Vinexpress juni 2020

Page 1

Wijkkrant, 18de jaargang, juni 2020

De zak in je hand is op weg naar de ROVA straks kom je terug en loop je weer langs met lege handen waarmee je het geluk kunt grijpen en delen met de ander - Trijntje Gosker Positief denken is belangrijk voor een mens Denken aan leuke dingen die komen en gaan. Zie je het mooie weer aan. Dat je lieve woorden kunt verstaan. - Karlien de Wit - Hendriks

Maaike Plugge

10 Poetisch Stadshagen

Stadshagen

12 Politici over Stadshagen

17 Oase Meanderhof

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Stikstof gooit roet in het eten

Woningbouw De Tippe en Breezicht jaar vertraagd

Foto Jan Burgman

De woningbouw in Breezicht-Zuid is in volle gang, Breezicht-Noord en De Tippe zijn vertraagd

Door Bert Kunnen Zwolle heeft forse ambities waar het gaat om het opvoeren van de woningbouw. Dat is nodig om de stevige druk op de woningmarkt af te zwakken. Stadshagen moet 500 van de 1000 gewenste woningen per jaar gaan opleveren, maar de stikstofproblematiek zorgt voor aanzienlijke vertraging, vooral in BreezichtNoord en de laatste woonbuurt van de wijk, De Tippe. Naar verwachting zal in deze buurten pas in 2022 kunnen worden gestart met de woningbouw. De stikstofproblematiek is knap ingewikkeld. Er is een groot overschot aan uitstoot van schadelijk stikstof, dat nadelige gevolgen heeft voor ons leefklimaat. De diversiteit aan plantensoorten neemt er door af en de vogelstand heeft er onder te lijden. De Raad van State haalde een jaar geleden een streep door de wijze waarop het rijk de problematiek aanpakte

AL 20 JAAR MONDZORG VOOR HET HELE GEZIN

en ons land is behoorlijk op slot geraakt. Men name de aanleg van autowegen en woonwijken ondervindt vertraging. Om deze problematiek de baas te worden is onder andere de maximumsnelheid op rijkswegen verlaagd naar 100 kilometer per uur. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Knoppen Momenteel zijn provincies en gemeenten naarstig op zoek naar mogelijkheden om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Omdat veel zaken met elkaar sa-

menhangen, onderzoekt ook Zwolle aan welke knoppen het beste kan worden gedraaid. Gevolg is dat de geplande bouw van ongeveer 1750 woningen in De Tippe en Breezicht-Zuid, als alles meezit, pas in 2022 kan worden gestart. Huizenkopers in Stadshagen zullen dus nog geruime tijd geconfronteerd worden met een krap aanbod en hoge koopprijzen. Uitbreiding winkelcentrum Ook de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen ondervindt vertraging vanwege de stikstof.

De uitbreiding zit al jaren in de pijplijn; in eerste instantie ontstond vertraging door de economische crisis van 2008. In 2018 is de planvorming weer opgepakt en in 2019 werden de eerste schetsen getoond. In de uitbreiding is onder andere voorzien in meer horeca, de vestiging van een Lidl, appartementen en een centraal plein. Momenteel wordt nader bekeken wat er nodig is om ook dit project te ontdoen van het stikstofprobleem.

In juli en augustus geen Vinexpress Het is ons ook dit seizoen gelukt tien Vinexpress-edities boordevol Stadshagen bij je in de bus te laten glijden. In juli en augustus maken we zoals gebruikelijk geen wijkkranten. De eerstvolgende Vinexpress komt op 15 september bij je op de deurmat. Vakanties zijn door ziekte en tegenslag dit jaar geen vanzelfsprekendheid. Als je toch kunt gaan: kom gezond weerom! Hopelijk leiden we in september een minder hectisch bestaan. Redactie Vinexpress

• • •

1 vaste tandarts een ontspannen sfeer team met bekende gezichten

Meer weten? Bel 038 - 420 04 15 of ga naar tandartspraktijkstadshagen.nl

80 auto’s op voorraad In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Advertentie

VanWonen Infohuis geopend!

Vanaf begin mei is het VanWonen Infohuis in Breezicht in de wijk Stadshagen geopend. Het Infohuis is bedoeld als informatiepunt waar belangstellenden van alles te weten kunnen komen over nieuwbouw in dit deel van Stadshagen. Ook kan men terecht voor specifieke verkoopinformatie over de woningen die VanWonen in andere delen van Stadshagen ontwikkelt. De opening van het Infohuis past bij de persoonlijke klantbenadering waar VanWonen voor staat. “Voor ons is gebiedsontwikkeling veel meer dan fysieke planvorming alleen. We denken vanuit de wensen van onze klanten en daarin is maximale klantbeleving leidend”, vertelt Miranda Venekamp-Brandt, VanWonen Directeur Marketing, Verkoop en Verhuur. “Tijdens elke fase, van planvorming tot uiteindelijke realisatie, staan onze klanten centraal. We willen ontzorgen en klanten goed informeren. Het VanWonen Infohuis is voor ons een fantastische manier om altijd dichtbij te zijn en klanten te helpen in het realiseren van hun woondromen. Het is een plek voor inspireren, verbinden en ontmoeten.” Het vakantiegevoel bij je thuis Het VanWonen Infohuis staat op de plek waar VanWonen 91 woningen ontwikkelt. In juni wordt gestart met de bouw van de eerste fase van Hof van Breezicht en de verkoop van 56 woningen in de tweede fase is net gestart.

Hof van Breezicht, Duinzijde en Duinzicht zijn actuele nieuwbouwontwikkelingen in deze wijk. Het project Woonkansen in Wetering is inmiddels in aanbouw en wordt dit jaar opgeleverd. VanWonen is ook bezig met de planvorming voor de ontwikkeling van het Noordelijke deel van Breezicht en met de uitwerking van het ontwikkelplan De Tippe. Jasja Scholtens, VanWonen Verkoopmanager: “Ik help mensen hun nieuwe thuis te vinden. In al onze projecten laten we toekomstige bewoners meedenken in de vormgeving van hun toekomstige woning. In Hof van Breezicht is het net of je op een vakantiepark woont. Het is een compleet duurzame en groene wijk. Voorbereid op de toekomst. Alle woningen worden energieneutraal gebouwd, wat een flinke bezuiniging op de energierekening betekent. De huizen zijn ruim bemeten en voorzien van een grote achtertuin. En door al het groen krijgen

Open op vrijdagmiddag en zaterdagochtend En op andere dagen als de surfplank tegen de gevel staat. ‘Laan der Molens’, vlakbij de Milligerplas. Jasja Scholtens in gesprek over Hof van Breezicht.

VanWonen Vastgoedontwikkeling

www.woneninduinzicht.nl

+ 31 (0)38 - 303 36 00

www.woneninduinzijde.nl

www.vanwonen.com

02

www.hofvanbreezicht.nl

Willemsvaart 21, 8019 AB Zwolle

www.woonkanseninwetering.nl

Miranda Venekamp-Brandt en Dorien Bakker (op voorgrond) voor Het VanWonen Infohuis: ‘VanWonen wil klanten helpen in het realiseren van hun woondromen.’

bewoners een prachtig uitzicht. Met gezellige strandjes op loopafstand. Datzelfde vakantiegevoel willen we ook creëren in de wijken Duinzicht en Duinzijde. En niet alleen in de vakantie, maar ook in het dagelijks leven. Gewoon bij je thuis.” Dorien Bakker, VanWonen Klantmanager: “Aan de zijkant van het VanWonen Infohuis hangt een grote plattegrond waarop te zien is wat er gebouwd gaat worden. Daarmee krijg je een goed beeld hoe de wijk eruit zal komen te zien met veel groen, water en vrije uitzichten. In eerste instantie is het VanWonen Infohuis geopend op vrijdagmiddag en zaterdagochtend. Daarnaast werken we op afspraak, uiteraard ‘Corona- proof’. Belangstellenden zijn van harte welkom!”


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Nettie Roes

Korfbalvereniging Sparta biedt mogelijkheid om te bewegen

Jeugd Stadshagen welkom bij trainingen

Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Boersbroek, Iris Maes

Foto Margreeth Kruise

Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-In Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail straat en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn. Bestuur Stichting Vinexpress: Geert Jan den Hengst, Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

Jeugd traint mee bij korfbalvereniging Sparta

Korfbalvereniging Sparta Zwolle, gehuisvest op sportpark De Verbinding in Stadshagen, wil zoveel mogelijk nietleden betrekken bij haar jeugdtrainingen. Daarom geeft zij kinderen van 3 tot 18 jaar de kans om mee te doen met de korfbaltrainingen. Daarmee geeft de vereniging direct gehoor aan de oproep van de minister-president. Iedereen wil nu immers bewegen en dat kan de komende tijd bij korfbalvereniging Sparta.

Foto’s Jan Burgman

Wie mee wil trainen kan zich aanmelden via komkorfballen@ckvsparta.nl. Vermeld bij de opgave naam, geboortedatum en 06-nummer (in geval van calamiteiten). Sparta neemt dan contact op voor de trainingstijden en zorgt voor goeie opvang en begeleiding. Voor alle informatie over Sparta: www.ckvsparta.nl

Kinderen van 3-6 jaar zijn welkom op woensdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur. De jeugd tot en met 12 jaar traint op dinsdag- en donderdagavond. De aanwijzingen van de korfbalbond en de gemeente worden strikt gevolgd. Ouders mogen dus helaas nog niet mee op de accommodatie. De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Er zijn desinfecterende middelen, looproutes en toezicht. Teams van verschillende leeftijdsgroepen trainen gescheiden van elkaar. Dit alles om veilig te kunnen sporten.

In onze krant van mei en in dit nummer kun je kennis maken met de zeven gemeenteraadsleden die in Stadshagen wonen. Zij delen met jullie hun hoge waardering voor de wijk, uiten hun opvattingen over enkele aspecten van ons stadsdeel en stellen zo hun vragen bij de afronding van de woningbouw. Het einde van de groei is inderdaad in zicht; als Breezicht en De Tippe volgebouwd zijn komt er geen buurt meer bij. Met ruim 32.000 inwoners zijn we dan een stad op zich. De politici vragen zich hardop af wat er nog voor nodig is om Stadshagen als een volwaardige wijk in de toekomst goed te laten functioneren. Hoe houden we het rapportcijfer 8 vast? Jeugd, bereikbaarheid, sociale samenhang, genoeg goedkope woningen, voorzieningenniveau en veiligheid zijn volgens de raadsleden de thema’s voor de komende jaren. Het zal niet bij enkele oprispingen van de politici in de wijkkrant moeten blijven. We mogen van de politiek vragen om de consequenties te trekken uit hun opvattingen en Stadshagen op een gedegen manier tot een afronding te brengen. 25 jaar en 25.000 Stadshagenaren verder is de wijk toe aan een grondige doorlichting. Om daarna nog decennialang nauwgezet te volgen hoe we het cijfer 8 kunnen vasthouden. Want in Stadshagen houden we niet zo van een 6-jescultuur. Dat levert te veel verhuisbewegingen naar elders op. Houden we samen de politiek scherp? Bert Kunnen, hoofdredacteur

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Beste wijkgenoten,

Mijn Favo-Plekje in Stadshagen door Iris Maes

Inleverdatum kopij voor de editie van september 2020: uiterlijk maandag 24 augustus 2020.

Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen?

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

In deze rubriek verklapt een Stadshagenaar zijn of haar favoriete plek. Dit keer valt de beurt aan Ulrika Tiemens. ‘Mijn lievelingsplek is zonder twijfel de Milligerplas. Ruim 15 jaar geleden kochten we ons eerste huis aan de Mattenbies. De Milligerplas bevond zich als het ware in onze achtertuin’. Ulrika heeft mooie herinneringen aan de recreatieplas. Haar twee dochters hebben veel gespeeld op het strand. ‘De oudste heeft er haar basisschooltijd afgesloten met een slotfeest. Met de buren hebben we meegedaan aan de drakenbootrace en we hebben langs de lijn gestaan om de deelnemers van de triathlon aan te moedigen. Kortom, mooie en waardevolle herinneringen aan een fantastische plek’. De Milligerplas ligt aan de noordwestkant van Stadshagen en is ontstaan na zandwinning in de jaren zestig voor de verbreding en verhoging van de A28. In de zomer van 2003 heeft de gemeente Zwol-

Foto Erica Turmel-Donker

le een deel van de plas afgezet, zodat er in gezwommen kon worden. In 2004 is aan de zuidkant een strand aangelegd, is er een strandtent geplaatst en zijn er parkeerplaatsen aangelegd. Met de door de gemeente gepresenteerde visie Milli-

gerplas ontwikkelt de plas zich tot een volwaardige wijkvoorziening. Volgende keer vertelt Ellen van der Veer wat haar favoriete plek is. Bron: Wikipedia.

03


kinderdagverblijf MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM de kinderdagverblijf 7 dwergen AGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ de 7 dwergen • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE •

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 | info@de-7-dwergen.nl FysioZwolle.nlwww.de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

Woningbouw Utiliteitswerken

Bouwplannen?

Wij realiseren de woning die bij u past!

0529 - 481527

INFO@HEETEBRIJ.NL

Verbouw

Renovatie

WWW.HEETEBRIJ.NL

Wijz

Een luisterend oor haalt je uit het isolement Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle. Waar ouders met problemen behoefte aan hebben is vooral vaak een luisterend oor. Een Home-Starter die hoort en begrijpt wat er speelt. Ouder Gerlinde: ‘Ik mag zelf bepalen waar het over gaat en er is respect voor wat ik belangrijk vind. Ik voel me daardoor meer begrepen en volwaardig. Dit is helpend en het maakt mij sterker. Ook in het contact met anderen.’ Zwanet: ‘Een ervaren Home-Starter is iemand die vaak zelf ook ouder is, erkent en herkent dat opvoeden een klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten, heeft dit een positieve uitwerking op de kinderen.’ Home-Start biedt gratis ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar www.home-start.nl of bel 038-8515700 WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt inzetten? Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder kunt ontwikkelen?

04

Zwanet, coördinator Home-Start

Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun administratieve en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen de post door, ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met instanties en het aanvragen van (financiële) voorzieningen. Onze volgende training van 3 dagdelen vindt plaats op 15, 22 en 29 september 2020. Alle middagen van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen. Belangstellend? Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon: 038 – 8 515 700 of mail met Rianne Taal: r.taal@wijz.nu. WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij (financiële) administratie.


Belangrijke functie voor waterafvoer

Zwarte Water: blauwe lijn door Zwolle Door Loes la Faille, Weblog Zwolle

Zwarte Water en op het eiland Hofvliet lagen scheepstimmerwerven, houtzagerijen en houtzaagmolens. In de 18e en 19e eeuw werden er buitenhuizen aan de oevers gebouwd zoals Twistvliet, Ketelkolk, De Bildt en Hofvliet. In de 19e eeuw kwam er meer bedrijvigheid langs de kades. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw groeide de bedrijvigheid verder. Er kwam een nieuw bedrijventerrein Voorst aan het nieuwe Zwolle-IJsselkanaal. Langs het water kwamen nieuwe woon- en recreatiefuncties. In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de jachthaven Holtenbroek gebouwd op het restant van een scheepswerf. Stadshagen werd gebouwd op de kades van het veembedrijf Buisman en het Kraanbolwerk op die van de fabriek van Schaepman.

De bouw van Stadshagen is aan het eind van de vorige eeuw begonnen langs de oevers van het Zwarte Water. Bewoners van de buurt Schoonhorst zullen de rivier dan ook het sterkst ervaren. Wie straks in Breezicht-Noord komt te wonen zal van de relatie met deze waterverbinding nauwelijks iets beseffen. Het Zwarte Water is echter veel meer dan een rivier die je moet oversteken om in het centrum van Zwolle te komen. De rivier is namelijk van bijzondere betekenis geweest voor Zwolle. Het was via de Zuiderzee een belangrijke verbinding van de stad met de rest van de wereld. Dankzij deze rivier beleefde Zwolle in de 15e eeuw zijn gouden eeuw. Waterafvoer In onze tijd is het Zwarte Water als blauwe ader een belangrijk onderdeel in de klimaatadaptatie, de aanpassing aan het klimaat, van de stad. Het Zwarte Water ontspringt aan de stadsgracht bij de Hofvlietvilla en wordt indirect gevoed door een aantal Sallandse weteringen. Bij Genne mondt de Vecht uit in het Zwarte Water, dat zelf weer via het Zwarte Meer, het Ramsdiep en het Ketelmeer uitmondt in de Randmeren. Eeuwenlang zorgden de IJssel en het Zwarte Water voor de afvoer van het overtollige water. Door de klimaatveranderingen is de functie van waterafvoer weer actueler dan ooit. Overstromingen Op de plek waar het huidige Zwolle ligt, vestigden zich zo’n 10.000 jaar geleden al de eerste bewoners. Ze bouwden hun tijdelijke hutten op de hoger gelegen rivierduinen. Het water voorzag de bewoners van vis. De landbouw was zelfvoorzienend en kleinschalig. Tussen 800 en 1200 werden de temperaturen op aarde

Foto Hans van Eerbeek

hoger, waardoor de zeespiegel steeg. De duinenrij die ons land beschermde tegen de Noordzee werd doorbroken. Het gevolg hiervan was dat het oude Flevomeer veranderde in de Zuiderzee. Bij noordwesterstorm werd het water van de Waddenzee, de Noordzee en de Zuiderzee opgestuwd. Het rivierwater kon niet meer wegstromen wat overstromingen tot gevolg had. De overstromingen zorgden ervoor dat er klei afgezet werd in onze omgeving. Zo ontstond tussen de 12e en de 15e eeuw de IJsseldelta, waar het Zwarte Water een onderdeel van is. Vanaf de vroege middeleeuwen ontstonden vaste bewoningskernen in het vruchtbare landschap. De Hanze Er werden sloten en weteringen gegraven voor de afwatering van het gebied. Oude veenriviertjes werden ook uitgegraven om het gebied van water te ontdoen. Het

Zwarte Water was waarschijnlijk zo’n uitgegraven riviertje. Door overstromingen vanuit de Zuiderzee werden de rivierbeddingen uitgediept en verbreed. De IJssel kreeg te maken met een verminderde watertoevoer vanuit het achterland. Het waterpeil van het Zwarte Water bleef constant waardoor Zwolle van een goede verbinding met de Zuiderzee verzekerd bleef. Aan deze verbinding met de Zuiderzee heeft Zwolle zijn bloei tijdens de Hanze te danken. In de 17e en 18e eeuw was het Zwarte Water belangrijk in de doorvoerhandel naar Duitsland, Holland, Brabant en Vlaanderen. Veembedrijf Buisman Door uitbreiding van de Zwolse vestingwerken kwam de Dijk, een strook land langs de huidige Thorbeckegracht, binnen de vesting te liggen en werd belangrijk voor bedrijvigheid en handel. Langs het

Blauwgroene structuur Het Zwarte Water met zijn uiterwaarden is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de blauw-groene vingerstructuur van Zwolle. Door het veranderende klimaat krijgt Zwolle steeds vaker te maken met wateroverlast. Het overtollige water uit de stad kan via het Zwarte Water afgevoerd worden naar de Randmeren. Noordwesterstormen veroorzaken nog steeds hoog water in de stadsgracht. Met extreem weer kan de balgstuw bij Ramspol gesloten worden. De uiterwaarden zijn belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in de stad. Er zijn vergevorderde plannen voor de herinrichting van de Zwartewaterzone vanaf de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug. De uiterwaarden van de Vecht en van het Zwarte Water ten noorden van Zwolle zijn Natura 2000-gebieden en maken onderdeel uit van een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Dit artikel is eerder verschenen op weblogzwolle.nl

Kinderredactie basisschool de Schatkamer Thuiswerken Door Sophie Venekamp en Sophie van het Erve Door de corona maatregelen zijn de kinderen van de schatkamer nu thuis. Op onze school werken we op deze manieren: ZOOM/Teams: We zijn als De Schatkamer begonnen met ZOOM maar zijn overgestapt op Teams omdat bleek dat ZOOM te onveilig was.

Berenjacht Er is begin april een oproep op Facebook geplaatst over het boek We gaan op berenjacht. Die oproep ging dus over dat boek, maar om dan in real life op berenjacht te gaan. Je moet een beer voor je raam neer zetten en dan kan je dus door heel Stadshagen op berenjacht. Het boek is een prenten boek voor kinderen. Ik heb zelf ook meegedaan.

Weektaak: Iedere week krijgen we de thuisweektaak toegestuurd met daarop de dingen die we moeten doen. Dit verschild iedere week. Onze mening: We vonden ZOOM fijner omdat het meer overzicht biedt maar het was wel onhandig vanwege alle codes om in te loggen bij de vergadering. En daarom vinden we Teams makkelijker en sneller.

Wij vinden thuiswerken fijn omdat je een eigen tempo en je eigen volgorde kan bepalen van de dingen die je doet.

Maar we missen wel de leuke momenten met vriendinnen en klasgenoten.

Lente kippen maken Door Mila Ludeking en Bente Wijnands

peer vast.

Wat heb je nodig? Klei (zelfdrogend) Verf Kwasten

Laat het twee nachtjes drogen. Dan kan je het gaan verven. Hoe je het verft maakt helemaal niet uit. Laat de verf een nachtje drogen.

Hoe maak je het? Je begint met de klei zacht te maken. Dan ga je het er een balletje van rollen. Daarna maak je er een peer (van 15 cm) van. Maak twee kleine balletjes als ogen. Maak daarna een snavel en het rolletje op zijn kop. Plak ze met behulp van een beetje water aan de bovenkant van de

Nu is je lente kip klaar.

05


Column wijkmanager René Stuij contact -en dus de saamhorigheid- in de buurt is verbeterd.

Foto: René Stuij

Saamhorigheid in tijden van Corona. En erna. ‘Ook ik werk tegenwoordig veel vanuit huis. En dat gaat verrassend goed. Veel gesprekken kun je ook via de telefoon of andere digitale kanalen voeren. Toch bevestigt het thuiswerken dat de keuze om een werkplek midden in de wijk te hebben echt een meerwaarde heeft; eerst aan de Belvédèrelaan en nu zijn we sinds een paar maanden gehuisvest in het Cultuurhuis Stadshagen. Ik stap gemakkelijker op mijn fiets om de wijk in te gaan, met bewoners en wijkpartners in contact te komen en met eigen ogen te zien hoe de wijk er bij ligt. Daardoor kunnen we slagvaardiger te werk gaan. Ik noem bewust ‘we’, want mijn collega’s van het team Wijkservicepunt en ik doen dat samen met wijkpartners zoals Sociaal wijkteam, Travers Welzijn en politie. In deze coronatijd zijn we vooral bezig met de actualiteit van de dag, maar we willen de focus op de ontwikkeling van de wijk op lange termijn niet verliezen. Ik zie de vraagstukken waar wij nu voor gesteld worden ook als belangrijke input voor de toekomstplannen van de wijk. Neem bijvoorbeeld het Buurt-voor-Buurt Onderzoek waar begin dit jaar ruim 10.000 inwoners aan mee hebben gedaan. De resultaten worden in september bekend gemaakt. Op basis daarvan formuleren we wijkopgaven: bespreek- en actiepunten om de goede zaken te behouden en verbeterpunten aan te pakken. Het kan niet anders dan dat we de ervaringen uit deze Coronatijd daarin betrekken. De samenwerking met de wijkpartners is dus ook gericht op de toekomst van de wijk. Er zijn vele voorbeelden te noemen, maar ik pak er een uit omdat die goed aansluit bij deze tijd. Het Buurt-voorBuurt Onderzoek uit 2018 wees uit dat de saamhorigheid in de buurt Schoonhorst onder druk kwam te staan. We maakten een plan met acties voor de korte termijn en resultaten die voor langere tijd stand zouden houden. Travers Welzijn is elke week met een bakfiets met spelletjes de buurt ingegaan, een trekpleister voor de kinderen. Dat werd uiteindelijk een plek waar de gesprekken tussen bewoners over het verbeteren van de buurt op gang kwamen. Over het verduurzamen van de woningen en het vergroenen van de straten; twee belangrijke wijkopgaven die we daarmee ook kunnen oppakken. De straten worden nu gezelliger en het onderling

06

Bewoner Voermanstraat ruimt zwerfafval Met behulp van een tweetal grijpers via het wijkservicepunt West heeft een bewoner uit de Voermanstraat maar liefst 8 zakken zwerfafval rondom zijn woning opgehaald. ‘Ik verveelde mij tijdens deze Corona tijd en dacht: kom, laat ik al dat afval

rondom mijn huis eens gaan opruimen’, vertelt meneer. Zo gezegd zo gedaan. Via het wijkservicepunt heeft hij twee afvalgrijpers met een rol afvalzakken thuis bezorgd gekregen en de foto laat het resultaat van zijn inzet zien.

En toen haalde de tijd ons in en zaten we vooral thuis en hielden we afstand van elkaar. Maar wat bleek: dit versterkte het gevoel van saamhorigheid! ‘Op afstand’ ontstonden er allerlei initiatieven in de wijk: bewoners in Breecamp die koken voor gezinnen die het nodig hebben, een poëzieproject met gedichten op het raam om mensen op te vrolijken. Die saamhorigheid zie ik ook bij de wijkpartners. We vergaderen intensiever en frequenter om snel in te kunnen spelen op de nieuwe actualiteit. Ook straks weten we dat we op die saamhorigheid van partners en bewoners kunnen rekenen. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Ik zie jullie graag binnenkort in goede gezondheid ergens in de wijk.’ René Stuij, wijkmanager Stadshagen www.zwolle.nl/stadshagen

Nacho’s met guacamole Door Erica Turmel-Donker Iets waar wij van smullen zijn nacho’s, als warme maaltijd of als bijgerecht bij bijvoorbeeld de barbecue. Omdat wij drie tot vier dagen in de week vegetarisch eten, pas ik recepten daar vaak op aan. Zo ook dit recept, want het vlees mis je helemaal niet! Ingrediënten voor vier personen • 1 zak nacho- of tortillachips naturel (400 gram) • 1 zakje ijsbergsla (200 gram) • 1 blik kidney bonen (400 gram) • 1 blik chillibonen (400 gram) • 1 blik mais (300 gram) • 2 rode paprika’s • 3 tomaten • 1 grote ui • 250 ml zure room • 1 zakje geraspte kaas (200 gram) • kruiden naar smaak (ik gebruik paprikapoeder, chilipoeder, zwarte peper, gemalen koriander en gemalen mosterdzaad) of een zakje Mexicaanse gehakt kruiden •

Een ovenschaal

Voor de guacamole: • 2 rijpe avocado’s • 1 teentje knoflook, geperst • 1 rode peper, fijngesneden • sap van een halve limoen Bereidingswijze 1. Snij de tomaat en paprika in stukjes. Snij de ui in grove stukken of halve ringen.

Foto Erica Turmel-Donker

2. Bak de ui glazig. Voeg vervolgens de kidneybonen, mais, tomaten en paprika toe aan de ui in de pan. Bak alles nog ongeveer tien minuten. 3. Bedenk de bodem van de ovenschaal met een laagje tortillachips. Zorg dat je minimaal de halve zak overhoud. Strooi een laagje geraspte kaas over de chips. 4. Schep het groentemengsel (met zo min mogelijk vocht) in de ovenschaal, bovenop de laag tortillachips met kaas. Leg bovenop het groentemengsel nog een laag tortillachips. Deze laag mag iets dikker zijn dan de eerste laag. Leg hierop de ijsbergsla en daarop nog een laatste laag geraspte kaas. 5. Zet de ovenschotel ongeveer 10 minuten in een op 200 graden voorverwarmde oven. De chips mag niet verbranden, maar de kaas moet wel smelten. 6. Maak ondertussen de guacamole: doe het vruchtvlees van de avocado’s in een

kom en pureer het fijn met een vork of de staafmixer. Voeg daarna de knoflook, het limoensap en de rode peper toe en meng dit er goed doorheen. Als de guacamole even moet worden bewaard, bestrijk dan de bovenkant met wat limoensap – dit voorkomt dat de avocado gaat verkleuren – en dek de guacamole af met huishoudfolie. Bewaar in de koelkast. Serveer met de zure room en guacamole. Tip: Wil je het nu toch heel graag met vlees eten? Voeg dan 500 gram gehakt toe en bak dat bij de tweede stap rul voordat de groente en bonen de pan in gaan. Je kunt er dan voor kiezen om kleine blikjes bonen te gebruiken in plaats van grote. Varieer gerust met de groenten en bonen. Eet smakelijk!


Stadshagenaren schrijven ons

Suikerfeest

Losloopveldje Tussen de Lisdodde en café Milligers lag al jaren een stukje gras ter grootte van een postzegel. Midden in het veld stond een blauw bordje dat aan gaf dat dit een veldje betrof waar honden vrij rond mochten lopen. Maar hoe vrij was het voor Fikkie als hij aan de ene kant zo een drukke weg op kon rennen en aan de andere kant een rondje Milliger kon nemen? En baasje er achteraan. Voor goed luisterende honden was het natuurlijk fijn. Maar voor honden zoals die van mij, die vergeten waar oortjes voor zijn zodra ze los lopen, was het niet ideaal. Maanden lang lag het gebied rondom café Milligers overhoop. Een rommeltje waar niemand wijs uit werd. Ook het losloopveldje moest eraan geloven. Maar langzaam verschenen de contouren van een heus recreatiegebied. Een voorzichtig

25 mei, mijn man en ik liepen een rondje Stadshagen. In de Sportlaan was iets te doen zagen wij. Er klonk muziek, er hingen vlaggetjes. Mensen stonden op straat, uiteraard met wat afstand. Dichterbij gekomen werden we door een hele aardige dame gewenkt om te komen. Kom, kom, lekker eten , baklava. Lekker zoet. We vroegen wat er aan de hand was en ze antwoordde dat ze het Suikerfeest vierden.En of wij ook wat wilden eten. Wij

duin met mooie beplanting, wandelpaden, een strakke parkeerplaats en, voor de hondenbezitter niet onbelangrijk, een schitterend losloopveld. Met heerlijk geurende rozenstruiken, bomen, hekken en bankjes. Buizen en paadjes om te trainen; een uitdaging voor de honden. Een ideale plek voor een echt ontspannen moment voor honden en hun baasjes. Even kletsen, de honden lekker vrij spelen. Er is alleen een klein dingetje wat mijn hond opvalt. Aan de kant van café Milligers is geen hek. Daar kan Fikkie nog steeds de straat op. Dat is jammer. Of ben ik wat te voorbarig en komt daar een hek als het gras gegroeid is? Marsha de Beer, pseudoniem (naam van de inzender is bij de redactie bekend)

kenden haar helemaal niet, maar we kregen in een bakje baklava mee. Uiteraard had ze dat zelfgemaakt. We luisterden even naar de muziek. Een jonge jongen was aan het rappen en een man zong een prachtig lied. Zomaar op een zonnige maandagmiddag, getrakteerd worden op dit prachtige moment. Die gastvrijheid, daar word je gewoon blij van. Lieve mensen, bedankt voor dit mooie moment dat jullie met ons wilden delen. Fam.Bos, Sportlaan

Vrij loslopen voor honden bij de Milligerplas

Foto Yvonne Waslander

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Een echtscheiding vraagt om een betrokken en bevlogen advocaat Zo makkelijk als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan kunt gaan, zo moeilijk kan het zijn om het weer te verbreken. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers en hun partners of in situaties waarbij kinderen betrokken zijn. Voor deze zaken en alle andere zaken op het gebied van Personen- en Familierecht bent u bij ons aan het juiste adres. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator. U kunt daarvoor terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Bel voor meer informatie het team Personen- en Familierecht van Arslan Ter Wee Advocaten via (038) 460 01 11 of kom langs op één van onze inloopdagen, waarop wij de meest uiteenlopende vragen beantwoorden. Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Geeske Ruis:

‘We willen alle klanten stralend de salon uit laten gaan’ media, speciale make-up-aanbiedingen en een gezichtsbehandeling met gratis product. Hoe ziet Geeske de komende vijf jaar voor zich? ‘Ik hoop dat wij dan nog

Door Erica Turmel-Donker Geeske Ruis startte vijf jaar geleden haar schoonheids- en pedicuresalon Salon huid & voet Stadshagen in het Gezondheidshuis Stadshagen. Door het coronavirus was haar salon genoodzaakt gesloten, maar door versoepeling van de maatregelen sinds 11 mei weer open. Hoe kijkt ze terug op de afgelopen vijf jaar? ‘Ik heb een mooie start gekregen in het Gezondheidshuis tussen de huisartsen, apotheek en fysiotherapeut. Al snel groeide de salon en wilde ik uitbreiden. Die kans kreeg ik toen we een woning met praktijkmogelijkheden konden kopen en ik mijn wens voor een praktijk aan huis in vervulling kon laten gaan. Na een flinke verbouwing kon mijn nieuwe salon aan de Slaperdijkstraat open in januari 2018’, vertelt Geeske. ‘Ik heb nu een professionele salon met twee behandelkamers en een aparte wachtkamer. Het is nog steeds centraal gelegen in de wijk en klanten weten de weg goed naar ons te vinden. Ik vind het waanzinnig en soms ongelooflijk dat de salon zo goed draait. Ik hou enorm van mijn vak, ik ben onder-

‘Ik kijk terug op vijf succesvolle jaren’ nemend, professioneel en leergierig. Dat straal ik uit en dit voelen en zien mijn klanten. We hebben echte aandacht voor onze klanten. Daarom blijft iedereen ook zo trouw denk ik. Ik kijk dan ook terug op vijf hele fijne, succesvolle jaren!’ Collega Geeske heeft sinds oktober 2018 Jennifer Mulder bij haar in dienst. ‘Er was veel vraag naar behandelingen en bij de verbouwing van ons nieuwe huis kon ik de tweede behandelkamer direct meenemen in de plannen. Ik miste een collega, iemand om mee te sparren, om van te leren en natuurlijk ook om geen nee meer te hoeven verkopen. Dat was zo zonde, want de vraag was er. De wijk groeit nog steeds en we merken dat er behoefte is aan me-time in Stadshagen. De samenwerking met Jennifer bevalt enorm goed! Ze is een echte vakvrouw. Daarnaast is ze leergierig en heeft al meerdere trainingen gevolgd in de tijd dat ze bij mij werkt. Zo wordt ze allround en kan ze alle behandelingen uitvoeren. Ze heeft in een korte periode al een goede klantenkring opgebouwd.’ Door de verhuizing naar een grotere salon en de komst van Jennifer kan Geeske haar klanten nog beter bedienen en is het aanbod uitgebreid met acnebehandelingen en wimpers liften. Daarnaast is Geeske gaan werken met de producten van kwaliteitsmerk OPI voor de manicurebehandelingen. Corona Salon huid & voet Stadshagen is acht weken dicht geweest. In die tijd heeft Geeske niet stilgezeten: ‘Ik kon niet ín

08

‘Jennifer is een echte vakvrouw’

Geeske Ruis (links) en Jennifer Mulder hebben zin in de volgende vijf jaar Salon huid & voet Stadshagen Foto Hans van Eerbeek

mijn bedrijf werken, maar wel áán mijn bedrijf. Ik volgde webinars, deed meer productkennis op door middel van e-learnings van onze merken en ben heel actief geweest op onze sociale mediakanalen. Ik vind het contact met mijn klanten belangrijk, daarom hebben wij iedere klant die in deze bizarre periode in onze agenda stond gebeld om te vragen hoe het met hen gaat en of ze de afspraak wilden verzetten tot na de crisis. Ook gaven wij huidadviezen via whatsapp of videobellen en hebben we producten bezorgd bij klanten thuis. Voor moederdag hebben we samengewerkt met een bloemist. Het was een gekke en rare tijd, maar ook een leerzame periode om eens op een andere manier aan mijn bedrijf te kunnen werken.’ Gelukkig mocht Geeske vanaf 11 mei weer aan de slag, maar wel met een aantal veiligheidsmaatregelen. ‘We contacteren de klanten de dag voordat hun afspraak staat door middel van e-mail of whatsapp of ze geen gezondheidsklachten hebben en sturen een afbeelding toe van de richtlijnen die wij hanteren van onze brancheorganisaties Anbos en Provoet. Ook vragen we de klanten precies op tijd te komen. Buiten hebben wij desinfectie staan en voordat de klant de salon binnenstapt moet ze deze gebruiken. Wij desinfecteren en reinigen na iedere

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

klant de behandelkamers, we werken met disposables, mondkapjes en handschoenen. Dit is niet anders dan voor de uitbraak van het coronavirus.’ Vertrouwen Op 28 mei vierde Geeske haar eerste lustrum met haar klanten. Die dag was de salon versierd en er waren een aantal acties, waaronder een winactie op sociale

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

steeds zo innovatief en vernieuwend zijn als in de jaren hiervoor. Met nog meer kennis van zaken en de klanten op en top te kunnen bedienen. We proberen elke keer weer nieuwe dingen te bedenken om iedere klant nog meer het wow-gevoel te geven. Daarnaast willen wij onze website op korte termijn een make-over geven. De afgelopen vijf jaar zijn enorm goed gegaan. Jennifer en ik gaan dit voortzetten. Daar heb ik alle vertrouwen in. We willen elke huidwens van de klant uit laten komen. Dit willen wij blijven doen door nog meer kennis en ervaring te krijgen over de huid en wat voeding voor de huid kan doen, want wij willen dat al onze klanten stralend en ontspannen de salon uit gaan!’

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

In Stadshagen slechts 4 van de 11 winkels

Weinig lokale ondernemers verkopen via internet Veel winkeliers hebben tijdens het corona-tijdperk te maken gehad met soms fors dalende verkopen en omzet. Winkeliers die naast een fysieke winkel ook via hun website verkopen, kunnen hun dalende omzet vaak compenseren met digitale verkoop van hun producten. De overheid, ook in Zwolle, heeft opgeroepen om in deze voor winkeliers zware tijden lokale ondernemers te steunen. Gezien het grote belang van internetverkopen, ook voor lokale ondernemers, is het opmerkelijk dat nog veel lokale winkeliers in Zwolle, ook in Stadshagen, niet actief zijn met een webwinkel.

Steun lokale ondernemers Initiatiefnemer van lokaalZwolle.nl, Michel Brinkhuis, benadrukt het belang van lokaal winkelen en het kopen van zoveel mogelijk producten in de eigen wijk. ‘Lokaal winkelen is goed voor de Zwolse economie. Je euro’s blijven dan namelijk binnen Zwolle, en verdwijnen daarmee niet richting een grote investeringsmaatschappij of een buitenlands platform. Als ook een ondernemer in Stadshagen jouw euro’s verdient, kan hij ze ook weer binnen de wijk of binnen Zwolle uitgeven. Hierdoor steunt hij op zijn beurt ook weer lokale ondernemers en dat bevordert de werkgelegenheid.’

LokaalZwolle.nl, een platform waarop het webwinkel-aanbod in Zwolle in kaart is gebracht, deed onderzoek naar de verkoopmogelijkheden van lokale ondernemers in Zwolle via internet. Ongeveer de helft van de lokale Zwolse winkeliers is op het internet actief met een webwinkel. In Stadshagen bleken slechts vier van de elf lokale ondernemers, dus zonder de landelijke ketens, actief te zijn met een webwinkel.

Ondernemers platform Via LokaalZwolle.nl kun je het webwinkel-aanbod van veel Zwolse ondernemers eenvoudig vinden. Zo ontdek je snel of een bepaald product ook online lokaal gekocht kan worden, in plaats van ‘buiten de stad of de wijk’. Ondanks de tientallen Zwolse webwinkels is er ruimte voor groei. Brinkhuis: ‘Het zou voor Zwolle, en dus ook voor Stadshagen, goed zijn als meer winkeliers

Ruim 100 belangstellenden bij digitale informatieavond

Wijkinitiatief voor het vergroenen van daken In Stadshagen is opnieuw een collectief initiatief ontstaan voor verdere verduurzaming van de wijk. Het betreft een actie voor het vergroenen van daken van huizen en schuren. Initiatiefnemer Spencer Roozenboom liet al eerder van zich spreken met een succesvol initiatief voor het collectief aanschaffen van zonnepanelen. Roozenboom: ‘Groendaken bieden veel voordelen, niet alleen voor jezelf maar voor de hele wijk. Groene daken absorberen bijvoorbeeld regenwater en dat is een belangrijke bijdrage aan het verminderen van wateroverlast bij zware buien. Wij waren zelf van plan om groendaken te realiseren en bedachten toen dat het veel mooier zou zijn om dat samen met de buurt te doen `.

Het initiatief kreeg een extra impuls toen het Waterschap Drents Overijsselse Delta subsidie beschikbaar stelde in het kader van Klimaat Actief. Maatregelen zoals een sedumdak, ‘tegels eruit-groen erin’ en regenwaterafkoppeling worden tot 50% gesubsidieerd, met een maximumbijdrage van € 10.000, - per project. Een bijeenkomst in maart moest vanwege de coronacrisis worden afgeblazen. In plaats daarvan was er eind april een online videobijeenkomst, waaraan ruim 100 wijk-

hun aanbod toegankelijk maken via internet. Vooral ook in tijden waarin mensen niet even gemakkelijk de stad in gaan of

naar het winkelcentrum om te winkelen, helpt het als dat wel vanuit huis kan.’

6.000 tulpen bezorgd

Present verrast kwetsbare medemens Present Nederland heeft samen met haar partner Coca-Cola European Partners Nederland de krachten gebundeld om iets te kunnen betekenen voor de kwetsbare medemens in deze tijd. Medewerkers van Coca-Cola hebben kaartjes gestuurd en de donatie van 4.400 bossen tulpen mogelijk gemaakt voor de kwetsbare mensen waar Present mee in contact staat. Foto Crea Pictures

Foto archief Vinexpress Groene daken absorberen regenwater

bewoners deelnamen. Deze bijeenkomst vormde de start van het gezamenlijke inkoop- en subsidietraject. Inmiddels is een eerste actie afgerond. Omdat het te verdelen subsidiebedrag voor 2020 € 100.000,-- bedraagt is het afwachten of er nog middelen overblijven voor vervolgacties. Voor nadere informatie: https:/www.wdodelta.nl/waterthema/klimaat-actief-0/

€ 38.000 voor educatie en ontwikkeling

Weeshuis Zwolle steunt jeugdprojecten De Stichting Hervormd Weeshuis stelt vijf maal per jaar geld beschikbaar voor eigentijdse projecten voor de lokale jeugd. Afgelopen maand werd een bedrag van € 38.000 toegezegd voor onder meer drie projecten In Stadshagen. De Zwolse Roei- en Zeilvereniging, met een clubhuis aan het Zwarte Water, kreeg middelen toegezegd voor de uitbreiding

Foto Hans van Eerbeek

van haar roei- en zeilvloot. Wijkstichting Stadshagen Totaal is bezig met het ontwikkelen van de buitenruimte van LevelZ en basisschool De Sprankel. Het project is nu financieel ondersteund door het Weeshuis. Tot slot kreeg basisschool Het Saffier geld voor het ontwikkelen van het speelplein op de nieuwe locatie in De Tippe.

Present ontwikkelt tijdens de coronacrisis nieuwe initiatieven voor cliënten die niet zo gemakkelijk zelf hulp kunnen regelen. Wie iets wil betekenen in deze tijd, wordt door Present gekoppeld aan mensen die hiermee geholpen kunnen worden. Denk aan het doen van boodschappen, het samenstellen van Eerste Hulp bij Vervelen-pakketten, taalmaatje zijn of huiswerkbegeleiding geven via Whatsapp etc. Coca-Cola European Partners Nederland deed het aanbod aan Present om het mogelijk te maken 4.400 bossen tulpen en 700 potplanten bij kwetsbare doelgroepen te bezorgen. 6000 tulpen ‘In Zwolle hebben we besloten de maar liefst 6.000 tulpen te laten bezorgen bij maatschappelijke organisatie waar we mee samen werken, waar ook bewoners geen bezoekmogen krijgen, maar die min-

der vaak in de belangstelling staan dan ouderenzorginstellingen. Zo zijn de tulpen onlangs bezorgd door enthousiaste vrijwilligers bij Innside en Hof van Sion (begeleid wonen), bij Tactus Verslavingszorg, Dak- en thuis-lozen-opvang De Herberg, EpilepsiekliniekSein, Frion - IJsselbolder (bewoners met verstandelijke en/of lichamelijke beperking), Dimence (psychiatrie) en Interakt Contour De Koppels (bewoners met Niet Aangeboren Hersenletsel). De bewoners waren blij verrast door de actie’, aldus Present. Dimence: ‘Wij vinden de actie ontzettend sympathiek. Deze tijd is voor ons allemaal verwarrend, spannend en stressvol. Onze patiënten kunnen het echt waarderen dat ze gezien worden en dat ze op deze manier aandacht krijgen. Een prachtig gebaar.’

Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle is een vermogensfonds dat via financiële bijdragen de Zwolse jongeren tot en met 25 jaar een steuntje in de rug biedt bij hun ontwikkeling op cultureel, intellectueel en sportief vlak. Hun giften zijn bestemd voor duurzame en eigentijdse projecten die de deuren openen voor de lokale jeugd en het verschil maken. Meer info: www.hervormdweeshuiszwolle.nl

09


Poëtisch Stadshagen

Gedichten en gedachten in coronatijd In de Vinexpress van de afgelopen maanden hebben wij de lezers op de pagina’s Saamhorig Stadshagen diverse voorbeelden getoond van wat er tijdens de coronacrisis aan saamhorigheid in onze wijk ontstond. In dit nummer kiezen wij voor een andere invalshoek: poëzie. Hayat El Mahjoubi, opbouwwerker van Travers

Welzijn, riep de lezers in onze meikrant op om een gedicht of een gedachte te schrijven, die voor het raam zou kunnen worden gehangen. Zo zouden we, als we door de wijk rijden en de gedichten zien en lezen kunnen gaan glimlachen, ons ontroeren of doen verwonderen. Een bijzondere vorm van verbinden. De Vin-

Elke keer als ik naar het verleden kijk weet ik dat ik een sterke strijder was heb ik veel overwonnen problemen waarvan ik dacht dat het mijn einde zal zijn maar hier ben ik opnieuw begin ik elke dag

kunnen deze in postervorm bestellen bij Travers, een email of telefoontje is voldoende: h.elmahjoubi@travers.nl, telefoon 06 417 685 35. Op deze pagina een greep uit de toegezonden poëzie.

Samen op Weg S T A D S H A G E N

-Hanadi-

#PoëzieProjectZwolleWest

express bood aan een deel van de inzendingen een plek te geven in deze krant. De oproep heeft ruim twintig bijdragen opgeleverd: ontroerende woorden, eenvoudige zinnen, humor en verdrietige uitingen. Travers heeft de gedichten in een mooie vorm gegoten, die de dichters voor hun raam kunnen hangen. Wijkbewoners

Valeria Vangelista

tilstaan iedere morgen om e leven in het moment ltijd een keuze e mogelijkheid te voelen vanuit het hart amen op weg ardop benoemen wat er echt in je leeft chter de glimlach evoelens moties u genieten van wat is - Truuske

16.5.2020

MORGENLICHT MEI GROEN MERELGELUIDEN DAN KOMEN DE STEMMEN FIETSEN, GESTALD BIJ DE SCHOOL WEKENLANG EEN LEEG PLEIN THUIS BLIJVEN BEGIN VAN HERSTEL: DARTELENDE KINDEREN NA DOODSE STILTE WEERKEREND LEVEN OP-ADEMENDE WIJK DANKBAAR DEELGENOOT 11 mei’20 – Christien Westerik

Poëzieproject Zwolle West – Travers Welzijn

10


Naam: Luut Kloetstra Geboortejaar: 1976 Geboorteplaats: Wapenveld

Over een leven en overleven

Door Geert Jan den Hengst Tweemaal per week is hij onderaan de roltrap in het winkelcentrum te vinden. Hij zit daar in zijn rolstoel, altijd een hoed of een pet op het hoofd, en probeert de Straatkant te verkopen. Met de opbrengst kan Luut Kloetstra (43) voor een deel in zijn onderhoud voorzien. Luut heeft een niet alledaags bestaan achter de rug. Een leven met mishandeling, dakloos zijn, het gebruik van drugs tot opname in de psychiatrie. Hierdoor is het lastig om een samenhangend verhaal over zichzelf te vertellen. Desgevraagd blijkt Luut niet zijn echte naam.‘Eigenlijk heet ik Luidze Pieter, vernoemd naar mijn vader. Die heb ik niet goed gekend. Hij is tegen een boom gereden toen ik nog heel jong was.’ Het verkopen van de Straatkrant gaat bij hem niet alleen om het geld, het is ook zinvolle tijdsbesteding. De kranten moeten eerst zelf worden gekocht. Dat kan bij WRZV-hallen, voor € 0,85 per stuk. Ze mogen worden verkocht voor € 2 per stuk. De winst is voor de verkoper. ‘Mijn moeder haalt de kranten meestal voor mij op. De accu van mijn handbike, die ik aan mijn rolstoel kan vastklikken, gaat anders te snel leeg.’

’Onderzoek alles en behoud het goede.‘

Hij koopt wiet, om de zenuwpijnen in zijn benen die door de ziekte multiple sclerose (MS) worden veroorzaakt, te bestrijden. Er bestaat ook medicinale wiet, maar daar kan Luut niet over beschikken. De diagnose MS kreeg hij toen hij eenentwintig jaar was. De eerste jaren daarna kon hij nog lopen, nu kan hij nog maar nauwelijks op zijn benen staan en is dus rolstoelafhankelijk. Leven Door onduidelijke lichamelijke klachten, wat later MS bleek te zijn, maar ook door andere omstandigheden thuis, werd Luut rond zijn 16e/17e steeds opstandiger. Hij ging drugs gebruiken, raakte zelfs verslaafd en belandde uiteindelijk op straat. Zo kwam hij als dakloze in Zwolle terecht. Meestal kon hij overnachten in het Nel Banninkhuis, achter het dominicanenklooster. Ook ging hij vaak naar Bonjour, de dagopvang voor thuislozen van het Leger des Heils. ‘Ik ben al met al drie jaar dakloos geweest en heb ook nog een half jaar in een auto gewoond. Tijdens een slechte periode, met veel LSD en XTC, was ik ver heen en kreeg stemmen in mijn hoofd. Zo werd ik opgenomen in de psychiatrie. Uit het psychologisch onderzoek bleek dat ik een

Foto Hans van Eerbeek

Luut Kloetstra verkoopt de straatkrant’

hoog IQ heb. Ik ben dus nog niet zo gek als ik lijk. Ik weet wie ik ben en wat ik in principe kan. Daar viel het de mensen op dat ik slecht liep. Uiteindelijk kreeg ik hier ook de diagnose MS.’ Na een jaar in de psychiatrie probeerde Luut een zelfstandig leven op te bouwen. Via begeleid wonen (RIBW) is hij weer op zichzelf gaan wonen. Hij woont alweer zeven jaar zelfstandig in een aangepaste woning met tuin in Stadshagen. Tweemaal in de week heeft hij hulp van Buurtzorg. ‘Mensen zijn goed, want ze helpen mij en daarom ben ik met hen begaan. Ik wil mensen niet uitmelken. Mensen kunnen niet zonder elkaar. Mensen hebben elkaar nodig. Ik wil mensen ook wat geven. Soms moet je er eerst doorheen. Onderzoek alles en behoud het goede. Ik geloof in God.’ Hoe kwam God in jouw leven? ‘Ik heb Gods Woord geleerd van mijn moeder. Zij wilde niet alleen leven nadat mijn vader was overleden, maar in een leefgemeenschap wonen. Zij heeft mensen in huis gehaald, Youth with a Mission. Volgens mij kwam er ieder half jaar een nieuwe delegatie. Ik heb dit ervaren als een rijke, wijze opvoeding. Ook ging ik naar Kingskids. Samen met andere kinderen ging ik daar dansen voor de Hemelse Vader. In de psychiatrie in Ermelo heeft God mij er doorheen gesleept en mij laten afkicken. Ik gebruik nu alleen nog wiet tegen de pijn. God was begaan met mij. Ja, ik ben nog steeds christen en aangesloten bij de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). Mensen, laten we fatsoenlijk en in

liefde met elkaar omgaan. Dat is het rijkste wat we hebben.’ Hoe ziet een gemiddelde dag eruit? ‘Eigenlijk doe ik overdag niet zoveel. Ik kijk veel televisie. Ik heb huishoudelijke ondersteuning en Buurtzorg komt twee keer in de week langs om mij te helpen met douchen. Aankleden kan ik nog zelf. Het eten raffel ik een beetje af. Koken kost mij kracht, dus kies ik voor gemak. Heb jij nog een droomwens? ‘Ik zou graag genezen en weer kunnen dansen. Ook zou ik graag getrouwd willen zijn, maar helaas. Op mijn handbike zit een klein knuffelbeertje, ooit gekregen van een ex. Ik vond het zorgzame naar elkaar fijn. Dat waren mooie dingen in mijn leven. Ik heb steken laten vallen. Ik wens iedereen het beste. En dat is volgens mij de goede manier van houden van. Niet elkaar willen bezitten, maar er voor elkaar zijn.’

Ik heb helaas geen contact met de buren, maar dat is deels ook mijn eigen schuld. Zelf zette ik in het verleden de muziek ook wel eens hard. Onbegrijpelijk! Voorkomen is beter dan genezen. Ik doe dat niet meer. Om door het leven te komen, heb ik ontspanning en mensen nodig.’ Wat is een mooie plek in de wijk? ‘De fietsbrug naar Westenholte. Ik houd van bruggen, want daar kom je verder mee. De mooiste brug van Zwolle is het houten bruggetje in Spoolde. Daar moest ik vroeger altijd kranten bezorgen.’

Woningen De Kastanjetuin binnenkort te koop

Overigens had Luut best wel acteur willen worden. Sterker nog, in het verleden, ook toen hij nog dakloos was, heeft hij aan kleinschalige toneelproducties deelgenomen. Ook heeft hij meegewerkt met een sociaal-culturele organisatie bij het opzetten van een jongerencentrum.

Binnenkort gaan 18 koopwoningen in buurtschap De Kastanjetuin in de verkoop. Hierbij gaat het om twee royale tweekappers en 16 brede rijwoningen. Het wordt vormgegeven als een buurtschap voor wonen en zorg en wordt tegenover de Stadshoeve gesitueerd, dat nu nog een braakliggend terrein is. In de Kastanjetuin vormen straks mensen met en zonder een beperking samen een saamhorige buurtschap, waar ‘noaberschap’ centraal staat. Naast de 18 koopwoningen komen er 12 sociale huurwoningen en 20 zorgappartementen. In De Kastanjetuin zullen mensen met een beperking hun dagbesteding vinden in gezamenlijke tuinen, een boomgaard en de dierenweide.

Hoe vind jij Stadshagen? ‘Ik voel mij hier thuis. Ik kan mezelf zijn.

Nadere informatie: www.cittanova.nl/waaranders

’Niet elkaar willen bezitten, maar er voor elkaar zijn.‘

11


Stadshagen telt zeven gemeenteraadsleden

Politici gaan voor jeugd, openbaar vervoer en sociale verbondenheid

De voltallige gemeenteraad van Zwolle

Door Bert Kunnen Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 telt Stadshagen zeven gemeenteraadsleden. Halverwege deze raadsperiode maakt de Vinexpress met hen de balans op en gaan we op zoek naar hun voornemens in de komende twee jaar. In mei kon de lezer kennismaken met Jolien Elshof (ChristenUnie), Evelina Bijleveld (Swollwacht) en Mart Oude Egberink (PvdA). Deze maand spreken we met Arjan Spaans (CDA), Ruth Stoorvogel (ChristenUnie), Youcef Ben Ali (PvdA) en Bert Sluijer (SP).

Ruth Stoorvogel: ‘De eerste bewoners van Stadshagen begonnen als ‘kolonisten’ op een weiland en vervolgens liepen ze achter een kinderwagen. Dat schiep een band. Hoe blijven we dan de verbinding met elkaar maken nu er meer diversiteit in de wijk is?’

Hadden de drie raadsleden in onze meikrant de wijk al hoog zitten, de vier volgende politici doen daar niet voor onder:

12

Foto gemeente Zwolle

Stadshagen krijgt in koor een dikke 8. Spaans ziet nog wel een doorgroei naar een hoger cijfer en Ben Ali gooit er haast juichend een 9 tegenaan. Arjan Spaans: ‘In de beginperiode was er net als nu veel spanning op de woningmarkt. Er werd toen te weinig gekeken naar het welbevinden van de bewoners. Nu zie ik meer ruimte voor groen en ontmoeten.’ Ruth Stoorvogel: ’De wijk ademt rust uit, is mooi ruim opgezet met aandacht voor het buitengebied. Tegelijkertijd is er veel levendigheid te vinden.’ Youcef Ben Ali vult zijn score van 9 met verve in. ‘Ruim opgezet, veel groen, alle voorzieningen binnen bereik, veel te wandelen en te fietsen, op slechts vijf tot tien minuten van de binnenstad.’ ‘De huizen zijn goed. je woont er rustig, op enkele incidenten na veilig en verrassend dicht bij de binnenstad’, vult Bert Sluijer aan. Spoorvastheid Even iets heel anders. De politiek heeft zich sterk gemaakt voor de stop van de Kamperlijn in Stadshagen. De halte is er nu ongeveer een half jaar en het gebruik door Stadshagenaren is boven verwachting. Raadsleden vinden dat andere politici nogal eens het spoor bijster zijn. Hoe staat het bij jullie met de spoorvastheid? Het station is niet echt besteed aan de raadsleden. Meldden de ‘meigangers’ al dat ze nauwelijks treinen, de ‘juniploeg’ scoort nauwelijks beter. Bert reisde tot nu toe één keer retour naar Kampen, ‘dus eigenlijk twee keer.’ Arjan is een beetje een treinforens: ‘Meestal pak ik de fiets naar het hoofdstation en trein naar Utrecht of Den Haag.’ Youcef: ‘Nee, nooit gedaan, ik fiets bijna altijd.’ Ruth krikt de treinscore nog wat op: ‘Ik maak er regelmatig gebruik van en reis dan

door naar het westen.’ Al met al dragen onze ‘eigen’ raadsleden niet echt bij aan de toch al zeer beperkt

nog voldoende uitdagingen en opdrachten om de wijk positief te kunnen blijven bejegenen.

Arjan Spaans: ‘Stadshagen is een wijk die continu in beweging is. Er is ruimte voor mensen die graag zelfstandig willen zijn maar de wijk geeft ook ruimte aan verbinding en initiatief. Voor Stadshagen een dikke 8!’ aanwezige latente behoefte om het spoor tussen Kampen en Zwolle ooit te willen verdubbelen.   Afronding Door de wijk het mooie cijfer 8 te geven wekken de politici wellicht de indruk de komende jaren met de armen over elkaar te gaan zitten waar het gaat om de afronding van Stadshagen. Zij zien echter

Wat zien jullie als de grootste uitdaging waar deze wijk voor staat? Arjan: ‘Als de wijk ergens in 2025 ‘af’ is dan staan de eerste delen van de wijk alweer 28 jaar. Huizen verouderen, mensen en wensen veranderen.

Lees verder op pagina 13 

Arjan Spaans (50), CDA, woont in Frankhuis met zijn vrouw en twee kinderen. Hij is Logistiek Officier bij de Landmacht. Spaans is sinds 2018 raadslid. Zijn favoriete plekje in Stadshagen is zijn eigen thuis. Elders in de wijk vindt hij het Twistvlietpad en het naastgelegen park een bijzondere plek. ‘Op het fietspad is het overdag een drukte van jewelste. Het geeft goed aan hoe dynamisch en fietsrijk de wijk is. Je bent dan ook al snel gevoelsmatig in het buitengebied.’ Spaans pakte veel zaken op in de wijk: onveiligheid op straat, de zorgen om de biomassacentrale, de uitbouw van het winkelcentrum, de dramatische vertraging van het treinstation, de overlast van Scania en de tankgracht als restant uit de oorlog.


Vervolg van pagina 12  Politici over Stadshagen We moeten dan ook blijvend investeren in de wijk, zowel bewoners, coöperaties als gemeente en rijk. Ik noem bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing, mogelijk meer hofjes, meer groen voor klimaat en welzijn. Oftewel: de grootste uitdaging is hoe we een toekomstbestendig Stadshagen zien te blijven.’ Ruth vraagt zich hardop af of we de tieners en jongeren wel genoeg tebieden hebben.’ Daarnaast denk ik dat het afbouwen van Stadshagen de grootste uitdaging is. Zijn er voldoende woningen voor starters en ouderen. Hoe zorgen we dat we de voorzieningen op peil houden. En ik vraag mij af hoe we de eigenheid van Stadshagen wijk breed kunnen

De opsomming van Bert Sluijer is kort maar krachtig. ´Ik zie er drie: De laagvliegroutes van vliegveld Lelystad boven Stadshagen, de biomassacentrale tegenover Frankhuis en het openbaar vervoer. Daaraan toegevoegd het betaalbaar houden van wonen voor iedereen. ´ Knip winkelcentrum Stadshagen is verkeerskundig een veilige wijk. Er gebeuren weinig ongelukken en veel knelpunten zijn er niet. De kortstondige filevorming op de rotonde Eli Huismanlaan en Havezathenallee is er zo één en hiervoor wordt een oplossing gezocht. De knip in het winkelcentrum is ook beladen, maar de huidige situatie lijkt behoorlijk ingesleten. De raadsleden lijken zich te hebben neergelegd bij de huidige situatie in het winkelcentrum. ‘Niet de meest succesvolle beslissing

Bert Sluijer: ‘Ik blijf aandacht vragen voor armoedebeleid. Dat raakt ook Stadshagen, want 9 % van de Zwolse huishoudens die rond moet komen van een minimuminkomen, woont in deze wijk.’

cultiveren. ´ Youcef ziet meerdere grote uitdagingen voor de wijk. ´Klimaatadaptie is een grote uitdaging; hoe zorgen we dat Stadshagen droge voeten houdt als het klimaat op hol slaat. Wat nu al duidelijk is dat veel delen van de wijk bij plensbuien natte voeten hebben. Daarnaast: hoe houd je de sociale verbondenheid in zo´n groeiende wijk op peil. We hebben nu al vaak te weinig tijd voor de ander.´

ooit’, meent Bert Sluijer van de SP. ‘We moeten bij beide punten de verkeersbewegingen goed in de gaten houden. Hoe houd je balans tussen een aanmoedigend fietsbeleid, het creëren van veilige situaties en zo min mogelijk verkeersopstoppingen’, stelt Ruth Stoorvogel van de ChristenUnie. Arjan Spaans van het CDA erkent dat de verkeersknip geen handige oplossing is geweest. ’Als je de situatie nu nog aanpast levert dit alleen maar verliezers op.

Er zit niet meer in dan de huidige status quo, hoe spijtig dat voor automobilisten ook is.’ Yoycef Ben Ali, PvdA: ‘Drukke verkeerspunten zijn niet alleen op de lossen met meer asfalt. Als bewoners van Stadshagen moeten we ons ook afvragen wat we kunnen oplossen met de fiets en het openbaar vervoer.’ Bewoners van Stadshagen zijn ook benieuwd naar waar jullie de nog resterende twee jaar van deze periode in onze wijk aandacht aan willen besteden.

9% van de Zwolse huishoudens die rond moeten komen van een minimuminkomen woont in deze wijk.’ raakt ook Stadshagen Ruth: ‘We zullen ons inspannen om Stadshagen een veilige wijk te laten blijven, in de meest brede zin van het woord. Dus zowel fysiek op de weg voor jong en oud als ook in het ervaren van veiligheid van ouderen en jongeren. Dus ook achter de voordeur.’ Van Arjan lijken we haast nog het meest concrete te mogen verwachten. ‘Wat Stadshagen van mij krijgt is maximale

Youssef Ben Ali: ‘Hoe houd je de sociale verbondenheid in zo’n groeiende wijk op peil, vraag ik me af. Iedereen is druk en er blijft minder tijd over om oog voor elkaar te hebben. Verenigingen hebben grote moeite om vrijwilligers te vinden.’ Wat kunnen we van jullie bucketlist noteren? Youcef is er duidelijk in, hij noemt de opgroeiende jeugd als eerste. ‘De jeugd in Stadshagen heeft recht op een eigen plek. Er zijn meer activiteiten en voorzieningen nodig voor tieners.’ De PvdA-er ziet in het centrum graag winkels komen waar mensen met een smalle beurs van profiteren, zoals een Aldi, Lidl of een Action. ‘We moeten ook meer investeren in opbouwwerkers, die bewonersinitiatieven ondersteunen en kansen bieden om jong en oud bij elkaar te brengen,’ zegt Youcef. Bert: ‘Ik woon in Stadshagen, maar ben natuurlijk raadslid voor heel Zwolle. En daar vraag ik namens de SP telkens aandacht voor het armoedebeleid, want

inzet voor en betrokkenheid bij de wijk’, belooft hij. ’En verder staan op mijn lijstje woningbouw in De Tippe passend bij de vraag, evenwichtig openbaar vervoer, verloedering tegengaan en ik zie graag de betrokkenheid in de wijk groeien.’ De zeven raadsleden uit Stadshagen zijn hun laatste twee jaar van de raadsperiode 2018-2022 ingegaan. Wellicht hebben wijkbewoners er in die tijd behoefte aan om voor hen belangrijke aspecten van de wijk onder hun aandacht te brengen. Dat kan door middel van inspreken tijdens vergaderingen, een mail sturen of een ‘Ingezonden’ in de Vinexpress. De contactgegevens van de raadsleden kunt u vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Ruth Stoorvogel (41), ChristenUnie, woont in de buurt Pad&Tuin, is getrouwd en heeft twee dochters en twee zonen. Samen met haar man heeft zij een communicatiebureau. Ruth is sinds 2017 raadslid. Haar favoriete plek in de wijk is Park de Stadshoeve. ‘Ik vind dit een prachtig bewonersinitiatief, waarin echt voorzien is in een vraag vanuit de inwoners zelf. Het is een heerlijke ontmoetingsplek, zowel met de kinderen als alleen, om te onthaasten en er te eten in de bistro.’ In de afgelopen jaren vroeg Ruth aandacht voor de veiligheid in de wijk en de voorzieningen bij de Milligerplas.

Youcef Ben Ali (49), PvdA, is samenwonend in de buurt Frankhuis, werkt bij de Jeugdreclassering en is sinds 2010 raadslid. Hiermee is hij het raadslid uit de wijk dat het langst in het gemeentebestuur zit. ‘Mijn heerlijkste plekjes in Stadshagen zijn de dijken langs het Zwarte Water. Die hebben een veelheid aan functies, zoals wandelen en fietsen richting Hasselt of het Westerveldse Bos. Ik geniet er van de natuur, het water, lekker je hoofd leegmaken.’ Ben Ali heeft zich in de afgelopen jaren voor wat betreft Stadshagen ingezet voor de veiligheid, de voorzieningen voor de jeugd en het beheer van de openbare ruimte.

Bert Sluijer (50), Socialistische Partij, is sinds 2014, met een korte onderbreking, lid van de Zwolse raad. Sluijer is single en van beroep schadebehandelaar bij een financieel adviesbureau. Hij woont alweer 22 jaar in Stadshagen, in de buurt Schoonhorst, de eerste buurt van de wijk. Sluijer ervaart, evenals collega-raadslid Ben Ali, de dijken van het Zwarte Water als zijn meest favoriete plekken in de wijk. ‘Dit is in elk seizoen en op elk tijdstip van de dag een heerlijke plek.’ Sluijer zette zich met zijn partij jaren geleden in voor het openhouden van de wijkbibliotheek, deed mee aan het verzet tegen vliegveld Lelystad. Zijn SP behaalde recent nog een succesje waar het gaat om de terugkomst van een bushalte bij woon-zorgcomplex ’t Hoge Huis.

13


Groen Doen! door Milou van Rijn

Zomervakantie in het groen Nog even en dan is het zomervakantie. In 2019 nog een tijd waarin je precies wist wat je ging doen. Even geen school. Even er tussen uit. Voor dagtripjes, een paar dagen of zelfs een paar weken. Op zoek naar vermaak of kennis maken met andere culturen. Een museum bekijken of een bezoek aan de dierentuin. En net voordat de school weer begint als vaste prik Huttendorp en het Stadshagenfestival. Nu, in coronatijd, is dat anders. Grote kans dat we in Nederland op vakantie gaan of thuis blijven. Ook Huttendorp en het Stadshagenfestival gaan niet door. Dat wordt omdenken. Wat kun je doen dicht bij huis? Op safari in je eigen tuin Ga op safari in je eigen tuin. Reuzespannend en ik weet zeker dat je nieuwe kennis op doet. Voorwaarde is wel dat je een tuin met

groen hebt. En dat is vaak niet zo. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de tuinen in Nederland is betegeld. O o k i n Stadshagen zie ik veel tuinen met tegels. Dat is jammer. Want voor veel dieren verandert hun leefomgeving in een stenen woestijn. Diertjes komen daar liever niet. Er is geen plek waar ze zich kunnen verstoppen. Geen eten en erg warm. Tijdens een hete zomermaand kan een tuin met veel stenen en wein ig groen wel een graad of acht warmer worden dan de omgeving. En ook het water kan na een stevige regenbui niet weg. Een groene tuin is goed voor het klimaat en voor veel verschillende beestjes. Hoe meer verschillende planten, hoe meer verschillende beestjes. En het bijzondere is dat hier weinig onderhoud voor nodig is. Heb je een bladluizenplaag dan zal je zien dat er twee weken later veel lieveheersbeestjes

zijn. En egels eten graag rupsen en slakken. Soms wel tot 40 slakken per nacht! Dan hoef jij de slakken niet te vangen en blijven je planten heel. ‘Maar ik heb geen groene tuin’ Op internet zijn veel tips te vinden hoe je makkelijk een groene tuin kan maken. Dat kan stap voor stap en op een manier die bij jou past. Begin klein. Haal bijvoorbeeld langs de muren van de woning, langs de schutting enkele stenen weg en zet daar bloeiende planten in. Zorg wel voor vruchtbare grond. Doe je dit niet, dan is de kans dat de planten volgend jaar weer bloeien erg klein. Met als gevolg dat je afhaakt en de tegels weer terug gaat leggen. En dat is jammer. Want hoe meer tegels er liggen in je eigen tuin, maar ook in je straat hoe minder aantrekkelijk de omgeving wordt. Voor de beestjes en voor jou. Heb je geen tuin dan zijn er ook

Milou van Rijn

Ruim een jaar lang vulde Sander Blok de rubriek Duurzaamheid met handige en praktische tips en deskundigheid. Helaas moest Sander om persoonlijke redenen bedanken voor de Vinexpress. Dank Sander voor je nuttige columns, die er vast toe hebben bijgedragen dat Stadshagen duurzamer is geworden! Gelukkig hebben we Milou van Rijn bereid gevonden de rubriek Duurzaamheid maandelijks te vullen. Het motto van haar bijdragen voor onze krant: Samen maken we de wijk! Milou is bepaald geen onbekende in Stadshagen: zij is actief bij Blauwvinger Energie en is bezig met het ontwikkelen van een voedselbos. Milou ziet zichzelf als ‘vergroener, verknoper, vertaler en verbinder’. Deze vier v’s zullen vast herkenbaar zijn in haar bijdragen. Redactie Vinexpress

Foto Erica Turmel-Donker

De komende dagen worden veel daken in Stadshagen groener

andere mogelijkheden. Op je balkon. Of in overleg met Marjolein de wijkbeheerder in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een geveltuintje of een boomtuintje. Of op je dak. De komende tijd worden veel daken groener in Stadshagen. Als je samen met een groep bewoners je daken wil vergroenen dan geeft het waterschap hier subsidie voor. Zo krijgen in Breecamp 23 schuren een groen dak en organiseerde een bewoner een digitale bijeenkomst waar ongeveer 100 bewoners vragen konden stellen. Samen kunnen we Stadshagen steeds groener maken. Dat is duurzaam maar vooral mooi en leuk.

Advertentie

WOONDECORATIE HASSELT

KAWI www.kawiwoondecoratie.nl

gordijnen

Raambekleding

Tapijt

Parket - laminaat

PVC vloeren

Parket schuren

Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Openingstijden: Di t/m vrij 09:30 - 12:00 13:30 - 17:30 Zaterdag 10:00 - 16:00

14


Portretreeks Vrijheid in beeld (slot) Door Iris Maes

In de april en mei nummers van de Vinexpress stonden de portretten van vrouwen, gefotografeerd op de plek die vrijheid voor hen symboliseert. Het begeleidende, persoonlijke gedicht vertolkt wat vrijheid voor hen betekent. We sluiten de serie af met de portretten van Leyla Alokozai (54) en Nesmin Omar (10) uit Breecamp.

De zachte bries van Nesmin

De vrouwenkracht van Leyla

Vrijheid is een zachte bries blazend over grasvelden van Stadshagen waar je buiten mag spelen naar school mag gaan dragen wat je wilt en bloemetjes mag plukken zonder haast

Zonder toestemming mogen doen wat je zelf wilt in Afghanistan was het slechts een fantasie Vrijheid is kunnen ademen maar ik had het benauwd Elf jaren lang heb ik mijn boerka kapot gebeten omdat ik vrij wilde zijn Vandaag woon ik in Nederland ik draag een hoofddoek mijn eigen keuze Wanneer ik nu in de spiegel kijk zie ik vrouwenkracht zie ik vrijheid

Wat betekent vrijheid voor de jonge generatie? Zij linken vrijheid (gelukkig) niet aan de oorlog die wij nu, 75 jaar na dato, herdenken. ‘Vrijheid betekent voor mij dat je mag doen wat je zelf wilt! Naar buiten gaan, eten wat je wilt, dragen wat je wilt en zeggen wat je wilt. Al dat soort dingen. Maar ik ken ook een ander soort vrijheid. Dat is het gevoel van vrijheid dat ik thuis ervaar. Daar voel ik me veilig en geborgen’, aldus Nesmin. Speeltuin Nesmin is gefotografeerd in de speeltuin vlakbij haar huis. ‘Buitenspelen geeft mij een gevoel van vrijheid. Lekker samen met andere kinderen schommelen, van de glijbaan en koprollen maken aan de duikelstang. Heerlijk!’

Gedichten: Hayat Ezzeroili Nesmin in de speeltuin in Breecamp.

Lelyla met hoofddoek Foto Aljona Aristarkhova

Geen stilstand in huizenmarkt door corona te danken aan de goede treinverbinding tussen Zwolle en Amsterdam.’ Ruud Gort, Van Swoll Makelaars, vult aan: ‘Het is in deze tijd wel zo dat je serieuze gegadigden voor een woning krijgt. Mensen die niet echt geïnteresseerd zijn reageren nu even niet meer. De meeste huizen worden nog steeds boven de vraagprijs verkocht.’

De huizenmarkt in Stadshagen gaat gestaag door

Door Erica Turmel-Donker Ondanks de huidige crisis blijft het een bekend gezicht: een bord 'Te Koop' in de tuin. De huizenmarkt gaat gestaag door, ook in Stadshagen. De rente is nog laag en met wat aanpassingen blijven bezichtigingen gewoon mogelijk. In onze wijk is een aantal makelaars gevestigd en actief. Hoe kijken zij tegen de huidige huizenmarkt aan? Reinier Veerman, Veerman Makelaardij, geeft aan dat in Stadshagen ‘nog steeds sprake is van een verkopersmarkt: er is een tekort aan woningen in Zwolle/ Stadshagen’. Dat wil zeggen dat de vraag groter is dan het aanbod. ‘Sommige men-

sen besluiten om even te wachten met de aankoop of verkoop van een woning. Echter zijn er nog steeds genoeg mensen die op dit moment besluiten hun woning te verkopen, omdat ze bijvoorbeeld aan het bouwen zijn.’ Monja Scholing, Voorst Makelaardij, ziet ook een woningtekort. Vooral onder gezinnen met kinderen en ‘jongeren die nog thuis wonen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning of momenteel in een duur appartement wonen in de particuliere huursector’. ‘De mensen zijn veel thuis en kijken daardoor vaak op huizensites als Funda. Je merkt tijdens bezichtigingen ook dat er toch steevast een aantal kijkers uit het westen komt, zoals Utrecht en Amsterdam. Dit is mede

Aanpassen Door de coronamaatregelen zien bezichtigingen er momenteel anders uit dan gebruikelijk. Dit betekent geen handen schudden bij bezichtiging, met minder mensen tegelijk aanwezig en op gepaste afstand blijven. Reinier: ‘Er liggen handschoentjes klaar voor de mensen en we desinfecteren de klinken na elke bezichtiging. Virtuele bezichtigingen zijn bij ons ook mogelijk, maar ik ben nog steeds van mening dat je een woning en de ruimtes daadwerkelijk gezien en ervaren moet hebben. Dan pas kun je een goede overweging maken om een eventuele bieding te doen. Immers: het is één van de grootste aankopen in je leven.’ Waardebepalingen en taxaties kunnen door blijven gaan, wel met een beperkt aantal mensen aanwezig. De woningfotografie gebeurt nu zonder aanwezigheid van de makelaar en ook de notaris werkt met een vast protocol. Monja: ‘De verkopers en makelaar

De vraag is groter dan het aanbod

mogen nu niet meer mee met de overdracht. Normaal was dit de afsluiter van het verkooptraject. Nu gebeurt dat al tijdens de inspectie van de woning en krijgt de koper de sleutel al voordat deze naar de notaris gaat.’ Verwachting Wat verwachten de makelaars voor de komende periode? Reinier: ‘De aan- en verkopen van huizen kunnen nog gewoon doorgang vinden. Ook de hypotheekverstrekkers kunnen blijven doorgaan met de afwikkeling van het geheel, dus dat is geen belemmering op de huizenmarkt.’ Ruud: ‘In Zwolle hebben we te maken met een oververhitte woningmarkt. Die komt niet gelijk tot stilstand. Ik denk dat de kopers er zelf niet zoveel van merken. In vrijwel alle segmenten is het nog steeds een gekkenhuis: er is meer vraag dan aanbod en daardoor loopt het hard met de verkoop van woningen. De crisis heeft naar mijn idee niet veel gedaan voor de markt, in ieder geval niet voor Zwolle. Ik denk dat andere factoren zoals krimp en vergrijzing wellicht meer van invloed kunnen zijn, maar dat zijn factoren die in Zwolle niet van toepassing zijn. Vraaguitval kan ook door economische omstandigheden komen, maar desondanks is er nog voldoende vraag.’

Foto Yvonne Waslander

15


Kleinschalige projecten nog weinig concreet

Woonidealen verenigt in ‘Vrienden van De Tippe’

Door Bert Kunnen

Het Ontwikkelplan voor de laatste woonbuurt in Stadshagen, De Tippe, dat onlangs unaniem door de raad is aangenomen, bevat veel boeiende proza. Klimaatadaptief, energieneutraal en circulair, duurzame mobiliteitsbuurt en sociaal inclusief zijn de thema’s die in De Tippe alle ruimte moeten krijgen. Ook ‘co-creatie’ is een belangrijk item. De gemeente wil 25% van de woningbouwprojecten realiseren in samenwerking met bewonersgroepen die zelf met initiatieven komen. Diverse kleine bewonersorganisaties proberen de laatste tijd in het gebied voet aan de grond te krijgen om hun woonidealen verwezenlijkt te zien. De Stichting Mens- en Milieuvriendelijk Wonen, De Knarrenhof, Stadsboer Remco Sluiter, Grijs en Groen Wonen en Klein Wonen Zwolle zijn enkele van die bewonersgroepen. De gemeente heeft de groepen verenigd in wat zij noemt ‘Vrienden van De Tippe’. Binnen deze groep groeide de afgelopen jaren de saamhorig-

heid, waardoor men van elkaar weet wat de woonidealen zijn en ontstond er veel creativiteit. De gemeenschappelijke deler is vooral het mens- en milieuvriendelijk wonen. Hazen en fazanten Stadsboer Sluiter pachtte er tot vorig

jaar de landerijen, zijn koeien zijn naar elders verhuisd. Het gebied is nu nog het domein van hazen die het naar hen genoemde pad kiezen, opfladderende fazanten en onrustige kieviten, die binnenkort op zoek moeten naar een ander territorium. De wandelroute die Sluiter in het gebied heeft vormgegeven, heeft zijn langste tijd gehad. Van een door de Duitsers gegraven tankgracht zijn nog enkele restanten zichtbaar. Binnenkort zal steen in dit gebied de boventoon voeren en is weinig meer zichtbaar van de historische structuur.

zien. Nu de stikstofproblematiek de woningbouw met minstens een jaar heeft vertraagd, is dat voor de Vrienden een prettige bijkomstigheid. Zij zullen pas stoppen met inspreken en roepen als zij hun woonideaal verwezenlijkt hebben. De komende tijd zal blijken of co-creatie in De Tippe voldoende voet aan de grond krijgt. Een onlangs gehouden videobijeenkomst met ambtenaren heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.

Tastbare resultaten Tot op heden zijn er nog geen tastbare resultaten, waaruit blijkt dat de betrokkenen iets van hun idealen gerealiseerd Foto Erica Turmel-Donker

Harrie Hamstra, voorzitter Stichting Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle (MMWZ),

Remco Sluiter, Stadsboer en betrokken Stadshagenaar,

is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van drie projecten, die als bewonersinitiatief tot stand zijn gekomen, zoals de Meanderhof in Stadshagen (zie voor reportage van dit project pagina 17 van deze krant). Hamstra heeft al een jaar geleden aan de gemeenteraad duidelijk gemaakt hoe bewonersinitiatieven kans van slagen hebben. ‘Een zichtbaar aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie, waar serieuze bewonersgroepen kunnen aankloppen, is één van de succesfactoren voor co-creatie’, geeft Hamstra de politiek mee. ‘Geef ook op een actieve manier richting inwoners aan dat er in De Tippe een kans is om je eigen mens- en milieuvriendelijke woonbuurt te realiseren. En ga nu snel met enthousiaste bewoners aan de slag!’ aldus Hamstra. Meer informatie: www.duurzaamzwolle.nl

Foto Erica Turmel-Donker

is zoon van de boer die landerijen had rond de Assendorperlure, nu Hanzeland. Als kind leerde hij van zijn vader hoe het boerenleven verweven kan worden met stad en bewoners om je heen. Als biologische boer zet hij zijn producten rechtstreeks bij bewoners in de Zwolse regio af. ‘Behalve dat ik als pachtboer verweven ben met dit gebied De Tippe, ben ik vooral ook een betrokken Stadshagenaar. Ik denk graag mee in onze ontmoetingen als Vrienden van de Tippe. Dat is echt een mooie broedplaats voor mensen die met eigen initiatieven komen’, vertelt Sluiter gedreven. ‘Het meest spannende in dit proces is hoe je ideeën meegenomen krijgt in de planvorming van deze buurt. Straks is hier echt een buurt waar mensen mooi samenwerken en -wonen. Het wordt geen standaardplan.’

Gerard Scheffers, Vereniging Knarrenhof Zwolle sprak onlangs in tijdens de raadsvergadering om de wensen voor De Tippe kenbaar te maken. Zwolle kreeg landelijke bekendheid met het eerste Knarrenhof in Nederland, een project in de wijk AA-landen, waar ouderen een unieke en veilige plek hebben met veel privacy en alle voordelen van het samenwonen. Scheffers: ‘Een Knarrenhof is geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis en kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior, die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Hier helpt men aardige buren waar mogelijk. Niet met zorg, maar met aandacht.’ Voor De Tippe is veel belangstelling voor een tweede Knarrenhof in Zwolle.

Meer informatie: www.knarrenhof.nl en www.aahof-zwolle.com Foto Hans van Eerbeek

Stan Fritschy, Klein Wonen Zwolle De organisatie Klein Wonen Zwolle heeft ideeën over kleiner wonen dan een gebruikelijke eengezinswoning. ‘Wij gaan niet puur voor ‘tiny houses’, met pakweg 20 m2 woonruimte, maar ook voor middelgroot wonen en ‘groot’ Foto Margreeth Kruise wonen met respectievelijk 40 en 70 m2’, legt Stan Fritschy van de belanghebbenden uit. ’Ik woon tot nu toe in een eengezinswoning, maar de kinderen zijn de deur uit dus ik wil wel kleiner wonen. En tegelijk wil ik meer inhoud kunnen geven aan de sociale kant van samen wonen. Samengevat is ons motto: Duurzaam wonen, niet groter dan nodig, energieneutraal en sociaal verbonden.’ Klein Wonen wil graag 36 woningen realiseren in De Tippe. Fritschy: ‘Als er door de gemeente een concrete locatie wordt geboden zijn we er klaar voor om het te gaan realiseren.’

Meer informatie: www.kleinwonenzwolle.nl

16

Bregje van Lisdonk, Grijs en Groen Wonen ‘Wij van Grijs en Groen Wonen kennen elkaar al vanaf het moment dat we een gezin hadden’, vertelt initiatiefneemster Bregje van Lisdonk. ‘Een deel van onze groep woonde al bij elkaar in een meer alternatieve gemeenschappelijke woonvorm. De kinderen zijn de deur uit dus je hebt het gevoel te groot te wonen. Ook hebben we toch wel weer behoefte aan enkele aspecten van dat Foto Erica Turmel-Donker gemeenschappelijke wonen van vroeger. Maar dan meer privé en minder gemeenschappelijk. We gaan voor duurzaam en voor gemeenschappelijke ruimtes voor ontmoeten, fietsen stallen enzovoort. Kletsen, ontmoeten, elkaar helpen bij ziekte.’ www.grijsengroenwonen.nl


Ondernemers en corona

Versoepeling maatregelen voor ondernemers Door Erica Turmel-Donker We hebben sinds half maart te maken met de maatregelen rondom de coronacrisis, waarbij ondertussen versoepeling heeft plaatsgevonden door stapsgewijs weer beroepsgroepen aan het werk te laten. Desondanks hebben de maatregelen nog steeds op iedereen invloed. Hoe gaan kleine ondernemers uit Stadshagen hiermee om? In deze editie het tweede deel van het tweeluik. Een groep die zwaar getroffen is door de coronamaatregelen is de fitness- en sportbranche. Dirk Jan van Heiningen, eigenaar van XLPRO, moest op 15 maart de deuren van zijn sportclub per direct sluiten. Er mochten geen binnenactiviteiten meer gegeven worden. Hierdoor konden de stagiaires van XLPRO ook ineens niets meer doen. Dirk Jan: ‘De examens van onze stagiaires konden geen voortgang vinden in de vorm zoals die beoogd was. Door creatief en buiten de kaders te denken is het gelukt om hen toch hun examenopdrachten te laten behalen.’ In eerste instantie mochten fitnesscentra pas open per 1 september, maar recent is bekend geworden dat dit vervroegd is naar 1 juli. Daar is Dirk Jan enorm blij mee. Tot die tijd is hij met zijn vrouw Esther en hun team op een andere manier bezig met sporten en lesgeven. In de eerste weken was het voor hem belangrijk om in te zetten op zo min mogelijk verloop in het ledenaantal en binnen de mogelijkheden van betekenis te blijven voor iedereen die vanuit huis wil bewegen. De één op één personal trainingen konden, conform RIVM richtlijnen, buiten wel doorgang blijven vinden. Per 11 mei

Vanaf 1 juli hoeven Esther en Dirk Jan van Heiningen niet meer met hun trainingsmateriaal te slepen

kwamen daar de groepsfitness-activiteiten in de buitenlucht bij, zoals bootcamp, hardlopen en crossfitnesstraining. Ook online is XLPRO actief via Facebook livestreams, een eigen YouTube-kanaal en speciaal voor clubleden een online omgeving bij fitnessplatform FitSnack.TV. Dirk

Jan heeft goede hoop dat zijn bedrijf de crisis doorstaat: ‘Juist in deze tijd bewijst onze werkwijze zijn kracht. Wij werken hard voor onze leden en onze leden hebben hart voor ons. Deze crisis doet ons wel anders naar ons bedrijf en werkwijze kijken. Als er straks een nieuwe manier

Foto Jan Burgman

van sporten en bewegen moet ontstaan, zullen wij daar zeer zeker in mee moeten schakelen. Dat hoeft niet persé verkeerd uit te pakken. Lees verder op pagina 18 

Mens- en milieuvriendelijk woonproject

De Meanderhof: oase van rust Door Bert Kunnen

bedrag aan de bewonersvereniging.’

Stadshagen is geen stadsdeel waar je meanderende, slingerende straten hoeft te verwachten. De wijk is strak en rechtlijnig opgezet en de openbare ruimte is op dezelfde wijze ingedeeld. De Meanderhof in de buurt De Hoven is echter een opvallende uitzondering op deze rechtlijnigheid. Het woonbuurtje, dat inmiddels alweer meer dan twaalf jaar bestaat, kent een kronkelende opzet en is ingericht volgens mens- en milieuvriendelijke inzichten. Nu vergelijkbare woonwensen worden geuit in De Tippe, zijn de ervaringen in de Meanderhof interessant om te verkennen.

Juichen en huilen ‘Het traject verliep traag en moeizaam,’ vertelt Erik. ‘Het was vallen en opstaan, juichen en huilen. Twaalf jaar geleden zat mens- en milieuvriendelijk bouwen nog niet echt tussen de oren van beleidsmakers en bouwers. We zijn een project van voorlopers geweest. Stiekem zijn we ook trots op wat hier bereikt hebben.’ Het buurtje bestaat uit 53 woningen, waarvan 21 sociale huur en 32 koopwoningen. De huizen zijn opgericht volgens het principe van houtskeletbouw en hebben voor die tijd al aanzienlijk veel duurzame aspecten. Loes: ‘We hebben natuurlijk geen invloed op mensen die hier een huis kopen, maar wie hier wil komen wonen spreekt het project aan, het is altijd een bewuste keus om hier te komen leven.’ Met nieuwe huurders worden vooraf enkele gesprekken gevoerd om er zeker van te zijn dat men wederzijds bij elkaar past.

Erik de Kruif en Loes Hekkenberg zijn twee bewoners, die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de woonbuurt en er vanaf het begin wonen. ‘Mensen die zich hier willen vestigen hebben een bepaalde visie op wonen en sociale contacten. Het is ook een zekere reactie op wat je in de samenleving tegenkomt: vernielingen, langs elkaar heen leven en het niet meer aangesproken worden op gedrag’, licht Erik toe. ‘Hier in de Meanderhof kennen we een rijk sociaal leven,‘ vult Loes aan. ‘We zien naar elkaar om als er ziekte is, het onderhoud doen we gezamenlijk. Er ligt geen dwang op de mensen om dingen samen te doen. Je hebt hier een zekere vrijheid, maar wel enkele verplichtingen en je betaalt maandelijks een

Opperberger Dat dat een terecht gevoel is wordt duidelijk als Erik en Loes je rondleiden in deze stevig groene en bloeiende oase. Loes: ‘In de gemeenschappelijke tuinen staan veel verschillende soorten fruitbomen. Er is het hele jaar door een grote variatie aan groei en bloei. Elk hoekje heeft zijn eigen verhaal. Er zijn insecten- en bijenhotels en dode bomen krijgen een nieuwe bestemming. Tuinafval gaat niet naar de

ROVA maar belandt op een compostplek’. Het meanderende karakter is in de gezamenlijke binnentuin doorgetrokken: er loopt een slingerend pad dat vanaf elke woning bereikbaar is. De Hofkamer is de ruimte waar gezamenlijke activiteiten zijn. De ‘Opperberger’ is verantwoordelijk voor de gezamenlijke berging en de Klusclub klust in elkaars tuin. Wat is na ruim twaalf jaar de belangrijkste uitdaging in een dergelijk project? Erik: ‘Ondanks dat de betrokkenheid van de bewoners groot is, is het onderhoud van de gezamenlijke ruimtes en het groen wel een zorgpunt. We hebben een Groenploeg die volgens een rooster wordt bemand. Je moet het wel organiseren. Het werkt niet meer zoals in de eerste jaren dat er na een oproep een dag gezamenlijk wordt onderhouden.’

Erik de Kruif en Loes Hekkenberg in de Meanderhof

Wat is de Meanderhof? Woonbuurt de Meanderhof is één van de drie projecten in Zwolle, die door de vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Zwolle is gerealiseerd. De beide andere projecten bevinden zich in Zwolle-Zuid, De Bolder, en in Holtenbroek, de Nooten. Het ideaal van de vereniging is buurten realiseren waar de bewoners zich thuis voelen, waar ruimte is voor verschillende mensen, samenlevingsvormen en ideeën. Het buurtje wordt door de bewoners zelf onderhouden en beheerd. Er zijn enkele gemeenschappelijke voorzieningen en dito activiteiten en de woningen zijn duurzaam gebouwd.

Foto Hans van Eerbeek

17


Ondernemers en corona Vervolg van pagina 17  Met innovatie en ondernemersgeest hopen wij straks door te kunnen gaan en door te kunnen bouwen in onze dienstverlening.’ Verantwoordelijkheid Ook yoga- en pilatesstudio Lotuszen moet tot 1 juli dicht blijven. Eigenaresse Cynthia Collet over de afgelopen periode: ‘In de weken voor 15 maart hadden we al allerlei veiligheidsmaatregelen getroffen. We voelden de bui al aankomen. Als ondernemer blijf je continu anticiperen op wat er gebeurt. We zijn recentelijk gestart met buitenyoga en pilates, want we misten de leden enorm en wilden onze activiteiten weer graag opstarten. De praktijk met massage en complementaire zorg kon vanaf 11 mei ook weer opgestart worden. Als Yogi hadden we ook kunnen kiezen voor een periode van stilte en bezinning en alle activiteiten stopzetten. Maar we hebben een verantwoordelijkheid naar onze leden, naar ons personeel en naar Lotuszen toe.’ Cynthia ervaart steun van de leden, maar heeft ook te maken met opzeggingen. Dat zorgt financieel voor uitdagingen. Gelukkig kan Cynthia aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), wat iets verlichting geeft. Online lessen Om contact te houden met de leden

ra ? st

at

biedt Lotuszen online yoga, meditatie, mindfulness en pilateslessen aan. ‘We hebben veel positieve reacties gekregen van onze leden, die hierdoor thuis hun ontspanning en beweging konden verkrijgen, essentieel in deze tijden. Door het aanbieden van de online lessen houden we de economie ook draaiende, ook voor de docenten. De docenten zijn immers vaak ook afhankelijk van de inkomsten.’ Hoe ziet ze de toekomst? ‘We doen alles voor het voortbestaan van Lotuszen en Lotuszen XXL (het toekomstige onthaastingscentrum). Voor ons team en voor iedereen met wie wij samenwerken. Wij geloven in het goede en we leven en handelen vanuit vertrouwen. Wij gaan deze crisis overwinnen. Spiritueel gezien is deze crisis een uitgelezen mogelijkheid om als mensheid tot andere inzichten te komen.’ Lichtpuntjes delen Christien van Olst, eigenaresse van Sunita Stijladvies, mocht op 11 mei weer aan het werk. Zij werkt als kledingcoach, waardoor ze binnen de contactberoepen valt. ‘Ik ben ontzettend blij dat ik weer mocht starten. Ook al voelt het dubbel: wat doe je wel, wat doe je niet. Zo kan ik een stijl- of kledingadvies prima op anderhalve meter uitvoeren. Bij een kleuradvies ligt dat wat lastiger. Ik maak daarin wel keuzes. Wel één op één adviezen, maar nog geen workshops.’ Waar in de eerste maanden haar aandacht vooral lag bij het zichtbaar blijven als onderne-

mer, ligt nu de uitdaging in het aanbieden van haar diensten op anderhalve meter. ‘Ik heb de afgelopen periode gemerkt dat ik niet warm word van online advies geven. Het is een prima tussenoplossing, maar mijn uitdaging zit toch echt in live contact met klanten. Dan sta ik meer in mijn kracht dan via een scherm. Het is voor mij nu denken in alternatieven. Hoe creëer ik toch persoonlijke adviezen, maar wel volgens de richtlijnen van het RIVM. Op mijn sociale media probeer ik mensen te inspireren om zich te blijven verwonderen over schoonheid, hoe klein soms ook. Ik verbind daarbij innerlijke en uiterlijke schoonheid met elkaar. Door vrouwen te wijzen op hoe mooi ze zijn, hoop ik lichtpuntjes te delen. Ik neem met mijn berichten mijn klanten mee in mijn vakgebied en laat ik zien wie ik ben.’ Coaching Loopbaan- en leefstijlcoach Jeanet Visscher van Visible Younique heeft tot 11 mei online coaching gegeven. Daardoor kon ze haar coachafspraken en -trajecten gewoon door laten gaan. Waar nodig werden afspraken doorgeschoven. ‘Ik hoor van veel mensen die ik begeleid dat ze het fijn vinden om juist nu, in deze spannende en toch wel onzekere tijd, gecoacht te worden. Naast ruimte om hun hart even te luchten, geeft het hen ook nieuwe energie, rust, vertrouwen en zicht op mogelijkheden voor de toekomst wat betreft hun werk of loopbaan.’ In april was het vanwege de crisis even

wat rustiger met aanvragen voor een loopbaan- of coachtraject, maar sinds mei loopt dat aantal weer wat op. Mensen willen nu weer graag aan de slag met hun loopbaanvragen en/of persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit kan via beeldbellen, maar ook in haar praktijk waarbij de richtlijnen in acht worden genomen. ‘Door de crisis ontstaat ook ruimte en tijd waarin mensen gaan nadenken over zichzelf, over hun werk, over de toekomst. Er zal op verschillende vlakken meer vraag naar hulp ontstaan met een toenemende vraag naar coaching en begeleiding.’ Kansen pakken Iemand die nog niet volop aan het werk kan, is Niels van Til van Bakken met Niels. ‘Alle evenementen zijn komen te vervallen, dus geen fairs, streekmarkten, proeverijen en demo’s meer. Dit scheelt toch wel een heel groot deel van de omzet.’ Sinds maart runt Niels zijn eigen webwinkel in Zwolle en verwerkt zelf de orders. ‘Het online bestellen van ingrediënten, bakringen en receptenboeken was altijd al mogelijk, maar nu is er meer tijd om dat verder te ontwikkelen. Er is meer tijd voor promotie en uitbreiding van het assortiment.’ Dankzij de steunmaatregelen van de overheid kan Niels een paar maanden vooruit. Hij blijft positief voor de toekomst: ‘Het is even omdenken, maar ik pak alle kansen die er zijn. Ik blijf positief en gelukkig wordt er nu thuis meer gebakken, zowel brood als gebak.’

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Boomsluiterstraat. De Boomsluiterstraat is een zijstraat van de Beeldsnijderstraat en kruist met de Boekbinderstraat en Boogmakerstraat. De straat ligt parallel aan de Brethouwerstraat. De havenboom is voor het water wat de poorten te land zijn: een mogelijkheid om de stad ‘s nachts, of indien nodig op andere tijden, af te sluiten. Het openen

en sluiten van de havenboom werd gedaan door de boomsluiter, ook wel boomwachter of boomknecht genoemd. De boomsluiter was verantwoordelijk voor de afsluiting van de vaarwegen binnen de steden en de haven en sloot deze af met een aan kettingen drijvende boomstam. In de ochtend werd de boom weer weggehaald. De boomsluiter was een militair ambtenaar, door de stad aangesteld, en vallend onder het gezag van de plaatselijke garnizoenscommandant. Hij luidde tevens de boomklok om te laten weten dat de stadsboom (of waterpoort) over enige tijd zou gaan sluiten. Bronnen: beroepenvantoen.nl en huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

Foto Erica Turmel-Donker

Rust door Geert Jan den Hengst Wat zal er omgaan in hun koppies? Trouwens, de vraag is of zij überhaupt in staat zijn om na te denken. Hoe zou de wereld eruit zien als ik deze door hun ogen probeer te beleven? Zien zij Stadshagen net als wij? Beseffen deze dieren in wat voor een nieuwe wereld zij tegenwoordig leven? Al langere tijd probeer ik mij dit voor te stellen. Neem onze Canadese vrienden. De ganzen die rondzwemmen in de vijver naast het winkelcentrum en die officieel tot het

18

soort Canadese gans behoren. Maar dat terzijde! Het was als in een vorige leven, toen wij mensen in onze vrije tijd nog gewoon buiten mochten zijn. Wanneer ik mij in mijn elektrische rolstoel weer eens op het Twistvlietpad begaf, gebeurde het regelmatig dat ik in verwarring werd gebracht door een of meerdere van de ganzen. Dan stond er weer een naar mijn idee behoorlijk twijfelend exemplaar langs het pad of zelfs al midden op het asfalt, volgens mij denkend ’ga ik eerst of jij?’ Maar waar ik dacht de gans te begrijpen

en attent te zijn, wat misschien wel gebaseerd is op de angst aangevlogen te worden door diezelfde zich bedreigd voldoende wijkgenoot, snelden fietsers vaak door. Hem of haar negerend. Hetzelfde moet gelden voor die andere eendachtigen, de zwanen. Grote kans dat jullie ze ook weleens zijn tegengekomen. Langs datzelfde Twistvlietpad of ogenschijnlijk slapend in de bermen van de Frankhuizerallee, terwijl veel autoverkeer langs hen heen raast. Sterker nog, zo nu en dan ontstaat er een file, omdat de familie zwaan zonder blik-

ken of blozen zo nodig aan de overkant verder wil niksen. Nogmaals, de vraag is wat er in hun koppies omgaat tijdens deze nieuwe werkelijkheid. Is er verbazing? Misschien beleven zij het leven nu juist als saai. Of ervaren ze veiligheid? Wat een rust!


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Wijkagenten brengen diploma Politiekids aan huis

Sirenes politiewagens bleken loos alarm Het leken enkele weken geleden op strategische politieacties in diverse buurten in Stadshagen. Twee surveillancewagens en twee ME-busjes trokken met loeiende sirenes en zwaailichten door de wijk. Het ‘hier spreekt de politie’ uit de politiemegafoons maakte buurtbewoners onrustig en leidde tot volle balkons van appartementen. Het ging gelukkig niet om arrestatieteams, maar om de ‘felicitatiedienst ’van de wijkagenten: 25 geslaagde jongeren van de opleiding Politiekids kregen persoonlijk hun diploma aan huis bezorgd. De opleiding Politiekids leidt kinderen van rond de 12 jaar op tot Politiekid. De training duurt een half jaar en wordt afgesloten met een examen. Het leert kinderen competenties aan, ze worden bewuster, leren samenwerken en het draagt bij aan het besef van waarden en normen. Zij worden zo in verbinding gebracht met de politieorganisatie en voelen zich ermee verbonden. Zij gaan regelmatig op

pad met de wijkagenten om snelheidscontroles uit te voeren of mensen aan te spreken als zij afval op straat gooien. De examens waren al in maart afgenomen, maar de uitreiking van de bijbehorende diploma’s kon vanwege de coronacrisis niet plaatsvinden. Burgemeester Achterin de surveillancewagen spraken burgemeester Peter Snijders en politiechef Kees de Kruif de geslaagden persoonlijk op afstand toe. De burgemeester complimenteerde de nieuwe Politiekids: ‘Fijn dat jullie ook een bijdrage leveren aan de veiligheid van Stadshagen!’ Wybren en Aaldert, die al eerder gediplomeerd waren, deelden daarna een pakketje met verrassingen en het diploma uit aan iedere geslaagde. Politiekids Zwolle is een samenwerkingsverband van politie Team Zwolle, Travers Welzijn, gemeente, Doomijn, atletiekvereniging AVPEC, Sportservice Zwolle en het Deltion College. Voor nadere informatie: www.traverswelzijn.nl

Foto Margreeth Kruise De burgemeester spreekt persoonlijk de geslaagden toe vanuit het stadhuis

Traject tussen werf Leenman en Westerveldse Bos

Dijk Zwarte Water wordt verhoogd en verbreed

De dijk langs het Zwarte Water wordt versterkt en verhoogd.

Foto Jan Burgman

De 7,5 kilometer lange dijk langs het Zwarte Water moet veiliger en steviger worden. Het betreft het traject tussen de voormalige werf van Leenman bij de binnenstad van Zwolle tot aan het clubhuis van de Zwolse Roei- en Zeil Vereniging (ZEZV), bij het Westerveldse Bos. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is bezig met de uitwerking van de plannen, die in nauw overleg met bewoners van Holtenbroek en Stadshagen tot stand komen. Het Zwarte Water is van groot belang voor de afwatering van water, voor de recreatievaart en de beroepsvaart (zie ook het artikel over de rivier van Loes la Faille, in deze krant). Veel Stadshagenaren maken gebruik van beide dijken langs de rivier, vooral de fietsroute naar de binnenstad en het recreatieve dijkpad richting Westerveldse Bos. Het waterschap heeft recent de eerste voorstellen gepresenteerd, die nu worden voorgelegd aan bewoners en andere betrokkenen. Vanwege de coronacrisis gaf het waterschap via een filmpje op Facebook uitleg over de voorstellen. Verhogen en verbreden Belangrijkste maatregelen zijn het verhogen en verbreden van het hele dijklichaam. Soms is er geen ruimte om te verbreden, dan wordt er een damwand geslagen en schermen in de dijk geplaatst.

Op veel plekken wordt de dijk een halve meter verhoogd. De groene setting wordt versterkt en de wandelpaden bij de James Lastflat in Holenbroek blijven bestaan. Diverse suggesties zijn al verzameld en er wordt verkend welke een plek kunnen krijgen in de uitvoering. Zo is bijvoorbeeld het idee geopperd om langs het talud van de dijk een soort tribune te bouwen of een ontmoetingsplek te realiseren. Plek en vorm De komende maanden wordt verder gewerkt aan het voorlopig ontwerp, waarin duidelijk wordt waar de nieuwe dijk precies komt te liggen en welke vorm deze krijgt. Volgend jaar wordt het definitieve ontwerp in detail uitgewerkt, waarna de uitvoering kan starten. Voor meer informatie kijk op YouTube, de app Waterwerk of www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle

Betaalbaarheid woningen in het gedrang

Pakket maatregelen woningmarkt voor starters en lagere inkomens Er komen extra maatregelen om starters en mensen met een lager inkomen meer kans te geven op een woning. De gemeente Zwolle heeft samen met bouwers, ontwikkelaars, makelaars, beleggers en woningcorporaties, verenigd in het Zwols Concilium, hierover afspraken gemaakt. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat deze categorie ook een huis kan kopen in Zwolle. De maatregelen zijn nodig omdat de woningmarkt onder druk staat. Er zijn niet voldoende woningen beschikbaar en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Ook worden woningen door een steeds bredere groep gekocht om er geld aan te verdienen. Starters en mensen met een laag- of middeninkomen, hebben hierdoor nauwelijks moge-

lijkheden om een stap op de woningmarkt te zetten. Juist in deze bijzondere tijd is het extra belangrijk om de woningen betaalbaar te houden. Zelfbewoningsplicht Een van de maatregelen is de invoering van een zelfbewoningsplicht voor alle nieuwbouwwoningen in Zwolle. Deze nieuwe regel geldt voor koopwoningen met een prijs tot 260.000 euro en huurwoningen tot 850 euro. De eigenaar, of een eerstegraads bloed- of aanverwant van de koper, wordt verplicht om minimaal vijf jaar zelf in de woning te wonen. Als de bewoner binnen vijf jaar verhuist, is de bewoner verplicht de woning te verkopen aan iemand die er ook zelf in gaat wonen. Dit om te voorkomen dat particuliere beleggers de prijzen opdrijven.

Starter en doorstromer Om meer aanbod in woningen te creëren heeft Zwolle vorig jaar zomer al afgesproken dat er 1000 woningen per jaar worden toegevoegd, waarvan 500 in Stadshagen. Een groot deel van deze woningen is ook voor starters en mensen met een lager of middeninkomen. Maar alleen extra woningen bouwen is volgens de gemeente

niet genoeg. ‘Binnen ons bereik en onze invloedssfeer doen we wat nodig is om de kansen voor deze inwoners te vergroten en betaalbare en passende woningen te blijven bieden. Hierbij kijken we in het Concilium de komende tijd naar wat nog meer mogelijk en nodig is, aldus verantwoordelijk wethouder Anker.

19


SHOPPEN EN SLAGEN IN STADSHAGEN

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Een plan om uw woning energiezuiniger te maken PlusJeHuis: wij helpen u om te besparen op de energiekosten. We kijken naar energie besparende maatregelen die we kunnen treffen in uw woning. We kunnen uw woning isoleren, zonnepanelen op het dak leggen of bijvoorbeeld een warmtepomp installeren. Zo daalt uw energieverbruik ĂŠn wordt uw woning meer waard.

Gratis online bespaar advies Wij regelen het voor u!

20

Ga naar energiewacht.com/plusjehuis


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.