Vinexpress september 2020

Page 1

Wijkkrant, 18de jaargang, september 2020

Stadshagen

08 Ingrid Spijkerman schrijft boek 09 Veel reizigers station Stadshagen 11 Hoe verder met de kerk?

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Uitbreiding winkelcentrum

Stadshagen krijgt volwaardig hart Door Erica Turmel-Donker Het winkelcentrum van Stadshagen wordt bijna twee keer zo groot. Het staat vast dat er een Lidl-vestiging komt en mogelijk ook een grote winkel van Action. Er komen 285 woningen: een combinatie van zorgwoningen, sociale huur, vrije sector huur en koopwoningen. Met de plannen wordt beoogd om van het winkelcentrum een volwaardig hart van Stadshagen te maken. De bestaande winkeliers zijn zeer te spreken over de plannen (zie kader), maar omwonenden zetten grote vraagtekens bij de verkeersafwikkeling (zie ook de rubriek Lezers schrijven). Belangstellenden zijn kort voor de zomervakantie door middel van een livestream over de plannen geinformeerd. Ruim 300 volgers bekeken de presentaties online. Stadshagen groeit, waardoor er behoefte is aan extra winkels en nieuwe functies. Speciaal voor dit plan zijn Dura Vermeer (ontwikkelaar en bouwer), Lidl Nederland (commercieel ontwikkelaar en belegger) en Bijzondere Gasten (maatschappelijk ontwikkelaar en exploitant) ‘een unieke samenwerking aangegaan waar ontwikkelen, bouwen, exploiteren en beheren hand in hand gaan’: ontwikkelcombinatie VOF de Stadsmakers. Hieraan zijn onder andere architectenbureau De Zwarte Hond (stedenbouw en architectuur) en ontwerpbureau Burobol (landschapsarchitectuur) verbonden. Groen De huidige Duiker wordt ingericht als parklaan met groene voortuinen en een natuurlijke speelplek voor het kinderdagverblijf. De Overtoom wordt de singel, met veel groen, en de Belvédèrelaan wordt een stadse winkelallee, volledig ingericht voor voetgangers. De bouw van de uitbreiding zal ook een bijdrage moeten leveren aan het verminderen van de windhinder, die nu in het bestaande winkelcentrum optreedt. Er komen twee paviljoens: op het noorden aan de Overtoom en één bij de entree aan de Belvédèrelaan. Dwars op de Wade zal een plein worden gerealiseerd, waaraan de stadsfoyer komt die gaat dienen als binnenhuiskamer. Er komt een verhoogde, groene openbare daktuin.

AL 20 JAAR MONDZORG VOOR HET HELE GEZIN

Verkeer De aanrijroute aan de Werkerlaan blijft onveranderd. Aan de Belvédèrelaan zal de ingang van de parkeergarage verschuiven richting de Duiker. De busroute blijft gelijk en er zullen meerdere fietsparkeerplekken komen. Het plein zal autovrij worden, wat betekent dat de parkeergarage uitgebreid wordt. Hierbij zal er een ondergrondse koppeling tussen de oude en nieuwe parkeergarage worden gerealiseerd. Voor de bewoners komt er meer parkeergelegenheid; de huidige verkeersknip blijft in stand. Winkelaanbod Wat er behalve een Lidl en mogelijk een Action-vestiging aan overig winkelaanbod zal komen, is nog niet bekend. Lokale ondernemers zijn welkom om zich in het centrum te vestigen. In totaal komt

Foto Hans van Eerbeek/Zwolle on Tour De uitbreiding van het winkelcentrum komt langs de Belvédèrelaan (onderaan op de foto)

er 5.500 m2 winkelruimte in de driehoek waar nu nog basisschool Het Saffier is gevestigd. De invulling van de nieuwe stadsfoyer zal in samenwerking met het Cultuurhuis gebeuren, zodat beide elkaar kunnen ondersteunen in aanbod en verhuur van ruimtes. De weekmarkt krijgt een nieuwe plek bij het noordpaviljoen aan de Overtoom. Proces Tijdens het ontwikkelproces is er veel overleg met diverse gesprekspartners, waaronder de gemeente, winkeliers, di-

Reactie van de winkeliersvereniging: ‘Een afvaardiging van de winkeliers is bij de totstandkoming van de plannen nauw betrokken geweest; de gemeente heeft ook echt geluisterd naar de winkeliers. Hoe de invulling van het nieuwe winkelcentrum eruit gaat zien, ligt in handen van de eigenaar van dat deel van het winkelcentrum, onze eigen winkeliers hebben hier geen grip op. Mogelijk dat winkeliers willen verhuizen naar het nieuwe deel, maar dat is iets tussen de winkeliers en de nieuwe eigenaar. De bouwplannen die er nu liggen, voldoen in ieder geval aan de meeste wensen van de winkeliers. En tijdens de bouwwerkzaamheden is ook de infrastructuur heel belangrijk zodat het winkelcentrum ook dan bereikbaar blijft. De afvaardiging van de winkeliers houdt hierbij een vinger aan de pols.’

verse werkgroepen en een klankbordgroep. Bewoners worden opgeroepen om hun ideeën en visies te delen. Dit geldt ook voor geïnteresseerden in een nog te bouwen winkelpand. In het najaar wordt een informatiecentrum op locatie geopend en komt er een tweede informatiebijeenkomst. De bouwers verwachten eind 2021 te kunnen starten, waarna de uitbreiding eind 2023 zal zijn gerealiseerd. Meer informatie, waaronder de antwoorden op de vele gestelde vragen tijdens de livestream, is te vinden op www.hartvanstadshagen.nl.

80 auto’s op voorraad In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

• • •

1 vaste tandarts een ontspannen sfeer team met bekende gezichten

Meer weten? Bel 038 - 420 04 15 of ga naar tandartspraktijkstadshagen.nl


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Provincie wil betere onderbouwing aanvraag

Vergunning biomassacentrale stagneert Er is nog lang geen groen licht voor de bouw van een grotere biomassacentrale op bedrijventerrein Voorst, tegenover de buurt Frankhuis. De bouwer, de firma Brouwer uit Balkbrug, heeft zijn aanvraag nog onvoldoende onderbouwd, vindt de provincie Overijssel. Naast de bouwvergunning, die de gemeente Zwolle moet verlenen, wordt de centrale door de provincie getoetst aan de Wet natuurbescherming (WNB). Naar nu blijkt is de provincie ontevreden over onvolledig aangedragen informatie van Brouwer, onder meer over de hoogte van de te verwachten stikstofemissie. Biomassacentrales zorgen voor veel discussie, zo ook bij de bewoners van Frankhuis, die ongerust zijn over hun woon- en leefomgeving. Op basis van een recent advies van de SER zou Brouwer wel een centrale kunnen realiseren, als die in de toekomst wordt omgebouwd tot centrale die geschikt is voor nieuwe, nog niet ontwikkelde technieken.

Zwolle heeft inmiddels een vergunning afgegeven voor de bouw van de centrale. Provincie kritisch Bewoners van Frankhuis hebben via milieuactivist Johan Vollenbroek beslag weten te leggen op de afwijzing van de vergunning door de provincie. Vollenbroek kreeg landelijke bekendheid, toen hij met succes de aanpak van de stikstofproblematiek aanvocht. De provincie zit door de stevige discussie over stikstof en biomassa op het vinkentouw, zo blijkt uit hun brief. Zij constateert nog veel onduidelijkheden en wil eerst opheldering. Zo is de bedrijfsvoering van Sensus, de afnemer van de centrale, niet bij de aanvraag betrokken, ontbreekt een ecologisch onderzoek en is er geen onderbouwing van door Brouwer verwoorde aannames over bijvoorbeeld het gebruik van hijskranen op het terrein. De bouwer zal zijn aanvraag beter onderbouwd opnieuw bij de provincie moeten indienen.

Zwols blauw zoekt aansluiting bij de top

Een impressie van de biomassacentrale op bedrijventerrein Voorst

Vertraging Naar verwachting zal de komst van de centrale door de niet verleende vergunning vertraging ondervinden. Vanuit de bewoners van Frankhuis gaan stemmen op de bouw tot aan de Raad van State aan te vechten. De gemeente Zwolle is

Impressie fa. Brouwer

van mening dat de centrale een bijdrage zal gaan leveren aan meer duurzame energie (zie ook het interview met wethouder Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen en wethouder voor energietransitie op pagina 5).

Gakkers en kakkers in de wijk

Veldcompetitie korfbalclub Sparta Zwolle Ganzen met de noorderzon vertrokken gestart Op een zomerse zondagochtend in juli ben is dus door de bioloog uit het stadwerd het ineens stil in de wijk. Waar de gakkende Grote Canadese Ganzen het Twistvlietpark en de toegang naar het winkelcentrum voorzagen van een dikke laag uitwerpselen, daar heerste ineens een serene rust. Navraag op het stadhuis gaf duidelijkheid: de families Gans, rijkelijk voorzien van nakroost, bleken te zijn vertrokken omdat zij de voedselkwaliteit - lees het gras – elders beter vonden.

Het plotselinge vertrek leek in eerste instantie een andere oorzaak te hebben. Niet iedere Stadshagenaar heeft namelijk evenveel waardering voor de natuurlijke kwaliteiten van de wijk. Voor sommigen zijn de wilde ganzen slechts gakkers en kakkers, lawaaischoppers en hinderlijke overlastgevers, die men liever kwijt dan rijk is. De social media stroomden de afgelopen tijd vol en de verwensingen richting de Canadezen waren niet van de lucht. Het gerucht dat het vertrek van hen hiermee te maken zou kunnen hebSparta oefent tegen DOS-Kampen

Sparta Zwolle, dat zijn veldsportcompetitie afwerkt op de Verbinding in Stadshagen, is inmiddels weer gestart met de wedstrijden op het een na hoogste niveau. Na het vertrek van enkele sterkhouders en daartegenover de komst van maar liefst vijf nieuwelingen van clubs uit de regio, zal hoofdcoach Henco Pullen op zoek moeten naar een nieuwe basis-acht. Bij voorkeur één die in staat is om de prestaties van vorig seizoen te evenaren. Toen slaagde de ploeg uit Zwolle er namelijk in om wederom historie te schrijven door zich te handhaven op het een na hoogste niveau van Nederland. Dat gebeurde mede aan de hand van enkele vaste waardes die dit seizoen niet meer in het Zwols blauw te zien zullen zijn. Dat vergt aanpassingsvermogen, maar volgens Pullen is er voldoende per-

02

huis ontkracht. Na de paring en de geboorte van soms wel 15 jongen zijn de ganzen-ouders gebonden aan het Twistvlietpark en omgeving. Ze gaan niet of nauwelijks meer gakkend over de wijk, zeker niet in de ruitijd in de maanden juni en juli, want dan kunnen ze niet vliegen en zijn dan gebonden aan het broedgebied. Toen de ouders weer in staat waren om te vliegen en ook de jongen hun vleugels konden uitslaan, verlieten zij gezamenlijk het broedgebied. Waarschijnlijk, aldus het stadhuis, omdat het gras elders groener was, lees: van betere kwaliteit. Waar de ganzen zijn neergestreken is niet bekend. Het is evenmin bekend of de omgeving van het winkelcentrum in de toekomst gevrijwaard zal blijven van deze gakkers en kakkers. Het coronabord in het winkelcentrum met het verzoek ‘Ga weg als het te druk wordt’ is voor ganzen in ieder geval geen belemmering voor een eventuele terugkomst.

Foto Sparta/Yolanda Raterman

spectief. ‘Als team zijn we het afgelopen jaar enorm gegroeid. Er zullen nu andere spelers op moeten staan, maar het besef dat we het echt samen moeten doen is ook heel groot. Dat is mooi om te zien!’ Hoewel de focus dus wederom op presteren in de zaal zal liggen, beginnen de korfballers als vanouds met het afwerken van de eerste helft van de veldcompetitie. Pullen: ‘We zien het veldseizoen niet slechts als veredelde voorbereiding op de zaal. Natuurlijk zijn we bezig met beter op elkaar ingespeeld raken, maar we willen onszelf ook een goede uitgangspositie verschaffen richting de tweede helft van de veldcompetitie.’ Die tweeledige doelstelling moet ervoor zorgen dat de Zwollenaren straks, als de prijzen verdeeld worden, mee kunnen strijden om ook in de buitenlucht de aansluiting te vinden bij de top van Nederland.

Grote Canadeze ganzen met hun jongen

Foto Jan Burgman


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Geert Jan den Hengst, Erika van het Hul, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Milou van Rijn Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-In Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail straat en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn. Bestuur Stichting Vinexpress: Geert Jan den Hengst, Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

Gewaardeerd redactielid stopt Geert Jan den Hengst, die als redacteur ruim vijf jaar aan de Vinexpress verbonden was, stopt met zijn bijdragen aan de wijkkrant voor Stadshagen. Hij schreef in de afgelopen jaren veertig bijdragen voor de rubriek ‘Bijzondere Stadshagenaren’, een veel gelezen en gewaardeerd onderdeel van onze krant. Geert wist in zijn interviews als geen ander boeiende antwoorden te ontfutselen aan zijn gesprekspartner. Van veel mensen werd het doopceel gelicht, bracht zijn humor mensen aan het praten en kregen de lezers uiteindelijk boeiende portretten voorgeschoteld. Geert wist veel variatie aan te brengen in zijn keuze voor personen. Zijn voorkeur lag duidelijk bij sporters en mensen met bijzondere prestaties. En zowaar zaten er in zijn rubriek gewoon ook bekende Zwollenaren. Wat te denken van wielrensters Kirsten Wild en Anna van der Breggen, raadslid Jolien Elshof en DJ Lars Beerda. Een taaldocent, een kapster, diverse muzikanten, een huisarts en schrijvers ondergingen allemaal hetzelfde lot: antwoorden geven op indringende vragen van Geert.

Foto Margreeth Kruise

Hans van Eerbeek Geert Jan krijgt bij zijn afscheid een bundel met zijn bijdragen aangeboden

bijdrage te beperken tot 300 woorden. Zijn mooiste column was nog die over de benaming Stadshagenaar versus de Haagse variant: de Stadshagenees. Hij zag in deze bijdrage voldoende argumenten om onze wijkgenoten Stadshagenezen te noemen. Van de redactie van de Vinexpress mag hij zelf die titel als enige met ere dragen: Geert de Stadshagenees. We nemen afscheid van een bijzondere Stadshagenaar en wensen hem het allerbeste. We hopen hem nog vaak en lang in onze wijk te treffen. Geert Adieu!

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl

Geert, voluit Geert Jan, bezocht bijna elke redactievergadering, hij doorkruiste met zijn elektrische rolstoel in weer in wind de wijk en was altijd de eerste met het inleveren van zijn kopij. Naast de interviews schreef Geert diverse columns in de rubriek NB; relativerende, humorvolle bijdragen. Steeds weer zag hij kans zijn

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

Opruimhelden van Stadshagen

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van oktober 2020: uiterlijk maandag 21 september 2020.

Beste wijkgenoten,

‘Bijzondere Stadshagenaar’ neemt afscheid

Er lag veel afval in het water tussen de Voermanstraat en Weeversstraat in Stadshagen. Bewoner Rob Holleman wilde dat wel opruimen, maar het was teveel voor zijn eigen afvalcontainer. Hij kreeg hulp van twee opruimhelden.

Twee broertjes stapten op een miezerig dag in hun bootje. ‘Er lag veel afval tussen het riet en dat is vanaf de kant niet te pakken. Met knijpers van de gemeente lukte het deze jongens met hun bootje wel.’

Rob: ‘Pallets, speelgoed, veel plastic, zwerfafval en zelfs tafelpoten. Ik had de gemeente gebeld voor opruimmateriaal en of het afval kon worden opgehaald. Dat kon, maar het was uiteindelijk niet nodig, want ik kreeg hulp van twee buurtkinderen.’

Alles is opgeruimd en afgevoerd. ‘Ik heb het afval aan de kant op een kruiwagen verzameld. Onze opruimactie kreeg bijval van de ouders van de jongens en zij hebben het afval met de auto naar ROVA gebracht. Deze jongens zijn wat mij betreft de opruimhelden van de maand,’ aldus Rob.

‘Tjonge, er gebeurt ook van alles in jullie wijk hè’. Op verjaardagsfeestjes is het de laatste tijd raak, ik moet in de verdediging. Wie alleen maar de sensatiepers volgt krijgt inderdaad het idee dat onze wijk een patroon aan criminaliteit ontwikkelt. Om de feiten kunnen we niet heen: er was een schietincident, er zijn wat auto’s uitgebrand, enkele jongeren molesteerden soortgenoten en politiesirenes zijn regelmatig hoorbaar. Nare incidenten met veel impact op onze buurten en medebewoners. Maar zo hoeft Stadshagen niet bekend te staan. Deze krant wil maandelijks laten zien hoeveel we hier samen voor elkaar krijgen. Vertellen waarom mensen hier met plezier wonen, wat hun favoplekje in de wijk is. En dat jongeren, behalve op lawaaierige scooters rijden en hun eigen nest lees hangplek- bevuilen, ook mooie dingen realiseren. Wie sensatie wil moet andere media lezen dan de Vinexpress. Mijn reactie op de verjaardagvragen heb ik standaard paraat. De feiten over onze wijk en het oordeel van Stadshagenaren over ons stadsdeel, een dikke 8, spreken boekdelen. We hebben gemiddeld meer te besteden dan in andere wijken. We wonen ook ruimer en het is hier qua verkeer erg veilig. Het uitnodigende fietspadennet wordt intensief benut en we kennen lage criminaliteitscijfers. We hebben de trein bij de hand en ons winkelcentrum wordt binnenkort volwassen. Wat een fantastische natuur en bloemenpracht kent deze wijk en, als we het nog willen zien: wat een geweldig potentieel aan jeugd, onze toekomstige leiders, denkers en creatievelingen. Ja, er gebeurt hier van alles. Zegt het voort. Bert Kunnen, hoofdredacteur

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

03


zijn nieuwsgierig naar schrijfta- den voor deelname: en uit onze wijk Stadshagen. Wij • Je woont in Stadshagen, n jullie een podium bieden voor • Het gaat over een onderwerp dat zich gewoon de laagste prijs in Stadshagen, plaatsen van een column in onze kinderdagverblijf MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • afspeelt SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden t. Schrijf je wel eens een langer • Je column is maximaal 300 woorden, kinderdagverblijf gewoon de ruimste openingstijden AGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ gewoon de meest flexibele opvang tekst dan drie zinnen in een ap- • Je column heeft een pakkende titel, de 7 dwergen gewoon de meest flexibele opvang • DUIZELIGHEID ENblog HOOFDPIJN INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN vermeldt je voor- en achternaam, Maak je wel eens een of een • • Je geboortedatum, adres en telefoonmn die je alleen aan familie laat RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • nummer bij de inzending van je n? Ben je creatief met taal? MisAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN column; wij publiceren alleen je vooren vinden wel meer mensen je co• FYSIOTHERAPIE BIJ en KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • achternaam, nOTHERAPIE leuk. • Je taalgebruik moet vallen binnen de NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT maatschappelijk geaccepteerde s nu je kans, doe mee met onze prijs+ Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM fatsoensnormen; scheldwoorden, g ‘Column Stadshagen’! Wie weet Foto een Blauwvinger, bewerkt door José Stro Fysiotherapie AGE • binnenkort MANUELEin THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE FYSIOTHERAPIE BIJ vloeken, dreigende taal en•verdachtje stuk deze krant! + • DUIZELIGHEID • makingen INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • •JeSPAN column moet uiterlijk 1 februari redactieleden van de Vinexpress. Boe krijgen geen therapie plek in de olumn moet gaan EN overHOOFDPIJN de wijk+ Psychomotorische 2020 binnen• zijn op het redactieadres re- handel Westerhof, gevestigd in Winke Vinexpress, shagen en dat mag je breed opvatRELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN dactie@vinexpress.nl, als het maar over Stadshagen gaat: • Door deelname aan deze columnwedcentrum Stadshagen, heeft voor tw APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • strijd verleen je ons toestemming om • Redactieleden en hun familieleden zijn winnende columnschrijvers een orbeeld een beschrijving van een Zwolle-Zuid Stadshagen Profitgym Stadshagen Raalte Profitgym Dalfsen Profitgym Zwolle-Zuid Zwolle-Zuid de Vinexpress uitgeslotene e plek de 6-1wijk, over12 een erger- Aa-Landen boeken-2020 geplaatst. Van derin Heydenstraat Dobbe 72aje column Werkerlaan 267 in Belvédèrelaan 375 Van der Heydenstraat Hammerweg 8teKampmansweg 8 b www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl 8014 ZZ Zwolle 8014 VW Zwolle 8032 JX Zwolle 8043 LV Zwolle 8043 VD Zwolle 8014 ZZ Zwolle 8101 NE Raalte 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00 038 465 40 00 038 453 20 22 038 420 31 00 038 420 31 00 038 465 40 00 038 465 40 00 06 1329 3668 publiceren, ie je hebt; het mag gaan over een haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 wsfeit of iets wat je mist in Stadsha- • Het is niet mogelijk zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 | info@de-7-dwergen.nl FysioZwolle.nlwww.de-7-dwergen.nl enzovoort. sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

de 7 dwergen

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

Van der Capellenstraat 137

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

Opshagen

r Renee van Hensbergen

Vinexpress gaat aandacht besteaan de multiculturaliteit binnen wijk. Daarom zijn wij op zoek naar nsen die niet in Nederland geboren en in Stadshagen wonen.

buitenlanders tellen mee. Of je vluchteling bent, expat, kennismint, gezinshereniger of gewoon toeig niet in Nederland geboren bent: willen jou verhaal graag gebruiken cijfers en statistieken tot leven te

Kortjes brengen en te laten zien hoe kleurrijk ultureel Stadsha-gen of rechtstreeks bij Renee van Hensbergen: renee@menstotaal.nl of 06-53148829. Meewerken kan anoniem of met naam en toenaam. Je privacy wordt te allen tijde gewaarborgd.

pelen

18 04

Wat is er te doen in Stadshagen? Wil je ook een activiteit in deze rubriek melden: redactie@vinexpress.nl • Elke 1e zondag van de maand is er van 10.00 – 11.00 uur een voorleesuurtje speciaal voor peuters bij Park & Bistro de Stadshoeve. Na afloop kun je knutselen of even bij de dieren kijken. Kosten € 0,50 per kind. Vrienden van de Stadshoeve mogen gratis aansluiten.

• Bent u 55+ en heeft u zin in een culinair avondje uit? Schuif dan aan in buurtrestaurant De Streek, Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1. Iedere derde vrijdag van de maand geniet u voor € 8,50 van een heerlijk 3-gangen menu. Opgave aan de balie van het Cultuurhuis Stadshagen of telefonisch via 038 – 8515760.

• Reizende expositie ‘Nooit meer uit-

door Geert Jan den Hengst

ngs moest ik ‘s ochtends even op De akker zijn. Het waarom doet er eijk niet toe. Het had trouwens iedere re basisschool kunnen zijn. aankomst zag ik een leeg school, maar het was bijna tijd voor pauze. kwartier heette dat vroeger. Of nu steeds? Na binnenkomst hoorde ik bedompt geroezemoes. De gangen n nog leeg, maar achter de ramen de lokalen was het duidelijk dat de eren bijna naar buiten gingen. k niet veel later de school weer at meng ik mij tussen spelende, euwende, rennende of klauterende eren. Aandoenlijk, altijd leuk om en. Heel even laten sommigen zich den wanneer ze mij in mijn rolstoel Maar na het passeren hoor ik achter rug dat het spelen weer net zo makwordt hervat. et niets komt ’Loesje’ bovendrijven: er ook speelt in een land, laat het al de kinderen zijn. neer ik ‘s middags in een supermarkt

Door Iris Maes

ben, word ik weer aan het spelen op het schoolplein herinnert. Voor mij bij de kassa staan twee kinderen. Twee flesjes energy drink, een pak koeken en een zak chips worden met een bankpasje afgerekend. Dit zie ik natuurlijk wel eens vaker, maar ook dit keer kan ik het niet rijmen met de leeftijd die ik ze geef. Sterker nog, het irriteert me eigenlijk. Akkoord, de kinderen op het schoolplein die ochtend waren wel wat jonger dan die twee, maar dit waren ook basisschoolklanten, hooguit jong uitgevallen brugklassers. Even later zie ik een groepje kinderen gezellig samen zwijgen; allen naar een eigen smartphone turend. Ook hier heb ik een mening over, maar ik twijfel tegelijk. Heb ik wel een reëel beeld van de moderne tijd? Is gewoon spelen misschien juist achterhaald?

Deze tentoonstelling toont het •gesloten’ Elke .tweede dinsdag en vierde verhaal van tien uit donderdag vanLHBTIQ+-personen de maand ZZP-Café Zwolle en omgeving en is de hele maand bij de Stadshoeve: 10 december, september te zien in Stadkamer Stadsha14 januari 2020, 23 januari 2020 gen, Werkerlaan 1. www.parkdestadshoeve.nl •• ZZP Repair Café Werkeren, Café. ElkeStadshagen, 2e dinsdag en 4e donlaatste van derdag van zaterdag de maandvan bendejemaand als ZZP’er 10.00 tot 14.00 uur: 28 december. welkom in het ZZP café van Park & Bistro •de Stadshoeve. Koffieochtenden de Open Er is in ruimte voorKring maxiiedere vrijdag van 10 tot 12 uur.en maal 9 ZZP’ers om elkaar te ontmoeten te netwerken. Je bent vankop harte welkom Inloopochtend voor koffie, van goed 09.00gesprek, uur tot 17.00 gratis lezen uur. van Er deiskrant, wifi stilte en je opzoeken kunt vrij ininen deuitlopen kerkzaal.gedurende Consumpties voor Cor eigen Dedag. wijkgemeente of zijn dominee rekening. Baljeu is de bereiken via telefoon 038 4204558. • Spelen met robots. Iedere vrijdagmid• Winkelcentrum Stadshagen, dag kunnen kinderen in de leeftijd van 6 maandag12 23jaar december: kerstmarkt, tot ongeveer tussen 15.00 - 17.00 tot 20.00 uur. uur 10.00 met verschillende spullen programwww.winkelcentrumstadshagen.nl meren. Van eenvoudig tot wat ingewik•kelder. Winkelcentrum Stadshagen, Maak bijvoorbeeld je eigen filmpje dinsdag 24 december: op met Stickbot Studio, bouwSchitter eenvoudige het Podium. Laat zien wat je kunt. machines met LEGO, programmeer de Dashwww.winkelcentrumstadshagen.nl en Dot robots, de Blue-bot, de Ozoen de Raspberry pi. Aanmelden •bot Elke dinsdag van 14.00 tot 16.00is nietuur nodig en deelname is gratis. Locatie Buurtkamer in het Cultuurhuis. Stadkamer, Werkerlaan 1. Buurtkamer is bedoeld om Zwolse ouderen een gezellige middag te • Workshop flessentuin, 7 oktober van bezorgen. Tegen betaling van € 3 19.30 – 21.20 uur bij Park & Bistro de krijgen bezoekers koffie of thee met Stadshoeve. Houd je van planten maar lekkers en kunnen leuke heb wat je geen groene vingers? er Dan is deze spelactiviteiten worden gedaan. workshop echt iets voor jou. Tijdens deze Meer infojeop avond maak je www.wijz.nu eigen flessentuin, een •mini-ecosysteem Elke donderdagochtend 10.00en dat zichzelf om voorziet uur bij TC’91 Golden Sports dus (bijna) geen verzorging nodigvoor heeft. Er kunnen maximaal 8 personen deelnesenioren. men en de RIVM richtlijnen worden gehanteerd. Kosten € 42,50 p/p. Opgave via info@marjannemaakt.nl

• Binnenkort start weer de wekelijkse inloopochtend in de Fontein aan het Fonteinkruid, donderdags van 9.30-11.30 uur. De koffieochtend in de Open Kring, naast het Zonnehuis, is wel weer begonnen, vrijdagochtend van 10-12 uur. • De Geref. kerk de Fontein organiseert binnenkort weer de zogeheten Alphacursus, waarin je in ca. 10 bijeenkomsten ontdekt wat het christelijk geloof inhoudt. Aanmeldingen: alpha.stadshagen@gmail.com

• Expositie Jan-Albert Ernsten in Cultuurhuis Stadshagen: Tot eind september zijn er diverse expressieve olieverf portretten te vinden in campagne 'Samen in actie'. Met he Cultuurhuis Stadshagen. De schilderijen gewonnen bedrag vankunstenaar € 10.000 zijn gemaakt door de amateur gaanErnsten. ze de fietsenstalling Jan-Albert Hij schildert vaak aanpassen. kinderen uit andere culturen en daar vind Top-2000 je •dan 29 ookdecember, vele voorbeelden vandienst aan dein d Open Kring, Hofstedestraat 2, wanden van het Cultuurhuis. Bij verkoop Aanvang 9.30 uur van een schilderij gaat 1/3 deel van de opbrengst Stichting Esperanza Boli• 31 naar december Carbid schieten in via. EenStadshagen klein project (wees)kindeopvoor verschilende locaren in de Uypacavallei vlakbij La Paz. ties.

1 januari 2020 Nieuwjaarsduik in d Milligerplas.

Heb je ook iets voor deze rubriek? Stu een mail naar redactie@vinexpress o.v.v. ‘kort’.

Jan-Albert Ernsten

Eigen foto


Wijkwethouder Monique Schuttenbeld:

‘Stadshagen zou rijker zijn met meer cultuur’ Door Bert Kunnen Nee. Cultuurarm zou zij de wijk niet willen noemen. Maar ze vindt wel dat er te weinig ruimte is voor culturele uitingen. ‘Ik zou het fijn vinden als Stadshagen verrijkt wordt met meer cultuur. Met de uitbreiding van het winkelcentrum zijn daar wellicht kansen voor’, meent Schuttenbeld. Vinexpress ontmoet haar kort na haar vakantie in de Elzas, als ze zich weer vol energie overgeeft aan Zwolle. Er is veel om over te praten, er gebeurt een hoop in de wijk. We zijn ook nieuwsgierig naar haar reactie op de interviews die de Vinexpress de afgelopen maanden publiceerde over wijkagenten en de politici die hier wonen. Schuttenbeld (57, GroenLinks, cultuur(historie), energietransitie, toerisme en evenementen) is geboren in Twente, woont inmiddels ruim dertig jaar in Zwolle, kent Stadshagen als haar broekzak, zij zwemt regelmatig in de Milligerplas en in het gesprek geeft zij er blijk van goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. We moeten ons op feestjes soms verantwoorden over wat hier aan stevige incidenten hebben plaatsgevonden en hoe erg het hier allemaal wel niet is. Hoe reageer jij op dat soort verjaardagonderwerpen? ‘Het gaat om uitermate vervelende situaties, die grote impact hebben op de buurt waar het gebeurt. Er is veel ongerustheid en met name de politie en het wijkteam zetten in op gesprekken met de buurt. Maar laten we wel beseffen dat dit een landelijke tendens is en helaas ook een aspect van een sterk groeiende stad als Zwolle. Ook in Stadshagen wonen lieden die buiten hun boekje gaan, maar daarmee zijn we nog bepaald geen criminele wijk!’

‘Ook in Stadshagen wonen lieden die zich te buiten gaan, maar daarmee zijn we nog geen criminele wijk’

In de gesprekken met de wijkagenten is veel gesproken over het grote aantal jongeren in onze wijk en wat dit aan extra zorgt vraagt. Het valt op dat dit onderwerp door minder jonge Stadshagenaren vooral wordt bekeken vanuit het perspectief van last en overlast. Sociale media staan in toenemende mate bol van agressieve reacties over geluidsoverlast en weggegooide chipszakken. Hoe beleef jij dat? Als eerste reactie volgt een lichte zucht. ‘Stadshagenaren willen nergens last van hebben, ook niet van puberende en opgroeiende jongeren. Maar de jeugd moet wel een plek hebben in de wijk! Ze zijn zoekende en daar hebben ze hulp bij no-

Wijkwethouder Monique Schuttenbeld kent Stadshagen als haar broekzak

dig. Ik ervaar dat bij die conflicten waar ouderen en jongeren met elkaar in gesprek komen, er wederzijds begrip volgt. We moeten echt meer accent leggen op de onderlinge verhoudingen en tolerantie. Stadshagenaren die klagen doen er goed aan contact te leggen met de jongeren waar ze last van hebben. Besef wel dat er al erg veel aandacht is voor de opgroeiende jeugd. Politie en Travers kennen hun pappenheimers.’ Biedt deze wijk wel voldoende aan jongeren? Voorzieningen, activiteiten? Veel jongeren hebben geen tot weinig behoefte aan wijkvoorzieningen, die hebben hun sociale contacten en zo. Sommige jongeren hangen rond op straat of gaan naar Level-Z, het jongerencentrum. De skatebaan wordt erg veel gebruikt en er komt een graffiti-wand bij Level-Z. We zijn voortdurend op zoek naar de mogelijkheden. Je bereikt niet iedereen. We wisselen met diverse organisaties in de wijk informatie uit. We gaan inspelen op de groter wordende groep pubers. Wellicht zijn er straks mogelijkheden door de herindeling van het Cultuurhuis.’ Je bent naast wijkwethouder ook verantwoordelijk voor de energietransitie in Zwolle, het proces om van het gas af te komen. Je hebt onlangs een vergunning afgegeven voor de bouw van een grotere biomassacentrale op Voorst, waar bewoners van Frankhuis tegen te hoop lopen. Biomassa staat stevig ter discussie. Waarom moet die centrale er toch komen? Schuttenbeld spreekt gedreven en gemotiveerd over dit onderwerp. Als wethouder van GroenLinks heeft zij een missie als het gaat om de stevige opdracht die Zwolle met betrekking tot duurzaamheid heeft. Vooralsnog speelt ook biomassa daar een rol in. Schuttenbeld: ‘Het onlangs uitgebracht SER-advies zegt verstandige dingen: bouw de kleinere centrales af, zet biomassa in als er geen andere energieopwekking mogelijk is en bouw op termijn de grotere centrales om tot voorzieningen die werken op wat in de

toekomst voorhanden is. Het betreft dus een transitiebron. De subsidie die Brouwer (de bouwer van de centrale, red.) krijgt, geldt voor 12 jaar. Afhankelijk van wat het kabinet straks gaat beslissen, zal de centrale waarschijnlijk worden omge-

Stadshagenaren willen nergens last van hebben, ook niet van puberende en opgroeiende jongeren. Maar de jeugd moet wel een plek hebben’ bouwd. Biocentrales moeten gaan voldoen aan steeds strengere normen, Brouwer moet zich houden aan alle wettelijke verplichtingen, daar houden we hem aan! Ik zou graag de ongerustheid van de bewoners van Frankhuis weg willen nemen. Door de bouw van deze centrale is de situatie van de fabriek duurzamer dan als we deze niet zouden bouwen. Want zonder biomassa stoot Sensus, de afnemer, meer uit dan met biomassa.' De zeven gemeenteraadsleden die in Stadshagen wonen, geven de wijk een dikke 8, zoals ook de Stadshagenaar zelf in het buurtonderzoek van enige tijd geleden. Zij vragen zich wel af hoe we die 8 met z’n allen vast kunnen hou-

Foto Jan Burgman

den. Wat is er volgens jou nodig om die hoge waardering op peil te houden? ‘Ik sluit me graag aan bij die hoge waardering; ikzelf ben geneigd om Stadshagen een 9 te geven. Het buurtonderzoek dat je noemt is erg belangrijk als thermometer in de wijk: Stadshagenaren uiten daarin hoe ze tegen diverse aspecten van de wijk aankijken. Met die uitkomsten doen we veel. Verder moeten we vooral luisteren naar signalen als er iets niet goed gaat. We hebben een fantastisch wijkteam van ambtenaren, die het wijkmanagement verzorgen. Zij zijn erg actief met vragen en suggesties vanuit de wijk bezig. In nauwe samenspraak met politie,Travers, WijZ en het Sociaal Wijkteam.’ Maar de wijk staat niet echt bekend om een stevige sociale samenhang; de onderlinge betrokkenheid en meeleven scoren echt lager dan in andere, oudere wijken van Zwolle. Is dat wel te managen? ‘Je benoemt een zorgpunt van de wijk. Dat verander je zomaar niet. Oudere wijken kennen historische verbanden en betrokkenheid, dat mist een groot nieuw stadsdeel als Stadshagen. Er is enige tijd geleden een antropologisch onderzoek gehouden in de buurt Breecamp over hoe je de bewoners in een buurt meer kunt verbinden. Daar zijn veel bruikbare suggesties uitgekomen, die we kunnen gebruiken voor heel Stadshagen en ook in andere wijken en buurten. Dus ja, we zoeken naar verbindingsmogelijkheden.’

Wijkwethouder Iedere wethouder in Zwolle krijgt één of meerdere wijken toebedeeld, waar hij of zij bijzondere aandacht aan besteedt: de wijkwethouder. Schuttenbeld is dat voor Spoolde, Westenholte en Stadshagen. ‘Je behartigt de belangen van de wijkbewoners bij je collega-wethouders en vraagt aandacht voor problemen die zich voordoen. Ik heb contact met de wijkvereniging en de winkeliersvereniging. Ook krijg ik rechtstreeks vragen van wijkbewoners die ik doorspeel. Nee, in het winkelcentrum word ik niet echt aangesproken. Ik vind het wel prettig om mijn boodschappen in een zekere anonimiteit te kunnen doen.'

05


Kavel te koop voor voorziening met maatschappelijke functie in Park de Stadshoeve In Park de Stadshoeve, in het hart van Stadshagen, biedt de gemeente Zwolle een ruime kavel van 1.533 m2 te koop aan voor de ontwikkeling van een voorziening met een maatschappelijke functie. Denk aan een kinderopvang, dagbesteding, onderwijs of trainingen, maar een andere maatschappelijke functie kan ook. Woningbouw of woonzorgvoorzieningen zijn niet mogelijk. De grondprijs van de kavel ligt tussen de €275.000 en €330.000 k.k. exclusief BTW, afhankelijk van de soort voorziening. Park de Stadshoeve is dé ontmoetingsplek in de wijk Stadshagen. Er zijn een wijkboerderij, pluk- en kijktuinen, speelvoorzieningen, horeca en een dierenartsenkliniek. De partijen in het gebied hebben een gezamenlijke visie op het gebied: ‘In park de Stadshoeve werken we met elkaar samen aan een unieke, groene plek in het hart van de wijk. Een plek waar rust, ruimte en natuur centraal staan en waar we ontmoeting en leren stimuleren.’ Voor deze kavel zoekt de gemeente Zwolle

een partij die de visie versterkt en de bestaande partijen aanvult. Plek met een geschiedenis Park de Stadshoeve ligt op een cultuurhistorisch waardevolle plek. Vroeger stond hier namelijk de havezate Werkeren. Deze havezate, een groot versterkt huis of kasteel, was één van de oudste in de regio. Het eerste kasteel werd gebouwd in 1368 en bestond uit een hoofdburcht en een voorburcht, omringd door een gracht. In 1521 brandde het kasteel af om enkele jaren later weer opgebouwd te worden. Uiteindelijk raakte het in verval en werd het rond 1800 gesloopt. Op het terrein liggen nog de restanten van de twee kastelen. De kavel ligt op de plek van de voorburcht van de oorspronkelijke havezate.

Bij aanmelding moet je een plan of idee indienen. Op de website lees je aan welke inschrijvingsvereisten dit plan of idee moet voldoen en hoe het proces er na aanmelding uitziet. Ook vind je er het kavelpaspoort met onder andere de civieltechnische- en financiële voorwaarden en

natuurlijk het digitale aanmeldformulier. Heb je nog vragen over de kavel of het proces? Dan kun je contact opnemen met vastgoedadviseur Karin van Boxtel, via telefoonnummer 06-22026452 of e-mailadres k.van.boxtel@zwolle.nl.

Interesse? Heb je interesse om op deze kavel een voorziening met een maatschappelijke functie te ontwikkelen? Aanmelden kan tot en met uiterlijk donderdag 5 november via www.zwolle.nl/kavelstadshoeve.

Wat doe jij met Burendag?

Bermengeluk

Op Burendag, zaterdag 26 september 2020, organiseren veel inwoners een activiteit samen met de buren. Dat kan een buurtbarbecue zijn, maar bewoners steken ook steeds vaker de handen uit de mouwen. Zij bedenken een plan om hun buurt aantrekkelijker te maken. Dit plan plaatsen ze vervolgens op MijnWijk, de nieuwe website van de gemeente voor bewonersinitiatieven.

‘Als ik nu door Stadshagen fiets, geniet ik enorm van de bloeiende bermen. Het steeds wisselende beeld van een diversiteit aan bloemen neemt je mee door de seizoenen. En ik ben niet de enige die hier van geniet. Soms krijgen wij boze reacties van inwoners met de vraag waarom wij de bermen maaien, juist als ze zo mooi in bloei staan. De reacties van inwoners vind ik eigenlijk wel positief, want daarmee geven zij aan dat ze het niet alleen een mooi gezicht vinden, maar ook dat ze het belang van groen en biodiversiteit inzien. Het maaibeleid van de gemeente vraagt wel om een toelichting. Het klinkt tegenstrijdig, maar door het maaien van bermen - juist als ze in bloei staan - bevorderen we de groei en de biodiversiteit. Op die manier krijgen we het jaar erna in de zomermaanden juni, juli en augustus een nog rijkere variatie aan bloeiende planten. En dat is de periode waarin insecten verreweg het meeste voedsel nodig hebben. De meeste bermen maaien we twee keer per jaar, hoewel we op dit moment experimenteren of we de maaibeurt in het najaar over kunnen slaan. Zo kunnen insecten namelijk overwinteren.

Wijkbeheerder Marjolein Geurtsen ondersteunt bewoners bij het realiseren van hun buurtinitiatief en is daarom heel blij met MijnWijk: ‘Nu kunnen bewoners gemakkelijker een idee voor de buurt voorleggen aan hun buren en aan de gemeente. Dat kan een idee voor Burendag zijn, maar een initiatief kan in principe elke dag beginnen. De bedoeling is wel dat bewoners zelf aan de slag gaan.’ Hoe werkt MijnWijk? Op www.zwolle.nl/mijnwijk plaatsen bewoners die zelf aan de slag willen ideeën om de buurt mooier, veiliger, groener of leuker te maken en het buurtcontact te verbeteren. Andere bewoners kunnen dit idee steunen door op MijnWijk een like te geven, een reactie te plaatsen of zich aan te melden om mee te doen.

06

Voor wie is MijnWijk? Iedereen kan een idee op MijnWijk plaatsen, ook kinderen en ondernemers. Daarvoor moet je een account aanmaken op MijnWijk. Bewoners die alleen willen weten wat er in hun buurt gebeurt, hoeven geen account aan te maken. Bewoners kunnen, als het nodig is, hulp krijgen bij het aanmaken van een account en het plaatsen van een idee op MijnWijk. Daarvoor kunnen zij bellen met het KlantContactCentrum van de gemeente via 14038. Welke bewonersinitiatieven zijn er? Op MijnWijk kunnen grote en kleine initiatieven geplaatst worden. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een buurtfeest, het opknappen van een speeltuin, het klimaatbestendig maken van de straat of het inrichten en onderhouden van een hondenspeelweide. Meer ideeën staan op www.zwolle.nl/buurtinitiatief en op MijnWijk. Burendag Marjolein: ‘Ik roep iedereen op om hun burendagactiviteit te delen op MijnWijk en buren hiermee uit te nodigen. Zo kun je elkaar inspireren om in actie te komen. Die acties hoeven niet per se groot te zijn. Burendag kan ook een goed moment zijn om met een kop koffie eens met elkaar te praten over het verbeteren van de buurt. Ik ga op Burendag langs bij een aantal initiatieven. Dus je mag mij ook uitnodigen.’ www.zwolle.nl/mijnwijk

Tot mijn genoegen hebben steeds meer bewoners aandacht voor het groen in de buurt en in de eigen tuin. Het is opvallend hoeveel inwoners mij de laatste maanden benaderen met vragen over het inrichten van boomtuintjes, geveltuintjes en het adopteren van openbaar groen. Mensen willen zelf actief bijdragen in het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast draagt meer groen natuurlijk ook bij aan het verminderen van hittestress en het afvloeien van regenwater. We hebben het in augustus immers volop meegemaakt: extreem warme dagen en veel wateroverlast. Dus laten we met z’n allen

Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder Stadhagen

van Stadshagen een groene oase maken! Op onze website staan de spelregels voor boomtuintjes, geveltuintjes en het adopteren van openbaar groen. En vergeet natuurlijk ook je eigen achtertuin niet: tegels eruit, groen erin! Doe het vooral samen, bijvoorbeeld op Burendag. Een belangrijke tip: zet je buurtinitiatief op de website www.zwolle.nl/MijnWijk, zo kunnen buren makkelijk meedenken en ben ik ook gelijk aangehaakt.’ Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder Stadhagen www.zwolle.nl/mijnwijk www.zwolle.nl/ boomtuintje www.zwolle.nl/geveltuintje https://www.zwolle.nl/adoptiegroen


Groen Doen! door Milou van Rijn

Help hittestress Pfff wat was het warm deze zomer. Temperaturen van ruim boven de 30 graden overdag. En zweterige plaknachten. Dan verlang je naar een koel huis. De verleiding is groot om een airco te kopen. Maar hoe meer we gebruik maken van airco’s, hoe groter de kans op een nieuwe hittegolf. Waarom? De aarde warmt steeds sneller op door het gebruik van airco’s. Deze hebben veel energie nodig om te kunnen koelen en maken gebruik van koudemiddelen om de warme lucht om te zetten in koele lucht. Deze koudemiddelen doen hetzelfde als CO2 en zorgen zo voor opwarming van de aarde. Hoe meer we gebruik maken van airco’s, hoe meer de aarde opwarmt. Daardoor hebben we weer meer verkoeling nodig om normaal te kunnen slapen. Zomernachtventilatie Maar hoe zorg je dan, zonder airco, voor een koel huis en een koele planeet? - Zorg dat het huis overdag zo min mogelijk opwarmt. Zonwering aan de buitenkant in de vorm van rolluiken of screens kan daarbij helpen. Houd ramen en deuren overdag dicht. - Maak gebruik van de lagere temperatuur in de nacht om je huis te koelen. - Met een stilstaande ventilator voor het open raam of het aanzetten van je

Foto Erica Turmel-Donker Een ventilator voor het open raam biedt bij hitte extra verkoeling

afzuiginstallatie wordt de opgewarmde lucht uit je huis geblazen. Door het open zetten van ramen en deuren wordt de uitgeblazen warme lucht vervangen door relatief koude nachtlucht. Groene airco Bomen zijn waardevol, ze geven schaduw. Als je huis een deel van de dag in de schaduw ligt, warmt je huis ook minder op. Eén grote boom heeft hetzelfde verkoelende effect als 10 airco’s. Misschien toch wel fijn als er een grote boom voor je huis staat. Zwolle heeft 142.718 bomen en 127.492 inwoners (september

2019). Gemiddeld is dat 1,1 boom per persoon. Uiteraard zijn er verschillen per wijk. In Stadshagen is dit 0,3 boom per inwoner. Stadshagen is een jonge wijk die nog sterk groeit. Veel tuinen zijn betegeld en de parken bestaan vooral uit gras en lage struiken. Een klein onderzoekje in de Aalanden tijdens de hittegolf gaf een temperatuurverschil van 18 graden binnen een afstand van 20 meter. Onder de boom in de schaduw 28 graden en 20 meter verderop op het asfalt 46 graden. Gevoelsmatig was dit temperatuurverschil nog groter. Hoog tijd voor meer bomen in Stadshagen!

Stadshagen een eigen bos Een bos is een fijne plek om af te koelen. Misschien wel beter dan de Milligerplas. Daar is wel water maar veel minder schaduw. Leuk weetje. Heel vroeger (150 jaar voor Christus - tot 650 jaar na Christus) was Stadshagen een oerbos. Het is later overstroomd en verdwenen onder een dikke laag veen en klei. Bij de bouw van Stadshagen zijn oude oerbomen “teruggevonden”. Wat mij betreft is het opnieuw tijd voor een bos in Stadshagen. Twee personen die daar ook zo over denken zijn Spencer Roozenboom en Jorien Sissing. Zij wonen in het duurzaamste huis van Nederland (in Stadshagen). Beiden zijn echte doeners. Vandaar dat ze sinds juni een Facebookpagina hebben www.facebook.com/stadshagerbos. Ook komt er een gesprek met de gemeente. Mijn wijk Het idee van het bos staat ook op MijnWijk. Dit is een website van de gemeente Zwolle waar inwoners en gemeente samenwerken om de wijk te verbeteren. Des temeer hartjes een idee krijgt, hoe eerder het verder met de gemeente kan worden uitgewerkt. Doe jij ook mee? Samen kunnen we Stadshagen koeler maken. Dat is duurzaam. Maar vooral prettig en leuk.

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Inloopdag familierecht. Wij helpen u graag verder. HEEFT U EEN VRAAG? LOOP DAN DONDERDAG 24 SEPTEMBER 2020 VAN 9.00  18.00 UUR EVEN BINNEN. UW VRAGEN BEANTWOORDEN WIJ GRAAG. Als u met een echtscheiding te maken krijgt, zult u zich afvragen hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Ook als u al gescheiden bent en uw situatie is intussen gewijzigd, kan dat tal van vragen oproepen. Het is van groot belang dat de zaken zorgvuldig geregeld worden. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator, tevens financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). U kunt terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens onze inloopdag op donderdag 24 september 2020 van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken voor die dag of voor een ander moment.

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Opnieuw een boek van een Stadshagenaar

Wijsheid Door Geert Jan den Hengst De zomer is voorbij. Misschien ben je teleurgesteld: ‘nu al?’, misschien opgelucht: ’eindelijk’. Of tevreden, gelaten, chagrijnig, verbrand? Gemakshalve ga ik ervan uit dat voor veel mensen het leven van voor de vakantie, als je die überhaupt al had, weer gewoon doorgaat. Werk, studie, alles wordt weer zoals het was. Zo ook het leven onder corona, met het verschil dat de pandemie nooit weg was. Sterker, misschien is het meer aanwezig dan ooit daarvoor. In mei en juni werden al enkele veiligheidsmaatregelen versoepeld en de gemiddelde Nederlander wilde weer gaan leven zoals men gewend was, waar men naar smachtte. Terrasje, gezelligheid, alles moet kunnen. Leek de vakantieperiode eerst nog een paar weken verplicht thuis zitten, we mochten toch weer op pad, zelfs de grens over. Hoelang zijn wij nu al vervreemd? Op 27 februari werd voor het eerst iemand besmet verklaard met het coronavirus. Maar uit onderzoek bleek dat corona al veel eerder in Nederland was. Een half jaar later staat het leven op aarde nog steeds op de kop door Covid-19. Laten wij trouwens niet vergeten dat er onderwijl ook nog oorlog, honger, natuurgeweld en andere ellende bestaat. Toch, als ik in ons winkelcentrum ben, lijken de veiligheidsmaatregelen en het besef tot voorzichtigheid verdwenen. Toegegeven, ik ben niet heilig, doe daar ook aan mee. De anderhalve meter-samenleving zit dus ook niet in mijn systeem. Hoe kan dat? Misschien zijn wij verwend. Of gewoon niets gewend. Eigenwijs? Iets met kop en zand? Maar niet alleen in Stadshagen. Ook in Zandvoort, Barcelona of Rio de Janeiro. Wat moet ik eigenlijk vinden. Wat is wijsheid? De regering verkondigt dit, deskundigen verklaren dat, Viruswaanzin vindt zus, mijn buurvrouw zo. Wie moet ik geloven? Mijn verstand weet het eigenlijk niet, maar simpelweg mijn hart volgen is niet mogelijk. Ik moet immers wel verstandig blijven.

Ingrid Spijkerman schrijft ‘Politiek Correct’ Door Erika van het Hul Ingrid Spijkerman, inwoonster van Stadshagen, is de schrijfster van het onlangs verschenen boek Politiek Correct. Ze zocht een interessante invalshoek. Een personage waarover je als lezer meer zou willen weten. Hoe het idee over de hoofdpersoon haar inviel? Eigenlijk heeft ze geen idee, maar ineens was hij daar: een minister-president. Iemand die volop in de media aanwezig is maar waarbij je geen beeld hebt van zijn privéleven. En juist dit gegeven intrigeerde haar. Zijn tegenspeelster is Suzanna, ze werkt als organisator in de evenementenbranche. Hun wegen kruisen zich op een door Suzanna georganiseerde partijbijeenkomst. Door een misverstand wordt ze door de aanwezige pers aangezien voor zijn partner en staat haar leven op zijn kop. Hun persoonlijkheden en de verhaallijn ontstonden tijdens het schrijven. Ingrid beschrijft een proces waarin ze zich laat leiden door waar het verhaal haar brengt: ‘Soms is het voor het verhaal nodig dat iemand een beetje vervelend is.’ Ingrid benadrukt dat de hoofdpersoon niet gebaseerd is op de huidige minister-president. Op de vraag of ze tijdens het schrijven nog naar het nieuws kon kijken zonder de verhaallijn uit het boek te zien, antwoordt ze lachend: ‘Ja hoor! Maar mijn man had dat wel, het werkte toch door’. De illustratie op de omslag is opvallend. Een sprookjesachtige scene die doet denken aan een zwoele zomeravond. Ingrid vertelt: ‘Samen met de uitgever heb ik deze illustratie gekozen. Hij verwijst naar een scene aan het eind van het boek.’ En dan mysterieus; ‘Meer verklap ik er niet over..’ Ingrid zoekt de rust op in haar moestuin aan de voet van de Mastenbroekerbrug. Ze vindt dit een fijne plek om haar hoofd leeg te maken en om te bedenken welke richting het verhaal op moet gaan. Hoewel het genoeg aanknopingspunten biedt voor een vervolg kan ze nog niet zeggen of er een tweede deel uitkomt. Hardop denkend vertelt ze: ‘Voorheen schreef ik meer thrillers. Misschien ga ik er daar één

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

08

Ingrid Spijkerman debuteert met boek over een politicus

van herschrijven en uitbrengen.’ Voor nu geniet ze vooral van de ervaring van het uitbrengen van het boek en de publici-

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Foto Erica Turmel-Donker

teit. Politiek Correct is online te bestellen bij uitgeverij Boekscout en kost € 19,50.

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Lotuszen ook in Kampen en geeft Tacoyo-training

Onthaastingscentrum Stadshagen dichterbij

Sponsorcontract met Jumbo Nagelmaeker

Geslaagde open dag CSV’28

De plannen voor een groot Onthaastingscentrum in Stadshagen zitten in de eindfase. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vergunningaanvraag voor het complex aan de Scholtensteeg in Stadshagen. Het gaat om een duurzame wellness met een Aziatisch tintje, gebaseerd op zingeving, wellness, actief en gezondheid. Hiermee wordt een veel breder palet aan wellness aangeboden dan in de huidige studio Lotuszen van Bart en Cynthia Collet aan de Belvédèrelaan. Binnenkort wordt meer duidelijkheid over de realisering van het Onthaastingscentrum verwacht. Er is veel waardering geuit over het duurzame gebouw en de groene setting ervan. Behalve met het Onthaastingscentrum slaat Lotuszen haar vleugels verder uit. Recent is een franchisevestiging geopend aan de Voorstraat 20-1 in Kampen. Daarnaast heeft de studio met het geven van Tacoyo-training, een ’body&mind-interval op popmuziek uit de jaren zestig tot negentig’, recent een intensieve training aan haar programma toegevoegd. Tacoyo

is in principe voor iedereen die van bewegen op muziek houdt, zowel mannen als vrouwen. Voor nadere informatie over het Onthaastingscentrum: www.onthaastingscentrum.nl, informatie over de vestiging in Stadshagen en Kampen en Tacoyo: www.lotuszen.nl

Eind augustus organiseerde voetbalvereniging CSV’28 een feestelijke open dag in Stadshagen, die in het teken stond van verbinding. CSV’28 zocht niet alleen de verbinding met haar leden en sponsoren, maar ook met de bewoners van de wijk. Op deze manier wil de club middenin de samenleving staan.

Specialistische verswinkels als eerste

Winkeliersvereniging start webshop en trouwe-klantenactie Binnenkort kunnen Stadshagenaren hun aankopen ook online doen via de nieuwe webshop van de Winkeliersvereniging Stadshagen. In eerste instantie zullen vooral de meer specialistische verswinkels hun producten via de webshop verkopen. Op deze manier kunnen klanten nog eenvoudiger hun lokale boodschappen in huis halen. Ook wordt de website in een nieuw jasje gestoken. De grote winkelketens hebben vaak een eigen webshop. Via de nieuwe website kunnen bezoekers over enkele maanden eenvoudig naar elke webshop van individuele winkeliers navigeren. De bestelde boodschappen worden door de fietskoeriers van Cycloon thuisbezorgd. De winkeliersvereniging is al gestart met een trouwe-klantenactie, onder het motto: ‘Wat fijn dat je er bent’. De campagne is bedoeld om de klanten van de winkels in Stadshagen te bedanken voor hun trouwe bezoek in de afgelopen maanden. Begin september werden daarom in het winkelgebied chocolaatjes uitgedeeld en traden muzikale duo’s op. De afgelopen maanden zijn er, vanwege corona, nauwelijks activiteiten in het winkelcentrum geweest. Ook het jaar-

eigen foto’s CSV’28 CSV’28 werft leden op open dag

De hele dag door wisten vele leden, supporters, sponsoren en bewoners uit de wijk de weg naar het sportpark te vinden. Daar werd uitgepakt met leuke activiteiten, waaronder diverse springkussens voor de allerkleinsten en een zeskamp voor de jongste jeugd. Terwijl een DJ zorgde voor de muzikale sfeer en de bezoekers konden genieten van een hapje en een drankje op de terrassen, speelden diverse teams hun bekerwedstrijden. Ondertussen konden leden kennis maken met het werk van de verschillende aspecten van de club. De dag werd feestelijk afgesloten met een verloting met mooie prijzen. Verbinding Evenals de wijk Stadshagen is ook voetbalvereniging CSV’28 in beweging, zo liet voorzitter Martijn Hakstege tijdens de open dag weten. De club wil de komende jaren verder de verbinding zoeken met de wijk. Ook Jumbo Nagelmaeker in Stadshagen zoekt deze verbinding. CSV’28 en Jumbo Nagelmaeker hebben de

Ondertekening van het sponsorcontract tussen CSV’28 en Jumbo Nagelmaeker

al langer bestaande samenwerking verder verstevigd door het afsluiten en ondertekenen van een nieuwe sponsorovereenkomst. Het sponsorgeld zal vooral worden besteed aan het verder verfraaien en moderniseren van de accommodatie van CSV’28. Jeroen Nagelmaeker van Jumbo benadrukte dat met deze sponsorovereenkomst een volgende aanzet wordt gegeven de club CSV’28 in een volgende fase te brengen en te helpen. Met nieuwe aanmeldingen van leden en vrijwilligers was de open dag voor de vereniging meer dan geslaagd. Dat het een jaarlijks terugkerend event wordt sluit de vereniging dan ook niet uit. Voor nadere informatie over de club: www.csv28zwolle.nl

Ruim 600 instappers per maand

Gebruik halte Stadshagen boven verwachting

Het duo De 2 Toffe Peren trad op in het winkelcentrum

Het in december 2019 in gebruik genomen station Stadshagen trekt meer reizigers dan verwacht. In de maanden januari tot en met maart stapten hier ruim 600 mensen in de trein en waren er ruim 700 uitstappers. Vanaf april zijn de cijfers niet meer representatief, gegeven de corona-maatregelen die voor het openbaar vervoer werden afgekondigd. Het gebruik van de Kamperlijn ligt hiermee ruimschoots boven de prognoses. Station Stadshagen blijkt hiermee een volwaardige plek te hebben in de mobiliteitskeuze van de wijkbewoners.

lijkse Stadshagenfestival, dat mede gefinancierd wordt door de Winkeliersvereniging Stadshagen, gaat dit jaar niet door. Over de intocht van Sinterklaas wordt nog nagedacht. Het is al wel duidelijk dat de intocht niet op de traditionele wijze kan worden gehouden. Daarnaast is het de vraag of er een coronaproof alternatief kan worden geboden.

Vlak voor de opening van het station in 2017 werd ontdekt dat de bodem van de polder Mastenbroek, waar de trein doorheen rijdt, ontoereikend was om de treinen de gewenste snelheid van 120 km/ uur te kunnen geven. Diverse maatregelen werden genomen, waardoor de trein uiteindelijk met 100 km/uur binnen de dienstregeling kan rijden. De tunnel in de

Foto Vinexpress

verlengde Belvédèrelaan en de fietsbrug maakten destijds al onderdeel uit van de afspraken tussen het rijk, ProRail en de gemeenten Zwolle en Kampen. De punctualiteit van de Kamperlijn blijkt in de praktijk erg hoog te liggen namelijk op bijna 100%; dat is ruimschoots boven de afgesproken streefwaarde van 95%.

09


Kijken en koken bij de boer Door Erica Turmel-Donker en Erika van het Hul

Rennen tussen de strobalen. Sla voeren aan de koeien. Zelf hamburgers bakken. Zo’n zestig kinderen en hun (groot)ouders genoten vrijdagmiddag 28 augustus van de eerste Foodcamps van 2020 bij Boer Pelleboer aan de Oude Wetering 139a (Mastenbroek), op tien minuten rijden van Stadshagen. Met het stro in de haren, volle buiken en een hoofd vol herinneringen ging iedereen om 18 uur in de stromende regen weer naar huis. LekkerBoer is initiatiefnemer van de Foodcamps en organiseert deze dit jaar voor de derde keer. Door Corona moesten de Foodcamps uitgesteld worden naar het najaar. Op en om het erf en de boerderij van Boer Pelleboer was voldoende ruimte om 1,5 meter afstand te houden en toch het ‘boerengevoel’ te krijgen. In kleine groepjes werden de deelnemers rondgeleid langs de melkrobot en door de stallen, om na de bootcamp van Sportservice Zwolle te eindigen bij chef-kok Remco Jansen van Coperto Restobar van Hotel Pillows te Zwolle. Koken Bij de LekkerBoer foodtrailer konden de kinderen onder Remco's begeleiding hamburgers maken om vervolgens te smullen van een stamppotje van venkel, snijbiet, rode ui, stengelui, aardappel, afgemaakt met crème fraîche en peterselie. Remco: ‘De gebruikte groenten, aardappelen en vlees hebben we een dag eerder opgehaald bij Pelleboer om de maaltijd voor te

bereiden. Helaas kon ik vanwege het weer niet met de kinderen koken. Wel hebben ze hun eigen hamburger gemaakt die ik vervolgens ging bakken. De hele maaltijd is no waste: er is geen voedsel verspild. Als verrassing had ik speciale ‘knakworsten’ meegenomen: bospeen, gebakken en vervolgens gerookt met schil en loof er nog aan. Zo laat ik zien dat je alles van de groente kunt gebruiken en eten.’

Bewegen Dat het regende aan het eind van de middag leken de kinderen haast niet te merken. Met rode wangen van inspanning en enthousiasme lieten ze zich door Kelvin Smits van SportService Zwolle aanmoedigen tijdens de bootcamp. Sommige ouders durfden het aan om mee te doen, anderen zochten een plekje om aan te moedigen in de foodtrailer aan de zijlijn. Na afloop was er voor de kinderen tijd om te ravotten en op te drogen in de grote stal. Met aan de ene zijde het jongvee en aan de andere zijde tunnels en torens van strobalen. ‘Ze hebben goed samengewerkt,’ vertelde Kelvin, ‘Soms wel met drie of vier kinderen tegelijk.’ Voor Kelvin was dit zijn tweede Foodcamp: ‘De vorige editie als stagiair, en nu is dit onderdeel van mijn werk. Dat is toch fantastisch?’ Producten Naast de boerderij in Mastenbroek heeft Boer Pelleboer ook een boerderij in Stadshagen, aan de Hasselterdijk. De boerderij in Mastenbroek is de melkveehouderij, terwijl op de boerderij in Stadshagen de groenteteelt en pluimvee de boventoon voeren. De koeien van Pelleboer worden zo’n vier keer per dag ge-

molken, in een door de koe zelf bepaald ritme. Daardoor wordt zowel overdag als ’s nachts gemolken. Wat betekent dat de boer er soms ook midden in de nacht uit moet. Eén van de partners van de Foodcamps van LekkerBoer is kinderopvang ’t Werkel uit Stadshagen, die met 17 kinderen en vier begeleiders een middag genoten op de boerderij. Medewerker Simone Timmerman: ‘De kinderen vonden het geweldig. Sommigen hebben er zelfs nachten niet

van geslapen, zoveel zin hadden ze er in. Onze kinderopvang werd door LekkerBoer benaderd om partner te worden. Het concept past bij onze eigen visie, dus zijn we sinds dit jaar bij het initiatief aangesloten. Het was heerlijk om te zien hoe de kinderen hier konden losgaan en al spelend aan het leren waren.’ Op www.lekkerboer.nl/foodcamp is meer informatie te vinden en een overzicht van alle Foodcamps.

Chef-kok Remco Jansen vertelt meer over eten en voedselverspilling

Foto’s Hans van Eerbeek

Met veel interesse wordt geluisterd naar uitleg over de melkrobot

De buik vol eten aan stamppot, hamburgers en wortelknackworstjes

Sla voeren aan de koeien

Zelf hamburgers bakken

Corona-crisis moet tot nadenken stemmen

‘Luchthaven Lelystad op korte termijn niet nodig’ Door Bert Kunnen De gemeente Zwolle, en met haar 11 gemeenten en de provincie Overijssel, is van mening dat over de noodzaak van een vliegveld bij Lelystad beter moet worden nagedacht. De grote teruggang in luchtverkeer als gevolg van de corona-crisis ziet de gemeente als een kans om meer aandacht te besteden aan verduurzaming van de luchtvaart. Het is daarom op korte termijn niet nodig om een besluit te nemen over de realisering van vliegveld Lelystad. Dit stelt Zwolle in de zienswijze die kort voor de zomer op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van minister van Nieuwenhuizen van Verkeer is ingediend. De Luchtvaartnota en de herziening van het luchtruim zouden een antwoord moeten geven op de vraag of Lelystad wel nodig is. De minister gaat echter uit van een voldongen feit. Een vliegveld bij Lelystad zal voor grote delen van Overijssel, waaronder Stadshagen, hinder gaan opleveren. Hier zullen veel inwoners geconfronteerd worden met meer geluidhinder van vliegtuigen. Juist het verminderen van de negatieve effecten op gebieden als Stadshagen was altijd de inzet van de gemeente Zwolle. De minister lijkt meer te kiezen voor maxi-

10

male economische groei en minimale verbeteringen voor klimaat, gezondheid en de kwaliteit van leefomgevingen, aldus de zienswijze. Hoewel in de Luchtvaartnota wel aandacht wordt besteed aan de negatieve effecten van de luchthaven, ziet Zwolle nog veel verbeterpunten als het gaat om duurzaamheidsopgaven en economische kansen.

De zienswijze is ingediend door de provincie Overijssel mede namens de gemeenten Dalfsen, Deventer, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland,

Archieffoto Jan Burgman

Wierden en Zwolle. De minister komt naar verwachting dit najaar met een reactie op alle ingediende zienswijzen en de effecten hiervan op de definitieve Luchtvaartnota die dan zal verschijnen.


Drie predikanten over coronatijd en daarna

‘Niet terug in de oude groef’ Door Bert Kunnen

‘Sommigen verwachten de oude kerk terug, verder op het eerdere spoor. Maar er is door de coronatijd iets wezenlijks veranderd in je kerk-zijn, we kunnen niet terug in het oude spoor. We moeten de schade opnemen, hoe zitten we erbij, wat is mijn betrokkenheid nog bij de kerk.’ Dominee Simon van der Lugt (58) van de Fontein is stellig in zijn conclusie over de toekomst van zijn kerk, de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, na de coronacrisis. Samen met zijn directe collega Chiel Vleesenbeek (30) en Cor Baljeu (61) van de protestantse wijkgemeente de Open Kring (PKN), wordt teruggekeken op de coronatijd. Ook filosoferen zij over hoe het straks verder moet. Behalve herder Tjisse Terpstra van de schaapskudde uit Stadshagen kent de wijk nog drie herders die, evenals Tjisse, pogingen doen hun ‘schaapjes’ op het droge te houden. Bijna elke week gaan zij voor in hun kerkdiensten en zijn nauw betrokken bij het lief en leed van de kerkleden. Vooral leed is hen niet bespaard gebleven. Hoe is dat: een kerkdienst zonder zang, online een overdenking houden. Hoe hebben zij de afgelopen maanden ervaren. Cor: ‘Erg dubbel, vooral erg zorgelijk. Maar ook een nieuw soort elan, zo van: we zetten de schouders eronder. En wat een creativiteit en talenten dienen zich aan in zo’n tijd! Gelukkig hadden we geen corona gerelateerde sterfgevallen in onze gemeente.’ Simon: ’Van de ene op de andere dag vallen we van een volle kerk terug naar gesloten deuren. Gaan we mensen verliezen? Hoe gaan we om met de mensen die besmet zijn. Hoe houden we het contact gaande, hoe organiseren we het in de buurten. Daarna kwam er steeds meer balans.’ Chiel: ‘Ik ben jeugdpredikant en heb mij dus vooral gericht op de jongeren. Je probeert contact te houden, dat gaat soms goed, maar de fut was er soms ook ineens uit. Dat brengt extra spanning met zich mee.’ Kunnen jullie voorbeelden noemen van mooie dingen die je hebt ervaren en die je vast zou moeten houden? Chiel: ‘Ik zie dat er veel digitaal is ont-

Foto Margreeth Kruise Geen kruistocht in spijkerbroek, maar een vreedzame ontmoeting in korte broek, v.l.n.r. Cor Baljeu, Simon van der Lugt en Chiel Vleesenbeek in de Fontein

wikkeld. De digitale diensten zijn goed opgetuigd, dat zal zeker blijven. We zijn begonnen met twee podcasts. In deze tijd merk je dat mensen veel nadenken over het einde van de wereld. Ook racisme heeft weer veel aandacht. Twee bijzondere podcast-onderwerpen, daar gaan we zeker mee door.’ Simon ontdekte de wandelingen met gemeenteleden. ‘Samen een wandeling rond de Milligerplas maken, dat brengt mooie gesprekken. Dat houd ik echt vast.’

‘De digitale diensten zijn goed opgetuigd, dat zal zeker blijven’ Cor: ‘Ik ben begonnen met een Bijbelleesrooster, een meditatie. Maar dat hield ik niet elke dag vol. Nu heb ik een pool van schrijvers, die om de beurt een meditatie verzorgen, die we op Facebook zetten. Het is zeker een blijvertje. En ik belde 75-plussers met hun verjaardag,

dat leverde boeiende reacties op!’ De indruk bestaat dat de kerken in Stadshagen in deze spannende tijd niet echt zichtbaar waren, kennelijk verwachtten mensen meer aan zichtbare initiatieven richting Stadshagenaren. Heb je zelf het gevoel dat je tekortgeschoten bent? Cor: ‘Het eerste dat opkomt in zo’n periode is: wat doen we intern binnen onze gemeente. Misschien waren we te weinig zichtbaar. Maar mensen zoeken het contact in een crisistijd vaak toch in de eigen omgeving. We hebben overwogen om de kerkdeuren open te stellen voor mensen die een kaarsje willen branden, maar je loopt dan al snel tegen de coronaregels aan.’ Chiel: ‘Als kerk waren we misschien niet zichtbaar, maar er zijn wel veel initiatieven genomen door kerkmensen richting buurt, een briefje in de bus: ‘Als u hulp nodig heeft dan kunt u altijd bellen of mailen’ etc. Maar ook landelijk was er natuurlijk de EO-actie ‘Niet alleen’. Simon: ‘Jeugdwerk Sonrise was even niet zichtbaar in de wijk, inderdaad. Maar zoals Chiel ook zegt: Christenen hebben

Redactie Vinexpress vergadert coronaproof

Links aan de tafel v.l.n.r.: José Stroo – vormgeving, Erika van het Hul – nieuwe redacteur, Erica Turmel-Donker – redacteur, Nettie Roes – eindredacteur; aan het hoofd van de tafel: Geert Jan den Hengst – redacteur; rechts aan de tafel van boven naar beneden: Margreeth Kruise – fotograaf, Iris Maes – redacteur, Bert Kunnen – hoofdredacteur, Milou van Rijn – redacteur.

Ook de redactie van de Vinexpress heeft na deze bijzondere zomervakantie haar taak weer opgepakt. Na het uitbreken van de coronacrisis kwamen de redactieleden niet meer fysiek bij elkaar en verliepen de contacten meer op afstand. Het was een verademing toen iedereen elkaar eind augustus weer kon ontmoeten in het Cultuurhuis. De krant die u nu in handen heeft is het resultaat. Er zullen na deze in 2020 nog drie kranten verschijnen. Boordevol Stadshagen!

Foto Hans van Eerbeek

hun verantwoordelijkheid richting hun naasten zeker goed opgepakt’. Maar hoe nu verder. Onlangs verscheen er een boek van René de Reuver van de PKN, ‘Kerk in tijden van corona’. Hij gaf bij zijn boekpresentatie zijn visie op de kerk na coronatijd. ‘We moeten niet denken dat het straks weer normaal is. Dit is nu het normale en dat vraagt om andere vormen van kerk-zijn’. Hoe kijken jullie aan tegen je kerk-zijn na corona? In de Open Kring is de raad van de kerk recent begonnen om hierover met de kerkleden van gedachten te wisselen. Cor: ‘Mensen missen het samen zingen, dat blijft nu achterwege vanwege besmettingsgevaar. Wat ik duidelijk zie is dat we kerkdiensten in moeten korten. Je houdt mensen geen uur attent betrokken, dat moet terug naar maximaal drie kwartier’.

‘Wat ik duidelijk zie is dat we kerkdiensten in moeten korten’ Chiel: ‘We krijgen bij het beantwoorden van deze vraag landelijke ondersteuning. Ik denk dat we toe zouden moeten naar kringen, kleinere huisdiensten wellicht, nieuwe meer decentrale vormen’. Simon is het meest uitgesproken in de richting waarin volgens hem gedacht moet worden. ‘Belangrijk is het om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat deed corona met mijn betrokkenheid, wat is mijn band met de kerk, met de kerkmensen. Mensen moeten denk ik essentieel nadenken over hun geloofsintenties, ga ik afhaken? Terug in de oude kerkgroef zie ik niet gebeuren. Misschien moet de middagdienst vervallen of anders worden ingevuld. De schop moet er wel in!’ Voor nadere informatie over de kerken in Stadshagen: YouTube: FonteinZwolle, Openkring.nl Websites: www.openkring.nl. www.defonteinzwolle.nl

11


Mobiele climate escaperoom Adapt or Btrapped bij de Zevensprong Door Milou van Rijn Heb jij de mobiele escaperoom al gezien? Een escaperoom is een interactief spel op een fysieke locatie. In dit geval een omgebouwde “schaftkeet” op het schoolplein van de Zevensprong. Een beperkt aantal inwoners uit Stadshagen had op 10 en 12 september de unieke kans om mee te spelen in de mobiele climate escaperoom. Hoosbui Spelers die instapten, kwamen in de toekomst terecht. ‘Het is 2050. Buiten raast Storm Donald. Burgemeester Snijders heeft de inwoners al gewaarschuwd om naar de safe zones te vluchten’. Door binnen 20 minuten puzzels, raadsels en breinkrakers op te lossen, kon je uit de keet ontsnappen. Met de mobiele escaperoom vraagt de gemeente Zwolle op een nieuwe manier aandacht voor het klimaat. Pas je aan (Adapt) of je zit vast (Btrapped). Met het idee: ‘In de escaperoom kun je nog ontsnappen, in het echt kan dat niet!’ De mobiele escaperoom raakt een actueel thema in Stadshagen. Na langdurige hitte en droogte volgden stortbuien met veel wateroverlast. Dit hebben we deze zomer ook weer kunnen merken. Zo stond, na een hoosbui op 17 augustus, de Stadsha-

genallee onder water. Het onderstreept de noodzaak voor de gemeente om maatregelen te nemen. Maar stenen vervangen door groen in de openbare ruimte kan niet overal en wil niet iedereen. Inwoners zullen zelf aan de slag moeten gaan. In de ideale situatie is 75% van het eigen terrein (tuinen, daken) groen ten opzichte van maximaal 25% steen, asfalt en beton. Enkele huizen of buurten aanpakken, is niet voldoende. Het beperken van wateroverlast, verdroogde tuinen en hittestress vraagt actie van alle inwoners: actief meer groen en waterberging op eigen terrein aanleggen. Laag liggen Dat klimaatverandering en vooral het betrekken van inwoners niet alleen in Zwolle belangrijk is maar ook internationaal, blijkt wel uit de manier waarop de escaperoom is gebouwd. De escaperoom is ontwikkeld door studenten van Windesheim en gefinancierd door CATCH. Dit is een Europees project waaraan naast Zwolle nog 7 andere steden uit o.a. Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Engeland meedoen om klimaatbestendig te worden. Deze steden hebben met de Zwolse wijk Stadshagen gemeen dat ze laag liggen. Daardoor lopen ze sneller risico op wateroverlast en schade door stortbuien.

Foto gemeente Zwolle De climate escaperoom Adapt or Btrapped

Straatbattle winactie Om inwoners van Zwolle in de actiestand te krijgen, is de straatbattle winactie bedacht. Welke straat heeft het beste idee om de straat of de tuinen samen met buren te vergroenen? Doe mee en maak kans op een mooie straatprijs. Stuur jullie idee vóór 7 oktober in via https://MijnWijk.Zwolle.nl

Komen inwoners eerder in actie als ze een escaperoom over klimaat hebben gespeeld? Voor het Europese project CATCH is dat een belangrijke vraag. Daarom gaat de inzet van de escaperoom gepaard met wetenschappelijk onderzoek met medewerking van de Rijksuniversiteit Groningen.

Stadshagenaren schrijven ons Beste bewoners van Stadshagen, De wijk zal in komende jaren bestaan uit ongeveer 16.000 woningen en tussen de 30.000 en 40.000 inwoners. Met de voortschrijding in de tijd en de komst van het nieuwe winkelcentrum verandert er iets in de wijk. Het nieuwe winkelcentrum gaat bestaan uit een aantal winkels en voorzieningen, 3 torenflats van 8 hoog met 60 zorgwoningen, 80 sociale huurappartementen, 85 huurwoningen en 60 koopappartementen. Naast het winkelcentrum komen 29 woningen en 21 zorgwoningen onder de noemer ‘Kastanjetuin’. Met dit gebeuren neemt ook het aantal autobewegingen enorm toe in dit gebied. De autobewegingen bestaan uit de auto’s van bewoners, openbaar vervoer en toeleveranciers (auto’s, busjes en vrachtwagens). Al dit verkeer moet gaan plaatsvinden tussen het station Belvédèrelaan, Frankhuizerallee, Twistvlietpad, Duiker tot aan de bussluis voor de Veldbeemdgras langs richting de Overtoom. Op de Overtoom komt de los- en laadvoorziening van de Lidl. Vrachtverkeer op de Werkerlaan richting het winkelcentrum gaat via de los- en laadvoorziening aan de achterkant van AH en de Jumbo rechtsaf de Belvédèrelaan op, linksaf via de Overtoom richting de bussluis, linksaf de Duiker op richting Frankhuizerallee en station. Al dit toeleverancierverkeer komt samen met bewoners en openbaar vervoer, en wel op het smalle gedeelte bij het water ter hoogte van het Twistvlietpad. U kunt zich dus voorstellen dat dit een bijzonder onveilige situatie met zich meebrengt. Er zal maar een ongeval gebeuren op de oversteek Twistvlietpad-

12

Belvédèrelaan. Afgezien van het ongeval levert dit een enorme stagnatie op, zowel op de Belvédèrelaan en Duiker als voor het verkeer bij, op en in het winkelcentrum. Verkeer komend vanuit de nieuw te bouwen parkeergaragegarage komt hierop uit. Een situatie die we als bezoekers en zeker als bewoners zeker niet willen hebben. Een aantal bewoners zijn hierover al in onderhandeling met de gemeente. In het plan van de bewoners zouden we graag zien dat het winkelgebied ontsloten wordt aan de zuidkant (Belvédèrelaan, Twistvlietpad) en de Overtoom, richting Werkerlaan. De bestaande bussluis blijft intact. Met deze ontsluiting wordt ook voorkomen dat er sluipverkeer via de parkeergarage gaat. Dat zou een hele opluchting zijn voor bewoners die het verkeer letterlijk onder zich door horen gaan.

staat ingetekend zo’n 9 meter uit de gevel en 11 meter hoog. Dat is voor de bewoners absoluut niet wenselijk. Door flat en paviljoen worden licht en zicht totaal ontnomen. Tevens is er sprake van, dat er in dit paviljoen een horecagelegenheid staat gepland. Met misschien een nacht/ avond-horeca. Je zal het maar voor je deur krijgen!

In de visie van bewoners kan de huidige ingang en uitgang van de parkeergarage intact blijven. Bij de bouw van de nieuwe garage zou dit ook zo moeten zijn. Bezoekers kunnen vanuit de nieuwe garage via een roltrap uitkomen bij de ingang van de Wade en de ingang van de Lidl. De drie torenflats van 8 hoog (en volgens de nieuwe bouwvoorschriften uiteindelijk 9 hoog) staan gepland op de hoeken van de Duiker-Overtoom bij de bussluis, op de hoek van de Belvédèrelaan-Overtoom (nu het schoolplein van het Saffier) en op de hoek van Belvédèrelaan-Duiker ter hoogte van de kaasboer en de bloemenkraam. Behalve deze laatstgenoemde flat en de huidige bebouwing staat er bovendien een paviljoen gepland ter hoogte van de zijkant van de viswinkel en Hema. Dit

Er zijn al diverse voorlichtingen, presentaties en gesprekken geweest. Zo is er al gesproken met een delegatie van Dura Vermeer en Lidl. Er zijn al onderlinge gesprekken geweest met diverse VVE’s. Er is over deze problematiek met een raadslid gesproken. Er zijn vragen gesteld aan de betrokkenen van de gemeente Zwolle. Om toch een vuist te kunnen maken voordat Impressie van het nieuwe winkelcentrum

Ook is er gesproken met de mensen van de ambulante handel (markt). Deze weten niet waar ze aan toe zijn. Op welke plek kunnen ze straks hun beroep uitoefenen? Nu staan ze gepland op de hoek Overtoom hoek Belvédèrelaan, want daar komen de enige bovengrondse parkeerplekken. Dan is er het fietsprobleem: waar kunnen en moeten de fietsen gestald worden? Waar komen de ondergrondse vuilcontainers?

de besluitvorming plaatsvindt, is het noodzakelijk dat bewoners zich verenigen en laten horen. Als bewoners zijn we toch allemaal voor een goede verkeersveiligheid, een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast. Dus moeten we ervoor zorgen dat de bedenkers van dit alles, die niet dagelijks met de overlast te maken hebben, andere ideeën en inzichten krijgen, zodat het plan nog voor de besluitvorming aangepast kan worden. Voor meer informatie, uw ideeën of als u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u een email sturen naar: bewonerswinkelgebiedstadshagen@ gmail.com Naam en adres van de inzender zijn bij de redactie bekend. Vanwege redenen van privacy zijn deze op verzoek van de inzender weggelaten en wordt volstaan met vermelding van het emailadres van het Bewonerscomité winkelcentrum Stadshagen


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

De Boekendame helpt bij het uitbrengen van je eigen boek Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat de Boekendame: Mirella Zwanenburg. Wat biedt jouw bedrijf? Als Boekendame verzorg ik de vormgeving, realisatie en het uitgeven van boeken. Je kunt hierbij denken aan kinderboeken, maar ook aan romans of historische boeken. Eigenlijk kun je voor elk type boek bij mij terecht. Meestal neemt de auteur contact met mij op, die dan aangeeft graag een boek te willen uitbrengen. Dat kan zijn voor een biografie over iemands privéleven, als een ondernemer zijn of haar kennis wil delen of, in het geval van het boek PEC Man, een bundeling van vele eerder geschreven voetbalverhalen gemaakt door meerdere journalisten. Wat ook kan, is dat een bedrijf of organisatie een boek wil realiseren en dat we dan samen het project oppakken. Dit heb ik bijvoorbeeld samen met Cycloon Post & Fietskoeriers gedaan. Voor hen heb ik twee keer een boek voor alle medewerkers van Cycloon mogen maken, zodat ze Cycloon (nog beter) kunnen leren kennen. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Ik houd van structuur en duidelijkheid. Afwisseling in mijn werk vind ik heerlijk en ook de ad-hoc klusjes als grafisch vormgever vind ik geen probleem. Ik kan geen werk laten liggen, dus zodra er een mailtje binnenkomt en ik kan het direct oppakken, dan doe ik dat meteen. Nu we

twee kinderen hebben, is het soms wel wat lastiger, want zij verdienen natuurlijk ook genoeg aandacht. Maar dan tóch kijk ik er ’s avonds als ze op bed liggen nog even naar. Van nature heb ik een oog voor detail en ik kan in één oogopslag zien of iets er professioneel uitziet of niet. Wat is jouw drive? Het gevoel om een boek in mijn handen te hebben waar ik aan mee mocht werken vind ik fantastisch. Als de mensen waar ik het voor mocht maken dan ook helemaal blij en enthousiast zijn, kan mijn dag niet meer stuk. Dat is waar ik het voor doe. Hoe ben je in dit vak gerold? Het grafisch vormgeven deed ik altijd al als hobby en toen ik dit in mijn toenmalige baan in loondienst steeds verder mocht ontwikkelen, kwam ik erachter dat dat toch echt is waar m’n hart ligt. Het leek me leuk om veel meer bedrijven te helpen bij het opmaken en vormgeven en ik besloot om te stoppen met mijn vaste baan. Zo ben ik in 2013 begonnen als zelfstandige. De eerste jaren deed ik eigenlijk alle soorten designklussen en doordat ik via via een opdracht kreeg voor een boek over het Joodse leven in Elburg, greep ik dit natuurlijk graag met beide handen aan. Dit boek telde uiteindelijk 432 pagina’s. Dat vond ik zó leuk om te doen, dat ik dacht: daar wil ik meer mee. Het duurde niet lang voor ik mezelf omdoopte tot de Boekendame, zodat mensen meteen weten dat ze voor een boek bij mij terecht kunnen. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? De meeste grafisch vormgevers lijken zich nog steeds heel breed te profileren.

Mirella Zwanenburg verzorgt de vormgeving, realisatie en uitgave van boeken

Wat ik op zich kan begrijpen, want het is ook een heel leuk vak en de afwisseling van het maken van vele verschillende uitingen vind ik ook prettig. Toch is het heel fijn dat ik mij gespecialiseerd heb in boeken. Je legt zoiets groots als een boek denk ik liever neer bij iemand die zich hierop richt dan bij iemand die het er even bij doet, waardoor het misschien net niet helemaal goed uitpakt. De laatste tijd merk ik dat niet andere grafisch vormgevers mijn concurrenten zijn, maar meer de grote uitgevers. Iemand wil bijvoorbeeld een boek uitbrengen en daar komt gewoon best veel bij kijken. Bij de eerste gedachten denken mensen vaak aan de grote uitgevers en hopen dat zij hun boek voor ze willen uitgeven. Wat ik nu veel om mij heen hoor, is dat veel mensen hiervan terugkomen. Wanneer ze bijvoorbeeld zelf iets met hun boek willen doen, zorgt de uitgever voor moeilijkheden en strenge contracten. Via mij kan je je boek uitgeven in eigen beheer. De schrijver blijft dan zelf helemaal bepalen wat er met zijn of haar boek gebeurt en samen kunnen we bepalen of we het boek op alle grote websites als Bol. com, Bruna, Libris, et cetera zetten of dat dit liever via een eigen kanaal gebeurd. Het kan allemaal. Welke waarden vind jij belangrijk? Vrijheid, respect, eerlijkheid en zelfstandigheid.

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Het bevalt eigenlijk heel goed! We wonen sinds 2011 in Stadshagen. Ik moet eerlijk zeggen dat toen we hier kwamen wonen we wel wat sceptisch over de wijk waren, maar het huis dat we toen kochten aan de Frankhuizerallee voldeed helemaal aan onze wensen. Al snel voelde de wijk als thuis en zeker nu we kinderen hebben is het een ideale wijk. Wanneer we naar het winkelcentrum liepen, kwamen we wel eens langs de Groene Oase en zeiden vaak tegen elkaar dat we daar wel zouden willen wonen. Ik denk altijd: als je écht iets wilt dan lukt het altijd, dus ik besloot er werk van te maken. Aangezien er in die tijd geen huizen te koop stonden, besloot ik om kaartjes door de brievenbussen te gooien met de vraag of ze aan ons wilden denken als iemand verhuisplannen had. Daar werd maar liefst twee keer op gereageerd en inmiddels wonen we sinds 2018 aan ons geliefde slingerweggetje in een heerlijk huis. Voorlopig gaan wij hier niet meer weg! Meer informatie is te vinden op? Op mijn website www.boekendame.nl staat meer informatie. Via mijn Instagramaccount @mirellazwanenburg deel ik zowel zakelijke berichten alsook geregeld privé berichtjes. Wil je een keer ideeën uitwisselen of gewoon even kennis maken? Ik kom graag bij je langs voor een kopje thee.

Waar sta je over vijf jaar? Over vijf jaar hoop ik dat nog meer mensen weten dat ik de Boekendame ben en dat ik mensen kan helpen bij het vormgeven, drukken en uitgeven van boeken.

Foto Erica Turmel-Donker

13


at

ra ? st

Straatnaam belicht

Molenbuurt Breezicht Door Erica Turmel-Donker

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer het eerste deel over de Molenbuurt in Breezicht. In het nieuwe wijkdeel Breezicht, waar momenteel al volop gebouwd wordt, komen straten te liggen vernoemd naar verschillende typen molens. Breezicht komt tussen de Hasselterweg, Oude Wetering en Milligerplas te liggen, met de Laan der Molens als centrale uitvalsweg. Blauwselmolen Een blauwselmolen is een gespecialiseerde verfmolen waar smalt (blauwe verfstof van kobaltglas) wordt vermalen tot poeder. Dit blauwsel deed dienst als pigment in verfstoffen en de aardewerkindustrie, of als bleekmiddel in de textielindustrie. Het smalt werd onder meer gemaakt in Duitsland uit kobalterts. Kalandermolen Een Kalandermolen (Calandermolen) is een molen voortbewogen door paardenof windkracht om stoffen, meestal bombazijn (een sterke geweven textielstof in kruiskeperbinding) te pletten onder een pers, om de stof op die manier glad en glanzend te maken. Kopermolen Een kopermolen is een molen waar koperen platen werden geslagen. Deze platen werden gebruikt voor het maken van munten, voor de scheepsbouw en voor bijvoorbeeld brouwketels en kleine gebruiksvoorwerpen zoals vingerhoeden. Een kopermolen had een smeltoven en een of meerdere gloeiovens. De blaasbalgen voor de ovens werden door de molen aangedreven. Een door een wentelas aangedreven hamer sloeg het koper tot platen. Loodwitmolen Een loodwitmolen is een bijzondere vorm van verfmolen. Loodwit werd gebruikt als pigment. Het lood werd versmolten tot dunne platen bladlood die opgerold werden. Deze rollen kwamen in aardewerken broeipotten boven een laagje azijn

Foto’s Yvonne Waslander

en werden afgedekt met paardenmest en stro. Bij het broeiproces, dat zes weken duurde, ontstond koolzuurgas waardoor het lood werd omgezet in loodwit. Na de broeiperiode klopte men de rollen uit op een klopbank. Vervolgens werd dit in de molen vermalen en uitgezeefd. Daarna werd het loodwitpoeder nat gemaakt, met krijt vermengd en opnieuw gemalen. De brij moest vijf à zes weken drogen in droogpotten en zo ontstonden de loodwitbroden. Loodwit was schadelijk voor schilders en in 1939 kwam er een algeheel verbod op het gebruik van loodwit. Moutmolen Een moutmolen (of brandersmolen) is een windmolen waar gemout graan tot moutschroot vermalen wordt. Het moutschroot dient als grondstof voor de distilleerderij en bierbrouwerij. Het gemoute graan wordt alleen gebroken, waardoor deze molens een grote capaciteit hebben. Runmolen Een runmolen is een molen die werd gebruikt om eikenschors (ook wel eekschors of bark genoemd) fijn te malen tussen de molenstenen. Van deze gemalen schors werd run gemaakt door er water aan toe te voegen. Run bevatte looizuur en werd gebruikt in leerlooierijen en voor het ta-

nen van netten, touwwerk en molenzeilen. Een runmolen wordt ook wel schors-, bark- of eekmolen genoemd en het konden zowel wind- als watermolens zijn.

ductie van cement en mortel. Vaak diende de molen ook als krijtmolen om de eveneens voor de cementproductie noodzakelijke kalk te vermalen.

Schelpzandmolen In een schelpzandmolen werden van het strand aangevoerde schelpen met kantstenen fijngemalen. Dit gruis veranderde door zeven of builen in een fijn poeder dat werd gebruikt voor de vervaardiging van fijn aardewerk, de grovere bestanddelen werden gebruikt als schuurmiddel.

Verfmolen Een verfmolen is een molen die grondstoffen voor verf vermaalt. Deze grondstoffen bestaan vooral uit aarden, verfhout, krijt, smalt, sommige natuursteensoorten als azuriet en malachiet, en beenzwart. Verfmolens waren voorzien van een onderbouw: een schuur waar de verschillende grondstoffen en producten in werden opgeslagen en eventueel gedroogd.

Slijpmolen Slijpmolens werden vaak ingezet om steen te bewerken, vaak gecombineerd met een zaagmolen om de stenen te zagen, waarna ze in de slijpmolen geslepen en gepolijst werden. Strijkmolen Een strijkmolen is een watermolen met een zeer geringe opvoerhoogte, die het water als het ware wegstrijkt van de ene naar de andere boezem. De strijkmolen diende als boezemgemaal in de Schermerboezem te Noord-Holland.

Zaagmolen Een zaagmolen is een windmolen met als doel hout te zagen. Er is één Nederlandse watermolen als zaagmolen ingericht: de Molen van Singraven. Een zaagmolen werkt optimaal met drie zaagramen, omdat de krukas dan geen doodpunt heeft. Van die drie zaagramen is één een schulpraam voor het kantrechten van de gezaagde planken. De planken worden door het schulpraam geduwd door het kopmes of de prook van de naastgelegen zaagslee.

Trasmolen Een trasmolen is een molen die tufsteen tot tras maalt ten behoeve van de pro-

Bronnen: wikipedia.nl, archiefeemland.nl, ensie.nl, weespermolens.org

Advertentie

WOONDECORATIE HASSELT

KAWI www.kawiwoondecoratie.nl

gordijnen

Raambekleding

Tapijt

Parket - laminaat

PVC vloeren

Parket schuren

Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Openingstijden: Di t/m vrij 09:30 - 12:00 13:30 - 17:30 Zaterdag 10:00 - 16:00

14


Mijn Favo-Plekje in Stadshagen door Iris Maes

Bron: wikipedia. In deze rubriek verklapt een Stadshagenaar zijn of haar favoriete plek. We vroegen het een rasechte Stadshagenaar, Ellen van der Veer. Zij hoeft daar niet lang over na te denken. ‘Ik woon al 15 jaar in Stadshagen. Onze prachtige wijk kent vele hotspots en mooie plekken. Toch heb ik zeker een favoriet. En dat is de monumentale schutsluis Rademakerszijl aan de Hasselterdijk.’ ‘Samen met een aantal vrouwen uit de wijk maak ik regelmatig mooie wandeltochten door Stadshagen. Elke keer als we over de Hasselterdijk langs de schutsluis wandelen, word ik gegrepen door deze idyllische plek,’ vertelt Ellen. ‘Vanaf deze mooie, authentieke plek gloort in de verte het moderne Stadshagen. Aan de andere kant van de sluis kun je genieten van flora en fauna in de uiterwaarden van het Zwarte Water. Een bijzonder contrast,’

aldus Ellen. Voor de sluis ligt bijna altijd dezelfde boot; een zogenaamde platbodem. ‘Eigenlijk is dit een fantastische locatie voor een kleinschalig restaurantje,’ mijmert Ellen. ‘Maar dan is het wel gedaan met de rust en dat zou heel jammer zijn.’ De schutsluis Rademakerszijl is er al sinds 1497 en werd vroeger gebruikt om vanuit het achterland groente en vee te vervoeren via het Zwarte Water. Tijdens vernieuwingswerkzaamheden in 1635 is de sluis bij hoog water weggespoeld. In 1783 is de sluis gebouwd die je nu nog kunt zien. Tot vlak na de oorlog werd de sluis nog gebruikt door de scheepvaart. Nadat dit over was, is de sluis in verval geraakt. In 2001 is de sluis gerenoveerd. De volgende keer vertelt wandelmaatje Patty van Ingen, wat haar favoriete plekje in Stadshagen is.

Huttendorp 2020

Doe het lekker zelluf editie Door Iris Maes Dit jaar verrees in de zomervakantie geen huttendorp in het Twistvlietpark. Corona wierp ook bij dit evenement roet in het eten. De initiatiefnemers gingen echter niet bij de pakken neerzitten en lanceerden de Huttendorp ‘Doe het lekker zelluf editie’. Via social media riepen zij kinderen op om thuis aan de slag te gaan. Foto’s en filmpjes van de bouwwerken konden tot uiterlijk woensdag 12 augustus worden ingezonden. Ook de aan het evenement

gekoppelde talentenshow ‘Huttendorp got talent’ ging mee in dit nieuwe concept. Tientallen kinderen gaven gehoor aan de oproep. De traditionele feestavond met prijsuitreiking werd vervangen door een spetterende livestream op donderdag 13 augustus waarin filmpjes van de winnende hutten en acts werden vertoond. De vier prijswinnaars werden beloond met snoeppakketten, waterpistolen en tickets voor Dinoland Zwolle en Walibi Holland. Huttendorp 2020 Doe het lekker zelluf werd o.a. mede mogelijk gemaakt door Jumbo Nagelmaker en Soundcheck Zwolle.

Ellen van der Veer bij de Rademakerszijl

Foto Jan Burgman

Vacatures Vinexpress De Vinexpress wordt door vrijwilligers samengesteld. Dankzij hen en onze adverteerders zijn wij in staat de Vinexpress maandelijks te laten verschijnen. We hebben een groot aantal vaste adverteerders, maar elke maand verandert er wel iets in het advertentiebestand. Daar is enige begeleiding bij nodig. Wij zoeken nog een

Advertentiecoördinator

Als advertentiecoördinator: • houd je contact met bestaande adverteerders, via telefoon en mail; • ga je op zoek naar nieuwe adverteerders; • verstuur je offertes; • stel je contracten op; • zorg je dat het advertentiemateriaal op tijd wordt aangeleverd; • heb je contact met de penningmeester van het bestuur over het versturen van facturen. Het gaat om een zelfstandige functie, werk wat je gewoon thuis kunt doen. Je legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Vinexpress en woont de maandelijkse redactievergaderingen bij (op donderdagavond). Ervaring is een pré, maar niet perse noodzakelijk. Financieel inzicht is wel fijn, evenals kennis van en ervaring met digitale verwerking, liefst MS Office. Uiteraard word je uitgebreid ingewerkt. Voor meer informatie kan je bellen met het bestuur van de Vinexpress, penningmeester Mieke Pape, 06 46065912. Stuur je sollicitatie naar bestuur@vinexpress.nl o.v.v. vacature advertentiecoördinator. Schrijven voor de Vinexpress is leuk! De Vinexpress wil een leesbare krant voor een leefbare wijk zijn. In Stadshagen gebeurt veel waarvan we verslag willen doen. We brengen boeiende interviews en interessante achtergronden. Genoeg om elke maand een krant boordevol Stadshagen in je bus te laten glijden. Maar we komen nog wat schrijvende handjes tekort. We zoeken daarom nog enkele

Redacteuren die ons team komen versterken. Redacteuren vullen hun functie op verschillende manieren in. De één redigeert persberichten, de ander interviewt graag mensen, een derde volgt wat er in het gemeentehuis gebeurt en weer iemand anders houdt de agenda van wijkgebeurtenissen bij. Er is altijd wel wat van je gading bij als je schrijven leuk vindt. En je bepaalt zelf hoeveel uur je aan dit mooie werk wilt besteden. Het is een vrijwilligersfunctie. We verwachten van je dat je de maandelijkse redactievergaderingen bezoekt en meedenkt over mogelijke artikelen. Je overlegt met onze fotografen over mooie plaatjes bij je uitgeschreven ’praatjes’. Je hebt je oren en ogen in de wijk open en bent een betrokken Stadshagenaar. Ruben en Chris gaan met de hoofdprijs aan de haal

Lars en Jens zijn in hun sas met de 2e prijs

Lijkt het je wat? Stuur voor meer informatie een e-mail naar redactie@vinexpress. nl. We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

15


Winkelcentrum Stadshagen

Hier winkel je voor je plezier.

Wat fijn dat jij er bent!

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Een plan om uw woning energiezuiniger te maken PlusJeHuis: wij helpen u om te besparen op de energiekosten. We kijken naar energie besparende maatregelen die we kunnen treffen in uw woning. We kunnen uw woning isoleren, zonnepanelen op het dak leggen of bijvoorbeeld een warmtepomp installeren. Zo daalt uw energieverbruik ĂŠn wordt uw woning meer waard.

Gratis online bespaar advies Wij regelen het voor u!

16

Ga naar energiewacht.com/plusjehuis


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.