Vinexpress mei 2017

Page 1

Wijkkrant 15e jaargang mei 2017

03 Duofiets

05 Nieuwkomer Karim

03 04 08 09

08 Zwanen

Groene daken Fotoproject You & I Winkelcentrumdynamiek Tiny forest voor Stadshagen

Kruising BelvederelaanFrankhuizerallee gereed Door Gerdo van den Burg

• Er zijn een aantal snelheid remmende maatregelen genomen, terwijl volgens gebruikers juist het overzicht en niet de snelheid het probleem waren. • De voorrangsweg Belvédèrelaan is een 50km/u-gebied. Door het plaatsen van hoge drempels is het onmogelijk geworden om hier nog 50 km/u te rijden. • De op- en afritten van de parallelwegen zorgen voor nieuwe onoverzichtelijke situaties. Op het eerste gezicht worden de aanpassingen nog niet omarmd door buurtbewoners en gebruikers. Overigens dient wel gezegd te worden dat in de eerste dagen na ingebruikname nog geen incidenten gemeld zijn. Daar staat tegenover dat het ten tijde van schrijven meivakantie is en vanaf maandag 1 mei het weer drukker zal worden als de kinderen weer naar school gaan.

In de Vinexpress van februari 2017 schreven we over de gevaarlijke situaties op dit kruispunt en de aanstaande reconstructie van het verkeersgebied. Nu, drie maanden later, is de reconstructie gerealiseerd. Wat zijn de eerste ervaringen? En hoe kijkt Stadshagen naar de wijzigingen? Terugblik Op 2 februari 2017 publiceerde gemeente Zwolle in de Staatscourant het “Verkeersbesluit herinrichting kruising Belvédèrelaan-Frankhuizerallee”. De overwegingen ten aanzien van dit besluit waren vooral op het gebied van verkeersveiligheid. Logisch, want er waren de afgelopen jaren tientallen geregistreerde en ongeregistreerde ongevallen. Om dit belangrijke argument kracht bij te zetten plaatste een buurtbewoner een ruim tien minuten durende film over de dagelijkse gang van zaken op het kruispunt op Facebook. Dit bericht werd vele malen gedeeld en door een aantal politieke partijen als extra middel gebruikt om snelheid in het proces te houden. Huidige stand van zaken Van maandag 27 maart tot dinsdag 25 april 2017 zijn er werkzaamheden ver-

Foto: Yvonne Waslander

richt aan zowel de Frankhuizerallee als aan de Belvédèrelaan. Er zijn drempels en verhogingen aangebracht en de parallelwegen hebben een andere ontsluiting gekregen. Daarnaast is het fietspad iets verlegd, zodat wachtende auto’s komende vanaf de Frankhuizerallee makkelijker kunnen wachten tussen fietspad en Belvédèrelaan.

Wat vindt Stadshagen? Een uur observeren en ondervragen van diverse passanten levert de volgende constateringen op: • Qua verhogingen in de weg is met bussen en vrachtwagens geen rekening gehouden. • In de beleving van buurtbewoners en gebruikers is in de praktijk weinig veranderd.

Hoe nu verder? Buurtbewoners zijn van plan opnieuw een film te maken van het reilen en zeilen op het kruispunt. Hopelijk zijn de eerste, vooral sceptische, ervaringen en meningen onterecht en tonen de beelden aan dat het kruispunt overzichtelijk en veilig is geworden. Als er aanleiding voor is, zullen we uiteraard in één van de volgende edities weer bij de ervaringen op dit kruispunt stil staan.

i10 MOTION

HELPEN CRANBERRIES TEGEN BLAASONTSTEKING?

• Airco • Boordcomputer • USB en AUX • Centr. deurvergr. en afstandsbediening • Electrische ramen

Nieuwsgierig? op donderdag 1 juni! www.westenhage.nl Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

Bouwjaar 2017

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

€ 99,00 p/mnd*

SPECIALIST IN HYUNDAI

Sinds

Autobedrijf Bert Wieten 1988 WWW.BERTWIETEN.NL

* vraag naar de voorwaarden


“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

Nu ook in

038 420 31 00

Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Profitgym!

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Voor alle behandelingen

www.fredagaasbeek.nl

www.fysiozwolle.nl

Geen wachtlijst

...houdt u in beweging

kinderdagverblijf

de 7kinderdagverblijf dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon ruimste gewoon dede laagste prijs openingstijden gewoon dede ruimste openingstijden gewoon meest flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! nieuw!

flexopvang

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 www.de-7-dwergen.nl zwaardvegerstraat| info@de-7-dwergen.nl 124, zwolle | 038 230 09 32

per uur

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51

ONTDEK DOOMIJN in...

www.ijsselgroen.nl

SPEEDDATES VOOR VRIJWILLIGERS EN VRIJWILLIGERSORGANISATIES

WEES ZELF DE PERSOON DIE

JE HET LIEFST ZOU ONTMOETEN Meld je aan via www.zwolledoet.nl/zwolledate

Divers vrijwilligerswerk: • Zorg en welzijn • Kunst en cultuur • Sport en recreatie • Natuur, milieu en dieren • Ideëel en buitenland

Datum, tijd en locatie

23 mei 2017

18:45 uur inloop en uitleg v.d. avond 19:00 - 21:00 uur start speeddates Burgemeester Drijbersingel 11 Zwolle

ma0s o h T G IN 2 37 O

BIOLO

STADSHAGEN

Het Saffier

Wildwalstraat

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bij KC het Saffier

Oude wetering buitenschoolse opvang

Sportlaan kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij IKC Het Festival

WESTENHOLTE Papaverweg

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Sterrenkroos kinderdagverblijf en peuterspeelzaal vanaf 1 mei 2017 bij Oude wetering

Muurmeesterstraat peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar

Korianderplein peuterspeelzaal bij OBS De Ridderspoor

Stinsweg 8+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

Meer informatie: www.zwolledoet.nl, of stel je vraag via: info@zwolledoet.nl, (038) 422 52 00

02

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Alice Tekst Eindredactie: Inez van Slooten, Erica Turmel-Donker Redactie: Louis Zandbergen, Iris Boersbroek, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert Jan den Hengst, Marjolein Pistoor, Megan van Kampen, Vanessa Sijens, Gerdo van den Burg, Milou van Rijn, Laurens Fiselier, Ruben Huizinga (stagair) Fotografie: Yvonne Waslander, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek, Erica Turmel-Donker, Joris van der Kamp Opmaakredactie: Martin de Zoete, Content Innovators Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.650 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van juni 2017: uiterlijk maandag 29 mei 2017.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Duofiets overhandigd aan Zonnehuis Door Iris Boersbroek Op vrijdagmiddag 10 april werd de duofiets van het Zonnehuis officieel overhandigd en in gebruik genomen. De aanschaf van deze fiets was een initiatief van een van de fysiotherapeuten en is mede mogelijk gemaakt door de Edwin van der Sar Foundation. De fiets is in principe voor de bewoners van het Zonnehuis en de aanleunwoningen, maar als hij vrij is, kunnen buurtbewoners ook een huurverzoek indienen. Bewegen Beweging is noodzakelijk voor zo gezond mogelijk ouder worden, dat weten we allemaal. Maar niet iedereen is in staat zelfstandig te bewegen. Dat bracht fysiotherapeut Gerlinde van de Wetering op het idee van een duofiets, en ook nog een met elektrische trapondersteuning. Dat maakt het voor de ‘hoofdfietser’ ook minder zwaar. Zolang iemand zelfstandig kan zitten, kan hij op de duoplek plaatsnemen. Je kunt actief meetrappen maar alleen meebewegen is ook mogelijk. Een prachtige combinatie van bewegen en frisse buitenlucht. Zo’n fiets is echter niet goedkoop, maar toen Gerlinde hoorde van de Edwin van der Sar Foundation, was de link gauw gelegd. Edwin van der Sar Foundation Edwin van der Sar, oud-profvoetballer, realiseert met zijn stichting projecten ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie. De stichting werkt samen met landelijke partijen, waarbij deskundigheid voorop staat, en wil een stimulerende en verbindende factor zijn tussen de diverse partijen (patiënten, re-

Foto: Yvonne Waslander

validatiecentra, ziekenhuizen, woon-zorglocaties, verzekeraars) om de zorg voor mensen met een hersenbeschadiging te verbeteren. Bewegen is hét middel om herstel van hersenfuncties en sociaal contact te bevorderen. De aanvraag van Gerlinde werd gehonoreerd maar het bedrag was niet voldoende voor een fiets mét motor. Daarvoor werd het Fonds Waardigheid en Trots aangesproken. Dit fonds is in 2015 opgericht als startpunt om de ouderzorg te verbeteren, zeker nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Het heeft als doel bij te dragen aan een waardevol leven als oudere met trotse mantelzorgers en zorgverleners en goede verpleegtehuizen. Het moet gaan om de persoon, niet om de leeftijd.

Gebruik De fiets is geleverd door Vegro, die ook het onderhoud verzorgt. De fiets is verzekerd, net als degenen die erop rijden. Het lenen kost niets maar moet wel van tevoren worden gemeld. De enige voorwaarde is dat bij terugkomst de accu weer wordt opgeladen. Dat er veel enthousiasme is, bleek wel uit de grote opkomst en het grote aantal praktische vragen dat er werd gesteld. Alle informatie wordt nog op papier gezet voor de bewoners en die kunnen natuurlijk ook altijd de vragen stellen. Meer info: www.edwinvandersarfoundation.nl/; www.zgijv.nl; www.waardigheidentrots.nl;

Stadshagen voorzien van groene daken Door Erica Turmel-Donker Uit het Buurt-voor-Buurt onderzoek 2016 is onder andere duidelijk geworden dat ‘water en klimaat’ onder bewoners in onze wijk niet goed scoort. Veel mensen ervaren wateroverlast en er wordt gezocht naar manieren om dat tegen te gaan. Eén van die manieren is het maken van groene daken. Hierover was op 22 maart jongstleden een informatiebijeenkomst in de Hofkamer. Onder leiding van Maaike den Besten, directeur van Rooftop Revolution, kon een twintigtal geïnteresseerden meer te weten komen over het aanleggen van een groen dak bij hun thuis. Naast bewoners uit Stadshagen en een aantal andere wijken van Zwolle, waren ook vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta, Delta Wonen en Proeftuin Water aanwezig. Ook initiatiefnemer van deze informatieavond Peter van Beek was van de partij. Het hoofddoel van deze avond was het vaststellen van een groene daken project, in Stadshagen of elders in Zwolle. Vergroenen van stadsdaken De Amsterdamse non-profit organisatie Rooftop Revolution houdt zich bezig met het terugbrengen van de natuur in de steden. Dit doen ze door het aanleggen van groene daken. Naast dat deze voor

Maaike den Besten van Rooftop Revolution leidde de informatieavond. Foto: Erica Turmel-Donker

omwonenden prettiger zijn om naar te kijken dan grijze platte daken, hebben ze meer voordelen: groene daken vangen het regenwater op, hebben een verkoelende werking en nemen de fijnstof uit de lucht op. Daarnaast neemt de biodiversiteit in een stad toe, wordt de levensduur van een dak verdubbeld en werkt een groen dak energiebesparend. Rooftop Revolution werkt als onafhankelijke partij en biedt een platform voor particulieren of bedrijven om groene daken mogelijk te maken. Tijdens de informatieavond is door de aanwezigen gesproken over de beweegredenen, obstakels en kansen voor het aanleggen van groene daken in Zwolle. Zo zijn enkele beweegredenen een mooier

uitzicht, het opvangen van regenwater en een beter leefklimaat. Obstakels zijn onder andere de onbekendheid van groene daken, de verschillende betrokken partijen op één lijn krijgen en de bekostiging van het project. Daar tegenover staan kansen als het vergroten van sociale cohesie en het kunnen combineren van groene daken met zonnepanelen. Pilot in Stadshagen Naar aanleiding van de uitkomsten van de bijeenkomst is een pilot-team samengesteld dat de zich komende tijd bezighoudt met het uitwerken van een plan om in Stadshagen groene daken te realiseren. Zodra hier meer over bekend is, zal de Vinexpress daarover berichten.

03


Fotoproject ‘You & I in de wijk’ succesvol afgesloten king met de drie basisscholen, waaronder De Schatkamer. Enthousiaste, leergierige kinderen. Ook de andere deelnemers en betrokkenen waren zeer enthousiast. Wel is het zo dat als we jongeren en ouderen willen koppelen, eerder met het project moeten beginnen, omdat die koppeling tijd nodig heeft. Ook hadden we veel commitment van de betrokken organisaties. Er was een groot draagvlak bij de mensen met expertise en bij de bedrijven die zich aan You & I hebben verbonden. Alle deelnemers zijn ook enorm trots dat ze met hun werk in de Grote Kerk hangen.”

Genomineerde Yvonne Waslander bij haar beeldverhaal

Door Erica Turmel-Donker Van 8 maart tot en met 3 april was de afsluitende tentoonstelling van het ‘You & I in de wijk’-project te zien in het Cultuurhuis en in de Grote Kerk in de binnenstad. Op die laatste locatie was de ‘You & I’ tentoonstelling gecombineerd met World Press Photo 2016 en Kidsrights. Initiatiefneemster Fieke van ’t Riet kijkt tevreden terug op een succesvol project. In Stadshagen zijn uiteindelijk vijf beeldverhalen ontstaan, waarvan twee zijn genomineerd voor de publieksprijs. Hiervoor zijn alle ingezonden beeldverhalen bekeken en door de vakjury beoordeeld. Er is vooral naar het fotografische verhaal gekeken: vertellen de foto’s het verhaal zonder dat een begeleidende tekst nodig is? “De fotografie was het instrument voor de deelnemers om zichzelf in de wijk neer te zetten, maar de jury wilde het project fotografisch en technisch wel op een goed niveau zetten”, zegt Fieke van ’t Riet. Ze was zelf onder de indruk van de inzendingen. “Assendorp is heel anders gefotografeerd dan Stadshagen. Daar

Foto: Erica Turmel-Donker

lag de nadruk op drukte, een volle wijk, veel steen. Het is cultureel een interessante wijk en inwoners zijn betrokken bij elkaar. In Stadshagen is juist de natuur meer benadrukt. Die wijk is ruimtelijker, met veel groen waar mensen plezier van hebben. We hebben heel bewust voor deze twee verschillende wijken gekozen en het is mooi om te zien dat de verschillen ook in de inzendingen terugkomen.” Vervolg Er zal een vervolg komen op het project. Hoe dat exact wordt vormgegeven kan Van ’t Riet nog niet zeggen, ze wil eerst ‘You & I in Assendorp & Stadshagen’ evalueren en hopelijk kan ze van de inzendingen een reizende tentoonstelling maken met bijbehorende brochure. “Uiteindelijk willen we van Zwolle de fotostad van het Oosten maken. Op de Zwolse scholen zoals het Deltion College, Landstede en Windesheim - worden al opleidingen op het vlak van fotografie en beeldtaal gegeven. Hopelijk kunnen we hier intensiever mee gaan samenwerken, of dit meer uitdragen.” Van ’t Riet kijkt positief terug op het project: “Ik ben enorm trots op de samenwer-

Andere kijk op fotografie Ton Burg was één van de vijf deelnemers uit Stadshagen die een beeldverhaal heeft aangeleverd. Bij hem stond de Meanderhof, waar hij met veel plezier woont, centraal. Zijn fotoserie bestond uit een vijftal foto’s waarbij vier uit zijn eigen archief en één recent gemaakte foto. Dit was niet volgens de regels, dus werd Burg niet genomineerd voor de publieksprijs. Desondanks heeft hij met veel plezier meegedaan, vooral de masterclasses vond hij heerlijk. Burg: “Ik heb er een heel andere kijk op de fotografie door gekregen. Al met al vond ik het een leuk project en mooi om te zien dat ook degene die niet voor de publieksprijs zijn genomineerd met hun beeldverhaal in de Grote Kerk hangen.”

ces is Waslander dik tevreden. “Ik denk nu de hele dag in plaatjes; alles wat ik zie daar maak ik in mijn hoofd een foto van. Dit had ik voor die tijd niet. Af en toe is dit wel onrustig, maar het heeft mijn fotografie wel naar een hoger niveau gebracht.” Het beeldverhaal van Karim Ezzaim ging over levensonderhoud. Hij legt uit: “Datgene wat je in het leven nodig hebt, kan spontaan op je afkomen of je moet er zelf hard voor werken. Dat heb ik willen vertellen met mijn beeldverhaal. Ik was voor het eigenlijke idee aan het fotografen, toen het uiteindelijke verhaal mij overkwam. We waren in de wijkboerderij en ineens was daar die meeuw en viel alles op zijn plek.” Ezzaim was verrast dat hij geselecteerd werd voor de publieksprijs. “Al vanaf de eerste masterclass heb ik het fotoproject als heel positief ervaren. Het was voor mij een goed leerproces. Ik had de nominatie helemaal niet verwacht en het is voor mij een goede motivatie om door te gaan.”

Nominaties publieksprijs Voor de publieksprijs waren twee Stadshagenaren genomineerd: Yvonne Waslander en Karim Ezzaim. Yvonne Waslander zegt over haar nominatie: “Ik had de nominatie totaal niet verwacht. Ik vind het heel leuk dat ik met mijn serie in de Grote Kerk hangt tussen de andere genomineerden. Het voelt voor mij echt als een stukje waardering voor mijn werk.” In haar beeldverhaal, bewust in zwart-wit uitgevoerd, staat een goede vriendin centraal. Samen hebben ze het idee verder uitgewerkt. Terugkijkend op het hele pro-

Bij het project You & I in de wijk voor ouderen zijn Yvonne Waslander en Karim Ezzaim op respectievelijk de 5e en 6e plaats terecht gekomen. Beiden met 18 stemmen van de in totaal 220 uitgebrachte stemmen. Van OBS De Schatkamer is het beeldverhaal van Eefje Spaansen en Lotus Schotsman met 49 stemmen (van de in totaal 207 stemmen) op de tweede plaats terecht gekomen. De Schatkamer-leerlingen Esmee van Tongeren en Kaitlyn Ubels hebben met hun fotoserie de 5e plaats behaald (14 stemmen). Als dank voor hun deelname zijn de vier leerlingen beloond met het boek ‘Foto!’ van Marije van der Hoeven voor de gehele klas.

Koningsdag kleedjesmarkt!

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Yvonne Waslander

Het was geen warme en ook geen stralende dag, maar op 27 april was de handelslust van de Stadshagenaren, en dan met name de jonge, weer niet te missen op de drukbezochte kleedjesmarkt in en nabij het winkelcentrum. De wandelkade naast het water van het Twistvlietpark lag vol kleden met spulletjes en dat was een mooi gezicht, zo zag ook onze fotograaf Yvonne Waslander, die het tafereel vastlegde.

04

Foto: Yvonne Waslander


Nieuwkomer in Stadshagen Door Erica Turmel-Donker In november vorig jaar kwam hij vanuit Casablanca naar Nederland. Voor de liefde liet Karim Ezzaim alles achter in zijn thuisland Marokko om in Stadshagen een nieuw bestaan op te bouwen. Vier weken na zijn komst in Zwolle deed hij mee aan het fotografieproject ‘You & I in de wijk’. Hoe is het voor hem om samen met zijn vrouw en haar zoontje in Stadshagen te wonen? Karim Ezzaim leerde zijn vrouw Naomi kennen via internet. In de twee jaar voorafgaand aan zijn komst naar Nederland hebben ze elkaar een paar keer ontmoet, in zowel Nederland als Marokko. De laatste keer kwam Naomi’s zoontje Haron ook mee, want het was ook belangrijk dat hij goed kon opschieten met de nieuwe partner van zijn moeder. Uiteindelijk besloten ze om samen in Nederland verder te gaan en liet Ezzaim vrienden en familie achter voor de liefde. Als gezin wonen ze in een rijtjeshuis in Breecamp. “Ik vind het erg leuk wonen hier. Ik houd van nieuwe dingen ontdekken en reizen. Hier komen wonen was niet echt moeilijk, wel spannend. Het enige lastige was om daar alles achter te laten”, vertelt Ezzaim. “Ik zie het als newborn: het is hier nieuw en anders. Net zoals een pasgeboren baby alles moet leren, moet ik ook alles opnieuw leren. De taal, de gebruiken, de gewoonten. Maar de liefde voor Naomi en Haron maakt het wel makkelijker, doordat ik hen heb is het voor mij niet zwaar om hier een bestaan op te bouwen.” Op 30 januari is hij met Naomi getrouwd en momenteel is hij nog volop bezig met zijn inburgering. Verschillen Wonen in Stadshagen is heel anders dan wonen in miljoenenstad Casablanca. “Hier is veel meer ruimte en wij wonen in een rustige omgeving. In Casablanca is het leven veel meer buitenshuis, op straat, hier zijn de mensen vooral binnen. Daar begint het leven om twaalf uur ’s middags en de drukte gaat door tot midden in de nacht; je kunt daar gerust ’s avonds laat op straat nog wat eten halen.” In Marokko is de cultuur open, met veel sociale contacten en controle. Hier is het wat meer gesloten, met regels en ordening. Als voorbeeld noemt Ezzaim de speelafspraken van de kinderen; hier spreken we heel duidelijk af wanneer het kind weer opgehaald wordt. In Marokko is

Karim Ezzaim woont met veel plezier in Breecamp

dat wat vrijblijvender. Sinds kort volgt Ezzaim Nederlandse lessen. Naast het Berber, Arabisch, Frans en Engels zal dit voor hem de vijfde taal worden die hij op den duur zal spreken. “Een nieuwe taal leren helpt je persoonlijkheid ontwikkelen. Als je een ‘open mind’ hebt, dan is het aanpassen aan een nieuwe cultuur veel makkelijker. Sommige mensen in mijn klas durven niet goed in te burgeren. Voor mij is dat tegenovergesteld; ik leer graag over de rare dingen”, lacht hij. Zijn vrouw vult aan: “Voor Karim is het raar dat wij op een verjaardag iedereen die aanwezig is feliciteren en niet alleen de jarige. Of dat we een voorstelrondje doen als we in een nieuwe groep terecht komen, zodat je weet wie je voor je hebt.”

Dat Naomi een zoon heeft, is een mooie bonus. “Ik zie het als geschenk van Allah. Ik vind het leuk om voor Haron te zorgen. Ik ben zijn tweede vader, want zijn biologische vader is overleden. Haron heeft mij volledig geaccepteerd en voor hem is het normaal dat ik er ben.” Ook in de direct buurt is Ezzaim volledig geaccepteerd. “Hier in Breecamp is iedereen aardig en open. We wonen zelf in een straat vol verschillende nationaliteiten en religies. Ik heb niet het idee dat mensen vooroordelen over mij hebben.” Ondernemend Al in Marokko was Ezzaim al druk aan het fotograferen. Dit helpt hem hier in Stadshagen om, naast zijn hardlooprondjes, de omgeving te verkennen en leren

Foto: Erica Turmel-Donker

kennen. “Sinds ik ging fotograferen zie ik de dingen anders, anders dan de rest. Zelfs dat wat je allang kent, bekijk ik met andere ogen. Dat wil ik weergeven in mijn foto’s.” Door deze liefde voor fotografie kwam hij bij het You&I-project terecht. Zijn vrouw had hem opgegeven, omdat ze vond dat het wel goed voor hem zou zijn. Het gaf hem een goede motivatie om er op uit te gaan en mensen te leren kennen. “Meedoen aan dat project is goed geweest voor mijn inburgering en het geeft me meer lef. De positieve ervaring die ik eraan overhield, geeft me motivatie om ook andere dingen te gaan ondernemen, zoals mijn roeilessen bij roeivereniging ZRZV.”

Tieners op straat? Wat doen ze daar nou? Door Laurens Fiselier De lente is aangebroken, het wordt warmer en mensen gaan weer naar buiten. Ook de kinderen in de leeftijd van 10 tot zo’n 12 jaar gaan weer lekker buitenspelen. Maar wat doen ze daar, en wat vinden ze leuk? En waar spelen ze dan buiten? De Vinexpress en Stichting Stadshagen Welzijn hebben dat afgelopen maand uitgezocht. Kinderen in bovengenoemde leeftijd zijn wel degelijk nog te vinden op straat. Er zijn veel mensen die daar over twijfelen maar gelukkig kom je ze nog veel spelend tegen. Over het algemeen zien wij dat er weinig gehangen wordt op straat. Ze zijn vaak op straat te vinden met vrienden en

vriendinnen in clubjes van twee tot vier personen. De kinderen zijn druk aan het spelen en zijn veel in beweging. Als vervoermiddel wordt vaak de step gebruikt of ze trekken de wijk rond op de fiets of met skeelers. Vaste tussenstop is het winkelcentrum waar even uitgerust wordt en waar ze lekker gaan snacken. Het sociale element is belangrijk bij de jonge tieners. Eigenlijk niet veel anders dan bij de oudere jeugd. Voor deze doelgroep is activiteit nummer 1 toch wel het voetballen in de wijk. Als u bijv. langs het grasveld loopt naast CSV’28 kunt u dat goed zien. Het aantal kinderen dat daar na schooltijd voetbalt groeit, en ook de pannakooi en de voetbalmuur zijn in trek bij de kinderen. Niet alleen uit Breecamp komen de tieners

naar CSV’28, maar uit de gehele wijk komen de tieners naar het voetbalwalhalla van Stadshagen. Natuurlijk wordt er niet alleen op het sportpark gesport, maar op alle veldjes zijn kinderen bezig zijn met voetbal, basketbal of een andere manier van sport. Op het skatepark vind je tieners die bezig zijn met het vertonen van diverse moves. Ook daar zie je het sociale element weer terug. Wat doen de tieners in Stadshagen eigenlijk als het warm weer is? Afgelopen jaren gingen veel tieners naar de Milligerplas. Lekker liggen aan het water in je eigen wijk. Erg interessant voor tieners die de wijk nog niet zelfstandig uit mogen. De Milligerplas ligt er alweer mooi bij dus zodra het warm wordt, zullen ook de tie-

ners weer op deze mooie trekpleister van Stadshagen afkomen. In de zomervakantie vind je ze vaak op het evenemententerrein van Huttendorp Stadshagen en behoren ze over het algemeen tot de kweekvijver van dit evenement. Ze groeien mee met het huttendorp en zetten zich wanneer ze 13 jaar zijn maatschappelijk in voor de wijk door daar vrijwilliger te worden. Zo, een klein inkijkje in de wereld van jonge tieners. Tieners die graag samen op straat spelen. Laten we dat met elkaar vooral zo houden.

05


Wijkservicepunt Stadsdeel West

Het Wijkservicepunt Stadsdeel West vormt de schakel tussen wijkbewoners, organisaties en de gemeente. Inwoners van Stadshagen, Westenholte, Spoolde, Mastenbroek en Voorst kunnen bij het Wijkservicepunt terecht voor allerhande vragen en ideeën over zaken die beheer, leefbaarheid en veiligheid van de wijk aangaan. Het Wijkservicepunt (WSP) Stadsdeel

West is gehuisvest aan de Belvédèrelaan 1 (oranje-geel-blauwe unit). De medewerkers van het Wijkservicepunt zijn wijkmedewerker Karla Hoeflaak, projectmedewerker Cobie Hamming-Pijl, wijkbeheerder Ilse Bloemhof en Bert Michel, wijkmanager. Op twitter zijn wij te volgen onder @wijkservicepunt. Het Wijkservicepunt West is telefonisch bereikbaar op nummer 14038 of u kunt

een mailbericht sturen naar postbus@ zwolle.nl, ter attentie van Wijkservicepunt Stadsdeel West. Meldingen openbare ruimte/klachten kunt u melden via de site www.zwolle.nl/meldingen of via telefoonnummer 14038. Wijkagenten Spoolde, Westenholte en Stadshagen vallen onder het wijkteam West. Wijkteam West heeft 3 wijkagenten: Karin den Bes-

ten, Alrik van den Berg en Maarten van Esch. Voor jeugdzaken kunt u contact opnemen met jeugdagent Gerdien Kanis. De wijkagenten zijn bereikbaar via www. politie.nl of anders via het algemene politienummer 0900 8844. De wijkagenten hebben een inloopspreekuur iedere donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in Wijkservicepunt West, Belvédèrelaan 1.

Expositie in het Cultuurhuis De verbouwing is zo goed als afgerond en de eerste kunstexpositie is al weer georganiseerd. Tot en met 26 mei exposeren de leden van Kunstroute Overijssel, waarvan er een aantal in Stadshagen wonen, voor de tweede keer in het Cultuurhuis. De toegang is gratis en het Cultuurhuis is door de week open van 8.30 uur tot 21.00 uur en op zaterdag tot 13.00 uur. De kunstenaars die exposeren zijn Jan

Marin Arkema, Gea Bleijenberg, Danielle Broekhuizen-Mazzola, Marijke Deinema, Lydie van Dijk, Peter de Jongste, Josien Koch-van de Wal, Henny Lamme, Marian Langevoort-Mannen, Sytstke Nijland, Ton van Sprang, Mirna Tuten, Bob Wierenga, Liesbeth Visser-Heesakkers en Willem Willemsen. Het werk varieert van abstracte tot realitische schilderkunst, moderne of klassieke kunst, sculpturen van keramiek, hout ,

brons of steeen, glaskunst en alles wat daartussen ligt of een combinatie is. De leden van de kunstroute houden ook enkele keren per jaar openhuis met hun galerie. Het volgende weekend is op 23 en 24 september. De ateliers zijn dan vrij te bezoeken. Meer info: www.kunstrouteoverijssel.nl

Maak uw straat een

Taal en Taart Stadshagen Elke dinsdagavond vindt Taal en Taart Stadshagen plaats in basisschool De Wendakker. Een gezellige samenkomst voor inwoners uit onze wijk voor wie het Nederlands niet hun moedertaal is, maar het wel graag willen leren. Op 4 april is de groep Taal en Taart Stadshagen gestart, naast het al be-

06

staande Taal en Taart Diezer. Speciaal voor Zwollenaren die het Nederlands niet beheersen, maar dit wel graag wil leren spreken. Onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers wordt er Nederlandse les gegeven aan mensen uit verschillende culturen. Centraal staat het samen leren, samen kletsen en elkaar leren kennen tijdens

Vaker buiten spelen?

deze avonden. Taal en Taart Stadshagen vindt elke dinsdagavond – met uitzondering van de schoolvakanties – van 20.00 tot 22.00 uur plaats in CBS De Wendakker, Vuurtorenstraat 2.

Buiten is er ruimte om te rennen en te fietsen. Je kunt er voetballen, hinkelen, touwtje springen of met je skelter toeren. Buiten valt altijd wel iets te beleven. In de Kinderstraat kunnen Zwolse kinderen dichtbij huis zorgeloos, veilig en vooral vaker buiten spelen.

Voordelen van de Kinderstraat • Minstens vier dagen per jaar kunnen kinderen zorgeloos buiten spelen. • De kinderstraat-dagen bepaalt u zelf. • Op de kinderstraat-dagen kunnen bewoners eventueel activiteiten buiten organiseren.

Hoe maakt u uw straat een Kinderstraat? • Zorg voor draagvlak en dien uw aanvraag in via www.zwolle.nl/kinderstraat of bel 14038 (lokaaltarief). • U krijgt borden, spandoeken en afzethekken waarmee u tijdens de kinderstraat-dagen uw straat kunt afzetten.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden via www.geloofintaal.nl

• U krijgt een brief om uw buurt te informeren over de kinderstraat-dagen.

Kinderstraat Adv 107 x 190.indd 1

16-07-2012 16:03:15


naam: Ingrid Faber geboortejaar: 1971 geboorteplaats: Zwolle beroep: verpleegkundige burgerlijke status: getrouwd, 2 kinderen

Door Geert Jan den Hengst Er bestaat een kans dat u haar al wel eens bent tegengekomen. En anders wel een van haar directe collega’s. Waarschijnlijk fietsend, op weg naar een volgende cliënt. Uiteraard zijn meerdere thuiszorgorganisaties in onze wijk actief, maar we kunnen haar herkennen aan het opvallende blauw van Buurtzorg. Kobaltblauw? Zeg het maar. Ingrid Faber is wijkverpleegkundige. Zij werkt én woont in Stadshagen. Ingrid en haar man Jeroen behoren tot de pioniers van Stadshagen. Het was 1997 toen ze aan deze kant van het Zwarte Water gingen wonen, in één van de eerste koopwoningen. We hebben de wijk zien groeien. In het begin werd ons huis omringd door weilanden en modder. De Mastenbroekerbrug en de Twistvlietbrug bestonden nog niet. Er waren een informatiecentrum, een huisartsenpraktijk en enkele winkels. Inmiddels zijn wij binnen Stadshagen weer verhuisd en wonen wij alweer 12 jaar in onze huidige woning. Dat wij hier kwamen wonen had overigens nog niets te maken met mijn huidige werk. Op dat moment werkte ik nog in het Sophia-ziekenhuis (één van de voorlopers van Isala) op de afdeling oncologie/hematologie. Waarom werd jij wijkverpleegkundige? Na ruim 20 jaar ziekenhuis was ik toe aan een nieuwe uitdaging. In december 2011 werd in Stadshagen een team van Buurtzorg opgestart. Voor mij een mooie kans om de overstap te maken naar ‘de wijk’. Is wonen en werken in dezelfde wijk lastig? Persoonlijk heb ik daar absoluut geen pro-

Foto: Yvonne Waslander

blemen mee. Natuurlijk kom ik wel eens cliënten tegen die ik in de zorg heb of heb gehad, maar datzelfde had ik ook toen ik nog in het ziekenhuis werkte. Het verschil is wel dat ik weet wat zich achter bepaalde voordeuren afspeelt. Als ik dan langs fiets komen er wel eens herinneringen bovendrijven. Vertel eens over Buurtzorg? Werken bij Buurtzorg betekent werken in een klein team. Deze zijn zelfsturend, zonder manager. Een hiërarchie, zoals bij veel andere thuiszorgorganisaties, is er niet. We zijn samen verantwoordelijk voor de zorg en alles daaromheen. Denk daarbij dus ook aan het personeelsbeleid en het maken van roosters en de planning. We werken intensief met elkaar samen en dat werkt zeer motiverend. Ook van clienten horen wij terug dat ze onze manier van werken, met korte lijntjes, prettig vinden. Er zijn nauwe contacten met huisartsen en disciplines als fysiotherapie of ergotherapeut. Werken jullie alleen in Stadshagen? Nee hoor, wij zijn het team Zwolle-West en ook actief in Westenholte en Spoolde. Zwolle heeft inmiddels negen Buurtzorgteams. Elk team is verantwoordelijk voor een aantal wijken. Ons kantoor bevindt zich in het Cultuurhuis op de 3e etage. Om zorg van ons te kunnen krijgen hoeft men geen lid te zijn van een thuiszorgorganisatie, zoals nog wel eens gedacht wordt. Welke situatie qua werk zal je nooit vergeten? Er zijn meerdere situaties die ik niet snel zal vergeten. Vaak betreft dat situaties die met overlijden van cliënten te maken heb-

ben. Zo hebben we eens een echtpaar in zorg gehad. De man was terminaal, maar zijn echtgenote overleed plotseling aan een hartstilstand. De man hebben wij moeten begeleiden tot aan zijn dood vier weken later. Dat was een hele trieste situatie. Wat helaas ook veel voorkomt, en dat is niet fijn om te constateren, zijn mensen die in eenzaamheid leven. Ook in Stadshagen! Maar natuurlijk is het niet alleen maar ellende wat wij meemaken. Het is fijn als iemand met de juiste hulpmiddelen en zorg zelfstandig kan blijven wonen. Ben jij bevlogen? Ik ben altijd erg nauwkeurig, misschien wel een perfectionist. Zowel op mijn werk als thuis. Door het werken in een zelfsturend team is het soms best lastig om werk en privé gescheiden te houden. De werkdag houdt niet altijd op zodra je dienst erop zit. Je bent toch vaak bereikbaar voor overleg of andere zaken die niet kunnen wachten. Dat is niet anders. Meestal heb ik daar geen moeite mee, maar het blijft wel een puntje van aandacht. Wat inspireert je? Het zijn de cliënten zelf die mij inspireren om goede zorg te kunnen leveren. De gesprekken (soms zeer intensief) die ik met hen heb of de verhalen die zij mij toevertrouwen, die vind ik keer op keer bijzonder. Wat staat er op jouw to-do-list? Ik zou nog wel een keer naar Azië willen. Jeroen en ik zijn een keer in Indonesië geweest. Het lijkt mij mooi om nog een keer die kant op te gaan. Wat is het beste dat jou is overkomen?

Dat is voor mij de geboortes van de kinderen. Wij hebben een zoon Beau van 14 en een dochter Esmée van 16. Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? Door mijn werk kom ik langs veel plekken in de wijk. De Milligerplas blijft een mooie plek, maar het gedeelte bij de Twistvlietbrug vind ik ook erg mooi geworden. Wat mis jij in Stadshagen? De afwisseling van huizen en de natuur is wat mij betreft prima gelukt. Er zijn daarentegen nog enkele onveilige verkeerssituaties die moeten worden aangepakt. Verder zou een schoenenwinkel een mooie aanvulling op het winkelaanbod zijn. Volgens mij loopt dat als een trein in deze jonge wijk. Wat is jouw levensmotto? Probeer nu te genieten en niet teveel vooruit te kijken. Het is niet vanzelfsprekend dat je gezond bent en blijft. ‘Carpe Diem’, pluk de dag! Voor informatie of het aanvragen van zorg is het team van Buurtzorg 24 uur per dag bereikbaar op nummer 06 10379550.

“Het zijn de cliënten zelf die mij inspireren om goede zorg te kunnen leveren.”

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 07


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Zwaan-kleef-aan In Stadshagen zitten zwanen. Ze zijn echt opvallend door hun imposante verschijning en witte kleur. Het is de grootste vogel in de wijk. Ook vreemd dat ik daar niet eerder over geschreven heb. Dus wie de grootste niet eert… Knobbelzwanen De zwanen die bij ons vertoeven zijn knobbelzwanen. Compleet wit maar met een grote zwarte knobbel boven de snavelbasis. Let nu maar eens goed op wanneer je twee knobbelzwanen bij elkaar ziet. De zwaan met de grootste knobbel is het mannetje. De knobbelzwaan maakt bij het vliegen een luid fluitend geluid. Tijdens het schudden van de witte verenpracht maakt die een knorrend geluid. Het voedsel bestaat voornamelijk uit waterplanten, gras en waterdiertjes. In mijn jeugdjaren (dus ergens in de vorige eeuw) heb ik gezien dat een knobbelzwaan zelfs witvis naar binnen werkte. Opvallende manier van eten is het grondelen. De hals gaat dan helemaal onder water en de kont gaat omhoog. Op die manier zijn in staat om in dieper water de bodem af te zoeken op iets eetbaars. Er komen in de omgeving van Stadshagen

nog drie andere soorten zwanen voor. De zwarte zwaan is eigenlijk verwilderd. In onze koude maanden komen ook de Wilde en Kleine Zwaan hier overwinteren. In het vroege voorjaar vertrekken ze weer naar onherbergzame en koude streken in Rusland en Scandinavië. Voorkomen in Stadshagen Door mijn langjarige wintertelling van de watervogels in Stadshagen, weet ik hoeveel er in de wintermaanden in het water van onze wijk zitten. In 2006 en 2007 kom ik niet verder dan zes stuks. De jaren erna loopt dit op, ruim boven de tien. In januari 2014 tel ik er pardoes 29. Een winterrecord. Afgelopen januari kom ik weer niet verder dan 16. De gevonden zwanen zijn sterk afhankelijk van ijsvorming. Is er volledig ijs met een enkel wak, dan zoekt deze vogelsoort open water, bijvoorbeeld in het IJsselmeer. Ik heb en ken geen zomertelling. Wel zijn er nu zeven nesten in de wijk. Simpele rekensom leert dat er dan sprake is van veertien volwassen exemplaren. In het water zie ik nu ook individuele zwanen zwemmen. Dat zijn jonge zwanen van ge-

Bezet nest in sloot langs Twistvlietweg. Een van de zeven zwanennesten in Stadshagen. Foto: Joris van der Kamp

Knobbelzwaan met zeven jongen.

boortejaar 2016, 2015 of 2014. Het duurt drie tot vier jaar voordat een zwaan geslachtsrijp is. In heel Nederland zijn er zo’n 6.000 broedparen. Dat is niet veel; maar deze vogel valt wel heel erg op. Monogaam ‘Tot de dood ons scheidt’ is van toepassing op knobbelzwanen. Partners blijven meestal een leven lang trouw aan elkaar. Waar maak je dat nog mee? In de dierenwereld is dit niet algemeen. Bekend is dat de bekende koolmees en de in Stadhagen veelvoorkomende heggenmus vreemdgaan. Voor de bevruchting blijven de vrouwtjes op zoek naar het sterkste mannetje. Een groot voordeel van monogamie is dat het helpt om niet elk jaar opnieuw tijd en energie te steken in het vinden en verleiden van een partner. Waarvan akte dan maar! Mocht een van beide partners overlijden, dan zoekt de overgebleven zwaan niet direct een nieuwe partner. Dit duurt soms een paar jaar. Hier is dan sprake van een soort rouwproces, maar daarna kan een zwaan wel weer met een nieuwe partner door het leven.

Foto: Yvonne Waslander

Jong geluk De knobbelzwanen broeden vooral in april. Er zijn normaal vijf tot zeven eieren. Half mei zijn de eieren wel uitgekomen. Het komt best vaak voor dat uit niet alle eieren een jong komt. Misschien niet bevrucht? Ik heb dus zeven nesten gespot. Stel dat er gemiddeld zes jonge zwanen uitkomen dan hebben we plots…..7 x 2 x 6 = 84 zwanen in de wijk. Tel daar de solisten nog bij en dan kom ik op zo’n 90 exemplaren. De meeste jonge zwanen moeten uiteindelijk weg. Pa en moe zwaan dulden hun aanwezigheid na een haf jaar niet meer. Zeker in februari en maart is er stevig territoriumgedrag. Met hoog verenkleed en veel geblaas worden concurrenten weggejaagd. In het Twistvlietpark lijkt wel te gelden: dit is MIJN plas! Vorig jaar heb ik een stel knobbelzwanen gespot met negen jongen. Het is leuk om te zien hoe ze zich verplaatsen. Pa voorop, gevolgd door de jongen en moeder schermt de laatste af. Wanneer ik dat zie, denk ik steeds weer: zwaan-kleef-aan!

Gezicht winkelcentrum Stadshagen verandert Door Ruben Huizenga Wie wel eens naar winkelcentrum Stadshagen gaat, is het vast wel opgevallen dat er een aantal winkels verdwijnen. Eerder al werd de C1000 een Jumbo en nu verdwijnen ook winkels als de Hier, de Multivlaai en de Actiesport. Jeroen Nagelmaeker, de voorzitter van de winkeliersvereniging, legt de oorzaak van deze verdwijningen onder andere bij het internet. Want steeds meer mensen doen hun aankopen ook online. Maar ook de crisis heeft een bijdrage in de leegstand. Volgens Nagelmaeker komt dat doordat men voor de crisis te opportunistisch was en er in héél Nederland teveel winkels gebouwd zijn. Dus toen de crisis kwam, en de koopkracht sterk afnam, maakten veel winkels te weinig winst. Door de wisselingen die er nu in grote

08

aantallen plaatsvinden, kan de consument het idee krijgen dat het winkelcentrum niet goed draait. Dat is natuurlijk niet prettig voor het winkelcentrum, want hierdoor lijdt het imago schade. Terwijl het winkelcentrum eigenlijk best goed draait en nog steeds groeit in bezoekersaantallen. Er zijn nog steeds winkels die Stadshagen zogezegd op hun ‘verlanglijstje’ hebben staan. De enige reden dat panden zo lang leegstaan, is vanwege wettelijke verplichtingen rondom een faillissement. En de nieuwe eigenaar moet natuurlijk eerst nog verbouwen. Nagelmaeker laat weten dat vernieuwing niet hetzelfde is als verslechtering; vernieuwing betekent ook versterking en het kan nieuwe klanten trekken. Daarbij kan het winkelcentrum op zoek gaan naar winkels die de consument nog mist. Ondanks dat er enkele winkels zijn gewijzigd, blijft de sfeer onder de winkeliers positief. Het is een hechte club en bij

evenementen helpt iedereen mee om het tot een goed einde te brengen. Het kan soms voor sommige winkeliers lastig zijn om het hoofd boven water te houden en er moet hard worden gewerkt. Nagelmae-

ker geeft aan dat de nieuwe huurders een goede aanvulling zijn en dat ze het winkelcentrum een vernieuwd gezicht geven en daardoor ook weer meer klanten kunnen trekken.

Foto: Ruben Huizenga


Stadshagen krijgt een klein bos Door Milou van Rijn Net naast de scholen de Boxem en de Paperclip komt een klein bos. Ook komt er een buitenlokaal en wordt de afwatering van het veld licht verbeterd. Dit alles met hulp van bewoners, IVN, gemeente Zwolle en subsidie van de provincie Overijssel. Het betreft een klein bos, ongeveer net zo groot als een tennisbaan. Het bijzondere aan dit bos is dat alle bomen veel dichter bij elkaar worden geplant. Ook wordt gekeken welke soorten bomen en struiken het beste bij elkaar en bij de grond passen. Het bos groeit snel door samenwerking. Het idee is bedacht door Shubhendu Sharma. Hij noemt het Tiny Forest (klein bos). Het is Shubhendu’s werk om dit idee breed bekend te maken. Inmiddels zijn er 75 van deze kleine bossen. In 25 steden over de hele wereld. Stichting IVN heeft Shuhendu gevraagd om te kijken of dit ook in Nederland kan. In 2015 is in Zaandam het eerste Tiny Forest aangelegd. Nu is Tiny Forest Stadshagen het eerste Tiny Forest in Overijssel! Zowel in Zaandam als hier in Stadshagen wordt vanaf het begin de samenwerking gezocht met scholen. Groen is gezond. Als je al jong de natuur leert kennen, ga je ook anders naar natuur kijken. Een buitenlokaal in het bos naast je school, maakt dit een stuk makkelijker. Zowel Gülçin Bayindir, directeur van de Boxem als Ellen Laninga, directeur van de Paperclip bruisen van ideeën als het gaat

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Schuilenburgstraat. Door Marjolein Pistoor De Schuilenburgstraat ligt in de buurt Werkeren en is een parallelstraat van de Havenzathenallee. In de Schuilenburgstraat staan vrijstaande huizen, tweeonder-een-kap woningen, bungalows en rijtjeshuizen. Daarnaast is een deel van de straat nog in aanbouw. Betekenis De Schuilenburgstraat is vernoemd naar Havezate Schuilenburg, een havezate in de gemeente Hellendoorn. Er is zelfs nog een buurtgemeenschap op de locatie van de havezate dat de naam Schuilenburg draagt. Een havezate is een oorspronkelijke benaming voor een

Concert Dat van het concert des levens niemand een program krijgt, is bij iedereen bekend. Hooguit zullen de jongste generaties bij deze woorden hun wenkbrauwen optrekken. Grote kans dat deze oeroude lijfspreuk ook herinneringen aan voor-

om buitenlessen: “Het meemaken van vier seizoenen in een groeiend bos. Insecten zoeken. Nestkasten ophangen.” En uiteraard ook gewoon spelen. Beide directeuren zagen al een meerwaarde in het afstemmen van de pauzes. Hierdoor kan het toezicht goed geregeld worden. Behalve een buitenlokaal is er dan ook een groen speelterrein. Het is een Tiny Forest, maar dat mag best groter, zeggen zowel Bayindir als Laninga. Bos voor de wijk Het bos wordt buiten het schoolterrein aangelegd. Het is geen schoolbos maar een bos voor de wijk. Juist de betrokkenheid buiten school is belangrijk en noodzakelijk. Voor de veiligheid van de kinderen is het belangrijk dat het bos en buitenlokaal geen hangplek wordt. Het is fijn als ook anderen van het bos genieten, maar ruim je eigen rommel op. Om deze betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijk vanaf het begin te benadrukken, wordt het ontwerp van het bos samen met school en de wijk gemaakt. Als je als buurt gebruik maakt van het bos dat met jou gemaakt is, ga je er anders mee om. Bayindir ziet al mogelijkheden op het gebied van cultuur. “Maak het buitenlokaal in de vorm van een klein theater, dan is het ook meteen een hele coole plek voor de afscheidsmusical van groep 8.” Bewoners met een groen hart Het bos zal in het najaar worden geplant. Uiteraard zullen kinderen van scholen bomen planten, maar ook mensen uit de

grote boerderij met land, ook wel een burcht, hofstede of hoeve. Tevens is het bezit een voorwaarde voor het ridderschap. Geschiedenis Havezate Schuilenburg kreeg de naam Schuilenburg nadat de familie van Schuilenburg er haar intrede deed aan het einde van de veertiende eeuw. Het huis staat voor die tijd ook wel bekend als het huis Ter Molen, vanwege de watermolen op de Regge en een windmolen die beiden bij het huis horen. Havezate Schuilenburg, nog onder de naam Ter Molen, wordt voor het eerst genoemd in 1339. In 1585 werd havezate Schuilenburg ingenomen door de Spanjaarden, tijdens de tachtigjarige oorlog, totdat het havezate in 1592 weer in de handen van de staat terugkwam. In de periode daarna kwam havezate Schuilenburg in vele meerdere handen terecht. Totdat het huis in de heen aanwakkert. Want misschien zijn het niet zozeer de krachtige woorden zelf, maar is het vooral het tegeltje dat de onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Waarschijnlijk Delfts blauw, de woorden in sierlijke letters daarop aangebracht. In menig huis hing het aan de muur, misschien nog steeds. Boven de open haard, ergens in de gang, anders wel op het toilet. Over onzekerheid gesproken, het moment van de waarheid is weer nabij. Opnieuw mogen veel bijna-volwassenen een stap naar de toekomst gaan maken. Vorige week, misschien was het gisteren, anders

Foto: Erica Turmel-Donker

wijk en groene initiatieven kunnen meehelpen met planten. Om het bos snel te laten groeien, is het belangrijk dat het onkruid geen kans krijgt om te groeien. In het begin is daarom extra onderhoud nodig. Later is het een natuurlijk bos en is geen onderhoud meer nodig. Omdat in de wijk nog volop wordt gebouwd en beide scholen nog weinig leerlingen hebben, is het belangrijk om vanaf het begin hulp te hebben van een grote groep enthousiaste bewoners. Bewoners met groene harten om te helpen bij een buitenles. Bewoners met groene vingers om te helpen bij het onderhoud. Bewoners met gastvrije harten en handen, zodat het een bos wordt waar we als wijk trots op kunnen zijn.

Krijgt het polderlandschap Stadshagen eindelijk een echt bos!

achttiende eeuw in verval raakte.

was van de havezate Schuilenburg.

Heden Van de havezate zelf is niets bewaard gebleven, dit huis heeft er tot halverwege de negentiende eeuw gestaan. Hedendaags is er nog wel het Bouwhuis uit 1727, een boerderij die onderdeel

Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Havezate https://nl.wikipedia.org/wiki/Havezate_Schuilenburg

Startbijeenkomst, dinsdag 23 mei 17.30 uur Paperclip Dinsdag 23 mei is er een startbijeenkomst. Iedereen is van harte uitgenodigd, vanaf 17.30 uur. Locatie Paperclip/ de Boxem. Voor eten wordt gezorgd. De bijeenkomst wordt georganiseerd door IVN. Op deze avond hoor je hoe het kan dat een Tiny Forest zo snel groeit. Ook kun je mee denken over het proces om er een bos van de wijk voor te maken. En ga je samen aan de slag met het ontwerp. Een bos laten groeien doe je samen. Het kan in Stadshagen!

Foto: Erica Turmel-Donker

vandaag of morgen. Een dezer dagen zijn de landelijke examens afgelopen. De keuze voor opleiding, studie of werk is al eerder gemaakt, maar nu wordt het menens. Hoeveel zullen het er zijn? Tientallen, honderd? Ook in Stadshagen zullen veel jongeren in eerste instantie een zucht mogen slaken. Eindelijk, dat zit er op! Wij volwassenen weten wel beter. Klaar? Nu gaat pas beginnen! Eerst nog even wachten op dat ene telefoontje waarmee de uitslag bekend wordt gemaakt. Sommige jongeren zullen niet kunnen wachten tot eindelijk de volgende fase

van hun leven gaat beginnen. Ze zijn er aan toe om hun vleugels uit te slaan. Of dit nu een vervolgopleiding op het Deltion College betekent of studeren in een andere stad. Nog thuis blijven wonen of meteen op zoek gaan naar een kamer. Maar een daarentegen minder enthousiaste instelling is vermoedelijk door ons ook te begrijpen. Die hopelijk leuke en veilige periode op de middelbare school is nu afgesloten. Wat komt er nu? Wat zal het onbekende brengen? Twijfel! Advies: ga naar het concert en laat je verrassen…

09


Appeltaart op z’n deens Werkwijze:

Benodigd: • • • • • • • • •

200 gram volkorenmeel 100 gram (room)boter 40 gram rietsuiker 1 ei 6 grote appels (goudreinet of jonagold) 4 eetlepels marmelade citroen kaneel springvorm 24 centimeter

• •

Kneed meel, boter, suiker en eiwit tot een kruimelig deeg; maak er een bal van en laat dit afgedekt ongeveer een uur rusten in de koelkast. Snijd vier appels in stukken, meng ze met suiker, kaneel (naar smaak) en het sap en de geraspte schil van de citroen en kook ze kort tot ze zacht zijn. Bekleed de springvorm met het deeg. Verdeel de afgekoelde appels over de bodem.

• • • • •

Snijd de laatste twee appels in dunne plakjes en leg die dakpansgewijs over de appelmassa. Bestrijk met eidooier Bak ongeveer 40 minuten in de oven op 180 graden. Laat de taart afkoelen. Verwarm de marmelade en bestrijk hiermee de bovenkant van de taart. Eet smakelijk.

Goofy door Ree

Weten jullie nog wel hoe ik er uitzie? Bij mijn laatste krantenstukje stond geen foto. Dat vind ik wel een beetje jammer. Straks word ik niet meer herkend als ik door Stadshagen loop en dan ben ik ook geen beroemdheid meer. Ik was net aan het oefenen op mijn poottekening voor als iemand daar om zou vragen. Ik had de afgelopen tijd ook andere zorgen. Het baasje wordt binnenkort 65 en dan valt hij in een gat. Ik was eerst bang dat hij dacht dat ik dat gat had gegraven en dan heb ik, met mijn poot op mijn hart, echt niet gedaan. Ik wilde het wel dicht gooi-

en voordat hij er in viel, maar ik wist niet waar het was. Ergens bij ‘Pensioen’, maar waar is Pensioen? Is dat een nieuw park in Stadshagen of een wijk in Zwolle? Ik had werkelijk geen idee. Ik vroeg het aan Gabber, een oude Labradoedel die heel veel weet en hij vertelde mij dat een ‘pensioengat’ geen echt gat is, maar er mee te maken heeft dat mensen tegenwoordig eigenlijk door moeten werken totdat ze 67 jaar zijn en dan krijgen ze daarna zomaar geld, zonder dat ze er nog voor hoeven te werken, maar ze hebben daar wel zelf voor gespaard, geloof ik. Vroeger

was dat al met 65 jaar en daardoor valt mijn baasje dus in dat zogenaamde gat. Ik vind het een heel raar verhaal en snappen doe ik het ook nog niet echt. Waarom noemen ze iets een gat dat geen gat is en waarom stoppen ze al dat geld dat ze sparen in al die jaren dat ze werken niet in een ouwe sok in plaats van het aan iemand te geven, die het later misschien niet meer terug geeft? Heb ik straks ook een pensioengat? Ik word bij lange na geen 65, tenminste niet in mensenjaren. Eigenlijk maakt het me ook niet zoveel uit. Zolang het baasje maar niet in een Dinsdag 6 juni is er wandelen (7 km), vanaf het Cultuurhuis. De start is om 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig. • Elke maandag en donderdag is er tussen de middag voor € 1,- een kopje soep te krijgen.

In mei en juni ook fit en vitaal blijven? Dat kan tijdens de beweegactiviteiten bij WijZ. In deze maanden is er een aangepast aanbod, zo kunt u deelnemen aan fitness, pilates, yoga, buitensport en t’ai chi. Voor het totale aanbod zie www.wijz.nu Yoga In het Cultuurhuis kunt u in deze maanden wekelijks deelnemen aan yoga op donderdag van 09.30 - 10.30 uur. Periode 11 mei t/m 29 juni, m.u.v. Hemel-

vaartsdag (25 mei). Wilt u graag deelnemen of meer informatie, dan kunt u contact opnemen met WijZ, via tel. 038 8515700. Fietsen en wandelen Naast de binnensporten zijn er ook weer volop wandel- en fietsmomenten. Woensdag 14 juni wordt er gefietst vanaf Werkeren. Men kan kiezen uit een route van plm. 15 km of plm. 30 km. De start is om 13.15 uur. Kosten € 2,50.

echt gat valt en ik hem niet uit hoef te graven. Ik ga langzalhijleven voor hem blaffen op zijn verjaardag. Ik ben al hard aan het oefenen.

Veerman Makelaardij

RATIS U UW G N G N A A VR LING AA A P E B E WAARD

• Voor de weggeefwinkel kunt u elke woensdagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur terecht, behalve in de vakanties. • Elke donderdagochtend is er een handwerkcafé tussen 10.00 en 12.00 uur gezellig met elkaar, leren en leuke gesprekken! • Elke derde vrijdag van de maand is er buurtrestaurant de Streek.

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Uw adres voor mediation bij (echt) scheidings -en arbeidsconflicten. Bel ons voor een afspraak bij u thuis of voor een afspraak in het Cultuurhuis, Werkerlaan, Stadshagen. 06-38 89 00 13 06-52 03 02 22

10


Get To Know Level Z

Door Megan van Kampen Level Z, het jongerencentrum van Stadshagen. Een organisatie waarbij er voor en door jongeren veel gewerkt wordt, en dat allemaal vrijwillig. Volgens de ABC-methode werkt het hechte Level Z-team de leukste ideeën uit tot activiteiten voor alle jongeren in de buurt.

gerenwerkers en de vrijwilligers beslissen en bespreken alles samen. Elke mening is even belangrijk, onafhankelijk van de leeftijd. Jongerenwerkers hebben ook niet meer macht dan de jongeren zelf. De jongeren leren met verantwoordelijkheid omgaan, maar dat betekent niet dat ze er alleen voor staan. Daarvoor zijn de jongerenwerkers ook, om de hulp te bieden die nodig is en de jongeren te ondersteunen in hun werk. Ze blijven met elkaar communiceren en zorgen dat alles bespreekbaar is. En dat werk gaat volgens de ABC-methode, die volgens de jongeren heel goed werkt. Bart Demmers, jongerenwerker en oprichter van Level Z, heeft deze methode bedacht. De A staat voor Actie op maat: aangezien Foto: Joris van der Kamp het jongerencentrum bestaat uit vrijwilligerswerk wat in de vrije tijd van jongeren gedaan wordt, wordt per vrijwilliger geGelegen aan de Klokkengieterlaan staat keken naar wat hij of zij graag doet. Waar het jongerencentrum, volledig ontwik- worden zij enthousiast van? Wat zijn hun keld door Travers jongerenwerkers en vaardigheden en interesses en hoe kunvrijwillige jongeren zelf. En dan bedoe- nen zij zich daar verder in ontwikkelen? len we echt volledig, zelfs het gebouw is De B staat voor Beslissen op maat: jongebouwd door vrijwilligers. Elke steen is geren krijgen de kans om in plaats van door hun gelegd, en het interieur is door alleen mee te denken, ook mee te beslissen. Zo zorg je dat ze zich echt betrokhun bepaald. Zo wordt alles gedaan bij Level Z, de jon- ken voelen. De mening van de jongeren-

werker en de jongere is even belangrijk, wat ook betekent dat beide over even veel informatie mogen beschikken. Niets wordt achtergehouden voor de jongeren, wat een mooi bruggetje maakt naar het laatste deel: De C van Communicatie op maat. Jongeren voelen zich verantwoordelijk als ze weten hoe de zaken er voor staan, zij mogen allemaal even veel informatie weten. Transparant zijn is heel belangrijk binnen het team. De jongerenwerker communiceert ook met de jongeren over wettelijke- en beleidskaders, om vervolgens te kunnen kijken welke acties mogelijk zijn. De vrijwilligers organiseren activiteiten zoals spelletjesmiddagen, maar ook kun je er op woensdagen en vrijdagen heen om samen te komen met andere jongeren uit de buurt. Initiatieven van jongeren buiten het Level Z-team worden ook openhartig ontvangen, bijvoorbeeld als iemand die goed muziek kan draaien een feest wilt organiseren. De vrijwilligers helpen hier bij te organiseren en uit te voeren. Het jongerencentrum wordt bezocht door jongeren van 11 jaar, maar ook jongeren van boven de 20. Kortom: iedereen is welkom!

Workshop ‘EHBO aan baby’s en kinderen’ in Cultuurhuis Door Erica Turmel-Donker Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker als je kinderen hebt is dit regelmatig aan de orde. Om (groot)ouders en verzorgers handvatten te geven zodat ze weten wat ze moeten doen als hun kind eerste hulp nodig heeft, organiseert de Veiligheidsregio IJsselland in samenwerking met het Rode Kruis een aantal workshops Baby & Kinder EHBO in het Cultuurhuis te Stadshagen. Tijdens de workshop wordt door een professional in drie uur uitgelegd wat de zeven meest voorkomende ongevallen zijn waar je bij baby’s en kinderen mee te maken krijgt. Na een kort theoretisch gedeelte wordt er geoefend op de stabiele

zijligging, verslikking/verstikking en een bloeding. Naast het oefenen in tweetallen is er ook een groepsopdracht. Je krijgt in een klein groepje een onderwerp dat je na een kort overleg in de vorm van een casus voor de groep moet uitwerken. Zo wordt onder andere behandeld wat je moet doen bij een hersenschudding of verbranding. Na afloop van de workshop krijg je een minigids mee van het Rode Kruis met daarin de meest voorkomende situaties die je bij baby’s en kinderen zult tegenkomen, met daarbij een stappenplan van wat je moet doen. Ook een workshop bijwonen? Dit kan op zaterdag 27 mei of zaterdag 24 juni in het Cultuurhuis, Werkerlaan 1, van 10 tot 13 uur. De kosten zijn 18,50 euro per

persoon en zijn in de meeste gevallen te declareren bij de zorgverzekering. Aan-

melden kan via: www.kindeneerstehulp.nl

Oefenen op de stabiele zijligging tijdens workshop Baby & Kinder EHBO Foto: Erica Turmel-Donker

Local Shopping in Stadshagen Door Marjolein Pistoor Stadshagen heeft er een nieuw evenement bij: ‘Local Shopping’. Op 13 april jongstleden werd Milligers voor een avondje omgetoverd in de Pop-Up store ‘Local Shopping’, waarbij diverse ondernemers uit Stadshagen laten zien wat zij doen.

Sonja Schults en Marieke Halff zijn beide ondernemers met een eigen bedrijf in Stadshagen. Samen kwamen zij op het idee om ook in Stadshagen een feel good event op te zetten. Marieke vertelt: “Ook Stadshagen mag laten

zien welke creatieve ondernemers er te vinden zijn!” Het concept is simpel: ondernemers uit de wijk laten zien wat zij te bieden hebben aan de bezoekers van de pop-up store. Marieke en Sonja stellen dat het doel van event is om te ontmoeten, inspireren, ontdekken, verbinden en verrassen. Op het event waren verschillende ondernemers aanwezig, wat een divers aanbod creëerde voor de bezoekers. Zo varieerde het aanbod van kinderkleding en lichamelijke verzorging tot aan woonaccessoires en interieurstylisten aan toe. Terugkijkend op de avond kan geconcludeerd worden dat het event zeer geslaagd was. Ruim driehonderd mensen (voornamelijk vrouwen) zijn op de pop-up store afgekomen. Door het grote enthousiasme bij zowel de ondernemers, de bezoekers alsmede de organisatoren wordt er al nagedacht over een volgende editie. Deze zal plaatsvinden op 22 november 2017 onder de naam Local Shopping @Milligers, The Winter Edition.

Foto: Yvonne Waslander

11


Zomervoordeel! Gratis cadeaukaart t.w.v. € 250,-

*

Vraag naar de voorwaarden.

of € 200,- korting bij een nieuwe CV-ketel

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel bij Energiewacht Groep aan en ontvang een Media Markt-cadeaukaart of Jumbo-cadeaukaart t.w.v. € 250,-! Bij Energiewacht Groep heeft u de keuze uit energiezuinige CV-ketels van alle bekende merken en ontvangt u vrijblijvend deskundig advies. Wilt u geen cadeaukaart? Geen probleem, u ontvangt dan € 200,- korting! Kijk voor meer informatie over deze actie op www.energiewacht.nl!

Activiteiten in Stadshagen

Dit voorjaar zijn er weer leuke activiteiten in Winkelcentrum Stadshagen. Ontdek ze allemaal! Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/wcstadshagen en www.winkelcentrumstadshagen.nl

Tot en met zaterdag 27 mei

Spek je sportvereniging (stem & win)

Shop in Stadshagen, stem op jouw favoriete lokale sportvereniging en maak kans op een van de 25 mooie prijzen, zoals een weekendje weg t.w.v. € 500,00.

Zaterdag 3 juni

Spek je sportvereniging, de ontknoping…

Om 11.00 uur maken we bekend hoeveel elke sportvereniging heeft binnengehaald van de te verdelen € 5.000,00. Daarna maken we nog eens 25 stemmers blij met een mooie prijs. Kom kijken, want ook toeschouwers maken kans op een leuke prijs.

Zaterdag 17 juni

Vaderdag

Urban Obstacle Run: klimmend, rennend en springend door het winkelcentrum. Maar ook andere leuke uitdagingen. Daag je vader (en je hele familie) uit of kom samen aanmoedigen. De kleintjes kunnen weer knutselen of zich laten schminken in de Kidstent van Partou.

www.winkelcentrumstadshagen.nl 12


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.