Page 1

The Heart of Transylvania

Centrul Istoric al municipiului Cluj-Napoca BEST OF


Piaţa unirii Reprezenta, încă din vechime, centrul vieţii economice, spirituale şi administrative a oraşului, pe amplasamentul ei, atât în perioada romană, cât şi în Evul Mediu desfăşurânduse o intensă viaţă cotidiană. Piaţa Unirii însumează undele dintre cele mai importante ansambluri arhitectonice gotice, baroce şi neo-baroce.


THe uNIRII squaRe Was, since ancient times, the center of the economic, spiritual and administrative life of the city. among the architectural ensembles in various styles tourists can admire: st. Michael’s Church, the statue of Matthias Corvinus, the Bánffy palace – the art Museum, the “mirror” street and the Continental Hotel.


gradina Botanică THe BOTaNICaL GaRdeN

A fost fondata in 1872, iar astazi este una dintre cele ai frumoase si complexe din sudestul Europei. Muzeul national intins pe 14 ha, are ca principale atractii gradina japoneza si gadina romana si serele cu platele tropicale si ecuatoriale. Muzeul Botanic si Herbarul gazduiesc peste 11.000 de specii de plante din intreaga lume.

Founded in 1872, is nowadays one of the most beautiful and complex in the south-eastern europe. The National Museum, with an area of 14 ha, has as attraction points the Japanese and the Roman garden, the complex of greenhouses with equatorial and tropical plants, The Botanical Museum and the Babeş-Bolyai university’s Herbarium, housing 11.000 exhibits from all around the world.


Piaţa avraM iancu THe avRaM IaNCu squaRe Centrul spiritual, administrativ şi judecătoresc al oraşului- este bogat reprezentată de palatele construite în stil neoclasic la începutul secolului XX (Palatul de Finanţe, Palatul de Justiţie), cu Teatrul Naţional şi Opera Română, Catedrala Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Ortodoxe este cu precădere un loc predestinat, aici desfăşurându-se evenimentele importante ale oraşului.

spiritual, administrative and judicial center of the city, with Neoclassical palaces built in the early 20th Century (palace of Finance, palace of Justice), with the National Theatre and Romanian Opera, the Metropolitan Orthodox Cathedral and archdiocese, is an important point for the most important events of the city.


turnul crotorilor THe TaILORs’ TOWeR A fost construit pe colţul sud-estic al zidului de apărare a oraşului, după anul 1405, ca urmare a privilegiilor acordate de regele Sigismund de Luxemburg. În perioada medievală, întreţinerea sa a fost încredinţată breaslei croitorilor. De-a lungul timpului, Turnul a fost distrus de mai multe ori, iar din anul 2009, în urma restaurării şi reamenajării realizate de către municipalitate, Turnul a primit o nouă destinaţie: Centru de Cultură Urbană, accesul fiind gratuit.

It was built on the southeast corner of the city’s defensive wall, after 1405, as a result of the privileges granted by King sigismund of Luxembourg. In medieval times, its maintenance was entrusted to the tailor’s guild. In 2009, the Tower was restored and refurbished and since then it houses the urban Culture Centre.


cetăţuia THe FORTRess Situată la o altitudine de 405 m, are aspectul unui platou pe care a fost construită, între anii 17151735 de către austrieci, o fortificaţie de tip Vauban, care adăpostea clădiri administrative, garnizoana şi depozitul de armament

situated at an altitude of 405m, the vauban fortress was built between 1715 and 1735 by the austrians and used to house the administrative buildings, the garrison and the weapons store.


Muzeul şi Parcul etnografic al transilvaniei THe eTHNOGRapHIC MuseuM OF TRaNsyLvaNIa aNd THe eTHNOGRapHIC paRK

De-a lungul timpului, au adunat zeci de mii de mărturii ale civilizaţiei tradiţionale din spaţiul transilvan, alcătuind un vast fond documentar al culturii populare din arealul transilvan. Were established between 1920 and1930, and were the first of their kind in Romania. Over the time, they gathered tens of thousands of testimonials of the traditional civilization in the Transylvanian area.


Piaţa Muzeului THe MuseuM’s squaRe

Este cea mai veche piaţă a oraşului, bogat reprezentată de ansambluri arhitectonice şi religioase gotice şi baroce şi situri arheologice romane, a fost redată circuitului pietonal. Biserica şi Mănăstirea Franciscană, Casa Matia Corvin - locul de naştere al marelui rege al Ungariei, Casa Bocskai, Obeliscul Carolina – primul monument laic al oraşului şi Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei.

The oldest square of the city, richly represented by Roman archeological sites and unique architectural ensembles: The Franciscan Church and Monastery, the House of Matthias Corvinus – birthplace of the great king of Hungary, the Bocskai House, the Carolina Obelisk and the National History Museum of Transylvania.


Biserica reforMată THe ReFORMed CHuRCH

Ridicată în stil gotic târziu. Biserica a fost construită ca mănăstire a călugărilor minoriţi – franciscani, cu sprijinul regelui Matia Corvin, în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul secolului al XVI-lea, fiind printre cele mai masive construcţii gotice din Transilvania, care îi dau aspect de cetate. Renumită pentru acustica sa, adăposteşte numeroase concerte de orgă. Built in late Gothic style, the church was built as a monastery for the Minor – Franciscans monks, with the support of King Matthias Corvinus, at the end of the 15th Century - early 16th Century. It is the biggest Gothic building with one nave (church hall) in Transylvania, renowned for its acoustics.


zidul cetÄƒĹŁii THe CITy WaLL

Ca si celelalte orase medievale, dupa 1241 orasul a fost fortificat cu un impunator zid de piatra, cu turnuri in colturile cetatii si portiile de acces. Like other medieval towns, after 1241, the city of Cluj was fortified with strong stone walls, with towers at the corners and access gates.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 444 624 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ Primăria municipiului Cluj-Napoca Septembrie 2011 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2011

Best of Cluj-Napoca (ro-eng)  

Best of Cluj-Napoca (ro-eng)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you