Vinexpress januari 2022

Page 1

20 JAAR Wijkkrant, 20ste jaargang, januari 2022

HUIS VERKOPEN? Nu gratis waarderapport www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

Eline, de zesde baby in 09 Stadshagen

10 Met Maarten op patrouille

11

Klimaatburgemeester Spencer Roozeboom

‘Zicht op de stad, met de voeten in de polder’

Stadshagen 25 jaar, de Vinexpress 20 jaar Door Bert Kunnen

Het begon allemaal in 1997, toen in een kale en winderige Polder Mastenbroek de eerste paal in de vette klei werd gesopt voor een wijk waaraan de slogan ‘Zicht op de stad, met de voeten in de polder’ werd verbonden. Stadshagen viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan en is uitgegroeid tot een bloeiend stadsdeel met nu ruim 25.000 inwoners. De Vinexpress begon vijf jaar na de eerste paal met berichtgeving en achtergronden over een boeiende wijk en dito inwoners in de vorm van een papieren krant. Samen met de gemeente Zwolle besteden we de komende maanden aandacht aan deze jubilea door het delen van foto’s, herinneringen. markante gebeurtenissen en de toekomst van de wijk. Stadshagen kende in haar startperiode tijden van groei en bloei en er werden forse aantallen woningen gerealiseerd, in sommige jaren zelfs rond de 700. Toen de crisis in 2008 uitbrak, daalde de woningproductie fors en werden er jaarlijks gemiddeld iets meer dan 200 nieuwe woningen geteld. Het inwonertal stagneerde, evenals het voorzieningenniveau. De beloofde uitbreiding van het winkelcentrum moest vijftien jaar op zich laten wachten.

Ook de trein kwam met horten en stoten en vertraging op het station Stadshagen aan. Aan het kleur- en geurloze gas stikstof werd ook een crisis verbonden, die zorgde voor forse stagnatie in de bouw en ongekend oplopende huizenprijzen. Het zijn de weinige minpunten in een wijk waar de bewoners tevreden zijn met de plek waar zij wonen, met intieme plekken als Park de Stadshoeve en het Twistvlietpark en de natuur om de hoek. De

De eerste woningen in buurt Schoonhorst, 1998 Arjan Veldhuis, Oude foto’s van een nieuwe wijk

criminaliteit krijgt nauwelijks een voet tussen de deur, de verkeersveiligheid is hoog en de saamhorigheid is, zeker op straat- en buurtniveau, groeiende. De Vinexpress zal jullie ook in 2022 trakteren op veel dat Stadshagen te bieden heeft.

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten Hier wonen nu ruim 25.000 Stadshagenaren

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Cobra6 populair bij jongeren

Veel illegaal vuurwerk tijdens de jaarwisseling Door Melissa Minaz Dit jaar was er in Stadshagen niet veel te merken van het vuurwerkverbod. Overdag waren er vooral harde knallen te horen en rond middernacht werd er veel siervuurwerk de lucht in gestoken om het nieuwe jaar in te luiden. De vraag die bij veel bewoners van Stadshagen opkwam was: hoe komt iedereen aan knal- en siervuurwerk? Sommige Stadshagenaren hadden nog vuurwerk over van de voorgaande jaren. Er is ook veel vuurwerk verkocht bij onze buurlanden Duitsland en België. Stadshagen ligt ongeveer een uur van de Duitse grens af, waardoor veel inwoners naar Duitsland zijn gereden. Dit was van korte duur, omdat er in Duitsland een verbod kwam op verkoop van vuurwerk aan consumenten. Als je in de laatste week van december nog siervuurwerk wilde halen moest je helemaal naar België, dat zo’n twee uur rijden is. Dit hebben een aantal Stadshagenaren toch gedaan, omdat volgens hen vuurwerk rond middernacht nou eenmaal hoort bij oud en nieuw. Illegaal knalvuurwerk Wat opviel in Stadshagen was dat er veel knalvuurwerk te horen was. Dit komt omdat je dit jaar gemakkelijker aan illegaal knalvuurwerk kwam dan aan siervuurwerk. De voorverkoop van illegaal knal-

vuurwerk, zoals de Cobra 6, begint al vlak na de zomervakantie. Dit soort hard knalvuurwerk komt namelijk niet vanuit onze buurlanden, maar uit bijvoorbeeld Polen. Dit jaar was het vooral populair onder jongeren. Het was oudejaarsdag door heel Stadshagen te horen. Volgens diverse jongeren uit Stadshagen steken zij dit type knalvuurwerk af voor de kick. Ze vonden het jammer dat ze niet zo makkelijk aan siervuurwerk kwamen. ‘Niet iedereen is in de gelegenheid om op en neer te rijden naar Duitsland en België. Als dat voor mij zo makkelijk was, had ik het zelf ook gedaan. Dit jaar houden we het maar bij knalvuurwerk,’ aldus een bewoner van Stadshagen. Goede sfeer Wijkagent Maarten van Esch meldt over oudejaarsdag dat er een goede sfeer heerste in Stadshagen en er leuke ontmoetingen waren bij de jeugdplekken. ‘In

Minister blijft bij lage aanvliegroutes

Onzekerheid over vliegveld Lelystad duurt voort

Begin december joeg minister Barbara Visser (VVD, infrastructuur) de kat in Noord-Overijssel in de gordijnen, door te melden dat vliegveld Lelystad open kan en het gebied genoegen moest nemen met lage aanvliegroutes. De provincie en de betrokken gemeenten reageerden zeer teleurgesteld. Uitgangspunt is altijd geweest dat de laagvliegroutes niet lager dan 1800 meter hoogte mochten zijn en daar wijkt Visser nu dus van af. De dreiging dat ook Stadshagen, en met name de buurten Breecamp en Breezicht, door meer vlieglawaai zal worden getroffen is hiermee bepaald niet van tafel. Maar er is nog een klein sprankje hoop. Kort nadat de minister haar voornemen bekend maakte, verscheen medio december het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Daarin wordt geconstateerd dat er rond Schiphol ‘diverse uitdagingen spelen’, wil de nieuwe coalitie een ‘integrale oplossing die zekerheid en perspectief biedt voor zowel Schiphol als de omgeving van de luchthaven’. Cruciale zin voor Stadshagen is de mededeling dat het kabinet hierover in 2022 zal besluiten en ‘hierbij de opening van het vliegveld Lelystad zal betrekken en tevens de laagvliegroutes in ogenschouw

02

zal nemen’. Voorwaarden Van de vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer is alleen de ChristenUnie uitgesproken tegenstander van de nieuwe luchthaven. De VVD is nog het meest enthousiast en D66 en het CDA stellen voorwaarden bij de hoogte van de laagvliegroutes. Minister Visser heeft echter aangegeven geen mogelijkheden te zien voor verhoging van de laagvliegroutes. Als dat als hard gegeven op tafel blijft liggen, dan rest voor de vier coalitiepartijen niets anders dan tegen de opening van Lelystad te zijn. Aan de Zwolse politiek zal het niet liggen. In de raadsvergadering van eind december sprak men unaniem uit dat ‘vliegveld Lelystad niet geopend mag worden alvorens de laagvliegroutes boven Zwolle zijn verdwenen’. Wijkvereniging Constant Lam, bestuurslid van Wijkvereniging Stadshagen Totaal, hoopt na veel uitstel nu op afstel van de opening van vliegveld Lelystad. ‘Gezien de situatie met betrekking tot Schiphol, de stikstofproblematiek en de natuurvergunning is het niet meer dan logisch dat Lelystad nu niet geopend wordt,’ stelt Constant.

de nacht werden enkele burenproblemen gemeld en werd er een willekeurige auto aan de Werkerlaan in de brand gestoken. Er kwamen meerdere meldingen binnen van jongeren die elkaar in de haren zaten en elkaar licht verwondden,’ inventa-

riseert Maarten. Het rondje Stadshagen tijdens zijn vroege dienst leverde slechts enkele vuurwerkvernielingen op. ‘Opvallend waren de schone straten in de wijk, mede dankzij het vuurwerkverbod,’ stelt Maarten tevreden vast.

Betaalbaarheid woningen onder druk

Woningcrisis van invloed op bouw huizen in Breezicht-Noord De woningmarkt in Nederland staat onder hoogspanning: de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen staat enorm onder druk. Ook in Zwolle. Deze problematiek wordt nu ook concreet voelbaar in de nieuwbouwplannen in Breezicht-Noord. Door de enorm stijgende prijzen blijkt dat het onmogelijk is om eengezinswoningen in de lagere prijsklassen betaalbaar te bouwen. De gemeente gaat daarom op zoek naar manieren om toch te voorzien in de grote vraag naar betaalbare woningen in Breezicht-Noord. In dit nieuwe deel van onze wijk worden ongeveer 525 nieuwe woningen gebouwd. De gemeente vindt het belangrijk dat woningen bereikbaar zijn voor mensen met een grote en een kleine portemonnee. Daarom is afgesproken dat er een verdeling komt tussen de prijzen van de huizen: 30% wordt gebouwd in de lagere prijsklasse, 40% in de middeldure prijs-

klasse en 30% in de duurdere woningen. Deze verdeling is voor Breezicht-Noord niet langer haalbaar en er is daarom een aanpassing doorgevoerd om ook betaalbare woningen te kunnen blijven aanbieden. Gewild Er zijn verschillende oorzaken voor de stijging van de waarde van de woningen in Breezicht-Noord. De gemeente heeft op meerdere daarvan niet of nauwelijks invloed. Bijvoorbeeld de grote landelijke vraag naar woningen op dit moment, maar ook de lage hypotheekrente, ruime leenmogelijkheden en belastingvoordelen. Hiervoor zijn maatregelen van de landelijke overheid noodzakelijk. Versterkende factoren voor de prijsstijgingen in Breezicht-Noord zijn de mooie (landelijke) ligging en de erg gewilde ruime eengezinswoningen met voor- en achtertuinen.


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Marty Kreeft, Melissa Minaz, Milou van Rijn, Roy Visscher

‘Papieren krant voelt lekker in de hand’

Vinexpress 20 jaar als verbindende factor in Stadshagen we wel betere tijden gekend: we teren in op onze reserves en dat is niet gezond. Wij beraden ons op kostenreductie en het werven van meer adverteerders. Natuurlijk hebben we het soms ook over de toekomst van een papieren maandkrant. Maar ondanks de kracht van de actualiteit die de social media zo sterk maakt, zijn er nog velen die de Vinexpress als ‘papieren krant ligt lekker in de hand’ ervaren. Vaak overheerst in de redactie het gevoel dat het ook wel prettig is dat we ons niet in de social media bewegen. Jazeker, we hebben graag positieve feedback en opbouwende kritiek is zeer welkom. Maar we zijn blij dat ons de baggerkant van social media bespaard blijft.

Fotografie: André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Rianna Liberg Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van februari 2022: uiterlijk vrijdag 28 januari 2022.

Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen? Meld het de redactie: redactie@vinexpress.nl

Door Bert Kunnen Wie twintig jaargangen van de Vinexpress doorneemt, zal ontdekken dat de krant boeiende maar ook lastige tijden heeft gekend. De krant wordt gemaakt puur door vrijwilligers, die afhankelijk zijn van privé-omstandigheden, drukte op het werk en gezondheid. Aan de ene kant slaken we, als de krant naar de drukker gaat, een zucht van verlichting dat het ons weer is gelukt. Maar we zijn ook iedere keer trots dat we weer een kleine bijdrage mogen leveren aan het leggen van verbindingen tussen Stadshagenaren onderling. Dat zien we, naast het geven van informatie over ontwikkelingen in de wijk, mede als onze rol in de wijk. Mede dankzij Stadshagenaren, die ons steeds beter weten te vinden en helpen die verbinding tot stand te brengen. Praatjes en plaatjes Het was bij tijd en wijle ook best spannend of we de volgende krant zouden halen. Vrijwilligers komen en gaan, steeds minder mensen bieden hun ervaring en capaciteiten aan om organisaties te helpen en de samenleving draaiende te houden. Aan de inhoud van de krant kun je vaak aflezen hoe het met de vrijwilligers staat. We zien periodes dat de redactie veel zelf produceert en dan weer tijden dat de krant zich beperkt vult met pers-

berichten van anderen. Waren er soms slechts twee schrijvende redactieleden, nu mogen we ons verheugen in acht schrijvers die een diversiteit aan onderwerpen aandragen. En de zes fotografen die we rijk zijn, schieten mooie plaatjes bij die redactionele praatjes. Adverteerders Onze adverteerders zorgen voor de nodige pecunia om de krant ook financieel gezond te houden. En in dit opzicht hebben

Ingezonden brieven Bij het doorneuzen van oude kranten valt het op dat er regelmatig ingezonden brieven van inwoners werden geplaatst. Keurig verwoorde brieven met een kritische ondertoon, zonder sporen van bagger en met respect. Met de komst van social media droogde het arsenaal ingezonden brieven en e-mails nagenoeg op. Misschien heeft het er ook mee te maken dat we druk-druk zijnde minder kritisch op de wijk zijn geworden. We gaan jullie, samen met de gemeente, de komende maanden laten zien waarom het al 25 jaar prettig wonen en ondernemen was en is in onze wijk. We kregen diverse reacties en foto’s, waarvan we een deel zullen plaatsen. Beloven dat we nog 20 jaar een verbindende krant maken, kunnen we helaas niet. Als onze adverteerders het ons mogelijk blijven maken, dan is aan een belangrijke randvoorwaarde voldaan. Leve Stadshagen, leve de Vinexpress.

‘Shirtjes zitten lekkerder dan de vorige’

Leerlingen De Zevensprong in nieuw tenue Door Michel Rook, De Zevensprong Op woensdag 24 november, iets na half 9, was het zo ver. De leerlingen van de leerlingenraad werden uit de klassen gehaald en mochten als eersten de nieuwe sportkleding bekijken en laten zien voor de foto’s. Fedde uit groep 8 zei meteen: ‘Wat een mooie kleur blauw, hij is wat donkerder en met de broekjes is het echt een match.’ Nadat iedereen was omgekleed hebben wij verschillende foto’s gemaakt op het plein en binnen in de school. Matthijs zei na afloop van de fotoshoot: ‘De kleuren passen precies bij het logo en de shirtjes zitten veel lekkerder dan de vorige.’ In de komende periode hopen wij de shirtjes bij de verschillende sporttoernooien en andere activiteiten, zoals avondvierdaagse en schoolreisje, te laten zien. Trots zijn wij als school op deze fantastische nieuwe shirts en het nieuwe logo. Wij willen de OR ontzettend bedan-

ken voor deze investering en aanschaf van de shirts en broeken! Wij zien er weer fantastisch uit en kunnen vol trots De Zevensprong vertegenwoordigen!

Eigen foto De Zevensprong

03


Straatpraat

door Roy Visscher & Marty Kreeft

Corien Rave in het winkelcentrum Woont u in Stadshagen en zo ja, hoelang al? ‘Ja, vanaf 1999, dus al 22 jaar.’ Bevalt u het wonen in deze wijk? Wat zijn dan volgens u de positieve punten van wonen in Stadshagen? ‘Ja, ik woon hier fijn. Wel was Stadshagen vroeger meer een soort dorp. Mensen kenden elkaar. De laatste jaren is dat aan het veranderen. Er is veel meer individualisme. Dat vind ik wel jammer. Wat ik positief vind, is dat de wijk alle benodigde voorzieningen heeft: medische zorg, scholen, sportverenigingen, noem maar op.’ Kunt u ook negatieve punten benoemen? Hebt u ergernissen en welke zijn dat dan? ‘Ik erger mij aan de toenemende verkeersdrukte. Het verbaast mij dat Stadshagen, terwijl het hard groeit, nog steeds maar 2 toegangswegen heeft. Is niet over nagedacht. Ze promoten de wijk als fietswijk, maar het is hier en daar voor fietsers best ge-

vaarlijk. De voorrangsregels zijn op de diverse rotondes bijvoorbeeld niet hetzelfde en in de winter wordt bij gladheid nauwelijks gestrooid. Om het voor fietsers veiliger te maken zouden oversteekplaatsen extra verlicht kunnen worden. En dubbel geparkeerde auto's, die het zicht op oversteekplaatsen voor voetgangers en fietser belemmeren, zouden van de politie een waarschuwingsbriefje onder de ruitenwissers moeten krijgen. Een andere ergernis is het vuilnis dat door mensen naast de ondergrondse containers wordt gedropt als die vol of defect zijn. Ik zie soms complete inboedels liggen. Dat begrijp ik echt niet. Het oogt asociaal en het trekt ongedierte aan. En ik vind dat er veel te weinig agenten en boa’s rondlopen. De zichtbare aanwezigheid van wijkagenten of boa's in de wijk geeft een veiliger gevoel. Ook een ding vind ik dat er voor de tieners niet genoeg vertier is. Daardoor gaan die rondhangen, wat dus vaak tot overlast leidt. Er zouden meer voorzieningen voor die groep getroffen kunnen worden. Er is het jongerencentrum Level-Z, maar dat biedt kennelijk

Foto Jan Burgman

niet voldoende afleiding en dat is nu met corona ook steeds dicht.’ Voelt u zich veilig in de wijk? ‘Ik voel me eigenlijk nooit onveilig, nee.’

Zou u Stadshagen als woonplek aanraden? ‘Ja, absoluut. Vooral voor gezinnen met jonge kinderen is het een fijne wijk.’

Dankzij gift van Fonds De Gasthuizen

Nieuwe banken voor Park de Stadshoeve Dankzij een donatie van De Gasthuizen zijn er bij Park de Stadshoeve eind november twee nieuwe zitbanken geplaatst. De bijzondere banken zijn gemaakt van Sallands eiken en vooraf getekend door vrijwilliger Harry van Dijk. Hij heeft samen met Paul Husen, vrijwilliger en vooral actief voor de geuren- en kleurentuin, het idee voor de banken opgevat. ‘De banken moesten ten eerste van natuurlijk materiaal zijn gemaakt,’ vertelt Van Dijk trots. ‘Verder vonden we het belangrijk dat je vanaf de banken gemakkelijk over de tuin kan kijken. Daarom hebben we ervoor gekozen geen rugleuningen aan te laten maken.’ De Gasthuizen ondersteunt uiteenlopende initiatieven van bijvoorbeeld vrijwilligers, buurtbewoners, particulieren, goede doelen en organisaties. Belang-

vooral senioren die gebruikmaken van de bankjes,’ vertelt Esther Jellema, secretaris van Park de Stadshoeve. ‘Natuurlijk mag iedereen er plaatsnemen, maar je ziet er vooral ouderen zitten en mensen die een rolstoel duwen. Er zijn

verder ook weinig zitmogelijkheden in het park. Wel op het terras van de bistro, maar dan moet je ook een drankje bestellen.’ Kijk voor meer informatie op www.degasthuizen.nl.

rijk is dat het gaat om een initiatief of activiteit die bijdraagt aan het welzijn, plezier, geluk of gezondheid van Zwolse senioren van 55 jaar en ouder. ‘Het zijn

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen.

Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle 104, 8021 AZ APINGVechtstraat • KAAKPROBLEMEN Telefoon: 0900 – 288 77 66

• LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • en Paul Husen zijn blij met de banken Eigen foto Park de Stadshoeve Esther Jellema NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANBrenda Liefde voor Koper RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •het vak, geïnspireerd Uw APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINdoor mensen uitvaartbegeleider in Zwolle OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT+ Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMKlantwaardering Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • uSPAN9,3 liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • Afscheid op uw manier. APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

04

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Groen Doen! door Milou van Rijn

Groen Doen met de klimaatburgemeester Zwolle heeft een klimaatburgemeester. Net als 100 andere gemeenten in Nederland. De klimaatburgemeester van Zwolle woont in Stadshagen. In de rubriek Bijzondere Stadshagenaren een mooi interview met Spencer Roozeboom, onze klimaatburgemeester. Én in deze rubriek Groen Doen maken we plaats voor zijn nieuwjaarstoespraak. Met elkaar maken we Stadshagen groener en mooier. Beste lezers, Meer dan 9 op de 10 Nederlanders van 18 jaar of ouder (94 procent) denken dat het klimaat aan het veranderen is. Ik ben er daar ook eentje van. In mijn ogen is het tijd voor actie. Én hoe meer mensen ik mee kan nemen hoe sneller het gaat. Zeker in Stadshagen is dat belangrijk. Het gaat om de toekomst van onze kinderen. In een jonge wijk als Stadshagen zijn dat er 6685 in de leeftijd van 0-15 jaar. Een klimaatburgemeester is niets zonder klimaatsupporters. Word jij ook klimaatsupporter? Laat ik meteen beginnen met het beste nieuws: Meedoen met groene initiatieven is gewoon leuk. Dat vinden jullie ook. Er is veel belangstelling voor het Stadshagerbos. Het vergroenen van het Twistvlietpark kan rekenen op veel mee-

denkers. Het aantal groene daken en zonnepanelen is op sommige plekken behoorlijk toegenomen. En ook de straten worden groener. Er zijn heel wat tegels gewipt. Maar hoe staan we er eigenlijk voor als het gaat om het klimaat? Hoe gelukkig en gezond zijn we? Hoe staat het met onze verbondenheid, veerkracht en verwondering? Stadshagen is een wijk met water, groen gras en… versteende straten. Je wenst iedereen een groene en koele straat toe. - Een straat met schaduw als het warm is - Een straat met ruimte voor plassen waar je in kunt springen als het regent - Een plek met bomen waar je hutten in kunt bouwen - Een plek in het groen waar je met Klimaatburgemeester Spencer Roozeboom elkaar een praatje maakt de wijk. Groen maakt gelukkig. Werken in en aan het groen geeft verbinding. In Stadshagen is een wijk met water, groen real life en digitaal. Hoe zou het zijn als gras en… genoeg mogelijkheden om te we mensen en kennis bij elkaar kunnen vergroenen. Een wijk van nu en van de brengen. Samen werken aan een groen toekomst. netwerk. Met genoegen kijken we terug naar de plannen die al zijn gestart. Maar de vraag Met deze wijsheid kunnen we Groen Doen is: kan het nog iets sneller? Kan het nog in 2022, zo lijkt me. ietsje meer? Iets minder stenen en wat Uiteindelijk zijn duurzame keuzes een meer groen, ook in je eigen tuin of bal- kwestie van tijd. En hoe eerder we starkon. Er zijn genoeg mogelijkheden. Er is ten, hoe beter dat is voor onszelf én voor genoeg te doen. Én er is veel kennis in onze omgeving én voor onze kinderen.

Gelukkig Groen Jaar! Foto Jan Burgman

Ik gun u allen datzelfde gevoel. Datzelfde plezier. Ik kijk er naar uit veel nieuwe klimaatsupporters te ontmoeten. Dus heeft u ideeën, laat het weten. Met elkaar maken we Stadshagen steeds een stukje mooier. En ik kijk ook uit naar de iets verdere toekomst. Naar 2030. Het lijkt me fantastisch als Stadshagen dan energieneutraal is, groen en een fijne plek om te verblijven voor kinderen en volwassenen.

Gelukkig Groen Jaar!

‘Eenmaal andermaal verknocht’

Jeppe Teensma publiceert boek om hedendaagse kunst beter te begrijpen en te waarderen Door Iris Maes Veel kunstliefhebbers staan open voor moderne en hedendaagse kunst, maar worstelen met de vraag hoe ze naar hedendaagse kunst moeten kijken en hoe ze een kunstwerk moeten interpreteren en begrijpen. Ze kijken ernaar en vragen zich vervolgens vaak af: ‘Wat moet ik hiermee?’ ‘Als je daar graag meer over wilt weten en je de gelaagdheid van kunst wilt doorgronden en begrijpen is mijn boek een aanrader’, aldus wijkgenoot Jeppe Teensma. ‘In mijn boek geef ik kunstliefhebbers praktische handreikingen in het kijken naar hedendaagse kunst en hoe je het zou kunnen beoordelen. Daarnaast leer je via mijn boek de context van hedendaagse kunst, die veel meer is dan verf op een doek. Het is een weerspiegeling van de hedendaagse samenleving. Het leren waarderen van hedendaagse kunst is een proces van veel kijken en lezen. Je moet de rust hebben om naar kunst te kijken. Gemiddeld wordt er slechts negen seconden naar een kunstwerk gekeken. De meer geoefende kunstliefhebber kijkt langer naar een schilderij, is al een slag verder en heeft meer oog voor de details. Als dat lukt, ben je voor ‘eenmaal andermaal verknocht,’ lacht Jeppe. Ook bij Jeppe is de liefde voor kunst niet van het ene op het andere moment ontstaan. ‘Ruim 40 jaar geleden werd mijn interesse in kunst aangewakkerd door een collega die letterlijk leefde voor de kunst. Via hem heb ik kunst leren waarderen. Ik kwam in contact met een aantal kunstenaars en bezocht samen met mijn vrouw ateliers en galeries. Collection d’Art in Amsterdam was onze favoriete galerie

(1969-2004) waar iedereen, kunstkenner of niet, welkom was om kennis te maken met en te genieten van kunst. Vanaf het moment dat wij ons eerste kunstwerk kochten heeft ‘het’ ons te pakken en was het begin van een mooie privé kunstcollectie een feit.’ Tijdens een regenachtige vakantiedag is het idee ontstaan om het boek ‘Eenmaal andermaal verknocht’ te schrijven. ‘We bezochten een expositie over hedendaagse kunst in het stadje Prüm in de Eifel, Duitsland, en sloten aan bij de rondleiding. Ik deelde mijn kennis in de groep en merkte dat dit werd gewaardeerd. Toen dacht ik: ‘Hier moet ik iets mee.’ Zo ontstond het idee om mijn kennis en ervaring op een toegankelijke en begrijpelijke manier vast te leggen in een boek.’ Ook de financiële aspecten van kunst en het verzamelen ervan worden door Jeppe in zijn boek belicht. Voor kunstliefhebbers die de stap willen maken naar begrijpen, waarderen en wellicht kopen, geeft hij in zijn boek aanwijzingen hoe je kunst financieel kunt waarderen. De lezer leert begrijpen hoe prijzen zijn opgebouwd en waar je allemaal op moet letten. De rekenmethodiek is mede gebaseerd op de

Foto Margreeth Kruise

bekendheid van de kunstenaar, door wie het wordt verkocht en waar werk van de kunstenaar wordt geëxposeerd. Bij benadering kan een geïnteresseerde koper inschatten wat een kunstwerk waard zou moeten zijn.

Eenmaal andermaal verknocht is voor € 21,50 verkrijgbaar bij Waanders en de Zwolse musea en via bol.com en Boekscout.nl

05


Beste wijkbewoners,

Geef uw mening over uw buurt in het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022 Op 19 januari 2022 is weer het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek gestart. Hierin kunt u uw mening geven over uw buurt. Bijvoorbeeld hoe het gaat met de veiligheid, de gezondheid of het onderhoud van de openbare ruimte. De uitkomsten gebruikt de gemeente om ontwikkelingen in beeld te brengen en te bepalen waarmee ze aan de slag wil in Zwolle en in de wijken. Meedoen Ruim 38.000 inwoners hebben tussen 19 en 22 januari 2022 een uitnodigingsbrief of -mail ontvangen waarmee ze kunnen deelnemen. Heeft u geen uitnodiging gekregen? Dan kunt u vanaf 25 januari tot en met 20 februari 2022 de vragenlijst online invullen via www.zwolle.nl/ bvb2022. Daar vindt u ook meer informatie over het onderzoek en leest u wat er met de resultaten van twee jaar geleden is gedaan.

Meedoen in de wijk met NLdoet op 11 en 12 maart Monique Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen

Opnieuw hebben we een pittig jaar achter de rug. Wat niemand had gehoopt is toch uitgekomen. Ook in 2021 maakte de coronacrisis en alle maatregelen die hierbij horen onderdeel uit van ons dagelijks leven. En we zijn er nog niet vanaf. Ondanks dit alles heb ik ook het afgelopen jaar weer veel mooie dingen zien gebeuren in de wijk. Het lijkt wel alsof het samen doorstaan van zware tijden iedereen nog meer doet beseffen hoe belangrijk een fijne en veilige woonomgeving is. Er zijn het afgelopen jaar dan ook weer talrijke buurtinitiatieven opgepakt. Samen, door jong en oud. Er zijn groene straten, pleinen en buurttuinen bijgekomen. Maar ook een graffitimuur, een trapveld en een amfitheater. Uit alles blijkt de betrokkenheid van de inwoners van Stadshagen. Echt top! Daar kunnen we trots op zijn. Graag wil ik u mede namens het college van burgemeester en wethouders een heel gezond en mooi 2022 toewensen. Zorg goed voor elkaar en blijf in verbinding. Monique Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen

Dichter bij de natuur in Stadshagen Ben jij een dichter in de dop of misschien al wel volleerd? Doe mee en laat je inspireren door een plek in de natuur in Stadshagen die je raakt. Waar zoek je verkoeling op een warme zomerdag, waar wandel je graag of laat je de hond uit, waar ga je met de kinderen picknicken?

Voor wie?

Iedereen mag meedoen, ongeacht je leeftijd. Ook groepen, schoolklassen en duo’s nodigen wij uit om mee te doen.

Prijzen

Het winnende gedicht wordt voorgedragen tijdens het festival Symphonica Stadshagen en wordt afgebeeld op een prominente locatie in Stadshagen. De meest inspirerende gedichten worden afgebeeld op bordjes op de locatie van de foto’s.

Comité van aanbeveling en jury

• Rodaan Al Galidi, dichter, schrijver, wijkbewoner • Louis Zandbergen, ecoloog en ex-redacteur Vinexpress • Freek van der Heide, adviseur Stadkamer Buurtcultuur, wijkbewoner • Monique Schuttenbeld, wethouder Stadshagen, cultuur, wijkbewoner

06

Deze wedst rijd sluit aan bi Nationale Po j de ëzieweek. www.poezi eweek.com

Spelregels

• Het gedicht heeft maximaal 100 woorden. • Je voegt een foto in JPG-bestand in hoge resolutie bij van het stukje natuur waar het gedicht op geïnspireerd is. • Je geeft toestemming voor publicatie van het gedicht en de foto. • De foto met het gedicht mail je met je naam, adres, emailadres en telefoonnummer vóór 1 april 2022 naar wijkservicepuntwest@zwolle.nl

Kijk voor meer informatie over de viering van Stadshagen 25 jaar in de wijkkrant Vinexpress en op

www.zwolle.nl/stadshagen25

De grootste vrijwilligersactie van Nederland is NLdoet. Elk jaar steken vrijwilligers en wijkbewoners de handen uit de mouwen om hun buurt leuker, mooier, groener, speelser of veiliger te maken. Wil je ook wat organiseren samen met je buren op 11 en 12 maart? Plaats je idee op MijnWijk, dan helpt de gemeente Zwolle je graag op weg. Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren in hun buurt, straat of wijk. Op www.zwolle.nl/ mijnwijk kun je ideeën opdoen voor een buurtactiviteit. Ook kleine acties geven een groot plezier en resultaat. En doe ideeën op voor een buurtactie op www. zwolle.nl/buurtinitiatief. Groendag Maak van NLdoetdag een groendag. De buurt groener maken kan al met een gevel- of boomtuintje. Ligt er een stuk grond in de buurt dat wel wat meer kleur en groen kan gebruiken? Misschien kun je samen de grond van de gemeente adopteren en inrichten. Een groene buurt is niet alleen gezellig, het is ook beter bestand tegen hittestress en hevige regenbuien. www.zwolle.nl/adoptiegroen. Kinderstraat Wil je iets gezelligs organiseren wat ook leuk is voor de kinderen? Maak op NLdoetdag van je straat een Kinderstraat. De straat wordt voor één dag voor al het verkeer afgesloten zodat kinderen veilig op straat kunnen spelen. Een mooi mo-

ment om er een gezellige straatdag van te maken voor alle bewoners. Er zijn wel spelregels. www.zwolle.nl/kinderstraat. Opruimactie Zwerfafval verdwijnt niet door ergernis, wél door samen opruimen. Dat vinden veel bewoners. Zij komen in actie op NLdoetdag en ruimen het zwerfafval op. Bij het Wijkservicepunt West kun je afvalzakken ophalen en grijpers lenen. Bel voor een afspraak met 14038 of mail naar wijkservicepuntwest@ zwolle.nl. Ook ROVA helpt je een handje: www.mooi-schoon.nl/kom-in-actie/. Veilige wijk Misschien niet het leukste onderwerp, maar wel belangrijk. Nodig je buren uit om samen koffie te drinken en bespreek de mogelijkheid voor een WhatsAppgroep voor buurtpreventie. Dat is een van de manieren om je buurt veiliger te maken en inbrekers, onruststokers, vandalen en andere lastpakken af te schrikken. www.zwolle.nl/buurtpreventie. Coronamaatregelen We weten niet of en welke coronamaatregelen in maart 2022 gelden. Voorbereidingen treffen voor NLdoet samen met de buren kun je ook gemakkelijk online doen, zoals via Whatsapp, mail of op MijnWijk. En als een gezamenlijke activiteit op NLdoet uiteindelijk niet door kan gaan, je kunt elk moment in het jaar een buurtinitiatief beginnen: www.zwolle.nl/mijnwijk.


25 jaar Stadshagen Polder Mastenbroek: zeven woelige eeuwen

Stadshagenaren, polderbewoners pur sang

20 JAAR

VINEXPRESS

Door Bert Kunnen Een besluit over een nieuwe woonlocatie in Zwolle zou anno nu geen Polder Mastenbroek opleveren. Hoe anders was dat eind jaren tachtig toen er een keuze moest worden gemaakt uit twee gebieden: Herfte bij Berkum en Polder Mastenbroek. Herfte was landschappelijk te fraai en stuitte op weerstand bij bevolking en politiek. Dertig jaar geleden waren de cultuurhistorische waarden van Polder Mastenbroek minder zwaarwegend, waarmee deze woonlocatie het meest voor de hand lag. Maar naast Zwolle bouwde ook Genemuiden er stevig bedrijfspanden. Het besef dat de waardevolle polder en omgeving beschermd zou moeten worden tegen verdere aantasting werd steeds breder gedeeld. Dat leidde in 2005 tot de aanwijzing van Nationaal Landschap IJsseldelta, waarmee ook Polder Mastenbroek een beschermde status kreeg.

Polderparfum Het is dan ook geen wonder dat de hui-

dige bewoners van de polder één zijn met hun historie en hun landschap, zeer bij elkaar betrokken zijn en een rijk verenigingsleven kennen. Toen het Economisch Instituut voor de Bouw onlangs opperde dat in Polder Mastenbroek wel 35.000 woningen konden worden gebouwd, schoot dit de Mastenbroekers in het verkeerde keelgat en zij veegden de vloer aan met deze onzalige gedachte. Werkelijk alles over het gebied is door de polderbewoners beschreven en gedocumenteerd op de website van Polderbelangen Mastenbroek. Hun poldercabaret kent hilarische polder-kolder dat een vrolijke kijk biedt op de gewoontes, eigenaardigheden en tradities van Mastenbroek. Koop ook eens een flesje Eau de Polder, met de fraaie benaming L’Essence de Mastenbroek dat inmiddels al de hele wereld over is gegaan. Hierin is de geur van de polder vastgelegd in een parfum, waarin je de polder, het gras, de kruiden en het hooi kunt ruiken.

Oppervlakkig beschouwd is het een vlak, rechtlijnig en winderig gebied, waar weinig te beleven valt. Maar toch: fiets eens vanuit Stadshagen de Oude Wetering af, zet je fiets aan de kant en laat het tot je doordringen dat Polder Mastenbroek een woelige historie kent van bijna zeven eeuwen. Besef dat je in de oudste polder van Nederland woont, hoe de verdeling van het polderland gepaard ging met geruzie, gekonkel en gekletter van wapens. Beeld je in hoe het kolkende water van de Zuiderzee door de dijken heen brak en veel slachtoffers eiste, hoe godsdienstige twisten leidden tot brandstichting en verwoeste boerderijen en de boeren op de vlucht sloegen. Of hoe de elite elkaar het leven zuur maakte. De boerderijen op terpen, dat had een reden, de rechthoekige kavels en rechtlijnige weteringen, ze zeggen ons iets.

Polderbewoners Behalve de ruim 150 bewoners van het open poldergebied zijn Stadshagenaren, hoe je het ook wendt of keert, polderbewoners pur sang. Een deel van onze huizen staat ook op terpen. En dat niet meer ter bescherming van het wassende water maar vanwege over onszelf afgeroepen hoosbuien. Ook in ons stadsdeel is het bijna nooit bladstil en hoor, de wind waait door de bomen. Hoewel gepoogd wordt ons winkelcentrum tochtvrij te maken, zal de polderwind zich er blijvend doen gevoelen. Wie vanuit Holtenbroek de Twistvlietbrug over fietst voelt zich direct al thuis als de polderwind je onmiskenbaar hartelijk en krachtig be-

De polderstructuur, zoals die in de 14e eeuw is gerealiseerd

groet. Voeten in de polder, maar dan wel met zicht op de stad. Stadshagen kent vele kernkwaliteiten, de polderwind is er een van. Wil je vele andere kwaliteiten van Stadshagen leren kennen? Lees elke maand de Vinexpress. En hoe ervaren de polderbewoners de komst van Stadshagen? Maak op pagina 15 kennis met polderbewoner Klaas van der Wal. In februari en maart volgen de verhalen van Gerrie Kok en Wim Blankvoort. Voor veel historische informatie: www.poldermastenbroek.nl en voor de polderparfum: www.lessencedemastenbroek.com

Thuis in Stadshagen Gerben Olsder was een van de eerste bewoners van Stadshagen. Hij kreeg in juni 1997 de sleutel van zijn koopwoning aan de Torenmeesterlaan in Schoonhorst. Zijn vrouw Dieuwke trok anderhalf jaar later bij hem in. Inmiddels wonen ze in hun derde woning in Stadshagen. ‘Zeg nooit nooit,’ aldus Gerben, maar het is zeer waarschijnlijk dat ze hier nooit meer weggaan. Gerben: ‘De stad is op fietsafstand en de natuur ligt om de hoek. Stadshagen is een fijne wijk om te wonen. Ik voel mij hier thuis, er heerst hier een wij-gevoel zoals in een dorp. In het begin was het wel pionieren. We hadden een stoep voor de deur, maar voor de rest was het

zand en dat werd een modderbende als het had geregend.’ Dieuwke: ‘Wat waren we blij met de eerste nood-supermarkt, drogist en huisartsen aan de Klokkengieterlaan.’ Gerben: ‘Nu hebben we zo’n beetje alle voorzieningen in de wijk en wordt het winkelcentrum uitgebreid.’ Dieuwke: ‘Als we dan toch een minpunt moeten noemen, dan is het de verkeersknip. ’s Ochtends loopt het verkeer vast doordat er maar een paar uitvalswegen zijn.’ Gerben: ‘Ik heb nog een kleine wens en dat is een plek waar we met onze doedelzakband kunnen oefenen. Zoals je dat wel in een dorp ziet, een buurthuis voor allerlei dorpse activiteiten.’ Gerben: ‘Onze favoriete plek is ons huis aan de Benthuislaan, maar we genieten ook heel erg van de wandelingen over het pad langs de Milligerplas. Een van de redenen waardoor we hier waarschijnlijk nooit meer weggaan.’

Weetje

Foto Rianna Liberg

Stadshagen is gebouwd in de polder Mastenbroek. De polder is ontstaan door het droogleggen van een zoetwatermeer. Op 13 juni 1997 kregen de eerste bewoners van Stadshagen de sleutel van hun woning in de Torenmeesterlaan in Schoonhorst. Schoonhorst is een veldnaam die is gevonden op een kaart uit de 18de eeuw van het gebied. De straatnamen in Schoonhorst zijn daarom vernoemd naar oude beroepen uit de middeleeuwen.

De eerste paal voor de nieuwe wijk Stadshagen werd geslagen op 27 november 1995 door toenmalig wethouder Margriet Meindertsma.

Agenda Inzendingen voor de poëziewedstrijd Dichter bij de natuur in Stadshagen vóór 1 april 2022. www.zwolle.nl/stadshagen25

HET BRUISENDE HART VAN

Colofon Gezamenlijke jubileumpagina van de gemeente Zwolle en de Vinexpress ter gelegenheid van de viering 25 jaar Stadshagen. www.zwolle.nl/stadshagen25

JAAR STADSHAGEN 07


Putter

Wat vliegt daar? Door Jan Burgman Putters zijn liefhebbers van het open veld maar gelukkig zien we ze ook in Stadshagen. Ze zwerven in groepjes van de ene voedselrijke plek naar de andere. De putter (distelvink) is een relatief slanke vink met een kenmerkende koptekening. Zijn rode gezicht is omlijst met een brede witte band, terwijl het achterhoofd zwart is. Over de zwarte vleugels loopt in de lengte een brede gele band. Verder is het verenkleed lichtbruin op de rug en de flanken, wit op de onderzijde en zwart op de staart. Met zijn spitse snavel kan de putter zaden bemachtigen waar andere vinkensoorten niet bij kunnen komen. Hij peutert de zaden diep uit de zaadbollen. De rode ve-

ren op het voorhoofd zijn extra stug en bieden bescherming tegen de stekels. De snavel van het mannetje is net iets langer dan die van het vrouwtje, waardoor hij nog beter bij de zaadjes kan. De poten van de putters zijn belangrijke hulpmiddelen bij het vasthouden en ombuigen van de distels en de stekels. De putter broedt vooral in groene woonwijken en in kleinschalig landbouwgebied met veel heggen en hagen. De paartjes worden soms al gevormd in de wintergroepen. Paren blijven elkaar trouw tijdens het broedseizoen. Het vrouwtje broedt de eieren uit. Zodra er jongen zijn, geeft het mannetje alle eten aan het vrouwtje. Het vrouwtje houdt een deel voor zichzelf en voedt met de rest de jongen. Het mannetje voedt de jongen pas zelf vanaf de zevende dag.

Foto Jan Burgman

Agenda Walking football mix Elke maandag 10.00 tot 12.00 uur, sportpark De Verbinding, CSV’28. Voetballen met een groep van ongeveer 8 vrouwen en mannen. Studenten van Landstede bieden daarbij een breed scala aan oefeningen aan. Doordat er geen fysiek contact is en gewandeld wordt, is het risico op blessures zeer beperkt. Walking football is daarom uitermate geschikt voor senioren. Aanmelden op www.csv28.nl. Ook zonder aanmelding bent u van harte welkom. Voetbalervaring is niet nodig. Spreekuur Digi-hulp Wekelijks op woensdag 10.00 tot 12.00 uur, Stadkamer. Voor uiteenlopende vragen op digitaal terrein, zo ook voor hulp bij de digitale coronapas. Voor meer informatie en voor de tijdens de spreekuren uitgelichte thema’s: www.stadkamer.nl/agenda. Gilde Taalcafé Stadshagen Donderdag 20 en 27 januari, 9.00 tot 10.30 uur, Stadkamer. Wil je graag de Nederlandse taal beter leren spreken en graag meer mensen leren kennen? In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over allerlei onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeningen komen aan bod. Deelname: gratis, www.stadkamer.nl/agenda. Peuter Voorleesuurtje Park de Stadshoeve. Elke eerste zondag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur is er in de Stadshoeve met vrijwilligers een Peuter Voorleesuurtje waar kinderen kunnen spelen met andere kindjes en de ouders andere ouders kunnen ontmoeten. Naast het voorlezen is er een leuke doeactiviteit voor de kinderen. Voor meer informatie: Jessica de Jonge, 06-136 500 22, jessica@parkdestadshoeve.nl, www.parkdestadshoeve.nl/activiteiten/ agenda. Kijk in verband met de coronasituatie voor actuele informatie over deze activiteiten op de hierboven vermelde websites.

08

Kipsalade Door Erica Turmel-Donker Als ik er de tijd voor heb, maak ik voor de lunch graag een lekkere salade klaar. Voor mij is het een fijn alternatief voor het standaard broodje kaas. Snel klaar, gezond én lekker. Deze kipsalade is een nieuwe favoriet! Ingrediënten, voor 4 personen: - 400 gram gerookte kipfilet - 1 rode ui - 2 rode puntpaprika’s - 1 kleine komkommer - 200 gram wortelreepjes - 200 gram feta - 150 gram gemengde bladsla Voor de dressing: - 150 gram hummus - 3 eetlepels olijfolie - 1 citroen (sap) Benodigdheden: (afsluitbare) schaal Bereidingswijze: 1. Snijd de kipfilet in reepjes en de ui in

Eet smakelijk! dunne ringen. Verwijder de zaadlijsten van de puntpaprika’s en snijd deze in reepjes. Was de komkommer en snijd deze in dunne plakjes. 2. Schep de kip met de ui, paprika, komkommer, wortel en feta door elkaar. 3. Meng de ingrediënten voor de dressing. Voeg een beetje water toe als de dressing te dik is. 4. Leg de sla in de (afsluitbare) schaal. Verdeel het kipmengsel erover en be-

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

ZWOLLE

sprenkel met de dressing. Eet het desgewenst met (meergranen) stokbrood. Variatietip: houd je niet van gerookte kip? Snijd dan 400 gram kipfilet in reepjes, bak deze in de pan en bestrooi het met ras el hanout kruiden (een Marokkaanse kruidenmix) of paprikapoeder. Je kunt het zowel warm als koud door de salade doen.

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer De warmte van morgen.

• Compleet inclusief advies en installatie De warmte van morgen.

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl


WijZ Activiteitenaanbod voor senioren Stadshagen Maandag Inloopochtend De Fontein 09.30 – 11.30 uur (Sterrenkroos 56) U kunt hier nieuwe wijkbewoners leren kennen, een praatje maken, creatief bezig zijn, spelletjes doen of gewoon een krant lezen. Het is gratis toegankelijk en iedereen is welkom! Walking Football CSV’28 Sportvereniging Stadshagen, 10.30 – 11.30 uur (De Verbinding, Sportlaan 4) OldStars walking football is een prachtige vorm van voetbal speciaal voor 60-plussers. Het is goed voor de gezondheid en de sociale contacten. Voor meer informatie en aanmelden: Sportservice Zwolle, 038-4236686 Koersbal Wooncomplex Sans Soucis (hal), 14.00 uur (Nijenhuislaan 1 t/m 41) Deze sport lijkt heel erg op Jeu de Boules. Platte ballen worden op speciale matten (8 meter) naar een klein balletje gerold. Ervaring is niet vereist. Naast het spelelement is het ook altijd gezellig. Meer informatie en aanmelden: Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Hedwig Dikken 06-53174141 Fitgym Cultuurhuis, 13.30 – 14.30 uur (Werkerlaan 1) Kom lekker bewegen! Van gymnastiekoefeningen tot het bewegen op muziek en het uitvoeren van diverse bewegingsvormen met bekende sportmaterialen.

Meer informatie en aanmelden: WijZ Welzijn, 038-8515700 Dinsdag Buurtkamer De Streek Cultuurhuis, 14.00 – 16.00 uur (Werkerlaan 1) Kom gezellig langs voor een kop koffie en leer andere wijkbewoners kennen. Je kunt hier een praatje maken, spelletjes spelen of er wordt een leuke activiteit georganiseerd. Meer informatie en aanmelden: WijZ Welzijn, 038-8515760 Wandelgroep Wooncomplex Sans Soucis (hal), 14.00 uur (Nijenhuislaan 1 t/m 41) Kunt u zelfstandig wandelen of met behulp van een rollator? Loop dan eens mee met de wandelgroep. Een uurtje buitenlucht wordt gezellig afgesloten met een kop koffie of thee. Meer informatie en aanmelden: Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Hedwig Dikken 06-53174141 Woensdag Koersbal Cultuurhuis, 09.45 – 11.30 uur (Werkerlaan 1) Deze sport lijkt heel erg op Jeu de Boules. Platte ballen worden op speciale matten (8 meter) naar een klein balletje gerold. Ervaring is niet vereist. Naast het spelelement is het ook altijd gezellig. Meer informatie en aanmelden: WijZ Welzijn, 038-8515700

Schildergroep Cultuurhuis, 14.00 – 16.00 uur (Werkerlaan 1) Creatief bezig zijn samen met andere wijkbewoners! U schildert hier zonder docent en maakt gebruik van eigen materialen. Meer informatie en aanmelden: WijZ Welzijn, 038-8515700 Donderdag Yoga Cultuurhuis, diverse tijden (Werkerlaan 1) Een geweldige manier om op een veilige manier uw fysieke en mentale gesteldheid te verbeteren. Het lijkt een grote opgave om op latere leeftijd nog aan yoga te beginnen, maar dat is het niet. Meer informatie en aanmelden: WijZ Welzijn, 038-8515700 GoldenSports Tennisclub 91, 10.30 – 11.30 uur (Oude Wetering 43) Gezellig sporten onder professionele begeleiding met een op maat gemaakt aanbod. Uiteraard is er na afloop ook ruimte voor gezelligheid. Meer informatie en aanmelden: Sportservice Zwolle, 038-4236686 Handwerkcafé Cultuurhuis, 10.00 – 12.00 uur (Werkerlaan 1) Dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van textiele vormgeving en handwerken. Iets afmaken of iets nieuws beginnen. Iedereen werkt met eigen materiaal in eigen tempo op eigen niveau.

Meer informatie: WijZ Welzijn, 038-8515760 Schilderclub Cultuurhuis, 13.30 – 16.30 uur (Werkerlaan 1) Creatief bezig zijn samen met andere wijkbewoners! U schildert hier zonder docent en maakt gebruik van eigen materialen. Meer informatie en aanmelden: WijZ Welzijn, 038-8515700 Wandelgroep Wooncomplex Sans Soucis (hal), 14.00 uur (Nijenhuislaan 1 t/m 41) Kunt u zelfstandig wandelen of met behulp van een rollator? Loop dan eens mee met de wandelgroep. Een uurtje buitenlucht wordt gezellig afgesloten met een kop koffie of thee. Meer informatie en aanmelden: Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Hedwig Dikken 06-53174141 Vrijdag Tai Chi Cultuurhuis, 09.30 – 10.30 uur (Werkerlaan 1) Onderzoeken hebben uitgewezen dat de oude Chinese bewegingskunst Tai Chi zeer geschikt is voor senioren. De langzaam vloeiende bewegingen van Tai chi kunnen tot op hoge leeftijd worden uitgevoerd. Meer informatie en aanmelden: WijZ Welzijn, 038-8515700

Baby-topdrukte in de Torenmeesterstraat

Eline Nijmeijer was de zesde baby van Stadshagen Door Sytske Nijmeijer-Hanegraaf April 1996. We horen dat de eerste woningen in de nieuw te bouwen wijk Stadshagen verkocht gaan worden. Op zaterdag staat mijn man om zeven uur in de rij bij het Hopmanshuis waar hij een optie kan doen op een huis. Niet veel later horen we dat het is gelukt: we hebben een huis gekocht in de eerste straat van Stadshagen: de Torenmeesterstraat. Vanaf de Hasselterdijk nemen we een foto van de dan nog groene plek waar de eerste huizen gaan komen. Ook schaffen we regenlaarzen aan...

Eline wordt deze maand 24 jaar

Na korte tijd staat er een informatietent in het grasland. We worden goed op de hoogte gehouden van de bouwplannen en maken keuzes voor meerwerk, zoeken een keuken uit et cetera. De eerste paal wordt in de Marskramerstraat geslagen en dit is een officieel gebeuren waarvoor nieuwe bewoners uitgenodigd worden. Juni 1997. Het is zover: de eerste huizen aan de Torenmeesterstraat worden feestelijk opgeleverd. Alle huizen krijgen een vlag en er wordt een ooievaar aangeboden voor de eerste baby’s die geboren worden. Inmiddels verwachten we ons eerste kindje. De weken na de oplevering ontstaat er tussen de buren al gauw een saamhorigheidsgevoel. We maken kennis met elkaar, helpen elkaar en lenen gereedschap aan elkaar zodat we niet voor één ding naar een bouwmarkt hoeven. Boodschappen worden gedaan in Hasselt of Westenholte. Op zondag komen mensen uit heel Zwolle voor de ramen staan om een kijkje te nemen in de nieuwe huizen; eenmaal bewoond neemt dit gelukkig snel af. Juli 1997. We verhuizen we naar ons nieuwe huis. Bij de rondleiding laten we zien waar de babykamer gaat komen, sommigen weten namelijk nog niet dat ik zwanger ben. Na de zomervakantie fiets ik elke dag met een omweg naar de basisschool aan de Bachlaan waar ik werk; de twee bruggen over het Zwarte Water liggen er nog niet. In november 1997 wordt bij de

Eline als baby

buren twee huizen naast ons de eerste Stadshagenbaby geboren: Romee. De ooievaar krijgt haar eerste plek in de tuin. Kort daarna wordt de tweede Stadshagenbaby geboren: Jennifer. In januari 1998 komt onze dochter Eline ter wereld, naar later blijkt de zesde Stadshagenbaby. Daarna gaat het snel: regelmatig zien we ooievaars en andere geboorteaankondigingen in de groter wordende wijk. De eerste winkels en voorzieningen komen, we hoeven niet meer voor het consultatiebureau naar Westenholte. De tijd van pionieren is voorbij, maar de herinnerin-

gen aan die bijzondere eerste tijd blijven. Er is zelfs een leuke vriendschap ontstaan tussen Jennifer en Eline en tussen de ouders onderling. Na zes jaar verhuizen we met ons gezin (inmiddels is broertje Huub geboren) naar het huis waarin we nu nog wonen. Een paar straten verderop. De kinderen hebben een fijne schooltijd gehad op De Zevensprong (deze school bestaat dit jaar 25 jaar) en op het Carolus Clusius College en hebben net als de ooievaar het nest verlaten en zijn uitgevlogen….

09


Rustige dienst eindigt met 100 kilometer door de wijk

Met Maarten op patrouille in Stadshagen Door Bert Kunnen

baby. Maarten bedenkt zich niet, zet zijn zwaailicht en sirene aan en spoedt zich naar het adres van de melding. Als adrenaline vloeibaar zou zijn dan zou ik het nu uit zijn oren zien komen. Ik rijd zelden nog 120 kilometer op de snelweg, laat staan dat het mijn gewoonte is om met 120 kilometer door Stadshagen te scheuren. Met een grote mate van precisie slalomt het zwaailicht zich door straatjes en tussen uiteenstuivende auto’s door. Op het rechte stuk van de Mastenbroekerallee staat de teller op 100 km/uur. Dat ik dit nog mag meemaken.

‘Het wordt vast wel een rustige avond,’ voorspelt wijkagent Maarten van Esch als ik begin december samen met hem op patrouille door de wijk ga. ‘Het is kil en vochtig, mensen blijven binnen vanavond.’ We starten onze rit bij het winkelcentrum en rijden over het fietspad naar het Twistvlietpad. ‘Een hotspot,’ meldt Maarten. ‘Het is een pad met veel fietsers. Die hebben soms de neiging zonder licht te rijden en hun eeuwige metgezel aan het oor is ook bijna onuitroeibaar’. We zijn nog geen vijftig meter gevorderd als er voor ons een fietser zonder licht opduikt. Ik verwacht bij zijn aanhouding de maatschappelijk inmiddels ingeburgerde scheldkanonnade, maar er valt geen onvertogen woord. ‘Complimenten met je brandende achterlicht,’ begint Maarten, om de stemming er wat in te houden. ‘Maar het niet brandende voorlicht gaat je € 95 kosten’. Na raadpleging van de politieapp wordt het financieringsvoorstel verlaagd naar de wettelijk voorgeschreven € 55. ‘Toch balen,’ verzucht de fietser. Maar voor dat geld krijgt hij er wel een fietslampje bij kado. ‘Een eenmalige aanbieding,’ dat dan weer wel. Paaltjes We slalommen verder door de straatjes van diverse buurten. Veel woonstraten zijn verlaten. We rijden naar de Oude Wetering, waar recent twee berovingen hebben plaatsgevonden. ‘We hebben een signalement van drie gasten op een fiets,’

at

ra ? st

Foto Margreeth Kruise Wijkagenten Maarten van Esch en Peter Overweg, klaar voor de surveillance

vertelt Maarten. ‘Hopelijk kunnen we ze achterhalen door hier ook meer te surveilleren.’ De dienstauto past net tussen de fietspaaltjes door en dat is door meer automobilisten ontdekt. ‘Breezicht loopt al behoorlijk vol,’ ziet Maarten. ‘Er zijn veel bewoners die hier een kortere, verboden route de wijk uit nemen.’ We rijden rond half 8 de parkeergarage van het winkelcentrum in. Het komt soms voor dat jongeren er de kunst van het stuntfietsen beoefenen en geparkeerde auto’s beschadigen. De ondergrondse rit laat me kennis maken met het kat-enmuisspel tussen een viertal jongeren en een wijkagent. ‘Samenscholing verboden,’ zo luidt een van de huisregels en dus zet

de groep zich in beweging als Maarten in beeld komt. Met een brede grijns gaat het viertal met de roltrap omhoog, hun uitdagende grimas blijft nog lang zichtbaar. Huiselijk conflict Net als ik samen met Maarten constateer dat het wel een erg rustige dienst is, komt er via de meldkamer een ‘ernstig incident’ door. Er is sprake van een huiselijk conflict, waar al snel alle huiselijkheid van af is. Het blijkt te gaan om een vechtscheiding, waar ook familieleden zich tegenaan bemoeien. In het huis des onheils zijn, zo wordt gemeld, zes personen aanwezig, er wordt gescholden, gevochten, geschreeuwd en er klinkt gehuil van een

Bij aankomst is de eerste surveillancewagen al gearriveerd en korte tijd later is ook de derde ter plaatse. Ik blijf in de auto afwachten en volg het drama in de vorm van meldingen op het politiescherm. De drie dienaren van Hermandad komen na een half uur weer naar buiten, de laatste stoom wordt afgeblazen, enkele familieleden van het gezin vertrekken met tegenzin, de rust is weergekeerd. We rijden weer richting winkelcentrum, met een snelheid die beter past bij de langs de weg geparkeerde snelheidsborden. De jongeren in Level Z hebben de surveillancewagen die avond ook gespot. Ze melden dat Maarten vanavond een arrestant in zijn auto had, ‘een wat oudere man met witte krullen’. En laat deze redacteur volledig voldoen aan het signalement. ‘Maar waarom die arrestant voorin mocht zitten en niet, zoals gebruikelijk achterin, met dicht kinderslot, vroegen zij zich af. Deze jongeren zijn kennelijk de nieuwe ogen en oren in de wijk en hierdoor zeer geschikt als wijkagent.

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer is dat de Canneveltstraat. De Canneveltstraat is een zijstraat van de Havezathenallee, de Bonkenhavestraat en de Marxveldstraat. In dezelfde buurt liggen ook de Lindenhorststraat en Nijerwalstraat. Cannevelt was een havezathe in Vollenhove. Oorspronkelijk was het eigendom van de familie Van Suurbeecke en dateert mogelijk uit de 15e eeuw toen Johan Wichers van Suurbeecke of Suyrbeek deel uitmaakte van het stadsbestuur van Vollenhove (1497-1523). Hij was getrouwd met Margriet (Griete) van den Rutenberg. Door zijn functie als secretaris van bisschop/landsheer David van Bourgondië verkreeg hij bezittingen aan de Zuurbeek (een buurtschap nabij Vollenhove) en ook veel aanzien. Vijf van zijn acht kinderen trouwden met Vollenhoofse edelen en havezathe Cannevelt bleef daardoor lange tijd binnen de familie. Sloet In 1644 (of 1645, dat is niet helemaal duidelijk) trouwde een nazaat van Johan Wichers van Suurbeecke, Everhardina van Uterwijck, met Hendrik Sloet, zoon van Volkier Sloet tot Oldhuis. Ze kochten ha-

10

vezathe Cannevelt van haar moeder en in datzelfde jaar werd Hendrik Sloet als lid van de Ridderschap toegelaten, waarbij hij als naam van zijn havezathe binnen Vollenhove Cannevelt noemde en werd zijn achternaam Sloet tot Cannevelt. De havezathe bleef in het geslacht Sloet, tot het in 1817 werd verkocht aan Willem van Ittersum, bezitter van havezathe Plattenburg en de bijbehorende tuin waaraan Cannevelt grensde. Afgebroken In 1862 verkochten de erfgenamen van Willem van Ittersum Cannevelt (en Plattenburg) aan Teunis Spit, timmerman/ aannemer. In 1879 ging de bezitting over naar zijn zoon Ari Spit, opzichter van het Waterschap Vollenhove. In 1863 werd Cannevelt afgebroken en de stenen werden gebruikt om schade aan havezathe Plattenburg te herstellen. Bron: www.stadvollenhove.nl

Foto Margreeth Kruise


Naam: Spencer Roozeboom Beroep: Klimaatburgemeester en ondernemer Door Iris Maes Als klimaatburgemeester probeert Spencer Roozeboom mensen te inspireren om duurzamer te leven. ‘Het was de bedoeling dat ik dit ‘ambt’ slechts een week zou bekleden. Maar in een week bereik je niets, dus ga ik het een jaar doen. De weg naar een duurzamer leven is er een van de lange adem. Maar het is een weg die we gezamenlijk in moeten slaan want zonder duurzaamheid heb je niks en is er geen wereld. Een andere mindset is nodig; we moeten veranderen,’ vindt Spencer. Door middel van verschillende projecten probeert Spencer duurzame impact te genereren. Het Stadshager Bos is een mooi initiatief om in verbinding met bewoners meer groen in onze wijk te realiseren. Bij de bouwwerkzaamheden rond de huidige Milligerplas, zo’n 20 jaar geleden, werden de resten van een oerbos blootgelegd. ‘Wij willen dit bos graag terugbrengen in de wijk. Er wordt gezocht naar een plek van 20 hectare voor een gemengd bos met 80.000 nieuwe en gedoneerde bo-

‘Duurzaam leven is voor ons een tweede natuur’

men. De pas gedoneerde 1700 bomen uit Kampen kunnen hier, indien ecologisch verantwoord, een mooi plekje krijgen,’ lacht Spencer. Daarnaast worden er nog eens 20.000 bomen verspreid in de wijk geplant. Langs het Twistvlietpad worden wilgenbomen geplant en ook in het Twistvlietpark komen extra bomen. Het is ook mogelijk om zelf, in je eigen tuin, nieuwe bomen op te kweken.

Foto Jan Burgman

‘Zonder duurzaamheid is er geen wereld’ Staatsbosbeheer heeft hiervoor 30.000 biologische zaden beschikbaar gesteld die je op verschillende locaties in de wijk gratis af kunt halen. Als de bomen groot genoeg zijn, worden ze overgeplant naar een permanente plek in de wijk. Geveltuinen en adoptiegroen Het is belangrijk om groen dichtbij wonen te brengen. Zo zorg je voor verkoeling in je eigen woonomgeving. Er zijn verschillende manieren om je eigen straat te vergroenen. ‘In onze eigen straat hebben we 71m2 steen vervangen door groen. Er zijn geveltuinen aangelegd en de parkeerplaats heeft ruimte gemaakt voor 400 planten: zogenaamd adoptiegroen. Een insectenhotel maakt het vergroeningsplan compleet. Volgend jaar proberen we om nog eens 20 straten op deze manier te vergroenen,’ licht Spencer toe.

‘Duurzaam leven is voor ons een tweede natuur,’ geeft Spencer aan. Samen met zijn vrouw Jorien Sissing en zoontje bewoont hij het meest duurzame huis van Nederland. Duurzaam leven is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. ‘De regelgeving is voor veel mensen ingewikkeld waardoor een subsidieaanvraag al gauw een complexe, tijdrovend klus wordt. Toen we dat merkten zijn we ‘helemaal losgegaan’ om mensen te helpen met verduurzamen,’ lacht Jorien. Via webinars

wordt informatie verstrekt over het vergroenen van platte daken met sedum en het installeren van zonnepanelen. En met succes; in twee jaar tijd zijn er 8000 zonnepanelen gelegd en is er in samenwerking met 50 Tinten Groen Assendorp 28.000 m2 (zes voetbalvelden) aan groene daken gerealiseerd. ‘Zorg voor goede regelgeving, toon ambitie en maak het gemakkelijk. Dat is ons credo, ’ aldus Spencer.

Meer weten over samen verduurzamen? Check de mogelijkheden: stadshagerbos.nl en buurkrachtzwolle.nl.

Cor Baljeu, predikant van de protestantse wijkgemeente Open Kring

Wek mijn zachtheid weer… In de week dat deze Vinexpress op uw deurmat valt, zijn in alle landen en in veel kerken van diverse richtingen mensen in gebed, zeker in Zwolle, mogelijk ook in Stadshagen. De derde week van het jaar is al 175 jaar lang in de christenheid een gebedsweek. Een week van gebed voor eenheid onder gelovigen, want eerlijk is eerlijk: eenheid onder gelovigen was (?) in de geschiedenis ver te zoeken, ondanks Jezus’ gebed: ‘Laat hen allen één zijn, Vader’ (Johannes 17, 21). Er wordt deze week gebeden voor eenheid, verbinding en vrede. Waarden die onder druk staan tijdens de coronacrisis. Hoe bidden te begrijpen in onze rationele wereld? Met gebed hopen we God te leren kennen in de mystieke zin van het woord. Eén

zijn met Hem, met of zonder woorden. Iets van Gods kracht hopen wij dan te ervaren. De kracht van het gebed zit niet in de vroomheid of schoonheid, maar in de echtheid en oprechtheid. In gebed mag je danken en vragen, biechten en klagen.

Het maakt onzeker en de spanningen begrijpelijk. Maar in een samenleving, die enerzijds rationeel is, maar sterk het gevoel de richting laat bepalen, is dat niet ongevaarlijk. Gevoed door wantrouwen en achterdocht verhardt de maatschappij.

Nu we door de crisis onder druk komen te staan lijken we de grip op ons leven te verliezen. Achterdocht en wantrouwen overheersen, de lontjes worden korter, de harten worden kil en de hoofden heet, diverse theorieën maken onzeker. We verwijten de politiek achter de feiten aan te lopen, maar je kunt beter achter feiten aanlopen dan achter leugens. Het is ook lastig vóór de feiten uit te lopen als de feiten iedere keer jou weer inhalen en een onvoorspelbare weg inslaan.

En dan is daar jaarlijks zomaar in de derde week van januari een oproep tot gebed. Oproep tot eenheid, vrede en verbinding. De kracht van het gebed zit in het tot rust komen, de dagelijkse zorgen in stilte tot je door laten dringen, maar ook beseffend dat jij niet de zorgen van de wereld kunt torsen. Dit weten ontspant, de wetenschap dat je het geestelijke gewicht van al die zorgen af mag leggen geeft rust, zoals Jezus zegt: ‘Komt tot mij, allen die belast en beladen zijt en ik zal u rust ge-

ven. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart’ (Mattheus 11, 28 – 29). Zachtmoedigheid en nederigheid, het lijken verdwenen waarden, maar we kunnen ze weer tevoorschijn bidden. Bidden is geen magie, geen hocus-pocus-pilatuspas, ik wou dat alles weer goed was. Nee bidden geeft rust, ontspant, maakt kille harten warm en hete hoofden koel. Gebed wekt zachtheid. Daarom eindig ik met zinnen van Huub Oosterhuis. Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat. Een mild 2022 toegewenst.

11


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Vier sterren van gebruikers, klachten over slordig stallen

Deelscooters: groene ergernis of duurzaam vervoermiddel? Sinds mei vorig jaar rijden er ook in Stadshagen groene elektrische scooters rond van Go Sharing, in heel Zwolle totaal 150 voertuigen. Je kunt ze gebruiken volgens het ‘free floating’principe: een app stelt de gebruiker in de gelegenheid het vervoermiddel overal te starten en overal terug te brengen. De gebruikers zijn er heel tevreden over, maar vooral wandelaars ergeren zich groen en geel aan de soms lukraak geplaatste vervoermiddelen. Een recent gehouden evaluatie van het gebruik geeft meer zicht op waardering en ergernissen. Van de bijna 1600 bij Go Sharing binnengekomen meldingen gaat er ongeveer een derde over slordig parkeren. In hoeverre onze door Corona uitgeschoven ergernisantenne hierbij een rol speelt, is moeilijk vast te stellen. Als het leven wat tegenzit, staat een scooter ook wat eerder in

de weg dan anders. De overige meldingen betroffen vragen over de scooter en de app, die nodig is om te kunnen rijden. Uit de evaluatie blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de gebruikers ligt op 28 jaar. Bijna 60% gebruikt de scooter als vervanger van de auto, voor recreatieve ritjes en woon-werkverkeer. Belangrijke leenplekken zijn de binnenstad, Diezerpoort en Hogeschool Windesheim. Trend Het delen van vooral elektrische vervoermiddelen is een stevige trend aan het worden. Vooral in de grotere steden zijn ze erg populair, daar wemelt het van de scooters, elektrische fietsen en -meer recent- elektrische steps. De gemeente Zwolle ziet in deelmobiliteit een goede mogelijkheid om duurzame vervoermiddelen in de stad te stimuleren. De proef met de groene Go Sharing scooters is een

mooie test om in de praktijk ervaring met deelmobiliteit op te doen. Men kan niet om de klachten over hinderlijk op het trottoir gestalde scooters heen. De gemeente wil daarom meer regie voeren omtrent dit fenomeen, temeer daar Go Sharing ook elektrische fietsen de straat

op wil brengen. Het slordig parkeren is hierbij het belangrijkste aandachtspunt. Zwolle komt binnenkort met een heus Actieplan Deelmobiliteit, dat de weg vrijmaakt voor meer van dergelijke duurzame deelinitiatieven.

PVV en Forum nog niet van de partij

Stadshagenaren worden politiek actief Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. In Zwolle hebben de kiezers een keus uit negen partijen, één meer dan in de huidige samenstelling. De kandidatenlijsten van alle partijen zijn inmiddels bekend. Zo ook de lijst van Swollwacht, die wordt aangevoerd door huidig fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp. Zij is ook kandidaat -wethouder voor deze partij, die nu zes zetels in de Zwolse gemeenteraad heeft. De huidige wethouder van Swollwacht, William Dogger, stapt na twintig jaar uit de politiek. Opmerkelijke kandidaat op de lijst van de lokale partij is Peter Pot, oud-wethouder namens GroenLinks/DeGroenen. Hij staat als lijstduwer op de 20e plaats. Pot bedankte onlangs voor het lidmaatschap van GroenLinks en zoekt zijn heil nu bij Swollwacht. Op hun lijst staan er bij de eerste tien kandidaten drie uit Stadshagen: zittend raadslid Evelina Bijleveld op 3, Erna van der Grift op 8 en Annemiek Otten op 9. Op 15 en 18 staan respectievelijk onze wijkgenoten Richard Seuters en Roos Bijleveld. Roos is met haar 18 jaar de jongste kandidaat voor deze verkiezingen. Spaans Huidig CDA-raadslid Arjen Spaans uit Stadshagen staat niet meer op een verkiesbare plaats. De politicus staat op

plek 11, vanwege een ‘functie elders’. Arjen was de afgelopen jaren een warm pleitbezorger van Stadshagen. Dankzij hem komt er in de nieuwe buurt De Tippe een plaquette over de tankgracht die in de oorlog door De Tippe liep. Lijsttrekker voor het CDA is raadslid Jan Nabers; Laura van der Giessen en Maxim van der Veen staan op respectievelijk plek 2 en 3. Wijkbewoner Arie Schaap is met een vijfde plek de hoogstgeplaatste Stadshagenaar. Het CDA heeft momenteel 4 zetels in de gemeenteraad.

Marco van Driel als nieuwe lijsttrekker voor D’66

Silvia Bruggenkamp trekt de lijst van Swollwacht

Democraten66 Bij D66, nu goed voor vier raadszetels, heeft Sonja Paauw, huidig fractievoorzitter, zich opgeworpen om als lijstduwer te gaan fungeren. Marco van Driel is de nieuwe lijsttrekker. Op plaats 2 en 3

staan respectievelijk Paul Guldemond en Mark Oldengarm. De D66-lijst kent vier wijkgenoten: Suzanne de Sevren Jacquet (plek 4), Geerten van der Flier (10), Wander Kenter (17) en Bouke de Groot op plek 18.

Forum heeft bekend gemaakt in 50 gemeenten mee te willen gaan doen met de raadsverkiezingen. De deelname in Zwolle is nog onduidelijk, evenals die van de PVV. Partijen hebben nog tot eind januari de tijd om zich aan te melden.

30 januari gereserveerd

Repair Café probeert het weer André van den Akker, Repair Café Terwijl iedereen op 18 december in spanning zat of er een lockdown zou komen, kwamen de mensen van het Repair Café Stadshagen in de ochtend in het Cultuurhuis bij elkaar. Alle gereedschap werd uitgestald en enkele zaken uit de voorraadkast werden onder handen genomen. Daar waren de mannen de vorige keer niet aan toegekomen. Al snel na 10 uur kwamen er toch nog bezoekers met kapotte spullen: koffiezetters, een speelgoedpony, twee stofzuigers, een broek die te lang was, Cd-speler, melkopschuimer en zelfs een Hoover board. Het board bleek een kapotte accu te hebben, die de klant zelf wel wilde bestellen en monteren. Dat bleek maar goed ook, want nog diezelfde middag kondigde Mark Rutte weer een lockdown af en konden de reparateurs niet meer bij hun spullen. De laatste zaterdag van januari (30 jan.)

12

hoopt het Repair Café toch weer open te kunnen. Er ligt bijna niets meer op voorraad, dus iedereen is welkom om tussen 10 en 14 uur met kapotte spullen naar het Cultuurhuis te komen. Natuurlijk houden ze de persconferenties in de gaten. Binnen zijn mondkapjes verplicht en ook

Medewerkers Repair Café repareren bijna alles

de anderhalve meter wordt zo goed mogelijk in acht gehouden. In het algemeen geldt: alles waar een snoer aan zit, kan

Eigen foto Repair Café

ingebracht worden. Maar zoals hierboven al te lezen is, vaak kunnen de mannen ook met andere kapotte dingen overweg.


De kramen van Visscher zijn Overijssels beste!

Stadshagen is dé wijk voor oliebollen Door Roy Visscher

Wie in Overijssel oliebollen zoekt, kan het beste beginnen in onze wijk. Want – tadaa! – de beste bollen in de hele provincie vind je in de kramen bij de winkelcentra in de Aa-landen en Stadshagen. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Eigenaar Gerrit Visscher: ‘Als baby sliep ik al onder de toonbank van de oliebollenkraam van mijn ouders.’ Ook in 2019 scoorde Visscher (geen familie van schrijver dezes) al de eerste plaats in de verkiezing van oliebollentestonline. In 2020 was er geen, maar dit jaar viel de bollenbakker opnieuw met zijn neus

in de boter. ‘Mijn product kreeg van de vrijwilligers van de site, die onaangekondigd langskwamen voor een aankoop, een negen. Zowel in Stadshagen als in de Aalanden. Die kramen werden daarmee respectievelijk eerste en tweede.’ Ja, in de Aa-landen zijn de bollen blijkbaar nog nét iets beter. Maar niet getreurd, Stadshagen mag trots en blij zijn. Visscher, die zelf tegenwoordig aan ‘de overkant’ in Holtenbroek woont, is op zijn beurt blij met Stadshagen. ‘Ik sta hier al met een kraam vanaf dag één van het winkelcentrum. De Albert Heijn zat nog op een noodlocatie maar ik stond al op mijn vaste plek, toen nog bij de viskraam op de plek waar nu de markt wordt gehouden. In al die jaren heb ik veel trouwe vaste klanten opgedaan en kinderen uit de wijk zien opgroeien. Ik moet zeggen dat ik het publiek hier heel leuk vind. Ik geef ook wat terug in de vorm van donaties. En de bollen die over zijn, gaan naar de soepbus van het Leger des Heils. Mijn vader zei al: als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.’ Venijnig Bijna hadden we bij iemand anders onze bollen moeten halen. ‘Een deel van de kraam waaide een keer los,

Ook dit jaar waren de oliebollen weer erg in trek

dat was de eerste keer in 32 jaar. Ik overwoog op te geven maar ben er nog steeds, nu dus aan de andere zijde van het winkelcentrum.’ Al op zeer jonge leeftijd kon hij zien hoe je een goede oliebol bakt. ‘Ik doe dit werk, mijn passie, al sinds mijn 17e. Mijn ouders hadden een kraam, waar ik als baby al onder de toonbank sliep. Zo gauw als het kon, trad ik in hun voetsporen. Ik begon op het Meerminneplein in het centrum, daarna ging ik naar de Aalanden en nu heb ik dus twee locaties.’ Wat het geheim is achter de lekkere oliebollen? ‘In elk geval gebruik ik veel verse

producten. Daardoor zijn de bollen de dag nadat je ze koopt trouwens ook nog steeds heel lekker. Laatst vroeg een mevrouw voor de kraam op een wat venijnige wijze of andere wachtenden even achteruit konden. Ik dacht: nou komt ‘t. Maar ze bleek de dochter van een banketbakker te zijn en ze meldde me dat mijn oliebollen de lekkerste waren die ze ooit had gegeten.’ Wie wil zien welke kramen Visscher achter zich gelaten heeft, kan kijken op www.oliebollentestonline.nl. Dat Meppel daar gerekend wordt tot Overijssel, zullen we de testers maar vergeven.

Marc en Sylvia Hüsen jagen hun droom na en beginnen een B&B in Frankrijk Door Iris Maes Marc en Sylvia Hüsen speelden al tien jaar lang met de gedachte om Nederland te verruilen voor het zonnige Frankrijk. Medio januari komt hun droom uit en emigreren ze naar het hart van Frankrijk. ‘Toen ik 50 werd, hebben we met elkaar afgesproken dat we binnen vijf jaar definitief de knoop door zouden hakken. We gaan wel of we gaan niet en in het laatste geval laten we de gedachte om te vertrekken dan definitief varen,’ vertelt Marc. ‘Elke zomervakantie gingen we op pad om een passend huis te vinden

in ons favoriete vakantieland Frankrijk. Twee keer eerder kwam er een geschikte woning op ons pad. Beide keren ketste de koop uiteindelijk af. Gelukkig was het de derde keer raak en zijn we de trotste eigenaar van een bestaande B&B met twee slaapkamers in Tournon-Saint-Martin in departement Indre, net onder het Loiregebied,’ lacht Marc. Marc verwacht snel open te kunnen. ‘Naast een likje verf en een nieuw behangetje hoeft er weinig aan te gebeuren. Dat soort klussen kunnen we goed zelf. Het is dus zeker geen bouwval met een lekkend dak en verzakte muren zoals je vaak in de bekende televisieserie Ik ver-

trek ziet,’ geeft Marc aan. Marc geeft zijn baan als beveiliger van het winkelcentrum na 15 jaar op. Het runnen van een B&B is natuurlijk een heel andere tak van sport. ‘Toch zijn er ook raakvlakken. Beveiliging is nauw verweven met dienstverlening,’ aldus Marc. Goede voorbereiding Veel mensen staan verlekkerd voor de etalage van de plaatselijke makelaar en dromen ervan om het roer om te gooien en een nieuwe start te maken in een zonnige vakantieoord. ‘Laat je echter niet teveel meeslepen door je eigen enthousiasme en bereid je vertrek goed voor. Neem

de tijd en laat je goed informeren. Ga bijvoorbeeld naar een emigratiebeurs. Daar kun je veel informatie inwinnen, seminars volgen en ervaringsdeskundigen ontmoeten. En last but not least, zorg dat je de taal onder de knie hebt, lacht Marc die zich redelijk goed kan redden met de Franse taal. Marc: ‘Hoewel mijn kinderen iets minder blij zijn dat we daadwerkelijk de emigratiestap zetten, jagen wij onze langgekoesterde droom na. We doen het nu het (nog) kan zodat we op ons zeventigste niet met spijt zeggen: hadden we toen maar…’

Groeien in Gedichten door Lotte Manuel

De onbekende weg Waar ik eens naar keek Dat laat ik nu alleen Waar ga ik heen Vraag ik me af Terwijl ik loop Op deze weg Nog onbekend Maar ik zet door Terwijl ik mij - Je kunt het Zeg Marc in ‘zijn’ winkelcentrum Stadshagen

Foto Jan Brugman

13


Weetjes en herinneringen Het geheim van de ‘eerste’ Stadshagenaar

Op vrijdag 13 juni 1997 werden Harry en Ineke Saenen aan de Torenmeesterstraat officieel uitgeroepen tot ‘eerste bewoners van Stadshagen’. In werkelijkheid was het hun buurman Richard van Koot, toen 34 jaar, die als eerste zijn huis betrok. ‘Ik woonde er al een maand, dus ik vond het wel vreemd,’ vindt Richard 25 jaar later nog steeds. ‘We waren door de gemeente uitgenodigd voor een straatfeestje en daarbij kregen de van Saenens een herinneringsbord uitgereikt. Achteraf heb ik gehoord dat er meer mensen claimden dat zij de eerste bewoners waren,’ herinnert Richard zich. ’Maar ik was echt de eerste hoor!’ Hierbij is er dan eerherstel voor de echte eerste bewoner, zodat we het nooit weer vergeten. Hij weet nog goed hoe vervelend het was om bij zijn huis te komen ‘Er was alleen een trottoir en geen bestrating, verder lag overal zand en blubber,’ weet Richard nog. ‘Het was echt pionieren. Maar er heerste een fijne sfeer, samen barbecueën, mensen trokken veel met elkaar op’. Na acht jaar vertrok de ‘echte eerste bewoner’ naar de Aalanden. ‘Het was prettig wonen in Stadshagen.’

De als eerste bewoners gelauwerde familie Saenen woonde vijf jaar in Stadshagen en vertrok toen naar Breda, om dichter bij familie te kunnen wonen. Het bord dat zij 25 jaar geleden kregen, is meeverhuisd.

Patatje oorlog In de zomer van 2022 liep de vergunning af voor de snackwagen die twee jaar lang aan de Klokkengieterlaan had gestaan. De vergunning werd, om de gemeente moverende redenen, niet verlengd. Het gemeentebestuur had echter verzuimd om te regelen dat een andere horecaondernemer de verkoop van friet en snacks over zou nemen. En dus zat de wijk, met op dat moment ruim 8000 inwoners, zonder patat. Het leidde bijna tot een protestactie bij bewoners, die ongetwijfeld was ingegaan als ‘het patatoproer’ van Stadshagen. De hele kwestie heeft in elk geval duidelijk

Foto Richard van Koot 2002 ‘Richard van Koot: ‘Ik was echt de eerste’

Waar is de ‘eerste paal’ gebleven?

gemaakt dat het voorzieningenniveau een gevoelige zaak was en nog is. Inmiddels is de wijk goed voorzien van patatzaken en is er zowaar sinds geruime tijd weer een snackwagen te vinden op dezelfde plek als aan het begin van deze eeuw.

1996: koophuis bereikbaar voor € 72.000 Was een koophuis in Stadshagen in 1996 bereikbaar voor 160.000 gulden, ofwel € 72.000, daar kostte een dergelijk woning zes jaar later al minimaal € 160.000. De prijzen stegen in die tijd harder dan de salarissen. ‘Zorg dat je carrière maakt en een partner vindt, want alleen kun je het niet meer trekken’, luidde toen het advies. Anno 2022 ligt de prijs van een gemiddelde koopwoning al op € 362.000. Nog even en er wordt kopers geadviseerd maar een tweede partner te nemen….

Leerlingen De Krullevaar elke dag met de bus de wijk uit

Op pagina 7 van deze krant staat een bericht over het slaan van de eerste paal in Stadshagen, op 27 november 1995. Op bijgaande foto is het bestaan van de paal vereeuwigd. Hij staat nog steeds in de voortuin van een woning aan de Marskramerstraat in de buurt Schoonhorst. Echter, hij is naderhand door bewoners onder de grond weggewerkt en niet meer zicht-

baar. De exacte plek van de paal wordt niet bekend gemaakt, om te voorkomen dat het een toeristische attractie wordt of een bedevaartplaats voor mensen die in Stadshagen geloven. Wellicht dat de paal honderd jaar na dato bij archeologische opgravingen weer tevoorschijn zal komen. Noteert u alvast maar de datum: 27 november 2095.

Gemopper over een duur buskaartje De eerste tijd moesten Stadshagenaren naar Holtenbroek om boodschappen te doen bij de C1000. Omdat Stadshagen buiten de centrumzone viel, was je dan drie strippen kwijt op de vroegere strippenkaart. Dat leidde tot veel gemopper. ‘Onbillijk’, noemde wijkbewoonster Annie Platje dit in het boekje ‘Van zandkasteel tot stadsdeel, vijf jaar Stadshagen’. Als ze langer dan een uur boodschappen deed, moest ze voor de terugrit nog een keer drie strippen afstempelen, terwijl de rit nog geen kwartier duurde. Anno 2022 is de wijk rijk gezegend met snelle verbindingen naar het centrum en station Zwolle. En nu je ook het station Stadshagen per stadsbus kunt bereiken, hoor je niemand meer mopperen.

14

Leerlingen van de Krullevaar op het schoolplein, foto: ‘Oude foto’s van een nieuwe wijk 19962008, Arjan Veldhuis’.

Op maandag 11 augustus 1997 was het feest in Stadshagen. 32 leerlingen van De Krullevaar en 18 kinderen van De Zevensprong reden vanaf het informatiecentrum in Stadshagen met een versierde cabriobus hun eerste tocht naar school. Tot januari 1998 vonden ze tijdelijk onderdak in het Deltion College aan de Rieteweg. In 1998 betrokken 54 leerlingen het nieuwe schoolgebouw De Krullevaar aan de Muurmeesterstraat, waar ook De Zevensprong werd gehuisvest.

‘De Oude Wetering is een dankbaar gegeven, geen scheidend maar een verbindend element. Dat komt het duurzame karakter van Stadshagen ten goede’ Karin van Vliet, projectleider Stadshagen, 2002

Stadshagen telt in 2002 vijf basisscholen Aan het begin van deze eeuw waren er in Stadshagen vijf basisscholen: De Zevensprong, De Krullevaar, De Vlieger, De Wendakker en de Prof. Dr. K. Schilderschool. Momenteel bevinden zich tien basisscholen in de wijk, met in totaal 2950 leerlingen. Zoals uit bijgaande tabel blijkt, gaan de meeste kinderen uit Zwolle in Stadshagen op school. In de top-acht van scholen waar de leerlingen uit Zwolle het meest naartoe gaan staan vijf basisscholen uit de wijk (met tussen haakjes het aantal leerlingen in schooljaar 2020-2021): De Vlieger (891) Het Festival (706) De Wendakker (514)

De Sprankel (498) De Zevensprong (482) Tabel aantal leerlingen in de wijk. Bron: gem. Zwolle


Polderportretten (1)

‘De halve polder ging er aan’ Door Bert Kunnen Wie Polder Mastenbroek zegt, zegt Klaas van der Wal (74), geboren achter de melkfabriek van polderdorp ’s Heerenbroek. Vanaf de verhuizing met zijn vrouw Fennie naar hun boerderij aan de Stuurmansweg in 1976 zette hij zich in voor de belangen van het polderland. ‘Het was wel wat hoor, toen we in de jaren negentig vernamen dat bijna de halve polder er aan zou gaan,’ blikt Klaas terug. De plannen voor Stadshagen en de gevolgen voor de polder waren al snel aanleiding tot de oprichting van bewonersorganisatie Polderbelang Mastenbroek. Hun inzet leidde tot erkenning van de bijzondere eigenschappen van het gebied. ‘Hierdoor werd gelukkig een deel van de openheid en de weidsheid van de polder behouden,’ stelt Klaas tevreden vast. Ooit was het de bedoeling om ook een gebied ten noorden van de Milligersteeg/Stuurmansweg te bebouwen, Stadshagen 3. Uiteindelijk is besloten hier niet verder uit te breiden. Hoe belangrijk was dit voor jullie? ‘Dankzij gezamenlijke inspanningen van landbouworganisatie LTO, Polderbelang Mastenbroek en het Nationaal Landschap IJsseldelta kwam er steeds meer besef van de bijzondere waarden van deze oudste polder van Nederland’, was de ervaring van Klaas. ‘We hebben het toch mooi voor elkaar gekregen dat deze woonbebouwing

is geschrapt,’ vertelt de voormalige polderbewoner met gepaste trots. ’Tot hier en niet verder was de boodschap’. Een markant punt in de relatie van de polder met de wijk is het kruispunt De Boxum, waar de Oude Wetering en de nieuwe Hasselterweg elkaar kruisen, de plek waar Stadshagen en de polder elkaar omarmen. Hoe ervaren polderbewoners dit? Klaas ziet dat ook hier de belangen van de polder zorgvuldig zijn meegewogen. ‘De Boxem heeft intensieve aandacht gekregen. Een verhoogde rondweg in het open landschap zagen we absoluut niet zitten. Mooi om te zien hoe het aquaduct heeft geleid tot een fraai punt en de fietsende Stadshagenaren via de Oude Wetering de polder kunnen beleven’, meent Klaas, waarmee zijn uitspraak als een hartelijke uitnodiging aan het adres van de Stadshagenaren kan worden gezien. Maar toch, de stad kwam langzaam maar zeker op jullie af, je horizon werd steeds meer gedomineerd door huizen, er moesten veertien boerenbedrijven wijken, toch niet niks voor zo’n hechte gemeenschap? ‘Nee zeker niet,’ erkent Klaas. ‘Er is hier veel noaberschap, we hebben onderling intensieve contacten, er wordt veel georganiseerd in de polder. Het doet je dan wel wat als er collega’s en hun gezinnen moeten vertrekken. Maar we hebben tijd gehad er aan te wennen. En de construc-

tieve houding van de gemeente Zwolle hebben we ook als erg positief ervaren’. Stadshagen grijpt diep in in de polder met alle gevolgen van dien. Bracht de wijk jullie ook positieve ervaringen? ‘Zeker,’ beaamt Klaas. ‘We komen natuurlijk geregeld in het winkelcentrum en de bibliotheek. En tanken doen we bij het tankstation aan de Hasselterweg. Toen we de boerderij niet meer zelf bewoonden hebben we deze vaak verhuurd aan Stadshagenaren, als ze hun huis hadden verkocht en het nieuwe in Stadshagen nog niet klaar was. We hebben ze gastvrij ontvangen’, stelt Klaas tevreden vast. Klaas en Fennie woonden tot 2012 in de boerderij aan de Stuurmansweg; geen van beide kinderen wilde het werk van pa en ma Van der Wal voortzetten, waardoor er niets anders opzat dan het agrarische bedrijf van de hand te doen. Nu wonen ze met veel plezier in ‘s Heerenbroek, aan de rand van de polder. Klaas: ’Ik loop sinds mijn pensionering nog regelmatig rond bij het boerenbedrijf, er zijn nu nog 60

Polderbewoners Klaas en Femmie van der Wal

koeien. Ondanks dat ik er niet meer woon kan ik nog volop genieten van de beesten en de weidsheid van de polder.’

Polderportretten In Polder Mastenbroek, ontstaan in 1364 (!), wonen ruim 150 buren. Het gebied kent een grote openheid en weidsheid en herbergt boerderijterpen en kreekruggen. De bouw van 10.000 woningen in het polderland gaf hen in 25 jaar ruim 25.000 nieuwe buren. Een forse ingreep in een hechte agrarische gemeenschap. Hoe ervaren zij de komst van Stadshagen? We vroegen het aan polderbewoners Klaas van der Wal, Gerrie Kok en Wim Blankvoort. Op deze pagina een portret van Klaas, dat van Gerrie en Wim volgt in februari en maart.

Schrijven voor de Vinexpress is leuk! De Vinexpress wil een leesbare krant voor een leefbare wijk zijn. In Stadshagen gebeurt veel waarvan we verslag willen doen. We brengen boeiende interviews en interessante achtergronden. Genoeg om elke maand een krant boordevol Stadshagen in 8000 brievenbussen te laten glijden. Maar we komen nog wat schrijvende handjes tekort. We zoeken nog enkele

Redacteuren

Het is een vrijwilligersfunctie. We verwachten van je dat je de maandelijkse redactievergaderingen bezoekt en meedenkt over mogelijke artikelen. Je overlegt met onze fotografen over mooie plaatjes bij je uitgeschreven ’praatjes’. Je hebt je oren die ons team komen versterken. Redacteuren vullen hun functie op verschillende en ogen in de wijk open en bent een betrokken Stadshagenaar. manieren in. De één redigeert persberichten, de ander interviewt graag mensen, een derde volgt wat er in het gemeentehuis gebeurt en weer iemand anders houdt de agenda Lijkt het je wat? Stuur voor meer informatie een e-mail naar van wijkgebeurtenissen bij. Er is altijd wel wat van je gading bij als je schrijven leuk redactie@vinexpress.nl. vindt. En je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan dit mooie werk wilt besteden. We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

De Vinexpress wordt door vrijwilligers samengesteld. Dankzij hen en onze adverteerders zijn wij in staat de Vinexpress maandelijks gratis te laten verschijnen. We hebben een aantal vaste adverteerders, maar om financieel rond te komen hebben we meer adverteerders nodig. Wij zoeken daarom een

Advertentiecoördinator Als advertentiecoördinator: • houd je contact met bestaande adverteerders, via telefoon en mail. • ga je op zoek naar nieuwe adverteerders. • verstuur je offertes. • stel je contracten op. • zorg je dat het advertentiemateriaal op tijd wordt aangeleverd. • heb je contact met de penningmeester van het bestuur over het versturen van facturen.

Het gaat om een zelfstandige functie en je kunt het werk gewoon thuis doen.

van en ervaring met digitale verwerking, liefst MS Office. Uiteraard word je uitgebreid ingewerkt.

Je legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Vinexpress. Het is nuttig om de maandelijkse redactievergaderingen bij te wonen, maar dat is geen verplichting.

Voor meer informatie kan je bellen met het bestuur van de Vinexpress, penningmeester Mieke Pape, 06 46065912.

Ervaring is een pré, maar niet perse noodzakelijk. Financieel inzicht is wel fijn evenals kennis

Stuur je sollicitatie naar: redactie@vinexpress.nl

15


HET BRUISENDE HART VAN

JAAR STADSHAGEN

De Vinexpress is de wijkkrant voor Stadshagen en wordt helemaal door vrijwilligers gerund. De papieren krant verschijnt maandelijks, tien keer per jaar. Er is een bestuur, dat de krant uitgeeft, verantwoordelijk is voor de financiën en verspreiding van de krant. De redactie is onder leiding van de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de krant. Adverteerders stellen ons in staat de krant ook financieel verantwoord uit te geven.

Binnen het bestuur is dringend behoefte aan een nieuwe

Voorzitter

bestuur Vinexpress Als voorzitter: • Geef je leiding aan de bestuurlijke processen en bestuursvergaderingen, • Stel je samen met de secretaris de agenda van de bestuursvergadering op, • Onderhoud je regelmatig contact met de redactie, • Zorg je voor een goed samenspel tussen bestuur en redactie, • Onderhoud je contacten met de voor het bestuur relevante organisaties in Stadshagen • Ben je verantwoordelijk voor het actief werven van nieuwe bestuursleden bij vacatures.

Ervaring met leiding geven en bestuurlijke processen, in het bijzonder als voorzitter, is noodzakelijk. Kandidaten wonen in Stadshagen en hebben affiniteit met de wijk. Voor nadere informatie kun je bellen met het bestuur van de Vinexpress, penningmeester Mieke Pape, 06 46065912. Stuur je sollicitatie: redactie@vinexpress.nl o.v.v. vacature Voorzitter bestuur.

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.