Page 1


Situată la nord de centrul istoric, la o altitudine de 405 m, Cetăţuia are aspectul unui platou pe care a fost construită, în secolul al XVIII-lea de către habsburgi, prima fortificaţie de tip Vauban din Transilavnia. Proiectul Cetăţuii Clujului a fost realizat¬ de inginerul militar italian Giovanni Morando Visconti (1652-1717) în anul 1712 şi reprezintă planul Clujului şi construcţia unei citadele de tip Vauban, de plan pentagonal neregulat, dotată pe laturile de vest, est şi nord - mai uşor accesibile - cu o serie de lucrări avansate de fortificaţie: bastioane şi o redută, care adăpostea clădiri administrative, garnizoana şi depozitul de armament. La exterior era înconjurată cu un val de pământ şi pe anumite porţiuni, de un şanţ sec. Cetăţuia ar fi comunicat cu incinta medievală a oraşului, urmând a fi legate printr-un zid situat pe laturile de est şi de vest. Fortificaţia avea rol de protecţie, de control asupra oraşului, dar şi acela de închisoare, mai ales în timpul Revoluţiei de la 1848. Aici a fost închis şi executat cunoscutul umanist şi luptător sas Stephan Ludwig Roth, unul dintre eroii Revoluţiei.


Located at the north of the historical center at an altitude of 405 m, Cetatuia has the appearance of a plateau on which the Habsburgs built in the 18th century the first fortification in the Vauban style in Transylvania. The Cluj-Napoca Fortress project was conducted by the Italian military engineer Giovanni Morando Visconti (1652-1717) in 1712 and represents the plan of Cluj and the building of a Vauban citadel, having an irregular pentagonal plan, fitted on the western, eastern and northern sides - more easily accessible - with advanced defense actions: bastions and a redoubt, which housed the administrative buildings, the garrison and the weapons depot. On the outside, on some parts it was surrounded by a rampart and on others by a trench. The Citadel would have communicated with the medieval city through a wall located on the eastern and western sides. The fortification had a defensive role, but it also controlled the city and housed a prison, especially during the Revolution of 1848. The famous humanist Stephan Ludwig Roth, one of the heroes of the Revolution, was imprisoned and executed here.


Din fortificaţie s-au mai păstrat o parte din ziduri, câteva clădiri, două porţi, iar pe locul redutei a fost ridicat Turnul Paraşutiştilor. Nowadays, parts of the fortification are still visible: some of the walls, several buildings and two of the gates. On the redoubt’s spot now stands the Paratrooper’s Tower.

Poarta de pe latura nordică, numită şi Poarta Vieneză (Wiener Thor) constituia accesul principal al cetăţii. Gangul de acces a fost construit în două faze, exteriorul, scund, acoperit de o boltă semicilindrică turtită, este mai vechi, iar interiorul, mai nou, a fost ridicat odată cu clădirea etajată de deasupra sa. Clădirea este boltită la parter şi tăvănită la etaj, cu ancadramente cioplite în piatră la deschiderile parterului şi ancadramente dreptunghiulare modelate în mortar la ferestrele de la etaj. The northern gate, also called the Gate of Vienna (Wiener Thor) was the main entrance of the city. The access corridor was built in two phases: the outside was built first; it was low, covered by a flattened semi-cylindrical vault; the interior, pertaining to the second phase of the construction, was built in the same time with the floor above it. The building has vaulted ceilings downstairs and a flat ceiling upstairs, the frames being carved in stone on the ground floor openings, and rectangular frames shaped in mortar at the upstairs windows.


Poarta Apei (Wasser Thor), amplasată pe latura estică a incintei fortificate, este săpată în panta exterioară a valului de pământ, fiind flancată, la deschidere de contraforturi masive şi pilaştri plaţi, legaţi cu o platbandă orizontală. Gangul de acces este mai îngust spre exterior şi mai larg spre interiorul cetăţii, fiind boltit cu bolţi baroce cu profil în formă de mâner de coş. Partea dinspre interior a gangului de acces este surmontată de o clădire cu două niveluri, sobră, cu parter boltit şi etajul tăvănit. The Water Gate (Wasser Thor), located on the eastern side of the fortified enclosure, is dug in the rampart, being flanked by massive buttresses and pilasters, tied with a horizontal strip. The access corridor is narrower to the outside and wider to the inside of the citadel, being vaulted with baroque arched-shaped profile of a cart. The interior side of the access corridor is surmounted by a two levels building, sober, with vaulted ground floor and having a ceiling at the first floor.


În vecinătatea porţii estice se află o clădire masivă, cu un singur nivel, ridicată pe un plan dreptunghiular, cu ancadramentele ferestrelor modelate în mortar şi acoperiş înalt, caracterizat prin lucarne ample dispuse în două rânduri. In the vicinity of the eastern gate there is a massive building with a single floor, built on a rectangular plan, having the window frames shaped in mortar and high roof, characterized by large skylights arranged in two rows.


Gangul porţii vestice parţial s-a surpat, din cauza unor alunecări de teren, dar a beneficiat de aceeaşi amenajare ca şi a celorlalte porţi, fiind surmontat de o clădire etajată de plan dreptunghiular, păstrată până astăzi. The west gate corridor partially collapsed due to some landslides, but it had the same design as the other gates, supporting a storied rectangular building, which still stands today.

Coridorul de acces în cetate se situa între bastioanele de nord şi nord-est, fiind tăiat în grosimea valului de pământ şi acoperit cu o boltă turtită. The access corridor into the city was located between the north and northeastern bastions, being dug in the thick rampart and covered with a flattened dome.

În perimetrul delimitat de fostul bastion nord-estic era amplasată magazia de pulbere a cetăţii – o clădire cu boltă semicilindrică, pe un singur nivel, cu acoperiş în patru ape, caracterizată de pereţi netencuiţi ridicaţi din pietre sumar ecarisate. Deasupra deschiderii în formă de mâner de coş a uşii a fost cioplit în piatră anul 1718. In the area marked by the former northeastern bastion was located the gun powder depot of the city – a stone building with semi-cylindrical vault, having only one storey, with a hipped roof. The year 1718 was carved above the door.


Istoria recentă consemnează ridicarea pe colina Cetăţuii a unui hotel, o construcţie masivă şi modernă, tot atunci fiind demolate clădirile de pe latura sudică a cetăţii.

Dealul Cetăţuia reprezintă, totodată, şi un important punct turistic de belvedere, tot aici fiind amplasată Crucea de pe Cetăţuie (arh. Virgil Salvanu), care aminteşte de martirii Revoluţiei de la 1848. Crucea a fost amplasată în anul 1995, în locul celei din lemn, distrusă de autorităţile comuniste în anii ‘50 ai secolului trecut.


Recent history records the construction of an hotel on the Fortress Hill, a massive modern building; all the buildings from the southern side of the city have been demolished.

The Citadel Hill is also an important panoramic point; here also stands the Cross from the Fortress (by the architect Virgil Salvanu), reminding of the martyrs that sacrificed their lives in the 1848 Revolution. The cross was placed here in 1995, replacing a wooden one, which had been destroyed by the communist authorities in the 1950s.


Primăria municipiului Cluj-Napoca Strada Moților, Nr. 3, Cluj-Napoca Telefon: 0264 444 624 Fax: 0264 450 090 E-mail: office@visitcluj.ro www.primariaclujnapoca.ro www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 Strada Apolodor Nr. 17, sector 5, Bucureşti Telefon: 0372 111 409 E-mail: info@mdrt.ro www.mdrt.ro

Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Organismul Intermediar pentru Turism Bd. Dinicu Golescu Nr.38, sector 1, Bucureşti Telefon: 0372 144 000 Fax: 0372 144 001

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. LA PAS PRIN ORAȘUL COMOARĂ Primăria municipiului Cluj-Napoca, Septembrie 2011 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca 2011

Cetatuia Clujului  

Dealul cetatii, Cetatuia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you