Vinexpress december 2019

Page 1

Wijkkrant 17de jaargang, december 2019

Stadshagen

09 Kerst in winkelcentrum

05 Politiekids

Jaarlijkse verbranding van 80.000 kilo houtsnippers

14 Hari Indonesia

www.birth-verloskundigen.nl E-mail: info@birth-verloskundigen.nl Telefoon: 06 15 15 80 52

Volgend voorjaar terug in de wijk

Bewoners Frankhuis vrezen Stadshagen weer zonder komst biomassacentrale ‘gescheperde kudde’

De beoogde locatie voor biomassacentrale Voorst

Door Bert Kunnen Nog maar kort is het rumoer over de vrachtwagens van Scania op de kop van Voorst verstomd of er doemt alweer een omstreden ontwikkeling in dit gebied op. Begin dit jaar gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat de aanvraag voor een biomassacentrale bij de Katwolderhaven, bedrijventerrein Voorst, in gang kon worden gezet. Omdat de gemeente deze vorm van energieopwekking toejuicht, leek een vergunning snel geregeld. Maar met name bewoners van Oud-Frankhuis roerden zich in eerste instantie. En al snel was er in heel Frankhuis beroering over de centrale aan de overzijde van het Zwolle-IJsselkanaal. CDA-raadslid Arjan Spaans stelde vragen over de voorgenomen bouw. Fijnstof Er is veel discussie over dergelijke centrales, omdat getwijfeld wordt aan de duurzaamheid van biomassa. In de buurt Breecamp staat zo’n centrale, die onge-

Foto Margreeth Kruise

veer 400 huishoudens en zwembad de Bubbels voorziet van energie. Enige tijd geleden werden hier hoge fijnstofwaarden in de lucht gemeten en ontstond er onrust onder de bewoners. Dat is ook de reden dat de omwonenden in Frankhuis hun zorgen uitten en verzocht hebben om strengere eisen aan uitstoot en veiligheid van de nog te bouwen centrale. Overleg Doordat de aanvrager zijn bouwverzoek niet tijdig rond kreeg om voor subsidie in aanmerking te komen, zag verantwoordelijk wethouder Monique Schuttenbeld (Groen Links) ruimte voor nader overleg met de bewoners van Frankhuis. ‘Omdat ook de gemeenteraad vragen heeft over de bouw van de biomassacentrale wil ik samen met raadsleden, omwonenden en de initiatiefnemer in gesprek, om van gedachten te wisselen over vragen en zorgen die er leven’, meldt Schuttenbeld. Bewoners zullen ook uitgenodigd worden voor een bezoek aan een vergelijkbare centrale in Balkbrug.

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

Afscheid van de kudde van herder Terpstra

Door Bert Kunnen De 350 Schoonebeeker Heideschapen van herder Tjitse Terpstra, die een half jaar lang in de wijk graasden, zijn weer terug naar hun winterverblijf in Friesland. Onder grote belangstelling werd eind november afscheid van hen genomen. Onder de uitzwaaiers waren ook 50 kleuters van Vrije School Michael uit Holtenbroek, die zagen hoe de schapen in een drielaagse veewagen vanaf de wijkboerderij de Klooienberg werden afgevoerd. Het is weer even wennen, Stadshagen zonder schapen; geen gemekker en gewriemel meer van grazende grazers op de geluidswal bij Breezicht. De beesten onderhouden het groen in de wijk op een duurzame manier. Ze eten grassen en kruiden en zorgen ervoor dat dieren en planten zich kunnen verspreiden. In hun uitwerpselen zitten zaden en in hun vacht reizen insecten, slakjes en spinnen

Foto Jan Burgman

mee. Ze zorgen voor ecologische bermbeheer, maar zullen zich daar onder het grazen niet bewust van zijn. De borden ‘gescheperde kudde’ langs de schapenroute kunnen weer in het magazijn. De beesten moeten wachten tot volgend voorjaar vóór ze weer onder begeleiding van collie Jim en veel wijkbewoners de Twistvlietbrug over komen marcheren. Om zich daarna weer een half jaar thuis te voelen in een wijk waar ook de vaste bewoners zich thuis voelen: Stadshagen. - 5-deurs - Airco - Metallic lak - Bluetooth carkit/ audio streaming - Centrale vergr. met afstandbed.

Private Lease Peugeot 108 Voor € 194,- p/mnd (60 mnd/10.000 km)

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL


Nieuws uit de wijk door Bert Kunnen

Vooral materiële schade

Weinig ongelukken in Stadshagen In de afgelopen drie jaar vonden in Stadshagen 44 aanrijdingen plaats, waarvan 39 met alleen materiële schade. Slechts bij 5 aanrijdingen werden gewonden geregistreerd. In heel Zwolle werden bijna 2300 ongelukken genoteerd en hierin zit een stijgende lijn. Dat valt op te maken uit een analyse die RTL Nieuws heeft gemaakt van ongevallencijfers van Rijkswaterstaat. Alle 5 dodelijke ongevallen in Zwolle in de periode 2016-2018 vielen in de andere wijken te betreuren. Zwolle kent twaalf zogeheten black spots, plekken waar in drie jaar tijd meer dan tien ongelukken gebeuren. Stadshagen kent dergelijke onveilige plekken niet. Op grond van de cijfers is dit stadsdeel aan te merken als een wijk met relatief weinig ongevallen en een zeer beperkt aantal verkeersslachtoffers. Bij de betrouwbaarheid van de cijfers moet echter wel een kanttekening worden geplaatst. Ongeveer tien jaar geleden raakte de registratie van ongevallencijfers in ons land wat in de versukkeling. Dat leidde ertoe dat beleidsmakers en bestuurders bemoeilijkt werden in de aanpak van verkeersonveiligheid. De laatste

jaren treedt er een verbetering van de registratie op, waardoor er meer zicht komt op onveilige plekken. De registratie is echter nog verre van volmaakt en ook niet alle ongevallen worden geregistreerd. Dit laat onverlet dat Stadshagen als een verkeersveilige wijk kan worden aangemerkt.

Foto Hans van Eerbeek Op het kruispunt aan de Hasselterweg gebeuren nog wel eens aanrijdingen

Vuurwerkevent ‘Knalfuif’ in Level Z Op vrijdag 20 december organiseert Travers het vuurwerkevenement ‘Knalfuif’ in Jongerencentrum Level Z. Jeugd, jongeren en buurtbewoners komen hier bij elkaar om het jaar gezamenlijk af te sluiten. Het afsluiten wordt onder andere gedaan door op een verantwoorde wijze vuurwerk af te steken. Vuurwerk is namelijk het jaarlijks terugkerende onderwerp van gesprek: alle leuke kanten, maar ook de minder leuke kanten leiden vaak tot vurig en ontvlambaar vuurwerkgesprekstof. Onder het genot van oliebollen, chocolademelk en gezelligheid staat Knalfuif in het teken van vuurwerk. Hoe ga je er mee om, hoe gevaarlijk kan het zijn, hoe tof kan het zijn, wat doet het met je. Tijdens

Knalfuif wordt er informatie gegeven, wordt vuurwerkkennis getest en worden vuurwerkmiddelen verstrekt. Het jaar

wordt op deze manier gezellig afgesloten. ‘s Middags is er van 15.00 tot 18.00 uur een programma voor de jeugd tus-

sen 9 en 14 jaar. Locatie: Jongerencentrum Level Z. De entree is gratis en ouders zijn ook van harte welkom.

Gebrek aan geld en mankracht

Appartementencomplex met 15 woonlagen

Dit jaar geen ‘Muziek bij de buren’

Oever Zwartewater krijgt stedelijke invulling

In Zwolle deden vorig jaar december maar liefst 84 buren mee met het beschikbaar stellen van hun huiskamer voor kleinschalige optredens door lokale muziekmakers. In Stadshagen stelde een twintigtal adressen hun huis open en musiceerden Zwolse bands, ensembles en muzikanten bij gastvrije Stadshagenaren. Het festival Muziek bij de buren mocht zich verheugen in veel belangstelling. Rond 5 december zongen we het nog gastvrij en uit volle borst: ’Kom maar binnen’, doelend op Sint en knecht Piet. Een paar weken later zou die gastvrije verwelkoming opnieuw gaan klinken voor muziekliefhebbers in de wijk. Maar helaas, dit jaar klinkt er geen ‘Muziek bij de buren’ en blijft het een paar dagen later stil in woonkamers die dan niet worden omgetoverd tot podia. Vrijwilligers nodig In 2017 openden maar liefst 630 huiskamers in meerdere steden hun voordeur. Jonge talenten en ervaren artiesten verzorgden samen bijna 1900 optredens. Meer dan 30.000 Nederlanders ontmoetten die dag muzikaal talent en elkaar. Volgens de Zwolse projectleider Rogier Wilthof van Muziek bij de buren krijgt

02

Foto Erica Turmel-Donker Voorlopig geen knusse optredens in de huiskamers van Stadshagen

men in Zwolle de organisatie niet rond. Er zijn te weinig mensen om enthousiast aan de slag te gaan en ook ontbreken voldoende financiële middelen. De gemeentelijke subsidie stopte na drie jaar. Maar Zwolle is niet de enige stad die afhaakt. Wie de mooie lijst van deelnemende steden van vorig jaar vergelijkt met die van 2019 ziet dat er nog slechts in een handvol plaatsen wordt gemusiceerd. Men is hard bezig om in 2020 weer in Zwolle en de wijk Stadshagen mee te kunnen doen aan Muziek bij de buren. Men zit dringend verlegen om vrijwilligers voor dit muzikale evenement. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via zwolle@muziekbijdeburen.nl.

Er komen 300 woningen in de zone langs het Zwarte Water, waar nu nog de jachtwerven Dijkzicht en de Hanze zijn gevestigd. Hierin zijn twee appartementencomplexen opgenomen van respectievelijk tien en vijftien woonlagen. Hiermee is dit de hoogste woontoren van Zwolle. James Lastflat De bewoners van de Holtenbroeker James Lastflat krijgen zo nieuwe buren en zijn daar niet onverdeeld gelukkig mee. De woontorens zullen hun uitzicht op het Zwarte Water gaan beperken. De woningbouwplannen maken onderdeel uit van de aanpak van de hele Zwartewaterzone, vanaf de voormalige werf van Leenman tot aan de Mastenbroekerbrug. Opvallend aspect aan de plannen is dat er voornemens zijn voor de bouw van een parkeergarage onder de dijk bij Holtenbroek. Dit idee is daarmee een waterkering en parkeergelegenheid tegelijk en dat is een unicum in ons land. Van groen naar rood De oevers van het Zwarte Water aan Stadshagenkant hebben de afgelopen

jaren al een meer stedelijke allure gekregen. Met de bouw van het nieuwe appartementencomplex De Brugwachter en de vijf waterwoningen aan de Hasselterdijk is de verstedelijking van Frankhuis voltooid. Het gebied aan de kant van Holtenbroek heeft nu nog een groene setting, maar krijgt door de bouw van 300 woningen een ‘rood’, meer verstedelijkt, aanzien. Op een onlangs gehouden bewonersavond bleken de meningen over de plannen behoorlijk verdeeld.

Oever Zwartewater krijgt een meer stedelijk karakter Foto Yvonne Waslander


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Ada van Huffelen, Erica Turmel-Donker, Iris Maes, Mariëlle Roeleveld, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Iris Boersbroek, Geert Jan den Hengst, Renee van Hensbergen Fotografie: Jan Burgman, Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Margreeth Kruise, Yvonne Waslander Opmaakredactie: José Stroo, Martin de Zoete Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Armada BV Apeldoorn www.verspreiden.nl Geen krant ontvangen? Mail naar bezorgklachten@vinexpress.nl of bel met 06 46065912 Afhaalpunten De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, het Zonnehuis, de Jumbo en de Albert Heijn. Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten Iris Boersbroek Mieke Pape bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle

‘Je bent trots op wat je hebt, dus je wilt dat graag laten zien’

Nieuwe dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland Door Erica Turmel-Donker Na de officiele opening met genodigden op 22 november, konden inwoners van Stadshagen tijdens de open dag op 23 november een kijkje nemen in de nieuwe praktijk van dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland aan de Oude Wetering, naast de Stadshoeve. Tussen 11.00 en 16.00 uur was het een constante aanloop van geïnteresseerden. Ook Sinterklaas kwam langs voor de feestelijke opening en een korte rondleiding. De vestiging van Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland begon, als dependance van de hoofdvestiging in Hasselt, in een huurpand in winkelcentrum Stadshagen. Sinds 18 oktober is het nieuwe pand betrokken, waarmee er een moderne en ruime gezelschapsdierenpraktijk is gekomen waar de volledige diergeneeskundige zorg verleend kan worden, van inentingen tot operaties tot tandkundige zorg. Er is een laboratorium met (bloed) analyseapparatuur voor bloed- en urineonderzoek. In één van de behandelkamers is een dentale unit aanwezig voor de reiniging van het gebit en trekken van tanden/kiezen. Er is een operatiekamer en er zijn aparte recoveryruimtes voor katten en honden, zodat ze niet bij elkaar hoeven te zitten. Daarnaast is ook een

Dierenarts Wigert de Pagter bakt poffertjes

meter hoog moest zijn. En we hebben zoveel meer ruimte hier, dat is zo fijn.” Toekomstbestendig In de nieuwe dierenartsenpraktijk is de modernste apparatuur te vinden. Tjitske: “Door die moderne middelen kunnen we diergeneeskunde anno 2020 uitvoeren. Anno 2040 durf ik zelfs wel te stellen. We willen goede, betrouwbare en eerlijke dierenzorg bieden, dat is nu mogelijk. Katten en honden houden we zoveel mo-

Foto Erica Turmel-Donker

aan, wel diergerelateerd natuurlijk, en komen we een keertje laten zien wat we doen als dierenarts.” Ze is erg tevreden over de opkomst: “Het is echt mooi dat we constant aanloop hebben. Je bent ook trots op wat je hebt en dat wil je graag laten zien aan de mensen.” Dierenartsenpraktijk Zwolle Zwartewaterland is 24/7 bereikbaar voor spoedgevallen.

Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl

Adresgegevens: Oude Wetering 9, 8043 MV Zwolle (navigeren op Arendshorstlaan) Telefoonnummer: 038-4771951

Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl

Kijk voor openingstijden en meer informatie op: www.dapzw.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van januari 2020: uiterlijk maandag 23 december 2019.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Sinterklaas opent de nieuwe dierenartsenpraktijk

uitvaartkamer beschikbaar, waar in alle rust afscheid genomen kan worden van het huisdier. In de dierenartsenpraktijk werken 8 dierenartsen, 10 dierenartsassistenten en 1 praktijkmanager, afwisselend verdeeld over de locaties Hasselt en Stadshagen. Boerderij Tjitske Boschma, dieren- en veearts bij de praktijk, vertelt vol trots over het nieuwe gebouw: “Het heeft uiteindelijk acht jaar geduurd tussen de planning en realisatie van dit gebouw. Nu voldoet het aan al onze wensen. Wij vinden transparantie erg belangrijk, daarom hebben we veel ramen: er komt overal veel daglicht binnen en zo kunnen we aan de mensen laten zien wat we hier doen. Het kan wel zijn dat in de operatiekamer nog iets van blindering of zo komt, want het is niet voor iedereen prettig om te zien wat daar allemaal gebeurt. Hier heeft voorheen een boerderij gestaan, dus in het bestemmingsplan was ook opgenomen dat nieuwbouw boerderijachtig moest zijn. Daar stond bijvoorbeeld in dat de nok 9

Foto Erica Turmel-Donker

Krant gemist?

gelijk gescheiden, want het geeft veel katten stress als ze in dezelfde ruimte als honden moeten verblijven. We gaan ook steeds meer toewerken naar een katvriendelijke situatie, met bijvoorbeeld in de wachtkamer een stelling waar de katten vanaf hoogte alles in hun reismandje kunnen bekijken.”

De bezorging van de Vinexpress gebeurt op twee manieren. Wie geen sticker op zijn brievenbus heeft ontvangt de krant opgenomen in het folderpakker. Wie een ‘nee-ja-sticker’ heeft krijgt de krant zonder folder in de bus. Wie een ‘nee-nee-sticker’ heeft ontvangt de krant niet.

Open dag Al om 11 uur stonden de eerste mensen voor de deur om de nieuwe praktijk te bewonderen. Onder het genot van een drankje en vers gebakken poffertjes door dierenarts Wigert de Pagter kon men de diverse ruimtes bekijken en een praatje maken met het personeel dat in groten getale aanwezig was. Voor de kinderen was er gelegenheid Friese Stabij-pups van zes weken oud te aaien, of te knuffelen met konijnen of cavia’s. Tevens werden er loten verkocht voor het goede doel: KindermeZZo, een (Zwolse) stichting die activiteiten organiseert voor kinderen die te maken krijgen met kanker. Tjitske: “Met de opbrengst van de verloting schaffen wij voor KindermeZZo speeltoestellen

Wij kampen de laatste tijd helaas met problemen bij de verspreiding van de Vinexpress. De krant blijkt bij lange na niet overal te worden bezorgd. Onze excuses voor dit ongemak, wij doen er alles aan om de verspreiding weer op orde te krijgen. Mocht u geen exemplaar in uw brievenbus ontvangen dan kunt u dit melden op bezorgklachten@ vinexpress.nl, dan zorgen wij er voor dat u alsnog een exemplaar ontvangt. U kunt de krant ook digitaal lezen op www.vinexpress.nl. Daarnaast zijn er diverse afhaalpunten waar gratis exemplaren te krijgen zijn, te weten het Zonnehuis, het Gezondheidshuis, de Jumbo en de Albert Heijn.

03


kinderdagverblijf

de kinderdagverblijf 7 dwergen de 7 dwergen

gewoon de laagste prijs gewoon de prijs gewoon delaagste ruimste openingstijden gewoon de gewoon deruimste meestopeningstijden flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

speel, lach, groei! www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl sterrenkroos 52, zwolle | 038 720 07 72

haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 zwaardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32 MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM

NAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KIN OTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYM Fysiotherapie NAGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN ERELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

Kampen met de trein? Doen! 1 ggrreatotuisr da

+

izen

re kinderen

gratis

Vanaf 15 december is station Stadshagen in gebruik. Een mooi moment om de trein eens te proberen. Wat dacht u van een dagje uit naar het oude centrum van Kampen? Bestel nu snel 1 gratis dagretour en reis een dag naar keuze op het Blauwnet traject Zwolle – Kampen. Per e-ticket mag u maximaal 4 kinderen t/m 11 jaar meenemen. Gemakkelijk en zonder OV-chipkaart.

Bestel uw gratis ticket via ervaarhetov.nl/kampen Actiecode: k123 (deze actie loopt t/m 5 januari 2020)

blauwnet.nl | ervaarhetov.nl

04


‘Kinderen komen sterker in hun schoenen te staan’

Nieuwste lichting Politiekids gestart ken bij de activiteiten, bijvoorbeeld om te figureren tijdens een controle in het winkelcentrum. Esther: “Ouders zijn vaak heel enthousiast. Ze zien verandering bij hun kinderen. Vaak hebben ze ook bewust hun kind opgegeven. Ze merken aan hun kind dat het zelfvertrouwen beter wordt, leert samenwerken en ook vaardigheden van andere kinderen leert.”

De Politiekids in actie in en om het winkelcentrum

Door Erica Turmel-Donker Dit najaar is een vierde lichting Politiekids gestart met hun training. Deze keer zijn kinderen van scholen rondom het winkelcentrum geselecteerd. Zij werden voorgegaan door kinderen uit Breecamp, Schoonhorst en Westenholte/Spoolde. In totaal zijn 29 kinderen in september begonnen, zij hopen in maart 2020 hun afsluitend examen succesvol af te leggen. De Politiekids is een project van Politie

Zwolle en Travers Welzijn, in samenwerking met andere partners. Het doel is kinderen bewust maken van hun eigen rol in het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen wijk, buurt en woonomgeving. Esther Rooseboom, buurt-opbouwwerker bij Travers: “De vierde groep kinderen vormt een mooie afspiegeling van de samenleving met jongens en meisjes, Nederlandse kinderen en kinderen van buitenlandse afkomst, drukke en rustige deelnemers. Elk kind heeft zijn eigen

Foto’s Yvonne Waslander

sterke punten en kwaliteiten en zo kunnen ze van elkaar leren. Het is mooi om te zien dat de kinderen door deelname aan Politiekids groeien: hun zelfvertrouwen gaat omhoog en ze staan sterker in hun schoenen. De kinderen leren van elkaar. Ze leren samenwerken, bijvoorbeeld tijdens het sporten, in spelletjes, tijdens de weerbaarheidstraining en bij ‘Op pad met de politie’. Snelheidscontroles, bezoek bij het politiebureau, fietsers aanspreken in het winkelcentrum; alles komt voorbij!” Het voordeel van dit project is dat de wijkagent, al dan niet via de kinderen, dichter bij de mensen komt te staan. Tevens kan het zorgen dat kinderen op latere leeftijd anders gaan denken over de politie en hun eigen handelingen. Ouderavonden Het is belangrijk dat de ouders van de deelnemende kinderen op de hoogte worden gehouden. Daarom worden regelmatig ouderavonden georganiseerd, waar informatie wordt gegeven en ouders hun vragen kunnen stellen. Hier is wijkagent Alrik van den Berg bij aanwezig voor de nodige informatievoorziening vanuit de politie. Ouders worden ook wel betrok-

Politiekids Academie Sinds september is er ook een Politiekids Academie. Daar gaan de kinderen de vaardigheden inzetten die ze bij het Politiekids project geleerd hebben en zich verder ontwikkelen. Hierbij staan drie thema’s centraal: Evenementen, Sport & weerbaarheid en Hulpverlening. De Academie-kinderen mogen tijdens evenementen, bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas in Stadshagen, in actie komen en hun opgedane kennis in praktijk brengen. Bij Sport & weerbaarheid gaan de kinderen samen sporten, werken aan hun weerbaarheid en mogen ze de sportactiviteiten van de Politiekids helpen begeleiden. Voor het onderdeel Hulpverlening wordt samengewerkt met Rode Kruis Zwolle, dat EHBO-lessen voor kinderen aanbiedt. Van de groep Academie-kinderen zijn er acht die bij het Rode Kruis de EHBO-lessen volgen. Ervaringen Hoe ervaren de kinderen de Poltiekids training tot nu toe? Esmee, Lina, Joël en Youri (alle vier 11 jaar) geven allemaal aan het vooral erg leerzaam te vinden. Esmee: “Ik leer hier veel, vooral samenwerken met de anderen. Bij de eerste oefening in het winkelcentrum vond ik het aanspreken van de mensen nog wel moeilijk, dat was best spannend.” Lina haakt daar op in: “Ik vind het leuk om te leren hoe ik mensen kan aanspreken en hoe ik dat op een goede manier kan vertellen. Ik vind het ook leuk dat we lekker sportief bezig zijn.” Joël heeft iets minder met het sporten: “Ik vond het sporten, de bootcamp, best lastig. Daar was ik niet zo goed in. Ik leer om voor mezelf op te komen. Ik hoop nog veel meer te leren en mezelf te kunnen verbeteren.” Youri vind het leukste van het traject de ‘Stevig in je schoenen’ lessen van Pascal, van School of Self Defence: “Ik heb zelf op kickboksen gezeten dus die lessen passen erg bij mij.”

‘Weggooien? Mooi niet!’

Repair Cafe repareert alles Door André van den Akker, Repair Café Stadshagen Ook in de kerstvakantie zitten de repareerders van het Repair Café klaar om kapotte spullen een tweede leven (proberen) te geven. Zaterdag 28 december zitten ze van 10 tot 14 uur in Woonen Zorgcentrum Werkeren om spullen te repareren. Natuurlijk de koffiezetters, die al jaren op nummer 1 staan, maar ook stofzuigers, waterkokers, melkschuimers, radio's, cdspelers, schemerlampen; kortom, alles waar een snoer aanzit kan bekeken worden en waar mogelijk gerepareerd. Natuurlijk ook andere zaken: kleding herstellen, boeken opnieuw inbinden, speel-

goed repareren; je kunt het zo gek niet bedenken of de mensen van het Repair Café proberen het een nieuw leven in te blazen. Het lukt helaas niet altijd: de moderne elektronica zit vaak op piepkleine printplaatjes die niet te solderen zijn en apparaten worden door fabrikanten steeds vaker in elkaar gelijmd, niet geschroefd. Die moet je dus kapot maken om te kijken wat er aan de hand is. Ook komt het voor dat er waarschijnlijk nog garantie op een voorwerp zit, acculaders van fietsen bijvoorbeeld. Dan wordt het advies gegeven om naar de winkel terug te gaan. En ja, soms is een apparaat gewoon versleten. Dan geven de repareerders advies

Foto André van den Akker

wat ermee te doen. Het Repair Café is gratis, alleen te vervangen onderdelen moeten worden betaald. Toch zijn ze geen concurrentie voor bestaande reparatiebedrijven: vaak is reparatie commercieel niet haalbaar en zou in een winkel het advies gegeven worden: gooi maar weg. Maar dat vindt het Repair Café niet: hun slogan is: “weggooien, mooi niet!” Per zaterdag worden er meestal zo'n veertig apparaten onder handen genomen. Als er meer wordt ingebracht wordt het advies gegeven om het op een ander tijdstip naar een ander Repair Café in Zwolle te brengen. Soms bekijken de repareerders of het mogelijk is om een week later nog spullen te repareren.

Wim Baks repareert een pratende pop

05


Vuurwerk en carbid: zo doen we dat in Zwolle In Zwolle is het traditie om op oudejaarsdag met carbid te schieten. Dit gebeurt op afgesproken locaties en met een aantal afspraken. Afsteektijden voor vuurwerk zijn overal in het land hetzelfde. Afspraken carbidschieten • De minimumleeftijd voor carbidschieten is 16 jaar. • Carbidschieten mag alleen overdag. • De afsteektijden zijn: 31 december 2019 van 10.00 uur tot 18.00 uur. • Er mag alleen geschoten worden met een bal als projectiel en het vat waarmee wordt geschoten (meestal een melkbus) mag niet groter zijn dan 40 liter. • Carbidschieten mag alleen op de afgesproken locaties. Afspraken vuurwerk • Vuurwerk mag alleen afgestoken worden van 31 december 2019 van 18.00 uur tot 1 januari 2020 02.00 uur. • Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd iemand moet hebben om het vuurwerk af te mogen steken. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk: 12 jaar, 16 jaar of 18 jaar. • De gemeente Zwolle doet met oud en nieuw 2019/2020 een proef met vrijwillig vuurwerkvrije straten. Inwoners van verschillende straten in de stad hebben met elkaar afspraken gemaakt om een (deel van) hun straat vuurwerkvrij te houden. Er geldt geen officieel vuurwerkverbod, maar het is een gezamenlijke afspraak

Locaties carbidschieten in stadsdeel West (Stadshagen, Westenholte, Spoolde, Mastenbroek) Stadshagen

• de parkeerplaats nabij de Milligerplas (langs de Hasselterweg) • het grasveld naar De Verbinding aan de Oude Wetering (grenzend aan de parkeerplaats); • Speldenmakerstraat, de groenstrook achter de woningen aan de Speldenmakerstraat tussen het fietspad en de watergang;

Westenholte

• Parkje achter Tormentilweg

van bewoners van die straat. Zij waarderen het als bezoekers en voorbijgangers zich daar ook aan houden. Een vuurwerkvrije straat is te herkennen aan de raamposters en borden die in de straat hangen. Meldpunten overlast Houd zoveel mogelijk rekening met elkaar. Steek geen vuurwerk af dichtbij verzorgings- of verpleeghuizen, of bij kerken of kinderboerderijen. Steek geen carbid af buiten de afgesproken locaties. Zo helpt iedereen mee aan het voorkomen van overlast. Melden overlast carbidschieten: • Bij de gemeente Zwolle op oudejaarsdag van 9.00 uur tot 18.00 uur via telefoonnummer 06 2187 49 18. • Buiten deze tijden bij de politie via telefoonnummer 0900 8844. Melden vuurwerkoverlast: • Bij de politie via telefoonnummer 0900 8844.

Controles De gemeente en politie controleren of mensen zich aan de regels houden. Het gaat om regels over tijden, locaties, minimumleeftijden en de afspraken over carbidschieten. Overtreding van de regels kan een boete opleveren. Vrijwillig vuurwerkvrije straten worden niet gecontroleerd. Opruimen Ruim na het afsteken van vuurwerk direct de vuurwerkresten op. Maak het nat en gooi het afval in de grijze of ondergrondse restafvalcontainer. Vuurwerk dat op straat blijft liggen belandt als zwerfvuil in de natuur en kan hier tijdenlang rondzwerven. Dit ziet er niet netjes uit, maar is ook gevaarlijk voor planten en dieren. Daarnaast gaan kinderen vaak op zoek naar vuurwerk dat niet is afgegaan. Zij proberen dit opnieuw af te steken. Door vuurwerkafval op te ruimen zorgt u voor een schone en veilige buurt.

Wijkservicepunt West gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw Het Wijkservicepunt West van de gemeente Zwolle is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten. U kunt voor meldingen openbare ruimte (liefst melden via www.zwolle.nl/melding) of voor andere vragen tijdens kantooruren terecht bij het KlantContactCentrum van de gemeente Zwolle, T: 14038 of via e-mailadres postbus@zwolle.nl.

Oude weg naar Hasselt scooterdomein

Geslaagd Bikelife038 promo event Door Cor van den Belt, ambulant jongerenwerker Travers

in Zwolle. Zelfs jongeren van aanliggende dorpen tonen zich positief betrokken. Deze bijzondere groep toont zich een waardige eigenaar over een plek waar ze enorm trots op zijn en zich verantwoordelijk voor voelen. Terugkijkend op een mooie dag en de bijzondere fase waar Bikelife038 in zit mag de wijk trots zijn op deze groep jongeren. Een van hen vat de beleving van de groep goed samen: ‘We zijn enorm trots op wat we tot nu toe bereikt hebben. Stadshagen is een wijk waar niet alleen fout gedrag gestraft wordt, maar ook goed gedrag beloond wordt.’

Op zondag 27 oktober heeft tijdens een frisse, zonnige namiddag het Bikelife038 promo event plaatsgevonden. Een mooi event waarbij de ontmoeting van scooterliefhebbers centraal stond en waarbij de organisatoren, grotendeels jongeren uit Stadshagen, een mooi programma in elkaar wisten te zetten. Met graffiti, BBQ, muziek, een aantal trotse ouders en tientallen unieke scooters kijken de vrienden van Bikelife038 terug op een zeer geslaagd event. Scooters Bikelife038 is begin 2019 ontstaan vanuit jongeren die elkaar in de wijk Stadshagen ontmoetten en ontdekten dat ze een gezamenlijke hobby hadden. Na de zomer hebben zij zich gezamenlijk ingezet voor de leefbaarheid in de wijk. Bikelife038 is samen met het jongerenwerk, de wijkagent en de gemeente om tafel gegaan om zowel de signalen van scooteroverlast bespreekbaar te maken als wel de kansen in de wijk met betrekking tot hun aanwezigheid te onderzoeken. Zo ontstond er een kans die

06

De container als ontmoetingspunt

de jongeren met beide handen hebben aangegrepen. Een stukje van de oude weg naar Hasselt, achterin het nog te bouwen Breezicht, biedt deze jongeren tijdelijk een mooie plek om elkaar te ontmoeten. Met de beschutting van een oude container kunnen zij elkaar sinds oktober ook in de koude periode ontmoeten. Een oude

Foto’s Cor van den Belt

container die tijdens het event op 27 oktober overigens voorzien is van een mooi graffiti kunstwerk. Hype Wat net voor de zomer begon als een initiatief vanuit een aantal jonge Stadshagenaren, is uitgegroeid tot een ware hype

Veel belangstelling voor het Bikelife-event in Stadshagen


Level-Z: ontmoetingsplek voor jongeren Door Iris Boersbroek Op de hoek van de Klokkengietserlaan en de Mastenbroekerallee staat op een heuvel een opvallende gebouw: LevelZ, het jongerencentrum in Zwolle-West voor jongeren tussen de 10 en 23 jaar oud. Het wordt gerund door Travers en er is altijd van alles te doen. En ze hebben heerlijke koffie. De naam Level-Z (spreek uit Level Zet) is ooit bedacht aan de hand van het participatiemodel van Arnstein. De betekenis is al lang niet meer van toepassing, maar de naam is blijven bestaan. De jongerenwerkers van Travers vinden het belangrijk dat jongeren aan de slag gaan met hun talenten. Of je nu wilt leren toffe illustraties te maken, wilt werken aan je dj-skills, wilt weten of een bepaalde sport iets voor je is, bij LevelZ kunnen ze je daarbij helpen. Maar ook kan je er terecht voor een avondje chillen, een potje tafeltennissen of muziek maken. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waaraan jij ook je steentje kunt bijdragen. Heb je een goed idee of wil je helpen? Ze horen het graag. Huiswerk maken bij Level-Z Vind jij het lastig om een goede planning te maken, kun je je thuis moeilijk concentreren of wil je graag dat er even iemand met je huiswerk meekijkt? Dan is de Huis(werk)kamer misschien een goed idee. Neem je boeken mee en ga samen met andere jongeren aan de slag. Je kunt vragen stellen als je er niet uitkomt. Er zijn begeleiders die je kunnen helpen. Na afloop is het tijd om te chillen. De

Level-Z, ontmoetingsplek voor jongeren

Huis(werk)kamer is voor jongeren uit Zwolle-West (Stadshagen, Westenholte en Spoolde) die naar de middelbare school gaan. Je kunt elke maandag- en donderdagmiddag tussen 16.00 – 17.30 uur binnenlopen. Wil je eerst meer informatie? Kom dan een keer langs of bel en vraag naar Esther. GreenkidZ Voor kinderen tussen 10 en 14 jaar, op dinsdagmiddag is er GreenkidZ. Lekker samen buiten aan de slag gaan met al-

Foto Yvonne Waslander

lerlei avontuurlijke activiteiten, zoals op expeditie gaan, kampvuur maken en verhalen vertellen, zelf een kerstboom of vogelhuis maken van hout. Het programma staat op de website, net als hoe je je kunt aanmelden. Openingstijden Level-Z Elke dinsdagmiddag van 15.30 – 17.30 uur Fakkelteenz (10 t/m 14 jaar) Elke dinsdag- en donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur Flexavonden (14 t/m 23 jaar)

Inloopmomenten zijn er elke woensdag van 14.00 – 17.00 uur (10 t/m 14 jaar) en van 19.00 – 22.00 uur (14 t/m 23 jaar), elke vrijdag van 19.30 – 00.00 uur (14 t/m 23 jaar). En elke eerste en derde zondag van de maand van 14.00 – 17.00 uur (13 t/m 23 jaar) Meer weten? Kijk op de website van Travers bij locaties, op Facebook of op Instagram. Level-Z, Klokkengieterlaan 1, telefoon 038 4201853, info@level-z.nl

mr. Colina Tjabringa – Advocaat Familierecht en Mediator bij Arslan Ter Wee advocaten

Een echtscheiding vraagt om een betrokken en bevlogen advocaat Zo makkelijk als u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan kunt gaan, zo moeilijk kan het zijn om het weer te verbreken. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers en hun partners of in situaties waarbij kinderen betrokken zijn. Voor deze zaken en alle andere zaken op het gebied van Personen- en Familierecht bent u bij ons aan het juiste adres. Het is goed om dan te kunnen vertrouwen op de expertise van een ervaren en betrokken advocaat of mediator. U kunt daarvoor terecht bij Colina Tjabringa: reëel, daadkrachtig en inlevend. Bel voor meer informatie het team Personen- en Familierecht van Arslan Ter Wee Advocaten via (038) 460 01 11 of kom langs op één van onze inloopdagen, waarop wij de meest uiteenlopende vragen beantwoorden. Burgemeester van Roijensingel 1, Zwolle | (038) 460 01 11 | atwadvocaten.nl

Profiteer van onze expertise in zaken, zoals

. ondernemers en echtscheiding . huwelijkse voorwaarden . gemeenschap van goederen . alimentatie . pensioen en echtscheiding . mediation . ouderschapsplan/omgang . ouderlijk gezag

BETROKKEN, BEVLOGEN EN STRIJDVAARDIG

07


7e keer Duurzame Huizenroute

‘We moeten echt veranderen’ Door Bert Kunnen Begin november deden weer veel woningeigenaren mee aan de jaarlijkse Duurzame Huizen Route. Het evenement werd dit jaar voor de zevende keer gehouden. Het is een unieke mogelijkheid om kennis te verzamelen en vragen te stellen over verduurzaming van je woning. In het hele land stonden ruim 1.400 woningen open, waaronder vijf inspirerende voorbeeldwoningen in Stadshagen. Aan het evenement is ook een prijs verbonden voor het meest duurzame huis in de provincie. Vorig jaar kreeg de eigenaar van een woning in Stadshagen deze prijs voor Overijssel. Verduurzaming is al lang niet meer slechts voorbehouden aan een paar klimaatfreaks. Er ontstaat een brede beweging in de samenleving. Zorgen om ons klimaat is niet het enige motief, comfortabel wonen en verlaging van de energierekening telt ook mee bij beslissingen om je woning duurzamer in te richten. Robert-Jan en Mirjam hebben een tien jaar oude woning in de buurt Werkeren en doen dit jaar voor het eerst mee. Vandaag komen er enkele geïnteresseerden over de vloer, waaronder wethouder Monique Stappenbeld, die verduurzaming in haar portefeuille heeft. Wat drijft deze bewoners en waarom doen ze mee aan de huizenroute? Robert-Jan: ’Wie ziet waar we met ons klimaat mee te maken krijgen, kan niet

stil blijven zitten. We moeten echt veranderen. En ja, idealisme is wel onze drijfveer. We zijn klein begonnen, maar je wilt steeds meer. Alleen het er over nadenken geeft al voldoening.’ Robert-Jan toont op de website een indrukwekkende lijst met maatregelen die in en aan hun woning zijn gerealiseerd. Wat vind je de belangrijkste maatregelen die jullie hebben genomen? ‘Dat is toch echt wel de warmtepomp. In combinatie met zonnepanelen aan zowel de zon- als de schaduwkant van het huis hebben we zo ‘nul op de meter’ gerealiseerd. We gebruiken niet alle opgewekte energie zelf, dus we zijn ook nog een kleine energieleverancier’, meldt RobertJan trots. ‘Ik vind het ook leuk om ergens als eerste mee bezig te zijn. Maar ik houd de kennis en ervaring niet voor mezelf. Ik vind het boeiend dat aan anderen over te dragen.’

schaduwkant te beleggen. Toen bleek de omvormer het niet aan te kunnen’, legt Robert-Jan geduldig uit.

Heb je nog spijt van een bepaalde investering waar anderen van kunnen leren? Bij Robert-Jan komt al direct naar boven hoe fout de plaatsing van de warmtepomp was ingeschat en hoe moeizaam de inregeling van het apparaat verliep. De schacht waarin de pomp was geplaatst moest opnieuw worden opengebroken doordat de pomp er totaal verkeerd in gelegd was. ‘En we hebben achteraf een te kleine omvormer aangeschaft. Want na de plaatsing van de eerste acht zonnepanelen kwam pas het idee ook de

Warmtelekken Een geïnteresseerde bewoonster uit Emmeloord wil van Robert-Jan het naadje van de kous weten over de in zijn huis genomen maatregelen. Ook schuwt ze een kennersblik op zijn opwekkingsstatistieken niet. Het gesprek verloopt bepaald niet eenzijdig. Als er door de gaste een fotoapparaat, dat warmtelekken in een huis kan opsporen, ter sprake wordt gebracht, zit de gastheer al bijna op internet om ook zo’n apparaat te bestellen. ‘Ik leer ook van deze gesprekken’, stelt Robert-Jan tevreden. ‘Ik blijf ook nieuws-

Illustratie Nationale Duurzame Huizen Route

gierig naar aanvullingen op ons verduurzamingspakket’. Welke plannen hebben jullie nog meer dan? Nee, het perfecte plaatje is voor RobertJan nog niet bereikt. Bij de mechanische ventilatie lekt opgewekte warmte weg. Die zouden ze nog wel graag in een buffer willen opslaan en hergebruiken. RobertJan verontschuldigend: ‘We blijven ervaringen opdoen, als je dit eenmaal in gang hebt gezet, houdt het je gewoon bezig. Zo gaat dat.’ Ook verduurzamen? Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl

Lijn 1 gaat voorlopig niet langs nieuwe station

Stoptijden treinstation Stadshagen vastgesteld

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Brenda Koper

Door Bert Kunnen Op zondag 15 december wordt station Stadshagen definitief opgenomen in de Kamperlijn. Het eerdere voornemen om de trein 140 km/u te laten rijden kon, vanwege een te slappe ondergrond, niet worden waargemaakt. Na diverse aanpassingen aan perrons en stoptijden is een snelheid van 100 km/u mogelijk. De dienstregeling ziet er als volgt uit: Zwolle-Kampen: De trein uit Zwolle vertrekt om .47 en .17. Op station ZwolleStadshagen wordt gestopt om .51 en .21; de trein arriveert om .58 en .28 in Kampen. Kampen-Zwolle: De trein uit Kampen vertrekt om .02 en .32. Op station Zwolle-Stadshagen wordt gestopt om .09 en .39; de trein arriveert in Zwolle om .13 en .43.

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk. Afscheid op uw manier.

Foto Prorail

pen en Zwolle, ProRail en Keolis, organiseren op maandagochtend 16 december een reizigersactie.

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

Alle overstappen in Zwolle, behalve de overstap in de richting Lelystad en Den Haag, blijven behouden. Buslijn 10 rijdt vanaf Zwolle-Stadshagen in de ochtendspits van maandag tot en met vrijdag naar de Deltion Campus. Ondanks diverse pogingen is het nog niet gelukt lijn 1 Stadshagen langs het nieuwe station te laten rijden. De bij het vervoer betrokken partijen, Provincie Overijssel, de gemeenten Kam-

08

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar www.meander-uitvaartbegeleiding.nl


Kerstactiviteiten in winkelcentrum

Door Bert Kunnen Elk jaar luidt het winkelcentrum de kerst in met activiteiten in winterse kerstsfeer. Dit jaar gebeurt dat op maandag 23 en dinsdag 24 december. Er is op beide dagen gratis koek & zopie en een ijsbaantje. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich vermaken met een knutselwerkje in de kidstent van Partou en ze mogen zich laten schminken. Daarnaast zijn er op beide dagen bijzondere onderdelen voor iedereen. Alle activiteiten worden gratis aangeboden.

Kerstactiviteiten voor het hele gezin

Foto Winkeliersvereniging Stadshagen

Foto’s Margreeth Kruise

zij een knip op hun kaart. Met een volle knipkaart scoren ze een gratis oliebol bij de oliebollenkraam én maken ze kans op €25,00 shoptegoed.

Kersttreintje Op dinsdag 24 december wordt een kersttreintje toegevoegd aan het evenement. Deze rijdt een rondje om het winkelcentrum. De halte is in de Wade bij de grote tent.

Knusse kerstmarkt Op maandag 23 december is er een knusse kerstmarkt in de Wade en veel winkels zijn tot 20.00 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunnen bezoekers tijdens het shoppen een hapje of drankje halen bij tien foodstands. Dat kan op vertoon van een knipkaart, die gratis op te halen is bij de koek- & zopiekraam in de grote tent in de Wade. Popkoor HoorHaar Tijdens de kerstmarkt brengt popkoor HoorHaar diverse swingende optredens op verschillende plekken in het winkelcentrum. Het koor bestaat uit ongeveer dertig vrouwen en staat onder leiding van Dian Heerema, zangeres, songwriter en zangdocent. HoorHaar brengt nummers van onder andere Alicia Keys, Krezip, Queen en The Mama’s & The Papa’s. Vossenjacht Kinderen kunnen met dezelfde knipkaart als bij de koek- en zopiekraam tijdens de

vossenjacht op zoek naar de acht vossen die zich in het winkelcentrum hebben verschanst. Voor elke vos die wordt gevonden krijgen

Open podium Eveneens op dinsdag 24 december is er voor lokale talenten, jong en oud, een podium, tijdens het onderdeel ‘Schitter op het podium!’ Het mag gaan om solooptredens of met een groep. Iedereen die denkt iets leuks te kunnen brengen mag zijn of haar kunsten vertonen aan het publiek. Deelnemers mogen komen zingen, dansen, kunstjes doen, goochelen of hun dj-kwaliteiten tonen. De acts mogen maximaal tien minuten duren. De podiumtijden zijn van 11.00-13.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Max&Maria: levenslied De optredens van lokale talenten in de grote tent in de Wade worden afgewisseld met sfeervolle live-optredens van het Zwolse duo Max&Maria. Het duo brengt zelfgeschreven smartlappen, meezingers en liefdesliedjes. Het tweedaagse evenement Sparkling X-mas eindigt op 24 december om 17.00 uur. Kijk voor meer informatie www.winkelcentrumstadshagen.nl.

op

09


Nieuws uit de wijk door Bert Kunnen

51 riante woningen aan de Milligenplas

Stadshagen krijgt echte duinwoningen Na woningen op terpen worden er nu ook duinwoningen in de buurt Breezicht gebouwd. Het gaat om 51 riante woningen in een duinachtige setting, plan Duinzicht geheten, en is gelegen aan de rand van de Milligerplas in Stadshagen. Het is een samenwerkingsproject van vastgoedontwikkelaar VanWonen en AGnova architecten. Het voorlopig ontwerp is inmiddels gereed en naar verwachting wordt komend voorjaar gestart met de pre-sale. Het is de bedoeling dat de koopcontracten nog voor de zomer passeren, waarna de bouw eind 2020 zou kunnen starten. Unieke woningen ‘Duinzicht lijkt een beetje op project Duin in Almere’, zegt Jasja Scholtens, verkoopmanager van vastgoedontwikkelaar VanWonen. ‘Maar er zijn grote verschillen. Zowel de architectuur als het open-

baar gebied in Stadshagen krijgen meer uitstraling. De belangstelling is enorm. Van heinde en ver melden mensen zich aan. Het is dan ook een uniek project.’ De woonoppervlakte van de 51 riante duinwoningen is ongeveer 190 m2. Het

prijsniveau ligt tussen de € 500.000 en € 700.000 v.o.n. De huizen zijn met twee, drie of vier woningen geschakeld en hebben allemaal een carport. Door de ligging in de duinen heeft iedere woning een uniek uitzicht. In plaats van een eigen tuin heeft elke woning minimaal twee terrassen, waarvan die op de eerste verdieping direct grenst aan het duinlandschap. Iedere woning is door de vier ruime woonlagen voor een groot deel naar eigen wens in te delen. De woningen zijn duurzaam en klimaatbestendig en krijgen een eigen warmtevoorziening.

Sfeerimpressie: AGnova architecten

Aan de rand van de Milligenplas worden 51 riante duinwoningen ontwikkeld.

Voor verdere informatie: kijk op www.stadshagen.nl

Komend voorjaar concrete voorstellen

Oplossing fileleed Havezathenallee dichterbij Afgelopen zomer leek de oplossing van het fileleed en de aanpak verkeersonveiligheid op de rotonde Eli Heimanslaan-Havezathenallee nog ver weg. Een rapport van de gemeente trok de conclusie dat ‘de situatie op hoofdlijnen voldoet, zowel voor de huidige als de toekomstige situatie. Op termijn zijn wel maatregelen nodig.’ In de raadsvergadering van eind november waaide er duidelijk een andere wind door het stadhuis. Wethouder William Dogger (Swollwacht) van Verkeer en Vervoer erkende dat er de komende tijd een groot knelpunt ontstaat en hij ziet de rotonde verder vastlopen. ‘Voor mij heeft oplossing van dit probleem een hoge prioriteit’, aldus Dogger bij de behandeling van de nieuwe Mobiliteitsvisie van Zwolle. 2 tot 3 minuten Op de rotonde staat ’s morgens een lange rij wachtende auto’s, die de wijk niet

goed uit kunnen komen. Hier kruisen zij veel fietsende ouders, die met hun kinderen naar de nabijgelegen scholen rijden. Dat levert behalve ongeduldige automobilisten ook onveilige situaties op voor ouders en kinderen. Zij hebben op de rotonde voorrang en de wachttijd voor automobilisten loopt vaak op naar twee tot drie minuten. Sommige automobilisten gaan eerder of later van huis, maar niet iedere automobilist heeft die mogelijkheid of neemt de wachttijd voor lief. Fietstunnel Genoemd rapport beschrijft ook een drietal oplossingsmogelijkheden voor een soepeler doorstroming en een meer verkeersveilige situatie. Zo ligt er de suggestie voor de aanleg van een zogeheten bypass aan de rotonde aan de kant van de Eli Heimanslaan. Het is de goedkoopste oplossing van de drie voorstellen. De rotonde kan ook worden omgebouwd tot voorrangsplein, maar hiermee ontstaat

Foto Bert Kunnen

strijdigheid met een belangrijk Zwols principe: fietsers zoveel mogelijk in de voorrang. De duurste oplossing is de aanleg van een fietstunnel, maar dat is een stevige ingreep: kosten € 3 miljoen. V I N E

Martijn Hakstege, interim-voorzitter CSV’28 Tijdens een goed bezochte ledenvergadering van voetbalvereniging CSV’28 is Martijn Hakstege unaniem gekozen tot interim-voorzitter tot juli 2020. CSV’28 speelt op sportpark De Verbinding in Stadshagen en heeft ruim 1200 leden Wegens persoonlijke omstandigheden zag scheidend voorzitter, Jolanda Strijk, zich

eigen foto CSV’28 Martijn Hakstede, de nieuwe voorzitter van CSV’28

10

genoodzaakt haar functie neer te leggen. Strijk: “Ik was al in contact gekomen met Martijn Hakstege om hem te polsen voor de rol van voorzitter na mijn termijn. Persoonlijke omstandigheden hebben ertoe geleid dat Martijn mijn termijn afmaakt als interim-voorzitter. Daarna kijken hij en het bestuur verder. Ik denk dat Martijn Hakstege met zijn ruime ervaring als ondernemer en bestuurder, de juiste persoon is om CSV’28 verder te brengen.” Martijn Hakstege is geen onbekende binnen de vereniging. Sinds 2001 is hij al lid van CSV’28 en ook zijn vier zoons spelen in het jeugdteam van de vereniging. Daarnaast is hij in het verleden als speler van een seniorenelftal en als jeugdtrainer binnen de club actief geweest. Hakstege: “Zoals zoveel verenigingen heeft ook CSV met de uitdaging te maken, dat te veel werk door te weinig mensen moet worden uitgevoerd. De versterking van de bestuurlijke organisatie is dan ook mijn prioriteit.”

De wethouder heeft toegezegd komend voorjaar bij de behandeling van het financiële perspectief van Zwolle met concrete voorstellen te komen.

Puzzel door Jelle Bezemer

Getekende Rebuslandenpuzzel

1.

Los de getekende rebussen op en vul deze in bij het corresponderende nummer. Als je alle rebussen goed ingevuld hebt verschijnt in de vetgedrukt verticale balk het elfde land. 2. 1. 2. 3. 4.

3.

5. 6. 7.

4.

8. 9. 10.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

Simon Dam van Woombie Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Simon Dam van Woombie. Wat biedt jouw bedrijf? Woombie biedt inbakerzakken en inbakerslaapzakken voor baby’s van 0-18 maanden. Hierbij wordt gewerkt met leeftijdscategorieën: 0-3 maanden, 3-6 maanden, 6-9 maanden en 0-18 maanden. Woombie biedt vier varianten: de Original, Air, Convertible en de Grow With Me. De Original is ideaal om het inbakeren te starten. De Air is speciaal voor de zomermaanden en bevat op het borstgedeelte gaas zodat de baby verkoeling kan krijgen. De Grow With Me is verstelbaar en geschikt voor baby’s van 0-18 maanden. Daarnaast hebben we ook een Convertible-variant die voorzien is van armsgaten, ideaal voor het afbouwen van het inbakeren. We leveren zelfs inbakerzakken voor premature kindjes. Woombie is een internationaal bedrijf, gestart door een Amerikaanse moeder die zelf geen geschikte inbakerdoeken kon vinden voor haar kindje. Het pindavormige ontwerp van de Woombie bootst de baarmoeder na, waardoor geborgenheid en veiligheid voorop staan. Wij zijn de distributeur voor de Benelux en proberen nu ook an-

dere Europese landen te bedienen. De inbakerzak is eenvoudig in gebruik: je doet de rits open, legt je kindje er in en doet de rits weer dicht. Dit maakt het inbakeren laagdrempelig.

Welke waarde vind jij belangrijk? Wij zijn service- en klantgericht. We willen eerlijk zaken doen, bijvoorbeeld door klachten goed af te werken naar tevredenheid van de klant. We doen alles vanuit onze drijfveer: mensen helpen.

Wat kenmerkt jou als ondernemer? Wij vinden het mooi om wanhopige ouders te helpen, waarvan de baby’s onrustig slapen. We garanderen ook een snelle levering, zodat zowel de ouders als het kind snel betere nachten maken.

Waar sta je over vijf jaar? Hopelijk ligt de Woombie dan in een landelijke winkelketen en hebben we in geheel Europa naamsbekendheid gekregen.

Wat is jouw drive? Wij hebben de Woombie zelf gebruikt voor onze kinderen. Vanuit die ervaring kunnen wij ouders gedegen advies geven. Het geeft veel voldoening om zoveel positieve reacties terug te krijgen. Foto Erica Turmel-Donker

Hoe ben je in dit vak terechtgekomen? Wij zochten destijds zelf inbakerdoeken voor onze kinderen en wilden niet iets wat heel gangbaar was. Zo kwamen we bij Woombie terecht. Toen de vorige distributeur er mee ging stoppen, namen mijn vrouw en ik de webshop over. Hoe onderscheid jij je van vakgenoten? Er zijn meerdere distributeurs over de

hele wereld. In Nederland zijn wij de enige. Waar Woombie zich in onderscheidt van de soortgelijke inbakerzakken is de unieke baarmoedervorm, de dubbele rits – hij kan van twee kanten open – en de grote variatie in kleur en print. In de Verenigde Staten is de keuze oneindig, hier in Nederland is vooral de kleur grijs populair. Nederlanders zijn niet zo uitbundig als het gaat om kleur of printjes. De Woombie Air met het ventilerende Mindfitness De maand januari gratis deelname! Wekelijks op donderdag 10.30-11.30 uur in het Cultuurhuis Aanmelden is in de maand januari niet nodig. Loop gewoon eens binnen.

Wijz ACTIVITEITEN WIJZ In het Cultuurhuis zijn de volgende lessen te volgen: • Handwerkcafé Geen Steekje Los, elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Gratis deelname. • Fitgym Cultuurhuis maandagmiddag 13.00 uur. • Line dance Cultuurhuis maandagochtend 11.15 uur. • Schilderclub Cultuurhuis donderdagmiddag 13.30 uur, € 2,50 per keer. • Schildergroep Cultuurhuis woensdagmiddag 14.00 uur, deze groep schildert zelf. • Sportfit Cultuurhuis donderdagochtend 9.15 uur. • Tai Chi Cultuurhuis vrijdagochtend 9.30 uur. • Wandelen (lange afstand avond)

borstgaasje is ook de enige in zijn soort.

woensdagavond 19.00 uur vanaf Cultuurhuis. • Yoga Cultuurhuis donderdagochtend om 9.15 uur, 10.15 uur en 11.30 uur. Meer info: www.wijz.nu Buurtrestaurant De Streek Samen eten in buurtrestaurant De Streek kan elke derde vrijdag van de maand. Volgende bijeenkomst(en): 20 december. Opgave en info: 038-8515700

Door Mindfitness werken (oudere) deelnemers op een actieve manier aan fysieke en mentale ontspanning. De Mindfitness bestaat uit een mix van oefeningen: dansen, lachen, Pilates, Yoga, ademhalingsoefeningen, visualisatie en meditatie. Mindfitness zorgt voor meer lichamelijke en geestelijke rust, meer bewegingsvrijheden in gewrichten, sociale contacten, goede focus, toegenomen balans met als bijkomend resultaat: reductie van valgevaar. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven bij deelnemers; wanneer zij beter in balans zijn doen zij waarschijnlijk minder vaak een beroep op zorg en versterkt de zelfredzaamheid.

Hoe bevalt wonen en leven in deze wijk? Wij wonen nu drie jaar in Stadshagen; we zijn hier vanuit Westenholte komen wonen. Het bevalt ons goed hier. Voor onze kinderen is het hier heel fijn: de speeltuin tegenover ons huis, veel vriendjes in de buurt en school en sport zijn dichtbij. Het is heerlijk om in een jonge buurt te wonen. Het winkelcentrum is ook dichtbij, al vind ik dat de voorzieningen daar wel beter mogen. Meer informatie is te vinden op? Voor meer info kan je kijken op www.woombie.nl, www.facebook.com/woombie.nl en www.instagram.com/woombie.nl

Home-Start is thuis in gezinnen Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers kunnen bij vragen en aanmelden contact opnemen met de coördinator van Home-Start in Zwolle: Zwanet Hamhuis, 038-851500 of home-startzwolle@ wijz.nu. Ben je geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Kijk op www.home-start.nl voor meer info.

Meer informatie: telefonisch via 0388515700 of per e-mail naar info@wijz.nu

Maak kennis met het goede leven Wij bezorgen biologische en duurzame producten uit de omgeving Zwolle bij je thuis. Zo van de boer op je bord. Probeer ons proefpakket nu voor de helft van de prijs, gratis bij u thuisbezorgd.

Kijk voor meer informatie op www.uwstadsboer.nl/proefpakket Zwolle | Jufferenwal 13 | 038 747 0100 | hallo@uwstadsboer.nl

11


ra ? st

at

Straatnaam belicht

Door Erica Turmel-Donker

manier kon bij onraad een wachter in de kerktoren van Deventer worden gewaarschuwd.

Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Deze keer de Arkelsteijnstraat. De Arkelsteijnstraat ligt in Werkeren, vlakbij de Belvédèrelaan en station Stadshagen. De straat is een zijstraat van de Alerdinckstraat. In dezelfde hoek liggen de Ahnemstraat en Arendshorstlaan. Alle straatnamen in Werkeren zijn vernoemd naar oude kastelen of havezaten. Kasteel Arkelstein De Arkelsteijnstraat is vernoemd naar het voormalige kasteel Arkelstein in het buurtschap Loo. Dit buurtschap is gelegen in Salland en valt onder het dorp Bathmen. Het kasteel werd in opdracht van bisschop Jan van Arkel in 1361 aan de Schipbeek gebouwd. In de Tachtigjarige Oorlog werd het kasteel gesloopt. In 1938 werden de laatste bovengrondse resten verwijderd. In 2007 bleek uit radarmetingen dat onder de grond een fundament van een kasteelruïne ligt van 106 bij 136 meter met dikke muren en mogelijk vier ronde hoektorens, dat na de werkzaamheden in 1938 nog nagenoeg intact lijkt te zijn gebleven. Binnen de muren zou een donjon – een middeleeuws versterkte woontoren – met een omtrek van 12 bij 14 meter hebben gestaan, evenals een voorburcht. De locatie had een bin-

Foto’s Margreeth Kruise

nen- en buitengracht en was daarmee het grootste kasteel van het Oversticht. Het Oversticht Het Oversticht, dat de huidige provincies Overijssel en Drenthe en de stad Groningen omvatte, was het noordelijke gedeelte van het Sticht Utrecht waarover de bisschoppen van Utrecht in de Middeleeuwen als vorst de landsheerlijkheid (het geheel aan overheidsrechten van een heer, evenals het territorium waar deze rechten gelden, op grond waarvan deze heer soeverein is) uitoefenden. Deventer was met zijn kapittel aan de SintLebuïnuskerk bestuurlijk en religieus de

belangrijkste stad van het Oversticht. Landweer Om invallen vanuit Gelre in het Oversticht te verhinderen werd in de Middeleeuwen de Sallandse landweer aangelegd. Dit was een versterkte grens, bestaande uit grachten en wallen die met doornstruiken beplant waren. Bij de doorgangen werden in de landweer versterkingen opgenomen. Kasteel Arkelstein was één van de belangrijkste versterkingen. Het kasteel was net als de andere verdedigingswerken rond Deventer voorzien van een mast waarlangs een korf kon worden gehesen, bespannen met een gekleurde lap. Op die

Verval In de strijd tussen Gelre en Utrecht is het kasteel meerdere keren gerepareerd en uitgebreid, maar uiteindelijk langzamerhand in verval geraakt. Het verloor in de loop van de zestiende eeuw zijn belang van landsheerlijk verdedigingspunt, omdat Nederland onder één landsheer, de Habsburgse vorst Karel V, kwam te vallen. In 1576 was het kasteel niet meer bewoonbaar en in 1649 werd het gesloopt. De resten van Arkelstein hebben nog tot in de achttiende eeuw bestaan. In 1938 verwijderde de Heidemij (het huidige Arcadis) de laatste restanten van de muren en zijn alleen nog de ondergrondse fundamenten over. Trivia • Op de locatie van het voormalige kasteel staat nu een moderne boerderij met de naam Arkelsteyn hoeve, waar in 2011 een nieuwe stal gedeeltelijk op de fundamenten van het kasteel is gebouwd. • In Bathmen ligt B&B Klein Arkelsteijn aan de Arkelsteijnweg. Van oorsprong een keuterboerderijtje en een aantal jaren geleden verbouwd tot een verblijf met vier boerderijkamers voor twee personen. De boerderij is bijna twee eeuwen oud. Bron: www.wikipedia.nl

Oplossing Puzzel Rebuslandenpuzzel Oplossing Getekende Rebuslandenpuzzel

2.

8.

10. L

E

B

I

T

1.

Z

W

E

L

G

I

E

3.

I

T

4.

K

5.

D

E

N

A

L

I

E

R

O

A

T

I

E

R

U

S

L

A

N

D

6.

IJ

S

L

A

N

D

7.

P

O

L

E

N

E

R

L

A

N

D

9.

F

I

N

L

A

L

A

N

D

E

Marmelade-chocoladecake

Foto Iris Boersbroek

N

D

Door Iris Boersbroek Laatst kocht ik een net sinaasappels, maar het was duidelijk nog niet het seizoen: de sinaasappels waren nogal droog. Omdat weggooien zonde is, besloot ik ze te verwerken in een cake. Die werd verrassend lekker. Ingrediënten: • 4 tot 6 sinaasappels, schoongeboend • paar eetlepels limoncello of andere zoete likeur • 250 gram volkorenmeel • 1 zakje bakpoeder • volle theelepel kaneel • halve theelepel nootmuskaat • halve theelepel kruidnagelen • 200 gram donkerbruine basterdsuiker • 100 tot 150 gram pure chololade (reep) in brokjes gesneden • melk of sinaasappelsap Werkwijze: 1. Snijd de sinaasappels in dunne plakken en daarna in stukjes. Doe de sinaasappelstukjes in een pannetje, voeg een

12

paar eetlepels likeur toe (sinaasappelsap mag ook) en laat zachtjes koken tot de schillen zacht zijn. Laat iets afkoelen. 2. Meng in een kom het meel, de bakpoeder en de kruiden. 3. Roer de suiker erdoor. 4. Voeg het sinaasappelmengsel erdoor. 5. Voeg de brokjes chocolade toe. 6. Roer alles goed door elkaar en voeg eventueel nog wat melk of sinaasappelsap toe tot een stevig beslag. Proef even of je het zoet genoeg vindt, voeg anders nog wat suiker toe. 7. Doe het beslag in de vorm (ik heb een ronde gebruikt, doorsnee 26 cm), strijk de bovenkant glad en bestrooi met zonnebloempitten en/of pompoenpitten. Versieren met noten kan ook. Bak in het midden van een voorverwarmde oven op ongeveer 150 graden. Check na 30 minuten met een lange satéprikker of de cake gaar is, laat anders nog een kwartiertje staan. Laat de cake even afkoelen in de oven en daarna op een rooster. Eet smakelijk!


Naam: Frank Eikenaar Geboortejaar: 1983 Geboorteplaats: ​Zwolle Beroep: Zorg & behandeling inrichtingswerker Burgerlijke staat: ​Gehuwd, 2 kinderen Door Geert Jan den Hengst Hij wilde desgevraagd graag meewerken aan dit artikel, maar Frank Eikenaar had daarbij wel de uitdrukkelijke wens dat het vooral over zijn maatje Tim zou gaan. Frank heeft dan wel een belangrijk aandeel, de hoofdrol wordt toch echt door Tim Tadema gespeeld. Hij heeft een visuele beperking, kan slechts 5% zien. Desondanks doet hij aan hardlopen. Wekelijks traint Tim mee met een loopgroep. Toen het verzoek binnenkwam was Frank meteen enthousiast en onderwijl is hij een van Tims ’vaste partners’. "Wij noemen elkaar maatje, omdat wij door het hardlopen letterlijk aan elkaar zijn verbonden, maar ook vanwege een mooie vriendschap die er is ontstaan." Frank woont in Stadshagen, Tim niet. Daarom is Frank de Bijzondere Stadshagenaar. Bij het interview zijn beiden uiteraard aanwezig. Tim vertelt dat door zijn visuele beperking het lastig zoeken was naar een geschikte sport. "In maart 2018 was er een zogeheten ’blind run’ in Zwolle. Samen met een vriend en een oom ben ik ter voorbereiding gaan trainen. Daardoor merkte ik dat ik mij meer wilde focussen op hardlopen. Maar het lukte mij niet om structureel te kunnen trainen, omdat ik afhankelijk ben van anderen. Mensen die helaas niet altijd de tijd daarvoor hadden. Daarop heb ik een bericht aan atletiekvereniging PEC’10 gestuurd."

“In het begin twijfelde ik of het wel ging lukken.” Frank vult aan: "De vraag kwam uiteindelijk bij mij terecht en sprak mij gelijk aan. Met mijn trainers en de loopgroep heb ik de wens besproken en gekeken of er draagkracht was om dit op te pakken. Spoedig werd Tim uitgenodigd om mee te komen trainen. In het begin twijfelde ik of het wel ging lukken om Tim te begeleiden. Na een aantal weken was Tim al helemaal ‘ingeburgerd’ en werden de andere lopers steeds enthousiaster om Tim ook te begeleiden. Momenteel is er een vaste groep van ongeveer 8 personen die geregeld met Tim trainen of hem thuis ophalen om hem naar de atletiekbaan te brengen." Tim, student Sociaal-Juridische Dienstverlening aan hogeschool Saxion in De-

Maatjes Tim Tadema en Frank Eikenaar aan het trainen

Foto Jan Burgman

venter, traint iedere dinsdagavond op de atletiekbaan. "In het weekend train ik in de thuisomgeving met een van de loopmaatjes van AV PEC. Ook loop ik soms wedstrijden over een afstand van vijf of tien kilometer of vier Engelse mijlen. Mijn persoonlijke records heb ik in korte tijd sterk verbeterd, op dit moment ben ik al een mooie middenmoter tijdens de wedstrijden."

vertelt Tim. "Soms vertelt de speaker ter plaatse hoe wij hardlopen en waarom we het zo doen. Wij krijgen ook veel waardering van publiek en andere lopers tijdens de wedstrijden."

Is samenlopen intensief? "Jazeker," zegt Frank, "de trainingen (intervaltrainingen en wisselduurlopen) vinden plaats op zowel de atletiekbaan als de openbare weg. Deze gaan op een hoog tempo, tegen de verzuringsgrens aan. En dan moet Tim zich, naast concentreren op zijn looptechniek en ademhaling, zich ook op zijn begeleider richten. Die is immers zijn ogen. We zijn met elkaar verbonden door een lint om onze polsen en hierdoor kan ik Tim makkelijker sturen." Tim: "Tijdens het hardlopen heb ik veel vertrouwen in Frank en de andere maa tjes. Zij geven goede aanwijzingen waardoor ik een veilig gevoel ervaar tijdens het hardlopen. Omdat ik steeds harder ga lopen, wordt er kennelijk ook meer van de concentratie en uithoudingsvermogen van mijn maatjes gevraagd. Valpartijen heb ik gelukkig nog maar weinig meegemaakt. Soms tikken we elkaar aan tijdens het lopen. We trainen op de baan en op de weg, stevige ondergrond dus. Een verhard zandpad wil ook nog wel, maar een bospad met veel boomwortels en kuilen is voor mij wat te lastig."

Hoe vaak per week train jij? "Op het moment doe ik 6 looptrainingen en 4 core-stability trainingen per week. De trainingen met Tim zijn voor mij op een relatief laag tempo, vaak doe ik aansluitend aan deze trainingen nog een training op mijn eigen niveau. Graag zou ik komend voorjaar meedoen aan de marathon van Rotterdam."

Krijgen jullie leuke reacties? “Tijdens wedstrijden krijg ik vaak mee dat het publiek zich afvraagt waarom wij samenlopen met een lintje tussen ons in",

Wat doe jij voor werk? "Ik werk als zorg & behandeling inrichtingswerker binnen de Penitentiaire Inrichting Zwolle."

Altijd sportief dus? "Inderdaad, sport is voor mij een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl en een uitlaatklep."

“Ik ben trots wat we samen volbrengen.” Waar ben jij, qua sport, trots op? "Dat ik veel bereikt heb. Van de podiumplaatsen op een groot aantal wedstrijden tot het volbrengen van vier marathons. Toch springt het behaalde resultaat met Tim hier bovenuit. Ik ben onder de indruk van wat we samen volbrengen. Elke keer dat Tim een PR loopt op een wedstrijd groeit mijn trots."

Heb jij nog een droom? "Samen met Tim de halve of zelfs de hele marathon te lopen." Wat inspireert je? "Het klinkt cliché, maar Tim inspireert mij enorm. Zijn wilskracht, doorzettingsvermogen en motivatie geven mij zoveel energie en dankbaarheid. Ondanks zijn visuele beperking haalt hij er alles uit." Wat staat er op jouw to-do-list? "Veel reizen met mijn gezin om onze kinderen de wereld te laten zien." Wat is het beste dat je is overkomen? "Dat ik al ruim 18 jaar gezond en gelukkig samen ben met mijn prachtige vrouw en we samen twee kinderen hebben mogen krijgen." Wat is jouw favoriete plek in deze wijk? "De Milligerplas, om er hard te lopen of in de zomer op het strand te liggen samen met mijn gezin. Ook ben ik er graag onderwater, want samen met mijn vrouw duik ik en in de Milligenplas is het onderwaterleven prachtig." Wat mis jij in Stadshagen? "Een afvalstation van de Rova. De inwoners van Stadshagen moeten nu te ver rijden naar de Hessenpoort om vuil weg te brengen. Hierdoor wordt er teveel afval gedumpt of niet gescheiden weggegooid in de ondergrondse containers." Heb jij een levensmotto? "Geniet van de kleine en simpele dingen, dan zal je snel gelukkig zijn."

13


Gadogado met saté als uitsmijter

Sfeervolle Hari Indonesia in het Zonnehuis Door Bert Kunnen Zaterdag 26 oktober werd in het Zonnehuis voor de vierde keer een Indonesische (mid)dag georganiseerd, de ‘Hari Indonesia’. Honderden belangstellenden maakten kennis met de Indische cultuur en genoten van de bijbehorende muziek, hapjes en de in sarong dansende vrouwen. ‘Veel mensen komen nog nauwelijks dit huis uit, daarom halen we de activiteiten naar binnen en de mensen genieten er vol op van’, legt organisator Max Losse uit. Hij laat inmiddels voor de vierde keer op rij bewoners, familie en vrienden kennis maken met de Indische cultuur. Vandaag bepalen niet de Hollandse gewoontes de sfeer in het Zonnehuis maar gitaarklanken van de krontjong en de geur van saté. Repatriëring Losse, zelf Indisch en geboren in Soerabaja, is kok in het Zonnehuis, waar hij al veertig jaar werkt. Hij begon in de vestiging in de Aa-landen en is nu alweer tien jaar werkzaam in Stadshagen. Losse kwam in 1964 naar Nederland. Het was de periode kort na het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië toen 300.000 Indische Nederlanders naar ons land werden gerepatrieerd. Losse houdt de cultuur van zijn vaderland altijd bij zich en met middagen als de Hari Indonesia houdt hij de Indische cultuur graag levend. ‘De Indische gemeenschap houdt van mooie feestjes met eten en muziek.

Dat zijn ook de kenmerken van deze middag en de bewoners waarderen het erg. De dag is nog niet om of de mensen verheugen zich alweer op volgend jaar’, stelt Losse met genoegen vast. Bersaudara In de aula van het huis is het een drukte van belang. Mensen met rolstoel en rollator moeten zich stapvoets een weg tussen de bezoekers door banen. De standjes met kleding en etenswaren krijgen veel klandizie en de muziek van de band Bersaudara (‘Familie’) brengt tropische klanken. De temperatuur in de zaal geeft nog een extra zetje aan ‘tropical feelings’. De wat trage, golvende muziekstijl van de krontjong biedt meer dan alleen leuke Indische muziek. De klanken komen recht uit het hart, het zijn uitingen van gevoel en vooral ook heimwee naar het moederland. Dat leidt tot een spontane Balinese dans van een tiental Nederlandse en Indische vrouwen in kleurrijke sarongs. Max heeft veel mensen uit zijn omgeving ingeschakeld om het Indische feest tot een succes te maken. Zelf houdt hij de organisatie-touwtjes stevig in handen. Dan doemt hij op in de keuken, dan weer staat hij achter de microfoon te zingen en even later assisteert hij de predikant bij zijn toespraak. Tussendoor is hij niet te beroerd om uitleg te geven over de tari pendet, de traditionele Indonesische welkomstdans. Zijn collega-kok, Reinie Noot, getooid met de dakon, een Indische hoofddoek, heeft hij zo ver gekregen

Twee dames in traditionele Indische kleding

dat zij een Indonesisch sprookje voorleest. Een dwerghert, een soort Reinaert de Vos, is een stel krokodillen te slim af en zijn belagers worden uiteindelijk verbrand. Een heftig einde, maar ja, zo zijn sprookjes. Patat met kroket Hoogtepunt van de middag is de door Max voorbereide Indische maaltijd. Er staat gadogado met mihoen, longtong en saté op het menu. ‘Ik ben vanmorgen al voor dag en dauw bezig geweest met het voorbereiden van de maaltijden. Je

Foto Yvonne Waslander

bent kok of je bent het niet hè. Ik hoop dat er genoeg is anders hebben we een probleem’, lacht kok Max, die hier zelf ook eet. Er is gerekend op 150 eters en dat is maar goed ook, want ruim voor het aangekondigde tijdstip staan er al tientallen eters met hun bord in de rij. Een geluk voor de kok is dat niet alle bewoners Indisch eten lusten en het houden bij oer-Hollandse patat met kroket of een broodje kaas. ‘Ik lust geen Indisch eten’, vertelt een bewoonster openhartig. Max kent zijn pappenheimers en ook met deze wens is rekening gehouden.

Kinderredactie basisschool de Schatkamer Minibibliotheek gestolen? Door Julia Wieman en Fien Holsteijn In de Wagenschuurstraat staat een kleine bibliotheek. Een minibibliotheek is een bibliotheek waar de maker of de buurt een boek in kan doen die de ander kan lenen. Bijna Iedereen van de wijk heeft meegeholpen met de minibibliotheek. Misschien ben je er wel eens langs gekomen. Er zijn veel van die kleine bibliotheekjes. Mensen dachten dat de bibliotheek in de Wagenschuurstraat gestolen was. Alleen de poten stonden er nog! Het regende heel hard die nacht en toen bleek de bibliotheek niet waterdicht te zijn. Daardoor is hij naar binnen gehaald om te drogen. Nu hebben ze de kans om de bibliotheek nog mooier te maken. En nu is het mysterie van de bibliotheek opgelost.

14

Filosofie vraag: Wat is mooi? Door Sophie v/h Erve en Mila Ludeking Wij denken dat iets mooi is, wanneer je het kan zien en kan vergelijken met iets wat jij minder mooi vindt. Jij vindt ook iets mooi wat te maken heeft met je

lievelingskleur en dat je je ogen er niet meer van af kunt houden. Vele mensen vinden de natuur ook mooi omdat het elke dag anders is, bijvoorbeeld de lucht als de zon op of onder gaat. Ieders mening is natuurlijk anders, maar wel goed.

Waarom hebben wij op school een midwinterdiner en geen kerstdiner? Door Sophie Venekamp en Bente Wijnands Onze uitkomst: Het komt omdat we een openbare school zijn. Dat houdt in dat er verschillende geloven zijn op school. Zoals de Islam, het Jodendom & het Christendom. En uiteraard hebben we mensen die geen geloof hebben. Dan kun je niet zeggen dat we hun er niet bij willen hebben want het is een christelijk feest. Daarom heeft school ervoor gekozen om een gezamenlijk feest te vieren namelijk:

midwinter. Een feest waar geen geloof achter zit. Het begint bij de winterwende. Dat is de tijd dat de zon (vanaf de aarde) haar zuidelijkste plek bereikt. Als dat gebeurt, zijn de dagen op het noordelijke stukje halve aarde korter dan op het zuidelijke halve stukje aarde. De winterwende of midwinter betekent het begin van de winter (dus de wintertijd). Deze dag (rond 21 december) is de kortste dag van het jaar.

Vuurwerkregels Zwolle Door Daphne Groothuis en Fleurine Dami Vuurwerkliefhebbers mogen dit jaar tijdens oud en nieuw (nog) wel vuurwerk afsteken in Zwolle, maar niet meer overal.

De gemeente heeft gebieden aangewezen waar geen vuurwerk meer afgestoken mag worden, buren kunnen ook samen besluiten hun buurt als vuurwerkvrij te houden.


Travers Welzijn biedt veel activiteiten aan Door Bert Kunnen Vanuit welzijnsorganisatie Travers worden verschillende cursussen aangeboden. Deze zijn allemaal gratis en iedereen is welkom. De deelnemers aan de cursussen, met uitzondering van de taalcursus, zijn zowel autochtone Nederlanders als Nederlanders met een migratieachtergrond. Dit multiculturele aspect vinden we heel belangrijk, omdat wij allemaal iets van elkaar kunnen leren. Taalcursus De taalcursus is heel praktisch en gericht op zelfredzaamheid van de deelnemers. Ze oefenen bijvoorbeeld hoe je naar een huisarts moet bellen. Tijdens de cursus komen verschillende thema's aan bod en deelnemers kunnen deze ook zelf inbrengen. De taalcursus is elke woensdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur in Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1 Deelname is gratis. Yoga De Yoga-groep komt wekelijks bij elkaar om te bewegen en te ontspannen. Yoga wordt gegeven elke dinsdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur in Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1. Deelname is gratis. Naaicursus Op de naaicursus leert een groep vrouwen alles wat met naaien te maken heeft, bijvoorbeeld patronen knippen, broeken korter maken, kleding repareren of zelf een jurk of broek maken. Ook kunnen bewoners uit Stadshagen, die weinig te besteden hebben (bijvoorbeeld omdat ze van een uitkering moeten leven of in de schuldhulpverlening zitten), tegen een kleine vergoeding hun kleding laten repareren. Een broek korter maken kost bijvoorbeeld €2,50. De naaicursus is elke donderdagochtend van 9.30 tot met 11.30 uur in Jongerenwijkcentrum Level Z, Klokkengieterlaan 1 Deelname is gratis. Sociaal Vitaal

Foto's Travers Welzijn

De Sociaal Vitaal-groep komt wekelijks bij elkaar voor een ontmoeting en om te bewegen. Eerst gaan de deelnemers een half uurtje praten en koffiedrinken en daarna gaan ze spelenderwijs bewegen. Iedereen doet in zijn of haar eigen tempo mee. Soms worden de oefeningen buiten gedaan of gaat de hele groep wandelen. Af en toe wordt er ook samen geluncht. Sociaal Vitaal is elke maandagochtend van 9.15 uur tot 11.30 uur in Jongerenwijkcentrum Level Z, Klokkengieterlaan 1 Deelname is gratis. Mannengroep De mannengroep is voor de mannen uit Stadshagen echt een ontmoetingsmoment! Ze kunnen biljarten, tafeltennissen of gewoon lekker kletsen en samen koffiedrinken. De mannengroep komt bij elkaar op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur in Jongerenwijkcentrum Level Z, Klokkengieterlaan 1 Deelname is gratis.

uur tot 11.30 uur in Jongerenwijkcentrum Level Z, Klokkengieterlaan 1 Deelname is gratis. Voor meer informatie of aanmelding voor de cursussen en activiteiten kan men contact opnemen met de bezoekvrouw Cicek Duran (contactmedewerker bij Travers) via c.duran@travers.nl of 06-45249972

Greenkidz dropping Durf jij je geblinddoekt op een geheime plek af te laten zetten met je team? Na deze barre tocht staat er lekkere soep te wachten om je op te warmen. Dinsdag 31 januari 16-19 uur, verzamelen bij Jongerencentrum LevelZ Klokkengieterlaan 1

Breien & haken Bij de activiteit “breien & haken” komt wekelijks een groep vrouwen samen om elkaar te ontmoeten en creatief met elkaar bezig te zijn. Hier kunnen ze in alle rust breien, haken en bijkletsen. Deze activiteit is elke dinsdagochtend van 9.30

Beste lezer, Hopelijk krijg je dit bericht onder ogen, want de krant wordt de afgelopen maanden slecht bezorgd. De nieuwe verspreider, Armada, doet de Vinexpress in het folderpakket. Op die manier zie je hem gemakkelijk over het hoofd. Bij mensen met een NEE-JA-sticker moet hij los worden bezorgd. We krijgen hier zo veel klachten over, dat we ons beraden over een nieuwe manier van verspreiden. De redactie van de Vinexpress maakt elke maand de krant met heel veel plezier en van onze lezers horen we dat ze de krant ook graag lezen. En missen als die niet komt. Bezorgers gezocht Een van de mogelijkheden is te gaan werken met een vrijwilligerspoel. Iedereen krijgt een deel van de wijk toegewezen en bezorgt daar de kranten. De bezorgdatum ligt vast. De poel is bedoeld om ook als iemand met vakantie is of ziek, er genoeg mensen zijn om de krant te bezorgen. Voor de bezorging krijg je weliswaar een kleine vergoeding, maar dat moet niet de reden zijn waarom je het doet. Zou je je willen aansluiten bij deze vrijwilligerspoel, mail dan naar bestuur@vinexpress.nl De krant ligt trouwens ook op vier afhaalpunten in de wijk: het Cultuurhuis, het Zonnehuis, de Jumbo en de Albert Heijn. Ook bij veel huisarts- en tandartspraktijken. En natuurlijk bij onze vaste adverteerders. We hopen op een heleboel aanmeldingen. Heb je ideeën? Dan kan je ons ook mailen. Over de praktische uitvoering beraden we ons nog. Iris Boersbroek Voorzitter Bestuur Stichting Vinexpress

15


Er is weer hard gewerkt

Natuurwerkdag 2019 Door Iris Boersbroek De natuurwerkdag is in het leven geroepen door Landschappen.nl om meer mensen in Nederland te stimuleren samen groen vrijwilligerswerk te laten doen. En en passant hun eigen buurt aantrekkelijker te maken en buurtgenoten te leren kennen. Een keer per jaar, begin november, een ochtend de handen uit de mouwen steken. Zo ook in Stadshagen op zaterdag 2 november. In onze wijk kon je op drie locaties aan de slag: bij groene kinderopvang ’t Werkel, aan het Twistvlietpad en bij de school De Schatkamer. Langs het Twistvlietpad

16

en bij De Schatkamer werden de wilgen geknot, bij ’t Werkel ging het om het opruimen van zwerfvuil, de sloot schoonmaken, het aanleggen van een dierenweide en de paden bijwerken met boomschors. Overal werd hard gewerkt, veel mensen hadden ook hun kinderen meegenomen en er was koffie of thee met wat lekkers en soep. De weersvoorspelling had niemand ervan weerhouden te komen en zoals altijd viel het heel erg mee. Voor de enige plensbui die viel, kon er gelukkig in de school worden geschuild. Iedereen ging na afloop tevreden naar huis. De foto’s geven een mooie sfeerimpressie. Meer info www.natuurwerkdag.nl

Foto’s Jan Burgman


Klimaat staat centraal in brugwachtershuis

Wat gebeurt er met de Twistvliettoren? de bewoners verwacht, ideeën, meedenken. Daarover worden er bijeenkomsten georganiseerd. 3. Tot slot wordt het pand gebruikt als locatie voor activiteiten van Travers in Stadshagen en Holtenbroek.

Twistvliettoren tijdens tentoonstelling Mankato

Door Iris Boersbroek Het opvallende, rode, voormalige brugwachtershuis bij de Twistvlietbrug wordt al een tijd niet meer daarvoor gebruikt. Het gebouw is eigendom van de gemeente en is het afgelopen jaar verhuurd geweest. Inmiddels is bekend dat het huurcontract met Travers is verlengd tot eind 2020. Daarná gaat de gemeente zich beraden over definitieve invulling. Dat het een woonbestemming wordt is niet aannemelijk, net zo min als verkoop van het gebouw. Travers De Twistvliettoren, zoals het gebouw nu heet, is een bijzonder gebouw, met veel

Foto Jan Burgman

ruimte en vanaf de bovenste verdieping een geweldig uitzicht. Travers gebruikt het gebouw voor een aantal zaken die allemaal met ‘het klimaat’ te maken hebben: 1. Klimaatadaptatie: dat het klimaat verandert is duidelijk en iedereen moet zich daarop aanpassen. Travers organiseert er educatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor de bewoners van Holtenbroek en Stadshagen, vanwege de ligging aan het Zwartewater. Ook geven ze educatie aan schoolklassen, om kinderen al jong te leren wat ze zelf kunnen doen. 2. Gebiedsontwikkeling en bewustwording. De dijken langs het Zwartewater worden opgehoogd en het gebied wordt herontwikkeld. Er wordt participatie van

Project Mankato Mankato is een project opgezet door kunstenaars, een ontmoetingsplek waar kunst, natuur en milieu en vooral water samenkomen. Het bestaat uit exposities, workshops voor scholieren en buitenactiviteiten voor bezoekers. Bedoeld om bewustzijn te creëren en de dialoog aan te gaan over waterveiligheid en klimaatverandering. Naast een ontmoetingsplek is Mankato een broedplaats voor nieuwe ideeën en theorieën waar praktijken voor herstel en leefbaarheid van de IJsselVechtdelta uitgeprobeerd kunnen worden. Heel veel schoolklassen hebben hier een middag vertoefd, waarbij ze altijd naar buiten gingen, het gebied rondom de toren verkennen, met een opdracht, waaruit dan uiteindelijk kunstwerken ontstonden. De kunstenaars die werk maken voor Mankato laten zich allemaal inspireren door de natuur en het water. Maar ze gaan verder, ze gebruiken milieuvriendelijke materialen waarvan ze er veel zelf ontwikkelen. Zo maken sommigen verf uit modder, die verf heeft niet alleen prachtige tinten maar het schilderij is uiteindelijk biologisch afbreekbaar. De kunstenaars hebben hun ateliers op de

benedenverdieping. Afgelopen jaar heeft de Provincie Overijssel geld beschikbaar gesteld voor dit project, wat in oktober is afgesloten met de tentoonstelling ‘Leven met Water’. Op dit moment is Mankato druk bezig ook voor 2020 subsidie aan te vragen. Zowel Travers als Mankato zijn heel blij met de samenwerking in de toren. Bij de opening van de tentoonstelling in oktober was zowel Bert Boerman van de provincie als Monique Schuttenbeld van de gemeente Zwolle aanwezig. Zij dragen Mankato een warm hart toe, het gaat niet alleen om de technische kanten van de aanpak van het klimaatprobleem maar vooral om bewustwording: mensen moeten hun gedrag aanpassen. Denk maar eens aan al die stenen voortuintjes waar het regenwater niet weg kan. Je kiest daar misschien voor omdat het onderhoudsarm is, maar als je je realiseert welke problemen dit oplevert voor de waterafvoer, overweg je misschien om toch wat bloemperkjes aan te leggen. En Mankato werkt aan die bewustwording. Dus hopelijk dragen ze niet alleen een warm hart toe, maar ook een subsidiebedrag. Zodat we met z’n allen wat bewuster met onze omgeving leren omgaan. Meer info over de projecten in de toren en eventuele verhuur aan derden (mits passend bij de drie uitgangspunten) bij René van Rijn van Travers r.vrijn@travers.nl en op www.mankato.nl

Buurtkamer voorziet in behoefte Door Iris Boersbroek Sinds eind oktober is het Cultuurhuis elke dinsdagmiddag open voor iedereen die zin heeft in koffie, cake, een spelletje, wat kletsen of mensen ontmoeten. "Ouderen" zijn de doelgroep, maar er is geen leeftijdsgrens. Je betaalt € 3, er staan spelletjes opgesteld en de koffie en de koekjes gaan regelmatig rond. Deze dinsdagmiddag is de opkomst wat kleiner, maar de sfeer is er niet minder om. Er zit een groep mensen geanimeerd te praten aan een grote tafel, er wordt gescrabbeld en de sjoelbak blijft ook niet ongebruikt staan. Een groepje vrijwilligers van WijZ zit klaar om iedereen te verwelkomen. De mensen die ik spreek zijn allemaal enthousiast en hebben zo hun eigen reden om hier te komen, velen al voor de tweede of derde keer. De heer Ten Berge en mevrouw Van den Berg spelen Scrabble, niet om te winnen maar voor de gezelligheid. Ze zijn allebei ver in de tachtig. Ze kenden elkaar niet persoonlijk, maar spelen met veel plezier samen. Gerrit (83) is er voor het eerst, hoorde het van iemand op Koersbal. André (79) is hier vanmiddag omdat hij er even uit wou, zijn vrouw was niet thuis. Hij is speciaal geïnteresseerd in dit project, omdat hij zich ook inzet als vrijwilliger voor deze doelgroep als OV Ambassadeur. Alie (76) is een goedlachse Groningse. Zij houdt van zulke sociale aangelegenheden maar vindt het wel jammer dat hierover soms slecht wordt gecommuniceerd. Zo was er onlangs een lunch, aangeboden door een van de twee supermarkten in het winkelcentrum, waar de opkomst heel mager

was: heel veel mensen wisten het gewoon niet. Dat is dan een gemiste kans. Zelf heeft ze al heel wat kennissen verteld over de Buurtkamer. Ria (81) komt al voor de vierde keer. Ze woont zelfstandig en alleen en het is een mooie manier om onder de mensen te komen. Datzelfde geldt voor Margriet (76). Riet (89) zegt “het is beter dan alleen op je kamer zitten”. Toen ze de eerste keer kwam was ze blij verrast mensen te zien, die ze (van gezicht) kende. Dat maakt het makkelijker, je raakt zo aan de praat. En dat is ook het doel van de Buurtkamer, een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten, onder de mensen te komen.

Een spelletje Scrabble voor de gezelligheid

Alles kan, niets moet, v.l.n.r. Alie, Ria, André, Gerrit, Riet en Margriet

Foto’s Erica Turmel-Donker

17


Wedstrijd van Vinexpress

Schrijf jij een leuke column voor ons? Door Redactie Vinexpress Wij zijn nieuwsgierig naar schrijftalenten uit onze wijk Stadshagen. Wij willen jullie een podium bieden voor het plaatsen van een column in onze krant. Schrijf je wel eens een langer stuk tekst dan drie zinnen in een appje? Maak je wel eens een blog of een column die je alleen aan familie laat lezen? Ben je creatief met taal? Misschien vinden wel meer mensen je column leuk. Dan is nu je kans, doe mee met onze prijsvraag ‘Column Stadshagen’! Wie weet staat je stuk binnenkort in deze krant! Je column moet gaan over de wijk Stadshagen en dat mag je breed opvatten, als het maar over Stadshagen gaat: bijvoorbeeld een beschrijving van een mooie plek in de wijk, over een ergernis die je hebt; het mag gaan over een nieuwsfeit of iets wat je mist in Stadshagen enzovoort.

Voorwaarden voor deelname We hebben verder de volgende voorwaarden voor deelname: • Je woont in Stadshagen, • Het gaat over een onderwerp dat zich afspeelt in Stadshagen, • Je column is maximaal 300 woorden, • Je column heeft een pakkende titel, • Je vermeldt je voor- en achternaam, geboortedatum, adres en telefoon- nummer bij de inzending van je column; wij publiceren alleen je voor- en achternaam, • Je taalgebruik moet vallen binnen de maatschappelijk geaccepteerde fatsoensnormen; scheldwoorden, vloeken, dreigende taal en verdacht- makingen krijgen geen plek in de Vinexpress, • Door deelname aan deze columnwed- strijd verleen je ons toestemming om je column in de Vinexpress te publiceren, • Het is niet mogelijk je column na inzending nog te wijzigen,

Oproep:

Multicultureel Stadshagen Door Renee van Hensbergen De Vinexpress gaat aandacht besteden aan de multiculturaliteit binnen de wijk. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die niet in Nederland geboren zijn en in Stadshagen wonen. Alle buitenlanders tellen mee. Of je nu vluchteling bent, expat, kennismigrant, gezinshereniger of gewoon toevallig niet in Nederland geboren bent: wij willen jou verhaal graag gebruiken om cijfers en statistieken tot leven te

brengen en te laten zien hoe kleurrijk Stadshagen is. Wil je meewerken aan dit project, meld je dan aan bij de redactie: redactie@vinexpress.nl ovv Multicultureel Stadshagen of rechtstreeks bij Renee van Hensbergen: renee@menstotaal.nl of 06-53148829. Meewerken kan anoniem of met naam en toenaam. Je privacy wordt te allen tijde gewaarborgd.

door Geert Jan den Hengst

Spelen Onlangs moest ik ‘s ochtends even op De Wendakker zijn. Het waarom doet er eigenlijk niet toe. Het had trouwens iedere andere basisschool kunnen zijn. Bij aankomst zag ik een leeg schoolplein, maar het was bijna tijd voor pauze. Speelkwartier heette dat vroeger. Of nu nog steeds? Na binnenkomst hoorde ik een bedompt geroezemoes. De gangen waren nog leeg, maar achter de ramen van de lokalen was het duidelijk dat de kinderen bijna naar buiten gingen. Als ik niet veel later de school weer verlaat meng ik mij tussen spelende, schreeuwende, rennende of klauterende kinderen. Aandoenlijk, altijd leuk om te zien. Heel even laten sommigen zich afleiden wanneer ze mij in mijn rolstoel zien. Maar na het passeren hoor ik achter mijn rug dat het spelen weer net zo makkelijk wordt hervat. Uit het niets komt ’Loesje’ bovendrijven: wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn. Wanneer ik ‘s middags in een supermarkt

18

ben, word ik weer aan het spelen op het schoolplein herinnert. Voor mij bij de kassa staan twee kinderen. Twee flesjes energy drink, een pak koeken en een zak chips worden met een bankpasje afgerekend. Dit zie ik natuurlijk wel eens vaker, maar ook dit keer kan ik het niet rijmen met de leeftijd die ik ze geef. Sterker nog, het irriteert me eigenlijk. Akkoord, de kinderen op het schoolplein die ochtend waren wel wat jonger dan die twee, maar dit waren ook basisschoolklanten, hooguit jong uitgevallen brugklassers. Even later zie ik een groepje kinderen gezellig samen zwijgen; allen naar een eigen smartphone turend. Ook hier heb ik een mening over, maar ik twijfel tegelijk. Heb ik wel een reëel beeld van de moderne tijd? Is gewoon spelen misschien juist achterhaald?

Foto een Blauwvinger, bewerkt door José Stroo

• Je column moet uiterlijk 1 februari 2020 binnen zijn op het redactieadres redactie@vinexpress.nl, • Redactieleden en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname. De inzendingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit de schrijvende

redactieleden van de Vinexpress. Boekhandel Westerhof, gevestigd in Winkelcentrum Stadshagen, heeft voor twee winnende columnschrijvers een boekenbon van € 35 en € 17,50 beschikbaar gesteld. De columns van de beide winnaars worden in de krant van maart 2020 geplaatst.

Kortjes • Cultuurhuis Stadshagen: expositie Meer info www.sportservicezwolle.nl Kunstblik. Van 7-12-2019 tot en • Level-Z: dagelijks open voor met 31-01-2020; Werkerlaan 1 jongeren. Voor chillen, ontmoeten, • Buurtrestaurant De Streek in huiswerkbegeleiding en allerlei Cultuurhuis, elke derde vrijdag van activiteiten. Op 17 januari Green de maand. kidz dropping. Verzamelen om 16.00 Volgende bijeenkomst(en): uur bij Level-Z. Alle informatie staat 21 december. Opgaven uiterlijk op de Facebookpagina. dinsdag 17 december. • Taal & Taart: taallessen voor Info 038 8515700 iedereen die de Nederlandse taal • Kerstmarkt bij de Stadshoeven op (beter) wil leren. Oefenen, praten, zaterdag 14 december van 15.00 tot lezen en schrijven onder het genot 18.00 uur. van een kopje koffie met wat erbij. www.parkdestadshoeve.nl Elke dinsdagavond in basisschool • Elke tweede dinsdag en vierde De Wendakker, van 19.00 tot 21.30 donderdag van de maand ZZP-Café uur. Geen bijeenkomsten in de bij de Stadshoeve: 10 december, schoolvakanties. 14 januari 2020, 23 januari 2020 Meer info 06-12677464 www.parkdestadshoeve.nl • Elke donderdagochtend van 9.30 • Repair Café Stadshagen, Werkeren, tot 11.30 uur. Gilde Taalcafé in laatste zaterdag van de maand van Cultuurhuis. Het is geen les, maar 10.00 tot 14.00 uur: 28 december. een gelegenheid om de Nederlandse • Koffieochtenden in de Open Kring taal te oefenen. Onder leiding van iedere vrijdag van 10 tot 12 uur. vrijwilligers wordt over allerhande Inloopochtend voor kop koffie, onderwerpen gepraat. Iedereen kan goed gesprek, lezen van de krant, komen, deelname is gratis maar je stilte opzoeken in de kerkzaal. moet wel een beetje Nederlands De wijkgemeente of dominee Cor spreken. www.taalcafézwolle.nl Baljeu is de bereiken via telefoon • Basisschool de Zevensprong is de 038 4204558. Overijsselse winnaar van de ANWB- • Winkelcentrum Stadshagen, campagne 'Samen in actie'. Met het maandag 23 december: kerstmarkt, gewonnen bedrag van € 10.000 10.00 tot 20.00 uur. gaan ze de fietsenstalling www.winkelcentrumstadshagen.nl aanpassen. • Winkelcentrum Stadshagen, • 29 december, Top-2000 dienst in de dinsdag 24 december: Schitter op Open Kring, Hofstedestraat 2, het Podium. Laat zien wat je kunt. Aanvang 9.30 uur www.winkelcentrumstadshagen.nl • 31 december Carbid schieten in • Elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 Stadshagen op verschilende loca- uur Buurtkamer in het Cultuurhuis. ties. Buurtkamer is bedoeld om Zwolse • 1 januari 2020 Nieuwjaarsduik in de ouderen een gezellige middag te Milligerplas. bezorgen. Tegen betaling van € 3 krijgen bezoekers koffie of thee met wat lekkers en kunnen er leuke Heb je ook iets voor deze rubriek? Stuur spelactiviteiten worden gedaan. een mail naar redactie@vinexpress.nl Meer info op www.wijz.nu o.v.v. ‘kort’. • Elke donderdagochtend om 10.00 uur bij TC’91 Golden Sports voor senioren.


Appelstroop is favoriet tijdens het Nationaal Schoolontbijt

Foto’s Erica Turmel-Donker

Ontbijtje zorgt voor melksnorren in De Zevensprong Door Bert Kunnen

anderd in een appelstroopweggetje. Het is het meest favoriete beleg vandaag. En als de halfvolle melk wordt genuttigd, zit

Van 4 tot en met 8 november werd de 17e editie van het Nationaal Schoolontbijt gehouden. Er schoven weer meer dan een half miljoen leerlingen op ruim 2750 scholen aan voor een gezond ontbijt. Doel van het ontbijten op school is een bijdrage te leveren aan gezonde voedingsgewoontes bij kinderen en het belang van een goed ontbijt te benadrukken. We nemen een kijkje op de christelijke Daltonschool De Zevensprong aan het Mannagras in Stadshagen, waar 300 kinderen zich uitgebreid lieten fêteren op volkorenbrood, krentenbollen, volkorencrackers en appelstroop.

Lekker een broodje uit het vuistje, zo doen we dat thuis, zo doen we dat op De Zevensprong. Op De Zevensprong doen 300 kinderen mee aan een gezond schoolontbijt

Uit een recent onderzoek naar ontbijtgedrag van basisschoolleerlingen blijkt dat inmiddels 95% van kinderen van 4 tot en met 12 jaar bijna dagelijks ontbijt. In 2008 was dat nog 80%. Het gezonde ontbijtbuffet is volledig samengesteld volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf en wordt aangeboden door supermarktketen Aldi en diverse brood- en versspecialisten. Al voordat de bel heeft geklonken dringen de kinderen tegen elkaar aan bij de ingang van de school. De eerste gedachte die hierbij opkomt, is dat een hongerige trek hen als vanzelf naar binnen drukt. Maar al snel blijkt dat van rommelende

moeder Mariëlle, die twee kinderen op De Zevensprong heeft, zich. ‘En thuis mogen ze best nog een beetje suiker in de havermoutpap. Dat krijgen ze hier niet.’

Luca biecht op dat hij suiker lekker vindt. Maar in zijn voedingspatroon brengt hij toch een gezond evenwicht aan: ‘Ik heb al thuis gegeten, komkommer.’

De sfeer in groep 8 is rustig en ontspannen en er worden wijze antwoorden gegeven op vragen van juf Sytske over een gezond ontbijt. Juf snijdt nog een bijzonder aspect aan van het samen thuis ontbijten. ‘Neem er de tijd voor samen, vraag aan elkaar of je goed geslapen hebt, heb aandacht voor elkaar’. Daarna is het aanvallen geblazen. De bijna-brugklassers schuifelen tafel voor tafel naar voren om zijn of haar deel te nemen van de verse broodjes en de halfvolle melk. ‘Niet drie keer zoveel eten als thuis!’, waarschuwt juf Sytske. Aan het tafeltje van Luca,

Heel anders gaat het er aan toe in groep 2. De kleuters zitten giechelend samen aan kleine tafeltjes en dito stoeltjes en wachten gedisciplineerd af. Het zelf meegebrachte bordje met mes en vork staat netjes op de door de organisatie aangeboden placemats. De kinderen geven bij hun juf de bestelling op en worden keurig aan hun eigen tafel bediend. Drie ouders assisteren. Al na de eerste hap is de bovenlip van sommige ontbijters ver-

de klas vol met witte snorren. Eén van de leerlingen heeft nog nooit matses gegeten. Hij gaat de uitdaging aan om er vandaag een stevige ervaring mee op te doen: hij eet, gezond maar eenzijdig, tien van deze platte broodjes op. Na drie kwartier en uitgebreide ontbijtrituelen, zoals snoepen van elkaars beleg en je buurvrouw voeden met een stukje appel, is het ontbijtbuffet ten einde. Juf vraagt aandacht voor de afsluiting, waarbij er vijftig kinderhanden de lucht in gaan en juf de aandacht heeft die ze verdient. Veel bordjes zijn, ondanks de thuisinstructies, ongebruikt gebleven en de meeste vorken en messen kunnen thuis zo weer in de bestekla. Lekker een broodje uit het vuistje, zo doen we dat thuis, zo doen we dat op De Zevensprong.

Al na de eerste hap is de bovenlip van sommige ontbijters veranderd in een appelstroopweggetje. magen nauwelijks sprake is: de meeste kinderen hebben thuis al ontbeten. ‘Je wilt ze toch niet met een hongerige maag naar school laten gaan,’ verontschuldigt

Activiteiten-agenda voor Zwolse ouderen Samen Zwolle is een vrijwilligersorganisatie die dingen organiseert en helpt bij, meestal eenmalige, hulpvragen. Het kan daarbij om van alles gaan, voor mensen van elke leeftijd in alle wijken van Zwolle. Ook in Stadshagen zijn diverse activiteiten.

Elora en Renate wordt gesmakt en genoten. ‘Ik heb thuis alleen thee gehad’, verklapt Elora. Renate doet zich tegoed aan de appelstroop op een droge cracker. En

Buurtkamer De Streek Cultuur Stadshagen

Goldensport Sportpark de Verbinding Stadshagen Wandelen naar de Stadshoeve Opgeven bij Hedwig Dikken via 06 53174141 of h.dikken@zgijv.nl

Om ouderen een handje te helpen is een mooi overzicht samengesteld waarop in één oogopslag te zien is wat er die dag, week of maand te doen is. Er zijn diverse organisaties die activiteiten hebben voor 55-plussers en die zijn nu in één overzicht samengevoegd. De deelnemende organisaties zijn onder andere SportService Zwolle, De Stadkamer, Vier het Leven, VV Berkum, Travers Welzijn en WijZ. Meer info op www.samenzwolle.nl

19


Activiteiten in Stadshagen

We gaan op 23 en 24 december sprankelend

de kerst tegemoet tijdens Sparkling X-mas. Kijk voor meer informatie op onze website www.winkelcentrumstadshagen.nl of volg ons op Twitter, Facebook & Instagram: @wcstadshagen zodat je niets mist van onze nieuwtjes en activiteiten! Alle evenementen zijn uiteraard onder voorbehoud.

Maandag 23 december 10.00 - 20.00 uur

De hele dag een gezellige knusse kerstmarkt, schaatsen op de ijsbaan, knutselen/schminken in de Partou kersttent en genieten van gratis koek & zopie.

Culihoppen en Vossenjacht

Tussen 18.00 en 20.00 uur kun je tijdens het shoppen genieten van heerlijke gratis hapjes en drankjes en liveoptredens van popkoor HoorHaar. En de kinderen gaan op zoek naar de 8 vossen die zich hebben verstopt in het hele winkelcentrum.

Dinsdag 24 december 10.00 - 17.00 uur

Schaatsen op de ijsbaan, knutselen en schminken in de Partou kersttent, genieten van gratis koek & zopie én een ritje maken in de kersttrein.

Schitter op het podium!

Kom tussen 11.00 - 13.00 uur en 14.00 - 16.00 uur kijken naar de lokale talenten die hun kunsten laten zien op het podium. Tussendoor kun je genieten van liveoptredens van Max & Maria.

www.winkelcentrumstadshagen.nl

De brrrrrr zit weer in de maand! Bij aanschaf van een nieuwe CV-ketel een gratis slimme thermostaat of € 100,- korting! Maak direct een afspraak via 088-2008555 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Remeha eTwist. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 100,- korting!

20


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.