Vinexpress juni 2019

Page 1

Wijkkrant 17de jaargang juni 2019

12 Avondvierdaagse

02 Waterloop Zevensprong

18 Hof van Breecamp

05 09 15 15

Groen in Stadshagen Tips voor duurzaam doen Tippe: de laatste wijkuitbreiding Voortgezet onderwijs om de hoek?

Verkeer houdt gemoederen in Stadshagen bezig

Voorlopig geen oplossing fileleed Havenzathenallee Door Bert Kunnen Recent verscheen een verkeerskundig knelpuntenonderzoek over Stadshagen. Hierin wordt de conclusie getrokken dat er op dit moment geen maatregelen hoeven te worden getroffen voor een soepeler verkeerssituatie op de rotonde Eli Heimanslaan-Havezathenallee. De wachttijd voor automobilisten van 2 tot 3 minuten zal voorlopig voor lief genomen moeten worden. ‘De situatie voldoet op hoofdlijnen, zowel voor de huidige als de toekomstige situatie’, zo luidt de conclusie van het rapport. Op termijn zijn wel maatregelen nodig, maar de vraag is of de gemeenteraad hier geld voor over heeft.

den. De bouw van woningen in Breecamp en Breezicht zal de situatie immers nog doen verslechteren. Gedacht kan worden aan een zogeheten bypass aan de rotonde aan de kant van de Eli Heimanslaan. Die kent zowel voor- als nadelen maar is wel de goedkoopste van de drie: een half miljoen euro. De rotonde zou ook kunnen worden omgebouwd tot een voorrangsplein (kosten: € 1,3 miljoen) maar hiermee ontstaat strijdigheid met een belangrijk uitgangspunt in het Zwolse verkeersbeleid: de fietser zoveel mogelijk in de voorrang. De duurste oplossing is het realiseren van een fietstunnel, maar dat is een stevige ingreep met veel kosten: € 3 miljoen.

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Politiek Omdat de gemeenteraad vorig jaar om deze rapportage had gevraagd, stond deze op 6 mei op de agenda. Het college van burgemeester en wethouders adviseerde de raad nu slechts kennis te nemen van de resultaten. Men wil de eventuele kosten die oplossingen met zich meebrengen in 2020 afwegen in het totaal van verkeersmaatregelen in heel Zwolle. De raad nam stilzwijgend kennis van het rapport. Voorlopig doen automobilisten er dus goed aan rekening te houden met een beetje extra tijd om de wijk uit te komen. De filevorming treedt op tussen 08.10 en 08.30 uur. Met een beetje organisatie-

Foto Erica Turmel-Donker

talent, door als automobilist wat eerder of later van huis te gaan, kan de wachttijd al behoorlijk inkrimpen. En de veiligheid op de rotonde zal er aanzienlijk door toenemen.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi € 29.795,-

- bouwjaar 2014 - 7 persoons - automaat - navigatie - panoramadak - luxe uitvoering

1988

30 jaar

2018

Ì

Oplossingen Omdat we gewend zijn dat daar waar files optreden, er maatregelen in de infrastructuur moeten worden genomen, biedt het onderzoek een drietal suggesties om het fileleed op genoemde rotonde te bestrij-

Belangrijk verkeersknelpunt: rotonde Eli Heimanslaan-Havezathenallee

Ì

De ervaringsdeskundigen in de wijk staan op social media stevig tegenover elkaar. Wie graag fietst roemt de goede fietsvoorzieningen in de wijk. Maar wie van de auto afhankelijk is, foetert over de grote omweg en de ‘file’ om de wijk uit te komen. Op de rotonde Eli Heimanslaan-Havezathenallee komen ze elkaar letterlijk tegen. Het onderzoek signaleert dat de automobilisten, die de wijk uit willen, geconfronteerd worden met de ouders en hun kinderen, die naar de scholen aan de Sportlaan en Oude Wetering fietsen. Op de rotonde hebben deze stromen voorrang op de auto. En dat leidt tot een wachttijd van 2 tot 3 minuten in de ochtendspits.

SPECIALIST IN HYUNDAI

Autobedrijf Bert Wieten WWW.BERTWIETEN.NL


Basisschool de Zevensprong krijgt groener schoolplein Door Erica Turmel-Donker Op 17 juni opende wethouder Ed Anker de eerste fase van de vergroening van het schoolplein van basisschool de Zevensprong, nadat hij een paar maanden eerder de eerste schep in de grond had gezet. Er is een buitenleslokaal in de vorm van een amfitheater aangelegd en een waterweg naar de Oude Wetering toe, waar de afwatering vanaf het dak op aangesloten is. De komende tijd zal begonnen worden met het verder vergroenen van het plein, zodat er zo min mogelijk tegels en beton overblijft. Bij de verbouwing van het schoolplein werken diverse partijen samen. Naast de Zevensprong zijn dit Arcadis, SensHagen, wijkbeheer Stadshagen en Partou.

Foto’s Margreeth Kruise

02

Sociale cohesie Voorafgaand aan het project heeft de Zevensprong een aantal gesprekken gevoerd met de leerlingenraad, ouders en omwonenden om te kijken wat hun wensen zijn. Gaandeweg werden de plannen groter, met als resultaat dat de vergroening over het hele plein wordt uitgewaaierd naar de naaste omgeving. Ook is er contact geweest met instanties en organisaties in de omgeving, zoals het Zonnehuis, Travers en de Stadshoeve, voor samenwerking. Uiteindelijk moet het plein een openbare multifunctionele, groene ruimte voor de gehele omgeving worden. Gebruikers uit de omgeving krijgen samen met de school het eige-

naarschap van het plein: zo dragen alle partijen zorg voor het toezicht en het schoon en heel houden van het plein en de omringende ruimte. Dit plan van de Zevensprong is door wijkbeheer Stadshagen gemarkeerd als ‘Groen verbindend knooppunt’. Gefaseerd Vierdejaars studenten van het Cibap hebben een plan gemaakt voor het schoolplein. Hierin komen vijf eilanden op het plein, elk met een eigen inrichting. Zij zullen dit plan op 18 juni in de Twistvliettoren presenteren, waarna te zijner tijd een eerste start gemaakt kan worden met de uitvoering van dit plan. Al met al is gekozen voor een gefaseerde aanpak, zodat er ruimte is om met diverse partijen in overleg te gaan en zo een mooi resultaat neer te zetten. In de zomervakantie wordt eerst het schoolgebouw van binnen aangepakt. Er komt een andere vloer, de muren worden geschilderd in de kleuren van het logo en de hoofdingang wordt verplaatst. Ook hoort een nieuwe fietsenstalling bij de plannen; deze wordt zo aangelegd dat hij opgaat in de omgeving. De Zevensprong is nog in overleg met gemeente Zwolle waar de stalling exact komt te staan. Als dat achter de rug is, wordt er verder gegaan met het plein. Daarbij wordt ook het voetbalveldje naast de school – dat gemeentegrond is – aanpassen, zodat er meerdere sport- en spelmogelijkheden zijn, zowel voor de leerlingen van de school als voor de jeugd in Stadshagen.


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen

Wat is typisch Breecamp?

Bewoners gaan samen cultuur maken

Hoofdredacteur: Vacant

Taalkabaal

Eindredactie: Erica Turmel-Donker, Inez van Slooten, Nettie Roes,

Nee, ze is geen leuke moeder. Tenminste, dat vermoed ik. Achttien jaar geleden bracht zij haar dochter met veel pijn en moeite op de wereld. Maar als ik af ga op de manier waarop mijn puberbuurmeid haar bloedeigen (mooi woord he…) moeder regelmatig verbaal te grazen neemt, vermoed ik dat het woord ‘respect’ niet in haar Grote Taalkabaal Woordenboek voor komt. Kennelijk komen haar scheldkanonnades onvoldoende tot zijn recht binnen de vertrouwelijke muren van het gezin. En de tuin is natuurlijk ook een mooie ontmoetingsplek om de innige moeder-dochter verhouding verbaal te bezegelen.

Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Iris Boersbroek, Geert Jan den Hengst, Gerdo van den Burg, Leontine Kremers, Louis Zandbergen, Renee van Hensbergen Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Henk Gerrits, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: Hendrik Jan-Vermeer, José Stroo, Martin de Zoete Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg www.krantenhaltestadshagen.nl Geen krant ontvangen? Mail naar bezorgklachten@vinexpress.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten Iris Boersbroek Mans Bos Mieke Pape bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van september 2019: uiterlijk maandag 2 september 2019.

Foto BLKVLD De eerste contacten met bewoners van Breecamp zijn gelegd. Van links naar rechts: Lilian Tan, Marije Draaier (BLKVLD), Diana van der Stouw, Sanne Wassink (BLKVLD).

Door Erica Turmel-Donker

buurt past goed bij wat wij kunnen.”

Tijdens de eendaagse expositie ‘20 x 20’ die het Buurtcultuurfonds eind maart organiseerde, ontstond een match tussen de ambassadeur van Breecamp en de cultuurbouwers van BLKVLD: de antropologen Marije Draaijer en Sanne Wassink die zich bezig houden met onder andere community building (gemeenschapsvorming). Zij gaan de komende tijd de volgende vragen onderzoeken: Wat is eigenlijk typisch Breecamp? Wat verbindt mensen die in Breecamp wonen en waar liggen gezamenlijke dromen? Wat draagt hieraan bij en wat is er nodig?

Rondje door de buurt Ondertussen is BLKVLD van start gegaan in Breecamp. Zij gaat in twee fasen te werk: fase 1 is buurtcultuur & buurtdromen vangen. Fase 2 is buurtdromen realiseren. Voor fase 1 komt BLKVLD op diverse momenten verhalen vangen, cultuur snuiven, de wijk analyseren en vooral veel met bewoners praten en observeren. Wat gebeurt er (niet)? Waar kan je eigenlijk samen zijn? Door met veel mensen te praten krijgen ze grip op ‘de’ buurtcultuur en brengen ze buurtdromen in beeld. Een eerste terugkoppeling van het onderzoek volgt op de streekmarkt op 7 september. Na een eerste kennismaking op 13 mei is BLKVLD ook aanwezig geweest op de opening van buurttuin Hof van Breecamp, waar ze met meerdere buurtgenoten hebben kennisgemaakt.

Verbinding Tijdens de expositie ‘20x20’ werd Breecamp vertegenwoordigd door ambassadeur Diana van der Stouw. Zij is op andere vlakken al zeer actief in haar buurt en was daarom door de organisatie gevraagd op de expositie aanwezig te zijn. Na een aantal gespreken met diverse kunstenaars rolde er uiteindelijk een match uit met Sanne Wassink van BLKVLD. Diana: “De sociale cohesie is in Breecamp ver te zoeken, mensen kennen vaak hun eigen buren niet eens. Ik zocht ook geen kunstenaar, maar een verbinder. Vandaar de match met Sanne. Zij denkt als ik, we hebben raakvlakken. We willen samen mensen gaan activeren.” Sanne vult aan: “Ik zie mezelf niet als kunstenaar. Ik hou van cultuur maken, cultuur creëren. Deze

Verhalen vangen BLKVLD werkt samen met stagiaires Floor en Luvienne, studenten van de hbo-opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van Saxion in Deventer. Zij helpen bij het vangen van verhalen en bij het maken van een wijkanalyse. Ook zij duiken de aankomende weken de buurt in en gaan langs de deuren om verhalen te vangen: interessante buurt-weetjes of verhalen van ‘vroeger’, toen het nog weiland was. De mensen maken de buurtcultuur - dus

Op social media zijn we zo langzamerhand heel wat ‘gewend’ aan ongegeneerde retirades tegen de gevestigde orde. Maar als mijn buurvrouw hardop verbaal wordt vernederd met hetzelfde taalkabaal, dat komt het des te indringender bij me binnen. Ik zal de top tien van dochterliefs meest populaire woordkeuze maar niet aan de Vinexpress prijsgeven, want dan verwacht ik dat pubers dit nieuwsorgaan elke maand gaan spellen. Ik moet ineens terugdenken aan de vermaning die mijn moeder zaliger vroeger tegen mijn kinderen uitsprak en zo aandacht vroeg voor respect: ‘Oma is U!!!’ Het gebruik van de hoeveelheid uitroeptekens staat overigens in geen enkele verhouding tot de ernst en nadruk die zij in die drie woorden kon neerleggen. Haar kleinkinderen krompen er op dezelfde manier door ineen als mijn buurvrouw die met taalkabaal wordt vernederd. Ik geef het toe, ‘oma-is-U’, dat was ook taalkabaal, maar het heeft wel wat, respect afdwingen met woorden. #Doeslief doet een zwak beroep op onze zachte kant. #ikbaalvantaalkabaal, dat is het. BLKVLD richt zich op de bewoners en hun wensen. Woon je in Breecamp en wil jij je verhaal delen met BLKVLD voor het buurtcultuurproject? Meld je dan aan voor een interview bij jou thuis via info@blkvld.nl

Voorproefje Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Foto Yvonne Waslander

Voorproefje Het was maar voor twee weken, maar voor het eerst deed de Blauwnettrein tussen Zwolle en Kampen ook station Stadshagen aan. Van 2 t/m 15 juni werd getest of het voor de reizigers mogelijk is om met de beoogde dienstregeling de aansluitingen op station Zwolle te halen. Ook werd er een tijdelijke buslijn

ingezet voor Deltion-scholieren. Aan de ochtendlijke reizigersstroom richting die bus te zien, vervulde dit zeker een behoefte. Daarnaast gaf het beeld van reizigers op het perron en de gevulde fietsenstalling de indruk dat er goed van de treindienst gebruik werd gemaakt. Het wachten is nu op de definitieve ingebruikname van station Stadshagen, waarvan al eerder was aangekondigd dat die december 2019 moet plaatsvinden.

03


kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei! speel, lach, groei! www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

VINEXPRESS

FysioZwolle.nl

GEZOCHT:

REDACTEUREN Bij de Vinexpress zijn wij dringend op zoek naar redacteuren. Hou jij van schrijven, ben je geïnteresseerd in wat er speelt in Stadshagen en wil je een bijdrage leveren aan onze krant? Neem dan contact met ons op. Als redacteur schrijf je artikelen, ben je aanwezig bij de maandelijkse redactievergaderingen, kom je met eigen ideeën voor artikelen en heb je overleg met de fotografen voor het beeldmateriaal bij de verhalen. Interesse? Reageren kan door een e-mail te sturen naar bestuur@vinexpress.nl

ONTDEK DOOMIJN in...

ma0s o h T G IN 2 37 O

BIOLO

STADSHAGEN

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

04

Wildwalstraat

Oude wetering

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum De Schatkamer

kinderdagverblijf en peuteropvang, tevens 7+ voor bso voor Kindcentrum Het Festival

Sportlaan

WESTENHOLTE

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum Het Festival

Muurmeesterstraat peuteropvang en buitenschoolse opvang bij OBS De Krullevaar en OBS SuperNova

Papaverweg kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Korianderplein peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Vrije School Ridder Joris

Het Saffier

Stinsweg

kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij Kindcentrum het Saffier

7+ buitenschoolse opvang bij voetbalvereniging WVF

www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21


Gesprekken over groen in Stadshagen:

Waardering voor variatie in groen en water in de wijk Door Bert Kunnen De opkomst op de door de gemeente georganiseerde wijkgesprekken over groen in de wijk is wat mager, er komen gemiddeld 25 bewoners per avond. Maar het motto van de bijeenkomsten, ‘Groen Verbindt’, wordt in de gesprekken letterlijk vormgegeven. Er is bij de aanwezigen sprake van grote betrokkenheid. Bewoners uiten positieve waardering over de hoeveelheid en variatie in groen en water in Stadshagen. Aan de gesprekstafels staan vier thema’s centraal: Milligerplas, Zwartewaterzone, Twistvlietpark en Weteringzone. Er worden stellingen betrokken en wensen op hun waarde geschat. Een impressie van enkele gesprekstafels. Stadshagen beschikt over fraaie groene longen met aantrekkelijke waterpartijen. Groen en water hebben vanaf het begin in het ontwerp van de wijk een prominente plek gekregen. De aanleg van dit stadsdeel is ruim twintig jaar geleden begonnen, met de inzichten van toen. Maar na twintig jaar is er veel veranderd en vindt de gemeente het tijd worden om de groenstructuur eens samen met de bewoners tegen het licht te houden. En: hoe kan het groen nog beter worden benut. Milligerplas Aan de Milligerplas is in de afgelopen pe-

raa t s ?

t

riode nog maar weinig aandacht besteed. Nu de buurt Breezicht zich richting de plas gaat begeven zullen deze waterpartij en zijn oevers meer aandacht moeten krijgen. Er wordt een visie voor de plas opgesteld en de bewoners geven aan de ambtenaren hun ideeën en kritiek mee. Na positieve quotes als ‘Het is een mooi natuurlijk gebied’ en ‘Ik loop er heerlijke rondjes met mijn hond’ worden ook ergernissen geuit. ’15 jaar geleden is ons al een voetpad om de plas toegezegd, die is er nu pas eindelijk’, stelt een bewoner. Hij ergert zich behoorlijk aan de fietsers en brommers die van het pad gebruik maken. ‘Neem maatregelen!’ geeft hij de ambtenaren mee. Ook over zwerfvuil, drugsgebruik en kamperende vissers worden klachten geuit. Positieve woorden over de aanwezige fazanten en lepelaars brengen weer wat meer evenwicht in de bijdragen aan de gesprekstafel. Op beide avonden wordt geen behoefte geuit aan een steviger voorzieningenniveau rond de plas, zoals een waterskibaan of glijbanen. Oude Wetering De Oude Wetering maakt, samen met het eromheen gelegen groen, onderdeel uit van de groene hoofdstructuur van de wijk. Het is een lange strook die eindigt in de Mastenbroekerpolder. Het deel dat het dichtst bij het winkelcentrum ligt wordt positief gewaardeerd. ‘Verbindt de groene delen meer’, wordt als boodschap meegegeven. Maar hoe verder de strook groen de wijk uitgaat, des te onaantrekkelijker

Gesprekstafels over water en groen in de wijk

en te open wordt deze ervaren. ‘Een koe heeft geen last van wind, ik wel’, poneert een bewoonster de situatie met een waarheid als een koe. ‘Het pad is veel te smal voor al de verschillende weggebruikers’, meent een ander. Er wordt gepleit voor meer bomen zoals knotwilgen langs de Wetering, om de ‘eindeloos lange weg’ te doorbreken. Stadskolk Ook de gesprekken over het Twistvlietpark en de Zwartewaterzone bevatten

Foto Margreeth Kruise

een mengeling van waardering, klachten en wensen. ‘Het park zou nog wel meer bomen kunnen gebruiken’, vindt een Stadshagenaar. En een fervente visser vraagt waarom de Stadskolk niet toegankelijk is. De ambtenaren nemen veel nadenkwerk mee naar het Stadskantoor. Met de suggesties van de bewoners van de wijk zou de groenstructuur nog verder versterkt kunnen worden. Het is nu afwachten wat de gemeente met de inbreng van de bewoners gaat doen.

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Steenhouwerstraat. De Steenhouwerstraat is een zijstraat van de Marskramerstraat, Poortwachterstraat, Slotenmakerstraat en Speldenmakerstraat. In dezelfde buurt liggen Schildwachtstraat, Strodekkerstraat en Torenmeesterstraat. De Steenhouwerstraat ligt in één van de oudste buurten van Stadshagen. Steenhouwer Een steenhouwer is een ambachtsman die natuursteen met hamer en beitel bewerkt in een steenhouwerij, of werkzaam is in de restauratie van natuurstenen voorwerpen. De vaardigheden van een ambachtelijk steenhouwer zijn onder andere: het hakken in steen, het maken van tekeningen en profielmallen, het lezen en uitvoeren in steen, het stellen van natuursteen en het hebben van kennis van de verschillende soorten en kwaliteiten natuursteen en de bewerkingen en toepassingen ervan. De kunst van het steenhouwen bestaat al duizenden jaren. Sinds het begin van

de beschaving wordt wereldwijd steen bewerkt voor het bouwen van huizen en andere bouwwerken, monumenten en beeldhouwwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Egyptische piramiden, de trappenpiramiden in Midden-Amerika en de Griekse tempels zoals het Parthenon in Athene. Maar ook de Taj Mahal, Stonehenge en de Moai-beelden op Paaseiland zijn voorbeelden van steenhouwwerk. Gilde In de Middeleeuwen was er veel vraag naar goede steenhouwers. Binnen het steenhouwersgilde ontstonden drie rangen: leerling, gezel en meester. De leerling werkte voor de meester als betaling voor zijn opleiding, de gezel werd betaald en had gevorderde vaardigheden. De meester-steenhouwers waren de mensen die het vak volledig machtig waren. Naast het uitvoeren van alle werken beheersten de meesters ook diverse aspecten van vormgeving en ontwerpen. Tijdens de Renaissance liet het steenhouwersgilde ook niet-steenhouwers als leden toe, waardoor het eindelijk evolueerde tot het genootschap van de Vrijmetselaars. Werkzaamheden Het bewerken van natuursteen begint in de steengroeve. Hier wordt de steen uit de wand gekloofd, gezaagd of gebroken,

Foto Henk Gerrits

met behulp van onder andere steenzagen, boren en kloofbeitels. In Nederland wordt uitsluitend mergel gedolven, wat in het verleden vooral als bouwsteen gebruikt is. Andere soorten natuursteen zijn marmer, graniet en diverse soorten kalksteen. Na het transport van het blok steen van de groeve naar de zagerij wordt het met steenzagen bewerkt tot blokken of platen van het juiste formaat. De zager sorteert de blokken of platen steen, zoekt het juiste materiaal voor het werkstuk, controleert het materiaal en zaagt het vervolgens nauwkeurig op maat. Vervolgens gaat het natuursteen naar de steenhouwerij waar het verder bewerkt wordt. Daarbij zijn zagen, schuren, zoeten (het

oppervlak heel fijn naschuren) en polijsten de meest voorkomende bewerkingen. Uiteindelijk wordt de steen gebruikt. Het plaatsen, of stellen, van natuursteen wordt traditioneel ook door de steenhouwer uitgevoerd. De steller plaatst de blokken steen, zet ze vast met specie of mortel, verbindt blokken met krammen en doken (ijzeren bouten) en is vaak ook degene die ter plekke herstelreparaties verricht met mortel. Trivia: In Zwolle is op de Galvaniweg 4 de Zwolse Steenhouwerij gevestigd, opgericht in 1866. Bron: www.wikipedia.nl

05


Het geveltuintje van Gerwin en Maaike "Samen met onze buren Hans en Debby hebben wij het initiatief genomen om een geveltuintje aan te leggen. Wij wonen beiden in een hoekwoning aan de Karveelschipperstraat met een weg, voetpad en parkeerstrook tussen onze woningen in. Twee kolossale muren waren het zichtveld als je er langsreed. Een geveltuin oogt niet alleen beter, het heeft vooral een positief effect op het klimaat. Een tuintje is dier- en insectenvriendelijker dan steen en zorgt voor een betere afwatering van het regenwater. Allemaal broodnodig in deze tijd. Meest opvallende voor ons is dat de geveltuin voor veel minder lawaai zorgt. Het zandbed absorbeert trillingen die voorheen door de muur van de woning gingen. Daarbij voorkomt de geveltuin ook nog dat er voor het raam geparkeerd wordt. Onze

buren en wij hebben de wijkbeheerder West van de Gemeente Zwolle gevraagd wat mogelijk is. Zij reageerde gelijk enthousiast. De wijkbeheerder heeft de ROVA ingezet om ons te ondersteunen. Na aanleg hebben wij er voor gekozen om de beukhaag deels terug te laten komen zodat er een eenduidig beeld met de wijk blijft. De andere helft is gevuld met lavendel en met planten die bijen- en andere insectenvriendelijk zijn. Wij raden het iedereen aan; zo maken wij de wijk meer leefbaar en vooral meer klimaat- en diervriendelijker. Heeft u ruimte voor een geveltuin? Doen!" Meer informatie voor het aanleggen van een gevel- of boomtuintje kunt u vinden op: www.zwolle.nl/geveltuintje en/of www.zwolle.nl/boomtuintje

Start verkoop 17 vrije kavels in Breecamp De gemeente is gestart met de verkoop van 17 kavels voor vrijstaande woningen in de buurt Breecamp-Broeklanden. De kavels liggen op het, vanuit het westen gezien, een na laatste eiland. In totaal zijn er vier eilanden gerealiseerd. Een aantal kavels ligt direct aan het water. Inschrijven kan tot en met 3 juli. Bouwen naar eigen wensen De kavels variëren in grootte van 465 m2 tot 1.186 m2. De grondprijzen liggen tussen €219.433,50 en €432.913,80 k.k. incl. BTW. De gemeente stelt een beperkt aantal voorwaarden zodat er veel ruimte is voor eigen ontwerp. Wonen op een eiland Wonen op deze plek in Breecamp betekent comfortabel en rustig wonen in een landelijke omgeving, dichtbij de prachtige Mastenbroekerpolder (onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta). Er zijn veel voorzieningen in de directe omgeving. De buurt is ruim opgezet met

veel groen en een grote variatie aan woningen. De inrichting van de buurt en de ligging nodigt uit tot veel actieve vormen van recreatie. Fietsen, wandelen, vissen, roeien, hardlopen, het kan hier allemaal.

Meer informatie? Mochten er meerdere inschrijvingen op een kavel zijn, dan vindt er loting plaats op 4 juli 2019. Kavels waarop niet is ingeschreven blijven ook na deze datum

beschikbaar. Wilt u meer weten over de kavels in Breecamp-Broeklanden, neem dan contact op met mw. C. Bredewout, telefoon 038 498 2867 of kijk op www.zwolle.nl/kavels.

Geen oordeel over routevarianten Wezep mogelijk

Gemeenten ontevreden over Startbesluit luchtruimherziening De gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek en Zwolle zijn ontevreden over de voorgestelde alternatieve routes voor vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. Zij hebben minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hierover per brief geïnformeerd. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek is teleurgesteld in het proces: “Onverwacht heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten. Daarmee is het vertrouwen geschaad.” De vier Noord-Veluwse gemeenten, Zwolle en Kampen zijn onaangenaam verrast door dit onverwacht genomen Startbesluit. De

06

vliegtuigen kunnen hierdoor vanaf Wezep doorstijgen naar het hogere luchtruim. Dit leidt tot extra geluidsoverlast in dit gebied. Eerder hebben de gemeenten een snelle opening van Lelystad Airport al afgewezen. Wethouder William Dogger: “De gezamenlijke gemeenten rondom Zwolle hebben er bij de minister steeds op aangedrongen om eerst het luchtruim te herzien en daarna pas Lelystad Airport te openen.” Omdat er een kans is dat – ondanks de bezwaren – het nieuwe vliegveld volgend jaar al opent zijn de gemeenten in gesprek gegaan met het ministerie. Samen is er gezocht naar een alternatieve route met zo min mogelijk gehinderden. Op 16 april presenteerde het ministerie de alternatieve routes. Daarbij kregen de ge-

meenten het verzoek of zij en de betrokken inwoners binnen enkele weken konden reageren. Slechts twee dagen later, op 18 april, vernamen de gemeenten uit de media het Startbesluit voor de luchtruimherziening. “De extra overlast is niet meegenomen bij de gepresenteerde routeopties. Daarmee is het geven van een reactie op deze routeopties weinig zinvol,” aldus burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff namens de zes gemeenten. De gemeenten vragen nu aan de minister

om op korte termijn duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het Startbesluit bij de verschillende routeopties boven de Noord-Veluwe. Verder willen de gemeenten dat de minister bij het nemen van beslissingen over de routes de belangen van de inwoners in dit gebied en het voorkomen van negatieve gevolgen voor hen zwaar laat wegen. Meer informatie over de brief aan de minister staat op de website van de gemeente Zwolle.


Zwolle zet stappen naar gasloos bestaan

Wethouder Schuttenbeld: ‘Mensen kunnen zelf kiezen’ Door Bert Kunnen In 2030 gaat de gaskraan in ons land dicht en in 2050 wil Zwolle energieneutraal zijn. Dan zal ook Stadshagen klaar moeten zijn en de duurzame alternatieven hebben ingevoerd. ‘Dat is een stevige ambitie’, meent wethouder Monique Schuttenbeld, verantwoordelijk voor deze energietransitie. ‘Maar ik droom wel dat ons dat gaat lukken. En daarbij kunnen we niet zonder de inbreng en het meedenken van de wijkbewoners.’ Daar is volop gelegenheid voor op de informatiebijeenkomst van eind mei, waarbij de 80 aanwezigen uit Stadshagen en Westenholte worden bijgepraat over het proces, de mogelijkheden en de consequenties van de te maken keuzes. De aanwezigen krijgen een stevige inkijk in de energiekeuken van Zwolle en welke keuzes er voor Stadshagen op tafel liggen. Er zijn drie mogelijke warmtesystemen en voor elke wijk wordt onderzocht welk systeem het beste past. Zo kan het huidige gasnet geschikt worden gemaakt voor groen gas. Daarnaast zijn woningen te voorzien van warmtepompen (‘all electric’). Derde mogelijkheid is het aanleggen van warmtenetten. Voor Stadshagen lijkt ‘all electric’ het beste en goedkoopste alternatief. Maar dat vraagt om versterking van het elektriciteitsnet alsmede

van fijnstof is nogal fors en op rijksniveau wordt gebroed op maatregelen. Het lijkt er dus steeds minder op dat de vragensteller in de toekomst nog op hout zal mogen stoken. ‘Krijgen we ook subsidie als we bijvoorbeeld een warmtepomp moeten aanschaffen,’ vraagt een hoopvolle bewoner en hij verwijst naar diverse andere gemeenten. Het antwoord is even kort als duidelijk: ‘Daar heeft Zwolle geen geld voor.’ Wethouder Schuttenbeld tekent hierbij aan dat Zwolle met de woningcorporaties afspraken maakt over verduurzaming van de huurwoningen en daar zeker ook financieel bij betrokken is. de bouw van veel extra transformatorhuisjes. Bovendien is een warmtepomp kostbaar in aanschaf. Energiebesparing De informanten van de gemeente benadrukken dat energiebesparende maatregelen onder alle te kiezen systemen noodzakelijk zijn. En daar kunnen wijkbewoners nu al mee beginnen. Achter de voordeur is nog veel mogelijk en zonnepanelen zijn een nuttige investering. ‘Kijk naar uw isolerende beglazing’, adviseert een ambtenaar. ‘Dicht de kieren in huis en vervang oude elektrische apparaten. U krijgt er geen spijt van en bespaart veel geld’. ‘Wat doe ik als ik toe ben aan een nieuwe cv-ketel’, vraagt een bewoner. Geadvi-

seerd wordt afspraken te maken met de leverancier voor gebruik gedurende bijvoorbeeld vijf jaar, in afwachting van verdere stappen in de energietransitie. Wethouder Schuttenbeld benadrukt nog maar eens dat niemand verplicht wordt voor een bepaald warmtesysteem te kiezen. ‘Daarom willen we zoveel mogelijk met bewoners optrekken en de keuzes acceptabel maken. Maar weet wel, de tijd dringt, na 2030 krijgen we geen gas meer uit Groningen en dan zijn de kosten voor eigen rekening.’ Houtkachel Een bewoner wil weten of hij straks nog door kan gaan met het produceren van warmte door zijn houtkachel. Het stoken van hout leidt de laatste jaren tot steeds meer weerstand en discussie. De uitstoot

Warmteplan Zo worden veel vragen gesteld, waaruit betrokkenheid blijkt bij dat wat op Stadshagen afkomt. Er komen nog meer momenten dat wijkbewoners kunnen meedenken en meepraten. Eind dit jaar verschijnt de Warmtegids van Zwolle, waarin de ervaringen van de proefprojecten in onder andere Berkum worden verwerkt. De gids zal de te maken voorkeursrichtingen per wijk uitwerken. Uiteindelijk zal de gemeenteraad het Warmteplan vaststellen, waarna het gasloze tijdperk daadwerkelijk een feit gaat worden.

Informatie over de Warmtegids is te vinden op www.zwolle.nl/warmtegids.

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Inloopdag familierecht. We helpen u graag verder. HEEFT U EEN VRAAG? LOOP DAN DONDERDAG 4 JULI 2019 VAN 9.00  18.00 UUR EVEN BINNEN. UW VRAGEN BEANTWOORDEN WIJ GRAAG. Als u met een echtscheiding te maken krijgt, zult u zich afvragen hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Ook als u al gescheiden bent en uw situatie is intussen gewijzigd, kan dat tal van vragen oproepen. Het is van groot belang dat de zaken zorgvuldig geregeld worden. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator, tevens financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). U kunt terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens onze inloopdag op donderdag 4 juli 2019 van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken voor die dag of voor een ander moment.

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Kinderredactie basisschool de Schatkamer Het einde van de basisschool Door Amy, Amina en Vanya Slotgala Elk jaar hebben we aan het eind van het schooljaar een feest. Het feest is dit jaar op 5 juli en dat is bij ons op school. Dat feest heet bij ons het slotgala. Dat houdt in dat groep 8 wordt opgehaald met een limousine en dan naar school worden gebracht. Als groep 8 op school is worden we verwelkomt met (kinder)champagne en de rode loper, als iedereen er is gaan we naar binnen en gaan we de film kijken. Daarna de Oscaruitreiking. Er is ook een dj die gaat de hele avond muziek draaien naar onze keuze. Helemaal aan het einde gaan we met heel groep 8 afsluiten. Met het afsluiten komt het afscheidslied van groep 8.

Dat lied is van kinderen voor kinderen: laatste schooldag. De meeste mensen die daar bij zijn gaan huilen ook al kennen ze ons niet. Iedereen mag komen op het slotgala. Film Elk jaar maakt groep 8 een film. Die mogen we zelf verzinnen dan brengen we de ideeën bij elkaar en gaan we een film creëren en als het script dan helemaal af is gaan we 2 dagen filmen. Na het filmen brengen we het naar Bernard: die gaat over de film en het produceren hij heeft ook het script helemaal af gemaakt en hij is ook de cameraman. Uitreiking Als de film is geweest dan gaat de uitreiking beginnen. De juffen gaan in cate-

Foto Kinderredactie Dinoland

gorieën ons Oscars geven; als we die allemaal hebben gehad dan gaat het feest beginnen. Onze eigen mening Amina: ik vind het slotgala zelf een hele leuke ervaring, want het is een speciaal moment met al je klasgenoten. Voor de rest is het heel gezellig en heeft iedereen leuke outfits aan! Het is natuurlijk wel heel jammer dat je afscheid moet nemen van al je klasgenoten waar je acht jaar mee op school hebt gezeten. Ik ga sowieso huilen en iedereen missen. Ik ga het hier heel erg missen! Amy: ik vind het erg leuk, we hebben echt een groot feest als afscheid, ik vind het leuk dat we iets anders hebben dan de meeste scholen. En het is erg gezellig en iedereen heeft mooie kleding aan.

Door Sophie Venekamp en Sophie van het Erve

den en ook weer met het wikkelen van verband;

Op dinsdag 14 mei ging de bovenbouw van KC de Schatkamer naar Dinoland voor een EHBO-cursus georganiseerd door het Rode Kruis Zwolle.

Bij station 5 ging het over wat te doen als iemand zich heel erg verslikt;

• •

Wij vonden het een leuk uitje, goed georganiseerd en hebben veel geleerd.

Bij station 1 hadden we het over een mitella en hoe je die moet omwikkelen;

Onze tip aan het Rode Kruis is: breng iets meer variatie in het oefenen en de opdrachten maar het was wel leuk. En onze top: We vinden het tof dat jullie dit doen, want op deze manier krijgen kinderen ook iets mee van EHBO en weten wij hoe we moeten handelen in gevaarlijke situaties.

Bij station 4 ging het over schaafwon-

08

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Bij station 8 gingen we bezig met mondop mondbeademing en reanimatie;

Wij hebben geleerd om 112 te bellen als je het niet vertrouwt.

Bij station 3 ging het over bloedingen we leerden hoe we een verband om moeten wikkelen en er goed op te drukken;

Bij ons op school hebben wij op dinsdagmiddag cultuur. Wij doen dit met groep 5 t/m 8. Dit zijn workshops zoals filosofie, pop up, houtbranden enz. Wij mogen meestal zelf kiezen welke workshop. Ik (Fien) heb gekozen voor de workshop pop up. Als je hebt gekozen, dan word je ingedeeld. Op dinsdag ga je naar je uitgekozen workshop; die zijn in verschillende klassen in de bovenbouw en de middelbouw. Bij de workshop krijg je eerst uitleg en informatie over de workshop die je hebt gekozen, daarna ga je in vier weken knutselen, dansen enz. Mijn mening: ik vind het erg leuk. Je bent eventjes lekker bezig met andere dingen in plaats van leren.

Bij station 7 gingen we brandwonden behandelen;

Bij station 9 gingen we bezig met hoofdbloedingen;

Veerman Makelaardij

Bij station 6 ging het over wat te doen als iemand neervalt. Dan moet je diegene op de rug draaien en sowieso al 112 bellen;

Bloedingen en schaafwonden Mond-op-mondbeademing (met een pop) Wat te doen als iemand zomaar neervalt Brandwonden en teken

Door Fien

Natuurlijk is het ook wel een beetje jammer dat je afscheid moet nemen van je school waar je al 8 jaar op zit. Maar uiteindelijk ben je ook wel blij dat je een keer iets anders hebt dan elke keer hetzelfde. Het is ook wel vaak aangrijpend, want iedereen moet huilen.

Recensie EHBO-cursus in Dinoland

Toen we daar aankwamen stonden er mensen van het Rode Kruis op ons te wachten. Eerst kregen we een kleine uitleg en daarna mochten we het park in. Er waren 10 stations en bij elk station kregen we uitleg over EHBO en wat te doen met:

Cultuur

Ik vind het wel jammer dat we weg gaan. Want ik heb er natuurlijk wel 8 jaar op gezeten. Ik denk ook dat ik ga huilen als het eind lied op komt. Ik zal het hier erg missen. Vanya: ik vind het heel leuk bedacht het is ook altijd heel gezellig een heel mooi. Ik vind het echt leuk dat er ook een limousine komt met allerlei verschillende kleuren.

Bij station 10 gingen we bezig met teken en het verwijderen op de juiste manieren van de teken.


Goofy door Ree

Spreken doe je met je mond en blaffen doe je met je bek. Het vrouwtje heeft een vriend die buikspreker is. Dat is gek. Hoe kan je nou praten met je buik? Of blaffen? Ik kan dat in elk geval niet. Nou ja, mijn buik rommelt wel eens, maar dat is dan omdat ik honger heb of omdat ik teveel gras heb gegeten. Ik heb aan alle honden in de buurt gevraagd wat een buikspreker is, maar er was er niet eentje die het wist. En toen… kwam die buikspreker bij ons op bezoek. En hij praatte gewoon met zijn mond. Het vrouwtje en hij hebben samen een heel spannend boek geschreven. Daar lees je op een andere plek in de Vinexpress meer over. Toen die man op bezoek kwam, Roelof heet hij, was het boek nog niet af en het vrouwtje en hij moesten samen praten over hoe het verder ging. Hij had een grote koffer bij zich en ik dacht: sjeetje, die komt loosjeren. Maar waar moet hij dan slapen? Mijn mensen hebben maar één groot bed en daar kunnen we net met z’n allen in. Meestal zij met z’n tweetjes en af en toe mogen Sam en ik er bij, op zondagmorgen bijvoorbeeld. En Diego slaapt ’s nachts ook wel eens aan het voeteneind van het bed. Maar een mens kan er echt niet meer bij. En we hebben in ons huis ook geen loosjeerkamer, wel een werkkamer, waar alle boeken liggen die mijn baasjes nodig hebben als ze Nederlandse les geven aan

mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. En we hebben een kleren-en-schoenen-kamer. Volgens mij heeft het vrouwtje veel te veel kleren en schoenen, maar ze vindt zelf van niet. Toen Roelof en het vrouwtje waren uitgepraat over hun boek vroeg ze: “Heb je pake Douwe bij je?” En weet je wat er gebeurde? Die Roelof maakte zijn koffer open en daar zat helemaal geen pyjama in en ook geen tandenborstel en onderbroeken en een scheerapparaat en dat heb wel nodig als je gaat loosjeeren. Tenminste als je een manmens bent. Er zat een klein oud mannetje in, een soort opa en toen Roelof hem bij zich op schoot nam en het vrouwtje vroeg: “Hoe gaat het met je, pake Douwe?” gaf dat kleine ouwe mannetje antwoord, tenminste zijn mond bewoog en ik hoorde: “Met mij gaat het goed, famke. En met jou dan?” Hij bewoog ook, net als een echt mens, maar toen ik heel goed keek zag ik dat het pop was, die door Roelof bewogen werd en zijn stem kwam uit Roelofs buik. Tenminste, dat denk ik, want je zag zijn mond helemaal niet open en dicht gaan, alleen maar die van die opa, die dus geeneens geen mens was. Ik vond het maar raar. Het vrouwtje mocht het ook even proberen met die pop op schoot, maar haar buik doet het lang niet zo goed als die van Roelof. Eigenlijk wil ik ook best buik-

spreker worden. Het vrouwtje heeft nog een hele leuke hondenknuffel waar je je hand of je poot in kunt steken en dan kun je hem laten bewegen en vast ook praten of blaffen. Ik ga het proberen. Dan word ik de eerste buiksprekende hond op de hele wereld.

Op de foto zie je het vrouwtje met pake Douwe. Pake betekent opa en dat is Fries, maar daarover vertel ik een ander keer. Likje, pootje en blafje van Goofy en Sam, kopje van Diego en blubjes van de vissen.

Expositie Milligers In grandcafé Milligers is momenteel de expositie van kunstenares Agnes Frijlink te bekijken. Dit is haar tweede expositie in Milligers en heeft als thema ‘vogels’. Voor deze expositie heeft Agnes veren gebruikt die zij vindt in de natuur tijdens haar wandel- en fietstochten, wat haar kunstwerken uniek maakt. Meer informatie www.agnesfrijlink.nl

Foto’s Hans van Eerbeek

Tips voor duurzaam doen Sander Blok is verbinder van duurzame initiatieven in Stadshagen. Hij geeft elke maand vijf tips voor een duurzamer Stadshagen. Een ‘plasticvrije dag’, kan dat?

Echt de moeite waard om deze challenge eens aan te gaan. Kies producten en artikelen zonder verpakking. Neem je eigen boodschappentas mee en stoffen of hergebruikte plastic zakjes voor groente, fruit en brood. Zeg “nee” tegen een aangeboden plastic tasje, scheelt nog geld ook. En ga eens naar een ambachtelijke bakker of echte groenteman. Het kan!

“EWA!”

De KLIMATTIEZ zijn de Nieuwzkidz van Travers. Zij maken toffe nieuwsitems, blogs, interviews en raps over Energie – Water – Afval. De eerste resultaten zijn komende zomer al te zien.

Kiezen voor vaste planten in de tuin

Als je je tuin gaat inrichten is beter om vaste planten te kiezen i.p.v. éénjarige. Die laatste moeten elk jaar opnieuw worden geplant en gekocht. Het kweken van planten kost veel energie en water. Vaste planten, die goed wortelen in je tuin nemen ook nog eens meer water op, geven schaduw en zorgen voor meer leefruimte voor vogels en insecten. Vaste planten zijn dus duurzamer en je hoeft ze maar één keer te planten: scheelt ook nog eens tijd en geld.

Is biologisch plastic echt afbreekbaar?

Biologisch-afbreekbare plastics zijn niet gemaakt van fossiele bronnen zoals aardolie. Zij zijn afbreekbaar in een industriële composteerinstallatie. Zij behoren daarom niet in de gft-bak. Het is de moeite waard om te achterhalen of ze in jouw regio al goed verwerkt kunnen worden.

Pomp je fietsbanden goed op, dat scheelt energie

Steeds meer fietsen hebben elektrische ondersteuning. Harde banden zorgen voor minder weerstand op de weg, de accu van een elektrische fiets gaat langer mee. En op een gewone fiets kost het jou minder energie. Bovendien heb je met harde banden minder kans op een lekke band.

09


Schaapscheerdersfeest Stadshoeve

10


Naam: Liesbeth van Es Geboortejaar: 1973 Geboorteplaats: Groningen Beroep: Galeriehouder/curator Burgerlijke staat: getrouwd, drie zoons

Dat haar werkzame leven er anders uit zou zien dan zij aanvankelijk had verwacht is in principe niet heel raar. Wie kent dat niet? Toch, de keuzes die zij en haar man maakten mogen best bijzonder worden genoemd. Liesbeth van Es studeerde harp en muziektherapie aan het conservatorium in Enschede. Daarna werkte ze enkele jaren als beroepsmusicus. Intussen kwamen zij en haar man steeds meer in aanraking met de wereld van ikonen. En wel in die mate dat zij besloten om hier helemaal voor te gaan. Tegenwoordig beheren zij een eigen ikonengalerie en is Liesbeth conservator van het Ikonenmuseum in Kampen. Spreken we over kunst of over religie? "Feitelijk gaat het over religie. Ikonen komen voor in de oosters-orthodoxe kerk, dus overal waar deze kerk is, zijn ikonen. Denk aan Rusland, Roemenië, Griekenland of Ethiopië. Zij die niet oosters-orthodox gelovig zijn, zien ikonen meer vanuit de kunstzinnige en kunsthistorische hoek. Ik vind ikonen vooral heel interessant en mooi, maar wil natuurlijk de oorspronkelijke bedoeling niet uit het oog verliezen." Wat is eigenlijk een ikoon? "Een ikoon is de werkelijke representatie van het heilige. Dus als je bijvoorbeeld naar een ikoon van de aartsengel Michaël, de patroonheilige van Zwolle, kijkt, sta je daadwerkelijk oog in oog met Michaël. Dat betekent dat je als ikonenschilder aan strenge eisen moet voldoen en dat ook door de kerk is vastgelegd hoe bijvoorbeeld Michaël er uit moet zien. Het is immers niet bedoeld als kunstzinnige interpretatie."

“Ikonen zijn interessant en mooi, maar verlies de oorspronkelijke bedoeling niet uit het oog.” Hoe kwamen jullie bij ikonen? "Mijn schoonouders hebben onze belangstelling aangewakkerd. Zij waren jaren geleden begonnen met een verzameling en hebben deze ondergebracht in de stichting die het Ikonenmuseum Kampen beheert. Mijn man Joost werkte voor een veilinghuis en begon daar met het beschrijven van ikonen voor catalogi. Wij ontdekten dat er maar weinig mensen zijn die wat van ikonen weten. We

Foto Jan Amse

leerden steeds meer liefhebbers en collecties kennen en zo zijn we een galerie begonnen. We zijn alles gaan lezen en onderzoeken wat we konden vinden, om onze klanten zoveel mogelijk informatie over hun objecten te kunnen geven. Tegenwoordig staan we op grote kunst- en antiekbeurzen in Nederland, zoals PAN Amsterdam, en geven we regelmatig cursussen en lezingen." Ook nog een museum? "Het Ikonenmuseum draait vrijwel uitsluitend op vrijwilligers. Mijn werk als beheerder van de collectie is dan ook onbezoldigd, het wisselt dus hoeveel tijd ik in het museum kan steken. Ons streven is om minimaal vier exposities per jaar te organiseren, twee kleine en twee grotere. Daarbij proberen we een link te leggen met het hier en nu, of met een andere kunstvorm. Nu is er bijvoorbeeld een expositie waarbij we de originele illustraties van Kees de Kort (bekend van de Kijkbijbel) en eeuwenoude ikonen combineren. [Tot 26 oktober, red.] Eerder hebben striptekenaars ikonen gemaakt van hun eigen stripfiguren." Jij doet ook nog een studie? "Vorig jaar heb ik mijn bachelor Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen afgesloten. Nu specialiseer ik mij bij dezelfde faculteit op het gebied van Religie en Cultureel erfgoed. Dat is heel divers, denk bijvoorbeeld aan leegstaande kerken, religieuze kunst in musea en immaterieel erfgoed." Is het een kleine wereld? "Ja, het aantal ikonengalerieën in Nederland is op een hand te tellen. Maar we maken ook deel uit van een groter collectief. Wij zijn lid van de Koninklijke Vereeniging van Handelaren in Oude Kunst, waar ook andere specialisten lid van zijn."

Wanneer en waarom zijn jullie in Stadshagen komen wonen? "We zijn in 2000 vanwege ons werk in Zwolle terechtgekomen. Joost werkte in Groningen, ik in Almelo en Rijssen en zodoende was Zwolle een goede oplossing voor ons. Toen we in Zwolle kwamen wonen werden in Stadshagen net de eerste palen in de grond geslagen. Deze wijk leek ons niets, maar de huizenprijzen in Assendorp en Zwolle-Zuid dreven ons toch naar Stadshagen en ondertussen wonen we hier al meer dan 18 jaar." Welke situatie zal je nooit vergeten? “In oktober 2006 werd onze jongste geboren, maar onze galerie begon ook goed te lopen. Omdat kunst- en antiekbeurzen heel belangrijk voor ons waren en nog steeds zijn, konden we het ons niet permitteren om een jaartje over te slaan. Vervanging voor mij was ook lastig, klanten verwachten je toch wel zelf te spreken en je expertise is ook niet even in een paar dagen over te dragen. Dus heb ik dat seizoen twee beurzen gedraaid met een baby in de draagdoek. 't Was prima te doen en bezoekers vonden het geweldig!" Wat lijkt jou een droombaan? "Ik zou nog wel eens in een heel groot museum willen werken, zoals het Louvre in Parijs." Ben jij bevlogen? "Als ik ergens mee aan de slag ga, doe ik dat met enthousiasme en bevlogenheid. Anders doe ik het liever niet." Wat inspireert je? "Kunst, cultuur en de mensen om mij heen." Wat staat er op jouw to-do-list? "Reizen en musea bezoeken. Het is misschien niet meer noodzakelijk om kunst

“Er is niet altijd heel veel nodig om een wijk leefbaar te maken.” in het echt te zien met alle moderne media, maar het geeft wel een extra dimensie aan je beleving." Wat is het beste dat je is overkomen? "Dat is zonder meer mijn gezin." Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? "Ons huis." Wat mis jij in Stadshagen? "Een trein die stopt. We reizen graag met de trein naar ons werk. Het zou zoveel tijd schelen als we hier zouden kunnen instappen." Heb jij een ideaal voor Stadshagen? "Dat de mensen aandacht hebben voor elkaar en niet alleen denken aan het eigen straatje, de eigen omgeving. Leef niet alleen in het hier en nu, maar kijk ook om je heen en denk aan de wereld van morgen. Dat uit zich bijvoorbeeld in je huis zo duurzaam mogelijk maken, hulp bieden aan een zieke buurman en je eigen rommel opruimen. Er is niet altijd heel veel nodig om een wijk leefbaar te maken. Als iedereen een steentje bijdraagt komen we al een heel eind." Heb jij een levensmotto? "Deze is niet van mij, maar ik las het ergens: Met je hoofd in de wolken en je voeten in de klei."

11


Fietsexamen 2019

Foto’s Yvonne Waslander Op 17 mei deden ruim 600 kinderen kinderen uit groep 7 van tien verschillende basisscholen uit onze wijk verkeersexamen. De start was bij Fitland, waarna de kinderen in groepjes een route moesten volgen door Stadshagen. Onderweg kwamen ze een aantal examinatoren tegen, die kritisch naar de kinderen keken. Uiteindelijk hebben alle kinderen het diploma voor goed verkeersgedrag gekregen.

Avond4daagse 20-24 mei

12

Foto’s Yvonne Waslander


Redacteur eerste uur verlaat Vinexpress én Stadshagen Door Iris Boersbroek Louis Zandbergen was een van de eerste schrijvers voor de Vinexpress. Na 16 jaar gaat hij ons nu verlaten: hij verruilt deze zomer Stadshagen voor een Waddeneiland. Louis is een bekend gezicht in de wijk, ken je hem niet van zijn natuurexcursies dan vast wel van het hardlopen. En in ieder geval van zijn rubriek in de Vinexpress. Louis (61) is geboren in Hoogeveen, heeft op diverse plekken in Drenthe gewoond en is via Giethoorn en Ommen 21 jaar geleden met zijn gezin naar Zwolle verhuisd. Een van de redenen was de schoolkeuze voor zijn kinderen. Ze vonden een huis in Stadshagen, wat toen nog een hele kale nieuwbouwwijk-in-wording was. Louis is al van kinds af aan geïnteresseerd in de natuur. Hij heeft op de Tuinbouwschool in Frederiksoord gezeten en jaren bij het Ministerie van Landbouw gewerkt. Milieu- en natuureducatie is wat hem drijft en waar hij zich al zijn hele leven voor inzet. Ook in Stadshagen. In Ommen deed hij vrijwilligerswerk voor de Stadsboerderij en de Waddenvereniging. Hij besloot daarmee te stoppen en zich helemaal te gaan inzetten voor zijn eigen wijk. Louis is een man van weinig woorden maar des te meer daden. Hij vindt zichzelf geen ‘educator’ maar meer een enthousiasmeerder: hij wil zijn liefde voor de natuur, en het voortbestaan daarvan, overbrengen op anderen. Op zijn geheel eigen wijze. Zijn rubriek ‘Natuurbekijks’ is zeer geliefd en herkenbaar. Hij is heel nieuwsgierig, bekijkt de natuur met eigen ogen en vertelt je daarover, maar kan zich ook enorm opwinden over ‘onrecht’; en hij zet zich in voor natuurbehoud. Zo heeft hij samen met anderen het vogelringstation in Stadshagen opgezet en gerund: door het ringen en tellen kan je veel over vogels te weten komen. Dit ringstation

is inmiddels verplaatst naar Hessenpoort toen de wijk nog verder ging uitbreiden. Vogels hebben zijn bijzondere interesse, hij heeft zich verdiept in de huiszwaluw en de gierzwaluw in Stadshagen en geeft excursies om daarover te vertellen. Ook geeft hij fietsexcursies door de wijk onder het motto ‘klimaat & water’. Een groot deel van Nederland, maar zeker Stadshagen, omringd door twee grote rivieren, ligt ‘onder water’. Wat hebben de klimaatveranderingen voor invloed op onze woonomgeving? En wat kunnen we er zelf aan doen? Zo’n twintig jaar geleden was er nog weinig te doen in de wijk. Travers wilde met hun opbouwwerk de bewoners meer bij elkaar betrekken. De Vinexpress is daaruit ontstaan (‘wat is er te doen in de wijk?’) maar ook het Stadshagenfestival, als ontmoetingsplek tussen bewoners en organisaties. Louis is daar een jaar of drie bij betrokken geweest. Inmiddels heeft het Stadshagenfestival een heel andere functie. Verder heeft hij dierenweide Kakel & Co meehelpen opzetten en is daar tien jaar actief voor geweest. Vijf jaar geleden heeft hij Repair Café Stadshagen opgezet, in navolging van andere Repair Cafés. Niet omdat hij zo handig is, maar omdat hergebruik duurzaam is. Mensen moeten weer leren dat je dingen kunt repareren en niet meteen hoeft weg te gooien en vervangen door nieuw als iets kapot is. Het Repair Café in Stadshagen loopt als een tierelier, het is er altijd druk. Inmiddels zijn er ook Repair Cafés in Aa-landen, Assendorp en Kamperpoort. Louis heeft zijn kennis en ervaring voor oprichting van deze cafés ingezet. Buiten Zwolle heeft hij bij De Hortus in Harderwijk gewerkt, een centrum om de jeugd belangstelling bij te brengen voor natuur en milieu. Later deed hij hetzelfde maar dan voor wetenschap en technologie. Louis en zijn vrouw Stella zijn allebei van kinds af aan, maar later ook met hun gezin, veel op de waddeneilanden geweest.

Louis op zijn favoriete plek in Stadshagen

Ze houden van de weidsheid, de natuur en de rust. Ze zijn zelfs getrouwd op Schiermonnikoog. En als fanatiek hardloper gaat Louis elk jaar naar Terschelling voor de Berenloop. Toen Stella, die docent biologie is, een vacature zag op een school op Terschelling heeft ze gesolliciteerd. Het duurde even voor ze werd aangenomen, maar daardoor hadden ze tijd om een verhuizing te overwegen. Niet of ze het wilden – dat wisten ze wel, maar

Foto Hans van Eerbeek

vooral: is het haalbaar, betaalbare huizen op Terschelling zijn schaars. Willen we verder weg zitten van familie en vrienden? Inmiddels is de knoop doorgehakt, ze hebben een huis op Terschelling gevonden en hun eigen huis staat in de verkoop. Stella hoeft straks niet meer te reizen en door de week alleen in haar appartementje op het eiland te zitten en Louis is al vol plannen over wat hij daar gaat doen. In ieder geval een Repair Café opzetten

Rode-paprikasoep Door Iris Boersbroek Ik ben dol op rode paprika, maar laatst had ik er wel heel veel gekocht. Ik besloot toen er soep van te maken. Een makkelijk en snel recept. Ingrediënten: • Rode paprika • Rode ui • Knoflook • Bosui • Bouillonblokje • O(lijfo)lie • Mosterd Werkwijze Maak de ui schoon en snijd in ringen. Maak de knoflook schoon. Haal de zaadlijsten uit de paprika’s en snijd ze in stukjes. Snijd de bosui in dunne plakjes: je kunt de hele ui gebruiken, ook het groen (hierin zit juist extra veel smaak).

Fruit de uienringen en het knoflookteentje in de (soep)pan. Voeg paprika, bosui, bouillonblokje en een bodempje water toe. Breng aan de kook en laat daarna op een klein vuur alles verder zacht worden. Maak met de staafmixer alles fijn. Je kunt de soep nog op smaak brengen met wat gele mosterd. De hoeveelheid paprika hangt af van hoeveel soep je wilt maken. Reken een bosje bosui op een kilo paprika, drie uien en een bol knoflook. Gebruik niet te veel water, als je de soep te dik vindt, kan je altijd meer water toevoegen. Je kunt deze soep ook heel goed invriezen. Serveer met sourcream, crème fraiche of cottagecheese. Blaadjes basilicum of stukjes bieslook staan en smaken er ook prima bij. Eetsmakelijk!

13


Twee auteurs schrijven samen één boek

Over speuren naar verstopte verledens Door Geert Jan den Hengst Enkele jaren geleden werden zij via een derde persoon met elkaar in contact gebracht. Het bleek dat beiden een wens hadden om eens samen met iemand anders een boek te gaan schrijven. Toen dat toevallig ter sprake kwam hebben ze de daad bij het woord gevoegd. Onlangs verscheen ’Verstopte verledens’, het resultaat van een bijzondere samenwerking. Renee van Hensbergen en Roelof Speelman zijn de twee grondleggers. Zij is veelzijdig tekstschrijver en taalcoach. Ze heeft een waslijst aan teksten, series, scenario’s en wat niet al achter haar naam staan. Zij is bijvoorbeeld ook de vrouw achter de column Goofy in de Vinexpress. Hij treedt op als poppenspeler en buikspreker en is inmiddels auteur van meerdere boeken. Daarnaast is hij ook werkzaam als huisschilder. Vlak voor het verschijnen sprak ik met Renee; Roelof was op dat moment helaas verhinderd. Zij vertelt het opvallende feit dat, ondanks haar uitgebreide oeuvre, dit haar eerste boek is. “Ik had ondertussen een veelheid aan halve of driekwart manuscripten, concepten en ideeën voor boeken in mijn hoofd zitten. Zo waren mijn vader en ik, een paar maanden voordat hij in 1987 plotseling stierf, samen begonnen aan het schrijven van een boek. Dit is dus voor het eerst dat ik er eentje heb mogen uitgeven, als je de trainingen en handboeken die ik in de loop der jaren heb uitgeschreven niet meetelt. Roelof heeft wel al meerdere boeken op zijn naam staan en staat ook onder contract bij een uitgeverij met een expliciet christelijke signatuur."

Beurtelings Het duo zocht de uitdaging om samen een verhaal te schrijven, zonder van te voren een plot te verzinnen. Dus Renee moest voortborduren op wat Roelof schreef en andersom. Zo bouwden zij stap voor stap het verhaal op richting de ontknoping. In de auteursverantwoording, voorin het boek, valt onder meer te lezen dat beiden het geheel als een boeiend experiment hebben ervaren. De verschillende stijlen en invalshoeken wisselden elkaar af en bij ieder hoofdstuk werd er weer een nieuwe draai aan het verhaal gegeven. Om van het laatste gedeelte, ondanks de twee verhaallijnen, uiteindelijk een samenhangend en kloppend geheel te maken was nog een flinke opgave. Renee vertelt: "Omdat het verhaal voor een groot deel in Friesland speelt - waar Roelof zijn wortels heeft - en het andere gedeelte in Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben, hebben we hier en daar wel eens een beetje gesmokkeld en bepaalde stukjes bewust aan de ander overgelaten. Verder hebben we ons absoluut laten leiden door de natuurlijke loop die het verhaal nam, zonder ook maar iets van te voren uit te stippelen. En als we dat toevallig wel deden, zorgde de draai die de ander eraan gaf dat het toch totaal anders liep dan we van tevoren hadden bedacht." Autobiografisch Juist het feit dat ze over een aantal zaken in het leven verschillend denken maakte het volgens Renee extra leuk om van al de individuele puzzelstukjes een compleet plaatje te maken. "Door onze verschillen was de samenwerking best wel eens moeilijk, maar

Eigen foto

we zijn heel tevreden over het resultaat. Deel twee, het vervolg op ‘Verstopte verledens’, staat alweer op stapel. Het kan maar zo zijn dat dit voor een deel in Stadshagen gesitueerd is. Bij het schrijven hebben wij allebei ook autobiografische elementen in de tekst verwerkt. Wie ons beter kent, ontdekt deze meteen. Voor mij geldt dat ik bij alles wat ik tot nu toe heb geschreven mijzelf heb meegenomen in het proces, bewust of onbewust. Of het nou een scenario voor een Donald Duck strip was, een musical of een verhaaltje voor de Fabeltjeskrant. Dus zeker ook bij dit boek. Ik weet van Roelof dat voor hem hetzelfde geldt." Verhaal Om nog meer belangstelling te wekken, maar zonder teveel te verklappen waar het boek over gaat, volgt hier een tipje

Speciale onderscheiding voor ambassadeurs Opkikker uit Stadshagen stichting te worden. Door het ambassadeurschap probeert de stichting deze kinderen trots, eigenwaarde, verantwoordelijkheid, sociaal contact en kracht te geven. Met als uitgangspunt de transformatie van patiënt naar ambassadeur. Zij zetten zich geheel vrijblijvend op allerlei manieren in om hun lotgenootjes, dus andere gezinnen met een ziek kind, ook een Opkikker te geven. Wat doen zij daar zoals voor? Dat varieert van het houden van een spreekbeurt tot het organiseren van een actie waarmee geld opgehaald wordt.

Pieter-Derk (10) Pepijn (8) hebben op zondag 19 mei, samen met hun gezin, kunnen genieten van de speciale Ambassadeursdag in Attractiepark Slagharen. Voor hen werd deze dag extra bijzonder: zij kregen de exclusieve Opkikkermedaille opgespeld, omdat zij zich zo inzetten voor hun lotgenootjes! Pieter-Derk en Pepijn zijn broertjes uit een gezin waarin ziekte veel impact heeft op het dagelijks leven. Ze hebben om die reden al vaker met hun gezin een Opkikkerdag meegemaakt. Sindsdien zetten zij zich in voor Stichting Opkikker als am-

14

bassadeurs. Op die manier hopen zij ook andere gezinnen te kunnen helpen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Pieter-Derk en Pepijn werden tijdens de ceremonie naar voren geroepen om de speciale Opkikkermedaille in ontvangst te nemen. Stichting Opkikker zet zich in om gezinnen met een ziek kind een langdurige positieve boost te geven. Nadat zij een Opkikkerdag beleefd hebben - een dag vol verrassingen, leuke activiteiten, ontspanning en weer even écht samen zijn met het hele gezin - krijgen de kinderen de mogelijkheid om ambassadeur van de

De Ambassadeursdagen zijn een jaarlijks terugkerend evenement van Stichting Opkikker om ambassadeursgezinnen weer een moment van ontspanning aan te bieden en hen te bedanken voor wat zij allemaal doen. Dit jaar vond dit evenement plaats in Attractiepark Slagharen. In totaal werden er op die twee dagen in mei 1.150 gezinnen ontvangen. Zo’n weekend is voor de gezinnen een jaarlijks lichtpuntje en is een uitermate geschikt moment voor lotgenotencontact. Stichting Opkikker is geheel zelfstandig en afhankelijk van zakelijk en particulier initiatief. Meer informatie over het werk van Stichting Opkikker op www.opkikker.nl.

van de sluier. Het is 1970. De verlegen vrijgezel Berend koopt een oud vervallen huisje in zijn geliefde Friesland. Hij vindt bij het opknappen een vergeeld, half vergaan dagboek en raakt in de ban van de schrijfster, Akke. Kersverse bruidegom Sjoerd, in het bruisende Amsterdam, blijkt over een soortgelijk dagboek te beschikken. Dit is geschreven door de geliefde van Akke. Als beide mannen met elkaar in contact komen en in het verleden duiken, blijken hun levens en die van hun familie meer met elkaar verweven te zijn dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Het boek ‘Verstopte verledens’ is verkrijgbaar via BOEKSCOUT.NL en via Roelof en Renee (desgewenst adresgegevens via de redactie te verkrijgen). ISBN 9789463892988, prijs € 20,50. De boekhandel kan het ook voor je bestellen.


Werkzaamheden aan bruggen over Zwartewater Door Bert Kunnen De gemeente Zwolle voert in 2019 omvangrijke werkzaamheden uit aan de vier grote bruggen die op afstand bedienbaar zijn. Het gaat om de Mastenbroekerbrug, Twitstvlietbrug, Holtenbroekerbrug en Hofvlietbrug. Er geldt dan een beperking voor de doorvaarthoogte voor de scheepvaart. Het auto- en fietsverkeer kan tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik maken van de bruggen. De besturing en de aandrijving van de bruggen worden aangepast of vernieuwd, zodat ze voldoen aan de nieuwe veilig-

heidseisen uit de Europese Machinerichtlijn. Tijdens de werkzaamheden is de brug niet bedienbaar. Om de hinder voor de scheepsvaart zo veel mogelijk te beperken, wordt het werk in twee fasen uitgevoerd. In beide fasen worden twee bruggen tegelijkertijd onder handen genomen. De werkzaamheden van de eerste fase zijn inmiddels afgerond. De tweede fase betreft de bruggen over het Zwartewater, de Mastenbroeker- en Twistvlietbrug, die Stadshagen verbinden met de andere delen van de stad. De werkzaamheden worden uitgevoerd van 2 tot en met 16 september 2019.

Ook aan de Mastenbroekerbrug wordt gewerkt

Foto Yvonne Waslander

De Tippe: laatste grote uitbreiding van Stadshagen

Echtpaar Corman gaat Gastenhuis dementerenden leiden

De Tippe wordt als laatste bebouwd.

Impressie van het Gastenhuis zoals in Stadshagen gebouwd zal worden.

Door Bert Kunnen De Tippe wordt een gevarieerde duurzame woonbuurt met meerdere gezichten. Het gebied ligt aan de rand van Stadshagen, ingesloten tussen de Kamperlijn en de Hasselterweg, dicht bij Westenholte en de IJssel. Het gaat hier om de laatste grote uitbreiding van de wijk en er komen ongeveer 1.250 woningen, voor grote en kleine huishoudens van alle leeftijden. De gemeente is van mening dat De Tippe een duurzame, diverse en sociale buurt moet worden. Deze uitgangspunten zijn

Foto Hans van Eerbeek

verwoord in het zogeheten Koersdocument dat voor De Tippe is opgesteld. In het document, dat samen met gebiedsen projectontwikkelaar VanWonen en de Zwolse woningcorporaties deltaWonen en SWZ is opgesteld, worden vijf thema’s benoemd. De buurt moet energieneutraal en klimaatadaptief worden ontwikkeld, er moet aandacht zijn voor circulariteit, duurzame bereikbaarheid en een sociaal inclusieve wijk. De Tippe zal samen met geïnteresseerde bewoners uit de omgeving vorm worden gegeven, waarbij ruimte zal zijn voor particulier opdrachtgeverschap.

Door Bert Kunnen De plannen voor een Gastenhuis voor mensen met dementie in Stadshagen nemen steeds concretere vormen aan. Het betreft een kleinschalige zorgformule voor mensen die niet langer thuis kunnen wonen. Het echtpaar Margriet en Theo Corman gaan het huis runnen en zullen er met hun beide dochters ook in wonen. In het Gastenhuis is plaats voor 22 dementerende bewoners.

Omwonenden uiten op social media hun ongenoegen over het feit dat het al lange tijd aanwezige speelterrein voor de bouw zal moeten wijken. De start van de werkzaamheden is voorzien in het komende najaar, waarna het Gastenhuis in de tweede helft van 2020 open kan gaan. Het gebouw is ontworpen door B+O-architecten uit Meppel. Voor verdere informatie: www.hetgastenhuis.nl

Als locatie voor de bouw is de Zandzegge uitgekozen, ter hoogte van de Moeraszegge, naast Partou Kinderopvang.

Stadshagen in beeld voor voortgezet onderwijs

Meer ‘ribbelstroken’ voor blinden in Stadshagen

Door Bert Kunnen

Door Bert Kunnen

De Van der Capellen scholengemeenschap is nu nog gehuisvest in Holtenbroek. De school wil nieuw gaan bouwen en een locatieonderzoek moet uitwijzen wat de beste plek is. De gemeenteraad sprak onlangs in een motie uit dat Stadshagen als plek voor nieuwbouw nadrukkelijk wordt meegenomen in dit onderzoek. De raad constateert dat de groei van het aantal leerlingen in Zwolle zich vooral in Stadshagen manifesteert. Daarnaast biedt vestiging van voortgezet onderwijs in de wijk de mogelijkheid om het voorzieningenniveau te versterken. Ook worden er kansen gezien voor een meer brede functie van de school. Het gebouw kan tevens worden gebruikt voor bijvoorbeeld sport- en buurtactiviteiten, jeugdhulp en andere maatschappelijke doeleinden. De uitkomsten van het onderzoek worden voor de zomer verwacht. Op grond van

de resultaten neemt de gemeenteraad een besluit over de nieuwe locatie van de school. De kansen voor de vestiging van voortgezet onderwijs in Stadshagen komen hiermee dichterbij.

Foto Yvonne Waslander

Rond het winkelcentrum van Stadshagen zijn dit voorjaar nieuwe blindengeleidelijnen gerealiseerd. Deze ‘ribbelstroken’ zijn nu ondermeer te vinden op de oversteekplaatsen en bushaltes van de kruisingen Belvederelaan-Frankhuizerallee en Belvederelaan-Oude Wetering. Het zijn nuttige hulpmiddelen voor visueel beperkte medemensen.

Blinden en slechtzienden hebben in de openbare ruimte nogal eens last van fietsen, straatmeubilair, reclameborden en terrasstoelen. Wie goed kan zien is zich hier vaak niet van bewust. Door de ‘ribbelstroken’ kunnen visueel beperkte mensen met een blindenstok of met hun voeten op gevoel een bepaalde looplijn volgen. Met de aangebrachte stroken wordt de bereikbaarheid van het winkelcentrum voor hen een stuk verbeterd.

Foto Margreeth Kruise

15


Food & Fashion Event - 25 mei

V I N E

Foto’s Margreeth Kruise

Puzzel

door Jelle Bezemer 1 2

3

4

5

6

7

8 9

Oplossing puzzel Oplossing puzzel april 2019 mei 2019

10

(c) Jelle Bezemer 3. Vogel in Stadshagen

Verticaal 1. Welke type onderwijs is er niet in Stadshagen

7. Andere naam voor blindengeleidelijnen

4. Speelkasteel in Stadshagen

Horizontaal 6. Kinderopvang in Stadshagen met groene insteek 9. Loopevenement in mei

10. Landstreek in Overijssel

16

2. Vis in sloten van Stadshagen 5. Winkelstraat in Stadshagen

8. Metalen kleding vroeger gedragen als pantser

1. huiszwaluw 2. Vechtdal 3. De Kleine Reus 4. kopernetwerk 5. Belvedèrelaan 6. lans 7. Fonteinkruid 8. Tuinwal 9. paling 10. Grote Peuter Dag


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Wies de Jonge van Cacaotje Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Wies de Jonge van Cacaotje.

Welke waarde vind jij belangrijk? Ik vind het belangrijk om met eerlijke producten te werken; mijn leverancier betaalt een eerlijke prijs aan zijn boeren en maakt slaafvrije chocolade. Daar betaal ik zelf ook graag wat meer voor. Tegelijkertijd vraag ik zelf ook een eerlijke prijs voor mijn eigen producten, zodat ik er niet bij inschiet maar het wel betaalbaar blijft. Daarnaast is voor mij persoonlijk contact en klantgerichtheid erg belangrijk.

Wat biedt jouw bedrijf? Ik lever chocoladeartikelen, gemaakt met chocoladeproducten van Callebaut. Dat is een Belgisch merk waar ik de chocoladedruppels en vullingen van gebruik. Je zou kunnen zeggen dat ik chocolatier ben. Ik richt me op Stadshagen en nabije omgeving en mijn doelgroep is iedereen die gek is op chocolade.

Waar sta je over vijf jaar? Over vijf jaar hoop ik een vaste klantenkring te hebben – hopelijk ook een aantal bedrijven – waar ik een à twee dagen in de week voor mag produceren. Ook dan ben ik nog klantgericht aan het werken en dat alles nog steeds vanuit Stadshagen. Ik hoop tegen die tijd een eigen werkruimte te hebben waar ik bijvoorbeeld ook workshops of proeverijen kan geven. Ik heb niet de ambitie om een eigen winkel te runnen of dit fulltime te doen. Juist het parttime bezig zijn met Cacaotje zorgt ervoor dat de passie blijft en dat ik flexibel en creatief kan zijn.

Wat kenmerkt jou als ondernemer? Ik ben net begonnen, dus nog wat zoekende naar het juiste assortiment. Ik denk wel dat mijn locatie kenmerkend is; hier in de wijk zit niks in de buurt. Daarnaast ben ik merkvast, ik gebruik alleen maar Callebaut chocolade. Ik werk secuur. Maak alles vanuit mijn eigen keuken, hygiënisch werken is voor mij belangrijk. Ik let goed op de houdbaarheidsdatum van mijn producten (zowel van de materialen waarmee ik werk als de producten die ik verkoop) en dankzij een speciale chocoladekoeler kan ik de kwaliteit van mijn producten waarborgen. Ik vind het heerlijk om wensen van klanten te vervullen. Wat is jouw drive? Ik was altijd al bezig met bakken en chocolade, maar dat lag een tijdje stil. Tijdens een stressvolle periode op mijn werk begon ik weer met het maken van chocolade na het volgen van een training bij Callebaut. Ik wist gelijk weer waarom ik dat zo leuk vond om te doen. Daar ligt dan ook mijn drive, mijn passie. Het is ontspannend werk, maar ook secuur en repeterend. Ik kan er mijn creativiteit in kwijt en het geeft mij veel voldoening en rust.

matig mee bezig. Nu wil ik dat naar een hoger level brengen, naast mijn baan in loondienst. En ik merk ook dat mensen wel graag wat meer willen betalen voor een lekker stuk chocolade van goede kwaliteit.

Hoe ben je in dit vak gerold? Zoals gezegd was ik er altijd al hobby-

Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Ik volg de trends, maar ik kijk ook naar

Foto Erica Turmel-Donker

mezelf: wat vind ik lekker? Waar word ik blij van? Mijn onderscheid ligt ook zeker in mijn locatie. Ik ben ambachtelijk bezig en vervul graag wensen van klanten. Daarnaast krijg ik goede ondersteuning van Callebaut en kan ik daar regelmatig trainingen volgen om nieuwe technieken te leren.

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Het bevalt hier prima. Ik woon nu vier jaar in Stadshagen en kende het voorheen als ‘die zandbak’. Ik heb het zien opbouwen. Wel moest ik eerst wennen aan de wijk, maar nu wil ik niet meer anders. We wonen aan de rand van Stadshagen, de Milligerplas en andere natuur zijn letterlijk om de hoek. Ook alle voorzieningen zijn in de buurt.

Meer informatie is te vinden op? Voor meer info kan je kijken op www.cacaotje.nl of op www.facebook.com/Cacaotje

Repair Café Stadshagen kan niet zonder publiciteit Door Louis Zandbergen Repair Café Stadshagen bestaat in oktober al vijf jaar. Elke maand komen vrijwilligers bij elkaar om allerhande ingebrachte kapotte spullen een tweede leven te geven. In het kalenderjaar 2018 zijn zo bijna 500 producten onder handen genomen. De vrijwilligers zitten altijd de laatste zaterdag van de maand klaar. Of zij dan ook bezoek krijgen, is mede afhankelijk van de publiciteit. Degene die dit nu

doet, gaat verhuizen buiten Zwolle. De publiciteit rond Repair Café Stadshagen bestaat uit een maandelijks klein ( max. 250 woorden) artikel in de wijkkrant Vinexpress en de Stadshager Courant. Verder heeft zij een eigen Facebookaccount met 400 volgers. Regelmatig actueel nieuws plaatsen zorgt voor betrokkenheid en bekendheid bij de achterban. Met de andere vier Repair Cafés in Zwolle worden soms ook gezamenlijke acties opgezet. Andere invulling met Twitter of

Repair Café zoekt een vrijwilliger die de publiciteit op zich wil nemen De vrijwilligers zoeken nu iemand die het zinvol vindt dat spullen niet automatisch weggegooid worden, maar juist hergebruikt. Kennis van reparaties is niet nodig. Je inzetten voor deze duurzame activiteit kost natuurlijk wel wat vrije tijd, naar verwachting gemiddeld 1 uur per week. Wanneer je ook aanwezig wilt zijn bij een repareersessie, betekent dit maximaal 4 uur extra per maand. Meer informatie is verkrijgbaar bij Louis Zandbergen, 06 40701046.

Foto André van den Akker

Instagram is ook mogelijk. Doel is een groter bereik in Stadshagen. In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 29 juni tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan er weer deskundige vrijwillige vaklieden klaar. Naast reparatie

van je koffieapparaat en andere apparaten met een stekker kun je daar ook terecht voor reparatie van boeken, textiel of kinderspeelgoed. Alles wat je meeneemt, proberen wij te repareren. Wil je wel het kapotte product vooraf schoonmaken? Info via repaircafestadshagen@gmail. com of de Facebookpagina https://www. facebook.com/repaircafestadshagen/

17


Buurttuin Breecamp in gebruik genomen Door Bert Kunnen Een team van bewoners van de buurt Breecamp in Stadshagen begon zes jaar geleden met een initiatief voor een gezamenlijke buurttuin. De crisis resulteerde in stagnatie van de woningbouw en braakliggende bouwgrond. Een tijdelijke buurttuin groeide uit tot een permanente plek met de paradijselijke naam Hof van Breecamp. De Hof is meer dan een standaard volkstuintje. De tuin staat in het teken van ontmoeten en verbinden van bewoners. Er is ruimte voor workshops, proeverijen en kleine concerten. Tijdens de jaarlijkse streekmarkt Breecamp Bruist worden producten uit de streek verkocht. Daar is recent de Voedselcoöperatie bijgekomen, de eerste in Zwolle. Mensen die zich aansluiten halen hun verse producten bij boeren en kleine ondernemers in de omgeving. Dat levert een eerlijke prijs op voor de boer en de deelnemers aan de coöperatie.

De Hof van Breecamp met moestuinen en fruitbomen

De Hof van Breecamp is onlangs feestelijk geopend. Hierbij werd tevens de nieuwste

aanwinst, de zwerfboekenkast, officieel in gebruik genomen.

Foto Erica Turmel-Donker

Voor verdere informatie: kijk op www.hofvanbreecamp.nl

Stadshagen telt 25.000 inwoners Door Bert Kunnen Nadat de eerste paal voor Stadshagen in 1995 was geslagen groeide de wijk gestaag. Waren er in 2008 nog 17.000 inwoners, eind mei 2019 kon de 25.000e bewoner worden ingeschreven. Wijkwethouder Monique Schuttenbeld bracht de nieuwkomers van het gezin van Jessica en Jarno Brink-Zuiderwijk aan de Zwanenbloem een heerlijke taart en sprak van een ‘bijzonder moment’. Na een periode van stagnatie in de woningbouw wordt nu weer druk gebouwd in de buurten Breecamp en Breezicht en de voorbereidingen voor de buurt De Tippe zijn in volle gang.

Jessica en Jarno hadden kort samen een huis in Zwolle-Zuid. Jessica woonde daarvoor 20 jaar in Stadshagen, waar dochters Esmee en Sterre ook naar school gaan. Het kostte Jarno enige moeite de stap naar de wijk te maken, maar een maand geleden verhuisden zij toch samen naar de Zwanenbloem. Ze vinden het een heerlijke wijk. ‘Stadshagen is kindvriendelijk, de Milligerplas is dichtbij, het winkelcentrum op fietsafstand en ik houd van nieuwbouw’, stelt Jessica. Na de mijlpaal van 25.000 zal de wijk de komende jaren doorgroeien naar ruim 30.000 inwoners.

Foto Arjan Alderliesten Jessica en Jarno Brink-Zuiderwijk en wethouder Monique Schuttenbeld (rechts)

Moederdagactiviteiten winkelcentrum

Mantelcontact biedt steuntje in de rug aan mantelzorgers Mantelcontact is een initiatief van drie mantelzorgers en Icare Ledenvereniging in Zwolle. Samen is inhoud gegeven aan dit laagdrempelige contactmoment voor mantelzorgers die zorgen voor een naaste met dementie. Iedere eerste woensdag van de maand organiseren ze een inloopbijeenkomst, van 14.00 uur tot 16.00 uur, in restaurant Werkerwaard in Stadshagen. De goedbezochte eerste bijeenkomst in maart bewees dat in een behoefte wordt voorzien.

Foto Yvonne Waslander

Op 11 mei werd in het winkelcentrum Moederdag gevierd. Kinderen konden al springend op een trampoline op de foto voor hun mama, Partou was aanwezig met allerlei activiteiten

18

en muzikaal duo De Sfeermakers gaf op geheel eigen wijze diverse odes aan de mama’s van Stadshagen.

Tiny de Vries, een van de vrijwilligers, is heel positief: “Het opzetten van Mantelcontact is heel bijzonder geweest. We zijn een gezellig clubje met een heel duidelijk doel: we willen mensen op een vrijblijvende manier een moment van ontspanning bieden. Als mantelzorger van iemand met dementie heb je het soms zwaar. Ik moest zelf leren om erover te praten. Iedereen is anders.” Bij de inloopmomenten staat een kop koffie of thee met iets lekkers klaar. De bedoeling is dat er even helemaal niets hoeft. Tegelijkertijd kan je met elkaar open over dementie praten, iedereen be-

grijpt je. Netty Brekelmans is het daar helemaal mee eens: “Je komt veel onbegrip tegen als je te maken krijgt met een partner of naaste met dementie. Mensen die hier komen, begrijpen je wel. Bij Mantelcontact doe je nieuwe contacten op. Het is gezellig en ontspannen én het voelt het als een steuntje in de rug. Hier kun je verhaal kwijt en tips en ervaringen met anderen delen. Je komt even los van thuis en het kost niets. Ook mensen die mantelzorger zijn geweest of die iemand met dementie hebben verloren zijn van harte welkom.” Ben je mantelzorger van iemand met dementie? Kom dan gewoon een keertje langs. Aanmelden is niet nodig. Meer info netty-brekelmans@home.nl


Wijz

Wandelen met WijZ Elke woensdagavond van 19.00 tot 20.30 uur wordt er gewandeld vanaf het Cultuurhuis in Stadshagen. De afstand is 7 kilometer en het tempo rustig. Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is ook niet nodig. Iedereen is van harte welkom. Op donderdagavond wordt er ook gewandeld vanaf diverse locaties in Zwolle: • 20 juni Westenhage • 27 juni Strandhuis Milligerplas • 4 juli Cultuurhuis • 11 juli Wijkcentrum Holtenbroek • 18 juli De Bolder • 25 juli De Terp Fiets en geniet Iedere woensdagmiddag, van maart tot november, wordt er gefietst in en rondom Zwolle. Elke week vanaf een andere locatie. Starttijd 13.15 uur. Er wordt niet harder gefietst dan 15 kilometer per uur en er wordt onderweg twee keer gestop op een rustig plekje in de natuur. Eigen consumptie meenemen. Kosten per keer € 2,50 inclusief koffie of thee bij start én terugkomst. Op de volgende dagen is de start in Stadshagen bij Werkeren: 10 juli, 31 juli. De andere locaties zijn te vinden op www.wijz.nu Buurtrestaurant De Streek zoekt enthousiaste horecatoppers Elke derde vrijdag van de maand wordt er in het Cultuurhuis te Stadshagen buurtrestaurant 'De Streek' georganiseerd. Tijdens deze avond genieten circa 40 ou-

deren van een heerlijk driegangendiner. Heb je affiniteit met horeca en vind je het leuk mensen een avond plezier te laten beleven? Dan zijn wij opzoek naar jou en verwelkomen je graag in ons gezellige team. Het gaat om een vrijwilligersfunctie vanuit Stichting WijZ. Moor meer info: www.wijz.nu of telefoon 038 8515700.

zijn. Geïnteresseerd? Neem contact op met Zwanet Hamhuis, coördinator Home-Start Zwolle 038 8515700, home-startzwolle@ wijz.nu en kijk op de website www.homestart.nl Ook als je zelf binnen jouw gezin een steuntje in de rug gebruiken en gebruik zou willen maken van Home-Sart kan je contact opnemen.

Home-Start basistraining Na de vakantie, op woensdagavond 4 september, start er weer een nieuwe HomeStart basistraining voor geïnteresseerden. Met deze training worden de vrijwilligers voorbereid om gezinnen tijdelijk te ondersteunen. De ondersteuning is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders, zodat zij na verloop van tijd weer op eigen kracht verder kunnen. De training bestaat uit zes of zeven avonden. De vrijwilligers worden voorbereid in het bieden van lichte (opvoedings) ondersteuning. Belangrijk onderdeel van de training is: hoe kan je als vrijwilliger ouders versterken in hun kracht als opvoeder? De insteek is dat een vrijwilliger het gezin bezoekt voor ondersteuning, praktische hulp en het bieden van een luisterend oor. Home-Start zoekt daarom vrijwilligers die beschikken over opvoeden levenservaring, een positieve instelling hebben, meedraaien binnen een gezin leuk vinden en de vraag van het gezin centraal kunnen stellen. Je moet ongeveer een dagdeel per week beschikbaar

Koersbal Vanaf juli 2019 is het de intentie om te starten met een nieuwe koersbalgroep in het Cultuurhuis. Het gaat om een wekelijks samenkomen op de zaterdagochtend, van 9.45 tot11.30 uur. De beheerder van het Cultuurhuis zorgt voor het klaarleggen en opruimen van de matten en ballen. WijZ zorgt voor de scoreformulieren, spelregels, ledenadministratie en informatievoorziening.

Wijz zoekt vrijwilligers WijZ zoekt vrijwilligers die het leuk vinden om koersbal te spelen en een groep hierin te begeleiden en ondersteunen. Taken vrijwilliger(s): • Lesgeven in koersbal • Fungeren als scheidsrechter tijdens het spel • Scores bijhouden • Hulp en ondersteuning bieden aan mensen, die slecht ter been zijn • Algehele leiding • Deelnemers informeert wanneer er een les uitvalt Vaardigheden: De vrijwilliger is enthousiast, heeft verantwoordelijkheidsgevoel voor de taken en een (pro)actieve houding in alles wat met de koersballes te maken heeft. Overige informatie: WijZ biedt een een gezellige sociale omgeving waarin je tot je recht kunt komen. Voldoening en dankbaarheid van de deelnemers kunt ervaren. Enthousiast? Neem contact op: 038 8515700 of info@wijz.nu

Kortjes Door Iris Boersbroek plek. Mankato is een initiatief van drie kunstenaars en docenten van ArtEz. Van 19 mei t/m 20 oktober is elke zondag- en woensdagmiddag om 13.00 uur het open atelier te bezoeken en activiteiten te doen rondom het thema Klimaat en Leven met Water. www.mankato.nl

038 8515700 •

SensHagen meet in Stadshagen met sensoren in kastjes verspreid door de wijk o.a. de luchtkwaliteit. Er wordt nu een proef gedaan met HabiSense, waarbij bewoners zelf hun eigen omgeving kunnen meten en registreren. Het gaat daarbij om functionele en emotionele data over omgeving en welzijn. Meer info op www.senshagen.nl

Stadshoeve www.parkdestadshoeve.nl 26 juni: Workshop vakantiefoto’s maken met je smartphone. Aanmelden op de website 26 juni: Dieren knuffelen, elke vierde woensdag van de maand

27 juni, 9 juli: ZZP Café, meestal elke tweede dinsdag en elke vierde donderdag van de maand

Wandelen met WijZ vanaf Cultuurhuis, elke woensdagavond om 19.00 uur. www.wijz.nu,

Wandelen met WijZ op donderdagavond 27 juni 19.00 uur vanaf Strandhuis Milligerplas

Repair Café Stadshagen, Werkeren, laatste zaterdag van de maand: 28 juni 10.00 tot 14.00 uur

7 juli: Voorleesuurtje peuters, elke eerste zondag van de maand

IJsseldeltadag, zaterdag 29 juni, kijk op de Facebookpagina voor meer info.

10 juli: Dierenwelzijnsmarkt Broerenkerkplein

Buurtrestaurant De Streek in Cultuurhuis, elke derde vrijdag van de maand. Volgende bijeenkomst(en): vrijdag 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september. Opgave en info

12-16 augustus: Mad Science Zomerkamp

30 juni: Wandelen vanaf Stadshoeve, elke laatste zondag van de maand om 9.00 uur 2 juli: Workshop Flessentuin maken

Project Mankato tovert de Twistvliettoren om tot klimaat-ontmoetings-

De gemeente is in Stadshagen begonnen met verschillende werkzaamheden aan de Laan der Molens, de Oude Wetering en de Jac. P. Thijsselaan. De Laan der Molens wordt heringericht, evenals de Jac. P. Thijsselaan. Aan de Oude Wetering wordt een brug aangelegd. Van 15 juli tot en met 23 augustus is de Laan der Molens afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de werkzaamheden zal het doorgaande verkeer en buslijn 1 worden omgeleid. Woensdag 3 juli: uiterste datum inschrijven vrije kavels BreecampBroeklanden. De eventuele loting is op 4 juli www.zwolle.nl/kavels Zaterdag 6 juli vindt bij Sportpark het Hoge laar opnieuw het jaarlijkse modderspektakel van Zwolle plaats: de Seven Stars Zwolse MudRun. Iedereen vanaf 6 jaar is welkom

om deel te nemen. De opbrengst gaat naar de Monicares Foundation. Inschrijven kan op www.zwolsemudrun.nl •

Mantelcontact: iedere eerste woensdag van de maand inloopbijeenkomst voor mantelzorgers van een naaste met dementie. Van 14.00 uur tot 16.00 uur in restaurant Werkerwaard in Stadshagen. Volgende bijeenkomst(en): woensdag 3 juli en 7 augustus Stadshagenfestival, 24 augustus www.stadshagenfestival.nl

Stadshagenrun zaterdag 19 oktober, inschrijven kan op de website www.stadshagenrun.nl

Huttendorp Stadshagen, 19 t/m 22 augustus, www.huttendorpstadshagen.nl

Vrijdag 23 augustus tot en met zondag 25 augustus, ponykamp Manege Hasselt, ponykamphasselt@gmail.com Heb je ook iets voor deze rubriek? Stuur een mail naar redactie@vinexpress.nl o.v.v. ‘kort’.

19


Activiteiten in Stadshagen

Het grootste buurtfeest van Nederland komt er weer aan: de 19e editie van het altijd oergezellige Stadshagenfestival op zaterdag 24 augustus a.s.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.winkelcentrumstadshagen.nl of op onze Facebookpagina: www.facebook.com/wcstadshagen

Zaterdag 24 augustus

Stadshagenfestival

Hét feest om de zomervakantie samen met je hele gezin en vrienden af te sluiten. Blokkeer de datum in je agenda, het belooft weer een gezellig evenement te worden met een bruisend en gratis programma. Met overdag onder andere: braderie en Ibiza Plein, prijzenfestival, Jumbo Nagelmaeker Kinderplein met gigagrote attracties, foodplein bij de grote tent en BBQ-wedstrijd voor (semi)professionele teams. BUZ (het nieuwe jongereninitiatief van Poppodium Hedon) organiseert het voorprogramma van de avond. En daarna gaat het dak eraf met DJ Lars Beerda en de liveband LEAD. Meer informatie volgt, houd onze social media in de gaten. Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

Beter voorkomen dan verkleumen met een nieuwe CV-ketel van Energiewacht Groep

+ Gratis slimme thermostaat of korting!

Maak direct een afspraak. Bel 088 2008555 of kijk op www.energiewacht.nl Schaft u vóór 30 september een CV-ketel via Energiewacht Groep aan? Dan profiteert u nu van onze zomeractie: Een gratis slimme thermostaat of € 100,- korting! U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Honeywell Lyric T6. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 100,- korting!

20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.