Vinexpress september 2016

Page 1

Wijkkrant 14e jaargang september 2016

03 Start bouw Stadshoeve

05 IJsworkshop Breecamp

10 Kakel&Co’s Bert Kamerman

Start Politiekids Stadshagen Door Erica Turmel-Donker Na het succes met de Politiekids Holtenbroek is deze maand gestart met Politiekids Stadshagen. Vóór de zomervakantie vond de selectie van de vierentwintig Politiekids plaats. Tijdens een feestelijke introductiemiddag op 29 juni jongstleden werden zij geïntroduceerd aan het publiek. De groep bestaat uit kinderen uit wijkdeel Breecamp-Oost en komen sinds 7 september één keer per week bij elkaar en zullen ze gedurende een half jaar te zien zijn in Breecamp-Oost en de rest van Stadshagen. Iwan van Zon is als jeugd- en jongerenwerker en projectleider bij Travers Welzijn mede betrokken bij dit project. “De introductiemiddag was een prachtige aftrap voor Politiekids Stadshagen”, vertelt hij. Die middag werd zeer goed bezocht. Naast het presenteren van de deelnemers aan het publiek, was er ook contact met andere kinderen en ouders uit Stadshagen. Via demonstraties van verschillende politieonderdelen werd een beeld gegeven van wat de politie zoal doet. De vierentwintig kinderen zijn allemaal tussen de 7 en 11 jaar en er is bij de samenstelling van de groep goed gekeken naar een eerlijke verdeling tussen bijvoorbeeld het aantal jongens en meisjes, de verschillende leeftijden en de scholen waarop de kinderen zitten. Dat de keuze voor de start van Politiekids Stadshagen is gevallen op wijkdeel Breecamp-Oost lag voor de hand: “Met het wijkwerk zitten we al veel in Breecamp, waardoor we de wijk en bewoners al kennen. Door klein te beginnen in een deel van Stadshagen houden we ook het overzicht voor het project.“ Na afloop van het eerste halfjaar van het project is het de bedoeling in een ander deel van Stadshagen met een vervolg te komen. Dit staat echter nog niet vast.

Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

04 06 07 09

EP: Stadshagenrun Sluitsteen kade Frankhuis Zwaluwrijk Stadshagen Foto’s Stadshagenfestival

Unieke zonnelaadpaal in gebruik genomen Wethouder Filip van As nam op vrijdag 24 juni samen met Sonia van Nispen, voorzitter van de Meanderhof in Stadshagen, een zonnelaadpaal voor elektrische auto’s in gebruik. De Zwolse laadpaal is uniek omdat bewoners met privé-stroom van eigen zonnepanelen een openbare paal voeden.

Politiedemonstraties tijdens goed bezochte introductiemiddag Politiekids Stadshagen Foto Yvonne Waslander

Betrokkenheid ouders Op 31 augustus vond een informatieavond plaats voor de ouders van de deelnemende kinderen. Van Zon: “Het was te gek! Op een paar ouders na was iedereen er. Dit laat zien dat ouders ook betrokken bij en enthousiast zijn over de Politiekids.” De ouders zijn ingelicht over het project, wie erbij betrokken zijn en wat hun kinderen allemaal gaan ondernemen. Maar ook is om hun eigen betrokkenheid gevraagd; niet alleen om thuis te helpen bij het opleidingsboekje, maar ook door zelf minimaal één dagdeel mee te draaien als begeleider. Zo kunnen zij zelf ervaren wat zich tijdens de Politiekidsbijeenkomsten afspeelt. Vaardigheden versterken Het doel van de Politiekids is dat kinderen leren zelf zorg te dragen voor de leefbaarheid, veiligheid en gezelligheid van hun eigen wijk, op een manier die bij

hen past. In het project trainen ze hun sociale vaardigheden, wordt hun fysieke en mentale weerbaarheid versterkt, leren ze samenwerken en komt beweging en leefstijl ook aan bod”, aldus Van Zon. Er wordt ingezet op de jeugd zelf: ze kunnen elkaar het goede voorbeeld geven en ook hun ouders erop aanspreken als ze bijvoorbeeld een kapot fietslicht hebben. Van Zon: “Het is preventief werk wat we doen. Door op deze leeftijd hiermee te starten en het zaadje te planten, komt het resultaat op latere leeftijd. Als ze nu een positieve ervaring opdoen, dan zal dat hun een leven lang bij blijven.” Politiekids Stadshagen draait niet alleen op steun van de gemeente Zwolle, politie Zwolle en Travers Welzijn. Ook zijn Sportservice Zwolle, Stichting School of Self Defence, CSV’28, het Sociaal Wijkteam, Landstede, Doomijn en de Bewonerscommissie Breecamp-Oost bij het project betrokken.

De gemeente Zwolle betaalde ongeveer de helft van de kosten. Ook installateur Alewijnse deed een duit in het zakje. De paal wordt nu goed gebruikt, ook door mensen die niet in de Meanderhof wonen. De zonnelaadpaal laat zien hoe Zwolle in Nederland voorop loopt. Deze maand werd de gemeente Zwolle tijdens de Nationale Solar Days als beste zonne-energiegemeente van Nederland gekozen. Zwolle is daarmee Solar City 2016. Succesfactor hierbij is de betrokkenheid van bewonersgroepen en lokale organisaties. De zonnelaadpaal in de Meanderhof in Stadshagen is hier een concreet voorbeeld van.

ALS BESTE GETEST

i10

Bwj. 2016

vanaf

€ 9.995,Private lease: Alleen nog tanken! v.a. € 199,00 p/mnd SPECIALIST IN HYUNDAI Sinds

Autobedrijf Bert Wieten 1988 WWW.BERTWIETEN.NL


Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

NU ZWANGERFIT!

038 420 31 00 Voor alle behandelingen Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

...houdt u in beweging

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Uitvaartbegeleider Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Ook gast oude ropva ng

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Ontdek Doomijn in...

www.fredagaasbeek.nl

nu ook in stadshagen! kinderdagverblijf kinderdagverblijf

de 7 dwergen de

gewoon laagste gewoon de € 6,85 per prijs uur gewoon ruimste openingstijden gewoon de open van 6.30 - 19.00 uur gewoon gewoon de demeest meestflexibele flexibeleopvang opvang

Stadshagen:

Muurmeesterstraat

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij OBS De Krullevaar

peuterspeelzaal/bso

Wildwalstraat

bij OBS De Schatkamer

NU OOK IN

STADSHAG

EN

Overtoom

Sportlaan

kinderdagverblijf/bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij IKC De Sprankel

bij IKC Het Festival

Westenholte:

Sterrenkroos

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Papaverweg

kinderdagverblijf /bso

Korianderplein

speel, lach, groei! groei! www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl locatie stadshagen: zwaardvegerstraat 124 | 038 - 2300932 locatie holtenbroek: haydnstraat 2 | 038 - 4544373

www.de-7-dwergen.nl info@de-7-dwergen.nl www.de-7-dwergen.nl | |info@de-7-dwergen.nl locatie stadshagen: 124 | 038 - 2300932 haydnstraat 2, zwollezwaardvegerstraat | 038 45 372 locatie holtenbroek:124, haydnstraat 2 | 038 - 4544373 zwaardvegerstraat zwolle

02

peuterspeelzaal Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties. www.doomijn.nl /doomijn @doomijn

Ontdek je eigen Kinderopvang


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen

Park de Stadshoeve start bouw

Hoofdredacteur: Vacant Eindredactie: Inez van Slooten Redactie: Louis Zandbergen, Iris Boersbroek, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert Jan den Hengst, Jac de Groot, Cindy Doorn, Riet van der Wenden, Margriet Dalmeijer Fotografie: Yvonne Waslander, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek, Erica Turmel-Donker Opmaakredactie: Martin de Zoete, Jessica Dekker Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van augustus 2016: uiterlijk maandag 26 september 2016.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

De wilgentunnels bij de toekomstige Stadshoeve.

Door Alice Tekst Op 14 september is de bouw van de nieuwe wijkboerderij begonnen. Behalve het gebouw, wordt vanaf nu ook de rest van het park vormgegeven. In samenspraak met gemeente, de bouwwerkgroep en aannemer Hemeltjen uit Wijhe is er een oplossing gevonden. Om het budgettaire probleem te ondervangen, is er gekozen voor een minder luxe uitvoering. Aan de functionele eisen en wensen vanuit de wijk is niet getornd. Het blijft een gebouw waarin ontmoeten en educatie centraal staan. De verwachting is dat het gebouw in maart 2017 wordt opgeleverd. De officiële ingebruikname zal op een later tijdstip zijn, omdat er nog een stevige inspanning nodig is om alles in te richten zoals de wijk wenst. De vrijwilligers van de verschillende werkgroepen ervaren de start van de bouw als een enorme stimulans. Anja Schuuring, vrijwilliger vanuit de werkgroep Activiteiten & Educatie, vertelt enthousiast: “Wat we allemaal gepland hebben, wordt nu echt uitgevoerd. We zijn bezig met het organiseren van drie dagdelen waarin we leuke activiteiten gaan doen. Daarbij gaan we ook een dagdeel samenwerken met het Zonnehuis. Dan doen we activiteiten voor mensen met dementie of mensen met somatische problemen zoals Parkinson of MS. Wij richten ons met de activiteiten en workshops op alle leeftijdsgroepen. Daarnaast gaat onze werkgroep verschillende evenementen organiseren. Zoals een winterfair, een voorjaarsmarkt of de kleedjesmarkt op 5 oktober.” Speelkasteel Harry van Dijk is sinds anderhalf jaar betrokken bij de werkgroep Avontuurlijk Spelen. Voor de zomer heeft dit project al een aanvang genomen met de bouw van de wilgentunnel. Inmiddels is deze werkgroep uitgebreid en zijn daarnaast schoolambassadeurs actief. Deze laatstgenoemden zetten allerlei acties op touw om financiële middelen binnen te halen. Ambassadeur van het eerste uur, Stijn der Hartog, is overigens zijdelings nog steeds betrokken bij dit project. “Maar ook externe partijen dragen ons een warm hart toe”, aldus Van Dijk. “De Jumbo heeft ons een positieve boost gegeven met de sponsoractie voor de avondvierdaagse. Bureau Next denkt heel goed met ons mee over het inrichten van het Avontuurlijk Spelen. Zo ligt er een concept klaar voor het speelkasteel

Foto: archief (Yvonne Waslander)

voor kinderen van de horeca volledig in Kleedjesmarkt vier tot twaalf jaar. dienst staat van het 5 oktober 2016 Ook gaven zij het park,’ spreekt Eshuis van 14.00 tot 16.00 uur advies om het terras ernstig. “We gaan locatie Park de Stadshoeve en de speeltuin voor zo alle wijkbewoners Kinderen tot 12 jaar mogen spulletjes kinderen tot vier jaar van Stadshagen van verkopen dichtbij elkaar te jong tot oud bedieInfostands Park de Stadshoeve plaatsen. Zo kunnen nen en stellen ons ouders lekker ontspannen op het terras laagdrempelig op. Een idee is ook om het genieten van een lekker broodje of warme groeiproces te laten zien van de producten koffie en onderwijl goed hun kids in de ga- die uiteindelijk op het bord liggen. Daarbij ten houden.” sluiten we dan helemaal aan op de Tuinen van het park.” Het project gaat nu bezig met fase 2; het neerzetten van de speeltuin voor kin- Kookworkshop deren van nul tot vier jaar. Ondertussen De Tuinen worden verdeeld in partities. start deze werkgroep ook met fase 3; het Zo bestaat een deel uit een ecologische onderzoek naar de grondsoorten ten be- moestuin met daaraan gekoppeld een Velt hoeve van de waterspeelplaats. Even te- educatietuin. In een ander stuk komen rug naar het begin, wat was ook alweer bloemen, kruiden en fruit te staan. En het doel bij dit deelproject? Van Dijk legt tuindeel drie is een voorbeeldtuin voor uit: “Belangrijkste uitgangspunt bij het het inrichten van een eigen achtertuin. Avontuurlijk Spelen is om ervoor te zor- Cor Zenhorst, vrijwilliger werkgroep Tuigen dat kinderen een relatie opbouwen nen, vertelt: “Momenteel zijn we druk met hun leefomgeving, met de natuur. bezig met de financiering. Wij hopen in Ook vanuit de Provincie en Gemeente oktober te starten met de inrichting, hier wordt dit zeer gewaardeerd.” kunnen wij dan zeker vrijwilligers gebruiken. Als samentuin gaan we gezamenlijk Hip en happy producten verbouwen. De opbrengsten De horeca binnen het Park de Stadshoeve van de tuin zullen gebruikt worden in wordt geëxploiteerd door Gerben Eshuis. de kookworkshop, de horeca van Park de Hij heeft meer dan een halve ton in Park Stadshoeve en er zal een plek komen waar de Stadshoeve geïnvesteerd. Een flinke fi- de producten kunnen worden gekocht. De nanciële impuls om het park te kunnen re- financiële opbrengsten zullen weer terugaliseren. Zijn geloof in dit concept is dan vloeien in de tuin.” ook sterk. Hij wil qua uitstraling en werkwijze volledig aansluiten op de visie en De werkgroep Dieren is eveneens druk missie van de Stadshoeve. “Ik ga voor hip geweest de afgelopen tijd. Zo is de stal en happy. Makkelijk leeggemaakt en zijn toegankelijk maar Park de Stadshoeve zoekt vrijwilligers: de dieren elders ondergebracht. Want wel met een mooie • Penningmeester deze stallen worden uitstraling. Met bio- • Vicepenningmeester gebruikt als kantoor logische producten • Werkgroep dieren voor de aannemer. waar dat kan, lokale • Werkgroep tuinen “Dat was een van de en pure ingrediën- • Marketing/communicatie specialist oplossingen om de ten. Appels uit eigen • Fondswerver kosten te drukken”, tuin voor een heer- • Vicevoorzitter lijke zelfgebakken Opgeven via info@parkdestadshoeve. licht Martin Hendriksen (bestuursvoorzitappeltaart. We gaan nl of 06 53224620 ter) toe. “Het wordt werken met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt heb- een fantastisch park. Uniek in zijn soort, ben zodat zij volwaardig deel uit maken alleen al vanwege de ligging vlakbij het van de samenleving. Tot slot gebruiken we winkelcentrum. Wij merken dat er een voor de inrichting zoveel mogelijk gerecy- enorme belangstelling is en dat mensen enthousiast zijn. Opmerkelijk is dat ook cled en natuurlijk materiaal.” senioren aansluiting zoeken.” En dat is De horeca zal ‘s ochtends koffie, ‘s middags een van de voornaamste doelen van dit lunch en ‘s avonds diners gaan verzorgen. burgerparticipatieproject: samen verbinDaarbij kan gevarieerd worden van een- den. Hendriksen: “Park de Stadshoeve voudig tot meer exclusief, aansluitend op wordt het Pareltje van Zwolle!” Bekijk de de seizoenen. “Ik wil wel benadrukken dat plannen op www.parkdestadshoeve.nl

03


Bedrijven in actie door Alice

Coach4Kidz door Alice Tekst In iedere editie van de rubriek Bedrijven in actie komt een ondernemer uit de wijk aan bod. Deze keer is dat Hèlen-Louise van der Haar met haar bedrijf Coach4Kidz. Deze praktijk aan huis richt zich op kinderen van vier tot en met achttien jaar. Wat biedt Coach4Kidz? Ik begeleid kinderen en hun ouders met diverse hulpvragen. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel en/of didactisch gebied. Ik heb mij daarnaast gespecialiseerd in echtscheiding en rouwverwerking. Sinds vorig jaar geef ik ook rekenbootcamps. Deze bootcamps zijn gericht op het automatiseren van de rekentafels. Deze methode koppelt de tafel aan een kleur, beeld en beweging. Door diverse hersengebieden te stimuleren wordt het leren eenvoudiger en bovendien beklijft het beter. Tijdens deze bootcamps werk ik onder meer aan het zelfvertrouwen van het kind. Om het plezier in rekenen weer terug te krijgen. Ik heb al veel succeservaringen mogen opdoen en ben dan ook heel erg enthousiast over deze methode. Over een maand hoop ik ook te starten met de spellingbootcamp. Ideaal voor kinderen met dyslexie of die moeite hebben met spelling. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Door positieve ervaringen zie ik het effect van mond-tot-mondreclame. Daarnaast ben ik actief in verschillende netwerkgroepen en blijf ik mezelf ontwikkelen door het volgen van diverse cursussen en trainingen. Het afgelopen jaar heb ik

bijvoorbeeld een opleiding voor het analyseren van kindertekeningen gevolgd. Deze analyses kan ik overigens niet alleen bij de huidige doelgroep, maar ook toepassen bij kinderen jonger dan vier jaar. Wat is jouw drive? Ik vind het belangrijk om kinderen het gevoel te geven dat ze mogen zijn wie ze zijn, dat ze echt gezien en gehoord worden. Hoe ben je in dit vak gerold? Na mijn opleiding ben ik op De Enkschool gaan werken, een school voor kinderen met een auditieve en communicatieve beperking. Op dit moment werk ik op De Vlieger waar ik de zorgleerlingen begeleid. Ik merk dat er steeds meer van kinderen gevraagd wordt, ze moeten veel meer. Ik merk dat sommige kinderen het lastig vinden om daar mee om te gaan. Zo kunnen leerproblemen ontstaan. Of problemen op het sociaal-emotionele vlak. Thuis of op school is er niet altijd de kennis of mogelijkheid om kinderen daarin te begeleiden. Vandaar mijn wens om deze kinderen extra te kunnen ondersteunen. Hoe onderscheidt jij je van vakgenoten? De rekenbootcamp en spellingbootcamp zijn uniek, ik ben zelf actief betrokken bij het ontwikkelen van deze methode. Deze didactiek is gericht op kinderen die echte beelddenkers zijn. Ik ga zoveel mogelijk met deze kinderen naar buiten en maak de lesstof zo concreet mogelijk. Tijdens de lessen gebruiken we allerlei materialen en invalshoeken zodat de verschillende hersengebieden geactiveerd worden. Zo wordt rekenen leuk!

Welke waarde vind jij belangrijk? Voor de kinderen vind ik het belangrijk om toegankelijk te zijn. Voor de ouders en verzorgers natuurlijk ook. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Vertrouwen in elkaar hebben en dit ook uitspreken naar elkaar. Waar sta je over vijf jaar? Ik hoop over vijf jaar terug te kunnen kijken op mooie en leerzame ontwikkelingen van zowel kinderen als mijzelf.

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Wij wonen al een aantal jaar in Stadshagen en dat bevalt heel erg goed. Het is een jonge, actieve wijk. Voor mijn praktijk is het gunstig dat er veel kinderen wonen, al komen er ook kinderen van buiten Zwolle naar mijn praktijk. www.facebook.com/coach4kidz en www.coach4kidz.nl

Altijd prijs met deelname aan EP:StadshagenRun Deelnemers aan de EP:StadshagenRun hebben altijd prijs. Hoofdsponsor van het hardloopevenement EP:Stadshagen verloot onder de lopers en loopsters na afloop een mooie prijs en alle deelnemers krijgen op vertoon van hun startnummer 10% korting op het hele assortiment. De negende editie van de StadshagenRun staat zaterdag 15 oktober op het programma. Er zijn zes verschillende disciplines: de Run2Day 5 km, de Loods

038 10 km, de Topfit G-Run, de Partou Kids Run en de 1 mijl JuniorenRun (voor 10-14-jarigen) en de 5 km GeneratieRun. Van elke inschrijving gaat 1 euro naar een goed doel. Dit jaar zijn dat het Jeugdsportfonds Zwolle en De Bres, inloophuis voor Zwolle. Inschrijven kan tot en met 24 september 2016, 18.00 uur, of eerder als het maximaal aantal inschrijvingen voor een afstand is bereikt, via www.inschrijven.nl

Jaarlijks doen meer dan 2.300 lopers en loopsters mee aan dit sfeervolle evenement in en om de wijk Stadshagen in Zwolle. Op diverse plaatsen is er muziek en het vele publiek moedigt alle lopers en loopsters hartstochtelijk aan. Het parcours leidt langs het Twistvlietpark, het Zwarte Water en door het groene hart van Stadshagen. De 5 en 10 kilometer zijn officieel gecertificeerd door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU). De

G-Run, voor lopers vanaf 6 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, was vorig jaar een groot succes en wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Meer informatie over de EP:StadshagenRun is te vinden op de website www. stadshagenrun.nl. Daarnaast is de EP:StadshagenRun te volgen via Twitter (@EPStadshagenRun) en via Facebook (www.facebook.com/Stadshagenrun).

Workshop uitvaartwensen Iedereen denkt wel eens aan het einde van het leven, zeker als je een dagje ouder wordt. Toch komt het er vaak niet van om voorbereidingen te treffen rondom uw uitvaart. Om die reden organiseren uitvaartbegeleider Freda Gaasbeek en levensverhalenschrijfster Riet van der Wenden een speciale workshop. Zij helpen mensen op weg om hun wensen vast te leggen. Aan de orde komen vragen als: Welke stijl past bij u? Traditioneel, klassiek of toch een informelere uitvoering? Als deze wensen op papier klaar liggen, heeft de familie meer tijd om bewust afscheid te nemen na het overlijden. Onderwerpen Deelnemers gaan op een speelse manier serieus aan de slag met hun eigen uitvaartwensen. Met de aanwezige materialen zoeken zij naar een mooie foto, spreuk of gedicht voor op de kaart. Voorkeur voor een kist of bijvoorbeeld een draagplank met een wade kunnen worden onderzocht. Moet er een kleurrijk boeket komen, of liever witte rozen? Daarnaast kan men een begin maken met een eigen levensverhaal. Deelnemers gaan naar huis met een zelfgemaakt document waarin alle wensen staan.

04

Wanneer: Locatie: Tijd: Aanvang: Toegang: Deelname: Aanmelden:

3 oktober 2016 Westenhage, Voorsterweg 42 Zwolle zaal open om 9.45 uur 10.00 uur gratis Minimaal 6 deelnemers, maximaal 10 deelnemers Stuur een mail naar info@fredagaasbeek.nl of bel 06 42513280


project Rademakerszijl Workshopcyclus OverIJs deed ook Door Jak de Groot

Auto, bus, fiets, brommer en zelfs straks de trein, wie Stadshagen uit wil, ontkomt er niet aan: bruggen en tunnels. In en rond onze wijk liggen een heel aantal van deze bouwwerken. In deze editie wordt de laatste doorgang belicht: het Rademakerszijl. Het Rademakerszijl vormt de verbinding tussen de Oude Wetering en het Zwarte Water. De huidige situatie is het product van de grote renovatie uit 2001, die destijds rond de 690.000 gulden heeft gekost. De wijk heeft er wel een juweel voor teruggekregen. Na een jarenlange verpaupering, die vanaf de jaren vijftig inzette doordat er geen schepen vanuit Mastenbroek meer via het Rademakerszijl voeren, werd uiteindelijk toch besloten tot renovatie. In het Historisch Centrum Overijssel bevindt zich een foto van het Rademakerszijl uit 1978, waarbij aangetekend is dat opruiming van het zijltje dreigt. Het Rademakerszijl is echter de laatste van drie schutsluizen en afwateringslocaties van de Mastenbroekerpolder. De zijlen, die tegenover Kampen en Hasselt lagen, zijn lang geleden al verdwenen. De renovatie heeft tot gevolg gehad dat het Rademakerszijl alsnog door scheepvaart benut kan worden. Oudste cultuurhistorisch object De Mastenbroekerpolder dateert van 1364, een jaartal die op verschillende plaatsen in de omgeving terug te vinden is: het monument ten noorden van

Foto Yvonne Waslander

de Milligerplas en de Boxemtunnel. Het Rademakerszijl heeft ook oude papieren. Hoewel de exacte datering voor de bouw nog niet boven water gekomen is, stamt de oudste vermelding uit 1497. Vernieuwingswerkzaamheden in 1635 zorgden ervoor dat het geheel in een storm is weggespoeld en vervolgens weer is opgebouwd. De huidige bouw stamt uit 1783, toen het bestuur van de Mastenbroekerpolder besloot tot nieuwbouw van de sluis. Toekomstige mogelijkheden In 2012 is het bestemmingsplan Stadshagen I opnieuw opgesteld. Hierin is een lijst met cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en structuren opgenomen. Daarin staat het volgende over de schutsluis en de omgeving geschreven: Rondom de sluis ligt een aantal objecten en structuren, die nog niet zijn hersteld, maar alles in zich hebben om na herstel/reconstructie een belangrijke bijdrage te leveren aan het begrip en de belevingswaarde van het historische ensemble. Inmiddels is er ruim vier jaar verstreken en de hele situatie is dezelfde als in 2012, hoewel er mooie aanbevelingen voor herinrichting rondom het Rademakerszijl zijn gedaan. In Stadshagen mogen wij trots zijn op dit kleine monument binnen de wijkgrenzen. Bron: ruimtelijkeplannen.nl en nieuwsbank.nl

foto Historisch Centrum Overijssel Het Rademakerszijl in 1978

Stadshagen aan Door Erica Turmel-Donker

Moeder en dochter samen aan de slag voor hun mooiste ijscreatie.

In tien workshops met het wedstrijdthema ‘Maak jij het lekkerste ijs van Overijssel?’ zijn de afgelopen weken vele ijscreaties gemaakt door kinderen uit verschillende plaatsen in Overijssel. Zij moesten hierbij lokale producten gebruiken om het natuurlijke roomijs van boeren uit de provincie te versieren en zo hun eigen unieke inzending voor de wedstrijd maken. Op woensdag 31 augustus jongstleden was de finale van de wedstrijd met daarin de top 10 die door middel van stemmen op de website van Jij & Overijssel werd gekozen. Ten tijde van het schrijven was de winnaar nog niet bekend.

Foto Erica Turmel-Donker

bloemen uit de moestuin geplukt. Streekjuweel De kinderen konden kiezen uit twee smaken: aardbeienijs met aardbeiensaus en yoghurtijs met bosbessensaus. Beide afkomstig van Streekjuweel te Doetinchem, een groothandel in streekproducten. Het ijs is gemaakt van dagverse melk afkomstig van de Stichting Natuurboeren. IJsmeester Klaas Jan Haar droeg zorg voor dit ijs en gaf tijdens de workshops tips en advies, zoals welke fruitsoorten een goede smaakcombinatie zou vormen met de verschillende ijssmaken. Een andere leverancier van het ijs tijdens de workshopcyclus was de Vreugdenhoeve uit Zwolle.

Een week vóór de finale werd onze wijk aangedaan; bij buurtmoestuin Hof van Breecamp deden op 24 augustus ongeveer twintig kinderen mee om kans te maken op een plekje in de finale. Het was een hete middag en ideaal weer om met ijs aan de slag te gaan. Dit alles onder begeleiding van sociaal ondernemer Arjan Broer en fotografe Sterre Delemarre. Na een korte introductie over het project, konden de kinderen losgaan in en om de buurtmoestuin. Op tafel stond een schaal vol vers fruit en ook waren er lekkere versieringen als snoepjes en chocolade meegebracht. Voor de finishing touch werd door een aantal deelnemers (eetbare)

Op de foto Vanwege de warmte moesten de kinderen eerst nadenken over wat ze op of door het ijs wilden doen, voordat ze daadwerkelijk aan de slag konden. Ook de plek van het fotograferen van het ijsje moest vooraf bedacht zijn. De deelnemers waren enthousiast aan de slag gegaan en de meest mooie creaties werden vastgelegd op de gevoelige plaat. Daarna mocht het gemaakte ijsje opgegeten worden en ook de aanwezige ouders kregen ter verkoeling een bakje natuurboerenroomijs. Na anderhalf uur ging iedereen tevreden en voldaan weer naar huis.

twee theelepels zout erbij. Voeg één eetlepel tomatenpuree aan het mengsel toe, vervolgens ook de eieren. Tenslotte mag nu ook de fijngestampte beschuit erdoor. Roer en kneed dit alles goed door elkaar. Maak vervolgens balletjes van het mengsel en rol elk balletje door de bloem. Om sneller te garen mogen

de balletjes plat gedrukt worden. Verhit de olie in de pan en bak de balletjes ongeveer tien minuten. Keer ze regelmatig om. Heerlijk met bulgur, rijst of gebakken aardappels. En natuurlijk met een lekkere frisse sla erbij. Eet smakelijk; Afiyet olsun!

Recept Kofte Door Alice Tekst

Een recept voor de Vinexpress, hoe kom je daarop? Het wonen in de Vinexwijk bevalt goed. Enige rondvraag bij wijkbewoners leert dat dit veel te maken heeft met leuk en goed contact met de buren. Want dat maakt dat jij je echt thuis voelt in de straat, in de wijk. Zo is ook mijn ervaring. Een van mijn buurvrouwen is van Turkse komaf. Zij vindt het ontzettend gezellig om samen te zitten in de zon onder het genot van een kopje Turkse thee of Hollandse koffie. Regelmatig wisselen we recepten uit en eten dat dan samen smakelijk op. Ook gaan we af en toe samen aan het kokerrellen. Zo maken we vandaag Köfte, oftewel gekruid rundergehakt. Enigszins pittig, maar indien gewenst kunnen de pepers weggelaten worden.

Ingrediënten (4 personen) 500 gram rundergehakt halve gesnipperde ui 2 teentjes gesnipperde knoflook halve bos fijngesneden peterselie 1 fijngesneden rode peper 2 theelepels zwarte peper 2 theelepels zout 2 eieren 2 fijngemalen beschuiten als paneermiddel 1 eetlepel tomatenpuree beetje bloem olie Bereiding: Doe 500 gram gehakt in een kom. Voeg de halve gesnipperde ui, de gesnipperde knoflook, de fijngesneden peterselie en rode peper toe aan het gehakt. Doe vervolgens de twee theelepels zwarte peper, twee theelepels rode peper en

05


Bijzondere kademuur buurt Frankhuis Met het onthullen van een gedenksteen op de kademuur door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder René de Heer is de nieuwe kademuur langs de buurt Frankhuis in Stadshagen officieel in gebruik genomen. De waterkering is een resultaat van inspanningen vanuit het programma IJssel-Vechtdelta, waarin gemeenten, het waterschap en de provincie samenwerken. Met het onthullen van een gedenksteen op de kademuur door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder René de Heer is de nieuwe kademuur langs de buurt Frankhuis in Stadshagen officieel in gebruik genomen. De waterkering is een resultaat van inspanningen vanuit het programma IJssel-Vechtdelta, waarin gemeenten, het waterschap en de provincie samenwerken.

Wethouder De Heer en gedeputeerde Boerman feliciteren elkaar met een geslaagde plaatsing van de sluitsteen. Foto Hans van Eerbeek

De buurt Frankhuis ligt aan het Zwarte Water. Deze ligging maakt Frankhuis tot een unieke locatie en een unieke buurt. Maar het Zwarte Water staat in directe verbinding met de Vecht en het IJsselmeer. De waterstanden kunnen hierdoor op deze plek behoorlijk variëren. Met het realiseren van de kademuur is een veilige waterkerende hoogte bereikt van 2,80 + NAP (NAP is de ‘normale’ waterstand). Daarmee wordt rekening gehouden met diverse klimaat

scenario’s en ontwikkelingen van het waterpeil in het IJsselmeer. Ruimtelijke kwaliteit De kademuur is het bewijs dat waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit prima kunnen samengaan. De robuuste kering past goed bij de gehele sfeer in Frankhuis. Vanuit de kadewoningen hebben de bewoners een fraai zicht op het Zwarte Water. Langs de nieuwe kade is een buitendijkse wandelpromenade gerealiseerd. Bij hoge waterstanden loopt deze promenade onder water. Subsidie De provincie heeft met een bijdrage van ongeveer € 800.000 uit het programma IJssel-Vechtdelta de kademuur mogelijk gemaakt, als onderdeel van andere maatregelen om de klimaatrobuustheid te verbeteren.

Scholierenregeling De gemeente Zwolle vindt dat jongeren uit gezinnen met een laag inkomen zoveel mogelijk moeten kunnen meedoen met leeftijdsgenoten. Daarom is er de Scholierenregeling. Met dit geld kun je bijvoorbeeld spullen voor school of een excursie betalen. De Scholierenregeling

is er voor jongeren die voortgezet onderwijs volgen of die in het eerste of tweede jaar van het middelbaar beroepsonderwijs zitten. Kijk op www.zwolle.nl/regelingen voor meer informatie. Je vindt er ook een aanvraagformulier. Of bel naar 14038, dan krijg je het formulier thuisgestuurd.

Hondenpoepzakjes horen in de afvalbak, niet in de put

Gelukkig met Genoeg Wil je ook meer grip krijgen op je uitgaven, met minder geld rond kunnen komen, schulden voorkomen? Doe dan mee in een Budgetkring, en ervaar dat je meer kunt doen met minder. Deelname is gratis voor inwoners van Zwolle. Voorwaarde is wel dat jij je actief inzet.

Half oktober willen we met de eerste Budgetkringen starten. Een groep bestaat uit acht deelnemers en vindt plaats onder begeleiding van getrainde vrijwilligers. Meedoen? Je kunt je aanmelden voor een Budgetkring via Regina Koudijs, budgetkring@zwolle.nl. Meer informatie: www. budgetkring.nl.

Straatkolken of putten zorgen ervoor dat het regenwater in Zwolle goed kan worden afgevoerd. Het komt regelmatig voor dat straatkolken of putten verstopt raken. Hierdoor kan het regenwater niet goed weg en blijft het water op straat liggen. Tijdens het oplossen van de verstopping worden er steeds vaker zakjes met hondenpoep of ander afval aangetroffen die ervoor zorgen dat het regenwater niet meer weg kan. Hondenbezitters worden dringend verzocht om hondenpoepzakjes niet in een straatkolk of putten te gooien, maar in een afvalbak. Hondenpoepzakjes of ander afval horen niet thuis in het riool, de straatkolk of putten. Ook de installatie die het vuil

uit de straatkolken verwerkt, is hier niet op berekend. De gemeente moet voor het vuil bovendien hogere stortkosten betalen, waarbij de rekening uiteindelijk op het bordje van de belastingbetaler terechtkomt. Hoe werkt het riool? Het afvalwater komt terecht in het openbare riool. Via buizen en pompen stroomt het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringinstallatie, waar het wordt gezuiverd. Regenwater loopt via afvoergoten en straatkolken in het riool waar het naar het oppervlaktewater stroomt of in de bodem infiltreert. Straatkolken en putten zijn uitsluitend bedoeld voor regenwater. Gooi dus voortaan het afval en de honenpoepzakjes in de prullenbak.

Start aanleg ontsluitingsweg Breezicht Binnenkort starten de werkzaamheden voor de aanleg van de ontsluitingsweg voor de nog te ontwikkelen buurt Breezicht. De weg dient tevens als 2e ontsluitingsweg voor Breecamp-Oost. Gestart wordt met het opruimen van een deel van de voormalige provinciale weg

06

(N331) langs de Milligerplas. Het vrijkomende zand en fundering wordt hergebruikt in de aan te leggen weg. Gestreefd wordt de nieuwe weg in november 2016 in gebruik te nemen. De weg zal dan overigens alleen toegankelijk zijn voor autoverkeer.


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Stadshagen is zwaluwrijk Met al dat water in de wijk denk je ook snel aan de vele watervogels die hier vertoeven. Die lijst is aanzienlijk. Allerlei eendensoorten, knobbelzwanen, waterhoentjes, meerkoeten, blauwe reigers, kokmeeuwen, aalscholvers, ijsvogels en visdiefjes zijn toch wel de meest in het oog springende vogels van onze natte wijk. Maar dat water zorgt ook voor vele vliegen, muggen en motjes. Dat trekt weer andere, specifieke vogels aan. In Stadshagen komen vele zwaluwsoorten voor: de huiszwaluw, de boerenzwaluw, de gierzwaluw en de oeverzwaluw. Dat is best bijzonder voor een betrekkelijk jonge wijk op een relatief kleine oppervlakte. Op korte afstand zijn ze alle vier hier te bewonderen. Gierzwaluw Ik vind dit wel de meest bijzondere vogel in het rijtje. Eentje om respect voor te hebben. Rond Koningsdag arriveert die, zoekt de nestplek van vorig jaar, legt de eitjes, broedt die uit en voert de jongen, om vervolgens na ongeveer 100 dagen weer te vertrekken naar Afrika. Tijdens broeden en voerperiode zitten pa en ma ’s nachts bij hun jongen (gemiddeld twee). Tijdens broedtijd overdag wordt er afgewisseld op het ei of eieren gezeten. Beide ouders hebben een taak in het vangen van muggen voor hun kroost. Voor de ouders is de periode in Nederland misschien wel relaxt te noemen. Want wan-

neer de jonge vogels uitvliegen, komen de ouders en jonge dieren niet meer aan land! Pas volgens jaar tijdens hun nieuwe nestperiode zitten ze weer op hun nest. Tijdens vlucht naar Afrika en tijdens die overwinteringsperiode komen ze niet aan land. Ze slapen, eten, spelen, en paren in de lucht! De jonge gierzwaluwen vliegen ook weer mee terug naar hun geboorteplek. Daar zoeken ze alvast een broedplek voor volgende jaar. Ze komen dan niet aan land! Uiteindelijk is de schatting dat een gierzwaluw wel 40.000 km per jaar aflegt. Dat is vergelijkbaar met rondje om de aarde. Respect dus! Al drie jaar wordt er onderzoek gedaan naar het aantal broedplekken in Stadshagen. Dit jaar zijn er 35 paartjes gevonden. In de Mossenbuurt zijn 14 nesten ontdekt. Goede tweede is de Zomertalinghof met 9 locaties. Zeggebuurt 5, Leerlooierstraat en Schaardijkstraat elk 1 en dit jaar is de Hooilandstraat een nieuwe locatie! De broedplekken zitten meestal onder een hoek of nokpan. Als bewoners heb je er eigenlijk geen last van en merk je er weinig van. Vaak weten de bewoners niet eens dat ze gierzwaluwen onderdak geven. Gevallen gierzwaluw Tijdens een inventarisatie is een jonge gierzwaluw op straat gevonden. Deze is gelukkig nog niet door een kat gespot. Het beestje is dan nog te jong om zelf-

De jonge gierzwaluw gefotografeerd in speciale nestkast voor gierzwaluwen.

standig te vliegen en is uiteindelijk door de vogelaar mee naar huis genomen. Bij vondst op 10 juli weegt die 26,6 gram en na twee weken is die aangegroeid tot 40 gram. Vier à vijf keer per dag krijgt die te eten. Eerst biologisch rundertartaar met gedroogde insecten. Later bromvliegen, huisvliegen, spinnen en ‘..alles wat in mijn huis binnenvloog, omdat we de deuren expres open lieten staan!’ Na twee weken in de kost, is de vogel zelfstandig gaan vliegen, op weg naar het warme zuiden. Detailfoto´s van een gierzwaluw zijn zeldzaam. Een jonge vogel zit meestal achter een dakpan verstopt. Een volwassen vogel vliegt constant. Op de twee foto´s zijn de kop en de poten goed te zien. Vooral die poten zijn intrigerend. Ze zijn klein, krom en ruw. Ze zijn hiermee in staat op een stukje (circa 20 cm) van een bakstenen muur omhoog te klimmen, naar de ingang van het nest. Oeverzwaluw Van de kleinste zwaluw is dit jaar één broedlocatie gevonden. In de kunstmatige wand in de Milligerplas zijn dit jaar 94 broedpijpen gebruikt. Met een telescoop en veel tijd is die balans opgemaakt. Uit vele pijpen komt inmiddels gras of riet en toch zijn er bijna 100 broedparen geteld. Ik ben benieuwd of die begroeiing het gebruik van volgend jaar niet in de weg zit. Boerenzwaluw Deze zwaluwsoort is de eerste die in het voorjaar te zien is, na de overwintering in het zuiden. Met twee sierlijke staar-

Unieke foto van poot van de jonge gierzwaluw.

ten en een donkerblauwe glans, is die in de wijk op twee locaties te vinden. In het schuurtje op het terrein van Park De Stadshoeve zit elk jaar enkele paartjes van de boerenzwaluw. Deze vogels huizen altijd in een gebouw. Maar in Stadshagen heeft die ook een goed alternatief gevonden. Onder vele bruggetjes heeft die ook een nest gemaakt. Ik schat dat er in onze wijk ongeveer 25 broedparen zijn. Huiszwaluw De laatste zwaluw in mijn rijtje komt sinds dit jaar op drie locaties voor. Zoals ook bij de andere zwaluwsoorten komen ze vrijwel altijd in een kolonie voor. Samen letten ze op roofvogels als sperwer of boomvalk en alarmeren de anderen bij onraad. Belangrijker is de woonplek. De huiszwaluw maakt altijd een behuizing aan de buitenkant van huizen en vooral onder een brede witte plank. Altijd is er ook sprake van een soort dakje zoals een boegboord bij een huis. In het buurtje Park en Tuin en de hoekhuizen bij de Ravelijnstraat zitten al jaren huiszwaluwen. Sinds dit jaar is er een nieuwe kolonie bijgekomen in Stadshagen. Het ontwerp van de huizen aan de Rheemenshuizenstraat heeft negen bezette huiszwaluwnesten opgeleverd. In de nok van het huis is een nest gemaakt van klei. De Stichting Avifauna Zwolle heeft alle bewoners geïnformeerd over de bijzondere gasten. Door de aantallen van alle zwaluwsoorten op te tellen, kom ik op zo’n 175 broedparen in onze wijk. Dat is best bijzonder in een nieuwbouwwijk. Scheelt ook ons nog eens miljoenen muggen!

Woning te koop De Stichting Avifauna Zwolle vindt het belangrijk dat gierzwaluwen voldoende nestgelegenheid hebben in Stadshagen. Deze organisatie heeft hiervoor een bijzondere aanbieding. Gierzwaluwen nestelen ook graag in een speciaal daarvoor ontworpen nestkast. Voor een extreem laag bedrag van € 5,- wordt u de trotse eigenaar van zo’n kast. Vogelbescherming Nederland stimuleert de plaatsing ook. Meerdere nestkasten geeft het beste

resultaat want de vogel broedt het liefst bij soortgenoten in de buurt. Combinaties met nestplekken onder de pannen zijn natuurlijk ook geschikt. Dus wilt u een passend cadeau voor een verjaardag, Sinterklaas of voor onder de kerstboom, meldt u dat dan via info@ avifaunazwolle. U krijgt er gratis advies bij uw woning bij. De enige voorwaarde is dat de kast (of kasten) in Stadshagen opgehangen wordt.

07


Een terugblik op het Cultuur Festival Stadshagen Door Alice Tekst

Op 9 juli vond voor de tweede keer het Cultuur Festival plaats. Ondanks concurrentie van het festival LepeltjeLepeltje in het centrum en de open dag van PEC Zwolle, verliep het festijn vlekkeloos. Er was een markt met kraampjes waar allerlei leuke spulletjes gekocht konden worden. Idee daarbij was dat het handgemaakt en liefst van gerecycled materiaal moest zijn. Daarnaast kon er ook lekker gegeten en gedronken worden. De Turkse lekkernijen vonden gretig aftrek bij het publiek. Op het terrein zelf, in het Twistvlietpark, waren demo’s van diverse oosterse sporten te doen en te bekijken. De sfeer was gemoedelijk. Ook het Cultuurhuis was dit jaar betrokken. De grote zaal was namelijk omgebouwd tot Gameparadijs. Dit deel werd georganiseerd door het inmiddels ervaren Arcadium Games. Retro staat hierbij centraal. Klaas Schuuring, initiatiefnemer en organisator, vertelt: “Er waren veel jonge kinderen en jongeren leuk aan het gamen met elkaar, dat was echt een succes. Heel leuk om te zien hoe enthousiast ze reageren op die toch wat oudere computerspellen. Mooi was ook de rol van de winkeliersvereniging Stadshagen, zij hebben dit deel gesponsord!” Premie op Actie Dankzij de subsidie van de gemeente, Premie op Actie, kon het geheel omlijst worden met muziek en andere bruisende activiteiten. Klaas: “Ook Stadshagen To-

08

Foto’s Yvonne Waslander

taal en WijZ hebben op eigen manier een bijdrage geleverd. Ondanks dat kwamen we wel vrijwilligers tekort. Maar ik neem mijn petje af voor de mensen die er wel waren. Zij hebben keihard hun schouders eronder gezet om dit samen weer te realiseren.” Op de vraag of er ook verbeterpunten waren, kijkt Klaas peinzend. “Het was een beetje jammer dat de MadeBy-markt zo verscholen ging achter het gebouw Werkeren. Mooier was geweest als het ernaast had gestaan, dan heb je gelijk de loop vanaf het winkelcentrum. Nu merkte het publiek ons helaas niet altijd op. Dubbele pech, want het begon rond drie uur ‘s middags ook nog eens keihard te regenen. En veel marktlui vertrokken toen, tegen de afspraken in zelfs. Beetje dom, want de bui was snel over en toen was het stralend weer!” Tropische sferen Een les voor de volgende keer. Volgend jaar, in de zomer van 2017, is het de bedoeling om het Cultuur Festival in tropische sferen te dompelen. “Vrijwilligers die mee willen denken, organiseren en doen zijn van harte welkom. We beginnen op tijd, zodat het weer een compleet feest voor en door Stadshagen wordt,” aldus een stralende Klaas. Opgave kan via info@zwolsemediafabriek.nl


STADSHAGENFESTIVAL Foto’s door Yvonne Waslander

09


Hart verpand aan dierenweide

Bert Kamerman met zijn geliefde schapen

Yvonne Waslander

eens buiten de deur te houden. “Soms kijk ik het even aan als een dier iets mankeert. Als ik het niet vertrouw bel ik de dierenarts en samen komen we een heel eind.”

stal gebouwd waar aan de ene kant de imker zijn kasten heeft staan en aan de andere kant kunnen de schapen schuilen bij regen en kou.”

Vanaf 2003 is Bert Kamerman als vrijwilliger bij de dierenweide betrokken, sinds een paar jaar bekleedt hij de functie van voorzitter. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met Grondzaken bij het Waterschap, maar eenmaal op de dierenweide is hij weer de boerenzoon van vroeger. Door zijn agrarische achtergrond en nuchtere instelling weet hij de dierenarts nog wel

Favoriete dieren Hij heeft veel dieren zien komen en gaan, onder meer ratten, cavia’s, konijnen. Echt enthousiast wordt Bert bij de vraag naar zijn favoriete dieren op de boerderij. Dat zijn de schapen. De weide heeft Zwartblessen lopen en een paar Kameroenschapen. Een zwartbles is herkenbaar aan een witte bles op zijn kop. “De Kameroenschapen zijn heel bijzonder,” legt Bert uit, “zij hebben als groot voordeel dat we ze niet hoeven te scheren. Het schaap krijgt in de winter hooguit een wollige vacht. ’s Zomers is de vacht dun en glad. Ideaal!” Soms wordt de dierenweide met nieuwe aanwinsten uitgebreid. Bert Kamerman wijst op een paar eenden die onlangs gebracht zijn. “We krijgen ook nog wel eens konijnen. En nog niet zo lang geleden is er een imker met zijn bijen neergestreken bij de dierenweide. We hebben samen een

Lege vrijwilligersstal In de begintijd was er aan vrijwillige verzorgers en klussers geen gebrek. Bert: “Er werden volop activiteiten voor kinderen uit de wijk georganiseerd, zoals het versieren van een palmpasenstok en een eierzoekwedstrijd rond Palmpasen. Daarnaast was er de Boerderijclub die samen met Travers werd georganiseerd. Een aantal jaren hebben we de ponyclub gehad, verzorgd door en voor meiden uit Stadshagen, erg leuk. Doel van alle activiteiten was om kinderen lekker buiten bezig te laten zijn en zo spelenderwijs kennis te laten maken met natuur en dieren.” Helaas is die tijd voorbij. De lijst met vrijwilligers werd almaar korter en zo kwam er een eind aan de activiteiten. “Je moet op een bepaald moment keuzes maken”, vertelt Bert, “het moet leuk blijven

Het grootste gedeelte van de zomer hebben wij onze Vinexwoning verruild voor verschillende soorten onderdak aan de andere kant van de oceaan. Ik ben dol op onze Vinexwijk, maar het is ook heel goed om je blik te verruimen en eens goed rond te kijken hoe het er op andere plekken in de wereld aan toe gaat. Na een prachtige reis, vele kilometers en bijzondere ontmoetingen en gesprekken verder, trek ik mijn conclusies. Aan de ene kant waardeer ik een aantal zaken bij te-

rugkomst in onze wijk meer dan ooit. De geijkte bruine boterham met kaas natuurlijk, terrasjes, het afspreken met familie en vrienden, veel minder reclameblokken tijdens het tv-kijken en de korte afstanden die ik gemakkelijk op mijn fiets kan afleggen. Uiteraard brengt zo’n reis ook wat eyeopeners met zich mee: weinig tot geen zwerfafval, hoffelijkheid in het verkeer, oprechte belangstelling van nietbekenden in wie je bent en wat je doet, de deuren van huis en auto hoeven niet

op slot en het grote ‘community-gevoel’. De verbondenheid met en inzet voor de gemeenschap waar je woont heeft mij, tijdens deze reis, enorm geraakt en geïnspireerd. ’s Avonds, toen ik mijn reisblog aan het bijhouden was, werd ik onmiddellijk op m’n vingers getikt. Ik, die net beweerde dat er qua community-gevoel nog wel wat te verbeteren was in ons land, zag via social media allerlei foto’s voorbij komen van wat er deze zomer in Stadshagen

Door Riet van der Wenden Zonder vrijwilligers verschraalt onze samenleving snel. Onmisbaar zijn ze, deze trouwe groep mensen die zelf het liefst op de achtergrond blijven. Vinexpress zet ze volop in het zonnetje. Deze maand Bert Kamerman. Hij is sinds jaar en dag verbonden aan de dierenweide Kakel en Co. Onder aan de Hasselterdijk, een beetje verscholen in het groen, bevindt zich deze oudste dierenweide van Stadshagen. Kakel en Co draait vanaf de start in 2001 volledig op vrijwilligers en is financieel afhankelijk van donateurs.

10

om te doen, maar het moet ook vooral te behappen zijn en blijven voor de vrijwilligers. Daarom hebben we gezocht naar manieren om het onszelf makkelijker te maken.” Het tekort aan vrijwilligers nekt de brede educatieve opzet van de Dierenweide, maar Bert Kamerman denkt niet aan stoppen. “We gaan op de huidige voet door. Dat is roeien met de riemen die we hebben en doen wat kan. Dat betekent concreet dat we ons steeds meer beperken tot de kerntaken, het verzorgen van de dieren en noodzakelijk onderhoud aan stal en terrein.” Een licht schouderophalen. “Het is zoals het is. Volgens mij is het bij de dierenweide al niet veel anders dan bij veel andere verenigingen die kampen met vrijwilligerstekorten.” Nieuwe vrijwilligers of donateurs zijn dan ook van harte welkom! Stuurt u bij belangstelling een mailtje naar kakel_en_ co@live.nl of loop eens binnen tijdens de openingsuren op woensdag-, zaterdagen zondagmiddag. De aanwezige vrijwilliger vertelt u graag meer.

te doen was. Goed georganiseerd, druk bezocht en gedragen door vele vrijwilligers. Van Cultuurfestival tot Huttendorp en van Heldendag tot Stadshagenfestival. Een feest! En een bewijs dat het met het community-gevoel in Stadshagen wel snor zit. Ik neem mijn woorden terug. Excuses! Buurvrouw


Brug bij WKC heet Stadshagenbrug Door Jac de Groot

In de april-editie van deze krant stond in de serie over bruggen in en om Stadshagen een artikel over het bruggetje tussen het Twistvlietpad en het winkelcentrum. Het artikel eindigde met een oproep voor een naam van het bruggetje. Inmiddels zijn er een aantal maanden verstreken en zijn er een aantal reacties binnengekomen op deze oproep. Stadshagenaar Anita Oppendijk schreef in haar reactie op het artikel dat de brug eerder al de naam Stadshagenbrug had gekregen. Dit is een heel mooie vondst. Zij had nog oude kaarten van Zwolle liggen, waar het bewijs op geleverd kon worden. Midden in de wijk blijkt ineens een frappant stukje historie te liggen, waar een groot deel van de Stadshagenaren met regelmaat gebruik van maakt. De foto bij dit artikel is met toestemming en in bijzijn van de eigenaresse gemaakt.

Het zou heel jammer zijn als de naam Stadshagenbrug nu bekend wordt bij de lezers van Vinexpress, maar vervolgens weer in de archieven verdwijnt. Daarom wordt bij de Gemeente Zwolle een aanvraag ingediend om, mede in verband met de historie van onze wijk, een bordje bij de brug te plaatsen met de naam en informatie over de brug. Zo kunnen wijk bewoners en bezoekers, bijvoorbeeld mensen die het Rondje Zwolle fietsen, meer te weten komen over de historie van Stadshagen. Historisch Stadshagen Hoewel het klinkt als een contradictio in terminis, is er wel degelijk sprake van een historisch Stadshagen. Het artikel over de Stadshagenbrug is eveneens aanleiding om diverse andere historische plaatsen en wetenswaardigheden van Stadshagen in kaart te brengen. Het eerste artikel van deze volgende serie zal gaan over de naam Stadshagen. Ondanks de uniciteit van de naam, is Zwolle niet de enige stad

met een stads-Hagen. In de komende edities zal duidelijk worden dat de historie van Stadshagen al voor de bouw van de eerste woningen in 1997/1998 begonnen is.

Fragment van de Mastenbroekerpolder met de naam Stadshagen en de Stadshagenbrug Foto Jac de Groot

Doe ff iets anders op schooldag andere ideeën te inspireren. Het is nu al zo dat wanneer ik eraan kom, kinderen me herkennen en me blij tegemoet komen. De bak is dan ook volgeladen met speelgoed dat net even iets anders is. Of op een andere manier aangeboden wordt, dan is het ineens weer boeiend.”

Irene de Muinck bezoekt scholen met de bakfiets vol speelgoed. Door Alice Tekst

Kinderen op de basisschool hebben een paar keer per schooldag pauze. Het ene kind staat alleen, anderen spelen samen en weer anderen hangen een beetje rond. Dan komt er een dame op een bakfiets het schoolplein opgereden. Gelijk kringelen de kinderen er omheen. Van alles komt te voorschijn, ballen, touwen, rackets, spelletjes. Binnen een mum van tijd is de bak leeg. Alles in gebruik tijdens de pauze.

Foto Alice Tekst

De dame in kwestie is Irene de Muinck, kindercoach. Zij is de bedenker van Doe FF Iets Anders. Travers Welzijn is eigenaar van de bakfiets en zet deze voornamelijk in bij buurtfeesten in de wijk. Irene vertelt: “De Doe-fiets stond in het Verbindingshuis en ik vond dat die wel meer gebruikt moest worden. In mijn beleving stond die te vaak stil op zijn plek.” En dat is mooi, dacht De Muinck. “Ik heb toen dezelfde naam gebruikt maar met Anders eraan. Voornaamste doel is om de scholen te bereiken, om hen tot nieuwe en

Wijkbewoner op bakfiets Iwan van Zon is jeugd en jongerenwerker bij Travers Welzijn. Hij was gelijk in voor dit idee van Irene de Muinck. Want, zo licht hij toe, de wijkwerkers zien dit soort initiatieven graag. Van Zon: “Dit is een uniek concept dat volgens mij heel goed gaat werken. Irene heeft een frisse kijk en een geheel eigen benadering. Hoe bijzonder is dit ook, zij stapt als wijkbewoner op de bakfiets en gaat de basisscholen langs. En dat dan ook nog op vrijwillige basis.” De Muinck: “Vanuit mijn ervaring bij het speciaal onderwijs zag ik dat de vrije momenten lastig waren om in te vullen voor sommige kinderen. Kids die alleen staan, niet weten wat ze moeten doen, weinig aansluiting hebben of ze weten het gewoon even niet. Soms hebben ze te maken met pesten. In al die gevallen ben ik, in deze nieuwe rol, een welkome afleiding. Ik kom op het schoolplein aanfietsen en er is even iets anders. Door mijn

ervaring kan ik de scholen zelf ondersteunen en adviseren. Vanuit mijn deskundigheid kan ik hulp bieden, ook ter plekke aan de kinderen zelf. En dat is mijn voornaamste doel.” Vier ogen De passie voor haar vak als kindercoach ziet zij naar eigen zeggen volledig terug in deze activiteit. “Ik vind het leuk om kids die alleen staan, ter plekke te coachen. Ik heb dan natuurlijk ook het voordeel dat ik nieuw op het plein ben. Daardoor vallen mij bepaalde gedragingen of groepsprocesssen op die voor anderen al gewoon zijn. Groot voordeel is tevens dat de onderwijzers tijdens het bezoek van de Doe FF Iets Anders zelf even een stapje terug kunnen doen. Ze hebben op dat moment vier ogen extra op het plein, want meestal neem ik ook een stagiaire mee. De leerkrachten hebben dan zelf net even meer tijd om te observeren of in te springen bij groepsprocessen. Ik geniet ervan dat binnen no time al het speelgoed uit de fiets is. De kinderen gaan echt opgeladen en vrolijk terug in de klas.” Van Zon gekscherend: “Er wordt vaak gezegd ‘Doe eens normaal’. Maar ja, wat is dat eigenlijk? Wij zeggen nu juist: Doe FF Iets Anders!” Meer info is verkrijgbaar bij Irene de Muinck via info@irenekindercoaching.nl

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 11


Colofon

INTENSIEF SPORTSCHEMA?

KOM ONTSPANNEN

10 RITTENKAART WELLNESS INCLUSIEF 1x GRATIS ZONNENBANK

*

Fitplaza is méér dan fitness en sporten. Fitplaza is ook ontspannen en relaxen. In onze uitgebreide Wellness kunt u genieten van 2 Finse sauna’s (80 en 90 graden), Turks stoombad, warme whirlpool, scrubcorner, warm voetenbad, koude stortdouche, relaxruimte en dakterras. Profiteer nu van onze Wellness 10 rittenkaart en maak op een voordelige manier kennis met onze Wellness faciliteiten incl. 1x gratis gebruik van de zonnebank.

Middelweg 401 - 8031 VX Zwolle - Telefoon: 038 - 45 45 100

Small Group Fitness • Individuele Fitness • Tennis • Squash • Groepslessen • Wellness • Bedrijfsfitness • Solarium • Kids-Opvang

WWW.FITPLAZA.NL/ACTIE * Kijk op onze site voor de actievoorwaarden

12


Naam:

Senya Leusink

Geboren: 6 juli 2004 School:

CSE (Centre for Sports & Education)

Sport:

Acrobatische gymnastiek

Club:

Sportacrobatiek Zwolle

Titel:

Nederlands kampioen

Door Geert Jan den Hengst Het was 26 juni 2016 in Ahoy, Rotterdam: het NK van de KNGU, Fantastic Gymnastics genoemd. Alle topsporters van de KNGU waren aanwezig, het niveau was hoog! Ook de olympiërs Epke Zonderland en Sanne Wevers hebben daar hun oefeningen gedraaid. Bij acrogym wonnen Senya en haar acropartner Max de finale. Daarmee is Senya waarschijnlijk de jongste Nederlands kampioen van Stadshagen. Een goede reden om haar te ondervragen. Vertel eens over jouw sport? Acrogym is een teamsport, waarbij op muziek gezamenlijk acrobatische oefeningen worden uitgevoerd. Dan sta ik bijvoorbeeld al op de nek van iemand anders en dan doet een derde persoon weer een handstand op mij. Afhankelijk van het niveau waarop wordt gesport, worden de oefeningen moeilijker. Bij wedstrijden wordt er gejureerd op drie punten: artistiek, technisch en uitgangswaarde. Het hoogst haalbare is 3x10, dus 30 punten. Een jury bestaat uit circa tien juryleden.

Meestal worden er na ieder seizoen nieuwe teams samengesteld. Het is best lastig om voor iedereen de juiste teams samen te stellen. Hierbij wordt gekeken leeftijd, lichaamsbouw, gewicht en lengte. Ook ik kom weer in een ander team, Max is helaas gestopt. Het wedstrijdseizoen loopt van januari tot en met juni. Dus na de zomer kunnen de nieuwe teams eerst hard trainen. Teams zijn te verdelen in dames-2 of -3, heren-2 of -4 of mixpaar. Hoe lang doe jij al aan acrogym? Dit is mijn vierde seizoen. In groep 6 ben ik begonnen en vanaf groep 7 ga ik naar

Senya Leusink is Nederlands kampioene acrogym.

het CSE. Hierop zitten leerlingen die allemaal een talent hebben in een bepaalde sport en daarvoor veel willen en moeten trainen. Naast gewoon onderwijs is er veel tijd daarvoor. Ook nu ik op het middelbaar onderwijs zit ga ik daar heen. De school staat naast het PEC-stadion. Hoeveel tijd besteedt jij aan trainingen? Gemiddeld train ik 26 uur per week. Bij het CSE, maar vooral veel op mijn club, Sportacrobatiek Zwolle. Ik maak lange dagen, want ik ga geregeld om 7.30 van huis om pas om 20.30 weer thuis te komen. Dan moet ik nog eten, douchen en ga ik mijn bed in. Ook op zaterdag train ik. Afgelopen najaar deed ik mee aan het WK-kwalificatietraject en trainde ik zelfs ook op zondags. Helaas hebben wij de kwalificaties wij niet gehaald. Hoe lang wil je nog doorgaan en heb jij een doel? Ik wil graag het topniveau halen en dat is ongeveer klaar na je 20e. Als acrogym olympisch wordt zou ik wel naar de Olympische Spelen willen en ook hoop ik eerste te worden op het WK. Bij de Olympische Spelen in Rio zijn een paar mooie demo’s gegeven, door de Chinese heren-4 en een Russisch mixpaar. Hope-

Sportacrobatiek Zwolle Kinderen kunnen al vanaf de recreatiegroep met acrogym meedoen. Dus als ze 5 of 6 zijn. Dit kan op een aantal locaties in Zwolle. Ook in Stadshagen zit een recreatiegroep. Je mag 3x gratis meedoen! Voor meer info kan

men bellen met Margaretha Plantenga (06 55183881) of kijk op www.sportacrobatiekzwolle.nl. Op 5 november vieren we ons 25-jarig bestaan met een showavond in de Stilohal.

Foto Yvonne Waslander

lijk wordt mijn sport in 2024 Olympisch. Dan ben ik 20, dus dat zou nog net moeten lukken! Welke prestaties heb je tot nu toe behaald? In 2014 (dames-2) werd ik Overijssels kampioen (ondanks een breukje in mijn elleboog). Op het NK werden wij toen zevende. In 2015 (dames-3) werden we bij de plaatsingswedstrijden tweede, en twee keer derde. Later werden we op het NK achtste. Afgelopen seizoen (mixpaar)

werden we bij de plaatsingswedstrijden twee keer eerste en op het NK dus ook eerste. Ook heb ik voor het eerst meegedaan met buitenlandse wedstrijden. In België werden we in de finale vijfde. In Geneve zijn we eerste geworden! Dat was een superleuke ervaring. Zeker omdat dit pas ons eerste (en laatste) seizoen samen was. Ruim een maand later zouden we dus ook nog eens Nederlands kampioen worden. Heb jij nog tijd voor jezelf? Ja, maar beperkt. Ik moet vaak vroeg weg en ben laat terug, dus weinig thuis. Maar ik ben het ondertussen gewend en ik ervaar dat niet als zwaar. Het is wel jammer dat ik mijn broertje (5) en zusje (10) weinig zie. Als ik thuis kom liggen ze al op bed. Als gezin is het heel bijzonder als we zondags samen kunnen ontbijten,

want mijn vader sport zelf ook op zondag. Dan maken we er echt even iets speciaals van. Ook kan ik bijvoorbeeld bijna nooit naar verjaardagfeestjes gaan. Ik kan ook nooit mee naar de bioscoop toe of een dagje naar het strand. Als gezin is het zelfs moeilijk om samen te eten. Dat lukt meestal alleen in het weekend en dan nog niet altijd. We kunnen vaak ook niet op het laatste moment nog ergens heen, omdat dat niet kan met mijn trainingen.

Wat betekent jouw sport voor jouw gezin? “Dat er thuis steeds veel geregeld moet worden. Gelukkig plant mijn moeder alles voor ons. Als het bijvoorbeeld wintertijd is, mag ik ‘s avonds niet alleen naar huis fietsen. Dan moet ik opgehaald worden. Maar mijn broer en zus kunnen en mogen niet alleen thuis blijven. Omdat mijn zusje in een rolstoel zit kunnen ze mij ook niet even snel ophalen. Mijn ouders zijn ‘s avonds ook vaak weg naar sport, een overleg of vrijwilligerswerk.” Tot slot, heb jij nog favoriete films of boeken? “Ik vind Harry Potter leuk. In groep 6 heb ik ze allemaal al gelezen. Maar tegenwoordig heb ik erg weinig tijd daarvoor. Ik doe graag een klein spelletje op mijn telefoon (welke 12-jarige niet?).”

13


Grand Café Milligers Het bleek wat meer voeten in de aarde te hebben dan vooraf voorzien, maar half april van dit jaar werd dan toch gestart met de bouw van het nieuwe, definitieve strandhuis aan de Milligerplas. De horecagelegenheid aan de plas, van ondernemers Hans en Ria Oosterlaar, is sinds donderdag 11 augustus officieel open. En daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt!

Goofy door Ree

Ik heb jullie de vorige keer verteld over de liefde van mijn leven, Ramona, de koningspoedel, die ik op de camping heb ontmoet. Sinds een paar weken heb ik nog een vriendinnetje. De baas en de vrouw gingen naar Scheveningen en ik mocht niet mee, omdat ze daar naar een eng groot beest moesten gaan kijken. Ze hadden het tenminste steeds over ‘The beauty and the beast’ en ze waren natuurlijk bang dat dat beest mij iets zouden doen. Ik hoorde het baasje ook zeggen dat hij wel eens een keertje ‘zonder kind’ weg wilde. Hij zal toch wel weten dat ik

14

geen kind ben, maar een hond?! Ik kon niet bij mijn tweede familie in Holtenbroek logeren en dus mocht ik naar een hondenhotel. Daar heb ik haar ontmoet, mijn allerliefste Saucijsje. Een totaal ander type dan Ramona. Ramona is groot en slank en ze heeft prachtige witte krullen. Saucijsje is klein, lekker mollig en laag op de pootjes. Ze heeft stekeltjeshaar van een schitterende roodbruine kleur en een schattig staartje, waarmee ze vrolijk kwispelt als ze mij ziet. Ze is een paar jaartjes jonger dan ik, terwijl Ramona juist wat ouder is. Er zijn nog meer verschillen.

Ramona is heel tevreden met onze LATrelatie en ze heeft geen behoefte aan een gezin. Dat kan ook niet, want net zo als ik mijn katstratie heb gehad is zij gesterilisideerd of zoiets. Saucijsje wil graag veel puppy’s. Dat vindt ze gezellig. Ik heb haar nog niet verteld van mijn katstratie, maar wel uitgelegd dat de puppy’s toch niet bij ons zouden blijven. Toen ging ze huilen en heb ik haar net zo lang getroost tot ze weer ging kwispelen met dat snoezige staartje. Ik heb met haar ook nog niet geblaft over Ramona, want dan gaat ze natuurlijk weer huilen. En ik heb Ra-

mona ook nog niks verteld over Saucijsje, want zij wordt dan vast heel boos. Volgend weekend zie ik Ramona weer op de camping. Of ik Saucijsje ooit nog terug zie, geen idee. Dat gaat waarschijnlijk alleen gebeuren als haar familie en mijn familie ons op hetzelfde moment weer naar dat hondenhotel brengen. Mijn verstand zegt me dat ik bij Ramona moet blijven en mijn hart hunkert naar Saucijsje. Wat moet ik nou? Pootje, likje en blafje van een verliefde Goofy.


Beweeggroepen weer van start De sport- en beweeggroepen van WijZ zijn vanaf maandag 5 september 2016 weer sportief en gezond van start gegaan. Wekelijks bewegen zij samen in diverse locaties in uw eigen wijk, zoals fitgym, country-line dance, stijldansen, sportfit yoga en Tai Chi. Voor meer informatie over deze en andere beweegactiviteiten in uw eigen wijk kunt u bellen met WijZ, tel. 038 8515700. Bewegen heeft zowel op korte als lange termijn veel voordelen. Na het bewegen voelt u zich ontspannen, slaapt u beter en kunt u efficiënter omgaan met bijv. stress of tegenslagen. U voelt zich zelfverzekerder en opgewekter. Door regelmatig te bewegen, bouwt u uw conditie op, waardoor u zich fitter voelt en u meer energie heeft. Op lange termijn heeft bewegen ook een positieve invloed. Door bewegen kunt u ziektes en/of kwaaltjes voorkomen. Bewegen houdt o.a. uw botten en spieren sterk en uw gewrichten soepel. Het bevordert de bloedsomloop, verlaagt uw bloeddruk en cholesterolgehalte, wat het risico op hart- en vaatziektes doet afnemen. Ook als u klachten heeft, zoals pijn/stijfheid (door bijv. reuma of artrose) is bewegen goed. Het is van belang om uw spieren en gewrichten in conditie te houden. En door beweging neemt de stijfheid af en kan pijn worden verminderd.

Wilt u (weer) gaan bewegen, dan kunt u altijd een proefles volgen. Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen met WijZ, tel. 038 8515700. Stijldansen Wekelijks wordt er op dinsdagavond, 19.30 - 20.45 uur, gedanst in het Cultuurhuis. Tijdens deze les leert u verschillende dansen van het stijldansen. Hierbij kunt u denken aan onder andere de quickstep, Engelse Wals, cha cha cha. Een ontspannen manier van bewegen, waarbij er achteraf tijd is voor gezelligheid met koffie, thee of een drankje. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met WijZ, tel. 038 8515700. Tai Chi Een gevarieerd aanbod Tai Chi en Chi Kung-oefeningen vanuit de klassieke principes. Met o.a. aandacht voor ontspanning, focus, gronden, lichaamshouding en ademhaling. Het symbool van Tai Chi is Yin en Yang en karakteriseert zich door zacht vloeiende bewegingen die vanuit rust en concentratie doorlopen worden. Meditatie in Beweging! De bewegingen bevorderen het circuleren van energie in het lichaam en optimaliseren daarmee uw gezondheid. Tai Chi is gericht op bewegingsvrijheid en zelfvertrouwen, werken aan uw innerlijke balans en focus, goed voor coördinatie en concentratie. Kom zelf ervaren wat Tai Chi voor uw kan

betekenen. Elke vrijdagochtend (09.30 10.30) is er in het Cultuurhuis Tai Chi. De les wordt verzorgd door Saskia van Noort. Voor meer informatie en of aanmelden kunt u bellen met WijZ, tel. 038 8515700. Sportfit De voordelen van bewegen zijn op zowel korte als lange termijn. Na het bewegen voelt u zich ontspannen, slaapt u beter en kunt u efficiënter omgaan met bijv. stress of tegenslagen. U voelt zich zelfverzekerder en opgewekter. Door regelmatig te bewegen, bouwt u uw conditie op, waardoor u zich fitter voelt en u meer energie heeft. Op lange termijn heeft bewegen ook een positieve invloed. Door bewegen kunt u ziektes en kwaaltjes voorkomen. Bewegen houdt onder andere uw botten en spieren sterk en uw gewrichten soepel. Het bevordert de bloedsomloop, verlaagt uw bloeddruk en cholesterolgehalte, wat het risico op hart- en vaatziektes doet afnemen. Ook als u klachten heeft, zoals pijn of stijfheid (door bijv. reuma of artrose) is bewegen goed. Het is van belang om uw spieren en gewrichten in conditie te hou-

den. En door beweging neemt de stijfheid af en kan pijn worden verminderd. Elke donderdagochtend, van 09.15 - 10.15 uur is er Sportfit in het Cultuurhuis. Hierbij traint u uw uithoudingsvermogen met onder meer gewichtjes en dynabands. Daarnaast doet u spierversterkende oefeningen, loopvormen en balspelen. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau deelnemen. De groep verwelkomt u graag tijdens een gratis proefles. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met WijZ, tel. 038 8515700. Samen Uit Samen Thuis Wil jij diegene zijn die een ander uit de eenzaamheid haalt? Een kopje koffie, een goed gesprek of een wandelingetje maken is vaak al voldoende. Gewone dingen doen, dat is juist zo bijzonder! Het gaat om één op één contact met iemand die om uiteenlopende redenen zijn of haar favoriete activiteit niet meer kan doen. Voel jij je aangesproken, stuur dan een mailtje naar info@wijz.nu onder vermelding van SUST, of bel naar 038 45715700.

Repair Café wijst op uw rechten

Bridge Club De Hanze Bridgeclub De Hanze begint weer aan een nieuw seizoen. De club groeit en heeft plaats voor vier tot zes paren om lid te worden van de vereniging. Er wordt gespeeld op de maandagavond in een A-, B-, en C-groep, zes rondes van vier spellen per avond, van 19.15 uur tot ongeveer 22.30 uur. Ook dit jaar start BC De Hanze medio september een cursus bridge voor beginners en gevorderden, het gaat om 8 tot 10

avonden. Deze cursus wordt gegeven op donderdagavond, van 18.45 tot ca. 21.15, in restaurant IJsselheem, Dienstencentrum Werkeren, Werkerlaan 154. Eens ter kennismaking komen kijken op maandagavond, of interesse in de beginnerscursus bridge? Meld u voor meer informatie bij de secretaris van de BC De Hanze Hans Ruiken, via 038 4230978 of hans.ruiken@ kpnmail.nl Elke laatste zaterdag van de maand is het mogelijk materialen aan te bieden voor reparatie. Wij repareren in de ruimte van het zorgcentrum van IJsselheem. Wanneer u met een magnetron komt, kijken we die ook na. Heeft u een betrekkelijk nieuw apparaat dat hapert of niet meer doet, dan heeft u wettelijke rechten. Deze verschillen per apparaatsoort. U dient altijd bij de verkoper reclameren. Dat kan natuurlijk ook een bedrijf zijn dat via internet verkoopt. Wilt u weten wat uw rechten zijn en wat u dan moet doen, kijk dan op een passende site. Bijvoorbeeld: www.radar. avrotros.nl of www.kassa.vara.nl. Voor praktisch advies van de overheid over uw rechten als consument is www.consuwijzer.nl handig. Heeft u een passende rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u ook daar uw probleem voorleggen. Datzelfde geldt voor de Consumentenbond. Deze laatste organisatie weegt sinds kort bij de beoordeling van producten ook de repareerbaarheid mee. Dat is een goede ontwikkeling. U bent altijd welkom bij Repair Café Stadshagen. Zij repareert en geeft advies zodat circa 75% werkend terug gaat met

de eigenaar. Een kwart van de aangeleverde artikelen is helaas niet te repareren. Het vlgende Repair Café is op zaterdag 24 september, van 10.00 tot 14.00 uur in gebouw Werkeren Werkerlaan 154 in Stadshagen. Meer info via repaircafestadshagen@gmail.com of de Facebookpagina van Repair Café Stadshagen.

Alles onder één dak! Naast verschillende soorten fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie, Medische fitness, Shockwave, Manuele therapie, Echografie, Dry needling , Buurtzorg en Oefentherapie Cesar in huis! hebben wij

Praktijk Holtenbroek (hoofdlocatie)

• Haydnstraat 4

Gezondheidsplein De Bolle Bieste (dependance) • Rembrandtlaan 10 Tel: 038 - 454 55 55 • info@ fysiotherapieholtenbroek.nl Afspraken maken bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur.

www.fysiotherapieholtenbroek.nl

15


Colofon

WINKELCENTRUM STADSHAGEN VERRASSEND COMPLEET EN GRATIS OVERDEKT PARKEREN! Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen

www.winkelcentrumstadshagen.nl

GRATIS

*

bij aanschaf van uw CV-ketel

Vraag naar de voorwaarden.

T.W.V. €250,-

comfort

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een Media Markt-cadeaukaart t.w.v. € 250,-! Met deze cadeaukaart kunt u uit het hele assortiment van Media Markt zelf een cadeau kiezen. Wilt u geen cadeaukaart? Geen probleem, u ontvangt dan € 200,- korting! Kijk voor meer informatie over deze unieke actie op www.energiewacht.nl/cvketel!

16