Vinexpress april 2022

Page 1

20 JAAR Wijkkrant, 20ste jaargang, april 2022

www.house2day.nl - 038 - 460 54 30

06 Zandsculptuur Milligerplas

07 25 jaar Cultuur Stadshagen

Subsidie voor Symphonica 15 Stadshagen

Gezinnen nemen vluchtelingen op

Stadshagen loopt warm voor Oekraïne Door Bert Kunnen De verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne duren voort. Vooral moeders met kinderen ontvluchten hun land, terwijl veel vaders achterblijven om te vechten of hulp te verlenen. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben ons land bereikt en ook in Zwolle zijn inmiddels tientallen mensen opgevangen bij particulieren en twee opvanglocaties. Daarnaast worden in leegstaande kantoorgebouwen 350 opvangplekken gerealiseerd. In Stadshagen lopen veel wijkgenoten warm om de gevluchte Oekraïners op te vangen en hulp te bieden. Er ontstaan steeds meer spontane acties van particulieren, gezinnen, kerken en scholen die geld en goederen inzamelen. Tijdens een medio maart snel georganiseerd festival op het schoolplein van basisschool De Sprankel ontmoeten we de vriendinnen Olha en Alona, twee Oekraïense moeders die begin maart met hun dochters Marina en Vera het land uit zijn gevlucht. Ze hebben tijdelijk onderdak gevonden bij de familie Pieffers in buurt Schoonhorst. Hun beide mannen zijn achtergebleven in hun woonplaats Dnipro, de derde stad van Oekraïne, ten zuiden van de hoofdstad Kiev. Zij helpen

daar bij de opvang van landgenoten die vanuit het noorden naar veiliger oorden zijn getrokken.

 Moeder Olha en dochter Marina (rechts) en moeder Alona met dochter Vera Foto Vinexpress

Vervolg op pagina 02

Vuurvogel bezorgt Stadshagen lentekriebels Op zaterdag 19 maart verzorgden de jongste ensembles van Vuurvogel Jeugdorkesten en Kinderkoor Konstantijn een enthousiast Lenteconcert in de Fontein. Na slechts zes keer repeteren toonden eerst de jongste kinderen van Vuurvogel OpStreek hoe je met plezier en inzet een volwaardig concert kunt geven. Kinderkoor Konstantijn, onder leiding van Lies van Vledder, zong met tien passievolle kinderstemmen een viertal liederen. Vincent Pollemans zorgde als dirigent van De Jonge Vuurvogel met zijn 35 jonge

strijkers en blazers voor ondermeer een moderne versie van Bachs Toccato Rocks. Hoogtepunt van de avond was de grande finale met een lentecanon, waarmee het lenteseizoen in Stadshagen officieel van start ging. Blijer kan een mens het voorjaar niet omarmen!

80

9.4/10

AUTO’S OP VOORRAAD feedback company

In alle prijsklassen met KM- en onderhoudshistorie

 De violistes van jeugdorkest Vuurvogel OpStreek Foto Hans van Eerbeek

Hartsklank – Begeleiding bij hoogsensitiviteit Jezelf zijn in een wereld die voortdurend probeert je te veranderen, is de grootste prestatie. Trea van der Cingel  06 4 000 999 3  trea@logovandercingel.nl  www.logovandercingel.nl

Autobedrijf Bert Wieten

WWW.BERTWIETEN.NL HET ALTERNATIEF VOOR DE DEALER


Stadshagen loopt warm voor Oekraïne Vervolg van pagina 01

Kinderopvang Mannagras organiseerde een actie die € 230 opleverde Foto BSO Mannagras

deze familie, ze helpen ons. Zoveel hartelijkheid had ik niet verwacht, wij zijn geraakt dat iedereen ons hier zo helpt!’ Mark en Mariëlle Pieffers, die hen in huis hebben opgenomen, reageerden op een noodkreet op Facebook. Twee dagen later meldden de Russischsprekende Olha en Alona zich met hun dochters. Ineens was hun gezin met vier kinderen bijna twee keer zo groot. ‘Twee van onze kinderen slapen nu op een kamer, zodat de beide moeders met hun dochters elk een kamer hebben,’ vertelt Mark. ‘Met de kinderen ging het contact al heel snel vanzelf. De eerste avond werd er al Monopoly gespeeld. Ondanks de taalbarrière vermaken ze zich prima met elkaar.’ Vrijwilligerswerk De opvang in het gezin Pieffers is als tijdelijk bedoeld, zij wachten op overplaatsing naar een permanent adres. De beide vrouwen doen inmiddels vrijwilligerswerk

in de WRZV-hal. Zo hebben ze minder tijd om na te denken over de ellende thuis. Mark: ‘Wat veel indruk op ons heeft gemaakt is de emotie die contact van de vrouwen met het thuisfront oplevert. Dan

komt de oorlog op een heel andere manier ons huis binnen. Ze hebben vrienden die Poetin geloven en dat geeft veel heftigheid. Maar we zouden deze ervaring niet hebben willen missen!’

Bij basisschool De Sprankel werden diverse activiteiten voor Oekraïne georganiseerd.

Wijkbewoners actief voor ‘Heel Stadshagen helpt’

De Fontein biedt ontmoetingsplek voor Oekraïners

Veel mensen hebben het gevoel iets te willen doen voor de oorlogsslachtoffers, maar weten niet goed wat en hoe. Met deze gedachte speelde ook wijkgenoot Elles de Jong, initiatiefneemster van de actie Heel Stadshagen helpt. Zij stapte naar het bestuur van Winkelcentrum Stadshagen, met het idee om met alle inwoners van Stadshagen samen een mooi bedrag in te zamelen voor giro 555. Elles doet hierbij verslag van het verloop van de actie.

Het Diaconaal Platform Zwolle, waarbij alle kerken in Zwolle zijn aangesloten, coördineert de hulp die vanuit de individuele kerken vorm krijgt. In samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland worden gastgezinnen georganiseerd. De Stichting Present coördineert de inbreng van spullen die nuttig kunnen zijn voor de Oekraïners. De Fonteinkerk in Stadshagen organiseert activiteiten voor vluchtelingen en de ondersteuning van gastgezinnen. Werkgroeplid Zeger de Vente van De Fontein doet verslag van de activiteiten.

De winkeliers van Winkelcentrum Stadshagen reageerden enthousiast en werkten mee aan de bekendmakingen van deze inzamelingsactie. Bij de supermarkten Jumbo en Albert Heijn stond een bus voor statiegeldbonnen en bij de ambachtsbakker Wim Blom was een collectebus geplaatst. De Kloe Bloemen en Planten verkocht bloempotjes, waarbij een deel van de opbrengst naar de actie Heel Stadshagen helpt ging. Schoolkinderen in actie Voor kinderen zijn de berichten over de oorlog best heftig en het is dan prettig om echt iets te kunnen doen. Bijvoorbeeld door lege flessen op te halen of cakejes te bakken. Ook de scholen haakten aan

bij de actie. Kindcentrum Het Festival organiseerde een actieweek onder de naam ‘Hart voor Oekraïne’, die werd afgetrapt met het maken van een hart in de kleuren van de Oekraïense vlag. De leerlingen van groep 5 en 6 Jupiter van De Schatkamer organiseerden zelfstandig een sponsorloop, waaraan de kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 meededen. De actie bracht het mooie bedrag op van €7716,75. Ook de kinderen van KBS de Boxem vinden vrijheid een belangrijk thema en liepen met de hele school, inclusief de allerkleinsten, een sponsorloop. Ook de boxen bij de supermarkten waren goed gevuld. Al met al was het een succesvolle inzamelactie. Begin april was het streefbedrag van €10.000 al overschreden De actie is inmiddels beëindigd. Het eindbedrag was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend, maar staat vermeld op de social mediakanalen van Winkelcentrum Stadshagen.

Je kunt er niet meer omheen: de oorlog in Oekraïne komt letterlijk onze huiskamers binnen. Dagelijks zien wij de beelden van bombardementen, vluchtende mensen en complete chaos. Jaren geleden heeft een medewerkgroeplid ontwikkelingswerk mogen doen in een arm deel van Oekraïne. Ze werkte daar met straatkinderen en zigeuners en heeft verschillende weeshuizen ervaren. De mensen daar zitten in haar hart. Ook woont hun (financieel) pleegkind in Oekraïne. Ze hebben dan ook nauw contact om op de hoogte te blijven hoe het daar met haar en haar zusjes gaat. En als het nodig is, dan haalt het gezin hen op! Het motiveerde haar om iets te moeten doen. Gastgezinnen Met haar kwam een aantal andere leden van De Fontein op haar pad. Meerdere adressen meldden zich als gastgezin voor Oekraïners en de actie was een feit. Al snel werd binnen de Fontein en het Diaconaal Platform Zwolle meerdere samenwerkingsverbanden gezocht. Ook particuliere initiatieven groeiden snel uit tot breed gedragen acties. Meerdere Stadshagenaren namen Oekraïense gasten in huis.

Voor de kleedjesmarkt bij basisschool De Paperclip was veel belangstelling

02

Foto Erica Donker

Diverse organisaties sloten zich aan en leveren expertise op verschillende vlakken. Tijdens de bijeenkomsten werd al snel duidelijk dat het belangrijk was om bij acties voor opvang naast gevoel ook met verstand om te gaan met gasten. Je moet beseffen dat wat je doet voor een langere periode zal zijn en dat je vooral aan moet sluiten bij de behoeftes die er zijn én wat past bij jezelf.

Wekelijkse ontmoetingsplek Vanuit deze insteek werd gekeken naar de mogelijkheden binnen De Fontein. Dit resulteerde in een wekelijkse ontmoetingsplek voor alle Oekraïense gasten en hun gastgezinnen voor de komende maanden. Sinds 22 maart is de Fontein nu alle dinsdagen tussen 10 en 14 uur beschikbaar voor ontmoetingen met Oekraïense vluchtelingen. Bij hen blijkt een duidelijke behoefte om in een vreemd land elkaar op te zoeken. Daarnaast kunnen ook gastgezinnen hun verhaal kwijt of even bijkomen van intensieve opvang in eigen huis. Inmiddels zijn er alleen al binnen Stadshagen meer dan tien adressen die gasten uit Oekraïne opvangen. Stiltecentrum Tijdens de eerste ontmoeting waren er meteen al 30 Oekraïners, waaronder ook een aantal kinderen. Het leverde mooie gesprekken op, met dank aan onze tolk Tanja. Er is ruimte voor gebed en het aansteken van een kaars in het Stiltecentrum. Maar er wordt ook gelachen en wij merkten dat alles hen goed doet. De kinderen konden buiten aan de slag met spelletjes onder begeleiding van twee studenten van Landstede. Sommige Oekraïense gasten proefden voor het eerst de oer-Hollandse pindakaas en hagelslag. De meeste acties zullen na verloop van tijd wel eindigen. Toch denken wij dat de behoefte aan ontmoeting voor alle Zwolse gasten uit Oekraïne zal blijven. Voor vragen of opmerkingen: werkgroepoekraine@defonteinzwolle.nl Taaltas Een bijzonder initiatief is de taaltas, waarmee de eerste kontakten tussen Oekraïners en Nederlanders kunnen worden gelegd. Op de tas staan voorbeelden van Steun Oekraïne ‘wat en hoe’ in beide talen met pictogrammen. Taal-Tas Nederlands-Oekraïens

prijs € 5,-

De tas kost €5 en is verkrijgbaar bij de Stadkamer-Centrum.

Verkrijgbaar bij: Stadkamer Zwolle de opbrengst gaat naar giro 555 Oekraïne

Het ontwerp op deze tas is als pdf-bestand te downloaden, uitsluitend voor niet-commerciële doelen, vanaf de site van de Stadkamer Zwolle

Huilen Olha wil niet over de situatie in haar geboorteland praten. ’Ik kan hierover niets zeggen zonder dat ik ontzettend ga huilen,’ verzucht zij. ‘Wij zijn enorm dankbaar dat we hier met warmte zijn opgenomen. We hebben veel geluk gehad met


Colofon VINEXPRESS Stadshagen Uitgever Stichting Vinexpress Stadshagen Hoofdredacteur: Bert Kunnen Eindredactie: Marty Kreeft, Nettie Roes Redactie: Bert Kunnen, Erica Turmel-Donker, Geert Jan den Hengst, Iris Maes, Marty Kreeft, Melissa Minaz, Milou van Rijn, Roy Visscher Fotografie: André van den Akker (dronefotografie), Erica Turmel-Donker, Hans van Eerbeek, Jan Burgman, Margreeth Kruise, Opmaakredactie: José Stroo Druk: Drukkerij Hoekstra, Emmeloord Bezorging: Verspreidingsbureau All-in Verspreidingen www.verspreidingen.nl Geen krant ontvangen? Mail uw straatnaam en huisnummer naar: bezorgklachten@vinexpress.nl Afhaalpunten: De Vinexpress is ook af te halen bij het Cultuurhuis, Boekhandel Westerhof, Jumbo en Albert Heijn

Adres Bestuur Stichting Vinexpress: Werkerlaan 1, 8043 LT Zwolle Mailadres redactie: redactie@vinexpress.nl Twitter: VinexpressNL Website: www.vinexpress.nl Adverteren in Vinexpress Stadshagen? telefoon 06 46065912 adverteren@vinexpress.nl Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. Ingezonden brieven kunt u alleen per e-mail aanleveren en moeten voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Het ontbreken van deze gegevens betekent: geen plaatsing. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren of in te korten. De Vinexpress heeft een oplage van 8.800 exemplaren. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

Inleverdatum kopij voor de editie van mei 2022: uiterlijk vrijdag 22 april 2022.

Stadshagen stemt stabiel Uit de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart blijkt dat zowel Stadshagen alsook heel Zwolle een stabiel kiezerskorps kennen. Zeven van de acht partijen uit de vorige raadsperiode behouden hun huidige zetelaantal. In Stadshagen behaalde de VVD de meeste stemmen, in heel Zwolle behield de ChristenUnie de koppositie, op de hielen gevolgd door GroenLinks. Meest opmerkelijk is het forse verlies van Swollwacht: deze lokale partij moest haar winst van drie zetels uit 2018 bij deze verkiezingen weer inleveren. En dat is geheel tegen de landelijke tendens in, waarbij lokale partijen aanzienlijke zetelwinst boekten. Nieuwkomers Volt en Partij voor de Dieren staan in Zwolle niet met lege handen, zij behaalden respectievelijk 1 en 2 zetels. Stadshagen stemde niet veel anders dan Zwolle als geheel. Meest bijzondere is dat Stadshagen duidelijker dan Zwolle als geheel een VVD-wijk is: Stadshagen 16,9% versus Zwolle 12,1%. De ChristenUnie scoorde in Zwolle wat beter dan in Stadshagen (15,1% versus 16,7%); hetzelfde geldt voor GroenLinks (15,8 versus

Inmiddels is afscheid genomen van de vorige gemeenteraad

16,7). Van de kleinere partijen wist Volt in Zwolle als geheel beter te scoren dan in Stadshagen: 5,1% ten opzichte van 3,9%. Bij de overige partijen zijn geen bijzondere afwijkingen zichtbaar. Stadshagenaren verkozen Werden er in 2018 vier raadsleden uit Stadshagen verkozen, bij de recente verkiezingen treden er zes wijkgenoten aan in de nieuwe gemeenteraad. Voor de PvdA

Foto archief Vinexpress

treedt Mart oude Egberink opnieuw aan als raadslid, evenals Evelina Bijleveld van Swollwacht. De nieuwe fractie van GroenLinks telt twee wijkgenoten: Marloes Rietman en Theo Peenstra. Jolien Elshof komt opnieuw voor de ChristenUnie in de raad. Nieuwkomer is wijkgenoot Suzanne de Sevren Jacquet voor D66. In een van de komende uitgaven van de Vinexpress stellen deze zes zich voor aan de wijk.

Zo stemde Stadshagen in vergelijking met Zwolle als geheel

Partij

Stemmen

Zwolle

Bestuur Stichting Vinexpress: Inez van Slooten, Mieke Pape, Nettie Roes bestuur@vinexpress.nl

Zes wijkgenoten in nieuwe raad

Zetels

absoluut - procentueel

procentueel

2018

2022

ChristenUnie

1366 - 15,1%

16,7%

7

7

GroenLinks

1390 - 15,8%

16,7%

7

7

VVD

1531 - 16,9%

12,1%

5

5

D66

1099 - 12,2%

11,6%

4

4

CDA

852 - 9,5%

9,3%

4

4

Swollwacht

808 - 9,0%

8,5%

6

3

SP

489 - 5,4%

6,2%

2

2

Partij vd Dieren

352 - 3,9%

5,1%

-

2

Volt

299 - 3,3%

3,7%

-

1

Opm: Bovenstaande cijfers geven geen exact beeld van het aantal stemmen per partij. Kiezers zijn niet verplicht in hun eigen wijk te stemmen. Ze geven dus een indicatie van de stemverdeling over de partijen.

Uitbreiding winkelcentrum weer stap dichterbij

Winkeliers beducht voor tekort aan parkeerplaatsen

De winkeliersvereniging is een vaste overlegpartner in het proces van de uitbreiding. Zo kan het voorlopige ontwerp van het complex de instemming van de winkeliers wegdragen. ‘De locatie en de gedane aanpassingen voldoen,’ aldus Nagelmaeker. ‘Ook de bereikbaarheid is goed, maar de ‘knip’ tussen de parkeervoorzieningen maakt circuleren bijna onmogelijk.’ De kritiek betrof dus met name de parkeervoorzieningen. Nagelmaeker: ‘Het aantal parkeerplaatsen is echt onacceptabel laag en onbegrijpelijk.’

Paviljoen Naast de bezwaren van de winkeliersvereniging werden er meerdere zienswijzen ingediend tegen het te realiseren paviljoen. In de beleving van meerdere omwonenden komt het paviljoen te dicht bij hun appartementen en is het ook te hoog, wat leidt tot vermindering van zonen daglicht. ‘Er is geen sprake van onevenredige afbreuk van de woonsituatie ten opzichte van de bestaande situatie,’ meent het college van burgemeester en wethouders. Niettemin stemde de raad

in met deze en andere reacties op de plannen. Enkele raadsleden zagen voor de winkeliersvereniging nog voldoende ruimte om in het vervolgtraject tot over-

eenstemming te komen over de parkeercapaciteit in het centrum. De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan uiteindelijk unaniem vast, waardoor de realisering van de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen weer een stap dichterbij is gekomen. De start van de bouw wordt nog dit jaar verwacht, waarna het centrum in de tweede helft van 2024 gereed zou kunnen zijn. 

De winkeliers uit het winkelcentrum Stadshagen maken zich zorgen over de hoeveelheid parkeerplaatsen die met de uitbreiding van het centrum gepaard gaat. Voorzitter Jeroen Nagelmaeker van de winkeliersvereniging uitte die zorgen bij de vaststelling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad. Hij deed een beroep op de raadsleden om in het plan 140 parkeerplaatsen meer op te nemen dan nu is voorzien. ‘Juist voor de functie van een wijkwinkelcentrum kan een matige parkeervoorziening ervoor zorgen dat het centrum om die reden wordt gemeden,’ hield Nagelmaeker de gemeenteraad voor.

De uitbreiding van het winkelcentrum zal in 2024 worden afgerond Foto archief Vinexpress

03


WijZ rolt project ‘Vitaal & Veilig Thuis’ uit in Stadshagen Door Iris Maes Stadshagen staat vooral bekend als een jonge, moderne wijk met veel gezinnen met jonge kinderen. Toch heeft Stadshagen ook een flinke groep oudere inwoners, waaronder 1601 zelfstandig wonende 70-plussers. Speciaal voor hen is het project Vitaal en Veilig Thuis in het leven geroepen, waarbij langer zelfstandig thuis blijven wonen centraal staat. ‘De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunnen blijven wonen en heeft Vitaal & Veilig Thuis opdracht gegeven om alle 70-plussers in de gemeente gratis en vrijblijvend advies te geven over hun woonsituatie,’ vertelt Marloes Holterman, projectleider Vitaal & Veilig Thuis bij WijZ. ‘Na een pilot in 2017 in de Aa-landen is het project uitgerold in Westenholte, Zwolle-Zuid en Dieze. In juni krijgen ook de 70-plussers in Stadshagen een schriftelijke uitnodiging van de gemeente

om samen met een adviseur van Vitaal & Veilig Thuis hun persoonlijke woonsituatie onder de loep te nemen. Daarbij kan gekozen worden voor een huisbezoek, een telefonisch welzijnsgesprek of een welzijnsgesprek op een WijZ-locatie,’ aldus Marloes. Verbinder Aan de hand van een digitale vragenlijst worden eventuele knelpunten, wensen, behoeften en mogelijkheden samen met de cliënt in kaart gebracht. Op basis hiervan vindt een advies plaats over de woning, valpreventie, het welzijn en een passend programma. ‘Vooral bij een huisscan bij de ouderen thuis kan met praktische tips zoals vervanging van een gasslang of het weghalen van losse vloerkleedjes preventief geadviseerd worden, zodat valincidenten voorkomen kunnen worden,’ licht Marloes toe. Met toestemming van de cliënt worden de specifieke hulpvragen opgepakt door de betreffende samenwerkingspartners of wordt door-

verwezen naar de Social Workers van WijZ. De map met de resultaten van de huisscan blijft bij de cliënt thuis achter, zodat deze later nog eens geraadpleegd kan worden. ‘Na een jaar worden deelnemers weer gebeld om te informeren hoe het gaat en of wij nog wat voor hen kunnen betekenen,’ vult Marloes aan. Naast adequate opvolging van de hulpvraag zorgen de samenwerkingspartners er ook voor dat de vrijwilligers die nodig zijn voor dit project worden opgeleid. Marloes: ‘Ook voor dit project zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger bij WijZ ben je het visitekaartje van alle samenwerkingspartners en verbinder tussen de hulpvraag van de cliënt en de samenwerkingspartners van Vitaal & Veilig

Wat is er nou mooier dan zo lang mogelijk zelfstandig en veilig in uw eigen, vertrouwde huis wonen? Weten wat daarvoor nodig is? Maak dan een afspraak voor een huisbezoek via huisbezoeken@vitaalenveiligthuis.nl of neem contact op met WijZ Welzijn: 038 - 8 515 700. Vrijwilliger worden? Kijk voor meer informatie op www.wijz.nu of bel 038 - 8 515 700.

Thuis. Binnen het project is behoefte aan adviseurs, planners, postbodes en belteamleden. In mei starten de trainingen voor vrijwilligers die nodig zijn voor de huisbezoeken in Stadshagen.’ Event Speciaal voor Zwolse zeventigplussers wordt op maandag 25 april de Vitaal & Veilig Thuis-dag georganiseerd. Een gratis evenement boordevol informatie, inspiratie en advies over zo lang en veilig mogelijk zelfstandig wonen. Het programma, met medewerking van o.a. neuropsycholoog Erik Scherder, is gesplitst in een ochtend- en middagdeel. Informatie: www.vitaalenveiligthuis.nl.

Foto Margreeth Kruise Alle informatie overzichtelijk gebundeld in de Vitaal & Veilig Thuis documentatiemap

Brenda Koper

Liefde voor het vak,

geïnspireerd door mensen

Uw uitvaartbegeleider in Zwolle

Doorgaan terwijl u stilstaat, het lijkt onmogelijk. Voor u, uw verdriet en voor uw dierbaren zijn wij uw bron voor zorg en aandacht. Wij zijn u een stap voor óf zijn simpelweg uw achtervang. Gedreven door de liefde voor ons vak en geïnspireerd door mensen. Niets is onmogelijk.

Vegro is jouw zorgwinkel voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen. Waar kun je ons vinden? Vegro zorgwinkel Zwolle Vechtstraat 104, 8021 AZ Telefoon: 0900 – 288 77 66

Klantwaardering

9,3

Afscheid op uw manier.

Overlijden melden: 038-4536320 24 uur per dag bereikbaar

Last van slechte Wifi?

www.meander-uitvaartbegeleiding.nl

APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAATMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMAGE • MANUELE THERAPIE • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANRELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • KINOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIE BIJ KANKER • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • Wapenveld Klapperdijk 28E NENTIE/ZWANGERSCHAP • SPANNINGSGERELATEERDE KLACHTEN • VAAT8191 AE Wapenveld + Ergotherapie MEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • SPORT/TAPING • KAAKPROBLEMEN • LYMFysiotherapie AGE • MANUELE THERAPIE + • KINDERFYSIOTHERAPIE • FYSIOTHERAPIEZwolle BIJ Assendorperstraat 166 + Psychomotorische therapie • DUIZELIGHEID EN HOOFDPIJN • INCONTINENTIE/ZWANGERSCHAP • SPAN8012 CD Zwolle RELATEERDE KLACHTEN • VAATPROBLEMEN/AANMETEN STEUNKOUSEN • APING • KAAKPROBLEMEN • LYMFEDRAINAGE • MANUELE THERAPIE • Nunspeet Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 6-1 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Profitgym Zwolle-Zuid Van der Heydenstraat 12 8014 ZZ Zwolle 038 465 40 00

Zwolle-Zuid Van der Capellenstraat 137 8014 VW Zwolle 038 465 40 00

Aa-Landen Dobbe 72a 8032 JX Zwolle 038 453 20 22

Stadshagen Werkerlaan 267 8043 LV Zwolle 038 420 31 00

Profitgym Stadshagen Belvédèrelaan 375 8043 VD Zwolle 038 420 31 00

Raalte Hammerweg 8 8101 NE Raalte 06 1329 3668

Profitgym Dalfsen Kampmansweg 8 b 7722 RV Dalfsen 038 465 40 00

FysioZwolle.nl

04

Loop bij ons binnen!

Laan 53 8071 JH Nunspeet

www.rijssolutions.nl | info@rijssolutions.nl | 038 447 78 71


Straatpraat door Marty Kreeft

Claire Walkate voelt zich veilig in Stadshagen Voor Straatpraat interviewde ik deze keer Claire Walkate, die toevallig een buurvrouw bleek te zijn van collega Geert. Zij heeft vorig jaar, in september, ook al in deze krant gestaan.

Stadshagen hebben, is ook erg prettig. En de mensen zijn over het algemeen wel behulpzaam, moet ik toegeven. Als ik op straat een tremor krijg [red. het plotseling trillen van ledematen als gevolg van Parkinson] schieten mensen altijd wel bezorgd en zorgzaam te hulp.’

Woon je in Stadshagen en zo ja, hoelang al? ‘Sinds 2009. Mijn roots liggen in Rotterdam. In 2009 woonde ik in HoogezandSappemeer alwaar ik schooldirecteur van een katholieke school was. In die tijd werd er Parkinson bij mij ontdekt. Ik ben toen tijdelijk bij mijn zus, die in Zwolle, in Stadshagen woonde, ingetrokken. Het idee was dat ik een jaartje in Zwolle zou gaan wonen, maar ik ben er blijven hangen.’ Hoe is het leven met Parkinson voor je? ‘Ik ben afgekeurd. Dat is onvermijdelijk met een progressieve ziekte als Parkinson. Maar ik ben nu zelf met een project bezig waar ik heel erg in geloof. Ik help kinderen die binnen het reguliere onderwijs niet hun draai vinden. Ik wijt dat aan het gegeven dat de school vaak niet meer goed aansluit bij de maatschappij. De school – met de beste bedoelingen – denkt het kind klaar te maken voor de maatschappij. Maar niemand weet hoe de maatschappij er over bijv. 10 jaar uitziet want alles verandert zo snel. Een kind

En welke ergernissen heb je? ‘Ik zou echt heeeel graag eens willen praten met degene die de fietspaden ontworpen heeft, want die staan namelijk haaks op elkaar. Als je een bocht moet nemen, moet je bijna eerst afstappen om die bocht te nemen. Bij het winkelcentrum is het ook levensgevaarlijk voor fietsers. Mijn dochter is jaren geleden al fietsend door een bus aangetikt op de bussluis van De Zevensprong.’ Claire Walkate ergert zich aan de fietspaden

moet vooral leren wie hij/zij is en wat hij/zij kan en juist niet een soort eenheidsworst worden, denk ik. Het draait nog steeds om de kenniseconomie en om feitenkennis terwijl je heel veel info tegenwoordig gewoon op internet kunt vinden. Het is juist belangrijk om zo jong mogelijk te ontdekken waar je talent ligt.’ Wat zijn volgens jou de positieve punten van Stadshagen? ‘In het begin vond ik het heel lastig om-

dat Stadshagen toen vooral bestond uit vrouwen die zwanger waren, net zwanger waren geweest of zwanger wilden worden. Ik voelde ik mij daardoor onwijs oud. Zonder baby telde je niet mee, zo voelde het. Ik woonde ook in een straat waar men weinig contact legde met elkaar. Ik vind de afwisselende architectuur wel mooi. Dat maakt de wijk niet zo’n standaard vinexwijk. Dat je binnen 5 minuten in het buitengebied bent, vind ik ook heel positief. O, en dat we nu station

Heb je misschien ook verbeterpunten voor de wijk? ‘Die achterlijke knip. En de fietspaden natuurlijk. Die knip is ook voor fietsers levensgevaarlijk.’ Voel je je veilig in de wijk Stadshagen? ‘Ik voel mij heel hier veilig. Maar ja, ik ben Rotterdam gewend hè, ha ha.’ Zou je Stadshagen als wijk aanraden aan anderen? En zo ja, waarom? ‘Niet per se maar ook niet per se niet.’

Agenda • Voorleesuurtje voor peuters mét knutselactiviteit Zondag 1 mei van 10.00 – 11.00 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Speciaal voor de kleintjes een gezellig uurtje in de ruimte achter de bistro. Vaders, moeders, opa's en oma's kunnen naar eigen inzicht lekker genieten van bijvoorbeeld een (h)eerlijk kopje koffie bij de Bistro. Het voorleesuurtje wordt iedere eerste zondag van de maand georganiseerd. Kosten: €0,50 per kind. Vrienden van de Stadshoeve kunnen gratis aansluiten. Meer informatie: www.parkdestadshoeve.nl. • Gilde Taalcafé Stadshagen Donderdag 21, 28 april en 5 mei 9.00 – 10.30 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. In het Taalcafé wordt in kleine groepjes gesproken over allerlei onderwerpen zoals gezondheidszorg, onderwijs, Nederlandse cultuur, etc. Ook taalspelletjes en uitspraakoefeningen komen aan bod. Zo leer je spelenderwijs de Nederlandse taal beter spreken en kom je in contact met andere mensen. Deelname is gratis. Aanmelden via www.stadkamer.nl. • Spelen met robots Vrijdag 15, 22, 29 april en 6 mei 15.00 – 17.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Voor kinderen van 6 tot ongeveer 12 jaar. Divers aanbod van spullen voor verschillende leeftijden waarmee geprogrammeerd kan worden. Van eenvoudig tot wat ingewikkelder. Maak bijvoorbeeld je eigen filmpje met Stickbot Studio, bouw

eenvoudige machines met LEGO, programmeer de Dash en Dot robots, de Blue-bot, de Ozobot en de Raspberry pi. Er is begeleiding als je vragen hebt. Gewoon bezig gaan en ontdekken! Deelname gratis (open inloop). • Paaseieren zoeken voor kinderen t/m 11 jaar Maandag 18 april (2e paasdag), Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Er zijn drie rondes; om 10.00 uur, 11.00 uur en 12.00 uur. Bij elke ronde is er plek voor 60 kinderen. Kosten: kaart in de voorverkoop €2,50 per kind. Op de dag zelf €3 per kind. Paaseieren combineren met een lekkere paasbrunch? Reserveer dan een (h)eerlijke paasbrunch voor €29,50 p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar €2,50 per levensjaar. Bij deze paasbrunch is het paaseieren zoeken inbegrepen voor kinderen t/m 11 jaar. De paasbrunch is van 10.00 - 12.00 uur of van 12.30 14.30 uur. Informatie en aanmelden via www.bistrodestadshoeve.nl.

maken en veilig opslaan van wachtwoorden. Ook met vragen over je laptop of pc kun je hier terecht. Vergeet niet je pc of laptop mee te nemen! • Workshop ‘Het dak repareren als de zon schijnt’ door Ria van Herk van Gerrits Van Herk, Ondernemers Netwerk Stadshagen Woensdag 20 april om 19.30 uur, Park & Bistro De Stadshoeve, Arendshorstlaan 23. Nog geen lid? Meld je dan aan als

introducé via www.ondernemersnetwerkstadshagen.nl en maak kosteloos en vrijblijvend kennis met dit netwerk. • Repair Café Zaterdag 30 april, 10.00 – 14.00 uur, Cultuurhuus, Werkerlaan 1. Iedere laatste zaterdag van de maand staan diverse vrijwillige vaklieden klaar: elektriciens, naaisters, houtbewerkers en een fietsenmaker helpen gratis bij alle mogelijke reparaties.

• Spreekuur Digi-hulp met SeniorWeb Stadshagen Woensdag 20 en 27 april, en woensdag 4 en 11 mei 10.00 – 12.00 uur, de Stadkamer, Werkerlaan 1. Elke woensdagochtend is er in Stadkamer Stadshagen een spreekuur voor vragen en ondersteuning op digitaal gebied. Het is een spreekuur waar je antwoord krijgt op vragen over apps, e-books, social media, Office, het gebruik van smartphone of tablet, het aanmaken en gebruik van DigiD, het aan-

05


Gluren bij bewonersinitiatieven, dat kan op 21 mei! In bijna al mijn columns komt het terug, bewonersinitiatieven. En wat hebben we al veel initiatieven in Stadshagen! Van het vergroenen van hele straten tot het creëren van speel- en ontmoetingsplekken. Stadshagen wordt steeds meer van de bewoners en dat is natuurlijk de bedoeling! Omdat Stadshagen 25 jaar bestaat, lijkt het mij leuk en inspirerend als bewoners eens een kijkje kunnen nemen bij verschillende initiatieven. Daarom zijn er op zaterdag 21 mei van 13.00 tot 17.00 uur verschillende initiatieven die een soort open huis houden. Sommige initiatieven zijn al helemaal afgerond en sommige zijn nog in ontwikkeling. Alle initiatieven laten zien hoe mooi het is om samen met buren of wijkbewoners je schouders onder een initiatief te zetten. Niet alleen wordt de buurt daar mooier van, ook het onderlinge contact wordt versterkt en dat maakt het wonen in de wijk natuurlijk een stuk fijner! Dus ben je nieuwsgierig of wil je weten hoe je zelf een initiatief opzet? Kom langs, bewoners vertellen je er graag meer over! In de volgende Vinexpress vind je een over-

zicht van de deelnemende initiatieven en het programma, overal is namelijk wat leuks te doen en beleven. Voor meer inspiratie over het vergroenen van je straat of eigen tuin kun je tegenwoordig ook bij de basisscholen terecht. Momenteel zijn bijna alle scholen in de wijk bezig met het vergroenen van het schoolplein. Logisch, want uit onderzoek blijkt dat groene schoolpleinen zorgen dat leerlingen met meer plezier naar school gaan, er minder wordt gepest, de concentratie in de klas aanzienlijk toeneemt en de creativiteit wordt gestimuleerd. Welke school wil dat nu niet?! Daarnaast zorgt een groen schoolplein voor verkoeling in de zomer en kan het een mooie rol vervullen bij natuureducatie. Ook voor de buurt is een groen schoolplein een aanwinst, na schooltijd kan er lekker gespeeld worden. Zo zie ik langzamerhand om mij heen Stadshagen verder vergroenen, komt er meer biodiversiteit en ziet iedereen steeds meer de noodzaak in van een groene leefomgeving. Dat maakt mij trots!’

11 woon-werkkavels te koop aan de Scholtensteeg

Droomt u van een plek waar u wonen én werken kunt combineren? Of heeft u een hobby die om veel ruimte vraagt? De gemeente Zwolle heeft nu 11 ruime woon-werkkavels te koop aan de Scholtensteeg. De prijzen liggen tussen de 395.000 en 505.000 euro kosten koper incl. btw. Inschrijven kan tot dinsdag 10 mei 16.00 uur. Weids wonen en werken Aan de Scholtensteeg woont en werkt u tussen stad en land. U ervaart er de rust en ruimte van de Mastenbroekerpolder,

Marjolein Geurtsen, wijkregisseur gemeente Zwolle www.zwolle.nl/stadshagen25 www.zwolle.nl/mijnwijk

Kinderen genoten van workshop

Zandsculpturen bouwen aan de Milligerplas

met elk seizoen weer een uniek vergezicht. Tegelijkertijd is de Scholtensteeg goed bereikbaar en liggen de voorzieningen van Stadshagen en het levendige centrum van Zwolle op fietsafstand. Meer informatie Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.zwolle.nl/kavels. Bij vragen kunt u contact opnemen met team kopersbegeleiding van de gemeente Zwolle via 038 - 498 22 00 of e-mailadres: ikbouwmijndroomhuisin@zwolle.nl.

FEESTIVAL 25 JAAR STADSHAGEN BUNGEE JUMP TRAMPOLINE

- URBAN PLATFORM - LIVE COOKING POPCORNMACHINE SUIKERSPINMACHINE -

STORMBAAN

WORKSHOPS EN MEER...

7 MEI 2022 IN HET TWISTVLIETPARK van 13:00-16:00 : ROEP DOELG ONGEREN &J JEUGD

TWIST

N GRAF

Foto Jan Burgman

Zaterdag 26 maart was er een bijzondere activiteit voor de kinderen van Stadshagen op het strand van de Milligerplas. Door middel van een workshop werden hen de fijne kneepjes van het maken van een zandsculptuur bijgebracht. Het betrof een activiteit in het kader van het

06

25-jarig bestaan van Stadshagen en werd aangeboden door Van Wonen, gebieds- en vastgoedontwikkelaar uit Zwolle. Tientallen kinderen maakten fraaie kunststukken en werden beloond met een versnapering en verrassing.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR JONGEREN

F 11:00

-16:00


20 JAAR

25 jaar Stadshagen

Cultuurmuis Stadshagen Door Albert Dam, docent muziek en muziek-ambassadeur Stadshagen

certen aan de rand van het Twistvlietpark. Het leek zo mooi.

Ja, u leest het goed, er is hier geen sprake van een typefout. Hoewel de fijne wijk Stadshagen nog altijd blijft groeien en hoewel vele bewoners naar tevredenheid hier hun habitat hebben gevonden, komt de culturele sector in onze wijk maar moeizaam van de grond. Dit stuk zou een lange klaagzang kunnen worden, maar dat wordt het niet. Er zijn namelijk ook veel kansen die alleen nog niet ten volle worden benut. Het is gewoon zonde dat de muis niet groeit terwijl zijn huis dat wel doet.

Voetbal In een jonge wijk is er doorgaans veel positieve energie: iedereen wil bouwen aan zijn nieuwe wijk en wil ook verbindingen leggen, wat de sociale cohesie ten goede komt. Tel hier het grote aantal kinderen bij op en je hebt goud voor het oprapen. Geef een groep kinderen een bal: ze schoppen er tegenaan. Geef kinderen een instrument en ze willen muziek maken. Het enige wat hiervoor nodig is, is het ontsteken van het culturele waakvlammetje dat bij kinderen altijd brandt. Deze intrinsieke motivatie voor muziek en cultuur is bij kinderen altijd aanwezig. Elke zichzelf respecterende samenleving zou er zorg voor moeten dragen dat dit cultuurvlammetje te allen tijde kan worden ontstoken. En als we dat dan niet voor de kinderen doen, dan doen we het wel om de wereldproblemen op te lossen of om onze maatschappij wat socialer te maken. Inmiddels zijn er namelijk genoeg bewezen succesvolle projecten waarbij muziekparticipatie als middel wordt gebruikt om sociale problemen op te lossen, bijvoorbeeld in de sloppenwijken van Venezuela (El Sistema), maar ook in Amsterdam (Het Leerorkest).

Ik reken mijzelf tot een Stadshagenaar die de bloei van de wijk behoorlijk heeft meegekregen, aangezien ik vanaf 2004 bewoner ben van onze wijk. Met mijn professionele achtergrond in de muziek ben je er dan extra op gespitst: wat gaat er hier opgebouwd worden voor onze mooie sector? Met de komst van het Cultuurhuis op een schitterende locatie was mijn eerste gevoel euforisch: ”Dit wordt een muziekschool inclusief concertzaal op een Alocatie! Zo hoort het, gemeente Zwolle!” Helaas werd in de loop van de tijd de invulling van het Cultuurhuis Stadshagen een teleurstelling: van cultuur is er in het huis op dit moment amper sprake. Voor actieve cultuurparticipatie en -consumptie moeten we elders in de wijk zoeken; helaas geen huis vol muziek-, ballet- en schilderlessen, toneelcursussen en con-

spaard, schoten de particuliere initiatieven uit de grond. Het afbreken van dit herkenbare maatschappelijke platform voor cultuur is echter een politieke blunder, aangezien de actieve cultuurparticipatie net als voetbal een algemeen nut dient waar iedereen gebruik van zou moeten kunnen maken. Vraag en aanbod zijn door bovengenoemde ontwikkeling verder van elkaar verwijderd dan ooit en wij weten allemaal dat onbekend onbemind maakt. Tegelijkertijd ziet iedereen ook

Vier het samen met Doomijn Kinderopvang de

tussen 10.00 – 13.30 uur Een hele ochtend vol g n verwonderi Speel mee!

Vervolg op pagina 08

Albert Dam, muziek-ambassadeur voor Stadshagen

Weetje:

hut

Maandag 2 mei

dat kinderen muziek willen maken, inclusief onze Koningin als ambassadeur van het vak muziek op de basisschool. Deze ambivalente houding heeft ertoe geleid dat het particuliere aanbod van muziekdocenten onduidelijk is en bovendien een kwaliteitskeurmerk ontbeert.

Particulier initiatief Als gevolg van de bezuinigingsronde op cultuur waarbij ook onze gemeentelijke muziekschool (Muzerie) niet werd ge-

Hoera, Stadshagen bestaat 25 jaar! Doomijn Kinderopvang viert samen met de wijk Stadshagen een feestje. En niet zomaar eentje: de wijk Stadshagen bestaat namelijk 25 jaar! En dat vieren we natuurlijk véél liever met jou, daarom hebben we de leukste activiteiten bedacht om deze dag heel speciaal te maken! Vier je mee? Dan zien we je graag op:

VINEXPRESS

• In Stadshagen wonen 27.028 volwassenen en 8.054 kinderen.

Verwonderhut voor alle kinderen Een ware belevenis voor kinderen. Kijken, voelen, ontdekken en spelen met kosteloos materiaal. Van buizen tot fietsbanden, je kan het zo gek niet bedenken. Laat je fantasie de vrije loop en maak het mooiste verwonderbeestje! Wist je dat je zelfs een kijkje kan nemen in de hut van Jut? Hier kom je ogen, oren en handen tekort. Kom jij je ook verwonderen?

• Vanaf 1 januari 1998 konden kinderen in Stadshagen naar de basisschool. De Krullevaar was als eerste klaar. Het gebouw deelden ze tijdelijk met De Zevensprong. • Het ontwerp van het jongerencentrum Level Z is door jongeren in de wijk bepaald. Het jongerencentrum is officieel geopend op 17 april 2009.

Locatie: Werkerlaan 1 (bij het speeltuintje)

Muzikaal Prentenboek Voorlezen en muziek maken bij grote, schitterende platen. Dat klinkt toch fantastisch? Maar het mooiste moet nog komen: jij kan dit van dichtbij meemaken! Speel samen met jouw kleine muzikant mee op eenvoudige instrumenten, zing kinderliedjes uit volle borst en dans met kleurrijke materialen. Zo wordt samen lezen wel héél leuk.

Foto Martien Hovestad

Agenda

Maandag 2 mei 10.00 tot 13.30 uur Ochtend van verwondering voor kinderen van 0 tot 4 jaar Zaterdag 7 mei 11.00 tot 16.00 uur Festival voor jongeren Zaterdag 21 mei 13.00 tot 17.00 uur Initiatievenwandeling Colofon Gezamenlijke jubileumpagina van de gemeente Zwolle en de Vinexpress ter gelegenheid van de viering 25 jaar Stadshagen. www.zwolle.nl/stadshagen25

Tijden: 10:00-10:45u en 12:00 – 12:45u (vol=vol) Adres: Cultuurhuis Stadshagen

HET BRUISENDE HART VAN

JAAR STADSHAGEN 07


Vervolg van pagina 07

Cultuurmuis Stadshagen Vuurvogel Academie Vanuit mijn expertise als docent muziek aan het Meander College krijg ik daarom regelmatig de vraag ‘of ik nog een muziekdocent weet’. Uiteraard kan ik hierin adviseren, maar het is toch een gemiste kans dat dit via mij moet en niet kan via een Cultuurhuis in de wijk. In het verlengde van deze adviserende rol heb ik daarom de Vuurvogel Academie opgericht om zo beter aan deze vraag te kunnen voldoen. Binnen de Academie van Stichting de Vuurvogel hebben alle educatieve elementen een eigen plaats gekregen. Naast de ambassadeursfunctie die het jeugdor-

kest altijd al heeft gehad (het jeugdorkest promoot klassieke muziekparticipatie onder jongeren), is er soms onbewust veel muziekeducatie binnen onze stichting. Door ook alle partnerdocenten op te nemen in de Academie is het educatief platform voor muziek een feit.

gekend. Ook het succesvolle Lenteconcert van de Vuurvogel heeft de weg naar De Fontein gevonden, nadat de zaal van het Cultuurhuis zo vreemd werd verbouwd (de zaal werd met een muur in twee stukken gedeeld) en het Cultuurhuis als concertzaal onbruikbaar werd.

Concertzaal Gelukkig zijn er veel privé muziekdocenten in Stadshagen en wordt er ook heel af en toe een culturele productie in de wijk gemaakt. De Fonteinkerk aan het Sterrenkroos heeft een mooie akoestiek voor klassieke muziek en heeft zelfs een succesvolle concertserie ‘Fonteinconcerten’

Symphonica Stadshagen Stadshagen bestaat 25 jaar en dat moet gevierd worden! Gelukkig zijn er meer culturele ondernemers in de wijk die met mij de uitdaging willen aangaan en culturele kansen willen grijpen. Een mooi nieuw project is het gratis festival ‘Symphonica Stadshagen’, dat plaats gaat vin-

den op zaterdag 25 juni aanstaande. Op de basketbal-landtong van het Twistvlietpad wordt een podium gebouwd waarbij het publiek op de boulevard van het park kan genieten van muziek. Het concert wordt verzorgd door Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel, aangevuld met solisten uit de wijk waaronder de jonge rappers van Fakkelteenz en klassiek zanger Bert van de Wetering. Een feestelijke dag met een schitterend slotconcert voor iedereen! En dan nu de muis flink voeren en laten groeien tot een olifant.

Lezers schrijven Gun de ganzen hun nest In onze krant van maart stond een artikel over de maatregelen die de gemeente uitvoert om de overlast van ganzen te verminderen. Niet iedere Stadshagenaar is daar blij mee, getuige onderstaande ingezonden brief. Een aantal mensen heeft kennelijk last van ganzen. Teveel ganzen, ze maken lawaai en ze veroorzaken last omdat ze door de straat lopen et cetera. Natuurlijk

gakken ganzen. Liever een plastic exemplaar met een aan- en uitknopje? Natuurlijk zijn er veel. Maar dan vader en moeder gans laten zorgen voor 1 klein gansje in plaats van hun volledige aantal kleintjes? Ik kan erg genieten van pa en moe gans, die trots met hun kroost rondlopen. Ja ook als ik even met de auto moet wachten tot ze overgestoken zijn. En als er een vlucht ganzen gakkend over mijn huis vliegt, dan kijk ik daar vol be-

wondering naar. Ja, dan gakken ze, maar om dat nu ‘lawaai’ te noemen? Als je woont in een wijk in de polder, dan zijn er vogels, sommige ook beschermd. Laten we daar blij mee zijn. Hebben wij wel het recht op de voorgestelde drastische manier in te grijpen in het aantal nakomelingen dat de gans mag hebben? Gun de ganzen hun nest en als we ingrijpen, laat dan zeker 3 of 4 eieren on-

gemoeid. Dat scheelt ook al heel veel. Wat moeten vader en moeder gans met 1 kleintje, dat toch veel risico loopt. Lang niet alle kleine gansjes worden groot. Wij wonen in een fijne wijk en daar horen ook de ganzen, zwanen etc. bij. Een beetje meer tolerantie maakt het leven wel makkelijker. Marthe Kalkhoven, Goudplevierstraat

Huisvestingsproblemen voor ouderen Geachte redactie, Wij zijn in 1998 in Stadshagen komen wonen, in een huis met vijf slaapkamers. Tijdens de kennismaking met de straatgenoten zeiden wij toen al tegen elkaar: 'over 10 of 15 jaar worden de huizen ons te groot'. Nu 24 jaar later wonen wij er nog steeds. Wij en een tiental anderen met ons, kunnen al jaren geen geschikt kleiner en/of toekomstbestendig woonhuis vinden. Bij de plas zijn er zeven gebouwd en ondanks alle goede bedoelingen en maximale inzet van het Knarrenhof Bestuur gaat ook het Knarrenhof in de Tippe niet DE oplossing worden. Kortom, dit was toen bekend en toen had de planning moeten beginnen. De wijk Stadshagen op zich is zeker niet verkeerd, maar in de bouwplanning had rekening gehouden moeten worden met doorstroming zodat grotere huizen voor gezinnen met kinderen beschikbaar waren gekomen. Ook meer recente voorbeelden lijken er op te wijzen dat gemeente de bouwplannen te veel of te vroeg overlaat aan de commerciële partijen en die hebben nu eenmaal financiële belangen op korte termijn en minder met maatschappelijke belangen op langer termijn. Dat is geen goed beleid en gaat ten koste van de nieuwkomers. Van mij zult u niet horen 'vroeger was alles beter', maar op een aantal essentiële punten mist Stadshagen de regie van het gemeentebestuur. Overigens was dat toen ook al bekend, de toenmalige burgemeester heeft eens gezegd dat in de

08

driehoek ambtenaren, B&W, en inwoners de meningen van de inwoners te weinig doorkomt. De voormalige wethouder, Margriet Meindertsma, geeft daar met het project aan het Zwarte Water volgens mij ook een mooi voorbeeld van. J.H. (gebruik initialen op verzoek van de inzender vanwege privacy, naam en adres bij de redactie bekend)

Veerman Makelaardij

IS W GRAT U U N G AN VRAA ALING A P E B E D WAAR

ZWOLLE

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer De warmte van morgen.

• Compleet inclusief advies en installatie De warmte van morgen.

Uw Stadshagenmakelaar www.veermanmakelaardij.nl

De warmte van morgen.

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl


Nagelstyliste Linda maakt kleine kunstwerkjes op vingernagels Om alles goed te desinfecteren wordt een ultrasoon apparaat gebruikt dat met geluidsgolven de gebruikte materialen schoonmaakt. Ze maakt hier bewust tijd voor vrij, zodat ze bij elke nieuwe klant met schone spullen kan werken. Ambitie om hier fulltime mee aan de slag te gaan heeft Linda niet: ‘Ik vind daarvoor mijn baan ook veel te leuk. Ik doe dit puur omdat ik hier mijn creativiteit in kwijt

kan. Ik kan mijn werktijden goed plannen rond mijn baan bij de IND. Ik werk alleen op afspraak en houd de weekenden vrij. Dat heb ik ook wel nodig: de weekenden zijn echt voor mezelf.’ Meer informatie is te vinden www.instagram.com/nailindahouse www.facebook.com/nailindahouse.

op of

EEN MOOI DE GASTHUIZEN IDEE VOOR MAAKT HET ZWOLSE SENIOREN? MOGELIJK! Doe uw aanvraag vóór 1 mei 2022

Linda haalt veel voldoening uit haar werk als nagelstylist

Door Erica Turmel-Donker Linda van der Veen was eind 2019 helemaal klaar met gewone nagellak, nadat ze vlak voor kerst voor de derde keer opnieuw haar nagels zat te doen. Ze stapte over op gellak, die onder een speciale UVlamp hard wordt en daardoor veel langer blijft zitten. Dit was het begin van een nieuwe hobby en uiteindelijk is het een mooie afleiding naast haar baan in loondienst geworden. Onder de bedrijfsnaam naiLINDAhouse is ze sinds een half jaar actief als nagelstyliste met nailart als specialiteit. ‘Ik vind het leuk om kunstwerkjes te creëren,’ zegt Linda over haar keuze voor nailart, nagelkunst dus. Linda werkt 32 uur bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en het werk als nagelstyliste is voor haar een mooie afleiding en geeft haar de nodige ontspanning. ‘Mijn klanten worden er ook ontspannen van, ik neem er ook de tijd voor en kan bij een manicure en uitgebreide nagelbehandeling zo twee uur bezig zijn.’ Opleiding Linda heeft diverse opleidingen en cur-

Foto Hans van Eerbeek

sussen gevolgd voordat ze van haar hobby haar werk maakte. ‘Iedereen kan nagelstylist worden en daar ook zelf les in geven, zonder dat ze enige opleiding gehad hebben. Dat wilde ik niet, dus ben ik mezelf gaan scholen zodat ik goed weet wat het vak inhoudt. Ik heb goed rondgekeken en kwam uiteindelijk terecht bij Urban Nails, wat een van de grootste merken in Nederland is en veel op het gebied van nailart biedt. De groothandel is gevestigd in IJsselmuiden, dus om de hoek. De eigenaresse daarvan heeft veel kennis van het vak en ook prijzen gewonnen, dus wist ik dat ik daar wel goed zat voor de opleiding.’ Het is belangrijk dat je als nagelstylist hygiënisch werkt en kennis hebt van verschillende nagelziektes. ‘Niet bij elke ziekte kun je iets op de nagels zetten, je kunt daar veel kwaad mee aanrichten. Als ik ergens aan twijfel, verwijs ik wel door naar de huisarts. Pas als die zegt dat het in orde is om gellak te laten zetten, doe ik dat.’

Op 1mei beoordeelt het bestuur van De Gasthuizen weer nieuwe aanvragen. Ga naar www.degasthuizen.nl/aanvraag. Stuur uw aanvraag in vóór1mei. Komt uw initiatief in aanmerking? De Gasthuizen biedt financiële bijdragen aan initiatieven die het welzijn van Zwolse senioren bevorderen. Deze steun is in het leven geroepen om iets extra’s te doen voor senioren, iets waarvoor binnen de betreffende organisatie geen geld beschikbaar is. Verenigingen, clubs en andere groepsverbanden met ideeën voor senioren, kunnen een bijdrage aanvragen.

www.degasthuizen.nl Lees hoe u een financiële bijdrage aanvraagt, welke initiatieven in aanmerking komen en hoeveel kans úw initiatief maakt op financiering.

Aan huis Linda heeft haar werkruimte aan huis, op zolder. Daar heeft ze een flinke keus aan allerlei kleuren gellak, met of zonder glitter, en nailart-mogelijkheden.

Stadshagen 25 jaar! Vier het samen met uw buren Stadshagen bestaat 25 jaar! Een mooie mijlpaal om bij stil te staan en te vieren. De 3 Zwolse corporaties deltaWonen, Openbaar Belang en SWZ ondersteunen graag initiatieven van huurders. Daarom stellen zij 3 x 300,00 euro beschikbaar om het 25-jarig bestaan van Stadshagen samen met de buurt te vieren. Huurt u bij één van de corporaties? Stuur dan uw idee naar info@swz.nl, info@openbaarbelang.nl of info@deltawonen.nl en maak kans op 300,00 euro. Dit geld kunt u gebruiken om samen met uw buren het 25-jarig bestaan van Stadshagen te vieren. Ga voor de actie en voorwaarden naar www.swz.nl/25jaarstadshagen. 09


Naam: Janco Cnossen Geboortejaar: 1946 Geboorteplaats: Winschoten Beroep: Gepensioneerd Burgerlijke status/kinderen: Getrouwd, drie kinderen, acht kleinkinderen

Door Geert Jan den Hengst Dat hij een erepenning van de stad Zwolle heeft mogen ontvangen. Maar ook dat hij veel voor de landelijke en later Zwolse politiek heeft betekend. Of dat hij nog in de raadscommissie zat die Stadshagen mocht uitdenken en ontwikkelen. Genoeg redenen om Janco Cnossen als Bijzondere Stadshagenaar te belichten. Maar waar te beginnen, als iemand zo’n veelzijdige carrière heeft gekend. Als kind van vijf verhuisde Janco met ouders en broers en zussen van Winschoten naar Den Haag. ‘Het was daar fijn wonen, tot in 1965 de dienstplicht mij naar Apeldoorn bracht. Daar werd ik ingedeeld bij de Koninklijke Marechaussee.’ De militaire opleiding beviel goed en hij besloot om in beroepsdienst over te gaan. ‘Dat was voor mij een vormende periode. Discipline en structuur waren belangrijk in ons grote gezin, maar het kreeg nu een andere dimensie.’ De jaren zestig waren woelige jaren met een politieke en maatschappelijke overgang. Er was een sterke drang naar verandering en dat riep grote tegenstellingen op.

‘Het aanvaarden doet iemand uit overtuiging en plichtsbesef’

‘In mijn standplaats Amsterdam was dit zichtbaar door de kraakbeweging en de Provo’s. Met opengebroken straten en verstoring van de openbare orde. Politie en Marechaussee werden ingezet, maar we waren letterlijk en figuurlijk onvoldoende voorbereid op zo’n omvang van geweld. Neem die rieten schilden van destijds. Veel collega’s van mij hebben toen blijvende schade opgelopen.’ Politiek Na zijn huwelijk koos hij voor meer stabiliteit in het leven en kwam terecht in managementfuncties. Aanvankelijk bij de Politie, daarna bij de gemeente. Onderwijl waren er, feitelijk al vanaf zijn 16e, allerlei bestuursfuncties waar hij van genoot. In de kerk en het kerkelijk jeugdwerk, later werden dat onderwijs en met name politiek. ‘Het aanvaarden doet iemand uit overtuiging en plichtsbesef. Je werd ervoor gevraagd of gekozen en je deed het omdat je zo kon bijdragen aan betekenisvolle aspecten van de samenleving. Besturen is voor mij geen ambitie, maar het gevolg van een vraag.’ Politiek heeft hij altijd zeer interessant gevonden. Vanaf zijn 22e was hij actief voor het GPV, het Gereformeerd Politiek Verbond, wat later ChristenUnie werd.

10

Op de fietsbrug over de Hasselterweg

Foto Margreeth Kruise

‘Besturen is voor mij geen ambitie, maar het gevolg van een vraag’ Wonend in de Zaanstreek was hij voorzitter van het lokale en later ook het provinciale GPV-bestuur. ‘In 1978 werd ik gekozen tot lid van het landelijk hoofdbestuur. Na in enkele commissies te hebben gezeten werd ik in 1984 benoemd tot landelijk secretaris. Dat heb ik gedaan tot 1993.’

in 1998 stond ik derde op de kandidatenlijst, achter Bert Kunnen en Arie Slob. Dat leek mij een veilige plek omdat ik op dat moment ook nog landelijk voorzitter was van het GPV en we naar verwachting niet meer dan twee zetels zouden halen. Dat werden er dus drie, waardoor ik toch raadslid werd.’

Die jaren waren, politiek gezien, behoorlijk heftig. Er was veel discussie over het al dan niet samengaan met de RPF, de Reformatorische Politieke Federatie. De politieke programma’s en principiële uitgangspunten leken op elkaar. Maar fusie was niet vanzelfsprekend. De oorsprong van beide partijen bracht bij de fusie sterke emoties mee en dus verdeeldheid. ‘Niemand wilde daarom de nieuwe partijvoorzitter worden toen deze aftrad. Ik eigenlijk ook niet, maar iemand moest het doen. Ik ging overstag en ben zes jaar landelijk voorzitter geweest. Op 22 januari 2000 heb ik de akte van fusie getekend. Toen ik een paar maanden daarna het stokje doorgaf, werd ik bij die gelegenheid door Hare Majesteit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.’

Bij de volgende verkiezingen in 2002 groeide de ChristenUnie naar vijf zetels, men mocht meedoen met het college en Janco werd wethouder met o.a. Mobiliteit in zijn portefeuille. Al met al bleef hij dat tot 2010. Daarna bleef hij adviserend beschikbaar voor de partij. ‘Na mijn pensioen heb ik allerlei leuke activiteiten in en rond de stad mogen doen, zoals het voorzitterschap van de Stichting Ouderenzorg in Wijthmen. En bestuurslid van PEC/United, de meer op maatschappelijke doelen georiënteerde tak van voetbalclub PEC.

Zwolle Onderwijl was hij met zijn gezin in 1990 vanuit Koog aan de Zaan naar Zwolle verhuisd vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie als directeur van een landelijke onderwijsorganisatie. In Zwolle Zuid hebben ze 30 jaar lang vlakbij hogeschool Windesheim gewoond. Sinds november 2020 woont het echtpaar in Stadshagen. ‘Toen we in Zwolle kwamen wonen, ben ik lid geworden van de plaatselijke GPVsteunfractie. Wij adviseerden Arend van Herwijnen, destijds ons enige raadslid. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad

‘Dus trots is ook maar een relatief begrip’

In 2014 werd ik voorzitter van de Stichting Grote Kerk Zwolle, een monument dat een levende functie in het hart van de stad moet houden. Dat werd het Academiehuis. Een enorme, uren verslindende opgave om te realiseren. Dit monument wordt inmiddels jaarlijks door meer dan 150.000 mensen bezocht. In december jl. heb ik afscheid genomen. Heel bijzonder was dat ik daarbij de Erepenning van de stad Zwolle kreeg, door de burgemeester uitgereikt.’

Terugkijken ‘Waar ik trots op ben? Er zijn projecten waarmee ik vooral blij ben dat ik ze heb kunnen doen, eraan mee heb mogen denken en doen. En je doet dat nooit alleen. Ik vind het mooi als er waardering is voor dingen die je doet. Kritiek is er vaak genoeg op mensen die werken in bestuurlijke functies. Natuurlijk ben ik blij met de Koninklijke Onderscheiding die ik in 2000 kreeg en met de erepenning van de stad in 2021. Maar trots? Trots is ook maar een relatief begrip. Ik geloof dat ik echt trots was toen ik de eerste keer de Nijmeegse Vierdaagse liep. Na 15 keer vind je het heel gewoon.’ ‘Er zijn wel projecten die ik bijzonder vind vanuit mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid ervoor. Zoals de brug over de Hasselterweg en de vervolgfietsroute die nu over de Blaloweg heen gaat. Net als de voorbereiding van de Hasselterweg als rondweg om deze wijk. Een weg die veel geld, lobby en voorbereiding kostte. De Rode Loper als spoorbrug naar het westen en de Hanzelijn waren eveneens hoogstandjes om te realiseren voor de stad. Met veel lobbyen in Den Haag. En dat die verbinding er gekomen is, heeft blijvende, grote economische betekenis voor Zwolle.’

Grote Kerk Zwolle


Stadshagen aan het werk tijdens de NLDoet-dagen

Foto Erica Turmel-Donker Zo zagen de mannen op het plein van De Paperclip van dik hout hun planken

Foto Jan Burgman

Overleg in Park de Stadshoeve: ‘Nee, het moet nog iets dieper’

Bewoners Randestraat planten perkjes vol Foto Hans van Eerbeek

Diversiteit aan plantvakken in Park de Stadshoeve Foto Jan Burgman

 Op 11 en 12 maart werden weer de door het Oranjefonds georganiseerde NLDoet-dagen gehouden, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Op veel plekken in Stadshagen staken wijkbewoners de handen uit de mouwen. Een foto-impressie van een aantal actieve wijkbewoners.

PRIJZEN VANAF €337.785 VON

Zo hoog zal ie ongeveer worden….

Op het schoolplein van TrioMundo wordt een hut gevlochten

Foto Margreeth Kruise

Foto Margreeth Kruise

11


Weetjes & Wederwaardigheden 20 JAAR

VINEXPRESS

Waar komt de naam Stadshagen vandaan?

Is wonen in een Vinexwijk slecht voor je huwelijk? Onze redacteur buigt zich enkele jaren na de start van de wijk over deze vraag, maar komt niet tot een

duidelijke conclusie. Toch blijkt uit de echtscheidingscijfers, ook van Stadshagen, dat deze hoger liggen dan in minder jonge wijken in de steden.

De wijk Stadshagen kent nog maar een vrij korte geschiedenis van 25 jaar. De wijk ligt echter in de Polder Mastenbroek die al vele eeuwen oud is. In de polder ligt een gebied met landerijen dat de benaming Stadshagen kreeg, zoals op bijgaand kaartje (1900) rechts bovenin is te vinden. De wijk is naar dit gebied genoemd. Ook de namen in de wijkdelen kennen hun oorsprong in de geschiedenis van de plek: Werkeren, Milligen, Frankhuis en Twistvliet. De meeste zijn op het kaartje terug te vinden. Een markant punt is Werkeren, waar nu Park en Bistro de Stadshoeve zijn gevestigd.

Op de kaart van 1900 is goed te zien hoe het landschap er 120 jaar geleden heeft uitgezien. Een aantal oorspronkelijke elementen van de oude structuur is in de nieuwe wijk terug te vinden. Zo zijn de mooie oude bomen van de oude Werkerlaan terug te vinden langs de huidige Arkelsteijnstraat, loopt de huidige Werkerlaan op de plek waar vroeger de trambaan naar Blokzijl heeft gelopen, en kabbelt de Oude Wetering nog op zijn oorspronkelijk plaats. De trambaan had een lengte van 35 kilometer en liep door het huidige Stadshagen met een halte nabij Frankhuis.

Het aanbod van cursussen voor jonge ouders is in het begin erg groot. Zo is er veel belangstelling voor de zwangerschapscursussen in de wijk.

Gebied Stadshagen 1900, bron: www.kick.nl

Plan twaalf woonarken Elzenmos nooit gerealiseerd Rond de eeuwwisseling was sprake van de ontwikkeling van twaalf woonarken over de hele lengte in het water langs de Elzenmos in buurt Milligen. Dit aantal is in de zomer van 2003 teruggebracht naar zes. Omwonenden waren niet blij met de plannen en er werden veel zienswijzen tegen het bestem-

De plannen voor het plaatsen van vijftien watervilla’s in de Milligerplas zorgen rond 2006 voor veel beroering bij omwonenden. Informatieavonden hierover worden druk bezocht en ongenoe-

12

gens kenbaar gemaakt: omwonenden zijn van mening dat de plas alleen voor recreatie en natuur bestemd zou moeten zijn. De waterwoningen worden uiteindelijk niet gerealiseerd.

mingsplan ingediend. Desondanks ging de gemeenteraad in 2005 akkoord met de ontwikkeling van zes woonarken. Na jarenlange vertraging in de realisering zag de arkenbouwer uiteindelijk af van zijn plannen wegens gebrek aan belangstelling.

In het begin van deze eeuw worden er in de wijk cursussen gegeven voor anderstalige ouders van kinderen die in Stadshagen basisonderwijs volgen.


ER SAMENOUD

EN

N E R O I N E S R NDER VOO estenholte & Spoolde.

E iteiten in de wijk Stadshagen, W L A K N E T I E T ACTIVI nt maandelijks en bevat activ Deze agenda

verschij

APRIL & MEI

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

11.15 – 12.15 uur

13.45 – 14.45 uur

09.45 – 11.30 uur

09.30 – 11.30 uur

09.30 – 10.30 uur

Line Dance

Milde Fitgym

Koersbal

Inloopochtend

Tai Chi

13.30 – 14.30 uur

14:00 - 16:00 uur

13.15 – 16.15 uur (13 april)

10.00 – 12.00 uur

Fitgym

Buurtkamer De Streek

Fietsen 2022

Handwerkcafé

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Westenhage 42 Voorsterweg 42 WijZ 038-8515700

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Buurthuis Spoolde Nilantsweg 109 WijZ 038-8515700

De Fontein Sterrenkroos 56 Aanmelden niet nodig.

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515760

14.00 – 15.00 uur

14.00 – 15.00 uur

14.00 – 16.00 uur

10.30 – 11.30 uur

Koersbal

Wandelgroep

Schildergroep

GoldenSports

Wooncomplex Sans Soucis (hal) Nijenhuislaan 1 t/m 41 Driezorg, Zonnehuis 06-53174141

Wooncomplex Sans Soucis (hal) Nijenhuislaan 1 t/m 41 Driezorg, Zonnehuis 06-53174141

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

Tennisclub 91 Oude Wetering 43 SportService 038-4236686

Cultuurhuis Werkerlaan 1 WijZ 038-8515700

OEKRAÏNE STEUNEN? Kijk op www samenzwolle.nl/ oekraine-hulp wat u kunt doen en welke diverse initiatieven opgestart zijn om hulp te bieden.

Dit is een greep uit de vele activiteiten die bij u in de buurt worden georganiseerd. Voor meer informatie en het totale overzicht kijkt u op www.samenzwolle.nl/samenouderen www.samenzwolle.nl/samenouderen. Organiseert u zelf een leuke activiteit voor ouderen? Meld deze dan snel bij ons aan!

UITGELICHT! WeekendBuurtkamer De Streek Koffie drinken, kletsen, nieuwe mensen ontmoeten of gewoon een leuk spelletje doen. Het is altijd gezellig! Wij nodigen u uit om eens aan te schuiven. We starten de weekendbuurtkamer altijd met een gezamenlijke lunch. Komt u ook gezellig? Neem dan contact op met Wijz Welzijn, 038-8515700.

Oldstars Walking Foodball Walking football is uitermate geschikt voor senioren. Het is een laagdrempelige manier om lekker een balletje te trappen en in beweging te zijn in de buitenlucht. Voor en na de training wordt er gezamenlijk een kop koffie gedronken. Aanmelden kan bij SportService, 038-4236686.

Inloopspreekuur SWT Soms zit u niet lekker in uw vel. Of heeft u vragen of zorgen over uw naasten, of ondersteuning nodig bij zelfstandig thuiswonen en vervoer. Dan helpt en adviseert het Sociaal wijkteam Zwolle u graag. Het Sociaal wijkteam ondersteunt u bij vragen rondom welzijn en zorg.

Eerste zaterdag van de maand 12.00 - 14.30 uur Cultuurhuis, Werkerlaan 1

Dinsdag 09:30- 11.45 uur Sportpark De Weidesteen, Stinsweg 15

Dinsdag & donderdag 09.00 - 12.00 uur Cultuurhuis, Werkerlaan 1

WIJ ZOEKEN MAATJES! Wilt u iets betekenen voor andere wijkbewoners? We bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem contact met ons op door een mail te sturen naar info@samenzwolle.nl. info@samenzwolle.nl

www.samenzwolle.nl/samenouderen

13


Bedrijven in actie door Erica Turmel-Donker

‘Wij willen graag onderdeel zijn van de oplossing’ Iedere maand staat er in deze rubriek een ondernemer uit Stadshagen centraal. Deze keer zijn dat Julian en Bram van Pure Sweater. Bram (17) en Julian (16) kennen elkaar van de middelbare school. Julian zit op de HAVO en Bram studeert podiumtechniek, richting licht, aan het Deltion College. Ze zijn begin 2022 met Pure Sweater gestart. Hoe zijn ze er zo bij gekomen om op hun leeftijd een bedrijf te starten? ‘Wij merkten dat de kleding die we kochten van de H&M of The Sting na een jaar al afnam in kwaliteit. Ook draag je dan iets wat niet op een eerlijke manier gemaakt is. We zagen een aflevering van Zondag met Lubach over de kledingindustrie en dat is de aanzet geweest.’ Met Pure Sweater willen de twee duurzame kleding maken voor een eerlijke prijs en onder betere arbeidsomstandigheden. Hierbij wordt organisch katoen gebruikt, wat in Bangladesh wordt geproduceerd. ‘De werknemers daar krijgen een goed loon en ze worden netjes behandeld. Met ons eigen bedrijf kunnen we onderdeel zijn van de oplossing, dat voelt heel goed. Tegelijkertijd zijn onze klanten daar dan ook onderdeel van, omdat ze niet meer voor fast fashion kiezen, maar voor ons.’ Jong Door hun leeftijd hebben Bram en Julian

een ‘jonge manier van denken, ook in de marketing’. ‘Wij zijn onze doelgroep. Wij verkopen wat we zelf leuk vinden en weten ook goed waar onze doelgroep te vinden is.’ Ze zijn begonnen met de verkoop van hoodies en later dit jaar komen daar ook t-shirts en polo’s bij. Duurzaamheid is de twee van huis uit meegegeven. Evenals ondernemen, want zowel de ouders van Bram als van Julian zijn ondernemers. ‘Wij krijgen veel steun van onze ouders. Ook denken ze met ons mee en geven ze tips. Het speelt nu ook wel in de wereld dat er meer vraag komt naar duurzame en eerlijke kleding. Met elke verkoop die wij doen, is een aankoop in een fast fashion winkel minder.’ Onderscheid Niet alleen hun leeftijd is een verschil met andere ondernemers in de kledingbranche. ‘Zoals gezegd is ons productieproces anders, maar ook onze markting. Wij doen alles via sociale media, omdat daar onze doelgroep zit. Ook zit in Zwolle nog niet iets soortgelijks.’ Hun klasgenoten reageren enthousiast: ‘Nog meer nog dan volwassenen, zij zijn net zo enthousiast als wij zijn. We zijn begin maart met de verkoop gestart en hebben sindsdien al een aantal hoodies verkocht.’ De marketingcampagne is onlangs gestart en Bram en Julian hopen dat de verkoop

Foto Erica Turmel Julian en Bram willen met Pure Sweater eerlijke kleding bieden als tegenhanger van fast fashion

daardoor omhoog gaat. Waar hopen ze over vijf jaar te staan? ‘Dat er flink bij ons gekocht wordt. Dat mensen kritisch nadenken over wat ze kopen: hoe is het gemaakt, waar is het gemaakt en onder welke omstandigheden? We hopen dat we dan flink gegroeid zijn, zodat de prijs van de producten ook omlaag is gegaan. We willen graag competitief zijn met de anderen in deze branche.’

Meer informatie Meer informatie is te vinden op www.puresweater.nl Ook is het bedrijf te vinden op Instagram: @puresweater_nl, Facebook: @puresweaterzwolle en TikTok: @puresweater_nl Zowel de website als social media wordt nog volop aangevuld met nieuwe content.

Volgende sessie zaterdag 30 april Cultuurhuis

Repair Café Stadshagen: weggooien, mooi niet! Door André van den Akker In Zwolle zijn in diverse wijken Repair Café’s aanwezig. Dat zijn plekken waar handige Harries spullen repareren, die anders weggegooid zouden worden. Bijvoorbeeld koffiezetters, strijkijzers, radio’s, kinderspeelgoed, kleding, boeken, stofzuigers, schemerlampen en printers. In het Cultuurhuis in Stadshagen zitten iedere laatste zaterdag van de maand een aantal reparateurs klaar om spullen, samen met de klant, na te kijken en meestal

weer te repareren. 65% van de binnengebrachte spullen kan gerepareerd worden en daarmee staat Stadshagen hoog in de Nederlandse toptien van Repair Café’s. De eerstvolgende sessie is op zaterdag 30 april, van 10 tot 14 uur in het Cultuurhuis. Alles wat je zelf kunt dragen is welkom, want het motto van Repair Café is: weggooien, mooi niet! Ben je zelf ook handig, kom langs om te helpen, de reparateurs verwelkomen je graag en misschien kunnen ze wat van je leren.

Koffiezetters staan hoog op de reparatielijst

50e editie Schoolvoetbal Op woensdag 23 maart werd voor de vijftigste keer het Schoolvoetbal georganiseerd voor leerlingen van de hoogste groepen van het basisonderwijs. SportService Zwolle organiseert dit jaarlijkse toernooi

Groeien in Gedichten

in samenwerking met onder andere voetbalvereniging CSV’28 uit Stadshagen. Na de vier nu gehouden wijkgerichte voorrondes werden op 13 april jongstleden de finalewedstrijden gehouden.

door Lotte Manuel

Frisse lucht

 Uitbundig gejuich bij een tegengehouden bal Jan Burgman

14

een rondje lopen door de bomen verscholen tussen wel honderd tinten groen denk ik bij mezelf: dit zou een mens toch elke dag minstens één keertje moeten doen

Foto André van den Akker


Nieuws uit de wijk door Redactie Vinexpress

Raadslid Arjan Spaans (CDA): ‘Verbeterd draagvlak levert meer acceptatie’

Politiek wil meer transparantie van ondernemer centrale Breecamp De biomassacentrale in Breecamp, waar ruim 400 woningen hun energie van betrekken, heeft al een bewogen geschiedenis achter de rug. Zo kreeg de omgeving van de centrale te maken met verhoogde concentraties fijnstof, viel de centrale enkele malen uit en is er veel onduidelijkheid over de tarieven die worden gehanteerd. Ondertussen kwam er een andere eigenaar en liet de onderlinge communicatie te wensen over. De gemeente vond dat zij geen partij was tussen de bewoners en de centrale, maar zorgde wel voor een regelmatig overleg om het gesprek tussen bewoners en centrale gaande te houden. In de afgelopen tijd zijn er wel diverse verbeteringen aangebracht, maar recente forse prijsstijgingen konden niet onderbouwd worden met gestegen kosten. Ondertussen deed het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad de toezegging om te onderzoeken op welke wijze de afbouw van de centrale naar 2026 toe gerealiseerd kon worden. Ook zouden alternatieven in beeld worden gebracht. Nu echter blijkt dat het rijk pas op z’n vroegst in 2023 met een duurzaamheidskader komt waar biomassacentrales aan moeten voldoen, trok de raad aan de bel. Door middel van een raadsbreed aangenomen motie, ingediend door CDA'er Arjen Spaans, zette de raad

in de laatste raadsvergadering van deze raadsperiode druk op de ketel. Het college werd op pad gestuurd met de boodschap om de energieaanbieder ETECK te vragen meer transparantie te betrachten in de opbouw van de gestegen tarieven.

Krantenknipsel Vinexpress over eerdere problemen

Draagvlak Spaans was van mening dat de gevraagde transparantie zou kunnen zorgen voor een verbeterd draagvlak in Breecamp en bij het gemeentebestuur. ‘Een verbeterd draagvlak zorgt voor meer acceptatie bij

toekomstige samenwerking en het uitwerken van toekomstige transitieplannen,’ stelde Spaans. Naast de gevraagde transparantie van ETECK wilde de raad duidelijkheid over de uitkomsten van het overleg dat over het af- of ombouwen

van de centrale gevoerd gaat worden. Het wachten is nu op een nieuw college, dat met de motie aan de slag zal gaan en moet zorgen voor meer duidelijkheid over de toekomst van de centrale.

15 graffitischrijvers spuiten muren vol op 23 april

Feestelijke opening ontmoetingsplek jongeren bij LevelZ Op zaterdag 23 april zal de ingebruikneming plaatsvinden van de buitenruimte voor de jeugd aan de Klokkengieterlaan, achter LevelZ en basisschool De Sprankel. Die dag zullen 15 graffitischrijvers live op de beide graffitimuren van dertig meter lang hun spuitkunsten vertonen. Daar zijn jongeren bij van internationale

naam en faam. Jongeren mogen ook zelf op de muren aan de slag. Er is naast een pannakooi veel muziek en er zijn diverse marktkraampjes met onder andere een hiphop-vinylhandelaar. Met de realisering van deze bijzondere plek is de jeugd van Stadshagen weer een fraaie voorziening rijker.

Gemeenteraad wil festival financieel ondersteunen

Politieke steun voor Symphonica Stadshagen Het 25-jarig jubileum van Stadshagen zal op 25 juni in Stadshagen muzikaal worden afgesloten met het evenement Symphonica Stadshagen. Het is een zeer onderscheidend evenement, dat een combinatie is van Night of the Proms en het Prinsengrachtconcert. Het zal worden gehouden aan het water in het Twistvlietpark. Naast het muzikale gedeelte wordt er een ontmoetingsplek ingericht waar producten en initiatieven uit Stadshagen een plek krijgen. Het is ook een van de eerste grote culturele activiteiten in de wijk sinds het uitbreken van corona. Het evenement is echter nog niet geheel financieel rond en dat was voor de raad van Zwolle aanleiding het college onlangs te vragen om financieel bij te springen. 

Vind je het leuk om andere ouders te ontmoeten?

Wil je je kind laten spelen met andere kinderen?

Afwisselend een activiteit of informatief thema

Kom op woensdag 9 maart  13 april  11 mei  8 juni naar Koffie en Koters 9.30 - 11.3 0 bij CSV’2

uur

8 Stadshag in en Iedere ke e een ande r r thema

 Volg ons op Instagram: Koffie_en_Koters

De Zwolse politiek is van mening dat de gemeente zich tot het uiterste moet inspannen om het evenement financieel mogelijk te maken, om zo de verbinding en ontmoeting in het kader van 25 jaar Stadshagen te versterken. Cultuur- en wijkwethouder Monique Schuttenbeld (GroenLinks) deed tijdens de behandeling van het onderwerp meteen een duit in het zakje, door in ieder geval een bijdrage van € 10.000 toe te zeggen. Ook zal de gemeente faciliteren in hekwerken en andere infrastructuur. ‘Symphonica Stadshagen hoort gewoon thuis in het jubileum van Stadshagen,’ erkende Schuttenbeld.

‘Ik ga kijken wat ik kan doen.’ Tijdens het concert gaat een film over het ontstaan van Stadshagen in première.

15


Winkelcentrum Stadshagen

VIERT DE LENTE 7 MEI 12.00 - 16.00 uur

MOEDERDAG Muzikaal complimentenduo in het winkelcentrum. Knutselen en schminken voor kinderen. Laat een bijzondere foto maken voor je moeder.

HET BRUISENDE HART VAN

JAAR STADSHAGEN

Maatwerk robuuste boomstamtafels

Boomstam bartafels

ook voor renovatie

Showroom & werkplaats in Dedemsvaart Tafels in de mooiste houtsoorten: - Suar - Iroko/Kambala - Mahonie - Eiken - Oud-eiken - Noten

Boomstam

Boomstam

accessoires

eettafels

Boomstam salontafels

Bewerkt in de eigen werkplaats. Openingstijden: maandag gesloten • dinsdag t/m donderdag op afspraak

s n o k e o z e B Treetop Tables Moerheimstraat 50 7701CG Dedemsvaart

vrijdag 13.30-21.00 uur • zaterdag 10.00-17.00 uur

TAFELS

EN MEER

WWW.TREETOPTABLES.NL

16

Tel: 06-33830449 info@treetoptables.nl www.treetoptables.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.