Proviisori 4 16 screen

Page 1

06

Vaikuttava hoito

07

Lääkekasvatus

15

Farmasian päivät

20

Ajankohtaisseminaari

26

Syyskokous­ päätökset

30

Kaikki oluesta

31

Proviisori­ päivä

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN LEHTI 4.2016

Mitä jos

EMA tulisi Suomeen? Kommentoijina: Pirkko Mattila ■ Sinikka Rajaniemi Annika Saarikko ■ Jussi Merikallio ■ Pekka Sundman


“Hampaiden vihlonta vie nautinnon syömisestä ja juomisesta.” Stevenilla on ollut happorefluksista ja hammasluun paljastumisesta johtuvia ongelmia useita vuosia.^

70,4 % potilaista, joilla on hampaiden vihlontaa, sanoo kokevansa samoja päivittäisiä toiminnallisia rajoituksia kuin Steven.1 Suosittele säännöllistä hampaiden harjausta kahdesti päivässä Sensodyne-hammastahnalla vihlonnan aiheuttaman kivun lievittämiseksi.2–4 Kliinisesti on osoitettu, että kipu lievittyy jopa kahdessa viikossa.2 Hammastahnan sisältämä kaliumnitraatti vaikuttaa syvällä hampaassa lievittäen kipua.*5-7

Auta potilaitasi nauttimaan elämästä ilman hampaiden vihlontaa. Käy osoitteessa sensodyne.fi ^ Tämä potilaan tarina on vain havainnollistamista varten. *Kun hampaat harjataan kaksi kertaa päivässä 1. GSK Data on File, RH02026. 2. Jeandot J ym. Clinc (Ranska). 2007; 28: 379-384. 3. Nagata T ym. J Clin Periodontol. 1994; 21(3): 217-221. 4. Silverman G. Compend Contin Educ Dent. 1985; 6(2): 131-133; 136. 5. Peacock JM and Orchardson R. J Dent Res. 1995; 74(2):634641. 6. Markowitz K and Kim S. Proc Finn Dent Soc. 1992; 88 Suppl 1: 39-54. 7. Orchardson R. Strategy for the management of dentinal hypersensitivity. Julkaisussa: Addy M, Embery G, Edgar M, Orchardson R, editors. Tooth Wear and Sensitivity. Lontoo: Martin Dunitz; 2000. P315-25. Valmisteltu: maaliskuu 2016. CHFIN/CHSENO/O001/316


sisältö 4.2016 ¢

5 6

PÄÄKIRJOITUS Ville-Matti Mäkinen kirjoittaa. AJASSA Työpöydälläni-sarjassa Elina Lämsä. Seminaari hoidon vaikuttavuudesta. Koulun lääkekasvatus. Digitalisaatio apteekissa. Kirjat. Lääketilasto.

12

EMA Suomeen? Pirkko Mattila, Sinikka Rajaniemi, Annika Saarikko, Jussi Merikallio ja Pekka Sundman kommentoivat ajatusta.

15

FARMASIAN PÄIVÄT Palkintojen saajat. Oletko itsehoidon ässä? Eväitä hyvään johtajuuteen. Mentorointi kehittää henkistä pääomaa.

19 20

FIP 7 x lääkealan trendit.

12

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO EMA sijaitsee toistaiseksi Lontoon Canary Wharfissa, mutta Britannian eron EU:sta toteutuessa virastolle on löydettävä uusi sijoituspaikka. Proviisorin toimitus teki ajatus­ leikin: mitä, jos se olisi Suomen Turku? Suomalaisvaikuttajat vastasivat. ■

AJANKOHTAISSEMINAARI Rautaisannos tietoa apteekkitaloudesta.

22 25 26

JOULUTERVEHDYKSET Apteekit toivottavat hyvää joulua.

JÄSENSIVUT Apurahat ja yhteystiedot.

26

PROVIISORIHDISTYKSEN SYYS­ KOKOUS valitsi proviisori, kauppatie­ teiden maisteri Mikko Lähdevuoren yhdistyksen seuraavaksi puheenjoh­ tajaksi. Mikko ja Minna Lähdevuori kuvattiin ajan­ kohtaisseminaarin tauolla. Seminaarista lisää sivulta 20 alkaen. ■

AJANKOHTAISTA Yhdistyksen syyskokouksen linjaukset ja valinnat.

27 30 31

PUHEENJOHTAJALTA Anne Tammimäki kirjoittaa. OTX 10 askelta oluen tuntijaksi.

PROVIISORIPÄIVÄ 2017 Alustava ohjelma.

15

FARMASIAN PÄIVÄT tarjosi 40-vuo­ tisjuhlavuotensa kunniaksi yleisölle jopa kuusi rinnakkaista luentoa kum­ panakin päivänä. Proviisorin iskuryh­ mä raportoi itsehoitoa koskevasta sessiosta sekä an­ taa eväitä hyvään johtajuuteen. ■

■ toimittajalta

22

HYVÄÄ JOULUA! Suomen Proviisoriyhdistys ja Pro­ viisori-lehti yhtyvät apteekkien hyvän joulun ja menestyksekkään vuoden 2017 toivotuksiin. ■

OSUIN TÄNÄ aamuna samaan hissiin kuin nuori mies, jolla oli kilisevä kantamus. Ruskeasta pahvilaati­ kosta pilkisti kuusi samanlaista, patenttikorkilla suljettua ruskeaa pulloa sekä neljä toisen mallista pul­ loa. Ne olivat itse tehtyjä oluita matkalla illan pikkujouluihin. Mies kertoi valmistaneensa tämän vuoden aikana jo kymmenkunta erää kotipanimo-olutta, joista kaksi erää oli erityisen hyviä. OTX on ajan her­ molla kertoessaan oluesta sivulla 30. ■ PROVIISORIN TOIMITUSSIHTEERI MAIJA RAUHA 4.16 PROVIISORI 3


FI/GEN/16/0042/6/2016

ratiopharm on lupaus lääkkeistä, joiden laatuun, saatavuuteen ja edullisuuteen voi luottaa

Markkinoija: ratiopharm Oy

ratiopharm.fi


pääkirjoitus ¢

JULKAISIJA ProviisoriViesti Oy Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.) 00100 Helsinki Puh. (09) 177 771 Gsm 050 352 0771 Fax (09) 6843 9911 www.proviisoriyhdistys.net TOIMITUS Päätoimittaja Ville­Matti Mäkinen ville­matti.makinen@proviisoriyhdistys.net Gsm 050 352 0771 Toimitussihteeri Maija Rauha (OSG Viestintä) maija.rauha@osg.fi Puh. 0400 630 065 www.osgviestinta.fi TAITTO Mikko Koistinen (OSG Viestintä) mikko.koistinen@osg.fi Puh. 0400 630 083 AVUSTAJAT Suvi Heiskanen, Katariina Kalsta, Esko Keski­Oja, Tiina Kinos, Henna Kyllönen, Helinä Minkkinen ja Anne Tammimäki PAINO Painotalo Plus Digital Oy, painos 4 500 kpl ILMOITUSMYYNTI ProviisoriViesti Oy Ville­Matti Mäkinen Gsm 050 352 0771 TILAUSMUUTOKSET www.proviisoriyhdistys.net/proviisori Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät välttä­ mättä edusta Suomen Proviisoriyhdistyksen virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä. Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti ISSN­L 1798­680X ISSN 1798­680X

441 763 Painotuote

Tulevaisuus on jo täällä VUONNA 2010 Proviisoriyhdistys esitti sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 -hankkeeseen valmistauduttaessa SWOT-dokumentin, jossa se tarkasteli muun muassa teknologisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia. Arvelimme tuolloin tulevaisuutta visioidessamme, että • TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN ratkaisut kehittyisivät nopeasti. Olisi odotetavissa yhä nopeampia tietoliikenneyhteyksiä ja laskentateholtaan nopeampia laitteita yhä edullisempaan hintaan. Esimerkiksi monenlaiset uudet ohjelmistot, mahdollisesti jopa koneoppivat tietojärjestelmät ja videokuvaa välittävät yhteydet olisivat muutamia esimerkkejä tulevaisuuden työkaluista, joita terveydenhuollon ammattilaiset voivat käyttää. Samalla näiden tehokkaasta käyttöönotosta tulisi johtamishaasteita. Hyöty olisi todennäköisesti suurimmillaan, kun yhdistetään inhimillisen toiminnan ja tietokoneiden parhaat ominaisuudet. • POTILASREKISTERIEN JA MUIDEN vastaavien rekisterien yhteensovittamisen myötä saataisiin yhä kattavampia rekisterejä ja niihin perustuvaa uutta tutkimustietoa. – Lääkehoitojen seuraaminen mahdollistuisi monipuolisten sähköisten tietokantojen seurauksena • E-RESEPTIJÄRJESTELMÄ HELPOTTAISI potilaiden asiointia. Järjestelmää tulisi kehittää jatkossa siten, että siitä saataisiin mahdollista lisähyötyä. • TILASTOLLINEN ANALYYSI tarjoaisi mahdollisuuksia monipuolisempaan lääkeinformaatioon. Mikäli eri tietokannoista saatavaa tietoa koottaisiin yhteen, voitaisiin luoda järjestelmiä, jotka auttaisivat lääkkeen määrääjää tai toimittajaa päätöksentekoprosessissa. Esimerkiksi periaatteessa olisi mahdollista nähdä, miten yleinen tai poikkeava tietty lääkeyhdistelmä olisi reaalimaailmassa lääkkeen määräämis- tai toimitushetkellä. • LÄÄKEHOITOJEN KOKONAISARVIOINNIN tueksi kehitettäisiin ohjelmistoja, jotka hyödyntäisivät koko maan tilastollista dataa. Näin aiemmat ratkaisut voisivat toimia päätöksenteon tukena. • TIEDONVÄLITYS NOPEUTUISI ammattilaisverkoston sisällä (evidence based practice). • AUTOMAATIO JA ROBOTIIKKA yleistyisivät. • RFID-TEKNOLOGIA TULISI helpottamaan väärennösten torjuntaa, varastojen ja logistiikan hallintaa ja parantaisi lääketurvallisuutta. • FARMAKOGENOMIIKKA TULISI mahdollistamaan yksilöllisemmät lääkehoidot. • UUDET GEENILÄÄKKEEET mullistaisivat tulevaisuudessa terapioita.

• NANOTEKNIIKAN SOVELLUSMAHDOLLISUUDET lääkeformulaatioissa auttavat lääkemolekyylien kohdentamisessa. KUN PALAA takaisin silloiseen ajanhetkeen, tuntuu huimalta, kuinka nopeasti teknologia onkaan edennyt. Esimerkiksi big data, tekoäly ja esineiden internet ovat jo käsitteinä arkipäiväistyneet. HYVÄ NIIN! Tarttukaamme siis mahdollisuuksiin avoimin mielin. Samalla on hyvä myös miettiä, millaisia yleisiä työelämän taitoja tarvitaan vuonna 2020, sillä myös nämä muuttuvat ajan saatossa. SEURAAVIEN ON arvioitu olevan tärkeimpiä(1): monimutkaisten ongelmien ratkaisukyky, kriittinen ajattelu, luovuus, ihmisten johtaminen, yhteistoiminta muiden kanssa, tunneäly, arviointi- ja päätöksentekokyky, palvelualttius, neuvottelutaidot sekä kognitiivinen joustavuus. Näistä taidoista noususuunnassa ovat luovuus, kriittinen ajattelu ja tunneäly. KIITÄN LUKIJOITAMME, yhteistyökumppaneitamme ja lehden toimitusta sekä Proviisoriyhdistystä 25 Proviisorin numeron ajanjaksosta. Lehteä on ollut ilo tehdä, ja toivottavasti se on tarjonnut myös innostavia lukukokemuksia vuosien varrella USKON VAHVASTI, että alaltamme löytyy jatkossakin osaamista tarttua rohkeasti tulevaisuuden haasteisiin. Ville-Matti Mäkinen

päätoimittaja (1)

WORLD ECONOMIC FORUM 2016. THE FUTURE OF JOBS 4.16 PROVIISORI 5


¢

ajassa

KOONNUT MAIJA RAUHA KUVAT DREAMSTIME

■ sote

Seminaarissa pohdittiin vaikuttavaa hoitoa Lääketeollisuus ry:n seminaarissa todettiin, että viranomaiset, terveydenhuolto ja lääketeollisuus kulkevat samaan suuntaan vaikuttavuuden kehittämisessä osana soteuudistusta.

Innovatiiviset lääkkeet ovat olennainen osa vaikuttavaa hoitoa. Esimerkiksi pneumokokki- ja rotavirusrokotteet ovat tuottaneet noin kaksi euroa jokaista niihin sijoitettua euroa kohden.

S

ote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on siirtyä mittaamaan hoitotoimenpiteiden määrän sijasta niiden hoitotuloksia eli vaikuttavuutta. Hoito on vaikuttavaa, kun potilas saa siitä haluttuja terveyshyötyjä eli esimerkiksi sairauden oireet lievittyvät ja ihminen pärjää arjessa sairaudestaan huolimatta. Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta sosiaali- ja terveysministeriöstä totesi, että hoidon arvoon perustuva ajattelu on lääkkeissä ja niiden arvioinnissa pidemmällä kuin muualla terveydenhuollossa, etenkin korvattavien lääkkeiden osalta. Maakuntien näkökulmasta uudistus tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että avohoidon lääkkeiden ja sairaalalääkkeiden rahoitusta katsotaan aiempaa enemmän kokonaisuutena.

LAATU EI AINA RIIPU RAHASTA Boston Consulting Groupin johtaja Arne Köhler kertoi, että osa maista on jo siirtynyt malleihin, joissa hoidon laatu on yksi maksuperusteista. Esimerkiksi eturauhassyövän hoidossa Suomessa ei toistaiseksi juurikaan kiinnitetä huomiota potilaan virtsanpidätys- tai erektiohäiriöihin, vaan ainoastaan eloonjäämislukuihin. Suomessa potilaat eivät myöskään

6 PROVIISORI 4.16

voi vertailla eri sairaaloissa annetun hoidon vaikuttavuutta, kuten Ruotsissa. Kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät jaa hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen liittyviä tietoja keskenään. Ruotsissa tulokset ovat parantuneet sen jälkeen kun niitä ruvettiin julkaisemaan. – Suomessa aivohalvauksen hoidossa parhaita ja huonoimpia hoitotuloksia saavan sairaanhoitopiirin välinen ero on nelinkertainen. Ero ei riipu sairaanhoitopiirin koosta eikä siitä, kuinka paljon rahaa sairaala käyttää hoitoon. Päinvastoin näyttää siltä, että parempaa hoitoa on saatu vähemmillä kustannuksilla, Köhler kertoi.

UUTTA JA VANHAA VERRATTAVA TYKSin sairaalajohtaja Petri Virolainen arvioi, että terveydenhuollon tuottavuutta mitataan nykyisin väärillä mittareilla. Esimerkiksi tekonivelleikkausta pidetään onnistuneena, jos uusintaleikkausta ei tarvita – riippumatta siitä, pystyykö potilas leikkauksen jälkeen juoksemaan kymmenen kilometriä vai joutuuko hän käyttämään pyörätuolia. TYKSissä on onnistuttu tehostamaan monia toimintoja työtapoja kehittämällä. Virolainen muistutti, ettei tehokkuus kuitenkaan automaattisesti tuo säästöjä, jos uusien käytäntöjen tieltä ei lakkauteta mitään entisistä. Pohjois-Karjalan Siun soten kehittämisjohtaja Anu Niemi kaipasi työkaluja toimintakyvyn objektiiviseen mittaamiseen, jolloin pystyttäisiin arvioimaan hoidon vaikuttavuutta ja vertaamaan uusia ja vanhoja hoitokäytäntöjä. Pohjois-Karjalassa on vuodesta 2011 ollut käytössä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen potilastietojärjestelmä, joka on mahdollistanut hoidon laadun seurannan osana normaalia terveydenhuollon yksiköissä tehtävää työtä. Se on harmonisoinut myös toimintaprosesseja.

MITTARIT LUOTAVA YHTEISTYÖSSÄ Lääkeyritys Novartis Suomen toimitusjohtaja Antti Viitanen muistutti, että hoidon vaikuttavuuden mittarit on luotava yhteistyössä toimijoiden kesken. – Vaikuttavuustavoitteiden on oltava keskeinen osa sote-uudistusta, ja innovatiiviset lääkkeet ovat olennainen osa vaikuttavan hoidon kokonaisuutta, hän sanoi. Lääkeyritys GlaxoSmithKlinen johtaja Susanna Korpivaara kertoi rokotteiden kustannusvaikuttavuudesta. Pneumokokkija rotavirusrokotteet ovat tuottaneet noin kaksi euroa jokaista niihin sijoitettua euroa kohden. Parhaillaan kansalliseen rokoteohjelmaan ehdolla olevan vesirokkorokotteen odotetaan merkittävästi vähentävän vesirokon yhteiskunnalle aiheuttamia kuluja.  LÄHDE LÄÄKETEOLLISUUS RY


■ väitökset

Koulun lääkekasvatus riippuu opettajasta Lääkekasvatus kuuluu peruskoulujen opetussuunnitelmaan, mutta opettajat ovat lääkkeisiin liittyvissä asioissa maallikoita.

■ väitökset

Lääkehoidon riskimittari vanhusten kotihoitoon LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN ROOLI on keskeinen kotihoidon piirissä olevien vanhusten lääkitysongelmien tunnistamisessa ja potilaiden ohjaamisessa jatkotoimenpiteisiin. Sari Dimitrov kehitti marraskuussa HelsingIn yliopistossa tarkastetussa väitöstyössään heidän käyttöönsä lääkehoidon riskien arviointimittarin. Mittari auttaa tunnistamaan hoidollisesti merkittävät lääkitysongelmat, joihin tulee puuttua. Se sisältää 18 iäkkään lääkehoidon riskejä arvioivaa kysymystä alakohtineen. Sen soveltuvuutta testattiin kotihoidon lähi- ja perushoitajilla kahdella paikkakunnalla. Lisäksi lähi- ja perushoitajille suunniteltiin lyhyt koulutus mittarin käyttöön.  LÄHDE HELSINGIN YLIOPISTO

LÄÄKEKASVATUS ELI lääkkeiden oikean käytön opettaminen peruskouluissa on vielä vähäistä, osoittaa proviisori Piia Siitosen Itä-Suomen yliopistossa 2. joulukuuta tarkastettu väitöstutkimus. Lääkkeiden oikean käytön sijaan opetuksessa painottuvat sairaudet ja lääkkeiden väärinkäytöstä valistamiseen. Alakoulun opettajista vain joka kymmenes ja yläkoulun opettajista joka kolmas on opettanut lääkkeiden oikean käytön perusteita. Lääkekasvatus on kuulunut peruskoulujen opetussuunnitelmaan jo yli kymmenen vuotta. Alakoulussa se on osa ympäristöoppia ja yläkoulussa terveystietoa. Lääkkeitä ei vielä käsitellä opettajankoulutuksessa eikä kattavasti oppikirjoissakaan, ja täydennyskoulutuksessakin vaihtelevasti. Siitosen tutkimuksen mukaan opettajien kokemukset ja näkemykset vaikuttavat lääkekasvatuksen toteutumiseen etenkin alakouluissa. Lääkkeisiin liittyviä aiheita opettivat yleisimmin opettajat, joilla oli kokemusta lapsen pitkäaikaissairauden lääkitsemisestä ja joiden mielestä lääkkeet ovat haitallisia. Yläkoulun opettajista terveystiedon opettajan pätevyyden suorittaneet opettivat lääkkeistä todennäköisemmin kuin muut. Lääkekasvatuksen toteutumista edisti eniten se, että opettajalla oli mielestään hyvät taidot opettaa lääkkeisiin liittyviä aiheita. Suomessa yli 20 prosentilla lapsista on ainakin yksi pitkäaikaissairaus ja kouluikäisistä lapsista 13 prosentilla on säännöllinen lääkitys. Tutkimuksessa suurin osa opettajista ilmoitti kouluillaan olevan ohjeet lääkkeiden antamisesta oppilaille koulupäivän aikana. Suurin osa kouluista ohjeisti, että lääkehoidon toteuttaminen on kouluterveydenhoitajien vastuulla ja opettajilta kielletty. – Tällä hetkellä etenkin alakoulun opettajat joutuvat luottamaan lääkekasvatuksessa omiin henkilökohtaisiin kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä. Tutkimus osoittaa, että kouluille tarvitaan lääkkeisiin liittyvissä asioissa selkeitä ja yhtenäisiä toimintaohjeita, koulutusta ja moniammatillista yhteistyötä, Siitonen sanoo. Tutkimus toteutettiin postikyselynä edustavalle otokselle alakoulun opettajia (n=700) sekä terveystietoa yleisimmin opettavia yläkoulun opettajia (n=1000) huhtikuussa 2010. Kyselyyn vastasi hieman yli puolet opettajista.  LÄHDE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

■ proviisoriyhdistys

Tilaa uutiskirje ja pysyt perillä ajankohtaisista asioista! HYVÄ PROVIISORI-LEHDEN LUKIJA, nyt voit tilata uutiskirjeen, josta saat tietoa ajankohtaisista lääkealaa koskevista asioista sekä proviisoreille suunnatuista koulutuksista ja työpaikoista myös Proviisori-lehden ilmestymisajankohtien välillä. Proviisoriyhdistyksen jäsenten ei tarvitse tilata uutiskirjettä erikseen. Jos et ole Proviisoriyhdistyksen jäsen, ilmoittaudu sähköpostilistallemme. Varmista lomakkeen kautta myös, että saat Proviisori-lehden jatkossakin postitse kotiisi. Lisätiedot: www.proviisoriyhdistys.net/ proviisorin-uutiskirje 

4.16 PROVIISORI 7


¢

ajassa ■ tulevaisuuden apteekki Muistutukset ja muut lääkehoitoa tukevat digitaaliset palvelut parantavat lääkehoidon onnistumista. Tulevaisuudessa asiakkaat voivat saada nykyistä enemmän juuri itseään kiinnostavaa tietoa ja apteekki voi muistuttaa, kun on aika hankkia seuraava lääke-erä tai kun on aika ottaa lääke.

APUA APTEEKIN TYÖHÖN

Apteekki on monelle perusturvaa tuova lähipalvelu.

Digitalisaatio vahvistaa apteekkia

Digitalisaatio on hiipinyt apteekkeihin lähes varkain. Sähköinen resepti ja lääkekorvausten reaaliaikainen tarkistaminen ovat suomalaisille jo itsestään selvyyksiä, mutta jopa eurooppalaisittain verrattuna olemme edelläkävijöitä. TEKSTI KATARIINA KALSTA KUVA APTEEKKARILIITTO

T

ulevaisuudessa apteekkien, myös pienempien haja-asutusalueiden apteekkien, on mahdollista tarjota monikanavaista palvelua asiakkailleen. Ikääntyneille apteekissa käynti on usein päivän tärkeä tapahtuma, mutta on myös niitä, jotka eivät enää ikänsä tai sairautensa vuoksi pääse apteekkiin. Suomessa toimii tällä hetkellä noin 80 verkkoapteekkia, ja osasta voi hankkia myös reseptilääkkeitä. – Digitalisaatio tukee ikääntyneen pärjäämistä kotonaan, koska lääkkeet voidaan tilata vanhukselle kotiin, jopa valmiiksi annosjaeltuina. Lääkkeiden oikeasta käytöstä ja muista pulmista asiakas voi keskustella apteekin farmaseutin kanssa suojatun chatin kautta tai perinteisesti ihan puhelimitse, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Vesa Kujala kuvaa tulevaisuutta. Apteekkien ja muun terveydenhuollon tiivistyminen parantaa apteekkien mahdol-

8 PROVIISORI 4.16

lisuutta tukea asiakasta lääkehoidossaan. Apteekit ehdottavatkin, että tekniikka tarjoaisi mahdollisuuden siihen, että lääkäri voisi lääkettä määrätessään määritellä myös lääkehoidon tavoitteen. Tämän jälkeen sekä asiakas että häntä apteekissa palveleva farmaseutti voisivat seurata lääkehoitojen onnistumista. – Kun reseptien voimassaoloaika pitenee ensi vuonna kahteen vuoteen ja käynnit lääkärin luona vähenevät, apteekkien rooli lääkehoitojen onnistumisen tukena vahvistuu entisestään. Tällöin lääkehoidon tavoitteen tunteminen parantaisi palvelua ja neuvontaa, Kujala painottaa.

HELPOTUSTA ARKEEN Verkkoapteekkien käytön yleistyminen helpottaa myös työssäkäyvien asiointia apteekissa. Lääkeostokset voi hoitaa päivän aikana, neuvonnan saa esimerkiksi chatilla ja lääkkeet voi noutaa helposti apteekin noutolokerosta kotimatkalla.

Apteekit ovat jo nyt palvelualojen digitalisaation kärjessä. Sähköinen resepti, lääkekorvaustietojen reaaliaikainen tarkistaminen ja ensi vuonna myös sosiaalitoimen maksusitoumusten reaaliaikainen tarkistaminen helpottavat apteekissa asiointia. Moni apteekki on tehostanut toimintaansa varastoautomaation avulla. Varastorobotteja on jo noin 150 apteekissa. Digitalisaatio tulee tarjoamaan apteekin henkilökunnalle vielä nykyistä enemmän tukea lääkeneuvontaan. Tietokannat, lääkehoitojen arviointeja tukevat palvelut ja digitaaliset työkalut lääkeneuvonnan tueksi asiakaspalvelussa vahvistavat osaamista. Vaikka käytössä olisi uutta tekniikkaa, vaatii asiakkaan tilanteen arviointi aina farmaseuttista osaamista. Tästä hyvä esimerkki on jo nyt käytössä oleva lääkkeiden yhteisvaikutusseuranta. Apteekkijärjestelmä ilmoittaa, jos asiakkaan ostamalla lääkkeellä on haitallinen yhteisvaikutus aikaisemmin samasta apteekista hankitun lääkkeen kanssa. – Asiakkaan kanssa keskustelemalla ja asiakkaan neuvonnalla voidaan kartoittaa todellinen riski juuri tämän asiakkaan kohdalla. Näistä vain murto-osan pitäisi johtaa soittoon hoitavalle lääkärille ja lääkitysmuutokseen. Esimerkiksi yhteisvaikutus vältetään ottamalla lääkkeet eri aikaan, jolloin tämä neuvotaan asiakkaalle, Kujala kertoo.

KATOAAKO LÄHIAPTEEKKI? Apteekkeja tarvitaan tulevaisuudessakin ympäri Suomen. Vaikka verkkoapteekeissa asiointi yleistyy, on toiminta jatkossakin lähipalvelua asiakkaalle. Pienenkin apteekin tuotevalikoima on yleensä laaja ja lääkkeiden säilytyslämpötilat ovat tarkasti säädeltyjä, joten lääkkeiden toimittaminen läheltä on turvallisuuden ja nopean saatavuuden kannalta paras ratkaisu. Osa lääkkeistä on saatava heti ja osa on niin herkkiä, että ne eivät kestä rajuja kuljetusolosuhteita. Tällöin lääkkeet on hankittava edelleen henkilökohtaisesti omasta lähiapteekista. – Apteekki on monelle perusturvaa tuova lähipalvelu. Jos tulevaisuudessa muita terveyspalveluita keskitetään, voi apteekki toimia terveydenhuoltopalveluiden monipuolisena lähipisteenä, josta saa lääkkeiden ja lääkeneuvonnan lisäksi etälääkärin ja tervey­denhoitajan palvelua, Kujala kuvaa. 


■ työpöydälläni

■ tiede

Elina Lämsä Työskentelen tutkijana Fimean Lääkehoitojen arviointi -prosessissa. Nyt olen innostunut Lääkehoidon päivästä, joka järjestetään viidettä kertaa 16.3.2017. Päivitän laakehoidonpaiva.fi-verkkosivuja, rekrytoin kirjoittajia sivuston Näkökulmia-osioon ja laadin päivään liittyviä materiaaleja. Päivän teema on ajantasaisen lääkitystiedon hyödyntäminen ja slogan ”Kuka tietää lääkityksesi?” Tukenani päivän valmistelussa ovat viestintäyksikkömme sekä valtakunnallinen suunnitteluryhmä. Pyrimme innostamaan potilasjärjestöjä, apteekkeja ja muuta terveydenhuoltoa osallistumaan yhteistyössä teemapäivään omilla tapahtumillaan. Tavoittelemme myös näkyvyyttä mediassa. Nettisivujen lisäksi hyödynnämme muun muassa Twitteriä ja Facebookia. Päivä saa myös oman videon, jota apteekit ja terveysasemat voivat näyttää odotustiloissaan. Olen innoissani Lääkehoidon päivästä, koska sairaalassa ja avoapteekissa työskennelleenä tiedän, miten tärkeää on kannustaa potilaita ja asiakkaita tuntemaan oma lääkityksensä ja pitämään yllä lääkityslistaa. Toivon, että vuonna 2017 saadaan jälleen entistä useampi toimija mukaan järjestämään tapahtumaa ja Lääkehoidon päivä näkyy ympäri Suomen. ■ ELINA LÄMSÄ, PROVIISORI, TUTKIJA, FIMEA

■ lääkeväärennökset

Turvaominaisuudet tulevat SUOMESSA MARKKINOITAVIEN lääkevalmisteiden pakkauksien tulee Euroopan komission delegoidun asetuksen mukaisesti sisältää turvaominaisuudet helmikuuhun 2019 mennessä. Turvaominaisuuksia ovat pakkauskohtainen yksilöllinen tunniste (2D-koodi ja sen silmin luettava muoto), joka mahdollistaa pakkauksien tunnistamisen ja aitouden tarkastamisen, sekä lääkepakkauksen peukaloinnin paljastava mekanismi. Ominaisuudet tulee lisätä kaikkiin ihmisille tarkoitettuihin reseptilääkkeisiin erikseen mainituin poikkeuksin. Ominaisuuksien avulla pyritään estämään lääkeväärennösten pääsy lääkkeiden lailliseen valmistus- ja jakeluketjuun. Pakkauksiin tulevien yksilöllisten tunnisteiden tiedot tallennetaan tallennusjärjestelmään, jota tulee ylläpitämään lääkkeiden valmistajien ja myyntiluvan haltijoiden perustama voittoa tavoittelematon organisaatio.  LÄHDE FIMEA

Rahoituksella palkittu tutkimussuunnitelma pureutuu kuusen ja männyn havujen sisältämien alkaloidien käyttöön lääkekehityksessä.

Slushin tiedepalkinto Kuopioon POSTDOC-TUTKIJOILLE järjestetyn Skolar Award -kilpailun pääpalkinto jaettiin teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushissa Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen tutkijalle Virpi Virjamolle. Pitchauskilpailun palkintona oli 100 000 euron tutkimusrahoitus­stipendi. Virjamo tutkii, miten kuusen ja männyn havuista voitaisiin kehittää uudenlaisia lääkkeitä sairauksien hoitoon. Hänen tutkimuksensa pureutuu alkaloideihin, havupuiden kemialliseen yhdisteeseen, jota ei ole tähän mennessä juuri tutkittu. – Antibioottiresistentit bakteerit ovat nyt ja tulevaisuudessa uhkaava ongelma, ja meillä on todellinen hätä löytää toimivia ja uudenlaisia lääkkeitä. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa tällä tutkimuksella voidaan pelastaa tuhansia ihmisiä, Virjamo sanoo. Tuomaristolle oli tärkeää, että voittajahankkeessa oli otettu huomioon tasapuolisesti, mitä tutkimuskentällä on aiemmin tehty ja mitä tulevaisuudessa voidaan vielä tehdä. Koska Suomi on havupuiden maa, Virjamon tutkimusidealle on käyttöä myös metsäteollisuudessa. 

■ sanottua

Terveydenhuollon tavoitteiden tulee olla ensisijaisia apteekkijärjestelmää kehitettäessä. Lääkkeiden vähittäis­ hinnoilla kilpailu on epäonnistunut kaikkialla, missä sitä on kokeiltu. SUOMEN APTEEKKARILIITON PUHEENJOHTAJA MARJA RITALA APTEEKKARISSA 27.10.2016

Terveysmenojen suhde BKT:hen oli Suomessa vuonna 2015

9,6 %

kun EU-maiden keskiarvo oli 9,9 %. LÄHDE THL JA OECD, HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2016

4.16 PROVIISORI 9


¢

ajassa ■ kirjat

Lakitietoa työpaikoille KIMMO NIEMINEN on toimittanut uuden painoksen joka työpaikan perusteoksesta Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2017 (Talentum). Teoksesta löytyy helposti vastaus yksittäiseen ongelmatilanteeseen työpaikalla, ja se on avuksi työsuhteeseen liittyvien lakien soveltamisessa. Se on yhtäältä työsuhdeopas, jossa on selkeästi ja havainnollisesti käsitelty työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Toisaalta se on myös ajantasainen säädöskokoelma keskeisimmistä työsuhteeseen liittyvistä laeista ja asetuksista. ¢

Epilepsian hyvän hoidon avuksi DUODECIMIN HYVÄ HOITO -sarjassa on ilmestynyt Reetta Kälviäisen, Mirja Järviseutu-Hulkkosen, Tapani Keräsen ja Heikki Rantalan toimittama kirja Epilepsia. Se kertoo kattavasti epilepsiasta neurologisena sairautena, jonka vaikutuksia toimintakykyyn voidaan lieventää hoidonohjauksella, asianmukaisella lääkehoidolla ja kuntoutuksella. Osa epilepsiaa sairastavista pystyy hoidon avulla käymään koulua ja tekemään työtään normaalisti, osalle nykyhoito ei pysty tuomaan kohtauksettomuutta. Epilepsia vaatii sairastuneelta ja perheeltä pitkäaikaista sitoutumista hoitoon. ¢

Opas tietoiseen vanhemmuuteen

TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSKOULUTTAJA, filosofian maisteri Elina Kauppilan kirja Ihana perhe – tietoisen vanhemmuuden ABC (Viisas Elämä) kokoaa yhteen tunnettujen ajattelijoiden ajatuksia, teoriaa ja kirjailijan omia näkemyksiä muun muassa tietoisesta vuorovaikutuksesta perheen sisällä. Kirja auttaa selviämään vaikeista ristiriitatilanteista perhettä lähentävästi ja opettaa vanhemmille sekä kärsivällisyyttä että ennen kaikkea lempeyttä itseä kohtaan. ¢

Tintti seikkailee taas OTAVA JULKAISEE Hergén mustavalkoisista Tintti-albumeista kovakantisia näköispainoksia. Nyt on vuorossa Sininen Lootus, jossa nuoren lehtimiehen päämääränä on salaperäinen Kaukoitä. Matkalla häntä uhkaavat monenlaiset vaarat. Mikä onkaan aine, joka tekee ihmisistä hulluja? Alkuperäisessä asussaan julkaistava tarina sisältää paljon materiaalia, jota ei ole aiemmin julkaistu suomeksi. ¢

10 PROVIISORI 4.16

■ tilastot

6 poimintaa lääketilastosta FIMEAN JA KELAN julkaisema Suomen lääketilasto 2015 on ilmestynyt. Tilastosta käy ilmi seuraavaa:

1 2

LÄÄKKEITÄ MYYTIIN Suomessa 2 958 miljoonalla eurolla. Summa on 4,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014. SAIRAUSVAKUUTUKSEN LÄÄKEKORVAUKSIA maksettiin 3,8 miljoonalle henkilölle yhteensä 1 378 miljoonaa euroa. Vuodesta 2014 korvaukset kasvoivat 5,5 %, mikä on enemmän kuin kuutena edeltävänä vuotena. AVOHOIDON RESEPTILÄÄKKEIDEN osuus kokonaismyynnistä oli 70 % ja sairaaloihin ja laitoksiin myytyjen lääkkeiden osuus 19 %. MYYNNILTÄÄN SUURIMPIA lääkkeiden pääryhmiä olivat edelleen syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat. Näiden myynti oli nyt tukkuhinnoin 500 miljoonaa euroa. ENITEN KASVOI systeemisesti vaikuttavien infektiolääkkeiden ryhmän myynti (182 miljoonaa euroa) eli 25 %, vaikka kulutus lisääntyi vain 4 %. KULUTUKSELTAAN SUURIMPIA lääkeryhmiä olivat edellisvuosien tapaan sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, ruuansulatuselinten sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet. ¢ LÄHDE FIMEA

3 4 5 6

■ terveysviestintä

Terveyskylä on aina auki TERVEYSKYLÄ ON asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, joka toimii verkko-osoitteessa terveyskyla.fi. Tarjolla on luotettavaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Kylään on jo avattu Mielenterveystalo, Painonhallintatalo, Harvinaissairauksien talo, Naistalo, Kuntoutumistalo ja Kivunhallintatalo sekä Helsingin Biopankki. Rakenteilla ovat myös Lasten-, Vertais-, Ihotauti-, Nivel-, Sydän-, Aivo-, Reuma-, Verisuoni-, Diabetes-, Syöpä-, Allergia- ja astma- ja Lääketalot sekä ammattilaisten osio. Vuoden 2018 loppuun mennessä on tarkoitus avata yli 20 taloa. Terveyskylää raItsehoitolääkkeiden osuus kennetaan osalääkkeiden kokonaismyynnistä oli na Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishanketta. ¢

11 % vuonna 2015.

LÄHDE SUOMEN LÄÄKETILASTO


Gefilus uudistuu – uudet pakkaukset! Maitohappobakteerit jokaiseen päivään! Gefilus® maitohappobakteerit on valmistettu Suomessa.

OSTAMALLA AUTAT! JOKAISESTA TUOTTEESTA LAHJOITETAAN 3 SNT LASTENKLINIKOIDEN KUMMEILLE.

PMS 130

PMS 1545

PMS 320

Markkinoija: Oriola Oy. Gefilus® on Valio Oy:n rekisteröimä tuotemerkki. MUSTA

www.gefilusoriola.com


¢

EMA Suomeen!

TEKSTI MAIJA RAUHA KUVAT ESKO KESKI-OJA/TURUN KAUPUNKI JA HAASTATELTAVAT

Mitä jos EMA tulisi näihin maisemiin? Suomen Proviisoriyhdistys ei ota kantaa Euroopan Lääkeviraston (EMA) mahdolliseen sijaintiin Suomessa. Proviisorin toimitus teki kuitenkin ajatusleikin: Mitä jos se olisi Turku?

12 PROVIISORI 4.16


Annika Saarikko

Vielä tällä hetkellä Euroopan lääkevirasto EMA sijaitsee Lontoon Canary Wharfissa pilvenpiirtäjien keskellä. Turussa lääkealan ammattilaiset pääsisivät nauttimaan jokirannan historiallisista maisemista ja hyvästä palvelutarjonnasta.

Pirkko Mattila

ANNIKA SAARIKKO: NYT VIHREÄÄ VALOA!

PIRKKO MATTILA: ALAN OSAAMINEN KEHITTYISI

Ajatuksen Turun sopivuudesta EMAn kotipaikaksi toi julkisuudessa ensimmäisenä esiin kansanedustaja ja Turun kaupunginvaltuutettu Annika Saarikko (kesk). – Oleellisinta olisi saada virasto Suomeen, paikasta ehditään kyllä keskustella. Maan hallituksen tulisi osoittaa vih­reää valoa lääkeviraston tavoittelulle. Se on poliittinen päätös, jossa moni muu maa on jo edennyt siitä huolimatta, että Britannian EU:sta eroaminen ei ole vielä todentunut ja moni asia siinä on auki, hän sanoo. Saarikko ehdotti Turkua, koska Turussa on suomalaisen lääketuotannon ja kehityksen sekä bioalan merkittävä keskittymä. Myös yhteistyö Tukholmaan voisi toimia Turusta hyvin. – Lääkevirasto työllistäisi ja toisi kansainvälisyyttä kotimaiseen alan toimijuuteen. Uskon, että vaikka virasto olisi koko EU:ta varten, asetelma olisi erityinen kohdemaan kannalta, hän muotoilee. Saarikko muistuttaa, että lääke- ja bioalan tutkimustyön edellytykset ovat Suomessa kunnossa: terveystietoja on tallessa pitkältä ajalta, biopankkeja ohjaava lainsäädäntö on edistyksellinen ja kansalaisten asenne lääketutkimusta kohtaan myönteinen. Monimuotoista tutkimustyötä on jo meneillään, mutta lisä ei olisi pahitteeksi. – Suomessa sijaitsee jo ennestään Kemikaalivirasto, ja virastoista olisi synergiaetuja toisilleen, hän lisää.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps) toteaa, että päätöksen viraston tavoittelusta Suomeen tekee hallituksen EU-ministerivaliokunta. Sosiaali- ja terveysministeriössä on asiasta keskusteltu ja muodostettu mielipidettä, mutta varsinaista selvitystyötä ei siellä ole tehty. – On hyvä miettiä, mitä meillä on jo olemassa viraston kannalta. Jos huomataan, että olosuhteet ovat meillä yhtä hyvät kuin missä tahansa muussa maassa, asiaa voidaan ajatella myönteisessä hengessä. Jos kuitenkin virasto saadaan esimerkiksi johonkin toiseen Pohjoismaahan, voimme iloita myös siitä, hän sanoo. Suomen vahvuuksina Mattila mainitsee vahvan lääkealan osaamisen, hyvät verkostot ja perusinfran sekä koulutus- ja osaamispohjan. Sijoituspaikkana tulisivat kysymykseen yliopistokaupungit, joissa on vanhastaan farmasian ja lääkealan osaamista. Myös kulkuyhteydet ja muut käytännön asiat tulee ottaa huomioon. Mattila uskoo, että kiinnostusta on useissa kaupungeissa, pääkaupunkiseudun ja Turun lisäksi esimerkiksi Oulussa. – Virasto toisi mukanaan työpaikkoja, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja näkyvyyttä. Farmasian asiantuntijoiden kannalta olennaista olisi varmasti mahdollisuus osaamisen kehittämiseen kansainvälisen verkostoitumisen kautta, Mattila sanoo. 4.16 PROVIISORI 13


¢

EMA Suomeen!

Sinikka Rajaniemi SINIKKA RAJANIEMI: SUOMI ON HYVISSÄ ASEMISSA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtaja Sinikka Rajaniemi kertoo, että Fimealle on jo tarjottu mahdollisuutta ottaa vastaan tehtäviä, jotka Brexitin toteutuessa jaetaan uudelleen. – Iso-Britannian kansallinen lääkevirasto MHRA on hoitanut noin 20 prosenttia EMAn maksullisista tehtävistä. Riippumatta siitä, tuleeko EMA Suomeen vai ei, meille voi olla mahdollista vahvistaa tulokertymäämme ottamalla vastaan näitä tehtäviä, joille etsitään uusia tekijöitä. Toivon, että voimme siinä yhteydessä rekrytoida uutta henkilöstöä, Rajaniemi sanoo. Fimean suhteet EMAan ovat kiinteät, ja suomalainen asiantuntemus tunnetaan EMAssa hyvin. – Asiantuntijamme ovat kovalla työllä ansainneet meille arvostusta EMAssa. Tehtävistä kilpailee moni muukin, mutta voin sanoa, että Suomi on hyvissä asemissa. Tämä on sellaista aikaa, että nyt pitäisi toimia. Rauta on kuumaa, Rajaniemi toteaa. EMAn tulo Suomeen merkitsisi Rajaniemen mukaan Suomelle valtavaa positiivista kehitystä. Sen enempää hän ei ota kantaa asiaan, joka kuuluu ministerien vastuulle. – Ministeri Mattilan aktiivisuus ja myötämielisyys asiaan on kaikille lääkealan toimijoille positiivista, hän toteaa.

– Suomella on vankka osaaminen asioissa jotka tulevat olemaan lääkealan kannalta merkityksellisiä. Näitä ovat muiden muassa terveysdata ja rekisterit, biopankit ja genomiosaaminen, jotka ovat keskeisiä yksilöllisen lääkehoidon kehityksessä ja lääketutkimuskonseptin uudistamisessa (adaptive pathways). Suomi on aktiivinen myös tulevaisuuden hoitomenetelmiä edustavissa ATMP-toiminnoissa (advanced therapy medical products), Merikallio perustelee. – Lisäksi Helsingissä sijaitsevan EU:n kemikaaliviraston ja EMAn välillä tulisi olemaan vahva synergiahyöty erityisesti toksikologian alalla. Turvallinen ja tehokas suomalainen infra kielitaitoineen puoltaa myös Suomea, hän jatkaa. Merikallion mielestä jokainen lääkealan toimija hyötyisi EMAsta. Se synnyttäisi huomattavan kysynnän asiantuntijatyölle, ja sen ympärille syntyisi myös uutta kaupallista toimintaa. Asiantuntijoiden vierailut loisivat säännöllistä palvelukysyntää. – Hakeminen kannattaa, vaikka EMA sijoitettaisiin muuallekin. Hakemus kirkastaisi Suomen maakuvaa ja toimisi erinomaisena markkinointina suomalaiselle lääkealan osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatiotoiminnalle. Tätä mahdollisuutta ei pidä jättää käyttämättä. Viraston tarkemmasta sijoituspaikasta päätettäessä tulisi Merikallion mielestä tarkastella, missä on parhaat mahdollisuudet ylläpitää viraston toiminnan edellyttämiä kansainvälisiä verkostoja, löytää kansallisia ja houkutella kansainvälisiä osaajia sekä paras infra ja palvelutarjonta. Lisäksi tulee ottaa huomioon synergiahyödyt muiden toimijoiden kanssa.

JUSSI MERIKALLIO: HAKEMALLA VOI VAIN VOITTAA Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Merikallio uskoo, että Suomella on realistiset mahdollisuudet saada EMA, vaikka kilpailusta tulee kova.

14 PROVIISORI 4.16

Jussi Merikallio

Pekka Sundman PEKKA SUNDMAN: TURKU ON TÄYSILLÄ MUKANA Johtaja Pekka Sundman Turun kaupungin kaupunkikehitysryhmästä sanoo, että jos virastoa päätetään hakea Suomeen, Turku on täysillä mukana lobbaamassa sitä Aurajoen rannoille. – Osaamispohjamme on kunnossa. Meillä on 40 000 opiskelijaa yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa, maailmanluokan osaamista lääkekehityksessä, kuvantamisessa ja diagnostiikassa, biopankki, Bayer, Orion ja Turku Science Park, joista löytyy myös regulaatio-osaamista, hän luettelee. Sundman muistuttaa, että Suomessa kautta aikojen kehitetyistä 19 kansainväliseen menestykseen johtaneesta lääkemolekyylistä 18 on kehitetty Turussa. Lääke­ teollisuus on yksi Turun seudun tukijaloista meriteollisuuden ja elintarviketeollisuuden rinnalla. – Aluepoliittisesti tarkastellen ei ole tervettä, että kaikki uusi tuotaisiin pääkaupunkiseudulle, joka on jo muutenkin ahdas ja jossa osaavasta työvoimasta on enemmän kilpailua. Pystymme tarjoamaan tulijoille hyvän elämisen tason koko perheelle. Meillä on kansainvälinen koulu ja kielipäiväkoteja, ja lisää voidaan perustaa. Meillä on jo nyt asukkaita yli 150 maasta, Sundman kertoo. Sundman pitää Turkua juuri sopivan kokoisena virastolle. Paikkakin löytyisi: – Yksi kaupungin kärkihankkeista on Kupittaan tiede- ja kampusalue, jonne lääke- ja biotieteiden osaaminen on jo nyt keskittynyt. Esimerkiksi sieltä löytyisi lääkevirastolle aivan varmasti sopiva tontti, hän sanoo. ¢


farmasian päivät TEKSTI MAIJA RAUHA KUVAT FARMASIAN OPPIMISKESKUS

Koulutus kannattaa aina Farmasian Päivät on koonnut lääkealan osaajia yhteen jo 40 vuoden ajan. Kaksipäiväisiksi tiivistetyt päivät vetivät Helsingin Messukeskukseen noin 5 000 osallistujaa. Luentoja järjestettiin jopa kuusi rinnakkain kumpanakin päivänä.

1 Vuoden opetusapteekiksi nimitettiin Helsingin Käpylän apteekki, joka sai kaikilla osa-alueilla opiskelijoilta erinomaiset arviot. ”Erinomainen opetusapteekki, jossa on avoin ja rento työilmapiiri”, opiskelijat totesivat. Koko kymmenen hengen työyhteisö vastaa perehdyttämisestä. Apteekkari Sari Kallioinen kertoi valitsevansa harjoitteluun mieluiten reippaita ja iloisia opiskelijoita, jotka ovat mielellään olleet aikaisemminkin asiakaspalvelutehtävissä.

3 Oppiva työyhteisö -palkinnon sai Kokkolan keskusapteekki, joka muun muassa käyttää tiimityötä hyödyksi osaamisen kehittämisessä. Proviisori Suvi Sällinen kertoi, että tiimien jäsenet vaihtuvat säännöllisesti, jolloin osaaminen laajenee. Kaikki toimivat vuorollaan myös perehdyttäjinä, jolloin kukin kertaa ja päivittää osaamistaan.

2 Albert Wuokon nuoren tutkijan palkinto myönnettiin FaT Astrid Subrizille, jonka vuonna 2014 valmistunut väitöskirjatyö käsitteli lääkeaineen annostelua silmän takaosaan. Näin hoidetaan esimerkiksi verkkokalvon rappeumaa, josta kärsivät kymmenet miljoonat kautta maailman. Väitöskirjan artikkelit julkaistiin arvostetuimmissa farmasian alan lehdissä, ja niihin on viitattu paljon.

4 Vuoden lääkeinformaatioteko on valokuvaaja Juha Törmälän toteuttama muotokuvasarja eturauhassyöpään sairastuneista miehistä. 12 miestä -kampanjan takana ovat Lääkeyritys Astellas Pharma, Suomen Eturauhassyöpäyhdistys ry PROPO sekä viestintätoimisto Cocomms. 4.16 PROVIISORI 15

¢


¢

farmasian päivät

Näytteilleasettajia oli tapahtumassa noin sata. TEKSTI HELINÄ MINKKINEN KUVA FARMASIAN OPPIMISKESKUS

Oletko itsehoidon ässä? Vaikka apteekkien itsehoidon neuvonta on Apteekkariliiton haamuasiakastestin mukaan parantunut huimasti, haasteita riittää. Yksi niistä on uusien LVI-lääkkeiden tuoma lisävastuu.

L

ääkeneuvonnan uusi aika on alkanut – ole itsehoidon ässä! -session puheenjohtajana toimi Suomen Apteekkariliiton (SAL) asiantuntijaproviisori Sanna Siissalo. Hän kertoi myös liiton tekemän haamuasiakastestin tuloksista, joista selvisi, että apteekkien itsehoidon neuvonta on parantunut huimasti. Vuonna 2000 lääkeneuvontaa sai 44 prosenttia asiakkaista, vuonna 2016 jo 76 prosenttia. Haamutestissä neljä yksityisen yrityksen palveluksessa olevaa henkilöä kävi läpi 50 apteekkia. Haamut havainnoivat, miten apteekissa toimittiin ennalta määrätyissä tilanteissa. Erityisesti tarkkailtiin hyvän asiakaspalvelun elementtejä eli asiakkaan huomioimista, avun tarjoamista, tarvekar-

16 PROVIISORI 4.16

toitusta sekä ratkaisusuositusta perusteluineen ja neuvontoineen. Vaikka lääkeneuvonnan taso on kohentunut edellisistä testeistä, tulosten perusteella on silti yhä kiinnitettävä huomiota siihen, että kaikki asiakkaat saavat lääkeneuvontaa. Noin joka viides haamuasiakas joutui itse pyytämään apua. Siissalo totesi, että vaikka asiakas pyytää tuotetta nimellä, tulisi tehdä tarvekartoitusta, ja kaikki annetut suositukset tulisi perustella. Avoimia kysymyksiä käytettiin kuitenkin jo nyt asiakaspalvelutilanteissa. SAL on jo suunnitellut toimenpiteitä haamutestin perusteella. Apteekin neuvontatyökaluun lisätään itsehoidon neuvontatapauksia. Syksyn Kysy apteekista -kampanja keskittyy kivun hoitoon. Samalla korostetaan myös tarpeen kartoitusta silloin-

kin, kun asiakas pyytää tuotetta kauppanimellä. Vuoden 2017 Kysy apteekista -kampanjat liittyvät itselääkinnän Käypä hoito -teemoihin.

LVI-TOIMINTAOHJEET KUNTOON Lisäneuvontaa vaativista itsehoitolääkkeistä eli LVI-lääkkeistä oli puhumassa yliproviisori Noora Oinonen Fimeasta. LVI-kategoriaan kuuluva lääke vaatii aina apteekin farmaseuttisen henkilökunnan antamaa lääkeneuvontaa, jonka tulee olla myyntiluvan haltijan toimittaman kirjallisen materiaalin mukaista. Fimea hyväksyy lääkeneuvonnan tueksi toimitettavan materiaalin. Tarkemmat myynnin ehdot on määritelty myyntiluvassa. LVI-lääkkeet tulisi ottaa huomioon apteekin toiminnan suunnittelussa. Muun


TEKSTI JA KUVA SUVI HEISKANEN

Noin joka viides haamuasiakas joutui itse pyytämään apua. muassa apteekin henkilökuntarakenteella ja tiloilla on merkitystä, kun asianmukaisen lääkeneuvonnan antaminen halutaan varmistaa. Oinosen mukaan Fimea ei nykyisellään tee haamuasiakaskäyntejä apteekkeihin, vaan lääkeneuvonnan laatu tarkistetaan apteekkitarkastuksen yhteydessä. Havaittuja poikkeamia ovat olleet muun muassa lääkeneuvonnan toimintaohjeen puuttuminen ja se, ettei koko henkilöstöä ole perehdytetty toimintaohjeeseen. Ajantasainen lista LVI-kategoriaan kuuluvista lääkkeistä löytyy Fimean verkkosivuilta.

VALMISTAJA TUNTEE TUOTTEET Lääketeollisuus ry:stä oli erityisasiantuntija Maija GohlkeKokkonen kertomassa, mistä löytyy informaatiota LVI-lääkeneuvonnan tueksi. Ensiksi hän kiitti Fimean itsehoitolääkeohjelmaa, joka on jopa Euroopan mittakaavassa kohtuullisen ainutkertainen. Gohlke-Kokkonen totesi, että on tuettava niiden ihmisten mahdollisuutta hoitaa itseään, jotka ovat siihen kykeneviä. Näin säästyy terveydenhuollon resursseja. Lääketurvallisuuden varmistaminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää. Riskiryhmät, kuten monilääkityt, ja heidän tarpeensa tulee tunnistaa. Lääketeollisuuden rooli lääkeinformaation tuottajana ja kouluttajana on keskeinen, koska lääketeollisuudella on omista valmisteistaan kattavasti tietoa. Gohlke-Kokkosen mielestä Suomen apteekkien itsehoitovalikoima on hyvää eurooppalaista keskitasoa, jota Fimean ohjelma ehkä vielä parantaa. Hän olisi odottanut enemmänkin valmisteita itsehoitoon vuoden 2016 aikana, mutta toistaiseksi ryntäystä ei ole ollut. Mahdollisena syynä hän toi esiin LVI-kategoriaan pääsyn melko tiukat ehdot. LVI-kategoriasta ei myöskään toivota niin sanottua pakollista väliporrasta valmisteen siirtymisessä reseptilääkkeestä itsehoitovalmisteeksi. Lääkeneuvonnan tueksi apteekkiin tuleva materiaali kaipaisi puhujan mielestä kehitystä. Se voisi olla esimerkiksi sähköisessä muodossa.

Filosofi, tutkijatohtori Frank Martela tutkii hyvää elämää ja ihmisyyttä. Farmasian päivillä hän puhui esimiehenä olemisesta.

Eväitä hyvään johtajuuteen Huippujohtaja tuntee itsensä ja tiiminsä, tunnistaa sisäisen motivaationsa lähteet ja on avoin kritiikille – tunnistitko itsesi? HYVÄN ESIMIEHEN tunnusmerkit ovat ikuisuusaihe, mutta täytyypä sanoa, että mielelläni kuuntelin keskustelua aiheesta Farmasian päivillä. Frank Martela kertoo verkkosivuillaan pyrkivänsä ymmärtämään ihmisyyttä ja hyvän elämän ehtoja niin yksilöllisellä, relationaalisella kuin kollektiivisellakin tasolla. Hän haluaa luoda uusia ajattelutapoja, jotka vahvistavat ihmisten kykyä elää hyvä elämä. Farmasian päivillä Martela pureutui sisäisen motivaation ja hyvinvoinnin lähteisiin. Vuorovaikutus on yksinkertaisimmillaan osapuolten molemminpuolista ymmärrystä. Kuitenkin välillä luotamme omiin uskomuksiimme sen sijaan, että yrittäisimme ymmärtää toista. Mahtavaa sinällään, että jos ahkerasti toimimme uskomuksiamme vahvistavasti, jonain päivänä niistä tulee totta. Niin hyvässä kuin pahassakin. Esimerkiksi jos esimies uskoo vahvasti, että työntekijät ovat laiskoja ja epämotivoituneita, sellaisiksi he myös ajan saatossa muuttuvat. JOHDA MOTIVAATION LÄHTEELLE

PHARMACA FENNICA TASKUUN Pharmaca Fennican uudistumisesta oli puhumassa kehitysproviisori Elli Leppä Lääketietokeskus Oy:stä. Pharmaca Fennican uudistunut versio lanseerataan tammikuussa 2017 Lääkäripäivillä. Uudistuksen lähtökohtia ovat olleet käyttäjäystävällisyys, tiedon nopea löydettävyys ja lääkitysturvallisuus. Uusi Pharmaca Fennica mahtuu taskuun. Uudistuksessa on otettu huomioon käyttäjien, kuten farmasistien, hoitajien ja lääkäreiden, toiveet. Kyseessä on vaikuttava aine -pohjainen käsikirja, ja lisäinformaatio on löydettävissä sähköisessä muodossa. Painetussa oppaassa ovat esimerkiksi lääkkeiden haittavaikutuksista vain yleisimmät, ja muut löytyvät sähköisestä versiosta. Lääkitysturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi fentanyylilaastareiden kohdalla lukee, että vanha laastari on poistettava ennen uuden laittamista. Käytännön hoitotyössä vinkit ovat tärkeitä, vaikka apteekkityötä tekevästä ne saattavat tuntua triviaaleilta. 

Martelan neuvot sisäisen motivaation, sen todellisen motivaation, lähteelle: • Sisäinen motivaatio kumpuaa tunteesta, että tekee asioita vapaaehtoisesti ja vapaasti. Esimies, anna vapaudelle mahdollisuus. • Sisäinen motivaatio on myös kyvykkyyden tunne. Esimies, sparraa ja tue työntekijää kyvykkyyksien kehittämisessä. • Yhteisöllisyyden tunne vahvistaa sisäistä motivaatiota. Ottakaamme toisemme ihmisinä, sellaisina kuin olemme. • Tunne, että on osa jotain suurempaa hyvää, tukee sisäisen motivaation kehittymistä. Esimies, näytä suunta! ¢

Hyvinvointi on muutakin kuin pahoinvoinnin poissaoloa. 4.16 PROVIISORI 17


¢

farmasian päivät  ProMentor-ohjelman puheenjohtaja Susanna Partti haastatteli apteekkari Helena Rantasta ja proviisori Marianne Frankia.

TEKSTI JA KUVA SUVI HEISKANEN

Mentorointi kehittää henkistä pääomaa Sparrausta, innostusta ja vinkkejä uralle – tätä kaikkea on mentorointi parhaimmillaan.

MESSUKESKUS HELSINKI

UPEA PROMENTOR-OHJELMAN mentorointipari, apteekkari Helena Rantanen ja proviisori Marianne Frank, hyppäsi Farmasian päivien lavalle ProMentor-ohjelman puheenjohtajan Susanna Partin haastatteluun perjantaina iltapäivällä. Mentorointi on viime vuosina vakiintunut yhdeksi osaamisen kehittämismuodoksi monella alalla. Kokemuksellinen oppiminen on huikea keino porautua yksilön kehittymismahdollisuuksiin ja vahvuuksien tunnistamiseen. Rantaselle ja Frankille mentorointi on antanut henkistä pääomaa osaamisen, vahvuuksien tunnistamisen ja verkostojen kehittymisen muodossa. Haastattelussa tuli esiin, että esimiehellä on tärkeä osa työyhteisön ilmapiirin luomisessa. Vahvan itsetunnon omaava esimies uskaltaa olla oma itsensä. Lämminhenkisessä ja epämuodollisessa ilmapiirissä ihmisten on helppo viihtyä sellaisina kuin he ovat. Yksin ei voi eikä tarvitsekaan kaikkeen löytää vastauksia. Toimivassa työyhteisössä, avoimessa ilmapiirissä yhdessä tekemällä löytyy usein paras ratkaisu pulmallisiin tilanteisiin. Vinkkinä niille, jotka miettivät sopisiko mentorointi minulle: Suomen Proviisoriyhdistyksen seuraava ProMentor-ohjelma käynnistyy syksyllä 2017. Haku ohjelmaan alkaa keväällä 2017. ¢

11 . - 13 .1 . 2017

L Ä Ä K Ä R I PÄ I VÄT. F I

PÄIVITÄ OSA AMISESI, TAPA A KOLLEGOITA TUTUSTU UUTUUKSIIN.

TERVETULOA LÄÄKÄRI 2017 -NÄYTTELYYN! • Teema: Lääkärinä tulevaisuuteen • Laadukasta ohjelmaa, maksuttomia tietoiskuja ja lounassymposiumeja. Debatit Areena-lavalla päivittäin klo 14–15. • UUTTA! Terveysteknologia nyt vahvasti mukana. Esillä startupit ja lääketieteen uudet digiratkaisut. Kumppaneina Healthtech Finland, Sitra ja Tekes.

NÄYTTELY AVOINNA: Lääkäreille, lääketieteen opiskelijoille, proviisoreille ja farmaseuteille • Ke 11.1. klo 9.30-17.00, to 12.1. klo 9.30-18.00 (Huom! Happy hour klo 17–18) • Pe 13.1. klo 9.30-16.00. Katso lisätietoja ja tarkat ohjelma-aikataulut laakaripaivatnayttely.fi Rekisteröidy veloituksetta kävijäksi: lääkäripäivät.fi


fip ¢

TEKSTI VILLE-MATTI MÄKINEN KUVA DREAMSTIME

Minne olemme menossa? 7 x alan trendit

Potilaista on tulossa terveydenhuollon kuluttajia, jotka eivät hyväksy holhoavaa asennetta vaan osallistuvat hoidon suunnitteluun lähes tasavertaisina.

Terveydenhuollon tarpeet ovat muuttumassa ja sairaala-apteekkien rooli on laajenemassa, jotta se voi vastata potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten odotuksiin.

S

airaala-apteekkari, EAHP:n ex-puheenjohtaja Jacqueline Surugue (Centre Hospitalier Georges Renon, Pharmacy, Bessines, France) tarkasteli FIP-kongressissa pitämässään puheenvuo-

1 • • • • • • • •

TERVEYDENHUOLLON PARADIGMA MURTUU Potilaasta terveydenhuollon kuluttajaksi (voimaantuminen) Tarjoajakeskeisestä potilaskeskeiseksi Paternalistisesta osallistavaksi Reaktiivisesta proaktiiviseksi Oirelähtöisestä ennaltaehkäiseväksi Sairaalasta kohti potilaan kotia (älytalot) Hajanaisesta terveydenhuollosta koordinoituihin, saumattomiin hoitoihin Potilaiden parantamisesta kansalaisista huolehtimiseen

2 •

• • • •

DIGITALISAATIO ETENEE Tiedon hallinta siiloutuneesta integroituneeksi (missä ja milloin vain ja reaaliaikaisesti) Big data Pilvilaskenta SaaS, PaaS ja IaaS Quantified self

rossa, millaiset trendit vaikuttavat tulevaisuudessa sairaaloissa lääkkeiden hankintoihin, määräämiseen, jakeluun, annosteluun ja seurantaan. Sairaala-apteekkeihin tulevat vaikuttamaan esimerkiksi terveyteen liittyvän tek-

3

LÄÄKKEIDEN HANKINTA • Paine edullisempien lääkkeiden hankintoihin • Älylaitteiden kehitys ja käyttöönotto, mHealth • Lääkkeiden saatavuuden ongelmat ja lääkeväärennösten riski olemassa (mikään maa ei suojassa)

4

LÄÄKKEIDEN JAKELU • Yhä enemmän automaatiota (automaattiset jakelulaitteet)

5

LÄÄKKEIDEN MÄÄRÄÄMINEN • Edullisemmat vaihtoehdot (kuten rinnakkaislääkkeet ja biosimilaarit) • Evidence based medicine (EBM), lääkkeiden vastuullinen käyttö ja antibioottien käytön hallinta • Sähköisten terveystietokantojen hyödyntäminen

nologian sekä informaatio- ja viestintätekniikan kehitys, nanoteknologian kehitys, yhteiskunnallinen muutos (potilaan voimaantuminen), terveydenhuollon paradigman muutos sekä digitalisaatio. ¢

• Proviisorien lääkkeenmääräämisen yleistyminen eräissä maissa

6 •

• • •

LÄÄKKEIDEN VALMISTAMINEN Yksilöllinen lääkehoito – pitkälle kehittyneet hoitomuodot, kuten geeniterapia sekä kudosmuokkaus ja soluterapia Yhä täsmällisemmät ja kohdennetummat sekä älykkäät ja ennakoivat hoitomuodot Enemmän oraalisesti annosteltavia lääkkeitä Yhä turvallisempia lääkkeitä 3D-tulostaminen

7

LÄÄKKEIDEN ANNOSTELU • uudet (vähemmän invasiiviset) annosteluvektorit

4.16 PROVIISORI 19


¢

ajankohtaisseminaari

Rautaisannos ajan­kohtaista apteekkitaloutta Talousjohtaja Ilkka Harjula Suomen Apteekkariliitosta kertoi apteekkien talouteen vaikuttavista ajankohtaisista lakimuutoksista. Apteekkineuvos, apteekkari Klaus Holttinen Järvenpään Uudesta apteekista käsitteli apteekin kilpailuasemaa ja sen tulokseen vaikuttavia tekijöitä.

Lääkekorvauksiin esitettyjen leikkausten vaikutus keskiarvoapteekin talouteen on Harjulan mukaan -27 000 euroa.

Suomen Apteekkariliiton talousjohtaja Ilkka Harjula kertoi, että yksityisten apteekkien keskimääräinen voitto oli viime vuonna 2,8 prosenttia liikevaihdosta. TEKSTI HENNA KYLLÖNEN KUVAT VILLE-MATTI MÄKINEN

I

lkka Harjula totesi, että pääomaveroa ja ansiotuloveroa on viime vuosina kiristetty, mutta samaan aikaan osakeyhtiöitä koskeva yhteisövero on laskenut. Tämä on heikentänyt muiden yritysmuotojen asemaa osakeyhtiöihin verrattuna. Yrittäjävähennyksen tarkoitus on tuoda osakeyhtiöiden ja muiden yritysmuotojen verokohtelua lähemmäksi toisiaan. Siitä on julkisuudessa käytetty myös termiä apteekkarivähennys, vaikkei se alun perin ole liittynyt varsinaisesti apteekkeihin. Vähennys koskee toiminimiyrityksiä ja siten myös apteekkareita osana noin 100 000

20 PROVIISORI 4.16

suomalaisen yrittäjän joukkoa. Vähennyksen on määrä astua voimaan vuoden 2017 alusta alkaen. Käytännössä se on viiden prosentin vähennys apteekin tuloksesta ennen verotettavan tuloksen määrittämistä. Se vastaa keskimäärin 5 700 euron alennusta apteekin verotuksessa. Toiminimiyrityksinä apteekkarit maksoivat veroa apteekin tuloksesta vuonna 2015 keskimäärin 43 prosenttia, ja jatkossakin keskimääräinen veroaste on yli 40. Verotustiedoissa apteekkarin tuloiksi on ilmoitettu apteekin voitto ennen veroja sekä mahdolliset apteekkitoimintaan liittymättömät pääoma- ja ansiotulot. Tämän vuoksi tulot eivät ole vertailukelpoi-

sia osakeyhtiömuodossa toimivan yrittäjän tuloihin. Apteekin tulos verotetaan apteekkarin henkilökohtaisena tulona, joista on tehtävä lisäksi apteekin investoinnit ja maksettava mahdolliset lainat.

NÄIN LEIKKAUKSET VAIKUTTAVAT Harjula esitteli myös apteekkien keskimääräistä todellista taloustilannetta vuonna 2015. Yksityisten apteekkien keskimääräinen voitto oli tilinpäätöksessä noin 106 000 euroa, mikä on 2,8 prosenttia liikevaihdosta. Luku on palkkaoikaistu eli perustuu oletukseen, että apteekkari itse saa proviisorin ylintä taulukkopalkkaa 20 prosentin yrittäjäriskilisällä. Koko toimialalle tämä tekee yksityisten apteekkien osalta reilut 64 miljoonaa euroa. Lääkekorvauksiin esitettyjen leikkausten vaikutus keskiarvoapteekin talouteen on Harjulan mukaan -27 000 euroa. Yrittäjävähennyksen myönteinen vaikutus huomioiden apteekin talous heikkenisi yhä arviolta yli 21 000 euroa (noin 14 prosenttia) verrattuna aiempaan, mikäli lääkemarkkina säilyisi ennallaan. Näin siitäkin huolimatta,


-vitamiini Apteekkari Klaus Holttinen arvioi, että pienessä apteekissa toimitilakuluilla ja apteekkarin työpanoksella on merkittävä vaikutus apteekin tulokseen.

Muistin tueksi!*

että käytössä ovat olleet niin kutsutut pehmeät keinot kuten lääkehävikkiin vaikuttaminen tai biosimilaarikilpailu.

KILPAILUSSA SIJAINTI ON TÄRKEIN Klaus Holttinen kertoi, että apteekin kilpailuasetelmaan vaikuttavat sekä paikkakunnan muut että alueen naapuripaikkakuntien apteekit, koska kasvukeskuksilla on vetovoimaa. Myös sillä on merkitystä, sijaitseeko alueella Yliopiston Apteekin toimipistettä, minkä kokoinen apteekki on ja miten se sijaitsee suhteessa päivittäistavarakaupan toimipisteisiin. Tästä voi päätellä, että sijainti on apteekin ylivoimaisesti tärkein kilpailutekijä. Apteekkitoiminnassa on viime vuosikymmenten aikana tapahtunut kilpailullisesti paljon muutoksia. Sijaintimonopolia on purettu ja aukioloajat ovat pidentyneet. Palvelukonseptissa, mukaan lukien lääkeneuvonta, on tapahtunut suuria muutoksia. Apteekkeihin on tullut verkkokauppoja, lääkkeiden hinnoittelua on muutettu ja lääkkeisiin on tullut alennuskielto. Kun aiemmin suurin osa vitamiineista luokiteltiin lääkkeiksi, nyt niiden myynti ravintolisinä on siirtynyt pitkälti luontaistuotekauppojen kautta päivittäistavaraliikkeisiin. Myös asiointikäyttäytyminen on kokenut muutoksia. Liikepaikan lisäksi muun muassa myynnin rakenne, henkilökunta ja suhteellinen kustannusrakenne vaikuttavat apteekin tulokseen.

MIKÄ VAIKUTTAA TULOKSEEN? Holttinen havainnollisti luennossaan myynnin rakenteen vaikutusta tulokseen eri kokoisissa apteekeissa. Pienissä apteekeissa, alle 25 000 reseptiä ja liikevaihto noin 1–2 miljoonaa euroa vuodessa, on reseptilääkemyynnin osuus voitosta ennen veroja suurempi kuin itsehoitolääkkeiden tai yleisten kauppatavaroiden. Sen sijaan kun liikevaihto kasvaa yli viiden miljoonan euron, tilanne on päinvastainen, ja tuloksesta 75 prosenttia muodostuu muusta kuin reseptilääkkeiden myynnistä. Tämä kertoo, että yleisten kauppatavaroiden myynnin ja yritysmuodon merkitys apteekin tulokseen on sitä pienempi, mitä pienemmästä apteekista on kysymys. Pienessä apteekissa toimitilakuluilla ja apteekkarin tai hänen puolisonsa omalla työpanoksella on lääketaksan ohella merkittävä vaikutus apteekin tulokseen. Tuotehinnoittelulla on suuri merkitys apteekin koosta riippumatta. Sen sijaan it-kustannukset ja muun muassa apteekkarin nettovarallisuus sekä henkilöstökulut vaikuttavat suuressa apteekissa tulokseen suhteessa huomattavasti enemmän kuin pienessä apteekissa, unohtamatta apteekkiveroa. ¢

Monipuolinen uutuus Bethover B12-vitamiini + foolihappo on monipuolinen yhdistelmävalmiste muistin tueksi. Herkullisen imeskelytabletin maku on aidosta mansikasta. Tabletin voi myös pureskella tai niellä. 1 tabletti päivässä. *B12-vitamiini edistää hermoston normaaleja toimintoja. B12-vitamiini ja folaatti (foolihappo) edistävät normaaleja psykologisia toimintoja.

APTEEKISTA www.bethover.fi


¢

joulutervehdykset

Hyvää joulua ja terveyttä vuodelle 2017!

22 PROVIISORI 4.16


Alatornion apteekki Apteekki Syke, Stockmann Tampere Apteekkimaailma, Tampere Asikkalan apteekki, Vääksy Etelä-Haagan apteekki, Helsinki Forssan Vanha apteekki Haka-apteekki, Tampere Haminan Itäväylän apteekki Haminan Keskus-apteekki Hartolan apteekki Haukiputaan apteekki Helmi apteekki, Lahti Helsingin 39. apteekki Tapuli Helsingin 41. apteekki Megahertsi Herttoniemen apteekki, Helsinki Hervannan apteekki, Tampere Hietalahden apteekki, Helsinki Hämeenlinnan 10. Kalvolan apteekki Iisalmen Priima apteekki Ilmajoen apteekki Ilomantsin apteekki Isonkyrön apteekki Ivalon apteekki Jakomäen apteekki, Helsinki Joensuun 1. Keskusapteekki Joensuun 4. Apteekki Atolli Jurvan apteekki Jyväskylän 11. Korpilahden apteekki Kaarinan apteekki Kaavin apteekki Kairatien Apteekki, Rovaniemi Kaivopuiston apteekki, Helsinki Kallion apteekki, Helsinki Kangasniemen apteekki Kannuksen apteekki Karvian apteekki Kauniaisten Apteekki – Grankulla Apotek Kauppaporvarin apteekki, Raahe Kaurialan apteekki, Hämeenlinna Keminmaan apteekki

Kirjavantolpan apteekki, Hyvinkää Kiteen apteekki Koivu Apteekki, Tampere Kontio apteekki, Karhula Koskikeskuksen apteekki, Tampere Kotkan 4. Ankkuriapteekki Kouvolan 10. Inkeroisten apteekki Kouvolan 7. Kyminkulma apteekki Kruununhaan apteekki, Helsinki Kurikan 1. apteekki Kyllön Apteekki Lahden Keskusapteekki Lapin apteekki Lapväärtin apteekki Leppävirran apteekki Liedon apteekki Linnanmaan apteekki, Oulu Luumäen apteekki Lönnrotinkadun apteekki, Helsinki Martinlaakson apteekki, Vantaa Matinkylän apteekki, Espoo Maunulan apteekki, Helsinki Munkkiniemen apteekki, Helsinki Munkkiniemen puistoapteekki, Helsinki Muuramen apteekki Myllyn Apteekki, Raisio Nakkilan apteekki Nastolan apteekki Niiralan Apteekki Prismassa, Kuopio Nivalan apteekki Nya Apoteket i Mariehamn Olarin apteekki, Espoo Orimattilan apteekki Oulunkylän apteekki, Helsinki Palokan apteekki Palosaaren apteekki, Vaasa Perhon apteekki Petosen Apteekki, Kuopio Pieksämäen 2. uusi apteekki Pielaveden apteekki

Pirkkalan 1. apteekki Porin 7. Pihlavan apteekki Pudasjärven apteekki Punkaharjun apteekki Punkalaitumen apteekki Puuvillan Apteekki, Pori Pälkäneen Apteekki Rantasalmen apteekki Reisjärven apteekki Riihikosken Apteekki Runebergin Apteekki, Helsinki Saarenkylän Apteekki Sahalahden apteekki + Kuhmalahden sivuapteekki Sammon apteekki, Tampere Sampo Apteekki, Rovaniemi Savitaipaleen apteekki Seitsemän veljeksen apteekki, Nurmijärvi Sellon Apteekki, Espoo Siilinjärven 1. apteekki Simonkylän apteekki, Vantaa Sodankylän apteekki Soinin apteekki Säkylän apteekki Sörnäisten apteekki, Helsinki Teuvan apteekki Tikkakosken apteekki Tornionmäen apteekki, Kouvola Töysän Apteekki Töölön apteekki, Kampin kauppakeskus Uudenkaupungin Uusi apteekki Uuraisten apteekki Vaara-Karjalan apteekki Vanha Apteekki, Salo Varpaisjärven apteekki Veikkolan apteekki, Kirkkonummi Viherlaakson apteekki, Espoo Viitasaaren apteekki Ylöjärven 3. Kurun apteekki Zeppelinin Apteekki, Kempele

4.16 PROVIISORI 23


joulutervehdykset

11/2016

¢

Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista joulun aikaa!

Sinivalkoinen kiitos

valk.

Olet ollut kanssamme rakentamassa suomalaista hyvinvointia, kiitos arvokkaasta työstäsi. Toivotamme sinut mukaan Orion 100 -juhlavuoteen 2017, sinivalkoisella sydämellä.

orion.fi

www.verman.fi


Jäsen- ja koulutussivut Kerromme Sinulle näillä sivuilla muun muassa ensi vuoden hallituksesta, jäsenmaksuista, uudesta apteekkityöryhmästä, apurahoista sekä Proviisoripäivästä. Puheenjohtaja Anne Tammimäki kokoaa omalla palstallaan kuluvan vuoden yhteen.

Muista! PROVIISORIPÄIVÄN 18.3.2017 edullisemmat osallistujahinnat ovat voimassa 31.1.2017 asti – varaa paikkasi jo nyt suosittuun koulutuspäivään! Ks. ohjelma ja hinnat s. 31

TOIMISTO TIEDOTTAA: • Jäsen, muista ilmoittaa toimistolle olosuhdemuutoksistasi, ja varmista, että jäsenmaksusi ja -sähköpostiosoitteesi ovat ajantasalla osoitteessa: www.proviisoriyhdistys.net/jasentieto

• Vuoden 2017 Proviisorin taskukalenterit on postitettu 1.12.2016. Jos et vielä ole saanut omaasi, ja haluat sellaisen, ota yhteys toimistoon. • Ilmianna vuoden 2017 Proviisorikollega -ehdotuksesi 31.1.2017 mennessä • Apurahojen hakuaika päättyy 5.2.2017

Uusien proviisoriopiskelijoiden kanssa järjestettiin syksyllä jälleen perinteiset Toiminnalla tutuksi -tilaisuudet. Kuopiossa pidettyyn ohjelmaan kuului muun muassa lasertaisteluita GameCenterissä.

Kenestä Proviisorikollega 2017?

Apurahoja haettavana

ILAHDUTTAAKO ELÄMÄÄSI mahtava Proviisorikollega? Onko omassa työyhteisössäsi tai lähipiirissäsi proviisori, joka ansaitsee tunnustustuksen positiivisuudestaan, innostavuudestaan, kollegaalisuudestaan tai jostain muusta? Suomen Proviisoriyhdistys ja ProMentor-työryhmä jakavat vuoden Proviisorikollega-tunnustuksen Proviisoripäivässä lauantaina 18.3.2017. Anna ehdotuksesi tunnustuksen saajasta 31.1.2017 mennessä Proviisoriyhdistyksen verkkosivuilla. Tunnustuksen saaja valitaan annettujen ehdotusten joukosta. ProMentor-työryhmä tekee ehdotuksen palkinnon saajasta yhdistyksen hallitukselle, joka valitsee vuoden Proviisorikollegan. Proviisorikollega-tunnustus jaetaan vuonna 2017 jo neljännen kerran. Käy tutustumassa aikaisempiin upeisiin Proviisorikollegoihin, Tuulikki Hurriin, Juha Päivärintaan ja Tomi Rantamäkeen Proviisoriyhdistyksen verkkosivuilla.

SUOMEN FARMASEUTTISEN yhdistyksen hallitus julistaa haettavaksi tutkimus- ja koulutusrahaston apurahat. Rahastosta myönnetään henkilökohtaisia apurahoja 1) tieteellisestä tutkimustyöstä aiheutuviin kustannuksiin 2) tieteellisten kokousten järjestämiseen, 3) tieteellisiin kokouksiin tai tutkijan- ja jatkokoulutustilaisuuksiin osallistumista varten sekä 4) Suomen ja Viron välisen tutkijanvaihdon matka- ja majoituskuluihin. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen farmaseuttisen yhdistyksen hallitus. Apurahat jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa huhtikuussa. Haku tapahtuu yhdistyksen kotisivujen kautta hakuaikana 1.–31.1.2017. Lisätietoja apurahahausta saa yhdistyksen kotisivuilta www.pro.tsv.fi/finpharmsociety tai sihteeriltä (leena.peltonen@helsinki.fi). 

Kollegiaalista alkuvuotta! 

SUOMEN FARMASEUTTISEN YHDISTYKSEN HALLITUS

Toimistomme on suljettu 23.12.2016–2.1.2017. Toivotamme kaikille oikein rauhaisaa joulun aikaa!

YHDISTYKSEN TOIMISTOLLA KYSYMYKSIISI VASTAAVAT Ville-Matti Mäkinen, Henna Kyllönen ja Eija Vartiainen: toimisto@proviisoriyhdistys.net

p. (09) 177 771 arkisin klo 10–16 OVATKO TIETOSI AJAN TASALLA? EIKÖ VIESTIMME TAVOITA SINUA? Voit päivittää tietosi kätevästi sivuillamme www.proviisoriyhdistys.net/ota-yhteytta tai toimisto@proviisoriyhdistys.net

4.16 PROVIISORI 25


¢

syyskokous  Keskellä yhdistyksen uusi puheenjohtaja, Mikko Lähdevuori, ja hänen ympärillään uudet hallituksen jäsenet, vasemmalta Elina Toivanen, Linda Seppälä, Sandra Kontola, Maija Raatikainen ja Tanja Kivinummi.

TEKSTI JA KUVA VILLE-MATTI MÄKINEN

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin lauantaina 26.11. Proviisoriyhdistykselle valittiin uusi puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Kokous päätti lisäksi muun muassa talousarviosta, jäsenmaksuista ja ensi vuoden toiminnasta. VUODEN 2017 HALLITUS Proviisoriyhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu vuodeksi 2017 proviisori, kauppatieteen maisteri Mikko Lähdevuori. Hän toimii Fysioline Pharma Oy:n vastuunalaisena johtajana. Hänellä on myös vankka kokemus apteekkiproviisorin tehtävistä.

26 PROVIISORI 4.16

Syyskokous päätti ensi vuoden toiminnasta

”Suomen Proviisoriyhdistyksen tavoitteena on eri sektoreilla toimivien proviisoreiden etujen ajaminen pyrkien dialogiin farmasia-alan eri toimijoiden kanssa. Kulunutta vuotta on lei­ mannut poikkeuksellisen voimakas julkisuudes­ sa käyty keskustelu erityisesti apteekkisektorin tulevaisuuteen liittyen. Nyt jos koskaan on tär­ keää, että me eri sektoreilla toimivat proviiso­ rit muodostamme yhtenäisen käsityksen siitä, miten lääkealaa halutaan Suomessa lähitule­ vaisuudessa kehittää. Vain tämän käsityksen muodostettuamme voimme antaa julkisuudessa yhtenäisen viestin siitä, miten Suomen kokoi­ sessa maassa lääkkeiden saatavuudesta ja nii­ den käyttöön liittyvistä turvallisuuskysymyksistä voidaan parhaalla mahdollisella tavalla huo­ lehtia.” MIKKO LÄHDEVUORI SYYSKOKOUKSEN PUHEESSAAN Sekä hallituksen uudet jäsenet että varajäsenet valittiin poikkeuksellisesti ilman äänestystä, sillä paikkoja oli saman verran vapaana kuin ehdokkaita. Uusina jäseninä kaksivuotiseksi kaudeksi valittiin nykyinen puheenjohtaja Anne Tammimäki, Linda


puheenjohtajalta Yhdistyksen ensi vuoden pääteema on ”Proviisorin ammattiosaamisella lisäarvoa”.

Seppälä, Elina Toivanen ja Sandra Kontola. Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä kauttaan Katere Sharifpour, Ville Oinio, Charlotta Sandler ja Markku Helminen. Varajäseneksi hallitukseen kaksivuotiskaudeksi valittiin Tanja Kivinummi, Vuokko Mustonen ja Maija Raatikainen. Varajäseninä ensi vuoden hallituksessa jatkavat Sami Hyvönen, Tiina Kinos, Jouni Kusnetsoff, Helinä Minkkinen ja Susanna Partti. Syyskokouksen päätökset löydät tarkastetusta kokouspöytäkirjasta joulukuun puolen välin jälkeen Omat jäsentiedot -alueelta: www.proviisoriyhdistys.net/jasentieto

JÄSENMAKSUT VUONNA 2017 Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan vuoden 2016 jäsenmaksuihin verrattuna pois lukien proviisoriopiskelijoiden jäsenmaksut, joista työttömyyskassaan kuuluvien jäsenmaksuja nostettiin 39 eurosta 59 euroon vuodessa ja kassaan kuulumattomien laskettiin 39 eurosta 29 euroon vuodessa. Lähetämme jäsenlaskun ja maksuohjeet ensi vuoden osalta helmikuun alussa, mutta suoraperintäjäsenet voivat ilmoittaa tämän tiedon jo palkanlaskentaan tammikuun jäsenmaksun maksatusta ennakoiden. Jäsentietoalueelta näet ajantasaisen jäsenmaksutilanteesi ja voit päivittää itse yhteystietosi.

TULE MUKAAN APTEEKKITYÖRYHMÄÄN Proviisoriyhdistyksen pääteema vuonna 2017 on Proviisorin ammattiosaamisella lisä­ arvoa. Toiminnan painopistealueita ovat: – Laadukkaiden ja ajanmukaisten jäsenpalvelujen tarjoaminen – Yhdistyksen taloudellisen toiminnan kehittäminen – Ammatillinen edunvalvonta Proviisoriyhdistys kutsuu jäsenistään koolle apteekkityöryhmän, joka valmistelee yhdistyksen näkemyksiä apteekkijärjestelmän kehittämisestä. Huomioitavaa on, että kyseessä ei ole vain apteekkiproviisoreita koskettava työryhmä, vaan työryhmä, joka selvittää ammatillisia kehitysnäkymiä kattavasti koko lääkehuollon osalta. Eri sektoreilla toimivien jäsenten ammatillisia edunvalvontatarpeita selvitetään ensi vuonna jäsenkyselyllä. 

¢

Vilkaisu taustapeiliin ja katse takaisin tiehen VUODEN ENSIMMÄISESSÄ lehdessä kirjoitin puheenjohtajan palstalle muutosten aallokosta, joka jo noin vuosi sitten keinutteli apteekkialan purtta. Enpä olisi osannut arvata, miten koviksi muutoksen tuulet vuoden aikana yltyvät. Alkuvuodesta näytti vielä siltä, että uudistukset ovat ajankohtaisia vasta seuraavana hallituskautena. LIBERALISOINTI- JA LÄÄKESÄÄSTÖKESKUSTELUN siivittäminä vaatimukset apteekkilupajärjestelmän remontoimisesta ovat kuitenkin nousseet ennalta-arvaamattoman äänekkäiksi ja saaneet yllättävänkin laajaa kannatusta eri puolueiden parissa. Tässä vaiheessa onkin jo varmaa, että järjestelmä tulee muuttumaan. Vielä voimme kuitenkin vaikuttaa siihen, minkälaiseksi se muuttuu. Mikä vielä tärkeämpää, voimme valmistautua muutokseen. ALAN SISÄLTÄ katsottuna nykyjärjestelmä toimii erittäin hyvin: laadukkaat asiantuntijapalvelut kattavat koko maan, lääkkeiden hinnat ovat yhdenmukaiset Hangosta Utsjoelle ja apteekkari saa yrittäjäriskistä keskimäärin kohtuullisen korvauksen. NUOREN PROVIISORIN kannalta olisi tosin motivoivampaa, jos ensimmäisen oman apteekin voisi saada lyhyemmän odottelun jälkeen. Tämäkin olisi kuitenkin ratkaistavissa lupajärjestelmää hallitusti muuttamalla ja lisäämällä apteekkeja niille alueille, joilla asiakaspotentiaalia olisi tämänhetkistä useammalle toimijalle. Itsehoitolääkkeiden hintakilpailukin lienee useimpien mielestä aivan kannatettavaa. NORMINPURKAJILLE TÄMÄ ei tietenkään riitä. Apteekkialan näkökulmasta pahimpana skenaariona on parhailla kauppapaikoilla sijaitsevien apteekkien siirtyminen kansainvälisten ketjujen omistukseen esimerkiksi Ruotsin, Norjan ja Viron mallin mukaan. Kuluttajan kannalta tämäkin voisi näyttäytyä positiivisena asiana, mikäli ”hittituotteiden” hinnat muodostuisivat edullisiksi – ja mikäli omilta kotikulmilta tällainen apteekki löytyisi. Ketjujen ensisijaisena tavoitteena ei kuitenkaan ole ylläpitää laadukasta ammattiapteekkitoimintaa sellaisena kuin me sen määrittelemme, vaan toiminnan moottorina on silkka taloudellinen hyöty.

On vaikutettava siihen, että apteekit säilyisivät proviisorivetoisina.

ON SIIS vaikutettava siihen, että apteekit säilyisivät proviisorivetoisina. Mieluiten henkilöyhtiöinä, mieluiten yhden tai korkeintaan muutaman apteekin kokonaisuuksina. Samalla on kuitenkin hyvä miettiä myös, miten voisimme parhaiten vastata syvempien muutosten tuomiin suuriin haasteisiin. YHDISTYS ORGANISAATIONAKIN elää parhaillaan muutosten aikaa. Toimistomme henkilökunnassa on tapahtunut muutoksia vuoden mittaan, ja vastikään valittuun uuteen hallitukseen löytyi ilahduttavan paljon uusia kasvoja tehtävistään väistyvien sijalle. Omasta puolestani kiitän jäseniä, nykyistä hallitusta, toimiston väkeä ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Tehtävä Proviisoriyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana on ollut antoisa, täynnä hienoja kohtaamisia ja uusia kokemuksia. Jatketaan yhdessä työtämme proviisorien yhteisen asian eteen ensi vuonnakin. RENTOUTTAVAA JOULUA ja menestyksekästä uutta vuotta! ¢ Anne Tammimäki

puheenjohtaja Suomen Proviisoriyhdistys 4.16 PROVIISORI 27


¢

ajankohtaista Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenmaksut 2017 TYÖTTÖMYYSKASSAAN KUULUVA PROVIISORIJÄSEN PÄÄTOIMEN MUKAAN:

Kokoaikaisesti apteekissa, lääketeollisuuden, kunnan, valtion, Kelan, tukkukaupan ym. palveluksessa työskentelevät Osa-aikaisesti (keskimäärin 15–30 h/vko työskentelevät) tai yliopistolla työskentelevät Jatko-opiskelijat, alle 15 h/vko työskentelevät ja ei työssäkäyvät (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla oleva) sekä ulkomailla asuvat

35 €/kk 26,25 €/kk

17,50 €/kk

TYÖTTÖMYYSKASSAAN KUULUMATON PROVIISORIJÄSEN PÄÄTOIMEN MUKAAN:

Kokoaikaisesti apteekissa, lääketeollisuuden, kunnan, valtion, Kelan, tukkukaupan ym. palveluksessa työskentelevät Osa-aikaisesti (keskimäärin 15–30 h/vko työskentelevät) tai yliopistolla työskentelevät Jatko-opiskelijat, alle 15 h/vko työskentelevät ja ei työssäkäyvät (esim. työtön, äitiyspäivärahaa saava, virka- tai opintovapaalla oleva)

26,25 €/kk 17,50 €/kk

17,50 €/kk

PROVIISORIOPISKELIJA TAI VARUSMIESPALVELUSTA SUORITTAVA JÄSEN:

Työttömyyskassaan kuuluva Työttömyyskassaan kuulumaton

59 €/vuosi 29 €/vuosi

Proviisoriopiskelija, joka liittyy jäseneksi 30.6. jälkeen, maksaa vain puolet jäsenmaksustaan. Valmistumista seuraavana kalenterivuonna siirrytään kuukausijäsenmaksuihin. Ulkomailla asuvat proviisorijäsenet (ei sisällä työttömyyskassamaksua) Apteekkarin kannatusjäsenmaksu Seniorijäsenen kannatusjäsenmaksu Jäsenen kannatusjäsenmaksu: vapaaehtoinen maksu Proviisoriyhdistykselle

65 €/vuosi 150 €/vuosi 125 €/vuosi

MAKSUTAVAT:

Eräpäivät 25.2. ja 31.8. 1) Työnantaja perii palkasta ja suorittaa kuuden kuukauden maksut yhdistykselle kaksi kertaa vuodessa eräpäivinä tai kerran kuukaudessa palkanmaksun yhteydessä. Muista täyttää suoraperintälomake! 2) Jäsen maksaa itse kaksi kertaa vuodessa kuuden kuukauden maksut eräpäivinä. 3) Jäsen maksaa itse koko vuoden (12 kk) maksut tammikuun eräpäivänä. Maksaessasi muista käyttää henkilökohtaista viitenumeroasi. Muusta maksutavasta voi sopia Proviisoriyhdistyksen järjestösihteerin kanssa.

28 PROVIISORI 4.16


Apteekkariksi ProMentor -ohjelma käynnistyi syyskuussa

Proviisoriyhdistyksen apurahat 2017 SUOMEN PROVIISORIYHDISTYKSEN hallitus julistaa kaikkien yhdistyksen jäsenten haettaviksi apurahoja farmaseuttisen ammattitaidon edistämiseen. Apurahoja voidaan myöntää farmasian alan opintotarkoitusta, esimerkiksi ulkomailla suoritettavaa pro gradu -työtä, PD-opintoja tai muita erikoistumiskoulutukseen tarkoitettuja opintoja, tieteellistä jatkotutkimusta tai kongressimatkaa varten. Apurahoja jaetaan hakemusten perusteella enintään yhdistyksen syyskokouksessa päätetty summa. Apurahojen jaosta ja suuruudesta päättää Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus. Hakemukset käsittelee apurahatoimikunta, joka laatii hallitukselle esityksen apurahan saajista. Apurahatoimikunnassa on yhdistyksen jäsenistöstä erikseen kutsutut henkilöt, jotka edustavat tieteellistä tutkimusta, erikoistumisopintoja/PD-opintoja sekä pro gradu -töitä ja jatko-opintoja. Lisäksi Proviisoriyhdistyksen hallituksella on oma edustaja apurahatoimikunnassa. VAPAAMUOTOISESTA APURAHAHAKEMUKSESTA TULEE ILMETÄ SEURAAVAT ASIAT:

• • • • •

apurahan käyttötarkoitus opintojen, kongressimatkan tms. rahoitussuunnitelma toivomus apurahan suuruudesta muut samaa tarkoitusta varten haetut apurahat sekä todistukset ansioista, jotka hakija katsoo eduikseen (ansioluettelo, julkaisuluettelo jne.).

Puutteellisia hakemuksia ei oteta huomioon valinnassa. Hakija sitoutuu antamaan erikseen sovitulla tavalla selostuksen apurahan käytöstä. Hakemuslomake ja lisätietoa hakemisesta: www.proviisoriyhdistys.net/apurahat2017. Apurahan saajat julkistetaan Proviisoripäivillä 18.3.2017 ja Proviisori-lehdessä 2/2017. Hakemusten tulee olla perillä 5.2.2017 mennessä joko sähköisesti (toimisto@proviisoriyhdistys.net) tai postitse osoitteella: Suomen Proviisoriyhdistys ry, Apurahatoimikunta, Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs), 00100 Helsinki. ¢

APTEEKKARILIITON JA PROVIISORIYHDISTYKSEN yhteinen Apteekkariksi ProMentor -ohjelma käynnistettiin 15.9. aloitusseminaarilla Apteekkariliiton tiloissa. Mentorointiohjelman aikana jaetaan osaamista ja ajatuksia kokeneiden apteekkareiden sekä apteekkariuraa tavoittelevien proviisoreiden kesken. Samalla edistetään laadukkaan ammattiapteekkitoiminnan kehittymistä nyt ja tulevaisuudessa. Mukana ohjelmassa on yhdeksän upeaa mentorointiparia. Mentoroitavat toivovat ohjelman tuovan lisää ymmärrystä apteekin talouden hallintaan, apteekkiluvan hakemiseen sekä apteekkariyrittäjyyteen liittyen. Lisäksi tavoitteena ovat uusien näkökulmien saaminen, verkostoituminen sekä omien esimiestaitojen kehittyminen. Ohjelman päätösseminaari järjestetään helmikuussa. ¢

Suomen Proviisoriyhdistyksen hallitus vuonna 2016 PUHEENJOHTAJA ANNE TAMMIMÄKI yliopistolehtori, Helsingin yliopisto, Pharmacological Expert, DRA Consulting Oy anne.tammimaki@gmail.com 1. VARAPUHEENJOHTAJA VILLE OINIO tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto ville.oinio@helsinki.fi 2. VARAPUHEENJOHTAJA, LÄÄKETEOLLISUUSPOOLIN EDUSTAJA KATERE SHARIFPOUR, lääketukkukaupan vastuunalainen johtaja, Baxalta Finland Oy katere.sharifpour@fimnet.fi PUHEENJOHTAJA 2017 MIKKO LÄHDEVUORI vastuunalainen johtaja, Fysioline Pharma Oy mikko.lahdevuori@gmail.com

SUOMEN PROVIISORIYHDISTYS RY Kaisaniemenkatu 1 Ba (7. krs.), 00100 HELSINKI Puh. (09) 177 771, fax (09) 6843 9911, toimisto@proviisoriyhdistys.net TOIMINNANJOHTAJA VILLE­MATTI MÄKINEN, proviisori, Proviisori­lehden päätoimittaja gsm 050 352 0771, ville­matti.makinen@proviisoriyhdistys.net EDUNVALVONTAPROVIISORI HENNA KYLLÖNEN, proviisori gsm 040 129 0062, henna.kyllonen@proviisoriyhdistys.net JÄRJESTÖSIHTEERI EIJA VARTIAINEN, Puh. (09) 177 771, eija.vartiainen@proviisoriyhdistys.net 4.16 PROVIISORI 29


¢

otx TEKSTI TANELI SANTAMÄKI KUVA DREAMSTIME

10 ASKELTA oluen tuntijaksi Oluesta puhuttiin jo Kalevalassa. Mitä jokaisen on hyvä tietää nyt niin ajankohtaisesta, myös joulupöytään sopivasta mallasjuomasta?

10

9 8 7 6

Perinteinen kotikalja ja ALKOHOLITON OLUT voivat toimia ensiaskeleena oluen maailmaan. Alkoholittomat oluet jäljittelevät makua hyvin, mutta hieman miedompana. Panimo- ja olutkulttuurin uuden nousun myötä alkoholittomia vaihtoehtoja on nyt enemmän tarjolla kuin koskaan.

.OLUTTYYPPEJÄ on paljon eikä virallista tyyppijakoa ole, joten kaikkien olutlajien tunnistamisesta ei tarvitse olla huolissaan. Tavallisimmin puhutaan aleista ja lagereista, eli pinta- tai pohjahiivaoluista tai tummista ja vaaleista oluista. Lisätietoa löytyy esimerkiksi osoitteesta www.panimoliitto.fi. Aloittelevan olutharrastajan kannattaa KYSYÄ TARJOILIJALTA ruokavalintaan sopivista oluista ja oluiden ominaisuuksista. Oluissa on paljon vahvuusasteita niin alkoholin kuin maunkin puolesta. Voi olla viisasta aloittaa hieman miedommalla juomalla. Etenkin tummassa oluessa on runsaasti B­VITAMIINEJA. Esimerkiksi B9-vitamiini eli foolihappo on keholle tärkeä, sillä se on yksi punasolumuodostukselle välttämättömistä aineista. Sen lisäksi oluessa on B2-, B3- ja B12-vitamiineja. Leedsin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan oluen juonti varsinkin pubi-ympäristössä LIEVITTÄÄ STRESSIÄ mukavan tunnelman vuoksi, mutta Mayo-klinikan mukaan myös oluen juominen vaikuttaa stressitilaa lievittävästi. Naisille suositeltu suurin annos on kuitenkin vain 236 millilitraa ja miehille 473 millilitraa.

5 4

THL:n Suomessa teettämän tutkimuksen mukaan kohtuullisesti nautittuna olut voi ALENTAA MUNUAISKIVIEN TODENNÄKÖISYYTTÄ jopa 40 prosentilla. Oluen korkea magnesiumpitoisuus ja matala kalsiumpitoisuus voivat ehkäistä kalkista ja suoloista muodostuvien munuaiskivien muodostumista. Varsinkin naisilla MUISTIONGELMIEN TODENNÄKÖISYYS LASKEE jopa noin 20 prosenttia, kun juo noin yhden olutannoksen päivässä, kertoo New England Journal of Medicinissä julkaistu tutkimus. Verrokkiryhmänä oli henkilöitä, jotka eivät juoneet ollenkaan. Tutkimuksessa seurattiin yli 11 000 naista 15 vuoden ajan.

3

Kiinnostavimmat LAHJAOLUET intohimoiselle olutharrastajalle löytyvät Alkosta. Jos haluat tarjota ennenkokemattomia elämyksiä, kannattaa kysyä myyjältä uutuuksista.

2

Pienpanimo-oluet ja KÄSITYÖLÄISOLUET kasvattavat nyt Suomessa suosiotaan. Pienpanimot tekevät uskaliaampia oluita ja laajentavat makujen kirjoa. Kannattaa siis kysyä niin Alkosta kuin ravintolastakin paikallista olutta.

1

Kohtuullinen oluen käyttö nostaa hyvän HDL-kolesterolin määrää veressä ja SUOJELEE SYDÄN­ JA VERISUONISAIRAUKSILTA, kertovat yhdysvaltalaiset sydänspesialistit Steven Nissen ja Marc Gillinov. Heidän mukaansa naisilla yksi annos ja miehillä kaksi annosta voi nostaa HDL:n määrää jopa 12 prosenttiyksikköä

30 PROVIISORI 4.16


PROVIISORIPÄIVÄ 2017

Tulevaisuus haltuun Lauantaina 18.3.2017 Arcada, Jan-Magnus Janssonin aukio 1, Helsinki YHTEISTYÖKUMPPANI – VARMISTA NÄKYVYYTESI NÄYTTELYSSÄ! ALUSTAVA OHJELMA

9.30 Ilmoittautuminen, aamupala ja näyttelyyn tutustuminen 1A 10.15–12.15 APTEEKKITOIMIJAT Puheenjohtaja ARI JANSEN, proviisori, kehittämispäällikkö, Suomen Apteekkariliitto • Apteekit ja tietosuoja – Oikeudet ja velvollisuudet, vaitiolovelvollisuuden rajat – Case: Muistisairaan kohtaaminen apteekissa – Case: Lääkeneuvonta viestinvälitysjärjestelmiä käyttäen – Uudistuvat tietosuojasäädökset – Näkökulma: Kolmas osapuoli mukana lääkeneuvontatilanteessa • Ajankohtaisasiat lainsäädännöstä • Uusi apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus, esittely 1B 10.30–12.30 TEOLLISUUDEN TOIMIJAT Puheenjohtaja TERO NÄRVÄNEN, FaT, Farmaseuttiset tieteet -organisaation johtaja, Orion Pharma • Suomalaisen lääketutkimuksen ja -kehityksen tulevaisuus • Rekisteritutkimus ja sen hyödyntäminen Suomessa, biopankit • Hankintalain uudistus ja sairaaloiden lääkekilpailutus 12.15–13.45 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen II 13.45–15.45 PANEELIKESKUSTELU APTEEKKI 2.0 – TULEVAISUUDEN VISIOT Puheenjohtaja REIJO KÄRKKÄINEN, vieraileva tutkija, HY, farmasian tiedekunta • Mitä tapahtuu kansainvälisesti tai naapurimaissa? Kuinka Suomen toimijat haluavat kehittää apteekkeja? Miten digitalisaatio tai soteuudistus vaikuttavat toimintaympäristöömme? 15.45–16.30 Iltapäiväkahvit ja näyttelyyn tutustuminen

III 16.30 - 17.45 TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT SANI LEINO, myyntivalmentaja ja -johtaja, Eurooppa, ThingLink Oy • Tulevaisuudessa tarvittavat taidot työelämäkontekstissa • Tehokas ajan ja energianhallinta sekä oman työnteon suunnittelu • Viiden tähden työpäiväkokemus sekä tehokas työviikko • Vuorovaikutus ja neuvottelutaidot – ammattilaisen työkalupakki Apurahojen ja vuoden Proviisorikollega-palkinnon saajien julkistaminen 18.00–22.00 Cocktail-tilaisuus Arcadassa ILMOITTAUTUMINEN JA AJANTASAINEN OHJELMA:

www.proviisoriyhdistys.net/proviisoripäivä OSALLISTUMISMAKSUT

Osallistumismaksu kattaa luentomateriaalit (sähköisessä muodossa), aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan. Lisäksi järjestämme myös kattavan lääkealan näyttelyn. Illan musiikista vastaa suosittu Nitrodisco. Proviisoriyhdistyksen proviisorijäsenet ja kannattaja-apteekkarit: • 31.1.2017 asti: 69 EUR, 1.2.2017 alkaen: 99 EUR Proviisoriyhdistyksen proviisoriopiskelijajäsenet: • 29 EUR Muut osallistujat: • 31.1.2017 asti: 129 EUR, 1.2.2017 alkaen: 149 EUR Muut proviisoriopiskelijat: 55 EUR Huomaathan, että olemme laskeneet jäsenten koulutushintoja! Superedulliset early bird -paikat on myyty jo loppuun. Cocktail-tilaisuuteen erillinen osallistumismaksu, vain 20 EUR!

Tavataan Proviisoripäivillä!


Asetyylikysteiini

Sitkeää limaa irrottava yskänlääke

Meditus 200 mg poretabletti on sitkeää limaa irrottava yskänlääke. Vaikuttava aine on asetyylikysteiini. Annostus: Aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille: 1 poretabletti liuotettuna puoleen lasilliseen vettä 2-3 kertaa vuorokaudessa. 2-12 –vuotiaille: vain lääkärin määräyksestä. Ei alle 2-vuotiaille. Valmistetta tulee käyttää enintään 10 vuorokauden ajan. Valmistetta tulee käyttää varoen, jos potilaalla on taustalla aiempaa astma- tai mahahaavataipumusta tai hengitysteiden kouristelutaipumusta. Pakkauskoko: 200 mg 20 poretabl. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.

Orion on suomalainen avainlippuyritys.

itsehoitoapteekki.fi Lisätiedot numerosta 010 426 2928 ark. klo 8–16.

12/2016

TUKUISTSA ! UU APTEE