Vinexpress februari 2021

Page 1

Wijkkrant, 19de jaargang, februari 2021

HUIS VERKOPEN? Nu gratis waarderapport www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

03 Weerstations in Stadshagen

10 Vertrokken naar Ballenstedt

15 Zwarte Water verbindt wijken

Een op de tien gezinnen heeft problematische schulden

Armoede speelt ook in Stadshagen In vergelijking met de meeste andere wijken van Zwolle kent Stadshagen weinig inwoners met een minimuminkomen. Ook kent de wijk, in verhouding tot andere wijken, een beperkt aantal mensen dat in armoede leeft of gebukt gaat onder een schuldenlast. Dat blijkt uit de Armoede & Schulden Monitor 2019 die de gemeente Zwolle elk jaar opstelt. Hierin wordt een beeld geschetst van minima en schuldenproblematiek. De gevolgen van corona zijn hierin nog niet verwerkt. Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen. Deze hebben vaak een structureel karakter. Bovendien hebben veel mensen die in armoede leven of schulden hebben, behalve een financieel probleem, eveneens te maken met andere problemen. Die beïnvloeden elkaar wederzijds. Iemand met een slechte gezondheid bijvoorbeeld vindt en behoudt vaak moeilijk werk. In 2020 is daar de coronacrisis bij gekomen. In april van dit jaar waren de effecten van corona al waarneembaar door toenemende werkloosheid met alle financiële gevolgen van dien. Landelijk onderzoek laat zien dat in 20% van de Nederlandse huishoudens ernstige financiële tekorten ontstaan als gevolg van corona.

Minima-regelingen Zwolle kent meer dan tien regelingen om het leven van mensen met een minimuminkomen aangenamer te maken. Zo is er voor hen een collectieve zorgverzekering, een tegemoetkoming voor chronisch zieken en kent de gemeente een regeling Armoede en gezondheid kinderen. Daarvan wordt goed gebruik gemaakt, zo blijkt uit de rapportage. In Stadshagen is daar minder behoefte aan. In deze wijk woont 16% van de Zwollenaren, slechts een op de tien huishoudens behoort tot de minima. Ter vergelijking: in de wijken Diezerpoort en Holtenbroek samen wonen iets meer inwoners, maar hier behoort een op de drie huishoudens tot de minima. Het aandeel kinderen dat in minimahuishou-

dens woont, is ook in beide genoemde wijken hoog, namelijk twee op de tien kinderen. In Stadshagen woont slechts 5% van de kinderen in een dergelijk huishouden. Schuldenaren In heel Zwolle leven 6300 huishoudens in armoede. Twintig procent van de Zwollenaren heeft te maken met problematische schulden of heeft een grote kans daar op. De meeste schuldenaren bestaan uit een eenpersoonshuishouden (45%), terwijl slechts 16% van de Zwollenaren tot die categorie behoort. Uit de monitor blijkt verder dat bijna de helft van de mensen die in de schulden zitten tussen de 45 en 65 jaar is. Bijna 40% van de schuldenaren woont in de wijken Holtenbroek of Diezerpoort, terwijl daar maar 16% van de bevolking woont. In Stadshagen, waar 20% van de Zwollenaren woont en de inkomens hoger zijn dan elders in de stad, leeft toch een op de tien gezinnen in een situatie met pro-

Roerdomp zorgt voor beroering

MOOIWATER | De meest efficiënte waterontharder van Nederland met de beste prijs-kwaliteit verhouding!

www.oak-waterontharders.nl

blematische schulden of een grote kans daar op. hij verdacht veel op een rietstengel. Het lukte onze fotograaf de nieuwe bewoner van Stadshagen voor de lezers van de Vinexpress vast te leggen. Het is nog afwachten of de vogel hier ook daadwerkelijk een gezin gaat stichten. Als dat niet het geval is, zal dit een domper zetten op de opgewekte feestvreugde van menig vogelliefhebber.

Foto’s Jan Burgman

T 06 417 412 07 • marco@oaksales.nl

Indringende campagne tegen armoede

Eind januari stonden tientallen vogelaars met grote kijkers en camera’s bij het Twistvlietpark: er was een roerdomp in het riet gesignaleerd. De reigerachtige vogel is redelijk zeldzaam, maar wel vaker in de wijk te zien geweest. Veel vogelaars moesten lang in het riet turen om de vogel te spotten, want in zijn ‘paalhouding’ lijkt

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL Het alternatief voor de dealer

9.4/10

feedback company

AUTO’S 0 8 OP VOORRAAD

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Spelenderwijs vaardigheden versterken

CDA ziet graag nieuw kunstwerk van lokale kunstenaars

Les met educatieve robots op De Paperclip Lege plek Regenboog geeft verdriet en De samenwerking tussen mens en technologie wordt steeds belangrijker. Roboti- tevredenheid sering is hier een onderdeel van. Wat kan deze ontwikkeling betekenen voor het onderwijs? Om dit te ontdekken zijn Vivente en Talentstad een samenwerking aangegaan met RobotWise. Met de inzet van educatieve robots stimuleert RobotWise jong en oud de modernste technologieën spelenderwijs te ontdekken. Als de scholen weer open mogen, krijgen de leerlingen van groep 8 van basisschool De Paperclip in Stadshagen de primeur.

Door de unieke lesprogramma’s, ondersteund met co-teachers in de klas, koppelen ze technische vaardigheden aan de ontwikkeling van sociale cognitieve vaardigheden, zoals probleemoplossend

Met robots spelen is een mooie, leerzame en te gekke ervaring Foto RobotWise

en analytisch vermogen, samenwerken en creativiteit. Robots kunnen helpen bij het ontdekken van vaardigheden die een mens al wel heeft maar nog niet voldoende inzet. Door met robots samen te werken gaan de kinderen op een andere manier nadenken, waardoor zij zich bewust worden van deze vaardigheden. RobotWise staat voor ‘Socializing through Technology’. Hiermee wordt bedoeld dat technologie dient bij te dragen aan socialisatie en hiermee tot een grotere interactie tussen mensen. Naast De Paperclip krijgen de groepen 8 van de Viventescholen de Morgenster, het Carillon, het Stroomdal, de Zuidster en de Aquarel een aantal weken les met echte robots. Nieuwsgierigheid, vindingrijkheid en vooral plezier staan daarbij centraal.

Noodlokalen Het Saffier gesloopt

Na enkele weken was er begin februari nog geen spoor van de dader van de vernieling van het kunstwerk De Boog aan het Twistvlietpad. Het enige dat de politie weet, is dat het gaat om een witte bakwagen, die er tegenaan is gereden en dus schade heeft opgelopen. Kunstwerk De Boog, door de Stadshagenaar De Regenboog genoemd, is een markant werk, dat door veel wijkgenoten wordt gewaardeerd. Wie het niet mooi vond, is blij dat ie weg is. De Boog is een ontwerp van kunstenaar Thom Pyckey, die veel opdrachten uitvoerde voor in de openbare ruimte. Het stelt een oerboom voor, die overgaat in de vorm van elektriciteitsdraden. Inmiddels heeft een onbekende kunstminnaar uit de wijk op de kale plek enkele bordjes geplaatst. Twee wakende kabouters, waarvan er inmiddels alweer een is vernield, smeken: ’Kunst verdient respect!’ Wel respect maar geen waardering voor het werk heeft bewoonster Willemien. ‘Ik ben blij dat hij weg is, ik vond het niet mooi. Wel als het helemaal als regenboog was gemaakt. Maar ik geef toe, het is nu wel een erg kale plek.’ Vier kunstwerken van Pyckey In en rond het Twistvlietpark staan maar liefst vier kunstwerken van Pyckey. Aan het begin van het Twistvlietpad staat zijn kunstwerk Het Wiel, dat er nu, na een onderhoudsbeurt, weer gaaf bijstaat. Langs het fietspad naar de buurt Schoonhorst

Nog geen spoor van de dader van de vernieling

staat Sun, Burning, Melting, dat een smeltende en vlammende zon voorstelt. Het vierde kunstwerk van Puckey in het park is Cloud Airplane, het vijf meter lange witte geschubde gevaarte. Lokale kunstenaar Stadshagenaar en CDA-raadslid Arjan Spaans heeft de gemeente gevraagd of er wellicht voor een lokale kunstenaar een kans ligt om een vervangend kunstwerk te maken. Dat zou een alternatief kunnen zijn voor het geval reparatie van De Boog te veel gaat kosten. Het is niet de eerste keer dat een auto tegen het werk is aangereden: in 2007, kort na de ingebruikneming, werd het ook al door een aanrijding vernield. Het fietspad van het Twistvlietpad wordt wel vaker door automobilisten gebruikt als sluiproute. De tekst op het hier geplaatste waarschuwingsbord ‘Fietsers welkom, auto’s niet’ zou daarom wellicht door een wat meer afschrikwekkende versie vervangen kunnen worden.

Foto Jan Burgman

Kindcentrum het Saffier aan de Overtoom, dicht bij het winkelcentrum, betrok in december haar nieuwe schoolgebouw in de nieuwe buurt De Tippe. Eind januari al werd er haast gemaakt met de sloop van de leeggekomen containers, die ruim zes jaar dienstdeden als klaslokalen. Hiermee is een van de laatste obstakels voor de

uitbreiding van het winkelcentrum opgeruimd. Naar verwachting wordt begin 2022 met de bouw gestart en volgt begin 2024 de oplevering. Stadshagenaren hebben dan 15 jaar moeten wachten op een volwaardig centrum, dat past bij de omvang van dit stadsdeel. Stille getuigen willen meer respect voor kunst

Foto Margreeth Kruise

Buurkracht houdt derde duurzaamheidsactie

Collectieve inkoop infraroodpanelen gestart Na het grote succes van de collectieve inkoop van zonnepanelen en groene daken richt het team van Buurkracht Zwolle zich nu op de collectieve inkoop van infraroodpanelen. Deze produceren warmte op basis van elektriciteit en zijn een goede stap in de richting van all-electric. Stadshagenaren Spencer Roozeboom en Hans Bisperink hebben inmiddels al veel ervaring opgebouwd met diverse duurzaamheidsprojecten. Stadshagen heeft goed geïsoleerde huizen en biedt uitstekende mogelijkheden voor infraroodpanelen. Buurkracht Zwolle, niet te verwarren met Buurtkracht, dat zich richt op veiligheid en overlast, is een maatschappelijk initiatief om mensen in buurten met elkaar te verbinden. Men wil bewoners ondersteunen bij het verbeteren van de buurt

02

en gezamenlijke initiatieven ontplooien. Bisperink: ‘Er deden veel Stadshagenaren mee aan de acties voor zonnepanelen en groene daken. Nu dan de infraroodpanelen, die duurzamer zijn dan verwarmen op gas. Wanneer je ze per kamer inzet,

bijvoorbeeld je thuiswerkplek, dan kan de verwarming in de rest van je huis een graadje lager.’ Vierde actie Inmiddels is de vierde actie voor het bestellen van de panelen achter de rug en is recent een vijfde mogelijkheid gestart. ‘Het voordeel van deze panelen is dat je ze zowel aan de wand als tegen het plafond kunt plaatsen. We bieden ze aan voor €153 met 400 Watt en €212 bij 700 watt, waarbij de laatste kan dienen als hoofdverwarming voor een ruimte tot 23m3.

Daar komt dan nog een gering bedrag bij voor een thermostaat of schakelaar.‘ Voor nadere informatie over de infraroodpanelen zie op Facebook Buurkracht Zwolle


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Nettie Roes Redactie: Geert Jan den Hengst, Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Erika van het Hul, Iris Maes, Milou van Rijn Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van maart 2021: uiterlijk vrijdag 26 februari 2021.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Stadshagen krijgt 15 weerstations

Sensoren meten luchtkwaliteit Door Milou van Rijn Misschien zijn ze je al opgevallen. Kleine weerstations aan lantaarnpalen. In totaal komen op 15 plaatsen in Stadshagen weerstations. De afgelopen tijd zijn er al weerstations opgehangen bij Pottenbakkerstraat, Twistvlietpad, Handjesgras, Mannagras, Liesgras, Havezathenallee en Eli Heijmanslaan. Een bewoner van die straat zorgt ervoor dat er vanuit zijn huis een wifi-verbinding met het station is, zo worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar het KNMI. Ook is er bij een aantal inwoners een sensor in de tuin geplaatst. Deze sensor meet de hoeveelheid fijnstof en hoe groot de verschillende deeltjes zijn. Deze gegevens worden automatisch naar het RIVM gestuurd. De gemeente verzamelt hierdoor samen met bewoners, RIVM en KNMI data over het klimaat. Het bijzondere is dat er veel wordt gemeten op een klein gebied. Het KNMI gebruikt de data voor een Europees onderzoeksproject om beter te begrijpen wat klimaatverandering op straatniveau voor gevolgen heeft. Hierdoor kunnen bewoners en overheid zich beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress, hoosbuien en valwinden. Het RIVM gebruikt de gegevens om de luchtkwaliteit te meten. Senshagen best bijzonder Het meten van het klimaat in Stadshagen maakt onderdeel uit van het project Senshagen. Dit project is ontstaan doordat er uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2016 naar voren kwam dat een groot aantal van de deelnemers aan dat onderzoek zich zorgen maakte over het klimaat en de wateroverlast in Stadshagen. Senshagen is dus ontstaan dankzij bewoners die zich zorgen maken, alsmede door een groep enthousiaste bewoners. Hierdoor werd voor het eerst op een relatief klein oppervlak meerdere metingen gedaan. Nu maken KNMI en RIVM gebruik van deze resultaten. Behalve meten met bestaande meters en sensoren voor KNMI en RIVM heeft een groepje bewoners ook zelf een nattevoetensensor ontwikkeld. Deze wordt binnenkort in gebruik genomen. De sensor meet hoe snel het water wegloopt. Vooral belangrijk als er een stevige hoosbui is geweest. Gemeente Zwolle Dat de gemeente het meten serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat ze nu zelf deze

Zo ziet het weerstation er van dichtbij uit

weerstations heeft gekocht. Niet alleen de weerstations in onze wijk, maar ook een paar voor de wijken om Stadshagen heen. Hierdoor kan de gemeente meten of de metingen betrouwbaar zijn en of zij de uitkomsten kan gebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte. Zoals bijvoorbeeld meer groen en minder stenen. Langere tijd Senshagen past in de bredere ambities van Zwolle om datagedreven te werken en daarmee een slimme samenleving te creëren. ‘Het is nog te vroeg om nu al wat af te leiden uit de metingen,’ zegt Laura Verweij van de gemeente Zwolle. ‘Voor zowel fijnstof als het weer is het

Foto’s Margreeth Kruise

nodig om minstens een jaar te meten om iets te kunnen zeggen. Daarna kunnen we de metingen van verschillende jaren naast elkaar leggen en hier betekenis aan geven.’ Je kunt al wel een bepaalde gebeurtenis uit de metingen halen en daar wat van zeggen. Zo zijn de effecten van Oud en Nieuw goed te meten. Het gaat dan om de hoeveelheid fijnstof in de lucht en de grootte van de verschillende deeltjes. Wil je meer weten? Kijk dan op www.zwolle.nl/senshagen. De meetgegevens van deze en andere sensoren is te zien op www.zwolle.nl/hub. Of kom naar de informatie-avond op 18 februari, zie kader.

Het weerstation aan het Twistvlietpad

Uitnodiging informatieavond analyse Oud en Nieuw Ben je ook benieuwd naar de effecten van Oud en Nieuw? Onze fijnstofsensoren hebben de hele nacht gemeten. Tijdens de digitale informatieavond op 18 februari van 19.30 tot 20.30 nemen we je mee in de metingen en de betekenis hiervan tijdens Oud en Nieuw. De volgende vragen komen in ieder geval aan bod: - Waarom meten we bij Senshagen? - Wat is er gemeten tijdens Oud en Nieuw? Geïnteresseerd? Meld je aan via senshagen@zwolle.nl Een dag voor de informatieavond ontvang je een link naar Teams.

Ook iets gezien of gehoord in Stadshagen? Meld het de redactie:

redactie@vinexpress.nl

03


MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM AGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN Liefde voor RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN •het vak, Brenda geïnspireerd Koper APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN door mensen OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIEen BIJ voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn + Psychomotorische therapie u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • Afscheid op uw manier. APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

FysioZwolle.nl

Walking Voetbal ook in Stadshagen?

SportService Zwolle houdt de wijk in beweging Stadshagenaar Sharon de Witte (28) is buurtsportcoach in onze wijk. Zij is er voor, tijdens en na schooltijd actief als sport- en spelbegeleider met sportstimuleringsprojecten en activiteiten op de schoolpleinen. Voor kinderen is zij een herkenbaar gezicht in de wijk. Vorig jaar won zij de prestigieuze en felbegeerde titel ‘buurtsportcoach van het jaar 2020’. Deze prijs is bedoeld voor een willekeurige buurtsportcoach in Nederland, die zichzelf onderscheidt van de massa en inspirerend is voor collega’s. Voor de Vinexpress aanleiding nader met haar kennis te maken. In haar vrije tijd mag Sharon graag voetballen; dit doet ze bij de Zwolsche Atletische Club (ZAC). In de winter gebruikt zij vaker haar snowboard en fiets. Bewegen is voor haar net zo vanzelfsprekend als ademhalen. Ze voelt zich dan ook als een vis in het water bij SportService Zwolle, waar zij inmiddels ruim vier jaar werkt. ‘We werken hier met vier teams over de hele stad. Samen met alle collega’s proberen we heel Zwolle en de regio in beweging te houden. Op deze manier hopen we de inwoners gezond en vitaal te houden,’ vertelt Sharon enthousiast. Naschools sportaanbod SportsService Zwolle is op allerlei terreinen actief. ‘In Stadshagen geef ik les op

De Wendakker,’ vertelt Sharon. ‘Mijn collega’s zijn actief op veel andere basisscholen in Stadshagen. Iedere donderdag hebben we naschools sportaanbod. Sommige mensen denken dat wij alleen actief zijn op de scholen en naschools sportaanbod verzorgen, maar we doen veel meer dan dat. Soms komen we mensen tegen in de wijk die pas na jaren tot de ontdekking komen dat we ook activiteiten organiseren voor senioren en andere kwetsbare doelgroepen.’ Daarnaast ondersteunt SportService ook sportverenigingen bij diverse beleidsvraagstukken, werving van vrijwilligers, scholing van kader et cetera. Sharon: ‘We geven bijvoorbeeld trainers van de voetbalvereniging CSV’28 advies hoe om te gaan met het gedrag van spelers. Daarnaast zijn wij betrokken bij TC Stadshagen en Sparta Zwolle. Al deze verenigingen kunnen bij mijn collega Arjan Jansen terecht voor vragen en ondersteuning.’ Walking voetbal SportService is een paar jaar geleden in Westenholte begonnen met walking voetbal. Dat is voetballen voor senioren vanaf 55 jaar, waarbij je alleen mag wandelen. In deze wijk is dit een groot succes. ‘Wekelijks wordt er met heel veel plezier gevoetbald, maar is het kopje koffie en het goede gesprek minstens zo belangrijk,’ meent Sharon. Uiteraard is het nu

Sharon de Witte was in 2020 buurtsportcoach van het jaar

in coronatijd wat anders en ligt het tijdelijk stil. ‘Inmiddels hebben we meer dan 30 deelnemers in Westenholte, waaronder ook Stadshagenaren. We zijn samen met CSV’28 aan het onderzoeken of het mogelijk is walking voetbal ook in Stadshagen te introduceren.’

Vinexpress in zwaar weer? Net als iedereen heeft ook de Vinexpress een raar jaar achter de rug. Het was aanpassen en wennen, maar met veel inzet en creativiteit hebben de redactieleden toch regelmatig contact kunnen hebben met elkaar en hun interviews kunnen afnemen; veel ging natuurlijk online. Het resultaat van al hun inspanningen heb je als lezer elke maand op de mat kunnen vinden. En nee, dat ging niet altijd perfect, maar de nieuwe bezorgorganisatie stelt zich open voor klachten, verbeteringen en bezorgt waar mogelijk na. Daarnaast is de krant ook nog steeds op te halen bij het Cultuurhuis en de supermarkten in het winkelcentrum. De advertentie-inkomsten hebben tot nu toe niet erg geleden onder de coronacrisis. We hebben helaas wel een paar grote adverteerders verloren omdat ze andere publiciteitsmiddelen gingen gebruiken. Ook hebben we nog steeds geen advertentiecoördinator. Dat is iemand die ideeën bedenkt en er actief opuit gaat om adverteerders te werven, om het medium onder de aandacht te brengen, om contacten te leggen. Op dit moment neemt de penningmeester die taak deels waar: adverteerders krijgen informatie toegestuurd, vragen worden beantwoord en facturen en bewijsnummers verstuurd. Maar er wordt niet actief geworven. En dat is nu echt nodig, de krant begint door z’n financiële reserves heen te raken. Dat betekent op dit moment dat we de drukkosten moeten beperken en dat de krant niet altijd meer zo dik kan zijn, ook al is er genoeg om over te schrijven. Het zou echt jammer zijn als de Vinexpress, die al meer dan twintig jaar bestaat en een zeer gewaardeerd medium is, moest verdwijnen. Heb je zin om te helpen de krant in stand te houden of ken je iemand? Neem dan contact met ons op. Je hoeft geen ervaring te hebben en wordt uitgebreid ingewerkt. Zie je dit als een uitdaging? Ben je nieuwsgierig? Reageer naar bestuur@vinexpress.nl. Bekijk ook de advertentie op pagina 16. Iris Boersbroek Voorzitter Stichting Vinexpress

04

Foto’s Jan Burgman

Voor nadere informatie over Sportservice Zwolle: www.sportservicezwolle.nl. Stadshagenaren die belangstelling hebben voor walking voetbal kunnen een mail sturen naar a.jansen@sportservicezwolle.nl.

OPROEP: wie verdient een PLUIM?

Vinexpress wil inwoners van Stadshagen in het zonnetje zetten die iets goeds of bijzonders hebben gedaan voor de wijk of voor wijkgenoten. Kent u iemand die een pluim verdient? Neem dan contact op met de redactie via redactie@vinexpress.nl. Wij plaatsen dan een eervolle vermelding in onze nieuwe rubriek De Pluim.


Groen Doen! door Milou van Rijn

Een bij in een bontjas Door Milou van Rijn Eind februari, begin maart komen de eerste hommels weer tevoorschijn. Grote donzige beestjes. Schommelende, wat onhandige vliegers. Onhandig omdat hun vleugels eigenlijk te klein zijn om te vliegen. Donzig omdat ze lange haren hebben. En vooral veel haar. Wist je dat een hommel net zoveel haren heeft als een eekhoorn? Dat kun je echt wel een flinke bontjas noemen. En dan kan een hommel ook nog zijn lichaamstemperatuur opwarmen door heel hard te trillen met zijn borstspieren. Vaak moet een hommel ook op deze manier warm draaien voordat hij kan opstijgen. Pas als zijn lichaamstemperatuur 30 graden is kan hij opstijgen. Hommels steken bijna nooit. Helaas komen er steeds minder hommels. Terwijl ze nog een grotere rol dan bijen hebben als het gaat om bestuiving. Alle reden dus om de hommels te helpen. Dat kan: maak een bed and breakfast van je eigen (gevel)tuin. Hommels blij en jij ontdekt de natuur dicht bij huis. Maak je eigen hommelpot In de natuur gebruikt de hommel een vogelnest of muizenhol, met oud nestmateriaal. De hommel kan zelf geen nestmateriaal te verzamelen. Maar met een omgekeerde bloempot en wat mos lukt het ook. Het is vooral belangrijk om te zorgen voor een goede plek en veel bloei.

Een hommelpot is eenvoudig zelf te maken

Hommels houden niet van de felle zon. Zoek een beschutte plek met schaduw. Bijvoorbeeld onder een heg of bankje of tegen een schutting of muur. Hommels houden niet van nattigheid. Als hun huis/nest te nat is zorgt dit voor veel afkoeling. Hommels vliegen niet ver. Zorg voor veel bloemen in je tuin. Hommels zijn niet kieskeurig. Als je een goede plek hebt gevonden, kun je daarna makkelijk (samen met je kinderen) een hommelpot maken. Wat je nodig

Foto’s Erica Turmel-Donker

hebt, is een omgekeerde bloempot, wat mos en hooi. Als je een hamster of muis thuis hebt kunt je ook wat zaagsel uit de muizenkooi tussen het nestmateriaal stoppen. Het stappenplan: 1. Pak een bloempot van minimaal 10 centimeter doorsnee en zorg dat er in de bodem een gat zit. Dat gat wordt later de invliegopening aan de bovenkant van het nest. 2. Vul de bloempot op met een mengstel van droog mos en droog hooi. Zorg dat als je de bloempot omkeert het hooi aan

de bovenkant zit. Zorg dat er tussen het hooi en de invliegopening ongeveer 5 centimeter overblijft. Anders vliegen de hommels tegen een “muur” aan 3. Graaf nu een kuil in de grond en graaf de hommelpot (met het gat boven) voor ongeveer de helft in de grond. Leg de aarde weer terug om het huis, zodat het niet tocht en het huis op temperatuur blijft. 4. Om te voorkomen dat het inregent door de invliegopening maak je een dakje. Leg een tegel of ander stuk aardewerk op wat kiezelstenen of stukjes hout. Hierdoor ontstaat er een dak en is er ook voldoende luchtcirculatie. Belangrijk, want hommels maken ook veel vocht. Dat vocht moet het nest uit kunnen 5. Tot slot: plant het ontbijt. Als je zorgt dat er altijd wat bloeit, heb je plezier van het vroege voorjaar tot laat in het najaar. Denk aan bloembollen van sneeuwklokjes, krokussen en narcissen. Of klimplanten zoals clematis en kamperfoelie. Kruiden doen het ook goed voor hommels en zijn ook leuk om zelf te gebruiken. En hoe meer bloeiende (gevel)tuinen, hoe meer zoemende hommels. Zo maken we Stadshagen samen groener. Dat is duurzaam maar vooral leuk.

Mijn Favo-Plekje in Stadshagen door Iris Maes

Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? Anneloes van Kraaij hoeft hier niet lang over na te denken. ‘Mijn favoriete plek in Stadshagen is de Hasselterdijk. Het is heerlijk om over de dijk te wandelen. Ik houd van buiten zijn en ik heb dit dagelijks nodig; weer of geen weer. Elk moment van de dag heeft zijn eigen charme. Dit is mooi te ervaren op de dijk waar de diverse luchten goed te zien zijn en de vrieskou of de

warme zon goed te voelen zijn. Omdat ik graag buiten ben, heb ik ook een actieve hond waardoor het nog gezelliger is. Mijn vriend is ook een hondenbezitter. Ik heb hem tijdens deze wandelingen ontmoet.’ In de volgende Vinexpress verklapt Jose Leeuwenkamp haar favoriete plek in Stadshagen.

ZET JE OOK IN VOOR NIEUWE NEDERLANDERS IN ZWOLLE!

Foto Jan Burgman

Wij helpen verder bij schulden, werk zoeken en meedoen in Zwolle. Help jij ook mee?

Nadin (28) ParticipatieMaatje bij Voor Elkaar Zwolle

"Als sociaal werker is het al lastig alle regelingen te begrijpen. Laat staan hoe dat is voor nieuwe Nederlanders."

Lees meer over Nadins ervaring op voorelkaarzwolle.nl/nadin 05


Buitengeluk De waardering voor de buitenruimte is het afgelopen jaar toegenomen. We gaan er vaker op uit om een frisse neus te halen. En dan ontdek je hoeveel mooie plekken Zwolle heeft. Nu het huis en de eigen tuin onder handen zijn genomen, kijken we wat verder weg. Het buurtpark, het speeltuintje om de hoek of het plantsoen in de straat met een bankje als middelpunt van deze ontmoetingsplek. Veel van deze plekken worden door bewoners bedacht en ingericht. De gemeente helpt daarbij, maar de bewoners zijn aan zet. We vroegen aan Rachel en Spencer, bewoners van de Krijtenbergstraat, of zij dat niet vreemd vonden. De gemeente is toch verantwoordelijk voor de openbare ruimte? Ik ben best trots op het antwoord dat zij gaven: ‘De gemeente is samen met de bewoners verantwoordelijk voor een goede leefomgeving, maar hoe je je straat wilt inrichten, dat weet je als bewoners het beste. De bewoners regelen, de gemeente faciliteert.’ De jaarlijkse NLDoet dagen zijn vanwege de coronamaatregelen uitgesteld tot 28 en 29 mei. Die dagen grijpen veel bewoners aan om samen met de buren hun buurt te verbeteren. Dat kan op vele manieren, met kleine ingrepen of met grootse plannen. We weten niet hoe we ervoor

staan in de maand mei, maar je kunt al wel beginnen met de voorbereidingen. Door ideeën uit te wisselen, plannen te maken, medestanders te werven in bijvoorbeeld een online bijeenkomst of via de BuurtWhatsApp-groep. En als je je idee op de website voor bewonersinitiatieven MijnWijk plaatst, dan krijg je contact met mij. Hoe het daarna verder gaat, kun je zien in het Stappenplan. Hoe we jullie kunnen ondersteunen en faciliteren lees je in het onderstaande artikel: De gemeente ondersteunt een goed idee. En lees vooral het interview met bewoners Rachel en Spencer. Ik weet zeker dat je daar door hen geïnspireerd raakt en je dan ook een bijdrage wilt leveren aan nog meer, en het nu zo broodnodige, buitengeluk! www.zwolle.nl/mijnwijk www.zwolle.nl/stadshagen

Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder Stadshagen

Een betere buurt begint bij bewoners Je zou zeggen dat de straat Krijtenbergstraat haar naam eer aan doet. Er zijn genoeg tegels en stroken asfalt voor kinderen om op te krijten. Toch zien de bewoners dat anders. Niet dat ze bezwaar hebben tegen tekenende kinderen, maar als het aan hen ligt heet hun straat straks: Groene Krijtenbergstraat.

Saamhorigheid Spencer Roozeboom: ‘Wij wonen hier nu bijna 3 jaar. Het is een hele fijne buurt, met goede burencontacten. Die saamhorigheid is ontstaan toen de huizen zijn opgeleverd.’ Bewoner Rachel Ottink: ‘We helpen elkaar en pakken ook samen verbeteringen op zoals zonnepanelen en

In de Krijtenbergstraat is genoeg ruimte voor meer groen

De bewoners aan de Krijtenbergstraat in Stadshagen zijn het erover eens: hun straat moet niet alleen groener, maar ook duurzamer, biodiverser en klimaatbestendiger. ‘Het is steen, op steen, op steen,’ aldus bewoners Spencer Roozeboom en Rachel Ottink. Achter de huizen is het een groene oase, maar als je de straat inrijdt, is het een stenige, grijze massa.

06

sedumdaken waaraan een aantal bewoners heeft meegedaan.’ Daarmee snijdt Rachel een punt aan dat Spencer na aan het hart ligt: ‘Het moet echt duurzamer, maar ook klimaatbestendiger en groener. Want in de zomer wordt het in onze straat heel warm. En water stroomt niet gemakkelijk weg tussen de tegels. Dan is grond en groen veel beter.’ Rachel: ‘Groen is

toch ook veel mooier! En het draagt ook bij aan het welzijn van mensen.’ Het was niet zo moeilijk om andere bewoners enthousiast te maken voor een groenere straat. Rachel: ‘Iedereen doet mee. De een wat actiever dan de ander. Het is gewoon belangrijk dat je goed naar elkaar luistert. Goed de wensen meeneemt en dat je bereidt bent om het te regelen.’ Spencer: ‘En een basisvertrouwen hebt, dat inmiddels gegroeid is door wat we allemaal samen al gerealiseerd hebben.’ Plannen Hoewel de huizen dicht tegen de straat staan, is er genoeg ruimte voor groen. ‘We adopteren een stuk grond van de gemeente. Daar vervangen we het gras en de tegels door biodiverse beplanting. Een variatie aan struiken, bloemen en planten trekken vogels en insecten aan. Die zijn zo belangrijk voor bijvoorbeeld onze voedselvoorziening. Al met al krijgen we er zo’n zestien meter groen bij,’ aldus Spencer. Rachel vult aan: ‘Er is ook genoeg ruimte voor geveltuintjes langs de huizen. Ik denk dat we daarmee wel zo’n dertig meter aan extra groen aan de straat toevoegen. Maar we willen ook hoog groen. Bomen kan niet vanwege de kabels in de grond, maar een hoge groene muur is een goede vervanger.’ Samenwerken met de gemeente Spencer en Rachel zijn eensgezind als het gaat om de rol van de gemeente. Niet regelen, maar faciliteren. Rachel: ‘Je bent samen verantwoordelijk voor een goede leefomgeving maar wij wonen hier. Hoe

je je straat wilt inrichten, net als je huis, dat weet je als bewoner het beste. En die ruimte geeft de gemeente. Ik vind de gemeente heel ruimdenkend hierin. Ik vind het juist leuk dat de gemeente zegt: jullie hebben ideeën, ga het maar uitwerken.’ Spencer: ‘De gemeente hoeft alleen maar faciliterend te zijn en dat is precies wat hier ook gebeurt in de persoon van wijkbeheerder Marjolein Geurtsen.’ Rachel: ‘De gemeente is heel erg benaderbaar, geen log instituut zoals de meeste mensen denken. We sturen een mailtje of bellen met Marjolein en binnen no time hebben we een antwoord of is het geregeld.’ ‘Het is zelfs zo dat onze straat al lang groen had kunnen zijn als het aan Marjolein had gelegen. Zij moet meer op ons wachten dan wij op haar,’ vult Spencer aan. Wijkbeheerder stadsdeel West Marjolein Geurtsen stimuleert bewonersinitiatieven. ‘Bewoners denken wel eens dat ze een idee of wens bij de gemeente kunnen droppen en wij het dan uitvoeren. De bewoners in de Krijtenbergstraat doen dat zeker niet en geven precies de redenen aan waarom het belangrijk is dat bewoners het zelf doen. Daar komt bij dat niet alleen de saamhorigheid in de buurt toeneemt, maar ook dat men zich daarna meer verantwoordelijk voelt voor het behouden van een leefbare buurt.’

Vervolg op pagina 07


Vervolg van pagina 06

Een betere buurt begint bij bewoners De bewoners hebben het groenplan aan de gemeente voorgelegd. Marjolein: ‘Ik heb daarna een collega groenadviseur ingeschakeld om de bewoners te adviseren over de beplanting. De volgende fase is de financiering rond krijgen. Dat zou bijvoorbeeld subsidie kunnen zijn van het Waterschap vanwege klimaatbeheersing of bij een fonds voor initiatieven. Ook de gemeente en bewoners dragen een deel van de kosten. Dat kan overigens ook menskracht zijn voor het zware werk of materiaal.’

dat ze in het voorjaar het plan kunnen uitvoeren. Iedereen die belangstelling heeft voor de voortgang en het resultaat, kan de bewoners volgen op MijnWijk. Marjolein: ‘Dat is ons platform voor bewonersinitiatieven. Hier kunnen bewoners hun idee plaatsen of zich aansluiten bij een initiatief. Maar dan moet je wel, net als deze bewoners, bereid zijn om zelf aan de slag te gaan. Maar dat het zeer de moeite waard is, bewijzen deze bewoners.’ www.zwolle.nl/mijnwijk

MijnWijk De bewoners van de Krijtenbergstraat verwachten

Gemeente Zwolle ondersteunt een goed idee Bewoners nemen op allerlei plekken initiatieven om iets te verbeteren in hun wijk, buurt of straat. De gemeente Zwolle helpt graag bij dit soort acties. Met een digitaal platform om medestanders te zoeken, met menskracht, deskundig advies, materiaal of geld. Op het digitale platform voor initiatieven MijnWijk plaatsen bewoners hun idee voor de buurt. Zoals het vergroenen van een versteende plek, een actie om de verkeersveiligheid in de straat te verbeteren, een klimaatplan tegen overtollig

regenwater, sportieve buurtontmoetingen tegen eenzaamheid of speelmiddagen in een tijdelijk afgesloten straat. Steun Via MijnWijk zoeken initiatiefnemers medestanders in de buurt die het idee steunen of mee willen doen om het idee uit te voeren. De wijkbeheerder bekijkt of het idee uitgevoerd kan worden en geeft advies voor het maken van een plan. Als het plan uitgevoerd kan worden, kan de gemeente daarbij helpen. Bijvoorbeeld met materiaal, advies van een groenex-

pert of menskracht voor het zware werk. Als er geld nodig is, dan kan de gemeente het initiatief eenmalig steunen met een bijdrage. Premie voor buurtinitiatieven De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om een initiatief financieel te ondersteunen, zoals de Buurtbonus voor grote initiatieven, of Premie op Actie, een eenmalige bijdrage voor buurtontmoetingen en het verbeteren van de buitenruimte. Als deze regelingen niet geschikt of on-

voldoende zijn, dan zijn er fondsen zoals het BuurtCultuurfonds, de Groene Loper of het Oranjefonds. Provincie Overijssel en het Waterschap hebben vaak subsidieregelingen voor klimaatmaatregelen. De wijkbeheerder bekijkt samen met de initiatiefnemers welke regeling voor het idee het meest geschikt is. Meer informatie staat op www.zwolle.nl/premie-voor-buurtinitiatieven

CSV’28 heeft trainers voor het nieuwe seizoen rond De trainerscarrousel draait op volle toeren. In de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen heeft voetbalclub CSV’28 uit Stadshagen goede zaken gedaan. Nagenoeg alle trainers zijn bekend. Hoofdtrainer Berry Mulder heeft voor twee jaar bijgetekend voor de club. De club heeft in de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd met de (toekomstige) trainers. Dat heeft als resultaat dat nage-

noeg alle posities zijn ingevuld. Michael Smit van de Technische Commissie is tevreden. ‘Het is fijn dat er nu al duidelijkheid is als het gaat om de selectie-elftallen. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat Berry Mulder besloten heeft om voor nog eens twee seizoenen bij te tekenen. Laten we ook hopen dat we vanaf volgend seizoen weer een volledige competitie kunnen spelen. We merken dat iedereen graag wil voetballen. We staan te trappelen om

ook weer eens echte wedstrijden te spelen!’ Naast Berry Mulder zijn de volgende trainers benoemd, met tussen haakjes de toebedeelde trainingsgroep: Martin Mensink (O19-1), Edward Groot Lipman (O17-1), Wietze Postma (O17-2), Ruud Swaak (O151), Julian Scheffer, is door CSV’28 opgeleid als trainer en heeft recent zijn TC3 diploma gehaald (O15-2), Harco Schuring (O14-1) en Joel Kommer (O13-1).

Rechtgezet In de Vinexpress van januari plaatsten wij een fotoreportage van de verlichte gebouwen in de Polder Mastenbroek. Helaas is de naam van de fotograaf weggevallen: de foto’s zijn gemaakt door onze fotograaf Jan Burgman.

Tegenwind Door Simon van der Lugt, predikant De Fontein Ik las laatst het volgende gedicht van Wiel Kusters (* 1947) Vlag Een vlaggenmast houdt vlaggen vast. Een windvlaag vindt dat ongepast. Maar als de vlag gestreken wordt, is er geen windvlaag meer die mort. Dan wappert fier en vrij de wind: er is geen vlag die hem nog bindt.

Er staat geen woord te veel in dit gedicht. Het rijmt onnadrukkelijk. Het opent met een simpel tafereel. In een paar zinnen zie je het voor je, de vlag wappert en wordt gestreken, en in drie strofes ben je heel fraai meegenomen naar een nieuwe gedachte: voor vrijheid hebben we elkaar nodig. De eerste regel is al goed: de vlaggenmast houdt vlaggen vast. Heerlijke klanken. Mooie gedachte: alsof de vlaggen vrij willen zijn. Maar zonder mast komt de vlag niet tot zijn doel. De vlag heeft ook wind nodig. Samenwerken zou je zeggen. Ja, maar als nou de windvlaag het vasthouden ongepast vindt, wat dan? De windvlaag heeft een eigen agenda, zo te horen. Dus wordt de vlag de speelbal tussen mast en vlaag. Zo kunnen mensen zich voelen, een speelbal. Wij zijn sociale

wezens, zo zijn we door God geschapen met elkaar. Wil jij je bestemming bereiken, dan heb je de hulp van een ander nodig. Dat begint op dag 1 van je leven. Nu is het zo dat je soms meer leert van tegenwind dan van meewind. Je levensbestemming rijpt in de confrontatie met de ander. Zoals het spreekwoord zegt: zonder wrijving geen glans. Maar soms kan je de tegenwind niet meer aan. Dan strijk je de vlag, zeg maar. Wat houd je dan over? De kale mast. De windvlaag heeft niets meer om op te mopperen. Het luidruchtig wapperen van de vlag is als het morren van de wind. Als je de vlag weghaalt, lijkt het alsof je de wind pas echt vrij maakt. Maar de dichter zet daar nu even een vraagteken bij. Ben je vrij als niemand je wat in je weg legt? Ben je vrij als je nooit tegen-

gesproken wordt? Levenservaring leert dat je pas echt groeit in karakter als je grenzen leert zien en respecteren. De luidruchtig wapperende vlag brengt ook de tegenwind tot z’n bestemming. Vlag en mast en wind, zij hebben elkaar nodig. Mens en mens en mens, wij hebben elkaar nodig om te leren inbinden. Ds. Simon van der Lugt, predikant De Fontein, Sterrenkroos 56, Zwolle-West. Reageren? simonvanderlugt@defonteinzwolle.nl

07


Naam: Amy Herman Visscher Geboortejaar: 1975 Geboorteplaats: Zwolle Beroep: taalambassadeur

Taalheld Amy Herman Visscher overwint laaggeletterdheid

Door Iris Maes In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Dus ongeveer 1 op de 6 mensen. Laaggeletterdheid is een term voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone. ‘Uit ervaring weet ik hoe het is om niet goed te kunnen lezen en schrijven. Je kunt niet meedoen, voelt je dom. Je wordt gepest en buitengesloten. Al op jonge leeftijd werd duidelijk dat ik op

‘Toen ik kon lezen en schrijven, ging er een wereld voor me open’ school niet goed mee kon komen en werd dyslexie vastgesteld. In die tijd was hiervoor weinig aandacht. Met behulp van aangepast lesmateriaal en meer tijd voor het maken van de schoolopgaven heb ik de basisschool af kunnen maken. Vastberaden begon ik aan de tuinbouwschool, waar ik door mijn dyslexie vooral veel moeite had met de Latijnse namen van bloemen en planten. Op het eindexamen kwam ik 4 punten tekort. Die kreeg ik cadeau als beloning voor mijn harde werken en doorzettingsvermogen, zodat ik toch met een diploma af kon zwaaien. De koksopleiding die daarop volgde, heb ik na 5 maanden af moeten afbreken; de combinatie werken en leren bleek te zwaar.’ Wake-up call ‘Toen ik mijn ouderlijk huis verliet, werd ik op mezelf teruggeworpen en bleek ik door mijn laaggeletterdheid met veel dagelijkse zaken, zoals het betalen van huur en vaste lasten, moeite te hebben. Als je moeite hebt met lezen en schrijven, gaan rekenen en tellen je ook vaak minder goed af. Toen mijn vrouw merkte dat ik een bepaald formulier niet in kon vullen, was dat voor mij een ‘wake-up call’. Ik heb op mijn 35e de knoop doorgehakt en heb me ingeschreven voor een cursus lezen en schrijven bij Landstede. Door de ziekte en het overlijden van mijn vrouw kwam ik er alleen voor te staan. Mede hierdoor was ik vastberaden om taalvaardig te worden en heb ik de cursus met succes afgemaakt.’ In 2002 werd Amy getroffen door een hersenbloeding. Na een ziekenhuisopname van een maand volgde een lange periode van revalidatie, waarin hij weer opnieuw moest leren lezen en schrijven. Nog dagelijks wordt hij geconfronteerd met de gevolgen van deze heftige gebeurtenis.

08

Foto Hans van Eerbeek

‘De ondertiteling van een film kan ik niet meer lezen. Aan de muziek merk ik dat het spannend wordt.’ Ondanks alle tegenslagen in zijn leven is het Amy gelukt om beter te leren lezen en schrijven dan ooit. Hij leest geen kinderboeken meer, componeert en schrijft liedjes en heeft zelfs zijn eigen autobiografie geschreven. ‘Ik heb er voor moeten vechten, maar het was het dubbel en dwars waard. Het maakt mij dagelijks gelukkig dat ik kan lezen en schrijven.’ Schaamte ‘Ik ben heel gedreven en gemotiveerd om mezelf te verbeteren in de Nederlandse taal. Ik ben trots op mijn prestatie en de ontwikkeling die ik door heb gemaakt. Bovendien heeft het mij veel gebracht. Door mijn beperking te accepteren, ervoor uit te komen en mijn schaamte te overwinnen, is er letterlijk een andere wereld voor mij opengegaan. Ik ben er weer. Ik doe weer mee. Dat gun ik anderen ook. Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om over die drempel te stappen en je kwetsbaar op te stellen. Dat getuigt van moed en doorzettingsvermogen. Als taalambassadeur zet ik me al acht jaar in om laaggeletterden met lezingen te inspireren en hen te overtuigen om de schaamte te overwinnen en hun taalpro-

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

bleem aan te pakken.’ De schaamte bij laaggeletterden zit vaak diep. Vaak zijn zij er een kei in om hun moeite met lezen en schrijven te verbloemen. Amy herkent de signalen direct: ‘Kan ik dat formulier thuis invullen, ik ben namelijk mijn bril vergeten.’ Of: ‘Ik ben niet zo goed met de computer. Kunt u dat formulier niet voor mij invullen.’ Ook het dragen van een mitella is een middel om laaggeletterdheid te verbergen. Door deze signalen te herkennen, kun je iemand op de juiste manier benaderen en doorverwijzen. Zo help je mee aan een geletterd Nederland.

Koos Alberts Amy is groot fan van Koos Alberts. ‘Ik luister veel naar zijn muziek en herken mezelf in zijn levensverhaal. Het zijn de teksten van zijn liedjes die mij diep raken.’ Vooral de nummers ‘Vechten voor het geluk’ en ‘Ik wil me niet laten kennen’ zijn favoriet. Muzieknummers met een lach en een traan. Van kinds af aan zingt Amy graag. Op achtjarige leeftijd leerde hij moeiteloos de muziekteksten uit zijn hoofd en zong uit volle borst mee. Deze passie is altijd gebleven. Dat hij de teksten nu zelf kan lezen en opschrijven is fantastisch.

Stichting Lezen en Schrijven Als je moeite hebt met taal-, reken- en digitale vaardigheden, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. De stichting Lezen en Schrijven zet zich daarom samen met partners in om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen zodat iedereen mee kan doen en onze samenleving sterker wordt. Taalheld In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij lopen daardoor tegen problemen aan op het gebied van geld, werk, gezondheid en gezinsleven. Met de TaalHeldenprijs worden mensen en samenwerkingsverbanden beloond die zich op een bijzondere manier inspannen voor een geletterd Nederland. In 2019 kreeg Amy deze prijs voor zijn inzet om laaggeletterden in de provincie Overijssel te inspireren en te motiveren om hun taalprobleem aan te pakken.


Senioren en kinderen komen samen in beweging

Voorbereidingen voor een nieuwe Kidsbeweegroute in Stadshagen Door Erika van het Hul Stadshagen beweegt! Op vrije momenten trekken wijkbewoners meer dan ooit de wijk en de wijde omtrek in voor een ommetje en een frisse neus. Om buiten bewegen ook voor de oudere wijkbewoners bereikbaar te maken én kinderen en senioren met elkaar in verbinding te brengen, nam het Zonnehuis het initiatief voor het uitzetten van een Kidsbeweegroute in het hart van Stadshagen. De initiatiefnemers zijn Nadine Grol en Rianne Foeken. Zij zijn als fysiotherapeut en bewegingsagoog verbonden aan het Zonnehuis en zijn grote voorstanders van bewegen in de buitenlucht. In hun dagelijks werk zien ze dat buiten bewegen voor veel ouderen niet haalbaar is. Familie die op bezoek komt kent niet altijd goed de weg in de wijk of vraagt zich af of het looprondje wel haalbaar is voor opa of oma: ‘Wat als we halverwege stranden?’ Rianne vond het antwoord op deze vraag in de Kidsbeweegroute, een speels beweegconcept dat ze kende uit haar vorige werkomgeving. Wat is een Kidsbeweegroute? Bedenkster Magda Mali uit Raalte won enkele jaren geleden met dit idee een wedstrijd voor het beste buurtinitiatief. Ze opende sindsdien meerdere wandelroutes van 1 tot 2 kilometer. Langs de route staan 18 bordjes met elk 6 beweegopdrachten, een kindertekening en een leuk weetje. Als extra spelelement kunnen wandelaars een meegebrachte dobbelsteen werpen waardoor elke route altijd anders is. De route in Stadshagen krijgt als thema Flora en Fauna in Stadshagen, teruggrijpend op de oorsprong van de Mastenbroekerpolder.

Creatieve tekensessies Jasmijn ten Hoven, adviseur en programmamanager binnen het Zonnehuis, vond samenwerkingspartners in de gemeente Zwolle, Sportservice Zwolle, Park en Bistro De Stadshoeve en de basisscholen KBS De Vlieger 2 en De Zevensprong. Het gezamenlijke plan ligt al even klaar. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten. In het oorspronkelijke plan zouden de kinderen van beide basisscholen voor de ontwerpsessies op bezoek gaan bij de ouderen in het Zonnehuis. Dit zou echter in de huidige situatie te veel risico’s met zich meebrengen. Daarom hebben ze een ander idee bedacht. Kinderen van de basisscholen gaan hiermee aan de slag tijdens hun lessen, de initiatiefnemers kiezen de mooiste tekeningen uit. De ouderen gaan tijdens hun dagbestedingsactiviteiten tekenen, samen met de dagbestedingscoaches en de servicecoördinator. Verbinding Jasmijn benadrukt: ‘Het is zo belangrijk om dit in verbinding te doen met de wijk en om de band tussen jong en oud te versterken.’ Rianne vult haar aan: ‘Een van de leerkrachten van de deelnemende scholen heeft al het idee om elke dag met de kinderen het rondje te rennen, als een soort daily mile.’ Nadine haakt hierop in: ‘Wij kunnen als therapeuten voor onze bewoners ook een behandeldoel aan de Kidsbeweegroute koppelen en ze zo stimuleren meer naar buiten te gaan.’ Routekaart van de Kidsbeweegroute in Stadshagen

Opening Als alle ontwerpen klaar zijn, worden de borden gedrukt en de paaltjes langs de route geplaatst. De planning is om de route nog voor de zomervakantie te

Op Orde Zwolle Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden? Bent u in de financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en papieren. Wij helpen u graag! Op de volgende manieren zijn we bereikbaar: Bellen : 038 – 456 97 00 (elke werkdag tussen 09:00-17:00 uur) Whatsapp : 06 – 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt er gereageerd) Mail : info@opordezwolle.nl Website : www.opordezwolle.nl Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch contact) Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: • De Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern),

• WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), • Humanitas Thuisadministratie en • Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers biedt hulp op maat bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren en financiën. NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

openen. Jasmijn onderstreept: ‘Het liefst willen we de Kidsbeweegroute samen met alle betrokkenen en de inwoners van de

• Wegens corona zijn de maandelijkse OV-inloopspreekuren voor 55-plussers vervallen. Wel kunt u met u uw vragen over het gebruik van het OV terecht tijdens het telefonisch spreekuur. Van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdagen donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur staan de OV-ambassadeurs voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Het telefoonnummer is 038-303 70 10. • Online Kidslab: Weven met een zelfgemaakt weefgetouw, 20 februari van 13.30 – 14.30 uur. Kidslabs zijn online Maak-workshops van Tetem. Elke woensdag- en zaterdagmiddag kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar (tenzij anders aangegeven) met een labcoach online aan de slag met -maak, -bouw en -ontwerpworkshops! In de voorjaarsvakantie is er zelfs dagelijks een toffe online workshop. Voor meer informatie en de deelnamelink: www.stadkamer.nl • Online Kidslab: Textielsticker ontwerpen in Inkscabe, 22 februari van

Kaart door Magda Mali

wijk feestelijk openen. Want dit traject is écht een voorbeeld van de kracht van samenwerking.’

13.30 – 14.30 uur. Voor meer informatie en de deelnamelink: www.stadkamer.nl Online Kidslab: Embleem ontwerpen in Inkscabe, 23 februari van 13.30 – 14.30 uur. Voor meer informatie en de deelnamelink: www.stadkamer.nl Online Kidslab: Wearables en Facefilters, 24 februari van 13.30 – 14.30 uur. Voor meer informatie en de deelnamelink: www.stadkamer.nl Online Kidslab Maak je eigen sokkenpop, 25 februari van 13.30 – 14.30 uur. Voor meer informatie en de deelnamelink: www.stadkamer.nl Online Kidslab: Leer haken met je handen, 26 februari van 13.30 – 14.30 uur. Voor meer informatie en de deelnamelink: www.stadkamer.nl Online Kidslab: Maak een feestelijke lichtpiano, 27 februari van 13.30 – 14.30 uur. Voor meer informatie en de deelnamelink: www.stadkamer.nl

09


Stadshagenaren maken droom waar in oud stationsgebouw

’Wij noemen dit enthousiasme, anderen zeggen: naïef en onbezonnen’ Door Bert Kunnen ‘Kijken, kijken, wel kopen.’ Zo ongeveer verging het Stadshagenaren Edward Vernhout (50) en Ingrid Lukens (53) toen zij verliefd werden op een vervallen stationsgebouw in het stadje Ballenstedt in de voormalige DDR. Na twee blikken op de bouwval verkochten zij hun huis in Zwolle en stortten zich een jaar geleden 450 kilometer verderop in een ongewis avontuur. Daar stonden ze dan, samen op een mooie nazomerdag, ‘op een klein stationnetje, ’s morgens in de vroegte’. ‘Ow, en nu,’ zo vat Ingrid bij aankomst kort hun gevoelens samen. ‘Wij noemen dit enthousiasme, anderen zeggen wellicht: naïef en onbezonnen.’ Hun leven bestond lange tijd uit drukdruk-druk, totdat Ingrid in 2016 een burn-out kreeg. Na een coachingtraject ontstond er de drive voor een heel andere mindset. ‘Ik wilde weg uit dat geren en gevlieg. Ik kreeg ruimte om te dromen, werken kwam op de tweede plaats. Ik had een bed and breakfast in Italië in gedachten. Toen we dit gebouw echter ontdekten, de prachtige ornamenten, de statuur van het gebouw en ons verdiepten in de historie, werd het dit Schlossbahnhof.

Het monumentale stationsgebouw van Ballenstedt

Gaststätte Als alles klaar is dan is Ballenstedt een prachtig gerestaureerd monumentaal gebouw rijker, dat meerdere functies heeft.

‘Gastvrijheid is de rode draad: ’Treffen, Verbinden und Verbleiben’, dat willen we hier bieden’ Anderen zien een bouwval, wij zien een station dat klaar is!’ Twee linkerhanden Door de verkoop van hun huis in Zwolle was er voor Ingrid en Edward een startkapitaal. De kosten om het vervallen gebouw op te knappen werden geschat op een miljoen euro. Dat geld was er niet, maar dit was voor hen geen belemmering er toch aan te beginnen. ‘Als je je nooit over angsten en belemmeringen heen zet, dan kom je nergens in het leven. We zien wel hoe ver we komen,’ zegt Edward luchtig. ‘Ik heb zelf twee linkerhanden, Ingrid ook, maar zij is links haha. We hebben veel hulp van vrienden en familie. En ons project is aangemeld bij Workaway (een platform waar mensen zich kunnen melden voor projecten in het buitenland, red.) Hierdoor komt er veel hulp uit alle werelddelen van mensen die wel es iets anders willen. Ze komen voor een paar weken of maanden langs om te helpen en krijgen van ons gratis kost en inwoning.’ Open dag De nieuwe eigenaren van het Schlossbahnhof lieten zich naar de Ballenstedters toe niet onbetuigd. Op elk adres duwden ze een flyer in de bus, waarin zij zich voorstelden als de nieuwe bewoners en hun plannen bekend maakten. De eerste terughoudendheid bij de autochtonen verdween grotendeels na een open dag, waar bijna 500 mensen op afkwamen. ‘Wij gaan zeker integreren. We willen wat voor deze regio betekenen, het is hier wel de voormalige DDR, dat toch nog altijd een achterstand op WestDuitsland kent. Dit gebied kan best een impuls als ons project gebruiken,’ stelt Ingrid vast.

10

Er komen vakantieappartementen voor de verhuur, een café met terras voor fietsers,

Eigen foto’s Vernhout

CIBAP (vakschool voor vormgeving, red.) die hier een project starten met herstel van de glas-in-loodramen.’ Edward, acht jaar redacteur geweest van de Vinexpress, is freelancer bij netbeheerder TenneT en verzet veel werk aan huis. Zo is er een gezamenlijk inkomen om de verbouwing in fases uit te voeren. Tegenvallers Er waren best flinke tegenvallers. Edward: ‘Een deel van de kozijnen was verrot en dan heb je het wel over tientallen. Het dak moest vervangen worden en zo glipt er weer drie ton tussen je vingers door.’

Edward en Ingrid in één van de gestripte ruimtes van het Schlossbahnhof

wandelaars, toeristen en de plaatselijke bevolking. De voormalige Gaststätte wordt een grote multifunctionele zaal, met een prachtig historisch plafond, waar feestjes worden gehouden en digitale nomaden werken. Bedrijven kunnen er trainingen en workshops houden. Ingrid: ’Gastvrijheid is de rode draad. Of, om het eens op z’n Duits te zeggen: mensen kunnen hier Treffen, Verbinden und Verbleiben.’ Atelier Ingrid doet de Kunstacademie en ziet zichzelf al kunstzinnig uitleven in het toekomstige atelier. ‘Ik wil me ook gaan richten op mijn kunstenaarsvak en ook ga ik hier workshops geven. Er zijn bij de verbouwing contacten gelegd met het

Een zwammenplaag in de kelder zorgde vervolgens voor veel schade. ‘Perfectionisme is wel ons valkuiltje,’ erkent Ingrid. ‘Maar we zijn nu wel zover dat het gebouw is gestript. We kunnen vloeren

leggen, plafonds stuken en elektriciteit aanleggen. Komende zomer hopen we twee appartementen klaar te hebben en dan moeten ook de toeristische fietsers in onze Raststelle terecht kunnen. Zo verzekeren we ons van wat extra inkomsten.’ Al met al verwachten de voormalige Stadshagenaren in het voorjaar 2022 hun deuren volledig open te stellen voor het publiek. En dan is het voor hen voorgoed: ‘Hakke-hakke-puf-puf, weg zijn wij!’

‘Wij gaan zeker integreren. We willen wat voor deze regio betekenen en helpen het toerisme verder te ontwikkelen’ Bijzondere vondsten Tijdens de werkzaamheden werden er bijzondere vondsten gedaan. Zo vonden zij een Ballenstedter Kreisblatt uit 1894, chocoladerepen uit 1900, oude damesschoentjes, oude munten en een staatslot uit 1939. ‘Meest bijzondere vondst vond ik toch wel de manchetknoop van de hertog,’ vertelt Edward met gevoel voor historie. ‘We gaan al die vondsten in een vitrine in de stationshal tentoonstellen, de inwoners van Ballenstedt vinden dat vast prachtig,’ verwacht Ingrid. Inmiddels is het tv-programma Ik Vertrek nieuwsgierig op de beide oud-Stadshagenaren afgekomen en zijn er al diverse opnames gemaakt. Hun ervaringen komen eind 2021 op de buis.

Schlossbahnhof Ballenstedt In 1864 kwam er goedkeuring voor de aanleg van een spoorlijn tussen Halberstadt en Halle in de voormalige DDR. Voorwaarde was dat er een aftakking kwam naar Ballenstedt, waar de hertog een zomerresidentie had. Het station kreeg daarom het predicaat Schlossbahnhof en werd in 1886 in gebruik genomen. Speciaal voor de hertog werd er ook een wachthuis bij gebouwd, waar hij in allure kon wachten op de trein. Het spoor en het station werden intensief gebruikt door lokale bewoners. Na de val van de Muur ging het treinvervoer snel achteruit. Uiteindelijk werd het station opgeheven, het spoor verwijderd en op het spoortalud een langeafstand fietsroute aangelegd. Het stationsgebouw heeft sindsdien vooral leeggestaan. Voor achtergronden, plannen, vlogs en nog veel meer over Ingrid en Edward: www.bahnhofballenstedt.de


t

raa t s ?

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer het Gemaalpad, dat parallel aan de Bandijklaan en Bronstraat ligt en een zijstraat is van de Droogmakerijstraat en de Karreveldstraat. Het Gemaalpad is gelegen in de buurt Frankhuis. Een gemaal is een installatie om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Het brengt of houdt water in een peilgebied op een bepaald niveau. Er zijn diverse typen watergemalen: - Het boezemgemaal: een gemaal dat het uitmalen van het water uit de boezem verzorgt. - Het poldergemaal: een gemaal dat het uitmalen van het water uit de polder verzorgt. - Een afvoergemaal: het gemaal dient

Het krantje Door Bert Kunnen

‘Hoe gaat het met het krantje’, een vraag die vrienden, die niet in Stadshagen wonen, regelmatig aan mij stellen. Gek dat ik iedere keer bij die vraag de vraagstel-

om het water uit een bepaald gebied te pompen. - Een aanvoergemaal: het gemaal dient om water een bepaald gebied in te pompen. - Een onderbemaling: een subgemaal voor waterafvoer binnen het gebied van een (groot) gemaal. - Een opmaling: een subgemaal voor watertoevoer binnen het gebied van een (groot) gemaal. Onderdelen Gemalen bestaan uit twee onderdelen: het opvoerwerktuig voor het verzetten van water en het aandrijfwerktuig (of motor) voor het in beweging zetten van het opvoerwerktuig. Opvoerwerktuigen kunnen zijn: een vijzel of waterschroef, een scheprad, een zuigerpomp, een schroefpomp of een centrifugaalpomp. Aandrijfwerktuigen kunnen zijn: een windmotor (molen), een stoommachine (stoomgemaal), een dieselmotor (dieselgemaal) of een elektromotor (elektrisch gemaal).

Het stoomgemaal Mastenbroek is een bekend (voormalig) gemaal in de nabije omgeving van Stadshagen, gelegen aan de Kamperzeedijk tussen Kampen en Ge-

nemuiden, en wordt ook wel d’Olde Mesiene genoemd.

ler van enig dedain verdenk. Het ‘krantje’, dat dan symbool lijkt te staan voor het wijksufferdje uit vervlogen tijden. Een dappere poging om wijknieuws van een half jaar oud in je bus te laten glijden. Met aankondigingen van evenementen die al lang achter de rug zijn. Om over te gniffelen. Het krantje, pffff. Geërgerd stuur ik dan de vraagsteller een exemplaar van ons krantje om het dedain wat de kop in te drukken. En dat helpt. Ik spreek ook wijkbewoners regelmatig over onze Vinexpress. ‘Er kwamen veel

nieuwe klanten hier, ze hadden het gelezen in het krantje’. ‘Wat leuk, elke maand het krantje in de bus’. Ook Travers doet op Instagram een duit in het zakje: ‘Vandaag Fakkelteenz bij Ensemble. Lees het verslag in het krantje van Stadshagen’. Hoe anders klinkt in deze context dan ‘het krantje’. Ik hoor dan ineens de bijzondere manier waarop het wordt uitgesproken: iets bewonderends, iets waarderends,

vertroetelend haast, iets waar je elke maand naar uitkijkt. Alleen Stadshagenaren zelf weten het krantje op zijn werkelijke waarde te schatten. Heel soms ontmoet ik liever een wijkbewoner dan een vriend. Je hebt nu weer ons krantje in je handen. Boordevol Stadshagen.

Foto Hans van Eerbeek

Bron: wikipedia.nl

11


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Petra en Abiëlle: ‘Wij hebben de leukste cadeauwinkel van Zwolle’ Door Erica Turmel-Donker

en heeft afgelopen zomer mij hiervoor benaderd. Ze had al contact over het pand en uiteindelijk hebben we in twee weken de hele inrichting gedaan om op 17 oktober open te kunnen.’

Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand zijn dat Petra en Abielle van Trotz. Wat biedt jullie bedrijf? ‘Wij zijn de leukste cadeauwinkel van Zwolle. Bij ons vind je een breed assortiment: van kraamcadeaus tot kaarsen, tot planten, beauty, tassen en kleding. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij hebben het. En als het er nog niet is: dan bestellen we het gewoon! We verkopen onze eigen producten – Petra is eigenaar van

‘Door de winkel leren we Stadshagen snel kennen’ Foto Erica Turmel-Donker, archieffoto Petra en Abiëlle voor hun winkel tijdens de opening op 17 oktober

Bijzonder Kaarsen en Abiëlle van MissDraad, red. – en die van lokale ondernemers, waarbij handgemaakt en duurzaam de belangrijkste kenmerken zijn. Ook verkopen we producten van Trotz zelf, waarvoor we samen de inkoop doen.’ Wat kenmerkt jullie als ondernemer? ‘Beiden zijn we enthousiast en doorzetters. We willen graag mensen blij maken met mooie spullen. We houden van het contact met mensen, van een praatje maken. Vaak krijgen we hele persoonlijke verhalen te horen bij het uitzoeken van een cadeau. Petra kan haar interesse en gevoel voor interieurstyling goed gebruiken in de winkel en voor haar advies, en Abiëlle kan op maat gemaakte kleding bieden. Achterin de winkel is een naaiatelier waar Abiëlle kan zitten werken.’ Wat is jullie drive? Petra: ‘Ik wilde altijd al een eigen winkel én iets met interieur gaan doen. Bij Trotz komt dit samen.’ Abiëlle: ‘Ik ben een paar jaar geleden gestopt met mijn baan in loondienst en wilde heel graag ook een eigen winkel, een plek voor de verkoop van mijn kleding. En ik miste mensen om mij heen, ik

ben daar te sociaal voor. Het is fijn om met Petra samen te sparren, we vullen elkaar echt aan. Petra werkt nog drie dagen in loondienst, met z’n tweeën is dit dan veel makkelijker. Op donderdagavond en zaterdag werken we samen en de andere dagen staan we er elk alleen.’ ‘Aan het begin van de tweede lockdown in december hebben we binnen een week een webshop in elkaar gezet, om zo toch enige omzet te kunnen maken. Er komen nog steeds nieuwe producten bij. We vinden het heel tof dat we nu goed te vinden zijn en dat we zo onze klanten ook kunnen bedienen. Mond-tot-mondreclame en de sociale media helpen daar echt aan mee.’ Hoe zijn jullie in dit vak gerold? Petra: ‘Ik werk nog drie dagen als intercedent bij een technisch uitzendbureau en ben eigenaar van Bijzonder Kaarsen. Ik wilde graag iets met interieur gaan doen. Via Het Ondernemersklankbord heb ik hulp gekregen bij het opzetten van een eigen bedrijf. Daar werd me verteld dat ik met een niche moest komen als ik succesvol wilde worden in de interieurwereld. Zo ben ik op de verkoop van kaarsen ge-

komen, wat ik bij de mensen thuis deed, via conceptstores (een winkel die is gebaseerd op een bepaalde levensstijl, red.), markten en mijn eigen webshop.’ Abiëlle: ‘Ik werkte in de kinderopvang. Voor mijn eigen kinderen maakte ik zelf

Hoe onderscheiden jullie je van vakgenoten? ‘Wij staan voor biologische, duurzame, handgemaakte producten van lokale ondernemers. Het moeten originele producten zijn die bij de Scandinavische stijl van Trotz passen. In Stadshagen zijn wij de enige conceptstore. We hebben een allesin-één geheel: alle producten sluiten op elkaar aan en voor ons is het belangrijk dat we ze zelf ook leuk vinden, dat we er enthousiast van worden. Wij hebben nog plek voor nieuwe, unieke producten die we nog niet in de winkel verkopen. Dus mocht iemand interesse hebben, kan diegene contact met ons opnemen. We zijn van plan om, zodra het weer mag, buiten openingstijden workshops, ladies’ nights en high tea’s te organiseren.’ Welke waarde vinden jullie belangrijk? ‘Wij zijn klant- en servicegericht en doen graag een stapje extra. Zo doen we dat in de lockdown met de thuisbezorging van bestellingen en de afhaalmogelijkheid bij Bakker Bart Stadshagen. Wij willen dat elke klant tevreden de deur uit gaat, dat

‘Wij staan voor duurzame, handgemaakte producten van lokale ondernemers’

al wel de kleding. Op gegeven moment kwam ik thuis te zitten en werd ik afgekeurd voor fysiek zwaar werk, zo is MissDraad ontstaan. Ik wilde creatief bezig zijn en begon klein: eerst stond ik alleen op markten en later ook via conceptstores en mijn eigen webshop.’ Petra: ‘We hadden beiden een plekje gehuurd bij een conceptstore in Kampen. Begin 2020 had Abiëlle het idee om zelf een winkel te beginnen. Mede door Corona wilde ze dit samen met iemand doen

klanten het gevoel hebben gezien te zijn. Of ze nu iets bij ons kopen of niet.’ Waar staan jullie over vijf jaar? ‘Dan hebben we een groter pand, misschien wel aan de overkant in het nieuwe winkelcentrum. Met een eigen koffiebarretje erbij... We willen vooral verder groeien en hebben eigenlijk altijd wel ideeën.’ Vervolg op pagina 13

WOONDECORATIE HASSELT

KAWI www.kawiwoondecoratie.nl

gordijnen

Raambekleding

Tapijt

Parket - laminaat

PVC vloeren

Parket schuren

Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Openingstijden: Di t/m vrij 09:30 - 12:00 13:30 - 17:30 Zaterdag 10:00 - 16:00

12


Vervolg van pagina 12

Petra en Abiëlle: ‘Wij hebben de leukste cadeauwinkel van Zwolle’ Hoe bevalt het werken in Stadshagen? Petra: ‘Ik woon zelf in Westenholte en kom regelmatig in Stadshagen. Ik ken hier veel mensen door mijn party’s en de markten waar ik gestaan heb. Ook voor de sport van mijn kinderen kwam ik vaak in Stadshagen en ik heb hier vrienden wonen. Door de winkel leer ik de wijk en de

mensen snel beter kennen. Misschien dat ik voor mijn droomhuis, een wit huis met een rieten dak, nog eens naar Stadshagen kom, maar voorlopig blijf ik waar ik zit.’ Abiëlle: ‘Mijn man zegt al dat we praktisch in Stadshagen wonen, zoveel zijn we hier. Ik woon zelf in Zwolle-Zuid. Mijn kinderen gingen daar naar de Montessori-

school en hadden wel eens speelafspraken of verjaardagen in Stadshagen, dus ik ken de wijk ook wel een beetje. Toch voelde het altijd een beetje als Verweggistan en een doolhof. Mijn kleding heeft ook een hele tijd bij de voormalige kinderkledingwinkel Spruit gehangen, dus ik kwam sowieso wel eens in Stadshagen. Door het

bezorgen van de bestellingen leer ook ik de wijk nu wel beter kennen en voelt het net zo vertrouwd aan als Zuid.’ Meer informatie is te vinden op www.trotz.shop, www.facebook.com/trotz. shop of www.instagram.com/trotz.shop

Stoeptaalactie Travers in beeld Travers Welzijn organiseerde op 3 februari de Stoeptaalactie. Hierbij werd de landelijke Poëzieweek in Stadshagen, met als thema Samen, afgesloten met de presentatie van diverse poëtische opwellingen van wijkbewoners. Winkeletalages en straattegels werden verrijkt met korte statements of fraaie poëzie. Travers deelde prijsjes uit aan Sylvia van den Barselaar, die samen met kleindochter Carice Schuit en vriendin Lily van der Bend ‘Het Doolhof’ maakten. Karlien en Bert de Wit-Hendriks kregen een eervolle vermelding voor hun gedicht ‘Leuk is…samen kletsen…’. Foto’s Margreeth Kruise en Yvonne Waslander

13


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Eenvoudig reserveren met een app

MyWheels deelauto’s nu ook in Stadshagen

Initiatiefnemer Rolf Koops met zijn deelauto in Stadshagen

Foto Hans van Eerbeek

Recent is er een nieuw initiatief op het gebied van duurzaamheid in Stadshagen gestart. Wijkbewoner Rolf Koops (46) beheert namens deelauto-organisatie MyWheels twee elektrische auto’s, waarvan één in Stadshagen. Elders in Zwolle staan nog zes deelauto’s van deze organisatie. Nederland telt 51.000 deelauto’s met ruim 500.000 gebruikers. Rolf adviseert in zijn dagelijks leven diverse overheden op het gebied van kli-

maat en duurzaamheid. Ook in zijn vrije tijd houdt hij zich graag met deze on-

Watergangen weer op diepte

In de afgelopen maanden waren ze goed zichtbaar in de wijk, de zuigboten van aannemingsbedrijf Van der Lee uit Bruchem. Met uit de kluiten gewassen tractoren werden ze aangevoerd en verplaatst. In opdracht van het Waterschap Drents Overijsselse Delta moest maar liefst 15 kilometer watergangen en vijvers worden uitgebaggerd. In de loop van de jaren ontstaat er op de waterbodem bagger, een laag van zand en slib. Hierdoor wordt het water steeds ondieper en dat vraagt om regelmatig onderhoud. Half miljoen In totaal is er in de wijk ongeveer 4000 m3 bagger via een buizenlint afgevoerd naar een depot in Mastenbroek. De totale kosten van de operatie bedroegen €500.000, waarmee een bedrag van €125 per kubieke meter bagger is gemoeid. Vanwege de grote aantallen kinderen in de wijk besteedde het waterschap veel aandacht aan de verkeersveiligheid rond het manoeuvreren van het afvoerende verkeer. Er werd zoveel mogelijk rekening gehouden met schoolgaande kinderen en ander langzaam verkeer.

Maar liefst 15 kilometer watergangen kregen een baggerbeurt

14

Elektrisch Zelf rijdt Rolf nu zeven jaar in een elektrische auto en dat bevalt hem uitstekend. ‘Een elektrische auto heeft tegenwoordig al snel een bereik van 350 tot 400 kilometer. Op verschillende plekken in Nederland zijn nu ook sneloplaadpunten. Het beperkte geluid van een elektrische auto maakt ook dat je rustiger rijdt. Het is niet zo dat je de auto nu helemaal niet meer hoort: je ervaart alleen een piepend geluid als je achteruitrijdt. Zodra je deelneemt aan het verkeer komt het motorgeluid via een luidspreker tot het andere verkeer.’

Duurzaamheid In Stadshagen ontstaan steeds meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Zonnepanelen worden coöperatief ingekocht, er wordt steeds meer gasloos gebouwd en het vergroenen van daken is erg in zwang. ‘Een deelauto is voor Stadshagen een prima oplossing,’ meent Rolf. ‘Er wonen relatief veel jonge mensen, die kijken anders tegen bezit aan en zien oplossingen en mogelijkheden in het delen van bezit, zoals een auto. Dat is vaak goedkoper dan zelf een auto aanschaffen. En ze leveren een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.’ Zonder abonnement De deelauto van Rolf Koops in de wijk staat in de Grassenbuurt, op de hoek van het Kamgras en de Bermzegge, dicht bij het winkelcentrum, en is eenvoudig te reserveren met een app op je telefoon. Een abonnement is niet nodig. Voor meer informatie over het gebruik van een deelauto kunnen wijkbewoners contact opnemen met de beheerder, Rolf Koops telefoon 06-5092679, e-mail rolfkoops@rolfadvies.nl of ga naar www.mywheels.nl.

Wandel-puzzeltocht en paaseieren zoeken

Heel Stadshagen uitgebaggerd

Sloten, vijvers en kanalen vragen om onderhoud. Door verwijdering van de overbodige bagger krijgt water meer zuurstof, ruimte en licht. Dat is goed voor planten, vissen en andere waterdieren. Daarnaast is het nodig dat watergangen en vijvers breed en diep genoeg zijn voor een goede aan- en afvoer van water. Ook kan het onderhoud door maaiboten beter worden uitgevoerd. In het midden van de meeste watergangen is de diepte nu weer op het gewenste niveau van minimaal 1 meter. Dergelijke grote baggerbeurten worden eens in de tien tot vijftien jaar uitgevoerd.

derwerpen bezig. Koops begon in eerste instantie zijn eigen auto te delen met andere Stadshagenaren. Onlangs werd hij benaderd door MyWheels en dat leidde tot de deal met twee deelauto’s. Deze organisatie heeft de ambitie om van het huidige aantal van negen miljoen auto’s terug te gaan naar één miljoen in 2030. Rolf: ‘Aan die ambitie draag ik graag mijn steentje bij. De meeste auto’s in Nederland worden slechts voor vijf procent van de tijd gebruikt. De overige tijd staan ze stil. Dat is veel. Voor die mensen is MyWheels dan ook een uitkomst.’

Foto Margreeth Kruise

Winkeliers organiseren buitenactiviteiten in de wijk In het winkelcentrum van Stadshagen zijn er vanwege de pandemie al geruim tijd geen evenementen mogelijk. Door de maatregelen is het voor veel wijkbewoners vooral thuiszitten met het hele gezin, want ook uitjes zitten er niet echt in. Toch willen de winkeliers een bijdrage leveren aan een prettige sfeer in de wijk en alle bewoners, groot en klein, een hart onder de riem steken met leuke buitenactiviteiten die nog wel kunnen en volledig coronaproof zijn. Wandel-/puzzeltocht Tot en met maandag 22 februari kunnen wijkbewoners nog meedoen aan de wandel-puzzeltocht. Deze wandeling van 2,8 kilometer voert langs leuke plekken in Stadshagen. Onderweg kun je letters zoeken, die samen een korte zin vormen. Het deelnameformulier met de route kun je downloaden via de website

www.winkelcentrumstadshagen.nl en daarna afdrukken, maar je kunt deze ook ophalen in een van de supermarkten. Paaseieren zoeken in de wijk Vanaf midden maart kan men op zoek naar 20 grote paaseieren die in de wijk verstopt zijn. De eieren zijn alle met de hand geschilderd door deelnemers van de dagbesteding Haagenhuus van Philadelphia. Via Facebook en Instagram (@wcstadhagen) worden telkens hints en aanwijzingen gegeven die een tipje van de sluier oplichten over de plekken waar de paaseieren te vinden zijn. Elk gevonden paasei geeft recht op een shoptegoed van €25, te besteden bij de winkels in Stadshagen. Degene die het gouden ei vindt, wordt beloond met een bijzondere bonusprijs. Ook al vinden de deelnemers geen enkel ei, dan nog is het leuk en spannend om op zoek te gaan.


Wijkbewoners protesteren tegen besluit gemeente Zwolle

Bloemenkraam de Kloe terug op de weekmarkt Door Erika van het Hul

Veel bewoners van Stadshagen lazen begin januari tot hun verbazing de tekst op het bord bij de marktkraam van Kees de Kloe. Hierop stond aangekondigd dat hij niet langer op de donderdagen op de weekmarkt aanwezig mocht zijn met bloemen vanwege de aangescherpte maatregelen tijdens de tweede lockdown. Dit schoot enkele vaste klanten in het verkeerde keelgat en zij besloten het er niet bij te laten zitten. Halverwege december was er nog niet veel aan de hand. De ambulante verkoop van snijbloemen en kerstbomen kon doorgaan en Kees en zijn team konden hun vaste klanten gewoon blijven bedienen. Klanten die op zoek waren naar een plantje of een kerststukje om cadeau te doen moest hij tot zijn spijt op dat moment wel teleurstellen, deze verkoop was enkel nog in de supermarkten toegestaan. Vaste plek op de warenmarkt Tot vlak voor Kerst de marktmeester aankondigt dat de bloemenstal, op last van de gemeente, haar vaste plek op de warenmarkt op donderdag moet opgeven zolang de maatregelen van kracht blijven. Dit om ervoor te zorgen dat er meer ruimte tussen de kramen met levensmiddelen beschikbaar komt. Met ingang van

7 januari zal hij daarom niet meer op de weekmarkt kunnen staan en De Kloe informeert zijn klanten hierover via het bord bij zijn bloemenstal.

Protest door Stadshagenaren Dit leidt al snel tot de nodige verontwaardiging onder het winkelend publiek. Ina Schippers, een vaste klant, besluit het er niet bij te laten zitten en klimt in de pen. Op 8 januari richt ze een mail aan de wijkbeheerder en de wijkwethouder en spreekt haar verbazing uit over de ontzegging, omdat het buiten verkopen van bloemen gewoon is toegestaan. En ze roept via de buurtapp Nextdoor andere wijkbewoners op haar voorbeeld te volgen en ook protest aan te tekenen. De bezwaren worden gehoord De persvoorlichter van de gemeente Zwolle legt in een reactie uit: ’Sinds de lockdown is de verkoop van bloemen alleen toegestaan als dit gebeurt door een bloemenwinkel buiten in de open lucht. Op de warenmarkten mogen alleen levensmiddelen worden verkocht. En voor de losse standplaatsen zijn geen beperkingen opgelegd door het Rijk. Er gelden dus formeel verschillende regels voor hetzelfde product dat onder dezelfde omstandigheden (buiten) wordt verkocht.’ Met als gevolg dat Kees de Kloe op alle reguliere dagen bloemen mocht verkopen maar op

de weekmarkt niet. ‘We hebben daarom in overleg met de andere gemeenten in de regio gekozen voor een duidelijke lijn: we gedogen dat ook op markt- en standplaatsen verse bloemen (géén planten) te koop mogen worden aangeboden. Uiteraard onder de voorwaarde dat iedereen, ook de klanten, zich houdt aan de coronamaatregelen en eventuele drukte goed wordt georganiseerd.’

Een positieve uitkomst En dan gaat het snel, Kees hoort dat de ontzegging wordt ingetrokken en met ingang van de tweede donderdag in januari kan hij zijn vertrouwde plek op de warenmarkt weer innemen. Hij is blij met de uitkomst. Vooral het idee dat de bewoners van de wijk hem een warm hart toedragen en zich achter hem schaarden doet hem goed.

Bloemiste Jeanette terug op de weekmarkt in Stadshagen

Foto Jan Burgman

Plannen Zwarte Water verbinden twee wijken

Stadshagenaar Bert Kamerman ambassadeur Groen Holtenbroek Aan de Hasselterdijk woont Bert Kamerman (56) samen met zijn vrouw en drie kinderen. Sinds 2004 wonen ze in een boerderij, die in 1894 is gebouwd. In het dagelijks leven is Bert als gebiedscoördinator actief bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het gezin kijkt uit op de groene zone langs het Zwarte Water, waar de gemeente appartementen wil bouwen. Als bewoner van Stadshagen geeft hij steun aan de tegenstanders van de bouw. Tijdens een van de informatiebijeenkomsten met betrekking tot de bouwplannen in het gebied de Zwartewaterzone, kwam Bert in gesprek met Groen Holtenbroek: een groep bewoners uit Holtenbroek, die zich hard maakt voor groen langs het Zwarte Water. In hun laatste nieuwsbrief zoekt de wijk naar Stadshagenaren die hen willen vergezellen in de strijd. ‘Stadshagen en Holtenbroek ontmoeten elkaar langs de Zwartewaterzone. Het is groen waarin we verbinding vinden.’ Verbaasd Gedurende het gesprek met Bert blijkt dat hij goed op de hoogte is van dat wat er in zijn woonomgeving speelt en gespeeld heeft. Het ontstaan van Stadshagen heeft hij van dichtbij meegemaakt. Net als bij de Zwartewaterzone heeft hij toen ook steeds nauw contact gehad met betrokkenen van de gemeente en plannenmakers. Bert: ‘Het heeft mij erg verbaasd dat Zwolle nu plannen heeft om hier huizen te gaan bouwen.’

Uitzicht op het Zwarte Water

Parels langs de Zwartewaterzone Toen in 2010 de visie Parels langs de Zwartewaterzone werd gepresenteerd, was er geen sprake van plannen voor woningbouw. ‘Deze plannen hebben mij en anderen dan ook overrompeld. Dit komt ook mede door het feit dat er weinig ruchtbaarheid aan is gegeven, waardoor er in stilte al veel plannen waren voorgekookt in een snelkookpan.’ De visie van

Foto archief Bert Kamerman

Bert op de Zwartewaterzone is helder. ‘Doe het niet! Als er dan echt gebouwd moet worden, doe het dan wel in een keer goed. Er zijn genoeg voorbeelden van projecten hoe het niet moet. Het zou echt een ramp zijn als daar straks wat blokkendozen komen te staan. Dan vrees ik, dat het enige groen straks nog zal zijn het groen op de platte daken van de blokkendozen. De Zwartewaterzone is de toe-

gangspoort van Zwolle. Geef het daarom de kwaliteit die het verdient!’ Wil jij ook groen langs de oevers van de Zwartewaterzone volop ruimte geven? Geef dan je mailadres door aan groenholtenbroek@gmail.com en volg de pagina van Groen Holtenbroek op Facebook.

15


PAASEIEREN ZOEKEN

IN STADSHAGEN

In maart starten we met een grote Paasactie! Gezellig eieren zoeken met het hele gezin. Vind één van de 20 eieren die verstopt liggen in de wijk. lever deze in en je ontvangt een shoptegoed van € 25,00 Er is één gouden ei met een bonusprijs! Volg ons op Facebook of Instagram voor aanwijzingen en extra hints.

VIN

GO

DH

UD ET E EI N

Wat fijn dat jij er bent!

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL Schrijven voor de Vinexpress is leuk! De Vinexpress wil een leesbare krant voor een leefbare wijk zijn. In Stadshagen gebeurt veel waarvan we verslag willen doen. We brengen boeiende interviews en interessante achtergronden. Genoeg om elke maand een krant boordevol Stadshagen in 8000 brievenbussen te laten glijden. Maar we komen nog wat schrijvende handjes tekort. We zoeken nog enkele

Redacteuren die ons team komen versterken. Redacteuren vullen hun functie op verschillende manieren in. De één redigeert persberichten, de ander interviewt graag mensen, een derde volgt wat er in het gemeentehuis gebeurt en weer iemand anders houdt de agenda van wijkgebeurtenissen bij. Er is altijd wel wat van je gading bij als je schrijven leuk vindt. En je bepaalt zelf hoeveel tijd je aan dit mooie werk wilt besteden.

Het is een vrijwilligersfunctie. We verwachten van je dat je de maandelijkse redactievergaderingen bezoekt en meedenkt over mogelijke artikelen. Je overlegt met onze fotografen over mooie plaatjes bij je uitgeschreven ’praatjes’. Je hebt je oren en ogen in de wijk open en bent een betrokken Stadshagenaar. Lijkt het je wat? Stuur voor meer informatie een e-mail naar redactie@vinexpress.nl. We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

De Vinexpress is een onafhankelijke wijkkrant, die tien keer per jaar verschijnt en huis-aan-huis wordt verspreid. We werken met louter vrijwilligers en zijn van onze inkomsten afhankelijk van advertentie-inkomsten. Wij zijn op zoek naar een

Advertentiecoördinator die: • contacten onderhoudt met bestaande adverteerders, • nieuwe adverteerders werft, • offertes en contracten opstelt, • advertentiemateriaal op tijd aanlevert, • contact houdt met onze penningmeester.

16

Het gaat om een zelfstandige functie en je kunt het werk gewoon thuis doen. Je legt verantwoording af aan het bestuur van Stichting Vinexpress en woont de maandelijkse redactievergaderingen bij.

van en ervaring met digitale verwerking, liefst MS Office, eveneens. Uiteraard word je uitgebreid ingewerkt. Voor meer informatie kun je bellen met de penningmeester: Mieke Pape, tel. 06 46065912.

Ervaring is een pré, maar niet per se noodzakelijk. Financieel inzicht is wel nuttig en kennis

Stuur je sollicitatie naar bestuur@vinexpress.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.