Page 1

En enklere hverdag

For folk flest Les mer på frp.no

Vestlandet trenger et sterkt FrP Godt valg! 2021


En enklere hverdag

Vi må bygge mer vei Helge André Njåstad, 1. kandidat

Helge André Njåstad er listetopp for FrP i Hordaland valgdistrikt. Helge André har vært på Stortinget i 8 år og med i politikken siden 1999. Da begynte han i Austevoll kommunestyre og ble i 2003 landets yngste ordfører. Dette er et verv han hadde til 2013 da han begynte på Stortinget. I Stortinget har Helge André markert seg som en tydelig vestlandspolitiker og et bindeleddet mellom lokal- og rikspolitikk.

FrP har i 8 år satt sport etter seg i samferdslepolitikken og det er viktig at denne trenden fortsetter også i perioden 2021 til 2025. Nå er det Vestlandet sin tur å fullføre de store samferdselesprosjektene er Helge André sin hjertesak.

FrP vil: • Oppstart av Hordfast, ny vei og bane til Voss og Ringvei Øst • Realisere fergeavløsningsprosjekter • Satse mer på rassikring av veiene våre Følg Helge Andre her: www.facebook.com/helgeandrenjaastad

For folk flest Les mer på frp.no


En enklere hverdag

Mindre offentlige inngrep Silje Hjemdal, 2. kandidat

Silje er en uredd bergenser som tror på enkeltmennesker og deres evner. Hun tar ombudsrollen på stort alvor. Dette har også vært viktig for henne som barnas stortingsrepresentant. Mindre offentlige inngrep og mer valgfrihet for vanlige folk vil gjøre hverdagen enklere.

Det må sikres gode helsetilbud til innbyggerne og folk skal føle trygghet i samfunnet. Når våre friheter og verdier settes under press vil Silje alltid forsvare dem. Hun vil fortsette å bruke sin stemme for dem som ikke alltid kan bruke sin egen.

FrP vil: • Sikre pasientene rask tilgang til nye og effektive legemidler

For folk flest

• Innføre full og reell valgfrihet i alle omsorgstjenestene • Likebehandle offentlige og private tjenestetilbydere Følg Silje her: www.facebook.com/folkevalgtFrP/

Les mer på frp.no


En enklere hverdag

Jeg vil være en god ombudsmann Sigbjørn Framnes, 3. kandidat

Sigbjørn Framnes er utdannet elektrotekniker, og har gjennom heile livet arbeidet i privat næringsliv. Han har over 20 års erfaring fra kollektivsektoren, både som bussjåfør, tillitsvalgt og leder.

tredje i fylkespolitikken. Derfor er lokaldemokrati, samferdsel, arealpolitikk, og ikke minst industri/ næringspolitikk viktig for han.

Politisk er han nå inne i sin fjerde periode i lokalpolitikken på Stord og

FrP vil: • Legge til rette for god næringsvekst og verdiskaping i hele landet. • Støtte opp om oljerelaterte næringer og oljearbeideren. • Bygge landet med gode samferdsels prosjekt. Følg Sigbjørn her: www.facebook.com/Sigbjorntiltinget

For folk flest Les mer på frp.no


En enklere hverdag

Varm og verdig eldreomsorg Stig Atle Abrahamsen, 4. kandidat

Stig startet sitt første selskap som 18-åring, og har vært næringsdrivende siden. I politikken har han engasjert seg spesielt innen eldreomsorgen. Stig er inne i sin 4. periode i kommunestyret på Askøy, og ønsker din tillit til å ta sitt engasjement for eldreomsorgen til Stortinget. Fremskrittspartiet har alltid vist sin vilje til å prioritere eldreomsorg. Vi vil sikre at alle får den hjelpen man trenger når man trenger den. I dag er det opp til kom-

munene å prioritere eldreomsorgen. Mange er gode, men dessverre er ventelister til sykehjem, hastverk hos hjemmesykepleien og dårlig institusjonsmat en del av hverdagen for mange eldre. Dette kan løses med å flytte betalingsansvaret til staten. FrP har allerede fått gjennomslag for et forsøksprosjekt med statlig finansierte omsorgstjenester. Dette har vært en suksess i forsøkskommunene, og FrP vil utvide dette til hele landet.

FrP vil: • Innføre statlig finansiert omsorg i hele landet • Få kjøkken tilbake på sykehjemmene • Sikre nok sykepleiere og helsefagarbeidere Følg Stig her: www.facebook.com/StigAbrahamsenFrP

For folk flest Les mer på frp.no


En enklere hverdag

Verdiskaping og arbeidsplasser Terje Søviknes, 2.nestleder i Fremskrittspartiet

Verdiskaping og arbeidsplasser er grunnlaget for all vår velferd, og ved utgangen av koronapandemien må nye arbeidsplasser skapes.

arbeidsplasser. Norge trenger politikere som tør der andre tier. Norge trenger politikere som setter norske interesser først!

Det siste Norge trenger nå er et rødgrønt flertall som lover økte skatter og avgifter, skaper usikkerhet for olje- og gassnæringen og praktiserer en NEI-holdning overfor næringslivet. Norge trenger politikere som legger til rette for økt verdiskaping og flere

FrP vil: • Redusere skatter og avgifter

Stem for HANDLEKRAFT, FRIHET OG TRYGGHET. Stem FrP 13.september!

• Bygge ut infrastruktur og vei • Fortsatt satse på olje- og gassnæringen Følg Terje her: www.facebook.com/terje.soviknes Følg Vestland FrP på www.facebook.com/vestlandFrP og www.vestland-frp.no

Profile for Vestland-FrP

Vestlandet trenger et sterkt FrP - Hordaland valgbrosjyre - Godt valg 2021 - Vestland FrP  

Vestlandet trenger et sterkt FrP - Hordaland valgbrosjyre - Godt valg 2021 - Vestland FrP: Les vår valgbrosjyre for Hordaland valgdistrikt...

Vestlandet trenger et sterkt FrP - Hordaland valgbrosjyre - Godt valg 2021 - Vestland FrP  

Vestlandet trenger et sterkt FrP - Hordaland valgbrosjyre - Godt valg 2021 - Vestland FrP: Les vår valgbrosjyre for Hordaland valgdistrikt...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded