Vinexpress maart 2017

Page 1

Wijkkrant 15e jaargang maart 2017

03 Jeugdtuinen

05 Opschoondag Breecamp

15 Amazing Stadshagen

03 Verbouwing Cultuurhuis 06 Uitslag wijkonderzoek 09 Fakkelteit 11 Tuinieren met VELT

Kinderkledingen speelgoedbeurs De Fontein

Succesvolle samenwerking

Dijkhuizen opgeleverd Door Alice Tekst

Zaterdag 8 april 2017 is er weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs in Stadshagen.

Op 2 maart leverde deltaWonen de vier dijkwoningen officieel op aan de vier nieuwe huurders. Met de oplevering komt er een einde aan de succesvolle samenwerking tussen deltaWonen, studenten van het Deltion College en de bouwende partij, Bouwcombinatie Stadshagen. Samen bouwden zij het afgelopen jaar deze woningen in opdracht van woningcorporatie deltaWonen in Zwolle. Een bijzonder bouwproject waarbij studenten van de Beroeps opleidende leerweg (BOL)met de richtingen timmeren, metselen en tegelzetten de kans kregen om werkervaring op te doen door daadwerkelijk zelf deze woningen te bouwen. Vanuit Bouwcombinatie Stadshagen was er toezicht en begeleiding om te zorgen voor het juiste kwaliteitsniveau van deze woningen. Voor de huurders van deltaWonen geldt dat voor hen de garanties gelden zoals bij reguliere bouwprojecten. Trots op resultaat Studenten Roel Folkers, Sander Zonnenberg en Martijn Draaijer en hun docent Piet Mosterd vertellen vol trots over hun ervaringen. Folkers: “Het is ontzettend gaaf om in de praktijk bezig te zijn. We hadden tussendoor ook theorieles, maar dit gebruikten we gelijk in praktijk.” Mosterd vult aan: “De studenten maken nu een heel project van huizenbouw mee. Van begin tot eind, ze krijgen alle fases van oplevering te zien.” De veertien studenten die betrokken waren bij dit project, krijgen een certificaat uitgereikt waarop deze praktijkervaring staat. Draaijer: “Het is ook zo mooi dat als we hier over een paar jaar langs fietsen, we deze huizen nog steeds kunnen zien. Dat geeft wel een gevoel van trots, zo van ‘dat was een van de eerste huizen die wij meegebouwd hebben’. Er gaan echt mensen in wonen Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

Van 09.30 - 11.00 uur kunt u voor goede tweedehands kinderkleding en speelgoed terecht in De Fontein, Sterrenkroos 56 in Zwolle. U kunt zelf ook kinderkleding en/ of speelgoed inleveren. 75% van de opbrengst is dan voor uzelf, 25% gaat naar een goed doel. Voor de komende najaarsbeurs hebben wij voor twee goede doelen gekozen: Stichting Bootvluchteling en Stichting Er is Hoop Zwolle. Wilt u zelf spullen inbrengen of meer informatie over de beurs, kijk dan op http://kledingbeurs.defonteinzwolle.nl Studenten Roel Folkers, Sander Zonnenberg en Martijn Draaijer en hun docent Piet Mosterd voor de dijkwoningen

en leven!” Zonnenberg voegt nog toe dat de studenten het heel boeiend vonden om van leermeesters vanuit de beroepsgroep les te krijgen. DeltaWonen gaf voor dit project extra bouwtijd. Evert Leideman, directeur van Deltawonen, legt uit: ”Normaal gesproken staat er voor een dergelijk project een periode van ongeveer negen maanden. In dit geval wil je leerlingen ook voldoende tijd geven om daadwerkelijk te leren. Dat heeft geresulteerd in een bouwperiode

Foto: Erica Turmel-Donker

van twaalf maanden. Niet alleen staan hier vier prachtige woningen, maar minsterns zo belangrijk, hebben wij kunnen bijdragen aan een flink stuk praktijkervaring voor deze jongens.” Unieke praktijkervaring Deltion College- bestuurder Bert Beun: “We zijn ontzettend trots op het project. Dankzij de samenwerking met De Bouwcombinatie Stadshagen en deltaWonen hebben we onze studenten een unieke praktijkervaring kunnen bieden. We gaan

Relatie en familie coaching Ga voor meer informatie naar www.eclora.nl of neem contact op via 06 24 33 26 27

“Ik coach mensen, mensen die samen een team vormen. De kunst van prettig leven en werken.” www.eclora.nl

de samenwerking voortzetten en hopen andere partijen te vinden die aan willen sluiten. Het is dé manier om samen te werken aan de vakman van de toekomst.” Regiodirecteur Bouwfonds Frans Holleman namens Bouwcombinatie Stadshagen voegt tot slot nog toe: “Voor onze mensen betekent dit dat we onze opvolgers klaar stomen voor de toekomst. Het is prachtig om te zien hoe gemotiveerd deze jongens zijn en welk resultaat ze hebben neergezet.”

i10 COMFORT

Bouwjaar 2016

ʘ /8;( 8,792(5,1* ʘ &/,0$7( &21752/ ʘ &58,6( &21752/

€ 9.995,SPECIALIST IN HYUNDAI

Sinds

Autobedrijf Bert Wieten 1988 WWW.BERTWIETEN.NL


ONTDEK DOOMIJN in...

ma0s Tho 2 37 OOG IN BIOL

STADSHAGEN

Het Saffier

Wildwalstraat

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51 www.ijsselgroen.nl

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang bij KC het Saffier

Oude wetering buitenschoolse opvang

Sportlaan kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij IKC Het Festival

WESTENHOLTE Papaverweg

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Sterrenkroos kinderdagverblijf en peuterspeelzaal vanaf 1 mei 2017 bij Oude wetering

Muurmeesterstraat peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar

Korianderplein peuterspeelzaal bij OBS De Ridderspoor

Stinsweg 8+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21

Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Nu ook in

038 420 31 00

Profitgym!

Voor alle behandelingen Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

kinderdagverblijf

de 7kinderdagverblijf dwergen de 7 dwergen

...houdt u in beweging

gewoon de laagste prijs gewoon ruimste gewoon dede laagste prijs openingstijden gewoon dede ruimste openingstijden gewoon meest flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

www.fredagaasbeek.nl

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! nieuw! www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

02

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

flex opvan- g

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 www.de-7-dwergen.nl zwaardvegerstraat| info@de-7-dwergen.nl 124, zwolle | 038 230 09 32

Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

per uur


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Alice Tekst Eindredactie: Inez van Slooten, Erica Turmel-Donker Redactie: Louis Zandbergen, Iris Boersbroek, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert Jan den Hengst, Riet van der Wenden, Marjolein Pistoor, Megan van Kampen, Vanessa Sijens, Gerdo van den Burg, Milou van Rijn Fotografie: Yvonne Waslander, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek, Erica Turmel-Donker, Joris van der Kamp Opmaakredactie: Martin de Zoete, Content Innovators Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.650 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van april 2017: uiterlijk maandag 27 maart 2017.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Cultuurhuis verbouwt Door Iris Boersbroek Ooit deed het Cultuurhuis haar naam eer aan en was het naast bibliotheek voornamelijk bestemd voor opvoeringen en muziek. Inmiddels is de functie veel meer een maatschappelijke. Om die beter tot z’n recht te laten komen én om het gebouw optimaal de functie als centrum van de wijk te kunnen laten vervullen, heeft de gemeente Zwolle 250 duizend euro uitgetrokken voor de verbouwing. U heeft het vast wel gemerkt, de benedenverdieping van het Cultuurhuis wordt verbouwd. Zo gaat het Verbindingshuis naar de begane grond en worden de andere bewoners ook beter gehuisvest – het Sociaal Wijkteam bijvoorbeeld had een ruimte zonder daglicht. Verder moet het Cultuurhuis beter aansluiten op de wijk – nu loop of fiets je er haast ongemerkt langs. De begane grond moet veel levendiger worden, gericht op verblijven en ontmoeten. De voorkant moet uitstralen wat het gebouw is en je moet als het ware naar binnen worden ‘getrokken’. Aan de voorkant komt een commerciële ruimte, apart van de rest van het gebouw, geheel volgens het bestemmingsplan met een maatschappelijke functie, dus horeca of detailhandel. De makelaar bepaalt wat het wordt, niet de inwoners: het gaat naar de hoogste bieder. De invalideningang aan de zijkant blijft, maar aan de voorkant komt een tweede ingang, in het midden van het pand. Op die manier moet een meer natuurlijke loop richting Cultuurhuis ontstaan. Verbindingshuis De ruimte waar het Verbindingshuis nu zit, na vertrek uit het Rabopand, is niet optimaal voor de functie. Het Verbindingshuis, de verzamelnaam voor iedereen die er gebruik van maakt, heeft naast huiskamerfunctie meer behoefte aan een aantal aparte kamers of ruimtes,

Foto: Hans van Eerbeek

voor spreekuren, cursussen en dergelijke activiteiten. Omdat de andere bewoners van het Cultuurhuis, zoals WijZ, het Sociaal Wijkteam en De Zwolse Mediafabriek ook werkbare ruimte nodig hebben, was deze verbouwing echt noodzakelijk. Een van de dingen die gaan gebeuren, is het aanbrengen van wanden om aparte ruimtes te creëren. Kosten De bedoeling is dat de investering zal worden gedekt door extra te genereren verhuuropbrengsten. WijZ is de beheerder van het pand. Dat gaat op zich goed, maar met meer aandacht voor het binden van activiteiten en partijen, voor het creëren van nieuwe mogelijkheden voor verhuur kan het rendement zeker hoger worden. WijZ krijgt daarbij uitgebreide ondersteuning van de gemeente. Verder zal met het realiseren van de commerciële ruimte pas worden gestart als er ook daadwerkelijk een huurder is gevonden, om geen onnodige kosten te maken. Mocht er geen huurder worden gevonden, dan zijn er geen inkomsten (verhuur)

maar ook geen kosten gemaakt. Opening De oplevering staat gepland voor eind maart. Er is nog geen exacte datum bekend en er zijn ook geen openingsfestiviteiten gepland. Dat staat dan toch weer in schril contrast met de wens het pand meer bij de wijk te betrekken. Misschien dat daar volgende maand meer over bekend is. Omdat de naam Cultuurhuis de lading niet meer dekt, komt er een nieuwe naam. Doel is dat de huidige cohesie en manier van samenwerken blijft bestaan. Het gebruikersoverleg blijft dan ook bestaan. Samen met alle betrokkenen wordt met steun van de gemeente een nieuwe huisstijl en website ontwikkeld. Als die en de nieuwe naam bekend is, zal er uitvoerig over worden geïnformeerd en gecommuniceerd zodat de inwoners van Stadshagen het straks ‘voormalige’ Cultuurhuis inclusief alle bewoners, beter weten te vinden. Misschien is het dan tijd voor een feestje...

Jeugdtuinen van start Door Vanessa Sijens Nu is het nog leeg, niks anders dan aarde, maar op donderdag 6 april gaat het nieuwe seizoen weer van start in Stadshagen bij de Jeugdtuinen. Kinderen in de leeftijd van 9 t/m 11 jaar kunnen weer met de handen in de aarde op hun eigen stuk grond bij de Jeugdtuinen aan de Oude Wetering. Een mooi initiatief dat elk jaar weer door de Gemeente Zwolle wordt georganiseerd. Onder begeleiding van de tuinman en vrijwilligers steken de kinderen de handen uit de mouwen, van april tot begin oktober. Groenten en bloemen zullen geplant en geoogst worden in deze periode. Aan het begin van het seizoen wordt er al een tas uitgereikt waar alles als het oogsten kan starten in mee naar huis kan worden genomen. Plantmateriaal Twee middagen per week komen kinderen een uur naar hun eigen tuintje om onder begeleiding te tuinieren. Aan het begin van elk uur zal er voor worden gedaan wat je moet doen en daarna mogen de kinderen zelf aan de slag. Als het even niet lukt zal de begeleider even helpen. Ook is er altijd een tuinman in de buurt.

Foto: Yvonne Waslander

Gereedschap, zaden en plantmateriaal is allemaal aanwezig. Er wordt heel wat op de tuin gezaaid en geplant, bijvoorbeeld wortels, uien, bieten, bonen, sla en andijvie. En natuurlijk worden er veel bloemen gezaaid. Wanneer de bloemen op zijn mooist zijn, wordt er een bloemschikmiddag gehouden. Na de zomervakantie is er een kijkavond en dan mogen de kinderen iedereen uitnodigen

om te komen kijken. Opa’s en oma’s Zoals gezegd krijgen de kinderen begeleiding bij het tuinieren. Hier zijn wel vrijwilligers voor nodig. Iedereen is welkom: ouders, opa’s, oma’s en buren. Voor meer informatie en aanmelden kunt u kijken op www.zwolle.nl/jeugdtuin

03


Bedrijven in actie GerritsVanHerk, talentontwikkelaars Waar sta je over vijf jaar? “Over vijf jaar werken we beiden volledig als ondernemer. We bouwen het bedrijf uit en voor het coachen van zzp’ers zijn we het aanspreekpunt in Stadshagen. We willen bewustwording blijven creëren, zodat mensen de regie over hun werk en leven gaan nemen. Om zo met veerkracht mee te bewegen in de snelle veranderende arbeidsmarkt.”

Foto: Hans van Eerbeek

Door Alice Tekst In iedere editie van de rubriek Bedrijven in actie komt een ondernemer uit de wijk aan bod. Deze keer zijn dat Ria van Herk en Erna Gerrits. Hun bedrijf richt zich op mensen die een carrièreswitch willen maken of die als zzp’er starten. Wat biedt jullie bedrijf? “Bij ons bedrijf kun je terecht met je vragen rondom werk, werkstress, veranderen van werk en werken als zzp’er. We gaan op zoek naar je talenten en ontdekken samen waar jij blij of gelukkig van wordt. Onze klanten doen nieuwe inzichten op en leren hoe ze anders en meer succesvol kunnen worden in werk dat bij ze past. Trajecten variëren van 5 tot 15 gesprekken en leiden tot concrete resultaten zoals: weer plezier in eigen werk, beter kunnen omgaan met leidinggevende of collega’s, een nieuw beroep kiezen of je als zzp’er in de markt gaan zetten.” Wat kenmerkt jou/jullie als ondernemers? “We zijn ervaren coaches, met een achtergrond in het hbo-onderwijs en HRM/P&O, en werken al twaalf jaar als zzp’er. We zijn aanvullend aan elkaar. Erna is meer gericht op mensen die een verandering willen of moeten met betrekking tot hun loopbaan. Ria is meer gericht op persoonlijke verandering en ontwikkeling. Wij geven mensen de kracht om zelf keuzes te maken en hun plannen te realiseren.” Wat is jullie drive? “Onze drive is om mensen hun persoonlijke kracht te laten ontdekken, zodat zij nieuwe stappen zetten. We zien dat het steeds belangrijker wordt dat mensen nadenken over hoe zij duurzaam inzetbaar blijven. Hier willen we graag ondersteunend in zijn zodat je de regie gaat nemen over je eigen loopbaan. De veranderingen gaan snel en hoe blijf je zelf aan het roer staan van je baan en ontwikkeling. We stimuleren onze klanten om zelf de regie te nemen. Door zelf initiatief te nemen en te investeren in scholing en up-to-date houden van vakkennis, blijven medewerkers interessant voor

04

werkgevers. Daarnaast is het belangrijk dat mensen hun eigen passie terugvinden.” Hoe ben je in dit vak gerold? “We hebben allebei ruim tien jaar een eigen bedrijf gehad, naast onze banen zijn we parttime gestart met ondernemen. Dat was een bewuste keuze. We wilden meer vrijheid en zelfstandigheid. Het bleek een goede maar ook spannende stap. Door zelf te ervaren wat van medewerkers gevraagd wordt maakt dat we ons goed kunnen verplaatsen in onze klanten. Ook het werken met collega’s is prettig. Door de combinatie hebben we geleidelijk het bedrijf kunnen ontwikkelen, zoals een klantenkring opbouwen, boekhouding opzetten, contracten opstellen. Er komt veel bij kijken en je doet graag zoveel mogelijk zelf. Het coachen van mensen is enorm afwisselend en we merkten dat we mensen echt verder kunnen helpen om hun hart, hun droom te volgen. Geen luchtfietserij maar goed uitzoeken wat je wilt en dan concrete plannen maken. Actie die werkt.” Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? “Wij hebben oprechte aandacht voor de mens die jij bent en we respecteren de keuzes die je maakt. Je ontdekt bij ons wat je mogelijkheden zijn en leert hoe je daarmee kunt ondernemen. We hebben een groot netwerk en kunnen je helpen met belangrijke contacten, een stage of detachering. De zzp’er brengen we in contact met vakgenoten. We helpen bij het vinden van een accountant webbouwer of tekstschrijver, die bij jouw bedrijf past. We kennen de kansen en bedreigingen bij het opzetten van een bedrijf uit eigen ervaring. In een traject bij ons werk je aan de balans tussen hoofd, hart en handen.” Welke waarden vind jij belangrijk? Ria: “Creativiteit, spelen met werkvormen en persoonlijke ontwikkeling. In mijn werk ben ik creatief, gebruik de kracht van humor en ik daag mensen graag uiteen stapje verder te gaan.” Erna: “Authenticiteit. Ik wil graag dat klanten hun verlangens gaan volgen en trouw aan zichzelf gaan worden. Er zijn veel prik-

kels van buiten. Hoe ga je doen wat je wilt? Gelijkwaardigheid in het contact met klanten. Klanten krijgen energie en inspiratie om te gaan doen wat ze graag doen. En door te doen waar ze goed in zijn.”

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? “We wonen twaalf jaar in de wijk en wonen en werken aan huis. We willen graag een bijdrage leveren aan verbinding in een ondernemende wijk. Alle voorzieningen zijn hier aanwezig. Leuk is ook dat je elkaar tegenkomt in de wijk. Stadshagen bruist van de ideeën en ondernemende mensen. Er hangt veel positieve energie. Wij wonen zelf in de Tjaskerstraat, de helft van de bewoners zijn zzp’er. Er is veel diversiteit en er zijn veel mogelijkheden. In januari hebben we met nog twee ondernemers het Stadshagen Ondernemers Platform opgericht en aan de eerste bijeenkomst in Milligers hebben 30 ondernemers deelgenomen. We willen van Stadshagen de meest ondernemende wijk van Zwolle maken.” Meer info http://www.gerritsvanherk.nl/ Voor startende ondernemers op www.vanideenaarzzp.nl

Wil jij (parttime) ondernemen of ben je net gestart ? In 2 ochtenden alles wat je moet weten over

Kom naar de training

het ondernemerschap.

‘Van idee naar (Z)ZP’

31 maart & 21 april van 9.30 uur - 12.30 uur Meld je aan op www.vanideenaarzzp.nl

DijkMoment Hesserweg 14, 8028 PA Zwolle


Opschoonactie Breecamp Door Milou van Rijn In Stadshagen kan je ook meedoen aan de landelijke opschoondag. Olaf Lageveen organiseert de actie in Breecamp, maar dan wel een week later, op 1 april. “De buurt waarin ik woon, BreecampOost, is een wijk met grote stukken braakliggende grond en met verborgen stukjes. Er ligt overal wel wat zwerfafval. Door dit opruimen samen te doen wordt het leuk, gezellig en leren we elkaar kennen,” zegt Lageveen. Nederland Schoon organiseert elk jaar de Landelijke Opschoondag. Dit jaar is dat zaterdag 25 maart. In heel Nederland ruimen vrijwilligers deze dag zwerfafval op. Van buurman tot burgemeester en van college tot kleuterklas: op de Landelijke Opschoondag gaat iedereen samen aan de slag. Lageveen organiseert de actie inmiddels al voor de derde keer. Voorzichtig kan worden gesproken van een traditie. “We ruimen niet één locatie op, we trekken in groepjes door de buurt. In de paar weken vóór de actie spreek ik bewoners aan of ze willen aangeven waar zwerfafval ligt. Zo kunnen we gericht op pad gaan”, vertelt Lageveen. “Met vertellen waar zwerfafval ligt, doe je ook al een beetje mee. Ik probeer

zo veel mogelijk mensen op verschillende manieren bij de actie te betrekken. Naast het opruimen van zwerfafval gaat het ook om verbinding.” De opkomst is altijd zo’n veertig volwassenen en kinderen. Deze groep is verzameld door mond-tot-mond reclame, het gebruik van social media en de websites van Mooi Schoon (Rova) en Nederland Schoon. Er is ondersteuning met een vaste begeleider van de Rova, die speciaal ruimte in zijn agenda maakt om te kunnen helpen. Hij komt met een bus van Mooi Schoon met daarin afvalgrijpers, veiligheidshesjes, handschoenen en vuilniszakken. Normaal neemt de Rova het opgehaalde zwerfafval weer terug met de bus. Maar op advies van de gemeente plaatst de Rova in Breecamp een zeecontainer voor het afval. Vorig jaar werd bijna 2400 kilo opgehaald. Lageveen: “Ik vind het belangrijk dat bewoners elkaar leren kennen. Daarom sluiten we de actie ook af met soep en broodjes. De buren helpen met het smeren van broodjes en met de soep. Aan mijn buren vraag ik het recept van halalsoep. Ook regel ik de Wagen van Stadshagen zodat iedereen even lekker kan zitten,” Traditie Bij de voorbereiding bleek dat de wagen van Mooi Schoon niet gebruikt kan worden op 25 maart. Voor Lageveen geen reden om

Olaf Lageveen geeft het goede voorbeeld.

Foto: Erica Donker-Turmel

de actie af te blazen. Het opruimen van zwerfafval is voor hem niet noodzakelijk verbonden aan de Landelijke Opschoondag. De wagen van Mooi Schoon hoort er wel bij. Daarom is de actie in Breecamp een week later. “Aanmelden is niet verplicht maar wel handig voor het doen van inkopen. Het zou toch jammer zijn als er te weinig eten is,” aldus Lageveen.

Ook meedoen Zaterdag 1 april tussen 10.00 en 14.00 Verzamelen bij driesprong Eli Heimanslaan-Gorterstraat.

Door Megan van Kampen

tiviteit te zijn, en dan voornamelijk onder de jongens. De meiden keken liever samen een film op de bank. Wat opviel was dat de groep jongere jongeren nog steeds buiten te vinden was, ondanks de wind en kou. Wind is namelijk een perfecte aanleiding om te gaan vliegeren! Ook blijft voetballen bij hen altijd een populaire bezigheid, onafhankelijk van het seizoen. En de conclusie die Vinexpress heeft getrokken uit de vraag: “Vermaken jongeren zich in de winter, en hoe?” was dat zij dat zeker wel doen. In de zomer is het makkelijker om ergens af te spreken, aangezien zij dan gewoon overal naar buiten kunnen, maar dat houd ze niet tegen om bij alle vrienden rond te vragen bij wie ze thuis terecht kunnen. Wat ons gelijk antwoord geeft op de vraag “hoe vermaken zij zich?” Dat doen ze gewoon binnenshuis!

Meedoen kan door je aan te melden op http://www.breecamp-oost.nl/ brecchoon2017

Jongeren in de winter

Foto: Joris van der Kamp

In de zomer zie je onze jongeren overal buiten volop genieten van het heerlijke weer, maar in winters zoals deze is het vaak eigenlijk te koud voor hun om zich te vermaken op straat. Vinexpress vroeg zich af wat de jeugd in plaats van het “buiten rondhangen” dan doet in deze koude maanden, dus is er geïnformeerd bij onze eigen jongeren. Erg veel waren er dus niet te vinden tijdens het straatinterview, aangezien zij allemaal met elkaar gezellig en warm binnen zaten! Dat was een van de antwoorden die werd gegeven door de jeugd: “Meestal gaan we gewoon bij elkaar in huis zitten als het te koud is, dat is net zo gezellig.” In de weekenden valt er ook vaak nog wel uit te gaan in Zwolle. Gamen bleek ook een bekende winterac-

Van de kinderredactie Terugkomdag op De Schatkamer De week van het vergeten kind Door Koen, Sue en Lynn

Afgelopen woensdag 8 februari was het terugkomdag op De Schatkamer. De leerlingen die vorig jaar naar de middelbare school zijn gegaan kwamen weer een dagje terug om te vertellen hoe zij het hebben op de middelbare school. Ook hebben ze verteld over hun nieuwe school, hoe de school werkt en we mochten ook hun schooltassen tillen. Daarnaast lieten sommige de app Magister zien. Dat is een app waarin je je lessen kan zien en je huiswerk kan bekijken. De oud-leerlingen vonden

het fijn dat die app bestond, maar veel kinderen misten het weinige huiswerk van de basisschool en sommigen ook de leerkrachten.

Door Jesse, Sara en Tisha

Veel kinderen zaten op het Van der Capellen en niemand kwam van de Thomas a Kempis en er waren ook weinig kinderen van het CCC.

Helaas kunnen in Nederland ruim 50.000 kinderen niet meer thuis wonen. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding.

We gingen in de pauze lekker gezellig met elkaar spelen. Kortom het was heel gezellig in de pauze, maar helaas moesten de kinderen om 11.30 weer naar hun eigen school om daar aan het werk te gaan en moesten wij ook weer aan het werk.

Vanwege dit, is er een speciale week georganiseerd voor deze kinderen. De stichting ‘Het vergeten kind’ zette al deze kinderen in het zonnetje tussen 29 januari en 4 februari. Er waren allemaal leuke activiteiten te doen door het hele land. Er zijn een paar vaste onderdelen zoals

de uitreiking van de Kind Centraal Award, het Filmfestival in Tuschinski Amsterdam en de eigen talkshow ‘Het Vergeten Kind Talks’ op RTL4 en er werd een speelfeest georganiseerd. Zo kunnen deze kinderen zich toch nog fijn voelen. Ook kun je geld doneren om dit probleem tegen te gaan. Wil je ook geld doneren, dan kan dat op deze website: https://steun.hetvergetenkind.nl/donatie. Wij van de kinderredactie van De Schatkamer willen graag dat er meer bekendheid ontstaat voor deze groep kinderen. We leven heel erg met ze mee en het maakt ons bewust hoe goed wij het thuis hebben.

05


Resultaten Buurt-voor-Buurt onderzoek 2016 bekend

Foto: Hans van Eerbeek (met dank aan Zwolle on Tour)

Sinds januari 2017 zijn de resultaten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek bekend. Dit onderzoek voert de gemeente Zwolle iedere twee jaar uit om inzicht te krijgen in de aspecten leefbaarheid, veiligheid en de sociale en fysieke gesteldheid in de stad. Ongeveer 10.000 Zwollenaren van 18 jaar en ouder hebben dit keer aan het onderzoek meegewerkt. Door deze grote respons is het mogelijk uitkomsten voor Zwolle als geheel te geven en voor de stadsdelen (5), wijken en buurten. De uitkomsten zijn te bekijken op de site van de gemeente: www.zwolle.nl/bvb2016. Beoordeling Stadshagen door inwoners In totaal hebben 1000 inwoners van Stadshagen in het onderzoek hun mening gegeven over de wijk en de stad. Zwolle (de stad) krijgt van hen als geheel gemiddeld een 7,8 als rapportcijfer. Dit rapportcijfer is precies gelijk aan het rapportcijfer dat álle 10.000 respondenten aan Zwolle (de stad)

als geheel toekennen. De beoordeling van de eigen wijk is gebaseerd op een samengesteld cijfer, de zogenoemde schaalscore. Voor Stadshagen als wijk is deze schaalscore 7,4. Voor stadsdeel West (Spoolde, Westenholte en Stadshagen sámen) is deze schaalscore 7,6 en voor Zwolle als geheel ook 7,6. Wijk- én buurtrapportages Naast het totale wijkbeeld voor Stadshagen zijn er 5 aparte buurtrapportages gemaakt. Dit zijn de buurten Schoonhorst, Milligen, Frankhuis, Werkeren en Breecamp. Dit zijn de officiële buurtnamen volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). De informatie per buurt is ook op de site te vinden. Stadshagen, wijk in ontwikkeling Op 1 januari 2016 telde de wijk Stadshagen ruim 23.000 inwoners verdeeld over ongeveer 8400 huishoudens. Er wonen relatief meer jongeren en minder ouderen in

Stadshagen dan gemiddeld in Zwolle. Ruim tweederde van de woningen is koop en er is minder etagebouw. Vrijwel alle woningen in Stadshagen zijn gebouwd na 1996. Er zijn meer mensen met hoge inkomens dan gemiddeld in Zwolle. Het percentage werkloosheid en lage inkomens is iets lager en het percentage eenoudergezinnen en ‘nietwesterse allochtonen’ is iets hoger dan gemiddeld in Zwolle. Stadshagen is een grote wijk, die nog steeds groeit en in ontwikkeling is. Dit geldt ook voor de verdere invulling van de bestaande buurten Frankhuis (aan het water), Werkeren en Breecamp. Op hoofdlijnen zijn de uitkomsten van het onderzoek vergelijkbaar met het gemiddelde van Zwolle. Hoewel bewoners positief zijn over de ontwikkelingen, vooral wat betreft nieuwbouw en voorzieningen, is de tevredenheid over en nabijheid van voorzieningen nog onder gemiddeld (winkelaanbod, horeca, voortgezet onderwijs, ‘wijk- en ontmoetingscentra’). De sociaaleconomische positie van Stadshagen is gunstig ten opzichte van Zwolle als geheel. Verder kent Stadshagen bovenmatige groei van het aantal jongeren. Volgens de bewoners zijn voor hen te weinig voorzieningen aanwezig in de wijk wat – volgens hen – leidt tot overlast en criminaliteit. De bereikbaarheid van de wijk, blijft een aandachtspunt. Voor wat betreft fysieke overlast scoort – niet geheel onverwacht, maar wel opmerkelijk, ‘water en klimaat’ zeer ongunstig ten opzichte van het Zwolse gemiddelde. Ontwikkelingen op een rijtje (-) De perceptie van bedreigende voorvallen en inbraak/diefstal is toegenomen. (-) Het aantal jongeren in de leeftijd van 10 tot 19 jaar is gestegen, onvoldoende voorzieningen voor deze groep leidt volgens bewoners tot overlast door ‘hangjongeren’. (-) De verkeersoverlast is toegenomen. (+) Het informele bewonerstoezicht is toegenomen. Bewoners nemen meer deel aan buurtpreventieprojecten. (+) De actieve inzet voor de buurt is gestegen. (+) Het functioneren van politie en gemeente is verbeterd. (+) De tevredenheid over onderhoud en beheer van wegen is toegenomen.

06

Wijkopgaven Stadshagen blijft voorlopig een wijk in ontwikkeling. Maar nieuwe ontwikkelingen en beheer van het bestaande raken steeds meer met elkaar verweven. De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek geven bewoners, beleidsmakers, ontwikkelaars en uitvoerende organisaties inzicht in hoe de wijk doorgroeit naar volwassenheid en waar nodig en hoe bijgestuurd kan worden. Gemeente en andere partijen die in de wijk werken, benoemen zoals gebruikelijk weer enkele ‘wijkopgaven’, die we mét bewoners toetsen in wijkgesprekken en samen met hen gaan aanpakken. Dit zijn speciale wijk- en buurtopgaven die tot doel hebben op korte en lange termijn maatschappelijke resultaten te realiseren. Gebiedsgericht gaan we inzetten op interventies in Breecamp (vervolg), Schoonhorst en Frankhuis (zone Zwartewater). En, als voorbeeld van een breed gedragen wijkopgave, werken we verder aan ‘kind & jeugd’ in de wijk. Door de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt onderzoek gaan we verschillende (bestaande en nieuwe, creatieve en inspirerende) initiatieven onderbrengen onder de wijkopgave ‘water en klimaat’. Meer informatie De projectorganisatie Stadshagen organiseert in de buurten Frankhuis (aan het water), Werkeren en Breecamp met regelmaat algemene informatiebijeenkomsten over de ontwikkelingen, omdat deze buurten nog niet af zijn. Dat geldt natuurlijk straks ook voor de andere delen van Stadshagen waar nieuwe ontwikkelingen op de rol staan of in beeld komen (o.a. Breezicht, voorstadhalte/tunnel Tippe). Voor inzage en raadpleging van het Buurtvoor-Buurt onderzoek 2016 kunt u terecht op www.zwolle.nl/bvb2016. Op www.zwolle.nl/stadshagen staat de gemeentelijke informatie over de wijk en het project Stadshagen (woningbouw, infrastructuur en voorzieningen). Kijk voor informatie over nieuwe woningbouwprojecten en ontwikkelingen in de wijk op de vernieuwde website voor Stadshagen, www.stadshagen.nl en de Facebookpagina.


Marco Ester geboortedatum: 1 oktober 1970 Geboorteplaats: Zwolle Beroep: assistent manager NS in Utrecht Burgerlijke status: gehuwd, twee kinderen Jarenlang stond het min of meer stil. Vroeger was dat wel anders en was hij ieder weekend in een discotheek achter de draaitafel te vinden. Totdat zo’n vijf jaar geleden iemand hem vroeg om op een feestje weer eens te komen draaien. Wat begon als een eenmalige actie, heeft in de afgelopen

“Muziek geeft mij energie en het is vaak een weergave van je emotie op dat moment.” jaren serieuze vormen aangenomen. Marco Ester is ondertussen een veelgevraagd DJ. Binnen de wijk, maar zeker ook daarbuiten. Sinds wanneer woon jij in Stadshagen? ‘‘In 1998 zijn mijn vrouw Sandra en ik hier komen wonen. Van een flatje (3-hoog) aan de Hogenkampsweg naar onze eerste koopwoning aan de Drapenierlaan. Via vrienden kwamen wij in aanraking met het toen nog te ontwikkelen Stadshagen. Na wat bezoekjes aan het informatiecentrum, wat destijds midden in de weilanden stond, besloten we om ons hier te vestigen.’’ Jij bent DJ; is dit een hobby of jouw werk? ‘‘Het is eigenlijk een hobby, die steeds meer op werk is gaan lijken. Ik ben benieuwd hoe deze hobby zich de komende jaren gaat ontwikkelen nu ik als zelfstandig ondernemer gestart ben. In de jaren ‘80, als tiener op de Thorbecke Scholengemeenschap, begon ik met het draaien op schoolfeesten. Niet alleen in de aula van school, wij draaiden op diverse locaties, zoals Capitol, The Rose en X-Ray. Na deze periode ben ik

Foto: Yvonne Waslander

via mijn bijbaantje bij platen- en cd zaak Studio Fox, terecht gekomen in discotheek X-Ray. Naast mijn werk als Light-Jockey draaide ik er ook als DJ.’’ ‘‘Bij Studio Fox was ik verantwoordelijk voor de inkoop van importplaten en verkocht deze aan DJ’s uit de gehele regio. In deze periode ging het qua muziek van pop en disco in de 80’s tot house/dance en R&B in de 90’s. In 2001 ging X-Ray dicht. Bij opvolger ’the Q’ was ik ook nog werkzaam als Light-Jockey. Helaas was deze Club voor Zwolse begrippen te hoog gegrepen en sloot deze na twee jaar haar deuren.’’ ‘‘Vijf jaar geleden is het balletje dus weer gaan rollen. Ik werd en wordt steeds vaker gevraagd. Zoals voor het Stadshagenfestival, in de Music Club Kampen of op feestjes bij Milligers. Onderwijl ging ik ook investeren in eigen apparatuur en onlangs ben ik, samen met mijn zoon Jordi, een eigen bedrijf gestart: EMJ Entertainment. We richten ons voornamelijk op de regio Zwolle/ Stadshagen als het gaat om verzorgen van muziek op feestjes, bruiloften, house warming of bijvoorbeeld bedrijfsopeningen.’’ Ben jij bevlogen? ‘‘Absoluut, misschien wel perfectionistisch. Als ik ergens aan begin ga ik er voor de volle 100% voor en wil ik niks aan het toeval overlaten. Bij draaien op een feest moet het totaalplaatje kloppen en een goede mix zijn van ingrediënten die een evenement tot een succes maken.’’

Wie of wat inspireert je? ‘‘Mijn inspiratie haal ik eigenlijk uit muziek. Muziek geeft mij energie en het is vaak een weergave van je emotie op dat moment: music is the soundtrack of my life.” Wat staat er op jouw to-do-list? ‘‘Draaien op een vette party op Ibiza lijkt me helemaal geweldig. Een reis naar Australië of Nieuw-Zeeland lijkt mij ook fantastisch!’’ Wat is het beste dat jou is overkomen? ‘‘Dat is toch wel de geboorte van mijn zoon Jordi (‘99) en dochter Kyra (‘02)!’’ Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? ‘‘Momenteel is dit de Milligerplas en het paviljoen Milligers. Met mooi weer kan ik daar genieten van zon, water en het terras. Hopelijk zal er binnenkort voor ons nog een favoriete plek bijkomen en dat is onze nieuwbouwwoning aan de Krijtenbergstraat.’’ Wat mis jij in Stadshagen? ‘‘Eigenlijk mis ik niet echt iets in onze wijk. Nou ja, wel een stuk gezelligheid en sfeer in ons winkelcentrum. Ook mis ik nog stuk veiligheid als het gaat om verkeer in onze wijk: er zijn nog veel onoverzichtelijke en dus onveilige verkeerssituaties. Soms vraag ik me af: ‘hoe hebben ze het zo kunnen bedenken?’’’

zien liggen en dan bij voorkeur in een land, waar de gemiddelde temperatuur en het aantal uren zon hoger ligt dan in Nederland. De combinatie van zon, zee, strand en mooi wonen is mijn ideaal.’’ Welke muziek heeft indruk op jou gemaakt? ‘‘Muziek is emotie en kan je op allerlei manieren raken. Het moment, de sfeer, de locatie et cetera zijn hierop van invloed. Mijn allereerste album die ik ooit kocht was ’Purple Rain’ van Prince en deze heb ik destijds grijs gedraaid. Wat een rasartiest! Helaas is hij vorig jaar, veel te jong overleden. Een concert van hem bezoeken was een grote wens van mij. Jammer genoeg is dit niet meer mogelijk en daar baal ik wel van, dus stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kan doen!’’ Wat is jouw levensmotto? ‘‘Koester je herinneringen, droom over morgen en leef vandaag!”

“Het is eigenlijk een hobby, die steeds meer op werk is gaan lijken.”

Hoe ziet jouw ideale woonwijk eruit? ‘‘Het liefste zou ik Stadshagen aan de zee

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 07


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Straatschoffies fier op 1 terachtigen. Hiertoe behoren ook de merel en zanglijster. Vooral met koude winters in Oost-Europa komen deze vogels hier foerageren. Het is een zeldzame broedvogel in Nederland. In Zuid-Limburg broedt die wel; maar Zwolle zeker niet. De kramsvogels is dol op vruchten. Bessen van de vuurdoorn, Gelderse roos en sierappeltje Red Sentinel zijn gewild. Dit zijn dus echte lokplanten.

Mannetjeshuismus op de uitkijk in haag.

Foto: Ilona Bredewold-Boertien

In het laatste weekend van januari was het weer zover: de landelijke tuinvogeltelling. Vanuit je luie stoel een half uur naar buiten gluren om alle vogels in je tuin te noteren. Met bak koffie en gewapend met verrerkijker de tuin afzoeken op gevogelte. Onze twee krielkipjes doen vandaag niet mee.

bonden. Het gaat om een half uur en alleen die vogels die ook echt in je tuin bivakkeren. Overvliegende ganzen en meeuwen tellen niet mee. Ook geef je het hoogste aantal door dat je op enig moment waarneemt. Dus niet nu twee koolmezen en vlak daarna weer twee, dus vier. Nee, hier geldt de afspraak dat je er twee noteert.

Stadshagen Steeds meer bewoners doen mee aan deze jaarlijkse telling. Eigenlijk doen de tellers mee aan een groot wetenschappelijk onderzoek. Al zeker tien jaar doe ik mee. De resultaten worden met elkaar vergeleken en hieruit worden conclusies getrokken. In het begin deden slechts een handvol bewoners mee. Dit jaar zijn er tuinvogelwaarnemingen uit 37 woningen in Stadshagen gedaan. Uit een kaartje blijkt dat de vogelvoyeurs uit alle wijkgedeeltes te vinden zijn. Zo’n telling is wel aan een aantal regels ge-

Top De meest voorkomende vogel in de tuinen is de huismus. Dit jaar prijkt die op plek 1 in de landelijke telling, maar ook in Stadshagen. Er zijn er 254 geteld. De merel volgt met 73 exemplaren en de bronzen plak gaat naar de koolmees (42). Plek 2 en 3 zijn landelijk omgedraaid. Andere vogels in de top 10 van Stadshagen zijn: Turkse tortel, pimpelmees, ekster, roodborst, heggenmus, ringmus en de kramsvogel. Opvallend in dit rijtje is de aanwezigheid van 11 kramsvogels. De vogels behoort tot de lijs-

Tuin geschikt maken voor vogels Vogels in je tuin geeft leven in je directe woonomgeving. Ik vind het observeren van het gedrag erg leuk. Mijn tuin is een soort tuinvogelreservaat. Ik houd rekening met de vogels. Voldoende voedsel, bescherming en nestgelegenheid. Met soms eenvoudige aanpassingen is je tuin vogelvriendelijk te maken. Bij de landelijke vereniging van Vogelbescherming zijn vrijwillige tuinvogelconsulenten. In Zwolle wonen er twee consulenten. Voor een kleine vergoeding ontvang je een passend advies. Nestkasten Rond medio maart is het nog net mogelijk om een nestkast op te hangen. Probeer gewoon eentje voor de kool- of pimpelmees. Niet in de volle zon hangen en buiten bereik van de katten. Zelfs op een balkon is succes mogelijk. Voor de merel, roodborst en heggenmus is geen kunstkast nodig. Deze vogels redden zich prima in een dichte struik. Struik met dicht groen als liguster of laurier. Of een wilde roos en mei- of sleedoorn. Toch vraag ik ook aandacht voor de huismus. Deze soort is de laatste jaren sterk in aantal achteruit gegaan. In veel grote steden komt deze vogel niet meer voor. Door isolatie van huizen en gebrek aan zaadonkruiden en insecten, wordt het leefgebied

ingeperkt. De huismus leeft altijd in aanzienlijke groepen. Bij mijn huis zit nu een groep van ongeveer 25 stuks. In het najaar zijn het er wel 35, maar de sperwer moet als roofvogel ook wel eens iets te eten halen. Dat hoort erbij. Ook mijn buurtpoezen ‘spelen’ graag met een huismus… De huismus zit vaak verlegen om een nestplek. Met een speciale nestkast voor huismussen, help je de soort. Huismussen zijn sociale dieren en zie je altijd in groepen. Ze broeden ook graag bij elkaar. Een nestkast voor meerdere paartjes is dan ook aan te raden. Er zijn vele varianten op de markt. Meestal voor drie paartjes, er zitten altijd tussenwandjes in. Maart: Tijd om nestkastje te plaatsen Laatste weekend van januari 2018: Volgende tuinvogeltelling. #Zinin Meer info via www.tuinvogeltelling.nl en www.vogelbescherming.nl

Sociale nestkast voor drie huismusnesten. Foto: www.tuinadvies.be

Het vernieuwde grand-café aan de Milligerplas is van alle markten thuis Door Iris Boersbroek Op woensdag 15 februari vond in Café Milligers aan de Milligerplas een trouwbeurs plaats. Deze beurs was een initiatief van Margriet Smit van Puur Trouwen. Zij wilde een aantal kleine bedrijfjes, grotendeels uit Stadshagen zelf, op die manier bij elkaar brengen. En op die manier bezoekers trekken naar het café. Er waren ongeveer tien

Margriet Smit

08

exposanten, variërend van bruidsfotografen, -sieraden en -bloemen tot een dj en een ceremoniespreker. Bij binnenkomst was het even zoeken waar we moesten zijn. De exposanten waren verspreid over de ruimtes maar omdat het aantal bezoekers zeer beperkt was, werd je niet automisch meegevoerd door de stroom. Voordeel was wel, dat je overal goed bij kon en uitgebreid rond kon kijken.

Foto: Erica Turmel-Donker

Margriet Smit, gevraagd of ze het vond mee- of tegenvallen: “Eigenlijk had ik geen verwachtingen, het was gewoon een probeersel. Ook om de zzp’ers elkaar te laten ontmoeten. En misschien heb ik het wel te weinig publiciteit gegeven.” De exposanten hadden er wel veel werk van gemaakt, de stands zagen er keurig verzorgd uit. En de bezoekers die er waren (geweest), kwamen zeer gericht, wat weer resulteerde in een aantal opdrachten. En daar is het toch uiteindelijk om begonnen. Milligers Harold Oosterlaar van Café Milligers, legt uit waarom hij zijn locatie beschikbaar heeft gesteld: “Wij willen hier behalve een horecagelegenheid, ook een ontmoetingspunt zijn voor de wijk. Daar ontbreekt het nu nog aan. Mensen die willen uitgaan/ stappen gaan wel naar de stad, maar een plek om elkaar rustig te ontmoeten is er eigenlijk niet.” Daarom is er sinds de verbouwing ook heel programma aan activiteiten opgesteld. Sinds begin dit jaar vindt er elke eerste dinsdag van de maand de liveradiouitzending Bluesworld van RTVZOO plaats, met steeds wisselende optredens. Voor die tijd kwam de uitzending uit het

Landstedetheater. Er zijn regelmatig Dance Classics, met een dj, waar van 21.30 tot 02.00 uur gedanst kan worden; de derde was op 11 maart. En er komt een Pubquiz, die op 6 april van start gaat. Om het laagdrempelig te houden wordt er geen entree geheven. Het is en blijft natuurlijk wel een horecagelegenheid met als doel omzet behalen, maar op zulke avonden krijg je wel heel veel ‘waar voor je geld’. Het café is sinds 2009 ook officiële trouwlocatie, al zegt dat in Zwolle niet zo veel omdat er in onze gemeente op elke plaats getrouwd mag worden. Maar er wordt wel veel gebruik van gemaakt, zeker twee keer per maand vindt er een trouwerij plaats, al of niet aansluitend met feest. Zeker in de zomer is deze locatie erg in trek. Met muziek buiten is het echter oppassen, de flats aan de plas zijn dichtbij en je overschrijdt al gauw de geluidsnorm. Wel zijn er plannen voor een soort ‘muziek in de tent’. In Assendorp gaat het om een vaste muziektent op het Enkplein, bij Milligers zal een tent moeten worden opgezet. Maar Harold en zijn vrouw Ria is niets te gek. Meer informatie: www.bluesworld.nl; www.milligers.nl


De Fakkelteit wil talenten laten groeien Door Geert Jan den Hengst Hiphop en dus ook rappen is populair onder jongeren. Zwolle kent al jarenlang een flinke hiphopscene en wordt zelfs de hiphophoofdstad van Nederland genoemd. Tijdens koningsdag vorig jaar in Zwolle werd dat meer dan duidelijk. Niet alleen door het slotoptreden van Typhoon. Ook op de Nieuwe Havenbrug, daar waar de koning zijn wandeling begon, stond rap centraal. Daar werd de koninklijke familie opgewacht door jongeren van De Fakkelteit. Eén van hen was Imad Chaouï, tot voor kort in Stadshagen wonend, maar sinds enige tijd heeft hij een appartement in Holtenbroek. Tijdens het korte optreden voor de koning mocht hij hem ook nog eens welkom heten en de hand schudden. Zelf teksten maken en rappen was al een hobby van hem, maar hij heeft zich door deelname aan De Fakkelteit verder kunnen ontwikkelen. De Fakkelteit is ontstaan uit een samenwerking tussen De Fakkelteitgroep en Travers Welzijn. Een stuwende kracht hierbij is onder andere de bekende rapper Rico (van Opgezwolle). Als coördinator is Philip van Vorstenbosch hier zeer intensief bij betrokken. Hij vertelt: ‘‘In Hedon kunnen jongeren van 14 tot 23 jaar werken aan raps, beats en DJ’en. Door oefenen, goed advies en opbouwende kritiek worden de jongeren beter in de kunstvorm en leren ze zich allerlei competenties aan, zoals presenteren, zelfvertrouwen, plannen en organiseren. Met dat wat er ontstaat in De Fakkelteit worden de jongeren gestimuleerd ook naar buiten te treden. Dat kan zijn in bijvoorbeeld optredens of workshops. Door deze kans te creëren komt er vanzelf jong talent bovendrijven.’’ ‘‘Tweemaal in de week komen wij samen. Elke maandag- en woensdagavond van 18:00 tot 21:30 in poppodium Hedon is iedereen met interesse welkom. Het project breidt zich steeds meer uit. In

Foto: eigen foto

Level-Z, het jongerencentrum in Stadshagen, start dit jaar de Fakkelteenz. Een plek voor tieners om met audiovisuele en muzikale activiteiten kennis te maken. In Rezet, het jongerencentrum in Zwolle Zuid is Removez gestart, de meiden-dans afdeling onder de vlag van De Fakkelteit.’’

klasgenoten. ‘‘Dat was lachen. We waren gretig en verzonnen de leukste teksten in rijmschema. Dat heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Ik ben nu natuurlijk ouder en ook al ben ik er niet fulltime mee bezig, in mijn hoofd verzin ik altijd concepten voor nieuwe raps.’’

Inspireren Ruim vier jaar geleden kwam hij via een vriend terecht bij De Fakkelteit, vertelt Imad. ‘‘Mohammed maakte daar beats en nam mij mee naar R10, waar zij wegens de verbouwing van Hedon tijdelijk bij elkaar kwamen. ‘‘De afgelopen jaren was hij bijna altijd op de bijeenkomsten aanwezig. Hij vertelt dat hij er veel heeft geleerd. Naarmate hij ouder werd, kon hij ook steeds beter jongere deelnemers inspireren en stimuleren in hun ontwikkeling.

‘‘Het mooie aan rappen is dat ik alles kan zeggen wat er door mij heen gaat. Iets wat ik niet met een psycholoog of leraar kan of wil bespreken, kan ik wel op papier zetten. Ik maak altijd mijn eigen, meestal heel persoonlijke teksten.’’

Imad begon op de middelbare school (Thorbecke) met rappen, samen met

‘‘Mijn eigen artiestennaam is DieDat. Tegenwoordig zit ik samen met de jongens

Toekomst De Fakkelteit heeft hem mede gebracht waar hij nu staat. Naast studie en andere werkzaamheden heeft Imad af en toe een optreden. Soms alleen, meestal samen met anderen.

Foto: eigen foto

van Splitsecond en met Gordo in de formatie De Selectie. We hebben onze krachten gebundeld, omdat we het goed met elkaar kunnen vinden. Mohammed en Ray (Splitsecond) maken de beats persoonlijk. Wij vormen een mooie combinatie, hun beats zijn van een hoog level. Dit jaar moet de gezamenlijke plaat van De Selectie uitkomen. Ook werk ik aan mijn soloplaat, genaamd De Catastrofe.’’ Een toekomstdroom als fulltime-rapper heeft hij niet. ‘‘Ervan leven kan ik niet en ik vraag me af of ik dat ook wel wil. Mijn grootste wens is om ergens in een derde wereld land iets te kunnen beteken. Want het is voor mij altijd pijnlijk om te zien hoe ongelijk het in de wereld is verdeeld.’’ Of Imad nog een advies heeft voor alle beginnende rappers? ‘‘Rico leerde mij als eerste om duidelijk te articuleren. Anderen moeten jou en jouw teksten immers wel kunnen verstaan.’’

Goofy door Ree

Isis, de hond van onze bonusfamilie is ook mijn vriendinnetje. Maar dan gewoon, niet zoals mijn lieve Ramona, de koningspoedel, op haar ben ik echt

verliefd. Isis vertelde me dat er iets heel ergs is gebeurd met haar vrouwtje. Gelukkig niet in Stadshagen, maar dat had net zo goed gekund. Haar vrouw-

tje bracht ’s ochtends de kinderen naar school, op de fiets en is toen aangereden door een meneer met een auto, die, in de haast, was vergeten zijn voorruit schoon te krabben. En nou ligt ze helemaal in de kreukels. Ze moest zelf naar het ziekenhuis om geopereerd te worden. Die meneer heeft gelukkig wel spijt en hij doet vast nooit meer zoiets doms. Mijn vrouwtje kan geen autorijden en het baasje maakt wel altijd zijn ruiten schoon, zodat hij er goed doorheen kan kijken. En als hij ’s avonds wel eens een donker biertje heeft gedronken, gaat hij niet meer de weg op. Zelf houd ik niet zo heel erg van reizen met de auto. Dat wiebelt en dat schokt allemaal zo. Ik heb wel mijn eigen veiligheidsgordel en als we een tijdje onderweg zijn, valt het ook wel weer mee. Alleen thuisblijven is ook niet echt gezellig. Wel lekker rustig. Het vrouwtje zit heel vaak te zingen in de auto, of ze valt in slaap. Gelukkig dus maar dat ze geen rijbewijs heeft.

Stel je voor dat ze achter het stuur in slaap viel. Wat je bij ons in Stadshagen wel vaak ziet, zijn honden die loslopen op plekken waar dat niet mag. Zelf zou ik het allerliefste altijd los lopen, maar ik weet dat ik alle kanten op kan stuiven als ik een keertje schrik van een hard geluid, of ik wil naar een ander hond toe, die wel aan de lijn zit. Stel je voor dat ik dan onder een auto loop, of er gebeurt iets anders erg doordat het baasje mij niet heeft aangelijnd. Er zijn zat leuke losloopplekjes waar ik mij volop kan uitleven. Wat ik deze keer dus graag aan iedereen wil vragen, niet alleen in Stadshagen, maar overal. ‘Wees een hond in het verkeer’ en dan bedoel ik natuurlijk dat iedereen net zo voorzichtig moet rijden, als ik zou doen als ik een rijbewijs had… dus heel voorzichtig en volgens de verkeersregels. En het vrouwtje van Isis wens ik natuurlijk heel veel beterschap. Blafje, pootje en likje van Goofy.

foto: Inge Mateboer

09


Heldere brandnetelsoep Door Leo Oosterloo en Alice Tekst Het voorjaar begint. Tijd om eropuit te gaan en iets te eten uit de natuur te halen. In maart, april en mei groeien overal brandnetels. Let wel op dat je de brandneteltopjes in een schone omgeving plukt. Overigens zijn deze planten alleen in het voorjaar lekker, daarna worden ze te taai. Plukken met handschoenen aan en voor het bewerken in de keuken even goed spoelen met heet water. Zo is de groente gelijk schoon en heb je geen last van branderige handen. Deze plant heeft een bloedzuiverende werking. Brandnetel heeft een hoge voedingswaarde. Het mineraalgehalte bedraagt wel 20%, waarvan 30% kalk, 20% kalium, magnesium, ijzer, fosfor en kiezelzuur. De plant reinigt ons bloed.

Brandnetel, de opruimer van menselijk afval zowel in je lijf als in de tuin. De plant kan gebruikt worden door de sla, even blancheren. Of zoals in dit recept: in de soep. Bereiding Snijd de lente ui in dunne ringetjes. Schrob de wortels en de wortelpeterselie schoon. Rasp de wortels. Snijd de wortelpeterselie in kleine stukjes. Hak de brandneteltoppen fijn. Verhit de olijfolie. Fruit de lente-ui in de olie. Voeg de wortel, wortelpeterselie en wat water toe. Voeg na ongeveer 8 minuten de brandneteltoppen, heet water en bouillonextract toe. Laat de soep nog enkele minuten nagaren. Strooi in elke portie soep nog wat madeliefjes. Serveer dit met een paar sneetjes pompoenbrood. Bon appetit!

Ingrediënten (4 personen) 50 gram brandneteltoppen 3 lente-uitjes 2 jonge wortels 1 wortelpeterselie 3 takjes peterselie 8 madeliefjes 1 eetlepel olijfolie groentebouillonextract naar smaak

Brandnetels zijn een bloedzuiverende plant.

Foto: Leo Oosterloo

Nieuw toneelstuk door Stadshagen Op Planken De Stadshaagse toneelgroep SOP (Stadshagen Op Planken) neemt u in het stuk ‘Flatlife’ mee in het leven van een negental flatbewoners en hun onderlinge relaties. Het leven in de flat draait om de liefde, eenzaamheid en geluk. In Flatlife ontmoet u diverse personen: een duo dat op topniveau danst, een masseur, een non en wie is de figuur die in de hal slaapt...? De intenties van de bewoners lopen nogal uiteen. De karakters zorgen voor de nodige spanning, vermakelijke en verrassende dialogen. Het decor en de belichting geven de karakters nog meer body dus wees nieuwsgierig en kom naar deze voorstelling! De regie is in handen van Lisi de Schepper en het stuk is geschreven door Cees Heijdel en Arnold Fickweiler.

Speeldata: • Zaterdag 8 april 2017 in Het Cultuurhuis, Werkerlaan 1 om 20.00 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: stichtingsop@gmail.com, via de website www. stadshagenopplanken.nl of aan de zaal. • Vrijdag 21 april 2017 in Wijkcentrum SIO, Thorbeckelaan 2 om 20.15 uur. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: info@zzuit.nl. Vermeld Flatlife, uw naam en het aantal personen. De entree is € 7,50 p.p. Het optreden wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Zonnehuis, Het Cultuurhuis, Stadshagen Totaal en Stichting Ventura Kampen.

Pop-up store in Milligers Local Shopping @Milligers! Een gezellige avond uit in Stadshagen! Naar hartenlust shoppen bij geweldige webshops uit jouw wijk, en genieten van de hapjes en drankjes bij GrandCafé Milligers. Op 13 april 2017 opent Milligers haar deuren voor een pop up store voor en door Stadshagen.

verrassen met je vriendin, buurvrouw, zus of moeder door alles wat er te zien, te shoppen en te beleven valt! Geniet ondertussen van een hapje en drankje in het Grand Café. Dit is hét feel good event van Stadshagen waar je kunt ontdekken, beleven, proeven, bewonderen en heerlijk kunt shoppen!

Een ontspannen avond uit in Stadshagen! Local Shopping@Milligers is een pop-up store voor en door Stadshagen. Bezoekers ontmoeten lokale ondernemers en ontdekken welke pareltjes er in de wijk allemaal te vinden zijn. Het event richt zich op de moderne vrouw uit Stadshagen, die houdt van gezelligheid en graag op de hoogte blijft van de laatste trends. Laat je inspireren en

Op 13 april a.s. vindt voor de eerste keer dit event plaats bij Grand-Café Milligers. Op deze prachtige locatie aan de Milligerplas bouwen we één van de kassen om tot een pop-up (winkel)centrum. De deelnemers zijn divers; onder andere op het gebied van (kids)fashion, reizen, lifestyle, wonen, styling en modeaccessoires.

Meer stress bij kinderen Alles gaat snel en er is te veel informatie waar op gereageerd moet worden. Dat geeft stress, helaas ook steeds meer bij kinderen. Hoe herken je dat en wat kun je doen om kinderen weerbaar te maken? Orthopedagoog Marion Krosschell geeft op 22 maart in de Stadkamer

10

Stadshagen een boeiende workshop met handige tips voor ouders, verzorgers en leerkrachten. Wat je kunt doen Tijdens de workshop rondom het thema ‘Stress bij kinderen’ door Marion Kross-

Save the date! Wil je dit event niet missen? Noteer dan 13 april van 16.00 uur tot 22.00 uur in je agenda! Het event wordt gehouden bij Grand Café Milligers en de toegang is gratis.

chell is er informatie en wordt er geoefend met voorbeeldsituaties. Aan bod komen vragen zoals: Hebben kinderen stress, is dat een probleem en hoe herken je dat? Daarbij wordt er stilgestaan bij het gegeven dat kinderen verschillend op stress reageren. Wanneer moet je je zorgen maken als ouder en wat kun

Meer informatie vind je op https://www. facebook.com/Local-Shopping-at-Milligers. Kom gezellig langs en neem je buurvrouw, vriendin, moeder of vrouw mee!

je dan doen? De workshop is op 22 maart van 19.30 uur in Stadkamer Stadshagen. De entree is 6,-/5,- (met Biebpas) incl. koffie/ thee. Opgave via https://lezenenlenen.stadkamer.nl


Nieuwe cursussen tuinieren met VELT

Foto: Culinea.nl

Door Iris Boersbroek

Zondag Ooit wist ik niet beter, wie wel trouwens? In Nederland lag de deadline op de zaterdagmiddag om 17.00 uur. Boodschappen en wat niet al moest men dan binnen hebben. Meestal was er pas vanaf maandagmiddag om 13.00 uur weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Daartussen was het stil op straat, wel wat winkelpubliek betreft. Misschien waren er onder ons enkele slimmeriken met een glazen bol die zich aan een voorspelling durfden te wagen. Wat aan de overkant van de plas mogelijk is, gebeurt immers in de toekomst hier ook wel. Of zoiets. In het verre New York waren winkels altijd open. De term 24-uurs-economie deed mij al jaren geleden de wenkbrauwen fronsen. Zo’n tien jaar geleden ging een vriend naar New York: ‘‘Je kan daar midden in de nacht een spijkerbroek kopen.’’ Tja… Het zal 1981 zijn geweest. Ik was 11 jaar en mocht op een zaterdag bij een jongen uit de klas logeren. Maar hij mocht op zondagochtend zwemmen. Ik eigenlijk niet, want ik moest naar de kerk. Sterker nog, mijn vader was de predikant van dienst. Het zwembad won dit dilemma, maar ondanks allerlei smoesjes, eenmaal thuis verloor ik. Op zondag naar PEC Zwolle? Uit de band springen? No way! Mijn ouders waren niet streng, maar dat deed je gewoon niet. Winkels open op zondag, laat staan iedere nacht, dat paste niet in ons systeem, in mijn systeem. Nu nog steeds niet overigens! Maar zoals ik wel vaker achter de feiten aanloop, leefde ik kennelijk nog in een andere wereld toen de eerste winkels op zondag open gingen. En anno nu, dat ook in onze Wade op zondag al enkele winkels de deuren openen, zit het op zondag boodschappen doen maar raar. Uiteraard, de keuze is er: je kan ook uitblijven, maar het is wel handig!

VELT, de Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren, heeft sinds kort ook een afdeling in Zwolle. Leo Oosterloo is opgeleid als VELT-docent en gaat straks cursussen geven bij De Stadshoeve, zowel op het gebied van moestuinieren als van koken. De vereniging is ooit ontstaan in België. Waar de biologische landbouw al principes had van wisselteelt en combinatieteelt, was er voor de moestuin nog geen methode beschreven. VELT heeft het handboek voor ecologisch moestuinieren gemaakt en leidt ook docenten op, om vervolgens weer met workshops aan moestuinierders zelf de kennis door te geven. Inmiddels is er ook een kookboek. Biologisch tuinieren is altijd zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, ecologisch is behalve biologisch ook duurzaam. Duurzaam, door zelf compost te maken van groenafval, door snoeihout te hergebruiken (bijvoorbeeld voor een schutting), door materialen te gebruiken van duurzaam hout en niet van plastic.

De methode VELT kent vier pijlers: natuur, mens, milieu en landschap en omgeving. ‘Natuur’ gaat over de natuurlijke processen in de tuin, wormen die de grond omwoelen, zelf compost maken, rekening houden met de seizoenen, de grondsoort, met welke planten er van nature groeien. Als je dat weet is tuineren veel makkelijker en wordt je tuin aantrekkelijk voor dieren. ‘Mens’ gaat over dat een tuin aantrekkelijk moet zijn, om erin te verblijven, te spelen, te telen. Natuurlijk verschilt dat per individu, elke tuin is daarom ook anders. ‘Milieu’ gaat over milieuvriendelijk, geen bestrijdingsmiddelen, beperkte hoeveelheden groenafval, sproeien met regenwater en zuinig met energie en verlichting. En tot slot ‘landschap en omgeving’, die zijn overal anders, om die landschappelijke sfeer te versterken kan je je tuin erbij laten aansluiten. In een cursus leer je vooral compost maken, de groentetuin inrichten, zaaien en planten, planten verzorgen, toepassen van wisselteelt en grondbewerkingstechnieken. Stadshoeve en Zwolle Als straks de Stadshoeve klaar is, gaat Leo daar ook cursussen geven. Het exac-

te programma is nog niet bekend maar je hoeft zelf (nog) geen moestuin te hebben om te kunnen meedoen; er kan daar ook in de moestuinen worden gewerkt. En je kunt biologisch en ecologisch leren koken of leren met het kookboek te werken. Het complete programma wordt bekend als de moestuinen er liggen. Om een idee krijgen, zou je eens op de Eemhoeve kunnen gaan kijken, daar wordt ook gewerkt met deze methode en daar zijn inmiddels een aantal presentaties geweest. Leo kende vanuit de werkgroep tuinen twee andere Zwollenaren, Haiko van der Velde en Jacob Broek. Na een jaar de methode zelf te hebben uitgeprobeerd, hebben ze in november vorig jaar de afdeling VELT Zwolle opgericht. Als locatie wordt de Eemhoeve gebruikt, maar de cursussen vinden overal in Zwolle plaats en dus straks ook in Stadshagen. Activiteiten die nu al plaatsvinden zijn onder andere de zaden- en stekjesruilbeurs. Meer informatie: www.velt.nu; Wijkboerderij de Eemhoeve, Eemlaan 25, 8032 EB Zwolle en op de Facebookpagina’s van Leo Oosterloo en de Eemhoeve.

Het 59-Seconden-Syndroom Een defecte combimagnetron. Een reparateur van Repair Café Stadshagen hoort eigenaar uit. De fout is reproduceerbaar: de magnetron houdt steeds op bij

59 seconden. Ook de ovenfunctie stopt voortijdig. Vreemd. Alles wordt doorgemeten. Een tweede reparateur assisteert. Fout is niet te vinden. Hoogstwaarschijn-

lijk iets in de elektronica. Helaas lastig te repareren. Twee dagen na repareersessie wordt eigenaar gebeld door reparateur. “Ik denk dat ik het weet!” Via internet heeft hij ontdekt dat het 59-secondensyndroom bestaat bij dit merk en type. Eigenaar bestelt klein onderdeel en zet die later met reparateur erin. Een werkende combimagnetron als resultaat. Moraal: geef niet te snel op! In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 25 maart tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan de reparateurs klaar. Wat u meeneemt, kijken zij na! Info via repaircafestadshagen@gmail. com of de Facebookpagina van Repair Café Stadshagen.

11


50% KORTING VOOR IEDERE TIENDE KLANT!* BUITEN- EN BINNENSCHILDERWERK / BEHANGWERK / BEGLAZINGSWERKZAAMHEDEN KLEURADVIES / WANDAFWERKING / SPUITWERK

GROOT GEWORDEN DOOR KLEIN TE BLIJVEN WWW.SCHILDERSBEDIJFGROEN.NET / IFNO@SCHILDERSBEDRIJFGROEN.NET / 06-10897855 * IEDERE TIENDE KLANT KRIJGT 50% TERUG VAN HET BEDRAG OP DE OPDRACHTBEVESTIGING. DEZE ACTIE IS GELDIG TOT 1 MEI 2017 VOOR NIEUWE KLANTEN, WAARBIJ DE OFFERTEPRIJS NIET MEER DAN 7.000 EURO BEDRAAGT.

12


Schaken voor de jeugd stuursleden een bloemetje. Daarna wordt de eerste zet gezet door de wethouder van sport René de Heer, en is het toernooi begonnen. De sfeer is ontspannen, er word gekletst en er is nauwelijks rivaliteit tussen de verschillende teams. Als je het de kinderen vraagt, vinden ze het erg leuk. Ze zien het meer als een leuk middagje schaken in plaats van een wedstrijd, maar toch is iedereen heel serieus bezig. De vereniging vindt het leuk om de kinderen bezig te zien met het schaken. Het is goed voor het ruimtelijk inzicht en het is beter dan de hele dag achter je laptop zitten. Daarom organiseren ze voor de jeugd op elke vrijdag training in Wijkcentrum De Enk. En op de woensdagavond worden de jeugdtrainingen gegeven in de Wendakker. Door Ruben Huizenga Woensdagmiddag 1 maart vond er in het Deltion College een schaaktoernooi plaats voor kinderen van de basisschool. Dit evenement werd georganiseerd door het Zwols Schaak-

genootschap (ZSG) met hulp van het Deltion College. Er deden 325 kinderen aan mee van 26 verschillende scholen. Vóór de start is het nog rumoerig en er lopen allerlei mensen rond tussen de schaakborden, maar als het startsein ge-

geven wordt, blijven alleen de schakers nog zitten. Langzaamaan wordt het stil en de regels worden uitgelegd. Arjan de Vries, van de vereniging, vertelt dat ze ook wat te vieren hebben. De vereniging bestaat op de dag af 125 jaar, daarom krijgen ze een hartelijk applaus en de be-

De fair play prijs ging naar de Schatkamer. Omdat er dit jaar zoveel kinderen mee doen, werd de finale pas op 8 maart gespeeld. Alle deelnemers kregen een vaantje mee naar huis, maar de Van Heemstraschool en de Jenapleinschool haalden in respectievelijk de categorieën A en B de eerste prijzen binnen.

Kinderkledingbeurs in het Anker In het weekend van 24 en 25 maart organiseert de werkgroep Beurzen van wijkvereniging WVF een tweedehands voorjaarskinderkledingbeurs. Op vrijdagavond 24 maart kan tussen 18.30 uur en 19.30 uur schone en eigentijdse voorjaarskleding vanaf maat 80 t/m maat 176 ingeleverd worden bij het nieuwe Anker (Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle). Za-

terdagochtend 25 maart wordt de kleding op de beurs verkocht tussen 9.30 uur en 11.00 uur. Via onderstaand mailadres kunt u een code aanvragen om kleding in te brengen. Daarna ontvangt u informatie over de werkwijze en instructies met betrekking tot het inbrengen, coderen en prij-

De Grote Peuter Dag Is uw kind al bijna toe aan de echte school? Een grote peuter, die wil rennen en klimmen, samen met andere kinderen? Heerlijk met de neus in de prentenboeken. Met de hele klas liedjes zingen en mooie tekeningen maken? De eerste cijfers en letters leren? Zichzelf en andere kinderen leren kennen? Voor je er erg in hebt is het al zover en gaat uw kind naar groep 1 van de basisschool. Een grote stap. Wat gaat hij daar allemaal ontdekken en leren? En wat is een fijne en goede school? Om ouders en kinderen te helpen een fijne school te kiezen, worden op de Grote Peuter Dag de deuren van alle OOZ (Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio)-basisscholen opengezet. Op vrijdagochtend 7 april 2017 van 09.00

tot 11.30 uur kunnen kinderen ontdekken, spelen, knutselen in en rondom de scholen. Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s mogen allemaal meekomen naar de Grote Peuter Dag. Zij mogen meedoen, kunnen de school bekijken en vragen stellen aan leerkrachten en directie. Op de Grote Peuter Dag kunnen ouders zich uitgebreid laten informeren. De OOZ-basisscholen zijn alle uniek. Door de ligging, het mooie gebouw, het onderwijsprogramma, en vooral door de leerkrachten, alle leerlingen en ouders op de school. Kijk voor een lijst van de betreffende scholen op http://ooz.nl/onze-scholen

zen van de kleding. Van de opbrengst van de verkochte kleding is 80% voor de inbrenger en 20% voor de wijkvereniging (dekking van de onkosten). Voor meer informatie kijkt u op de website www.wijkverenigingwvf.nl, onder werkgroep Beurzen.

beurs zijn nog vrijwilligers nodig. Opgeven kan door een mail te sturen naar beurzen@wijkverenigingwvf.nl. Vrijwilligers mogen voorafgaand aan de beurs al enkele stuks kleding kopen. Op de beurs kan niet gepind worden en biljetten van 50 euro worden niet geaccepteerd.

Voor het goed laten verlopen van de

Expositie Kunstroute Overijssel

De Kunstroute Overijssel is een groep enthousiaste kunstenaars die samen passie voor kunst delen en dit graag laten zien. Dit doen zij onder meer door een jaarlijkse gezamenlijke expositie, een jaarlijkse open atelier route en een motivatie evenement. De organisatie staat open voor nieuwe leden. Kijk voor meer informatie op www.kunstrouteoverijssel.nl of stuur een mail naar info.kunstrouteoverijssel@ gmail.com

richt en biedt daarom een verscheidenheid aan kunst. Laat u verrassen door de uiteenlopende werken en materialen, te denken aan schilderijen van abstract tot realistisch en andere kunstobjecten zoals voorwerpen van glas, sculpturen van keramiek tot hout en nog veel meer. Wat: Expositie Leden Kunstroute Overijssel. Waar: Cultuurhuis Stadshagen. Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle. Wanneer: vanaf 1 april t/m 26 mei 2017. Vrij entree.

De leden van de Kunstroute Overijssel houden een gezamenlijke expositie in het Cultuurhuis Stadshagen. Deze is vrij te bezichtigen van 1 april t/m 26 mei. De expositie is door diverse leden inge-

Autodelen via HeelNederlandDeelt Wil je een middag of weekend weg, maar heb je geen auto tot je beschikking? Of staat jouw eigen auto geregeld op de parkeerplaats? Vanaf nu kan je via HeelNederlandDeelt heel eenvoudig je auto uitlenen of verhuren en zo een zakcentje bijverdienen of je kan een auto huren van iemand bij jou in de buurt. Voordelig Met autodelen kan je een groot deel van de kosten voor je auto terugverdienen.

Maar andersom, kan je ook een auto van iemand anders lenen of huren. Zo hoef je zelf geen auto aan te schaffen, maar kan je toch op een voordelige manier van A naar B wanneer jij dat wilt. En het is nog duurzaam ook, want we kunnen meer met minder auto’s. Vertrouwd Als je online gaat autodelen is vertrouwen natuurlijk erg belangrijk. Je wil zeker weten dat iemand voorzichtig en goed omgaat met jouw auto. Autodelers

kunnen elkaar daarom beoordelen en een review geven. Daarnaast werken we op HeelNederlandDeelt met ‘geverifieerde autodeelaccounts’. Dat zijn accounts waarvan de identiteit, het rijbewijs en de adresgegevens van auto-eigenaren en bestuurders zijn gecontroleerd. Nadat deze check is uitgevoerd wordt toegang verleend tot de autodeelgroep op HeelNederlandDeelt en kan je aan de slag.

te lenen of wil je andermans auto tijdelijk gebruiken, dan is het wel belangrijk dat zowel de eigenaar (verhuurder) als de gebruiker (huurder) voor aansprakelijkheid en schade zijn verzekerd. HeelNederlandDeelt werkt daarom samen met Centraal Beheer voor een speciale autodeelverzekering, zodat je altijd verzekerd kunt autodelen.

Verzekerd Besluit je jouw auto aan een ander uit

13


Veerman Makelaardij

GRATIS W U U N AN VRAAG ALING A P E B E D WAAR

Alles onder één dak! Naast verschillende soorten fysiotherapie hebben wij Bekkenfysiotherapie, Medische fitness, Shockwave, Manuele therapie, Echografie, Dry needling , Buurtzorg en Oefentherapie Cesar in huis!

Praktijk Holtenbroek (hoofdlocatie)

• Elke maandag en donderdag is er tussen de middag voor € 1,- een kopje soep te krijgen. • Voor de weggeefwinkel kunt elke woensdagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur terecht, behalve in de vakanties. • Elke donderdagochtend is er een handwerkcafé tussen 10.00 en 12.00 uur gezellig met elkaar, leren en leuke gesprekken!

• Elke derde vrijdag van de maand is er buurtrestaurant de Streek (mogelijk gemaakt door Slagerij Haverkort). Komende periode staat het volgende op het menu: 17 maart ‘Italiaans’, 21 april ‘Spaans’ en 19 mei ‘Indische rijsttafel’. U kunt reserveren tot de dinsdag voorafgaand aan de avond bij het beheer van het Cultuurhuis.

• Haydnstraat 4

Gezondheidsplein De Bolle Bieste

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

(dependance) • Rembrandtlaan 10 Tel: 038 - 454 55 55 • info@ fysiotherapieholtenbroek.nl Afspraken maken bij voorkeur tussen 9.00 en 12.00 uur.

www.fysiotherapieholtenbroek.nl

vrijdag 7 april 2017 09.00 - 11.30 uur

Naar welke school ga jij straks? Kom kijken op onze basisscholen in Stadshagen!

INFORMATIEMARKT over VERVANGENDE ZORG Woensdag 19 april, tussen 14.00 – 17.30 uur aan de Burgemeester Drijbersingel 11 Zwolle

Er is informatie over : • Dagbesteding • Logeeropvang • Hulp aan huis • Inzet van vrijwilligers • Vakanties

Meer informatie: www.mantelzorgzwolle.nl of stel je vraag via: mantelzorg@zwolledoet.nl (038) 422 52 00

de schat kamer Muurmeesterstraat 27, Zwolle www.obsde-krullevaar.nl

Sportlaan 6, Zwolle www.hetfestivalzwolle.nl

Wildwalstraat 38, Zwolle www.obsdeschatkamer.nl

Muurmeesterstraat 27, Zwolle www.supernovazwolle.nl

Uw adres voor mediation bij (echt) scheidings -en arbeidsconflicten. Bel ons voor een afspraak bij u thuis of voor een afspraak in het Cultuurhuis, Werkerlaan, Stadshagen. 06-38 89 00 13 06-52 03 02 22

www.home-start.nl

Anita: Ik ga er weer alleen op uit

Voor meer informatie: -

www.home-start.nl Mail: zwolle@home-start.nl Tel: 038 - 8 515 700 Coördinator: Fenke Beeftink

Anita kreeg een kindje. Met de baby was alles goed, maar met Anita zelf ging het minder goed. ‘Ik werd ineens angstig,’ vertelt ze. ‘Ik durfde nergens meer heen.’ Dat was niet alleen naar voor haar zelf, maar ze ondernam ook weinig met haar kindje. Ze stond op de wachtlijst bij de ggz en daar kreeg ze het advies om in tussentijd contact te leggen met Home-Start. ‘Met Hetty durfde ik wel weg.’ Hetty is een vrijwilliger van Home-Start. ‘Samen gingen we voor het eerst een rondje om de flat, later naar de speeltuin en naar de supermarkt. De supermarkt was belangrijk, daardoor kon ik zelf de boodschappen halen en koken. Hierdoor was ik niet meer afhankelijk van anderen.’ De behandeling is gestart en het gaat goed met Anita. Hetty bleef nog wel een poosje. ‘De psycholoog is er voor mijn probleem en Hetty voor de leuke dingen,’ lacht Anita. ‘Ik keek uit naar de wekelijkse bezoekjes.’ Thuis koffie drinken of samen er op uit, voor de gesprekken maakte het niet uit: ‘We praatten veel. Over hoe ik dingen op kan lossen in mijn dagelijks leven. Hetty heeft mij geholpen om mijn leven mét kinderen goed op de rit te krijgen.” Anita heeft inmiddels afscheid genomen van Hetty. ‘Ik snap het wel, ze gaat nu weer anderen ondersteunen. Ik kan ik weer gewoon nuchter denken en doe alles weer in mijn uppie.’

Anita is een fictieve persoon. Haar verhaal is samengesteld uit ervaringen van gezinnen en vrijwilligers van Home-Start daagt uit

14


Door Marjolein Pistoor Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Zomertalinghof. De Zomertalinghof is een hofje gelegen in de buurt Milligen, vlakbij de Milligerplas. Het is een rustige doodlopende zijstraat van de Werkerlaan. De Zomertalinghof komt uit op een fietsbrug die leidt naar het Goudplevierpad. In de straat staan rijtjeshuizen en er is een speelplaats voor de kinderen. Betekenis Net zoals andere straatnamen (zoals Wulphof, Goudplevierstraat, Watersniphof, Smienthof) in de omgeving van de Zomertalinghof is ook de zomertaling een vogelsoort. De zomertaling (latijnse naam: Anas Querquedula) is een kleine soortgenoot van de eend. Deze soort komt in grote delen van de wereld voor, van West-Europa tot aan Azië is de zomertaling te vinden. Herkenning De zomertaling kent net zoals andere vogels en eenden mannelijke en vrouwelijke uiterlijke kenmerken. De mannelijke zomertaling heeft een witte streep die begint boven het oog en doorloopt tot aan de hals van de eend. Wanneer de mannelijke zomertaling vliegt is het goed te zien dat hij een witte buik heeft en een blauwgrijze vleugel. De vrouwelijke zomertaling is minder herken-

Foto: Joris van der Kamp

baar, zoals wel vaker het geval is bij vogelen eendensoorten, zij heeft enigszins grijze vleugels. De zomertaling is ook te herkennen aan zijn geluid. Het mannetje heeft een droge, korte, krakende roep die lijkt op het geluid van een kikker. De vrouwelijke zomertaling heeft echter een hoge kwaak. Broeden De zomertaling start met broeden in de maanden april en mei en dit duurt tot uiterlijk juli. In deze periode heeft de zomertaling een leg van gemiddeld acht tot elf eieren. Het nest en Foto: Joris van der Kamp

de broedplaats van de zomertaling bevindt zich in de dichte oevervegetatie van moerasachtige gebieden. Het uitbroeden van de eieren duurt ongeveer 22 dagen en na 35-40 dagen kunnen de jonge zomertalingen al vliegen. Na de broedperiode trekt de zomertaling in juli vanuit Europa naar hun overwinter gebied in Noord Afrika en Midden Afrika. Kwetsbaar In Nederland is de zomertaling vrij zeldzaam, maar in de overwintergebieden ten zuiden van de Sahara komt de zomertaling

nog massaal voor. Doordat de zomertaling zeldzaam is geworden in Nederland staat deze sinds 2004 als kwetsbaar op de Nederlandse rode lijst van bedreigde vogelsoorten. Bronnen: https://www.vogelbescherming.nl/ontdekvogels/kennis-over-vogels/vogelgids/ vogel/?vogel=259 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomertaling

Amazing Stadshagen Door Gerdo van den Burg Begin januari 2017 zijn er zo’n twintig studenten ‘International business’ vanuit het Dorth College in Iowa, Amerika neergestreken in Zwolle. Acht van hen verblijven bij gastgezinnen verspreid door Stadshagen. In vier maanden tijd volgen ze een lesprogramma aan hogeschool Viaa Zwolle en ontdekken ze Nederland en Europa. In een gesprek aan de keukentafel bij één van de gastgezinnen komen twee van de studenten, Ryan Lott (uit Californië) en Arie Roeloffs (uit Idaho), aan het woord. Ze vertellen wat ze bezig houdt en wat ze van Zwolle en specifiek Stadshagen vinden.

Waarom hebben jullie voor een uitwisseling met Nederland gekozen? “Van onze vrienden en bekenden kregen we unaniem te horen dat de gastgezinnen hier zo hartelijk en gastvrij zijn. Daarnaast staat Nederland ook in Amerika bekend als een vooruitstrevend en modern land met veel opleidingsmogelijkheden en ligt het centraal voor een bezoek aan andere landen in Europa.” Arie heeft nog een andere reden: “Mijn voorouders komen uit Nederland. Vandaar ook mijn achternaam. Ik vind het leuk wat van het land te zien.” Wat studeren jullie? Ryan: “Ik studeer Business Finance. Ik heb vooral vakken als boekhouden, com-

merciële economie, maar ook vind ik human resources leuk.” Arie: “Agricultuur! Mijn ouders hebben een zuivelboerderij in Idaho en ik ben zeer geïnteresseerd in alles wat met het boerderijleven in de breedste zin te maken heeft. Tijdens deze International business-uitwisseling hebben we ook bedrijfsbezoeken en bezoeken aan andere scholen. Zo ben ik onlangs naar Brussel geweest en zijn Ryan en ik samen naar de technische universiteit in Delft geweest.” Ryan: “We hebben daar veel inspiratie opgedaan. Wat compleet nieuw was voor ons was een project dat “incubator” heet. Een door de TU Delft opgericht project om start-ups (nieuwe en vaak innovatieve bedrijven) goed te lanceren.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: wat vinden jullie van Stadshagen? Arie: “Het is een gezellige wijk! Er is veel diversiteit in woningbouw en vooral de verschillende waterstromen langs en binnenin Stadshagen zijn sfeervol.” Ryan: “Ik heb een erg veilig gevoel, ook als ik ‘s avonds laat op straat fiets.” Zijn jullie ook al in winkelcentrum van Stadshagen geweest? Arie lacht: “Amazing! Jullie hebben alles hier! En zo dichtbij! Alles wat je nodig hebt kun je hier kopen.” Op de vraag of ze nog iets missen in het winkelcentrum is het antwoord kort: “Nee. Wees blij dat jullie zoveel winkels en voorzieningen bij elkaar hebben.” Ryan vult aan: “In de stad heb je nog een grote markt. Dat is ook mooi om naar toe te gaan. Ze hebben daar van die hele grote stroopwafels.”

Foto: Hans van Eerbeek

Wat doe je naast het studeren hier in Nederland? Ryan: “We hebben een soort voorjaarsvakantie waarin we zelf mogen bepalen wat we gaan doen. De meesten gaan in die week een aantal landen en steden bezoeken, zoals Spanje, Italië en Griekenland. Zelf ga ik naar al deze landen toe. Natuurlijk verkennen we ook Zwolle. Zo hebben we laatst de Peperbus beklommen.” Arie vult aan: “Ook gaan we natuurlijk graag een avondje uit. De vrouwelijke studenten wilden laatst naar de film La La Land in de nieuwe bioscoop in Zwolle, maar die hebben wij toch maar even overgeslagen. Dat leek me een echte vrouwenfilm. Wat me trouwens wel echt blij verrast zijn de ruime openingstijden in de horeca. In Amerika zijn we gewend dat alles om middernacht sluit, maar hier zijn kroegen wel tot 4.00 of 5.00 uur of soms zelfs nog later open!” Welk advies zou je toekomstige studenten geven voor een uitwisseling naar Zwolle? Ryan: “Installeer Google Translate op je telefoon! Je maakt veel makkelijker contact als je iets in het Nederlands duidelijk kunt maken.” Arie: “Ook is alles op de fiets hier goed te doen. Stadshagen is de perfecte plek om vier maanden te studeren in Nederland!” Welk advies zou je toekomstige studenten geven voor een uitwisseling naar Zwolle? Ryan: “Installeer Google Translate op je telefoon! Je maakt veel makkelijker contact als je iets in het Nederlands duidelijk kunt maken.” Arie: “Ook is alles op de fiets hier goed te doen. Stadshagen is de perfecte plek om vier maanden te studeren in Nederland!”

15


Activiteiten in Stadshagen

Dit voorjaar zijn er weer leuke activiteiten in Winkelcentrum Stadshagen. Ontdek ze allemaal! Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/wcstadshagen en www.winkelcentrumstadshagen.nl

1 t/m 14 april

Paas-ei-puzzeltocht

Voor alle kinderen tot en met basisschool(niveau). Zoek in elke etalage van onze winkels het paasei met de letter, zet ze in de juiste volgorde en win een cadeaubon van €15,00 van Bart Smit!

Zaterdag 15 april

Pasen

Dieren bekijken en aaien in de dierenweide. En gezellig knutselen of je laten schminken in de Kidstent van Partou.

Maandag 17 april

Start ‘Spek je sportvereniging’ (stem & win) We geven € 5.000,00 weg aan lokale sportverenigingen! Shop in Stadshagen, stem op jouw favoriete sportvereniging en maak kans op mooie prijzen.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Een warm en comfortabel huis met een CV-ketel van Energiewacht Groep Nu met gratis slimme thermostaat

*

Vraag naar de voorwaarden.

of € 150 ,- korting!

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Nest Learning Thermostat. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 150,- korting!

16