Vinexpress november 2019

Page 1

Wijkkrant 17de jaargang, november 2019

Stadshagen

10 Stadshagenrun

02 Vuurwerkzone

Slachtoffer Van Disselstraat nu verdachte

18 Voedselcoöperatie

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Ontvangst bij station Stadshagen

Politie boekt vooruitgang Intocht Sinterklaas in diverse incidenten op 23 november

Schietincident in Van Disselstraat leidde tot veel onrust in de buurt

Door Bert Kunnen Eind oktober werden in een opsporingsonderzoek naar recente geweldsdelicten in Zwolle drie mannen en een vrouw aangehouden en vuurwapens aangetroffen. De aanhoudingen vonden plaats na grondig onderzoek naar meerdere incidenten in en om Zwolle in de afgelopen jaren. Zo werd Stadshagen eind september opgeschrikt door een schietincident, waarbij een bewoner (26) van de Van Disselstraat het slachtoffer werd. Omdat het incident grote impact had op de straat kreeg het slachtoffer een wijkverbod voor enkele weken. Een van de nu aangehouden personen is de betreffende bewoner. Hij wordt er van verdacht, samen met een andere man, betrokken te zijn bij meerdere geweldsdelicten. Ook worden beide mannen verdacht van een recente opdracht tot moord, dat mogelijk een belangrijke rol heeft gespeeld in de geweldsescalatie. Gelijktijdig met de aanhouding van de beide mannen viel de politie een woning binnen in Zwolle-Zuid. Hierbij werden meerdere vuurwapens in beslag genomen en een man en een vrouw als verdach-

ten aangehouden. De politie onderzoekt nu het verband tussen het wapenbezit en de andere geweldsincidenten in de stad. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Elf aanhoudingen Al eerder boekte de politie goede vooruitgang in een zevental berovingen in de omgeving van de Twistvlietbrug, afgelopen zomer. Bij enkele incidenten werd gedreigd met geweld en is soms ook een vuurwapen gebruikt, dat achteraf een neppistool bleek te zijn. Inmiddels zijn vijf van deze incidenten opgelost en werden elf verdachten aangehouden. Hiervan zijn negen minderjarig. Het betreft jongeren uit verschillende wijken en met uiteenlopende achtergronden en opleidingen. Ze vormden geen vaste groep. Alle elf verdachten zijn vrijgelaten, in afwachting van hun verantwoording bij de rechter. De berovingen hebben flinke impact gehad op de slachtoffers en zorgden voor veel onrust in de wijk. Duidelijk is dat politie en justitie ook deze zaken serieus onderzoeken en gerichte aandacht wordt gegeven aan zowel slachtoffers als daders.

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Foto Erica Turmel-Donker

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Sinterklaas doet weer Stadshagen aan

Door Bert Kunnen Sinterklaas heeft zich voorgenomen ook dit jaar een bezoek te brengen aan Stadshagen en wel op zaterdag 23 november. Wie de Sint wil verwelkomen moet om 11.45 uur die dag naar station Stadshagen komen. De Sint en zijn gevolg en iedereen die mee wil, gaan dan in optocht door de wijk. Onderweg opent Sinterklaas het gloednieuwe pand van dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland naast de Stadshoeve, waar de Sint ook even langs gaat. Rond 14.00 uur wordt de optocht in het winkelcentrum verwacht, waar de Sint feestelijk wordt onthaald en de goedheiligman zal worden toegezongen. Sinterklaas Puzzeltocht Alle kinderen van de basisschool kunnen tot en met 22 november aanstaande meedoen aan de Sinterklaaspuzzeltocht. Er zijn letters verstopt in de etalages van alle winkels in het winkelcentrum van Stadshagen, maar ook een paar bij Park de Stadshoeve. Een deelnameformulier is

Foto Erica Turmel-Donker

verkrijgbaar bij de kassa’s van één van de supermarkten en Intertoys. Het ingevulde formulier kan tot en met 22 november 17.00 uur in één van de rode brievenbussen in de Wade worden gedeponeerd. Sinterklaas zal winnaars belonen met 15 euro aan shopmunten. Pietenparty 30 november Een week na de Puzzeltocht, op zaterdag 30 november zijn alle kinderen uit de wijk tot 10 jaar welkom tijdens een van de Pietenparty’s in het winkelcentrum van Stadshagen. lees verder op pagina 3. - 5-deurs - Airco - Metallic lak - Bluetooth carkit/ audio streaming - Centrale vergr. met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108 Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Nieuws uit de wijk door Bert Kunnen

Aanbesteding bestreden

Pakket- en briefautomaat in winkelcentrum

Uitbouw winkelcentrum vertraagd

24/7 versturen en ontvangen PostNL heeft onlangs een grote, feloranje pakket- en briefautomaat (pba) in het winkelcentrum geplaatst aan de Belvédèrelaan, naast basisschool Het Saffier. De pba bestaat uit twee brievenbussen en meerdere pakketkluisjes in verschillende formaten. De automaat is geschikt om 24 uur per dag op zeven dagen in de week pakketten te versturen of te ontvangen. Met een verzend- of ontvangstcode krijgt de gebruiker toegang tot de automaat.

Foto Hans van Eerbeek (dank aan Zwolle on Tour) Het winkelcentrum wordt tweemaal zo groot

De uitbreiding van het winkelcentrum loopt enige vertraging op, als gevolg van gebruikelijke elementen in een dergelijk groot bouwproject. In eerste instantie zouden de uitkomsten van het aanbestedingstraject afgelopen voorjaar bekend zijn. Nu deze zijn bestreden, lijkt vertraging voor de hand te liggen, maar de gemeente Zwolle geeft aan dat de rechtszaak ‘in principe’ geen verder uitstel in het proces zal opleveren. Verdubbeling De uitbreiding is gepland op het braakliggende terrein naast het huidige winkelcentrum, waar nu nog ondermeer de noodlokalen van basisschool Het Saffier zijn gevestigd. Deze school gaat over enige tijd vertrekken naar De Tippe. Er wordt ongeveer 6000 vierkante meter aan het centrum toegevoegd, bijna een verdubbeling. Naast woningen en winkels is er ruimte voor maatschappelijke doeleinden en horeca. Ook is er een derde supermarkt in beeld. Met de uitbreiding heeft

Stadshagen een volwaardig centrum tot zijn beschikking, dat past bij de toekomstige omvang van dit stadsdeel en zijn bevolkingssamenstelling. Rechtszaak Begin oktober diende voor de rechtbank in Almelo een rechtszaak, die vastgoedontwikkelaar Loostad bv uit Apeldoorn heeft aangespannen tegen de gemeente, over de uitkomsten van de aanbesteding. Loostad is van mening dat Zwolle onvoldoende heeft gemotiveerd waarom in de voorlopige gunning niet dit bedrijf maar bouwbedrijf Dura Vermeer de aanbesteding heeft gewonnen. Naast deze beide gegadigden was ook AM Real State in beeld, maar dit bedrijf haakte eerder in het proces af. De gemeente geeft aan dat men het aanbestedingstraject zorgvuldig heeft doorlopen en ziet de uitspraak met vertrouwen tegemoet. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vond op 5 november jongstleden plaats. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitkomst ervan nog niet bekend.

Oponthoud voor verkeer

Spoorverbreding bij station Stadshagen

PostNL onderzoekt met de plaatsing van enkele pba’s in Zwolle of deze een aandeel kunnen leveren in de vermindering van het aantal ritten dat het postbedrijf met een bestelbus in een wijk moet maken. Het bedrijf is van mening dat, als de proef positief uitpakt, de automaten ‘een bijdrage kunnen leveren aan

Foto Yvonne Waslander De pakket- en briefautomaat bij Het Saffier

een schonere en slimmere stadslogistiek’. Inmiddels staan er vijf automaten in de stad en aan het eind van het jaar zijn er 125 exemplaren in heel Nederland neergezet.

Vrijwillige en verplichte proeven mogelijk

Dit jaar experimenten met vuurwerkvrije zones In Zwolle worden rond de jaarwisseling experimenten gehouden met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones. Inwoners kunnen met elkaar een vrijwillige vuurwerkvrije zone afspreken in hun straat. Tevens wordt onderzocht of er rond kwetsbare locaties, zoals ziekenhuizen en natuurgebieden, verplichte vuurwerkvrije zones wenselijk en haalbaar zijn. Ook in Stadshagen worden die mogelijkheden geboden. Geen algeheel verbod Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een stevige traditie in ons land. Het geeft veel plezier, maar leidt ook tot overlast en onveiligheid. Apeldoorn is de eerste gemeente in ons land waar de gemeenteraad zich heeft uitgesproken voor een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in de gemeente. Er zijn meer gemeenten die dit willen, maar het is moeilijk om een

dergelijk verbod te handhaven. In de Zwolse raad is geen meerderheid voor een centrale vuurwerkshow, maar wel voor vrijwillige vuurwerkvrije zones en het onderzoeken van verplichte vuurwerkvrije zones. Bewonersinitiatieven Bij een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken bewoners zelf afspraken met hun buren om geen vuurwerk af te steken in hun straat. Zij kunnen zelf inventariseren of er steun voor is en maken afspraken waar alle buren zich in kunnen vinden. Er wordt geen vuurwerkverbod opgelegd en er wordt ook niet gehandhaafd. De gemeente is wel bereid initiatieven te ondersteunen met communicatiemiddelen. De proeven moeten uitwijzen of er behoefte is aan dergelijke maatregelen en of ze helpen de overlast en gevoelens van onveiligheid te verminderen.

Foto Yvonne Waslander Binnenkort wordt het station verbreed

Voordat de Kamperlijn daadwerkelijk op station Stadshagen kan gaan stoppen moeten nog diverse maatregelen worden uitgevoerd. Eén van de maatregelen is de verbreding van het spoor ter hoogte van station Stadshagen. ProRail gaat deze werkzaamheden uitvoeren van 7 december vanaf 23.00 uur tot en met 9 december 03.00 uur. Er staan kranen op een deel van de weg, die hijswerkzaamheden uitvoeren. Er is één rijstrook beschikbaar, het verkeer zal

02

enige hinder ondervinden, met name op de rotonde Belvédèrelaan-Havenzatheallee. De verbreding van het spoor is naar verwachting tijdig gereed om de Kamperlijn vanaf 15 december aanstaande ook op station Stadshagen te laten stoppen. Naast de spoorverbreding zijn er kortere stops op de stations Zwolle en Stadshagen ingevoerd en wordt de stop- en vertrekprocedure in Kampen aangepast.

Foto Erica Turmel-Donker


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen

WijZ en AH Stadshagen brengen ouderen met elkaar in contact

Brunch laat eenzaamheid even verdwijnen

Beste wijkgenoten,

Eindredactie: Ada van Uffelen, Erica Turmel-Donker, Mariëlle Roeleveld, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Iris Boersbroek, Geert Jan den Hengst, Leontine Kremers, Renee van Hensbergen, Robert Bos Fotografie: Jan Burgman, Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: Hanneke Gunnink, José Stroo, Martin de Zoete

Foto Margreeth Kruise

Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Armada BV Apeldoorn www.verspreiden.nl Geen krant ontvangen? Mail naar bezorgklachten@vinexpress.nl of bel met 06 46065912 Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten Iris Boersbroek Mans Bos Mieke Pape bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van december 2019: uiterlijk maandag 18 november 2019.

Ouderen genieten samen van een goed verzorgde brunch in het Cultuurhuis Foto Erica Turmel-Donker

Door Erica Turmel-Donker In het kader van de Week tegen de Eenzaamheid heeft op 7 oktober in het Cultuurhuis een brunch plaatsgevonden. Deze was georganiseerd door welzijnsorganisatie WijZ in samenwerking met Albert Heijn Stadshagen. Zo’n twintig ouderen hebben in elkaars gezelschap genoten van een heerlijke maaltijd en een fijn gesprek. De ouderen zijn hoofdzakelijk via de Albert Heijn benaderd, waar de kassamedewerksters een goed beeld hebben bij welke ouderen eenzaam zijn. Daarnaast zijn een aantal ouderen door mond-tot-mondreclame aangeschoven bij de brunch. “De brunch werd door alle ouderen ervaren als een goed initiatief”, vertelt Niels Piëst, welzijnswerker bij WijZ. Tevreden Gerda Kloeten is assistent supermarktmanager en namens de supermarkt aanwezig. Na twee jaar in de winkel een brunch georganiseerd te hebben, werd voor dit

“Er wordt naar ons omgekeken” jaar de samenwerking met WijZ aangegaan. Gerda: “We wilden graag een groter bereik, in de winkel ben je toch beperkt door de ruimte. Het is hier in het Cultuurhuis rustiger, warmer en je kunt meer met elkaar in gesprek gaan. We hebben de mensen in de winkel persoonlijk uitgenodigd waarvan we wisten dat ze eenzaam zijn.” Zowel Gerda als Niels zijn erg tevre-

den over de samenwerking en vinden het ‘zeker voor herhaling vatbaar’. Samen Ouderen Niels werkt sinds vier maanden bij WijZ en ‘voelt zich daar als een vis in het water’. Voor hem is het belangrijk meer ouderen te bereiken. “Onze activiteiten zijn gericht op die doelgroep, maar de informatievoorziening is nogal versnipperd. Daarom werken we met Samen Zwolle samen om één platform te hebben waar alle informatie voor ouderen op komt te staan. Van daaruit gaan we ook alles promoten.” Het platform is te vinden op www.samenzwolle.nl/samenouderen. “Wie geen internet heeft, kan bellen of langskomen op één van onze locaties voor meer informatie”, vult Niels aan. Gezelligheid Ida (79) is samen met een bevriende buurvrouw op de brunch af gekomen. Ze vind het een goed initiatief: “Het is gezellig hier. Er is aardig wat geroezemoes, men praat met elkaar. Het is belangrijk dat dat gebeurt. Tegenwoordig kijkt men toch veel minder naar de ander om en heeft kritiek op de ander. Dat vind ik zo jammer.” Ook Carla (90) is te spreken over de brunch: “Ik werd door een kennis op deze brunch geattendeerd. Ik had het zelf wel leuk gevonden als dat in de Albert Heijn was gebeurd. Ik vind het goed dat het georganiseerd wordt en ze krijgen van mij een tien met een griffel. Het zou mooi zijn als zoiets vaker gedaan wordt; het geeft mij het gevoel dat naar ons wordt omgekeken.”

Het wereldnieuws is tegenwoordig niet echt iets om over naar huis te schrijven. De neiging om schokkend nieuws en spannende conflicten over te slaan ligt bij mij steeds vaker op de loer. Het is daarom voor mij als vrijwilliger van de Vinexpress een verademing om maandelijks met onze krant bezig te zijn. Een krant voor een wijk als Stadshagen weerspiegelt dat wat zich in de wijk in zijn diversiteit voltrekt. Mooie activiteiten, positieve gebeurtenissen, optimistische bouwactiviteiten, veel kinderen en jongeren met idealen, maken Stadshagen vooral tot een blije wijk. Het zijn de bestanddelen die je in onze krant vaak tegenkomt. We vermijden de tekortkomingen of zorgelijke ontwikkelingen allerminst, maar we houden ze bepaald niet onder het vergrootglas van de sensatie. Vinexpress wil een leesbare krant zijn voor een leefbare wijk. Hopelijk is ook deze editie weer een feestje van herkenning. Bert Kunnen, hoofredacteur.

Intocht Sinterklaas vervolg van pagina 1 Kinderen kunnen samen met de pieten zingen, dansen en lol maken. Ook kun je je eigen taaipop versieren. Toegangskaartjes zijn gratis af te halen bij Westerhof Boeken voor partysessies om 10.30, 11.30, 13,30 of 14.30 uur. Op zaterdag 30 november zijn er alleen nog kaartjes bij de tent zelf af te halen, maar ‘vol is vol’. Kijk voor meer informatie op www.winkelcentrumstadshagen.nl. Hier vind je onder andere de route van de intocht.

Ontmoetingsplek voor Zwolse ouderen

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Buurtkamer de Streek Vanaf dinsdag 29 oktober vindt wekelijks Buurtkamer de Streek plaats. Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen ouderen terecht in het Cultuurhuis voor een gezellige middag. De buurtkamer is een initiatief van WijZ en heeft een open karakter waarbij ontmoeten centraal staat. Tegen betaling van €3 krijgen bezoekers koffie en/of thee met wat lekkers en er is altijd een activiteitenbegeleider aanwezig om de bezoekers te vermaken met leuke spelactiviteiten.

Ouderen in Stadshagen Stadshagen bestaat ondertussen 23 jaar, heeft ruim 25.000 inwoners en staat vooral bekend als een jonge wijk met veel gezinnen. Er woont echter ook een grote groep ouderen in Stadshagen. Voor veel van hen is ‘samen doen’ niet vanzelfsprekend en daarom organiseert WijZ Welzijn diverse activiteiten in de wijk. De kracht van de buurtkamer is dat het laagdrempelig is, gesitueerd is in de woonomgeving en aansluit bij interesses van ouderen. Meer informatie over de Buurtkamer of andere activiteiten in Stadshagen is te vinden op www.wijz.nu.

03


kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei! speel, lach, groei!start www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 OBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

nieuw babygroee p vanaf 1 sept.

DRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ NKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN NGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • ORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN RFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • CONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie OBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie DRAINAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie NKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN NGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • ORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

ONTDEK DOOMIJN in...

ma0s Tho 2 37 OOG IN BIOL

STADSHAGEN

Wildwalstraat

Oude wetering

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en peuteropvang, tevens 7+ voor bso voor Kindcentrum Het Festival

Sportlaan kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum Het Festival

Muurmeesterstraat peuteropvang en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar en OBS SuperNova

WESTENHOLTE Papaverweg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Korianderplein peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Vrije School Ridder Joris

Het Saffier

Stinsweg

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum het Saffier

7+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21

04 Pag 04.indd 1

05-11-19 15:36


Krachten bundelen, netwerken en een goed initiatief steunen

Zzp-partners Park de Stadshoeve Door Erica Turmel-Donker In april was de kick-off van het zzppartnerschap van Park De Stadshoeve. Inmiddels hebben zich zeven zzp’ers aangemeld als partners en als het aan Jessica de Jonge en Esther Jellema van de Stadshoeve ligt komen daar nog veel meer bij. Met het partnerschap ondersteunt de zzp’er het park en krijgt afhankelijk van het gekozen pakket – het bronzen, zilveren of gouden ei – daar iets voor terug in de vorm van naamsvermelding en de mogelijkheid tot gebruik van de faciliteiten. Park de Stadshoeve ontvangt nu nog subsidie van gemeente Zwolle, maar op termijn zal dat verdwijnen. Om het park te steunen zodat ze kan blijven bestaan en financieel zelfstandig kan zijn, kunnen particulieren Vriend van de Stadshoeve worden tegen een jaarlijks terugkerende financiële bijdrage. “We hebben nu 350 Vrienden en om volledig zonder subsidie te kunnen draaien hebben we er 1.500 nodig”, vertellen Esther en Jessica. Krachten bundelen Esther: “Het zzp-partnerschap is extra naast de Vrienden. Het biedt gelegenheid voor verbinding en we kunnen onze krachten bundelen. Financieel willen we zo de stroom weer wat op gang helpen. De onderhoudskosten van het park stijgen, dat zorgt voor een extra uitdaging.” Ook een mkb-partnerschap staat in de planning, om ook het midden- en kleinbedrijf de gelegenheid te geven tot een dergelijke sponsoring van Park de Stadshoeve. Waar men bij Park de Stadshoeve blijvend tegenaan loopt is een stukje beeldvorming. Esther: “Men vindt dat de gemeente ons moet ondersteunen, dat het geen taak is van anderen. Park de Stadshoeve is een stichting, dus voor ons is financiële steun hard nodig. Daarom is alle hulp welkom.” Zzp-partners De huidige zzp-partners zijn Freda Gaasbeek (Freda Uitvaartbegeleiding), Margriet Smit (Puur Trouwen), Wietske Siffels (Ik samen sterk), Paul Stolk (Web concept plus), Bianca van Felius (RUMR Marketing), Erna Gerrits en Ria van Herk (Gerrits van Herk talentontwikkelaars) en Niels Buitenhuis (NB Consultancy). Wat zijn de beweegredenen om zzp-partner te worden van Park de Stadshoeve? Ze zeggen allemaal hetzelfde: betrokkenheid tonen en Park de Stadshoeve financieel steunen, met daarvoor in ruil meer zichtbaarheid in de wijk. En toch heeft een ieder zijn of haar eigen redenen om zzppartner te zijn. Freda Gaasbeek was de allereerste zzppartner: “Ik vind Park de Stadshoeve een waardevolle plek in de wijk. Net als ik vinden ze natuur en duurzaamheid belangrijk. Het partnerschap levert me contacten met andere ondernemers op tijdens het zzp-café. Omdat ik als zelfstandig ondernemer geen directe collega’s heb, is het fijn om met andere ondernemers te kunnen overleggen. Samen kom je verder dan alleen.“ Margriet Smit is sinds juni zzp-partner: “Ik maak graag gebruik van de locatie, met bijvoorbeeld het zzp-café en de bij-

Foto Remke Maris fotografie Van links naar rechts: Freda Gaasbeek, Esther Jellema (Stadshoeve), Ria van Herk, Bianca van Felius, Jessica de Jonge (Stadshoeve) en Wietske Siffels.

eenkomsten van SOP Zwolle. Het partnerschap is een mooi initiatief waarin je als bedrijf je betrokkenheid in de wijk kan laten zien. Als we daarmee het voortbestaan van het park kunnen realiseren, dan is er helemaal geen reden meer om het niet te doen!” Paul Stolk is sinds mei partner en is het vooral aangegaan om Park de Stadshoeve te steunen: “Ik vind het belangrijk om lokale initiatieven als de Stadshoeve te steunen. Mijn kinderen maken dankbaar gebruik van hun faciliteiten en evenementen. Ik denk dat we de mensen die zich in de wijk extra inzetten altijd moeten ondersteunen en helpen waar mogelijk, zo dragen we samen bij aan een prettige leefomgeving voor onszelf en onze kinderen.” Kracht van netwerken Bianca van Felius is ook in mei aangesloten als partner: “In Stadshagen wonen veel ondernemers en de ruimtes die Park de Stadshoeve beschikbaar heeft lenen zich uitstekend voor workshops. Het partnerschap geeft de zzp’ers in de wijk een gezicht. Ik ben nu deelgenoot van een groep partners die allemaal dezelfde stichting een warm hart toedragen. Ik hoop dan ook dat meer zzp’ers besluiten partner te worden. Je leert steeds meer ondernemers in de wijk kennen en kunt elkaar helpen met elkaars vraagstukken. Samen maak je tenslotte de wijk Stadshagen en de stad Zwolle mooier.” Ria van Herk en Erna Gerrits zijn vanaf het begin zzp-partner. “Wij willen met ons bedrijf Gerrits Van Herk Talentontwikkelaars de samenbindende kracht van

Op 28 november aanstaande is weer een zzp-café met zzp-lunch (kosten zijn 15 euro). Meer informatie over het zzp-partnerschap: www.parkdestadshoeve.nl/vriend-van-de-stadshoeve/zzp-partnerships of via info@parkdestadshoeve.nl. Park de Stadhoeve graag bevorderen. Het is een heel fijne plek in de wijk waar gezinnen en families goed kunnen verblijven. We vinden het een geschikte plek om zakelijke relaties te ontmoeten en de onderlinge contacten van ondernemers te stimuleren. We voelen ons door het part-

nerschap betrokken en nemen ook een stukje financiële verantwoordelijkheid op ons om er vooral aan bij te dragen dat dit mooie initiatief overeind blijft. We hebben veel waardering voor de tijd en inzet van vrijwilligers.”

Drie pakketten zzp-partnerschap: Kip met het ‘bronzen’ ei - Welkomsbericht met bedankje als nieuwe ZZP-partner op alle social media-kanalen van de Stadshoeve - Blijvend gratis ZZP-café, 1 a 2 dagen per maand - Beschikking over partner-logo ‘Ik ben ZZP-partner van de Stadshoeve’ voor eigen website - ZZP-netwerk lunch event, 1 keer per jaar gratis (normaal €15) Kip met het ‘zilveren’ ei - Kip met het ‘bronzen’ ei + Ondersteuning bij naamsbekendheid, door o.a. logo + link op Stadshoeve-website + Naamsvermelding op narrowcasting in de Stadshoeve + ZZP-netwerk lunch, 1 extra per jaar gratis (totaal 2, normaal €30) + Één dagdeel gratis gebruik van zaalruimte Stadshoeve (normaal €65) Kip met het ‘gouden’ ei - Kip met het ‘zilveren’ ei + ZZP-netwerk lunch, 2 extra per jaar gratis (totaal 4, normaal €60) + 2 extra dagdelen gratis gebruik van zaalruimte Stadshoeve (totaal 3, normaal €195)

05


Nieuwe wijkmanager zoekt de verbinding Hij werkte al in de wijk, maar zocht meer de verbinding. Die wens wordt vervuld nu hij de functie van projectleider Stadshagen heeft verruild voor die van wijkmanager bij de gemeente Zwolle. Sinds 1 oktober 2019 is René Stuij wijkmanager van de wijken Stadshagen, Westenholte en Spoolde. “Ik had vanuit de projecten al contact met wijkpartners en bewoners en zag mooie initiatieven en verbindingen ontstaan, daar wilde ik verder mee, en dat kan goed in de functie van wijkmanager.” René licht zijn keuze toe: “Ik stond als projectleider wat verder af van het leven in de wijk. Ik sprak wel bewoners, maar dat had vaak betrekking op concrete projecten en niet zozeer op de leefbaarheid in het geheel. Ik miste deze wijze van contact. Als wijkmanager ben je veel meer bezig met wat er in de hele wijk leeft en speelt, met welke behoeftes er leven en vragen bewoners hebben. Ik kan nu meer voor bewoners betekenen en het geluid van de bewoners vertolken en de schakel zijn naar bijvoorbeeld die projectleider die ik zelf ooit was.” Ambitie Over het antwoord op de vraag welke ambitie René heeft, hoeft hij niet lang na te denken: “De onderlinge verbondenheid tussen bewoners en bewoners en de ge-

meente versterken.” René herkent zich in de grote groep bewoners uit onder meer Stadshagen: jonge gezinnen met kinderen en een drukke baan. “Ik heb drie jonge kinderen. Mijn vrouw en ik delen de zorg, maar hebben ook onze persoonlijke ambities. Daar hebben we het druk mee en dan schiet het er wel vaak bij in om ook naar je buren om te kijken en samen iets te betekenen voor de buurt.” René ziet mooie ontwikkelingen in de wijken, die een bijdrage leveren aan de sociale verbondenheid. “Duurzaamheid, klimaat, meer groen in de wijk zijn belangrijke thema’s voor de gemeente. Die pakken we samen met bewoners op. Dat kan door een bewonersbijeenkomst te organiseren zoals Groen Verbindt, maar het kan ook door bewoners te stimuleren zelf meer groen in de buurt aan te brengen, of duurzame speelmaterialen te gebruiken zoals de bewoners aan de Tolgaarderstraat doen. Hoe we het ook doen, het brengt altijd bewoners in contact met elkaar. En daarmee neemt het woonplezier toe.” Kennismaken De wijken Westenholte en Spoolde kent René nog niet goed. Eén van de eerste dingen die hij dan ook gaat doen, is de wijken in en kennismaken. “Ik realiseer mij dat ik nooit met iedereen contact kan hebben. Ik begin bij de buurt- en wijk-

verenigingen en sluit aan bij bestaande wijkactiviteiten zoals de vernieuwing van het Stinspark en de dijkversterking in Spoolde. Ik leer dan automatisch bewoners in de wijk kennen. En hoop natuurlijk stiekem aan te mogen sluiten bij mooie activiteiten zoals het Spoolderfeest.” Schakel René’s werklocatie is in het Cultuurhuis Stadshagen, waar hij deel uit maakt van het team van het Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle. “Ik doe dit samen met de wijkbeheerder en wijkmedewerkers en – zeker niet in de laatste plaats – met wijkpartners zoals politie, Travers en Sociaal wijkteam.” René herhaalt zijn eerdere opmerking dat hij het geluid van de bewoners wil laten horen. “Ik zie mijzelf als de schakel tussen verschillende partijen. Ik vind het belangrijk dat bewoners meedenken over hun stad, wijk en buurt. Hun inbreng neem ik mee naar het stadhuis, naar wijkpartners en naar bewoners die een andere kijk hebben op de situatie. De gemeente heeft daarnaast ook een opdracht. Die probeer ik dan weer te vertalen naar de wijk. Die schakel en verbinder wil ik graag zijn.”

Ik laat in deze wijkkrant vaker van mij horen. En dan belicht ik graag ook onderwerpen zoals jeugd, verkeer of voorzieningen voor senioren. Ik hoop dat wijkbewoners mij ook daardoor leren kennen en mij makkelijker weten te vinden.”

Contact René heeft te veel onderwerpen die hij in dit kennismakingsgesprek wil bespreken.

www.zwolle.nl/stadshagen www.zwolle.nl/westenholte www.zwolle.nl/spoolde

Wijz

Activiteiten Wijz De activiteiten van WijZ lopen alweer een tijdje. Als een groep nog niet vol is, kan er nog steeds ingestapt worden. Dan betaal je uitsluitend voor het aantal resterende lessen. Meer info: www.wijz.nu In het Cultuurhuis zijn de volgende lessen te volgen: • Handwerkcafé Geen Steekje Los, elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is gratis. • Fitgym Cultuurhuis maandagmiddag 13.00 uur. • Line dance Cultuurhuis maandagochtend 11.15 uur.

• Schilderclub Cultuurhuis donderdagmiddag 13.30 uur, € 2,50 per keer. • Schildergroep Cultuurhuis woensdagmiddag 14.00 uur, deze groep schildert zelf. • Sportfit Cultuurhuis donderdagochtend 9.15 uur. • Tai Chi Cultuurhuis vrijdagochtend 9.30. • Wandelen (lange afstand avond) woensdagavond 19.00 uur vanaf Cultuurhuis. • Yoga Cultuurhuis donderdagochtend om 9.15 uur, om 10.15 uur en om 11.30 uur.

Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers kunnen bij vragen en aanmelden

De maand januari gratis deelname! Wekelijks op donderdag 10.30-11.30 uur. Locatie: het Cultuurhuis, Werkerlaan 1, Stadshagen. Aanmelden is in de maand januari niet nodig. Loop gewoon eens binnen. Mindfitness heeft tot doel om voor (oudere) deelnemers op een actieve manier aan fysieke en mentale ontspanning te werken. De Mindfitness bestaat uit een mix van oefeningen: dansen, lachen, Pilates, Yoga, ademhalingsoefeningen, visualisatie en meditatie. De perfecte ingrediënten om deelnemers in goede mentale én fysieke conditie te houden. Cursist Peter: “Mannen vinden Mindfitness al snel wat soft en zweverig. Echter, je ervaart je lichaamsgrenzen en het is allesbehalve

zweverig. Je leert heel bewust met beide benen op de grond te staan.” Alles in balans Mindfitness zorgt voor meer lichamelijke en geestelijke rust, meer bewegingsvrijheden in gewrichten, sociale contacten, goede focus, toegenomen balans met als bijkomend resultaat: reductie van valgevaar. En dat is volgens velen een goede bijdrage aan ons dagelijks bewegen. Mindfitness draagt bij aan de kwaliteit van leven bij deelnemers; wanneer zij beter in balans zijn doen zij waarschijnlijk minder vaak een beroep op zorg en versterkt de zelfredzaamheid. Meer informatie: telefonisch via 0388515700 of per e-mail naar info@wijz.nu

Buurtrestaurant De Streek

Home-Start voor gezinnen Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan.

Mindfitness: “Alles omvattende activiteit!”

contact opnemen met de coördinator van Home-Start in Zwolle: Zwanet Hamhuis, 038-851500 of home-startzwolle@wijz. nu. Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Kijk op www.home-start.nl voor meer info.

Samen eten in buurtrestaurant De Streek kan elke derde vrijdag van de maand. Volgende bijeenkomst(en): 20 december. Opgave en info: 038-8515700


De eigen-wijsheid van Ilone: leren van de toekomst

Ze kan gepassioneerd vertellen over haar ervaringen met het onderwijs op Supernova. Woorden als groeimindset, gedifferentieerd onderwijs, samenwerking met ouders en normering komen voorbij. Dat laatste lijkt een sleutel als je kijkt naar de uitdaging waar onze kinderen in de toekomst voor staan. Want welke norm gebruik je om leren te meten, als wat nu nodig is in de toekomst overgenomen wordt door technologie?

De dochter van Ilone - die zelf liever niet op de foto wilde – gaat naar Supernova

Door Leontine Kremers Een wandeling door de wijk op een herfstavond. In het donker dus, maar we laten we ons licht schijnen op het onderwijs van nu en van de toekomst. Want dat is Ilone’s passie. Juf en… Als meisje wilde ze juf worden, of verzorgster in een weeshuis, en toen de studiekeuze daar was koos ze dus maar voor de Pabo. “Want dat was het enige vak waar ik een beeld bij had.” Ze heeft er nooit spijt van gehad. Inmiddels werkt ze al jaren in en later voor het onderwijs. Vernieuwing lijkt haar op het lijf ge-

schreven en dus was ze niet lang juf. “De herhaling ging me vervelen.” Ze switchte van baan naar een bureau waar ze zich met onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling bezig kon houden. “De toekomst van onderwijs interesseert me. Hoe gaan we onze kinderen voorbereiden op een toekomst die we nog niet kennen terwijl we nu al zien dat de ontwikkelingen snel gaan? Dat is een uitdaging. We moeten de brug bouwen terwijl we erop lopen.” De toekomst voorspellen

Ze heeft wel een beeld van wat die toekomst van onze kinderen zal vragen: “Als parate kennis minder belangrijk wordt, dan wordt samenwerken belangrijker. Cre-

Foto Margreeth Kruise

atief zijn, verbanden leggen, zelfbewust zijn, weten wat je kan en wat anderen kunnen en hoe je dat kunt verbinden. Als we willen dat onze kinderen dát in de toekomst kunnen, zullen we ze nu de kans moeten geven om het te leren.” En dan voorsorteren Het vraagt van ons als ouders en professionals dat we leren van de toekomst, lijkt het. Dat we de toekomst medebepalend laten zijn voor onze keuzes nu. Hoe doet ze dat met haar eigen kinderen? Waar gaan die naar school? “Onze dochter gaat naar Supernova. Dat is een kleine, groeiende school hier in Stadshagen, die bij de Krullevaar in zit.”

“Op Supernova doorloopt ieder kind zijn eigen leerroute en wordt leren vooral afgezet tegen wat je eerst nog niet kon en nu wel. Je vergelijkt jezelf dus vooral met jezelf en niet zozeer met anderen of met een gemiddelde. Natuurlijk leren ze allemaal rekenen en taal, maar de manier waarop bevordert een groeimindset en stimuleert zelfbewustzijn en zelfreflectie. Voor een toekomst waarin samenwerken, verbinden en weten wat je kan heel belangrijk zijn, is dat essentieel.” Terug bij Ilone’s huis, staan we nog even stil. Het is een interessant onderwerp waar we nog veel langer over kunnen praten. Maar als het begint te regenen, nemen we toch afscheid. Als ik terug naar huis wandel, heb ik veel om over na te denken. We mogen ook leren van onze kinderen, dat klinkt door in wat Ilone vertelt over Supernova. En daar zit misschien best wat in. Wil je ook een keer meedoen? Stuur een mail naar leontine@wijsgoed.nl.

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Inloopdag familierecht. Wij helpen u graag verder. HEEFT U EEN VRAAG? LOOP DAN DONDERDAG 28 NOVEMBER 2019 VAN 9.00  18.00 UUR EVEN BINNEN. UW VRAGEN BEANTWOORDEN WIJ GRAAG. Als u met een echtscheiding te maken krijgt, zult u zich afvragen hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Ook als u al gescheiden bent en uw situatie is intussen gewijzigd, kan dat tal van vragen oproepen. Het is van groot belang dat de zaken zorgvuldig geregeld worden. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator, tevens financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). U kunt terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens onze inloopdag op donderdag 28 november 2019 van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken voor die dag of voor een ander moment.

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


5 jaar Repair Café Stadshagen

Bevlogen vrijwilligers repareren er op los Door Robert Bos Op zaterdag 26 oktober bestond Repair Café Stadshagen 5 jaar. Tijd voor een feestje! Buurtbewoners kunnen elke laatste zaterdag van de maand van 10:00 tot 14:00 uur in het Repair Café aan de Werkerlaan terecht om hun kapotte spullen te laten repareren. Een kapot strijkijzer, een trui met gaten erin of een boek met een versleten kaft, de bevlogen vrijwilligers van Repair Café Stadshagen draaien hun hand er niet voor om. Kleine reparatie, groot plezier Louis Zandbergen stond vijf jaar geleden aan de wieg van het Zwolse concept. Zandbergen: “Als spullen kapot zijn worden ze al snel weggegooid en kopen mensen iets nieuws. Die spullen zijn vaak nog prima in orde en na een kleine reparatie kunnen ze weer jaren mee, dat scheelt veel energie en grondstoffen. Dat was vijf jaar geleden onze motivatie om in Stadshagen een Repair Café te starten, waar mensen hun spullen gratis kunnen laten repareren.” Inmiddels zijn er ook in de Aa-landen, Assendorp, Berkum en de Kamperpoort Repair Cafés.

Vrijwilligers werden op deze dag in het zonnetje gezet en in het bijzonder oprichter Zandbergen, die intussen verhuisd is naar Terschelling. Zandbergen: “Na vijf jaar wacht mij een nieuwe uitdaging op de Wadden, maar met dit ijzersterke team van vrijwilligers kan ik met een gerust hart vertrekken.” In de loop der jaren zagen de dames en heren vrijwilligers een verscheidenheid aan apparaten en andere zaken voorbij komen, van tosti-ijzers tot trouwjurken en van espressomachines tot eierkokers. “Een poosje terug hadden we zo’n ouderwetse ‘opa-en-omastoel’ die je in verschillende standen kunt zetten. Hij deed niks meer en de eigenaars hadden het loodzware apparaat naar het café gesleept. Al snel ontdekten we dat onder de zitting een stekker los zat. Voor hetzelfde geld hadden deze mensen die stoel bij het grofvuil gezet, terwijl er niks mee aan de hand was.” Nieuwe apparaten Maar ook nieuwere apparaten kunnen worden langsgebracht. “De laatste tijd zien we vaker apparaten voorbij komen als een robotstofzuiger of een robotgrasmaaier. Daar zit heel ingewikkelde technologie in, maar het blijft ook gewoon

een stofzuiger of een grasmaaier die je gewoon kunt repareren. Onze vrijwilligers maken of herstellen zeventig procent van de bij ons gebrachte spullen. Kom gerust langs op de laatste zaterdag van de maand op Werkerlaan 154.” Behalve de vrijwilligers van het Repair Café waren er ook twee monteurs van Fietsgoed Scholten die gratis fietsen re-

pareerden en vrijwilligers van de ANWB die fietslampjes uitdeelden. Joris Wind, fietsexpert van Fietsgoed Scholten: “Nu het weer vroeger donker wordt is het des te belangrijker dat je goed zichtbaar bent voor je medeweggebruikers en dat je op pad gaat met een goed werkende fiets. Wij dragen graag ons steentje bij aan een veiliger Stadshagen.”

Zonnepanelen ook mogelijk voor lagere inkomens en huurhuizen

Zonnepark Scholtensteeg kan nog deelnemers gebruiken eigen energierekening. Je betaalt namelijk minder energiebelasting. Dat regelt de coöperatie allemaal voor jou. Let op De meeste energiebedrijven doen mee, maar niet alle. Let daar dus op. Je kunt natuurlijk ook overstappen. Als je met een deel van een zonnepaneel meedoet, moet je de eerste paar jaar energie afnemen bij Greenchoice. De aanmeldingstermijn sluit op 31 december. Door Iris Boersbroek Blauwvinger Energie is een groep vrijwilligers die zich inzet voor de energietransitie en voor zonne-energie voor iedereen. Hun project Scholtensteeg staat op het punt om gerealiseerd te worden, maar kan nog deelnemers gebruiken. Wie? Woon je in het postcodegebied 8031, 8034, 8041, 8042, 8043, 8044, 8045, 8275 of 8294, dan kun je meedoen. Je hoeft geen koophuis te hebben en ook geen volledig zonnepaneel te kopen. De zonnepanelen komen te staan aan de Scholtensteeg, de zonne-energie gaat naar het electriciteitsnet en door deel te nemen, krijg je je kosten terugverrekend via de factuur van je energiebedrijf. Meedoen kan al vanaf € 35. Hoe? Door je inschrijving word je lid van Coöperatie Blauwe Roos U.A. De coöperatie regelt de bouw en het beheer van het zonnepark. Jij ontvangt je geld via je

08

Alle informatie, voorwaarden en de werkwijze vind je op www.blauwvingerenergie.nl

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Wie organiseert die eigenlijk?

Exposities in het Cultuurhuis Door Iris Boersbroek​

penhuizen. Driedimensionale kunst staat op de begane grond, meest achterin de ruimte. Omdat het Cultuurhuis multifunctioneel is, levert dat nog wel eens wat ‘ruis’ op. Sommige gebruikers van de ruimte vinden die kunstwerken blijkbaar maar sta-in-de-weg’s en schuiven ze allemaal, op sokkels en al, aan de kant. Gea houdt dat allemaal in de gaten en zorgt er steeds voor dat alles goed staat. Niet alleen om de kunstwerken goed tot hun recht te laten komen, maar ook omdat de kunstwerken kostbaar zijn – ze wil niet dat er iets mee gebeurt. Al met al heeft ze er een dagtaak aan maar ze doet het met liefde. Dat blijkt ook uit de manier waarop ze me na afloop nog even rondleidt, ze weet over elk werk of elke kunstenaar wat te vertellen. En ook al staat bij elk werk een beschrijving, op die manier gaat het meer leven. Ik ga dus zeker die tentoonstellingen meer in de gaten houden. En waar vind je nu, om de hoek, een plek waar je kunst kunt bekijken die ook nog eens gratis toegankelijk is...?

Het is je vast wel eens opgevallen: als je in het Cultuurhuis komt, hangen en staan er overal kunstwerken. Die behoren niet tot de vaste aankleding van het gebouw, maar het zijn wisselende exposities. Een manier om kunstenaars een podium te geven. Je staat er misschien niet bij stil, maar het bedenken, opbouwen en afbreken van elke tentoonstelling is een hele klus. Wie zit daarachter? Naast WijZ, die het Cultuurhuis beheert, is het Gea Bosscher die dat op zich heeft genomen. Zij organiseert een aantal van die tentoonstellingen, zo’n twee tot drie per jaar. Gea woont eigenlijk in onze buurwijk Westenholte, maar is heel veel in Stadshagen te vinden. Ze is van beroep bibliothecaresse en kunst is haar grote hobby. Ze is lid van Kunstroute Overijssel waar ze bestuurslid is en zorgt voor kunstbemiddeling. Zo heeft ze een Facebookgroep gemaakt als platform voor Nederlandse en Belgische kunstenaars. Ze heeft inmiddels heel veel connecties met kunstenaars in Nederland en ook internationaal, voor wie ze soms ook de PR verzorgt. Vanwege haar kennis van kunst heeft WijZ haar gevraagd. Keuze Voordat een tentoonstelling tot stand

Gea bij ‘Groet uit...’

Foto Jan Burgman

komt, bedenkt Gea eerst een thema. Daar zoekt ze dan de kunstenaars en kunstwerken bij, liefst zo divers mogelijk. Van de huidige tentoonstelling, die nog tot eind november te zien is, is het thema ‘Groeten uit...’. Dat is in de breedste zin van het woord op te vatten, zo zijn er niet alleen kunstenaars uit Stadshagen of Zwolle, maar ook uit andere delen van het

land, zoals Tilburg, Den Dolder en Blokzijl. Maar het is ook terug te vinden in de onderwerpen van de kunstwerken. Zoals het kunstwerk dat groeten uit de ‘Vergankelijkheid’ verbeeldt. Gratis toegang Voor elke tentoonstelling wordt het hele gebouw gebruikt, alle wanden en trap-

Water uit de tuin!

Wateroverlast in de tuin kun je zelf beïnvloeden

Door Sander Blok De afgelopen weken hadden we water genoeg. Plassen in de tuin, natte grasvelden voor een goede sliding, zompig zand aan de Millingenplas. Wat anders dan de afgelopen zomer waarbij er juist periodes waren dat het heel droog was en menig sproeier zijn ronde deed. We weten dat door de globale klimaatsverandering het aantal heftige buien zal toenemen en we weten ook dat droge periodes talrijker en droger zullen zijn. Maar ja, het wereldklimaat kunnen we zelf niet veranderen. Ik zag afgelopen week een mooie uitzending op NPO 2 over de ge-

Foto Hans van Eerbeek

volgen van neerslag, storm en smeltwater voor Nederland; daar hebben we met de IJssel en het IJsselmeer in de buurt al veel meer mee te maken. Wat kan ik dan wel echt beïnvloeden? Wat is mijn invloed dan wel op de leefomgeving? Ik ben van het doen wat voor mij haalbaar, leuk en zinnig is. Ik doe graag veel kleine acties die allemaal een beetje helpen. Tuin aanpassen Als ik dan iets wil doen aan mijn hittestress in de zomer en het wateroverlast in mijn Stadshaagse tuin, dan haal ik mijn gras eruit, want dat wordt alleen

Het Cultuurhuis vindt zich aan de Werkerlaan, naast het winkelcentrum, de ingang bevindt zich om de hoek naast de pizzeria. Meer info: www.kunstinoverijssel.nl, www.wijz.nu en op de Facebookpagina van Gea Bosscher.

Zevensprong wint ANWB-prijs maar een modderpoel. Ik heb echt geen zin om die plakkerige blauwe kleilaag die 30 cm onder mijn gazonnetje ligt af te graven voor een paar vierkante meter voetbalveld. Wat ik wel al deed was al mijn oude tegels eruit halen, afspuiten en een groot deel weer gebruiken. Ik haal elke keer als ik tijd, zin en er geld aan wil besteden één of twee vierkante meter tegels weg om er wat aarde te storten en daar een plant of boom in te zetten. Zeker bomen nemen veel regenwater op en ademen dat netjes uit door hun bladeren. Ze groeien, maken je tuin groen en zijn een mooie verstopplek voor vogels, spinnen, krekeltjes en insecten en dat vindt mijn tuinvleermuis ’s avonds ook weer prettig. Ik heb gewerkt aan meer kleur in de tuin, meer vlinders, meer bijen en hommels. De boom neemt niet alleen water op maar ook nog CO2. Stel dat we allemaal een boompje planten in onze tuin, wat zou dat dan doen? Tegenwoordig zijn er ook allerlei systemen om in te graven om het water op te vangen. Dat kan, maar dan ga je nog steeds een geproduceerde aanpassing doen in een vaak zeer betegelde tuin. De indirecte belasting is dan vele malen groter dan het verwijderen van tegels en het hemelwater laten doordringen door de grond. Ik denk dat we veel bergingsoppervlak kunnen winnen en veel minder water onnodig naar de waterzuivering kunnen laten wegstromen.

Foto Erica Turmel-Donker

Door Erica Turmel-Donker Basisschool de Zevensprong is de Overijsselse winnaar van de campagne Samen in actie van het ANWB Fonds met hun project ‘verplaatsen van de fietsenstalling’. Hiermee krijgt de school een financiële bijdrage van 10.000 euro. Het ANWB Fonds helpt initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en ‘iedereen eropuit’ en start te maken. Uit de inzendingen uit heel Nederland zijn 41 projecten geselecteerd. Tot 1 oktober kon er gestemd worden. Uit de stemronde kwam per provincie een top 3 van meest populaire projecten, Uit die top 3 heeft de adviescommissie van het ANWB Fonds per provincie een winnaar gekozen.

Heb jij een mooie aanpassing in je tuin gedaan en wil je dat aan anderen laten zien? Laat het me weten door te mailen naar sanderblok76@gmail.com

09


12e editie van jaarlijks sportief hoogtepunt

Jan Schra en Tess Boekema winnaars EP:StadshagenRUN Door Bert Kunnen Zaterdag 19 oktober werd alweer de 12e editie van de jaarlijkse StadshagenRUN gehouden. Het weer zat niet op alle fronten mee en daar hadden vooral de lopers van de 5 kilometer last van. Desondanks was er sprake van een geslaagd sportief hoogtepunt in Stadshagen. Jan Schra uit Zwolle was bij de mannen de snelste op de 10 kilometer en met zijn 32 minuten en 57 seconden een stuk sneller dan de nummers twee en drie, Tim den Besten (Elburg) en Stefan de Nekker (Noordwolde). Bij de vrouwen ging de overwinning op de 10 kilometer naar de Zwolse Tess Boekema, die er iets meer dan 38 minuten over deed. Zij versloeg clubgenoot Lieve Tollet en Monique Fibbe uit Heerde. Op de 5 kilometer ging de zege naar de jonge Zwollenaar Luca Poppe, die Sander Kloosterziel, de winnaar van vorig jaar, nipt voor bleef. Thomas Reining zorgde er met zijn 3e plaats voor dat er een compleet Zwols podium stond. Bij de vrouwen was Harriet van ’t Oever de snelste, Danique Bosgoed werd tweede, gevolgd door de Zwolse Minke Nijhuis, die derde werd.

Winnaars Jan Schra en Tess Boekema

10

Foto’s Jan Burgman


Stadsboer Remco Sluiter:

“Ik ben in de voetsporen van mijn opa en oma getreden”

Kortjes Door Iris Boersbroek •

• • • •

• Stadsboer Remco Sluiter: “Ik wil dat mijn klanten weten wat ze eten.”

Door Erica Turmel-Donker Nog één seizoen kan hij zijn koeien laten grazen op de Tippe, voordat de grond eind 2020 bouwrijp wordt gemaakt. Remco Sluiter, mede-oprichter van Uw Stadsboer, is daar vijf jaar geleden gekomen om er tijdelijk te boeren zolang de bouwplannen voor de Tippe waren uitgesteld. Hij wil blijven boeren in Stadshagen, dus er zal te zijner tijd een nieuwe locatie worden gezocht. Sinds afgelopen zomer woont Remco Sluiter wederom met zijn gezin in Stadshagen, na een tijdje op het familiebedrijf bij Haerst gewoond te hebben. Voor het gezin verhuisde hij terug naar de wijk. “Ik heb nu het beste van twee werelden. De boerderij met de weidsheid en ruimte en het stadse en sociale van Stadshagen.” Assendorperlure “Mijn opa en oma waren boer en tuinder op de Assendorperlure aan de rand van Zwolle, waar nu Hanzeland ligt, en verkochten hun opbrengst ook veelal direct aan de klant. Hun boerderij lag ongeveer

op de plek waar nu de kruising is naar Hogeschool Windesheim. Met Uw Stadsboer ben ik in feite in hun voetsporen getreden.” Uw Stadsboer heeft als doel biologisch rundvlees, zuivel en kaas te leveren van vee uit de eigen regio. Samen met zijn oom Theo en vriend Sjoerd – melkveehouder in Friesland – heeft Remco Uw Stadsboer opgericht. Met als doel ‘een korte keten, zodat je weet wat je eet: betrouwbare, lekkere producten uit de eigen regio’. Wat vroeger, in de tijd van zijn opa en oma, normaal was, wil Remco nu weer terugbrengen: het rechtstreeks kopen bij de boer, zonder tussenkomst van andere partijen. “Ik wil op een moderne manier het oude Lure-effect terugbrengen.” Dit doet hij door verkoop in de winkel in de Zwolse binnenstad (Jufferenwal 13) en de thuisbezorgservice. Samenwerking Voor zijn winkel heeft Remco goede samenwerking met lokale boeren en leveranciers, zodat hij zijn klanten een compleet aanbod kan bieden. Het vlees en de melk komen van de koeien van Uw Stadsboer en grazen op drie locaties: op de Tippe, bij de Brinkhoekweg en in de

Foto Jan Burgman

Schellerwaard langs de IJssel. In Zwolle lopen twee kuddes: het oer-Hollandse ras de Blaarkop enerzijds en het Engelse ras Hereford anderzijds. Daarnaast vind Remco educatie ook belangrijk. In de Schellerwaard heeft hij in samenwerking met een Zwolse natuurorganisatie wandelpad het Voerman Struinpad aangelegd en in de Tippe vinden we het Koeienpad. Langs de paden staan informatieborden over de omgeving en de koeien die er grazen. In Stadshagen is er samenwerking met de Stadshoeve. Toekomst Hoe de toekomst voor Uw Stadsboer en Stadshagen er uit gaat zien weet Remco nog niet. Hij kan nog één seizoen genieten van de Tippe; het Koeienpad is zolang ook nog te gebruiken. Voor zijn bedrijf in het algemeen is zijn streven om zijn klantenkring uit te breiden; mensen het belang van lokaal hun voedselwaren te kopen nog meer te laten inzien, wat ook wel een uitdaging is. Maar Remco heeft daar het volste vertrouwen in en kijkt positief de toekomst tegemoet. Meer informatie: www.uwstadsboer.nl

Buurtrestaurant De Streek in Cultuurhuis, elke derde vrijdag van de maand. Volgende bijeenkomst(en): 20 december. Opgaven uiterlijk dinsdag 17 december. Info 038 8515700 Elke eerste zondagochtend van de maand voorleesuurtje voor kleuters in de Stadshoeve. www.parkdestadshoeve.nl Elke tweede dinsdag en vierde donderdag van de maand ZZP-Café bij de Stadshoeve www.parkdestadshoeve. nl Repair Café Stadshagen, Werkeren, laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 14.00 uur: 30 november. Cultuurhuis Stadshagen zoekt vrijwilligers. Kijk op de website van WijZ. www.wijz.nu Expositie Cultuurhuis ‘Groeten uit...’ tot 30 november. Open Kring iedere vrijdagochtend van 10 tot 12 uur inloopochtend voor bijv. kop koffie, goed gesprek, lezen van de krant, stilte opzoeken in de kerkzaal. De wijkgemeente of dominee Cor Baljeu is de bereiken via telefoon 038 4204558. Op donderdag 28 november houdt IJsvereniging WVF haar kaartverkoop voor het komende winterseizoen in het Cultuurhuis van 19.00 uur tot 20.00 uur. Of op vrijdag 29 november van 19.00 uur tot 20.00 uur in het clubgebouw aan de IJsbaan, Meester Koolenweg 10 in Westenholte. Meer informatie over voorwaarden en prijzen op de webstie informatie, zie onze website www.ijsverenigingwvf.nl Vanaf 29 oktober elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur Buurtkamer in het Cultuurhuis. Buurtkamer is bedoeld om Zwolse ouderen een gezellige middag te bezorgen. Tegen betaling van € 3 krijgen bezoekers koffie of thee met wat lekker en kunnen er leuke spelactiviteiten worden gedaan. Meer info op www.wijz.nu Elke donderdagochtend om 10.00 uur bij TC’91 Golden Sports voor senioren. Meer info www.sportservicezwolle.nl Kerst op de Stadshoeve, zaterdag 14 december van 15.00 tot 18.00 uur. Park de Stadshoeve, Oude Wetering 13 Heb je ook iets voor deze rubriek? Stuur een mail naar redactie@vinexpress.nl o.v.v. ‘kort’.

Maak kennis met het goede leven Wij bezorgen biologische en duurzame producten uit de omgeving Zwolle bij je thuis. Zo van de boer op je bord. Probeer ons proefpakket nu voor de helft van de prijs, gratis bij u thuisbezorgd.

Kijk voor meer informatie op www.uwstadsboer.nl/proefpakket Zwolle | Jufferenwal 13 | 038 747 0100 | hallo@uwstadsboer.nl

11


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Joyce van Frankenhuyzen van Made with Joy Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Joyce van Frankenhuyzen van Made with Joy.

creatieve vak: vanuit hobby. Ik maakte voor mijn eigen kinderen al regelmatig kleding en soms postte ik dat op Facebook. Zo kwamen daar af en toe opdrachten vandaan van vrienden en kennissen en is op die manier het balletje gaan rollen. Toen ik in 2017 even helemaal was gestopt met werken als verpleegkundige, ben ik gestart met een Facebookpagina en kwamen er langzaam steeds meer bestellingen binnen. Sinds mei 2019 heb ik ook een webshop en op die manier weten nog meer mensen mij te vinden.

Wat biedt jouw bedrijf? Ik maak baby- en kinderartikelen. Dat zijn met name boxkleden, babynestjes, ledikant- en wiegdekens, maar bijvoorbeeld ook kussensets voor de Stokke Tripp Trapp stoel. Ik lever geen standaard producten, maar altijd items die qua kleur en print door de klant zijn samengesteld, waardoor hij een persoonlijk en uniek product krijgt. Mijn slogan is dan ook niet voor niets: uniek, persoonlijk en handgemaakt.

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Het concept wat ik hanteer, is momenteel heel erg in trek. Veel mensen kiezen voor handgemaakte producten. Ik denk dat mijn onderscheid er vooral in zit dat mijn klanten bij mij alles zelf kunnen samenstellen en daarmee dus echt een eigen keuze kunnen maken.

Wat kenmerkt jou als ondernemer? Mijn klantgerichtheid en creativiteit. Ik denk graag met de klant mee om tot een goede oplossing te komen en het product te maken waar de klant echt blij mee is. Wat is jouw drive? Ik vind het fijn om naast mijn gewone baan als verpleegkundige er meer voor de kinderen te kunnen zijn door thuis te werken, maar ook om op deze manier financieel soms wat extra te hebben waardoor we als gezin nog meer leuke dingen kunnen doen.

Welke waarde vind jij belangrijk? Eerlijkheid en veiligheid. Ik gebruik bijvoorbeeld alleen maar katoenen stoffen, omdat ik voor baby’s alleen goed ademende stoffen wil gebruiken in verband met veiligheid. Waar sta je over vijf jaar? Ik hoop dat ik dan nog steeds een goed draaiende webshop heb, misschien ook wel met wat meer ingekochte spullen.

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen? Ik denk zoals bij veel ondernemers in het V I N E

Puzzel

Foto Erica Turmel-Donker

Wellicht kan ik zelfs wel iets minder gaan werken als verpleegkundige, maar dat is voor mij geen must. Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Heel goed. Wij wonen hier inmiddels tien jaar en zijn begonnen in een huurwoning. Toen wij op zoek waren naar een koopwoning hebben wij ook echt alleen in dit deel van Stadshagen (Werkeren,

red.) gezocht. Ik vind dit deel ruim opgezet, mooie woningen en dichtbij alle voorzieningen. De kinderen hebben veel vriendjes in de buurt om te spelen en dat is natuurlijk ook winst. Meer informatie is te vinden op? Voor meer info kan je kijken op www.madewithjoy.eu, www.facebook.com/MadeWithJoyNL en www.instagram.com/madewithjoy.eu

Uiensoep “Brandende Liefde”

door Jelle Bezemer 1

2

3

4

5 6

elijk!

Eet smak Door Mans Bos

7

Een eenvoudig receptje voor de dagen gelegen tussen Sinterklaas en de Kerstman.

8

9

Horizontaal 2. Directe vorm van belasting

Verticaal 1. Grootste gemeente van Overijssel

6. Hoofdweg binnen stadshagen

5. School voor hoog- en laagvliegers

4. Wijk in Zwolle

8. Welzijnsorganisatie actief in de wijk 9. Deel van een auto

3. Landstreek in Gelderland

6. Straat aan de rand van Stadshagen 7. Bouwfase nieuwbouwhuis

Oplossing Puzzel Oktober 2019 1. Mastenbroekerallee 2. Casco 3. Twente 4. Bittervoorn 5. Portier

12

6. Veluwe 7. Huismus 8. Havezathentunnel (hor.) 8. Hasselterdijk (vert.) 9. Het Festival

Ingrediënten: • 4 grote uien • 1 eetlepel boter of margarine • paprikapoeder • 1 glas witte wijn • 1 liter bouillon(van 2 blokjes) • knoflook • zout • peper • cayennepeper • 4 sneetjes witbrood • geraspte kaas Bereiding: • Snij de uien in ringen en fruit ze in

de pan met de boter of margarine op hoog vuur goudgeel. • Bestrooi de ringen met paprikapoeder en blus ze daarna af met het glas witte wijn. • Voeg hierna de bouillon toe en laat alles zo’n 10 tot 15 minuten zachtjes koken. • Breng op smaak met zout, peper, cayennepeper en knoflook (alles naar eigen smaak). • Bestrooi tussentijds de sneetjes brood lekker dik met kaas en rooster ze in een koekenpan met het deksel erop want dan smelt de kaas. • Schep de soep in borden en leg het kaasbrood er bovenop in. • Bestrooi hierna eventueel over gebleven geraspte kaas over soep en kaasbroodjes.


Vanaf 15 december in de dienstregeling

‘Beminnelijke boemel’ stopt eindelijk, na twee jaar wachten, in Stadshagen

Foto Hans van Eerbeek

Door Bert Kunnen Stadshagenaren moesten er twee jaar op wachten en bleven de hekken rond station Stadshagen dicht. Door een blunder van ProRail kon de trein tussen Zwolle en Kampen niet de gewenste snelheid van 140 km/uur halen. Gevolg was dat station Stadshagen niet in de dienstregeling was in te passen. De media berichtten smalend over de blunder, op sociale media werd het een wedstrijdje ‘bijtende humor’ en het tv-programma Kanniewaarzijn wijdde een prikkelend item aan het debacle. Maar nu kan station Stadshagen worden opgepoetst, de hekken verwijderd en is de wijk weer een stuk dichter bij volwassenheid. Nu nog een middelbare school en een groter winkelcentrum en de wijk ontstijgt de puberleeftijd.

dat de lijn het hoogste scoort op de OVKlantenbarometer met het cijfer 7,9. Slappe ondergrond Opheffen, een trambaan van maken, een snelle lightrailverbinding en het benutten van het tracé voor een lijnbus. Het komt in de afgelopen decennia allemaal langs. Totdat in 2014 wordt besloten de lijn als treinverbinding te handhaven, de trein te elektrificeren en een station in Stadshagen te bouwen. Voor bijna dertig miljoen euro worden de rails vernieuwd en het station gebouwd. Totdat twee dagen voor de ingebruikneming blijkt dat de venige ondergrond te slap is om er hard overheen te rijden.

Nu nog een middelbare school en een groter winkelcentrum en de wijk ontstijgt de puberleeftijd

Bij de proefritten trilt er van alles mee, gaat de trein golven en zwiept de bovenleiding gevaarlijk heen en weer. Niemand van ProRail, provincie, gemeente of de bouwer was op het idee gekomen de ondergrond nader te onderzoeken. Zouden ze de boeren rond het spoor om advies hebben gevraagd, dan was duidelijk geworden dat de grond onder de spoorlijn de geconstateerde effecten zou hebben. Verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman is op tv snel in zijn oordeel: ‘Een wanprestatie van ProRail’, terwijl in zijn eigen provinciehuis niemand om advies was gevraagd over de ondergrond.

Kortste spoorlijntje Het Kamperlijntje is precies 13 kilometer lang en hiermee het kortste spoorlijntje van ons land. Het werd in 1865 in gebruik genomen, reed vier keer per dag heen en weer en kende geruime tijd twee tussenliggende stations: Mastenbroek en Veerallee. Deze werden vanwege het beperkte gebruik in respectievelijk 1935 en 1969 opgeheven. De lijn kent, ondanks zijn korte lengte, één van de meest roemruchtige geschiedenissen van onze treinverbindingen. Daar staat tegenover

De haltechef Stadshagen moet, mee door toedoen van Boerman, twee jaar wachten op haar station. Het is temeer opmerkelijk dat concessiehouder Keolis onlangs een blauwe trein op de Kamperlijn siert met de naam van de gedeputeerde. In Provinciale Staten worden vragen gesteld en wordt ongemak gevoeld, als kort na de naamgeving Keolis opnieuw de regionale lijnen, waaronder de Kamperlijn, mag gaan exploiteren. In Kampen is een straatnaam genoemd naar de bescheiden vrouwelijke

Bij de proefritten trilt er van alles mee, gaat de trein golven en zwiept de bovenleiding gevaarlijk heen en weer haltechef van het in 1935 opgeheven station Mastenbroek, Elisabeth van Kampen. Ze is weliswaar geen Jeanne d’Arc, maar het zou Keolis hebben gesierd als de mooie blauwe trein, versierd met haar naam, door de Mastenbroekerpolder zou hebben gereden. What’s in a name. Proefperiode Al snel nadat duidelijk is dat de trein voorlopig niet kan rijden zijn maatregelen bedacht en uitgevoerd om halte Stadshagen alsnog in de dienstregeling te kunnen opnemen. De beoogde 140 km/uur blijkt onhaalbaar of er zou voor nog eens tussen de 35 en 100 miljoen euro moeten worden geïnvesteerd. Met een scala aan maatregelen, zoals het korter halteren op de stations Zwolle en Stadshagen en diverse infrastructurele maatregelen wordt 100 km/uur haalbaar. Tijdens de proefperiode afgelopen zomer stapten er gemiddeld 300 reizigers in en 350 reizigers uit op station Stadshagen. Deze aantallen zijn hoger dan vooraf gedacht. Rest nog het verlengen van het perron om het halteren hier eenvoudiger te maken. 1 Stadshagen Met de opening van het station Stadshagen hoeft de wijk nog niet tevreden te zijn. Buslijn 1, door Stadshagen, gaat, ondanks de wens van politiek Zwolle, niet langs het treinstation in de wijk. Het voelt niet goed als de scholieren van het Deltion College er wel prins- en prinsesheerlijk mogen instappen, forensen een stuk moeten lopen en de oudere bewoners van het Hoge Huijs door de bus worden overgeslagen. In de afgelopen twee

vertragingsjaren had men in het provinciehuis na kunnen denken over een station met buslijn en de benodigde financiële middelen paraat kunnen hebben. Er was ooit een tijd dat Zwolle ging over zijn eigen stadsdienst. Wedden dat lijn 1 dan op 15 december aanstaande trots langs station Stadshagen zou hebben gereden?

In 2017 schreef Kampenaar Kasper Haar de geschiedenis van de Kamperlijn aan elkaar in het glossy tijdschrift ‘Het Kamperlijntje toen en nu’. Haar ploos met grote precisie archieven na, verzamelde foto’s van de aan de lijn gelegen stations en geeft een uitvoerige beschrijving van de op de lijn gebruikte treinstellen. Voor informatie over het magazine en de verkoopadressen kijk op www.hetkamperlijntje.nl.

13


raa t s ?

t

Straatnaam belicht Raar hoofd Minstens éénmaal per jaar word ik geconfronteerd met het klimmen van de jaren. Mijn nieuwe leeftijd wordt nadrukkelijk zichtbaar gemaakt op kindertekeningen: ‘voor opa, 69 jaar!’. Die opgedrongen realiteit beheerst mijn dagelijkse leven niet. Maar er zijn wel eens van die momenten dat de werkelijkheid onaangenaam gebracht wordt. Als een kleinzoon van zes een paar dagen bij je logeert dan voel je je soms als ter observatie opgenomen in een kliniek.

Foto Margreeth Kruise

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Broderiestraat. De Broderiestraat ligt in het nieuwe gedeelte van Frankhuis, aan de kant van het Zwarte Water. Het is een zijstraat van de Bastionstraat. In dezelfde hoek liggen ook de Citadelstraat en de Cascadestraat. Alle straatnamen in die buurt hebben te maken met onderdelen van vestingen of zijn vernoemd naar specifieke tuintypes. In het geval van de Broderiestraat slaat de naam broderie niet op de borduurvorm, maar op de toepassing in tuinen: de parterre de broderie. Parterre de broderie Een parterre de broderie is een sierelement in een tuin. Deze wordt gekenmerkt door de verdeling van paden en bedden omrand met buxusplanten om een brode-

rieachtig patroon te vormen. Hierbij was een koninklijk of prinselijk monogram uitgevoerd in buxus vast onderdeel. Daartussen is ruimte voor banen gras, bloemperken en tuinmeubilair zoals tuinvazen en beelden. Het Franse begrip parterre verwijst naar wat dichtbij of boven de grond (terre) ligt. Drie generaties Tuinarchitect Claude Mollet (1557-1647) was als premier jardinier du Roy - eerste tuinman van de koningen Henri IV, Louis XIII en Louis XIV - verantwoordelijk voor de koninklijke tuinen in Frankrijk en de bedenker van de parterre. Hij had zijn inspiratie opgedaan bij zijn vader, Jacques Mollet, die de in Italiaanse stijl aangelegde tuinen van het Château d’Anet had onderhouden. Zijn zoon, en derde generatie tuinman, André Mollet introduceerde de Italiaans-Franse tuinen met hun broderie in Nederland, Zweden en Engeland. Tapijt De parterre ontstond in een tijd dat tui-

nen vooral als wandeltuin en soms, zoals op Paleis Het Loo, als een uitbreiding van het huis werden gezien. In de tijd dat de parterres de broderie werden aangelegd, waren er nog maar weinig bloeiende tuinplanten voorhanden. De parterres zorgden voor een kleurige tuin door schelpen of gekleurd grind tussen de rijen buxusstroken en grasstroken, zo leek het op een tapijt. Verdwenen In de achttiende eeuw raakten de parterres uit de mode toen de Engelse landschapstuin in geheel Europa zijn intrede deed. Zo verdwenen de Franse tuinen bij Paleis Het Loo, Paleis Soestdijk, Huis Honselaarsdijk, Huis ter Nieuburch en het Oude Hof (het huidige Paleis Noordeinde). De tuinen bij Paleis Het Loo werden in de twintigste eeuw weer in oude glorie hersteld. Bron: www.wikipedia.nl, www.britannica.com

Er is kennelijk een onbewaakt moment waarop ik mijn bril afdoe en mijn ogen voorzie van een korte massagebeurt. Dat zijn van die handelingen waarbij kleinkindobservaties worden geïntensiveerd. Je laat immers iets van jezelf zien dat nog niet eerder door zijn ogen is verkend. “Opa, wat hebt u een raar hoofd!”. Even ben ik ontroerd door zijn kinderlijke directheid. Even ben ik van slag omdat de uitspraak niet bevorderlijk is voor mijn gevoel van eigenwaarde. “Ja jongen, zo zie jij er later ook uit.” Achteraf vind ik mezelf ook wel een beetje gemeen, maar gun mijn nazaten van tijd tot tijd graag een blik in hun verder weggelegen toekomst. En waarom mogen alleen kinderen de waarheid spreken. Na onze gepeperde uitspraken over en weer dwaal ik af naar het bos waar wij die middag rondliepen. Het moet voor hem ook best een stevige confrontatie zijn geweest toen ik hem wees op de jaarringen van een omgezaagde stam. Zó staat daar een fiere mooie groene boom en zó ligt daar dan ineens een portie jaarringen tussen de boskabouters. Een gevelde boom ziet er ook best raar uit zonder loof. Die gedachte relativeerde de deuk in mijn eigenwaarde-gevoel. Hij mag volgend jaar weer komen logeren. Bert Kunnen

Wedstrijd van Vinexpress

Schrijf jij een leuke column voor ons? Door Bert Kunnen Wij zijn nieuwsgierig naar schrijftalenten uit onze wijk Stadshagen. Wij willen jullie een podium bieden voor het plaatsen van een column in onze krant. Schrijf je wel eens een langer stuk tekst dan drie zinnen in een appje? Maak je wel eens een blog of een column die je alleen aan familie laat lezen? Ben je creatief met taal? Misschien vinden wel meer mensen je column leuk. Dan is nu je kans, doe mee met onze prijsvraag ‘Column Stadshagen’! Wie weet staat je stuk binnenkort in deze krant! Je column moet gaan over de wijk Stadshagen en dat mag je breed opvatten, als het maar over Stadshagen gaat: bijvoorbeeld een beschrijving van een mooie plek in de wijk, over een ergernis die je hebt; het mag gaan over een nieuwsfeit of iets wat je mist in Stadshagen enzovoort.

14

Voorwaarden voor deelname We hebben verder de volgende voorwaarden voor deelname: • Je woont in Stadshagen, • Het gaat over een onderwerp dat zich afspeelt in Stadshagen, • Je column is maximaal 300 woorden, • Je column heeft een pakkende titel, • Je vermeldt je voor- en achternaam, geboortedatum, adres en telefoon- nummer bij de inzending van je column; wij publiceren alleen je voor- en achternaam, • Je taalgebruik moet vallen binnen de maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnormen; scheldwoorden, vloeken, dreigende taal en verdacht- makingen krijgen geen plek in de Vinexpress, • Door deelname aan deze columnwed- strijd verleen je ons toestemming om je column in de Vinexpress te publiceren, • Het is niet mogelijk je column na inzending nog te wijzigen,

Foto een Blauwvinger, bewerkt door José Stroo

• Je column moet uiterlijk 31 december 2019 binnen zijn op het redactieadres redactie@vinexpress.nl, • Redactieleden en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de schrijvende

redactieleden van de Vinexpress. Boekhandel Westerhof, gevestigd in Winkelcentrum Stadshagen, heeft voor twee winnende columnschrijvers een boekenbon van € 35 en € 17,50 beschikbaar gesteld. De columns van de beide winnaars worden in de krant van februari 2020 geplaatst.


Nieuws uit de wijk door Bert Kunnen

Foto’s Yvonne Waslander

Nieuwbouwontwikkeling Van der Capellen Holtenbroek

Stadshagen krijgt geen VO-school Er komt geen school voor voortgezet onderwijs in stadsdeel Stadshagen. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders na grondig onderzoek naar voors en tegens van een nieuwe VO-school in de wijk. Doordat het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de regio Zwolle afneemt, worden er ook minder leerlingen verwacht die gebruik gaan maken van de Zwolse onderwijsvoorzieningen. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat er geen VO-voorzieningen in Zwolle moeten worden toegevoegd. Bij verplaatsing van een voortgezet onderwijsvoorziening naar Stadshagen worden grote effecten verwacht op de leerlingenstromen. Dit gekoppeld aan de verwachte leerlingendaling versterkt de effecten voor andere scholen. Dat leidt volgens het college tot een onoverkomelijke herschikking van scholen en een fors financieel vraagstuk voor gemeente en schoolbesturen.

Scholen willen niet In de wet is geregeld dat schoolbesturen gezamenlijk zorgen voor een goede onderlinge afstemming tussen vraag en aanbod van de voorzieningen. De onderwijsbesturen hebben aangegeven zich niet te willen vestigen in Stadshagen, waardoor het benodigde draagvlak voor een onderwijsvoorziening ontbreekt. Het college heeft besloten de nieuwbouwontwikkeling Van der Capellen Scholengemeenschap voort te zetten op de locatie Holtenbroek.

Nieuwbouw voor de Van der Capellen Scholengemeenschap in Holtenbroek

Verspreid Scholieren uit Stadshagen waaieren dagelijks uit over de scholen in de hele stad. Elke schooldag pendelen 2000 leerlingen uit de wijk naar scholen elders in de stad, met diverse levensbeschouwelijk visies. Vanuit dit perspectief worden er op zich wel kansen gezien voor een VO-vestiging in Stadshagen, temeer daar de wijk naar verwachting zal groeien naar ruim 30.000 inwoners. De komst van een VO-school

sluit hier goed op aan. Het voorzieningenniveau in de wijk wordt er evenwichtiger door en dat kan de binding met de wijk vergroten. Ook is een dergelijke voorziening vaak een vliegwiel voor aanvullende voorzieningen die multifunctioneel gebruikt kunnen worden. De bezwaren tegen een nieuwe VO-school wegen zwaarder dan de voordelen. Als de VO-voorziening uit Holtenbroek zou wegtrekken en zich in Stadshagen zou

In opdracht van winkeliers

Kleurrijke street-art in winkelcentrum

vestigen, dan is voor veel leerlingen een locatie in Stadshagen verder weg dan de huidige school. Het college concludeert dat Stadshagen, mede gezien de forse effecten voor andere scholen, geen voor de hand liggende locatie is. De gemeenteraad heeft de voorstellen kort voor het ter perse gaan van deze krant besproken, waardoor de uitkomsten hier niet konden worden vermeld.

Nieuwe locatie dierenarts

Kleurrijke 3D-kunst in het winkelcentrum

Veel bezoekers van het winkelcentrum klagen over het grijs dat hier de boventoon voert. Zowel de gebouwen als de bestrating worden als grauw ervaren. En dit ondanks dat veel kleurrijke Stadshagenaren het centrum bevolken en zorgen voor levendigheid. In de herfstvakantie veerden bezoekers op toen twee mannen met dozen vol graffiti-spuitbussen bezig waren om op het grijze gesteente een fraaie 3D kunstuiting te spuiten. Het bleek niet te gaan om illegale graffiti, maar om twee professionele street-art-kunstenaars, die in opdracht van de winkeliersvereniging de grijsheid te lijf gingen. Roltrap Wie de straatkunst nadert wordt, zo lijkt het, met de roltrap meegezogen de parkeergarage in. Wanneer dit je daadwerkelijk overkomt als je met de fiets bent gekomen, zul je verdwaasd rondkijken in de kelder. En wie met de auto kwam, zal wellicht beseffen dat hij te vroeg de garage in is gelokt, omdat hij nog drie winkels wilde bezoeken. Het 3D-effect werkt suggestief. De makers van het kunstwerk

zijn twee medewerkers van het Graffitinetwerk, een professionele organisatie op het gebied van Graffiti, Street-art en zogeheten Guerrilla-Marketing. De beide mannen die in het winkelcentrum aan het werk zijn, heten Ton en Jeroen, zonder achternaam, zoals in dit vak gebruikelijk is. Ontwerp Aan het werk gaat een grondige voorbereiding vooraf. Jeroen: ’We denken samen na over de opdracht, het ontwerp, de kleuren en hoe we de 3D-dimensie kunnen vormgeven. We zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat we aan elkaar hebben. Ik ben jaren geleden als amateur begonnen met het spuiten van graffiti op plekken waar dat werd gedoogd. Nu verdienen we er ons brood mee.’ Hun bedrijf wordt veelvuldig ingeschakeld voor kunstwerken op straat, maar ook op muren in gebouwen van veel grote bedrijven, zoals ABN-AMRO, Ajax, Essent en Puma en dan nu in opdracht van de Winkeliersvereniging Stadshagen. De kunstenaars verwachten dat het kunstwerk ongeveer zes tot acht weken zichtbaar zal blijven.

Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland, locatie Stadshagen, is verhuisd. De bouw begon na de zomervakantie van 2018 en was ruim een jaar later klaar. Na drie dagen van schoonmaken, de laatste klusjes doen en alle spullen overbrengen uit de oude locatie aan de Belvédèrelaan konden op 18 oktober de deuren geopend worden in de gloednieuwe praktijk aan Oude Wetering 9, direct naast de Stadshoeve. Zodra alle spullen op hun plek staan en de medewerkers van de praktijk gesetteld zijn, zal een open dag volgen.

15


Raadslid Arjan Spaans en wijkbewoner Klaas Schuuring:

‘Maak oorlogshistorie zichtbaar in de wijk’ Door Bert Kunnen We schrijven september 1944 als de geallieerden de Duitse bezetters in het nauw drijven en de Tweede Wereldoorlog zijn laatste fase in gaat. Om de vijand een halt toe te roepen volgt vanuit Berlijn de opdracht alle kansen te benutten om de bevrijders van Nederland te stoppen. Zo worden op veel plaatsen tankgrachten gegraven van zes meter breed en drie meter diep, die de geallieerde tanks moesten verhinderen om naar het Noorden van ons land op te rukken. In de omgeving van Zwolle werden drie tankgrachten gegraven, onder andere in de Mastenbroekerpolder: vanaf de IJssel via de Scholtensteeg richting voormalig kasteel Werkeren naar de Rademakers Schutsluis bij het Zwartewater. Jacob van Bennekom Stadshagenaar Klaas Schuuring verdiepte zich in de geschiedenis van de gracht door de Mastenbroekerpolder en stuitte op een bijzondere gebeurtenis. Schuuring: “Omdat er onvoldoende animo onder Zwolse mannen was om aan de gracht te graven, haalden de Duitsers mannen uit het hele land, om mee te helpen met deze stevige klus. Dat overkwam ook de toen 21-jarige Jacob van Bennekom uit Amsterdam, die als dwangarbeider vanuit Kamp Amersfoort in Zwolle te werk werd gesteld. Hij weigerde echter vanwege principiële redenen mee te werken.” Van Bennekom was Jehova’s getuige, een geloofsgroep die het gezag van de Duitse bezetter niet erkende. “Zijn weigering werd hem fataal”, vertelt Schuuring. “Hij wordt op 6 oktober 1944 gefusilleerd door de Duitsers en ter plekke in

een naamloos graf begraven. Na de oorlog wordt het lichaam overgebracht naar de oorlogsbegraafplaats in Westenholte”, aldus Schuuring. Zijn zoektocht leidde tot nieuwe details over de gebeurtenissen en er meldden zich Zwollenaren die ook aan de grachten hebben gewerkt. Gedenkplek Schuuring zocht in de archieven en kwam erachter hoe de tankgracht ongeveer gelopen moet hebben. Schuuring: “Deze is nog steeds zichtbaar in de wijk, het water langs het Twistvlietpark was onderdeel van de gracht. We zouden de historie meer zichtbaar kunnen maken, als was het alleen maar door een plaquette met informatie.” Ondertussen kwam de Stadshagenaar in contact met CDA-raadslid Arjan Spaans. Samen proberen zij alle feiten boven water te krijgen om op deze wijze zo gefundeerd mogelijk de oorlogshistorie in de wijk zichtbaar te maken. “Dit verhaal spreekt mij enorm aan”, legt Spaans uit. “Het gegeven offer van Jacob van Bennekom is groot geweest. Hij gaf zijn leven om anderen te redden en dit verhaal en dat van de tankgracht hoort bij onze lokale historie en die van Stadshagen.” De tankgracht blijkt onder meer door het nieuwe woongebied De Tippe te lopen. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de stedenbouwkundige opzet van deze nieuwe buurt geen goede plaats is voor een gedenkplek. Oude Wetering In de raadsvergadering van 14 oktober jongstleden, precies 75 jaar na de beschreven gebeurtenissen, werd een motie van CDA-er Spaans aangenomen, met steun van de gehele raad, om te bereiken dat de details van de gebeurtenissen

Foto’s Jan Burgman Initiatiefnemers Klaas Schuring (rechts) en Arjan Spaans (links) bij de mogelijke gedenkplek

goed in kaart worden gebracht. Aan het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om een passende vorm en plek te zoeken om de oorlogshistorie tastbaar te maken. Spaans en Schuuring zijn van mening dat de plek waar de tankgracht de Oude Wetering kruiste, bij de nieuwe dierenkliniek, wellicht het beste is. Spaans: “21 april 2020 is de bevrijdingsdag van Zwolle, dan 75 jaar geleden. Ik verwacht dat er rond die datum concrete ideeën zijn over de uitvoering. Het zou mooi zijn als we op de toekomstige herdenkingsplek samen kunnen komen om stil te staan bij de dood van Jacob van Bennekom.”

Luchtfoto uit 1945 met de loop van de tankgracht

Bescherming tegen water volop actueel

Klimaat brengt nieuwe terpen in Breezicht Door Bert Kunnen De terpen zijn terug in het Nederlandse landschap. Bewoners van laag gelegen gebieden bouwden hun woningen en boerderijen eeuwenlang op opgehoogde plekken. Terpen en wierden boden zo bescherming tegen wassend water van zee en rivier. Dit verhoogde bouwen is anno 21e eeuw weer volop terug in de ontwerpprincipes van nieuwe wijken. Om ons te weren tegen steviger en meer frequente buien worden we als Hollanders vindingrijk en halen de terp weer van stal. In de buurt Breezicht krijgt deze historische oplossing een brede toepassing. Polder Mastenbroek Woonheuvels als terpen zijn geleidelijk ontstaan vanaf de zesde eeuw voor Christus. Groningen en Friesland kennen er enkele honderden. Soms werden complete dorpen op een terp gebouwd. De terpenbouw eindigde toen in deze provincies de eerste dijken werden opgeworpen. Na het jaar 1000 verlieten veel boeren de dorpsterp om zich te vestigen op een huisterp, zoals die ook veel in de polder Mastenbroek te vinden zijn. Dat is één van de oudste droogmakerijen van ons land en is in 1364 ontstaan. In de wijk zijn al diverse gebouwen op een verhoging gebouwd. Nu in Breezicht het principe van de terp

16

ook veelvuldig wordt toegepast wordt de samenhang met de polder Mastenbroek nog meer zichtbaar gemaakt. Klimaat robuust Zwolle heeft een zogeheten Adaptie Strategie opgesteld. Hiermee zijn de kwetsbare plekken in de stad voor plensbuien, overstromingen, hitte en droogte in beeld gebracht. In de nog te ontwikkelen delen Breezicht en De Tippe wordt de klimaatopgave stevig opgepakt en ingesprongen op de nieuwe klimaatomstandigheden die de komende jaren gaan ontstaan. Bewoners van grote delen van Stadshagen hebben nogal eens last van tuinen die blank staan. In Breezicht wordt dit leed de bewoners bespaard. De buurt wordt ingericht als een landschap met enkele buurtschappen, die verhoogd liggen ten opzichte van het omliggende groen. Deze nieuwe terpen zijn nu al zichtbaar in de wijk. Regenwater loopt straks vanuit deze woongebieden het groen in, waar veel ruimte is voor waterberging. In deze buffers is zelfs voldoende ruimte om het totale bergingstekort van de wijk Stadshagen op te vangen, zonder dat dit leidt tot overlast in woongebieden. Ook krijgt de buurt zogeheten wadi’s (Water Afvoer Drainage Infiltratie) die bij regenval gevuld worden met hemelwater. Deze wadi’s worden tevens ingericht als kinderspeelplaatsen met keien en boomstammen.

Boerderij op een terp in de Mastenbroekenpolder

Het waterpeil wordt met stuwen geregeld en in extreme situaties wordt het water de Milligerplas ingestuurd. Geen infiltratiekoffers Voor een water robuuste inrichting van Breezicht is het niet wenselijk afhankelijk te zijn van wat bewoners op eigen erf doen. Daarom wordt regenwater van daken collectief opgevangen, verwerkt en via de grond afgevoerd. Dit is in afwijking van het uitgangspunt dat in andere delen van de wijk is toegepast, waarbij regen-

Foto Margreet Kruise

water op eigen terrein en in zogeheten infiltratiekoffers wordt opgevangen. Het gebruik van energie behoort ook tot de Zwolse Adaptie Strategie. Zwolle wekt in deze buurt zelf energie op om bijvoorbeeld de straatverlichting energieneutraal te maken. In Breezicht krijgen de huizen zonnepanelen en ontbreekt het aardgas. Ook wordt veel aandacht besteed aan goede isolatie van vloeren, daken, muren en ramen. Daarmee is de warmtevraag in Lees verder op pagina 17


Vervolg pagina 16 de woningen laag en ligt het voor de hand warmtepompen toe te passen. YEP In Breezicht komen 1.140 woningen, waarvan ongeveer 610 in Breezicht-Zuid en 530 in Breezicht-Noord worden gerealiseerd. Doelgroepen voor deze buurt zijn met name ‘gezinnen met kinderen en jonge stellen’en ‘oudere mensen of gepensioneerden die volop in het leven staan’. Naast de YUP’s komen dus ook de door het dagblad Trouw zogenoemde YEP’s (Young Elderly Persons) in de buurt te wonen. Breezicht is in meer opzichten toekomstbestendig. Met name de YEP’s hoeven niet bang te zijn dat zij bij het klimmen van de jaren in hun tuin met rollator of scootmobiel vast komen te zitten in de modder. Keer het woord ‘terp’ om en het is straks volop ‘pret’ in Breezicht.

Nieuwe terpen in buurt Breezicht

Foto Margreet Kruise

Kinderredactie basisschool de Schatkamer

Schoolkamp 2019 Door Sophie Venekamp Van 18 tot en met 20 september is groep 7 & 8 van OBS de Schatkamer op kamp geweest. Het was wel anders dan de voorgaande jaren vanwege de nieuwe locatie. De locatie was de Berghoeve in Epe. Een fietstocht van wel 30 kilometer. Toen we aankwamen gingen we de locatie verkennen; er waren slaapzalen en dat was heel gezellig. Daarna gingen we meteen leuke spelletjes doen. Thema Het thema van dit jaar was ‘de bovenbouwers van Catan’. Dat hield in dat we Catan groepjes hadden; daar deden we bijna alles mee. Zoals corvee en de gezamenlijke

Foto’s Kinderredactie Schatkamer

spellen; je kon kaarten verdienen door bijvoorbeeld klusjes te doen en door goed te luisteren of extra te helpen bij corvee. Er waren vier grondstoffen: graan, steen, hout en schaap. Als je al die grondstoffen had kon je een huisje bouwen. Het groepje met op het eind van het kamp de meeste huisjes won en kreeg een prijs. Afsluiting Op donderdag hadden we een bos challenge gedaan met foto´s en opdrachtjes; dat was erg leuk. Ook was toen de bonte avond en een spooktocht: toen zijn we teruggestuurd door de boswachters omdat we een uur na zonsondergang niet meer in het bos mochten zijn. Dat was alweer de laatste nacht en de volgende ochtend moesten we er heel vroeg uit omdat we moesten inpakken. En daarna

gingen we weer terugfietsen; weer een lange tocht en dan lekker naar huis.

Kinderboekenweek 2019

deon Samson met het boek Zeb. De zilveren griffel is gewonnen door Dolf Verroen met het boek Droomopa. Maar wat is de gouden of zilveren griffel? Bij de gouden griffel krijg je een gouden stikker op je boek en 1.500 euro; natuurlijk krijg je dan ook de eer. De zilveren griffel: je krijgt een zilveren stikker (je krijgt geen geld) en ook de eer. Elk jaar is er ook een kinderboekenweekgeschenk; dit jaar was het Haaientanden van Anna Wolzt. En er was weer een liedje van Kinderen voor Kinderen: reis mee.

Door Fien Wieman De kinderboeken week 2019 was weer begonnen. Er zijn veel kinderboeken; ieder jaar wordt er een gouden en zilveren griffel uitgereikt. Ook dit jaar zijn er veel leuke kinderboeken uitgebracht. Het thema dit jaar van de Kinderboekenweek was ‘reis mee’. Foto’s Kinderredactie Schatkamer

De gouden griffel is gewonnen door Gi-

De voorleeswedstrijd Op onze school (en op veel andere scholen) werd een voorleeswedstrijd georganiseerd. Je mag dan voor de school voorlezen. Eerst heb je een voor-auditie in de klas; als jij dan hebt gewonnen ga je met een paar andere kinderen voor de hele school voorlezen. Als je dan van de school hebt gewonnen, ga je strijden tegen andere scholen. Als je dan wint krijg je een hele grote beker, een beker van de school, en die moet je het jaar daarna weer inleveren.

Het was een erg leuk kamp alleen is de locatie nu helaas gesloten.

De NIO 2019 Door Sophie van het Erve De NIO toets is een toets voor groep 8. Het bepaalt je niveau en dus ook je einduitslag, en in de toets komen vooral getallen en rekenen voor. Eigenlijk kan ik er nog niks over zeggen want ik heb de toets nog niet gemaakt, maar hij komt wel in zicht. De toets is niet verplicht; als je geen toestemming krijgt van je ouders hoef je hem niet te doen. De toets duurt twee uur en heeft zes onderdelen. Verbaal inzicht: ● Synoniemen ● Analogieën ● Categorieën

Rekenkundig inzicht: ● Getallen ● Rekenen ● Uitslagen

Ik verwacht een toets waar je een wel een tijdje mee bezig bent en ik verwacht dat er voor iedereen die de toets maakt wel iets bij zit iets waar je moeite mee hebt. Er zullen ook vast nog wel kinderen bij zitten die er wat langer over doen en er wat meer moeite mee hebben of kinderen die hoogbegaafd zijn en er dus wat sneller doorheen gaan.

17


Voedselcoöperatie Hof van Breecamp

Ondersteunen van boeren en kleine leveranciers uit de regio Door Erica Turmel-Donker Voedselcoöperatie Hof van Breecamp is in maart gestart en inmiddels een half jaar onderweg. Er zijn reeds 18 gezinnen lid, die van 16 lokale leveranciers producten afnemen: van zuivel, kaas en groente, tot bier en chips. Elke zaterdag rijdt een van de leden via een roulatiesysteem langs de leveranciers om de bestelde producten op te halen. De bestellingen worden diezelfde dag opgehaald bij buurttuin Hof van Breecamp aan de Jac. P. Thijsselaan. Peter Poessé is lid vanaf het begin en ondersteunt oprichtster Diana van der Stouw achter de schermen. “Vroeger als kind kwam ik al bij de appelboer in Zuid met mijn ouders. Ik vind het ook leuk om langs te gaan bij boerderijwinkels en bijvoorbeeld verkoopstalletjes langs de weg bij boerderijen. Daardoor heb ik positieve associaties bij boeren, en deelname aan de voedselcoöperatie is voor mij ook een goede manier om mijn kinderen te laten zien waar het eten vandaan komt”, vertelt Peter. Doel Het doel van de voedselcoöperatie is gezamenlijk de boodschappen inkopen bij boeren en kleine ondernemers in de di-

“Het zet me aan het nadenken over wat ik eet”

Bestellingen worden opgehaald op buurtuin Hof van Breecamp

de buurttuin. Veel deelnemers komen uit Breecamp, wat zorgt voor contacten in de buurt. Voor mij is het ook fijn dat ik mijn boodschappen om de hoek kan ophalen.” De voordelen van de voedselcoöperatie zijn voor Peter het laagdrempelige karakter, de geringe kosten – €10, voor onderhoud van de website en de kratten die elk lid krijgt – en de flexibiliteit van het bestellen. “Daarnaast zijn het mooie, lek-

“Het zijn lekkere producten van goede kwaliteit” recte omgeving. Leden zitten niet vast aan standaard pakketten maar losse producten: je koopt alleen wat je nodig hebt. Ook is het niet verplicht om elke week te bestellen. Alle producten in het aanbod zijn vers en lokaal, biologisch of duurzaam. Daarbij in acht houdend het credo ‘lokaal als het kan, regionaal als het moet’. Bestellen en betalen gaat via de website. Sociaal gebeuren Binnen de voedselcoöperatie wordt alles door de leden samen gedaan. Peter: “Het is mooi dat de coöperatie onderdeel is van

kere producten van een goede kwaliteit en ik vind het rijden langs de bedrijven ook leuk. Zo kom ik te weten waar mijn eten vandaan komt en leer ik de bedrijven in de omgeving kennen.” Vooruitzicht Ondanks dat de bestellingen in Breecamp opgehaald moeten worden, is iedereen welkom: “Het is mooi dat de mensen die zich bij de voedselcoöperatie aansluiten zich betrokken voelen: bij de buurt, bij elkaar, bij de aangesloten bedrijven. Iedereen is heel sociaal bewogen en de interactie onderling is fijn. Er is een

gemeenschappelijk iets wat de leden bindt.” Voor de toekomst zou het volgens Peter tof zijn als zich nog meer mensen aansluiten en het aanbod aan producten zich langzaam uitbreidt. “Het zou mooi zijn als we in de toekomst met elektrische auto’s of een elektrische bestelwagen kunnen gaan rijden”, besluit Peter. Gemak en vrijheid Hoe bevalt het de leden zelf? Ruth Barneveld, Nienke van der Schaaf en Milou van Rijn vertellen er graag over. Bij alle drie staat duurzaamheid hoog in het vaandel, wat een van de redenen is geweest dat ze lid zijn geworden. Ruth: “Er is niks zo heerlijk als op zaterdag te kunnen lunchen met vers gebakken brood, een vers eitje en een lekker stukje kaas van bedrijven uit Zwolle! Het is prettig om zelf te kunnen kiezen wat je bestelt en niet vast te zitten aan een pakket.” Milou prijst het gemak: “Ik vind het fijne aan de coöperatie is dat ik niet wekelijks zelf alle adressen af hoef voor mijn boodschappen. Hoe vaker ik bestel, hoe meer ik merk dat het klopt met de rest waar ik mee bezig ben. Het eten is daardoor nog lekkerder!” Nienke heeft het druk met werk en gezin en ziet de coöperatie echt als uitkomst: “Het sprak me aan dat ik zelf kon bepalen wat ik bestelde en wanneer. Eens in de zoveel tijd een rondje rijden is voor mij goed te doen. Ik ben blij met de producten: verse melk, duurzaam brood, biologisch vlees en groenten. Het zet me ook aan het nadenken over wat ik eet en waar het vandaan komt.” Alle drie hopen ze dat er meer deelnemers bij komen, zodat ook anderen kunnen ervaren hoe fijn het is. Milou: “Door meer afnemers is de kans groter dat de voedselcoöperatie ook aantrekkelijk blijft voor de leveranciers en in de toekomst blijft bestaan.” Korte lijnen Tuin Salland, Erve Slendebroek, Franck en De Huppe zijn vier van de 16 leveranciers die producten leveren aan de voedselcoöperatie. Waarom zijn zij aangesloten? Maaike Back is de drijvende kracht achter Tuin Salland: “Onze doelstelling is: biologische groenten verbouwen voor Zwollenaren. Voedselcoöperatie Breecamp is daarin voor ons een nieuwe vorm van

18

Foto’s Erica Turmel-Donker

afzet binnen Zwolle. De collectieve inkoop sprak me aan en ook dat de leden hun bestellingen zelf ophalen. Laten zien wat we doen vind ik belangrijk. Wel mag van mij het aantal bestellingen nog wat groter zijn. Dat maakt het voor mij efficiënter om te oogsten. Hoe meer gezinnen aansluiten, hoe beter!” Wilma van Vilsteren van De Huppe: “Wij streven ernaar om duurzaam en eerlijk eten zo dicht mogelijk en met zo min mogelijk milieubelasting bij de consument te brengen. Daar past de voedselcoöperatie goed bij.” Wilma vindt dat het contact onderling goed verloopt: “De lijnen zijn kort en duidelijk. We willen ons nog wel meer laten zien, echter lukt dat door de veelzijdigheid en drukte van het bedrijf niet altijd. Wat ik vooral belangrijk vind is dat het werkt voor onze klant, dus de leden van de voedselcoöperatie.” Eetwinkel Franck levert brood en koeken aan de voedselcoöperatie. Eigenaresse Judith: “Ieder initiatief dat te maken heeft met goed en eerlijk eten moedigen wij aan. Het enthousiasme van Diana en de andere leden van de coöperatie was aanstekelijk. Wij vinden het een leuk initiatief en ik hoop dat er snel meer leden bij komen!” Jaco en Roelien Visscher zijn eigenaar van melkveebedrijf Erve Slendebroek: “Er is een rechtstreekse verbinding tussen consument en producent. Het is plezierig dat de leden van de coöperatie bij toerbeurt hier komen om de producten te halen. Op die momenten kun je iets meer van je melkveebedrijf en van de zuivelproductie achter de schermen laten zien. Keurig op tijd wordt de bestelling doorgegeven. Er zijn duidelijke afspraken over de te leveren producten en het contact is snel gelegd wanneer er nieuwe producten gewenst of aangeboden kunnen worden. Sinds kort leveren wij ook vers fruit, aardappelen en uien uit de polder. Een akkerbouwer waar wij zelf wekelijks onze producten leveren en waarvan wij dan weer producten mee kunnen nemen om te leveren in Stadshagen. Hoe vers wil je het hebben?” Meer informatie: hofvanbreecamp.nl/voedselcooperatie


Naam: Heini Koornberg Geboortejaar: 1978 Geboorteplaats: ​Oldebroek Beroep: Manager business control bij Attero Burgerlijke staat: ​Getrouwd met Henriët, 2 dochters Anna (11) en Iris (8)

Door Geert Jan den Hengst Dit artikel was er bijna niet geweest. Aan een flinke val in een eindsprint hield hij een gebroken sleutelbeen en een veelvoud aan schaafwonden over. Heini Koornberg is wielrenner. Amateur, maar niet onverdienstelijk. Hij had de fatale eindsprint graag willen winnen, omdat de Criteriumcup Twente nog gewonnen kon worden. "Als ik uitleg op welk niveau ik fiets, maak ik een vergelijking met voetbal. Professionele teams als Jumbo-Visma fietsen in de World Tour. Dat is dan de Champions League. Daaronder zitten professionele en semiprofessionele teams die je als de top van Nederland kunt zien, de Eredivisie. Vaak fietsen daar de jonge talenten die nog prof willen worden. Daaronder heb je dan mijn niveau. Noem het de Eerste Divisie." Hoe verloopt het herstel? “Voorspoedig. Ik zit al weer veel op de hometrainer." En mentaal? “Mijn eerste gedachte na de val: ik fiets nooit meer. Een dag later was ik alweer aan het nadenken over volgend seizoen. De eerste week thuis zijn vond ik heel lastig, omdat ik niks kon. Maar nu ben ik weer volledig aan het werk." Wat doe jij voor werk? "Ik ben manager business control bij Attero. Samen met mijn team adviseren wij het management over de financiële koers van de onderneming en geven we inzicht in de resultaten."

“Als je geen goede bochten kunt rijden, sta je na vijf rondjes al langs de kant.” Waarom ben jij gaan wielrennen? “Dankzij mijn sportieve ouders was sporten niet meer dan vanzelfsprekend. Tot mijn dertigste heb ik altijd aan volleybal gedaan. Door allerlei blessures zocht ik de laatste jaren steeds vaker de fiets op. Wat eerst een rondje rustig fietsen was werd al gauw een zo snel mogelijk rondje. Vervolgens ging ik met een groepje fietsen en dan kijken wie het sterkst was. Ik had overduidelijk behoefte aan competitie. Via via kwam ik enkele jaren later in contact met wielervereniging Hanzerenners. Na een paar keer meetrainen ben ik

Foto Hans van Eerbeek

daar lid van geworden. Daar heb ik het wielrennen qua techniek en het tactische spelletje daarachter goed leerde kennen." Tactische spelletje? "Tijdens een wedstrijd is er weinig tijd voor overleg. Het is meestal even kort roepen hoe de benen zijn of dat er een punt aankomt waar je goed gepositioneerd moet zitten. Individueel moet ik dus met van alles rekening houden. Wie gaat er demarreren? Hoe fris zijn de anderen? Hoe creëer ik een goed uitgangspunt voor de sprint? Vaak wordt wielrennen geassocieerd met de Tour de France. Maar zo werkt het niet in Nederland, want er is hier altijd wind. Dan moet zorgen dat je goed van voren zit. Anders ben je altijd geklopt, hoe sterk je ook bent. Als amateur rij je ook veel criteriums (‘rondjes om de kerk’). Er komt zo weer een bocht en daar moet je met volle snelheid doorheen. Het is een heel intensieve activiteit. Als je geen goede bochten kunt rijden, sta je na vijf rondjes al langs de kant. Volledig opgebrand!" Waar liggen jouw kwaliteiten? "Ik ben allround, maar hou van zware omstandigheden. Dan moet iedereen met de billen bloot en kan ik meestal het verschil maken. Als je, zoals ik, goede uitslagen rijdt word je vanzelf ook de kopman. We vormen een echt vriendenteam. We hebben veel voor elkaar over en helpen elkaar. Dus als jongens zelf niet het gevoel hebben voor een podiumplek te kunnen rijden, vragen ze al snel of ze wat kunnen doen voor mij."

Noem eens wat prestaties? "Inmiddels heb ik veel gewonnen, maar wat er voor mij uitspringt is: twee keer districtskampioen, drie keer 3e bij het Nederlands Kampioenschap en ik ben er trots op dat ik als amateur De Ster van Zwolle heb uitgereden." Hoe vaak train je? “Wekelijks vier keer, gemiddeld acht tot negen uur. Meestal zijn dat rustige ritjes. In de aanloop naar het seizoen doe ik ook nog intervaloefeningen. Tijdens het seizoen rijd ik veel wedstrijden en is het daartussen rustig trainen om scherp te blijven. Die vier keer is wel de max om het te kunnen plannen met werk en gezin. Fietsen is een geweldige hobby, maar mijn gezin gaat, helemaal op belangrijke momenten, natuurlijk voor." Waar ben jij trots op? "Het afronden van mijn postdoctorale opleiding tot Registercontroller. En natuurlijk ben ik ook heel trots op mijn gezin." En wat vergeet jij het liefst? "De valpartijen, want die valpartij van onlangs was echt niet de enige." Zijn er nog dromen? "Graag word ik nog eens Nederlands kampioen bij de amateurs. Het was drie keer bijna." Wat inspireert je? "Mensen die ondanks tegenslag het beste er van maken. Zij die hun eigen plan trekken en afwijken van de heersende opvat-

“Ik verafschuw het buitensluiten van mensen, om wat voor reden dan ook.” tingen of beklemmende keurslijven. Mijn ouders hebben mij geïnspireerd door de onvoorwaardelijke liefde die ze ons als kinderen gaven. Ik heb een christelijke opvoeding gehad. De belangrijkste levensles voor mij is om eerst naar jezelf te kijken voordat je je met een ander gaat bemoeien. Je kunt beter een ander helpen dan voorschrijven wat iemand wel of niet moet doen. Ik verafschuw fundamentalisme, het buitensluiten van mensen, om wat voor reden dan ook." Is er een favoriete plek in de wijk? "Dat is dan toch wel de dijk van Frankhuis naar Hasselt. Je begrijpt, daar kan ik lekker stampen." Heb jij een ideaal voor Stadshagen? "Ik vond het altijd een mooi gezicht om rond 18.00 uur veel jonge kinderen op het wielerbaantje te zien fietsen. Het is een doodzonde dat deze moet wijken voor nieuwbouw. Ik hoop dat dit nog teruggedraaid kan worden. Verder is het hier zeer prettig toeven."

19


Activiteiten in Stadshagen

Sinterklaas en zijn trouwe vrienden komen op bezoek! Ben jij erbij? Kijk voor meer informatie op onze website www.winkelcentrumstadshagen.nl of volg ons op Twitter, Facebook & Instagram: @wcstadshagen zodat je niets mist van onze nieuwtjes en activiteiten!

Tot en met vrijdag 22 november

Sinterklaas Puzzeltocht

Win €15,00 aan shopmuntjes! Zoek de letters in onze winkels en bij Park de Stadshoeve en los de puzzel op.

Zaterdag 23 november

Intocht Sinterklaas

We verwelkomen de Sint en zijn vrienden om 11.45 uur bij Station Stadshagen en gaan daarna in optocht door de wijk. We brengen een bezoekje aan de Stadshoeve en Sint opent de nieuwe dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland. In de Wade gaan we zingen voor de Sint. Volg de intocht live via Facebook en Instagram: @sinterklaasintochtstadshagen.

Zaterdag 30 november

Pietenparty’s

Feestvieren en knutselen met de pieten in de Pietenpartytent in de Wade. Party’s om 10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 14.30 uur. Haal tot vrijdag 30 november 17.00 uur je gratis entreekaartje op bij Westerhof Boeken. Op zaterdag 30 november kun je alleen nog een kaartje vragen bij de tent, maar op = op.

Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

De brrrrrr zit weer in de maand! Bij aanschaf van een nieuwe CV-ketel een gratis slimme thermostaat of € 100,- korting! Maak direct een afspraak via 088-2008555 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Remeha eTwist. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 100,- korting!

20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.