Vinexpress oktober 2021

Page 1

Wijkkrant, 19de jaargang, oktober 2021

HUIS VERKOPEN? Nu gratis waarderapport www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

02Herstel de Boog

08-09 Burendag

12 Triathlon Stadshagen

Oplossing lijkt nabij voor probleemrotonde Stadshagen Door Marty Kreeft Al jaren is de rotonde die de Stadshagenallee, de Havezathenallee en de Eli Heimanslaan met elkaar verbindt voor automobilisten in de ochtendspits een bron van ergernis en voor de fietsende scholieren een gevaarlijk oversteekpunt. Daar lijkt nu eindelijk een oplossing voor gevonden te zijn. Op de rotonde is het in de ochtend een drukte van belang doordat kinderen via de rotonde naar de scholen Het Festival, De Boxem en De Paperclip in Breecamp fietsen en veel forensen via dezelfde rotonde eerst hun kinderen naar school brengen en dan de wijk proberen te verlaten richting de N331. De fietsers hebben voorrang, dus de automobilisten moeten vaak tussen de vijf en tien minuten wachten voordat ze door kunnen rijden. Dat levert naast ergernis niet zelden gevaarlijke situaties op als automobilisten die het wachten zat zijn, proberen snel voor

Foto Rianna Liberg De rotonde bij de Eli Heimanslaan is al jaren in de ochtendspits een bron van ergernis

een fietser langs toch de rotonde op of af te komen. Mogelijke oplossingen In 2019 heeft de gemeente Zwolle een rapport afgerond waarin is geïnventa-

kaartje van maar liefst 4,5 miljoen euro aan. De andere oplossing is de aanleg van een bypass, een aftakking in westelijke richting vanaf de Eli Heimanslaan, net vóór de rotonde, parallel aan de Stadshagenallee, die het automobilisten mogelijk zal maken zonder gebruikmaking van de rotonde de wijk te verlaten richting de N331. Deze oplossing kost ‘slechts’ 550.000 euro en was rond deze zomer al bijna aan de gemeenteraad voorgelegd, tot men bedacht dat verzuimd was deze aanpassing met de wijkbewoners te bespreken, wat wel had gemoeten. Het zijn immers de Stadshagenaren die last van de rotonde hebben, dus het spreekt voor zich dat die een stem moeten hebben in de besluitvorming.

riseerd wat aan de situatie gedaan zou kunnen worden. Dit jaar zijn twee potentiële oplossingen tegen elkaar afgewogen. De als beste beoordeelde oplossing is die van het bouwen van een fietsbrug of -tunnel. Daar hangt echter het prijs-

Vervolg op pagina 03

Politiekids in optocht door Stadshagen Door Erica Turmel-Donker De nieuwste lichting Politiekids heeft zich gepresenteerd aan de wijk. De komende maanden zullen de kinderen zich onderdompelen in het politiewerk en allerlei lessen op het gebied van sport en beweging en groepsdynamica volgen.

80

Vervolg op pagina 05 9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten De Politiekids in spé fietsen vanaf Level-Z naar het Twistvlietpark

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

Foto Jan Burgman

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Restauratie kost bijna 60.000 euro

Kunstwerk de Boog komt terug in Stadshagen Het kunstwerk de Boog van Thom Puckey wordt gerestaureerd. De creatie aan het Twistvlietpad raakte begin dit jaar ernstig beschadigd na een aanrijding door een kleine witte vrachtwagen; de dader is onbekend gebleven. De boom van het kunstwerk kan gerestaureerd worden, de kleurrijke buizenkant is zodanig beschadigd en afgebrokkeld dat deze opnieuw gemodelleerd en gegoten moet worden.

staat haaks op het Twistvlietpad, in de buurt van de oorspronkelijke locatie.

De restauratie van het kunstwerk en het terugplaatsen kost in totaal 56.097 euro. Na de restauratie wordt de Boog herplaatst, naar verwachting gebeurt dat begin 2022. Om herhaling van een aanrijding te voorkomen, wordt het op het Klokkengieterpad geplaatst. Dit fietspad

Puckey (1948) is een nationaal bekend beeldhouwer, installatiekunstenaar en performancekunstenaar. Hij heeft zijn opleiding onder meer genoten aan het Royal College of Art in Londen en was als docent verbonden aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

Winkeliers Stadshagen zorgden voor mooie prijzen

Veel talenten tijdens De Zevensprong ‘s Got Talent

Het kunstobject is in 2006 gemaakt door Thom Puckey. Hij maakte voor Stadshagen een serie van drie kunstwerken: het Wiel, Cloud Airplane en de Boog (zie beelden. zwolle.nl). Met het terugplaatsen van de Boog in de buurt van de oorspronkelijke plek blijft deze serie in het Twistvlietpark intact.

Talenten Finn en Elle treden op

De Christelijke Daltonschool De Zevensprong hield op 17 september een bijzondere talentendag. De vraag: Heb jij een talent en wil je dat aan de hele school laten zien? leverde veel mooie bijdragen op van de leerlingen. Wat een talenten hebben we kunnen zien op onze feestelijke happening.

Kunstwerk de Boog na de aanrijding

Foto Margreeth Kruise (archieffoto)

‘Olde Mesiene’ enige authentiek werkend gemaal in Nederland

Stoomgemaal Polder Mastenbroek houdt open dag Stoomgemaal de Olde Mesiene aan de dijk van de voormalige Zuiderzee, wordt, als je Stadshagen uitrijdt, al snel zichtbaar. De hoge gemaalpijp staat als een baken van betrouwbaarheid en oriëntatie te pronken aan de Kamperzeedijk, tussen Kampen en Genemuiden. Op zaterdag 6 november krijgen Stadshagenaren weer een unieke kans het gemaal tijdens de Stoomdag te bezichtigen. De Olde Mesiene, zoals de vrijwilligers hun gemaal koesterend noemen, draait dan weer in volle glorie en op volle toeren.

taris Annie van ’t Zand enthousiast. ‘Onze vrijwilligers staan te popelen om u van alles te laten zien en te vertellen over het monument en de machine. Natuurlijk kunt u ook in het bezoekerscentrum, onder het genot van een kop koffie of thee, genieten van het geweldige uitzicht over de kolk.’

's Morgens hielpen leerlingen en ouders het plein te versieren en het geluid te regelen. Er werd een groot springkussen opgeblazen en de pannakooi kreeg een plek op het veld. De pannenkoekenwagen kwam aangereden en de ijsjes stonden klaar, het drinken met een knabbel voor ouders kreeg een plek bij de kleuteringang. Het werd steeds gezelliger en na de lunchpauze ging de show beginnen op diverse podia, op het schoolplein en het veld. We hebben veel voorbij zien komen: zangers en zangeressen, clowns en acrobaVerdere informatie: www.stoomgemaal.nl. Bezoekers zijn tijdens de Stoomdag op zaterdag 6 november welkom tussen 10 en 16 uur aan de Kamperzeedijk 7, Genemui-

Tekst en Foto Corry van de Velde, leerkracht chr. Daltonschool De Zevensprong

ten, een gedicht of een verhaal, een mooi kunstwerk, een vechtsport of behendige voetballers en nog veel meer! Om half 3 kwamen de ouders op het plein en veld om het feest op te luisteren en te genieten van alles wat er nog te doen was. De zon scheen, alles stond in het teken van ontmoeting, lekker verder springen op het springkussen, een ijsje. Voor het rad van avontuur had iedere leerling een lootje gekregen en daarbij kon je nog lootjes kopen voor het goede doel. In een ommezien waren alle loten verkocht en ging het rad draaien. Wat een prijzen! Veel blije gezichten dankzij alle mooie spullen die door de winkeliers uit Stadshagen beschikbaar waren gesteld. Alle leerlingen kregen een medaille/sleutelhanger als herinnering aan deze mooie dag. Dank aan ouders en teamleden die veel werk hebben verzet om dit tot een groot feest te maken!

den. Ook het naastgelegen gemaal Veneriete van het Waterschap Drents Overijsselse Delta is te bezichtigen.

Nederland kent nog tien stoomgemalen, waarvan dat in Polder Mastenbroek het oudste is en nog authentiek werkt. Het is een van de meest interessante monumenten van de Nederlandse waterstaatstechniek. Het gebouw is in 1856 gebouwd om de Polder Mastenbroek, waar de wijk Stadshagen in ligt, te bemalen. Het verloor zijn functie in 1961 die werd overgenomen door het huidige naastgelegen elektrisch aangedreven gemaal Veneriete. Dankzij de inzet van vrijwilligers, die voor het onderhoud zorgen, draait de Olde Mesiene als een tierelier. ‘We vinden het heel fijn om u weer als bezoeker te kunnen ontvangen aan de Kamperzeedijk in Genemuiden,’ vertelt secre-

02

Het gemaal Mastenbroek ligt op een mooie plek aan de Kamperzeedijk

Foto Dorieke Mulder, Doortje’s Fotografie


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen

Vervolg van pagina 01

Oplossing lijkt nabij voor probleemrotonde Stadshagen

Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Marty Kreeft, Melissa Minaz, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianna Liberg Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van november 2021: uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Arjan Spaans bij de betreffende kruising

Informatieavond Op dinsdag 14 september hield de gemeente in IKC Het Festival een inloopavond voor Stadshagenaren die geïnformeerd wilden worden over de plannen. Ook spraken wij Arjan Spaans, fractielid van het CDA Zwolle. Hij legde uit dat men verrast was, omdat er tijdens de inloopavond een detail van het bypassplan besproken werd waar nog niet eerder over gesproken was. Onderdeel van dat plan is namelijk een knip in de vorm van een bussluis op de Jac. P. Thijsselaan, nabij de kruising met de Oude Wetering. Het idee daarachter is de mensen in de wijk te bewegen vaker de fiets te pakken zodat er minder autoverkeer is, en de sluiproute van de Jac. P. Thijsselaan via de Gorterstraat richting de rotonde op te heffen. De aanwezige wijkbewoners uit de Gorterstraat gaven aan dat ze wel blij zouden zijn met de rust die dit op zou leveren. De meeste anderen zeiden dit absoluut geen goed plan te vinden omdat zo’n knip de wijk op nóg een plek in tweeën deelt. Dit is immers ook al het geval bij winkelcen-

Foto Rianna Liberg

trum Stadshagen. Wie met de auto van het wijkdeel aan de ene naar dat aan de andere kant van het winkelcentrum wil, moet nu – buiten openingstijden van de parkeergarage – zo’n 5 kilometer omrijden. Nog zo’n knip zien de bewoners niet zitten. Zo los je één probleem op, maar creëer je een ander, vinden zij. Onveilige situatie Spaans gaf ook aan dat tijdens de avond bleek dat de meeste mensen met name de onveilige situatie een probleem vinden. Het oponthoud van gemiddeld 5 minuten vinden de meesten minder belangrijk, terwijl de bypassoplossing juist vooral op de doorstroom gericht is en veel minder op de veiligheid. Spaans: ‘Ook is door de coronacrisis het traditionele werken veranderd. Gebleken is dat thuiswerken veel voordelen heeft, dus de kans is groot dat er voortaan veel meer thuisgewerkt zal worden, waardoor er minder woonwerkverkeer zal zijn. Het kan zomaar zijn dat we straks veel investeren in een oplossing van een probleem dat mogelijk

Boerderijenpad... Wijkbewoonster Ada van Huffelen, die deze foto maakte in De Tippe,heeft wel gevoel voor humor. Een bord met de tekst 'dek weg' was logischer geweest.

niet meer, of nog amper, bestaat. Laten we dan ook vooral inzetten op veiligheid van voetgangers en fietsers in de wijk.’ Spaans pleit ervoor eerst toch nog te onderzoeken of er zonder een dure bypass, die ook door een belangrijke groenstrook zal lopen, waar veel mensen graag wandelen of hun hond uitlaten, aan de veiligheid gewerkt kan worden. Nu zijn veel fietsers nog vaak geneigd de rotonde zowel links- als rechtsom rond te fietsen. Met een tweerichtingenfietspad aan de oostkant van de Eli Heimanslaan is dit eenvoudig op te lossen en zal de situatie al een stuk overzichtelijker en veiliger worden. Ook duidelijke en veilige voetgangeroversteekplaatsen op de Eli Heimanslaan kunnen onderdeel van deze oplossing zijn, denkt Spaans: ‘Als meer ouders hun kinderen via die oversteekplaatsen zelfstandig naar school durven laten lopen of fietsen, hoeven zij ze immers niet met de auto (via de rotonde) naar school te brengen.’ Voorkeursoplossing Mede op basis van de input van de aanwezige wijkbewoners op de informatieavond kiest het stadsbestuur een voorkeursoplossing. Wij spraken ook Pieter de Jong, senior adviseur mobiliteit bij de gemeente Zwolle en tevens projectleider voor dit project. Hij gaf aan dat een ‘bijgeslepen plan’ op de bestuurstafel ligt en binnenkort aan de gemeenteraad zal worden gepresenteerd. Het lijkt er wel op dat een bypass onderdeel van de oplossing zal blijven. Of deze oplossing de goedkeuring kan wegdragen van het merendeel van de Stadshagenaren die nu last hebben van het rotondeprobleem, blijft natuurlijk de vraag. In elk geval zal de bypass voor een veiligere situatie voor de fietsende scholieren zorgen en zullen er iets minder lange files voor de rotonde staan tijdens de ochtendspits. Volgens Arjan Spaans heeft Stadshagen, waar in verband met de verwachte bevolkingsgroei van Zwolle veel nieuwe huizen gebouwd zullen gaan worden, op termijn gewoon meer uitvalswegen nodig.

Vier Stadshagenaren op kandidatenlijst ChristenUnie Zwolle De ChristenUnie in Zwolle heeft als eerste partij zijn kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Op de lijst staan vier kandidaten die in Stadshagen wonen: huidig raadslid Jolien Elshof (op 5) en nieuwkomers Ardjan de Boo (12), Anita ter Huerne (14) en Jan Spoelstra (18). Stadshagenaar en raadslid Ruth Stoorvogel staat niet meer op de nieuwe lijst. Samen met nog zestien kandidaten kiest de partij voor een ‘mix van ervaren politici en nieuwe kandidaten’. De ChristenUnie heeft deze keer een lijsttrekkersduo: Ruben van de Belt staat op de eerste plek en trekt de lijst, samen met hét gezicht van de ChristenUnie, Gerdien Rots. Zij is ook wethouderskandidaat, evenals de huidige wethouder Michiel van Willigen. Huidig wethouder Ed Anker vertrekt na twee periodes uit de Zwolse politiek. Als deze krant verschijnt, heeft de vaststelling van de kandidatenlijst door de ledenvergadering inmiddels plaatsgevonden. De verkiezingen zijn op 22 maart 2022

03


PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEME FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHER KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNK SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAP DERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOO INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN + Ergotherapie PROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEME Fysiotherapie FEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHER + Psychomotorische therapie KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP NINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNK SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THE Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

Brenda Koper

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Uw uitvaartbegeleider in Zwolle

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Klantwaardering

9,3

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

Crowdfundingsactie voor een minder stressvol bestaan

Help Sandra aan een PTSS-Hulphond! Door Melissa Minaz Even alleen naar de winkel of stad zit er voor de 19-jarige Sandra van Lierop niet in. Ze leeft al een aantal jaar met traumatische stress en PTSS (Posttraumatische Stressstoornis). Een speciale PTSS-hulphond kan de dagen van Sandra een stuk dragelijker maken. Oud-Stadshagennaar Sandra heeft door de jaren heen al verschillende intensieve trajecten en therapieën gehad, maar niets hielp tegen haar PTSS. Ze is recent verhuisd naar Kampen en daar kwam ze tot haar laatste redmiddel: een PTSS-hulphond. Door de verzekering wordt niets vergoed, waardoor Sandra als student een fors bedrag moet neerleggen. Het totaalplaatje ligt rond de €19.000. Via een crowdfunding actie (online geld inzamelen) probeert ze € 9.950 te verzamelen.

Sandra: ‘Ik moet vooraf plannen wat ik ga doen. Even met vriendinnen naar de stad of met de trein weg is voor mij niet zo eenvoudig meer. Dit is hoe het nu is en dat was zeker niet hoe het was. Ik vind het namelijk fijn om met vrienden leuke dingen te doen, maar het vergt, zonder te plannen, te veel energie. De hulphond zou mij veel meer rust moeten geven.’ De hond zou haar moeten helpen om de dagen en nachten meer dragelijker te ma-

ken. Zo kan de hulphond getraind worden om Sandra op tijd wakker te maken bij een nachtmerrie naar aanleiding van een traumatische ervaring. Dit noemt zij ook wel ‘crisisavonden’. De hulphond kan altijd bij haar zijn, waardoor zij zich minder alleen voelt. Ook heeft Sandra dan de mogelijkheid even naar de winkel te kunnen of weer spontaan dingen doen, zoals met vriendinnen naar een terras. Een PTSS-hulphond helpt haar baas zodra zij een nachtmerrie of angstaanval krijgt. De hond merkt ook wanneer er spanning ontstaat bij het baasje. Hier komt de hulphond achter door de verandering in de geur van het lichaam. De stresshormonen komen samen en dat kan een angstaanval of paniekaanval veroorzaken. De hulphond wordt niet vergoed door de verzekering. Volgens wetenschappers is de PTSS-hulphond niet voldoende onderzocht. In sommige gevallen wordt het dier wel vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente. In Sandra’s situatie is dat helaas niet het geval. Wil je een steentje bijdragen? Doneer dan via https://gofund.me/0e2bcf38

Sandra van Lierop zou erg gebaat zijn bij een hulphond Foto Hans van Eerbeek

04


Populaire Politiekidsproject weer van start

Oefenen tussen politie te paard was ‘heftig’

Kickboksen op het plein bij De Vlieger

Door Erica Turmel-Donker De zesde lichting Politiekids, een groep van zo’n dertig kinderen, heeft zich begin september met een optocht door Stadshagen gepresenteerd aan het publiek. Speciaal hiervoor was politie te paard en een motoragent aanwezig om de stoet te vergezellen. Tussendoor werden allerlei activiteiten gedaan als voorproefje op wat de komende maanden op het programma staat. In het voorjaar zullen de kinderen examen doen en hopelijk is Stadshagen daarna weer een groep enthousiaste Politiekids rijker. Esther Rooseboom is een van de begeleiders vanuit Travers en vind dit ‘een mooie manier om kinderen en ouders te ontmoeten’. ‘We hebben deze keer ruim twintig

kinderen moeten teleurstellen. Het loopt natuurlijk al wat langer en is een populair programma geworden onder zowel ouders als kinderen.’ Naast welzijnswerkers van Travers doen ook dit keer meerdere organisaties uit Zwolle mee aan het programma. Tabonon verzorgt zelfverdedigingslessen, Sportservice Zwolle is er voor lessen sport en beweging, er is aandacht voor groepsdynamica en wijkagent Peter Overweg begeleidt de kinderen tijdens de diverse politieacties. ‘We hebben de afgelopen jaren steeds een spektakeldag gedaan om de nieuwe kinderen te presenteren aan de wijk. Dat durfden we nu vanwege Corona nog niet aan en is dit bedacht. We zijn gestart bij Level Z, waar de kinderen een hesje en petje ontvingen. Na de kennismaking zijn

Een indrukwekkende arrestantenoefening

we op de fiets gestapt met voorop de motoragent en achteraan de paarden,’ aldus Esther. Via tussenstops in het Twistvlietpark (voor een estafette onder leiding van Anouk van Sportservice Zwolle), bij

Foto’s Jan Burgman

De Vlieger (voor een lesje kickboksen van Martin van Tabanon) en de Benthuislaan (politieoefeningen) kregen de kinderen al een idee van wat ze de komende tijd gaan doen en meemaken.

Groen Doen! door Milou van Rijn

Klimaatkanjer, een dagje zonder vlees Dat het klimaat verandert weten steeds meer mensen. Het wordt warmer. De zeespiegel stijgt. De kans op overstromingen wordt groter. In het klimaatakkoord (2019) is afgesproken dat we in 2030 49% minder CO2 moeten uitstoten dan in 1990. Inmiddels is het voor veel van ons niet de vraag óf we iets voor het klimaat kunnen doen, maar wát we kunnen doen. Daarom startte het rijk in 2019 een meerjarige klimaatcampagne om informatie en handvatten te geven om zelf duurzame maatregelen te nemen, want er is altijd iets dat je kunt doen. Soms is het groot, soms klein, soms veel, soms weinig, soms goedkoop, soms wat duurder. Maar wél altijd wat.

Gek In de campagne is ook aandacht voor eten. Aangeraden wordt vaker voedsel van het seizoen te eten en minder te verspillen. Maar gek genoeg wordt er niet gevraagd om minder vlees te eten. Terwijl juist het eten van vlees een grote bijdrage levert aan de klimaatopwarming. Waarom minder vlees Door 100 gram minder vlees te eten per week, verlaag je je milieu-impact al met 7 tot 10 procent. Eén dag in de week geen vlees eten heeft op het milieu hetzelfde effect als je auto 1250 kilometer minder gebruiken. Het eten van vlees en zuivel zorgt voor de meeste uitstoot van

broeikasgassen. Dat komt omdat koeien en varkens broeikasgassen (methaan en lachgas) uitstoten via hun mest, en doordat ze boeren en scheten laten. Makkelijk recept Het eten van minder vlees was niet in de campagne opgenomen. Het ministerie vond dat politiek gevoelig (10 september 2021, Volkskrant). Maar je kunt altijd beginnen met iets wel te doen. Dat klinkt beter dan iets niet te doen. Daarom in Groen Doen deze keer een recept voor een lekkere maaltijdsoep zonder vlees. Heerlijk nu de herfst weer is begonnen. Het recept is een echte klimaatkanjer.

Foto Erica Turmel-Donker

Linzensoep voor 2 personen (30 minuten) Ingrediënten • 1 ui • 1 teentje knoflook • 1 flinke prei • 1 winterwortel • 1 eetlepel olijfolie • 1 theelepel komijnzaad • 150 gram rode linzen • 1 klein gedroogd chilipepertje • ¼ groentebouillontablet met minder zout • 4 takjes selderij • citroensap Bereiding 1. Maak de groente schoon. 2. Snijd de ui en de knoflook in snippers, de prei in ringen en de winterwortel in plakjes. 3. Verwarm de olie in een soeppan en verwarm hierin het komijn- zaad tot het gaat geuren. 4. Fruit de ui en de knoflook kort mee. 5. Was de linzen. 6. Doe de linzen, het pepertje, 500 ml water en het stukje bouillontablet bij de ui en breng het aan de kook. Kook de linzen 15 minuten. 7. Voeg de prei en de wortel toe en kook het geheel in ca. 5 minuten verder gaar. 8. Was de selderij en knip het klein. 9. Maak de soep op smaak met wat citroensap en selderij. 10. Voeg eventueel wat water toe als de soep te dik is.

05


Burendag ook dit jaar in Stadshagen een groot succes

Het kan elke dag Burendag zijn De laatste zaterdag van september gingen weer veel buurtbewoners bij elkaar op de koffie. Maar op deze jaarlijkse Burendag staken ook veel bewoners de handen uit de mouwen. Wijkmanager René Stuij van de gemeente Zwolle ging bij een aantal initiatieven langs, zoals bij de bewoners van de Hasselterdijk en Randestraat, en bracht een bloemetje mee. Plantsoentjes Hasselterdijk Auto’s blokkeerden vaak de uitrit van de carport. Waarom zouden we paaltjes plaatsen, dachten de bewoners, als een groen plantsoentje een mooiere oplossing is? De gemeente zorgde voor de grond en de afscherming, de bewoners namen de inrichting voor hun rekening. Met de gemeente hebben ze afspraken gemaakt over het onderhoud dat zij ook zelf gaan

doen. Alle bewoners van het blok hielpen mee en combineerden het werk met een gezellig samenzijn. De planten van wijkmanager René kregen een mooie plek in de plantsoentjes.

LAAT GAAN WAT JE TEGENHOUDT

BOKSCOACHING

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Loop je vast? Ben je snel boos? Heb je veel onrust in je lichaam en hoofd? Of ben je op zoek naar individuele weerbaarheidstraining? Dan is bokscoaching misschien wat voor jou! Meer weten? Bekijk de website, stuur een e-mail of neem telefonisch contact op. www.carolinevandenberg.com info@carolinevandenberg.com 06-52325118

06

Van saai gras naar aantrekkelijke tuin in de Randestraat De inrichting was best saai, dat vond de gemeente ook. Maar het gebied was nog maar net ingericht. De bewoners in de Randestraat hadden toch echt een beter idee voor de inrichting van het grasveld. Zij maakten een ontwerp voor een aantrekkelijke tuin. Op Burendag voerden ze het plan uit. Nu is het een gezellige ontmoetingsplek voor de buurt geworden. De planten van René werden met grote dank in ontvangst genomen in ruil voor een gezellig moment met gebak aan de picknicktafel in de nieuwe, kleurrijke tuin. Plannen voor volgend jaar zijn er al, zoals een insectenhotel.

Elke dag is burendag De bewoners hoeven niet tot volgend jaar te wachten. Alle bewoners met een goed idee om de buurt leuker, veiliger, socialer, groener, speelser te maken, kunnen hun idee plaatsen op MijnWijk, de website voor bewonersinitiatieven. Zo krijgen ze contact met de gemeente. Want zoals wijkmanager René iedereen liet weten: het kan elke dag burendag zijn. www.zwolle.nl/mijnwijk


Oplevering medio 2024

Plannen uitbreiding winkelcentrum in vergevorderd stadium Door Bert Kunnen De ambitieuze plannen voor een bruisend winkelhart voor Stadshagen krijgen steeds meer vorm. Ze zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat het ontwerpbestemmingsplan binnenkort ter inzage kan worden gelegd. Dura Vermeer en Lidl, samen VOF De Stadsmaker genoemd, leggen nu de laatste hand aan het definitief ontwerp. Dat doen ze in nauw overleg met de gemeente en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld in de klankbord-

groep en ook via individuele gesprekken met o.a. bewoners van het Hanzehuis. De plannen voor de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum omvatten een programma van woningen, detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen, parkeervoorzieningen en openbare ruimte. Het doel is een winkelcentrum te realiseren met een hoog voorzieningenniveau om wonen, winkelen, werken en ontmoeten samen te laten smelten. Om dit de bewoners en consumenten te

kunnen bieden, is het nodig dat op alle vlakken een goede mogelijkheid tot verbinding ontstaat. Verbinding tussen het bestaande en het nieuwe winkelcentrum, het centraal gelegen Zuidplein als ontmoetingsplek. De Stadsfoyer waar wonen, werken, winkelen en ontmoeten samenkomen. Geen koppeling parkeergarages Hoewel de ondergrondse koppeling van de parkeergarages voor de bouwers belangrijk was, leidde dit voornemen niet tot instemming bij de bewoners van het Hanzehuis. Voor de zomer hebben de leden van de Vereniging van Eigenaren tijdens een algemene ledenvergadering niet ingestemd met de gewenste koppeling. Dat betekent dat de twee garages niet gekoppeld gaan worden en dat hier-

mee gekozen is voor de variant waarbij de huidige ingang van de parkeergarage aan de Belvédèrelaan gehandhaafd blijft. Aan de noordzijde van de uitbreiding van het winkelcentrum zal een extra ingang gemaakt moeten worden naar de parkeergarage. Uiteraard zal voor deze aanpassing van het plan overleg met omwonenden plaatsvinden. Vervolg Verwacht wordt dat vanaf het tweede kwartaal van 2022 gestart kan worden met de bouw. De start van de verkoop van de koopappartementen vindt in het eerste of tweede kwartaal van 2023 plaats. De prijzen en plattegronden van deze woningen zijn inmiddels ook bekend. Halverwege 2024 kan de oplevering gevierd worden.

DuraVermeer en gemeente herkennen kritiek niet

Bewoners winkelcentrum voelen zich niet serieus genomen Door Bert Kunnen Op de website van de Stadsmakers, de bouwers van het winkelcentrum, wordt de aandacht die de plannenmakers besteden aan wensen van eigenaars, huurders en omwonenden geroemd. Maar meerdere bewoners hebben hiervan een heel ander beeld. Gerard den Ouden en Arie Schaap doen bij de Vinexpress hun beklag over het proces en de inhoud van de plannen. Als lid van de Klankbordgroep zijn ze nauw betrokken bij de planvorming. ´Men luistert niet naar ons, ze geven onvoldoende reactie op onze vragen en wuiven bezwaren zonder argumentatie van tafel,’ vatten zij hun geïrriteerde stemming samen. Naar eigen zeggen vertegenwoordigen zij meer dan een derde van het Ambergebouw in het centrum. ‘Elk contact met de Stadmakers en gemeente begint met herkauwen, steeds wordt hetzelfde filmpje afgedraaid, men meldt dat vragen uit vorige bijeenkomsten zijn beantwoord. Maar veel vragen worden niet beantwoord, alleen wat ik maar even noem de ‘flutvragen’’, zo typeren zij de wijze van communiceren met betrokkenen. Hun ongenoegen richt zich onder meer op de wijze waarop de lekkages in de parkeergarages worden bestreden. ‘Het complex is instabiel,’ meent Gerard. ‘Er zijn diverse mankementen, het gebouw lekt aan alle kanten. Als men bij

de bouw gaten gaat boren wordt de fundering fundamenteel aangetast.’ Inmiddels heeft raadslid Arjan Spaans (CDA) de problemen op het stadhuis aangekaart en om maatregelen verzocht. Koppeling parkeren Een ander heikel punt voor de beide Stadshagenaren is de eerder voorgenomen koppeling van de bestaande en toekomstige parkeergarage onder het winkelcentrum. ‘Die koppeling is funest voor de bereikbaarheid,’ meent Arie. ‘Er zal nog meer dan nu sluipverkeer gaan optreden.’ Dat er recent is besloten die koppeling los te laten is nog niet tot hen doorgedrongen. ‘We weten nog van niets,’ is hun reactie. Ook bij de grote hoeveelheid extra verkeersbewegingen rond het winkelcentrum houden zij hun hart vast. ‘Er komt een aanzuigende werking vanuit Zwolle en de regio,’ verwachten Schaap en Den Ouden. ’Alle verkeer moet over de Duiker. Wij hebben voorgesteld de Overtoom als ontsluitingsroute in te richten. Het enige dat de gemeente ervan zegt: dat gaan we niet doen, zonder nadere motivering.’ Met de voorbeelden zijn beiden nog niet aan het eind van hun klachten. De auto’s van 285 nieuwe woningen, de stadsbus, 500 auto’s extra van klanten, waar laten we die?,’ zo vraagt Gerard zich af. En Arie vult aan: ‘Laatst was hier een aanrijding en het staat allemaal direct vast! Er komt veel te veel verkeer, moeten er eerst nog

meer ongelukken gebeuren?’ Geen herkenning Barry Hegeman, projectleider bij DuraVermeer, bouwer van het winkelcentrum, herkent zich absoluut niet in de kritiek. ‘Corona legde zo zijn beperkingen op in de rechtstreekse communicatie. Maar de onlinebijeenkomsten, de avonden van de Verenigingen Van Eigenaren, de gesprekken met de winkeliers, de klankbordgroepen waar ook bewoners in vertegenwoordigd waren, 1-op-1-gesprekken met diverse betrokkenen, roepen niet het beeld op van onvoldoende communicatie.’ Hegeman beseft ook dat niet iedereen tevreden is te stellen met wat er gebouwd gaat worden. ’Er zullen altijd onderdelen van het project zijn waar mensen bezwaar tegen hebben. Maar we kijken zeker met een goed gevoel terug op het traject zoals dat is doorlopen.’

en klankbordgroepen, brainstormsessies en updates in StadshagenMagazine, een vaste contactpersoon voor het Hanzehuis en de ministadsfoyer is er een scala aan contactmogelijkheden. Dat vinden we allemaal erg belangrijk,’ pareert Sam Rademaker als woordvoerder van de gemeente de aantijgingen. ‘Ook de feedback van de bewoners is welkom en we gaan graag met hen in gesprek over hun ervaringen.’

‘Graag in gesprek’ Ook op het stadhuis kijkt men verbaasd op als men kennisneemt van de klachten en irritaties. ‘Met de uitgebreide website www.hartvanstadshagen.nl, informatie-

07


Burendag 2021 in teken van

2021

Buren van de Labyrinth hebben Burendag gevierd met een gezellig samenzijn met koffie, thee en wat lekkers. Foto Hans van Eerbeek

Aan de Hasselterdijk zijn de nodige vogelhuisjes geknutseld en versierd. Foto Hans van Eerbeek

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

08

0256802.pdf 1

2-7-2021 13:11:19


samenzijn en vergroening

De buren van de Bermzegge zijn bezig geweest met het vergroenen van hun straat. Ook zijn er insectenhotels en vogelhuisjes gemaakt. Foto’s Hans van Eerbeek

Op een van de terpen aan de Weeverstraat zijn de bewoners druk bezig geweest met het vergroenen van de openbare ruimte. Foto Erica Turmel-Donker

Feest tijdens Burendag bij Park de Stadshoeve. Met een kleedjesmarkt, pannenkoekenkraam, lange rijen voor het schminken en knutselen en vooral veel gezelligheid. Foto’s Erica Turmel-Donker

09


Straatpraat

door Roy Visscher & Marty Kreeft

Van ‘daar wil ik nooit wonen’ naar ‘hier gaan we nooit meer weg’ In deze rubriek stellen uw verslaggevers aan willekeurige mensen in de wijk een aantal simpele vragen over Stadshagen. Deze keer waren dat twee dames op het terras van Délifrance: de geboren Zwolse Jenny Aakster (81) en de oorspronkelijk uit Hilversum afkomstige Tjitske van den Essenburg (59). Ze bleken pal tegenover de horecazaak te wonen, in wooncomplex Werkeren. Bij gebrek aan een tuin of balkon zoeken jullie hier de buitenlucht op? ‘Ja, we zitten hier vrijwel elke dag een flink aantal uren. Maar niet alleen wij tweeën, er is een hele club. Met ook de dame die nu naast ons zit, nog veel meer bewoners van Werkeren en ook mensen van daarbuiten. Je krijgt ons hier echt niet zomaar weg hoor. Als het in de winter min twintig graden wordt, dan hebben we misschien een probleem. Maar anders komt het wel goed.’ Zijn er dingen die jullie opvallen aan deze wijk (in positieve of negatieve zin)? ‘Ja, de onveiligheid in Stadshagen. Een paar weken terug kwam uit de richting van het Twistvlietpad een scooter met een noodgang hier voorbij. Zonder licht, om half tien ’s avonds! Hij raakte op een haar na een kind. En het was zeker niet de eerste keer dat we zoiets zagen in het jaar dat we hier beiden wonen. Ze stoppen vaak gewoon niet voor kinderen.’

WijZ WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt inzetten? Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder kunt ontwikkelen? Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun administratieve en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen de post door, ondersteunt bij het ordenen van de post, belt met instanties en helpt bij het aanvragen van (financiële) voorzieningen. Onze volgende training van 3 dagdelen vindt plaats op 3, 10 en 24 november 2021. Alle middagen van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen. Belangstelling? Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon: 038 – 8 515 700 of mail Harmina van Lien: h.vanlien@wijz.nu. WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij (financiële) administratie.

10

wonen. Nu zeg ik: ik wil hier never nooit meer weg!’ De meeluisterende ‘derde’ dame mengt zich weer even in het gesprek: ‘Toen ik in Hasselt woonde en vaak langs Stadshagen kwam, zei ik altijd: daar wil ik niet dood gevonden worden. Maar nu wil ook ik hier nooit meer weg. Je bent vanaf hier met de scootmobiel ook zo in de binnenstad: gezellig hoor!’ De beide andere dames op de vraag of er misschien nog iets is wat ze de lezers van de krant mee willen geven: ‘Nou… even denken… Vooraf twijfelden we wel of we aan dit interview mee wilden werken, maar het was leuker dan gedacht. We wensen jullie alle geluk toe.’

Vaak te spotten bij het winkelcentrum: Jenny (l) en Tsjitske

Jenny: ‘Over kinderen gesproken: er lijkt in de wijk een babyboom gaande te zijn.’ De ‘buurvrouw’ grinnikend: ‘Zou dat iets met Covid te maken hebben?’ Hebben jullie het naar de zin hier? Tjitske, die hiervoor aan de Bachlaan in Holtenbroek woonde: ‘Zeker! Vanaf onze woonstek kunnen we overal gemakkelijk naartoe lopen.’ Jenny: ‘Ik woonde aan de Jupiterstraat in Dieze-Oost, waar ik ook een tuintje had. Nu heb ik geen tuin meer en ook geen huis, maar wél 24 uur per dag verzorging. Ik mag op mijn kamer zelfs roken en ik kan ook met iedereen opschieten.’ Tjitske: ‘Ik werk en ga naar

Foto Erica Turmel-Donker

de dagbesteding. En luister veel naar Radio Oranje. M’n favoriete artiest is Frans Bauer. Dat is trouwens m’n achterneef! Het is hier gezelliger dan in het huis aan de Bachlaan, waar ik alleen woonde. Er zijn veel leuke mensen in Stadshagen. En hoe meer mensen, hoe meer vreugd!’ Het enige wat die vreugd nog iets zou kunnen vergroten, is volgens beiden: ‘een overkapping boven dit terras’. Zo te horen is er geen plek waar jullie liever zouden wonen. Jenny: ‘Ik heb naast in Dieze ook in Assendorp en Holtenbroek gewoond en zei altijd dat ik nooit in Stadshagen wilde

Wij jullie natuurlijk ook! En nog een lang leven met veel gezelligheid. Jenny: ‘Dat gaat bij mij niet lukken. De dokter vertelde me onlangs dat alles in m’n lichaam op is. Maar het is goed, ik ben er helemaal op voorbereid.’ Ze kijkt ontroerd naar de dame naast zich. ‘En zolang ik nog leef, heb ik het naar mijn zin met alle lieve vrienden hier en de goede verzorging in Werkeren. Mij hoor je niet klagen, ik blijf altijd positief!’ En met een brede lach op haar gezicht en tevreden trekkend aan haar peuk neemt ze afscheid van de verslaggevers, die huiswaarts gaan in een staat van grote bewondering voor zoveel positiviteit en optimisme. Daar kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen.

Kinderredactie basisschool De Boxem Door Ties, Florentijn en Sanne, groep 5/6 Brandoefening Het brandalarm ging af. We moesten door de nooddeur. We liepen naar beneden en naar buiten helemaal van het schoolplein af. Juf moest de namen opnoemen. Als iedereen er was, moest de groene kaart omhoog. Als er iemand miste moest de rode kaart omhoog. Bij ons ging de groene kaart omhoog. Toen iedereen de groene kaart omhoog hield, gingen we weer naar binnen.

Schoolreisje Groep 4, 5, 6 en 7 gingen naar Aviodrome. Groep 1, 2 en 3 gingen naar de Flierefluiter. Aviodrome was heel leuk: er was

Flessen verzamelen Sommige kinderen gingen de buurt rond om flessen op te halen. Deze flessen gingen naar school toe en daarna in een containerzak. Het statiegeld geven we aan de dierenbescherming.

een museum, je kon in vliegtuigen kijken, er was een 4D-film (die was eng), er was ook nog een vliegsimulator en we konden binnen en buiten spelen.


Halloween, Hervorming en Bijbel Oktober, de langste maand van het jaar. De eerste maand van het nieuwe seizoen waarin een vakantie valt. Oktober, de maand dat er eindelijk een nieuw kabinet is beëdigd? Oktober eindigt met griezelende kinderen langs uw deur: uw angst kunt u afkopen met snoep. Je zonden afkopen was in de Middeleeuwen een mogelijkheid door het kopen van een aflaat. Het maakte de kerk rijk, de burger arm. Belangrijke aanleiding voor Maarten Luther om zaterdag 31 oktober 1517 te protesteren tegen aflaathandel door 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg te timmeren: de conceptie voor de geboorte van de protestantse kerk. Deze dag is de geschiedenis ingegaan als Hervormingsdag. Luther zei: ‘…wat de kerk doet, rijmt niet met wat er in de Bijbel staat!’ De laatste zondag van de maand oktober is in de kerk de Bijbelzondag. Dit jaar valt dat samen met de Hervormings-

dag en niet te vergeten, Halloween. Een drukke dag, gelukkig dat deze dag een uurtje langer duurt. Ook het huidige (N.B. deze column werd vrijdag 1 oktober geschreven!) demissionaire kabinet werd in de maand oktober beëdigd: donderdag 26 oktober 2017. In de relatief rustige periode tussen verkiezingen toen (woensdag 15 maart 2017) en beëdiging nieuw kabinet vroeg het christelijk betrokken Nederlands Dagblad aan politici die niet tot de christelijke partijen behoren, op te letten hoe de Bijbel het doet in de politiek. Een PvdA-lid verwoordde zaterdag 26 augustus 2017 haar oplettendheid in een column, tussen haakjes de Bijbelplaats: ‘Ik hoorde geregeld schellen van de ogen vallen (Handelingen 9:18), haren te berge rijzen (Job 4:15) en zaken al dan niet

in goede aarde vallen (Mattheüs 13:8). Verder werd er gevreesd met grote vreze (Lucas 2:9), werd er op twee gedachten gehinkt (1 Koningen 18:21), waren opvallend veel dingen uit den boze (Mattheüs 5:37), of zelfs een doorn in het oog (Numeri 33:55), waarmee ik overigens niemand woorden in de mond wil leggen (Exodus 4:15). Er werd in het duister getast (Job 12:25), er moest vaak een hand in eigen boezem gestoken worden (Exodus 4:6), waarna men dan meestal weer door het oog van de naald kroop (Mattheüs 19:24). Wetten van Meden en Perzen passeerden de revue (Esther 1:19), er zaten geregeld balken in ogen (Mattheüs 7:3) en soms trof men zelfs de dood in de pot (2 Koningen 4:40). Maar gelukkig hoeven we als Kamerleden niet bij de pakken neer te zitten (Genesis 49:14), want de inwendige mens wordt niet vergeten (Efeziërs 3:16) en zijn veel van de spijzen een ware lust

Groeien in Gedichten

December 2014 besloot het bestuur van de Tweede Kamer de Bijbel, samen met de Koran, uit haar Vergaderzaal te halen. Ondertussen verhardden de woorden in die zaal en verdwijnt het fatsoen. Woorden gaan altijd vooraf aan daden, dat is een griezelige gedachte, maar ja ook dat past op 31 oktober. Juist in de Bijbel vinden we hartelijke woorden die het hart van een mens opbeuren (Spreuken 12:25b). Daarom eindig ik met het Woord voor deze maand: ‘Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken’ (Hebreeën 10:24). ds. Cor Baljeu Predikant protestantse wijkgemeente Open Kring, Zwolle Reageren? ds.cor.baljeu@openkring.nl

Wat vliegt daar?

door Lotte Manuel

Lepelaar

Druppels De regen klettert tegen de ramen Ik denk aan allerlei verhalen Van alle mensen hier op aarde Vallende druppels Maar de regen Dat zijn we samen Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66

ZWOLLE

voor het oog (Genesis 3:6).’

Door Jan Burgman Een lepelaar in Stadshagen is en blijft bijzonder. Het ondiepe water vlak bij de Twistvlietbrug en de vennen aan de Werkerlaan ter hoogte van de noordkant van de Milligerplas zijn geliefd om te foerageren. De nabij gelegen Vreugderijkerwaard is in het najaar een geliefde verzamelplaats waar dan een aantal van 40-50 lepelaars geen uitzondering is. ln de jaren 70 waren er slechts zo’n 100 broedparen in Nederland, maar door een betere bescherming van broed- en leefgebieden neemt het aantal de laatste jaren gestaag toe. De lepelaar heeft een lengte van 80 tot 93 cm en een spanwijdte van 115-130 centimeter en heeft lange zwarte poten. De vogel is onmiddellijk herkenbaar aan de aan het uiteinde spatelvormig verbrede zwarte snavel, die aan de voorzijde geel

is. De vogel is wit met gele/lichtoranje plekken. De verlengde kopveren vormen een lange afhangende kuif. Ze ‘lepelen’ hun voedsel (waterinsecten, stekelbaars en garnalen) uit het water door hun snavel heen en weer te ‘maaien’. De lepelaar broedt in kolonies en het nest bevindt zich meestal op de grond in dichte rietkragen en kwelders. De meeste broeden op de Waddeneilanden. De lepelaars die in West-Europa broeden overwinteren vooral langs de West-Afrikaanse kust. In het najaar vliegen ze via Franse en Spaanse moerassige gebieden naar Afrika. Tijdens de trek gaat ongeveer de helft van de jongen dood door jacht, hoogspanningskabels of uitputting. Begin februari vertrekken de lepelaars weer vanuit hun overwinteringsgebieden. Eenmaal aangekomen in Nederland gaan ze vanuit een verzamelplaats naar hun broedkolonies.

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! •Geschikt voor renovatie en nieuwbouw •Uitstekend duurzaam alternatief voor gas •Ideaal i.c.m. zonnepanelen •Elke ruimte afzonderlijk te bedienen •Toepasbaar onder elke vloer De warmte van morgen.

•Compleet inclusief advies en installatie De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl

Foto Jan Burgman

11


Veel sportieve deelnemers Triathlon Stadshagen

Zo langzamerhand krijgt Stadshagen wat meer kleur op de activiteiten-wangen. Met enig ingehouden enthousiasme wagen we het weer om de wijk meer schwung te geven. Zo werd eind september weer de FysioZwolle Triathlon rond de Milligerplas gehouden, dit jaar voor de tiende keer. De deelnemers zwommen een kilometer, fietsten vervolgens 40 kilometer en liepen tenslotte vijf kilometer hard.

Foto’s Margreeth Kruise

12


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Worden wie je bent en doen wat je het liefste doet’ Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer is dat Jeanet Visscher van Visible Younique. Wat biedt jouw bedrijf? ‘Als Life- & Loopbaancoach help ik mensen die vastlopen, weer richting te vinden in hun werk en leven, zodat ze weer lekker in hun vel zitten, stevig in hun schoenen staan, keuzes maken die bij hen passen en weer met plezier, passie, energie en voldoening kunnen werken en leven. Ik werk veel met vrouwen tussen de 35 en 50 jaar die vastlopen in hun werk. Vaak zijn er bepaalde omstandigheden op het werk, of zijn ze op een moment in hun leven gekomen dat ze geen plezier en voldoening meer uit het werk halen en zich afvragen ‘wie ben ik en wat wil ik eigenlijk?’ Het is mijn passie om hen te laten ontdekken en te laten zien wie ze zijn, wat ze kunnen, wat ze willen en hoe ze dit kunnen bereiken in hun werk en hun persoonlijke leven. Ik geloof dat we allemaal geschapen zijn met onze unieke talenten, gaven, kwaliteiten, karakter en persoonlijkheid. Al deze dingen maken ons tot wie we zijn, en mogen we gebruiken om zelf tot bloei te komen en op onze eigen manier betekenis te kunnen geven aan ons eigen leven en aan dat van anderen! Mijn logo bestaat daarom ook uit een bloem: eerst ga je naar binnen naar de kern, met het kijken naar jezelf, je drijfveren, passie en je kwaliteiten. Als je dat weet en weet wat jou uniek maakt en waarin jij je onderscheidt van anderen, kun je naar buiten toe ook steeds meer laten zien wie je bent, bijvoorbeeld door werk dat echt bij je past. Zo kun je steeds meer tot bloei komen.’ Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Elk traject bij mij is uniek en maatwerk, afgestemd op de persoon voor me en diens vraag of wens en situatie. Ik werk niet met standaard ‘programma’s’ of teksten of vragenlijsten, maar ik kijk wat er nodig is en pas mijn coaching en begeleiding daar op aan. De invulling en looptijd van een traject kan dus voor iedere klant anders zijn.’ Wat is jouw drive? ‘Het raakt me dat veel vrouwen zich eigenlijk niet gezien en gewaardeerd voelen. Ik merk uit mijn gesprekken dat vrouwen zich vaak klein houden; niet goed weten wat ze willen en zich afvragen ‘is dit het nu?’. Vaak gaan ze over hun grenzen heen en nemen zichzelf daarin niet serieus. Ze cijferen zich weg. Keuzes maken is voor hen vaak lastig en spannend. Ook zijn ze vaak onzeker over hun eigen kunnen. Ik wil hen graag leren om keuzes vanuit het hart te maken. Zichzelf te leren zien, kennen en waarderen. Hun zelfbeeld vergroten, waardoor ze uiteindelijk zichzelf

Jeanet Visscher: ‘Ik help mensen tot bloei te komen’

durven te laten zien. Ik vind het mooi om te zien dat mensen tijdens mijn trajecten mogen groeien in wie ze zijn, dat ze zichzelf leren kennen en de stappen maken om zichtbaar te worden. Dat je volledig mag zijn wie je bent. Dat je doet wat je het liefste doet en op een manier die bij je past.’

‘Juist die combinatie tussen wie je bent als mens en wie je wilt zijn als werknemer vind ik zo mooi’

Hoe ben je in dit vak gerold? ‘Ik heb 25 jaar in de financiële dienstverlening gewerkt bij banken en verzekeringsmaatschappijen. Na een reorganisatie raakte ik mijn baan kwijt en ben toen zelf gaan nadenken wat ik nu eigenlijk zelf wilde. Ik kwam met dezelfde vragen als mijn klanten te zitten. Doordat ik zelf het hele proces heb doorlopen, is dat

Foto Erica Turmel-Donker

mijn rode draad geworden in mijn werk. Ik was altijd al zoekende naar de vraag achter de persoon en van nature was ik al coachend bezig. Ik heb aan Hogeschool Windesheim de opleiding tot Coach gedaan en deze in de jaren erna aangevuld met verschillende andere (vervolg)coachopleidingen en een leergang loopbaan en talentencoaching. Inmiddels ben ik 5½ jaar voor mezelf bezig in mijn eigen coachpraktijk. Ik heb daar nog geen dag spijt van gehad en het wordt steeds leuker. Ook de combinatie van coaching met het ondernemerschap geeft mij energie.’

Welke waarde vind jij belangrijk? ‘Openheid en eerlijkheid. Ook vertrouwen en veiligheid. Ik ben enthousiast en gedreven en kan goed luisteren, ook naar wat er niet gezegd wordt. Ik vind persoonlijke groei en ontwikkeling belangrijk, zowel van mijzelf als van mijn klanten.’

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘Ik ben meer dan alleen een loopbaancoach: ik kijk ook naar de persoonlijke laag die eronder ligt. Daar werken we ook aan. Dit is ook wat ik van mijn klanten terugkrijg. Ik kijk naar waar het écht om gaat en daar gaat dan mijn aandacht naar toe. Ook kan het zijn dat het andersom werkt: vanuit persoonlijke coaching de problemen aanpakken en dan in een later stadium loopbaancoaching. Die afwisseling is mooi en alles vloeit in elkaar over, heeft met elkaar te maken. Juist die combinatie tussen wie je bent als mens en wie je wilt zijn als werknemer vind ik zo mooi. Beide mogen er zijn en aan bod komen.’

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? ‘Ik woon nu elf jaar in Stadshagen en dat bevalt zeer goed. Ik woon in een fijne buurt, die ruim is opgezet met water en groen. De binnenstad is dichtbij, voorzieningen zijn dichtbij zoals het winkelcentrum, sportgelegenheden en het station. Ik zit niet opgesloten in de stad, ben ook zo in de natuur, bijvoorbeeld de dijk langs het Zwarte Water of op de fiets de Vreugderijkerwaard in, naar de IJssel.’

Waar sta je over vijf jaar? ‘Ik hoop dat ik dan nog steeds een goedlopende praktijk heb en dat ik nog steeds evenveel plezier en voldoening haal uit mijn werk.’

Meer informatie is te vinden op www.visible-younique.nl. Je kunt daar ook een gratis gesprek aanvragen, een gratis checklist en e-book downloaden en gratis tips lezen.

13


Derde kerkgenootschap in de wijk

Lofprijzing bij Bethesda Ministries in Cultuurhuis Door Bert Kunnen

Wie op zondagochtend wel eens langs het Cultuurhuis komt zal ongetwijfeld de enthousiaste klanken hebben opgevangen van tropisch klinkende liederen en het vaak ingezette Halleluja. Afgaande op deze geluiden krijg je beelden van een zaal vol dansende en zingende mensen. Wie eenmaal binnen is, zal wat vertwijfeld rondkijken en proberen het beeld, dat buiten is opgedaan, te laten matchen met dat wat je binnen ziet. Uiteindelijk nemen eind augustus vijftien bezoekers deel aan lofprijzing en aanbidding. In Stadshagen zijn twee kerkgenootschappen gevestigd: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van De Fontein en de wijkgemeente Open Kring van de Protestantse Gemeente. Vergeleken met de drukbezochte diensten van deze kerken is het kerkgenootschap van de Bethesda Ministries een hele kleine. Gemiddeld bezoeken 30 mensen de diensten. Zij komen van heinde en verre om met een positief gemoed huiswaarts te gaan. Wie de wat strak geregisseerde diensten van Nederlandse kerken bijwoont, zal moeten wennen aan de improviserende, enthousiaste en losse stijl van de Bethesda Ministries, met een flinke vleug Cariben. Maar wie op zondagochtend blij uit een kerkelijke bijeenkomst wil komen, moet eens langsgaan bij de Bethesda Ministries. In de Heer Een echt beginmoment is er niet, je rolt als het ware langzaam maar zeker de dienst in. Tijdens het instellen van beeld en geluid neemt een prachtig opgedofte oudere vrouw de microfoon, prevelt Bijbelteksten, zet een gebed in en produceert een reeks onbegrijpelijke klanken, die als zogeheten tongentaal kunnen worden aangemerkt. Sommige bezoekers zingen en bidden mee, er wordt geklapt en men maakt dansbewegingen. Gaandeweg neemt pastor Darlise de leiding over

en zet prachtige liederen in die enthousiast worden meegezongen. Het geloof in Jezus maakt van de aanwezigen blije mensen en dit mondt uit in een luid applaus ‘voor wat Jezus deed voor ons mensen’. Raul en Darlise Salas Het echtpaar Raul en Darlise Salas, woonachtig in Stadshagen, vormt samen het pastor-duo, dat de diensten leidt. Zij zijn vrijwilligers, die een reguliere baan hebben in de samenleving. Darlise is begenadigd met een prachtige stem en neemt vooral het vocale deel van de bijeenkomst voor haar rekening. Raul neemt de rol van predikant op zich en geeft deze ochtend uitleg over Jacob, een van de zogeheten aartsvaders uit de Bijbel. ‘Dit Boek is voor ons een betrouwbaar en tijdloos instructieboek voor het leven. Het is een nuttig hulpmiddel, dat ons wijst op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert’, vertelt Raul. Darlise verzorgt naast de zang in de dienst ook een zogeheten Prayerroom op hun website. ‘Een vertrouwelijke plaats, waar vrouwen samenkomen, die hun gebedsleven door middel van gebed een boost willen geven’, legt Darlise uit.

Doos van Liefde De kerk organiseert ook praktische acties, cursussen die mensen ondersteunen in hun dagelijkse leven. Raul: ‘Wij geloven dat het nooit te laat is om weer grip te krijgen op je eigen financiën. Daarom geven we bijvoorbeeld de cursus Mijn financiën op orde’. Ook is er een cursus Huwelijks Counseling. ‘Voor ons is het huwelijk een heilig verbond,’ belijdt Darlise. ‘De cursus is voor echtparen die tegen problemen aanlopen en graag hun huwelijk willen redden’. Bijzonder is ook De Doos van Liefde, die met eerste levensbehoeften door gemeenteleden gevuld wordt en bestemd is voor mensen die het minder hebben. ‘Er is best veel nood in Zwolle, mensen durven dat niet aan te geven,’ constateert Darlise.

De beide pastors Raul en Darlise Salas gaan voor in de dienst

Aanbidding en lofprijzing in de bijeenkomst

Bethesda Ministries Bethesda Ministries is een christelijke kerkgemeenschap die wekelijks samenkomsten belegd in het Cultuurhuis. Deze komt voort uit de gemeente Rios de Vida, een Spaanstalige gemeente in Zwolle. Dat is ook de reden dat elke bijdrage in de kerk simultaan wordt vertaald in het Spaans. Nederlands is de voertaal, omdat er in de kerk verschillende nationaliteiten zijn, zoals Nederlanders, Spaanstaligen en mensen uit Curaçao, Suriname en Afrika.

Samen maken wij de krant Nieuw redactielid Melissa Minaz Mijn naam is Melissa Minaz en ik ben 19 jaar. Dat maakt mij de jongste schrijvende redacteur.

Schrijven is mijn grootste hobby. Deze hobby heb ik ontdekt tijdens mijn vorige opleiding. Vlak voor de zomervakantie heb ik namelijk de opleiding Mediaredactiemedewerker afgerond bij Landstede. In september ben ik begonnen met de opleiding Communicatie aan Windesheim. Hier kan ik mijn hobby verder voortzetten. Ik ben gaan schrijven voor de Vinexpress omdat ik merkte dat jongeren, waaronder van mijn leeftijd, niet op de beste manier betrokken worden bij de krant. Hier wil ik verandering in brengen. In Stadshagen wonen namelijk veel jongeren, die ook gehoord mogen worden. Exact zes jaar geleden ben ik samen met

14

mijn moeder en oma vanuit Zwolle-Zuid verhuisd naar het prachtige Stadshagen. Vanaf ons huis kijken we uit over het speeleiland Frankhuis en het Frankhuispark, twee ontzettend mooie gebieden. Ik woon al heel lang samen met mijn moeder en oma en ik vind het geweldig.

Foto Margreeth Kruise

Foto’s Hans van Eerbeek


Heerlijke beestenboel tijdens Dierendag in Park de Stadshoeve

Foto’s Jan Burgman

4 oktober was het weer Werelddierendag. Het DierenTeam Zwolle, een samenwerkingsverband van zestien organisaties op het gebied van dierenwelzijn, organiseerde in Park de Stadshoeve diverse activiteiten. Wethouder Dogger (Swollwacht) onthulde de eerste door het DierenTeam ontwikkelde diereninformatieborden. Deze geven beknopte informatie over de

daar aanwezige dieren. Veel kinderen, ouders, opa’s en oma’s zorgden voor een geslaagde dag in het park.

Agenda Door Roy Visscher • Gilde Taalcafé Stadshagen, 21 en 28 oktober en 4, 11 en 18 novem- ber van 9.00 tot 10.30 uur, De Stad- kamer, Werkerlaan 1. Deelnemers leren spelenderwijs de Nederlandse taal kennen en komen in contact met andere mensen. Deelname is gratis. Aanmelden: www.stadkamer.nl • Spelen met robots, 22 en 29 okto- ber van 15.00 tot 17.00 uur, De Stadkamer, Werkerlaan 1. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar kun- nen in een medialab met verschil- lende spullen leren programmeren. Open inloop en deelname is gratis. • Peuter voorleesuurtje, Park de Stadshoeve, elke laatste zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur. Je kindje kan tijdens dit voorlees- uurtje komen spelen met andere kinderen, terwijl jij andere ouders kunt ontmoeten. • Training ‘zo trots als een pauw’, vanaf 27 oktober, Vlinderpracht Coaching, Stadshagen. Een training voor kinderen om hun zelfvertrouwen te stimuleren. Meer info: www.vlinder pracht.nl/workshops-en-trainingen/

zelfvertrouwen-vergroten, of mail naar workshop@vlinderpracht.nl. • Online workshop faalangst bij kinderen, 2 november 19.30 uur, Vlinderpracht Coaching, Stadshagen. Kijk voor meer informatie op: www. vlinderpracht.nl/workshops- en-trainingen/workshop-faalangst- kinderen, of mail naar workshop@vlinderpracht.nl. • Tweedaagse SmartReading training, 6 en 20 november, De Fontein, Sterrenkroos 56. Een training die helpt om slim te lezen en te leren. Naast de bijeenkomsten op deze twee dagen is er ook een deel dat via e-learning gegeven wordt. Meer info op www.smartreading.nl. • ZZP-café, 9 november van 9.00 tot 17.00 uur, de Stadshoeve. Werk eens lekker buiten de deur en kom in contact met andere ZZP’ers in de wijk. Niet-ZZP-partners kunnen tegen €5,- entreekosten de hele dag gebruikmaken van de ruimte. Meer informatie: www.facebook.com/ deStadshoevezwolle.

15


Italiaanse pruimentaart

Eet smakelijk!

Door Erica Turmel-Donker Afgelopen zomervakantie kon ik bij Ria van Herk, bewoonster uit Stadshagen, pruimen ophalen. Zij heeft een prachtige pruimenboom in de tuin staan die meer produceert dan zij zelf kan opeten. Samen met mijn oudste dochter – net als ik een pruimen liefhebber – ging er een kilo of twee mee naar huis. Van Ria kregen we dit recept voor pruimentaart mee (een beetje van internet en een beetje van Ria zelf) en het was zo lekker dat ik het ook graag met jullie deel! Ingrediënten: - 12 (ca. 900 gram) rijpe pruimen - 150 gram gesmolten ongezouten boter - 3 eieren - 150 gram kristalsuiker - 1 theelepel vanille essence (of vanille poeder) - 250 gram bloem - 1,5 tl bakpoeder - 120 ml melk (1,2 dl) - extra suiker (voor bovenop) en boter (om in te vetten) Benodigdheden: Ronde bakvorm (doorsnede 20-22 cm), zeef, mixer Bereidingswijze: 1. Verwarm de oven voor op 200 graden (elektrisch) en vet de vorm in met wat boter. 2. Zeef de bloem. 3. Laat de boter op middelhoog vuur smelten.

4. Was de pruimen goed, halveer ze en verwijder de pitten. Grote pruimen kun je eventueel nog een keer halveren. 5. Klop de eieren los met de suiker en vanille-essence tot het een schuimig geheel is (ongeveer 5 minuten met de mixer). 6. Roer met de hand de gezeefde bloem en bakpoeder er goed door. 7. Roer met de hand de gesmolten boter en melk er goed door. 8. Giet een dun laagje deeg in de vorm en bak het 10 minuten voor op 200 graden. 9. Leg daarna driekwart van de pruimen op de bodem en dan de rest van het deeg. 10. Leg bovenop de rest van de pruimen, druk ze licht aan. 11. Strooi naar wens nog wat suiker over de bovenkant. 12. Bak de taart in 50-60 minuten af.

NOVE

M

plak & BwEinR

w &

D N AA

k a pl

M

E-U4 ORTINA

C

MAAN

D

B

NOVEM

plak & wiERn

ER

MB

win

ND

A MA

VE

k&

MAAND

NO

pla

Met de juiste springvorm wordt hij wat platter. De smaak was er niet minder om)

PRIJZENPAKKET t.w.v. €10.000,00

ERin B M

VE O N

Foto Erica Turmel-Donker

(Ik had geen geschikte springvorm en heb een kleinere (maat 18 cm) gebruikt, vandaar op de foto een hoge taart.

MA

01 NOV T/M

AT

UTOMA

SMEG A

DI

OOK

TEB HP-NO

30 NOV

ZA 13 ZA 20 ZA 27 ZA 04 NOV

NOV

DEC

stickers sparen bij jouw aankopen prijsuitreikingen!

NO

pla

NOV

NG A72

SAMSU

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

M

ER EMBwin

Het bruisende hart van de wijk

NOV

D

16

k& pla AND A

ER

plak & win

MAAN

win

D

MBER

MB

NOVE

AN

MA

VE

k&


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.