Vinexpress januari 2020

Page 1

Wijkkrant 18de jaargang, januari 2019

Stadshagen

02 Uitbreiding winkelcentrum

07 Station in gebruik

11 Wijkagent Alrik van den Berg

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Bewoners Frankhuis blijven sceptisch over biocentrale

‘Onze centrale geeft geen geuroverlast en geluidhinder!’ Henk Brouwer is, samen met broer Paul, eigenaar van de biomassacentrale in Balkbrug. Zij willen op bedrijventerrein Voorst een vergelijkbare installatie bouwen. Bewoners van het aan de overzijde van het Zwolle-IJsselkanaal gelegen Frankhuis vrezen overlast en eisen betere voorwaarden voor de werking van de centrale. De stoom die in de fabriek in Voorst wordt opgewekt is bestemd voor de nabijgelegen fabriek van Sensus en wordt gebruikt als duurzame energiebron. De broers hebben een passie voor duurzaamheid en bouwden in Balkbrug een innovatieve biocentrale. De Brouwers doen er alles aan om de bewoners van Frankhuis te winnen voor hun project. Zij nodigden verontruste omwonenden uit om bij hun centrale in Balkbrug te komen kijken, ruiken en luisteren. Een kleine dertig belangstellenden gaven onlangs aan zijn oproep gehoor. Medio december volgde een informatieavond, met ruim vijftig belangstellenden, die ruimhartig uiting gaven aan hun scepsis en onrustgevoelens. Snelheid Na een uitgebreide toelichting van Brouwer op de plannen, met technische en feitelijke informatie, brandden veel bezoekers los met hun vragen over normen, de kwaliteit

Cigorij en inuline Voedingsmiddelenfabriek Sensus op bedrijventerrein Voorst, is de afnemer van de centrale. Het bedrijf zelf staat voor de omwonenden uit Frankhuis die avond niet ter discussie. Het bedrijf produceert onder meer de voedingsvezel inuline uit de cichoreiwortel, dat zoetstof levert voor diverse producten. Manager Mark Huijsman benadrukt dat de duurzame opwekking van energie goed past in de filosofie van het bedrijf. ‘Wij moeten verplicht van het gas af en leveren met de energie van Brouwer een bijdrage aan de milieudoelstellingen van Parijs.’ Voor nadere informatie over de centrale en de procedure: www.brouwerbiocentrale.nl en www. zwolle.nl

van de te verbranden houtsnippers, de veiligheidsrisico’s, de CO2-uitstoot en transportbewegingen. Er volgden deskundige en geduldige antwoorden, maar het wantrouwen bleef hangen. Dat wantrouwen is in een eerdere fase van het proces ook gevoed door de snelheid waarmee Brouwer & Brouwer hun aanvraag indienden, met het oog op binnen te halen subsidie. Hierdoor ontstond het gevoel dat snelheid boven zorgvuldigheid ging. Achteraf wordt dit door de Brouwers en verantwoordelijk wethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks) ook betreurd, maar het zette mede de toon bij omwonenden. Centrale Breecamp Biomassacentrales staan stevig ter discussie. Grote vragen hierbij zijn of ze wel voldoende duurzaam werken, wat zij precies uitstoten aan stoffen als fijnstof en hoe hinderlijk de geur kan zijn. Omwonenden vragen zich terecht standaard bij dergelijke centrales af wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid en de leefbaarheid. De werking van de bestaande centrale in buurt Breecamp gaat ook met discussie en zorgen bij omwonenden gepaard. Brouwer legde uit dat de centrale daar van een veel kleinere omvang is dan die op Voorst wordt gerealiseerd. ‘Voor die inrichting daar zijn geen filters verplicht, waardoor je hier regelmatig last kunt hebben van hinderlijke geur. Wij bouwen een grotere centrale en dan zijn filters verplicht. Een derde van onze investeringskosten gaan op aan deze filters’, aldus Brouwer. ‘Wij komen niet naar Voorst om overlast te veroorzaken. Van onze centrale komen geen hinderlijke of schadelijke stoffen in de lucht.’ Een smalend gelach was zijn deel. Toen een bewoner concludeerde dat, als er geen subsidie komt voor de installatie, de centrale dan

Ruim vijftig belangstellenden kwamen naar de informatieavond over de biomassacentrale Voorst.

ook niet gebouwd gaat worden, was de reactie van de firma Brouwer bevestigend. Dat leidde tot een voorzichtig applaus in de zaal. Kennelijk in de hoop dat de subsidie niet zou worden verleend. Open dag De opkomst van de open dag in de bestaande centrale in Balkbrug bracht een beperkt aantal Frankhuizers op de been. Wie wel de moeite had genomen kreeg alle gelegenheid om de diverse aspecten van biomassa en de werking van de fabriek tot zich te nemen. De stoom die het proces oplevert gaat naar de 400 meter verder gelegen fabriek van Friesland Campina, die volledig draait op de energie van de biomassacentrale. Bedrijven die in de buurt staan melden dat zij geen enkele overlast ondervinden. Wie een rondje om de fabriek maakt hoort niets, ruikt niets en waant zich bij een fabriek in ruste. Er

Foto Hans van Eerbeek

is niet alleen scepsis. Enkele bewoners uit Frankhuis gaven aan wel vertrouwen te hebben in de gebroeders Brouwer en gingen redelijk gerustgesteld huiswaarts. Klankbordgroep De procedure voor de vergunningverlening gaat nu verder. Wethouder Schuttenbeld legde uit dat, als de installatie voldoet aan alle voorwaarden van de gemeente, de omgevingsvergunning zal worden verleend. Verwacht wordt dat deze 18 februari 2020 kan worden gepubliceerd. Dan duurt het nog wel een paar jaar voordat de centrale in bedrijf gaat. Het is Brouwer menens om de omwonenden bij het vervolgproces te betrekken. ’Wij zullen periodiek informatie geven over de voortgang. Wij roepen omwonenden op om lid te worden van een klankbordgroep, waar we alles zullen bespreken waar u om vraagt’, zegde Brouwer toe. - 5-deurs - Airco - Metallic lak - Bluetooth carkit/ audio streaming - Centrale vergr. met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108 Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Kunstwerk van Michael Hylkema

Wilgenboog in Twistvlietpark verdwenen Enkele jaren geleden realiseerde kunstenaar en Stadshagenaar Michael Hylkema een wilgenboog in het Twistvlietpark, met als thema ´levend bouwen´. Wandelaars liepen er belangstellend onderdoor, de meegebrachte honden deden hun behoeftes aan de wortels en het werk werd vele malen vereeuwigd. Een groen kunstwerk, een fraaie aankleding als poort bij het bruggetje over de Wetering, dicht bij het haventje aan de Hasselterdijk. Maar het kunstwerk is niet meer. Onderhoud ´Het was voor mij leuk om dit op deze plek uit te proberen,´ legt Hylkema uit. ´Maar toen ik het een paar jaar geleden maakte, was de afspraak dat ik het poortje zelf zou onderhouden. Ik zag de wilg groter en groter worden en daarmee ook de wortelpartij. Ik besefte dat het op den duur een forse klus zou worden om hem te onderhouden. En voordat het me te veel geld zou kosten heb ik de poort in overleg met de gemeente verwijderd.´ Die verwijdering

bleef niet onopgemerkt, gezien de vraagtekens die door bewoners bij de lege plek richting gemeentehuis werden gesteld. Aspire Arts Hylkema heeft als droom ´de wereld mooier en beter te maken met mijn kunst en groene projecten’, zo valt te lezen op zijn website AspireArts, dat ‘verwezenlijking’ betekent. Hij realiseerde diverse groene kunstwerken, zoals een levende wilgenhut, een wilgendouche en een boomkruinpad. Bij zijn flat Het Gildehuys in Stadshagen maakte hij een stadslandbouwproject, met een kruidentuin die door omwonenden wordt onderhouden. ´Ik ben in andere wijken in Zwolle ook bezig met kleinschalige groene projecten, vaak op initiatief van bewoners. Als er buurten in Stadshagen zijn die een groen kunstwerk in hun buurt willen realiseren, dan kunnen we zien wat er mogelijk is,’ kondigt Hylkema aan. Voor meer info www.aspirearts.net en www.petervanbeek-polygoon.nl

De wilgenboog in het Twistvlietpark in betere tijden

Foto Michael Hylkema AspireArts

‘s Middags workshop black gospel in De Fontein

Architect De Zwarte Hond maakt ontwerp

Gospelkoor Grace & Glory geeft benefietconcert

Groen licht voor uitbreiding winkelcentrum

Op zaterdag 25 januari aanstaande geeft het Gospelkoor Grace & Glory onder leiding van Talitha Nawijn om 20.00 uur een concert in De Fontein, Sterrenkroos 56 in Stadshagen. Het koor zingt voornamelijk black gospel en praiseliederen. De toegang is gratis en de opbrengst van een te houden collecte komt ten goede aan de Stichting Boerderij van Nambikay in Sri Lanka. ‘Nambikay’ betekent in de Tamiltaal ‘hoop’. De boerderij wil bijdragen aan een hoopvolle toekomst van mensen in het door oorlog getroffen Sri Lanka. De boerderij kent een guesthouse, waar bezoekers kunnen logeren.

Diezelfde middag wordt er van 14.00 tot 16.30 uur een workshop Black Gospel gehouden. De nummers die de bezoekers instuderen mogen ’s avonds worden meegezongen met Grace & Glory tijdens het benefietconcert. Deelnemers krijgen twee weken voor de workshop bladmuziek en ingezongen voorbeeldpartijen toegezonden. Zo kan men zich voorbereiden op de workshop en het concert. Kosten voor deelname aan de workshop zijn € 10, voor jongeren tot 17 jaar €5. Alle informatie over de workshop en het concert is te vinden op www.graceandglory.nl. Impressie Architectenbureau De Zwarte Hond De uitbreiding zoals die langs de Belvédèrelaan zal verschijnen Foto Grace & Glory

Gospelkoor Grace & Glory zingt praise en gospel

Bijdrage aan onderzoek naar Multiple Sclerose

Opbrengst collecte MS Fonds ruim e3.000 In november werd in Zwolle weer de jaarlijkse collecte gehouden voor het Nationaal MS Fonds. Met het geld dat collectanten hebben opgehaald blijft het fonds zich inzetten voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose (MS) en een betere kwaliteit van leven. De actie bracht in Stadshagen €3.016,53 op, in heel Zwolle bedroeg de opbrengst ruim €13.000. Vorig jaar werd in Zwolle €10.677 opgehaald. Meer dan 17.000 mensen in Nederland hebben MS. Het Nationaal MS Fonds stimuleert mensen met MS in beweging te blijven op zowel mentaal als fysiek vlak. Omdat de ziekte zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk om goede voorlichting te

02

geven over MS en programma’s te ontwikkelen die uitgaan van de mogelijkheden die je als mens met MS hebt. De huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron van het MS Fonds. Met deze inkomsten financiert het fonds de hiervoor genoemde programma’s. Wie de collectant gemist heeft kan zijn of haar bijdrage overmaken op giro 5057 of bank NL85 RABO 0132064316 t.n.v. Nationaal MS Fonds, Rotterdam.

Voor de voorgenomen uitbreiding van het winkelcentrum van Stadshagen staan alle seinen nu op groen. De rechter heeft onlangs de bezwaren van Loostad bv tegen de manier waarop de aanbesteding is verlopen, afgewezen. Na de uitspraak is er nu groen licht voor Dura Vermeer om samen met Lidl Nederland de uitbreiding op te pakken. Dat wil nog niet zeggen dat de schop morgen de grond in kan. Voor het zover is moeten nog diverse procedurele hobbels worden genomen. De uitbreiding vindt plaats op grotendeels braakliggend terrein, waar basisschool Het Saffier met noodlokalen is gevestigd. Het centrum wordt straks bijna twee keer zo groot; er komen naast woningen nieuwe winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Ook is er plek voor een derde supermarkt, die naar verwachting door Lidl zal worden gevuld. De plannen voor

de uitbreiding dateren al van voor de crisis in 2008. De woningbouw stagneerde, evenals de groei van de wijk. Nu Stadshagen de afgelopen jaren weer sterker is gaan groeien is er dringend behoefte aan uitbreiding van het voorzieningenniveau. De winkels in het nieuwe gedeelte zijn aanvullend op het huidige aanbod. Inmiddels is ook het ontwerp van de uitbreiding gereed. Architectenbureau De Zwarte Hond ontwierp een modern complex, waarin een nieuw centraal plein is gedacht, waar een 'Stadsfoyer' is voorzien. Het plein moet een levendige ontmoetingsplek gaan vormen, die nu nog in het centrum ontbreekt. Gemeente en Dura Vermeer gaan in samenwerking met de winkeliers en omwonenden verder aan de plannen werken. Het is nog onduidelijk of de uitbreiding in 2023 klaar zal zijn, zoals eerder werd aangenomen.


Colofon

Dit zijn de makers van uw Vinexpress!

VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen

Beste wijkgenoten,

Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Mariëlle Roeleveld, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Renee van Hensbergen Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo, Martin de Zoete Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-In Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail straat en huisnummer naar bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Jumbo en Albert Heijn. Bestuur Stichting Vinexpress: Geert Jan den Hengst Inez van Slooten Iris Boersbroek Mieke Pape Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl

U heeft hier iets bijzonders in handen. Tien keer per jaar bieden wij een gratis en leesbare krant voor een leefbare wijk, boordevol Stadshagen. Wij, dat zijn 17 vrijwilligers, die samen met veel inzet en enthousiasme informatie en achtergronden over de wijk bij u in de bus laten glijden. Op deze foto hebben wij de medewerkers van de Vinexpress even op een rijtje gezet. Bovenste rij van links naar rechts: Mieke Pape, Bert Kunnen, Jan Burgman, Yvonne Waslander, Margreeth Kruise, Hans van Eerbeek en José Stroo. Voorste rij van links naar rechts: Iris Maes, Erica Turmel, Ada van Huffelen, Nettie Roes, Geert Jan den Hengst en Iris Boersbroek. Niet op de foto: Mariëlle Roeleveld, Renee van Hensbergen, Martin de Zoete en Inez van Slooten.

Zweminstructrice Mijke Sasso van Misa Sports:

‘Het is belangrijk dat kinderen gezien worden tijdens zwemles’

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van februari 2020: uiterlijk maandag 27 januari 2020.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

De eerste lichting zwemleerlingen van Mijke Sasso met hun diploma’s. Vlnr: Kathe-Lynn, Isra, Mijke, Marnix, Edithe

Door Erica Turmel-Donker Op zaterdag 14 december hebben in het zwembad van Bubbels Bewegen de eerste leerlingen van Misa Sports van zweminstructrice Mijke Sasso met succes hun zwemdiploma behaald. Driemaal B en eenmaal C. Mijke Sasso woont in Stadshagen en geeft sinds september zwemlessen in revalidatiecentrum De Vogellanden. ‘Ik ben voor mezelf begonnen, omdat ik in mijn werk bij diverse zwemscholen tegenkwam dat leerlingen niet echt gezien worden. In een groep van acht kinderen is het heel moeilijk voor iedereen aandacht te hebben. Ik houd mijn groepen bewust klein, met drie tot vijf leerlingen, zodat ik elk kind goed kan monitoren en ze hun eigen lesprogramma kan aanbieden als dat nodig is.’ Overslaan Kathe-Lynn, Edithe en Isra zwemmen af voor B, Marnix voor C. Voor alle vier het eerste zwemdiploma, hoe zit dat? Mijke: ‘Ik heb hiervoor bij kinderopvang Eigen Wijs een proefseizoen zwemlessen

Foto Erica Turmel-Donker

gegeven, daar zwommen deze kinderen ook bij mij. De meiden hadden al zoveel vaardigheden dat het zonde van de tijd en energie zou zijn om eerst voor A te gaan en daarna pas voor B. En Marnix was al zo zwemvaardig dat hij A en B kon overslaan. Ik heb sinds september twee groepen voor A en een groep voor B/C.’ Er is nog gekeken of Mijke de zwemlessen bij Eigen Wijs kon geven, maar door regelgeving en extra kosten kon dat niet doorgaan. In De Vogellanden was die mogelijkheid er wel, evenals het afzwemmen in Stadshagen bij Bubbels. Eigen Wijs Johan en Jolanda Kuiper, de ouders van Marnix en tot voor kort eigenaar van Eigen Wijs (nu bekend als kinderopvang Kindergarden), leggen uit waarom zij voor Mijke gekozen hebben: “We kennen Mijke persoonlijk, via onze voormalige kinderopvang Eigen Wijs, waar ze een seizoen zwemles heeft gegeven in ons eigen zwembad. Door zijn vele zwemervaring thuis kon Marnix direct door voor zijn C-diploma. We hebben de rest van de kinderen die nu afzwemmen meegenomen vanuit Eigen Wijs. Het fijne aan Mijke is

Foto Margreeth Kruise

Hoewel enkele recente gebeurtenissen binnen onze wijk voor onrust zorgen, gaat er veel goed en heerst er breed tevredenheid over het leefklimaat in onze wijk. En ja fijn, we hebben een trein en die stopt hier zowaar ook nog vier keer per uur. Zucht. Voor sommige bewoners hebben invloeden van buiten de wijk soms een grotere impact op hun bestaan dan die van binnenuit. Neem Frankhuis: vroeger een zelfredzame buurtschap, nu een buurt van onze wijk. Bedrijventerrein Voorst, aan de overzijde van het Zwolle-IJsselkanaal, komt ineens dichterbij als Scania onaangekondigd een semi-natuurterrein ‘omtovert’ tot een plek van beton en blik. En voor de tweede keer komt Voorst recent ineens weer dichterbij: Frankhuizers vrezen de komst van een biomassacentrale. Een voorziening die overal met veel discussie gepaard gaat. De drang om hiervoor subsidie binnen te halen bleek bij initiatiefnemer en gemeente groter dan de informatiedrang richting Frankhuis. Hoewel dat werd goedgemaakt met excuses, een excursie en een informatieavond, was toch de toon van wantrouwen gezet. Dat voel je in de buurt. Wethouder Schuttenbeld, doe dat onze wijk niet weer aan. Wij houden van zorgvuldigheid, niet zo van de haast. Als die centrale er toch moet komen biedt Frankhuis dan garanties voor een veilig, geurvrij en geluidarm bestaan. En: belangrijker nog, kom dan als overheid je garanties ook na. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Op 6 december vertrok er al een paard uit Stadshagen. Eén vertrekkend paard is genoeg. Bert Kunnen, hoofdredacteur dat het kleinschaliger is dan reguliere zwemscholen. Ouder en kind worden bij haar veel meer gezien. We stimuleren ook ouders bij wie zwemmen niet zo in het systeem zit, bijvoorbeeld bij allochtone gezinnen, om voor de zwemlessen van hun kinderen naar Mijke te gaan. Juist vanwege de kleinschaligheid zitten ze daar snel op hun plek.’ Zwemvaardig Namens de Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) heeft regioadviseur Michael van de Beld meegekeken tijdens de zwemexamens. De NRZ - verstrekker van de zwemdiploma’s - heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Michael is tevreden en geeft Mijke een compliment: ‘ Ik zie dat je met passie en bevlogenheid les geeft; je doet het ontzettend goed.’

03


kinderdagverblijf Woningbouw

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

Utiliteitswerken Verbouw

Bouwplannen?

Wij realiseren de woning die bij u past!

Renovatie

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! 0529 - 481527

INFO@HEETEBRIJ.NL

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 WWW.HEETEBRIJ.NL www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

GEZOCHT:

Advertentiecoördinator

04

De Vinexpress bestaat uit louter vrijwilligers en vanwege onverwacht vertrek zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuwe advertentiecoördinator. Als advertentiecoördinator: • houd je contact met bestaande adverteerders, via telefoon en mail. • ga je op zoek naar nieuwe adverteerders. • verstuur je offertes. • stel je contracten op. • zorg je dat het advertentiemateriaal op tijd wordt aangeleverd. • heb je contact met de penningmeester van het bestuur over het versturen van facturen. Het gaat om een zelfstandige functie, werk wat je gewoon thuis kunt doen. Je draagt verantwoordelijkheid af aan het bestuur van Stichting Vinexpress en woont de maandelijkse redactievergaderingen bij (op donderdagavond). Ervaring is een pré, maar niet perse noodzakelijk – we hebben een groot aantal vaste adverteerders. Financieel inzicht is wel fijn en kennis van en ervaring met digitale verwerking, liefst MS Office. Uiteraard word je uitgebreid ingewerkt. Voor meer informatie kan je bellen met de penningmeester Mieke Pape, 06 46065912. Stuur je sollicitatie naar bestuur@vinexpress.nl o.v.v. vacature advertentiecoördinator.

Vormgever/ dtp-er De vormgevers van de Vinexpress hebben extra ondersteuning nodig. Wij zijn op zoek naar een dtp’er/vormgever met een grafische opleiding en aantoonbare werkervaring. Je hebt eerder bijvoorbeeld krantenpagina's gemaakt of pagina's voor een tijdschrift. Je kunt zelfstandig werken binnen de huisstijl van de krant. De grafische programma's Indesign en Photoshop hebben voor jou geen geheimen. Heb je zelf een Apple computer met deze programma's en wil je ons team komen versterken? Meld je dan door een e-mail te sturen naar redactie@vinexpress.nl We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

Schrijven voor de Vinexpress is leuk! We zoeken redacteuren voor onze krant. De Vinexpress wil een leesbare krant voor een leefbare wijk zijn. In Stadshagen gebeurt veel waarvan we verslag willen doen. We brengen boeiende interviews en interessante achtergronden. Genoeg om elke maand een krant boordevol Stadshagen in je bus te laten glijden. Maar we komen nog wat schrijvende handjes tekort. We zoeken daarom nog enkele

Redacteuren die ons team komen versterken. Redacteuren vullen hun functie op verschillende manieren in. De één redigeert persberichten, de ander interviewt graag mensen, een derde volgt wat er in het gemeentehuis gebeurt en weer iemand anders houdt de agenda van wijkgebeurtenissen bij. Er is altijd wel wat van je gading bij als je schrijven leuk vindt. En je bepaalt zelf hoeveel uur je aan dit mooie werk wilt besteden. Het is een vrijwilligersfunctie. We verwachten van je dat je de maandelijkse redactievergaderingen bezoekt en meedenkt over mogelijke artikelen. Je overlegt met onze fotografen over mooie plaatjes bij je uitgeschreven ’praatjes’. Je hebt je oren en ogen in de wijk open en bent een betrokken Stadshagenaar. Lijkt het je wat? Kom eens langs voor wat meer informatie of stuur een e-mail naar redactie@vinexpress.nl. We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.


Rouw en verlies bij kinderen

Workshop De tranen van een kind Door Erica Turmel-Donker Mirjam Hermans van Kindercoaching Vlinderpracht geeft op donderdag 30 januari in Stadkamer Centrum een workshop over rouwverwerking bij kinderen. Deze workshop is geschikt voor (groot)ouders en andere geïnteresseerden die meer over dit onderwerp willen weten. Rouwverwerking is een van de specialismen van Mirjam en een onderwerp dat zij in haar praktijk regelmatig voorbij ziet komen. In de interactieve workshop zullen vragen aan bod komen als hoe verloopt een rouwproces bij kinderen? en wat kun je doen om je kind te ondersteunen in zijn/haar verdriet? Kinderen die geconfronteerd worden met het overlijden van een vader, moeder, broertje of zusje maken een moeilijke tijd door. Ze voelen pijn en verdriet en missen iemand heel erg. Hun leven staat op zijn kop en gaat tegelijkertijd ‘gewoon’ verder. Loyaal Wanneer kinderen te maken krijgen met het overlijden van een dierbaar persoon, kan het voor ouders moeilijk zijn om hun

kind hierbij op een goede manier te begeleiden en ondersteunen. Ouders hebben te maken met dubbel verdriet: dat van zichzelf en daarnaast dat van hun kind. Kinderen zijn daarbij loyaal aan hun ouders en laten hun eigen verdriet vaak niet zien, omdat het kind zijn vader of moeder niet extra wil belasten. Ze proberen het zelf te verwerken, maar voor kinderen is het lastig dit op eigen kracht te doen. Dan is externe begeleiding wenselijk, ook om de ouders te ontzien in deze toch al moeilijke periode. Eigen ervaringen Vanuit haar eigen ervaringen met verdriet bij kinderen na verlies van een dierbare, kan Mirjam als kindercoach kinderen goed ondersteunen bij het omgaan met hun verdriet. 'Mijn eerste partner is overleden toen mijn kinderen jong waren en bij hen heb ik van dichtbij meegemaakt hoe kinderen omgaan met hun verdriet en rouw. In mijn coaching kom ik het ook tegen en weet ik waar de kinderen tegenaan lopen. Bij mij kunnen de kinderen even hun verdriet kwijt, zonder zich zorgen te maken over hun vader of moeder.' Bij Mirjam leren de kinderen hun gemis een plekje te geven en hun eigen talenten in te zetten om de overleden dierbare een plekje in hun leven te geven.

Mirjam Hermans geeft een lezing over rouw en verlies bij kinderen

Foto Erica Turmel-Donker

Workshop De tranen van een kind - rouw en verlies bij kinderen Datum: donderdag 30 januari, 19.30-21.00 uur Locatie: Stadkamer Zwolle, Zeven Alleetjes 1a, 8011 CV Zwolle De toegang is gratis, wel vooraf aanmelden via vlinderpracht@kpnmail.com Meer informatie: www.vlinderpracht.nl

Duurzaamheid is toch duur? door Geert Jan den Hengst Nezen Foto Erica Turmel-Donker

Als je je eieren verantwoord en biologisch wilt kopen, dan zijn ze duurder. Als je elektrisch wilt rijden, dan is de auto in aanschaf duurder. Als je toch vlees wilt eten van een lokale slager, dan betaal je er meer voor. Dus als je je goede gedrag laat zien, dan kost dat allemaal meer. Zo wordt het vaak uitgelegd, als ik spreek met vrienden en kennissen. Maar is dat zo? Deze voorbeelden kloppen zeker, maar is duurzaam altijd duurder en valt er niets te verdienen? Jazeker wel. Als je wilt is er zeker wat te verdienen. En dat kan enerzijds door je huis te maken tot een kleine energiecentrale die zichzelf terugverdient, maar ook zeker door gezond-verstand-gedrag. Het nadeel hieraan kan zijn dat je wat oude gewoontes moet loslaten. Afgelopen week zei iemand tegen mij: “1 gratis gedroogde boon levert me 30 euro bonen op. Ik weet niet waar ik ze laten moet als ik ga oogsten”. En zo is het. Met kleine, vaak ook leuke stappen kun je duurzamer zijn. Tegen hoeveel schuttingen in Stadshagen zouden we biologische bonen kunnen laten groeien? Hoeveel tuintegels zouden we kunnen verwijderen om er wat groens in te zetten? Zo verdien je op je voeding, ga je warmtestress en waterafvoerproblemen tegen en krijg je veel meer leven van vogels en insecten in de tuin. Nog meer opties. Begin met een paar ledlampen voor de verlichting die je het

meest gebruikt. Als je minder stroom gaat verbruiken, zet je het geld dat je daarmee bespaart om in meer ledlampen. Gebruik geen grote badlakens voor een korte douchebeurt. Kleinere handdoeken in de was zorgt voor veel minder wasbeurten en dat scheelt in je stroomverbruik van de wasmachine en de droger. En zo zijn er nog veel meer handige tips om slimmer om te gaan met warmte, water en energie. Kijk bijvoorbeeld eens op de site van Milieucentraal. En als je merkt dat je met weinig of geen investering ook duurzamer kunt zijn en dat het door middel van gedrag en handigheid lukt om je energierekening omlaag te brengen, ja zelfs misschien wel te halveren, dan wordt het dus ook voor iedereen mogelijk om mee te doen met verduurzamen. Ik merk om mij heen dat het nog heel lastig is om mensen die in een huurwoning wonen, zeker met een lager inkomen en zeker als zij de taal niet helemaal beheersen, te betrekken bij het gesprek over duurzaamheid. Maar ik ben er van overtuigd dat iedereen én kan verduurzamen én kan besparen. Daarom wil ik graag met elkaar in gesprek. Herken je deze situatie en vind je het leuk om een keer aan te sluiten, geef je dan op door te mailen naar sanderblok76@gmail.com. Er wordt naar aanleiding van de opgave gezocht naar een passend moment en locatie. Sander Blok, Verbinder van duurzame initiatieven.

Waarom heten inwoners van Stadshagen eigenlijk Stadshagenaren? Is dit misschien een vanzelfsprekendheid waar jij, ik en niemand eigenlijk ooit eerder over heeft nagedacht? Zover ik weet is dit nergens vastgelegd en sterker nog, misschien is het zelfs onterecht dat wij onszelf als Stadshagenaren betitelen. Er zijn Eindhovenaren, Utrechtenaren en Kampenaren. In Zwolle wonen Zwollenaren, dus in Stadshagen Stadshagenaren. Natuurlijk zijn er de geuzennamen, zoals de Zwolse Blauwvingers, Kampersteuren of de Langoren uit Utrecht, maar de officiële naam blijft. Of moet ik zeggen officieuze? De door mij opgeworpen nogal nutteloze vraagstelling werd aangewakkerd door de ongeregeldheden van onlangs in Duin-

dorp, Scheveningen. Ontstaan door het uitblijven van toestemming om het jaarlijkse oud-en-nieuw-vreugdevuur op het strand door te laten gaan. Vorig jaar bleek hoeveel schade een door de wind veroorzaakte vonkenregen kan veroorzaken. Akkoord, dat was enkele honderden meters noordwaarts, bij de boulevard. Maar toch… Wat zijn dat voor asocialen die dit aangrijpen om te kunnen rellen? Is dit iets menselijks? Of typisch Haags? Specifieker, iets Duindorps? Binnen deze gedachtegang kwam ook het onderscheid tussen Hagenaren en Hagenezen aan het licht. Waar ligt het verschil? Een Hagenees is volgens intimi in de stad geboren en getogen en heeft zijn hart verpand aan de stad. Een Hagenaar is er misschien ook geboren, maar is een van de vele ambtenaren en bekakter. Voordat ik iemand keihard kwets, inmiddels weet ik dat er ook nog een onderscheid is tussen Scheveningers en Hagenaren, dan wel Hagenezen. Is het een idee om anno nu ook te spreken over Stadshagenezen? Zij die hier geboren zijn en onze wijk in hun hart gesloten hebben. Zo niet, hoe dan wel? Wat zou anders een mooie naam voor deze groep zijn? Dan wel voor ons allemaal? Of laten we maar alles bij het oude, wel zo makkelijk.

05


Nieuwe wijkbeheerder Marjolein Geurtsen “Mijn naam is Marjolein Geurtsen, 37 jaar en ik ben sinds 1 december 2019 wijkbeheerder voor de wijken Stadshagen, Westenholte en Spoolde. Samen met mijn partner en twee dochters woon ik sinds een jaar met plezier in Stadshagen. In mijn vrije tijd volg ik een docentenopleiding yoga en dans ik graag Salsa. Hiervoor heb ik gewerkt bij de gemeente Kampen als wijkverbinder, een vergelijkbare functie als die van wijkbeheerder. Nu zet ik mij in voor een voor mij bekende stad en voor een groter werkgebied: stadsdeel West. Mijn voornaamste taak is om de leefbaarheid in de wijk te behouden of te verbeteren. Dat doe ik vooral samen met bewoners en wijkorganisaties. Dat vind ik belangrijk, want bewoners weten wat er speelt in de wijk, kennen hun buurt en andere wijkbewoners en hebben vaak goede ideeën. In Stadshagen zijn daar mooie bewonersinitiatieven uit voortgekomen,

denk aan de opknapbeurt van een speeltuin, een stukje grond van de gemeente dat bewoners hebben vergroend, of de organisatie van een burendag waar de hele straat aan meedoet. Mijn taak is om bewoners daarbij te ondersteunen bijvoorbeeld met mijn kennis over regelgeving, door contact te leggen met de juiste mensen of het regelen van materiaal. Kortom: heeft u een idee voor uw buurt, praat er eens over met de buren en leg dan contact met mij. Er is meer mogelijk dan u misschien denkt. In deze wijkkrant zal ik regelmatig berichten over al die actieve en betrokken bewoners en succesvolle initiatieven. Ik kijk heel erg uit naar een mooie samenwerking!” Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder gemeente Zwolle, stadsdeel West m.geurtsen@zwolle.nl www.zwolle.nl/stadshagen www.zwolle.nl/bewonersinitiatieven

Nieuwjaarswens Monique Schuttenbeld

Dura Vermeer ontwikkelaar uitbreiding winkelcentrum Stadshagen De gemeente Zwolle heeft in een aanbesteding het plan van ontwikkelende bouwer Dura Vermeer in samenwerking met Lidl Nederland geselecteerd als beste invulling om van het winkelcentrum een levendig stadshart te maken. In 2019 startte de gemeente Zwolle met de aanbestedingsprocedure ten behoeve van de uitbreiding van het winkelcentrum. In juli dit jaar heeft de gemeente besloten tot gunning van de uitbreiding aan Dura Vermeer. Een van de partijen die ook meedeed aan de aanbesteding legde zich niet neer bij de voorlopige gunning. Inmiddels is de weg vrij om door te gaan met Dura Vermeer.

Beste wijkbewoners, Mede namens het college van burgemeester en wethouders wens ik u een heel gezond en mooi 2020. En veel woonplezier in Stadshagen! Woonplezier van Zwollenaren staat dit jaar hoog op onze agenda, ik hoop dat dat ook voor u geldt. Binnenkort krijgen 25.000 inwoners weer een uitnodiging om hun mening te geven over onder andere het woonplezier in het Buurt-voor-buurtonderzoek. Dit onderzoek houden we elke twee jaar onder inwoners. Wijkbewoners van Stadshagen gaven hun wijk in 2018 een 7,5. Een mooi cijfer. Ik ben benieuwd wat u vindt van uw wijk en of u er prettig woont. Krijgt u een uitnodiging om mee te doen aan dit Buurtvoorbuurtonderzoek, dan vraag ik u om de vragenlijst daadwerkelijk in te vullen. U weet wat leeft in uw wijk, wat onveranderd moet blijven en wat verbeterd kan worden. Praat er samen met bijvoorbeeld

06

uw partner of kinderen over. Dat geeft leuke gesprekken en een mooi beeld van wat het gezin ervan vindt. Een deel van de verbeterpunten dat uit het onderzoek komt, pakken we daarna samen met bewoners op. Vaak levert dat mooie bewonersinitiatieven op. We hebben een selectie ervan gebundeld in een Wijkenmagazine www. zwolle.nl/wijkenmagazine. Wellicht brengt het u op een idee om ook samen met uw buren iets in de buurt aan te pakken zoals een groenere straat, een opruimactie of het opknappen van een buurtspeeltuin. Leg uw idee eens voor aan het team van het Wijkservicepunt West. Wie weet staat uw initiatief volgend jaar in het Wijkenmagazine. Samen maken we de wijk, ook in 2020! Monique Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen www.zwolle.nl/stadshagen

Verantwoordelijk wethouder Monique Schuttenbeld is zeer verheugd door te kunnen gaan met de uitbreiding. “Er is in deze snel groeiende wijk een duidelijke behoefte aan uitbreiding van voorzieningen. Tevens is er een wens meer met elkaar in verbinding te staan en te kunnen ontmoeten. Dat komt straks prachtig samen in de nieuwe uitbreiding.” Van winkelcentrum naar bruisend hart In het nieuwe gedeelte komen winkels die

aanvullend zijn op het huidige aanbod. Mooi in het plan is een nieuw centraal plein. Hier is een ‘Stadsfoyer’ voorzien. Het is de bedoeling dat dit nieuwe plein een levendig ontmoetingsplein gaat vormen; winkelen, werken, wonen en ontmoeten komen hier samen. Ondernemers en bewoners blijven meepraten De gemeente hecht belang aan een goede samenwering met winkeliers en omwonenden. Dura Vermeer zal in samenwerking met o.a. deze partijen het plan verder inhoud geven en uitwerken. Over de planning worden aankomende periode nader afspraken gemaakt.

Schrijf jij een leuke column voor ons? Wij zijn nieuwsgierig naar schrijftalenten uit onze wijk Stadshagen. Wij willen jullie een podium bieden voor het plaatsen van een column in onze krant. Schrijf je wel eens een langer stuk tekst dan drie zinnen in een appje? Ben je creatief met taal? Misschien vinden wel meer mensen je column leuk. Dan is nu je kans, doe mee met onze prijsvraag ‘Column Stadshagen’. Je column moet gaan over de wijk Stadshagen en dat mag je breed opvatten. Wie weet staat je stuk binnenkort in deze krant!

Voorwaarden voor deelname: zie onze krant van november 2019 op www.vinexpress.nl. De sluitingsdatum is 1 februari 2020, dus wees er snel bij. Stuur je column naar redactie@vinexpress.nl Boekhandel Westerhof heeft voor twee winnende columnschrijvers een boekenbon van € 35 en € 17,50 beschikbaar gesteld. De columns van de beide winnaars worden in de krant van februari 2020 geplaatst.


Koffie en een koekje van Keolis

Geen feestgedruis bij opening station Stadshagen Door Bert Kunnen

Gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie), gemeentebestuurders van Zwolle en Kampen en de managers van ProRail en Keolis wagen zich 16 december, na twee jaar, eindelijk weer op station Stadshagen. Na een lange periode van zoeken en tasten naar oplossingen voor een slappe ondergrond, wordt de wijk opgenomen in de dienstregeling van het kortste spoorlijntje van ons land, van Zwolle naar Kampen. Waar openingen van nieuwe stations en andere bijzondere voorzieningen gewoonlijk gepaard gaan met stevig feestgedruis, een muziekkorps en ballonnen, werd hier door betrokkenen gekozen voor gepaste en bescheiden publieksacties. De blijdschap is er niet minder om: we hebben er als Stadshagen een zeer nuttige voorziening bij. ‘Mijn wekelijkse ritje’ Al om half 7 staan er ruim dertig reizigers op een vochtige decemberochtend op het perron te wachten op de trein naar Zwolle. Het is er minstens zo tochtig als in het winkelcentrum. Maar de warme koffie met bewaarbeker en het koekje van Keolis gaan er gretig in. De hele dag door blijkt het station veel reizigers te trekken, waarvan de meesten naar Zwolle gaan, voor werk of school. Dat de stop in

Stadshagen niet alleen Stadshagenaren trekt blijkt uit de aanwezigheid van twee jonge vrouwen uit Westenholte; ze zijn op weg naar Zwolle en reizen door naar de TU in Enschede. ‘Dit wordt mijn wekelijkse ritje,’ voorspelt een enthousiaste studente. ’Een prima voorziening.’ De zondag vóór de officiële ingebruikneming verschijnen er uit Stadshagen ook veel reizigers die de rit wel eens willen ervaren. Harold en Janine staan met hun beide dochters Lize en Eva ruim voor de vertrektijd op het perron. ‘Een uitje vandaag. We zijn nog nooit in Kampen geweest, dus wie weet doen we dit vaker,’ legt Harold uit. Een ander gezin gaat anders altijd met de auto naar oma in Zwolle, maar nu wordt de trein getest als mogelijke vervanger van de auto.

SP in een persbericht. De SP is op haar beurt ook te ver gegaan door met enkele ouderen het spoor over te steken en dat is ten strengste verboden. Een passeren-

de machinist signaleerde de overtreders en meldde de situatie aan Keolis. Deze overweegt om van het voorval aangifte te doen bij de politie.

Illegale actie Enkele oudere bewoners van woon-zorgcomplex ‘t Hoge Huis hebben in samenwerking met de SP Zwolle uit protest een spandoek aan de hekken van het perron gehangen: ‘Fijn de trein, nu de bus!’ Het zit de bewoners nog steeds dwars dat hun halte in stadsdienst lijn 1 is verdwenen en zij erg ver moeten lopen naar een halte. De SP spreekt zelfs van een illegale actie. ‘Als je een groep bejaarden zo boos krijgt dat zij in het holst van de nacht op pad gaan om een spandoek op te hangen, dan heb je ’t wel heel bont gemaakt’, stelt de

Foto’s Yvonne Waslander

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Inloopdag familierecht. Wij helpen u graag verder. HEEFT U EEN VRAAG? LOOP DAN DONDERDAG 6 FEBRUARI 2020 VAN 9.00  18.00 UUR EVEN BINNEN. UW VRAGEN BEANTWOORDEN WIJ GRAAG. Als u met een echtscheiding te maken krijgt, zult u zich afvragen hoe de toekomst er verder uit gaat zien. Ook als u al gescheiden bent en uw situatie is intussen gewijzigd, kan dat tal van vragen oproepen. Het is van groot belang dat de zaken zorgvuldig geregeld worden. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator, tevens financieel echtscheidingsadviseur (RFEA). U kunt terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Uw vragen beantwoorden wij graag tijdens onze inloopdag op donderdag 6 februari 2020 van 9.00 tot 18.00 uur. U kunt dan gewoon binnenlopen. Uiteraard kunt u ook van tevoren een afspraak maken voor die dag of voor een ander moment.

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Tallie’s Hair komt bij je thuis ervoor zorgt dat het kapsel totaal anders uitpakt, zeg ik dat eerlijk. Ik ben daarin heel direct. Ik heb pietje precies klanten, zo ben ik zelf ook. Waar sta je over vijf jaar? Het ligt er maar net aan wat er op mijn pad komt. Ik leef in het nu en heb geen meerjarenplan. Ik ben een ondernemend type en als iets leuks op mijn pad komt ga ik daar voor. Ik ben in ieder geval geen stilzitter. Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Ik woon hier nu acht jaar met heel veel plezier. Net voor de verhuizing van het centrum van Zwolle naar Stadshagen vond ik een leuke baan als kapster in het winkelcentrum. Doordat ik nu voor mezelf werk leer ik Stadshagen nog beter kennen via mijn klanten. De mensen zijn hier over het algemeen heel warm: er wordt mij eten aangeboden tot kaartjes voor de dierentuin of PEC wedstrijden. Ik voel mij altijd erg welkom en op mijn gemak bij de mensen. Meer informatie is te vinden op? Voor meer informatie over openingstijden en prijzen kun je kijken op www.tallieshair.nl, www.facebook.com/tallieshair en www.instagram.com/tallieshair Foto Erica Turmel-Donker

Door Erica Turmel-Donker Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Chantal van Goor van Tallie’s Hair. Wat biedt jouw bedrijf? Ik ben een thuiskapster of mobiele kapster en kom bij mijn klanten thuis maar ook op afspraak bij ouderen in het verzorgingshuis of bij instellingen zoals SEIN (de epilepsiekliniek) in Stadshagen. Ik bied dezelfde diensten als je kunt krijgen in een vaste kapsalon. Dit betekent dat je naast knippen ook gerust een kleur-, low-lights- of highlightsbehandeling kunt boeken. Ook doe ik mee aan shows, bijvoorbeeld de Amsterdam Fashion week, en ik maak bruidskapsels. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Ik ben perfectionistisch en bied goede dienstverlening. Ik sta dichtbij de klant, omdat ik in de wijk woon: 80% van mijn klanten komt uit Stadshagen. Dat is denk ik ook wel mijn kracht en het kenmerkt mij; ik kom mijn klanten overal tegen. Wat is jouw drive? Ik hou van mijn werk, van het sociale praatje en de veelzijdigheid: ik kom bij veel verschillende mensen, ga van een huiskamer naar een show, naar een kliniek waar ik lol kan hebben met een van de bewoners die echt volledig gehandicapt is. Die afwisseling maakt mijn werk heel gaaf om te doen. Hoe ben je in dit vak terechtgekomen? Na het volgen van de kappersopleiding kwam ik in een salon terecht waar ze echt passie voor het kappersvak hebben. Daar heb ik ontdekt dat het na de op-

08

leiding niet stopt en je nog meer opleidingen kunt doen en hoe mooi het vak eigenlijk is. In Stadshagen heb ik zeven jaar in een kapsalon gewerkt, waarna ik in 2017 voor mezelf ben begonnen. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Ik kom bij de mensen thuis, dat maakt mij al anders. En ik lever dezelfde kwaliteit als in een kapsalon. Ik heb bijscholing gedaan, en doe dat nog steeds. Daarnaast doe ik mee aan shows waardoor ik op de hoogte blijf van de nieuwste trends. Welke waarde vind jij belangrijk? Eerlijkheid. Mijn klanten krijgen altijd mijn oprechte mening als het gaat om kapsels. Een kapsel kan nog zo mooi, trendy of het perfecte ideaalbeeld voor iemand zijn; als de kleur, dikte van het haar, kruinen of de vorm van het gezicht

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Verhalen over oud-PEC spelers roepen herinneringen op

Boek PEC Man 2 heeft een Stadshagens tintje Door Erica Turmel-Donker

toppers al in dat deel kwamen. Er moest immers ook wat te lezen over blijven voor deel 2, waarvoor we nog zo’n 25 verhalen nodig hadden. Daarvoor hebben we nog een aantal bekende spelers benaderd zoals Johnny Rep en Jaap Stam.” Of er ooit een deel drie komt, kan Gerjos niet zeggen. “Het maken van verhalen en uitzoeken van de foto’s vergt veel tijd. Er is geen uitgever, dus regelen we alles zelf. Voor de foto’s hebben we gebruik gemaakt van het archief van Jan Drost, die van ongeveer 1962 tot 2007 bij PEC fotografeerde, en Martijn Kleingeerts, die vanaf 2007 bij PEC fotografeert.’

Na een succesvol eerste deel van PEC Man, Zwolse voetbalverhalen verscheen eind 2019 deel twee. Met daarin onder meer drie verhalen over oud-PEC spelers uit Stadshagen: Adri Jansen, Ben Spanhaak en René IJzerman. Op zaterdag 14 december stonden zij, samen met onder andere auteur Gerjos Weelink en oud-fotograaf Jan Drost, in boekhandel Westerhof voor het signeren van het boek.

“Oude foto’s Jan Drost hebben weer waarde gekregen” Foto Yvonne Waslander

De beide boeken zijn een voortvloeisel uit de verhalenserie PEC Man, die tussen 2014 en 2016 in de Stentor heeft gestaan. Daarin werd om de week met een oud-speler teruggeblikt op zijn verleden bij de club. In anderhalf jaar tijd heeft dit zestig verhalen opgeleverd, waaronder de verhalen met Adri Jansen, Ben Spanhaak en René IJzerman. Lijstjes Eind 2017 zijn in het boek PEC Man, Zwolse voetbalverhalen veertig verhalen gebundeld. In het tweede deel staan wederom veertig verhalen, waar ook de drie

Van links naar rechts: Jan Drost, René IJzerman, Ben Spanhaak, Adri Jansen en Gerjos Weelink

Stadshagenaren in voorkomen. Hoe is het idee voor de verhalenserie ontstaan? Gerjos Weelink legt uit: ‘Begin 2014 zaten Herman Nijman, Anton van Gerner en ik om de tafel naar aanleiding van het boek Meters Buutenspel van Gerard Schutte. Hij hield allerlei lijstjes en eindstanden bij; ook van PEC, van 1910 tot aan 1983. Wij zijn door die lijstjes gaan kijken: welke spelers worden genoemd? We zagen veel bekende namen voorbij komen, maar ook een groot aantal minder of zelfs onbekende spelers. Aan de hand daarvan

Adri Jansen Speler bij PEC 1961-1965 Sinds 2007 woonachtig in Stadshagen ‘Ik heb vanaf mijn zesde bij PEC gespeeld en heb dus heel wat meegemaakt. Het interview en de artikelen in krant en boek geven maar een fractie weer van wat ik in die bijna 20 jaar bij PEC heb beleefd. Dat is natuurlijk logisch, je moet ergens een keuze maken. Ik was zeer verrast dat ik hiervoor benaderd werd. Het is ook wel een eer, temeer daar vele (meer bekende) PEC-spelers mij voorgingen. Ik ben niet iemand die graag op de voorgrond treedt, maar vond het wel een mooie ervaring. Ik heb veel leuke reacties ontvangen, vooral van de oudere generatie. Daarbij werden veel mooie herinneringen opgehaald. Het voetbal van nu is mijns inziens van een veel hoger niveau dan in mijn tijd. Veel sneller, professioneler, commerciëler en daardoor voor mij minder aantrekkelijk. Spelers waren toen veel meer betrokken bij hun club en er waren nauwelijks misstanden. Om een voorbeeld te noemen: ik speelde met twee Surinaamse jongens in het eerste elftal van PEC. Ik heb toen bijvoorbeeld nooit racistische opmerkingen in en rond het veld gehoord.’

maakten wij een eigen gemêleerde lijst voor de interviews van voor ons interessante spelers.’ 'We regelen alles zelf' Op voorhand stond al vast dat de verhalen ook in boekvorm zouden verschijnen. Gerjos: ‘In de zomer van 2016 hadden we ongeveer vijftig à zestig verhalen afgemaakt. Een aantal lag nog klaar op de plank. We hebben bij het samenstellen van het boek in 2017 ook bewust gevarieerd, zodat niet alle Zwollenaren en

Ben Spanhaak Speler bij PEC 1966-1975 Sinds 2012 woonachtig in Stadshagen

Voor het nageslacht Gerjos kijkt met trots terug op het project: ‘Het is een prachtig project geweest, waarin we veel persoonlijke verhalen mochten optekenen. In beide delen staan verhalen van mensen die niet meer leven, dus ook voor het nageslacht is het mooi dat het verhaal is opgetekend. Het gaf ons zelf ook inzicht in de historie van de club, verteld vanuit het perspectief van de spelers. En dat brengt voor de lezers ook weer mooie herinneringen naar boven. De jaren zestig op De Vrolijkheid, de verloren bekerfinale in 1977, de jaren tachtig en negentig; iedereen heeft daar zijn eigen herinneringen aan. Het is goed dat de historie van een club zo is beschreven. Jan Drost vertelde het me onlangs nog: hij had nooit verwacht dat zijn oude foto’s nog weer zo’n waarde zouden krijgen.’ Voor meer informatie of het bestellen van het boek: www.pecman.nl

René IJzerman Speler bij PEC 1972-1985 Sinds 2018 woonachtig in Stadshagen ‘Het is altijd een hele eer om voor zoiets gevraagd te worden. Al verbaasde het me ook niet, want ik heb van jongs af aan bij PEC gespeeld, waarvan dertien jaar in het eerste elftal. Ik heb ook nooit voor een andere club gespeeld; ik wist wat ik had en er was geen behoefte ergens anders naar toe te gaan. Je zou haast kunnen zeggen dat dat een uitstervend ras is: tegenwoordig is het verloop wat sneller. Het was leuk om geïnterviewd te worden voor het boek. Ik heb de laatste tijd ook in andere media gestaan, dus onderhand ben ik wel klaar met het hele riedeltje keer op keer te vertellen, haha. Ik vind het jammer dat het nu met de club wat minder gaat, maar we hebben na de winterstop nog een half jaar dus er kan nog genoeg positiefs gebeuren.’

‘Ik was verrast, en vereerd, dat ik door Gerjos werd benaderd, want ik kwam in het eerste deel niet voor. Ik zag interviews voorbij komen van jongens waarmee ik zelf nog gevoetbald heb. Het was in mijn tijd toch wel zo dat jongens die bij de club waren opgeleid zich soms gepasseerd voelden door de mannen die van elders werden ingekocht. Dan is deze erkenning toch erg fijn. Ik heb mooie reacties op het artikel gekregen. Het is vooral voor leeftijdsgenoten mooi: het roept herinneringen op. Het voetbal van nu is veel professioneler met gediplomeerde trainers, de (medische) begeleiding is ook beter. De beleving rond voetbal is nu ook anders: voetballers moeten nu volledig beschikbaar zijn; in mijn tijd was het voetbal naast een baan en was het niet echt professioneel te noemen. Je moet er veel voor doen, maar ook veel voor laten. Je moet het voor 100% willen doen, want je speelt ook met een ander zijn geld.’

Foto’s Yvonne Waslander

09


Winkeliersvereniging Stadshagen bood gevarieerd programma

Veel activiteiten winkelcentrum in 2019 Door winkeliersvereniging Stadshagen Dat er het hele jaar door veel te doen is in winkelcentrum Stadshagen, was ook in 2019 weer duidelijk te merken. Een greep uit de activiteiten van Winkeliersvereniging Stadshagen. Pasen De maand april begon met een paaseiPuzzeltocht. In elke etalage was een letter verstopt. Alle letters bij elkaar vormden een slagzin. Drie kinderen wonnen een shoptegoed van €15,00. Op 5 april volgde een gezellige voorjaarsboerderij met allerlei diertjes om te knuffelen en te aaien. Moederdag Op zaterdag 11 mei werden de moeders in het zonnetje gezet. Muzikale duo’s zongen de bezoekende moeders toe en deelden complimentjes uit. Ondertussen werden chocolaatjes uitgedeeld waarvan een aantal een gouden wikkel hadden met een prijs erin. Food & Fashion Op zaterdag 25 mei werd het winkelcentrum omgetoverd tot een catwalk Ibizastyle met hippe modeshows, lekkere swingende muziek en gratis fingerfood. Vaderdag: Op zaterdag 15 juni werden stoere meiden en jongens en hun ouders uitgedaagd om mee te doen aan de Mobiele Obstacle Run. Je kon zelf een beetje klauteren of meedoen aan de challenges tussendoor. Splashmob Op donderdag 22 augustus werd een spontane splashmob gehouden op het plein bij het Cultuurhuis. Jong en oud was welkom. We deelden gratis waterpistooltjes uit of je bracht je eigen waterpistool mee.

Drukte tijdens Stadshagenfestival

Stadshagenfestival Dit is een van de activiteiten die niet kunnen worden georganiseerd zonder de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. De winkeliers organiseerden de braderie en de prijzenshow, waarbij vele mensen de gelukkige winnaar waren van een helikoptervlucht. Daarnaast waren er gigantische kinderattracties, was er een bbqwedstrijd en de dag werd afgesloten met een knallende feestavond. 3D-streetart In november verscheen er ineens een groot gat in de Wade. Drie dagen lang tekenden artiesten een mooie 3D-tekening waardoor het net leek alsof je zo naar

Foto winkeliersvereniging Stadshagen

beneden de parkeergarage in kon kijken. Sinterklaas De maand november begon met een Sinterklaas Puzzeltocht waarbij in elke winkeletalage een grote letter hing. Alle letters samen vormden een slagzin en drie kinderen die meededen wonnen een shoptegoed van €15,00. Op 23 november kwamen Sinterklaas en zijn trouwe vrienden op bezoek. Hij kwam aan op het station van Stadshagen en ging daarna in optocht door de wijk. Een week later, op zaterdag 30 november, konden 300 kinderen in vier aparte sessies feestvieren met de pieten en een taaipop versieren.

En bij EP:Stadshagen zat de Sint klaar om samen met kinderen op de foto te gaan. Kerst De decembermaand stond in het teken van de feestdagen en deze werden uitbundig ingeluid op de laatste twee dagen voor kerst. Een ijsbaantje, gratis koek & zopie, liveoptredens, kerstmarkt, koopavond, culihoppen en vossenjacht maakten het plaatje compleet. Tijdens het culihoppen konden bezoekers 10 gratis drankjes/hapjes proeven. Ondertussen gingen de kinderen op zoek naar de acht vossen die zich hadden verschanst in het winkelcentrum. Dat leverde voor drie kinderen een kadobon van € 25 op.

Repair Café Stadshagen zoekt schrijvende handjes Door André van den Akker (Repair Café) Iedere laatste zaterdag van de maand zitten in Werkeren een achttal reparateurs klaar om kapotte spullen een tweede leven te geven. Ongeveer 70% van de aangeboden apparaten gaat weer gerepareerd de deur uit. Soms zit er alleen een stekker los, soms is er meer aan de hand: kalkafzetting in koffieapparaten is een veel voorkomend euvel. Ook kinderspeelgoed gaat regelmatig kapot, maar kan vaak gerepareerd worden, er is lijm aanwezig en reserve-onderdelen van vaak voorkomende reparaties. De reparateurs doen dit gratis, ze vinden verspillen doodzonde. De landelijke Sireactie ‘Waardeer het, repareer het’ geldt voor hen al jaren. Iedere zaterdag komen 40 tot 60 apparaten, speelgoed, kleding of boeken binnen. De reparateurs bekijken, samen met de eigenaar, het probleem en het geeft natuurlijk grote voldoening als de reparatie weer tot een werkend apparaat leidt.

(Social) media kenner gezocht Repareren kunnen ze als de beste, maar van reclame maken hebben ze weinig verstand. Het Repair Café Stadshagen is daarom op zoek naar iemand (of meer) die misschien niet zo handig is met de schroevendraaier, maar wel met de pen of toetsenbord. (wijk)Krant, Facebook, Instagram: het zijn voor de huidige repareerders bijna onontgonnen gebieden. Wie wil helpen, graag! Kom langs op het eerstvolgende Repair Café Stadshagen: op zaterdag 25 januari van 10 tot 14 uur in Werkeren, begane grond. Repair Café

10

Foto André van den Akker


De wijkagent heeft zich al lang ontdaan van het imago van de oom agent die als een soort wijkzuster door de buurt

fietst. Anno 2020 is hun opdracht: betrokkenheid, nabijheid en aanspreekbaarheid. Zij zijn een welkome schakel tus-

sen wijkbewoners en instanties in de wijk. Maar wat doen die vier wijkagenten in Stadshagen nu precies? Vinexpress maakte

portretten van vier zeer betrokken dienders: Alrik van den Berg, Maarten van Esch, Peter Overweg en Karin den Besten.

Wijkagent Alrik van den Berg (38):

’Ik wilde helemaal geen wijkagent worden’ Door Bert Kunnen Alrik van den Berg is een rappe prater. Zijn ogen lichten op als hij over de mooie dingen in Stadshagen vertelt en bij trieste voorvallen vertrekt zijn meestal open en blije gezicht. Zijn betrokkenheid bij het wijkgebeuren valt van zijn gezicht af te lezen. Alrik is in zijn optreden recht door zee. ‘Elke scooterrijder die gevaarlijk rijgedrag vertoont, waar anderen last van hebben, gaat op de bon. Op z’n tijd waarschuwen en vooral praten, maar ik ben geen jongerenwerker’, motiveert hij zijn vaak consequente optreden. Hij is nu ook weer niet de afstandelijke wijkagent, die handhaven boven alle kunst heeft verheven. Zijn ervaring als jeugdagent in Kampen maakt van hem iemand die begrip heeft voor jongeren en hun leefwereld.

“Stadshagenaren bepalen in feite waar we zijn’ Je werkt sinds 2006 bij de politie. Daarvoor was je personeelsman bij een winkel. Een bijzondere overstap. Hoe is dat verlopen, de winkel uit, de wijk in? ‘Een oud-marechaussee zag in mijn omgang met collega’s iets van een politieagent en suggereerde of dat vak niet iets voor mij was. Ik had helemaal geen bedoelingen om bij de politie te gaan maar zag de testen wel als een uitdaging. Na die behaalde testen mocht ik starten aan de politieacademie, maar ben er niet begonnen met de intentie om wijkagent te worden. Sterker nog, ik wilde boeven vangen. Nadat ik een tijdje in Kampen had gewerkt werd ik gekoppeld aan een wijkagent. Verrassend genoeg ging me dat werk steeds beter liggen. En nu ben ik alweer vijf jaar wijkagent in Stadshagen, met veel plezier’, zo licht Alrik zijn keuze voor de politie toe. Nostalgie rond de wijkagent Om de politie te ontlasten zijn diverse taken naar andere organisaties gegaan, zoals verkeersregelaars en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Toch zijn de verwachtingen van burgers als het gaat om optreden van de politie vaak nog torenhoog. Kun je de Stadshagenaren nog eens duidelijk maken wat jullie wel en niet doen in de wijk? ‘Ik herken het beeld dat je schetst. ‘Doe es wat aan hondenpoep voor mijn deur’, ‘Kom, want ze rijden veel te hard in onze straat’. De nostalgie rond de alomtegenwoordige wijkagent is nog steeds groot. Laat ik duidelijk zijn. Als er in een brede straat te hard wordt gereden gaan wij niet bekeuren, de gemeente moet zorgen dat de inrichting van een straat een bepaalde snelheid afdwingt. Fietsers in het winkelcentrum? Bel het stadhuis, want dit is een taak voor de gemeentelijke

Alrik van den Berg tijdens een interview bij RTV Focus Zwolle

handhavers. Hondenpoep? Taak voor de gemeente maar spreek ook de veroorzakers vriendelijk aan op het gedrag van de hond en zijn baasje’, legt Van den Berg uit. Mensen zullen dat begrijpen, maar op bewonersavonden in de wijk horen we toch vaak dat jullie nogal onzichtbaar zijn. En sinds jullie geen vaste stek meer hebben ook nog eens onvindbaar. ‘Wij zijn dáár in de wijk zichtbaar waar mensen ons nodig vinden om daar hulp te bieden. We gaan af op meldingen van bewoners. Stadshagenaren bepalen in feite waar we zijn. We hebben er ook geen behoefte aan om onze aanwezigheid te over accentueren. Social Media zijn voor ons uitstekende hulpmiddelen in onze zichtbaarheid en bereikbaarheid. Webcare (Facebook, Twitter, Instagram), 09008844, www.politie.nl en het bureau aan de Koggelaan, we zijn op veel manieren te bereiken of te volgen’. Samenwerking met specialisten Alrik is duidelijk gemotiveerd voor samenwerking met diverse instanties in de wijk. De wijkagenten maken veelvuldig gebruik van de kennis en kwaliteiten van bijvoorbeeld Travers, Kinderbescherming, Veilig Thuis, Sociaal Wijkteam, gemeente en Wijkstichting Stadshagen Totaal. Van den Berg: ‘Meldingen over zaken die niet

deugen in de wijk komen vaak eerst bij de politie terecht. Dat is niet altijd nodig. Als er een melding komt over huiselijk geweld dan nemen we poolshoogte. We lossen een huwelijksprobleem niet op, maar geven Travers de ruimte verdere hulp te verlenen. Iedere organisatie in de keten van ondersteuning in de wijk heeft zo zijn taak en zal als professional zijn werk doen.’

“De nostalgie rond de alomtegenwoordige wijkagent is nog steeds groot’ Even overdreven gezegd: je werk bestaat uit ervaringen met slechteriken en tranentrekkende situaties. Stadshagen krijgt te maken met zwaardere criminaliteit en bedreigingen. Word je nog wel eens ergens blij van wat er in Stadshagen gebeurt? Alrik is geen mens die snel van slag is bij alles wat hem als wijkagent overkomt.

Foto RTV Focus Zwolle

Zijn huid is dikker geworden, hij is stevig gemotiveerd om de wijk veilig te houden ‘Het klinkt misschien gek, maar ik had een erg voldaan gevoel over de aanhoudingen die we hebben verricht rond de bedreigingen en berovingen afgelopen zomer. We wisten absoluut niet waar we de daders moesten zoeken. Dankzij samenwerking met diverse instanties en oplettende bewoners kregen we de puzzelstukjes bij elkaar en konden we veel incidenten oplossen. Ik ben blij dat dit gelukt is! De goede resultaten leidden ook tot meer begrip, een toenemend besef dat men niet voor elke kleinigheid de politie hoeft in te schakelen.’ 24/7 politieagent Het politiewerk is veelomvattend, de crimineel wordt steeds brutaler, de politie staat voor grote opgaves. Leidt de omvang van het politiewerk en de intensiteit ervan er niet toe dat je je 24/7 politieagent voelt? ‘Ik ben getrouwd en heb drie schoolgaande kinderen. Ik voetbal in mijn vrije tijd en ben ook nog voetbaltrainer. Ik heb genoeg afleiding en kan mijn werk en wat mij bezighoudt heel goed loslaten. Als er op mijn vrije dag iets gebeurt op straat wat niet deugt dan doe ik mijn burgerplicht. Als ik vrij ben probeer ik niet met mijn werk bezig te zijn, al helemaal niet als mijn vrouw en kinderen erbij zijn.’

11


ra ? st

at

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Klerkstraat. De Klerkstraat is een zijstraat van de Karveelschipperstraat en ligt in de buurt Schoonhorst. Andere straten in de omgeving zijn de Kastenmakerstraat en Kannenmakerstraat. De straten in Schoonhorst zijn vernoemd naar ambachten en beroepen. Klerk Met een klerk werd een persoon, meestal werkzaam op een kantoor, die administratieve werkzaamheden verrichte aangeduid. Tot in de zestiende eeuw werd de secretaris van een dorp vaak nog aangeduid als klerk. De term klerk wordt in Nederland niet meer gebruikt; alleen nog in denigrerende zin, omdat in de loop van

de negentiende eeuw de functie van klerk zijn status verloor. In de twintigste eeuw kreeg de functie benamingen als kantoorbediende en administratief medewerker. Nog wel in gebruik als functie is de waterklerk – een functionaris die belast is met het toezicht op laden en lossen, het in- en uitklaren van scheepsladingen – en de notarisklerk, een persoon in dienst van een notaris of notariskantoor die de vierjarige opleiding tot notarisklerk bij de Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat heeft afgerond. Oorsprong Het woord klerk is afkomstig van het Latijnse ‘clericus’, oorspronkelijk de aanduiding voor een geestelijke. In de middeleeuwen was een klerk strikt genomen iemand die minstens de lagere wijdingen ontvangen had. In de praktijk was het iemand die gestudeerd had aan een kloosterschool, een kathedraalschool, een kapittelschool of een universiteit en dus Latijn kon lezen en schrijven. Later werd

de term ook gebruikt voor een seculiere geleerde. Klerken verzorgden de adminis-

tratie voor de kerk maar ook voor de adel. Bron: www.wikipedia.nl

inzetten? Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder kunt ontwikkelen? Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie

aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun administratieve en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen de post door, ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met instanties en het aanvragen van (financiële) voorzieningen. Onze volgende training van 3 dagdelen

vindt plaats op 7, 14 en 21 april 2020. Alle middagen van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen. Belangstellend? Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon: 038 – 8 515 700 of mail met Rianne Taal: r.taal@wijz. nu. WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij (financiële) administratie.

Wijz WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt

Foto Erica Turmel-Donker

Nog veel Vrienden nodig

Park De Stadshoeve biedt veel activiteiten in 2020 Park De Stadshoeve heeft voor 2020 weer een aantrekkelijk programma met vaste en nieuwe activiteiten. Steeds meer Stadshagenaren weten het park te vinden. De organisatie ontvangt op dit moment nog subsidie van de gemeente Zwolle, maar dat wordt de komende tijd

afgebouwd. Dan is men voor het voortbestaan afhankelijk van de bewoners die De Stadshoeve een warm hart toedragen en Vriend willen worden. Momenteel heeft de Stadshoeve 400 Vrienden en dat zouden er 1500 moeten zijn om zonder subsidie van de gemeente te kun-

nen voortbestaan. Het Park heeft dus nog veel steun nodig vanuit de samenleving van Stadshagen. Naast de Vrienden is er recent een groep ZZP-partners opgericht. Met het partnerschap ondersteunt de zzp’er het park en krijgt men daar iets voor terug in de vorm

van naamsvermelding en de mogelijkheid van gebruik van de faciliteiten van De Stadshoeve. Per 1 januari a.s. is er een nieuwe loot aan de ondersteuners toegevoegd, de MKB-partners. Voor nadere informatie kijk op www.parkdestadshoeve.nl

Programma eerste halfjaar 2020 Januari Vr 3 Kinderactiviteit Zo 5 Voorleesuurtje Do 9 Workshop Di 14 ZZP Café Do 23 ZZP Café

Februari

Zo 2 Voorleesuurtje Ma 3 Werkgroepen Di 11 ZZP Café Do 13 Workshop Wo 19 Kinderactiviteit Do 27 ZZP Café

April Zo 5 Voorleesuurtje Di 7 SOP Zwolle Wo 8 Doomijn: paasactiviteit Ma 13 Paaseieren zoeken Di 14 ZZP Café Do 23 ZZP Café Wo 29 Kinderactiviteit Za 25 Klusochtend 12

Mei Zo 3 Voorleesuurtje Vr 8 Kinderactiviteit Di 12 ZZP Café Ma 25 Werkgroepen Do 28 ZZP Café

Maart Zo 1 Voorleesuurtje Di 10 ZZP Café Wo 11 Open Coffee Za 14 NL Doet = klusochtend Do 26 ZZP Café Do 26 Workshop Ma 30 Werkgroepen

juni

Di 3 SOP Zwolle Zo 7 Voorleesuurtje Zo 7 Schaapscheerdersfeest Di 9 ZZP Café Vr 19 Stoere Buitendag Za 20 Klusochtend Do 25 ZZP Café

A G E N D A 2 0 2 0


Naam: Anneke Jansen Geboortejaar: 1954 Geboorteplaats: Amsterdam Beroep: Taalpuntdocent

‘Te groot taboe op laaggeletterdheid’

Door Geert Jan den Hengst ’Dat er een grote, stoere man met tranen in de ogen voor je zit. Zich wanhopig voelend.‘ Een antwoord van deze strekking geeft Anneke Jansen, pratend over haar werk. Zij geeft al een groot deel van haar leven taallessen aan mensen die laaggeletterd zijn. Nederlanders welteverstaan, die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. Aan analfabetisme, zoals laaggeletterdheid voorheen werd genoemd, wordt de laatste jaren steeds meer bekendheid gegeven. Vanuit de landelijke overheid, maar ook op gemeentelijk niveau werden en worden er steeds meer initiatieven opgezet om deze problematiek aan te pakken. ‘Desondanks,’ vertelt Anneke, ‘neemt de laaggeletterdheid niet af. We praten op dit moment over 2,5 miljoen mensen die over onvoldoende basisvaardigheden beschikken om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Denk hierbij aan lezen, schrijven of rekenen. Nog steeds verlaten veel jongeren als laaggeletterde het onderwijs.’ Gelukkig wordt er tegenwoordig onderzoek gedaan naar de effecten van laaggeletterdheid op gezondheid, werk en financiële redzaamheid. En die impact is enorm! Er rust nog steeds een groot taboe op laaggeletterdheid. Voor de mensen die het betreft is het ervoor uitkomen vaak onbespreekbaar.

’We praten op dit moment over 2,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn.‘ Altijd al docent willen worden? ‘Na de middelbareschooltijd, ik was opstandig, spijbelde veel en verveelde me, trok het werken in het onderwijs nou niet bepaald. Toch koos ik voor een lerarenopleiding in de beeldende vakken om in elk geval in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Rond het afstuderen vertrok ik, zodra daar een kans voor was, naar de Randstad. Daar waren immers de interessante tentoonstellingen. De keus viel op Delft.’ Hoe kwam jij bij dit thema? ‘Naast mijn studieverplichtingen zocht ik, om ook actief te zijn in mijn nieuwe woonplaats, naar vrijwilligerswerk. Mijn oog viel op een nieuw initiatief om volwassenen die moeite hadden met lezen en schrijven daarbij te ondersteunen. Met groot enthousiasme ontwikkelden we een aanpak die aansloot bij de levens van onze cursisten. Bij eerdere pogingen om

‘In mijn werk proberen we het plezier in leven terug te krijgen’

het probleem aan te pakken greep men naar het oude materiaal van de lagere school, maar daar zagen wij niets in. Begin jaren 80 hebben we een didactiek ontwikkeld met een daarbij behorende materialenbank. Onze werkwijze sloot aan op de volwassen (!) leervraag en leefwereld van de deelnemers. Wij noemden dat toen ervaringsleren, tegenwoordig noem je dat vraaggestuurd leren.’ Vertel eens over drempelvrees. ‘Een eerste gesprek is altijd heel spannend voor de taalvrager. Angst om niet serieus genomen te worden of om te worden uitgelachen. Het kwam regelmatig voor dat mensen dagen, maanden of zelfs jaren wachtten ze bij ons binnenkwamen. Eenmaal aan de praat werd en wordt het verdriet zichtbaar. Verhalen over de onmacht in de vele dagelijkse situaties, zowel thuis met partner en kinderen, alsook op het werk met baas en collega’s. Het gaat over de angst voor ontdekking en de foefjes om het probleem te maskeren. Het werken aan dit probleem in een begripvolle omgeving en gesteund door medecursisten was bevrijdend en gaf mensen vaak een groter zelfvertrouwen. Mij gaf het zoeken naar een goede aanpak, het onderzoeken van de leervraag en het ontwikkelen van passend materiaal zoveel voldoening dat ik hier na bijscholing mijn werk van heb gemaakt. Ik heb dat in Delft 10 jaar gedaan.’ In Zwolle pakte jij de draad weer op? ‘Vele jaren later (2012) werd er door

Stichting Lezen & Schrijven, bekend door prinses Laurentien, een nieuwe poging gedaan om de laaggeletterdheid aan te pakken. Na enig aandringen van vroegere collega’s ben ik ‘heringetreden’. Naast Nederlandstalige taalvragers worden nu ook nieuwe Nederlanders ondersteund bij het toepassen van de Nederlandse taal.’ Wat drijft jou? ‘Ik kan niet accepteren dat we een hele grote groep mensen onvoldoende ondersteunen bij het leren en dus in feite uitsluiten. Als een kind achterstand heeft in groep 8 wil dat zeggen dat er al vanaf groep 3 aansluiting ontbreekt. Uit ervaring weet ik dat ieder mens wil leren. Ondanks de enorme verscheiden-

’Ik kan niet accepteren dat we een grote groep mensen uitsluiten.‘ heid in mensen moet iedereen toch hetzelfde kunnen. Bij veel leerlingen verandert de motivatie als ze leren wat ze in de praktijk kunnen toepassen. Het maken van bijvoorbeeld een offerte is voor een loodgieter natuurlijk veel interessanter dan het ontleden van zinnen in allerlei bepalingen.

Foto Margreeth Kruise

In mijn werk proberen we het plezier in leren terug te krijgen, we werken aan zelfvertrouwen en stimuleren het geleerde meteen toe te passen in de praktijk.’ Waar ben je trots op? ‘Op al die volwassenen die het lef hebben te werken aan hun ontwikkeling, ondanks het geringe vertrouwen in onderwijs! En natuurlijk op onze goedopgeleide vrijwilligers die veel tijd en aandacht stoppen in dit werk.’ Wat zal je nooit vergeten? ‘Dat ik ook deze tweede keer in dit werk in Zwolle een fantastische collega heb getroffen waardoor er zoveel mooie dingen tot stand zijn gekomen.’ Waarom ben jij in Stadshagen komen wonen? ‘Omdat er hier nog huizen te huur waren. Mijn dochters vonden het heerlijk, we bleven om de lichte huizen, veilige fietsroutes en veel kinderen van dezelfde leeftijd. Nu woon ik er nog, ik loop graag met de hond rond de plas en over de dijk, ik heb weer een grote tuin waarin ik de tijd altijd weer vergeet als ik mijn tuinhandschoenen aan heb.’ Nog een favoriete plek? ‘Onlangs zag ik een IJsvogeltje bij de zwaluwmuur in de Milliger plas.’ Wat mis je in de wijk? ‘Ik hou wel van stadse reuring.’

13


Kinderredactie basisschool de Schatkamer

Nieuwe directeur van De Schatkamer Door Sophie Venekamp en Daphne Groothuis Wij hebben laatst afscheid genomen van onze directeur juf Linda en we hebben een nieuwe directeur, juf Ilse. Wij hebben haar geïnterviewd. Waarom heeft u op deze baan gesolliciteerd? Omdat ik denk dat deze school de leukste school is (of misschien nog kan worden). Ik geloof namelijk heel erg in natuurlijk leren. En bent u nog steeds blij met uw keuze? Zeker. Ik vond het heel leuk, want voor mij is het een beetje terugkomen; vroeger kwam ik hier al als moeder. Heeft u al ervaring met deze baan? Zeker. Zoals jullie al wisten, heb ik drie jaar op het Jena-plein gewerkt en daar-

voor op de Veluwe met zeg maar tien scholen. Een soort OOZ. Daarvoor heb ik in Elburg en in Heerde gewerkt. Waar moest u het meest aan wennen toen u op onze school kwam werken? Dat ik hier nu werk en dat ik niet een moeder ben die haar kind hier naar school brengt. Wat vindt u het leukste aan onze school? Het prachtige schoolplein, die geweldige keuken, dat heel veel ouders heel enthousiast zijn en natuurlijk mijn fantastische collega´s. Wat zou u willen veranderen aan onze school? Ik zou willen dat het weer een school wordt waar natuurlijk leren heel belangrijk is en dat we een goed onderwijs bieden waardoor kinderen het naar hun zin hebben en goede resultaten leveren.

IJsbeeldenfestival Door Fien en Bente Wij hebben een digitaal interview gedaan met Eric Broekaart en Melissa Meniz. Wij kregen al heel snel antwoord. Hieronder staat het interview. Hoelang doen jullie over de opbouw van het ijsbeeldenfestival? Per wanneer beginnen jullie daarmee? De opbouw begint twee maanden van te voren. Voordat de carvers (de mensen die het ijs in vorm brengen) aan het werk kunnen, zijn er verschillende stappen die eerst plaats vinden, zoals de vloer leggen, de koelers plaatsen, het ijs wordt binnen gebracht (en op de juiste plek neergezet), er wordt sneeuw gestampt en daarna gaan de carvers pas aan de slag. Ongeveer twee weken voor de opening beginnen de carvers aan de IJsbeelden en gaan met 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw aan de slag. De carvers zijn bezig tot en met 13 december. Hebben jullie dit jaar een thema en zo ja, welk thema is het dit jaar? Het thema van dit jaar is: R-IJS (reis) door de tijd. De R-IJS begint bij de prehistorie en eindigt in de toekomst! Zit er een geschiedenis achter het ijsbeeldenfestival? Een lange geschiedenis. Het evenement

Wat heeft De Schatkamer wat het Jena-plein niet heeft? Met heel veel dingen lijkt het op elkaar maar het verschil is dat zij stamgroepen hebben waar je leerjaren hebt, bijvoorbeeld: • 0, 1, en 2 • 3, 4 en 5 • 6, 7 en 8 En op de Schatkamer hebben we meer dat er groepen apart les worden gegeven. En waaraan kunt u dat opmerken? Dat kun je zien omdat jullie heel veel groepen hebben in aparte lokalen. Denkt u dat u hier over vijf jaar nog werkt? Vijf jaar vind ik nog heel lang om dat te kunnen zeggen, maar in ieder geval nog de komende jaren.

De Notenkraker toert al tientallen jaren in Nederland. Het heeft al in Eindhoven en Leiden plaatsgevonden. Het is zo’n negen jaar geleden in Zwolle terecht gekomen en nooit meer weggegaan. Hoelang kan je kijken naar de beelden? Het IJsbeelden Festival vindt plaats van 14 december tot en met 1 maart. Gemiddeld besteed men zo’n 45 minuten in de hal, want het is -10°C in de hal! Heel koud dus!

De Notenkraker is een live voorstelling die je kan zien in een bioscoopzaal. Het is live in het Bolshoi theater (dat is opgericht in 1776) in Moskou, dat ligt in Rusland. Je kan niet alleen ballet zien maar ook live opera voorstellingen. Het duurt minimaal 150 minuten (dat is dus 2

uur en 30 minuten, gelukkig is er wel een pauze) en heeft 4 sterren. Lijkt het je leuk om ook een balletvoorstelling te zien in Pathé? Bij Pathé kan je bij Events meerdere voorstellingen zien!

Wat gebeurt er met de beelden als het ijsbeeldenfestival is afgelopen? Wij denken dat er een mega grote plas op het terrein komt of dat ze worden stuk geslagen. Klopt ons beeld een beetje? Er ontstaat geen mega grote plas, want de IJsbeelden smelten heel langzaam! Zodra de ijsbeelden zijn gesmolten gaan er mensen door de hal heen om heel de hal op te ruimen! Korte samenvatting van ons: Wij vonden het echt super interessant. We kregen ook te horen dat als we nog meer vragen hadden we die gerust konden stellen en ze het super leuk vonden dat wij ze wilden interviewden. Eric en Melissa, heel erg bedankt voor jullie tijd!

Nieuwjaarsduik Milligerplas Zwolle Door Sophie van het Erve Elk jaar op 1 januari is er een nieuwjaarsduik. De mensen zijn vanaf 11:00 uur welkom op het terrein, en om 11:45 uur gaan ze gezamenlijk het water in. Vooraf doen ze nog een warming-up, er is meestal muziek aanwezig. Er doen wel honderden mensen mee, waarom de mensen meedoen: ´het is leuk en je doet het eigenlijk nooit.´ Studenten van de sportopleiding van Ho-

14

geschool Windesheim hebben het georganiseerd (bij de Milligerplas). Er zijn ook foodtrucks aanwezig met warme en koude drankjes en natuurlijk zijn er ook hapjes. Kinderen, ouderen, vrienden en gezinnen ze gaan allemaal gezamenlijk het water in. Mijn mening : Ik zou zelf ook meedoen. Ik heb al een keer mee gedaan en zou het zo weer doen. Dit is natuurlijk al geweest als jullie de krant lezen.


Knallen met ballen

Bewust Oplettende Carbid Knallers weer actief

Foto’s Jan Burgman

In Stadshagen vond op oudejaarsdag weer het ouderwetse knalfeest op drie locaties plaats. Op de parkeerplaats bij de Milligerplas, een grasveld bij de Oude Wetering en bij de Speldenmakerstraat in Schoonhorst werd weer naar hartenlust carbid in een melkbus vermengd met speeksel. Ontsteking erbij en de knal zorgt voor

het ultieme vuurwerkgenot. Met de BOCKcampagne werd aandacht gevraagd voor een veiliger manier van carbidschieten. Het altijd zo geliefde deksel van de oude melkbus werd vervangen door plastic bal en de afsteektijden werden beperkt. Het is minder spectaculair, minder gevaarlijk en een feest blijft het.

Evenement dit jaar gekoppeld aan goed doel

Nieuwjaarsduik in de Milligerplas: brrrr!

Op Nieuwjaarsdag doken weer honderden Stadshagenaren de Milligerplas in voor de traditionele Nieuwjaarsduik. Als het gezamenlijke aftellen op nul is geëindigd krioelt het om 11.30 uur van de rillende mensen, om te ervaren dat het boven water net zo koud als erin. Het begrip ‘duik’ werd door velen creatief ingevuld en beperkt tot ‘pootjebaden’. De fanatiekelingen gingen voor het echte duikfestijn en bekommerden zich niet om de kou. De Stadshagentraditie was dit jaar verbonden met een goed doel: de Tobias Sybesma Foundation. Tijdens het eve-

nement werd een flessenactie gehouden om zo geld in te zamelen voor onderzoek naar hersenstamkanker.

15


Jaar in beeld

Bijzondere gebeurtenissen Stadshagen 2019 voldoende zijn om op het traject een snelheid van 100 km per uur te halen. Aangekondigd wordt dat het station in december definitief opengaat.

Bijdragen redactie Vinexpress, Foto: Fotografen Vinexpress

In 2019 boden wij de wijkbewoners in tien afleveringen van de Vinexpress een blik op diverse ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wijk. Nu dat jaar voorbij is blikken we nog een keer terug op bijzondere activiteiten in Stadshagen uit 2019.

Halverwege 2019 komt het aantal bewoners van Stadshagen op 25.000. Het gezin van Jessica en Jarno Brink-Zuiderwijk wordt door wijkwethouder Schuttenbeld verrast met een taart. De eerste paal voor de wijk werd in 1995 geslagen; in 2008 woonden er 17.000 inwoners. Het stadsdeel groeit uiteindelijk naar 32.000 bewoners.

Januari Op de eerste dag van het nieuwe jaar doken honderden mensen het water van de Milligerplas in voor de traditionele Nieuwjaarsduik. De omstandigheden waren niet echt winters: het was tien graden en er scheen een waterig zonnetje. De discussie over het fietsbeleid in het Winkelcentrum Stadshagen gaat ook in 2019 verder. De Winkeliersvereniging wil graag een fietsvrij winkelcentrum, waarbij de fietsen bij de beide ingangen van het centrum worden gestald. Een eerder ingesteld stallingsverbod wordt na be-

Schaapskudde in Stadshagen

provincies is Forum voor Democratie de grote winnaar. In Stadshagen kreeg de ChristenUnie de meeste stemmen (1.298) gevolgd door de VVD (1.283) en GroenLinks met 1.250 stemmen.

De gemeente stelt de uitgangspunten vast voor de laatste grotere uitbreiding van Stadshagen: De Tippe, aan de overzijde van het spoor naar Kampen. Er komen 1.250 woningen. De buurt wordt energieneutraal en klimaat adaptief ontwikkeld. Bijzonderheid in de plannen is dat de mogelijkheid wordt geboden om buurten autovrij in te richten. Bewoners rond de rotonde in de Eli Heimanslaan-Havenzatheallee moeten het nog wel even doen met de files hier. Automobilisten die de wijk uit willen worden geconfronteerd met een stroom aan kinderen en hun ouders die naar de scholen in de buurtgaan; zij hebben voorrang op het autoverkeer. Een gemeentelijk rapport geeft aan dat ‘de situatie voldoet op hoofdlijnen, zowel voor de huidige als de toekomstige situatie’.

Twistvliettoren krijgt nieuwe bestemming

zwaar van de Fietsersbond weer ongedaan gemaakt. Tandarts Poen viert zijn 20-jarig jubileum in zijn nieuwe pand. De eerste jaren pionierde hij in een noodgebouw in het centrum, naast de Albert Heijn. Nu is hij alweer twintig jaar gevestigd aan de Drapenierlaan. Februari Het voormalige brugwachtershuisje bij de Twistvlietbrug krijgt een nieuwe bestemming. Travers Welzijn en het Waterschap Drents Overijsselse Delta betrekken het gebouwtje. Zij gaan hier samenwerken om het proces van de dijkversterking vorm te geven. Het huisje krijgt vanaf nu Twistvliettoren als naam. Buslijn 1 Stadshagen krijgt een nieuwe dienstregeling en meer haltes. Er is nu een betere verbinding met het winkelcentrum en enkele nieuwe buurten. Oudere bewoners uit de Hagen moeten nu echter verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Maart Op 20 maart worden verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten. In veel

16

De discussie over vliegveld Lelystad en de gevolgen voor Stadshagen houden dit jaar de gemoederen bezig. Deze maand zijn er bijna 10.000 zienswijzen ingediend. De voorgestelde laagvliegroutes leveren bij de bewoners van Stadshagen veel zorgen op.

Op een tweetal bewonersavonden over groen in de wijk blijkt veel waardering voor de groene setting van Stadshagen en de fraaie waterpartijen. De avonden zijn mede bedoeld om input te krijgen voor de manier waarop de Milligerplas verder zou moeten worden ontwikkeld. De gemeente stelt nu een visie voor dit gebied op. Juni Station Stadshagen aan het Kamperlijntje gaat tijdelijk open. De proef moet uitwijzen of de uitgevoerde maatregelen

April Deze maand worden weer de jaarlijkse schoonmaakacties in Stadshagen gehouden. Er doen 25 Stadshagenaren aan mee. Dit jaar wordt Breecamp onder handen genomen en dat levert ook veel bouwafval uit de omgeving op. Herder Tjitse Terpstra steekt met zijn 350 schapen en zijn honden Jim en Mos het Zwartewater over om het groen in Stadshagen weer ecologisch te gaan beheren. De intocht trekt veel bekijks. De kudde is de komende maanden om en om in Stadshagen en Holtenbroek. Op Koningsdag wordt weer de jaarlijkse Kleedjesmarkt in het winkelcentrum gehouden. Tientallen kinderen en volwassenen stallen hun koopwaar uit en verdienen zo een paar euro’s voor wat extra’s. Mei

Taart voor de 25.000e inwoner van Stadshagen

In de laatste raadsvergadering van voor de zomervakantie wenst de gemeenteraad een onderzoek naar de mogelijkheden van de vestiging van een school voor voortgezet onderwijs in de wijk. De hoop duurt maar kort. Het onderzoek wijst uit dat een school in de wijk diverse andere scholen in Zwolle leeg zou zuigen. De raad legt zich neer bij de uitkomsten, waardoor Stadshagen verstoten blijft van voortgezet onderwijs. Juli De gezamenlijke buurttuin Hof van Breecamp wordt feestelijk in gebruik genomen. Een tijdelijke buurttuin wordt vervangen door een permanente plek elders in de wijk. Mensen die zich aansluiten halen hun verse producten bij boeren en kleine ondernemers in de omgeving. Opnieuw ontstaat onrust over het vliegverkeer dat Stadshagen zal gaan aandoen bij realisering van vliegveld Lelystad. Nadat er eerder sprake was van een vlieghoogte van 900 meter komt de minister aan met een hoogte van 1.500 meter. Zwolle protesteert, want de afspraak was minimaal 1.600 meter. Wordt vervolgd. In Stadshagen ontstaat veel onrust naar aanleiding van een zevental incidenten met bedreigingen en berovingen, met name rond de Hasselterdijk. Bij één incident wordt een vuurwapen gebruikt, dat achteraf een neppistool blijkt te zijn. De politie lost met elf aanhoudingen bijna alle incidenten op. Augustus Op de laatste zaterdag van augustus wordt weer het feestelijke Stadsha-


Winkelcentrum gaat uitbreiden

genfestival gehouden. Het uitzonderlijk mooie weer trekt vele duizenden belangstellenden. Het festival groeit uit tot een waar familiefestijn aan het eind van de zomervakantie.

verenigingen en instelling in Zwolle en omgeving. De school beschikt over onder andere 30 cello’s, 30 dwarsfluiten, 30 trompetten, 6 drumstellen, 100 gitaren en 50 keyboards.

Aan het eind van de zomervakantie is er voor de schoolgaande jeugd het jaarlijkse Huttendorp. Gedurende vier dagen wordt er getimmerd en gezaagd in het Stadshagenpark. Resultaat is een twintigtal door de jeugd fraai in elkaar getimmerde hutten. September CBS de Wendakker neemt haar nieuwe instrumentenbibliotheek feestelijk in gebruik. De school verhuurt de instrumenten aan andere scholen, culturele

Op 28 september is het weer Burendag, die in Stadshagen uitbundig wordt gevierd. Buurten worden er leuker, veiliger en socialer door. Zo zijn er in Park de Stadshoeve, de Meanderhof en de Hasselterdijk diverse activiteiten. Het Oranjefonds ondersteunt de initiatieven en bevordert zo onderling contact in buurten. Op 21 september wordt voor de negende keer de Triatlon rond de Milligerplas in Stadshagen gehouden. Ruim 700 deelne-

mers gaan van start. Bijzonder element bij deze wedstrijd is de finale van het Jeugdcircuit Overijssel, het sluitstuk van een tiental marathons in de provincie. Oktober Als gevolg van de nieuwe dienstregeling van stadsbus lijn 1 Stadshagen zijn bewoners van woon-zorgcomplex het Hoge Huis verstoken van een halte voor de deur. Zij moeten nu veel verder lopen en voelen zich door de maatregel geïsoleerd. De bewoners demonstreren voor een halte bij hun complex. De Zwolse politiek vraagt ook aandacht voor de stadsbus, omdat de provincie niet voornemens is het nieuwe station Stadshagen in de route van lijn 1 op te nemen. In de noordelijke punt van buurt Frankhuis wordt de hand gelegd aan de laatste bebouwing. Bewoners die via de Twistvlietbrug de wijk binnenkomen zien een in het oog springend appartementencomplex, De Brugwachter genoemd, en vijf in aanbouw zijnde watervilla’s langs het Zwartewater. November Op 23 november doet de Goedheiligman zijn intrede in Stadshagen. De Sint komt aan op het station dat in december in gebruik zal worden genomen. Veel bewoners zijn teleurgesteld als blijkt dat Sinterklaas niet met de trein aan komt, maar in zijn ‘dienstauto’. Desondanks liep er een flinke stoet kinderen en hun ouders mee met de Sint naar het winkelcentrum. De wijk is een nieuwe dierenpraktijk rijker; het pand wordt geopend door Sinterklaas. De praktijk zat eerst tijdelijk in een pand in het winkelcentrum. In de kliniek wordt volledige diergeneeskundige zorg verleend, van inentingen tot tandkundige zorg. Ook is er een laboratorium voor bloedanalyse en urineonderzoek. Voor de vierde keer wordt de opleiding

Oponthoud op rotonde Eli Heimanslaan-Havezathenallee

Politiekids gestart, waaraan 30 kinderen meedoen. Zij leren door de opleiding weerbaarder te worden in hun optreden. Ook worden kinderen zich meer bewust van hun eigen rol in het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen woonomgeving. Tevens kan het ervoor zorgen dat kinderen op latere leeftijd anders gaan denken over de politie en hun eigen handelingen. December In de buurt Frankhuis ontstaat onrust onder de bewoners door de aankondiging van plannen voor een biomassacentrale aan de overzijde van het Zwolle-IJsselkanaal. Bewoners vrezen overlast van rook, geur, lawaai en fijnstof. De initiatiefnemer, de firma Brouwer uit Balkbrug organiseert een excursie naar de vergelijkbare centrale in Balkbrug. Op een informatieavond worden de bewoners geïnformeerd over alle aspecten van de centrale. Het wantrouwen onder de meeste bewoners blijft echter hangen. Na twee jaar van wachten stopt op 15 december dan eindelijk de trein van Zwolle naar Kampen op station Stadshagen. Kort voor de opening in 2017 bleek de ondergrond van het tracé te venig, waardoor de trein niet de gewenste snelheid van 140 kilometer per uur kon halen. Na diverse aanpassingen is een snelheid van maximaal 100 kilometer per uur mogelijk en kunnen de hekken rond het perron worden weggehaald. In het winkelcentrum wordt op 23 en 24 december het tweedaagse event Sparkling X-mas gehouden. De winkeliersvereniging biedt weer een gevarieerd programma aan, van het levenslied van Max&Maria, het ijsbaantje, een knusse kerstmarkt tot een treintje en het popkoor HoorHaar. Onder het motto ‘Schitter op het podium ’zijn er optredens van talenten uit de wijk.


Janne-Machteld Drijfhout, directeur Het Saffier:

‘We willen geen grote school worden’ ‘nee’ verkopen? Janne-Machteld: ’Ik denk dat het straks nog best spannend wordt hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar in de eerste plaats is er nog ruimte voor meer leerlingen op onze ‘zusterschool’ de Sprankel. Overloop naar deze school is eenvoudig te realiseren. En natuurlijk hebben we wel een scenario op de plank liggen voor als er toch uitbreiding noodzakelijk is. Bij de nieuwe school is beperkt ruimte om uit te breiden. Maar voorop blijft staan: Het Saffier wil zijn kleinschaligheid behouden’, benadrukt Janne-Machteld.

Door Bert Kunnen Twee jaar zouden de leerlingen van Christelijk Kindcentrum Het Saffier de gestapelde containers bij Winkelcentrum Stadshagen als school gebruiken. Maar het zullen er uiteindelijk wel vijf worden, als de nieuwe school in De Tippe eind volgend jaar zal zijn opgeleverd. ‘We zijn er ook wel aan toe,’ verzucht directeur Janne-Machteld Drijfhout. ‘Mijn werkkamer is ook docentenkamer, we hebben geen gemeenschappelijke ruimte om ouders te ontvangen. Het is altijd inschikken en je investeert niet meer.’ In 2010 begon zij als directeur aan basisschool De Sprankel aan de Klokkengieterlaan en die groeide al snel uit zijn voegen. In 2015 verhuisde Drijfhout naar de noodschool op het braakliggende terrein bij het winkelcentrum, als dependance van De Sprankel. 250 leerlingen Het Saffier heeft een christelijke signatuur en is aangesloten bij de gereformeerde scholenkoepel Florion. ‘Kinderen van christelijke ouders kiezen bewust

De nieuwe school wordt straks nog aantrekkelijker voor leerlingen uit Westenholte, gezien de ligging bij de rotonde van de Hasselterweg en de Belvédère-laan. Voeg daar nog de versnelde bouw van 1.250 woningen in De Tippe aan toe, wordt dat dan niet vaak

Bouwkosten 4,5 miljoen Al in 2015 werden er plannen voor nieuwbouw ontwikkeld, maar er bleek geen externe partij te vinden die het binnen de financiële kaders wilde realiseren. ‘De sterk aangetrokken bouwmarkt leidde tot veel hogere aanbestedingen,’ vertelt Drijfhout. ‘Maar ook de duurzaamheidseisen vroegen om meer maatregelen en leidden tot hogere kosten. En in de huidige plannen is voorzien in een ruimere kinderopvang dan in 2015.’ Uiteindelijk komen de bouwkosten op bijna het dubbele bedrag uit: ongeveer 4,5 miljoen euro.

Foto Margreeth Kruise

Stampen op houten vloer Na ons gesprek worden we rondgeleid door de noodlokalen, waar de leerlingen in klassen vol blije sfeer niets merken van de nood die de schoolleiding ervaart. Zij zijn gewend aan de houten vloeren, die uitdagen om wat harder te gaan stampen. Zij voelen al niet meer dat de planken kraken en welven als je er over loopt. Hen deert het niet dat er achterstallig onderhoud is en dat hun meesters en juffen hun broodje eten in de kamer van de directeur. De eenvoud van de inrichting benadrukt de bedoelde tijdelijkheid maar er is zicht op een prachtig nieuw en markant gebouw op een goed bereikbare plek in een nieuwe buurt. Een zeer duurzaam gebouw, waar geen enkele basisschool in Stadshagen aan kan Tippe. ‘En toch,’ besluit Janne-Machteld met enige weemoed ons gesprek, ‘En toch was dit hier ook een fijne plek, zo dicht bij het winkelcentrum.'

Foto Erica Donker-Turmel Directeur Drijfhout: ‘En toch was dit ook een mooie plek, zo dicht bij het winkelcentrum’

voor deze identiteit en ze zijn hier allemaal welkom’, licht Janne- Machteld het toelatingsbeleid van de school toe. ‘We hebben nu 250 leerlingen en dat willen we ook graag ongeveer zo houden. Het is een bewuste keuze om een nieuwe school te bouwen, waar we ook 250 leerlingen kunnen huisvesten. Ouders waarderen dat, we willen geen grote school worden’, stelt

directeur Drijfhout.

Het Saffier is nu nog in noodlokalen gevestigd

Travers Activiteiten Travers Welzijn Tienermiddag Op woensdagmiddag 18 december hebben de tieners van de tienermiddag kerstkaarten gemaakt voor (eenzame) ouderen. Zij zetten hun creativiteit in en bespraken samen wat eenzaamheid nu eigenlijk is en hoe dan moet voelen. Maar ook hoe gek het eigenlijk is dat er in zo’n grote wijk als Stadshagen nog steeds mensen zijn die zich soms alleen voelen. We mogen wel wat liever zijn voor elkaar, was de conclusie. De kerstkaarten zijn onder andere naar de welzijnsorganisatie WijZ gegaan en ook andere (eenzame) ouderen kregen een kaart van deze toppers. De tienermiddag is elke woensdagmiddag van 14:00 – 17:00 uur in jongerencentrum Level Z, voor tieners uit Stadshagen, Westenholte of Spoolde tussen de 10 en 14 jaar. Kijk voor verdere informatie

18

op www.traverswelzijn.nl Contactpersoon: Laura van Schubert / l.vschubert@travers.nl GreenkidZ Lekker naar buiten, stoere activiteiten doen, groene en/of heerlijke vieze vingers. Bij GreenkidZ van Travers Welzijn kan dat allemaal. Voor kids tussen de 10 en 14 jaar uit Stadshagen, Westenholte of Spoolde. De eerstvolgende activiteit is een dropping. Durf je je geblinddoekt op een geheime plek af te laten zetten met je team? Na deze barre tocht staat er lekkere soep te wachten om je op te warmen Dinsdag 21 januari van 16:00 – 19:00 uur, verzamelen bij Level Z Voor meer informatie en aanmelden: Laura van Schubert /

l.vschubert@travers.nl Feestelijke afsluiting met kerstbingo in Level Z Naast jongeren biedt jongeren(wijk)centrum Level Z ook activiteiten voor volwassenen. Zo zijn er diverse groepen in Level Z actief die elkaar ontmoeten, met anderen verbonden willen zijn of van betekenis willen zijn. Deze activiteitengroepen vierden 17 december een feestelijke afsluiting van het jaar. Er werd samen gezongen, gedanst en er gingen heerlijke hapjes rond. Zo was er een koor met Stadshagenaren van Nederlandse, Syrische, Eritrese en Turkse herkomst die samen ‘Hallelujah” zongen. Een Turkse Stadshagenaar pakte spontaan het podium en gaf een optreden, samen met een Nederlandse Stadshagenaar die hem met de gitaar ondersteunde. Met een iet-

wat hese stem zong hij in het Turks over de liefde voor de bergen en de natuur van zijn land van herkomst. “Als ik zing ben ik met mijn gedachten daar, kan ik alles weer voor me zien en ben ik gelukkig!” vertelde hij later met nostalgie in zijn ogen. Een jonge Stadshagenaar van Pakistaanse afkomst trakteerde het publiek op liederen in het Urdu, maar ook in het Turks en Arabisch. Ook een kerstbingo was onderdeel van het programma en meerdere mensen vielen in de prijzen. De winkeliers van Winkelcentrum Stadshagen hebben prijzen voor deze kerstbingo beschikbaar gesteld. De mensen gingen met een grote lach op hun gezicht naar huis.


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Eerste Top2000-kerkdienst in Stadshagen

‘Open Kring’ omarmt Top2000 Eind december klinken in veel huiskamers en bedrijven de klanken van de Top2000. Inmiddels heeft dit muzikale fenomeen zich ook in de kerken genesteld. Als een olievlek verspreiden de Top2000-kerkdiensten zich over het land. Op 29 december is voor de eerste keer een dergelijke dienst gehouden in de ‘Open Kring’, het kerkgebouw van de Protestantse Kerk in Stadshagen. Waar ’s zondags meestal alleen psalmen en opwekkingsliederen worden gezongen, daar vullen nu popsongs het fraaie door architect Rau ontworpen kerkgebouw. Ooit deed de christelijke kerk de popmuziek als ’duivels’ in de ban, vandaag lijken popliedjes voor haar een nieuwe inspiratiebron, naast de Bijbel. Dominee Cor Baljeu motiveert de komst van de Top2000 in zijn dienst met een citaat van de blonde, langharige zanger Larry Norman: ’Why should the devil have all the good music?’ Let it be Ruim 300 belangstellenden komen op de dienst af, voor ruim de helft bestaande uit ouderen, die met enige aarzeling het ‘Let it be’ van de Beatles meezingen: ‘When I find myself in times of trouble’. Nee, bejaarde en bebaarde rockers met dito kleding zijn in deze kerkdienst

niet te vinden. De gekozen songs uit de Top2000 geven ook geen aanleiding om stevig te rocken. Er klinken vooral bescheiden luisterliedjes die een relatie met het christelijk geloof hebben of er qua tekst tegenaan schuren. ‘Zing, vecht, huil, bid, werk, lach en bewonder‘ van Ramses Shaffy bijvoorbeeld, dat in de dienst klinkt als een hart onder de riem van eenzamen in de wijk. Turn, turn, turn Zelfs de Stones worden omarmd. ‘You can’t always get what you want’ krijgt in een kerkdienst ineens een heel andere lading. En als zanger Jan Bernhard Dijkstra ´Kan ik iets voor je doen´ van De Dijk zingt dan lijkt naastenliefde als thema hier beter uit de verf te komen dan op Spotify. Dominee Baljeu stelt in de dienst een citaat uit het bijbelboek Prediker centraal, dat 28 variaties bevat op het aspect ‘tijd’: ‘Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen’. Hierbij wordt een relatie gelegd met het popnummer ’Turn, turn, turn’, ooit geschreven door Pete Seeger en door The Byrds tot een hitsingle verheven. De band Brand New, met Judith, Marte, Mirjam, Bram, Thijs en Menno, vult de dienst met diverse zingbare popliedjes, zoals ´Boulevard of broken dreams´, maar ook het ´Let her go´ van Passenger.

CSV’28 heeft nieuwe hoofdtrainer Berry Mulder terug op het oude nest Voetbalvereniging CSV’28 heeft in Berry Mulder (45) een nieuwe hoofdtrainer gevonden voor het eerste team. Mulder volgt hiermee Emiel Diender op, die de club aan het eind van dit seizoen gaat verlaten. Berry woont in Stadshagen en is geen onbekende van de club. ‘Als zesjarig jongetje ben ik bij CSV’28 gaan voetballen, toen nog op sportpark Het Hoge Laar. Ik heb alle jeugdelftallen van de club doorlopen, totdat ik door een blessure en een enkeloperatie helaas moest stoppen met voetballen,’ vertelt Mulder. Toch ging Mulder op zijn 23e weer bij CSV’28 voetballen en kwam al snel in het

eerste elftal. Na zijn periode bij deze club kwam hij uit voor WVF, Go Ahead Kampen en voor Zwolse Boys. Na zijn actieve voetballoopbaan werd hij trainer-coach bij diverse clubs in de regio. Mulder: ’Ik ben van mening dat een club als de onze minimaal in de 3e klasse van het amateurvoetbal thuishoort. Wat mij betreft zijn alle ingrediënten binnen de vereniging hiervoor aanwezig. We hebben een jonge ambitieuze spelersgroep met een paar ervaren jongens en dat is een goede basis om de club weer binnen het amateurvoetbal op de kaart te zetten.’

eigen foto CSV’28 Het contract met Berry Mulder is getekend. V.l.n.r. Martin Hakstege (voorzitter), Martin van Markensteijn (bestuurslid), Berry Mulder en Cor Kuiper (secretaris)

Een volle kerk en live muziek van Brand New tijdens de Top2000 dienst

Duf Popmuzikanten uit de Top2000 lijken voor de kerken hedendaagse profeten, die inspireren en ontroeren. ´Nee´, stelt Cor Baljeu na afloop van de in zijn ogen geslaagde dienst, ‘Nee, ik zie de Top2000 voor ons als christenen niet als een nieuwe inspiratiebron. Maar ik zie wel een mooie vermenging tussen veel popmuziek en Bijbelse teksten en psalmen. Je hebt immers ook buiten de kerk gelovigen en

Foto Hans van Eerbeek

in de kerk twijfelaars. Ik zie popmuziek als een toegevoegde waarde voor de kerk.´ Baljeu voelt zich erbij thuis en ziet in diensten met de Top2000 als thema een goede mogelijkheid de kerk een fris gezicht te geven. ´Je mag wel weten dat ik ooit de opleiding voor predikant begonnen ben uit een soort protest tegen de duffe wijze waarop de kerk zijn boodschap vaak brengt. Deze Top2000-dienst is een geweldige ervaring en voor herhaling vatbaar.’

Aantrekkelijker plek voor loungende jeugd

Korfbalclub Sparta krijgt gift voor verbouw jeugdhonk

Korfbalvereniging CKV Sparta heeft een gift van € 2.500 ontvangen van Stichting Het Hervormd Weeshuis voor aanpassingen aan het jeugdhonk op het sportcomplex in Stadshagen. ‘We zien nogal wat verloop in de jonge leden van 15 en 16 jaar en dat leidde tot acties om te proberen deze jongeren meer aan onze club te binden,’ licht voorzitter Peter van Gulik toe. ‘We zijn dan ook erg blij met deze gift, waardoor we de inrichting van het jeugdhonk kunnen verbeteren. Zo maken we meer loungeplekken en USB-poortjes en kunnen de jonge leden beschikken over hun eigen verlichting.’ Totale kosten: € 5.000. Het Hervormd Weeshuis is een vermogens-

fonds en beschikt over een rijke geschiedenis. Al in de middeleeuwen was het een instelling voor liefdadigheid, voor de opvang van weeskinderen. Met de invoering van de Bijstandswet verdwenen ook de weeshuizen. De vele bezittingen van het Zwolse weeshuis gingen over naar een stichting, die van de opbrengsten Zwols jeugd- en jongerenwerk ondersteunde. De club heeft zeventig tot tachtig jeugdleden op een totaal van 360 leden. Van Gulik: ’We kiezen voor een voorzichtige groei. Het moet ook organisatorisch wel behapbaar blijven.’ De club sport zomers op sportpark de Verbinding aan de Nijenhuislaan, ’s winters huist men in de Windesheimhal.

19


Activiteiten

Kerst

in Stadshagen

Ook in 2020 laten we Stadshagen weer bruisen met onder andere deze activiteiten!

Moederdag

Stadshagenfestival

Volg ons op Facebook, Twitter of Instagram (@wcstadshagen), dan ben je als eerste op de hoogte.

Food & Fashion 2.0

ocht Sinterklaasint

Voorjaarsboerderij

Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

Laat u niet verassen door de winterse kou!

Gratis slimme thermostaat of â‚Ź 100,- korting

Maak direct een afspraak via 088-2008555 of kijk op www.energiewacht.nl Januari, februari en maart zijn intensieve maanden voor uw CV-ketel. Vooral als deze al aardig op leeftijd is! Koop deze winter een nieuwe CV-ketel bij Energiewacht Groep en ontvang een gratis slimme thermostaat. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan â‚Ź100,- korting!

20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.