Vinexpress maart 2020

Page 1

Wijkkrant 18de jaargang, maart 2020

Stadshagen

05 Ontwikkelplan De Tippe

10 Wijkagent Maarten van Esch

13 Handbaltalent Lisanne

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Vijftig bomen leggen het loodje

Zilveresdoorns Klokkengieterlaan gerooid De gemeente heeft in februari een 50-tal zilveresdoorns aan de Klokkengieterlaan gerooid. De rij bomen die het dichtst tegen de woningen aanstond kon niet langer gehandhaafd blijven, omdat ze de andere rij esdoorns te veel in hun groei belemmerden. Er is afgelopen periode veel discussie over de bomen geweest. Een deel van de bewoners klaagde vaak over schaduw en veel overlast van vallende bladeren. Een ander deel bleek gehecht aan de bomenstructuur en wilde de groene aankleding van de straat behouden. De gemeente koos ervoor nu in te grijpen, om de groeimogelijkheden van de overblijvende bomen te versterken. Groeikansen Bij de aanleg van deze buurt is ruim twintig jaar geleden gekozen voor snelgroeiende zilveresdoorns. Hierdoor zou de straat binnen vrij korte tijd een groen aanzien krijgen. Met de groei namen ook de klachten toe. Voordat er een besluit werd genomen is in het voorjaar van 2019 grondig De uitkomsten waren helder: er is op termijn in de straat geen ruimte voor twee rijen zilveresdoorns naast elkaar, omdat de bomen steeds meer in elkaar gingen groeien. Zij zouden boven- en ondergronds onvoldoende groeimogelijkheden krijgen en beconcurreerden elkaar. Hergebruik Afgelopen zomer zijn de aanwonenden

80 auto’s op voorraad In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL

AL 20 JAAR MONDZORG VOOR HET HELE GEZIN

De Klokkengieterlaan vóór…

en na de kap van vijftig bomen

over de uitkomsten geïnformeerd en werd uitleg gegeven over de gemaakte keuze. De verdeeldheid onder de bewoners bleef, maar de kap bleek onontkoombaar. Vorige maand werd dan ook met veel precisie en binnen een paar uur door de gemeente een einde gemaakt aan het bestaan van twee rijen bomen langs de woningen. Komende zomer zal zichtbaar worden wat de kap heeft gedaan met het groene aanzien van de Klokkengieterlaan. Aan de bewoners werd toegezegd dat de herinrichting van de straat samen met hen zou worden vormgegeven en zij mee mochten denken over hergebruik van het vrijkomende hout. Daar is echter beperkt uitvoering aan gegeven: de open plekken worden met gras ingezaaid en het grasveld wordt opgevrolijkt met bloembollen. Het aanbod van de gemeente om van de boomstammen bankjes te maken viel niet in goede aarde; men had geen behoefte aan dergelijke zitplekken voor de deur.

Feestje in het Zonnehuis

• • •

1 vaste tandarts een ontspannen sfeer team met bekende gezichten

Meer weten? Bel 038 - 420 04 15 of ga naar tandartspraktijkstadshagen.nl

Foto’s Yvonne Waslander

Echtpaar Steenbergen zestig jaar getrouwd Henk Steenbergen (86) en Johanna Pannekoek (83) trouwden zestig jaar geleden en verhuisden daarna samen van Wapenveld naar Zwolle. Hun 60-jarig huwelijk ging in het Zonnehuis gepaard met veel felicitaties, een bezoek van wethouder De Heer en bloemen, waaronder een boeket met een handdruk van de Vinexpress. Een opmerkelijk jubileum in een wijk die vooral jonge gezinnen en veel kinderen telt. Hun eigen kinderen zijn inmiddels over de vijftig. Johanna begon op 18-jarige leeftijd als dienstbode bij de directeur van de Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld. Zij ontving veel bijzondere gasten en bediende hoogwaardigheidsbekleders aan het diner. Henk werd op 16-jarige leeftijd automonteur en kwam uiteindelijk bij vrachtwagen-

Foto Hans van Eerbeek

importeur Beers in Zwolle terecht. Zingen in een koor was altijd hun gezamenlijke passie; hij ruim veertig jaar bij het Christelijk Mannenkoor Zwolle, zij vijftig jaar bij de gemengde versie daarvan. Johanna komt nog elke dag vanuit Westenholte, meestal op de fiets, naar haar man Henk in het Zonnehuis. Samen zingen is er helaas niet meer bij.


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Vrienden beloond voor ondersteuning

Gratis groente plukken in de Stadshoeve Op een zaterdag in februari werden de vrienden van Park de Stadshoeve uitgenodigd om zelf gratis bloemkool en spruiten te komen plukken. De wintergroenten moesten plaats maken voor de zomerproducten. Ruim 50 vrienden maakten van de gelegenheid gebruik. Het was de eerste keer dat het park het tuinhek opende. Het werd een gezellige ochtend met enthousiaste plukkers. Het overkomt mensen anno 2020 bijna niet meer dat je je eigen biologische groenten uit de tuin haalt. En dat gegeven leverde bijzondere taferelen op. Want als je gewend bent het bij de super vooraf klaargemaakte plastic zakje met boerenkool achteloos in je mandje te leggen, dan moet je nu nadenken over het aantal stronkjes kool dat je nodig hebt voor je gezin met twee kinderen. En als je niet weet wat de lekkerste spruit-

jes zijn aan het stammetje, dan ben je geneigd die mooie grote kooltjes er af te trekken. Helaas, dat zijn niet de lekkerste. Naast de gratis groente werd het voor de gegadigden een leerzaam en gezellig plukuur. ‘Ontmoeten, verbinden en educatie’, dat zijn de trefwoorden voor

de activiteiten van Stichting Park de Stadshoeve. De gratis plukactiviteit in de moestuin was daar een nuttige bijdrage aan. Park de Stadshoeve draait volledig op vrijwilligers en de giften van de Vrien-

Stadshagenaren voeren musical over Judas op Op zaterdag 28 maart wordt in De Fontein in Stadshagen een musical opgevoerd over de Bijbelse figuur Judas. Deze had een dubieus aandeel in de dood van zijn voorganger Jezus. De christelijke kerken herdenken zijn dood jaarlijks op Goede Vrijdag. De zondag daarop, dit jaar op 12 april, vieren christenen over de hele wereld het jaarlijkse Paasfeest. Dan staat men stil bij de opstanding van Jezus uit de dood. Behalve de persoon Jezus komen er in dit Bijbelverhaal meer bekende en onbekende namen voor, zoals Judas, de man over wie in De Fontein een musical wordt opgevoerd. Hij was een leerling, een volgeling van Jezus. Maar hij had andere ideeën dan Jezus en was teleurgesteld in hem. Uiteindelijk heeft hij Jezus verraden en overgeleverd aan zijn vijanden.

Hoe kwam Judas tot die daad? Wie was hij eigenlijk? Wie waren zijn ouders? Hoe was hij als kind? Kwam hij misschien uit een probleemgezin? Waarom is het gegaan zoals het is gegaan? Zomaar wat vragen die je kunt stellen bij de naam Judas, de leerling die Jezus verraden heeft.

Foto redactie Vinexpress

Zelf spruiten en bloemkool plukken

gen neemt je mee op zoek naar mogelijke antwoorden. De avond begint om 19.30 uur, de deur gaat open om 19.15 uur. De toegang is vrij, maar omdat er veel onkosten gemaakt worden, is er een deurcollecte. Datum: zaterdag 28 maart. Plaats: De Fontein in Stadshagen, Sterrenkroos 56.

den van de Stadshoeve. Ook eens gratis groente plukken? Meld je dan aan als Vriend, voor nadere informatie: www.parkdestadshoeve.nl.

musical

OP ZOEK NAAR JUDAS 28

Maart

19:30 uur Zaal open 19:15

De Fontein Sterrenkroos 56 Zwolle (toegang vrij, collecte)

Een groep toneelspelers uit Stadsha-

WhatsApp-groep voor overlast en onveiligheid

‘Buurtkracht’ voor hulp in de buurt groeit Onlangs is er een WhatsApp-groep van bewoners van Stadshagen opgericht, die elkaar om hulp kunnen vragen bij acute overlast of onveiligheid. Iedereen die wil kan reageren door naar de plek van de melding te gaan en hulp te bieden. De groep heeft inmiddels ruim 180 aanmeldingen en groeit nog steeds. Recent is er ook een website live gegaan, waarop diverse vragen over de werking van de groep worden beantwoord. Stadshagenaren kunnen zich daar ook aanmelden. Foto Margreeth Kruize

De vernieuwde halte aan het Veldbeemdgras

Nog geen halte voor ‘t Hoge Huis en station

Haltes stadsbus lijn 1 vernieuwd In de afgelopen maand zijn er diverse bushaltes in Stadshagen vernieuwd. Een jaar geleden ging er in de wijk een nieuwe dienstregeling van start en dat leverde enkele wijzigingen op in de stopplaatsen van buslijn 1. Meerdere nieuwe haltes werden destijds provisorisch ingericht en zijn nu definitief vorm gegeven en verbeterd. Al geruime tijd is er discussie over de ontbrekende halte bij zorgcomplex 't Hoge Huis, op de hoek van de Bonke-

02

havestraat en de Linthorstlaan. De halte is in de nieuwe dienstregeling verplaatst en bewoners klagen over de grote afstand naar de dichtstbijzijnde halte. Ook ontbreekt er nog steeds een bushalte bij het nieuwe station Stadshagen. Wel kunnen studenten van het Deltioncollege hier op bepaalde tijden de bus naar school nemen. De gemeente Zwolle gaat niet zelf over het openbaar vervoer, die taak ligt bij de provincie. Het provinciehuis geeft voorlopig nog geen zicht op het realiseren van beide haltes.

In feite zijn er twee WhatsApp-groepen. Groep 1 is alleen voor het melden en afmelden van een incident. In groep 2 wordt onderling tussen buurtgenoten informatie uitgewisseld over actuele incidenten. De wijkagenten zijn van mening dat het initiatief goed past in hun streven naar meer bondgenoten, om signalen uit de wijk te kunnen opvangen en dat het hun taak kan verlichten. De politie waarschuwt wel voor het uit de hand lopen van hulpaanbod waarbij er zelfrecht of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Het succes van Buurtkracht staat of valt met de wijze waarop buurtbewoners met de groepen om gaan. Dat bleek ook toen enige tijd geleden de straatverlichting in

Stadshagen regelmatig uitviel en deelnemers elkaar berichtten in welke straat de verlichting niet werkte. Om er een succesvol initiatief van te maken is het volgens initiatiefnemer Sander Giebels noodzakelijk dat buurtgenoten de website raadplegen en instructies in acht nemen. Voor nadere informatie over beide WhatsApp-groepen en aanmeldingen: http:/stadshagen.info/buurtkracht.html


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen

Repair Café ziet soms vreemde dingen

Naaktslak molt Xbox

Beste wijkbewoners,

Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Nettie Roes Foto Margreeth Kruise

Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Boersbroek

In deze Vinexpress staat een derde portret in een serie van vier over onze wijkagenten. Als er één ding duidelijk blijkt uit de gesprekken, dan is het wel dat wij als wijkbewoners anno 2020 niet meer traditioneel aan moeten kijken tegen de rol van de wijkagent. De politie slaat, in een sterk veranderende maatschappij en een samenleving die op scherp staat, nieuwe wegen in om haar inzet vorm te geven. ‘Onze taak is verschoven van de hondenpoep naar liquidaties’, stelt een van de agenten vast. Wij hopen dat de vier portretten van onze wijkagenten tot meer begrip zullen leiden bij u als Stadshagenaren over wat u wel en niet van hen kunt verwachten.

Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo, Martin de Zoete Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-In Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail straat en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn. Bestuur Stichting Vinexpress: Geert Jan den Hengst, Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van april 2020: uiterlijk maandag 23 maart 2020.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Het paardje gaat keurig gerepareerd weer mee naar huis

Door André van den Akker, Repair Café Stadshagen Onlangs kwam een mevrouw met de Xbox van haar zoon bij het Repair Café Stadshagen. Het ding deed niets meer. Tijd voor een inspectie. Gelukkig was het apparaat gewoon met schroeven te openen; soms zitten moderne apparaten dichtgelijmd, dan kan het Repair Café er niets mee. In het voedingsdeel zat een zwarte plek, duidelijk een kortsluiting. En een zwartgeblakerd lang soort stokje. Met een loep werd duidelijk dat dit de resten van een naaktslak waren. Het beestje was blijkbaar door de koelopening naar binnen gekropen, aangetrokken door de warmte. Tot hij over de bedrading kroop. Pssssss was het, einde verhaal voor de slak én voor de Xbox. Gelukkig voor zoonlief was de voeding los te bestellen en kon dit apparaat een week later gerepareerd opgehaald worden. Met het advies om dat ding niet meer op de grond onder het bureau te leggen. De medewerkers van het Repair Café maken meer onverwachte dingen mee. Iemand vergat een filter in de Dyson-stofzuiger aan te draaien met als gevolg dat de hele motor vastliep door het stof. Of

Foto Repair Café

de meneer die per ongeluk water in het koffiebonenreservoir van de machine had gedaan. Gevolg: het hele maalwerk zat vastgekoekt. Of de persoon die zelf een apparaat uit elkaar had gehaald, maar niet meer wist hoe die in elkaar moest. Maar meestal zijn het bekende zaken zoals een kapot snoer, een lamme schakelaar, verkalkte koffiezetter, een scheur in een kledingstuk, een CD-lade die niet meer wil open wil en meer van dergelijke ongemakken. Iedere laatste zaterdag van de maand (dus 28 maart) zitten de repareerders van 10.00 tot 14.00 uur in Woon- en zorgcentrum Werkeren, tegenover het winkelcentrum. Het centrum biedt hun er gratis een ruimte aan. Ze proberen om de spullen direct na te kijken, maar als er veel aanbod is verwijzen ze naar de andere Repair Cafés in Zwolle (er zijn er vijf). Soms kost een reparatie te veel tijd en dan worden apparaten ingenomen om later gerepareerd te worden. Helaas moet er in ruim een derde van de gevallen gemeld worden dat het apparaat echt kapot is, of dat reparatie waarschijnlijk te duur zal uitpakken. Want het reparatiewerk is gratis, maar onderdelen moeten wel betaald worden.

In de uitvoering van haar taken doet de politie ook een beroep op de wijkbewoners en is zij op zoek gegaan naar bondgenoten. Onlangs was er een bijeenkomst van meedenkende Stadshagenaren en de wijkagenten om te verkennen waar en hoe onderlinge samenwerking tot stand kan komen (zie de Vinexpress van februari). Mooi dat voor deze bijeenkomst veel belangstelling was en de positieve gedachtenvorming een hoopvol signaal opleverde. De politiek uitgesproken wens voor meer wijkagenten in Stadshagen verliest hierdoor wellicht zijn urgentie. De wijkagenten zelf roepen in de interviews ook niet om meer collega’s, maar om meer bondgenoten in de wijk. Een ander vermeldenswaardig initiatief, passend in de zoektocht van de politie naar bondgenoten, is de door bewoners opgerichte WhatsAppgroep ‘Buurtkracht’ in onze wijk (zie verderop in deze krant). Sociaal bewogen buurtgenoten bieden hulp bij meldingen van incidenten en onveiligheid. Al snel blijkt echter dat ook deze vorm van sociale media, in de onderlinge communicatie tussen deelnemers, een sterk explosief karakter heeft. Maar daarmee is het nog niet ten dode opgeschreven. De wijkagent heeft als opdracht betrokkenheid, nabijheid en aanspreekbaarheid aan de dag te leggen. Wijkgenoten als bondgenoten zijn hierbij anno 2020 onmisbaar. Bert Kunnen, hoofdredacteur

Landmacht oefent ‘geruisloos’ in Stadshagen Begin maart werd in Stadshagen een militaire oefening gehouden, die aan veel wijkbewoners voorbij zal zijn gegaan. Dit soort troepenbewegingen gaan bijna altijd gepaard met luidruchtige voertuigen en volbepakte militairen, die afkomstig lijken te zijn van een schminkparty in het winkelcentrum. Nu niets van dit alles. Het ging namelijk om een oefening van een 25-tal mannen en vrouwen van het

111 Herstelpeloton uit Schaarsbergen. Commandant Willeke Snijders legt het waarom van de oefening uit. ‘Onze militairen moeten onder alle denkbare omstandigheden in missiegebieden herstelwerkzaamheden aan voertuigen en communicatiemiddelen kunnen uitvoeren. Dit betekent dat zij met diverse bevolkingsgroepen om moeten kunnen gaan en hun ‘harts-and-minds’ winnen

om een missie goed te kunnen uitvoeren. In Stadshagen zijn ze daarom onder meer samen met jongeren in Level-Z wezen sleutelen en organiseerden een koffieochtend in het Zonnehuis.’ In de Vinexpress van april volgt een uitgebreide (foto)reportage van ‘Missie Stadshagen’.

03


kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

Woningbouw

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

Utiliteitswerken Verbouw

Bouwplannen?

Wij realiseren de woning die bij u past!

Renovatie

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! 0529 - 481527

INFO@HEETEBRIJ.NL

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 WWW.HEETEBRIJ.NL www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

kom speeddaten met Buurtzorg Zwolle & IJsselmuiden

(wijk) verpleegkundigen/ verzorgenden IG zoekt

VOOR VERSCHILLENDE TEAMS IN ZWOLLE EN IJSSELMUIDEN Buurtzorg is… ...werken vanuit een klein zelfsturend team

vrijdag 3 april 2020 09.00 - 11.30 uur de schat kamer Muurmeesterstraat 27, Zwolle www.obsde-krullevaar.nl

Wildwalstraat 38, Zwolle www.obsdeschatkamer.nl

...gespecialiseerde zorg o.a. infuus-, wond- en stomazorg ...ruime opleidings- en scholingsmogelijkheden ...deskundige zorg door enthousiaste en betrokken verpleegkundigen en verzorgenden met net dat beetje EXTRA ...uitdagend en afwisselend werk ...collegialiteit staat centraal

www.werkenbijbuurtzorg.nl

Jos de Blok, grondlegger en directeur van Buurtzorg zal gastspreker zijn en er is gelegenheid kennis te maken met de verschillende teams! Ben jij op zoek naar een uitdagende baan en wil jij werken in een klein zelfsturend team? Kom langs op de:

Sportlaan 6, Zwolle www.hetfestivalzwolle.nl

Muurmeesterstraat 27, Zwolle www.supernovazwolle.nl

Naar welke school wil jij? Kom kijken op onze basisscholen in Stadshagen!

wanneer tijd locatie vragen? opgave

04

informatieavond + speeddate!

Maandag 16 maart 2020 19.00 - 21.00 uur Multicultureel centrum De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW Zwolle (grote zaal) Ariëtte Fernhout: a.fernhout@buurtzorgnederland.com Opgave is wenselijk via: j.sikma@buurtzorgnederland.com


Ambities voor woonbuurt uitgewerkt in Ontwikkelplan

De Tippe: sociaal inclusief en duurzaam Door Bert Kunnen De ambities voor De Tippe, de nieuwste woonbuurt in Stadshagen, zijn uitgewerkt in een Ontwikkelplan. De realisatie van deze buurt komt daarmee een stap dichterbij. De Tippe wordt een fijne en gevarieerde toekomstbestendige woonbuurt voor alle leeftijden. Het wordt een sociaal inclusieve woonbuurt. Er komen energie neutrale en klimaatbestendige woningen in verschillende prijsklassen. Ook is er bijzondere aandacht voor circulariteit en duurzame bereikbaarheid. De gemeente heeft het Ontwikkelplan opgesteld samen met de gebieds- en vastgoedontwikkelaars VanWonen en Dura Vermeer en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen en SWZ. Stadshagen vol Momenteel worden de laatste kavels in de buurt Breecamp bebouwd of voorbereid. In de buurt Breezicht-Zuid verrijzen momenteel ook al de eerste woningen van in totaal 1140 voor heel Breezicht. Met de start van De Tippe komt het laatste te bebouwen deel van Stadshagen aan de beurt. Hier is plaats voor 1250 woningen. Als ook deze buurt is volgebouwd zal de wijk gegroeid zijn naar ruim 32.000 inwoners. Binnenkort start de gemeenteraad een discussie over de locaties waar na De Tippe nieuwbouw zal worden gerealiseerd. Ligging en voorzieningen De Tippe ligt aan de rand van Stadshagen, ingesloten tussen de Kamperlijn en de Hasselterweg, maar ook dicht bij Westenholte en de IJssel. Naast woningen is er plek voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De zuidpunt van de nieuwe woonbuurt, bij station Stadshagen, krijgt een meer stedelijk karakter met hogere markante bebouwing en voorzieningen. Langs de spoorlijn en in het middendeel zal de bebouwing meer aansluiten bij de ruimtelijke opzet van de buurt Werkeren. Het noordwestelijke deel krijgt een structuur die geïnspireerd is op de historische verkaveling van de Masten-

Foto buro MA.AN

In De Tippe is plaats voor 1250 woningen

broekerpolder. Gevarieerd woningaanbod De gemeente streeft naar een mix van goedkope, middeldure en dure koopwoningen en (sociale) huurwoningen voor grote en kleine huishoudens. In het woningaanbod komt bijzondere aandacht voor woningen die geschikt zijn voor zorg aan huis. Naast projectmatige bouw is er ruimte voor zogeheten co-creatie (25%,) waarbij de samenwerking gezocht wordt met toekomstige bewoners om een betrokken en sociaal inclusief ‘buurschap’ te creëren. Tippehubs Zogenoemde ‘Tippehubs’ bieden plek voor ontmoeting in de buurt. Door initiatieven van bewoners kunnen plekken ontstaan waar bijvoorbeeld door ruilactiviteiten zich een meer circulaire wijkeconomie kan vormen. Voor her- of restgebruik van bouwmaterialen kan een materialenhub worden opgezet. Ter bevordering van duurzame mobiliteit kan er een mobiliteitshub ontwikkeld worden. En voor

duurzame stadslandbouw een biohub. De buurt wordt zowel voor auto’s als fietsers goed ontsloten. Zo komt er een nieuwe langzaam-verkeerroute/-brug tussen Stadshagen en Westenholte. Hierdoor wordt de recreatieve verbinding met het IJssellandschap versterkt en de rotonde op de Belvédèrelaan in de zuidpunt van De Tippe ontlast. De woningen worden energieneutraal. Ook wordt er een collectief zonnepanelenveld aangelegd voor een energieneutrale buurt. Daarnaast wordt de mogelijkheid voor een collectief netwerk voor duurzame warmte on-

derzocht. Hiermee kunnen de individuele woningen van warmte en koude kunnen worden voorzien. Vervolg De gemeente gaat samen met de samenwerkende partners het Ontwikkelplan verder uitwerken. De gemeenteraad sprak onlangs over het Ontwikkelplan. De uitkomsten hiervan zijn bij het drukken van dit nummer nog niet bekend. De verwachting is dat medio 2021 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen in De Tippe.

Tankgracht In De Tippe wordt een centraal gelegen Weidepark ontwikkeld. Midden in dit park komt een buurtvoorziening, met ruimte voor ‘groene initiatieven’ vanuit de buurt. Op initiatief van CDA-raadslid Arjan Spaans wordt de mogelijkheid onderzocht om in dit gebied Zwols militair erfgoed te verbeelden. Binnen De Tippe liep aan het eind van de Tweede Wereldoorlog een tankgracht, om de geallieerden tegen te houden. Deze moest door veel Zwolse mannen gegraven worden en later ook door mannen uit het Westen. Het leed kreeg hier een gezicht door de dood van Jacob van Bennekom. Deze weigerde mee te graven en hij werd ter plekke door de Duitsers gefusilleerd.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs De Fontein

Foto Hans van Eerbeek

Opruimactie bij Mastenbroekerbrug Op zaterdag 4 april wordt weer de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Stadshagen gehouden. Van 9:30 – 11:00 uur is er goede tweedehands kinderkleding en speelgoed te koop in ‘De Fontein’, Sterrenkroos 56 in Stadshagen. Ook is er gelegenheid zelf ingeleverde kinderkleding en speelgoed te laten verkopen. 75% van de opbrengst is dan voor degene die het artikel te koop aanbiedt en 25% gaat naar een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst

naar Dit Koningskind, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt: thuis, in de kerk en in de samenleving. Naast individuele ondersteuning worden er ook lotgenotencontacten onderhouden. Daarnaast zijn er jaarlijks vakantiekampen voor mensen met een beperking. Wie zelf spullen wil inbrengen of meer informatie wenst over de beurs: www.kledingbeurs.defonteinzwolle.nl

Op zaterdag 21 maart wordt weer de jaarlijkse schoonmaakactie Mooi Schoon van de ROVA gehouden. Het doel van Mooi Schoon is het bestrijden van zwerfvuil door gedragsverandering en deelname van inwoners. Het motto is: Kom in actie! Hiermee wordt benadrukt dat bewoners samen verantwoordelijk zijn voor een mooie en schone buurt. Dit jaar gaat de aandacht uit naar de omgeving van de Mastenbroekerbrug. Het gebied lijkt op

een vuilnisbelt. Overal liggen emmers, flessen, blikjes, huisraad en veel plastic afval. Dat het gebied onderdeel uitmaakt van de zogeheten Natura2000-gebieden maakt de situatie nog nijpender. Op genoemde datum is de ROVA bij de brug aanwezig en levert aan de deelnemers handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken. De inwendige mens komt ook niets tekort. Vooraf opgeven is niet nodig; de actie duurt van 9.00 tot 12.30 uur.

05


Schoon schip voor de schapen: schoonmaakactie uiterwaarden Kom zaterdag 21 maart naar de schoonmaakactie in de uiterwaarden aan het Zwarte Water in Holtenbroek. Met elkaar ga je aan de slag met grijpers en zakken om alle vuilnis op te pakken en in te zamelen. Op die manier zorgen we dat de uiterwaarden schoon zijn voor de Zwolse schaapskudde in april weer naar Zwolle komt. De Zwolse schaapskudde graast tussen april en december in delen van Holtenbroek en Stadshagen.

ren even aan bij wijkboerderij de Klooienberg via klooienberg@travers.nl. Wanneer? Zaterdag 21 maart 2020. Aanvang 10.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur Waar? Verzamelen bij wijkboerderij De Klooienberg, Klooienbergweg 1 Voor wie? Volwassenen en kinderen die van aanpakken houden Tip: Neem laarzen en werkhandschoenen mee. Voor soep en koffie wordt gezorgd.

Wil jij meehelpen met het opruimen van de uiterwaarden? Meld je dan van te vo-

Column wijkbeheerder

De Omgevingsvisie: Mijn Zwolle van Morgen maken we samen met jou!

Marjolein Geurtsen

‘De eerste honderd dagen als wijkbeheerder in stadsdeel West zitten er op. De tijd vliegt voorbij, maar wat een leuke kennismakingsperiode heb ik achter de rug! Niet dat ik die nu kan afsluiten, want ik wil nog heel veel bewoners en partners ontmoeten en leren kennen. Wat mij is opgevallen, is dat in Stadshagen veel betrokken wijkbewoners wonen, met goede ideeën voor hun buurt. Zo is er een bewoonster die een hondenfestival wil organiseren bij de hondenuitlaatplek. Leuk voor de honden, maar vooral voor de ontmoetingen met andere hondenbezitters in de wijk. Op een bijeenkomst van de Groene Loper sprak ik een aantal bewoners met hele mooie ideeën voor de vergroening van hun straat. Daar krijg ik energie van, bewoners enthousiasmeren en ondersteunen bij het realiseren van allerlei buurtinitiatieven. Maar ook scholen laten zich niet onbetuigd en denken na over hun rol in de wijk. Het vergroenen van het schoolplein kan je samen met de ouders en leerlingen doen, maar het kan ook met de omwonenden. Zo wordt het plein betrokken bij de openbare ruimte en vergroot je de speelruimte van buurtkinderen. Mijn tijd is vooral gaan zitten in de kennismaking met wijkcollega’s zoals de wijkagent en Travers Welzijn, voor mij belangrijke samenwerkingspartners.

Nu het mooie weer mij wat vaker naar buiten lokt, pak ik regelmatig de fiets om met eigen ogen te zien hoe de wijk erbij ligt. Ik maak dan een praatje met bewoners en hoor zo persoonlijk wat zij van het woonplezier vinden of het contact met de buren. Daar kunnen dan weer nieuwe initiatieven uit voortkomen. Welke initiatieven er in deze wijk zijn, kun je lezen in het Wijkenmagazine stadsdeel West. Je kunt een exemplaar ophalen op ons Wijkservicepunt in het Cultuurhuis of digitaal lezen op www.zwolle.nl/wijkenmagazine. Over een paar maanden krijgen we Mijn Wijkplan, een digitaal platform voor bewonersinitiatieven. Daarmee wordt het voor bewoners nog makkelijker om ideeën op te doen en om initiatieven voor te leggen. Maar dat vervangt niet het persoonlijk contact; ik hoop je snel een keer te mogen ontmoeten.’ Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder gemeente Zwolle stadsdeel West www.zwolle.nl/stadshagen

Help je mee aan een schoon Stadshagen?

Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020 Veel wijkbewoners zijn supporter van Mooi Schoon Stadshagen. Zij helpen het hele jaar mee aan een opgeruimde wijk. Zij vinden dat zwerfafval niet verdwijnt

06

door ergernis, maar door samen in actie komen. Kom je ook in actie op de Landelijke Opschoondag op 21 maart? Je kunt individueel zwerfvuil opruimen

Meedenken over jouw buurt en stad van morgen? Kom dan op 25 maart naar het Cultuurhuis Stadshagen! Hoe blijft jouw wijk aantrekkelijk om er te blijven wonen? Wat mis je er nu? Wat vind je van je wijk en wat zou er beter kunnen? Is er bijvoorbeeld genoeg groen? Kun je makkelijk met je auto of fiets de buurt in of je wijk uit? En wat vind je van de woningen? Hoe moet je buurt er straks uit zien? Zomaar een aantal vragen waarover we samen met jou willen nadenken. De uitkomsten gebruiken we voor de Omgevingsvisie Zwolle. Daarin beschrijven we hoe de stad en de wijken er in de toekomst uit zouden moeten zien. We horen graag jouw mening! Je bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1. Graag tot dan! De Omgevingsvisie: Mijn Zwolle van Morgen maken we samen met jou!

maar ook in groepsverband, zoals met de school of de buurt. Niet alleen nuttig, maar ook een gezellige manier om samen de wijk leefbaar te houden. Wil je helpen om jouw straat of buurt schoon te houden? Je kunt bij het Wijkservicepunt West van de gemeente afvalgrijpers, afvalringen, handschoenen en vuilniszakken halen, maar bijvoorbeeld ook onkruidkrabbers. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/stadshagen Wil je het groots aanpakken? Bestel dan de Mooi Schoon toolkit met een handkar bij ROVA: www.mooi-schoon.nl/evenementen

meente opruimmateriaal en een sleutel van de afvalbak. Kijk op www.zwolle.nl/ afvalbakken of neem contact op met het Wijkservicepunt West via telefoonnummer 14038.

Twitter Mooi Schoon Volg je het Wijkservicepunt West al op Twitter www.twitter.com/wijkservicepunt? Laat via Twitter weten dat je een opruimactie organiseert met de hashtAdoptie afvalbak ags #Stadshagen #supporter en #MooiMis je een afvalbak in de buurt? Je kunt Schoon. het hele jaar door een afvalbak adopteren. Je zorgt dan voor het legen van de bak en Zelf een schoonmaakactie starten? het afvoeren van het afval. De gemeente Natuurlijk kun je ook zelf een schoonplaatst de afvalbak en draagt deze aan je maakactie starten. Ga voor meer info over met een contract. Je krijgt van de ge- naar: www.mooi-schoon.nl


Peuters maken kennis met de basisschool

Grote Peuter Dag op 3 april ‘Plasbewoners’ in gesprek met drie pijlers binnen Het Festival. Het centrum wil kinderen hun talenten laten ontdekken en ontwikkelen. Daarom organiseert men een uitgebreid aanbod op het gebied van Sport, Kunst & Cultuur, Techniek & Natuur en Milieu. Door middel van een continurooster, verlengde schooldagactiviteiten, een uitgebreide voorziening voor kinderopvang en buitenschoolse opvang komen de drie pijlers de hele dag door aan de orde. In samenwerking met Doomijn Kinderopvang wordt 3 april voor kinderen van 0 tot 4 jaar de Speelochtend georganiseerd. Meer informatie: IKC Het Festival, www.hetfestivalzwolle.nl

Op vrijdagochtend 3 april, tussen 9.00 uur en 11.30 uur, zijn peuters en ouders welkom op Kindcentrum Het Festival, Kindcentrum De Schatkamer, OBS De Krullevaar en OBS Supernova. Tijdens de Grote Peuter Dag laten deze openbare basisscholen zien dat goed onderwijs meer is dan cijfers. ‘s Ochtends kunnen peuters op een speelse manier kennismaken met de basisschool. Ook hun ouders/verzorgers zijn welkom om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken. Op deze manier wordt het voor ouders gemakkelijker een school naar hun keuze te zoeken.

Kindcentrum De Schatkamer De Schatkamer is een kindcentrum voor Natuurlijk Leren waarbij het kind centraal staat in zijn unieke ontwikkeling en dus zijn unieke ontwikkelingsbehoeften. De erkenning van wie je bent en wie je mag zijn, vormt op De Schatkamer de natuurlijke schakel binnen het leren. Zo wordt talent vroegtijdig (h)erkend en is er ruimte om dit talent te ontwikkelen. De Schatkamer is een school waar niet alleen kinderen maar ook hun ouders van harte welkom zijn. Tijdens de Grote Peuter Dag wordt samen met Doomijn Kinderopvang en SportService Zwolle een Speelochtend georganiseerd. Meer informatie: KC De Schatkamer, www.obsdeschatkamer.nl

Kindcentrum Het Festival Welbevinden, Leren en Ervaren zijn de

OBS De Krullevaar Op de Krullevaar staat ontmoeting tussen

kinderen, ouders en team op basis van wederzijds respect en verdraagzaamheid centraal. Een fijn positief pedagogisch klimaat met waardering, betrokkenheid en aandacht voor elkaar is belangrijk. De Krullevaar is een school die traditioneel onderwijs biedt op een toekomstgerichte manier. Zo werken zij op de ochtenden met een leerstofjaar-klassensysteem. Door het aanbieden van dag- en weektaken wordt de zelfstandigheid van leerlingen gestimuleerd en leren de leerlingen plannen. Tijdens de Grote Peuter Dag wordt een gezellige speel-, doe- en beweegochtend voor uw peuter georganiseerd. Meer informatie: OBS De Krullevaar, www.obsde-krullevaar.nl OBS Supernova Supernova is een school voor gepersonaliseerd leren. De kinderen volgen hun eigen leerroute die afgestemd wordt op de persoonlijke ontwikkelbehoeftes. De kinderen hebben een hoge betrokkenheid en zijn mede-eigenaar van hun leerproces. Creativiteit, kritisch denken, leiderschap, sociale- en digitale vaardigheden krijgen bij Supernova volop aandacht. Betrokkenheid wordt gecreëerd door thema’s (kernconcepten) aan te bieden. Ervaringsgericht en onderzoekend leren maakt dagelijks onderdeel uit van ons onderwijsprogramma, net als de iPad. Meer informatie: OBS Supernova, www.supernovazwolle.nl

scooteraars

Door de komst van een container aan de rand van Stadshagen is de overlast van scooterende jeugd in de wijk afgenomen. De jongeren gebruiken de container en de wielerbaan van BikeLife038 voor ontmoeting en vertoning van hun ‘kunsten’. Toch blijven er plekken in de wijk waar geluidoverlast en onveiligheid door scooters nog steeds wordt ervaren, zoals aan de ‘boulevard’ bij de Milligerplas. Gemeente en politie gingen onlangs met bewoners in gesprek in het kader van de opstelling van een Visie Milligerplas. Hierbij bleek ook veel waardering voor deze fraaie voorziening in de wijk. Eén van de afspraken die tijdens de bewonersbijeenkomst is gemaakt, is het aangaan van het gesprek met de scooterende jongeren. Dat stuitte ook op scepsis bij meerdere bewoners, omdat men daar weinig resultaat van verwacht. Er wordt nu een klankbordgroep gevormd, waarin bewoners meepraten over gebruik en leefbaarheid van de plas.

Meer informatie: www.grotepeuterdag.nl

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Inloopdag familierecht. Wij helpen u graag verder. HEEFT U EEN VRAAG? LOOP DAN DONDERDAG 26 MAART 2020 VAN 9.00  18.00 UUR EVEN BINNEN. UW VRAGEN BEANTWOORDEN WIJ GRAAG. Als u met een echtscheiding te maken krijgt, zult u zich afvragen hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Ook als u al gescheiden bent en uw situatie is intussen gewijzigd, kan dat tal van vragen oproepen. Het is van groot belang dat de zaken zorgvuldig geregeld worden. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator, tevens financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). U kunt terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens onze inloopdag op donderdag 26 maart 2020 van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken voor die dag of voor een ander moment.

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Cadeaus met aandacht gemaakt Welke waarde vind jij belangrijk? Kwaliteit leveren, gezien mijn doelgroep. En ook het persoonlijke, de extra aandacht die ze bij mij krijgen. Waar sta je over vijf jaar? Ik hoop dat mijn bedrijf dan nog groter is. Wie weet heb ik dan wel mijn eigen stenen baby- en kinderwinkel, want dat mist echt nog hier in Stadshagen. Het kan nog alle kanten op gaan. Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Het is hier rustig. Zwolle geeft je geen stad-stadgevoel, alles is hier goed bereikbaar en niet zo groots en massaal. We wonen nu 3,5 jaar hier in de wijk en voor ons is het heel centraal gelegen: we zijn zo in het winkelcentrum, de binnenstad en ik ben ook zo op de snelweg richting Meppel. We woonden hiervoor in het centrum, maar daar konden we niet zo’n ruime woning vinden als hier. Er komen ook steeds meer bekenden in de wijk wonen. Erg leuk.

Door Erica Turmel-Donker

mijn creativiteit de vrije loop laten!

Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Roxanne Dekker van Hippe Gifts.

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen? Net na de geboorte van mijn zoon kreeg ik zelf houten speelgoed met zijn naam er op. Er was online niets te vinden in deze regio aan bedrijven die iets soortgelijks aanbieden, dus ben ik er zelf mee begonnen. Ik ben vorig jaar, net na de geboorte van mijn zoon op 1 april, gestart en op 1 juni aanstaande bestaat mijn bedrijf officieel een jaar. In mijn verlofperiode had ik ook tijd genoeg om mijn bedrijf rustig op te bouwen en goed na te denken over bepaalde keuzes. Nu is de tijd een stuk lastiger te vinden haha, want ik werk ook nog 30 uur in de week als buurtsportcoach in de gemeente Meppel.

Wat biedt jouw bedrijf? Ik richt me op de zwangere stellen, of gezinnen waarin net een baby is geboren, die iets leuks cadeau willen krijgen, maar ook op mensen uit hun omgeving die iets cadeau willen geven. Ik personaliseer kraamcadeaus en producten die voor een (eerste) verjaardag geschikt zijn, zoals houten speelgoed, koffertjes en knuffels. Onlangs zijn daar de cadeaus voor volwassenen bij gekomen, zoals mokken en naambordjes. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Voor mij is kwaliteit en goed materiaal erg belangrijk én ik moet de producten zelf ook mooi vinden, daarom heb ik gekozen voor bijvoorbeeld Little Dutch en Happy Horse. Dat is erkend, verantwoord speelgoed van goede kwaliteit en van Nederlandse leveranciers. Het zijn merken waarvan mijn klanten ook weten dat het goede kwaliteit is. Het personaliseren van het cadeau is geweldig om te doen: het is mooi om te krijgen en het geeft iemand het gevoel dat er moeite voor hen is gedaan. Ik hou van het persoonlijke contact: ik denk met de klant mee zodat het er precies uit komt te zien zoals hij voor ogen heeft. Daarnaast worden veel bestellingen bij mij afgehaald, zodat men ook ziet wie achter Hippe Gifts zit. Wat is jouw drive? Ik weet uit eigen ervaring als moeder hoe fijn het is om zo’n gepersonaliseerd cadeau te krijgen. Ik test nieuwe producten voor mijn webshop altijd uitvoerig zelf, voordat het online gaat. Bestellingen krijgen voorrang en worden zo snel mogelijk verwerkt, ik wil mensen niet te lang laten wachten. En door dit werk kan ik

08

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Ik ben de enige in Stadshagen die dit doet. Het persoonlijk contact en meedenken met de klant als deze iets anders wil dan het basisontwerp. Ik probeer ook steeds nieuwe dingen te verzinnen met de middelen die ik heb. Ik heb ook be-

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

wust gekeken naar wat ik kan toevoegen aan de wijk en van daaruit alles uitgebouwd.

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Meer informatie is te vinden op? Voor meer informatie kun je kijken op www.hippegifts.nl. Op de hoogte zijn van nieuwe producten, (win)acties en gemaakte producten? Volg Hippe Gifts dan op www.facebook.com/hippegifts.nl en/ of www.instagram.com/hippegifts.

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Bewonersavond druk bezocht

Frankhuis ongeduldig over aanpak Hasselterdijk Meerdere bewoners van Frankhuis uitten hun ongeduld over het uitblijven van de aanpak van de Hasselterdijk. Dat bleek op een drukbezochte bijeenkomst in de Eliëzer- en Obadjaschool in de buurtschap. De weg ligt er al langere tijd slecht onderhouden bij en er is veel kritiek op het uitblijven van afdoende maatregelen aan de kruising van de Hasselterdijk met de Twistvlietweg. Gemeentelijke woordvoerders stelden menig buurtbewoner teleur door aan te geven dat eerst wordt gewacht op de afronding van de bouwwerkzaamheden. De weg en de kruising worden naar verwachting pas in de tweede helft van 2021 aangepakt. Plateaus Ongeveer 70 bewoners trotseerden regenbuien en windvlagen om te zien hoe de gemeente in de laatste fase van de nieuwbouw in Frankhuis nog diverse werkzaamheden gaat uitvoeren. Zo komt er een hondenuitlaatterreintje voor de school en krijgen de schoolbusjes een betere plek. Veel aandacht van de bewoners ging uit naar de definitieve inrichting van de Hasselterdijk. Er worden snelheidrem-

Frankhuis is nieuwsgierig naar de verdere plannen

mende plateaus aangelegd en de bermen krijgen een betere inrichting. Wat betreft de bestrating is de gemeente er nog niet uit. Nader onderzoek moet uitwijzen of de straat opnieuw kan worden geasfalteerd of dat op sommige plekken bestrating zal worden aangebracht. Auto’s op fietspad Tijdens de inloopbijeenkomst werd door de bewoners veel gemopperd over de tijdelijke inrichting van de kruising van de Hasselterdijk met de Twistvlietweg, richting Stadshagen. ‘De situatie is erg

Foto’s Hans van Eerbeek

onduidelijk, de voorrang is niet goed geregeld en afdoende bebording ontbreekt’, verwoordde een bewoner de klachten. ‘Ik zie regelmatig een auto het fietspad oprijden, om vertwijfeld de wijk in te gaan. Het is een erg gevaarlijke situatie’, aldus dezelfde bewoner. Inmiddels is naar aanleiding van de klachten op het Twistvlietpad een bord geplaatst met de tekst: ‘Fietsers welkom, auto’s niet’. Wie met het bord geconfronteerd wordt zal beseffen dat het dan al te laat is. De ambtenaar kon niets ander toezeggen dan ‘de klachten nog eens intern te bespreken’.

Omwonenden beraden zich

Winkeliersvereniging Stadshagen

Paasevent en puzzeltocht Groen licht voor in winkelcentrum biomassacentrale pen in een van de winkels in het winkelcentrum. Deelname is mogelijk tot 10 april a.s.; de winnaars van de puzzeltocht worden op 11 april via de Facebook-fanpagina bekendgemaakt (www.facebook. com/wcstadshagen).

Winkeliersvereniging Stadshagen organiseert diverse keren per jaar bijzondere activiteiten voor jong en oud. Ook in het Paasweekend is er weer van alles te doen. Op zaterdag 11 april is het Paasevent, met een voorjaarsweide, knutselen en schminken. Vanaf eind maart wordt er voor de kinderen een Paasei-puzzeltocht gehouden met leuke prijzen. Paasei-puzzeltocht Vanaf eind maart hangt in elke winkel van winkelcentrum Stadshagen een letter in de etalage. Al die letters vormen samen een zin, die op het deelnameformulier wordt gezet. Dit formulier is te krijgen bij Intertoys, AH Wade en Jumbo Nagelmaeker. Ingevulde formulieren kunnen in een van de rode brievenbussen worden gedeponeerd. Uit alle goede inzendingen worden drie kinderen geloot die de mogelijkheid krijgen om voor €15,00 te shop-

Paasevent zaterdag 11 april Op de zaterdag voor Pasen is er van 12.00 uur tot 16.00 uur weer een gezellige dierenweide met allerlei bijzondere kleine dieren zoals bokjes, papegaaien en kippen. Die mogen worden geaaid of geknuffeld of je mag er gewoon naar kijken. In de kidstent van Partou is vertier voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hier kan worden geknutseld en geschminkt. Ook Meneer Paashaas is weer van de partij voor een Meet & Greet en een fotomomentje. De prijswinnaars van de Paaseipuzzeltocht krijgen hun prijs persoonlijk overhandigd door Meneer Paashaas.

De gemeente Zwolle heeft een vergunning verleend voor de bouw van een biomassacentrale aan de oever van het Zwolle-IJsselkanaal, op bedrijventerrein Voorst. Dit ondanks bezwaren van omwonenden uit Frankhuis. De vergunning betreft de bouw van een ketelhuis, een opslagloods en zes opslagsilo’s aan de Katwolderhaven. De centrale moet hout tot stoom verwerken, dat elektriciteit moet leveren aan het bedrijf Sensus op Voorst, dat voedingsstoffen produceert. Met de vergunningverlening is de procedure voor de bouw van de centrale nog niet afgerond. Allereerst wacht de firma Brouwer uit Balkbrug, die de biomassacentrale wil realiseren, nog op subsidie vanuit de pot Stimulering Duurzame Energieproductie. In de tweede plaats is de provinciale vergunning voor de stik-

stofuitstoot nog niet verleend. Het is ook niet onmogelijk dat een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving naar de milieugevolgen van biomassacentrales nog aanleiding zal geven tot discussie, uitstel of afstel. Biomassa Als de bewoners van Frankhuis hun bezwaren blijven uiten, mogelijk tot de Raad van State, dan is het afwachten of deze gehonoreerd worden. De bezwaarmakers zijn nog verdeeld over de vervolgstappen, zo blijkt uit dagblad De Stentor. Begin maart kwam een delegatie van Frankhuis bij elkaar om de gezamenlijke strategie te bepalen. Een groep bewoners bereidt een bezwaarschrift voor, maar in hoeverre het bezwaar door bewoners van Frankhuis ondersteund wordt was bij de verzending van deze krant naar de drukker nog niet bekend.

Voor meer informatie: www.winkelcentrumstadshagen.nl of facebook.com/wcstadshagen en Twitter: @wcstadshagen

Zo gaat de centrale er uit zien

impressie: Fa. Brouwer, Balkbrug

09


Maarten van Esch, wijkagent Stadshagen:

‘Politiewerk moet je leren, maar veel komt uit je hart’ Door Bert Kunnen Maarten van Esch (39) is nu drie jaar wijkagent. Hij wilde altijd al politieman worden. Hij komt uit een gezin van vier jongens. Pa was agent en Maarten maakt zo ook kennis met de schaduwkanten van dit vak. Pa was veel weekenden weg en had onregelmatige diensten. Het weerhoudt hem er niet van om als diender door het leven te gaan. Met hart en ziel, dat is Maarten van Esch. ‘Ik heb veel geleerd in mijn werk, maar ik vind het nog steeds belangrijk om te werken vanuit je hart,’ stelt Maarten. ‘Om het eens met Steve Jobs te zeggen: ‘The only way to do great work is to love what you do.’

‘Met partners werken die in de wijk actief zijn, met scholen en jongeren, het geeft me veel voldoening.’

Ondanks dat je ook de negatieve kanten van het politiewerk bij je vader zag, trok deze job je toch aan. Waar komt die gemotiveerdheid vandaan? ‘Op een dag, ik ben ongeveer 16 jaar, gaat bij ons thuis de telefoon. Een bange vrouw aan de lijn: ‘Is je vader thuis’. ‘Nee, die is er niet. Ik probeer haar gerust te stellen en voor ik het weet loopt zij helemaal leeg over de situatie waarin ze verzeild is geraakt. Ze voelt zich bedreigd. Ik ben met haar in gesprek gegaan, ik wilde en moest helpen voor mijn gevoel! Ik kreeg haar weer rustig en dat motiveerde mij, waardoor ik steeds meer ging beseffen dat ik bij de politie wilde. Boeven vangen en burgers helpen, dat wilde ik.’

‘In La Casa de Papel vind ik de boeven prachtig!’ Nu is dat boeven vangen de meer stoere, avontuurlijke kant van het politiewerk. Dat is nu niet bepaald een kenmerk van een wijkagent. Bij jullie werk gaat het toch vooral om betrokkenheid, nabijheid en aanspreekbaarheid. Wat boeit je in het wijkwerk? ‘Ik wilde in het begin van mijn carrière helemaal geen wijkagent worden. Maar ik merkte in het meer algemene politiewerk, wat ik eerst deed, dat ik de binding met een meer afgebakend gebied miste; de diepgang ontbrak. Tot ik een aantal jaren geleden als wijkagent stage liep in Zwolle-West en ik dacht: dit is wat ik bedoel. Met partners werken die in de wijk actief zijn, met scholen en jongeren, het geeft me meer voldoening. Je bent echt een gezicht voor een wijk. Kennen en gekend worden’. Van Esch is 39 jaar, getrouwd en heeft twee schoolgaande kinderen. Hij doet aan een bijzondere hobby: roofvissen. Zijn jagersinstinct wordt regelmatig geprikkeld als hij de natuur in trekt op jacht naar roofvis: snoeken, baars, snoekbaars en roofblei zijn de vissen die hij graag vangt. ‘En ik doe leuke dingen met taal. Ik schrijf teksten voor de social media kanalen van de politie, zoals Instagram en Facebook.’

10

Maarten van Esch: ik voel me 24/7 agent

Gewichtig Het politiewerk is ook letterlijk zwaarder geworden. Met het beschermende pak rond de romp, een vuurwapen, TASER, pepperspray, wapenstok, een toolkit, de portofoon, een smartphone met veel politiedata en straks nog de Body Cam, is de wijkagent behangen met een ‘overgewicht’ van bijna zes kilo aan extra ondersteunende functies.

Nu ben je drie jaar actief in West, waaronder Stadshagen valt. Je wilde altijd al politieman worden. Langs welke weg is die wens tot stand gekomen? Na mijn opleiding ben ik in 2002 doorgestroomd naar de opleiding voor de Mobiele Eenheid. Elf jaar lang heb ik mij hiervoor ingezet. Als coach en later als praktijkbegeleider van studenten, heb ik nieuwe collega’s begeleid. Samen met een collega heb ik een studentenhuis opgezet. Als de studenten stage liepen, hadden wij het toenmalige bureau aan de Luttekestraat tot onze beschikking. Na de Mobiele Eenheid stroomde ik door als specialistisch schutter, wat nu de Bewakings Eenheid is. Deze groep wordt voornamelijk ingezet voor bewaking van belangrijke objecten en het uitvoeren van bijzondere opdrachten. Deze eenheid is

Foto Politie Zwolle

bijvoorbeeld ook ingezet in Stadshagen naar aanleiding van het schietincident. Jullie hebben alle vier je specialiteiten in je optreden als wijkagent. Met welke specifieke taken ben jij zoal mee bezig? ‘Ik ben contactpersoon voor de bewoners van de woonwagenlocaties in Stadshagen en Westenholte. Met de meeste bewoners heb ik goed contact. Verder geef ik graag voorlichting op scholen. Ik krijg regelmatig een verzoek van basisscholen om een les te verzorgen. Dit doe ik met veel plezier. Op deze manier leren jeugd en wijkagent elkaar goed kennen. We bespreken dan zaken die spelen in de klas, zoals pesten of de gevaren van het internet, bijvoorbeeld sexting. Je hebt een gezin, bent getrouwd en hebt twee jonge kinderen. Dat vraagt ook wat van een jonge vader. Je voelt je nauw betrokken bij het werk. Heb je in een dag van 24 uur, zeven dagen in een week, voldoende evenwicht in werk en privé? ‘Ik voel me 24/7 agent. Laatst liep ik met mijn vrouw en kinderen in de stad en zag twee personen straatmeubilair vernielen. Dan zeg ik tegen mijn vrouw: ‘Loop maar even een straatje om, tot zo’, en ga ik er toch op af. Wanneer ik ergens mee wordt geconfronteerd, gebeurt het soms toch dat ik denk: ‘Nu even wel’. Ik had van-

daag bijvoorbeeld een goed gesprek met een meisje dat behoorlijk in de knoop zat en zich onveilig voelde. Ik bood een luisterend oor en kon advies geven. Ik hielp haar weer op weg, ze had er wat aan. En als ik thuis op de bank zit heb ik mijn werktelefoon wel vaak binnen handbereik, je voelt je toch verantwoordelijk. Dus ja, het evenwicht tussen privé en werk is soms wel eens wat zoek, maar ik blijf er zeker wel op letten.’ Gaat die liefde voor je vak dan ook zover dat je alleen naar muziek luistert van Guns ’n Roses of The Police? En je misschien alleen naar krimi’s als The Killing of Mindhunter op Netflix kijkt? ‘Haha, nee hoor. Ik ben een groot liefhebber van Queen. Politieseries sla ik meestal over. Ik ben wel groot Netflix-fan, in La Casa de Papel bijvoorbeeld vond ik de boeven prachtig!’

Vinexpress besteedt deze maanden aandacht aan het werk van de vier wijkagenten die in Stadshagen actief zijn. In de vorige maanden kwamen Alrik van den Berg en Karin den Besten aan het woord, in deze bijdrage portretteren we Maarten van Esch, die nu sinds drie jaar in Stadshagen onze veiligheid bewaakt.


Travers

Aangenaam Stadshagen! Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: aangenaam kennis te maken! Ik ben Hayat El Mahjoubi, sinds oktober werkzaam als opbouwwerker voor stadsdeel West, waaronder Stadshagen. Als opbouwwerker werk ik met bewoners en professionals, ook van andere organisaties, aan wijken waarin mensen fijn kunnen wonen en prettig met elkaar samen kunnen leven. Wanneer bewoners goede ideeën hebben voor hun buurt, maar het niet kunnen realiseren, kijken we samen wat ze precies nodig hebben. Soms zijn er ook andere bewoners of professionals nodig om een goed idee voor de buurt uit te voeren. Misschien is er budget en materiaal nodig, of een geschikte locatie. Een opbouwwerker heeft een netwerk in de wijk dat bestaat uit bewoners, organisaties, stichtingen en verenigingen. Hiermee kunnen verbindingen gelegd worden. Ook als je je zorgen maakt over je buren, je straat of buurt mag je aankloppen bij de opbouwwerker. Het kan zijn dat je aansluiting zoekt met andere bewoners, maar het lastig vindt om zomaar contact te leggen. Of misschien wil je wel iets voor anderen betekenen maar je weet nog niet precies hoe je moet beginnen? Al dit soort zaken kun je met de opbouwwerker bij een lekker bakje koffie of thee bespreken op een locatie of bij jou thuis op de bank (je mag de opbouwwerker namelijk ook uitnodigen). Dat vinden we belangrijk, omdat dit bijdraagt aan leefbare

wijken en gelukkige buurtbewoners. Daar doen we het immers voor: een aangenaam Stadshagen! Wil je nader kennis maken? Als ik in de wijk aan het fietsen of lopen ben mag je me altijd aanspreken voor een praatje. Maar je mag me ook altijd bellen, appen of e-mailen. Mijn e-mailadres is h.elmahjoubi@travers.nl en mijn telefoonnummer is 06-41768535. Tot ziens of tot spreeks in Stadshagen!

Een luisterend oor haalt je uit het isolement Echt contact maken, van hart tot hart – daar hebben mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle. Waar ouders met problemen behoefte aan hebben is vaak vooral een luisterend oor. Een Home-Starter die hoort en begrijpt wat er speelt. Ouder Gerlinde: “ík mag zelf bepalen waar het over gaat en er is respect voor wat ik belangrijk vind. Ik voel me daardoor meer begrepen en volwaardig. Dit is helpend en het maakt mij sterker. Ook in het contact met anderen.” Zwanet: “Een ervaren Home-Starter is iemand die vaak zelf ook ouder is, erkent en herkent dat opvoeden een klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten, heeft dit een positieve uitwerking op

Zwanet Hamhuis

de kinderen.” Home-Start biedt gratis ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Kijk voor meer informatie op www.home-start.nl of bel 038-8515700

Hayat El Mahjoubi, opbouwwerker stadsdeel West.

Training Bij’zonder geweld’ig Travers Welzijn organiseert een training voor mannen en vrouwen die te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld. Op 18 en 25 maart vinden de intakebijeenkomsten voor de groepstraining Bij’zonder geweld’ig plaats. Op woensdag 1 april wordt met negen trainingsochtenden begonnen. Deze vinden plaats op woensdagen van 09.30 - 11.30 uur in centrum LevelZ aan de Klokkengieterlaan. Travers organiseert de trainingen in samenwerking met Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern/Sociaal wijkteam. De training geeft antwoorden op vragen als: waarom ben ik zo lang gebleven of blijf ik in de relatie zitten, waarom val ik altijd op dezelfde partner, hoe voorkom ik dat ik weer in een ‘ongezonde’ relatie terecht kom. De deelnemers leren begrip te krijgen en inzichten op te doen over hoe het huiselijk geweld heeft plaats ge-

vonden. Verder staat de intergenerationele overdracht ook centraal zodat men leert om het geweldspatroon voor hun kinderen te doorbreken. Na afloop van de training hebben de deelnemers handvatten om in de toekomst anders om te gaan met relaties en gevoelens. De training is gratis en aanmelden kan door contact op te nemen met Sharon Biervliet, sbiervliet@kadera.nl via de mail of het Kadera telefoonnummer 088 – 422 24 95 of Myrthe van de Weerd (M.van.der.Weerd@swt.zwolle.nl) Sociaal wijkteam Zwolle 038- 456 97 00. Hiervoor is naam, geboortedatum en (email)adres en/of telefoonnummer nodig. De geïnteresseerde zal een uitnodiging krijgen voor één van de intakebijeenkomsten. Hierdoor kan men bekijken of de training passend is en zal bijdragen aan een betere toekomst.

Zuurkoolschotel met gehakt en ananas

● ●

Door Yvonne Waslander

● ●

Het leuke van dit recept is dat het uit een kookboek komt van mijn tijd op de huishoudschool in de jaren ‘80. Ik heb er destijds zelf er een tekening bijgemaakt. Ik heb het zelf al vele malen gemaakt, ook voor vrienden, met als eigen aanvulling de rozijnen. Dat maakt het nog smakelijker. Ingrediënten: ● 1 kg aardappelen

● ● ●

1 pakje zuurkool 300 gram geruld rundergehakt Boter voor het invetten en bovenop het gerecht 1 blikje ananas in stukjes 1 handje Rozijnen Paneermeel voor er bovenop (bijvoorbeeld een fijngemaakte beschuit)

● ●

Bereidingswijze: ●

Kook de aardappelen en maak er puree van.

Vet een vuurvaste schaal in met boter. Leg de helft van de puree onderin. Daarna doe je helft van de zuurkool er bovenop samen met het gehakt (naar behoefte gekruid of ongekruid), de ananas en de rozijnen. Daar bovenop de overgebleven zuurkool. Dek dit af met de laatste puree. Maak de bovenkant glad en strooi er wat paneermeel overheen en ver-deel de nog overgebleven boter in kleine klontjes over de schotel. Plaats de schotel 30 minuten in de voorverwarmde oven op 220 graden.

Ik hoop dat je er van zult genieten! Eet Smakelijk!

11


Een bouwproject als boerenerf

Kastanjetuin wordt buurtschap voor wonen en zorg Door Bert Kunnen

In de loop van dit jaar wordt in Stadshagen gestart met de bouw van vijftig woningen in een bijzondere woonvorm. In het plan Kastanjetuin, tegenover de Stadshoeve, vormen straks mensen met en zonder een beperking samen een gezellige buurtschap, waarin ‘noaberschap’ centraal staat. Het moet een buurtje worden voor wonen en zorg waar men elkaar kent en ondersteunt. De buurtschap wordt gebouwd door Ter Steege Bouw Vastgoed in samenwerking met Cittanova, bureau voor planontwikkeling. Zorgappartementen In Kastanjetuin worden 16 koopwoningen voor senioren gerealiseerd en twee duurdere koopwoningen. Daarnaast komen er 12 sociale huurwoningen en 20 zorgappartementen. De laatstgenoemde woningen worden door DeltaWonen verhuurd aan de J.P. van den Bent Stichting, die bijzondere woonvormen in beheer heeft. In Kastanjetuin zullen de mensen met een beperking hun dagbesteding vinden in de gezamenlijke tuinen, een boomgaard en de verzorging van de beesten in een dierenweide. Initiatiefnemer Dick Koster van Cittanova is ervan overtuigd dat zo doeltreffend wordt ingespeeld op de veranderende zorg. ‘Ik heb zelf een kind met een beperking. Iedere dag als ik haar naar school en de dagbesteding bracht en weer ophaalde, zag ik die stromen busjes af en aan rijden. Ik dacht op een gegeven moment: dit kan toch anders. Zo kwam ik op het idee ‘Waaranders’, waarbij mensen met een beperking de dagbesteding in hun achtertuin hebben’, vertelt Koster. Noaberschap Noaberschap is een aspect van samenleven dat nogal in onbruik is geraakt. In Kastanjetuin staat dat aspect juist heel centraal. Noaberschap en gezamenlijk onderhoud van tuinen en dergelijke komt ook vaak niet vanzelf. Koster: ‘Het vraagt inderdaad van de bewoners iets, dat in een meer reguliere woonbuurt niet aan de orde is. Het krijgt vanaf het begin veel aandacht. We spreken dit zorgvuldig door met toekomstige bewoners, we dragen

het uit.’ Men wordt verplicht om lid te worden van de Vereniging van Eigenaren, waarbij ook het gezamenlijke onderhoud wordt geregeld. ‘Je moet het inderdaad wel organiseren en het is niet vrijblijvend. Mensen kennen elkaar en staan, als dat nodig is, voor elkaar klaar. Daarnaast vinden in de buurtschuur ontmoetingen plaats en worden er activiteiten aangeboden. Al met al voldoende mogelijkheden om noaberschap als vanzelf tot stand te laten komen’, verwacht Koster. Park de Stadshoeve Er is een bijzondere relatie ontstaan met Stichting Park de Stadshoeve. Men is in gesprek om voor elkaar een win-winsituatie te realiseren. Martin Hendriks is als projectleider van de Stadshoeve bijzonder enthousiast over het project en de meerwaarde voor beide organisaties. ‘Ik zie veel mogelijkheden voor verbinding met de bewoners van Kastanjetuin. Bij ons zijn nu ruim 20 mensen met een beperking vanuit Frion actief. Er wordt goed samengewerkt tussen deze organisatie en de Van den Bent stichting. Ik zie een mooi perspectief van meerwaarde voor alle partijen. Voor onze exploitatie is het ook noodzakelijk om zo’n partner te hebben. Maar voor een gezonde exploitatie blijven we echt afhankelijk van wijkbewoners die Vriend van Park de Stadshoeve willen worden.’

Oude Weteringzone Het project krijgt een plek langs de Oude Wetering, tussen de dierenweide en basisschool De Zevensprong. De dierenweide wordt voor een deel verplaatst en de boomgaard, die aan het terrein grenst, krijgt een functie binnen het plan. De monumentale bomen blijven grotendeels gespaard. De uitstraling van de woningen is een verwijzing naar de oorspronkelijke inrichting van het gebied: een boerderij met hoofdhuis en meerdere schuren. Samen geeft dit het aanzien van een boerenerf. Medio 2020 start de verkoop en verhuur van de woningen en appartementen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Ter Steege Bouw Vastgoed. Voor nadere informatie over Kastanjetuin: www.cittanova.nl/waaranders

Een impressie van het project Kanstanjetuin, Cittanova

Foto Vinexpress De nieuwe schuilhut voor dieren, op de achtergrond de oude hut.

Nieuwe schuilhut Stadshoeve Park de Stadshoeve beschikt aan de overzijde van de Oude Wetering over een kleine dierenweide met een schuilhut voor dieren. De Kastanjetuin wordt voor een klein deel op deze weide gerealiseerd. Hierdoor komt de oude schuilhut voor de dieren te vervallen en is er een nieuw gebouwtje op een andere plek in de dierenweide opgetrokken. Park de Stadshoeve krijgt in het project Kastanjetuin ook de beschikking over een kleine boomgaard, die in de richting van De Zevensprong wordt gerealiseerd.

Een lezer schrijft ons

Zij

Al duizenden keren heb ik haar zien zitten op een krukje voor de Albert Heijn in Stadshagen. Altijd zit zij daar tot laat in de middag. In de herfst, winter, lente of zomer. Zij is een vanzelfsprekend en terugkerend element in een winderig winkelcentrum. Het begon met een knikje, een glimlach en een paar gebrekkige woorden. Hoe maak je contact met iemand die alleen maar zit en een straatkrant vasthoudt? Hoe begin je een gesprek terwijl je niet weet waarover het moet gaan? Waar moet je met elkaar over praten als je levens zo ver uit elkaar liggen? Welk onderwerp kies je om contact te maken en verbinding te leggen? Ons eerste gesprek begon met het meest besproken thema in Nederland, het weer. Ik nodigde haar uit met mijn jongens voor

12

een maaltijd bij ons thuis en we spraken af dat ik haar aan het eind van de middag op haar vaste zitplek zou ophalen. Ik wandelde vanuit mijn huis naar het winkelcentrum en zag haar al zitten. Ze moest nog even een paar boodschappen halen voor het weekend. Ik zei lachend: 'Ik verkoop wel een paar straatkranten voor je!' Ik ging op haar krukje zitten voor de Albert Heijn en hield de straatkrant vast. Ongemakkelijk over hoe ik de straatkrant moest vasthouden. Moest ik het op mijn schoot laten rusten of juist wat hoger voor mijn borst vasthouden? Ik keek naar links en naar rechts en op dat moment voelde ik mij steeds kleiner worden. Ik zat letterlijk op een krukje waardoor ik op ooghoogte zat van de afgeladen winkelwagens die door de schuifdeuren naar

buiten rolden. Achter de winkelwagens liepen gehaaste mensen die snel hun wagens navigeerden naar de uitgang en mij niet aankeken. Ik vroeg mij af waarom ik daar zat, want niemand keek mij aan, zag mij zitten. Een straatkrant heb ik niet verkocht maar deze ervaring heeft mij geleerd dat ik nooit meer straatverkopers, zwervers of mensen die geld vragen op straat voorbij zal lopen zonder hen gedag te zeggen. Bedankt Lilian dat ik even jouw kruk mocht gebruiken... Christel Teekman

Kunstroute Overijssel exposeert in Cultuurhuis In de maanden april en mei exposeren de leden van de Kunstroute Overijssel hun werken in het Cultuurhuis in Stadshagen. Deze organisatie is in 2012 opgericht voor en door kunstenaars uit de hele provincie. Er zijn ruim twintig kunstenaars uit Zwolle bij aangesloten, waaronder Bob Wierenga uit Stadshagen. Men exposeert gezamenlijk in een galerieruimte op wisselende locaties, waaronder ook het Cultuurhuis. Door het organiseren van gezamenlijke exposities en open galeriedagen laat de vereniging bezoekers kennis maken met kunstenaars uit hun directe omgeving. Het open-atelierweekend wordt elk jaar tijdens het zogeheten Kunstrouteweekend in september gehouden. Informatie: www.kunstrouteoverijssel.nl


Naam: Sofie Bruintjes Geboortejaar: 2002 Geboorteplaats: Zwolle Door Geert den Hengst Hoewel zij al enkele jaren vooral in Amsterdam woont, is Stadshagen toch nog steeds haar thuis. De combinatie van een grote passie en nog meer talent voor basketbal liet haar voor deze weg kiezen. In de hoofdstad zit Sofie Bruintjes op de Orange Lions Academy, het nationaal talentenprogramma van de Nederlandse Basketball Bond. Na de zomervakantie gaat ze in de Verenigde Staten haar studie en sport combineren. Het is een droom die uitkomt. Sofie was 15 toen zij onze wijk verliet om te spelen voor en dus ook te trainen bij de Orange Lions Academy. Zij combineert dit met school op het Amsterdamse Calandlyceum. Onderwijs en trainen zijn hier goed op elkaar afgestemd. Vanaf dat zij enkele jaren geleden voor het eerst hoorde van de mogelijkheid om via basketbal naar de Verenigde Staten te gaan wist ze het zeker. Dat ging zij doen en al spoedig had zij in haar hoofd een route uitgestippeld. Ze was net begonnen op het Centre for Sport & Education (CSE) en trainde daarnaast bij de Basketball Academy in Zwolle. Zodra het kon, en als ze zou worden aangenomen natuurlijk, wilde zij gaan spelen in Amsterdam. Na haar havo-examen zou zij dan naar de Verenigde Staten gaan om basketbal te combineren met een vervolgstudie. De plannen werden goed met haar thuis en de coaches besproken. Dankzij keihard werken ligt Sofie in dit traject nog steeds op schema. ‘Ook de steun die ik van mijn familie tot nu toe heb gekregen en nog steeds krijg, is erg belangrijk om mij deze stappen te laten maken. Ik woon, wanneer ik thuis in Stadshagen ben, met mijn vader, zus en hond. Mijn moeder is begin januari overleden. Vier jaar geleden kregen wij te horen dat ze uitgezaaide eierstokkanker had. Na vier prachtige en kostbare jaren - hoe gek dat misschien ook klinkt - hebben we helaas toch afscheid moeten nemen. De afgelopen periode was erg zwaar en dat zal het nog wel een tijdje blijven. Maar de jaren hieraan vooraf zijn we erg hecht geworden als gezin, zodat we altijd samen zullen zijn! Ik ben wel veel van huis, doordeweeks in Amsterdam en in het weekend speel ik wedstrijden door het hele land. Gelukkig kun je tegenwoordig ook facetimen en appen wat de afstand gelijk een stuk kleiner maakt!’ Waar ga jij heen in de Verenigde Staten? ‘Ik ga spelen en studeren bij Rider University in New Jersey, zo’n 90 km ten zuidwesten van New York. Daar wordt het onderwijs perfect aangepast op de trainingstijden. Ik ga daar Engels studeren. Ik ben heel blij met de locatie die ik gekozen heb. Afgelopen zomer ben ik met mijn zus daar al op visite geweest en het klikte meteen met de aanstaande coaches!’

Over een droom om prof te worden Waarom ging jij basketballen? ‘Toen ik 11 was kreeg ik een flinke groeispurt, waardoor ik al snel veel langer was dan andere kinderen. Destijds zat ik nog op turnen, maar groeien en turnen gaan nou eenmaal niet goed samen.

bijzonder het is deel te mogen uitmaken van speciale topsportprogramma’s, zoals het CSE en de Orange Lions Academy.’

Mijn achterbuurman is Mark van Schutterhoef, assistent-coach bij Landstede Hammers, en hij heeft mij aangemoedigd om het basketballen een kans te geven. Ik was 12 en nog niet gelijk om, maar ondertussen kan ik dus niet meer zonder! Dat ik talent had was wel duidelijk. Al na een half jaar op basketbal te hebben gezeten ging ik naar het CSE. Maar daar ging het 't eerste jaar niet zo soepel. Ik groeide nog steeds snel en had daardoor weinig controle over mijn lichaam en dus vaak ook niet over de bal. Na deze fase ging het steeds beter en had ik de smaak te pakken.’

“Dat ik talent had was al snel duidelijk.”

Waar ben jij trots op? ‘Dat ik een Europees kampioenschap heb mogen spelen en mijn land meerdere malen heb mogen vertegenwoordigen. Ook ben ik er trots op dat mijn team en ik afgelopen seizoen de dubbel hebben gewonnen, dus zowel de beker als het landskampioenschap. En ik weet heel goed hoe

Eigen foto

deren. Dit brengt mij, zowel op het veld als er buiten, veel geluk. Mijn basketbalidool is Emma Meesseman, een Belgische international en Europese topspeler!’

Wat wil je maar snel vergeten? ‘Mijn rugblessure van afgelopen zomer. Door een aanhoudende rug blessure heb ik helaas de finale van het NK en het selectieproces van Nederlands team niet mee kunnen doen. Dit was erg pijnlijk, maar gelukkig ben ik nu weer helemaal gezond!’

Is er ook een leven naast jouw sport? ‘Dat is er zeker, maar ook het leven naast de sport draait vaak om de sport. Ik kan mij een leven zonder basketbal gewoon niet voorstellen. Door basketbal heb ik zulke bijzonder mensen ontmoet, van coaches tot fysio’s tot speelsters, heb ik de gekste en mooiste plekken in Europa gezien en heb ik onvergetelijk herinneringen gemaakt. Basketbal heeft mij ook als persoon veel opgeleverd en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst nog allemaal te bieden heeft! Nogmaals, er is een leven naast sport, hoewel het een kunst is om de perfecte balans te vinden. Met bijna alles wat je doet houd je toch wel rekening met sport en hoe je je lichaam onderhoudt.’

Heb jij voorbeelden? Idolen? ‘Een van mijn grote voorbeelden is mijn moeder. Zij was dan misschien geen sporter, maar zij heeft mij zoveel geleerd over het leven en het geluk vinden in de kleine dingen, dat ik alles meer ben gaan waar-

Hoe ziet jouw toekomst eruit? ‘Over 5 jaar wil ik mijn studie in Amerika hebben afgemaakt. Daarna wil ik prof gaan spelen, bijvoorbeeld in Frankrijk of Spanje. En dat wil ik dan een hele tijd blijven doen!’

13


Hartenkreet van een lezer

Wegwerpcultuur Eergisteren reed er voor mij een auto waarbij een groot voorwerp uit het raam werd gegooid. Het is toch een kleine moeite om het in een zak te doen en later thuis in de prullenbak te deponeren? Wat zijn we voor cultuur geworden als we alle troep van ons afgooien? Een wegwerpcultuur noem ik het wel eens. Kijk eens langs de wegen en de op- en afritten. Ook in Stadshagen treffen we overal afval aan. Van het jongeren bushokje waren de ramen er al snel uit. In het Twistvlietpark kwamen extra prullenbakken. De prul-

lenbak moest het met oud en nieuw ontgelden. Is dit geldverspilling? Moeten we op scholen kinderen weer bijbrengen dat je rotzooi niet zo maar van je afgooit? Dan kunnen de kinderen dat hun ouders ook weer bijbrengen. Of is het toch onze taak? Ik verbaas me ook altijd over natuurliefhebbers die tijdens hun wandeling afval van zich afgooien. Zouden ze zich niet realiseren dat dit in de wei terecht komt waardoor dieren overlijden? En landbouwers die plastic verpakkingen voor hooibalen gebruiken; dit plastic waait

immers weer in een sloot of in het prikkeldraad. We zijn allemaal zo bezorgd om het milieu. Vreemd, want we zijn nog te beroerd om afval naast de prullenbak op te pakken. Ook gebruiken we afwas– en wasmiddelen en medicijnen die in de natuur terecht komen. Onze huisraad gaat naar de stort, terwijl je er wel iemand heel blij mee kunt maken. Afval scheiden is nog niet voor ons allen weggelegd. Als we iets uit ons jaszak halen en er valt daardoor iets op de grond, kijken we wel, maar nemen niet de moeite om het op te pakken. Mensen aanspreken en aangeven dat ze iets hebben verloren?

Hoe kunnen we onze wegwerpcultuur omzetten in verantwoordelijkheid nemen? Kunnen we elkaar niet meer aanspreken op gedrag? We krijgen de aarde maar één keer. Laten we er zuiniger mee omgaan. Voor mij zelf, voor jou en alle kinderen die ik over een aantal jaren een mooie schone aarde gun. Laten we beginnen in Stadshagen. Dat we allemaal verantwoordelijkheid dragen en onszelf en onze kinderen leren zuinig op onze aarde te zijn. We zijn namelijk te gast. Laten we het tij keren. Verandering begint bij jezelf. Rita van Dijk

Korbalclub Sparta blijft in hoofdklasse

Zwaaistenen

Hoofdtrainer Pullen verlengt contract Korbalclub Sparta blijft ook volgend seizoen spelen in de hoofdklasse. Tegen de verwachting in vocht de club voor lijfsbehoud en dwong dankzij een zege op ODIK een vervolg af op het één na hoogste niveau van Nederland. De club speelt haar veldwedstrijden op sportpark De Verbinding in Stadshagen; de veldcompetitie begint medio april. Nu de club ook het komende seizoen in de hoofdklasse speelt verlengde hoofdtrainer Henco Pullen zijn contract. Hij gaat hiermee zijn vijfde seizoen bij Sparta in. Pullen zal zich de komende tijd naast het eerste team breder binnen de club inzetten. Hij ziet in Sparta een ontwikkeling die hem aanstaat. ‘Sparta investeert ook het komende jaar in de club. Waar dit jaar al veel energie naar het eerste team ging, wil de club nu breder de organisatie verbeteren. Daar ziet men ook een rol voor mij en dat is wat ik graag wil’, aldus Pullen.

Door Ada van Huffulen In de wijk Wipstrik in Zwolle verschenen vorig jaar zwaaistenen in trottoirs. Het is een steen met een hand erop geschilderd. Zie je een dergelijke steen liggen op straat voor een huis dan zwaai je even. De bedoeling is het onderlinge contact in de wijk te vergroten. Ook in Nijmegen en Utrecht heeft dit initiatief een vervolg gehad. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren voordat men op het idee komt ook in Stadshagen dergelijke versierselen te plaatsen. Stel, er ligt zo’n steen voor jouw raam en mensen gaat naar je zwaaien. Zou je je echt minder eenzaam voelen? Ik denk het niet. Echte betrokkenheid blijkt er toch niet uit. Waarschijnlijk neemt zelfs het eenzaamheidsgevoel hierdoor toe. Je hebt toch niet echt contact. Sinds drie jaar woon ik in Stadshagen. Het eerste jaar wiedde ik met de buurman het onkruid rondom de buurtzandbak. In november kwam hij met het hele gezin langs vanwege Sint Maarten en een paar maanden later lag er een kaartje in de bus. 'Buurvrouw van nummer 8, we kennen elkaar van het onkruid wieden en Sint Maarten, heb je zin om eens een kop koffie te komen drinken?'. Dit resulteerde in knutselen met de kids, even oppassen,

14

iets lenen en inderdaad koffiedrinken. Hoewel ik nooit in een ziekenhuis ben opgenomen, presteerde ik het onlangs om twee keer met de ambulance naar het ziekenhuis te moeten. Een belletje naar mijn achterburen en ja hoor, daar kwamen ze, deden me uitgeleide, belden met mijn dochter om te vragen of ze mochten inbreken en zorgden ervoor dat ik schone kleren kreeg in het ziekenhuis. Ook werden mijn afvalbakken leeggehaald tegen eventuele stank. Super. En laatst vroeg ik aan een kind in de zandbak haar naam. Ze zei: 'En jij bent toch de buurtoma?'. Wat was ik trots op dat troetelnaampje.

Persoonlijk begeleiden Er zullen zowel bij het eerste als het tweede team enkele spelers vertrekken, maar Sparta ziet voldoende potentie bij aankomend talent om het vertrek op te kunnen vangen. De club heeft de ambitie om tot de 25 beste korfbalclubs van Ne-

derland te gaan behoren. Remco Jacobs, namens de club belast met de selectie: ’We kunnen, nu we in de hoofdklasse blijven spelen, de spelers ook iets bieden. Naast een prachtig niveau hebben we inmiddels ook de faciliteiten op orde en gaan we komend jaar nog meer op persoonlijk niveau begeleiden.’ Blessures Verzorger Kars Menkveld blijft ook op zijn post bij de club en gaat zich inzetten voor een programma op fysiek gebied. ‘Iedere korfballer krijgt een individueel programma. Dit jaar was het vooral wennen aan het niveau van de hoofdklasse. We hadden nauwelijks blessures en dan heb je wel een voorsprong op je concurrenten.’

Geregeld zie ik mensen langsgaan die de hand opsteken bij buren of bij mij. Buurvrouw Margreet wandelt iedere morgen met haar hondje en de overbuurman in een rolstoel zwaait als hij langsrijdt. Anderen steken hun hand op op weg naar de container. Een buurman, die nog niet lang weduwnaar is, komt regelmatig zijn verhaal doen en dan drinken we een lekker glas wijn of hij hangt even een schilderijtje op. Dat is echt contact, maar dan spontaan. Volgens mij heeft Stadshagen geen zwaaistenen nodig. Ik zwaai ze hierbij al bij voorbaat uit. Foto Jan Burgman


Vacatures Vinexpress Stadshagen Advertentiecoördinator De Vinexpress bestaat uit louter vrijwilligers en vanwege onverwacht vertrek zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuwe advertentiecoördinator. Als advertentiecoördinator: • houd je contact met bestaande adverteerders, via • telefoon en mail. • ga je op zoek naar nieuwe adverteerders. • verstuur je offertes. • stel je contracten op. • zorg je dat het advertentiemateriaal op tijd wordt aangeleverd. • heb je contact met de penningmeester van het bestuur over het versturen van facturen. Het gaat om een zelfstandige functie, werk wat je gewoon thuis kunt doen. Je draagt verantwoordelijkheid af aan het bestuur van Stichting Vinexpress en woont de maandelijkse redactievergaderingen bij (op donderdagavond). Ervaring is een pré, maar niet perse noodzakelijk – we hebben een groot aantal vaste adverteerders. Financieel inzicht is wel fijn en kennis van en ervaring met digitale verwerking, liefst MS Office. Uiteraard word je uitgebreid ingewerkt. Voor meer informatie kan je bellen met de penningmeester Mieke Pape, 06 46065912. Stuur je sollicitatie naar bestuur@vinexpress.nl o.v.v. vacature advertentiecoördinator.

ra ? st

at

Schrijven voor de Vinexpress is leuk!

De Vinexpress wil een leesbare krant voor een leefbare wijk zijn. In Stadshagen gebeurt veel waarvan we verslag willen doen. We brengen boeiende interviews en interessante achtergronden. Genoeg om elke maand een krant boordevol Stadshagen in je bus te laten glijden. Maar we komen nog wat schrijvende handjes tekort. We zoeken daarom nog enkele

Redacteuren die ons team komen versterken. Redacteuren vullen hun functie op verschillende manieren in. De één redigeert persberichten, de ander interviewt graag mensen, een derde volgt wat er in het gemeentehuis gebeurt en weer iemand anders houdt de agenda van wijkgebeurtenissen bij. Er is altijd wel wat van je gading bij als je schrijven leuk vindt. En je bepaalt zelf hoeveel uur je aan dit mooie werk wilt besteden. Het is een vrijwilligersfunctie. We verwachten van je dat je de maandelijkse redactievergaderingen bezoekt en meedenkt over mogelijke artikelen. Je overlegt met onze fotografen over mooie plaatjes bij je uitgeschreven ’praatjes’. Je hebt je oren en ogen in de wijk open en bent een betrokken Stadshagenaar. Lijkt het je wat? Kom eens langs voor wat meer informatie of stuur een e-mail naar redactie@vinexpress.nl. We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

Vormgever/ dtp-er De vormgevers van de Vinexpress hebben extra ondersteuning nodig. Wij zijn op zoek naar een dtp’er/ vormgever met een grafische opleiding en aantoonbare werkervaring. Je hebt eerder bijvoorbeeld krantenpagina’s gemaakt of pagina’s voor een tijdschrift. Je kunt zelfstandig werken binnen de huisstijl van de krant. De grafische programma’s Indesign en Photoshop hebben voor jou geen geheimen. Heb je zelf een Apple computer met deze programma’s en wil je ons team komen versterken? Meld je dan door een email te sturen naar redactie@vinexpress.nl We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Randestraat. De Randestraat ligt in het nieuwste gedeelte van de buurt Werkeren. Het is een zijstraat van de Schuilenburgstraat en Nijenhuislaan. In dezelfde buurt liggen ook de Schoonhetenstraat en Relaerstraat.

Buurtschap Rande is een buurtschap en landgoed in de gemeente Deventer. Het behoorde tot 1 januari 1999 tot de toenmalige gemeente Diepenveen, toen deze opging in Deventer. De buurtschap wordt begrensd door de IJssel in het westen, de stad Deventer in het zuiden en het dorp Diepenveen in het oosten.

het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden – van het schoutambt Colmschate. Het was een agrarisch gebied met veel gemeenschappelijke gronden, tot ze in de negentiende eeuw opgedeeld werden. Op de wat hogere rivierduinen lagen verspreid boerderijen. Enkele van die boerenplaatsen waren uitgegroeid tot buitenplaatsen.

Het landgoed en de buurtschap ontlenen hun naam aan de Randermarke, een van de zes marken – een middeleeuws collectief van grotere boeren die gezamenlijk

Keizersrande Landgoed Keizersrande bestaat uit de buitenplaatsen Oud Rande, Smets Rande en Nieuwe Rande en de uiterwaarden Keizers- en Stobbenwaarden. In 1285 staat op het landgoed Keizersrande een adellijk huis, in eigendom van Rudolf van Rande; van dit huis is niets meer aanwezig. De nog bestaande toren is het restant van vervangende nieuwbouw, gebouwd door schout van Deventer Willem van Doetinchem in 1570. Na de Reformatie werd in de toren van Oud Rande een kapel ingericht voor de rooms-katholieke eredienst. Vanaf 1638 kwamen jezuïeten paters uit Zwolle hier de mis opdragen.

Foto Margreeth Kruise

Havezathe In 1680 werd Oud Rande gekocht door jonker Arend Christoffel van Coevorden en kreeg het erkenning als havezate. Vanwege verval werd het huis in 1838 gedeeltelijk gesloopt, waarbij de toren werd gespaard. Er kwam een nieuw neogotisch huis, met onder andere Henric Cost Budde als eigenaar. In 1964 werd dit landhuis gesloopt. Ook deze keer bleef de toren gespaard, evenals een naastgelegen boerderij. In 2009 is naast de toren een nieuw landhuis gebouwd. Het niet meer be-

staande landhuis Rande, na 1677 ook wel Smets Rande genoemd, dateerde uit het eind van de zestiende eeuw. Rond 1850 liet de toenmalige eigenaar, A.J. Duymaer van Twist, het huis slopen om elders op het landgoed het nu nog bestaande en begin 21e eeuw geheel gerestaureerde huis Nieuw Rande te bouwen. Trivia - De Keizers- en Stobbenwaarden werden vanwege Ruimte voor de Ri- vier begin 21e eeuw toegevoegd aan landgoed Keizersrande. Sindsdien is daar de biologisch-dynamische melk veehouderij Natuurderij Keizersrande actief. - In de veertiende eeuw werd een ononderbroken dijk langs de IJssel aangelegd. Bij Rande bleef het moge- lijk om vanaf de Zandwetering af te wateren richting rivier. Het sluisje in de dijk heette het Randerzijl en was tot 1921 in gebruik. - Langs de, in 1560 bij een dijkdoor- braak ontstane, Randerkolk liep al in de middeleeuwen over de zandruggen in de marke de zomerweg van Deven- ter naar Zwolle. In de winter was van- wege de waterstanden de IJsseldijk beter begaanbaar. - Aan de spoorlijn tussen Deventer enZwolle heeft gedurende 27 jaar stopplaats Rande bestaan. Deze is in 1918 opgeheven. In ruil voor het aan leggen van de halte gaf de landgoed eigenaar toestemming de spoorweg over zijn gebied aan te leggen. Bron: www.wikipedia.nl

15


N I N E PAS SHAGEN STAD

PAAS

27 maart t/m 10 april

Vanaf eind maart kun je weer letters zoeken in het winkelcentrum van Stadshagen! De puzzeltocht is voor alle kinderen van basisschoolniveau. Doe mee en misschien win jij wel een cadeaubon van € 15,00.

PUZZELTOCHT

De winnaars worden via Facebook bekendgemaakt.

PAAS

11 april: van 12.00 tot 16.00 uur

Er komt weer een echte voorjaarsboerderij in het winkelcentrum. Met allerlei kleine dieren om te aaien en te knuffelen. Meneer Paashaas is er ook voor een meet & greet, fotomomentjes en hij deelt heerlijke chocolade-eitjes uit. De winnaars van de puzzeltocht kunnen hun prijs ook ophalen bij Meneer Paashaas.

EVENEMENT

Voor alle kids tot en met 12 jaar: in de kidstent van Partou zijn leuke paasactiviteiten en je kunt je laten schminken.

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Laat u niet verassen door de winterse kou!

Gratis slimme thermostaat of € 100,- korting

Maak direct een afspraak via 088-2008555 of kijk op www.energiewacht.nl Januari, februari en maart zijn intensieve maanden voor uw CV-ketel. Vooral als deze al aardig op leeftijd is! Koop deze winter een nieuwe CV-ketel bij Energiewacht Groep en ontvang een gratis slimme thermostaat. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan €100,- korting!

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.