Vinexpress september 2019

Page 1

Wijkkrant 17de jaargang september 2019

08 Veilig strand

09 Foto’s Huttendorp

15 Moestuinieren

02 05 16 18

Nieuws uit de wijk Stadshagenfestival Duurzaamheidstips Pontje Tolgaarderstraat

Wijk vol initiatieven, groen en fietsers

Beste wijkgenoten,

Stadshagen: 25.000 bewoners verder Met bijdragen van Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker en Geert Jan den Hengst

Wij vinden het als redactie van Vinexpress een boeiende opgave om jullie maandelijks iets op papier van onze wijk te laten proeven. Om bij bewoners die hier al langer wonen gevoelens van herkenning op te roepen. En bij mensen die hier nog niet zo lang leven het besef te verstevigen, dat zij in een heerlijke wijk wonen, waar veel gebeurt en bijzondere mensen wonen. Wij werken met zo’n 15 vrijwilligers aan een wijkkrant, die meer wil zijn dan een doorsnee krantje vol advertenties, open deuren en achterhaalde feiten. Wij brengen nieuws, laten Stadshagenaren met een verhaal aan het woord en bieden een platform aan organisaties die graag iets van zichzelf willen laten zien. Toevallig mag ik dan sinds kort de titel ‘hoofdredacteur’ dragen, maar vat u dat maar niet op als een zware baan: bij de Vinexpress doen we het met z’n allen! Ik wens u veel leesplezier en vooral ook veel woonplezier in ons Stadshagen. Bert Kunnen, hoofredacteur.

‘Ach die arme Vinex-wijken, dat zijn straks de getto’s van de 21e eeuw’, zo luidde eind jaren negentig één van de vele vooroordelen over de grote wijken die veel steden gingen bouwen. Eentonig en saai, dat zouden ze worden. Het beeld werd nog versterkt door Vinexvrouwtje-columnist Marieke Dubbelman, die meesmuilend schreef over ‘haar Vinex-mannetje’ als de saaiste man van Nederland. Ook de Vinex-thriller ‘De Midlifeclub’ van Karin Belt bevestigde de negatieve vooroordelen over Vinexwijken, zoals Stadshagen. Nu, 25.000 inwoners verder, ligt er een bruisende wijk vol buurtinitiatieven, is de waardering voor de wijk hoog en zijn groen en fietsen de wijktopics. Stadshagen is ook geen doorsnee wijk en verschilt in meerdere opzichten van andere Zwolse stadsdelen. Er wonen relatief veel tweeverdieners, de inkomens zijn hoger en er vestigen zich naar verhouding veel ZZP’ers. De wijk kent relatief veel koopwoningen. In Stadshagen heerst een lagere criminaliteit dan elders in Zwolle en de bewoners voelen er zich veiliger dan in de rest van de stad. Het vele groen en de waterpartijen scoren hoog, de natuur ligt om de hoek. Het aantal 1- en 2-persoonshuishoudens ligt in de wijk veel lager dan in heel Zwolle; het percentage huishoudens met kinderen daarentegen ligt ver boven het Zwolse gemiddelde. Hoewel het percentage echtscheidingen in de Nederlandse Vinex-wijken gemiddeld lager ligt dan in

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Foto Margreeth Kruise

het algemeen in ons land, daar is dit in Stadshagen hoger dan elders in Zwolle. Maar het cijfer steekt nog steeds gunstig af bij andere Vinex-wijken, bijvoorbeeld in Almere. De redactie van Vinexpress maakt, samen met diverse bij de wijk betrokken mensen, de balans op van ruim twintig jaar bouwen in de wijk en 25.000 bewoners verder. lees verder vanaf pagina 11

- 5-deurs - Airco - Metallic lak - Bluetooth carkit/ audio streaming - Centrale vergr. met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108 Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Nieuws uit de wijk door Bert Kunnen

Zwolse Klimaatatlas helpt tegen klimaatveranderingen

Stadshagen goed op weg om klimaatproof te zijn Zwolle moet klimaatadaptief worden, ofwel klimaatbestendig, hiervoor is de zogeheten Zwolse Adaptatiestrategie opgesteld. Meer Zwollenaren krijgen vroeg of laat te maken met wateroverlast of hittestress. De gemeente wil in 2050 helemaal klimaatproof zijn en daar zijn veel maatregelen voor nodig. De wijk Stadshagen is als nieuwste wijk al een eind op weg. Om Zwolle klimaatbestendig te maken zet de stad in op verschillende sporen. Eén daarvan is het verkleinen van de kans op overstromingen. Daarnaast wordt gewerkt aan het beter verbinden van water en groen. Zo worden met slimme stuwtjes grachten, vijvers en weteringen beter met elkaar verbonden én met het groen in de omgeving. Op die manier krijgt het water meer ruimte om hoosbuien op te vangen.

Klimaatatlas Naast maatregelen tegen wateroverlast helpen bomen, bermen en parken tegen hittestress. Vergroening van Zwolle is één van de maatregelen die worden uitgewerkt. Op grond van onderzoek en metingen is in kaart gebracht wat de impact is van extremer weer en waar dit meer of minder zal worden gevoeld. Op grond hiervan is de Zwolse Klimaatatlas opgesteld. Hiermee kan iedereen in de stad zelf via de eigen postcode de risico’s op wateroverlast of hittestress in zijn omgeving checken. Zestig procent van de grond in Zwolle is eigendom van bedrijven en Zwollenaren. Ondanks dat Stadshagen al goed op weg is om klimaatproof te worden, blijft er nog veel werk aan de klimaatwinkel voor de inwoners van de wijk. Een eerste stap

In Breecamp is waterdoorlatende bestrating aangelegd.

hierin is het raadplegen van de Klimaatatlas; deze is te vinden op www.zwolle.nl/klimaatatlas.

Foto Erica Turmel

Trucs en tips om de eigen omgeving klimaatproof te maken zijn te vinden op www.zwolle.nl/klimaatmakers.

Bestemmingsplan Waaranders in procedure

Schakel tussen bewoners en gemeente

Bijzonder woonzorg-concept langs de Oude Wetering

Wijkservicepunt-West is verhuisd

Op een nu nog ruig en onbebouwd terrein tussen het nieuwe gedeelte van het winkelcentrum en de Oude Wetering is Ter Steege Vastgoed voornemens het woningbouwplan Waaranders te realiseren. Reguliere woningen worden gecombineerd met appartementen met een zorgcomponent. Het concept is gebaseerd op een buurtschap met gezamenlijke ruimten, waarin mensen samenleven en de zorg dichtbij de bewoners is geregeld. Het terrein ligt door de crisis en de achterblijvende bouwactiviteiten in de wijk al jaren braak. De bouwer is voornemens 50 woningen te bouwen, waarvan 16 koopwoningen voor senioren, 2 duurdere koopwoningen, 12 sociale huurwoningen en 20 zorgappartementen. De uitstraling van de woningen is een verwijzing maar

de oorspronkelijke inrichting van het gebied: een boerderij met hoofdhuis en meerdere schuren. Hoofdgroenstructuur Deze ontwikkeling vindt plaats in de zogeheten hoofdgroenstructuur in de Oude Weteringzone. De dierenweide en de boomgaard, die aan het terrein grenzen, krijgen een functie binnen het plan. De omvang van de dierenweide wordt niet aangetast, deze wordt gedeeltelijk verplaatst en benut als gezamenlijke ruimte voor de bewoners. De monumentale bomen blijven grotendeels gespaard. De initiatiefnemers zijn in gesprek met het dichtbij gelegen De Stadshoeve, om zo een maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Naar verwachting start de bouw in 2020.

Iedere wijk behoort tot of heeft een eigen Wijkservicepunt, dat de schakel vormt tussen bewoners, organisaties en gemeente. Stadshagen valt onder het Wijkservicepunt-West, waartoe ook Westenholte, Spoolde en Frankhuis behoren. Het servicepunt wordt bemenst door het wijkteam dat bestaat uit de wijkmanager, de wijkbeheerder en twee wijkmedewerkers. Ook heeft iedere wijk een wijkwethouder, die het bestuurlijke oog en oor vormt in de wijk. In Cultuurhuis Wijkservicepunt West was tot voor kort gehuisvest in een pand aan de Belvédèrelaan 1. Vorige maand verhuisde het servicepunt naar het Cultuurhuis, Werkerlaan 1, waardoor het meer centraal in Stadshagen ligt. Bewoners kunnen er terecht voor vragen, ideeën en klachten die in de wijk spelen. Het servicepunt is telefonisch bereikbaar via het algemene gemeentelijke telefoonnummer 14038. Als het gaat om een melding over iets dat in de wijk of straat niet in orde is als kunt u terecht bij het algemene meldingspunt van de gemeente:

Foto Erica Turmel-Donker Wijkservicepunt-West zit voortaan in het Cultuurhuis.

www.zwolle.nl/melding. Afhankelijk van de activiteiten van het team in de wijk is het Wijkservicepunt tijdens kantooruren meestal wel in het Cultuurhuis aanwezig. Op www.zwolle.nl/wijken staat meer informatie over de samenstelling en bereikbaarheid van het wijkteam.

Start bouw eind dit jaar

39 nieuwe huurwoningen in Breezicht-Zuid Na jarenlange stagnatie in de bouw van diverse soorten huurwoningen, zijn woningcorporaties weer bereid geld te steken in de verduurzaming van hun huurwoningen en de bouw van nieuwe woningen voor de verhuur.

De locatie waar woningbouwplan Waaranders gerealiseerd wordt.

02

Foto Margreeth Kruise

Woningcorporatie SWZ ondertekende deze zomer een contract met Nikkels Bouwbedrijf BV voor de bouw van 39 huurwoningen in Breezicht-Zuid. Er komen 26 woningen in deelgebied Rand

en in deelgebied Wadi realiseert SWZ nog eens 11 woningen. Alle huizen worden optimaal geïsoleerd en voorzien van balansventilatie, zonnepanelen en warmtepompen. De plannen worden de komende tijd uitgewerkt. De start van de bouw staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. De woningen worden vanaf begin 2020 via de Woningzoeker verhuurd.


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Erica Turmel-Donker, Inez van Slooten, Nettie Roes, Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Iris Boersbroek, Geert Jan den Hengst, Gerdo van den Burg, Leontine Kremers, Renee van Hensbergen, Robert Bos Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Henk Gerrits, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: Hanneke Gunnink, Hendrik Jan-Vermeer, JosĂŠ Stroo, Martin de Zoete Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Armada BV Apeldoorn www.verspreiden.nl Geen krant ontvangen? Mail naar bezorgklachten@vinexpress.nl of bel met 06 46065912 Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten Iris Boersbroek Mans Bos Mieke Pape bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van oktober 2019: uiterlijk maandag 23 september 2019.

Zwolle wil vliegverkeer boven Stadshagen op 1.800 meter Door Bert Kunnen Wat leek op een gunstig gebaar van minister Cora van Nieuwenhuizen, was uiteindelijk een herhaling van zetten. De minister meldt in een recente reactie op vragen uit de politiek, dat de vliegtuigen naar Lelystad Stadshagen op minimaal 1.500 meter hoogte zullen passeren. Dat is 600 meter hoger dan het worstcasescenario dat eerder in beeld was. In Stadshagen is veel onrust ontstaan naar aanleiding van de eerdere berichten over een vlieghoogte van 900 meter boven de wijk. Dit zou een onaanvaardbare geluidbelasting opleveren. De genoemde 1.500 meter die nu in beeld is was al eerder terug te vinden in verwoorde standpunten van de minister. Zorgen De nieuwe hoogte is mogelijk omdat er geen uitgaand vliegverkeer langs Stadshagen vliegt. Vliegtuigen die in noordelijke richting dalen zullen ter hoogte van

Zwolle op 1.800 meFoto Jan Burgman ter vliegen. Vlak voor Stadshagen wordt de daling ingezet, waardoor genoemde 1.500 meter bij alle vliegbewegingen mogelijk wordt. Dit is echter alleen te realiseren als het aantal vluchten op Lelystad niet boven de 10.000 per jaar uit gaat komen. Beneden dit aantal Vliegverkeer Lelystad zorgt voor onrust in Stadshagen kunnen de verkeersstromen van en naar de luchthaven uit el- oude land. Zwolle blijft samen met de rekaar worden gehouden, stelt de minister. gio op het standpunt staan dat er eerst een herindeling in het luchtruim moet komen; het uitgangspunt is en blijft dat de Zwolle wil 1.800 meter In een reactie laat de gemeente weten vliegtuigen zo laat mogelijk in optimale dat men blij is dat de eerdergenoemde glijvlucht landen op Lelystad Airport en hoogte van 900 meter nu van de baan is. hierbij geen last ondervinden van verkeer De nu in beeld zijnde hoogte van 1.500 naar Schiphol, aldus een gemeentelijke meter is nog altijd lager dan de aan de woordvoerder. Zwolle blijft vasthouden zogeheten Alderstafel is afgesproken, als aan de eerdergenoemde hoogte van miniuitgangspunt voor het vliegen boven het maal 1.800 meter boven Stadshagen.

Huis dementerenden ten koste van speelplaats

Buurt Zandzegge wil trapveldje niet missen Door Bert Kunnen Vlak voor de zomervakantie is door Het Gastenhuis bij de gemeente een bouwaanvraag ingediend voor het realiseren voor een tehuis voor dementerenden. Dit huis moet een plek krijgen aan de Zandzegge, op een terrein dat tijdelijk is ingericht als trapveldje. De buurt en de aangrenzende basisscholen, De Vlieger en De Kopakker, willen het speelterrein niet kwijt. Het protest uit de buurt neemt toe nu de plannen steeds concreter worden. EĂŠn van de leerlingen van de scholen, Emma Meijer (10), schreef zelfs een boze brief aan de burgemeester. De directies van beide scholen ondersteunen haar actie. Tijdelijk Door de gemeente wordt benadrukt dat het altijd de bedoeling is geweest dat er op het stuk grond gebouwd gaat worden. Zo ligt het ook vast in het bestemmingsplan. Door de crisis bleef het stuk grond echter lange tijd onbebouwd. Dat had als voordeel dat de jeugd uit de buurt en de

Het trapveldje aan de Zandzegge waar Het Gastenhuis moet komen.

scholen een extra speelgelegenheid kregen. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de protesten uit de buurt en de actie van Emma iets zullen uithalen. Naar verwachting zal de bouwvergunning binnen afzienbare tijd worden verleend.

Foto Yvonne Waslander

buurt wel en heeft dan ook toegezegd dat er enige ruimte voor een alternatief is. Na de zomervakantie zal samen met de buurt en de scholen worden bekeken hoe de bestaande speelplekken aan de Bermzegge kunnen worden opgeknapt en opnieuw ingericht.

De gemeente begrijpt de bezwaren van de

Hinder vrachtwagens Kop van Voorst aangepakt Door Bert Kunnen

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Bewoners van Frankhuis en omgeving ondervonden geruime tijd hinder van de vachtwagens die Scania parkeerde op de zogeheten Kop van Voorst. De klachten leidden tot diverse aanpassingen op het terrein, zoals het plaatsen van hoge hekken en aanpassingen op het terrein zelf. Overlast Het gebied lag er jarenlang verlaten bij, waardoor het zich kon ontwikkelingen tot een natuurlijk terrein. Bewoners die uitkeken op het gebied werden overvallen door de komst van tientallen vrachtwagens van Scania, die dag en nacht heen en weer reden over het terrein. Het gaat hier om wagens die klaar staan voor transport naar de nieuwe eigenaren.

De Kop van Voorst is voorzien van hoge hekken om overlast tegen te gaan. Foto Margreeth Kruise

Ronkende motoren en oplichtende koplampen brachten veel hinder in de omgeving teweeg. Scania beloofde diverse maatregelen te nemen om de overlast te beperken en die zijn in de zomermaanden uitgevoerd. Zo is de verlichting van het

terrein verbeterd, zijn er hoge hekken geplaatst, die zijn voorzien van klimop en geluidwerend materiaal. In hoeverre de uitgevoerde maatregelen afdoende zijn zal de tijd moeten leren.

03


kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei! speel, lach, groei!start www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

nieuw babygroee p vanaf 1 sept.

NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

VINEXPRESS

FysioZwolle.nl

GEZOCHT:

REDACTEUREN

04

Bij de Vinexpress zijn wij dringend op zoek naar redacteuren. Hou jij van schrijven, ben je geïnteresseerd in wat er speelt in Stadshagen en wil je een bijdrage leveren aan onze krant? Neem dan contact met ons op. Als redacteur schrijf je artikelen, ben je aanwezig bij de maandelijkse redactievergaderingen, kom je met eigen ideeen voor artikelen en heb je overleg met de fotografen voor het beeldmateriaal bij de verhalen. Interesse? Reageren kan door een e-mail te sturen naar bestuur@vinexpress.nl

ONTDEK DOOMIJN in...

ma0s o h T G IN 2 37 O

BIOLO

STADSHAGEN

Wildwalstraat

Oude wetering

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en peuteropvang, tevens 7+ voor bso voor Kindcentrum Het Festival

Sportlaan

WESTENHOLTE

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum Het Festival

Muurmeesterstraat peuteropvang en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar en OBS SuperNova

Papaverweg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Korianderplein peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Vrije School Ridder Joris

Het Saffier

Stinsweg

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum het Saffier

7+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21


Zwolle-IJsselkanaal maakte Willemsvaart overbodig

Aanleg kanaal isoleerde buurtschap Frankhuis Door Bert Kunnen Precies 200 jaar geleden werd de Willemsvaart in Zwolle geopend. Hiermee kreeg de stad een lang gewenste rechtstreekse verbinding tussen de stadsgrachten en de IJssel. In 1964 kwam het Zwolle-IJsselkanaal gereed en dat maakte de Willemsvaart overbodig. Het kanaal spleet niet alleen de buurtschap Frankhuis in tweeën, Frankhuis werd hiermee afgesneden van de stad Zwolle en er ging veel werkgelegenheid verloren. Anno 2019 is Frankhuis als buurt opgenomen in het stadsdeel Stadshagen en zorgen de oude bebouwing en de moderne nieuwbouwwoningen voor een architectonisch contrast. Het zuidoostelijke deel van de polder Mastenbroek, waarin Stadshagen is gelegen, reikte eeuwen geleden tot aan Frankhuis. Met de bedijking van de polder, als bescherming tegen het Zwarte Water, ontstond een driesprong van dijken, waar in de 12e of 13e eeuw de dijknederzetting Frankhuis werd gesticht. De tegenwoordige Frankhuisweg vormt nu nog een deel van die dijk. Over die dijken liepen we-

De Joekel van Hornbach Door Bert Kunnen Ik hoef je niet te vragen of je hem al gezien hebt. Onze meest bewonderde icoon De Peperbus heeft er een grote broer bij. Tenminste, als je hem vanuit ons winkelcentrum in Stadshagen over het Twistvlietpark heen gadeslaat. Het was zo mooi bedacht: vanuit Stadshagen zicht houden op de toren, voor een beetje Zwolle-gevoel zeg maar. Maar dan komt de Hornbach, die voor zijn zichtbaarheid vanaf de A28 een joekel van een reclamezuil wil. ‘Zoek zelf maar een plekje’, zo lijkt het wel. En dan is het zicht op de Peperbus plotseling verstoord door de Joekel van Hornbach, permanent in duoopstelling. Wie rondkijkt in de stad ziet dat er een nieuwe verzuiling is ontstaan: Hanos, Ikea, Scania, McDonalds, de nieuwe foodcourt met KFC en La Place, de gigazuil aan de A28 bij de IJsselhallen en een dito joekel op Hessenpoort. De één wat minder joekelig dan de ander. In de zuilen van de vorige eeuw vonden we geborgenheid, veiligheid, saamhorigheid en kracht. Nee, de nieuwe verzuiling kent deze elementen niet. Het zijn joekels met een platte architectuur en ze overschreeuwen de stad en de Zwollenaren. De zuilen houden de politiek in hun greep en de Hornbachs bepalen de plek. Het zijn de nieuwe kerktorens van de 21e eeuw, die de gelovigen trekken met ruimere openstellingen dan alleen de zondag. Fotogeniek zijn ze niet, zichtbaar wel. En daar gaat het om, toch?

gen naar Hasselt, Voorst, Westenholte en Kampen, die een belangrijke rol speelden in het regionale en zelfs interregionale verkeer. Het vormde een ideale plek voor een herberg en dat leidde tot steeds meer huizen in Frankhuis. Welvarende gemeenschap Hoewel Frankhuis klein was, vormde het door zijn ligging een welvarende gemeenschap met tal van winkels en bedrijven. Naast onder meer een melkboer, schoenmaker, bakkerij, kapper, een fietsenmaker en een hoefsmid waren er ook enkele grotere bedrijven gevestigd, die voor veel werkgelegenheid voor de bewoners van Frankhuis en ook Westenholte zorgden. Zo was er de Blokmelkfabriek, die melk verwerkte die de boeren uit de wijde omgeving dagelijks kwamen afleveren, en een grote houthandel, die boomstammen tot houtproducten verwerkte. De strategische ligging had Frankhuis een goede toekomst kunnen bezorgen, tot het Zwolle-IJsselkanaal werd aangelegd. Doorsneden Na precies 150 jaar verloor de Willemsvaart haar functie als gevolg van de

Een karakteristieke woning in buurtschap Frankhuis

aanleg van het Zwolle-IJsselkanaal. Het kanaal spleet de gemeenschap van Frankhuis letterlijk in tweeën, zodat dit geïsoleerd ten opzichte van Zwolle kwam te liggen. Alle verkeer ging over de nieuwe Kamperweg. In snel tempo sloten de winkels en bedrijven. Toen ook de beide grotere werkverschaffers hun poorten sloten, was het met de werkgelegenheid gedaan. Ondanks die teloorgang heeft Frankhuis nog enkele ruimtelijke kenmerken die sterk afwijken van het rechtlijnig vorm-

Foto Hans van Eerbeek

gegeven Stadshagen. Frankhuis heeft als het ware stand gehouden tegen de oprukkende stad: er is nog veel oudere bebouwing, de wegen kennen soms nog een grillig verloop en er ligt een mooi natuurpark in het hart van de buurtschap. Karakteristieken die in de nieuwe bebouwing zijn bewaard en worden gekoesterd. Welke gevoelens de nieuwbouw in Frankhuis ook oproept, de buurtschap heeft in ieder geval een waardige plek in stadsdeel Stadshagen gekregen.

Succesvol en zonnig Stadshagenfestival Door Robert Bos Op 24 augustus werd de jongste editie van het Stadshagenfestival gevierd in en rond het winkelcentrum. Dankzij de vele vrijwilligers is dit evenement in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de grootste buurtevenementen van ons land. Zij hebben zichzelf dit jaar weer overtroffen door Stadshagenaren van alle leeftijden een kans te bieden elkaar te ontmoeten en samen een geweldige dag te beleven. De dag werd afgetrapt met verschillende vertrouwde onderdelen. Voor de volwassenen waren er onder andere de braderie en het duurzaamheidsplein, waar informatie werd verstrekt over hoe we onze huizen en onze wijk verder kunnen vergroenen. Ook voor de jonkies van de kinderrijkste wijk van Nederland was er meer dan genoeg te doen. Op het Jumbo Kinderplein konden de allerkleinsten zich laten schminken, van een spectaculaire glijbaan roetsjen en badeendjes vangen [voor een mooie prijs]. Voor jong en oud was er de Mobstacle Run, een niet te onderschatten sportieve uitdaging die voor veel hilariteit zorgde. Deze editie werd zo druk bezocht dat sommige bezoekers klaagden over een gebrek aan parkeerplaatsen. Hoe vervelend ook, dat heeft het plezier van de meerderheid niet mogen drukken en het Stadshagenfestival was opnieuw een succes. Barbecue-wedstrijd De barbecue-wedstrijd was een traditioneel onderdeel dat tot grote tevredenheid stemde. Zes semi-professionele teams van diverse samenstelling gingen hier

Foto Margreeth Kruise

de strijd aan om de gunst van de jury, door vier opdrachten te voltooien op hun verschillende barbecues. Wijkbewoonster Sabine Spaansen: “Als groot barbecue-fan is dit voor mij het absolute hoogtepunt. Ik kijk m'n ogen uit naar wat deze mannen en vrouwen klaarspelen. Jammer dat alleen de jury mag proeven, maar de geur alleen is al geweldig!” Hoogtepunt Een ander hoogtepunt, zowel letterlijk als figuurlijk, waren de helikoptervluchten over Stadshagen die gedurende de dag konden worden gewonnen. Dit leverde schitterende foto's op de sociale media op en onvergetelijke herinneringen. Margreeth Kruise, een van de gelukkige win-

naars: “Heel bijzonder om over Stadshagen te vliegen en je eigen huis aan te kunnen wijzen,” en met een knipoog: “mag ik nog een keer?” Het festival werd feestelijk afgesloten in de grote tent, waar DJ Laurentius en coverband LEAD de show stalen. Een en ander rijkelijk overgoten met veel gezelligheid en ook de nodige glazen bier en wijn. En dat mag ook best een keer, zo aan het eind van de vakantieperiode. Zet de datum voor het volgende Stadshagenfestival vast in uw agenda: 8 augustus 2020. Kijk voor een foto impressie op pagina 09!

05


Start verkoop van 23 kavels in Breezicht De gemeente start op woensdag 25 september 2019 met de verkoop van 23 ruime kavels voor vrijstaande woningen in Breezicht. Breezicht is de nieuwste buurt in Stadshagen. Op woensdag 25 september vindt de inloopbijeenkomst plaats. Inschrijven kan tot en met dinsdag 15 oktober 2019. Buitengewoon Breezicht Breezicht is de jongste buurt in Stadshagen. Het wordt een gevarieerde buurt, waar je zowel kunt huren als kopen. De woningen in Breezicht liggen allemaal wat verhoogd op terpen in het landschap, in de lager gelegen delen wordt het water geborgen. De buurt sluit met zijn open structuur goed aan bij de rest van Stadshagen, maar ook bij het weidse polderlandschap ten noorden van Zwolle.

In grote lijnen is Breezicht onderverdeeld in twee stukken: Een zuidelijk deel (twee deelgebieden, ca. 610 woningen) en een noordelijk deel (vier deelgebieden, ca. 530 woningen). Het zuidelijke deel, waar ook deze 23 kavels liggen, wordt als eerste gerealiseerd, het noordelijke deel, met een duinenlandschap, volgt aansluitend. In het zuidelijke deelgebied is het groen opvallend aanwezig. Zo grenst elke woning aan een groene ruimte en heb je hier echt het gevoel dat je buitenaf nabij de stad woont. Water robuust Slim omgaan met water is een nuttige Nederlandse traditie. Zeker nu het klimaat lijkt te veranderen en we soms te weinig water hebben en soms te veel. We spelen daarop in door overtollig (regen)water te bewaren. Niet onder-

Gemeente waardeert initiatiefrijke inwoners

gronds, maar zichtbaar in de buurt. Als het regent in Breezicht, wordt overtollig water via watergangen, wadi’s en groenzones naar een centrale waterpartij geleid. Deze ‘waterbuffer’ vormt een reserve voor perioden van droogte en hittegolven. De wadi’s zijn her en der in Breezicht zichtbaar. In tijden dat het niet regent, vallen de wadi’s vanzelf weer droog. Het maakt Breezicht niet alleen klimaatbestendig, de buurt krijgt er ook een heel eigen gezicht van. Bouwen naar eigen wensen De kavels variëren in grootte van 342 tot 562 m2. De grondprijzen liggen tussen € 173.804,40 tot 285.608,40 k.k. incl. BTW. De gemeente stelt een beperkt aantal voorwaarden zodat er veel ruimte is voor eigen ontwerp.

Inloopbijeenkomst start verkoop Op woensdag 25 september 2019 van 17.00 – 19.00 uur vindt een inloopbijeenkomst plaats in Milligers, Milligerlaan 2. Daar ligt de verkoopbrochure klaar en kan informatie ingewonnen worden over de kavels en de mogelijkheden. Na deze datum is de verkoopbrochure in te kijken via www.zwolle.nl/ kavels. Wilt u meer weten over de kavels in Breezicht, neem dan contact op met mevrouw C. Hoezen-Bredewout, telefoon (038) 498 28 67. Mochten er meerdere inschrijvingen op een kavel zijn, dan vindt er loting plaats op 17 oktober 2019 om 16.00 uur. Kavels waarop niet is ingeschreven blijven ook na deze datum beschikbaar.

Zwerfvuilchallenge tijdens Stadshagenfestival

informatie over het indienen en realiseren van kleine en grote initiatieven, en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.

Veel inwoners zetten zich in voor hun stad, wijk of buurt. Dat kunnen kleine acties zijn zoals het organiseren van een buurtfeest, intensieve projecten zoals het opknappen van een speeltuin of maatschappelijke initiatieven om de stad klimaatbestendig en energiezuinig te maken. De gemeente Zwolle stimuleert en ondersteunt initiatieven en roept iedereen op om te komen met nieuwe ideeën. Wethouder participatie Michiel van Willigen: “De tijd is echt voorbij dat de overheid bepaalt wat in een stad en wijk gebeurt. Die tijd ligt in Zwolle sowieso ver achter ons, want als ik zie hoeveel initiatieven door bewoners ingebracht, opgepakt en uitgevoerd worden, dan kan ik gerust zeggen dat wij een initiatiefrijk Zwolle zijn. Inwoners hebben invloed op hun leefomgeving. Zij wonen er en weten als geen ander wat er speelt en wat er nodig is.” De gemeente is met name op zoek naar inwoners die ideeën hebben om de stad duurzamer, digitaler, milieuvriendelijker en klimaatbestendiger te maken. Meer informatie

Iedereen kan iets doen Een klein buurt- of wijkinitiatief is door veel bewoners makkelijk te realiseren. Het gaat dan om bijvoorbeeld het aanleggen van geveltuintjes, het adopteren van een stuk grond van de gemeente, het organiseren van een Kinderstraat of straatbarbecue. Op www.zwolle.nl/buurtinitiatief staan meer voorbeelden van buurtinitiatieven. Burendag

Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. Dit jaar is Burendag op zaterdag 28 september. Ideeën vind je op www. burendag.nl/voorbeelden en op www. zwolle.nl/buurtinitiatief.

Wil je weten of er in jouw buurt al iets georganiseerd wordt? Je kunt alle aangemelde activiteiten voor Burendag vinden op www.burendag.nl.

Op de website Initiatiefrijk Zwolle https://initiatiefrijk.zwolle.nl/ staat meer

06

Twijfel je of jouw buurtinitiatief wel mag? Neem dan contact op met de wijkbeheerder Ilse Bloemhof tel.nr. 14038 of kijk op www.zwolle.nl/stadshagen

Wethouder Monique Schuttenbeld reikte zaterdag 24 augustus op het Stadshagenfestival de prijs uit aan de winnaars van de eerste Zwerfvuilchallenge. Een parcours waarbij deelnemers zo snel mogelijk zo veel mogelijk zwerfvuil moesten opruimen. De winnaar in de categorie ‘Kinderen’ was Fleur. Fleur was de snelste omdat ze al veel ervaring heeft met een afvalgrijper. Ze ruimt namelijk wekelijks zwerfvuil op bij haar in de buurt. De challenge is de start van een regio brede campagne van het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA. Want september is zwerfvuil opruimmaand! World Cleanup Day en Burendag Zaterdag 21 september is het World Cleanup Day en zaterdag 28 september Burendag. Voor veel mensen het moment om hun wijk, buurt, sportverenging of park weer zwerfvuilvrij te maken. Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA ondersteunt deze initiatieven en levert gratis afvalgrijpers, handschoenen, vuilniszakken en hesjes. Na afloop haalt ROVA het verzamelde zwerfvuil gratis op. Om dit te ontvangen moet een actie aangemaakt worden op www.mooi-schoon.nl. Mooi Schoon Iedereen wil graag wonen, spelen, recreeren en werken in een schone leefomgeving. Dat is waar het zwerfvuilprogramma

Mooi Schoon voor staat. Onze omgeving schoon houden of schoon maken. Nu en in de toekomst. In 18 gemeenten werkt Mooi Schoon samen om door middel van voorlichting, educatie én extra aanpak zwerfvuil te voorkomen. Wilt u meer informatie over de campagne, neem dan contact op met Lajenda Garst projectmedewerker Mooi Schoon, lgarst@ rova.nl of 06 48421702


Eigen-wijsheid van Peggy: wees jezelf, er zijn al anderen genoeg Door Leontine Kremers Op de eerste dag van een nazomerse hittegolf wandel ik met Peggy door het groen aan de zuidwestelijke rand van Stadshagen. Ze heeft een bijzondere levensloop, én een boodschap. Levensloop Ze werd geboren in Rotterdam en verhuisde op 3-jarige leeftijd naar Suriname (het thuisland van haar moeder). Daar groeide ze op, trouwde ze en kreeg een zoon. Ze hadden een goed leven. En toch… op haar 28e begon het te kriebelen: “Ik wilde terug naar mijn geboorteland.” Ze ging op vakantie naar Nederland, en was verkocht. Ze kwam met haar zoon terecht in Almere en had het er goed. Een aantal jaren later verhuisde ze naar Stadshagen voor de liefde. Maar Stadshagen bleek anders dan Almere. Ze ervoer, eigenlijk voor het eerst, een cultuurshock. “Ik dacht dat ik overal kon wonen. Totdat ik in Zwolle kwam.” Lessons learned En dat brengt haar bij haar boodschap. “Ik maakte de fout dat ik me teveel ging aanpassen. Ik dronk zelfs koffie als ik op visite ging bij iemand, terwijl ik koffie niet eens lekker vind! Je zo aanpassen, dat hou je niet vol.” Haar boodschap naar buitenlanders: blijf jezelf. Natuurlijk moet je je aanpassen aan bepaalde

normen (ze noemt ‘op tijd komen’ als voorbeeld), maar je gewoonten van thuis mogen er zijn. Ze horen bij jou. In haar relatie was het ook zoeken. Een reis met hun gezin naar Suriname bracht begrip en herkenning. “Mijn man eet nu ook op de bank”, zegt ze lachend. Het is illustratief voor haar boodschap aan alle Zwollenaren: wees nieuwsgierig. Stel vragen, maak contact. Want als we elkaar begrijpen, kunnen we zoveel fijner samenleven. Zo kan het ook… Ze geeft vele voorbeelden uit haar eigen gezin. En hoe alledaags ze ook klinken, er zit een les in. “Waren we op de camping, ging ik om 10, 11 uur ’s morgens pannenkoeken bakken omdat ik daar zin in had. Zei het buurjongetje: ‘gaan jullie nu al avondeten?’” Ze lacht erbij, en tegelijkertijd zegt ze: “In Nederland is alles zo vastgelegd, in ‘hoe het hoort’ en hoe jullie het gewend zijn.” En ze geeft meteen nog een voorbeeld: “Ik ging snert maken voor mijn man. Ik deed er groente en kip bij in, zegt hij: ‘wat doe jij nou?’ Volgens hem hoorde kip in kippensoep, groente in groentesoep en tomaat in tomatensoep.” Voor haar was dat bizar: je kon toch in de soep gooien wat je lekker vindt? Als ik naar huis fiets, blijft het voorbeeld van de snert me bij. Het lijkt klein, maar hoe ze in haar gezin uiteindelijk snert eten – op de bank en met kip - laat mis-

Foto Jan Burgman Leontine en Peggy in gesprek

schien precies zien hoe het ook kan. Als we elkaar werkelijk ontmoeten, en openstaan voor elkaar, kan er een mix ontstaan. Een blended version van de Nederlandse samenleving. Waar we met elkaar snert eten, mét kip en op de bank. En waar we de uitdrukking ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, waar

velen van ons groot mee zijn geworden, vervangen door de lijfspreuk van Peggy: ‘wees jezelf, er zijn al anderen genoeg’. Ik kan er wel mee (samen)leven. Wil je ook een keer meedoen? Stuur een mail naar leontine@wijsgoed.nl.

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Inloopdag familierecht. Wij helpen u graag verder. HEEFT U EEN VRAAG? LOOP DAN DONDERDAG 17 OKTOBER 2019 VAN 9.00  18.00 UUR EVEN BINNEN. UW VRAGEN BEANTWOORDEN WIJ GRAAG. Als u met een echtscheiding te maken krijgt, zult u zich afvragen hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Ook als u al gescheiden bent en uw situatie is intussen gewijzigd, kan dat tal van vragen oproepen. Het is van groot belang dat de zaken zorgvuldig geregeld worden. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator, tevens financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). U kunt terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens onze inloopdag op donderdag 17 oktober 2019 van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken voor die dag of voor een ander moment.

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Goed verlopen seizoen voor strandbewaking Milligerplas Door Erica Turmel-Donker Het laatste weekend van augustus was door de warme temperaturen een mooie afsluiter van de zomervakantie. Dit geldt ook voor de Strandbewaking Milligerplas: de dames en heren van Reddingsbrigade Hasselt hebben een mooi seizoen achter de rug. Tussen begin juni en eind augustus hebben zij elk weekend bij de Milligerplas op de recreanten gelet vanuit de blauwe zeecontainers die dienen als hun vaste post. Jordy van der Poel is de aanwezige postcoördinator, hij zorgt ervoor dat op de dag zelf alles in goede banen geleid wordt en onderhoudt ook de contacten met gemeente Zwolle. Gemeente Zwolle heeft met de Reddingsbrigade uit Hasselt een overeenkomst voor de strandbewaking langs de Miligerplas; Reddingsbrigade Zwolle is aanwezig bij de Wijthmenerplas. Jordy: “We zitten hier nu al acht seizoenen. Begonnen met alleen een EHBO-post en na twee seizoenen werd dat uitgebreid met de boot en rescueboards.” Zelf zit hij nu zes jaar bij de reddingsbrigade en al die tijd heeft hij ook diensten bij de Milligerplas gedaan. Daarnaast is hij in de zomer ook op het strand op SchouwenDuiveland te vinden. Vanuit het hele land gaan leden van de verschillende reddingsbrigades in de zomer naar de kust om daar diensten te draaien. Bezetting “We hebben in totaal 25 mensen op het rooster staan. Per dag moeten we met minimaal vier mensen aanwezig zijn, bij warm weer liever met zes of acht. Zo kunnen er ook altijd twee mensen de boot bemannen op het water. Afhankelijk van het weer zijn we vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur aanwezig. Bij slecht weer hebben we wat meer tijd voor opleidingsmogelijkheden in en om het water. Dan gaan we vaak om 13.00 uur al naar huis,” aldus Jordy. Alle vrijwilligers van de Reddingsbrigade zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma. Daarnaast hangt in de containerpost een AED en zijn er verpleegkundigen onder de vrijwilligers aanwezig, zodat er indien nodig van gedegen medische kennis gebruik gemaakt kan worden. Elke woensdagavond traint de groep in het zwembad in Hasselt (‘s winters in Genemuiden). Daarnaast hebben ze open water trainingen op de Milligerplas en zijn er opleidingen aan de Noordzeekust. Terugblik In juni en juli was het hoofdzakelijk mooi weer, waardoor de strandwacht een aantal goede dagen heeft gehad. In augustus was het een tijdje wat rustiger en minder mooi weer met een warm weekend als afsluiter. Jordy: “Het afgelopen seizoen hebben we vooral heel veel EHBOgevallen gehad, zoals pleisters plakken. Zo af en toe moesten we erop uit met de boot om mensen die met luchtbedden of flamingo’s aan de overkant belandden en niet meer zelf terug konden komen, op te halen. Een keer hebben we de ambulance erbij gehaald voor een ontwrichte schouder.” De strandwacht krijgt over het algemeen weinig te maken met agressie. “De meeste mensen in het water luisteren wel naar

08

Foto Margreeth Kruise Chiel Boessenkool, Jurrien Visscher en Jordy van der Poel van Reddingsbrigade Hasselt zijn strandwachten bij de MillIgerplas

ons, aan de kant is dat soms wat minder. Zo wordt de toegang voor de hulpdiensten nog wel eens geblokkeerd. Maar vaak zijn de mensen toch wel vrolijk en als je op een goede manier communiceert krijg je niet zo snel problemen,” vult collega Chiel Boessenkool aan. “We hebben hier een mooie, leerzame plek en bij mooi weer en drukte is het goed dat hier toezicht is. Bovendien is dit voor ons een mooie opstap voor werk aan de kust.” Wens Chiel zit al vanaf zijn achtste bij de reddingsbrigade en doet dit vrijwilligerswerk nu zo’n achttien jaar. Hij heeft nog wel wat wensen voor de post aan de Milligerplas: “We zouden heel graag een vaste plek willen ergens langs het water, zodat we volledig zicht hebben op de plas. Waar we nu zitten kunnen we de uiterste hoek niet overzien. We zouden ook graag elektra en stromend water willen, zodat we bij bijvoorbeeld met slecht weer kunnen

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

douchen na een hulpverlening. Ook hebben we dan altijd voldoende water bij ons

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

om bij hulpverleningen te kunnen spoelen.”

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Stadshagenfestival

Huttendorp

Foto’s Margreeth Kruise

Foto’s Jan Burgman

09


3.600 zonnepanelen aan de Scholtensteeg

‘Blauwvinger Energie’ werft deelnemers voor zonnepark Door Bert Kunnen Verduurzaming is misschien wel het meest gebruikte woord van de afgelopen tijd. Bewustwording over de toestand van onze planeet leidt tot veel nuttige initiatieven. Bewoners van Stadshagen zijn de afgelopen jaren massaal overgegaan op zonnepanelen. Het ene initiatief rolt over het andere heen. Veel bewoners van de wijk kopen nu al geen gasfornuis meer maar koken steeds meer elektrisch. We gaan massaal ’van het gas af’. Menig schone energieprojecten komt tot stand met behulp van de weer opgepoetste aloude gezamenlijke organisatievorm: de coöperatie. Het jongste initiatief in

Stadshagen is door de Zwolse Coöperatie Blauwvinger Energie in gang gezet. Men wil honderden zonnepanelen gaan opzetten in het Zonnepark Scholtensteeg, op de geluidswal van de Hasselterweg, ter hoogte van het tankstation. Haalbaar en betaalbaar Blauwvinger Energie ziet in wind en zon een oneindige bron van energie en geeft actief vorm aan deze beweging. Hierbij richt men zich op projecten met een grote duurzame impact, maar die tegelijkertijd klein en behapbaar is. De coöperatie wil vooral laten zien dat energie gebruiken niet ingewikkeld is, maar voor iedereen haalbaar, betaalbaar en laagdrempelig. Dat is ook de insteek bij het realiseren van het Zonnepark Scholtensteeg. Het

project beoogt geen winst te maken, maar voor iedereen een betaalbare energieopwekking te realiseren. 3.600 zonnepanelen Aan de rand van de wijk komen 3.600 zonnepanelen, die grotendeels op de geluidwal komen te liggen. Op deze wijze worden 300 huishoudens van groene stroom voorzien. Iedereen die woont in de postcodegebieden 8031, 8034, 8041, 8042, 8043,8044, 8045, 8375 of 8294 kan deelnemen in dit project. Men kan met meer dan één zonnepaneel deelnemen en zodoende geld op de energierekening besparen. De eerste stap die bewoners moeten zetten is de inschrijving bij Blauwvinger Energie, dat kan tot en met 30 september. Tijdens de eerste wer-

Foto Erica Turmel-Donker Op de geluidswal aan de kant van de Scholtensteeg komen de zonnepanelen van Blauwvinger Energie te liggen.

vingscampagne op het Stadshagenfestival schreven zich al meer dan 80 mensen in. Verdere informatie: www.blauwvingerenegie.nl

Station Stadshagen deze zomer héél even open Door Iris Boersbroek Station Zwolle-Stadshagen mag je inmiddels wel een hoofdpijndossier noemen. Ruim anderhalf jaar na de geplande openingsdatum stoppen er nog steeds geen treinen. Afgezien van twee weken in juni, toen werd er een test uitgevoerd: kon met een stop in Stadshagen de dienstregeling worden gehaald? Er stonden de eerste week veel mensen te wachten op de trein. Sommige mensen zater er al heel lang op te wachten het station te kunnen gebruiken voor woonwerkverkeer, anderen voor een dagje uit naar Kampen of als alternatief voor met

de fiets naar station Zwolle als het regent. De reacties waren wisselend: “Eindelijk!”, “Mooi station”, “Jammer dat de kaartjesautomaat het niet doet”, “Ik hoop dat ik mijn aansluiting in Zwolle haal”. In de testperiode was de dienstregeling

aangepast om aansluiting op bus en trein zo veel mogelijk te behouden. De trein vertrok eerder uit Stadshagen en stopte korter in Zwolle. Ook reed er speciaal voor scholieren en forenzen buslijn 10 naar de Deltioncampus. Het belangrijkste na deze test was antwoord op de vraag of reizigers uit Stadshagen en Kampen voldoende tijd hebben op station Zwolle voor een directe aansluiting naar andere grote

juist voor jou !

plaatsen. Dat lijkt te slagen, ook al is de marge dun. In een aantal gevallen bleek er op het Kamperlijntje een vertraging te zijn voorgekomen, waardoor reizigers de aansluiting hebben gemist. Het lijkt er dus op dat ProRail de toezegging dat het station eind dit jaar definitief opengaat, kan waarmaken. Al wachten velen de maand december met spanning af. Wordt vervolgd.

Postcoderoosproject

Scholtensteeg

Aan de rand van Stadshagen bij het Essostation en het spoor realiseert Blauwvinger Energie een zonnepark op de geluidswal. Dat is slim want daardoor wordt de grond dubbel gebruikt en is geen landbouwgrond nodig. Met 3599 panelen is dat genoeg om gemiddeld 300 huishoudens van onze eigen groene stroom te voorzien.

En jij kan meedoen! Woon je in het postcodegebied 8031, 8034, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045 of 8275 of 8294, dan kan je meedoen. Door je inschrijving word je lid van Coöperatie Blauwe Roos U.A. De Coöperatie regelt de bouw en het beheer van het zonnepark. Jij ontvangt je geld via je eigen energierekening. Je betaalt namelijk minder energiebelasting. En ook dat regelt de coöperatie voor jou.

Meer weten over dit project? Kijk op blauwvingerenergie.nl Let op: het aantal aangeboden panelen is beperkt, mis het niet!

r meld je vóó an op 1 oktober a ie.nl/ renerg

e blauwving os postcodero

10


Stadshagen: 25.000 bewoners en verder

25.000 inwoners

Bewoners van het eerste uur Bob en Rita Wierenga:

“Stadshagen is een heerlijke wijk!” Door Bert Kunnen

De Wierenga’s zijn tevreden Stadshagenaren en als een verhuizing weer aan de orde zou zijn dan ligt een keus voor deze eigentijdse wijk voor de hand. “Het winkelcentrum is dichtbij en mooi dat er nog meer winkels komen. Ik zie geen enkele reden om uit Stadshagen te vertrekken”, constateert Rita met genoegen. Toch valt er nog een kritiekpunt te noteren. “Laten ze nog wel wat aan de vreselijke wind in het winkelcentrum doen, het is vaak een vreeslijk tochtgat”, klaagt Rita.

Vanuit het Groningse Leek vertrokken zij met hun drie zoons naar de wijk Westenholte in Zwolle. Bob (69) werd hoofd van de Koningin Wilhelminaschool in Assendorp en Rita (68) verkoopster in een speelgoedwinkel. Vanuit Leek naar Westenholte voelde voor hen niet als de trek van het platteland naar de grote stad. Westenholte werd ervaren als een gemoedelijk dorp en ze woonden er met veel plezier. Tot ze toe waren aan een nieuwere woning en de keuze op het meer stedelijke Stadshagen viel. En daar hebben ze geen moment spijt van gehad. Wie wil weten hoe goed het wonen in deze wijk is moet maar eens met de Wierenga’s gaan praten. Leefbare buurt Er stonden 23 jaar geleden enkele tientallen woningen in Stadshagen toen Bob zijn vrouw Rita over de drempel van hun huis aan de Schildwachtstraat in de buurt Schoonhorst tilde. “Verhuiswagens reden af en aan, sanitairbedrijven maakten overuren en wij hadden de loop naar de doe-het-zelfwinkel er behoorlijk in”, vertelt Bob. “We deden boodschappen in Westenholte of Holtenbroek. Er was hier alleen een tandarts en een huisarts in een noodgebouw en pas later kwam er een kleine supermarkt. Nee, het was voor ons geen moeizaam bestaan, we voelden ons ook niet echt pioniers in de zin van wonen onder primitieve omstandigheden”, herinnert Rita zich. “Natuurlijk was het wel behelpen, maar het scheelde dat

Foto Yvonne Waslander Bob en Rita Wierenga in hun eigen achtertuin, 23 jaar nadat zij in de wijk kwamen wonen.

we al langer in Zwolle woonden. En we passen ons gemakkelijk aan.” Zorgen over ontsluiting Bob herinnert zich nog goed dat hij behoorlijke zorgen had over de ontsluiting van de wijk. “30.000 mensen over één brug en één weg richting Westenholte en Hasselt, ik had er een hard hoofd in! Als je vanuit Stadshagen naar de binnenstad wilde fietsen dan moest je over de blauwe Frankhuisbrug. Dat was nu niet de meest fietsvriendelijke ontsluiting”, meent Bob. Het omrijden met de auto was voor hen in het begin erg wennen. En het voelde ook niet echt logisch en duurzaam. Het

paar is fervent fietser. Bob heeft na verloop van tijd veel waardering gekregen voor de manier waarop de fietsers worden bediend. “Nu de Twistvlietbrug er is heeft de wijk een geweldige fietssnelweg naar de binnenstad. De rotonde hier om dit deel van de wijk uit te komen vind ik voor de automobilist nog wel problematisch.” Waardering Het gepensioneerde echtpaar woont met veel plezier in Schoonhorst. Rita: “Deze buurt is ruim opgezet, mooi aangekleed met veel groen, speelplekken en waterpartijen. Ik ben blij dat het hier verkeersarm is, dat komt de veiligheid ten goede.”

‘Er gebeurt hier niks’ Schoonhorst is zelden in beeld als het gaat om criminaliteit en onveiligheid. “Nee, wij hebben hiermee geen negatieve ervaringen, we beleven onze buurt als erg veilig, er gebeurt hier niks”, geven Bob en Rita eenstemmig aan. Hun buurt ervaren ze ook als erg sociaal. Veel eerste, nu oudere bewoners zijn vertrokken, er kwamen jonge gezinnen voor terug. Rita: “Je ziet hier veel kinderen op straat en dat vinden we heerlijk. Er is hier regelmatig een buurtbarbecue en we leven met elkaar mee. Ja het is een sociaal buurtje hoor.” “We hebben absoluut niet het gevoel dat we hier al ruim 20 jaar zitten”, vult Bob aan. Zijn onderwijzersbloed gaat sneller stromen als hem wordt gevraagd het leven in Stadshagen van een cijfer te voorzien: “Een dikke 8!” Dat mooie cijfer sluit goed aan bij wat veel medebewoners in een recent wijkonderzoek als waardering aangeven. Nee, Stadshagen is geen doorsnee Vinex-wijk met alle onterechte stereotypen van dien. Vraag het maar aan Bob en Rita Wierenga.

Initiatiefnemer Stadshagenfestival Ingrid van der Veer:

‘Samen iets organiseren geeft betrokkenheid’ Eigenlijk hoef je Ingrid geen vragen te stellen. Tijdens het gesprek proef je het enthousiasme over de dingen die allemaal tot stand zijn gekomen. Praten is bij haar bijna eenzelfde gave als organiseren.

Foto Hans van Eerbeek Ingrid van der Veer: “We hadden er vreselijk veel lol in.”

Door Geert Jan den Hengst Een groeiende wijk is vaak een broeinest van allerlei initiatieven van creatieve geesten. Ingrid van der Veer is zo iemand, die in de afgelopen twintig jaar in Stadshagen van alles ondernam

en leuke dingen tot stand bracht. Of het nu gaat om het maken van een ijsbaan, een hangplek voor de jeugd of het Stadshagenfestival, Ingrid was er bij. We blikken terug op een periode van initiatieven en ervaringen in de wijk.

Kun je iets vertellen over die begintijd in Stadshagen? “Eén van mijn eerste initiatieven was dat ik indertijd bij de Krullevaar ben gaan vragen of ik het gymlokaal mocht gebruiken om na schooltijd gymles te geven aan de kleuters. Ik ben na een tijdje gaan samenwerken met de gymnastiekvereniging Hercules. We hebben ook wel eens Sinterklaas gevierd met het gymclubje. Juist omdat er nog niets bestond, was het zo leuk om zelf te bedenken waar de behoefte lag”, vertelt Ingrid enthousiast. IJsbaan en zeecontainer Ingrid voegt steeds nieuwe ervaringen tot aan haar organisatie-activiteiten in een wijk met nog weinig activiteiten. Kreeg je de gemeente altijd mee in je ideeën?

Ingrid: “Ja, we kregen altijd veel medewerking vanuit het stadhuis. Een leuk initiatief was ook dat we een keer een basketbalveld hebben laten vollopen met water om er zelf een ijsbaan van te maken. Er stond een zeecontainer met chocolademelk en gelukkig een verbandtrommel voor de kleine ongelukjes. De meeste dingen die we toen deden werden gewaardeerd en ze waren best een succes. Het had wat dorps om zelf van alles te organiseren. Het grote voordeel is dan dat iedereen zich betrokken voelt.” Stadshagenfestival Na haar opsomming over allerlei kleine initiatieven komt het in het gesprek op het Stadshagenfestival, dat inmiddels voor de 19e keer is georganiseerd. Hoe ontstond het idee voor het organiseren van wat nu is uitgegroeid tot het grootste wijkevenement van Nederland?

Lees verder op pagina 12

11


25.000 inwoners Vervolg van pagina 11 Ingrid herinnert zich nog goed hoe het allemaal begon. “Het idee ontstond op een bankje op het uitlaatveld bij het Zwarte Water. Ik raakte aan de praat met iemand over hoe een wijk zich ontwikkelde en waar bijvoorbeeld ondernemers behoefte aan hadden in combinatie met iets leuks voor de wijk. Daar ontstond het originele idee om een markt te organiseren voor de ondernemers die zich wilden

Stadshagen: 25.000 bewoners en verder vestigen in Stadshagen en die zich op die markt konden profileren.” Uit de hand gelopen Van het één kwam het ander. De gemeente werkte mee, er volgden brainstormsessies met betrokkenen in het informatiecentrum, waar nu de school de Sprankel staat. Ingrid diept herinneringen op. “In het begin deden we het met z’n drieën. Onze ideeën gingen steeds verder en zo ontstond een feest voor de wijk. Met mu-

ziek uit de eigen wijk, leuke activiteiten voor de kinderen en eetkraampjes. Uiteindelijk hadden we de gehele oude Werkerlaan volstaan en kwamen er meteen al ruim 5.000 bezoekers. Het liep eigenlijk een beetje uit de hand, maar we hadden er vreselijk veel lol in!” Er kwam steeds meer ondersteuning. De bouwbedrijven sponsorden evenals de wijksupermarkt en de gemeente stimuleerde het festival met subsidie. Ingrid:

“Al met al een zeer leerzame periode, want er kwam steeds meer bij kijken. Opeens moesten we vergunningen aanvragen, extra parkeergelegenheid creëren in een weiland en EHBO'ers vragen enzovoort. Na drie jaar werd er een wijkvereniging opgericht en hebben we het overgedragen. Het was erg leuk om zoiets op te zetten, maar ik ben wel iemand die na een eerste opzet graag het stokje overdraagt aan een ander.”

Wijkagent Alrik van den Berg:

‘Veel jeugd in Stadshagen, dat biedt kansen’ Door Bert Kunnen Wijkagent Alrik van den Berg (38) kwam vier jaar geleden het team Zwolle-West, waaronder Stadshagen valt, versterken. Inmiddels kent hij de wijk door en door, gaat graag het gesprek aan met bewoners en schuwt de confrontatie met onrustige jongeren niet. We spreken hem over veiligheid in Stadshagen, net op de dag dat de wijk een vierde wijkagent verwelkomt: Peter Overweg. En dan te bedenken dat de wijkagent van Holtenbroek Stadshagen er in het begin gewoon bij deed. Overweg schuift ook aan tafel en krijgt zo een lesje ‘Veiligheid in Stadshagen’. Hoe zou je de veiligheid in dit stadsdeel willen typeren? “Veiligheid is een relatief begrip”, doceert Van den Berg, “maar Stadshagen is best een veilige wijk. Woninginbraken komen hier door de vele nieuwe woningen minder voor, om maar iets te noemen. En de Stadshagaren ervaren hun wijk ook als veilig.” Minder rooskleurig klink het als hij zijn zorgen uitspreekt over de vele burenruzies en de problemen achter de voordeur, zoals echtelijke ruzies. “Dat vraagt veel aandacht. Na de ruzies wordt gepoogd het gesprek weer op gang te krijgen en dan hebben we een prima samenwerking met onze partners zoals het wijkteam van de gemeente, Travers, Veilig Thuis en welzijnswerkers.” Jeugd biedt kansen Het gesprek komt al gauw op de grote aantallen jongeren in de wijk. Twintig jaar geleden waren er in Zwolle-Zuid als groeiende wijk behoorlijke problemen met hangjongeren en overlast. In Stadshagen worden zo langzamerhand de pubers ook groter en onrustiger. Wat treffen jullie hier aan? “Je moet je voorstellen: er wonen hier ongeveer 5.000 jongeren in de leeftijd van 12 tot zeg maar 18 jaar. Als tien procent van hen aandacht en begeleiding vraagt, dan hebben we het over zo’n 500 jongeren. En ja, daar hebben we de handen de komende tijd vol aan”, voorspelt

12

Foto Politie IJsselland De wijkagenten van Zwolle-West, v.l.n.r. Peter Overweg, Alrik van den Berg, Karin den Besten, Maarten van Esch

Van den Berg. Toch sombert hij niet, in tegendeel. “Zoveel jongeren bieden een wijk ook kansen. Er zijn er heel veel die met creativiteit en inspanning wat willen maken in hun leefomgeving. En vergeet niet dat we tegenwoordig een veel beter zicht hebben op jongeren die het, al dan niet kwaadwillend, in de wijk willen verzieken”, constateert Van den Berg tevreden.

securitybedrijf waren ze een prima hulp voor ons! Een mooi voorbeeld van hoe je als politie inwoners en organisaties betrekt bij de veiligheid in de wijk. Zo leren we onze partners goed kennen. Voor elk probleem is er wel een partner in de wijk om de veiligheid te waarborgen en te verbeteren.”

Stadshagenfestival Als wijkagenten bestaat je werk grotendeels uit waakzaamheid, optreden en de negatieve en soms agressieve kant van de samenleving.

Wijkagent Alrik praat zo een uur vol, over brommerraces in woonstraten en recente incidenten met grote impact, zoals een schietpartij en enkele overvallen. Aan het eind van ons gesprek komen we terecht bij de problematiek van de verwarde medemens.

Zijn er ook nog leuke, positieve ervaringen te melden? Ons gesprek vindt vlak na het Stadshagenfestival plaats en Van den Berg spreekt graag over het prachtige wijkfeest en de positieve ervaringen met de organisatie. Van den Berg: “Wat een geweldige inzet van al die vrijwilligers, samen met het

Sinds de psychiatrie anders is georganiseerd is de druk op de omgeving van mensen met psychiatrische en andere problemen sterk vergroot. Verwarde mensen zorgen voor overlast in buurten en belanden nogal eens in een voor hen heftige omgeving als een politiecel. Wat speelt er op dit punt in

Stadshagen? “Ja deze situaties doen zich hier dagelijks voor. Maar dankzij nieuwe afspraken met de gezondheidszorg belanden veel van deze mensen gelukkig niet meer in de cel”, meldt Van den Berg. “Bij overlastsituaties wordt er direct een ambulance ingeschakeld en soms levert een gesprek ter plaatse al een oplossing. Vaak ook gaan deze mensen mee met de ambulance en wordt professionele hulp en opvang gevraagd. Ja, de problematiek is nog steeds omvangrijk, maar de aanpak is sterk verbeterd”, aldus Van den Berg. Over een bijpassende foto hoeven we niet lang na te denken. Toevallig is er na ons gesprek een fotosessie met de vier wijkagenten en showt het team als ervaren fotomodellen hun hoofd en tenue op bijgaande prent. De politie geeft aan dat voor déze prent niet hoeft te worden betaald…


Stadshagen: 25.000 bewoners en verder

25.000 inwoners Wijkwethouder Monique Schuttenbeld:

‘Meer tolerantie nodig voor jongeren in Stadshagen’ Door Bert Kunnen Wijkwethouders zijn de bestuurlijke oren en ogen in een wijk. Schuttenbeld woont zelf in Stadshagen. Dat bevordert haar betrokkenheid en geeft meer voeding aan een gefundeerd oordeel over hoe de wijk reilt en zeilt. “Is Stadshagen geworden wat de ontwerpers en het gemeentebestuur destijds voor ogen hadden?” “Ja, absoluut”, is haar resolute oordeel. “Een belangrijk uitgangspunt destijds was dat we buurten wilden mixen, duurdere woningen en huurwoningen bij elkaar, verschillende inkomensgroepen in één buurt. Dit heeft een positieve beleving van de wijk opgeleverd”, meent Schuttenbeld. “Men keert zich niet van z’n woonomgeving af, maar let in positieve zin op elkaar.” Het valt de wijkwethouder niet zwaar om een vlot antwoord te geven op de vraag of zij een aantal sterke punten van de wijk kan noemen. “Je bent zo de polder in, het Zwarte water ligt aan je voeten en de IJssel kun je in de wijk bij wijze van spreken bijna horen stromen. Natuur ligt om hoek. En een tweede sterke punt van de wijk vind ik de goede voorzieningen, zeker als straks het winkelcentrum is uitgebreid. Ik ben ook onder de indruk van het water en het overvloedige groen in de wijk.” Schuttenbeld vertelt dat zij regelmatig in de Milligerplas zwemt. “Wat een heerlijke ervaring om zo je baantjes te mogen zwemmen met de wijk als zwemdecor”

“Ik mis nog een positieve ervaring van Stadshagen…” Nee, Schuttenbeld is hem niet vergeten: “De fietsinfrastructuur, ja natuurlijk. Wat geweldig dat je, als je naar de binnenstad fietst, je pas op de Pannekoekendijk een eerste verkeerslicht tegenkomt! Ja, Stadshagen is een echte fietswijk en dat wordt gezien de vele fietsers in de wijk heel goed begrepen.” “U heeft ook duurzaamheid in uw portefeuille. Onderwerpen als Klimaatatlas, gasloos wonen, zonneparken en warmtepompen vliegen ons vanuit het bestuur als het ware om de oren. Hoe beleeft u de vele initiatieven op dit vlak?” “Ik ben best trots op de voortrekkersrol die Zwolle hierin vervult. Stadshagen is een erg duurzame wijk, we hebben een gasloos Breecamp, straks volgen Breezicht en De Tippe. En geweldig zoals er in de wijk zelf veel initiateven vanuit de bewoners ontstaan! De energietransitie ligt goed op schema in Zwolle.” Versnelling woningbouw Zwolle is bij zowel mensen van buiten als bij de Zwollenaren zelf erg in trek. De vraag blijft onverminderd hoog. Dit was voor het gemeentebestuur aanleiding de productie in Zwolle op te gaan voeren en vanaf 2021 500 woningen per jaar in Stadshagen te realiseren in plaats van de huidige 300. “Gaat dat lukken?” Schuttenbeld: “Ik ben ervan overtuigd

dat we dat gaan halen. De huidige samenwerking met de ontwikkelaars belooft veel goeds, daar heb ik vertrouwen in. De voorbereidingen voor Breezicht en De Tippe zijn in volle gang. Ik verwacht dat zodoende de stevige druk op de woningmarkt zal teruglopen.” Jongeren Het verhaal van de wijkwethouder is positief en zonnig. De gedrevenheid waarmee Schuttenbeld de positieve kanten van de wijk aanstipt is één en al aanbeveling voor de wijk. “Maar zijn er ook zaken waar u zich zorgen over maakt?” “Kijk, Stadshagen is de meest kinderrijke wijk van Nederland. We krijgen in toenemende mate te maken met ouder wordende jongeren die ook hun uitlaat-

klep binnen de wijk zoeken. Nu al baart mij de beperkte tolerantie van de oudere bewoners mij wel zorgen. Laten we beseffen dat we allemaal in onze jeugd dingen hebben gedaan die niet konden. Ik ervaar dat ons wijkteam erg veel moeite doet om de jeugd in de wijk ook een plekje te geven. Het vraagt ook inzet van de oudere wijkbewoners, de tolerantiegrens zou wat mij betreft wel wat hoger mogen liggen.” Het Stadshagenfestival vraagt na ons gesprek weer de aandacht. De volgende stand waar de aanwezigheid van de wijkwethouder wordt gevraagd is het initiatief van Blauwvinger Energie, dat een zonnepark in de wijk wil bouwen. Schuttenbeld rent graag van het ene duurzame (energie)project naar het andere. Het zal voor haar de komende collegejaren nog volop rennen blijven.

Wonen in Stadshagen Maaike Velsing Kik Arroyo “We zijn tien jaar geleden voor de kinderen naar Stadshagen verhuisd vanuit Dieze-Noord. Je hebt hier alles: de Milligerplas, het groen, je kunt fijn hardlopen in de wijk en het ligt aan de rand van de stad. Stadshagen is als een dorp op zich: iedereen kent elkaar. Alles zit hier qua winkels en dergelijke, je hoeft in principe de wijk niet uit. Dat is erg handig met een gezin en eigen bedrijf. Ik vind wel dat de fietsvoorzieningen beter kunnen; de fietsroutes zijn niet handig aangelegd. Stadshagen zou autoluw zijn, in de praktijk werkt dat niet.”

“Ik woon sinds november 2011 in Stadshagen. We vermaken ons prima en er zijn veel kinderen in de buurt; maar ik mis heel erg het groen, een bos. Ik vind de infrastructuur van de wijk ook niet goed ingericht; al die automobilisten die allemaal tegelijk de wijk uit gaan om bijvoorbeeld de kinderen naar school te brengen. We zijn gek op de Milligerplas, alleen is het jammer dat daar zo weinig schaduwplekken zijn. Er zou wel iets mogen komen in de wijk om op een zaterdagavond naar toe te gaan om wat te drinken. Park de Stadshoeve is een mooie toevoeging voor gezinnen. Het zou mooi zijn als daar een leuk bos komt of activiteittoestellen zoals in Holtenbroek is.”

13


25.000 inwoners

Bouw Schoonhorst in volle gang

Stadshagen: 25.000 bewoners en verder

Foto Brochure gemeente Zwolle

De aanleg van de Mastenbroekerbrug

Foto Brochure gemeente Zwolle

Foto’s Hans van Eerbeek

Eerste aanbouw Stadshagen.

van

het

winkelcentrum

De Fonteinkerk in aanbouw

Vanuit de lucht is te zien waar de eerste buurt, Schoonhorst, komt te liggen.

14

Foto Brochure gemeente Zwolle

Bouwbedrijvigheid langs het Twistvlietpad


Jeugdtuinen Stadshagen

Genieten van eigen geteelde groenten

Door Erica Turmel-Donker Elk jaar in maart starten gemotiveerde kinderen op de Jeugdtuinen Stadshagen met hun eigen moestuin. Dit jaar delen Noa (10) en Mart (10) een jeugdtuin. Voor beiden het eerste jaar en ze zijn zo gemotiveerd dat ze volgend jaar er graag weer eentje willen. Het liefst ook weer samen. Noa en Mart zitten in groep 7 van de Schatkamer. Van de ROVA hebben ze een brief thuis gekregen waarin kinderen tussen de 9 en 11/12 jaar uitgenodigd werden om bij de jeugdtuin te komen. Normaal gesproken is er per tuintje één kind; door een fout met de inschrijvingen van één van de kinderen werden Noa en Mart gekoppeld, zodat ze toch beiden konden meedoen. De heren vinden dat helemaal niet erg: “We vinden het leuk om samen een tuin te hebben. We zijn vaak ook wat eerder klaar dan de rest. Dan gaan we met andere klusjes helpen, bijvoorbeeld de kruiwagen legen op de compostbult.” Eigen groente kweken De ROVA levert de plantjes, het pootgoed en het zaad. Dat wordt verdeeld over de verschillende tuintjes. Ook zorgt de ROVA voor het onderhoud van de tuin en de bemesting. Wat verbouwen de jongens zoal? “We hebben spitskool, rode kool, bloemkool, broccoli, komkommers, sla, andijvie, uien, bieten, aardappels, ijsbergsla, sperziebonen, tuinkers, mais, prei, wortels,

Foto’s Margreeth Kruise

pepers… Viooltjes, dahlia’s, zonnebloemen, leeuwenbekken, chrysanten…” De lijst groentes en bloemen lijkt eindeloos te zijn. Ze werken met de seizoenen mee, dus zijn met spinazie begonnen en nu in de zomer staan er kolen. Ze zijn twee keer per week op de jeugdtuin te vinden: op maandag en donderdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur. Het seizoen loopt van maart tot uiterlijk eind oktober. “De groente op onze eigen tuin mogen we zelf mee naar huis nemen, soms moet iets verdeeld worden zoals de komkommers of aardappels. We vinden de groente van onze eigen tuin veel lekkerder dan die uit de supermarkt.” Wat vinden ze nou het leukste aan de tuin? Noa: “De gezelligheid. Dat ik het samen met vrienden doe. En de groente verbouwen natuurlijk.” Mart: “Ik vind alles wel leuk eigenlijk.” Ze gaan er in ieder geval beiden met heel veel plezier naar toe. Evelien, de moeder van Mart, vult het verhaal aan: “Het is fijn dat de jeugdtuinen in de wijk zijn. Mart gaat er met veel plezier naar toe. We zien hem genieten en hij heeft elke keer weer zin om erheen te gaan. Mart is heel gemotiveerd, hij vergeet het niet. Het is leuk dat hij het zelfstandig doet, zonder ons er bij. Hij vertelt ook heel enthousiast over de tuin.” Begeleiding Noa en Mart worden begeleid door twee vrijwilligers: Hans Rienties en Henk van Leeuwen. Zij zijn erg tevreden over Noa en Mart: “De jongens doen het boven

Noa (links) en Mart tussen de groente in hun eigen jeugdtuin.

verwachting goed. Dit had ik vooraf niet verwacht. Het zijn harde werkers, ze sloven zich echt uit. Ze zijn behulpzaam, overleggen goed met elkaar. Het zijn fijne jongens om mee te werken”, zegt Hans. Hans is nu negen jaar vrijwilliger bij de jeugdtuinen: “Het is mij met de paplepel ingegoten, mijn ouders hadden een tuinderij. De kinderen hoeven mij niets wijs te maken. Ik woon zelf in Stadshagen en via mijn kleinzoon ben ik er bij gekomen.“ Henk is al vanaf het begin vrijwilli-

ger bij de jeugdtuinen. “Ik vind het heerlijk om dit met de kinderen te doen, om ze iets te leren.” Hans is wel erg streng: “Ik begeleid de jongens bij het zaaien en poten en geef aan wanneer iets geoogst kan worden. Als met het zaaien iets niet goed gaat, moeten ze opnieuw beginnen. Pas als ik akkoord geef, mag het zaaisel afgedekt worden.” Meer informatie: www.zwolle.nl/jeugdtuin

Feestelijke opening Hof van Breecamp Door Erica Turmel-Donker Op 7 juni was de feestelijke opening van buurttuin Hof van Breecamp aan de Jac. P. Thijsselaan. Dit alles onder het genot van een hapje, drankje en live muziek door Om de Hoek. Wethouder René de Heer was voor het officiële gedeelte aanwezig. De leden van Hof van Breecamp hebben hard gewerkt om de nieuwe buurttuin gereed te krijgen voor de opening. Nadat in januari de eerste fruitbomen en –struiken de grond in gingen, werd de schuur opgezet, gras ingezaaid en de zes moestuinen ingericht. Vaste plek Hof van Breecamp begon als tijdelijk project op braakliggende grond, waar drie jaar met veel plezier werd getuinierd. Doordat de bouw aantrok, moest de buurttuin de toenmalige locatie verlaten.

Echter, Gemeente Zwolle zag het belang in van de buurttuin en heeft het een definitieve plek gegeven aan de Jac. P. Thijsselaan, op de hoek met de Oude Wetering. Wethouder René de Heer zei hierover: “Op deze plek stond wijkgroen ingepland in het bestemmingsplan. Je kent het wel: een boompje hier, een wipkip daar… Maar als de buurt nou vindt dat een park van vandaag, een groenvoorziening van vandaag, er zó uit moet zien, waarom doen we dat dan ook niet gewoon? Wij als gemeente hebben het bestemmingsplan aangepast en gezegd: dit wordt de nieuwe buurttuin van Breecamp voor altijd. Dit is wat mensen willen, laten we het dan ook zo inrichten. Dit is een plek waar niet wij als gemeente, maar u als bewoners de hand in heeft, bepaalt hoe het wordt ingericht en het onderhoudt. Waar de wijk dus echt van u wordt. Dat kunnen wij niet als gemeente. Daar ben ik trots op. Hier is buurtparticipatie volop aanwezig.”

Foto Margreeth Kruise

15


De invloed die sport op je leven kan hebben Door Iris Boersbroek Op de basisschool kiezen kinderen vaak een sport en meestal gaan ze naar de sportclub waar hun klasgenoten of vriendjes ook naartoe gaan. Zo deed Thijs dat ook en hij ging op voetbal. Toen hij het daar na een tijd niet meer naar zijn zin had, kwam hij via via bij een andere sport terecht. En daar bloeide hij helemaal op. Thijs van Jaarsveld is een gewone jongen van 14 jaar, uit een gewoon, modern gezin. Op de basisschool koos hij voor een teamsport en ging, net als zijn vriendjes, op voetbal. Dat vond hij eerst leuk, maar dat werd steeds minder. Niet de sport op zich; vooral de wedstrijdjes in het weekend vond hij leuk. Maar de sfeer steeds minder: er was onderling nogal wat haat en nijd en het ging niet om winnen als team, maar om wie de doelpunten maakten. Uiteindelijk besloot hij te stoppen bij de club. Inmiddels was hij door de nieuwe partner van zijn moeder gaan hardlopen. Hij heeft ook al heel wat keren aan de Stadshagen Run meegedaan. Hij loopt vaak een rondje met Werner. Werner is naast hardloper ook een fanatiek wielrenner en heeft Thijs de liefde voor die sport bijgebracht. Op een gegeven moment kreeg Thijs zijn eerste wielrenfiets, een ‘instapmodel’ zoals hij

zelf zegt, en reed regelmatig met Werner. Vervolgens is hij lid geworden van de Hanzerenners, die hun trainingsbaan in Stadshagen hebben. Daar traint hij twee maal per week. Na een half jaar mocht hij ook meedoen met wedstrijdjes. Dat was eerst heel spannend: het rijden van een vreemd parcours, in een groep. Maar hij gaat er steeds voor, met zijn moeder Liesbeth en Werner als trouwe supporters.

Training Hij is nu ruim een jaar lid en heeft enorme vooruitgang gemaakt. De meeste jongens in zijn categorie zijn al veel jonger begonnen, maar Thijs kan zich inmiddels al aardig met hen meten. Maar het gaat hem niet alleen om het resultaat, ook de sfeer bij de club bevalt hem prima. De trainers zijn in iedereen geïnteresseerd en stimuleren je zo veel mogelijk. Door die persoonlijke aandacht heeft Thijs niet alleen kunnen groeien maar ook kunnen bloeien: hij vindt het fietsen fantastisch. En merkt heel wijs op: “Dit is een individuele sport maar er heerst meer teamgeest dan bij voetbal.” Froomie Thijs voelt zich helemaal thuis in de sport. Zijn bijnaam was vanaf dag één ‘Froomie’, omdat hij tijdens zijn eerste training een wieleroutfit van het team van Froome droeg. Inmiddels fietst hij natuurlijk al lang in het clubtenue van de Hanzerenners en heeft hij ook al zijn

Thijs tijdens training Hanzerenners

Foto Erica Turmel-Donker

tweede racefiets. Zijn grote voorbeeld is overigens Tom Dumoulin. En dat gaat nu zo ver, dat hij overweegt naar een andere middelbare school te gaan, het Centre for Sports & Education in Zwolle. Daar wordt middelbaar onderwijs gecombineerd met sportlessen en sport specifiek onderwijs. Helaas was hij voor dit schooljaar te laat met aanmelden, maar wie weet volgend jaar...

Naast wielrennen doet Thijs in de winter aan mountainbiken, bij ATB Club Oldebroek, maar de racefiets is favoriet. En waar hij ook zal eindigen, topsporter of niet, het gaat hem om het plezier in de sport. En dat heeft hij zeker. Meer info: www.hanzerenners.nl; www.cse-zwolle.nl; www.atb-vereniging-oldebroek.nl

• •

Kortjes Door Iris Boersbroek

• Wandelen met WijZ vanaf Cultuurhuis, • elke woensdagavond om 19.00 uur. www.wijz.nu • • In september beginnen alle activitei- ten van WijZ weer, kijk op de website of je nog mee kunt doen www.wijz.nu • • Buurtrestaurant De Streek in Cultuur- huis, elke derde vrijdag van de maand. Volgende bijeenkomst(en):

27 september. Opgave en info 038 8515700 Stadshoeve www.parkdestadshoeve.nl Zaterdag 28 september Burendagfeest Repair Café Stadshagen, Werkeren, laatste zaterdag van de maand: 28 september 10.00 tot 14.00 uur Project Mankato tovert de Twistvliet- toren om tot klimaat-ontmoetings- plek. Mankato is een initiatief van drie kunstenaars en docenten van

ArtEz. Tot en met 20 oktober is elke zondag- en woensdagmiddag om 13.00 uur het open atelier te bezoeken en activiteiten te doen rondom het thema Klimaat en Leven met Water. www.mankato.nl Expositie Cultuurhuis textielkunst ‘Contrabande’, tot 29 september Mantelcontact: iedere eerste woens- dag van de maand inloopbijeenkomst voor mantelzorgers van een naaste

met dementie. Stadshagenrun zaterdag 19 oktober, inschrijven kan op de website www. stadshagenrun.nl

Heb je ook iets voor deze rubriek? Stuur een mail naar redactie@vinexpress.nl o.v.v. ‘kort’.

5 tips voor een duurzamer leven in Stadshagen opgedaan op de Duurzaamheidsmarkt tijdens het Stadshagenfestival

Tips door Sander Blok, verbinder van duurzame initiatieven in Stadshagen. Hij geeft elke maand vijf tips voor een duurzamer Stadshagen. Tip van IVN: bord met water in de tuin

Zeker tijdens deze warme zomer hebben ook vogels en insecten behoefte aan waterplekken om zich te poetsen en om te drinken. Een diep bord met water op een kattenvrije plek in de tuin zorgt voor een mooi schouwspel en is een nuttige plek voor dieren.

Tip van Stichting Klein Wonen Zwolle: doe meer met Je hoeft niet meteen te denken aan een ‘tiny house’ van twintig vierkante meter. Ook in je bestaande woning kun dezelfde oppervlakte je ontspullen of creatiever omgaan met de ruimte. Zo vullen we onze huizen met minder spullen, kopen we minder wat weer zorgt voor het verkleinen van de ecologische footprint. Lokale vindplaats voor duurzame info

Kijk eens op de site van het Energieloket Verbeter en Bespaar. Hier vind je allerlei informatie over verduurzamen in en om je woning. Voor verder advies of een coach kun je contact met hen opnemen. http://verbeterenbespaar.nl

Een beetje campinglife in huis

Op de camping klop ik de boterhambordjes af en spoel ik de kopjes even om. Nu ik thuis ben gebruik ik heel snel al weer voor alles de vaatwasser. Met een beetje meer campinglife in huis bespaar ik niet alleen water maar ook behoorlijk wat energie.

Goed scheiden met Goed schoon

Je ontkomt niet aan afval. Maar als je dan afval produceert, zie dat dan als grondstof. Door goed te scheiden in de kliko, bij de Grip-wagen of bij de Rovawerf hergebruiken we grondstoffen en hoeven er veel minder nieuwe gewonnen te worden.

16


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Simone van Ms. Sparkle

Foto Erica Turmel- Donker

Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Simone van Ms. Sparkle. Wat biedt jouw bedrijf? Ik maak/ontwikkel voornamelijk zelfstandig nagellakken met de hand, ook wel 'indie' nagellak genoemd. Indie staat hierbij voor 'independent'. Het is een niche in de beautyindustrie. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Ik ben creatief, wat ook wel van wezenlijk belang is voor mijn werk. Ik ben erg nuchter en laat mezelf niet snel gek maken door boze klanten. Er komt bijna altijd wel een oplossing die ons beiden past. Die nuchterheid is in de beautywereld haast een zegen, want deze is keihard. Dat heeft mij de afgelopen vijf jaar in deze niche gehouden. En ik weet heel veel van kleuren, mijn man verbaast zich regelmatig dat ik veel kleuren direct kan oplepelen met het blote oog! Ik ben wel meer een ‘jongensmeisje’: ik maak nagellak, ik spaar nagellak – ook omdat ik veel toegestuurd krijg van anderen –, maar ik

draag het amper. Teveel gedoe haha. Wat is jouw drive? Ik vind het heel tof dat ik, vanuit een hobby, gewerkt heb naar een aardige bekendheid binnen mijn niche en dan vooral op de internationale markt. Er zit een hele wereld achter handgemaakte producten en de concurrentie kan wel eens moordend zijn, vooral omdat ik mij voornamelijk begeef op de Amerikaanse markt. Ik zit in veel Amerikaanse projectgroepen en het is toch elke maand weer de kunst om je 'concullega's' weer te overtroeven qua kleuren en inspiratie en de aardig grote groep indie-nagellakfans weer op te peppen. Daarnaast vind ik het gaaf dat mensen blij worden van mijn producten en dat ik dat terug lees in reviews en recensies. Het trial and error aspect van wat ik doe vind ik wel het allermooiste, denk ik. Want het kan nog zo mooi zijn in mijn hoofd, door de scheikundige component werkt het niet altijd in de realiteit. Hoe ben je in dit vak gerold? Nagellak maken is eigenlijk mijn uit de

hand gelopen hobby. Als ik mensen vertel wat ik doe, dan moet ik het eerst helemaal uitleggen en dan nog begrijpen veel mensen het niet helemaal. Ik heb altijd aan tekenen gedaan en ook op het Cibap gezeten. Later heb ik daar workshops en les in Street art en graffiti gegeven. Na de komst van mijn dochter in 2013 ben ik daarmee gestopt en ging ik op zoek naar een nieuwe creatieve hobby. Op een dag las ik online een interview met een Amerikaanse die zelf haar nagellak maakte en dacht: “Hoe vet is dat!” Het stond toen nog erg in de kinderschoenen; er was maar weinig over te vinden en maar een klein aantal bedrijven waren gespecialiseerd in het maken van nagellak. Ik heb zoveel mogelijk informatie verzameld en met 350 euro als investering ben ik in 2014 gestart. Binnen twee jaar tijd nam die hobby serieuze vormen aan en werd het een bedrijf inclusief registratie bij de Europese cosmetica-database. Ik ben me direct op de Amerikaanse markt gaan positioneren, wat in het begin wel voor veel boze Amerikaanse indie-makers zorgde. Daar trok ik me niks van aan en tegenwoordig ben ik met veel van die makers bevriend geraakt en heeft het me, naast de nodige frustraties, ook veel plezier gebracht. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Ik heb een geheel eigen stijl van het ontwerpen van nagellakken en ik voeg 'spice' aan deze business toe. Ik ben een beetje de antiheld. Dat kenmerkt zich bijvoorbeeld in projectgroepen: als iedereen een plaatje bij een onderwerp kiest om vanaf te werken, ga ik juist meer voor tekenfilms en minder serieuze dingen. Ook heb ik recentelijk als eerste indie-maker een nagellakcollectie omtrent de Pride uitgebracht; het durven nemen van zulke stappen onderscheidt mij wel van de rest. Welke waarde vind jij belangrijk? Veilig werken staat sowieso voorop. Ik

werk tenslotte toch met chemische producten. Ik vind het belangrijk dat mensen tevreden zijn over mijn product en met mijn klantenservice. Ook het geregistreerd staan in de Europese database is voor mij belangrijk, zodat mensen weten dat je legitiem bezig bent. Bovendien wil ik zo duurzaam mogelijk bezig zijn, bijvoorbeeld door materialen te hergebruiken. Waar sta je over vijf jaar? Geen idee, misschien wel in de Douglas of de Hudson Bay haha! Maar dan is het handgemaakt-aspect er wel wat van af en dat zou ik wel zonde vinden. Ik zit te denken om workshops 'nagellak maken' te gaan geven, daar moet ik nog serieus over nadenken hoe ik dat precies vorm wil geven. Misschien doe ik ook wel iets heel anders, want ondernemen vind ik echt superleuk en ik heb zoveel ideeën. Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Toen ik hier kwam wonen leek het me vreselijk en de eerste twee jaar vond ik het ook gewoon vreselijk om te wonen in de bouwput Breecamp. Ik heb 13 jaar aan de Minervalaan gewoond voordat ik in Stadshagen kwam wonen en ik behoor tot de mensen die dachten: 'NEVER dat ik in Stadshagen ga wonen!' Inmiddels hebben we na 4,5 jaar huren hier ook een huis gekocht, in dezelfde straat zelfs en zou ik hier niet meer weg willen. Heerlijk die rust, fijn voor de kinderen ook. Het is echt mijn plekje geworden hier!

Meer informatie is te vinden op? Voor meer info kan je kijken op www.facebook.com/Ms.Sparkle.Polish, https://www.instagram.com/ms_sparkle_polish en https://www.etsy.com/shop/mssparkleboutique.

Pittige Pesto Pastasalade • Meng dit met de groene pesto en verdeel het pastamengsel over twee borden. Afgelopen zomer had ik een picknick met • Voeg hier de mozzarellabolletjes en wat vrienden. Iedereen nam iets lekkers paprika aan toe en strooi er de pijn- mee om te eten. Ik ging aan de slag met boompitten, bieslook en basilicum een recept van Maris van haremaristeit. overheen. nl. Bereiding • Bereid de penne volgens de • Voor een spicy bite, kun je nog een rood pepertje fijnsnijden en over de Ingrediënten voor 2 salades verpakking. salades verdelen. • 150 gram penne • Snijd de gemarineerde paprika in • Voeg hier tot slot nog wat • handje gemarineerde rode paprika uit stukjes. een potje • Laat de mozzarellabolletjes uitlekken versgemalen peper en strooikaas aan en rooster de pijnboompitten. toe. • 4 el groene pesto • Snijd de basilicum fijn en knip de • 120 gram rucola bieslook in kleine stukjes. Eet smakelijk! • handje pijnboompitten • Giet de penne af en schep hier de • 150 gram mini mozzarellabolletjes • paar sprieten bieslook (fijngeknipt) rucola doorheen, zodat de blaadjes en een paar blaadjes basilicum (fijn- slinken. Door Erica Turmel-Donker

gesneden) voor de garnering • strooikaas • peper • Optioneel: 1 rode peper, fijngesneden

17


ra ? st

at

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Zeebies. De Zeebies is een zijstraat van de Puntkroos. In dezelfde buurt, Milligen, liggen Fonteinkruid, Waterbies en Sterrenkroos. De Zeebies ligt ten zuiden van de Milligerplas. Heen Zeebies (Bolboschoenus maritimus, synoniem: Scirpus maritimus) is ook wel bekend als Heen. Het is een grasachtige soort binnen de familie van de Cypergrassen, een familie van kruiden met een grasachtig uiterlijk. Heen of Zeebies komt voor in een kilometers brede strook langs de Noordzeekust, het IJsselmeer

en de grote rivieren en in de Delta op de voormalige schorren. Hij houdt van natte, voedselrijke grond en groeit in ondiep water. Zeebies is redelijk gewoon in vijvers in de bebouwde kom. Voedsel voor Grauwe Gans Heen of Zeebies is herkenbaar door de driekantige stengel, die tot 150 cm hoog kan worden, en gootvormige bladeren. De bloeiwijze bestaat uit roestbruine aren en is dicht en korter dan de schutbladen, meestal in de vorm van een scherm of lijkend op compacte hoofdjes. Ondergronds heeft de plant ronde, houterige knollen waarin de voedingsstoffen zijn opgeslagen. Deze knollen zijn een belangrijke voedingsbron voor de overwinterende grauwe ganzen. Misverstand De naam Zeebies doet vermoeden dat de plant zou groeien in zeewater. Dat is

Foto’s Henk Gerrits

een misverstand: Heen of Zeebies staat en groeit het liefst in zoet of brak water. Een overstroming met zeewater verdraagt de plant maar kort.

Bron: www.wikipedia.nl, www.floravannederland.nl, www.trouw.nl

Pontje verbindt Tolgaarderstraat en Zwarte Waterpark Door Erica Turmel-Donker Na maanden wachten is het eindelijk zover: het pontje aan de Tolgaarderstraat is aangelegd. Het trekpontje in de sloot verbindt de straat met het Zwarte Waterpark, waar ook dierenweide Kakel & Co ligt. Op deze manier kunnen de kinderen snel de overkant bereiken om in het parkje te gaan spelen. De officiële opening was op vrijdag 12 juli, aan de vooravond van de zomervakantie. Wethouder Michiel van Willigen was hierbij aanwezig en mocht als een van de eersten gebruik maken van het pontje, samen met een aantal kinderen. Foto Erica Turmel-Donker Wethouder Michiel van Willigen maakt samen met een aantal kinderen de eerste overtocht met het nieuwe trekpontje.

Het idee voor een trekpontje in de sloot ontstond anderhalf jaar geleden. Buurtbewoners Judith van Grootheest, Anneke Renting en Manon Westerhof namen

hierbij het voortouw en zijn in gesprek gegaan met de gemeente en het waterschap. Beide organisaties hebben subsidie verstrekt, waardoor het pontje gerealiseerd kon worden. De bewoners aan de Tolgaarderstraat nemen zelf het onderhoud en dergelijke voor hun rekening. Toekomst Nu het pontje in de sloot ligt, kan voorzichtig vooruit gekeken worden. Anneke Renting: “We hebben nog als wens om aan de overkant een speelplek met natuurlijke materialen te maken. Bijvoorbeeld met boomstammen, een klimboom en andere natuurlijke objecten.” Hiervoor zal te zijner tijd weer met de gemeente Zwolle, en eventueel met een ecoloog, overlegd worden.

Goofy door Ree

De wereld door de ogen van Goofy (en Sam) Er zijn nog niet zoveel honden die ik heb gekend dood gegaan. Ik weet er eigenlijk maar twee. Charley, het hondje van onze buurvrouw, dat heel ziek was en het broertje van Sam dat doodgebeten is door een andere hond. Charley was mijn vriendje, voordat Sam bij ons kwam wonen, en om hem was ik heel erg bedroefd. Sams broertje kende ik nauwelijks, maar ik heb Sam natuurlijk wel getroost. Hij heeft het er nu nooit meer over en ik was het al een beetje vergeten. Aan Charley denk ik nog wel eens, zeker als ik zijn vrouwtje zie lopen. Mijn mensen hebben de foto’s van hun vorige vrouw en man, die gestorven zijn, thuis op een kastje staan met een waxinelichtje er bij, dat ze elke dag aansteken. Ze zien er allebei reuze aardig uit en ik weet dat de baas en de vrouw ze nog steeds missen, ook al hebben ze het samen superfijn. Ben je benieuwd waarom ik dat allemaal vertel? Nou, dat zit zo. In de vakantie is mijn hartsvriendin, Ramona, de witte konings-

18

poedel, zomaar ineens heel erg ziek geworden en dood gegaan. Ik heb niet eens afscheid van haar kunnen nemen en dat vind ik verschrikkelijk. Ik kon een paar dagen bijna niet meer eten en drinken, zo verdrietig was ik. Sam vond het ook reuze rot, maar hij was minder goed bevriend met Ramona dan ik. Ze was echt mijn allerbeste vriendin en we hebben zelfs nog een tijdje verkering gehad. Sam was wel heel lief voor me. Mijn mensen hebben het baasje van Ramona getroost, want Ramona was ook zijn beste vriendin. Misschien zijn mensen meestal meer verdrietig als er een ander mens dood gaat dan wanneer het een dier is, maar dat is bij Ramona’s baasje niet zo. Zij ging overal met hem mee naar toe, naar de camping, op de boot, naar het werk en op visite… ze waren altijd samen. Dat was dus het aller treurigste dat er is gebeurd in de zomervakantie. Gelukkig waren er ook leuke dingen. We mochten weer naar het hondenhotel en Sander heeft ons heerlijk vertroeteld. Ik heb me alleen wat afzijdig gehouden van de teefjes, want daar ben

ik nog lang niet aan toe. Gelukkig snapten ze dat allemaal. Sam heeft de bink uitgehangen, maar daar vertel ik een andere keer meer over. Deze keer geen foto van mij en Sam, maar een foto van mij

en Ramona, de allerliefste en de allermooiste witte koningspoedel van de hele wereld. Likje, pootje en blafje van Goofy en Sam.


Wijz

Activiteiten WijZ Begin september beginnen alle activiteiten van WijZ weer. Het gaat steeds om dertig lessen van een uur. Later instappen kan als de groep nog niet vol is. Je betaalt dan uitsluitend voor het aantal lessen dat nog resteert. Meer info www. wijz.nu. In het Cultuurhuis zijn de volgende lessen te volgen: • Handwerkcafé Geen Steekje Los, elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname hieraan is gratis. • Fitgym Cultuurhuis maandagmiddag 13.00 uur. • Line dance Cultuurhuis maandagochtend 11.15 uur. • Schilderclub Cultuurhuis donderdagmiddag 13.30 uur, € 2,50 per keer. • Schildergroep Cultuurhuis woensdagmiddag 14.00 uur, deze groep schildert zelf. • Sportfit Cultuurhuis donderdagochtend 9.15 uur. • Tai Chi Cultuurhuis vrijdagochtend 9.30. • Wandelen (lange afstand avond) woensdagavond 19.00 uur vanaf

Cultuurhuis. • Yoga Cultuurhuis donderdagochtend om 9.15 uur, om 10.15 uur en om 11.30 uur. Computerlessen Vanaf dinsdagmorgen 17 september van 10 uur tot 12 uur en donderdagmiddag 19 september van 14 uur tot 16 uur beginnen de wekelijkse computerinlooplessen in De Terp met de vrijwilligers van SeniorWeb-Zwolle weer. U kunt er terecht met uw vragen over de computer, laptop, iPad, iPhone en smartphone. Werkt u al met WhatsApp? Kosten € 2,50 per uur. Op donderdagmorgen 19 september van 10 uur tot 12 uur wordt bij voldoende deelname een cursus iPad van 6 lessen gegeven. Kosten € 30. Bel 038 8515740 (De Terp) of 038 8515700 (Wijz) voor aanmelden en informatie. Vrijwilliger Welzijnscoach project ‘Welzijn Op Recept’ WijZ richt zich op mensen die moeite

hebben om mee te doen in de samenleving. Welzijn Op Recept (WOR) is een samenwerkingsinitiatief van WijZ en Gezondheidshuis Stadshagen. WijZ is deskundig op het terrein van senioren en vrijwilligers. Deze expertise wordt breed ingezet, ook voor andere doelgroepen in Zwolle. Veel mensen (18+) die bij een huisarts of eerstelijnsprofessional komen met eenzaamheid, somberheid, stress, angst of lichamelijke klachten zijn niet gebaat bij medicijnen of een behandeling. Deze klachten lijken namelijk af te kunnen nemen door welzijnsactiviteiten en/of verbreding van hun netwerk. Deze mensen krijgen een doorverwijzing naar Welzijn op recept voor advies en coaching. De vrijwillige welzijnscoach wordt op basis van karakter, interesses en beschikbaarheid één op één gekoppeld aan deelnemer(s). Hij of zij gaat samen met de deelnemer kijken naar wensen, talenten en behoeften van de deelnemer. Via huisbezoeken ondersteunen zij ongeveer 1x per week de hulpvrager en begeleiden bij het benutten van mogelijkheden en het ontwikkelen van (verborgen) kwaliteiten.

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Birsen Tas, 06 31640064 of b.tas@wijz.nu. Home-Start is thuis in gezinnen!

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers kunnen bij vragen en aanmelden contact opnemen met de coördinator van Home-Start in Zwolle, Zwanet Hamhuis 038 8515700, homestartzwolle@wijz.nu. Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Je krijgt een training en begeleiding! Kijk op onze site www.home-start.nl voor meer info.

WijZ zoekt diverse vrijwilligers voor het Cultuurhuis

Facilitaire werkzaamheden Het Cultuurhuis heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie voor mensen in Stadshagen. Daarnaast is in het gebouw ook de Stadkamer (bibliotheek) gevestigd en een kinderdagverblijf. Als facilitairbegeleider help je mee om de activiteiten in het Cultuurhuis voor te bereiden en het gebouw te beheren. Het takenpakket bestaat o.a. uit het inrichten van de (verhuurde) ruimtes, technische ondersteuning voor allerlei kleine voorkomende klussen, buffetwerkzaamheden en lichte schoonmaakwerkzaamheden. Heb je interesse in deze veelzijdige functie dan kan je contact opnemen met Annemarie van der Kolk, tel. 038 8515738 of via email: a.vdkolk@wijz.nu

Gastvrije beheerder Cultuurhuis Als beheerder ben je het aanspreekpunt voor bezoekers, deelnemers of huurders. Je verricht cateringwerkzaamheden en richt de verhuurde ruimtes in. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het sluiten van het gebouw. Het gaat om de avonduren en incidenteel een zaterdag. Ben je praktisch ingesteld, vind je het leuk om met mensen om te gaan en weet je je wel raad als er zich een probleem voordoet, dan is deze vrijwilligersbaan wellicht iets voor jou. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Annemarie van der Kolk tel. 038 8515700 of via email: a.vdkolk@wijz.nu

Enthousiast assistent horeca en coördinerend gastvrouw/gastheer horeca voor buurtrestaurant De Streek Elke derde vrijdag van de maand wordt er in het Cultuurhuis Buurtrestaurant ‘De Streek’ georganiseerd. Hierbij komen circa veertig ouderen samen om te dineren. Zij krijgen een driegangenmenu geserveerd, tijdens een avond uit vol saamhorigheid. Jouw werkuren zien er als volgt uit: met een kopje koffie/thee komen we om 14.45 uur bij elkaar en bespreken we het van tevoren bedachte menu. We halen de laatst nodige boodschappen en gaan aan de slag. Ondertussen bouwen we de locatie om tot restaurant, met mooi gedekte tafels, sfeerlicht en muziek. We maken met elkaar het voorgerecht en nagerecht. Samen met een kok wordt het

Oplossing puzzel Juni 2019 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Voortgezet Kleine modderkruiper Boerenzwaluw Werkeren Werkerlaan ‘t Werkel Ribbelstroken Harnas Avondvierdaagse IJsseldelta

hoofdmenu gemaakt. Om 17.30 uur komen de gasten en circa 19.30 uur ronden we het diner af. We zetten de zaal terug in de oude staat, doen de afwas en ruimen op. Rond 20.15 uur nemen we zelf een drankje, evalueren we en toosten we op een leuke avond. Waarna we tevreden naar huis gaan. Vind jij het leuk van betekenis te zijn voor een ander en mensen een avond plezier te laten beleven? Wij zijn een ontzettend leuk team en kijken er naaruit jou te verwelkomen. Vaardigheden Je hebt affiniteit met horeca. Je kunt gerechten klaarmaken en serveren. En je bent een teamspeler. Overige informatie Elke derde vrijdag van de maand. Werktijd van 14.45 tot 20.30 uur. Het gaat om een vrijwilligersfunctie voor zes uur per maand vanuit Stichting WijZ. Voor meer info: www.wijz.nu

19


Winkelcentrum Stadshagen

Verrassend compleet en gratis overdekt parkeren! Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.winkelcentrumstadshagen.nl of volg ons op social media (@wcstadshagen): Facebook, Twitter of Instagram, dan ben je als eerste op de hoogte van nieuwtjes en onze evenementen.

gratis

gratis

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Beter voorkomen dan verkleumen met een nieuwe CV-ketel van Energiewacht Groep

+ Gratis slimme thermostaat of korting!

Maak direct een afspraak. Bel 088 2008555 of kijk op www.energiewacht.nl Schaft u vóór 30 september een CV-ketel via Energiewacht Groep aan? Dan profiteert u nu van onze zomeractie: Een gratis slimme thermostaat of € 100,- korting! U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Honeywell Lyric T6. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 100,- korting!

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.