__MAIN_TEXT__

Page 1


Profile for ВИЖ!

ВИЖ! vol.78  

Априлският “Виж!” е посветен на превода и онзи процес, в който езикът пътешества по света на гърба на преводачите.

ВИЖ! vol.78  

Априлският “Виж!” е посветен на превода и онзи процес, в който езикът пътешества по света на гърба на преводачите.

Advertisement