Page 1


A Függetlenség Napja (Independence Day)

vagy egyszerűen Július Negyedike (Fourth of July) az Amerikai Egyesült Államok ünnepe.

Az amerikai függetlenségi háború a brit fennhatóság alá tartozó tizenhárom Északamerikai gyarmat háborúja volt Nagy-Britannia ellen. Az angolok minden létező dolgot megadóztattak, még a levélpapírt is. Lehet, hogy Matolcsy az angol történelmet tanulmányozva találja ki az újabb megszorításokat.

A gyarmatok népességét megosztotta a konfliktus, voltak, akik a függetlenedését támogatták, mások továbbra is hűek maradtak az angol királyhoz. A gyarmatok kezdetben nem is függetlenedni kívántak, hanem a kedvezőtlen rendeletek, adók visszavonását követelték. A "Bostoni teadélután" az amerikai forradalom gyújtópontja volt. Ennek közvetlen oka az volt, hogy az angol kormány a Londonba szállított tea vámját megszüntette, de változatlanul fenntartotta a tea vámját az észak-amerikai gyarmatokon. Ez az úgynevezett „Boston Tea Party” volt a jel az Anglia elleni általános felkelésre az amerikai gyarmatokon. „Olyan teát főzünk György királynak, hogy abba belefullad!”

Ez az esemény indította el a függetlenségi háborút, mely az Amerikai Egyesült Államok megalakulásával végződött.

1776 .július 4-én a philadelphiai Kongresszus elfogadta a Függetlenségi Nyilatkozatot, és ezzel a 13 gyarmat végleg elszakadt Angliától, és megalakították az Amerikai Egyesült Államokat.


A FĂźggetlensĂŠgi Nyilatkozat


A kongresszus épülete előtt több ezren várakoztak, amikor a képviselők kiléptek, megszólalt fejük felett az épület tornyában a nagy harang, amelyet azóta a Szabadság Harangjának (Liberty Bell) neveznek. Az amerikaiak ezen a napon ünneplik a Függetlenségi Nyilatkozat kihirdetését, melyben országuk kinyilvánította függetlenségét Nagy-Britanniától. Az Egyesült Államok polgárai igen büszkék függetlenségi háborújukra és szabadságeszményükre. Benjamin Franklin fogalmazta meg legszebben az alapító atyák gondolatát: „Where liberty is there is my country” – Ahol a szabadság ott a hazám.


Ez a dal is a szabadságról, a hazaszeretettről szól, az angol szöveget mellékelem, igényes irodalmi fordítást nem találtam.

A dal címe: God Bless the U.S.A. azaz Isten óvja Amerikát, és Lee Greenwood énekli. A videót Las Vegasban készítettem.

A függetlenség minden nép számára alapvető jog!!! http://www.youtube.com/watch?v=y1Yb1xosAYE

Amerikai Függetlenség Napja  

Minden év július 4.-én ünnepeljük a Függetlenség Napját.