Page 1

Oaza din mijlocul orasului ,

GRĂDINA BOTANICĂ „ALEXANDRU BORZA” LE JARDIN BOTANIQUE „ALEXANDRU BORZA”

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, Capitale Culturelle Européenne – ville candidate


Grădina Botanică din Cluj este o instituţie ştiinţifică, didactică şi educativă, subordonată Universităţii Babeş-Bolyai. Bazele acestei prestigioase instituţii au fost puse de către profesorul Alexandru Borza în 1920 . Pe o suprafaţă de 14 ha, pe un teren cu configuraţie variată, potrivit pentru creşterea şi dezvoltarea plantelor de pe diferite continente, sunt cultivate circa 10.000 de categorii specifice. Grădina Botanică este împărţită în mai multe compartimente: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic şi medicinal. Le Jardin botanique de Cluj est une institution scientifique, didactique et éducative subordonnée à l’Université Babeş-Bolyai. Le Jardin a été fondé en 1920 par le professeur Alexandru Borza, le père de l’ethnobotanique roumaine. S’étendant sur 14 hectares de relief varié, qui permet de cultiver des plantes provenant de différents continents, le Jardin botanique abrite environ 10.000 catégories de plantes. Le Jardin Botanique est divisé en plusieurs sections: ornementale, phytogéographique, systématique, économique et médicinale.


Sectorul ornamental găzduieşte, în funcţie de sezon, multitudinea speciilor şi varietăţilor de plante care au calitatea de a fi, prin excelenţă, decorative. Peste 120 de taxoni de lalele, zambile, brânduşe, narcise, sunt prezente aici în fiecare primăvară. În sezonul estival, sectorul ornamental este populat de circa 350 de varietăţi de trandafiri, precum şi de speciile şi varietăţile florilor de grădină, cunoscute şi cultivate peste tot în lume, ca plante decorative. Sunt prezente aici peste 200 de taxoni de Tagetes, Zinnia, Callistephus, Petunia, Dahlia, Canna, Gladiolus, Ocimum, Verbena, Ipomoea şi multe altele. La section ornementale accueille, en fonction de la saison, une multitude d’espèces et de variétés de plantes qui ont un but décoratif par excellence. Plus de 120 taxons de tulipes, de jacinthes, de crocus et de narcisses peuvent être admirés ici chaque printemps. En été, la section ornementale présente environ 350 variétés de roses et d’autres espèces et variétés de fleurs du jardin, connues et cultivées comme plantes décoratives dans le monde entier. On peut identifier ici plus de 200 taxons de Tagetes, de Zinnia, de Callistephus, de Pétunia, de Dahlia, de Canna, de Gladiolus, d’Ocimum, de Verbena, d’Ipomoea et beaucoup d’autres.


În cadrul compartimentului fitogeografic, Orientul este reprezentat de grădina japoneză aranjată în stilul tradiţional “gyo-no-niwa” care cuprinde elemente de peisaj specifice. Flora din ţara noastră este, de asemnenea, foarte bine reprezentată pentru toate regiunile geografice: câmpia şi podişul transilvan, zona Banatului, vegetaţia munţilor Carpaţi, zona Moldovei şi Olteniei, litoralul Mării Negre. O atracţie deosebită este şi grădina romană, cunoscută şi sub denumirea de grădina lui Pliniu, dominată de statuia zeiţei Ceres şi încadrată de două sicrie veritabile descoperite în vechiul oraş roman Napoca. Aici pot fi întâlnite plante care se cultivau în oraşele romane dar şi în grădinile ţăranilor din Dacia Traiana, a căror denumire ştiinţifică poate fi regăsită în denumirea populară a unor plante de la noi. Dans la section phytogéographique, l’Orient est illustré par le Jardin japonais, qui est aménagé dans le style traditionnel «gyono-niwa», avec des éléments spécifiques du paysage. La flore de Roumanie est, elle aussi, bien représentée, pour toutes les régions géographiques du pays : la plaine et le plateau de la Transylvanie, la région de Banat, les Carpates, la région de la Moldavie et de l’Olténie, le littoral de la Mer Noire. Une autre attraction très appréciée est le Jardin romain. Également appelé « le Jardin de Pline », il est dominé par une statue de la déesse Cérès, voisinant avec deux sarcophages véritables, découverts dans la ville romaine de Napoca. On peut admirer ici les plantes que l’on cultivait dans les villes romaines, mais aussi dans les jardins des paysans de la Dacie Trajanne. Leur nom scientifique est encore reconnaissable dans les noms populaires des plantes locales.


Sectorul economic grupează plantele după modul lor de utilizare în: plante alimentare, tehnice, furajere, melifere şi tinctoriale. Continuând tradiţia primelor grădini botanice care erau mai ales grădini de plante medicinale, Grădina Botanică clujeană deţine un sector al acestora. Aici se cultivă atât plante de leac tradiţionale, utilizate de poporul român, cât şi cele cuprinse în Farmacopeea Română. În cadrul grădinii mai există două zone de interes general: Herbarul şi Muzeul botanic Herbarul conţine 655.000 de coli din toată lumea, cu valoare ştiinţifică deosebită şi care sunt mereu la dispoziția studenţilor şi a cercetătorilor din România şi din străinătate.


La section economique regroupe les plantes selon leur utilité, en : plantes alimentaires, plantes techniques, plantes fourragères, plantes mellifères et tinctoriales. Continuant la tradition des premiers jardins botaniques, qui faisaient également fonction de jardins de simples, le Jardin botanique de Cluj comprend une section réservée aux plantes médicinales. On y cultive des plantes thérapeutiques traditionnelles, mais aussi toutes les plantes indexées dans la Pharmacopée roumaine. Dans le cadre du Jardin se trouvent également deux zones d’intérêt général : l’Herbier et le Musée Botanique. L’Herbier comprend 655.000 pages renfermant des exemplaires végétaux du monde entier, d’une valeur scientifique inégalable, qui sont mis à la disposition des étudiants et des chercheurs roumains et étrangers.


Compartimentul sistematic este unul dintre cele mai importante ale grădinii acoperind o suprafaţă de 4 ha şi cuprinzând cele mai importante familii de plante. De asemenea, grădina beneficiază de două sere în care se cultivă plante din zona ecuatorială, tropicală, subtropicală şi care sunt importante pentru activitatea de cercetare. Complexul mare de sere, cuprinde şase compartimente: sera cu plante acvatice, sera cu palmieri, sera cu vegetaţie din zona mediteraneană şi Australia, sera cu plante suculente, cu bromaliacee, sera cu ferigi şi orhidee. La section systématique représente l’une des plus importantes sections du jardin, avec sa surface de 4 hectares qui illustre les principales familles de plantes. Le jardin comprend également deux serres, où sont cultivées des plantes équatoriales, tropicales et soustropicales qui font l’objet d’études scientifiques. Le système complexe des serres est organisé en six sections: la serre des plantes aquatiques, la serre des palmiers, la serre de la végétation méditérranéenne et australienne, la serre des plantes succulentes, la serre des broméliacées, la serre des fougères et orchidées.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate în Grădina Botanică Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Ianuarie 2012 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Gradina Botanica Cluj-Napoca (ro-fr)  

Gradina Botanica Cluj-Napoca (ro-fr)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you