bevare det. OUR WADDEN SEA IS A WORLD HERITAGE SITE The World Heritage status is the highest possible acknowledgment a natural site can get – like winning the Nobel Prize. It is awarded by UNESCO, which is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Wadden Sea received the status due to its ”outstanding universal value”. Only the best and most unique sites of our planet are included into the famous UNESCO World Heritage List - the Serengeti, Galapagos Islands, Grand Canyon and Great Barrier Reef, for example. They are of such a high global importance that they deserve being called a world heritage. In order to allow present and future generations to experience the uniqueness, diversity and beauty of the Wadden Sea, we must do our utmost to preserve it. UNSER WATTENMEER IST WELTNATURERBE Der Welterbe-Status ist die höchste Anerkennung, die ein Naturgebiet bekommen kann - eine Art Nobelpreis. Vergeben wird die Auszeichnung durch die UNESCO, die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das Wattenmeer wurde von der UNESCO für ”außergewöhnlich, universell und wertvoll” befunden. Nur weltweit einzigartige Kultur- und Naturschätze werden in die berühmte Welterbe-Liste aufgenommen, wie die Serengeti, die Galapagos-Inseln, der Grand Canyon und das Great Barrier Reef. Sie sind für die ganze Welt so bedeutsam, dass sie als ”Erbe der Menschheit” bezeichnet werden. Damit unsere Erben die Einzigartigkeit, Vielfalt und Schönheit des Wattenmeeres erleben können, müssen wir es so gut wie möglich schützen.

bythewaddensea.dk 13


ARKITEK TUR I VERDENSKL A SSE O G VA D E H AV S U D S T I L L I N G I NORDISK DESIGN WORLD CL A SS ARCHITEC TURE A N D A WA D D E N S E A E X H I B I T I O N IN NORDIC DESIGN W E LT K L A S S E A R C H I T E K T U R U N D WAT T E N M E E R AU S S T E L L U N G IN NORDISCHEM DESIGN

14  vadehavscentret.dk


OUR NATURE

VADEHAVSCENTRET PORTEN TIL UNESCO VERDENSARV Et besøg i Vadehavscentret er en rejse gennem Vadehavets fantastiske landskab i selskab med millioner af trækfugle. Udstillingerne har internationalt niveau og giver et æstetisk og helt utroligt indblik i Vadehavet og trækfuglenes natur. Man får tillige forståelse for områdets kulturhistorie og særlige levevilkår. Alt sammen levendegjort af naturlige genstande, aktiviteter, levende billeder og med den mest moderne teknologi. Vadehavscentret fik prisen som ”Årets byggeri 2017”, fordi det på samme tid har organisk sammenhæng med den omgivende natur og har en særlig skulpturel identitet i den flade marsk. Vadehavscentret er porten til UNESCO verdensnaturarven, Vadehavet, og for alle en naturlig indgang til området, uanset om man alene besøger centret eller kombinerer det med en af dets mange tilbud om guidede ture. THE GATE TO UNESCO WORLD HERITAGE A visit to the Wadden Sea Centre is like a journey through the unique landscape of the Wadden Sea in the company of millions of migratory birds. Aesthetically and in terms of content, the exhibitions are of international standard, offering a huge amount of information about the Wadden Sea and the world of migratory birds, plus an understanding of the cultural history of the area and the challenges of living there. All enlivened and enriched by natural objects, activities, living images and the most modern technology. The Wadden Sea Centre was given the ”Building of the year 2017” award, because it forms an organic unity with the surrounding nature, yet preserves its own sculptural identity in the flat marsh-land. The Wadden Sea Centre is the gateway to the UNESCO World Heritage Site, the Wadden Sea, a natural introduction to the area for anyone, whether just visiting the centre or combining a visit with one of the many guided tours. TOR ZUM UNESCO WELTNATURERBE Ein Besuch im Wattenmeer-Zentrum ist eine Reise durch die fantastische Landschaft des Wattenmeers mit Millionen von Zugvögeln. Die Ausstellungen sind auf internationaler Ebene und geben einen ästhetischen und ganz unglaublichen Einblick in das Wattenmeer und die Natur der Zugvögel. Außerdem bekommt man Verständnis für die Kulturgeschichte der Gegend und die besonderen Lebensbedingungen. Das alles durch natürliche Gegenstände, Aktivitäten, lebende Bilder und mit der modernsten Technologie belebt. Das Wattenmeer-Zentrum hat den Preis ”Der Bau des Jahres 2017” bekommen, weil das Gebäude organisch mit der Natur verbunden ist und außerdem eine besondere skulpturale Identität im flachen Marschland hat. Das Wattenmeer-Zentrum ist das Tor zum UNESCO Welt-naturerbe, dem Wattenmeer, und für alle ein natürlicher Eingang zu diesem Gebiet, ungeachtet ob man nur das Zentrum besucht oder man den Besuch mit einem der vielen Touren kombiniert.

vadehavscentret.dk 15


VADEHAVSCENTRET · 01.02-30.04 10-16  120 DKK / 16 €

01.05-31.10 10-17 01.11-23.12 10-16

16  vadehavscentret.dk

(4-13) 50 DKK / 7 €


JUST ANOTHER INSTA MOMENT #nationalparkvadehavet #bythewaddensea

by the Wadden Sea


ØSTERS VADEHAVETS DELIKATESSE Vadehavet byder på mange delikatesser - og både planter og dyr er næsten lige til at plukke, kveller, søgræs, rejer, muslinger og den velsagtens fornemste af dem alle, østers. I Vadehavet lever de store stillehavsøsters, men man skal vide, hvor de er, man skal kende forhold f.eks. vedrørende tidevand, og man skal kunne kende gode østers fra dårlige. Det anbefales at deltage på en af de mange østersture, der arrangeres i sæsonen. Der findes mange kulinariske oplevelser, men intet slår at indtage en nyåbnet østers i det fantastiske landskab under Vadehavets høje himmel. OYSTERS - THE RICHES OF THE WADDEN SEA The Wadden Sea offers many delicacies, and both flora and fauna can be harvested with a bit of effort, glasswort, seagrass, shrimp, mussels and perhaps the most prestigious of them all - oysters. The large Pacific oysters that live in the Wadden Sea are found everywhere, but you have to know exactly where they are, be aware of the tides and be able to know good oysters from bad ones. We recommend taking one of the many guided tours organised throughout the season. Culinary experiences are of many kinds, but nothing beats consuming a newly-opened oyster out in the stunning landscape of the Wadden Sea. AUSTERN - WATTENMEERESFRÜCHTE Das Wattenmeer bietet viele Delikatessen an - sowohl Pflanzen als auch Tiere können fast leicht gepflückt werden, Queller, Seegras, Garnelen, Muscheln und vor allem, Austern. Im Wattenmeer leben die großen pazifischen Austern, aber man muss wissen, wo zu suchen und die Verhältnisse kennen z.B. betreffend die Gezeiten - und man muss die guten Austern von den schlechten unterscheiden können. Es wird empfohlen, an einem der vielen Austerntouren teilzunehmen, die während der Austernperiode stattfinden. Es gibt viele kulinarische Erlebnisse, aber nichts übertrifft das Essen eines neu eröffneten Austers unter dem Himmel des Wattenmeeres.

SÆSON / SEASON / SAISON

JAN

18  bythewaddensea.dk

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC


OUR NATURE

bythewaddensea.dk 19


20  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

SORT SOL EN NATUROPLEVELSE I SÆRKLASSE Kun få oplevelser viser naturens storhed som Sort Sol. Det er betagende at se de store flokke med hundredtusindvis af stære. Uanset om de ”danser” på aftenhimlen eller blot samler sig for at finde nattesæde blandt sivene. I fuglenes forårs- og efterårstræk optræder det fascinerende syn mange steder langs Vadehavet, og man kan sagtens være heldig selv at opleve flokkene. Men det anbefales at deltage i en af de mange arrangerede ture med en naturvejleder. Stærene skifter ofte overnatningssted, og man skal have godt lokalkendskab for at fornemme de aktuelle lokationer. BLACK SUN Only a few experiences reveal the majesty of nature as does the Black Sun phenomenon (a murmuration of starlings). It is breathtaking to see the large flocks of hundreds of thousands of starlings, whether they are dancing in the evening sky or simply gathering to find a place for the night among the reeds. During the spring and autumn migration of these birds this fascinating sight may be seen in many places along the Wadden Sea, and you might well be lucky to encounter the flocks. But taking one of the many arranged tours with a nature guide is a good idea, the starlings often change resting places, and local knowledge is needed to forecast the current locations. SCHWARZE SONNE Nur wenige Erlebnisse zeigen die Hoheit der Natur wie Schwarze Sonne (Starenschwarm). Es ist ergreifend den großen Schwarm von hunderttausenden von Staren zu sehen. Egal ob sie auf dem Abendhimmel ”tanzen” oder sich für die Nacht in den Schilfrohren versammeln. Während des Vogelzugs im Frühling und im Herbst kann man den faszinierenden Blick an vielen Orten am Wattenmeer erleben. Man kann Glück haben und den Schwarm allein erleben, man kann aber auch an den vielen Touren mit einem Naturvermittler teilnehmen. Die Staren wechseln oft ihre Unterkunft, und man braucht eine gute Ortskenntnis, um die Unterkünfte zu finden.

SÆSON / SEASON / SAISON

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

bythewaddensea.dk 21


SÆLER VADEHAVETS SÆLER Intet sted kan man opleve Danmarks største rovdyr, sælerne, på så nært hold som i Vadehavet. Her findes i rigt mål de sandbanker, som sælen tyr til for at hvile og yngle. Sælen er i dag fredet, og man regner med, at ca. 5.000 sæler lever i den danske del af Vadehavet. Ved Koresand syd for Mandø eller ved Langjord ved Sønderho på Fanø kan man til fods komme tæt på en sælbanke, men ellers er Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg et godt sted at lære sælerne bedre at kende. I museets sælarium kan man to gange dagligt følge fodringen, høre om sælernes liv og se dem boltre sig i vandet. WADDEN SEA SEALS Nowhere can you see Denmark’s largest predators, the seals, at such close quarters as in the Wadden Sea. There are many sandbanks where the seals go to bask and breed. Today, seals are protected, and it is estimated that approximately 5,000 seals live in the Danish section of the Wadden Sea. At Koresand south of Mandø or at Langjord near Sønderho on Fanø you can get close to a seal sandbank on foot, but otherwise the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg is a good place to get to know the seals better. At the Museum’s sealarium, you can see the seals being fed twice a day, hear about their lives and watch them romp in the water. DIE ROBBEN DES WATTENMEERS Nirgendwo kann man die größte Raubtier Dänemarks, die Robben, so sehr aus der Nähe erleben, wie im Wattenmeer. Es gibt hier im reichen Maße die Sandbänke, wo die Robben sich gern ausruhen und jungen. Heute ist die Robbe unter Naturschutz gestellt, und man rechnet damit, dass ca. 5.000 Robben im dänischen Teil des Wattenmeers leben. In der Nähe von Koresand, südlich von Mandø, oder bei Langjord in der Nähe von Sønderho auf dem Insel Fanø kann man zu Fuss dicht an einer Sandbank kommen. Im Fischerei- und Seefahrtmuseum in Esbjerg kann man auch die Robben besser kennenlernen. Im Robbarium kann man zweimal täglich der Fütterung folgen, über das Leben der Robben hören und sie im Wasser spielen sehen.

SÆSON / SEASON / SAISON

JAN

22  bythewaddensea.dk

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC


OUR NATURE

bythewaddensea.dk 23


24  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

PÅ RAVJAGT Det rav, vi finder langs de danske kyster kaldes baltisk rav. Det er mellem 30 og 50 mio. år gammelt. De såkaldte baltiske ravskove dækkede en stor den af Skandinavien og Østersøegnene. I dag ved vi, at ravet er gammelt harpiks fra uddøde træsorter, men tidligere havde man mange teorier om ravets oprindelse. Voks fra skovmyrer eller tørret urin fra lossen er nogle af de mest farverige forklaringer. Alting, også ravet, flyder bedst, når vandet er koldt. Derfor er sommeren ikke den bedste årstid. I vinterhalvåret præges vejret naturligt af mere blæst og flere storme, der bringer både rav og andet opskyl ind til stranden. AMBER HUNTING The amber we find along the Danish coasts is called Baltic amber. This amber is between 30 and 50 million years old. The so-called amber forests once covered a large part of Scandinavia and the Baltic Sea areas. Today we know that the amber is old resin from extinct wood species, but earlier, there were many theories about the origins of amber. Some of the more colourful explanations were that amber was wax from the wood ant or dried urine from the lynx. Everything, also amber, floats best when the water is cold, and that is why summer is not a good season. During the winter, the weather is naturally marked by stronger wind and more storms, which is when amber as well as other substances are washed ashore. AUF BERNSTEINJAGD Der Bernstein an den dänischen Küsten nennt sich Baltischer Bernstein. Er ist zwischen 30 und 50 Millionen Jahre alt. Die sogenannten Baltischen Bernsteinwälder bedeckten einen Großteil Skandinaviens und des Ostseeraumes. Heute weiß man, dass der Bernstein versteinertes Harz teils ausgestorbener Baumarten ist, doch früher gab es verschiedene Theorien über seine Entstehung. Wachs von Waldameisen und getrockneter Harn des Luchses gehören zu den fantasievollsten Erklärungen. Alles, und somit auch der Bernstein, treibt in kaltem Wasser am leichtesten. Im Winterhalbjahr ist das Wetter von Wind und Stürmen geprägt, die Bernstein und sonstiges Schwemmgut an den Strand spülen.

SÆSON / SEASON / SAISON

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

bythewaddensea.dk 25


VADEHAVSØEN MANDØ På Mandø mærker man den store natur. Allerede ved ankomsten har man erfaret, at naturens kræfter er et vilkår. Enten tager man med traktorbus den sikre og fascinerende tur over vaden. Eller man kender højvandstiderne og tager selv turen i bil ad Låningsvejen. Som gæst indgår man sammen med øens 30 fastboende hurtigt i naturens rytme, der giver en særlig ro og fokus på de mange indtryk. Besøg kirken og Mandøhuset eller gå blot en tur ad de mærkede stier ud på digerne med det rige fugleliv. Her får man et stærkt indtryk af Vadehavs-øen, der så mange gange har måttet kæmpe med voldsomme stormfloder. Faren er dog mindre nu, hvor et havdige beskytter størstedelen af øen. Syd for Mandø ligger sandbanken Koresand, hvor man på guidede ture kan opleve sæler, finde rav eller tage en dukkert i Vesterhavet. MANDØ ISLAND On Mandø you experience nature in all its magnificence. Even getting there teaches you that the forces of nature are to be reckoned with. The tractor bus provides a safe and fascinating ride over the marshlands. Alternatively, you can check the high tide tables and drive over in your own car along Låningsvejen (causeway). As a guest you quickly fall into the rhythm of nature along with the island’s 30 permanent residents. Let the island calm fall over you and focus on local things, the church or Mandøhuset (museum) for example, or just follow the marked paths along the dykes with the rich bird life all around. Here you get the feel of this Wadden Sea island, which so often has had to contend with violent storms, though the danger is less now that a sea-dyke protects most of the island. South of Mandø lies a sandbank, Koresand, where on guided tours you can observe seals, find amber or take a dip in the North Sea. DIE INSEL MANDØ Auf der Insel Mandø spürt man die große Natur. Schon bei der Ankunft erfährt man, dass die Kräfte der Natur bestimmen. Entweder wählt man die sichere und faszinierende Fahrt mit dem Traktorbus über das Watt oder man kennt die Gezeiten und fährt mit dem eigenen Auto auf dem öffentlichen Weg Låningsvejen, dem kleinen Dammweg. Als Gast lebt man sich schnell in dem Tagesrythmus der Natur und zusammen mit den 30 Bewohnern der Insel ein. Es besteht eine besondere Ruhe und man bekommt sehr viele Eindrücke zu verdauen. Besuchen Sie u.a. die Kirche und das Mandøhaus, und gehen Sie einfach auf die Deichen mit den vielen Vögeln spazieren. Hier bekommt man einen sehr starken Eindruck von der Wattenmeer-Insel, die so oft gegen stürmische Sturmfluten hat kämpfen müssen. Heute ist die Gefahr aber geringer, weil ein Meeresdeich den größten Teil der Insel beschützt. Südlich von Mandø liegt die Sandbank Koresand, wo man auf Führungen Seehunde und Robben beobachten, Bernstein sammeln oder baden kann.

26  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

bythewaddensea.dk 27


28  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

REJSEN TIL MANDØ Tidevandet afgør, hvornår og hvordan man kommer til Mandø. Traktorbusselskabet Mandøbussen med afgang fra landsbyen ved diget, Vester Vedsted, har styr på højvandstiderne. Antallet af afgange afhænger af årstid og tidevand, så tjek Mandøbussens køreplan. Det anbefales at tage turen med traktorbus. Det er en stor oplevelse at befinde sig her midt mellem den høje himmel og den vidtstrakte vade omgivet af det helt særlige lys over Vadehavet. Man kan tage turen til Mandø ad Låningsvejen i egen bil. Men det kræver, at man kender højvandstiderne. Ring til Ellen fra Mandø Brugs på tel. +45 24 80 09 20 eller Berit fra Restaurant Vadehavet på tel. +45 22 79 14 07 og få oplyst tidevandstiderne, før du kører til Mandø.

Mandø fahren, auf dem Låningsvej. Das fordert aber, dass man die Gezeiten kennt. Rufen Sie Ellen vom Mandø Brugs auf +45 24 80 09 20 oder Berit vom Restaurant Vadehavet auf +45 22 79 14 07 an wegen die Gezeiten, bevor Sie sich auf eigener Faust nach Mandø begeben. MANDØBUSSEN Køreplan / Timetable / Zeitplan mandoebussen.dk

THE JOURNEY TO MANDØ The tractor bus company Mandøbussen that departs from the village of Vester Vedsted near the dyke knows the high tides. The number of departures depends on the season and the tide, so check the timetable of Mandøbussen. It is a great experience to be out there between the vast expanse of sky and the outstretched marshlands, bathed in the very special light over the Wadden Sea. You can drive to Mandø along the causeway (Låningsvejen) in your own car. But you need to know the high tide times. Call Ellen from the local store on Mandø on +45 24 80 09 20 or Berit from Restaurant Vadehavet on +45 22 79 14 07 and get the tide times, before you set out on your own to the island of Mandø. TRANSPORT NACH MANDØ Das Traktorbusunternehmen Mandøbussen, das vom Dorf, Vester Vedsted, fährt, kennt die Gezeiten. Die Anzahl der Fahrten hängt von der Jahreszeit und den Gezeiten ab, Sie sollten sich deshalb über den Fahrplan des Mandøbus informieren. Es ist ein großes Erlebnis, unter dem Himmel und auf dem weiten Watt zu sein - und umgeben von dem ganz besonderen Licht über dem Wattenmeer. Man kann mit dem eigenen Auto nach

bythewaddensea.dk 29


TURFÆRGE MANDØPIGEN Book en oplevelse i særklasse - se vadehavets sæler, østers og fugle helt tæt på. Vi har mange forskelige ture, og hvis I er en gruppe, hjælper vi gerne med en pakke, som passer jer. Turfærgen Mandøpigen har plads til 12 gæster ombord, hvor der er god plads til alle både ude på dækket og inde i den opvarmede kahyt, hvor der også forefindes toilet ombord. Vi anløber 3 forskellige steder: Mandø, Juvre på Rømø og Ribe Kammersluse. Book an exclusive experience with seals, oysters and birds. We have many different tours and if you are a group, we are happy to help with a package that suits you.

30  bb-mandoe.dk

We can accommodate 12 guests on board, the minimum number to complete a trip is 4 people. We call on 3 different places: Mandø, Juvre on Rømø. Ribe Kammer Sluse. Buchen Sie ein exklusives Erlebnis mit Robben, Austern und Vögeln. Wir haben viele unterschiedliche Touren und wenn Sie eine Gruppe sind, helfen wir Ihnen gerne mit einem Paket, das zu Ihnen passt. Wir können 12 Gäste an Bord unterbringen, die Mindestanzahl für eine Reise beträgt 4 Personen. Wir laufen 3 verschiedene Orte an: Mandø, Juvre auf Rømø. Ribe Kammer Sluse.


JUST ANOTHER POINT OF VIEW #nationalparkvadehavet #bythewaddensea

by the Wadden Sea


FISKERI- OG SØFARTSMUSEET I Esbjerg og kun et stenkast fra Vesterhavet forstår man relationerne mellem mennesket og havet. På Fiskeri- og Søfartsmuseet oplever man havet både som arbejdsplads og som det rige liv under havoverfladen. På Fiskeri- og Søfartsmuseet oplever man kulturhistorien i spændende udstillinger om havet som arbejdsplads, mens naturhistorien bliver levende mellem hvalskelletter og saltvandsakvarier med et stort rørebassin. I det berømte sælarium kan man på nærmeste hold opleve Danmarks største rovdyr, gråsælen - og så smager besøget næsten af saltvand. Man tilbringer let timer mellem historierne fra det barske fiskerliv over Vesterhavets betydning under 2. Verdenskrig til de seneste årtiers offshore-eventyr. Og havets udfordringer er der nok af: Prøv livet på en boreplatform, stå ved roret på en trawler og lad børnene prøve kræfter med legepladsens vilde vover. Eller nyd en vellavet fisk i café MS Smag med panoramaudsigt til havet ved Esbjerg. Museets to spættede sæler hedder Pebbles og Arn, gråsælerne hedder Rasmine og Else de fodres og trænes hver dag kl. 11.00 og 14.30. THE FISHERIES AND MARITIME MUSEUM Visiting the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg, only a stone’s throw from the North Sea, one understands better the relationship between man and the sea. The Museum’s fascinating exhibitions about the sea as a workplace will improve your knowledge of cultural history, while natural history comes alive between whale skeletons and the saltwater aquarium with a pool where you can stroke the fish. In the wonderful sealarium you can get close to Denmark’s largest predator, the grey seal - and then your visit really starts to get fishy! Hours fly by among stories of the harsh world of deep-sea fishing, the importance of the North Sea during the Second World War and the offshore ventures of recent decades. Try life on a drilling rig, stand at the helm of a trawler and let the children loose in the adventure playground. Or perhaps just enjoy really fresh fish and chips in the cafeteria, MS Smag, which offers a panoramic view of the sea off Esbjerg. The museum’s two spotted seals are called Pebbles and Arn, the grey seals are called Rasmine and Else - they are fed and trained every day at 11.00 and 14.30. DAS FISCHEREI- UND SEEFAHRTSMUSEUM In Esbjerg und in Steinwurfnähe zur Nordsee versteht man sehr wohl die Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Meer. Auf dem Fischerei- und Seefahrtmuseum kann man die Kulturgeschichte durch interessante Ausstellungen vom Meer als Arbeitsplatz erleben, während die Naturgeschichte

32  fimus.dk


OUR NATURE

fimus.dk 33


FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

zwischen Walskeletten und Salzwasseraquarien mit einem großen Streichelbecken lebendig wird. Im berühmten Robbarium kann man aus nächster Nähe das größte Raubtier Dänemarks, die Kegelrobbe, erleben - und der Besuch schmeckt fast wie Salzwasser. Man verbringt leicht mehrere Stunden zwischen den Geschichten vom harten Fischersleben, von der Bedeutung der Nordsee während des zweiten Weltkrieges und schließlich von dem Offshore-Abenteuer der letzten Jahrzehnte. Probieren Sie mal das Leben auf einer Bohrinsel, führen Sie das Ruder eines Trawlers und lassen Sie die Kinder auf dem

34  fimus.dk

großen Spielplatz toben, oder genießen Sie einen schmackhaft zubereiteten Fisch im Café MS Smag mit einem Rundblick auf das Meer bei Esbjerg. Die beiden Seehunde des Museums heißen Pebbles und Arn, die beiden Kegelrobben heißen Rasmine und Else - sie werden alle jeden Tag um 11.00 und 14.30 Uhr trainiert und gefüttert.

·

02.01-31.12 10-17

125-150 DKK

01.07-31.08 10-18

(u 18) Gratis / Free / Kostenlos


JUST ANOTHER INFINITY POOL #nationalparkvadehavet #bythewaddensea

by the Wadden Sea


36  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

FANØ STRAND FANØ STRAND OG STRANDAKTIVITER Stranden mellem Fanø Bad og Rindby Strand er den mest populære del af stranden for badegæster. Om sommeren er der en livrederstation ved Rindby Strand. Stranden er et stykke dynamisk natur, som hele tiden forandrer sig. I modsætning til mange andre steder langs Vestkysten, så bliver strandene på Fanø bredere og bredere. Havstrømmene fører sand med, som aflejres ved Fanø, Mandø og Rømø. De 3 øer ligger i læ af Horns Rev, der ligger mod nord ud for Blåvands Huk. Ved Fanø Bad er stranden mere end 700 meter bred. Stranden er så stor, at der er plads til alle. Til dem der vil bade og solbade, lege i sandet, flyve med drager, køre Blokart eller Kite-Buggy, wind- eller kite-surfe, samle rav, gå en tur og betragte solnedgangen eller betragte fuglelivet på stranden. Der plads til både dem, der vil være aktive, og til dem, der gerne vil have fred og ro. FANØ BEACH AND BEACH ACTIVITIES The part of the beach situated between Fanø Bad and Rindby Strand is the most popular part for those visitors who like to swim in the ocean. The beach is a dynamic piece of nature, constantly changing. Contrary to many other places on the West Coast, the beaches on Fanø are getting ever wider. The currents of the sea bring sand with them, which is then deposited by Fanø, Mandø and Rømø. The 3 islands are sheltered by Horns Rev, located north of Blåvands Huk. At Fanø Bad, the beach is now more than 700 metres wide. The beach is big enough leaving ample space for everyone, whether you wish to swim, sunbathe, fly kites, drive a Blokart or KiteBuggy, wind- or kitesurf, look for amber, go for a walk, observe the sunset, or watch the birds. Whether you want to be active or come for peace and quiet, there is room for you. FANØ STRAND UND AKTIVITÄTEN AM STRAND Der Strand zwischen Fanø Bad und Rindby Strand ist der beliebteste Teil des Strandes für Badegäste. 12 Kilometer Sandstrand. Im Sommer ist eine Rettungsschwimmerstation am Rindby Strand. Der Strand ist ein Stück dynamischer Natur in stetiger Veränderung. Im Gegensatz zu anderen Stränden an der Nordsee wird der Strand auf Fanø immer breiter. Die Meeresströmung bringt Sand mit, der sich auf Fanø, Mandø und Rømø ablagert. Die 3 Inseln liegen im Schutz von Horns Rev, das nördlich vom Blåvands Huk liegt. Bei Fanø Bad ist der Strand mittlerweile über 700 m breit. Der Strand ist so groß, dass dort Platz ist für alle. Es ist Platz für die, die aktiv sein wollen, sowie die, die gerne Ruhe und Frieden haben wollen.

bythewaddensea.dk 37


REN STRAND Havaffald er et kraftigt stigende problem i hele verden. Havene er i mange år blevet brugt som losseplads og det betaler vi nu prisen for. Også på Fanø skyller der affald op fra havet. Med så stor en strand er det en kæmpe opgave. Fanø kommune gør meget, men heldigvis får de hjælp af private borgere og gæster, som gerne vil hjælpe med at rydde op. Peter Michelsen har etableret det private miljøprojekt Ren Strand Fanø. Projektet går i al sin enkelthed ud på at udlevere poser, havfaldsposer, til folk på stranden. Disse poser beder vi så folk om at fylde med diverse former for affald de finder på stranden. Projekt Ren strand Fanø startede i 2017 med to ruller havfaldsposer. Siden da har Ren Strand Fanø med hjælp af rigtig mange frivillige fået samlet mange tons affald sammen. CLEAN BEACH Garbage in the oceans is an increasing problem all over the world. The oceans have been used as a garbage dump for many years and now we are paying the price for it. There is also garbage stranding on the shores of Fanø, and with such a large area of beach it is a huge task to clean up. Fanø Municipality works hard to deal with the problem but luckily they are helped by private citizens and guests who are willing to help by removing the trash. Peter Michelsen started the private environmental project called ”Ren Strand Fanø” (Clean Beach Fanø). In all its simplicity, the idea of the project is to hand out empty Sea Trash Bags to people on the beach. We ask people to fill these Sea Trash Bags with whatever garbage they find when they are on the beach. This project, ”Ren Strand Fanø”, started in 2017 with two rolls of the Sea Trash Bags. SAUBERER STRAND Meeresabfall ist ein stark steigendes Problem in der ganzen Welt. Die Meere werden häufig als Mülldeponie benutzt und dafür bezahlen wir nun den Preis. Auch auf Fanø wird Abfall vom Meer angeschwemmt. Mit so einem großen Strand ist das eine riesige Aufgabe. Die Fanø Kommune macht viel, aber zum Glück bekommt sie Hilfe von privaten Bürgern und Gästen, die gerne helfen wollen aufzuräumen. Peter Michelsen hat das private Umweltprojekt Ren Strand Fanø gegründet. ”In dem Projekt geht es eigentlich einfach darum Tüten, Havfaldsposer (Meermülltüten), an die Leute am Strand auszuteilen. Wir bitten die Leute diese Tüten mit diversen Formen von Abfall, die sie am Strand finden, zu füllen. Das Projekt ”Ren Strand Fanø” startete im Jahr 2017 mit 2 Rollen Havfaldsposer. Seitdem hat Ren Strand Fanø mit Hilfe von richtig vielen Freiwilligen viele Tonnen von Abfall zusammengesammelt.

38  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

bythewaddensea.dk 39


40  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

HJERTING STRAND Hjerting Strand har en skøn promenade med de bedste bademuligheder og vestjyske mondæne omgivelser. Her føler alle sig velkomne. Den 660 m lange promenade ved Ho Bugt er i sig selv en arkitektonisk oplevelse, men giver primært let og indbydende adgang til stranden med bænke, hængekøjer, ramper, en udsigtsplatform og en bane til beachvolley. På stranden finder man en spændende pæle-installation, der er et helt stykke landskabskunst, som blot kan opleves. Men den måler samtidig strandens flod og ebbe, og børnene elsker at klatre i den. Ved Hjerting Strand kan man slappe helt af og nyde folkelivet. Det er let at parkere og let at finde noget til ganen - uanset om man er til en is eller til noget mere nærende. HJERTING SEAFRONT Hjerting seafront has a delightful promenade, the best beach facilities and a fashionable West Jutland mixture of old and new, where everyone feels welcome. The promenade stretches 660 m along Ho Bay. Architecturally attractive in itself, the promenade provides easy access to the beach, inviting visitors with its benches, hammocks, ramps, ocean viewing platform and beach volley facilities. The beach boasts a fascinating piece of landscape sculpture - a forest of wooden poles rising from the sand. It can be enjoyed as a work of art, but it also measures the ebb and flood of the tide, and children love to climb it. Hjerting seafront is a place to just relax and watch people enjoying themselves. Parking is easy, as is finding refreshments - whether you’re into ice cream or something more substantial. DIE STRANDPROMENADE Hjerting Strand hat einer schönen Promenade, der besten Bademöglichkeiten und den westjütischen mondänen Umgebungen. Hier fühlen sich alle willkommen. Die 660 m lange Promenade an der Bucht von Ho ist an sich ein architektonisches Erlebnis, ermöglicht aber in erster Linie einen leichten und ansprechenden Zugang zum Strand mit Bänken, Hängematten, Rampen und einem Sportfeld für Beachvolley. Am Strand findet man auch eine interessante Installation mit Pfählen, ein Stück Landschaftskunst, die einfach dort zu erleben ist. Diese Installation misst gleichzeitig Ebbe und Flut des Strandes und die Kinder lieben es, dort zu spielen. Am Hjerting Strand kann man sich ganz ausruhen und das Leben genießen. Man findet leicht einen Parkplatz sowie etwas zum Essen und Trinken - ob man nur ein Eis möchte oder was Nahrhaftes.

bythewaddensea.dk 41


MARBÆK PLANTAGE Marbæk Plantage udgør sammen med hede, strand og enge langs Varde Å et varieret naturområde. Et stort system af natur- og ridestier binder området sammen. Marbækområdet udgør 1300 ha og ligger 12 km nordvest for Esbjerg grænsende op til Vadehavet, Ho bugt og Varde å. Området, som i dag er en naturpark for Esbjerg og Varde, er i landskabelig henseende meget værdifuld og særpræget. Det afvekslende terræn giver gode muligheder for forskellige former for friluftsliv. Området er ligeledes en del af Nationalpark Vadehavet. På Natur- og Kulturformidlingscentret Myrthuegård fortælles om området. Udstillingen ”Hvor å, hav og mennesker mødes” kan ses alle dage fra kl. 10.00-20.00. MARBÆK PLANTATION Marbæk Plantation with moorland, coastline and meadows along Varde Å offer a great variety of scenery. An extensive network of nature trails and riding trails binds the area together. This is an area of about 3,250 acres, situated 12 km north of Esbjerg between Ho Bay and the River Varde. In terms of landscape, this area, which is now a nature reserve for Esbjerg and Varde, is very speciel and a very valuable asset. The varied terrain offers good opportunities for many different kinds of outdoor activity. Marbæk is part of the Wadden Sea National Park. MARBÆK PLANTAGE Marbæk Plantage bildet zusammen mit Heide, Strand und Wiesen entlang der Varde Au ein abwechslungsreiches Naturgebiet. Ein Netz von Naturpfaden und Reitpfaden verbindet das Gelände. Das Gebiet Marbæk ist 1.300 ha gross und liegt 12 km nordwestlich von Esbjerg. Es wird begrenzt durch die Bucht von Ho und die Varde Å. Das Gebiet, heute Naturpark für Varde und Esbjerg, ist landschaftlich sehr wertvoll und eigenartig und auch Teil des Nationalpark Wattenmeer.

42  bythewaddensea.dk


OUR NATURE

bythewaddensea.dk 43


44  bythewaddensea.dk


OUR HISTORY

BYBEVARING I RIBE Intet andet sted i Danmark findes så mange fredede huse på så lille et område. Af den indre bys ca. 600 huse er 109 fredet, og yderligere ca. 130 klassificeret ”høj bevaringsværdi”. Det sjældent velbevarede bymiljø skyldes reelt fattigdom - i 1800-tallet. Men i 1899, i den nationalt sindede periode, hvor Sønderjylland var under tysk herredømme, fik driftige folk den idé, at disse gamle danske huse ligefrem kunne blive en attraktion. Derfor stiftede de Ribe Turistforening for at sikre husene mod yderligere forfald eller ligefrem nedrivning, og ca. 50 huse blev allerede i 1918 omfattet af Danmarks første lov om bygningsfredning. TOWN PRESERVATION IN RIBE Nowhere else in Denmark do you find as many listed houses in such a small area as in Ribe. Of the 600 or so houses in the town centre, 109 are protected, and about a further 130 others are classified of ”high conservation value”. In fact, this unusually preserved urban environment is due to a constant lack of money in the 19th century! In 1899, however, in the nationalist mood of the period when Southern Jutland was under German rule, enterprising locals got the idea that these old Danish houses might even become an attraction. They therefore founded the Ribe Tourist Association to secure the houses against further decay or even demolition, and as early as 1918 some 50 houses were earmarked by Denmark’s first preservation legislation. STADTERHALTUNG IN RIBE Nirgendwo in Dänemark wie in Ribe findet man so viele unter Denkmalschutz gestellte Häuser in einem so kleinen Gebiet. 109 Häuser in der Innenstadt (es gibt insgesamt ca. 600 Häuser) sind geschützt, und weitere ca. 130 Häuser sind mit ”hohem Erhaltungswert” klassifiziert. Die wohlerhaltene städtische Umwelt ist in der Tat auf Armut zurückzuführen - im 19. Jahrhundert. Aber im Jahr 1899, während der nationalgesinnten Periode, wo Nordschleswig unter deutscher Herrschaft war, sind unternehmungslustige Leute auf die Idee gekommen, dass diese alte dänische Häuser eine Attraktion werden könnten. Sie haben deshalb den Verkehrsverein von Ribe gegründet, um die Häuser gegen Verfall oder sogar gegen Abbruch zu schützen. Ca. 50 Häuser waren schon im Jahr 1918 von dem ersten dänischen Gesetz über Gebäuden unter Denkmalschutz umfasst.

bythewaddensea.dk 45


GUIDEDE TURE En vandring gennem Ribes gamle, brostensbelagte gader er også en vandring tilbage i tiden. Få sat ord på det hele ved at bestille en guidet tur. Vi har et team af entusiastiske guider, som året rundt kan bestilles til guidede ture i Ribe og omegn. Vores guider kan gennemføre turene på dansk, engelsk og tysk. Vi tilbyder guidede ture til fods i den gamle bydel, rundvisninger i Ribe Domkirke, på Museet Ribes Vikinger og Sct. Catharinæ Kirke og Kloster, Ghost Walks, samt ture i marskområdet. FASTE BYVANDRINGER I Ribes Gamle Bydel og Domkirke 29.03-27.09 - 11.30 mandage 28.06-27.08 + uge 42 - 11.30 alle hverdage TURE TIL GRUPPER Vælg mellem flere temaer. Turene bookes og betales online på bythewaddensea.dk GUIDED TOURS To wander through the old cobblestone streets of Ribe is to travel back through time. Get the fantastic stories from one of our experienced guides. We have a team of enthusiastic tour guides that can be booked year-round for guided tours in Ribe and surroundings. The tours are conducted in Danish, German and English. We offer guided walks in the old town, tours of Ribe Cathedral, The Viking Museum and Sct. Catharinæ Church and Monastery, as well as tours in the marsh area.

FÜHRUNGEN Dänemarks älteste Stadt Ribe hat eine lange, fantastische und dramatische Geschichte - sie lauert in allen Ecken. Es ist ein ganz besonderes Erlebnis einem unserer enthusiastischen Stadtführer durch die Straßen und Gassen von Ribe zu folgen. Unser Team von Fremdenführer kann das ganze Jahr über für Führungen in Ribe und Umgebung bestellt werden. Die Touren können in Dänisch, Englisch und Deutsch durchgeführt werden. Wir bieten Führungen zu Fuß in der Altstadt, Besichtigung der Dom zu Ribe, Das Museum Ribes Vikinger und Sct. Catharinæ Kirche und Kloster sowie Touren im Marschgebiet an. REGELMÄßIGE STADTFÜHRUNGEN Ribes Altstadt und Dom 29.03-27.09 - 11.30 Montags 28.06-27.08 + Woche 42 - alle Wochentage FÜR GRUPPEN Wählen Sie aus mehreren Themen. Die Führungen werden online gebucht und bezahlt auf bythewaddensea.de

REGULAR GUIDED TOURS In Ribes Old town and Cathedral 29.03-27.09 - 11.30 Mondays 28.06-27.08 + week 42 - every weekday GUIDED TOURS FOR GROUPS Choose from several themes. The tours are booked and paid for online at bythewaddensea.com

46  bythewaddensea.dk

BOOK bythewaddensea.dk


OUR HISTORY

bythewaddensea.dk 47


48  bythewaddensea.dk


OUR HISTORY

VÆGTERRUNDGANG Vægterhvervet ophørte i sin oprindelige form i 1902, men i 1935 blev traditionen genoptaget som led i turistarbejdet. Og Ribes vægtere formår da også at skabe en helt særlig stemning, hvor man lever sig ind i en tid længe før moderne politifolk og alarmer. De synger deres vægtervers og fortæller om Ribes dramatiske historie. Hos nogle brænder oplevelsen sig så meget fast, at de gør det til et fast indslag under deres besøg i Ribe at gå den stemningsfulde tur. Det var vægterens opgave at holde ro og orden og at passe gadebelysningen i byens gader om natten, samt at slå alarm i tilfælde af ildebrand og stormfloder. Desuden skulle vægterne markere hvert timeslag ved at synge et vægtervers. De sang, for at berolige borgerne med, at der blev holdt vagt, men også fordi de færreste personer dengang havde et ur. THE NIGHT WATCHMAN In 1902, the Night Watchman’s task ceased in its original form, but in 1935 the tradition was revived as part of the continued tourism effort. Ribe’s Night Watchman creates a very special mood that takes you back to a time without modern policemen and alarms. The Night Watchman sings his song and tells the dramatic stories about the history of Ribe. For some, the experience is so special, that it is a standard feature to join in the atmospheric walk when visiting Ribe. During nighttime the Night Watchman was responsible for keeping peace and order, making sure that the streetlights were on, and to raise alarm in case of fire and flodding. Moreover, the Night Watchman marked the strike of the hour by singing

in the streets. He sang to reassure the citizens that he was keeping watch, but also because very few people had a watch at that time. NACHTWÄCHTER 1902 endete die Tätigkeit der Nachtwächter in ihrer ursprünglichen Form, 1935 jedoch wurde die Tradition als eine Touristenattraktion wieder aufgenommen. Und so gelingt es Ribes Nachtwächtern auch, eine ganz besondere Stimmung zu schaffen, in der man sich in eine Zeit lange vor moderner Polizei und Sirenen zurück versetzt fühlt. Sie singen ihre Wächterlieder und berichten von Ribes dramatischer Geschichte. Bei einigen Gästen hinterlässt das Erlebnis einen so überwältigenden Eindruck, dass sie bei jedem Besuch in Ribe den stimmungsvollen Rundgang erneut mitmachen. Es war die Aufgabe des Wächters für Ruhe und Ordnung zu sorgen und sich bei Nacht um die Straßenbeleuchtung zu kümmern. Er war auch dafür verantwortlich Alarm bei Feuer und Sturmfluten zu schlagen. Außerdem sollte der Wächter jeden Stundenschlag markieren, indem er einen Wächtervers sang. Sie sangen, um die Bürger damit zu beruhigen, dass Wacht gehalten wurde, aber auch, weil nur die wenigsten Personen damals eine Uhr besaßen. VÆGTERRUNDGANG / THE NIGHT WATCHMAN / NACHTWÄCHTER Start / Starts / Beginnt

Weis Stue, Torvet, Ribe

Varighed / Duration / Dauer

45 min

Billet / Ticket / Ticket

Gratis / Free / Kostenlos

Vægteren går ikke / No round / Keine rundgang 21.-24./5 2021

SÆSON / SEASON / SAISON

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

15.-20. kl. 20

29.-31. kl. 20

1.-5. kl. 20

1.-31. kl. 20

1.-15./20 16.-30/20+22

1.-31. kl. 20+22

1.-31. kl. 20+22

1.-30. kl. 20

1.-23. kl. 20

NOV

DEC

bythewaddensea.dk 49


RIBE DOMKIRKE Domkirken er synlig på kilometers afstand i det flade landskab. Påbegyndt omkring 1150 stod kirken færdig ca. 100 år senere. Murene blev opført af vulkansk tuf, hentet ved Rhinen og efter tidens skik anvendt til en treskibet kirke med to tårne mod vest. Senere tilføjedes to sideskibe, der gør den til Danmarks eneste femskibede kirke. Den er i dag både sognekirke og hovedkirke for Ribe Stift. Det første nordtårn styrtede ned 1283 og blev erstattet af det nuværende større Borgertårn. En tur i tårnet fører forbi Domkirkemuseet og giver fra toppen et uforglemmeligt blik over Ribes tage og over områdets helt særlige natur. Hver dag spiller klokkespillet kl. 8.00 og 18.00 melodien til Brorsons ”Den yndigste rose”, og kl. 12.00 og 15.00 folkevisen om Dronning Dagmars død i Ribe 1212. RIBE CATHEDRAL This is Denmark’s oldest cathedral and Ribe’s soaring landmark for 800 years, visible for miles around over the flat landscape. Begun around 1150, the church was completed about a 100 years later. The walls were built of volcanic tuff, sailed up along the Rhine and used according to the custom of the time to build a three-aisled church with two towers to the west. Later, two side aisles were added, making it Denmark’s only five-aisled church. Today it is both a parish church and the cathedral of the diocese of Ribe. The first north tower collapsed in 1283 and was replaced by the present, larger Commoners’ Tower. A tour of the tower takes you past the Cathedral Museum and provides an unforgettable view from the top over the roofs of Ribe and out over the unique marsh landscape. Every day at 08.00 and 18.00 the carillon bells play Hans Adolph Brorson’s Danish hymn (1732), ”Now Found is the Fairest of Roses” at midday and 15.00 they play a folk ballad about death of Queen Dagmar in Ribe in 1212. DOM ZU RIBE Der älteste Dom Dänemarks und das prunkvolle Wahrzeichen

50  ribe-domkirke.dk

von Ribe seit 800 Jahren, in der flachen Landschaft weit weg ersichtlich. Das Bauen des Doms ist etwa im Jahr 1150 angefangen und die Kirche ist ca. 100 Jahre später fertig geworden. Die Mauern bestehen aus vulkanischen Tuffsteinen, die am Rhein geholt wurden und nach Brauch der Zeit für eine dreischiffiger Kirche mit zwei Türmen in westlicher Richtung. Später sind zwei Seitenschiffe dazugekommen, und die Kirche ist somit die einzige fünfschiffige Kirche in Dänemark. Heute ist sie sowohl Pfarrkirche als auch Hauptkirche des Ribe Stifts. Der erste Nordturm ist 1283 abgestürzt und wurde durch den vorhandenen größeren Borgertårn (Bürgerturm) ersetzt. Ein Besuch im Turm ermöglicht auch ein Besuch im Dommuseum und ganz oben hat man einen unvergesslichen Blick über die Dächer von Ribe und die ganz besondere Natur der Gegend. Das Glockenspiel spielt jeden Tag um 8.00 und um 18.00 die Melodie des dänischen Kirchenlieds von Brorson ”Den yndigste rose” und um 12.00 und 15.00 Uhr das Volkslied über den Tod von Königin Dagmar 1212 in Ribe.

·

01.04-31.04 01.05-30.09 01.07-15.08 01.10-31.10 01.11-31.03

11-16 10-17 10-17.30 11-16 11-15

Se Domkirkens hjemmeside for ændringer i åbningstiden.

20 DKK - tårn / tower / turm 10 DKK - tårn / tower / turm Besøg i kirken er gratis / Visit to the Cathedral is free / Besuch in Dom is Kostenlos


OUR HISTORY

ribe-domkirke.dk 51


FANØ DRAGTEN Noget af det mest iøjnefaldende og karakteristiske ved Fanø er de traditionelle kvindedragter. I mere end 200 år blev disse dragter båret i hverdagen, også langt ind i det 20. århundrede. Den sidste Fanø kone, der brugte dragten til hverdag, døde i 1972. Idag bruges dragten til fest, det vil sige til fødseldage, bryllupper, til højtiderne og de årlige festdage ”Fannikerdagene” i Nordby” og ”Sønderhodagen” i Sønderho. På disse festdage er der optog, hvor flere hundrede kvinder i dragter viser sig frem. Der afholdes også jævnligt baller med den traditionelle musik og dans. På “Fanø Skibsfart & Dragtsamling” er der en stor og meget spændende udstilling af både hverdags- og festdragter, som alle har været båret af lokale børn og kvinder. THE FANØ DRESS The traditional women’s dresses from Fanø is one of the most characteristic aspects of the island. For more than 200 years, also well into the 20th century, these dresses were worn on an everyday basis. The last woman from Fanø who wore the Fanø Dress daily passed away in 1972. These days the dress is only used for special occasions such as birthdays, weddings, celebrations and the annual events of ”Fannikerdagene” in Nordby and ”Sønderhodagen” in Sønderho. During these occasions there are up to hundreds of women who will show themselves in these beautiful outfits. Every so often a dance is also thrown which has the traditional music and dance and where traditional clothing is also worn. In the museum ”Fanø Skibsfart & Dragtsamling” there is a large and interesting exhibition of both everyday and special occasion Fanø dresses. DIE FANØ-TRACHT Eins der auffälligsten und charakteristischen Dinge auf Fanø ist die traditionelle Frauentracht. Über mehr als 200 Jahre wurde diese Tracht im Alltag getragen, auch lang bis ins 20 Jahrhundert hinein. Die letzte Fanø Frau, die die Tracht jeden Tag nutze, starb 1972. Heute wird die Tracht für Feste genutzt, wie zu Geburtstagen, Hochzeiten, Festtagen und den jährlichen Festtagen ”Fannikerdagene” (Fannikertage) in Nordby und Sønderhodag (Sønderhotag) in Sønderho. Bei diesen Festtagen gibt es einen Umzug, wo viele hunderte von Frauen die hübschen Trachten tragen. Es werden öfters Bälle mit traditioneller Musik und Tanz veranstaltet. In der ”Fanø Skibsfart & Dragtsamling” (Schifffahrts- und Trachtensammlung) gibt es eine große und sehr spannenden Ausstellung von Alltags- sowie Fest-Trachten.

52  bythewaddensea.dk


OUR HISTORY

bythewaddensea.dk 53


RIBE VIKINGECENTER HER HERSKER VIKINGERNE Ribe VikingeCenter er en rejse mere end 1.000 år tilbage til vikingernes verden. Her kan man møde krigere, handelsfolk, håndværkere, bønder og alle dyrene på Storgården. Man kan opleve rekonstruktioner af det allerældste Ribe og nu også Danmarks første kristne kirke. Som gæst kan man selv blive en del af historien og deltage i krigertræning, skyde med langbue, opleve dyrene blive fodret og se gøgleren optræde, hjælpe til hos husfruen i Tinghuset og meget andet. Internationalt Vikingemarked, krigere, islandske heste, falkonershows, vikingemad, tro, sagn og fortællinger er bare nogle af sæsonens arrangementer, hvor man får viden og indsigt i vikingernes verden. Reenactors fra hele Europa strømmer til Danmarks vigtigste handelssted, Ribe, for sammen med vikingerne på Ribe VikingeCenter, at skabe en enestående autentisk oplevelse. WHERE VIKINGS RULE At Ribe Viking Centre you step more than 1,000 years back into the Viking Era, meeting warriors, tradesmen, craftsmen, farmers - and all the animals on the farm. You can see reconstructions of the oldest parts of Ribe and now also of Denmark’s first Christian church. As a visitor you can become part of history, join the warrior training, shoot with a longbow, see the farmer feed the animals, meet the performing jester, help the lady in the Thing-hall, and much more. International Viking Market, warriors, Icelandic horses, falconry shows, Viking food, beliefs, legends and tales are just some of the season’s events offering knowledge and insight into the world of the Vikings. Reenactors from all over Europe flock to Ribe, Denmark’s most important Viking trading centre, presenting authentic reenactions of the past along with the local Vikings. HIER HERRSCHEN DIE WIKINGER Im Ribe VikingeCenter gehen wir mehr als 1.000 Jahre zurück in die Welt der Wikinger. Hier trifft man Krieger, Kaufleute, Handwerker, Bauern und alle Tiere auf dem Hof. Man kann

54  ribevikingecenter.dk

Rekonstruktionen der wikingerzeitliche Stadt Ribe und jetzt auch die erste christliche Kirche Dänemarks erleben. Sie können als Gast selbst ein Teil der Geschichte werden und an der Kriegertraining teilnehmen, mit Langbogen schießen, beim Füttern der Tiere dabai sein, das Auftreten des Gauklers zuschauen, der Hausfrau des Tinghauses helfen und vieles mehr. Internationaler Wikingermarkt, Krieger, isländische Pferde, Falknershows, Wikingeressen, Glaube, Sage und Erzählungen sind nur einige der Veranstaltungen der Saison, bei welchen man Wissen und Einsicht in die Welt der Wikinger bekommen kann. Reenactors aus ganz Europa kommen zum wichtigsten Handelsplatz Dänemarks, Ribe, um zusammen mit den Wikingern, ein einmaliges authentisches Erlebnis zu gestalten.

·

28.04-29.04 10-15.30 - ons-tor / wed-thurs / mitt-don 30.04-02.05 10-17 - fre-søn / fri-sun / frei-sonn* 03.05-07.05 10-15.30 - man-fre / mon-fri / mon-frei* 08.05-25.06 10-15.30 - man-fre / mon-fri / mon-frei 26.06-29.08 11-17 - man-søn / mon-sun / mo-sonn 30.08-22.10 10.-15.30 - man-fre / mon-fri / mon-frei *Internationalt Vikingemarked / Int. Viking Market / Int. Wikingermarkt

130 DKK / 17,93 €

(3-13) 65 DKK / 8,97 €


OUR HISTORY

ribevikingecenter.dk 55


56  ribesvikinger.dk


OUR HISTORY

MUSEET RIBES VIKINGER Hvordan opstod Ribe og hvordan levede byens indbyggere, da Ribe var en vigtig handelsby i Europa? Ribes Vikinger er stedet at finde svarene. Gennem udstillingerne af de enestående arkæologiske fund kan du opleve Ribes historie fra begyndelsen af 700-tallet og op gennem vikingetiden og middelalderen til ca. år 1700. I årene 710-850 blomstrede vikingernes markedsplads, og museets vikingetids-udstilling er fyldt med smukke genstande fra perlemagerens, bronzestøberens og kammagerens værksteder. Udstillingen om middelalderens og renæssancens Ribe fortæller om hverdagslivets leg, sundhed og sygdom, om klostre og kirker og om den fortsatte rige handel i byen. Historien fortælles på så mange forskellige måder, at både børnefamilien og dem med særlig interesse for historie og arkæologi, kan få en god oplevelse. RIBE VIKING MUSEUM What were the origins of Ribe and how did the town’s inhabitants live when Ribe was a major European trading centre? Ribe Viking Museum is the place to find the answers. The exhibitions of unique archaeological finds present the history of Ribe from the beginning of the 700s and on through the Viking Age and the Middle Ages to about 1700. In the years 710-850, the Viking marketplace flourished, and the museum’s Viking Age exhibition is packed with beautiful objects from the workshops of the bead maker, the bronze caster and the comb maker. The exhibition about Ribe in the Middle Ages and the Renaissance tells about daily life: play, health and sickness - about religious houses and churches and about the ongoing profitable trading in the town. The story is told in so many different ways that both families with children and those with a special interest in history and archaeology will get something out of it. MUSEUM DIE WIKINGER VON RIBE Wie ist die Stadt Ribe entstanden und wie haben die Einwohner der Stadt gelebt, damals als Ribe eine wichtige Handelsstadt in Europa war? Im Museum Die Wikinger von Ribe findet man die Antwort. Durch die Ausstellungen von den einmaligen archäologischen Funden können Sie die Geschichte von Ribe vom Anfang des sieben Jahrhunderts durch die Wikingerzeit und den Mittelalter bis etwa zum Jahr 1700 erleben. Während der Jahre 710-850 blühte der Marktplatz der Wikinger, und die Ausstellung über die Wikingerzeit besteht aus vielen schönen Gegenständen von den Werkstätten des Perlenmachers, der Bronzegießerei und des Kammmachers. Die Ausstellung über dem Mittelalter und der Renaissance in Ribe erzählt von dem Alltag, das Spielen, die Gesundheit und Krankheit, die Klöster und Kirchen und über den weiteren reichen Handel in der Stadt. Die Geschichte wird auf so viele verschiedene Weisen erzählt, dass sowohl die Familie mit Kindern als auch diejenigen, die ein besonderes Interesse für Geschichte und Archäologie haben, ein gutes Erlebnis haben.

ribesvikinger.dk 57


MUSEET RIBES VIKINGER · 01.11-30.06 10-16 - man / mon / mon - lukket / closed / geschlossen

01.07-31.08 10-17 01.09-31.10 10-16

85 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

58  ribesvikinger.dk


JUST ANOTHER MANIC MONDAY #danmarksældsteby #bythewaddensea

by the Wadden Sea


JACOB A. RIIS MUSEUM USA’s præsident Roosevelt kaldte ham for New Yorks nyttigste borger, og han var en af fotodokumentarismens pionerer. Jacob A. Riis Museum fortæller den fascinerende historie om Ribe-drengen, der udvandrede til Amerika i 1870. Om manden, der gennem sine hårdtslående artikler og fotos fra New Yorks rå og barske slum åbnede borgerskabets øjne for, ”hvordan den anden halvdel lever”. Og om hans ungdoms forelskelse i den smukke Elisabeth fra Ribes rigeste hus, som han takket være sin udholdenhed til sidst kunne tage med sig over Atlanten som sin brud. Historien om Jacob A. Riis er historien om næsten at gå under i New Yorks værste kvarterer og historien om, hvordan hårdt slid, vilje til at skabe et bedre samfund og tro på sig selv gjorde Ribe-drengen til det, præsidenten kaldte ”den ideelle amerikaner”. Museet er indrettet i Jacob A. Riis’ barndomshjem og viser blandt andet over 125 af hans fotografier fra New Yorks slum. JACOB A. RIIS MUSEUM President Roosevelt called him ”New York’s most useful citizen”, and he was one of the pioneers of documentary photography. The Jacob A. Riis Museum tells the fascinating story of the Ribe boy who emigrated to America in 1870. About the man who with his hard-hitting articles and photos from the raw, tough life in New York’s slums, opened the eyes of the bourgeoisie to ”how the other half lives”. About his youthful infatuation with the beautiful Elisabeth from the richest family in Ribe, whom, thanks to his perseverance, he was eventually able take with him across the Atlantic as his bride. The story of Jacob A. Riis is the story of almost giving up the ghost in New York’s worst neighbourhoods, and how hard grind, a vision of a better society and belief in himself made the Ribe boy what the president called ”the ideal American”. The museum is housed in Jacob A. Riis’ childhood home and displays over 125 of his photographs from the New York slums. JACOB A. RIIS MUSEUM Der amerikanische Präsident, Roosevelt, hat ihn den nützlich-

60  jacobariismuseum.dk

sten Einwohner von New York genannt, und er war einer der Pioniere des Fotodokumentarismus. Jacob A. Riis Museum erzählt die faszinierende Geschichte über den Jungen aus Ribe, der 1870 nach Amerika auswanderte. Das Museum erzählt über den Mann, der durch seine schlagkräftige Berichte und Fotos über den rauen und harten Slum in New York der Bürgerschaft die Augen dafür öffnete, ”wie die andere Hälfte lebt” - und über seine Jugendliebe zu der schönen Elisabeth auch dem reichsten Haus in Ribe, die er dank seiner Unermüdlichkeit schließlich als seine Braut in die USA bringen konnte. Die Geschichte über Jacob A. Riis handelt darum, in den schlimmsten Stadtteilen von New York fast zu verkommen und darum wie harte Arbeit, der Wille, eine bessere Gesellschaft zu schaffen, und der Glauben an sich selbst, ihn zu ”dem ideellen Amerikaner” machte - so der Präsident. Das Museum befindet sich im Elternhaus von Jacob A. Riis und zeigt mehr als 125 seiner Fotos von dem New Yorker Slum.

·

01.11-30.06

01.07-31.08 10-17

01.09-31.10 10-16

85 DKK

(u 18) Gratis / Free / Kostenlos

10-16 - man / mon / mon - lukket / closed / geschlossen


OUR HISTORY

jacobariismuseum.dk 61


62  hexmuseum.dk


OUR HISTORY

HEX! MUSEUM OF WITCH HUNT Den bedst kendte danske heks Maren Spliids kom fra Ribe - hun blev brændt på bålet i 1641 og blev på den måde offer for frygten i sin samtid. HEX fortæller om hekseforfølgelser i Danmark og Europa i 1500 og 1600-tallet. Udstillingerne lader gæsten møde dagligdagens overtro, der hjalp almindelige mennesker til at forstå og klare sygdom, nød og tab. Men gæsterne møder også de lærde, som mente, at djævelen altid havde en finger med i spillet. De to vinkler på magien smeltede sammen i datidens billede af hekse og troldfolk, som blev frygtede i alle dele af samfundet. HEX! går i dybden med nogle helt konkrete processer og fortæller også om de europæiske magthavere, som gjorde det muligt at retsforfølge og dømme dem, der var under mistanke for at være gået i djævelens tjeneste. HEX! er en del af Quedens Gaard, der blev bygget som købmandsgård i 1583. Maren Spliids har som så mange andre ripensere uden tvivl haft sin gang her. HEX! MUSEUM OF WITCH HUNT The best-known Danish witch, Maren Spliids, came from Ribe - she was burned at the stake in 1641 and thus fell victim to the fears of her time. HEX! tells the story of witch-hunting in Denmark and Europe in the 1500s and 1600s. The exhibits help visitors understand the widespread spiritual beliefs that helped ordinary people understand and cope with illness, distress and loss. But visitors will also meet the scholars who maintained that the devil always had a finger in the pie. These two angles on magic merged in the contemporary perceptions of witches and wizards, who were feared at every level of society. HEX! delves into some very specific processes and also talks about the European rulers who allowed courts to prosecute and condemn those thought to be in the service of the devil. HEX! MUSEUM OF WITCH HUNT Die bekannteste dänische Hexe, Maren Spliids, kommt aus Ribe - sie wurde 1641 auf dem Scheiterhaufen verbrannt und

wurde dadurch Opfer der damaligen Angst. HEX! Erzählt die Geschicte über Hexenverfolgungen in Dänemark und in Europa im 15- und 16-Jahrhundert eröffnet. In den Ausstellungen begegnet dem Besucher der Aberglaube des Alltags, der gewöhnlichen Menschen dazu geholfen hat, Krankheiten, Not und Verluste zu verstehen und zu bewältigen. Den Besuchern begegnen aber auch die Gelehrten, die davon überzeugt waren, der Teufel seine Finger im Spiel hatte. Die beiden Seiten der Magie verschmolzen in dem damaligen Bild von Hexen und Trollen, die in allen Teilen der Gesellschaft befürchtet wurden. HEX! Geht einigen ganz konkreten Prozessen auf den Grund und erzählt auch über die europäischen Machthaber, die es ermöglichten, diejenigen gerichtlich zu verfolgen und zu verurteilen, die unter dem Verdacht standen, den Teufel zu vertreten.

·

01.11-30.06

01.07-31.08 10-17

01.09-31.10 10-16

85 DKK

(u 18) Gratis / Free / Kostenlos

10-16 - man / mon / mon - lukket / closed / geschlossen

hexmuseum.dk 63


ESBJERG MUSEUM På kun 100 år fra 1868 blev Esbjerg Danmarks 5. største by. Esbjerg gik forrest på områder som byudvikling, socialpolitik og skolevæsen, og under 2. Verdenskrig var Esbjerg både den første danske by, der blev ramt af krigen, og den første by, der gjorde oprør mod besættelsesmagten. Esbjerg Museum byder på tre udstillinger om besættelsestid og hverdagsliv i Esbjerg 1900-1950. Den roste BESAT - Esbjerg 1943 involverer sine gæster, når den fiktive ”familien Hansen” byder velkommen og beder om hjælp til at løse deres besættelsestids-dilemmaer. MODSTAND - Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 går i dybden med den lokale modstandskamp. Og i ESBJERG 1900-1950 kan gæsterne gå ind til købmanden, nyde Torvets butikker og besøge arbejderfamiliens og direktørens lejligheder. ESBJERG MUSEUM From its beginnings in 1868, Esbjerg became the 5th largest city in Denmark in just 100 years. It took the lead in areas such as urban development, social policy, schools and kindergartens. Esbjerg was the first Danish city to be affected by the Second World War, and the first city to offer resistance to the occupying power. Esbjerg Museum has three exhibitions covering the occupation period and everyday life in Esbjerg from 1900 to 1950. A much praised exhibition, THE OCCUPATION - Esbjerg 1943, gets visitors involved when the fictional ”Hansen family” welcomes them and asks for help in resolving the dilemmas they faced during the occupation. RESISTANCE - Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 explores the local resistance struggle in depth. In the Esbjerg 1900-1950 exhibition visitors can visit the grocery store, the shops on the town square, the apartment of a worker’s family and that of a director. ESBJERG MUSEUM Im Laufe von nur 100 Jahren, ab 1868, wurde Esbjerg die fünf größte Stadt Dänemarks. Esbjerg war ganz vorne in Bezug auf Stadtentwicklung, Sozialpolitik und Schulwesen, und während

64  esbjergmuseum.dk

des zweiten Weltkrieges war Esbjerg sowohl die erste dänische Stadt, die vom Krieg getroffen wurde, als auch die erste Stadt, die gegen die Besatzungsmacht Aufruhr machte. Esbjerg Museum hat drei Ausstellungen über die Besatzungszeit und das Alltagsleben in Esbjerg von 1900 bis 1950. Die gelobte Ausstellung BESETZT - Esbjerg 1943 bezieht die Besucher ein, wenn die fiktive ”Familie Hansen” die Gäste begrüßt und um Hilfe bittet, ihre Dilemmas der Besatzungszeit zu lösen. Die Ausstellung WIDERSTAND - Esbjerg Ribe Bramming 194045 geht dem örtlichen Widerstandskampf auf den Grund. Und in der Ausstellung Esbjerg 1900-1950 können die Gäste den Kaufladen, die Läden auf dem Marktplatz (Torvet) sowie die Wohnungen der Arbeiterfamilie und des Geschäftsführers besuchen.

·

01.09-30.06 01.07-31.08

13-16 - tir-ons / tue-wed / dien-mitt 10-16 - tors-søn / thur-sun / donn-sonn 13-16 - man-ons / mon-wed / mon-mitt 10-16 - tors-søn / thur-sun / donn-son

65 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos


OUR HISTORY

esbjergmuseum.dk 65


66  bythewaddensea.dk


OUR HISTORY

RASK MÅ DET GÅ Esbjergs berømte - og berygtede - motto stammer fra en tid, hvor Esbjerg var Danmarks vilde vesten. I 1890’ernes ”amerikanertid” blomstrede havnen og handelslivet, befolkningstallet eksploderede, og fornemme storbyhuse skød i vejret i en voldsom fart. Så på en gåtur gennem byen skal man huske at se over de mange butiksfacader. Her åbenbarer der sig en rigdom af fornemme proportioner, fine detaljer og spændende historisk arkitektur, blandt andet af byens egen stjernearkitekt C.H. Clausen. Blandt mange andre fremragende byggerier tegnede han Vandtårnet, flere ejendomme i Kongensgade og de italiensk inspirerede perler, Østergade 4 og Danske Bank på Torvet. KEEP THINGS MOVING Esbjerg’s famous - perhaps infamous - motto (in Danish: Rask må det gå) dates from a time when Esbjerg was the ”wild west” of Denmark. In the ”American era” of the 1890s, the port and commercial life flourished, the population exploded, and imposing town houses shot up rapidly. So, on a walk through the city you must remember to look up beyond the many shop fronts, higher up a wealth of historical architecture is revealed with elegant proportions and many fine details - often the work of the city’s own star architect, C.H. Clausen. Among many other outstanding buildings, he designed the Water Tower, several properties in Kongensgade and the Italian-inspired architectural gems, Østergade 4 and the Danske Bank building on the Square. SCHNELL MUSS ES GEHEN Das berühmte - und berüchtigte - Motto von Esbjerg stammt aus einer Zeit, wo Esbjerg der Wilde Westen von Dänemark war. Während der ”Amerikanerzeit” der 1890-zigern blühten der Hafen und der Handel, die Bevölkerungszahl explodierte und noble Großstadthäuser sind mit hoher Geschwindigkeit aufgeschossen. Wenn Sie einen Spaziergang durch die Stadt machen, sollten Sie die Fassaden der vielen Läden näher betrachten. Die zeigen ein Reichtum von noblen Proportionen, feine Details und eine interessante historische Architektur, u.a. von dem Architekten der Stadt, C.H. Clausen. Er hat u.a. viele andere hervorragende Gebäuden gezeichnet, wie z.B. den Wasserturm, mehrere Häuser in Kongensgade und die italienisch inspirierten Perlen, Østergade 4 und das Bank-Gebäude (Danske Bank) auf dem Marktplatz (Torvet).

bythewaddensea.dk 67


ATLANTVOLDEN PÅ FANØ Mange steder på Fanø ses stadig grå beton bunkere spredt rundt i klitterne. Det er resterne af Atlantvolden, et kæmpe forsvarsværk fra Nordnorge til Spanien, som det tyske forsvar opførte under 2. Verdenskrig for at forhindre en invasion fra de vestlige allierede. Danmark blev besat af Tyskland fra 9. april 1940 og frem til 5. maj 1945 (Bornholm 1946). Mange af Atlantvoldens bunkers er i dag en del af klitlandskabet, og er helt eller delvist gemt under sand. Enkelte bunkers i området mellem Rindby Strand og Sønderho ligger helt frie på stranden og kan beses. Det gælder blandt andet den kendte”- Be Free” bunker, der er overmalet med graffiti. THE ATLANTIC WALL ON FANØ Grey bunkers can still be seen in many dunes around Fanø. These are a remnant of the Atlantic Wall, which was a huge defensive system stretching from northern Norway to Spain. This fortification of the coast was started by the Germans during WWII , aiming to prevent an invasion from the Western allies. Denmark was occupied by the German forces from 9th April 1940 until 5th of May 1945 (Bornholm was freed in 1946). Many of the Atlantic Wall bunkers have been partly or wholly hidden under the sand today, and have as such became part of the dune landscape. A few of the bunkers in the area between Rindby Strand and Sønderho are still fully exposed and free from the dunes on the beach and can be observed up close. Among these bunkers is the wellknown ”Be Free” bunker, which has been painted with graffiti. DER ATLANTIKWALL AUF FANØ An vielen Stellen auf Fanø kann man in den Dünen graue Betonbunker erkennen. Diese sind die Reste des Atlantikwalls, einer riesigen Verteidigungsanlage, die die deutsche Wehrmacht während des 2. Weltkrieges errichteten ließ und die sich von Nordnorwegen bis nach Spanien erstreckte. Der Atlantikwall sollte die Invasion der westlichen Alliierten verhindern. Dänemark wurde am 9. April 1940 von den Deutschen besetzt und erst am 5. Mai 1945 befreit (Bornholm 1946). Viele der damaligen Bunker sind mittlerweile Teil der Dünenlandschaft und fast oder vollständig unter dem Sand verborgen. Im Gebiet zwischen Rindby Strand und Sønderho liegen einzelne Bunker direkt am Strand frei zugänglich und können besichtigt werden. Dies gilt besonders für den sogenannten ”Be Free” Bunker, der mit Graffiti bemalt ist. Auch die Bunkeranlagen auf der östlichen Küstenspitze ”Halen” lohnt ein Besuch.

68  bythewaddensea.dk


OUR HISTORY

bythewaddensea.dk 69


70  ribekunstmuseum.dk


OUR CULTURE

RIBE KUNSTMUSEUM Ribe Kunstmuseum blev etableret i 1891 og danner ramme om en international anerkendt samling af dansk kunst med værker af bl.a. C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammershøi, P.S. Krøyer, L.A. Ring og ægteparret Ancher. Samlingen fortæller om kunstens udvikling i Danmark gennem to hundrede år. Udover den faste samling samarbejder Ribe Kunstmuseum nationalt og internationalt om sine særudstillinger, og det lykkes hvert år at tiltrække anerkendte kunstneres værker til museets udstillinger. Museet har til huse i en pragtvilla, som i sig selv er et besøg værd, og i cafeen tilbydes små anretninger, øl, vand og vin samt kaffe og kage. Selve museumshaven er en offentlig park, der kan besøges fra kl. 9 til solnedgang, og hvor man kan nyde det smukke lysthus og skulpturerne af bl.a. Per Kirkeby og Astrid Noack og udsigten til Domkirken. Kunstmuseet blev i 1864 bygget af Ribes matador, Balthazar Giørtz, som familiens privatbolig. Han måtte imidlertid afhænde både fabrik og hjem, og bygningen blev herefter museum. RIBE ART MUSEUM Ribe Art Museum was established in 1891 and provides the setting for an internationally recognised collection of Danish art, including works by C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammershøi, P.S. Krøyer, L.A. Ring and both Anna and Michael Ancher. The collection unravels the story of art in Denmark over two hundred years. In addition to the permanent collection, Ribe Art Museum collaborates nationally and internationally to put on special exhibitions, attracting the work of recognised artists every year. The museum is housed in a magnificent mansion, quite worth a visit for its own sake, and the cafeteria offers appetizers, beer, water, wine as well as coffee and cakes. The museum garden is a public park, which can be visited from 09.00 to sunset. Here you can see the pretty gazebo and sculptures by artists such as Per Kirkeby and Astrid Noack. You also get a view of the Cathedral. The mansion that houses the Art Museum was built in 1864 as a private residence by Ribe tycoon, Balthazar Giuertz. However, he later had to dispose of both factory and home, and the building became a museum.

RIBE KUNSTMUSEUM Ribe Kunstmuseum wurde 1891 gegründet und hat eine internationale anerkannte Sammlung dänischer Kunstwerke von u.a. C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammershøi, P.S. Krøyer, L.A. Ring und dem Ehepaar Ancher. Die Sammlung erzählt über die Entwicklung der Kunst in Dänemark durch zwei Jahrhunderte. Außer der Dauerausstellung arbeitet Ribe Kunstmuseum mit sowohl nationalen als auch internationalen Künstlern in Bezug auf Sonderausstellungen zusammen, und jedes Jahr gelingt es dem Museum, Werke von anerkannten Künstlern für die Ausstellungen des Museums anzuziehen. Das Museum wohnt in einer Prachtvilla, die an sich ein Besuch wert ist, und im Café ist es möglich, kleine Mahlzeiten, Bier, Wasser und Wein sowie Kaffee und Kuchen zu genießen. Der Museumsgarten ist ein öffentlicher Park, den man ab 9 Uhr bis Sonnenuntergang besuchen darf. Hier kann man das schöne Gartenhäuschen und die Skulpturen von u.a. Per Kirkeby und Astrid Noack sowie den Blick auf Ribe Dom genießen. Das Kunstmuseum wurde 1864 von dem Matador von Ribe, Balthazar Giørtz, als Privatwohnung für die Familie gebaut. Er musste aber sowohl seine Fabrik als auch die Wohnung verkaufen, und das Gebäude wurde hiernach zum Museum.

·

01.09-30.06 11-16 Man lukket / Mon closed 01.07-31.08 11-17

80 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos

ribekunstmuseum.dk 71


ESBJERG KUNSTMUSEUM Esbjergs moderne kunstmuseum med innovativ formidling af ny kunst. Som byen har museet fokus på nytænkning, hvor formidlingen sætter børn og voksne i direkte forbindelse med kunst. Her bliver der ikke doceret, men i stedet eksperimenteret og inspireret til et personligt engagement, bl.a. i det æstetiske laboratorium eller i det prisbelønnede ”Wunderkammer”, hvor kunsten interagerer med naturvidenskab. Esbjerg Kunstmuseum gør kunsten til en æstetisk helhedsoplevelse i krydsfeltet mellem musik og billedkunst, i duftinstallationen ”Wittgensteins Have” og det åbne magasin, hvor man selv kan gå på opdagelse i museets samling. Museet har fokus på samtidskunsten og rummer en af Danmarks fornemste samlinger af dansk kunst fra det 20. og 21. århundrede med hovedværker af bl.a. Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Svend Wiig Hansen, Thomas Bang, Olafur Eliasson, Nina Saunders og Ruth Campau.

das Museum auf Neudenken, wo die Vermittlung Kinder und Erwachsene direkt mit der Kunst verbindet. Hier wird nicht doziert, sondern Experimente gemacht und zu einem persönlichen Engagement inspiriert, u.a. im ästhetischen Labor oder in der preisgekrönten ”Wunderkammer“, wo die Kunst mit der Naturwissenschaft interagiert. Das Kunstmuseum von Esbjerg macht die Kunst zu einem ästhetischen ganzheitlichen Erlebnis im Kreuzfeld zwischen der Musik und der bildenden Kunst, in der Duftinstallation ”Der Garten von Wittgenstein“ und in dem offenen Magazine, wo man selber in der Sammlung des Museums auf Entdeckungsreise gehen kann. Das Museum fokussiert auf die zeitgenössische Kunst und hat eine der vornehmsten Sammlungen dänischer Kunst von dem 20. und 21. Jahrhundert mit Hauptwerken von u.a. Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Svend Wiig Hansen, Thomas Bang, Olafur Eliasson, Nina Saunders und Ruth Campau.

ESBJERG ART MUSEUM Esbjerg Art Museum uses modern methods to disseminate contemporary art. Like the city itself, the museum focuses on innovation, bringing children and adults into direct contact with art. No dry teaching here, but learning by experiment and being inspired to get personally involved - in the aesthetic laboratory or in the award-winning Wunderkammer, where art interacts with science. Esbjerg Art Museum makes art a total aesthetic experience at the intersection of the senses and visual art, in the scent installation, ”Wittgenstein’s Garden”, and the open stores where you can explore the museum’s collection for yourself. The museum focuses on contemporary art and contains one of Denmark’s most prestigious collections of Danish 20th and 21st century art, including works by Robert Jacobsen, Richard Mortensen, Svend Wiig Hansen, Thomas Bang, Olafur Eliasson, Nina Saunders and Ruth Campau. ESBJERG KUNSTMUSEUM Das moderne Kunstmuseum von Esbjerg mit innovativer Vermittlung von neuer Kunst. Wie die Stadt fokussiert auch

72  eskum.dk

·

01.01-31.12 10-16 Man lukket / Mon closed 01.07-31.08 10-16

80 DKK (u 18) Gratis / Free / Kostenlos


OUR CULTURE

eskum.dk 73


74  bythewaddensea.dk


OUR CULTURE

MENNESKET VED HAVET Ved stranden lidt nord for det dynamiske Esbjerg står - næsten som en tankevækkende kontrast - et hovedværk i dansk kunst, Svend Wiig Hansens ”Mennesket ved Havet” (1994). De fire 9 m høje figurer skuer over havet i en afklaret og uangribelig ro, der opleves stærkt selv på lang afstand. De udgør en gruppe, men er alligevel tilsyneladende overladt til sig selv i hver deres stille længsel. Lokalt kaldes skulpturen passende ”de fire hvide mænd”, for de skildrer i følge kunstneren selv (1922-1997) det rene og ufordærvede menneskes forbundenhed med naturen - som da det kom ud af moders liv, og før det møder verdens alligevel så fascinerende tummel. Den kolossale skulptur blev rejst i anledning af 100-året for, at den stærkt voksende by omsider blev for stor til det lille Jerne sogn og i 1894 blev en selvstændig kommune. MAN MEETS THE SEA Near the beach just north of Esbjerg’s bustling port - as if designed to be a thought-provoking contrast - stands a major work of Danish sculpture: Svend Wiig Hansen’s ”Man meets the Sea” (1994). The four figures, 9 metres tall, gaze out to sea with a serene, unassailable tranquillity that is striking even from afar. They form a group, yet are seemingly left to sit alone with their own private yearning. Locally, the sculpture is aptly called ”The Four White Men”. According to the artist himself (1922-1997), they depict the profound connection between nature and the pure, pristine human being emerging from its mother’s womb, before encountering the fascinating confusion of the world. The huge sculpture was erected on the 100th anniversary of the rapidly growing town becoming an independent municipality in 1894, having outgrown the rural parish of Jerne to which it originally belonged. DER MENSCH AM MEER Am Strand nördlich von der dynamischen Stadt Esbjerg steht - fast zum Nachdenken anregender Kontraste - ein Hauptwerk in der dänischen Kunst: ”Der Mensch am Meer” (1994) von Svend Wiig Hansen. Die neun Meter hohen Figuren schauen über das Meer hinaus mit einer gelassenen und unangreifbaren Ruhe, die auch aus weiter Entfernung ein starkes Erlebnis ist. Die Figuren machen eine Gruppe, sind aber trotzdem anscheinend ihnen selbst überlassen in je ihre stille Sehnsucht. Die Einwohner nennen gehörig die Skulptur ”die vier weißen Männer”, denn sie schildern, laut dem Künstler selbst (1922-1997), die Verbundenheit des reinen und unverdorbenen Menschen mit der Natur - so wie er geboren wurde und bevor er dem so faszinierendem Getümmel des Lebens begegnet. Die riesige Skulptur wurde anlässlich des 100-Jahres dafür errichtet, dass die schnell wachsende Stadt zu groß für die kleine Kirchengemeinde Jerne wurde und stattdessen im Jahr 1894 eine selbständige Gemeinde wurde.

bythewaddensea.dk 75


MUSIKHUSET ESBJERG Et spillevende og dynamisk kulturhus, som hvert år samler op mod 100.000 forventningsfulde gæster fra hele Syd- og Vestjylland til arrangementer inden for alle genrer og kategorier, koncerter, teater, opera, stand-up, musicals, møder og meget mere. Koncertsalen har plads til 1.125 tilskuere, teatersalen 465 tilskuere, og Musikhuset Esbjerg har desuden fremragende faciliteter til konferencer, fester og møder i enhver størrelse. Også når der ikke er forestillinger, er Musikhuset i sig selv en oplevelse, tegnet af den verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzon, i samarbejde med sønnen Jan Utzon (indviet 1997). Den lyse foyer med de høje, slanke søjler ligger perfekt placeret med kort afstand til byens torv og med udsigt til Esbjerg Havn. Foyeren med caféen Kulissen er Esbjergs overdækkede torv, hvor der hver uge er gratis events. ESBJERG PERFORMING ARTS CENTRE This is a vibrant and dynamic cultural centre, annually attracting about 100,000 expectant visitors from all over South and West Jutland to events of all genres and categories: concerts, theatre, opera, comedy, musicals, meetings and much more besides. The Concert Hall seats 1,125 people and the Theatre Hall 465. Esbjerg Performing Arts Centre also has excellent facilities for conferences, parties and meetings of any size. Even when there are no performances, the building itself (inaugurated 1997) is well worth a visit, designed as it was by the world-famous Danish architect Jørn Utzon, in collaboration with his son, Jan Utzon. The bright foyer with its tall, slender columns is perfectly located a short distance from the town square and overlooks the Port of Esbjerg. Every week there is free events in the foyer. MUSIKHAUS ESBJERG Ein springlebendiges und dynamisches Kulturhaus, das jedes Jahr von bis 100.000 erwartungsvollen Gästen von Süd- und Westjütland bei Veranstaltungen innerhalb von allen Arten und Kategorien besucht wird: Konzerte, Theater, Opera, Stand-Up, Musicals, Konferenzen und vieles mehr. Der Konzertsaal hat 1.125 Plätze, der Theatersaal 465 Plätze und das Musikhaus Esbjerg hat außerdem hervorragende Einrichtungen für Konferenzen, Feste und Sitzungen jeder Größe. Auch wenn es keine Vorstellungen gibt, ist das Musikhaus an sich ein Erlebnis. Das Haus ist von dem weltberühmten Architekten Jørn Utzon, in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Jan Utzon, gezeichnet worden (eingeweiht 1997). Das helle Foyer mit den hohen schlanken Säulen hat eine perfekte Platzierung, kurz von dem Marktplatz der Stadt entfernt, und mit einem Blick auf den Hafen von Esbjerg. Jede Woche gibt es kostenlose Events im Foyer.

76  mhe.dk


OUR CULTURE

mhe.dk 77


78  bythewaddensea.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

NORDBY FANØS HOVEDSTAD Allerede på færgen får man det første indtryk af øen og af Nordby. En lille, hyggelig by, præget af de mange smukke huse fra 1800-tallet, og omgivet af en smuk natur. Nærheden til naturen mærkes allerede på havnen. Fra havnepromenaden kan man sidde og nyde de mange vadefugle. Ofte ligger der sæler på den lille sandbanke (Søjorden) 50 m fra havnen. Ved sammenligninger med gamle fotografier kan man se, at mange små gader og veje ikke har ændret sig nævneværdigt i århundreder. Man må ikke snyde sig selv for den store oplevelse, som det giver at slentre rundt i de små krogede gader i Nordby. Nordby er også en moderne og levende by. Med sine 2.800 indbyggere er byen det handelsmæssige og administrative centrum på Fanø. FANØ’S CAPITAL The ferry to Fanø travels from Esbjerg to Nordby. From the ferry, you will already get the first impression of the island and Nordby. A small, cosy town characterised by the many lovely houses from the 19th century and surrounded by beautiful nature. The closeness to nature is already felt at the harbour. From the promenade, one can sit and enjoy the many wading birds. Moreover, seals often lie on the small sandbank only 50 metres from the harbour. In comparison with old photographs, you can see that many of the small streets and paths have not changed significantly for centuries. You shouldn’t let yourself miss out on the great experience it is to walk about in the small crooked streets in Nordby. Nordby is also a modern and active little town. With its 2,800 inhabitants, Nordby is the commercial and administrative centre on Fanø. FANØS HAUPTSTADT Die Fährverbindung nach Fanø verläuft zwischen Esbjerg und Nordby. Bereits an Bord bekommt man einen ersten Eindruck der Insel und von Nordby, einer kleinen gemütliches Stadt mit vielen alten Häusern aus dem 19. Jahrhundert, umgeben von wunderschöner Natur. Die Nähe zur Natur erlebt man bereits am Hafen. Von der Hafenpromenade aus kann man zahlreiche Wattvögel beobachten, und oft liegen Robben auf der kleinen Sandbank 50 m vom Kai entfernt. Beim Betrachten alter Fotografien kann man feststellen, dass viele der schmalen Gässchen und Wege Nordbys sich nicht wesentlich im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Man sollte sich die Zeit nehmen, durch die verwinkelten Straßen zu schlendern und auf Erkundung zu gehen. Gleichzeitig ist Nordby aber auch eine moderne und aktive Stadt. Mit seinen 2800 Einwohnern ist sie das Geschäfts- und Verwaltungszentrum der Insel.

bythewaddensea.dk 79


SØNDERHO DANMARKS SMUKKESTE LANDSBY Et besøg i Sønderho er et ”must”, når man besøger Fanø. Det er ikke uden grund, at Sønderho vandt prisen som Danmarks smukkeste landsby. Når man går i de smalle gader med de fine gamle huse, føler man sig hensat til en anden tid. Stil bilen på parkeringspladsen ved kirken og brug et par timer på en byvandring i de små krogede gader. Besøg Fanø Kunstmuseum, Hannes Hus, Kåveren, Sønderho Mølle og Sønderho Kirke. De mange gamle, velbevarede bygninger stammer hovedsageligt fra midten af 1700-tallet og 100 år frem, hvor Sønderho var den dominerende søfartsby på den jyske vestkyst. Havnen og værftsområdet lå i en lille beskyttet bugt i den nordøstlige ende af Sønderho. Men indsejlingen sandede efterhånden til og er i dag engarealer. DENMARK’S MOST BEAUTIFUL VILLAGE A visit to Sønderho is a must when you visit Fanø. It is not without reason it has won the award as Denmark’s most beautiful village. As you walk in the small streets, with the pretty old homes, you feel as if you have travelled back in time. Park the car at the church and spend a couple of hours walking in the small crooked streets, visit the Art Museum, Hannes Hus, Sønderho Mill and Sønderho Church. The many old, well preserved buildings mainly stem from the 18th and 19th centuries, when Sønderho was the dominant shipping town of the Jutlandic west coast. The harbour and shipyard area was situated in a small sheltered bay in the north-eastern end of Sønderho. The changing currents eventually made the harbour fill with sand, and today, it is an area of meadows. DAS SCHÖNSTE DORF DÄNEMARKS Sønderho muss man unbedingt besuchen, wenn man auf Fanø ist. Nicht ohne Grund ist Sønderho als schönstes Dorf Dänemarks ausgezeichnet worden. Wenn man durch die schmalen Gassen mit den schönen alten Häusern geht, fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Am besten stellt man das Auto auf dem Parkplatz bei der Kirche ab und nimmt sich 2 Stunden Zeit für eine Besichtigung des Dorfes. Das Fanø Kunstmuseum, das Museum ”Hannes Hus”, die auffällige Bake (Seezeichen), Sønderho Mühle und Sønderho Kirche sind einen Besuch wert. Die meisten der guterhaltenen alten Häuser stammen aus der Mitte des 18.-19. Jahrhunderts, als Sønderho die wichtigste Seefahrerstadt an der jütländischen Westküste war. Der Hafen und die Werft lagen einst in einer kleinen geschützten Bucht nordöstlich von Sønderho. Im Laufe der Jahre versandete die Einfahrt, heute liegen hier Wiesen.

80  bythewaddensea.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

bythewaddensea.dk 81


82  portesbjerg.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

ESBJERG HAVN Esbjerg Havn er Danmarks største havn ved Nordsøen. Udover at være et nordeuropæisk knudepunkt for godstransport er Esbjerg Havn den primære service- og forsyningshavn til den danske olie- og gasindustri og en af verdens største udskibningshavne for vindmøller. Tidligere havde omkring 600 fiskefartøjer hjemme her, men nu er der kun et par rejefiskere tilbage, og den tidligere så travle fiskerihavn er nu fyldt med serviceskibe til offshoreindustrien. Dele af Esbjerg Havn er afspærret, men på Doggerkaj kan man komme helt tæt på boreriggene, og her er også en yndet fiskeplads, som kan benyttes uden fiskekort. Tag færgen til Fanø og oplev havnen fra søsiden. Måske spotter I sæler undervejs. Fra Esbjerg midtby kommer I nemt ned på havnen ad den nye, smukke cykel- og gangsti Landgangen. PORT OF ESBJERG The Port of Esbjerg is Denmark’s largest port on the North Sea coast. Apart from being a Northern European hub for freight transport, the Port of Esbjerg is the principal service and supply port for the Danish oil and gas industry as well as the world’s largest port for the shipping of offshore wind turbines. Formerly, 600 fishing vessels had Esbjerg as their home port, but now there are only a few shrimp-fishing vessels left. Certain sections of the port are restricted areas, but on Dogger Quay, you can get really close to the oil rigs, and here there is also a popular fishing spot that can be used by anglers without a fishing license. Take the ferry across to the island of Fanø and see the port from the seaward side. You may catch sight of seals while crossing. It is easy to get from the city centre to the port, if you use the new, attractive cyclist and pedestrian path ”Landgangen”. DER HAFEN ESBJERG Der Hafen Esbjerg ist nicht nur nordeuropäischer Knotenpunkt für den Gütertransport, sondern auch der primäre Service- und Versorgungshafen für die dänische Öl- und Gasindustrie sowie einer der weltweit größten Ausschiffungshäfen für Windkraftanlagen. Früher hatten hier etwa 600 Fischereifahrzeuge ihren Heimathafen, heute gibt es nur noch wenige Garnelenfischereifahrzeuge. Teile des Hafens sind abgesperrt, aber am Doggerkai ist es möglich, den Bohrtürmen ganz nah zu kommen. Hier finden Sie auch einen beliebten Angelplatz, den Sie ohne Angelschein nutzen kann. Und nehmen Sie die Fähre zur Insel Fanø, können Sie den Hafen von der Seeseite erleben. Vielleicht sehen Sie unterwegs sogar Seehunde. Vom Stadtzentrum gelangen Sie auf dem neuen, schön angelegten Fahrrad- und Fußweg ”Landgangen” schnell zum Hafen.

portesbjerg.dk 83


BAKSKULD Bakskuld eller dabs er en flere hundrede år gammel vestjysk specialitet, som stadig er på menukortet på flere af spisestederne ved Vadehavet. Bakskuld er en tørret og saltet ising, der ryges og steges på panden og serveres med rugbrød og evt. en kaffepunch. Navnet bakskuld stammer efter sigende fra den tid, da ”esepiger” ordnede fiskernes liner. Isingerne der dengang ikke var særligt værdsat, blev smidt hen på ”æ bak” som en ”skyld” til pigerne. Førhen saltede man fisken i et døgn i lage, bandt dem sammen to og to i halerne og hængte dem til tørre i det fri. Dengang hang de som guirlander ved næsten hvert hus i Hjerting og på Fanø. Når de var tørre blev de pakket i aviser og lagt i kakkelovnens gløder. Når avisen var brændt, var fisken stegt. Bakskuld is a West Jutland specialty that dates back hundreds of years and can still be found on the menu of several dining places by the Wadden Sea. Prepared by drying and salting dabs, a type of flatfish in the flounder family, it is subsequently smoked and fried on a pan and served with Danish rye bread and, sometimes, a cup of ”kaffepunch” - coffee with some Danish schnapps. The name bakskuld is said to originate from a time where local girls, known as “esepiger”, would help the fishermen by cleaning fishing lines and hooks and attaching bait to them. Dabs, which were not a very desirable fish at the time, were given to the girls as a form of payment. In the past, the fish were salted in brine for 24 hours, tied together two by two and hung to dry in the open air. Back then, you could find a string of them hanging like garlands outside nearly every house in Hjerting and on Fanø. Once dried, they were wrapped in newspapers and placed on the embers of a tiled stove. Once the newspaper had burned up, the fish was considered fried and ready to eat. ”Bakskuld” oder ”Dabs” (Kliesche) ist eine mehrere hundert Jahre alte Spezialität aus Westjütland, die in mehreren Restaurants am Wattenmeer noch immer auf der Speisekarte zu finden ist. ”Bakskuld” ist getrocknete und gesalzene Kliesche, die in der Pfanne geräuchert und gebraten und mit Schwarzbrot sowie eventuell einem Kaffeepunsch serviert wird. Die Kliesche war in alten Zeiten kein sehr geschätztes Gericht. Damals wurde der Fisch 24 Stunden lang in Salzlake gesalzen, mit einem weiteren Fisch zusammengebunden und an den Schwänzen zum Trocknen an der frischen Luft aufgehängt. Zur damaligen Zeit hingen sie wie Girlanden an fast jedem Haus in Hjerting und auf Fanø. Nach dem Trocknen wurden sie in Zeitungen eingewickelt und in die Glut des Kachelofens gelegt. Wenn die Zeitung verbrannt war, war der Fisch gebraten.

84  bythewaddensea.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

bythewaddensea.dk 85


86  ribehandel.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

SHOPPING IN RIBE Det gamle bymiljø gør shoppingturen til en særlig oplevelse. Spændende specialbutikker ligger som perler på en snor fra Torvet med Domkirken ad Ribes hovedgade, de tre enestående ”damme” Overdammen, Mellemdammen og Nederdammen. Her bliver man let inspireret af gode tilbud, originale varer, store smagsoplevelser - blandt andet med lokale produkter - kunsthåndværk og selvfølgelig et stort udbud af kvalitet inden for alle kategorier. Midt på hovedgaden får man tilmed Danmarks måske smukkeste udsigt over Ribe Å, engene og marsken - ganske gratis. Hver onsdag fra maj til september er der stort marked på Skibbroen, ligesom der i sommerhalvåret er flere store arrangementer, blandt andet Late Nights og den populære Vinfestival. Et par hundrede meter nord for hovedgaden ligger Ribes store dagligvarebutikker.

liegen wie Perlen auf eine Schnur von Torvet (dem Marktplatz) mit dem Dom, der Hauptstraße von Ribe entlang, die aus den drei einmaligen ”Dämmen”, Overdammen, Mellemdammen und Nederdammen besteht. Hier lässt man sich leicht von den guten Angeboten, originellen Waren, großen Geschmackserlebnissen - u.a. mit Produkten aus der Gegend - Kunsthandwerk und natürlich einem großen Angebot von Qualitätswaren innerhalb aller Kategorien inspirieren. In der Mitte der Hauptstraße hat man außerdem einen schönen Blick auf den Bach von Ribe, auf die Wiese und das Marschland - und zwar kostenlos. Jeden Mittwoch, von Mai bis September, gibt es einen großen Markt auf Skibbroen (Schiffsbrücke) und im Sommerhalbjahr finden auch mehrere große Veranstaltungen hier statt, u.a. ”late nights” sowie das beliebte Weinfestival. Einige Hunderte Meter nördlich der Hauptstraße finden Sie die großen Lebensmittelgeschäfte von Ribe.

SHOPPING IN RIBE The old town atmosphere makes shopping in Ribe a very special experience. From the Cathedral and the main square (Torvet) special shops are strung out like pearls on a string along the three sections of the main street - Overdammen, Mellemdammen and Nederdammen - which are actually old dykes (damme). There’s something for literally every taste here, special offers, authentic products, local handicraft and produce - an abundance and quality wherever you look. As a bonus, in the middle of the main street you can enjoy the most beautiful view of the River Ribe, the meadows and the marshlands absolutely free. Every Wednesday from May to September there is a large market on the Skibbroen quay, and throughout the summer there are special events, including late night shopping and the very popular Wine Festival. A few hundred metres north of the main street lie a number of large supermarkets. EINKAUFEN IN RIBE Das alte städtische Milieu macht das Shopping in Ribe zu was ganz Besonderes. Die sehr interessanten Fachgeschäfte

·

Man-fre / mon-fri / mon-frei Lørdag / saturday / samstag

10-17.30 10-14

ribehandel.dk 87


ESBJERG CITY Esbjerg har altid været mulighedernes by, og det opdager man hurtigt selv, især når der shoppes. I City oplever man det oprindelige Esbjerg med masser af miljø, spændende arkitektur og den flotte nyrenoverede Kongensgade, der er en Danmarks længste gågader. Her og på det imponerende Torv inklusiv de sammenhængende Torvegade og Skolegade finder man mere end 200 specialbutikker med kvalitetsvarer og alt nyt inden for blandt andet dansk mode og design foruden caféer, varehus og butikscenter. For enden af Kongensgade ligger BROEN, det nye shoppingcenter midt i Esbjerg. Her finder man mere end 60 butikker, cafeer og biograf i et inspirerende miljø for hele familien. Der er gode P-forhold overalt i Esbjergs bymidte, og 700 gratis P-pladser alene ved BROEN. Læg også byturen ud i gaderne omkring Kongensgade - her venter flere gode shoppingtilbud og spændende byoplevelser. SHOPPING IN ESBJERG Esbjerg has always been a city of opportunity, as you will quickly discover when shopping there: Esbjerg City (the centre) is where you find the mood and much of the unique architecture of the original Esbjerg along the tastefully renovated Kongensgade, which is one of Denmark’s longest pedestrian streets. Here, as well as in the impressive main square (Torvet), and along the adjacent Torvegade and Skolegade, you will find more than 200 special shops filled with quality products and the latest in Danish fashion and design - in addition to cafés, department stores and shopping centres. At the end of Kongensgade, lies BROEN, the new shopping centre in the middle of Esbjerg, with more than 60 shops, cafés and cinemas in an environment suited to the whole family. There is good parking everywhere in Esbjerg city centre, with 700 free parking spaces at BROEN alone. Extend your city walk to explore the streets around Kongensgade - where you will also find shops and many other things the city has on offer. EINKAUFEN IN ESBJERG Esbjerg ist immer die Stadt der Möglichkeiten gewesen, und

88  esbjergcity.dk

das entdeckt man schnell beim Shopping. Im Zentrum erlebt man die ursprüngliche Stadt von Esbjerg - mit viel Milieu, interessanter Architektur und die neurenovierte Straße, Kongensgade, eine der längsten Fußgängerstraßen Dänemarks. Hier und auf dem imposanten Marktplatz (Torv) einschl. der beiden verbundenen Straßen, Torvegade und Skolegade, finden Sie mehr als 200 Fachgeschäfte mit Qualitätswaren und mit vielen Waren von der dänischen Mode und dem dänischen Design dazu kommen Cafés, ein Warenhaus und ein Einkaufszentrum. Am Ende der Straße Kongensgade finden Sie BROEN, das neue Einkaufszentrum in der Stadtmitte. In diesem gibt es mehr als 60 Geschäfte, Cafés und ein Kino in einem inspirierenden Milieu für die ganze Familie. In der Stadtmitte finden Sie leicht einen Parkplatz, und allein beim Einkaufszentrum BROEN gibt es 700 kostenlose Parkplätze. Erforschen Sie auch die Straßen in der Nähe von Kongensgade - hier gibt es mehrere gute Shopping-Angebote und interessante städtische Erlebnisse.

·

Man-tors / mon-thurs / mon-donn 10-17.30 Fredag / friday / freitag 10-18 Lørdag / saturday / samstag 10-15

W esbjergcity.dk F EsbjergCity I esbjergcity


OUR NEIGHBOURHOODS

esbjergcity.dk 89


TEMPER CHOKOLADE CAFÉ Der findes chokolade - og så findes der Ribes håndlavede Temper Chokolade. Et stykke chokolade fra butikkens store udvalg er intet mindre end en uforglemmelig oplevelse. Smagen af den håndlavede kvalitetschokolade er helt utrolig, den giver vidunderlige smagsoplevelser af Skandinaviske krydderier, bær og frugt, og du kan se chokolade-designs, som du ikke vidste fandtes. Det hele, inklusiv frisklavet is, er lavet med råvarer fra egen have og lokalområdet, blandt andet smør fra Jernved, lokalristet kaffe og salt fra Vadehavet. There’s chocolate - and then there’s Ribe’s handmade Temper Chocolate. A piece of chocolate from the shops’ large selection is nothing less than an unforgettable experience. The taste of the artisanal handcrafted chocolate is absolutely incredible in itself, but in addition you get wonderful flavours of Scandinavian spices, berries and fruits, and you can see chocolate designs you never knew existed.

90  temperchokolade.com

All their products including freshly made gelato are created using raw materials from their own garden and local area, such as butter from Jernved, salt from the Wadden Sea and locally roasted coffee. Es gibt Schokolade - und dann gibt es handgearbeitete Temper Schokolade aus Ribe. Ein Stück Schokolade aus dem großen Sortiment ist ein unvergessliches Erlebnis. Allein der Geschmack der handwerklich gemachten Qualitätsschokolade ist völlig unglaublich, aber als Zugabe bekommen Sie auch einen wundervollen intensiven Geschmack von Skandinavischen Kräutern, Beeren und Früchten, und Sie können Schokolade-Designs sehen, von denen Sie nicht wussten. Alle Produkte, einschließlich frisch hergestelltes Eis, werden aus Rohstoffen aus eigenem Garten und der Region hergestellt, sowie Butter aus Jernved, lokal gerösteter Kaffee und Salz aus dem Wattenmeer.


ESBJERG GOLFKLUB Ønsker du at udfordre dig selv og samtidig hygge dig sammen med familie eller venner, byder Esbjerg Golfklub dig velkommen. Her kan du spille to flotte 18-huls baner beliggende i Nationalpark Vadehavet - Marbæk-banen og Myrtue-banen. Begge baner er af høj kvalitet og byder på udfordringer for alle. Brug af driving range er inkluderet i greenfee-prisen. I klubhuset er der proshop og restaurant. Marbæk-banen har igennem flere år været rated blandt Danmarks 5 bedste baner, og banen har lagt græs til flere større mesterskaber. If you want to challenge yourself and have a nice time with family or friends, you are more than welcome in Esbjerg Golf Club. Here you can play two beautiful 18-hole courses in the Wadden Sea National Park - the Marbæk Course and the Myrtue Course. Both courses are of a high quality and offer challenges for everyone. Use of the driving range is included in the green fee price. There is a pro shop and a restaurant in the clubhouse.

Through the years, the Marbæk Course has been rated as one of 5 best courses in Denmark, and it has hosted several big championships. Wenn Sie sich selbst herausfordern wollen und eine schöne Zeit mit Familie oder Freunden verbringen möchten, heißt Esbjerg Golfklub Sie willkommen. Hier können Sie zwei schöne 18-Loch-Plätze im Nationalpark Wattenmeer spielen, den Marbæk-Platz und den Myrtue-Platz. Beide Plätze sind von hoher Qualität und bieten Herausforderungen für alle. Die Nutzung der Driving Range ist im Greenfee-Preis inbegriffen. Im Klubhaus gibt es einen Proshop und ein Restaurant. Der Marbæk-Platz liegt seit mehreren Jahren unter den 5 besten Golfplätzen Dänemarks, und es sind mehrere große Meisterschaften auf dem Platz gespielt worden. Kontakt / Contact: +45 75 26 92 19 / kontor@egk.dk

esbjerggolfklub.dk 91


ARTIZAN I Artizan finder du dansk unika kunst og kunsthåndværk fra 18 forskellige lokale kunstnere. Et bredt udvalg er samlet inden for keramik, maleri, pileflet, glas, træ, smykker, lædertasker, sten, æsker, skulpturer, beklædningsdesign, strik og strikkekits. Der vil i åbningstiden altid være en kunstner, som kan fortælle de gode historier om den kreative Artizan i gågaden i Ribe. In Artizan you will find Danish unique arts and crafts from 18 different local artists. A wide selection within pottery, painting, glass, wood, jewelry, leather bags, stones, boxes, sculptures, clothing design, knitwear and knit kits are collected in Artizan.

92  artizan.dk

In Artizan finden Sie dänisches Kunsthandwerk von 18 verschiedenen lokalen Künstlern. Eine große Auswahl innerhalb Keramik, Malerei, Glas, Holz, Schmuck, Ledertaschen, Steine, Schachteln, Skulpturen, Kleidungsdesign und Strickwaren sind in Artizan gesammelt. ÅBNINGSTIDER / OPENING HOURS / ÖFFNUNGSZEITEN Man-fre / mon-fri / mon-frei 12.00-17.00 Lør-søn / sat-sun / sams-sonn 10.00-15.00 Helligdage / holidays / ferien 10.00-15.00 Lukket / closed / geschl. 24., 25., 26. + 31. dec., & 1. jan.


RIBE GLAS OG GALLERI Et finurligt, spændende og fabulerende galleri, butik og værksted. Erna Møller er glaskunstneren bag skåle og lamper, figurer og billeder i glas. Skulpturer i glas og kombineret ler, glas og sten. Hun tryller og leger med glasset. Desuden laver Erna Møller en del i Raku og andre brændingstyper i ler. Erna Møllers vision er at lave så smukke og skøre ting, at folk bliver glade. Vibeke Qvortrup har en permanent udstilling i Hans Tavsens Hus, hun laver vævebilleder med motiver fra sine rejser i de nordiske lande. ”Mine værksteder er mine legeuniverser, hvor idéerne står i kø for at blive virkelige. Min fantasi er grænseløs, begrænsningen

er livstiden. I mit hjemmeværksted kan jeg altid kaste mig ud i spontane indfald, når jeg ikke arbejder på værkstedet i Hans Tavsens Hus”. ÅBNINGSTIDER Mandag til fredag Lørdag Søndag

11.00-17.00 10.00-16.00 10.00-16.00

Når flaget er ude, er der åbent. I vinterperioden kan der være lukket mandag og tirsdag.

ribeglas.dk 93


ESBJERG SPA & WELLNESS Kom og oplev alt dette i vores smukke wellnesscenter som ligger på første sal midt i Svømmestadion Danmark. Her er en skøn oase af fred, ro og harmoni. Esbjerg Spa & Wellness er et fristed, hvor du kan stresse af, komme til kræfter og finde den indre ro og balance. Flot, ny wellnessafdeling med sauna, dampbad, spa, terapibadekar, isfontæne, fodspa, behandlerrum og afslapningsområde. Læs mere om alle de skønne faciliteter og se hvad du har at glæde dig til på esbjergwellness.dk Esbjerg Spa & Wellness offer you total relaxation, inner peace

94  esbjergwellness.dk

and harmony in our large spa and wellness area. Wellness section with sauna, steam bath, spa, therapy bathtub, ice fountain, foot spa, treatment room and relaxation area. See prices and book appointments on esbjergwellness.dk In Esbjerg Spa & Wellness können sie sich komplett entspannen und Ihre innere Ruhe und Ausgeglichenheit finden. Wellnessabteilung mit Sauna, Dampfbad, Spa, Therapiewannen, Eisfontäne, Fuß Spa, Behandlungsraum und Entspannungsbereich. Die Preise und Zeit-Reservierung finden Sie unter esbjergwellness.dk


SVØMMESTADION DANMARK 10.000 m2 vandleg og badesjov, Her kan hele familien boltre sig i badeland med rutsjebaner, vipper og 10 bassiner. To kæmpestore vandrutsjebaner (81 og 60 meter), Det Grå Dyb er 81 meter lang rutsjebane med lyd, billeder og lysshow med start på 4. sal. Den Gamle er en 60 meter lang åben rutsjebane - med tidtagning. Den Blå Kanon er 47% frit fald fra 5 meters højde hvis du altså tør. There’s fun for all the family with chutes, springboards and 10 different pools. Two great aqua chutes (60 and 81 m) The Gray Deep - 81 meter long slide with sound, pictures and light show

starting on the 4th floor. The Old One - 60 meter long open slide - with timekeeping. The Blue Cannon is 47% free fall from a height of 5 meters - if you dare. Hier kann sich die ganze Familie tummeln mit rutschen, Sprungbretter und 10 verschiedene Becken. Zwei Große Wasserrutschen (60 und 81 m), Das Graue Tief ist 81 Meter lange Rutsche mit Ton, Bild und Lichtshow ab 4. Stock. Der Alte ist 60 Meter lange offene Rutsche - mit Zeitmessung. Die Blaue Kanone ist 47% freier Fall aus einer Höhe von 5 Metern - wenn Sie sich trauen.

svdk.dk 95


BROEN VESTJYLLANDS STØRSTE SHOPPINGCENTER Uanset om det er fashion, bolig, elektronik, sport og fritid, dagligvarer, eller en kulinarisk pause der trækker, så opfylder BROEN Shopping alle ønsker med et bredt og varieret udvalg af butikker. Med en placering i hjertet af Esbjerg, ved siden af stationen, er BROEN Shopping let tilgængelig for alle. 60 butikker og restauranter. 700 p-pladser, 4 timers gratis parkering. THE LARGEST SHOPPING CENTER OF WESTERN JUTLAND No matter if it is fashion, homeaccessories, electronics, sport and leisure, everyday commodities or a gastronomic time-out

96  broenshopping.dk

that you feel like, BROEN Shopping fulfils all your wishes with a broad and varied selection of shops. 60 exciting shops and restaurants. 700 parking spots, 4 hours free parking. DAS GRÖßTE EINKAUFSZENTRUM WESTJÜTLANDS Ob man nun Lust auf Mode, Wohnungseinrichtung, Elektronik, Sport und Freizeit, Lebensmittel oder eine kulinarische Pause hat, BROEN Shopping erfüllt alle Wünsche durch eine breite und abwechslungsreiche Auswahl an Geschäften. 60 spannende Geschäfte und gute Restaurants. 700 Parkplätze, 4 Stunden lang kostenfreies Parken.


JUST ANOTHER AWARD WINNER #kannikegaarden #bythewaddensea

TOM by the Wadden Sea


TIRPITZ ARKITEKTUR I VERDENSKLASSE I det fredede klitlandskab ved Blåvand ligger et spektakulært museum skjult under sandet. De prisbelønnede udstillinger er designet med fokus på oplevelser for hele familien. Særudstillingen LIVSFARE - MINER! kan ses til og med vinterferien 2021. Følg den dramatiske rydning af knap 1,5 mio. udlagte miner langs vestkysten lige efter Anden Verdenskrig. Oplev vestkystens dramatiske historier i DEN SKJULTE VESTKYST. Tag med på en 20.000 års tidsrejse i medrivende 4D-format. Hør om det magiske ravs tilblivelse i HAVETS GULD og se den enestående ravsamling i skatkammeret. Kom helt tæt på nogle af de skæbner, der blev formet af krigen i EN HÆR AF BETON og mærk historien i krydsfeltet mellem godt og ondt. Udforsk de mørke gange i den gamle kanonbunker, TIRPITZ, og find bunkerens hemmeligheder. WORLD-CLASS ARCHITECTURE In the protected dune landscape by Blåvand a spectacular museum lies hidden under the sand. The award-winning exhibitions are designed to engage the whole family. The special exhibition DANGER - MINES! is open until the middle of Februar 2021. Follow the dramatic clearing of almost 1.5 million mines in the aftermath of World War II. Discover the drama hidden in WEST COAST STORIES. Come along on a 20,000-year time travel in a thrilling 4D-film format. Hear about the origins of the magical amber in GOLD OF THE WEST COAST and take a close look at the exceptional amber collection in the treasure trove. Meet some of the people, whose fates were shaped by the war in ARMY OF CONCRETE and feel history in the crosshairs between good and evil. Explore the dark corridors of the old cannon bunker, TIRPITZ, and find out its secrets. WELTKLASSE-ARCHITEKTUR In der geschützten Dünenlandschaft bei Blåvand verbirgt sich ein spektakuläres Museum unter dem Sand. Die preisgekrönten Ausstellungen sollen die ganze Familie einbeziehen.

98  tirpitz.dk

Die Sonderausstellung ACHTUNG - MINEN! ist bis Mitte Februar 2021 geöffnet. Verfolgen Sie die dramatischen Minenräumungen von fast 1,5 Millionen Minen nach dem Zweiten Weltkrieg. Entdecken Sie das Drama in GESCHICTEN DER WESTKÜSTE. Begeben Sie sich auf eine 20.000-jährige Zeitreise im atemberaubende 4D-Filmerlebnis. Erfahren Sie mehr über die Ursprünge des magischen Bernsteins in GOLD DER WESTKÜSTE und werfen Sie einen Blick auf die außergewöhnliche Bernsteinsammlung in der Schatzkammer. Lernen Sie in EINE ARMEE AUS BETON einige Menschen kennen, deren Schicksal vom Krieg geprägt war, und spüren Sie die Geschichte im Knotenpunkt zwischen Gut und Böse. Erkunden Sie die dunklen Gänge des alten Kanonenbunkers TIRPITZ und entdecken Sie dessen Geheimnisse.

·

01.12-28.03 10-17 - man lukket / mon closed / mon geschl. Åbent i uge 7 og 8. 29.03-30.06 10-17 01.07-15.08 9-18 16.08-30.11 10-17 Lukket / closed / geschlossen 24.12, 25.12, 31.12 + 01.01

145 DKK

(u 18) Gratis / Free / Kostenlos


OUR NEIGHBOURHOODS

tirpitz.dk 99


100  marskcamp.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

MARSK TÅRNET I foråret 2021 vil et nyt vartegn for marsken i Sønderjylland se dagens lys - Et 25 meter højt udkigstårn tegnet af de verdenskendte arkitekter fra Bjarke Ingels Group (BIG). Med en unik placering i Hjemsted ved Skærbæk vil man fra ”Marsktårnet” have billet til enestående naturoplevelser fra første række, med udsigt ud over marsken og Nationalpark Vadehavet, der er at finde på UNESCO’s verdensarvliste og kendt for sin unikke natur og spektakulære dyreliv. Ved gode vejrforhold kan man se helt til Esbjerg, Sild og Rømø fra den store udsigtsplatform. Det 12 hektar store område omkring Sønderjyllands nye vartegn, vil udover det 25m høje udsigtstårn, bestå af autocamper-pladsen ”Marskcamp”, der har plads til intet mindre end 125 autocampere, men med mulighed for udvidelse til 275 pladser. Derudover vil området bestå af en restaurant, et ishus, en legeplads og en turneringsgodkendt minigolfbane. MARSK TOWER During spring 2021 a new landmark for the marshlands in southern Jutland will emerge: a 25-meter-tall lookout tower designed by world renowned architects from the Bjarke Ingels Group (BIG), with a unique placement in Hjemsted by Skærbæk. Here you will have a front row seat to remarkable nature experiences, with a view overlooking the marshlands and the Wadden Sea National Park - part of UNESCO World Heritage and famous for its distinctive nature and spectacular animal life. During good weather conditions you will be able to see as far as Esbjerg, Sild and Rømø from the lookout platform. The 12-hectare surrounding area will in addition to the tower, consist of “Marskcamp” - a campsite for motorhomes with no less than 125 spaces, and the possibility for extending the site to 275 spaces. Other than that, the area will consist of a restaurant, an ice cream vendor, a playground and a tournament-approved mini golf course.

von den weltberühmten Architekten bei Bjarke Ingels Group (BIG). Mit einer einzigartigen Platzierung, nur 30 km von der deutschen Grenze entfernt in Hjemsted bei Skærbæk in Süddänemark, kann man mit einem Ticket zum Marsk Tower einzigartige Naturerlebnisse in erster Reihe erleben. Denn vor deinen Füssen befindet sich die weite Marschlandschaft und das Wattenmeer - Dänemarks größter Nationalpark und UNESCO Weltnaturerbe, das besonders für ihre atemberaubende Natur und reiche Tier- und Pflanzenwelt bekannt ist. Bei guten Wetterverhältnissen kann man von der großen Aussichtsplattform bis nach Esbjerg, Rømø und Sylt sehen. Das 25 Meter hohe Wahrzeichen wird Mittelpunkt auf dem 12 Hektar großen Gebiet sein, das auch von einem Stellplatz für zunächst 125 Wohnmobile bestehen soll. Bei Bedarf kann der Platz auf 275 Wohnmobileinheiten erweitert werden. Darüber hinaus gibt es auf dem Gebiet ein Restaurant mit einem Eisladen, ein Spielplatz und eine Minigolfanlage.

MARSK TOWER Im Frühjahr 2021 soll das neue Wahrzeichen über den Marsch fertig stehen - ein 25 Meter hoher Aussichtsturm gezeichnet

marskcamp.dk 101


102  givskudzoo.dk


OUR NEIGHBOURHOODS

EN VILDT GOD DAG I GIVSKUD ZOO Tag en dag I ikke glemmer. Kør på safari i jeres egen bil eller i parkens safaribus og kom helt tæt på bl.a. løver, zebarer og giraffer. Gå rundt i zoo og mød bl.a. gorillaer, brillebjørne, elefanter og mange andre. Hos både lemurer, berberaber og geder går I helt inde i deres anlæg. I dinosaurparken møder I over 50 af fortidens giganter i naturlig størrelse, og der er masser af sjov for børn på legepladserne og i aktivitetslejerne. Fra juni 2021 åbner Dammarks største pingvin-anlæg i parken. Her vil flere pingviner boltre sig på land og i vand. I får zoo, safari og dinosaurpark i en og samme billet. Køb billet på givskudzoo.dk og spar. GIVSKUD ZOO ligger kun 80 km fra Ribe og 90 km fra Esbjerg. A WILD DAY AT GIVSKUD ZOO Enjoy a day out you’ll never forget. Go on safari in your own car or in the park’s safari bus and get right up close to lions, zebras and giraffes. Walk around the zoo and meet gorillas, spectacled bears, elephants and many other animals besides. When you get to the lemurs, Barbary apes and goats, you go right inside their enclosure. In the dinosaur park, you will meet more than 50 life-size giants of the past, and there is fun aplenty for children in the playgrounds and activity camps. In June 2021, Denmark’s largest penguin enclosure is set to open in the park, and you will see penguins on land and in the water. You get a zoo, safari and

dinosaur park in one ticket. Buy your tickets at givskudzoo.dk and save money. GIVSKUD ZOO is located just 80 km from Ribe and 90 km from Esbjerg. EIN SCHÖNER TAG IM GIVSKUD ZOO Einen unvergesslichen Tag erleben. Mit dem eigenen Auto oder im Safaribus des Parks auf Safari gehen und an Löwen, Zebras und Giraffen ganz nahe herankommen. Im Zoo umhergehen und auf Gorillas, Brillenbären, Elefanten und viele andere Tiere treffen. Bei Lemuren, Berberaffen und Ziegen darf man sogar ins Gehege. Im Dinosaurierpark trifft man über 50 der Giganten der Vorzeit in ihrer natürlichen Größe und auf den Spielplätzen und in den Aktivitätslagern können Kinder viel Spaß haben. Ab Juni 2021 öffnet Dänemarks größtes Pinguingehege im Park. Hier werden Pinguine an Land und zu Wasser toben. Zoo, Safari und Dinosaurierpark in einem Ticket. Ticket auf givskudzoo.dk kaufen und Geld sparen. GIVSKUD ZOO liegt nur 80 km von Ribe und 90 km von Esbjerg entfernt.

·

27.03-31.10 se / see / siehe givskudzoo.dk Bemærk lukkedage / please notice closing days / auch mit Tagen, wo der Park geschlossen

(12+) online 210 DKK

 

(3-11) online 110 DKK (0-2) gratis / free / kostenlos

givskudzoo.dk 103


JULEBYEN ESBJERG Julebyen Esbjerg er i den grad værd at besøge. Hele Esbjerg City er oplyst af den smukkeste julebelysning. På Torvet ved den populære skøjtebane ligger også en snes julehytter, smukt pakket ind i lys og guirlander og lokker med julestads og juleknas, kunsthåndværk og ikke mindst lækre og nærende madspecialiteter alt sammen krydret med underholdning, julesang og musik. Det hele begynder med julemandens ankomst. Nærmest en ”statsmandsmodtagelse”, hvor han hilser på folket, mens nisserne og juleorkestret skaber festlig julestemning, og borgmesteren tænder lysene på Torvets store juletræ. Skøjtebanen er gratis at benytte, og den er åben alle dage indtil midt i februar.

orchester für festliche Weihnachtsstimmung sorgen, und der Bürgermeister die Lichter am großen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz entzündet. Die Eisbahn ist kostenlos zu verwenden, und sie ist täglich bis Mitte Februar offen.

CHRISTMAS CITY Christmas time in Esbjerg is wonderful - all over Esbjerg City the Christmas lights shin and on the square next to the popular ice rink the Christmas huts tempt you with delicacies, sweets, arts and crafts items all interspersed with entertainment and festive Christmas music. It all starts on Black Friday with the arrival of Father Christmas to the harbour. Almost a “statesman’s reception”, during which he greets people, while the Christmas pixies and Christmas band create a festive yuletide atmosphere and the mayor switches on the lights of the large Christmas tree on the square. The ice rink is free of charge, and it is open every day until the middle of February. WEIHNACHTSSTADT Die Weihnachtsstadt Esbjerg ist eine Attraktion mit starker Anziehungskraft. In ganz Esbjerg City strahlen die wunderschöne Weihnachtslichter. Am Marktplatz bei der beliebten Eisbahn locken gemütliche Weihnachtshütten mit leckeren Spezialitäten, Weihnachtssmuck, Gebäck, Süßigkeiten und Kunstgewerben alles gewürzt mit Unterhaltung, Gesang und Musik. Das Ganze beginnt mit der Ankunft des Weihnachtsmannes zum Hafen. Er wird fast wie ein Staatsmann empfangen während die Weihnachtswichtel und das Weihnachts-

104  julebyenesbjerg.dk

·

20.11-23.12 2021 Se flere events på bythewaddensea.dk See more events at bythewaddensea.com Weitere Veranstaltungen finden Sie unter bythewaddensea.de


OUR EVENTS

julebyenesbjerg.dk 105


106  petersjuliribe.dk


OUR EVENTS

PETERS JUL I RIBE Julen i Ribe er bygget op om ”Peters Jul”, den kendte børnebog på vers om borgerskabets jul i 1860’erne. Forfatteren til ”Peters Jul”, Johan Krohn, havde familie i Ribe og fejrede formodentlig jul i domkirkebyen sammen med sin bror Pietro, som illustrerede tegningerne til den første udgave af bogen. Danmarks ældste by skaber rammerne for en god decemberoplevelse. Der klippes og flettes, bages, brygges og brases, så alle kan få en bid af julen, som den var i gamle dage. Og i Ribe Domkirke kan man få en oplevelse i særklasse ved at overvære julekoncerter med kendte værker og solister.Juleløjerne starter, når børnene i Ribe samles på Torvet for at vække julemanden og tænde julelysene.

nachempfinden kann. Und im Dom finden herausragende Weihnachtskonzerte mit bekannten Werken und Solisten statt. Der Weihnachtsspaß beginnt, wenn sich die Kinder in Ribe auf dem Marktplatz versammeln, um den Weihnachtsmann zu wecken.

CHRISTMAS IN RIBE Christmas in Ribe builds upon the beloved Danish children’s book, ”Peters Jul”, in verse about middleclass Christmas in the 1860’s. The author had family in Ribe, and probably celebrated Christmas in the Cathedral town with his brother, who made the illustrations for the first edition of the book. In the old town of Ribe the stage is set for a fine December atmosphere. We cut, glue, weave, bake, fry and brew, in order for everyone to experience that oldfashioned taste of Christmas. Ribe Cathedral offers outstanding Christmas concerts, with famous compositions and solo artists. The Christmas fun starts when the children in Ribe gather in the town square to wake up Father Christmas. WEIHNACHTEN IN RIBE Weihnachten in Ribe basiert auf ”Peters Jul”, dem bekannten Kinderbuch, welches das bürgerliche Weihnachtsfest der 1860er Jahre beschreibt. Der Verfasser von ”Peters Weihnacht” hatte Verwandte in Ribe und feierte vermutlich Weihnachten in der Domstadt zusammen mit seinem Bruder, der die Erstausgabe des Buches illustrierte. In der Altstadt von Ribe erwarten Sie bezaubernde Eindrücke. Es wird gebastelt, gebacken, gebraut und gebraten, damit jeder das Weihnachten der ”Guten alten Zeit” ein Stück weit

·

26.11-19.12 2021 Se flere events på bythewaddensea.dk See more events at bythewaddensea.com Weitere Veranstaltungen finden Sie unter bythewaddensea.de

petersjuliribe.dk 107


NATURE CULTURE VIKING ART by the Wadden Sea

OPLEVELSER EXPERIENCES ERLEBNISSE 108  bythewaddensea.dk


GLAD ZOO Glad Zoo er en overskuelig og hyggelig dyrepark med oplevelser for hele familien. Her kan du i rolige omgivelser komme tæt på 80 forskellige dyrearter fra hele verden og med mere end 300 dyr både fra dansk natur og fra fjerne verdensdele. Der er legepladser og hoppepuder hvor børnene kan boltre sig, mens de voksne kan nyde den flotte blomstrende have og de hyggelige kroge. Oplev de frit flyvende rovfugle på helt tæt hold i vores fugleshow. Kun i højsæsonen. Glad Zoo is an accessible and relaxing family zoo with something for everyone. You can get close to 80 different species of animals from all over the world - more than 300 animals in all, from Denmark and from far-off lands. There are playgrounds and bouncy cushions where the kids can have fun, while the adults can enjoy the beautiful flower garden and the cozy cor-

ners. Experience the free-flying birds of prey at close range in our bird show. Only in the high season. Glad Zoo ist ein überschaubarer und gemütlicher Tierpark mit Erlebnissen für die ganze Familie. Hier können Sie in einer ruhigen Umgebung 80 verschiedene Tierarten aus der ganzen Welt ganz nah erleben. Es gibt mehr als 300 Tiere aus der dänischen Natur und von ferneren Weltteilen. Es gibt Spielplätze und Hüpfkissen, auf denen die Kinder Spaß haben können, während die Erwachsenen den schönen Blumengarten und die gemütlichen Ecken genießen können. Erleben Sie die frei fliegenden Greifvögel aus nächster Nähe in unserer Vogelschau. Nur in der Hochsaison.

gladzoo.dk 109


Huset, der er bygget før 1496, var byens rådhus i knap 300 år, nemlig fra 1709 til 2007. Borgersalen i stueetagen og Byrådssalen på første sal står med smukke væg- og loftsdekorationer. I stueetagen fortæller en lille udstilling om Ribes lov og ret. This building, constructed before 1496, was the town hall for almost 300 years, from 1709 to 2007. The Civic Chamber on the ground floor and the Council Chamber on the first floor have beautiful wall and ceiling decorations. Das Haus, das vor 1496 gebaut wurde, war fast 300 Jahre lang das Rathaus der Stadt, und zwar von 1709 bis 2007. Der Bürgersaal im Erdgeschoss und der Sitzungssaal des Stadtrates im ersten Stock haben immer noch sehr schöne Wand- und Deckendekors.

DET GAMLE RÅDHUS Von Støckens Plads DK-6760 Ribe

T +45 76 16 88 10 W detgamleraadhusiribe.esbjergkommune.dk

Lån litteratur, musik og film til ferien Fantasyfestival 18. og 19. september 2021. Aktiviteter, forfattere, rollespil og messe: fantasyfestival.dk You can borrow books, music and movies for the holiday Fantasyfestival 18th and 19th of September 2021. Activities, Authors, live action roleplaying game and fantasy fair: www.fantasyfestival.dk Sie können Literatur, Musik und Filme für den Urlaub leihen Fantasyfestival 18. und 19. September 2021. Aktivitäten, Schriftsteller, Rollenspiele und Messe: www.fantasyfestival.dk

ESBJERGBIBLIOTEK.DK BRAMMING, ESBJERG OG RIBE Nørregade 19 DK-6700 Esbjerg

110  bythewaddensea.dk

T +45 76 16 20 00 W esbjergbibliotek.dk


Vandtårnet er opført 1896-97, fra tårnet har man en enestående udsigt over Esbjerg havn og by. Tårnet huser en permanent udstilling om Esbjerg Vandtårn og vandtårne i Europa. The tower is from 1896-97, from the tower there is an unique view of the harbour and town. The tower houses a permanent exhibition on the Esbjerg Water Tower and European water towers. Esbjerg Wasserturm bietet eine einmalige Aussicht über Stadt und Hafen von Esbjerg und zeigt eine permanente Ausstellung über den Esbjerg Wasserturm und europäische Wassertürme.

ESBJERG VANDTÅRN Havnegade 22 DK-6700 Esbjerg

T +45 76 16 39 40 W sydvestjyskemuseer.dk

Unik golf- og naturoplevelse i Nationalpark Vadehavet på Danmarks ældste golfbane anlagt 1898 i klitterne lige ud til Vesterhavet. Arrangerer specialarrangementer for firmaer og golfgruper. A unique golf and nature experience in the Wadden Sea Nationalpark on Denmarks’ oldest golf course from 1898 in the dunes right at the North Sea. Offer special events for companies and golf groups. Einzigartiges Golf- und Naturerlebnis im Nationalpark Wattenmeer auf Dänemarks ältestem Golfplatz, der 1898 in den Dünen direkt an der Nordsee erbaut wurde. Arrangiert spezieller Veranstaltungen für Unternehmen und Golfgruppen.

FANØ GOLF LINKS FANØ VESTERHAVSBADS GOLFKLUB Golfvejen 5 DK-6720 Fanø

T +45 21 29 42 49 / 76 66 00 77 W fanoe-golfklub.dk / fanoe-golf-links.dk

bythewaddensea.dk.dk 111


Kom til Mandø med Mandøbussen og oplev et lille samfund i Nationalpark Vadehavet. Vi har lift til kørestolsbrugere (skal bestilles senest dagen før). Køb dine billetter online på hjemmesiden. Mandøbussen kører fra Vadehavscentret, Okholmvej 5, 6760 Ribe, vores køretøjer er røde og blå. Samlet pakke - overfart med Mandøbussen, guidet tur på Mandø og spisning på Restaurant Vadehavet. Daily departures to the island Mandø in the Wadden Sea Nationalpark. All other times by arrangement. Parties, schools, ect. are kindly asked to book in advance. Mehrere Abfahrten täglich im April bis Oktober. Ausserdem Abfahrten während der osterfeiertage. Darüber hinaus, je nach vereinbahrung. Gesellschaften, Schulen o.ä. können einen Termin vereinbaren.

MANDØBUSSEN Okholmvej 5 DK-6760 Ribe

T +45 75 44 51 07 / 40 76 76 79 W mandoebussen.dk

Sæt fart over feltet med en tur i svømmebadets 42 meter lange, snoede rutschebane, eller hop i vandet fra 1, 3 og 5 meter vippen. I Ribe Svømmebad er man ikke afhængig af vejret, her kan der bades året rundt og hele familien kan være med. Vi har tre bassinstørrelser, et babybassin, et børnebassin og et voksenbassin. Enjoy 42 metres of pure unadulterated fun on our amazing waterslide in the Swim centre, or you can dive from 1, 3 or even 5 meters height, that is if you dare. Bringen Sie sich in Schwung in der 42 m langen gewundenen Rutschbahn im Schwimmbad, oder springen Sie vom 1, 3 oder 5 m Sprungbrett.

RIBE SVØMMEBAD Seminarievej 25 DK-6760 Ribe

112  bythewaddensea.dk

T +45 75 16 85 35 W ribefritidscenter.dk


I skærbækcentret finder du en dejlig svømmehal med aktiviteter til mange timer for hele familien. Her er 25 m bassin, varmtvandsbassin, børnebassiner, vipper, vandrutschebane, gratis spabad, dampbad, helsekabine, sauna samt stor udesauna mv. In skærbækcentret, you find a great indoor water park with activities for many hours of fun with the whole family, incl. a 25 meter pool, hot water pool, children’s pool, diving boards, water slide, free hot tub, steam bath, wellness cabin and sauna as well as a large outdoor sauna etc. Im skærbækcentret finden Sie eine schöne Schwimmhalle mit Aktivitäten für viele Stunden im Kreise der Familie, einschl. 25-Meter-Becken, Warmwasserbecken, Kinderbecken, Sprungbretter, Wasserrutsche, kostenloser Whirlpool, Dampfbad, Wellnesskabine und Sauna sowie eine große Außensauna etc.

SKÆRBÆKCENTRET Storegade 46 DK-6780 Skærbæk

T +45 74 75 19 70 W skaerbaekcentret.dk

Ghost Walk - hver onsdag juli-august. Hør om Ribes dramatiske og bloddryppende fortid. Afgang fra museet kl. 21. Billetsalg på museet kl. 10-16 og før afgang. Voksen DKK 50. Gratis u. 14 år iflg. med voksne. Ghost Walk - every Wednesday July-August. Hear about some of Ribe’s most dramatic events. Tour starts from the museum at 9PM. Buy tickets at the museum 10-16 o’clock or cash before tour start. Adults DKK 50. Children u. 14 years with adults: free Ghost Walk - Mittwochs Juli-August Lassen Sie sich von dramatischen Ereignissen in Ribe erzählen. Bitte informieren Sie sich auf www.ribesvikinger.dk über Termine für deutschsprachige Touren. Die Tour beginnt am Museum at 21 Uhr. Ticketverkauf im Museum um 10-16 und vor Abflug. Erwachsene DKK 50. Kinder in Begleitung von Erwachsenen: Kostenlos.

MUSEET RIBES VIKINGER Odins Plads 1 DK-6760 Ribe

T +45 76 16 39 60 W ribesvikinger.dk

bythewaddensea.dk 113


OPLEVELSER

EXPERIENCES / ERLEBNISSE NAVN

ADRESSE

Boulder Hulen

Strandby Kirkevej 36, DK-6705 Esbjerg Ø +45 60 13 13 39

boulderhulen.dk

Bramming Egnsmuseum

Pederstræde 4, DK-6740 Bramming

+45 29 62 64 84

brammingegnsmuseum.dk

Det Gamle Rådhus (s 110)

Von Støckens Plads, DK-6760 Ribe

+45 76 16 88 10

detgamleraadhusiribe.esbjergkommune.dk

Esbjergbibliotek.dk (s 110)

Nørregade 19, DK-6700 Esbjerg

+45 76 16 20 00

esbjergbibliotek.dk

Esbjerg Golfklub (s 91)

Sønderhedevej 11, DK-6710 Esbjerg V

+45 75 26 92 19

egk.dk

Esbjerg Havn (s 82)

Hulvejen 1, DK-6700 Esbjerg

+45 76 12 40 00

portesbjerg.dk

Esbjerg Kunstmuseum (s 72)

Havnegade 20, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 02 11

eskum.dk

Esbjerg Museum (s 64)

Torvegade 45, DK-6700 Esbjerg

+45 76 16 39 40

esbjergmuseum.dk

Esbjerg Spa og Wellness (s 94)

Gl. Vardevej 60, DK-6700 Esbjerg

+45 76 11 42 30

esbjergwellness.dk

Esbjerg Vandtårn (s 111)

Havnegade 22, DK-6700 Esbjerg

+45 76 16 39 40

sydvestjyskemuseer.dk

Fanø Golf Links (s 111)

Golfvejen 5, DK-6720 Fanø

+45 76 66 00 77

fanoe-golf-links.dk

Fanø Vesterhavsbads Golfklub (s 111)

Golfvejen 5, DK-6720 Fanø

+45 21 29 42 49

fanoe-golfklub.dk

Fiskeri- og Søfartsmuseet (s 32)

Tarphagevej 2, DK-6710 Esbjerg V

+45 76 12 20 00

fimus.dk

Getting Married in Denmark

Folkvarsvej 7, DK-2000 Frederiksberg

+45 20 16 25 14

gettingmarriedindenmark.com

Givskud Zoo (s 102)

Løveparkvej 3, Givskud, DK-7323 Give

+45 75 73 02 22

givskudzoo.dk

Glad Zoo (s 109)

Gl. Møllevej 1A, DK-6660 Lintrup

+45 30 5166 99

gladzoo.dk

Guidede ture (s 46)

Torvet 3, DK-6760 Ribe

+45 75 42 15 00

visitribeesbjerg.dk

HEX! Museum of Witch Hunt (s 62)

Sortebrødregade 1, DK-6760 Ribe

+45 76 16 39 80

hexmuseum.dk

Jacob A. Riis Museum (s 60)

Sortebrødregade 1, DK-6760 Ribe

+45 76 16 39 80

jacobariismuseum.dk

Mandøbussen (s 112)

Okholmvej 5, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 07

mandoebussen.dk

Mandø Museum

Mandø Byvej 5, DK-6760 Ribe

+45 61 31 95 02

mandoehuset.dk

Marsk Tårnet (s 100)

Hjemstedvej 60, DK-6780 Skærbæk

marskcamp.dk

Musikhuset Esbjerg (s 76)

Havnegade 18, DK-6700 Esbjerg

+45 76 10 90 00

mhe.dk

Museet Ribes Vikinger (s 56)

Odins Plads 1, DK-6760 Ribe

+45 76 16 39 60

ribesvikinger.dk

Ribe Domkirke (s 50)

Torvet, DK-6760 Ribe

+45 24 66 07 37

ribe-domkirke.dk

Ribe Fritidscenter

Sportsvej 8, DK-6760 Ribe

+45 75 42 25 62

ribefritidscenter.dk

Ribe Svømmebad (s 112)

Seminarievej 25, DK-6760 Ribe

+45 76 16 85 35

ribefritidscenter.dk

Ribe Kunstmuseum (s 70)

Sct. Nicolaj Gade 10, DK-6760 Ribe

+45 75 42 03 62

ribekunstmuseum.dk

Ribe VikingeCenter (s 54)

Lustrupvej 4, DK-6760 Ribe

+45 75 41 16 11

ribevikingecenter.dk

Skærbækcentret (s 113)

Storegade 46, DK-6780 Skærbæk

+45 74 75 19 70

skaerbaekcentret.dk

Svømmestadion Danmark (s 95)

Gl. Vardevej 60, DK-6700 Esbjerg

+45 75 45 94 99

svdk.dk

Tirpitz (s 98)

Tirpitzvej 1, DK-6857 Blåvand

+45 75 22 08 77

vardemuseerne.dk

Turfærgen Mandøpigen (s 30)

Mandø Byvej 7, DK-6760 Ribe

+45 51 25 49 12

bb-mandoe.dk

Vadehavscentret (s 14)

Okholmvej 5, V. Vedsted, DK-6760 Ribe

+45 75 44 61 61

vadehavscentret.dk

114  bythewaddensea.dk

TELEFON

WEB


RESTAURANTS SHOPPING CHOCOLATE WINE & BEER by the Wadden Sea

SMAGS OPLEVELSER TASTE EXPERIENCES GESCHMACKSERLEBNISSE bythewaddensea.dk 115


Ship Inn er Hjerting Badehotels uforpligtende mødested, hvor man i ro og mag kan nyde alt fra en kop friskmalet kaffe til en drink i baren eller en god middag. Menukortet byder på alt fra lokale frokostretter, lette retter til gode bøffer og andre hovedretter. Om eftermiddagen kan der nydes en kop kaffe med dagens kage eller andet godt til ganen. At Hjerting Badehotel you will find our English Pub & Brasserie ”Ship Inn”. Because of its old origin this is the place where you will meet the locals. The Ship Inn café offers a whole range of delicious food. Brunch and lunch meals like burgers, different seafood and other light dishes. In the afternoon we have different kinds of coffee and tea and something sweet like cake og chocolate. Das englische Pub des Hjerting Badehotel ist ein gemütliches Pub mit sichtbaren Holzarbeiten von der alten Bootsbrücke in Hjerting.

BRASSERIE & BAR SHIP INN Strandpromenaden 1 DK-6710 Esbjerg V

T +45 75 11 50 08 W hjertingbadehotel.dk

Café Appetiit lægger stor vægt på at finde de bedste og mest naturlige råvarer til de mange valgmuligheder på menukortet. Café Appetiit åbner hver dag dørene op til et spændende grønt lounge- og caféområde. Naturen er trukket helt ind under taget og skaber et naturligt opholdssted med en smuk indretning og muligheden for alt, hvad hjertet begærer. Café Appetiit attaches great importance to finding the best and most natural ingredients for the many choices on the menu. Join us for lunch, dinner or cocktails. In Appetiit we serve exciting dishes from the modern kitchen. Café Appetiit legt großen Wert darauf, die besten und natürlichsten Zutaten für die vielen Auswahlmöglichkeiten auf der Speisekarte zu finden.

CAFÉ APPETIIT Torvegade 24 DK-6700 Esbjerg

116  bythewaddensea.dk

T +45 75 13 01 11 W appetiit.dk


Café Mandøpigen er en spændende og hyggelig café, smagfuldt indrettet i en tidligere lade, hvor man har bevaret væggenes rå strukturer og synlige loftsbjælker. Køkkenet byder på lokale og lækre frokostanretninger, en god kop Barista kaffe og lidt lækkert til den søde tand. Café Mandøpigen is a cosy café, tastefully decorated in a former barn, which has preserved the wall’s raw structures and exposed ceiling beams. The kitchen offers local and tastefully lunches, and a good cup of Barista coffee or tea and a little delicious for the sweet tooth. Das Café Mandøpigen ist ein gemütliches Café, geschmackvoll angeordnet in einer ehemaligen Scheune, in der die rohen Mauern erhalten geblieben sind Strukturen und sichtbare Deckenbalken. Die Küche bietet lokale und leckeres Mittagessen, eine gute Tasse Barista-Kaffee und etwas Leckeres zum süßen Zahn.

CAFÉ MANDØPIGEN Mandø Byvej 7 DK-6760 Ribe

T +45 23 46 94 08 / 75 44 64 34 W bb-mandoe.dk

Der serveres lækre retter fra køkkenet på Restaurant Den Gamle Arrest, nyd dem i den dejlige gårdhave eller i restauranten. Køkkenet på Den Gamle Arrest serverer cafémad, og opgraderer simpel mad til velsmagende retter. På sommeraftener serveres desuden inspektørens 2-4 retters menu samt en arrest ret. From the kitchen at Restaurant Den Gamle Arrest we serve tasteful dishes, you are able to enjoy them in our cosy backyard or in the restaurant. The kitchen at Restaurant Den Gamle Arrest is serving café cuisine and is upgrading simple food to tasty dishes. Köstliche Gerichte werden in der Küche des Restaurants Den Gamle Arrest serviert. Genießen Sie sie im schönen Innenhof oder im Restaurant. Die Küche im Den Gamle Arrest serviert CaféGerichte und wertet einfaches Essen zu leckeren Gerichten auf.

DEN GAMLE ARREST - BY SKOVMOSE Torvet 11 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 37 00 W info@dengamlearrest.dk

bythewaddensea.dk 117


Dronning Louise er en flot restauration i 2 etager med både restaurant, bar, natklub og livemusik. Med sin centrale beliggenhed i gåafstand fra byens hoteller og sine 365 åbningsdage tilbyder stedet en skøn ramme til hygge og gode stunder af enhver art. I stueetagen finder du baren og restauranten, hvor du kan nyde de mange specialøl på fad og et bredt sortiment inden for kaffe, cognac og whisky. Menukortet byder på gode madoplevelser fra eget køkken, der serverer alt fra klassiske caféretter, velsmagende bøffer og friskfanget fisk. Du kan også besøge den overdækkede gårdhave. Natklubben ligger på førstesal. I sommerhalvåret kan du benytte udeserveringen og spise frokost, nyde en kold øl eller en kop kaffe ved de mange caféborde, der er hyggeligt indrettet foran indgangen på torvet midt i Esbjerg.

DRONNING LOUISE Torvet 19 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 13 13 44 W dr-louise.dk

Esbjerg Street Food ligger centralt i gågaden i den 2000 m2 store Gamle Teater bygning. Skal man ud og spise i Esbjerg så er der rig mulighed for at mødes og slå sig ned inde i den store sal eller ude i den overdækkede gårdhave, som begge steder summer af liv. The Street Food concept has become a popular way of eating out, also in Esbjerg where Esbjerg Street Food is centrally located in the pedestrian zone of the 2000 m2 large Old Theater building. The vision is to create a free space and a community that brings people together. Das Street Food-Konzept in Esbjerg ist zu einem beliebten Ort des Essens geworden. Mit der zentralen Lage ist Esbjerg Street Food mitten in der Fußgängerzone und bietet in dem alten Theatergebäude bis zu 2000 m2 Fläche an. Die Vision ist es, einen freien Raum und eine Gemeinschaft zu schaffen, die Menschen zusammenbringt.

ESBJERG STREET FOOD Kongensgade 34 DK-6700 Esbjerg

118  bythewaddensea.dk

T +45 60 91 11 66 W esbjergstreetfood.com


Fanø Bryghus laver mange øl. Rigtig mange øl. I vores Brygger Bar er der mulighed for at smage en god håndfuld af dem. Vi har 17 forskellige øl på barens haner. Nogle gange inviterer vi andre mikrobryggerier indenfor og stiller en eller to haner til deres rådighed. Fanø Bryghus makes many beers. A lot of beers. In our Brewers Bar there is the opportunity to taste a good handful of them. We have 17 different beers on the bar’s taps. Sometimes we invite other microbreweries inside and make one or two taps available to them. Fanø Bryghus macht viele Biere. Viele Biere! In unserer Brewers Bar gibt es die Möglichkeit, eine gute Handvoll von ihnen zu probieren. Wir haben 17 verschiedene Biere auf den Zapfhähne der Bar. Manchmal laden wir andere Mikrobrauereien ein und stellen ihnen ein oder zwei Zapfhähne zur Verfügung.

FANØ BRYGHUS Strandvejen 5, Nordby DK-6720 Fanø

T +45 76 66 01 12 W fanøbryghus.dk

Fanø Krogaards køkken fokuserer på at servere velsmagende og velkendte retter, som tager udgangspunkt i lokale og friske råvarer. Restaurantens basale værdier er, at økologi, dyrevelfærd og årstiderne sætter deres aftryk på menukortet. Fanoe Krogaard’s kitchen focus on serving tasty and well-known dishes based on local and fresh ingredients. Our restaurants’ basic values are that organics, animal welfare and seasonal factors leave a mark on the menu. Die Küche der Fanø Krogaard fokusiert auf gutgeschmeckte und wohl bekannte Gerichte an zu bieten, die alle mit örtlichen und frischen Rohwaren zubereitet werden. Die basalen Werte des Restaurant ist Ökologie, Tierschutz und die Jahreszeiten, die ihre Abdrücke auf der Speisekarte.

FANØ KROGAARD Langelinie 11 DK-6720 Fanø

T +45 76 60 00 70 W fanoekrogaard.dk

bythewaddensea.dk 119


HomeRun er en Gastro SportsBar. Vi viser sport for enhver smag og her er der plads til alle. Vi serverer lækre snacks, sprøde nachos, spareribs og burger med pommes fritter. Vi har masser af aktiviteter, bl.a. pool, beerpong, dart, bordfodbold, slå søm i og brætspil. HomeRun is a Gastro SportsBar. We show sports for all tastes and there is room for everyone. We serve delicious small dishes such as sliders, small hot dogs, soft tacos and snacks. We have lots of activities, including pool, beer pong, darts, table football, stitching and board games. HomeRun ist eine Gastro SportsBar. Wir zeigen Sport für jeden Geschmack und es ist Platz für alle. Wir servieren köstliche kleine Gerichte wie Slider, kleine Hot Dogs, weiche Tacos und Snacks. Wir haben viele Aktivitäten, darunter Pool, Bier Pong, Darts, Tischfußball und Brettspiele.

POSTHUSET

HOMERUN SPORTSBAR Torvet 20, 1. sal DK-6700 Esbjerg

T +45 69 13 60 18 W homerunesbjerg.dk

Hotel Ribe er et familiedrevet hotel, med den gode service i centrum, beliggende tæt på Ribe Domkirke. Vi serverer god gammeldags mad, som mormor lavede det. Hotel Ribe is a family driven hotel with good service at it’s heart. Located close to Ribe Cathedral. We serve good and traditional Danish dishes, just like ”grandma” would serve it. Hotel Ribe ist ein gemütliches Hotel mit eigener Bier-/Weinstube mitten im Zentrum von Ribe. Der gute Service und die vielen Sehenswürdigkeiten wenige Schritte von unserem Hotel, werden Ihren Aufenthalt unvergesslich machen. Wir servieren gutes traditionelles Essen, wie es Oma gemacht hat.

HOTEL RIBE Sønderportsgade 22 DK-6760 Ribe

120  bythewaddensea.dk

T +45 75 42 04 66 W hotelribe.dk


Kammerslusen finder du hvor den flade Ribe Marsk forbinder Nationalpark Vadehavet med Ribe. Spis med udsigt til marsken og Ribe Å midt i Nationalpark Vadehavet. Kammerslusens menukort er inspireret af marskens spisekammer og sammensættes ”med begge ben på jorden”. Enjoy your meal with a fantastic view over the marsh landscape and Ribe Stream, right in the heart of the Wadden Sea National Park. Our menu is inspired by the surrounding marsh with many local specialities. Geniessen Sie Ihr Essen mit einer fantastischen Aussicht über die Marschlandschaft und den Ribe Au, mitten im Herzen vom Wattenmeer Nationalpark. Unsere Speisekarte ist inspiriert von der umliegenden Marsch und ihren vielen lokalen Spezialitäten.

KAMMERSLUSEN Kammerslusevej 11 DK-6760 Ribe

T +45 92 44 34 43 W kammerslusen.dk

På Kellers Badehotel & Spisehus serverer vi mad af råvarer der er i sæson. Her vægtes håndværk, smag, service og personlighed. Vi arbejder tæt sammen med vores små lokale leverandører for at tilbyde det bedste fra Vadehavsområdet. At Kellers Seaside Hotel and Dining House, we are serving food made by produce according to season. We value craftsmanship, taste, service, and personality. We elaborate closely with our small, local suppliers in offering the very best from the Wadden Sea area. Im Kellers Badehotel und Speisehaus servieren wir Speisen aus Rohstoffen, die Saison haben. Hier zählt Handwerk, Geschmack Service und Persönlichkeit. Wir arbeiten eng zusammen mit unseren kleinen lokalen Lieferanten, um das beste aus dem Wattenmeergebiet anzubieten.

KELLERS BADEHOTEL OG SPISEHUS Strandvej 48 DK-6720 Fanø

T +45 75 16 30 88 W kellersbadehotel.dk

bythewaddensea.dk 121


Kolvig - by Skovmose har en af Ribes flotteste beliggenheder, helt ned til Ribe Å, i smukke, gamle Kolviggaard. Her er fokus på den gode madoplevelse, så forvent at blive kræset for, mens I nyder den smukke udsigt. Kolvig - by Skovmose has one of Ribes most beautiful locations right by the waterstream of Ribe, in the beautiful, old Kolviggaard. The great food experience is in the mainseat here, so expect to be cared for, while you enjoy the beautiful view. Kolvig - by Skovmos liegt im alten Kolviggaard an einen der schönsten Plätze von Ribe neben Ribe Au. Hier liegt der Fokus auf dem guten kulinarischen Erlebnis. Hier werden Sie verwöhnt während Sie die schöne Aussicht genießen.

KOLVIG - BY SKOVMOSE Mellemdammen 13 DK-6760 Ribe

T +45 41 82 37 27 W info@dengamlearrest.dk

Besøg Musikhusets hyggelige café, Kulissen, hvor du kan nyde udsigten til den smukke plads foran Musikhuset, designet af den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels. I cafeen, som er indrettet med tidløse, nordiske designmøbler, serveres der god kaffe og kage, sandwiches, dejlige vine, m.v. Visit Musikhuset Esbjerg’s cozy café, where you can enjoy the view to the beautiful square outside, designed by world famous architect Bjarke Ingels. In the café, decorated with timeless Nordic design furniture, you can get great coffee, cake, sandwiches, wine and more. Besuchen Sie Musikhauses gemütliches Café, wo Sie die Aussicht auf den schönen Platz haben, der vom weltberühmten Architekt Bjarke Ingels entworfen wurde. Im Café welches eingerichtet ist mit Möbeln im zeitlosen nordischen Stil können Sie guten Kaffee, leckere Kuchen, Sandwiches und gute Weine genießen.

KULISSEN CAFÉEN I MUSIKHUSET Havnegade 18 DK-6700 Esbjerg

122  bythewaddensea.dk

T +45 76 10 90 00 W mhe.dk


Kunsten er restauranten i Musikhuset Esbjerg. Her serverer køkkenchef Jacob Møller Justesen mad for dig inden din koncert eller forestilling. Kunsten er også det perfekte sted til bryllupper, fester og selskaber af enhver slags. Start your evening in Musikhuset Esbjerg with a delicious dinner in Kunsten, the restaurant of the performing arts centre. Restaurant Kunsten serves delicious meals in beautiful surroundings overlooking the harbour of Esbjerg in the Performing Arts Centre Esbjerg. Fangen Sie ihren schönen Abend im Musikhaus Esbjerg mit einer leckeren Menu an. Kunsten serviert Nordic Cuisine in schönen Räumlichkeiten im Musikhaus Esbjerg mit einem schönen Aussicht über den Hafen von Esbjerg.

KUNSTEN RESTAURANTEN I MUSIKHUSET Havnegade 18 DK-6700 Esbjerg

T +45 76 10 90 00 W mhe.dk

Med sin unikke placering i en velbevaret kælder fra 1500 tallet er Porsborgs et godt bud på en spiseoplevelse lidt ud over det sædvanlige. Køkkenet tager udgangspunkt i den nordiske fauna, og på menukortet findes et udvalg af retter, snacks, vine, øl og kaffe. With its unique location in a well-preserved cellar from the 16th century, Porsborgs is a good choice if you are looking for a dining experience a bit out of the ordinary. The kitchen takes inspiration from the Nordic fauna and offers a variety of snacks, dishes, wine, beers and coffees. Seine einmalige Lage in einem gut erhaltenen Keller aus dem 16. Jahrhundert macht Porsborgs zur idealen Wahl, wenn das kulinarische Erlebnis alles andere als alltäglich sein soll. Die Küche orientiert sich an der nordischen Fauna. Auf der Menükarte finden Sie eine Auswahl an Gerichten und Snacks, Weinen, Bier und Kaffeespezialitäten.

PORSBORGS GASTRO BAR Torvet 3 DK-6760 Ribe

T +45 71 74 78 84 W porsborgs.dk

bythewaddensea.dk 123


Hos Restaurant Ambassaden bestræber vi os hver dag på at tilberede mad af bæredygtige og økologiske råvarer samt give dig en behagelig oplevelse i vores hyggelige lokale.​​ Vi elsker at lave mad, have gæster og mærke, at når vi gør et godt stykke arbejde, gør det en forskel. Restaurant Ambassaden is a cosy café and restaurant. During summer time the nice garden is open (there is room for 60 guests in the garden). The chef offers a sustainable kitchen. Fresh fish from the Danish waters is offered every day. Restaurant Ambassaden ist ein gemütliches Café und Restaurant. Im Sommer ist der Garten geöffnet (mit Platz für 60 Gäste). Der Küchenchef bietet eine nachhaltige Küche. Nordsee Fish von Dänischen Gewässer ist jeden Tag auf der Speisekarte.

RESTAURANT AMBASSADEN Hovedgaden 57 DK-6720 Fanø

T +45 75 16 22 11 W ambassadenfanoe.dk

Blot 50 m fra Domkirken ligger Restaurant og hotel Backhaus. Varieret à la carte menukort til meget rimelige priser. Hos Restaurant Backhaus får du god dansk mad i hyggelige omgivelser. Only 50 metres from the Cathedral and Town Square lies Restaurant and hotel Backhaus. Varied and very reasonably priced à la carte menu. At Restaurant Backhaus you get good Danish food in cozy surroundings. Nur 50 m von Dom und Markt platz entfernt liegt das Restaurant und hotel Backhaus. Abwechslungsreiche à la carte-Auswahl zu günstigen Preisen. Im Restaurant Backhaus bekommen Sie gutes dänisches Essen in gemütlicher Umgebung.

RESTAURANT OG HOTEL BACKHAUS Grydergade 12 DK-6760 Ribe

124  bythewaddensea.dk

T +45 41 82 37 27 W backhaus-ribe.dk


Der lægges vægt på danske, og lokale råvarer fra marsken, Vesterhavet og den omkringliggende natur. Køkkenet sammensætter menuen efter årstidens råvarer. Dertil et vinkort med vine for enhver smag og i alle prisklasser. Emphasis is placed on Danish and local raw materials from the marsh, the North Sea and the surrounding nature. The kitchen combines the menu with seasonal ingredients. In addition, a wine list with wines for all tastes and in all price ranges. Der Schwerpunkt liegt auf dänischen und lokalen Rohstoffen aus dem Marsch, der Nordsee und der umliegenden Natur. Die Küche kombiniert die Speisekarte mit saisonalen Zutaten. Außerdem eine Weinkarte mit Weinen für jeden Geschmack und in allen Preisklassen.

RESTAURANT DAGMAR Torvet 1 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 00 33 W hoteldagmar.dk

Loftet er en restaurant, hvor vi lægger vægt på økologi, danske og lokale råvarer. Vores menu skifter med sæsonen, da vi tilstræber os, at holde kvalitet på råvarerne i top og give den bedste mulige smags oplevelse og sammensætning. The Loftet is a restaurant where we emphasize ecology, Danish and local produce. Our menu changes with the season as we strive to keep the quality of the raw materials at the top and provide the best possible taste and composition. Das Loftet ist ein Restaurant, in dem wir Wert auf Ökologie, dänische und regionale Produkte legen. Unsere Speisekarte ändert sich mit der Jahreszeit, da wir bestrebt sind, die Qualität der Rohstoffe an der Spitze zu halten und den bestmöglichen Geschmack und die bestmögliche Zusammensetzung zu gewährleisten.

POSTHUSET

RESTAURANT LOFTET Torvet 20, 2. sal DK-6700 Esbjerg

T +45 69 13 60 13 W restaurant-loftet.dk

bythewaddensea.dk 125


Restaurant Mundheld er Esbjergs nordiske køkken. Med flot håndværk, snilde og klare nordiske toner står de skarpe mænd og kvinder hos Mundheld hver dag klar med spændende gastronomiske oplevelser. Vi går ikke på kompromis med hverken mad, vin, service eller omgivelserne. Restaurant Mundheld is Esbjerg’s Nordic kitchen. The skilful men and women at Mundheld are on hand every day to serve up exciting gastronomic surprises involving astonishing craftsmanship, ingenuity and distinct Nordic nuances. Restaurant Mundheld ist die nordische Küche in Esbjerg. Mit feiner Handwerkskunst, sauberen und klaren nordischen Tönen sind die scharfen Männer und Frauen bei Mundheld bereit für aufregende gastronomische Erlebnisse.

RESTAURANT MUNDHELD Torvegade 24 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 13 01 11 W mundheld.dk

På Posthuset har vi lidt af det hele. Lige fra den hyggelige familerestaurant Posten til den mere eksklusive gourmet restaurant Loftet og Gastro sportsbaren HomeRun til dig, der gerne vil gå på sportsbar med vennerne. At Posthuset we have a bit of everything. From the cozy family restaurant Posten to the exclusive gourmet restaurant Loftet and the Gastro sports bar HomeRun for you who want to go to a sports bar with your friends. Bei der Posthuset haben wir ein bisschen von alles. Vom gemütlichen Familienrestaurant Posten bis zum exklusiven Gourmetrestaurant Loftet und HomeRun Sportsbar für dich und deine Freunde.

POSTHUSET

RESTAURANT POSTEN Torvet 20, stuen DK-6700 Esbjerg

126  bythewaddensea.dk

T +45 69 13 60 13 W posthuset.dk


I skærbækcentret finder du Restaurant Staffeli. Det hedder den på grund af dens placering ved skærbækcentrets Kunstnerhus. Her tilbydes dejlige a la carte-retter, specielle buffetaftener og naturligvis børnemenuer med fokus på gode lokale råvarer. In skærbækcentret, you find our Restaurant Staffeli, owing its name to the location at skærbækcentret’s Art House. The restaurant offers delicious à la carte dishes, special evening buffets and of course children’s menus, all made from excellent local produce. Im skærbækcentret finden Sie unser Restaurant Staffeli. Seinen Namen hat das Restaurant der Lage am Künstlerhaus vom skærbækcentret zu verdanken. Hier gibt es leckere à la carte Gerichte, besondere Abendbuffets und selbstverständlich Kindermenüs alles aus besten, lokalen Zutaten.

RESTAURANT STAFFELI Storegade 46 DK-6780 Skærbæk

T +45 74 75 19 70 W skaerbaekcentret.dk

Restaurant Strandpavillonen er hotellets gastronomiske hjørne hvor der er kælet ekstra for detaljen. Restauranten ligger med smuk panorama udsigt over Ho Bugt, Skallingen og Langli, så man hver aften sidder på første parket til solnedgangen. The restaurant at Hjerting Badehotel is one of the leading gourmet restaurants in Southern Jutland. Restaurant Strandpavillonen has a panoramic view of Ho cove. The exiting international kitchen serves many specialties and local commodities. Our highly educated staff will serve great wine that will unite dinner and beverage. Eines der führenden Restaurants im Esbjerg, das dank seiner phantastischen Aussicht über die Ho Bucht und seiner hervorragenden Küche ein ganz besonderes Erlebnis bietet. Auf der Speisekarte finden Sie à la carte-Gerichte

RESTAURANT STRANDPAVILLONEN Strandpromenaden 1 DK-6710 Esbjerg V

T +45 75 11 70 00 W hjertingbadehotel.dk

bythewaddensea.dk 127


Hyggelig restaurant, der har til huse i en 400 år gammel fredet bygning. Beliggende på den maleriske Skibbro med direkte udsigt til den gamle sejlbåd Johanne Dan. Her er også mulighed for overnatning. A cosy restaurant in a 400-year-old listed building. Lying on the picturesque Skibbroen and overlooking the old sailing ship Johanne Dan. Also rooms for rent. Gemutliches Restaurant, eingerichtet in einem 400 Jahre alten Haus, das unter Denkmalschutz steht; an der malerischen Hafen gelegen, mit direktem Ausblick auf das alte Segelschiff Johanne Dan. Auch Zimmervermietung. Åbningstider i restauranten 11.00 - 22.00

RESTAURANT SÆLHUNDEN Skibbroen 13 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 09 46 W saelhunden.dk

Hyggelig restaurant/cafe og hotel med lækker mad til familievenlige priser. Restaurant Vadehavet Mandø råder over 9 dobbeltværelser og 3 stk. 3 pers. værelser samt en ferielejlighed alle med eget bad og toilet, TV og gratis Wi-Fi. Køb dit ophold online på hjemmesiden. Samlet pakke - overfart med Mandøbussen, guidet tur på Mandø og spisning på Restaurant Vadehavet. Restaurant Wadden Sea Mandø offers both cold and warm dishes or a cup of freshly brewed coffee / tea with home baked goods, and has double rooms all with private bathroom and toilet and a holiday apartment for 7 persons. Das Restaurant Wadden Sea Mandø bietet sowohl kalte als auch warme Gerichte oder eine Tasse frisch gebrühten Kaffee / Tee mit hausgemachten Backwaren und verfügt über Doppelzimmer, alle mit eigenem Bad und WC und eine Ferienwohnung für 7 Personen.

RESTAURANT VADEHAVET Vestervej 1 DK-6760 Ribe

128  bythewaddensea.dk

T +45 75 44 51 07 / 75 44 53 54 W restaurantvadehavetmandoe.dk


I Vægterkælderen er der en god og hyggelig atmosfære, og høj kvalitet. I kælderen er der en afslappet stemning, hvor man kan nyde en lækker frokost eller middag. Vi byder også gerne på et glas vin fra vores udsøgte vinkort, eller en af vores mange specialøl. In the Vægterkælderen there is a good and cozy and relaxed atmosphere, and high quality food. In the basement there is a relaxed atmosphere where you can enjoy a delicious lunch or dinner. We also like to offer a glass of wine from our exquisite wine list, or one of our many special beers. Im Vægterkælderen herrscht eine gute und gemütlichen und entspannte Atmosphäre und hohe Qualität. Im Untergeschoss herrscht eine entspannte Atmosphäre, in der Sie einen köstliches Mittag- oder Abendessen genießen können. Gerne bieten wir Ihnen auch ein Glas Wein aus unserer erlesenen Weinkarte oder eines unserer vielen Bierspezialitäten an.

RESTAURANT VÆGTERKÆLDEREN Torvet 1 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 00 33 W hoteldagmar.dk

På Ribe Bryghus brygges 1000 liter øl ad gangen, og der er tale om håndværk fra start til slut. Bryghuset brygger øl af høj kvalitet til alle ølelskere. Det er muligt at følge brygprocessen og nyde duften fra malt og humle. At Ribe Brewery we brew 1000 litre of beer at a time, and it is genuine craftsmanship from start to finish. High quality beer for all beer lovers. It is possible to follow the brewing process and to savour the aroma of malt and hops. Das Brauhaus braut für alle Bierliebhaber Bier von hoher Qualität. Es ist möglich, den Brauprozess mitzuverfolgen und den Duft von Malz und Hopfen zu genießen. Die drei Brauer erzählen gerne über das Bier und das Brauhaus. Fredag / Friday / Freitag 15.00-18.00 Lørdag / Saturday / Samstag 10.00-18.00

RIBE BRYGHUS Seminarievej 16B DK-6760 Ribe

T +45 40 43 17 12 W ribebryghus.dk

bythewaddensea.dk 129


Hos Familien Rudbeck kokkereres der året rundt, af de fineste lokale og økologiske råvarer fra vores producenter i Nationalpark Vadehavet. I butikken står de hjemmelavede delikatesser, sammen med et stort udvalg af Fanø produkter, klar til salg. The Rudbeck family cooks delicious food all year round. We have the finest local and organic produce from the Wadden Sea National Park. In the shop, the homemade delicacies, along with a large selection of Fanø products, are ready for sale. Im Restaurant der Familie Rudbeck wird das ganze Jahr mit den besten lokalen Bio-Produkten unserer Nationalpark WattenmeerPartner gekocht. In unserem Feinkostgeschäft stehen die hausgemachten Köstlichkeiten sowie eine große Auswahl an FanøProdukten zum Verkauf.

RUDBECKS FANØ FROKOSTRESTAURANT & DELIKATESSEFORRETNING Hovedgaden 90 DK-6720 Fanø

T +45 30 44 66 11 W rudbecks.dk

Nok er Sønderho Kro en af landets ældste, men vores køkken er helt i front i forhold til den nyeste gastronomi. Og ved at basere vores retter på råvarer hentet fra nærområdet forankres vores køkken i lokalmiljøets natur og historie. Sønderho Kro may be one the country’s oldest inns, but our kitchen is way up front when it comes to the newest gastronomical trends. And by basing our dishes on local ingredients we are keeping in touch with our own nature and tradition. Sønderho Kro ist wahrscheinlich eines der ältesten Gasthäuser des Landes, aber unsere Küche liegt dennoch an der Spitze der modernen Gastronomie. Da unsere Gerichte auf Rohwaren aus der Region basieren, verankert sich unsere Küche somit in der einheimischen Natur und Geschichte Fanøs.

SØNDERHO KRO Kropladsen 11 DK-6720 Fanø

130  bythewaddensea.dk

T +45 75 16 40 09 W sonderhokro.dk


Prøv en original Fanø Burger af smagfuldt økologisk oksekød fra Fanø kvæg, med smeltet cheddar og sprød salat. Det er fast food med bæredygtige lokale råvarer. Ta’ cyklen til Rindby, spis en saftig burger, slut af med is og frisklavet barista kaffe og en gåtur på Danmarks smukkeste strand. While in the area, be sure to also try an original Fanø Burger, made from mouth-watering organic beef from Fanø cattle, melted cheddar and crispy salad, in other words, fast food with fresh, sustainable local ingredients. Probieren Sie einen originalen Fanø-Burger aus leckerem BioRindfleisch von Fanø-Rindern mit geschmolzenem Cheddar und knusprigem Salat. Das ist Fast Food mit nachhaltigen lokalen Zutaten.

THE BURGER BOYS RINDBY SUPERMARKED Kirkevejen 32 DK-6720 Fanø

T +45 20 44 99 92 Facebook: The Burger Boys

bythewaddensea.dk 131


SMAGSOPLEVELSER

TASTE EXPERIENCES / GESCHMACKSERLEBNISSE NAVN

ADRESSE

TELEFON

WEB

Axels’s Kitchen

Kirkevejen 13, DK-6720 Fanø

+45 40 24 30 11

rodgaard-camping.dk/cafe

Brasserie & Bar Ship Inn (s 116)

Strandpromenaden 1, DK-6710 Esbjerg V +45 75 11 50 08

hjertingbadehotel.dk

Café Appetiit (s 116)

Torvegade 24, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 01 11

appetiit.dk

Café Guldægget

Kongensgade 102, DK-6700 Esbjerg

+45 79 30 67 00

cafeguldaegget.dk

Café Guldægget

Torvet 16, DK-6700 Esbjerg

+45 79 30 67 00

cafeguldaegget.dk

Café Mandøpigen (s 117)

Mandø Byvej 7, DK-6760 Ribe

+45 75 44 64 34

bb-mandoe.dk

Den Gamle Arrest - by Skovmose (s 117)

Torvet 11, DK-6760 Ribe

+45 75 42 37 00

info@dengamlearrest.dk

Dronning Louise (s 118)

Torvet 19, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 13 44

dr-louise.dk

Esbjerg Street Food (s 118)

Kongensgade 34, DK-6700 Esbjerg

+45 60 91 11 66

esbjergstreetfood.com

Fanø Bryghus (s 119)

Strandvejen 5, Nordby, DK-6720 Fanø

+45 76 66 01 12

fanøbryghus.dk

Fanø Krogaard (s 119)

Langelinie 11, DK-6720 Fanø

+45 76 60 00 70

fanoekrogaard.dk

Homerun - Gastro Sportsbar (s 120)

Torvet 20, 1. sal, DK-6700 Esbjerg

+45 69 13 60 18

homerunesbjerg.dk

Hotel Ribe (s 120)

Sønderportsgade 22, DK-6760 Ribe

+45 75 42 04 66

hotelribe.dk

Hotel & Restaurant Vadehavet

Vestervej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 07

restaurantvadehavetmandoe.dk

Jernved Mejeri

Jernvedvej 242, DK-6771 Gredstedbro

+45 75 43 53 11

jernvedmejeri.dk

Kammerslusen (s 121)

Kammerslusevej 11, DK-6760 Ribe

+45 92 44 34 43

kammerslusen.dk

Kellers Badehotel og Spisehus (s 121)

Strandvejen 48, DK-6720 Fanø

+45 75 16 30 88

kellersbadehotel.dk

Kolvig - by Skovmose (s 122)

Mellemdammen 13, DK-6760 Ribe

+45 41 82 37 27

info@dengamlearrest.dk

Kulissen - caféen i Musikhuset (s 122)

Havnegade 18, DK-6700 Esbjerg

+45 76 10 90 00

mhe.dk

Kunsten - restauranten i Musikhuset (s 123) Havnegade 18, DK-6700 Esbjerg

+45 76 10 90 00

mhe.dk

Mamma’s Pizzaria

Kongensgade 9b, DK-6700 Esbjerg

+45 88 44 55 40

mammas.dk

Pompei Bageri

Saltgade 7, DK-6760 Ribe

+45 75 42 01 05

pompei.dk

Porsborgs Gastro Bar (s 123)

Torvet 3, DK-6760 Ribe

+45 71 74 78 84

porsborgs.dk

Rankin Park

Skolegade 43, DK-6700 Esbjerg

+45 75 10 10 70

rankinpark.dk

Restaurant Ambassaden (s 124)

Hovedgaden 57, DK-6720 Fanø

+45 75 16 22 11

ambassadenfanoe.dk

Restaurant Backhaus (s 124)

Grydergade 12, DK-6760 Ribe

+45 75 42 11 01

backhaus-ribe.dk

Restaurant Dagmar (s 125)

Torvet 1, DK-6760 Ribe

+45 75 42 00 33

hoteldagmar.dk

Restaurant Loftet (s 125)

Torvet 20, 2. sal, DK-6700 Esbjerg

+45 69 13 60 13

restaurant-loftet.dk

Restaurant Mundheld (s 126)

Torvegade 24, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 01 11

mundheld.dk

Restaurant Posten (s 126)

Torvet 20, stuen, DK-6700 Esbjerg

+45 69 13 60 13

posthuset.dk

Restaurant Staffeli (s 127)

Storegade 46, DK-6780 Skærbæk

+45 74 75 19 70

skaerbaekcentret.dk

Restaurant Strandpavillonen (s 127)

Strandpromenaden 1, DK-6710 Esbjerg V +45 75 11 70 00

hjertingbadehotel.dk

Restaurant Sælhunden (s 128)

Skibbroen 13, DK-6760 Ribe

+45 75 42 09 46

saelhunden.dk

Restaurant Vadehavet (s 128)

Vestervej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 07

restaurantvadehavetmandoe.dk

Restaurant Vægterkælderen (s 129)

Torvet 1, DK-6760 Ribe

+45 75 42 00 33

hoteldagmar.dk

Ribe Bryghus (s 129)

Seminarievej 16B, DK-6760 Ribe

+45 40 43 17 12

ribebryghus.dk

132  bythewaddensea.dk


SMAGSOPLEVELSER

TASTE EXPERIENCES / GESCHMACKSERLEBNISSE NAVN

ADRESSE

TELEFON

WEB

Rudbecks Fanø (s 130)

Hovedgaden 90, DK-6700 Fanø

+45 30 44 66 11

rudbecks.dk

Sct. Peder Café

Sct. Peders Gade 5, DK-6760 Ribe

+45 76 16 83 26

sct-peder.esbjergkommune.dk

Sydvesten

Fiskerihavnsgade 6, DK-6700 Esbjerg

+45 75 12 82 88

sydvesten.dk

Sønderho Kro (s 130)

Kropladsen 11, DK-6720 Fanø

+45 75 16 40 09

sonderhokro.dk

Temper Chokolade Café

Saltgade 2, DK-6760 Ribe

+45 42 30 56 58

temperchokolade.com

The Burger Boys/Rindby Supermarked (s 131) Kirkevejen 32, DK-6720 Fanø

+45 20 44 99 92

Facebook: The Burger Boys

Vester Vedsted Vingård

V. Vedsted Vej 64, DK-6760 Ribe

+45 52 34 09 03

vvvingaard.dk

NAVN

ADRESSE

TELEFON

WEB

Artizan (s 92)

Nederdammen 35, DK-6760 Ribe

+45 75 42 42 83

artizan.dk

BROEN Shopping (s 96)

Exnersgade 20, DK-6700 Esbjerg

+45 53 85 07 50

broenshopping.dk

Christel Seyfarth / art knits

Hovedgaden 76, DK-6720 Fanø

+45 70 20 28 22

christel-seyfarth.dk

Esbjerg City (s 88)

Torvet 16, 1. sal, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 65 00

esbjergcity.dk

Esbjerggarn

Kirkegade 10, DK-6700 Esbjerg

+45 20 63 74 13

esbjerggarn.com

F. Baun - Billeder fra Fanø

Hovedgaden 83, DK-6720 Fanø

f.baun.dk

Frelsens Hær

Ravnevej 2, DK-6705 Esbjerg Ø

+45 75 14 24 22

frelsenshaer.dk

Hornvarefabrikken

Nederdammen 28, DK-6760 Ribe

+45 61 44 14 70

hornvarefabrikken.dk

Mandø Brugs

Mandø Byvej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 02

mandoebrugs.dk

Ribe Glas og Galleri (s 93)

Torvet 17, DK-6760 Ribe

+45 51 34 28 55

ribeglas.dk

Ribe Handel (s 86)

Sct. Pedersgade 16, DK-6760 Ribe

+45 93 90 10 21

ribehandel.dk

Ribes Broderi og Garn

Dagmarsgade 4, DK-6760 Ribe

+45 75 42 16 75

ribesbroderioggarn.dk

Sct. Peder Butik

Sct. Peders Gade 5, DK-6760 Ribe

+45 76 16 83 26

sct-peder.esbjergkommune.dk

INDKØB

SHOPPING / EINKAUFEN

TRANSPORT

TRANSPORTATION / TRANSPORT NAVN

ADRESSE

TELEFON

WEB

Darum Busser (busudlejning)

Alsædvej 23, DK-6740 Bramming

+45 75 17 90 56

darumbusser.dk

PJ Cykeludlejning

Hjertingvej 21, DK-6700 Esbjerg

+45 75 45 62 33

pjbolig.dk

bythewaddensea.dk 133


HOTELS HOSTELS CAMPSITES RESORTS by the Wadden Sea

OVERNATNING ACCOMMODATION UNTERKUNFT 134  bythewaddensea.dk


40 værelser i forskellige priskategorier med eget bad og toilet og mulig tilkøb af en lækker morgenbuffet med bl.a. hjemmebagt brød, Vadehavste og hjemmelavet økologisk luksusmysli. Gratis Wi-Fi. Vi er Ribes eneste miljømærkede overnatnings- og spisested. Cykeludlejning. We offer rooms for 1-5 persons with private shower and toilet. The hostel is the only ecolabeled accommodation in Ribe. Free Wi-Fi. Breakfast buffet with specialties - several homemade. Bike rental. Das Hostel verfügt über 40 Zimmer für 1-5 Personen. Alle Zimmer haben eigenes Bad und Toilette. Die einzige anerkannte UmweltLabel-Unterkunft in Ribe. Kostenloser Wi-Fi. Frühstück mit verschiedenen Spezialitäten - einige davon hausgemacht. Fahrradvermietung.

DANHOSTEL RIBE Sct. Peders Gade 16 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 06 20 W danhostel-ribe.dk

Ferietid og Fanø går perfekt sammen - som sol på en sommerdag. Der er intet så dejligt som at holde ferie på en ø, og når denne ø hedder Fanø, så er I sikret den bedste ferieoplevelse overhovedet. Vi står klar med de bedste feriehuse, som I kan booke året rundt. Urlaubszeit und Fanø passen einfach perfekt zusammen - wie Sommertage und Sonnenschein. Nichts ist so schön wie Urlaub auf einer Insel und wenn diese Insel auch noch Fanø heißt, sind Ihnen Urlaubserlebnisse der Extraklasse garantiert. Wir halten die schönsten Ferienhäuser für Sie bereit, die Sie das ganze Jahr über buchen können.

Langelinie 9 B DK-6720 Fanø

T +45 75 16 36 99 W danibo.dk

bythewaddensea.dk 135


Få en helt speciel oplevelse i Ribe, når du overnatter på Hotel Den Gamle Arrest, bygningen var nemlig arresthus i ca. 100 år. Hotelværelserne har været fængselsceller og den gamle inspektørs afdeling. Get a special experience in Ribe, by staying at Hotel Den Gamle Arrest. This building served as a jail for approximately 100 years back in the days. The rooms have been used as jail cells and a part of the house was the home to the jail inspector. Holen Sie sich ein ganz besonderes Erlebnis in Ribe, wenn Sie im Hotel Den Gamle Arrest übernachten. Das Gebäude war ein Gefängnis für etwa 100 Jahre. Die Hotelzimmer waren früher Gefängniszellen und Abteilung des alten Inspektors.

DEN GAMLE ARREST - BY SKOVMOSE Torvet 11 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 37 00 W info@dengamlearrest.dk

ECH PARKS centrale beliggenhed kun et par kilometer fra centrum giver masser af muligheder. Esbjerg byder på mange spændende og unikke oplevelser, både til vands og til lands. Den enestående natur byder på optimale forhold til aktive ferier - både ude og inde. Hotellet råder over 18 enkeltværelser og 40 dobbeltværelser, i anneks få min gang fra hovedbygning. ECH Park is located in beautiful surroundings in a park not far from the town centre of Esbjerg. The hotel has 18 single rooms and 40 double rooms in annex next to the main building. ECH Park liegt in schöner Umgebung in einem Stadtpark nicht weit von der Stadtmitte von Esbjerg. Das Hotel hat 18 Einzelzimmer und 40 Doppelzimmer in einem Nebengebäude ganz in der Nähe vom Hauptgebäude.

ECH PARK Stormgade 200 DK-6700 Esbjerg

136  bythewaddensea.dk

T +45 88 82 16 00 W ech.dk


Esbjerg Camping er en topmoderne campingplads, med alle tænkelige faciliteter for både børn og voksne. Udendørs pool og stort aktivitetsområde. Beliggende i den naturskønne Ådal, der skærer sig tværs gennem Esbjerg, Danmarks femtestørste by. Her fra er der kun 10 minutter til by, land og børnevenlig strand. Esbjerg Camping is a ultra-modern camp site with all kinds of facilities for both children and adults. Outdoor pool and big activity area. Located in beautiful surroundings only a few km from Esbjerg. Only 10 min. to the city and to a child-friendly beach. Esbjerg Camping ist ein hochmoderner Campingplatz mit allen Einrichtungen für sowohl Kinder als Erwachsenen. Swimmingpool im Freien und großer Aktivitätsbereich. Nur wenige Kilometer zum Zentrum von Esbjerg und zu Fuß ist es nicht weit zum kinderfreundlichen Strand am Ho Bucht.

ESBJERG CAMPING Gudenåvej 20 DK-6710 Esbjerg V

T +45 75 15 88 22 W esbjergcamping.dk

Dit andet hjem på den modsatte kyst. 12 minutters sejlads fra Esbjerg havn ligger Fanø Krogaard i absolut første række med udsigt over Vadehavet. Det nyfortolkede kro-koncept byder på nærværende omgivelser med fokus på kvalitet, lokale råvarer og økologi. Your home on the other shore. A 12 minute ferry ride from Esbjerg Harbour you will find Fanoe Krogaard in the absolute front row with a view over the Wadden Sea. The reinterpreted inn concept provides presence surroundings focusing on quality, local ingredients and organics. Dein zweites Heim an der andere Küste. 12 Minuten Schiffahrt vom Esbjerg Hafen liegt Fanø Krogaard in der ersten Reihe mit Aussicht über Grådyb. Das neu interpreJetren Gastgeberkoncept bietet auf nahe Umgebungen mit fokus auf Qualität, lokalen Rohwaren und Ökologi.

FANØ KROGAARD Langelinie 11 DK-6720 Fanø

T +45 76 60 00 70 W fanoekrogaard.dk

bythewaddensea.dk 137


Hjerting Badehotel er et første klasses hotel - kun 9 km fra Esbjerg centrum - smukt beliggende ved Vadehavet helt ned til børnevenlig strand. Godt udgangspunkt for aktiviteter som golf, windsurfing, et besøg i Legoland og dejlige vandreture langs stranden samt i Marbæk Plantage. Hjerting Badehotel is a first class hotel - only 9 km from the centre of Esbjerg - situated right down to the Wadden Sea and a child friendly beach. A good starting point for many activities such as golf, windsurfing, a trip to Legoland and nice walks a long the beach or in Marbæk Plantation. In schöner lage in erholsamer Umgebung am Wattenmeer bei einem schönen, kinderfreundlichen Badestrand. Nur 9 km von Esbjergs Stadtmitte. Anbietet Wochenend- und Golfurlaub. Ein guter Ausgangspunkt für u.a. Golf, Windsurfing, Legoland u.a.m.

HJERTING BADEHOTEL Strandpromenaden 1 DK-6710 Esbjerg V

T +45 75 11 70 00 W hjertingbadehotel.dk

Hotel Britannia er placeret i centrum af Esbjerg ved Torvet - en helt unik placering mellem kulturhuse, byens bedste shopping og turistattraktioner. Herfra kan du inden for gåafstand nemt komme rundt. The down town destination for knowing travellers and natives alike. Situated in the heart of Esbjerg on the popular Market Square, a few minutes walk from Utzons architecturally spectacular Performing Arts Centre and the longest shopping precinct in Denmark. Hotel Britannia ist ein in der Innenstadt von Esbjerg liegendes 4-Sterniges Hotel mit 108 modernen und wohleingerichteten Zimmeren. Das Hotel hat gemütliches Speisecafe mit Bar, Gourmetrestaurant sowie auch mehrzweckige Räumlichkeiten für Veranstaltungen jeder Art und Grösse.

HOTEL BRITANNIA Torvegade 24 DK-6700 Esbjerg

138  bythewaddensea.dk

T +45 75 13 01 11 W britannia.dk


Hotellet ligger placeret midt i den hyggelige bymidte - tæt på torvet, Kongensgade og Broen, Esbjergs nye shopping center, hvor du finder et hav af dejlige caféer og gode butikker. The hotel is located in the middle of the cozy city center - close to the square, the shopping street and “Broen”, Esbjerg’s new shopping center, where you will find lovely cafes and nice shops. Das Hotel befindet sich mitten im gemütlichen Stadtzentrum in der Nähe des Stadtplatzes, der Einkaufsstraße und dem neuen Einkaufszentrum ”Broen”. Hier finden Sie viele verschiedene Geschäfte und schöne Restaurants.

HOTEL CABINN ESBJERG Skolegade 14 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 18 16 00 W cabinn.com

Bo på Danmarks ældste hotel - midt på Domkirkepladsen i Danmarks ældste by. Hotellet tilbyder 59 charmerende og individuelt indrettede værelser, to restauranter med hver sin stil og atmosfære. Stay at Denmark’s oldest hotel in the middle of the square in Denmark’s oldest town. The hotel offers 59 charming and individually furnished rooms, two restaurants each with its own style and atmosphere. Übernachten Sie in das älteste Hotel Dänemarks mitten auf dem Dom Platz in die älteste Stadt Dänemarks. Das Hotel bietet 59 Gemütliche und Einzigartige Zimmer, zwei verschiedenen Restaurant mit einzigartigen Atmospheren.

HOTEL DAGMAR Torvet 1 DK-6760 Ribe

T +45 75 42 00 33 W hoteldagmar.dk

bythewaddensea.dk 139


Kellers Badehotel og Spisehus kan dateres tilbage til 1876, da det åbnede som Kellers Konditori. I dag er huset indrette med 9 lyse værelser, hyggelige stuer og en restaurant hvor der laves mad, inspireret af vadehavet. Kellers Seaside Hotel and Dining House can be dated back to 1876 when it opened as Kellers Confectionery. Today, the house is decored with nine bright rooms, cozy lounges, and a restaurant where food, inspired by the Wadden Sea, is prepared. Kellers Badehotel und Speisehaus kann zurückdatiert werden auf 1876, als es als Kellers Konditorei öffnete. Heute ist das Haus eingerichtet mit 9 hellen Zimmern, gemütlichen Stuben und einem Restaurant, das Speisen inspiriert vom Wattenmeer anbietet.

KELLERS BADEHOTEL OG SPISEHUS Strandvej 48 DK-6720 Fanø

T +45 75 16 30 88 W kellersbadehotel.dk

Ribe Byferie Resort ligger som ”en by i byen”, på grænsen mellem den gamle bydel og Nationalpark Vadehavet. Kvalitet og design er sat i højsædet og de 94 ferieboliger er alle smagfuldt og funktionelt indrettet. Ribe Byferie Resort is like a town within a town, and is situated on the boundary between Ribe old town and the Wadden Sea National Park. Quality and design have pride of place throughout the holiday centre, and the 94 holiday apartments are all tastefully furnished. Das Feriencenter Ribe Byferie Resort ist eine ”Stadt in der Stadt“ an der Grenze zwischen der Altstadt und Nationalpark Wattenmeer. Qualität und Design genießen höchsten Stellenwert. Die 94 Ferienwohnungen sind geschmackvoll und funktionsgerecht eingerichtet.

RIBE BYFERIE RESORT Damvej 34 DK-6760 Ribe

140  bythewaddensea.dk

T +45 79 88 79 88 W ribe-byferie.dk


- Camping og Quickstop. - Glamping og telt. - Feriehytter og Penthouse. - 1,5 km til Ribe centrum. - Opvarmet swimmingpool (1/6-31/8). - Børneaktivitetsprogram. - Legepladser og dyrehus. - 5 stjernede servicefaciliteter. - Grupper og familietræf. - Festsal til 180 personer. - Service, kvalitet og rengøring i særklasse. - Åbent hele året.

- Camping and Quickstop. - Glamping and tents. - Holiday cabins and Penthouse. - 1,5 km from the centre of Ribe. - Heated swimmingpool (1/6-31/8). - Activity program for kids. - Playgrounds and animal house. - 5 star service facilities. - Groups/family gatherings. - Community hall for 180 pers. - Outstanding service, quality and cleaning. - Open all year.

RIBE CAMPING Farupvej 2 DK-6760 Ribe

T +45 75 41 07 77 W ribecamping.dk

Føl dig hjemme på vores hotel i Esbjerg med en smuk udsigt over Esbjerg by, havnen eller Vadehavet. Slap af i vores lyse restaurant, hvor vi serverer en stor morgenbuffet og velsmagende middage, der er tilberedt af sæsonens råvarer. Feel at home at our hotel in Esbjerg with a beautiful view of the town of Esbjerg, the harbour or the Danish Wadden Sea. Relax in our bright restaurant where we serve an extensive breakfast buffet, as well as delicious dinner prepared with seasonal ingredients. In unserem Hotel in Esberg mit herrlichem Blick auf die Stadt, den Hafen oder das dänische Wattenmeer, werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Entspannen Sie in unserem hellen Restaurant, wo wir ein umfangreiches Frühstücksbuffet sowie ein köstliches Abendessen mit Produkten aus der Saison servieren.

SCANDIC OLYMPIC ESBJERG Strandbygade 3 DK-6700 Esbjerg

T +45 75 18 11 08 W scandichotels.dk/olympic

bythewaddensea.dk 141


Kom og nyd masser af gratis familieaktiviteter, oplev Nationalpark Vadehavet, besøg Rømø og meget mere. Bo i et af vores 100 dejlige feriehuse, snup en miniferie eller hold sommerferie for hele familien i Danmarks hyggeligste feriecenter. Enjoy the abundance of free family activities, the Wadden Sea National Park, visit the island Rømø and much more. Stay in one of our 100 lovely holiday homes, as a short getaway or on summer holiday with the whole family in Denmark’s cosiest holiday resort. Genießen Sie jede Menge kostenlose Familienaktivitäten, den Nationalpark Wattenmeer, besuchen Sie die Insel Rømø und vieles mehr. Übernachten Sie in einer unserer 100 schönen Ferienhäuser, machen Sie Kurzurlaub oder verbringen Sie als Familie Ihren Sommerurlaub in Dänemarks gemütlichster Ferienanlage.

SKÆRBÆKCENTRET Storegade 46 DK-6780 Skærbæk

T +45 74 75 19 70 W skaerbaekcentret.dk

Storkesøen er smukt anlagt i et stort kuperet område med 3 fiskesøer samt en børnesø, et oplagt feriested til alle der ønsker at bo i naturskønne omgivelser, med kort afstand til det hele. Storkesøen is beautiful located in a large broken area with 3 fishing lakes and a small lake for children, you are always welcome regardless whether you want to angle or just want to go for a walk in our beautiful surroundings. Storkesøen ist auf einem schönen hügeligen Gelände mit 3 Angelseen und eine Kindersee gelegen, ein beliebtes Ausflugund Ferienziel sowohl für Anglern als auch diejenigen, die nur unsere schönen Umgebungen genießen möchten.

STORKESØEN RIBE FISKE- OG FAMILIEPARK Haulundvej 164 DK-6760 Ribe

142  bythewaddensea.dk

T +45 75 41 04 11 W storkesoen.dk


OVERNATNING

ACCOMMODATION / UNTERKUNFT NAVN

ADRESSE

TELEFON

WEB

Danhostel Ribe (s 135)

Sct. Peders Gade 16, DK-6760 Ribe

+45 75 42 06 20

danhostel-ribe.dk

Danibo - Fanø Sommerhusudlejning (s 135) Langelinie 9B, DK-6720 Fanø

+45 75 16 36 99

danibo.dk

Darum Camping

Alsædvej 24, DK-6740 Bramming

+45 75 17 91 16

darumcamping.dk

Den Gamle Arrest - by Skovmose (s 136)

Torvet 11, DK-6760 Ribe

+45 75 42 37 00

info@dengamlearrest.dk

ECH Park (s 136)

Stormgade 200, DK-6700 Esbjerg

+45 88 82 16 00

ech.dk

Esbjerg Camping (s 137)

Gudenåvej 20, DK-6710 Esbjerg V

+45 75 15 88 22

esbjergcamping.dk

Fanø Krogaard (s 137)

Langelinie 11, DK-6720 Fanø

+45 76 60 00 70

fanoekrogaard.dk

Gredstedbro Hotel

Vestergade 2, DK-6771 Gredstedbro

+45 75 43 10 88

gredstedbro-hotel.dk

Hjerting Badehotel (s 138)

Strandpromenaden 1, DK-6710 Esbjerg V +45 75 11 70 00

hjertingbadehotel.dk

Hotel Backhaus

Grydergade 12, DK-6760 Ribe

+45 75 42 11 01

backhaus-ribe.dk

Hotel Britannia (s 138)

Torvegade 24, DK-6700 Esbjerg

+45 75 13 01 11

britannia.dk

Hotel CabInn Esbjerg (s 139)

Skolegade 14, DK-6700 Esbjerg

+45 75 18 16 00

cabinn.com

Hotel Dagmar (s 139)

Torvet 1, DK-6760 Ribe

+45 75 42 00 33

hoteldagmar.dk

Hotel Ribe

Sønderportsgade 22, DK-6760 Ribe

+45 75 42 04 66

hotelribe.dk

Hotel & Restaurant Vadehavet

Vestervej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 07

restaurantvadehavetmandoe.dk

Kellers Badehotel og Spisehus (s 140)

Strandvejen 48, DK-6720 Fanø

+45 75 16 30 88

kellersbadehotel.dk

Kongeaa Camping og Kano

Bækvej 39, DK-6760 Ribe

+45 30 68 35 04

kongeaacampingogkano.dk

Mandø Camping

Mandø Byvej 1, DK-6760 Ribe

+45 75 44 51 02

mandoebrugs.dk

Ribe Byferie Resort (s 140)

Damvej 34, DK-6760 Ribe

+45 79 88 79 88

ribe-byferie.dk

Ribe Camping (s 141)

Farupvej 2, DK-6760 Ribe

+45 75 41 07 77

ribecamping.dk

Rødgaard Camping

Kirkevejen 13, DK-6720 Fanø

+45 75 16 33 11

rodgaard-camping.dk

Scandic Olympic Esbjerg (s 141)

Strandbygade 3, DK-6700 Esbjerg

+45 75 18 11 88

scandichotels.dk/olympic

Sjelborg Camping

Sjelborg Strandvej 11, DK- 6710 Esbjerg V +45 75 11 54 32

sjelborg.dk

Skærbækcentret (s 142)

Storegade 46, DK-6780 Skærbæk

+45 74 75 19 70

skaerbaekcentret.dk

Storkesøen Fiske og Familiepark (s 142)

Haulundvej 164, DK-6760 Ribe

+45 75 41 04 11

ribe-storkesoen.dk

bythewaddensea.dk 143


BED & BREAKFAST

PRIVATE LANDLORDS / PRIVATE VERMIETER NAVN

ADRESSE

TELEFON

WEB

B&B Mandø

Mandø Byvej 7, DK-6760 Ribe

+45 75 44 64 34

bb-mandoe.dk

B&B Marsken Den Gamle Købmandsgaard B&B Duborgsminde Eleonoras Hasse Christensen Høloftet B&B B&B Kapellangaarden v/Eva Nathan Ragnhilds B&B Rebslagerhuset RIBO Bed & Breakfast Rådhus Conditoriet Schwartz B&B Sweethome Guesthouse

Tanderup Digevej 18, DK-6760 Ribe Hundegade 25, DK-6760 Ribe Kongeåvej 39, DK-6771 Gredstedbro Vester Vedsted Vej 127, DK-6760 Ribe Torvet 18 A, DK-6760 Ribe Hjerting Landevej 28, DK-6710 Esbjerg V Præstegade 15, DK-6760 Ribe Sønderportsgade 41, DK-6760 Ribe Grydergade 6, DK-6760 Ribe Giørtz Plads 3, DK-6760 Ribe Hundegade 2, DK-6760 Ribe Tøndervej 42, DK-6760 Ribe Danmarksgade 13, DK-6700 Esbjerg

+45 75 42 18 70 +45 30 20 67 06 +45 61 76 75 65 +45 26 36 67 60 +45 21 20 21 21 +45 20 76 67 37 +45 24 46 35 34 +45 20 14 80 25 +45 20 57 76 22 +45 69 13 53 93 +45 75 42 01 50 +45 60 95 70 85 +45 28 93 44 31

bbmarsken.dk bedandbreakfast-ribe.dk duborgsminde.dk eleonoras.dk bb-ribe.dk hoeloftetbb.dk ribe-kapellangaarden.dk ribe-zimmer.dk ribobandb.dk raadhus-conditoriet.dk haderslevvej@yahoo.dk info@sweethomeguesthouse.dk

FERIEHUSE OG LEJLIGHEDER

HOLIDAY HOMES AND APARTMENTS / FERIENHÄUSER UND WOHNUNGEN NAVN

ADRESSE

TELEFON

WEB

Dorthe Juhl Lassen Mylin Feriehus i Ribe Lustrup Farmhouse B&K Peder Dovn Slippe PJ Feriehusudlejning Rejsby Ferieboliger Ribe Sønderport Bed & Kitchen Room in Ribe Signe Søndergaard StayinRibe v/Nefer Andrup

Nygårdstoft, Kærbølvej 6, DK-6760 Ribe Grønnegade 27 B, DK-6760 Ribe Strengevej 49, DK-6760 Ribe Peder Dovns Slippe 10, DK-6760 Ribe Hjertingvej 21, DK-6700 Esbjerg Kogsvej 33, DK-6780 Skærbæk Sønderportsgade 39, DK-6760 Ribe Damvej 2, DK-6760 Ribe Puggaardsgade 26, DK-6760 Ribe Gravsgade 47, DK-6760 Ribe

+45 75 42 44 57 +45 21 68 69 11 +45 21 99 28 05 +45 61 35 69 93 +45 75 45 62 33 +45 21 76 34 51 +45 51 22 90 36 +45 21 73 08 05 +45 24 48 18 31 +45 41 31 51 69

bedandbreakfastribe.dk iversenribe.dk lustrupfarmhouse.dk pederdovnslippe.dk pjbolig.dk rejsby-ferieboliger-bb.dk betty@bbsyd.dk leneschmidt@privat.dk 123hjemmeside.dk/Hortensiahuset1 stayinribe.dk

144  bythewaddensea.dk


JUST ANOTHER INFINITY POOL #nationalparkvadehavet #bythewaddensea

by the Wadden Sea


”Man behøver ikke opholde sig længe i Esbjerg for at konstatere, at byen er et urimeligt undervurderet turistmål. Det økonomiske boom, som byen har oplevet i de senere år, afspejler sig efterhånden også i kulturlivet”.

”Smuk natur - højt til himmelen. Ligegyldigt om det blæser, regner, sner eller solen skinner er dette et unikt stykke natur som ALLE burde besøge mindst 5 gange i deres liv. Vi kommer igen”. Vadehavet

”At Vadehavet er verdensarv giver god mening når man besøger det! Et kæmpe stort område der sagtens kan besøges over flere dage. Fantastiske brede vidder der skifter fuldkommen karakter alt efter tidevandet. Altid godt med vind, gode vandreruter, godt med hunde.”

Esbjerg

”Ribe er hyggelig. De gamle huse emmer af charme og taler til mit oplevelsesgen”. Ribe

Vadehavet

”En flot og hyggelig gammel by. Selvom vi har besøgt byen flere gange er der altid noget at opleve. Bare at gå en tur på de gamle brosten og opleve de flotte gamle huse er fantastisk. Har i aften været en tur på vægterrundgang. Gode og interessante historier som blev fortalt.”

”Eine wunderschöne kleine Stadt. Toll das alte Rathaus in dem wir vor 8 Jahren geheiratet haben. Ribe hat uns viel Glück gebracht”. Ribe

Ribe

”Fanø er en utrolig dejlig ø hvor man kan komme rundt via cykel eller gåben på de planlagte ruter som viser Fanø frem på sin flotteste vis”. Fanø

”Absolutely everything. Wonderful local people and a beautiful island. Ideal place to relax”. Fanø


”Ribe er blitt byen i mitt hjerte. Blir aldri mett på inntrykk og opplevelser som denne historiske byen har å by på. Vil man senke skuldrene og la atmosfæren forføre en, er dette byen”.

”Dejlig natur - strand masser af lyng. Hyggelige gader” Fanø

Ribe

”En dejlig oplevelse for hele familien ved Sædding strand. Meget smukt område. Kaffe og is kan købes ved stranden til rimelig pris. Tager man turen mod Hjerting møder man et dejligt ishus et pitstop værd samt fantastisk udsigt”.

”Besøgte de flotte monumenter Mennesket ved Havet de er enorme og absolut et besøg værd når man er på disse kanter.” Esbjerg

Esbjerg

”Such a beautiful town with very nice people, beautiful buildings, and wonderful atmosphere. And I was only there for a few hours. Already ready to go back and spend a few days exploring.”

”Sønderho, en dejlig lille by, med en helt fantastisk historie om kirken og gravsteder, kirken var virkelig spændende indvendig”. Fanø

Ribe

”Det er jo et kæmpe område som byder på stor variation og alligevel en grad af ensformighed på den gode måde. Der er et rigt dyreliv især fugle og en meget fascinerende natur”. Vadehavet

”Højt til himlen, tæt på naturen, masser af fugle og altid en ny horisont at se på. uanset om det er koldt og blæsende eller sommer og solskin. Fantastisk”. Vadehavet


RIBE ESBJERG FANØ

by the Wadden Sea SKOLEGADE 33 · DK- 6700 ESBJERG BY THEWADDENSEA .DK


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.