Vinexpress oktober 2020

Page 1

Wijkkrant 18de jaargang, oktober 2020

Stadshagen

05 Zesde boek Bert Koerselman 09 Burendag in Stadshagen

14 Na Stadshagen: Stadsbroek?

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Voorbij de zomer

Stadshagen zag er deze zomer uitbundiger uit dan ooit. Veel wilde bloemen en vaste planten fleurden de wijk op met

hun bonte kleurenmassa. In de nazomer deden de zonnebloemen weer een wedstrijdje-wie-is-de-grootste. Dat leverde

bijvoorbeeld op de rotonde Frankhuizerallee-Erfwal deze fraaie foto op, waarbij de bloemen keurig in gelid meedraaiden

met de zon. We zijn voorbij de zomer, de herfst zorgt weer voor andere kleuren in de wijk. Foto Yvonne Waslander

Veiligheid winkelend publiek voorop

Fietsverbod in winkelcentrum Hoewel het al veel langer niet is toegestaan, is fietsen in Winkelcentrum Stadshagen vanaf 8 oktober nadrukkelijk verboden. Het winkelgebied is namelijk recent voorzien van fietsverbodsborden. Hiermee wordt nog duidelijker kenbaar gemaakt dat fietsen er verboden is en de veiligheid van het winkelend publiek gewaarborgd moet worden. Naast de verbodsborden zijn er bij de beide supermarkten beperkte mogelijkheden gerealiseerd voor het stallen van fietsen. Deze plekken zijn gemarkeerd, voorzien van plantenbakken en alleen bedoeld voor mensen die slecht ter been zijn. Ze zijn, al zo lang het winkelcentrum bestaat, een grote irritatie van winkelende Stadshagenaren: slalommende fietsers en scheurende scooters. Deze zorgen voor onveiligheidsgevoelens bij het winkelend publiek. Handhavingsacties en verbeteringen van de stallingen voor fietsen ten spijt is de overlast gebleven. De winkeliersvereniging hoopt nu met het verbodsbord en plantenbakken, die de doorgang bemoeilijken, een veiliger winkelcentrum te hebben. De winkeliersvereniging beseft ook dat positieve effecten ervan alleen te verwachten zijn als er in het gebied stevig op het verbod wordt gehandhaafd en dat zal dan ook gebeuren. Juist dat aspect is de zwakke schakel in

AL 20 JAAR MONDZORG VOOR HET HELE GEZIN

de tot op heden genomen maatregelen gebleken. Keurmerk Veilig Ondernemen Naast een verkeersveilig winkelcentrum streeft de winkeliersvereniging ook naar een schoon, heel en veilig winkelgebied. Dit zijn de drie beoordelingsaspecten van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), dat gepaard gaat met het uitdelen van sterren. Winkeliers, beveiligers, politie, brandweer en de eigenaar van het winkelgebied werken al jarenlang samen om de veiligheid van het winkelcentrum op peil te houden. De partijen komen regelmatig samen om kwesties aan de orde te stellen en acties te ondernemen. Denk hierbij

• • •

1 vaste tandarts een ontspannen sfeer team met bekende gezichten

Meer weten? Bel 038 - 420 04 15 of ga naar tandartspraktijkstadshagen.nl

Foto Jan Burgman Plantenbakken markeren de stallingsplek voor fietsers die slecht ter been zijn

aan onderhoud, (brand)veiligheid, overlast en criminaliteit. Het winkelcentrum wordt regelmatig beoordeeld, om te bezien of de verkregen sterren nog wel van toepassing zijn. Stadshagen heeft recent als eerste winkelcentrum van Zwolle een vierde ster bemachtigd. Het certificaat prijkt met trots bij de ingang, als een wakend oog, in de buurt van het verbodsbord voor fietsers en scooters.

feedback company 9.4/10

80 auto’s op voorraad In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

20 Appartementen voor dementerende ouderen

Bouw ‘Het Gastenhuis’ dichterbij

Dodelijk slachtoffer bij storm

Boom Drapenierlaan blijkt ziek De zilveresdoorn aan de Drapenierlaan, die tijdens een storm omwaaide en een dodelijk slachtoffer veroorzaakte, was ziek. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de gemeente Zwolle is uitgevoerd. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de breuk is ontstaan als gevolg van aantasting van het houtweefstel aan de voet van de stam, die zich grotendeels onder de grond heeft ontwikkeld. Hierdoor was de houtkwaliteit van de gehele stamvoet verzwakt.

20 Appartementen voor dementerende ouderen

Impressie B + O Architecten/Het Gastenhuis

In het najaar van 2021 wordt in Stadshagen een vestiging van Het Gastenhuis geopend, een woonzorgcomplex met 20 appartementen. Het wordt gebouwd aan de Zandzegge, ter hoogte van de Moeraszegge naast Partou Kinderopvang. Het winkelcentrum ligt op zes minuten lopen, de Milligerplas is dichtbij en ook de oude binnenstad van Zwolle is niet ver weg.

allemaal grotendeels hetzelfde. Er komen 20 appartementen, waarvan twee voor echtparen. Ook worden er twee huiskamers gerealiseerd, waarvan één met een open keuken. Er is een tuin rondom, te bereiken via openslaande deuren. Men voert een opendeurenbeleid. Dit houdt in dat bewoners en bezoekers vrij zijn om in en uit Het Gastenhuis te lopen.

Het Gastenhuis biedt liefdevolle woonzorg aan mensen met dementie. Het bijzondere is dat dit huis zal worden geleid door een zorgechtpaar, dat naast het huis gaat wonen. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met een kandidaat-echtpaar dat de dagelijkse leiding op zich zal nemen. Er wordt een beetje als een grote familie samengewoond. Naast dit echtpaar levert een vast team van circa 25 medewerkers de dagelijkse zorg. Door deze huiselijke opzet voelen mensen zich fijn en geborgen. Uiteraard wordt nauw samengewerkt met familie, huisarts, specialist en therapeuten. Opendeurenbeleid Men put ervaring uit de elf reeds geopende vestigingen van Het Gastenhuis in ons land. Ook is er nog een tiental in ontwikkeling. Ieder pand is anders, maar aan de binnenkant zijn ze qua opzet

GPS-tracker Mocht het nodig zijn dan kunnen bewoners op straat een spotter meekrijgen. Dit is een GPS-tracker die bijvoorbeeld aan de broekriem kan worden geclipt, waardoor de medewerkers van Het Gastenhuis kunnen zien waar de wandelaar zich bevindt. Zij kunnen hem of haar dan ophalen en thuisbrengen. Bij andere vestigingen is de ervaring dat verbinding met de omwonenden ertoe leidt dat bewoners soms worden thuisgebracht.

Alle koopwoningen in De Kastanjetuin verkocht

De Kastanjetuin is een zogeheten Waaranders project, dat is ontwikkeld door Cittanova en wordt uitgerold door Ter Steege Bouw Vastgoed in Apeldoorn. Het concept staat voor kleinschalige buurtschappen, waarin zorg en wonen hand in hand gaan met gedeelde faciliteiten en ruimten. Het groen speelt een verbindende rol tussen bewoners, waarbij hun diversiteit wordt gestimuleerd. Mensen

02

Herinspectie Naar aanleiding van het dodelijke ongeval heeft de gemeente een herinspectie uitgevoerd op alle bomen in de Drape-

nierlaan en de Klokkengieterlaan. Naar aanleiding hiervan zijn enkele afgebroken takken verwijderd en zal een boom, die een zwam bevat, vervroegd preventief worden gekapt. De gemeente is van mening dat zij niet aansprakelijk is voor de tragische gebeurtenis, omdat zij de zorgplicht die de gemeente aan bomen heeft, voldoende in acht heeft genomen.

Foto Yvonne Waslander Bomen aan de Drapenierlaan

Er is een bouwvergunning verleend. Binnenkort wordt in overleg met de gemeente Zwolle een infobijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Hierbij komt ook de eventuele tijdelijke overlast door de bouw aan de orde. Deze is onvermijdelijk. Maar het betreft hier een maatschappelijk belang, zeker voor de toekomst van Stadshagen.

Kleinschalige buurtschap in ontwikkeling

Recent is begonnen met het bouwrijp maken van de locatie De Kastanjetuin, tegenover De Stadshoeve. Het stuk grond ligt al jaren grotendeels ongebruikt en zag er tot op heden uit als een ongerept stukje natuur in de wijk. Nu de bulldozers hun werk hebben gedaan wordt zichtbaar wat er nog werkelijk van waarde is overgebleven: twee monumentale Kastanjebomen, die worden geïntegreerd in het project. Alle in De Kastanjetuin te realiseren koopwoningen zijn verkocht.

Schimmel De gecombineerde weersomstandigheden van een harde oostenwind en hevige neerslag met wellicht valwinden hebben de boom doen afbreken, aldus het onderzoek. De aantasting van het houtweefsel is veroorzaakt door een schimmel , die zich mogelijk al meerdere jaren ondergronds heeft kunnen ontwikkelen. Bij de inspectie van de boom in november 2017 was de aantasting van de stam nog niet zichtbaar. Er was volgens de gemeente dan ook geen aanleiding om de boom vervroegd te inspecteren. Een visuele inspectie van gezonde bomen eens per drie jaar is een gebruikelijke frequentie in gemeenteland.

op leeftijd, met een beperking of zorgbehoefte, gezinnen, singles en koppels kijken hier naar elkaar om. In De Kastanjetuin komen twee royale twee onder-een-kap woningen met een grote tuin. Daarnaast worden er 16 brede rijwoningen gerealiseerd. Ook worden er elf huurwoningen en 21 zorgappartementen gebouwd. Voor verdere informatie: www.kastanjetuin.nl

Foto Jan Burgman Kleinschalige buurtschap in ontwikkeling

Milligerplas wordt een veelzijdig en volwaardig gebied voor Stadshagen

Foto Hans van Eerbeek

Raad stelt Visie vast

Aankleding Milligerplas steeds concreter In de afgelopen twee jaar is gewerkt aan een visie op de verdere aankleding van de Milligerplas. Bewoners en belanghebbenden zijn hierbij nauw betrokken. De plas is straks een veelzijdig en volwaardig gebied van en voor Stadshagen, waar zowel recreatie, natuur en wonen een plek hebben. Nu BreezichtZuid in aanbouw is en Breezicht-Noord daarna volgt, vindt er een goede afstemming van de visie plaats met de toekomstige bouw van 1200 woningen. Met de komst van nieuwe bewoners zullen naar verwachting ook nieuwe ideeën en wensen worden ingebracht. De gemeente wil daar ook de ruimte voor bieden. De Visie is het kader waaraan wensen getoetst kunnen worden. De uitvoering van de plannen vindt naar verwachting vanaf 2021 plaats. De oorsprong van de Milligerplas dateert uit de jaren zestig toen werd gestart met de zandafgravingen voor de aanleg van diverse wegen. Begin jaren negentig, bij de eerste uitwerking van Stadshagen, werd de plas al meegenomen als recreatieplas. Bij het ontstaan van de buurt Milligen, het woongebied dat grenst aan de zuidzijde van de plas, was het watergebied integraal onderdeel van de planuitwerking.

graden van de jongerenplek, de inrichting van een hondenwaterplek en een vrijliggend fietspad langs de Werkerlaan. Daarnaast wordt de zuidzijde van de plas vergroend en mogelijk een kleinschalige voorziening gerealiseerd voor de verenigingen aan de oostzijde van de plas. Tenslotte worden aan de noordzijde de natuurlijke waarden versterkt en zal de huidige oeverzwaluwwand worden verplaatst.

De belangrijkste maatregelen die worden uitgevoerd zijn onder meer de toevoeging van (water)speelmogelijkheden, het up-

De gemeenteraad heeft de Visie Milligerplas in oktober vastgesteld.


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Nettie Roes Redactie: Ada van Huffelen, Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Erika van het Hul, Iris Maes, Milou van Rijn Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-In Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail straat en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn. Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van november 2020: uiterlijk maandag 19 oktober 2020.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Een Stadshagens initiatief dat in heel Zwolle mensen in beweging bracht

Kleedjesmarkt in eigen tuin wordt online succes Door Erika van het Hul ‘De beleving van het samen op een kleedjesmarkt zitten, daar gaat het om!’ Naomi Rignalda is er stellig in. Want na alle afgelaste rommelmarkten in het voorjaar stapelden zich ook bij haar thuis toch wel wat spullen op waar ze graag vanaf wilde: daar zou ze vast niet de enige in zijn, was haar gedachte. En daar werd de ondernemer in haar zichtbaar. Want tegenwoordig kan iedere Stadshagenaar een heerlijk visje bij haar kopen. Tel daar de ruim 12 jaar ervaring als filiaalleider bij: dan kan je snel schakelen en denk je in mogelijkheden. Zo ontstond al snel het idee van de Kleedjesmarkt in eigen voortuin. Een initiatief waarbij Naomi hoopte op enkele tientallen deelnemers. Al snel bleek het idee een schot in de roos: een kleine 250 Zwollenaren meldden zich aan als deelnemer. Enthousiaste verkopers die, corona-proof, hun zoldervondsten op 5 september in hun voortuin of in hun eigen deuropening te koop zouden aanbieden. Frustrerend Maar met die aantallen kwamen ook de zorgen. Haar contactpersoon bij de gemeente Zwolle had ze vanaf het eerste moment betrokken in de plannen. Een goede raadgever die het initiatief van harte ondersteunde, maar die deze grote hoeveelheid aanmeldingen ook niet had durven inschatten. En met het risico op te veel drukte op de deelnemende adressen kwam de verantwoordelijkheid voor de handhaving bij Naomi als organisator te liggen. Maar hoe zorg je ervoor dat op

Initiatiefneemster Naomi Rignalda

alle adressen de bezoekers voldoende afstand houden van elkaar en de verkopers? Een onmogelijke opgave. Daarmee zag Naomi zich genoodzaakt de deelnemers te vertellen dat de kleedjesmarkt in eigen tuin niet door kon gaan. Frustrerend, want een soortgelijk evenement was kort daarvoor in Meppel wel geslaagd. Toch wisselden er op 5 september heel wat spullen van eigenaar. De Facebookpagina, waarop de deelnemers zich eerder hadden aangemeld, bood uitkomst. Met foto’s boden de deelnemers online hun koopwaar aan en werden er contactgegevens uitgewisseld.

Foto Yvonne Waslander

Dubbel gevoel ‘Het is nu niet gegaan zoals ik het had willen zien,’ vertelt Naomi met een dubbel gevoel, ‘maar ik heb zelf wel wat online gekocht en verkocht.’ En ze kijkt alweer vooruit naar volgend jaar. De gemeente heeft zich al bereid getoond om ook dan weer te helpen. ‘Misschien kunnen we het dan per wijk doen, of in dagdelen. Of op een plek met veel ruimte, er zijn pleinen en sportvelden genoeg,’ overdenkt ze hardop. ‘Of misschien met een andere organisatie, dat we het samen doen.’ En daarmee lijkt dit bijzondere initiatief zoals het er nu uitziet nog een vervolg te gaan krijgen.

Mijn Favo-Plekje in Stadshagen door Iris Maes

Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? In deze rubriek verklapt een Stadshagenaar zijn of haar favoriete plek. Geboren Australische Patty van Ingen woont sinds 2000 in Stadshagen. In verband met uitbreiding van haar pedicurepraktijk verhuisde ze in 2006 van het Rietgras naar de Belvédèrelaan. ‘Een perfecte uitvalbasis voor lekkere wandelingen met de hond, want je staat binnen 10 minuten midden in de natuur,’ aldus Patty. ‘Mijn favoriete wandeling loopt langs het Haagpad. Zodra ik met onze hond Zazu het pad op loop, ervaar ik de rust en stilte om me heen. Je loopt er tussen de koeien, ziet allerlei verschillende soorten weidevogels en komt er regelmatig hazen tegen. Een ware groene oase met uitzicht op het drukke, stedelijke Stadshagen.’ Het educatieve Haagpad is een initiatief van UwStadsboer BV en is in samenwerking met studenten en docenten van CAH Vilentum (Christelijke Agrarische Hogeschool) tot stand gekomen. Ook de

Zwolse Bijenteeltvereniging heeft, in de vorm van een bijenstal, een steentje bijgedragen. Het Haagpad loopt door De Tippe van de Rozentunnel tot het Hoge Huys. De ‘rode

koeien’ bewegwijzeren de route. De volgende keer vertelt Kelly von Oerthel wat haar favoriete plekje in Stadshagen is.

Aan de wandel op het Haagpad door de agrarische natuur in De Tippe

Foto Jan Burgman

03


kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

is nu je kans, doe mee met onze prijsg ‘Column Stadshagen’! Wie weet t je stuk binnenkort in deze krant! column moet gaan over de wijk dshagen en dat mag je breed opvatals het maar over Stadshagen gaat: oorbeeld een beschrijving van een ie plek in de wijk, over een ergerdie je hebt; het mag gaan over een uwsfeit of iets wat je mist in Stadshaenzovoort.

maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnormen; scheldwoorden, vloeken, dreigende taal en verdachtmakingen krijgen geen plek in de Vinexpress, • Door deelname aan deze columnwedstrijd verleen je ons toestemming om je column in de Vinexpress te publiceren, • Het is niet mogelijk

Foto een Blauwvinger, bewerkt door José Stro

speel, lach, groei!

• Je column moet uiterlijk 1 februari 2020 binnen zijn op het redactieadres redactie@vinexpress.nl, • Redactieleden en hun familieleden zijn uitgeslotene

redactieleden van de Vinexpress. Boe handel Westerhof, gevestigd in Winke centrum Stadshagen, heeft voor tw winnende columnschrijvers een boeken-2020 geplaatst.

www.de-7-dwe rg en.nl | info@de-7-dwe rg en.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN Wat •is er te doen in Stadshagen? brengen en te laten zien hoe or Renee van Hensbergen NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE • VAAT kleurrijk ultureel Stadsha-gen KLACHTEN of Wil je ook een activiteit in deze rubriek melden: redactie@vinexpress.nl + Ergotherapie rechtstreeks bij Renee van Vinexpress gaat aandacht besteMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Hensbergen: renee@menstotaal.nl n aan de multiculturaliteit binnen Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ wijk. Daarom zijn wij op zoek naar of 06-53148829. ••Workshop 14.00 uur, Cultuurhuis. Laat je kapotte + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP SPAN droogbloemen, 27 oktober ensen die niet in Nederland geboren van 19.30 – 22.00 uur, Park & Bistro spullen gratis door vaklui repareren. ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN • Meewerken kan anoniem of met STEUNKOUSEN naam n en in Stadshagen wonen. de Stadshoeve, Oude Wetering 13. toenaam. Je privacy• wordt te allenTHERAPIE Droogbloemen zijn dé interieurtrend • Spelen met robots, 23 en 30 oktober APING • KAAKPROBLEMEN • en LYMFEDRAINAGE MANUELE •

Opshagen

e buitenlanders tellen mee. Of je vluchteling bent, expat, kennismiant, gezinshereniger of gewoon toelig niet in Nederland geboren bent: willen jou verhaal graag gebruiken cijfers en statistieken tot leven te Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Kortjes

tijde gewaarborgd.

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

Grote Modderkruiper moet verhuizen

Elke tweede dinsdag en vierde donderdag van de maand ZZP-Café • ZZP Café, 22 oktober en 10 november bij9.00 de Stadshoeve: 10 december, van – 17.00 uur, Park & Bistro de 14 januari 2020, 23 januari Stadshoeve, Oude Wetering 13. 2020 Er www.parkdestadshoeve.nl is ruimte voor maximaal 20 ZZP’ers Er lijkt schot te zitten in het realiseFoto Erica Turmel-Donker • Stadshagen, omRepair elkaar Café te ontmoeten en teWerkeren, netwerren van een tiental woon-werkkavels door Geert Jan den Hengst laatste zaterdag van de maand ken. Je bent van harte welkom van van aan de Scholtensteeg, aan de rand van boerderijconcept met woon-bedrijfska10.00 tot 14.00 uur: 28 december. 09.00 uur tot 17.00 uur. Er is gratis Stadshagen. De eerste plannen voor vels, die het silhouet van de toekomstige

Project wonen en werken Scholtensteeg eindelijk van start

van dit jaar en ze blijven ontzettend lang mooi. Tijdens deze workshop kun je kiezen of je een krans wilt maken of een stolp wilt vullen met droogbloemen. Kosten € 42,50 p.p. Opgave via info@marjannemaakt.nl

pelen

en 6, 13 en 20 november van 15.00 – 17.00 uur, Stadskamer, Werkerlaan 1. Tijdens deze activiteit kunnen kinderen in een medialab met verschillende spullen programmeren. Van eenvoudig tot wat ingewikkelder. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Maak bijvoorbeeld je eigen filmpje met Stickbot Studio, bouw eenvoudige machines met LEGO, programmeer de Dash en Dot robots, de Blue-bot, de Ozobot en de Raspberry pi. Er is ook een VR bril en Minecraft. Open inloop en deelname is gratis.

wifi en je kunt vrij in- en uitlopen een dertigtal woon-werkkavels dateren stadsrand vormen’. gedurende dag. van 10 tot 12 uur. • Gilde taalcafé Stadshagen, 22 en al van 2010. De interesse in het project iedere vrijdag Consumpties zijn voor eigen rekening. 29 oktober en 5, 12 en 19 november bleek gering, met name door de strikte Grote modderkruiper van 9.30 – 11.30 uur, de Stadskamer, woneneven en werken. de mogelijke angsscheiding moest iktussen ‘s ochtends op De Nu goed gesprek, lezen van de krant, ben,Saillant word ikdetail weerisaan het spelenaanwezigop het • Voorleesuurtje speciaal voor peuters, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in is gekozen voor een meer fl exibele inheid van de Misgurnus fossilis, ofwel de dakker zijn. Het waarom doet er ei- schoolplein herinnert. Voor mij bij de stilte opzoeken in de kerkzaal. 1 november van 10.00 – 11.00 uur, kleine groepjes gesproken over allerlei vulling. Grote Modderkruiper. Voordat de in het ijk niet toe. Het had trouwens iedere De wijkgemeente of dominee Cor Park & Bistro de Stadshoeve, Oude onderwerpen zoals gezondheidszorg, gebied aanwezige sloten gedempt worden ere basisschool kunnen zijn. Baljeu is de bereiken via telefoon energy drink, een pak koeken en een zak Wetering 13. Na afloop kun je knutonderwijs, Nederlandse cultuur, etc. De uitspraak van de Raad van State over moet eerst onderzocht worden of deze aankomst zag ik een leeg school- chips worden met een bankpasje afgere038 4204558. selen of even bij de dieren kijken. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeninde stikstofproblematiek zorgde eveneens moddervis zich aan de Scholtensteeg n, maar was bijna voor pauze. Winkelcentrum Stadshagen, kend. campagne 'Samen in actie'. Met he voor het vertraging. Uittijd onderzoek blijkt nu € 0,50 per kind. Vrienden van gen komen aan bod. heeft genesteld. Zijn mogelijke aanwezig- • Kosten elkwartier dat vroeger. Of nu niet 23mogen december: Dit zie natuurlijk weltoteens maar bedragde van € 10.000 dat de heette voorgenomen ontwikkeling demaandag Stadshoeve gratiskerstmarkt, aanslui Zo leergewonnen je spelenderwijs Nederlandheidikzal niet leiden het vaker, afblazen van steeds? Na binnenkomst hoorde ik 10.00 tot 20.00 uur. ook dit keer kan ik het niet rijmen met de tot onaanvaardbare effecten op de na- de bouw. Dan zit er voor de Misgurnus ten. se taal beter spreken en kom je in bedompt geroezemoes. De gangen uitwww.winkelcentrumstadshagen.nl aanpassen. leeftijd ik ze nog,of het tuur leidt. Als stedenbouwkundig contact met andere mensen. nietsdie anders opgeef. dan teSterker verhuizen zich en gangspunt nog leeg, ismaar achter de ramen • Winkelcentrum Stadshagen, • 29 december, Top-2000 dienst in d irriteert me eigenlijk. gekozen voor ‘een modern over te geven. • Repair café, 31 oktober van 10.00 –

de lokalen 04 was het duidelijk dat de eren bijna naar buiten gingen.

Akkoord, de kinderen op het schoolplein die ochtend waren wel wat jonger dan die

dinsdag 24 december: Schitter op het Podium. Laat zien wat je kunt.

Open Kring, Hofstedestraat 2, Aanvang 9.30 uur


Zesde boek Bert Koerselman

‘Schrijven werkt therapeutisch’ Door Erica Turmel-Donker

Gebonden vrijheid is alweer het zesde boek van auteur Bert Koerselman (1957) uit Stadshagen. ‘Eigenlijk het zevende, maar het eerste boek is nooit uitgebracht, omdat het mijn eigen verhaal is. Dat blijft privé. Alleen mijn partner Maarten heeft het gelezen’, vertelt Bert. Al zijn boeken gaan over homoseksuele liefde, met hier en daar autobiografische kenmerken. Hij benadrukt in al zijn boeken dat er geen verschil is tussen homo- en heteroseksuele liefde als het gaat om gevoelens en emoties. De thema’s in zijn werken zijn universeel en zeer herkenbaar. Bert Koerselman is nu zo’n 15 jaar schrijver. Al heeft hij voor die tijd ook al wel de nodige letters aan het papier toevertrouwd. Hoe is het zo begonnen? ‘Op een gegeven moment zat ik niet lekker in mijn vel. Op advies van een kennis ben ik gaan schrijven. Daaruit ontstond mijn eerste ‘boek’ met mijn verhaal. Dat smaakte naar meer,dus ben ik door blijven gaan met schrijven.’ Inmiddels staat de teller op zes. De boeken zijn allemaal uitgegeven ‘on-demand’, pas als een boek besteld is, wordt het gedrukt. Dit bespaart kosten en papier. Tussendoorboek Dit zesde boek is ‘een soort fludderroman, die er zo tussendoor rolde’. Het boek bevat minder diepgang dan de vorige boeken, geen zwaar thema. Het verhaal bevat ook veel humoristische passages, wat volgens Bert zeker geen punt is: ‘Je moet ook niet altijd overal een probleem van maken en dat willen beschrijven.’Gebonden vrijheid is echt een boek dat lekker wegleest, waarbij je niet teveel hoeft na te denken. ‘Ideaal voor de vakantie’, aldus Bert. Veluwe Bert is opgegroeid in Zutphen, dat toen een ons-kent-ons cultuurtje had. Dat werkte voor hem erg beklemmend. In de jaren ’80 is hij naar Elburg verhuisd hopende op een nieuwe start, ‘maar ik was vergeten dat met een verhuizing, je jezelf ook meeneemt.’ In zijn jeugd ervoer Bert veel eenzaamheid, hij was als puber anders dan de rest en zijn liefde voor jongens was voor hem een geheim dat hij niet wilde openbaren. Dat kwam pas op volwassen leeftijd en dat gaf een soort

vrijheid. Na 30 jaar gewoond te hebben op de Veluwe woont hij nu alweer 10 jaar, samen met zijn partner Maarten, in Zwolle. Stofkammen Bert en Maarten zijn al 24 jaar samen. Ze hebben elkaar bij toeval ontmoet: ‘Dat was tijdens een gespreksweekend van het Humanistisch Verbond. Daar sloeg de vonk over, terwijl we er beiden helemaal niet naar op zoek waren.’ Maarten is een belangrijke spil in het schrijfproces: ‘Hij krijgt alles als eerste te lezen. Hij geeft commentaar en als ik denk dat hij gelijk heeft, pas ik die punten aan. Maar ik ben eigenwijs genoeg om ook wel eens te denken: ik doe het lekker op mijn manier.’ Bert is zijn eigen corrector. Hij heeft slechte ervaringen met externe correctors, dus haalt hij zelf een aantal keer de stofkam door zijn werk om alle taalfouten er nog uit te halen. Hier gaat wel de nodige tijd in zitten: ‘Als mijn boek klaar is, laat ik het altijd een tijdje liggen en ga er dan pas doorheen. Als je dat te vroeg doet, zie je niet alles en dan blijven fouten staan.’ Inspiratie Voor Bert ligt de inspiratie op straat: ‘ik haal het uit programma’s als Het Familiediner, maar ook uit mensen die ik op straat tegenkom. Die karakters gebruik ik als personage in mijn boek. Het is echt een kwestie van ogen en oren openhouden. ’Elk boek heeft wel een autobiografisch aspect, dus de inspiratie komt ook zeker uit Bert zelf.‘ Ook hierin is het zesde boek een uitzondering, want er zit deze keer niets van mijzelf in.’ Schrijven werkt voor Bert therapeutisch. Hij gaat regelmatig een weekend naar het rustige Schiermonnikoog – ‘het mooiste plekje van Nederland’ – om te schrijven. ‘Je komt daar niemand tegen, behalve jezelf, heerlijk!’ Gebonden vrijheid gaat over Guus Brouwer. Hij heeft zelf niet zoveel problemen met zijn homoseksuele geaardheid, maar loopt wel aan tegen andere problemen die meer te maken hebben met zijn omgeving en zijn eigen angsten en karakter. De relatie met Guus’ eerste grote liefde loopt stuk doordat hun relatie zich afspeelt in een situatie waarin dit niet wordt

MAAK JIJ JE ZORGEN OVER GELD OF WERK? Neem contact met ons op!

Bert Koerselman met zijn nieuwste boek Gebonden vrijheid

geaccepteerd. Dit resulteert bij Guus in bindingsangst. Tijdens een vakantiereis naar Engeland met een goede vriendin, wordt Guus verliefd op een reisgenoot die ook homo blijkt te zijn. Guus’ bindingsangst maakt dat een relatie niet tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Zijn vriendin probeert hem hierin wat te sturen, maar dat dreigt op een gegeven moment

Foto Margreeth Kruise

zelfs hun vriendschap te schaden. Gebonden vrijheid is uitgegeven bij uitgeverij Boekengilde, te bestellen via info@boekengilde.nl onder vermelding van titel, auteur en ISBN: 978-9-46323116-9. Het boek kost €15,- exclusief verzendkosten, maar voor Zwollenaren wordt het gratis thuisbezorgd.

Wij helpen verder bij schulden, werk zoeken en meedoen in Zwolle

Voor Elkaar Zwolle helpt jou om overzicht te krijgen in je financiën of zoeken naar passend werk. Ook helpen we jou als nieuwe inwoner om meer te leren over wonen en leven in Zwolle. Onze maatjes staan voor jou klaar en helpen jou met allerlei praktische zaken.

Ga naar voorelkaarzwolle.nl/vinexpress 05


Kavel te koop voor voorziening met maatschappelijke functie in Park de Stadshoeve In Park de Stadshoeve, in het hart van Stadshagen, biedt de gemeente Zwolle een ruime kavel van 1.533 m2 te koop aan voor de ontwikkeling van een voorziening met een maatschappelijke functie. Denk aan een kinderopvang, dagbesteding, onderwijs of trainingen, maar een andere maatschappelijke functie kan ook. Woningbouw of woonzorgvoorzieningen zijn niet mogelijk. De grondprijs van de kavel ligt tussen de €275.000 en €330.000 k.k. exclusief BTW, afhankelijk van de soort voorziening. Park de Stadshoeve is dé ontmoetingsplek in de wijk Stadshagen. Er zijn een wijkboerderij, pluk- en kijktuinen, speelvoorzieningen, horeca en een dierenartsenkliniek. De partijen in het gebied hebben een gezamenlijke visie op het gebied: ‘In park de Stadshoeve werken we met elkaar samen aan een unieke, groene plek in het hart van de wijk. Een plek waar rust, ruimte en natuur centraal staan en waar we ontmoeting en leren stimuleren.’ Voor deze kavel zoekt de gemeente Zwolle een partij die de visie versterkt en de bestaande partijen aanvult.

Plek met een geschiedenis Park de Stadshoeve ligt op een cultuurhistorisch waardevolle plek. Vroeger stond hier namelijk de havezate Werkeren. Deze havezate, een groot versterkt huis of kasteel, was een van de oudste in de regio. Het eerste kasteel werd gebouwd in 1368 en bestond uit een hoofdburcht en een voorburcht, omringd door een gracht. In 1521 brandde het kasteel af om enkele jaren later weer opgebouwd te worden. Uiteindelijk raakte het in verval en werd het rond 1800 gesloopt. Op het terrein liggen nog de restanten van de twee kastelen. De kavel ligt op de plek van de voorburcht van de oorspronkelijke havezate. Interesse? Heb je interesse om op deze kavel een voorziening met een maatschappelijke functie te ontwikkelen? Aanmelden kan tot en met uiterlijk donderdag 5 november via www.zwolle.nl/kavelstadshoeve. Bij aanmelding moet je een plan of idee indienen. Op de website lees je aan welke inschrijvingsvereisten dit plan of idee moet voldoen en hoe het proces er na aanmelding uitziet. Ook vind je er het ka-

velpaspoort met onder andere de civieltechnische en financiële voorwaarden en natuurlijk het digitale aanmeldformulier. Heb je nog vragen over de kavel of het

proces? Dan kun je contact opnemen met vastgoedadviseur Karin van Boxtel, via telefoonnummer 06-22026452 of e-mailadres k.van.boxtel@zwolle.nl.

Impressie

Wijz Vrijwilligers gezocht voor Project ‘De Draad weer oppakken’ 'De draad weer oppakken' richt zich op 65-plussers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken om hun leven weer invulling te geven zoals ze zelf graag zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een partner, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteuning. Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld die met luisteren en praten veel kunnen betekenen. Ook is het mogelijk dat vrijwilligers samen met u op pad gaan om weer activiteiten te ondernemen. De inzet van vrijwilligers is gedurende een jaar op regelmatige basis mogelijk. Hieraan zijn geen kosten verbonden. WijZ benadert actief mensen die het afgelopen jaar hun partner hebben verloren. Ze krijgen een brief met de vraag of zij prijs stellen op een gesprek. Voor informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met WijZ, Wilma Wildeboer: 038 8515700 of w.wildeboer@wijz.nu Buurtkamer Cultuurhuis Stadshagen Zit je niet lekker in je vel, is het niet meer zo vanzelfsprekend om er even uit te zijn, wil je toch onder de mensen komen die dit begrijpen en nergens gek van opkijken, kom dan naar de Buurtkamer in

06

cultuurhuis Stadshagen. Voor een ieder die het nodig heeft, om weer een ander te ontmoeten, sociale contacten opdoen, je weer mens voelen, onderdeel zijn van de maatschappij, en hier weer stappen in wil zetten. Een buurtkamer is een gezellige plek waar iedereen naar binnen kan lopen. Hier kun je gezamenlijk activiteiten ondernemen of meer sociale contacten opdoen, want dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Misschien ben je in psychiatrische behandeling (geweest), of je bent al heel lang zoekende naar dagbesteding, werk en sociale contacten, misschien heb je wel problemen met administratie/ financiën; we kijken mee naar je mogelijkheden en je interesses, waar liggen je kwaliteiten waar ligt je kracht. Er zijn heel veel redenen waardoor mensen het moeilijk vinden om anderen te ontmoeten of activiteiten te ondernemen. Binnenlopen in de buurtkamer kan een eerste stap voor jou zijn. De buurtkamer is wekelijks op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de grote zaal van het cultuurhuis in de wijk Stadshagen. Er staat bij ons staat altijd een kopje koffie of thee klaar, de eerste krijgt u van ons!

Op Orde Zwolle Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden? Bent u in de financiële problemen gekomen door de Corona-crisis? Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en papieren. Wij helpen u graag!

Voor meer informatie kunt u terecht bij WijZ: info@WerVdg.nl, of contact opnemen met Erik van Rosmalen, projectmedewerker bij WerV 038-8515799.

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn),

Op de volgende manieren zijn we bereikbaar: Bellen: 038- 456 97 00 (elke werkdag tussen 09:0017:00 uur) Whatsapp: 06 – 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd) Mail: info@opordezwolle.nl Website: www.opordezwolle.nl Spreekuren: alléén op afspraak (na telefonisch contact)

Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers biedt hulp op maat bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren en financiën. NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).


ra ? st

at

Straatnaam belicht door Erica Turmel-Donker

Molenbuurt Breezicht

Straatnamen Breezicht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Laan der Molens Beukmolen Blauwselmolen Boormolen Cichoreimolen Dorsmolen Gruttersmolen Kalandermolen Kopermolen Krijtmolen Loodwitmolen Marmermolen

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Moutmolen Breezichtlaan Pelmolen Runmolen Schelpzandmolen Slijpmolen Specerijenmolen Strijkmolen Trasmolen Verfmolen Zaagmolen

14

22 23 21

20

1

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer het tweede deel over de Molenbuurt in Breezicht. In het nieuwe wijkdeel Breezicht, waar momenteel al volop gebouwd wordt, komen straten te liggen vernoemd naar verschillende typen molens. Breezicht komt tussen de Hasselterweg, Oude Wetering en Milligerplas te liggen, met de Laan der Molens als centrale uitvalsweg. Beukmolen Een beukmolen is een wind- of watermolen met een mechanisme dat gebruikt wordt om te beuken: door stampers werden materialen geplet en zo soepeler gemaakt of gebroken. Voorbeelden van beukmolens zijn hennepbeukmolens of braakmolens die gebruikt werden om de houtige delen van de gedroogde vlas- en vooral ook hennepstengels te breken (het braken) om zo de houtige delen te verwijderen, waardoor de vlas- of hennepvezels vrijkwamen. Boormolen Een boormolen diende ten tijde van de VOC om gegoten bronzen kanonslopen op een vaste maat uit te boren om een gladde loop te krijgen. Daar was flinke kracht voor nodig wat de, op wind aangedreven,

19

boormolen kon leveren.

17

18

3

1

15

7 4

Cichoreimolen De cichoreimolen vermaalt de gebrande wortels van de cichoreiplant. In de achttiende eeuw werd koffie door de schaarste aan koffiebonen erg duur, dus werd cichoreikoffie – peekoffie – als vervanger gebruikt. Dorsmolen De dorsmolen is de mechanische variant van de dorsvlegel, wat het dorsen van graan makkelijker maakte. Bij het dorsen werden de korrels uit de aren verwijderd en bleven de graankorrels met het kaf, na het verwijderen van het stro, over. Gruttersmolen Een gruttersmolen is een type rosmolen – een kleine molen die door een in de rondte lopend paard (ros) in beweging wordt gebracht – waarin licht maalwerk werd uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het vermalen van boekweit. Krijtmolen In de krijtmolen wordt krijtgesteente vermalen. Dit kon een verfmolen zijn en het gemalen krijt werd dan vaak als vulmiddel gebruikt in stopverf of plamuur. Ook trasmolens vermaalden vaak krijt, wat werd gebruikt voor cement en stucwerk.

16

5

2 2

6

8

3

9

10

1

7

8 11

14 12

13 13

Marmermolen Marmer is een dicht, fijnkorrelig kalksteen dat in een marmermolen verder bewerkt en gepolijst werd. Marmer is een grondstof voor de bouw- en beeldhouwkunst. Marmer komt in verschillende kleuren voor waaronder zwart, rood, geel/wit, groen en geaderd. Pelmolen In een pelmolen wordt gerst tot gort (en later rijst) gepeld, om het kaf van de graankorrel te scheiden. Voor het pellen was veel windkracht nodig en om zo goed mogelijk van de wind te profiteren werkte men vaak zeer lang door. Als er onvoldoende wind was voor het pellen, dan zorgden de maalstenen in de pelmolen ervoor dat nog wel graan gemalen kon worden. Slijpmolen In een slijpmolen – meestal een rosmolen – worden met grote slijpstenen ijzeren voorwerpen geslepen of gepolijst. In het

12

Foto’s Yvonne Waslander

verleden werden ze vaak ingezet om steen te bewerken; dan vaak gecombineerd met een zaagmolen om de stenen te zagen, waarna ze in de slijpmolen geslepen en gepolijst werden. Specerijenmolen In de specerijenmolen – van het type windmolen – worden specerijen fijngehakt en vermalen. Denk hierbij aan specerijen en aanverwante producten als peper, piment, nootmuskaat, foelie, gemberwortel, kaneel, kruidnagel, fenegriek en koriander of mengsels van specerijen en kruiden. Om de aromastoffen in de specerijen zo goed mogelijk te behouden, werd in drie tot vier maalgangen de specerij verwerkt tot het eindproduct. De aromastoffen kwamen door verwarming vrij; door een langer maalproces werden de specerijen minimaal opgewarmd waardoor de aroma’s maar gering vrij kwamen. Bronnen: wikipedia.nl, theobakker.nl, ensie.nl, bdpoppen.nl, vandale.nl

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Inloopdag familierecht. Wij helpen u graag verder. HEEFT U EEN VRAAG? LOOP DAN DONDERDAG 22 OKTOBER 2020 VAN 9.00  18.00 UUR EVEN BINNEN. UW VRAGEN BEANTWOORDEN WIJ GRAAG. Als u met een echtscheiding te maken krijgt, zult u zich afvragen hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Ook als u al gescheiden bent en uw situatie is intussen gewijzigd, kan dat tal van vragen oproepen. Het is van groot belang dat de zaken zorgvuldig geregeld worden. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator, tevens financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). U kunt terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens onze inloopdag op donderdag 22 oktober 2020 van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken voor die dag of voor een ander moment.

WEEK VAN DE MEDIATION VAN 19 T/M 23 OKTOBER

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Groen Doen! door Milou van Rijn

Van regenpijp naar regenton In Stadshagen is iets bijzonders aan de hand. Wij hebben regenpijpen die niet uitkomen op het riool: het regenwater wordt gescheiden van het vuile rioolwater en dankzij infiltratiekratten (een in de bodem ingegraven bak van kunststof die water opvangt) wordt dit water langzaam opgenomen in de grond. Daarbij zijn een aantal eisen om te zorgen dat de kratten niet dichtslibben met zand en bladeren. De infiltratiekratten zie je niet zitten. Grote kans dat je dacht een gewone regenpijp te hebben. Maar onbewust ga je al duurzaam om met regenwater. Stadshagen is dertig jaar geleden ontworpen met een duurzaam watersysteem. Regenwater wordt gescheiden van vuil water. Dit begon in de jaren negentig met het testen van infiltratievoorzieningen in het ophoogzand boven de klei van de wijk Schellerhoek te Zwolle. Dit is continu doorontwikkeld. Met deze kennis is ook de laatste buurt Breezicht ontworpen. Behalve infiltratiekratten liggen de woningen op een terp en is er veel groen en mogelijkheden voor wateropvang. Dit geeft de buurt een eigen karakter. ‘Wonen in een duinlandschap met altijd een vakantiegevoel’; als het klopt wat de verkoopbrochures laten zien. Hergebruik van water Maar misschien kunnen we een stapje verder gaan. Hoewel driekwart van de Nederlanders een tuin heeft, gebruikt maar slechts een derde een regenton. Dat zal in Stadshagen niet anders zijn. Er zijn meer mensen zonder regenton dan met regenton. En dat terwijl je met een kwartier de tuin sproeien al snel 100 liter water gebruikt. Ter vergelijking: normaal gesproken gebruiken we gemiddeld 120 liter drinkwater per persoon per dag. In warme periodes stijgt dit verbruik naar gemiddeld 150 liter per persoon per dag. Dus door het gebruik van regenwater in plaats van kraanwater waar het kan, kunnen we water besparen. Iets wat het drinkwaterbedrijf graag wil. Ik schrok tenminste wel toen er gevraagd werd om minder te sproeien en korter te douchen. Ik ben om en wil een regenton Met de herfst voor de deur en de laatste mooie weekenden, is het een leuke klus om een regenton te plaatsen. De regen die in de winter valt gebruik je om je regenton langzaam te vullen. Dan kun je in het droge voorjaar, als je nieuwe plantjes plant, het water gebruiken. Regenwater hergebruiken is een kleine moeite en maakt een groot verschil. Als we allemaal regenwater gebruiken daar waar het kan, hoeft het drinkwaterbedrijf minder water uit de grond op te pompen. En dat is beter voor het klimaat. Want hoe meer water wij oppompen voor het drinkwater, hoe minder er overblijft voor de bomen en de planten. Er zijn regentonnen in allerlei vormen en maten. Rond en vierkant. Hout en kunststof. Boven de grond en sommige mensen plaatsen zelfs een bak onder de grond. In Vlaanderen (België) is dat laatste zelfs al verplicht. Elke nieuwbouwwoning met een tuin is verplicht om 5.000 liter water op te slaan. Misschien een ideetje voor de

08

woningen in Breezicht. Een ondergrondse regenbak in plaats van infiltratiekratten. Voor wat betreft het gebruik van een regenton: normaal gesproken plaats je de regenton dicht bij de regenpijp en zorg je dat de regenpijp uitstroomt in de regenton. Je zaagt dus een stuk van je regenpijp af. Het is ook handig om de regenton op een verhoging te plaatsen zodat er een gieter onder het kraantje aan de onderkant kan. Wil je je regenton wat verder van je regenpijp vandaan plaatsen, dan kan dat met een vulautomaat. Een vulautomaat is een flexibele verbindingsslang tussen regenpijp en regenton. Advies over het aansluiten kun je vinden bij de meeste doe-het-zelfzaken en tuincentra. Wijkboerderij de Klooienberg heeft sinds kort een gestapelde regenton. Met een grote hoosbui in één keer vol. Dus zorg wel dat je het water uit je regenton ook regelmatig gebruikt. Anders heb je bij een hoosbui alsnog natte voeten. Samen kunnen we veel drinkwater besparen in Stadshagen. Dat is duurzaam, maar vooral prettig voor je planten. Inkoopactie In de wijk Assendorp hebben ze dat goed begrepen. Daar is een gezamenlijke inkoopactie gestart voor het kopen van regentonnen. Na grondig onderzoek en de beste prijsonderhandelingen zijn er verschillende regentonnen en een vulautomaat geselecteerd. De klassieke ronde houten regenton of een ton bestaande uit vierkante bakken die aan elkaar te koppelen zijn. Hoe meer bakken, hoe meer water je kunt opvangen. Deze inkoopactie in Assendorp staat ook open voor inwoners uit andere wijken. Want alle beetjes helpen en samen bereik je meer. Interesse? Kijk dan even op de website van 50tintengroen Assendorp regentonnenactie: https://50tintengroenassendorp.nl/ regentonnenactie/

Een moderne regenton

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar

Veerman Makelaardij

Foto Yvonne Waslander


Burendag in Stadshagen Door Erika van het Hul Achttien straten en buurten hadden zich aangemeld voor de veertiende editie van burendag, dit jaar op zaterdag 26 september. Het Oranjefonds en Douwe Egberts stellen elk jaar burendagpakketten en een financiële bijdrage beschikbaar voor activiteiten die buren dichter bij elkaar brengen. Dit dichter bij elkaar krijgt dit jaar een bijzondere lading, merken we tijdens een rondgang langs deelnemende straten in Stadshagen. Sommige buurten hebben hun activiteiten beperkt en anderen durven het bij nader inzien toch niet goed aan. Toch is er genoeg te doen.

Samen Labyrintstraat vieren ‘Het is hier begonnen met een taartenproeverij,’ vertelt Marcel de Ruiter. In deze jonge straat zocht hij naar een manier om samen met zijn nieuwe buren echt een buurt te worden. Ook dit jaar staat er een tafel met lekkers klaar, de bewoners drinken er een bakje koffie bij. Marcel heeft nog genoeg ideeën voor de komende jaren: ‘Misschien kunnen we aan de overkant samen een picknicktafel plaatsen,’ denkt hij hardop.

Een gezellige burendag aan het Friedlandplein

Foto’s Hans van Eerbeek

Pret aan het Friedlandplein Het Friedlandplein vinden we niet op de kaart van Stadshagen, toch is het al jaren het kloppende hart van een heel actieve groep buren. Sinds acht jaar vieren zij samen burendag op dit zelfbenoemde plein op een steenworp van het Zonnehuis. Op de picknicktafel staan nog enkele stukken taart. ‘Iedereen bakt er ’s ochtends één en de taart die het eerst op is, is de winnaar!’ vertelt een buurman. De afsluitende barbecue slaan ze dit jaar over, wel weten de kinderen het springkussen goed te vinden. ‘Voor hen is dit echt de start van het feestseizoen,’ vertelt Esther IJssenagger. ‘Vóór Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst is er eerst burendag. Een jaar zonder is voor hen gewoon niet mogelijk!’ Samen met haar buurvrouw Laura Ridderinkhof zorgt ze voor de organisatie. Deze vult haar aan: ‘Het gaat toch om de verbinding?’ De taarten vinden gretig aftrek

Geveltuinen aan de Vestingstraat Initiatiefnemer Linda Land stapt uit haar voordeur op het bordes voor het huizenblok dat aan de voet van de Twistvlietbrug uitkijkt over het Zwarte Water. ‘Een prachtige plek om te wonen,’ vertelt ze, maar ze mist het groen. Ze benaderde in maart al het waterschap met het voorstel om geveltuinen aan te leggen voor de acht woningen in het blok. Helaas waren daar net alle fondsen verdeeld. Wijkbeheerder Marjolein Geurtsen van de gemeente Zwolle bleek bereid de helpende hand te bieden. Samen met wethouder Monique Schuttenbeld bezoekt ze op burendag het project. ‘De buurt en de gemeente deelden samen de kosten voor de aanleg van de geveltuinen afgelopen zomer,’ vertelt Marjolein. En met een financiële bijdrage van het Oranjefonds kon de buurt de planten inkopen. ‘We hebben een lijst met acht heesters opgesteld waaruit iedereen er twee kon kiezen voor zijn of haar tuin, zo zorgen we voor een eenheid,’ vertelt Linda. ‘De rest vult iedereen zelf aan. En wat is er nou leuker dan het op burendag samen aanleggen?’ Op www.burendag.nl lees je hoe je jouw buurt aan kan melden en deel kan nemen.

Een momentje rust na het zware werk

De Goudplevierstraat opfleuren Vanuit de verte is ook hier het springkussen al te zien. De deelnemers zitten net even met elkaar aan de koffie want er is hard gewerkt, vertelt Leonie Klein. ‘We hebben tuintjes aangelegd rond de bomen. En dit jaar hebben we ook activiteiten speciaal voor de kinderen.’ Op de picknicktafel staat een rij vrolijk geschilderde vogelhuisjes te drogen. Ze worden op een later moment opgehangen in de bomen. ‘We zijn nog lang niet klaar, hier gaat burendag nog wel een paar weken door,’ lacht Leonie.

De eerste geveltuinen worden gevuld

09


Klokkenluider

door Cor Baljeu, dominee voor de Open Kring, Hofstedestraat 1, protestantse wijkgemeente

Een wereldwijde onderneming Stel: iemand vraagt mij: ‘… wat voor werk doet u?’ En stel dat ik ‘dominee’ zou zeggen – wat ik ook ben – dan loop ik vaak tegen een muur van vooroordelen op. Om die muur te omzeilen antwoord ik wat creatiever: ‘Wel, ik werk voor een wereldwijde onderneming. Deze onderneming heeft vestigingen in vrijwel alle landen van de wereld. In de meeste landen meerdere vestigingen per stad, zelfs vaak meerdere per dorp. Wij inspireren ziekenhuizen, verzorgingshuizen en hospices tot zorg, in plaats van tot winst. Wij inspireren ook scholen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs, universiteiten, zodat hun leerlingen en studenten verantwoording dragende burgers worden en geen onderlinge concurrenten.

Wij bieden oudereneducatie- en opvoedingsprogramma’s aan.’ Wij begeleiden jonge mensen, die besloten hebben om te trouwen, op weg naar het huwelijk, tenslotte stranden volgens landelijke cijfers één op de drie huwelijken. Wij ondersteunen jonge ouders bij het opvoeden van hun kinderen. Je kunt bij ons muzikale vorming krijgen. Wij hebben voedselprogramma’s. Wij steunen mensen die het zowel materieel als geestelijk zwaar hebben. Wij geven stervensbegeleiding aan mensen gedurende de laatste dagen en uren van hun leven. In feite zorgen wij voor mensen van wieg tot graf. Iedere week organiseren wij een feest waarin wij aan storytelling doen. Bij de ene vestiging duurt die een kwartier, bij een andere vestiging drie kwartier. Tijdens dit feest krijgt u spontaan zangles,

alhoewel dit nu gevoelig ligt in coronatijd, maar we bieden u gelukkig ook rustige meditatieve momenten aan. Dankzij dit wekelijkse feest – iedere zondag op een vast tijdstip – ontwikkelen de feestgangers vriendschappen en na afloop gaan ze goed gemutst de nieuwe werkweek tegemoet.’ De mond van de vragensteller valt wagenwijd open: ‘Wow, hé! Hoe organiseren jullie dat?’ ‘Nou, mensen doen dit vrijwillig. In die vestigingen komen mensen met allerlei verschillende gaven en talenten. Zij dragen allemaal hun steentje bij. De een schenkt u na afloop van het feest vriendelijk koffie in. Kort voordat het feest begint heet de volgende u, even vriendelijk, van harte welkom, zodat nieuwe feestgangers zich snel thuis voelen. Sinds

kort tonen ze bij binnenkomst zelfs belangstelling voor uw gezondheid! Anderen vertellen kinderen spannende verhalen, of laten ze knutselen. Zij moeten weliswaar de storytelling missen, maar de ouders van deze kinderen dan weer niet. Weer anderen zorgen voor het onderhoud van het feestgebouw. We vragen mensen en dagen hen uit om bestuurlijke verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Deze mensen noemen wij ambtsdragers. Zij dragen een ambt voor een aantal jaar, en dan neemt een ander het weer over.’ ‘Tja, zo organiseren wij dat.’ Nieuwsgierig geworden stelt de vragensteller de laatste vraag: ‘Zeg, hoe heet die onderneming eigenlijk?’

‘De kerk.’

Opbouwwerkers Stadshagen zorgen voor verbinding

‘De wijk bruist echt van de ideeën!’ Door Bert Kunnen

In Stadshagen zijn veel organisaties actief, die zich met het samenleven in onze wijk bezighouden. Uit interviews blijkt dat de onderlinge samenwerking tussen politie, het Sociaal Wijkteam, het wijkmanagement en buurten jongerenwerkers waardevol is voor Stadshagen. De Vinexpress is benieuwd wat de rol van de opbouwwerkers in deze samenwerking is. Op welke manier leggen zij verbindingen tussen mensen in de wijk, waar liggen accenten in hun werk. Een gesprek met Hayat El Mahjoubi en Esther Rooseboom, de opbouwwerkers van Travers-welzijn.

‘Wij hebben het mooiste werk van de wereld!’ Nog voordat het interview goed en wel is begonnen wordt door Esther en Hayat de toon voor het gesprek gezet: ‘We hebben het allermooiste werk dat er bestaat!’ Dat gevoel komt sterk tot uitdrukking in een bewonderenswaardige gemotiveerdheid om mensen te stimuleren betrokken Stadshagenaren te zijn. Met huisbezoekjes en ontmoetingen op straat zoeken zij naar haakjes om bewoners, organisaties en initiatieven te verbinden, de belangrijkste taak van een opbouwwerker. Hayat en Esther doen dat met een flinke dosis creativiteit, zonder opdringerigheid. Beiden hebben ruim twintig jaar ervaring in het welzijnswerk, Hayat vooral in het opbouwwerk, Esther veel in de jeugdhulpverlening. Als je hen vraagt naar een belangrijk positief aspect van Stadshagen, dan zijn zij eensgezind. Hayat: ‘Veel mensen zijn supertevreden, zijn betrokken. Zij willen hier een toekomst opbouwen en dan voorziet Stadshagen in hun behoefte aan

10

Hayat (links) en Esther zijn de opbouwwerkers van Stadshagen

contact en een prettige en veilige buurt. Esther: ‘In deze wijk wonen veel mensen met creatieve en ook praktische ideeën. Ik ervaar Stadshagen echt als een wijk die bruist!’ Maar toch. Wie Stadshagen kent, sombert nogal eens wat over de onderlinge verbondenheid tussen wijkbewoners. Er wordt minder betrokkenheid ervaren dan in bijvoorbeeld oudere wijken. Jullie zitten dagelijks in de haarvaten van ons stadsdeel, kennelijk ervaren jullie dat anders? ‘Stadshagen is een relatief nieuwe wijk, met meer dan 25.000 inwoners. Je moet niet verwachten dat je dan op korte termijn een stevige sociale cohesie in de wijk tot stand kunt brengen. Op kleinere schaal van straten en buurtjes zie je dat er wel degelijk naar elkaar wordt omgekeken,’ stelt Hayat. ‘Daarom stimuleren

wij nieuwe verbindingen in de straat. Wij zijn present, gaan in gesprek, brengen buurtbewoners en initiatieven samen en ondersteunen waar nodig.’ Esther vult aan: ‘In buurten met huurwoningen trekken mensen vaak na korte tijd al weg. Die hebben ook geen belang bij intensieve contacten in de straat. Zo blijft het vaak bij vooroordelen en onbegrip. Escalatie ligt dan al snel op de loer, dat vraagt extra aandacht.’ Een belangrijke richtinggever voor hun werk is het Buurt-voor-buurt Onderzoek. Bewoners geven hierin aan waar zij tevreden over zijn of hoe zij de verkeersveiligheid in hun straat ervaren. Met die informatie in de hand stellen de opbouwwerkers hun jaarlijkse wijkopgave op. Esther: ‘Je ziet bijvoorbeeld duidelijk dat mensen aangeven dat hun buurt wat ver-

Foto Margreeth Kruise

‘We zijn present, gaan in gesprek en brengen buurtbewoners en initiatieven samen’ loedert. Dan bellen we aan en maken het bespreekbaar. In samenwerking met de bewoners kijken we dan wat er nodig is om de situatie te verbeteren en gaan we met ons jaarlijkse plan voor de wijk aan de slag.’ ‘Buurten met een gemêleerde groep bewoners of straten met diverse nationaliteiten vragen soms ook wat extra inzet van ons,’ ervaart Hayat. Lees verder op pagina 11


Opbouwwerkers Stadshagen Vervolg van pagina 10

Opbouwwerkers hebben onder andere als taak om zich bezig te houden met het oplossen van problemen in de straat. Jullie zoeken de verbinding met bewoners en betrokken organisaties, en werken aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Hoe zouden jullie je opdracht in de wijk willen omschrijven? Hayat: ‘Ik zie het als mijn opdracht om te bevorderen dat mensen zich gezien en gehoord voelen, zich verbonden voelen met anderen en mogelijkheden hebben om van betekenis te zijn.’ Esther ziet zichzelf als een soort lijm tussen bewoners onderling. ‘Soms lukt het mensen niet om mee te doen, ze hebben hun hoofd vol of hebben beperkingen. Onze laagdrempelige benadering zorgt ervoor dat je al snel een verbindende link tussen bewoners onderling en de wijkinstanties kunt leggen.’ Hayat en Esther zijn welkome gasten. ‘Mensen zijn vaak verbaasd dat we aanbellen en tijd voor ze nemen,’ ervaart Es-

ther. ‘Het is natuurlijk ook wel makkelijk binnenkomen als je niet aanbelt om hun kinderen weg te halen, een boete gaat uitdelen of een vervelende boodschap komt brengen. Ik kom voor een gesprek en advies en dat is een prettige gespreksbasis dichtbij, dat geeft vertrouwen.’ Jullie hebben van nabij ervaren hoe de wijk is omgegaan met het coronavirus en wat dat teweeg heeft gebracht. Stadshagen is na een half jaar met allerlei beperkingen, zieke mensen en afgelaste activiteiten anders dan anders. Hoe beperkt waren jullie in je mogelijkheden? ‘Gelukkig hadden we de afgelopen maanden veel mooi weer. Hierdoor waren er ontmoetingen in de buitenlucht mogelijk. Zo hebben we een Kletsplek gecreëerd, een middel om bewoners hun ervaringen te laten delen. Hier zaten we dan samen met de wijkmanager en leden van het Sociaal Wijkteam op krukjes buiten om

met bewoners in gesprek te gaan,’ vertelt Esther enthousiast. ‘Bijvoorbeeld bij het tragische ongeval in de Drapenierlaan en ook in de Jac. P. Thijsselaan na enkele autobranden.’ Hayat ziet ook veel mooie initiatieven van bewoners ontstaan. Veel mensen wilden iets betekenen voor een ander, er waren meer ‘aanbieders’ dan ‘vragers’. Er heerst volgens haar ook veel onzekerheid over gezondheid, je baan verliezen. ‘Gezondheid is echt belangrijk geworden voor mensen,’ meent Hayat. Een bijzondere ervaring in coronatijd was voor hen de manier waarop migranten in de wijk de crisis beleefden. Tijdens de pandemie ontstond de zogeheten Interculturele Frontlinie Migranten, nadat de vijf bezoekvrouwen voor migranten overspoeld werden met vragen en het werk niet meer aankonden. ‘Mensen waren bang, voelden zich niet

begrepen, geloofden fakenieuws, hun land van herkomst was bepalend voor hun activiteiten, terwijl de situatie in ons land heel anders lag,’ vertelt Hayat. ’En veel cultuurgerelateerde vragen, bijvoorbeeld bij ziekte en overlijden. We zijn toen op zoek gegaan naar contacten en schakels in die groepen, via moskeeën, de Stichting Present en vrijwilligers. Dat leverde veel informatie op die we konden delen, zodat we veel beter om konden gaan met vragen en opvattingen van de migranten in onze wijk.’ Voor nadere informatie over Travers: traverswelzijn.nl Wil je contact met een van beide opbouwwerkers? Mail naar: e.roosenboom@travers.nl of h.elmahjoubi@travers.nl

Mobiele climate escape room: Spelletje of groot succes? Door Milou van Rijn In de vorige editie van de Vinexpress schreef ik over de mobiele escaperoom met het thema klimaat. Op 10 en 12 september was het zover. In deze editie een terugblik. Hoe was het georganiseerd? Was het leuk? Zet het mensen aan het denken en vooral: heeft het effect? Want het lijkt een spelletje, maar het gaat ook over overheidsgeld. En dat kun je maar één keer uitgeven. Behalve als je de goede dingen doet en daardoor het effect groter of blijvend is. Op twee dagdelen kon een zeer kleine groep (15 huishoudens) de escaperoom spelen. Om teleurstellingen te voorkomen kregen 300 huishoudens een uitnodiging. Dit lijkt weinig. De ervaring is namelijk dat veel uitnodigingen niet worden gelezen. Of het tijdstip komt niet uit, je hebt niets met het thema, je bent vergeten je in te schrijven of je bent geen spelletjesmens. Er waren dus nog wat lege plekjes. Maar via een oproepje op Twitter werden die plekken ook opgevuld. Gelukkig maar, want zonder uitzondering waren alle deelnemers dolenthousiast na het spelen van de escaperoom. Spanning Het spel was bijzonder goed neergezet. Na een indringende boodschap van de burgemeester ging je je woning (de escaperoom) binnen. Er was spanning: kom ik op tijd weg? De escaperoom wiebelde een beetje, dat verhoogde het gevoel van een superstorm! De nieuwsberichten en het idee dat je je woning veilig moest achterlaten zorgden voor een levensechte ervaring. De laatste puzzel had te maken met een offerte voor je tuin. Hierin waren ideeën/maatregelen opgenomen die je ook nu al kan doen. Deze ideeën kregen deelnemers ook mee op een flyer. Om nog eens op terug te kijken of, liever nog, ook actief toe te passen. Groen Opvallend was dat een groot aantal deelnemers vaak al wel een pergola, vogel-

Deelnemers vullen een vragenlijst in

huisje of vlinderstruik in de tuin heeft. Soms ook al een groene haag in plaats van een schutting. Zijn dit dan allemaal groene types? Nee, niet allemaal. Er waren ook deelnemers die dol zijn op escaperooms spelen. Maar blijkbaar hebben we allemaal wel een verlangen naar groen en leven in de tuin. Daar spelen de tuincentra met hun aanbiedingen en weggevers (tegel inleveren en gratis plant terug) al op in. Om het experiment echt effect te laten hebben is dus eigenlijk de vraag: “Hoe kun je mensen motiveren om mee te doen met grotere maatregelen zoals een groen dak of een deel van je tegels vervangen door waterdoorlatende tegels.” Vragenlijst Een van de deelnemers vulde ook een vragenlijst in, zowel voor als na het spelen. Dit om te onderzoeken of het spelen je extra inzichten geeft en aanleiding is om met andere ogen naar je tuin of balkon

Foto Jan Burgman

te kijken. Op mijn vraag wat haar zou bewegen om echt in actie te komen gaf zij het advies: “Als je de escaperoom in een straat zet zullen veel mensen uit de straat meedoen. Als je dan een collectieve actie organiseert om bijvoorbeeld met de straat na te denken over een groen dak, zou ik zeker bewust meedenken. Het is dan wel handig als je hier iemand kan inzetten die ervaren is op dit gebied. Zodat we als bewoners gebruik kunnen maken van bestaande kennis. Dan hoeven we niet eerst zelf het wiel uit te vinden.” Terugkomend op 'de goede dingen doen': - De escaperoom op zich is al een succes. Met een beetje slim inzetten in straten verhoog je op een makkelijke manier het aantal mensen dat meedoet. Zien spelen en vervolgens direct zelf kunnen spelen werkt positief. - Met de escaperoom trek je zowel groene types als andere bewoners. Pas je

dit toe in een straat, dan kan dat zorgen voor verbinding in een straat. Een mooi bij-effect. - In Zwolle is veel kennis om buurtacties te organiseren, zoals bijvoorbeeld Buurkracht en de Groene Loper. Dit zijn vrijwilligers die de buurt willen vergroenen en ook veel contact hebben met allerlei (groene) buurtinitiatieven. Deze mensen zijn bekend bij de gemeente. Als je het inzetten van de escaperoom samen met deze vrijwilligers coördineert, is het makkelijk om daarna een collectieve actie te organiseren. Er is direct opvolging. Het enthousiasme blijft. Zo blijft de energie erin. - Dus ja: het inzetten van de escaperoom zal in Stadshagen zeker positieve effecten hebben. We hopen dat er ook in de toekomst veel gespeeld kan worden. Het zou toch jammer zijn als het spel wel ontwikkeld is maar vervolgens niet meer wordt gebruikt.

11


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Mijke Sasso maakt het leren zwemmen leuk Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Mijke Sasso van MiSa Sports. Wat biedt jouw bedrijf? Hoofdzakelijk verzorg ik zwemlessen aan kinderen. Hiervoor heb ik lesgroepen voor het zwemdiploma A, B en C en daarnaast geef ik ook privéles. Ook zwemles voor volwassenen, specifieke techniektraining of hardloop- en bootcamptrainingen behoren tot mijn diensten. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Passie en aandacht. Ik ben gepassioneerd voor mijn vak: kinderen leren zwemmen is prachtig om te begeleiden. Vaak is het voor de kinderen een van de eerste processen die ze zonder de vertrouwdheid van hun ouders aangaan, dus ik probeer ze vooral het vertrouwen te geven dat ze het zelf kunnen. Om dan de trots in hun ogen te zien wanneer ze voor het eerst iets kunnen of durven, de tomeloze energie te ontvangen die ze meenemen naar de les en hun zelfvertrouwen te zien groeien, is prachtig om mee te maken. Ik werk met veel persoonlijke aandacht. Ieder kind is tenslotte uniek, dus ik probeer op zoek te gaan naar wat ieder kind nodig heeft. Ik sluit aan bij wat ze kunnen en durven en daag ze elke les uit om een klein stapje verder te gaan. Maar niets moet, ik dwing niets af. Mijn overtuiging is dat ieder kind graag wil leren zwemmen, zolang het plezier beleeft aan de lessen! Wat is jouw drive? Leren zwemmen hoort iets leuks te zijn, maar helaas is dat niet altijd het geval. Al vanaf het begin van mijn tijd als ‘badjuf’

Belhamels Door Bert Kunnen Soms popt er in mijn hoofd een begrip op uit een ver verleden. ‘Belhamels’, ineens was het daar. Ik filosofeerde over wat ‘de jeugd’ in Stadshagen de laatste tijd zoal aan overlast teweegbrengt. Althans als ik Nextdoor en andere social media mag geloven. Last en overlast van onze belhamels, wat gaan we er onder gebukt. Wat moet dat wel niet worden, als wat nu kind heet in de wijk, zich straks tooit met de verdacht makende kwalificatie ‘puber’. Ik maak me daar best wel zorgen over. Nee, niet eens zozeer over het gedrag van pubers. Want het zijn dezelfde belhamels, deugnieten en kwajongens zoals jij en ik ooit waren: ongeremd en grillig,

12

merkte ik dat de lessen vaak standaard worden gegeven: de hele groep moet hetzelfde doen, met veel nadruk op het technisch leren van de slagen. Maar niet elk kind leert op dezelfde manier en spelenderwijs bereiken kinderen soms sneller het gewenste doel, want plezier is de beste basis voor het beter leren bewegen. Hoe ben je in dit vak gerold? Tijdens mijn studie (CALO – lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding) aan Hogeschool Windesheim begon ik al met het geven van zwemlessen als bijbaan. Vanaf die tijd, inmiddels 18 jaar geleden, ben ik altijd badjuf gebleven, bij verschillende zwembaden. Ik zag de kinderen met angst, de kinderen die altijd achteraan gaan staan en de kinderen die als ‘lastig’ werden bestempeld, vaak ondersneeuwen in de groep. En bij elk zwembad waar ik werkte, dacht ik: nee, dit zou ik net iets anders doen… Totdat ik tot de conclusie kwam dat ik dat dan ook maar moest gaan doen! Een jaar of drie geleden gaf ik zoveel privélessen aan kinderen die niet goed meekwamen in een (grotere) groep, dat ik mijn eigen bedrijf ben gestart. Het was een tijdje zoeken naar een geschikte locatie om de zwemlessen te kunnen geven, maar toen ik die had gevonden, kon ik ook mijn eerste (kleine) groepen opstarten. En nu, een jaar later, hebben de eerste kinderen inmiddels hun A-diploma al op zak! Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Mijn lesgroepen zijn echt klein; drie tot vijf kinderen. Op die manier kan ik goed aansluiten op de specifieke behoeften van ieder kind en kunnen ze toch ook legeïnspireerd door groepsgedrag, provocerend en vol geintjes; waarbij je nooit nadenkt over de gevolgen. Vormingswerk in optima forma op de kronkelige route naar volwassenheid. Nee, ik maak mij meer zorgen over de intolerante en ongeremde houding van volwassenen naar die deugnieten, belhamels en kwajongens. Een belhamel is, behalve een kwajongen, in zijn oorspronkelijke betekenis een gecastreerd schaap, dat met een bel om de nek als aanvoerder voor de kudde uit moest lopen om zijn soortgenoten in toom te houden. Een schaap zonder ballen is namelijk rustiger en minder balorig dan niet gecastreerde soortgenoten. Nee, zover moesten we maar niet gaan met onze opstandige jeugd. Voorzichtigheid, inlevingsvermogen en wijsheid, dat wens ik je toe als overlast je deel is. En schrijf je snel in voor de Travers-cursus ‘Omgaan met belhamels’.

Mijke Sasso verzorgt zwemlessen voor kinderen en volwassenen

ren van elkaar. Ik bied veel structuur in de lessen, benader de kinderen positief en heb veel geduld. Welke waarden vind jij belangrijk? Integriteit. Ik doe wat ik zeg en ik zeg wat ik doe. Voor de kinderen is dit belangrijk, omdat ze mij moeten leren vertrouwen. Ook voor de ouders is dit van belang; op deze manier blijven zij nauw betrokken bij de vorderingen van hun kind. Waar sta je over vijf jaar? Hopelijk op dezelfde plek; door de recente samenwerking die ik met ‘Bij Bubbels’ ben aangegaan heb ik een mooie, kleinschalige leslocatie waar 'mijn' kinderen kunnen leren zwemmen. Wellicht met nog iets meer lesgroepen, maar grootschalig

Foto Erica Turmel-Donker

is niet mijn ambitie, ik wil al mijn kinderen goed leren kennen. Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Erg goed. Het ‘dorpse’ van Stadshagen vind ik prettig. Altijd wel een bekende tegenkomen op de fiets of even een praatje maken bij het winkelcentrum. Met de luxe dat de voorzieningen van het stadscentrum van Zwolle binnen fietsbereik zijn. Voor onze kinderen is het dan ook heerlijk opgroeien hier, volop vriendjes om mee te spelen! Meer informatie is te vinden op? www.misasports.nl

Repair Café start weer! Door André van den Akker, Repair Café Stadshagen Het Repair Café Stadshagen vindt onderdak in Werkeren, bij IJsselheem. Na de eerste uitbraak van corona (in maart) werd direct besloten om geen bezoekers meer toe te laten in het woonzorgcentrum. Daardoor kwamen ook de activiteiten van het Repair Café stil te liggen. In augustus werden de teugels wat losser gelaten en zagen we kans om onze reparatie-ochtenden weer te hervatten. Om de gezondheid van de mensen in Werkeren niet te schaden, mogen we vanaf oktober in het Cultuurhuis weer repareren. Dit wel met de bekende corona-maatregelen: niet komen als je klachten hebt, anderhalve meter afstand houden, handen desinfecteren, een mondkapje dragen en niet met de hele familie samen komen. Kom op zaterdag 31 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur naar het Cultuurhuis als je een elektrisch apparaat hebt waarvan je denkt dat het te repareren is. Er zijn zes reparateurs aanwezig die dat verder bekijken. Je blijft er bij, zodat je zelf ook kunt zien wat er gebeurt: misschien kun je het de volgende keer dan zelf repareren. Ook kleding, boeken en speelgoed worden bij ons hersteld. Je betaalt alleen als onderdelen worden vervangen, de reparatie zelf is gratis. Een donatie voor de koffie en nieuw gereedschap wordt op prijs gesteld. Vanwege de corona-maatregelen

nemen we voorlopig geen apparaten in om te repareren. Duurt een reparatie langer, dan overleggen we met de bezoeker wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor de laatste informatie en bijzonderheden op: www.facebook.com/repaircafestadshagen


Sprookjes op de Stoep

Strobalen en verhalenvertellers

Door Erica Turmel-Donker In het laatste weekend van september kwamen verhalenvertellers van festival Zwolle Unlimited naar Stadshagen. Met een trekker en een kar vol strobalen deden zij vier locaties in Stadshagen aan om Sprookjes op de Stoep te brengen. In toerbeurt vertelden zeven scholieren van de Van der Capellen Scholengemeenschap hun verhalen aan het publiek. In Stadshagen werden De Stadshoeve, het speeltuintje aan de Benthuislaan, de Peermos en de kruising Goudplevierstraat/Goudplevierpad aangedaan. In totaal kwamen ruim honderd kinderen en hun (groot)ouders op de verhalen af. De

scholieren kregen in januari les van NinaDis Meeuwsen (verhalenverteller, theaterdocent, workshopleider en actrice). 'Ze zaten toen in de brugklas en na de lessen verteltheater was een grote groep scholieren gemotiveerd om er mee verder te gaan. Veel plannen konden door corona niet doorgaan en uiteindelijk bleven deze zeven scholieren over. Het is een mooi aantal gemotiveerde kinderen,' vertelt NinaDis. Er werden sprookjes uit alle landen van de wereld verteld, van Peter en de Wolf uit Rusland tot een Chileens sprookje over een gemene stiefmoeder en een heks. In twintig minuten wisten de verhalenvertellers de kinderen blijvend te boeien en ze ontvingen steevast een luid applaus na afloop.

Foto’s Jan Burgman

13


Omgevingsvisie verkent toekomstige woningbouw

Volgt na Stadshagen ook Stadsbroek? Door Bert Kunnen Zwolle is populair als woonlocatie. Dat is al enige jaren gaande, maar sinds 2017 is de groei van de stad groter dan verwacht. Vooral vanuit de Randstad trekken gezinnen en ouderen richting Zwolle en de woningnood in de stad is groot. Het gemeentebestuur wil die groei faciliteren met de bouw van 25.000 woningen in de komende twintig jaar. Dit heeft tot gevolg dat de stad een ‘schaalsprong’ zal gaan maken: in aantal woningen zal Zwolle groter worden dan bijvoorbeeld Arnhem of Nijmegen. Qua inwonertal zal dit gepaard gaan met een groei naar meer dan 150.000 Zwollenaren. Dat valt te lezen in de zogeheten Omgevingsvisie 2030, waarmee de gemeente een blik in de toekomst werpt en aangeeft hoe de stad zich verder gaat ontwikkelen. Belangrijke vraag is waar in de stad, als Stadshagen binnenkort vol is, woningbouw zal gaan plaatsvinden. Het gemeentebestuur wil de nieuwbouw niet in grote nieuwbouwlocaties realiseren, zoals Vinexwijk Stadshagen. De helft van de geplande nieuwbouw zal in de bestaande stad moeten worden opgevangen. Hiervoor zijn al enkele concrete locaties in beeld, zoals het terrein van de IJsselhallen, het gebied langs de Zwartewaterallee, de zone langs het Zwarte Water en het stationsgebied. Daarnaast is er de noodzaak om te zoeken naar plekken in het buitengebied. Stadsbroek Een van die gebieden waar uitbreiding zou moeten plaatsvinden is Stadsbroek. Dit is het gebied aan de noordzijde van Stadshagen, ten westen van de Milligerplas, aan de overzijde van de Werkerlaan. Deze locatie zingt al decennia rond in het stadhuis. Al bij de planvorming van Stadshagen werd het genoemd als toekomstig woongebied. Bij meerdere politieke discussies over de groei van Zwolle kwam het in beeld of werd het weer af-

geserveerd. Nu de locaties niet voor het oprapen liggen en Stadsbroek goed is voor 4000 woningen, wordt het gebied in de Omgevingsvisie als zoekplek voor woningen weer opgevoerd. En dat is de omwonenden ook niet ontgaan. Zij hebben zich verenigd in het Comité Stadsbroek, dat zich, natuurlijk, tegen bebouwing in deze groene zone verzet. Natuurwaarden Tijdens de onlangs gehouden raadsbijeenkomst over de Omgevingsvisie hield woordvoerder Gert Jansema namens het comité een indringend pleidooi om de plannen voor Stadsbroek te laten varen. Jansema is woonachtig in het appartementengebouw dat uitkijkt op het omstreden gebied, maar dat is niet zijn belangrijkste argument om de plannen te bestrijden. ‘Stadsbroek vormt de belangrijke verbindingszone tussen de IJsselzone, de Milligerplas en het Zwarte Water,’ stelt Jansema. ‘Woningbouw in Stadsbroek zouden deze verbinding en de natuurwaarden aan de oostzijde van de Milligerplas teniet doen’. Het comité pleit bij monde van Jansema voor het

Stadsbroek, nu nog onbebouwd

ontwikkelen van stads- en ecologische landbouw, waar de huidige op productie gerichte landbouw volgens hem zorgt voor het langzamerhand verdwijnen van veel flora en fauna. Hoogbouw Een ander aspect van nieuwbouw dat Stadshagen raakt, is het voornemen in de Omgevingsvisie om in Zwolle meer de hoogte in te bouwen. Naast meer hogere appartementencomplexen in het winkelcentrum zijn er geen plannen om in Stadshagen zelf de hoogte in te gaan. Dat is wel het geval in de Zwartewaterzone, die grenst aan de wijk. Nu al zijn er concrete plannen om in dit gebied nabij de Twistvlietbrug, aan de kant van Holtenbroek, twee woontorens te realiseren. Hiermee wordt dit groene gebied duidelijk meer versteend. De plannen stuiten op veel verzet bij de omwonenden in Holtenbroek. Bewoners van de James Last-

Foto Jan Burgman

flat ageren stevig tegen het verdwijnen van hun vrije uitzicht over de havens en de rivier het Zwarte Water. Uitstel Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie in de gemeenteraad was er veel kritiek op de beperkte inspraakmogelijkheden voor de Zwollenaren. In de afgelopen weken werd er een Tour de Zwolle gehouden, waarbij in elk stadsdeel stadsgesprekken over de Omgevingsvisie werden georganiseerd. Daarnaast komt er meer tijd en ruimte voor de politiek om alle ingebrachte reacties op zich in te laten werken. Naar verwachting zal de visie in het eerste kwartaal van 2021 definitief door de raad worden vastgesteld. Dan zal ook blijken of Stadsbroek een nieuwe uitbreidingslocatie zal worden of dat de Zwolse politiek opnieuw zal besluiten de locatie te schrappen.

IK WIL EEN BOS

Bewoners kunnen idee ondersteunen

Initiatief voor aanleg bos in Stadshagen Door Bert Kunnen Enkele Stadshagenaren hebben het initiatief genomen om een bosgebied in de wijk te realiseren. Zij vinden dat de wijk te weinig groen heeft in vergelijking met andere wijken. Het idee is gelanceerd op de website van de gemeente, mijnwijk.nl, waar bewoners ideeën als het Stadshager Bos kunnen ondersteunen. De gemeente heeft enthousiast gereageerd op het plan, evenals de provincie Overijssel, die één nieuwe boom per inwoner wil gaan planten. Spencer Roozeboom en Jorien Sissing, actieve wijkbewoners als het gaat om duurzaamheid, zijn de initiatiefnemers van het bosplan. ‘We zouden in Stadsha-

gen eigenlijk minimaal één boom per inwoner moeten hebben. Maar als je kijkt naar de CO2-uitstoot, de opname van grote hoeveelheden water bij stortbuien en

de manier waarop hitte wordt verwerkt, dan heb je per inwoner zelfs 3,5 bomen nodig’, stelt Spencer op RTV-Oost. In Zwolle staat per inwoner gemiddeld 1,1 boom, in Stadshagen is dat 0,28 boom per inwoner. De initiatiefnemers hebben ook al een locatie op het oog. Achter de Milligerplas schijnt ergens tussen 100 en 500 na Christus een moerasbos te hebben gelegen. Hierna verdween het bos in een zoetwatermeer. Restanten van dit bos

in Stadshagen

Jij ook? Steun ons: Ga naar bit.ly/ikwileenbos of scan de code

zijn in 2000 ontdekt bij bouwwerkzaamheden aan de rand van de Milligerplas. De initiatiefnemers vinden dit een mooie plek om het Stadshager Bos te realiseren. Op social media wordt enthousiast gereageerd op het plan; het krijgt ook veel steun op de website van de gemeente: mijnwijk.zwolle.nl. Stadshagenaren die het plan ook graag steunen, kunnen hun stem op deze website kwijt.

WOONDECORATIE HASSELT

KAWI www.kawiwoondecoratie.nl

gordijnen

Raambekleding

Tapijt

Parket - laminaat

PVC vloeren

Parket schuren

Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Openingstijden: Di t/m vrij 09:30 - 12:00 13:30 - 17:30 Zaterdag 10:00 - 16:00

14


Belangstelling uit het hele land

Bikelife038 hield geslaagde ‘Meeting-Rideout’ Door Noah Bakarbessy en Milan Dekker De Wielerbaan van Bikelife038 aan de rand van Stadshagen is ontstaan na diverse klachten over brommeroverlast in de wijk. Hier kunnen jongeren naar hartenlust hun kunsten op een afgesloten stuk weg vertonen. Het is een ware ontmoetingsplek geworden, waar veel geïnteresseerden op afkomen. Eind september organiseerde Bikelife038 een zogeheten ‘Meeting Rideout’, waarbij tientallen deelnemers op scooters en dergelijke gezamenlijk een toertocht reden. Twee deelnemers doen onderstaand voor de Vinexpress verslag van hun ervaringen. De Wielerbaan, gelegen in Stadshagen nabij de Milligerplas, is een onderdeel van de oude Hasselterweg. Deze baan is destijds deels afgebroken en omgetoverd tot een ware racebaan voor gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voertuigen. Bikelife038, dat begonnen is als aan activiteit van een paar vrien-

den onderling, is uitgegroeid tot een bijzonder fenomeen binnen de Bikelife038 scène, net zoals de Wielerbaan. Er komen mensen van ver om met de jongens van Bikelife038 te stunten. Van jong tot oud, iedereen is welkom. Met name elke zondag, als er een zogenaamde sunday funday wordt gehouden, waar mensen van overal vandaan komen. Noem het maar op: Utrecht, Brabant, Amsterdam, Lelystad en dat voor slechts één passie. Op zondag 27 september zijn zij met zijn allen bij elkaar gekomen en zijn een mooie route van 100 kilometer gaan rijden. Dit was erg mooi om te zien. Helaas werd de hele stoet van auto’s, scooters, brommers en motoren in Hattem klemgezet... Vanuit hier kregen zij van onze vrienden in blauw een escorte terug naar de Wielerbaan. De politie vond de groep te groot om massaal zonder begeleiding terug te gaan naar Zwolle.

Veel enthousiastelingen op de Wielerbaan bij de Milligerplas

Kortom, de Wielerbaan is meer dan een stukje grond, hier zijn vriendschappen ontstaan en families aan elkaar gesmeed.

Deze baan is dan ook in de ogen van Bikelife038 uitgegroeid tot een bekende meetingplek waar alle motorenthousias-

Foto Jan Burgman

telingen elkaar kunnen ontmoeten, van jong tot oud. En dat is heerlijk om te zien, want zij delen allemaal één passie.

Waterscouting zoekt naar dolfijnen Door Bert Kunnen Ze bestaan nog, de zogeheten zeeverkenners, ook wel waterscouting genoemd, maar de belangstelling voor deze vrijetijdsbesteding is tanende. Christofoor, een Zwolse zeeverkennergroep in noordZwolle, bood daarom onlangs in het Twistvlietpark aan jongeren de gelegenheid kennis te maken met de zeilsport. Zij mochten met een coach mee het water op en leerden zo enige grondbeginselen van de zeilsport. Christofoor biedt jongeren in de leeftijd van 7 tot 20 jaar wekelijks activiteiten aan in de Berkumerkolk. De jongsten komen in de groep met de naam Dolfijnen, waarbij wordt kennis gemaakt met de zeilsport. Daarna komen de Zeeverkenners en ben je 16 jaar dan kom je bij de groep Wilde Vaart; hier staat zelfstandigheid, verantwoordelijks-

Regenboogcake Door Erica Turmel-Donker Bij ons thuis zijn we dol op cake. Op verzoek van mijn kinderen heb ik laatst een regenboogcake gemaakt. Hij is té lekker om niet met jullie te delen! Ingrediënten • 280 gram bloem • 1/2 theelepel bakpoeder • Snufje zout • 115 gram roomboter (zacht) + extra voor het invetten • 380 gram suiker • 2 eieren • 2 zakjes vanillesuiker • 290 ml melk • Voedselkleurstoffen; ongeveer 1 theelepel per kleur: rood, oranje, geel, groen, blauw, paars • Bakpapier • Mixer met gardes

Kinderen varen mee met de Zeeverkenners in het Twistvlietpark

heidsgevoel en eigen initiatief centraal. De vereniging telt ongeveer 30 leden en

kan dus nog wel nieuwe leden gebruiken. Voor meer informatie:

• Een springvorm (doorsnede 18 of 20 cm) of cakeblik van 30 cm

4. Neem zes kommetjes en verdeel daarover het beslag. Doe in elke kom een paar druppels van één kleurstof. Roer de kleurstof goed door het beslag tot deze de juiste kleur heeft die je wilt. Uiteindelijk heb je zes bakjes met verschillende kleuren beslag. Tip: wij mengden oranje, groen en paars direct in het beslag. Dit kun je ook vooraf in een apart bakje doen. Voordeel van in het beslag mengen is dat je direct kunt zien hoe de kleur wordt en of je er nog wat van een andere kleur bij moet doen. 5. Pak de springvorm en giet kleur voor kleur er in: rood – oranje – geel – groen – blauw – paars Tip: wil je een patroon, schep dan op de beurt twee eetlepels van het gekleurde beslag in de vorm/het blik. Zo vorm je een patroon van de kleuren. Aan het eind kan je nog een mes door het beslag halen om een marmerpatroon te maken. 6. Zet de cake in de oven voor ongeveer 45 minuten tot een uur. Bij een spring-

Garnering (optioneel) • Dr. Oetker mix voor banketbakkers- room + 400 ml water • Dr. Oetker mix voor botercrème + 100 gram boter + 125 ml melk • Dr. Oetker regenboogstrooiselmix Bereidingswijze 1. Verwarm de oven voor op 175 graden. Bekleed de springvorm met het bakpapier – bij gebruik cakeblik: vet dit goed in – en duw het papier goed aan. 2. Meng in een kom met een mixer de boter en suiker tot het goed gemengd is. Voeg de vanillesuiker en eieren toe en mix deze door de boter. 3. Meng in een aparte kom de bloem, bakpoeder en het zout. Voeg het bloemmengsel en de melk om en om toe aan de boter. Mix alles goed door elkaar tot een glad beslag.

Foto Jan Burgman

www.christofoorzeeverkenners.nl

Foto’s Erica Turmel-Donker

vorm zal het wat langer duren voordat de cake gaar is (bij ons duurde het 1 uur en 15 minuten). Kijk na 45 minuten of de cake al gaar is: dat kan door een satéprikker in het midden van de cake te prikken. Komt de prikker er schoon uit dan is de cake gaar. Laat de cake volledig afkoelen voordat je hem versiert of aansnijdt. Optioneel: Snij de cake doormidden en bedek de onderste laag met een laag banketbakkersroom. Plaats de bovenste laag cake daar weer op. Bestrijk de gehele cake met de boter crème en maak af met regenboogstrooisel. Eet smakelijk!

15


Winkelcentrum Stadshagen

Hier parkeer je gewoon gratis.

t! n e b r e jij t a d jn fi t a W

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Een plan om uw woning energiezuiniger te maken PlusJeHuis: wij helpen u om te besparen op de energiekosten. We kijken naar energie besparende maatregelen die we kunnen treffen in uw woning. We kunnen uw woning isoleren, zonnepanelen op het dak leggen of bijvoorbeeld een warmtepomp installeren. Zo daalt uw energieverbruik ĂŠn wordt uw woning meer waard.

Gratis online bespaar advies Wij regelen het voor u!

16

Ga naar energiewacht.com/plusjehuis


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.