Vinexpress september 2021

Page 1

Wijkkrant, 19de jaargang, september 2021

HUIS VERKOPEN? Nu gratis waarderapport www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

04 Straatpraat

08-09 Zomer in Stadshagen

12 Groeien in gedichten

CSV’28 presenteert zich als Sportbuurthuis voor de wijk

Open dag voetbalvereniging CSV’28 Door Erika van het Hul CSV’28 benut de open dag op 4 september om afspraken met sociale partners te bekrachtigen en nieuwe sponsoren te presenteren. Het is de uitkomst van een nieuw ontwikkeld beleid waarmee er een frisse wind waait door de vereniging, waar het in deze fase van haar bestaan vooral draait om spelplezier. Dat spelplezier kan leiden tot succes, blijkt als bestuurslid Jan Clement, verantwoordelijk voor de technische commissie, zijn mobieltje uit zijn zak vist en een artikel over speelster Melissa Schilder laat zien. Recent overgestapt naar PEC en geselecteerd voor Oranje onder de 16. En hij wijst naar een foto van de broers Sepp en Rav den Berg, beiden begonnen hun succesvolle voetballoopbaan bij de club in Stadshagen.

Maar zulke successen zijn voor de meeste van de ruim duizend leden van CSV’28 niet weggelegd, vertelt Clement. Voor hen wil de club vooral een plek zijn waar leden kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten. ‘Je bent niet alleen een voetbalvereniging,’ aldus voorzitter Chris Smit, ‘We zijn een vereniging voor en door bewoners en willen daarom de bewoners van Stadshagen meer gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten.’ Clement vult aan: ‘We willen vooral een club zijn waar oog is voor de ontwikkeling van jonge meisjes en jongens, waar zij hun plek vinden.’ Samenwerking met partners en de gemeente Voorzitter Smit presenteert deze middag de nieuwe visie waarin de club een Sportbuurthuis voor de wijk wil zijn. Waar wordt samengewerkt met sociale partner

Vervolg op pagina 03 Trainer PEC Zwolle verzorgt een clinic

Buurt De Tippe wordt bouwrijp gemaakt

Foto Jan Burgman

Zwolle heeft haast met de bouw van nieuwe woningen. De druk op de woningmarkt is groot. Nu Breezicht langzaam maar zeker bouwrijp is gemaakt, zijn ook in het nieuwe wijkdeel De Tippe, aan de overzijde van het spoor naar Kampen, de voorbereidingen voor de bouw van onder andere 1.250 woningen in volle gang. De contouren van de nog te bouwen buurten zijn zichtbaar. Rechts op de foto het bestaande deel van Stadshagen met als herkenningspunt de rode kleur van woon-zorgcentrum Het Hoge Huis. De lange rechte lijn is de spoorlijn naar Kampen. Linksboven is de bocht in de IJssel zichtbaar, ter hoogte van het Zalkerveer.

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten Foto Groeneburenhof

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Nieuwe wet biedt meer mogelijkheden voor nieuwe scholen

Farante wil nieuwe school om kinderen ‘al doende’ te vormen Onlangs is in Stadshagen een initiatief ontstaan voor het stichten van een nieuwe schoolvorm voor kinderen van 4 tot 18 jaar ‘die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen, omdat ze niet meer passen in het huidige schoolsysteem’. Nu de wet ‘Meer mogelijkheden voor nieuwe scholen’ ruimte biedt, zien de initiatiefnemers kansen om hun ideeën vorm te geven. Men wil in september starten als B3-school, een niet bekostigde particuliere school, waarna het traject voor rijksbekostiging wordt ingezet. Dit zal volgend jaar opnieuw worden bekeken. In het voorjaar van 2022 kan dan de goedkeuring van de minister worden verwacht. Initiatiefnemer en wijkbewoner Claire Walkate was al enige tijd bezig met wat zij noemt ‘onvoorwaardelijk onderwijs’. ‘Ik heb al veel te maken gehad met kinderen die vastlopen op het reguliere onderwijs. Nu moeten kinderen zich nog te vaak aanpassen aan het onderwijssysteem. We

moeten meer ‘andersom-denken’: we willen kijken naar wat het kind nodig heeft en op zoek gaan naar hoe we dat kunnen bereiken.’ In coronatijd kwam een nieuwe groep leerlingen in beeld die veel beter af bleken te zijn met thuisonderwijs, terwijl zij op school maar moeilijk hun plek konden vinden. Claire: ‘Naast de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt, was dit gegeven voor ons een extra stimulans om een nieuwe schoolvorm te gaan verkennen.’ Locatie Stadshagen Momenteel worden de mogelijkheden verkend om de nieuwe school een plek in onze wijk te kunnen geven. De kinderrijke wijk biedt de meeste kans om tijdig voldoende leerlingen te kunnen werven. Om te kunnen starten heeft men 200 handtekeningen nodig van ouders die nu kinderen hebben in de leeftijd van 2 tot 3 jaar. Farante ziet haar initiatief ook graag gesteund door donateurs of mensen die een kind willen sponsoren.

Foto Margreeth Kruise Initiatiefnemer Claire Walkate: ‘We willen kijken wat het kind nodig heeft’

Wat wil Farante? ‘Farante’ is Esperanto voor ‘al doende’, waarbij het gaat om ervarend leren. Plezier, ambacht, kunst, muziek, creativiteit, bewegen en natuur maken een belangrijk onderdeel uit van de onderwijsvorm. Speciale aandacht heeft het ‘autodidactisch leren’, zodat kinderen zich alles kunnen eigen maken wat zij willen. De nieuwe school-in-oprichting wil de kinderen de interessantste tijd van hun leven geven. Voor meer informatie en contact: www.farante.nl

Kleedjesmarkt is terug in Stadshagen

Kerk wil bruisende plek worden

Jaarlijkse Burendagfeest in Park de Stadshoeve

Open Fontein is er ook voor de buurt

Nu er weer wat meer ruimte is voor het organiseren van vooral buitenevenementen, durft Park de Stadshoeve het weer aan het jaarlijkse Burendagfeest te organiseren. Dit jaar zal dat plaatsvinden op zaterdag 25 september, van 10.00 tot 18.00 uur. Dan viert het park zijn 4e verjaardag. Er staat een Kleedjesmarkt voor kinderen van 4-12 jaar op het programma, evenals een Tweedehands markt; diverse activiteiten worden voorzien van heerlijke muziek. Al twee jaar is de traditionele Kleedjesmarkt tijdens Koningsdag niet doorgegaan. Daarom organiseert het park voor de kinderen van 4 tot 12 jaar uit de wijk alsnog een Kleedjesmarkt. Wijkbewoners die zich als Vriend van de Stadshoeve hebben aangemeld, kunnen als eerste een plekje reserveren op de terp bij de Wilgenburcht. Als er nog plekken over zijn, dan worden deze beschikbaar gesteld voor andere kinderen uit de wijk. Opgave kan via info@parkdestadshoeve.nl. Tweedehands markt Ondernemers uit de wijk worden uitge-

nodigd om hun tweedehands artikelen te komen verkopen. Aanmelden kan via info@parkdestadshoeve.nl. Naast de Kleedjesmarkt en de Tweedehands markt kunnen kinderen worden geschminkt door Doomijn. Ook mogen zij pannenkoekjes bakken. Op het terrein worden groenten en fruit verkocht die in de tuin van het park zijn geteeld en de kok van de Bistro verkoopt eigengemaakte chutney. De dieren van het park kunnen in de dierenweide worden geknuffeld en geborsteld. Een workshop, waarschijnlijk over het maken van een insecten/bijenhotelletje, completeert het Burendagfeest. Knipkaart Vrienden van de Stadshoeve ontvangen op de dag zelf een gratis knipkaart, voor het meedoen aan de activiteiten; maximaal twee per Vriend. Aanmelden kan bij aankomst bij de kraam van de Stadshoeve. Wie nog geen vriend is kan zich aanmelden via info@parkdestadshoeve.nl, dan kun je ook meedoen met het Burendagfeest. Extra knipkaarten zijn tijdens de Burendag in het park zelf te koop.

Park de Stadshoeve, een drukbezochte ontmoetingsplek in de wijk

02

Foto Jan Burgman

Koffie to go met extra’s: De Fontein moet ‘een bruisende plek’ worden, aldus Wabe Bakker (vooraan op de foto) Foto Erica Turmel-Donker

Het is al een lang gekoesterde wens om het kerkgebouw De Fontein ook doordeweeks open te stellen. De coronacrisis heeft het belang en de noodzaak om er als Fontein te zijn voor de buurt in een stroomversnelling gebracht. Nu is er een formule gevonden om, met in achtneming van de coronamaatregelen, buiten het kerkgebouw een Koffie to go+ te starten. Met de toevoeging van de + maakt De Fontein kenbaar dat men behalve koffie of thee ook een luisterend oor wil bieden. ´Ons doel is niet zozeer om mensen de drempel van de kerk over te krijgen,´ licht Lian Klappe-Slager, kerkelijk opbouwwerker van de Gereformeerde Kerk De Fontein, toe. ´We willen graag op een uitnodigende en vriendelijke manier laten zien dat we er zijn en er voor de buurt willen zijn.´ De kerk heeft ook plannen om de hal een make-over te geven, waardoor er meer ruimte komt voor ontmoeten en gesprek. Wabe Bakker is een van de vrijwilligers die bezoekers bij en in De Fontein ontvangt. ´Het zou fantastisch zijn als mensen uit de buurt hier een plek vinden

om met elkaar af te spreken. We willen graag dat De Fontein een bruisende plek wordt waar het leven gedeeld wordt met buurtbewoners en mensen uit de Fontein,´ hoopt Wabe. Zingeving Buurtbewoners moeten in De Fontein ook op hun eigen manier ruimte krijgen voor zingeving, meent Lian. ´Mensen kunnen er terecht met hun vragen en dingen die hen bezighouden of er God zoeken en vinden. Er is ook al een inloopochtend, waarbij bewoners creatief bezig kunnen zijn of een spelletje doen.´ Wabe vertelt over een initiatief van een kerk die een volkstuin bij de kerk is begonnen. ´Zoiets zou ook hier een supermooi en samenbindend element zijn. In deze tijd waarin duurzaamheid veel aandacht krijgt, kunnen we als kerk ook goed initiatief nemen voor activiteiten, die we samen met de buurt oppakken en zo bijdragen aan duurzaamheid.’ Koffie to go+ in De Fontein: elke werkdag van 9.30 uur tot 11.30 uur en woensdagavond van 19.45 uur tot 21.00 uur.


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Erika van het Hul, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Marty Kreeft, Melissa Minaz, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianna Liberg Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl

Vervolg van pagina 01 Open dag voetbalvereniging CSV’28 Philadelphia, wiens deelnemers vijf dagen in de week aan de slag gaan op de club. Een ontwikkeling die volgens aanwezig wethouder Dorrit de Jong raakt aan de kern van de hervormingsagenda van het sociaal domein: ‘Zou het niet mooi zijn als iedereen met elkaar kan leven?’ In Landstede vond de club een tweede partner. Zij kunnen na een voorzichtige pilot een twintigtal studenten praktijkervaring op laten doen en buurtbewoners in beweging gaan brengen. En er liggen lijnen richting Travers. Zij ondersteunen de Wereldkeuken, een initiatief dat wijkbewoners samen laat koken en bij elkaar aan tafel brengt. Pia Järvinen, een van oorsprong Finse inwoonster van de wijk, is er enthousiast over: ‘Nu kan ik af en toe op het winkelcentrum ‘hallo’ roepen naar iemand die ik heb leren kennen, dat is fijn.’

Nieuwe sponsoren en tenues voor voetbalvereniging CSV’28

Foto’s Jan Burgman

Voetbalt verbindt Het is een drukte van belang tijdens de clinics op de velden achter het clubgebouw waar de jongste voetballertjes, zich niet bewust van alle grote plannen, hun best doen onder toeziend oog van de trainer. Ook speelsters Mila Peelen en Nora Gootjes, beiden 11 jaar, komen vandaag voor het voetbal. ‘Ik voetbalde op school veel met de jongens, maar die speelden alleen maar naar elkaar over. Dus toen dacht ik laat ik maar op voetbal gaan,’ vertelt Mila. Daar leert ze Nora kennen, die knikt: ‘We spelen nu bij de meisjes onder de 13 en inmiddels zijn we goede vriendinnen geworden.’ Wil je meer weten over de CSV’28, kijk dan op www.csv28.nl

Gezellige drukte op sportpark de Verbinding

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van oktober 2021: uiterlijk vrijdag 1oktober 2021.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

De jongste spelers verwikkeld in een spannend duel

Aard en omvang jeugdproblematiek in kaart gebracht

Criminaliteit jongeren Zwolle neemt af, maar verhardt Er is een afname in de overlast en criminaliteit onder jongeren in Zwolle. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Bureau Beke. Met de resultaten en aanbevelingen kan de gemeente samen met partners zoals het Sociaal Wijkteam, jeugdhulp, Travers Welzijn en de politie, gericht actie ondernemen. De aanleiding voor het onderzoek is een aantal druggerelateerde geweldsincidenten waarbij jongeren betrokken waren. Jeugdcriminaliteit verhardt Uit het rapport blijkt dat de minder zichtbare problemen (psychische en sociale problematiek) onder sommige jongeren zijn toegenomen. De meer zichtbare problematiek (overlast, criminaliteit) is flink afgenomen. In de jaren 2010-2019 nam het aantal jonge verdachten (tot 25 jaar) voor strafbare feiten af met ruim 30 procent. De onderzoekers constateren wel

dat de jeugdcriminaliteit verhardt: jongeren zijn vaker betrokken bij geweld, drugscriminaliteit of illegaal wapenbezit. ‘Met de meeste jongeren in Zwolle gaat het goed, zeker nu de Coronamaatregelen zijn afgeschaald en het sociale leven weer geleefd kan worden. Het is goed om te zien dat de cijfers dalen, wel zorgelijk dat de criminaliteit verhardt", aldus burgemeester Peter Snijders. "We herkennen de geschetste factoren en werken met onze partners aan een aanpak waar preventie en repressie hand in hand gaan.’ Aanbevelingen De onderzoekers doen aanbevelingen die betrekking hebben op samenwerken, kennisdelen en op het gemeentelijke beleid. Dit gaat de gemeente vertalen in een plan van aanpak, in samenwerking met het jeugd- en jongerenwerk en de politie. Een aantal aanbevelingen wordt nu al uit-

gevoerd. Zo wordt in de huidige aanpak bekeken hoe voorkomen kan worden dat criminele jongeren als rolmodel en voorbeeld worden gezien door andere jongeren. Bij de aanpak van jeugdproblematiek wordt ook gekeken naar mogelijke problemen in het gezin, juist omdat dit als een van de oorzaken van jeugdproblematiek wordt gezien. Uitkomsten Stadshagen Bijgaand artikel is gebaseerd op een persbericht van de gemeente Zwolle en geeft resultaten weer voor heel Zwolle. Het rapport geeft echter ook resultaten die tot op het wijkniveau van Stadshagen zijn te herleiden. In onze krant van oktober hopen wij nader in te gaan op ontwikkelingen in onze wijk en hoe de diverse betrokkenen aankijken tegen de situatie in Stadshagen.

03


Straatpraat

door Roy Visscher & Marty Kreeft

‘In Stadshagen kunnen kinderen gelukkig zijn’ In deze rubriek stelt uw verslaggever aan willekeurige voorbijgangers in de wijk een aantal simpele vragen over Stadshagen. Deze keer was dat een echtpaar, dat op een heldere dinsdagmiddag de fietsen stalde bij de Milligerplas, waarschijnlijk om op het terras plaats te nemen. Maar dat terras moest even wachten, want de twee Engels sprekenden wilden graag met de verslaggevers in gesprek. Al snel blijkt dat het Duitsers zijn uit Steyerberg, een dorp tussen Bremen en Hannover. De voertaal ‘wechselt’ op ons voorstel dan ook snel naar Duits, wat Martin Dittes en Angela Kühnel prima vinden. Wat brengt jullie hier, op de fiets? ‘Onze dochter woont al vijf jaar in Stadshagen, sindsdien komen we hier regelmatig. We blijven deze keer een week. Het is echt ‘ganz schön’ hier in de wijk. Je kunt hier ook fijn fietsen, zoals trouwens op veel plekken in jullie land. Als het om fietsen gaat is Duitsland eigenlijk een ontwikkelingsland.’ Zijn er dingen die jullie opvallen aan deze wijk (in positieve of negatieve zin)? ‘Ja, Stadshagen is ook erg kindvriendelijk. Ons valt op dat we heel veel kinderen zien hier. Onze dochter vertelde al dat deze wijk de kinderrijkste van heel Nederland is en dat is dus te zien. Ze woont hier met haar man en kind, en een tweede kind is op komst. Waar komt eigenlijk

de naam van jullie krant vandaan?’ Van Vinex, de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 1991, die voorzag in de aanleg van grote uitbreidingswijken aan de randen van de grotere steden. Die verschillen nogal van de oudere wijken. ‘Heel anders dus ook dan onze ‘Lebensgemeinschaft’, waar we veel gezamenlijk met andere bewoners doen. We kunnen ons ook best voorstellen dat de mensen hier wat meer op zichzelf leven, de huizen hier zijn vast niet goedkoop, dus er moet hard gewerkt worden. Maar onze dochter heeft topburen hoor, allemaal helpen ze graag.’ Dat kan misschien van pas komen als de kleine is geboren, toch? ‘Daar noem je iets... De kinderopvang is

Foto Jan Burgman

in Duitsland heel anders geregeld dan in Nederland. Bij ons krijgen vrouwen na de bevalling anderhalf jaar doorbetaald vrij, bij jullie is dat veel korter. Maar het gaat erom dat kinderen gelukkig zijn. En daarvoor voldoet zeker Stadshagen aan alle voorwaarden.’ Zien jullie met jullie frisse Duitse blik iets wat hier beter zou kunnen? ‘Een biologische winkel zou een mooie aanvulling zijn op het winkelcentrum.

Maar we begrijpen dat mensen hier met een druk leven – nog meer dan in Duitsland – liever snel alles ‘bequem’ bij een supermarkt inslaan. Wat ons echt verbaasde is het formaat van veel tuinen in Stadshagen. En dan zijn de meeste ook nog betegeld, soms met een beetje kunstgras of wat kiezelsteentjes ertussen. Een tuin hoort toch mooi groen te zijn? Dat is bovendien beter voor de biodiversiteit, waardoor je ook meer dieren in de tuin krijgt.’

PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEME FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHER KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNK SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAP DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOO INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN + Ergotherapie PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEME Fysiotherapie FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHER + Psychomotorische therapie KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNK SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THE Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Brenda Koper Uw uitvaartbegeleider in Zwolle

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

04

Klantwaardering

9,3


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Een foto is meer dan een klik’ Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Heike Bok van HeBo Foto Zwolle.

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘Ik probeer altijd wat unieks te doen, zo ben ik nu met kleurfilters aan het experimenteren voor een sprookjesachtige look, om zo net iets anders te maken dan de rest van de fotografen.’

Wat biedt jouw bedrijf? ‘Ik bied het complete scala aan fotografie: van bruilofts- en uitvaartfotografie tot pasfoto’s en productfotografie. Ik heb geen specifieke doelgroep. Ik vind dat iedereen mooie foto’s verdient. Ieder mens is uniek op zijn eigen manier. Ik sta sinds 9 juni officieel ingeschreven bij de KvK, maar was daarvoor al als fotograaf bezig en heb vooral veel tfp-shoots (tfp is de afkorting voor time for portfolio, deze worden met gesloten beurzen uitgevoerd, red.)’ Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Ik heb flexibele openingstijden. Mijn studio is bij mij aan huis, waardoor ik geen duur pand hoef te onderhouden. Ook heb ik geen personeelskosten. Daardoor kunnen mijn prijzen laag blijven en kunnen ook mensen met een kleinere beurs bij mij terecht.’ Wat is jouw drive? ‘Ik wil iedereen gelukkig maken met mooie foto’s. Een foto is meer dan een klik. Je kunt vandaag een foto maken van

Welke waarde vind jij belangrijk? ‘Emotie. Eén foto vertelt meer dan een heel boek. Ik kan iemand dierbare foto’s geven voor jarenlang plezier. Ook mijn eigen gevoel speelt mee in hoe de foto er uit komt te zien.’ Waar sta je over vijf jaar? ‘Over vijf jaar hoop ik een grote studio te hebben die van alle gemakken voorzien is. Maar… als het zo blijft zoals nu, dan vind ik het ook goed. Ik heb nu alles bij huis, wat toch ook wel heel makkelijk is.’ Heike Bok: ‘Iedereen verdient mooie foto’s’

iemand die er morgen niet meer is.’ Hoe ben je in dit vak gerold? ‘Eigenlijk ging dit noodgedwongen. Ik ben 27 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. Zo’n 5½ jaar geleden moest ik daarmee stoppen vanwege ziekte. Via het UWV ben ik een traject gestart, met coaching, zodat ik nu als ondernemer aan

Foto Erica Turmel-Donker

de slag kan. Ik ben al wel vanaf mijn 6e jaar met fotografie bezig en heb van alles en nog wat gefotografeerd. De liefde voor fotografie zit in de familie, want een oom van mijn vader heeft jarenlang in Kampen het fotografiebedrijf CamBo (wat staat voor Camera Bok) gehad. Als ik alles over mocht doen, was ik geen chauffeur geworden, maar gelijk fotograaf.’

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? ‘We wonen nu zo’n 3,5 jaar in Stadshagen en het bevalt ons prima. Het is een rustige, jonge buurt. De Milligerplas is om de hoek, het winkelcentrum is vlakbij. We hebben goed contact met de buren.’ Meer informatie: www.hebofotozwolle.nl of via 06-832 227 88

Samen maken wij de krant Fotograaf Rianna Liberg (21) stelt zich voor Mijn naam is Rianna Liberg, ik ben 21 jaar oud en maak sinds kort foto’s voor de Vinexpress. Vier jaar geleden heb ik na lang twijfelen toch besloten om een camera aan te schaffen. Ik maakte voornamelijk foto’s tijdens vakanties, dagjes weg of boswandelingen met mijn hond.

nu ik meer tijd heb. Ik ben een fotografiecursus gaan volgen en bij de Vinexpress gekomen. Sinds mijn vijfde woon ik al in Stadshagen. Dus dat ik nu foto’s mag maken voor het wijkblad, vind ik ontzettend leuk.

Deze foto’s belandden vervolgens op de harde schijf en mijn camera kwam in de kast te liggen. Dit vond ik erg zonde! Eind juni ben ik afgestudeerd en sinds begin juli werk ik fulltime als verpleegkundige in het ziekenhuis in Almelo. Het fotograferen wilde ik graag gaan oppakken,

Sharon (23) ParticipatieMaatje bij Voor Elkaar Zwolle

Foto Jan Burgman

ZET JE OOK IN VOOR NIEUWE NEDERLANDERS IN ZWOLLE!

Neem contact met ons op!

Wij helpen verder bij schulden, werk zoeken en meedoen in Zwolle

"Als maatje bouw je echt een vertrouwensband op met de gezinnen. En tegelijkertijd help je ze de Nederlandse cultuur te ontdekken."

Wil jij net als Sharon nieuwe Nederlanders helpen in Zwolle?

Ga naar voorelkaarzwolle.nl/vinexpress 05


Column René Stuij

25 jaar Stadshagen Je leest het goed. In juni 2022 is het 25 jaar geleden dat de eerste bewoners de sleutel kregen van hun huis in Stadshagen. Was jij misschien de eerste bewoner aan de Torenmeesterstraat in Schoonhorst? Heb jij de beginperiode meegemaakt dat er nog niets was behalve heel veel zand? En hoe blij bewoners waren met de tijdelijke supermarkt waar nu basisschool de Sprankel staat? Inmiddels is Stadshagen een aantrekkelijke stadswijk met nu meer dan 26.000 inwoners. Met een volwaardig

winkelcentrum, Cultuurhuis, Gezondheidscentrum, zwemplas, sportgelegenheden, scholen. Noem maar op. De ko-

25

at

ra ? st

! ar ja

Hartelijke groeten uit Stadshagen

mende jaren komen er nog zo’n 6.000 inwoners bij in de buurten Breezicht en De Tippe. Dan is het een wijk met 32.000 inwoners waar het goed wonen, werken, leren, spelen en recreëren is. Met veel ruimte en groen en de stadse reuring op fietsafstand. Het beste van twee werelden! Maar uiteindelijk maken bewoners de wijk. En dat gebeurt op allerlei manieren. Op kleine schaal zoals de aanleg van leuke, groene geveltuintjes in Karveelschipperstraat en Vestingstraat, en de opruimhelden die de wijk schoon houden. Of de initiatieven die wat meer tijd kosten zoals in de Krijtenbergstraat waar de bewoners de straat groener, biodiverser en klimaatbestendiger maken. Er komen nieuwe speelplekken in de Grassenbuurt met speelmateriaal dat door kinderen is gekozen. Bewoners die meedoen aan Senshagen en het wijkklimaat meten, zodat we maatregelen kunnen treffen om het klimaat te verbeteren. Bewoners

schuwen ook niet om het grootser aan te pakken, zoals de aanleg van een bos of de herinrichting van het Twistvlietpark. Ik doe veel bewoners tekort door ze hier niet te noemen. Kijk vooral eens op MijnWijk (zie onderaan). Die website voor bewonersinitiatieven overtuigt je dat iedereen in Stadshagen zijn/haar steentje bijdraagt aan deze mooie wijk. Ik hoor graag jullie verhalen over het wonen in Stadshagen. Duik eens in fotoalbums naar oude foto’s uit de begintijd van de opbouw van deze wijk. Woon je net in deze wijk en voel je je al thuis? Is er een onzichtbare straatheld die veel betekent voor de buurt? Want we gaan het resultaat na 25 jaar vieren en daar horen jullie ervaringen en beelden bij. Mail ze naar wijkservicepuntwest@zwolle.nl. René Stuij, wijkmanager Stadshagen www.zwolle.nl/stadshagen www.zwolle.nl/mijnwijk

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer is dat de Poortwachterstraat, die parallel aan de Marskramerstraat en Slotenmakerstraat ligt. Straten die de Poortwachterstraat kruisen zijn de Zwaardvegerstraat, Strodekkerstraat, Steenhouwerstraat, Schildwachtstraat, Torenmeesterstraat en Tolgaarderstraat. De poortwachter, of portier, was oorspronkelijk degene die de poort van een klooster, paleis of ander groot gebouw opende of sloot. In een militaire context wordt wel van een wachter gesproken. Tegenwoordig wordt de term poortwachter zelden gebruikt en is portier meer gangbaar. De portier is iemand die de entree van een gebouw of terrein bewaakt en de deur openhoudt voor in- of uitgaande bezoekers. Tegenwoordig staan portiers vooral voor grote, chique hotels, kantoorgebouwen en appartementengebouwen. Taken portier Vaak hebben ze ook conciërge-achtige taken, zoals het regelen van een taxi of geven van informatie aan gasten. Portiers voeren ook beveiligingstaken uit. Dat geldt vooral voor horecaportiers (ook wel uitsmijters genoemd), die voor een kroeg of discotheek staan, maar ook voor portiers van bijvoorbeeld gevangenissen en andere overheidsgebouwen.

06

Foto Hans van Eerbeek

Leuke weetjes:  Portiers bestonden al in de Romeinse oudheid. Ze werden in het Latijn ianitor genoemd (van iãnua, ‘deur’) Hiervan is het moderne Engelse woord janitor (conciërge) afgeleid.  Het Engelse gatekeeper (‘poortwachter’) en gatekeeping wordt in de figuurlijke zin gebruikt voor personen of instanties die de toegang tot iets bewaken. Zo kan een redacteur bij een krant optreden als gatekeeper voor de artikelen die al dan niet verschijnen. Tal van organisaties treden op als figuurlijke poortwachters voor beroepsgroepen.  Er is ook de Wet Verbetering Poortwachter (WVB) die op 1 april 2002 in werking is getreden. Deze wet heeft

vooral betrekking op het eerste ziektejaar. De gedachte achter de WVP is het voorkomen dat werknemers onnodig in de WAO terecht komen en vertaalt zich in het voorkomen dat een werknemer langdurig ziek wordt. De wet omschrijft wat de verschillende partijen moeten doen bij ziekte van een werknemer. Door deze wet blijven de werkgever en werknemer continu in contact over de kansen om de werknemer weer aan het werk te helpen. De werkgever is in feite verantwoordelijk voor het hele traject terug naar werk: preventie, verzuimbegeleiding en het begeleiden van de ziekte of arbeidsongeschikte werknemer naar betaald werk. Bron: www.wikipedia.nl en www.encyclo.nl


Naam: Geertje Geboortejaar: 1980 Geboorteplaats: Enschede Beroep: vrijwilliger/werkzoekende

De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar via 088-0767000 of via www.deluisterlijn.nl

Door Geert Jan den Hengst Soms is het makkelijker of lijkt het verstandiger om gedachten voor jezelf te houden. Toch blijkt over het algemeen het delen van gevoelens met anderen als prettig te worden ervaren. Misschien mag in deze context ook wel het woord belangrijk worden gebruikt. Maar wat als er niemand is om tegen te praten? Dan bestaat er de mogelijkheid om anoniem te bellen met de Luisterlijn. Geertje is vrijwilligster bij deze organisatie. Of ze ooit toevallig een bekende aan de telefoon heeft gehad? ‘Nee,’ antwoordt Geertje, ’hoewel het in principe mogelijk is, maar dan wel héél toevallig zou zijn. Het gaat om een landelijk netwerk van 25 locaties, 1500 vrijwilligers en 24 uur per dag bereikbaarheid. Bellers kiezen er zelf voor om wel of niet hun naam te noemen. Soms wil men graag mijn naam weten. Afhankelijk van de situatie geef ik die niet of bijvoorbeeld één van mijn doopnamen, zoals Geertje is. Grappig is trouwens dat men vaak wel wil weten met welke plaats ze bellen, maar dat mijn naam geen rol speelt.’ Twijfel Ze had al langer tijd ‘over’. De afgelopen jaren kwamen meerdere malen folders van deze organisatie voorbij. Ook al leek het haar zeer interessant en had ze het plan zich aan te melden, door twijfel werd dit steeds uitgesteld. Geertje vroeg zich af of ze wel voldoende bagage had om anderen

’Je bewust zijn van je eigen referentiekader is heel belangrijk.’

te kunnen helpen. Immers, ze zou bellers wat moeten kunnen bieden, dus enige levenswijsheid moeten hebben. Die heb ik wel, maar of het voldoende was? Uiteindelijk wonnen mijn nieuwsgierigheid en mijn verlangen om iets te betekenen en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Het inwerken gebeurt tijdens een gedegen meerdaagse training. Er wordt stilgestaan bij thema’s die voorbij kunnen komen tijdens gesprekken en hoe daarop gereageerd zou kunnen worden. Dus welke plaats neemt de vrijwilliger in tijdens een gesprek? Tijdens de training wordt onder meer besproken dat je bewust zijn van je eigen referentiekader heel belangrijk is. Je eigen referentiekader kan behoorlijk ver-

Foto Margreeth Kruise

Geen oordeel of oplossing, wel ruimte voor hun verhaal schillen van die van de beller. ‘Echt luisteren, zonder oordeel, gebeurt te weinig in onze samenleving, wordt regelmatig gezegd door bellers. Daarin voorzien wij in een duidelijke behoefte.’ Boeiend Het loopt behoorlijk uiteen wie er zoal naar de Luisterlijn bellen en waarover. Geertje kan dit alleen maar beamen. ‘Vaak zijn het mensen die eenzaam zijn en dat zijn echt niet alleen ouderen. Of bijvoorbeeld gestreste studenten, mensen met relatieproblemen of psychische problemen. Maar ook mensen die alles voor elkaar hebben of dat lijken te hebben, maar wiens hoofd even overloopt. Het is trouwens niet alleen ellende waarover wordt gebeld. Mensen bellen ons ook om hun blijdschap te delen. Iedereen kan en mag bellen, dus je kunt je voorstellen: zoveel bellers, even zoveel verhalen. Dat maakt het ook zo boeiend!’ Wel minder vaak dan in het begin, maar nog steeds zit Geertje wel eens met haar mond vol tanden tijdens een gesprek. ‘Wanneer dat het geval is, dan benoem ik dat ook gewoon eerlijk. Dat kan dan ook een mooie opening zijn, of doorgang bieden in het gesprek. Dat creëert ook ruimte, openheid, erkenning en herkenning merk ik steeds weer.’

begraven. Dat maakt natuurlijk enorme indruk. Ik kon op geen enkele manier haar immense verdriet verzachten, maar wel ruimte bieden aan haar als persoon, haar verhaal en haar emoties. Dat was precies wat ze nodig had op dat moment’.

De meest besproken onderwerpen van het jaar gingen over de invulling van de dag, gevolgd door relaties en daarna corona.

Record Zo’n twee maanden geleden maakte de Luisterlijn via verschillende media de jaarcijfers over 2020 bekend. Daaruit bleek dat er tijdens de coronatijd een recordaantal gesprekken zijn gevoerd. In totaal werden er circa 358.000 gesprekken gevoerd via telefoon, chat of mail. Dat is ongeveer 12 procent meer dan in 2019. De Luisterlijn zag vooral in de eerste periode van de pandemie het aantal oproepen met 20 procent toenemen. Door de lockdown kampten veel mensen met gevoelens van bezorgdheid, eenzaamheid en somberheid. Om aan de vraag te voldoen werd er tijdens de eerste piek zelfs een speciale Coronalijn opgezet. Deze lijnen werden bemenst door bijvoorbeeld cabinepersoneel van KLM, dat op dat moment zonder werk zat en voor deze tijdelijke functie een spoedcursus kreeg. Inmiddels is deze lijn opgeheven.

‘Zoveel bellers, even zoveel verhalen. Dat maakt het ook zo boeiend!’

Gemiddeld duren die telefoontjes 20 minuten. Via de chat duurden de gesprekken gemiddeld 33 minuten. Daar werd voornamelijk gesproken over geestelijke gezondheid en relaties. De stijgende lijn heeft zich in de eerste maanden van dit jaar voortgezet, aldus een woordvoerder van deze stichting. We voeren nu al meer gesprekken per maand dan het gemiddelde van vorig jaar. Dan gaat het om 1200 gesprekken per maand extra. We zijn dan ook hard op zoek naar vrijwilligers. Die kunnen zich aanmelden via onze site.

Zijn er ook gesprekken die Geertje niet snel zal vergeten? ‘Dat zijn er best veel! Regelmatig blijven mensen in mijn gedachten nog even bij mij, op een prettige manier. Maar een tijd geleden belde een mevrouw die eerder die dag haar tienerdochter had

07


Zomeractiviteiten De Vinexpress redactie had in de maanden juli en augustus ook vakantie. Toch hebben we wat rondgeneusd in de wijk om te zien of er nog leuke dingen werden georganiseerd. Deze fotopagina legt enkele zomeractiviteiten in de wijk vast.

Opening beweegroute

Wethouder Monique Schuttenbeld opende op 11 juni Beweegroute Het Stadspad bij het Zonnehuis, in aanwezigheid van diverse betrokkenen. Bewoners van het Zonnehuis en leerlingen van scholen de Zevensprong en de Vlieger 2 maakten de tekeningen en opdrachten die langs de twee kilometer lange route te vinden zijn. De route kan zowel bij het Zonnehuis als De Stadshoeve gestart worden. Foto Margreeth Kruise

Obstakelparcours

Op 4 juli was de open dag bij Overcoming Obstacles, op het terrein van Sparta, waar geïnteresseerde wijkbewoners een kijkje konden nemen bij het obstakelparcours en deze ook konden beklimmen onder begeleiding van de aanwezige instructeurs. Foto Margreeth Kruise 

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

08

0256802.pdf 1

2-7-2021 13:11:19


in Stadshagen Ontmoetings Picknick Op 14 juli organiseerden Travers Welwijn, PhilaZon, SportService Zwolle en CSV’28 een ontmoetingspicknick voor bewoners van de buurten Breecamp en Breezicht. Ondanks de geringe belangstelling zat de stemming er goed in. Foto’s Hans van Eerbeek

Hasselterdijk Vooruitlopend op de herinrichting van de Hasselterdijk zijn door gemeente Zwolle alvast borden geplaatst die aangeven dat het gedeelte tussen huisnummer 32 en 32L fietspad gaat worden en auto’s – op bouwverkeer na – hier niet welkom zijn. Foto Rianna Liberg

Foto Hans van Eerbeek

Opknapbeurt Frankhuisbrug In de zomervakantie heeft de Frankhuisbrug een opknapbeurt gekregen. Foto Rianna Liberg

09


Groen Doen! door Milou van Rijn

Alle beetjes helpen Ruim een jaar geleden nam ik de duurzaamheidsrubriek over van mijn voorganger Sander Blok. Ik ben een idealist en leef in een groene duurzame bubbel vol medestanders. Maar ik weet dat er ook genoeg kritische mensen zijn die zich eerst afvragen of het helpt als ze een keer vegetarisch eten. Dus als ik door mijn rubriek ‘Groen Doen’ zo maar twee mensen ervan kan overtuigen om minder vlees te eten of iets anders duurzaams te doen, dan ben ik een blij mens. Zeker als zij hun vrienden en familie ook enthousiast kunnen maken. Dan verspreiden mijn gedachten zich als talloze paardenbloempluisjes over Stadshagen. Verschillende onderwerpen kwamen in dit jaar aan bod. Van een tuinsafari (groene tuin) gingen we via slim koelen zonder airco naar een duurzame kerst. Ook was er aandacht voor kledingruil en andere vormen van hergebruik (recyclen). De laatste bijdrage ging over lekker bewegen. Leukste bijdrage vond ik zelf de titel 'Een bij in een bontjas', over hoe je met je kinderen een huis voor een hommel kunt bouwen. Hier kreeg ik veel reacties op. Collage van foto’s Erica Turmel-Donker

Groen doen, gewoon doen

Kortom: ik heb mijn best gedaan om te

laten zien wat er allemaal kan. Alle beetjes helpen in mijn ogen. Maar het mooiste is dat je soms al Groen Doet, zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Gewoon omdat het leuk is om mee te doen aan een kledingruilfeestje of samen een hommelpot te knutselen. Wat dat betreft, schrijf ik graag nog weer een nieuw jaar deze rubriek. En wie weet wordt groen doen dan straks heel normaal. Veranderen we de titel van “Groen Doen” naar “Gewoon Doen”!

Netwerkvereniging voor ondernemende wijkgenoten lanceert nieuwe naam en website

Een frisse start voor Ondernemers Netwerk n lid e !’ Stadshagen d r ‘ Wo aan Door Erika van het Hul

Sinds 2016 verenigen ondernemende wijkgenoten zich in de lokale netwerkclub SOP. Na enkele jaren van groei en ontwikkeling ontstond onder leden en het bestuur het gevoel dat het tijd was zichzelf opnieuw neer te zetten en ontstond het Ondernemers Netwerk Stadshagen, afgekort ONS. De officiële lancering, tijdens het jaarlijkse ZPPpersoneelsfeest op 8 juli jongstleden, bood gelegenheid aan bestuursleden van het eerste uur om hun stokje over te dragen aan de nieuwe bestuursleden. Tegen acht uur in de avond druppelden de eerste duo’s het terras van Park Bistro de Stadshoeve binnen, al sinds de start in 2016 de vaste uitvalsbasis van de vereniging. Ze hadden inmiddels een flinke wandeling door Stadshagen in de benen. Tijdens deze wandeling maakten nieuwe en bestaande leden en bestuursleden kennis met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje. Ze namen

plaats en maakten zich op voor een bijzonder moment in de geschiedenis van de vereniging: de officiële lancering van de nieuwe naam en daarmee de presentatie van de nieuwe basis van de netwerkclub. Eerst werden aftredende bestuursleden Ria van Herk en Stephanie van Dongen op passende wijze bedankt voor hun bijdrage aan het tot stand komen en uitbouwen van de vereniging. Na dit woord van dank door bestuursleden Anouk Mandemaker en Margriet Smit was het tijd voor het onthullen van het nieuwe logo en de website van de netwerkclub. Beide werden door de aanwezigen enthousiast ontvangen. Van deelnemers naar leden Aansluitend nam Anouk de bezoekers mee in de nieuwe basis van de vereniging. Deelnemende ondernemers sluiten zich vanaf deze zomer aan als lid, partner of sponsor van ONS. Afhankelijk van hun wijze van aanmelden maken ze gebruik van alle standaard ledenfaciliteiten, aanvullend een vermelding van hun bedrijf

d je

mel

Bloemen en lovende woorden voor aftredend bestuursleden Ria van Herk en Stephanie van Dongen

op de website van ONS of zelfs de mogelijkheid om een activiteit van ONS in het teken van hun onderneming te plaatsen. Met deze professionaliseringsslag verwacht het nieuwe bestuur haar le-

den een platform te bieden om elkaar te ontmoeten en te versterken. Ga voor meer informatie over het Ondernemers Netwerk Stadshagen naar www.ondernemersnetwerkstadshagen.nl

Samen maken wij de krant Fotograaf Margreeth Kruise stelt zich voor Mijn naam is Margreeth Kruise en ik ben al enkele jaren als fotograaf betrokken bij de Vinexpress. Fotografie was altijd al mijn hobby en het is leuk om nu verder uitgedaagd te worden om de mooiste foto’s te maken voor de Vinexpress. Ik woon al ruim 16 jaar samen met mijn man, drie kinderen en hond in Stadshagen. We wonen hier prettig en mijn kinderen hebben er goede jeugdjaren meegemaakt. Als zesjarig meisje ben ik in Zwolle ko-

10

men wonen. Omdat mijn ouders een varend beroep hadden, ben ik op het Schippersinternaat in de wijk Holtenbroek groot gebracht. Dit is het hoge gebouw net over het Twistvlietpad waar ik regelmatig langs fiets. Met onze hond loop ik vaak over het loslooppad. Een heerlijke plek om een wandeling te maken en je mede-wijkbewoners tegen te komen. Ik ben als IC-verpleegkundige werkzaam in de Isalakliniek. Een beroep met genoeg uitdaging en voldoening.

Om te ontspannen lees ik af en toe een boek, maak foto’s en fiets met mooi weer een rondje. Het leven is goed in Stadshagen! Vol enthousiasme ga ik door met foto’s maken, hoop dat jullie ervan genieten.

Foto Hans van Eerbeek


Als bellen rinkelen, rode lampen branden en de slagboom beweegt

Zwolle vraagt in campagne aandacht voor veiligheid op bruggen

Vrijheid van meningsuitstel Toen Ayaan Hirsi Ali naar aanleiding van cartoonrellen in 2006 het recht op beledigen schaarde onder ‘vrijheid van meningsuiting’ vroeg ik mij af: ‘is dat wat we willen met elkaar?’ God sprak Zijn woord ‘in den beginne’ en er werd een paradijs op aarde gecreëerd, waarin het goed leven is. Als de mens dan zijn woord gebruikt om te kunnen beledigen, creëren we een hel op aarde, waarop het geen leven is. Het beledigingspleidooi van Ayaan Hirsi Ali leidde tot verdeeldheid in haar toenmalige politieke partij, de VVD. Dat is wat beledigen doet: verdeeldheid zaaien. In hetzelfde jaar emigreerde zij naar Amerika… Sinds vrijheid van meningsuiting het moderne dogma is, leven we in een meningenmanie. We worden van alle kanten bestookt met meningen en zien door de bomen het bos niet meer. Facebook, YouTube, Google, Amazon houden onze mening in de gaten. Algoritmen dienen een commercieel doel. Openen ze ons de ogen, of vertroebelen ze ons het zicht? Als onze mening een commercieel doel dient, is het dan nog wel onze mening? Oplossing lijkt dan dat we zekerheid zoeken in onze eigen cocon. We scharen ons bij de mening van hen die bij onze club horen. Of de mening feitelijk juist is, die vraag wordt niet meer gesteld. We hebben toch vrijheid van meningsuiting? Feiten zijn inmiddels ondergeschikt aan meningen. Meningen goed onderbouwen is niet meer nodig, als je maar luid en duidelijk wordt gehoord. We worden daartoe ook opgejut, want zodra er een kwestie is, gaan een cameraman en een interviewer de straat op om de mening van het volk te peilen. Je zult maar rustig winkelen en

deze twee mensen tegenkomen, je hakkelt maar wat en vervolgens wordt jouw hakkelend verwoorde mening verheven tot ‘mening van het volk’! Dwaas eigenlijk en ondertussen hebben we nog altijd geen inzicht! Het doet denken aan een van de vele oneliners uit het Bijbelboek Spreuken: ‘… een dwaas is niet geïnteresseerd in inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt.’ En als u niet openstaat voor de Bijbel, omdat uw mening is dat er te veel tegenstrijdigheden in staan, of ‘u heeft er niets (meer) mee’, of u bent zodanig streng christelijk opgevoed dat de Bijbel weerzin bij u oproept - als u dus niet naar de Bijbel kan of wil luisteren, luister dan naar de filosoof Ludwig Wittgenstein. Hij zegt: ‘… waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.’ Daarom pleit ik voor vrijheid van meningsuitstel. Uitstel, zodat je tijd en ruimte krijgt tot kennisvergroting en er ruimte is tot luisteren naar die ander, die dezelfde ruimte heeft. Uitstel is geen afstel, wel biedt het ruimte tot meningsverandering. Daarmee laat je zien dat je uit je eigen cocon durft te treden en durft te kiezen voor oplossingen in plaats van strijd. Even een pas op de plaats, eerst de boel in kaart brengen, dan vorm je een mening en wacht nog even met deze te uiten. Dat creëert orde in onze chaotische meningenwereld. ds. Cor Baljeu Predikant protestantse Open Kring, Zwolle

Wie op de fiets de Twistvlietbrug oversteekt, zal het niet zijn ontgaan: fluorescerende borden en ‘dreigende’ woorden manen je stevig om, als de bellen rinkelen, je snel uit de voeten te maken. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moeten weggebruikers op dat moment het beweegbare deel van de brug verlaten. Ondanks de alarmsignalen gebeurt het regelmatig dat weggebruikers toch nog snel doorrijden en brugwachters moeten ingrijpen om ongelukken te voorkomen. De gemeente Zwolle vraagt door middel van een stevige campagne aandacht voor veiliger gedrag op de brug. De brugwachter heeft vanuit de Spooldersluis contact met boten en schepen op het Zwarte Water. Hun wordt toestemming verleend om al dan niet door te varen. De brugwachter zorgt ervoor dat het verkeer rondom de bruggen via de intercom gewaarschuwd wordt wanneer de brug opengaat. Het is niet alleen gevaarlijk als men doorloopt of doorrijdt, terwijl de alarmsignalen afgaan. Ook voor de scheepvaart kan het gevaarlijke situaties opleveren.

Twistvlietbrug Bij de Twistvlietbrug zit het beweegbare deel op een andere plek dan elders het geval is, namelijk voorbij het midden aan de kant van Stadshagen. Om aan te geven welk deel van de brug u moet verlaten als de brug opent, staan er aan beide zijden slagbomen geplaatst. Ook de twee halfronde uitkijkjes aan weerszijden van de brug bevinden zich in het gebied dat verlaten moet worden als de brug opent. Daarnaast staan er kruizen op het beweegbare brugdek en zijn er recent gele borden neergezet die aangeven waar het beweegbare deel zich bevindt en welk gebied u moet verlaten op het moment dat de brug opent. Foto Rianna Liberg

vrijdag 24 september 09.00 - 11.30 uur

mét speelochtend voor 0-4 jarigen

wijkgemeente

Reageren? ds.cor.baljeu@openkring.nl

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

kom kijken & spelen

op school

Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66

ZWOLLE

Wanneer grotere schepen toestemming hebben gekregen om door te varen, kunnen ze namelijk niet zomaar stoppen.

de schat kamer

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt!

www.obsdeschatkamer.nl

•Geschikt voor renovatie en nieuwbouw •Uitstekend duurzaam alternatief voor gas •Ideaal i.c.m. zonnepanelen

onze kindcentra zijn onderdeel van

•Elke ruimte afzonderlijk te bedienen •Toepasbaar onder elke vloer

www.triomundo.nl

De warmte van morgen.

•Compleet inclusief advies en installatie

www.hetfestivalzwolle.nl

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

onze kindcentra zijn onderdeel van

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl

11


‘Door dichten kwam ik dichter bij mezelf’

Lotte Manuel (18) debuteert met dichtbundel Door Bert Kunnen Ze tekent, schildert, maakt muziek, danst, fotografeert en dicht. Het leven van Lotte Manuel uit Stadshagen is een aaneenrijging van creatieve uitingen. Maar haar grote passie is de natuur en dat begon met de paarden in de weilanden van het nu volgebouwde Breecamp, waar zij woont. Geen wonder dat zij vanaf september biologie in Wageningen gaat studeren. Het verschijnen van haar eerste gedichtenbundel Nevel is de aanleiding om op de valreep van vertrek nader met haar kennis te maken.

toekomst niet te bepalen, je kunt altijd zelf je koers wijzigen. Dit probeer ik in mijn gedichten naar voren te brengen.’

De scheiding van haar ouders en alles wat daaraan voorafging hakte er flink in bij Lotte. Dat leidde tot een periode van paniekaanvallen en eetproblemen. Lotte: ‘Van buiten was ik altijd vrolijk, wat erachter zat dat kenden mensen niet van mij. Ik ontdekte zo rond mijn veertiende dat ik in mijn gedichten mijn emoties goed kon uiten en dat heeft me sterk geholpen in mijn emotionele ontwikkeling.’

Kierkegaard Tijdens het gesprek brengt Lotte een bijzondere levenswijsheid in: ‘Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards.’ Van een scholier van 18 verwacht je niet dat ze met theoloog en filosoof Søren Kierkegaard op de proppen komt. ‘Ik ben gek op quotes,’ legt Lotte uit. ‘In zijn boodschap vond ik de moed en de kracht om te leven: accepteren van wat je voelt helpt je een eind op weg!’ Een wandeling op een vroege ochtend in de mist leverde haar de titel van haar dichtbundel op. Lotte: ‘Als je ‘nevel’ omkeert heb je ‘leven’. Beide staan voor het feit dat we altijd vooruit gaan, ook al zie je niet waarheen. Dan begrijp je niet wat er gebeurt, je vertrouwt erop dat het goed komt. Verder is dichten voor mij ook een manier om meer grip te krijgen op wat er van binnen en van buiten bij mij speelt.’

Volwassen Lotte heeft het uiterlijk van een jonge scholier en dan verwacht je puberale, met vanwege onbegrip opstandige taal. Maar wie haar gedichten in de bundel Nevel leest, ontmoet een bijna volwassen vrouw, die haar gedachten en overwegingen goed kan ordenen. Eén boodschap komt steeds terug: je kunt het als mens moeilijk hebben, maar dat kun je te boven komen. ‘Ik kwam door dichten dichter bij mezelf. Als ik nadacht, kwam ik er niet bij en met dichten lukte mij dat wel!’ vertelt Lotte. ‘Je verleden hoeft je

Internationale Vrouwendag Het idee om een bundel van haar gedichten uit te geven kwam aan het rollen toen zij voor Wereldwaterdag een gedicht instuurde. De organisator van deze dag was behoorlijk onder de indruk van de kunstzinnigheid van haar bijdrage. Hij tipte de organisatie van de Internationale Vrouwendag over de kwaliteiten van Lotte en dat leidde tot het voordragen van een gedicht op de Vrouwendag. ‘Ik besefte toen dat ik meer met mijn gedichten moest doen en zo ontstond mijn dichtbundel Nevel. Misschien dat mijn gedichten iets

Lotte Manuel uit haar emoties in gedichten

Foto Erica Turmel-Donker

bij mensen teweegbrengen als het leven lastig is,’ hoopt Lotte. Houd haar naam in de gaten als je het tijdschrift Nature openslaat; wie weet maakt bioloog Lotte Manuel ooit nog eens indruk met een belangwekkende bijdrage over de natuur.

Groeien in Gedichten

‘Nevel-Groeien in gedichten’ kost € 16,99 en is te bestellen bij boekhandel Westerhof, winkelcentrum Stadshagen, of rechtstreeks bij uitgever Boekscout, ISBN 9789464315295. Het gesprek met de Vinexpress leidde ertoe dat de Vinexpress dit seizoen maandelijks een gedicht van Lotte publiceert dat met een eigen foto van haar wordt opgesierd. Op deze pagina publiceert deze krant een eerste bijdrage. Meer weten over Lotte? www.levenevel.nl

Wat vliegt daar?

Kleine Vos Door Jan Burgman Vlinders staan voor zomer en vrolijkheid. De belevingstuin bij De Stadshoeve is een paradijs voor vlinders. De tuin staat vol bloemen en vlinders leven van nectar, een zoete stof die in bloemen zit. Waar ze op een zonnige en warme dag graag op afkomen zijn de vlinderstruik, echinacea (zonnehoed), lavendel, verbena, kattenkruid. Bekende dagvlinders zijn de dagpauwoog, atalanta, klein koolwitje, citroenvlinder en kleine vos. De kleine vos is te herkennen aan de rij blauwe maanvlekken langs de achterkant. Langs de voorrand van de vleugel bevinden zich in het middenveld drie zwarte vlekken. Vlinders hebben een bijzondere levenscyclus. Een vrouwtje legt eitjes waaruit een rups komt. Wanneer de rups voldoende is gegroeid, verpopt hij zich. In de pop vindt de gedaantewisseling van rups tot vlinder plaats. Hoe lang dit duurt, verschilt per vlindersoort. De drie delen, kop, borst en achterlijf, zijn goed te onderscheiden. Naast de opvallende vleugels van veel soorten zijn ook de grote, samengestelde ogen van de vlinder heel opvallend. Deze ronde bollen, met honderden kleine, zeshoekige facetten, bevinden zich aan de zijkanten van de kop. Daartussen steken twee lange

12

antennes, die bij dagvlinders altijd eindigen in een knopje. Aan de onderkant van de kop zit de stevige, opgerolde roltong. Door de uitgerolde holle buis die in de

bloem wordt gestoken worden nectar, water en andere vloeistoffen in de keelholte gezogen nadat deze zijn opgespoord door de tastzintuigen onder de poten.

door Lotte Manuel

Sporen al lopend op het strand met mijn voeten in het zand weet ik dat ik ben en zie ik dat ik was een nieuwe stap is zichtbaar in het zand met elke pas net zoals alles wat gebeurt hier in dit leven de dagen zijn gegaan maar de sporen zijn gebleven

Na zes Nijeveen

jaar bij DOS’46 uit

Korfbalster Marrit Strating (21) terug bij Sparta Zwolle Korfbalvereniging Sparta Zwolle, dat haar zomercompetitie afwerkt op sportpark De Verbinding, heeft zich versterkt met de 21-jarige Marrit Strating. Zij komt hiermee na zes jaar bij DOS’46 in Nijeveen te hebben gespeeld terug op het oude nest, waar zij als jeugdspeelster begon. Sparta is blij met haar terugkeer. Remco Jacobs, technisch commissielid: ‘Marrit is een speelster voor de toekomst, ze heeft bij DOS’46 een goede opleiding gehad en kan zich nu bewijzen in onze selectie. Zij heeft aangegeven wat zij wil en we zijn blij haar een plek in onze selectie te kunnen bieden’. De nieuwe speelster van Sparta woont in Stadshagen en dat maakt de overstap naar sportpark De Verbinding logisch. Marrit: ‘Ik heb als sportieve ambitie om altijd het hoogste haalbare na te streven en ik hoop dat ik bij Sparta mezelf als korfbalster verder kan ontwikkelen. Daarnaast is het leuk om weer met oudteamgenoten te gaan korfballen’.


Onthaastingscentrum Stadshagen

Een totaalconcept voor verbetering van het algehele welbevinden

Door Erica Turmel-Donker De droom van Bart en Cynthia Collet wordt eindelijk waarheid: na de zomer start de bouw van hun wellnesscentrum, dat naar verwachting eind 2022 open gaat. Het centrum komt aan de rand van Stadshagen met uitzicht over de Mastenbroekerpolder. Het moet een plek worden voor zingeving, uitrusten en beleven. Actief werken aan het algehele welbevinden zal centraal staan. Het echtpaar is nu nog in hun Lotuszenstudio actief, de komende anderhalf jaar gevestigd aan de Hasselterdijk, en als het wellnesscentrum klaar is zullen daar alle huidige activiteiten gaan plaatsvinden. Hoe is het zo tot stand gekomen? Het grootste deel van hun werkzame leven hebben Bart en Cynthia al doorgebracht in functies gerelateerd aan sport, yoga en aanverwante zaken die van invloed zijn op het welbevinden en een gezonde leefstijl. Cynthia: ‘Al ruim twintig jaar hebben we het idee om een, op een holistische gezondheidbenadering gebaseerd, grootschalig duurzaam onthaastingscentrum te gaan starten in Zwolle en het liefst in de buurt van Stadshagen. Daar ligt ons hart.’ Ze willen de actieve

‘Onthaasten in een flitsende maatschappij’

activiteiten zoals (groeps)fitness combineren met rust en ontspanning. De zoektocht naar een geschikte kavel heeft lang geduurd, omdat het echtpaar een plek in de natuur aan de rand van de wijk wilde hebben. Meerjarenplan Bart en Cynthia zijn al vele jaren bezig met het uitwerken van het onthaastingsconcept. Zo heeft Bart op zijn 17e al zijn eerste body-en-mind ondernemersplan geschreven. Cynthia heeft lange tijd in

de reguliere zorg gewerkt, wat ze steeds meer als niet-gezond ging ervaren. ‘De wereld om ons heen wordt steeds flitsender, sneller en de 24-uursmaatschappij is nu eenmaal een feit. In de huidige maatschappij komt de mens meer en meer onder maatschappelijke druk te staan. Wij willen hierin een nieuw bewustzijn creëren; het is tijd dat mensen zelf meer verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van hun gezondheid en welbevinden. Door

Bart en Cynthia Collet op de plek waar hun leefstijlcentrum komt te staan

zich met regelmaat terug te trekken in een ontspannen en gezonde omgeving bij ons onthaastingscentrum kunnen zij zich staande houden in werk en privé en hierdoor gelukkiger, ontspannen en gezonder zijn. Bij een gezonde levensstijl zijn voeding, lichamelijke gesteldheid en geestelijk welzijn in balans.’ Bij het onthaastingscentrum wordt een totaalconcept aangeboden met yoga en mindfulness, sauna en horeca, fitness en groepslessen en een integraal leefstijlcentrum om het algehele welbevinden te verbeteren. ‘De samenwerking met de gemeente verliep in het begin nogal stroef, maar goed: wij waren nog jong, halverwege de twintig, en ik kan me voorstellen dat de gemeente onze plannen nogal vooruitstrevend en groots vond en misschien wel ongeloofwaardig. Toch zijn er altijd een paar gemeentemedewerkers geweest die in ons geloofden. De laatste jaren is

de samenwerking enorm verbeterd: actief en intensief werd er met ons meegedacht, werden de lijnen korter en kwam het besef dat het voor Zwolle een heel mooi initiatief is op vele fronten. Nu wordt het breed gedragen.’ Bewuste keuze Voor Bart en Cynthia is de locatie aan de Scholtensteeg een schot in de roos. De keuze voor deze locatie is zorgvuldig en

Foto’s Erica Turmel-Donker

bewust gemaakt: ‘We hebben eerst een tweetal informatiebijeenkomsten georganiseerd voor bewoners uit de directe omgeving. Hen open en transparant onze plannen gepresenteerd. Ons initiatief werd positief ontvangen. We hebben geluisterd naar de kritische noten en deze meegenomen in de verdere uitwerking. We hebben dit traject echt samen met de bewoners en gemeente gedaan.’

‘Wij zijn ervan overtuigd dat onze boodschap, onze missie, zo belangrijk is voor een groot publiek dat we ervoor hebben gekozen om het groots aan te pakken. In ons ondernemersplan staat: 'Met hoofd en hart durven doen waar je goed in bent'. Natuurlijk vinden we het spannend, maar ondernemen zit ons in het bloed. We houden van ons vak en zijn mensen-mensen.

De locatie biedt straks voldoende parkeergelegenheid om zowel de lokale bezoekers uit Zwolle en omgeving als de landelijke wellnessbezoeker – via de goede aanrijroutes vanuit de A28 – te bedienen. Ook met de fiets is het onthaastingscentrum goed te bereiken, evenals per openbaar vervoer door de naastgelegen bushalte aan de Hasselterweg (halte Breecamp) en het treinstation in Stadshagen. Er wordt niet verwacht dat de Scholtensteeg volloopt met auto’s: ‘Er is meer dan genoeg parkeerplek op de kavel zelf, zo vastgesteld in samenspraak met de gemeente en onze landschapsarchitect. Daarnaast stimuleren we de lokale bezoekers om zoveel mogelijk met de fiets te komen of met het openbaar vervoer. Er zijn veilige en verlichte fietsroutes, de Scholtensteeg sluit goed aan op de ringweg om Zwolle heen, de trein- en busontsluiting is goed geregeld. Wij hebben overal aan gedacht met ons hele team.’

‘Met hoofd en hart durven doen waar je goed in bent’

Medewerkers Met het onthaastingscentrum is een investering van enkele miljoenen gemoeid. Het is dan ook een grote voorziening. Bart en Cynthia hebben er alle vertrouwen in.

Wij houden van verbinden, we staan voor honderd procent achter ons concept en staan te popelen om aan de slag te gaan met een team van liefdevolle mensen.’ In hun huidige bedrijf Lotuszen werken Bart en Cynthia alleen met zzp’ers en vrijwilligers, in totaal zo’n dertig personen. Dat gaat veranderen: ‘We bieden vanaf eind 2022 een inspirerende werkplek voor zo’n honderd mensen om mee te starten; voor zowel frontoffice, backoffice, saunamedewerkers, docenten, therapeuten, masseurs, beautyspecialisten, fitness- en horecamedewerkers, facilitaire medewerkers, technische dienst et cetera.’ Meer informatie is te vinden op www.onthaastingscentrum.nl. In het najaar zal daar ook een speciale pagina komen voor alle openstaande vacatures. De naam van het wellnesscentrum zal later dit jaar bekendgemaakt worden.

Tot de opening van het onthaastingscentrum worden de diverse lessen gegeven in de studio aan de Hasselterdijk. Omdat Bart en Cynthia daar geen grote groepen deelnemers kwijt kunnen, wordt vanaf 6 september op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in het Cultuurhuis les gegeven. Voor de exacte lessen kan gekeken worden op www.lotuszen.nl/lesrooster. Daar zijn ook de lessen te vinden die buiten bij Hof van Breecamp gegeven worden.

13


Bouwplannen aan het Zwarte Water

Oplossing voor woningnood of toekomstige watersnood? Door Milou van Rijn

ChristenUnie Zwolle en Swollwacht maken zich ook zorgen. Zij stellen daarom extra vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Hoe was jouw zomer? En dan bedoel ik niet de zomervakantie maar het weer. Iedereen herinnert zich de periode vanaf 13 juli nog wel, toen delen van Duitsland, België en in Nederland het zuiden van Limburg met extreme neerslag te maken kregen en door een watersnood werden getroffen. Vooral in Duitsland en in België vielen veel slachtoffers. In Nederland werd Valkenburg zwaar getroffen. In de dagen daarna was het nog spannend of de dijken van de Maas en in mindere mate van de IJssel het zouden houden. Zware buien Het was een zomer van de zware buien. Op 15 dagen werd ergens in het land een neerslaghoeveelheid van de 50 millimeter of meer gemeten, een record. Lokale neerslag van meer dan 25 millimeter in een uur noemen we een hoosbui, terwijl meer dan 50 millimeter in één dag wordt aangeduid met 'een dag met zware neerslag’. 25 millimeter in een uur is heel veel. Stel je voor: je hebt een dak van 3 bij 4 meter en een regenton van 60 liter. Dan komt er in een uur een hoeveelheid van 5 regentonnen naar beneden. Dus binnen een kwartier loopt je regenton over. Maar is dit een uitschieter in het weer of kunnen we dit zien als klimaatverandering? En zo ja, wat zijn dan de gevolgen voor Stadshagen? Tijd voor verder onderzoek! Klimaatverandering Het voornaamste verschil tussen het weer en het klimaat is de tijdschaal. Het weer is wat er gebeurt op korte termijn. Het klimaat is wat je verwacht, gebaseerd op het gemiddelde weer over een bepaalde periode. Denk aan tientallen jaren. Het

‘Het extreme weer van de afgelopen jaren en ook de afgelopen zomer zijn een onweerlegbaar bewezen gevolg van de klimaatverandering. Wij (raadsleden) maken ons hier grote zorgen over. Tegelijk hebben we in onze stad ook een woningentekort. Het is belangrijk dat bij nieuwe woonprojecten rekening wordt gehouden met de nieuwe omstandigheden. We moeten aan de ene kant klimaatverandering een halt toeroepen en tegelijk in onze stad klimaatbestendig bouwen.’

klimaat is altijd in beweging. Natuurlijke en menselijke invloeden zorgen voor verandering. Maar sinds de industriële revolutie is de invloed van de mens op het klimaat snel groter geworden. We krijgen vaker last van extreem weer. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. Nederland is extra kwetsbaar voor overstromingen, omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Naar aanleiding van de overstromingen van afgelopen zomer heeft een internationaal team van wetenschappers onder leiding van het KNMI onderzoek gedaan. De hevige regenval die zorgde voor ernstige overstromingen afgelopen juli in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg is waarschijnlijker geworden door klimaatverandering. De kans en de intensiteit van deze hevige regenval is door klimaatverandering groter. Een soortgelij-

Agenda • Webinar Rijke Taal, 23 september van 15.00 – 16.30 uur. Anneke Smits geeft inzicht in wat goed taal- en leesonderwijs is én vertelt hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. Doelgroepen: Leescoördinatoren, docenten en leesconsulenten. Deelname is gratis. Aanmelden: www.stadkamer.nl • Repair café, 25 september van 10.00 – 14.00 uur, Cultuurhuis, Werkerlaan 1. Laat je kapotte spullen gratis door vaklui repareren op iedere laatste zaterdag van de maand. • Burendagfestiviteiten, 25 september, Park de Stadshoeve. Een gezellige dag waarin we elkaar weer (op veilige afstand) kunnen ontmoeten met kleedjesmarkt, schminken, ijsjes en pannenkoeken voor de kinderen. Info: www.parkdestadshoeve.nl • Klus- en dierenwelzijnsdag, 2 oktober, Park de Stadshoeve. Draag als vrijwilliger een steentje bij en meld je aan voor diverse klussen. Er

14

worden ook acht informatieve borden onthult over de boerderijdieren op het park en er is een dierennaamspeurtocht uitgezet waarmee je mooie prijzen kunt winnen. Info: www.parkdestadshoeve.nl • Gilde Taalcafé Stadshagen, 23 en 30 september, 7 en 15 oktober 9.00 – 10.30 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over allerlei onderwerpen, zodat de deelnemers spelenderwijs de Nederlandse taal leren kennen en in contact komen met andere mensen. Deelname is gratis. Aanmelden: www.stadkamer.nl • Spelen met robots, 24 september, 1, 8, 14, oktober van 15.00 – 17.00 uur, Stadkamer, Werkerlaan 1. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kunnen in een medialab met verschillende spullen leren programmeren. Open inloop en deelname is gratis.

ke gebeurtenis kunnen we in het huidige klimaat eens in de ongeveer 400 jaar verwachten. Deze kans neemt toe naarmate de aarde verder opwarmt. Slim bouwen Zwolle ligt in een rivierengebied. Stadshagen is het laagste punt van Zwolle. Tot 2030 wil de gemeente Zwolle elk jaar 1000 woningen bijbouwen. Dat betekent slim bouwen. Kan al het verkeer de wijk uit? Gaan fietsers en auto’s goed samen? Is er voldoende ruimte voor als het water stijgt door extreem weer? Blijft er genoeg groen over om te zorgen voor verkoeling en wateropvang? Allemaal vragen waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Je kunt je, nu we dit weten, afvragen hoe het zit met de bouwplannen bij het Zwarte Water. Deze plannen zullen invloed hebben op de ruimte voor het water en het groene gebied zoals het nu is. Raadsleden van GroenLinks Zwolle,

Overstroom ik De stadsdijk wordt versterkt. Of de bouwplannen wel of niet doorgaan, er blijft kans op een overstroming. Wat kun je dan doen? Hoe hoog komt het water dan? Blijf ik in mijn woning of is het verstandig om te vertrekken? En waar moet ik allemaal aan denken? Dat kun je nazoeken op de website www.overstroomik.nl. Op deze website kun je je postcode of adres invullen en zie je hoe hoog het water komt. Dit geeft best grote verschillen. Zo komt het water in de Vestingstraat (direct aan het Zwarte Water) niet hoger dan 1 meter. Terwijl het water in Breecamp (bijvoorbeeld Gorterstraat) stijgt tot 3 meter. Het water in mijn eigen straat stijgt tot 2,5 meter. Er is een droge verdieping aanwezig, ik zou droog kunnen blijven zitten. Maar vertrekken is ook een optie. Alleen: als iedereen tegelijk vertrekt, staan we dan met zijn allen in de file om de wijk uit te komen? Misschien is dat voor Stadshagen ook nog wel een belangrijk aandachtspunt voor het college van B&W.

Alternatief voor bestaande bouw in de maak

Regeling Groene Leges voor verduurzaming gaat wijzigen Particulieren en ontwikkelaars die een duurzame woning wilden bouwen, konden sinds 2018 korting krijgen op de leges voor een omgevingsvergunning: de Groene leges regeling. Inmiddels zijn veel van deze maatregelen waarvoor de korting is verstrekt vastgelegd in de wet. Voor een nieuwbouwwoning geldt op dit moment bijvoorbeeld dat deze gasloos is en in een hoge mate wordt geïsoleerd. Zwolle vindt het daarom niet meer logisch deze maatregelen te stimuleren met groene leges. Daarom is besloten de Groene leges regeling in de huidige vorm stop te zetten. De energietransitie is in volle gang. Sinds de start van de pilot is er op het gebied van duurzaam bouwen al heel veel veranderd. De houding van veel pandeigenaren ten opzichte van duurzaam bouwen is positief veranderd. Waar ze een aantal jaren geleden misschien nog een steuntje in de rug nodig hadden om duurzame plannen in te dienen, geven ze nu aan dit zonder de regeling ook te hebben gedaan. Bovendien is gebleken dat de grootste uitdaging voor de energietransitie niet zit in nieuwbouw, maar in het verduurzamen van bestaande bouw. Korting leges bestaande bouw Er wordt gezocht naar een alternatieve kortingsregeling gericht op de bestaande bouw. Voor sommige duurzaamheidsmaatregelen, zoals het isoleren van de buitengevel, plaatsen van isolerend glas

of zonnepanelen, is in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning nodig. Het opleggen van leges voor dit soort plannen is niet ondersteunend aan het beleid voor de energietransitie. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor een regeling waarbij vergunningaanvragers de kosten voor de leges (deels) terugbetaald krijgen.

Foto Erica Turmel-Donker


Grote Peuter Dag

Kom kijken en spelen op openbare basisscholen Op vrijdag 24 september organiseert OOZ (Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en regio) de Grote Peuter Dag waar ouders met hun kinderen op Kindcentrum Het Festival, Kindcentrum De Schatkamer en Kindercampus Triomundo tussen 9.00 en 11.30 uur welkom zijn om te komen kennismaken.

Kindcentrum Het Festival Welbevinden, Leren en Ervaren zijn de drie pijlers binnen Kindcentrum (KC) Het Festival. Het Festival wil kinderen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen en biedt een uitgebreid aanbod op het gebied van Sport, Kunst en Cultuur, Techniek en Natuur en Milieu.

Tijdens de Grote Peuter Dag laten de drie openbare basisscholen in Stadshagen graag zien wat zij aan onderwijs bieden. Peuters kunnen die ochtend beleven hoe het is om straks naar de basisschool te gaan als ze vier jaar zijn geworden. Ze kunnen ontdekken, knutselen en spelen in en rondom de scholen. Ouders en/of verzorgers kunnen de school bekijken en vragen stellen aan leerkracht en directie. Op deze manier kunnen zij zich uitgebreid laten informeren, om zo een goede keuze te kunnen maken voor de school die het beste past bij hun kind.

Kindcentrum De Schatkamer Kindcentrum De Schatkamer is een school voor Natuurlijk Leren: hierbij staat het kind centraal waarbij elk een eigen ontwikkeling volgt met eigen ontwikkelingsbehoeften. Er is aandacht voor de talenten van kinderen en de ontplooiing daarvan. Vanuit betrokkenheid krijgen de kinderen de kans om de wereld om hen heen te ontdekken en zelf eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkelproces. Naast het basiswerk (taal, lezen en rekenen) is er voldoende ruimte voor projectmatig werken en het volgen van diverse workshops

op het gebied van cultuur of natuur. Kindercampus TrioMundo Bij TrioMundo krijgen kinderen via onderzoekend en ontwerpend leren volop de ruimte om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. Door het volgen van hun eigen ontwikkelroute kunnen kinderen

op TrioMundo uitgroeien tot wie ze echt willen zijn. TrioMundo biedt onderdak voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waarbij de overgangen tussen kinderopvang, buitenschoolse opvang en basisonderwijs vertrouwd en vloeiend zijn gemaakt. Kinderen kunnen op die manier op hun eigen manier leren en groeien.

Grote Peuter Dag Locaties: KC Het Festival, Sportlaan 6, 8044 PG Zwolle; www.hetfestivalzwolle.nl KC De Schatkamer, Wildwalstraat 38, 8043 VL Zwolle; www.obsdeschatkamer.nl Kindercampus TrioMundo, Muurmeesterstraat 27, 8043 EA Zwolle; www.triomundo.nl Datum: Vrijdagochtend 24 september 2021 Tijd: 9.00 uur - 11.30 uur Meer informatie over de Grote Peuter Dag is te vinden op www.grotepeuterdag.nl

WijZ Buurtkamer Cultuurhuis Stadshagen Zit je niet lekker in je vel, is het niet meer zo vanzelfsprekend om er even uit te zijn, wil je toch onder de mensen komen die dit begrijpen en nergens gek van opkijken, kom dan naar de Buurtkamer in Cultuurhuis Stadshagen. Voor eenieder die het nodig heeft om weer een ander te ontmoeten, sociale contacten opdoen, je weer mens voelen, onderdeel zijn van de maatschappij en hier weer stappen in willen zetten. Een buurtkamer is een gezellige plek waar iedereen naar binnen kan lopen. Hier kun je gezamenlijk activiteiten ondernemen of meer sociale contacten opdoen, want dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Misschien ben je in psychiatrische behandeling (geweest), of je bent al heel lang zoekende naar dagbesteding, werk en sociale contacten, misschien heb je wel problemen met administratie/financiën. We kijken mee naar je mogelijkheden en

je interesses, waar liggen je kwaliteiten, waar ligt je kracht. Er zijn heel veel redenen waardoor mensen het moeilijk vinden om anderen te ontmoeten of activiteiten te ondernemen. Binnenlopen in de buurtkamer kan een eerste stap voor jou zijn. De buurtkamer is wekelijks op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de grote zaal van het Cultuurhuis. Er staat bij ons altijd een kopje koffie of thee klaar, de eerste krijgt u van ons! Voor meer informatie kunt u terecht bij WijZ: info@WerVdg.nl, of neem contact op met Erik van Rosmalen, projectmedewerker bij WerV: 038-8515799.

Op Orde Zwolle Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden? Bent u in de financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en papieren. Wij helpen u graag! Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn),

Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers biedt hulp op maat bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren en financiën. NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar: Bellen: Whatsapp: Mail: Website: Spreekuren:

038 - 456 97 00 (elke werkdag tussen 09:00-17:00 uur) 06 - 12185437(alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd) info@opordezwolle.nl www.opordezwolle.nl alléén op afspraak (na telefonisch contact)

15


Winkelcentrum Stadshagen

Ook gezellig als het kouder wordt.

Wat fijn dat jij er bent!

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

RepairCafé Stadshagen repareert weer Door André van den Akker, RepairCafé Ze zijn weer gestart! Eind augustus kon het Repaircafé Stadshagen na ruim anderhalf jaar de deuren weer openen. Maar wel op een gewijzigde locatie. Tot corona waren ze gehuisvest in wooncomplex Werkeren, maar vanaf augustus zijn ze te vinden in het Cultuurhuis! De eerste keer (eind augustus) was wat wennen, maar snel kwamen er apparaten binnen en konden de reparateurs aan de slag. Iedere maand Elke laatste zaterdag van de maand kunnen voortaan tussen 10:00 uur en 14:00 uur allerlei items/apparaten ter reparatie worden aangeboden en staan vrijwilligers klaar om 'samen met u' te repareren. Het doel is eigenlijk heel simpel: Zorgvuldig kijken wat er kapot is, de bezoeker zelf ook leren repareren, producten niet te snel weggooien en spullen een tweede leven geven. En dat lukt samen met de vrijwilligers met circa 75% van hetgeen aangeboden wordt. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld om koffie te kunnen kopen etc. De afgelopen jaren zijn er vele producten langsgekomen. Koffiezetters staan nog steeds op nummer 1 en worden het vaakst gerepareerd weer meegegeven. Maar ook radio's, strijkijzers, kinderspeelgoed, stukgelezen boeken, kapotte broeken, boormachines en heggenscharen, schemerlampen, elektrische steppen, je

16

Foto André van den Akker

kunt het zo gek niet bedenken of de vrijwilligers kijken ernaar en proberen het weer werkend te krijgen. Want het motto van het Repaircafé blijft: 'weggooien, mooi niet!' De eerstvolgende repareerdag is zaterdag 25 september.

Zelf repareren Repareren is leuk! Je krijgt er energie van om apparaten weer werkend te krijgen en bezoekers blij te maken. De groep vrijwilligers kan wel wat uitbreiding en verjonging gebruiken.

Heb je interesse in techniek en wil je ook mensen blij maken, kom dan eens langs en ervaar hoe leuk repareren is. De huidige vrijwilligers willen je graag inwerken, dus je leert er ook veel van. En stiekem hopen de huidige vrijwilligers te leren van nieuwe hulp.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.