Vinexpress december 2020

Page 1

Wijkkrant, 18de jaargang, december 2020

Stadshagen

02 Nieuwe buslijn Stadshagen

11 Vier Hashri-Brothers

18 Rappende FakkelteenZ

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Leerlingen attenderen ouders op verkeersgedrag

Boxem en Paperclip gaan voor veiliger situatie rond school Door Erika van het Hul De provincie Overijssel heeft tien scholen in Zwolle uitgenodigd om deel te nemen aan het Basisschool Omgeving Management project. Dit project komt voort uit het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2017-2020. In dit programma worden leerlingen, onder de noemer eigenaarschap en noaberschap, aangemoedigd zelf de verkeersveiligheid rondom hun school verhogen. De deelnemende Zwolse scholen zijn door de gemeente voorgedragen, omdat tijdens het brengen en halen van de leerlingen onveilige verkeerssituaties kunnen ontstaan. Op vrijdagochtend 20 november startte de Zwolse pilot op de locatie van de basisscholen De Boxem en De Paperclip. Zoals bij elke basisschool is het ook hier elke ochtend een drukte van belang. Dat dit deel van de wijk nog volop in aanbouw is zorgt voor extra dynamiek. De aanrijroutes van auto- en fietsverkeer treffen elkaar vanuit de Oude Wetering, de Verbinding, de Laan der Molens en de nieuw aangelegde wegen van buurtschap Broeklanden.Het aankomende verkeer kruist het verkeer dat het schoolplein verlaat en het zware bouwverkeer. De Basisschool Omgeving Managers Ze zijn er helemaal klaar voor! Leerlingen van basisscholen De Boxem en De Paperclip dragen trots hun fluor gele hesjes en staan in tweetallen met hun pennen en aantekenboekjes in de hand klaar om de stroom fietsers en auto’s in goede banen te leiden. Op strategische punten staan pylonen om aan te geven dat het niet de bedoeling is

Foto Erica Turmel-Donker

Het autoverkeer wordt in goede banen geleid

dat daar geparkeerd wordt. Positief beïnvloeden en belonen In de nieuwsbrief die door de scholen werd verzonden is toegelicht dat het doel van het B.O.M.-project is dat leerlingen goed verkeersgedrag in de schoolomgeving positief gaan beïnvloeden en belonen. Mandy Salders, projectondersteuner namens de provincie Overijssel, is in de voorbereiding intensief met de leerlingenraad opgetrokken en deze ochtend aanwezig. De deelnemers hebben onder haar begeleiding vier veiligheidsregels vastgesteld die door de scholen aan de ouders zijn gecommuniceerd via de nieuwbrief.

Maak kennis met dé compacte en slimme Coneco-waterontharder! Lees het artikel in deze krant. Marco van Eijk - T 06 417 412 07

www.oak-waterontharders.nl

Voor iedereen even wennen De leerlingen tonen zich bewust van hun verantwoordelijkheid en attenderen enkele automobilisten erop dat ze parkeren op een invalideparkeerplaats en een plek die duidelijk geen parkeervak is. De kentekens van de betreffende auto’s worden zorgvuldig genoteerd. Enkele B.O.M.-leerlingen vertellen na afloop verbaasd over reacties die ze kregen: geen van de door hen aangesproken automobilisten wilde zijn of haar auto verplaatsen, terwijl er vrije parkeerplaatsen waren en een enkeling gaf zelfs een weerwoord. Arwin de Jong, projectleider namens de provincie Overijssel, knikt bevestigend. ‘De mensen weten dat ze fout

zijn, ze voelen zich in de gaten gehouden. Dat is ook de bedoeling maar dan krijg je soms zo’n reactie.’

Vervolg op pagina 02 ALLE MERKEN AUTO’S IN DE PRIVATE LEASE

TOYOTA YARIS Private Lease Achteruitrijcamera Airconditioning VOOR

Autobedrijf

Bert Wieten

€286,- p/mnd*


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Vervolg van pagina 01 Boxem en Paperclip gaan voor veiliger situatie rond school De komende drie weken zullen de B.O.M.leerlingen op wisselende dagen in de week rond het schoolplein aanwezig zijn. ‘Dan blijft het een verrassing dat ze er weer staan, dat houdt ouders scherp.’ Het fietsende verkeer volgt de feedback van de leerlingen rustig op. Pim uit groep 4 deelt hier en daar complimentjes uit. ‘Ze hebben soms niet door dat ze beter ergens anders kunnen staan’, ervaren Vera en Angelina.

Draagvlak voor het B.O.M.-project Gülçin Bayindir, directeur van KBS De Boxem, vertelt dat het project wordt gedragen door de leerlingenraad. De ouders van De Boxem en De Paperclip zijn geïnformeerd via de nieuwsbrieven. De ouders van het Festival, wiens kinderen les krijgen in het pand van De Boxem, zijn enkele dagen van tevoren geïnformeerd over het project. De begeleiding op het plein zal door buddy-ouders worden overgenomen

in de periode tot aan de kerstvakantie, hoewel het animo daarvoor nog beperkt lijkt, zo vertelt ze. Opvallende afwezigen deze ochtend zijn de gedeputeerde van de provincie Overijssel en de wethouder van de gemeente Zwolle die met hun aanwezigheid het belang van deze pilot hadden kunnen ondersteunen. Directeur Bayindir benadrukt dat de verkeersveiligheid rondom het schoolplein valt of staat met de bereidheid van ouders

om hun verkeersgedrag aan te passen. Daarmee rijst de vraag of er voor de leerlingen, in de uitvoering van hun taak, door de betrokken partijen voldoende draagvlak is gecreëerd. Aan hun enthousiasme zal het niet liggen. Rond de kerstdagen zal er een evaluatie plaatsvinden tussen de projectgroep van de provincie Overijssel en de deelnemende scholen en bepaald worden in welke vorm het project zal worden voortgezet en wat daarvoor nodig is.

Lijn 11 rijdt door Breecamp en Breezicht

Stadshagen heeft tweede stadsbuslijn de concessie uiteindelijk voor slechts twee jaar. Extra lijn Stadshagen Met de groei van de wijk kon niet meer worden volstaan met één busroute. In de nieuwe dienstregeling rijdt de nieuwe lijn 11 vanaf Station Stadshagen via het noorden van de wijk door de buurten Breecamp en Breezicht. Bewoners kunnen in- en uitstappen aan de Gorterstraat, Martinetstraat en Sportlaan. De bus rijdt hier ieder half uur en sluit vanaf de Belvédèrelaan aan op de trein uit Kampen De nieuwe elektrische bussen rijden door de wijk Foto RRReis naar Zwolle-centrum. Dit zorgt voor een snelle verbinding met het centrum. De Op 13 december is de nieuwe dienstregeling van de stadsbussen in Zwolle begonnen. laatste rit vertrekt om 23.31 uur vanaf Stadshagen profiteert van een extra lijn door de wijk met vijf nieuwe bijbehorende Station Zwolle richting Stadshagen. bushaltes. De bewoners van het Hoge Huis aan de Havezathenallee krijgen hun halte terug, na een periode van twee jaar actievoeren. Ook zijn er nieuwe elektrische bus- Halte terug sen aangeschaft, die getooid zijn met de naam RRReis. De drie R’n moeten de dyna- Bewoners van het Hoge Huis en omgemiek van het openbaar vervoer oproepen. ving hebben het ruim twee jaar zonder Vervoerder Keolis haalde een half jaar geleden de nieuwe concessie binnen voor het busvervoer in de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Daarmee leek de vervoerder verzekerd van

tien jaar reizigersvervoer in deze provincies, waaronder de stadsdienst in Zwolle. Het bedrijf bleek tijdens de aanbesteding gesjoemeld te hebben. Een nieuwe aanbesteding werd te kostbaar; Keolis kreeg

de wijk en Station Zwolle. Hiermee wordt de aansluiting van de bus op de treinen verbeterd. De bus rijdt hier overdag, ook op zaterdag, ieder kwartier en sluit aan op de trein uit Kampen richting Station Zwolle. Vroeg in de ochtend, ’s avonds en op zondag rijdt lijn 1 ieder half uur. De laatste rit vertrekt om 23.53 uur vanaf Station Zwolle richting Stadshagen.

halte moeten doen. Nu zijn de haltes aan de Nijenhuislaan en Havezathenallee weer in lijn 1 opgenomen. Ook deze lijn heeft als startpunt Station Stadshagen en rijdt tussen dit station, het oosten van

Inzet wijkgenoten Schuuring en Spaans beloond

Historie tankgracht zichtbaar in De Tippe In het nieuwe woongebied De Tippe in Stadshagen wordt op een speciale manier aandacht besteed aan een voormalige tankgracht die door het gebied liep (zie ook de gemeentelijke pagina 6). Deze gracht werd door de Duitsers gegraven om aan het eind van de Tweede Wereldoorlog de opmars van de geallieerden te stuiten. Stadshagenaren Klaas Schuuring en CDA-raadslid Arjan Spaans pleitten meerdere malen voor een herinneringsplaquette. Uiteindelijk wordt er in De Tippe op een ruimhartiger wijze aandacht besteed aan dit historische fenomeen. Op de plek waar de tankgracht liep krijgt een brug een bijzondere vorm. Ook wordt de historische context van de tankgracht door middel van een informatiepaneel aan de brug uitvoerig beschreven. Tankgrachten hadden als belangrijke kenmerken dat ze breed, diep en met water gevuld waren. Tanks die in de gracht verzeild raakten vielen op hun neus diep in het water en kwamen er niet meer uit. Bij het graven van de tankgracht ten noorden van Zwolle werden Zwollenaren en andere Nederlanders ingezet. Bekendste van hen is wel Jacob van Bennekom. Hij weigerde om mee te helpen met het graven, moest zijn eigen graf delven en werd door de Duitsers ter plekke gefusilleerd. Van Bennekom kreeg later een graf op de begraafplaats van Westenholte. Tot hier Het bekende Zwolse architectenbureau MA.AN tekende het ontwerp van de brug en zijn omgeving. Deze kruist het

02

historische tracé van de tankgracht. De leuningen van de brug zijn geïnspireerd op de modelbouwmallen van tanks. Het landhoofd van de brug omvat een verwijzing naar de contouren van de historische tankgracht. Twee betonnen elementen geven inzicht in de breedte ervan. Op één ervan komt de tekst ‘Tot hier’ te staan, een verwijzing naar het doel van de gracht en de beladen geschiedenis. Stil staan Stadshagen kent verder geen zichtbare historische herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Met de brug en het informatiepaneel wordt de historie van het enige herinneringspunt in de wijk zichtbaar gemaakt. Het wordt een plek om bij stil te staan en wellicht krijgt het een functie bij de jaarlijkse dodenherdenkin-

Foto Jan Burgman Initiatiefnemers Klaas Schuring(links) en Arjan Spaans bij restanten van de tankgracht

gen in Zwolle. Raadslid Spaans is erg blij met de markering van de oorlogshistorie van Stadshagen op deze plek. ‘Er ligt een mooie kans om een stuk historie zichtbaar te maken in onze moderne wijk

Stadshagen, om het verleden te erkennen en herkennen in het heden,’ stelt Spaans. ’Hoe mooi is het om een vergeten herinnering boven de grond te halen en blijvend zichtbaar te kunnen maken?’


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Nettie Roes Redactie: Harry Bartelds, Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Erika van het Hul, Iris Maes, Milou van Rijn Fotografie: Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Iris Boersbroek, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten.

Jan krijgt een hondje

Reni Wijsman schrijft haar eerste boek Door Tessa Klooster, Stafmedewerker communicatie Frion Stadshagen is een schrijfster rijker. Op woensdag 11 november debuteerde Reni Wijsman, bewoonster van Frion-locatie Werkeren, met haar kinderboek Jan krijgt een Hondje. Onder luid applaus van medebewoners nam ze het eerste exemplaar in ontvangst, mede namens illustrator Sjako Bröring. ‘Och wat mooi,’ roept Reni als ze haar kersverse boek uitpakt. Even raakt ze geëmotioneerd. Maar ze herpakt zich snel. ‘Dit had ik niet verwacht.’ Sjako, die via videobellen aanwezig is, houdt enthousiast het boek voor de camera. ‘Ik heb hem ook,’ roept hij enthousiast. ‘Ik dacht dat het boek veel dunner zou zijn,’ legt Reni uit als de rust is wedergekeerd en er vlak voor de signeersessie in het restaurant van Werkeren even tijd is voor een gesprek. ‘Maar het is best wel dik en het ziet er heel mooi uit.’ Reni scheef haar boek tijdens rustige momenten op de dagbesteding bij locatie Golfslag. ‘Ik ben gek op honden, dus ik wist direct dat het over een hondje moest gaan. Vroeger had ik een Yorkshire terriër, Blackie. Die kreeg ik van mijn ouders, op 11 juli 1997. Ik weet het nog precies. Het was zo’n lieve hond.’ Tekeningen van Sjako In het boek krijgt hoofdpersoon Jan een mand, een riem en een hondje voor zijn verjaardag. Hij noemt de hond Boris. Boris haalt hem iedere dag op uit school. Op een dag, als ze samen wandelen, komen ze twee leuke dames tegen. Een meisje en een hond. En wat er dan gebeurt… Naast dit eerste boek schrijft Reni kleine verhaaltjes en sprookjes. Toen een begeleider tegen haar zei dat het mooi zou zijn als er illustraties bij staan, wist ze meteen wie die moest maken: haar dag-

Reni Wijsman is trots op haar eerste boek

besteding-collega Sjako Bröring. Reni: ‘Want hij kan ontzettend mooi tekenen.’ En daar draaide Sjako zijn hand niet voor om. Hij gaf gestalte aan de hond Boris, die een van de hoofdrollen in het boek heeft. Door de coronamaatregelen kon Sjako helaas niet zelf aanwezig zijn. Hij woont namelijk in een andere woonwerkcirkel dan Reni. Gelukkig kon hij wel via videobellen aanwezig zijn. Trots De boekpresentatie van Reni en Sjako zou eerder een groot feest worden, maar door de komst van corona werd de uitreiking iets bescheidener. Wel met hapjes, bubbels en bloemen natuurlijk. Frionbestuurder Hugo Broekman was ook aanwezig via

Foto’s Frion

videobellen. Hij beloofde een stralende Reni en Sjako snel langs te komen als dat qua corona weer kan, omdat hij ze graag ook in levenden lijve wilde feliciteren. Hugo: ‘Ik ben trots. Het is zo’n mooi boek. Het is prachtig geschreven en de tekeningen zijn ontzettend mooi. Het is een bijzonder geheel geworden.’ Hij liet de Frioncliënten meteen weten dat het boek voortaan voor alle cliënten, begeleiders en verwanten in de Multi mediatheek van Frion te leen is. Reni is er blij mee. ‘Ik vind het een mooi feest en ik vond het geweldig om Hugo en Sjako te zien.’ Reni is nog niet uitgeschreven. ‘Er komt een vervolg waarin Jan veel ouder is. Hij is dan trainer van een voetbalteam. En wie weet wat hij nog allemaal meemaakt.’

De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Mijn Favo-Plekje in Stadshagen door Iris Maes

Inleverdatum kopij voor de editie van januari 2021: uiterlijk maandag 28 december 2020.

Tuinonderhoud Tuinaanleg (Sier)bestratingen Schuttingen Beplanting en gazon Vijvers Tuinhuisjes Voor een vrijblijvende offerte en/of afspraak: Zwolle | 06-51472807 info@hoveniersbedrijfrietveld.nl www.hoveniersbedrijfrietveld.nl

Wat is jouw favoriete plek in Stadshagen? In deze rubriek verklapt een Stadshagenaar zijn of haar favoriete plek. ‘Ik ben een echte hondenliefhebster en ben dol op mijn drie Shih Tzu reuen Javari, Taizo en Odin, vertelt Houkje van der Meer. ‘Deze drie jongens zijn mijn lust en mijn leven. Ik geniet met volle teugen als ik ze zie rennen en dollen op deze fijne plek. Haar favoriete plek is het hondenlosloopterrein aan het Stadsbroekpad, aan de noordkant van de wijk. De omgeving is nu nog een open gebied, maar is in beeld als woningbouwlocatie Stadsbroek. Er is plek voor zo’n 4000 woningen. Houkje: ‘Even niet aan de lijn, maar lekker rollebollen door het gras. Dit losloopterrein is mijn favoriete plek omdat ik mijn honden veilig los kan laten lopen zonder bang te hoeven zijn dat ze op een onbewaakt moment ontsnappen. Super!’ In de volgende Vinexpress vertelt Dick Jansen wat zijn favoriete plek in Stadshagen is.

Javari, Taizo en Odin rennen en ravotten in het gras van het omheinde hondenlosloopveld aan het Stadsbroekpad Foto Hans van Eerbeek

Eén van de eerste onderdelen die dit voorjaar is uitgevoerd is het hondenuitlaatterrein, waar veel behoefte aan was. Verder krijgt de duikvereniging een betere plek, komt er meer groen op de versteende plek bij de appartementen en wordt het wandelrondje om de plas verbeterd. Speciaal voor hondenbezitters geeft de gemeente Zwolle een hondenkaart uit. Deze kaart bevat naast praktische informatie, tips en spelregels onder andere ook een overzicht van alle hondenlosloopterreinen en hondenhaltes in Zwolle. Nadere info op zwolle.nl/hondenkaart.

03


MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM AGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen BelvÊdèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

Liefde voor het vak,

Brenda Koper

geĂŻnspireerd door mensen

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor Ăłf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geĂŻnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

DENK MEE OVER (de toekomst van) STADSHAGEN!  † ‡ ˆ ‡ � ‰ Š � ‹ Œ Ž

NIEUW BESTUURSLID ‘ ’ “ ”

speel, lach, groei!

speel, lach, groei!

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

 Â? Â?Â?Â?  ­Â€ Â€Â‚ƒ„ Â… „Â?„… Â?

aydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 waardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

SENIORENRAAD ZWOLLE ZOEKT VERSTERKING ! De Seniorenraad Zwolle zet zich in voor de belangen van alle Zwolse ouderen

Wij zoeken een kandidaat die:

• in Zwolle woont, • behoort tot de doelgroep ouderen • brede veldkennis en ervaring heeft op het gebied van ouderenbeleid, • kennis van en visie op het beleid/ontwikkelingen heeft m.b.t. de doel• • 04

groep, zoals preventie en ethische vraagstukken, in staat is om een aantal uren p.w. te besteden aan de werkzaamheden van de Seniorenraad Zwolle, tijd en moeite wil nemen om de Seniorenraad Zwolle naar een hoger plan te brengen.

Reacties kunt u sturen naar:

Het secretariaat via gsmook@kpnmail.nl, Kamerledenlaan 116, 8015CR Zwolle Bij vragen kunt u bellen:

Voorzitter Hans Touwen Tel. 0529-497200 of 06-20145603


Naam: Serafina van Damme Geboortejaar: 2009 Beroep: scholier én fashion rebel Door Iris Maes De afspraak voor het interview met Serafina (12) is in de herfstvakantie. Ze draagt een prachtige lange vintage jurk met pofmouwen. Helaas kan ze deze jurk niet aan naar school. Serafina licht toe: ‘Onhandig en niet praktisch. Ik kan er niet goed mee fietsen en ook het lopen door de gangen met een zware boekentas is lastig met een lange rok waar je constant over struikelt.’ Hoe is dat zo gekomen die passie voor oude kleren? ‘Ik vond kleding altijd al erg interessant. Ik was dol op verkleden en wilde elke dag iemand anders zijn. Iemand uit boeken die ik had gelezen of films die ik had gezien. Dagelijks vroeg ik aan mijn ouders: wie zal ik vandaag eens zijn?’ Vintage jurken tot de grond het liefst met pofmouwen waren en zijn favoriet. Passie voor mode en styling zat er dus al vroeg in. Serafina: ‘Toen ik zes was kocht ik mijn eerste vintage jurk en ging ik steeds vaker naar de kringloop en vintagewinkels voor oude kledingstukken en bijpassende accessoires zoals tasjes en handschoenen. Voor mijn tiende verjaardag kreeg ik van mijn ouders een modelezing van mode- en kunsthistorica Birthe Weijkamp cadeau. Birthe combineert haar kennis over mode en haar liefde voor het dragen van oude kleren graag in haar werk. Ze draagt zelf bijna dagelijks kleding uit de jaren ‘30 tot ‘50.’

‘Ook met vintage kleding is het heel goed mogelijk om de modetrends te volgen.’ Is al jouw kleding tweedehands? ‘Ja, ik koop geen nieuwe kleding meer. Via Instagram kwam ik in aanraking met Buy less be more, een platform dat gericht is op consuminderen in het algemeen en circulaire mode in het bijzonder.

Sharon (23) ParticipatieMaatje bij Voor Elkaar Zwolle

Fashion rebel Serafina geeft oude kleding een tweede leven

Serafine van Damme in haar vintage outfit

‘Ik raakte hierdoor zo geïnspireerd dat ik besloot om een challenge aan te gaan: een heel schooljaar lang geen nieuwe kleding kopen alleen tweedehands en vintage. Ik ben hier nu zo aan gewend dat ik nog steeds geen nieuwe kleding koop.’ Eigen stijl Serafina heeft verstand van mode en volgt de trends en ontwikkelingen in de mode op de voet. ‘Ook met vintage kleding is het heel goed mogelijk om de modetrends te volgen’, vertelt Serafina enthousiast. ‘Als ik een bepaalde modetrend erg leuk vind, vermaak ik zelf een vintage kledingstuk zodat het weer helemaal ‘in’ is’. ‘Maar wel altijd met een eigen twist’, lacht ze. Trots laat ze een twenties jurk zien die ze van drie T-shirts van haar vader heeft gemaakt. Een andere creatie van haar hand is een spijkerjasje waarvan ze de mouwen heeft verlengd met roze tule. ‘Bij dit jasje ben ik geïnspireerd door de modeontwerpers Viktor & Rolf. Ook zij werken veel met deze stof’, licht ze toe. Een ander stuk uit haar collectie is een handgemaakte galajurk voor het eindfeest van groep acht. De oude kleding die ze voor haar creaties

ZET JE OOK IN VOOR NIEUWE NEDERLANDERS IN ZWOLLE!

Neem contact met ons op!

Foto Erica Turmel-Donker

nodig heeft, komt vooral uit vintagewinkels. Ook krijgt ze vaak tweedehands kleding van lieve Instagram volgers en coole vintagewinkeltjes. Fashion Rebels Tijdens een vintage kilo sale, een soort pop-up store waar je naar gewicht je favoriete vintage items kunt scoren, komt Serafina in contact met Loes van der Haar en Map Renes (alias Groenkapje) van Fashion Rebels. Fashion Rebels is een circulair modeproject voor tieners uit groep acht en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. In een naaiatelier bij Focus aan de Zerboltstraat in Zwolle, leren ze tijdens drie workshops op zaterdagochtend zelf mode ontwerpen, maken en decoreren. Het e-magazine Ecopolitan, waaraan verschillende modemakers meewerkten, dient als lesboek. De mode rebels geven oude spijkerbroeken een tweede leven als top, rok, jasje of rugtas. Versierd met stoere stiksels of boro (een soort Japanse patchwork techniek) maken ze een nieuwe modecollectie die tijdens een afsluitende modeshow wordt gepresenteerd. Op deze manier

vragen de fashion rebels aandacht voor duurzame mode en rebelleren tegen de mode-industrie. Het is veel minder belastend voor het milieu om kleding te re-

‘Ik was dol op verkleden en wilde elke dag iemand anders zijn.’ pareren, vermaken, hergebruiken, ruilen en lenen. Op deze manier kunnen meer mensen genieten van een kledingstuk. Mode ontwerpster in de dop Ook op de basisschool bleef Serafina’s passie voor mode niet onopgemerkt. Ze kreeg dispensatie voor het volgen van hoorcolleges mode en kunst aan de vrije academie en deelde in ruil hiervoor haar kennis over vintagemode in een spreekbeurt. Na het Meandercollege wil Serafina graag naar Artez in Arnhem om daar de opleiding Fashion Design te volgen. Meer weten over fashion rebel Serafina? Volg haar op Instagram: @serafinaselene.

Wij helpen verder bij schulden, werk zoeken en meedoen in Zwolle

"Als maatje bouw je echt een vertrouwensband op met de gezinnen. En tegelijkertijd help je ze de Nederlandse cultuur te ontdekken."

Wil jij net als Sharon nieuwe Nederlanders helpen in Zwolle?

Ga naar voorelkaarzwolle.nl/vinexpress 05


Column wijkmanager Marjolein Geurtsen

Foto Marjolein Geurtsen

Hoe vier jij oud en nieuw? ‘Je bent jong en je wilt wat’; een slogan die jaren geleden door een bekende omroep werd gebruikt. En dat is precies waar jongeren – ook in deze tijd – mee bezig zijn: de wereld ontdekken, nieuwe ervaringen opdoen, plezier hebben, er op uit gaan. Het liefst zonder beperkingen. Dat is lastig in deze tijd met veel regels. Vaak al vanaf de herfstvakantie verheugen jongeren zich op oud en nieuw. Feestjes worden gepland, vuurwerk wordt gekocht en herinneringen aan voorgaande jaren opgehaald. Het is voor velen een teleurstelling dat oud en nieuw er dit jaar anders uitziet, zonder vuurwerk en zonder grote feesten. Aan het afsteken van vuurwerk hangt dit jaar een flinke boete en een aantekening op je strafblad. Dat is natuurlijk erg jammer, maar wel nodig in deze tijd.

Kun je dan helemaal geen plezier hebben rond de jaarwisseling? Zeker wel! Wees creatief. Overleg met de jongerenwerkers van Travers of bespreek in de klas wat er wél mogelijk is. Zo mogen we dit jaar waarschijnlijk nog steeds carbidschieten, een alternatief voor vuurwerk. Realiseer je wel dat dit niet zonder risico’s is en dat je je vooraf goed moet laten informeren over het veilig gebruiken van carbid. Ongelukken door carbidschieten hebben vaak grotere gevolgen dan ongelukken door vuurwerk. Er zijn genoeg voorlichtingsfilmpjes te vinden op internet. Kijk ook even op www.zwolle.nl/jaarwisseling om te zien waar en wanneer je in Zwolle carbid mag schieten. En houdt www.vrijsselland.nl/coronavirus in de gaten voor de actuele informatie rondom het carbidschieten in Zwolle. Regels kunnen namelijk wijzigen door coronamaatregelen. Maar bovenal: geniet, maak plezier, heb een geweldig oud en nieuw! Ondanks de beperkingen. We hebben allemaal een heftig jaar achter de rug en verlangen naar verandering. Die komt er hopelijk in 2021! Hoop doet leven en leven willen we meer dan ooit. Ik ben benieuwd naar jullie creatieve initiatieven om het nieuwe jaar in te luiden. Volg ons op twitter, tag ons en we delen jullie ideeën om anderen te inspireren.’ Marjolein Geurtsen Wijkbeheerder stadsdeel west Twitter: @wijkservicepuntwest Website: www.zwolle.nl/stadshagen

Oude tankgracht in buurt de Tippe Zwolle is gericht op de toekomst, maar vergeet de historie nooit. Daarom proberen we de Zwolse geschiedenis op verschillende plekken in Zwolle terug te laten komen. Wist je bijvoorbeeld dat ter hoogte van de kruising van de eerste verkeersbrug in de nieuwe buurt van Stadshagen, de Tippe, tijdens de Tweede Wereldoorlog een tankgracht lag? Dit was een brede greppel waarmee de be-

zetter de opmars van geallieerde tanks probeerde te stoppen. In het ontwerp van de nieuwe brug is de bijzondere en historische plek zichtbaar gemaakt. De vormgeving van de leuning verwijst naar de functie van de tankgracht. Het landhoofd van de brug verwijst naar de vorm van de toenmalige tankgracht. De brug is nog niet gerealiseerd, bekijk daarom hier alvast de schetsfoto’s!

Waar kun je grof huishoudelijk afval kwijt?

Samen houden we de omgeving mooi en schoon Iedereen houdt van een nette leefomgeving. Toch zien we in Stadshagen helaas nog regelmatig gedumpt grof huishoudelijk afval op straat of bij (ondergrondse) containers liggen. Onnodig, want dit afval kun je ook gratis wegbrengen of zelfs laten ophalen. Als iedereen dit doet houden we samen de omgeving mooi, schoon en gezond. Dit zijn de mogelijkheden Iedereen heeft door een verhuizing of verandering in het interieur weleens een stoel, bank, kast of tapijt over bijvoorbeeld. Is het nog in goede staat? Breng het dan naar de kringloop, dan maak je er iemand anders blij mee.

Heb je geen auto tot je beschikking? Geen probleem, want ROVA kan grof huishoudelijk afval ook gratis (op afspraak) bij je ophalen. Hiervoor kun je een afspraak maken via de ROVA-app of door te bellen met het ROVA Klantcontactcentrum, via 038 427 37 77.

Regels en tips carbidschieten Dit jaar mag er geen vuurwerk afgestoken worden. Overtreders van het verbod riskeren een boete en een aantekening op hun strafblad. Carbidschieten mag wel, maar alleen op aangewezen plekken en tijden. En natuurlijk gelden ook hier de coronamaatregelen. Dus bereid je goed voor: • Kijk op www.zwolle.nl/jaarwisseling op welke tijden en locaties je mag carbidschieten; • Je mag alleen schieten met een bal als projectiel en de melkbus mag niet groter zijn dan 40 liter; • Bescherm jezelf. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril; • Gebruik alleen een melkbus die in goede staat is en een stevige bodem heeft;

Carbidschieten

06

Is het niet meer bruikbaar? Dan is dit grof huishoudelijk afval. Je kunt dit afval gratis naar het ROVA Milieubrengstation brengen (adres: Rijnlandstraat 2, Zwolle). Vergeet dan niet je ROVA-pas mee te nemen.

• Zorg dat de bus na het ontsteken niet achteruit kan schieten; • Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl je aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten; • Zorg dat het publiek op veilige afstand is; • Zorg voor EHBO en voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat je goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan. Kijk voor meer informatie op https://wieisdebock.nl/ De informatie over carbidschieten kan bij het verschijnen van deze wijkkrant veranderd zijn door nieuwe coronamaatregelen. Kijk voor actuele informatie daarom op www.vrijsselland.nl/coronavirus


Weinig meldingen is positief teken

Buurtkracht-app zorgt voor meer veiligheid Door Bert Kunnen Eind vorig jaar werd de nieuwe wijkapp Buurtkracht gepresenteerd, tijdens een bijeenkomst van de wijkagenten met betrokken Stadshagenaren. Hiermee kregen buurtbewoners een laagdrempelige mogelijkheid om meldingen te doen over veiligheid en overlast. Een groep betrokken wijkbewoners stelde zich beschikbaar om op incidenten af te gaan, bewoners te ondersteunen en samen te proberen zaken op te lossen. Niet om als een soort knokploeg hardhandig orde op zaken te stellen. Sander Giebels, één van de initiatiefnemers, is ervan overtuigd dat de app een nuttige functie in Stadshagen vervult. Maar daar leek het in eerste instantie niet op. Het duurde maar even of de app werd een uitlaatklep, compleet met scheldkanonnades en verdachtmakingen. Daarmee leek Buurtkracht ten onder te gaan aan goede bedoelingen. Toen namelijk begin dit jaar de elektriciteit in veel straten in de wijk uitviel, stroomde de app vol met niet ter zake doende meldingen over straten zonder licht. Toen de beheerders pogingen deden mensen te manen tot juist gebruik van de app, werden zij uitgemaakt voor dictators en omringt met andere verbale ‘liefkozingen’. Dictators Giebels: ‘Ja, dat was wel een dieptepunt. Daar hebben we veel van geleerd. In het begin was er ook veel misverstand over het feit dat we met twee apps werken. Buurtkracht 1 (170 deelnemers) is voor

de meldingen die men wil doen als het gaat om veiligheid en overlast in de wijk. Daar kan iedereen een bericht plaatsen. Als het gaat om actuele incidenten, waarbij het nodig is dat er wordt opgetreden, plaatsen we deze meldingen in Buurtkracht 2 (157 deelnemers). Iedereen kan de berichten hier wel lezen maar reacties zijn niet mogelijk. Dat zijn ook de meldingen waarbij een groep actieve bewo-

ners poolshoogte gaat nemen en zo nodig de politie inschakelt.’ Leefbaarheid Giebels is van mening dat Buurtkracht een nuttige functie in de wijk vervult. ‘Stadshagen is een veilige wijk met betrokken bewoners. Het feit dat de app er is en iedereen om zich heen kijkt schrikt potentiële boosdoeners af. Mee door de

app is er meer toezicht op straat. Het is een prima signaal dat we in de app weinig meldingen krijgen.’ Ook de politie is blij met de Buurtkracht-app. Wijkagent Alrik van den Berg: ‘Het is een mooi initiatief; we houden onderling goed contact en ondersteunen elkaar waar nodig. Het is een bijzonder aspect dat men ook maatschappelijk gemotiveerd is en op het gebied van leefbaarheid iets wil betekenen.’

Gemelde incidenten In de periode van april tot en met augustus werden in Buurtkracht een zevental meldingen gedaan. Die vroegen geen van alle om acuut optreden en werden door het team van Buurtkracht opgelost. Zo signaleerden bewoners een man die kinderen aansprak, een kleuter was zijn ouders kwijt, mensen maakten zich via de app zorgen over knallen in de straat, jongeren gooiden eieren tegen woningen, op de jongeren hangplek in De Tippe werden vernielingen aangericht en men meldde personen die zich verdacht gedroegen. De enige melding die een serieus en acuut veiligheidsaspect in zich had was de bekende overval op Chinees restaurant Minoyu in het winkelcentrum. Mee dankzij de inzet van Buurtkracht kon er recent een verdachte worden aangehouden. Voor nadere informatie over Buurtkracht en aanmeldingen: www.stadshagen.info

Foto Jan Burgman

Sander Giebels is één van de initiatiefnemers van Buurtkracht

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Een echtscheiding vraagt om een betrokken en bevlogen advocaat Zo makkelijk als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan kunt gaan, zo moeilijk kan het zijn om het weer te verbreken. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers en hun partners of in situaties waarbij kinderen betrokken zijn. Voor deze zaken en alle andere zaken op het gebied van Personen- en Familierecht bent u bij ons aan het juiste adres. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator. U kunt daarvoor terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Bel voor meer informatie het team Personen- en Familierecht van Arslan Ter Wee Advocaten via (038) 460 01 11 of kom langs op één van onze inloopdagen, waarop wij de meest uiteenlopende vragen beantwoorden. Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


Vrijwilligers gezocht voor ‘De draad weer oppakken’

‘De draad weer oppakken’ richt zich op 65-plussers die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken om hun leven weer invulling te geven zoals ze zelf graag zouden willen. Dit kan bijvoorbeeld zijn na een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een partner, rondom ziekte of door het wegvallen van zorg en ondersteuning. Senioren met partnerverlies in het afgelopen jaar worden actief benaderd om deel te nemen aan dit project.

Vanuit het project kunnen vrijwilligers worden ingeschakeld die met luisteren en praten veel kunnen betekenen. Ook is het

mogelijk dat vrijwilligers samen met de klant op pad gaan om weer activiteiten te ondernemen. De inzet van vrijwilligers bestaat uit huisbezoeken eens per twee weken en is voor de duur van ongeveer een jaar. Qua scholing zijn er vier keer per jaar vrijwilligersbijeenkomsten bestaande uit theorie en intervisie om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Voor informatie en aanmelden kan contact worden opgenomen met WijZ, Wilma Wildeboer t: 038 8515700, e: w.wildeboer@wijz.nu

Een luisterend oor haalt je uit het isolement Echt contact maken, van hart tot hart, daar hebben mensen behoefte aan, is de ervaring van Zwanet Hamhuis. Als coördinator Home-Start legt zij de contacten tussen ouders en vrijwilligers in Zwolle. Waar ouders met problemen behoefte aan hebben is vooral vaak een luisterend oor. Een Home-Starter die hoort en begrijpt wat er speelt. Ouder Gerlinde: ‘Ik mag zélf bepalen waar het over gaat en er is respect voor wat ik belangrijk vind. Ik voel me daardoor meer begrepen en volwaardig. Dit is helpend en het maakt mij sterker. Ook in het contact met anderen.’ Zwanet: ‘Een ervaren Home-Starter is iemand die vaak zelf ook ouder is, erkent en herkent dat opvoeden een klus kan zijn. Als ouders weer goed in hun vel zitten, heeft dit een positieve uitwerking op de kinderen.’

Zwanet Hamhuis

Home-Start biedt gratis ondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 18 jaar. www.home-start.nl of bel 038-8515700

WijZ Thuisadministratie zoekt nieuwe vrijwilligers Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarin u uw administratieve kennis kunt inzetten? Uw eigen tijd kunt indelen? Van betekenis voor een ander kunt zijn? U zich verder kunt ontwikkelen? Dan bent u bij WijZ Thuisadministratie aan het juiste adres! Wij zoeken vrijwilligers die hun administratieve en sociale kwaliteiten willen inzetten voor kwetsbare Zwollenaren. Als vrijwilliger gaat u regelmatig op huisbezoek bij uw eigen deelnemer(s), neemt samen de post door, ondersteunt bij het ordenen van de post, bellen met instanties en het aanvragen van (financiële) voorzieningen.

WijZ Thuisadministratie maakt onderdeel uit van Op Orde: het centrale aanmeldpunt voor hulp en advies bij (financiële) administratie.

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Onze volgende training van drie dagdelen vindt plaats op 19 en 26 januari 2021 en 9 februari 2021. Alle middagen van 13.00 – 16.00 uur in het Cultuurhuis in Stadshagen. Belangstellend? Neem dan vooral contact met ons op! Via telefoon: 038 – 8 515 700 of mail: Harmina van Lien: h.vanlien@wijz.nu.

08

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Op Orde Zwolle Heeft u vragen over uw post, financiën of financiële regelingen? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Kampt u met schulden? Bent u in de financiële problemen gekomen door de Corona-crisis? Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw post en papieren. Wij helpen u graag! Op de volgende manieren zijn we bereikbaar: Bellen : 038 – 456 97 00 (elke werkdag tussen 09:00-17:00 uur) Whatsapp : 06 – 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd) Mail : info@opordezwolle.nl Website : www.opordezwolle.nl Spreekuren : alléén op afspraak (na telefonisch contact)

Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren en financiën. NB: Bent u zelfstandige of ondernemer en heeft u vragen over de maatregelen rondom de Coronacrisis? Neem dan contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) Zwolle (www.rbzzwolle.nl).

Buurtkamer Cultuurhuis Stadshagen Zit je niet lekker in je vel, is het niet meer zo vanzelfsprekend om er even uit te zijn, wil je toch onder de mensen komen die dit begrijpen en nergens gek van op kijken, kom dan naar de Buurtkamer in het Cultuurhuis Stadshagen. Voor een ieder die het nodig heeft, om weer een ander te ontmoeten, sociale contacten opdoen, je weer mens voelen, onderdeel zijn van de maatschappij en hier weer stappen in wil zetten.

Er zijn heel veel redenen waardoor mensen het moeilijk vinden om anderen te ontmoeten of activiteiten te ondernemen. Binnenlopen in de buurtkamer kan een eerste stap voor jou zijn. De buurtkamer is wekelijks op de vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de grote zaal van het cultuurhuis in de wijk Stadshagen. Er staat bij ons staat altijd een kopje koffie of thee klaar, de eerste krijgt u van ons!

Een buurtkamer is een gezellige plek waar iedereen naar binnen kan lopen. Hier kunnen je gezamenlijk activiteiten ondernemen of meer sociale contacten op doen, want dat is niet altijd zo vanzelfsprekend.

Voor meer informatie kunt u terecht bij WijZ: info@WerVdg.nl, of contact opnemen met Erik van Rosmalen projectmedewerker bij WerV 038-8515799

Misschien ben je in psychiatrische behandeling (geweest), of je bent al heel lang zoekende naar dagbesteding, werk en sociale contacten, misschien heb je wel problemen met administratie/ financiën. We kijken mee naar je mogelijkheden en je interesses, waar liggen je kwaliteiten, waar ligt je kracht.


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Ondernemer Miranda Grafhorst:

‘Ik werk met kinderen vanuit mijn hart’ Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Miranda Grafhorst van Vooruitlopers. Wat biedt jouw praktijk? In mijn praktijk leer ik kinderen leren op een manier die bij hen past. Het kind leert weer te kunnen functioneren op school. Ik hanteer hiervoor vooral de kernvisie methode. Met de kernvisie methode begeleid ik kinderen die een voorkeur hebben voor met hun gevoel en in beelden te denken, een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Als we naar onze hersenen kijken, dan spreken we van een linker- en een rechterhersenhelft. Links zit onze ratio, zoals het beredeneren, tekenherkenning als woorden, cijfers, letters, getallen, maar ook de analyse, volgordes, logica en details. De rechterhersenhelft verzorgt emotie, ritme, ruimtelijk inzicht, overzicht, verbeelding, dagdromen, kleurherkenning, muziek en gevoel. Op school wordt de lesstof zo aangeboden, dat deze goed opgenomen kan worden bij gebruik van het gehoor en het verstand (de linksgeoriënteerde leerstijl), maar als je kind een rechtsgeoriënteerde leerstijl heeft ontstaat er soms een ‘leerprobleem’. De informatie sluit niet aan bij de manier waarop het kind van nature leert wat al snel kan leiden tot faalangst, een negatief zelfbeeld en met buikpijn naar school gaan. De kernvisie methode stelt het kind in staat om de informatie zo te interpreteren, dat het via de rechterhersenhelft opgenomen kan worden. Wat kenmerkt jou als ondernemer? Met mijn praktijk richt ik me vol overgave op deze kinderen met leerproblemen. Ik werk vanuit mijn hart. Er is voor mij niks mooier dan kinderen zien groeien in hun zelfvertrouwen en in hun kracht. Met de kernvisie methode kan ik dit doel berei-

dercoaches – met de kernvisie methode aan leerproblemen en sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Ik ga niet remediëren zoals een praktijk voor remedial teaching dat doet, thuis wordt er geoefend. Ik begeleid het kind zo, dat sociaal-emotionele problemen worden aangepakt en er een goed leerklimaat voor het kind ontstaat. Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf (en vaak ook zijn omgeving) dacht. De inspanningen van het kind leveren snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker, en gelukkiger, gaat voelen. En wat is er mooier dan dat? Ik vind het overigens ook belangrijk dat ik álle kinderen en ouders kan helpen. De kernvisie methode wordt meestal vergoed door de gemeente, waardoor ik niemand hoef uit te sluiten. Foto Erica Turmel-Donker

ken. Het is belangrijk dat het kind én de ouders mij vertrouwen omdat we een verbintenis met elkaar aangaan. Alle drie moeten we de wil hebben om aan de oplossing te werken en daar inspanningen voor te leveren. Samen werken aan het welbevinden van het kind. Wat is jouw drive? Kinderen zien groeien. Ik neem de tijd, luister en kijk naar het kind, zonder oordeel. Het kind is goed zoals het is. Kinderen voelen dat ook en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Ik denk dat een van mijn kwaliteiten is dat ik zie wat het kind nodig heeft. Als de concentratie op is of om het ijs te breken doen we soms even een spelletje tussendoor of gaan we bewegen. Als een kind onzekerheid laat zien speel ik daar op in door het kind te laten weten dat het oké is. Het geeft niet als het even niet lukt. Dat hoort erbij. We proberen het gewoon opnieuw, totdat

Wat is er te doen in Stadshagen? Wil je ook een activiteit in deze rubriek melden? : redactie@vinexpress.nl • Workshop Flessentuin, 12 januari, 19.30 – 22.00 uur, Park & Bistro de Stadshoeve, Oude Wetering 13. Houd je van planten maar heb je geen groene vingers? Dan is deze workshop echt iets voor jou. Tijdens deze avond maak je je eigen flessentuin, een mini-ecosysteem dat zichzelf voorziet en dus (bijna) geen verzorging nodig heeft. Er kunnen maximaal 8 perso nen deelnemen en de RIVM richtlijnen worden gehanteerd. Kosten € 42,50 p/p. Opgave via info@marjannemaakt.nl • Spelen met robots, 25 december en 1, 8 en 15 januari van 15.00 – 17.00 uur, Stadskamer, Werkerlaan 1. Tijdens deze activiteit kunnen kinderen in een medialab met verschil lende spullen programmeren. Geschikt voor kinderen in de leef-

tijd van 6 tot 12 jaar. Maak bijvoorbeeld je eigen filmpje met Stickbot Studio, bouw eenvoudige machines met LEGO, programmeer de Dash en Dot robots, de Blue-bot, de Ozobot en de Raspberry Pi. Er is ook een VRbril en Minecraft. Open inloop en deelname is gratis. • Gilde taalcafé Stadshagen, 24 en 31 december en 7 en 14 januari van 9.30 – 11.30 uur, de Stadskamer, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over aller lei onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeningen komen aan bod. Zo leer je spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom je in contact met andere mensen.

het wel lukt. Hoe eerder ik uitvind wat bij een kind werkt hoe meer het kind kan stralen. Dat is waar ik het voor doe. Hoe ben je in dit vak gerold? Ik heb meer dan 21 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, 8 jaar als leerkracht en 13 jaar als intern begeleider. In die 21 jaar is er veel veranderd in het onderwijs, de klassen worden groter, de werkdruk neem toe en er is steeds minder tijd voor het individuele kind. Al een paar jaar loop ik met het idee om voor mezelf te beginnen, om kinderen die meer nodig hebben dit te kunnen bieden. De opleiding tot kernvisiecoach wekte mijn interesse omdat je hierbij juist kinderen helpt op een andere manier. Een manier zodat ze het wél kunnen. En zo is mijn praktijk ‘Vooruitlopers’ ontstaan. Hoe onderscheidt jij je van vakgenoten? Ik werk – in tegenstelling tot veel kin-

Welke waarden vind jij belangrijk? Integriteit, bouwen aan vertrouwen. Dit is belangrijk omdat we een verbinding met elkaar aangaan, de ouders, het kind en ikzelf. Is er geen commitment dan kunnen wij ook niet starten. Is dat er wel, dan weet ik ook dat het tot resultaat leidt. Waar sta je over vijf jaar? Ik hoop dat er meer aandacht is voor kinderen die een andere leerstijl hebben. Oog voor het individuele kind. Elk kind verdient het om een vooruitloper te zijn! Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Wij wonen nu ruim 10 jaar in Stadshagen en dat bevalt heel goed. Stadshagen beschikt over veel voorzieningen die aansluiten bij een gezin met opgroeiende kinderen. Stadshagen is Zwolle in het klein! Meer informatie is te vinden op www.vooruitlopers.nl

Wij wensen alle Stadshagenaren fijne feestdagen en een coronavrij 2021! Het wordt vast weer een jaar boordevol Stadshagen! Redactie en bestuur Vinexpress

09


10


Syrische broers met eigen YouTube-kanaal:

‘Door de video’s kunnen vrienden en familie ons toch nog zien’ Door Erica Turmel-Donker Vluchten omdat het in je eigen land niet meer veilig is. Het overkwam de Syrische Khaled Hashri en zijn gezin. Ze wonen sinds vijf jaar in Nederland, waarvan de laatste vier in Stadshagen. Hun jongste zoon Daan is in Nederland geboren, de andere drie waren nog erg jong toen ze naar Nederland kwamen. In de coronalockdown in maart startten de vier jongens een eigen YouTube-kanaal om op die manier met familie en vrienden in contact te blijven en te laten zien wat ze zoal doen in deze tijd. Hoe is het voor dit gezin om in Stadshagen te wonen en wat zijn hun toekomstdromen? De ‘Hashri Brothers’ Dengbaz (12), Ayaz (10), Delzan (8) en Daan (3) – die tijdens het interview nog lekker ligt te slapen – gaan op De Zevensprong naar school. Daan start daar na de kerstvakantie, als hij 4 is. Ze hebben het erg naar hun zin op school met veel vriendjes in de buurt waar ze regelmatig mee spelen. Na school zijn de jongens erg actief met sport. Alle drie voetballen ze bij WVF en ze zitten op kickboksen. Daarnaast doet Delzan nog aan freerunnen en heeft zwemles. Ook volgen ze op woensdag lessen bij de voetbalacademie ‘om nog beter te worden’. In maart viel voor hen ineens alles stil en door de maatregelen zijn veel dingen anders dan voorheen. ‘Daarom hebben we een YouTube-kanaal gemaakt, zodat mensen die we kennen ons nog steeds kunnen zien. Voorheen was onze droom dat de oorlog in Syrië zou stoppen en we onze vrienden en familie weer kunnen terug zien. Nu is onze droom dat het coronavirus weggaat, hopelijk binnen een tot twee jaar, en het leven weer normaal wordt en we niemand verliezen,’ vertellen de jongens. ‘Als corona weg is, kunnen we weer naar het voetbalstadion en mogen we weer dicht bij elkaar zijn.’ Alles kwijt Khaled vluchtte vijf jaar geleden naar Nederland, zijn gezin volgde twee maanden later: ‘We zijn door de oorlog alles kwijtgeraakt. Het was een moeilijke weg om hier te komen. Ik kwam in het AOC in Ter Apel en nadat ik mijn verblijfsvergunning kreeg, kon mijn gezin hierheen komen. Zij kwamen in Almelo terecht, dus we konden weer niet bij elkaar zijn. Dankzij een hulpverlener van mijn vrouw kon ik

Het verdrietige mannetje Door Bert Kunnen Mijn kleindochter zit prinsesheerlijk achterin. De stoelverhoging biedt haar een wijds zicht op het openbare leven. ‘Opa, dat mannetje keek heel verdrietig toen wij er langs reden.’ Ik schiet wat in mijn ongemak. Ik weet wat zij bedoelt en ik ben de dader, geregistreerd door de elektronische agent. ‘Dan is ie vast kapot,’ dacht

De Hashri Brothers: Delzan, Daan, Dengbaz en Ayaz

bij mijn gezin in Almelo intrekken. Van daaruit zijn we naar Zwolle verhuisd. We wonen hier fijn met veel lieve vrienden om ons heen die ons helpen.’ Khaled en zijn vrouw zijn druk bezig om zich de Nederlandse taal verder eigen te maken. Na het behalen van het inburgeringsexamen focussen ze zich nu op een hoger niveau, het NT2 staatsexamen. Hierdoor kan Khaled een opleiding tot docent Engels kan gaan volgen, zodat hij hopelijk zijn oude beroep weer kan oppakken. YouTube Dengbaz kwam met het idee om een YouTube-kanaal te starten, waarop ze nu nog steeds actief zijn. ‘Zo kunnen anderen ons zien. We laten zien hoe we thuis sporten, knutselen, koken. We hebben 215 abonnees en bijna 15.000 weergaven. Daar zijn we erg blij mee.’ De video’s op hun kanaal zijn zowel in het Nederlands als in het Koerdisch (hun moedertaal). Zo bereiken ze niet alleen hun Nederlandse vrienden en bekenden, maar ook hun Syrische familieleden die ook gevlucht zijn en verspreid over Europa wonen.

ik hardop. In mijn spiegel zie ik haar vertwijfelde blik, ze hoopte kennelijk op een ruimhartiger excuus. ‘Vorige week was het ook al zo, opa.’ ‘Oh, dan hebben ze hem nog steeds niet gerepareerd.’ Een reactie vanaf de achterbank blijft uit. Kinderen zijn vaak snel tevreden met ‘logische’ antwoorden van volwassenen. Die week volg ik de verhoren Toeslagaffaire. Ineens merk ik, bij wat politici en ambtenaren aan excuses aanvoeren, dat ik mij bij mijn kleindochter van dezelfde mechanismen heb bediend: het systeem

Toekomst In Nederland hebben de jongens kans op een mooie toekomst. Ze weten ook goed wat ze later willen worden. Dengbaz: ‘Ik wil profvoetballer worden en bij Ajax of Barcelona spelen. En ook mijn diploma voor dokter halen, zodat ik mijn vrienden kan helpen als er wat met ze gebeurt tijdens het voetballen.’ Ayaz: ‘Ik wil graag dokter in het ziekenhuis worden.’ Delzan zit in groep 8 en kiest voor het CCC (Carolus Clusius College) als vervolgschool. Ook hij wil profvoetballer worden, ‘of dokter in het ziekenhuis en dan ook lesgeven aan dokters in opleiding.’ Waarom dokter? ‘Om anderen te helpen,’ zeggen ze in koor. Blijven Khaled en zijn vrouw willen graag in Nederland blijven. ‘Onze dromen veranderden per situatie. In het begin was alles moeilijk, was alles anders. Hier in Nederland heb je hele vriendelijke mensen. Bijvoorbeeld de politie: die zijn hier in dienst voor de mensen, dat is in Syrië heel anders, daar staat de politie boven

Foto Jan Burgman

de mensen. Ook voor onze zoons is het hier in Nederland beter. Het zijn zulke lieve kinderen.’ Khaled wil ter afsluiting graag nog iets zeggen tegen een aantal bijzondere mensen: ‘Toen we hier net kwamen wonen, gaven deze mensen ons gastvrijheid en gezelligheid, een fijne sfeer. Ze kwamen koffie drinken, boden hulp aan. Deze mensen zijn onze vrienden geworden, hun kinderen spelen met onze kinderen. Ze zijn als familie, als een broer en zus, voor ons. Door hun vriendelijkheid hebben ze een brug gemaakt tussen ons en de maatschappij. We hebben alles van hen geleerd. Ook tijdens de zwangerschap van mijn vrouw hebben ze veel voor ons gedaan. Ze hielpen rond de bevalling en daarna, door bijvoorbeeld onze zoons op te vangen. Door hen zijn wij gestopt met huilen en gaan we lachen.’ Benieuwd naar de Hashri Brothers? Kijk dan op: www.youtube.com/c/HashriBrothers

aanwijzen als veroorzaker en met je vinger prikken naar anderen. Het kijken naar de Toeslagenaffaire levert mij kennelijk ontwijkende antwoorden op om de waarheid van mijn kleindochter te pareren. Ik voel me ineens net zo ver gezonken als de verhoorde politici en ambtenaren. Ik beloof mezelf het niet meer te volgen. En die toeslagen? Laat ook maar, zonder toeslagen immers geen affaire.

11


ra ? st

at

Straatnaam belicht

Molenbuurt Breezicht Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer het laatste deel over de Molenbuurt in Breezicht, gesitueerd in het hoekje Laan der Molens, Oude Wetering en Hasselterpad. Rosmolen Bij de rosmolen wordt de aandrijvingskracht geleverd door een paard (ros) of een ezel. De rosmolens werden voor uiteenlopende doeleinden gebruikt: voor het malen van graan tot meel, het uitpersen van zaden tot olie, het karnen van boter of bemaling van water. Bij de grotere rosmolens rolden of schuurden de molenstenen over elkaar, terwijl het paard of het stel paarden buiten de molen liep. De aandrijving ging via een balk die aan de top van het dak bevestigd was. Hieraan was verticaal naar beneden een ‘boom’ bevestigd, waaraan beneden een tandwielmechanisme was gemaakt.

Spinnenkop De spinnenkopmolen is een kleine windmolen met een vlucht van ongeveer 8 tot 15 meter. Hij is geschikt voor de bemaling van kleine polders en door de eenvoud makkelijk te bedienen. De kop met daaraan de wieken kan horizontaal draaien om op die manier voor een positie te zorgen waarbij de wieken het beste de wind kunnen vangen. Het onderste deel van de spinnenkop, vaak vierkant of achtkantig, staat vast. Door een

holle koker loopt de koningsspil van de kop naar beneden, waar de overbrenging zit naar de vijzel of het scheprad. Standerdmolen De standerdmolen is een richtbare windmolen en het oudste type windmolen. De naam is ontleend aan de standerd of staak, een rechtop staande ongeveer 60-80 cm dikke stam met een zogeheten stormpen. De molenkast rust grotendeels op de bovenkant van de standerd. Het midden van de kast zit niet op de standerd, maar meer naar achteren ter compensatie van het gewicht van het wiekenkruis. Hierdoor is, afhankelijk van de hoeveelheid in de kast opgeslagen maalgoed, de molen min of meer in evenwicht. Stellingmolen Een stellingmolen is een hoge windmolen met een galerij of stelling. Zo’n molen staat meestal in bebouwd gebied en door de flinke hoogte heeft de molen een vrije windvang. De wieken en de staart komen dan ook niet tot de grond. Voor de bediening van de molen is halverwege de hoogte een stelling rondom de molen. Vanaf deze stelling wordt de molen gekruid en worden de zeilen aan de wieken voorgelegd. De voet van een stellingmolen is meestal van steen, vanaf de stelling omhoog is het soms een houten constructie. Stellingmolens zijn meestal korenmolens, oliemolens of pelmolens.

Foto Yvonne Waslander

Recentelijk zijn nog een aantal straatnamen voor Breezicht vastgesteld door de gemeente Zwolle. Het gaat hierbij om de voormalige Zwolse molens De Aloë (een oliemolen aan de Nieuwe Vecht), De Duif (een zaagmolen in de buurt van de Hobbemastraat), Het Fortuin (een houtzaagmolen aan de Katerdijk aan het Zwarte Water), De Herstelder (een runmolen aan de Eekwal), De Hoop (een oliemolen aan de Nieuwe Vecht), De Vlijt (een korenmolen aan de Vlasakkers), De Zaaier (een zaagmolen op ’t Twistvliet aan het Zwartewater bij de Gasthuisdijk) en De Zwaan (een zaagmolen aan de Schuttevaerkade op de hoek met de Pannekoekendijk); en de molenonderdelen Bolspil (de bolspil draait in de steenbus die vastgezet is in de ligger, de onderste molensteen), Kruiwerk (het kruiwerk zorgt er voor dat de wieken goed op de wind gericht gedraaid kunnen worden) en Wiek (de wieken zijn de uitstekende bladen van een windmolen die draaien als de wind draait).

Er staan drie stellingmolens in onze directe omgeving: De Passiebloem aan de Vondelkade in Zwolle, De Fortuin in Hattem en De Zwaluw in Hasselt. De Passiebloem is een oliemolen, de andere twee zijn korenmolens. Torenmolen De torenmolen is een ronde, zwaar gebouwde stenen windmolen voor het malen van graan. De romp is (nagenoeg) cilindrisch en heeft tot 280 cm dikke muren. In de molen zaten twee zolders: de kapzolder met daaronder de maalzolder. Het maalkoppel lag op de kapzolder en werd direct door het bovenwiel aangedreven. Door de grote kap kan de molen alleen gekruid worden met twee kruiwerken, links en rechts aan de zijkant van de molen, en door twee man tegelijk. Dit gebeurt op de kapzolder met behulp van het gaffeltouw dat over het gaffelwiel loopt. Weidemolen De weidemolen werd gebruikt voor de onderbemaling (kunstmatige verlaging van het waterpeil) van een weiland. Door de grote windvaan aan de achterzijde van de draaibare kop was bijna geen bediening nodig, omdat deze zelf zorgde voor de juiste positie van de molen ten opzichte van de wind. De windvaan staat links van het midden, waardoor ruimend (rechtsom) kruien wordt tegengegaan. Als water-opvoerwerktuig wordt bij een weidemolen een waaierpomp (roerom) toegepast. De kuip waar de waaier in draait, is een vierkante bak met een rond gat of een bak met twee ringen. Bron: wikipedia.nl en www.molendatabase.org

Oliemolen

Korenmolen

WOONDECORATIE HASSELT

KAWI www.kawiwoondecoratie.nl

gordijnen

Raambekleding

Tapijt

Parket - laminaat

PVC vloeren

Parket schuren

Hoogstraat 27 8061 HA Hasselt 038 477 39 52 Openingstijden: Di t/m vrij 09:30 - 12:00 13:30 - 17:30 Zaterdag 10:00 - 16:00

12


Groen Doen! door Milou van Rijn

Kerst coronaproof en duurzaam Of je Kerstmis ziet als een religieus feest of een cultureel feest. Of het nu komt door de kerstvakantie of het begin van iets nieuws. December is voor veel mensen een tijd van hoop, licht en verbinding. Én vaak een tijd van véél van alles. Veel eten, veel kado’s, veel feestjes, veel kerstfilms en veel op het laatste moment. Hoe anders is dat dit jaar. Geen grote groepen, geen vuurwerk en liever niet allemaal tegelijk op het laatste moment je inkopen doen voor kerst. Terwijl er juist nu, door corona, nog meer behoefte is aan oog en tijd voor elkaar. Pluspuntje Minder is vaak meer als het gaat om duurzaam. Geen vuurwerk is minder CO2-uitstoot. Minder feestjes en minder reizen zijn minder afgelegde autokilometers. Eten in kleine groepjes is vaak minder voedselverspilling. En wellicht voor een aantal van ons is er ook sprake van minder cadeautjes. Corona voelen we ook in de portemonnee. We hadden dit vast liever anders gezien. Maar dikke pluim, zo zijn we wel heel duurzaam bezig. Met zijn

buiten de regio. In plaats daarvan tijd om met kerst een wandeling door de wijk te maken. Oog hebben voor de mooie dingen. Zwaaien naar elkaar als oprecht compliment dat we het volhouden met elkaar.

Foto Yvonne Waslander

allen heeft dit grote impact. Ik weet niet of er sprake is van compensatiegedrag. Maar zelf zag ik al ruim voor Sinterklaas veel buitenverlichting

en mooi opgetuigde kerstbomen. Ook in Tuinland was het druk. Alles voor meer sfeer en een warm gevoel. Dit jaar ga ik niet op familiebezoek. Mijn familie woont

Opruimen En dan ruim je op zeker moment de kerstspullen weer op. De boom leg je op tijd buiten, zodat deze opgehaald kan worden door kinderen uit de buurt voor de ROVAinzamelingsactie. Hiermee voorkomen de gemeente en ROVA dat de bomen na gebruik op straat worden verbrand of als zwerfvuil op straat of in het water terechtkomen. De ingezamelde bomen worden verwerkt tot compost voor openbare groenvoorzieningen in de stad (recycling). En heb je dit jaar (te) veel kerstversiering ingekocht? Kijk dan eens wat je volgend jaar wilt weggeven of ruilen. Recycling in het kader van goede voornemens. Doe jij ook mee? Samen kunnen we Stadshagen steeds groener maken. Blijf gezond en een groen 2021 gewenst.

Travers

Park de Stadshoeve Samen staan we sterk!

Vanuit dat idee zijn we in 2019 begonnen om verbindingen aan te gaan met (zelfstandige) ondernemers. Speciaal uitgedachte ZZP- en MKB-partnerschappen zorgen ervoor dat ondernemers alles van Park de Stadshoeve financieel en soms met hun eigen expertise ondersteunen. In ruil daarvoor bieden wij een waardevolle plek aan, waar MKB’ers met hun werknemers kunnen vergaderen of een MVOproject invullen (MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). ZZP’ers kunnen elkaar op verschillende momenten treffen en netwerken, zoals tijdens het ZZP-café en de netwerklunch. Er zijn inmiddels 17 partners, iets waar wij heel trots op zijn! Ben jij ondernemer en spreekt een partnerschap je aan? Kijk dan even op www.parkdestadshoeve. nl of neem contact op via info@parkdestadshoeve.nl. Kerst Naast verbinding via partnerschappen werken we ook op andere manieren samen met ondernemers. Vaak kunnen we elkaar versterken tijdens evenementen op

Project Impacter Zwolle breidt uit Goed nieuws voor Impacter Zwolle, want zij zijn opnieuw gehonoreerd voor de maatschappelijke diensttijd (MDT). Het project, dat Zwolse jongeren tussen de 14 en 27 jaar ondersteunt, breidt daarom uit naar acht andere gemeenten in Noord-Nederland.

Door Esther Jellema, secretaris Park de Stadshoeve Park de Stadshoeve staat of valt met ondersteuning, betrokkenheid en inzet vanuit de wijk. Als stichting zijn we continu bezig verbindingen te leggen met diverse partijen. Dat begint met het contact maken met de wijkbewoners zelf, maar ook met andere interessante partijen zoals ondernemers.

Maatschappelijke diensttijd voor jongeren

Gezelligheid tijdens Kerst op de Stadshoeve Archieffoto Park de Stadshoeve

het park: uitstekende gelegenheden om te laten zien wat voor mooie ondernemers er allemaal in en rondom Stadshagen zijn. Vorig jaar ontvingen wij tijdens onze kerstmarkt ‘Kerst op de Stadshoeve’ maar liefst twintig ondernemers. Helaas moest vanwege het weer de markt vroegtijdig afbreken en gooit COVID-19 dit jaar roet in het eten, waardoor de kerstmarkt niet door kan gaan. We gaan ons park daarom extra sfeervol maken met mooie kerstverlichting. Hopelijk kunnen we iedereen in 2021 weer ontvangen op onze evenementen en bij onze activiteiten, zowel buiten als binnen!

2021

Impacter is een project voor Zwolse jongeren die iets terug willen doen voor de maatschappij en zich tegelijkertijd willen ontwikkelen. Samen met een jongerencoach ontdekken de jongeren waar ze energie van krijgen. Vervolgens gaan ze aan de slag op een plek in de stad die daarbij past. Na twee jaar heeft het project zijn meerwaarde voor jongeren bewezen. Jongerencoach Judith Prins: ‘De kennis en ervaring die wij hebben opgedaan willen we graag delen met andere partijen, zodat we voor nog meer jongeren van betekenis kunnen zijn.’ De maatschappelijke diensttijd kan juist nu veel betekenen voor jongeren in de noordelijke provincies. Projectleider en adviseur jongerenparticipatie Bart Demmers: ‘Jongeren worden ernstig beperkt door de coronamaatregelen. Er is een tekort aan stageplaatsen en de jeugdwerkloosheid neemt toe. Jongeren missen de steun van leeftijdsgenoten en voelen dat ze geen grip hebben op hun directe omgeving en hun dagelijks leven. Een project zoals Impacter kan voor veel jongeren het verschil maken.’ Het project breidt uit naar de gemeenten Deventer, Steenwijkerland, Nieuwleusen, Twenterand, Hof van Twente, Stadskanaal, Emmen en De Fryske Marren.

Eenzaamheid Er is veel eenzaamheid onder jongeren en door corona neemt dat aantal alleen maar toe. Daarbij rust er een enorm taboe op eenzaamheid, waardoor jongeren niet zelf aan de bel trekken. Judith: ‘Doordat wij echt op zoek gaan naar jongeren, bereiken we ook de groep die minder zichtbaar is.’ De afgelopen maanden zijn er al veel nieuwe initiatieven ontstaan. Zo is er samen met jongeren een wekker-service opgezet en kunnen Impacters deelnemen aan digitale borrels. Over Impacter Impacter is een project uit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw. Het project is opgezet vanuit Travers Welzijn, ZwolleDoet! en poppodium Hedon en in samenwerking met vele partners uit de stad. Impacter is er voor jongeren van 14 t/m 27 jaar. Het doel is om jongeren inzicht te geven in hun eigen vaardigheden, zelfvertrouwen op te laten doen en te laten ervaren hoe mooi het is om vrijwillig iets voor de samenleving te doen. Er is altijd sprake van maatwerk en de persoonlijke ontwikkeling staat centraal. De jongeren worden gedurende het traject begeleid door een jongerencoach waar ze op terug kunnen vallen.

13


Rademakerszijl in winterstand Door Erica Turmel-Donker

om te kijken of dit nog goed is.

Sluis Rademakerszijl aan de Hasselterdijk ziet er in deze tijd van het jaar net even anders uit dan normaal. Dit komt door de schotbalken die eind oktober geplaatst zijn en tot begin april blijven zitten. Waarvoor dienen die balken eigenlijk?

Polder Mastenbroek Frank Jansen, waterkeringsbeheerder bij WDODelta: ‘Eeuwen lang heeft er in de polder Mastenbroek vervoer over het water plaatsgevonden. Hierdoor heeft men bij het bedijken van de polder gebruik moeten maken van sluizen. Van deze vier scheepvaartsluizen – bij Genemuiden, Kampen, Hasselt en Zwolle –,waarvan twee als afwateringssluis fungeerden, is nog maar een overgebleven: het Rademakerszijl. Tegenwoordig wordt de sluis gebruikt om water in te laten via de rinketschuif die in de sluisdeur zit.’ Er zijn nog twee sluizen in de omgeving van Stadshagen: de Sassluis en Prinsensluis bij Genemuiden, beide keersluizen (een keersluis is een sluis die water keert, ofwel tegenhoudt, red.).

De schotbalken zijn een tijdelijk beschermingsmiddel en beschermen de sluis in de winterperiode tegen hoogwater, drijfvuil en ijsvorming. De balken zijn zichtbaar en zowel onder als boven water aangebracht. Voordat de schotbalken geplaatst zijn, is door een duikbedrijf eerst de bodem van de sluis schoongemaakt: zand, slib of rommel is hierbij verwijderd. Ook is door een onderwaterinspectie de bouw en constructie van de sluis gecontroleerd Geschiedenis Rademakerszijl

Het Rademakerszijl (ook wel Rademakers Schutsluis), een gemeentelijk beschermd monument, is gebouwd in 1365, een jaar na het vormen van de polder Mastenbroek. De oudste vermelding van deze sluis stamt uit 1497. Ten gevolge van hoge waterstand is de sluis in 1635 ten onder gegaan. De huidige schutsluis stamt uit 1783 en is in die tijd in opdracht van het ‘College van Steden en Vroeden’ van Mastenbroek gerealiseerd. In 1825 is de bakstenen sluis vernieuwd. Vele trekschuiten voerden door de sluis, dwars door de Mastenbroekerpolder naar Genemuiden of Kampen. Dit ging zo door tot kort na de Tweede Wereldoorlog. Nadat er geen boten meer door de sluis kwamen, raakte deze in verval.

Foto’s Margreeth Kruise Het Rademakerszijl is winterklaar gemaakt

In 1999 besloot het (toenmalige) Waterschap Groot Salland in samenwerking met de gemeente Zwolle de sluis te renoveren. Hierbij werd een deel van het metselwerk opnieuw opgemetseld en zijn tevens de unieke, middelste en derde set puntdeuren, teruggeplaatst. Deze waren in de loop der jaren verdwenen. De renovatie werd in 2001 voltooid. Het Rademakerszijl maakt nog steeds deel uit van de waterkering rond Mastenbroek en is de verbinding tussen de Oude Wetering en het Zwarte Water. In de sluis kunnen schepen van het ene naar het andere waterpeil worden geschut.

Bovenaanzicht op het Rademakerszijl en de schotbalken 

Zwolse wijken willen betrokkenheid inwoners bij toekomst stad

Wijken protesteren tegen te voortvarend gemeentebestuur Door Bert Kunnen Alle wijken van Zwolle, verenigd in het Platform Zwolse Wijken, protesteren met een stevige brief aan het gemeentebestuur tegen te snelle besluitvorming over de toekomst van de stad. Aanleiding is de in hun ogen te geringe betrokkenheid van Zwollenaren bij de zogeheten Omgevingsvisie, waarin richting wordt gegeven aan de toekomst van de stad en haar buitengebied. Uit de visie valt op te maken dat Zwolle de komende tijd een ‘schaalsprong’ gaat maken waar het gaat om aantal inwoners en woningen. Hiermee schaart de stad zich bij de grotere steden als Arnhem, Groningen en Utrecht. Zwolle is als stad razend populair en vooral inwoners van de Randstad rijden graag een stad als Arnhem voorbij om zich in Zwolle te vestigen. Maar ook veel Zwollenaren geven hun wooncarrière graag in eigen stad vorm. De druk op de woningmarkt is groot en het college van burgemeester en wethouders wil de populariteit van de stad graag omzetten in de ambitie om een grote stad te worden. De komende tien jaar moeten er ruim 10.000 woningen bijkomen en over twintig jaar

14

zelfs 25.000. Een van de gebieden waarnaar gelonkt wordt is Stadsbroek, aan de noordwestkant van Stadshagen, waar plek is voor 4.000 woningen. Inbreng onzichtbaar Het feit dat de visie tijdens de vakantieperiode ter inzage lag schoot de wijkverenigingen ook in het verkeerde keelgat. De teneur van de brief van het Platform is vooral dat er in de Omgevingsvisie onvoldoende is terug te vinden van de inbreng van bewoners en organisaties. ‘We zijn in het proces vanaf het begin betrokken geweest,’ vertelt Simone Kiewiet, secretaris van de wijkvereniging Stadshagen Totaal, medeondertekenaar van de brief. ‘Maar er is nauwelijks iets concreet aanwijsbaar van die inbreng. We willen graag zichtbaar hebben wat de gevolgen zijn voor Stadshagen als die groei wordt omarmd. Ik moet er niet aan denken dat we straks de Polder Mastenbroek gaan opofferen aan de groeiambities van de stad. Wanneer is Zwolle nu vol?’ vraagt Kiewiet zich bezorgd af. Stedelijke groei De boodschap van het Platform Zwolse Wijken heeft in ieder geval als resultaat dat er in de afgelopen tijd diverse stads-

Reactie Stadshagen Totaal op Omgevingsvisie De Wijkstichting Stadshagen Totaal heeft onlangs een zienswijze ingediend op de Omgevingsvisie. Hierin geeft de stichting onder meer aan wat haar standpunt is over de gevolgen van het vliegveld Lelystad voor de wijk Stadshagen. Daarnaast legt zij de vinger bij de wateroverlast in het oudere deel van de wijk en de indringende incidenten die enige tijd geleden de wijk deden opschrikken. De Wijkstichting is ook van mening dat het gebied Stadsbroek, ten noordoosten van de wijk, niet bebouwd moet worden. Tot op heden is dit gebied nog een potentiële woningbouwlocatie. ‘Wij zien graag dat dit mooie open gebied behouden blijft voor de wijk Stadshagen om van te genieten als groene afsluiting van de wijk.’ gesprekken zijn gehouden. Het is echter wel de vraag of het groeischip Zwolle door de burgers nog op een andere koers kan worden gezet. Verantwoordelijk wethouder Anker gaf onlangs aan dat groei geen blinde ambitie is, maar dat de druk op de woningmarkt zal blijven toenemen. ‘We zullen soms een compromis moeten

zoeken,’ aldus Anker. En het in 2018 overeengekomen coalitieakkoord is eveneens helder over de koers: ‘De stad zet in een tijd van veranderingen en transities een volgende stap in stedelijke groei. Zwolle groeit en het aantal woningen neemt de komende jaren fors toe.’


Kerst in Stadshagen

Foto Erica Turmel- Donker

Foto Hans van Eerbeek

Deze kerstperiode is een totaal andere dan lijke kerstmaaltijden zijn beperkter. Met die we al heel lang traditioneel invullen. deze foto’s brengen we nog een beetje Massale vieringen blijven uit en gezamen- extra sfeerlicht in de krant.

Foto Margreeth Kruise

Foto Jan Burgman

Foto Yvonne Waslander

Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Chris Smit verkozen tot voorzitter

Voetbalvereniging CSV wil meer betekenen voor Stadshagen

Ice bucket vervangt koude duikgevoel

Nieuwjaarsduik wordt dit jaar droogzwemmen

De traditionele Nieuwjaarsduik in de Milligerplas in Stadshagen gaat dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet door. De organisatie heeft deze weken een alternaVoetbalvereniging CSV’28 uit Stadshagen heeft op 9 november 2020 een nieuw be- tief bedacht in de vorm van challenges: de ice bucket en andere uitdagingen. Elk jaar stuur gekozen tijdens een online Bijzondere Algemene Ledenvergadering (B.A.L.V.). duiken op 1 januari tientallen Stadshagenaren de koude plas in om zich te ontdoen Chris Smit is hierbij verkozen tot voorzitter, de vierde voorzitter in zes jaar tijd. Hij van warme kerstgevoelens en opgefrist het nieuwe jaar in te gaan. volgt daarmee Martijn Hakstege op, die het afgelopen voetbalseizoen interim-voorzitter was. Daarnaast zijn vier bestuursleden gekozen die samen met Smit het vastgestelde beleidsplan voor de komende jaren gaan uitvoeren. Chris Smit is een oudgediende bij CSV’28. Hij is al twee keer eerder voorzitter geweest en in het afgelopen jaar was hij verenigingsadviseur bij de club. Op verzoek van het bestuur heeft hij de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een toekomstbestendige organisatie van de club en hoe de verbinding gemaakt kan worden met wijkbewoners in Stadshagen. ‘De wijkbewoners moeten het sportpark gaan zien als een plek waar zij samen kunnen komen,’ stelt Smit in dagblad De Stentor. ‘We willen ook kijken naar de functie als buurthuis; de kantine moet een toegankelijk gebouw

Chris Smit is de nieuwe voorzitter van CSV’28’

worden waar iemand snel binnenstapt.’ Het nieuwe bestuur van CSV’28 bestaat uit: Bas Wllemsen, Erkan Kara, Jan Clement, Steven Dekker Chris Smit. Marcel Zeephat fungeert als verenigingsadviseur. Het nieuwgekozen bestuur van CSV’28 gaat nu aan de slag om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten, die voorbereid is om de kwantitatieve en kwalitatieve groei aan te kunnen. Maar ook om te kunnen voorzien in de behoefte van de wijkbewoners in Stadshagen. Voor nadere informatie: csv28zwolle.nl

Foto CSV

Nieuwjaarsduik 2020

Foto Jan Burgman

Dit jaar ziet het er allemaal heel anders uit en wordt het een digitale Nieuwjaarsduik. De organisatie is onlangs gestart met wekelijkse uitdagingen op haar social media: Facebook en Instagram. Er zijn challenges voor jong en oud, dus iedereen kan, net als met de echte duik, weer meedoen. Nog niet alle details ervan zijn bekend, maar er is in ieder geval een quiz aangekondigd.

voor de duik in het koude water van de Milligerplas. Voordeel is wel dat deze challenge thuis kan worden uitgevoerd en op een moment dat je zelf het beste uitkomt. Op 1 januari 2021 komt de organisatie met een uitzending. Maar hoe die er uit zal zien en waar is nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat de uitdagingen die zijn ingezonden ergens te zien zullen zijn.

Koud Wie denkt dat een digitale duik zonder koud water gepaard gaat heeft het mis. De ice bucket is een stevige vervanger

Volg de challenges op Facebook: Nieuwjaarsduik 2021 en Instagram: Nieuwjaarsduikmilliger 2021

15


Feestdagen bestellijst

Bestel nu!

Deze feestdagenfel? iets lekkers op ta

Dé Zwolse Vleesboetiek Vleesboetiek!

Blijmarkt 11-13 • 8011 ND Zwolle 038 - 888 83 35 • info@jagerenboer.nl

Je vindt ons naast Schuttelaar Wijnen, tegenover De Fundatie.

Openingstijden: NIEUW! ma. 13.00 - 18.00 uur di. t/m vr. 10.00 - 18.00 uur • za. 10.00 -17.00 uur

Bestel eenvoudig online! op jagerenboer.nl Gratis bezorgd in Zwolle en omstreken!

Schrijf je in voor ons ‘Vaste Klanten-voordeel’ en ontvang 15% korting op je eerste bestelling!

Gourmetschotel Kant-en-klare schotel met maar liefst 28 stuks vlees! Goed voor 4 personen!

Slechts € 17,50

Kippendijen Een heerlijk en veelzijdig stukje vlees wat overal bij past!

Wildproducten Reerugfilet medaillons Reebiefstuk Reebout heel ca. 2 kg Herten rugfilet Hertenbiefstuk zeer gewild! Wild Zwijn procureur Wild Zwijn rugfilet Hele Haas ca. 2,5 kg Haas bout zeer gewild! Haas rugfilet Rollades Wildzwijn rollade 1000 g Hertenrollade KATIPDO 750 g Runderrollade 900 g zeer Lenderollade gewild! 1100 g Rollade bio varken 650 g Filetrollade bio varken 650 g Carpaccio Hertencarpaccio ca. 80 g Rundercarpaccio ca. 80 g Wild gevogelte Houtduif ca. 230 g Fazant ca. 750 g Roodpoot patrijs ca. 300 g Wilde eend ca. 600 g Gevogelte Hele kalkoen 2,5 - 3 kg Hele kip ca. 1300 g Poulet - stoofvlees Edelhert poulet 500 g Ree poulet 500 g Wild Zwijn poulet 500 g Gemengd wildpoulet 500 g Haaspoulet 500 g Runderpoulet 500 g Dry aged - 8 weken Dry aged Rib eye 250 g Côte de Boeuf 450 g Entrecôte 200 g Van onze lokale boeren Bio varkensfricandeau Bio varkenshaas Hollandse biefstuk Kogelbiefstuk Haasbiefstuk zeer gewild! Lamsrack Tamme eendenborst Tam konijn Gehakt Rundergehakt ca. 330 g Gemengd gehakt ca. 330 g Wild zwijn gehakt ca. 330 g Lamsgehakt ca. 330 g

Prijs € 7,76 p/100 g € 4,99 p/100 g € 30,95 p/kg € 6,99 p/100 g € 4,99 p/100 g € 2,29 p/100 g € 4,63 p/100 g € 22,95 p/stuk € 2,19 p/100 g € 5,60 p/100 g Prijs € 26,80 p/stuk € 22,80 p/stuk € 22,49 p/stuk € 27,45 p/stuk € 10,49 p/stuk € 10,49 p/stuk Prijs € 7,95 p/stuk € 4,95 p/stuk Prijs € 8,75 p/stuk € 13,40 p/stuk € 12,65 p/stuk € 12,95 p/stuk Prijs € 24,90 p/stuk € 10,39 p/stuk Prijs € 11,75 p/500 g € 11,75 p/500 g € 9,95 p/500 g € 11,75 p/500 g € 13,45 p/500 g € 9,95 p/500 g Prijs € 19,95 p/stuk € 26,95 p/stuk € 12,95 p/stuk Prijs € 1,95 p/100 g € 2,16 p/100 g € 3,19 p/100 g € 3,19 p/100 g € 3,99 p/100 g € 4,22 p/199 g € 7,00 p/stuk € 14,90 p/stuk Prijs € 4,62 p/stuk € 3,51 p/stuk € 4,60 p/stuk € 6,25 p/stuk

Aantal

Aantal

Aantal Aantal

Aantal Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

100 g 1,29

Wildpoulet Voor de lekkerste wildstoofpot!

Kant-en-klaar Wildstoofpot ca. 700 g Hazenpeper ca. 600 g Boeuf Bourguignon ca. 600 g Erwtensoep 1 liter Zuurkoolstamppot 500 g Hutspot 500 g Boerenkoolstamppot 500 g Gourmet Gourmetschotel KTIAPDO 4 pers. Gourmetschotel wild 2 pers. Gourmet slavinkjes 4 st. Gourmet rundervinkjes 4 st. Gourmet schnitzeltjes 4 st. Gourmet worstjes 4 st. Gourmet cordon bleu 4 st. Gourmet hamburgertjes 4 st. Gourmet vinkenspiesjes 4 st. Gourmet biefstukspiesjes 4 st. Gourmet kipspiesjes 4 st. Overige producten Wildfond 350 ml Runderfond 350 ml Lamsfond 350 ml Gevogeltefond 350 ml Wildpaté 220 g Paté de Canard 220 g Paté de Normandie 220 g Rillettes 175 g Zoete olijven 350 ml Cranberries - vers 300 g Cranberrycompote 350 ml Kwarteleitjes 18 stuks Zongedroogde vijgen 500 g Stoofperen 1 kg J&B Roomboter 500 gram J&B Olijfolie *** 250 ml Truffel 50 g Zwolse aioli 250 ml Zwolse aioli 350 ml Zwolse aioli 600 ml Kaas Truffelkaas 300 g Geit Honing Tijm kaas 300 g Zwolse mosterdkaas 300 g Olde Remeker 300 g Tricolore kaas 300 g Sambalkaas 300 g Komijnkaas 300 g Daslookkaas 300 g Droge worst Wildsalami wild zwijn150 g Wildsalami hert 150 g Wildsalami ree 150 g Mediterrane worst 165 g Chili worst 165 g Landjäger 85 g Zwolse scharrelworst 120 g Truffelsalami bonbon 90 g Beef Jerky 100 g

gratis 500 gram roomboter t.w.v. €7,35

Rollade Bio Varken Lekker sappig en overheerlijk uit de oven.

100 g € 1,45 16

Prijs € 13,48 p/stuk € 13,14 p/stuk € 11,97 p/stuk € 7,25 p/emmer € 5,99 p/stuk € 5,99 p/stuk € 5,99 p/stuk Prijs € 17,50 p/stuk € 10,95 p/stuk € 2,50 p/stuk € 2,50 p/stuk € 2,50 p/stuk € 2,50 p/stuk € 2,50 p/stuk € 2,50 p/stuk € 2,50 p/stuk € 3,00 p/stuk € 3,00 p/stuk Prijs € 3,25 p/stuk € 3,25 p/stuk € 3,25 p/stuk € 3,25 p/stuk € 8,00 p/stuk € 8,50 p/stuk € 7,00 p/stuk € 5,00 p/stuk € 3,50 p/stuk € 2,99 p/stuk € 4,95 p/stuk € 3,99 p/stuk € 7,99 p/500 g € 2,49 p/kg € 7,35 p/stuk € 8,95 p/stuk € 34,95 p/stuk € 4,95 p/stuk € 5,95 p/stuk € 9,95 p/stuk Prijs € 7,35 p/stuk € 5,67 p/stuk € 11,67 p/stuk € 7,99 p/stuk € 5,98 p/stuk € 5,98 p/stuk € 5,98 p/stuk € 5,98 p/stuk Prijs € 7,95 p/stuk € 7,95 p/stuk € 7,95 p/stuk € 5,95 p/stuk € 5,95 p/stuk € 3,25 p/stuk € 3,95 p/stuk € 5,95 p/stuk € 5,79 p/stuk

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Ontvang

Biologisch, eerlijk, duurzaam en lokaal vlees

bij een bestelling vanaf €35,-!

100 g € 2,35

Bestel op tijd en wij zorgen dat je ook deze feestdagen weer wat lekkers op tafel kunt zetten!

Wij bezorgen je bestelling graag aan huis! Toch liever ophalen? Laat ons weten wanneer je langskomt. Ik wil mijn bestelling laten bezorgen: Maandag 21 december Dinsdag 22 december Woensdag 23 december Donderdag 24 december

Ik kom mijn bestelling ophalen op:

Ik wil mijn bestelling graag als geschenk verpakt hebben.

Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Emailadres: Je ontvangt van ons een bestelbevestiging via e-mail!

Kies hieronder het tijdsvak dat voor jou het beste uitkomt! Di. 22 december 10.00 - 14.00 uur

Di. 22 december 14.00 - 18.00 uur

Woe. 23 december 10.00 - 14.00 uur

Woe. 23 december 14.00 - 18.00 uur

Woe. 23 december 18.00 - 20.00 uur

Don. 24 december 10.00 - 14.00 uur

Don. 24 december 14.00 - 17.00 uur

Eerder, namelijk:

Gratis* thuisbezorgd in Zwolle en omgeving bij besteding vanaf €75,-

normaal €4,95 per bezorging.


Het aandachtsdilemma Door Chiel Vleesenbeek, predikant De Fontein Ik zit in de fase van een experiment. Ik neem mijn telefoon niet meer mee m’n slaapkamer in. Terwijl ik altijd in slaap viel bij een spelletje en wakker werd door even te kijken of er nog nieuws was of een vroeg appje. De docu van Netflix The social dilemma is de directe aanleiding om ermee te stoppen. Aan het slot van die documentaire geven oud-medewerkers van grote techbedrijven tips over wat je kunt doen om je tegen ‘hen’ te beschermen. Geen telefoon in de slaapkamer was een van de tips. The social dilemma geeft een confronterende inkijk achter de schermen van grote technologiebedrijven. In de korte film zijn oud-

medewerkers van de grootste technologiebedrijven aan het woord: Google (met onder andere YouTube), Facebook (met onder andere Instagram), Apple, Firefox, Twitter. Het zijn bedrijven waarvan wij dagelijks diensten gebruiken voor allerlei zaken. Het lijkt allemaal heel mooi, maar één oud-medewerker verwoordt het helder. Hij kon daar niet langer werken uit ethische overwegingen. Was het wel goed wat ze doen? Want waar jij denkt dat je een dienst van hen gebruikt, oftewel hun product gebruikt, is het omgekeerd. Wij zijn het product en wij worden verkocht aan de hoogste bieder. Terwijl je online bent, word je geveild aan de adverteerder die het meeste voor jou biedt. Dit is misschien niet zo spannend. Na-

tuurlijk zijn er advertenties, wat maakt dit nou zo confronterend? Dat is de strijd om je aandacht. Google mag dan je grootste hulpmaatje lijken en Facebook of Instagram een goede vriend die je helpt andere contacten te onderhouden, ze werken allemaal met een dubbele agenda. En dat is ‘aandacht’. Er wordt alleen geld verdiend als jij naar het scherm zit te staren. Dus is er maar één doel. Je moet kijken, klikken, swipen, nog meer kijken, liken, commenten, nog meer kijken. En zo worden wij door onze telefoon gemanipuleerd om onze aandacht daaraan te geven. Niet omdat jij er wat aan hebt, maar omdat zij er wat aan hebben. Dus waar gaat onze aandacht naar toe? Geven we onze aandacht aan de dingen die we belangrijk vinden en die goed

zijn? Lukt het om aandacht te geven aan 'alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient' (om een leerling van Jezus te citeren). Dat lijkt me de juiste uitdaging in deze tijd. Want onze aandacht wordt getrokken door coronacijfers, internetfilmpjes, complottheorieën, maatregelen, beperkingen. Wanneer het leven meer moeite kost, is de verleiding groot om ons op te laten slokken door iets wat onze aandacht afleidt. Maar het leven wordt de moeite waard als we onze aandacht geven aan het goede, het zuivere, het lieflijke. Doe mee, ruk je los van je telefoon en geef je aandacht aan de mensen en dingen in jouw omgeving waarvan je weet: Dat is mijn aandacht waard!

Kinderredactie basisschool de Schatkamer Kerst in Coronatijd Door Tyshayla en Marieke Geïnterviewde: Linda Vindt u dat kerst door moet gaan ? Jazeker!

En waarom denkt u dat ? Omdat het eigenlijk de hele tijd zo is dus ik denk dat er niet veel verandert. Vindt u dat kerst een gezellige feestdag is ? Ja!

Wat vindt u van de regels met corona en kerst? Er is nog niet zoveel bekend maar het is wat het is, maar wel jammer dat niet alles kan.

Waarom vindt u kerst een gezellige feestdag ? Omdat je dan gezellig met vrienden en familie bent.

Wat denkt u dat er gaat gebeuren met de corona besmettingen en kerst? Ik denk dat er nog wel wat gaat gebeuren met de besmettingen.

Heeft u de kerstverlichting al opgehangen? Nee! Sinterklaas is het land nog niet uit. Eerst Sinterklaas en dan kerst.

Vuurwerkverbod in Nederland

Foto Jan Burgman

Woordzoeker kerst en oud en nieuw Door BenteWoordzoeker en Zoë kerst en oud en nieuw Door Bente en Zoë D

S

K

R

Z

H

P

H

V

W

S

N

W

M

V

F

P

G

K

S

E

J

S

N

A

R

K

T

S

R

E

K

N

A

B

W

F

R

D

D

E

N

N

E

N

B

O

O

M

R

X

B

M

N

U

R

Q

X

O

U

D

E

J

A

A

R

S

A

V

O

N

D

V

W

H

V

U

U

R

W

E

R

K

U

W

R

K

I

A

P

D

K

B

G

P

X

K

E

R

S

T

M

A

N

E

G

D

F

I

R

B

A

S

R

S

C

T

M

X

H

R

D

R

O

T

A

E

L

Q

K

A

L

K

O

E

N

W

R

M

H

S

W

A

M

H

A

J

N

W

L

A

B

T

S

R

E

K

D

T

B

L

I

G

T

O

L

I

E

B

O

L

I

D

D

O

M

D

D

U

L

I

S

W

M

O

O

B

T

S

R

E

K

J

Q

I

P

N

I

L

T

N

C

Y

O

F

M

H

U

F

C

B

N

N

I

X

E

L

S

W

X

O

U

C

K

A

J

Q

R

X

K

E

E

G

H

E

R

K

E

C

D

N

A

J

D

C

T

M

S

R

K

L

V

Z

E

W

G

L

N

Q

G

O

U

R

M

E

T

T

E

N

B

E

K

K

U

L

E

K

E

R

S

T

P

A

K

K

E

T

B

G

Y

Y

J

Z

V

X

E

J

T

E

R

R

E

T

S

S

C

B

B

T

V

V

D

O

I

O

R

E

T

N

I

W

V

T

R

Door Stijn Venekamp en Mart Wijtzes Het afsteken en verkopen van vuurwerk wordt aankomende jaarwisseling voor één jaar verboden. Dit doen ze om meer ziekenhuisopnames en ingrijpen door handhavers te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ingestemd met dit tijdelijke verbod. Staatssecretaris Van Veldhoven zei: ‘Afgelopen voorjaar hebben we met z’n allen geklapt voor de mensen in de zorg, komende jaarwisseling helpen we hen en onze handhavers door eenmalig geen vuurwerk af te steken.’ Wat mag er dan nog wel: sterretjes, knalerwten, Bengaalse lucifers, kleine ijsfonteintjes, knetterballen, knetterlinten en carbid schieten. Maar doe toch een veiligheidsbril op en gebruik een aansteeklont.

DENNENBOOM

FAMILIE

GEZELLIGHEID

GOURMETTEN

KALKOEN

KERSTBAL

KERSTBOOM

KERSTDINER

KERSTKRANSJES

KERSTMAN

KERSTPAKKET

KERSTSTAL

OLIEBOL

OUDEJAARSAVOND

PIEK

STERRETJE

VENDU

VUURWERK

WINTER

Foto Erica Turmel Donker

17


‘Je kunt je eigen verhaal vertellen’

FakkelteenZ rappen senioren het balkon op

Het leek geen voor de hand liggende combinatie, jonge rappers en de senioren van het Zorgcomplex Ensemble aan de Belvédèrelaan. Het duurde ook wel even voor er meer balkondeuren opengingen en de nieuwsgierigheid het won van de argwaan. Maar na vijf rapnummers kregen de vijf jongens van FakkelteenZ zowaar een stevig applaus vanaf de balustrades. Want laat rap voor veel ouderen een onbekend muziekgenre zijn, de teksten die de jongens rapten sloegen wel degelijk aan. Rappers en ouderen ontmoetten elkaar hier rond maatschappelijke thema’s. FakkelteenZ is het jongere broertje van Fakkelteit, een initiatief van Travers Welzijn en Zwolse rapper Rico, in samenwerking met Hedon. Waar Fakkelteit een rapbroedplaats is voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar, daar is FakkelteenZ de plek voor jongeren van 9 tot 13, waar zij hun muzikale talenten bij jongerencentrum Level-Z in Stadshagen kunnen ontwikkelen. Twee keer in de week komen de jongens bij elkaar om bezig te zijn met hun favoriete muziek. Maar de rapteksten zijn in dit genre minstens zo belangrijk, omdat rappers in die teksten hun eigen gevoel kunnen laten spreken. EenSamen In hun optreden bij de Ensemble spat de betrokkenheid bij maatschappelijk zaken en emotie, bij de teksten die zij zingen, ervan af. De ondersteunende beat is een belangrijk middel om hun gevoelens in positie te brengen. Het thema deze middag is eenzaamheid, vertolkt in het num-

mer EenSamen. ‘Als je ouder wordt dan ben je vaak alleen, maar als je dan geluk hebt dan ben je met z’n twee.’ Het nummer Zwolle valt zo goed dat de aanwezige bewoners al snel het refrein meezingen: ‘Zwolle, dat is toch echt mijn stad, Daar maak je alles mee, Zwolle, Zwolle, wees trots op Zwolle!’ Als je deze FakkelteenZ dat hoort zingen dan weet je het zeker: die gaan hier nooit meer weg. Ozzy038 Na afloop van hun geslaagde concert willen ze hun verhaal wel kwijt. Want wat trekt hen zo aan in de rap? Amin (rapnaam Fitta, 14 jaar): ‘Ik kan er heel goed mijn stemming, mijn gevoelens in kwijt.’ Ozair tooit zich met de rapnaam Ozzy038, hij laat zich leiden door de melodie: ‘Je kunt op die beat heerlijk je eigen verhaal vertellen’. ‘Je hoeft eigenlijk nog nauwelijks na te denken, met die beat komen de teksten als vanzelf,’ vertelt Donnie, alias Blauwe. Justin (9) verbindt ook zijn emoties aan de rap: ’Je kunt met je tekst meeleven met wat er gebeurt in de wereld.’ En Haron (9, rapnaam Haahbro) gaat nog verder: ‘Je kunt je hele leven in een rapnummer stoppen!’

Iedereen zingt mee met ‘Zwolle, dat is toch echt mijn stad’

Ook je rapskills ontwikkelen? Iedere dinsdagmiddag van 15.30-17.00 uur kun je terecht bij jongerencentrum LevelZ aan de Klokkengieterlaan in Stadshagen. Jongeren tussen de 10 en 14 jaar kunnen hier samen met anderen raps schrijven. Er is een echt podium waar je je rap kunt oefenen. Kijk voor nadere informatie op traverswelzijn.nl. Amin, Donnie, Justin, Haron en Ozir rappen bij de Ensemble

Kleedkracht zet mensen in hun kracht en laat ze weer stralen

Door Iris Maes ‘Voor veel mensen is solliciteren een spannende gebeurtenis,’ weten Gerdien en Roelien van Kleedkracht. Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek wil je graag representatief en goed voorbereid voor de dag komen. Roelien en Gerdien van Kleedkracht helpen hun cliënten graag met een mooie, gratis outfit waarmee ze letterlijk in ‘hun kracht worden gezet’ en vol zelfvertrouwen naar een sollicitatiegesprek gaan. Als de sollicitatie succesvol verloopt dan mag de klant nog een extra setje kleding uitzoeken om te dragen naar het werk. De dienstverlening van Kleedkracht beperkt zich echter niet tot kledingadvies en stylingtips. De dames van Kleedkracht geven tevens tips over lichaamstaal en communicatie en doen een cv-check. Kleedkracht richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een minimum of geen inkomen. ‘Zij zitten vaak al langer thuis, zonder werk met veel financiële zorgen. Stress en schaamte overheersen waardoor er veel drempels worden ervaren om uit deze situatie te stappen. Vanuit Kleedkracht proberen wij hen te ondersteunen door de schakel te

18

Foto’s Margreeth Kruise

zijn naar participatie in de maatschappij, naar zingeving, ontwikkelen van eigen waarde en financiële onafhankelijkheid,’ aldus Gerdien. Gerdien, ambulant hulpverlener van beroep, kwam via een opleiding tot jobcoach in aanraking met het Amerikaans concept Dress for succes. Geïnspireerd door deze formule heeft zij samen met Roelien, docent Engels op het Greijdanus College in Zwolle, Kleedkracht opgezet. ‘Het is fantastisch om mensen door een passende outfit weer te laten stralen. Zo simpel is kleding. Dat geeft zoveel voldoening’, vertelt Roelien enthousiast. Voor mooie, hippe outfits kan Kleedkracht putten uit een uitgebreide actuele collectie voor dames en heren. ‘Allemaal donaties van bedrijven en particulieren,’ aldus Roelien. ‘Door evenementen als Spiegeltje, spiegeltje… en Internationale vrouwendag vragen wij aandacht voor ons concept en proberen we mensen een steuntje in de rug te geven bij het sollicitatieproces. Op dit moment helpen we, mede door Corona, ongeveer twee personen per maand. Om nog meer mensen te kunnen helpen, zou een samenwerking met gemeenten

Sollicitatie? Met een representatieve outfit en praktische trips&tricks van Kleedkracht kom je beFoto Hans van Eerbeek slagen ten ijs

en maatschappelijke instanties goed zijn. Eigenlijk zou Kleedkracht een verplicht onderdeel moeten zijn in het participatietraject van mensen in de bijstand. Daarmee verdwijnen het vrijblijvende karakter en het taboe.’ Kleedkracht is opgenomen in de programmering van Dock24 en iedere donderdag op afspraak open. Een ander moment is in

overleg ook mogelijk. Dock24 is er voor Zwollenaren vanaf 16 jaar die het om welke reden dan ook even niet lukt mee te komen in de maatschappij. Liever online advies? Schrijf je dan in voor de workshop De eerste indruk via kleedkrachtzwolle@gmail.com. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een datum geprikt.


Seniorenraad zoekt versterking Door Henk van Randeraat, Seniorenraad Zwolle In Zwolle is de Seniorenraad actief. De Seniorenraad is het Centraal Overleg van Samenwerkende Bonden van Ouderen, vroeger bekend als COSBO. Omdat COSBO wel een begrip is bij alle instanties binnen de Gemeente Zwolle, maar daarbuiten weinig zegt, is enige tijd geleden de naam gewijzigd in Seniorenraad. Tien keer per jaar vergaderen afgevaardigden van KBO, PCOB, Het Zonnetje (Ouderengroep met een Chinese identiteit), De Unie Anders Actieven, BGV (Bond van Gepensioneerd Vervoerspersoneel), STOZ (Stichting Turkse Ouderen Zwolle), Gotong

Royong (Indische en Molukse Ouderen), Senioren FNV IJssellanden en WijZ (Welzijn Ouderen Zwolle) om te praten over belangenbehartiging van de Senioren in de Zwolse samenleving. Vitaal en waardig Het blijft gelukkig niet bij praten alleen. De Seniorenraad heeft regelmatig contact met de wethouder, die het ouderenbeleid in portefeuille heeft, en de beleidsambtenaren die de wethouder ondersteunen. Daarbij geeft de Seniorenraad gevraagd en ongevraagd commentaar op de stukken die de gemeente produceert zoals de Omgevingsvisie, de Hervormingsagenda Sociaal Domein en de Agenda Vitaal en Waardig Ouder worden. Vaak nodigt de Participatieraad de Seniorenraad uit om

politiek en overige instellingen, die betrokken zijn bij het ouderenbeleid, en aldus duidelijk maakt wat senioren wensen in de huidige samenleving.

samen naar de gemeente toe te laten horen wat onze standpunten zijn. De Seniorenraad is regelmatig in gesprek met de vier organisaties, die in Zwolle verzorgingshuizen beheren. Ook daar wil de Seniorenraad gebruik maken van de mogelijkheden van inspraak en beleidsbeïnvloeding. De Seniorenraad neemt verder deel aan de klankbordgroep WMO en de klankbordgroep Werk en Inkomen. Daarnaast is de Seniorenraad vertegenwoordigd bij Zwolle Armoede Vrij, Zwolle Gezonde Stad, SamenZwolle en Vervoersraad.

Omdat de Seniorenraad er wil zijn voor alle ouderen in Zwolle zoekt de Seniorenraad een onafhankelijke kandidaat ter versterking van de huidige belangenbehartigers. Reacties kunt u sturen naar het secretariaat via gsmook@kpnmail.nl, Kamerledenlaan 116, 8015CR Zwolle. Bij vragen kunt u bellen: voorzitter Hans Touwen, tel. 0529-497200 of 06-20145603 (zie ook de advertentie op pagina 04).

Kandidaat gezocht Kortom, de Seniorenraad is het orgaan dat in gesprek gaat met de plaatselijke

Groene parelsnoeren in buurten en wijken

Extra bomen in Stadshagen dankzij Groene Loper In de afgelopen maand ontvingen maar liefst 27 bewonersinitiatieven uit Zwolle 110 bomen. Deze bomenactie is een initiatief van Groene Loper Zwolle, bedoeld om bij te dragen aan het provinciale plan ‘Iedereen een boom’: 1,1 miljoen bomen in Overijssel, voor elke inwoner één. In Stadshagen werden in dit kader 25 bomen geplant op het Mandeligterrein Slotenhagenstraat/Toutenburgstraat, in de Meanderhof, bij basisschool de Zevensprong en het woonzorgcentrum Werkeren in het winkelcentrum.

groene leefomgeving. Deze organisatie streeft naar groene parelsnoeren in buurten en wijken. Het idee is dat menselijke betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap in en rond Zwolle. Samenwerkende partners binnen Groene Loper Zwolle zijn, naast een kernteam van enthousiaste bewoners, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel en de Milieuraad Zwolle.

Groene Loper Zwolle Deze bomenactie is één van de activiteiten die Groene Loper Zwolle organiseert om bewoners te betrekken bij hun eigen

Loper Zwolle is hier actief mee aan de slag gegaan en gaf op 17 november maar liefst 110 bomen aan 27 bewonersinitiatieven. Men had de keus uit 26 inheemse bomen, waaronder de appelboom, berk, wintereik en walnoot. Door soorten te kiezen die van nature hier voorkomen, zullen veel dieren er gebruik van maken

Bomen zijn heel belangrijk. Ze maken ons gezonder en gelukkiger. Ze maken je buurt en onze wereld mooier. Ze zijn het thuis van vele vogels, insecten en andere kleine dieren. En bovendien zorgen ze voor schone lucht, schaduw en drogere voeten na een flinke regenbui. Hiervoor zijn veel nieuwe bomen nodig. Groene

voor voeding en huisvesting.

Vrijwilligers distribueren de beschikbaar gestelde bomen

Door Erica Turmel- Donker

Broodkrans met eieren, spek en kaas Ik ga dit jaar met Kerst extra uitpakken met lekker eten. Aangezien we nu niet met de gehele familie bij elkaar kunnen zijn, maken we het als gezin van vier extra gezellig. Een heerlijk kerstontbijt kan dan niet ontbreken! Op www.madebyellen.com vond ik dit recept van een broodkrans en het viel bij het voorproeven al in de smaak, dus dat zit wel goed! Ingrediënten (voor 1 broodkrans; 4 tot 6 personen) • 4 eieren • 7 eetlepels melk • boter • 1 eetlepel crème fraîche • 1 eetlepel fijne reepjes bieslook • peper en zout • 5 vellen bladerdeeg met roomboter (diepvries) • 1 theelepel sesamzaadjes • 50 à 75 gram geraspte smeltkaas, bijvoorbeeld Emmentaler • 10-12 plakjes ontbijtspek

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rol de vellen heel kort en licht uit, zodat ze net iets minder dik zijn. Dit hoeft maar een klein beetje. Leg de plakjes spek op een rooster en plaats deze voor een paar minu- ten in de oven, totdat het spek goudbruin is. Laat afkoelen. Klop de eieren in een kom en voeg 5 eetlepels melk toe. Laat een klontje boter op middel- hoog vuur in een koekenpan smelten en schenk het eimengsel erbij. Roer voortdurend tijdens het bereiden totdat de eieren net gaar zijn. Doe dan meteen het vuur uit en roer onmiddellijk de crème fraîche

erdoor. Dit maakt het romig en stopt het garingsproces zodat de eieren niet kunnen uitdrogen. 9. Schep de eieren in een kom en roer de verse bieslook erdoor. 10. Breng op smaak met peper en eventueel een beetje zout. 11. Snijd elk vel bladerdeeg in drie driehoekjes en leg deze in een kring met een kleine overlap (zie de foto’s). Daar waar je net iets blader- deeg tekort komt, kun je nog wat van het overgebleven bladerdeeg toevoegen. Druk alles goed aan. 12. Leg bovenop het bladerdeeg de plakjes spek en daar bovenop het roerei.

13. Strooi de geraspte kaas erover en maak de broodkrans dicht door de hoekjes bladerdeeg over het eimeng- sel heen te vouwen. Druk het uitein- de licht aan. Eventueel kun je het resterende bladerdeeg nog bovenop de krans leggen. 14. Bestrijk het bladerdeeg voorzichtig met de overgebleven melk en strooi er de sesamzaadjes overheen. Plaats de broodkrans voor ongeveer 25á 30 minuten in de oven, of totdat deze gaar en goudbruin is.

! k j i l e k a m Eet s

Voorbereidingstijd: 20 minuten Oventijd: 25 à 30 minuten Bereidingswijze 1. Verwarm de oven voor op 180 graden. 2. Haal de vijf plakjes bladerdeeg uit de vriezer en laat ontdooien.

19


Winkelcentrum Stadshagen

Gezonde en fijne feestdagen gewenst!

t! n e b r e jij t a d jn fi t a W

WINKELCENTRUMSTADSHAGEN.NL

Een plan om uw woning energiezuiniger te maken PlusJeHuis: wij helpen u om te besparen op de energiekosten. We kijken naar energie besparende maatregelen die we kunnen treffen in uw woning. We kunnen uw woning isoleren, zonnepanelen op het dak leggen of bijvoorbeeld een warmtepomp installeren. Zo daalt uw energieverbruik ĂŠn wordt uw woning meer waard.

Gratis online bespaar advies Wij regelen het voor u!

20

Ga naar energiewacht.com/plusjehuis


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.