Vidzemes plānošanas reģions / Vidzeme Planning Region

Vidzemes plānošanas reģions / Vidzeme Planning Region

Latvia

www.vidzeme.lv