Vinexpress februari 2020

Page 1

Wijkkrant 18de jaargang, februari 2020

Stadshagen

09 Wijkagent Karin den Besten

11 Sabine Versteeg wint award

12 Groepswonen De Swaenenborgh

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Visie op wijkplas in de maak

Milligerplas krijgt meer allure De Milligerplas wordt de komende jaren ontwikkeld tot een volwaardig recreatie- en natuurgebied. Dat blijkt uit de onlangs op een bewonersavond gepresenteerde Visie Milligerplas. In afwachting van de plannen voor woningbouw in Breezicht was er tot op heden nog geen visie op de verdere aankleding van de plas. Nu de bouw in Breezicht-Zuid is begonnen en de plannen voor BreezichtNoord in ontwikkeling zijn, is ook gekeken naar de wijze waarop de plas bij de nieuwe buurt kan worden betrokken. Vier zones In de visie wordt de plas in vier delen benaderd en dat sluit aan bij het huidige gebruik van de oevers. Het noordelijke deel behoudt zijn meer natuurlijke inrichting. Rust, wandelmogelijkheden en ruimte voor de natuur zijn hier de uitgangspunten. De zuidzone is het woongebied en de westelijke oever wordt ontwikkeld tot een meer aangekleed recreatief gebied. De rechte oostelijke oever krijgt enkele permanente voorzieningen voor de verenigingen die op of aan het water actief zijn, zoals de duikclub, zeilers en sportvissers. Zo ontstaat een betere plek voor ontmoeten en een startplek voor diverse wateractiviteiten, goede opslag van materialen en betere parkeerplekken. Uit gesprekken met bewoners rondom het watergebied bleek behoefte te zijn aan een hondenstrand. Deze zal worden gerealiseerd aan de oostzijde. Een speciaal aangelegd pad zal een gemakkelijke toegang bieden tot de plas voor de mindervalide medemens. Boulevard Aan de zuidkant van de plas staan enkele appartementencomplexen in een boulevardachtige setting. Belangrijkste verandering hier is het realiseren van meer groen in wat nu een minder aantrekkelijke grijze vlakte is. Met deze vergroening wordt de groenstructuur van de achterliggende woonwijk doorgezet richting Milligerplas. De westzijde, met als middelpunt het grand café Milligers, is nu al het meer recreatieve deel. Dat karakter zal verder worden versterkt door het realiseren van diverse voorzieningen voor alle doelgroepen, waaronder waterspeelelementen en ruimte voor horeca. Het strandgedeelte krijgt een meer duinachtige inrichting. In de visie wordt ook aandacht besteed aan enkele specifieke wensen vanuit de bewo-

Schets Gemeente Zwolle

Milligerplas wordt volwaardig natuur- en recreatiegebied

ners van Stadshagen. Zo hebben jongeren al langer behoefte aan een eigen stek bij de plas en een betere inrichting van huidige, geïmproviseerde plek; die wens wordt in de visie gehonoreerd. Wandel- en fietspad In met name het oostelijke deel van de plas zitten fietsers en wandelaars elkaar nog wel eens in de wielen. Er zijn vier mogelijkheden gepresenteerd waarop bewoners nogal divers op hebben gereageerd. De gemeente heeft een voorkeur voor een vrij liggend fietspad, voor een deel langs de Werkerlaan en dan vervolgens afbuigend naar de plas. Het ‘rondje plas’ wordt na realisering van de plannen voor wandelaars een stuk aangenamer, doordat de route overal dichtbij het water zal komen te liggen. Vooral dit aspect van de plannen oogstte op de informatieavond veel waardering. Waar nodig en mogelijk worden aan de hand van de suggesties aanpassingen gedaan aan de ontwikkelrichting van de Milligerplas. Besluitvorming zal in de loop van dit jaar plaatsvinden.

Foto Hans van Eerden

De vier inrichtingszones in beeld

700 reizigers per dag

Station Stadshagen in trek Het onlangs geopende station Stadshagen blijkt een aanwinst te zijn voor de wijk. In de eerste vier weken na de opening maakten er op doordeweekse dagen gemiddeld 700 individuele reizigers gebruik van het station. Dat meldt vervoerder Keolis. Het zijn er bijna tweemaal zoveel als tijdens de proefperiode in de zomer van vorig jaar. Woordvoerder Lotte Hendriksen van Keolis: ‘Hieruit blijkt dat de reiziger station Stadshagen sinds de opening goed weet te vinden en graag via dit station reist. Een positieve constatering.’ Het station is sinds 15 december in de dienstregeling van de Kamperlijn opgenomen. Reizigers kunnen tweemaal per uur de trein nemen om in Kampen of Zwolle te komen. De ingebruikneming moest twee jaar worden uitgesteld. Tijdens test-

Foto Yvonne Waslander

ritten bleek dat de ondergrond van de Polder Mastenbroek, waar de trein doorheen rijdt, te slap was om een snelheid van 140 km per uur te behalen. Uiteindelijk kon door het uitvoeren van diverse maatregelen een maximale snelheid van 100 km per uur worden bereikt.

80 auto’s op voorraad In alle prijsklassen met KMen onderhoudshistorie

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Gezamenlijk advies milieuorganisaties:

Misschien mogelijkheden in 2021

De Milieuraad Zwolle en het NatuurPlatformZwolle (NPZ) hebben een gezamenlijk advies aan de gemeente Zwolle uitgebracht over mogelijke P&R-terreinen in en rond de stad. Eén van de locaties die men als mogelijkheid ziet is gelegen aan de Scholtensteeg, in de omgeving van het benzinestation aan de Hasselterweg. Beide natuurorganisaties zijn van mening dat alle mogelijkheden om de verkeersdruk op Zwolle te beheersen, in relatie tot de bereikbaarheid van vooral de binnenstad, moeten worden verkend.

Het broeit al geruime tijd in zorgcentrum het Hoge Huis in Stadshagen en omgevng. Sinds de bewoners zijn verstoken van een bushalte wordt onvrede over de situatie geuit richting provincie, die hiervoor verantwoordelijk is. Buslijn 1 van de Zwolse stadsdienst slingert door de wijk en na een wijziging in de dienstregeling was er geen plek meer voor deze halte. Sindsdien voeren de bewoners, samen met de Socialistische Partij (SP), actie. Zo staken zij medio december het spoor over om een spandoek op te hangen, waarop hun ongenoegen werd geuit.

‘Onderzoek mogelijkheid P&R-terrein Scholtensteeg’

Nieuwe halte Kamperlijn Een P&R (Park&Ride)-terrein is bedoeld om de Zwolse wegen te ontlasten van autoverkeer en mensen gelegenheid te bieden om met de bus of de fiets de stad in te gaan. In het advies wordt de locatie Scholtensteeg als een aantrekkelijke plek voor een P&R-terrein bestempeld. Vanuit de regio en de stadswijk Stadshagen is de plek goed bereikbaar, zowel per auto als met de fiets. De Hasselterweg en de Stadshagenallee zorgen voor een goede ontsluiting van de wijk.

Stads- en streekbussen kunnen er prima halteren. De milieuorganisaties spelen zelfs met de gedachte om de Kamperlijn bij het parkeerterrein te laten stoppen. Groene suggesties Beide organisaties hebben, naast mogelijke P&R-terreinen, nog een groot aantal andere groene suggesties meegegeven in het kader van de Zwolse omgevingsvisie en de recent verschenen Mobiliteitsvisie. De milieuorganisaties zien de milieucomponenten stikstof en CO2 in de mobiliteitsdiscussie steeds belangrijker worden. Realisering van P&R-terreinen, ook wel transferia genoemd, maken voor de milieubeweging onderdeel uit van een totaal pakket aan maatregelen om mobiliteit duurzamer te maken. Het is nu afwachten wat de gemeente met deze suggesties gaat doen.

Provincie biedt Hoge Huis voorlopig geen bushalte aan

Station Stadshagen Half januari kwam gedeputeerde Bert Boerman van de provincie naar het Hoge Huis om met de bewoners te spreken over de ontstane situatie. Hier werd hem nog een keer duidelijk gemaakt dat veel bewoners zich opgesloten voelen nu zij niet meer bij de bus kunnen komen; voor hen is de volgende halte te ver weg. Boerman deed geen concrete toezeggingen. ‘Ik ben in gesprek met de verschillende partijen die zorgen voor het openbaar vervoer in

Park heeft dringend nieuwe Vrienden nodig

Nieuwe banken en trekpontje voor De Stadshoeve

Zwolle. Als de halte opnieuw in de dienstregeling zal worden opgenomen, dan zal dat niet voor juni 2021 zijn, aldus de gedeputeerde.’ Naast de wens voor een halte bij het Hoge Huis dringt de Zwolse politiek al langere tijd bij de provincie aan om lijn 1 ook langs het pas geopende station Stadshagen te laten lopen.

Eigen foto SP Gedeputeerde ontmoet ontevreden bewoners Hoge Huis

Kerstmannenloop rondom de school

Actie De Vlieger-2 levert € 6565 op voor De Stadshoeve

Leerlingen van de Katholieke basisschool 'De Vlieger 2' uit Stadshagen hebben in december een enorm bedrag opgehaald voor de Stadshoeve. Bij de Kerstmannenloop, een sponsorloop in kerstsfeer rondom de school, werd maar liefst €6.565,- opgehaald.

Foto Jan Burgman

Park de Stadshoeve heeft er recent enkele nieuwe voorzieningen bij. De Zwolse stichting De Gasthuizen schonk drie nieuwe houten banken. De INGbank gaf, samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, een gift voor het realiseren van een trekpontje. Park de Stadshoeve opende in 2017 haar poorten voor bezoekers en bewoners van Stadshagen. Het is een ontmoetingscentrum met een kinderboerderij, veel speelgelegenheden, waaronder het uitnodigende speelkasteel en een bistro met vergadermogelijkheden. Opa’s en oma’s Stichting De Gasthuizen geeft steun aan projecten die voor Zwolse senioren bestemd zijn. Bij het speelkasteel komen veel ouders en opa's en oma's met hun (klein)kinderen en die kunnen nu zittend genieten van hun spelende kroost. Het houtmateriaal van de banken past

02

goed bij de natuurlijke uitstraling van het speelkasteel. Met het trekpontje kunnen kinderen en (groot)ouders nu zonder omlopen over de gracht naar het kasteel komen. De bediening is eenvoudig en met een beetje trekkracht komen bezoekers zonder natte voeten aan de overkant. Het pontje is mede mogelijk gemaakt door een gift uit het ING Nederland Fonds, dat

onder het motto 'Help Nederland vooruit' buurtinitiatieven mogelijk maakt. Park en Bistro Park de Stadshoeve en de bistro met dezelfde naam zijn verschillende grootheden. Het park draait volledig op vrijwilligers en is afhankelijk van de donaties van Vrienden van De Stadshoeve. De bistro wordt gerund door een zelfstandige ondernemer. Omdat de gemeentelijke subsidie voor het park over enige tijd afloopt werft de stichting nieuwe Vrienden om het park draaiende te houden. Voor meer informatie kijk op parkdestadshoeve.nl, waar men zich ook kan aanmelden als Vriend.

De Kerstmannenloop wordt ieder jaar georganiseerd door de school, waarbij alle leerlingen meelopen voor het goede doel. Kleuters lopen rondjes over het schoolplein, oudere kinderen rondom de school. Iedereen laat zich sponsoren door familie en vrienden. De school aan de Buckhorstlaan in Stadshagen ligt pal naast Park de Stadshoeve. De opbrengst van de loop was dit jaar bestemd voor de buren. De Stadshoeve is als stichting afhankelijk van giften, donateurs en subsidie. Secretaris Esther Jellema nam de cheque dan ook dankbaar in ontvangst, in aanwezigheid van alle leerlingen en leerkrachten van de school. ‘Een prachtig bedrag, dat geld is erg welkom’, stelt Jellema. Het bestuur overlegt nu met de vrijwilligers van het park waar het bedrag aan zal worden besteed.


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Mariëlle Roeleveld, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Boersbroek, Renee van Hensbergen Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo, Martin de Zoete Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-In Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail straat en huisnummer naar bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhog, Jumbo en Albert Heijn. Bestuur Stichting Vinexpress: Geert Jan den Hengst Inez van Slooten Iris Boersbroek Mieke Pape Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van maart 2020: uiterlijk maandag 24 februari 2020.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Gaat Repair Café Stadshagen aan succes ten onder? Door André van den Akker, Repair Café Ook de laatste zaterdag van januari zaten er in Werkeren een zestal reparateurs klaar om kapotte spullen een tweede leven te geven. Soms zat er alleen een stekker los, soms was er meer aan de hand: kalkafzetting in koffieapparaten is een veel voorkomend euvel. Ook kinderspeelgoed gaat regelmatig kapot, maar kan vaak gerepareerd worden. Afgelopen januari kamen er vijftig apparaten binnen. De reparateurs hadden er hun handen vol aan: 32 werden die ochtend nagekeken en zestig procent daarvan ging weer gerepareerd mee met de inbrenger. Maar voor de andere 18 apparaten (CD-speler, printers, prentenboeken, oven, klokje etc) moest een extra dag ingezet worden. En helaas is de groep reparateurs wat uitgedund, ook dat zorgt ervoor dat niet alles ter plekke kan worden nagekeken. Aan het enthousiasme van de bezoekers kan het niet liggen: zelfs als een apparaat echt kapot is geeft het zekerheid als er naar gekeken is. En natuurlijk geeft het voldoening als de klant weer naar huis kan gaan met een herstelde schemerlamp, tandenborstel of schuurmachine. Er is nu dingend behoefte aan mensen, die handig zijn en graag achter de reparatietafels plaats willen nemen om te helpen. Elke reparateur heeft zijn eigen specialiteit: de een naait kapotte kleding, de ander zit in prints te solderen, weer een ander herstelt een prentenboek en de laatste repareert een stofzuigersnoer. Wie wil helpen om het team te versterken, graag! Als de groep te klein wordt moeten ze bezoekers teleurstellen en door-

Foto André van den Akker

verwijzen naar andere Repair Cafés. Kom langs om te kijken op het eerstvolgende Repair Café Stadshagen: op zaterdag 29 februari van 10 tot 14 uur in Werkeren, begane grond. Als er meer reparateurs

Bezorging Vinexpress Door Iris Boersbroek En nieuw jaar, een nieuw decennium en... een nieuwe bezorger van de Vinexpress. Zoals in landelijke media te lezen is geweest, zit de bezorging en verspreiding van ongeadresseerd drukwerk ‘in zwaar weer’: mensen willen al dat papier niet meer op hun deurmat, vaak overbodige informatie die je ook online kunt vinden. In sommige steden is het beleid inmiddels zo gewijzigd, dat je een sticker op je brievenbus moet plakken als je wel wat wilt ontvangen. Dat is natuurlijk geen slechte ontwikkeling, veel mensen vergeten een brievenbussticker op te halen en gooien nu week na week al het papier dat op de deurmat komt in de afvalbak (hopelijk de papierbak). In Zwolle is dat nog niet zo ver en ook al is de Vinexpress ook online te lezen, wij kiezen heel bewust voor een papieren krant. Die kan je neerleggen en pak je veel makkelijker even op om te lezen. Een krant is ook heel wat anders dan een reclamefolder: in een krant staat onafhankelijke, redactionele informatie. Afgezien van de advertenties natuurlijk, maar die hebben we nodig om het maken van de krant te kunnen bekostigen. De adverteerders hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van de krant. Het afgelopen jaar hebben we zoveel bezorgklachten gekregen (waaruit wel blijkt hoe graag de krant gelezen wordt), dat

we zijn overgestapt naar een andere verspreider. Dat betekent dat de krant op een andere dag zal worden bezorgd, niet meer in het folderpakket zit en dat de krant wordt bezorgd bij iedereen die geen of een NEE-JA-brievenbussticker heeft. De Vinexpress wordt nu op een woensdag bezorgd, samen met de De Peperbus en de Swollenaer. Er is in januari maar één bezorgklacht binnen gekomen, dus wij gaan ervanuit dat dit ook is gebeurd op woensdag 22 januari. We hopen dat alle bezorgklachten daarmee tot het verleden

zijn, kunnen er nog meer spullen nagekeken worden. Gratis natuurlijk: alle werkzaamheden worden gratis verricht, alleen de onderdelen moeten worden betaald. behoren. Mocht dat toch niet zo zijn, laat het ons weten. Alle vrijwilligers van de Vinexpress gaan er in ieder geval weer enthousiast tegen aan om elke maand een mooie krant te maken vol met artikelen en informatie over alles wat in Stadshagen gebeurt, wat met onze mooie wijk te maken heeft. Daar kunnen we trouwens nog wel wat hulp bij gebruiken. Daarom zoeken we nog redacteuren en een advertentiecoördinator. De vacatureteksten vind je elders in deze krant. Iris Boersbroek Voorzitten Bestuur Stichting Vinexpress

Brievenbusstickers (NEE-JA, voor als je geen folders maar wel huis-aan-huisbladen wilt ontvangen en NEE-NEE voor als je helemaal niets wilt ontvangen) zijn verkrijgbaar bij de gemeente.

03


kinderdagverblijf Woningbouw

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

Utiliteitswerken Verbouw

Bouwplannen?

Wij realiseren de woning die bij u past!

Renovatie

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! 0529 - 481527

INFO@HEETEBRIJ.NL

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 WWW.HEETEBRIJ.NL www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

25 & 27 februari

OPEN DAGEN Een spannende stap: een school kiezen voor uw kind. Wat vind ik als ouder belangrijk? Op De Sprankel sluiten we aan bij de ontwikkeling van de kinderen. We volgen de groeisprongen van jonge kinderen en organiseren ons onderwijs groepsdoorbrekend. We vinden het belangrijk dat iedereen erbij hoort, dat is een belangrijke (voor)waarde om je te kunnen ontplooien. Nieuwsgierig naar hoe we dit doen? Op dinsdag 25 en donderdag 27 februari hebben we open dagen van 10:00 tot 12:00. U bent samen met uw kind(eren) van harte welkom. Graag tot ziens!

De Sprankel | Klokkengieterlaan 3 Zwolle | www.desprankel.org | administratie.desprankel@florion.nl 04


Vacatures Vinexpress Stadshagen Advertentiecoördinator De Vinexpress bestaat uit louter vrijwilligers en vanwege onverwacht vertrek zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuwe advertentiecoordinator. Als advertentiecoördinator: • houd je contact met bestaande adverteerders, via • telefoon en mail. • ga je op zoek naar nieuwe adverteerders. • verstuur je offertes. • stel je contracten op. • zorg je dat het advertentiemateriaal op tijd wordt aangeleverd. • heb je contact met de penningmeester van het bestuur over het versturen van facturen. Het gaat om een zelfstandige functie, werk wat je gewoon thuis kunt doen. Je draagt verantwoordelijkheid af aan het bestuur van Stichting Vinexpress en woont de maandelijkse redactievergaderingen bij (op donderdagavond). Ervaring is een pré, maar niet perse noodzakelijk – we hebben een groot aantal vaste adverteerders. Financieel inzicht is wel fijn en kennis van en ervaring met digitale verwerking, liefst MS Office. Uiteraard word je uitgebreid ingewerkt. Voor meer informatie kan je bellen met de penningmeester Mieke Pape, 06 46065912. Stuur je sollicitatie naar bestuur@vinexpress.nl o.v.v. vacature advertentiecoördinator.

Schrijven voor de Vinexpress is leuk!

De Vinexpress wil een leesbare krant voor een leefbare wijk zijn. In Stadshagen gebeurt veel waarvan we verslag willen doen. We brengen boeiende interviews en interessante achtergronden. Genoeg om elke maand een krant boordevol Stadshagen in je bus te laten glijden. Maar we komen nog wat schrijvende handjes tekort. We zoeken daarom nog enkele

Redacteuren die ons team komen versterken. Redacteuren vullen hun functie op verschillende manieren in. De één redigeert persberichten, de ander interviewt graag mensen, een derde volgt wat er in het gemeentehuis gebeurt en weer iemand anders houdt de agenda van wijkgebeurtenissen bij. Er is altijd wel wat van je gading bij als je schrijven leuk vindt. En je bepaalt zelf hoeveel uur je aan dit mooie werk wilt besteden. Het is een vrijwilligersfunctie. We verwachten van je dat je de maandelijkse redactievergaderingen bezoekt en meedenkt over mogelijke artikelen. Je overlegt met onze fotografen over mooie plaatjes bij je uitgeschreven ’praatjes’. Je hebt je oren en ogen in de wijk open en bent een betrokken Stadshagenaar. Lijkt het je wat? Kom eens langs voor wat meer informatie of stuur een e-mail naar redactie@vinexpress.nl. We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

Vormgever/ dtp-er De vormgevers van de Vinexpress hebben extra ondersteuning nodig. Wij zijn op zoek naar een dtp’er/ vormgever met een grafische opleiding en aantoonbare werkervaring. Je hebt eerder bijvoorbeeld krantenpagina’s gemaakt of pagina’s voor een tijdschrift. Je kunt zelfstandig werken binnen de huisstijl van de krant. De grafische programma’s Indesign en Photoshop hebben voor jou geen geheimen. Heb je zelf een Apple computer met deze programma’s en wil je ons team komen versterken? Meld je dan door een email te sturen naar redactie@vinexpress.nl We gaan graag het gesprek met je aan over je mogelijkheden.

Travers

Wijz WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers

Activiteiten jeugdwerk Travers

Lekker gezond eten op de tienermiddag.

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt inzetten? Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder kunt ontwikkelen? Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun administratieve en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen de post door, ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met instanties en het aanvragen van (financiële) voorzieningen. Onze volgende training van drie dagdelen vindt plaats op 7, 14 en 21 april 2020. Alle middagen van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen. Belangstelling? Neem dan vooral contact met ons op via telefoon: 038 – 8 515 700 of mail met Rianne Taal: r.taal@wijz.nu. WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij (financiële) administratie. Een luisterend oor haalt je uit het isolement Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle. Waar ouders met problemen behoefte aan hebben is vooral vaak een luisterend oor. Een Home-Starter die hoort en begrijpt wat er speelt.

Ouder Gerlinde: ‘Ik mag zelf bepalen waar het over gaat en er is respect voor wat ik belangrijk vind. Ik voel me daardoor meer begrepen en volwaardig. Dit is helpend en het maakt mij sterker. Ook in het contact met anderen.’ Zwanet: ‘Een ervaren Home-Starter is iemand die vaak zelf ook ouder is, erkent en herkent dat opvoeden een klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten, heeft dit een positieve uitwerking op de kinderen.’ Home-Start biedt gratis ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar Meer informatie: www.home-start.nl of bel Zwanet 038-8515700

Woensdag 22 januari hebben we met de kinderen van de tienermiddag ons verdiept in een gezonde leefstijl. Onze stagiaire Megan heeft samen met één van de tieners een leuk programma in elkaar geflanst! Elementen als de schijf van vijf, bewegen en eten kwamen voorbij. We hebben samen wraps gemaakt met ingrediënten die allemaal in de schijf van vijf staan, gedanst op liedjes van Just Dance en besproken wat gezonde voeding is. Het was een hele gezellige, maar ook leerzame middag! De tienermiddag is elke woensdagmiddag (m.u.v. een aantal vakanties) voor kinderen (10 – 14 jaar oud) uit Stadshagen, Westenholte en Spoolde tussen 14:00 en 17:00 uur. De middag wordt gedraaid door enthousiaste stagiaires en een beroepskracht. Er is ruimte voor eigen inbreng, we vinden het superleuk om samen met tieners programma’s te bedenken, voor te berei-

den en uit te voeren. Iedereen is welkom. GreenkidZ dropping Dinsdag 21 januari stond er weer een toffe GreenkidZ activiteit op de agenda. Met 13 stoere bikkels en twee stoere stagiaires Vera en Yaniek, hebben we de kou getrotseerd en een barre tocht afgelegd terug naar het jongerencentrum. Niet zonder slag of stoot, want de route vinden met een GPS is natuurlijk niet heel makkelijk. Gelukkig hebben ze het allemaal heel goed gedaan en kwamen allebei de teams heelhuids terug bij Level Z. Hier hebben we gezamenlijk een kopje soep met een broodje gegeten om weer op te warmen. Hou je van buiten zijn, stoere activiteiten doen, ben je een bikkel en niet bang om vies te worden? Dan is GreenkidZ misschien wel iets voor jou. Voor meer informatie: Laura van Schubert – l.vschubert@ travers.nl – 06-27420833

05


Stadshagen: een wijk met initiatiefrijke bewoners

Bundeling van bewonersinitiatieven in Wijkenmagazine Het pontje aan de Tolgaarderstraat, de graffitimuur bij Level Z en de Sprankel, wijkboerderij de Stadshoeve, de tuinwerkdag aan de Leiendekkerstraat; slechts een paar voorbeelden van initiatieven van wijkbewoners uit Stadshagen. Wethouder participatie Michiel van Willigen presenteerde in de gemeenteraad het Wijkenmagazine met deze en meer verhalen, ervaringen en foto’s van bewoners die zich inzetten voor hun buurt. Elke twee jaar vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over de wijk en buurt in het Buurt-voor-Buurt Onderzoek. Daaruit komen wijkopgaven: bespreeken actiepunten om de goede zaken in de wijk te behouden en verbeterpunten aan te pakken. Dat doet de gemeente door bewonersbijeenkomsten te organiseren, maatregelen te treffen zoals het vernieuwen van een straat, of bijvoorbeeld in gesprek te gaan met organisaties bij sociale problemen. Maar steeds vaker tonen bewoners betrokkenheid en nemen zij het voortouw om hun buurt te verbeteren. René Stuij, wijkmanager: ‘Die initiatieven, op welk vlak dan ook, brengen bewoners met elkaar in contact en vergroten uiteindelijk het woonplezier. Dat is wat we terugzien in de cijfers. De woonomgeving wordt over het algemeen goed gewaardeerd. Graag blijven wij met de bewoners in gesprek en stimuleren het onderling contact om de wijk, buurt of straat nog leuker, mooier, veiliger en socialer te maken.’

Wijkenmagazine De voorbeelden in het Wijkenmagazine laten zien dat bewoners onmisbaar zijn bij ‘het maken van de wijk’ en dat die samenwerking heel veel mooie, verrassende, kleine en grote initiatieven oplevert. De gemeente hoopt dat deze voorbeelden anderen inspireren om ook van hun idee werk te maken. Dit kunnen ze doen door bijvoorbeeld hun idee met de buren te bespreken en vervolgens contact te leggen met het Wijkservicepunt van de gemeente. Marjolein Geurtsen, wijkbeheerder: ‘Als kersverse wijkbeheerder geniet ik van een wijk als Stadshagen. Een wijk die volop groeit en waar tal van mogelijkheden en kansen liggen. Kijk eens samen met je buren wat jullie kunnen doen om de straat of wijk nog leuker te maken. Vaak is er meer mogelijk dan je in eerste instantie denkt! Een fijne buurt maak je echt samen. Loop gerust eens binnen in het Cultuurhuis, ik denk graag met jullie mee!’ Het Wijkenmagazine is te downloaden op www.zwolle.nl/wijkenmagazine. De contactgegevens van het Wijkservicepunt West is te vinden op www.zwolle.nl/ stadshagen.

Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 Wat vindt u van de stad Zwolle? Woont u prettig in uw buurt en ontmoet u regelmatig uw buren? Wat wilt u dat verbetert en wat mag absoluut niet veranderen? Uw mening vindt de gemeente belangrijk. Eén van de manieren waarop de gemeente vraagt naar de mening van bewoners over hun wijk en stad is het tweejaarlijkse Buurt-voor-Buurt Onderzoek: een digitale, schriftelijke enquête. Het gaat in dit onderzoek om onderwerpen zoals veiligheid, gezondheid, werk, vrije tijd en de woonomgeving. 35.000 inwoners hebben een uitnodiging om mee te doen aan dit onderzoek. Heeft u geen uitnodiging? Ook dan kunt u meedoen. Ga daarvoor naar de website

Column wijkmanager René Stuij

De jeugd van tegenwoordig

Eind januari is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek weer begonnen. Elke twee jaar vragen we inwoners naar hun mening over onderwerpen als woonomgeving, veiligheid, vrije tijd en burencontact. Stadshagen kreeg, tijdens het laatste Buurt-voorBuurt onderzoek in 2018, van bewoners het cijfer 7,5. Zij gaven aan dat hun woonplezier erop vooruit is gegaan, maar hadden ook wat wensen. Verkeer is vaak genoemd als één van de verbeterpunten, maar ook overlast van jongeren vinden bewoners een punt van aandacht. Uit elk Buurt-voor-Buurt Onderzoek formuleren we wijkopgaven: actie- en verbeterpunten die we vaak samen met wijkorganisaties en ook bewoners oppakken. Eén daarvan is jeugd. En dat heeft niet alleen te maken met overlast, want dat is vaak het gevolg van een onderliggend probleem. Stadshagen is heel hard gegroeid. Maar jongeren groeien ook, waardoor niet alle voorzieningen meer aan de behoefte van de jongeren voldoen. Vrijetijdsprojecten pakken we het liefst samen met jongeren op. Op sociale media hebben we daarom een op-

06

roep aan jongeren gedaan met de vraag: ‘Als jij de burgemeester van Stadshagen zou zijn, wat zou jij dan voor jongeren regelen of organiseren waarbij je elkaar kunt ontmoeten in je vrije tijd?’ Uit die oproep kwam naar voren dat jongeren graag een uitbreiding van de bestaande skatebaan wilden. Inmiddels is die wens doorgevoerd. De baan is samen met de jongeren en de buurtbewoners in de zomer van 2019 feestelijk in gebruik genomen. Soms nemen de jongeren zelf ook het initiatief. Twee jongeren wilden een gedoogplek voor graffiti. Mede door inspanningen van deze jongeren ligt er nu een gezamenlijk ontwerp van deze jongeren, Jongerencentrum Level-Z, basisschool De Sprankel en de gemeente voor onder andere een graffitimuur. Ook jonge kinderen leveren een hele mooie bijdrage aan de leefbaarheid van de wijk. Neem de politiekids die zich inzetten voor een veilige wijk en samen met de politie

wijkmanager René Stuij

foutparkeerders wijzen op de verkeersregels. Door deze voorbeelden krijgt de uitdrukking ‘de jeugd van tegenwoordig’ een hele andere betekenis. We zien jeugd die betrokken is bij de omgeving en de handen uit de mouwen wil steken om wat te bereiken voor de buurt. We zijn trots op deze jongeren. Maar dat betekent niet dat we er al zijn. We hebben nog wel een weg te

gaan om ervoor te zorgen dat ook de oudere jeugd zich thuis voelt in Stadshagen. Het komende Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2020 is weer een nieuwe graadmeter. Ik raad u aan om het Wijkenmagazine in te kijken en meer te lezen over deze en andere jongereninitiatieven. René Stuij, wijkmanager Stadshagen www.zwolle.nl/wijkenmagazine


Opa’s lezen voor op Nationale Voorleesdag

Ontbijt in je onesie en met Moppereend in De Sprankel eens? ‘Als ik niet mag spelen’, of: ‘Als ik moet helpen met de afwas.’ Een meisje dat optimistisch aangeeft dat zij nooit moppert wordt enigszins ongeloofwaardig aangestaard.

Bedankje van alle kinderen

Ontbijten met je onesie en knuffelbeest in de klas

22 januari is een bijzondere dag voor groep 3 van basisschool De Sprankel. De kinderen krijgen op de Voorleesdag bezoek van de opa van Olivier, die voorleest uit het prentenboek ‘Moppereend’. De dag begint echter met een eenvoudig doch voedzaam ontbijt in de klas, dat bestaat uit door alle leerlingen van huis meegenomen broodjes, koekjes en fruit. De Schijf van Vijf van het enkele weken geleden gehouden Nationaal Schoolontbijt lijkt vandaag te zijn uitgebreid tot een Schijf van Tien: op de bordjes liggen nog de restanten van chocoladehagelslag, stukjes appelgebak en toetjes met toegevoegde suikers. Het valt ook niet mee voor ouders om consequent te blijven bij het dagelijks passeren van de volle schappen met lekkernijen bij de supermarkten. Zoals dat vast ook wel eens thuis gebeurt, hebben alle 21 leerlingen tijdens het ontbijt hun onesies en pyjama’s nog aan. Er zitten opvallend veel dieren in de klas. Een bonte verzameling van tijgers, eenhoorns, giraffes en Elmo’s brengen het dierentuingevoel tot leven. Dat wordt nog eens versterkt door de meegebrachte pluchen speelgoedbeesten, opgevrolijkt met muziek uit een of ander K3-popje. De meeste knuffels zijn in ongewassen staat

zo uit bed in de rugtas gestopt. Knuffels zijn onmisbaar, voor hen is geen tijd om gewassen te worden. Het gedierte past uitstekend bij de titel van het voorleesboek van vandaag: Moppereend. Op de vraag van de voorleesopa of de kinderen weten wat mopperen is volgen originele antwoorden. ’Dat is als je boos bent’, zegt een tot roze konijn omgetoverd klasgenootje en ze trekt er een echt moppergezicht bij. En wanneer mopper je dan wel

Groep 3 van de Sprankel luistert naar de voorleesopa

Moppereend Na deze grondige voorbereiding komt de Moppereend ten tonele. Het prentenboek gaat over een witte eend die vanaf de eerste bladzij moppert: hij niet kan zwemmen, omdat er geen water in zijn vijver staat. Het klimaatthema is zowaar tot het prentenboek anno 2020 doorgedrongen. Elk dier dat Moppereend probeert op te monteren, wordt getrakteerd op een steeds weer ander moppercouplet. Een donkere regenwolk wordt op iedere bladzij steeds groter en verkleurt uiteindelijk naar een zwarte massa. Als die wolk dan eindelijk zijn regen neer laat storten in de vijver van Moppereend, klapwiekt hij van blijdschap. En om de vreugde kracht bij te zetten verschijnt op de laatste bladzij van het boek een prachtige regenboog, als teken van hoop. ‘Bedankt opa’, klinkt het waarderend uit de mond van een meisje, dat aandachtig heeft geluisterd en voorleesopa er nog een lieve glimlach bij cadeau doet. Twee auto’s Als de voorleesopa na zijn verhaal langs de tafeltjes schuifelt wordt hij deelgenoot gemaakt van kleine ontboezemingen. ‘Mijn oma woont op Texel en woont in een hele grote villa’, is de mededeling van een trotse in politiehemd gestoken klasgenoot. Hij voegt er nog aan toe dat hij geen politieagent wil worden maar professor. ‘Ik heb maar één opa en één oma en dat vind ik wel jammer’, klinkt het teleurgesteld uit een meisjesmond. Waarna een klasgenoot opschept over de materiële welvaart op het thuisadres: ‘Wij hebben twee auto’s!’ De voorleesbeurt van de opa van Olivier wordt beloond met een bedankkaart (‘Bedankt opa!’), met alle namen van de jonge luisteraartjes er op. Die geste wordt dan maar opgevat als een aanmoediging om vooral volgend jaar op Voorleesdag weer langs te komen.

Thuis Wat is het hier toch prettig wonen, zeggen we tegen elkaar als we vanuit het zuiden Zwolle naderen. ‘We’ zijn de bemanning van het rolstoeltaxibusje, oftewel de taxichauffeur, een goede vriendin van mij en ikzelf. Deze unanieme mening werd waarschijnlijk vooral aangewakkerd door het niet willen wonen, daar waar wij net vandaan komen. Toen wij de terugtocht aanvingen, constateerde de chauffeur dat er mede door de tramrails werkelijk geen enkele weg egaal is. Samen met het feit dat het verkeer daar chaotisch is, was dit ons ook al opgevallen toen wij een aantal uren eerder met een collega van hem op weg waren naar hartje Amsterdam. Na een dik uur op de snelweg waren we nog zeker drie kwartier aan het dolen en schuifelen in de stad. Dat richting het paleis op de Dam het verkeer steeds meer vastliep, kwam mede door de afzettingen rondom het Paleis. En met een soort van trots mochten wij daar doorheen van de marechaussee. Zojuist zijn wij bij het Paleis opgehaald. Niet vanwege winkelen in de Kalverstraat of De Bijenkorf. Ook zijn wij niet bij de wassen beelden van Madame Tussaud geweest. Maar we moesten bij het Paleis zelf zijn! Ik was namelijk uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de Koning en Koningin. Hoewel dit niet echt van belang is voor dit schrijven, is het wel leuk om te vermelden en bijzonder om mee te maken. Wat een wereld, wat een etiquette. Maar champagne en kaviaar? Gewoon bier, witte wijn, jus d’orange en bitterballen! Op de terugweg is het relatief een stuk rustiger dan die middag ervoor. Zodra Amsterdam achter ons ligt spreken we onze bewondering, maar vooral afschuw over het drukke Amsterdam uit. Als wij Stadshagen binnenrijden zijn twee van ons drieën het erover eens dat we ons thuis voelen in Stadshagen. Daarop blijft de chauffeur stil.

Foto Yvonne Waslander

07


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Clownsneus als middel om jezelf te laten zien Door Erica Turmel-Donker

leeg is.’

Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Hilde Schoonbeek van Hilde laat je zien.

Welke waarde vind jij belangrijk? ‘Eerlijkheid, integriteit en openheid.’

Wat biedt jouw bedrijf? ‘Ik ben clown en trainer. Ik werk als contactclown in de zorg voor mensen met dementie en voor mensen met een beperking. Om met hen in contact te komen richt ik me vooral op de begeleiders en familie. Ik kom in zorginstellingen, op woongroepen van bijvoorbeeld Frion, dagcentra en de afdeling PG (psychogeriatrie) van het verpleeghuis. Het is heel waardevol om als clown binnen te komen en mensen uit hun schulp te zien kruipen. Ik geef ouderen de gelegenheid om zich te laten zien. Ik heb als clown vaardigheden geleerd die in mijn (clowns)trainingen en het dagelijks leven bruikbaar zijn. Een clown heeft geen ego, doet alles op gevoel, durft zich open te stellen en houdt geen masker voor. Hij maakt de wereld mooier. In de trainingen voor teams, vooral in de zorg, in het onderwijs, en bij particulieren gebruik ik die eigenschappen. De humor, kwetsbaarheid, verwondering en openheid van de clown heeft mij veel gebracht en dat wil ik doorgeven.’ Wat kenmerkt jou als ondernemer? ‘Ik kan me goed verplaatsen in de ander. Mijn valkuil is daarbij wel dat ik me snel laat afleiden: ik laat me leiden door wat op me afkomt. Bovendien beschik ik over een groot dienstverlenend karakter. Als parttime ondernemer werk ik vanuit huis. Het ondernemerschap geeft mij vrijheid om mijn werk flexibel en op maat in te richten. Ik ben serieus en toegewijd.’ Wat is jouw drive? ‘Dat komt voort uit mijn bedrijfsnaam: ik gun het mensen dat ze het durven om zich te laten zien, gewoon zoals ze zijn. Ik wil er graag toe doen voor de ander. Daarom ben ik contactclown: ik zie hoe waardevol dat is.’

Haventje in eigen beheer buurtvereniging

Buurthaven Frankhuis aan het water Door Erica Turmel-Donker Na 2,5 jaar is het eindelijk zover: Frankhuis krijgt zijn eigen buurthaven voor plezierbootjes. Deze wordt beheerd door buurtvereniging Frankhuis aan het water, die binnenkort opgericht wordt. Op 30 januari hebben zo’n 25 geïnteresseerde buurtbewoners tijdens een bijeenkomst in de Twistvliettoren een update gekregen over het proces tot nu toe en de stand van zaken.

Waar sta je over vijf jaar? ‘Ik ben geen lange termijnplanner. Ik ben blij met wat ik doe en hopelijk mag ik dat nog heel lang blijven doen. Niet het vele is goed, maar het goede is veel. Ik probeer zoveel mogelijk in het hier en nu te leven. Ik ben benieuwd wat de komende vijf jaar mij zal brengen. Ik heb wel een wens om vaker als ceremonieel spreker op te treden, bijvoorbeeld voor bruiloften.’

Foto Erica Turmel-Donker

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen? ‘Ik heb heel bewust gekozen om twaalf jaar geleden te stoppen met mijn werk en de clownsopleiding te gaan doen. Ik wilde clown worden! Meer met expressie doen op een manier die er voor mij toe doet. Zo ben ik via stages gaan clownen in instellingen, waar ik ervaarde dat het werk belangrijk is. Het geven van trainingen kwam daar vanzelf bij. Mijn achtergrond ligt in het onderwijs en ik heb dramalessen gegeven. Ik ging doen wat ik leuk vond, dat werd gezien door mijn omgeving waardoor er vragen kwamen naar mijn expertise.’ Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? ‘In teamtrainingen gebruik ik de clownsneus en leg ik uit hoe een clown in het leven staat. Wel stap ik gelijk af van het stereotiepe beeld wat er heerst over een clown. Dat zorgt voor opluchting in de teams die ik train. Ik stop mensen niet in hokjes, ik laat ze van hart tot hart contact maken. Vaak zijn het ook communicatietrainingen die ik geef. Teams leven er van op en leren om anders naar

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Uw Stadshagenmakelaar Lees verder op pagina 12

08

www.veermanmakelaardij.nl

elkaar te kijken, met meer openheid naar elkaar toe. Als contactclown laat ik alles ontstaan in het contact met de ander, vaak samen met een collega clown. Ik voer geen stukjes op. Vooraf zorg ik dat ik mijn rust gepakt heb en dat mijn hoofd

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? ‘Wij wonen nu ruim 18 jaar hier in Stadshagen. Het bevalt ons erg goed, het is plezierig wonen. We wonen nog steeds in hetzelfde huis. De wijk is van alle gemakken voorzien en anders kijken we wel een wijkje verder. Zwolle is een fijne, mooie stad. Het is echt ons thuis geworden. Meer weten? Kijk voor meer informatie op www.hildelaatjezien.nl en www.facebook.com/ hildelaatjezien.

Brenda Koper

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Wijkagent Karin den Besten:

‘Mensen, contacten, buiten zijn, de spanning, dat trekt me’ Door Bert Kunnen Ze zwaait als ze het Cultuurhuis binnenloopt en ons komt begroeten; gaat aan de tafel zitten met een houding van: ‘Nou, kom maar op dan!’ Zo gaat eigenlijk het hele gesprek met Karin den Besten (50). Na elke reactie is zij alweer gemotiveerd om een volgende vraag te incasseren. Goedlachs, een open gezicht, prettig communicerend. Ondanks dat zij er niet woont kent ze de wijk en zijn bewoners als haar broekzak. Hoe gaat dat eigenlijk met die drie jonge ‘belhamels’ als collega’s. Drie energieke mannen, tweede helft 30, jij begin vijftig, zij nog in de kleine kinderen, jouw beide kinderen al de deur uit. Gedraag je je als een echte Moeder-Overste of bazige schoonmoeder?

‘We zien de samenleving verharden en dat gaat Stadshagen ook niet voorbij’ ‘Haha, nee hoor, absoluut niet. We vullen elkaar uitstekend aan, we leren van elkaar. Nee, dat leeftijdsverschil merk je niet’, lacht Karin. ‘Er is ruimte voor iedereen in het team, die geven we elkaar, op straat zijn we gelijkwaardig en gáán voor collegiaal optreden.’ Je bent in de jaren ‘90 begonnen als matroos, met zeebenen voor de collega’s koken en serveren. Nu met beide benen aan de wal als wijkagent. Wat is er in de tussenliggende tijd allemaal met je gebeurd? ‘Ja, inderdaad, twee jaar bij de Koninklijke Marine. In de periode erna heb ik met mijn man enkele horeca-activiteiten in Zwolle ontwikkeld. Ik ging sociale dienstverlening studeren, werkte in de vrouwenopvang en bij tienermoeders. Maar ik wilde altijd al bij de politie. Toen mijn kinderen wat ouder werden, ben ik gaan solliciteren en werd al vrij snel na de opleiding aangesteld als wijkagent in Stadshagen. Mensen, contacten, de spanning, diversiteit in mensen, het buiten zijn, het verschil maken. Dat vind ik het aantrekkelijke van werken bij de politie. En gezien mijn opleiding en ervaring was en is wijkagent mijn ultieme plek.’ Je bent al veertien jaar bij Stadshagen betrokken, je hebt de wijk zien groeien, er kwam een grote groep opgroeiende jongeren, veiligheid werd een item met toenemende aandacht, hoe heb je het ervaren dat zo’n wijk van niets groeit naar volwassenheid? ‘Het mooie is dat je als agent met zo’n wijk meegroeit. Je ontwikkelt continue, er doen zich steeds weer nieuwe zaken voor. Het is een heel diverse wijk geworden met ook steeds meer culturen. Dat vind ik boeiend.’ De vier wijkagenten in Stadshagen brengen vanuit vorige werkkringen bijzondere ervaringen mee. Bij Karin is de sociale

Foto Erica Turmel- Donker

invalshoek niet verwonderlijk, gezien de vooral menselijke insteek van opleiding en werk. Zij maakt gemakkelijk contact en weet vaak de juiste snaar te raken bij bijvoorbeeld conflicten tussen buren. Stadshagen staat erom bekend dat er best veel huiselijk geweld voor komt en ook burenruzies vragen bijzondere aandacht. Hoe vul jij je rol bij meldingen die over deze problematiek gaan in? Karin erkent dat beide situaties vanuit de wijk vaak worden gemeld. Het korte lontje heeft veel mensen te pakken. ‘Meestal komt er een melding binnen bij 112. Als het echt gaat om gewelddadig optreden achter de voordeur dan gaan wij als politie als eerste naar binnen. De collega’s van Veilig Thuis sluiten aan. Mijn rol is om te vragen aan betrokkenen wat zij nodig hebben om zich weer veilig te voelen. Bij veel geweld speelt ook angst een grote rol: komt de dader misschien terug. Ik bespreek dan de mogelijkheden voor hulp en regel dat die er komt, bijvoorbeeld via het Sociaal Wijkteam.’ En bij burenruzies? Zit je dan in een zelfde rol? Nee, zeker niet, sterker nog, wij zijn daarin vaak helemaal geen partij, wij bemiddelen niet tussen buren. Daar hebben we de gemeentelijke Buurtbemiddeling voor. Wij komen pas in beeld als het al is geëscaleerd en er strafrechtelijke iets aan de hand is. Bijvoorbeeld vernielingen, bedreiging of verwondingen. Wij beperken ons dan tot verwerking van de feiten en mogelijke aangiftes. Nee, ik zie geen echte toename van burenruzies. Gelukkig

ervaren we in veel buurten in Stadshagen saamhorigheid en zoekt men het beste voor elkaar.’ Uit een landelijk onderzoek komt een nogal negatief beeld naar voren over de wijkagent: er zijn meer problemen, er is een grotere afstand tot de buurt en er zijn minder middelen en tijd. Herken je je in dit beeld? ‘Ik herken wel iets bij dit landelijke beeld, ja. Maar in Stadshagen speelt dat bepaald niet hoor. Wij krijgen hier absoluut de ruimte om in de wijk te zijn. En vergeet niet dat we afgelopen zomer zijn versterkt met de komst van collega Overweg. We hebben een team dat Stadshagen goed kan bedienen’.

‘Nee, ik ben geen Moeder-Overste voor mijn jongere collega’s’ Je kunt constateren dat het politiewerk intensief is en je altijd agenten te kort komt. Leidt dat er bij jou toe dat je je 24/7-agent voelt? Altijd die permanente druk van het uniform, ook al heb je die niet aan? Ai, gevoelig punt in huize Den Besten. ‘Mijn man roept wel eens: leg nou maar es die telefoon neer’, erkent Karin. ‘Ik heb veel contacten en ik geef vaak mijn mobiele nummer. Ik krijg dan ook als ik vrij ben wel appjes, die ik bij acute nood

meteen beantwoord. Als er geen spoed bij is app ik dat ik er binnenkort op terug kom. Soms ook een stukje advies tussendoor.’ Maar nee, Karin voelt niet de permanente druk van het politiewerk. Er is bijna ook nooit noodzaak om in haar vrije tijd heldhaftig te gaan doen. Stadshagen is de afgelopen tijd opgeschrikt door enkele stevige incidenten, die tot nu toe niet in de wijk voorkwamen. Autobranden, een schietincident en meerdere bedreigingen. Wat voor impact heeft dat op jullie werk? ‘We zien de samenleving verharden en dat gaat Stadshagen ook niet voorbij. Wij zijn er bij zulke incidenten om het gesprek met de betrokken buurtbewoners aan te gaan. Proberen onveiligheidsgevoelens weg te nemen, adviezen te geven. Mede dankzij de wijkagenten is er vaak goed zicht op wat er speelt, we zijn een schakel tussen de buurt en de rechercheurs die aan de zaak werken. Signalementen van mogelijke daders, de buurt let ook op en kijkt mee. We lossen gelukkig veel op en we kunnen met onze aanwezigheid ook veel voorkomen.’ Vinexpress besteedt deze maanden aandacht aan het werk van de vier wijkagenten van Stadshagen. Wie zijn zij? Hoe ervaren zij de wijk? Vorige maand hadden wij een gesprek met Alrik van den Berg. Deze keer publiceren we een portret van Karin den Besten. In maart en april maken Maarten van Esch en Peter Overweg het kwartet compleet

09


ra ? st

at

Straatnaam belicht

Foto Margreeth Kruise

Door Erica Turmel-Donker

van de Milligerplas.

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Waterviolier.

Zoet water De waterviolier – Hottonia palustris L. – komt voor in langzaam stromende sloten met zoet water of stilstaande watergangen, die niet al te diep zijn, en bloeit in de lente en voorzomer. De waterviolier heeft lange wortels, met aan de basis van de stengels onder het wateroppervlak kamvormig geveerde bladeren in rozetvorm. Het deel van de steel boven water is licht behaard en bevat geen bladeren.

De Waterviolier is een zijstraat van de Werkerlaan en Waterlelie en ligt in de buurt Milligen. Andere straten in de omgeving zijn de Sterrenkroos en Waterbies. De Waterviolier ligt op steenworp afstand

De plant is goed bestand tegen tijdelijk droogvallen van de sloot of poel en valt dan op door de grote bladermassa. Nectar De bloemen van de waterviolier staan in kransen boven elkaar. De bloemstelen, die in de oksels van kleine schutbladeren staan, zijn met fijne haartjes bezet. De bloemen hebben vijf smalle kelktanden (de uiteinden van een kelkblad) van een paar millimeter lang. De bloemkroon is licht lila tot wit. De keel van de bloemen is geeloranje. De bloemen produceren nectar en trekken bijen en zweefvliegen aan, die voor de bestuiving en bevruchting zorgdragen. Vissen en kikkers leggen graag hun eitjes tussen de bladeren van de waterviolier. Zo zijn de jonge dieren beschermd tegen natuurlijke vijanden. Zuurstof De waterviolier zorgt via de bladeren voor zuurstof in het water. Waterviolier kan geen (bi)carbonaat uit het water halen, alleen kooldioxide. Daardoor komt de plant alleen voor op plaatsen waar kwelwater door venige grondlagen omhoogkomt. In deze grondlagen wordt door dissimilatie (de afbraak van moleculen) kooldioxide gevormd. Staat de waterviolier in een drooggevallen sloot of poel,

dan neemt hij de kooldioxide direct op uit de lucht. De bladeren die dan gevormd worden, zijn fijner en kleiner dan de onderwaterbladeren, de soort gedraagt zich dan als moerasplant. Trivia ● De wetenschappelijke naam die Linnaeus voor de waterviolier heeft gekozen, Hottonia, is afgeleid van de Leidse hoogleraar Botanie Pieter Hotton (1648-1709), de voorganger van Boerhaave. ● De waterviolier is de enige Neder- landse vertegenwoordiger van het geslacht Hottonia. Wereldwijd is er nog één andere soort: Hottonia inflata in Noord-Amerika. ● Vanwege de fijn ingesneden kam vormig geveerde bladeren is ook de naam Waterduizendblad in opkomst geweest. ● In de Achterhoek is de naam Pinksterblommen ontstaan en gebruikt. De licht-lila kleur van de bloemen, vergelijkbaar met die van de Pinksterbloem – Cardamine praten- sis – en de bloeitijd rond Pinksteren kan daarmee te maken hebben. Bron: www.floravannederland.nl, www.wikipedia.nl

Kinderredactie basisschool de Schatkamer Geen computers op school! Door Sophie V. Donderdag 16 en vrijdag 17 januari hadden wij op school geen Chromebooks. De Chromebooks hadden namelijk een update. Wij op school doen bijna alles op een Chromebook: rekenen, taal, projecten/werkstukken en nog veel meer. Maar wat vinden wij van de redactie er dan van dat de Chromebooks twee dagen niet te gebruiken waren? Daphne: Ik vond het niet zo erg omdat je ook dingen kan doen zonder een Chromebook.

Mila: Ik had er niet zoveel moeite mee, want ik hoefde er niets meer op te doen. Bente: Ik vond het wel oké, want ik hoefde er niet zoveel meer mee te doen en je kan ook andere dingen maken zonder Chromebook. Julia: Vervelend, omdat ik vaak dingen op mijn Chromebook moet doen. Fien: Mij maakt het niet zo veel uit, maar het zorgt wel voor verwarring, want je wil dan iets doen en dan kan het niet. Sophie: Ik vond het ook wel weer fijn, omdat ik af en toe ook wel hoofdpijn heb. Maar ook weer niet, omdat dat voor verwarring

zorgt. Ik: Ik had er niet zo veel moeite mee, omdat je ook andere dingen kunt doen en dat is ook prima. De conclusie: het merendeel van onze redactie vond het niet zo erg, maar wel vervelend dat de Chromebooks het niet deden. Maar er was ook een deel die zeiden dat het voor verwarring zorgt en dat ze er veel op moeten doen en dat het daardoor vervelend is. Ik denk dat de Chromebooks school niet leuker maken en niet essentieel zijn maar het is wel handig en je kunt er veel mee.

Als iedereen grappen zou maken, zou het dan nog leuk zijn? Door Bente en Julie Onze mening: Wij denken van niet, want als mensen telkens dezelfde grappen maken worden ze saai en ken je ze al. Dat zou dus betekenen dat er nieuwe grappen en moppen bij moeten komen. Uiteindelijk houden de ideeën wel op en dan kunnen we depressief worden. Het is ook niet gezond om helemaal niet te lachen. Deze drie raadsels zouden dan bijvoorbeeld niet meer leuk zijn: Wat krijg je als je een hond te lang in de zon legt? Antwoord: een hotdog Hoe heet de vrouw van Messi? Antwoord : Vorki Waarom heeft een oen nachtlenzen in? Antwoord: Dan kan hij zijn dromen beter zien

Bron: Pinterest

Broccoli ovenschotel met walnoten en mozzarella Ingrediënten voor 3 personen:

Bereidingswijze:

- 1 stronk Broccoli - 1 prei - 200 gram pasta bijv. ( Fusilli) - 3 eieren - 200 ml slagroom - 1 bol Mozzarella - Geraspte Kaas (voor er bovenop) - 60 gram Walnoten - 1 eetlepel Italiaanse kruiden - Pijnboompitten - Champignons

• Kook de pasta gaar volgens de in structies op de verpakking in ruim water. • Verwarm de oven voor op 180 graden. Pak een ovenschaal en vet die in. • Leg hierna de pasta op de bodem van de schaal. • Was de broccoli en snij deze in kleine roosjes. Mijn advies: toch even kort blancheren in een pan met ruim water, zodat het beter

10

• • • •

• Scheur het bolletje mozzarella in stukjes en verdeel dit over de oven- schotel. • Breek de walnoten en strooi er nog wat pijnboompitjes overheen. • Als laatste strooi je nog wat kaas eroverheen. gaar wordt in de oven. Was de prei en snij die in kleine stuk- • Zet de broccoli ovenschotel nu in de jes en voeg die samen met de broccoli oven op 180 graden hete lucht. • De ovenschotel is klaar als de kaas is toe aan de schaal. gesmolten en de broccoli zacht Doe de champignons er overheen. geworden is. Kluts de eieren samen met de slag- room en de kruiden goed door. Eet Smakelijk!! Schenk dit over de broccoli en prei.


Naam: Sabine Versteeg Geboortejaar: 1985 Geboorteplaats: Nieuwleusen Beroep: Kapster Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen

Sabine Versteeg wint goud bij TransVision Award

Door Geert Jan den Hengst Wat haar op dat moment door het hoofd ging weet ze niet meer precies. ’Misschien iets met: hèhè eindelijk. Wat moet je op zo’n moment eigenlijk denken? Zesmaal is scheepsrecht? De aanhouder wint? Wat ik nog wel weet is dat ik een gat in de lucht sprong. Daar heb ik een foto van. Wat was ik blij! En trots!’ Sabine Versteeg is kapster en eigenaresse van Salon Images in Nieuwleusen. Ongeveer drie maanden geleden won zij tijdens de nationale finale van de vermaarde TrendVision Award de eerste prijs in de categorie Creative Artist. Hierdoor heeft ze haar naam gevestigd tussen de grote namen uit de Nederlandse kapperswereld. Zij had dit, na vijf eerdere nominaties, niet meer verwacht. Iedere keer stond ze dan wel samen met 9 anderen op het podium, maar ging steeds zonder prijs naar huis. Ditmaal vond de vakjury haar boven alles en iedereen uitstijgen. Sabine’s eindresultaat was qua kapsel, make-up en styling overrompelend compleet. In maart mag zij, samen met de Nederlandse winnares uit de categorie Color

“Het voorbereiden is een proces dat moet groeien.” Vision, afreizen naar het Spaanse Sevilla om mee te doen aan de grote internationale finale van deze TrendVision Award. Tijdens dit gezaghebbende kappersevenement zullen de deelnemers begeleiding krijgen van een aantal wereldwijd zeer bekende topstylisten, zoals Angelo Seminara, de grootste hairstylist van dit moment. ‘Spannend? Een beetje, noem het een gezonde spanning. Het is vooral gewoon heel erg leuk.’ Sabine kijkt er naar uit! Ze zal daar weer een topprestatie moeten neerzetten. Waarschijnlijk nog meer dan dat ze al deed waarmee ze de Nederlandse finale won. Of dat gaat lukken? Ze gaat natuurlijk haar stinkende best doen. Het voorbereiden op een finale is een proces wat moet groeien. Inspiratie is nou eenmaal niet kant-en-klaar te koop! Geleidelijk aan moeten de creativiteit en de techniek bij elkaar komen. Op dit moment is ze hier sinds enkele weken mee bezig. Hoe werkt zo’n proces? ‘Inspiratie kun je uit van alles halen. Bijvoorbeeld uit de natuur, uit architec-

Sabine (rechts) springt een gat in de lucht

tuur, kleuren, mode of muziek. Hier ga ik dan afbeeldingen bij zoeken, uit boeken of online. Al deze afbeeldingen worden samengevoegd op een muur, zodat er een ‘moodboard’ ontstaat, een soort van collage. Als deze klaar is haal ik steeds wat afbeeldingen weg, totdat ik bij de kern kom van wat ik in het kapsel wil verwerken. Tijdens de voorbereiding op de Nederlandse finale werd ik na een zoektocht geïnspireerd door het nummer ‘Oceaan’ van Racoon. Ik wilde in het kapsel van mijn model de oceaan nabootsen. Het haar beeldde allerlei grote en kleine golven uit. Ik gebruikte veel glans als scheen de zon op het water. Samen met make-up en jurk werd het een overtuigende eenheid. Niet schreeuwend, uitbundig of wild, maar juist puur en ingetogen.’ Hoe wordt iemand genomineerd? ‘Door het insturen van een foto. Aan de hand van dit plaatje, mijn concept, werd ik genomineerd. Er waren veel inzendingen. Dit was de zesde keer op rij dat ik ben genomineerd. Toevallig waren ook twee kapsters die bij mij werken genomineerd. Op dat moment zijn dat in principe concurrenten, maar daar is totaal geen sprake van geweest. We zijn vrienden, helpen elkaar en we gunnen het elkaar.’ Na vijf nominaties niet gedesillusioneerd? ‘Nee, zeker niet! Omdat ik iedere keer weer heel veel leer van het hele proces, het maakt mij alleen maar beter en vernieuwender in het vak. Dus ook al won ik niets, ik kreeg er veel voor terug.’

Eigen foto

Wat is het effect van deze award? ‘Ik merk met name de laatste weken dat er veel nieuwe klanten zijn naar aanleiding van de prijs die ik nu gewonnen heb. Dat is natuurlijk supergaaf!’ Altijd al kapster willen worden? ‘Eigenlijk wel, al op mijn zevende jaar verkondigde ik aan mijn ouders dat ik kapster wilde zijn. Toen ik 14 was, kon ik ergens in Zwolle op de zaterdag een baantje krijgen in een kapperszaak, waar ik kon blijven werken als kapster toen ik enkele jaren later de kappersopleiding ging doen. Van een eigen kapsalon durfde ik toen nog niet te dromen.’

“In Nieuwleusen zijn wij bekend, in Zwolle zijn al zoveel kappers.” Hoelang heb jij jouw eigen kapsalon al? ‘Op 23 oktober 2004 ben ik gestart, dus nu al ruim 15 jaar. De salon begon ik aan de Lichtmis, waar ik na 4 jaar uit mijn jasje groeide en in Nieuwleusen een pand betrok waar meer ruimte was om mijn salon uit te breiden. Het ondernemen heb ik van mijn ouders geleerd. Zij hebben mij gestimuleerd om de kans op een eigen kapperszaak met twee handen aan te grijpen. Ik was toen 19.’

Waar ben jij trots op? ‘Als eerste natuurlijk mijn prachtige gezin. Op mijn lieve man die altijd aan mijn zijde staat en mijn drie prachtige dochters. Daarnaast ben ik zeer trots op de salon, ook een soort van kindje van mij. Het is ook fijn dat de zaak in Nieuwleusen is, zodat ik zakelijk en privé goed gescheiden kan houden.’ Wat wil jij liever vergeten? ‘Geen idee. Trouwens, van je fouten kun je alleen maar leren.’ Heb jij nog een droom of een droombaan? ‘Nee, ik ben gelukkig met zoals het nu gaat. TrendVision winnen was mijn droom! Wie weet wat de toekomst met zich meebrengt.’ Welke kappers zie jij als voorbeeld voor jou? ‘Arjan Bevers, de beste kapper van Nederland.’ Wat staat er op jouw to-do-list? ‘Vooral genieten met en van mijn gezin! En altijd actief blijven in ons mooie kappersvak, het kan je enorm veel brengen.’ Hoelang wonen jullie hier al? ‘Vanaf 2006, dus dit jaar alweer 14 jaar.’ Wat mis jij in Stadshagen? ‘Een gezellig restaurant, en een goede ijssalon zou ook niet verkeerd zijn.’ Heb jij een levensmotto? ‘Geniet, wees blij met de dingen die je hebt en maak iets moois van het leven!’

11


Vervolg van pagina 08

Buurthaven Frankhuis Het doel van de buurtvereniging is het bevorderen en versterken van de sociale cohesie tussen buurtbewoners die in het gebied rondom het haventje in Frankhuis woonachtig zijn. De buurtvereniging richt zich vooralsnog op het deel van Frankhuis aan het water: globaal de driehoek tussen de Rondeelstraat, de Hasselterdijk (tot huisnummer 44) en het Zwarte Water. Wellicht wordt dit te zijner tijd nog uitgebreid als de laatste bouwactiviteiten in Frankhuis gereed zijn. De haven zelf ligt aan de Schansstraat, waar ook de ligboxen voor de boten komen. Afhankelijk van de grootte van de boten zal er voor zestien stuks plek zijn. Vrijplaats Eind 2017 was in het Cultuurhuis een bijeenkomst waar met de gemeente gesproken was over de haven. Het haventje bij de Twistvlietbrug werd niet beheerd, vormde een vrijplaats voor boten en zorgde voor overlast in de buurt. Hierdoor ontstond

het idee voor een buurthaven, beheerd door bewoners uit de directe omgeving. Een paar maanden later werd besloten om dat te koppelen aan een buurtvereniging. Na vele gesprekken met de gemeente over het initiatief en de randvoorwaarden, kan eindelijk de buurtvereniging opgericht worden. Dat betekent ook de start van de aanleg van de ligboxen en toewijzing van de ligplaatsen. Draagvlak De vereniging zal bestaan uit een havencommissie, die zorg draagt voor de haven en ligboxen, en een activiteitencommissie, die zich richt op de activiteiten er omheen. De haven blijft hierbij de verbindende schakel. Alle leden van de vereniging dragen actief hun steentje bij, zodat het écht van de buurt is en blijft. Er is voldoende draagvlak onder de bewoners voor de haven en verwacht wordt dat alle zestien ligboxen gelijk toegewezen kunnen worden zonder loting. Tevens is het mogelijk om boot en box met buren samen te huren. Vervolgstappen De aanwezige bewoners waren erg onder

Het haventje van Frankhuis

de indruk van wat tot nu toe al geregeld is. De eerste grote vervolgstap is het vastleggen van de vereniging bij de notaris. Daarnaast wordt de indeling van de ligboxen nog verder uitgewerkt, wat ook afhankelijk is van de grootte van de boten van de bewoners. Ook moet, in samenwerking

Foto Hans van Eerbeek

met Rijkswaterstaat nog worden bepaald hoe de boten kunnen afmeren en of er een drijvend ponton komt voor het vergemakkelijken van het in- en uitstappen. Er is goede hoop dat alles klaar is voor start van het vaarseizoen in april, zodat in mei een openingsfeest gegeven kan worden.

Groepswonen in appartementencomplex Swaenenborch

“Noaberschap is voor ons heel belangrijk” Door Erica Turmel-Donker Aan de Sterrenkroos staat het appartementencomplex Swaenenborch van de Vereniging Groepswonen van Senioren Zwolle. Het complex is in 2005 opgeleverd en heeft 25 zelfstandige woningen. Thea van Thiel, bewoonster van het eerste uur, en Teun Peters vertellen waarom ze gekozen hebben voor deze vorm van groepswonen. ‘Mijn vrouw en ik woonden in de AA-landen en wilden graag kleiner gaan wonen. Doordat we mensen kennen die hier ook met plezier wonen, hebben we ons op een gegeven moment ingeschreven,’ vertelt Teun, die samen met zijn vrouw nu zo’n twee jaar in de Swaenenborch woont. ‘Ik heb hier veel meer contact met de bewoners dan dat ik hiervoor had in de straat. Het contact in onze oude buurt was heel anders, veel minder sociaal. Je treft elkaar hier op de galerij en houdt elkaar in de gaten. Als je iemand al een tijdje niet gezien hebt, ga je toch even controleren of alles wel goed gaat.’

‘Het is belangrijk dat men zich hier thuis voelt’ Antroposofisch Thea: ‘Ik heb zeven jaar in Zwolle-Zuid gewoond. Mijn straat was echt een ‘slaapstraat’: veel jonge gezinnen die overdag aan het werk waren en verder vooral achter de voordeur leefden. Dat vond ik op den duur niet prettig meer.’ Thea is vanaf de start bij Swaenenborch betrokken geweest. ‘De vereniging begon met drie echtparen. Na twee jaar kwam ik er bij en ik heb ook in het bestuur gezeten. Ik was al bekend met groepswonen vanuit Emmen, dus die kennis kon ik goed gebruiken. We hebben tijdens het bouwproces mee mogen denken en beslissen en hebben regelmatig contact gehad met de architect en bouwcoördinator.’

12

Swaenenborch staat er nu zo’n 14 jaar en vormde destijds een nieuwbouwcombinatieproject met de Fonteinkerk, een tandarts, een fysiotherapeut en de JP van den Bent Stichting. Swaenenborch is in antroposofische stijl gebouwd met bijbehorende kleuren. Alle hoekwoningen hebben de slaapkamer aan de buitenzijde. Bij de tussenappartementen zit deze aan de kant van de galerij. Op de begane grond was een gemeenschapsruimte gepland, maar helaas kon dat niet doorgaan. Nu is daar een kleiner appartement met één slaapkamer en een tuintje. De bewoner die daar zit, vindt het heerlijk om er te wonen en heeft er geen last van dat hij daar de enige is, zonder directe buren. Noaberschap Iedereen die in Swaenenborch woont is lid van de vereniging, waarbij het uitgangspunt is investeren in het groepsgebeuren en klaar staan voor de ander: noaberschap. Eens in de twee maanden is er een vergadering, waar beslissingen genomen worden. In de tussentijd vinden activiteiten plaats die wisselen van opzet en locatie. Thea: ‘Er is een activiteitencommissie die per keer een combinatie maakt zodat iedereen mee kan doen. Onlangs zijn we bij Urbana gaan bowlen en hadden voor die tijd koffie en als afsluiter een lunch. Zo was het ook leuk voor de mensen die niets hadden met bowlen. Ook onderling kunnen er activiteiten georganiseerd worden, zo hebben we een jeu-de-boules groep, zwemgroep en bridgegroep. Je leert elkaar gaandeweg goed kennen. We hebben zelfs vier jaar geleden een huwelijk hier gehad van twee bewoners, hoe mooi is dat?’ Deelnemen Wie in Swaenenborch wil komen wonen, doorloopt vooraf een heel proces. Bij interesse ontvang je een informatiefolder. Is daarmee de interesse gewekt, dan kom je als belangstellende op de lijst en mag je kennismaken met de bewoners. Bevalt dat, dan word je aspirant-lid en mag je met de vergaderingen en activiteiten meedoen. Teun: ‘Die kennismaking is heel belangrijk voor mensen die hier

nog niet wonen. Ze leren de groep beter kennen, merken dat ze gewenst zijn en op den duur gaan ze zich al wat thuis voelen hier.’ Aspirant-leden komen op de wachtlijst te staan. Komt er een appartement vrij, dan heeft degene bovenaan de lijst eerste keus. Er mag twee keer geweigerd worden, daarna komt de betrokkene onderaan de lijst te staan. Is er geen wachtlijst, dan draagt deltaWonen (verhuurder) iemand voor. Veiligheid Wat is voor Thea en Teun nu het voordeel

van wonen in Swaenenborch? Teun: ‘Hier is een geborgen gevoel.’ Thea vult aan: ‘Je staat onderling voor elkaar klaar, je kijkt om naar elkaar. Als er wat met je gebeurt en je hebt hulp nodig, dan weet je zeker dat er een oplossing voor gevonden wordt. Ik voel me hier veilig met voldoende privacy. En het is hier vooral ook heel gezellig zo met elkaar.’ Meer informatie: Thea van Thiel 038-4651848 Marijke de Mik 038-4212949

Foto Erica Turmel-Donker Thea van Thiel en Teun Peters wonen met veel plezier in de Swaenenborgh

De appartementen hebben een zitkamer, twee slaapkamers, keuken, douche, toilet, bergruimte met eigen CV-ketel en een balkon en zijn voorzien van dubbel glas. Het gebouw heeft vier woonlagen en er is een lift aanwezig. In de gang op de begane grond is voor elk appartement een berging. Tevens is er eigen parkeergelegenheid achter het complex. De begane grond wordt gedeeld met Kinderdagverblijf De 7 Dwergen. De verhuurder van de appartementen is DeltaWonen. Deze hanteert de wettelijke inkomenseisen. De woningen, circa 90 m2 groot, zijn bestemd voor alleenstaanden of (echt)paren vanaf 55 jaar.


Start bouw van 1.140 woningen begonnen

Breezicht: buurt met duinen, terpen, water en groen Op de schets is Breezicht-Zuid voorzien van een stedenbouwkundige en landschappelijke invulling. De witte gedeelten behoren tot het nog nader uit te werken Breezicht-Noord. Opvallend element in het gebied is de groenblauwe zone. Dit biedt aan de ene kant de mogelijkheid aan bewoners voor wandelen, sporten en spelen, anderzijds heeft het een bergingsfunctie voor regenwater. Zo ontstaat een dynamisch gebied en ziet het landschap er elke dag weer anders uit. van de bouwweg, die nu wordt gebruikt voor het wandelrondje Milligerplas, verwijderd. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe route, waarbij de relatie met het water overal aanwezig blijft.

De groenblauwe structuur van Breezicht

Door Bert Kunnen Nu Breecamp de komende tijd wordt afgebouwd is de volgende buurt in Stadshagen aan de beurt: Breezicht, naast de Milligerplas. Het gebied wordt in twee fasen ontwikkeld: momenteel is Breezicht-Zuid in aanbouw en zijn de plannen voor Breezicht-Noord in ontwikkeling. De ideeën werden onlangs op een drukbezochte bijeenkomst in KBS de Boxem toegelicht en concrete bouwplannen gepresenteerd voor het zuidelijke deel. Stedenbouwkundige Gerjan Timmerman gaf inzicht in de stedenbouwkundige opzet van de wijk, de waterhuishouding en het landschappelijke karakter van de buurt. Duinzicht en Wetering Breezicht zal bestaan uit zes buurtschappen met elk een eigen identiteit; in het zuidelijke deel komen twee buurtschappen te liggen: Duinzicht en Wetering. Laatstgenoemde wordt het dichtst tegen de oude Wetering aan gelegd, terwijl Duinzicht richting de Milligerplas opschuift. Het gebied is bijna geheel bouwrijp gemaakt. In Duinzicht komen 300 woningen, de bouw start in het tweede kwartaal van 2020. In buurtschap Wetering zijn de bouwactiviteiten voor eveneens 300 woningen in volle gang. De projectontwikkelaars probeerden op de voorlichtingsavond toekomstige bewoners te triggeren voor hun bouwplannen. Volker Wessels presenteerde een bijzonder project van negentien woningen in vrije koop in Wetering, dat in negentien werkdagen wordt gerealiseerd. Per woning leveren zes vrachtwagens alle in elkaar geschroefde elementen op de bouwplaats af. Het project start deze

Illustratie Gemeente Zwolle

maand; in het noordelijke deel van Breezicht wordt vanaf 2023 gebouwd. Groenblauwe structuur Breezicht gaat een allesbehalve doorsneebuurt worden. Het krijgt een zeer duurzaam karakter en er wordt gebouwd volgens de nieuwste stedenbouwkundige inzichten. De groenblauwe structuur maakt Breezicht tot het meest landschappelijke deel van Stadshagen; in vaktermen: een groenstedelijke woonbuurt. Klimaatbestendig, waterrobuust en energieneutraal zijn de trefwoorden. Terpen en duinen moeten ervoor zorgen dat bewoners geen last hebben van

water, het wordt een gasloze buurt, de woningen krijgen zoveel mogelijk 'nul op de meter' en de Milligerplas biedt ongekende recreatieve mogelijkheden. In het meest noordelijke deel van Breezicht zijn er mogelijkheden voor een kleine haven en voelt de verbinding met de plas hier het sterkst. Stedenbouwkundige Gertjan Timmerman verzekerde de bewoners dat er tijdens de bouw voldoende mogelijkheden blijven om een rondje Milligerplas te lopen. Soms kan het gebeuren dat het wandelpad overdag tijdelijk wordt afgesloten door bouwverkeer. Dit jaar wordt een deel

Vragen Naast waarderend commentaar van bezoekers zijn er veel vragen. Toekomstige bewoners die bij het zien van de schetsen geconfronteerd worden met uitzicht op een appartementencomplex of een ander gebouw van 22 meter zijn ‘not amused’. Langs de Milligerplas is een duingebied gedacht van hier en daar vier meter hoog, hoe houd je dan het zand op de plek. Het antwoord daarop luidde geruststellend: het duinzand is van een heel andere structuur dan zand dat in de duinen stuift. Vrees was er ook voor sluipverkeer vanuit Mastenbroek door de nieuwe buurt. Volgens de deskundigen zal de Werkerlaan voor automobilisten een veel betere route zijn. Andere bewoners maken zich zorgen over geluidsoverlast van de weg naar Hasselt. Het antwoord hierop: ’Alle woningen voldoen aan de wettelijke normen hiervoor’, leidde niet echt tot tevredenheid. Hoe het zit met parkeren. Dat gebeurt zoveel mogelijk op eigen erf maar er zijn ook mogelijkheden op straat. Voor nadere informatie: www.zwolle.nl/stadshagen

In totaal komen er in de buurt Breezicht ongeveer 1.140 woningen, waarvan 610 in Breezicht-Zuid en 530 in Breezicht-Noord. De doelgroepen voor deze buurt zijn met name ‘gezinnen met kinderen en jonge stellen’ en ‘oudere mensen of gepensioneerden die volop in het leven staan’. 37% van de Stadshagenaren is de afgelopen tien jaar verhuisd binnen de eigen wijk. De ambitie is om de huidige doorstroming binnen Stadshagen te stimuleren.

De bouw in Breezicht-Zuid is begonnen

Foto Vinexpress

13


De columnwedstrijd van de Vinexpress Enkele weken geleden schreven wij een columnwedstrijd uit, om schrijftalent in onze wijk te ontdekken. Hoewel we geen hooggespannen verwachtingen hadden over het aantal inzendingen, viel de oogst ons wel tegen: twee columns. Over de oorzaak van dit beperkte aantal blijft het gissen. De beide inzendingen krijgen een eervolle vermelding op deze pagina. De jury, bestaande uit de schrijvende redactieleden van onze krant, gaf bij de bijdragen het volgende aan. 1. Christien van Olst, ‘Je-ongefilterdezelf’ In de column beschrijft Christien haar ervaringen als moeder en toeschouwer bij de Nieuwjaarsduik in de Milligerplas. De

1

jury vindt het een humorvolle column, hij roept een glimlach van herkenning op, je ziet als lezer het allemaal in je fantasie gebeuren. Het is een echt Stadshagens evenement, dat voor velen in de wijk bekend zal zijn. Hier en daar is de tekst wat ’gewild leuk’ en maken de vele uitroeptekens, de vele witregels en woorden in hoofdletters het wat onrustig in het lezen. Maar dat is vooral een kwestie van lay-out. De jury is van mening dat deze column met afstand de beste is van de twee inzendingen. Zij verdient de eerste prijs. 2. Roelie Kamminga, ‘Wonen in een toegankelijke wijk’ Wat in de column vooral opvalt is de positieve waardering voor Stadshagen. Dat

Je-ongefilterde-zelf

Door Christien van Olst Ben jij dit jaar ook gestart met de traditionele Nieuwjaarsduik? Met een hele horde Stadshagenaren op nieuwjaarsdag het koude water in? Om er al bibberend weer uit te sprinten? Nou, ik kan erover mee praten… Over de rol van toeschouwer dan hé. Als koukleum eersteklas waag ik me niet aan de niet-wies-duik. De ijskoude Milligerplas inspringen in bekiekmie? Never nooit niet. Ik denk dat ik direct verander in een ijspegel. Mijn dochter riep eind december vol overtuiging dat de Milliger the place to be is met nieuwjaarsdag. Haar broertje en wat vriendjes werden opgetrommeld. Als moeder liet ik me van m’n beste kant zien. Ik offerde me graag op om de tas met spullen te dragen. Te juichen. Handdoeken aan te geven. En ook nog wat leuke foto’s te schieten. Ik was niet een heel stijlvolle toeschouwer by the way. Gehuld in warme winterjas, snowboots, wollen sjaal en facepuur-natuur trotseerde ik als Blauwvinger de kou. Maar hé het was nieuwjaarsochtend. Dan is er veel geoorloofd. Gelukkig viel ik nauwelijks uit de toon. Dit jaar was de dresscode van de Nieuwjaarsduik blijkbaar ‘wees-je-ongefilterdezelf’. Had ik even gemist, maar hoe leuk is dat? Welke kledingcoach zou dat thema voorgesteld hebben? Ik begon me al klappertandend hoe langer hoe meer op m’n gemak te voelen. Jong en oud, zakenman of scholier, allemaal dezelfde outfit, ideaal. Nog nooit van de dresscode ‘wees-je-ongefilterde-zelf’ gehoord? Eigenlijk is het heel simpel.

14

is daarentegen ook wat minder opvallend als je weet dat de wijk door velen als positief wordt ervaren. Het is een zeer persoonlijke beleving van de schrijfster en we vinden het mooi dat zij die deelt met de wijkbewoners. We missen wel een beetje de strekking, de pointe, een hoogtepunt in de column. Het geheel is nogal serieus geschreven en we missen de humor die in de andere column zo rijk aanwezig is. De jury is van mening dat haar inbreng gewaardeerd moet worden met de beloofde tweede prijs. De bijdragen zijn beloond met een boekenbon van respectievelijk € 35 en € 17,50. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door boekhandel Westerhof in het winkelcentrum van Stadshagen.

2

Wonen in een toegankelijke wijk

Door Roelie Kamminga

Wat heb je nodig voor deze outfit? – Badkleding. Alle soorten en maten toegestaan, – Badjas of dierenonesie, – Blitse badslippers. met hoog opgetrokken witte badsokken a.u.b., – Disney badhanddoek om relaxed over je schouders te hangen, – Warme badmuts, – Duikbril, – Droge kleding, – Je goede humeur, – Stijl het geheel af met leuke accessoires.

Foto een Blauwvinger, bewerkt door José Stroo

Sinds begin 2017 woon ik samen met mijn echtgenoot in Stadshagen. Hoewel ik altijd heb geroepen nooit in een Vinexwijk te willen wonen, woon ik er nu toch in één. En ook nog in één die heel groot is. En het wordt nog groter, uiteindelijk is het de bedoeling dat hier net zo veel mensen zullen wonen als in de plaats in Friesland met al zijn buitendorpen waar ik vandaan kom. En tot mijn verbazing vind ik het hier leuk! Ik voelde wel dat ik het hier naar mijn zin zou gaan hebben, maar dat het ook echt zo is, lijkt toch nog bizar. Opgegroeid in een provincie met veel water om me heen en ook veel op en rond het water gedaan, was Zwolle een plaats waar ik altijd al naar werd toegetrokken. Vooral het gebied rondom de IJssel heeft een speciaal plekje in mijn hart. En vanuit Stadshagen is het ook makkelijk en

snel te bereiken. Als amateur tekenaar is dat een geliefde plek om naar toe te gaan en stilletjes te gaan kijken wat er om me heen gebeurt en dan een tekening te maken. Het is mijn echtgenoot en mij opgevallen dat Stadshagen een ruim opgezette wijk is, met ruime paden en fietspaden. Ook is de busverbinding naar de stad goed geregeld en is het winkelcentrum op loopafstand. Belangrijke zaken aangezien ik een visuele beperking heb. Door hier te gaan wonen, blijk ik mijzelf opeens beter te kunnen redden dan in mijn vorige woonplaats. Ik ben mobieler, heb minder vaak hulp nodig van vrienden of familie om ergens te komen en voel mij daardoor opeens een stuk zelfstandiger. En volgens mij is dat ook de bedoeling; voor iedereen een woonomgeving creëren waarin iedereen tot zijn of haar recht komt en die voor iedereen toegankelijk is.

Dit is maar een voorbeeld hè, wees vooral je ongefilterde zelf! Dan is het tijd voor die plons in de plump. Daar was het tenslotte om begonnen. Met z’n allen, al rennend, een schoonheidsduik. De plaatselijke paparazzi was ook aanwezig en schoot het ene na het andere geweldige plaatje. Zwollywood here we come... Verfrissend, berekoud, aangenaam, dat nooit meer… Van alles gaat er door je heen… Daar aan de waterkant…. Tot je erachter komt dat je te water ging terwijl je Disney-badhanddoek nog om je schouders hing. Happy new year! Gelukkig is daar dan de warme chocomelk en oudhollandse snert bij het strandtentje. En een welverdiend applaus. Hulde aan al die stoere Stadshagenaren die het toch maar mooi even gedaan hebben. Ik doe het jullie niet na. Dik respect. En ik kan eindelijk weer een vinkje zetten op m’n bucketlist.

ü

Check: toeschouwer bij de Nieuwjaarsduik

Prijsuitreiking in boekhandel Westerhof, v.l.n.r. Roelie Kamminga,Ciska Westerhof en Christien van Olst

Foto Margreeth Kruise


Bewoners actief voor een veilige wijk

Wijkagent zoekt bondgenoten

Wijkagenten in gesprek met bondgenoten

Door Bert Kunnen Op een drukbezochte bijeenkomst staken onlangs Stadshagenaren en politie de koppen bij elkaar om te verkennen hoe bewoners een actieve rol kunnen vervullen in het veiliger maken van de wijk. De wijkagenten zoeken steun in de wijk, om zo overlast en onveiligheid beter te kunnen bestrijden. ‘Doel van dit initiatief is om de drempel tussen bewoners en politie te verlagen. Wij zoeken bondgenoten in onze strijd tegen criminaliteit en onveiligheid’, zo omschreef Wijkagent Alrik van den Berg, als initiatiefnemer van de avond, het doel van het gesprek. ‘Ik hoop dat dit initiatief als een olievlek over de wijk heen gaat.’ Het samenwerken met bondgenoten is in andere steden al een beproefd concept, dat goede resultaten oplevert. Stef van der Weide, agent in Utrecht, deed verslag van de wijze waarop de recente aanslag in de stad door politie en bondgenoten is aangepakt. De samenwerking met religieuze groeperingen, FC Utrecht, de horeca, gemeente, NS en andere, kleine organisaties, heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het aanhouden van de dader. Van der Weide: ’Bovendien gaf de samenwerking na de aanslag meer gevoel van saamhorigheid onder de betrokken organisaties.’ Buurtbemiddeling Meerdere wijkagenten maakten de aanwezigen duidelijk hoe de politie zijn taken in de wijk ziet. ‘Van hondenpoep tot liquidaties; zo breed ligt onze taak, maar zo breed kan onze inzet nooit zijn. Op straat zijn ook de Boa’s actief en er komen gelukkig meer. Zij hebben een belangrijke taak in de handhaving’, stelt Van den Berg. ‘De oplossing is lang niet altijd om overal er een politieauto met loeiende sirene op af te sturen.’ Wijkagent Peter Overweg benadrukte hierbij de rol

Foto Vinexpress

van Buurtbemiddeling bij burenruzies en de mogelijkheid van inschakeling van het Sociaal Wijkteam, bijvoorbeeld bij stalking.

‘Wij zoeken bondgenoten in onze strijd tegen criminaliteit en onveiligheid’ Ondermijning Het gesprek richtte zich ook op het begrip ondermijning. Het gaat hierbij om allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Bestrijding van ondermijning is één van de zes speerpunten in de politieaanpak van onveiligheid. ‘Het is vaak niet zichtbaar, het gebeurt verdekt, je ziet het niet meteen, bijvoorbeeld bij drugsopslag of verwerking van drugs’, lichtte teamchef Riemer van Beem toe. Raadslid Gerdien Rots (ChristenUnie): ‘Wat er de laatste tijd gebeurt in onze stad, dat is zo on-Zwols, we moeten er alles aan doen om verankering van deze activiteiten in de samenleving tegen te gaan.’ Rots pleitte voor een laagdrempelig meldpunt om proactief op te kunnen treden. Verantwoordelijkheid nemen Nadat politie en politiek al behoorlijk op gang waren gekomen richtte het gesprek zich naar de zaal, waar ruim vijftig betrokken Stadshagenaren de discussie geïnteresseerd volgden. ‘Deze avond voelt heel goed’, stelt een bezoeker waarderend vast. ‘Dit is het juiste moment om ons als bondgenoten in te schakelen. Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen

en uit de berichten op buurtapp Nextdoor blijkt dat men vaak bang is. Buurtbewoners leggen het daar neer, maar weten niet wat er met hun noodkreet gebeurt. Wij kunnen als buurtgenoten werkelijk iets betekenen, laat horen dat het over jouw buurt gaat. Laten we samen in de buurt onze verantwoordelijkheid nemen!’ Het leverde hem een spontaan applaus op. ‘OpgeZwolle met die criminaliteit’ ‘Een probleem hoeft ook niet altijd meteen te worden opgelost’, poneerde een andere gespreksdeelnemer. ‘Schroom niet om ook kleine zaken te melden; als die meldingen worden gekoppeld en data gelinkt worden is er veel oplosbaar.’ Teamchef Riemer van Beem van politie Zwolle benadrukte zijn woorden. ‘Er is bij mensen veel schroom om de politie te bellen. Het gaat niet eens zo zeer om ondermijning maar om wel heel veel andere zaken. Meld ze ons, wij willen als politie aan de voorkant komen.’ Van Beem sloot zijn oproep af met een welgemeende hartenkreet: ‘OpgeZwolle met die criminaliteit!’

Verward gedrag De verwarde medemens kwam deze avond ook ter sprake. Zowel de samenleving als de politie ervaren de gevolgen van het wegvallen van veel van de georganiseerde opvang. Verward gedrag kan diverse oorzaken hebben en is lang niet altijd toe te schrijven aan een psychiatrische aandoening. Soms ontstaat het door een combinatie van factoren. Van Beem: ‘We zullen als samenleving toch een deel van dat verwarde gedrag moeten accepteren. We weten dat bijvoorbeeld het aantal dementerende mensen zal toenemen. Er is ook lang niet altijd sprake van onveiligheid of gevaar.’ Van Beem benadrukte dat de politie er in onveilige situaties bij moet zijn. ‘Maar wij zijn geen psychiaters, de echte deskundigen zullen moeten zorgen voor begeleiding, gesprekken et cetera.’ Maar ook bewoners weten vaak niet hoe men moet handelen, bijvoorbeeld bij verward gedrag van mensen in het winkelcentrum. ‘Ik denk dat we als bewoners en ook winkelpersoneel moeten leren hoe we dan moeten reageren’, suggereerde een wijkbewoner.

Buurtkracht opgericht In de aanloop naar de bijeenkomst is er vanuit de buurtapp Nextdoor een initiatief ontstaan voor de oprichting van een nieuwe appgroep: Buurtkracht. Initiatiefnemer Sander Giebels: ‘We hadden het er al eens vaker met buurtgenoten over gehad. In Nextdoor doen mensen vaak een melding en moet je maar zien of iemand het oppikt. Toen er op een avond ineens erg veel en hard vuurwerk was in de buurt gaf dat de stoot tot het daadwerkelijk oprichten van de appgroep Buurtkracht. We kiezen voor de sociale invalshoek: als iemand een hulpvraag heeft over iets dat er op straat gebeurt, van welke aard dan ook, dan gaat een lid van de groep uit betrokkenheid poolshoogte nemen en kijken of er iets aan te doen is. Zo helpen en ondersteunen we elkaar. Als er te veel risico’s zijn om iets te doen dan schakelen we uiteraard de politie in. We zijn geen buurtwacht met een soort knokploeg, verre van dat.’ Wijkagent Alrik van den Berg spreekt waarderend over het initiatief. ‘We hadden een positief gesprek met de initiatiefnemers. Het mooie aan dit initiatief is dat het niet alleen gericht is op veiligheid maar vooral ook op leefbaarheid en er voor elkaar kunnen zijn.’ Inmiddels hebben zich al 130 leden aangemeld bij de appgroep. Aanmelden kan via twee links, die staan op deze site: http://stadshagen.info/buurtkracht.html of via Nextdoor, waar dezelfde links staan.

15


Activiteiten

Kerst

in Stadshagen

Ook in 2020 laten we Stadshagen weer bruisen met onder andere deze activiteiten!

Moederdag

Stadshagenfestival

Volg ons op Facebook, Twitter of Instagram (@wcstadshagen), dan ben je als eerste op de hoogte.

Food & Fashion 2.0

ocht Sinterklaasint

Voorjaarsboerderij

Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

Laat u niet verassen door de winterse kou!

Gratis slimme thermostaat of â‚Ź 100,- korting

Maak direct een afspraak via 088-2008555 of kijk op www.energiewacht.nl Januari, februari en maart zijn intensieve maanden voor uw CV-ketel. Vooral als deze al aardig op leeftijd is! Koop deze winter een nieuwe CV-ketel bij Energiewacht Groep en ontvang een gratis slimme thermostaat. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan â‚Ź100,- korting!

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.