Vinexpress december 2016

Page 1

Wijkkrant 14e jaargang december 2016

09 Bijzondere wijkgenoot

11 Sint-intocht 2016

18 De naam Vinex

04 Natuurfoto’s 08 Jonge auteur Rosa 13 Wibi in de wijk 14 Sociaal wijkteam

Sociale cohesie bij Stadshoeve Door Alice Tekst Het zal niemand ontgaan zijn, de bouw van Park de Stadshoeve is een feit. Tijdens de viering van het bereiken van het hoogste punt van het gebouw, sprak de wijkwethouder René de Heer de aanwezigen toe. Hij gaf de betrokkenen en vrijwilligers zelfs een grote pluim: “Wie denkt dat er in Stadshagen geen sociale cohesie is, nodigen we van harte uit om hier op Park de Stadshoeve eens een kijkje te komen nemen.” Als alles volgens plan gaat, is het gebouw in het voorjaar gereed. Achter de schermen hebben de verschillende werkgroepen hard gewerkt aan de realisering van het gehele park. De werkgroep Dieren zorgt voor de dieren van de boerderij. Hun doel is dat er na de bouw meer dieren zijn, waarbij ook een grotere diversiteit het streven is. Een andere werkgroep, Tuinen, heeft naar verwachting het tuinplan klaar aan het begin van het nieuwe jaar. In het voorjaar kan dit dan gelijk worden gerealiseerd.

Prettige feestdagen Wij wensen alle wijkbewoners gezellige, warme kerstdagen en een spetterend oud & nieuw toe. De Vinexpress dankt alle ondernemers die in 2016 in deze krant hun advertenties plaatsten. Dankzij hen is deze wijkkrant mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn we blij met alle vrijwilligers die de krant elke maand vullen met boeiende verhalen, prachtige foto’s en een strakke opmaak. Bestuur, eindredactie, redacteuren, opmakers en fotografen: alle vrijwilligers zetten zich enthousiast in. Bedankt en graag tot ziens in 2017!

Klokkengieterlaan 48 8043 BS Zwolle Bel voor een afspraak (038) 42.04.109 www.johnbijsterbosch-haarmode.nl

Bij de werkgroep Avontuurlijk spelen zijn de vrijwilligers druk met het inrichten van de speelterreinen. Zo komt er naast de wilgentunnels een kasteel, een speelplaats die geschikt is voor kinderen tot vier jaar en een spetterende waterspeelplaats. De invulling van de activiteiten is een taak van de werkgroep Educatie. Momenteel zijn de educatievrijwilligers daarnaast bezig met de inventarisatie van de benodigdheden en de inrichting van de ruimte die bestemd is voor educatie. Het streven hierbij is een volle agenda met veel verschillende activiteiten, enthousiaste vrijwilligers en vooral veel bezoekers die graag op Park de Stadshoeve komen om allerlei dingen te beleven. Tot slot hebben de schoolambassadeurs die nauw contact onderhouden met de scholen in Stadshagen een eigen werkgroep gevormd om hen te betrekken bij Park de Stadshoeve. Bij diverse activiteiten zoals de bouw van de Wilgenburcht en de Kleedjesmarkt schakelen zij de hulp en deskundigheid in van de scholen in de wijk. Meer info www.parkdestadshoeve.nl

Het gebouw de Stadshoeve bereikte hoogste punt

Foto: Yvonne Waslander

De Stadshagenallee (tussen rotonde Milligerplas en kruising bij benzinestation) is nu een 50km weg geworden, dat is wel even wennen. Macht der gewoonte om daar maximaal 70 km/uur aan te houden. Zeker als de routeplanner dit ook nog aangeeft... Opletten dus! Foto: Hans van Eerbeek

Relatie en familie coaching Ga voor meer informatie naar www.eclora.nl of neem contact op via 06 24 33 26 27

i10 COMFORT

Bouwjaar okt. 2016

ʘ /8;( 8,792(5,1* ʘ &/,0$7( &21752/ ʘ &58,6( &21752/

Rijklaar

“Ik coach mensen, mensen die samen een team vormen. De kunst van prettig leven en werken.” www.eclora.nl

€ 10.995,SPECIALIST IN HYUNDAI

Sinds

Autobedrijf Bert Wieten 1988 WWW.BERTWIETEN.NL


kinderdagverblijf

de 7kinderdagverblijf dwergen de 7 dwergen

gewoon ruimste gewoon dede laagste prijs openingstijden gewoon dede ruimste openingstijden gewoon meest flexibele opvang gewoon de meest flexibele opvang

speel, lach, groei!

Ook gast oude ropva ng

speel, lach, groei! nieuw!

flexopvang

www.de-7-dwergen.nl | info@de-7-dwergen.nl haydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 ww.de-7-dwergen.nl zwaardvegerstraat| info@de-7-dwergen.nl 124, zwolle | 038 230 09 32

Ontdek Doomijn in...

per uur

aydnstraat 2, zwolle | 038 454 43 72 waardvegerstraat 124, zwolle | 038 230 09 32

Stadshagen:

Muurmeesterstraat

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij OBS De Krullevaar

peuterspeelzaal/bso

Wildwalstraat

bij OBS De Schatkamer

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, natuuruitvaarten en live-muziek.”

Overtoom

Sportlaan

kinderdagverblijf/bso

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/bso

bij IKC De Sprankel

bij IKC Het Festival

Westenholte:

Sterrenkroos

kinderdagverblijf/peuterspeelzaal

Papaverweg

kinderdagverblijf /bso

Korianderplein peuterspeelzaal Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties. www.doomijn.nl

Uitvaartbegeleiding Freda Gaasbeek Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Wilt u een overlijden melden? Bel Freda 06-42513280. Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week.

/doomijn @doomijn

Ontdek je eigen Kinderopvang

www.fredagaasbeek.nl

Zorg jij voor een ander?

Aa-landen Zwolle-Zuid Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle (Naast de Rabobank)

038 420 31 00 Voor alle behandelingen

Nu ook in

Profitgym!

Geen wachtlijst

www.fysiozwolle.nl

2

...houdt u in beweging

www.mantelzorgzwolle.nl / mantelzorg@zwolledoet.nl


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Alice Tekst Eindredactie: Inez van Slooten, Erica Turmel-Donker Redactie: Louis Zandbergen, Iris Boersbroek, Renee van Hensbergen, Alice Tekst, Geert Jan den Hengst, Jac de Groot, Cindy Doorn, Riet van der Wenden, Margriet Dalmeijer, Marjolein Pistoor Fotografie: Yvonne Waslander, Henk Gerrits, Hans van Eerbeek, Erica Turmel-Donker Opmaakredactie: Martin de Zoete, Jessica Dekker Vormgeving: Claudia van de Leur Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau Krantenhalte Stadshagen, Jolanda Vijverberg Telefoon 038 8501937 info@krantenhaltestadshagen.nl www.krantenhaltestadshagen.nl Bestuur Stichting Vinexpress: Mieke Pape Jos van Dijk Margriet Dalmeijer bestuur@vinexpress.nl Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per email aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van januari 2017: uiterlijk dinsdag 27 december 2016.

Inbraakpreventie tips

De donkere dagen zijn weer in aantocht Door Marjolein Pistoor De dagen worden korter en de nachten langer. Nu de donkere dagen weer zijn aangebroken en we aan de vooravond van Kerst staan is er weer sprake van meer inbraken. Speciaal daarom extra aandacht aan inbraken en wat je zelf kunt doen om de kans op een inbraak te verkleinen. Flipperen Ben (echte naam bekend bij redactie) is in oktober slachtoffer geweest van een inbraak in zijn huis. Ben: “In eerste instantie merkte ik niet eens dat er was ingebroken, want er was geen schade en er leek op het eerste oog niets gestolen. Het enige dat ik miste was mijn autosleutel.” Maar aangezien de auto nog gewoon voor de deur stond maakte Ben zich geen zorgen. “Maar een nacht later werd ik ineens wakker van een bekend geluid: het starten van mijn eigen auto. Ik was nog net op tijd bij het raam om mijn auto om de hoek te zien verdwijnen. De politie heb ik toen direct ingeschakeld en zij zijn erachteraan gegaan. De daders zijn gepakt en er loopt een rechtszaak.” Na afloop kreeg Ben te horen van de politie dat er waarschijnlijk gebruik was gemaakt van de techniek beter bekend als ‘flipperen’. Met een plastic pasje kunnen de inbrekers dan binnendringen in je huis. Dit kun je voorkomen door de deur niet alleen dicht te doen, maar ook daadwerkelijk op slot te draaien. Politiekids Ook de politiekids in Stadshagen zetten zich onlangs in om inbraken onder de aandacht te brengen bij de wijkbewoners. Onder begeleiding van de wijkagenten gingen zij op alle plaatsen waar schuurdeuren en ramen open stonden in gesprek met de

Foto: Erica Turmel-Donker

bewoners om bewustwording te creëren. Als het de politiekids lukt om zo maar naar binnen te kunnen dan kan een inbreker dat namelijk ook. Bij de huizen waar geen bewoners aanwezig waren, maar waar ze wel naar binnen konden, hebben de politiekids een witte voetstap flyer achter gelaten. Dat had namelijk ook de afdruk van een inbreker kunnen zijn. Michel Engel, wijkagent in Stadshagen, vertelt dat ‘80% van de inbraken gelegenheidsinbraken zijn. Doordat er ergens een schuurdeur of raam open staat is de inbreker in de gelegenheid gekomen om in te breken’. Preventietips Michel Engel heeft ook nog diverse preventietips: “Een goede tip is om je buren in te lichten als je met kerst niet thuis bent, zij kunnen dan een oogje in het zeil houden en een eventuele verdachte situatie melden. Daarnaast is het verstandig om bijvoorbeeld een tijdschakelaar voor verlichting te gebruiken, zodat het net

Feestdagen met werkende spullen en passende kleding

lijkt alsof er gewoon iemand thuis is. Sluit ramen goed af en draai de deur te allen tijden helemaal op slot, ook als je maar heel even weg bent. Een inbreker heeft namelijk maar een minuut nodig. Verder is het ook verstandig om schuurdeuren goed op slot te houden, niet alleen je fiets is dan kwetsbaar maar ook bijvoorbeeld je huissleutels als die aan de sleutelbos in je fiets zitten. Leg ook je waardevolle spullen uit het zicht. Alles om de kans op een gelegenheidsinbraak te verkleinen.” Ook het participeren in WhatsApp groepen met de buurtbewoners is een goed preventiemiddel, er zijn al verschillende groepen in Stadshagen actief. Michel Engel: “Tijdens de witte voetjes actie van de politiekids werd de werking van de buurt WhatsApp groep ook direct duidelijk: buurtbewoners attendeerden elkaar erop dat er een figuur met baard (namelijk ikzelf) aan deuren aan het morrelen was. Een goed teken van oplettendheid in de wijk.”

Otter in Stadshagen

Door Louis Zandbergen December is een dure maand: Sinterklaas, Kerst, vakantie en jezelf eens extra verwennen. Hebt u een cadeau ontvangen en is dit stuk gegaan, dan is een bezoek aan de verkoper het eerste wat u moet doen. U heeft immers garantie. Is het mankement door eigen schuld ontstaan, dan is de kans groot dat u geen reparatie krijgt. In die gevallen wil Repair Café Stadshagen graag meedenken en -doen om het product weer werkend te krijgen.

Mnbghg]^kahn] MnbgZZge^` !Lb^k"[^lmkZmbg`^g L\anmmbg`^g ;^ieZgmbg` ^g `Zshg Obco^kl Mnbganblc^l Ohhk ^^g okbc[ebco^g]^ h__^km^ ^g(h_ Z_likZZd3 Sphee^ u )/&.*-0+1)0 bg_h9aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge ppp'aho^gb^kl[^]kbc_kb^mo^e]'ge

Maak januari goedkoop door kapotte materialen een tweede leven te geven. Tijdens ons Café op 26 november jongstleden attendeerde een bezoeker ons op een goed idee. Zij had een spijkerbroek waar op het zadelgedeelte vergaande slijtage was ontstaan. Zij wil op die plekken een ander stuk spijkerstof zodat de broek weer te gebruiken is. Kijk, aan zo’n goed idee werken wij graag mee. Zelfs zonder kosten; een eigen bijdrage wordt wel op prijs gesteld. In gebouw Werkeren, aan de Werkerlaan 154, draait het elke laatste zaterdag van de maand allemaal om (samen) repareren. Op zaterdag 31 december tussen 10.00 uur en 14.00 uur staan de reparateurs en een heuse oliebol klaar. Uiteraard zolang de voorraad strekt. Eigenlijk alles dat stuk is en mee te nemen is naar de centrale locatie kan ter reparatie ingeleverd worden. Wilt u wel het kapotte product vooraf schoonmaken? Garantie wordt niet gegeven, maar circa 75% gaat gerepareerd terug met de eigenaren! Info via repaircafestadshagen@gmail.com of de Facebookpagina van Repair Café Stadshagen.

Foto: Nienke Studio Saartje

Voor de derde keer is een otter waargenomen in Stadshagen en voor het eerst zijn daarvan foto’s gemaakt (Twistvlietpad en Zomerdijkstraat). De otter werd op 8 december overdag gezien en gefotografeerd. Dat is niet normaal: het is een nachtdier. Op de foto is te zien dat deze otter een slechte conditie had. De dag erop is die op de Havenzathenallee aangereden door een auto en overleden. Er vindt onderzoek plaats door Wageningen University & Research. (LZ)

03


Natuurbekijks door Louis Zandbergen

Oog op lucht Bewoners van Stadshagen zetten mooie luchtfoto’s van Stadshagen op sociale media. Vooral dit najaar worden wij getrakteerd op mooie wolkenpartijen en rode ochtend- of avondgloed. Fotografen hebben hier oog voor. Zij zien een beeld en weten dit op het juiste moment vast te leggen. Die inspiratie heeft mij op het idee gebracht om in de rubriek Natuurbekijks hier eens ruim baan aan te geven. De variatie van mooie luchten is immers bij uitstek een vorm van natuur bekijken. Nu eens niet met een dier of plant in de hoofdrol, maar mooie luchten, pakkende platen.

Rechts Cultuurhuis richting Twistvlietpad

Vanaf Twistvlietbrug richting Voorst

4

Fotograferen is leren kijken. Wie foto’s maakt, zoekt de juiste compositie met de juiste invulling. Je wilt ook weten wat het vastlegt. Zowaar een manier om meer over de natuur of landschap te leren. Ik moedig je dan ook aan om eens een cursus fotografie te doen. Er zijn zelfs cursussen waarbij de natuur centraal staat. Dit keer vijf foto’s van vier fotografen. De ene met een warme avondsfeer; de ander bijna surrealistisch. Voor elk wat wils. Ongetwijfeld zit hier een favoriet tussen. Heb je zelf een winterfoto die je graag wilt delen? Mail gerust naar redactie@ vinexpress.nl.

Twistvlietpark richting Twistvlietpad

Foto: Claudia van de Leur

Wolkig Twistvlietpark

Foto: Claudia van de Leur

Foto: Yvonne Waslander

Foto: Irma van Dijk

Vanaf Zwartewaterzone richting Beeldsnijderstraat

Foto: Louis Zandbergen


Pro-actief bij Stadshagen Totaal Door Alice Tekst

Om de vijf jaar een frisse wind door het bestuur, dat is het credo van wijkstichting Stadshagen Totaal. De oude voorzitter vertrok, tijd voor nieuwe bestuursleden en een herverdeling van de taken. Doelstellingen, ofwel speerpunten, zijn nog eens onder de loep genomen en nader bepaald. De nieuwe bestuursleden zijn Ruud Visser als voorzitter, Constant Lam als penningmeester, Suzanne Ekhart als algemeen bestuurslid, Torben de Vries als algemeen bestuurslid en Simone Kiewiet als secretaris. Van de oude garde zijn Marcel Span, Gerdo van den Burg en Patrick den Hertog aangebleven als algemene bestuursleden. De missie blijft gelijk: 'De wijkvereniging behartigt de belangen van de bewoners en organiseert activiteiten op recreatief vlak voor jong en oud.' Blijvende aandacht De speerpunten zijn zoals gezegd, opnieuw geformuleerd. Het eerste punt is om van reactief naar pro-actief te gaan. Ageren in plaats van reageren. Het tweede aandachtspunt is de jeugd. Jeugd is een belangrijke doelgroep van Stadshagen, het wordt een steeds grotere groep. Voor hen worden er activiteiten en plekken ontwikkeld waarin ze elkaar kunnen ontmoeten. Het derde focuspunt is verkeersveiligheid. Doordat de wijk steeds groter wordt, vraagt dit blijvende aandacht.

“Jongeren meer en actief betrekken” Ruud Visser, Patrick den Hertog en Marcel Span lichten namens het voltallige bestuur de wijzigingen in een interview met deze krant toe. Span: “We willen als Stadshagen Totaal vernieuwend en verfrissend zijn en blijven. Wij geloven daarom ook in een bestuursverandering om de vijf jaar. Zodat onze blik scherp blijft.” Den Hertog: “Een van de veranderingen is ook dat we de jongeren meer en actief betrekken. Want de jeugd is belangrijk. Daarom zijn er ook twee jongeren aan het bestuur toegevoegd. Zodat zij hun stem kunnen laten horen. En serieus inbreng hebben bij het beleid van de wijkstichting.” Concrete plannen Span: “Wij faciliteren de jongeren, laten het op hun eigen manier invullen. Zo geven zij bijvoorbeeld aan langs welke kanalen zij graag communiceren. Dus zijn we nu bezig met een app en met Instagram. Samen zijn we in overleg met de ge-

Marcel Span, Ruud Visser en Patrick den Hertog van Stadshagen Totaal.

meente, waarbij de jongeren als volwaardige gesprekspartners gezien worden.” Den Hertog: “Voorheen werden jongeren vooral vanuit een negatief perspectief, namelijk overlast, benaderd. Terwijl zij toch heel wat in hun mars hebben en dit graag willen laten zien. Het is bij jongeren alleen wel nodig om te werken met concrete plannen. Die op korte termijn te realiseren zijn. Die ruimte krijgen zij nu.” Visser: “Een ander belangrijk punt dat hiermee aangestipt is, wij nemen nu een pro-actieve houding aan. Waar voorheen een afwachtende houding was, nemen alle bestuursleden nu initiatief om in gesprek te gaan met de wijkbewoners. We halen de informatie, willen in gesprek. Stadshagen Totaal wil weten wat er leeft en een signaal kunnen geven naar bijvoorbeeld de gemeente. Een goed voor-

Nieuw ondernemersplatform Door Alice Tekst Sinds kort is er een nieuw ondernemersplatform in de wijk. Doel is ondernemers uit Stadshagen met elkaar te laten kennismaken. Zodat zij elkaar versterken en waar mogelijk de krachten bundelen. Op de eerste netwerkmeeting die zij organiseren vertellen de vier ervaren ondernemers meer over hun initiatief. Op dinsdag 24 januari 2017 vindt deze netwerkbijeenkomst plaats. Stadshagen Ondernemers Platform Zwolle is opgericht door Stéphanie van Dongen, Vanessa Sij-

ens, Erna Gerrits en Ria Van Herk. Zij zijn zelf ondernemers die in Stadhagen wonen en werken. Omdat er zo'n achthonderd ondernemers in deze wijk wonen, lijkt het hen zinvol om nader kennis te maken met elkaar. • • • • • •

SOP Zwolle Netwerkbijeenkomst Milligers aan de Milliger Plas 24 januari 2017 Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur Aanmelden via sopzwolle@ gmail.com

beeld daarvan is de informatievoorziening rondom de windmolens. Nu kregen de bewoners pas een week van tevoren een mail. Wij hebben ons daarom als doel gesteld om de informatie actief te gaan halen zodat de Stadshagenaren eerder en beter voorgelicht worden. Waarbij ik als voorzitter wel wil benadrukken dat wij altijd een neutrale houding hebben. We proberen vooral te verbinden en objectief te informeren.” Kritisch volgen Op initiatief van de gemeente Zwolle is er een klankbordgroep opgericht over de plaatsing van de windmolens, waaraan Stadshagen Totaal meedoet. De intensivering van de contacten met de gemeente door het bestuur begint al vruchten af te werpen volgens de nieuwe voorzitter. Hij vertelt: “We hebben nu drie avonden gepland om tezamen met de klankbordgroep in gesprek te gaan met de gemeente.

“Oog voor wat er leeft” Te merken is ook dat de gemeente ons nu eerder informeert over hun activiteiten in de wijk. Zoals bij dit issue maar ook bij het planten van bomen op een bepaalde plek. Daardoor kunnen wij zorgen voor een goede informatievoorziening naar de bewoners. En kunnen wij als vertegenwoordiging van hen bepaalde processen kritisch volgen. Doel van Stadshagen Totaal is om oog te hebben voor wat er leeft in de wijk. Visser: “Duurzaamheid is iets dat zichtbaar leeft in deze wijk. Daar-

Foto: Erica Turmel-Donker

naast is een veelbesproken onderwerp de kunstuitingen. We hebben hier een paar vervelende ervaringen gehad. Maar het Ei bij het Cultuurhuis is een tastbaar resultaat van onze inspanningen. Er is een subsidieregeling voor kunst, waar wij door de wijkmanager Bert Michel op gewezen zijn. Ons streven is om wijkbewoners actief te gaan betrekken bij het plaatsen van kunst in de wijk.” Wisselende samenstelling Op de vraag hoe gepeild wordt wat er leeft in de wijk is het antwoord van Span duidelijk. “Via social media pikken we uiteraard veel op. Daarnaast hebben wij als afzonderlijke bestuursleden ook een netwerk in de wijk, we wonen allemaal in Stadshagen. Verder zijn we nu bezig om een platform, een soort denktank op te richten zodat wij van deze mensen input en feedback krijgen.” Visser: “Deze denktank nu is een pilot, wij stellen deze samen. Maar in de toekomst is het idee om hier een wisselende samenstelling van te maken. Zodat onze blik altijd scherp en fris blijft.” Den Hertog beaamt: “Dan verzanden we niet in onze eigen patronen. Het zorgt ervoor dat de ideeën blijven stromen en er een bepaalde waakzaamheid blijft. Oog voor het grote geheel is hierbij het uitgangspunt.” Meer info www.stadshagentotaal.nl

5


Veiliger fietsoversteken hoek Belvedèrelaan/Frankhuizerallee Parkeerplaats bij winkelcentrum wordt ook veiliger De fietsoversteken op de hoek van de Belvedèrelaan-Frankhuizerallee worden veiliger gemaakt. Dat geldt ook voor de verkeerssituatie voor parkeerders bij het winkelcentrum op de Frankhuizerallee. De verkeerssituatie wordt overzichtelijker en eenduidiger. Beide aanpassingen vinden plaats in de zomervakantieperiode van 2017. De verkeersontwerpen voor beide plekken zijn dit voorjaar voorgelegd aan bewoners uit de wijk en andere belangstellenden tijdens een inloopbijeenkomst. De bezoekers kozen unaniem voor het ontwerp van de aansluiting Belvedèrelaan-Duiker waarbij de entree van het parkeerterrein een groene invulling krijgt. De verkeerscirculatie voor de parkerende bezoekers wordt eenduidiger en overzichtelijker en de ruimtelijke kwaliteit van de plek wordt verbeterd. Het ontwerp van de Belvedèrelaan/ Frankhuizerallee kreeg eveneens brede instemming van de bezoekers. De aanwezigen verzochten de gemeente Zwolle de maatregelen zo spoedig mogelijk uit te voeren. De ontwerpen zijn in goed overleg overeen gekomen. Zij worden nu uitvoering gereed gemaakt en in de zomer van 2017 gerealiseerd. Dit in verband met de bereikbaarheid van het winkelcentrum en de scholen. Naast gemeentelijke financiering worden de aanpassingen mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel.

Gewijzigde afvalinzameling met Kerst en Oud en Nieuw In verband met tweede Kerstdag wordt er op maandag 26 december geen afval ingezameld in de gemeente Zwolle. Daarnaast is het milieubrengstation afwijkend geopend. Raadpleeg de afvalkalender op www.rova.nl/afvalkalender en bekijk wat er voor u wijzigt. Houd rekening met de volgende wijzigingen: De afvalinzameling van maandag 26 december vindt plaats op zaterdag 24 december. Milieubrengstation Zwolle: • Zaterdag 24 december vanaf 16.00 uur gesloten. • Maandag 26 december gesloten. • Zaterdag 31 december vanaf 16.00 uur gesloten. Op zaterdag 31 december worden diverse bovengrondse verzamelcontainers voor

Van wie is deze fiets? Sinds de zomer staat er een jongens- of meisjesfiets geparkeerd bij het appartementencomplex aan de Sterzegge. De fiets staat netjes op slot, maar is niet van een van de bewoners van het complex. Wellicht is (de locatie van) de fiets vergeten door de eigenaar? Of is de fiets achtergelaten voorafgaand aan een bus-

6

ritje? De bewoners van de appartementen vinden het prettig als de fiets weer bij de eigenaar terugkomt en doen daartoe graag deze oproep in de Vinexpress. Herken je jouw fiets, of herkent u de fiets als die van uw kind? Haal deze dan op aan de Sterzegge 3-63. Het gebouw is gesitueerd tegenover de noordzijde van het winkel-

centrum, schuin achter de bushalte van lijn 1. Zoek voor nog een beeld van de fiets dit adres op met google maps en gebruik de optie streetview, de fiets is op de opname van augustus 2016 goed te zien.

plastic verpakkingen metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) tijdelijk weggehaald om vuurwerkvandalisme te voorkomen. Daarnaast worden enkele verzamelcontainers voor papier op slot gezet. De containers zijn op 2 januari weer te gebruiken. Afvalkalender 2017 De afvalkalender van ROVA voor 2017 is online beschikbaar. U vindt alle inzameldagen op www.rova.nl/afvalkalender. Ook is de gratis ROVA-app beschikbaar voor uw smartphone. Hiermee kunt u op elk gewenst moment uw persoonlijke afvalkalender en andere informatie raadplegen. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het ROVA Klantcontactcentrum, via www.rova.nl/contact.


Afscheid van een pionier Door Riet van der Wenden Na een periode van twintig jaar vertrekt dominee Nelleke Beimers per januari 2017 als predikant van de Open Kring in Stadshagen. De Open Kring is een PKN-gemeente (Protestantse Kerk Nederland) en de jongste wijkkerk van de Protestantse Gemeente Zwolle. Het kerkgebouw bevindt zich aan de Hofstedestraat, als naaste buur van het Zonnehuis. Toen Nelleke Beimers samen met haar man Anne Zweers zo’n twintig jaar geleden neerstreek in Westenholte, bestond Stadshagen voor het grootste deel nog slechts op de tekentafel. Schijnbaar achteloos verrezen her en der straatjes met huizen in de natte, winderige polder. Je moest wel over erg veel fantasie beschikken wilde je je daar een wijk met duizenden inwoners bij voorstellen. Laat staan een kerk. En toch was dat precies wat Nelleke Beimers deed. “Ik vond het pionieren één groot feest”, herinnert Nelleke zich, “allemaal nieuwe dingen, nieuwe mensen. Niets lag vast, alles ging er heerlijk informeel aan toe.” Geschiedenis Open Kring “De basis van de Open Kring ligt in een kleine groep - van oorsprong - gereformeerden die kerkten in het Anker in Westenholte,” vertelt Nelleke Beimers, “niet het mooie nieuwe Anker dat nu aan de Voorsterweg staat maar het oude Anker aan de Mr. Koolenweg. Daar waar nu het nieuwe IJsbaangebouw staat. In het oude Anker kerken op zondagmorgen betekende: zitten in de bier- en sigarettenlucht van de dans-/discoavonden op de zaterdagavond ervoor. Begeleid worden op een heel oud orgeltje. Nog altijd heb ik het bierviltje waar destijds mijn glas water op stond… Maar de sfeer was altijd goed en saamhorig. De groep mensen was zeer betrokken.” In het jaar 2000 verhuisde deze groep naar de school de Zevensprong. Zo kregen ze voet aan de grond in de nieuwe wijk Stadshagen. De opdracht die de gereformeerden uit Westenholte meekregen was om in Stadshagen een nieuwe kerkgemeenschap

Brrrrr... het is koud. En ik ben er dol op hoor. Een echt seizoensmens. De afgelopen tijd hebben we al wat winters weer gehad en daar geniet ik van. Dus zo tegen de feestdagen is het een goed idee om op zondag vroeg uit bed te gaan en een heerlijk stukje te rennen. Er hangt een prachtige lage mist boven de velden met rijp. Een verdwaalde vogel vliegt voorbij en je hoort de stilte. De eerste paar mi-

Ds. Nelleke Beimers

op te bouwen die van meet af aan zou samenwerken met de hervormden. “Een Samen-op-Weg gemeente heette dat toen. Nu noemen we onszelf protestant. Omdat de katholieken uit Westenholte dezelfde opdracht kregen (een kerkgemeenschap opbouwen in de nieuwe wijk) gingen we samenwerken. Een prachtige periode was het; een tijd waarin de oecumene voorzichtig ging bloeien. We maakten zelfs plannen om samen een kerkgebouw te gaan bouwen.” Maar kort voor de aanbesteding moest katholiek Zwolle zich terugtrekken uit het bouwproces op last van het bisdom Utrecht. Dat was voor allen, protestant en katholiek, een grote teleurstelling. Toch kwam het kerkgebouw van de Open Kring er. Na zeven jaar gekerkt te hebben in de Zevensprong betrok de Open Kring

nuten slaat de kou op m’n adem, maar na een tijdje raak ik er aan gewend en let ik er niet meer op. Het komt waarschijnlijk omdat ik verdwaal in mijn gedachten. Terwijl ik over het fietspad loop, denk ik aan al die jaren in Stadshagen. Het eerste echte huis, geweldige tijd met de buren, prachtig kind gekregen, verhuisd (twee keer binnen de

Foto: Hans van Eerbeek

gemeente op Palmpasen 2007 de nieuwe kerk. Afscheid Twintig jaar is een lange tijd, waarin veel gebeurt in een mensenleven. Zo ook in een domineesleven. “Als dominee ben ik geloof ik niet zo heel veel veranderd. Ik ben nooit dogmatisch geweest, dus dat heb ik niet van me af hoeven schudden. Daarentegen leefde én leef ik in een groot vertrouwen in God die mij ziet en kent. God is voor mij iets mysterieus, ik zie Hem niet als een vader of moeder, maar als iets groters, groter dan al het andere. De Ander, dichtbij en soms wat verder af.” Na enig stil nadenken: “Misschien ben ik wat minder exegetisch geworden. Minder schriftuitleg, meer gericht op verbinding. Wat kan ik er vandaag de dag mee, waar sta ik in het verhaal? Wat zegt het mij?

Daarnaast heb ik de rol van humor meer leren waarderen. Humor is zo belangrijk, het geeft vaak lucht in zware situaties.” Het afscheid als predikant van de Open Kring na zoveel jaren voelt behalve wat onwennig, als afgerond. “Het is goed zo. Ik hoop dat ik inspiratie heb gebracht door mijn woorden en door te zijn wie ik ben. Dat ik er voor mensen ben geweest en dat ik heb bijgedragen in geloof, hoop en liefde. Eigenlijk is dat ook precies wat ik heb ontvangen in de vele contacten: inspiratie en veel liefde en hoop.” Dominee Nelleke Beimers zet haar werk als wijkpredikant voort bij PKN-gemeente De Bron in IJsselmuiden. De laatste drie jaar combineerde zij deze gemeente met de Open Kring.

wijk) en vele mooie momenten met familie en vrienden. Met een glimlach loop ik verder en kijk naar het prachtige stilstaande water achter de Krullevaar. Langs gefietst, eendjes gevoerd, bootje gevaren maar ook nog geschaatst. Avonden achter elkaar, met heuse verlichting en een ‘koek en zopie’. Een zalige winter was dat.

ter welkom maar neem ik bij elke stap een beetje afscheid van de wijk. Winkelcentrum, Oude Wetering, Milligerplas, Hasselterdijk, huis. In het nieuwe jaar, een nieuw huis, een nieuwe plaats. En nooit meer het prachtige rondje Stadshagen rennen in de winter... of toch? De Stadshagenrun... in de herfst!

En terwijl ik verder ren, heet ik de win-

Buurvrouw

nog voor studerende) beveiligers en hun begeleiders. Hierna werd door de burgemeester het certificaat aan de voorzitter van de winkeliersvereniging, de heer J. Nagelmaeker, uitgereikt. Hiermee is de derde KVO-ster een feit. KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. Naast het stadscentrum is Stadshagen het enige winkelcentrum in

Zwolle met drie sterren. Uniek hierbij is dat Stadshagen in recordtempo deze ster heeft binnengehaald. De derde ster is echter niet een verdienste van het winkelcentrum alleen: een intensieve samenwerking tussen winkeliers, gemeente, brandweer, politie, beveiliging en de vastgoedbeheerder heeft deze status mogelijk gemaakt.

Stadshagen snel met derde KVO-ster Door Jac de Groot Het zal de winkelaars niet ontgaan zijn de afgelopen maanden: de jonge beveiligers in het winkelcentrum, die de fietsende bezoekers wijzen op de bepaling dat er niet gefietst mag worden. Zaterdag 5 november liep deze campagne af. Opvallend detail is de

derde KVO-ster, die het winkelcentrum in recordtempo heeft binnengehaald. Op maandag 7 november vond in het bijzijn van burgemeester Meijer in twee delen de officiële afsluiting plaats. Het eerste deel was het persmoment, waarbij voor de aanwezigen tevens gelegenheid was vragen te stellen aan de jonge (er

7


De naam van deze column, NB, Nota Bene komt uit het Latijn en betekent letterlijk Noteer Goed maar tegenwoordig zeggen we liever Let Op. De uitdrukking wordt gebruikt om je op iets bijzonders te attenderen, iets wat je wellicht niet verwacht. Dat kan positief zijn of negatief of uitzonderlijk: hij liep nota bene op blote voeten door de sneeuw. Wat ik nu zo opvallend vind aan Stadshagen is dat, ook al is geprobeerd de wijk autoluw te houden door de bekende ‘knip’ in de wijk, het er voor fietsers ook niet heel aangenaam is. Mijn grootste ergernis zijn die schuine randen aan stoepen en vooral drempels, vooral in de woonerfgebieden. Je moet eroverheen maar als je

dat op normaal fietstempo doet, stuiter je op je zadel en als je net boodschappen hebben gedaan, vliegen die uit je fietsmand. Je moet er als fiets dus ook stapvoets overheen, maar ik dacht dat drempels er juist waren voor auto’s, zodat fietsers vrijbaan hadden. Om die drempels te vermijden wordt er heel veel over de stoep gefietst, ook omdat die schuine kanten beter zijn te nemen in de lengte. Dat bevordert de veiligheid natuurlijk niet en al helemaal niet, omdat auto’s precies hetzelfde doen: die rijden het liefst ook in de lengte over de schuine kanten en daarom vaak half op de stoep en half op de weg. Bewoners van de Bermzegge waren het waarschijnlijk zelfs zo zat dat ze bij de drempel ter hoogte van de Pluim-

zegge de zijkanten wat hebben afgevlakt met beton, maar alleen aan een kant. Als je daar nu richting het winkelcentrum fietst, moet je links gaan fietsen voor de minst stuitende oversteek. Gelukkig kan je op de terugweg, met je volle mand boodschappen, wel gewoon rechts blijven rijden. Hoe verkeersplanologen dat soort drempels en stoepranden toch hebben kunnen verzinnen? Waarschijnlijk achter hun bureau en fietsen ze zelf nooit. Misschien behoren ze wel tot die ouders die tegenwoordig hun kinderen allemaal met de auto naar school brengen. Daardoor ontstaan gevaarlijk situaties, want ouders zijn niet alleen te lui om te fietsen,

ook om te lopen en dus wordt er rondom de school overal dubbel geparkeerd. Als doorgaande fietser ben je je leven niet zeker. Diezelfde, in mijn ogen luie, ouders hebben nu weer hun zin gekregen: een extra aan- en afvoerroute naar de scholen in Breecamp-Oost. En de fietsers? Zeker als je vanuit de wijk bij de Milligerplas komt, moet je zigzaggen om een oversteek te vinden bij de Milligerlaan, vervolgens moet je illegaal door het park fietsen en dan heb je de keuze tussen de Oude Wetering (maar dat is om) of via parkeer- en speelplaatsen. In mijn ogen is er nog heel wat te verbeteren in onze wijk en mijn advies is: verkeersplanologen en wethouders, neem eens de fiets.

Vergelding: een thriller voor jongeren

15-jarige schrijfster uit Stadshagen geeft boek uit Door Geert Jan den Hengst Vrijdag 18 november kwam een grote wens uit van de 15-jarige Rosa den Hengst: haar boek werd gepubliceerd. Het was een beloning voor de gedane arbeid en geduld. Een klein jaar geleden was zij begonnen aan dit project, uiteraard nog niet wetende dat dit met een echt boek zou eindigen. ‘Vergelding’ telt 178 pagina’s leesplezier en spanning voor jongeren. Rosa is in juli 2001 geboren en ze woont sinds haar vierde in Stadshagen. Na basisschool de Wendakker zit zij nu in het vierde jaar van het atheneum op het Meander College. Ondanks veel huiswerk, maakt zij graag tijd vrij om te schrijven. Rosa woont bij haar moeder, stiefvader en zus, maar is een paar keer per week bij haar vader, die ook in Stadshagen woont.

Dit hielp mij om te blijven schrijven. Ook zij was tegelijkertijd bezig met een verhaal en haar tips hebben mij geholpen.” Het hoofdpersonage in het boek heet Sara van Beek. Herkent Rosa zichzelf in haar? “Het was niet de bedoeling om Sara op mij te laten lijken, maar ik denk dat dit onbewust toch een beetje is gebeurd. Dit komt mede omdat ik met het ik-perspectief heb geschreven. Ook voelt het vertrouwd om te schrijven volgens je eigen gedachten.” Op de vraag of ze leuke reacties kreeg antwoord-Rosa: “Ja zeker. Mijn familie is erg trots op mij. Ook vrienden vinden het gaaf dat ik mijn eigen boek heb uitgegeven.”

Boekscout YO! Boekscout YO! is een uitgeverij die zich richt op jonge schrijvers (tussen 10 en 15 jaar). Veel kinderen en jongeren schrijven graag verhalen of gedichten. Soms maken ze hun eigen boek, bijvoorbeeld bij een copyshop. Maar een écht boek wordt het dan niet. Boekscout YO! kijkt serieus naar een verhaal en als het uitgegeven mag worden, zorgen zij voor alles, zonder dat daar een cent voor moet worden betaald! Het kant-en-klare boek komt daarna in hun online-winkel, waar anderen het kunnen bestellen. Avonturen, spanning, verkering of dieren. Grappig of serieus, het boek mag over van alles gaan. Ook tekeningen of foto’s mogen er in staan. Het maakt niet uit. Opsturen staat vrij.

Belangrijk om te vermelden is dat wanneer het verhaal geschikt is om uit te geven, dat er dan altijd contact wordt gezocht met de ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het kind, dus met hen moeten afspraken gemaakt worden. Maar als er tot slot een contract wordt opgesteld, zal de jonge auteur deze ook moeten ondertekenen. Daarna komt het productieproces op gang en ligt het boek een paar weken later in de webwinkel. Voor bestellen van het boek van Rosa of voor algemene informatie: www.boekscout-yo.nl.

In een gesprek vertelt Rosa over het schrijven van dit boek. Bijvoorbeeld hoe ze bij een uitgeverij terecht is gekomen. Ze kende de uitgeverij, Boekscout YO!, al een beetje. Haar zus heeft ook eens een, wel wat korter, verhaal mogen publiceren. Dat werd toen in een verhalenbundel opgenomen. Het idee van Rosa om haar eigen verhaal op te sturen kwam pas na verloop van tijd. “Het verhaal was als een film die nog uitgeschreven moest worden. De gebeurtenissen bleven maar doorlopen in mijn hoofd.” Het opsturen van het verhaal was best spannend. De uitgeverij moet het natuurlijk wel de moeite waard vinden. Schrijfproces Of een boek schrijven ingewikkeld is? Ja, best wel. Vooral het bijhouden van de hoofdstukken, zodat de verhaallijn blijft kloppen. Maar hiervoor had ik een oplossing: een notitieboekje. Ik schreef al mijn hoofdstukken eerst uit, zodat alles in overzicht had. Het was soms ook best lastig om situaties zo te schrijven dat de lezer ook enige spanning zou voelen.” De inspiratie kreeg Rosa mede door het lezen van veel thrillerboeken en het kijken van spannende series. “Hierdoor werd het makkelijker om de lijnen van mijn verhaal te zoeken, maar toch heb ik mijn best gedaan om er mijn eigen draai aan te geven. Mijn hoofdstukken heb ik naar een goede vriendin gestuurd, die ze vervolgens las en mij kritiek terugstuurde.

8

Rosa, een trotse schrijfster toont haar boek.

Foto: Yvonne Waslander


Michaël Hylkema Leeftijd: 34 jaar Geboren in: Zwolle Beroep: creatief natuurkunstenaar, levend bouwer Burgerlijke status: single

Door Iris Boersbroek Als ik het huis binnen kom, valt me meteen de hoeveelheid kunst en kleur op. Michaël moet nog even wat pakken dus ik heb alle tijd om wat rond te kijken: hier woont een creatief iemand. Met welke gedachte stond u op vanmorgen? Eigenlijk alleen met de gedachte aan dit gesprek. Ik vind het best spannend. Ook dat het bij mij thuis is, is het wel opgeruimd genoeg? Sinds wanneer woont u in Stadshagen? Sinds 7 november 2007. Ik woonde eerst bij mijn ouders in Zwolle-Zuid en kon toen deze woning krijgen. Wat inspireert u? Kleur, vooral roze, rood, magenta en paars. En groen. Ik houd gewoon van mooie dingen, noem mezelf wel kunstenaar maar

dat ben ik niet in de letterlijke zin van het woord: ik heb niet op de kunstacademie gezeten en ik leef niet van mijn kunst. Ik heb op het CIBAP gezeten, afdeling toegepaste vormgeving. Dat is ook wat praktischer dan bijvoorbeeld ArtEZ, het leidt meer op tot een baan. Ik heb

Michaël in zijn eigen eetbare siertuin.

bij verschillende bedrijven stage gelopen, maar vond het vaak te commercieel; tijd, geld en deadlines waren belangrijke criteria. Mede door mijn Asperger (een autistische stoornis, red) kon ik daar niet goed mee omgaan. Naast schilderen (acryl) en kleien houd ik ook erg van de natuur. Via een cursus bij The Greenman Project in 2012 kwam ik in aanraking met levend bouwen, een bouwtechniek waarbij je nog levende bomen gebruikt en die vervlecht tot gebruiksvoorwerpen, zoals een hek, een poortje, een bankje maar ook een heel huis is mogelijk. Dat vind ik fantastisch, de mogelijkheden zijn eindeloos. In Stadshagen hebben we zo de Wilgenburcht gemaakt op het terrein van de toekomstige Stadshoeve maar ook in Holtenbroek was ik al bezig met een wilgenburcht, langs het water. Vlakbij de ‘groene man’ die daar staat naast de Klooienberg. Wilgen zijn ideaal materiaal omdat de takken buigzaam en taai zijn en ze snel groeien, maar ook andere bomen zijn geschikt. Mijn grote ideaal is een heel levend gebouwd dorp. Daar zijn bij The Greenman Project al plannen voor, maar het wachten is natuurlijk op investeerders. Lijkt u op uw vader of op uw moeder? Op mijn vader, uiterlijk dan. Hij is echter veel meer van de techniek, hij kan goed klussen en is erg praktisch. Ik ben veel creatiever.

Foto: Erica Turmel-Donker

Wat is het beste dat u is overkomen? Dat ik de techniek en het ideaal van het levend bouwen heb leren kennen. Dat is voor mij een enorme inspiratiebron, ik zou er het liefst mijn beroep van maken. Maar dan moet de bouwmarkt eerst veranderen, moet er belangstelling zijn voor levend bouwen. Ik heb wel goede hoop gezien ontwikkelingen als zelfbouw, ecologisch bouwen, tiny houses et cetera. Wat zou u aan uzelf willen veranderen? Ik zou meer willen denken in mogelijkheden, in wat ik zou willen, mijn fantasie de vrije loop willen laten. En dan pas kijken of het ook kan, en hoe. Met levend bouwen kan je zo veel kanten op, ik heb zo veel ideeën. Maar ik laat me soms beperken door problemen waar ik tegenaan loop. Gelukkig kan ik, zo lang ik mijn eigen kunst maak voor mezelf, mijn eigen ideeën helemaal vormgeven. En ideeën heb ik genoeg. Mijn eigen eetbare siertuin is daar een mooi voorbeeld van. Welk muziek heeft diepe indruk op u gemaakt? Ik houd erg van muziek zoals uit de film The Lord of the Rings, ik vind dat episch, groots, onbegrensd: een enorme verbindende factor tussen mens en natuur. Dezelfde muziek die ik vaak hoor bij games en fantasiefilms. Wat is uw levensmotto?

Volg je passie en heb geen spijt van wat je niet hebt gedaan, maar focus je op wat je wel hebt gedaan. Ik wil de wereld veranderen, een stukje mooier maken, groener.

Wat mist u in Stadshagen? Een mooiere, groenere omgeving. Ik zie nog heel veel kale, hoge muren. Waarom bedek je die niet met een ‘vertical garden’? En waarom is er niet meer eetbaar groen in de wijk? Wat is uw favoriete plek in Stadshagen? Eigenlijk bij mij thuis. Ik heb een fantastisch uitzicht, vanaf drie hoog, op het Twistvlietpark en ben omringd door mijn eigen kunst en kleuren. De Hasselterdijk vind ik ook erg mooi, vooral ter hoogte van het poortje bij het jaagpad. Ik houd van functioneel groen. Meer info: www.aspirearts.net; www.thegreenmanproject.nl

Anton Ekker Parket heeft de Topper onder de visgraatvloeren. Deze zijn zeer geschikt voor op vloerverwarming en in de keuken. (prijzen vanaf € 59,50 p/m2 ongelegd incl. Topbescherming)

Papaverweg 108 • 8042 EK Zwolle • 038 421 63 33 • info@antonekkerparket.nl

www.antonekkerparket.nl 9


VRIJWILLIGER VAN DE MAAND

Diederik bij drie van de zes smashcourtbanen.

Door Iris Boersbroek Ook in Stadshagen wordt ontzettend veel vrijwilligerswerk gedaan. Elke maand zetten we een vrijwilliger in het zonnetje en vragen we naar wat hen drijft. Deze maand is dat Diederik van Hogendorp die als vrijwilliger werkt bij TC’91 Stadshagen, de tennisvereniging aan de Oude Wetering. Tennis Diederik (31) is geboren en opgegroeid in West-Friesland, in Enkhuizen. Als kind heeft hij altijd al getennist, tot hij ging studeren in Enschede. Toen hij na zijn studie een baan vond in de Noordoostpolder, kwam hij in Zwolle te wonen, in de binnenstad. Sinds ongeveer vijf jaar woont hij met zijn partner in Stadshagen, aan het Twistvlietpad. Het tennis begon weer te kriebelen en hij ging op zoek naar een geschikte club. Eerst kwam hij bij TVW705 terecht, daarna bij TC’91, dat toen nog in Holtenbroek lag maar ondertussen al weer dertien jaar in Stadshagen. Het eerste jaar kwam hij er alleen om te

Foto: Yvonne Waslander

tennissen, maar toen hij hoorde dat er een vacature in de technische commissie was, heeft hij zich daarvoor aangemeld. Het werk was heel divers; onder andere het organiseren van de competitie, het coördineren van de andere vrijwilligers en het barrooster opstellen. Het leuke daarvan was ook dat hij snel heel veel andere leden leerde kennen. Dat is voor hem een belangrijk aspect van lid zijn van een vereniging: het clubgevoel. Dat is ook iets dat TC’91 Stadshagen hoog in het vaandel heeft staan. Daarom is de kantine ook elke avond open en worden er heel veel toernooien georganiseerd. Mensen moeten er graag willen komen, ook als ze niet komen tennissen. KNLTB De KNLTB, de tennisbond, organiseert elk jaar de verkiezing ‘vrijwilliger van het jaar’. Clubs kunnen vrijwilligers nomineren en uit de drie hoogst genomineerden wordt dan op het jaarlijkse congres tijdens het AFAS-tennistoernooi in Apeldoorn de winnaar gekozen. Die avond is op zich al een leuke combinatie van

Pietenparty in Stadshagen 2016

10

tennis kijken en feest, maar dit jaar was het voor Diederik wel heel bijzonder: hij was een van de drie genomineerden. Helaas heeft hij niet de zogenaamde ‘Zwarte Tulp’ gewonnen, maar de nominatie door zijn eigen club en alle belangstelling en complimenten die hij daarvoor kreeg, was al voldoening genoeg. Het was namelijk een jaar van heel hard werken voor de club geweest. Het begon eind 2015, toen besloten werd alle tien de tennisbanen te vervangen door nieuwe. Een van de redenen was dat de vier gravelbanen, de French courts, niet meer voldeden aan de wedstrijdnormen en er dus geen competitie op kon worden gespeeld. De coördinator die dit project leidde, stapte onverwacht begin dit jaar op en dat zorgde voor een enorm dilemma. Diederik heeft toen die functie overgenomen. Dat was heel veel werk op hele korte termijn, want besloten was alles klaar te hebben voor de voorjaarscompetitie begon. Behalve de financiering, moest ook gekozen worden voor het soort baan; gravelbanen heb je in verschillende soorten. Wat speelt het best? Wat is het best voor onze club? Dat waren vragen die beantwoord moesten worden, eigenlijk gewoon door verschillende soorten banen uit te testen bij andere clubs. Maar dat kost dus tijd. Nadat de keuze was gemaakt en de financiering rond, gooide het weer roet in het eten met een flinke vorstperiode. 25-jarig jubileum Nadat de banen waren aangelegd was het werk nog niet klaar. Gravel moet uitharden, en dat kost tijd. Maar door dagelijks onderhoud als walsen en gaten bijvullen, hebben ze het gered. Tijdens de voorjaarscompetitie, in april en mei, was het alle dagen bomvol in het clubhuis. Niet alleen met spelers, maar ook met publiek. Na de voorjaarscompetitie zijn ook alle kunststofbanen vervangen. Daarnaast is er heel hard gewerkt aan het park zelf; de aankleding, de wandelpaden, de recla-

medoeken - alles is vernieuwd. Het park heeft een metamorfose ondergaan, precies op tijd voor het grote 25-jarige jubileumfeest in augustus, waar onder andere Jacco Elting clinics gaf. Waardering Vrijwilligerswerk is dus soms heel hard werken, maar de voldoening die je krijgt als het lukt, de waardering van de andere leden, de kennis die je al doende opdoet en het netwerk dat je opbouwt – het maakt het voor Diederik allemaal heel erg de moeite waard. Hij haast zich toe te voegen dat hij het hele project heeft getrokken samen met de huidige voorzitter, Lars Polling. Gelukkig heb ik een flexibele baan, zegt hij zelf. Hij is projectleider waterbouw bij Arcadis, maar is redelijk vrij in het indelen van zijn werktijden, zolang het project maar af komt. Dat is het afgelopen jaar dus heel erg van pas gekomen. Maar wat hij het liefst zou willen? Een baan in de tenniswereld, zodat hij werk en hobby kan combineren. Daar blijft hij naar uitkijken. TC’91 Stadshagen is een club met ruim 600 leden waarvan zo’n 200 jeugdleden. Ze hebben tien banen: 4 gravel en 6 kunststof. Over 3 van de kunststofbanen staat ’s winters een opblaashal, maar ook op de andere banen wordt in de winter gespeeld, behalve als het vriest. Van leden wordt verwacht dat ze ook een paar keer per jaar vrijwilligerswerk doen, variërend van bardienst tot parkonderhoud. Om dit allemaal in goede banen te leiden zijn er zo’n 50 tot 60 vaste vrijwilligers. De kantine is elke avond open van 19.30 tot 23.00 uur. Het park is op vanaf 9.00 uur en de trainingen voor de jeugd zijn elke middag van 14.00 uur. Meer info www.tc91stadshagen.nl Foto’s: Yvonne Waslander


Intocht Sinterklaas Stadshagen 2016

Foto's door: Yvonne Waslander

11


Colofon

12


Wibi in Stadshagen Iris Boersbroek

straum van Liszt, zijn lievelingscomponist tot eigen composities en transcripties (bewerkingen) van bestaande stukken, zoals de muziek van Hans Zimmer voor de film Gladiator. Het hele programma was een voorproefje uit het programma dat straks in het Concertgebouw in Amsterdam plaatsvindt ter gelegenheid van zijn 35-jarige jubileum als concertpianist.

Op vrijdagavond 25 november vond in de kerk de Fontein een bijzonder concert plaats. Ruim 350 Stadshagenaren genoten van concertpianist Wibi Soerjadi. Het was qua opzet een laagdrempelig optreden, om mensen die normaal niet zo gauw naar klassieke muziek gaan luisteren de gelegenheid te geven hier toch mee kennis te maken. Een intiem wijkgebeuren, zonder grootschalige marketingcampagne, de meesten waren gekomen op persoonlijke uitnodiging of via via. Een heel gevarieerd publiek, van jong tot oud, dat na afloop nog bleef voor de meet&greet met Wibi. Kleinschalig Hoe was dit concert tot stand gekomen? Het begon allemaal bij Edwin van de Wardt. Totdat hij ging studeren woonde hij bij zijn ouders in Stadshagen. Na zijn studie is bij voor Wibi gaan werken, hij verzorgt het onderhoud aan alle vleugels, zowel thuis als tijdens concerten. Edwin woont inmiddels in Arnhem, heeft zelf ook een vleugel, maar om daarop concerten te geven woont hij te klein. Zo kwam hij op het idee om in het buurthuis waar hij naast woont, een kleinschalig concert te organiseren. Een concert op een locatie waar je het niet verwacht, waarvoor niet geadverteerd werd en waarover alleen personen die direct bij het gebouw zijn betrokken, worden geïnformeerd. Onder het motto: Wibi naar de wijk. Vervolgens polste hij Wibi zelf en die was meteen enthousiast. De belangstelling was

ra ? st

at

Foto: Hans van Eerbeek

zo groot dat er binnen anderhalve week al een tweede concert werd gepland, ook uitverkocht. Stadshagen Edwin gaf, toen hij nog in Stadshagen woonde, pianoles, onder anderen aan Coos de Vries. Coos is een enthousiast amateurpianist en heeft wel eens een masterclass gedaan bij Wibi Soerjadi. Hij is ook betrokken bij de kerk de Fontein en had al eens geopperd dat het fantastisch zou zijn als Wibi in het kerkgebouw een concert zou geven. Na het succes in Arnhem, herinnerde Edwin zich het gesprek met Coos. En van het een kwam het ander. Binnen drie weken was het georganiseerd en was het grootste deel van de kaarten verkocht. Zonder veel publiciteit,

net als in Arnhem voornamelijk richting mensen die in de breedste zin van het woord bij de kerk betrokken zijn; wijkbewoners. Bijzonder was ook dat Wibi niet zijn eigen vleugel heeft meegenomen, de vleugel die in de kerk staat, een Estonia, is van zo’n enorm goede kwaliteit dat dat niet nodig was. Programma Om het laagdrempelig te houden waren er ook geen programma’s uitgedeeld maar leidde Wibi zelf elk stuk in dat hij speelde. Het legde niet alleen uit wat hij ging spelen maar ook waar de muziek over ging, hoe je ernaar kon luisteren, wat je erin kon horen. Dat varieerde van het derde scherzo van Chopin, dat hij als kind vond klinken als sneeuwvlokjes; de Liebe-

Passie Na afloop was er een meet&greet, gewoon op het podium, naast de vleugel. Opvallend was hoe hij aardig en benaderbaar Wibi is. Met de bekende zwarte handschoenen die hij draagt om zijn handen te beschermen als hij niet speelt, nam hij voor iedereen de tijd, jong en oud, en ging gewoon tussendoor ook even naar mensen in de zaal toe die moeite hadden op het podium te komen. Voor mensen die zelf piano spelen had hij van een aantal stukken de bladmuziek liggen om mee te nemen. En uiteraard konden er cd’s worden gekocht. Opvallend was ook de lange rij belangstellenden na afloop, waarvan het sommigen natuurlijk alleen ging om de selfie met een BN’er maar anderen echt geïnteresseerd waren in muziek en pianospelen. Tot slot antwoordde Wibi op de vraag waarom hij dit doet: “Ik wil heel graag mijn passie delen, passie voor muziek, piano, spelen en componeren.” Daarnaast vindt hij het ook belangrijk zijn talent te delen, uit maatschappelijk engagement dus. Daarom waren de prijzen voor de kaarten ook aangepast, en daarmee natuurlijk zijn gage. Kortom, een bijzondere avond, een bijzonder mens.

Straatnaam belicht

Straatnaam belicht Door Erica Turmel-Donker Benieuwd naar de betekenis van een straatnaam? Iedere maand komt in de Vinexpress een andere straat in Stadshagen ‘voorbij’. Dit keer de Toutenburgstraat. De Toutenburgstraat ligt in Vrij Werkeren, het nieuwste stuk van de wijk Werkeren dat ingesloten ligt tussen de Stadshagenallee en de Rhemenshuizenstraat. De straat bestaat uit twee blokken met daar tussenin een gezamenlijk pleintje. Net als de toekomstige andere straten in Vrij Werkeren is de Toutenburgstraat vernoemd naar een kasteel of havezathe. De gehele wijk Werkeren ligt op het terrein wat vroeger behoorde bij havezathe Werkeren bij Mastenbroek en een groot deel van de straatnamen slaan terug op voormalige Overijsselse Havezathen of kastelen en adellijke geslachten die in de Middeleeuwen in onze regio woonden. Kasteel Toutenburg Toutenburg is een middeleeuws kasteel in Vollenhove en werd rond 1500 gebouwd. Het kasteel werd gebouwd voor de Duitse edelman Georg (Jurjen) Schenck van Toutenburgh, uit Toutenburg in Thüringen, die in 1502 tot schout van Vollenhove werd benoemd. Ook is hij een tijdje stad-

houder van de noordelijke Nederlanden geweest. Hij was getrouwd met jonkvrouwe Anna de Vos van Steenwijck, die in 1526 overleed. Samen met haar had hij drie kinderen: twee zoons, waar van één al op jonge leeftijd is overleden, en een dochter. Zijn tweede huwelijk was met Joanna van Egmond en samen kregen ze een zoon, Karel. Schenck van Toutenburgh overleed in 1540, waarna het kasteel in het bezit kwam van Karel – toen 13 jaar oud. Na diens dood in 1571 ging het kasteel over naar zijn oudere broer Frederik. Bij zijn overlijden in 1580 kwam Toutenburg in handen van onder andere het geslacht Van de Boetselaer en werd het kasteel tijdlang een onderwerp van twist. Ruïne In de 18e eeuw raakte het kasteel in verval. Het voormalige terrein van het kasteel binnen en buiten de gracht, de slotgracht zelf en de oprijlaan werden omgevormd tot een Engelse landschapstuin dat is gaan toebehoren aan landgoed Oldruitenborgh, ook in Vollenhove. Het voormalige kasteel Toutenburg is nog als ruïne in het park op een eilandje te vinden, nog steeds omringd door een gracht. Een maquette van kasteel Toutenburg is te bekijken in het Cultuur Historisch Centrum van Vollenhove, waar zich ook

Foto: Henk Gerrits

diverse vondsten van het kasteel bevinden zoals verschillende bouwelementen, aardewerk en de vaan van de toren. Bronnen: https://nl.wikipedia.org/wiki/

Kasteel_Toutenburg, http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/toutenburg.htm en http://www.regiocanons.nl/overijssel/land-van-vollenhove/vollenhove/toutenburg

13


Regie over eigen ondersteuningsvraag

Sociaal Wijkteam bestaat een jaar Door Alice Tekst Inmiddels een begrip, destijds veelbesproken. Sinds januari 2015 bestaat het Sociaal Wijkteam Zwolle. Ronald Vink en Thera van der Spek, beiden sociaal werker bij het wijkteam, blikken terug en vooral vooruit. Vink: “Door hard te werken hebben we de transitie adequaat vormgegeven en zijn er mooie verbindingen ontstaan.” Inwoners, gemeenten, jeugdzorginstellingen, scholen en andere dienstverlenende instellingen hadden allemaal te maken met deze transitie. Belangrijkste kenmerk? Vink: “Het is de inwoner die de regie heeft over zijn leven en ondersteuningsvraag.” Alle inwoners van Stadshagen kunnen bij het Sociaal Wijkteam in het Cultuurhuis aankloppen met vragen over allerlei levensgebieden. Bijvoorbeeld over opvoeden, inkomen, mantelzorg, dagbesteding of werk. Het is goed mogelijk dat de sociaal werker al bij het eerste contact tips en adviezen kan geven waarmee de inwoner zelf aan de slag kan. Als er meer nodig is, wordt er een plan opgesteld. Van der Spek: “Dat plan stellen we samen met de inwoner op. Het initiatief komt daarbij vooral van de inwoner zelf. Die weet namelijk vaak zelf het beste waarbij en hoe hij ondersteund zou willen worden. Wij gaan uit van de eigen kracht en hebben zelfredzaamheid hoog in ons vaandel staan. Samen zoeken we passende oplossingen. Waarbij we ook kijken naar wat het sociale netwerk van de hulpvrager kan doen.” Minder afhankelijk Het eigen initiatief neemt een grote rol in bij de werkwijze van het Sociaal Wijkteam. Van der Spek legt uit: “Dat is een

bewuste keuze. Wij vragen een actieve houding waarbij de hulpvragende inwoner zelf nadenkt over mogelijke oplossingen. Natuurlijk dragen we adviezen aan, maar onze houding is vooral ondersteunend.” Vink: “Doordat iemand de eigen creativiteit gebruikt, werkt het ook beter. Bovendien krijg je door zelf de dingen op te lossen, gelijk al meer zelfvertrouwen. Je

‘We kijken ook naar de vraag achter de vraag’ voelt je ook een krachtiger mens. Daardoor werkt het ook op de lange termijn goed. Dat is wel een groot verschil met vroeger, toen werden alle oplossingen op een presenteerblaadje gegeven. Waardoor het alleen al daardoor soms slechts tijdelijk werkte. Want bij een nieuw probleem werd er dan gelijk weer om hulp geroepen. Nu leren we mensen juist dat zij zelf vaak het vermogen hebben om bepaalde dingen op te lossen. Daardoor groeien zij en worden ze minder afhankelijk. En dat is toch prettiger. Natuurlijk is het ons doel om hierbij goed te faciliteren.” In Stadshagen zijn er veel initiatieven voor sociale bijeenkomsten. Ook instanties als WijZ, ZwolleDoet! en Travers Welzijn ondernemen veel en zijn een verbindende factor. Het Sociaal Wijkteam werkt dan ook veel samen met deze instanties. Het wijkteam zelf bestaat uit sociaal werkers die vanuit verschillende disciplines hun kennis en ervaring inbrengen. Variërend van algemeen maatschappelijk werk, arbeidsmarktparticipatie, inkomenson-

Ronald Vink en Thera van der Spek van het Sociaal Wijkteam.

14

dersteuning, hulpverlening aan mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, jongerenwerk, Wmo tot en met jeugd en gezin. Van der Spek: “Vroeger werkten verschillende hulpverlenende instanties geregeld langs elkaar heen. Doel van het Sociaal Wijkteam is om beter en met kortere lijnen samen te werken met verschillende instanties om het welzijn van de inwoners te vergroten. Juist de verbinding is hierbij belangrijk, je werkt nauw samen aan een ondersteuningsvraag. Door van verschillende kanten het te belichten en eraan te werken, is de oplossing vaak duurzamer. We kijken ook naar de vraag achter de vraag. Dat houdt in dat we ook de diepere oorzaken proberen te achterhalen, in plaats van alleen naar de gevolgen te kijken en deze proberen te verbeteren. Om een voorbeeld te geven: pas kwam er een ouder die zich zorgen maakte over de ontwikkeling van zijn zoon. Uiteindelijk bleek dat de ouders in een complexe scheidingsprocedure zaten, wat van invloed was op het jongetje. Door gezinsbreed te kijken wat er speelt, kunnen we ondersteuning bieden aan zowel de ouders als het kind.” Omslag De transitie en de komst van het Sociaal Wijkteam betekende een hele omslag. Dat was en is wennen, zowel voor de sociaal werkers als de inwoners. Vink: “Zo’n grote verandering gaat nooit zonder slag of stoot. Inwoners moeten nu zelf in beweging komen. Zeker als zij dat voorheen niet of minder hoefden, is dat nu een omschakeling voor ze. Ook voor mij en mijn collega’s veranderde er veel. We kwamen bij een gloednieuwe organisatie terecht en een nieuwe organisatie staat natuurlijk nooit op één dag. Niettemin probe-

ren we van begin af aan zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij de inwoner. We willen zo laagdrempelig mogelijk zijn en elke wijkbewoner op weg kunnen helpen. Inwoners weten ons inmiddels goed te vinden. We krijgen veel vragen binnen, waarbij we altijd zo goed mogelijk kijken wat urgent is. Ook buiten het wijkteam maken we stappen. Zo is er nu op alle basisscholen een schoolmaatschappelijk werker aanwezig, die verbonden is aan het wijkteam. Deze professional kan kinderen in een moeilijke thuissituatie ondersteunen, staat klaar voor ouders die vragen hebben over de opvoeding en kan ook leraren en interne begeleiders advies geven.” Tot slot vertellen Vink en Van der Spek: “Werken in de wijk is leuk. Al werkende ontstaat een band met de wijk. Omdat je in de wijk aanwezig bent, ben je ook meer zichtbaar. We leren de buurt kennen en de buurt leert ons kennen. Daarbij fungeren we als goede buur, die je met raad en daad bijstaat.” Op de volgende pagina leest u twee ervaringen met het SWT.

Inloop Sociaal Wijkteam Cultuurhuis, Werkerlaan 1 ma t/m vrijdag 09.00 - 12.00 uur inloopspreekuur op de begane grond Aanmelden en advies vragen o.a.: - doelgroepenregister - scheidingsspreekuur - jongerenwerk - arbeidsmarktparticipatie - jeugdhulpverlening - opvoeding Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur, meer info via www.swtzwolle.nl of 038 4989980.

Foto: Alice Tekst


Ervaringen met het Sociaal Wijkteam Planning en structuur Pieter en Greet schakelden het Sociaal Wijkteam in omdat ze tegen bepaalde problemen aanliepen. Pieter vertelt hun verhaal. “In april 2014 is onze oudste zoon, Henk, geboren. Toen mijn vrouw na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk ging, liep ik er tegenaan dat ik door mijn autisme niet goed wist hoe ik het vaderschap moest vormgeven en tegelijk het huishouden erbij kon doen. Doordat er sprake was van urgentie, kregen wij via het SWT in eerste instantie een coach, die mij bijstond en meekeek in mijn dagelijkse bezigheden rondom (op)voeding en huishouding.”

“Zij stelde de juiste vragen” “De afspraak met het SWT (wijkteam West) was, dat er iemand langs zou komen om even bij te praten en te kijken hoe het ging met de ontwikkeling. Degene, die mij begeleidde bij het SWT was echt goed bereikbaar. Stelde, volgens mij, de juiste vragen. Ook heeft het SWT mij in die tijd bijgestaan om thuis een planning op te stellen en zien op welke wijze ik hier uitvoering aan gaf en eveneens mij trachtte te helpen vaster werk te vinden.” Opgeven “Nadeel aan deze laatste actie, was dat er zoveel op mijn schouders neerkwam, dat ik eigenlijk even helemaal door de bomen het bos niet meer zag en maar dreigde alles op te geven. Na een aantal

Door Alice Tekst en Leo Oosterloo De Verenigde Naties hebben 2016 uitgeroepen tot ‘Internationaal jaar van de Bonen’. De voornaamste reden is om de rol van bonen, linzen en erwten te versterken. Het is namelijk een gezonde en duurzame bron van eiwitten. Daarnaast kunnen ze als eiwitbron en groene bodemverbeteraar ook nog eens wereldwijd een grote rol spelen in de strijd tegen voedselgebrek. Omdat 2016 het jaar van de boon was, gaf Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) onlangs een workshop over bonen. Wat blijkt; het is makkelijk te kweken, al eeuwenoud en heel milieuvriendelijk. Dat laatste ook vanwege het feit dat een boon weinig bemesting nodig heeft. En er zijn talloze soorten. Allemaal eiwitrijk en zeer voedzaam met een eigen smaak. De ambassadeur van het kweken volgens de Veltmethode, Leo Oosterloo trakteert ons vanwege het Jaar van de boon, op een heerlijke en supergezonde bonensoep.

maanden maar aangegeven dat het ‘zoeken naar vaster werk’ maar op een lager pitje werd gezet en dat ik hiervoor geen hulp meer hoefde. Enig onderzoek leverde juist op dat ik dat NIET wilde. Wel bleef het contact met Wijkteam West bestaan. Toen onze zoon ongeveer een jaar oud was, heb ik aangegeven dat ik inmiddels een ritme had gevonden, een ritme dat ik overigens met twee knulletjes heb kunnen vasthouden.” Een sterk punt vond ik de vaste contactpersoon bij het SWT, waarvan ook duidelijk was op welke dagen deze bereikbaar was. Ander sterk punt: SWT neemt niet de boel over, maar begeleidt je om zelfstandig tot een oplossing te komen. Maakt je assertiever. Wat ik een nadeel vind? Er lopen niet veel mensen rond en de paar die er zijn moeten alle ‘gevalletjes’ in Stadshagen en Westenholte oppakken. Dit kan betekenen dat het maken van een afspraak soms een week of anderhalve week op zich laat wachten. Bij echte urgentie, ga ik vanuit, kan het wel direct.

“Het maakt je assertiever” Een andere ervaringsdeskundig is Klaas. Ook hij is overwegend positief over het Sociaal Wijkteam. Met hier en daar wat kritische puntjes. Overwegingen ter verbetering. Hij vertelt: “Sinds september 1999 weet ik dat ik multiple sclerose heb. Ik heb secundair progressieve MS waarbij ik fysiek

bak de ui een minuutje mee. Voeg prei, knolselderij, aardappel (kun je ook best weglaten, mist niemand) toe en roerbak enkele minuten tot het slinkt. Voeg vervolgens peperkorrels en water toe en laat dit 15 minuten sudderen met de deksel op de pan. Voeg dan de bonen toe tezamen met 2-3 bouillonblokjes en laat zachtjes pruttelen tot alles zacht is. Pureer in keukenmachine of met staafmixer alles tot een dikke gladde saus. Voeg spekreepjes toe en laat nog 10 minuten pruttelen. Voeg room toe. Verdun de soep met melk of water en breng weer bijna aan de kook. Voeg peterselie toe en schep de soep in kommen of borden. Lekker met stokbrood met hummus en een bonensalade. *Voor vegetarische variant de spekjes weglaten. In plaats van spekjes kunnen ook zalmsnippers gebruikt worden.

gezien steeds meer moet inleveren. Wat ik uiteraard destijds nog niet kon vermoeden, was dat ik de functie van mijn ledematen geheel ben verloren. Oftewel

“Zelf dingen regelen is onbetaalbaar” ik kan nog alleen mijn nek en hoofd functioneel gebruiken. Onderwijl woon ik in een Fokuswoning met 24 uur zorg op afroep. “Gelet op dit verleden heb ik zeker vanaf het jaar 2000 contact met de gemeente, met de voorlopers van het SWT. Destijds was dat de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) en vanaf 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ik had contacten in verband met aanpassingen, vergoedingen, huishoudelijke zaken, hulpmiddelen, enzovoort. Zelf deze dingen regelen is onbetaalbaar. En vanaf 1 januari 2015 moet ik dus aankloppen bij het SWT.” Zorgpakket “Ik heb met hen contact gehad over het aantal uren zorg. Dan heb ik het niet over hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Wel over individuele begeleiding en huishoudelijke zorg. Ook al gebruik ik al jaren ondersteuning, een jaar geleden moest ik, net als iedereen, een keukentafelgesprek hebben om opnieuw mijn zorgpakket vast te stellen. Ook voor aanpassingen aan mijn rolstoel moet ik toestemming vragen aan het SWT.” “In januari vorig jaar ben ik op eigen ini-

Ingrediënten voor een grote pan • 1 knolselderij, schillen en in stukken • wit van 3 dikke preien, gewassen en in stukken • 2 uien in kwarten • 2 aardappelen, geschild en in stukken • flinke scheut water

tiatief maar eens naar het SWT gegaan voor een kennismaking. Of dit zinvol was vraag ik me af, omdat dit team zelf nog geheel moesten uitvinden wat ze moesten doen, waaruit ze bestaan, waarom ze bestaan, wie, wat en waar. Kortom; onduidelijkheid alom. Ondertussen heb ik een contactpersoon, maar deze is lastig te bereiken. Even ter vergelijking: 10 jaar geleden had ik nog een consulent die ik kon bellen bij vragen of verzoeken. Soms kwam ze dan eerst langs, een andere keer bespraken wij alles per telefoon. De kanalen waren korter en dus eenvoudiger.”

“De kanalen waren korter” “Of ik het SWT aan anderen zou aanbevelen? Aanbevelen dan wel afraden, je kan daar niet omheen. Het SWT is er nu eenmaal. Het enige wat ik kan aanbevelen is om geduld te leren kweken. Verwacht niet te snel een resultaat. Ik maak zelf gebruik van een ambulant begeleider, die eenmaal per week bij mij komt voor anderhalf à twee uren. Voor praktische ondersteuning, maar zeker ook voor het bellen naar bijvoorbeeld het SWT. In principe zou ik dit zelf kunnen, maar om jezelf binnen de wereld van het SWT te begeven, is het vaak wel makkelijk om iemand bij de hand hebben die verstand van de sociale kaart van Nederland heeft.” Om de privacy te waarborgen, zijn de namen in dit artikel gefingeerd.

• 2 of 3 groentebouillonblokjes • 10 peperkorrels • 1 kg rode kidneybonen • 150 g spekreepjes*• scheut olijfolie • 2 dl room of sojaroom • melk of water om te verdunnen • 3 el gehakte platte peterselie.

Meer info: http://www.bruinebonenbende.nl/internationaal-bonenjaar-2016/

'Erwtensoep' met rode kidneybonen, zonder erwten Dat kan prima, als je maar knolselderij gebruikt. Erwtensoep kan zonder erwten maar niet zonder knolselderij. Bereiding Verhit de olie in een grote soeppan en

15


Goofy door Ree

Iemand vroeg op straat aan het baasje: “Heeft Goofy alweer een vriendin?” en toen dacht ik: “Dat willen mijn lezers natuurlijk ook weten.” Ik ben weer in dat leuke hondenhotel geweest, waar ik de vorige keer Saucijsje Wiebelstaartje ontmoet heb. Deze keer ging Diego ook mee. We mochten alleen helemaal niet bij elkaar. Dat vind ik dus raar. Diego en ik hadden best samen in een hok gekund. De andere honden met wie ik daar over heb geblaft, vertelden dat ze bijna allemaal vriendjes en vriendinnetjes hebben die geen honden zijn. Katten natuurlijk en konijnen en cavia’s, papegaaien en zelfs tamme ratten en witte muizen. Een Golden Retriever vertelde dat zijn mensen een duif hadden, die altijd op zijn kop zat bij het uitlaten. Die duif had een beetje last van luie vleugels en op die manier

hoefde hij niet zoveel te vliegen. Slim hè. En wat dacht je van mensen? Mensen zijn onze allerbeste vrienden en wij wonen toch ook bij elkaar in een huis. Dat is dus een van mijn voornemens voor het nieuwe jaar. Een campagne voor dierenhotels, waar dieren die verschillend zijn, maar wel vriendjes, samen vakantie mogen houden in hetzelfde hok. Stel je voor dat ze de baas en de vrouw in aparte kamers hadden gestopt in dat ollinkloesif riesort waar ze waren… Mijn tweede voornemen is… o nee, wacht, eerst die dames. Er waren best leuke hondendames in het hotel. En er was ook wel iets voor mij bij. Zo’n klein opdondertje, een tsjiwawa, Fifi, heette ze. Maar ze wilde niks van me weten, ze vond me te dik en te klein en binnen de kortste keren had ze verkering met Rex, een St. Bernhard.

Wel raar hoor, zo’n onderdeurtje met zo’n reus van een vent. Aan de andere kant, mijn Ramona, de Koningspoedel, is ook een hele grote vrouw bij mij vergeleken en haar vind ik toch nog steeds de allerliefste. Ik kan eigenlijk niet wachten tot het april is en we weer naar de camping gaan. Dan zie ik haar weer terug. Ramona heeft nog nooit geblaft dat ik te dik ben. Aan de andere kant ben ik wel weer twee kilo aangekomen. Misschien toch ook een goed voornemen om te zorgen dat die kilootjes er voor april weer af zijn. Aan het baasje zal het niet liggen. Die vindt het heerlijk om met mij door Stadshagen te lopen op al die fijne plekjes. En af en toe doen we hardloopwedstrijdjes. Het vrouwtje moet ik wel beter opvoeden. Zij laat me nog veel te vaak haar bord leeg likken met meestal nog best wel wat eten

er op. Natuurlijk vind ik dat ook wel heel erg lekker, maar als ik indruk wil maken bij Ramona… Goede voornemens genoeg dus. Ik wens al mijn lezers een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar en natuurlijk ook alle huisdieren in Stadshagen. Likje, pootje en drie extra Nieuwjaarsblafjes van Goofy.

Foto: Yvonne Waslander

Sporten voor senioren

‘Het moet vooral gezellig zijn’ Door Iris Boersbroek Sinds half september kunnen senioren uit de wijk elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur samen sporten op sportpark de Verbinding en in de wintermaanden bij tennisvereniging TC’91 Stadshagen. Dit is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Zonnehuis en Sport Service Zwolle. SportService Zwolle Sportservice Zwolle heeft als taak het uitvoeren van het sportbeleid van de gemeente. Dit beleid is erop gericht de inwoners niet alleen te informeren over hoe leuk en gezond sporten is, maar ook om hen te laten kennismaken met alle vormen van sport en hen ertoe aan te zetten meer te sporten, of in ieder geval meer in beweging te komen. Daartoe is Zwolle

onderverdeeld in vier stadsdelen met elk een beweegteam onder leiding van een buurtsportcoach.

hoe mooi het leven nog is. Er is subsidie verkregen bij het Fonds NutsOhra en zo kon het project worden gestart.

Pilot Vanuit het initiatief Zwolle Gezonde Stad is er door SSZ en het Zonnehuis een pilotproject opgezet. Ook met het oog op maatschappelijke ontwikkelingen als langer thuis wonen, ouder worden; hoe doe je dat zo gezond mogelijk? In het Zonnehuis was al een groep van acht personen die samen als dagbesteding sportief bezig waren. De meesten wonen in Weteringstate, de aanleunwoningen bij het Zonnehuis. Wat deze groep belangrijk vond is dat het uitdagend moest zijn, op maat, zodat iedereen mee kan doen, professioneel begeleid en vooral gezellig: geen gezeur over kwaaltjes of over alles wat je niet meer kunt, maar juist met de insteek

Locatie Als locatie is gevonden sportpark de Verbinding en in de wintermaanden TC’91 Stadshagen. Daar vindt nu ook de Fitgym plaats, die tot voor kort in het Zonnehuis was. Om het duidelijker te maken dat deze groep voor iedereen is en niet alleen voor Zonnehuisbewoners, is besloten deze mee te verhuizen naar de nieuwe locatie. De Fitgymgroep is van 10.00 tot 11.00 uur, na afloop wordt samen koffie gedronken. De andere groep sport van meestal wel de volle twee uur en wordt begeleid door de buurtsportcoach samen met een stagiair. Alle vormen van sport kunnen worden beoefend, er wordt elke keer gevraagd wat men wil. Dit kan variëren van voetbal of

volleybal tot tennis of ‘kubb’, een Scandinavisch spel. De sport wordt aangepast op de groep, doel is niet winnen en zweten, maar in beweging zijn en gezellig samen iets doen, waarbij iedereen aan zijn trekken kan komen. Dus een vorm waarin de een die nog sneller wil of kan goed kan samenspelen in een team met anderen die minder snel kunnen of willen. Zoals een vorm van volleybal waarbij de bal over het net werd gegooid, je die moest vangen, een stukje moest lopen en de bal vervolgens weer over het net werd gegooid. Als het niveauverschil te groot is, wordt de groep gesplitst of wordt de vorm aangepast. Alles op maat dus. Motivatie Na afloop drinkt ook deze groep samen koffie. Gevraagd naar waarom ze meedoen, antwoorden de meesten: “zo blijf ik bezig, het geeft me wat te doen, ik blijf in beweging, ik ontmoet anderen”. Winnen hoeft niet meer. De meesten hebben vroeger wel gesport, maar zijn daar om een of andere reden – meestal het krijgen van kinderen – mee gestopt. Zo heeft een mevrouw het tennis weer kunnen oppakken, wat ze ruim 25 jaar niet had gedaan. Ze voelt zich te oud om op een tennisclub te gaan maar tennist nu elke donderdagochtend twee uur. Meedoen met deze groep is makkelijk en laagdrempelig, je hoeft geen lid te worden, je hebt geen verplichtingen. Elke keer dat je komt betaal je € 3,50 en daar zit de koffie bij in. Er zijn ook strippenkaarten te koop, dan betaal je omgerekend per keer € 3. Leeftijd Deze groep is specifiek voor mensen van 65+. Sportservice heeft verdeeld over de wijken ook beweeggroepen voor andere leeftijden, zoals Beweeg Mee voor 55+. Maar de seniorengroep zit vooralsnog alleen in Stadshagen. Iedereen die belangstelling heeft kan gewoon een keertje komen kijken, een kopje koffie komen drinken of op proef mee doen. Op dit moment dus in de kantine van de tennisclub, Oude Wetering 43. Meer info bij buurtsportcoaches Arno de Swart of Sharon de Witte, telefoon 038 4236686. www.sportservicezwolle.nl; www.fondsnutsohra.nl

Ouderen bezig op de overdekte tennisbanen.

16

Foto: Erica Turmel-Donker


Van de kinderredactie Kinderredactie De Schatkamer stelt zich voor Hallo, wij zijn het nieuwe kinderpersbureau van Kindcentrum De Schatkamer. Wij doen dit met zeven kinderen en we worden ondersteund door twee volwassenen. Op de foto kun je ons zien! Onze namen zijn: Jesse, Tisha, Koen, Sue, Sara, Inse en Lynn. Hieronder stellen we ons in het kort voor. Wij schrijven elke maand over zaken die spelen op school en in de wijk. Sue Bergman Hallo, ik ben Sue en ik ben 10 jaar. Mijn hobby’s zijn voetbal en de hond uitlaten. Ik vind het leuk om voor de Vinexpress te schrijven en ik hou er ook van om met mijn hond te knuffelen. Jesse van Ginkel Ik ben Jesse en ik ben 11 jaar. Ik ben

journalist bij de Vinexpress, omdat het mij heel leuk leek en ik ben goed in spelling.

19 november 2016 kwam Sinterklaas aan in Stadshagen. Veel kinderen en ouders kwamen naar het winkelcentrum en de haven om Sinterklaas te verwelkomen. De Sint liet de kinderen wel in spanning, want hij kwam wat later dan verwacht, omdat de boot vastliep. Uiteindelijk is de Sint opgehaald door een zeilboot en kwam het allemaal weer goed. De Sint was omringd door veel pieten, die al op de kade waren. In totaal waren er ongeveer 50 pieten aanwezig, waaronder ook acrobaat pieten. Wat ook opvallend was, dat het

fotograaf bij de redactie omdat ik goede foto’s kan maken en ik het ook heel leuk vind om te doen.

Tisha Karamatali Hallo, ik ben Tisha. Ik ben 11 jaar en ik ben fotograaf bij de schoolredactie. Ik heb dit gekozen, omdat ik heel creatief ben en het mij fantastische leek en natuurlijk nog steeds lijkt.

Sara Meijer Hallo, ik ben Sara, 9 jaar en bijna 10. Ik zit bij de redactie als fotograaf. Mijn hobby’s zijn atletiek, gitaar spelen en natuurlijk foto’s maken. Ik hoop veel foto’s voor jullie te maken.

Lynn Ludeking Hallo, ik ben Lynn en ik ben 10 jaar oud. Ik ben journalist bij de schoolredactie, omdat mij dit leuk leek en omdat ik heel

Inse Mulder Ik ben Inse Mulder. Ik ben 10 jaar oud. Ik ben Kinderredactie De Schatkamer

Koen den Hertog Ik ben Koen. Ik ben 10 jaar en ben journalist bij het kinderpersbureau. Mijn hobby’s zijn zeilen en judo.

Sinterklaas verwelkomd Door de kinderredactie

goed ben in spelling. Ik heb er zin in!

één van de drukst bezochte intochten ooit was. Nadat de Sint aankwam in de haven is hij te paard de route gevolgd richting het winkelcentrum. Aangekomen bij het winkelcentrum stond een podium klaar en daar hebben we voor Sinterklaas gezongen en is de winnaar bekend gemaakt van de puzzeltocht. Daarna is Sinterklaas naar het Cultuurhuis gegaan voor een meet en greet. Deze meet en greet was georganiseerd voor alle kinderen t/m 8 jaar. Wist u dat het een hele hippe Sint is? Hij ging namelijk dabben!

Foto: Erica Turmel- Donker

Nieuwe spoorlijn in Stadshagen Door de kinderredactie Wij hebben mensen geïnterviewd over de aanleg van de nieuwe spoorlijn naast Kindcentrum de Schatkamer. Het interview hebben we afgenomen bij kinderen van de Schatkamer, de leerkrachten van de school en de medewerkers van het kinderdagverblijf. Uit het interview kwam naar voren dat mensen over het algemeen hetzelfde denken over de bouwwerkzaamheden van de spoorlijn. Ze vinden het leuk dat er een nieuwe spoorlijn komt. Vooral de volwassenen/leerkrachten die we hebben geïnterviewd vinden het fijn. Dat vinden ze omdat ze misschien veel efficiënter naar hun werk zouden kunnen gaan.

Doordat er een waterleiding werd aangelegd onder het schoolplein, werd het plein afgezet. Mensen vinden het helemaal niet fijn dat dit zo is. Maar je krijgt er wel iets voor terug: namelijk mooi gras en een nieuwe spoorlijn! De leerkrachten zijn wel bang voor overlast. Ze zijn bang dat door het geluidsoverlast ze minder goed les kunnen gaan geven. Kinderen vinden dat ze wel nog steeds goed kunnen buitenspelen. Dit terwijl er 1/4 van het schoolplein is afgezet. Het maakt ze niks uit en spelen gewoon leuk buiten. Wel vinden ze het een beetje jammer dat ze nu nog niet op het gras mogen spelen.

Bedrijven in actie Natuurgeneeskundige praktijk Coby Hamer Door Alice Tekst

Massage en Reflexzonetherapie.

Iedere maand staat in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze maand is dat Natuurgeneeskundige praktijk Coby Hamer.

Wat kenmerkt jouw als ondernemer? Eigenzinnigheid, ik zeg nooit nee. Ik probeer altijd iets positiefs te zien. Zoek altijd manieren om het leven aangenamer te maken. Eruit halen wat erin zit. Voor mezelf maar ook voor anderen.

Wat biedt jouw bedrijf? Ik help bij alle gezondheidsklachten. Zowel op lichamelijk als op psychisch vlak. Ik ben gediplomeerd natuurgeneeskun-

Foto: Erica Turmel- Donker dige, aangesloten bij beroepsvereniging BATC. De consults worden dan ook deels vergoed. Deze ervaren natuurgeneeskundige geeft onder meer Asyra Pro BioResonantie, Bio-energetica, Chinese geneeskunde, Emotional Freedom Techniques,

Wat is je drive? De mensen duidelijk te maken dat het lichaam een groot zelfherstellend en genezend vermogen heeft. Niet gelijk naar de medicijnen grijpen. Maar dat we het lichaam een kans geven om van nature te genezen, zonder kunstmatig ingrijpen. Uitgaan van eigen kracht. Ons lichaam is een wonder. Dat moeten we opnieuw leren waarderen. Hoe ben je in dit vak gerold? Dit bedrijf bestaat al elf jaar. Ooit ben ik begonnen met een cursus voetreflexologie. Een tijdje heb ik iets heel anders gedaan, maar toen begon het weer te kriebelen. Ik heb altijd al interesse in dit vakgebied gehad. En op dat moment heb ik de volledige opleiding van drie jaar op

het gebied van voetreflexologie afgerond. In dit vak ben je eigenlijk continu in ontwikkeling. Ik heb ook in China cursussen gevolgd. Daardoor kan ik de westerse en oosterse kennis combineren en toepassen. Dat is redelijk uniek. Hoe onderscheid jij je van je vakgenoten? Door gebruik te maken van verschillende medische apparatuur die samenwerkt en elkaar versterkt. Wanneer iemand komt bijvoorbeeld voor voetreflexologie, dan wordt die persoon meteen behandeld door bio-resonantie. Dit apparaat geeft een trilling wat een positief effect heeft op het hele lichaam. De trillingen werken harmoniserend waardoor het herstelproces van de cellen wordt gestimuleerd. Dit is tevens een goede bestrijding van de ziekte van Lyme. Welke waarde vind je belangrijk? Een gezonde en bewuste levensstijl. Ik vind het waardevol als mensen hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid en welzijn. Daardoor kunnen ze ook hun doelen bereiken. Zelf let ik op

mijn voeding en daarnaast sport ik graag. Waar sta je over vijf jaar? Vanaf 19 december zit ik in mijn nieuwe praktijk aan huis aan de Lisdodde 46. Ik hoop dat ik nog meer mensen heb gestimuleerd in hun bewustwording. Van henzelf, hun eigen kracht en van hun verbinding met de omgeving. Ik hoop dat er steeds meer mensen in mijn praktijk komen, die naar de diepere oorzaken zoeken. Die zelf durven te spiegelen. Daarnaast is het voor mij belangrijk om me te blijven ontwikkelen. Het is mooi om te leren. Hoe bevalt wonen en werken in deze wijk? Super. Het is een jonge wijk. Ik woon hier op een prachtige plek. Het is heerlijk stil in de wijk, daar geniet ik echt van. Meer info via 038 4525741 of per mail cobyhamer@home.nl

17


Waarom een Vinexwijk Vinexwijk heet Door Geert Jan den Hengst

Nederland behouden zouden blijven.

Waarom heet een Vinexwijk zo? Wellicht hebt u zich dit wel eens afgevraagd of weet u het antwoord hierop al. Ik moet op voorgaande zin twee keer met een nee antwoorden. Het woord is mijns inziens ingeburgerd in de Nederlandse taal als zijnde een in omvang grote nieuwbouwwijk. Enigszins saai, vaak eentonig qua bouw. Onlangs werd in een item op de radio een vraag zoals hierboven gesteld behandeld. De beknopte uitleg die er werd gegeven deed mij benieuwen naar de achtergrond hiervan.

Ook moest daarmee een dreigende leegloop van grote en middelgrote steden worden tegengegaan. Dit om onder andere de daardoor dreigende toename van woon- en werkverkeer in te perken, maar ook om bestaande winkelcentra en voorzieningen te beschermen. Een nieuwe woonwijk betekende immers een nieuwe klantenkring.

Het woord Vinex is de afkorting voor Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra. Deze nota stamt uit 1991 en richt zich op nieuwbouwplannen van de regering destijds rondom uitbreiding van stedelijke gebieden. Met de verwachting dat de Nederlandse bevolking zou blijven groeien in de jaren 1990, stelde de regering eind jaren 1980 een nieuw beleidsdocument op, waarin een aantal uitgangspunten stonden beschreven over de bouw van nieuwe woonwijken voor in de komende jaren. Deze moesten tegen grotere steden aan worden gebouwd, zodat de open ruimten in

Tevens moesten de Vinexwijken scheefgroei op de woningmarkt verminderen. Dus huishoudens die in een voor hen 'te goedkope' woning woonden, moesten naar de duurdere woningen in de Vinexwijken gelokt worden. Hierdoor zouden deze woningen weer beschikbaar zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Alhoewel de rijksoverheid streefde naar een maximum van 30% aan sociale woningen tot in de Vinexwijken gebouwd mocht worden, is dit door regionale overheden en gemeenten veelal uitgelegd als dat er precies 30% goedkopere woningen gebouwd moesten worden. Voorafgaande nota’s Het feit dat er sprake was van de vierde nota ruimtelijke ordening extra, geeft al

aan dat er ook eerdere nota’s zijn verschenen. In 1960 verschijnt de Nota inzake de Ruimtelijke Ordening. Uiteraard op dat moment nog niet de eerste genoemd. Hierin streeft men naar een groeimodel voor de Randstad, uitgaande van de bestaande ring van afzonderlijke steden rondom het open middengebied: het Groene Hart. Deze steden moesten een veilige en overzichtelijke woonplaats vormen; in een aaneengegroeide metropool zou de stedeling ten onder gaan. Daarna volgde er in 1966 een tweede Nota ruimtelijke ordening. Men verwachtte destijds dat er rond de eeuwwisseling 20 miljoen mensen in Nederland zouden wonen. Een waar schrikbeeld, want waar zouden al deze mensen moeten wonen? De Randstad zou waarschijnlijk samensmelten tot een onbestuurbare stad met getto’s, misschien wel sloppenwijken. Daarom werden op enige afstand van die Randstad groeikernen aangewezen waar voldoende woningen konden worden gebouwd. Voorbeelden zijn Lelystad en Purmerend. Stapsgewijs verscheen tussen 1973 en 1983 een derde nota. Aanleiding daarvoor was dat het met de gevreesde bevolkingsgroei sterk meeviel; in 2000 zou

Nederland hooguit 17 miljoen, dus geen 20 inwoners tellen. Ondertussen was er een trek van de bevolking uit de steden ontstaan. Mede door het toenemende autobezit speelden wonen en werken zich niet automatisch in dezelfde plaats af. Vooral de dorpen profiteerden van deze trek uit de stad; de eerder aangewezen groeikernen konden niet op eigen kracht van de grond komen. Ook werd, als antwoord op de onevenredige groei van kleinere kernen, vanaf 1975 de stadsvernieuwing binnen de grote steden gestimuleerd. Vierde nota In 1988 verscheen de Vierde nota, waarin het beleid zich richtte op de volgende, de 21e eeuw. De ruimtelijke inrichting zou tegemoet moeten komen aan de eisen die nieuwe bedrijven in een internationale context stellen. Oftewel: het economische belang kreeg de prioriteit. Niet alleen de gehele Randstad, met de ontwikkeling van de Rotterdamse haven en Schiphol voorop, maar geheel Nederland moest internationaal, dus economisch aantrekkelijker worden. Tevens werden er weer veel nieuwe woningen op het programma gezet om te blijven kunnen voldoen aan de nog altijd grote vraag naar goede woonruimte. Extra Vlak voor de parlementaire behandeling van deze vierde nota viel het tweede kabinet-Lubbers. Het derde kabinet-Lubbers nam de nota weliswaar over, maar voegde er het nodige aan toe, waarmee de Vierde Nota Extra (Vinex) ontstond. Vooral de alarmerende milieuproblemen waren aanleiding om goed na te denken over de invloed van gewenste ruimtelijke inrichting op het milieu. De belangrijkste relatie werd gezocht in beperking van de mobiliteitsbehoefte. Ruimte voor bedrijven en nieuwe woningen moest eerst in bestaande steden worden gezocht. Daarna aan de rand van de steden en pas dan op afstand van bestaande steden; de compacte stad. Bij stadsuitbreiding moest van meet af aan worden gewerkt aan goed openbaar vervoer.

Foto Hans van Eerbeek (met dank aan Zwolle on Tour)

Nee, niet iedere nieuwbouwwijken mag automatisch een Vinexwijk genoemd worden. Stadshagen dus terecht wel.

Cultuurhuis omgetoverd tot naaiatelier Door Alice Tekst De heren Ebrahimi en Hosseini geven iedere donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur naailes. Jong en oud is welkom, van beginners tot en met ervaren mensen. In het Cultuurhuis, links vanaf de receptie, is wekelijks een lokaal omgetoverd tot naaiatelier. De vrijwilligers repareren ook kleding voor een klein bedrag. Zodat mensen met een kleinere portemonnee hier op hun uitgaven kunnen besparen. Cilem is een van de cursisten, ze is erg enthousiast. “Ik kon nog niks, hier heb ik het geleerd. Nu maak ik kleding voor mijn kinderen. Dat is erg leuk, je kunt zelf bedenken wat je wilt. En dan koop je er een mooie stof voor.” Hosseini vertelt: “Samen maken we een ontwerp, de cursisten kopen zelf stof en garen en gaan aan de slag. Het voordeel is dat je hele dure maar ook goedkopere stof kunt aanschaffen. Het past dus altijd in je budget.”

Ebrahimi is al zijn leven lang klerenmaker. In zijn land van herkomst, had hij een eigen kledingzaak. Hier ontwierp hij kleding en maakte dit op maat voor zijn klanten. Met liefde draagt hij zijn vakkennis over aan de cursisten bij het naaiatelier. Hosseini is zich later gaan verdiepen in het vak van kledingmaker en heeft inmiddels een grote kennis opgebouwd. De beide heren doen dit op vrijwillige basis, de cursus kan dan ook mede dankzij hen gratis aangeboden worden. Hosseini: “We repareren ook wel kleding, kleine klusjes. Daar vragen we dan wel een vergoeding voor zodat we hier basismaterialen van kunnen kopen.”

naaitechnieken onder de knie gebracht. Uiteindelijk kan een cursist zelf een patroon tekenen en een origineel kledingstuk maken. Hosseini heeft nog een tip: “Als je geen naaimachine hebt, je kunt hele goede tweedehands machines kopen voor dertig euro.”

Ebrahimi: “De cursisten moeten wel hun eigen naaigereedschappen meenemen, zoals ook een eigen naaimachine. We beginnen altijd met het maken van iets eenvoudigs. Zoals een rok. Daarna kan het steeds ingewikkelder.” De cursus begint met het leren kennen van de naaimachine. Vervolgens worden er verschillende Ebrahimi en Hosseini repareren en maken kleding.

18

Travers Welzijn Naaiatelier Donderdag 9 – 12 uur in het Cultuurhuis Werkerlaan 1 Opgeven bij Cicek Duran E-mail: c.duran@travers.nl

Foto: Hans van Eerbeek


Kerst in Stadshagen

? Op zaterdag 24 december wordt inkopen doen in Stadshagen een uitje voor jong en oud. Het winkelcentrum is die dag namelijk extra gezellig, sprookjesachtig en sfeervol. Van 10.00 tot 17.00 uur is er koninklijk bezoek van twee charmante ijsprinsessen. En van 12.00 tot 16.00 uur is hun vrolijke vriendje de levende sneeuwpop er ook bij. De hele dag rijdt het Stadshagentreintje rondjes om het winkelcentrum met de kerstman als machinist (halte in de Wade). In de Partou Kerstkidstent zitten de dames weer klaar. De kleintjes kunnen hier samen knutselen of zich laten schminken terwijl de ouders even rustig boodschappen doen. Ga lekker zitten in de kersttent en geniet van gratis warme glühwein, chocolademelk of snert. Ondertussen zingen de lieftallige ijsprinsessen sfeervolle kerstliedjes of maken ze een praatje met bezoekers. En om 10.30 uur en 14.30 uur is er in de tent een theatraal en interactief

De mooiste wijkkrant van Zwolle zoekt een vrijwillige

Advertentie-organisator v/m

Je regelt de advertenties van ontvangst, controle tot plaatsing. Onderhoudt contact met aspirant adverteerders, adviseert en sluit contracten af. Voor meer informatie:

X

Mieke Pape, 06-207.597.37, 038-420.1050, miekepape@home.nl of bestuur@vinexpress.nl

kerstverhaal. Meer info: www.winkelcentrumstadshagen.nl of facebook.com/wcstadshagen.

Iedereen denkt wel eens aan het einde van het leven, zeker als je een dagje ouder wordt. Misschien heeft u alles rondom uw uitvaart en erfenis al geregeld. Maar…

Wie krijgt uw verhalen..? Vrolijke of verdrietige verhalen en natuurlijk veel verhalen over vroeger, toen u kind was. Laat uw verhalen niet verloren gaan! Voor € 395,- kunt u deze winter uw eigen levensboek laten schrijven. Gaat u liever zelf aan de slag? Volg dan de workshop ‘Schrijf je eigen levensverhaal’. Kijk voor meer informatie op www.schrijfsporen.nl of bel Riet van der Wenden: 06 81446248.

Telfordstraat 30a 8013 RM Zwolle tel. (038) 466 91 51 www.ijsselgroen.nl

19


Colofon

WINKELCENTRUM STADSHAGEN VERRASSEND COMPLEET EN GRATIS OVERDEKT PARKEREN! Ruim 30 winkels voor al uw boodschappen

www.winkelcentrumstadshagen.nl

*

bij aanschaf van uw CV-ketel

Vraag naar de voorwaarden.

GRATIS SLIMME THERMOSTAAT comfort OF €150,- KORTING

Maak direct een afspraak. Bel 0800 15 87 of kijk op www.energiewacht.nl Schaf nu een CV-ketel via Energiewacht Groep aan en ontvang een gratis slimme thermostaat. U heeft de keuze uit slimme thermostaten van verschillende merken, waaronder de Nest Learning Thermostat. Een slimme thermostaat is te bedienen en te programmeren met tablet en smartphone, wat zorgt voor een optimaal wooncomfort. Wilt u geen slimme thermostaat? Geen probleem, u ontvangt dan € 150,- korting!

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.