Page 1

Centrul istoric al municipiului Cluj-Napoca

Strada în oglindă

Mirror Street

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat Cluj-Napoca 2020, European Capital of Culture - Candidate city


Obiectiv unic în Transilvania, situat în partea vestică a străzii Iuliu Maniu, între Piaţa Unirii şi str. Bolyai, a fost finalizat în anul 1899. Ansamblul arhitectonic de locuinţe, cu graţioase cupole purtând câte o cruce fiecare – pe această porțiune – este construit simetric creând impresia de clădire în oglindă. Realizat după planurile arhitectului Ignác Alpár, în stil eclectic de factură neobarocă, a urmat tendințele acelor vremuri, inspirate de arhitectul Hausmann, cel care a sistematizat într-o concepţie modernă Parisul.

A unique Transylvanian landmark situated on the western part of Iuliu Maniu street, between Unirii Square and Bolyai street, was completed in 1899. The architectonic housing ensemble, decorated with gracious cupolas (each one bearing a cross on this portion) is built symmetrically giving the impression of a mirror building. It was created by architect Ignác Alpár in an eclectic Neo-Baroque style following the architectural trends of the period and having been inspired by architect Hausmann who systematized Paris in a modern conception.


Ansamblul arh construit în ur oraşului, care anului 1895, i au fost constr de pământ pe Catolică le-a p unei clădiri ve existat în juru Mihail, fiind fo pentru copii. Î decis să desch Iuliu Maniu, p strada Bolyai au fost dărâm renascentiste.


hitectonic a fost rma sistematizării s-a făcut în jurul iar cele două clădiri ruite pe patru loturi e care Biserica primit în schimbul echi. Aceasta a ul bisericii Sf. olosită ca adăpost În 1898, oraşul a hidă actuala stradă porţiunea dinspre spre biserică, unde mate patru case .

The two buildings were built on four land plots which The Catholic Church had received in exchange of an old building that has existed near Saint Michael Church, serving as a shelter for orphan children.


Clădirile au fost ridicate pe latura de est a pieţei centrale, între Palatul Bánffy şi casa Wolphard–Kakas, prezentând o structură planimetrică complexă. Cele două clădiri „în oglindă” relevă identitatea multiculturală a Clujului, astfel că, strada Iuliu Maniu este străjuită la ambele capete de cele două biserici simbol ale citadelei, Catedrala Mitropolitană Ortodoxă şi Biserica Sf. Mihail.

The buildings were built on the east side of the central square, in a complex planimetric structure, and are surrounded by Banffy Palace and Wolphard-Kakas House. The two “mirror” buildings reveal the multicultural identity of Cluj-Napoca, thus, Iuliu Maniu Street is lined on both sides by the two symbol churches of the city, the Orthodox Metropolitan Cathedral and the St. Michael Church.


Cele două clădiri sunt aproape în întregime simetrice, creând efectul de imagine în oglindă, cu excepţia faţadelor de est şi de vest, blocul de sud fiind mult mai lat, având curţi interioare cu foişoare elegante, cu arcade susţinute de coloane zvelte. Colţurile imobilelor de la intersecţia străzii Iuliu Maniu cu Piaţa Unirii sunt rotunjite, fiind accentuate de câte o turlă acoperită cu coifuri bogat decorate. Faţadele clădirilor, de factură neobarocă,sunt ornamentate cu măşti groteşti, ghirlande de flori şi de frunze.

The two buildings are almost entirely symmetrical, creating the effect of a mirrored image, with the exception of the eastern and western facades; the southern block is much wider, having inner courtyards with elegant gazebos and arcades held by slender columns. The corners of the buildings at the intersection of Iuliu Maniu Street and Unirii Square are rounded and enhanced by two sumptuously decorated steeples. The Neo-Baroque style facades are adorned with grotesque masks and flower garlands.


În epocă, la parter au fost aranjate cele mai elegante spaţii comerciale clujene, iar la etaje funcţionau birouri de avocatură, dar şi apartamente elegante.

In the past, the ground floor hosted the finest commercial spaces in Cluj, while the upper levels accommodated law firms and stylish suites.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 452 244 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Legendă fotografii: imaginile au fost realizate pe strada Iuliu Maniu („Strada în Oglindă”) Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ, CLUJ-NAPOCA Primăria municipiului Cluj-Napoca, Noiembrie 2011 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2011

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-eng)  

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-eng)

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-eng)  

Strada in oglinda Cluj-Napoca (ro-eng)

Advertisement