Page 1

Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca

ȘTIAȚI CĂ...

Wussten Sie das... Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Bewerber um den Titel Europäische Kulturhauptstadt


Ghiulele osmane în zidul Bisericii Sf. Mihail Zidul de sud al Bisericii Sf. Mihail păstrează şi astăzi urmele asediului otoman de la începutul secolului al XVII-lea. Ghiulele de fier şi piatră au rămas încastrate în zidul impozantului edificiu gotic. Scopul asediului a fost unul pur politic, instalarea pe tronul princiar al Transilvaniei a unui nobil favorabil intereselor otomane. Alegerea bisericii drept ţintă de către tunurile otomane ar putea fi motivată şi de faptul că, adiacent importanţei spirituale de centru al creştinătăţii din Transilvania, aşezământul îndeplinea şi un însemnat rol laic. Aici erau aleşi principii Transilvaniei şi tot aici era convocată Dieta. Osmanischen Kanonenkugeln in den Mauern der Sankt Michael Kirche Die südliche Mauer der St. Michael Kirche enthält auch heute noch Spuren des osmanischen Angriffs aus dem XVII-ten. Jhd. Stein- und Eisenkugeln sind in den Mauern des beeindruckenden gotischen Bauwerks eingebettet. Der Angriff stützte sich auf rein politische Ziele, und zwar die Ernennung eines adligen Verteidiger der osmanischen Interesse auf den fürstlichen Thron von Siebenbürgen. Ein Grund für die von den osmanischen Kanonen Auswahl der Kirche als Angriffspunkt , kann eng mit der geistlichen Bedeutung Siebenbürgens verbunden sein – das Gebiet erfüllt die Rolle eines profanen Zentrums. Dieser ist der Ort an welchem die Wahlen für die Benennung der siebenbürgischen Fürsten organisiert wurden, aber auch der Platz wo der Landtag einberufen wurde.

Biserica Sf. Mihail St. Michael Kirche


Biserica Sf. Mihail St. Michael Kirche


Clujul subteran Au existat în epocă numeroase speculaţii potrivit cărora Biserica Sf. Mihail, din centrul Clujului, ar fi direct legată, prin intermediul unor tunele subterane, de biserica fortificată de la Cluj-Mănăştur, de cetatea Floreşti şi de fortificaţia austriacă de pe Cetăţuie. O altă galerie subterană, se presupune că ar lega biserica reformată de pe strada Mihail Kogălniceanu de Cimitirul Central. Cert este, însă, faptul că au fost descoperite, de arheologi, galerii înguste de legătură, în Casa Bocskai de pe strada Matei Corvin, pe strada Napoca, dar şi în subsolul casei de pe strada Eroilor nr. 5. Au mai fost identificate în subsolul actualei clădiri a Colecţiei de Istorie a Farmaciei, intrări, acum zidite, ale unor eventuale tuneluri. Unterirdische Wohnräume in Klausenburg Ursprünglich gab es eine Reihe von Voraussetzungen, dass die St. Michael Kirche im Mittelpunkt der Stadt durch unterirdische Tunnel direkt mit der Wehrkirche aus Klausenburg-Mănăştur, mit der Burg aus Floresti und mit der österreichischen Hochburg verbunden war. Eine weitere Vermutung deutete auf die Existenz eines direkten Korridors von der Reformierten Kirche auf der Mihail Kogălniceanu-Straße bis zumt Hajongard Friedhof. Die Archäologen haben jedoch schmale Verbindingsgallerien im Bocskai Haus auf der Matthias Corvinus – und Napoca-Straße, aber auch im Erdgeschoss des Gebäudes auf der Eroilor-Straße, Nr. 5 entdeckt. Außerdem wurden auch Eingänge, die heute versiegelt sind, möglicher Korridore, in den Keller des heutigen Museums der Apothekengeschichte, identifiziert.

Subsol Casa Hintz (Colecția de Istorie a Farmaciei) Das Erdgeschoss des Hintz’ Hauses


Subsol Casa Hintz (Colecția de Istorie a Farmaciei) Das Erdgeschoss des Hintz’ Hauses


Naşterea unui prinţ Aflată în timpul unei călătorii spre Buda, Erszebet, soţia lui Iancu de Hunedoara, guvernatorul Ungariei, a înnoptat la Cluj. Întâmplarea face ca tocmai atunci să o cuprindă chinurile facerii. Aşa s-a născut la Cluj, în data de 23 februarie 1443, Matei Corvin, viitorul rege al Ungariei. Casa în care s-a născut, hanul lui Iacob Mehffi, actualmente „Casa Matei Corvin”, a supravieţuit timpului, fiind o piesă importantă a centrului istoric al Clujului. Mai apoi, regele nu şi-a uitat obârşia, acordând Cetăţii Clujului un număr impresionant de privilegii, peste patruzeci, cetatea fiind recunoscută drept „oraşul comoară” al Coroanei Ungariei. Die Geburt eines Königs Wärend einer Reise nach Buda, verbrachte Erszebet, die Ehefrau von Johann Hunyadi, der der ungarische Stattshalter, die Nacht in Klausenburg, so dass sie am 23. Februar 1443 Matthias Corvinus, der zukünftige König Ungarns, im Gasthaus von Iacob Mehffi, zur Welt gebracht hat. Das ehemalige Gasthaus ist bis heute als ein wichtiger Teil des historischen Zentrums von Klausenburg erhalten geblieben und ist als Matthias Haus bekannt.. König Matthias hat seine Wurzeln nie vergessen und hat Klausenburg über vierzig Berechtigungen verliehen, so, dass diese Stadt heute als Stadt der Schätze der ungarischen Krone anerkannt ist.

Casa Matei Das Matthias Haus


Statuia Matei Corvin Die Matthias Corvinus Statue


Sigismund de Luxemburg şi bastionul care a trecut testul timpului Sigismund de Luxemburg, împărat romano – german şi rege al Ungariei, a vizitat Clujul în vara lui 1405. Tot atunci, a decis să ofere Cetăţii titlul de oraş liber, titlu care presupunea o serie de privilegii, printre care imunitatea juridică şi dreptul de a-şi întări fortificaţiile. Atunci a fost construită cea de-a doua incintă de apărare a oraşului, cu ziduri mai înalte şi peste douăzeci de turnuri. Unul dintre aceste turnuri, Bastionul Croitorilor, numit aşa după breasla care-l administra, este excelent conservat, fiind un obiectiv turistic important al Clujului. Sigismund von Luxemburg und die Schneiderbastei Sigismund von Luxemburg, der römisch-deutsche Kaiser von Ungarn, besuchte Klausenburg im Sommer 1405, als er beschlossen hat, diese Burg „freie Stadt” zu nennen. Der Titel setzte eine Reihe Privilegien voraus, einschließlich der rechtlichen Erlassung, sowie das Recht auf Verstärkung der Festungen. Es war der Zeitpunkt zu welchem die zweite Währungsmauer der Stadt mit höheren Wänden und mehr als zwanzig Verteidigungstürme errichtet wurde. Einer dieser Türme, die Schneiderbastei genannt nach der Gilde welche für die Verwaltung zuständig war, ist als hervorragende Sehenswürdigkeit Klausenburgs erhalten geblieben, und wartet auch heute noch auf seine Touristen..

Detaliu Cetatea Medievală Detailabschnitt der Mittelalterlichen Burg


Sigismund von Luxemburg

Turnul Croitorilor テョn trecut Die Schneiderbastei in vergangener Zeit

Turnul Croitorilor astトホi Die Schneiderbastei heute


Saşii, mândria Clausenburg-ului Urmare a decimării populației din Castrum Clus, de către invazia mongolă din 1241, Regele Ștefan al V-lea al Ungariei a decis ca silezienii, rămași fără protecția Coroanei Maghiare, să se stabilească în Cetatea Clujului. Aparent, la baza deciziei au stat argumente de natură geografică, silezienii solicitând un spațiu similar celui din care proveneau: muntele Gimming, valea râului Salza, Cetatea Graz etc. Palatinul Ungariei a sugerat atunci plasarea acestora în Cetatea Clujului, acolo unde toate aceste forme de relief se îmbină armonios. Inspirată decizie, întrucât până la jumătatea secolului al XVII-lea, Clujul s-a aflat sub oblăduirea economică și culturală a saşilor. Die Siebenbürger Sachsen, der Stolz Klausenburgs Nach den Zerstörungen und Bevölkerungsverluste aus Castrum Cluz durch die zahlreichen Tatarenstürme in 1241, beschloss König Stephan der V-te. von Ungarn, dass sich die Schlesier, ohne Schutz der Ungarischen Krone, in die Burg von Cluj ansiedeln sollen. Offensichtlich standen mehrere Argumente von geografischer Natur als Grund der getroffenen Entscheidung. Die Schlesier wünschten sich ein ähnliches Ort, mit dem hrer Herkunft: das Gimming, Gebirge, Salza Tal, die Grazer Burg usw. Das Ungarische Königreich schlug daher die Burg von Cluj vor, der Ort an welchem sich alle Reliefformen in harmonische Teiltöne untereinander vermischen. Bis Mitte des XVII-ten Jhd. befand sich Klausenburg unter dem wirtschaftlichen und kulturellen Schutz der sächsischen Gemeinschaft.

7 cetăți ale Transilvaniei Die 7 Burgen Transsilvaniens


Claudiopolis sau intuiţia de bun augur a unui soldat roman Denumirea latină a Clujului medieval, Claudiopolis, provine de la numele veteranului legionar roman, cuceritor al Daciei, Claudius Semper. Se spune că acesta ar fi prevestit dezvoltarea ulterioară a aşezării romane, așezare care inițial a primit doar titlul de vicus (sat). Treptat, Napoca a înflorit, iar împăratul Hadrian a ridicat așezarea la rang de civitas, în 124, cu denumirea Municipium Aelium Hadrianum Napoca. Mai târziu, sub Marcus Aurelius, așezarea a devenit capitala provinciei, cu denumirea Colonia Aurelia Napoca. În semn de respect pentru intuiția de bun augur, mai bine de un mileniu mai târziu, așezarea medievală a preluat denumirea de Claudiopolis. Claudiopolis oder die gelegene Intuition eines Legionärs Der lateinische Name der mittelalterlich Stadt – Claudiopolis, kommt von dem Namen des erfahrenen römischen Legionärs, der Eroberer Dakiens, Claudius Semper. Es wird gesagt,dass er die spätere Entwicklung der römischen Siedlung vorausgesagt habe, eine Siedlung die ursprünglich vicus(Dorf) genannt wurde. Mit kleinen Schritten freute sich Napoca über eine starke Entwicklung, so, dass Kaiser Hadrian in 124 diese Stätte Civitas nannte, die unter den Namen Municipium Aelium Hadrianum Napoca bekannt war.. Später, unter der Herrscahft von Marcus Aurelius, wurde die Siedlung zur Hauptstadt der Provinz ernannt: Colonia Aurelia Napoca. Die mittelalterliche Siedlung übernahm den Namen Claudiopolis, als Zeichen des Respekts für die gelegene Intuition

Detaliu Obeliscul Carolina Detailabschnitt der Carolina Obelisk


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Cluj-Napoca Stiati ca (ro-ger)  

Cluj-Napoca Stiati ca (ro-ger)

Cluj-Napoca Stiati ca (ro-ger)  

Cluj-Napoca Stiati ca (ro-ger)

Advertisement